Sony | HDR-AS200V | Sony HDR-AS200V AS200V Action Cam, jossa Wi-Fi® ja GPS Käyttöopas

Digitaalinen 4K-videokamera
FDR-X1000V/HDR-AS200V
Käyttäminen
Lue ensin tämä
Osien tunnistaminen
Osien tunnistaminen [1]
Näyttö
Näyttö [2]
Käytön aloittaminen
Mukana tulevien osien tarkastaminen
Mukana tulevien osien tarkastaminen [3]
Akun asettaminen paikalleen
Akun asettaminen paikalleen [4]
Akun lataaminen
Akun lataaminen [5]
Muistikortin asettaminen paikalleen
Muistikortin asettaminen paikalleen [6]
Kameran kanssa käytettävissä olevat muistikortit [7]
Kolmijalan sovittimen käyttäminen
Kolmijalan sovittimen käyttäminen (vain HDR-AS200V) [8]
Vesitiiviin kotelon käyttäminen
Osien tunnistaminen (vesitiivis kotelo) [9]
Vesitiiviin kotelon käyttäminen [10]
Vesitiiviin kotelon vesitiiviysominaisuudet [11]
Vesitiiviin kotelon käyttöä koskevia huomautuksia [12]
Veden vuotaminen [13]
Vesitiivis tiiviste [14]
Vesivuotojen tarkastaminen [15]
Ylläpito [16]
Tarrakiinnikkeen käyttäminen
Tarrakiinnikkeen käyttäminen [17]
Kuvaaminen
Video- tai valokuvaus
Tietoja REC HOLD (lukitus) -kytkimestä [18]
Videoiden kuvaaminen (Videokuvaustila) [19]
Valokuvaaminen (Valokuvatila) [20]
Jatkuva tallennustila [21]
Väliajoin otettavien kuvien tallennustila [22]
Pitkään nauhoitukseen liittyviä huomautuksia [23]
Asetusten muuttaminen
Asetuskohteet
Asetuskohteet [24]
Asetuskohteiden määrittäminen [25]
Kuvausasetukset
Kuvanlaadun asetus [26]
SteadyShot [27]
Kääntö [28]
Kohtaus [29]
Valkotasapaino [30]
AE-vaihto [31]
Väritila [32]
Elokuvamuoto [33]
Äänitallennuksen asetus [34]
Tuulimelun vaimennus [35]
Jatkuva tallennusaika [36]
Valokuvan kuvakulma [37]
Valokuvatilan vaihto [38]
Valokuvien kuvausaikaväli [39]
Itselaukaisin [40]
Väliajoin otettavien kuvien tallennus [41]
Kameran asetukset
Wi-Fi-yhteys [42]
GPS-loki [43]
Lentokonetila [44]
Kiinnike [45]
Aikakoodi/nimitiedot [46]
IR-kauko-ohjain [47]
HDMI-asetukset [48]
USB-virtalähde [49]
Automaattinen virrankatkaisu [50]
Piippaus [51]
Päivämäärän ja ajan sekä alueen asetus [52]
Kesäajan asetus [53]
Kieliasetus [54]
Vaihto NTSC/PAL [55]
Versio [56]
Alustus [57]
Asetusten palauttaminen [58]
Katselu
Kuvien katselu TV:stä
Kuvien katselu TV:stä [59]
Kuvien poistaminen
Poistaminen [60]
Videon luominen
Highlight Movie Maker
Kohokohtavideon luominen [61]
Taustamusiikin tuominen [62]
Kiinnike [63]
Videon reaaliaikainen suoratoisto videoiden suoratoistosivustoon
Reaaliaikainen suoratoisto kameralla (Videoiden reaaliaikainen
suoratoisto)
Reaaliaikainen suoratoisto [64]
Reaaliaikaisen suoratoiston valmisteleminen [65]
Reaaliaikaisen suoratoiston suorittaminen [66]
Rajoitukset [67]
Kameran käyttäminen yhdistettynä muihin laitteisiin Wi-Fi-yhteyden
kautta
Yhdistäminen älypuhelimeen
Älypuhelinyhteyden valmisteleminen [68]
Esimerkki älypuhelimen näytöstä [69]
Yhdistäminen NFC:tä tukevaan Android-älypuhelimeen yhden kosketuksen
toiminnoilla [70]
Yhdistäminen älypuhelimeen ilman NFC:tä [71]
Yhdistäminen Live-View-kauko-ohjaimeen
Yhden kameran yhdistäminen Live-View-kauko-ohjaimeen (Yksi yhteys) [72]
Useiden kameroiden yhdistäminen Live-View-kauko-ohjaimeen (Moniyhteys) [73]
Yhdistäminen Handycamiin
Yhden kameran yhdistäminen Handycamiin (Yksi yhteys) [74]
Useiden kameroiden yhdistäminen Handycamiin (Moniyhteys) [75]
Tietokoneeseen tuotujen kuvien muokkaaminen
Action Cam Movie Creator -ohjelmiston käyttäminen
Action Cam Movie Creator -ohjelmiston hyödyllisiä toimintoja [76]
Action Cam Movie Creator -ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen [77]
Muuta
Tallennusaika
Toimitukseen kuuluvan akun arvioitu kesto tallennuksessa ja toistossa [78]
Videoiden arvioitu tallennusaika [79]
Tallennettavien valokuvien arvioitu määrä [80]
Akku
Akun lataaminen [81]
Akun tehokas käyttö [82]
Tietoja jäljellä olevasta latauksesta [83]
Akun varastointi [84]
Akun käyttöikä [85]
Kameran käyttö ulkomailla
TV-värijärjestelmät [86]
Maat ja alueet, joissa voit katsella kuvia, kun [V.SYS]-asetuksena on [NTSC] [87]
Maat ja alueet, joissa voit katsella kuvia, kun [V.SYS]-asetuksena on [PAL] [88]
Maailman pääkaupunkien aikaerot [89]
Varotoimet
Älä käytä/varastoi kameraa seuraavissa paikoissa [90]
Kuljetus [91]
Objektiivin huoltaminen ja varastointi [92]
Puhdistaminen [93]
Käyttölämpötila [94]
Kosteuden tiivistyminen [95]
Huomautuksia lisävarusteista [96]
Huomautus muistikortin hävittämisestä/siirtämisestä [97]
GPS-toiminto [98]
GPS-toiminnon virheet [99]
GPS-toiminnon käyttörajoitukset [100]
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot [101]
Tavaramerkit
Tavaramerkit [102]
Lisenssiin liittyviä huomautuksia
Tietoja GNU GPL/LGPL -sovellusohjelmistoista [103]
Vianmääritys
Oletusasetusten luettelo
Oletusasetusten luettelo
Oletusasetusten luettelo [104]
Vianmääritys
Vianmääritys
Vianmääritys [105]
Akku ja virta
Virran kytkeminen kameraan ei onnistu. [106]
Virta katkeaa äkillisesti. [107]
Akunkesto on lyhyt. [108]
Kameraa ei voi ladata. [109]
Jäljellä olevan latauksen ilmaisin näyttää väärää arvoa. [110]
Muistikortti
Muistikorttia käyttäviä toimintoja ei voi suorittaa. [111]
Kuvaaminen
Kuvia ei voi tallentaa. [112]
Kuviin ei voi lisätä päivämääriä. [113]
Kuvien katselu
Kuvia ei voi toistaa. [114]
Kuva ei näy televisiossa. [115]
GPS
Kamera ei vastaanota GPS-signaalia. [116]
Sijaintitiedoissa on suuri virhe. [117]
Kolmiomittaus kestää kauan, vaikka käytetään GPS-aputietoja. [118]
Sijaintitietoja ei ole tallennettu. [119]
Tietokoneet
Tietokone ei tunnista kameraa. [120]
Kuvia ei voi tuoda. [121]
Action Cam Movie Creator -ohjelmistoa ei voi asentaa. [122]
Action Cam Movie Creator -ohjelmisto ei toimi oikein. [123]
Kuvia ei voi toistaa tietokoneessa. [124]
Wi-Fi
Kuvan siirtäminen kestää liian kauan. [125]
Muuta
Linssi sumenee. [126]
Kamera lämpenee, kun sitä käytetään kauan. [127]
Päivämäärä tai aika on väärä. [128]
Varoitusilmaisimet ja -viestit
Varoitusilmaisimet ja virheviestit
Varoitusilmaisimet ja virheviestit [129]
[1] Käyttöohjeet
Lue ensin tämä
Osien tunnistaminen
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Osien tunnistaminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
REC HOLD -kytkin
REC (video/valokuva) -painike/ENTER (valikkotoiminnon suoritus) -painike
(N-merkki)
PREV (edellinen valikko) -painike
NEXT (seuraava valikko) -painike
Näyttö
Kaiutin
GPS-tunnistin
REC/LIVE-merkkivalo
IR-kauko-ohjaimen vastaanotin
Objektiivi
Mikrofonit
Liitinkansi (HDMI OUT -liitäntä, Multi/Micro USB -liitäntä) (vain FDR-X1000V)
REC/käyttö/CHG (latauksen) merkkivalo
Lukitusvipu
Akun/muistikortin kansi
Liitinkansi (mikrofoniliitäntä) (vain FDR-X1000V)
Lisävarusteen kiinnitysruuvinreikä (vain FDR-X1000V)
Kolmijalan sovittimen kiinnitysreikä (vain HDR-AS200V)
19. Mikrofoniliitäntä*
20. Kolmijalan sovittimen ruuvi (vain FDR-X1000V)
21. Akun poistovipu
22. Akkupaikan aukko
Multi/Micro USB -liitäntä*
Muistikorttipaikan aukko
HDMI OUT -liitäntä
Liitinkansi (HDMI OUT -liitäntä, laajennusliitäntä, mikrofoniliitäntä) (vain HDRAS200V)
27. Laajennusliitäntä (vain HDR-AS200V)
28. Liitinkansi (Multi/Micro USB -liitäntä) (vain HDR-AS200V)
23.
