Sony | KDL-22E5300 | Sony KDL-22E5300 Bruksanvisning

LCD Digital Colour TV
LCD Digital Colour TV
Vejledningen om "Montering af vægbeslaget" findes i brugervejledningen til tv'et.
Seinäasennustelineen asennusohjeet löytyvät tämän television käyttöohjeesta.
Betjeningsvejledning
DK
Instruksjoner om å "Installere veggmonteringsbraketten" er inkludert i bruksanvisningen til denne TV-en.
Käyttöohje
FI
Wskazówki dotyczące „Instalacji ściennego uchwytu mocującego” znajdują się w instrukcji obsługi tego
odbiornika TV.
Bruksanvisning
NO
Instrucţiunile despre "Instalarea dispozitivului de fixare pe perete" sunt incluse în acest manual de instrucţiuni al
televizorului.
Instrukcja obsługi
PL
Bruksanvisningen till denna TV innehåller instruktioner för att "Montera väggfästet".
Instrucţiuni de utilizare
RO
Bruksanvisning
SE
For mere information om Sony-produkter
Hyödyllista tietoa Sony tuotteista
For nyttig informasjon om Sony produkter
Szczegółowe informacje o produktach Sony
Pentru informaţii utile despre produsele Sony
For nyttig information om Sony-produkter
KDL-22E53xx
4-149-085-32(1)
K
Printed in Slovak Republic
K
© 2009 Sony Corporation
4-149-085-32(1)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\02WAR.fm
Indledning
Tak fordi du valgte dette Sony-produkt.
Før TV-apparatet betjenes, læses denne
vejledning grundigt og beholdes til senere
opslag.
Producenten af dette produkt er
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for
EMC (elektromagnetisk
kompatibilitet) og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. Henvendelser
om service eller garanti henvises til
de adresser, der oplyses i de
særskilte service- eller
garantidokumenter.
Bemærkninger om
digital TV-funktion
masterpage:Left
Oplysninger om
varemærker
er et registreret varemærke, der
tilhører DVB projektet.
HDMI, HDMI logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker, der tilhører
HDMI Licensing LLC.
DLNA og DLNA CERTIFIED er
varemærker og/eller registrerede
varemærker, der tilhører Digital Living
Network Alliance.
Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories. “Dolby” og det dobbelte Dsymbol er varemærker, der tilhører Dolby
Laboratories.
“BRAVIA” og
er varemærker,
der tilhører Sony Corporation.
“XMB™” og “XrossMediaBar” er
varemærker, der tilhører Sony Corporation
og Sony Computer Entertainment Inc.
• Funktioner i forbindelse med digitalt TV
(
) fungerer kun i lande eller
områder, hvor der udsendes i DVB-T
(MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)
digitale jordbundne signaler, eller der er
adgang til en kompatibel DVB-C DVBT (MPEG-2 and H.264/MPEG-4 AVC)
kabeltjeneste. Få at vide hos din lokale
forhandler, om du kan modtage et DVBT-signal på din bopæl, eller spørg
kabeludbyderen, om deres DVB-C
kabeltjeneste er egnet til integreret
betjening med dette TV-apparat.
• Kabeludbyderen kan opkræve et ekstra
gebyr for en sådan service eller kræve, at
du indvilger i deres
forretningsbetingelser og -vilkår.
• Dette TV-apparat følger
specifikationerne for DVB-T og DVB-C,
men der er ikke garanti for
kompatibiliteten med fremtidige DVB-T
digitale jordbundne udsendelser og
DVB-C digitale kabeludsendelser.
• Visse digitale tv-funktioner er er
muligvis ikke tilgængelige i visse lande/
områder, og DVB-C-kabel fungerer
eventuelt ikke korrekt hos visse
udbydere.
En liste med understøttede kabeloperatører
findes på support-webstedet:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Det “x” der optræder i modelnavnet,
svarer til de tal, der angiver
farvevarianten
2 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\010COVTOC.fm
masterpage:Left
Indholdsfortegnelse
Opstartsvejledning
4
Sikkerhedsoplysninger .................................................................................................................... 7
Forholdsregler .................................................................................................................................. 8
Knapper/indikatorer på fjernbetjening og TV-apparat .................................................................. 9
Se TV
Se TV ............................................................................................................................................... 14
Anvendelse af EPG (Digital Electronic Programme Guide) ....................................................... 16
Anvendelse af favoritlisten ........................................................................................................... 17
Anvendelse af ekstraudstyr
Tilslutning af ekstraudstyr ............................................................................................................ 18
Visning af billeder fra tilsluttet udstyr .......................................................................................... 20
Afspilning af Foto/Musik/Video via USB ...................................................................................... 21
Anvendelse af BRAVIA Sync med Kontrol til HDMI .................................................................... 23
Anvendelse af hjemmenetværksfunktioner
Tilslutning til netværket ................................................................................................................. 24
Brug af AppliCast ........................................................................................................................... 25
Brug af Foto/Musik/Video-filer via netværket .............................................................................. 26
Kontrol af netværksforbindelsen .................................................................................................. 27
Justering af indstillinger for visning af servere .......................................................................... 27
Anvendelse af menufunktioner
Navigation i menuen TV Home på XMB™ .................................................................................... 28
Menuen TV Settings ....................................................................................................................... 29
DK
Yderligere oplysninger
Installation af tilbehør (vægbeslag) .............................................................................................. 41
Specifikationer................................................................................................................................ 43
Fejlsøgning ..................................................................................................................................... 45
Stikordsregister .............................................................................................................................. 49
Før du betjener TV-apparatet, skal du læse “Sikkerhedsoplysninger” (side 7). Gem vejledningen til senere brug.
3 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\030STU.fm
masterpage:Left
Opstartsvejledning
Før brug
Kontrol af tilbehør
RM-ED016W Fjernbetjening (1)
To AA batterier (type R6) (2)
1: Tilslutning af en antenne/
Set Top Box/optager (f.eks.
DVD-optager)
Tilslutning af en Set Top Box/optager (f.eks.
DVD-optager) med SCART
Sådan isættes batterier i
fjernbetjeningen
Tryk på låget og løft det for at åbne det.
Set Top Box/optager (f.eks. DVD-optager)
Tilslutning af en Set Top Box/optager (f.eks.
DVD-optager) med HDMI
4 DK
Set Top Box/optager (f.eks. DVD-optager)
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\030STU.fm
2: Undgå, at TV-apparatet
vælter
masterpage:Left
3: Samling af kablerne
Opstartsvejledning
Hvis du ønsker yderligere stabilitet, kan du
bruge hullet på bagsiden af tv'et til at fastgøre
tv'et på en væg.
1 Træk strømstikket ud af kontakten.
2 Før et egnet kabel (medfølger ikke)
gennem hullet på bagsiden af tv'et.
~
• Saml ikke AC/netledningen i et bundt sammen
med andre kabler.
4: Udførelse af den
Opsætning
Kabel (medfølger ikke)
3 Fastgør kablet til en stabil overflade,
f.eks. en væg eller søjle.
Stram
kablet
1 Slut TV-apparatet til stikkontakten.
2 Tryk på 1 TV-apparatet.
Første gang TV-apparatet tændes, vises
sprogmenuen på skærmen.
3
Fastgørelsesbeslag
til væg (medfølger
ikke)
Følg vejledningen på skærmen.
(Fortsat)
5 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\030STU.fm
masterpage:Left
Aut. programindstilling: Når du
vælger “Kabel TV”, tilråder vi, at du
vælger “Hurtig scanning” for
lynindstilling. Indstil “Frekvens” og
“Netværks-ID” ved at følge oplysningerne
fra kabeludbyderen. Hvis der ikke bliver
fundet nogen kanaler med “Hurtig
scanning”, kan du prøve “Fuld scanning”
(selvom det kan tage nogen tid).
En liste med understøttede kabeloperatører
findes på support-webstedet:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Du kan også indstille kanalerne manuelt
(side 37).
Programsortering: Hvis du vil ændre
rækkefølgen på de analoge kanaler på TVapparatet, skal du trykke
på“Programsortering” (side 36).
Øko-indstilling: Når du vælger “Ja”,
ændres “Øko”-indstillingerne til de
anbefalede værdier for at reducere
strømforbruget.
Afmontering af
bordstanderen fra TVapparatet
~
• Aftag skruerne ud for pilmærkerne
på TVapparatet.
• Undlad at afmontere bordstanderen af andre
grunde end for at vægmontere TV-apparatet.
6 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\040SAF.fm
Sikkerhedsoplys
ninger
masterpage:Left
Monteret på væggen
30 cm
10 cm
10 cm
Installation/opsætning
Installer og brug tv'et i overensstemmelse
med nedenstående vejledning for at undgå
brand, elektrisk stød eller skader på
personer og materiel.
10 cm
Der skal være mindst så meget
plads omkring tv'et.
Installation
• Tv'et skal sættes op ved en let
tilgængelig stikkontakt.
• Placer tv'et på en stabil, plan overflade.
• Kun en autoriseret intallatør må udføre
væginstallationer.
• Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales
det at anvende Sony tilbehør, herunder:
– Vægbeslag SU-WL100
• Anvend de skruer, der følger med
vægbeslaget, når monteringskrogene
sættes på TV-apparatet. De medfølgende
skruer er beregnet til at være 8-12 mm
lange målt fra anlægsfladen på
monteringskrogen.
Skruernes diameter og længde afhænger
af modellen på vægbeslaget.
Hvis der anvendes andre skruer end de
medfølgende, kan det medføre
indvendige skader på TV-apparatet eller
få det til at falde ned eller lignende.
8 - 12 mm
30 cm
10 cm
6 cm
Tv'et må ikke placeres eller anvendes på
steder eller i omgivelser eller situationer
som de nedenfor beskrevne. Ellers kan
tv'et fungere dårligt og forårsage brand,
elektrisk stød og personskader.
Placering:
Der skal være mindst så meget
plads omkring tv'et.
• For at sikre tilstrækkelig ventilation og
forhindre ansamling af støv og snavs:
– Læg ikke tv'et fladt ned og monter
det ikke på hovedet, bagvendt eller
sidevendt.
– Tv'et må ikke installeres på en hylde,
et tæppe, en seng eller i et skab.
– Tv'et må ikke dækkes til med stof,
f.eks. gardiner, eller andre ting, f.eks.
aviser, osv.
– Installer ikke Tv'et som vist
nedenfor.
Skrue (leveres med
vægbeslaget)
Monteringskrog
Krogens montering på
TV-apparatet
Luftcirkulationen afspærres.
Væg
Transport
• Før transport af
tv'et tages alle
kabler ud.
• Der skal mindst to
eller tre personer
til at bære et stort
tv.
• Tv'et skal bæres
som vist til højre.
Belast ikke LCDskærmen.
• Når tv'et løftes
eller flyttes, skal
det holdes i
bunden med et
fast greb.
• Tv'et må ikke
udsættes for
fysiske stød eller kraftige vibrationer
under transport.
• Tv'et skal pakkes ind i
originalemballagen og sættes ned i
originalkassen, når det skal til reparation
eller blot flyttes.
Forbudt brug
Monteret på stander
10 cm
• Undgå så vidt muligt at klemme, bøje
eller sno netledningen. Ledningstrådene
kan være afisoleret eller knækket.
• Du må ikke ændre på netledningen.
• Du må ikke placere tunge genstande på
netledningen.
• Træk ikke i selve ledningen, når stikket
skal tages ud af stikkontakten.
• Du må ikke slutte for mange apparater til
samme stikkontakt.
• Du må ikke bruge stikkontakter, som
stikket ikke passer i.
Væg
Netledning:
Brug netledningen og stikket som følger
for at undgå brand, elektrisk stød eller
skader på personer og materiel:
–
–
–
–
–
Ventilation
–
• Tildæk ikke ventilationshullerne og stik
ikke noget ind i kabinettet.
• Der skal være plads omkring tv'et som
vist nedenfor.
• Det anbefales stærkt at anvende et Sony
vægbeslag for at sikre tilstrækkelig
luftcirkulation.
–
Brug kun netledninger fra Sony, ikke
fra andre leverandører.
Stikket skal sættes helt ind i kontakten.
Slut kun tv'et til en stikkontakt med
220-240 V AC.
Af sikkerhedshensyn skal du trække
netledningen ud af stikket og være
omhyggelig med ikke at vikle fødderne
ind i kablerne.
Tag netledningen ud af stikkontakten,
før du arbejder eller flytter på tv'et.
Hold netledningen væk fra
varmekilder.
Tag netstikket ud og rengør det med
jævne mellemrum. Hvis stikket er
dækket med støv og tiltrækker fugt,
forringes isoleringen, og der kan opstå
brand.
Bemærk
Udendørs (i direkte sollys), på stranden, på
et skib eller et andet fartøj, i et køretøj, på
hospitaler, ustabile placeringer, tæt på
vand, fugt eller røg.
Miljø:
Steder, der er varme, fugtige eller meget
støvede, hvor der kan komme insekter ind,
hvor det kan blive udsat for mekaniske
vibrationer, tæt på brændbare genstande
(stearinlys ol.). TV-apparatet må ikke
udsættes for dryp eller stænk, og der må
ikke anbringes væskefyldte genstande som
f.eks. vaser på TV-apparatet.
Situation:
Undlad brug med våde hænder, med
kabinettet afmonteret eller med udstyr, der
ikke anbefales af producenten. Tag tv'ets
netledning ud af stikkontakten i tordenvejr.
Ituslåede dele:
• Du må ikke kaste genstande mod tv'et.
Skærmglasset kan knuses af slaget og
anrette alvorlig personskade.
• Hvis tv'ets overflade revner, må du ikke
røre det, før du har trukket netledningen
ud af stikkontakten. I modsat fald kan du
få elektrisk stød.
Når tv'et ikke er i brug
• Hvis du ikke anvender tv'et i flere dage,
skal det afbrydes fra lysnettet af miljøog sikkerhedshensyn.
• Da tv'et ikke er helt afbrudt fra lysnettet,
selvom det er slukket, skal stikket tages
ud af stikkontakten for at afbryde tv'et
fuldkomment.
• Visse tv'er kan have funktioner, hvor
tv'et skal stå i standby for at fungere
korrekt.
Børn
• Lad ikke børn klatre op på tv'et.
• Mindre tilbehør skal opbevares
utilgængeligt for børn, så det ikke sluges
ved en fejl.
Hvis følgende problemer
opstår...
Sluk tv'et og træk straks netledningen ud
af stikkontakten, hvis følgende problemer
opstår.
• Du må ikke bruge den medfølgende
netledning med andet udstyr.
(Fortsat)
7 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\040SAF.fm
Bed din forhandler eller Sony
servicecenter om at få tv'et efterset af
autoriserede serviceteknikere.
Når:
–
–
–
–
Netledningen er beskadiget.
Stikket passer dårligt.
Tv'et er beskadiget som følge af at
være tabt eller slået, eller der er kastet
genstande mod det.
Væske eller genstande er trængt ind
gennem kabinettets åbninger.
Forholdsregler
Behagelig afstand til tv'et
• Der skal være moderat belysning, da det
kan belaste dine øjne at se tv ved dårligt
lys eller i længere tid.
• Når du bruger hovedtelefoner, skal du
justere lyden, så den ikke er for høj, da
det kan skade hørelsen.
LCD-skærm
• Selvom LCD-skærmen er fremstillet
med højpræcisionsteknologi og 99,99%
eller flere effektive pixler, kan der
forekomme sorte pletter eller lysende
punkter (røde, blå eller grønne), der
optræder konstant på LCD-skærmen.
Det er en konstruktionsmæssig egenskab
ved LCD-skærmen og ikke en fejl.
• Tryk ikke og skrab ikke frontfilteret, og
placer ikke genstande oven på tv'et.
Billedet kan blive uensartet, eller LCDskærmen kan blive beskadiget.
• Hvis tv'et bruges et sted, hvor der er
koldt, kan billedet virke udtværet eller
blive mørkt. Dette er ikke tegn på fejl.
Fænomenerne forsvinder, efterhånden
som temperaturen stiger.
• Der kan forekomme skyggebilleder
(ghosting), når der konstant vises
stillbilleder. Det forsvinder efter et
øjeblik.
• Skærmen og kabinettet kan blive varmt,
når tv'et er i brug. Dette er ikke en fejl.
• LCD-skærmen indeholder en lille
mængde flydende krystal. Visse
lysstofrør, der anvendes i dette tv,
indeholder også kviksølv. Følg de lokale
regler og retningslinjer for bortskaffelse.
Behandling og rengøring af
tv'ets skærmoverflade og
kabinet
Sørg for at tage netledningen til tv'et ud af
stikkontakten før rengøring.
Følg nedenstående forholdsregler for at
undgå nedbrydning af materialer eller
skærmbelægning.
• Tør støv forsigtigt af skærmen/kabinettet
med en blød klud. Hvis støvet sidder fast,
skal skærmen tørres forsigtigt af med en
hårdt opvredet blød klud, der er fugtet let
med vand og et mildt rengøringsmiddel.
• Du må ikke bruge skuresvampe,
opløsningsmidler eller syreholdige
rengøringsmidler, skurepulver eller
flygtige opløsningsmidler som alkohol,
rensebenzin, fortynder eller
insektmiddel. Brug af sådanne midler
eller længerevarende kontakt med
gummi- eller vinylmaterialer kan
beskadige skærmens overflade og
kabinetmaterialet.
• Jævnlig støvsugning af
ventilationshullerne tilrådes for at sikre
tilstrækkelig ventilation.
• Når vinklen på tv'et skal justeres, skal du
bevæge det langsomt for at undgå, at det
flytter sig eller glider ned fra
bordstanderen.
Ekstraudstyr
• Hold ekstraudstyr eller andet udstyr, der
udsender elektromagnetisk stråling, på
afstand af tv'et. Ellers kan
billedforvrængning og / eller dårlig lyd
forekomme.
• Produktet er blevet afprøvet og fundet i
overensstemmelse med de i EMCdirektivet anførte grænser for brug af
tilslutningskabler under 3 meter.
Batterier
• Overhold den korrekte polaritet ved
isætning af batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper eller
gamle og nye batterier samtidigt.
• Bortskaf batterier på en miljøvenlig
måde. I visse områder kan der være
regler for bortskaffelse af batterier.
Rådspørg de lokale myndigheder.
• Behandl fjernbetjeningen med omhu.
Tab den ikke, træd ikke på den, og spild
ikke nogen form for væske på den.
• Læg ikke fjernbetjeningen på steder nær
en varmekilde eller på steder i direkte
sollys eller i fugtige lokaler.
Bortskaffelse af tv'et
Håndtering af
udtjente
elektriske og
elektroniske
produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
masterpage:Left
Bortskaffelse af
udtjente batterier
(gælder i den
Europæiske
Union samt
europæiske
lande med særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet, der leveres med dette
produkt, ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På visse batterier kan
dette symbol anvendes i kombination med
et kemisk symbol. Det kemiske symbol for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre, at
sådanne batterier bortskaffes korrekt,
forebygges, de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø som
følge af en forkert affaldshåndtering af
batteriet. Materialegenbruget bidrager
ligeledes til at beskytte naturens
ressourcer. Hvis et produkt kræver
konstant strømforsyning af hensyn til
sikkerheden, ydeevnen eller data
integriteten, må batteriet kun fjernes af
dertil uddannet personale. For at sikre en
korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. Med hensyn til
øvrige batterier henvises til afsnittet om
sikker udtagning af batterier. Batteriet skal
derefter afleveres på et indsamlingssted,
der er beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier. Yderligere
information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation eller den
butik, hvor produktet er købt.
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre, at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
8 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\050OVR.fm
masterpage:Left
Knapper/indikatorer på fjernbetjening og TV-apparat
Knapper på fjernbetjening og TV-apparat
Knapperne på TV-apparatet fungerer på samme måde som på
fjernbetjeningen.
* På TV-menuen fungerer disse knapper som F/f/G/g/
.
z
• Tallet 5, N, PROG + og AUDIO-knapperne på fjernbetjeningen
har føleknopper. Føleknopperne kan benyttes som referencepunkt,
når du betjener TV-apparatet.
Knap/kontakt
Beskrivelse
1 "/1 (TV
standby)
Tænder og slukker TV-apparatet fra standby.
2 1 (Tænd/
sluk)
Trykkes for at tænde og slukke TV-et.
~
• Tv'et slukkes helt (0 W, intet strømforbrug)
ved at slukke for tv'et og derefter tage
netstikket ud af stikkontakten.
(Fortsat)
9 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\050OVR.fm
3 SCENE
masterpage:Left
Tryk for at vise menuen “Valg af motiv” menu.
Når du vælger den ønskede sceneindstilling,
indstilles den optimale lyd- og billedkvalitet
automatisk for den valgte scene.
Tryk på F/f/G/g for at vælge
sceneindstillingen, og tryk derefter på .
Biograf: Giver billedscener i et biografmiljø
med dynamisk lyd.
Foto: Giver billedscener, der autentisk
gengiver struktur og farve som et foto på papir.
Sport: Giver billedscener, så du får en
realistisk billed- og lydoplevelse som på et
stadion.
Musik: Giver lydeffekter, så du oplever den
dynamiske og klare lyd som ved en koncert.
Spil: Giver billedscener, så du kan nyde din
oplevelse i tv-spil fuldt ud med suveræn billedog lydkvalitet.
Grafik: Giver billedscener der gør det
behageligere at se fjernsyn længere ad gangen
og eliminerer trætheden ved at vise klarere,
mere detaljerede billeder.
Generel: Aktuelle brugerindstillinger.
Auto: Den optimale lyd- og billedkvalitet
indstilles automatisk efter inputkilden, selvom
der måske ikke er nogen effekt afhængigt af de
tilsluttede enheder.
~
4 AUDIO
5
• I Digital funktion anvendes “Motiv”indstillingerne uafhængigt til HD- (High
Definition) og SD- (Standard Definition)
billeder.
• Hvis du slår Biograftilstand (side 12) til,
skifter indstillingen “Valg af motiv”
automatisk til “Biograf”.
I analog funktion: Tryk for at ændre to-kanal
lyden (side 32).
I digital funktion: Tryk for at skifte det sprog,
der anvendes til det program, der vises i
øjeblikket (side 38).
/ (Info/
Hver gang du trykker på knappen, ændres
Tekstvisning) displayet som følger:
I digital funktion: Oplysninger om det
aktuelle program t Oplysninger om det næste
program (Kun til Sony Guide)
I analog funktion: Oplysninger som aktuelt
kanalnummer og skærmfunktion t
Klokkeslæt
I Tekst-funktion: Viser skjulte oplysninger
(f.eks. svar på en quiz) (side 14).
10 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\050OVR.fm
6
F/f/G/g/
7 OPTIONS
8 HOME
9 Farvede
knapper
q; Taltaster
qa
(Favorit)
qs PROG +/–/
/
qd
(Undertekstindstilling)
qf % (Lyd fra)
qg 2 +/–
(Lydstyrke)
qh / (Tekst)
masterpage:Left
Tryk på F/f/G/g for at flytte markøren på
skærmen. Tryk på
for at vælge/bekræfte det
fremhævede punkt.
Ved afspilning af en fotofil: Tryk på
for
midlertidig stands/start af et diasshow. Tryk på
F/G for at vælge den foregående fil. Tryk på f/
g for at vælge næste fil.
Ved afspilning af en musik/videofil: Tryk på
for midlertidig stands/start af afspilningen.
Tryk på og hold G/g nede for at gå hurtigt
frem/tilbage, og slip knappen det sted, du vil
genoptage afspilningen fra. Tryk på F for at
starte afspilningen fra starten af den aktuelle
fil. Tryk på f for at gå til næste fil.
Tryk på for at vise en liste med
“Enhedsstyring” eller genveje til visse
indstillingsmenuer. Med menuen
“Enhedsstyring” kan du betjene udstyr, der er
kompatibelt med Kontrol til HDMI.
De viste menuvalg afhænger af inputkilden.
Tryk for at vise menuen TV Home (side 28).
Når de farvede knapper er tilgængelige, vises
en betjeningsvejledning på skærmen.
I TV-funktion: Tryk for at vælge kanaler. For
kanal 10 og derover trykkes det næste ciffer
hurtigt.
I Tekst-funktion: Tryk for indtaste et
sidenummer.
Tryk for at vise den favoritliste, du har angivet
(side 17).
I TV-funktion: Tryk på for at vælge næste (+)
eller forrige (–) kanal.
I Tekst-funktion: Tryk på for at vælge næste
( ) eller forrige ( ) side.
Tryk for at skifte sprog på underteksterne
(side 38) (kun i digital tilstand).
Tryk for at slå lyden fra. Tryk igen for at få
lyden tilbage.
z
• I standby-tilstand trykker du på denne knap,
hvis du vil tænde for TV-apparatet uden lyd.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at vise tekstoplysninger (side 14).
(Fortsat)
11 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\050OVR.fm
qj
masterpage:Left
RETURN Tryk for at vende tilbage til foregående
skærmbillede i den viste menu.
Ved afspilning af en foto-/musik-/videofil:
Tryk for at standse afspilningen. (Displayet
vender tilbage til listen med filer eller mapper).
GUIDE
(EPG)
ql DIGITAL
qk
w; ANALOG
wa BRAVIA
Sync
Tryk for at vise EPG (Digital Electronic
Programme Guide) (side 16).
Tryk for at vise den digitale kanal, der sidst
blev set.
Ved visning af billeder fra tilsluttet udstyr:
Tryk for at vende tilbage til normal TVfunktion.
Tryk for at vise den analoge kanal, der sidst
blev set.
Ved visning af billeder fra tilsluttet udstyr:
Tryk for at vende tilbage til normal TVfunktion.
m/N/X/M/x: Du kan betjene det
BRAVIA Sync-kompatible udstyr, der er
sluttet til TV-apparatet.
SYNC MENU: Viser menuen for det
tilsluttede HDMI-udstyr. Mens der vises andre
inputskærmbilleder eller TV-programmer,
vises “Valg af HDMI-enheder”, når knappen
trykkes.
THEATRE: Du kan slå Biograftilstand til eller
fra. Når Biograftilstand er slået til, indstilles
automatisk til den optimale lydkvalitet (hvis
TV-apparatet er tilsluttet med et audiosystem,
der benytter HDMI-kabel), og billedkvalitet til
filmbaseret indhold indstilles automatisk.
~
• Hvis TV-apparatet slukkes, slås
Biograftilstand også fra.
• Ved ændring af indstillingen “Valg af motiv”
slukkes Biograftilstand automatisk.
• “Kontrol til HDMI” (BRAVIA Sync) fås kun
med det tilsluttede Sony-udstyr, der har
BRAVIA Sync eller BRAVIA Sync-logoet,
eller er kompatibelt med Kontrol til HDMI.
ws
/
(Inputvalg/
Teksthold)
wd
(skærmfunktion)
I TV-funktion: Tryk for at vise en liste med
input.
I Tekst-funktion: Tryk for at beholde den
aktuelle side.
Tryk for at ændre skærmformat (side 15).
12 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\050OVR.fm
masterpage:Left
Indikatorer
,
Indikator
Beskrivelse
1 Lyssensor
Tildæk ikke sensoren, da det kan påvirke dens funktion (side 29).
2 Fjernbetjeningssensor
Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
Tildæk ikke sensoren, da det kan påvirke dens funktion.
3
(Sluk billede Lyser grønt, når du vælger “Sluk billede” (side 29).
/ Timer)
Lyser orange, når timeren er indstillet (side 16, 29).
4 1 (Standby)
Lyser rødt, når TV-apparatet er i standby.
5 " (Tænd/sluk)
Lyser grønt, når TV-apparatet er tændt.
Om betjeningsvejledningen til tv-skærmen
Betjeningsvejledning
Eksempel: Tryk på
eller
RETURN (se 6 (side 11) eller qj (side 12)).
Betjeningsvejledningen indeholder hjælp om betjening af tv'et med fjernbetjeningen og vises
nederst i skærmbilledet. Brug de fjernbetjeningsknapper, der vises i betjeningsvejledningen.
13 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\060WAT.fm
masterpage:Left
Se TV
Valg af et digitalt program med (EPG)
Digital Electronic Programme Guide
(side 16).
Se TV
I digital funktion
Et oplysningsbanner vises kort. Følgende
ikoner optræder på banneret.
: Radiotjeneste
: Kodet/abonnementstjeneste
: Der er flere sprog til rådighed på
lydsiden
: Undertekster til rådighed
: Undertekster er til rådighed for
hørehæmmede
: Anbefalede mindstealder til det
aktuelle program (fra 4 til 18 år)
: Børnelås
2
Åbning af Tekst
3
3
1 Tryk 1 på TV-apparatet for at tænde det.
Når TV-apparatet er i standby (-1
(standby) indikatoren på TV-apparatets
front er rød), trykker du på "/1 på
fjernbetjeningen for at tænde TVapparatet.
Tryk i analog funktion på /. Hver gang du
trykker på /, skifter displayet i perioder som
følger:
Tekst og TV-billede t Tekst t Nej Tekst
(afslut Tekst-tjenesten)
Du kan vælge en side ved at trykke på
ciffertasterne eller / .
Hold en side ved at trykke på .
Vis skjulte oplysninger ved at trykke på .
z
• Du kan også springe direkte til en side ved at
vælge det sidenummer, der vises på siden. Tryk på
og F/f/G/g for at vælge sidenummeret, og tryk
på .
• Når der vises fire farvede elementer i bunden af
Tekst kan du nemt og hurtigt gå ind på
tekstsiderne (FasText). Tryk på den tilsvarende
farvede knap for at gå ind på siden.
2 Tryk på DIGITAL for at skifte til den
digitale funktion eller på ANALOG for at
skifte til analog funktion.
De tilgængelige kanaler afhænger af
funktionen.
3 Tryk på cifferknapperne eller PROG +/–
for at vælge en TV-kanal.
14 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\060WAT.fm
masterpage:Left
Manuel ændring af Skærmformat
Tryk på
gentagne gange for at vælge det
ønskede Skærmformat.
Smart*
Se TV
Forstørrer billedets
midterdel. Billedets
venstre og højre kant
strækkes, så det fylder
16:9-skærmen.
4:3
Viser 4:3-billedet i
original størrelse.
Sidekanter vises for at
udfylde 16:9
skærmformatet.
Bred
Strækker 4:3-billedet,
så det udfylder 16:9skærmen.
Zoom*
Viser udsendelser i
filmformat (letter box
format) i de korrekte
proportioner.
14:9*
Viser 14:9-udsendelser
i de korrekte
proportioner. Som
følge heraf ses de sorte
sidekanter på skærmen.
* Dele af billedets top og bund kan blive skåret væk. Du
kan justere billedets lodrette position. Tryk på F/f for at
flytte billedet op eller ned (f.eks. for at læse
undertekster).
~
• Hvis du vælger “Smart”, er visse tegn og/eller
bogstaver i billedets top og bund er eventuelt ikke
synlige. I sådanne tilfælde kan du justere “Lodret
størrelse” i menuen “Skærmstyring” (side 33).
z
• Når “Auto-format” (side 33) er sat til “Til”,
vælger TV-apparatet automatisk bedste funktion,
der passer til udsendelsen.
• Hvis billeder i kilde 720p, 1080i eller 1080p vises
med sorte kanter på skærmen, skal du
vælge“Smart” eller “Zoom” til at justere
billederne.
15 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\060WAT.fm
masterpage:Left
Anvendelse af EPG (Digital Electronic Programme Guide)
1 Tryk på GUIDE i digital funktion.
2 Udfør den ønskede handling som vist i
følgende tabel eller på skærmen.
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande/områder.
Hvis du vil
Skal du
Se et program
Tryk på F/f/G/g for at vælge et program, tryk derefter på
Slukke for EPG
Tryk på
Sortere programoplysninger efter
kategori
– Kategori-liste
1
2
Tryk på den blå knap.
Tryk på F/f for at vælge en kategori, og tryk derefter på .
Kategorinavn (f.eks. “Nyheder”) indeholder alle kanaler, der
svarer til den valgte kategori.
Indstille en udsendelse til automatisk
visning på skærmen, når det starter
– Påmindelse
1
Tryk på F/f/G/g for at vælge et fremtidigt program, du vil vise,
og tryk derefter på .
Tryk på F/f for at vælge “Påmindelse”, og tryk derefter på .
Et c-symbol vises ved siden af programmets oplysninger.
-indikatoren på TV-apparatets frontpanel lyser orange.
2
.
GUIDE.
~
• Hvis du sætter TV-apparatet på standby, tænder det automatisk, når
udsendelsen starter.
Annullere en påmindelse
– Annuller timer
1
2
3
4
5
Tryk på .
Tryk på F/f for at vælge “Timer-liste”, og tryk derefter på .
Tryk på F/f for at vælge det program, du vil annullere, og tryk
derefter på .
Tryk på F/f for at vælge “Annuller timer”, og tryk derefter på
.
Der vises et display til bekræftelse af, at du vil annullere
programmet.
Tryk på G/g for at vælge “Ja”, og tryk derefter på .
16 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\060WAT.fm
masterpage:Left
Anvendelse af favoritlisten
Analoge favoritter
Med favoritfunktionen kan du vælge
programmer på en liste med op til 16
favoritkanaler, angivet af dig.
1 Tryk i analog funktion på .
2 Udfør den ønskede handling som vist i
Se TV
følgende tabel eller på skærmen.
Analog favoritliste
Hvis du vil
Skal du
Se en kanal
Tryk på
.
Slå favoritlisten fra
Tryk på
.
Føje en aktuel kanal til favoritlisten
Tryk på F/f for at vælge “Føj til Favoritter”, og tryk derefter på
Fjerne en kanal fra favoritlisten
1
2
3
Digitale favoritter
.
Tryk på F/f for at vælge “Rediger favoritter”, og tryk derefter
på .
“Favorit-opsætning”-skærmbilledet vises.
Tryk på F/f for at vælge kanalnummer, og tryk derefter på .
Tryk på F/f for at vælge “– –”, og tryk derefter på .
Du kan angive op til fire af dine
favoritkanallister.
1 Tryk på i digital funktion.
2 Udfør den ønskede handling som vist i
følgende tabel eller på skærmen.
Digital favoritliste
Hvis du vil
Skal du
Slå favoritlisten fra
Tryk på
Tilføje eller fjerne kanaler på en
favoritliste
1
2
3
Se en kanal
Fjerne alle kanaler på en
favoritliste
1
2
1
2
3
4
RETURN.
Tryk på den blå knap.
Gå til trin 2, når du tilføjer kanaler for første gang, eller hvis
favoritlisten er tom.
Tryk på den gule knap for at vælge den favoritliste, du vil redigere.
Tryk på F/f/G/g for at vælge den kanal, du vil tilføje eller fjerne, og
tryk derefter på .
Tryk på den gule knap for at vælge en favoritliste.
Tryk på F/f for at vælge en kanal, og tryk derefter på
.
Tryk på den blå knap.
Tryk på den gule knap for at vælge den favoritliste, du vil redigere.
Tryk på den blå knap.
Tryk på G/g for at vælge “Ja”, og tryk derefter på .
17 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\070OPT.fm
masterpage:Left
Anvendelse af ekstraudstyr
Tilslutning af ekstraudstyr
Du kan tilslutte et bredt udvalg af ekstraudstyr til TV-apparatet.
1 2
3 45
7
8
6
9
0
qa
qs
qd
Tilslutning af audio-video-udstyr (kvalitetsrækkefølge høj til lav)
Tilslutning til
Tilslut med
Beskrivelse
5, 9, qa
HDMI IN 1, 2, 3
eller 4
HDMI-kabel
Digitale video- og audiosignaler sendes ind fra det tilsluttede
udstyr.
Hvis du desuden desuden tilslutter udstyr, der er kompatibelt
med Kontrol til HDMI, understøttes kommunikationen med
det tilsluttede udstyr (side 35).
Hvis udstyret har DVI-bøsning/stik, sluttes DVI-bøsningen/
stikket til HDMI IN 1-bøsningen/stikket til via en DVI HDMI-adapter (medfølger ikke), og udstyrets
audioindgangsbøsninger/stik sluttes til
audioindgangsbøsningerne/stikkene i HDMI IN 1.
~
• Sørg for kun at bruge et godkendt HDMI-kabel, der har
HDMI-logoet. Vi anbefaler at bruge et Sony HDMI-kabel
(af highspeed-typen).
• Ved tilslutning af et audiosystem, der er kompatibelt med
Kontrol til HDMI, skal det også sluttes til DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL)-bøsningen/stikket.
18 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\070OPT.fm
Tilslutning til
Tilslut med
3
/
COMPONENT IN
Kombineret video
og audio kabel
2
/
qs
/
AV1,
AV2
/
AV3 og
AV3
masterpage:Left
Beskrivelse
SCARTkabel
Hvis du tilslutter en analog dekoder, sender TV tuneren
scramblede signaler til dekoderen, og dekoderen gør
signalerne klare, før de sendes videre.
Kombineret
videokabel
Tilslutning af monoudstyr skal ske til
AV3 L-bøsningen.
Tilslutning af audio/bærbart udstyr
Tilslut med
Beskrivelse
1
Audiokabel
Du kan lytte til TV-lyden på det tilsluttede Hi-Fi lydanlæg.
4 DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Optisk audiokabel Du kan lytte til TV-lyden på det tilsluttede
hjemmebiografsystem med digitalt input.
8 USB
USB-kabel
Anvendelse af ekstraudstyr
Tilslutning til
Du kan bruge foto-/musik-/videofiler på digitalt Sonykamera til stillbilleder eller en videomaskine (side 21).
Tilslutning af andet udstyr
Tilslutning til
6
/
PC IN
7
LAN
0 CAM
(Conditional
Access Module)
Tilslut med
Beskrivelse
Pc-kabel med
ferritkerner,
audiokabel
Det anbefales at bruge et PC-kabel med ferritkerner som
“Connector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, der kan fås på et
Sony Service Centre) eller tilsvarende.
LAN-kabel
Du kan afspille indhold, der er lagret på DLNA-kompatible
enheder via et netværk (side 24).
Giver adgang til betalings-tv-tjenester. Yderligere
oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med
CAM-kortet.
Hvis du vil benytte CAM, skal du fjerne “dummy”-kortet fra
CAM-stikket og derefter slukke for tv'et og sætte CAMkortet i stikket. Når du ikke bruger CAM, anbefaler vi, at du
lader “dummy”-kortet sidde i CAM-stikket.
z
• Sæt ikke Smart-kortet direkte i TV CAM-slotten
(Conditional Access Module). Det skal sættes i den CAMenhed, der leveres af den autoriserede forhandler.
~
• CAM understøttes ikke i visse lande/områder. Spørg din
autoriserede forhandler.
qd i
Hovedtelefoner
Du kan lytte til TV-lyden gennem hovedtelefoner.
19 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\070OPT.fm
Visning af billeder fra
tilsluttet udstyr
Tænd det tilsluttede udstyr, og gør følgende.
1 Tryk på .
2 Tryk påF/ffor at
vælge den ønskede
input-kilde, og tryk
derefter på .
masterpage:Left
Samtidig visning af to billeder
– PIP (Billede i billede)
Du kan se to billeder (eksternt input og TVprogram) samtidigt på skærmen.
1 Tryk på OPTIONS.
2 Tryk på F/f for at vælge “PIP/PAP”, og
tryk derefter på
.
3 Tryk på F/f for at vælge “PIP”, og tryk
derefter på
.
Billedet fra den tilsluttede PC vises i fuld
størrelse, og TV-programmet vises det
lille skærmbillede.
Du kan flytte TV-programmets position
med F/f.
4 Tryk på cifferknapperne eller PROG +/–
for at vælge en TV-kanal.
Ved udstyr, der er koblet til via Scartstikket
med et fuldt fortrådet 21-bens scartkabel
Start afspilningen på det tilsluttede udstyr.
Billedet fra det tilsluttede udstyr ses på
skærmen.
Ved en automatisk indstillet videomaskine
Sådan vendes tilbage til visning af et
enkelt billede
Tryk på
RETURN.
z
• Du kan skifte det hørbare billede ved at trykke på
G/g.
I analog funktion trykkes på PROG +/– eller
cifferknapperne for at vælge videokanalen.
Samtidig visning af to billeder
– PAP (Billede og billede)
Du kan se to billeder (eksternt input og TVprogram) samtidigt på skærmen.
~
• Denne funktion er ikke tilgængelig for en PCinputkilde.
1 Tryk på OPTIONS.
2 Tryk på F/f for at vælge “PIP/PAP”, og
tryk derefter på
.
3 Tryk på F/f for at vælge “PAP”, og tryk
derefter på
.
Billedet fra det tilsluttede udstyr vises til
venstre, og TV-programmet vises til
højre.
4 Tryk på cifferknapperne eller PROG +/–
for at vælge TV-kanalen.
Sådan vendes tilbage til visning af et
enkelt billede
Tryk på
RETURN.
20 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\070OPT.fm
Afspilning af Foto/Musik/
Video via USB
Du kan afspille foto-/musik-video-filer, der er
gemt i et digitalt Sony-kamera til stillbilleder,
eller et videokamera, via et USB-kabel eller et
USB lagringsmedie på TV-apparatet.
1 Tilslut en understøttet USB-enhed til TVapparatet.
2 Tryk på HOME.
3 Tryk på G/g for at vælge “Foto”,
“Musik”, eller “Video”.
4 Tryk på F/f for at vælge en USB enhed,
5
.
Listen med filer eller mapper vises.
Du kan vise en liste med miniaturer ved at
trykke på den gule knap, mens listen vises.
Tryk på F/f for at vælge en fil eller
mappe, og tryk derefter på .
Når du har valgt en mappe, skal du vælge
en fil og derefter trykke på .
Afspilningen starter.
Fotoafspilning med automatisk start
TV-apparatet starter automatisk
fotoafspilningen, hvis det er tændt, og et
digitalt stillbilledkamera eller en anden enhed
med fotofiler sluttes til USB-porten og tændes
(side 34).
~
• Mens TV-apparatet åbner dataene på USBenheden, skal følgende overholdes:
– Sluk ikke for TV-apparatet eller den tilsluttede
USB-enhed.
– Afbryd ikke USB-kablet.
– Udtag ikke USB-enheden.
Dataene på USB-enheden kan være skadet.
• Sony kan ikke holdes ansvarlig for skader på eller tab
af data på optagelsesmediet på grund af en
fejlfunktion på tilsluttede enheder eller TV-apparatet.
• Afspilning starter ikke automatisk, hvis TVapparatet tændes, efter at det digitale
stillbilledkamera eller en anden enhed derefter
sluttes til USB-porten.
• Du kan registrere den baggrundsmusik, der skal
afspilles under et diasshow, med
Foto ved at
trykke på OPTIONS og derefter vælge “Føj til
diasshow” under afspilning af
baggrundsmusikken.
• USB-afspilning understøttes til følgende
fotofilformater:
– JPEG (filer i JPEG-format med filtypenavnet
“.jpg” der overholder DCF 2.0 eller Exif 2.21)
– RAW (ARW/ARW-filer i 2.0 format med
filtypenavnet “.arw”. Kun til visning som
eksempel).
• USB-afspilning understøttes til følgende
musikfilformat:
– MP3 (filer med filtypenavnet “.mp3” der ikke er
belagt med copyright)
• USB-afspilning understøttes til følgende
videofilformat:
– MPEG1 (filer med filtypenavnet “.mpg”)
• Fotoafspilning med automatisk start i
Fotoafspilning fungerer kun til fotofiler i den
nyeste mappe med still-billeder (DCF-kompatibel,
“DCIM”-mappen med højeste tal).
• Afspilningen startes eventuelt ikke automatisk,
når visse digitale still-billedkameraer (som f.eks.
kameraer med intern hukommelse) tilsluttes.
• Filnavn og mappenavn understøtter kun engelsk.
• Hvis du tilslutter et Sony digitalkamera til
stillbilleder, indstilles kameraets USB-forbindelse
til Auto eller “Masselagring”. Yderligere
oplysninger om USB tilslutningsfunktion, findes i
anvisninger, der følger med det digitale kamera.
• Se efter opdaterede oplysninger om kompatible
USB-enheder på nedenstående web-sted.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
• Anvend en USB lagerenhed, der er kompatibel
med standarderne for USB Mass Storage Class.
Sådan vises et foto
— Billedramme
Du kan vise et foto på skærmen i et tidsrum,
du selv vælger. Efter denne periode går TVapparatet automatisk i standby.
1 Vælg et foto.
Du kan vælge et foto på den tilsluttede
USB-enhed eller forudindstillede
billedmappe. Oplysninger om valg af foto
(side 21).
2 Tryk på OPTIONS, mens det valgte foto
vises, og tryk derefter på F/f for at vælge
“Billede til billedramme”, og tryk på .
3 Tryk på
RETURN gentagne gange
for at vende tilbage til menuen Home.
4 Tryk på G/g for at vælge “Foto”, vælg
derefter “Billedramme” og tryk på
.
TV-apparatet skifter til Billedrammefunktionen, og det valgte foto vises på
skærmen.
(Fortsat)
21 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Anvendelse af ekstraudstyr
og tryk derefter på
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\070OPT.fm
masterpage:Left
Indstilling af en varighed til visning af
et foto
4 Tryk på F/f for at vælge GPS-enheden,
Tryk på OPTIONS, vælg derefter
“Varighed”, og tryk på . Vælg derefter
varigheden, og tryk på .
Tælleren vises på skærmen.
5 Vælg følgende punkter ved hjælp af F/f,
For at vende tilbage til XMB™
Tryk på
RETURN.
og tryk derefter på
.
og indstil dem med G/g.
– Tidszone
– Sommertid
6 Marker “OK”, og tryk derefter på
.
GPS-logfilerne indlæses.
~
• Hvis fotoet vælges fra en USB-enhed, skal den
fortsat være sluttet til TV-apparatet.
• Hvis “Sleeptimer” er aktiveret går TV-apparatet
automatisk i standbytilstand.
Visning af et foto med placeringen på
kortet
7 Kobl GPS-enheden fra og tilslut den
enhed, hvor fotoet ligger.
8 Vælg et foto (side 21).
9 Tryk på de grønne/røde knapper for at
zoome ind/ud på kortet.
Ved anvendelse af et digitalt stillbilledkamera
med GPS-funktion er det muligt at vise et foto
sammen med et kort over det sted, det blev
taget, ved hjælp af en GPS-funktion, der
registrerer positionens længde- og breddegrad.
Da kortdataene downloades fra en online
korttjeneste på Internettet, kræves en
netværksforbindelse, og TV-apparatet skal
være forbundet med nettet (side 24).
1 Vælg et foto (side 21).
2 Tryk på de grønne/røde knapper for at
zoom ind/ud på kortet.
Kortets viste position på TV-skærmen
ændres ved at trykke gentagne gange på
den blå knap.
~
• Da online korttjenesten på Internettet leveres af en
tredjepart, kan tjenesten ændres eller bringes til
ophør for brugeren uden forudgående varsel.
• Positionen, der vises på kortet kan være forskellig
afhængigt af det digitale stillkamera.
• Der vises kun et kort i stor skala, der ikke kan
zoomes ind eller ud, hvis TV-apparatet ikke er
forbundet til Internettet, eller hvis online
korttjenesten på Internettet bringes til ophør.
z
• Der kan vises et kort, hvis fotografens Exif data
omfatter datooplysninger, og hvis de tilknyttede
længde- og breddegradsdata (“Logfiler”) er
registreret med en Sony GPS-enhed. Følg
nedenstående fremgangsmåde.
1 Forbind GPS-enheden med USB-porten.
2 Tryk på HOME.
3 Tryk på G/g for at vælge “Foto”.
22 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\070OPT.fm
Anvendelse af BRAVIA
Sync med Kontrol til HDMI
Med Kontrol til HDMI-funktionen kan TVapparatet kommunikere med det tilsluttede
udstyr, der er kompatibelt med funktionen, ved
hjælp af HDMI CEC (Consumer Electronics
Control).
Ved for eksempel at tilslutte et Sony-udstyr,
der er kompatibelt med Kontrol til HDMI
(med HDMI-kabler), kan du styre dem
sammen.
Kontroller, at udstyret er forbundet korrekt, og
foretag de nødvendige indstillinger.
• Slukker automatisk det tilsluttede udstyr,
hvis du sætter TV-apparatet på standby
med fjernbetjeningen.
Sådan forbindes det udstyr, der er
kompatibelt med Kontrol til HDMI
Forbind det kompatible udstyr og TVapparatet med et HDMI-kabel. Ved tilslutning
af et audiosystem skal du også tilkoble
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) stikket
på TV-apparatet og audiosystemet med et
optisk audiokabel (side 18).
Indstilling af Kontrol til HDMI
Indstillingen af Kontrol til HDMI skal
opsættes både på TV-apparatet og det
tilsluttede udstyr. Se “HDMI-opsætning”
(side 35) for TV-side. Oplysning om
indstillinger på det tilsluttede udstyr findes i
betjeningsvejledningen til det pågældende
udstyr.
• Tænder automatisk TV-apparatet og skifter
til det tilsluttede udstyr, når udstyret
begynder at afspille.
• Hvis du tænder et tilsluttet audiosystem,
mens TV-apparatet kører, skifter
lydudgangen fra TV-apparatets højttalere
til audiosystemet.
• Justerer lydstyrken (2 +/–) og slår lyden
fra (%) på et tilsluttet audiosystem.
• Du kan betjene tilsluttet Sony-udstyr, der er
mærket med BRAVIA Sync logoet, med
TV-fjernbetjeningen ved at trykke på:
– m/N/X/M/x for at betjene det tilsluttede
udstyr direkte.
– SYNC MENU viser menuen for det tilsluttede
HDMI-udstyr på skærmen.
Efter visning af menuen kan du betjene
menuskærmbilledet med F/f/G/g, , de farvede
RETURN.
knapper og
– OPTIONS viser “Enhedsstyring”, vælg derefter
indstillinger i “Funktioner” og “Indholdsliste” for at
betjene udstyret.
– Oplysninger om de tilgængelige styringsmuligheder
findes i vejledningen til udstyret.
• Hvis “Kontrol til HDMI” på TV-apparatet
indstilles til “Til”, skiftes “Kontrol til
HDMI” på det tilsluttede udstyr også til
“Til”.
23 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Anvendelse af ekstraudstyr
Kontrol til HDMI
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\080NET.fm
masterpage:Left
Anvendelse af
hjemmenetværksfunktioner
Med dette TV-apparat kan du afspille indhold,
der er lagret på DLNA-kompatible enheder,
via et hjemmenetværk.
Enheder, der lagrer og leverer indhold som
foto-/musik-/videofiler, kaldes “Server”. TVapparatet modtager foto-/musik-/videofiler fra
serveren via netværket, og du kan bruge dem
på TV-apparatet, også i andre lokaler.
Brugen af hjemmenetværket kræver en
DLNA-kompatibel enhed (VAIO, Cyber-shot,
etc.) som server.
Hvis du desuden slutter TV-apparatet til
Internettet, kan du vise fotos med angivelse af
motivets position på kortet (side 22) eller
bruge “AppliCast”, mens du ser et TVprogram (side 25).
Tilslutning til netværket
TV
Netværksskabel
(medfølger ikke)
Bredbåndsrouter
~
• Du skal abonnere hos en Internetudbyder for at
kunne koble op til Internettet.
Til netværksenheder
Netværkskabel (medfølger
ikke)
ADSL modem/
kabelmodem
Internet
24 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\080NET.fm
Brug af AppliCast
Mens du ser TV, kan du vise en række
informationer i TV-skærmens kant med
Widgets, (dvs. mini-applikationer).
Mange Widgets henter informationer fra
Internettet.
Sådan anvender du Widgets
Widgets kan vises ved at vælge dem i
hovedmenuen. Når en Widget vises, kan du
føje den til Widgetlisten, så den registreres til
at blive vist automatisk næste gang, når du
starter “AppliCast”. Med visse Widgets kan du
gemme indstillingerne, så de giver dig dine
foretrukne informationer.
masterpage:Left
z
• Der er i forvejen tre Widgets, der ikke kræver
forbindelse til Internettet. Det er "Sådan bruges
AppliCast", "Analogt ur" og "Kalender".
• AppliCast Widgets, der lagres på en USB
hukommelse, der er forbundet med BRAVIA.
Widget-ikonerne skal vises under USB-ikonet
under "Netværk" i hovedmenuen.
~
• MAC-adresse og IP-adresse sendes automatisk
fra TV'et til serverne, mens Internetforbindelsen er
til rådighed.
Serverne er under kontrol af Sony, og MACadressen sendes aldrig til servere, der kontrolleres
af andre parter.
• Widgets kan ændres eller afsluttes uden
forudgående varsel til brugeren.
Anvendelse af hjemmenetværksfunktioner
1 Tryk på HOME.
2 Tryk på G/g for at vælge "Netværk".
3 Tryk på F/f for at markere den ønskede
Widget, der skal vises, eller vælg blot
"AppliCast"-ikonet for at vise din liste
med foretrukne Widgets.
Widgetlisten vises til højre.
4 Følg vejledningen på den valgte Widget.
Sådan vendes tilbage til visning af et
enkelt billede
Tryk på
RETURN.
Sådan tilføjes og fjernes Widgets i
AppliCast
Du kan tilføje eller fjerne Widgets fra
Widgetlisten.
Fra Widget:
5 Mens du viser en Widget, skal du trykke
på OPTIONS.
6 Vælg "Føj til AppliCast" eller "Fjern fra
AppliCast".
Der kan registeres op til 30 Widgets i
“AppliCast”.
Fra "Netværk" i hovedmenuen:
7 Følg TRIN 1-2 ovenfor.
8 Tryk på F/f for at markere den ønskede
Widget, og tryk derefter på OPTIONS.
9 Følg TRIN 6.
25 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\080NET.fm
Brug af Foto/Musik/Videofiler via netværket
Det er nemt at bruge foto/musik/videofiler på
serveren ved at vælge et ikon på menuen
Home på tv'et.
1 Tryk på HOME.
2 Tryk på G/g for at vælge “Foto”, “Musik”
eller “Video”.
3 Tryk på F/f for at vælge en server, og
tryk derefter på
.
Listen med filer eller mapper vises.
Vis miniaturelisten, mens listen vises.
Hvis serveren ikke kan findes
Se “Kontrol af netværksforbindelsen”
(side 27) og “Justering af indstillinger for
visning af servere” (side 27).
brugsanvisningen til den anvendte netværksenhed.
Selv filer i et af ovennævnte filformater kan i visse
tilfælde ikke afspilles.
• Filnavn og mappenavn understøtter kun engelsk.
Brug af fotos, musik og videoer på TVskærmen med betjeningsenheder
– Renderer
Renderer er en funktion til afspilning af foto-,
musik- og videofiler, der er lagret på
netværksenheder (digitale stillkameraer,
mobiltelefoner osv.) på TV-apparatet ved
hjælp af den pågældende funktion. For at
anvende denne funktion kræves en rendererkompatibel enhed som f.eks. et digitalt
stillkamera eller et mobiltelefonkamera som
controller. Se også controllerens
brugsanvisning.
1 Indstil om nødvendigt “Rendererfunktion”, “Renderer-adgangskontrol” og
“Renderer-opsætning” i
“Netværksindstillinger” (side 39).
4 Tryk på F/f for at vælge en fil eller
mappe, og tryk derefter på
.
Når du har valgt en mappe, skal du vælge
en fil og derefter trykke på .
Afspilningen starter.
2 Afspil den valgte fil med controlleren på
TV-apparatet.
Filen afspilles på TV-apparatet over det
tilsluttede netværk.
Du kan anvende controlleren eller TVapparatets fjernbetjening til at styre
afspilningen.
z
• Der kan vises et kort sammen med fotoet, hvis
længde- og breddedataene er registreret i
fotografens Exif-data (side 22).
~
• Afhængigt af netværksenheden kan det være
nødvendigt at registrere TV-apparatet med
netværksenheden.
• Billedkvaliteten kan virke grov ved brug af
Foto, fordi billederne kan være forstørret
afhængigt af filen. Billederne fylder eventuelt
heller ikke hele skærmen afhængigt af
billedstørrelse og længde-breddeforhold.
• Visse fotofiler kan tage noget tid om at komme
frem på skærmen med
Foto.
• For at afspille filer, der er modtaget fra en
netværkstjeneste skal de have et af følgende
filformater.
– Stillbilleder: JPEG-format
– Musik: MP3-format eller lineært PCM-format
– Video: Følgende filformater er gemt på
serveren: AVCHD, HDV, MPEG2-PS (der i
visse tilfælde ikke kan afspilles)
Afhængigt af netværksenheden skal filformatet
eventuelt konverteres før overførslen. I sådanne
tilfælde anvendes filformatet efter konverteringen
til afspilning. Se efter flere oplysninger i
masterpage:Left
~
• Du kan registrere den baggrundsmusik, der skal
afspilles under et diasshow, med
Foto. Tryk på
OPTIONS under afspilning af
baggrundsmusikken, og vælg derefter “Føj til
diasshow”.
26 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\080NET.fm
masterpage:Left
Justering af indstillinger for
visning af servere
Indtast de respektive (alfanumeriske) værdier for
routeren. De punkter, der skal indstilles,
afhænger af Internetudbyderen eller routeren. Se
flere oplysninger i de betjeningsvejledninger, der
er leveret af Internetudbyderen, eller som fulgte
med routeren.
Du kan vælge at få vist hjemmenetværkets
servere i menuen Home.
Op til 10 servere kan vises automatisk i
menuen Home.
1 Indstil serveren til at tillade opkoblinger
fra TV-apparatet.
Oplysningerne om indstillinger af
serveren findes i betjeningsvejledningen,
der følger med serveren.
2 Tryk på HOME.
3 Tryk på G/g for at vælge “Indstillinger”.
4 Tryk på F/f for at vælge
“Netværksindstillinger”, og tryk derefter
på .
5 Marker “indstillinger for visning af
servere”, og tryk derefter på .
6 Vælg den server, du vil vise i menuen
Home, og tryk derefter på .
7 Marker “Ja”, og tryk derefter på .
1 Tryk på HOME.
2 Tryk på G for at vælge “Indstillinger”.
3 Tryk på F/f for at vælge
“Netværksindstillinger”, og tryk derefter
på .
4 Marker “Netværk”, og tryk derefter på .
5 Marker “Indstillinger for IP-adresse”, og
tryk derefter på
.
6 Marker et punkt, og tryk på .
Hvis du vælger “DHCP (automatisk
DNS)”
Gå til trin 7.
Hvis du vælger “DHCP (manuel DNS)”
Indstil “Primær DNS”/“Sekundær DNS”
med F/f/g og ciffertasterne.
Hvis du vælger “Manuel”
Hvis du ikke kan koble op til
hjemmenetværket
TV-apparatet kan kontrollere, om serveren
genkendes korrekt.
Indstil følgende punkter med F/f/g og
ciffertasterne.
• IP-adresse
• Subnet-maske
• Standard-gateway
• Primær DNS/Sekundær DNS
1 Tryk på HOME.
2 Tryk på G/g for at vælge “Indstillinger”.
3 Tryk på F/f for at vælge
Hvis din Internetudbyder har en
bestemt proxyserverindstilling
4 Marker “Serverdiagnosticering”, og tryk
Tryk på OPTIONS, tryk derefter på F/f
for at vælge “Proxy-opsætning”, og tryk
på . Indtast derefter indstillingerne.
5 Marker “Ja”, og tryk derefter på .
7 Tryk på .
8 Tryk på g for at vælge “Test”, tryk
derefter på
.
9 Tryk på G/g for at vælge “Ja”, og tryk
derefter på
.
Netværksdiagnosticeringen begynder.
Når meddelelsen “Tilslutning udført.”
vises, trykkes gentagne gange på
RETURN for at afslutte.
z
Hvis “Tilslutning udført.” ikke kommer frem,
henvises til “Fejlsøgning” (side 45).
“Netværksindstillinger”, og tryk derefter
på .
derefter på
.
Serverdiagnosticering starter.
Når serverdiagnosticeringen er færdig,
vises diagnosticeringsresultatlisten.
6 Marker den server, du vil bekræfte, og
tryk derefter på
.
Diagnosticeringsresultaterne for den
valgte server kommer frem.
Hvis diagnosticeringsresultaterne viser en
fejl, undersøges de mulige årsager og
deres afhjælpning, og forbindelser og
indstillinger kontrolleres.
Flere oplysninger findes i “Fejlsøgning”
(side 45).
27 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Anvendelse af hjemmenetværksfunktioner
Kontrol af
netværksforbindelsen
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\090MEN.fm
masterpage:Left
Anvendelse af menufunktioner
Navigation i menuen TV Home på XMB™
XMB™ (XrossMediaBar) er en menu med BRAVIA -funktioner og input-kilder, der vises på TVskærmen. XMB™ er et nemt middel til at vælge programmering og justere indstillinger på BRAVIA
TV-apparatet.
1 Tryk på HOME for at vise XMB™.
Mediekategorilinje
Kategoriobjektlinje
2 Tryk på G/g for at vælge kategori.
Mediekategori-ikon
Beskrivelse
Indstillinger
Du kan foretage avancerede indstillinger og justeringer (side 29).
Foto
Du kan afspille fotofiler via USB-enheder eller netværket (side 21,
26).
Musik
Du kan afspille musikfiler via USB-enhederne eller netværket (side
21, 26).
Video
Du kan afspille videofiler via USB-enheder eller netværket (side 21,
26).
Digital
Du kan vælge en digital kanal, digital favoritliste (side 17) og (EPG)
Digital Electronic Programme Guide (side 16).
Analog
Du kan vælge en analog kanal eller analog favoritliste (side 17).
Du kan skjule listen af analoge kanaler ved at indstille “Vis
programliste” til “Fra” (side 36).
Eksterne indgange
Du kan vælge udstyr, der er sluttet til TV-apparatet.
Oplysning om tildeling af et navn til et eksternt input findes under
“AV-indstillinger” (side 35).
Netværk
Du kan afspille “AppliCast” (side 25).
3 Tryk på F/f for at vælge punktet, og tryk derefter på .
4 Følg vejledningen på skærmen.
5 Tryk på HOME for at afslutte.
~
• De indstillinger, du kan justere, afhænger af situationen.
• Utilgængelige indstillinger er gråtonet eller vises ikke.
28 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\090MEN.fm
masterpage:Left
Menuen TV Settings
Systemopdatering
Du kan opdatere TV-anlægget med en USB-hukommelse. Indhent oplysninger fra nedenstående
web-sted.
http://support.sony-europe.com/TV/
Ur/timere
Sleeptimer
Indstiller TV-apparatet til automatisk at gå i standby efter et bestemt tidsrum.
Når “Sleeptimer” aktiveres, lyser (Timer)-indikatoren på TV-apparatets
frontpanel orange.
z
• Når du slukker for TV-apparatet og tænder det igen, nulstilles “Sleeptimer” til
“Fra”.
Aut. tænd
Indstiller TV-apparatet til at tænde automatisk fra standby.
Automatisk uropdatering
Skifter til digital tilstand og henter tiden.
Øko
Nulstiller alle “Øko”-indstillinger til fabriksindstillingerne.
Reducerer TV-apparatets strømforbrug ved at justere baggrundslyset.
Hvis du vælger “Sluk billede”, slukkes for billedet, og
Sluk billede-indikatoren
på tv'ets frontpanel lyser grønt. Lyden fortsætter uændret.
Standby for passivt tv Slukker tv'et, når det har været passivt i det indstillede tidsrum.
PC Strømstyring
Sætter TV-apparatet i standby, hvis der ikke modtages et signal i 30 sekunder i pcindgangen.
Lyssensor
Optimerer automatisk billedindstillingerne efter det omgivende lys i lokalet.
~
• Tildæk ikke sensoren, da det kan påvirke dens funktion. Kontroller sensorens
position (side 13).
Billede
Indgange
Gør det muligt at vælge, om de normale indstillinger skal anvendes, eller om der
skal foretages brugerdefinerede indstillinger til de indgangssignaler, der anvendes i
øjeblikket.
Alle
Anvender normale indstillinger på alle indgange, hvor
“Indgange” er indstillet til “Alle”.
Navn på det
aktuelle
indgangssignal
(f.eks. AV1)
Gør det muligt at foretage brugerdefinerede indstillinger for
indgangssignalet.
(Fortsat)
29 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Anvendelse af menufunktioner
Nulst. alt
Strømsparefunktion
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\090MEN.fm
Billedfunktion
masterpage:Left
Indstiller en billedfunktion. De indstillinger, der kan vælges, afhænger af
indstillingerne for scenevalg.
Kraftig
Forhøjer billedkontrast og skarphed.
Standard
Til standardbilleder. Anbefales til hjemmeunderholdning.
Personlig
Gør det muligt at lagre de foretrukne indstillinger.
Biograf
Til visning af film-baseret indhold. Bedst egnet til at se tv i et
biografagtigt miljø.
Foto-Kraftig
Til visning af fotos. Forhøjer billedkontrast og skarphed.
Foto-Standard
Til visning af fotos. Giver den optimale billedkvalitet til
visning i hjemmet.
Foto-Original
Til visning af fotos. Gengiver billedkvaliteten fra fremkaldte
papirbilleder.
Foto-Personlig
Til visning af fotos. Gør det muligt at lagre de foretrukne
indstillinger.
Sport
Giver den optimale billedkvalitet til sport.
Spil
Bedst egnet til spil på tv'et.
Grafik
Giver den optimale billedkvalitet til visning af grafik.
Nulst. alt
Nulstiller alle “Billede” indstillinger til fabriksindstillingerne med undtagelse af
“Indgange”, “Billedfunktion” og “Avancerede indstillinger”.
Baggrundslys
Justerer baggrundslysets styrke.
Kontrast
Hæver eller sænker billedkontrasten.
Lys
Gør billedet lysere eller mørkere.
Farvemætning
Hæver eller sænker farveintensiteten.
Farvebalance
Hæver eller sænker grønne og røde farvetoner.
~
• “Farvebalance” kan kun justeres på et NTSC farvesignal (f.eks. USAvideobånd).
Farvetemperatur
Justerer billedets hvidtone.
Kølig
Giver hvide farver et blåt skær.
Neutral
Giver hvide farver et neutralt skær.
Varm 1/Varm 2
Giver hvide farver et rødt skær. “Varm 2” giver et rødere
skær end “Varm 1”.
z
• “Varm 1” og “Varm 2” er ikke tilgængelige, hvis “Billedfunktion” er indstillet til
“Kraftig” (eller “Foto-Kraftig”).
Skarphed
Gør billedet skarpere eller blødere.
Støjreduktion
Reducerer billedstøjen (sne på billedet).
MPEG-støjreduktion
Reducerer billedstøjen på MPEG-komprimerede videoer. Dette er virkningsfuldt
ved visning af en DVD- eller en digital udsendelse.
Motionflow
Giver en jævnere bevægelse i billedet og reducerer slør i billedet.
Høj
Giver en jævnere bevægelse i billedet for for film.
Standard
Giver en jævn billedbevægelse. Anvend denne indstilling til
standardbrug.
Fra
Denne indstilling anvendes, når “Høj”- eller “Standard”indstillingerne forårsager støj.
~
• Afhængigt af videoen ser du måske ikke virkningen direkte, selvom du har
ændret indstillingen.
30 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\090MEN.fm
Film-tilstand
masterpage:Left
Giver en forbedret bevægelse i billedet ved afspilning af DVD eller videobilleder
taget på film, der eliminerer slør i billedet og grynede billeder.
Auto 1
Giver en jævnere bevægelse i billedet for film end det
originale filmbaserede indhold. Anvend denne indstilling til
standardbrug.
Auto 2
Gengiver det originale filmbaserede indhold som det er.
Fra
~
• Hvis billedet indeholder uregelmæssige signaler eller for meget støj, slukkes
“Film-tilstand” automatisk, også selvom “Auto 1” eller “Auto 2” er valgt.
Avancerede
indstillinger
Gør det muligt at indstille “Billede”-indstillingerne mere detaljeret. Disse
indstillinger er ikke tilgængelige, hvis “Billedfunktion” indstilles til “Kraftig”
(eller “Foto-Kraftig”).
Nulst. alt
Nulstiller alle avancerede indstillinger til
fabriksindstillingerne.
Sort-korrigering Fremhæver de sorte områder i billedet for en stærkere
kontrast.
Avanc. kontrast- Justerer automatisk “Baggrundslys” og “Kontrast” til de
forbedring
bedst egnede indstillinger ud fra skærmens lysstyrke. Denne
indstilling er særligt effektiv over for scener med mørke
billeder og øger kontrastskellet i de mørkere filmscener.
Justerer balancen mellem lyse og mørke områder i billedet.
Auto Light
Limiter
Reducerer blændinger som i scener, hvor hele hele skærmen
er hvid.
Klar hvid
Fremhæver hvide farver.
Levende farver
Gør farverne kraftigere.
Hvidbalance
Justerer farvetemperaturen på hver farve.
~
• For at kunne optimere kvaliteten for hvert signal i Digital funktion anvendes billedindstillingerne
uafhængigt til HD- (High Definition) og SD- (Standard Definition) billeder.
Lyd
Indgange
Lydfunktion
Gør det muligt at vælge, om de normale indstillinger skal anvendes, eller om der
skal foretages brugerdefinerede indstillinger til de indgangssignaler, der anvendes i
øjeblikket.
Alle
Anvender normale indstillinger på alle indgange, hvor
“Indgange” er indstillet til “Alle”.
Navn på det
aktuelle
indgangssignal
(f.eks. AV1)
Gør det muligt at foretage brugerdefinerede indstillinger for
indgangssignalet.
Indstiller en lydfunktion “Lydfunktion” indeholder de valg, der er bedst egnet til
henholdsvis video og fotos. De indstillinger, der kan vælges, afhænger af
indstillingerne for scenevalg.
Dynamisk
Fremhæver diskant- og baslyd.
Standard
Til standardlyd. Anbefales til hjemmeunderholdning.
Klar vokal
Får vokal lyd til at lyde klarere.
(Fortsat)
31 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Anvendelse af menufunktioner
Gamma
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\090MEN.fm
masterpage:Left
Nulst. alt
Nulstiller alle “Lyd” indstillinger til fabriksindstillingerne med undtagelse af
“Indgange”, “Lydfunktion” og “To-kanal lyd”.
Diskant
Justerer lyd i det høje område.
Bas
Justerer lyd i det dybe område.
Balance
Fremhæver venstre eller højre højttalere.
Auto lydstyrke
Holder lydstyrken konstant hen over alle programmer og reklamer (reklamer er
f.eks. ofte kraftigere end programmer).
Lydstyrke offset
Justerer lydstyrken i det aktuelle indgangssignal i forhold til andre input, hvis
“Indgange” indstilles til det aktuelle indgangsnavn (f.eks. AV1).
Surround
Gør det muligt at vælge velegnede surroundeffekter afhængigt af den valgte genre
for TV-programmet (film, sport, musik osv.) eller videospil.
De indstillinger, der kan vælges, afhænger af indstillingerne for “Valg af motiv”.
S-FORCE Front
Surround
Giver surroundeffekter, hvormed du kan nyde den virtuelle
flerkanals surroundlyd blot med de to interne tv-højttalere.
Biograf
Giver surroundeffekter nøjagtigt som de bedste audio-anlæg i
biograferne.
Musik
Giver surroundeffekter, der får dig til at føle, at du er omgivet
af lyd som i en koncertsal.
Sport
Giver surroundeffekter, der får dig til at føle, at du er til en
virkelig sportskonkurrence.
Spil
Giver surround-effekter, der fremhæver lyden fra en
spillehal.
Fra
Konverterer og gengiver flerkanals audio til tokanalsaudio.
Ved andre lydformater gengives den originale lyd.
Lydniveau for tale
Justerer lydstyrken på menneskestemmer. Hvis en nyhedsoplæsers stemme for
eksempel er lidt uklar, kan hans indstilling gøres stærkere ved at gøre stemmen
kraftigere. Omvendt, hvis du ser et sportsprogram, kan du skrue denne indstilling
ned og dæmpe kommentatorens stemme.
Lydforbedring
Fremhæver de højfrekvente lyde.
Sound Booster
Giver en fyldigere lyd med mere gennemslagskraft ved at fremhæve diskant- og
baslydene.
To-kanal lyd
Indstiller højttalerlyden til en stereo- eller tosproget udsendelse.
Stereo/Mono
Til udsendelser i stereo.
A/B/Mono
Ved en tosproget udsendelse vælges “A” for lydkanal 1, “B”
for lydkanal 2 eller “Mono” for en monokanal, hvis den er
tilgængelig.
~
• For andet udstyr, der er forbundet med tv'et stilles “To-kanal lyd” til “Stereo”,
“A” eller “B”.
32 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\090MEN.fm
masterpage:Left
Skærmstyring (ved andre indgangssignaler end fra en pc)
Indgange
Gør det muligt at vælge, om de normale indstillinger skal anvendes, eller om der
skal foretages brugerdefinerede indstillinger til de indgangssignaler, der anvendes i
øjeblikket.
Alle
Anvender normale indstillinger på alle indgange, hvor
“Indgange” er indstillet til “Alle”.
Navn på det
aktuelle
indgangssignal
(f.eks. AV1)
Gør det muligt at foretage brugerdefinerede indstillinger for
indgangssignalet.
Skærmformat
Se “Manuel ændring af Skærmformat” (side 15).
Auto-format
Skifter automatisk “Skærmformat”, så det passer til udsendelsens signal. Hvis du
vil anvende den indstilling, du angav i “Skærmformat”, skal du vælge “Fra”.
4:3 som standard
Indstiller standardskærmformatet til 4:3-udsendelser.
Skærmområde
Smart
Viser konventionelle udsendelser i 4:3 med en imiteret
bredskærmseffekt.
4:3
Viser konventionelle 4:3-udsendelser i de korrekte
proportioner.
Fra
Anvender den indstilling, du valgte i “Skærmformat”.
Justerer billedvisningsområdet.
Skifter automatisk til det mest velegnede visningsformat.
+1
Viser billeder i deres originale størrelse.
Normal
Viser billeder i deres anbefalede størrelse.
-1/-2
Forstørrer billedet, så kanterne er uden for det synlige
visningsområde.
~
• Disse indstillinger afhænger af det viste input.
Vandret position
Justerer billedets vandrette position.
Lodret position
Justerer billedets lodrette position, når “Skærmformat” er indstillet til “Smart”,
“Zoom” eller “14:9”.
Lodret størrelse
Justerer billedets lodrette størrelse, når “Skærmformat” er indstillet til “Smart”.
Skærmstyring (til pc-input)
Aut. justering
Nulst. alt
Fase
Pitch
Vandret position
Lodret position
Justerer automatisk displaypositionen, billedets fase og pitch, når TV-apparatet
modtager et inputsignal fra den tilsluttede pc.
z
• “Aut. justering” fungerer muligvis ikke godt sammen med visse
indgangssignaler. I sådanne tilfælde skal du justere “Fase”, “Pitch”, “Vandret
position”, og “Lodret position” manuelt.
Nulstiller pc-skærmindstillinger til fabriksindstillingerne.
Justerer fasen, hvis skæmen flimrer.
Justerer pitch, hvis billedet har uønskede lodrette striber.
Justerer billedets vandrette position.
Justerer billedets lodrette position.
33 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Anvendelse af menufunktioner
Auto
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\090MEN.fm
Skærmformat
masterpage:Left
Indstiller “Skærmformat” til visning af billeder fra pc'en.
Normal
Viser billedet i original størrelse.
Fuld 1
Forstørrer billedet, så et fylder det lodrette skærmområde, og
bevarer dets originale proportioner.
Fuld 2
Forstørrer billedet, så det udfylder skærmområdet.
Video-indstillinger
Farvesystem
Indstiller farvesystemet (“Auto”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58” eller
“NTSC4.43”) i overensstemmelse med indgangssignalet fra indgangskilden.
Lydindstillinger
Højttaler
TV-højttaler
Lydudgang
Hovedtelefonindstillinger
Optisk udgang
Tænder for TV-apparatets lyd og sender den ud af TVapparatets højttalere.
Audiosystem
Slukker for TV-apparatets højttalere og sender lyden fra tv'et
til et eksternt lydanlæg, der er forbundet med TV-apparatets
lydudgangsbøsninger/stik.
Variabel
Ved anvendelse af et eksternt audioanlæg kan lydstyrken fra
audioudgangen styres med tv-fjernbetjeningen.
Fast niveau
TV-apparatets audioudgang er fast. Med audio-modtagerens
lydstyrkeknap justeres lydstyrken (og andre audioindstillinger) via audiosystemet.
i Hovedtelefon- Slår tv'ets indbyggede højttalere til/fra ved tilslutning af
afbryder
hovedtelefoner til tv'et.
i Lydstyrke
Justerer lydstyrken på hovedtelefonerne, hvis
“i Hovedtelefonafbryder” er indstillet til “Fra”.
i To-kanal lyd
Indstiller lyden i hovedtelefonerne til en tosproget
udsendelse.
Indstiller det audiosignal, der sendes fra DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)stikket på tv'et. Indstilles til “Auto” ved tilslutning af udstyr, der er kompatibelt
med Dolby Digital. Indstilles til “PCM”, ved tilslutning af udstyr, der ikke er
kompatibelt med Dolby Digital.
Opsætning
Automatisk start af
USB
TV-apparatet starter automatisk fotoafspilningen, hvis det er tændt, og et digitalt
stillbilledkamera eller en anden enhed med fotofiler sluttes til USB-porten og tændes.
~
• Afspilningen starter ikke automatisk, hvis TV-apparatet tændes, efter at det
digitale stillbilledkamera eller en anden enhed sluttes til USB-porten.
Hurtig start
TV-apparatet tændes hurtigere end normalt ved at tænde for strømmen med
fjernbetjeningen. Strømforbruget i standby er dog 20 Watt højere end normalt. Der
kan indstilles op til 3 ud af 5 tidszoner.
34 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\090MEN.fm
AV-indstillinger
masterpage:Left
Tildel et ikon eller et navn til udstyr, der tilsluttet bøsninger/stik på siden og
bagsiden. Ikonet og navnet vises kortvarigt på skærmen, hvis du vælger udstyret.
1 Tryk på F/f for at vælge den ønskede input-kilde, og tryk derefter på .
Ignorer AV-input Angiver for hver indgang, om menuen Home skal vises eller
på en indgangsliste, der vises, når du trykker på
.
Auto
Viser kun ikonet og navnet, hvis udstyret er tilsluttet (med
undtagelse af AV1 eller AV2-indgange).
Vis altid
Viser altid ikonet og navnet uanset om udstyret er tilsluttet.
Udelad
Viser ikke ikonet og navnet, selvom udstyret er tilsluttet.
2
Tryk på g for at tildele et ikon og et navn.
Etiket til AVinput
AV2-indgang
AV2-udgang
Bruger færdige navne til det tilsluttede udstyr.
Du kan oprette dit eget navn, hvis du vælger “Rediger”.
Rediger
Gør det muligt at redigere navnet og
redigeringsskærmbilledet og vælge det rigtige ikon.
Indstiller signalet til indgang gennem stikket med navnet
på TV-apparatet.
/
/
AV2 bag
Auto
Skifter automatisk mellem signaler for RGB-indgang, S
video-indgang, Komposit video-indgang afhængigt af
indgangssignalet.
RGB
Henter RGB signalet.
S-Video
Henter S-Video signalet.
Komposit
Henter Composite video-signalet.
~
• Denne funktion kan have visse begrænsninger afhængigt af det viste input.
HDMI-opsætning
TV
Sender TV-udsendelser som udgangssignal.
AV1
Sender udgangssignaler fra udstyr, der er sluttet til
AV1-stikket.
/
AV3
Sender udgangssignaler fra udstyr, der er sluttet til
stikket.
AV3-
Auto
Afgiver alt, hvad der ses på skærmen (undtagen signaler fra
stikkene
/ COMPONENT IN, HDMI IN1, 2, 3 eller 4
og PC IN
/ ).
Gør tv'et i stand til at kommunikere med udstyr, der er kompatibelt med Kontrol til
HDMI-funktionen og forbundet med HDMI-bøsninger/stik på tv'et. Bemærk, at
kommunikationsindstillingerne også skal foretages på det tilsluttede udstyr.
Kontrol til HDMI Indstiller, om betjeningen af tv'et og det tilsluttede udstyr, der
er kompatibelt med Kontrol til HDMI, skal sammenkædes.
Når indstillingen er “Til”, er følgende funktioner
tilgængelige.
Hvis det specifikke Sony-udstyr, der er kompatibelt med
Kontrol til HDMI tilsluttes, anvendes denne indstilling
automatisk på det tilsluttede udstyr, når “Kontrol til HDMI”
er indstillet til “Til” med tv'et.
Sluk enheder
aut.
Hvis dette er indstillet til “Til”, slukkes det tilsluttede udstyr,
der er kompatibelt med Kontrol til HDMI, når tv'et slukkes.
Tænd TV aut.
Hvis dette er indstillet til “Til”, tændes tv'et, når du tænder
det tilsluttede udstyr, der er kompatibelt med Kontrol til
HDMI.
(Fortsat)
35 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Anvendelse af menufunktioner
Indstiller signalet til udgang gennem stikket med navnet
/
/
AV2. Hvis
du tilslutter en videomaskine eller et andet optagelsesudstyr til
/
/
AV2stikket, kan du optage udgangssignalet fra andet udstyr, der sluttes til TV-apparatet.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\090MEN.fm
masterpage:Left
Tuner Boxkontrol
Hvis det indstilles til “Avanceret”, kan du vælge en kanal, der
indstillet til det tilsluttede udstyr, med tv'ets fjernbetjening.
HDMIenhedsliste
Viser en liste med tilsluttet udstyr, der er kompatibelt med
Kontrol til HDMI.
~
• Du kan ikke anvende “Kontrol til HDMI”, hvis TV-betjeningen er kædet sammen
med betjeningen af et audiosystem, der er kompatibelt med Kontrol til HDMI.
Automatisk opstart
Du kan køre den første Opsætning, der kom frem første gang, du tændte tv'et og
vælge land/område eller indstille alle tilgængelige kanaler igen.
Også hvis du har foretaget indstillingerne, da du første gang startede tv'et, kan du
have behov for at ændre indstillingerne, hvis du er flyttet eller søger efter
nystartede kanaler.
Sprog
Indstiller det sprog, der vises på menuerne.
Produktoplysninger
Viser produktoplysningerne om tv'et.
Fabriksindstillinger
Nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillingerne undtagen “Favorit”indstillingerne og programindstillingsdata. Når dette er udført, vises skærmbilledet
for første opsætning. En automatisk programindstilling nulstiller de indstillinger,
der ikke nulstilles af “Fabriksindstillinger”. Indstillingerne bevares ved at springe
over “Aut.programindstilling”.
Analog opsætning
Vis programliste
Vælg “Fra” for at skjule listen med analoge kanaler på XMB™ (XrossMediaBar).
Direkte programvalg
Når “Direkte programvalg” er stillet til “Til”, kan du vælge en analog kanal med en
enkelt forudindstillet cifferknap (0 – 9) på fjernbetjeningen.
~
• Når “Direkte programvalg” er stillet til “Til”, kan du ikke vælge kanalnumrene
10 og derover ved at indtaste to cifre på fjernbetjeningen.
Favorit-opsætning
Tilføjer kanaler på en favoritliste.
Favoritkanalerne kan genindstilles ved at vælge “– – –”.
Aut.
programindstilling
Indstiller alle tilgængelige analoge kanaler.
Du kan indstille tv'et igen, hvis du er flyttet, eller søge efter kanaler, der lige er
åbnet.
Programsortering
Ændrer den rækkefølge, kanalerne lagres i på TV-apparatet.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil flytte til en ny position, og tryk
derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge den nye position til kanalen, og tryk derefter på .
Programnavn
Tildeler et navn efter dit valg på op til fem bogstaver eller tal til den valgte kanal.
Dette navn vises kort på skærmen, når kanalen vælges. (Navnene til kanalerne
hentes normalt fra Tekst (hvis de er tilgængelige).)
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil navngive, og tryk på .
2 Tryk på F/f for at vælge det ønskede bogstav eller tal (“_” for et tomt
mellemrum), og tryk derefter på g.
Hvis du indsætter et forkert tegn
Tryk på G/g for at markere det forkerte tegn. Tryk derefter på F/f for at
vælge det korrekte tegn.
3 Gentag trin 2, til du har indtastet navnet.
4 Tryk på for at afslutte navngivningen.
36 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\090MEN.fm
Intelligent billede
Manuel
programindstilling
masterpage:Left
Til med indikator Reducerer automatisk billedstøjen. Signalstyrkeskalaen vises,
når kanalen skiftes, eller displayet ændres fra et
inputskærmbillede til et TV-program.
Til
Reducerer automatisk billedstøjen.
Fra
Slår “Intelligent billede”-funktionen fra.
Hvis du vil forudindstille en kanal, skal du trykke på PROG +/– for at vælge
programnummeret, før du vælger “Navn”, “AFT”, “Lydfilter”, “Udelad”,
“Dekoder” eller “LNA”. Du kan ikke vælge et programnummer, der er indstillet til
“Udelad” (side 38).
Gør dig i stand til at forudindstille programkanalerne
manuelt.
1 Tryk på F/f for at vælge “Program”, og tryk derefter på
.
2 Tryk på F/f for at vælge det programnummer, du vil
indstille manuelt (hvis du indstiller en video/ DVDoptager, skal du vælge kanal 00), og tryk derefter på .
3 Tryk på F/f for at vælge “System”, og tryk derefter på
.
4 Tryk på F/f for at vælge et af følgende TVsendesystemer, og tryk derefter på .
B/G: Til vesteuropæiske lande/områder
I: Til Storbritannien
D/K: Til østeuropæiske lande/områder
L: Til Frankrig
5 Tryk på F/f for at vælge “Kanal”, og tryk derefter på
.
6 Tryk på F/f for at vælge “S” (for kabelkanaler) eller
“C” (for jordbundne kanaler), og tryk derefter på g.
7 Indstil kanalerne som følger:
Hvis du ikke kender kanalnummeret (Frekvens)
Tryk på F/f for at søge efter den næste tilgængelige
kanal. Når en kanal er fundet, standser søgningen.
Fortsæt søgningen ved at trykke på F/f.
Hvis du kender kanalnummeret (Frekvens)
Tryk på ciffertasterne for at indtaste kanalnummeret på
den udsendelse, du vil indstille, eller kanalnummeret på
videoen.
8 Tryk på for at springe til “Bekræft”, og tryk derefter
på .
Gentag ovenstående fremgangsmåde for manuelt at
indstille andre kanaler.
Navn
Tildeler et navn efter dit valg til den valgte kanal. Dette navn
vises kort på skærmen, når kanalen vælges.
Indsæt tegn ved at følge trin 2 til 4 i “Programnavn”
(side 36).
AFT
Gør det muligt at finjustere det valgte programnummer
manuelt, hvis du føler, at en let justering vil forbedre
billedkvaliteten.
Hvis “Til” er valgt, sker finindstillingen automatisk.
Lydfilter
Forbedrer lyden for de enkelte kanaler ved forvrængning i
mono-udsendelser (sættes normalt til “Fra”).
~
• Du kan ikke modtage lyd i stereo eller som to-kanal lyd, når
der er valgt “Lav” eller “Høj”.
(Fortsat)
37 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Anvendelse af menufunktioner
Program/
System/Kanal
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\090MEN.fm
masterpage:Left
Udelad
Udelader ikke-brugte analoge kanaler, når du trykker på
PROG +/– for at vælge kanaler. Hvis du vil vælge kanaler,
du har programmeret at udelade, skal du anvende de
tilsvarende ciffertaster.
LNA
Forbedrer billedkvaliteten for de enkelte kanaler i tilfælde af
meget svage signaler (støj på billedet), hvis signalet er meget
svagt.
Bekræft
Gemmer alle foretagne ændringer i “Manuel
programindstilling”-indstillingerne.
Digital opsætning
Undertekst
opsætning
Undertekstindstilling
Lyd opsætning
Foretrukket
sprog
Lydtype
Når indstillingen er “Hørehæmmet”, kan visuelle
hjælpeforanstaltninger til hørehæmmede også vises med
underteksterne (hvis TV-kanalerne udsender sådanne
oplysninger).
Til valg af sprog på undertekster.
Skifter til udsendelse for hørehæmmede, når “Hørehæmmet”
vælges.
Foretrukket
Til indstilling af det sprog, der skal anvendes til et program.
sprog
Visse digitale kanaler kan sende flere sprog på lydsiden til et
program.
Synstolkning
Giver en Lydbeskrivelse (beretning) af visuelle
informationer, hvis sådanne informationer findes.
Miksningsniveau Justerer TV-apparatets styrke på hovedlyd og
“Synstolkning”.
Dynamikområde Kompenserer for forskelle i lydstyrken mellem forskellige
kanaler (kun for Dolby Digital audio).
~
Digital
programindstilling
• Funktionen har måske ingen virkning, eller virkningen kan
afhænge af programmet uanset indstillingen i
“Dynamikområde”.
MPEG-lydniveau Justerer MPEG-lydstyrken.
Aut. programind- Indstiller alle tilgængelige digitale kanaler.
stilling
Du kan indstille tv'et igen, hvis du er flyttet, eller søge efter
kanaler, der lige er åbnet.
ProgramsorteTil fjernelse eller ændring af rækkefølgen på de digitale
ring
kanaler, der gemmes på TV'et.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil fjerne eller
flytte til en ny placering.
2 Fjern eller skift rækkefølge på de digitale kanaler som
følger:
Sådan fjerner du en digital kanal
Tryk på . Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal
du trykke på G for at vælge “Ja”, tryk derefter på .
Sådan ændrer du rækkefølgen på de digitale
kanaler
Tryk på g, og tryk derefter på F/f for at vælge den nye
position for kanalen, og tryk på G.
3 Tryk på
RETURN.
38 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\090MEN.fm
masterpage:Left
Manuel
indstilling
Netværksindstillinger
Netværk
Indstillinger for
IP-adresse
Manuel
Gør det muligt at opsætte netværksindstillingerne efter dit
eget netværksmiljø.
DHCP (manuel DNS)
Henter automatisk netværksindstillingerne undtagen DNS
serverindstillingerne. DNS-indstillingerne kan indstilles
manuelt.
DHCP (automatisk DNS)
Henter automatisk netværksindstillingerne gennem routerens
DHCP-serverfunktion (Dynamic Host Configuration
Protocol) eller hos Internetudbyderen.
(Fortsat)
39 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Anvendelse af menufunktioner
Indstiller alle digitale kanaler manuelt. Denne funktion er
tilgængelig, når “Aut. programindstilling” er indstillet til
“Egen Antenne”.
1 Tryk på ciffertasterne for at indtaste kanalnummeret på
den udsendelse, du vil indstille, eller tryk på F/f.
2 Når de tilgængelige kanaler er fundet, skal du trykke på
F/f for at vælge de kanaler, du vil lagre, og derefter
trykke på .
3 Tryk på F/f for at vælge det kanalnummer, hvor du vil
lagre den nye kanal, og tryk derefter på .
Gentag ovenstående fremgangsmåde for at indstille andre kanaler.
LNA
Forbedrer billedkvaliteten for de enkelte kanaler i tilfælde af
meget svage signaler (støj på billedet), hvis signalet er meget
svagt.
Radio-display
Viser skærmens baggrundstapet, når du lytter til en radioudsendelse. Du kan vælge
skærmens baggrundstapet, vise en vilkårlig farve eller vise et diasshow (page 21,
26). Skærmens tapet annulleres midlertidigt ved at trykke på en vilkårlig tast.
Børnelås
Indstiller en aldersbegrænsning på visning af programmerne. For at kunne se
programmer, der er over den angivne aldersbegrænsning skal der indtastes en
korrekt PIN-kode.
PIN-kode
Indtast PIN-koden for at aktivere “Børnelås”. Du kan også ændre PIN-koden.
z
• PIN-kode 9999 accepteres altid.
Teknisk ­opsætning Automatisk tje- Gør TV-apparatet i stand til at finde og lagre nye digitale
nesteopdatering tjenester, efterhånden som de udgives.
