Sony | DSC-W7 | Sony DSC-W7 Käyttöohjeet

010RTF.fm Page 1 Monday, January 10, 2005 1:45 PM
1
1
Akun valmistelu käyttöä varten
Aseta akut paikalleen.
Aseta akkujen 3/ #
-päät oikeaan
suuntaan laturiin.
Digitaalinen stillkamera
3
2
Kameran kytkeminen päälle ja kellon
asettaminen aikaan.
1
Valitse
2
.
3
"Memory Stick" -muistikortin (ei sisälly
Itoimitukseen) asettaminen kameraan
Liitäntäpää
Paina POWER-painiketta.
Pistorasiaan
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Akkulaturi
2005 / 1 /
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
Valo syttyy palamaan
Paina"Memory Stick" -muistikortti kokonaan sisään korttitilaan,
jolloin se napsahtaa kiinni.
Virtajohto
Ellei "Memory Stick" -muistikorttia ole asetettu kameraan.
Käyttöohjeet
Lue tämä käsikirja ja "Käyttöopas/Vianetsintä" (erillinen ohjevihkonen) huolella ennen kameran
käytön aloittamista ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.
Latausilmaisin
2
Palaa: Lataa
Ei pala: Lataus on valmis
(Ota pois akut.)
3
Kytke virtajohto
paikalleen.
1 Valitse päiväyksen esitystapa painikkeilla v/V ja paina sen
jälkeen z -painiketta.
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
• Kytke akkulaturi lähellä olevaan, helposti käytettävissä olevaan pistorasiaan.
• Vaikkei CHARGE-valo palaisikaan, akkulaturi ei ole irti verkkovirrasta ennen kuin se
DSC-W5/W7/W15/W17
2005 / 1 /
irrotetaan pistorasiasta. Jos akkulaturia käytettäessä ilmenee ongelmia, kytke välittömästi virta
päältä irrottamalla laturin virtapistoke pistorasiasta.
• Kun lataaminen on suoritettu loppuun, irrota virtajohto pistorasiasta, ja ota
nikkelimetallihydridiakut pois laturista.
Nikkelimetallihydridiakku
Latausaika
NH-AA-DA × 2 (sisältyy toimitukseen)
Noin 6 tuntia
12 : 00
OK
AM
Cancel
painikkeilla v/V ja paina sen jälkeen z -painiketta.
4
1
Käytettävän kuvakoon valinta
Stillkuva:
2005 / 1 /
1
12 : 00
Paina
-painiketta
(Kuvakoko).
Valitse koko painikkeilla v/V.
DSC-W5/
W15
.
1M
Liikkuva kuva:
10 : 30
3M
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
Valitse
1
5M
3M
.
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
3:2
3:2
3 Valitse [OK] painikkeella B ja paina sen jälkeen z -painiketta.
Aseta akkujen 3/ #
-päät oikeaan
suuntaan kameraan.
DSC-W7/
W17
5M
OK
AM
Cancel
Aseta ladatut akut kameraan.
Pohja
3
Valitse
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Clock Set
Kuvaa vaativammat käyttötekniikat ja vianhakumenettelyt.
2
Valitse tila.
Clock Set
Tietyissä olosuhteissa tai tilanteissa lataaminen saattaa kestää pitempäänkin.
• CHARGE-valo saattaa jäädä palamaan pitemmäksikin aikaa kuin 6 tuntia, mutta tämä ei ole
mikään toimintavika.
4
1
2 Valitse yksikkö painikkeilla b/B ja aseta numeroarvo
• Täysin tyhjien nikkelimetallihydriakkujen lataamiseen 25 °C -lämpötilassa kuluva aika.
Lue "Käyttöopas/Vianetsintä"
(erillinen ohjevihkonen)
Kamera tallentaa/toistaa kuvat sisäisen muistinsa (32 MB) avulla. t "Käyttöopas/Vianetsintä"
(s. 23)
Aseta kello aikaan ohjauspainikkeella.