24.
25.
26.
*
Kun kytkettynä on ulkoinen mikrofoni (myydään erikseen), ääntä ei voi tallentaa sisäisen mikrofonin
kautta.
[2] Käyttöohjeet
Lue ensin tämä
Näyttö
Näyttö
Alla kuvatut ilmaisimet näkyvät tässä kamerassa.
Näytön kuvake kohdassa 1
: Wi-Fi-toiminto käytössä
: Sijaintitietoja ei voi hakea, sillä kamera hakee GPS-satelliitteja GPSsignaalien vastaanottamista varten.
: Kolmiomittauksen aikana käytettävissä olevat tallennuksen sijaintitiedot
: Lentokonetila käytössä
: SteadyShot käytössä
: Muistikorttia ei ole asetettu tai muistikortille ei voi tallentaa.
: Laitteen akun varaustason ilmaisin
: XAVC S -videoiden videoasetus
(vain FDR-X1000V): 4K-videoiden videoasetus
: Jatkuvan tallennustilan videoasetus
: Äänen tallennus ei käytössä
Näytön arvo kohdassa 2
Tarkkuus ja kuvataajuus videoiden tallennuksen aikana
Näytön kohteet kohdassa 3
Valitut asetuskohteet tai -arvot
Näytön kuvakkeet kohdassa 4
: Videokuvaustila
: Valokuvatila
: Väliajoin otettavien kuvien tallennustila
: Reaaliaikainen suoratoistotila
Vihje
Asetuskohteen tilan kuvake vilkkuu asetuksia muutettaessa.
[3] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Mukana tulevien osien tarkastaminen
Mukana tulevien osien tarkastaminen
Tarkista, että mukana ovat tulleet seuraavat osat.
Suluissa oleva luku ilmaisee kyseisen osan määrän.
Kamera (1)
Kameran kotelo on vesitiivis. Avaa kotelon kansi, katso kuva alla.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Micro USB -kaapeli (1)
Ladattava akku (NP-BX1) (1)
Vesitiivis kotelo (1)
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Kiinnityssolki (1)
Litteä tarrakiinnike (1)
Kaareva tarrakiinnike (1)
Kolmijalan sovitin (1) (vain HDR-AS200V)
Aloitusopas (1)
Viiteopas (1)
[4] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Akun asettaminen paikalleen
Akun asettaminen paikalleen
1. Avaa akun kansi painamalla lukitusvipua.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
2. Laita akku paikalleen.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Kohdista
-merkki kuvan osoittamalla tavalla.
3. Sulje kansi.
Varmista, että lukitusvivun keltainen merkki ei enää näy.
Akun poistaminen
Avaa kansi, paina lukitusvipua ja poista sitten akku.
Automaattisen virrankatkaisutoiminnon määrittäminen
Valitse [SETUP] - [CONFG] -näytöstä [A.OFF] ja määritä sitten automaattisen
virrankatkaisutoiminnon asetus. Oletusasetus on [60sec]. Muuta asetusta tarpeen
mukaan. Lisätietoja on kohdassa ”Automaattinen virrankatkaisu”.
[5] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Akun lataaminen
Akun lataaminen
1. Katkaise kamerasta virta.
Akkua ei voi ladata, kun kameran virta on kytkettynä.
2. Avaa liitinkansi ja kytke kamera micro USB -kaapelilla (vakiovaruste) käynnissä
olevaan tietokoneeseen.
REC/käyttö/CHG (latauksen) merkkivalo palaa oranssina.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
: Liitinkansi
: Micro USB -kaapeli
: REC/käyttö/CHG (latauksen) merkkivalo
3. Kun lataus on valmis, katkaise kameran ja tietokoneen välinen USB-yhteys.
Lataus on valmis, kun REC/käyttö/CHG (latauksen) merkkivalo sammuu
(täysi lataus).
Latausaika*1 käytettäessä akkua NP-BX1 (vakiovaruste) on seuraava.
Tietokoneen avulla: noin 245 minuuttia
Verkkolaitteen AC-UD10*2 avulla (myydään erikseen): noin 175 minuuttia
*1 Aika, jonka aivan tyhjän akun lataaminen kestää 25 °C:n lämpötilassa. Lataus voi kestää
pidempään tietyissä olosuhteissa.
*2 Latausta voi nopeuttaa käyttämällä USB-laturia AC-UD10 (myydään erikseen). Käytä laturin
liittämiseen micro USB -kaapelia (vakiovaruste).
Akun jäljellä olevan latauksen tarkistaminen
Jäljellä olevan latauksen ilmaisin näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
Jäljellä olevan latauksen ilmaisin saattaa tietyissä tilanteissa näyttää virheellistä
arvoa.
Kestää noin minuutin, kunnes oikea jäljellä olevan latauksen ilmaisin tulee
näyttöön.
Huomautus
Tämän kameran kanssa voi käyttää vain tyypin X akkuja.
Katkaise kamerasta virta akun lataamisen ajaksi.
Älä käytä liiallista voimaa, kun liität kameraa tietokoneeseen. Tämä voisi
vaurioittaa kameraa tai tietokonetta.
Kun liität kameran kannettavaan tietokoneeseen, jota ei ole kytketty verkkovirtaan,
tietokoneen akku voi tyhjentyä nopeasti. Älä jätä kameraa liitetyksi
tietokoneeseen pitkäksi aikaa.
Akun lataamisen tai liitännän tekemisen onnistumista mukautetun tai itse kootun
tietokoneen kanssa ei voida taata. Joillakin USB-laitetyypeillä lataus ei ehkä toimi
oikein.
Toimintaa kaikkien tietokoneiden kanssa ei taata.
Jos et aio käyttää kameraa pitkään aikaan, lataa kamera 6–12 kuukauden välein
akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
[6] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Muistikortin asettaminen paikalleen
Muistikortin asettaminen paikalleen
1. Avaa kansi.
2. Työnnä muistikorttia, kunnes se napsahtaa paikalleen.
microSD-kortti: aseta kuvan
suuntaisesti.
Memory Stick Micro™ (M2) -media: aseta kuvan
FDR-X1000V
HDR-AS200V
1: microSD-kortti
2: Memory Stick Micro (Mark2) media
: Kosketuspintojen puoli
: Tekstipuoli
3. Sulje kansi.
suuntaisesti.
Muistikortin poistaminen
Avaa kansi ja työnnä sitten muistikorttia kevyesti kerran.
Huomautus
Aseta muistikortti oikein paikalleen ja varmista, että kortin puolet osoittavat
oikeaan suuntaan.
Varmista, että asetat muistikortin oikein päin. Jos asetat kortin paikalleen väärin
päin voimaa käyttäen, muistikortti, muistikorttipaikka tai kuvatiedot voivat
vahingoittua.
Alusta muistikortti ennen käyttöä.
Tallenna ennen muistikortin alustamista siinä olevat tärkeät tiedot muuhun
tietovälineeseen, kuten tietokoneeseen.
Älä aseta muistikorttipaikkaan mitään muuta kuin oikean kokoinen muistikortti.
Muussa tapauksessa voi ilmetä toimintahäiriöitä.
Kun asetat muistikorttia paikalleen tai poistat sitä, varo, ettei kortti ponnahda ulos
ja putoa.
[7] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Muistikortin asettaminen paikalleen
Kameran kanssa käytettävissä olevat muistikortit
Kameran kanssa käytettävissä olevat muistikortit on lueteltu alla.
SD-kortti
Tässä oppaassa microSD-muistikortteihin viitataan termillä ”microSD-kortti”.
Kameran kanssa voidaan käyttää seuraavia microSD-muistikortteja:
microSD-muistikortti
microSDHC-muistikortti
microSDXC-muistikortti
Memory Stick -media
Tässä oppaassa Memory Stick -mediaan viitataan termillä ”Memory Stick Micro
(Mark2) -mediakortti”. Kameran kanssa voidaan käyttää seuraavaa Memory Stick
Micro (Mark2) -mediaa:
Memory Stick Micro (Mark2) media
Huomautus
Toimintaa kaikkien muistikorttien kanssa ei taata.
Käytä videoita XAVC S -muodossa tallennettaessa nopeudeltaan yli Class10luokan SDXC-korttia.
Käytä videoita 100 Mbps:n nopeudella tallennettaessa SDXC UHS-I -muistikorttia
(U3) (vain FDR-X1000V).
Muistikortin kapasiteetti on enintään 64 Gt.
[8] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Kolmijalan sovittimen käyttäminen
Kolmijalan sovittimen käyttäminen (vain HDR-AS200V)
Kiinnittämällä kameraan kolmijalan sovittimen voit liittää kameraan varusteita
käyttämättä vesitiivistä koteloa.
