Sony | HMZ-T1 | Sony HMZ-T1 HMZ-T1 Head Mounted Display Snabbstartguide

Upplev video med fyra steg
Genom sin design ger dig detta system en imponerande upplevelse endast
efter att du lagt ner lite tid på att justera det så att det passar dig. Kontrollera
följande steg och förbered användningen för att kunna uppleva innehåll med
detta system.
Head Mounted Display
2Använd
När du använder enheten kan du inte se utanför displayen. Innan du tar på den bör du ägna tid åt att gå igenom
stegen 2 - 4 (Använd, Inställning och Njut) så att du vet sekvensen för hur du använder enheten.
Delar som kan justeras
Dra varsamt åt huvudbandet jämnt på båda sidorna. Om
det övre eller undre huvudbandet är för löst ska du justera
längden.
Undre huvudband
1Anslut
Startguide
5 Dra varsamt åt huvudbandet.
Övre huvudband
Frigöringsknapp för huvudband
2Använd
Justera den huvudmonterade enheten ordentligt.
Justera den huvudmonterade enheten så att den sitter ordentligt och
så att visningen finns rakt framför ögonen.
6 Justera positionen på huvudet.
Om du normalt använder glasögon eller kontaktlinser, ska du använda dem som vanligt även när du använder
3D-glasögon (utom när det gäller läsglasögon). Observera att om du använder progressiva glas kan det vara mindre
optimalt.
Justera enheten försiktigt åt vänster och höger (och upp och
ned enligt behov) för att hitta den bästa positionen för att
visa mitten av skärmen.
1 Dra ut huvudbandet.
Hålla ned frigöringsknappen för bandet på den ena sidan
efter den andra och lossa huvudbandet.
3Inställning Justera till rätt avstånd mellan linserna.
Avståndet mellan
mitten av pupillerna
Bred
7 Dra ordentligt åt huvudbandet.
Stöd enheten med både pannstödet och det undre
Avståndet mellan pupillerna varierar från person till person. Se till att
den huvudmonterade enheten sitter rätt och justera avståndet mellan
linserna till rätt bredd för att rikta in bilder på vänster och höger lins
och forma bilder.
huvudbandet. Stöd inte enheten med näsryggen.
Fäst
den för att hålla den vågrät.

2 Slå på systemet ().
Obs!
Strömindikatorn på processorenheten lyser nu
grönt.
Smal
4Njut
 Om enheten tippar framåt ska du sänka det undre huvudbandet
för att balansera enheten ditt huvud.
8 Justera hörlurarna.
3 Ta ned huvudbandet runt baksidan på
Flytta hörlurarna framåt, bakåt, upp eller ner för att placera
dem ovanför öronen.
huvudet.
Lådans innehåll
För ned huvudbandet till basen av huvudet.
SV
Huvudmonterad enhet
Processorenhet
HDMI-kabel (1)
Tillbehör
4 Rätta till enheten på
Nätkabel (1)
Före användning ska du även läsa "Försiktighetsåtgärder
gällande hälsa" och "Säkerhetsanvisningar" i referensguiden.
Håll frigöringsknappen för bandet på båda sidorna och dra
enheten framåt när du lyfter av den.
Rätta till framsidan på enheten så
att den inte tippar framåt.
© 2011 Sony Corporation Printed in Denmark
HMZ-T1
Ta bort den huvudmonterade enheten
huvudet.
4-297-825-61(1)
3Inställning
1Anslut
2 Anslut den huvudmonterade enheten.
1 Anslut en uppspelningsutrustning och en TV.
Följ anvisningarna för användning
som visas på skärmen.
4Njut
1 Välj ett visningsspråk (endast första
gången).
Tryck på /-knappen för att välja
ett språk och därefter på MENU- eller
-knappen.
Om uppspelningsutrustningen bara har
ett HDMI OUT-uttag och du även vill visa
innehåll från en TV ska du ansluta den till
processorenheten med den medföljande
High-Speed HDMI-kabeln och anslut
processorenheten till TV:n med en annan
High-Speed HDMI-kabel (rekommenderad
kabellängd: upp till 5 m).
HDMI
IN
Tv-apparat
2 Justera avståndet mellan linserna.
Huvudmonterad
enhet
Håll i avståndsreglagen för linserna på båda sidorna och
skjut dem mot varandra dem tills du ser skärmen tydligt.
När justeringen är klar ska du trycka på MENU- eller
-knappen.
Obs!
 Se till att ställa in "HDMI pass-through"
på "On" i "General Setup"-menyn när du
ansluter till en TV eller annan visningsenhet.
 Se till att systemet är i viloläge när du visar
innehåll på en ansluten TV eller en annan
visningsenhet.
Processorenhet
Processorenhet (front)
Styra uppspelningen från enheten
Uppspelning
Obs!
 Om du inte kan se skärmen tydligt efter att du justerat
avståndet ska du börja om från "2 Använd".
3 Kontrollera visningsinställningen.
HDMI-kabel (medföljer)
Uppspelningsutrustning
3 Koppla in nätkabeln och anslut den till
ett eluttag.
Alla tre ""-markeringarna korsas av
den horisontella linjen.
Till elnätet
Blu-ray Disc -spelare
TM
HDMI
OUT
Spelkonsol
Styra enheten från kompatibla uppspelningskällor.
Mer än en av ""-markeringarna korsas
inte av den horisontella linjen.
4 Slå på uppspelningsutrustningen.
Kontrollera att alla tre -markeringarna korsas av den
horisontella lijen och tryck därefter på MENU- eller
-knappen.
Det är godtagbart om ""-markeringarna korsas av den
horisontella linjen i en annan position än i mitten på
skärmen.
Snabbspola bakåt
Volym
Obs!
På/viloläge
 Även om en av -markeringarna inte korsas av den
horisontella linjen inte korsar ska du sluta använda systemet.
Mer information finns i "Referensguide".
Håll ned knappen för att
aktivera vänteläge.
4 Följ anvisningarna som visas.
Tryck på MENU- eller -knappen när du har läst
informationen.
Snabbspola framåt
Håll ned knappen för att gå
till föregående kapitel.
Håll ned knappen för att gå till
nästa kapitel.
Pausa
Obs!
 Systemet kan inte användas för styrning av
avancerad uppspelningsutrustning som till
exempel menyfunktioner.
 Det går bara att styra dessa knappar när
"Control for HDMI" i "General Setup" ställs in på
"On" (standardinställning).
 En del uppspelningsutrustning kan inte styras
med knapparna på den huvudmonterade
enheten.
Information om konfigurering av menyinställningar och anslutna tillbehör finns
i "Referensguide".
HMZ-T1 4-297-825-61(1)
Download PDF