Systemopdate- Aktiverer TV-apparatet, så det automatisk modtager gratis
ring
software-opdateringer via den eksisterende antenne/
kabelforbindelse (når de udsendes). Vi anbefaler at lade
indstillingen være “Til” hele tiden.
Systemoplysnin- Viser den aktuelle software-version og signalniveauet.
ger
Tidszone
Gør det muligt at vælge den korrekte tidszone, du befinder
dig i, hvis den ikke er den samme som
standardtidszoneindstillingen for dit land/område.
Auto sommertid Vælg “Til”, for automatisk skift mellem sommertid og
vintertid efter kalenderen.
Erstatning af
Vælg “Til” til automatisk skift af kanal, hvis tv-stationen
tjenester
flytter udsendelsen af programmet over på en anden kanal.
CA-modulopsætning Giver adgang til en betalingskanal, når du erhverver en CAM-enhed (Conditional
Access Module) og et tilhørende visningskort. Oplysninger om placeringen af
(PCMCIA)-stikket (side 18).
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\090MEN.fm
masterpage:Left
Test
Diagnosticerer, om netværket er korrekt forbundet.
IP-adresse/
Subnet-maske/
Standardgateway/Primær
DNS/Sekundær
DNS
Du skal konfigurere hvert punkt, hvis “Manuel” er valgt i
“Indstillinger for IP-adresse”.
Hvis “DHCP (manuel DNS)” er valgt, skal du indtaste
“Primær DNS” og “Sekundær DNS”-serveradresserne
manuelt.
MAC-adresse
Viser “MAC-adresse”, der er en fast, globalt unik
identifikator for netværksenheden.
Indstillinger for
visning af servere
Viser listen over den tilsluttede servere og gør det muligt at vælge den server, du
vil vise i menuen Home.
Serverdiagnosticering
Diagnosticerer, om tv'et kan tilsluttes hver enkelt server på hjemmenetværket.
Renderer-funktion
Muliggør afspilning af foto- (musik-/videofiler på tv'et via andre controllerenheder på netværket som f.eks. et digitalt kamera eller mobiltelefon.
Rendereradgangskontrol
Gør det muligt at angive den tilgængelige controller-enhed for tv'et. Hvis denne
indstilling er sat til “Til”, kan du afspille Foto/Musik/Video-filer på tv'et med
controller-enheden.
Renderer-opsætning Automatisk
adgangstilladelse
Renderer-navn
Gør det muligt at vælge, om du vil give automatisk adgang til
tv'et, hvis en netværksenhed sluttes til tv'et første gang.
Du kan opsætte det navn på tv'et, der skal vises på
controlleren.
40 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\100ADD.fm
masterpage:Left
Yderligere oplysninger
Installation af tilbehør (vægbeslag)
Til kunder:
Af sikkerhedshensyn og for at beskytte produktet tilråder Sony kraftigt at få installationen af tv'et
udført af Sony-forhandleren eller en autoriseret tekniker. Forsøg ikke selv at installere.
Til Sony-forhandlere og autoriserede teknikere:
Vær fuldt opmærksom på sikkerheden under installation, periodisk vedligeholdelse og eftersyn på
dette produkt.
TV-apparatet kan monteres med SU-WL100 vægmonteringsbeslaget (sælges særskilt).
• Læs, hvordan vægbeslaget monteres korrekt i den vejledning, der følger med vægbeslaget.
• Se “Afmontering af bordstanderen fra TV-apparatet” (side 6).
• Se “Tv-installation, måleblad” (side 42).
• Se “Diagram/tabel til placering af krog” (side 42).
~
• Sæt tv'et på bordstanderen ved fastgørelse af monteringskrogen.
Skrue
(+PSW4 × 12)
Monteringskrog
(Fortsat)
41 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Yderligere oplysninger
Der kræves en tilstrækkelig ekspertise til montering af dette produkt, især ved vurdering af
væggens styrke og evne til at bære vægten af tv’et. Overlad vægmonteringen af af dette produkt
til Sony-forhandleren eller en Sony-autoriseret tekniker, og vær opmærksom på sikkerheden
under installationen. Sony kan ikke holdes ansvarlig for skader på personer og materiel som
følge af fejlhåndtering eller forkert installation.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\100ADD.fm
masterpage:Left
Tv-installation, måleblad
Skærmens midtpunkt
Enhed: cm
Mål på skærm
Mål på
skærmens
midtpunkt
Længde for hver monteringsvinkel
Vinkel (0°)
Vinkel (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
58,6
37,8
13,3
32,4
14,1
23,0
36,3
32,6
Målene ved montering kan variere afhængigt af, hvordan tv'et monteres.
ADVARSEL
Den væg, tv'et skal monteres på, skal kunne bære en vægt på mindst 4 gange tv'ets vægt. Se fjernsynets vægt i
“Specifikationer” (side 43).
Diagram/tabel til placering af krog
Skrueplacering
Ved montering af tv'et på bundbeslaget.
a
b
Skrueplacering
b
42 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\100ADD.fm
masterpage:Left
Specifikationer
System
Panelsystem:
LCD (flydende krystaldisplay)-skærm.
TV System:
Analog: Afhænger af dit valgte land/område: B/G/H, D/K, L, I
Digital: DVB-T/DVB-C
Farve/videosystem
Analog: PAL, PAL60 (kun videoindgang), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (kun videoindgang)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Kanaldækning
Analog: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digital: VHF/UHF
Lydudgang
5W+5W
Indgangs/udgangsstik
Antennekabel
/
AV1
/
/
75 Ohm udvendig terminal til VHF/UHF
21-bens Scart-stik (CENELEC standard) med audio/video-indgang, RGB-indgang og TV audio/videoudgang.
AV2
COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
21-bens scartstik (CENELEC standard) med audio/video-indgang, RGB-indgang og valgbar audio/videoudgang.
Understøttede formater: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 Ohm, 0,3V negativ sync/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 Ohm/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 Ohm
Audioindgang (phonostik)
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Tokanalers lineær PCM 32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bits, Dolby Digital
Analog audioindgang (minijack) (kun HDMI IN1)
Pc-indgang (side 44)
Videoindgang (phonostik)
Audioindgang (phonostik)
Digital optisk udgang (To kanaler lineær PCM, Dolby Digital)
Audioudgang (phonostik)
PC IN
PC Input (D-sub 15-pin) (side 44)
G: 0,7 Vp-p, 75 Ohm, ikke Sync på grøn/B: 0,7 Vp-p, 75 Ohm/
H: 0,7 Vp-p, 75 Ohm/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
PC audio indgang (minijack)
Hovedtelefonstik
CAM (Betinget adgangsmodul)-indstik
LAN
10BASE-T/100BASE-TX-stik (Afhængigt af netværksmiljøet kan opkoblingens hastighed være forskellig.
10BASE-T/100BASE-TX kommunikationshastighed og kommunikationskvalitet garanteres ikke for dette
tv.)
43 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Yderligere oplysninger
USB port
i
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\100ADD.fm
masterpage:Left
Effekt og andet
Lysnet:
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Skærmstørrelse (målt
diagonalt)
22" / Ca. 55 cm
Skærmopløsning
1.366 dots (vandret) × 768 linjer (lodret)
Strømforbrug i “Hjemme”/ 37 W
“Standard”tilstand
i “I butik”/
“Kraftig”tilstand
45 W
Strømforbrug i standby*
0,37 W (17 W hvis “Hurtig start” er sat til “Til”)
Medfølgende tilbehør
Se “Kontrol af tilbehør” (side 4).
Valgfrit
tilbehør:
SU-WL100
Vægbeslag
Dimensioner (ca.) (bredde x højde x dybde):
Med bordstander
58,6 x 39,8 x 15,6 cm
Uden bordstander
58,6 x 37,8 x 9,0 cm
Vægt (ca.)
Med bordstander
7,0 kg
Uden bordstander
6,5 kg
*Den angivne standby-effekt nås, når TV-apparatet har afsluttet de nødvendige interne procedurer.
Konstruktion og specifikationer kan ændres uden varsel.
PC-indgangssignal, referencediagram for
Opløsning
Signaler
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Vandret
(pixler)
640
640
720
800
800
1024
1024
1024
1280
1280
1280
1360
× Lodret
(linjer)
×
480
×
480
×
400
×
600
×
600
×
768
×
768
×
768
×
720
×
768
×
768
×
768
PC og HDMI IN 1, 2, 3, 4
Vandret frekvens Lodret
(kHz)
frekvens (Hz)
31,5
60
37,5
75
31,5
70
37,9
60
46,9
75
48,4
60
56,5
70
60,0
75
45,0
60
47,4
60
47,8
60
47,7
60
Standard
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
EIA
VESA
VESA
VESA
~
• Dette TV-apparats pc-indgang understøtter ikke Sync på grøn eller Composite Sync.
• Dette TV-apparats pc-indgang understøtter ikke interlacede signaler.
• For at opnå den bedste billedkvalitet tilrådes at bruge signalerne i ovenstående diagram med 60 Hz lodret
frekvens (fed skrift).
44 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\100ADD.fm
masterpage:Left
Fejlsøgning
Se, om 1 (standby) indikatoren blinker rødt.
Hvis 1 (standby) indikatoren blinker
Selvdiagnosefunktionen er aktiveret.
1 Tæl, hvor mange 1 (standby) indikatorblink, der er mellem hver to sekunder.
Indikatoren kan for eksempel blinke tre gange, slukke i to sekunder, derefter igen blinke tre
gange osv.
2 Tryk på 1 på tv'et for at slukke det, tag netledningen ud af stikkontakten, og underret dit Sony
servicecenter om, hvordan indikatoren blinker (antal blink).
Hvis 1 (standby) indikatoren blinker
1 Kontroller punkterne i nedenstående tabeller.
2 Hvis problemet fortsætter, skal TV-apparatet undersøges af fagfolk.
Fejl
Forklaring/løsning
Billede
Der er ikke noget billede
(skærmen er sort) og ingen
lyd.
• Kontroller antenne/kabelforbindelse.
• Forbind TV-apparatet til lysnettet og tryk på 1 på TV-apparatet.
• Hvis 1 (standby)-indikatoren lyser rødt, skal du trykke på "/1.
Intet billede eller ingen
• Tryk på
for at vise indgangslisten og vælg den ønskede indgang.
menuoplysninger på skærmen • Kontroller forbindelsen mellem ekstraudstyret og TV-apparatet.
fra udstyr, der er sluttet til
scart-indgangen
• Kontroller antenne/kabelforbindelse.
• Kontroller antennens placering og retning.
Der er kun sne og støj på
skærmen.
• Kontroller om antennen er bøjet eller i stykker.
• Kontroller om antennen har nået sin levetid (tre til fem år ved normale
omstændigheder og et til to år i kystnære områder).
Støj i billede eller lyd ved
visning af en TV-kanal
• Juster “AFT” (Automatisk finindstilling) for at opnå bedre
billedmodtagelse (side 37).
Små, sorte pletter og/eller
lysende punkter optræder på
skærmen.
• Billedet på skærmen er opbygget af pixler. Små sorte pletter og/eller
lysende punkter (pixler) på skærmen er ikke tegn på en fejlfunktion.
Billedkonturerne forvrænges. • Vælg “Standard” eller “Fra” i “Motionflow” (side 30).
• Skift den aktuelle indstilling af “Film-tilstand” til andre indstillinger
(side 31).
Billedet vises ikke i farver.
• Vælg “Nulst. alt” (side 30).
Billedet fra udstyr, der er
• Kontroller tilslutningen til
COMPONENT IN-bøsningerne, og
sluttet til
COMPONENT
kontroller, om hvert enkelt stik sidder godt og fast i deres respektive
IN-bøsningerne vises ikke i
bøsningerne.
farver eller vises i dårlige
farver.
(Fortsat)
45 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Yderligere oplysninger
Der er dobbelte billeder eller
ghosting.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\100ADD.fm
Fejl
Der kommer intet billede fra
det tilsluttede udstyr på
skærmen.
masterpage:Left
Forklaring/løsning
• Tænd for det tilsluttede udstyr.
• Kontroller kabelforbindelsen.
• Tryk på
for at vise indgangslisten og vælg den ønskede indgang.
• Isæt hukommelseskortet eller en anden lagerenhed korrekt i det digitale
kamera.
• Sæt et hukommelseskort eller en anden lagerenhed i det digitale kamera,
der er formateret korrekt ifølge vejledningen til det digitale kamera.
• Der garanteres ikke for funktionen for alle USB-enheder. Funktionerne
er også forskellige afhængigt af funktionerne i den USB-enhed og
enhed, der afspilles.
Du kan ikke vælge det
• Kontroller kabelforbindelsen.
tilsluttede udstyr i menuen
• Opsæt den server, der skal vises på menuen Home (side 27).
Home, eller du kan ikke skifte
indgang.
Lyd
Billedet er godt, men der er
ingen lyd.
• Tryk på 2 +/– eller % (Lyd fra).
• Kontroller, om “Højttaler” er indstillet til “TV-højttaler” (side 34).
• Ved anvendelse af HDMI-input med Super Audio CD eller DVD-Audio,
afgiver DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) muligvis ikke
audioudgangssignaler.
Kanaler
Du kan ikke vælge den
ønskede kanal.
• Skift mellem digital og analog funktion og vælg den ønskede digitale/
analoge kanal.
Visse kanaler er tomme
• Kanalen er kun til for scramblede/abonnementstjenester. Abonner på en
betalings-TV-tjeneste.
• Kanalen anvendes kun til data (intet billede, ingen lyd).
• Kontakt stationen og få transmissionsoplysninger.
Du kan ikke se digitale
kanaler.
• Kontakt en lokal installatør for at finde ud af, om der leveres digitale
transmissioner i dit område.
• Opgrader antennen til en med større forstærkning.
Hjemmenetværk
Diagnosticeringsresultaterne Kontroller tilslutningerne
på forbindelserne viser en fejl. • Brug et ikke-snoet kabel som LAN-netværkskabel.
• Kontrollere, om kablet er godt og fast tilsluttet.
• Kontroller forbindelsen mellem tv'et og routeren.
Kontroller indstillingerne
• Skift IP-adressen på DNS-serveren (“Kontrol af netværksforbindelsen”
(side 27)) og se efter følgende.
–Kontakt din Internet-udbyder.
–Angiv IP-adressen på routeren, hvis du ikke kender DNS'et på din
Internetudbyder.
Serveren kan ikke findes, en
liste kan ikke hentes, og
afspilningen mislykkes.
• Når serverindstillingerne er ændret, skal du slukke og tænde for tvindstillingerne ved at trykke på 1 på tv'et.
• Kør “Serverdiagnosticering” (side 27).
Hvis en pc anvendes som server
• Kontroller, at pc'en er tændt. Sluk ikke for pc'en under tilslutningen.
• Hvis der er installeret sikkerhedssoftware på pc'en, skal du sikre, at der
er tilladt forbindelser fra eksterne enheder. Flere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen, der fulgte med sikkerhedssoftwaren.
• Belastningen på pc'en kan være for høj, eller server-applikationen kan
blive ustabil. Prøv følgende:
–Stop og genstart server-applikationen.
–Genstart pc'en.
–Luk nogle af de applikationer, der kører på pc'en.
–Reducer mængden af indhold.
46 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\100ADD.fm
Fejl
Ændringer på serveren
anvendes ikke, eller det viste
indhold adskiller sig fra
indholdet på serveren.
masterpage:Left
Forklaring/løsning
• Nogen gange anvendes ændringerne ikke på skærmbillederne på tv'et,
selvom der er tilføjet/slettet et indhold på serveren. Hvis dette sker, skal
du gå et trin tilbage og prøve at åbne mappen eller serveren igen.
Foto, musik og/eller videofiler Indledende kontrol
vises ikke, eller ikonerne vises • Kontroller, at den tilsluttede enhed understøtter DLNA.
ikke.
• Der garanteres ikke for funktionen for alle servere. Funktionerne ændrer
sig også afhængigt af serverens funktioner og det pågældende indhold.
• Tænd for den tilsluttede enhed.
Kontroller tilslutningerne
• Kontroller, at LAN-kablet og/eller netledningen til serveren ikke er
faldet ud.
Kontroller indstillingerne
• Kontroller, at den tilsluttede enhed er registreret under “Indstillinger for
visning af servere” (side 27).
• Kontroller, at serveren er korrekt konfigureret.
• Kontroller, at den valgte enhed er sluttet til netværket og er tilgængelig.
• Hvis “Indstillinger for IP-adresse” i “Netværk” under
“Netværksindstillinger” er sat til “DHCP (automatisk DNS)” eller
“DHCP (manuel DNS)”, kan det tage nogen tid at genkende enhederne,
hvis der ikke er en DHCP-server. Kør “Serverdiagnosticering”
(side 27).
TV-et kan ikke findes fra en
renderer-kompatibel enhed
(controlleren).
Kontroller tilslutningerne
• Kontroller, at LAN-kablet og/eller netledningen til serveren ikke er
faldet ud.
Kontroller indstillingerne
• Kontroller, om “Renderer-funktion” er aktiveret (side 40).
• Kontroller, at den tilsluttede enhed er registreret under “Rendereradgangskontrol” (side 40).
• Dette er normalt, når Internetforbindelsen ikke er tilgængelig.
Du kan bruge tre færdiginstallerede Widgets korrekt. Du kan se flere
Widgets ved at kontrollere, at LAN-kablet og/eller netledningen til
routeren/modemet ikke er blevet afbrudt. (*)
Du har brugt registrerede
Widgets, men nu vil dele af
indholdet ikke vise sig på
Widgets.
• Kontroller, at LAN-kablet og/eller netledningen til routeren/modemet
ikke er blevet afbrudt. (*)
• Det er muligt, at Widget-udbyderens server er nede. Prøv at bruge denne
Widget senere.
(*) Routeren/modemet skal være opsat korrekt for at koble op til
Internettet i forvejen. Kontakt din Internetudbyder for at få router-/
modemindstillingerne.
Generelt
Forvrænget billede og/eller
lyd
• Hold TV-apparatet på afstand af elektriske støjkilder som biler,
motorcykler, hårtørrere eller optisk udstyr.
• Ved tilslutning af ekstraudstyr skal du sørge for en vis afstand mellem
ekstraudstyret og TV-apparatet.
• Kontroller antenne/kabelforbindelse.
• Hold antenne/kabel-TV-kablet væk fra andre tilslutningskabler.
TV-apparatet slukker
• Kontroller, om “Sleeptimer” er aktiveret, eller bekræft indstillingen af
automatisk (TV-apparatet går “Varighed” i “Aut. tænd” (side 29).
automatisk i standby)
• Kontroller, om “Standby for passivt tv” er aktiveret (side 29).
• Hvis der ikke modtages et signal, og der ikke udføres nogen handling i
TV-funktionen i 30 minutter, går TV-apparatet automatisk i standby.
TV-apparatet tænder
automatisk.
• Kontroller, om “Aut. tænd” er aktiveret (side 29).
Visse indgangskilder kan ikke • Vælg “AV-indstillinger” og annuller “Udelad”-indstillingen for inputvælges
kilden (side 35).
Fjernbetjeningen virker ikke. • Udskift batterierne.
(Fortsat)
47 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Yderligere oplysninger
Kun få ikoner vises under
"Netværk" i hovedmenuen.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\100ADD.fm
Fejl
masterpage:Left
Forklaring/løsning
HDMI-optræder ikke på
“HDMI-enhedsliste”
• Kontroller, om udstyret er kompatibelt med Kontrol til HDMI.
Du kan ikke vælge “Fra” i
“Kontrol til HDMI”.
• Hvis du har forbundet et audiosystem, der er kompatibelt med Kontrol
til HDMI, kan du ikke vælge “Fra” i denne menu. Hvis du vil skifte
audiooutput til TV-apparatets højttaler, skal du vælge “TV-højttaler” i
menuen “Højttaler” (side 34).
Ikke alle kanaler er indstillet
til kabel.
• Oplysninger om kabel-udbydere findes på supportwebstedet.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
48 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)01DK\010COVIX.fm
Stikordsregister
Tal
1 Direkte programvalg 36
14:9 15
4:3 15
4:3 som standard 33
A-G
første opsætning 5
Gamma 31
Programsortering 36
Påmindelse 16
H-Q
R-Z
HDMI-opsætning 35
Hovedtelefoner
Hovedtelefonindstillinger 34
hovedtelefoner
tilslutte 19
Hurtig start 34
Højttaler 34
Indgange
billede 29
Lyd 31
Skærmstyring 33
Indstillinger for visning af servere 27,
40
Installation af tilbehør 41
Intelligent billede 37
Kanaler
Udelad 38
vælge 14
Kategoriliste 16
Klar hvid 31
Kontrast 30
Kontrol til HDMI 23, 35
Levende farver 31
LNA 38, 39
Lodret position 33
Lodret størrelse 33
Lyd 31
Lyd opsætning 38
Lydfilter 37
Lydforbedring 32
Lydfunktion 31
Lydindstillinger 34
Lydniveau for tale 32
Lydstyrke offset 32
Lydudgang 34
Lys 30
Lyssensor 13, 29
Manuel programindstilling 37
Motionflow 30
MPEG-støjreduktion 30
Musik 21, 26
Navn 37
Netværk 39
tilslutte 24
Netværksforbindelse 27
Netværksindstillinger 39
Nulstil alt
billede 30
Lyd 32
pc-indstillinger 33
Øko 29
Opsætning 34
Optisk udgang 34
PAP 20
pc Strømstyring 29
PIN-kode 39
PIP 20
Pitch 33
Produktoplysninger 36
Programnavn 36
Radio-display 39
Renderer 26
Renderer-adgangskontrol 40
Renderer-funktion 40
Renderer-opsætning 40
SCENE 10
Serverdiagnosticering 40
Skarphed 30
Skærmformat 15, 33, 34
Skærmområde 33
Skærmstyring
til andre indgange end en pc 33
til pc-input 33
Sleeptimer 29
Sluk billede ( )-indikator 13
Smart 15
Sort-korrigering 31
Sound Booster 32
Specifikationer 43
Sprog 36
Standby (1)-indikator 13
Standby for passivt tv 29
Strøm (1) kontakt 9
Strømsparefunktion 29
Støjreduktion 30
Surround 32
Systemopdatering 29
Teknisk ­opsætning 39
Tekst 14
Tilslutning
Ekstraudstyr 18
en antenne 4
Set Top Box/optager 4
tilslutte
netværk 24
Timer ( )-indikator 13
To-kanal lyd 32
TV knapper/indikatorer 9
Tændt-(") indikator 13
Udelad 38
Undertekst opsætning 38
Ur/timere 29
Vandret position 33
Varighed 22
Video 21, 26
Video-indstillinger 34
Vis et foto med placeringen på kortet
22
Vis kort 22
Vis programliste 36
XMB™ (XrossMediaBar) 28
Zoom 15
Øko 29
49 DK
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Yderligere oplysninger
AFT 37
Analog opsætning 36
Annuller timer 16
AppliCast 25
Aut. justering 33
Aut. programindstilling
Kun analoge kanaler 36
Kun til digitale kanaler 38
Aut. tænd 29
Auto Light Limiter 31
Auto lydstyrke 32
Auto-format 33
Automatisk opstart 36
Automatisk start af USB 34
Automatisk ur-opdatering 29
AV2-indgang 35
AV2-udgang 35
Avanc. kontrastforbedring 31
Avancerede indstillinger 31
AV-indstillinger 35
Baggrundslys 30
Balance 32
Bas 32
batterier, isætte i fjernbetjeningen 4
Bekræft 38
Billede 29
Billedfunktion 30
Billedramme 21
BRAVIA Sync 23
Bred 15
Børnelås 39
CA-modulopsætning 39
Digital opsætning 38
Digital programindstilling 38
Diskant 32
EPG (Digital Electronic Programme
Guide) 16
Fabriksindstillinger 36
Farvebalance 30
Farvemætning 30
Farvesystem 34
Farvetemperatur 30
Fase 33
FasText 14
Favoritliste 17
Favorit-opsætning 36
Fejlsøgning 45
Film-tilstand 31
Fjernbetjening 9
isætte batterier 4
sensor 13
Foto 21, 26
GPS 22
Føj til diasshow 26
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\02WAR.fm
Johdanto
Tuotemerkit
Kiitos, että valitsit tämän Sonyn tuotteen.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, ennen
kuin alat käyttää televisiota. Säilytä
käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.
on DVB Projectin rekisteröity
tuotemerkki.
HDMI, HDMI:n logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing LLC:n tuotemerkkejä tai
rekisteröityjä tuotemerkkejä.
Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön
lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-merkki
ovat Dolby Laboratories -yhtiön
tuotemerkkejä.
“BRAVIA” ja
ovat Sony
Corporationin tuotemerkkejä.
“XMB™” ja “XrossMediaBar” ovat Sony
Corporationin ja Sony Computer
Entertainment Inc:n tuotemerkkejä.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japani.
Sähkömagneettista yhteensopivuutta
ja tuoteturvallisuutta koskevissa
asioissa valtuutettu edustaja on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Huolto- ja takuuasioissa pyydämme
ottamaan yhteyttä osoitteeseen, joka
on mainittu erillisissä huolto- tai
takuuasiakirjoissa.
masterpage:Left
Digitaalisen television
toimintaan liittyviä
huomautuksia
• Digitaaliseen televisioon (
) liittyvät
toiminnot toimivat ainoastaan maissa tai
alueilla, joissa lähetetään digitaalisia
maanpäällisiä signaaleja DVB-T
(MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC) tai
joissa on käytettävissä yhteensopiva
DVB-C (MPEG-2 ja H.264/MPEG-4
AVC) -kaapelipalvelu. Tarkista
jälleenmyyjältäsi, ovatko DVB-Tsignaalit käytettävissä
asuinpaikkakunnallasi tai kysy kaapeliTV:n palveluntarjoajalta, onko DVB-Ckaapelipalvelu yhteensopiva tämän
television kanssa.
• Kaapeli-TV:n palveluntarjoaja voi
veloittaa tarjoamistaan palveluista, ja
sinun on mahdollisesti sitouduttava
palveluntarjoajan liiketoiminnan ehtojen
noudattamiseen.
• Tämä televisio noudattaa DVB-T- ja
DVB-C-signaaleiden määrityksiä, mutta
yhteensopivuutta tulevien digitaalisten
maanpäällisten DVB-T-lähetysten ja
digitaalisten DVB-C-kaapelilähetysten
kanssa ei taata.
• Jotkin digitaalisen television toiminnot
eivät välttämättä ole käytettävissä
kaikissa maissa/kaikilla alueilla, ja
DVB-C-kaapeli ei välttämättä toimi
oikein kaikkien palveluntarjoajien
kanssa.
Tuettujen kaapeli-TV:n palveluntarjoajien
luettelo löytyy Internet-tukisivultamme
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Mallitunnuksessa oleva merkintä “xx”
tarkoittaa television värinäyttöön
liittyviä kahta numeroa.
2 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\010COVTOC.fm
masterpage:Left
Sisällysluettelo
Aloitusopas
4
Turvallisuusohjeet............................................................................................................................ 7
Varotoimenpiteet .............................................................................................................................. 8
Kaukosäätimen ja television painikkeet/merkkivalot.................................................................... 9
Television katselu
Television katselu .......................................................................................................................... 14
Digitaalisen ohjelmaoppaan (EPG) käyttö .................................................................................. 16
Suosikkilistan käyttö ..................................................................................................................... 17
Lisälaitteiden käyttö
Lisälaitteiden kytkentä .................................................................................................................. 18
Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu ........................................................................ 20
Valokuvien ja videoelokuvien katselu ja musiikin kuuntelu USB:n kautta .............................. 21
BRAVIA Sync -toiminnon käyttö HDMI-ohjausksen kanssa....................................................... 23
Kotiverkon toimintojen käyttö
Verkkoyhteyden muodostaminen ................................................................................................. 24
AppliCast-toiminto ......................................................................................................................... 25
Valokuva- tai videotiedostojen katselu ja musiikkitiedostojen kuuntelu verkon kautta ......... 26
Verkkoyhteyden tarkistaminen ..................................................................................................... 26
Palvelimen näyttöasetusten .......................................................................................................... 27
Valikkotoimintojen käyttö
Liikkuminen television XMB™-valikossa ..................................................................................... 28
Television asetusten valikko ......................................................................................................... 29
Lisätietoja
Lisävarusteiden asentaminen (seinäasennusteline)................................................................... 41
Tekniset tiedot ................................................................................................................................ 43
Vianmääritys ................................................................................................................................... 45
Hakemisto ....................................................................................................................................... 49
Lue “Turvallisuusohjeet” (sivu 7) ennen kuin käytät televisiota. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.
3 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
FI
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\030STU.fm
masterpage:Left
Aloitusopas
Ennen käyttöä
Lisävarusteiden tarkistaminen
RM-ED016W Kaukosäädin (1 kpl)
Paristot, koko AA (tyyppi R6) (2 kpl)
Paristojen asentaminen
kaukosäätimeen
1: Antennin/digivastaanottimen/
tallennuslaitteen (esim.
tallentavan DVD-soittimen)
kytkeminen
Digivastaanottimen/tallennuslaitteen (esim.
tallentavan DVD-soittimen) kytkentä
SCART-liittimellä
Avaa kansi työntämällä eteenpäin ja nostamalla.
Digivastaanotin/tallennuslaite
(esim. tallentava DVD-soitin)
Digivastaanottimen/tallennuslaitteen (esim.
tallentavan DVD-laitteen) kytkentä HDMIliitännän avulla
4 FI
Digivastaanotin/tallennuslaite
(esim. tallentava DVD-soitin)
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\030STU.fm
2: Television kaatumisen
estäminen
masterpage:Left
3: Kaapeleiden niputtaminen
Aloitusopas
Laitteen tukevan sijoituksen varmistamiseksi
television takana on varmistuslenkki, jonka
avulla voit kiinnittää television tukevasti
seinään.
1 Irrota virtapistoke seinäkoskettimesta.
2 Pujota ohut kaapeli tai hihna (ei sisälly
toimitukseen) varmistuslenkin läpi.
~
• Älä niputa verkkovirtajohtoa/AC-virtajohtoa
yhteen muiden kaapeleiden kanssa.
4: Perusasetusten
määrittäminen
kaapeli (ei sisälly toimitukseen)
3 Kiinnitä kaapelin toinen pää tukevaan
pintaan, esimerkiksi seinään tai
pylvääseen.
1 Kytke televisio verkkopistorasiaan.
2 Paina television painiketta 1.
Kun kytket virran televisioon ensimmäistä
kertaa, näkyviin tulee Kieli-valikko.
Stram
kabelen
3
seinäankkuri (ei
sisälly
toimitukseen)
Noudata näytön ohjeita.
(Jatkuu)
5 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\030STU.fm
masterpage:Left
Automaattiviritys: Kun valitset
vaihtoehdon “Kaapeli”, suositeltavaa
on valita “Pikahaku”-toiminto. Aseta
“Taajuus” ja “Verkon tunnus” kaapeliTV:n palveluntarjoajan ohjeiden
mukaisesti. Jos yhtään kanavaa ei löydy
“Pikahaku”-toiminnon avulla, kokeile
“Täydellinen haku” -toimintoa (haku
kestää pitempään).
Tuettujen kaapeli-TV:n palveluntarjoajien
luettelo löytyy Internet-tukisivultamme
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Voit virittää kanavat myös manuaalisesti
(sivu 37).
Kanavien järjestely: Jos haluat vaihtaa
analogisten kanavien järjestystä, noudata
ohjeita, jotka on annettu kohdassa
“Kanavien järjestely” (sivu 37).
Eko-asetukset: Kun valitset
vaihtoehdon “Kyllä”, “Eko”-asetukset
muuttuvat suositeltuihin virransäästön
arvoihin.
Pöytätelineen irrottaminen
televisiosta
~
• Irrota nuolilla
merkityt ruuvit televisiosta.
• Älä irrota pöytätelinettä mistään muusta syystä
kuin, jos aiot asentaa television seinälle.
6 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\040SAF.fm
Asennus seinälle
Turvallisuusohjeet
Asennus ja käyttö
10 cm
Ruuvi (toimitetaan
seinäasennustelineen
mukana)
Kiinnityskoukku
Koukun kiinnike
television takana
10 cm
10 cm
Television ympärille jätettävä tila
Asennus jalustalle
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Television ympärille jätettävä tila
• Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
asianmukaisen ilmanvaihdon ja
estääksesi lian tai pölyn kerääntymisen:
– Älä asenna televisiota takaosan
varaan, ylösalaisin, takaperin tai
sivuttain.
– Älä sijoita televisiota hyllyn, maton
tai vuoteen päälle tai kaapin sisälle.
– Älä peitä televisiota millään
tekstiilillä tai muilla vastaavilla,
esimerkiksi verhoilla tai
sanomalehdellä jne.
– Älä asenna televisiota alla olevien
kuvien mukaisesti.
Ilmankierto estynyt
Laitteen kuljettaminen
ja siirtäminen
• Irrota kaikki
kaapelit ennen
television
siirtämistä.
• Suurikokoisen
television
siirtämisessä
tarvitaan
vähintään kaksi
henkilöä.
• Kun siirrät laitetta
käsin, kannattele
sitä viereisen
kuvan mukaisesti.
Älä paina LCDnäytön pintaa.
• Kun nostat tai
siirrät televisiota,
tartu siihen tukevasti pohjasta.
• Älä altista laitetta iskuille tai liialliselle
tärinälle kuljetuksen aikana.
• Kun toimitat television huoltoon, tai kun
kuljetat sitä muuton yhteydessä, pakkaa
laite alkuperäiseen pakkaukseen ja
suojaa se alkuperäisillä
pakkausmateriaaleilla.
Ilmanvaihto
• Älä peitä television ilmanvaihtoaukkoja
äläkä työnnä mitään kotelon sisään.
• Jätä television ympärille tilaa alla olevan
kuvan mukaisesti.
• Sonyn seinäasennustelineen
käyttäminen on erittäin suositeltavaa
riittävän ilmankierron varmistamiseksi.
Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista
se säännöllisin väliajoin. Jos pistoke on
pölyinen ja siihen tiivistyy kosteutta,
sen eriste voi vaurioitua ja seurauksena
voi olla tulipalo.
Huomautuksia
Asennus
8 mm - 12 mm
–
30 cm
Noudata television asennuksessa ja
käytössä seuraavia ohjeita välttääksesi
tulipalon tai sähköiskun vaaran tai laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot.
• Televisio on sijoitettava helposti käsillä
olevan verkkopistorasian lähelle.
• Sijoita televisio tukevalle ja
vaakasuoralle alustalle.
• Seinäasennuksen saa suorittaa
ainoastaan asiantunteva henkilöstö.
• Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää
käyttää Sonyn varusteita:
– Seinäasennusteline SU-WL100
• Kiinnitä kiinnityskoukut televisioon
seinäasennustelineen mukana toimitetuilla
ruuveilla. Mukana toimitettujen ruuvien
pituus on 8-12 mm mitattuna
kiinnityskoukun kiinnityspinnasta.
Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat
riippuen seinäasennustelineen mallista.
Muiden kuin mukana toimitettujen ruuvien
käyttö voi aiheuttaa vaurioita television
sisäosiin, television putoamisen tai muuta
vahinkoa.
masterpage:Left
Seinä
Seinä
• Älä käytä television mukana toimitettua
verkkovirtajohtoa minkään muun
laitteen verkkoliitännässä.
• Älä purista, taivuta tai kierrä
verkkovirtajohtoa voimakkaasti.
Johtimet voivat paljastua tai rikkoutua.
• Älä tee muutoksia verkkovirtajohtoon.
• Älä aseta raskaita esineitä
verkkovirtajohdon päälle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta,
älä vedä johdosta.
• Älä kytke liian montaa laitetta samaan
pistorasiaan.
• Älä käytä vääränlaista pistorasiaa.
Kielletyt käyttötavat
Älä asenna tai käytä televisiota
seuraavassa kuvatuissa paikoissa,
ympäristöissä tai tilanteissa. Seurauksena
voi olla toimintahäiriöitä, jotka aiheuttavat
tulipalon, sähköiskun, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahinkoja.
Kielletyt sijoituspaikat:
Ulkotilat (suora auringonpaiste),
merenranta, laiva tai muu alus, ajoneuvon
sisätilat, terveydenhoitolaitokset,
epävakaa sijoituspaikka, altistus vedelle,
sateelle, kosteudelle tai savulle.
Kielletty ympäristö:
Kuuma, kostea ja hyvin pölyinen
ympäristö; paikat, joissa television sisään
voi mennä hyönteisiä tai joissa televisio
voi joutua alttiiksi tärinälle; tulenarkojen
esineiden läheisyys (kynttilät jne.).
Television päälle ei saa tiputtaa tai
roiskuttaa mitään nesteitä eikä sen päälle
saa laittaa nesteillä täytettyjä esineitä
(esim. kukkamaljakkoa).
Kielletyt tilanteet:
Verkkovirtajohto
Noudata verkkovirtajohdon ja pistorasian
käsittelyssä seuraavia ohjeita välttääksesi
tulipalon tai sähköiskun vaaran, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot:
–
–
–
–
–
–
Käytä ainoastaan Sonyn
verkkovirtajohtoa. Älä käytä muiden
valmistajien johtoja.
Työnnä pistoke kunnolla pistorasiaan.
Television saa kytkeä ainoastaan
verkkovirtaan 220-240 V AC.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta
kaapeleiden asennuksen ajaksi
turvallisuuden vuoksi. Varo
kompastumasta kaapeleihin.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta
ennen kuin teet mitään toimenpiteitä
televisiolle tai siirrät sitä.
Pidä verkkovirtajohto etäällä
lämmönlähteistä.
Älä käytä televisiota kostein käsin tai
jos television suojapaneeli on irrotettu.
Älä käytä televisiota sellaisten
lisälaitteiden kanssa, jotka eivät ole
valmistajan hyväksymiä. Irrota television
virtapistoke ja antennin pistoke
pistorasiasta ukkosmyrskyn aikana.
Särkymisen vaara:
• Älä heitä mitään televisiota kohti.
Näytön lasi voi särkyä iskun voimasta
aiheuttaen vakavia vahinkoja.
• Jos television näytön pintaan tulee
vaurioita, älä koske siihen ennen kuin
olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta.
Sähköiskun vaara.
Kun televisiota ei käytetä
• Jos et käytä televisiota useaan päivään,
kytke se irti verkkovirrasta ympäristöja turvallisuussyistä.
• Televisio ei kytkeydy kokonaan irti
verkkovirrasta, kun se kytketään pois
päältä virtakytkimellä. Kytke televisio
kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla
pistoke verkkopistorasiasta.
• Huomaa kuitenkin, että joissakin
televisioissa voi olla toimintoja, jotka
toimiakseen edellyttävät television
olevan valmiustilassa.
(Jatkuu)
7 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\040SAF.fm
Lasten turvallisuus
• Älä anna lasten kiivetä television päälle.
• Pidä kaikki varusteet poissa lasten
ulottuvilta, jotta lapset eivät vahingossa
nielaise pikkuesineitä.
Toimintaohjeet
ongelmatilanteissa
Katkaise virta televisiosta ja irrota pistoke
pistorasiasta välittömästi, jos jokin alla
mainituista ongelmatilanteista esiintyy.
Toimita televisio tarkastettavaksi
valtuutettuun huoltoon jälleenmyyjän tai
Sonyn huoltokeskuksen kautta.
Ongelmatilanteet:
–
–
–
–
Verkkovirtajohto on vaurioitunut.
Pistoke ei ole sopiva.
Televisio on vaurioitunut putoamisen,
iskun tai törmäyksen vuoksi.
Television sisään on päässyt nestettä
tai esineitä.
Varotoimenpiteet
Television katseleminen
• Katsele televisiota kohtuullisessa
valaistuksessa, sillä katselu heikossa
valaistuksessa tai pitkän aikaa rasittaa
silmiä.
• Säädä äänenvoimakkuus kuulokkeita
käyttäessäsi riittävän pieneksi, sillä suuri
äänenvoimakkuus voi vahingoittaa
kuuloa.
LCD-näyttö
• LCD-näyttö on valmistettu pitkälle
kehitetyn teknologian mukaisesti, ja
siinä on tehokkaita pikseleitä vähintään
99,99 %. LCD-näytössä voi näkyä
jatkuvasti mustia pisteitä tai kirkkaita
valopisteitä (punainen, sininen tai
vihreä). Tämä on LCD-näytön normaali
ominaisuus eikä siis merkki viasta.
• Älä paina tai raaputa näytön pintaa äläkä
laita mitään esineitä television päälle.
Kuva voi muuttua epätasaiseksi tai LCDnäyttö voi vahingoittua.
• Jos televisiota käytetään kylmässä
paikassa, kuvaan saattaa tulla
vääristymiä tai kuva voi tummua.
Tämä ei ole merkki viasta. Nämä ilmiöt
häviävät lämpötilan noustessa.
• Jos näyttöön jätetään liikkumaton kuva
pitkäksi ajaksi, näyttöön saattaa jäädä
jälkikuva. Sen pitäisi kuitenkin kadota
jonkin ajan kuluttua.
• Näytön ja kotelon lämpeneminen
television käytön aikana on normaalia.
• LCD-näyttö sisältää pienen määrän
nestekiteitä. Jotkin tässä televisiossa
käytetyt loisteputket sisältävät myös
elohopeaa. Noudata paikallisia
jätehuoltomääräyksiä.
Television näytön pinnan
ja kotelon käsitteleminen
ja puhdistaminen
Irrota televisioon kytketty virtajohto
pistorasiasta aina ennen television
puhdistusta.
Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi
vahingoittamasta kotelon tai näytön pintaa.
• Pyyhi pöly varovasti näytön pinnasta tai
kotelosta pehmeällä liinalla. Jos pöly ei
lähde pois helposti, pyyhi näyttö
pehmeällä liinalla, joka on kostutettu
laimealla pesuaineliuoksella.
• Älä käytä hankaustyynyjä, hapanta tai
emäksistä pesuainetta, hankausjauhetta
tai liuotinta, kuten alkoholia, bensiiniä
tai tinneriä, tai hyönteismyrkkyä.
Tällaisten aineiden käyttö tai
pitkäaikainen kosketus kumin tai
vinyylin kanssa voi vahingoittaa
näytön ja kotelon pintaa.
• Ilmanvaihtoaukot on suositeltavaa
imuroida säännöllisin väliajoin hyvän
ilmanvaihdon varmistamiseksi.
• Kun säädät television katselukulmaa,
siirrä laitetta varovasti, jotta se ei irtoa
tai luiskahda pois pöytäjalustalta.
Lisälaitteet
• Pidä kaikki sähkömagneettista säteilyä
aiheuttavat lisävarusteet tai laitteet
poissa television läheltä.
Sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa
häiriöitä kuvaan ja/tai kohinaa.
• Tämä tuote on testattu ja se noudattaa
EMC-direktiivin (sähkömagneettinen
yhteensopivuus) rajoituksia käytettäessä
kytkentäkaapeleita, joiden pituus ei ylitä
3 metriä.
Paristot
• Tarkista oikea polariteetti asentaessasi
paristoja.
• Älä käytä yhdessä erityyppisiä paristoja
tai uusia ja vanhoja paristoja.
• Hävitä käytetyt paristot
ympäristöystävällisesti. Joissakin maissa
paristojen hävittämiseen liittyy
määräyksiä. Kysy neuvoa
jätehuoltokeskuksesta.
• Käsittele kaukosäädintä varovasti.
Varo pudottamasta kaukosäädintä tai
astumasta sen päälle. Älä myöskään
kaada mitään nestettä kaukosäätimen
päälle.
• Älä laita kaukosäädintä lämmönlähteen
lähelle tai suoraan auringonvaloon.
Älä myöskään pidä sitä kosteassa
huoneessa.
Television käytöstäpoisto
ja hävittäminen
Käytöstä
poistettujen
sähkö- ja
elektroniikkalaitt
eiden
hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön
ja muiden Euroopan maiden
jätehuoltoa)
masterpage:Left
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta laite on ostettu.
Käytettyjen
paristojen
hävittäminen
(koskee
Euroopan
yhteisön ja
muiden Euroopan maiden
jätehuoltoa)
Tämä paristossa tai sen pakkauksessa
oleva symboli tarkoittaa, että tämän
laitteen mukana toimitettua paristoa ei
saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä
paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin
kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja
elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat
symbolit, jos paristo sisältää enemmän
kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän
kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että
paristot hävitetään asianmukaisesti, voit
auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua
paristojen epäasianmukaisesta
hävittämisestä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Mikäli tuotteen
turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto
suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Varmistaaksesi paristojen/akkujen
asianmukaisen käsittelyn toimita
käytöstäpoistettu laite sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta, miten paristo irrotetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita paristot
käytettyjen paristojen kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Lisätietoja tämän
laitteen tai paristojen kierrättämisestä
on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta laite on ostettu.
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen
merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Sen sijaan laite on toimitettava sähköja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja,
joita muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen
käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
8 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\050OVR.fm
masterpage:Left
Kaukosäätimen ja television painikkeet/merkkivalot
Kaukosäätimen ja television painikkeet
Television painikkeet toimivat samalla tavalla kuin
kaukosäätimen painikkeet.
* Television valikossa nämä painikkeet toimivat samalla tavalla kuin
painikkeet F/f/G/g/ .
z
• Kaukosäätimen numeropainikkeessa 5 sekä painikkeissa N, PROG
+ ja AUDIO on tuntopisteet. Tuntopisteet helpottavat kaukosäätimen
käyttöä televisiota katseltaessa.
Painike/kytkin
Kuvaus
1 "/1
(Television
valmiustila)
Kytkee television päälle ja pois päältä, kun
televisio on valmiustilassa.
2 1 (Virta)
Kytkee ja katkaisee television virran.
~
• Kun haluat sulkea television kokonaan
(0 W, ei virrankulutusta), katkaise virta
televisiosta ja irrota verkkovirtajohto/ACvirtajohto pistorasiasta/AC-virtalähteestä.
(Jatkuu)
9 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\050OVR.fm
3 SCENE
masterpage:Left
SCENE-painike avaa “Näyttötilan valinta” valikon.
Kun valitset haluamasi näyttötilan, tälle
näyttötilalle optimaalinen äänen ja kuvan laatu
asettuvat automaattisesti.
Valitse näyttötila painikkeilla F/f/G/g ja paina
sen jälkeen -painiketta.
Elokuva: Elokuvateatterin kaltainen kuva
ja dynaaminen ääni.
Digikuvat: Toistaa autenttisesti painetun
valokuvan sävyt ja värit.
Urheilu: Todentuntuinen kuva ja
urheilustadionin mukainen ääni.
Musiikki: Äänitehosteet ovat dynaamiset
ja kirkkaat kuten konsertissa.
Peli: Peliympäristöön sopiva erinomainen
kuvan ja äänen laatu.
Grafiikka: Pitkäaikaiseen katseluun soveltuva
kuvanlaatu ja selkeät yksityiskohtaiset kuvat,
jotka eivät rasita silmiä.
Omat asetukset: Nykyiset käyttäjäasetukset.
Autom.: Optimaalinen äänen ja kuvan laatu
asettuvat automaattisesti tulolähteen mukaisesti.
Tämä valinta ei mahdollisesti kuitenkaan
vaikuta kuvan ja äänen laatuun millään tavalla
riippuen kytketyistä laitteista.
~
4 AUDIO
5
• Digitaalitilassa näyttötilan vaihtoehtoja
käytetään itsenäisesti HD (High-definition) ja
SD (Standard-definition) -kuvalle.
• Kun otat käyttöön teatteritilan (sivu 12),
“Näyttötilan valinta” -asetus vaihtuu
automaattisesti valintaan “Elokuva”.
Analogiatilassa: vaihtaa kaksiäänitilaan
(sivu 32).
Digitaalitilassa: vaihtaa parhaillaan
katseltavan ohjelman kielen (sivu 38).
/ (Tiedot/ Näyttö vaihtuu seuraavasti painiketta
tekstin
painettaessa:
paljastus)
Digitaalitilassa: Nykyisen ohjelman tiedot
t Seuraavan ohjelman tiedot (koskee vain
Sony Guide)
Analogiatilassa: Nykyisen kanavan numero
ja kuvasuhde t Kellonaika
Teksti-TV-tilassa: Näyttää piilotetut tiedot
(esim. tietovisan vastaukset) (sivu 14).
10 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\050OVR.fm
6
F/f/G/g/
7 OPTIONS
8 HOME
9 Väripainikkeet
q; Numeropainikkeet
qa
masterpage:Left
Voit siirtää kohdistinta näytöllä painikkeilla
F/f/G/g. Valitse/vahvista korostettuna näkyvä
kohta painikkeella .
Valokuvatiedoston toiston aikana: Painike
keskeyttää/käynnistää kuvaesityksen.
Painike F/G valitsee edellisen tiedoston.
Painike f/g valitsee seuraavan tiedoston.
Musiikki-/videotiedoston toiston aikana:
Painike
keskeyttää/käynnistää toiston.
Kun painiketta G/g pidetään alhaalla, kelaa
nopeasti eteenpäin/nopeasti taaksepäin.
Kun painike vapautetaan, toisto käynnistyy
siitä kohdasta. Painike F käynnistää toiston
nykyisen tiedoston alusta. Painike f siirtää
seuraavaan tiedostoon.
Näyttää “Laiteohjaus”-toiminnot tai joidenkin
asetusvalikoiden pikavalinnat. “Laiteohjaus”valikosta käytetään HDMI-ohjausyhteensopivia laitteita.
Vaihtoehdot riippuvat ohjelmalähteestä.
Avaa television Koti-valikon (sivu 28).
Kun väripainikkeet ovat käytettävissä, näytöllä
näkyy käyttöopastus.
TV-tilassa: Numeropainikkeilla valitaan
kanavat. Kanava 10 ja sitä suuremmat kanavat
valitaan syöttämällä toinen numero nopeasti
ensimmäisen perään.
Teksti-TV-tilassa: Numeropainikkeilla
syötetään sivun numerot.
(Suosikki) Avaa määrittämäsi suosikkilistan (sivu 17).
qs PROG +/–/
/
TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai
edellisen (–) kanavan.
Teksti-TV-tilassa: Valitsee seuraavan ( )
tai edellisen ( ) sivun.
Muuttaa tekstityksen kieltä (sivu 38) (vain
digitaalitilassa).
(Tekstityksen asetukset)
qf % (mykistys) Mykistää äänen. Ääni palautetaan painamalla
painiketta uudelleen.
z
• Tällä painikkeella voit avata television
valmiustilasta ilman ääntä.
qd
qg 2 +/–
(äänenvoimakkuus)
qh / (Teksti)
Säätää äänenvoimakkuutta.
Avaa teksti-TV:n (sivu 14).
(Jatkuu)
11 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\050OVR.fm
qj
masterpage:Left
RETURN Palauttaa näkyvissä olevan valikon edelliselle
näytölle.
Valokuva-/musiikki-/videotiedoston toiston
aikana: Pysäyttää toiston. (Näyttö palaa
tiedosto- tai kansioluetteloon.)
qk
GUIDE
(EPG)
ql DIGITAL
Avaa digitaalisen ohjelmaoppaan (EPG)
(sivu 16).
Näyttää viimeksi katsellun digitaalisen
kanavan.
Katseltaessa kytketyn laitteen kuvaa:
Palauttaa normaaliin TV-tilaan.
w; ANALOG
Näyttää viimeksi katsellun analogisen
kanavan.
Katseltaessa kytketyn laitteen kuvaa:
Palauttaa normaaliin TV-tilaan.
m/N/X/M/x: Tällä painikkeella voit
käyttää televisioon kytkettyjä BRAVIA Sync yhteensopivia laitteita.
SYNC MENU: Näyttää kytkettyjen HDMIlaitteiden valikon. Kun katselet muiden
tulosignaalien lähettämää kuvaa tai televisioohjelmia, painike tuo näkyviin “HDMIlaitevalinnat”.
THEATRE: Voit asettaa Teatteritilan päälle
tai pois päältä. Kun Teatteritila on asetettu
päälle, elokuville optimoitu äänenlaatu (jos
televisio on kytketty audiolaitteeseen HDMIkaapelilla) ja kuvanlaatu asettuvat
automaattisesti.
wa BRAVIA
Sync
~
• Jos katkaiset virran televisiosta, myös
Teatteritila kytkeytyy pois päältä.
• Kun vaihdat “Näyttötilan valinta” -asetusta,
Teatteritila kytkeytyy pois päältä
automaattisesti.
• “HDMI-ohjaus” (BRAVIA Sync) on
käytettävissä vain niiden kytkettyjen Sonylaitteiden kanssa, joissa on BRAVIA Synctai BRAVIA Theatre Sync -logo tai jotka
ovat HDMI-ohjaus-yhteensopivia.
ws
/
TV-tilassa: Näyttää tulosignaalien luettelon.
(tulosignaalin Teksti-TV-tilassa: Pysäyttää parhaillaan
valinta/
näkyvissä olevan sivun.
Tekstin pito)
wd
(kuvasuhde)
Vaihtaa kuvasuhdetta (sivu 15).
12 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\050OVR.fm
masterpage:Left
Merkkivalot
,
Merkkivalo
Kuvaus
1 Valotunnistin
Älä laita mitään tunnistimen eteen, jotta sen toimintaan ei aiheudu häiriöitä
(sivu 29).
2 Kaukosäätimen
tunnistin
Vastaanottaa kaukosäätimen signaalit.
Älä laita mitään tunnistimen eteen. Tunnistin ei tällöin välttämättä toimi oikein.
3
(Kuva pois /
Ajastimet)
Merkkivalo on vihreä, kun valitset “Kuva pois” -toiminnon (sivu 29).
Merkkivalo on oranssi, kun asetat ajastimen (sivu 16, 29).
4 1 (valmiustila)
Merkkivalo on punainen, kun televisio on valmiustilassa.
5 " (Virta)
Merkkivalo on vihreä, kun televisio on toiminnassa.
Television näytöllä näkyvä käyttöopastus
Käyttöopastus
Esimerkki: Paina painiketta
tai
RETURN (katso 6 (sivu 11) tai qj (sivu 12)).
Käyttöopasteissa neuvotaan, miten televisiota käytetään kaukosäätimen avulla. Opasteet näkyvät
näytön alareunassa. Käytä opasteissa mainittuja kaukosäätimen painikkeita.
13 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\060WAT.fm
masterpage:Left
Television katselu
Digitaalisen kanavan valitseminen
digitaalisen ohjelmaoppaan (EPG)
avulla (sivu 16).
Television katselu
Digitaalitilassa
Näkyviin tulee hetken ajaksi tietokuvake.
Tietokuvake voi olla jokin seuraavista.
: Radiopalvelu
: Salatut signaalit/tilauspalvelu
: Useita äänikieliä saatavilla
: Tekstitys saatavilla
: Tekstitys saatavilla kuulovammaisia
varten
: Ohjelman suositeltu alaikäraja
(4-18 vuotta)
: Katselun esto
2
Teksti-TV:n
3
3
1 Kytke virta televisioon television
painikkeella 1.
Jos televisio on analogiatilassa, paina
painiketta /. Näytön tila vaihtuu seuraavasti
jokaisella painikkeen / painalluksella:
Teksti ja television kuva t Teksti t Ei
Tekstiä (poistuu Teksti-TV-palvelusta)
Valitse sivu numeropainikkeilla tai
painikkeella / .
Voit pitää sivun paikallaan painikkeella .
Piilotetut tiedot saat näkyviin painikkeella .
z
• Voit myös siirtyä suoraan sivulle valitsemalla
näytössä näkyvän sivun numeron. Valitse sivun
numero painikkeilla
ja F/f/G/g ja paina
lopuksi painiketta .
• Kun Teksti-TV-sivun alareunassa on näkyvissä
neljä värillistä palkkia, voit siirtyä sivuille
nopeasti ja helposti (FastText-toiminto).
Siirry sivulle painamalla vastaavaa väripainiketta.
Kun televisio on valmiustilassa (television
etupaneelin valmiustilan merkkivalossa 1
palaa punainen valo), kytke virta televisioon
kaukosäätimen painikkeella "/1.
2 Digitaalitilaan vaihdetaan painikkeella
DIGITAL ja analogiatilaan painikkeella
ANALOG.
Saatavilla olevat kanavat vaihtelevat
käyttötilan mukaisesti.
3 Valitse televisiokanava numeropainikkeilla
tai painikkeella PROG +/–.
14 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\060WAT.fm
masterpage:Left
Kuvasuhteen muuttaminen
manuaalisesti
Voit valita haluamasi kuvasuhteen painamalla
toistuvasti painiketta .
Smart*
Television katselu
Suurentaa kuvan
keskiosan. Kuvan
vasenta ja oikeaa
reunaa venytetään
siten, että kuva vastaa
16:9-kuvasuhdetta.
4:3
Näyttää 4:3-kuvan
alkuperäisessä koossa.
Näytön reunoissa on
palkit siten, että kuva
vastaa 16:9kuvasuhdetta.
Laaja
Venyttää 4:3-kuvaa
vaakatasossa siten, että
se peittää 16:9kuvasuhteen näytön.
Zoom*
Näyttää elokuvat
oikeassa kuvasuhteessa
(letter box).
14:9*
Näyttää kuvasuhteen
14:9 lähetykset
oikeissa mittasuhteissa.
Näytön reunoissa on
mustat palkit.
* Osa kuvan ylä- ja alareunasta leikkautuu mahdollisesti
pois. Voit säätää kuvaa pystysuunnassa. Painike F/f
siirtää kuvaa ylös- tai alaspäin. (Näin saat näkyviin
esimerkiksi piiloon jääneen tekstityksen).
~
• Kun valitset kuvasuhteen “Smart”, jotkin kuvan ylä- ja
alaosassa olevat merkit ja/tai tekstit eivät mahdollisesti
näy. Säädä tässä tapauksessa kohtaa “Pystykoko”,
joka löytyy “Kuvasäädöt”-valikosta (sivu 33).
z
• Kun “Autom. kuvasuhde” (sivu 32) on valinnassa
“Päällä”, televisio valitsee automaattisesti
lähetykseen parhaiten sopivan kuvasuhteen.
• Jos signaalilähteen 720p, 1080i tai 1080p kuvan
reunoissa on mustat palkit, voit säätää kuvaa
valitsemalla kuvasuhteen “Smart” tai “Zoom”.
15 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\060WAT.fm
masterpage:Left
Digitaalisen ohjelmaoppaan (EPG) käyttö
1 Paina digitaalitilassa painiketta
GUIDE.
2 Suorita haluamasi toimenpide.
Toimenpiteet on kuvattu alla olevassa
taulukossa tai television näytöllä.
Tämä toiminto ei ole välttämättä käytössä kaikissa maissa / kaikilla alueilla.
Kun haluat
Toimenpiteet
Katsella ohjelmaa
Valitse ohjelma painikkeilla F/f/G/g ja paina lopuksi
Sulkea EPG:n
Paina painiketta
Järjestää ohjelmatiedot ryhmiin
– Ryhmä-luettelo
1
2
Paina sinistä painiketta.
Valitse ryhmä nuolipainikkeilla F/f ja paina lopuksi
-painiketta.
Ryhmän nimi (esim. “Uutiset”) sisältää kaikki valittua ryhmää
vastaavat kanavat.
Asettaa ohjelman näkymään
automaattisesti sen alkaessa
– Muistutus
1
Valitse haluamasi ohjelma painikkeilla F/f/G/g ja paina sen
jälkeen painiketta .
Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta “Muistutus” ja paina
-painiketta.
Ohjelmatietojen viereen tulee näkyviin merkki c.
Television etupaneelilla olevaan merkkivaloon
syttyy
oranssi valo.
2
-painiketta.
GUIDE.
~
• Jos kytket television valmiustilaan, se palautuu automaattisesti
normaaliin toimintaan ohjelman alkaessa.
Peruuttaa muistutuksen
– Peruuta ajastin
1
2
3
4
5
Paina painiketta .
Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta “Ajastinlista” ja paina
-painiketta.
Valitse peruutettava ohjelma nuolipainikkeilla F/f ja paina sen
jälkeen -painiketta.
Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta “Peruuta ajastin” ja paina
-painiketta.
Näkyviin tulee ikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan ohjelman
tallennuksen peruuttaminen.
Valitse painikkeilla G/g kohta “Kyllä” ja paina painiketta .
16 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\060WAT.fm
masterpage:Left
Suosikkilistan käyttö
Analogiset suosikit
Suosikkilistatoiminnon avulla voit valita
ohjelmia luettelosta, joka sisältää jopa
16 määrittämääsi suosikkikanavaa.
1 Paina analogiatilassa painiketta
2 Suorita haluamasi toimenpide.
.
Television katselu
Toimenpiteet on kuvattu alla olevassa
taulukossa tai television näytöllä.
Analoginen suosikkilista
Kun haluat
Toimenpiteet
Katsella jotain kanavaa
Paina painiketta
.
Sulkea suosikkilistan
Paina painiketta
.
Lisätä nykyisen kanavan
suosikkilistaan
Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta “Lisää Suosikit-luetteloon” ja
paina -painiketta.
Poistaa kanavan suosikkilistalta
1
2
3
Valitse painikkeilla F/f kohta “Muokkaa Suosikit-luetteloa” ja
paina lopuksi painiketta .
Näkyviin tulee “Suosikkien asetukset” -näyttö.
Valitse kanavan numero painikkeilla F/f ja paina sen jälkeen
painiketta .
Valitse painikkeilla F/f kohta “– –” ja paina painiketta .
Digitaaliset suosikit
Voit määrittää enintään neljä
suosikkikanavalistaa
1 Paina digitaalitilassa painiketta
2 Suorita haluamasi toimenpide.
.
Toimenpiteet on kuvattu alla olevassa
taulukossa tai television näytöllä.
Digitaalinen suosikkilista
Kun haluat
Toimenpiteet
Sulkea suosikkilistan
Paina painiketta
Lisätä kanavia suosikkilistaan tai
poistaa kanavia listalta
1
2
3
Katsella jotain kanavaa
Poistaa kaikki kanavat
suosikkilistalta
1
2
1
2
3
4
RETURN.
Paina sinistä painiketta.
Siirry vaiheeseen 2, kun lisäät kanavia ensimmäistä kertaa, tai
jos suosikkilista on tyhjä.
Valitse muokattava suosikkilista keltaisella painikkeella.
Valitse lisättävä tai poistettava kanava painikkeilla F/f/G/g ja
paina painiketta .
Valitse suosikkilista painamalla keltaista painiketta.
Valitse kanava painikkeilla F/f ja paina painiketta .
Paina sinistä painiketta.
Valitse muokattava suosikkilista keltaisella painikkeella.
Paina sinistä painiketta.
Valitse painikkeilla G/g kohta “Kyllä” ja paina painiketta
.
17 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\070OPT.fm
masterpage:Left
Lisälaitteiden käyttö
Lisälaitteiden kytkentä
Televisioon voi kytkeä useita erilaisia lisälaitteita.
1 2
3 45
7
8
6
9
0
qa
qs
qd
Audio-video-laitteiden kytkentä (laatujärjestys korkeasta alhaiseen)
Kytkentäkohde
Kytkentäliitin
Kuvaus
5, 9, qa
HDMI IN 1, 2, 3,
tai 4
HDMI-kaapeli
Kytketyt laitteet lähettävät digitaalisia video- ja
audiosignaaleita.
Kun kytket HDMI-ohjaus-yhteensopivia laitteita, yhteys
kytkettyjen laitteiden kanssa on tuettu (sivu 36).
Jos laitteessa on DVI-liitin, kytke DVI-liitin HDMI IN 1 liittimeen DVI - HDMI -adapteriliitännän kautta (ei sisälly
toimitukseen) ja kytke laitteen ääniulostuloliittimet HDMI IN
1 -liittimissä oleviin ääniliittimiin.
~
• On tärkeää, että käytät ainoastaan hyväksyttyä HDMIkaapelia, jossa on HDMI-logo. Suositeltavaa on käyttää
Sonyn HDMI-kaapelia (high speed -tyyppiä).
• Kun kytket audiojärjestelmän, joka on HDMI-ohjausyhteensopiva, muista kytkeä se myös DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) -liittimeen.
3
/
COMPONENT IN
Komponenttivideo
kaapeli,
audiokaapeli
18 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\070OPT.fm
Kytkentäkohde
2
/
qs
/
AV1,
AV2
/
AV3 ja
AV3
masterpage:Left
Kytkentäliitin
Kuvaus
SCART-kaapeli
Kun kytket analogisen dekooderin, television viritin syöttää
dekooderiin salatut signaalit ja dekooderi purkaa
signaaleiden koodauksen, jotta ohjelma voidaan näyttää.
Komposiittivideokaapeli
Kun kytket monolaitteen, kytke se liittimeen
AV3 L.
Audiolaitteiden/kannettavien laitteiden kytkentä
Kytkentäliitin
Kuvaus
1
Audiokaapeli
Voit kuunnella television ääntä kytketystä Hi-Fiaudiolaitteistosta.
4 DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Optinen
audiokaapeli
Voit kuunnella television ääntä kytketyn
kotiteatterijärjestelmän kautta, jossa on digitaalitulo.
8 USB
USB-kaapeli
Voit katsella ja kuunnella Sonyn digitaalikameralla tai
kameranauhurilla tallennettuja valokuva-/musiikki-/
videotiedostoja (sivu 21).
Lisälaitteiden käyttö
Kytkentäkohde
Muiden laitteiden kytkentä
Kytkentäkohde
6
/
PC IN
7
LAN
0 CAM
(maksu-TV)
Kytkentäliitin
Kuvaus
PC-ferriittikaapeli, Suositeltavaa on käyttää PC-ferriittikaapelia, esimerkiksi
audiokaapeli
15 tuuman D-sub-liitin (tuotekoodi 1-793-504-11, saatavana
Sonyn valtuutetusta huoltoliikkeestä) tai vastaavaa.
LAN-kaapeli
Voit katsella DLNA-yhteensopiviin laitteisiin tallennettuja
sisältöjä verkon kautta (sivu 24).
Mahdollistaa maksu-TV-palveluiden käytön. Lisätietoja
löytyy CA-moduulin mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Kun haluat käyttää maksu-TV-moduulia, poista ”valekortti”
CAM-korttiaukosta, katkaise virta televisiosta ja työnnä
varsinainen CAM-kortti aukkoon. Kun et käytä maksuTV-moduulia, suosittelemme, että annat ”valekortin” olla
CAM-korttiaukossa.
z
• Älä aseta älykorttia suoraan television CAM (Conditional
Access Module) -korttiaukkoon. Kortti tulee asettaa
valtuutetun jälleenmyyjän toimittamaan CA-moduuliin.
~
• CAM-järjestelmää ei tueta kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
Tarkista asia jälleenmyyjältäsi.
qd i Kuulokkeet
Voit kuunnella television ääntä kuulokkeiden kautta.
19 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\070OPT.fm
Televisioon kytkettyjen
laitteiden kuvan katselu
Kytke virta kytkettyyn laitteeseen ja suorita
seuraavat toimenpiteet.
1 Paina painiketta .
2 Valitse haluamasi
ohjelmalähde
nuolipainikkeilla F/
f ja paina sen
jälkeen -painiketta.
masterpage:Left
Kahden kuvan katselu samanaikaisesti
– PIP (kuva kuvan sisällä)
Voit katsella television näytöllä kahta kuvaa
samanaikaisesti (ulkoisen tulosignaalin kuva
ja televisio-ohjelma).
1 Paina painiketta OPTIONS.
2 Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta “PIP/
PAP” ja paina
-painiketta.
3 Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta “PIP”
ja paina
-painiketta.
Näkyviin tulee televisioon kytketyn
tietokoneen kuva koko näytön kokoisena,
ja televisio-ohjelma näkyy pienessä
näyttöruudussa.
Voit vaihtaa televisio-ohjelman kuvan
paikkaa näytöllä nuolipainikkeilla F/f.
4 Valitse televisiokanava
Laitteet, jotka on kytketty Scart-liitäntään
täydellisesti johdotetun 21-napaisen Scartkaapelin avulla
numeropainikkeilla tai painikkeella
PROG +/–.
Käynnistä kytketyn laitteen toisto.
Näkyviin tulee kytketyn laitteen lähettämä
kuva.
Paina painiketta
Automaattisesti viritetty kuvanauhuri
Yhden kuvan tilaan palaaminen
RETURN.
z
• Voit vaihtaa äänen toiseen kuvaan
nuolipainikkeilla G/g.
Valitse videokanava analogiatilassa
painamalla painiketta PROG +/– tai
numeropainikkeita.
Kahden kuvan katselu samanaikaisesti
– PAP (kuva ja kuva)
Voit katsella television näytöllä kahta kuvaa
samanaikaisesti (ulkoisen tulosignaalin kuva
ja televisio-ohjelma).
~
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä PC-tulolle.
1 Paina painiketta OPTIONS.
2 Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta “PIP/
PAP” ja paina
-painiketta.
3 Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta
“PAP” ja paina
-painiketta.
Kytketyn laitteen kuva näkyy näytön
vasemmalla puolella ja televisio-ohjelma
näytön oikealla puolella.
4 Valitse televisiokanava numeropainikkeilla
tai painikkeella PROG +/–.
Yhden kuvan tilaan palaaminen
Paina painiketta
RETURN.
20 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\070OPT.fm
Valokuvien ja videoelokuvien
katselu ja musiikin kuuntelu
USB:n kautta
Voit katsella ja kuunnella Sonyn
digitaalikameralla tai kameranauhurilla
tallennettuja valokuva-/musiikki-/videotiedostoja
USB-kaapelin tai USB-tallennusvälineen kautta.
1 Kytke tuettu USB-laite televisioon.
2 Paina painiketta HOME.
3 Valitse painikkeiden G/g avulla
“Digikuvat”, “Musiikki” tai “Video”.
4 Valitse USB-laite painikkeilla F/f ja
.
Näkyviin tulee tiedosto- tai
kansioluettelo.
Voit ottaa näkyviin kuvakenäkymän
painamalla keltaista painiketta luettelon
ollessa näkyvissä.
5 Valitse tiedosto tai kansio painikkeilla F/
f ja paina painiketta
.
Jos valitset aluksi kansion, valitse sen
jälkeen tiedosto ja paina painiketta .
Toisto käynnistyy.
Valokuvien näyttämisen automaattinen
käynnistäminen
Televisio käynnistää valokuvien näyttämisen
automaattisesti, kun televisio avataan ja
digitaalikamera tai muu valokuvien
tallennuslaite kytketään USB-porttiin ja
käynnistetään (sivu 34).
~
• Noudata seuraavia ohjeita television hakiessa
tietoja USB-laitteesta:
– Älä kytke televisiota tai televisioon kytkettyä
USB-laitetta pois toiminnasta.
– Älä irrota USB-kaapelia.
– Älä poista USB-laitetta.
USB-laitteen tiedot voivat turmeltua.
• Sony ei vastaa tietojen häviämisestä eikä
tallennusvälineille aiheutuneista vahingoista, jos
vahingot ovat aiheutuneet televisioon kytketyn
laitteen toimintahäiriöstä.
• Toista Toisto ei käynnisty automaattisesti, jos televisio
avataan vasta sen jälkeen, kun digitaalikamera tai muu
tallennuslaite on kytketty USB-porttiin.
• Voit valita kuvaesityksen aikana kuultavan
taustamusiikin kohdasta
Digikuvat painikkeella
OPTIONS ja valitsemalla sen jälkeen vaihtoehdon
“Lisää kuvaesitykseen” musiikin toiston aikana.
• USB-toistoa tuetaan seuraavissa
kuvatiedostomuodoissa:
– JPEG (JPEG-tiedostot, joiden tarkenne on .jpg
ja jotka vastaavat järjestelmää DCF 2.0 tai
Exif 2.21)
– RAW (ARW/ARW 2.0 tiedostot, joiden
tarkenne on .arw. Vain esikatselu.)
• USB-toistoa tuetaan seuraavissa
musiikkitiedostomuodoissa:
– MP3 (tiedostotarkenne .mp3 ilman
tekijänoikeussuojausta)
• USB-toistoa tuetaan seuraavissa
videotiedostomuodoissa:
– MPEG1 (tiedostotarkenne .mpg)
• Digikuvien katselu käynnistyy automaattisesti
vain kuvatiedostoille, jotka ovat digikameran
numeroltaan suurimmassa DCF-yhteensopivassa
DCIM-kansiossa.
• Joidenkin kytkettyjen digitaalikameroiden toisto
ei välttämättä käynnisty automaattisesti
(esimerkiksi kamerat, joissa on sisäinen muisti).
• Tiedostonimi ja kansion nimi voivat olla vain
englanniksi.
• Kun kytket televisioon Sonyn digitaalikameran,
aseta kameran USB-kytkentätila valintaan “Auto”
tai “Mass Storage”. Lisätietoja USBkytkentätilasta löytyy digitaalikameran mukana
toimitetuista ohjeista.
• Päivitetyt tiedot yhteensopivista USB-laitteista
löytyvät Internet-sivulta:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
• Käytä USB-tallennusvälinettä, joka vastaa USBmassatallennusluokan standardeja.
Valokuvien katselu - Kuvakehys
Voit näyttää valokuvan television näytöllä
valitsemasi ajan. Sen jälkeen televisio siirtyy
automaattisesti valmiustilaan.
1 Valitse valokuva.
2
Voit valita valokuvan kytketystä
USB-laitteesta tai valmiiksi asetetusta
kuvakansiosta. Valokuvan valitsemisen
ohjeet löytyvät sivulta 21.
Paina painiketta OPTIONS valitun
valokuvan näkyessä näytössä. Valitse sen
jälkeen painikkeilla F/f kohta
“Kuvakehyksen kuva” ja paina lopuksi
painiketta .
3 Palaa Koti-valikkoon painamalla
toistuvasti painiketta
RETURN.
4 Valitse painikkeilla G/g kohta
“Digikuvat” ja valitse sen jälkeen
“Kuvakehys” ja paina painiketta .
(Jatkuu)
21 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Lisälaitteiden käyttö
paina painiketta
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\070OPT.fm
masterpage:Left
Televisio siirtyy Kuvakehys-tilaan ja
valitsemasi valokuva näkyy näytössä.
3 Valitse painikkeilla G/g kohta
Valokuvan näyttöajan asettaminen
4 Valitse GPS-laite painikkeilla F/f ja
Paina painiketta OPTIONS, valitse kohta
“Kesto” ja paina lopuksi painiketta .
Valitse sen jälkeen näyttöaika ja paina
painiketta . Laskuri näkyy näytössä.
Palaaminen XMB™-tilaan
Paina painiketta
RETURN.
~
• Jos valokuva valitaan USB-laitteesta, laite on
pidettävä kytkettynä televisioon.
• Jos “Uniajastin” on aktivoitu, televisio siirtyy
automaattisesti valmiustilaan.
Karttasijainnin sisältävän valokuvan
näyttäminen
Käytettäessä GPS-toiminnolla varustettua
digitaalikameraa television näytöllä voidaan
näyttää karttasijainnin sisältävä valokuva, kun
valokuva on otettu GPS:n pituus- ja
leveyspiirit tallentavan toiminnon avulla.
Koska karttatiedot ladataan Internetin onlinekarttapalvelusta, tarvitaan verkkoyhteys, ja
television on oltava kytketty verkkoon
(sivu 24).
“Digikuvat”.
paina sen jälkeen painiketta
.
5 Valitse seuraavat kohdat painikkeilla F/f
ja aseta kohdat painikkeilla G/g.
– Aikavyöhyke
– Kesäaika
6 Valitse “OK”-painike ja paina lopuksi
-
painiketta.
GPS-lokitiedostot latautuvat.
7 Kytke GPS-laite irti ja kytke laite, johon
valokuva on tallennettu.
8 Valitse valokuva (sivu 21).
9 Voit lähentää tai loitontaa karttaa
painamalla vihreää tai punaista painiketta.
1 Valitse valokuva (sivu 21).
2 Voit lähentää tai loitontaa karttaa
painamalla vihreää tai punaista painiketta.
Voit vaihtaa kartan näyttökohdetta
television näytöllä painamalla toistuvasti
sinistä painiketta.
~
• Koska Internetin online-karttapalvelu on
kolmannen osapuolen tarjoama palvelu, palvelu
voi muuttua tai se voidaan keskeyttää käyttäjälle
ilmoittamatta.
• Kartassa näkyvä kohde voi olla erilainen
digitaalikamerasta riippuen.
• Jos televisio ei ole Internet-yhteydessä, tai jos
Internetin online-karttapalvelu ei ole käytössä,
näkyvissä on vain suurimittakaavainen kartta, jota
ei voi lähentää tai loitontaa.
z
• Kartta voidaan näyttää, jos valokuvan Exif-data
sisältää päivämäärätiedot ja jos siihen liittyvät
pituus- ja leveyspiiritiedot (Log-tiedostot) on
tallennettu Sonyn GPS-laitteen avulla. Noudata
alla olevia ohjeita.
1 Kytke GPS-laite USB-porttiin.
2 Paina painiketta HOME.
22 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\070OPT.fm
BRAVIA Sync -toiminnon
käyttö HDMI-ohjausksen
kanssa
HDMI-ohjauksen kanssa
yhteensopivan laitteen kytkeminen
Kytke yhteensopiva laite ja televisio toisiinsa
HDMI-kaapelilla. Jos kytkettävä laite on
audiolaite, muista kytkeä myös television ja
audiojärjestelmän liitäntä DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) optisen audiokaapelin
avulla (sivu 18).
HDMI-ohjaus-asetusten määrittäminen
HDMI-ohjaus-asetukset on määritettävä sekä
televisiossa että kytketyssä laitteessa.
Television asetukset on kuvattu kohdassa
“HDMI-perusasetukset” (sivu 36).
Kytkettävän lisälaitteen asetukset on esitetty
lisälaitteen käyttöohjeessa.
HDMI-ohjaus
• Kytkee kytketyt laitteet automaattisesti
pois toiminnasta, kun siirrät television
valmiustilaan kaukosäätimellä.
• Avaa television automaattisesti ja vaihtaa
tulosignaalin lähteeksi televisioon kytketyn
laitteen käynnistäessäsi sen toiston.
• Jos kytket toimintaan televisioon kytketyn
audiolaitteen television ollessa
toiminnassa, äänentoisto siirtyy television
kaiuttimesta tähän audiolaitteeseen.
• Säätää kytketyn audiolaitteen
äänenvoimakkuutta (2 +/–) ja mykistää
äänen (%).
• Seuraavilla painikkeilla voit käyttää kytkettyä
Sony-laitetta, jossa on BRAVIA Sync -logo:
– m/N/X/M/x: kytketyn laitteen käyttö
suoraan.
– SYNC MENU: kytketyn HDMI-laitteen valikon
näyttäminen television näytössä.
Kun valikko on näkyvissä, voit liikkua
valikkonäytöllä nuolipainikkeilla F/f/G/g,
painikkeella , väripainikkeilla sekä painikkeella
RETURN.
– OPTIONS: kun haluat näyttää kohdan
“Laiteohjaus”. Valitse sen jälkeen laitteen käytön
vaihtoehdot kohdista “Vaihtoehdot” ja
“Sisältöluettelo”.
– Mahdolliset ohjaustoiminnot on kuvattu lisälaitteen
käyttöohjeessa.
• Jos television “HDMI-ohjaus” on valinnassa
“Päällä”, myös kytketyn laitteen “HDMIohjaus” vaihtuu automaattisesti valintaan
“Päällä”.
23 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Lisälaitteiden käyttö
HDMI-ohjaus-toiminnon ansiosta televisio
voi olla yhteydessä siihen kytkettyjen ja tämän
ohjauksen kanssa yhteensopivien laitteiden
kanssa HDMI CEC -toiminnon avulla
(Consumer Electronics Control).
Kun kytket televisioon esimerkiksi jonkin
HDMI-ohjaus-yhteensopivan Sonyn laitteen
(HDMI-kaapeleilla), voit ohjata televisiota ja
kytkettyä laitetta yhdessä.
Varmista, että kytket laitteen oikein ja määritä
tarvittavat asetukset.
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\080NET.fm
masterpage:Left
Kotiverkon toimintojen käyttö
Tästä televisiosta voit katsella DLNAyhteensopiviin laitteisiin tallennettuja sisältöjä
kotiverkon kautta.
Laitteista, jotka tallentavat ja tuottavat
sisältöjä, kuten valokuva-/musiikki-/
videotiedostoja, käytetään tässä nimitystä
“Palvelin”. Televisio vastaanottaa valokuva-/
musiikki-/videotiedostot palvelimelta verkon
kautta, ja voit katsella ja kuunnella niitä
televisiosta myös muissa huoneissa.
Jotta kotiverkon sisältöjä voidaan käyttää,
tarvitaan DLNA-yhteensopiva laite (VAIO,
Cyber-shot jne.), joka toimii palvelimena.
Lisäksi, kun kytket television Internetiin, voit
näyttää karttasijainnin sisältäviä valokuvia
(sivu 22) tai voit käyttää AppliCast-toimintoa
katsellessasi televisio-ohjelmaa (sivu 25).
Verkkoyhteyden
muodostaminen
Televisio
Verkkokaapeli
(ei sisälly toimitukseen)
Laajakaistareititin
~
• Internet-yhteyttä varten tarvitaan sopimus
Internet-palveluntarjoajan kanssa.
Verkkolaitteisiin
Verkkokaapeli (ei sisälly
toimitukseen)
DSL-modeemi/
kaapelimodeemi
Internet
24 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\080NET.fm
AppliCast-toiminto
Television katselun aikana voit näyttää näytön
reunassa erilaisia tietoja pienoissovellusten eli
widgettien avulla.
Monet widgetit hakevat tietoja Internetistä.
Widgetien käyttö
Saat näkyviin widgetit valitsemalla ne Homevalikosta. Kun widget on näkyvissä, voit lisätä
sen widget-luetteloosi, jolloin se rekisteröityy
ja tulee automaattisesti näkyviin seuraavan
kerran kun käynnistät AppliCastin. Joissakin
widgeteissä voit tallentaa asetuksia, jotta saat
haluamasi tiedot.
1 Paina HOME-painiketta.
masterpage:Left
• BRAVIA-televisioon kytkettyyn USBmassatallennuslaitteeseen tallennetut AppliCastin
widgetit. Widget-kuvakkeiden pitäisi näkyä USBkuvakkeen alapuolella Home-valikon kohdassa
"Verkko".
~
• MAC-osoite ja IP-osoite lähetetään
automaattisesti televisiosta palvelimille, kun
Internet-yhteys on käytössä.
Palvelimet ovat Sonyn hallinnoimia, eikä MACosoitetta lähetetä koskaan muiden osapuolten
hallinnoimille palvelimille.
• Widgeteihin voidaan tehdä muutoksia tai niiden
saatavuus voidaan lopettaa ilman
ennakkoilmoitusta käyttäjälle.
2 Valitse vaihtoehto "Verkko" G/gpainikkeilla.
3 Valitse näytettävä widget F/fKotiverkon toimintojen käyttö
painikkeilla tai valitse AppliCast-kuvake,
joka näyttää suosikki-widgetiesi luettelon
.
4 Noudata widgetin ohjeita.
Yhden kuvan tilaan palaaminen
Paina
RETURN-painiketta.
Widgetien lisääminen tai poistaminen
AppliCast-toiminnossa
Voit lisätä kohteita widget-luetteloon tai
poistaa kohteita luettelosta.
Widgetissä:
5 Kun widget on näytöllä, paina OPTIONSpainiketta.
6 Valitse vaihtoehto "Lisää AppliCastiin"
tai "Poista AppliCastista".
AppliCastiin voi rekisteröidä enintään 30
widgettiä.
Home-valikon kohdassa "Verkko":
7 Noudata edellä kuvattuja vaiheita 1-2.
8 Valitse haluamasi widget nuoli F/f painikkeilla ja paina sen jälkeen
OPTIONS-painiketta.
9 Suorita vaihe 6.
z
• Televisiossa on valmiina kolme widgetiä, jotka
eivät vaadi Internet-yhteyttä. Ne ovat
"AppliCastin käyttöohjeet", "Analoginen kello" ja
"Kalenteri".
25 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\080NET.fm
Valokuva- tai videotiedostojen
katselu ja musiikkitiedostojen
kuuntelu verkon kautta
Voit katsella valokuvia ja videotiedostoja tai
kuunnella musiikkia helposti palvelimen kautta
valitsemalla television vastaavan Koti-valikon
kuvakkeen.
1 Paina painiketta HOME.
2 Valitse painikkeiden G/g avulla
“Digikuvat”, “Musiikki” tai “Video”.
3 Valitse palvelin painikkeilla F/f ja paina
painiketta
.
Näkyviin tulee tiedosto- tai
kansioluettelo.
Voit ottaa näkyviin kuvakenäkymän
painamalla keltaista painiketta luettelon
ollessa näkyvissä.
Kun palvelinta ei löydy
Lue ohjeet kohdista “Verkkoyhteyden
tarkistaminen” (sivu 26) ja “Palvelimen
näyttöasetusten” (sivu 27).
Valitse tiedosto tai kansio painikkeilla F/f
ja paina painiketta .
4
Jos valitset aluksi kansion, valitse sen
jälkeen tiedosto ja paina painiketta .
Toisto käynnistyy.
Verkkolaitteesta riippuen tiedostomuoto saatetaan
muuntaa ennen siirtoa. Tässä tapauksessa toistossa
käytetään muuntamisen jälkeistä tiedostomuotoa.
Lisätietoja löytyy verkkolaitteen käyttöohjeesta.
Joissakin tapauksissa edellä mainittuja
tiedostomuotoja ei voida toistaa.
• Tiedostonimi ja kansion nimi voivat olla vain
englanniksi.
Valokuvien ja videoiden katselu tai
musiikin kuuntelu television kautta
ohjauslaitteen avulla – Renderer
Renderer on toiminto, jonka avulla televisiossa
voidaan toistaa verkkolaitteisiin
(digitaalikamerat, matkapuhelimet jne.)
tallennettuja valokuva-, musiikki- ja
videotiedostoja käyttämällä kyseistä laitetta
ohjauslaitteena. Jotta toimintoa voidaan
käyttää, ohjauslaitteen on oltava rendereryhteensopiva laite, esimerkiksi
digitaalikamera tai matkapuhelin. Lue myös
käyttämäsi ohjauslaitteen mukana toimitetut
ohjeet.
1 Aseta tarvittaessa “Renderer-toiminto”,
“Renderer-käyttöoikeudet” ja “Rendererperusasetukset” kohtaan
“Verkkoasetukset” (sivu 40).
2 Toista valitsemasi tiedosto televisiossa
käyttäen apuna ohjauslaitetta.
Tiedosto toistetaan televisiossa verkon
kautta.
Voit suorittaa toimenpiteitä toiston aikana
ohjauslaitteen tai television kaukosäätimen
avulla.
z
• Valokuvan sisältävä kartta voidaan näyttää, jos
valokuvan Exif-dataan on tallennettu pituus- ja
leveyspiiritiedot (sivu 22).
~
• Verkkolaitteesta riippuen televisio on mahdollisesti
rekisteröitävä verkkolaitteen kanssa.
• Kuvanlaatu voi olla karhea käytettäessä
Digikuvat -toimintoa, sillä kuvat on mahdollisesti
suurennettu tiedostosta riippuen. Kuvat eivät
välttämättä myöskään täytä koko näyttöä riippuen
kuvan koosta ja kuvasuhteesta.
• Joidenkin valokuvatiedostojen avautuminen voi
kestää jonkin aikaa käytettäessä
Digikuvat toimintoa.
• Jotta verkkolaitteesta vastaanotettuja tiedostoja
voidaan toistaa, niiden tiedostomuodon on oltava
jokin seuraavista:
– Still-kuvat: JPEG
– Musiikki: MP3 tai lineaarinen PCM
– Video: Palvelimelle tallennetut tiedostomuodot
AVCHD, HDV, MPEG2-PS (joita joissakin
tapauksissa ei voida toistaa)
masterpage:Left
~
• Voit rekisteröidä kuvaesityksen aikana kuultavan
taustamusiikin toiminnolla
Digikuvat. Paina
musiikin toiston aikana painiketta OPTIONS ja
valitse sen jälkeen kohta “Lisää kuvaesitykseen”.
Verkkoyhteyden tarkistaminen
Syötä reitittimen tunnus (kirjainten ja
numeroiden yhdistelmä). Asetettavat kohdat
voivat vaihdella riippuen Internetpalveluntarjoajasta tai reitittimestä. Lue tarkat
ohjeet Internet-palveluntarjoajan antamista
ohjeista tai reitittimen käsikirjasta.
1 Paina painiketta HOME.
2 Valitse painikkeella G kohta “Asetukset”.
3 Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta
“Verkkoasetukset” ja paina
26
-painiketta.
FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\080NET.fm
4 Valitse “Verkko” ja paina -painiketta.
5 Valitse “IP-osoitteen asetukset” ja paina
-painiketta.
6 Valitse haluamasi kohta ja paina
painiketta
.
Kun valitset vaihtoehdon “DHCP
(automaattinen DNS)”
masterpage:Left
Palvelimen näyttöasetusten
Voit valita Koti-valikossa näytettävät
kotiverkon palvelimet.
Koti-valikossa voi näkyä automaattisesti
enintään 10 palvelinta.
1 Aseta palvelin sallimaan yhteydet
Siirry vaiheeseen 7.
televisiosta.
Kun valitset vaihtoehdon “DHCP
(manuaalinen DNS)”
Palvelimen asetusten määrittäminen on
kuvattu yksityiskohtaisesti palvelimen
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
Aseta “Ensisijainen DNS-palvelin”/
“Toissijainen DNS-palvelin”
nuolipainikkeiden F/f/g ja
numeropainikkeiden avulla.
Kun valitset vaihtoehdon “Manuaalinen”
Jos Internet-palveluntarjoajallasi on
tietty proxy-palvelimen asetus
Paina OPTIONS-painiketta ja valitse sen
jälkeen painikkeilla F/f kohta
“Välityspalv. asetukset” ja paina lopuksi
painiketta . Syötä sen jälkeen asetukset.
Paina painiketta .
7
8 Valitse painikkeella g kohta “Testi” ja
paina painiketta
.
9 Valitse painikkeilla G/g kohta “Kyllä”
ja paina painiketta
.
Verkkodiagnostiikka käynnistyy.
Kun näkyviin tulee viesti
“Yhteydenmuodostus onnistui.”, poistu
painamalla toistuvasti painiketta
RETURN.
z
Jos viestiä “Yhteydenmuodostus onnistui.” ei tule
näkyviin, lue ohjeet kohdasta “Vianmääritys”
(sivu 45).
“Verkkoasetukset” ja paina
-painiketta.
5 Valitse “Palvelimen näyttöasetukset” ja
paina
-painiketta.
6 Valitse Koti-valikossa näytettävä palvelin
ja paina painiketta
.
7 Valitse “Kyllä” ja paina -painiketta.
Jos et pysty muodostamaan yhteyttä
kotiverkkoon
Televisio voi tarkistaa, tunnistetaanko palvelin
oikein.
1 Paina painiketta HOME.
2 Valitse painikkeilla G/g kohta
“Asetukset”.
3 Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta
“Verkkoasetukset” ja paina
-painiketta.
4 Valitse “Palvelindiagnostiikka” ja paina
-painiketta.
5 Valitse “Kyllä” ja paina -painiketta.
Palvelimen diagnostiikka käynnistyy.
Kun palvelimen diagnostiikka on
suoritettu, tulokset tulevat näkyviin.
6 Valitse vahvistettava palvelin ja paina
painiketta
.
Valitun palvelimen diagnostiikkatiedot
tulevat näkyviin.
Jos diagnostiikan tulokset ilmaisevat
virhettä, selvitä mahdollinen syy ja
vaadittavat toimenpiteet ja tarkista
yhteydet ja asetukset.
Yksityiskohtaiset tiedot, katso
“Vianmääritys” (sivu 45).
27 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Kotiverkon toimintojen käyttö
Aseta seuraavat kohdat nuolipainikkeiden
F/f/g ja numeropainikkeiden avulla.