1. Ruuvaa kolmijalan sovittimen ruuvi kamerassa olevaan kolmijalan sovittimen
kiinnitysreikään.
2. Aseta kolmijalan sovitin kameran pohjaa vasten ja kiinnitä se kunnolla
kiristämällä kolmijalan ruuvia nuolen suuntaan.
Kolmijalan sovittimen irrottaminen
Löysää kolmijalan sovittimen ruuvia nuolen suuntaan ja irrota kolmijalan sovitin
kamerasta.
Huomautus
Jos käytät kameraa veden alla, käytä siinä vesitiivistä koteloa.
[9] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Vesitiiviin kotelon käyttäminen
Osien tunnistaminen (vesitiivis kotelo)
SPK-X1 (vakiovarusteena mallissa FDR-X1000V)
SPK-AS2 (vakiovarusteena mallissa HDR-AS200V)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
REC HOLD (lukitus) -kytkin
Hihnan kiinnitysreikä
REC (video/valokuva) -painike/ENTER (valikkotoiminnon suoritus) -painike
Kotelon runko
Kotelon kansi
NEXT (seuraava valikko) -painike
PREV (edellinen valikko) -painike
Kolmijalan ruuvinreikä
Soljen lukko
Solki
Naru
Vesitiivis tiiviste
[10] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Vesitiiviin kotelon käyttäminen
Vesitiiviin kotelon käyttäminen
Jos asetat kameran vesitiiviiseen koteloon, voit kuvata videoita rannalla.
1. Liu'uta soljen lukkoa suuntaan
ja pidä sitä paikallaan. Ota sitten kiinni
ympyröidyistä kohdista ja käännä solki suuntaan .
FDR-X1000V (SPK-X1)
HDR-AS200V (SPK-AS2)
2. Avaa kotelon kansi.
3. Aseta kamera kotelon runkoon.
Vapauta kameran REC HOLD (lukitus) -kytkin.
FDR-X1000V (SPK-X1)
HDR-AS200V (SPK-AS2)
4. Aseta kotelon rungossa oleva uloke kotelon kannen aukkoon.
FDR-X1000V (SPK-X1)
HDR-AS200V (SPK-AS2)
5. Kiinnitä solki kotelon kannen alaosan ulokkeen yli
ja sulje sitten solki
painamalla sitä suuntaan , kunnes se napsahtaa paikalleen.
Varmista, että solki on lukittu soljen lukolla.
FDR-X1000V (SPK-X1)
HDR-AS200V (SPK-AS2)
Huomautus
REC-painiketta ei voi käyttää, kun REC HOLD -kytkin on asetettu lukitusasentoon.
Vapauta lukitus ennen käyttöä työntämällä kytkintä alla olevan kuvan mukaisesti
nuolen suuntaan.
FDR-X1000V (SPK-X1)
HDR-AS200V (SPK-AS2)
Koska vesitiiviissä kotelossa olevalla kameralla ei voi tarkentaa veden alla,
kamera ei sovellu vedenalaiseen kuvaukseen.
Voit tallentaa ääntä kameran ollessa vesitiiviissä kotelossa, mutta äänen taso on
normaalia alhaisempi.
Pujota asianmukainen naru vesitiiviin kotelon hihnan kiinnitysreiän läpi ja kiinnitä
sitten naru laitteeseen, jota haluat käyttää kameran kanssa.
[11] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Vesitiiviin kotelon käyttäminen
Vesitiiviin kotelon vesitiiviysominaisuudet
Kun kamera asetetaan toimitukseen kuuluvaan vesitiiviiseen koteloon, sen
vesitiiviysominaisuudet ovat seuraavat.
FDR-X1000V (SPK-X1) toimii vedessä enintään 10 metrin syvyydessä 60 minuutin ajan.
HDR-AS200V (SPK-AS2) toimii vedessä enintään 5 metrin syvyydessä 30 minuutin ajan.
Kameran vesitiiviysominaisuudet on testattu yrityksen standardien mukaisesti.
Älä altista vesitiivistä koteloa paineistetulle vedelle, kuten hanasta tulevalle
vedelle.
Älä käytä vesitiivistä koteloa kuumissa lähteissä.
Käytä vesitiivistä koteloa vain suositellulla veden lämpötila-alueella, joka on –10–
+40 °C.
Joskus vesitiiviys menetetään, jos vesitiiviiseen koteloon kohdistuu voimakas isku
esimerkiksi putoamisen seurauksena. Suosittelemme, että vesitiivis kotelo
viedään tällöin tarkistettavaksi valtuutettuun huoltoon (tästä voidaan veloittaa).
Kotelo ei kestä jatkuvaa upotusta veteen tai rankkoja ympäristöolosuhteita.
Huurtumisenestoliuskan käyttäminen (AKA-AF1 (myydään
erikseen))
Aseta huurtumisenestoliuska paikalleen kuivissa sisätiloissa.
Aseta huurtumisenestoliuska kameraan muutama tunti ennen kuvaamista.
Kun huurtumisenestoliuska ei ole käytössä, laita se pussiin ja sulje pussin yläosa.
Kun kuivaat huurtumisenestoliuskan riittävästi, voit käyttää sitä noin 200 kertaa.
SPK-X1 (vakiovarusteena mallissa FDR-X1000V)
Kun käytät lisävarusteena saatavaa huurtumisenestoliuskaa (AKA-AF1), aseta se
kameran näytön vastakkaisella puolella olevaan aukkoon.
: Huurtumisenestoliuska
SPK-AS2 (vakiovarusteena mallissa HDR-AS200V)
Kun käytät lisävarusteena saatavaa huurtumisenestoliuskaa (AKA-AF1), aseta se
kameran pohjassa olevaan aukkoon.
: Huurtumisenestoliuska
[12] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Vesitiiviin kotelon käyttäminen
Vesitiiviin kotelon käyttöä koskevia huomautuksia
Älä heitä vesitiivistä koteloa veteen.
Vältä käyttämästä vesitiivistä koteloa seuraavissa tilanteissa. Näissä tilanteissa voi
esiintyä kosteuden tiivistymistä tai veden vuotamista, ja kamera voi vaurioitua.
erittäin kuumissa tai kosteissa paikoissa
yli +40 °C:n lämpöisessä vedessä
alle –10 °C:n lämpötilassa.
Älä jätä vesitiivistä koteloa pitkäksi aikaa suoraan auringonvaloon äläkä kuumaan
tai kosteaan paikkaan. Jos et voi välttää vesitiiviin kotelon jättämistä suoraan
auringonvaloon, peitä se pyyhkeellä tai muulla suojalla.
Kun kamera ylikuumenee, se voi sammua automaattisesti, tai tallentamiseen voi
tulla häiriö. Ennen kuin käytät kameraa uudelleen, pidä sitä jonkin aikaa viileässä
jäähtymässä.
Jos vesitiiviille kotelolle joutuu aurinkovoidetta, pese se pois haalealla vedellä. Jos
vesitiiviin kotelon pinnalle jää aurinkovoidetta, pintaan voi tulla värivirheitä tai
vaurioita (kuten halkeamia).
[13] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Vesitiiviin kotelon käyttäminen
Veden vuotaminen
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että vesitiiviin kotelon vika aiheuttaa
vesivuodon, Sony ei vastaa sen sisällä oleville laitteille (kuten kameralle ja akulle) tai
tallennetulle sisällölle koituneista vahingoista eikä valokuvaukseen liittyvistä kuluista.
[14] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Vesitiiviin kotelon käyttäminen
Vesitiivis tiiviste
Vesitiiviin kotelon vedenpitävyys varmistetaan vesitiiviillä tiivisteellä. Vesitiiviin
tiivisteen kunnossapito on erittäin tärkeää. Jos vesitiivistä tiivistettä ei pidetä
kunnossa ohjeiden mukaisesti, seurauksena voi olla vesivuotoja, ja laite voi upota.
Tarkista vesitiivis tiiviste
Tarkista huolellisesti, ettei vesitiiviissä tiivisteessä ole likaa, hiekkaa, hiuksia,
langanpätkiä tai muuta asiaankuulumatonta. Mikäli sellaista on, pyyhi se pois
pehmeällä liinalla.
Tarkista kevyesti sormenpäällä, ettei vesitiiviissä tiivisteessä ole näkymätöntä
likaa.
Varo jättämästä liinan kuituja vesitiiviiseen tiivisteeseen, kun pyyhit sen.
Tarkista, ettei vesitiiviissä tiivisteessä ole halkeamia, muodon vääristymiä,
hiushalkeamia, naarmuja, uppoutunutta hiekkaa tai muuta vastaavaa. Jos näitä
on, korvaa vesitiivis tiiviste uudella.
Tarkista vesitiiviin tiivisteen kosketuspinta kotelon rungossa samalla tavalla.
[15] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Vesitiiviin kotelon käyttäminen
Vesivuotojen tarkastaminen
Ennen kuin asennat kameran vesitiiviiseen koteloon, sulje kotelo ja pidä sitä veden
alla tarkistaaksesi, ettei sen sisään vuoda vettä.
Kun vesitiiviistä kotelosta löytyy vika
Jos löydät vesitiiviistä kotelosta vian vesitiivistä tiivistettä tai vesivuotoja
tarkastettaessa, lopeta välittömästi laitteen käyttö ja vie se lähimmälle Sonyjälleenmyyjälle.