AM
Cancel
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
• Tämä näyttö koskee stillkuvia.
Jos haluat kuvata liikkuvia kuvia, valitse [640(Fine)]
(vain "Memory Stick PRO"), [640(Standard)] tai [160].
4
OK
1M
Suorita asetus loppuun
painamalla
(Kuvakoko) painiketta.
• Peruuta asetus valitsemalla [Cancel] ja paina z -painiketta.
Avaa kansi samalla kun painat
OPEN-painiketta.
-painike
© 2005 Sony Corporation
• USB-johto (1)
• Käyttöohjeet "Käyttöopas/
Vianetsintä" (1)
• HR6 (AA-koon) nikkelimetallihydriakut (DSCW5/W7 (2),
DSC-W15/W17(4))
• AV-johto (1)
• Pehmeä kantolaukku (1)
(vain DSC-W15/W17)
Stillkuvien kokoa koskeva huomautus
Valitse
(Setup) -näytöstä [Clock Set] ja suorita edellä kuvatun kohdan 3 mukainen
menettely.
Lisätietoja kuvakoosta on kappaleessa t "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 13)
Verkkolaitteen käyttö
• Cd-rom (Cyber-shotsovellusohjelma) (1)
• Digitaalisen stillkameran
käyttöohjeet "Lue tämä
ensin" (tämä käsikirja) (1)
• Virtajohto (1)
Päiväyksen ja kellonajan vaihtaminen
Voit käyttää tässä kamerassa HR 15/51:HR6 (AA-koko) -nikkelimetallihydriakkuja /R6
(AA-koko) -alkaliparistoja t "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 91)
t "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 54)
Mukana toimitettujen lisävarusteiden tarkistaminen
• Ni-MH-akkulaturi
BC-CS2A/CS2B (1)
Muiden kuin kameran mukana toimitettujen akkujen tai paristojen käyttö
Voit käyttää kameraa kytkemällä siihen AC-LS5K-verkkolaitteen (ei sisälly toimitukseen). t
"Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 16). Lue lisätietoja verkkolaitteen käyttöohjeista.
Kytke virta päälle painamalla POWER-painiketta ja tarkista aika nestekidenäytöltä.
Akun
varauksen
arvioitu
jäännösaika
Riittävästi
varausta jäljellä
Puoliksi ladattu
akku
Vähän varausta,
kuvaus/toisto
keskeytyy kohta.
Vaihda akut täyteen
ladattuihin tai lataa akut.
(Varoitusvalo alkaa
vilkkua.)
• Akun oikea jäännösaika ei välttämättä näy kaikissa käyttöolosuhteissa.
• Rannehihna (1)
Virta kameraan kytkettäessä
• Ellet aseta kellonaikaa, kellonajan asetusnäyttö tulee näkyviin joka kerta, kun kytket virran kameraan.
• Älä kosketa objektiivia virta kameraan kytkettäessä, sillä sen suojus avautuu ja objektiivin etuosa tulee ulos.
Älä myöskään jätä kameraa virta sammutettuna pitkäksi aikaa sen objektiivi ulkoasennossa, sillä seurauksena
voi olla toimintahäiriö.
• Seuraava näyttö tulee esiin, kun virta kytketään kameraan toisen kerran ja sen jälkeen.
VGA
96
• Akun jäännösajan ilmaisin ei tule näkyviin, jos kameraa käytetään verkkolaitteella (ei sisälly toimitukseen).
Erittäin tarkkojen kuvien tulostamiseksi
A3- tai A4-koossa.
3:2 (3072 × 2048)
(vain DSC-W7/W17)*
5M (2592 × 1944)
(mallien DSC-W5/
W15 oletusasetus)
Huomautuksia ennen käytön aloittamista
• Lataa kameran mukana toimitetut akut ennen kameran ensimmäistä käyttöä.