• IP-osoite
• Aliverkon peite
• Oletusyhdyskäytävä
• Ensisijainen DNS-palvelin/Toissijainen
DNS-palvelin
2 Paina painiketta HOME.
3 Valitse painikkeilla G/g kohta “Asetukset”.
4 Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\090MEN.fm
masterpage:Left
Valikkotoimintojen käyttö
Liikkuminen television XMB™-valikossa
XMB™ (XrossMediaBar) -valikko sisältää BRAVIA-toiminnot ja ohjelmalähteiden luettelon.
XMB™-valikosta voit valita helposti ohjelmointitoiminnot sekä säätää BRAVIA-televisiosi
asetuksia.
1 Painikkeella HOME saat näkyviin XMB™-valikon.
Mediaryhmän rivi
Ryhmän toimintojen rivi
2 Valitse ryhmä painikkeella G/g.
Mediaryhmän kuvake
Kuvaus
Asetukset
Voit tehdä lisäasetuksia ja säätöjä (sivu 29).
Digikuvat
Voit katsella valokuvatiedostoja USB-laitteen tai verkon kautta
(sivu 21, 26).
Musiikki
Voit kuunnella musiikkitiedostoja USB-laitteen tai verkon kautta
(sivu 21, 26).
Video
Voit katsella videotiedostoja USB-laitteen tai verkon kautta
(sivu 21, 26).
Digitaaliset
Voit valita digitaalisen kanavan, digitaalisen suosikkilistan (sivu 17)
-järjestelmän ja digitaalisen ohjelmaoppaan (EPG) (sivu 16).
Analogiset
Voit valita analogisen kanavan tai analogisen suosikkilistan
(sivu 17).
Voit piilottaa analogisten kanavien luettelon asettamalla vaihtoehdon
“Ohjelmalistan näyttö” valintaan “Pois” (sivu 36).
Voit valita televisioon kytketyn laitteen.
Ulkoisen ohjelmalähteen nimeäminen on neuvottu kohdassa
“AV-esivalinta” (sivu 35).
Voit käyttää “AppliCast”-toimintoa (sivu 25).
Muut tulot
Verkko
3 Valitse haluamasi kohta painikkeilla F/f ja paina sen jälkeen painiketta .
4 Noudata näytön ohjeita.
5 Voit poistua valikosta painamalla HOME-painiketta.
~
• Säädettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat tilanteesta.
• Vaihtoehdot, joita ei voi käyttää, näkyvät harmaina tai eivät näy lainkaan.
28 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\090MEN.fm
masterpage:Left
Television asetusten valikko
Järjestelmäpäivitys
Voit päivittää television järjestelmän USB-muistin avulla. Lisätietoja löytyy osoitteesta
http://support.sony-europe.com/TV/
Kello/ajastimet
Uniajastin
Asettaa television kytkeytymään automaattisesti valmiustilaan.
Kun “Uniajastin” on aktivoitu, television etupuolella olevassa ajastimen
merkkivalossa palaa oranssi valo.
z
• Kun suljet television ja avaat sen uudelleen, “Uniajastin” palaa valintaan “Pois”.
Ajastin
Asettaa television palaamaan automaattisesti valmiustilasta normaalitoimintaan.
Autom. ajan asetus
Vaihtaa digitaalitilaan ja päivittää kellonajan.
Eko
Palauttaa kaikki “Eko”-asetukset tehdasasetuksiin.
Virransäästö
Vähentää television virrankulutusta säätämällä taustavaloa.
Kun valitset vaihtoehdon “Kuva pois”, kuva häviää näkyvistä, ja television
etupaneelilla olevaan
Kuva pois -merkkivaloon syttyy vihreä valo.
Ääni pysyy muuttumattomana.
Television valmiustila Katkaisee virran televisiosta, kun sitä ei ole käytetty käyttäjän määrittämään
aikaan.
PC-virranhallinta
Siirtää television valmiustilaan, jos se ei vastaanota signaalia PC-tulolähteestä
30 sekunnin kuluessa.
Valotunnistin
Optimoi kuva-asetukset automaattisesti huoneen valaistuksen mukaisesti.
~
• Älä laita mitään tunnistimen eteen, jotta sen toimintaan ei aiheudu häiriöitä.
Tarkista tunnistimen sijainti sivulta 13.
Kuva
Tuloliitännät
Voit valita yleiset asetukset tai määrittää mukautetut asetukset parhaillaan
katseltavalle ohjelmalähteelle.
Yleinen
Käyttää yleisiä asetuksia kaikille ohjelmalähteille, joissa
“Tuloliitännät” on valinnassa “Yleinen”.
Nykyisen
Voit määrittää mukautetut asetukset tuloliitännän
tuloliitännän nimi ohjelmalähteelle.
(esim. AV1)
Kuvatila
Asettaa kuvatilan. Valittavissa olevat vaihtoehdot riippuvat näyttötilan asetuksista.
(Jatkuu)
29 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Valikkotoimintojen käyttö
Palautus
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\090MEN.fm
masterpage:Left
Kirkas
Parantaa kuvan kontrastia ja terävyyttä.
Vakio
Normaali kuva. Suositeltava tavallisessa kotikatselussa.
Omat valinnat
Tästä voit tallentaa omat suosikkiasetuksesi.
Elokuva
Elokuvien katselu. Paras asetus katseltaessa televisiota
teatterityyppisessä ympäristössä.
Digikuva-eloisa
Valokuvien katselu. Parantaa kuvan kontrastia ja terävyyttä.
Digikuvanormaali
Valokuvien katselu. Optimaalinen kuvanlaatu katseltaessa
valokuvia kotona.
Digikuva-alkup.
Valokuvien katselu. Tuottaa kehitettyjen valokuvien
kaltaisen kuvanlaadun.
Digikuvamuokattu
Valokuvien katselu. Tästä voit tallentaa omat
suosikkiasetuksesi.
Urheilu
Optimaalinen kuvanlaatu urheiluohjelmien katseluun.
Peli
Sopii parhaiten pelien pelaamiseen.
Grafiikka
Optimaalinen kuvanlaatu graafisten esitysten katselussa.
Palautus
Palauttaa kaikki “Kuva”-asetukset tehdasasetuksiin paitsi “Tuloliitännät”,
“Kuvatila” ja “Lisäasetukset”.
Taustavalo
Säätää taustavalon kirkkautta.
Kontrasti
Lisää tai vähentää kuvan kontrastia.
Kirkkaus
Vaalentaa tai tummentaa kuvaa.
Värikylläisyys
Lisää tai vähentää värin voimakkuutta.
Värisävy
Lisää tai vähentää vihreän ja punaisen sävyä.
~
• “Värisävy”-asetusta voi säätää vain NTSC-värisignaalille (esim. amerikkalaiset
videonauhat).
Värilämpötila
Säätää kuvan valkoisuutta.
Kylmä
Antaa valkoiselle sinertävän sävyn.
Neutraali
Antaa valkoiselle neutraalin sävyn.
Lämmin 1/
Lämmin 2
Antaa valkoiselle punertavan sävyn. “Lämmin 2” antaa
punaisemman sävyn kuin “Lämmin 1”.
z
• “Lämmin 1” ja “Lämmin 2” eivät ole käytettävissä, kun “Kuvatila” on valinnassa
“Kirkas” (tai “Digikuva-eloisa”).
Terävyys
Terävöittää tai pehmentää kuvaa.
Kohinanvaimennus
Vähentää kuvan häiriöitä (lumisadetta).
MPEGkohinanvaimennus
Vähentää MPEG-pakatun videokuvan häiriöitä. Asetus vaikuttaa DVD-elokuvien
tai digitaalisten lähetysten kuvaan.
Motionflow
Tuottaa tasaisemman kuvan liikkeen ja vähentää kuvan epäterävyyttä.
Suuri
Tuottaa tasaisemman kuvan liikkeen esimerkiksi elokuvissa.
Normaali
Tuottaa tasaisen kuvan liikkeen. Käytä tätä asetusta
normaalikäytössä.
Pois
Käytä tätä asetusta, kun kuvassa on häiriöitä asetuksella
“Suuri” tai “Normaali”.
~
• Videosta riippuen vaikutus ei välttämättä näy visuaalisesti, vaikka asetusta
muutettaisiin.
30 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\090MEN.fm
Elokuvatila
masterpage:Left
Parantaa kuvan liikettä DVD- tai videoelokuvissa vähentäen kuvan sumeutta ja
rakeisuutta.
Autom. 1
Tuottaa tasaisemman kuvan liikkeen kuin alkuperäisessä
elokuvasisällössä. Käytä tätä asetusta normaalikäytössä.
Autom. 2
Tuottaa alkuperäisen elokuvan kaltaisen kuvasisällön.
Pois
~
• Jos kuvassa on häiriösignaaleita tai runsaasti kohinaa, “Elokuvatila” poistuu
automaattisesti käytöstä, vaikka valittuna on “Autom. 1” tai “Autom. 2”.
Lisäasetukset
Tästä valikosta voit määrittää “Kuva”-asetukset tarkemmin. Nämä asetukset eivät
ole käytettävissä, kun “Kuvatila” on valinnassa “Kirkas” (tai “Digikuva-eloisa”).
Palautus
Palauttaa kaikki lisäasetukset tehdasasetuksiin.
Mustan taso
Korostaa kuvan mustia alueita parantaen kontrastia.
Kontr.
korostuksen
lisäaset.
Säätää kohdat “Taustavalo” ja “Kontrasti” automaattisesti
sopivimpiin asetuksiin näytön kirkkauden perusteella. Tämä
asetus on erityisen tehokas tummia kohtauksia sisältävissä
ohjelmissa parantaen tummien kohtausten kontrastia.
Gamma-säätö
Säätää kuvan kirkkaiden ja tummien alueiden välistä
tasapainoa.
Kirkkaudenrajoitin Vähentää kirkkautta esimerkiksi kuvassa, jossa koko näyttö
on valkoinen.
Valkoisen
korostus
Korostaa valkoista.
Värien elävyys
Kirkastaa värejä.
Valkotasapaino
Säätää kaikkien värien lämpötilaa.
• Digitaalitilassa kunkin signaalin laatu optimoidaan automaattisesti käyttämällä kuva-asetuksia itsenäisesti
HD (High-definition) ja SD (Standard-definition) -kuvalle.
Ääni
Tuloliitännät
Voit valita yleiset asetukset tai määrittää mukautetut asetukset parhaillaan
katseltavalle ohjelmalähteelle.
Yleinen
Käyttää yleisiä asetuksia kaikille ohjelmalähteille, joissa
“Tuloliitännät” on valinnassa “Yleinen”.
Nykyisen
Voit määrittää mukautetut asetukset tuloliitännän
tuloliitännän
ohjelmalähteelle.
nimi (esim. AV1)
Äänitila
Asettaa äänitilan. “Äänitila” sisältää vaihtoehdot, jotka sopivat parhaiten
videokuvalle tai valokuville. Valittavissa olevat vaihtoehdot riippuvat näyttötilan
asetuksista.
Dynaaminen
Parantaa diskantti- ja bassoääntä.
Vakio
Normaalit äänet. Suositeltava tavallisessa kotikatselussa.
Selkeä ääni
Selkeyttää ääntä.
Palautus
Palauttaa kaikki “Ääni”-asetukset tehdasasetuksiin paitsi “Tuloliitännät”,
“Äänitila” ja “Kaksiääni”.
Diskantti
Säätää korkeita ääniä.
Basso
Säätää matalampia ääniä.
(Jatkuu)
31 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Valikkotoimintojen käyttö
~
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\090MEN.fm
masterpage:Left
Tasapaino
Korostaa vasenta tai oikeaa kaiutinta.
Autom. tasosäätö
Säilyttää äänenvoimakkuuden tasaisena kaikissa ohjelmissa ja mainoksissa
(mainosten äänitaso on usein korkeampi kuin ohjelmien).
Äänenvoimakk.
poikkeama
Säätää senhetkisen ohjelmalähteen äänenvoimakkuuden tasoa muihin nähden, kun
kohdasta “Tuloliitännät” on valittu kyseinen tuloliitäntä (esim. AV1).
Surround
Voit valita sopivan surround-äänen televisio-ohjelman (elokuva, urheiluohjelma,
musiikki jne.) tai videopelin mukaisesti.
Valittavissa olevat vaihtoehdot riippuvat “Näyttötilan valinta” -asetuksista.
S-FORCE Front
Surround
Tuottaa surround-äänen, jonka ansiosta voit kuunnella
virtuaalista monikanavaista surround-ääntä pelkästään
television kahdella sisäisellä kaiuttimella.
Elokuva
Tuottaa surround-äänen, joka vastaa elokuvateattereiden
korkealaatuisia audiojärjestelmiä.
Musiikki
Tuottaa surround-äänen, joka antaa vaikutelman
ympäröivästä musiikista kuten konserttisalissa.
Urheilu
Tuottaa surround-äänen, joka vastaa aidon urheilukilpailun
tunnelmaa.
Peli
Tuottaa pelien ääniä parantavan surround-äänen.
Pois
Muuntaa ja toistaa monikanavaiset äänet 2-kanavaisena.
Muiden ääniformaattien kohdalla tuottaa alkuperäisen äänen.
Puheäänizoomaus
Säätää puheäänen äänitasoa. Tällä asetuksella voit säätää esimerkiksi
uutistenlukijan puheääntä voimakkaammaksi, jos ääni erottuu muuten heikosti.
Päinvastaisessa tapauksessa, voit pehmentää urheilukilpailun selostajan ääntä,
jos ääni erottuu muuten liian voimakkaana.
Äänen parannus
Parantaa korkeataajuisia ääniä.
Äänenvahvistus
Tuottaa täyteläisemmän ja vahvemman äänen korostamalla diskanttija bassoääniä.
Kaksiääni
Asettaa äänen kuulumaan kaiuttimesta stereo- tai kaksikielisissä lähetyksissä.
Stereo/Mono
Stereolähetykset.
A/B/Mono
Kaksikielisessä lähetyksessä valitaan “A” äänikanavalle 1,
“B” äänikanavalle 2 ja “Mono” monoäänikanavalle (mikäli
saatavana).
~
• Muiden televisioon kytkettyjen laitteiden kohdalla, aseta “Kaksiääni” valintaan
“Stereo”, “A” tai “B”.
Kuvasäädöt (muut tuloliitännät paitsi PC)
Tuloliitännät
Voit valita yleiset asetukset tai määrittää mukautetut asetukset parhaillaan
katseltavalle ohjelmalähteelle.
Yleinen
Käyttää yleisiä asetuksia kaikille ohjelmalähteille, joissa
“Tuloliitännät” on valinnassa “Yleinen”.
Nykyisen
Voit määrittää mukautetut asetukset tuloliitännän
tuloliitännän
ohjelmalähteelle.
nimi (esim. AV1)
Kuasuhde
Katso “Kuvasuhteen muuttaminen manuaalisesti” (sivu 15).
Autom. kuvasuhde
Muuttaa automaattisesti kuvasuhteen lähetyssignaalin mukaisesti.
Jos haluat käyttää kohtaan “Kuasuhde” valitsemaasi asetusta, valitse “Pois”.
32 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\090MEN.fm
4:3-oletus
Näyttöalue
masterpage:Left
Asettaa oletusarvoisen kuvasuhteen 4:3-lähetyksille.
Smart
Tavalliset kuvasuhteen 4:3 lähetykset, joissa jäljitellään
laajakuvavaikutelmaa.
4:3
Näyttää perinteiset 4:3-lähetykset oikeissa mittasuhteissa.
Pois
Käyttää kohtaan “Kuasuhde” määritettyjä asetuksia.
Säätää kuvan näyttöaluetta.
Autom.
Vaihtaa automaattisesti sopivimpaan näyttöalueeseen.
+1
Näyttää kuvan alkuperäisessä koossa.
Normaali
Näyttää kuvan suositellussa koossa.
-1/-2
Suurentaa kuvaa siten, että reunat ovat näyttöalueen
ulkopuolella.
~
• Nämä vaihtoehdot voivat muuttua riippuen senhetkisen tulosignaalin
näyttämästä kuvasta.
Vaakasiirto
Säätää kuvaa vaakasuunnassa.
Pystysiirto
Säätää kuvaa pystysuunnassa, kun “Kuasuhde” on valinnassa “Smart”, “Zoom” tai
“14:9”.
Pystykoko
Säätää kuvan pystykokoa, kun “Kuasuhde” on valinnassa “Smart”.
Kuvasäädöt (PC-tulo)
Säätää automaattisesti kuvan paikan, vaiheen ja sovituksen, kun televisio
vastaanottaa tietokoneen signaalia.
z
• “Autom. säätö” ei välttämättä toimi hyvin kaikkien tulosignaalien yhteydessä.
Säädä tässä tapauksessa manuaalisesti kohtia “Vaihe”, “Sovitus”, “Vaakasiirto”
ja “Pystysiirto”.
Palautus
Palauttaa kaikki PC-näytön asetukset tehdasasetuksiin.
Vaihe
Säätää vaiheen kuvan vilkkuessa.
Sovitus
Säätää sovitusta, kun kuvassa näkyy häiritseviä pystyviivoja.
Vaakasiirto
Säätää kuvaa vaakasuunnassa.
Pystysiirto
Säätää kuvaa pystysuunnassa.
Kuasuhde
Valitsee “Kuasuhde”, joka sopii tietokoneesta tulevalle kuvalle.
Normaali
Näyttää kuvan alkuperäisessä koossa.
Koko kuva 1
Suurentaa kuvaa siten, että se täyttää näytön pystysuunnassa
säilyttäen alkuperäiset mittasuhteet.
Koko kuva 2
Suurentaa kuvan siten, että se täyttää koko näytön.
Videoasetukset
Värijärjestelmä
Asettaa värijärjestelmän (“Autom.”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58” tai
“NTSC4.43”) tuloliitännän signaalin mukaisesti.
33 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Valikkotoimintojen käyttö
Autom. säätö
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\090MEN.fm
masterpage:Left
Ääniasetukset
Kaiutin
Television kaiutin Kytkee television kaiuttimet toimintaan ja asettaa television
äänen kuulumaan niiden kautta.
Äänilähtö
Kuulokeasetukset
Optinen lähtö
Äänijärjestelmä
Kytkee television kaiuttimet pois toiminnasta ja asettaa
television äänen kuulumaan television ääniulostuloliittimiin
kytketystä ulkoisesta audiolaitteesta.
Säädettävä
Ulkoista audiojärjestelmää käytettäessä äänilähdön
äänenvoimakkuutta voidaan säätää television
kaukosäätimellä.
Kiinteä
Television äänentoisto on kiinteä. Säädä äänenvoimakkuutta
(ja muita ääniasetuksia) audiovastaanottimen
äänenvoimakkuuden säätökytkimillä äänijärjestelmän
kautta.
i Kaiuttimet
Kytkee television sisäiset kaiuttimet toimintaan ja pois
toiminnasta, kun kuulokkeet kytketään/irrotetaan.
i Voimakkuus
Säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta, kun “i
Kaiuttimet” on valinnassa “Pois”.
i Kaksiääni
Asettaa kuulokkeiden äänen kaksikielisessä lähetyksessä.
Asettaa television DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitännästä tulevan
äänisignaalin. Aseta valintaan “Autom.”, kun kytket Dolby Digital -yhteensopivia
laitteita. Aseta valintaan “PCM”, kun kytket laitteita, jotka eivät ole Dolby Digital yhteensopivia.
Asetukset
Automaattinen USBtoisto
Käynnistää automaattisesti valokuvien näyttämisen, kun televisio avataan ja
digitaalikamera tai muu valokuvien tallennuslaite kytketään USB-porttiin ja
käynnistetään.
~
• Toisto ei käynnisty automaattisesti, jos televisio avataan vasta sen jälkeen, kun
digitaalikamera tai muu tallennuslaite on kytketty USB-porttiin.
Pikakäynnistys
Televisio avautuu tavallista nopeammin, kun virta kytketään kaukosäätimellä.
Virrankulutus on valmiustilassa kuitenkin 20 wattia normaalia korkeampi.
Kolme viidestä aikavyöhykkeestä voidaan asettaa.
34 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\090MEN.fm
AV-esivalinta
Määrittää kuvakkeen tai nimen laitteille, jotka on kytketty television kyljessä ja
takana sijaitseviin liittimiin. Kun valitset laitteen, kuvake tai nimi näkyvät lyhyen
aikaa näytössä.
1 Valitse haluamasi ohjelmalähde nuolipainikkeilla F/f ja paina sen jälkeen
-painiketta.
Ohita AV-tulot
2
Käyttää valmiita nimiä kytketyille laitteille.
Voit luoda oman nimen valitsemalla kohdan “Muokkaa”.
Muokkaa
Voit muokata nimeä muokkausnäytöllä ja valita sopivan
kuvakkeen.
Asettaa signaalin, jota syötetään television takana olevan liittimen
AV2 kautta.
/
/
Autom.
Vaihtaa automaattisesti RGB-, S-video- ja
komposiittivideotulosignaalin välillä tulosignaalista riippuen.
RGB
Näyttää RGB-signaalin kuvaa.
S-video
Näyttää S-videosignaalin kuvaa.
Komposiitti
Näyttää komposiittivideosignaalin kuvaa.
Asettaa liittimeen
/
/
AV2 syötettävän signaalin. Jos kytket
kuvanauhurin tai muun tallennuslaitteen liitäntään
/
/
AV2, voit
tallentaa television muihin liitäntöihin kytkettyjen laitteiden ohjelmaa.
~
• Toimintoon voi liittyä joitakin rajoituksia näkyvästä kuvalähteestä riippuen.
TV
Lähettää televisiolähetyksiä.
AV1
Lähettää liittimeen
/
AV3
Lähettää liittimeen
AV3 kytketyn laitteen signaalia.
Autom.
Lähettää näytöllä näkyvän kuvan signaalia (paitsi liitännöistä
/ COMPONENT IN, HDMI IN1, 2, 3 tai 4 sekä
liitännästä PC IN
/
tulevat signaalit).
AV1 kytketyn laitteen signaalia.
(Jatkuu)
35 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Valikkotoimintojen käyttö
AV2-lähtö
Määrittää jokaiselle tuloliitännälle, näkyykö se Kotivalikossa tai tuloliitäntöjen luettelossa, joka näkyy
painettaessa painiketta
.
Autom.
Näyttää kuvakkeen ja nimen vain, kun laite on kytketty
(lukuunottamatta AV1- tai AV2-tuloa).
Näytä aina
Näyttää aina kuvakkeen ja nimen riippumatta siitä, onko
laite kytketty.
Ohita
Ei näytä kuvaketta ja nimeä, vaikka laite on kytketty.
Voit määrittää kuvakkeen ja nimen painikkeella g.
Nimeä AV-tulot
AV2-tulo
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\090MEN.fm
masterpage:Left
HDMI-perusasetukset Sallii television olla yhteydessä HDMI-ohjaus-toiminnon kanssa yhteensopiviin ja
television HDMI-liittimiin kytkettyihin laitteisiin. Huomaa, että yhteysasetukset
on määritettävä myös kytkettyyn laitteeseen.
HDMI-ohjaus
Asettaa television ja HDMI-ohjaus-yhteensopivan kytketyn
laitteen toimintojen yhteisohjauksen. Kun valitaan “Päällä”,
seuraavat toiminnot ovat käytettävissä.
Jos kytkettynä on HDMI-ohjaus-yhteensopiva Sony-laite,
tätä asetusta sovelletaan automaattisesti kytkettyyn
laitteeseen, kun “HDMI-ohjaus” asetetaan televisiossa
valintaan “Päällä”.
Autom. laitt.
virtakatk.
Kun valinta on “Päällä”, virta katkeaa myös HDMI-ohjausyhteensopivasta kytketystä laitteesta, kun katkaiset television
virran.
Autom. TV-virta
Kun valinta on “Päällä”, televisio avautuu, kun käynnistät
HDMI-ohjaus-yhteensopivan kytketyn laitteen.
Virittimen ohjaus Jos valinta on “Lisätoiminnot”, voit valita kytketyn laitteen
virittämän kanavan television kaukosäätimellä.
HDMIlaiteluettelo
Näyttää HDMI-ohjaus-yhteensopivien kytkettyjen laitteiden
luettelon.
~
• “HDMI-ohjaus”-toimintoa ei voi käyttää, jos television toimenpiteet liittyvät
HDMI-ohjaus-yhteensopivan audiojärjestelmän toimenpiteisiin.
Uudelleenasennus
Voit määrittää ensimmäiset Asetukset, jotka televisio on määrittänyt
automaattisesti kytkiessäsi sen ensimmäisen kerran verkkovirtaan, voit valita
kielen ja maan/alueen tai virittää uudelleen kaikki saatavilla olevat kanavat.
Vaikka olet jo määrittänyt asetukset kytkiessäsi television verkkovirtaan
ensimmäistä kertaa, asetuksia on mahdollisesti muutettava asunnon vaihdon
yhteydessä tai kun halutaan etsiä uusia kanavia.
Kieli
Asettaa valikkonäyttöjen kielen.
Tuotetiedot
Näyttää television tuotetiedot.
Tehdasasetukset
Palauttaa tehdasasetuksiin kaikki muut asetukset paitsi kohdan “Suosikki”
asetukset ja kanavien viritystiedot. Tämän toimenpiteen jälkeen näkyviin tulee
Alkuasetukset-näyttö. Automaattivirityksen suorittaminen alkuasetusten
määritysten yhteydessä palauttaa alkutilaan asetukset, joita tehdasasetusten
palauttaminen ei ole palauttanut. Voit säilyttää asetukset ohittamalla
automaattivirityksen.
Analogiset asetukset
Ohjelmalistan näyttö Valinnalla “Pois” voit piilottaa analogisten kanavien luettelon XMB™
(XrossMediaBar) -valikosta.
Suoravalinta
Kun vaihtoehto “Suoravalinta” on valinnassa “Päällä”, voit valita analogisen
kanavan kaukosäätimen yhdellä numeropainikkeella (0–9).
~
• Kun vaihtoehto “Suoravalinta” on valinnassa “Päällä”, et voi valita
kanavanumeroita 10 ja sen yli painamalla kaukosäätimen kahta
numeropainiketta.
Suosikkien asetukset Lisää kanavia suosikkilistaan.
Voit palauttaa suosikkiasetukset alkuasetuksiin valitsemalla vaihtoehdon “– – –”.
Automaattiviritys
Virittää kaikki mahdolliset analogiset kanavat.
Voit virittää television uudelleen muutettuasi uuteen asuntoon tai kun haluat etsiä
lähetysasemien uusia kanavia.
36 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\090MEN.fm
Kanavien järjestely
masterpage:Left
Muuttaa järjestystä, jossa analogiset kanavat on tallennettu televisioon.
1 Valitse uuteen paikkaan siirrettävä kanava nuolipainikkeilla F/f ja paina
painiketta.
2 Valitse uusi paikka kanavalle painikkeilla F/f ja paina painiketta .
-
Kanavan nimi
Nimeää kanavan valitsemallasi nimellä, jossa voi olla korkeintaan viisi kirjainta tai
numeroa. Nimi näkyy hetken aikaa näytössä, kun valitset kanavan. (Kanavien
nimet otetaan yleensä automaattisesti Teksti-tv-palvelusta (mikäli käytössä).)
1 Valitse nimettävä kanava painikkeilla F/f ja paina painiketta .
2 Valitse kirjain tai numero nuolipainikkeella F/f (välilyönti on alaviivan
merkki “_”) ja paina sen jälkeen g-painiketta.
Jos syötät väärän merkin:
Valitse väärä merkki painikkeella G/g. Valitse sen jälkeen oikea merkki
painikkeella F/f.
3 Toista vaihetta 2, kunnes nimi on valmis.
4 Voit poistua nimeämistoiminnosta painikkeella .
Älykäs
kuvanparannus.
Päällä + ilmaisin Vähentää automaattisesti kuvan häiriöitä. Signaalitason
palkki näkyy kanavaa vaihdettessa tai kun näyttö vaihtuu
tuloliitännän kuvasta televisio-ohjelman kuvaan.
Manuaalinen viritys
Päällä
Vähentää automaattisesti kuvan häiriöitä.
Pois
Kytkee “Älykäs kuvanparannus.” -toiminnon pois päältä.
Kun virität kanavan, valitse kanavan numero painikkeella PROG +/–, ennen kuin
valitset jonkin vaihtoehdoista “Nimike”, “AFT”, “Äänisuodin”, “Ohita”,
“Dekooderi” tai “LNA”. Kanavanumeroa, joka on asetettu valintaan “Ohita”, ei
voi valita (sivu 38).
Tästä kohdasta voit virittää kanavat manuaalisesti.
Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta “Ohjelma” ja
paina -painiketta.
2 Valitse manuaalisesti viritettävä kanavanumero
nuolipainikkeilla F/f (jos virität videokanavaa,
valitse kanava 00) ja paina painiketta .
3 Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta “Järjestelmä”
ja paina -painiketta.
4 Valitse jokin seuraavista television lähetysjärjestelmistä
painikkeilla F/f ja paina sen jälkeen -painiketta.
B/G: Länsi-Euroopan maat
I: Iso-Britannia
D/K: Itä-Euroopan maat
L: Ranska
5 Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta “Kanava” ja
paina -painiketta.
6 Valitse nuolipainikkeilla F/f vaihtoehto “S“
(kaapelikanavat) tai “C“ (maanpäälliset kanavat)
ja paina lopuksi painiketta g.
7 Viritä kanavat seuraavalla tavalla:
Jos et tiedä kanavan numeroa (taajuutta)
Etsi seuraava mahdollinen kanava nuolipainikkeella F/
f. Kun kanava on löytynyt, haku pysähtyy. Voit jatkaa
etsimistä nuolipainikkeella F/f.
Jos tiedät kanavan numeron (taajuutta)
Syötä haluamasi lähetyksen kanavanumero tai
videokanavan numero.
8 Hyppää painikkeella kohtaan “Vahvista” ja paina
lopuksi -painiketta.
Viritä muut kanavat manuaalisesti toistamalla edellä
kuvatut toimenpiteet.
1
(Jatkuu)
37 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Valikkotoimintojen käyttö
Ohjelma/
Järjestelmä/
Kanava
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\090MEN.fm
masterpage:Left
Nimike
Nimeää valitun kanavan valitsemallasi nimellä. Nimi näkyy
hetken aikaa näytössä, kun valitset kanavan.
Merkit syötetään suorittamalla vaiheet 2 - 4, katso kohta
“Kanavan nimi” (sivu 37).
AFT
Voit hienosäätää valitun kanavan manuaalisesti, jos
kuvanlaatua tarvitsee parantaa.
Kun valittuna on “Päällä”, hienosäätö tapahtuu
automaattisesti.
Äänisuodin
Parantaa yksittäisen kanavan ääntä, mikäli monolähetyksissä
esiintyy häiriöitä (normaalisti valinnassa “Pois”).
~
• Stereo- tai kaksiääntä ei voi vastaanottaa, kun valittuna on
“Matala” tai “Korkea“.
Ohita
Ohittaa käyttämättömät analogiset kanavat valitessasi
kanavia painikkeella PROG +/–. Jos haluat valita
ohitettavaksi asetettuja kanavia, valitse ne
numeropainikkeilla.
LNA
Parantaa kuvan laatua, jos lähetyssignaali on hyvin heikko
(häiriöitä kuvassa).
Vahvista
Tallentaa “Manuaalinen viritys” -asetuksiin tehdyt
muutokset.
Digi-tv-asetukset
Tekstitysasetukset
Tekstityksen
asetukset
Ääniasetukset
Äänityyppi
Kun valittuna on vaihtoehto “Huonokuuloiselle”,
tekstityksen kanssa voi näkyä myös visuaalisia apumerkkejä
(mikäli televisiokanava lähettää nämä tiedot).
Ensisijainen kieli Voit valita tekstityksen kielen.
Vaihtaa huonokuuloisille tarkoitettuun lähetykseen, kun
valittuna on “Huonokuuloiselle”.
Ensisijainen kieli Asettaa ohjelmassa käytettävän kielen. Jotkin digitaaliset
kanavat voivat lähettää ohjelmalle useita äänikieliä.
Äänikuvaus
Ohjelmassa on mukana äänikuvaus (kerronta), mikäli
televisiokanava lähettää nämä tiedot.
Sekoitusosuus
Säätää television pääasiallisen äänentoistolaitteen ja
kerrontaäänen “Äänikuvaus” äänenvoimakkuustasoja.
Dynamiikka
Kompensoi eri kanavien väliset äänenvoimakkuustasojen
erot (vain Dolby Digital -ääni).
~
• Vaikutus ei välttämättä toimi, tai se voi vaihdella
ohjelmasta riippuen “Dynamiikka” -asetuksesta
riippumatta.
MPEG-äänitaso
Digikanavien viritys
Säätää MPEG-äänentoistolaitteen äänitason.
Automaattiviritys Virittää saatavilla olevat digitaaliset kanavat.
Voit virittää television uudelleen muutettuasi uuteen
asuntoon tai kun haluat etsiä lähetysasemien uusia kanavia.
38 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\090MEN.fm
masterpage:Left
Voit poistaa televisioon tallennettuja digitaalisia kanavia tai
muuttaa niiden järjestystä.
1 Valitse poistettava tai toiseen paikkaan siirrettävä
kanava nuolipainikkeilla F/f.
2 Voit poistaa digitaalisia kanavia tai muuttaa niiden
järjestystä seuraavalla tavalla:
Digitaalisen kanavan poistaminen
Paina painiketta . Kun näytölle tulee vahvistusviesti,
valitse nuolipainikkeella G vaihtoehto “Kyllä” ja paina
lopuksi -painiketta.
Digitaalisten kanavien järjestyksen
muuttaminen
Paina nuolipainiketta g, valitse uusi kanavapaikka
nuolipainikkeilla F/f ja paina lopuksi nuolipainiketta G.
3 Paina painiketta
RETURN.
Digitaalinen
käsinviritys
Virittää digitaaliset kanavat manuaalisesti. Tämä toiminto on
käytettävissä, kun “Automaattiviritys” on valinnassa
“Antenni”.
1 Syötä viritettävän kanavan numero numeropainikkeilla
tai paina painikkeita F/f.
2 Kun kaikki saatavilla olevat kanavat on löydetty, valitse
tallennettava kanava nuolipainikkeilla F/f ja paina
lopuksi -painiketta.
3 Valitse kanavanumero, johon haluat tallentaa uuden
kanavan, painikkeilla F/f ja paina painiketta .
Viritä muut kanavat toistamalla edellä kuvatut toimenpiteet.
LNA
Parantaa kuvan laatua, jos lähetyssignaali on hyvin heikko
(häiriöitä kuvassa).
Radionäyttö
Näyttää television näytöllä taustakuvan radiolähetystä kuunneltaessa. Voit valita
taustakuvan värin, näyttää satunnaiset värit tai kuvaesityksen (sivu 21, 26).
Taustakuvan voi poistaa väliaikaisesti painamalla mitä tahansa painiketta.
Katselun esto
Asettaa ikärajan ohjelmille. Kun ohjelmaa, jolle on asetettu ikäraja, halutaan
katsella, käyttäjän on annettava oikea PIN-koodi.
PIN-koodi
Aktivoi “Katselun esto” antamalla PIN-koodisi. PIN-koodia voi myös muuttaa.
z
• Televisio hyväksyy aina oletusarvoisen PIN-koodin 9999.
Tekniset asetukset
Autom.
Palveluiden
päivitys
Uusien digitaalisten palvelujen etsiminen ja tallentaminen
televisioon.
Järjestelmäpäivi- Ilmaiset ohjelmistopäivitykset otetaan automaattisesti
vastaan antennin/kaapelin välityksellä (kun niitä on
tys
saatavilla). Tämä asetus on suositeltavaa pitää aina
valinnassa “Päällä”.
Järjestelmätiedot Näyttää nykyisen ohjelmistoversion ja signaalitason.
CA-moduulin
asennus
Aikavyöhyke
Tästä kohdasta voit valita manuaalisesti aikavyöhykkeen,
jos se ei ole sama kuin maan/alueen oletusarvoinen
aikavyöhykkeen asetus.
Automaattinen
kesäaika
Valitse vaihtoehto “Päällä”, jos haluat television vaihtavan
automaattisesti kesä- ja talviajan välillä kalenterin mukaisesti.
Palvelun siirto
Valitse vaihtoehto “Päällä”, jos haluat television vaihtavan
automaattisesti kanavaa, kun lähetysasema vaihtaa ohjelman
lähetyksen toiselle kanavalle.
Tällä toiminnolla voit siirtyä maksulliseen TV-palveluun hankittuasi maksu-TV:n
(CA-moduulin) ja katselukortin.
(PCMCIA) -liittimen sijainti on esitetty sivulla 18.
39 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Valikkotoimintojen käyttö
Kanavien
järjestely
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\090MEN.fm
masterpage:Left
Verkkoasetukset
Verkko
IP-osoitteen
asetukset
Manuaalinen
Voit määrittää verkkoasetukset oman verkkoympäristösi
mukaisesti.
DHCP (manuaalinen DNS)
Hakee automaattisesti kaikki muut verkkoasetukset paitsi
DNS-palvelimen asetukset. Voit määrittää DNS-asetukset
manuaalisesti.
DHCP (automaattinen DNS)
Hakee automaattisesti verkkoasetukset reitittimien tai
Internet-palveluntarjoajan DHCP-palvelimen kautta.
Palvelimen
näyttöasetukset
Testi
Tarkistaa verkkoyhteyden.
IP-osoite/Aliverkon peite/Oletusyhdyskäytävä/
Ensisijainen
DNS-palvelin/
Toissijainen
DNS-palvelin
Kun vaihtoehto “Manuaalinen” on valittu kohtaan “IPosoitteen asetukset”, jokainen kohta on määritettävä erikseen.
Kun valittuna on “DHCP (manuaalinen DNS)”, muista
syöttää manuaalisesti ensisijaisen DNS-palvelimen ja
toissijaisen DNS-palvelimen osoitteet. “Ensisijainen DNSpalvelin” “Toissijainen DNS-palvelin”
MAC-osoite
Näyttää MAC-osoiteen, joka on kiinteä yksilöllinen
verkkolaitteen tunnistetieto.
Näyttää kytkettyjen palvelimien luettelon, josta voit valita Koti-näytöllä
näytettävän palvelimen.
Palvelindiagnostiikka Tarkistaa, voiko televisio muodostaa yhteyden kotiverkon palvelimiin.
Renderer-toiminto
Mahdollistaa valokuva-, musiikki- ja videotiedostojen toiston televisiossa muiden
verkon ohjauslaitteiden, esimerkiksi digitaalikameran tai matkapuhelimen kautta.
Rendererkäyttöoikeudet
Voit määrittää television ohjauslaitteen. Kun asetus on valinnassa “Päällä”, voit
toistaa valokuva-, musiikki- ja videotiedostoja televisiossa ohjauslaitteen avulla.
Rendererperusasetukset
Automaattinen
käyttöoikeus
Voit valita, onko television käyttöoikeus automaattinen,
kun verkkolaite muodostaa yhteyden televisioon ensimmäistä
kertaa.
Renderer-nimi
Voit asettaa television nimen, joka näkyy ohjauslaitteessa.
40 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\100ADD.fm
masterpage:Left
Lisätietoja
Lisävarusteiden asentaminen (seinäasennusteline)
Asiakkaille:
Tuotteen suojaamiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi Sony suosittelee voimakkaasti, että
television asennuksen suorittaa Sonyn jälleenmyyjä tai valtuutettu asentaja. Älä yritä asentaa
televisiota itse.
Sony-jälleenmyyjille ja asentajille:
Huomioi tarkasti turvallisuusnäkökohdat laitteen asennuksen, säännöllisen huollon ja tarkastusten
aikana.
Televisio voidaan asentaa SU-WL100 seinäasennustelineeseen (saatavana erikseen).
• Noudata asennuksessa seinäasennustelineen mukana toimitettuja ohjeita.
• Katso “Pöytätelineen irrottaminen televisiosta” (sivu 6).
• Katso “Television asennusmitat” (sivu 42).
• Katso “Koukkujen sijaintikaavio/-taulukko” (sivu 42).
~
• Aseta televisio pyötätelineeseen kiinnittäessäsi kiinnityskoukkua.
Ruuvi
(+PSW4 × 12)
Kiinnityskoukku
Lisätietoja
Laitteen asennuksessa tarvitaan riittävästi kokemusta, erityisesti koskien seinän lujuutta
television painoon nähden. Anna laitteen asennus Sony-jälleenmyyjän tai valtuutetun asentajan
tehtäväksi ja huomioi turvallisuusnäkökohdat asennuksen aikana. Sony ei vastaa virheellisen
käsittelyn tai epäasianmukaisen asennuksen aiheuttamista vahingoista.
(Jatkuu)
41 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\100ADD.fm
masterpage:Left
Television asennusmitat
Näytön keskipiste
Mittayksikkö: cm
Näytön mitat
Asennuskulmien pituudet
Näytön
keskimitta
Kulma (0°)
Kulma (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
58,6
37,8
13,3
32,4
14,1
23,0
36,3
32,6
Taulukossa mainitut mitat voivat vaihdella hieman asennuksesta riippuen.
VAROITUS
Seinän, johon televisio asennetaan, tulee kestää vähintään neljä kertaa television paino. Eri televisiomallien
painot on mainittu kohdassa “Tekniset tiedot” (sivu 43).
Koukkujen sijaintikaavio/-taulukko
Koukun paikka
Asennettaessa televisiota jalustalle.
a
b
Koukun paikka
b
42 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\100ADD.fm
masterpage:Left
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Näyttöpaneeli
LCD-paneeli (nestekidenäyttö)
TV-järjestelmä
Analoginen: Maa/alue-valinnasta riippuen: B/G/H, D/K, L, I
Digitaalinen: DVB-T/DVB-C
Väri-/videojärjestelmä
Analoginen: PAL, PAL60 (vain videotulo), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (vain videotulo)
Digitaalinen: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Kanavien näkyvyysalue
Analoginen: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitaalinen: VHF/UHF
Äänen ulostulo
5W+5W
Tulo-/lähtöliittimet
Antennijohto
/
AV1
/
/
75 ohmin ulkoinen VHF/UHF-liitin
21-nastainen Scart-liitin (CENELEC-standardi), sisältää audio-/videotulon, RGB-tulon ja TV audio/video
-ulostulon.
AV2
COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
21-nastainen Scart-liitin (CENELEC-standardi), sisältää audio-/videotulon, RGB-tulon ja valittavan audio/video-ulostulon.
Tuetut formaatit: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia, 0,3V negatiivinen tahdistus/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmia/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
Audiotulo (jakkiliittimet)
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: 2-kanavainen lineaarinen PCM: 32, 44,1 ja 48 kHz, 16, 20 ja 24 bittiä, Dolby Digital
Analogionen äänitulo (minijakki) (vain HDMI IN1)
PC-tulo (sivu 44)
Videotulo (äänijakki)
Audiotulo (jakkiliittimet)
Digitaalinen optinen jakkiliitin (2-kanavainen lineaarinen PCM, Dolby Digital)
Ääniulostulo (jakkiliittimet).
PC IN
PC-tulo (D-sub 15-pin) (sivu 44)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohmia, ei tahdistu (vihreä)/B: 0,7 Vp-p, 75 ohmia/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohmia/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
PC-audiotulo (minijakki)
Kuulokkeiden liitin
CA-moduulin (maksu-TV) aukko
LAN
10BASE-T/100BASE-TX -liitin (yhteysnopeus voi vaihdella verkkoympäristöstä riippuen). 10BASE-T/
100BASE-TX -yhteysnopeutta ja -yhteyslaatua ei taata tälle televisiolle.)
43 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Lisätietoja
USB-portti
i
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\100ADD.fm
masterpage:Left
Sähkövirta ja muut tiedot
Virtavaatimukset
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Näytön koko
(diagonaalimitta)
22 tuumaa / noin 55 cm
Näytön erottelutarkkuus
1 366 pistettä (vaaka) × 768 viivaa (pysty)
Virrankulutus
“Koti”/
“Normaali”tilassa
37 W
“Myymälä”/
“Kirkas”tilassa
45 W
Virrankulutus
valmiustilassa*
0,37 W (17 W, kun “Pikakäynnistys” on valinnassa “Päällä”)
Vakiovarusteet
Katso “Lisävarusteiden tarkistaminen” (sivu 4).
Lisävarusteet Seinäasennusteline
SU-WL100
Mitat (noin) (l × k × s)
sisältäen pöytätelineen
58,6 x 39,8 x 15,6 cm
ilman pöytätelinettä
58,6 x 37,8 x 9,0 cm
Paino (noin)
sisältäen pöytätelineen
7,0 kg
ilman pöytätelinettä
6,5 kg
*Mainittu valmiustilan virrankulutus on voimassa sen jälkeen, kun televisio on suorittanut välttämättömät
sisäiset toimenpiteet.
Laitteen muotoilua ja teknisiä arvoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
PC-tulosignaalin viitetaulukko liitännöille
Erottelutarkkuus
Signaalit
Vaaka
(pikseli)
640
VGA
640
720
800
SVGA
800
XGA
1024
1024
1024
WXGA
1280
1280
1280
1360
× Pysty
(viiva)
×
480
×
480
×
400
×
600
×
600
×
768
×
768
×
768
×
720
×
768
×
768
×
768
PC ja HDMI IN 1, 2, 3, 4
Vaakataajuus
(kHz)
31,5
37,5
31,5
37,9
46,9
48,4
56,5
60,0
45,0
47,4
47,8
47,7
Pystytaajuus
(Hz)
60
75
70
60
75
60
70
75
60
60
60
60
Standardi
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
EIA
VESA
VESA
VESA
~
• Television PC-tulo ei tue tahdistusta (vihreä) eikä komposiittitahdistusta.
• Television PC-tulo ei tue lomitettuja signaaleita.
• Parhaan kuvanlaadun aikaansaamiseksi suositeltavaa on käyttää edellä olevassa taulukossa
mainittuja signaaleita 60 Hz:n pystytaajuudella (lihavoidut arvot).
44 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\100ADD.fm
masterpage:Left
Vianmääritys
Tarkista, vilkkuuko valmiustilan merkkivalossa 1 punainen valo.
Kun valmiustilan merkkivalo 1 vilkkuu
Television sisäinen vianmääritys on käynnissä.
1 Laske, kuinka monta kertaa valmiustilan merkkivalo 1 vilkkuu kahden sekunnin taukojen
välissä.
Esimerkki: merkkivalo vilkkuu kolme kertaa, jonka jälkeen on kahden sekunnin tauko.
Tauon jälkeen valo vilkkuu taas kolme kertaa.
2 Katkaise virta televisiosta television päällä olevalla painikkeella 1, irrota verkkovirtajohto
pistorasiasta ja ilmoita vilkkumiskertojen määrä jälleenmyyjälle tai Sonyn huoltoliikkeeseen.
Kun valmiustilan merkkivalo 1 ei vilku
1 Tarkista alla olevassa taulukossa mainitut kohdat.
2 Jos ongelma ei poistu, toimita televisio huoltoon valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ongelma
Selitys/ratkaisu
Kuva
Ei kuvaa (näyttö on musta)
eikä ääntä
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Kytke televisio verkkovirtaan/AC-virtalähteeseen ja paina television
päällä olevaa painiketta 1.
• Jos valmiustilan merkkivaloon 1 syttyy punainen valo, paina painiketta "/1.
Näytössä ei näy kuvaa eikä
• Hae tuloliitäntöjen luettelo näkyviin painikkeella
valikkotietoja Scart-liitäntään haluamasi tulo.
kytketystä laitteesta.
• Tarkista lisälaitteen ja television välinen liitäntä.
ja valitse
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Tarkista antennin sijainti ja suunta.
Näytössä näkyy vain
lumisadetta ja häiriöitä.
• Tarkista, onko antenni vioittunut tai taipunut.
• Tarkista, onko antenni käyttöikänsä lopussa (3-5 vuotta
normaalikäytössä, 1-2 vuotta merenrannalla).
Kuva- tai äänihäiriöitä
• Säädä kohtaa “AFT“ (automaattinen hienosäätö) siten, että kuvan
televisiokanavaa katseltaessa
vastaanotto paranee (sivu 38).
Näytössä näkyy pieniä mustia • Näyttö muodostuu pikseleistä. Näytöllä näkyvät pienet mustat pisteet
pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä. ja/tai kirkkaat pisteet (pikselit) eivät ole merkki viasta.
Ääriviivat näkyvät
vääristyneinä.
• Valitse “Normaali” tai “Pois” kohdasta “Motionflow” (sivu 30).
• Muuta Elokuvatilan nykyinen asetus johonkin muuhun asetukseen
(sivu 31).
Kuva ei näy värillisenä.
• Valitse “Palautus“ (sivu 30).
COMPONENT IN liittimiin kytketyn laitteen
kuva ei näy väreissä tai
väreissä on häiriöitä.
• Tarkista
COMPONENT IN -liittimien kytkentä ja varmista, että
liittimet ovat tiukasti kiinni liitinaukoissaan.
Näytössä ei näy kytketyn
laitteen lähettämää kuvaa.
• Kytke virta televisioon kytkettyyn laitteeseen.
• Tarkista kaapelikytkentä.
• Hae tuloliitäntöjen luettelo näkyviin painikkeella
ja valitse
haluamasi tulo.
• Aseta muistikortti tai muu tallennuslaite oikein paikalleen digitaalikameraan.
• Käytä digitaalikameran muistikorttia tai muuta formatoitua
tallennuslaitetta kameran mukana toimitettuja ohjeita noudattaen.
• Toimintoja ei taata kaikille USB-laitteille. Toiminnot ovat lisäksi
erilaiset USB-laitteen ominaisuuksista ja toistettavasta videosta
riippuen.
(Jatkuu)
45 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Lisätietoja
Kaksinkertainen kuva tai
haamukuva
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\100ADD.fm
Ongelma
masterpage:Left
Selitys/ratkaisu
Kytkettyä laitetta ei voi valita • Tarkista kaapelikytkentä.
Koti-valikosta tai tuloliitäntää • Aseta Koti-valikossa näytettävä palvelin (sivu 27).
ei voi vaihtaa.
Ääni
Kuva on hyvä, mutta ääntä ei • Paina painiketta 2 +/– tai % (mykistys).
kuulu.
• Tarkista, onko “Kaiutin“ valinnassa “Television kaiutin“ (sivu 34).
• Käyttäessäsi HDMI-tuloa Super Audio CD-levyn tai DVD-Audio-levyn
kanssa, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ei välttämättä lähetä
äänisignaaleita.
Kanavat
Haluttua kanavaa ei voi valita. • Vaihda digitaali- ja analogiatilan välillä ja valitse haluamasi
digitaalinen/analoginen kanava.
Jotkin kanavat eivät näy.
• Kanava on salattu/maksullinen. Tilaa maksullinen TV-palvelu.
• Kanavaa käytetään vain datalle (ei kuvaa eikä ääntä).
• Kysy lähetysasemalta lähetyksen tarkat tiedot.
Digitaalikanavat eivät näy.
• Ota yhteys televisioasentajaan ja selvitä, lähetetäänkö alueella
digitaalisia lähetyksiä.
• Hanki antenni, jonka vahvistus on suurempi.
Kotiverkko
Yhteydenmääritys ilmaisee
virhettä.
Tarkista kytkennät
• Käytä LAN-kaapelina suoraa kaapelia.
• Tarkista, onko kaapeli kunnolla kytketty.
• Tarkista television ja reitittimen välinen kytkentä.
Tarkista asetukset
• Muuta DNS-palvelimen IP-osoite (“Verkkoyhteyden tarkistaminen”
(sivu 26)) seuraavia ohjeita noudattaen:
–Ota yhteys Internet-palveluntarjoajaasi.
–Määritä reitittimen IP-osoite, ellet tiedä Internet-palveluntarjoajasi
DNS:ää.
Palvelinta ei löydy, luetteloa
ei voi hakea ja toisto ei
onnistu.
• Kun palvelimen asetuksia on muutettu, katkaise virta televisiosta ja
kytke virta uudelleen painamalla television painiketta 1.
• Suorita “Palvelindiagnostiikka” (sivu 27).
Kun käytät tietokonetta palvelimena
• Tarkista, että tietokone on käynnistetty. Älä sammuta tietokonetta
käytön aikana.
• Jos tietokoneessa on palomuuri, tarkista, että se sallii yhteydet ulkoisilta
laitteilta. Lisätietoja löytyy palomuuriohjelmiston ohjeista.
• Tietokoneen kuormitus voi olla liian suuri tai palvelinsovellus on
kaatunut. Kokeile seuraavia toimenpiteitä:
–Sulje palvelinsovellus ja käynnistä se uudelleen.
–Käynnistä tietokone uudelleen.
–Sulje joitakin tietokoneessa käynnissä olevia ohjelmia.
–Vapauta levytilaa.
46 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\100ADD.fm
Ongelma
masterpage:Left
Selitys/ratkaisu
Palvelimeen tehdyt muutokset • Joskus muutokset eivät tule voimaan television näytöille, vaikka
eivät tule voimaan tai näytetty palvelimen sisältöä on lisätty ja/tai poistettu. Jos näin käy, siirry yksi
sisältö eroaa palvelimen
taso taaksepäin ja yritä avata kansio tai palvelin uudelleen.
todellisesta sisällöstä.
Valokuva-, musiikki- ja/tai
videotiedostot eivät näy, tai
kuvakkeet eivät näy.
Ensimmäinen tarkistus
• Tarkista, että kytketty laite tukee DLNA:ta.
• Toimintoja ei taata kaikille palvelimille. Toiminnot ovat lisäksi erilaiset
palvelimen ominaisuuksista ja sisällöstä riippuen.
• Kytke virta televisioon kytkettyyn laitteeseen.
Tarkista kytkennät
• Tarkista, että palvelimen LAN-kaapeli ja/tai verkkovirtajohto/ACvirtalähteen johto eivät ole irronneet.
Tarkista asetukset
• Tarkista, että kytketty laite on rekisteröity kohtaan “Palvelimen
näyttöasetukset” (sivu 27).
• Tarkista, että palvelin on määritetty oikein.
• Tarkista, että valittu laite on kytketty verkkoon ja yhteys voidaan
muodostaa.
• Jos “IP-osoitteen asetukset” kohdassa “Verkko” (valikossa
“Verkkoasetukset”) on asetettu valintaan “DHCP (automaattinen
DNS)” tai “DHCP (manuaalinen DNS)”, laitteiden tunnistaminen voi
kestää jonkin aikaa, ellei DHCP-palvelinta ole. Suorita
“Palvelindiagnostiikka” (sivu 27).
Renderer-yhteensopiva laite
(ohjauslaite) ei löydä
televisiota.
Tarkista kytkennät
• Tarkista, että palvelimen LAN-kaapeli ja/tai verkkovirtajohto eivät
ole irronneet.
Tarkista asetukset
• Tarkista, onko “Renderer-toiminto” aktivoitu (sivu 40).
• Tarkista, että kytketty laite on rekisteröity kohtaan “Rendererkäyttöoikeudet” (sivu 40).
Home-valikon kohdassa
"Verkko" on vain muutama
kuvake.
• Tämä on normaalia silloin, kun Internet-yhteyttä ei ole.
Voit käyttää täydellisesti kolmea valmiiksi asennettua widgettiä. Jos
haluat käyttää useampia widgetejä, tarkista, että LAN-kaapeli ja/tai
reitittimen/modeemin virtajohto/AC-virtalähteen johto ei ole irronnut.
(*)
Muut ongelmat
Kuva- ja/tai äänihäiriöitä
• Pidä televisio poissa sähköhäiriöiden lähettyviltä, joita voivat aiheuttaa
esimerkiksi autot, moottoripyörät, hiustenkuivaajat tai optiset laitteet.
• Jätä asennuksen yhteydessä lisälaitteen ja television väliin vähän tilaa.
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Pidä antennin/kaapelitelevision kaapeli poissa muiden liitäntäjohtojen
läheltä.
Televisio sulkeutuu itsestään
(siirtyy valmiustilaan)
• Tarkista, onko “Uniajastin” aktivoitu tai tarkista “Kesto”-asetus
kohdassa “Ajastin” (sivu 29).
• Tarkista, onko “Television valmiustila” aktivoitu (sivu 29).
• Jos televisio ei vastaanota mitään signaalia eikä mitään toimenpidettä
suoriteta 30 minuutin kuluessa, se kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan.
Televisio kytkeytyy
toimintaan itsestään.
• Tarkista, onko “Ajastin” aktivoitu (sivu 29).
(Jatkuu)
47 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Lisätietoja
Olet käyttänyt rekisteröityjä • Tarkista, että LAN-kaapeli ja/tai reitittimen/modeemin virtajohto/ACwidgetejä, mutta nyt jotkin
virtalähteen johto eivät ole irronneet. (*)
sisällöt eivät näy widgeteissä. • Widgetin palveluntarjoajan palvelin voi olla pois käytöstä. Kokeile
widgetin käyttöä myöhemmin.
(*)Reititin/modeemi on asetettava kytkeytymään Internetiin etukäteen.
Kysy reitittimen/modeemin asetukset Internet-palveluntarjoajaltasi.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\100ADD.fm
Ongelma
masterpage:Left
Selitys/ratkaisu
Joitakin ohjelmalähteitä ei voi • Valitse “AV-esivalinta” ja peruuta tulolähteelle määritetty “Ohita”valita.
asetus (sivu 35).
Kaukosäädin ei toimi.
• Vaihda paristot.
HDMI-laite ei näy HDMIlaiteluettelossa.
• Tarkista, onko laite HDMI-ohjaus-yhteensopiva.
Vaihtoehtoa “Pois“ ei voi
valita kohtaan “HDMIohjaus“.
• Jos olet kytkenyt audiojärjestelmän, joka on HDMI-ohjausyhteensopiva, et voi valita vaihtoehtoa “Pois” tästä valikosta. Jos haluat
vaihtaa äänen kuulumaan television kaiuttimista, valitse vaihtoehto
“Television kaiutin“ “Kaiutin“-valikosta (sivu 34).
Televisio ei viritä kaikkia
kaapelikanavia.
• Tarkista tuetut kaapeli-tv-operaattorit sivulta
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
48 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)02FI\010COVIX.fm
Hakemisto
Numeroalkuiset
14:9 15
45
4:3 15
4:3-oletus 33
A-G
H-Q
HDMI-ohjauksen kanssa 23
HDMI-ohjaus 36
HDMI-perusasetukset 36
Järjestelmäpäivitys 29
Kaiutin 34
Kaksiääni 32
Kanavan nimi 37
Kanavat
Ohita 38
valitseminen 14
Kanavien järjestely 37
Karttasijainnin sisältävän valokuvan
näyttäminen 22
Katselun esto 39
Kaukosäädin 9
paristojen asentaminen 4
R-Z
Radionäyttö 39
Renderer 26
Renderer-käyttöoikeudet 40
Renderer-perusasetukset 40
Renderer-toiminto 40
Ryhmäluettelo 16
SCENE 10
Smart 15
Sovitus 33
Suoravalinta 36
Suosikkien asetukset 36
Suosikkilista 17
Surround 32
Tasapaino 32
Taustavalo 30
Tehdasasetukset 36
Tekniset asetukset 39
Tekniset tiedot 43
Teksti-TV:n 14
Tekstitysasetukset 38
Television painikkeet/merkkivalot 9
Television valmiustila 29
Terävyys 30
Tuloliitännät
ääni 31
Kuva 29
Kuvasäädöt 32
Tuotetiedot 36
Uniajastin 29
Uudelleenasennus 36
Vaakasiirto 33
Vahvista 38
Vaihe 33
Valkoisen korostus 31
Valmiustilan merkkivalo (1) 13
Valokuva 21, 26
GPS 22
Valotunnistin 13, 29
Värien elävyys 31
Värijärjestelmä 33
Värikylläisyys 30
Värilämpötila 30
Värisävy 30
Verkko 40
yhteyden muodostaminen 24
Verkkoasetukset 40
Verkkoyhteys 26
Vianmääritys 45
Video 21, 26
Videoasetukset 33
Virran merkkivalo (") 13
Virransäästö 29
Virtakytkin (1) 9
XMB™ (XrossMediaBar) -valikossa
28
Yhteyden muodostaminen
verkko 24
Zoom 15
49 FI
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Lisätietoja
Äänen parannus 32
Äänenvahvistus 32
Äänenvoimakk. poikkeama 32
Ääni 31
Ääniasetukset 34, 38
Äänilähtö 34
Äänisuodin 38
Äänitila 31
AFT 38
Ajastimen merkkivalo ( ) 13
Ajastin 29
Älykäs kuvanparannus 37
Analogiset asetukset 36
Asetukset 34
Autom. ajan asetus 29
Autom. kuvasuhde 32
Autom. säätö 33
Autom. tasosäätö 32
Automaattinen USB-toisto 34
Automaattiviritys
vain analogiset kanavat 36
vain digitaaliset kanavat 38
AV2-lähtö 35
AV2-tulo 35
AV-esivalinta 35
Basso 31
BRAVIA Sync 23
CA-moduulin asennus 39
Digikanavien viritys 38
Digi-tv-asetukset 38
Diskantti 31
Eko 29
Elokuvatila 31
EPG (digitaalinen ohjelmaopas) 16
FastText 14
Gamma-säätö 31
tunnistin 13
käyttö 25
Kello/ajastimet 29
Kesto 22
Kieli 36
Kirkkaudenrajoitin 31
Kirkkaus 30
Kohinanvaimennus 30
Kontr. korostuksen lisäaset. 31
Kontrasti 30
Kuulokkeet
Kuulokeasetukset 34
Kytkentä 19
Kuva 29
Kuva pois -merkkivalo ( ) 13
Kuvakehys 21
Kuvasäädöt
muut tuloliitännät paitsi PC 32
PC-tulo 33
Kuvasuhde 15, 32, 33
Kuvatila 29
Kytkentä
antenni 4
Digivastaanotin/tallennuslaite 4
lisälaitteet 18
Laaja 15
Lisää kuvaesitykseen 26
Lisäasetukset 31
Lisävarusteiden asentaminen 41
LNA 38, 39
Manuaalinen viritys 37
Motionflow 30
MPEG-kohinanvaimennus 30
Muistutus 16
Musiikki 21, 26
Mustan taso 31
Näytä kartta 22
Näyttöalue 33
Nimi 38
Ohita 38
Ohjelmalistan näyttö 36
Optinen lähtö 34
Palautus
ääni 31
Eko 29
Kuva 30
PC-asetukset 33
Palvelimen näyttöasetukset 40
Palvelimen näyttöasetusten 27
Palvelindiagnostiikka 40
PAP 20
Paristojen asentaminen
kaukosäätimeen 4
PC-virranhallinta 29
Perusasetusten määrittäminen 5
Peruuta ajastin 16
Pikakäynnistys 34
PIN-koodi 39
PIP 20
Puheäänizoomaus 32
Pystykoko 33
Pystysiirto 33
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\02WAR.fm
Introduksjon
Varemerker
Takk for at du valgte dette Sony-produktet.
Les gjennom denne håndboken før du
begynner å bruke TV-en, og ta vare på den
for fremtidig referanse.
er et registrert varemerke for DVBprosjektet.
HDMI, HDMI-logoen og High-Definition
Multimedia Interface er varemerker eller
registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC.
DLNA og DLNA CERTIFIED er
varemerker og/eller servicemerker for
Digital Living Network Alliance.
Produsert under lisens fra Dolby
Laboratories. Dolby og det doble Dsymbolet er varemerker for Dolby
Laboratories.
“BRAVIA” og
er varemerker
for Sony Corporation.
“XMB™” og “XrossMediaBar” er
varemerker for Sony Corporation og Sony
Computer Entertainment Inc.
Produsenten av dette produktet er
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Autorisert representant for EMC og
produktsikkerhet er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For eventuelle serviceeller garantisaker ber vi deg
henvende deg til den adressen som er
oppført i de egne service- eller
garantidokumentene.
Merknader til digital TVfunksjon
masterpage:Left
• Alle funksjoner som gjelder digital-TV
(
) vil kun fungere i land eller
områder der vanlige, digitale DVB-T
(MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)signaler kringkastes eller der hvor du har
tilgang til en kompatibel DVB-C
(MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)
kabelservice. Vennligst opplys din
lokale forhandler dersom du kan motta et
DVB-T-signal der du bor eller spør
kabeltilbyderen om dennes DVB-Ckabelservice er egnet for integrert drift
med denne TV-en.
• Din kabeltilbyder kan muligens forlange
et gebyr for servicen eller kreve at du
aksepterer dennes bedriftsvilkår og betingelser.
• Denne TV-en samsvarer med DVB-Tog DVB-C-spesifikasjonene, men
kompatibilitet med fremtidig digital,
vanlig DVB-T- og DVB-C-digital
kabelkringkasting kan ikke garanteres.
• Endel digitale TV-funksjoner er
muligens ikke tilgjengelige i noen land/
områder og DVB-C-kabel vil muligens
ikke fungere helt som den skal med noen
tilbydere.
For en liste over kompatible
kabeltilbydere, besøk vårt støttenettsted:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• "x" i slutten av artikkelnummeret
refererer til tallene som beskriver fargen
på ditt produkt.
2 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\010COVTOC.fm
masterpage:Left
Innhold
Oppstart
4
Sikkerhetsinformasjon..................................................................................................................... 7
Forholdsregler .................................................................................................................................. 8
Fjernkontrollen og TV-indikatorer................................................................................................... 9
Se på TV
Se på TV .......................................................................................................................................... 14
Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG) ............................................................. 16
Bruke favorittlisten ........................................................................................................................ 17
Bruke tilleggsutstyr
Koble til tilleggsutstyr ................................................................................................................... 18
Vise bilder fra tilkoblet utstyr ........................................................................................................ 20
Spille av Foto/Musikk/Video via USB............................................................................................ 21
Bruke BRAVIA Sync med Kontroll for HDMI................................................................................ 23
Bruke hjemmenettverksfunksjoner
Koble til nettverket ......................................................................................................................... 24
Nyte AppliCast ................................................................................................................................ 25
Nyte Foto/Musikk/Video-filer via nettverket ................................................................................. 26
Kontrollere nettverksforbindelsen................................................................................................ 27
Justere Innstillinger for visning av server ................................................................................... 27
Bruke meny-funksjonene
Navigere blant TV-ens Home-meny på XMB™ ............................................................................ 28
TV-innstiller-meny .......................................................................................................................... 29
Tilleggsinformasjon
Installere tilbehøret (veggmonteringsbrakett) ............................................................................. 41
Spesifikasjoner ............................................................................................................................... 43
Feilsøking........................................................................................................................................ 45
Indeks .............................................................................................................................................. 49
Før du bruker TV-en, må du lese “Sikkerhetsinformasjon” (side 7). Oppbevar denne bruksanvisningen for
senere referanse.
3 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
NO
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\030STU.fm
masterpage:Left
Oppstart
Før bruk
Kontroller tilbehøret
RM-ED016W Fjernkontroll (1)
AA-batterier (type R6) (2)
1: Koble til en antenne/
settoppboks (STB)/opptaker
(f.eks. DVD-opptaker)
Koble til en settoppboks (STB)/opptaker
(f.eks. en DVD-opptaker) med SCART
Sette batterier i fjernkontrollen
Skyv og løft dekselet for å åpne.
Settoppboks (STB)/opptaker (f.eks. en DVD-opptaker)
Koble til en settoppboks (STB)/opptaker
(f.eks. en DVD-opptaker) med HDMI
4 NO
Settoppboks (STB)/opptaker (f.eks. en DVD-opptaker)
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\030STU.fm
2: Forhindre at TV-en velter
masterpage:Left
3: Binde sammen kablene
Oppstart
For ekstra stabilitet, kan hullet bak på TV-en
bli brukt til å feste TV-en til veggen.
1 Trekk TV-støpselet ut av stikkontakten.
2 Trekk en egnet kabel (medfølger ikke)
gjennom hullet på baksiden av TV-en.
~
• Ikke bind nettkabelen/strømkabelen sammen med
andrer kabler.
Kabel (medfølger ikke)
3 Fest kabelen til en stabil overflate, som
4: Utføre grunnleggende
Innstilling
for eksempel en vegg eller en søyle.
Stram
kabelen
1 Koble TV-støpselet til stikkontakten.
2 Trykk på 1 på TV-en.
3
Når du slår TV-en på for første gang, vises
menyen Språk på skjermen.
Veggfestebrakett
(medfølger ikke)
Følg anvisningene på skjermen.
(Fortsatt)
5 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\030STU.fm
masterpage:Left
Automatisk kanalinnstilling: Når du
velger “Kabel”, anbefaler vi at du velger
“Hurtig kanalsøk” for rask innstilling. Still
inn “Frekvens” og “Nettverks-ID” i
samsvar med informasjonene som du får
fra kabeltilbyderen din. Hvis det ikke blir
funnet noen kanaler med “Hurtig
kanalsøk”, prøv “Fullt kanalsøk” (men
dette kan ta litt tid).
For en liste over kompatible
kabeltilbydere, besøk vårt støttenettsted:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Du kan også stille inn kanaler manuelt
(side 37).
Kanalsortering: Hvis du vil endre
rekkefølgen til de analoge kanalene, følg
trinnene i “Kanalsortering” (side 36).
Øko-forvalg: Når du velger “Ja”, endres
“Øko” -innstillingene til anbefalte verdier
for å redusere strømforbruket.
Demontere sokkelen fra TVen
~
• Skru ut skruene som styres av pilmerkene
på
TV-en.
• Ikke fjern sokkelen av andre grunner enn for å
montere TV-en på veggen.
6 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\040SAF.fm
Sikkerhetsinformasjon
• Det anbefales på det sterkeste at du
bruker en veggmonteringsbrakett som er
godkjent av Sony for å oppnå
tilstrekkelig luftsirkulasjon.
Installering på vegg
10 cm
Installasjon
• TV-en bør installeres i nærheten av en
lett tilgjengelig stikkontakt.
• Plasser TV-apparatet på et stabilt og
jevnt underlag.
• Kun kvalifisert serviceperson må
gjennomføre eventuell installasjon på
vegg.
• Av sikkerhetsgrunner anbefales det på
det sterkeste at du bruker tilleggsutstyr
fra Sony, som omfatter:
– Veggmonteringsbrakett SU-WL100
• Pass på at du bruker skruene som følger
med veggmonteringsbraketten når du
fester monteringskrokene til TV-apparatet.
De vedlagte skruene er utformet slik at de
er mellom 8 mm og 12 mm lange målt fra
monteringskrokens overflate.
Skruenes diameter og lengde varierer i
forhold til veggmonteringsbrakettens
modell.
Hvis du bruker andre skruer enn de som
følger med, kan TV-apparatet bli skadet
inni eller det kan falle ned osv.
8 mm - 12 mm
Skrue (følger med veggmonteringsbraketten)
Monteringskrok
Krokens feste bak på TVapparatet
10 cm
10 cm
La det være minst så mye plass
rundt TV-apparatet.
Installering med sokkel
30 cm
10 cm
10 cm
• Ikke bruk den vedlagte nettledningen til
annet utstyr.
• Ikke klem, bøy eller vri nettledningen for
mye. Trådene i lederne kan bli blottlagt
eller brytes av.
• Ikke foreta endringer på nettledningen.
• Ikke sett tunge gjenstander på
nettledningen.
• Ikke trekk i selve nettledningen når du
kobler fra strømmen.
• Ikke koble for mange apparater til den
samme stikkontakten.
• Ikke bruk stikkontakter som er i dårlig
stand.
Forbudt bruk
La det være minst så mye plass
rundt TV-apparatet.
• For å sikre tilstrekkelig ventilasjon og
forhindre at det samler seg støv eller
smuss:
– Ikke legg TV-apparatet ned på
ryggen, ikke installer det opp-ned,
bak-frem eller på skrått.
– Ikke plasser TV-apparatet på en
hylle, et teppe, en seng eller i et skap.
– Ikke dekk til TV-apparatet med et
klede, som for eksempel gardiner,
eller andre ting som for eksempel
aviser osv.
– Ikke installer TV-apparatet som vist
under.
Blokkert luftsirkulasjon.
Ikke installer/bruk TV-apparatet på steder,
i omgivelser eller situasjoner som de som
er oppført nedenfor, ellers kan TVapparatet fungere feil og forårsake brann,
elektrisk støt, skader og/eller
personskader.
Steder:
Utendørs (i direkte sollys), ved vannkant,
på et skip eller andre fartøy, i et kjøretøy, i
medisinske institusjoner, ustabile
posisjoner, i nærheten av vann eller regn,
fuktighet eller røyk.
Omgivelser:
Steder som er varme, fuktige eller særlig
støvet; slik at insekter har adgang; hvor det
kan bli utsatt for mekanisk vibrasjon, i
nærheten av åpen ild (stearinlys osv). TVapparatet må ikke utsettes for vanndråper
eller vannsprut. Det må ikke plasseres
gjenstander som er fylt med væske oppå
TV-en (f.eks. blomstervase).
Situasjoner:
Vegg
Vegg
Ikke bruk apparatet når du er våt på
hendene, når kabinettet er tatt av eller når
det er tilkoblet utstyr som ikke er anbefalt
av produsenten. Trekk ut støpselet fra
stikkontakten og koble fra
antenneledningen når det lyner.
Knuselig glass:
Nettledning
Håndter nettledningen og støpselet som
følger for å unngå risiko for brann,
elektrisk støt eller annen skade og/eller
personskader:
–
–
–
–
Ventilasjon
• Ventilasjonsåpningene må aldri
tildekkes, og du må aldri stikke
gjenstander inn i kabinettet.
• La det være plass rundt TV-apparatet,
som vist under.
Trekk ut støpselet og rengjør det
regelmessig. Støv på støpselet opptar
fuktighet, som kan medføre at
isolasjonen forringes. Dermed kan det
oppstå brann.
6 cm
Bæring
• Før du bærer TVapparatet, må du
koble fra alle
kablene.
• Et stort TVapparat må bæres
av to eller flere
personer.
• Når TV-apparatet
bæres for hånd,
må du holde det
som vist til høyre.
Ikke utsett LCDskjermen for
belastning.
• Når du løfter eller
flytter TVapparatet, må du
holde det godt på undersiden.
• Ikke utsett TV-apparatet for støt eller
sterke vibrasjoner når du flytter det.
• Når du leverer inn TV-apparatet på
grunn av reparasjon eller hvis du flytter,
bør du transportere det i
originalemballasjen.
–
Merknader
30 cm
Installasjon/oppsett
Installer og bruk TV-apparatet i samsvar
med instruksjonene nedenfor for å unngå
risiko for brann, elektrisk støt eller annen
skade og/eller personskader.
masterpage:Left
–
–
Bruk kun nettledninger som er levert
av Sony, ikke av andre leverandører.
Stikk støpselet helt inn i stikkontakten.
Koble TV-apparatet kun til en
strømforsyning på 220-240 V
vekselstrøm.
Før du legger kablene, pass på at
nettledningen er frakoblet for din egen
sikkerhets skyld og pass på at du ikke
snubler i kablene.
Trekk ut støpselet med nettledningen
før du utfører arbeider eller flytter TVapparatet.
Hold nettledningen unna varmekilder.
• Ikke kast noe på TV-apparatet. Glasset i
skjermen kan knuse og forårsake alvorlig
personskade.
• Hvis overflaten på TV-apparatet
sprekker, må du ikke berøre det før du
har trukket ut støpslet. Ellers kan du få
elektrisk støt.
Når TV-en ikke er i bruk
• Hvis TV-apparatet ikke skal brukes noen
dager, bør du skille apparatet fra
strømnettet av miljøhensyn og
sikkerhetsgrunner.
• Siden TV-en ikke er koblet fra
strømnettet når du bare slår det av, må du
trekke støpselet ut av stikkontakten for å
koble TV-apparatet fullstendig fra.
• Enkelte TV-apparater har imidlertid
funksjoner som krever at apparatet står
på i hvilemodus for at de skal fungere
korrekt.
(Fortsatt)
7 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\040SAF.fm
Barns sikkerhet
• Ikke la barn klatre på TV-apparatet.
• For å unngå at små barn kan svelge
mindre deler, hold disse delene av
tilleggsutstyret unna barns rekkevidde.
Hvis følgende problemer
oppstår...
Slå av TV-apparatet og trekk ut støpselet
fra strømnettet øyeblikkelig dersom
følgende problemer oppstår.
Be forhandleren din eller Sony
servicesentre om å få TV-en kontrollert av
kvalifisert servicepersonell.
Dersom:
–
–
–
–
Nettkabelen er skadet.
Stikkontakter er i dårlig stand.
TV-apparatet er skadet fordi det har
falt ned, vært utsatt for støt eller det er
kastet noe på det.
Det er kommet væske eller gjenstander
inn i åpningene på kabinettet.
Forholdsregler
Se på TV
• Se på TV-apparatet i moderat belysning,
da det sliter på øynene å se på TVapparatet i dårlig lys over lengre tidsrom.
• Når du bruker hodetelefoner, justerer du
lydvolumet slik at det ikke blir for
kraftig, så unngår du hørselsskader.
LCD-skjerm
• Selv om LCD-skjermen er produsert
med høypresisjonsteknologi og 99,99%
eller mer av pikslene er effektive, kan det
opptre svarte punkter eller lyspunkter
(røde, blå eller grønne) konstant på
LCD-skjermen. Dette er en egenskap
LCD-skjermer har, og ingen feil.
• Ikke trykk på eller rip i frontfilteret, og
ikke plasser noe oppå dette TVapparatet. Bildet kan bli ujevnt eller
LCD-skjermen kan bli ødelagt.
• Hvis dette TV-apparatet brukes på kalde
steder, kan bildet bli uregelmessig eller
mørkt. Dette er ingen feil. Det forsvinner
når temperaturen øker.
• Spøkelsesbilder kan opptre når stillbilder
vises kontinuerlig. Disse forsvinner etter
en stund.
• Skjermen og kabinettet kan bli varmt når
du bruker apparatet. Dette er ikke en feil
på produktet.
• LCD-skjermen inneholder en liten
mengde flytende krystaller. Enkelte
fluorescerende rør som er brukt i dette
TV-settet inneholder dessuten
kvikksølv. Følg lokale lover og
forskrifter for avfallsbehandling.
Håndtering og rengjøring av
skjermflaten/kabinettet på
TV-apparatet
Husk å trekke ut støpselet med
nettledningen til TV-en før du rengjør
apparatet.
For å unngå forringelse av skjermen og
materialene apparatet er laget av, ta hensyn
til følgende forholdsregler.
• Når du skal fjerne støv fra overflaten/
kabinettet, tørker du forsiktig over med
en myk klut. Hvis du ikke får av støvet på
denne måten, tørker du med en myk klut
fuktet i et mildt vaskemiddel.
• Bruk aldri skuresvamper, alkaliske/
syreholdige rengjøringsmidler,
skurepulver eller sterke løsemidler, som
alkohol, benzen, fortynningsmidler eller
insektmidler. Bruk av denne typen
midler, eller langvarig kontakt med
gummi eller vinyl, kan resultere i skade
på skjermen og kabinettet.
• Det anbefales å støvsuge
ventilasjonsåpningene med jevne
mellomrom for å sikre skikkelig
ventilasjon.
• Når TV-apparatets vinkel skal justeres,
må du flytte forsiktig på det for å unngå
at TV-en forskyver seg eller faller av
sokkelen
Alternativt tilleggsutstyr
• Hold alternative komponenter eller annet
utstyr som avgir elektromagnetisk
stråling, borte fra TV-apparatet. Ellers
kan bildet forvrenges og/eller det oppstår
en støyende lyd.
• Dette produktet har blitt testet og funnet
i overensstemmelse med grensene som
er definert i EMCdirektivet for bruk av
ledninger som ikke er lengre enn 3
meter.
Batterier
• Sett batteriene i riktig vei.
• Du må ikke bruke forskjellige
batterityper eller blande gamle og nye
batterier.
• Kast brukte batterier på en miljøvennlig
måte. Noen steder kan kassering av
batterier være lovregulert. Kontakt de
lokale myndighetene hvis du vil vite mer
om dette.
• Vær forsiktig når du bruker
fjernkontrollen. Du må ikke slippe,
tråkke på eller søle noen form for væske
på fjernkontrollen.
• Du må ikke legge fjernkontrollen nær en
varmekilde, et sted der den kan bli utsatt
for direkte sollys eller i et fuktig rom.
Avhending av TVapparatet
Avhending av
gamle elektriske
og elektroniske
apparater
(gjelder i den
Europeiske
Unionen og andre
europeiske land med
separat
innsamlingssystem)
masterpage:Left
renovasjonsverket der du bor eller
butikken der du kjøpte produktet.
Avhending av
gamle batterier
(gjelder i den
Europeiske
Unionen og
andre
europeiske land med
separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen indikerer at det medfølgende
batteriet ikke må behandles som
husholdningsavfall. På visse batterier kan
dette symbolet brukes i kombinasjon med
et kjemisk symbol. Symbolet for kvikksølv
(Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom
batteriet inneholder mer enn 0,0005%
kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å sørge
for at disse batteriene avhendes på korrekt
måte, vil du være med på å forhindre
mulige negative følger for miljøet og helse,
som ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av batteriene.
Gjenvinning av materialene vil være med
på å ta vare på våre naturressurser. Dersom
et produkt som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever en
permanent tilkopling med et innebygget
batteri, må dette batteriet kun skiftes av
kvalifisert personell. For å sikre at batteriet
behandles forskriftsmessig, skal det gamle
batteriet leveres til spesiell
innsamlingsstasjon for gjenvinning av
elektrisk og elektronisk utstyr. For alle
andre batterier, vennligst les avsnittet om
hvordan du tar et batteri ut av produktet på
en sikker måte. Lever batteret til spesiell
innsamlingsstasjon for gjenvinning av
gamle batterier. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet eller
batteriet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsverket der du bor
eller butikken der du kjøpte produktet.
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen indikerer at dette produktet
ikke må behandles som
husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres til spesiell innsamlingsstasjon for
gjenvinning av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for at dette produktet
avhendes på korrekt måte, vil du være med
på å forhindre mulige negative følger for
miljøet og helse, som ellers kan forårsakes
av feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Gjenvinning av disse
materialene vil være med på å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon
om gjenvinning av dette produktet, kan du
kontakte lokale myndigheter,
8 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\050OVR.fm
masterpage:Left
Fjernkontrollen og TV-indikatorer
Fjernkontroll og TV-knapper
Knappene på TV-en fungerer på samme måte som knappene på
fjernkontrollen.
* I TV-menyen fungerer disse knappene som F/f/G/g/
.
z
• 5-tallet og knappene N, Prog + og AUDIO på fjernkontrollen har
følbare forhøyninger. Du kan bruke disse forhøyningene til hjelp ved
betjening av TV-en.
Knapp/bryter
Beskrivelse
1 "/1 (TV i
hvilemodus)
Trykkes for å slå TV-en på og av fra
hvilemodus.
2 1 (På/Av)
Trykkes for å slå TV-en på eller av.
~
• For å slå TV-en fullstendig av (0 W, ingen
strømforbruk), slå TV-en av, trekk deretter
støpselet ut av stikkontakten.
(Fortsatt)
9 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\050OVR.fm
3 SCENE
masterpage:Left
Trykk for å vise “Scenevalg”-menyen.
Når du velger ønsket scene-alternativ, innstilles
optimal lydkvalitet og bildekvalitet for den
valgte scenen automatisk.
Trykk på F/f/G/g for å velge scenealternativet, trykk så på .
Kino: Gir bildescener på samme måte som i en
teaterliknende atmosfære med dynamisk lyd.
Foto: Gir autentiske bildescener med struktur
og farge som i et fremkalt bilde.
Sport: Gir bildescener med realistisk
opplevelse av bilde og lyd som i et stadion.
Musikk: Gir lydeffekter med dynamisk og klar
lyd som på en konsert.
Spill: Gir bildescener for en enestående
spillopplevelse med ypperlig bilde- og
lydkvalitet.
Grafikk: Gir bildescener som reduserer tretthet
ved lengre tids skjermtitting fordi bildene er
klarere og mer detaljerte.
Generell: Aktuelle brukerinnstillinger.
Auto: Den optimale lyd- og bildekvaliteten
innstilles automatisk i forhold til
inngangskilden, men avhengig av tilkoblede
enheter kan det hende at det ikke er noen effekt.
~
• I digital modus brukes “scene”-alternativer
uavhengig for HD (High-definition) og SD
(Standard-definition) -bilder.
• Hvis du aktiverer Teatermodus (side 12), slår
“Scenevalg” seg automatisk over på “Kino”.
4 AUDIO
5
/ (Info/
hente frem
Tekst)
I analog modus: Trykk for å endre
flerspråklig lyd-modus (side 32).
I digital modus: Trykk for å endre det språket
som skal brukes for det programmet du akkurat
ser på (side 38).
Hver gang du trykker på knappen, skifter bildet
som følger:
I digital modus: Detaljer om det programmet
du ser på nå t Detaljer om det neste
programmet (gjelder kun Sony Guide)
I analog modus: Aktuelt kanalnummer og
skjermbildemodus t Klokkeinformasjon
I Tekst -modus: Viser skjult informasjon
(f.eks. svar på en oppgave) (side 14).
10 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\050OVR.fm
6
F/f/G/g/
7 OPTIONS
masterpage:Left
Trykk på F/f/G/g for å flytte markøren på
skjermen. Trykk på
for å velge/bekrefte det
markerte objektet.
Når du kjører en foto-fil: Trykk på
for å
stoppe/starte en lysbildevisning. Trykk på F/G
for å velge forrige fil. Trykk på f/g for å velge
neste fil.
Når du kjører en musikk/video-fil: Trykk på
for å stoppe/starte avspillingen. Trykk og hold
G/g for hurtig forover/hurtig bakover, og slipp
knappen ved det punktet der du vil gjenoppta
avspillingen. Trykk på F for å starte
avspillingen fra begynnelsen av den aktuelle
filen. Trykk på f for å gå til neste fil.
Trykk for å vise en liste som inneholder
“Enhetskontroll” eller snarveier til noen
innstillingsmenyer. Bruk “Enhetskontroll” menyen for å kontrollere utstyret som er
kompatibelt med Kontroll for HDMI.
Alternativene på listen varierer avhengig av
inngangskilden.
8 HOME
Trykk for å vise TV-ens Home-meny (side 28).
9 Fargeknapper
Når fargeknappene er tilgjengelige, vises en
brukerguide på skjermen.
q; Nummerknapper
I TV-modus: Trykk for å velge kanaler. For
kanalnumre 10 og over, trykk det neste tallet
raskt.
I Tekst -modus: Trykk for å legge inn et
sidenummer.
qa
(Favoritt)
qs PROG +/–/
/
Trykk for å vise favorittlisten som du har
spesifisert (side 17).
I TV-modus: Trykk for å velge neste (+) eller
forrige (–) kanal.
I Tekst -modus: Trykk for å velge neste ( )
eller forrige ( ) side.
Trykk for å endre språk for teksting (side 38)
(Innstillinger (kun i digital modus).
for teksting)
qf % (demp
Trykk for å dempe lyden. Trykk på nytt for å
lyd)
gjenopprette lyden.
z
• I hvilemodus, hvis du vil slå TV-en på uten
lyd, trykk på denne knappen.
qd
qg 2 +/–
(Volum)
qh / (Tekst)
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å vise tekstinformasjon (side 14).
(Fortsatt)
11 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\050OVR.fm
qj
masterpage:Left
RETURN Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde i
den viste menyen.
Når du kjører en foto/musikk/video-fil: Trykk
for å stoppe avspillingen. (Skjermen går tilbake
til listen over filer eller mapper.)
qk
GUIDE
(EPG)
ql Digital
Trykk for å vise den digitale elektroniske
programguiden (EPG) (side 16).
Trykk for å vise den digitale kanalen du så på
sist.
Når du ser på bilder fra tilkoblet utstyr: Trykk
for å gå tilbake til normal TV-modus.
w; ANALOG
Trykk for å vise den analoge kanalen du så på
sist.
Når du ser på bilder fra tilkoblet utstyr: Trykk
for å gå tilbake til normal TV-modus.
m/N/X/M/x: Du kan kontrollere det
BRAVIA Sync-kompatible utstyret som er
koblet til TV-en.
SYNC MENU: Viser menyen for tilkoblet
HDMI-utstyr. Mens du ser på andre
inngangsbilder eller TV-programmer, vises
“HDMI-enhetsvalg” når du trykker på
knappen.
THEATRE: Du kan aktivere eller deaktivere
Teatermodus. Hvis Teatermodus er aktivert,
blir optimal lydkvalitet (hvis TV-en er koblet
til et lydanlegg ved hjelp av en HDMI-kabel)
og bildekvalitet for filmbasert innhold innstilt
automatisk.
wa BRAVIA
Sync
~
• Hvis du slår TV-en av, deaktiveres også
Teatermodus.
• Når du endrer “Scenevalg” -innstillingen,
deaktiveres Teatermodus automatisk.
• “Kontroll for HDMI” (BRAVIA Sync) er kun
tilgjengelig med tilkoblet Sony-utstyr som er
merket med BRAVIA Sync eller BRAVIA
Theatre Sync-logo eller er kompatibelt med
Kontroll for HDMI.
/
(Inngangsvalg/Hold
Tekst)
I TV-modus: Trykk for å vise en liste over
innganger.
I Tekst -modus: Trykk for å holde den
aktuelle siden.
wd
Trykk for å endre skjermbildeformatet
(Skjermbilde (side 15).
modus)
ws
12 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\050OVR.fm
masterpage:Left
Indikatorer
,
Indikator
Beskrivelse
1 Lyssensor
Ikke dekk til sensoren med noe, for dette kan ha innvirkning på funksjonen
(side 29).
2 Fjernkontrollsensor
Mottar signaler fra fjernkontrollen.
Ikke dekk til sensoren med noe. Dette kan ha innvirkning på funksjonen.
3
(Bilde av /
Tidsstyring)
Lyser grønt når du velger “Bilde av” (side 29).
Lyser oransje når du stiller inn tidsstyringen (side 16, 29).
4 1 (Hvilemodus)
Lyser rødt når TV-en er i hvilemodus.
5 " (På/Av)
Lyser grønt når TV-en er på.
Om brukerguiden på TV-skjermen
Brukerguide
Eksempel: Trykk på
eller
RETURN (se 6 (side 11) eller qj (side 12)).
Brukerguiden viser deg hvordan du skal bruke TV-en med fjernkontrollen. Den vises nederst på
skjermen. Bruk knappene på fjernkontrollen som vises på brukerguiden.
13 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\060WAT.fm
masterpage:Left
Se på TV
I digital modus
Se på TV
En informasjonsstripe vises kort.
Følgende symboler kan også forekomme i
stripen.
: Radio tjeneste
: Kodet/Abonnement tjeneste
: Mange lydspråk tilgjengelige
: Teksting tilgjengelig
: Teksting for hørselshemmede
tilgjengelig
: Anbefalt aldersgrense for aktuelt
program (fra 4 til 18 år)
: Tilgangskontroll
Tilgang til Tekst
2
3
3
1 Trykk på 1 på TV-en for å slå TV-en på.
Når TV-en er i hvilemodus (indikatoren
1 (hvilemodus) foran på TV-panelet
lyser rødt), trykk på "/1 på
fjernkontrollen for å slå TV-en på.
I analog modus, trykk på /. Hver gang du
trykker på /, skifter bildet syklisk som
følger:
Tekst og TV-bilde t Tekst t Ingen Tekst
(avslutter Tekst -tjenesten)
Når du vil velge en side, trykker du på
nummerknappene eller / .
Hvis du vil holde fast en side, trykker du på
.
Hvis du vil vise skjult informasjon, trykker du
på .
z
• Du kan også hoppe direkte til en side ved å velge
det sidenummeret som vises på skjermen. Trykk
på og F/f/G/g for å velge sidenummeret, trykk
så på .
• Når fire fargede elementer vises nederst på Tekst siden, kan du raskt og enkelt gå til sidene
(FasText). Trykk på den aktuelle fargeknappen for
å få tilgang til siden.
2 Trykk på Digital for å skifte over til
digital modus, eller trykk på ANALOG
for å skifte over til analog modus.
Tilgjengelige kanaler varierer, avhengig
av modus.
3 Trykk på nummerknappene eller PROG
+/– for å velge TV-kanal.