[16] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Vesitiiviin kotelon käyttäminen
Ylläpito
Kun olet kuvannut meren läheisyydessä, pese laite huolellisesti solki kiinnitettynä
makeassa vedessä suolan ja hiekan poistamiseksi. Pyyhi se sitten kuivaksi
pehmeällä kuivalla liinalla. On suositeltavaa pitää vesitiivistä koteloa veden alla
makeassa vedessä noin 30 minuutin ajan. Jos koteloon jää suolaa, metalliosat
voivat vaurioitua, tai ruoste voi aiheuttaa vesivuotoja.
Jos vesitiiviille kotelolle joutuu aurinkovoidetta, pese se pois haalealla vedellä.
Pyyhi vesitiiviin kotelon sisäpuoli pehmeällä kuivalla liinalla. Älä pese sitä vedellä.
Tee edellä kuvatut ylläpitotoimet joka kerta, kun käytät vesitiivistä koteloa. Älä käytä
puhdistukseen liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai ohennetta, jottet vaurioita
vesitiiviin kotelon pintakäsittelyä.
Vesitiiviin kotelon varastointi
Jotta vesitiivis tiiviste ei hapertuisi, varastoi vesitiivis kotelo viileään, hyvin
ilmastoituun paikkaan. Älä kiinnitä solkea.
Estä pölyn kertyminen vesitiiviille tiivisteelle.
Vältä vesitiiviin kotelon varastoimista kylmään, kuumaan tai kosteaan paikkaan tai
kosketuksiin naftaliinin tai kamferin kanssa, koska nämä olosuhteet voivat
vaurioittaa vesitiivistä koteloa.
[17] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Tarrakiinnikkeen käyttäminen
Tarrakiinnikkeen käyttäminen
Tarrakiinnikettä käytetään vesitiiviin kotelon tai kolmijalan sovittimen kiinnittämiseen
käytettävään kohteeseen. Tarrakiinnike on yleisnimitys kiinnityssoljelle, litteälle
tarrakiinnikkeelle ja kaarevalle tarrakiinnikkeelle. Aseta ennen kiinnittämistä kamera
vesitiiviiseen koteloon tai kiinnitä kolmijalan sovitin.
Tarrakiinnike voidaan kiinnittää FDR-X1000V:hen ilman vesitiiviin kotelon tai
kolmijalan sovittimen kiinnittämistä.
Tarrakiinnikkeen kiinnittäminen vesitiiviiseen koteloon on kuvattu tässä.
1. Aseta vesitiiviin kotelon pohjassa oleva kolmijalan ruuvinreikä kiinnityssoljessa
olevan kolmijalan ruuvinreiän kohdalle ja kiinnitä lujasti kolmijalan ruuvilla.
Aseta kolmijalan sovitin kameran pohjaa vasten ja kiinnitä se kunnolla
kiristämällä kolmijalan ruuvia.
2. Kiinnitä kiinnityssolki (johon on liitetty vesitiivis kotelo vaiheessa 1) litteään tai
kaarevaan tarrakiinnikkeeseen liu'uttamalla sitä, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
3. Poista pöly, kosteus ja öljymäiset aineet kokonaan pinnalta, johon tarrakiinnike
on tarkoitus kiinnittää.
4. Poista taustan suojapaperi ja kiinnitä tarrakiinnike haluttuun paikkaan.
Tarrakiinnike saavuttaa täyden vahvuutensa 24 tunnin kuluttua sen
kiinnittämisestä haluttuun paikkaan.
Tarrakiinnikkeen kiinnittäminen tai irrottaminen
Avaa lukitus pitämällä ympyröityä kohtaa painettuna ja liu'uta sitä sitten
vastakkaiseen suuntaan kuin vaiheessa 2.
Huomautus
Litteää tai kaarevaa tarrakiinnikettä ei voi käyttää uudelleen sen jälkeen, kun ne on
irrotettu kiinnityskohteesta.
Tee irrotus hitaasti. Jos irrotuksessa käytetään liikaa voimaa, pinta, johon kiinnike
on kiinnitetty, voi vaurioitua.
Tarkista käytettävän kohteen pinta ennen kiinnitystä. Jos siinä on likaa, pölyä,
kosteutta tai öljymäisiä aineita, tarran vahvuus voi kärsiä, ja kohde voi irrota
pienestäkin iskusta.
Käytä sille pinnalle sopivaa tarrakiinnikettä (litteää tai kaarevaa), johon kamera
kiinnitetään. Jos kiinnike ei ole sopiva pinnalle, se voi irrota pienestäkin iskusta.
Pujota asianmukainen hihna vesitiiviin kotelon hihnan kiinnitysreiän läpi ja kiinnitä
sitten hihna laitteeseen, jota haluat käyttää kameran kanssa.
Varmista ennen käyttöä, että ruuvi ei ole löystynyt kiinnityssoljen ruuvinreiässä ja
että litteä tai kaareva tarrakiinnike on lujasti kiinni pinnassa.
[18] Käyttöohjeet
Kuvaaminen
Video- tai valokuvaus
Tietoja REC HOLD (lukitus) -kytkimestä
REC HOLD (lukitus) -kytkin estää vahingossa tapahtuvaa käyttöä.
Lukitse REC-painike liu'uttamalla REC HOLD (lukitus) -kytkintä HOLD-merkin
suuntaan. Voit vapauttaa lukituksen liu'uttamalla kytkintä vastakkaiseen suuntaan.
Vapauta lukitus ennen tallennusta.
Jos lukitset kameran tallennuksen aikana, tallennustila säilyy.*
Jos lukitset kameran tallennuksen pysäyttämisen jälkeen, pysäytetty tila säilyy.*
*
Vapauta lukitus asetuksen muuttamista varten.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
1. REC HOLD (lukitus) -kytkin
2. REC-painike
3. REC/LIVE-merkkivalo
[19] Käyttöohjeet
Kuvaaminen
Video- tai valokuvaus
Videoiden kuvaaminen (Videokuvaustila)
Tallenna videoita.
1. Kytke laitteeseen virta painamalla NEXT- tai PREV-painiketta.
2. Paina NEXT- tai PREV-painiketta, kunnes näyttöön tulee [MOVIE].
3. Aloita kuvaaminen painamalla REC-painiketta.
Kuvaamisen pysäyttäminen
Paina REC-painiketta kuvaamisen aikana.
Vihje
Jos määrität kiinnitysasetuksen ennen kohokohtavideon luontia, videossa olevien
kohokohtien määrä kasvaa.
[20] Käyttöohjeet
Kuvaaminen
Video- tai valokuvaus
Valokuvaaminen (Valokuvatila)
Ota valokuvia.
1. Kytke laitteeseen virta painamalla NEXT- tai PREV-painiketta.
2. Paina NEXT- tai PREV-painiketta, kunnes näyttöön tulee [PHOTO].
3. Kuvaa painamalla REC-painiketta.
[21] Käyttöohjeet
Kuvaaminen
Video- tai valokuvaus
Jatkuva tallennustila
Kamera jatkaa kuvaamista jatkuvan tallennusajan määrittämän kuvausajan mukaan.
1. Kytke laitteeseen virta painamalla NEXT- tai PREV-painiketta.
2. Paina NEXT- tai PREV-painiketta, kunnes näyttöön tulee [LOOP].
3. Aloita kuvaaminen painamalla REC-painiketta.
Kuvaamisen pysäyttäminen
Paina REC-painiketta kuvaamisen aikana.
Vihje
Ennen jatkuvan tallennuksen aloittamista kuvattuja videoita ja otettuja valokuvia ei
voi poistaa.
Tallennusvälineen käyttöikä ja kirjoitusaika
Jos tallennat jatkuvassa tallennustilassa paljon suurella bittinopeudella, muistikortin
käyttöikä voi merkittävästi lyhentyä.
Jos lasket pitkissä tallenteissa tallennuksen bittinopeutta, voit vähentää muistikortin
käyttöikään liittyviä haittavaikutuksia.
Jos tallennat videoita pitkän aikaa jatkuvassa tallennustilassa, muistikortilla olevat tiedot
voivat pirstoutua pieniin osiin. Muistikortilla olevien tietojen pirstoutumisen vuoksi kamera
voi kirjoittaa tavallista pidempään ja pysäyttää automaattisesti videon tallennuksen.
Muistikortin alustaminen voi parantaa tallennusolosuhteita.
Voit vähentää tietojen pirstoutumisen haittavaikutuksia myös alustamalla muistikortin
ennakkoon ja siten lisätä sillä olevan vapaan muistitilan määrää.
[22] Käyttöohjeet
Kuvaaminen
Video- tai valokuvaus
Väliajoin otettavien kuvien tallennustila
Kamera tallentaa valokuvia säännöllisin välein, kunnes pysäytät kuvaamisen.
1. Kytke laitteeseen virta painamalla NEXT- tai PREV-painiketta.
2. Paina NEXT- tai PREV-painiketta, kunnes näyttöön tulee [INTVL].
3. Aloita kuvaaminen painamalla REC-painiketta.
Kuvaamisen pysäyttäminen
Paina REC-painiketta kuvaamisen aikana.