• Kamera on hienomekaaninen laite. Älä kolhi objektiivia tai nestekidenäyttöä tai käsittele sitä
kovakouraisesti. Kiinnitä rannehihna, jotta välttyisit kameran vahingoittumiselta sen putoamisen tms.
vuoksi.
Voit käyttää kameraasi missä tahansa maassa tai alueella verkkolaitteella (ei sisälly
toimitukseen) jännitteellä 100–240 V, 50/60 Hz. Käytä tarpeen vaatiessa kuluttajakäyttöön
myytävää pistokesovitinta [a] pistorasian [b] muodosta riippuen.
BC-CS2A/
CS2B
• Älä käytä sähkömuuntajaa (matkamuuntajaa), sillä se voi
aiheuttaa kameraan toimintavian.
Tulostaminen
Vähemmän
Hieno
Enemmän
Karkea
Erittäin tarkkojen kuvien tulostamiseksi
A4- tai A5-koossa.
3:2 (2592 × 1728)
(vain DSC-W5/W15)*
3M (2048 × 1536)
1M (1280 × 960)
VGA(E-Mail)
(640 × 480)
Postikorttikoossa tulostamiseksi
Suuren kuvamäärän tallentamiseksi
Kuvien liittämiseksi liitetiedostoina
sähköpostiviesteihin tai käyttämiseksi
kotisivulla.
• Jos kameraa käytetään akkuvirralla, etkä käytä kameraa pitkään aikaan, kamerasta kytkeytyy virta
automaattisesti akun kulumisen estämiseksi (automaattinen virrankatkaisutoiminto).
Tallennettavia stillkuvamäärä ja liikkuvien kuvien tallennusaika vaihtelevat valitun kuvakoon
mukaan.
Lisätietoja tallennettavasta kuvamäärästä ja kuvausajasta on kappaleessa t "Käyttöopas/
Vianetsintä" (s. 22)
Kieliasetuksen muuttaminen
Kameran käyttö ulkomailla — Virtalähteet
Kuvamäärä
Tallennettavien stillkuvien määrä ja liikkuvien kuvien tallennusaika
Virran katkaisemiseksi
Paina POWER-painiketta uudelleen.
Pidä kameraa käsissäsi sen akkutilan kansi ylöspäin ja avaa sen jälkeen akkutilan kansi ota pois
akut. Vältä akkujen pudottamista.
Käyttötarkoitus
7M (3072 × 2304)
(mallien DSC-W7/
W17 oletusasetus)
* Kuvat tallennetaan samalla 3:2-kuvasuhteella kuin kuvapaperille tai postikortille tulostettavissa yms.
kuvissa.
S AF
• Alkaliparistoja käytettäessä paristojen oikea jäännösaika ei tule välttämättä esiin.
Akkujen pois ottaminen kamerasta
• Akkukotelo (DSC-W5/W7 (1),
DSC-W15/W17(2))
• Jos valitsit [D/M/Y] kohdassa 3-1, aseta kello aikaan 24 tunnin järjestelmän mukaisesti.
• Keskiyö ilmaistaan lukemilla 12:00 AM ja keskipäivä lukemilla 12:00 PM.
Akun jäännösajan tarkistaminen
Akun
jäännösajan
ilmaisin
"Memory Stick" -muistikortti
ei sisälly toimitukseen.
Kamerassa on oma sisäinen
muisti (32 MB). Sen lisäksi
suositellaan kuitenkin
"Memory Stick" -muistikortin
hankkimista.
Kellonäytöstä
Kuvakoko
Voit muuttaa näytön kielen haluamaksesi. Muuta kieliasetusta ottamalla esiin valikkonäyttö
MENU-painikkeella. Valitse ohjauspainikkeella
(Setup) ja sen jälkeen [ A Language]
kohdasta
(Setup1) ja valitse haluttu kieli. t "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 52)
Stillkuvat
Liikkuvat kuvat
Tallennettavien kuvien
enimmäismäärä
Tallennuksen enimmäisaika
1
• Tallennettava kuvamäärä ja tallennusaika voivat vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan.