Velg en digital kanal med den digitale
elektroniske programguiden, (side 16).
14 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\060WAT.fm
masterpage:Left
Endre Skjermformat manuelt
Trykk gjentatte ganger på
ønsket Skjermformat.
for å velge
Smart*
Se på TV
Forstørrer den midtre
delen av bildet. Bildets
venstre og høyre side
strekkes ut slik at bildet
fyller hele 16:9
skjermbildet.
4:3
Viser 4:3-bildet i
opprinnelig størrelse.
Sidekanter vises for å
fylle hele 16:9
skjermbildet.
Wide
Strekker ut 4:3 -bildet
horisontalt slik at det
fyller 16:9
skjermbildet.
Zoom*
Viser bilder på
kinoformat med riktige
proporsjoner.
14:9*
Viser 14:9 -bilder med
riktige proporsjoner.
Det vil gi sidekanter på
skjermen.
* Deler av toppen og bunnen på bildet kan bli kuttet bort.
Du kan justere den vertikale posisjonen på bildet. Trykk
på F/f for å bevege bildet opp eller ned (f.eks. for å lese
teksting).
~
• Når du velger “Smart”, er noen tegn og/eller
bokstaver øverst og nederst i bildet muligens ikke
synlige. I så fall kan du justere “V Størrelse” i
“Skjermkontroll” -menyen (side 33).
z
• Hvis “Autoformat” (side 33) er innstilt på “På”,
vil TV-en automatisk velge den modusen som
passer best til sendingen.
• Hvis 720p, 1080i eller 1080p bildekilder vises
med svarte rammer på kanten av skjermen, velg
“Smart” eller “Zoom” for å justere bildene.
15 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\060WAT.fm
masterpage:Left
Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG)
1 Trykk på GUIDE i digital modus.
2 Utfør ønsket operasjon som vist i følgende
tabell eller som vises på skjermen.
Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig i noen land/regioner.
Når du skal
Gjør du dette
Se på et program
Trykk på F/f/G/g for å velge et program, trykk så på
Slå av EPG
Trykk på
Sortere programinformasjon etter
kategori
– Kategori -liste
1
2
Trykk på den blå knappen.
Trykk på F/f for å velge en kategori, trykk så på .
Kategorinavn (f.eks. “Nyheter”) inneholder alle kanaler som
samsvarer med den valgte kategorien.
Stille inn et program som skal vises
automatisk på skjermen når det
starter
– Angi
1
Trykk på F/f/G/g for å velge et fremtidig program som du vil
vise, trykk så på .
Trykk på F/f for å velge “Angi”, trykk så på .
Det kommer til syne et c -symbol ved siden av
programinformasjonen. Indikatoren
foran på TV-en lyser
oransje.
2
.
GUIDE.
~
• Hvis du slår TV-en over på hvilemodus, vil TV-en automatisk slå
seg på selv når programmet begynner.
Avbryte et påminnelse
– Avbryt tidsstyring
1
2
3
4
5
Trykk på .
Trykk på F/f for å velge “Tidsinnstillingsliste”, trykk så på .
Trykk på F/f for å velge det programmet du vil avbryte, trykk
så på .
Trykk på F/f for å velge “Avbryt tidsstyring”, trykk så på .
En melding kommer til syne for å bekrefte at du vil avbryte
programmet.
Trykk på G/g for å velge “Ja”, trykk så på .
16 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\060WAT.fm
masterpage:Left
Bruke favorittlisten
Analoge favoritter
Med favorittfunksjonen kan du velge
programmer fra en liste på opptil 16
favorittkanaler som du definerer.
1 I analog modus, trykk på .
2 Utfør ønsket operasjon som vist i følgende
Se på TV
tabell eller som vises på skjermen.
Analog favorittliste
Når du skal
Gjør du dette
Se på en kanal
Trykk på
.
Slå av favorittlisten
Trykk på
.
Legge en aktuell kanal til
favorittlisten
Trykk på F/f for å velge “Legg til Favoritter”, trykk så på
Fjerne en kanal fra favorittlisten
1
2
3
.
Trykk på F/f for å velge “Rediger favoritter”, trykk så på
Bildet “Innstill favoritt” kommer til syne.
Trykk på F/f for å velge kanalnummer, trykk så på .
Trykk på F/f for å velge “– –”, trykk så på .
Digitale favoritter
.
Du kan definere opptil fire av dine
favorittkanallister.
1 Trykk på i digital modus.
2 Utfør ønsket operasjon som vist i følgende
tabell eller som vises på skjermen.
Digital favorittliste
Når du skal
Gjør du dette
Slå av favorittlisten
Trykk på
Legge til eller fjerne kanaler i en
favorittliste
1
2
3
Se på en kanal
Fjerne alle kanalene fra en
favorittliste
1
2
1
2
3
4
RETURN.
Trykk på den blå knappen.
Gå til trinn 2 når du legger til kanaler for første gang eller når
favorittlisten er tom.
Trykk på den gule knappen for å velge den favorittlisten som
skal redigeres.
Trykk på F/f/G/g for å velge den kanalen som skal legges til
eller fjernes, trykk så på .
Trykk på den gule knappen for å velge en favorittliste.
Trykk på F/f for å velge en kanal, trykk så på .
Trykk på den blå knappen.
Trykk på den gule knappen for å velge den favorittlisten som
skal redigeres.
Trykk på den blå knappen.
Trykk på G/g for å velge “Ja”, trykk så på .
17 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\070OPT.fm
masterpage:Left
Bruke tilleggsutstyr
Koble til tilleggsutstyr
Du kan koble en rekke typer tilleggsutstyr til TV-en.
1 2
3 45
7
8
6
9
0
qa
qs
qd
Koble til lyd-bilde-utstyr (kvalitetsrekkefølge, høy til lav)
Koble til
Koble sammen med
Beskrivelse
5, 9, qa
HDMI IN 1, 2, 3,
eller 4
HDMI-kabel
Digitale bilde- og lydsignaler er inngang fra tilkoblet utstyr.
Dessuten, når du kobler til det utstyret som er kompatibelt
med Kontroll for HDMI, støttes kommunikasjonen med det
utstyret som er koblet til (side 35).
Dersom utstyret har DVI-kontakt/plugg, koble DVIkontakten/pluggen til HDMI IN 1 -kontakten/pluggen
gjennom et DVI - HDMI adaptergrensesnitt (medfølger
ikke), og koble utstyrets lydutgang-kontakter/plugger til
lydinngang-kontaktene/pluggene i HDMI IN 1 -kontaktene/
pluggene.
~
• Pass på at du kun bruker en autorisert HDMI-kabel som er
merket med HDMI-logoen. Vi anbefaler at du bruker en
HDMI-kabel fra Sony (type høy hastighet).
• Når du kobler til et lydanlegg som er kompatibelt med
Kontroll for HDMI, må du passe på at du også kobler det til
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -kontakten/pluggen.
18 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\070OPT.fm
Koble til
Koble sammen med
3
/
COMPONENT IN
Komponent
bildekabel,
lydkabel
2
/
qs
/
AV1,
AV2
/
AV3, og
AV3
masterpage:Left
Beskrivelse
SCART-kabel
Når du kobler til en analog dekoder, sender TV-tuneren
kodede signaler til dekoderen, og dekoderen avkoder
signalene, før den sender dem ut igjen.
Kompositt
bildekabel
Når du kobler til et mono-anlegg, kobles dette til
kontakten.
AV3 L-
Koble til lydanlegg/bærbart utstyr
Koble sammen med
Beskrivelse
1
Lydkabel
Du kan koble et musikkanlegg til TV-en og høre lyden på
TV-en.
4 DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Optisk lydkabel
Du kan lytte til TV-lyd på tilkoblet hjemmekinosystem med
digital inngang.
8 USB
USB-kabel
Du kan nyte foto/musikk/video-filer som er lagret i et digitalt
fotokamera eller digitalt filmkamera fra Sony (side 21).
Koble til annet utstyr
Koble til
6
/
PC IN
7
LAN
0 CAM
(Conditional
Access Module)
Koble sammen med
Beskrivelse
PC-kabel med
ferritter, lydkabel
Det anbefales å bruke en PC-kabel med ferritter, som f.eks.
“kontakt, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, tilgjengelig i Sony
servicesenter), eller en lignende.
LAN-kabel
Du kan nyte innhold som er lagret i en DLNA-kompatibel
enhet via et nettverk (side 24).
Gir tilgang til betalings-TV. Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med CAM-en din.
For å bruke CAM må du fjerne "dummy"-kortet fra CAMsporet, slå av TV-en og sette CAM-kortet ditt inn i sporet.
Når du ikke bruker CAM-en, anbefaler vi at du oppbevarer
"dummy"-kortet i CAM-sporet.
z
• Ikke sett Smart Card direkte inn i TV CAM (Conditional
Access Module) -kontakten. Den må settes inn i CAM-en
som er å få hos din autoriserte forhandler.
~
• CAM støttes ikke i alle land/regioner. Forhør deg hos din
autoriserte forhandler.
qd i
Hodetelefoner
Du kan lytte til TV-lyden gjennom hodetelefoner.
19 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Bruke tilleggsutstyr
Koble til
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\070OPT.fm
Vise bilder fra tilkoblet
utstyr
Slå på det tilkoblede utstyret, og gjør ett av
følgende.
1 Trykk på .
2 Trykk på F/f for å
velge ønsket
inngangskilde, trykk
så på .
masterpage:Left
For å visse to bilder samtidig
– PIP (bilde i bilde)
Du kan vise to bilder (ekstern inngang og TVprogram) på skjermen samtidig.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på F/f for å velge “PIP/PAP”,
trykk så på
.
3 Trykk på F/f for å velge “PIP”, trykk så
på
.
Bildet fra den tilkoblede PC-en vises i full
størrelse, og TV-programmet vises i den
lille skjermen.
Du kan bruke F/f for å endre TVprogram-bildets posisjon.
4 Trykk på nummerknappene eller PROG
+/– for å velge TV-kanal.
Gå tilbake til enkelt bilde-modus
For utstyr som er koblet til scartkontaktene,
må du bruke en fullt kablet 21-pinners
scartledning
Start avspillingen på det tilkoblede utstyret.
Bildet fra det tilkoblede utstyret vises på
skjermen.
Trykk på
RETURN.
z
• Du kan skifte lydbildet ved å trykke på G/g.
For en automatisk innstilt videospiller
I analog modus, trykk på PROG +/–, eller
nummerknappene, for å velge videokanalen.
For å vise to bilder samtidig
– PAP (bilde og bilde)
Du kan vise to bilder (ekstern inngang og TVprogram) på skjermen samtidig.
~
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for en PCinngang.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på F/f for å velge “PIP/PAP”,
trykk så på
.
3 Trykk på F/f for å velge “PAP”, trykk så
på
.
Bildet fra det tilkoblede utstyret vises til
venstre, og TV-programmet vises til
høyre.
4 Trykk på nummerknappene eller PROG
+/– for å velge TV-kanalen.
Gå tilbake til enkelt bilde-modus
Trykk på
RETURN.
20 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\070OPT.fm
Spille av Foto/Musikk/Video
via USB
Du kan nyte foto/musikk/video-filer som er
lagret i et digitalt fotokamera eller et digitalt
filmkamera gjennom en USB-kabel eller USBlagringsenhet på TV-en.
1 Koble en støttet USB-enhet til TV-en.
2 Trykk på HOME.
3 Trykk på G/g for å velge “Foto”,
“Musikk” eller “Video”.
4 Trykk på F/f for å velge en USB-enhet,
trykk så på
.
5 Trykk på F/f for å velge en fil eller
mappe, trykk så på
.
Når du velger en mappe, velg en fil, trykk
så på .
Avspillingen starter.
Automatisk start av avspilling av foto
TV-en starter avspillingen av foto når TV-en
slås på og et digitalt fotoapparat eller annen
enhet med lagrede fotofiler er koblet til USBporten og deretter blir slått på (side 34).
~
• Mens TV-en laster inn dataene på USB-enheten,
må du passe på følgende:
– Ikke slå av TV-en eller tilkoblet USB-enhet.
– Ikke koble fra USB-kabelen.
– Ikke fjern USB-enheten.
Dataene på USB-enheten kan bli skadet.
• Sony kan ikke holdes ansvarlig for eventuell skade
på, eller tap av, data på opptaksmediet som
skyldes feilfunksjon på en enhet som er koblet til
TV-en.
• Avspilling starter ikke automatisk hvis TV-en blir
slått på etter at et digitalt fotoapparat eller annen
enhet blir koblet til USB-porten.
• Du kan velge om bakgrunnsmusikken skal spilles
under en lysbildefremvisning ved å bruke
Foto
og trykke på OPTIONS og deretter velge “Legg
til lysbildevisning” mens musikken avspilles.
• USB-avspilling støttes for følgende fotofilformater:
– JPEG (JPEG-format-filer med utvidelsen “.jpg”
og som samsvarer med DCF 2.0 eller Exif 2.21)
– RAW (ARW/ARW 2.0-format-filer med
utvidelsen “.arw”. Kun for forhåndsvisning.)
• USB-avspilling støttes for følgende musikk-filformat:
– MP3 (filer med utvidelsen “.mp3” som ikke er
kopirettslig beskyttet)
• USB-avspilling er støttet for følgende videofilmformat:
– MPEG1 (filer med utvidelsen “.mpg”)
• Automatisk start av avspilling av foto kan kun
brukes for fotofiler i den nyeste mappen for
digitalt fotokamera (DCF-samsvarende “DCIM”mapper med høyest tall).
• Avspillingen starter kanskje ikke automatisk
dersom noen digitale fotokameraer (som f.eks.
kameraer med integrert minne) er tilkoblet.
• Filnavnet og mappenavnet støtter kun engelsk.
• Hvis du kobler til et Sony digitalt fotokamera, still
kameraets USB-tilkoblingsmodus på automatisk
lagring eller “masselagring”. For mer informasjon
om USB-tilkoblingsmodus, les i instruksjonene
som fulgte med digitalkameraet.
• Besøk nettsiden nedenfor for oppdatert
informasjon om kompatible USB-enheter.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
• Bruk en USB-lagringsenhet som er kompatibel
med klassestandard USB-masselagringsenhet.
Vise et bilde
— Bilderamme
Du kan vise et bilde på skjermen i en valgt
tidsperiode. Etter denne perioden slår TV-en
seg automatisk over til hvilemodus.
1 Velg et bilde.
Du kan velge et bilde fra en tilkoblet
USB-enhet eller forinnstilt bildemappe.
Mer informasjon om hvordan du velger et
bilde finner du på (side 21).
2 Trykk på OPTIONS mens det valgte
bildet vises, trykk så på F/f for å velge
“Bilderamme” og trykke på .
3 Trykk gjentatte ganger på
RETURN
for å gå tilbake Home-menyen.
4 Trykk på G/g for å velge “Foto”, trykk så
på “Bilderamme” og trykk på
.
TV-en har skiftet til Bilderamme-modus,
og valgte bilde vises på skjermen.
Stille inn hvor lenge et bilde skal vises
Trykk på OPTIONS, trykk så på
“Varighet” og trykk på . Velg deretter
varighet, og trykk på .
Telleren kommer til syne på skjermen.
(Fortsatt)
21 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Bruke tilleggsutstyr
Listen over filer eller mapper kommer til
syne.
Trykk på den gule knappen mens listen
vises for å vise den i miniatyrer.
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\070OPT.fm
For å gå tilbake til XMB™
Trykk på
RETURN.
masterpage:Left
7 Koble GPS-enheten fra og koble til den
enheten der bildene er lagret.
~
• Hvis bildet er blitt valgt fra en USB-enhet, må
denne bli værende tilkoblet til TV-en.
• Hvis “Innsovningsti.” er aktivert, vil TV-en
automatisk skifte til hvilemodus.
8 Velg et bilde (side 21).
9 Trykk på den grønne/røde knappen for å
zoome inn/ut på kartet.
Vise et bilde med plassering på kartet
Ved å bruke et digitalt fotoapparat med GPSfunksjon, kan man vise et bilde med plassering
på kartet hvor bildet ble tatt ved hjelp av GPSens opptaksfunksjon av lengde- og
breddegrad. Siden kartinformasjonene lastes
ned fra en online karttjeneste på Internett, må
nettverksforbindelsen være opprettet, og TVen må være koblet til nettverket (side 24).
1 Velg et bilde (side 21).
2 Trykk på den grønne/røde knappen for å
zoome inn/ut på kartet.
For å endre visningsposisjonen på kartet
på TV-skjermen, trykk på den blå
knappen gentatte ganger.
~
• Siden karttjenesten på Internett gis fra
tredjeperson, kan denne tjenesten endres eller
avsluttes uten forvarsel til brukeren.
• Den posisjonen som vises på kartet kan variere i
forhold til det digitale fotoapparatet.
• Det vises kun et kart i stort format som ikke kan
zoomes inn eller ut hvis TV-en ikke er koblet til
Internett eller karttjenesten på Internett er
avsluttet.
z
• Det kan vises kart hvis bildets Exif-data omfatter
en datoinformasjon og det samtidig er tatt opp
informasjoner om lengde- og breddegrad (“Loggfiler”) ved hjelp av en Sony GPS-enhet. Følg
fremgangsmåten som er beskrevet nedenfor.
1
2
3
4
Koble GPS-enheten til USB-porten.
Trykk på HOME.
Trykk på G/g for å velge “Foto”.
Trykk på F/f for å velge GPS-enhet,
trykk så på .
5 Velg følgende elementer med F/f, still
dem så inn med G/g.
– Tidssone
– Sommertid
6 Velg “OK”, trykk så på
.
Nå er GPS-loggfilene lastet inn.
22
NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\070OPT.fm
Bruke BRAVIA Sync med
Kontroll for HDMI
Med Kontroll for HDMI-funksjonen kan TVen kommunisere med tilkoblet utstyr som er
kompatibelt med funksjonen, ved hjelp av
HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Ved for eksempel å koble til Sony-utstyr som
er kompatibelt med Kontroll for HDMI (med
HDMI-kabler), kan du kontrollere dem
sammen.
Pass på at du kobler til utstyret korrekt, og
foreta de nødvendige innstillingene.
• Det tilkoblede utstyret slår seg av
automatisk når du slår TV-en over på
hvilemodus med fjernkontrollen.
Koble til utstyret som er kompatibelt
med Kontroll for HDMI
Koble det kompatible utstyret og TV-en med
en HDMI-kabel. Hvis du kobler til et
lydanlegg, pass på at du også kobler DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) -pluggen til TV-en
og lydanlegget med en optisk lydkabel (side
18).
Foreta innstillingene til Kontroll for
HDMI
Innstillingene til Kontroll for HDMI må
foretas både på selve TV-en og på det
tilkoblede utstyret. Les om “HDMIinnstilling” (side 35) om innstillingene på TVen. For innstillinger på det tilkoblede utstyret,
les i utstyrets bruksanvisning.
• Slår TV-en automatisk på og skifter
inngangen til det tilkoblede utstyret når
utstyret begynner å spille.
• Hvis du slår på et tilkoblet lydanlegg mens
TV-en er på, skifter lydutgangen fra TVens høyttaler til lydanlegget.
• Justerer volumet (2 +/–) og demper lyden
(%) til et tilkoblet lydanlegg.
• Tilkoblet Sony-utstyr som er merket med
BRAVIA Sync -logoen kan styres med
fjernkontrollen til TV-en ved å trykke på:
– m/N/X/M/x for å styre det tilkoblede utstyret
direkte.
– SYNC MENU for å vise menyen til det tilkoblede
HDMI-utstyret på skjermen.
Når menyen vises, kan du betjene menybildet ved
hjelp av F/f/G/g, , fargeknapper og
RETURN.
– OPTIONS for å vise “Enhetskontroll”, velg så
alternativene fra “Alternativer” og “Innholdsliste”
for å betjene utstyret.
– Les i brukerhåndboken for utstyret om tilgjengelig
kontroll.
• Hvis “Kontroll for HDMI” på TV-en er
innstilt på “På”, skifter “Kontroll for
HDMI” til det tilkoblede utstyret også
automatisk over til “På”.
23 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Bruke tilleggsutstyr
Kontroll for HDMI
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\080NET.fm
masterpage:Left
Bruke hjemmenettverksfunksjoner
Med denne TV-en kan du nyte innhold som er
lagret i en DLNA-kompatibel enhet på
hjemmenettverket.
Enheten som lagrer og bevarer innhold, som
foto/musikk/video-filer, kalles “Server”. TVen mottar foto/musikk/video-filene fra
serveren via nettverket, og du kan nyte dem på
TV-en, også i et annet rom.
For å kunne nyte hjemmenettverket, er det
nødvendig med en DLNA-kompatibel enhet
(VAIO, Cyber-shot osv.) som server.
I tillegg, når du kobler TV-en din til Internett,
kan du se på bilder sammen med plassering på
kartet (side 22) eller nyte “AppliCast” mens du
ser på et TV-program (side 25).
Koble til nettverket
TV
Nettverkskabel
(medfølger
ikke)
Bredbånd-ruter
~
• Du trenger en kontrakt med en tilbyder for
Internett-tjenester for å kunne koble til Internett.
Til nettverksenheter
Nettverkskabel (medfølger ikke)
DSL-modem/
kabelmodem
Internett
24 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\080NET.fm
Nyte AppliCast
Mens du ser på TV, kan du vise en rekke
informasjoner på kanten av TV-skjermen ved
hjelp av widgets (dvs. mini-applikasjoner).
Mange widgets henter informasjonene fra
Internett.
masterpage:Left
z
• Det foreligger allerede tre widgets som ikke
krever Internett-tilkobling. De tre er "Bruke
AppliCast", "Analog klokke" og "Kalender".
• AppliCast-widgets lagret i USBmasselagringsenheten som er koblet til BRAVIA.
Widget-ikonene skal vises under USB-ikonet
under "Nettverk" i Home-menye.
~
Bruke widgets
Widgets kan vises ved å velge fra Homemenyen. Mens en widget vises, kan du legge
den til på widget-listen, så blir det registrert at
den skal vises automatisk neste gang når du
starter “AppliCast”. Noen widgets gjør at du
kan lagre innstillinger, slik at du kan motta den
informasjonen du ønsker.
• MAC-adresse og IP-adresse overføres automatisk
fra TV-en til serverne mens Internett-tilkoblingen
er tilgjengelig.
Serverne er under Sonys kontroll, og MACadressen blir aldri overført til servere som
kontrolleres av andre parter.
• Widgets kan bli endret eller avsluttet uten at
bruker varsles på forhånd.
Bruke hjemmenettverksfunksjoner
1 Tryck på HOME.
2 Trykk på G/g for å velge "Nettverk".
3 Trykk på F/f for å velge hvilken widget
som skal vises eller velg ganske enkelt at
"AppliCast"-ikonet skal vises på listen din
over foretrukne widgets.
4 Følg instruksjonene på widget-en.
Gå tilbake til enkel bildemodus
Trykk på
RETURN.
Legge til eller fjerne widgets i
AppliCast
Du kan legge til eller fjerne elementer fra
widget-listen.
Fra widget:
5 Mens du viser en widget, trykk på
OPTIONS.
6 Velg "Legg til i AppliCast" eller "Fjern
fra AppliCast".
Opptil 30 widgets kan være registrert i
“AppliCast”.
Fra "Nettverk" i Home-menyen:
7 Følg TRINN1-2 over.
8 Trykk på F/f for å velge ønsket widget,
trykk så på OPTIONS.
9 Følg TRINN6.
25 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\080NET.fm
Nyte Foto/Musikk/Videofiler via nettverket
Du kan enkelt nyte foto/musikk/video-filer på
serveren ved å velge et ikon på TV-ens Homemeny.
1 Trykk på HOME.
2 Trykk på G/g for å velge “Foto”,
“Musikk” eller “Video”.
3 Trykk på F/f for å velge en server, trykk
så på
.
Listen over filer eller mapper kommer til
syne.
Trykk på den gule knappen mens listen
vises for å vise den i miniatyrer.
Hvis serveren ikke ble funnet
Les mer i “Kontrollere
nettverksforbindelsen” (side 27) og
“Justere Innstillinger for visning av
server” (side 27).
4 Trykk på F/f for å velge en fil eller
mappe, trykk så på
Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med den
nettverksenheten som du bruker.
I noen tilfleller kan en fil ikke avspilles, selv om
filformatet samsvarer med ett av de formatene
som er nevnt over.
• Filnavnet og mappenavnet støtter kun engelsk.
Nyte bilder, musikk og videofilmer på
TV-skjermen ved å betjene enheter
– Renderer
Renderer er en funksjon for avspilling av foto-,
musikk- og video-filer som er lagret i en
nettverksenhet (digitale fotoapparater,
mobiltelefoner osv.) på TV-en som betjenes
ved styre den aktuelle enheten. For å kunne
bruke denne funksjonen, trenger du en
renderer-kompatibel enhet, som f.eks. et
digitalt fotoapparat eller en mobiltelefon som
styringsenhet. Les mer om dette i
bruksanvisningen som fulgte med
styringsenheten.
1 Still inn “Renderer-funksjon”, “Renderertilgangskontroll” og “Oppsett for
Renderer” i “Nettverksinnstilling” ved
behov (side 40).
.
Når du velger en mappe, velg en fil, trykk
så på .
Avspillingen starter.
2 Kjør den valgte filen med styringen på
TV-en.
z
• Det kan vises et kart sammen med bildet dersom
det er lagt informasjoner om lengde- og
breddegrader inn i bildets Exif-data (side 22).
~
• Avhengig av nettverksenhet, kan det være
nødvendig å registrere TV-en med
nettverksenheten.
• Bildekvaliteten kan virke grov når du bruker
Foto, fordi bildene kan være forstørret avhengig
av filen. Eller bildet fyller ikke hele skjermen,
avhengig av bildestørrelsen og bildeforholdet.
• Noen bilder kan trenge litt lenger tid på å bli vist
når du bruker
Foto.
• For å kunne kjøre en fil som er mottatt fra en
nettverksenhet, må filen samsvare med ett av
følgende filformater.
– Stillestående bilder: JPEG-format
– Musikk: MP3-format eller lineært PCM-format
– Video: Følgende filformater er lagret på
serveren: AVCHD, HDV, MPEG2-PS (som i
noen tilfeller ikke kan avspilles)
Avhengig av nettverksenheten, kan filformatet
konverteres før overføring. I slike tilfeller er det
det filformatet som er et resultat etter
konverteringen, som brukes til avspilling.
masterpage:Left
Filen avspilles på TV-en over det
tilkoblede nettverket.
Bruk styringen på TV-ens fjernkontroll
for å utføre handlinger under avspillingen.
~
• Du kan velge om bakgrunnsmusikken skal spilles
under en lysbildefremvisning ved å bruke
Foto. Når du spiller av musikk. trykk på
OPTIONS, velg så “Legg til lysbildevisning”.
26 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\080NET.fm
masterpage:Left
Kontrollere
nettverksforbindelsen
Justere Innstillinger for
visning av server
Legg inn de respektive (alfanumeriske) verdiene
for ruteren din. De elementene som må innstilles
kan variere, avhengig av tilbyderens Internetttjeneste eller ruteren. Nærmere informasjon
finner du i bruksanvisningene som du har mottatt
fra din Internettjeneste-tilbyder eller som fulgte
med ruteren.
Du kan velge en hjemmenettverksserver som
skal vises i Home-menyen.
Opptil 10 servere kan vises automatisk i
Home-menyen.
1 Trykk på HOME.
2 Trykk på G for å velge “Innstillinger”.
3 Trykk på F/f for å velge
“Nettverksinnstilling”, trykk så på
.
4 Velg “Nettverk”, trykk så på .
5 Velg “Innstillinger for IP-adresse”, trykk
så på
.
fra TV-en.
Nærmere informasjoner om innstillinger
på serveren finner du i bruksanvisningen
som fulgte med serveren.
2 Trykk på HOME.
3 Trykk på G/g for å velge “Innstillinger”.
4 Trykk på F/f for å velge
“Nettverksinnstilling”, trykk så på
.
5 Velg “Innstillinger for visning av server”,
trykk så på
.
Hvis du velger “DHCP (DNSautomatisk)”
6 Velg den serveren som du vil vise på
Gå til trinn 7.
7 Velg “Ja”, trykk så på .
Hvis du velger “DHCP (manuell DNS)”
Still inn “Primær DNS”/“Sekundær DNS”
med F/f/g og nummerknappene.
Hvis du velger “Manuell”
Still inn følgende elementer med F/f/g
og nummerknappene.
• IP-adresse
• Nettverksmaske
• Standard gateway
• Primær DNS/Sekundær DNS
Hvis din ISP er på en spesial proxyserver-innstilling
Trykk på OPTIONS, trykk så på F/f for
å velge “Proxy-innstilling” og trykk på .
Legg deretter inn innstillingene.
7 Trykk på .
8 Trykk på g for å velge “Test”, trykk så på
.
9 Trykk på G/g for å velge “Ja”, trykk så på
.
Nettverkets diagnostikk starter.
Når meldingen “Tilkobling opprettet.”
kommer til syne, trykk gjentatte ganger på
RETURN for å forlate.
z
Hvis “Tilkobling opprettet.” ikke kommer til syne,
les “Feilsøking” (side 45).
Home-menyen, trykk så på
.
Hvis du ikke kan koble til
hjemmenettverket ditt
TV-en kan kontrollere om serveren blir
korrekt registrert.
1 Trykk på HOME.
2 Trykk på G/g for å velge “Innstillinger”.
3 Trykk på F/f for å velge
“Nettverksinnstilling”, trykk så på
.
4 Velg “Serverdiagnostikk”, trykk så på .
5 Velg “Ja”, trykk så på .
Serverens diagnostikk starter.
Når serverens diagnostikk er fullført,
kommer diagnostikk-resultatlisten til
syne.
6 Velg den serveren som du vil bekrefte, og
trykk så på
.
Diagnostikk-resultatene for den valgte
serveren kommer til syne.
Hvis diagnostikk-resultatene viser en feil,
må du finne frem til mulig årsak og hva
som må gjøres, og kontrollere tilkoblinger
og innstillinger.
For mer informasjon, les “Feilsøking”
(side 45).
27 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Bruke hjemmenettverksfunksjoner
6 Velg et element, og trykk på .
1 Still inn serveren til å tillate tilkoblinger
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\090MEN.fm
masterpage:Left
Bruke meny-funksjonene
Navigere blant TV-ens Home-meny på XMB™
XMB™ (XrossMediaBar) er en meny over BRAVIA-funksjoner og inngangskilder som vises på
TV-eskjermen. XMB™ er en enkel måte å velge programmering og justere innstillinger på på
BRAVIA TV-en din.
1 Trykk på HOME for å vise XMB™.
Mediekategori-linje
Kategoriobjekt-linje
2 Trykk på G/g for å velge kategori.
Mediekategori-symbol
Beskrivelse
Innstillinger
Du kan foreta avanserte innstillinger og justeringer (side 29).
Foto
Du kan nyte foto-filer via en USB-enhet eller nettverket (side 21, 26).
Musikk
Du kan nyte musikk-filer via en USB-enhet eller nettverket (side 21,
26).
Video
Du kan nyte video-filer via en USB-enhet eller nettverket (side 21,
26).
Digital
Du kan velge en digital kanal, digital favorittliste (side 17) og den
digitale elektroniske programguiden (EPG) (side 16).
Analog
Du kan velge en analog kanal eller den analoge favorittlisten (side 17).
For å skjule listen over analoge kanaler, still “Programlistevisning”
på “Av” (side 36).
AV-innganger
Du kan velge utstyr som er koblet til TV-en.
For å tildele et merke til en ekstern inngang, les “AV-forvalg”
(side 35).
Nettverk
Du kan nyte “AppliCast” (side 25).
3 Trykk på F/f for å velge objektet, og trykk så på .
4 Følg anvisningene på skjermen.
5 Trykk på HOME for å avslutte.
~
• Hvilke alternativer du kan justere, varierer avhengig av situasjon.
• Utilgjengelige alternativer er grå eller vises ikke.
28 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\090MEN.fm
masterpage:Left
TV-innstiller-meny
Systemoppdatering
Du kan oppdatere TV-systemet med USB-minnet. På nettsiden under får du mer informasjon.
http://support.sony-europe.com/TV/
Klokke/Timer
Innsovningsti.
Stiller inn TV-en til automatisk å skifte til hvilemodus etter en viss tid.
Når “Innsovningsti.” er aktivert, lyser (tidsstyring) -indikatoren oransje foran på
TV-en.
z
• Hvis du slår av TV-en og så på igjen, blir “Innsovningsti.” tilbakestilt til “Av”.
På-timer
Stiller inn TV-en til automatisk å slå seg på fra hvilemodus.
Automatisk
klokkeoppdatering
Skifter til digital modus og mottar klokkeslettet.
Øko
Tilbakestiller alle “Øko” -innstillingene til fabrikkinnstillingene.
Strømsparing
Reduserer TV-ens strømforbruk ved å justere bakgrunnsbelysningen.
Når du velger “Bilde av”, blir bildet slått av, og
Bilde av -indikatoren foran på
TV-en lyser grønt. Lyden forblir uforandret.
Tidsavbrudd for
standby
Slår av TV-en etter at TV-en har stått i hvilemodus i en forhåndsinnstilt
tidsperiode.
Strømsparing PC
inngang
Slår TV-en over på hvilemodus dersom TV-en ikke mottar noe signal fra PC--ens
inngangskilde i 30 sekunder.
Lyssensor
Optimerer bildeinnstillingene automatisk i forhold til belysningen ellers i rommet.
~
• Ikke dekk til sensoren med noe, for dette kan ha innvirkning på funksjonen.
Kontroller sensorens posisjon (side 13).
Bilde
Valgt inngang
Bildemodus
Gir deg mulighet til å velge om du vil bruke de vanlige innstillingene eller foreta
dine egne innstillinger for den inngangen som du ser på akkurat nå.
Vanlig
Aktiverer vanlige innstillinger på alle innganger der “Valgt
inngang” er innstilt på “Vanlig”.
Navn på aktuell
inngang (f.eks.
AV1)
Gir deg mulighet til å foreta egne innstillinger for inngangen.
Stiller inn en bildemodus. Alternativene som kan velges varierer, avhengig av
hvilke scenevalg-innstillinger som er gjort.
(Fortsatt)
29 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Bruke meny-funksjonene
Tilbakestill
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\090MEN.fm
masterpage:Left
Dynamisk
Forbedrer kontrasten og skarpheten i bildet.
Standard
For standardbilder. Anbefales for hjemmeunderholdning.
Egendefinert
Med dette alternativet kan du velge de innstillingene du vil
ha.
Kino
For visning av filmbasert innhold. Best egnet når du ser på
TV i teaterlignende omgivelse.
Foto-Vivid
For visning av foto. Forbedrer kontrasten og skarpheten i
bildet.
Foto-Standard
For visning av foto. Gir optimal bildekvalitet for visning i
hjemmet.
Foto-Original
For visning av foto. Representerer den bildekvaliteten som
brukes under visning av fremkalte bilder.
FotoEgendefinert
For visning av foto. Med dette alternativet kan du velge de
innstillingene du vil ha.
Sport
Gir optimal bildekvalitet når du vil se på sport.
Spill
Best egnet når du vil spille spill på TV-en.
Grafikk
Gir optimal bildekvalitet for visning av grafikk.
Tilbakestill
Tilbakestiller alle “Bilde” -innstillingene til fabrikkinnstillinger, unntatt “Valgt
inngang”, “Bildemodus” og “Avanserte innstillinger”.
Bakgr.lys
Justerer lysstyrke på bakgrunnsbelysningen.
Kontrast
Øker eller reduserer bildekontrasten.
Lysstyrke
Gjør bildet lysere eller mørkere.
Farge
Øker eller reduserer fargeintensiteten.
Fargetone
Øker eller reduserer de grønne og de røde fargetonene.
~
• “Fargetone” kan kun justeres for NTSC-fargesignaler (f.eks. videokassetter fra
USA).
Fargetemperatur
Justerer hvitfargen i bildet.
Kjølig
Gir hvitfarger en blå tone.
Nøytral
Gir hvitfarger en nøytral tone.
Varm 1/Varm 2
Gir hvitfargene en rød tone. “Varm 2” gir en rødere tone enn
“Varm 1”.
z
• “Varm 1” og “Varm 2” er ikke tilgjengelige når “Bildemodus” er innstilt på
“Dynamisk” (eller på “Foto-Vivid”).
Skarphet
Gjør bildet skarpere eller mykere.
Støyreduksjon
Reduserer støynivået i bildet (snø på bildet).
MPEG støyreduksjon Reduserer bildestøyen i MPEG-komprimerte bilder. Dette er effektivt når du ser på
en DVD eller digital sending.
Motionflow
Gir mykere bildebevegelse og reduserer flekker i bildet.
Høy
Gir mykere bildebevegelse for f.eks. filmbasert innhold.
Standard
Gir mykere bildebevegelse. Bruk denne innstillingen for
standard bruk.
Av
Bruk denne innstillingen når “Høy” eller “Standard” innstillingene medfører støy.
~
• Avhengig av videofilmen, kan det hende at du ikke ser effekten visuelt, selv om
du har endret innstillingen.
30 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\090MEN.fm
Filmmodus
masterpage:Left
Gir forbedret bildebevegelse når du spiller DVD- eller videobilder som er tatt på
film og reduserer flekker og korning i bildet.
Auto 1
Gir mykere bildebevegelse enn det originale filmbaserte
innholdet. Bruk denne innstillingen for standard bruk.
Auto 2
Gir det originale filmbaserte innholdet som det er.
Av
~
• Hvis bildet inneholder uregelmessige signaler eller for mye støy, blir
“Filmmodus” slått av automatisk, selv om du har valgt “Auto 1” eller “Auto 2”.
Avanserte
innstillinger
Gjør at du kan foreta “Bilde” -innstillingene mer detaljert. Disse innstillingene er
ikke tilgjengelige når “Bildemodus” er innstilt på “Dynamisk” (eller på “FotoVivid”).
Tilbakestill
Tilbakestiller alle avanserte innstillinger til
fabrikkinnstillingene.
Sortnivåkorrige- Forsterker sorte områder i bildet for sterkere kontrast.
ring
Justerer “Bakgr.lys” og “Kontrast” automatisk til de mest
egnede innstillingene i forhold til lysstyrken på skjermen.
Denne innstillingen er spesielt effektiv for mørke bildescener
og øker kontrastforskjellene i de mørkere bildescenene.
Gamma
Justerer balansen mellom lyse og mørke områder i bildet.
Automatisk
lysbegrensning
Reduserer skimmer i scener der hele skjermen er helt hvit.
Fremhev hvitt
Fremhever hvite farger.
Ekte farger
Gjør fargene mer levende.
Hvitbalanse
Justerer temperaturen i hver farge.
~
• I digital modus brukes bildeinnstillingene uavhengig for HD (High-definition) og SD (Standard-definition) bilder for å optimere hver signalkvalitet.
Lyd
Valgt inngang
Lydmodus
Gir deg mulighet til å velge om du vil bruke de vanlige innstillingene eller foreta
dine egne innstillinger for den inngangen som du ser på akkurat nå.
Vanlig
Aktiverer vanlige innstillinger på alle innganger der “Valgt
inngang” er innstilt på “Vanlig”.
Navn på aktuell
inngang (f.eks.
AV1)
Gir deg mulighet til å foreta egne innstillinger for inngangen.
Stiller inn en lydmodus. “Lydmodus” inkluderer alternativer som er best egnet for
både videofilmer og fotos. Alternativene som kan velges varierer, avhengig av
hvilke scenevalg-innstillinger som er gjort.
Dynamisk
Forbedrer lyden i diskant og bass.
Standard
For standardlyd. Anbefales for hjemmeunderholdning.
Tydelige
stemmer
Gjør stemmene tydeligere.
Tilbakestill
Tilbakestiller alle “Lyd” -innstillingene til fabrikkinnstillinger, unntatt “Valgt
inngang”, “Lydmodus” og “Flerspråklig lyd”.
Diskant
Justerer høyfrekvente lyder.
(Fortsatt)
31 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Bruke meny-funksjonene
Avansert
kontrastkorr.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\090MEN.fm
masterpage:Left
Bass
Justerer lavfrekvente lyder.
Balanse
Fordeler lydstyrken på venstre og høyre høyttaler.
Auto volumjust.
Holder konstant volumnivå ved alle programmer og reklameinnslag (lyden er ofte
høyere ved reklameinnslag enn ved programmer).
Volumforstilling
Justerer volumnivået i den aktuelle inngangen relativt til andre innganger, når
“Valgt inngang” er innstilt på det aktuelle inngangsnavnet (f.eks. AV1).
Surround
Gjør at du kan velge egnet surround-effekt i forhold til TV-ens programgenre
(film, sport, musikk osv.) eller videospill.
Alternativene som kan velges, varierer i forhold til “Scenevalg” -innstillingene.
S-FORCE Front
Surround
Gir surround-effekter som gjør at du kan nyte den surroundlyden som skapes av systemer med flere kanaler bare med to
innvendige TV-høyttalere.
Kino
Gir surround-effekter på samme måte som ved høygraderte
systemer som man finner i en kino.
Musikk
Gir surround-effekt som om du er omgitt av lyder som i en
musikkhall.
Sport
Gir surround-effekt som om du ser på en virkelig sportskamp.
Spill
Gir surround-effekt som forbedrer spillelyden.
Av
Konverterer og gjengir kanals -lyd. Hvis det foreligger andre
lydformater, gjengis den opprinnelige lyden.
Juster nivå på
stemme
Justerer lydnivået på menneskelig stemme. Hvis for eksempel stemmen til en
nyhetsoppleser er uklar, kan du skru opp denne innstillingen og gjøre stemmen
høyere. På samme måte kan du skru ned denne innstillingen for å dempe stemmen
til kommentatoren når du ser på en sportssending.
Lydforbedrer
Forbedrer høyfrekvente lyder.
Sound Booster
Produserer en rikere lyd for bedre virkning, ved å fremheve lydene i diskant og
bass.
Flerspråklig lyd
Stiller inn lyden fra høyttaleren for et program som sendes i stereo eller med to
språk.
Stereo/Mono
For stereosending.
A/B/Mono
For program som sendes i to språk, velg “A” for lydkanal 1,
“B” for lydkanal 2 eller “Mono” for monokanal, hvis
tilgjengelig.
~
• For annet utstyr som er koblet til TV-en, still inn “Flerspråklig lyd” på “Stereo”,
“A” eller “B”.
Skjermkontroll (for andre innganger enn en PC)
Valgt inngang
Skjermformat
Gir deg mulighet til å velge om du vil bruke de vanlige innstillingene eller foreta
dine egne innstillinger for den inngangen som du ser på akkurat nå.
Vanlig
Aktiverer vanlige innstillinger på alle innganger der “Valgt
inngang” er innstilt på “Vanlig”.
Navn på aktuell
inngang (f.eks.
AV1)
Gir deg mulighet til å foreta egne innstillinger for inngangen.
Se “Endre Skjermformat manuelt” (side 15).
32 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\090MEN.fm
masterpage:Left
Autoformat
Endrer “Skjermformat” automatisk for å passe til sendesignalet. Hvis du vil bruke
den innstillingen som du spesifiserte i “Skjermformat”, velger du “Av”.
4:3 standard
Stiller inn standard skjermbildeformat for sendinger på 4:3.
Bildestørrelse
Smart
Viser sendinger på vanlig format (4:3) med en imitert
bredformateffekt.
4:3
Viser sendinger på vanlig format (4:3) i den korrekte
proporsjonen.
Av
Bruker den innstillingen som du spesifiserte i
“Skjermformat”.
Justerer skjermbildeområdet.
Auto
Slår automatisk over på det best egnede skjermbildeområdet.
+1
Viser bildene i original størrelse.
Normal
Viser bildene i anbefalt størrelse.
-1/-2
Forstørrer bildet slik at kantene er utenfor skjermområdet.
~
• Disse alternativene kan endre seg i forhold til hvilken inngang som vises..
H Skift
Justerer den horisontale bildeposisjonen.
V Skift
Justerer den vertikale bildeposisjonen når “Skjermformat” er innstilt på “Smart”,
“Zoom” eller “14:9”.
V Størrelse
Justerer vertikal bildestørrelse når “Skjermformat” er innstilt på “Smart”.
Auto innstilling
Justerer skjermbildets posisjon, bildets fase og pixelskarphet automatisk når TV-en
mottar et inngangssignal fra den tilkoblede PC-en.
z
• “Auto innstilling” fungerer muligens ikke helt bra med visse inngangssignaler. I
så fall kan du justere “Fase”, “Pixelskarphet”, “H Skift” og “V Skift” manuelt.
Tilbakestill
Tilbakestiller alle PC-skjerminnstillinger til fabrikkinnstillinger.
Fase
Justerer fasen når skjermen flakker.
Pixelskarphet
Justerer pixelskarpheten når bildet har uønskede, vertikale striper.
H Skift
Justerer den horisontale bildeposisjonen.
V Skift
Justerer den vertikale bildeposisjonen.
Skjermformat
Stiller inn “Skjermformat” for visning av bilder fra PC-en din.
Normal
Viser bildet i opprinnelig størrelse.
Full 1
Forstørrer bildet til å fylle det vertikale skjermområdet, mens
opprinnelige proporsjoner opprettholdes.
Full 2
Forstørrer bildet til å fylle hele skjermområdet.
Videoinnstillinger
Fargesystem
Stiller inn fargesystemet (“Auto”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58” eller
“NTSC4.43”) i samsvar med inngangssignalet fra inngangskilden.
33 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Bruke meny-funksjonene
Skjermkontroll (for PC-inngang)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\090MEN.fm
masterpage:Left
Lydinnstillinger
Høyttaler
Lyd ut
Hodetelefoninnstillinger
Optisk ut
TV-høyttaler
Slår på og gjengir lyden på TV-en fra høyttalerne på TV-en.
Lydanlegg
Slår av høyttalerne på TV-en og gjengir lyden fra TV-en fra
eksternt lydutstyr som er koblet til lydutgangenes kontakter/
plugger på TV-en.
Variabel
Når du bruker et eksternt lydanlegg, kan volumgjengivelsen
fra lydutgangen kontrolleres fra TV-ens fjernkontroll.
Fast
Lydutgangen på TV-en er fiksert. Bruk lydmottakerens
volumkontroll for å justere volumet (og andre lydinnstilinger)
gjennom lydanlegget ditt.
i
Slår TV-ens innebygde høyttalere på/av når du kobler
Hodetelefonbryter hodetelefoner til TV-en.
i Volum
Justerer volumet på hodetelefonene når “i
Hodetelefonbryter” er innstilt på “Av”.
i Flerspråklig
lyd
Stiller inn lyden fra hodetelefonene for en tospråklig sending.
Stiller inn lydsignalet som gjengis fra DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) pluggen på TV-en. Still inn på “Auto” når tilkoblet utstyr er kompatibelt med
Dolby Digital. Still inn på “PCM” når tilkoblet utstyr ikke er kompatibelt med
Dolby Digital.
Innstilling
USB-autostart
TV-en starter avspillingen av foto automatisk når TV-en slås på og et digitalt
fotoapparat eller annen enhet med lagrede fotofiler er koblet til USB-porten og
deretter blir slått på.
~
• Avspillingen starter ikke automatisk hvis TV-en blir slått på etter at et digitalt
fotoapparat eller annen enhet er blitt koblet til USB-porten.
Hurtigstart
TV-en slår seg på raskere enn vanlig når du slår den på med fjernkontrollen. Men
strømforbruket i hvilemodus er omtrent 20 W høyere enn vanlig. Opptil 3 av 5
tidssoner kan innstilles.
34 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\090MEN.fm
AV-forvalg
Tildeler et ikon eller et navn til utstyr som er koblet til kontaktene/pluggene på
siden eller bak. Ikonet og navnet vises kort på skjermen når du velger utstyret.
1 Trykk på F/f for å velge ønsket inngangskilde, trykk så på .
Dropp AV-inng.
2
Bruker forinnstilt tekst for å tildele et navn til tilkoblet utstyr.
Gir deg mulighet til å opprette din egen tekst når du velger
“Endre”.
Endre
Gir deg mulighet til å redigere navnet i
redigeringsskjermbildet og velge riktig ikon.
Stiller inn et inngangssignal gjennom kontakten som er merket
bak på TV-en.
/
/
AV2
Auto
Skifter automatisk mellom signalene til RGB-inngang, Svideo-inngang, kompositt videoinngang i forhold til
inngangssignalet.
RGB
Mottar RGB-signalet.
S Video
Mottar S-videosignal.
Kompositt
Mottar kompositt videosignal.
Bruke meny-funksjonene
Lyd/bilde ut av AV2
For hver inngang innstilles det om den skal vises i Homemenyen eller i en liste over innganger som vil komme til syne
når du trykker på
.
Auto
Viser ikonet og navnet kun når utstyret er tilkoblet (unntatt
for AV1 eller AV2 -innganger).
Vis alltid
Viser alltid ikonet og navnet uansett om utstyret er tilkoblet
eller ikke.
Hopp over
Viser ikke ikonet og navnet selv om utstyret er tilkoblet.
Trykk på g for å tildele ikon og navn.
Navn på AVinng.
AV2 inngang
masterpage:Left
Stiller inn et signal som sendes ut av
/
/
AV2 -kontakten. Hvis du
kobler en videospiller eller annet opptaksutstyr til
/
/
AV2 -kontakten,
kan du ta opp utgangssignalet fra annet utstyr som er koblet til TV-en.
~
• Denne funksjonen kan være begrenset i forhold til hvilken inngang som vises.
HDMI-innstilling
TV
Sender ut TV-kringkastingssignaler.
AV1
Sender ut signaler fra utstyr som er koblet til
kontakten.
/
AV3
Sender ut signaler fra utstyr som er koblet til
kontakten.
AV3 -
Auto
Sender ut det som vises på skjermen (unntatt signaler fra
COMPONENT IN, HDMI IN1, 2, 3 eller 4 og PC IN
-kontakter).
AV1 -
/
/
Gjør det mulig for TV-en å kommunisere med utstyr som er kompatibelt med
Kontroll for HDMI -funksjonen og koblet til HDMI-kontaktene/pluggene på TVen. Merk at kommunikasjonsinnstillingene også må være foretatt på det tilkoblede
utstyret.
Kontroll for
HDMI
Stiller inn om handlingene på TV-en skal knyttes til tilkoblet
utstyr som er kompatibelt med Kontroll for HDMI. Når den
er innstilt på “På”, er følgende funksjoner tilgjengelige.
Hvis det spesielle Sony-utstyret som er kompatibelt med
Kontroll for HDMI er tilkoblet, blir denne innstillingen
automatisk overført på tilkoblet utstyr når “Kontroll for
HDMI” er innstilt på “På” med TV-en.
Enheter
automatisk av
Når denne er innstilt på “På”, slår tilkoblet utstyr som er
kompatibelt med Kontroll for HDMI seg av når du slår av
TV-en.
(Fortsatt)
35 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\090MEN.fm
masterpage:Left
TV på
automatisk
Når denne er innstilt på “På”, slår TV-en seg på når du slår på
det tilkoblede utstyret som er kompatibelt med Kontroll for
HDMI.
Mottaker-boks
kontroll
Hvis innstilt på “Avansert” kan du velge en kanal som er
innstilt av tilkoblet utstyr ved hjelp av TV-ens fjernkontroll.
HDMI-enhetsliste Viser en liste over tilkoblet utstyr som er kompatibelt med
Kontroll for HDMI.
~
• Du kan ikke bruke “Kontroll for HDMI” hvis TV-handlingene er knyttet til
handlingene på et lydanlegg som er kompatibelt med Kontroll for HDMI.
Automatisk
grunninnstilling
Du kan kjøre den grunnleggende Innstilling som ble vist første gangen du koblet til
TV-en og velge språk og land/region eller stille inn inn alle tilgjengelige kanaler
igjen.
Selv om du foretok alle innstillingene den første gangen du koblet til TV-en, kan
det hende at du må endre innstillingene etter flytting eller for å søke etter kanaler
som nylig er blitt tilgjengelige.
Språk
Stiller inn det språket som menyene skal være på i skjermbildene.
Produktinformasjon
Viser TV-ens produktinformasjon.
Fabrikkinnstillinger
Tilbakestiller alle innstillingene til fabrikkinnstillinger, unntatt for “Favoritt” og
programinnstilte data. Når denne prosessen er fullført, vises den opprinnelige
innstillingsskjermen. Når autoinnstilling i grunnleggende oppsett er fullført,
tilbakestilles innstillingene som ikke er blitt nullstilt av “Fabrikkinnstillinger”. For
å opprettholde innstillingene, hopper du over “Automatisk kanalinnstilling”.
Analog innstilling
Programlistevisning
Velg “Av” for å skjule listen over analoge kanaler fra XMB™ (XrossMediaBar).
Direktevalg
Når “Direktevalg” er innstilt på “På”, kan du velge en analog kanal med en
forinnstilt nummerknapp (0 – 9) på fjernkontrollen.
~
• Når “Direktevalg” er innstilt på “På”, kan du ikke velge kanalnumre fra 10 og
over ved å legge inn to tall på fjernkontrollen.
Innstill favoritt
Legger til kanaler i en favorittliste.
For å tilbakestille favorittkanalene, velg “– – –”.
Automatisk
kanalinnstilling
Stiller inn alle tilgjengelige analoge kanaler.
Du kan stille inn TV-en på nytt etter flytting eller søke etter kanaler som nylig er
blitt tilgjengelige.
Kanalsortering
Endrer rekkefølgen på analoge kanaler som er lagret i TV-en.
1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil flytte til den nye posisjonen,
trykk så på .
2 Trykk på F/f for å velge den nye posisjonen for kanalen, og trykk så på .
36 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\090MEN.fm
masterpage:Left
Programnavn
Tildeler et kanalnavn som du velger selv, opptil fem bokstaver eller tall. Navnet
vises kort på skjermen når du velger kanalen. (Et kanalnavn blir vanligvis hentet
automatisk fra Tekst (hvis tilgjengelig)).
1 Trykk på F/f for å velge den kanalen som du vil navngi, trykk så på .
2 Trykk på F/f for å velge ønsket bokstav eller tall (“_” for tomrom), trykk så
på g.
Hvis du legger inn feil tegn
Trykk på G/g for å velge det tegnet som var feil. Trykk så på F/f for å velge
korrekt tegn.
3 Gjenta trinn 2 til du er ferdig med å legge inn navnet.
4 Trykk på for å forlate navngivningsprosedyren.
Intelligent bilde
På med indikator Reduserer bildestøyen automatisk. Signalnivå-linjen vises
når kanalen endres eller skjermen skifter fra en
inngangsskjerm til et TV-program.
Manuell innstilling
På
Reduserer bildestøyen automatisk.
Av
Slår av “Intelligent bilde”-funksjonen.
Trykk på PROG +/– for å velge programnummeret før du velger “Tekst”, “AFT”,
“Lydfilter”, “Hopp over”, “Dekoder” eller “LNA” for å forinnstille en kanal. Du
kan ikke velge et programnummer som er innstilt på “Hopp over” (side 38).
Gjør at du kan forinnstille programkanaler manuelt.
1 Trykk på F/f for å velge “Program”, trykk så på .
2 Trykk på F/f for å velge det programnummeret som du
vil stille inn manuelt (hvis du stiller inn en videospiller,
velg kanal 00), trykk så på .
3 Trykk på F/f for å velge “System”, trykk så på .
4 Trykk på F/f for å velge ett av følgende systemer for
TV-kringkasting, trykk så på .
B/G: for land/regioner i Vest-Europa
I: for Storbritannia
D/K: for land/regioner i Øst-Europa
L: for Frankrike
5 Trykk på F/f for å velge “Kanal”, trykk så på .
6 Trykk på F/f for å velge “S” (for kanaler via kabel)
eller “C” (for kanaler via vanlig antenne), trykk så på g.
7 Slik stiller du inn kanalene:
Hvis du ikke kjenner kanalnummeret (Frekvens)
Trykk på F/f for å søke etter neste tilgjengelige kanal.
Når en kanal blir funnet, stopper søket. Trykk på F/f
hvis du vil fortsette å søke.
Hvis du kjenner kanalnummeret (Frekvens)
Bruk nummerknappene til å velge kanalnummeret for
senderen som du vil stille inn eller kanalnummeret for
videospilleren.
8 Trykk på for å hoppe til “Bekreft”, trykk så på .
Gjenta fremgangsmåten over for å forinnstille andre
kanaler manuelt.
Tekst
Tildeler et navn som du velger selv til den valgte kanalen.
Dette navnet vises kort på skjermen når du velger kanalen.
Følg trinnene 2 til 4 i “Programnavn” for å legge inn tegn
(side 37).
AFT
Gjør at du kan fininnstille den valgte kanalen manuelt for å
forsøke å bedre bildekvaliteten.
Når du har valgt “På”, gjøres fininnstillingene automatisk.
(Fortsatt)
37 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Bruke meny-funksjonene
Program/
System/Kanal
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\090MEN.fm
Lydfilter
masterpage:Left
Forbedrer lyden for enkeltkanaler ved eventuelle forstyrrelser
i monosendinger (vanligvis innstilt på “Av”).
~
• Du kan ikke motta to-kanal-lyd når “Lav” eller “Høy” er
valgt.
Hopp over
Hopper over ubrukte analoge kanaler når du trykker på
PROG +/– for å velge kanaler. Hvis du vil velge en kanal
som er innstilt slik at det blir hoppet over den, bruk
tilsvarende nummerknapper.
LNA
Forbedrer bildekvaliteten til kanalen (støy på bildet) når
kringkastingssignalet er svært svakt.
Bekreft
Lagrer endringer som du har gjort i “Manuell innstilling” innstillingene.
Digital innstilling
Oppsett for teksting
Lydinnstilling
Innstillinger for
teksting
Hvis innstilt på “Nedsatt hørsel”, vises noen symboler
sammen med tekstingen som ekstra hjelp for
hørselshemmede (dersom slike symboler er tilgjengelige).
Foretrukket
språk
Gjør at du kan velge hvilket språk tekstingen skal være på.
Lydtype
Skifter til kringkasting for hørselshemmede når du velger
“Nedsatt hørsel”.
Foretrukket
språk
Stiller inn det språket som et program skal være på. Noen
digitale kanaler kan sende mange lydspråk for et program.
Synstolkning
Gir lyd for synshemmede (tale) av visuell informasjon,
dersom slik informasjon er tilgjengelig.
Miksenivå
Justerer utgangsnivåene for TV-ens hovedlyd og
“Synstolkning” for synshemmede.
Dynamisk
område
Kompenserer for forskjeller i lydnivået mellom ulike kanaler
(gjelder kun for Dolby Digital lyd).
~
• Det kan hende at effekten ikke fungerer eller at den varierer
i forhold til programmet uavhengig av “Dynamisk område”
-innstillingen.
Digital søking
MPEG-lydnivå
Justerer lydnivået på MPEG-lyden.
Automatisk
kanalinnstilling
Innstiller tilgjengelige digitale kanaler.
Du kan stille inn TV-en på nytt etter flytting eller søke etter
kanaler som nylig er blitt tilgjengelige.
38 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\090MEN.fm
masterpage:Left
Kanalsortering
Gjør at du kan fjerne eller endre rekkefølgen på digitale
kanaler som er lagret på TV-en.
1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil fjerne eller
flytte til en ny posisjon.
2 Fjern eller endre rekkefølgen for de digitale kanalene
som følger:
Fjerne en digital kanal
Trykk på . Etter at en bekreftelsesmelding vises, trykk
på G for å velge “Ja”, trykk så på .
Endre rekkefølgen på de digitale kanalene
Trykk på g, trykk så på F/f for å velge den nye
posisjonen for kanalen, og trykk på G.
3 Trykk på
RETURN.
Manuell
kanalinnstilling
Innstiller de digitale kanalene manuelt. Denne funksjonen er
tilgjengelig når “Automatisk kanalinnstilling” er innstilt på
“Egen Antenne”.
1 Trykk på nummerknappene for å å få tilgang til det
kanalnummeret som du vil stille inn, eller trykk på F/f.
2 Når de tilgjengelige kanalene er funnet, trykk på F/f for
å velge den kanalen du vil lagre, trykk så på .
3 Trykk på F/f for å velge det kanalnummeret som du vil
lagre den nye kanalen under, og trykk så på .
Gjenta fremgangsmåten over for å stille inn andre kanaler.
LNA
Forbedrer bildekvaliteten til kanalen (støy på bildet) når
kringkastingssignalet er svært svakt.
Viser skjermbildebakgrunnen mens du lytter til en radiokanal. Du kan velge farge
på skjermbildebakgrunnen, vise en tilfeldig farge eller vise en lysbildevisning (side
21, 26). For å avbryte skjermbildebakgrunnen for et øyeblikk, trykker du på en
vilkårlig knapp.
Tilgangskontroll
Setter aldersbegrensning på programtitting. For å vise et program som er
klassifisert for en alder over den som du har spesifisert som laveste alder, må du
legge inn korrekt PIN-kode.
PIN-kode
Legg inn PIN-koden for å aktivere “Tilgangskontroll”. Du kan også endre PINkoden.
z
• PIN-koden 9999 blir alltid akseptert.
Teknisk innstilling
Auto
tjenesteoppdat.
Får TV-en til å oppdage og lagre nye digitale tjenester etter
hvert som de blir tilgjengelige.
Systemoppdatering
Får TV-en til automatisk å motta programvareoppdateringer,
fritt gjennom den antennen/kabelen du bruker (hvis omfattet
av dette). Vi anbefaler at du lar innstillingen alltid stå på
“På”.
Systeminformasjon
Viser aktuell programvareversjon og signalnivå.
Tidssone
Gir deg mulighet til manuelt å velge den tidssonen du
befinner deg i dersom den er en annen enn standard
tidssoneinnstilling for ditt land/din region.
Automatisk
sommertid
Velg “På” for å skifte automatisk mellom sommertid og
vintertid i samsvar med kalenderen.
Tjeneste
tilpasning
Velg “På” for automatisk å endre kanal når
kringkastingsstasjonen endrer overføring av det programmet
du ser på til en annen kanal.
(Fortsatt)
39 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Bruke meny-funksjonene
Radio visning
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\090MEN.fm
masterpage:Left
Oppsett av CA-modul Gir tilgang til en betal-TV-tjeneste (PPV) når du har mottatt et CAM-kort
(Conditional Access Module) og et seerkort. Se plasseringen av
(PCMCIA) kontakt (side 18).
Nettverksinnstilling
Nettverk
Innstillinger for
IP-adresse
Manuell
Gjør at du kan foreta nettverksinnstillingene i samsvar med
nettverksomgivelsene dine.
DHCP (manuell DNS)
Oppretter nettverksinnstillingene automatisk, unntatt for
DNS-serverinnstillinger. Du kan innstille DNS-innstillingene
manuelt.
DHCP (DNS-automatisk)
Oppretter nettverksinnstillingene automatisk gjennom
ruterens eller Internett-tjeneste-tilbyderens dynamiske
vertkonfigurasjonsprotokoll for serverfunksjon.
Test
Diagnostiserer om nettverket er tilkoblet korrekt.
IP-adresse/
Nettverksmaske/
Standard
gateway/Primær
DNS/Sekundær
DNS
Du må konfigurere hvert element når “Manuell” er valgt i
“Innstillinger for IP-adresse”.
Når “DHCP (manuell DNS)” er valgt, pass på å legge inn
“Primær DNS” og “Sekundær DNS” serveradressene
manuelt.
MAC-adresse
Viser “MAC-adresse”, som er en fast, globalt unik
identifsering av nettverksenheten.
Innstillinger for
visning av server
Viser tilkoblet serverliste og gjør det mulig for deg å velge den serveren som du vil
vise i Home-menyen.
Serverdiagnostikk
Diagnostiserer om TV-en kan kobles til hver server på hjemmenettverket.
Renderer-funksjon
Gjør det mulig å spille av foto/musikk/video-filer på TV-en gjennom andre
kontrollenheter på nettverket, som f.eks. et digitalt fotoapparat eller en
mobiltelefon.
Renderertilgangskontroll
Gjør at du kan spesifisere den tilgjengelige kontrollenheten til TV-en. Når
innstillingen er på “På”, kan du spille av Foto/Musikk/Video -filer på TV-en med
kontrollenheten.
Renderer-innstilling
Automatisk
Gjør at du kan velge om du vil tillate automatisk tilgang til
tilgangsrettighet TV-en når en nettverksenhet har tilgang til TV-en for første
gang.
Renderer-navn
Gir deg mulighet til å stille inn navnet på den TV-en som skal
vises på kontrollenheten.
40 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\100ADD.fm
masterpage:Left
Tilleggsinformasjon
Installere tilbehøret (veggmonteringsbrakett)
Til kunden:
Av grunner som gjelder sikkerheten og beskyttelse av produktet, anbefaler Sony på det sterkeste at
du får TV-en din installert av en Sony-forhandler eller lisensiert partner. Ikke prøv å installere TVen selv.
Til Sony-forhandlere og partnere:
Ta fullstendig hensyn til sikkerheten under installasjon, regelmessig vedlikehold og inspeksjon av
dette produktet.
TV-en kan installeres med SU-WL100 veggmonteringsbrakett (selges separat).
• Les bruksanvisningen som følger med veggmonteringsbraketten, slik at installasjonen blir utført
korrekt.
• Les mer i “Demontere sokkelen fra TV-en” (side 6).
• Les mer i “TV-ens monteringsmål” (side 42).
• Les mer i “Plasseringsdiagram/tabell for krok” (side 42).
~
• Plasser TV-en på sokkelfoten når monteringskroken sikres.
Skrue
(+PSW4 × 12)
Monteringskrok
Tilleggsinformasjon
Det kreves tilstrekkelige fagkunnskaper for å kunne installere dette produktet, særlig for å
bestemme tykkelsen på den veggen som skal bære vekten av TV-en. Sørg for at du overlater til
en Sony-forhandler eller lisensiert partner å feste dette produktet til veggen. Ta korrekt hensyn
til sikkerheten under installasjonen. Sony er ikke ansvarlig for eventuell skade eller personskade
som kan oppstå dersom produktet ikke behandles på korrekt måte eller dersom produktet
installeres feil.
(Fortsatt)
41 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\100ADD.fm
masterpage:Left
TV-ens monteringsmål
Skjermens midtre punkt.
Enhet: cm
Skjermens mål
Lengde for hver monteringsvinkel
Skjermens
midtre mål
Vinkel (0°)
Vinkel (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
58,6
37,8
13,3
32,4
14,1
23,0
36,3
32,6
Tallene i tabellen over kan variere noe i forhold til installasjonen.
ADVARSEL
Veggen som TV-en skal monteres på, skal være i stand til å bære en vekt som tilsvarer minst fire ganger TVens vekt. Se etter i “Spesifikasjoner” (side 43) for vekten.
Plasseringsdiagram/tabell for krok
Plassering av kroker
Når TV-en monteres på en sokkelbrakett.
a
b
Plassering av kroker
b
42 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\100ADD.fm
masterpage:Left
Spesifikasjoner
System
Skjermsystem
LCD (“Liquid Crystal Display” = skjerm med flytende krystaller)
TV-system
Analog: Avhengig av hvilket land/hvilken region du velger: B/G/H, D/K, L, I
Digital: DVB-T/DVB-C
Farge/Bilde-system
Analog: PAL, PAL60 (kun bildeinngang), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (kun bildeinngang)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Kanaldekning
Analog: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digital: VHF/UHF
Lydutgang
5W+5W
Inngangs-/utgangsplugger
Antennekabel
/
AV1
/
/
75 ohm ekstern terminal for VHF/UHF
21-pinners scartkontakt (CENELEC-standard) inkludert lyd/bilde-inngang, RGB-inngang og TV lyd/
bilde-utgang.
AV2
COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN1, 2, 3, 4
21-pinners scart-kontakt (CENELEC standard) inkludert lyd/bilde-inngang, RGB -inngang og valgbar lyd/
bilde-utgang.
Støttede formater: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3V negativ synk/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
Lydinngang (phonoplugger)
Bilde: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd: Tokanals lineær PCM: 32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bits, Dolby Digital
Analog lydinngang (miniplugg) (kun HDMI IN1)
PC-inngang (side 44)
AV3
Bildeinngang (phonoplugg)
AV3
Lydinngang (phonoplugger)
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Digital optisk plugg (Tokanals lineær PCM, Dolby Digital)
Lydutgang (phonoplugger)
PC IN
PC-inngang (D-sub 15-pinners) (side 44)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ikke-synk på grønt/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
PC-lydinngang (miniplugg)
Hodetelefonplugg
CA-modul (Conditional Access Module)-kontakt
LAN
10BASE-T/100BASE-TX-kontakt (avhengig av nettverkets driftsmiljø kan tilkoblingshastigheten variere.
10BASE-T/100BASE-TX-kommunikasjonsområde og kommunikasjonskvalitet garanteres ikke for denne
TV-en.)
43 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Tilleggsinformasjon
USB-port
i
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\100ADD.fm
masterpage:Left
Strøm og annet
Strømtilførsel
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Skjermstørrelse (målt
diagonalt)
22 tommer / ca. 55 cm
Skjermoppløsning
1 366 punkter (horisontalt) × 768 linjer (vertikalt)
Strømforbruk i “Hjemme”/ 37 W
“Standard” modus
i “Butikk”/
“Dynamisk”
-modus
45 W
Strømforbruk i hvilemodus* 0,37 W (17 W når “Hurtigstart” er innstilt på “På”)
Medfølgende tilbehør
Se “Kontroller tilbehøret” (side 4).
Tilleggsutstyr Veggmonteri SU-WL100
ngsbrakett
Mål (ca.) (b × h × d)
med sokkel
58,6 x 39,8 x 15,6 cm
uten sokkel
58,6 x 37,8 x 9,0 cm
Vekt (ca.)
med sokkel
7,0 kg
uten sokkel
6,5 kg
*Spesifisert strømforbruk i hvilemodus nås etter at TV-en har avsluttet nødvendige interne prosesser.
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Referansetabell over PC-inngangssignal for
Oppløsning
Signaler
Horisontal
(Pixel)
640
VGA
640
720
800
SVGA
800
1024
XGA
1024
1024
WXGA
1280
1280
1280
1360
× Vertikal
(Linje)
×
480
×
480
×
400
×
600
×
600
×
768
×
768
×
768
×
720
×
768
×
768
×
768
PC og HDMI IN 1, 2, 3, 4
Horisontal
frekvens (kHz)
31,5
37,5
31,5
37,9
46,9
48,4
56,5
60,0
45,0
47,4
47,8
47,7
Vertikal frekvens Standard
(Hz)
60
VESA
75
VESA
70
VESA
60
VESA
75
VESA
60
VESA
70
VESA
75
VESA
60
EIA
60
VESA
60
VESA
60
VESA
~
• Denne TV-ens PC-inngang støtter ikke synk på grønt eller sammensatt synk (Composite Sync).
• Denne TV-ens PC-inngang støtter ikke sammensatte signaler.
• For best bildekvalitet anbefales det å bruke signalene i tabellen over med en 60 Hz vertikal frekvens
(uthevet).
44 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\100ADD.fm
masterpage:Left
Feilsøking
Kontroller om indikatoren 1 (hvilemodus) blinker rødt.
Når indikatoren 1 (hvilemodus) blinker
Selvdiagnosefunksjonen er aktivert.
1 Tell hvor mange ganger indikatoren 1 (hvilemodus) blinker mellom hver to-sekunders pause.
Indikatoren blinker for eksempel tre ganger, så blinker den ikke i to sekunder, så blinker den
tre ganger igjen.
2 Trykk på 1 på TV-en for å slå den av, trekk støpselet ut av stikkontakten, og informer
forhandleren din eller Sony servicesenter om hvor mange ganger indikatoren blinker (antall
blink).
Når indikatoren 1 (hvilemodus) blinker
1 Kontroller punktene i tabellene nedenfor.
2 Hvis problemet vedvarer, bør du la en kvalifisert tekniker utføre service på TV-en.
Symptom
Forklaring/løsning
Bilde
Ikke noe bilde (mørk skjerm) • Kontroller antenne-/kabeltilkoblingen.
og ingen lyd.
• Sett støpselet til TV-en i stikkontakten, og trykk på 1 på TV-en.
• Hvis indikatoren 1 (hvilemodus) lyser rødt, trykk på "/1.
Ikke noe bilde eller ikke noen • Trykk på
for å vise listen over innganger, velg så ønsket inngang.
menyinformasjon fra utstyr
• Kontroller forbindelsen mellom tilleggsutstyret og TV-en.
som er koblet til
scartkontakten kommer til
syne på skjermen.
• Kontroller antenne-/kabeltilkoblingen.
• Kontroller antennens plassering og retning.
Bare snø og støy vises på
skjermen.
• Kontroller om antennen er knekket eller bøyd.
• Kontroller om antennen har nådd slutten på den forventede levetiden (35 år ved bruk under vanlige forhold, 1-2 år ved sjøen).
Støy på bildet eller lyden når
du ser på en TV-kanal.
• Juster “AFT” (Automatisk fininnstilling) for å oppnå bedre bildemottak
(side 37).
Små svarte og/eller lyse
punkter vises på skjermen.
• Skjermen består av bildepunkter. Små svarte og/eller lyse punkter
(bildepunkter/piksler) på skjermen betyr ikke at noe er feil.
Bildekonturene er forvrengt.
• Velg “Standard” eller “Av” i “Motionflow” (side 30).
• Endre aktuell innstilling av “Filmmodus” til andre innstillinger
(side 31).
Bildet vises ikke i farger.
• Velg “Tilbakestill” (side 31).
Bildet fra utstyr som er koblet • Kontroller forbindelsene til
COMPONENT IN-kontaktene og
til
COMPONENT IN kontroller om hver kontakt sitter godt inne i kontaktåpningen.
kontaktene vises ikke i farger
eller vises i uregelmessige
farger.
(Fortsatt)
45 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Tilleggsinformasjon
Doble bilder eller ekkobilder
kommer til syne.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\100ADD.fm
Symptom
masterpage:Left
Forklaring/løsning
Ikke noe bilde fra tilkoblet
utstyr kommer til syne på
skjermen.
• Slå det tilkoblede utstyret på.
• Kontroller kabelforbindelsen.
• Trykk på
for å vise listen over innganger, velg så ønsket inngang.
• Sett minnekortet eller annen lagringsenhet korrekt inn i det digitale
fotoapparatet.
• Sett inn i det digitale fotoapparatet et minnekort eller annen
lagringsenhet som er formattert i samsvar med bruksanvisningen som
fulgte med fotoapparatet.
• Drift garanteres ikke for alle USB-enheter. Dessuten varierer driften i
forhold til egenskapene i den USB-enheten eller den filmen som
avspilles.
Du kan ikke velge det
tilkoblede utstyret på Homemenyen eller du kan ikke
skifte inngang.
• Kontroller kabelforbindelsen.
• Still inn serveren til å vises på Home-menyen (side 27).
Lyd
Bildet er godt, men det er ikke • Trykk på 2 +/– eller % (demp lyd).
noe lyd.
• Kontroller om “Høyttaler” er innstilt på “TV-høyttaler” (side 34).
• Hvis du bruker HDMI-inngang med Super Audio CD eller DVD-lyd, er
det mulig at DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ikke sender ut
lydsignaler.
Kanaler
Du kan ikke velge den kanalen • Skift mellom digital og analog modus og velg ønsket digital/analog
du vil ha.
kanal.
Noen kanaler er blanke.
• Kanalene er kun for kodede eller abonnementstjenester. Abonner hos
betal-TV (PPT).
• Kanalen brukes bare for data (ingen bilde eller lyd).
• Kontakt senderen for overføringsdetaljer.
Du kan ikke se på digitale
kanaler.
• Kontakt lokal fagperson for å finne ut om du kan motta digitale
overføringer der du bor.
• Oppgrader til større mottakerantenne.
Hjemmenettverk
Tilkoblingsdiagnostikkresultatene viser en feil.
Kontroller tilkoblingene
• Bruk en rett kabel for LAN-kabel.
• Kontroller om kabelen er koblet godt til.
• Kontroller tilkoblingene mellom TV-en og ruteren.
Kontroller innstillingene
• Endre IP-adressen for DNS-serveren (“Kontrollere
nettverksforbindelsen” (side 27)) mens det refereres til følgende.
–Kontakt din Internett-tjeneste-tilbyder.
–Spesifiser IP-adressen til ruteren hvis du ikke kjenner DNS til din
Internett-tjeneste-tilbyder.
Serveren ble ikke funnet, kan • Når server-innstillingene blir endret, slå TV-en på og av ved å trykke på
ikke hente frem noen liste, og 1 på TV-en.
avspillingen mislyktes.
• Utfør “Serverdiagnostikk” (side 27).
Når det brukes en PC som server
• Kontroller om PC-en er slått på. Ikke slå PC-en av mens tilgangen åpnes.
• Hvis det er installert sikkerhetsprogramvare på PC-en, må du tillate
tilkoblinger fra eksterne enheter. Les mer om dette i bruksanvisningen
som fulgte med sikkerhetsprogramvaren din.
• Lasten på PC-en kan være for stor eller server-applikasjonen kan bli
ustabil. Prøv følgende:
–Stopp server-applikasjonen og start den på nytt.
–Gjenstart PC-en.
–Reduser antallet applikasjoner som kjøres på PC-en.
–Reduser mengden innhold.
46 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\100ADD.fm
Symptom
masterpage:Left
Forklaring/løsning
Endringer på serveren
• Noen ganger blir en endring aktivert på TV-skjermen, selv om det er lagt
aktiveres ikke eller det viste
til og/eller slettet innhold på serveren. Hvis dette skjer, gå opp ett nivå
innholdet er ulikt innholdet på igjen og prøv å åpne mappen eller serveren igjen.
serveren.
Foto, musikk og/eller videofiler kommer ikke til syne
eller ikoner vises ikke.
Innledende kontroll
• Kontroller at den tilkoblede enheten støtter DLNA.
• Drift garanteres ikke for alle servere. Dessuten varierer driften i forhold
til egenskapene i den serveren eller det aktuelle innholdet.
• Slå den tilkoblede enheten på.
Kontroller tilkoblingene
• Kontroller at LAN-kabelen og/eller nettkabelen/strømkabelen til
serveren ikke er blitt frakoblet.
Kontroller innstillingene
• Kontroller at den tilkoblede enheten er registrert under “Innstillinger for
visning av server” (side 27).
• Kontroller at serveren er korrekt konfigurert.
• Kontroller at den valgte enheten er koblet til nettverket og at den gir
tilgang.
• Hvis “Innstillinger for IP-adresse” i “Nettverk” under
“Nettverksinnstilling” er innstilt på “DHCP (DNS-automatisk)” eller
“DHCP (manuell DNS)”, kan det ta litt tid å identifisere enhetene,
dersom det ikke er noen DHCP-server. Utfør “Serverdiagnostikk”
(side 27).
TV-en blir ikke funnet fra en
renderer-kompatibel enhet
(kontrollenheten).
Kontroller tilkoblingene
• Kontroller at LAN-kabelen og/eller strømkabelen til serveren ikke er
blitt frakoblet.
Kontroller innstillingene
• Kontroller om “Renderer-funksjon” er aktivert (side 40).
• Kontroller at den tilkoblede enheten er registrert under “Renderertilgangskontroll” (side 40).
• Dette er normalt når Internett-tilkobling ikke er tilgjengelig.
Du kan bruke tre forhåndsinstallerte widgets fullt ut. For å nyte flere
widgets, vennligst kontroller at LAN-kabelen og/eller nettkabelen/
strømkabelen til ruteren/modemet ikke er blitt frakoblet. (*).
Du har brukt registrerte
widgets, men nå vil endel
innhold ikke vises på noen
widgets.
• Kontroller at LAN-kabelen og/eller nettkabelen/strømkabelen til
ruteren/modemet ikke er blitt frakoblet. (*)
• Det kan hende at widget-anbydeens server er ute av funksjon. Prøv å
bruke widget igjen senere.
(*) Din ruter/ditt modem må være innstilt korrekt for å koble til Internett
på forhånd. Vennligst kontakt din anbyder av Internett-tjenester når
det gjelder innstilling av ruter/modem.
Generelt
Bilde- og/eller lydforstyrrelser • Hold TV-en borte fra elektriske støykilder, som biler, motorsykler,
hårtørkere eller optisk utstyr.
• Når du kobler til tilleggsenheter, må du la det være litt klaring mellom
dette utstyret og TV-en.
• Kontroller antenne-/kabelforbindelsene.
• Hold TV-kabelen til antenne/kabel borte fra andre kabler.
TV-en slår seg av automatisk • Kontroller om “Innsovningsti.” er aktivert, eller bekreft “Varighet” (TV-en går i hvilemodus).
innstillingen av “På-timer” (side 29).
• Kontroller om “Tidsavbrudd for standby” er aktivert (side 29).
• Hvis TV-en ikke mottar noe signal og du ikke velger noen funksjon i
løpet av 30 minutter, går TV-en automatisk i hvilemodus.
TV-en slår seg på automatisk. • Kontroller om “På-timer” er aktivert (side 29).
Noen inngangskilder kan ikke • Velg “AV-forvalg” og avbryt “Hopp over” -innstillingen for
velges.
inngangskilden (side 35).
Fjernkontrollen virker ikke.
• Skift batteriene.
(Fortsatt)
47 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Tilleggsinformasjon
Kun noen få ikoner vises
under "Nettverk" i Homemenyen.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\100ADD.fm
Symptom
masterpage:Left
Forklaring/løsning
HDMI-utstyr vises ikke på
“HDMI-enhetsliste”.
• Kontroller at utstyret er kompatibelt med Kontroll for HDMI.
Du kan ikke velge “Av” i
“Kontroll for HDMI”.
• Hvis du har koblet til et lydanlegg som er kompatibelt med Kontroll for
HDMI, kan du ikke velge “Av” i denne menyen. Hvis du vil endre
lydutgangen til TV-høyttalerne, velg “TV-høyttaler” i “Høyttaler”menyen (side 34).
Ikke alle kanaler er innstilt for • Besøk nettsiden for støtte om kabelinformasjon.
kabel.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
48 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)03NO\010COVIX.fm
Indeks
Nummertitler
14:9 15
4:3 15
4:3 standard 33
A-G
H Skift 33
HDMI-innstilling 35
Hodetelefoner
Hodetelefoninnstillinger 34
koble til 19
Hopp over 38
Høyttaler 34
Hurtigstart 34
Hvilemodus (1) indikator 13
Innsovningsti. 29
Innstill favoritt 36
Innstilling 34
Innstillinger for visning av server 27,
40
Installere tilbehøret 41
Intelligent bilde 37
Juster nivå på stemme 32
Kanaler
Hopp over 38
velge 14
Kanalsortering 36
Kategoriliste 16
Klokke/Timer 29
Koble til
alternativt tilleggsutstyr 18
en antenne 4
nettverk 24
Settoppboks (STB)/opptaker 4
Kontrast 30
Kontroll for HDMI 23, 35
Legg til lysbildevisning 26
LNA 38, 39
Lyd 31
Lyd ut 34
Lyd/bilde ut av AV2 35
Lydfilter 38
Lydforbedrer 32
Lydinnstilling 38
Lydinnstillinger 34
Lydmodus 31
Lyssensor 13, 29
Lysstyrke 30
Manuell innstilling 37
Motionflow 30
MPEG støyreduksjon 30
Musikk 21, 26
Nettverk 40
koble til 24
Nettverksforbindelse 27
Nettverksinnstillinger 40
Øko 29
Oppsett av CA-modul 40
Oppsett for teksting 38
Optisk ut 34
På/Av (") indikator 13
På/Av (1) -knapp 9
Påminnelse 16
PAP 20
På-timer 29
PIN-kode 39
PIP 20
Pixelskarphet 33
Produktinformasjon 36
Programlistevisning 36
Programnavn 37
R-Z
Radio visning 39
Renderer 26
Renderer-funksjon 40
Renderer-innstilling 40
Renderer-tilgangskontroll 40
SCENE 10
Serverdiagnostikk 40
Skarphet 30
Skjermformat 15, 32, 33
Skjermkontroll
for andre innganger enn en PC
32
for PC-inngang 33
Smart 15
Sortnivåkorrigering 31
Sound Booster 32
Spesifikasjoner 43
Språk 36
Støyreduksjon 30
Strømsparing 29
Strømsparing PC inngang 29
Surround 32
Systemoppdatering 29
Teknisk innstilling 39
Tekst 14, 37
Tidsavbrudd for standby 29
Tidsstyring ( ) indikator 13
Tilbakestill
bilde 30
Lyd 31
Øko 29
PC-innstillinger 33
Tilgangskontroll 39
TV-knapper/indikatorer 9
USB-autostart 34
V Skift 33
V Størrelse 33
Valgt inngang
bilde 29
Lyd 31
Skjermkontroll 32
Varighet 21
Video 21, 26
Videoinnstillinger 33
Vis kart 22
Vise et bilde med plassering på kartet
22
Volumforstilling 32
Wide 15
XMB™ (XrossMediaBar) 28
Zoom 15
49 NO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Tilleggsinformasjon
AFT 37
Analog innstilling 36
AppliCast 25
Auto innstilling 33
Auto volumjust. 32
Autoformat 33
Automatisk grunninnstilling 36
Automatisk kanalinnstilling
kun analoge kanaler 36
kun digitale kanaler 38
Automatisk klokkeoppdatering 29
Automatisk lysbegrensning 31
AV2 inngang 35
Avansert kontrastkorr. 31
Avanserte innstillinger 31
Avbryt tidsstyring 16
AV-forvalg 35
Bakgr.lys 30
Balanse 32
Bass 32
Batterier, sette inn i fjernkontrollen 4
Bekreft 38
Bilde 29
Bilde av ( ) indikator 13
Bildemodus 29
Bilderamme 21
Bildestørrelse 33
BRAVIA Sync 23
Digital innstilling 38
Digital søking 38
Direktevalg 36
Diskant 31
Ekte farger 31
EPG (digital elektronisk
programguide) 16
Fabrikkinnstillinger 36
Farge 30
Fargesystem 33
Fargetemperatur 30
Fargetone 30
Fase 33
FasText 14
Favorittliste 17
Feilsøking 45
Filmmodus 31
Fjernkontrollen 9
sensor 13
sette i batterier 4
Flerspråklig lyd 32
Foto 21, 26
GPS 22
Fremhev hvitt 31
Gamma 31
Grunnleggende oppsett 5
H-Q
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\02WAR.fm
Wprowadzenie
Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt
firmy Sony. Przed przystąpieniem do
eksploatacji telewizora należy dokładnie
zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji
oraz zachować ją do wykorzystania w
przyszłości.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej,
uprawnionym do dokonywania i
potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami zasadniczymi, jest
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul.
Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, lub z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
masterpage:Left
Informacje dot. znaków
towarowych
jest zastrzeżonym znakiem
towarowym projektu DVB
Nazwa HDMI, logo HDMI oraz HighDefinition Multimedia Interface są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy HDMI
Licensing LLC.
DLNA i DLNA CERTIFIED są znakami
towarowymi i/lub znakami usługowymi
Digital Living Network Alliance.
Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Nazwa “Dolby” i symbol
podwójnej litery D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
“BRAVIA” i
są znakami
towarowymi Sony Corporation.
“XMB™” i “XrossMediaBar” są znakami
towarowymi Sony Corporation oraz Sony
Computer Entertainment Inc.
Informacje dotyczące
funkcji Telewizji
Cyfrowej
• Wszystkie funkcje dotyczące Telewizji
Cyfrowej (
) dostępne są tylko w
krajach lub na obszarach, gdzie
nadawane są sygnały cyfrowej telewizji
naziemnej DVB-T (MPEG-2 i H.264/
MPEG-4 AVC) lub w miejscach, w
których istnieje dostęp do
kompatybilnych z urządzeniem
sygnałów kablowych DVB-C (MPEG-2
i H.264/MPEG-4 AVC). Prosimy
skontaktować się z lokalnym
sprzedawcą, aby ustalić, czy w miejscu
Państwa zamieszkania można odbierać
sygnały DVB-T lub zwrócić się do
dostawcy usług kablowych o informacje,
czy oferowane przez niego usługi
DVB-C będą dostępne w zakupionym
odbiorniku TV.
• Państwa dostawca usług kablowych
może doliczyć dodatkową opłatę za
swoje usługi lub poprosić o podpisanie
stosownej umowy.
• Zakupiony model telewizora jest
dostosowany do odbioru sygnałów
telewizji naziemnej DVB-T oraz
kablowej DVB-C, nie można jednak
zagwarantować jego kompatybilności z
tworzonymi w przyszłości programami
w formacie DVB-T lub DVB-C.
• W niektórych krajach lub regionach
pewne funkcje Telewizji Cyfrowej lub
kablowej DVB-C mogą być niedostępne.
Wykaz polecanych operatorów telewizji
kablowej znajduje się na następującej
stronie internetowej:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• “x”, który pojawia się w nazwie modelu,
odpowiada cyfrom oznaczającym
wariant koloru.
2 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\010COVTOC.fm
Left
Spis treści
Instrukcja podłączenia i programowania
4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa........................................................................................... 7
Środki ostrożności ........................................................................................................................... 8
Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora ......................................................................................... 9
Odbiór audycji telewizyjnych
Odbiór audycji telewizyjnych ........................................................................................................ 14
Korzystanie z Cyfrowego elektronicznego przewodnika po programach (EPG) .................... 16
Korzystanie z listy Ulubionych ..................................................................................................... 17
Korzystanie z dodatkowego sprzętu
Podłączanie dodatkowego sprzętu .............................................................................................. 18
Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń ............................................................................ 20
Odtwarzanie plików Zdjęcie/Muzyka/Wideo przez USB .............................................................. 21
Korzystanie z BRAVIA Sync ze “Sterowaniem przez HDMI”...................................................... 23
Korzystanie z funkcji sieci domowej
Podłączenie do sieci ...................................................................................................................... 24
Korzystanie z AppliCast................................................................................................................. 25
Odtwarzanie plików Zdjęcie/Muzyka/Wideo................................................................................. 25
Sprawdzanie połączenia sieciowego............................................................................................ 26
Regulacja ustawień wyświetlania serwerów................................................................................ 27
Korzystanie z funkcji Menu
Poruszanie się po menu Home telewizora za pomocą XMB™................................................... 28
Menu Ustawienia odbiornika TV ................................................................................................... 29
Informacje dodatkowe
Montaż akcesoriów (ściennego uchwytu mocującego).............................................................. 41
Dane techniczne ............................................................................................................................. 43
Rozwiązywanie problemów ........................................................................................................... 45
Indeks .............................................................................................................................................. 49
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać się z treścią rozdziału “Informacje dotyczące
bezpieczeństwa” (strona 7). niniejszej instrukcji. Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
3 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
PL
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\030STU.fm
masterpage:Left
Instrukcja podłączenia i programowania
Przed przystąpieniem do
eksploatacji
1: Podłączanie anteny/
urządzenia Set Top Box/
nagrywarki (np. nagrywarki DVD)
Sprawdzenie wyposażenia
Podłączanie urządzenia Set Top Box/
nagrywarki (np. nagrywarki DVD) za
pomocą złącza SCART
RM-ED016W Pilot (1)
Baterie AA (typu R6) (2)
Wkładanie baterii do pilota
Aby otworzyć, nacisnąć i podnieść pokrywę.
Urządzenie Set Top Box/nagrywarka
(np. nagrywarka DVD)
Podłączanie urządzenia Set Top Box/
nagrywarki (np. nagrywarki DVD) za pomocą
złącza HDMI
4
PL
Urządzenie Set Top Box/nagrywarka
(np. nagrywarka DVD)
KDL22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\030STU.fm
2: Zabezpieczenie telewizora
przed przewróceniem
masterpage:Left
3: Formowanie wiązki
przewodów
Instrukcja podłączenia i programowania
W celu zapewnienia większej stabilności, do
zamocowania telewizora do ściany można
wykorzystać otwór znajdujący się z tyłu
telewizora.
1 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego
telewizora z gniazdka.
2 Przeciągnij odpowiednią linkę mocującą
(nie należy do wyposażenia) przez otwór
z tyłu telewizora.