[23] Käyttöohjeet
Kuvaaminen
Video- tai valokuvaus
Pitkään nauhoitukseen liittyviä huomautuksia
Tässä kuvataan pitkää nauhoitusta.
Jos kuvaat pitkään, kamera lämpenee. Jos lämpötila ylittää tietyn tason,
kuvaaminen pysähtyy automaattisesti.
Anna kameran jäähtyä vähintään 10 minuutin ajan, jotta kameran sisälämpötila
laskee turvalliselle tasolle.
Kun ympäristön lämpötila on korkea, kameran lämpötila nousee nopeasti.
Kun kameran lämpötila nousee, kuvanlaatu voi heiketä. On suositeltavaa antaa
kameran jäähtyä ennen kuvaamisen jatkamista.
Kameran pinta voi kuumentua. Tämä ei ole vika.
[24] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Asetuskohteet
Asetuskohteet
Tilojen luettelo
LOOP: Jatkuva tallennustila
MOVIE: Videokuvaustila
PHOTO: Valokuvatila
INTVL: Väliajoin otettavien kuvien tallennustila
LIVE: Reaaliaikainen suoratoistotila
SETUP: Asetustila
PLAY: Toistotila
PwOFF: Virrankatkaisu
SETUP-tilan asetukset (Asetustila)
VMODE: Kuvanlaadun asetus
V.FMT: Elokuvamuoto
STEDY: SteadyShot
AUDIO: Äänen tallennus
WIND: Tuulimelun vaimennus
COLOR: Väritila
L.OPT: Jatkuva tallennusaika
DRIVE: Valokuvatilan vaihto
FPS: Valokuvien kuvausaikaväli
SELF: Itselaukaisin
ANGLE: Valokuvan kuvakulma
LAPSE: Väliajoin otettavien kuvien tallennus
FLIP: Kääntö
SCENE: Kohtaus
WB: Valkotasapaino
AESFT: AE-vaihto
CONFG: Kokoonpanoasetukset
CONFG-tilan asetukset (Kokoonpanoasetukset)
Wi-Fi: Wi-Fi-yhteys
GPS: GPS-loki
PLANE: Lentokonetila
MOUNT: Kiinnike
TC/UB: Aikakoodi/nimitiedot
IR-RC: IR-kauko-ohjain
HDMI: HDMI-asetukset
BGM: Taustamusiikki
USBPw: USB-virtalähde
A.OFF: Automaattinen virrankatkaisu
BEEP: Piippaus
DATE: Päivämäärän ja ajan sekä alueen asetus
DST: Kesäajan asetus
LANG: Kieliasetus
V.SYS: Vaihto NTSC/PAL
VER.: Versio
FORMT: Alustus
RESET: Asetusten palauttaminen
[25] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Asetuskohteet
Asetuskohteiden määrittäminen
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Voit määrittää asetuksia seuraavilla kolmella kameran painikkeella.
: REC/ENTER-painike
Suorittaa valikkotoiminnon
: PREV-painike
Siirtää edelliseen valikkoon
: NEXT-painike
Siirtää seuraavaan valikkoon
1. Kytke laitteeseen virta painamalla NEXT- tai PREV-painiketta.
Voit katkaista virran painamalla NEXT- tai PREV-painiketta, kunnes näyttöön
tulee [PwOFF], ja painamalla sitten ENTER-painiketta.
2. Paina NEXT- tai PREV-painiketta, kunnes näyttöön tulee [SETUP], ja paina
sitten ENTER-painiketta.
3. Paina NEXT- tai PREV-painiketta, kunnes näyttöön tulee haluamasi asetus, ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Palaa [SETUP]-valikkoon valitsemalla [BACK] ja painamalla sitten ENTERpainiketta.
Vihje
Asetuskohteita valittaessa näytössä vilkkuvat niitä vastaavat kuvakkeet.
[26] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Kuvanlaadun asetus
Voit asettaa kuvan tarkkuuden ja kuvataajuuden videoiden kuvaamista ja jatkuvaa
tallennusta varten. Asetettavissa olevat kuvanlaadut määräytyvät [V.FMT]-asetuksen
mukaan.
1. Valitse [SETUP] - [VMODE] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina
sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraavat asetukset painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina
sitten ENTER-painiketta.
Kun [V.FMT]-asetuksena on [MP4] (tallennus MP4-muodossa)
1080 60p PS
Tallennettu kuva: Suurin tarkkuus (pehmennetty kuva tallennetaan 2-kertaisella
kuvataajuudella)
Tarkkuus: 1920×1080
Kuvantamisen kuvataajuus*1: 60p/50p
Toiston kuvataajuus*1: 60p/50p
1080 30p HQ
Tallennettu kuva: Suurin tarkkuus
Tarkkuus: 1920×1080
Kuvantamisen kuvataajuus*1: 30p/25p
Toiston kuvataajuus*1: 30p/25p
720 30p STD
Tallennettu kuva: Suuri tarkkuus
Tarkkuus: 1280×720
Kuvantamisen kuvataajuus*1: 30p/25p
Toiston kuvataajuus*1: 30p/25p
720 120p HS120
Tallennettu kuva: Nopea tallennus (pehmennetty kuva tallennetaan 4-kertaisella
kuvataajuudella) *2,*4
Tarkkuus: 1280×720
Kuvantamisen kuvataajuus*1: 120p/100p
Toiston kuvataajuus*1: 120p/100p*3
480 240p HS240
Tallennettu kuva: Nopea tallennus (pehmennetty kuva tallennetaan 8-kertaisella
kuvataajuudella) *2,*4
Tarkkuus: 800×480
Kuvantamisen kuvataajuus*1: 240p/200p
Toiston kuvataajuus*1: 240p/200p*3
Kun [V.FMT]-asetuksena on [HD] (tallennus XAVC S -muodossa)
1080 60p 50 M
Tallennettu kuva: XAVC S 50 Mbps
Tarkkuus: 1920×1080
Kuvantamisen kuvataajuus*1: 60p/50p
Toiston kuvataajuus*1: 60p/50p
1080 30p 50 M
Tallennettu kuva: XAVC S 50 Mbps
Tarkkuus: 1920×1080
Kuvantamisen kuvataajuus*1: 30p/25p
Toiston kuvataajuus*1: 30p/25p
1080 24p 50 M (vain silloin, kun [V.SYS]-asetuksena on [NTSC])
Tallennettu kuva: XAVC S 50 Mbps
Tarkkuus: 1920×1080
Kuvantamisen kuvataajuus: 24p
Toiston kuvataajuus: 24p
720 240p 100 M (vain FDR-X1000V)
Tallennettu kuva: Nopea 100 Mbps:n XAVC S -tallennus *2,*4
Tarkkuus: 1280×720
Kuvantamisen kuvataajuus*1: 240p/200p
Toiston kuvataajuus*1: 240p/200p *3
720 240p 60 M (vain FDR-X1000V)
Tallennettu kuva: Nopea 60 Mbps:n XAVC S -tallennus *2,*4
Tarkkuus: 1280×720
Kuvantamisen kuvataajuus*1: 240p/200p
Toiston kuvataajuus*1: 240p/200p *3
1080 120p 100 M (vain FDR-X1000V)
Tallennettu kuva: Nopea 100 Mbps:n XAVC S -tallennus *2,*4
Tarkkuus: 1920×1080
Kuvantamisen kuvataajuus*1: 120p/100p
Toiston kuvataajuus*1: 120p/100p *3
1080 120p 60 M (vain FDR-X1000V)
Tallennettu kuva: Nopea 60 Mbps:n XAVC S -tallennus *2,*4
Tarkkuus: 1920×1080
Kuvantamisen kuvataajuus*1: 120p/100p
Toiston kuvataajuus*1: 120p/100p *3
Kun [V.FMT]-asetuksena on [4K] (tallennus XAVC S -muodossa) (vain FDRX1000V)
2160 30p 100 M
Tallennettu kuva: XAVC S 100 Mbps*4
Tarkkuus: 3840×2160
Kuvantamisen kuvataajuus*1: 30p/25p
Toiston kuvataajuus*1: 30p/25p
2160 30p 60 M
Tallennettu kuva: XAVC S 60 Mbps*4
Tarkkuus: 3840×2160
Kuvantamisen kuvataajuus*1: 30p/25p
Toiston kuvataajuus*1: 30p/25p
2160 24p 100 M (vain silloin, kun [V.SYS]-asetuksena on [NTSC])
Tallennettu kuva: XAVC S 100 Mbps*4
Tarkkuus: 3840×2160
Kuvantamisen kuvataajuus: 24p
Toiston kuvataajuus: 24p
2160 24p 60 M (vain silloin, kun [V.SYS]-asetuksena on [NTSC])
Tallennettu kuva: XAVC S 60 Mbps*4
Tarkkuus: 3840×2160
Kuvantamisen kuvataajuus: 24p
Toiston kuvataajuus: 24p
BACK: Palaa [VMODE]-valikkoon.
*1 Kuvataajuus määräytyy NTSC/PAL-asetuksen mukaan.
*2 Action Cam Movie Creator™ muuntaa kuvataajuuden arvoksi 60p/50p ja toistaa kuvat
normaalinopeudella. Sen avulla voit myös toistaa kuvat hidastuksena ja muokata niitä
hidastetun toiston aikana.