"Memory Stick" -muistikortin pois ottaminen kamerasta
Korttivalo
Avaa suojakansi ja paina sen jälkeen "Memory Stick" muistikortti sisään yhdellä kertaa.
Koukku
Lisätietoja tästä tuotteesta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin on kuluttajatuen websivustollamme (Customer Support Website).
Korttivalon palaessa
Älä koskaan avaa akkutilan kantta tai kytke virtaa päältä. Kuvadata voi tällöin vaurioitua.
jatkuu kääntöpuolella
010RTF.fm Page 2 Monday, January 10, 2005 1:45 PM
5
Helppo kuvaustoiminto (Automaattisäätötila)
1
Kameran piteleminen
2
Valitse jokin tila.
1
Kuvaa laukaisinta painamalla.
Stillkuva:
Stillkuva (automaattisäätötila):
Valitse
Stillkuvien kuvaaminen (Scene Selection)
AE/AF-lukituksen ilmaisin
Tarkenna kuva
painamalla laukaisin Vilkkuu t syttyy/piippaus
puoliväliin ja
pitämällä se siinä.
.
96
Valitse
Valitse
2
.
VGA
3/9
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Stillkuva: kuvakoko tulee esiin
Liikkuva kuva:
-painike
• Lisätietoja eri tiloista on seuraavassa kappaleessa.
/
tulee esiin
-painike
Liikkuva kuva:
Kuvaa laukaisinta painamalla.
.
S AF
Valitse kuva painikkeilla b/B.
101-0003
2
Kohdista kuvauskohde tarkennusruudun
keskelle.
1
Paina laukaisin kokonaan
alas
Suljin kilahtaa.
VGA FINE
Liikkuva kuva:
Valitse haluttu Scene Selection tila ( ,
, ,
,
,
,
).
6
Kuvien katselu ja poistaminen
Toista liikkuvaa kuvaa painamalla z -painiketta.
30 F2.8
STD
AF-mittaetsimen ruutu
B
640
10/10
00:00:03
Liikkuva kuva:
Paina laukaisin
kokonaan alas
101_0010
STD
STOP
640
Ohjauspainike
• Kuvakoon [160] liikkuvat kuvat näytetään näytöllä
yhtä kokoa pienempinä.
Jos haluat keskeyttää kuvauksen, paina laukaisin uudelleen täysin pohjaan,
Ohjauspainikkeen käyttö
Zoomin käyttö
VGA
96
Salaman käyttö
stillkuvia
kuvattaessa
S AF
Scene Selection -tilan peruuttaminen
Kuvien poistaminen
Aseta tilanvalintapyörä johonkin muuhun asentoon kuin Scene Selection.
1 Ota esiin poistettava kuva ja paina
Viimeksi kuvatun
kuvan tarkistaminen
(Pikatarkistus)
Zoom-painike
2/9
Kuvan poistamisen peruuttamiseksi
VGA
96
8/ 8
Review
101-0029
(Poista) -painiketta.
2 Valitse [Delete] painikkeella v ja paina sen jälkeen z -painiketta.
VGA
VGA
2005 1 1 10:30PM
Lähikuvien
kuvaaminen
(Makro)
S AF
RETURN
Vitkalaukai
simen
-käyttö
VGA
96
VOLUME
Pikatoisto taakse/eteenpäin: b/B
(Paluu normaalitoistoon: z)
Äänenvoimakkuus: v/V
Toiston keskeyttäminen: z
-painike
Zoom-painike
Ohjauspainike
Toistopalkki
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
REC 00:00:02[00:10:48]
Valitse [Exit] ja paina sen jälkeen z -painiketta.