~
• Przewodu zasilającego/przewodu zasilającego
AC nie należy łączyć z innymi przewodami.
4: Pierwsza konfiguracja
ustawień
linka mocująca (nie należy do wyposażenia)
3 Przymocuj linkę mocującą do stabilnej
powierzchni, takiej jak ściana lub filar.
1 Podłączyć odbiornik TV do gniazdka
sieciowego.
2 Wcisnąć 1 na odbiorniku TV.
Naciągnij
linkę
mocującą
ścienny uchwyt mocujący
(nie należy do
wyposażenia)
Przy pierwszym włączeniu telewizora na
ekranie pojawia się menu Język.
3
Postępować zgodnie z instrukcjami na
ekranie.
(cd)
5 PL
KDL22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\030STU.fm
masterpage:Left
Autoprogramowanie cyfrowe: W celu
przeprowadzenia szybkiego
programowania, po wybraniu “Kablowa”
należy wybrać “Przeszukiwanie szybkie”.
Ustawić “Częstotliwość” i “Identyfikator
sieci” zgodnie z informacjami uzyskanymi
od operatora telewizji kablowej. Jeśli
“Przeszukiwanie szybkie” nie doprowadzi
do wyszukania żadnych kanałów, należy
wybrać “Przeszukiwanie pełne” (operacja
ta może zająć nieco czasu).
Wykaz operatorów telewizji kablowej,
którzy gwarantują zgodność sygnału
znajduje się na następującej stronie
internetowej:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Kanały można również zaprogramować
ręcznie (strona 37).
Sortowanie programów: Chcąc
zmienić kolejność kanałów analogowych,
należy wykonać czynności opisane w
punkcie “Sortowanie programów”
(strona 36).
Ustawienia Eco: Po wybraniu “Tak”,
ustawienia “Eco” zostaną zmienione na
rekomendowane wartości tak, aby
ograniczyć zużycie prądu.
Odkręcanie stojaka od
odbiornika TV
~
• Odkręcić śruby zgodnie ze strzałkami
znajdującymi się na odbiorniku TV.
• Stojak można odkręcić od odbiornika TV jedynie
wtedy, gdy odbiornik ma zostać zamocowany na
ścianie.
6 PL
KDL22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\040SAF.fm
masterpage:Left
Wentylacja
Informacje
dotyczące
bezpieczeństwa
Montaż i instalacja
Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru,
porażenia prądem elektrycznym,
uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych
obrażeń ciała, odbiornik TV należy
zainstalować zgodnie z instrukcjami
podanymi poniżej.
Instalacja
• Telewizor powinien być zainstalowany
w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.
• Odbiornik należy ustawić na stabilnej,
poziomej powierzchni.
• Montaż odbiornika na ścianie należy
zlecić wykwalifikowanemu
instalatorowi.
• Ze względów bezpieczeństwa zaleca się
stosowanie akcesoriów Sony:
– Ściennego uchwytu mocującego SUWL100.
• Do zamontowania haków na odbiorniku
TV należy użyć śrub dołączonych w
komplecie ze ściennym uchwytem
mocującym. Śruby z kompletu są
zwymiarowane w taki sposób, że ich
długość liczona od czoła haka od strony
odbiornika TV wynosi od 8 mm do
12 mm. Średnica i długość śrub różnią się
w zależności od modelu ściennego
uchwytu mocującego. Stosowanie śrub
innych niż dostarczane w komplecie może
spowodować uszkodzenia wewnętrzne w
odbiorniku TV, jego upadek, itp.
8 mm - 12 mm
Śruba (w komplecie ze
ściennym uchwytem
mocującym)
Hak
Mocowanie haka z tyłu
odbiornika TV
• Nie wolno zasłaniać otworów
wentylacyjnych ani wkładać żadnych
rzeczy do obudowy.
• Wokół odbiornika TV należy
pozostawić trochę wolnej przestrzeni,
tak jak to pokazano na rysunku poniżej.
• Zaleca się stosowanie oryginalnego
ściennego uchwytu mocującego Sony,
aby zapewnić odpowiednią wentylację.
Instalacja na ścianie
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pozostawić co najmniej tyle
miejsca wokół odbiornika TV.
Instalacja na podstawie
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Pozostawić co najmniej tyle
miejsca wokół odbiornika TV.
• Aby zapewnić właściwą wentylację i
zapobiec osiadaniu brudu lub kurzu:
– Nie należy ustawiać odbiornika TV
ekranem do góry, montować go do góry
nogami, odwróconego tyłem lub
bokiem.
– Nie należy ustawiać odbiornika TV na
półce, dywanie, łóżku lub w szafce.
– Nie należy przykrywać odbiornika TV
materiałami, np. zasłonami lub innymi
przedmiotami, takimi jak gazety itp.
– Nie należy instalować odbiornika tak,
jak to pokazano na rysunkach poniżej.
Obieg powietrza jest zablokowany.
Transport
• Przed
rozpoczęciem
przenoszenia
odbiornika należy
odłączyć od niego
wszystkie kable.
• Do przenoszenia
dużego
odbiornika TV
potrzeba dwóch
lub trzech osób.
• Odbiornik należy
przenosić w sposób
pokazany na
ilustracji po prawej
stronie. Nie
naciskać na ekran
ciekłokrystaliczny
(LCD).
• Podnosząc lub przesuwając odbiornik,
należy mocno chwycić go od dołu.
• Podczas transportu odbiornik nie
powinien być narażony na wstrząsy
mechaniczne i nadmierne wibracje.
• Na czas transportu odbiornika do
naprawy lub podczas przeprowadzki,
należy zapakować go w oryginalny
karton i elementy opakowania.
Ściana
Przewód zasilający
Sciana
Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru,
porażenia prądem elektrycznym,
uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych
obrażeń ciała, z przewodem zasilającym i
gniazdem sieciowym należy postępować w
następujący sposób:
– Należy używać wyłącznie przewodów
zasilających dostarczonych przez
Sony, a nie przez innych dostawców.
– Wtyczka powinna być całkowicie
włożona do gniazda sieciowego.
– Odbiornik TV jest przystosowany do
zasilania wyłącznie napięciem 220240 V AC.
– W celu zachowania bezpieczeństwa,
podczas dokonywania połączeń,
należy wyjąć wtyczkę przewodu
–
–
–
zasilającego z gniazdka oraz uważać,
aby nie nadepnąć na przewód.
Przed przystąpieniem do serwisowania
lub przesuwania odbiornika TV należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego
z gniazdka.
Przewód zasilający powinien
znajdować się z dala od źródeł ciepła.
Należy regularnie wyjmować wtyczkę z
gniazdka i czyścić ją. Jeśli wtyczka jest
pokryta kurzem i gromadzi wilgoć, jej
własności izolujące mogą ulec
pogorszeniu, co może być przyczyną
pożaru.
Uwagi
• Dostarczonego w zestawie przewodu
zasilającego nie należy używać do
jakichkolwiek innych urządzeń.
• Należy uważać, aby nie przycisnąć, nie
zgiąć ani nie skręcić nadmiernie
przewodu zasilającego. Może to
spowodować uszkodzenie izolacji lub
urwanie żył przewodu.
• Nie należy przerabiać przewodu
zasilającego.
• Na przewodzie zasilającym nie należy
kłaść ciężkich przedmiotów.
• Podczas odłączania nie wolno ciągnąć
za sam przewód.
• Nie należy podłączać zbyt wielu
urządzeń do tego samego gniazda
sieciowego.
• Nie należy używać gniazd sieciowych
słabo trzymających wtyczkę.
Niedozwolone użycie
Odbiornika TV nie należy instalować oraz
eksploatować w miejscach, warunkach lub
okolicznościach, jakie opisano poniżej.
Niezastosowanie się do poniższych
zaleceń może prowadzić do wadliwej
pracy odbiornika, a nawet pożaru,
porażenia prądem elektrycznym,
uszkodzenia sprzętu i/lub obrażeń ciała.
Miejsce:
Odbiornika TV nie należy montować na
zewnątrz pomieszczeń (w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych), nad morzem, na
statku lub innej jednostce pływającej, w
pojeździe, w instytucjach ochrony zdrowia, w
miejscach niestabilnych lub narażonych na
działanie wody, deszczu, wilgoci lub dymu.
Warunki:
Nie należy umieszczać telewizora w
miejscach gorących, wilgotnych lub
nadmiernie zapylonych; w miejscach,
w których do wnętrza mogą dostawać się
owady; w miejscach, w których może być
narażony na działanie wibracji
mechanicznych lub w pobliżu przedmiotów
palnych (świeczek, itp.). Odbiornik TV
należy chronić przed zalaniem i nie stawiać
na nim żadnych przedmiotów
wypełnionych wodą, np. wazonów.
Okoliczności:
Odbiornika TV nie należy dotykać mokrymi
rękoma, przy zdjętej obudowie lub z
akcesoriami, które nie są zalecane przez
producenta. W czasie burz z wyładowaniami
atmosferycznymi należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego telewizora z gniazdka i
odłączyć przewód antenowy.
Kawałki szkła lub
uszkodzenia:
• W odbiornik nie należy rzucać żadnymi
przedmiotami. Może to spowodować
(cd)
7 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\040SAF.fm
uszkodzenie szkła ekranu i prowadzić do
poważnych obrażeń ciała.
• W przypadku pęknięcia powierzchni
ekranu lub obudowy telewizora, przed
dotknięciem odbiornika należy wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
Niezastosowanie się do powyższego
zalecenia może spowodować porażenie
prądem elektrycznym.
Gdy odbiornik TV nie jest
używany
• Mając na uwadze kwestie ochrony
środowiska i bezpieczeństwa, zaleca się
odłączenie odbiornika od źródła
zasilania, jeśli nie będzie on używany
przez kilka dni.
• Ponieważ wyłączenie odbiornika
telewizyjnego nie powoduje odcięcia
zasilania, w celu całkowitego
wyłączenia urządzenia należy
wyciągnąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda sieciowego.
• Niektóre odbiorniki mogą być jednak
wyposażone w funkcje wymagające
pozostawienia ich w trybie gotowości.
Zalecenia dot.
bezpieczeństwa dzieci
• Nie należy pozwalać, aby na odbiornik
TV wspinały się dzieci.
• Małe akcesoria należy przechowywać z
dala od dzieci tak, aby uniknąć ryzyka
ich przypadkowego połknięcia.
Co robić w przypadku
wystąpienia
problemów...
W przypadku wystąpienia jednego
z poniższych problemów należy
bezzwłocznie wyłączyć odbiornik
TV oraz wyjąć wtyczkę zasilającą
z gniazdka sieciowego.
Należy zwrócić się do punktu sprzedaży
lub punktu serwisowego firmy Sony z
prośbą o sprawdzenie odbiornika przez
wykwalifikowanego serwisanta.
W przypadku:
–
–
–
–
Uszkodzenia przewodu zasilającego.
Gniazd sieciowych słabo trzymających
wtyczkę.
Uszkodzenia odbiornika w wyniku
jego upuszczenia lub uderzenia przez
obiekt obcy.
Dostania się do wnętrza odbiornika
cieczy lub przedmiotów obcych.
Środki ostrożności
Oglądanie telewizji
• Program telewizyjny powinien być
oglądany w pomieszczeniu o
umiarkowanym oświetleniu, ponieważ
oglądanie go w słabym świetle lub przez
dłuższy czas jest męczące dla oczu.
• Podczas korzystania ze słuchawek
należy unikać nadmiernego poziomu
głośności ze względu na ryzyko
uszkodzenia słuchu.
Ekran LCD
• Chociaż ekran LCD został wykonany z
wykorzystaniem technologii wysokiej
precyzji, dzięki której aktywnych jest
ponad 99,99% pikseli, na ekranie mogą
pojawiać się czarne plamki lub jasne
kropki (w kolorze czerwonym,
niebieskim lub zielonym). Jest to jednak
właściwość wynikająca z konstrukcji
ekranu LCD i nie jest objawem usterki.
• Nie wolno naciskać ani drapać
przedniego filtru, a także kłaść na
odbiorniku TV żadnych przedmiotów.
8 PL
Może to spowodować zakłócenia obrazu
lub uszkodzenie ekranu LCD.
• Jeśli odbiornik TV jest używany w
zimnym miejscu, na obrazie mogą
wystąpić plamy lub obraz może stać się
ciemny. Nie jest to oznaką uszkodzenia
telewizora. Zjawiska te zanikają w miarę
wzrostu temperatury.
• Długotrwałe wyświetlanie obrazów
nieruchomych może spowodować
wystąpienie obrazów wtórnych (tzw.
zjawy). Mogą one zniknąć po krótkiej
chwili.
• Ekran i obudowa nagrzewają się podczas
pracy telewizora. Nie jest to oznaką
uszkodzenia urządzenia.
• Ekran LCD zawiera niewielką ilość
ciekłych kryształów. Niektóre lampy
fluorescencyjne umieszczone w
odbiorniku TV zawierają również rtęć.
Podczas utylizacji należy przestrzegać
lokalnych zaleceń i przepisów.
Obchodzenie się z
powierzchnią ekranu/
obudową odbiornika TV
i ich czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Aby uniknąć pogorszenia stanu materiału
lub powłoki ekranu odbiornika, należy
postępować zgodnie z poniższymi
środkami ostrożności.
• Aby usunąć kurz z powierzchni ekranu/
obudowy, należy wytrzeć go delikatnie
za pomocą miękkiej ściereczki. Jeśli nie
można usunąć kurzu, należy wytrzeć
ekran za pomocą miękkiej ściereczki
lekko zwilżonej rozcieńczonym
roztworem delikatnego detergentu.
• Nie należy używać szorstkich gąbek,
środków czyszczących na bazie zasad lub
kwasów, proszków do czyszczenia ani
lotnych rozpuszczalników, takich jak
alkohol, benzyna, rozcieńczalnik czy środek
owadobójczy. Używanie takich środków lub
długotrwały kontakt z gumą lub winylem
może spowodować uszkodzenie
powierzchni ekranu lub obudowy.
• Aby zapewnić właściwą wentylację,
zaleca się okresowo odkurzać otwory
wentylacyjne:
• Regulację kąta nachylenia odbiornika
należy wykonywać powolnym ruchem
tak, aby odbiornik nie spadł lub nie
zsunął się z podstawy pod telewizor.
Urządzenia dodatkowe
• W pobliżu odbiornika TV nie należy
umieszczać urządzeń dodatkowych lub
urządzeń emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne. Może to
spowodować zakłócenia obrazu i/lub
dźwięku.
• Niniejszy produkt został przetestowany
pod kątem spełniania wymogów
dyrektywy o zgodności
elektromagnetycznej (EMC) w zakresie
używania przewodów połączeniowych
nie dłuższych niż 3 m. Uznano, że
produkt spełnia te wymogi.
Baterie
• Przy wkładaniu baterii do pilota
zachować właściwą biegunowość.
• Nie należy używać różnych typów
baterii jednocześnie ani łączyć starych
baterii z nowymi.
• Zużyte baterie należy utylizować w
sposób nieszkodliwy dla środowiska
naturalnego. W niektórych regionach
sposób utylizacji zużytych baterii mogą
regulować stosowne przepisy. Należy
skontaktować się w tej sprawie z
lokalnymi władzami.
• Należy ostrożnie obchodzić się z pilotem.
Nie należy nim rzucać, chodzić po nim, ani
wylewać na niego żadnych płynów.
• Nie należy kłaść pilota w pobliżu źródeł
ciepła lub w miejscach narażonych na
masterpage:Left
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. Chronić je przed wilgocią.
Utylizacja telewizora
Pozbycie się
zużytego sprzętu
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i
w pozostałych
krajach
europejskich
stosujących własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i
w pozostałych
krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana
jako odpad komunalny. Symbol ten, dla
pewnych baterii może być stosowany w
kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu
(Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera
więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu. Odpowiednio gospodarując
zużytymi bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane
jest stałe podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji
serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu
zbiórki. W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii, prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do
właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat
zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\050OVR.fm
masterpage:Left
Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora
Przyciski pilota i telewizora
Przyciski telewizora działają identycznie jak przyciski pilota.
* W menu telewizora przyciski te działają jak F/f/G/g/
.
z
• Przycisk nr 5 oraz przyciski N, Prog + i AUDIO pilota mają
delikatnie wyczuwalne pod palcami wypustki. Ułatwiają one
orientację przy obsłudze odbiornika TV.
Przycisk/
Przełącznik
Opis
1 "/1 (Tryb
Nacisnąć, aby włączyć i wyłączyć odbiornik TV
z trybu czuwania.
czuwania
odbiornika TV)
2 1 (Zasilanie)
Nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć odbiornik TV.
~
• Aby całkowicie wyłączyć odbiornik TV (0 W,
brak poboru prądu), wyłączyć telewizor, a
następnie wyciągnąć wtyczkę przewodu
zasilającego/przewodu zasilającego AC z
gniazdka sieciowego/źródła zasilania prądem
zmiennym.
(cd)
9 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\050OVR.fm
3 SCENE
masterpage:Left
Nacisnąć, aby przywołać menu “Wybór sceny”.
W momencie wybrania żądnych opcji sceny,
automatycznie ustawiana jest optymalna jakość
dźwięku i obrazu dla wybranej sceny.
Za pomocą przycisków F/f/G/g, g wybrać opcje
sceny, a następnie nacisnąć .
Kino: Pozwala uzyskać obraz podobny do tego w sali
kinowej z dynamicznym dźwiękiem.
Zdjęcia: Pozwala uzyskać obraz, który autentycznie
oddaje strukturę i kolor drukowanego zdjęcia.
Sport: Pozwala uzyskać obraz, który daje możliwość
doznania realistycznych wrażeń wzrokowych i
słuchowych jak na stadionie.
Muzyka: Pozwala uzyskać obraz, który daje
możliwość słuchania dynamicznego i wyraźnego
dźwięku jak podczas koncertu.
Gra: Pozwala uzyskać obraz, którego wysoka jakość
i wyśmienity dźwięk dają możliwość pełnego
cieszenia się grami.
Grafika: Pozwala uzyskać obraz, który, dzięki dużej
wyraźności wyświetlanych detali, ułatwia
długotrwałe patrzenie na ekran oraz zmniejsza
poczucie zmęczenia.
Ogólna: Bieżące ustawienia użytkownika.
Automat.: Optymalna jakość dźwięku i obrazu
ustawiane są automatycznie odpowiednio do źródła
sygnału wejściowego. Jednak, w zależności od
podłączonych urządzeń, może to nie przynieść
żadnego efektu.
~
• W Trybie cyfrowym opcje “Scene” są stosowane
osobno dla obrazów HD (wysokiej rozdzielczości) i
SD (standardowej rozdzielczości).
• Po włączeniu opcji Tryb Teatru (strona 12),
ustawienie “Wybór sceny” automatycznie przełącza
się na “Kino”.
4 AUDIO
W trybie analogowym: Nacisnąć, aby zmienić tryb
Podwójny dźwięk (strona 32).
W trybie cyfrowym: Naciśnięcie tego przycisku
umożliwia zmianę języka stosowanego podczas
aktualnie oglądanego programu (strona 38).
5
Po każdorazowym naciśnięciu tego przycisku ekran
zmienia się w następujący sposób:
W trybie cyfrowym: Dane aktualnego programu
t Dane następnego programu (tylko w przypadku
Sony Guide)
W trybie analogowym: Aktualny numer kanału
oraz tryb ekranu t Godzina
W trybie Tekst: Wywołanie ukrytych informacji
(np. odpowiedzi do pytań) (strona 14).
/
(Info/
Wywołanie
Tekst)
10 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\050OVR.fm
6
F/f/G/g/
masterpage:Left
Przyciski F/f/G/g służą do poruszania kursorem
ekranowym. Nacisnąć , aby wybrać/potwierdzić
podświetloną pozycję.
W czasie odtwarzania pliku ze zdjęciami: Nacisnąć
, aby ustawić pauzę/rozpocząć pokaz slajdów.
Nacisnąć F/G, aby wybrać poprzedni plik. Nacisnąć
f/g, aby wybrać następny plik.
W czasie odtwarzania pliku z muzyką/pliku wideo:
Nacisnąć , aby ustawić pauzę/rozpocząć
odtwarzanie. Nacisnąć i przytrzymać G/g, aby
przewinąć do przodu/do tyłu, a następnie zwolnić
przycisk w miejscu, w którym odtwarzanie ma
zostać wznowione. Nacisnąć F, aby rozpocząć
odtwarzanie od początku bieżącego pliku. Nacisnąć
f, aby przejść do następnego pliku.
7 OPTIONS
Nacisnąć, aby przywołać listę zawierającą
“Sterowanie urządzeniami” lub skróty do niektórych
menu ustawiania. Menu “Sterowanie urządzeniami”
pozwala na obsługiwanie urządzeń, które są
kompatybilne z funkcją Sterowanie przez HDMI.
Wyszczególnione opcje zmieniają się zależnie od
źródła sygnału wejściowego.
8 HOME
Nacisnąć, aby przywołać menu Home telewizora
(strona 28).
9 Kolorowe
Gdy możliwe jest korzystanie z kolorowych
przycisków, na ekranie pojawia się instrukcja
obsługi.
przyciski
q; Przyciski
numeryczne
qa
(Ulubione)
qs PROG +/–/
/
qd
(Tryb
napisów)
W trybie TV: Nacisnąć, aby wybrać kanały.
W przypadku kanałów o numerze 10 i powyżej,
kolejną cyfrę należy wcisnąć szybko.
W trybie Tekst: Nacisnąć, aby wprowadzić numer
strony.
Nacisnąć, aby przywołać ustawioną listę Ulubionych
(strona 17).
W trybie TV: Nacisnąć, aby wybrać następny (+)
lub poprzedni (–) kanał.
W trybie Tekst: Nacisnąć, aby wybrać następną
( ) lub poprzednią ( ) stronę.
Nacisnąć, aby zmienić język napisów u dołu ekranu
(strona 38) (tylko w trybie cyfrowym).
qf % (Wyciszenie Nacisnąć, aby wyciszyć dźwięk. Nacisnąć ponownie,
dźwięku)
qg 2 +/–
aby przywrócić dźwięk.
z
• Nacisnąć ten przycisk chcąc włączyć odbiornik TV
bez dźwięku w trybie czuwania.
Nacisnąć, aby ustawić poziom głośności.
(Głośność)
qh / (Tekst)
Nacisnąć, aby przywołać informacje tekstowe
(strona 14).
(cd)
11 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\050OVR.fm
qj
qk
RETURN
GUIDE
(EPG)
masterpage:Left
Nacisnąć, aby powrócić do poprzedniego ekranu w
wyświetlanym menu.
W czasie odtwarzania pliku ze zdjęciami/muzyką/
pliku wideo: Nacisnąć, aby zatrzymać odtwarzanie.
(Ekran powraca do pliku lub listy katalogów.)
Nacisnąć, aby przywołać Cyfrowy elektroniczny
przewodnik po programach (EPG) (strona 16).
ql DIGITAL
Nacisnąć, aby przywołać ostatnio oglądany kanał
cyfrowy.
W czasie oglądania obrazów z podłączonych
urządzeń: Nacisnąć, aby powrócić do normalnego
trybu TV.
w; ANALOG
Nacisnąć, aby przywołać ostatnio oglądany kanał
analogowy.
W czasie oglądania obrazów z podłączonych
urządzen: Nacisnąć, aby powrócic do normalnego
trybu TV.
wa BRAVIA Sync
m/N/X/M/x: Można obsługiwać sprzęt
zgodny z BRAVIA Sync, który jest podłączony do
odbiornika TV.
SYNC MENU: Przywołuje menu podłączonego
sprzętu HDMI. Podczas oglądania obrazów z innych
wejść lub programów telewizyjnych, gdy ten
przycisk jest wciśnięty na ekranie wyświetlany jest
Wybór urządzeń HDMI.
THEATRE: Można włączyć lub wyłączyć Tryb
Teatru. Gdy Tryb Teatru jest włączony,
automatycznie ustawiana jest optymalna jakość
dźwięku (jeśli odbiornik TV jest podłączony do
systemu audio przewodem HDMI) oraz obrazu.
~
• Po wyłączeniu odbiornika TV, wyłączony zostaje
również Tryb Teatru.
• Po zmianie ustawienia “Wybór sceny”, Tryb Teatru
wyłącza się automatycznie.
• “Sterowanie przez HDMI” (BRAVIA Sync) jest
dostępne jedynie w przypadku podłączenia sprzętu
Sony, który jest opatrzony logo BRAVIA Sync lub
BRAVIA Theatre Sync, lub który obsługuje
Sterowanie przez HDMI.
ws
/
(Wybór
wejścia/
Zatrzymanie
Tekst)
W trybie TV: Nacisnąć, aby przywołać listę
sygnałów wejściowych.
W trybie Tekst: Nacisnąć, aby zatrzymać bieżącą
stronę.
wd
(Tryb
ekranowy)
Nacisnąć, aby zmienić format ekranu (strona 15).
12 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\050OVR.fm
masterpage:Left
Wskaźniki
,
Wskaźnik
Opis
1 Czujnik światła
Aby zapewnić prawidłowe działanie czujnika, nie należy go zasłaniać (strona 29).
2 Czujnik zdalnego
sterowania
Odbiera sygnały z pilota.
Nie zasłaniać czujnika, ponieważ może to zakłócić jego prawidłowe działanie.
(Obraz
wyłączony / Timer)
Świeci się na zielono, gdy zostanie wybrany “Obraz wyłączony” (strona 29).
Świeci się na pomarańczowo, gdy ustawiony jest timer (strona 16, 29).
3
4 1 (Tryb czuwania)
Świeci się na czerwono, gdy telewizor jest w trybie czuwania.
5 " (Zasilanie)
Świeci się na zielono, gdy telewizor jest włączony.
Informacje o instrukcji obsługi dostępnej na ekranie odbiornika TV
Instrukcja obsługi
Przykład: Nacisnąć
lub
RETURN (patrz 6 (strona 11) lub qj (strona 12)).
Instrukcja obsługi zawiera informacje pomocne w korzystaniu z odbiornika TV przy pomocy pilota
i jest wyświetlana u dołu ekranu. Należy korzystać z przycisków pilota pokazanych w instrukcji
obsługi.
13 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\060WAT.fm
masterpage:Left
Odbiór audycji telewizyjnych
Odbiór audycji telewizyjnych
Aby wybrać program cyfrowy przy
pomocy Cyfrowego elektronicznego
przewodnika po programach (EPG),
patrz strona 16.
W trybie cyfrowym
Na chwilę pojawia się baner
informacyjny. Mogą się na nim
znajdować następujące ikonki:
: Program radiowy
: Program zakodowany/dostępny po
wykupieniu abonamentu
: Dostępne różne wersje językowe
audio
: Dostępne napisy u dołu ekranu
: Dostępne napisy u dołu ekranu dla
osób niesłyszących
: Zalecany minimalny wiek dla
oglądania aktualnego programu
(od 4 do 18 lat)
: Ochrona przed dziećmi
2
Aby wejść na strony Tekst
3
3
1 W celu włączenia odbiornika należy
nacisnąć przycisk 1.
Aby włączyć odbiornik TV, gdy jest on w
trybie czuwania (wskaźnik 1 (tryb
czuwania) znajdujący się z przodu
telewizora świeci się na czerwono),
należy nacisnąć przycisk "/1 na pilocie.
2 Nacisnąć przycisk DIGITAL, aby
uruchomić tryb cyfrowy lub przycisk
ANALOG, aby uruchomić tryb analogowy.
W trybie analogowym nacisnąć /.
Po każdorazowym naciśnięciu przycisku /,
ekran zmienia się w następujący sposób:
Tekst i obraz TV t Tekst t Bez tekstu
(wyjście z trybu Tekst)
Aby wybrać stronę, naciskać przyciski
numeryczne lub / .
Aby zatrzymać stronę, nacisnąć przycisk .
Aby pokazać na ekranie ukryte informacje,
nacisnąć przycisk .
z
• Można również bezpośrednio przejść do danej
strony. W tym celu należy wybrać wyświetlany na
ekranie numer strony. Nacisnąć i F/f/G/g, aby
wybrać numer strony, a następnie nacisnąć .
• Jeśli u dołu strony Tekst pojawiają się opcje w
czterech kolorach, możliwy jest szybki i łatwy
dostęp do stron (FasText). Aby wejść na stronę,
nacisnąć przycisk w kolorze odpowiadającym
danej stronie.
Dostępność kanałów zależy od trybu, w
jakim pracuje telewizor.
3 Nacisnąć przyciski numeryczne lub PROG
+/–, aby wybrać kanał telewizyjny.
14 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\060WAT.fm
Aby ręcznie zmienić format ekranu
Naciskać przycisk , aż do wybrania
żądanego formatu ekranu.
Smart*
z
• Gdy “Autoformatowanie” (strona 33) jest
ustawione na “Wł.”, odbiornik TV automatycznie
wybierze optymalny tryb dla nadawanego
programu.
• Jeśli obrazy 720p, 1080i lub 1080p są
wyświetlane z czarnymi pasami na brzegach
ekranu, w celu regulacji obrazów należy wybrać
“Smart” lub “Zoom”.
Odbiór audycji telewizyjnych
Powiększa środkową
część obrazu.
Krawędzie po lewej i
prawej stronie obrazu
są rozciągane tak, aby
wypełnić ekran
formatu 16:9.
masterpage:Left
4:3
Wyświetla obraz
formatu 4:3 w
oryginalnym
rozmiarze. W celu
wypełnienia ekranu
formatu 16:9 na
brzegach wyświetlane
są pionowe pasy.
Wide
Rozszerza w poziomie
obraz formatu 4:3 tak,
aby wypełnić ekran
16:9.
Zoom*
Wyświetla obrazy
kinowe w
prawidłowych
proporcjach.
14:9*
Wyświetla obraz
formatu 14:9 w
prawidłowych
proporcjach. Wskutek
tego, na ekranie
widoczne są pionowe
pasy.
* Obraz może być częściowo obcięty od góry i od dołu.
Położenie obrazu w pionie można regulować. Nacisnąć
F/f, aby przesunąć obraz w górę lub dół (np. aby
odczytać napisy u doły ekranu).
~
• W trybie “Smart” niektóre znaki i/lub litery
znajdujące się w górnej lub dolnej części ekranu
mogą być niewidoczne. W takim przypadku
należy ustawić “Rozmiar pionowy” w menu
“Ustawienia ekranu” (strona 33).
15 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\060WAT.fm
masterpage:Left
Korzystanie z Cyfrowego elektronicznego przewodnika po
programach (EPG)
1 W trybie cyfrowym nacisnąć GUIDE.
2 Wykonać wybrane operacje zgodnie z
opisem w tabeli poniżej lub zgodnie z
instrukcjami na ekranie.
W niektórych krajach lub regionach funkcja ta może nie być dostępna.
Aby
Nalezy
Obejrzeć program
Za pomocą przycisków F/f/G/g wybrać program, a następnie
nacisnąć .
Wyłączyć EPG
Nacisnąć
Wyświetlić informacje o
programach według kategorii
– Lista kategorii
1
2
Nacisnąć niebieski przycisk.
Za pomocą przycisków F/f wybrać kategorię, a następnie
nacisnąć .
Nazwa kategorii (np. “Wiadomości”) zawiera wszystkie kanały
odpowiadające wybranej kategorii.
Ustawić, aby program był
wyświetlany na ekranie
automatycznie po jego rozpoczęciu
– Przypomnienie
1
Za pomocą przycisków F/f/G/g wybrać przyszły program,
który chcą Państwo oglądać, a następnie nacisnąć .
Za pomocą przycisków F/f wybrać “Przypomnienie”, a
następnie nacisnąć .
Obok informacji o programie pojawi się symbol c. Wskaźnik
znajdujący się z przodu odbiornika TV zaświeci się na
pomarańczowo.
2
GUIDE.
~
• Jeśli odbiornik TV został przełączony w stan czuwania,
automatycznie włączy się on w momencie rozpoczęcia danego
programu.
Anulować przypomnienie
– Wykasuj programator
1
2
3
4
5
Nacisnąć .
Za pomocą przycisków F/f wybrać “Lista programatora”,
a następnie nacisnąć .
Za pomocą przycisków F/f wybrać program, który ma zostać
anulowany, a następnie nacisnąć .
Za pomocą przycisków F/f wybrać “Wykasuj programator”,
a następnie nacisnąć .
Pojawi się okienko informujące o planowanym anulowaniu
programu.
Za pomocą przycisków F/f wybrać “Tak”, a następnie
nacisnąć .
16 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\060WAT.fm
masterpage:Left
Korzystanie z listy Ulubionych
Funkcja Ulubione pozwala na wybranie
programów z listy wcześniej ustawionych
ulubionych kanałów. Lista ta może liczyć
maksymalnie 16 kanałów.
Ulubione analogowe
1 W trybie analogowym nacisnąć .
2 Wykonać wybrane operacje zgodnie z
Odbiór audycji telewizyjnych
opisem w tabeli poniżej lub zgodnie z
instrukcjami na ekranie.
Lista Ulubionych kanałów analogowych
Aby
Należy
Obejrzeć dany kanał
Nacisnąć
.
Wyłączyć listę Ulubionych
Nacisnąć
.
Dodać aktualny kanał do listy
Ulubionych
Za pomocą przycisków F/f wybrać “Dodaj do ulubionych”, a
następnie nacisnąć .
Usunąć kanał z listy Ulubionych
1
2
3
Za pomocą przycisków F/f wybrać “Edytuj Ulubione”, a
następnie nacisnąć .
Pojawi się ekran “Ustawienia ulubionych”.
Za pomocą przycisków F/f wybrać numer kanału, a następnie
nacisnąć .
Za pomocą przycisków F/f wybrać “– –”, a następnie nacisnąć
.
Można zdefiniować listę maksymalnie
czterech ulubionych kanałów.
Ulubione cyfrowe
1 W trybie cyfrowym nacisnąć .
2 Wykonać wybrane operacje zgodnie z
opisem w tabeli poniżej lub zgodnie z
instrukcjami na ekranie.
Lista Ulubionych kanałów cyfrowych
Aby
Należy
Wyłączyć listę Ulubionych
Nacisnąć
Dodać lub usunąć kanały z listy
Ulubionych
1
2
3
Obejrzeć dany kanal
Usunąć wszystkie kanały z listy
Ulubionych
1
2
1
2
3
4
RETURN.
Nacisnąć niebieski przycisk.
Przejść do kroku 2 podczas dodawania kanałów po raz pierwszy
lub gdy lista Ulubionych jest pusta.
Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę Ulubionych, która ma
być edytowana.
Za pomocą przycisków F/f/G/g wybrać kanał, który ma być
dodany lub usunięty, a następnie nacisnąć .
Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę Ulubionych.
Za pomocą przycisków F/f wybrać kanał, a następnie nacisnąć
.
Nacisnąć niebieski przycisk.
Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę Ulubionych, która ma
być edytowana.
Nacisnąć niebieski przycisk.
Za pomocą przycisków F/f wybrać “Tak”, a następnie nacisnąć .
17 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\070OPT.fm
masterpage:Left
Korzystanie z dodatkowego sprzętu
Podłączanie dodatkowego sprzętu
Do odbiornika TV można podłączyć cały szereg dodatkowych urządzeń.
1 2
3 45
7
8
6
9
0
qa
qs
qd
Podłączanie urządzeń audio-video (według jakości, od wysokiej do niskiej)
Podłączenie do
Podłączenie za
pomocą
Opis
5, 9, qa
HDMI IN 1, 2, 3,
lub 4
Przewód HDMI
Z podłączonego sprzętu przesyłane są cyfrowe sygnały video
i audio.
Dodatkowo, po podłączeniu urządzenia, które obsługuje
Sterowanie przez HDMI, odbiornik będzie obsługiwał
komunikację z takim urządzeniem (strona 35).
Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdo DVI, gniazdo
DVI należy podłączyć do gniazda HDMI IN 1 za pomocą
łączówki DVI-HDMI (nie jest dostarczana wraz z
wyposażeniem), a gniazda wyjściowe audio podłączanego
urządzenia połączyć z gniazdami HDMI IN 1.
~
• Należy stosować wyłącznie przewody autoryzowane HDMI
oznaczone logo HDMI. Zalecamy korzystanie z przewodów
HDMI Sony (typu High Speed).
• Podłączając system audio, który obsługuje Sterowanie
przez HDMI, należy pamiętać o podłączeniu go również do
gniazda DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
18 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\070OPT.fm
masterpage:Left
Podłączenie do
Podłączenie za
pomocą
3
/
COMPONENT IN
Przewód
komponentowy
video, przewód
audio
2
Przewód SCART
Po podłączeniu analogowego dekodera tuner TV wysyła
zakodowane sygnały do dekodera, a dekoder odkodowuje je
przed dalszym przesłaniem.
Kompozytowy
przewód video
Urządzenie mono należy podłączyć do gniazda
/
/
qs
AV1,
AV2
/
AV3, oraz
AV3
Opis
AV3 L.
Podłączanie urządzeń audio/urządzeń przenośnych
Podłączenie za
pomocą
Opis
1
Przewód audio
Dźwięku z telewizora można słuchać na podłączonym
sprzęcie audio Hi-Fi.
4 DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Optyczny przewód Dźwięku z telewizora można słuchać na podłączonym
audio
zestawie kina domowego.
8 USB
Przewód USB
Odbiornik TV umożliwia przeglądanie zdjęć/słuchanie
muzyki/oglądanie plików wideo z cyfrowego aparatu Sony
lub kamery (strona 21).
Podłączanie innych urządzeń
Podłączenie do
Podłączenie za
pomocą
Opis
6
/
Przewód
komputerowy z
rdzeniem
ferrytowym,
przewód audio
Zaleca się stosowanie przewodów komputerowych z
rdzeniem ferrytowym, np. “Złącze, D-sub 15” (nr ref. 1-793504-11, dostępny w serwisie Sony) lub ekwiwalentne.
7
LAN
Przewód LAN
Do zawartości przechowywanej w urządzeniach
obsługujących DLNA można uzyskać dostęp za pomocą sieci
(strona 24).
PC IN
0 CAM (Moduł
Dostępu
Warunkowego)
Umożliwia dostęp do usług płatnej TV. Szczegółowe
informacje - patrz w instrukcji obsługi dostarczonej razem
z CAM.
Aby użyć CAM, wyjąć atrapę karty z gniazda CAM,
następnie wyłączyć odbiornik TV i włożyć kartę CAM w
gniazdo. Gdy CAM nie jest używany zalecane jest, aby
atrapa karty była na stałe włożona do gniazda CAM.
z
• Karty typu “smart card” nie należy wkładać bezpośrednio
do gniazda TV CAM (Moduł Warunkowego Dostępu).
Należy ją włożyć do Modułu Warunkowego Dostępu
dostarczonego przez autoryzowanego sprzedawcę.
~
• Funkcja CAM nie jest dostępna we wszystkich krajach/
obszarach. Proszę zapytać autoryzowanego sprzedawcę.
qd i Słuchawki
Dźwięku z telewizora można słuchać przez słuchawki.
19 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Korzystanie z dodatkowego sprzętu
Podłączenie do
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\070OPT.fm
Oglądanie obrazów z
podłączonych urządzeń
Włączyć podłączone urządzenie i wykonać
następujące czynności.
1 Nacisnąć .
2 Za pomocą
masterpage:Left
Aby powrócić do trybu pojedynczego
obrazu
Nacisnąć przycisk
RETURN.
Oglądanie dwóch obrazów
jednocześnie
– PIP (obraz w obrazie)
Na ekranie można oglądać dwa obrazy
(zewnętrzne wejście i program TV)
jednocześnie.
przycisków F/f
wybrać żądane
źródło sygnału
wejściowego,
a następnie
nacisnąć .
1 Nacisnąć przycisk OPTIONS.
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać “PIP/
PAP”, a następnie nacisnąć
.
3 Za pomocą przycisków F/f wybrać
“PIP”, a następnie nacisnąć
W przypadku urządzenia podłączonego do
złączy 21-stykowym przewodem SCART
Rozpocząć odtwarzanie w podłączonym
urządzeniu.
Na ekranie pojawi się obraz z podłączonego
urządzenia.
W przypadku samoprogramującego się
magnetowidu
W trybie analogowym kanał video można
wybrać naciskając przycisk PROG +/– lub
przyciski numeryczne.
.
Obraz z podłączonego komputera jest
wyświetlany w pełnym rozmiarze, a
program TV na małym ekranie.
Przyciskami F/f można zmienić
położenie ekranu z programem TV.
4 Nacisnąć przyciski numeryczne lub
PROG +/–, aby wybrać kanał
telewizyjny.
Aby powrócic do trybu pojedynczego
obrazu
Nacisnąć przycisk
RETURN.
z
• Przyciskami G/g można zmieniać obraz, którego
dźwięk będzie słychać.
Oglądanie dwóch obrazów
jednocześnie – PAP (obraz i obraz)
Na ekranie można oglądać dwa obrazy
(zewnętrzne wejście i program TV) jednocześnie.
~
• Funkcja ta jest niedostępna przy sygnale
wejściowym z PC.
1 Nacisnąć przycisk OPTIONS.
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać “PIP/
PAP”, a następnie nacisnąć
.
3 Za pomocą przycisków F/f wybrać
“PAP”, a następnie nacisnąć
.
Obraz z podłączonego urządzenia pojawia
się po lewej stronie ekranu, a program
telewizyjny - po prawej.
4 Nacisnąć przyciski numeryczne lub
PROG +/–, aby wybrać kanał
telewizyjny.
20 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\070OPT.fm
masterpage:Left
• Gdy odbiornik TV odbiera dane z urządzenia
USB, należy pamiętać o przestrzeganiu
następujących zasad:
– Nie wyłączać odbiornika TV ani podłączonego
urządzenia USB.
– Nie odłączać przewodu USB.
– Nie odłączać urządzenia USB.
Dane przechowywane na urządzeniu USB mogą
zostać uszkodzone.
• Sony nie będzie odpowiadać za żadne szkody lub
utratę danych na zewnętrznych nośnikach, jeśli
wynikają one z nieprawidłowej obsługi
podłączonego urządzenia lub odbiornika TV.
• Odtwarzanie nie rozpocznie się automatycznie
jeśli odbiornik TV zostanie włączony po
podłączeniu aparatu cyfrowego lub innego
urządzenia do portu USB.
• Można zarejestrować muzykę, która ma być
odtwarzana w tle podczas pokazu slajdów. W tym
Zdjęcie naciskając w
celu należy użyć funkcji
Wyświetlanie zdjęć — Kadr widokowy
Istnieje możliwość wyświetlenia zdjęcia na
ekranie przez określony czas. Po jego upływie
odbiornik TV automatycznie przechodzi w tryb
czuwania.
1 Wybrać zdjęcie.
Zdjęcie można wybrać z podłączonego
urządzenia USB lub domyślnego katalogu
plików. Szczegółowe informacje na temat
wybierania zdjęcia - patrz strona 21.
2 W czasie, gdy wyświetlane jest wybrane
zdjęcie nacisnąć przycisk OPTIONS, a
następnie za pomocą przycisków F/f
wybrać “Obraz kadru widok.” i nacisnąć
.
3 Naciskać przycisk
RETURN, aby
powrócić do menu Home.
Odtwarzanie plików Zdjęcie/
Muzyka/Wideo przez USB
Odbiornik TV umożliwia przeglądanie zdjęć/
słuchanie muzyki/oglądanie plików wideo z
cyfrowego aparatu Sony lub kamery przez
przewód USB lub urządzenie USB.
1 Podłączyć obsługiwane urządzenie USB
do odbiornika TV.
2 Nacisnąć przycisk HOME.
3 Za pomocą przycisków G/g wybrać
“Zdjęcia”, “Muzyka” lub “Wideo”.
4 Za pomocą przycisków F/f wybrać
urządzenie USB, a następnie nacisnąć .
Na ekranie pojawi się plik lub lista
katalogów.
Aby wyświetlić listę miniatur, należy
nacisnąć żółty przycisk, gdy na ekranie
widoczna jest lista katalogów.
5 Za pomocą przycisków F/f wybrać plik
lub katalog, a następnie nacisnąć .
Po wybraniu katalogu, wybrać plik, a
następnie nacisnąć .
Rozpocznie się odtwarzanie.
Automatyczne rozpoczęcie
odtwarzania zdjęć
Odtwarzanie zdjęć rozpocznie się automatycznie
po włączeniu odbiornika TV oraz podłączonego
do portu USB aparatu cyfrowego lub innego
urządzenia, w których przechowywane są pliki
zdjęciowe (strona 34).
(cd)
21 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Korzystanie z dodatkowego sprzętu
~
tym celu przycisk OPTIONS, a następnie, w
czasie odtwarzania muzyki, wybrać “Dodaj do
pokazu slajdów”.
• Z urządzenia USB mogą być odtwarzane pliki
zdjęciowe zapisane w następujących formatach:
– JPEG (pliki JPEG z rozszerzeniem “.jpg”
zgodne z DCF 2.0 lub Exif 2.21)
– RAW (pliki ARW/ARW 2.0 z rozszerzeniem
“.arw”. Tylko w celu podglądu.)
• Z urządzenia USB mogą być odtwarzanie pliki
muzyczne zapisane w następujących formatach:
– MP3 (pliki z rozszerzeniem “.mp3”, które nie są
chronione prawem autorskim)
• Z urządzenia USB mogą być odtwarzanie pliki
wideo zapisane w następujących formatach:
– MPEG1 (pliki z rozszerzeniem “.mpg”)
• Automatyczne rozpoczęcie odtwarzania zdjęć
działa tylko w przypadku plików zdjęciowych
zapisanych w najnowszym katalogu aparatu
cyfrowego (zgodnych z formatem DCF, w
katalogu o najwyższym numerze “DCIM”).
• Odtwarzanie nie może rozpocząć się
automatycznie w przypadku podłączenia pewnego
typu aparatów cyfrowych (np. aparatów z
pamięcią wewnętrzną).
• Nazwa pliku i katalogu mogą być zapisane tylko
w języku angielskim.
• Po podłączeniu cyfrowego aparatu Sony ustawić
tryb podłączenia USB w aparacie na Automat. lub
“Przechowywanie masowe”. Więcej informacji o
trybie podłączania USB podano w instrukcji
dołączonej do aparatu cyfrowego.
• Więcej informacji o sprzęcie obsługującym USB
podano na stronie internetowej podanej poniżej.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
• Należy korzystać z urządzeń USB zgodnych ze
standardem pamięci masowej USB.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\070OPT.fm
4 Za pomocą przycisków G/g wybrać
“Zdjęcia”, następnie “Kadr widokowy” i
nacisnąć .
Odbiornik TV jest przełączany w tryb
Kadr widokowy, a wybrane zdjęcie jest
wyświetlane na ekranie.
Ustawianie czasu wyświetlania zdjęcia
Nacisnąć przycisk OPTIONS, następnie
wybrać “Czas trwania” i nacisnąć .
Wybrać czas trwania i nacisnąć . Na ekranie
pojawi się licznik.
Aby powrócić do XMB™
Nacisnąć przycisk
RETURN.
~
• Jeśli wybrano zdjęcie z urządzenia USB, musi ono
przez cały czas być podłączone do odbiornika TV.
• Jeśli włączono “Timer wyłączania”, odbiornik TV
automatycznie przejdzie w tryb czuwania.
Wyświetlanie zdjęć z lokalizacją na
mapie
Podczas korzystania z cyfrowego aparatu z
funkcją GPS możliwe jest wyświetlenie
zdjęcia z mapą miejsca, w którym wykonano
dane zdjęcie dzięki rejestrowanej przez GPS
szerokości i długości geograficznej. Ponieważ
informacje dotyczące mapy są pobierane z
serwisu internetowego, wymagane jest
zapewnienie połączenia sieciowego i
podłączenie odbiornika TV do sieci
(strona 24).
masterpage:Left
z
• Mapa może być wyświetlana w przypadku, jeśli
dane Exif danego zdjęcia zawierają informację o
dacie oraz jeśli moduł GPS Sony zarejestrował
odpowiednie informacje dotyczące długości i
szerokości geograficznej (“Pliki dziennika”).
Wykonać poniższe czynności.
1 Podłączyć moduł GPS do portu USB.
2 Nacisnąć przycisk HOME.
3 Za pomocą przycisków G/g wybrać
“Zdjęcia”.
4 Za pomocą przycisków F/f wybrać
moduł GPS, a następnie nacisnąć
.
5 Za pomocą przycisków F/f wybrać
następujące elementy, a następnie ustawić
je przy pomocy G/g.
– Strefa czasu
– DST
6 Wybrać “OK” i nacisnąć
.
Wczytywane są pliki dziennika GPS.
7 Odłączyć moduł GPS oraz podłączyć
urządzenie, w którym przechowywane
jest zdjęcie.
8 Wybrać zdjęcie (strona 21).
9 Za pomocą zielonego i czerwonego
przycisku można odpowiednio przybliżać
lub oddalać mapę.
1 Wybrać zdjęcie (strona 21).
2 Za pomocą zielonego i czerwonego
przycisku można odpowiednio przybliżać
lub oddalać mapę.
Aby zmienić położenie mapy na ekranie
TV, należy naciskać niebieski przycisk.
~
• Ponieważ internetowy serwis z mapami jest
udostępniany przez firmę zewnętrzną, serwis ten
może być zmieniony lub zakończony bez
wcześniejszego powiadamiania użytkownika.
• Położenie wskazane na mapie może różnić się w
zależności od aparatu cyfrowego.
• Jeśli odbiornik TV nie jest podłączony do
Internetu lub, jeśli internetowy serwis z mapami
zostanie wyłączony, na ekranie wyświetlana
będzie wyłącznie mapa w dużej skali. Mapy takiej
nie można zbliżać ani oddalać.
22 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\070OPT.fm
Korzystanie z BRAVIA Sync
ze “Sterowaniem przez
HDMI”
Sterowanie przez HDMI
• Automatycznie wyłącza podłączone
urządzenie, gdy odbiornik TV zostanie
przełączony w stan czuwania za pomocą
pilota.
Podłączanie sprzętu obsługującego
Sterowanie przez HDMI
Podłączyć kompatybilny sprzęt z
odbiornikiem TV za pomocą przewodu
HDMI. Podłączając system audio, należy
pamiętać o podłączeniu gniazda DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) odbiornika TV z
systemem audio przy pomocy optycznego
przewodu audio (strona 18).
Ustawienie “Sterowanie przez HDMI”
Ustawienia “Sterowanie przez HDMI” należy
dokonać zarówno w odbiorniku TV, jak i
podłączonym sprzęcie. W celu uzyskania
informacji na temat ustawienia odbiornika TV,
patrz “Ustawienia HDMI” (strona 35).
Ustawienia podłączonego sprzętu - patrz
instrukcja obsługi danego sprzętu.
• Automatycznie włącza odbiornik TV oraz
włącza wejścia do podłączonego
urządzenie, gdy urządzenie rozpoczyna
odtwarzanie.
• Jeśli podłączony system audio zostanie
włączony, gdy włączony jest odbiornik TV,
gniazda wyjściowe dźwięku przełączają się
z głośników TV na system audio.
• Reguluje głośność (2 +/–) oraz wyłącza
dźwięk (%) podłączonego systemu audio.
• Podłączony sprzęt Sony, który jest
opatrzony logo BRAVIA Sync można
obsługiwać pilotem TV naciskając:
– przyciski m/N/X/M/x, aby bezpośrednio
obsługiwać podłączone urządzenie.
– SYNC MENU, aby wyświetlić menu podłączonego
sprzętu HDMI na ekranie.
Po wyświetleniu menu można się po nim poruszać
za pomocą przycisków F/f/G/g, , kolorowych
RETURN.
przycisków oraz przycisku
– przyciski OPTIONS aby wyświetlić “Sterowanie
urządzeniami”, a następnie wybrać opcje z “Opcje”
i “Lista zawartości”, aby obsługiwać urządzenie.
– Dostępne sterowanie - patrz instrukcja obsługi
sprzętu.
• Jeśli “Sterowanie przez HDMI” odbiornika
TV jest ustawione na “Wł.”, “Sterowanie
przez HDMI” podłączonego sprzętu jest
również automatycznie przełączane na
“Wł.”.
23 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Korzystanie z dodatkowego sprzętu
Funkcja Sterowanie przez HDMI pozwala na
komunikowanie się odbiornika TV z
podłączonym sprzętem, o ile ten obsługuje tę
funkcję, dzięki HDMI CEC (Consumer
Electronics Control).
Np. podłączając sprzęt Sony obsługujący
Sterowanie przez HDMI (przy pomocy
przewodów HDMI), można sterować obu
urządzeniami naraz.
Należy sprawdzić, czy sprzęt jest podłączony
prawidłowo i dokonać koniecznych ustawień.
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\080NET.fm
masterpage:Left
Korzystanie z funkcji sieci domowej
Odbiornik TV umożliwia dostęp do zawartości
przechowywanej w urządzeniach
obsługujących DLNA podłączonych do sieci
domowej.
Urządzenie, w którym przechowywana jest
zawartość, taka jak pliki ze zdjęciami/muzyką/
wideo określane są terminem “Serwer”.
Odbiornik TV pobiera pliki ze zdjęciami/
muzyką/wideo z serwera za pośrednictwem
sieci i można z nich korzystać na ekranie TV
w innych pomieszczeniach.
Aby skorzystać z sieci domowej, urządzenie
obsługujące DLNA (VAIO, Cyber-shot, itp.)
musi działać w funkcji serwera.
Dodatkowo, po podłączeniu odbiornika TV do
Internetu, można wyświetlić zdjęcie z jego
lokalizacją na mapie (strona 22) lub skorzystać
z “AppliCast” podczas oglądania programu
telewizyjnego (strona 25).
~
• Należy podpisać umowę o dostęp do sieci z
dostawcą usług internetowych.
Podłączenie do sieci
TV
Przewód
sieciowy
(nie
należy
do
wyposażenia)
Router
szerokopasmowy
Do urządzeń sieciowych
Przewód sieciowy (nie należy
wyposażenia)
Modem DSL/Modem
przewodowy
Internet
24 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\080NET.fm
Korzystanie z AppliCast
Korzystając z widgetów, podczas oglądania
telewizji na brzegu ekranu odbiornika TV można
wyświetlić wiele różnych informacji (np. miniaplikacje).
Wiele widgetów pobiera informacje z internetu.
Korzystanie z widgetów
4 Postępować zgodnie z instrukcjami
widgetu.
Aby powrócić do trybu pojedynczego
obrazu
Nacisnąć przycisk
RETURN.
Aby dodać lub usunąć widgety w
AppliCast
Istnieje możliwość dodawania widgetów do
listy lub ich usuwania.
Z poziomu widgetu:
5 W czasie wyświetlania widgetu nacisnąć
przycisk OPTIONS.
6 Wybrać "Dodaj do AppliCast" lub "Usuń z
AppliCast".
W “AppliCast” można zarejestrować
maksymalnie 30 widgetów.
Z poziomu "Sieć" w menu Home:
7 Powtórzyć KROKI 1-2 powyżej.
8 Nacisnąć F/f, aby wybrać żądany widget,
a następnie nacisnąć przycisk OPTIONS.
9 Powtórzyć KROK 6.
z
• W odbiorniku TV ustawione zostały trzy widgety,
które nie wymagają podłączenia do internetu. Są
to "Jak używać AppliCast", "Zegar analogowy"
oraz "Kalendarz".
• Widgety AppliCast przechowywane w urządzeniu
pamięci masowej USB podłączonym do BRAVIA.
Ikonka widgetu powinna pojawić się w formie
ikonki USB w pozycji "Sieć" w menu Home.
~
• Gdy istnieje dostęp do internetu, adresy MAC i IP
są automatycznie przesyłane z odbiornika TV do
serwerów.
Serwery są obsługiwane przez Sony i MAC, a
przechowywane na nich adresy nigdy nie będą
przesyłane na serwery obsługiwane przez innych
operatorów.
• Widgety mogą być zmieniane lub wyłączane bez
wcześniejszego powiadamiania użytkownika.
Odtwarzanie plików Zdjęcie/
Muzyka/Wideo
Po wybraniu odpowiedniej ikonki w menu
Home telewizora można łatwo przeglądać
zdjęcia/słuchać muzyki/oglądać pliki wideo
umieszczone na serwerze.
1 Nacisnąć przycisk HOME.
2 Za pomocą przycisków G/g wybrać
“Zdjecia”, “Muzyka”, lub “Wideo”.
3 Za pomocą przycisków F/f wybrać
serwer, a następnie nacisnąć
.
Na ekranie pojawi się plik lub lista
katalogów.
Aby wyświetlić listę miniatur, należy
nacisnąć żółty przycisk, gdy na ekranie
widoczna jest lista katalogów.
Gdy nie można odnaleźć serwera
Patrz “Sprawdzanie połączenia
sieciowego” (strona 26) i “Regulacja
ustawień wyświetlania serwerów”
(strona 27).
4 Za pomocą przycisków F/f wybrać plik
lub katalog, a następnie nacisnąć
.
Po wybraniu katalogu, wybrać plik, a
następnie nacisnąć .
Rozpocznie się odtwarzanie.
z
• Wraz ze zdjęciem może być wyświetlana mapa,
jeżeli w danych Exif danego zdjęcia zapisane
zostały informacje dotyczące długości i szerokości
geograficznej (strona 22).
(cd)
25 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Korzystanie z funkcji sieci domowej
Widgety można wybrać w menu Home. W
czasie, gdy widget jest wyświetlany na ekranie
można go dodać do listy widgetów tak, aby
został on automatycznie wyświetlony przy
kolejnym uruchomieniu “AppliCast”. Niektóre
widgety umożliwiają zapisanie ustawień tak,
aby prezentowane były żądane informacje.
1 Nacisnąć przycisk OPTIONS.
2 Nacisnąć G/g, aby wybrać "Sieć".
3 Nacisnąć F/f, aby wybrać widget, który
ma być wyświetlany na ekranie lub
wybrać ikonkę "AppliCast", aby
wyświetlić listę preferowanych widgetów.
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\080NET.fm
masterpage:Left
“Ustawienia funkcji Renderer” w funkcji
“Ustawienia sieciowe” (strona 40).
~
• W zależności od urządzenia sieciowego, konieczne
może być zarejestrowanie odbiornika TV z
urządzeniem sieciowym.
• Podczas korzystania z trybu
Zdjęcie, faktura
obrazu może wydawać się gruboziarnista,
ponieważ, w zależności od pliku, obrazy mogą być
powiększane. Dodatkowo, w zależności od
wielkości pliku i współczynnika obrazu,
wyświetlane obrazy mogą nie wypełniać całego
ekranu.
• W przypadku korzystania z trybu
Zdjęcie,
otwarcie niektórych plików zdjęciowych może
zająć nieco czasu.
• W celu odtwarzania plików z urządzeń sieciowych,
pliki te muszą być zapisane w jednym z poniższych
formatów.
– Zdjęcia: JPEG
– Muzyka: MP3 lub liniowy PCM
– Wideo: Następujące formaty plików
przechowywanych na serwerze: AVCHD, HDV,
MPEG2-PS (formaty te w pewnych przypadkach
mogą być niemożliwe do odtworzenia)
W zależności od urządzenia sieciowego, może
zaistnieć konieczność przekonwertowania formatu
pliku przed jego przesłaniem. W takim przypadku,
odtwarzany jest plik w formacie otrzymanym po
konwersji. Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi danego urządzenia sieciowego.
W pewnych przypadkach odtwarzanie plików
zapisanych w jednym z podanych formatów może
być niemożliwe.
• Nazwa pliku i katalogu mogą być zapisane tylko w
języku angielskim.
Oglądanie zdjęć, słuchanie muzyki i
oglądanie filmów wideo na ekranie
odbiornika TV przy użyciu urządzeń
zewnętrznych
– Renderer
Renderer jest funkcją, która umożliwia
odtwarzanie plików zdjęciowych, muzycznych
i wideo zapisanych w urządzeniach sieciowych
(aparacie cyfrowy, telefonie komórkowym, itp.)
na ekranie telewizora za pomocą urządzenia
typu controller. Aby użyć tej funkcji, jako
controllera należy użyć urządzenia
obsługującego renderer, np. aparatu cyfrowego
lub telefonu komórkowego. Należy również
zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną
wraz z controllerem.
1 Jeśli to konieczne, ustawić opcje “Funkcja
Renderer”, “Renderer - kontrola dostępu” i
2 Odtworzyć wybrany plik w telewizorze za
pomocą urządzenia typu controller.
Plik zostanie odtworzony na ekranie
odbiornika TV poprzez podłączoną sieć.
W czasie odtwarzania, do sterowania
należy korzystać z urządzenia typu
controller lub pilota telewizora.
~
• Dzięki funkcji
można zarejestrować muzykę,
która ma być odtwarzana w tle podczas pokazu
slajdów. W czasie odtwarzania muzyki, nacisnąć
przycisk OPTIONS, a następnie wybrać “Dodaj do
pokazu slajdów”.
Sprawdzanie połączenia
sieciowego
Wpisać odpowiednie (alfanumeryczne) wartości
dla routera. Elementy wymagające konfiguracji
mogą różnić się w zależności od dostawcy usług
internetowych lub routera. Szczegółowe informacje
podano w instrukcjach obsługi dostarczonych przez
Państwa dostawcę usług internetowych lub
instrukcjach dostarczonych wraz z routerem.
1 Nacisnąć przycisk HOME.
2 Nacisnąć G, aby wybrać “Ustawienia”.
3 Za pomocą przycisków F/f wybrać
“Ustawienia sieciowe”, a następnie
nacisnąć .
4 Wybrać “Sieć” i nacisnąć .
5 Wybrać “Ustawienia adresu IP” i nacisnąć .
6 Wybrać pozycję i nacisnąć .
W przypadku wybrania “DHCP
(automatyczny DNS)”
Przejść do kroku 7.
W przypadku wybrania “DHCP (ręczny
DNS)”
Ustawić “Podstawowy serwer DNS”/
“Pomocniczy serwer DNS” przy pomocy
przycisków F/f/g oraz przycisków
numerycznych.
W przypadku wybrania “Ręczne”
Za pomocą przycisków F/f/g i
przycisków numerycznych ustawić
następujące elementy:
• Adres IP
• Maska podsieci
• Brama domyślna
26 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\080NET.fm
7
8
9
masterpage:Left
• Podstawowy serwer DNS/Pomocniczy
serwer DNS
W przypadku braku możliwości
połączenia z siecią domową
Jeśli Państwa dostawca usług
internetowych posiada specjalne
ustawienia serwera proxy
Odbiornik TV może sprawdzić, czy serwer
został odpowiednio rozpoznany.
Nacisnąć przycisk OPTIONS, następnie
F/f, aby wybrać “Ustawienia Proxy” i
nacisnąć . Następnie wprowadzić
odpowiednie ustawienia.
Nacisnąć .
Nacisnąć g, aby wybrać “Test”, a
następnie nacisnąć .
Za pomocą przycisków F/f wybrać
“Tak”, a następnie nacisnąć .
Rozpocznie się kontrola diagnostyczna sieci.
Po pojawieniu się komunikatu
“Połączenie powiodło się.”, naciskać
przycisk
RETURN, aby wyjść.
z
Jeśli nie pojawi się komunikat “Połączenie powiodło
się.”, patrz “Rozwiązywanie problemów” (strona 45).
Możliwe jest wybranie serwerów sieci
domowej, które mają być wyświetlane w
menu Home.
W menu Home automatycznie może być
wyświetlanych do 10 serwerów.
“Ustawienia”.
3 Za pomocą przycisków F/f wybrać
“Ustawienia sieciowe”, a następnie
nacisnąć .
4 Wybrać “Diagnostyka serwera” i nacisnąć .
5 Wybrać “Tak” i nacisnąć .
Rozpocznie się kontrola diagnostyczna
serwera.
Po zakończeniu kontroli, wyświetlany jest
wynik diagnostyki.
6 Wybrać serwer, który ma być
potwierdzony, a następnie nacisnąć
.
Pojawi się wynik kontroli diagnostycznej
wybranego serwera.
Jeśli kontrola wykaże błąd, sprawdzić
ewentualne przyczyny i czynności
korygujące oraz skontrolować
poprawność połączeń i ustawień.
Szczegółowe informacje - patrz
“Rozwiązywanie problemów” (strona 45).
1 Ustawić serwer tak, aby umożliwić
podłączenie z odbiornika TV.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji dotyczących ustawiania
serwera należy przeczytać instrukcję
obsługi dołączoną do serwera.
2 Nacisnąć przycisk HOME.
3 Za pomocą przycisków G/g wybrać
“Ustawienia”.
4 Za pomocą przycisków F/f wybrać
“Ustawienia sieciowe”, a następnie
nacisnąć .
5 Wybrać “Ustawienia wyświetlania
serwerów” i nacisnąć
.
6 Wybrać serwer, który ma być
wyświetlany w menu Home, a następnie
nacisnąć .
7 Wybrać “Tak” i nacisnąć .
27 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Korzystanie z funkcji sieci domowej
Regulacja ustawień
wyświetlania serwerów
1 Nacisnąć przycisk HOME.
2 Za pomocą przycisków G/g wybrać
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\090MEN.fm
masterpage:Left
Korzystanie z funkcji Menu
Poruszanie się po menu Home telewizora za pomocą XMB™
XMB™ (XrossMediaBar) to menu funkcji BRAVIA oraz źródeł wejściowych wyświetlanych na
ekranie odbiornika TV. XMB™ to łatwy sposób wyboru ustawień programowania i strojenia
odbiornika TV BRAVIA.
1 Nacisnąć HOME, aby przywołać XMB™.
Pasek Kategorii
Mediów
Pasek Pozycji Kategorii
2 Nacisnąć G/g, aby wybrać kategorię.
Ikona kategorii mediów
Opis
Ustawienia
Można dokonywać zaawansowanych ustawień i regulacji (strona 29).
Zdjecia
Można przeglądać pliki zdjęciowe zapisane na urządzeniach USB lub
przez sieć (strona 21, 25).
Muzyka
Można słuchać plików muzycznych zapisane na urządzeniach USB
lub przez sieć (strona 21, 25).
Wideo
Można oglądać pliki wideo zapisane na urządzeniach USB lub przez
sieć (strona 21, 25).
Cyfrowy
Można wybrać kanał cyfrowy, listę Ulubionych kanałów cyfrowych
(strona 17) oraz Cyfrowy elektroniczny przewodnik po programach
(EPG) (strona 16).
Analogowy
Można wybrać kanał analogowych lub listę Ulubionych kanałów
analogowych (strona 17).
Aby ukryć listę kanałów analogowych, ustawić “Wyświetl listę
programów” na “Wył.” (strona 36).
Wejścia zewnętrzne
Można wybrać sprzęt podłączony do odbiornika TV.
Aby przypisać nazwę wejściu zewnętrznemu, patrz “Ustawienia AV”
(strona 35).
Sieć
Można skorzystać z “AppliCast” (strona 25).
3 Nacisnąć F/f, aby wybrać pozycję, a następnie nacisnąć .
4 Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
5 Nacisnąć HOME, aby wyjść.
~
• Opcje, które można ustawić, zmieniają się w zależności od sytuacji.
• Opcje niedostępne są szare lub niewidoczne.
28 PL
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\090MEN.fm
masterpage:Left
Menu Ustawienia odbiornika TV
Aktualizacja systemu
System telewizora można zaktualizować przy użyciu pamięci USB. Stosowne informacje podano
na poniższej stronie internetowej.
http://support.sony-europe.com/TV/
Zegar/Timery
Timer wyłączania
Ustawia automatyczne przełączenie się odbiornika TV w tryb czuwania po
upływie określonego czasu.
Po uruchomieniu “Timer wyłączania” wskaźnik (Timer) z przodu telewizora
świeci się na pomarańczowo.
z
• Jeśli telewizor zostanie wyłączony i ponownie włączony, ustawienia “Timer
wyłączania” zostaną zmienione na “Wył.”.
Timer włączania
Ustawia automatyczne włączenie odbiornika TV z trybu czuwania.
Automatyczna
aktualizacja zegara
Przełącza się w tryb cyfrowy i pobiera aktualną godzinę.
Zerowanie
Przywraca wszystkie fabryczne ustawienia “Eco”.
Oszczędzanie energii Zmniejsza zużycia energii przez telewizor poprzez regulację podświetlenia.
Po wybraniu “Obraz wyłączony”, obraz wyłącza się, a na panelu przednim
odbiornika TV zapala się na zielono wskaźnik
Obraz wyłączony. Dźwięk
pozostaje bez zmian.
Przełącz w stan
gotowości po
bezczynności
Wyłącza telewizor po upływie wcześniej zdefiniowanego okresu bezczynności.
Zarządzanie energią
PC
Przełącza telewizor w tryb czuwania po 30 sekundach bez odebrania sygnału z
wejścia PC.
Czujnik światła
Automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu do światła w pomieszczeniu.
~
• W celu zapewnienia prawidłowej pracy czujnika, nie należy go zasłaniać.
Sprawdzić położenie czujnika (strona 13).
Obraz
Wejścia docelowe
Umożliwia wybranie wspólnych ustawień lub dokonanie indywidualnej
konfiguracji dla aktualnie odbieranych sygnałów wejściowych.
Wspólne
Stosuje wspólne ustawienia dla wszystkich sygnałów
wejściowych, w których “Wejścia docelowe” ustawiono na
“Wspólne”.
(cd)
29 PL
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
Korzystanie z funkcji Menu
Eco
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\090MEN.fm
masterpage:Left
Nazwa
Umożliwia dokonanie indywidualnych ustawień dla danego
bieżącego
wejścia.
wejścia (np. AV1)
Tryb obrazu
Ustawia tryb obrazu. Możliwe do wyboru opcje zależą od ustawień obrazu.
Żywy
Poprawia kontrast i ostrość obrazu.
Standardowy
Dla standardowego obrazu. Ustawienie zalecane dla celów
kina domowego.
Własny
Umożliwia zapisanie preferowanych ustawień.
Kinowy
Dla oglądania filmów. Najlepsze dla oglądania programów
telewizyjnych z efektem kina.
Zdjęcie-Żywy
Dla oglądania zdjęć. Poprawia kontrast i ostrość obrazu.
Zdjęcie-Standard Dla oglądania zdjęć. Zapewnia optymalną jakość oglądanych
w domu zdjęć.
ZdjęcieOryginalny
Dla oglądania zdjęć. Pozwala uzyskać jakość zdjęć zbliżoną
do jakości zdjęć wywołanych.
Zdjęcie-Własny
Dla oglądania zdjęć. Umozliwia zapisanie preferowanych
ustawien.
Sport
Zapewnia optymalną jakość oglądanych programów
sportowych.
Gra
Optymalna do odtwarzania gier na ekranie telewizora.
Grafika
Zapewnia optymalną jakość dla oglądania grafiki.
Zerowanie
Przywraca wszystkie fabryczne ustawienia “Obraz” za wyjątkiem “Wejścia
docelowe”, “Tryb obrazu” oraz “Zaawansowane ustawienia”.
Podświetlenie
Reguluje jasność podświetlenia.
Kontrast
Zwiększa lub zmniejsza kontrast obrazu.
Jasność
Zwiększa lub zmniejsza jasność obrazu.
Nasycenie
Zwiększa lub zmniejsza intensywność kolorów.
Odcień
Zwiększa lub zmniejsza odcienie zielone i czerwone.
~
• “Odcień” można zmieniać tylko w przypadku kolorowego sygnału NTSC
(np. amerykańskie taśmy wideo).
Temperatura barw
Reguluje białość obrazu.
Zimne
Nadaje białym kolorom niebieski odcień.
Neutralne
Nadaje białym kolorom neutralny odcień.
Ciepłe 1/Ciepłe 2 Nadaje białym kolorom czerwony odcień. “Ciepłe 2” nadaje
bardziej czerwony odcień niż “Ciepłe 1”.
z
• “Ciepłe 1” i “Ciepłe 2” nie są dostępne, gdy “Tryb obrazu” ustawiono na “Żywy”
(lub “Zdjęcie-Żywy”).
Ostrość
Zwiększa lub zmniejsza ostrość obrazu.
Redukcja zakłóceń
Zmniejsza poziom zakłóceń obrazu (obraz zaśnieżony).
Redukcja zakłóceń
MPEG
Redukuje zakłócenia obrazu w skompresowanych video MPEG. Funkcja ta działa
podczas oglądania filmów DVD lub audycji cyfrowych.
30 PL
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\090MEN.fm
Motionflow
masterpage:Left
Zapewnia płynniejszy ruch obrazu oraz redukuje rozmazanie obrazu.
Wysoke
Zapewnia bardziej płynny ruch obrazu podobnie jak w
przypadku filmów.
Standardowe
Zapewnia płynny ruch obrazu. To ustawienie stosować jako
standardowe.
Wył.
Tego ustawienia należy użyć, jeśli ustawienia “Wysoke” lub
“Standardowe” powodują zakłócenia.
~
• W zależności od jakości filmu wideo, dokonanie zmian ustawień może nie dawać
widocznych rezultatów.
Tryb filmu
Zapewnia lepszy ruch obrazu podczas odtwarzania filmów DVD lub VCR,
redukuje zakłócenia i ziarnistość obrazu.
Automat. 1
Zapewnia płynniejszy ruch obrazu niż w oryginalnym filmie.
To ustawienie stosować jako standardowe.
Automat. 2
Zapewnia wyświetlanie oryginalnego filmu w rzeczywistej
jakości.
Wył.
~
• Jeśli obraz zawiera nieregularne sygnały lub zbyt dużo zakłóceń, “Tryb filmu”
wyłączy się automatycznie, nawet jeśli wybrano “Automat. 1” lub “Automat. 2”.
Zaawansowane
ustawienia
Pozwala na bardziej szczegółowe ustawienie funkcji “Obraz”. Ustawienia te nie są
dostępne, jeśli “Tryb obrazu” ustawiono na “Żywy” (lub “Zdjęcie-Żywy”).
Zerowanie
Przywraca wszystkie fabryczne zaawansowane ustawienia.
Zwiększa kontrast w ciemnych obszarach obrazu.
Automatycznie reguluje “Podświetlenie” i “Kontrast” na
optymalne ustawienia z punktu widzenia jasności obrazu.
Ustawienie to jest szczególnie przydatne w przypadku scen
z ciemnymi obrazami. Zwiększa ono kontrast w ciemnych
scenach.
Gamma
Reguluje balans między jasnymi i ciemnymi obszarami
obrazu.
Automat.
ograniczanie
światła
Redukuje efekt świecenia w scenach, dla których cały ekran
jest biały.
Czystość bieli
Podkreśla białe kolory.
Żywy kolor
Sprawia, że kolory są żywsze.
Balans bieli
Reguluje temperaturę wszystkich barw.
~
• W Trybie cyfrowym, w celu optymalizacji jakości każdego z sygnałów, ustawienia obrazu są stosowane
osobno dla obrazów HD (wysokiej rozdzielczości) i SD (standardowej rozdzielczości).
Dźwięk
Wejścia docelowe
Umożliwia wybranie wspólnych ustawień lub dokonanie indywidualnej
konfiguracji dla aktualnie odbieranych sygnałów wejściowych.
Wspólne
Stosuje wspólne ustawienia dla wszystkich sygnałów
wejściowych, w których “Wejścia docelowe” ustawiono
na “Wspólne”.
Nazwa
Umożliwia dokonanie indywidualnych ustawień dla danego
bieżącego
wejścia.
wejścia (np. AV1)
(cd)
31 PL
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
Korzystanie z funkcji Menu
Korekcja czerni
Zaaw. zwiększ.
kontrastu
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\090MEN.fm
Tryb dźwięku
masterpage:Left
Ustawia tryb dźwięku. “Tryb dźwięku” zawiera opcje optymalnie dostosowane do
wideo i zdjęć. Możliwe do wyboru opcje zależą od ustawień obrazu.
Dynamiczny
Wzmacnia wysokie i niskie tony.
Standardowy
Dla standardowego dźwięku. Ustawienie zalecane dla celów
kina domowego.
Czysty głos
Sprawia, że głos brzmi czyściej.
Zerowanie
Przywraca wszystkie fabryczne ustawienia “Dźwięk” za wyjątkiem “Wejścia
docelowe”, “Tryb dźwięku” oraz “Podwójny dźwięk”.
Tony wysokie
Służy do regulacji tonów wysokich.
Tony niskie
Służy do regulacji tonów niskich.
Balans
Zwiększa natężenie dźwięku z lewego lub prawego głośnika.
Automat. głośność
Utrzymuje stały poziom głośności we wszystkich programach i reklamach (np.
reklamy są zazwyczaj głośniejsze od programów).
Korekta głośności
Reguluje poziom głośności bieżącego wejścia w stosunku do innych wejść, gdy
“Wejścia docelowe” ustawiono na nazwę aktualnego wejścia (np. AV1).
Dźwięk przestrzenny Pozwala na wybranie efektu dźwięku przestrzennego odpowiednio do gatunku
programu telewizyjnego (filmy, sport, muzyka, itp.) lub gry wideo.
Możliwe do wyboru opcje zależą od ustawień “Wybór sceny”.
S-FORCE Front
Surround
Zapewnia efekt dźwięku przestrzennego, który pozwala
uzyskać wirtualny dźwięk przestrzenny wielokanałowy
dzięki dwóm wewnętrznym głośnikom odbiornika TV.
Kinowy
Pozwala uzyskać dźwięk przestrzenny podobny do tego,
uzyskiwanego dzięki wysokiej jakości systemowi audio w
sali kinowej.
Muzyka
Zapewnia efekt dźwięku przestrzennego, który daje
użytkownikowi poczucie otoczenia dźwiękiem jak w sali
koncertowej.
Sport
Zapewnia efekt dźwięku przestrzennego, który pozwala
użytkownikowi poczuć się jak podczas oglądania zawodów
sportowych na żywo.
Gra
Zapewnia efekt dźwięku przestrzennego, który poprawia
dźwięk w grach.
Wył.
Konwertuje i odtwarza sygnały audio wielokanałowe w
trybie 2-kanałowym. W przypadku innych formatów audio,
odtwarzany jest oryginalny sygnał audio.
Uwydatnienie głosu
Reguluje poziom głośności ludzkiego głosu. Na przykład, gdy głos dziennikarza
prowadzącego wiadomości jest słabosłyszalny, funkcja ta umożliwia podniesienie
poziomu głośności jego głosu. W odwrotnym przypadku, jeśli podczas oglądania
programu sportowego głos komentatora jest za głośny, można go ściszyć.
Optymalizacja
dźwięku
Wzmacnia dźwięki o wysokiej częstotliwości.
Wzmacnianie
dźwięku
Wytwarza pełniejszy dźwięk w celu stworzenia większego wrażenia poprzez
wzmocnienie niskich i wysokich tonów.
Podwójny dźwięk
Ustawia dźwięk z głośnika dla programu stereofonicznego lub dwujęzycznego.
Stereo/Mono
Dla programów stereofonicznych.
A/B/Mono
W przypadku programów dwujęzycznych należy wybrać “A”
dla kanału dźwiękowego 1, “B” dla kanału dźwiękowego 2
lub “Mono” dla kanału monofonicznego, o ile jest dostępny.
~
• Wybierając inne urządzenie podłączone do odbiornika TV, “Podwójny dźwięk”
należy ustawić na “Stereo”, “A”, lub “B”.
32 PL
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\090MEN.fm
masterpage:Left
Ustawienia ekranu (dla sygnałów wejściowych innych niż z PC)
Wejścia docelowe
Umożliwia wybranie wspólnych ustawień lub dokonanie indywidualnej
konfiguracji dla aktualnie odbieranych sygnałów wejściowych.
Wspólne
Stosuje wspólne ustawienia dla wszystkich sygnałów
wejściowych, w których “Wejścia docelowe” ustawiono na
“Wspólne”.
Nazwa
Umożliwia dokonanie indywidualnych ustawień dla danego
bieżącego
wejścia.
wejścia (np. AV1)
Format ekranu
Patrz “Aby ręcznie zmienić format ekranu” (strona 15).
Autoformatowanie
Automatycznie zmienia “Format ekranu” odpowiednio do sygnału programu.
Aby użyć ustawienia określonego w “Format ekranu”, wybrać “Wył.”.
Domyślny tryb 4:3
Ustawia domyślny format ekranu dla audycji nadawanych w formacie 4:3.
Pole wyświetlania
Smart
Wyświetla konwencjonalny obraz telewizyjny 4:3 z imitacją
efektu szerokoekranowego.
4:3
Wyświetla audycje TV w konwencjonalnym formacie 4:3 w
prawidłowych proporcjach.
Wył.
Wykorzystuje ustawienie podane w “Format ekranu”.
Ustawia pole wyświetlania obrazu.
Automatycznie przełącza na optymalne pole wyświetlania.
+1
Wyświetla obrazy w oryginalnym rozmiarze.
Normalne
Wyświetla obrazy w zalecanym rozmiarze.
-1/-2
Powiększa obraz tak, aby jego brzegi były poza widocznym
polem wyświetlania.
~
•Te opcje mogą zmieniać się w zależności od wyświetlanych sygnałów.
Przesunięcie
poziome
Reguluje położenie obrazu w poziomie.
Przesunięcie
pionowe
Reguluje położenie obrazu w pionie, gdy “Format ekranu” ustawiono na “Smart”,
“Zoom” lub “14:9”.
Rozmiar pionowy
Reguluje rozmiar obrazu w pionie, gdy “Format ekranu” ustawiono na “Smart”.
Ustawienia ekranu (dla sygnałów wejściowych z PC)
Regulacja
automatyczna
Automatycznie reguluje położenie obrazu, fazę oraz wielkość piksela, gdy
odbiornik TV otrzymuje sygnał wejściowy z podłączonego PC.
z
• “Regulacja automatyczna” może nie pracować prawidłowo z pewnymi
sygnałami wejściowymi. W takiej sytuacji należy ręcznie ustawić “Faza”,
“Wielkość piksela”, “Przesunięcie poziome” oraz “Przesunięcie pionowe”.
Zerowanie
Przywraca fabryczne ustawienia ekranu PC.
Faza
Reguluje fazę, gdy obraz migoce.
Wielkość piksela
Reguluje wielkość piksela, gdy na obrazie pojawiają się niepożądane pionowe
paski.
Przesunięcie
poziome
Reguluje polozenie obrazu w poziomie.
Przesunięcie
pionowe
Reguluje położenie obrazu w pionie.
(cd)
33 PL
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
Korzystanie z funkcji Menu
Automat.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\090MEN.fm
Format ekranu
masterpage:Left
Ustawia “Format ekranu” w celu wyświetlenia zdjęć z komputera osobistego.
Normalny
Wyświetla obraz w oryginalnym rozmiarze.
Pełny 1
Powiększa obraz, aby wypełnić ekran w pionie, zachowując
jednocześnie jego oryginalne proporcje.
Pełny 2
Powiększa obraz, aby wypełnić obszar wyświetlania.
Ustawienia wideo
System kolorów
Ustawia system kolorów (“Automat.”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58”, lub
“NTSC4.43”) odpowiednio do sygnału wejściowego ze źródła.
Ustawienia audio
Głośnik
Wyjście audio
Ustawienia
słuchawek
Wyjście optyczne
Głośnik TV
Włącza i wyprowadza dźwięk z głośników odbiornika TV.
System Audio
Wyłącza głośniki odbiornika TV oraz wyprowadza dźwięk z
zewnętrznego sprzętu audio podłączonego do gniazd wyjść
audio w telewizorze.
Regulowane
W czasie korzystania z zewnętrznego systemu audio, nie da
się sterować poziomem głośności sygnału audio za pomocą
pilota telewizora.
Stałe
Wyjście audio odbiornika TV jest zamocowane. Głośność i
inne ustawienia audio ustawiać z odbiornika audio.
i Wyłączanie
głośników
Włącza i wyłącza wewnętrzne głośniki telewizora po
podłączeniu słuchawek do odbiornika TV.
i Głośność
Reguluje głośność słuchawek, gdy “i Wyłączanie
głośników” ustawiono na “Wył.”.
i Podwójny
dźwięk
Ustawia dźwięk ze słuchawek dla programu dwujęzycznego.
Ustawia sygnał audio, który wychodzi z gniazda DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) odbiornika TV. Ustawia na “Automat.”, gdy podłączony jest sprzęt
obsługujący system Dolby Digital. Ustawia na “PCM”, gdy podłączony jest sprzęt,
który nie obsługuje systemu Dolby Digital.
Ustawienia
Automat. start
urządzenia USB
Automatycznie rozpoczyna odtwarzanie zdjęć po włączeniu odbiornika TV oraz
podłączonego do portu USB aparatu cyfrowego lub innego urządzenia, w których
przechowywane są pliki zdjęciowe.
~
• Odtwarzanie nie rozpocznie się automatycznie jeśli odbiornik TV zostanie włączony po
podłączeniu aparatu cyfrowego lub innego urządzenia do portu USB.
Szybki start
Odbiornik TV włącza się szybciej niż zwykle poprzez włączenie zasilania na
pilocie. Jednakże, pobór prądu w trybie czuwania jest około 20 watów wyższy niż
zwykle. Można ustawić maksymalnie 3 z 5 stref czasowych.
34 PL
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\090MEN.fm
Ustawienia AV
Przypisuje ikonę lub nazwę każdemu urządzeniu podłączonemu do bocznych i
tylnych gniazd. Po wybraniu urządzenia ikona i nazwa jest przez chwilę
wyświetlana na ekranie.
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać żądane źródło sygnału wejściowego, a
następnie nacisnąć .
Pomiń
wejścia AV
2
Przypisuje jedną z fabrycznie zaprogramowanych nazw do
każdego z podłączanych urządzeń.
Pozwala na stworzenie własnej nazwy po wybraniu “Edycja”.
Edycja
Umożliwia edytowanie nazwy na ekranie edycyjnym oraz
wybranie odpowiedniej ikony.
Ustawia wysyłanie sygnału przez gniazdo oznaczone
się z tyłu odbiornika TV.
/
/
AV2 znajdujące
Automat.
Automatycznie przełącza między sygnałami wejścia RGB,
S Video, Złożone w zależności od sygnału wejściowego.
RGB
Doprowadza sygnał RGB.
S Video
Doprowadza sygnał S Video.
Złożony
Doprowadza sygnał wideo Złożony.
Ustawia wysyłanie sygnału przez gniazdo oznaczone
/
/
AV2. Po
podłączeniu magnetowidu lub innego sprzętu nagrywającego do gniazda
/
/
AV2 można nagrywać sygnały wyjściowe z innego urządzenia podłączonego
do odbiornika TV.
~
• Ta funkcja może posiadać pewne ograniczenia w zależności od wyświetlanych
sygnałów wejściowych.
Ustawienia HDMI
TV
Udostępnia audycje TV.
AV1
Udostępnia sygnały ze sprzętu podłączonego do gniazda
AV1.
/
AV3
Udostępnia sygnały ze sprzętu podłączonego do gniazda
AV3.
Automat.
Udostępnia sygnał obrazu wyświetlanego w danym momencie
na ekranie telewizora (za wyjątkiem sygnałów z gniazd
/ COMPONENT IN, HDMI IN1, 2, 3, lub 4 oraz
PC IN
/ ).
Pozwala na komunikowanie się odbiornika TV ze sprzętem obsługującym funkcję
Sterowanie przez HDMI, który został podłączony do gniazd HDMI odbiornika TV.
Uwaga! Ustawienie komunikacyjne musi być również wykonane w podłączonym
sprzęcie.
Sterowanie
przez HDMI
Ustawia połączenie między odbiornikiem TV oraz podłączonym
sprzętem obsługującym Sterowanie przez HDMI. Gdy jest
ustawione na “Wł.”, można skorzystać z następujących funkcji.
W przypadku podłączenia urządzeń Sony obsługujących
Sterowanie przez HDMI, ustawienie to jest stosowane
automatycznie w odniesieniu do podłączonego sprzętu, gdy w
telewizorze “Sterowanie przez HDMI” ustawiono na “Wł.”.
(cd)
35 PL
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
Korzystanie z funkcji Menu
Wyjście AV2
Dla każdego z wejść ustawia, czy będzie ono wyświetlane w menu
Home, czy też w liście wejść, która pojawia się po naciśnięciu
.
Automat.
Wyświetla ikonę i nazwę dopiero po podłączeniu urządzenia
(za wyjątkiem wejść AV1 i AV2).
Zawsze wyświetlaj
Zawsze wyświetla ikonę i nazwę, niezależnie od tego, czy
urządzenie zostało podłączone, czy nie.
Pomiń
Nie wyświetla ikony i nazwy, nawet jeśli urządzenie jest podłączone.
Nacisnąć g, aby przypisać ikonę i nazwę.
Nazwij
wejścia AV
Wejście AV2
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\090MEN.fm
Automat.
wyłącz.
urządzeń
masterpage:Left
Gdy jest ustawione na “Wł.”, podłączony sprzęt obsługujący
Sterowanie przez HDMI wyłącza się w momencie wyłączenia
odbiornika TV.
Automat.
Gdy jest ustawione na “Wł.”, odbiornik TV włącza się w
włączenie TV momencie włączenia podłączonego sprzętu obsługującego
Sterowanie przez HDMI.
Sterowanie
tunerem
Gdy jest ustawione na “Zaawansowane”, przy pomocy pilota
telewizora można wybrać kanał strojony przez podłączony sprzęt.
Lista
urządzeń
HDMI
Wyświetla listę podłączonego sprzętu obsługującego Sterowanie
przez HDMI.
~
• Funkcji “Sterowanie przez HDMI” nie można wykorzystywać, jeśli praca
odbiornika TV jest powiązana z działaniem systemu audio obsługującego
Sterowanie przez HDMI.
Automat. inicjalizacja Umożliwia wykonanie pierwszej konfiguracji ustawień, której okno pojawiło się w
momencie pierwszego podłączenia odbiornika TV do zasilania oraz wybranie
języka, kraju/obszaru lub ponowne dostrojenie wszystkich dostępnych kanałów.
Nawet po dokonaniu tych ustawień w czasie pierwszego podłączenia odbiornika TV,
może pojawić się potrzeba ich zmiany po przeprowadzce lub w celu wyszukania
nowych kanałów uruchomionych przez stacje telewizyjne.
Język
Ustawia język w którym wyświetlane są menu ekranowe.
Informacje o
produkcie
Wyświetla informacje na temat odbiornika TV.
Ustawienia fabryczne Przywraca wszystkie ustawienia fabryczne oprócz ustawień “Ulubione” oraz danych
programowania. Po zakończeniu tego procesu wyświetlany jest ekran Pierwszej
konfiguracji ustawień. Zakończenie autoprogramowania w czasie Pierwszej
konfiguracji ustawień zeruje ustawienia, które nie zostaną wyzerowane przez
wybranie “Ustawienia fabryczne”. Aby przywrócić ustawienia, należy pominąć
“Autoprogramowanie”.
Ustawienia analogowe
Wyświetl listę
programów
Przyciski
jednocyfrowe
Wybrać “Wył.”, aby ukryć listę kanałów analogowych na XMB™ (XrossMediaBar).
Gdy “Przyciski jednocyfrowe” ustawiono na “Wł.”, kanał analogowy można wybrać przy
pomocy jednego, wstępnie zaprogramowanego przycisku pilota telewizora (0-9).
~
• Gdy “Przyciski jednocyfrowe” ustawiono na “Wł.”, kanałów o numerach 10 i więcej nie
można wybrać poprzez wprowadzenie dwóch cyfr na pilocie.
Ustawienia
Dodaje kanały do listy Ulubionych.
ulubionych
Aby przywrócić ulubione kanały, należy wybrać “– – –”.
Autoprogramow Wykonuje strojenie wszystkich dostępnych kanałów analogowych.
anie
Odbiornik TV może być ponownie dostrojony po przeprowadzce lub w celu wyszukania
nowych kanałów uruchomionych przez stacje telewizyjne.
Sortowanie
Zmienia kolejność, w jakiej kanały analogowe są zapisane w odbiorniku TV.
programów
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać kanał, który ma być przeniesiony w nowe
miejsce, a następnie nacisnąć.