*3 Laitteen ja ohjelmiston mukaan kuvat toistetaan kuvataajuudella 60p/50p.
*4 Steadyshot on poistettu käytöstä, ja kenttäkulma muuttuu.
Huomautus
Jatkuva videon kuvausaika on noin 13 tuntia.
Kun toistat kuvia, jotka on tallennettu suurella nopeudella, kuvataajuus on 60p/50p
ja toisto tapahtuu normaalinopeudella.
[27] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
SteadyShot
Voit aktivoida kameran tärinän vaimennuksen kuvatessasi.
1. Valitse [SETUP] - [STEDY] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina
sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
ON: SteadyShot on käytössä (Kenttäkulma: 120°).
OFF: SteadyShot ei ole käytössä (Kenttäkulma: 170°).
BACK: Palaa [STEDY]-valikkoon.
Huomautus
Oletusasetuksella kenttäkulma on 120°. Saat laajemman kenttäkulman
määrittämällä [STEDY]-asetuksen arvoksi [OFF].
Kenttäkulma muuttuu, kun kuvanlaadun asetuksena on 4K-laatu tai nopea
tallennuslaatu.
SteadyShot ei toimi seuraavissa tilanteissa.
Kun kuvanlaadun asetustilana on 4K-laatu tai nopea tallennuslaatu
Valokuvatilassa
Väliajoin otettavien kuvien tallennustilassa
[28] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Kääntö
Voit tallentaa kuvan ylösalaisin. Tämä toiminto on hyödyllinen tilanteissa, joissa
kamera on kiinnitetty ylösalaisin.
1. Valitse [SETUP] - [FLIP] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
ON: Kääntää kuvan pystysuunnassa ja vaihtaa vasemman ja oikean
äänikanavan keskenään.
OFF: Ei käännä kuvaa.
BACK: Palaa [FLIP]-valikkoon.
[29] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Kohtaus
Voit valita sopivan kuvanlaadun kohtauksen mukaan.
1. Valitse [SETUP] - [SCENE] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina
sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
NORML: Kuvaa kuvat normaalilaatuisina.
WATER: Kuvaa kuvat vedenalaiseen kuvaukseen sopivalla kuvanlaadulla.
BACK: Palaa [SCENE]-valikkoon.
Huomautus
Jos asetukseksi valitaan [WATER], valkotasapainoa ei voi asettaa.
Vedenalaiseen kuvaukseen vaaditaan sukelluskansi (AKA-DDX1 (myydään
erikseen)). (vain FDR-X1000V)
Vedenalaiseen kuvaukseen vaaditaan vedenalainen kotelo (MPK-AS3 (myydään
erikseen)). (vain HDR-AS200V)
[30] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Valkotasapaino
Voit säätää väritasapainoa tallennusympäristön mukaan.
1. Valitse [SETUP] - [WB] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
AWB: Säätää valkotasapainon automaattisesti siten, että värit näyttävät
luonnollisilta.
CTEMP: Säätää valonlähteen värilämpötilaa (2500K - 9900K).
CUSTM: Käyttää C.SET-toiminnon asetusta.
C.SET: Hakee valkoisen perusvärin kyseisen valonlähteen alla kuvattaessa.
Rajaa valkoinen viiteobjekti samoissa valaistusolosuhteissa kuin aiot kuvata
varsinaista kuvauskohdetta ja paina sitten REC/ENTER-painiketta.
BACK: Palaa [WB]-valikkoon.
Huomautus
Jos [SCENE]-asetukseksi valitaan [WATER], valkotasapainoa ei voi asettaa.
[31] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
AE-vaihto
Voit säätää valotusta mieltymystesi mukaan.
1. Valitse [SETUP] - [AESFT] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina
sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
0.0: Ei käytä AE-vaihtoa.
+0.3: Käyttää AE-vaihtoa (asetukseksi valitaan esimerkiksi +0,3 EV).
Valitse laitteen esiasetusarvo ja paina sitten ENTER-painiketta.
BACK: Palaa [AESFT]-valikkoon.
[32] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Väritila
Voit muuttaa kuvan värisävyä, kun kuvaat videotilassa, jatkuvassa tallennustilassa tai
reaaliaikaisessa suoratoistotilassa.
1. Valitse [SETUP] - [COLOR] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina
sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
NUTRL: Tallentaa luonnollisissa väreissä.
VIVID: Tallentaa eloisissa väreissä.
BACK: Palaa [COLOR]-valikkoon.
Huomautus
Jos kuvaat asetuksella [NUTRL], kuvan kontrasti voi näyttää pieneltä. Tämä ei ole
vika.
[33] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Elokuvamuoto
Valitse haluamasi elokuvamuoto videoiden kuvaamista tai jatkuvaa tallennusta
varten.
1. Valitse [SETUP] - [V.FMT] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
4K: Tallentaa 4K (XAVC S) -videon (vain FDR-X1000V).
Valitse haluttu kuvanlaatu.
HD: Tallentaa HD-videon.
Valitse haluttu kuvanlaatu.
MP4: Tallentaa MP4-videon.
Valitse tämä asetus, jos haluat lähettää sisältöä älypuhelimeen tai sivustoon.
BACK: Palaa [V.FMT]-valikkoon.
[34] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Äänitallennuksen asetus
Kuvausasetukset
Määritä äänitallennuksen ON/OFF-asetus.
1. Valitse [SETUP] - [AUDIO] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina
sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
ON: Tallentaa äänen videota kuvattaessa.
OFF: Ei tallenna ääntä videota kuvattaessa.
BACK: Palaa [AUDIO]-valikkoon.
[35] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Tuulimelun vaimennus
Tämä toiminto vähentää automaattisesti matalataajuista tuulimelua tallennuksen
aikana melutason mukaan sisäänrakennetun mikrofonin avulla.
1. Valitse [SETUP] - [WIND] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
ON: Vaimentaa tuulimelua leikkaamalla matalia taajuuksia.
OFF: Ei vaimenna tuulimelua.
BACK: Palaa [WIND]-valikkoon.
Huomautus
Tätä toimintoa ei oteta käyttöön, kun laitteeseen on liitetty ulkoinen mikrofoni.
[36] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Jatkuva tallennusaika
Aseta jatkuva tallennusaika.
1. Valitse [SETUP] - [L.OPT] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
5min: Asettaa jatkuvaksi tallennusajaksi 5 minuuttia.
Luodun videon koko on yksi minuutti tiedostoa kohti.
20min: Asettaa jatkuvaksi tallennusajaksi 20 minuuttia.
Luodun videon koko on viisi minuuttia tiedostoa kohti.
60min: Asettaa jatkuvaksi tallennusajaksi 60 minuuttia.
Luodun videon koko on 15 minuuttia tiedostoa kohti.
120mn: Asettaa jatkuvaksi tallennusajaksi 120 minuuttia.
Luodun videon koko on 15 minuuttia tiedostoa kohti.
UNLIM: Jatkaa tallennusta jatkuvasti niin kauan kuin muistissa on vapaata tilaa.
Luodun videon koko on 15 minuuttia tiedostoa kohti. Luotu videotiedosto voi
olla niin suuri kuin mitä muistissa on vapaata tilaa.
BACK: Palaa [L.OPT]-valikkoon.
Vihje
Kun [L.OPT]-asetuksena on [5min]
Videotiedostot, joiden koko on yksi minuutti tiedostoa kohti, luodaan
järjestyksessä.
Kun tallennusaika ylittää viisi minuuttia, luodaan kuudes videotiedosto ( ).
Ennen seitsemännen tiedoston ( ) luontia kamera poistaa ensimmäisen
videotiedoston ( ) ja jatkaa tallennusta.
[37] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Valokuvan kuvakulma
Kuvausasetukset
Voit määrittää kameran kuvakulman valokuvien ottamista varten. Tämä asetus on
käytettävissä vain valokuvatilassa tai väliajoin otettavien kuvien tallennustilassa.
1. Valitse [SETUP] - [ANGLE] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina
sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
170°: Tallentaa kenttäkulmalla 170°.
120°: Tallentaa kenttäkulmalla 120°.
BACK: Palaa [ANGLE]-valikkoon.
[38] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Valokuvatilan vaihto
Voit määrittää valokuvien tallennustilan.
1. Valitse [SETUP] - [DRIVE] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
SINGL: Kertakuvaus (Kuvakoko/5,4M)
Ottaa yksittäisen valokuvan.
BURST: Sarjakuvaus (Kuvakoko/5,4M)
Kuvaa jatkuvasti käyttämällä valokuvien kuvausaikaväliasetuksissa [FPS]
määritettyä jatkuvan kuvauksen aikaväliasetusta.
MSHOT: Motion Shot LE (Kuvakoko/2,2M)
Luo valokuvan kuvasarjasta, joka on otettu käyttämällä valokuvien
kuvausaikaväliasetuksissa [FPS] määritettyä jatkuvan kuvauksen
aikaväliasetusta.
BACK: Palaa [DRIVE]-valikkoon.
Onnistuneiden kuvien ottaminen Motion Shot LE -tilassa
Kokeile seuraavia kuvaustapoja.
Vakauta kamera kameran tärähtämisen estämiseksi.
Voit estää kameran tärähtämisen ja parantaa kuvien laatua käyttämällä
älypuhelimen tai Live-View-kauko-ohjaimen etäohjaustoimintoa tai
itselaukaisintoimintoa.