Delete
Exit
• Liikkuvia kuvia kuvattaessa zoom-asetusta ei voi vaihtaa.
• Zoomauskertoimen ylittäessä 3×kamera ottaa [Digital Zoom] -toiminnon käyttöön.
Lisätietoja [Digital Zoom] -asetuksista ja kuvanlaadusta on kappaleessa t "Käyttöopas/Vianetsintä"
(s. 45)
BACK/NEXT
S AF
Viimeksi kuvatun kuvan tarkistaminen (Pikatarkistus)
Paina ohjauspainikkeen b (
Jos otat stillkuvan vaikeasti tarkennettavasta kuvauskohteesta
) -painiketta.
Peruuta toiminto painamalla b -painiketta uudelleen.
• Kuva saattaa näyttää karkealta välittömästi toiston aloittamisen jälkeen.
• Poista kuva painamalla
-painiketta (Poista) ja valitse [Delete] ohjauspainikkeen v -kohdistimella ja
paina sen jälkeen z -painiketta.
Salamatilan valinta stillkuvien kuvauksessa
Paina ennen kohtaa 2 ohjauspainikkeen kohdistinta v ( ) niin monta kertaa kuin tarvitaan, että
haluttu tila tulee valituksi.
Ei ilmaisinta
• Jos etäisyys kuvauskohteeseen on alle 50 cm, käytä makrotilaa (vasen sarake).
• Jos kamera ei pysty tarkentamaan kuvauskohteeseen automaattisesti, AE/AF-lukituksen ilmaisin alkaa
vilkkua hitaasti, eikä piippausta kuulu. Sommittele kuva uudelleen ja tarkenna se.
Vaikeasti tarkennettavia kuvauskohteita ovat mm. seuraavat:
– Kaukana kamerasta ja pimeässä olevat
kuvauskohteet
– Kuvauskohteet, joiden oman ja taustan välinen
kontrasti on vähäinen.
– Lasin läpi näkyvät kuvauskohteet
– Nopeasti liikkuvat kuvauskohteet
– Valoa heijastavat ja kiiltäväpintaiset
kuvauskohteet
– Valoa vilkkuvat kuvauskohteet
– Vastavalossa olevat kuvauskohteet
Salama välähtää, jos kuvauspaikalla on pimeää tai mikäli kuvaat
vastavaloon (oletusasetus)
Näyttöyksiköiden tunnistaminen
SL
Pakkosalama
t "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 17)
Hidas tahdistus (Pakkosalama)
Suljinaika on pitkä pimeällä kuvattaessa, jotta voisit kuvata tarkasti
salamavalon ulottumattomissa olevan taustan.
Nestekidenäytön sammuttaminen
Ei salamaa
Paina
-painiketta (Näyttö/nestekidenäyttö päällä/päältä) niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Käytä etsintä akkuvirran säästämiseksi tai kuvien kuvaamiseen, kun nestekidenäytön perusteella
on vaikea tarkentaa kuvia.
• Kuvausetäisyys (jos [ISO] -asetuksena on [Auto])
W-puoli: noin 0,2–4,5 m
T-puoli: noin 0,3–2,5 m
• Salama välähtää kahdesti. Ensimmäisen välähdyksen tarkoituksena on valon määrän säätäminen.
Lähikuvien kuvaaminen (Makro)
Paina ennen kohtaa 2 ohjauspainikkeen kohdistinta B (
Peruuta asetus painamalla uudelleen B -painiketta.
• On suositeltavaa asettaa zoom-asetus W-puolen ääriasentoon.
• Terävyysalue kaventuu, eikä koko kuvauskohde välttämättä piirry terävänä..
• AF-nopeus on hitaampi.
Lyhin kuvausetäisyys objektiivin pinnasta
Kuutamo*
Käytä tätä asetusta öisiä maisemia
kaukaa kuvattaessa menettämättä
hämärän tunnelmaa.