2 Nacisnąć F/f, aby wybrać nowe miejsce dla wybranego kanału, a następnie nacisnąć .
36 PL
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\090MEN.fm
masterpage:Left
Nadaje wybranemu kanałowi nazwę wybraną przez użytkownika. Nazwa ta może zawierać
do 5 liter lub cyfr. Nazwa ta przez chwilę jest wyświetlana na ekranie po wybraniu kanału.
(Nazwy kanałów są standardowo automatycznie pobierane z Tekst (jeśli dostępny).)
1 Nacisnąć F/f, aby wybrać kanał, któremu ma być przypisana nazwa, a następnie
nacisnąć .
2 Nacisnąć F/f, aby wybrać żądaną literę lub cyfrę (“_” dla spacji), a następnie
nacisnąć g.
W razie wpisania błędnego znaku
Nacisnąć G/g, aby wybrać błędny znak. Następnie nacisnąć F/f, aby wybrać
poprawny znak.
3 Powtarzać procedurę w kroku 2, aż do zakończenia wpisywania nazwy.
4 Nacisnąć , aby zakończyć procedurę przypisywania nazw.
Obraz
Wł. ze znacznik.
Automatycznie redukuje zakłócenia obrazu. W momencie zmiany
inteligentny
kanału wyświetlany jest pasek poziomu sygnału lub wyświetlacz
przestaje wyświetlać sygnał wejściowy i zmienia się na program
telewizyjny.
Wł.
Automatycznie redukuje zaklócenia obrazu.
Wył.
Wyłącza funkcję “Obraz inteligentny”.
Programowanie Aby zaprogramować kanał, nacisnąć PROG +/–, aby wybrać numer programu przed
ręczne
wybraniem “Nazwa”, “ARC”, “Filtracja dźwięku”, “Pomiń”, “Dekoder”, lub “LNA”.
Nie można wybrać numeru programu, który jest ustawiony na “Pomiń” (strona 38).
Program/System/ Pozwala ręcznie zaprogramować kanały.
1 Nacisnąć F/f, aby wybrać “Program”, a następnie nacisnąć .
Kanał
2 Nacisnąć F/f, aby wybrać numer programu, który ma być
ręcznie dostrojony (podczas programowania magnetowidu,
wybrać kanał 00), a następnie nacisnąć .
3 Nacisnąć F/f, aby wybrać “System”, a następnie nacisnąć .
4 Za pomocą przycisków F/f wybrać jeden z następujących
systemów telewizji, a następnie nacisnąć .
B/G: dla krajów/obszarów zachodnioeuropejskich
I: dla Wielkiej Brytanii
D/K: dla krajów/obszarów Europy Wschodniej
L: dla Francji
5 Za pomocą przycisków F/f wybrać “Kanał”, a następnie
nacisnąć .
6 Za pomocą przycisków F/f wybrać “S” (dla kanałów telewizji
kablowej) lub “C” (dla kanałów telewizji naziemnej), a
następnie nacisnąć g.
7 Aby wykonać strojenie kanałów, należy postępować w
następujący sposób:
Jeśli numer kanału jest nieznany (Częstotliwość)
Naciskać przyciski F/f, aby znaleźć następny dostępny kanał.
Przeszukiwanie zatrzymuje się z chwilą znalezienia kanału.
Aby kontynuować przeszukiwanie, nacisnąć F/f.
Jeśli numer kanału jest znany (Częstotliwość)
Przyciskami numerycznymi wpisać numer kanału stacji
telewizyjnej, który ma być strojony lub numer kanału
magnetowidu.
8 Nacisnąć , aby przejść do “Potwierdź”, a następnie
nacisnąć .
Powtórzyć powyższą procedurę, aby ręcznie zaprogramować
inne kanały.
Nazwa
Nadaje wybranemu kanałowi nazwę wybraną przez użytkownika.
Nazwa ta przez chwilę jest wyświetlana na ekranie po wybraniu
kanału.
Aby wpisać znaki, wykonać kroki 2 do 4 w “Nazwy programów”
(strona 37).
Nazwy
programów
37 PL
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
Korzystanie z funkcji Menu
(cd)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\090MEN.fm
ARC
Filtracja dźwięku
masterpage:Left
Pozwala wykonać ręczne strojenie precyzyjnie wybranego kanału,
jeśli użytkownik uzna, że nieznaczna korekta dostrojenia może
poprawić jakość obrazu.
W przypadku wybrania “Wł.” korekta strojenia przebiega
automatycznie.
Polepsza jakość dźwięku na poszczególnych kanałach w przypadku
zniekształceń transmisji monofonicznej (standardowo funkcja
ustawiona jest na “Wył.”).
~
Pomiń
LNA
Potwierdź
• Po wybraniu opcji “Niski” lub “Wysoki" nie można odbierać
dźwięku stereo ani podwójnego dźwięku.
Pomija nieużywane kanały analogowe, gdy podczas wyboru
kanałów naciśnie się PROG +/–. Aby wybrać programy, które
mają zostać pominięte, nacisnąć odpowiednie przyciski
numeryczne.
Polepsza jakość obrazu danego kanału (zakłócenia) w przypadku
bardzo słabych sygnałów telewizyjnych.
Zachowuje zmiany dokonane w ustawieniach “Programowanie
ręczne”.
Ustawienia cyfrowe
Ustawienia
napisów
Ustawienia audio
Gdy jest ustawione na “Dla słabo słyszących”, wraz z napisami u
dołu ekranu mogą być wyświetlane dodatkowe znaki wizualne
dla osób niedosłyszących (jeśli takie informacje są dostępne).
Preferowany
Pozwala na wybranie języka, w którym wyświetlane są napisy
język
u dołu ekranu.
Typ audio
Włącza nadawanie dla osób niedosłyszących, gdy wybrano “Dla
słabo słyszących”.
Preferowany
Wybiera język stosowany dla programu. W przypadku
język
niektórych kanałów cyfrowych dla danego programu dostępnych
może być kilka wersji językowych.
Opis audio
Zapewnia opis audio (narrację) informacji wizualnych, jeśli takie
informacje są dostępne.
Poziom
Reguluje poziom głównego wyjścia audio oraz wyjścia “Opis
miksowania
audio”.
Zakres dynamiki Kompensuje różnice w poziomie audio między kanałami (tylko
w przypadku Dolby Digital audio).
Tryb napisów
~
Programowanie
cyfrowe
• Funkcja ta może nie działać lub może różnić się w zależności
od programu, niezależnie od ustawień “Zakres dynamiki”.
Poziom dźwięku Reguluje poziom dźwięku MPEG.
MPEG
Autoprogramowa Dostraja wszystkie kanały cyfrowe.
nie cyfrowe
Odbiornik TV może być ponownie dostrojony po przeprowadzce
lub w celu wyszukania nowych kanalów uruchomionych przez
stacje telewizyjne.
38 PL
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\090MEN.fm
masterpage:Left
Umożliwia usunięcie kanałów cyfrowych zapisanych w
odbiorniku TV lub zmianę ich kolejności.
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać kanał, który ma być
usunięty lub przeniesiony w nowe miejsce.
2 Usuwa kanały cyfrowe lub zmienia kolejność, w jakiej są
zapisane:
Usuwanie kanału cyfrowego
Nacisnąć . Po pojawieniu się komunikatu
potwierdzającego nacisnąć G, aby wybrać “Tak”, a
następnie nacisnąć .
Zmiana kolejności kanałów cyfrowych
Nacisnąć g, a następnie F/f, aby wybrać nowe położenie
dla danego kanału, a następnie G.
3 Nacisnąć
RETURN.
Cyfrowe
Umożliwia ręczne strojenie kanałów cyfrowych. Funkcja ta jest
programow.
dostępna, gdy “Autoprogramowanie cyfrowe” ustawiono na
ręczne
“Naziemna”.
1 Przyciskami numerycznymi wpisać numer kanału, który ma
być dostrojony lub nacisnąć F/f.
2 Po wyszukaniu dostępnych kanałów nacisnąć F/f, aby wybrać
kanał, który ma być zapisany, a następnie nacisnąć .
3 Za pomocą przycisków F/f wybrać numer programu, pod
którym ma zostać zapisany nowy kanał, a następnie nacisnąć .
Powtórzyć powyższą procedurę, aby zaprogramować inne
kanały.
LNA
Polepsza jakość obrazu danego kanału (zakłócenia) w przypadku
bardzo słabych sygnałów telewizyjnych.
Radio W czasie słuchania audycji radiowych wyświetlany jest wygaszacz ekranu. Można
wyświetlanie
wybrać kolor wygaszacza, zezwolić na losowy kolor lub uruchomić pokaz slajdów
(strona 21, 25). Aby czasowo anulować wygaszacz ekranu, nacisnąć dowolny
przycisk.
Ochrona przed
Pozwala ograniczyć dostęp do programów w zależności od wieku. Aby obejrzeć
dziećmi
programy, które przekraczają ustawione ograniczenie wiekowe mogą być oglądane
tylko po wpisaniu poprawnego kod PIN.
Kod PIN
Aby uruchomić “Ochrona przed dziećmi”, należy wpisać ustawiony kod PIN. Kod
PIN można zmienić.
z
• Kod PIN 9999 jest zawsze akceptowany.
Ustawienia
Automat. info.
Pozwala na wyszukanie i zapisanie nowych usług cyfrowych, w
techniczne
dot. usług
miarę ich przybywania.
Aktualizacja
Pozwala na automatyczne i bezpłatne pobranie aktualizacji
systemu
oprogramowania przez antenę/telewizję kablową (po
opublikowaniu takich aktualizacji). Zaleca się, aby stale wybrane
było ustawienie “Wł.”.
Informacje o
Wyświetla aktualną wersje oprogramowania oraz poziom
systemie
sygnału.
Strefa czasu
Pozwala ręcznie wybrać strefę czasową w kraju użytkownika, jeśli nie
jest to domyślne ustawienie czasu w danym kraju/obszarze.
Automat. czas
Wybrać “Wł.”, aby zgodnie z kalendarzem automatycznie
letni/zimowy
przełączać między czasem letnim i zimowym.
Zamiana usług
Wybrać “Wł.”, aby następowała automatyczna zmiana kanału, w
przypadku gdy nadawca zmieni kanał nadawania oglądanego
programu.
Ustawienia modułu Pozwala na dostęp do usług płatnej telewizji po uzyskaniu Modułu Dostępu
Warunkowego (CAM) lub specjalnej karty. W celu uzyskania informacji na temat
CA
położenia gniazda
(PCMCIA) (patrz strona 18).
Sortowanie
programów
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
Korzystanie z funkcji Menu
39 PL
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\090MEN.fm
masterpage:Left
Ustawienia sieciowe
Sieć
Ustawienia
adresu IP
Ręczne
Pozwala wybrać ustawienia sieciowe zgodnie ze
środowiskiem sieciowym.
DHCP (ręczny DNS)
Automatycznie pobiera ustawienia sieciowe za wyjątkiem
ustawień serwera DNS. Ustawienia DNS można ustawić
ręcznie.
DHCP (automatyczny DNS)
Automatycznie pobiera ustawienia sieciowe za
pośrednictwem funkcji serwera DHCP (protokół
dynamicznego konfigurowania węzłów) routera lub
dostawcy usług internetowych.
Ustawienia
wyswietlania
serwerów
Test
Diagnozuje, czy sieć jest prawidłowo podłączona.
Adres IP/Maska
podsieci/Brama
domyślna/
Podstawowy
serwer DNS/
Pomocniczy
serwer DNS
Jeśli w “Ręczne” wybrano “Ustawienia adresu IP” należy
skonfigurować wszystkie pozycje.
Jeśli wybrano “DHCP (ręczny DNS)”, należy ręcznie wpisać
adresy serwerów “Podstawowy serwer DNS” i “Pomocniczy
serwer DNS”.
Adres MAC
Wyświetla “Adres MAC”, który jest stałym, unikalnym
identyfikatorem urządzenia sieciowego.
Wyświetla listę podłączonych serwerów oraz pozwala wybrać serwer, który ma
być wyświetlany w menu Home.
Diagnostyka serwera Sprawdza, czy odbiornik TV może połączyć się z wszystkimi serwerami w sieci
domowej.
Funkcja Renderer
Umożliwia odtwarzanie na odbiorniku TV plików zdjęciowych/muzycznych/
wideo za pośrednictwem innego sprzętu sieciowego, np. aparatu cyfrowego lub
telefonu komórkowego.
Renderer - kontrola
dostepu
Pozwala określić dostępne dla odbiornika TV urządzenie typu controller.
Gdy wybrano ustawienie “Wł.”, na ekranie telewizora można odtwarzać pliki
Zdjecia/Muzyka/Wideo za pomocą urządzenia typu controller.
Ustawienia funkcji
Renderer
Automatyczne
przydzielenie
dostępu
Pozwala wybrać, czy urządzenie sieciowe ma mieć
automatyczny dostęp do odbiornika TV w czasie pierwszego
dostępu.
Renderer nazwa
Pozwala na ustawienie nazwy odbiornika TV, która ma być
pokazywana na urządzeniu typu controller.
40 PL
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\100ADD.fm
masterpage:Left
Informacje dodatkowe
Montaż akcesoriów (ściennego uchwytu mocującego)
Informacja dla Klientów:
W celu zabezpieczenia produktu oraz zapewnienia bezpieczeństwa, Sony zdecydowanie zaleca,
aby montaż telewizora został wykonany przez sprzedawcę firmy Sony lub licencjonowaną firmę
instalacyjną. Produktu nie należy instalować we własnym zakresie.
Informacja dla Sprzedawców firmy Sony i Firm Instalacyjnych:
W czasie montażu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Należy okresowo konserwować i
sprawdzać stan produktu.
Odbiornik TV można zamontować przy użyciu ściennego uchwytu mocującego SU-WL100
(sprzedawany osobno).
• W celu prawidłowego wykonania montażu należy przestrzegać zaleceń instrukcji dołączonej
do ściennego uchwytu mocującego.
• Patrz “Odkręcanie stojaka od odbiornika TV” (strona 6).
• Patrz “Tabela wymiarów instalacji odbiornika TV” (strona 42).
• Patrz “Diagram/tabela rozmieszczenia wieszaków” (strona 42).
~
• Podczas mocowania haka umieścić odbiornik TV na stojaku.
Wkręt
(+PSW4 × 12)
Hak
Informacje dodatkowe
W celu montażu ściennego uchwytu mocującego, a w szczególności do oceny, czy ściana ma
wystarczającą nośność biorąc pod uwagę wagę odbiornika TV, wymagane jest posiadanie
odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji. Montaż produktu na ścianie należy zlecić
sprzedawcy firmy Sony lub licencjonowanej firmie instalacyjnej. W czasie montażu należy
przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub
obrażenia wynikające z nieprawidłowej obsługi lub niewłaściwego montażu urządzenia.
(cd)
41 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\100ADD.fm
masterpage:Left
Tabela wymiarów instalacji odbiornika TV
Środek ekranu
Jednostka miary: cm
Wymiary ekranu
Wymiar w
środku
ekranu
Wymiary dla wszystkich kątów montażu
Kąt (0°)
Kąt (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
58,6
37,8
13,3
32,4
14,1
23,0
36,3
32,6
Wymiary instalacji mogą być różne, zależnie od tego, jak zainstalowany jest telewizor.
OSTRZEŻENIE
Ściana, na której ma zostać zamontowany odbiornik TV powinna utrzymać wagę co najmniej cztery razy
większą, niż waga telewizora. Wagę odbiornika TV podano w rozdziale “Dane techniczne” (strona 43).
Diagram/tabela rozmieszczenia wieszaków
Położenie haka
Podczas mocowania odbiornika TV we wsporniku mocującym.
a
b
Położenie haka
b
42 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\100ADD.fm
masterpage:Left
Dane techniczne
System
System panelu:
System TV
Panel z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
Analogowe: W zależności od zaznaczonego kraju/obszaru: B/G/H, D/K, L, I
Cyfrowy: DVB-T/DVB-C
System kodowania kolorów Analogowe: PAL, PAL60 (tylko wejście wideo), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (tylko wejście wideo)
Cyfrowy: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Zakres kanałów
Analogowe: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Cyfrowy: VHF/UHF
5W+5W
Moc głośników
Gniazda wejściowe/wyjściowe
75-omowa antena zewnętrzna VHF/UHF
Przewód antenowy
21-wtykowe złącze SCART (standard CENELEC), w tym wejście audio/video, wejście RGB, wyjście
/
AV1
audio/video TV.
/
/
AV2
COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
21-wtykowe złącze SCART (standard CENELEC), w tym wejście audio-video, wejście RGB, wybieralne
wyjście audio/video.
Obsługiwane formaty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 omów, 0,3V synchronizacja ujemna/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 omów/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 omów
Wejście audio (gniazda foniczne typu “jack”)
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dwukanałowe liniowe PCM 32, 44,1 oraz 48 kHz, 16, 20 i 24 bitowe, Dolby Digital
Analogowe wejście audio (minijack): (tylko HDMI IN1)
Wejście PC (strona 44)
Wejście video (gniazdo foniczne typu “jack”)
Wejście audio (gniazda foniczne typu “jack”)
Cyfrowe gniazdo optyczne (2-kanałowe liniowe PCM, Dolby Digital)
Wyjście audio (gniazda foniczne typu “jack”).
PC IN
Wejście PC (D-sub 15-wtykowy) (strona 44)
G: 0,7 Vp-p, 75 omów, bez Sync on Green/B: 0,7 Vp-p, 75 omów/
R: 0,7 Vp-p, 75 omów/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
Wejście audio PC (minijack)
Port USB
Gniazdo słuchawkowe typu “jack”
i
Złącze 10BASE-T/100BASE-TX (Prędkość połączenia może różnić się w zależności od środowiska pracy
sieci. Dla zakupionego odbiornika TV nie można zagwarantować prędkości i jakości komunikacji
10BASE-T/100BASE-TX).
43 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Informacje dodatkowe
Gniazdo CAM (Moduł Warunkowego Dostępu)
LAN
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\100ADD.fm
masterpage:Left
Zasilanie i inne parametry
Wymagania dotyczące zasilania 220 V – 240 V AC, 50 Hz
Wielkość ekranu (mierzona po
przekątnej)
22 cale / ok. 55 cm
Rozdzielczość ekranu
1 366 punktów (w poziomie) × 768 linii (w pionie)
Pobór mocy
w trybie
37 W
“Dom”/
“Standardowy”
w trybie
“Sklep”/
“Żywy”
45 W
Pobór mocy w stanie czuwania* 0,37 W (17 W, gdy “Szybki start” ustawiono na “Wł.”)
Akcesoria dołączone w
komplecie
Patrz “Sprawdzenie wyposażenia” (strona 4).
Wyposażenie
opcjonalne
(sprzedawane
osobno)
SU-WL100
Ścienny
uchwyt
mocujący
Wymiary (około) (szer. × wys. × gł.)
ze stojakiem
58,6 x 39,8 x 15,6 cm
bez stojaka
58,6 x 37,8 x 9,0 cm
Waga (około)
ze stojakiem
7,0 kg
bez stojaka
6,5 kg
*Podany pobór mocy w trybie czuwania jest osiągany po zakończeniu wykonywania przez odbiornik TV
wymaganych procesów wewnętrznych.
Dane techniczne oraz konstrukcja urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Tabela sygnałów wejściowych PC dla
Rozdzielczość
Sygnały
W poziomie
(piksele)
640
VGA
640
720
SVGA
800
800
XGA
1024
1024
1024
1280
WXGA
1280
1280
1360
× W pionie
(linie)
×
480
×
480
×
400
×
600
×
600
×
768
×
768
×
768
×
720
×
768
×
768
×
768
PC i HDMI IN 1, 2, 3, 4
Częstotliwość
pozioma (kHz)
31,5
37,5
31,5
37,9
46,9
48.4
56,5
60,0
45,0
47,4
47,8
47,7
Częstotliwość
pionowa (Hz)
60
75
70
60
75
60
70
75
60
60
60
60
Norma
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
EIA
VESA
VESA
VESA
~
• Niniejszy odbiornik TV nie obsługuje Sync on Green ani Composite Sync.
• Wejście PC niniejszego odbiornika nie obsługuje sygnałów z przeplotem.
• W celu zapewnienia najwyższej jakości obrazu, zaleca się korzystanie z sygnałów opisanych w powyższej
tabeli z częstotliwością poziomą 60 Hz (pogrubiona czcionka).
44 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\100ADD.fm
masterpage:Left
Rozwiązywanie problemów
Sprawdzić, czy wskaźnik 1 (tryb czuwania) nie miga w kolorze czerwonym.
Wskaźnik 1 (tryb czuwania) miga
Uruchomiona została funkcja autodiagnostyki.
1 Zmierzyć liczbę mignięć wskaźnika 1 (tryb czuwania) w czasie pomiędzy dwoma kolejnymi
przerwami dwusekundowymi.
Na przykład, wskaźnik miga trzy razy, po czym następuje dwusekundowa przerwa, a następnie
ponownie miga trzy razy.
2 Nacisnąć 1 na odbiorniku TV, aby wyłączyć telewizor, odłączyć go od gniazdka oraz
poinformować sprzedawcę lub punkt serwisowy firmy Sony o sposobie migania wskaźnika
(podać liczbę mignięć).
Wskaźnik 1 (tryb czuwania) nie miga
1 Sprawdzić problemy przedstawione w tabeli poniżej.
2 Jeśli nie uda się wyeliminować problemu, oddać odbiornik TV do naprawy.
Problem
Wyjaśnienie/Rozwiązanie
Obraz
Brak obrazu (ekran jest
ciemny), brak dźwięku.
Zakłócenia obrazu podczas
oglądania kanału
telewizyjnego.
Czarne i/lub jasne punkciki na
ekranie.
Zniekształcone kontury
obrazu.
Obraz nie jest wyświetlany w
kolorze.
Obraz ze sprzętu
podłączonego do gniazda
COMPONENT IN nie
jest wyświetlany w kolorze
lub jest wyświetlany w
nieregularnych kolorach.
• Sprawdzić wszystkie polaczenia antenowe/telewizji kablowej.
• Sprawdzić położenie i ustawienie anteny.
• Sprawdzić, czy antena nie złamała się lub czy nie jest wygięta.
• Sprawdzić, czy nie upłynął okres żywotności anteny (3-5 lat w zwykłych
warunkach, 1-2 lat w środowisku nadmorskim).
• Wybrać “ARC” (Automatyczna Regulacja Częstotliwości) w celu
uzyskania lepszego obrazu (strona 38).
• Ekran składa się z pikseli. Niewielkie czarne plamki l/lub białe punkciki
(piksele) występujące na ekranie nie oznaczają defektu odbiornika.
• Wybrać “Standardowe” lub “Wył.” w “Motionflow” (strona 31).
• Zmienić aktualne ustawienie “Tryb filmu” na inne (strona 31).
• Wybrać “Zerowanie” (strona 30).
• Sprawdzić podłączenie gniazd
COMPONENT IN oraz skontrolować,
czy każda wtyczka została dobrze włożona do odpowiedniego gniazda.
(cd)
45 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Informacje dodatkowe
Brak obrazu lub pojawienie
się na ekranie menu
informacji pochodzących z
urządzeń podłączonych do
złącza SCART.
Obecność zakłóceń lub
podwójnych obrazów.
Na ekranie widać tylko
śnieżenie i zakłócenia.
• Sprawdzić wszystkie połączenia antenowe/telewizji kablowej.
• Włożyć wtyczkę odbiornika TV do gniazdka/źródła zasilania AC, a
następnie nacisnąć przycisk 1 na odbiorniku TV.
• Jeśli wskaźnik 1 (tryb czuwania) zapali się na czerwono, należy nacisnąć
"/1.
• Nacisnąć
, aby wyświetlić listę wejść, a następnie wybrać żądany
sygnał wejściowy.
• Sprawdzić połączenie między urządzeniem dodatkowym i telewizorem.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\100ADD.fm
Problem
masterpage:Left
Wyjaśnienie/Rozwiązanie
Brak obrazu z podłączonego • Włączyć podłączony sprzęt.
sprzętu na ekranie telewizora. • Sprawdzić połączenie przewodowe.
• Nacisnąć
, aby wyświetlić listę wejść, a następnie wybrać żądany
sygnał wejściowy.
• Włożyć kartę pamięci lub inne urządzenie pamięci do aparatu cyfrowego.
• Użyć sformatowanej karty pamięci aparatu cyfrowego lub innego
urządzenia pamięci zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi aparatu
cyfrowego.
• Producent telewizora nie gwarantuje jego współpracy z wszystkimi
urządzeniami USB. Działanie różni się również w zależności od
urządzenia USB i odtwarzanego pliku wideo.
• Sprawdzić połączenie przewodowe.
Brak możliwości wybrania
podłączonego sprzętu w menu • Ustawić serwer, aby był wyświetlany w menu Home (strona 27).
Home lub brak możliwości
włączenia wejścia.
Dźwięk
Obraz jest dobry, ale brak
dźwięku.
• Nacisnąć 2 +/– lub % (Wyciszenie dźwięku).
• Sprawdzić, czy “Głośnik” został ustawiony na “Glośnik TV” (strona 34).
• Korzystając z wejścia HDMI z Super Audio CD lub DVD-Audio,
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) może nie dawać sygnałów audio.
Kanały
Brak możliwości wybrania
żądanego kanału.
Niektóre kanały są puste.
Brak możliwości oglądania
kanałów cyfrowych.
• Przełączyć między trybem cyfrowym i analogowym oraz wybrać żądany
kanał cyfrowy/analogowy.
• Kanał jest kodowany lub dostępny po wykupieniu abonamentu. Wykupić
abonament na usługi płatnej telewizji.
• Na kanale pojawiają się tylko dane (brak obrazu lub dźwięku).
• Skontaktować się z nadawcą audycji, aby uzyskać informacje na temat
transmisji.
• Skontaktować się z instalatorem, aby ustalić, czy na danym terenie
dostępna jest transmisja cyfrowa.
• Kupić antenę o większym zysku.
Sieć domowa
Kontrola diagnostyczna
połączenia wykazuje błąd.
Sprawdzić połączenia
• Dla przewodu LAN użyć prostego przewodu.
• Sprawdzić, czy przewód jest prawidłowo podłączony.
• Sprawdzić połączenie między odbiornikiem TV i routerem.
Sprawdzić ustawienia
• Zmienić adres IP serwera DNS (“Sprawdzanie połączenia sieciowego”
(strona 26)).
–Skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
–Jeśli nie jest znany serwer DNS dostawcy usług internetowych, określić
adres IP routera.
Brak możliwości odnalezienia • Po zmianie ustawień serwera wyłączyć i włączyć odbiornik TV za
serwera, odzyskania listy i
pomocą przycisku 1 na telewizorze.
brak możliwości odtwarzania. • Przeprowadzić czynność “Diagnostyka serwera” (strona 27).
Gdy jako serwer używany jest komputer osobisty
• Sprawdzić, czy komputer jest włączony. Nie wyłączać komputera
podczas ustanawiania dostępu.
• Jeśli na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie zabezpieczające,
należy pamiętać, aby umożliwić dostęp dla urządzeń zewnętrznych.
Szczegółowe informacje zawarto w instrukcji obsługi dostarczonej wraz
z oprogramowaniem zabezpieczającym.
• Komputer może być nadmiernie obciążony lub aplikacja serwerowa
może działać niestabilnie. Spróbować wykonać następujące czynności:
–Zatrzymać i ponownie uruchomić aplikację serwerową.
–Ponownie uruchomić komputer.
–Ograniczyć liczbę aplikacji uruchomionych na komputerze.
–Zmniejszyć ilość treści.
46 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\100ADD.fm
Problem
Zmiany ustawione na
serwerze nie są stosowane lub
wyświetlana treść różni się od
treści na serwerze.
Nie pojawiają się pliki
zdjęciowe, muzyczne i/lub
wideo lub nie są wyświetlane
ikony.
masterpage:Left
Wyjaśnienie/Rozwiązanie
• W niektórych przypadkach zmiany nie są stosowane w telewizorze mimo
dodania i/lub skasowania treści na serwerze. W takim przypadku należy
przejść jeden poziom wyżej i spróbować ponownie uruchomić katalog
lub serwer.
Kontrola wstępna
• Sprawdzić, czy podłączony sprzęt obsługuje DLNA.
• Nie można zagwarantować współpracy z wszystkimi serwerami.
Działanie różni się również w zależności od funkcji serwera oraz danej
treści.
• Włączyć podłączony sprzęt.
Sprawdzić połączenia
• Sprawdzić, czy nie odłączył się przewód LAN i/lub przewód zasilający/
przewód zasilający AC serwera.
Sprawdzić ustawienia
• Sprawdzić, czy podłączony sprzęt zarejestrowano w “Ustawienia
wyświetlania serwerów” (strona 27).
• Sprawdzić, czy serwer został prawidłowo skonfigurowany.
• Sprawdzić, czy wybrany sprzęt został podłączony do sieci i czy jest
dostępny.
• W przypadku, jeśli “Ustawienia adresu IP” w “Sieć” w opcji “Ustawienia
sieciowe” na “DHCP (automatyczny DNS)” lub “DHCP (ręczny DNS)”,
i nie ma serwera braku serwera DHCP, rozpoznanie sprzętu może zająć
nieco czasu. Przeprowadzić czynność “Diagnostyka serwera”
(strona 27).
Sprzęt obsługujący renderer
(contoller) nie znajduje
odbiornika TV.
Sprawdzić połączenia
• Sprawdzić, czy nie odłączył się przewód LAN i/lub przewód zasilający/
przewód zasilający AC serwera.
Sprawdzić ustawienia
W pozycji "Sieć" w menu
Home pojawia się tylko kilka
ikonek.
Ogólne
Zniekształcony obraz i/lub
dźwięk
• Ustawić telewizor z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych takich jak
pojazdy, motocykle, suszarki do włosów lub innych urządzeń
optycznych.
• Podczas podłączania dodatkowych urządzeń należy zachować
odpowiedni dystans od telewizora.
• Sprawdzić podłączenie anteny.
• Kabel antenowy powinien znajdować się z dala od innych kabli
przyłączeniowych.
Odbiornik TV automatycznie • Sprawdzić, czy nie uruchomiono funkcji “Timer włączania” lub
wyłącza się (przełącza się w
potwierdzić ustawienie “Czas trwania” w “Timer włączania” (strona 29).
tryb czuwania)
• Sprawdzić, czy nie uruchomiono funkcji “Przełącz w stan gotowości po
bezczynności” (strona 29).
• Po 30 minutach bez odebrania sygnału i wykonania dowolnej czynności
telewizor automatycznie przechodzi do trybu czuwania.
(cd)
47 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Informacje dodatkowe
Używane były zarejestrowane
widgety, ale w chwili obecnej
nie pojawiają się pewne treści
widgetów.
• Sprawdzić, czy nie uruchomiono funkcji “Funkcja Renderer” (strona 40).
• Sprawdzić, czy podłączony sprzęt zarejestrowano w “Renderer - kontrola
dostępu” (strona 40).
• Jest to normalne, gdy nie jest dostępne połączenie z internetem.
Można prawidłowo korzystać z fabrycznie zainstalowanych widgetów.
Aby skorzystać z większej liczby widgetów, należy sprawdzić, czy nie
odłączył się przewód LAN i/lub przewód zasilający/przewód zasilający
AC routera/modemu. (*).
• Sprawdzić, czy nie odłączył się przewód LAN i/lub przewód zasilający/
przewód zasilający AC routera/modemu. (*)
• Istnieje możliwość, że nie działa serwer operatora widgetów. Należy
spróbować skorzystać z widgetów później.
(*)Wcześniej musi zostać odpowiednio skonfigurowane połączenie
routera/modemu z internetem. W celu uzyskania informacji na temat
ustawień routera/modemu należy skontaktować się z dostawcą usług
internetowych.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\100ADD.fm
Problem
Odbiornik TV automatycznie
się włącza.
Nie można wybrać pewnych
sygnałów wejściowych.
Pilot nie działa.
W “Lista urządzeń HDMI”
nie pojawiają się urządzenia
HDMI.
Nie da się wybrać “Wył.” w
“Sterowanie przez HDMI”.
Niektóre kanały nie są
dostrojone do telewizji
kablowej.
masterpage:Left
Wyjaśnienie/Rozwiązanie
• Sprawdzić, czy nie uruchomiono funkcji “Timer włączania” (strona 29).
• Wybrać “Ustawienia AV” i anulować ustawienie “Pomiń” dla źródła
sygnału wejściowego (strona 35).
• Wymienić baterie.
• Sprawdzić, czy Państwa sprzęt obsługuje Sterowanie przez HDMI.
• Jeśli podłączono jakikolwiek system audio obsługujący Sterowanie przez
HDMI, nie można wybrać “Wył.” w tym menu. Aby zmienić wyjście
audio na głośnik odbiornika TV, wybrać “Glośnik TV” w menu
“Głośnik” (strona 34).
• Sprawdzić na poniższej stronie internetowej informacje o operatorach
telewizji kablowej.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
48 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)04PL\010COVIX.fm
Indeks
Oznaczenia cyfrowe
14:9 15
4:3 15
A-G
H-Q
Informacje o produkcie 36
Jasność 30
Język 36
Kadr widokowy 21
Kanały
Pomin 38
wybieranie 14
Kod PIN 39
Kontrast 30
Korekcja czerni 31
Korekta głośności 32
Lista kategorii 16
Lista Ulubionych 17
LNA 38, 39
Montaż akcesoriów 41
Motionflow 31
Muzyka 21, 25
Nasycenie 30
Nazwa 37
Nazwy programów 37
Obraz 29
Obraz inteligentny 37
Ochrona przed dziećmi 39
Odcień 30
Optymalizacja dźwięku 32
Ostrość 30
R-Z
Radio - wyświetlanie 39
Redukcja zakłóceń 30
Redukcja zakłóceń MPEG 30
Regulacja automatyczna 33
Reminder 16
Renderer 26
Renderer - kontrola dostępu 40
Rozmiar pionowy 33
Rozwiazywanie problemów 45
Słuchawki
podłączanie 19
Ustawienia słuchawek 34
SCENE 10
Sieć 40
podłączanie 24
Smart 15
Sortowanie programów 36
Sterowanie przez HDMI 23, 35
System kolorów 34
Szybki start 34
Tekst 14
Temperatura barw 30
Timer włączania 29
Timer wyłączania 29
Tony niskie 32
Tony wysokie 32
Tryb dźwięku 32
Tryb filmu 31
Tryb obrazu 30
Ustawianie funkcji Renderer 40
Ustawienia 34
Ustawienia analogowe 36
Ustawienia audio 34, 38
Ustawienia AV 35
Ustawienia cyfrowe 38
ustawienia ekranu
dla sygnałów wejściowych
innych niż z PC 33
dla sygnałów wejściowych z
PC 33
Ustawienia fabryczne 36
Ustawienia HDMI 35
Ustawienia modułu CA 39
Ustawienia napisów 38
Ustawienia sieciowe 40
Ustawienia techniczne 39
Ustawienia ulubionych 36
Ustawienia wideo 34
Ustawienia wyświetlania serwerów
27, 40
Uwydatnienie głosu 32
Wejścia docelowe
obraz 29
Ustawienia ekranu 33
Dźwięk 31
Wejście AV2 35
Wide 15
Wideo 21, 25
Wielkość piksela 33
Wskaźnik Obraz wyłączony ( ) 13
Wskaźnik timera ( ) 13
Wskaźnik trybu czuwania (1) 13
Wskaźnik Zasilania (") 13
Wyłącznik zasilania (1) 9
Wyjście audio 34
Wyjście AV2 35
Wyjście optyczne 34
Wykasuj programator 16
Wyświetl listę programów 36
Wyświetl mapę 22
Wyświetlanie zdjęć z lokalizacją na
mapie 22
Wzmacnianie dźwięku 32
XMB™ (XrossMediaBar) 28
Zaaw. zwiększ. kontrastu 31
Zaawansowane ustawienia 31
Zarządzanie energią PC 29
Zdjecie
GPS 22
Zdjęcie 21, 25
Zegar/Timery 29
Zerowanie
dzwiek 32
Eco 29
obraz 30
Ustawienia PC 33
Zoom 15
Żywy kolor 31
49 PL
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Informacje dodatkowe
Aktualizacja systemu 29
AppliCast 25
ARC 38
Autoformatowanie 33
Automat. głośność 32
Automat. inicjalizacja 36
Automat. ograniczanie światła 31
Automat. start urządzenia USB 34
Automatyczna aktualizacja zegara 29
Autoprogramowanie
tylko kanały analogowe 36
tylko kanały cyfrowe 38
Balans 32
Baterie, wkładanie baterii do pilota 4
BRAVIA Sync 23
Czas trwania 22
Czujnik światła 13, 29
Czystość bieli 31
Dane techniczne 43
Diagnostyka serwera 40
Dodaj do pokazu slajdów 26
Domyślny tryb 4:3 33
Dźwięk 31
Dźwięk przestrzenny 32
Eco 29
EPG (Cyfrowy elektroniczny
przewodnik po programach) 16
FasText 14
Faza 33
Filtracja dźwięku 38
Format ekranu 15, 33, 34
Funkcja Renderer 40
Głośnik 34
Gamma 31
Oszczędzanie energii 29
PAP 20
Pierwsza konfiguracja ustawień 5
Pilot 9
czujnik 13
wkładanie baterii 4
PIP 20
Połączenie sieciowe 26
Podłączanie
anteny 4
do sieci 24
Urządzenia dodatkowe 18
Podlaczanie
urządzenia Set Top Box/
nagrywarki 4
Podświetlenie 30
Podwójny dźwięk 32
Pole wyświetlania 33
Pomiń 38
Potwierdź 38
Programowanie cyfrowe 38
Programowanie ręczne 37
Przełącz w stan gotowości po
bezczynności 29
Przesunięcie 33
Przesuniecie pionowe 33
Przesuniecie poziome 33
Przyciski i wskaźniki telewizora 9
Przyciski jednocyfrowe 36
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\02WAR.fm
Introducere
Informaţii legate de mărci
Vă mulţumim că aţi ales acest produs
Sony. Înainte de a utiliza televizorul, vă
rugăm să citiţi cu atenţie acest manual,
după care să îl păstraţi pentru a-l putea
consulta ulterior.
este marcă înregistrată a DVB
Project.
HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition
Multimedia Interface sunt mărci de comerţ
sau mărci de comerţ înregistrate ale HDMI
Licensing LLC.
DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt mărci
de comerţ înregistrate şi/sau mărci de
service ale Digital Living Network
Alliance.
Produs sub licenţă de la Dolby
Laboratories. "Dolby" şi simbolul dublu D
sunt mărci de comerţ înregistrate ale Dolby
Laboratories.
"BRAVIA" şi
sunt mărci de
comerţ înregistrate ale Sony Corporation.
"XMB™" şi "XrossMediaBar" sunt mărci
de comerţ înregistrate ale Sony
Corporation şi Sony Computer
Entertainment Inc.
Producătorul acestui aparat este
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de
garanţie, vă rugăm să apelaţi la
adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Note privind
funcţionarea
televizorului digital
masterpage:Left
• Orice funcţii legate de televizorul digital
(
) vor fi active numai în ţările sau
zonele în care sunt difuzate semnale
digitale terestre DVB-T (MPEG-2 şi
H.264/MPEG-4 AVC), sau unde aveţi
acces la servicii de cablu compatibile
DVB-C (MPEG-2 şi H.264/MPEG-4
AVC). Vă rugăm să verificaţi la dealerul local dacă puteţi recepţiona semnal
DVB-T în zona unde locuiţi, sau
întrebaţi furnizorul dvs. de servicii prin
cablu dacă acest televizor este potrivit
pentru serviciul lor de cablu DVB-C.
• Furnizorul de servicii prin cablu poate
solicita taxe suplimentare pentru astfel
de servicii şi este posibil să vi se solicite
aderarea la termenii şi condiţiile de lucru
ale respectivilor furnizori.
• Deşi acest televizor respectă
specificaţiile DVB-T şi DVB-C, nu
poate fi garantată compatibilitatea cu
programele digitale terestre DVB-T şi
DVB-C prin cablu care vor fi difuzate în
viitor.
• Unele funcţii ale televizorului digital
este posibil să nu fie disponibile în
anumite ţări/regiuni, iar serviciile de
cablu DVB-C este posibil să nu fie puse
la dispoziţie de anumiţi furnizori.
Pentru o listă a furnizorilor de servicii prin
cablu compatibili, consultaţi site-ul web de
suport:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Litera "x" care apare la numele
modelului corespunde cifrelor numerice
legate de variaţia culorii.
2 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\010COVTOC.fm
masterpage:Left
Cuprins
Ghid de pornire
4
Informaţii privind siguranţa ............................................................................................................. 7
Măsuri de precauţie.......................................................................................................................... 8
Butoanele / indicatoarele telecomenzii și televizorului ................................................................ 9
Vizionarea la televizor
Vizionarea la televizor .................................................................................................................... 14
Utilizarea ghidului electronic de programe digitale (EPG) ........................................................ 16
Utilizarea listei de programe favorite ........................................................................................... 17
Utilizarea echipamentelor opţionale
Conectarea echipamentelor opţionale ........................................................................................ 18
Vizionarea imaginilor preluate de la echipamentul conectat ..................................................... 20
Redarea Fotografie/Muzică/Video folosind o conexiune USB ................................................... 21
Utilizarea BRAVIA Sync cu Control pentru HDMI........................................................................ 23
Utilizarea facilităţilor reţelei casnice
Conectarea la reţea ........................................................................................................................ 24
Utilizarea AppliCast........................................................................................................................ 25
Vizionarea fișierelor Fotografie/Muzică/Video prin intermediul reţelei ..................................... 26
Verificarea conexiunii la reţea....................................................................................................... 27
Ajustarea Setări afișare server...................................................................................................... 27
Folosirea funcţiilor meniului
Prezentarea meniului TV Home XMB™ ........................................................................................ 28
Meniul Reglaje TV........................................................................................................................... 29
Informaţii suplimentare
Instalarea accesoriilor (dispozitiv de fixare pe perete)............................................................... 41
Specificaţii ...................................................................................................................................... 43
Remedierea defecţiunilor............................................................................................................... 45
Index ................................................................................................................................................ 49
Vă rugăm ca înainte de a utiliza televizorul, să citiţi “Informaţii privind siguranţa” (pagina 7). Păstraţi manualul
pentru a putea fi consultat și ulterior.
3 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
RO
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\030STU.fm
masterpage:Left
Ghid de pornire
Înainte de utilizare
Verificarea accesoriilor
RM-ED016W Telecomandă (1)
Baterii mărimea AA (tip R6) (2)
Pentru a introduce bateriile în
telecomandă
1: Conectarea unei antene/a
unui Set Top Box/a unui
recorder (de exemplu un
recorder DVD)
Conectarea unui Set Top Box/a unui
recorder (de exemplu un recorder DVD) prin
intermediul mufei SCART
Apăsaţi și ridicaţi capacul pentru a-l deschide.
Set Top Box/recorder (de exemplu recorder DVD)
Conectarea unui Set Top Box / a unui
recorder (de exemplu un recorder DVD) prin
intermediul mufei HDMI
4 RO
Set Top Box/recorder (de exemplu recorder DVD)
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\030STU.fm
2: Prevenirea răsturnării
televizorului
masterpage:Left
3: Prinderea laolaltă a
cablurilor
Ghid de pornire
Pentru stabilitate mărită, orificiul din spatele
televizorului poate fi utilizat pentru fixarea
acestuia de perete.
1 Scoateţi ştecherul televizorului din priză.
2 Treceţi cablul potrivit (nu este furnizat)
prin orificiul din spatele televizorului.
~
• Nu prindeţi conductorul de reţea/cablul de
alimentare de curent alternativ împreună cu
celelalte cabluri.
Cablu (nu este furnizat)
3 Fixaţi cablul de o suprafaţa stabilă, de
4: Efectuarea Reglajului
iniţial
exemplu un perete sau un stâlp.
Strângeţi
cablul
1 Conectaţi televizorul la o priză de perete.
2 Apăsaţi butonul 1 al televizorului.
Când porniţi televizorul pentru prima dată,
pe ecran apare meniul de selecţie a limbii
(Language).
Dispozitiv de fixare
pe perete (nu este
furnizat)
(Continuare)
5 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\030STU.fm
masterpage:Left
3
Detașarea suportului de
așezare pe masă a
televizorului
~
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Programare automată digitală: Când
selectaţi "Cablu", vă recomandăm să
selectaţi "Căutare rapidă" pentru
programare rapidă. Setaţi "Frecvenţa" şi
"ID reţea" în conformitate cu informaţiile
primite de la furnizorul dvs. de servicii
prin cablu. Dacă nu este găsit niciun canal
utilizând "Căutare rapidă", încercaţi
"Căutare completă" (deşi poate dura ceva
timp).
Pentru o listă a furnizorilor de servicii prin
cablu compatibili, consultaţi site-ul web de
suport:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
• Scoateţi şuruburile indicate de marcajele săgeată
de pe televizor.
• Nu detaşaţi suportul de aşezare pe masă decât în
cazul montării televizorului pe perete.
~
• De asemenea, puteţi programa canalele
manual (pagina 37).
Sortare programe: Dacă doriţi să
modificaţi ordinea canalelor analogice,
urmaţi paşii din "Sortare programe"
(pagina 36).
Eco Presetat: Când selectaţi "Da",
setările "Eco" sunt modificate în valorile
recomandate pentru a reduce consumul de
energie.
6 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\040SAF.fm
Informaţii privind
siguranţa
• Lăsaţi suficient spaţiu în jurul
televizorului, aşa cum este indicat mai jos.
• Se recomandă cu insistenţă să utilizaţi
dispozitivul de montare pe perete
furnizat de firma Sony, pentru că acesta
asigură o ventilaţie adecvată.
Instalarea pe perete
Instalare / Configurare
Instalaţi şi utilizaţi televizorul conform
instrucţiunilor prezentate în continuare,
pentru a evita riscurile de incendii, şocurile
electrice sau deteriorări / răniri.
masterpage:Left
10 cm
Instalarea
• Televizorul trebuie instalat în apropierea
unei prize uşor accesibile.
• Aşezaţi televizorul numai pe o suprafaţă
stabilă şi plată.
• Instalarea televizorului pe perete trebuie
executată de către persoane calificate.
• Din motive de siguranţă, se recomandă
cu insistenţă utilizarea accesoriilor Sony,
inclusiv:
– Dispozitivul de montare pe perete
SU-WL100
• Asiguraţi-vă că utilizaţi numai şuruburile
furnizate cu dispozitivul de montare pe
perete atunci când ataşaţi cârligele de
montare la televizor. Şuruburile furnizate
sunt proiectate astfel încât să aibă o
lungime între 8 mm şi 12 mm, atunci când
este măsurată distanţa de la suprafaţa de
ataşare până la cârligul de montare.
Diametrul şi lungimea şuruburilor diferă în
funcţie de modelul dispozitivului de
montare pe perete.
Utilizarea altor şuruburi decât a celor
furnizate poate avea ca rezultat
deteriorarea internă a televizorului sau
căderea acestuia etc.
8 mm - 12 mm
Șurub (furnizat cu
dispozitivul de montare
pe perete)
Cârlig de montare
Cârlig de atașare pe
spatele televizorului
10 cm
Lăsaţi cel puţin atât spaţiu în jurul
televizorului.
Instalarea pe un suport
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Lăsaţi cel puţin atât spaţiu în jurul
televizorului.
• Pentru a asigura o ventilaţie
corespunzătoare şi a evita adunarea
prafului şi a murdăriei:
– Nu aşezaţi televizorul culcat, cu
susul în jos, pe spate sau lateral.
– Nu puneţi televizorul pe un raft, pe
covor, în pat sau într-un dulap.
– Nu acoperiţi televizorul cu materiale
textile, de exemplu draperie, şi nici
cu alte obiecte, de exemplu ziare etc.
– Nu instalaţi televizorul aşa cum este
arătat mai jos.
Circulaţia aerului este blocată.
Perete
Perete
Conductorul de reţea
Pentru a evita riscul de incendii, şocuri
electrice sau alte deteriorări şi răniri,
manevraţi conductorul de reţea şi ştecherul
respectând următoarele:
–
–
–
–
–
Ventilaţie
• Nu acoperiţi niciodată fantele de aerisire
şi nu introduceţi obiecte în interiorul
carcasei aparatului.
• Nu utilizaţi conductorul de reţea furnizat
la alte echipamente.
• Nu găuriţi, nu îndoiţi şi nu răsuciţi
excesiv conductorul de reţea. Firele din
interior se pot dezizola sau se pot rupe.
• Nu modificaţi conductorul de reţea.
• Nu aşezaţi obiecte grele pe conductorul
de reţea.
• Nu trageţi de conductorul de cablu
pentru a-l decupla de la priză.
• Nu conectaţi prea multe aparate la
aceeaşi priză de reţea.
• Nu utilizaţi un ştecher care nu se
potriveşte cu priza.
Moduri de utilizare
interzisă
Nu instalaţi / utilizaţi televizorul în locaţii,
medii înconjurătoare sau situaţii de genul
celor prezentate mai jos, deoarece este
posibil ca televizorul să producă incendii,
şocuri electrice, deteriorări şi/sau leziuni.
Locaţia:
În exterior (la lumină solară directă), pe
malul mării, pe o navă sau barcă, în interiorul
unui vehicul, în instituţii medicale, în locuri
instabile, în apropierea apei, în locuri supuse
la ploaie, umezeală sau fum.
Mediul înconjurător:
Unde este foarte cald sau umed, unde există
mult praf; în spaţii unde există insecte care
pot pătrunde în interior; în locaţii unde poate
fi supus la vibraţii mecanice, în apropierea
unor obiecte cu flăcări deschise (lumânări,
etc). Televizorul nu trebuie expus la picături
sau stropire, şi nu trebuie aşezate deasupra lui
recipiente ce conţin lichide, de exemplu vaze.
Situaţii:
Transportul
• Înainte de a
deplasa
televizorul,
decuplaţi toate
cablurile.
• La transportul
unui televizor de
mari dimensiuni,
este recomandată
participarea a
două sau trei
persoane.
• Pentru transportul
televizorului
apucaţi-l aşa cum
este prezentat în
imaginea
alăturată. Nu
supuneţi la presiuni ecranul LCD.
• Când ridicaţi sau mutaţi televizorul,
apucaţi-l ferm de partea sa inferioară.
• Feriţi televizorul de şocuri mecanice şi
de vibraţii prea puternice în timpul
transportului.
• Când duceţi aparatul la reparat sau când vă
mutaţi, împachetaţi-l în ambalajul original.
Scoateţi ştecherul de reţea şi curăţaţi-l
cu regularitate. Dacă există praf pe
ştecher şi acesta se umezeşte, este
posibil ca izolaţia să fie deteriorată,
ceea ce poate duce la declanşarea de
incendii.
Note
30 cm
10 cm
–
–
Utilizaţi numai conductori de reţea
marca Sony, nu de la alte firme.
Introduceţi complet ştecherul în priză.
Acest aparat poate funcţiona doar la
tensiuni de 220–240 V, curent
alternativ.
Când conectaţi alte cabluri, aveţi grijă
să decuplaţi conductorul de reţea
pentru siguranţa dvs., şi aveţi grijă să
nu vă încurcaţi picioarele între cabluri.
Decuplaţi conductorul de reţea de la
priză înainte de a deplasa sau a depana
televizorul.
Ţineţi conductorul de reţea la distanţă
de surse de căldură.
Nu manevraţi televizorul cu mâinile ude,
cu carcasa demontată, sau având ataşate
dispozitive care nu au fost recomandate de
producător. Decuplaţi televizorul de la
priză, precum şi antena de exterior în
timpul furtunilor.
Piese defecte:
• Nu aruncaţi obiecte spre televizor. Sticla
ecranului se poate sparge la impact,
cauzând răniri grave.
• Dacă se sparge carcasa televizorului, nu
o atingeţi înainte de a decupla
conductorul de reţea de la priză. În caz
contrar, pot apărea şocuri electrice.
Când aparatul nu
funcţionează
• Dacă nu utilizaţi televizorul câteva zile,
decuplaţi-l de la reţea din motive
ecologice şi de siguranţă.
• Deoarece televizorul nu este decuplat de
la reţea dacă este doar oprit, scoateţi
ştecherul din priză pentru deconectarea
completă.
• Anumite televizoare pot fi dotate cu
facilităţi care solicită ca televizorul să fie
lăsat în standby pentru a funcţiona
corespunzător.
(Continuare)
7 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\040SAF.fm
Pentru copii
• Nu lăsaţi copiii să se caţere pe televizor.
• Nu lăsaţi accesoriile de mici dimensiuni
la îndemâna copiilor, deoarece pot fi
înghiţite accidental.
Manevrarea și curăţarea
suprafeţei ecranului /
carcasei televizorului
Decuplaţi conductorul de reţea de la priză
înainte de a curăţa televizorul.
În cazul în care apar
următoarele probleme...
Pentru a evita degradarea materialului sau
deteriorarea acoperirii ecranului, respectaţi
următoarele măsuri de precauţie.
Opriţi şi decuplaţi imediat aparatul de la
priză dacă survine vreuna din problemele
prezentate mai jos.
• Pentru a îndepărta praful de pe ecran şi
carcasă, ştergeţi uşor cu o cârpă moale.
Dacă praful este persistent, ştergeţi cu o
cârpă moale, uşor umezită într-o soluţie
slabă de detergent.
• Nu utilizaţi niciodată pastă abrazivă,
substanţe de curăţare alcaline / acide,
praf de curăţat sau solvenţi volatili, cum
ar fi alcoolul, benzina, diluantul sau
insecticidele. Utilizarea unor astfel de
materiale sau contactul prelungit cu
materiale din cauciuc sau vinil poate
duce la daune ale suprafeţei ecranului şi
materialului carcasei.
• Se recomandă aspirarea periodică a
orificiilor de ventilare pentru a asigura
ventilarea corespunzătoare.
• Când ajustaţi unghiul de vizionare al
televizorului, deplasaţi lent aparatul,
pentru a evita desprinderea sau
alunecarea de pe suportul său stabil.
Solicitaţi dealer-ului dvs. sau unui centru
de service Sony ca o persoană calificată să
verifice televizorul.
Când:
–
–
–
–
Este deteriorat conductorul de reţea.
Ştecherul nu se potriveşte cu priza.
Televizorul a fost deteriorat prin
cădere, lovire sau izbirea cu un alt
obiect.
Vreun obiect sau lichid a pătruns în
interiorul carcasei.
Măsuri de
precauţie
Vizionarea la televizor
• Asiguraţi o iluminare moderată a
camerei, deoarece nu este recomandată
vizionarea televizorului o perioadă
îndelungată de timp, în condiţii de
iluminare scăzută, deoarece vă poate fi
afectată vederea.
• Când utilizaţi căştile, evitaţi audierea la
un nivel ridicat al volumului, deoarece
vă poate fi afectat auzul.
Ecranul LCD
• Deşi ecranul LCD este produs folosinduse o tehnologie de înaltă precizie şi
99,99% sau mai mult dintre pixeli
funcţionează, este posibilă existenţa unor
minuscule puncte negre sau a unora
luminoase (roşii, albastre sau verzi) care
să apară în mod constant pe ecranul
LCD. Aceasta este o proprietate
scructurală a ecranului LCD şi nu
constituie o disfuncţionalitate.
• Nu împingeţi şi nu zgâriaţi filtrul frontal,
şi nu aşezaţi obiecte pe partea de sus a
acestui televizor. Imaginea poate deveni
neuniformă sau ecranul LCD se poate
deteriora.
• Dacă televizorul este utilizat într-un loc
cu temperatură scăzută, poate apărea un
efect de prelungire neregulată a liniilor
orizontale, sau imaginea poate deveni
întunecată. Aceasta nu reprezintă o
defecţiune. Fenomenul va dispărea pe
măsură ce temperatura creşte.
• Pot apărea imagini remanente în cazul în
care sunt afişate în mod continuu imagini
statice. Acestea pot să dispară după
câteva momente.
• Ecranul şi carcasa se încălzesc când
televizorul este în uz. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
• Ecranul LCD conţine o cantitate mică de
cristale lichide. Unele tuburi
fluorescente utilizate la acest televizor
conţin de asemenea mercur. Respectaţi
instrucţiunile şi regulamentele locale în
vigoare cu privire la salubrizare.
Echipamentul opţional
• Păstraţi componentele opţionale sau
oricare alte dispozitive care emit radiaţii
electromagnetice la distanţă de televizor.
În caz contrar, pot apărea distorsiuni şi /
sau zgomot.
• Acest produs a fost testat şi s-a aflat
astfel că este în conformitate cu limitele
stabilite prin Directiva EMC pentru
utilizarea cablurilor de nu mai lungi de 3
metri.
Bateriile
• Respectaţi polaritatea corectă când
introduceţi bateriile.
• Nu utilizaţi baterii de tip diferit şi nu
amestecaţi baterii vechi cu unele noi.
• Salubrizaţi bateriile în mod ecologic.
Este posibil ca în anumite regiuni,
salubrizarea bateriilor să fie
reglementată prin lege. Vă rugăm
consultaţi autorităţile dvs. locale.
• Manevraţi telecomanda cu grijă. Nu o
scăpaţi pe jos şi nu călcaţi pe ea, nu
vărsaţi lichid de niciun fel.
• Nu puneţi telecomanda într-un loc
apropiat de o sursă de căldură, în bătaia
directă a razelor soarelui, sau într-o
încăpere umedă.
Dezafectarea
televizorului
masterpage:Left
echipamentelor electrice şi electronice.
Prin dezafectarea corespunzătoare a
acestui produs, veţi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor. Reciclarea materialelor va ajuta
la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi
primăria locală, compania locală de
salubrizare a deşeurilor sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
Dezafectarea
bateriilor uzate
(valabil în
Uniunea
Europeană și alte
ţări europene cu
sisteme de colectare
separate)
Acest simbol de pe baterie sau de pe
ambalaj indică faptul că bateria furnizată
cu acest produs nu trebuie considerată
deşeu menajer. Pe anumite tipuri de baterii,
acestui simbol i se pot asocia simbolurile
anumitor substanţe chimice. Simbolurile
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt
adăugate, daca bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Prin
dezafectarea corespunzătoare a acestor
baterii, veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor.
Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. În cazul
produselor care din motive de siguranţă, de
asigurare a performanţelor sau de
integritate a datelor necesită conectarea
permanentă a bateriei încorporate, aceasta
trebuie înlocuită numai de personalul
calificat al unui service. Pentru a fi siguri
că bateria va fi corect tratată, la încheierea
duratei de viaţă a acesteia, duceţi-o la
punctele de colectare stabilite pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Pentru orice alt fel de baterii,
vă rugăm să citiţi secţiunea referitoare la
demontarea în siguranţă a bateriei din
aparat. Duceţi bateria la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă
rugăm să consultaţi primăria dvs. locală,
compania locală de salubrizare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Dezafectarea
echipamentelor
electrice și
electronice vechi
(valabil în
Uniunea
Europeană și în celelalte ţări
europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol de pe produs sau de pe
ambalajul acestuia indică faptul că nu
trebuie considerat deşeu menajer. În
schimb, trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclării
8 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\050OVR.fm
masterpage:Left
Butoanele / indicatoarele telecomenzii și televizorului
Butoanele telecomenzii și televizorului
Butoanele televizorului vor funcţiona la fel ca cele ale
telecomenzii.
* În meniul televizorului, aceste butoane vor funcţiona ca F/f/G/g/
.
z
• Butoanele pentru numărul 5, N, PROG + şi AUDIO de pe
telecomandă au un punct palpabil. Utilizaţi punctele palpabile ca
referinţă când utilizaţi televizorul.
Buton/Întrerupător
Descriere
1 "/1 (TV
standby)
Trece temporar televizorul în starea de standby
sau îl reporneşte.
2 1 (Power)
Apăsaţi pentru a porni / opri televizorul.
~
• Pentru a deconecta complet televizorul (0 W,
niciun consum de energie), opriţi televizorul,
apoi scoateţi din priză conductorul de reţea/
cablul de alimentare cu curent alternativ de la
reţea/alimentarea cu curent alternativ.
(Continuare)
9 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\050OVR.fm
3 SCENE
masterpage:Left
Apăsaţi pentru a afişa meniul "Selectare mod".
Când selectaţi opţiunea modului dorit, este
setată automat calitatea optimă a sunetului şi
imaginii pentru modul selectat.
Apăsaţi F/f/G/g pentru a selecta opţiunea mod,
apoi apăsaţi .
Cinema: Oferă imagini exact ca cele de la
cinematograf cu sunet dinamic.
Fotografie: Oferă imagini care reproduc în
mod autentic textura şi culoarea unei fotografii
tipărite.
Sport: Oferă imagini care vă permit să
experimentaţi imagini şi sunete adevărate,
asemănătoare celor de pe un stadion.
Muzică: Oferă efecte de sunet care vă permit
să experimentaţi sunete dinamice şi clare,
asemănătoare celor de la un concert.
Joc: Oferă imagini care vă permit să vă
bucuraţi la maxim de jocurile dvs., cu o calitate
superbă a imaginii şi sunetului.
Grafică: Oferă imagini care uşurează
vizionarea îndelungată a monitorului şi reduc
oboseala, prin afişarea de imagini detaliate şi
mai clare.
General: Setările actuale ale utilizatorului.
Auto: Calitatea optimă a sunetului şi a imaginii
este setată automat în conformitate cu sursa de
intrare, deşi este posibil să nu existe niciun
efect, în funcţie de dispozitivele conectate.
~
• În modul digital, opţiunile "Mod" sunt aplicate
separat pentru imaginile HD (High-definition)
şi SD (Standard-definition).
• Când porniţi Mod cinema (pagina 12), setarea
"Selectare mod" comută automat la "Cinema".
4 AUDIO
În modul analogic: Apăsaţi pentru a
modifica modul sunet dual (pagina 32).
În modul digital: Apăsaţi pentru a modifica
limba utilizată pentru programul vizionat în
mod curent (pagina 38).
5
/ (Info/
De fiecare dată când apăsaţi butonul, afişajul se
Afișarea Text) modifică după cum urmează:
În modul digital: Detalii ale programului
curent t Detalii ale programului următor
(numai pentru Sony Guide)
În modul analogic: Numărul canalului curent
şi modul ecran t Informaţii privind ceasul
În modul Text: Prezintă informaţii ascunse
(de exemplu: răspunsuri la întrebări)
(pagina 14).
10 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\050OVR.fm
6
F/f/G/g/
7 OPTIONS
masterpage:Left
Apăsaţi F/f/G/g pentru a deplasa cursorul pe
ecran. Apăsaţi
pentru a selecta/confirma
articolul evidenţiat.
La redarea unui fişier foto: Apăsaţi
pentru a
opri/porni o diaporamă. Apăsaţi F/G pentru a
selecta fişierul anterior. Apăsaţi f/g pentru a
selecta fişierul următor.
La redarea unui fişier cu muzică/video: Apăsaţi
pentru a opri/porni redarea. Apăsaţi şi ţineţi
apăsat G/g pentru deplasare rapidă înainte/
înapoi, apoi eliberaţi butonul în punctul din
care doriţi să reluaţi redarea. ApăsaţiF pentru a
porni redarea de la începutul fişierului curent.
Apăsaţi f pentru a merge la fişierul următor.
Apăsaţi pentru a afişa o listă ce conţine
"Comandă dispozitiv" sau comenzi rapide la
unele meniuri de setare. Utilizaţi meniul
"Comandă dispozitiv" pentru a utiliza
echipamentul compatibil cu Control pentru
HDMI.
Opţiunile enumerate depind de sursa de intrare.
8 HOME
Apăsaţi pentru a afişa meniul TV Home
(pagina 28).
9 Butoane
colorate
Atunci când butoanele colorate sunt
disponibile, un ghid de operare este afişat pe
ecran.
q; Butoane
numerotate
În modul TV: Apăsaţi pentru a selecta canale.
Pentru canalele cărora le corespund numere
mai mari sau egale cu 10, apăsaţi rapid
următoarea cifră.
În modul Text: Apăsaţi pentru a introduce un
număr de pagină.
Apăsaţi pentru a afişa lista de programe
favorite care a fost specificată (pagina 17).
qa
(Favorite)
qs PROG +/–/
/
qd
(Setări
subtitrare)
qf %
(Suprimarea
sonorului)
În modul TV: Apăsaţi pentru a selecta canalul
următor (+) sau anterior (–).
În modul Text: Apăsaţi pentru a selecta
pagina următoare ( ) sau anterioară ( ).
Apăsaţi pentru a modifica limba subtitrării
(pagina 38) (numai în modul digital).
Apăsaţi pentru a suprima sonorul. Apăsaţi din
nou pentru a restaura sonorul.
z
• În modul standby, dacă doriţi să porniţi
televizorul fără sonor, apăsaţi acest buton.
qg 2 +/–
(Volum)
Apăsaţi pentru a regla volumul.
qh / (Text)
Apăsaţi pentru a afişa informaţii text
(pagina 14).
(Continuare)
11 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\050OVR.fm
masterpage:Left
qj
RETURN Apăsaţi pentru a reveni la ecranul anterior al
meniului afişat.
La redarea unui fişier foto/muzică/video:
Apăsaţi pentru a opri redarea. (Afişajul revine
la lista de fişiere sau directoare.)
qk
Apăsaţi pentru a afişa ghidul electronic de
programe digitale EPG (EPG) (pagina 16).
Apăsaţi pentru a afişa ultimul canal digital
vizionat.
La vizionarea imaginilor preluate de la
echipamentul conectat: Apăsaţi pentru a reveni
la modul TV obişnuit.
Apăsaţi pentru a afişa ultimul canal analogic
vizionat.
La vizionarea imaginilor preluate de la
echipamentul conectat: Apăsaţi pentru a reveni
la modul TV obişnuit.
m/N/X/M/x: Puteţi utiliza
echipamentul compatibil BRAVIA Sync
conectat la televizor.
SYNC MENU: Afişează meniul
echipamentului HDMI conectat. În timpul
vizionării altor ecrane de intrare sau programe
TV, "Selectare dispozitiv HDMI" este afişat
când butonul este apăsat.
THEATRE: Puteţi porni şi opri Mod cinema.
Când Mod cinema este pornit, sunt setate
automat calitatea optimă a sunetului (dacă
televizorul este conectat la un sistem audio cu
un cablu HDMI) şi calitatea imaginii pentru
conţinuturi tip film.
GUIDE
(EPG)
ql DIGITAL
w; ANALOG
wa BRAVIA
Sync
~
ws
/
(Alegerea
intrării/
Menţinerea
Text)
wd
(Modul
Ecran)
• Dacă deconectaţi televizorul, Mod cinema
este de asemenea oprit.
• Când modificaţi setarea "Selectare mod",
Mod cinema se opreşte automat.
• "Control pentru HDMI" (BRAVIA Sync) este
disponibil numai cu echipament conectat
marca Sony care are logo-ul BRAVIA Sync
sau BRAVIA Theatre Sync sau este
compatibil cu Control pentru HDMI.
În modul TV: Apăsaţi pentru a afişa o listă de
intrări.
În modul Text: Apăsaţi pentru a menţine
pagina curentă.
Apăsaţi pentru a modifica formatul ecranului
(pagina 15).
12 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\050OVR.fm
masterpage:Left
Indicatoare
,
Indicator
Descriere
1 Senzor lumină
Nu obstrucţionaţi senzorul cu niciun obiect, pentru că poate fi afectată
funcţionarea (pagina 29).
Recepţionează semnale de la telecomandă.
Nu acoperiţi senzorul pentru telecomandă. Poate fi afectată funcţionarea.
Se aprinde de culoare verde când selectaţi "Fără imagine" (pagina 29).
Se aprinde de culoare portocalie când setaţi temporizatorul (pagina 16, 29).
2 Senzor
telecomandă
3
(Fără
imagine /
Temporizator)
4 1 (Standby)
Se aprinde de culoare roşie când televizorul este în modul standby.
Se aprinde de culoare verde când televizorul este aprins.
5 " (Power)
Despre ghidul de utilizare de pe ecranul televizorului
Ghid de utilizare
Exemplu: Apăsaţi
sau
RETURN (vedeţi 6 (pagina 11) sau qj (pagina 12)).
Ghidul de utilizare oferă ajutor cu privire la modul de utilizare a televizorului cu telecomanda, şi este
afişat în partea de jos a ecranului. Utilizaţi butoanele telecomenzii indicate în ghidul de utilizare.
13 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\060WAT.fm
masterpage:Left
Vizionarea la televizor
Vizionarea la televizor
Pentru a selecta un canal folosind ghidul
electronic de programe digitale EPG
(EPG) (pagina 16).
În modul digital
Este afişată pentru scurt timp o
informaţie. Aceasta poate conţine
următoarele simboluri.
: Servicii radio
: Serviciu codificat / cu subscriere
: Mai multe limbi pentru coloana
sonoră disponibile
: Subtitrări disponibile
: Subtitrări disponibile pentru
persoanele cu deficienţe auditive
: Vârsta minimă recomandată a
persoanelor care vizionează
programul curent (între 4 şi 18 ani)
: Blocare de către părinţi
2
Pentru a accesa Text
3
3
1 Apăsaţi butonul 1 al televizorului pentru
a-l porni.
Dacă televizorul este în modul standby
(indicatorul 1 (standby) din partea
frontală a aparatului este de culoare roşie),
apăsaţi butonul "/1 al telecomenzii
pentru a porni televizorul.
2 Apăsaţi butoanele DIGITAL pentru a trece
În modul analogic, apăsaţi /. De fiecare dată
când apăsaţi /, afişajul se modifică ciclic
astfel:
Text şi imagine TV t Text t Fără Text
(ieşire din serviciul Text)
Pentru a selecta o pagină, apăsaţi butoanele
numerotate sau / .
Pentru a menţine afişată o anumită pagină,
apăsaţi .
Pentru a avea acces la informaţii ascunse,
apăsaţi .
z
• De asemenea, puteţi sări direct la o pagină prin
selectarea numărului paginii afişat pe ecran.
Apăsaţi şi F/f/G/g pentru a selecta numărul
paginii, apoi apăsaţi .
• Dacă în partea de jos a paginii Text apar patru
elemente colorate, înseamnă că puteţi accesa
paginile rapid şi uşor (FasText). Apăsaţi butonul
colorat corespunzător pentru a avea acces la
pagina care vă interesează.
în modul digital, sau apăsaţi ANALOG
pentru a trece în modul analogic.
Canelele disponibile variază în funcţie de
modul ales.
3 Apăsaţi butoanele numerotate sau PROG
+/– pentru a selecta un canal TV.
14 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\060WAT.fm
Pentru a modifica Format ecran manual
Apăsaţi
în mod repetat pentru a selecta
Format ecran dorit.
masterpage:Left
• Dacă imagini sursă 720p, 1080i sau 1080p sunt
afişate cu contururi negre la marginile ecranului,
selectaţi "Inteligent" sau "Zoom" pentru a ajusta
imaginile.
Inteligent*
Vizionarea la televizor
Lărgeşte zona centrală
a imaginii. Marginile
din stânga şi din
dreapta sunt întinse
pentru a umple ecranul
16:9.
4:3
Afişează imaginea 4:3
la dimensiunea sa
originală. Sunt afişate
bare laterale pentru a
umple ecranul 16:9.
Panoramic
Lărgeşte imaginea 4:3
orizontal, pentru a
umple ecranul 16:9.
Zoom*
Sunt afişate imagini în
format cinemascopic
(letter box), la
dimensiunile corecte.
14:9*
Afişează imaginea 14:9
la proporţia corectă. Ca
rezultat, barele laterale
sunt prezentate pe
ecran.
* Părţile de sus şi de jos ale imaginii pot fi eliminate.
Puteţi ajusta poziţia verticală a imaginii. Apăsaţi F/f
pentru a deplasa imaginea în sus sau în jos (adică pentru
a citi subtitrarea).
~
• Când selectaţi "Inteligent", unele caractere şi/sau
litere din partea de sus şi de jos a imaginii este
posibil să nu fie vizibile. Într-un asemenea caz,
ajustaţi "Dimensiune verticală" din meniul
"Ecran"(pagina 33).
z
• Când pentru "Format automat" (pagina 33) este
aleasă varianta "Pornit", televizorul va selecta în
mod automat cel mai potrivit mod compatibil cu
programul difuzat.
15 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\060WAT.fm
masterpage:Left
Utilizarea ghidului electronic de programe digitale (EPG)
1 În modul digital, apăsaţi GUIDE.
2 Efectuaţi operaţia dorită, aşa cum este
indicat în tabelul următor sau cum este
afişată pe ecran.
Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în anumite ţări/regiuni.
Pentru
Acţionaţi astfel
A urmări un program
Apăsaţi F/f/G/g pentru a selecta un program, apoi apăsaţi
A opri ghidul EPG
Apăsaţi
A ordona pe categorii informaţiile
despre programe
– lista Categorie
1
2
Apăsaţi butonul albastru.
Apăsaţi butoanele F/f pentru a selecta o categorie, apoi apăsaţi
.
Numele categoriei (de exemplu "Ştiri") conţine toate canalele
corespunzătoare categoriei selectate.
A stabili care program sa fie afisat
automat pe ecranul TV la pornire
– Atenţionare
1
Apăsaţi butoanele F/f/G/g pentru a selecta viitorul program
care vreţi să fie afişat, apoi apăsaţi .
Apăsaţi F/f pentru a selecta "Atenţionare", apoi apăsaţi .
Alături de informaţiile legate de program, este afişat simbolul
c. Indicatorul
de pe panoul frontal al televizorului se
aprinde, de culoare portocalie.
2
.
GUIDE.
~
• Dacă treceţi televizorul în modul standby, acesta va porni automat
când programul care vă interesează este gata să înceapă.
Anulare avertizare
– Anulare temporizator
1
2
3
4
5
Apăsaţi .
Apăsaţi F/f pentru a selecta "Listă temporizator", apoi apăsaţi
.
Apăsaţi F/f pentru a selecta programul pe care vreţi să îl
anulaţi, apoi apăsaţi .
Apăsaţi F/f pentru a selecta "Anulare temporizator", apoi
apăsaţi .
Este afişată o interfaţă de confirmare a faptului că vreţi să
anulaţi programul.
Apăsaţi G/g pentru a selecta "Da", apoi apăsaţi .
16 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\060WAT.fm
masterpage:Left
Utilizarea listei de programe favorite
Favorite analog
Caracterstica Favorite vă permite să selectaţi
programe dintr-o listă de maxim 16 canale
favorite pe care dvs. le specificaţi.
1 În modul analogic, apăsaţi .
2 Efectuaţi operaţia dorită, aşa cum este
Lista de programe analogice favorite
Pentru
Acţionaţi astfel
A urmări un canal
Apăsaţi
.
A opri lista de programe favorite
Apăsaţi
.
A adăuga canale în Lista curentă de
programe favorite
Apăsaţi F/f pentru a selecta "Adaugă la favorite", apoi apăsaţi
A elimina un canal din Lista curentă
de programe favorite
1
2
3
.
Apăsaţi F/f pentru a selecta "Editează Favorite", apoi apăsaţi .
Apare ecranul "Meniu Favorite".
Apăsaţi F/f pentru a selecta numărul canalului, apoi apăsaţi .
Apăsaţi F/f pentru a selecta "– –", apoi apăsaţi .
Favorite digital
Puteţi specifica până la patru liste cu canale
favorite.
1 În modul digital, apăsaţi .
2 Efectuaţi operaţia dorită, aşa cum este
indicat în tabelul următor sau cum este
afişată pe ecran.
Lista de programe digitale favorite
Pentru
Acţionaţi astfel
A opri lista de programe favorite
Apăsaţi
A adăuga sau elimina canale dintr-o
listă de programe favorite
1
2
3
A urmări un canal
A elimina toate canalele dintr-o listă
de programe favorite
1
2
1
2
3
4
RETURN.
Apăsaţi butonul albastru.
Mergeţi la pasul 2 unde aţi adăugat canale pentru prima oară sau
lista Favorite este goală.
Apăsaţi butonul galben pentru a selecta lista de programe
favorite pe care doriţi să o modificaţi.
Apăsaţi F/f/G/g pentru a selecta canalul pe care vreţi să îl
adăugaţi sau să îl eliminaţi din listă, apoi apăsaţi .
Apăsaţi butonul galben pentru a selecta lista de programe favorite.
Apăsaţi F/f pentru a selecta un canal, apoi apăsaţi .
Apăsaţi butonul albastru.
Apăsaţi butonul galben pentru a selecta lista de programe
favorite pe care doriţi să o modificaţi.
Apăsaţi butonul albastru.
Apăsaţi G/g pentru a selecta "Da", apoi apăsaţi .
17 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Vizionarea la televizor
indicat în tabelul următor sau cum este
afişată pe ecran.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\070OPT.fm
masterpage:Left
Utilizarea echipamentelor opţionale
Conectarea echipamentelor opţionale
Puteţi conecta o gamă largă de echipamente opţionale la televizorul dumneavoastră.
1 2
3 45
7
8
6
9
0
qa
qs
qd
Conectarea echipamentelor audio-video (ordinea calităţii, de la ridicat la redus)
Conectare la
Conectare cu
Descriere
5, 9, qa
HDMI IN 1, 2, 3,
sau 4
Cablu HDMI
Semnalele de intrare digitale video şi audio sunt de la
echipamentul conectat.
Suplimentar, atunci când este conectat un echipament
compatibil cu Control pentru HDMI, comunicarea cu
echipamentul conectat este acceptată (pag. 35).
Dacă echipamentul are o priză/mufă DVI, conectaţi-o la
HDMI IN 1 printr-o interfaţă de adaptare DVI-HDMI
(nelivrată) şi conectaţi prizele/mufele de ieşire ale
echipamentului audio la prizele/mufele HDMI IN 1.
~
• Utilizaţi numai cablu HDMI certificat, care are sigla HDMI.
Vă recomandăm să utilizaţi cablul HDMI Sony (tip viteză
mărită).
• Atunci când conectaţi un sistem audio compatibil cu
Control pentru HDMI, aveţi grijă de asemenea să conectaţi
la mufa/priza DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
18 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\070OPT.fm
Conectare la
Conectare cu
3
/
COMPONENT IN
Cablu
componentă
video, cablu audio
2
qs
AV1,
AV2
/
/
/
AV3, și
AV3
masterpage:Left
Descriere
Cablu SCART
Atunci când conectaţi un decodor analogic, tunerul TV
transmite la ieşire semnal codificat către decodor, care
decodifică semnalul înainte de a-l transmite la ieşire.
Cablu video
combinat
Dacă conectaţi un echipament mono, conectaţi la mufa L
AV3.
Conectarea echipamentului audio/portabil
Conectare cu
Descriere
1
Cablu audio
Puteţi asculta sunetul de la televizor pe un echipament Hi-Fi
conectat.
4 DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Cablu audio optic
Puteţi asculta sunetul de la televizor pe un echipament Home
Theatre cu intrare digitală.
8 USB
Cablu USB
Puteţi reda fişierele foto/muzică/video stocate de un aparat
foto digital Sony sau o cameră video (pagina 21).
Conectarea altor echipamente
Conectare la
PC IN
6
/
7
LAN
0 CAM
(Conditional
Access Module Modul pentru
acces condiţionat)
Conectare cu
Descriere
Cablu PC cu inel
de ferită, cablu
audio
Este recomandată utilizarea unui cablu PC cu inel de ferită,
cum ar fi "Connector, D-sub 15" (ref. 1-793-504-11,
disponibil la Sony Service Centre) sau echivalent.
Cablu LAN
Vă puteţi bucura de conţinutul memorat pe un echipament
compatibil DLNA din cadrul unei reţele (pagina 24).
Oferă acces la servicii TV cu plată. Pentru detalii, consultaţi
manualul de instrucţiuni care însoţeşte CAM-ul.
Pentru a utiliza CAM-ul îndepărtaţi cardul fals ("dummy"
card) din slotul CAM, opriţi funcţionarea televizorului şi
introduceţi cardul dvs. în slotul CAM. Atunci când nu
utilizaţi CAM-ul, vă recomandăm să introduceţi şi să lasaţi
cardul fals în slotul CAM.
z
• Nu introduceţi cardul inteligent direct în slotul TV CAM
(modul pentru acces condiţionat). Trebuie introdus în
modulul pentru acces condiţionat furnizat de dealer-ul dvs.
autorizat.
~
• CAM nu este acceptat în toate ţările/zonele. Verificaţi acest
lucru la dealerul dumneavoastră autorizat.
qd i Căști
Puteţi asculta în căşti sunetul de la TV.
19 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Utilizarea echipamentelor opţionale
Conectare la
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\070OPT.fm
Vizionarea imaginilor
preluate de la echipamentul
conectat
Porniţi echipamentul conectat, apoi efectuaţi
una dintre următoarele operaţii.
1 Apăsaţi .
2 Apăsaţi F/f pentru a
selecta sursa de
intrare dorită, apoi
apăsaţi .
masterpage:Left
Pentru a reveni la afișarea unei singure
imagini pe ecran
RETURN.
Apăsaţi
Pentru a viziona simultan două imagini
– PIP (Imagine în imagine)
Puteţi vedea simultan două imagini (de la o
intrare externă şi un program TV) pe ecranul
televizorului.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta "PIP/PAP",
apoi apăsaţi
.
3 Apăsaţi F/f pentru a selecta "PIP", apoi
apăsaţi
Pentru echipamentul conectat la mufele
scart folosind un cablu scart cu 21 de pini
cu toate firele
Porniţi redarea la echipamentul conectat.
Imaginea provenită de la echipamentul
conectat apare pe ecran.
Pentru un aparat video / recorder DVD
depistat automat
În modul analogic, apăsaţi PROG +/– sau
butoanele numerotate pentru a selecta canalul
video.
.
Imaginea de la calculatorul conectat este
afişată pe întreg ecranul, iar cea a
programului TV apare în format redus.
Puteţi utiliza F/f pentru a deplasa pe
ecran imaginea televizorului.
4 Apăsaţi butoanele numerotate sau PROG
+/– pentru a selecta un canal TV.
Pentru a reveni la afișarea unei singure
imagini pe ecran
Apăsaţi
RETURN.
z
• Puteţi schimba imaginile cu sonor selectând G/g.
Pentru a viziona simultan două imagini
– PAP (Imagine și imagine)
Puteţi vedea simultan două imagini (de la o
intrare externă şi un program TV) pe ecranul
televizorului.
~
• Această funcţie nu este disponibilă pentru intrarea
PC.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta "PIP/PAP",
apoi apăsaţi
.
3 Apăsaţi F/f pentru a selecta "PAP", apoi
apăsaţi
.
Imaginea de la echipamentul conectat este
afişată în partea stângă a ecranului, iar cea
a programului TV apare în partea dreaptă.
4 Apăsaţi butoanele numerotate sau PROG
+/– pentru a selecta canalul TV.
20 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\070OPT.fm
Redarea Fotografie/Muzică/
Video folosind o conexiune
USB
Puteţi reda fişierele foto/muzică/video stocate
de un aparat foto digital Sony, de o cameră
video sau de un echipament de stocare USB
media, conectate la televizor prin intermediul
unui cablu USB.
1 Conectaţi la televizor un dispozitiv USB
care poate fi acceptat.
2 Apăsaţi HOME.
3 Apăsaţi G/g pentru a selecta "Fotografie",
4 Apăsaţi F/f pentru a selecta un dispozitiv
USB, apoi apăsaţi
.
Apare lista cu fişiere sau directoare.
Pentru a afişa o listă cu imagini în
miniatură, apăsaţi butonul galben în timp
ce este afişată lista.
5 Apăsaţi F/f pentru a selecta un fişier sau
un director, apoi apăsaţi
.
După ce aţi selectat un director, selectaţi
un fişier, apoi apăsaţi .
Redarea începe.
Începerea redării automate a
fotografilor
Televizorul începe redarea automată a
fotografiilor atunci când este pornit şi o
cameră foto digitală sau un alt echipament de
stocare a fişierelor cu fotografii este conectat
la portul USB şi apoi este pornit (pagina 34).
~
• În timp ce televizorul accesează date de pe un
echipament USB, reţineţi următoarele:
– Nu opriţi funcţionarea televizorului sau a
echipamentului USB conectat.
– Nu deconectaţi cablul USB.
– Nu scoateţi echipamentul USB.
Datele de pe echipamentul USB se pot deteriora.
• Firma Sony nu poate fi făcută răspunzătoare
pentru nicio pierdere sau pagubă cauzată de
pierderea datelor de pe dispozitivul media din
pricina defectării sau funcţionării defectuoase a
oricărui echipament conectat la TV.
• Redarea nu începe automat dacă televizorul este
pornit după conectarea camerei foto digitale sau a
altui echipament la mufa USB.
• Puteţi înregistra muzica de fundal ce va fi redată
în timpul prezentării unei diaporame folosind
Fotografie prin apăsarea OPTIONS, apoi
selectare "Adăugare la diaporamă" în timp ce
muzica este redată.
• Redarea USB este admisă pentru următoarele
formate de fişiere foto:
– JPEG (fişiere format JPEG cu extensia ".jpg" şi
compatibile cu DCF 2.0 sau Exif 2.21)
– RAW (fişiere format ARW/ARW 2.0 cu
extensia ".arw". Numai pentru vizionare.)
• Redarea USB este admisă pentru următoarele
formate de fişiere de muzică:
– MP3 (fişiere cu extensia ".mp3" care nu au fost
protejate la copiere)
• Redarea USB este admisă pentru următoarele
formate de fişiere video:
– MPEG1 (fişiere cu extensia ".mpg")
• Începerea redării automate a fotografiilor
funcţionează numai pentru fişiere foto din cel mai
nou director al aparatului digital de fotografiat
(compatibil DCF, directorul numerotat cel mai de
sus "DCIM").
• Este posibil ca redarea să nu înceapă automat în
cazul conectării unor aparate digitale de
fotografiat (cum ar fi aparate cu memorie internă).
• Numele de fişier şi de director suportă numai
caractere specifice limbii engleze.
• Setaţi modul de conectare USB al camerei foto pe
Auto sau Mass Storage atunci când conectaţi o
cameră foto digitală marca Sony. Pentru mai multe
informaţii referitoare la modul de conectare USB,
consultaţi instrucţiunile livrate cu aparatul foto
digital.
• Verificaţi pe web-site-ul următor informaţiile
actualizate referitoare la echipamentele USB
compatibile.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
• Utilizaţi un dispozitiv de memorare USB
compatibil cu standardele USB Mass Storage
Class.
Pentru a afișa o fotografie
— Cadru fotografie
Puteţi afişa o fotografie pe ecran o perioadă
selectată de timp. După expirarea acestei
perioade televizorul trece automat în modul
standby.
1 Selectaţi o fotografie.
Puteţi selecta o fotografie de la un
echipament USB conectat sau o fotografie
prestabilită (deja memorată la cumpărarea
televizorului) dintr-un director. Pentru
detalii despre selectarea unei fotografii
(pagina 21).
(Continuare)
21 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Utilizarea echipamentelor opţionale
"Muzică", sau "Video".
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\070OPT.fm
2 În timp ce fotografia selectată este afişată
apăsaţi OPTIONS, apoi apăsaţi F/f
pentru a selecta "Imagine cadru foto" şi
apăsaţi .
3 Apăsaţi repetat
RETURN pentru a
reveni în meniul Home.
4 Apăsaţi G/g pentru a selecta "Fotografie",
apoi selectaţi "Cadru fotografie" şi apăsaţi
.
Televizorul este comutat în modul Cadru
fotografie şi fotografia selectată este
afişată pe ecran.
Pentru a configura durata de afișare a
fotografiei
Apăsaţi OPTIONS, apoi selectaţi
"Durată" şi apăsaţi . Apoi selectaţi
durata şi apăsaţi .
Cronometrul apare pe ecran.
Pentru a reveni la XMB™
Apăsaţi
RETURN.
~
• Dacă fotografia este selectată de pe un dispozitiv
USB, acesta trebuie să rămână conectat la TV.
• Dacă este activat "Temporizator oprire"
televizorul va comuta automat în modul standby.
masterpage:Left
• Poziţia indicată pe hartă poate varia în funcţie de
echipamentul folosit pentru captura imaginii.
• Dacă televizorul nu este conectat la Internet sau
serviciul de hărţi online de pe Internet nu mai este
funcţional, pe ecranul televizorului este afişată o
hartă la scară-mare pe care nu o puteţi mări sau
micşora.
z
• O hartă poate fi afişată în situaţia în care datele
Exif ale fotografiei includ o informaţie despre
dată, şi informaţiile asociate longitudinii şi
latitudinii ("Log files") au fost înregistrate
folosind o unitate GPS Sony. Urmaţi procedura
descrisă mai jos.
1
2
3
4
Conectaţi unitatea GPS la portul USB.
Apăsaţi HOME.
Apăsaţi G/g pentru a selecta "Fotografie".
Apăsaţi F/f pentru a selecta unitatea
GPS, apoi apăsaţi .
5 Selectaţi următoarele articole folosind F/
f, apoi apăsaţi G/g pentru a le configura.
– Fus orar
– DST
6 Selectaţi "Da", apoi apăsaţi
.
Fişierele jurnalului GPS sunt preluate.
7 Deconectaţi unitatea GPS şi conectaţi
Pentru a afișa o fotografie împreună cu
localizarea acesteia pe hartă
echipamentul pe care este stocată
fotografia.
Atunci când folosiţi un echipament cu funcţie
GPS de capturare a imaginii (aparat foto
digital, etc.), este posibil să afişaţi fotografia
împreună cu o hartă a locaţiei în care
fotografia a fost făcută folosind funcţia GPS
de înregistrare a longitudinii şi latitudinii.
Deoarece informaţia despre hartă este
descărcată folosind un serviciu de hărţi online
de pe Internet, este necesară conectarea la
reţea şi televizorul trebuie să fie conectat la
reţea (pagina 24).
8 Selectaţi o fotografie (pagina 21).
9 Apăsaţi butoanele verde/roşu pentru a
mări/micşora zona de pe hartă.
1 Selectaţi o fotografie (pagina 21).
2 Apăsaţi butoanele verde/roşu pentru a
mări/micşora zona de pe hartă.
Pentru a schimba zona din hartă afişată pe
ecranul televizorului, apăsaţi repetat
butonul albastru.
~
• Deoarece serviciul de hărţi online de pe Internet
este pus la dispoziţie de un terţ, este posibil ca
serviciul să fie modificat sau oprit fără ca
utilizatorul să fie anunţat în prealabil.
22 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\070OPT.fm
Utilizarea BRAVIA Sync cu
Control pentru HDMI
Funcţia Control pentru HDMI permite
televizorului să comunice cu echipamentul
conectat care este compatibil cu această
funcţie, folosind facilitatea HDMI CEC
(Consumer Electronics Control).
De exemplu, conectând la televizor un
echipament Sony compatibil cu Control pentru
HDMI (prin cabluri HDMI), veţi putea acţiona
împreună cele două aparate.
Verificaţi dacă aţi conectat echipamentul în
mod corect, şi efectuaţi setările necesare.
• Opreşte automat echipamentul conectat
când comutaţi televizorul în modul standby
folosind telecomanda.
Pentru a conecta echipamentul care
este compatibil cu Control pentru HDMI
Conectaţi echipamentul compatibil şi
televizorul cu un cablu HDMI. Când conectaţi
un sistem audio, aveţi grijă să conectaţi şi
mufa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) a
televizorului şi a sistemului audio utilizând un
cablu audio optic (pag. 18).
Pentru realizarea reglajelor Control
pentru HDMI
Reglajele aferente Control pentru HDMI
trebuie realizate atât la televizor, cât şi la
echipamentul conectat. Consultaţi secţiunea
"Reglaj HDMI" (pagina 35) pentru a afla
reglajele de efectuat la televizor. Pentru
configurarea echipamentului conectat,
consultaţi manualul de instrucţiuni al acestuia.
• Porneşte automat televizorul şi îl comută
automat pe intrarea corespunzătoare
echipamentului conectat, când
echipamentul începe redarea.
• Dacă porniţi un sistem audio conectat câtă
vreme televizorul este pornit, ieşirea de
semnal sonor comută de la difuzoarele
televizorului la sistemul audio.