Varmista, että liikkuvat kohteet eivät ole liian isoja tai että niitä ei ole liian monta.
Kuvaa kirkkaassa paikassa ja vältä kirkkauden muutoksia.
Onnistuneiden kuvien ottaminen sarjakuvaustilassa
Kokeile seuraavia kuvaustapoja.
Vakauta kamera kameran tärähtämisen estämiseksi.
Voit estää kameran tärähtämisen ja parantaa kuvien laatua käyttämällä
älypuhelimen tai Live-View-kauko-ohjaimen etäohjaustoimintoa tai
itselaukaisintoimintoa.
Huomautus
Jos kuvan automaattinen luonti Motion Shot LE -tilassa epäonnistuu, näyttöön
tulee teksti [FAIL]. Kuvaa ei ehkä tallenneta, jos teksti [FAIL] näkyy näytössä.
Sarjakuvaustilassa tai Motion Shot LE -tilassa kuvaamisen jälkeen kamera
tarvitsee aikaa tietojen käsittelyyn, jonka aikana ei voi suorittaa uutta toimintoa.
Älypuhelimeen voidaan siirtää vain yksi valokuva.
(Sarjakuvaustilassa voidaan siirtää viimeinen valokuva. Motion Shot LE -tilassa
voidaan siirtää luotu kuva.)
[39] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Valokuvien kuvausaikaväli
Voit valita jatkuvan kuvauksen asetuksen sarjakuvausta tai Motion Shot LE -kuvausta
varten.
1. Valitse [SETUP] - [FPS] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
10f1s: Ottaa 10 valokuvaa sekunnissa.
Sopii nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
5f2s: Ottaa 10 valokuvaa 2 sekunnissa.
Sopii toimintakuvaukseen.
2f5s: Ottaa 10 valokuvaa 5 sekunnissa.
Sopii hitaasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
BACK: Palaa [FPS]-valikkoon.
Huomautus
[10f1s], [5f2s] ja [2f5s] ovat arvioituja enimmäisnopeuksia. Enimmäisnopeutta ei
ehkä saavuteta kaikissa kuvaustilanteissa.
[40] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Itselaukaisin
Voit käyttää itselaukaisinta valokuvia otettaessa.
1. Valitse [SETUP] - [SELF] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
OFF: Itselaukaisin ei ole käytössä.
2sec: Asettaa itselaukaisimelle 2 sekunnin viiveen.
10sec: Asettaa itselaukaisimelle 10 sekunnin viiveen.
BACK: Palaa [SELF]-valikkoon.
Huomautus
Et voi käyttää itselaukaisinta videoita tallennettaessa.
Itselaukaisintoiminto on käytössä, kunnes se peruutetaan. Aseta itselaukaisimen
asetukseksi [OFF], kun olet lopettanut sen käytön.
[41] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Väliajoin otettavien kuvien tallennus
Voit valita väliajoin otettavien kuvien tallennustilan aikaväliasetuksen.
1. Valitse [SETUP] - [LAPSE] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina
sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
1sec: Jatkaa valokuvien tallentamista noin 1 sekunnin välein.
2sec: Jatkaa valokuvien tallentamista noin 2 sekunnin välein.
5sec: Jatkaa valokuvien tallentamista noin 5 sekunnin välein.
10sec: Jatkaa valokuvien tallentamista noin 10 sekunnin välein.
30sec: Jatkaa valokuvien tallentamista noin 30 sekunnin välein.
60sec: Jatkaa valokuvien tallentamista noin 60 sekunnin välein.
BACK: Palaa [LAPSE]-valikkoon.
Huomautus
Ensimmäinen valokuva otetaan heti tallennuksen alkaessa odottamatta asetettua
aikaväliä. Toisesta kuvasta lähtien valokuvat tallennetaan asetetuin aikavälein.
[42] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kameran asetukset
Wi-Fi-yhteys
Voit käyttää kameraa yhteensopivilla laitteilla (esimerkiksi Live-View-kaukoohjaimella tai älypuhelimella), jotka on yhdistetty kameraan Wi-Fi-toiminnolla.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [Wi-Fi] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse kamerasta seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
ON: Ohjaa yhtä kameraa yhteensopivalla laitteella.
OFF: Ei ohjaa yhtäkään kameraa yhteensopivalla laitteella.
MULTI: Ohjaa useita kameroita yhteensopivalla laitteella.
NEW: Valitse [NEW], kun muodostat yhteyden yhteensopivaan laitteeseen
ensimmäisen kerran.
CRRNT: Valitse [CRRNT], jos olet muodostanut yhteyden yhteensopivaan
laitteeseen aikaisemmin.
BACK: Palaa [Wi-Fi]-näyttöön.
3. Näytössä näkyy [MOVIE], [LOOP], [PHOTO] tai [INTVL].
4. Yhdistä kamera yhteensopivaan laitteeseen Wi-Fi-toiminnolla.
5. Ohjaa kameraa yhteensopivalla laitteella.
Huomautus
Akun varaus ehtyy nopeammin, kun käytät kameraa yhteensopivalla laitteella.
[MULTI]-kohdan [CRRNT]-asetus ei tule näyttöön, kun muodostat yhteyden
yhteensopivaan laitteeseen ensimmäisen kerran.
Kamera tulisi yhdistää Wi-Fi-toiminnolla vain kohdassa ”Kameran käyttäminen
yhdistettynä muihin laitteisiin Wi-Fi-yhteyden kautta” mainittuihin laitteisiin, eikä
sitä pidä yhdistää muihin Wi-Fi-tukiasemiin. Kameran yhdistäminen muuhun WiFi-tukiasemaan tapahtuu käyttäjän omalla riskillä. Tämä voi altistaa kameran
luvattomalle käytölle, ja välitetyt viestit voivat joutua siepatuiksi.
[43] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kameran asetukset
GPS-loki
Voit tallentaa videoita kuvatessasi sijaintitiedot ja liikkeen nopeuden kameran GPStoiminnon avulla.
Action Cam Movie CreatorTM -ohjelmiston avulla voit tuoda videot ja niihin liittyvät
GPS-lokit tietokoneeseen ja tarkastella niitä kartalla, jolla on osoitettu liikenopeus ja
seurantatiedot.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [GPS] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
ON: Tallentaa videot GPS-lokin kanssa tai valokuvat sijaintitietojen kanssa.
OFF: Ei käytä GPS-lokia.
BACK: Palaa [GPS]-valikkoon.
Kolmiomittauksen tilan tarkistaminen
Ilmaisin muuttuu GPS-signaalin vastaanoton voimakkuuden mukaan, kun GPS on
aktivoitu.
Ei ilmaisinta (OFF) GPS-lokin asetuksena on [OFF], tai on tapahtunut virhe.
(Etsitään/vaikeaa): Kamera hakee GPS-satelliitteja. (Kolmiomittauksen
alkamiseen voi mennä useita minuutteja.)
(Kolmiomittaus): Kamera vastaanottaa GPS-signaalia. (Kamera voi tallentaa
sijaintitietoja.)
Tietoja GPS-aputiedoista
GPS:n sijaintitietojen saamiseen kuluvaa aikaa voi lyhentää GPS-aputietojen avulla.
Jos Internet-yhteys on muodostettu käyttämällä Action Cam Movie Creator ohjelmistoa, GPS-aputiedot voidaan päivittää automaattisesti.
Jos päivämäärä- ja aika-asetusta ei ole asetettu, tai asetettua aikaa muutetaan
reilusti, GPS:n sijaintitietojen saamiseen kuluvaa aikaa ei voi lyhentää.
Jos GPS-aputietojen kelpoisuusaika on kulunut umpeen, aikaa, jonka GPS
tarvitsee sijaintitietojen hakemiseen, ei voi lyhentää.
Tukityökalun käyttäminen
Voit päivittää GPS-aputiedot myös asettamalla muistikortin tietokoneeseen. Avaa
Action Cam Movie Creator -ohjelmiston kameran asetusnäyttö, valitse Update GPS
Assist Data sekä tietokoneeseen asennettava muistikorttiasema ja päivitä sitten
GPS-aputiedot. Jos asetat tämän muistikortin kameraan, GPS-aputiedot tulevat
käyttöön kamerassa.
Huomautus
GPS-loki tallennetaan vain videoiden tallentamisen yhteydessä. Kun otat
valokuvia, vain sijaintitiedot tallennetaan.
Jos et tallenna sijaintitietoja, aseta GPS-lokin arvoksi [OFF].
Aseta lentokoneen nousun ja laskeutumisen ajaksi lentokonetilan arvoksi [ON].
Käytä GPS:ää paikallisten säännösten sekä tilanteen mukaisesti.
Sijaintitietojen tallentamiseen voi mennä aikaa kymmenistä sekunneista useisiin
minuutteihin, kun käytät GPS:ää ensimmäistä kertaa tai pitkän tauon jälkeen.
Kolmiomittaukseen kuluvaa aikaa voi lyhentää GPS-aputietojen avulla.
Varo peittämästä GPS-tunnistinta sormellasi GPS-satelliittien etsinnän tai
kolmiomittauksen aikana. Tämä heikentää GPS-tunnistimen herkkyyttä, ja
kolmiomittaus voi epäonnistua.