Kuutamomaisema*
Käytä tätä asetusta ihmisten
kuvaamiseksi hämärissä
paikoissa.
Uimaranta
Käytä tätä asetusta sinisen
vedenpinnan värin taltioimiseksi
tarkasti.
Maisema
Käytä tätä asetusta maisemien
yms. kuvaamiseksi pitkältä
etäisyydeltä.
Peruuta zoomaus painikkeella
-painiketta.
.
Säädä kuvan valittua osaa painikkeilla: v/V/b/B
Peruuta toistozoom: z
Suurennettujen kuvien tallentamiseksi: [Trimming] t "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 43)
Indeksinäytön katseleminen
Paina
-painiketta (indeksi) ja valitse sen jälkeen kuva painikkeilla v/V/b/B.
Palaa yhden kuvan näyttöön painikkeella z. Seuraavan (edellisen) indeksinäytön näyttämiseksi
paina b/B -painikkeita.
VGA
Kynttilänvalo*
Käytä tätä asetusta
kynttilänvalossa kuvaamiseen
vaarantamatta kuvan tunnelmaa.
3 /9
Pehmeä muotokuva
Käytä tätä asetusta ihmisten,
kukkien yms. kuvaamiseen
tunnelmavalaistuksessa.
• SINGLE DISPLAY
• SINGLE DISPLAY
101-0003
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Painiketta uudelleen painettaessa
16 kuvan indeksinäyttö tulee esiin.
Lumi
Käytä tätä lumivalkoisten
maisemien kuvaamiseksi
kirkkailla väreillä.
Kuvien poistaminen indeksitilassa
1 Paina indeksinäytön ollessa esillä
(Poista) -painiketta ja valitse [ Select]
ohjauspainikkeen kohdistimilla v/V ja paina sen jälkeen z -painiketta.
2 Valitse poistettava kuva painikkeilla v/V/b/B ja paina sen jälkeen z -painiketta lisätäksesi
(Poista) -ilmaisimen valittuun kuvaan.
Ohjauspainikkeella asetettujen toimintojen käyttö Scene Selection -toiminnossa
Ennen kuin otat kuvan kohdassa 2, valitse asetukset ohjauspainikkeella. Jotkin toiminnot eivät
ole käytettävissä Scene Selection -tilasta riippuen. Kun valitset painiketta painamalla toimintoja,
jotka eivät ole käytettävissä Scene Selection -toiminnossa, kamera päästää piippauksen. t
"Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 26)
Valinnan peruuttaminen
Valitse aiemmin poistettavaksi valittu kuva ja poista sen jälkeen
-ilmaisin kuvasta z -painikkeella.
SELECT
TO NEXT
(Poista) -painiketta.
4 Valitse [OK] painikkeella B ja paina sen jälkeen z -painiketta.
• Voit poistaa kaikki kuvat kansiosta valitsemalla kohdassa 1 painikkeilla v/V vaihtoehdon [Select] sijaan [All
In This Folder] ja painamalla sen jälkeen z -painiketta.
Vitkalaukaisimen käyttö
).
Paina laukaisinta, vitkalaukaisimen valo alkaa vilkkua ja kamera piippaa, kunnes suljin laukeaa
(noin 10 sekuntia myöhemmin).
Vitkalaukaisimen valo
Kun näytät stillkuvaa, voit suurentaa sen tiettyä osaa zoomilla painamalla
3 Paina
W-puolen ääriasennossa: noin 6 cm
T-puolen ääriasennossa: noin 30 cm
Paina ennen kohtaa 2 ohjauspainikkeen kohdistinta V (
Suurennetun kuvan katselu (toistozoom)
Seuraavat tilat on esisäädetty vastaamaan tiettyjä, usein käytettyjä kuvaustilanteita.
* Suljinaika pitenee, joten on suositeltavaa käyttää jalustaa.
-painike
).
Scene Selection -tilat
Download PDF

advertising