• Reglează volumul (2 +/–) şi suprimă
sonorul (%) sistemului audio conectat.
• Puteţi acţiona echipamentul Sony conectat
care are sigla BRAVIA Sync cu
telecomanda, apăsând butoanele:
– m/N/X/M/x pentru a acţiona direct
echipamentul conectat.
– SYNC MENU pentru afişarea pe ecran a meniului
echipamentului HDMI conectat.
După afişarea meniului, acesta poate fi acţionat
utilizând F/f/G/g, , butoanele colorate şi
RETURN.
– OPTIONS pentru afişarea "Comandă dispozitiv",
apoi selectaţi opţiunile din "Opţiuni" şi "Listă
conţinut" pentru a acţiona echipamentul.
– Consultaţi manualul de instrucţiuni al
echipamentului pentru a afla comenzile disponibile.
• Dacă "Control pentru HDMI" al TV este
reglat la "Pornit", "Control pentru HDMI"
al echipamentului conectat este de
asemenea comutat automat la "Pornit".
23 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Utilizarea echipamentelor opţionale
Control pentru HDMI
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\080NET.fm
masterpage:Left
Utilizarea facilităţilor reţelei casnice
Cu acest televizor, vă puteţi bucura de
conţinutul memorat pe un echipament
compatibil DLNA din reţeaua casnică.
Echipamentul care memorează şi furnizează
conţinutul, cum ar fi fişiere cu fotografii/
muzică/video, este denumit "Server".
Televizorul recepţionează fişierele de
fotografii/muzică/video de la server prin
intermediul reţelei, şi dumneavoastră vă puteţi
bucura de acestea pe TV chiar şi în altă
cameră.
Pentru a vă delecta cu reţeaua casnică, este
necesar ca server un echipament compatibil
DLNA (VAIO, Cyber-shot, etc.).
În plus, când conectaţi televizorul dvs. la
Internet, puteţi afişa o fotografie care arată
locaţia sa pe hartă (pagina 22), sau puteţi
utiliza “AppliCast” în timp ce vizionaţi un
program TV (pagina 25).
~
Conectarea la reţea
TV
Cablu de
reţea
(nu este
furnizat)
Router de bandă largă
Spre echipamentul de reţea
Cablu de retea (nu este furnizat)
• Pentru conectarea la Internet, va trebui să aveţi un
contract cu un furnizor de servicii.
Modem DSL/
modem de cablu
Internet
24 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\080NET.fm
Utilizarea AppliCast
În timp ce vizionaţi la televizor, puteţi afişa o
varietate de informaţii pe marginea ecranului
TV, utilizând widget-uri (mini-aplicaţii).
Multe widget-uri obţin informaţiile de pe
Internet.
Pentru a utiliza widget-uri
Widget-urile pot fi afişate prin selectarea din
meniul Home. În timpul afişării widget-ului,
puteţi adăuga la lista dvs. de widget-uri astfel
încât să fie înregistrată pentru a fi afişată
automat data viitoare când lansaţi
“AppliCast”. Unele widget-uri vă permit să
salvaţi setările, pentru a vă oferi informaţiile
preferate.
masterpage:Left
z
• Există deja trei widget-uri în set care nu necesită
conexiune la Internet. Acestea sunt "Modul de
utilizare a AppliCast", "Ceasul analogic" şi
"Calendarul".
• Widget-urile AppliCast memorate în dispozitivul
de stocare în masă USB conectat la BRAVIA.
Simbolurile widget-urilor trebuie să apară în
dreptul simbolului USB în "Reţea" din meniul
Home.
~
• Adresa MAC şi adresa IP sunt transmise automat
de la televizor la servere cât timp conexiunea la
Internet este disponibilă.
Serverele sunt sub controlul Sony şi adresele
MAC nu vor fi niciodată transmise la serverele
controlate de altcineva.
• Widget-urile pot fi modificate sau terminate fără
notificarea prealabilă a utilizatorului.
Utilizarea facilităţilor reţelei casnice
1 Apăsaţi HOME.
2 Apăsaţi G/g pentru a selecta "Reţea".
3 Apăsaţi F/f pentru a selecta widget-ul
dorit pentru a fi afişat sau selectaţi simplu
simbolul "AppliCast" pentru a afişa lista
dvs. preferată de widget-uri.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe widget.
Pentru a reveni la afișarea unei singure
imagini pe ecran
Apăsaţi
RETURN.
Pentru a adăuga sau elimina widget-uri
în AppliCast
Puteţi adăuga sau elimina din lista de widgeturi.
Din widget:
5 În timp ce afişaţi widget-ul, apăsaţi
OPTIONS.
6 Selectaţi "Adăugare la AppliCast" sau
"Eliminare din AppliCast".
Până la 30 de widget-uri pot fi înregistrate
în “AppliCast”.
Din "Reţea" în meniul Home:
7 Urmaţi PAŞII 1-2 de mai sus.
8 Apăsaţi F/f pentru a selecta widget-ul
dorit, apoi apăsaţi OPTIONS.
9 Urmaţi PASUL 6.
25 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\080NET.fm
Vizionarea fișierelor
Fotografie/Muzică/Video
prin intermediul reţelei
Puteţi viziona cu uşurinţă fişiere cu fotografii/
muzică/video aflate pe server prin selectarea
unui simbol din meniul Home al televizorului.
1 Apăsaţi HOME.
2 Apăsaţi G/g pentru a selecta "Fotografie",
"Muzică", sau "Video".
3 Apăsaţi F/f pentru a selecta un server,
apoi apăsaţi
.
Apare lista cu fişiere sau directoare.
Pentru a afişa lista cu imagini în
miniatură, apăsaţi butonul galben în timp
ce este afişată lista.
Când serverul nu poate fi găsit
Vedeţi “Verificarea conexiunii la reţea”
(pagina 27) şi “Ajustarea Setări afişare
server” (pagina 27).
4 Apăsaţi F/f pentru a selecta un fişier sau
un director, apoi apăsaţi
.
După ce aţi selectat un director, selectaţi
un fişier, apoi apăsaţi .
Redarea începe.
z
• O hartă poate fi afişată cu o fotografie în cazul în
care informaţiile privind longitudinea şi
latitudinea au fost înregistrate în datele Exif ale
fotografiei (pagina 22).
~
• În funcţie de echipamentul de reţea, este posibil să
fie necesară înregistrarea televizorului la
echipamentul de reţea.
• Calitatea imaginii poate fi mai slabă atunci când
utilizaţi
Fotografie deoarece imaginile pot fi
mărite în funcţie de fişier. De asemenea, este
posibil ca imaginile să nu umple întreg ecranul, în
funcţie de dimensiunea şi formatul imaginii.
• Este posibil atunci când utilizaţi
Fotografie ca
afişarea fişierelor de fotografii să dureze un
anumit timp.
• Pentru a reda fişiere recepţionate de la un
echipament de reţea, acestea trebuie să aibă unul
din următoarele formate de fişier.
– Imagini statice: Format JPEG
– Muzică: Format MP3 sau format PCM liniar
– Video: Următoarele formate de fişier memorate
pe server: AVCHD, HDV, MPEG2-PS (care în
anumite situaţii este posibil să nu poată fi
redate)
masterpage:Left
• În funcţie de echipamentul de reţea, formatul
fişierului poate fi transformat înainte de a fi
transferat. În asemenea cazuri, formatul de fişier
rezultat după transformare este utilizat pentru
redare. Pentru detalii consultaţi manualul de
instrucţiuni al echipamentului de reţea utilizat.
Chiar dacă fişierul este conform cu unul din
formatele de fişiere menţionate mai sus, este
posibil ca în anumite cazuri acesta să nu poată fi
redat.
• Numele de fişier şi de director suportă numai
caractere specifice limbii engleze.
Pentru a vă delecta cu fotografii,
muzică și video pe ecranul televizorului
prin operarea unui alt echipament
– Renderer
Renderer (transmiterea) este o facilitate pentru
redarea fişierelor de fotografii, muzică şi video
stocate într-un alt echipament aflat în reţea
(aparat de fotografiat digital, telefon mobil,
etc.), pe ecranul televizorului prin operarea
echipamentului de comandă aflat în discuţie.
Pentru a utiliza această facilitate, un
echipament compatibil cu funcţia de
transmitere cum ar fi un aparat digital de
fotografiat sau un telefon mobil este necesar ca
şi controler. Consultaţi de asemenea manualul
de instrucţiuni furnizat cu controlerul.
1 Dacă este necesar setaţi "Funcţia
Renderer", "Control acces Renderer" şi
"Configurare Renderer" în "Setări reţea"
(pagina 40).
2 Redaţi fişierul selectat folosind
controlerul televizorului.
Fişierul este redat pe televizor prin reţeaua
conectată.
Utilizaţi controlerul sau telecomanda
televizorului pentru a executa operaţii în
timpul redării.
~
• Puteţi înregistra muzica de fundal ce va fi redată
pe durata unei diaporame utilizând
Fotografie.
În timpul redării muzicii de fundal, apăsaţi
OPTIONS, apoi selectaţi "Adăugare la
diaporamă".
26 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\080NET.fm
masterpage:Left
Verificarea conexiunii la
reţea
Ajustarea Setări afișare
server
Introduceţi valorile respective (alfanumerice)
pentru router-ul dvs. Elementele care este
necesar să fie configurate pot diferi în funcţie
de furnizorul de servicii Internet sau de router.
Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni livrat de furnizorul dvs. de servicii
Internet sau livrat împreună cu router-ul.
1 Apăsaţi HOME.
Puteţi selecta server-ele reţelei casnice care să
fie afişate în meniul Home.
Pot fi afişate automat în meniul Home până la
10 servere.
2 Apăsaţi G pentru a selecta "Setări".
3 Apăsaţi F/f pentru a selecta "Setări
reţea", apoi apăsaţi
.
4 Selectaţi "Reţea", apoi apăsaţi .
5 Selectaţi "Setări adresă IP", apoi apăsaţi .
6 Selectaţi un articol, apoi apăsaţi .
Treceţi la pasul 7.
Atunci când selectaţi "DHCP (DNS
manual)"
Configuraţi "DNS primar"/"DNS
secundar" folosind butoanele F/f/g şi
butoanele numerotate.
Atunci când selectaţi "Manual"
Configuraţi următoarele articole folosind
butoanele F/f/g şi butoanele numerotate.
Adresa IP
Mască subreţea
Gateway implicit
DNS primar/DNS secundar
Dacă furnizorul dvs. de servicii Internet
are o anumită setare pentru server-ul
proxy
conexiuni de la televizor.
Pentru detalii despre configurarea serverului, consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat cu server-ul.
2 Apăsaţi HOME.
3 Apăsaţi G/g pentru a selecta "Setări".
4 Apăsaţi F/f pentru a selecta "Setări
reţea", apoi apăsaţi
.
5 Selectaţi "Setări afişare server", apoi
apăsaţi
.
6 Selectaţi server-ul pe care doriţi să îl
afişaţi în meniul Home, apoi apăsaţi
7 Selectaţi "Da", apoi apăsaţi .
Dacă nu vă puteţi conecta la reţeaua
dvs. casnică
Televizorul poate verifica dacă server-ul a fost
corect recunoscut.
1 Apăsaţi HOME.
2 Apăsaţi G/g pentru a selecta "Setări".
3 Apăsaţi F/f pentru a selecta "Setări
reţea", apoi apăsaţi
.
4 Selectaţi "Diagnosticări server", apoi
apăsaţi
.
Apăsaţi OPTIONS, apoi apăsaţi F/f
pentru a selecta "Setare Proxy" şi apăsaţi
. Apoi introduceţi setările.
Apăsaţi .
5 Selectaţi "Da", apoi apăsaţi .
apăsaţi
6 Selectaţi serverul pe care doriţi să îl
7
8 Apăsaţi g pentru a selecta "Test", apoi
.
9 Apăsaţi G/g pentru a selecta "Da", apoi
apăsaţi
.
Începe diagnosticarea reţelei.
Atunci când apare mesajul "Conexiune
reuşită.", apăsaţi repetat
RETURN
pentru a ieşi.
z
Dacă nu apare "Conexiune reuşită.", consultaţi
“Remedierea defecţiunilor” (pagina 45).
.
Începe diagnosticarea serverului.
Atunci când este finalizată diagnosticarea
server-ului, apare o listă a rezultatelor
diagnosticării.
confirmaţi, apoi apăsaţi
.
Sunt afişate rezultatele diagnosticării
pentru server-ul selectat.
Dacă rezultatele diagosticarii indică o
eroare, căutaţi cauzele posibile şi ceea ce
este de făcut, şi verificaţi conexiunile şi
configurările.
Pentru detalii, consultaţi “Remedierea
defecţiunilor” (pagina 45).
27 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Utilizarea facilităţilor reţelei casnice
Atunci când selectaţi "DHCP (DNS
automat)"
1 Configuraţi server-ul pentru a permite
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\090MEN.fm
masterpage:Left
Folosirea funcţiilor meniului
Prezentarea meniului TV Home XMB™
XMB™ (XrossMediaBar) este un meniu cu facilităţi şi surse de intrare pentru BRAVIA care apare
pe ecranul televizorului. XMB™ reprezintă o manieră simplă de selectare a programelor şi de
realizare a reglajelor pentru televizoarele BRAVIA.
1 Apăsaţi HOME pentru a afişa XMB™.
Bara cu categoriile
media
Bara cu obiectele categoriilor
2 Apăsaţi G/g pentru a selecta o categorie.
Simbolul categoriei media
Descriere
Setări
Vă permite să efectuaţi setări şi reglaje avansate (pagina 29).
Fotografie
Vă permite să vă delectaţi cu fişiere de fotografii prin intermediul
echipamentelor USB sau prin intermediul reţelei (pagina 21, 26).
Muzică
Vă permite să vă delectaţi cu fişiere de muzică prin intermediul
echipamentelor USB sau prin intermediul reţelei (pagina 21, 26).
Video
Vă permite să vă delectaţi cu fişiere video prin intermediul
echipamentelor USB sau prin intermediul reţelei (pagina 21, 26).
Digital
Vă permite să selectaţi un canal digital, lista de programe Favorite
(pagina 17) şi Ghidul Programelor Digitale Electronice (EPG)
(pagina 16).
Analog
Vă permite să selectaţi un canal analogic sau lista de programe
favorite analogice (pagina 17).
Pentru ca lista canalelor analogice să nu mai fie afişată, setaţi
"Afişare listă programe" pe "Oprit" (pagina 36).
Intrări externe
Vă permite să selectaţi echipamentul conectat la televizor.
Pentru a asocia o etichetă unei intrări externe, consultaţi "Presetări
AV" (pagina 35).
Reţea
Puteţi să vă bucuraţi de "AppliCast" (pagina 25).
3 Apăsaţi F/f pentru a selecta un element, apoi apăsaţi .
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5 Apăsaţi HOME pentru a părăsi meniul.
~
• Opţiunile pe care le puteţi regla variază în funcţie de situaţie.
• Opţiunile care nu sunt disponibile sunt afişate de culoare gri sau nu sunt afişate.
28 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\090MEN.fm
masterpage:Left
Meniul Reglaje TV
Actualizare sistem
Puteţi actualiza sistemul TV utilizând memorie USB. Consultaţi pagina de Internet de mai jos.
http://support.sony-europe.com/TV/
Ceas/Temporizatoare
Temporizator oprire
Stabileşte perioada de timp după care televizorul se opreşte automat, trecând în
modul standby.
Când este activată opţiunea "Temporizator oprire", indicatorul (Temporizator)
aflat în partea frontală a televizorului se aprinde, de culoare portocalie.
z
• Dacă opriţi televizorul şi îl reporniţi, funcţia "Temporizator oprire" este readusă
la varianta "Oprit".
Temporizator pornire Stabileşte pentru temporizator ora la care televizorul să pornească din modul
standby.
Actualizare automată Comută pe modul digital pentru a afişa timpul.
ceas
Eco
Readuce toate reglajele "Eco" la valorile stabilite din fabrică.
Mod economic
Reduce consumul de curent al televizorului prin ajustarea luminozităţii fundalului.
Dacă selectaţi "Fără imagine", imaginea este oprită şi indicatorul
Fără imagine
aflat în partea frontală a televizorului se aprinde, de culoare verde. Sunetul rămâne
nemodificat.
TV inactiv standby
Opreşte televizorul după ce a fost ţinut inactiv pentru o perioadă de timp
prestabilită.
Gestiune curent PC
Trece televizorul în modul standby dacă nu este recepţionat niciun semnal de la
intrarea PC timp de 30 de secunde.
Senzor lumină
Optimizează automat reglajele de imagine în funcţie de lumina din camera în care
funcţionează televizorul.
~
• Nu obstrucţionaţi senzorul cu niciun obiect, pentru că poate fi afectată
funcţionarea. Verificaţi poziţia senzorului (pagina 13).
Imagine
Intrări ţintă
Vă permite să alegeţi utilizarea reglajelor obişnuite sau să efectuaţi reglaje
particularizate pentru intrarea pe care o vizionaţi curent.
Comun
Aplică setările comune la toate intrările în care "Intrări ţintă"
este setat la "Comun".
Numele intrării Vă permite să efectuaţi reglaje particularizate pentru intrare.
curente (de
exemplu AV1)
(Continuare)
29 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Folosirea funcţiilor meniului
Anulare
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\090MEN.fm
Mod imagine
Anulare
Retroiluminare
Contrast
Luminozitate
Culoare
Nuanţă
masterpage:Left
Selectează modul imagine. Opţiunile care pot fi selectate diferă în funcţie de
reglajele selectate ale scenei.
Strălucitor
Accentuează contrastul şi claritatea imaginii.
Standard
Pentru imagini standard. Se recomandă pentru utilizarea la
domiciliu.
Personal
Vă permite stocarea reglajelor preferate.
Cinema
Pentru vizionarea conţinutului bazat pe film. Varianta cea mai
indicată pentru a viziona într-un mediu similar cu al unei săli
de cinematograf.
Foto-strălucitor Pentru vizionarea fotografiilor. Accentuează contrastul şi
claritatea imaginii.
Foto-standard
Pentru vizionarea fotografiilor. Oferă calitatea optimă a
imaginii pentru vizionarea la domiciliu.
Foto-original
Pentru vizionarea fotografiilor. Reprezintă calitatea imaginii
asemănătoare cu imaginea fotografiilor developate.
Foto-personalizat Pentru vizionarea fotografiilor. Va permite stocarea reglajelor
preferate.
Sport
Oferă calitatea optimă a imaginii pentru vizionarea
programelor sportive.
Joc
Varianta cea mai potrivită pentru a juca jocuri pe televizorul
dvs.
Grafică
Oferă calitatea optimă a imaginii pentru vizionarea de grafică.
Readuce toate setările "Imagine" la valorile stabilite din fabrică, cu excepţia "Intrări
ţintă", "Mod imagine" şi "Setări avansate".
Ajustează luminozitatea din fundal.
Creşte sau descreşte contrastul imaginilor.
Creşte sau descreşte luminozitatea imaginilor.
Creşte sau descreşte intensitatea de culoare.
Creşte sau descreşte tonurile de verde şi de roşu.
~
Temperatură culori
Claritate
Reducere zgomot
Red. zgomot MPEG
• "Nuanţă" poate fi ajustată numai în cazul unui semnal color NTSC (de exemplu
benzi video din S. U. A.)
Creşte sau descreşte gradul de alb al imaginii.
Rece
Conferă culorilor albe o tentă albastră.
Neutru
Conferă culorilor albe o tentă neutră.
Cald 1/Cald 2
Conferă culorilor albe o tentă roşie. "Cald 2" oferă o tentă mai
roşiatică comparativ cu "Cald 1".
z
• "Cald 1" şi "Cald 2" nu sunt disponibile când pentru opţiunea "Mod imagine" este
aleasă varianta "Strălucitor" (sau "Foto-strălucitor").
Creşte sau diminuează claritatea imaginii.
Reduce zgomotul imaginii (imagine cu puncte).
Reduce zgomotul imaginii în cazul pieselor video comprimate MPEG. Acest reglaj
este eficient la vizualizarea unui DVD sau a unei transmisiuni digitale.
30 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\090MEN.fm
Motionflow
masterpage:Left
Asigură o mişcare mai fină pentru imagini şi reduce neclaritatea imaginii.
Maxim
Asigură o mişcare mai fină a imaginilor, ca pentru conţinutul
care are la bază imaginea de film, "film-based".
Standard
Asigură o mişcare fină a imaginilor. Utilizaţi acest reglaj
pentru utilizare standard.
Oprit
Utilizaţi acest reglaj atunci când folosind reglajele "Maxim"
sau "Standard" rezultă zgomot.
~
• În funcţie de video, este posibil ca vizual să nu se simtă efectul, chiar facă aţi
modificat reglajul.
Asigură o calitate mai bună a imaginilor la redarea pe DVD sau videocasetofon a
imaginilor înregistrate pe peliculă, reducând neclaritatea şi aspectul granular al imaginii.
Auto 1
Asigură o mai fină mişcare a imaginilor comparativ cu
programele originale care au la bază imaginile de film.
Utilizati acest reglaj pentru utilizare standard.
Auto 2
Asigură reproducerea aşa cum este a conţinutului programelor
care au la bază imagini de film.
Oprit
Mod Film
~
Setări avansate
~
• În modul digital, pentru a optimiza calitatea fiecãrui semnal, reglajele imaginii sunt aplicate independent
pentru imaginile HD (High-definition) ºi SD (Standard-definition).
Sunet
Intrări ţintă
Vă permite să alegeţi utilizarea reglajelor obişnuite sau să efectuaţi reglaje
particularizate pentru intrarea pe care o vizionaţi curent.
Comun
Aplică setările comune la toate intrările în care "Intrări ţintă"
este setat la "Comun".
Numele intrării
curente (de
exemplu AV1)
Vă permite să efectuaţi reglaje particularizate pentru intrare.
(Continuare)
31 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Folosirea funcţiilor meniului
• Dacă semnalul imaginilor conţine neregularităţi sau prea mult zgomot, facilitatea
"Mod Film" va fi oprită automat, chiar dacă aţi selectat una dintre variantele
"Auto 1" sau "Auto 2".
Particularizează funcţia "Imagine" în detaliu. Aceste reglaje nu sunt disponibile
când pentru "Mod imagine" alegeţi variantele "Strălucitor" (sau "Foto-strălucitor").
Anulare
Readuce toate reglajele la valorile stabilite din fabrică.
Corecţie negru Îmbunătăţeşte zonele negre ale imaginii pentru contrast mai
puternic.
Îmb. avansată
Reglează automat opţiunea "Retroiluminare" şi "Contrast"
alegând varianta optimă în funcţie de luminozitatea ecranului.
contrast
Acest reglaj este eficient mai ales în cazul imaginilor
întunecate, şi va fi mărit contrastul scenelor întunecate.
Gamma
Ajustează echilibrul dintre zonele luminoase şi întunecoase
ale imaginii.
Limitare
Reduce strălucirea în scenele în care întregul ecran este alb.
automată de
lumină
Îmbunătăţire alb Scoate în evidenţă culorile albe.
Culori vii
Face culorile mai strălucitoare.
Balans de alb
Ajustează temperatura fiecărei culori.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\090MEN.fm
Mod sunet
masterpage:Left
Selectează un mod de sunet. "Mod sunet" include cele mai potrivite opţiuni pentru
video şi fotografii. Opţiunile care pot fi selectate diferă în funcţie de reglajele
selectate ale scenei.
Dinamic
Intensificarea frecvenţelor înalte şi a celor joase.
Standard
Pentru sunete standard. Se recomandă pentru utilizarea la
domiciliu.
Voce clară
Face mai clar sunetul vocilor.
Anulare
Readuce toate reglajele "Sunet" la variantele stabilite din fabrică, cu excepţia
"Intrări ţintă", "Mod sunet" şi "Sunet Dual".
Înalte
Ajustează sunetele de frecvenţă mai înaltă.
Joase
Ajustează sunetele de frecvenţă mai joasă.
Balans
Echilibrarea sonoră stânga-dreapta.
Volum automat
Menţine constant nivelul volumului chiar dacă apar variaţii de volum (de exemplu
spoturile publicitare au tendinţa de a avea sonorul mai puternic decât restul
programelor).
Compensare volum
Reglează nivelul volumului intrării curente, relativ la celelalte intrări când este
selectat "Intrări ţintă" la numele intrării curente (de exemplu AV1).
Surround
Vă permite să selectaţi efectele de învăluire cele mai potrivite, în funcţie de genul
programului TV (film, sport, muzică, etc.) sau jocuri video.
Opţiunile care pot fi selectate diferă în funcţie de reglajele "Selectare mod".
S-FORCE Front
Surround
Furnizează efecte de învăluire care vă ajută să vă bucuraţi de
sunetul virtual cu efect de învăluire multi-ch doar prin
utilizarea a două boxe interne TV.
Cinema
Furnizează efecte de învăluire precum sistemele audio de
calitate superioară din sălile de cinema.
Muzică
Furnizează efecte de învăluire care vă fac să vă simţiţi
învăluit de sunet precum într-o sală de concert.
Sport
Furnizează efecte de învăluire care vă fac să vă simţiţi ca şi
cum aţi fi prezent la o întrecere sportivă.
Joc
Furnizează efecte de învăluire care îmbunătăţesc sunetul
jocurilor.
Oprit
Converteşte şi reproduce multi-ch audio la 2ch audio. În
cazul altui format audio, este reprodus formatul audio
original.
Amplificare voce
Ajustează claritatea vocii umane. De exemplu, dacă vocea crainicului de ştiri nu
poate fi distinsă, puteţi creşte nivelul acestei setări, pentru a face vocea mai clară.
Dimpotrivă, dacă vizionaţi un program sportiv, puteţi reduce nivelul acestui reglaj,
pentru a mai diminua vocea comentatorului.
Ameliorare sunet
Intensifică sunetele de înaltă frecvenţă.
Intensificare sunet
Conferă sunetului mai mult impact prin intensificarea efectului sunetelor înalte şi a
celor joase.
Sunet Dual
Setează sunetul de la difuzor în cazurile programelor stereo sau bilingve.
Stereo/Mono
Pentru o transmisie stereofonică.
A/B/Mono
Pentru o transmisie bilingvă, selectaţi "A" pentru canalul 1 de
sunet, "B" pentru canalul 2 de sunet sau "Mono" pentru un
canal mono, dacă este disponibil.
~
• Dacă selectaţi alt echipament conectat la televizor, setaţi "Sunet Dual" la
"Stereo", "A", sau "B".
32 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\090MEN.fm
masterpage:Left
Ecran (pentru alte intrări decât un PC)
Intrări ţintă
Vă permite să alegeţi utilizarea reglajelor obişnuite sau să efectuaţi reglaje
particularizate pentru intrarea pe care o vizionaţi curent.
Comun
Aplică setările comune la toate intrările în care "Intrări ţintă"
este setat la "Comun".
Numele intrării
curente (de
exemplu AV1)
Vă permite să efectuaţi reglaje particularizate pentru intrare.
Format ecran
Vedeţi “Pentru a modifica Format ecran manual” (pagina 15).
Format automat
Modifică automat "Format ecran" conform semnalului de intrare difuzat. Pentru a
menţine reglajele specificate în "Format ecran", alegeţi varianta "Oprit".
Presetat 4:3
Selectează formatul implicit de ecran pentru imaginile 4:3.
Aria de afișare
Inteligent
Afişează imagini obişnuite cu dimensiunile 4:3 cu imitarea
efectului de ecran lat.
4:3
Afişează imagini obişnuite cu dimensiunile 4:3 la proporţiile
corecte.
Oprit
Utilizaţi reglajele pe care le-aţi specificat în "Format ecran".
Ajustează aria de afişare a imaginii.
Auto
Trece automat la cea mai apropiată arie de afişare.
+1
Afişează imaginile la dimensiunea lor originală.
Afişează imaginile la dimensiunea recomandată.
Măreşte imaginea astfel încât marginile să fie în afara ariei
vizibile de afişare.
~
• Aceste opţiuni se pot modifica în funcţie de intrarea afişată.
Deplasare orizontală Stabileşte poziţia pe orizontală a imaginii.
Deplasare verticală
Reglează poziţia pe verticală a imaginii când pentru "Format ecran" este aleasă una
dintre variantele "Inteligent", "Zoom" sau "14:9".
Dimensiune verticală Ajustează dimensiunea verticală a imaginii când pentru "Format ecran" este aleasă
una dintre variantele "Inteligent".
Ecran (pentru intrare PC)
Reglează automat poziţia afişajului, faza şi densitatea imaginii când televizorul
recepţionează un semnal de intrare de la calculatorul conectat.
z
• Este posibil ca "Ajustare automată" să nu funcţioneze bine în cazul anumitor
semnale de intrare. În aceste cazuri, reglaţi manual opţiunile "Fază", "Densitate
caracter", "Deplasare orizontală", şi "Deplasare verticală".
Anulare
Readuce toate reglajele PC la valorile stabilite din fabrică.
Fază
Reglează faza când ecranul este instabil.
Densitate caracter
Reglează densitatea caracterului când imaginea conţine benzi verticale nedorite.
Deplasare orizontală Stabileşte poziţia pe orizonticală a imaginii.
Deplasare verticală
Stabileşte poziţia pe verticală a imaginii.
Ajustare automată
(Continuare)
33 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Folosirea funcţiilor meniului
Normal
-1/-2
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\090MEN.fm
Format ecran
masterpage:Left
Selectează "Format ecran" pentru afişarea imaginilor din PC-ul dvs.
Normal
Afişează imaginea la dimensiunea sa originală.
Complet 1
Măreşte imaginea pentru a umple aria de afişare verticală,
menţinând în acelaşi timp proporţiile sale originale.
Complet 2
Măreşte imaginea pentru a umple aria de afişare.
Setări video
Sistem culoare
Setează sistemul de culoare ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58", sau
"NTSC4.43") în funcţie de semnalul de intrare de la sursa de intrare.
Setări audio
Redare sunet
Ieșire audio
Setări căști
Ieșire optică
Difuzoarele televizorului sunt pornite pentru a putea asculta
sonorul TV prin difuzoarele acestui aparat.
Sistem Audio
Difuzoarele televizorului sunt oprite pentru a putea asculta
sonorul TV numai prin intermediul difuzoarelor
echipamentelor audio externe conectate la mufele audio de
ieşire ale televizorului.
Variabilă
Semnalul audio transmis la ieşire de sistemul dvs. audio
poate fi comandat cu telecomanda televizorului.
Fixă
Semnalul audio transmis la ieşire de televizor este fixat.
Utilizaţi comanda de volum a receptorului dvs. sonor pentru a
ajusta volumul (şi a efectua alte reglaje de sunet) prin
intermediul sistemului audio.
i Asociat cu
Comută difuzoarele interne ale televizorului pe poziţia pornit/
difuzor
oprit când conectaţi căştile la televizor.
i Volum
Ajustează volumul căştilor când "i Asociat cu difuzor" este
setat pe "Oprit".
i Sunet Dual
Selectează sunetul de la căşti în cazurilor programelor
bilingve.
Selectează semnalul audio care este transmis de la mufa DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) a televizorului. Alegeţi varianta "Auto", când este conectat un
echipament compatibil cu Dolby Digital. Alegeţi varianta "PCM", când este
conectat un echipament necompatibil cu Dolby Digital.
Difuzoare TV
Reglaj
Pornire automată
USB
Redarea fotografiilor începe automat atunci când televizorul este pornit şi un
aparat foto digital sau un alt echiapment de stocare a fişierelor cu fotografii este
conectat la portul USB şi apoi este pornit.
~
Pornire rapidă
• Redarea nu începe automat dacă televizorul este pornit după ce a fost realizată
conectarea unui aparat foto digital sau a unui alt echipament la portul USB.
Televizorul porneşte mai repede decât de obicei prin pornirea cu telecomanda.
Totuşi, consumul de energie va fi însă mai mare cu 20 W în modul standby decât în
mod obişnuit. Se pot selecta până la 3 fusuri orare 5.
34 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\090MEN.fm
Presetări AV
Intrare AV2
Atribuie un simbol sau un nume oricărui echipament conectat la mufele din partea
laterală sau din spatele aparatului. Simbolul şi numele vor fi afişate pentru scurtă
vreme pe ecran când este selectat echipamentul respectiv.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta sursa de intrare dorită, apoi apăsaţi .
Omite intrările
Pentru fiecare intrare, stabiliţi dacă se afişează sau nu în
AV
meniul Home sau într-o listă de intrări care va apare când
apăsaţi
.
Auto
Simbolul şi numele sunt afişate doar când echipamentul este
conectat (cu excepţia intrărilor AV1 sau AV2).
Afișare permanentă
Simbolul şi numele vor fi afişate întotdeauna, indiferent dacă
echipamentul este sau nu conectat.
Sari peste
Simbolul şi numele nu vor fi afişate chiar dacă echipamentul
este conectat.
2 Apăsaţi g pentru a atribui un simbol şi un nume.
Etichetă intrări
Utilizaţi una dintre etichetele predefinite pentru a atribui un
AV
nume echipamentului conectat.
Vă permite să creaţi propria dvs. etichetă dacă selectaţi
"Editează".
Editează
Vă permite să editaţi numele în ecranul de editare şi să alegeţi
simbolul cel mai potrivit.
Stabileşte care semnal să intre prin mufa cu eticheta
/
/
AV2 în partea
din spate a televizorului.
Auto
Comută automat între semnalele RGB de intrare, la cele de
intrare S video, semnalele de intrare video compuse
(Composite), în funcţie de semnalul de intrare.
RGB
Este primit la intrare semnal RGB.
S Video
Este primit la intrare semnal S Video.
Compus
Este primit la intrare semnal video compus.
Stabileşte care semnal să fie transmis la ieşire la mufa
/
/
AV2. Dacă
veţi conecta un videocasetofon sau un alt echipament de înregistrare la mufa
/
/
AV2, puteţi înregistra semnalul de ieşire de la echipamentul conectat la
televizor.
~
Reglaj HDMI
•Această funcţie poate avea unele restricţii în funcţie de intrarea afişată.
TV
Transmite la ieşire semnal TV.
AV1
Transmite la ieşire semnal de la echipamentul conectat la
mufa
/
AV1.
AV3
Transmite la ieşire semnal de la echipamentul conectat la
mufa
AV3.
Auto
Transmite tot ce este vizualizat pe ecran (cu excepţia
semnalelor de la mufele
/ COMPONENT IN, HDMI
IN1, 2, 3, sau 4, şi PC IN
/ ).
Permite televizorului să comunice cu echipamentele care sunt compatibile cu
funcţia Control pentru HDMI şi sunt conectate la mufele/prizele HDMI ale
televizorului. Ţineţi seama că reglajul de comunicaţie trebuie efectuat şi la
echipamentul conectat.
Control pentru
Stabileşte interconectarea sau nu a televizorului şi a
HDMI
echipamentului compatibil cu Control pentru HDMI. Dacă
este aleasă varianta "Pornit", veţi avea acces la următoarele
funcţii.
Dacă este conectat echipamentul specific Sony care este
compatibil cu Control pentru HDMI, acest reglaj este aplicat
automat echipamentului conectat atunci când "Control pentru
HDMI" este setat la "Pornit" folosind televizorul.
(Continuare)
35 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Folosirea funcţiilor meniului
Ieșire AV2
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\090MEN.fm
masterpage:Left
Dacă alegeţi varianta "Pornit", echipamentul conectat
compatibil cu Control pentru HDMI va fi oprit când
televizorul este oprit.
Pornire automată Dacă alegeţi varianta "Pornit", televizorul va porni când va
TV
porni şi echipamentul conectat care este compatibil cu
Control pentru HDMI.
Control Tuner
Dacă reglaţi "Avansat", puteţi selecta folosind telecomanda
extern
televizorului, unul din canalele recepţionate de echipamentul
conectat.
Listă dispozitive Afişează o listă cu echipamentul conectat care este
HDMI
compatibil cu Control pentru HDMI.
Oprire
dispozitive
~
Pornire automată
Limba
Informaţii despre
produs
Setări standard
• Nu puteţi folosi funcţia "Control pentru HDMI" dacă operaţiunile televizorului
sunt legate de operaţiunile unui sistem audio care este compatibil cu Control
pentru HDMI.
Puteţi porni Reglaj iniţial care a apărut la prima conectare a televizorului şi selecta
limba, ţara/regiunea, sau puteţi prinde din nou toate canalele disponibile.
Chiar dacă aţi stabilit reglajele la prima conectare a televizorului, este posibil să fie
nevoie să repetaţi procesul dacă vă schimbaţi domiciliul sau pentru a căuta noi
canale care au fost lansate de furnizorul de programe.
Selectează limba care să fie folosită la afişarea meniurilor.
Afişează informaţii despre televizorul dvs.
Resetaţi toate reglajele la variantele stabilite din fabrică, cu excepţia setărilor
"Favorite" şi datelor de presetare a programului. După terminarea acestui proces,
este afişat ecranul iniţial de reglare. Terminarea programării automate în reglajul
iniţial va reseta toate reglajele care nu sunt resetate de "Setări standard". Pentru a
reţine setările, săriţi peste "Programare automată".
Setare pt Transmisie analogă
Afișare listă programe Selectaţi "Oprit" pentru ca lista canalelor analogice de la XMB™ (XrossMediaBar)
să nu mai fie afişată.
Acces rapid
Dacă "Acces rapid" este reglat la "Pornit", puteţi selecta un canal analogic,
utilizând un număr presetat de buton (0 – 9) pe telecomandă.
~
• Dacă "Acces rapid" este reglat la "Pornit", nu puteţi selecta numere de canal mai
mari de 10 prin apăsarea a două numere pe telecomandă.
Meniu Favorite
Adaugă canale într-o listă de programe favorite.
Pentru a reseta canalele favorite, selectaţi "– – –".
Programare automată Depistează toate canalele analogice disponibile.
Puteţi redepista canalele disponibile după schimbarea domiciliului sau dacă doriţi
să căutaţi noi posturi oferite de compania de difuzare.
Sortare programe
Modifică ordinea în care canalele analogice să fie memorate la televizor.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta canalul pe care doriţi să-l mutaţi la o nouă
poziţie, apoi apăsaţi .
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta noua poziţie pentru canal, apoi apăsaţi .
36 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\090MEN.fm
masterpage:Left
Atribuie câte un nume stabilit de dvs., alcătuit din cel mult cinci litere sau numere,
canalului selectat. Numele apare scurt pe ecran când selectaţi canalul. (Numele
canalelor sunt, de obicei, preluate automat din Text (dacă este disponibil).)
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta canalul pe care doriţi să-l numiţi, apoi apăsaţi .
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta litera sau numărul dorit ("_" pentru un spaţiu
liber), apoi apăsaţi g.
Dacă introduceţi un caracter greșit
Apăsaţi G/g pentru a selecta caracterul greşit. Apoi, apăsaţi F/f pentru a
selecta caracterul corect.
3 Repetaţi pasul 2 până când terminaţi introducerea numelui.
4 Apăsaţi pentru a ieşi din procedura de etichetare.
Imagine inteligentă
Activă cu
Reduce automat zgomotul imaginii. Este afişată bara de nivel
indicator
al semnalului atunci când se schimbă canalul sau afişajul se
schimbă de la un ecran de intrare la un program TV.
Pornit
Reduce automat zgomotul imaginii.
Oprit
Opreşte caracteristica "Imagine inteligentă".
Presetare prog. man. Pentru a preselecta un canal, apăsaţi PROG +/– pentru a selecta numărul programului,
înainte de a selecta "Etichetă", "AFT", "Filtru audio", "Sari peste", "Decodor", sau "LNA".
Nu puteţi selecta un număr de program care este reglat la "Sari peste" (pagina 38).
Program/Sistem/ Vă permite să presetaţi manual canalele.
Canal
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta "Program", apoi apăsaţi .
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta numărul canalului pe care
doriţi să-l depistaţi manual (dacă doriţi depistarea
semnalului de la videocasetofon, alegeţi canalul cu
numărul 00), apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi F/f pentru a selecta "Sistem", apoi apăsaţi .
4 Apăsaţi F/f pentru a selecta unul dintre sistemele de
difuzare TV, apoi apăsaţi .
B/G: Pentru ţările/regiunile din Europa de Vest.
I: Pentru Regatul Unit al Marii Britanii
D/K: Pentru ţările/regiunile din Europa de Est.
L: Pentru Franţa
5 Apăsaţi F/f pentru a selecta "Canal", apoi apăsaţi .
6 Apăsaţi F/f pentru a selecta "S" (pentru canalele
difuzate prin cablu) sau "C" (pentru canalele
recepţionate terestru), apoi apăsaţi g.
7 Găsiţi canalele după cum urmează:
În cazul în care nu cunoașteţi numărul canalului
(Frecvenţa)
Apăsaţi F/f pentru a căuta următorul canal disponibil.
Căutarea se opreşte când este găsit un canal. Pentru a
continua căutarea, apăsaţi F/f.
În cazul în care cunoașteţi numărul canalului
(Frecvenţa)
Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce
numărul canalului dorit sau pe cel corespunzător
videocasetofonului dvs.
8 Apăsaţi pentru a trece la "Confirmaţi", apoi apăsaţi
.
Repetaţi procedura de mai sus pentru a preseta alte
canale manual.
Etichetă
Atribuie canalului selectat un nume stabilit de dvs. Acest
nume apare scurt pe ecran când selectaţi canalul.
Pentru a introduce caractere, urmaţi paşii 2 la 4 în "Etichete
program" (pagina 37).
Etichete program
37 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Folosirea funcţiilor meniului
(Continuare)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\090MEN.fm
AFT
Filtru audio
masterpage:Left
Vă permite efectuarea acordului fin pentru programele
depistate manual, atunci când presupuneţi că un uşor reglaj ar
putea ameliora calitatea imaginii.
Când este selectată varianta "Pornit" acordul fin se realizează
automat.
Îmbunătăţeşte calitatea sunetului pentru canalele individuale,
în caz de distorsiuni ale programelor difuzate mono (setate în
mod normal la "Oprit").
~
Sari peste
LNA
Confirmaţi
• Nu puteţi recepţiona sonor stereo sau dual dacă este aleasă
una dintre variantele "Redus" sau "Intens".
Sunt omise canalele analogice care nu sunt folosite, atunci
când apăsaţi PROG +/– pentru a selecta canale. Puteţi în
continuare să selectaţi un canal omis, cu ajutorul butoanelor
numerotate corespunzătoare.
Îmbunătăţeşte calitatea imaginii canalului în cazul în care
semnalele difuzate sunt foarte slabe.
Stochează modificările efectuate de dvs. asupra opţiunilor
"Presetare prog. man.".
Configurare digitală
Configurare
subtitrare
Configurare audio
Setări subtitrare Când este selectată opţiunea "Deficienţe de auz", apar pe
ecran unele indicaţii ajutătoare persoanelor cu probleme
auditive împreună cu subtitrarea (dacă sunt transmise astfel
de informaţii pentru canalul TV respectiv).
Limba preferată Vă permite să alegeţi limba care să fie utilizată pentru
afişarea subtitrării.
Tip audio
Comută pe semnalul difuzat pentru persoane cu probleme
auditive când este selectată opţiunea "Deficienţe de auz".
Limba preferată Alege limba care să fie utilizată pentru un program. Unele
canale digitale pot difuza coloana sonoră în mai multe limbi
pentru unele programe.
Descriere audio Pune la dispoziţie relatarea sonoră (povestirea) a
informaţiilor vizuale, în cazul în care postul respectiv
furnizează acest serviciu.
Procent
Ajustează sonorul TV principal şi nivelurile de ieşire
Descriere audio "Descriere audio".
Gamă dinamică Compensează diferenţele dintre nivelul audio al diverselor
canale (numai pentru audio Dolby Digital).
~
Acord digital
Nivel audio
MPEG
Programare
automată
digitală
• Această funcţie este posibil să nu aibă niciun efect sau poate
varia în funcţie de program, indiferent de reglajul "Gamă
dinamică".
Ajustează nivelul sonorului audio MPEG.
Depistează toate canalele digitale disponibile.
Puteţi redepista canalele disponibile după schimbarea
domiciliului sau dacă doriţi să căutaţi noi posturi oferite de
compania de difuzare.
38 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\090MEN.fm
masterpage:Left
Vă permite să eliminaţi sau să modificaţi ordinea canalelor
digitale memorate în televizor.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta canalul pe care doriţi să îl
eliminaţi sau să îl mutaţi la o nouă poziţie.
2 Eliminaţi sau modificaţi ordinea canalelor digitale după
cum urmează:
Pentru a înlătura un canal digital
Apăsaţi . După apariţia unui mesaj de confirmare,
apăsaţi G pentru a selecta "Da", apoi apăsaţi .
Pentru a schimba ordinea canalelor digitale
Apăsaţi g, apoi apăsaţi F/f pentru a selecta noua poziţie
de canal şi apăsaţi G.
3 Apăsaţi
RETURN.
Programare
Depistează manual canalele digitale. Acestă facilitate este
manuală digitală disponibilă când "Programare automată digitală" este setată
pe "Antenă".
1 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a selecta numărul
canalului pe care vreţi să îl depistaţi manual, apoi
apăsaţi F/f.
2 Când sunt găsite canalele disponibile, apăsaţi F/f
pentru a selecta canalul care vreţi să fie memorat, apoi
apăsaţi .
3 Apăsaţi F/f pentru a selecta numărul canalului unde
vreţi să fie memorat noul canal, apoi apăsaţi .
Repetaţi procedura de mai sus pentru a depista manual alte
canale.
LNA
Îmbunătăţeşte calitatea imaginii canalului în cazul în care
semnalele difuzate sunt foarte slabe.
La ascultarea unui post de radio difuzat, este afişat fundalul de ecran. Puteţi să
selectaţi culoarea acestuia, să alegeţi afişarea aleatorie a culorii sau puteţi să
prezentaţi o succesiune de imagini (pagina 21, 26). Pentru a renunţa temporar la
afişarea fundalului de ecran, apăsaţi oricare buton.
Setează restricţionarea vizualizării în funcţie de vârstă. Orice program care
depăşeşte nivelul de vârstă impus de restricţie, poate fi vizionat numai după
introducerea corectă a codului PIN.
Introduceţi codul dvs. PIN pentru a activa "Blocare de către părinţi". De asemenea,
puteţi modifica codul PIN.
z
• Codul PIN 9999 este acceptat întotdeauna.
Actualizare
Permite ca televizorul să detecteze şi să memoreze noile
automată
servicii digitale pe măsură ce acestea devin disponibile.
Actualizare
Permite televizorului să recepţioneze automat actualizări
sistem
gratuite ale software-ului transmise prin antena / cablul
existente (dacă este cazul). Vă recomandăm să lăsaţi setarea
pe "Pornit" tot timpul.
Informaţii de
Afişează versiunea software actuală şi nivelul semnalului.
sistem
Fus orar
Vă permite să selectaţi manual fusul orar corespunzător zonei
unde vă aflaţi, dacă nu este valabil cel stabilit implicit pentru
ţara/regiunea dvs.
Oră vară/iarnă
Stabileşte ca "Pornit" să treacă automat sau nu de la ora de
automată
vară la cea de iarnă, în conformitate cu calendarul.
Înlocuire
Selectaţi ca "Pornit" să schimbe automat canalul dacă postul
serviciu
de televiziune schimbă transmisia programului de vizualizat
la un canal diferit.
Sortare
programe
Blocare de către
părinţi
Cod PIN
Configurare tehnică
(Continuare)
39 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Folosirea funcţiilor meniului
Imagine Radio
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\090MEN.fm
Configurare Modul
CA
masterpage:Left
Permite accesul dvs. la serviciul pay TV (televiziune cu plată) după ce aţi obţinut
modulul de acces condiţionat (CAM) şi un card de vizionare. Vedeţi localizarea
fantei (PCMCIA)
(pagina 18).
Setări reţea
Reţea
Setări adresă IP Manual
Vă permite să configuraţi setările reţelei corespunzător
mediului reţelei.
DHCP (DNS manual)
În mod automat obţine setările de reţea cu excepţia setărilor
pentru server-ul DNS. Dvs. puteţi configura manual setările
DNS.
DHCP (DNS automat)
Obţine în mod automat setările de reţea prin funcţia de server
Dynamic Host Configuration Protocol a router-ului sau prin
furnizorul serviciului de Internet.
Test
Verifică dacă reţeaua este conectată în mod corect.
Adresă IP/Mască
subreţea/
Gateway implicit/
DNS primar/DNS
secundar
Este necesar ca dvs. să configuraţi fiecare element când
"Manual" este selectată în "Setări adresă IP".
Dacă este selectat "DHCP (DNS manual)", aveţi grijă să
introduceţi manual adresele serverelor "DNS primar" şi
"DNS secundar".
Adresa MAC
Afişează "Adresa MAC", care este fixată, identificatorul
global unic al echipamentului din reţea.
Setări afișare server
Afişează lista de servere conectate şi vă permite să selectaţi server-ul pe care doriţi
să îl afişaţi în meniul Home.
Diagnosticări server
Verifică dacă televizorul se poate conecta la fiecare server al reţelei casnice.
Funcţia Renderer
Activează redarea fişierelor foto/muzică/video la televizor prin alt echipament de
control din reţea, cum ar fi un aparat foto digital sau un telefon mobil.
Control acces
Renderer
Vă permite să specificaţi controlerul accesibil pentru televizor. Atunci când pentru
reglaj este aleasă varianta "Pornit", dvs. puteţi reda fişiere Fotografie/Muzică/
Video la televizor, utilizând controlerul.
Configurare Renderer Permisiune
acces automat
Nume Renderer
Vă permite să selectaţi dacă permiteţi accesul automat la TV
atunci când un echipament din reţea accesează pentru prima
dată televizorul.
Vă permite să setaţi un nume al televizorului pentru a fi arătat
pe controler.
40 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\100ADD.fm
masterpage:Left
Informaţii suplimentare
Instalarea accesoriilor (dispozitiv de fixare pe perete)
Pentru clienţi:
Pentru protejarea produsului şi din motive de siguranţă, Sony recomandă ca instalarea televizorului
dvs. să fie făcută de un dealer Sony sau de o parte contractantă autorizată. Nu încercaţi să îl instalaţi
dvs. înşivă.
Pentru dealerii Sony și contractanţi:
Acordaţi deplină atenţie protejării în timpul instalării, întreţinerii periodice şi examinării acestui
produs.
Televizorul dvs. poate fi montat utilizând SU-WL100 dispozitivul de fixare pe perete (comercializat
separat).
• Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu dispozitivul de fixare pe perete pentru a executa
corect instalarea acestuia.
• Consultaţi “Detaşarea suportului de aşezare pe masă a televizorului” (pagina 6).
• Consultaţi “Tabelul cu dimensiunile recomandate la montarea televizorului” (pagina 42).
• Consultaţi “Tabelul/diagrama de localizare a cârligului de fixare” (pagina 42).
~
• Aşezaţi televizorul pe un suport de aşezare pe masă, atunci când fixaţi cârligul de montare.
Șurub
(+PSW4 × 12)
Cârlig de montare
Informaţii suplimentare
Pentru instalarea acestui produs, este necesar ca persoana care o face să aibă suficientă
experienţă, în special pentru a determina rezistenţa peretelui care urmează să susţină greutatea
televizorului. Aveţi grijă să încredinţaţi prinderea aparatului de perete unui reprezentant Sony
sau unor persoane calificate şi acordaţi atenţia corespunzătoare siguranţei în cursul operaţiei de
montare. Firma Sony nu este răspunzătoare de niciun fel de deteriorare sau de rănire cauzată de
manevrarea defectuoasă sau de montarea inadecvată a televizorului.
(Continuare)
41 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\100ADD.fm
masterpage:Left
Tabelul cu dimensiunile recomandate la montarea televizorului
Punctul central al ecranului
Unitate de măsură: cm
Dimensiunea ecranului
Distanţa
până la
centrul
ecranului
Lungimea pentru fiecare unghi de montare
Unghi (0°)
Unghi (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
58,6
37,8
13,3
32,4
14,1
23,0
36,3
32,6
Valorile din tabelul de mai sus pot diferi puţin în funcţie de instalare.
ATENŢIE
Peretele pe care va fi instalat televizorul trebuie să fie capabil să suporte o greutate de cel puţin patru ori mai
mare decât cea a televizorului. Consultaţi “Specificaţii” (pagina 43) pentru greutatea televizorului.
Tabelul/diagrama de localizare a cârligului de fixare
Locaţia cârligului de fixare
Dacă instalaţi televizorul pe dispozitivul de suport.
a
b
Locaţia cârligului de fixare
b
42 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\100ADD.fm
masterpage:Left
Specificaţii
Sistem
Tip de panou
Panou LCD (Liquid Crystal Display - Afişaj cu cristale lichide)
Sistem TV
Analogic: În funcţie de ţara/regiunea aleasă: B/G/H, D/K, L, I
Digital: DVB-T/DVB-C
Sistem color / video
Analogic: PAL, PAL60 (doar intrare video), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (doar intrare video)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Acoperire canale
Analogic: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digital: VHF/UHF
Ieşire audio
5W+5W
Conectori intrare / ieșire
Cablu exterior / antenă
/
AV1
/
/
Terminal extern 75 ohm pentru VHF/UHF
Conector scart cu 21 de pini (standard CENELEC) inclusiv intrare audio/video, intrare RGB şi ieşire
audio/video TV.
AV2
COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Conector scart cu 21 de pini (standard CENELEC) inclusiv intrare audio/video, intrare RGB şi ieşire
audio/video selectabilă.
Formate acceptate: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmi, 0,3V sincronizare negativă/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmi/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
Intrare audio (conectori RCA)
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: PCM liniar pe două canale: 32, 44,1 şi 48 kHz, 16, 20 şi 24 biţi, Dolby Digital
Intrare audio analogică (mini conector) (doar HDMI IN1)
Intrare PC (pagina 44)
Intrare video (conector RCA)
Intrare audio (conectori RCA)
Conector optic digital (PCM liniar pe două canale, Dolby Digital)
Ieşire audio (conectori RCA)
PC IN
Intrare PC (15-pini, D-sub) (pagina 44)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohmi, fără sincronizare pe verde/B: 0,7 Vp-p, 75 ohmi/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohmi/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
Intrare audio PC (mini conector)
Slot pentru CAM (modul de acces condiţionat)
LAN
Conector 10BASE-T/100BASE-TX (în funcţie de mediul de funcţionare al reţelei viteza conexiunii poate
varia. 10BASE-T/100BASE-TX viteza de comunicare şi calitatea conexiunii nu sunt garantate pentru acest
televizor.)
43 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Informaţii suplimentare
Port USB
Conector căşti
i
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\100ADD.fm
masterpage:Left
Alimentare și altele
Cerinţe de alimentare
220 V – 240 V curent alternativ, 50 Hz
Dimensiunea ecranului
(măsurată pe diagonală)
22 inches / aprox. 55 cm
Rezoluţie ecran
1.366 puncte (orizontal) × 768 linii (vertical)
Consum de
putere
în modul
"Acasă"/
"Standard"
37 W
în modul
"Magazin"/
"Strălucitor"
45 W
Consum în standby*
0,37 W (17 W când "Pornire rapidă" este setat pe "Pornit")
Accesorii furnizate
Vedeţi “Verificarea accesoriilor” (pagina 4).
Accesorii
opţionale
SU-WL100
Dispozitivul
de montare
pe perete
Dimensiuni (aprox.) (L × Î × A)
cu
suport de aşezare pe masă
58,6 x 39,8 x 15,6 cm
fără suport de aşezare pe
masă
58,6 x 37,8 x 9,0 cm
Masa (aprox.)
cu
suport de aşezare pe masă
7,0 kg
fără suport de aşezare pe
masă
6,5 kg
*Puterea specificată în standby este atinsă după ce televizorul încheie procesele interne necesare.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Schema de referinţă a semnalelor de intrare PC pentru
Rezoluţie
Semnale
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Orizontal
(pixeli)
640
640
720
800
800
1024
1024
1024
1280
1280
1280
1360
× Vertical
(linii)
×
480
×
480
×
400
×
600
×
600
×
768
×
768
×
768
×
720
×
768
×
768
×
768
Frecvenţă
orizontală (kHz)
31,5
37,5
31,5
37,9
46,9
48,4
56,5
60,0
45,0
47,4
47,8
47,7
PC și HDMI IN 1, 2, 3, 4
Frecvenţă
verticală (Hz)
60
75
70
60
75
60
70
75
60
60
60
60
Standard
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
EIA
VESA
VESA
VESA
~
• Intrarea PC a acestui televizor nu acceptă "Sync on Green" (sincronizare pe verde) sau "Composite Sync"
(sincronizare compusă).
• Intrarea PC a acestui televizor nu acceptă semnale intercalate.
• Pentru cea mai bună calitate a imaginii, este recomandată utilizarea semnalelor cu frecvenţa verticală de 60
Hz prezentate în tabelul de mai sus (cu caractere aldine).
44 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\100ADD.fm
masterpage:Left
Remedierea defecţiunilor
Verificaţi dacă indicatorul 1 (standby) luminează intermitent de culoare roşie.
Dacă indicatorul 1 (standby) luminează intermitent
Funcţia de autodiagnosticare este activă.
1 Număraţi de câte ori clipeşte indicatorul 1 (standby) între intervalele de pauză de două
secunde.
De exemplu, indicatorul clipeşte de trei ori, apoi face o pauză de două secunde, după care
clipeşte din nou de trei ori.
2 Apăsaţi butonul 1 al televizorului pentru a-l opri, decuplaţi televizorul de la reţea, apelaţi
distribuitorul dvs. sau un centru de service Sony şi descrieţi modul în care clipeşte indicatorul
(de câte ori clipeşte).
Dacă indicatorul 1 (standby) nu luminează intermitent
1 Consultaţi soluţiile din tabelul de mai jos.
2 Dacă problema persistă, apelaţi la persoane calificate pentru service.
Problemă
Explicaţie/Soluţie
Imagine
Nu apare nicio imagine
(ecranul este negru) şi nu se
aude sonorul.
• Verificaţi conectarea antenei/cablului.
• Conectaţi televizorul la priză şi apăsaţi butonul 1 al televizorului.
• Dacă indicatorul 1 (standby) se aprinde roşu, apăsaţi "/1.
Nu apare nicio imagine şi
• Apăsaţi
pentru a fi afişată lista intrărilor, apoi selectaţi intrarea
nicio informaţie privind
dorită.
meniul de la echipamentul
• Verificaţi conexiunea dintre echipamentul opţional şi televizor.
conectat prin conectorul Scart.
• Verificati conectarea antenei/cablului.
• Verificaţi poziţionarea şi orientarea cablurilor de conectare/antenei.
Pe ecran apare doar efect de
zăpadă şi zgomot.
• Verificaţi cablul/antena să nu fie rupte sau îndoite.
• Verificaţi dacă durata de viaţă a cablului/antenei a expirat (în condiţii de
utilizare obişnuită aceasta este de 3-5 ani, respectiv de 1-2 ani la malul
mării).
Imaginea sau sonorul prezintă • Efectuaţi reglajul "AFT" (reglajul automat fin) pentru a obţine o mai
zgomot când urmăriţi un canal bună recepţie a imaginii (pagina 38).
TV.
Pe ecran apar puncte
minuscule negre şi/sau
luminoase.
• Imaginea ecranului este compusă din pixeli. Punctele minuscule (pixeli)
negre şi/sau luminoase de pe ecran nu reprezintă disfuncţionalităţi.
Conturul imaginii este
distorsionat.
• Selectaţi "Standard" sau "Oprit" în "Motionflow" (pagina 31)
• Modificaţi setarea curentă a "Mod Film" la alte setări (pagina 31).
Imaginea este lipsită de
culoare.
• Selectaţi "Anulare" (pagina 30).
Imaginile de la echipamentul • Verificaţi conexiunile mufelor
COMPONENT IN şi verificaţi ca
conectat la mufele
mufele să fie ferm cuplate la conectorii corespunzători.
COMPONENT IN sunt
lipsite de culoare sau au
culoare neregulată.
(Continuare)
45 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Informaţii suplimentare
Imaginea este dublă sau
prezintă umbre.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\100ADD.fm
Problemă
masterpage:Left
Explicaţie/Soluţie
Nu apare pe ecran nicio
imagine de la echipamentul
conectat.
• Porniţi echipamentul conectat.
• Verificaţi conexiunea cablurilor.
• Apăsaţi butonul
pentru a afişa lista echipamentelor conectate, apoi
selectaţi intrarea dorită.
• Inseraţi corect cardul de memorie sau alt dispozitiv de memorie în
aparatul foto digital.
• Utilizaţi cardul de memorie al aparatului foto digital sau alt mediu de
stocare care a fost formatat în conformitate cu manualul de instrucţiuni
furnizat cu aparatul foto digital.
• Operaţiile nu sunt garantate pentru toate dispozitivele USB. De
asemenea, operaţiile diferă în funcţie de caracteristicile dispozitivului
USB şi ale video-ului redat.
Nu puteţi selecta
echipamentul conectat în
meniul Home sau nu puteţi
comuta intrarea.
• Verificati conexiunea cablurilor.
• Setaţi server-ul să fie afişat în meniul Home (pagina 27).
Sunet
Imaginea este bună, dar nu
există sonor.
• Apăsaţi 2 +/– sau % (suprimare sonor).
• Verificaţi dacă "Redare sunet" este setat la "Difuzoare TV" (pagina 34).
• Dacă este utilizată intrarea HDMI cu Super Audio CD sau DVD-Audio,
este posibil ca semnalele audio să nu fie transmise la ieşire prin mufa
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Canale
Canalul dorit nu poate fi
selectat.
• Comutaţi între modurile analogic şi digital, şi selectaţi canalul analogic/
digital dorit.
Unele canale sunt libere.
• Numai pentru canale codificate/cu subscriere. Înscrieţi-vă la serviciul
pay TV (televiziune cu plată).
• Canalul este folosit numai pentru date (fără imagine şi sunet).
• Contactaţi difuzorul de programe pentru a afla detalii legate de
transmisie.
Nu sunt afişate canalele
digitale.
• Contactaţi un instalator local pentru a afla dacă transmisia digitală este
disponibilă în zona unde vă aflaţi.
• Treceţi la un cablu/o antenă cu amplificare superioară.
Reţeaua casnică
Rezultatele diagnosticului
Verificaţi conexiunile
conexiunii indică o defecţiune. • Utilizaţi un cablu drept pentru cablul LAN.
• Verificaţi conectarea fermă a cablului.
• Verificaţi conexiunea între televizor şi router.
Verificaţi setările
• Modificaţi adresa IP pentru serverul DNS (“Verificarea conexiunii la
reţea” (pagina 27)) în timp ce vă concentraţi spre următoarele.
• Contactaţi furnizorul dvs. de servicii Internet.
• Specificaţi adresa IP a router-ului dacă nu cunoaşteţi DNS-ul
furnizorului dvs. de servicii Internet.
46 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\100ADD.fm
Problemă
masterpage:Left
Explicaţie/Soluţie
Server-ul nu este găsit, o listă • Odată ce sunt modificate reglajele server-ului, opriţi şi reporniţi
nu poate fi refăcută, redarea
televizorul apăsând 1 de pe televizor.
eşuează.
• Executaţi "Diagnosticări server" (pagina 27).
Dacă utilizaţi un PC ca server
• Verificaţi dacă PC-ul este pornit. Nu opriţi PC-ul în timpul accesării.
• Dacă pe PC este instalat un software de securitate, fiţi siguri că este
permisă conexiunea echipamentelor externe. Pentru detalii, consultaţi
manualul furnizat pentru software-ul dvs. de securitate.
• Încărcarea PC-ului poate fi prea mare sau aplicaţia de pe server este
instabilă. Încercaţi următoarele:
• Opriţi şi apoi reporniţi aplicaţia de pe server.
• Restartaţi PC-ul.
• Reduceţi numărul aplicaţiilor ce rulează pe PC.
• Reduceţi cantitatea conţinutului.
Modificările de pe server nu • Uneori, modificările nu sunt aplicate la afişarea la televizor, cu toate că a
au fost aplicate sau conţinutul fost adăugat/şters conţinutul pe server. În acest caz, întoarceţi-vă un
afişat este diferit faţă de cel de nivel în urmă şi încercaţi din nou să deschideţi directorul sau server-ul.
pe server.
Fişierele foto, muzică şi/sau
Verificare preliminară
video nu apar sau simbolurile • Verificaţi dacă echipamentul conectat suportă DLNA.
nu sunt afişate.
• Operaţiunile nu sunt garantate pentru toate serverele. De asemenea,
operaţiunile diferă în funcţie de facilităţile serverului şi de conţinutul
despre care este vorba.
• Porniţi echipamentul conectat.
Verificaţi conexiunile
Televizorul nu poate fi
Verificaţi conexiunile
depistat de la echipamentul de • Verificaţi că nu au fost deconectate cablul LAN şi/sau conductorul de
transmisie compatibil
reţea al server-ului.
(controler).
Verificaţi setările
• Verificaţi dacă "Funcţia Renderer" este activată (pagina 40).
• Verificaţi dacă echipamentul conectat este înregistrat la "Control acces
Renderer" (pagina 40).
Numai câteva simboluri apar • Acest lucru este normal atunci când conexiunea la Internet nu este
în "Reţea" din meniul Home.
disponibilă.
Puteţi utiliza în mod corespunzător trei widget-uri preinstalate. Pentru a
utiliza mai multe widget-uri, vă rugăm verificaţi că nu au fost
deconectate cablul LAN şi/sau conductorul de reţea/cablul de alimentare
de curent alternativ al routerului/modemului. (*).
Aţi utilizat widget-uri
• Verificaţi că nu au fost deconectate cablul LAN şi/sau conductorul de
înregistrate, dar acum o parte
reţea/cablul de alimentare de curent alternativ al routerului/modemului.
din conţinut nu apare pe
(*)
widget-uri.
• Există posibilitatea ca serverul care furnizează widget-ul să nu
funcţioneze. Vă rugăm încercaţi utilizarea widget-ului mai târziu.
(*)Routerul/modemul dvs. trebuie setat corespunzător pentru conectarea
la Internet în avans. Vă rugăm consultaţi furnizorul dvs. de servicii
Internet pentru setările routerului/modemului.
(Continuare)
47 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Informaţii suplimentare
• Verificaţi că nu au fost deconectate cablul LAN şi/sau conductorul de
reţea/cablul de alimentare de curent alternativ al server-ului.
Verificaţi setările
• Verificaţi dacă echipamentul conectat este înregistrat la "Setări afişare
server" (pagina 27).
• Verificaţi dacă server-ul este corect configurat.
• Verificaţi dacă echipamentul selectat este conectat la reţea şi poate fi
accesat.
• Dacă "Setări adresă IP" în "Reţea" din "Setări reţea" este setată pe
"DHCP (DNS automat)" sau "DHCP (DNS manual)", poate dura ceva
timp până când este recunoscut echipamentul, dacă nu există un server
DHCP. Executaţi "Diagnosticări server" (pagina 27).
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\100ADD.fm
Problemă
masterpage:Left
Explicaţie/Soluţie
General
Imaginea şi/sau sunetul sunt
distorsionate
• Protejaţi televizorul de sursele de zgomot electric cum ar fi
automobilele, motocicletele, uscătoarele de păr sau echipamentele
optice.
• Când instalaţi un echipament opţional, lăsaţi un spaţiu suficient între
acesta şi televizor.
• Verificaţi conexiunea antenei/cablurilor.
• Menţineţi la distanţă cablul de antenă şi cablul TV de celelalte cabluri de
conectare ale televizorului.
Televizorul se opreşte automat • Verificaţi dacă "Temporizator oprire" este activată, sau confirmaţi
(trece în modul standby).
setarea "Durata" pentru "Temporizator pornire" (pagina 29).
• Verificaţi dacă "TV inactiv standby" este activată (pagina 29).
• Dacă nu a fost recepţionat niciun semnal şi nu a fost efectuată nicio
operaţie în modul TV timp de 30 minute, televizorul trece automat în
standby.
Televizorul porneşte automat. • Verificaţi dacă "Temporizator pornire" este activată (pagina 29).
Unele surse de intrare nu pot fi • Selectaţi "Presetări AV" şi anulaţi setarea "Sari peste" pentru sursa de
selectate.
intrare (pagina 35).
Telecomanda nu funcţionează. • Înlocuiţi bateriile.
Echipamentul HDMI nu apare • Verificaţi dacă echipamentul dvs. este unul compatibil cu Control pentru
în "Lista dispozitive HDMI".
HDMI.
Nu puteţi selecta "Oprit" în
"Control pentru HDMI".
• Dacă la televizor este conectat orice echipament audio compatibil cu
Control pentru HDMI, nu puteţi selecta "Oprit" din acest meniu. Dacă
doriţi să comutaţi ieşirea audio la difuzoarele televizorului, selectaţi
"Difuzoare TV" din meniul "Redare sunet" (pagina 34).
Nu sunt depistate toate
canalele.
• Consultaţi pagina de internet care furnizează informaţii legate de cablu.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
48 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)05RO\010COVIX.fm
Index
Numere
14:9 15
4:3 15
A-G
H-Q
Ieşire audio 34
Ieşire AV2 35
Ieşire optică 34
Imagine 29
Imagine inteligentă 37
Imagine Radio 39
Îmb. avansată contrast 31
Îmbunătăţire alb 31
Înalte 32
Indicator (") alimentare 13
Indicator ( ) de oprire a imaginii
13
Indicator ( ) temporizator 13
Indicator (1) standby 13
Informaţii despre produs 36
Instalarea accesoriilor 41
Inteligent 15
Intensificare sunet 32
Intrare AV2 35
Intrări ţintă
Ecran 33
Imagine 29
sunet 31
Întrerupătorul (1) alimentare 9
Joase 32
Limba 36
Limitare automată de lumină 31
Lista categoriilor 16
Lista de programe favorite 17
LNA 38, 39
Luminozitate 30
Meniu Favorite 36
Mod economic 29
Mod Film 31
Mod imagine 30
Mod sunet 32
Motionflow 31
Muzică 21, 26
Nuanţă 30
Panoramic 15
PAP 20
PIP 20
Pornire automată 36
Pornire automată USB 34
Pornire rapidă 34
Presetare prog. man. 37
Presetări AV 35
Presetat 4:3 33
Programare automată
numai canale analogice 36
numai canale digitale 38
R-Z
Reţea 40
conectarea 24
Red. zgomot MPEG 30
Redare sunet 34
Reducere zgomot 30
Reglaj 34
Reglaj HDMI 35
Reglajul iniţial 5
Remedierea defecţiunilor 45
Renderer 26
Retroiluminare 30
Sari peste 38
SCENE 10
Senzor lumină 13, 29
Setare pt Transmisie analogă 36
Setări afişare server 27, 40
Setări audio 34
Setări avansate 31
Setări reţea 40
Setări standard 36
Setări video 34
Sistem culoare 34
Sortare programe 36
Specificaţii 43
Sunet 31
Sunet Dual 32
Surround 32
Telecomanda 9
introducerea bateriilor 4
senzor 13
Temperatură culori 30
Temporizator oprire 29
Temporizator pornire 29
Text 14
TV inactiv standby 29
Video 21, 26
Volum automat 32
XMB™ (XrossMediaBar) 28
Zoom 15
49 RO
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Informaţii suplimentare
Acces rapid 36
Acord digital 38
Actualizare automată ceas 29
Actualizare sistem 29
Adăugare la diaporamă 26
Afişare hartă 22
Afişare listă programe 36
Afişarea unei fotografii împreună cu
localizarea acesteia pe hartă 22
AFT 38
Ajustare automată 33
Ameliorare sunet 32
Amplificare voce 32
Anulare
Eco 29
Imagine 30
Reglaje PC 33
sunet 32
Anulare temporizator 16
AppliCast 25
Aria de afişare 33
Atenţionare 16
Balans 32
Bateriile, introducerea în
telecomandă 4
Blocare de către părinţi 39
BRAVIA Sync 23
Butoanele / indicatoarele
televizorului 9
Cadru fotografie 21
Canale
Sari peste 38
selectarea 14
Căşti
conectarea 19
Setări căşti 34
Ceas/Temporizatoare 29
Claritate 30
Cod PIN 39
Compensare volum 32
Conectarea
echipamentelor opţionale 18
reţea 24
Set Top Box/recorder 4
unei antene 4
Conexiunea la reţea 27
Configurare audio 38
Configurare digitală 38
Configurare Modul CA 40
Configurare Renderer 40
Configurare subtitrare 38
Configurare tehnică 39
Confirmaţi 38
Contrast 30
Control acces Renderer 40
Control pentru HDMI 23, 35
Corecţie negru 31
Culoare 30
Culori vii 31
Dacă 14
Densitate caracter 33
Deplasare orizontală 33
Deplasare verticală 33
Diagnosticări server 40
Dimensiune verticală 33
Durata 22
Eco 29
Ecran
pentru alte intrări decât un PC
33
pentru intrare PC 33
EPG (Digital Electronic Programme
Guide) 16
Etichetă 37
Etichete program 37
FasText 14
Fază 33
Filtru audio 38
Format automat 33
Format ecran 15, 33, 34
Fotografie 21, 26
GPS 22
Funcţia Renderer 40
Gamma 31
Gestiune curent PC 29
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\02WAR.fm
Inledning
Tack för att du har valt denna produkt från
Sony. Innan du använder TV:n bör du läsa
igenom den här bruksanvisningen noga
och spara den för framtida bruk.
Tillverkare av denna produkt är
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMCoch produktsäkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Beträffande service- eller
garantifrågor, var god se de adresser
som anges i respektive service- och
garantidokument.
Anmärkningar om digital
TV
• Funktioner avseende digital TV (
)
fungerar endast i länder eller områden
där DVB-T (MPEG-2 och H.264/
MPEG-4 AVC) digitala marksignaler
sänds eller där du har tillgång till en
kompatibel DVB-C (MPEG-2 och
H.264/MPEG-4 AVC) kabeltjänst. Hör
med din återförsäljare om du kan ta emot
en DVB-T-signal där du bor eller fråga
din kabelleverantör om deras DVB-Ctjänst är lämplig för integrerad
användning med denna TV-apparat.
• Din kabelleverantör kanske tar ut en
avgift för sina tjänster och du kanske
måste godkänna leverantörens villkor för
den aktuella tjänsten.
• Denna TV följer gällande specifikationer
för DVB-T och DVB-C, men vi kan inte
garantera kompatibilitet med framtida
DVB-T digitala marksändningar och
DVB-C digitala kabelsändningar.
• Vissa digitala TV-funktioner kanske inte
är tillgängliga i vissa länder/områden
och DVB-C-kabel kanske inte fungerar
korrekt med vissa leverantörer.
masterpage:Left
Information om
varumärken
är ett registrerat varumärke
tillhörande DVB Project.
HDMI, HDMI-logotypen och HighDefinition Multimedia Interface är
varumärken eller registrerade varumärken
tillhörande HDMI Licensing LLC.
DLNA och DLNA CERTIFIED är
varumärken och/eller servicemärken
tillhörande Digital Living Network
Alliance.
Tillverkas på licens från Dolby
Laboratories. Dolby och den dubbla Dsymbolen är varumärken tillhörande Dolby
Laboratories.
“BRAVIA” och
är varumärken
tillhörande Sony Corporation.
“XMB™” och “XrossMediaBar” är
varumärken tillhörande Sony Corporation
och Sony Computer Entertainment Inc.
För en lista på kompatibla kabeloperatörer,
var god besök vår supportsida:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
~
• X:en som anges i modellnamnet
motsvarar siffror avseende färgvariation.
2 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\O1COVTOC.fm
masterpage:Left
Innehållsförteckning
Startguide
4
Säkerhetsinformation....................................................................................................................... 7
Säkerhetsföreskrifter ....................................................................................................................... 8
Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV ........................................................................ 9
Se på TV
Se på TV .......................................................................................................................................... 14
Använda den digitala, elektroniska programguiden (EPG) ....................................................... 16
Använda Favoritlistan ................................................................................................................... 17
Använda extra utrustning
Ansluta extra utrustning ............................................................................................................... 18
Visa bilder från ansluten utrustning ............................................................................................. 20
Spela upp Fotografi/Musik/Video via USB ................................................................................... 21
Använda BRAVIA Sync med Kontroll för HDMI........................................................................... 23
Använda funktioner för hemmanätverk
Anslutning till nätverket................................................................................................................. 24
Använda AppliCast......................................................................................................................... 25
Visa Fotografi/Musik/Video-filer via nätverket............................................................................. 26
Kontrollera nätverksanslutningen ................................................................................................ 27
Justera Visningsinställningar för server...................................................................................... 27
Använda MENU-funktioner
Navigera på menyn TV Home på XMB™ ...................................................................................... 28
Menyn TV-inställningar .................................................................................................................. 29
Övrig information
Montering av tillbehör (väggfäste)................................................................................................ 41
Specifikationer................................................................................................................................ 43
Felsökning ...................................................................................................................................... 45
Index ................................................................................................................................................ 49
SE
Läs avsnittet “Säkerhetsinformation” (sidan 7) i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara
bruksanvisningen för framtida referens.
3 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\030STU.fm
masterpage:Left
Startguide
Innan TV:n används
Kontrollera tillbehören
RM-ED016W Fjärrkontroll (1)
AA-batterier (typ R6) (2)
1: Ansluta en antenn/Set
Top Box/inspelare (t.ex.
DVD-brännare)
Ansluta en Set Top Box/inspelare (t.ex.
DVD-brännare) med SCART
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
Tryck och lyft luckan för att öppna.
Set Top Box/inspelare (t.ex. DVD-brännare)
Ansluta en Set Top Box/inspelare (t.ex.
DVD-brännare) med HDMI
4 SE
Set Top Box/inspelare (t.ex. DVD-brännare)
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\030STU.fm
2: Förhindra att din TV välter
masterpage:Left
3: Binda ihop kablarna
Startguide
För extra stabilitet kan hålet på TV:ns baksida
användas för att säkra TV:n mot en vägg.
1 Koppla loss TV:n från eluttaget.
2 Dra en lämplig kabel (medföljer ej)
genom hålet på TV:ns baksida.
~
• Bind inte ihop nätkabeln med andra kablar.
Kabel (medföljer ej)
4: Ställa in TV:n första
gången
3 Förankra kabeln på en stabil yta, t.ex. en
vägg eller pelare.
Spänn
kabeln
1 Anslut TV:n till eluttaget.
2 Tryck på 1 på TV:n.
När du sätter på TV:n första gången visas
Språkmenyn på skärmen.
3
Väggkrok
(medföljer ej)
Följ instruktionerna på skärmen.
(Fortsättning)
5 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\030STU.fm
masterpage:Left
Digital auto.kanalinst.: Om du väljer
“Kabel-TV” rekommenderar vi att du
väljer “Snabb sökning” för en snabb
inställning. Ställ in “Frekvens” och
“Nätverks-ID” enligt informationen från
din kabeloperatör. Om ingen kanal hittas
med “Snabb sökning”, prova med
“Fullständig sökning” (detta kan dock ta
en stund).
För en lista på kompatibla kabeloperatörer,
var god besök vår supportsida:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Du kan också ställa in kanaler manuellt
(sidan 37).
Kanalsortering: Om du vill ändra
ordningen på de analoga kanalerna, följ
anvisningarna under “Kanalsortering”
(sidan 36).
Eko-inställningar: När du väljer “Ja”
ändras inställningarna för “Ekoläge” till
rekommenderade värden för att sänka
energiförbrukningen.
Demontera bordsstativet
från TV:n
~
• Lossa skruvarna som markeras av pilarna
på
TV:n.
• Demontera inte bordsstativet från TV:n av någon
annan anledning än för att väggmontera TV:n.
6 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\040SAF.fm
Monterad på väggen
Säkerhetsinformation
Installation
10 cm
Skruv (medföljer
väggfästet)
Monteringshake
Hakfäste på TV:ns
baksida
10 cm
10 cm
Lämna minst så här mycket fritt
utrymme runt TV:n.
Installation
8 - 12 mm
Anmärkningar
30 cm
Installera och använd TV:n enligt följande
anvisningar för att undvika brandrisk,
elektriska stötar eller skador på person
eller egendom.
• TV:n bör placeras nära ett lätt åtkomligt
eluttag.
• Placera TV:n på en stabil och plan yta.
• Endast en behörig servicetekniker får
utföra vägginstallationer.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi
bestämt att du endast använder tillbehör
från Sony, inklusive:
– Väggfäste SU-WL100
• Var noga med att använda skruvarna
som medföljer väggfästet när du fäster
monteringshakarna på TV:n. De
medföljande skruvarna är utformade så
att de mäter 8 - 12 mm i längd, mätt från
monteringshakens fästyta.
Skruvarnas diameter och längd varierar
beroende på väggfästets modell.
Användning av andra skruvar kan skada
TV:n internt eller medföra att den faller
ned.
masterpage:Left
Monterad på stativ
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Lämna minst så här mycket fritt
utrymme runt TV:n.
• För att säkerställa korrekt ventilation och
förhindra ansamling av damm eller smuts:
– Lägg inte TV:n platt ned och
installera den inte upp-och-ned,
bakvänd eller vänd sidledes.
– Placera inte TV:n på en hylla eller
matta, i en säng eller i en garderob.
– Täck inte över TV:n med tyg såsom
gardiner och lägg inte tidningar och
liknande på den.
– Installera inte TV:n såsom figurerna
nedan visar.
Luften kan inte cirkulera fritt.
Vägg
Installera inte och använd inte TV:n på
platser eller i miljöer/situationer som
beskrivs nedan. Annars kan felfunktioner
uppstå i TV:n som kan orsaka brandtillbud,
elektriska stötar eller skador på person
eller egendom.
Platser:
Utomhus (i direkt solsken), på stranden, i
en båt eller någon annan typ av fartyg, i ett
fordon, på sjukvårdsinrättningar, på
ostadiga platser, nära vatten, regn, fukt
eller rök.
Miljöer:
Platser som är mycket varma, fuktiga eller
dammiga, där insekter kan sig in i TV:n,
där TV:n kan utsättas för mekaniska
vibrationer eller i närheten av brinnande
föremål (t.ex. levande ljus). TV-apparaten
får inte utsättas för dropp eller stänk och
vätskebehållare såsom vaser får inte ställas
på den.
Vägg
Använd inte TV:n med våta händer, när
TV:ns hölje är demonterat eller med
tillbehör som inte rekommenderas av
tillverkaren. Koppla loss TV:n från
eluttaget och antennen när det åskar.
Trasiga delar:
Nätkabel
Hantera nätkabeln och eluttaget enligt
följande anvisningar för att undvika
brandrisk, elektriska stötar eller skador på
person eller egendom:
–
–
–
–
Ventilation
• Täck inte för och stoppa inte in några
föremål i TV:ns ventilationshål.
• Lämna fritt utrymme runt TV:n enligt
nedanstående figur.
• Vi rekommenderar bestämt att du
använder Sonys väggfäste för att
säkerställa tillräcklig luftcirkulation.
Förbjuden användning
Situationer:
Transport
• Lossa alla kablar
från TV:n innan du
transporterar den.
• Det krävs två eller
tre personer för att
bära en stor TVapparat.
• När du
transporterar
TV:n för hand,
håll den såsom
visas till höger.
Tryck inte på
LCD-skärmen.
• Håll TV:n i ett fast
grepp undertill när
du lyfter eller
flyttar den.
• Se till att TV:n inte utsätts för stötar eller
kraftiga vibrationer när den transporteras.
• Du bör använda originalkartongen och
dess emballage när du sänder in TV:n för
reparation eller om du flyttar.
• Använd inte medföljande nätkabel
tillsammans med annan utrustning.
• Kläm, böj eller vrid inte nätkabeln för
mycket. Ledarna inne i kabeln kan
exponeras eller gå av.
• Modifiera inte nätkabeln.
• Ställ inga tunga föremål på nätkabeln.
• Dra inte i själva kabeln när du lossar
nätkabeln från eluttaget - ta tag i
stickkontakten.
• Anslut inte alltför många apparater till
ett och samma eluttag.
• Använd inte eluttag som inte passar till
stickkontakten.
–
–
–
Använd endast nätkablar från Sony
och inga andra märken.
För in stickkontakten hela vägen i
eluttaget.
Anslut TV:n till ett eluttag som
levererar 220-240 volt AC.
För din egen säkerhet, lossa nätkabeln
från eluttaget före ledningsdragning och
se till att du inte snavar på kablarna.
Lossa nätkabeln från eluttaget innan du
flyttar TV:n eller utför något arbete på
den.
Håll nätkabeln på avstånd från
värmekällor.
Lossa stickkontakten från eluttaget och
rengör den regelbundet. Om kontakten
täcks med damm och tar upp fukt kan
isoleringen försämras, vilket kan
orsaka brand.
• Kasta aldrig något mot TV:n.
Skärmglaset kan gå sönder och orsaka
allvarliga personskador.
• Om TV:ns hölje spricker, koppla loss
TV:n från eluttaget innan du tar i den.
Annars föreligger risk för elektriska
stötar.
När TV:n inte används
• Om du inte tänker använda TV:n på flera
dagar bör du koppla loss TV:n från
eluttaget av miljö- och säkerhetsskäl.
• Eftersom TV-apparaten inte kopplas bort
från nätspänningen när du endast stänger
av den måste du även lossa
stickkontakten från eluttaget för att helt
koppla bort TV:n.
• Vissa TV-apparater kan dock ha
funktioner som kräver att TV:n står kvar
i standby-läge för att den skall fungera
korrekt.
Barnens säkerhet
• Se till att barn inte klättrar på TV:n.
• Håll små tillbehör utom räckhåll för barn
så att de inte råkar sväljas av misstag.
(Fortsättning)
7 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\040SAF.fm
Om följande problem
uppstår...
Stäng av TV:n och lossa omedelbart
stickkontakten från eluttaget om något av
följande problem uppstår.
Kontakta din återförsäljare eller ett Sony
servicecenter för att få TV:n undersökt av
en behörig servicetekniker.
Om:
–
–
–
–
Nätkabeln skadas.
Eluttaget inte passar till
stickkontakten.
TV-apparaten skadas genom att den
tappas, utsätts för hårda stötar eller
genom att föremål kastas på den.
Vätska eller något föremål råkar
hamna i höljets öppningar.
Säkerhetsföreskrifter
Se på TV
• Du bör titta på TV i ett rum med måttlig
belysning. TV-tittande i dålig belysning
eller under långa perioder påfrestar
ögonen.
• När du använder hörlurar, ställ in
ljudvolymen på en måttlig nivå så att du
inte skadar din hörsel.
LCD-skärm
• Trots att LCD-skärmen är tillverkad med
högteknologisk precision och 99,99
procent eller mer av bildpunkterna är
effektiva kan svarta punkter eller färgade
punkter (röda, blå eller gröna) framträda
konstant på LCD-skärmen. Detta är en
strukturell egenskap hos LCD-skärmar
och indikerar inte något fel.
• Tryck inte på och repa inte frontfiltret.
Placera inte heller några föremål ovanpå
denna TV-apparat. Bilden kan bli ojämn
och LCD-skärmen kan skadas.
• Om TV:n används på en kall plats kan
fläckar framträda i bilden eller bilden
kan bli mörk. Detta indikerar inte någon
felfunktion. Fenomenet försvinner när
temperaturen stiger till normal nivå.
• En spökbild kan uppstå om en stillbild
ligger kvar på skärmen under en längre
tid. Den försvinner troligtvis efter en
stund.
• Bildskärmen och höljet blir varma när
TV:n används. Detta är inget fel.
• LCD-skärmen innehåller en liten mängd
flytande kristaller. Vissa lysrör som
används i TV:n innehåller också
kvicksilver. Kassera TV:n enligt lokala
lagar och bestämmelser.
Hantering och rengöring av
TV:ns bildskärm/hölje
Var noga med att lossa nätkabeln från
eluttaget före rengöring.
Observera följande försiktighetsåtgärder
för att undvika degradering av material
eller skärmens ytskikt.
gummi- eller vinylmaterial, kan
skärmens ytskikt och höljet skadas.
• Vi rekommenderar att du regelbundet
dammsuger ventilationsöppningarna för
att säkerställa fullgod ventilation.
• När du justerar TV:ns vinkel, rör den
försiktigt så att TV:n inte flyttar sig eller
glider av stativet.
Extra utrustning
• Håll extra tillbehör och utrustning som
avger elektromagnetisk strålning på
avstånd från TV:n. Annars kan
bildstörningar och/eller akustiskt brus
uppstå.
• Denna produkt har genomgått tester och
befunnits uppfylla tillämpliga
gränsvärden i EMC-direktivet för
användning av anslutningskablar vars
längd ej överskrider 3 meter.
Batterier
• Var noga med att sätta i batterierna åt rätt
håll (+ / -).
• Använd inte olika typer av batterier
tillsammans och blanda inte gamla och
nya batterier.
• Kassera batterier enligt gällande
miljöbestämmelser. I vissa regioner kan
särskilda bestämmelser gälla för
kassering av batterier. Rådfråga de
lokala myndigheterna.
• Hantera fjärrkontrollen med varsamhet.
Se till att inte tappa eller trampa på den
och spill inga vätskor på den.
• Placera inte fjärrkontrollen i närheten av
värmekällor, i direkt solljus eller i ett
fuktigt rum.
Kassering av TVapparaten
Kassering av
gamla elektriska
och elektroniska
produkter
(tillämpligt inom
EU och andra
europeiska länder med
separata insamlingssystem)
masterpage:Left
Kassering av
batterier
(tillämpligt inom
EU och andra
europeiska
länder med
separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller dess
förpackning anger att medföljande batteri
inte får hanteras som hushållsavfall. På
vissa batterier kan denna symbol användas
i kombination med en kemisk symbol. Den
kemiska symbolen för kvicksilver (Hg)
eller bly (Pb) läggs till om batteriet
innehåller mer än 0,0005% kvicksilver
eller 0,004% bly. Genom att säkerställa att
dessa batterier kasseras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om batterierna kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av materialen hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För produkter
som vad gäller säkerhet, prestanda eller
dataintegritet kräver en permanent
anslutning med ett installerat batteri får
detta batteri endast bytas ut av auktoriserad
servicepersonal. För att säkerställa att
batteriet hanteras på rätt sätt, lämna in
produkten i slutet av dess livslängd på en
lämplig uppsamlingsplats för återvinning
av elektrisk och elektronisk utrustning. För
alla övriga batterier, se avsnittet om hur
batteriet skall plockas ut ur produkten på
ett säkert sätt. Lämna in batteriet på en
lämplig uppsamlingsplats för återvinning
av uttjänta batterier. För mer information
om återvinning av denna produkt eller
batterier, kontakta de lokala
myndigheterna, ortens sophämtningstjänst
eller affären där du köpte produkten.
Denna symbol på produkten eller dess
förpackning anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på en lämplig
uppsamlingsplats för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning.
Genom att säkerställa att produkten
kasseras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För mer
information om återvinning av denna
produkt, kontakta de lokala
myndigheterna, ortens sophämtningstjänst
eller affären där du köpte produkten.
• Använd en mjuk duk när du dammar av
bildskärmen/höljet. Smuts som är svår
att få bort kan du avlägsna genom att
fukta duken med ett milt, utspätt
rengöringsmedel.
• Använd aldrig skurdukar med slipmedel,
alkaliska eller sura rengöringsmedel,
skurpulver eller skarpa lösningsmedel
såsom alkohol, bensin, thinner eller
insektsspray. Om sådana material
används, eller vid långvarig kontakt med
8 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\050OVR.fm
masterpage:Left
Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV
Kontroller på fjärrkontroll och TV
Knapparna på TV:n fungerar på samma sätt som knapparna på
fjärrkontrollen.
* På TV-menyn fungerar dessa knappar som F/f/G/g/
.
z
• Knapparna 5, N, PROG + och AUDIO på fjärrkontrollen har
upphöjda små punkter. Använd dessa punkter som referenser när du
styr TV-apparaten.
Knapp
Beskrivning
1 "/1 (TV
standby)
2 1
(Strömbrytare
På/Av)
Tryck på denna knapp för att sätta på och
stänga av TV:n från standby-läge.
Tryck på denna knapp för att sätta på och
stänga av TV:n.
~
• För att stänga av TV:n helt (0 W, ingen
energiförbrukning), stäng av TV:n och
koppla sedan loss nätkabeln från eluttaget.
(Fortsättning)
9 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\050OVR.fm
3 SCENE
masterpage:Left
Tryck på denna knapp för att visa menyn
“Scenval”.
När du väljer önskat scenalternativ ställs
optimal ljud- och bildkvalitet in automatiskt för
den valda scenen.
Tryck på F/f/G/g för att välja scenalternativ
och tryck sedan på .
Biograf: Ger bildscener med biografliknande
atmosfär och dynamiskt ljud.
Fotografi: Ger bildscener som autentiskt
reproducerar texturen och färgen hos ett
utskrivet fotografi.
Sport: Ger bildscener med realistiska bild- och
ljudeffekter som om du var på en stadion.
Musik: Ger dynamiska och klara ljudeffekter
som om du var på en konsert.
Spel: Ger bildscener som låter dig njuta av din
spelupplevelse fullt ut med utmärkt bild- och
ljudkvalitet.
Grafik: Ger bildscener som underlättar att se på
TV långa perioder och reducerar trötthet genom
att visa klara och detaljerade bilder.
Generell: Aktuella användarinställningar.
Auto: Optimal ljud- och bildkvalitet ställs in
automatiskt enligt ingångskällan, men effekten
kanske uteblir beroende på de anslutna
enheterna.
~
4 AUDIO
5
/ (Info /
Visa Text)
• I digitalt läge används inställningarna för
“Scen” oberoende för HD-bilder (High
Definition) och SD-bilder (Standard
Definition).
• När du väljer Hemmabioläge (sidan 12) växlar
inställningen av “Scenval” automatiskt till
“Biograf”.
I analogt läge: Tryck på denna knapp för att
ändra ljudkanal (sidan 32).
I digitalt läge: Tryck på knappen för att ändra
språket för det program som visas (sidan 38).
Varje gång du trycker på knappen ändras
skärmen i en cykel på följande sätt:
I digitalt läge: Detaljer om det aktuella
programmet t Detaljer om nästa program
(endast för Sony Guide)
I analogt läge: Aktuellt kanalnummer och
skärmläge t Klockinformation
I Text-läge: Visar dold information (t.ex. svar
på frågor) (sidan 14).
10 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\050OVR.fm
masterpage:Left
F/f/G/g/
Tryck på F/f/G/g för att flytta markören på
skärmen. Tryck på
för att välja/bekräfta det
markerade objektet.
När du spelar upp en fotofil: Tryck på
för
att pausa/starta ett bildspel. Tryck på F/G för
att välja föregående fil. Tryck på f/g för att
välja nästa fil.
När du spelar upp en musik/videofil: Tryck på
för att pausa/starta uppspelningen. Håll ned
G/g för att gå snabbt framåt/bakåt och släpp
sedan knappen vid det ställe där du vill
fortsätta uppspelningen. Tryck på F för att
starta uppspelningen från början av den
aktuella filen. Tryck på f för att gå till nästa
fil.
7 OPTIONS
Tryck på denna knapp för att visa en lista som
innehåller “Apparatstyrning” eller genvägar till
vissa inställningsmenyer. Använd menyn
“Apparatstyrning” för att styra utrustning som
är kompatibel med Kontroll för HDMI.
Alternativen som visas varierar beroende på
ingångskällan.
Tryck på denna knapp för att visa TV Homemenyn (sidan 28).
6
8 HOME
9 Färgade
knappar
När de färgade knapparna är tillgängliga visas
en funktionsguide på skärmen.
q; Sifferknappar
I TV-läge: Tryck på knapparna för att välja
kanaler. För kanal nummer 10 eller högre skall
den andra siffran tryckas in snabbt.
I Text-läge: Tryck för att ange ett sidnummer.
Tryck för att visa den Favoritlista som du har
specificerat (sidan 17).
I TV-läge: Tryck för att välja nästa (+) eller
föregående (–) kanal.
I Text-läge: Tryck för att välja nästa ( )
eller förgående ( ) sida.
qa
(Favorit)
qs PROG +/–/
/
qd
(Inställning
av textning)
Tryck för att ändra språket i undertexterna
(sidan 38) (endast i digitalt läge).
qf % (Mute)
Tryck på denna knapp för att stänga av TVljudet. Tryck en gång till för att återställa
ljudet.
z
• Tryck på denna knapp i standby-läge om du
vill sätta på TV:n utan ljud.
qg 2 +/–
(Volym)
Tryck för att justera ljudvolymen.
qh / (Text)
Tryck för att visa textinformation (sidan 14).
(Fortsättning)
11 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\050OVR.fm
qj
masterpage:Left
RETURN Tryck för att återgå till föregående fönster i
visad meny.
När du spelar upp en foto/musik/videofil:
Tryck för att stoppa uppspelningen. (Skärmen
återgår till fil- eller mapplistan.)
qk
GUIDE
(EPG)
ql DIGITAL
Tryck för att visa den digitala, elektroniska
programguiden (EPG) (sidan 16).
Tryck för att visa den digitala kanal som senast
visades.
När du visar bilder från ansluten utrustning:
Tryck för att återgå till normalt TV-läge.
w; ANALOG
Tryck för att visa den analoga kanal som senast
visades.
När du visar bilder från ansluten utrustning:
Tryck för att återgå till normalt TV-läge.
m/N/X/M/x: Du kan styra BRAVIA
Sync-kompatibel utrustning som är ansluten
till TV:n.
SYNC MENU: Visar menyn för ansluten
HDMI-utrustning. När du ser på andra
ingångsskärmar eller TV-program visas “Välj
HDMI-apparat” när knappen trycks in.
THEATRE: Du kan sätta på eller stänga av
Hemmabioläge. När du väljer Hemmabioläge
ställs optimal ljudkvalitet (om TV:n är ansluten
till en ljudanläggning med en HDMI-kabel)
och bildkvalitet in automatiskt för filmbaserat
innehåll.
wa BRAVIA
Sync
~
• Om du stänger av TV:n stängs också
Hemmabioläge av.
• När du ändrar inställningen av “Scenval”
stängs Hemmabioläge av automatiskt.
• “Kontroll för HDMI” (BRAVIA Sync) är
endast tillgänglig när den anslutna Sonyutrustningen har logotypen BRAVIA Sync
eller BRAVIA Theatre Sync, eller är
kompatibel med Kontroll för HDMI.
/
I TV-läge: Tryck för att visa en lista över
ws
(Ingångsväljare ingångar.
/ Text håll kvar) I Text-läge: Tryck för att hålla kvar den
aktuella sidan.
wd
(Skärmläge)
Tryck för att ändra skärmformat (sidan 15).
12 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\050OVR.fm
masterpage:Left
Indikatorer
,
Indikator
Beskrivning
1 Ljussensor
Placera ingenting över sensorn eftersom detta kan påverka sensorns funktion (sidan 29).
2 Fjärrkontrollsensor Tar emot signaler från fjärrkontrollen.
Placera ingenting över sensorn. Den kanske inte fungerar korrekt annars.
3
(Bild släckt / Lyser med grönt sken när du väljer “Bild släckt” (sidan 29).
Timer)
Lyser med gult sken när du ställer in timern (sidan 16, 29).
4 1 (Standby)
Lyser med rött sken när TV:n är i standby-läge.
5 " (Strömbrytare
På/Av)
Lyser med grönt sken när TV:n är påslagen.
Om funktionsguiden på TV-skärmen
Funktionsguide
Exempel: Tryck på
eller
RETURN (se 6 (sidan 11) eller qj (sidan 12)).
Funktionsguiden hjälper dig att styra TV:n med fjärrkontrollen och visas längst ned på skärmen.
Använd fjärrkontrollens knappar som funktionsguiden visar.
13 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\060WAT.fm
masterpage:Left
Se på TV
För att välja en digital kanal med den
digitala, elektroniska programguiden
(EPG) (sidan 16):
Se på TV
I digitalt läge
Ett informationsfält visas kortvarigt.
Följande ikoner kan visas i fältet:
: Radiotjänst
: Kodad/abonnerad tjänst
: Flera ljudspråk tillgängliga
: Undertexter tillgängliga
: Undertexter tillgängliga för
hörselskadade
: Rekommenderad minimiålder för
aktuellt program (från 4 till 18 år)
: Barnlås
2
Visa Text
3
3
1 Tryck på 1 på TV:n för att sätta på TV:n.
När TV:n är i standby-läge (standbyindikatorn 1 på TV:ns front lyser med
rött sken), tryck på "/1 på fjärrkontrollen
för att sätta på TV:n.
Tryck på /. Varje gång du trycker på /
ändras skärmen i en cykel på följande sätt:
Text och TV-bild t Text t Ingen Text
(avsluta Text-TV-tjänsten)
För att välja en sida, tryck på sifferknapparna
eller / .
Tryck på
för att frysa en sida.
Tryck på
för att visa dold information.
z
• Du kan också hoppa direkt till en sida genom att
välja sidnumret som visas på skärmen. Tryck på
och F/f/G/g för att välja sidnumret och tryck
sedan på .
• När fyra färgade knappart visas längst ned på
Text-TV-sidan är FasText tillgänglig. Med
FasText kan du snabbt och enkelt öppna sidor.
Tryck på motsvarande färgade knapp för att öppna
sidan.
2 Tryck på DIGITAL för att växla till
digitalt läge eller på ANALOG för att
växla till analogt läge.
Vilka kanaler som är tillgängliga beror på
det valda läget.
3 Tryck på sifferknapparna eller PROG +/–
för att välja en TV-kanal.
14 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\060WAT.fm
masterpage:Left
Ändra Skärmformat manuellt
Tryck på
flera gånger för att välja önskat
Skärmformat.
SmartZoom*
Se på TV
Förstorar den mittre
delen av bilden.
Bildens vänstra och
högra kanter dras ut för
att fylla 16:9-skärmen.
4:3
Visar 4:3-bilden i dess
ursprungliga storlek.
Sidofält visas för att
fylla 16:9-skärmen.
Wide
Drar ut 4:3-bilden i
sidled för att fylla 16:9skärmen.
Zoom*
Visar biobilden (letter
box-format) i korrekta
proportioner.
14:9*
Visar 14:9-bilden i
korrekta proportioner.
Som ett resultat av
detta visas sidofält i
skärmens kanter.
* Delar av bilden kan klippas av upptill och nedtill. Du
kan justera bildens vertikala position. Tryck på F/f för
att flytta bilden upp eller ned (t.ex. för att läsa
textningen).
~
• När du väljer “SmartZoom” kanske vissa tecken
och/eller bokstäver längst upp och längst ned på
skärmen inte syns. Justera i så fall “Vertikal
storlek” på “Skärmkontroll”-menyn (sidan 33).
z
• När “Autoformat” (sidan 33) är ställd till “På”
väljer TV:n automatiskt det bästa läget som passar
sändningen.
• Om 720p-, 1080i- eller 1080p-bildkällor visas
med svarta fält vid skärmens kanter, välj
“SmartZoom” eller “Zoom” för att justera
bilderna.
15 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\060WAT.fm
masterpage:Left
Använda den digitala, elektroniska programguiden (EPG)
1 I digitalt läge, tryck på GUIDE.
2 Utför önskad åtgärd enligt följande tabell
(visas på skärmen).
Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.
För att
Gör detta
Visa ett program
Tryck på F/f/G/g för att välja ett program och tryck sedan på
Stänga av EPG
Tryck på
Sortera programinformation efter
kategori
– Kategori-lista
1
2
Tryck på den blå knappen.
Tryck på F/f för att välja en kategori och tryck sedan på .
Kategorinamn (t.ex. “Nyheter”) innehåller alla kanaler som
motsvarar den valda kategorin.
Ställa in ett program för automatisk
visning på skärmen när det startar.
– Påminnelse
1
Tryck på F/f/G/g för att välja ett kommande program som du
vill visa och tryck sedan på .
Tryck på F/f för att välja “Påminnelse” och tryck sedan på .
Symbolen c visas vid programmets information. Indikatorn
på TV:ns front tänds med orangefärgat sken.
2
.
GUIDE.
~
• Om du ställer TV:n i standby-läge sätts TV:n på automatiskt när
programmet startar.
Avbryta en påminnelse
– Avbryt timer
1
2
3
4
5
Tryck på .
Tryck på F/f för att välja “Timerlista” och tryck sedan på .
Tryck på F/f för att välja programmet du vill avbryta och tryck
sedan på .
Tryck på F/f för att välja “Avbryt timer” och tryck sedan på .
Ett fönster visas där du skall bekräfta att du vill avbryta
programmet.
Tryck på G/g för att välja “Ja” och tryck sedan på .
16 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\060WAT.fm
masterpage:Left
Använda Favoritlistan
Analoga favoriter
Med Favorit-funktionen kan du välja program
från en lista på upp till 16 favoritkanaler som
du själv programmerar.
1 I analogt läge, tryck på .
2 Utför önskad åtgärd enligt följande tabell
(visas på skärmen).
Se på TV
Analog favoritlista
För att
Gör detta
Titta på en kanal
Tryck på
.
Stänga av Favoritlistan
Tryck på
.
Lägga till aktuell kanal i Favoritlistan Tryck på F/f för att välja “Lägg till i Favoriter” och tryck sedan på
Ta bort en kanal från Favoritlistan
1
2
3
.
Tryck på F/f för att välja “Redigera favoriter” och tryck sedan
på .
Skärmen “Favorit-inställningar” visas.
Tryck på F/f för att välja kanalens nummer och tryck sedan på
.
Tryck på F/f för att välja “– –” och tryck sedan på .
Digitala favoriter
Du kan skapa upp till fyra listor över dina
favoritkanaler.
1 I digitalt läge, tryck på .
2 Utför önskad åtgärd enligt följande tabell
(visas på skärmen).
Digital favoritlista
För att
Gör detta
Stänga av Favoritlistan
Tryck på
Lägga till eller ta bort kanaler från en
Favoritlista
1
2
3
Titta på en kanal
Ta bort alla kanaler från en
Favoritlista
1
2
1
2
3
4
RETURN.
Tryck på den blå knappen.
Gå till steg 2 när du lägger till kanaler första gången eller när
Favoritlistan är tom.
Tryck på den gula knappen för att välja den Favoritlista som du
vill redigera.
Tryck på F/f/G/g för att välja den kanal som du vill lägga till
eller ta bort och tryck sedan på .
Tryck på den gula knappen för att välja en Favoritlista.
Tryck på F/f för att välja en kanal och tryck sedan på .
Tryck på den blå knappen.
Tryck på den gula knappen för att välja den Favoritlista som du
vill redigera.
Tryck på den blå knappen.
Tryck på G/g för att välja “Ja” och tryck sedan på .
17 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\070OPT.fm
masterpage:Left
Använda extra utrustning
Ansluta extra utrustning
Du kan ansluta ett stort utbud av extra utrustning till din TV.
1 2
3 45
7
8
6
9
0
qa
qs
qd
Ansluta ljud/videoutrustning (kvalitetsordning hög till låg)
Anslut till
Anslut med
Beskrivning
5, 9, qa
HDMI IN 1, 2, 3
eller 4
HDMI-kabel
Digitala video- och ljudsignaler matas in från den anslutna
utrustningen.
När du ansluter utrustning som är kompatibel med Kontroll
för HDMI stöds dessutom kommunikation med den anslutna
utrustningen (sidan 35).
Om utrustningen har en DVI-kontakt, anslut DVI-kontakten
till HDMI IN 1-ingången via en DVI-HDMI-adapter
(medföljer ej) och anslut utrustningens ljudutgång till HDMI
IN 1-ljudingången.
~
• Var noga med att endast använda en godkänd HDMI-kabel
som bär HDMI-logotypen. Vi rekommenderar att du
använder en Sony HDMI-kabel (höghastighetstyp).
• När du ansluter en ljudanläggning som är kompatibel med
Kontroll för HDMI, var noga med att också ansluta den till
uttaget DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
18 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\070OPT.fm
Anslut till
Anslut med
3
/
COMPONENT IN
Komponentvideok
abel, ljudkabel
2
/
qs
/
AV1,
AV2
/
AV3 och
AV3
masterpage:Left
Beskrivning
SCART-kabel
Om du ansluter en analog dekoder skickar TV:n kodade
signaler till dekodern och dekodern avkodar dem före
visning.
Sammansatt
videokabel
När du ansluter monoutrustning, anslut den till
uttaget.
AV3 L-
Ansluta audio/portabel utrustning
Anslut med
Beskrivning
1
Ljudkabel
Du kan lyssna på TV-ljudet på den anslutna Hi-Fi-utrustningen.
4 DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Optisk ljudkabel
Du kan lyssna på TV-ljud på det anslutna
Hemmabiosystemet med digital ingång.
8 USB
USB-kabel
Du kan spela upp foto/musik/video-filer som är lagrade i en
Sony digital stillbildskamera eller videokamera (sidan 21).
Ansluta övrig utrustning
Anslut till
6
/
PC IN
7
LAN
0 CAM
(villkorlig
åtkomstmodul)
Anslut med
Beskrivning
PC-kabel med
ferritkärna,
ljudkabel
Vi rekommenderar att du använder en PC-kabel med
ferritkärna, t.ex. “Connector, D-sub 15” (artikelnummer
1-793-504-11, kan köpas hos ditt Sony servicecenter) eller
motsvarande.
LAN-kabel
Du kan titta på innehåll som är lagrat i DLNA-kompatibla
enheter via ett nätverk (sidan 24).
Gör det möjligt att utnyttja betal-TV-tjänster. Mer
information finns i bruksanvisningen till din CAM-modul.
För att använda CAM-modulen tar man bort atrappkortet från
CAM-facket, stänger av TV:n och sätter sedan i CAM-kortet
i facket. Låt atrappkortet sitta kvar i facket när inget CAMkort används.
z
• Sätt inte Smart-kortet direkt i TV CAM-platsen (villkorlig
åtkomstmodul). Kortet måste sättas i den CAM-modul som
du erhållit från din auktoriserade återförsäljare.
~
• CAM stöds inte i vissa länder/områden. Hör med din
återförsäljare.
qd i Hörlurar
Du kan lyssna på TV-ljudet genom hörlurar.
19 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Använda extra utrustning
Anslut till
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\070OPT.fm
Visa bilder från ansluten
utrustning
Sätt på den anslutna utrustningen och utför
sedan följande åtgärder:
1 Tryck på .
2 Tryck på F/f för att
välja önskad
ingångskälla och
tryck sedan på .
masterpage:Left
För att visa två bilder samtidigt
– PIP (bild i bild)
Du kan visa två bilder (extern ingång och
TV-program) på skärmen samtidigt.
1 Tryck på OPTIONS.
2 Tryck på F/f för att välja “PIP/PAP” och
tryck sedan på
.
3 Tryck på F/f för att välja “PIP” och tryck
sedan på
.
Bilden från den anslutna PC:n visas i full
storlek och TV-programmet visas på den
lilla skärmen.
Du kan använda F/f för att flytta TVbilden på skärmen.
4 Tryck på sifferknapparna eller PROG +/–
för att välja en TV-kanal.
För att återgå till visning av en bild
För utrustning ansluten till Scartkontakterna via en komplett 21-polig Scartkabel
Starta uppspelning av ansluten utrustning.
Bilden från den anslutna utrustningen visas på
skärmen.
Tryck på
RETURN.
z
• Du kan växla ljudbild genom att trycka på G/g.
För en automatiskt inställd
videobandspelare
I analogt läge, tryck på PROG +/– eller
använd sifferknapparna för att välja en
videokanal.
För att visa två bilder samtidigt
– PAP (bild och bild)
Du kan visa två bilder (extern ingång och
TV-program) på skärmen samtidigt.
~
• Denna funktion är ej tillgänglig för en PC-ingång.
1 Tryck på OPTIONS.
2 Tryck på F/f för att välja “PIP/PAP” och
tryck sedan på
.
3 Tryck på F/f för att välja “PAP” och
tryck sedan på
.
Bilden från den anslutna utrustningen
visas till vänster och TV-programmet
visas till höger.
4 Tryck på sifferknapparna eller PROG +/–
för att välja en TV-kanal.
För att återgå till visning av en bild
Tryck på
RETURN.
20 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\070OPT.fm
Spela upp Fotografi/Musik/
Video via USB
Du kan visa foto/musik/video-filer lagrade i en
Sony digital stillbildskamera eller
videokamera på din TV via en USB-kabel eller
ett USB-minne.
1 Anslut en understödd USB-enhet till
TV:n.
2 Tryck på HOME.
3 Tryck på G/g för att välja “Fotografi”,
“Musik” eller “Video”.
och tryck sedan på
.
Fil- eller mapplistan visas.
För att visa en miniatyrlista, tryck på den
gula knappen medan listan visas.
5 Tryck på F/f för att välja en fil eller mapp
och tryck sedan på
.
När du väljer en mapp, välj en fil och
tryck sedan på .
Uppspelningen startar.
Automatisk start av fotouppspelning
TV:n startar automatiskt visning av fotografier
när TV:s sätts på och en digital
stillbildskamera eller annan enhet som lagrar
fotofiler som är ansluten till USB-porten
därefter sätts på (sidan 34).
~
• Observera följande medan TV:n hämtar data från
USB-enheten:
– Stäng inte av TV:n eller den anslutna USBenheten.
– Koppla inte loss USB-kabeln.
– Ta inte bort USB-enheten.
Data på USB-enheten kan skadas.
• Sony ansvarar inte för eventuella skador på eller
förlust av data på lagringsmediet på grund av
felfunktion hos anslutna enheter eller hos TV:n.
• Uppspelning startar inte automatiskt om TV:n
sätts på när den digitala stillbildskameran/enheten
redan har anslutits till USB-porten.
• Du kan registrera bakgrundsmusiken som skall
spelas under ett bildspel med
Fotografi genom
att trycka på OPTIONS och sedan välja “Lägg till
i bildspel” medan bakgrundsmusiken spelas.
• USB-uppspelning stöds för följande fotofilformat:
– JPEG (JPEG-formatfiler med suffixet “.jpg”
och verifierade som DCF 2.0 eller Exif 2.21)
– RAW (ARW/ARW 2.0-formatfiler med suffixet
“.arw”. Endast för förhandsgranskning.)
• USB-uppspelning stöds för följande
musikfilformat:
– MP3 (filer med suffixet “.mp3” som inte är
upphovsrättsskyddade)
• USB-uppspelning stöds för följande
videofilformat:
– MPEG1 (filer med suffixet “.mpg”)
• Automatisk start av fotouppspelning fungerar
endast för den senaste digitala
stillbildskameramappen (följer DCF, högsta
numrerade “DCIM”-mapp).
• Uppspelningen kanske inte startar automatiskt när
vissa digitala stillbildskameror (t.ex. kameror med
internt minne) är anslutna.
• Filnamnet och mappnamnet stöder endast
engelska.
• När du ansluter en Sony digital stillbildskamera,
ställ in kamerans USB-anslutning på Auto eller
“Masslagring”. För mer information om USBanslutningar, se bruksanvisningen för din digitala
kamera.
• Besök webbsidan nedan för uppdaterad
information om kompatibla USB-enheter.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
• Använd en USB-enhet som följer standarden USB
Mass Storage Class.
Visa ett fotografi
— Bildram
Du kan visa ett fotografi på skärmen under en
inställd tidsperiod. Efter denna period går
TV:n automatiskt in i standby-läge.
1 Välj ett fotografi.
Du kan välja ett fotografi från den
anslutna USB-enheten eller en förinställd
bildmapp. Se sidan 21 för anvisningar om
hur du väljer ett fotografi.
2 Tryck på OPTIONS medan det valda
fotografiet visas. Tryck sedan på F/f för
att välja “Bild för bildram” och tryck på
.
3 Tryck på
RETURN flera gånger för
att återgå till Home-menyn.
4 Tryck på G/g för att välja “Fotografi”.
Välj sedan “Bildram” och tryck på
.
TV:n ställs i Bildram-läge och det valda
fotografiet visas på skärmen.
Ställa in varaktigheten för visningen av
ett fotografi
Tryck på OPTIONS, välj sedan
“Varaktighet” och tryck på . Välj
(Fortsättning)
21 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Använda extra utrustning
4 Tryck på F/f för att välja en USB-enhet
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\070OPT.fm
därefter varaktighet och tryck på
Räknaren visas på skärmen.
.
För att återgå till XMB™
Tryck på
RETURN.
~
• Om fotografiet väljs från en USB-enhet måste
denna vara ansluten till TV:n.
• Om “Avstängn.timer” är aktiverad går TV:n
automatiskt in i standby-läge.
masterpage:Left
6 Välj “OK” och tryck sedan på
.
GPS-loggfilerna laddas.
7 Koppla loss GPS-enheten och anslut
enheten i vilken fotografiet är lagrat.
8 Välj ett fotografi (sidan 21).
9 Tryck på den gröna/röda knappen för att
zooma in/ut på kartan.
Visa ett fotografi med platsen på kartan
Om du har en digital stillbildskamera med
GPS-funktion kan du visa ett fotografi, med en
karta över platsen där fotografiet togs, med en
GPS-funktion för registrering av longitud och
latitud. Eftersom kartinformationen laddas ned
online från karttjänsten på Internet krävs en
nätverksanslutning och TV:n måste vara
ansluten till nätverket (sidan 24).
1 Välj ett fotografi (sidan 21).
2 Tryck på den gröna/röda knappen för att
zooma in/ut på kartan.
För att flytta kartan på TV-skärmen, tryck
flera gånger på den blå knappen.
~
• Eftersom karttjänsten på Internet tillhandahålls av
tredje part kan denna tjänst komma att ändras eller
stängas utan föregående meddelande till
användaren.
• Platsen som anges på kartan kan variera beroende
på typen av digital stillbildskamera.
• Endast en storskalig karta som inte kan zoomas in
eller ut visas om TV:n inte är ansluten till Internet
eller om karttjänsten är stängd.
z
• En karta kan visas om fotografiets Exif-data
inkluderar datuminformation, och om den
associerade informationen om longitud och latitud
(“Loggfiler”) har registrerats med en Sony GPSenhet. Gör på följande sätt:
1
2
3
4
Anslut GPS-enheten till USB-porten.
Tryck på HOME.
Tryck på G/g för att välja “Fotografi”.
Tryck på F/f för att välja GPS-enheten
och tryck sedan på .
5 Välj följande parametrar med F/f och
ställ sedan in dem med G/g:
– Tidszon
– Sommartid
22 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\070OPT.fm
Använda BRAVIA Sync med
Kontroll för HDMI
Med funktionen Kontroll för HDMI kan TV:n,
med hjälp av HDMI CEC (Consumer
Electronics Control), kommunicera med
ansluten utrustning som är kompatibel med
funktionen.
Genom att exempelvis ansluta Sony-utrustning
som är kompatibel med Kontroll för HDMI
(med HDMI-kablar) kan du kontrollera dem
tillsammans.
Var noga med att ansluta och ställa in
utrustningen korrekt.
• Stänger automatiskt av den anslutna
utrustningen när du ställer TV:n i standbyläge med fjärrkontrollen.
Ansluta utrustning som är kompatibel
med Kontroll för HDMI
Anslut den kompatibla utrustningen och TV:n
med en HDMI-kabel. När en ljudanläggning
ansluts, var noga med att också ansluta TV:ns
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-kontakt
till ljudanläggningen med en optisk ljudkabel
(sidan 18).
Göra inställningar för Kontroll för HDMI
Inställningarna för Kontroll för HDMI måste
göras för både TV:n och den anslutna
utrustningen. Se “HDMI-inställningar”
(sidan 35) för inställningar av TV:n. För
inställningar på den anslutna utrustningen, se
bruksanvisningen för den aktuella
utrustningen.
• Sätter automatiskt på TV:n och växlar
ingången till den anslutna utrustningen när
denna börjar att spela.
• Om du sätter på en ansluten ljudanläggning
medan TV:n är påslagen växlar
ljudutgången från TV-högtalaren till ljudet
från ljudanläggningen.
• Justerar volymen (2 +/–) och stänger av
ljudet (%) hos en ansluten ljudanläggning.
• Du kan kontrollera den anslutna Sonyutrustningen som har BRAVIA Synclogotypen med TV:ns fjärrkontroll genom
att trycka på:
– m/N/X/M/x för att kontrollera den anslutna
utrustningen direkt.
– SYNC MENU för att visa menyn för den anslutna
HDMI-utrustningen på skärmen.
När du har visat menyn kan du kontrollera
menyskärmen med F/f/G/g, , färgade knappar
RETURN.
och
– OPTIONS för att visa “Apparatstyrning”. Välj
sedan alternativ på “Alternativ” och “Innehållslista”
för att styra utrustningen.
– Se bruksanvisningen för utrustningen för
information om tillgänglig styrning.
• Om TV:ns “Kontroll för HDMI” ställs in
på “På” växlar också “Kontroll för HDMI”
för den anslutna utrustningen automatiskt
till “På”.
23 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Använda extra utrustning
Kontroll för HDMI
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\080NET.fm
masterpage:Left
Använda funktioner för hemmanätverk
Med denna TV kan du titta på innehåll som är
lagrat i DLNA-kompatibla enheter i
hemmanätverket.
Enheter som lagrar och tillhandahåller
innehåll, t.ex. foto-, musik- och videofiler,
kallas “Server”. TV:n tar emot dessa filer från
servern via nätverket och du kan visa
innehållet på TV:n, även i andra rum.
För att använda hemmanätverket måste du ha
en DLNA-kompatibel enhet som server, t.ex.
VAIO, Cyber-shot, etc.
När du ansluter din TV till Internet kan du
dessutom titta på fotografier som visar sina
positioner på kartan (sidan 22) eller använda
"AppliCast" medan du tittar på ett TVprogram (sidan 25).
Anslutning till nätverket
TV
Nätverkskabel
(medföljer ej)
Bredbandsrouter
~
• Du måste ha ett abonnemang hos en Internetleverantör för att kunna ansluta till Internet.
Till nätverksenheter
Nätverkskabel (medföljer ej)
DSL-modem /
kabelmodem
Internet
24 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\080NET.fm
Använda AppliCast
Medan du tittar på TV kan du visa olika typer
av information i kanten på TV-skärmen genom
att använda widgets (dvs. miniapplikationer).
Många widgets hämtar information från
Internet.
masterpage:Left
z
• Det finns redan tre widgets i uppsättningen som
inte kräver Internet-anslutning. Dessa är
"Använda AppliCast", "Analog klocka" och
"Kalender".
• AppliCast-widgets lagrade i USBmasslagringsenheten som är ansluten till
BRAVIA. Widget-symbolerna skall visas under
USB-symbolen under "Nätverk" på Home-menyn.
Använda widgets
~
Widgets kan visas genom att välja dem på
Home-menyn. Medan en widget visas kan du
lägga till den på din Widget-lista så att den
registreras för automatisk visning nästa gång
du använder "AppliCast". Med vissa widgets
kan du spara inställningarna för den
information du vill ha.
• MAC-adressen och IP-adressen överförs
automatiskt från TV:n till servrar när en Internetanslutning är tillgänglig.
Servrarna står under Sonys kontroll och MACadressen överförs aldrig till servrar som
kontrolleras av annan part.
• Widgets kan ändras eller stängas utan föregående
meddelande till användaren.
Använda funktioner för hemmanätverk
1 Tryck på HOME.
2 Tryck på G/g för att välja "Nätverk".
3 Tryck på F/f för att välja önskad widget
för visning eller tryck helt enkelt på
"AppliCast"-symbolen för att visa din
lista över widgets.
4 Följ instruktionen på vald widget.
För att återgå till visning av en bild
Tryck på
RETURN.
Lägga till eller ta bort widgets i
AppliCast
Du kan lägga till eller ta bort widgets från
Widget-listan.
Från widget:
5 Medan du visar en widget, tryck på
OPTIONS.
6 Välj "Lägg till i AppliCast" eller "Ta bort
från AppliCast"
Upp till 30 widgets kan registreras i
"AppliCast".
Från "Nätverk" på Home-menyn:
7 Följ steg 1-2 ovan.
8 Tryck på F/f för att välja önskad widget
och tryck sedan på OPTIONS
9 Följ steg 6.
25 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\080NET.fm
Visa Fotografi/Musik/Videofiler via nätverket
Du kan enkelt visa foto/musik/video-filer på
servern genom att välja en ikon på TV:ns
Home-meny.
1 Tryck på HOME.
2 Tryck på G/g för att välja “Fotografi”,
“Musik” eller “Video”.
3 Tryck på F/f för att välja en server och
tryck sedan på
.
Fil- eller mapplistan visas.
För att visa miniatyrlistan, tryck på den
gula knappen medan listan visas.
Om servern inte kan hittas
Se “Kontrollera nätverksanslutningen”
(sidan 27) och “Justera
Visningsinställningar för server”
(sidan 27).
bruksanvisningen till den nätverksenhet som
används.
Även filer som verifierats som ett av ovanstående
filformat kan i vissa fall inte spelas upp.
• Filnamnet och mappnamnet stöder endast
engelska.
Visa fotografier, musik och videor på
TV-skärmen med styrenheter
– Renderer
Renderer är en funktion för uppspelning av
foto-, musik- och videofiler lagrade i
nätverksenheter (t.ex. digitala
stillbildskameror och mobiltelefoner) på TV:n
genom att kontrollera den aktuella styrenheten.
För att använda denna funktion krävs en
renderer-kompatibel enhet som styrenhet, t.ex.
en digital stillbildskamera eller en
mobiltelefon. Se även bruksanvisningen som
medföljer styrenheten.
1 Ställ vid behov in “Renderer-funktion”,
“Åtkomstbehörighet för Renderer” och
“Installation av Renderer” under
“Nätverksinställningar” (sidan 40).
4 Tryck på F/f för att välja en fil eller mapp
och tryck sedan på
.
När du väljer en mapp, välj en fil och
tryck sedan på .
Uppspelningen startar.
2 Spela upp den valda filen med styrenheten
på TV:n.
Filen spelas upp på TV:n via det anslutna
nätverket.
Använd styrenheten eller TV:ns
fjärrkontroll för att utföra åtgärder under
uppspelning.
z
• En karta kan visas med ett fotografi om
information om longitud och latitud har
registrerats i fotografiets Exif-data (sidan 22).
~
• Beroende på nätverksenheten kan det vara
nödvändigt att registrera TV:n tillsammans med
nätverksenheten.
• Bildkvaliteten kan verka dålig när
Fotografi
används eftersom bilder kan bli förstorade
beroende på filen. Dessutom kanske bilder inte
fyller hela skärmen beroende på bildstorlek och
höjd/breddförhållande.
• Vissa fotofiler kan ta en stund innan de visas när
Fotografi används.
• För att spela upp filer som tas emot från en
nätverksenhet måste de verifieras som ett av
följande filformat:
– Stillbilder: JPEG-format
– Musik: MP3-format eller linjärt PCM-format
– Video: Följande filformat lagras på servern:
AVCHD, HDV, MPEG2-PS (som i vissa fall
kanske inte går att spela upp)
Beroende på nätverksenheten kan filformatet
konverteras före överföring. I så fall används det
resulterande filformatet som källa för
uppspelning. För mer information, se
masterpage:Left
~
• Du kan registrera bakgrundsmusiken som skall
spelas under ett bildspel med hjälp av
Fotografi. Medan bakgrundsmusiken spelas, tryck
på OPTIONS och välj sedan “Lägg till i
bildspel”.
26 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\080NET.fm
masterpage:Left
Kontrollera
nätverksanslutningen
Justera Visningsinställningar
för server
Ange respektive värden (alfanumeriska) för
din router. Parametrarna som behöver ställas
in kan variera beroende på Internet-leverantör
eller router. För mer information, se
dokumentationen som du erhållit från din
Internet-leverantör eller bruksanvisningen till
routern.
Du kan välja de servrar för hemmanätverket
som skall visas på Home-menyn.
Upp till 10 servrar kan automatiskt visas på
Home-menyn.
1 Ställ in servern så att den tillåter
anslutningar från TV:n.
1 Tryck på HOME.
2 Tryck på G för att välja “Inställningar”.
3 Tryck på F/f för att välja
“Nätverksinställningar” och tryck sedan
på .
4 Välj “Nätverk” och tryck sedan på .
5 Välj “IP-adressinställningar” och tryck
sedan på
.
När du väljer “DHCP (automatisk DNS)”
Gå till steg 7.
När du väljer “DHCP (manuell DNS)”
Ställ in “Primär DNS”/“Sekundär DNS”
med F/f/g och sifferknapparna.
När du väljer “Manuell”
2 Tryck på HOME.
3 Tryck på G/g för att välja “Inställningar”.
4 Tryck på F/f för att välja
“Nätverksinställningar” och tryck sedan på
.
5 Välj “Visningsinställningar för server”
och tryck sedan på
.
6 Välj den server som du vill visa på Homemenyn och tryck sedan på
.
7 Välj “Ja” och tryck sedan på .
Om du inte kan ansluta till
hemmanätverket
TV:n kan kontrollera om servern detekteras
korrekt.
Ställ in följande parametrar med F/f/g
och sifferknapparna.
• IP-adress
• Nätmask
• Standardgateway
• Primär DNS/Sekundär DNS
1 Tryck på HOME.
2 Tryck på G/g för att välja “Inställningar”.
3 Tryck på F/f för att välja
Om din Internet-leverantör har en
specifik proxyserverinställning
4 Välj “Serverdiagnostik” och tryck sedan
Tryck på OPTIONS och sedan på F/f för
att välja “Proxy-inställning” och tryck på
. Skriv in inställningarna.
5 Välj “Ja” och tryck sedan på .
7 Tryck på .
8 Tryck på g för att välja “Test” och tryck
sedan på
.
9 Tryck på G/g för att välja “Ja” och tryck
sedan på
.
Nätverksdiagnostiken startar.
När meddelandet “Anslutning korrekt.”
visas, tryck på
RETURN flera gånger
för att avsluta.
z
Om “Anslutning korrekt.” inte visas, se
“Felsökning” (sidan 45).
“Nätverksinställningar” och tryck sedan
på .
på
.
Serverdiagnostiken startar.
När serverdiagnostiken är klar visas den
diagnostiska resultatlistan.
6 Välj den server som du vill bekräfta och
tryck sedan på
.
De diagnostiska resultaten för den valda
servern visas.
Om de diagnostiska resultaten indikerar
ett fel, sök upp de möjliga orsakerna och
åtgärderna samt kontrollera anslutningar
och inställningar.
För mer information, se “Felsökning”
(sidan 45).
27 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Använda funktioner för hemmanätverk
6 Välj en parameter och tryck på .
Se bruksanvisningen till servern för mer
information om hur den skall ställas in.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\090MEN.fm
masterpage:Left
Använda MENU-funktioner
Navigera på menyn TV Home på XMB™
XMB™ (XrossMediaBar) är en meny över BRAVIA-funktioner och ingångskällor som visas på
TV-skärmen. XMB™ är ett enkelt sätt att välja programmering och justera inställningar på din
BRAVIA TV.
1 Tryck på HOME för att visa XMB™.
Fält med
mediakategorier
Fält med kategoriobjekt
2 Tryck på G/g för att välja kategori.
Symbol för mediakategori
Beskrivning
Inställningar
Du kan göra avancerade inställningar och justeringar (sidan 29).
Fotografi
Du kan spela upp fotofiler via USB-enheter eller nätverket
(sidan 21, 26).
Musik
Du kan spela upp musikfiler via USB-enheter eller nätverket (
sidan 21, 26).
Video
Du kan spela upp videofiler via USB-enheter eller nätverket
(sidan 21, 26).
Digital
Du kan välja en digital kanal, en digital Favoritlista (sidan 17), och
den digitala, elektroniska programguiden (EPG) (sidan 16).
Analog
Du kan välja en analog kanal eller en analog Favoritlista (sidan 17).
För att dölja listan på analoga kanaler, ställ in “Visa i kanallista” på
“Av” (sidan 36).
Ext. ingångar
Du kan välja utrustning som är ansluten till TV:n.
För att namnge en extern ingång, se “AV namn” (sidan 35).
Nätverk
Du kan använda “AppliCast” (sidan 25).
3 Tryck på F/f för att välja objekt och tryck sedan på .
4 Följ instruktionerna på skärmen.
5 Tryck på HOME för att avsluta.
~
• Vilka alternativ du kan justera beror på situationen.
• Alternativ som ej kan väljas är gråtonade eller visas inte.
28 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\090MEN.fm
masterpage:Left
Menyn TV-inställningar
Systemuppdatering
Du kan uppdatera TV-systemet med ett USB-minne. Hämta information på webbsidan:
http://support.sony-europe.com/TV/
Klocka/Timers
Avstängn.timer
Ställer in en tidsperiod efter vilken TV:n automatiskt går in i standby-läge.
När “Avstängn.timer” aktiveras tänds timerindikatorn på TV:ns front med orangefärgat
sken.
z
• Om du stänger av TV:n och sedan sätter på den igen återställs “Avstängn.timer”
till “Av”.
På-timer
Ställer in timern för att automatiskt sätta på TV:n från standby-läge.
Autom.
klockuppdatering
Växlar till digitalt läge och justerar tiden.
Återställ
Återställer alla “Ekoläge”-inställningar till fabriksinställningarna.
Energisparläge
Reducerar TV:ns elförbrukning genom att justera bakgrundsbelysningen.
När du väljer “Bild släckt” stängs bilden av och indikatorn
Bild släckt på
TV:ns front lyser med grönt sken. Ljudet ändras inte.
Vilande TV-standby
Stänger av TV:n när den har varit i vilande standby-läge under en förinställd
tidsperiod.
PCenergisparhantering
Ställer TV:n i standby-läge om ingen signal tas emot i PC-ingången inom 30 sekunder.
Ljussensor
Optimerar automatiskt bildinställningarna baserat på den omgivande belysningen i
rummet.
~
• Placera ingenting över sensorn eftersom detta kan påverka sensorns funktion.
Kontrollera sensorns position (sidan 13).
Bild
Ingångar
Låter dig välja om du vill använda de gemensamma inställningarna eller anpassa
inställningarna för den ingång som du tittar på.
Standard
Tillämpar gemensamma inställningar på alla ingångar för
vilka “Ingångar” är inställd på “Standard”.
(Fortsättning)
29 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Använda MENU-funktioner
Ekoläge
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\090MEN.fm
Namn på aktuell
ingång
(t.ex. AV1)
Bildinställning
Återställ
masterpage:Left
Låter dig anpassa inställningarna för ingången.
Ställer in en bildinställning. De alternativ som kan väljas varierar beroende på de
valda sceninställningarna.
Dagsljus
Ger förbättrad bildskärpa och kontrast.
Standard
För standardbilder. Rekommenderas för hemunderhållning.
Personlig
Här kan du lagra dina egna inställningar.
Biograf
För visning av filmbaserat innehåll. Lämpar sig bäst för att
titta på TV i en biografliknande miljö.
Foto-ljusstarkt
För visning av fotografier. Ger förbättrad bildskärpa och
kontrast.
Foto-normalt
För visning av fotografier. Ger optimal bildkvalitet för
visning i hemmet.
Foto-original
För visning av fotografier. Representerar den bildkvalitet
som används för framkallade fotografier (papperskopior).
Foto-personligt
För visning av fotografier. Här kan du lagra dina egna
inställningar.
Sport
Ger optimal bildkvalitet för visning av sport.
Spel
Bäst när du spelar videospel på din TV.
Grafik
Ger optimal bildkvalitet för visning av grafik.
Återställer alla “Bild”-inställningar utom “Ingångar”, “Bildinställning” och
“Avancerade inställningar” till fabriksinställningarna.
Bakgrundsbelysning Justerar bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Kontrast
Ökar eller minskar bildkontrasten.
Ljusstyrka
Gör bilden ljusare eller mörkare.
Färg
Ökar eller minskar färgintensiteten.
Färgton
Ökar eller minskar de gröna och röda färgtonerna.
~
• “Färgton” kan endast justeras för NTSC-färgsignaler (t.ex. videoband från USA).
Färgtemp.
Justerar bildens vithet.
Kall
Ger vita färger en blå nyans.
Neutral
Ger vita färger en neutral nyans.
Varm 1/Varm 2
Ger vita färger en röd nyans. “Varm 2” ger en rödare nyans
än “Varm 1”.
z
• “Varm 1” och “Varm 2” är ej tillgängliga när “Bildinställning” är inställd på
“Dagsljus” (eller “Foto-ljusstarkt”).
Skärpa
Gör bilden skarpare eller mjukare.
Brusreducering
Minskar störningsnivån i bilder (snöiga bilder).
Brusred. för MPEG
Minskar bildstörningar i MPEG-komprimerade videor. Detta är effektivt när du
tittar på en DVD eller en digital sändning.
30 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\090MEN.fm
Motionflow
masterpage:Left
Ger en jämnare bildrörelse och reducerar oskärpa i bilden.
Hög
Ger en jämnare bildrörelse, t.ex. för filmbaserat innehåll.
Standard
Ger en jämn bildrörelse. Använd denna inställning för
normalt bruk.
Av
Använd denna inställning när inställningen “Hög” eller
“Standard” orsakar störningar.
~
• Beroende på videon kanske du inte ser effekten även om du har ändrat
inställningen.
Filmläge
Ger en förbättrad bildrörelse vid uppspelning av DVD- eller videobilder tagna på
film. Reducerar oskärpa och kornighet i bilden.
Auto 1
Ger en jämnare bildrörelse än det ursprungliga
filmbaserade innehållet. Använd denna inställning för
normalt bruk.
Auto 2
Visar det ursprungliga filmbaserade innehållet som det är.
Av
~
• Om bilden innehåller oregelbundna signaler eller för mycket brus stängs
“Filmläge” av automatiskt även om “Auto 1” eller “Auto 2” har valts.
Avancerade
inställningar
För att göra mer detaljerade inställningar av “Bild”. Dessa inställningar är ej
tillgängliga när “Bildinställning” är inställd på “Dagsljus” (eller “Foto-ljusstarkt”).
Återställ
Återställer alla avancerade inställningar till
fabriksinställningarna.
Svartkorrigering
Ökar kontrastskillnaden i mörka bildområden.
Gamma
Justerar balansen mellan ljusa och mörka områden i bilden.
Automatisk
ljusbegränsning
Reducerar bländande ljus, t.ex. i scener där hela skärmen är
vit.
Klarvit
Framhäver vita färger.
Färg dagsljus
Gör färger ljusare och klarare.
Vitbalans
Justerar temperaturen hos varje färg.
~
• I digitalt läge används bildinställningarna oberoende för HD-bilder (High Definition) och SD-bilder
(Standard Definition) för att optimera kvaliteten på varje signal.
Ljud
Ingångar
Låter dig välja om du vill använda de gemensamma inställningarna eller anpassa
inställningarna för den ingång som du tittar på.
Standard
Tillämpar gemensamma inställningar på alla ingångar för
vilka “Ingångar” är inställd på “Standard”.
Namn på aktuell Låter dig anpassa inställningarna för ingången.
ingång
(t.ex. AV1)
(Fortsättning)
31 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Använda MENU-funktioner
Avanc.
Justerar automatiskt “Bakgrundsbelysning” och “Kontrast”
kontrastförbättrare till de lämpligaste inställningarna i förhållande till bildens
ljusstyrka. Denna inställning är särskilt effektiv för mörka
bildscener och ökar kontrastskillnaden i de mörkare
bildscenerna.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\090MEN.fm
Ljudläge
masterpage:Left
Ställer in en ljudinställning. “Ljudläge” inkluderar alternativ som är bäst lämpade
för videor respektive fotografier. De alternativ som kan väljas varierar beroende på
de valda sceninställningarna.
Dynamiskt
Framhäver diskant och bas.
Standard
För standardljud. Rekommenderas för hemunderhållning.
Tydlig röst
Gör det talade ljudet tydligare.
Återställ
Återställer alla “Ljud”-inställningar utom “Ingångar”, “Ljudläge” och
“Ljudkanalsval” till fabriksinställningarna.
Diskant
Justerar högfrekventa ljud.
Bas
Justerar lågfrekventa ljud.
Balans
Framhäver vänster eller höger högtalare.
Aut. volymjust.
Håller en konstant ljudvolym i alla program och reklamsändningar (reklam
tenderar att vara högre än programmen).
Volymförskjutning
Justerar ljudvolymen hos den aktuella ingången i förhållande till övriga ingångar
när “Ingångar” ställs in på det aktuella ingångsnamnet (t.ex. AV1).
Surround
Med denna funktion kan du välja lämpliga surround-effekter beroende på typen av
TV-program (t.ex. film, sport, musik) eller videospel.
De alternativ som kan väljas varierar beroende på inställningarna av “Scenval”.
S-FORCE Front
Surround
Återger ljudeffekter som hjälper dig att njuta av det virtuella
multi-ch surround-ljudet med endast TV:ns inbyggda
högtalare.
Biograf
Återger surround-effekter precis som de förstklassiga
ljudanläggningarna du finner på biografer.
Musik
Återger surround-effekter som ger en upplevelse av att du är
omgiven av ljud i en konsertsal.
Sport
Återger surround-effekter som ger en upplevelse av att du
själv är åskådare vid ett sportevenemang.
Spel
Återger surround-effekter som förbättar ljudet när du spelar
videospel.
Av
Konverterar och återger multi-ch-ljud till 2ch-ljud. För andra
ljudformat återges originalljudet.
Röstzoom
Justerar ljudnivån hos talat ljud. Om till exempel rösten hos en nyhetsuppläsare är
otydlig kan du öka denna inställning för att göra rösten tydligare. Om du å andra
sidan tittar på ett sportprogram kan du minska denna inställning för att dämpa
kommentatorns röst.
Ljudförbättrare
Framhäver högfrekventa ljud.
Ljudförstärkare
Ger ett fylligare ljud för större effekt genom att framhäva diskant och bas.
Ljudkanalsval
Ställer in ljudet från högtalaren för sändning i stereo eller på flera språk.
Stereo/Mono
För sändningar i stereo.
A/B/Mono
För flerspråkiga sändningar, välj “A” för ljudkanal 1, “B” för
ljudkanal 2, eller “Mono” för en monokanal om sådan finns.
~
• För övrig utrustning som är ansluten till TV:n, ställ in “Ljudkanalsval” på
“Stereo”, “A” eller “B”.
32 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\090MEN.fm
masterpage:Left
Skärmkontroll (för andra ingångar än för PC)
Ingångar
Låter dig välja om du vill använda de gemensamma inställningarna eller anpassa
inställningarna för den ingång som du tittar på.
Standard
Tillämpar gemensamma inställningar på alla ingångar för
vilka “Ingångar” är inställd på “Standard”.
Namn på aktuell Låter dig anpassa inställningarna för ingången.
ingång
(t.ex. AV1)
Skärmformat
Se “Ändra Skärmformat manuellt” (sidan 15).
Autoformat
Ändrar automatiskt “Skärmformat” för att passa sändningssignalen. Om du vill
använda inställningen som du har valt under “Skärmformat”, välj “Av”.
4:3 förval
Ställer in standardskärmformatet för 4:3-sändningar.
Display area
SmartZoom
Visar sändningar i det vanliga förhållandet 4:3 med en
imiterande bredbildseffekt.
4:3
Visar vanliga 4:3-sändningar i korrekta proportioner.
Av
Använder den inställning som du har valt under
“Skärmformat”.
Justerar bildens visningsområde.
Växlar automatiskt till det mest lämpliga visningsområdet.
+1
Visar bilder i deras ursprungliga storlek.
Normal
Visar bilder i deras rekommenderade storlek.
-1/-2
Förstorar bilden så att kanterna hamnar utanför
visningsområdet.
~
• Dessa inställningar kan variera beroende på den ingång som visas.
Horisontellt läge
Justerar bildens horisontella position.
Vertikalt läge
Justerar bildens vertikala position när “Skärmformat” är inställt på “SmartZoom”,
“Zoom” eller “14:9”.
Vertikal storlek
Justerar bildens vertikala storlek när “Skärmformat” är inställt på “SmartZoom”.
Skärmkontroll (för PC-ingång)
Autom.justering
Justerar automatiskt bildens position, fas och pixelskärpa när TV:n tar emot en
signal från den anslutna PC:n.
z
• “Autom.justering” kanske inte fungerar bra med vissa insignaler. I så fall, justera
“Fas”, “Pixelskärpa”, “Horisontellt läge” och “Vertikalt läge” manuellt.
Återställ
Återställer alla PC-skärminställningar till fabriksinställningarna.
Fas
Justerar fasen när bilden fladdrar.
Pixelskärpa
Justerar pixelskärpan när bilden har oönskade vertikala ränder.
Horisontellt läge
Justerar bildens horisontella position.
Vertikalt läge
Justerar bildens vertikala position.
(Fortsättning)
33 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Använda MENU-funktioner
Auto
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\090MEN.fm
Skärmformat
masterpage:Left
Ställer in “Skärmformat” för visning av bilder från din PC.
Normal
Visar bilden i dess ursprungliga storlek.
Full 1
Förstorar bilden så att den fyller det vertikala
visningsområdet och bibehåller bildens ursprungliga
proportioner.
Full 2
Förstorar bilden så att den fyller visningsområdet.
Videoinställningar
Färgsystem
Ställer in färgsystem (“Auto”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58” eller
“NTSC4.43”) enligt insignalen från ingångskällan.
Ljudinställningar
Högtalare
Audio ut
Hörlursinställningar
TV-högtalare
Sätter på och stänger av ljudet från TV:ns högtalare.
Ljudanläggning
Stänger av TV-högtalarna och återger TV-ljudet via en extern
ljudanläggning som är ansluten till TV:ns ljudutgångar.
Variabel
När en extern ljudanläggning används kan ljudvolymen från
Audio ut regleras med TV:ns fjärrkontroll.
Fast
Ljudutgången från TV:n är fast. Använd volymkontrollen på
din ljudanläggning för att justera ljudvolymen (och andra
ljudinställningar) på din ljudanläggning.
i Hörlursbrytare Sätter på/stänger av TV:ns högtalare när du ansluter hörlurar
till TV:n.
i Volym
Justerar ljudvolymen i hörlurarna när “i Hörlursbrytare” är
inställd på “Av”.
i Ljudkanalsval Ställer in ljudet i hörlurarna för sändningar på flera språk.
Optisk utsignal
Väljer ljudsignalen som matas ut från uttaget DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
på TV:n. Välj “Auto” när du ansluter utrustning som är kompatibel med Dolby
Digital. Välj “PCM” när du ansluter utrustning som inte är kompatibel med Dolby
Digital.
Inställningar
USB-autostart
Startar automatiskt visning av fotografier när TV:s sätts på, och därefter en digital
stillbildskamera eller annan enhet som lagrar fotofiler som är ansluten till USBporten sätts på.
~
• Visningen startar inte automatiskt om TV:n sätts på när den digitala
stillbildskameran/enheten redan har anslutits till USB-porten.
Snabbstart
TV:n sätts på snabbare än normalt genom att använda fjärrkontrollen.
Energiförbrukningen i standby-läget är dock cirka 20 watt högre än normalt. Upp
till 3 av 5 tidzoner kan ställas in.
34 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\090MEN.fm
AV namn
Tilldelar en ikon eller ett namn till den utrustning som är ansluten till uttagen på
sidan och baktill på TV:n. Ikonen och namnet visas kortvarigt på skärmen när du
väljer utrustningen.
1 Tryck på F/f för att välja önskad ingångskälla och tryck sedan på .
Hoppa över
ingång
2
Använder förinställda namn för att namnge ansluten utrustning.
Låter dig skapa egna namn när du väljer “Ändra”.
Ändra
Låter dig redigera namnet i redigeringsfönstret och välja
lämplig ikon.
Ställer in en signal som skall matas in via kontakten märkt
TV:ns baksida.
/
/
AV2 på
Auto
Växlar automatiskt mellan signalerna för RGB-ingång, Svideoingång och Sammansatt videoingång beroende på
insignalen.
RGB
Matar in RGB-signalen.
S-Video
Matar in S-videosignalen.
Sammansatt
Matar in den sammansatta videosignalen.
Ställer in en signal som skall matas ut via kontakten
/
/
AV2. Om du
ansluter en video eller annan inspelningsutrustning till uttaget
/
/
AV2
kan du spela in utsignalen från annan utrustning som är ansluten till TV:n.
~
• Denna funktion kan ha vissa begränsningar beroende på den ingång som visas.
HDMI-inställningar
TV
Matar ut TV-sändningar.
AV1
Matar ut signaler från utrustning som är ansluten till utgången
/
AV1.
AV3
Matar ut signaler från utrustning som är ansluten till
utgången.
Auto
Matar ut vad som visas på skärmen (utom signaler från
utgångarna
/ COMPONENT IN, HDMI IN1, 2, 3 eller
4 och PC IN
/ ).
AV3-
Gör att TV:n kan kommunicera med utrustning som är kompatibel med funktionen
Kontroll för HDMI och är ansluten till HDMI-uttagen på TV:n. Observera att
kommunikationsinställningarna också måste göras för den anslutna utrustningen.
Kontroll för HDMI Ställer in om styrningen av TV:n skall länkas eller inte länkas
med den anslutna utrustningen som är komptibel med
Kontroll för HDMI. Med inställningen “På” är nedanstående
funktioner tillgängliga.
Om den specifika Sony-utrustningen som är kompatibel med
Kontroll för HDMI är ansluten tillämpas denna inställning
automatiskt på den anslutna utrustningen när “Kontroll för
HDMI” ställs till “På” med TV:n.
Apparater
automatiskt Av
När denna funktion ställs till “På” stängs den anslutna
utrustningen som är kompatibel med Kontroll för HDMI av
när du stänger av TV:n.
(Fortsättning)
35 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Använda MENU-funktioner
AV2 Utsignal
Väljer för varje ingång om den skall visas eller inte på Homemenyn eller på en lista över ingångar som visas när du trycker
på
.
Auto
Visar ikonen och namnet endast när utrustningen är ansluten
(utom för AV1- eller AV2- ingångar).
Visa alltid
Visar alltid ikonen och namnet oavsett om utrustningen är
ansluten eller inte.
Hoppa över
Visar inte ikonen eller namnet även om utrustningen är ansluten.
Tryck på g för att tilldela en ikon och ett namn.
Namnge
ingångar
AV2-insignal
masterpage:Left
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\090MEN.fm
masterpage:Left
TV automatiskt
På
När denna funktion ställs till “På” sätts TV:n på när du sätter
på ansluten utrustning som är kompatibel med Kontroll för
HDMI.
Mottagarboxkontroll
Om denna funktion ställs till “Avancerad” kan du med TV:ns
fjärrkontroll välja en kanal som ställts in med den anslutna
utrustningen.
HDMIapparatlista
Visar en lista över ansluten utrustning som är kompatibel med
Kontroll för HDMI.
~
• Du kan inte använda “Kontroll för HDMI” om styrningen av TV:n är länkad till
styrningen av en ljudanläggning som är kompatibel med Kontroll för HDMI.
Auto start
Du kan köra den första Inställningar som visades när du anslöt TV:n första gången
och välja språk och land/område, eller ställa in alla tillgängliga kanaler på nytt.
Även om du gjorde dessa inställningar när du anslöt TV:n första gången kan du
behöva ändra inställningarna, t.ex. efter flytt eller för att söka efter nystartade
kanaler.
Språk
Ställer in det språk som skall visas på menyskärmarna.
Produktinformation
Visar produktinformation om TV:n.
Fabriksinställningar
Återställer alla inställningar, utom “Favorit”-inställningarna och förinställda
programdata, till fabriksinställningarna. När denna process är klar visas den initiala
inställningsskärmen. Om du utför en automatisk kanalinställning vid Första Set-Up
återställs de inställningar som inte återställs av “Fabriksinställningar”. För att spara
inställningarna, hoppa över “Autom. kanalinställ.”.
Analog inställning
Visa i kanallista
Välj “Av” för att dölja listan på analoga kanaler för XMB™ (XrossMediaBar).
1 siffra direkt
När “1 siffra direkt” ställs till “På” kan du välja en analog kanal med en förinställd
sifferknapp (0 – 9) på fjärrkontrollen.
~
• När “1 siffra direkt” ställs till “På” kan du inte välja kanalnummer från och med
10 och uppåt genom att trycka på två sifferknappar på fjärrkontrollen.
Favorit-inställningar
Lägger till kanaler i en Favoritlista.
För att återställa favoritkanalerna, välj “– – –”.
Autom. kanalinställ.
Ställer in alla analoga kanaler som är tillgängliga.
Du kan återställa TV:n efter flytt eller för att söka efter nystartade kanaler.
Kanalsortering
Ändrar den ordning i vilken de analoga kanalerna är lagrade i TV:n.
Tryck på F/f för att välja den kanal du vill flytta till en ny plats och tryck sedan på
.
2 Tryck på F/f för att välja den nya platsen för kanalen och tryck sedan på .
1
36 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\090MEN.fm
masterpage:Left
Kanalnamn
Tilldelar den valda kanalen ett namn, som du väljer, på upp till fem bokstäver eller
siffror. Namnet visas kortvarigt på skärmen när du väljer kanalen. Namn på
kanaler hämtas vanligen automatiskt från Text (om tillgänglig).
1 Tryck på F/f för att välja den kanal som du vill namnge och tryck sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja önskad bokstav eller siffra (“_” för mellanslag) och
tryck sedan på g.
Om du matar in fel tecken
Tryck på G/g för att välja det felaktiga tecknet. Tryck sedan på F/f för att
välja rätt tecken.
3 Upprepa steg 2 tills du har matat in hela namnet.
4 Tryck på för att lämna funktionen för namngivning.
Intelligent bild
På med indikator Reducerar automatiskt bildstörningar. Signalnivåfältet visas
när kanalen ändras eller om bilden ändras från en
ingångsskärm till ett TV-program.
Manuell kanalinställ.
På
Reducerar automatiskt bildstörningar.
Av
Stänger av funktionen “Intelligent bild”.
För att programmera en kanal, tryck på PROG +/– för att välja kanalnumret innan
du väljer “Namn”, “AFT”, “Ljudfilter”, “Hoppa över”, “Dekoder” eller “LNA”.
Du kan inte välja ett kanalnummer som är inställt på “Hoppa över” (sidan 38).
Med denna funktion kan du programmera TV-kanaler manuellt.
1 Tryck på F/f för att välja “Program” och tryck sedan på
.
2 Tryck på F/f för att välja kanalen du vill ställa in
manuellt (om du ställer in en videobandspelare, välj
kanal 00) och tryck sedan på .
3 Tryck på F/f för att välja “System” och tryck sedan på .
4 Tryck på F/f för att välja ett av följande TVsändningssystem. Tryck sedan på .
B/G: för länder/områden i Västeuropa
I: för Storbritannien
D/K: för länder/områden i Östeuropa
L: för Frankrike
5 Tryck på F/f för att välja “Kanal” och tryck sedan på .
6 Tryck på F/f för att välja “S” (för kabelkanaler) eller
“C” (för markbundna kanaler). Tryck sedan på g.
7 Ställ in kanalerna enligt följande:
Om du inte vet kanalnummer (Frekvens)
Tryck på F/f för att söka efter nästa tillgängliga kanal.
Sökningen stoppas när en kanal hittas. Tryck på F/f för
att fortsätta sökningen.
Om du vet kanalnummer (Frekvens)
Tryck på sifferknapparna för att ange kanalnumret för
den sändning du ställa in, eller kanalnumret för din
videobandspelare.
8 Tryck på för att hoppa till “Bekräfta” och tryck sedan
på .
Upprepa ovanstående procedur för att ställa in andra
kanaler manuellt.
Namn
Tilldelar den valda kanalen ett namn. Detta namn visas
kortvarigt på skärmen när du väljer kanalen.
För att mata in tecken, följ steg 2 till 4 under “Kanalnamn”
(sidan 37).
(Fortsättning)
37 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Använda MENU-funktioner
Program/
System/Kanal
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\090MEN.fm
masterpage:Left
AFT
Med denna funktion kan du finjustera en vald kanal manuellt
om du tycker att en finjustering kan förbättra bildkvaliteten.
När “På” väljs utförs finjusteringen automatiskt.
Ljudfilter
Förbättrar ljudet på enskilda kanaler när förvrängning uppstår
i monosändningar (normalt ställt till “Av”).
~
• Du kan inte ta emot stereo- eller "dual sound"-signaler när
“Låg” eller “Hög” har valts.
Hoppa över
Hoppar över analoga kanaler när du trycker på PROG +/–
för att välja kanaler. Använd motsvarande sifferknappar för
att välja kanaler som är programmerade att hoppas över.
LNA
Förbättrar bildkvaliteten (bildstörningar) när
sändningssignalen är mycket svag.
Bekräfta
Sparar ändringar av inställningar som du har gjort under
“Manuell kanalinställ.”.
Digital inställning
Undertextinställningar Inställning av
textning
Ljudinställningar
När denna funktion ställs till “Nedsatt hörsel” visas visuella
hjälpmedel för hörselskadade personer tillsammans med
undertexterna (när sådana hjälpmedel är tillgängliga).
Förvalt språk
Med denna funktion kan du välja språk för undertexterna.
Audiotyp
Växlar till sändning för hörselskadade personer när du väljer
“Nedsatt hörsel”.
Förvalt språk
Ställer in språket som skall användas för ett program. Vissa
digitala kanaler kan sända flera olika ljudspråk för ett
program.
Röstmeny
Ger en ljudbeskrivning (berättelse) av visuell information
när sådan information är tillgänglig.
Procentandel
röstmeny
Justerar utgångsnivåerna för TV:ns vanliga ljud och
“Röstmeny”.
Dynamiskt
omfång
Kompenserar för skillnader i ljudnivå mellan olika kanaler
(endast Dolby Digital audio).
~
• Effekten kanske inte fungerar eller kan variera beroende
på programmet oavsett inställningen av “Dynamiskt
omfång”.
Digital sökning
MPEG-ljudnivå
Justerar MPEG-ljudnivån.
Digital
auto.kanalinst.
Ställer in de digitala kanaler som är tillgängliga.
Du kan återställa TV:n efter flytt eller för att söka efter
nystartade kanaler.
38 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\090MEN.fm
masterpage:Left
Med denna funktion kan du ta bort eller ändra ordningen på
de digitala kanaler som är lagrade i TV:n.
1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill ta bort eller
flytta till en ny plats.
2 Gör så här för att ta bort eller ändra ordningen på de
digitala kanalerna:
För att ta bort en digital kanal
Tryck på . När ett bekräftelsemeddelande visas på
skärmen, tryck på G för att välja “Ja” och tryck sedan
på .
För att ändra ordningen på de digitala
kanalerna
Tryck på g och sedan på F/f för att välja den nya
platsen för kanalen och tryck sedan på G.
3 Tryck på
RETURN.
Digital
man.kanalinst.
Manuell inställning av de digitala kanalerna. Denna
funktion är tillgänglig när “Digital auto.kanalinst.” är
inställd på “Egen antenn”.
1 Tryck på sifferknapparna för att ange kanalnumret du
vill ställa in, eller tryck på F/f.
2 När de tillgängliga kanalerna har hittats, tryck på F/f
för att välja kanalen du vill lagra och tryck sedan på .
3 Tryck på F/f för att välja kanalnumret där du vill lagra
den nya kanalen och tryck sedan på .
Upprepa ovanstående procedur för att ställa in andra
kanaler.
LNA
Förbättrar bildkvaliteten (bildstörningar) när
sändningssignalen är mycket svag.
Radiovisning
Visar en bakgrundsbild när du lyssnar på en radiosändning. Du kan välja färg på
bakgrundsbilden, visa en slumpmässig färg eller visa ett bildspel (sidan 21, 26).
Tryck på vilken knapp som helst för att tillfälligt avbryta visningen av
bakgrundsbilden.
Barnlås
Ställer in en åldersgräns för program. För att titta på program som överskrider den
åldersgräns som du ställer in måste rätt PIN-kod anges.
PIN-kod
Mata in din PIN-kod för att aktivera “Barnlås”. Du kan också ändra PIN-koden.
z
• PIN-kod 9999 accepteras alltid.
Teknisk inställning
Autom.
uppdatering
Med denna funktion kan TV:n detektera och lagra nya
digitala tjänster när sådana blir tillgängliga.
Systemuppdatering Med denna funktion kan TV:n automatiskt ta emot
kostnadsfria uppdateringar av programvara via din
befintliga antenn/kabel. Vi rekommenderar att du alltid har
denna funktion ställd till “På”.
Systeminformation Visar aktuell programvaruversion och signalnivå.
Tidszon
För manuell inställning av den tidzon du befinner dig i om
denna inte är densamma som den inställda standardtidzonen
för ditt land/område.
Automatisk
sommartid
Välj “På” för att automatiskt växla mellan vinter- och
sommartid enligt kalendern.
Förändrade
tjänster
Välj “På” för att automatiskt ändra kanalen när en TVstation flyttar sändningen av ett program till en annan kanal.
(Fortsättning)
39 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Använda MENU-funktioner
Kanalsortering
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\090MEN.fm
CAmodulinställningar
masterpage:Left
Ger tillgång till en betal-TV-tjänst när du har erhållit en CAM-modul (Conditional
Access Module = villkorlig åtkomstmodul) och ett visningskort. För information
om var PCMCIA-kontakten
sitter, se sidan 18.
Nätverksinställningar
Nätverk
IPManuell
adressinställningar För att ställa in nätverkets inställningar enligt din
nätverksmiljö.
DHCP (manuell DNS)
Hämtar automatiskt nätverksinställningarna utom för DNSservrar. Du kan ställa in DNS-inställningarna manuellt.
DHCP (automatisk DNS)
Hämtar automatiskt nätverksinställningarna via routerns
eller Internet-leverantörens DHCP-funktion (Dynamic Host
Configuration Protocol).
Test
Undersöker om nätverket är korrekt anslutet.
IP-adress/
Nätmask/
Standardgateway/
Primär DNS/
Sekundär DNS
Du måste konfigurera varje parameter när “Manuell” väljs
under “IP-adressinställningar”.
När “DHCP (manuell DNS)” väljs, var noga med att
manuellt mata in serveradresserna för “Primär DNS” och
“Sekundär DNS”.
MAC-adress
Visar “MAC-adress” som är en fast och globalt unik
identifierare för nätverksenheten.
Visningsinställningar Visar listan över anslutna servrar där du kan välja den server som du vill visa på
för server
Home-menyn.
Serverdiagnostik
Undersöker om TV:n kan ansluta till varje server i hemmanätverket.
Renderer-funktion
Aktiverar uppspelning av foto/musik/videofiler på TV:n via andra styrenheter i
nätverket, t.ex. en digital stillbildskamera eller mobiltelefon.
Åtkomstbehörighet
för Renderer
Låter dig specificera styrenhetens åtkomstbehörighet till TV:n. När denna
inställning är “På” kan du spela upp Fotografi/Musik/Video-filer på TV:n med
styrenheten.
Installation av
Renderer
Automatisk
Låter dig välja om du vill tillåta automatisk åtkomst till
åtkomstbehörighet TV:n när en nätverksenhet kontaktar TV:n första gången.
Renderer-namn
Låter dig ställa in det namn på TV:n som skall visas på
styrenheten.
40 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\100ADD.fm
masterpage:Left
Övrig information
Montering av tillbehör (väggfäste)
Till Sonys kunder:
För produktskydd och av säkerhetsskäl rekommenderar Sony bestämt att installationen av din TV
utförs av Sonys återförsäljare eller licensierade leverantörer. Försök inte att montera väggfästet på
egen hand.
Till Sonys återförsäljare och leverantörer:
Följ alla säkerhetsåtgärder under installation, regelbundet underhåll och inspektion av denna
produkt.
Din TV kan monteras med väggfäste modell SU-WL100 (säljs separat).
• Följ anvisningarna som medföljer väggfästet för att montera det på rätt sätt.
• Se “Demontera bordsstativet från TV:n” (sidan 6).
• Se “Tabell över TV:ns installationsmått” (sidan 42).
• Se “Diagram/tabell för krokplatser” (sidan 42).
~
• Placera TV:n på bordsstativet när du fäster monteringshaken.
Skruv
(+PSW4 × 12)
Monteringshake
Övrig information
För att montera TV:n krävs speciell kompetens, särskilt för att bestämma huruvida väggen håller
för TV:ns tyngd. Överlåt väggmonteringen av denna TV till din Sony-återförsäljare eller någon
annan licensierad leverantör. Se till att tillämpliga säkerhetsföreskrifter följs under
installationen. Sony ansvarar inte för eventuella skador på person eller egendom på grund av
felaktig hantering eller montering.
(Fortsättning)
41 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\100ADD.fm
masterpage:Left
Tabell över TV:ns installationsmått
Skärmens mittpunkt
Enhet: cm
Displayens mått
Skärmens
centrummåt
t
Längd på varje monteringsvinkel
Vinkel (0°)
Vinkel (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
58,6
37,8
13,3
32,4
14,1
23,0
36,3
32,6
Siffrorna i ovanstående tabell kan variera något beroende på installation.
VARNING
Väggen på vilken TV:n monteras måste kunna bära åtminstone fyra gånger TV:ns vikt. Se “Specifikationer”
(sidan 43) för information om TV:ns vikt.
Diagram/tabell för krokplatser
Monteringshakens placering
När TV:n monteras på basfästet.
a
b
Monteringshakens placering
b
42 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\100ADD.fm
masterpage:Left
Specifikationer
System
Skärmsystem
LCD-skärm (bildskärm med flytande kristaller)
TV-system
Analogt: Beroende på val av land/område: B/G/H, D/K, L, I
Digitalt: DVB-T/DVB-C
Färg/videosystem
Analogt: PAL, PAL60 (endast videoingång), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (endast videoingång)
Digitalt: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Kanaltäckning
Analogt: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalt: VHF/UHF
Ljudutgång
5W+5W
Ingångar / utgångar
Antenn / antennkabel
/
AV1
/
/
75 ohms extern anslutning för VHF/UHF
21-polig Scart-kontakt (CENELEC standard) inkl. ljud/videoingång, RGB-ingång och TV-ljud/
videoutgång.
AV2
COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
21-polig Scart-kontakt (CENELEC standard) inkl. ljud/videoingång, RGB-ingång och valbar ljud/
videoutgång.
Understödda format: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3 V negativ synk/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
Ljudingång (phonokontakt)
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ljud: Tvåkanalig linjär PCM: 32, 44,1 och 48 kHz, 16, 20 och 24 bitar, Dolby Digital
Analog ljudingång (minijack) (endast HDMI IN1)
PC-ingång (sidan 44)
Videoingång (phonokontakt)
Ljudingång (phonokontakt)
Digital optisk kontakt (tvåkanalig linjär PCM, Dolby Digital)
Ljudutgång (phonokontakt)
PC IN
PC-ingång (D-sub, 15-polig) (sidan 44)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ej Synk på Grön/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
PC-ljudingång (minijack)
Utgång för hörlurar
CAM-plats (villkorlig åtkomstmodul)
LAN
Kontakt för 10BASE-T/100BASE-TX. Beroende på nätverkets driftsmiljö kan anslutningshastigheten
variera. Frekvens och kvalitet vid kommunikation med 10BASE-T/100BASE-TX garanteras inte för denna
TV.
43 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Övrig information
USB-port
i
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\100ADD.fm
masterpage:Left
Nätspänning och övriga data
Nätspänning
220 – 240 V AC / 50 Hz
Skärmstorlek
(mätt diagonalt)
22 tum / cirka 55 cm
Bildupplösning
1 366 punkter (horisontellt) × 768 linjer (vertikalt)
Effektförbruk i “Hemma”/
ning
“Standard”läge
37 W
i “Butik”/
“Dagsljus”läge
45 W
Effektförbrukning i
standby-läge*
0,37 W (17 W när “Snabbstart” är ställd till “På”)
Medföljande tillbehör
Se “Kontrollera tillbehören” (sidan 4).
Extra
tillbehör
SU-WL100
Väggfäste
Mått (cirka) (b × h × d)
med bordsstativ
58,6 x 39,8 x 15,6 cm
utan bordsstativ
58,6 x 37,8 x 9,0 cm
Vikt (cirka)
med bordsstativ
7,0 kg
utan bordsstativ
6,5 kg
*Specificerad standby-effekt uppnås när TV:n har avslutat nödvändiga interna processer.
Vi förbehåller oss rätten att ändra design och specifikationer utan föregående meddelande.
Referenstabell över PC-insignaler för
Upplösning
Signaler
Horisontellt
(bildpunkter)
VGA
640
640
720
SVGA
800
800
XGA
1024
1024
1024
1280
WXGA
1280
1280
1360
× Vertikalt
(linjer)
×
480
×
480
×
400
×
600
×
600
×
768
×
768
×
768
×
720
×
768
×
768
×
768
PC och HDMI IN 1, 2, 3, 4
Horisontell
frekvens (kHz)
31,5
37,5
31,5
37,9
46,9
48,4
56,5
60,0
45,0
47,4
47,8
47,7
Vertikal
frekvens (Hz)
60
75
70
60
75
60
70
75
60
60
60
60
Standard
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
EIA
VESA
VESA
VESA
~
• PC-ingången på denna TV stöder ej "Synk på Grön" eller "KompositSynk".
• PC-ingången på denna TV stöder ej sammanflätade signaler.
• För bästa bildkvalitet rekommenderar vi att du använder signalerna i ovanstående tabell med en 60 Hz
vertikal frekvens (fet stil).
44 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\100ADD.fm
masterpage:Left
Felsökning
Kontrollera om standby-indikatorn 1 blinkar med rött sken.
När standby-indikatorn 1 blinkar
Den självdiagnostiska funktionen är aktiverad.
1 Räkna hur många gånger standby-indikatorn 1 blinkar mellan varje paus på två sekunder.
Indikatorn kan exempelvis blinka tre gånger, släckas i två sekunder och därefter blinka
ytterligare tre gånger.
2 Stäng av TV:n genom att trycka på 1 på TV:n, koppla loss nätkabeln från eluttaget och
informera din återförsäljare eller ditt Sony servicecenter om antalet blinkningar.
När standby-indikatorn inte 1 blinkar
1 Kontrollera punkterna i nedanstående tabell.
2 Om problemet kvarstår, kontakta en auktoriserad servicetekniker.
Tillstånd
Förklaring / Lösning
Bild
Ingen bild (skärmen är mörk) • Kontrollera anslutningen av antenn och antennkabel.
och inget ljud.
• Anslut TV:n till eluttaget och tryck på strömbrytaren 1 på TV:n.
• Om standby-indikatorn 1 lyser med rött sken, tryck på "/1.
Ingen bild eller
• Tryck på
för att visa listan över ingångar och välj sedan önskad
menyinformation från
ingång.
utrustning ansluten till Scart- • Kontrollera anslutningen mellan den externa utrustningen och TV:n.
kontakten visas på skärmen.
Spökbilder eller dubbla bilder • Kontrollera anslutningen av antenn och antennkabel.
visas på skärmen.
• Kontrollera antennens placering och inriktning.
På skärmen syns bara snö och • Kontrollera om antennen är av eller böjd.
brus.
• Kontrollera om antennens livslängd har löpt ut (3-5 år vid normal
användning, 1-2 år vid havet).
• Justera “AFT” (Automatisk fininställning) för att erhålla en bättre
bildmottagning (sidan 38).
Små svarta punkter och/eller • Bildskärmen är uppbyggd av bildpunkter (pixels). Små svarta punkter
ljuspunkter syns på skärmen.
och/eller ljuspunkter (pixels) på bildskärmen indikerar inte en
felfunktion.
Bildens konturer är
förvrängda.
• Välj “Standard” eller “Av” under “Motionflow” (sidan 31).
• Ändra de aktuella inställningarna av “Filmläge” till andra inställningar
(sidan 31).
Bilden visas inte i färg.
• Välj “Återställ” (sidan 30).
Bilden från utrustning
ansluten till uttagen
COMPONENT IN visas
inte i färg eller visas med
felaktiga färger.
• Kontrollera anslutningen av kontakterna
COMPONENT IN och att
kontakterna sitter ordentligt i sina respektive uttag.
(Fortsättning)
45 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Övrig information
Bild- eller ljudstörningar när
du tittar på en TV-kanal.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\100ADD.fm
Tillstånd
masterpage:Left
Förklaring / Lösning
Ingen bild från den anslutna • Sätt på den anslutna utrustningen.
utrustningen visas på skärmen. • Kontrollera kabelanslutningen.
• Tryck på
för att visa listan över ingångar och välj sedan önskad
ingång.
• Sätt i minneskortet, eller annan lagringsenhet, korrekt i den digitala
stillbildskameran.
• Använd ett minneskort eller annan lagringsenhet för digitala
stillbildskameror som har formaterats enligt bruksanvisningen till den
digitala stillbildskameran.
• Funktionen kan inte garanteras för samtliga USB-enheter.
Funktionaliteten varierar också beroende på den USB-enhet som
används och på den video som spelas upp.
Du kan inte välja den anslutna • Kontrollera kabelanslutningen.
utrustningen på Home-menyn • Ställ in servern som skall visas på Home-menyn (sidan 27).
eller du kan inte växla ingång.
Ljud
Bilden är bra, men inget ljud. • Tryck på 2 +/– eller % (Mute).
• Kontrollera om “Högtalare” är inställd på “TV-högtalare” (sidan 34).
• När en HDMI-ingång används med Super Audio CD eller DVD-Audio
kanske DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) inte ger några utgående
ljudsignaler.
Kanaler
Du kan inte välja önskad
kanal.
• Växla mellan digitalt och analogt läge och välj önskad digital/analog
kanal.
Vissa kanaler är tomma.
• Kanalen är endast avsedd för kodade/abonnerade tjänster. Abonnera på
en betal-TV-tjänst.
• Kanalen används endast för data (ingen bild och inget ljud).
• Kontakta TV-stationen för sändningsinformation.
Du kan inte visa digitala
kanaler.
• Hör efter hos en lokal installatör om digitala sändningar är tillgängliga i
ditt område.
• Byt till en kraftigare antenn (bättre förstärkning).
Hemmanätverk
Anslutningsdiagnostiken
indikerar ett fel.
Kontrollera anslutningarna
• Använd en rak kabel för LAN-kabeln.
• Kontrollera om kabeln är ordentligt ansluten.
• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och routern.
Kontrollera inställningar
• Ändra IP-adressen för DNS-servern (“Kontrollera
nätverksanslutningen” (sidan 27)) och:
–Kontakta din Internet-leverantör.
–Ange routerns IP-adress om du inte känner till Internet-leverantörens
DNS-adress.
Servern kan inte hittas, en lista • När serverinställningarna har ändrats, stäng av och sätt på TV:n genom
kan inte hämtas och
att trycka på 1 på TV:n.
uppspelning misslyckas.
• Exekvera “Serverdiagnostik” (sidan 27).
När en PC används som server
• Kontrollera att datorn är påslagen. Stäng inte av datorn under
proceduren.
• Om ett säkerhetsprogram är installerat på datorn, kontrollera att
anslutningar från externa enheter är tillåtna. Se bruksanvisningen till
säkerhetsprogrammet för mer information.
• Belastningen på datorn kan vara för hög eller serverapplikationen kan
vara instabil. Prova med följande:
–Stäng av serverapplikationen och starta om den.
–Starta om datorn.
–Minska antalet applikationer som körs på datorn.
–Minska innehållets mängd.
46 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\100ADD.fm
Tillstånd
masterpage:Left
Förklaring / Lösning
Ändringar på servern vekställs • Ibland verkställs inte ändringar av visningen på TV:n trots att innehåll
inte eller det visade innehållet har lagts till på eller tagits bort från servern. Om detta inträffar, gå
skiljer sig från innehållet på
tillbaka en nivå och försök öppna mappen eller servern på nytt.
servern.
Foto-, musik- och/eller
videofiler visas inte eller
ikoner visas inte.
Preliminär kontroll
• Kontrollera att den anslutna enheten stöder DLNA.
• Funktionen kan inte garanteras för samtliga servrar. Funktionaliteten
varierar också beroende på den server som används och på det aktuella
innehållet.
• Sätt på den anslutna enheten.
Kontrollera anslutningar
• Kontrollera att LAN-kabeln och/eller serverns nätkabel inte har
frånkopplats.
Kontrollera inställningar
• Kontrollera att den anslutna enheten är registrerad under
“Visningsinställningar för server” (sidan 27).
• Kontrollera att servern är korrekt konfigurerad.
• Kontrollera att den valda enheten är ansluten till nätverket och är
tillgänglig.
• Om “IP-adressinställningar” i “Nätverk” under “Nätverksinställningar”
ställs in på “DHCP (automatisk DNS)” eller “DHCP (manuell DNS)”
kan det ta en stund för att detektera enheter om det inte finns en DHCPserver. Exekvera “Serverdiagnostik” (sidan 27).
TV:n hittas inte från renderer- Kontrollera anslutningar
kompatibel enhet
• Kontrollera att LAN-kabeln och/eller serverns nätkabel inte har
(styrenheten).
frånkopplats.
Kontrollera inställningar
• Kontrollera om “Renderer-funktion” är aktiverad (sidan 40).
• Kontrollera att den anslutna enheten är registrerad under
“Åtkomstbehörighet för Renderer” (sidan 40).
• Detta är normalt när ingen Internet-anslutning är tillgänglig.
Du kan dock använda de tre förinstallerade widget-applikationerna. För
att använda fler widgets, kontrollera att routerns/modemets LAN-kabel
och/eller nätkabel inte har frånkopplats. (*).
Du har använt registrerade
widgets, men nu visas inte
vissa innehåll på dem.
• Kontrollera att routerns/modemets LAN-kabel och/eller nätkabel inte
har frånkopplats. (*)
• Det kan vara så att widget-leverantörens server är ur funktion. Försök att
använda denna widget senare.
(*)Din router/modem måste vara korrekt inställd för anslutning till
Internet i förväg. Kontakta din Internet-leverantör för information om
routerns/modemets inställningar.
Allmänt
Störningar i bild och/eller ljud • Håll TV:n borta från elektriska störningskällor såsom bilar, motorcyklar,
hårtorkar eller optisk utrustning.
• När extra utrustning installeras, se till att det finns lite fritt utrymme
mellan utrustningen och TV:n.
• Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
• Håll antennkabeln/TV-kabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
TV:n stängs av automatiskt
(TV:n ställs i standby-läge).
• Kontrollera om “Avstängn.timer” är aktiverad, eller bekräfta
inställningen av “Varaktighet” för “På-timer” (sidan 29).
• Kontrollera om “Vilande TV-standby” är aktiverad (sidan 29).
• Om ingen signal tas emot, och TV:ns inställning inte ändras på något
sätt, under 30 minuter ställs TV:n automatiskt i standby-läge.
TV:n slås på automatiskt.
• Kontrollera om “På-timer” är aktiverad (sidan 29).
Vissa ingångskällor kan inte
väljas.
• Välj “AV namn” och avbryt inställningen “Hoppa över” för
ingångskällan (sidan 35).
Fjärrkontrollen fungerar inte. • Byt ut batterierna.
47 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Övrig information
Endast några få symboler
visas under "Nätverk" på
Home-menyn.
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\100ADD.fm
Tillstånd
masterpage:Left
Förklaring / Lösning
HDMI-utrustning visas inte på • Kontrollera att utrustningen är kompatibel med Kontroll för HDMI.
“HDMI-apparatlista”.
Du kan inte välja “Av” i
“Kontroll för HDMI”.
• Om du har anslutit en ljudanläggning som är kompatibel med Kontroll
för HDMI kan du inte välja “Av” på denna meny. Om du vill ändra
ljudutgången till TV-högtalaren, välj “TV-högtalare” på “Högtalare”menyn (sidan 34).
Alla kanaler är inte inställda
för kabel.
• Besök vår supportsida för information om kabeltillgänglighet.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
48 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\SONY
TELES\2009\(23-03)KDL-22E53xxGinger\4149085321KDL22E53xx\(33)06SE\O1COVIX.fm
Index
Numeriskt
1 siffra direkt 36
14:9 15
4:3 15
4:3 förval 33
A-G
H-Q
HDMI-inställningar 35
Hoppa över 38
Horisontellt läge 33
Högtalare 34
Hörlurar
Hörlursinställningar 34
ansluta 19
Indikator för Släckt bild ( ) 13
Ingångar
bild 29
ljud 31
skärmkontroll 33
Installation av Renderer 40
Inställningar 34
Intelligent bild 37
Kanaler
Hoppa över 38
välja 14
Kanalnamn 37
Kanalsortering 36
Kategorilista 16
Klarvit 31
Klocka/Timers 29
Kontrast 30
Kontroll av Renderer-åtkomst 40
Kontroll för HDMI 23, 35
LNA 38, 39
Ljud 31
Ljudfilter 38
Ljudförbättrare 32
Ljudförstärkare 32
Ljudinställning 32
Ljudinställningar 34, 38
Ljudkanalsval 32
Ljussensor 13, 29
Ljusstyrka 30
Lägg till i bildspel 26
Manuell kanalinställ. 37
Montering av tillbehör 41
Motionflow 31
Musik 21, 26
Namn 37
Nätindikator (") 13
Nätverk 40
ansluta 24
Nätverksanslutning 27
Nätverksinställningar 40
Optisk utsignal 34
PAP 20
PC-energisparhantering 29
PIN-kod 39
PIP 20
Pixelskärpa 33
Produktinformation 36
Påminnelse 16
På-timer 29
R-Ö
Radiovisning 39
Renderer 26
Renderer-funktion 40
Röstzoom 32
SCENE 10
Serverdiagnostik 40
Skärmformat 15, 33, 34
Skärmkontroll
för PC-ingång 33
för andra ingångar än för PC 33
Skärpa 30
SmartZoom 15
Snabbstart 34
Specifikationer 43
Språk 36
Standby-indikator (1) 13
Strömbrytare (1) 9
Surround 32
Svartkorrigering 31
Systemuppdatering 29
TV:ns knappar och indikatorer 9
Teknisk inställning 39
Text 14
Timer-indikator ( ) 13
USB-autostart 34
Undertextinställningar 38
Varaktighet 21
Vertikal storlek 33
Vertikalt läge 33
Video 21, 26
Videoinställningar 34
Vilande TV-standby 29
Visa ett fotografi med platsen på
kartan 22
Visa i kanallista 36
Visa karta 22
Visningsinställningar för server 27,
40
Volymförskjutning 32
Wide 15
XMB™ (XrossMediaBar) 28
Zoom 15
Återställ
Ekoläge 29
Ljud 32
PC-inställningar 33
bild 30
49 SE
KDL-22E53xx
x-xxx-xxx-xx(x)
Övrig information
AFT 38
AV namn 35
AV2 Insignal 35
AV2 Utsignal 35
Analog inställning 36
Ansluta
Set Top Box/inspelare 4
en antenn 4
extra utrustning 18
nätverk 24
AppliCast 25
Audio ut 34
Aut. volymjust. 32
Auto start 36
Autoformat 33
Autom. kanalinställ.
endast analoga kanaler 36
endast digitala kanaler 38
Autom. klockuppdatering 29
Autom.justering 33
Automatisk ljusbegränsning 31
Avanc. kontrastförbättrare 31
Avancerade inställningar 31
Avbryt timer 16
Avstängn.timer 29
BRAVIA Sync 23
Bakgr.bel. 30
Balans 32
Barnlås 39
Bas 32
Batterier, sätta i fjärrkontrollen 4
Bekräfta 38
Bild 29
Bildinställning 30
Bildram 21
Brusred. för MPEG 30
Brusreducering 30
CA-modulinställningar 40
Digital inställning 38
Digital sökning 38
Diskant 32
Display area 33
EPG (Digital elektronisk
programguide) 16
Ekoläge 29
Energisparläge 29
Fabriksinställningar 36
Fas 33
Fast Text 14
Favorit-inställningar 36
Favoritlista 17
Felsökning 45
Filmläge 31
Fjärrkontroll 9
sensor 13
sätta i batterier 4
Fotografi 21, 26
GPS 22
Färg 30
Färg dagsljus 31
Färgsystem 34
Färgtemp. 30
Färgton 30
Första Inställn. 5
Gamma 31
masterpage:Left
Download PDF

advertising