Sony ei kerää sijaintitietoja eikä reititystietoja.
Jos haluat näyttää sijaintitiedot ja reititystiedot kartalla tietokoneella, Sony välittää
nämä tiedot Google Inc:lle.
Vaikka kamerassa ei olekaan lokitiedostojen poistotoimintoa, voit poistaa ne
alustamalla tietovälineen.
Tallennettavien lokitiedostojen enimmäismäärä päivässä on 256. Kun
tallennettujen lokitiedostojen enimmäismäärä on saavutettu, voit jatkaa kuvien
ottamista, mutta lokitiedostoja ei voi tallentaa.
[44] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kameran asetukset
Lentokonetila
Kun olet lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa on rajoituksia, voit määrittää
kameran tilapäisesti poistamaan käytöstä kaikki toiminnot, jotka liittyvät langattomiin
sovelluksiin, kuten Wi-Fiin tai GPS:ään. Jos asetat lentokonetilan arvoksi [ON],
näyttöön tulee lentokonemerkki.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [PLANE] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
ON: Valitse tämä asetus, kun olet lentokoneessa (Wi-Fi/GPS-toiminto
poistetaan käytöstä).
OFF: Valitse tämä asetus normaalia käyttöä varten (Wi-Fi/GPS-toiminto on
käytössä).
BACK: Palaa [PLANE]-valikkoon.
[45] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kameran asetukset
Kiinnike
Rekisteröi asennuspaikka kameraan ennakkoon.
Jos aloitat kuvaamisen asennuspaikan rekisteröinnin jälkeen, kamera tunnistaa
kaikki kohokohdiksi merkityt kohtaukset, jolloin voit tehdä näyttävän
kohokohtavideon Highlight Movie Makerilla.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [MOUNT] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta
ja paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
BODY: Valitse tämä toiminto, kun kamera on kiinnitetty videota kuvaavaan
henkilöön.
Esimerkkejä kiinnikkeistä: pääkiinnike, rintakiinnike, reppukiinnike,
rannekiinnike ja yksijalan kiinnike
OTHER: Valitse tämä toiminto, kun kamera on kiinnitetty esimerkiksi lautaan tai
polkupyörään.
Esimerkkejä kiinnikkeistä: turvakehyksen kiinnike, ohjaustangon kiinnike,
lainelaudan kiinnike ja imukuppikiinnike
BACK: Palaa [MOUNT]-valikkoon.
[46] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kameran asetukset
Aikakoodi/nimitiedot
Tietoja aikakoodista
Aikakoodi on hyödyllinen edistyneessä kuvien muokkauksessa, jossa
tunnit/minuutit/sekunnit/kuvanumerot tallennetaan kuvatietoihin.
Tietoja nimitiedoista
Nimitiedot on toiminto, jolla voi tallentaa erilaisia tietoja (8-numeroisina
heksadesimaalilukuina), kuten päivämäärän, ajan tai kohtauksen numeron. Tämä
toiminto on hyödyllinen muokattaessa videoita, jotka on luotu käyttäen kahta tai
useampaa kameraa.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [TC/UB] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse [DISP], [TCSET] tai [UBSET] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Kun valintana on [DISP]
TC: Näyttää aikakoodin.
U-BIT: Näyttää nimitiedot.
OFF: Ei näytä aikakoodia tai nimitietoja.
Kun valintana on [TCSET]
PrSet: Asettaa aikakoodin.
Syötä neljä kaksinumeroista lukua ja paina sitten ENTER-painiketta.
Aikakoodin arvon voi valita seuraavalta väliltä.
Kun valintana on 30p tai 60p
00:00:00:00 - 23:59:59:29
Kun valintana on 25p tai 50p
00:00:00:00 - 23:59:59:24
Kun valintana on 24p, voit määrittää kuvien kaksi viimeistä aikakoodinumeroa neljän
kerrannaisina väliltä 0–23.
RESET: Alustaa aikakoodin.
Tuo kohde [SURE?] näyttöön painamalla ENTER-painiketta, kun näytössä lukee
[OK], ja paina sitten ENTER-painiketta uudelleen.
FORMT: Valitsee aikakoodin tallennusmenetelmän.
DF: Tallentaa aikakoodin drop frame -menetelmällä.
NDF: Tallentaa aikakoodin non-drop frame -menetelmällä.
Seuraavissa tilanteissa aikakoodi on kiinteästi [NDF].
Kun [VMODE]-asetuksena on 24p
Kun [V.SYS]-asetuksena on [PAL]
RUN: Määrittää, miten aikakoodit etenevät.
REC: Aikakoodit etenevät vain XAVC S -videoita tallennettaessa. Aikakoodiksi
tallennetaan edellisen tallennetun kuvan aikakoodia seuraava aikakoodi.
FREE: Aikakoodit etenevät järjestyksessä kameran käyttötavasta riippumatta.
MAKE: Asettaa tallennettavan aikakoodin.
PrSet: Juuri määritetty aikakoodi tallennetaan tallennusvälineeseen.
REGEN: Edellisen tallennuksen viimeinen aikakoodi luetaan tallennusvälineestä,
ja uudeksi aikakoodiksi tulee siitä järjestyksessä seuraava aikakoodi.
BACK: Palaa [TCSET]-valikkoon.
Kun valintana on [UBSET]
PrSet: Asettaa nimitiedot.
Syötä neljä kaksinumeroista lukua ja paina sitten ENTER-painiketta.
Nimitiedot voi valita seuraavalta väliltä.
00 00 00 00 - FF FF FF FF
RESET: Alustaa nimitiedot.
Tuo kohde [SURE?] näyttöön painamalla ENTER-painiketta, kun näytössä lukee
[OK], ja paina sitten ENTER-painiketta uudelleen.
T.REC: Asettaa nimitietojen tallennusajan.
OFF: Ei tallenna aikaa nimitietona.
ON: Tallentaa ajan nimitietona.
BACK: Palaa [UBSET]-valikkoon.
Huomautus
Kun [V.FMT]-asetuksena on [MP4], [TC/UB] ei ole käytettävissä.
[47] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kameran asetukset
IR-kauko-ohjain
Voit aloittaa/pysäyttää tallennuksen ja alustaa aikakoodin käyttämällä
infrapunakauko-ohjainta (RMT-845 (myydään erikseen)).
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [IR-RC] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
ON: Sallii kameran käytön infrapunakauko-ohjaimella.
OFF: Estää kameran käytön infrapunakauko-ohjaimella.
BACK: Palaa [IR-RC]-valikkoon.
Huomautus
Tämän toiminnon käyttöön tarvitaan erikseen myytävä infrapunakauko-ohjain
RMT-845.
Sen voi ostaa Sony-huollosta.
Voit käyttää erikseen myytävän RMT-845:n avulla vain seuraavia asetuksia. Muita
asetuksia ei voi käyttää.
Alusta aikakoodi.
Asetusta alustettaessa REC-merkkivalo palaa sinisenä.
Aloita/pysäytä tallennus.
[48] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kameran asetukset
HDMI-asetukset
Määritä HDMI-lähtösignaali.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [HDMI] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
RESOL: Määrittää HDMI-signaalin lähtötarkkuuden.
AUTO: Määrittää HDMI-signaalin tarkkuuden automaattisesti.
2160p (vain FDR-X1000V): Määrittää HDMI-signaalin tarkkuudeksi 2160p:n.
1080p: Määrittää HDMI-signaalin tarkkuudeksi 1080p:n.
1080i: Määrittää HDMI-signaalin tarkkuudeksi 1080i:n.
720p: Määrittää HDMI-signaalin tarkkuudeksi 720p:n.
BACK: Palaa [HDMI]-valikkoon.
24/60: Määrittää HDMI-lähtösignaalin kuvataajuuden.
60p: HDMI-lähtösignaali on 60p.
24p: HDMI-lähtösignaali on 24p.
BACK: Palaa [24/60]-valikkoon.
* Käytettävissä vain videokuvaustilassa (ei ole käytettävissä toiston aikana).
* Tämä asetus poistetaan käytöstä, kun VMODE-asetuksena on muu kuin 1080 24p.
* Tämä asetus poistetaan käytöstä, kun HDMI-tarkkuusasetuksena on muu kuin 1080.
TCOUT: Lähettää aikakoodin tai käyttäjätiedot HDMI-liitäntään liitettyyn
laitteeseen.
ON: Lähettää aikakoodin tai käyttäjätiedot.
OFF: Ei lähetä aikakoodia tai käyttäjätietoja.
BACK: Palaa [TCOUT]-valikkoon.
* Ei ole käytettävissä, kun [V.FMT]-asetuksena on [MP4].
R.CTL: Ohjaa HDMI-liitäntään liitetyn laitteen tallennusta.
ON: Ohjaa tallennusta laitteessa.
OFF: Ei ohjaa tallennusta laitteessa.
BACK: Palaa [R.CTL]-valikkoon.
* Ei ole käytettävissä, kun [V.FMT]-asetuksena on [MP4].
BACK: Palaa [HDMI]-valikkoon.
[49] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kameran asetukset
USB-virtalähde
Kun liität kameran tietokoneeseen tai USB-laitteeseen micro USB -kaapelilla
(vakiovaruste), kameran voi määrittää käyttämään liitettyä laitetta virtalähteenä.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [USBPw] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
ON: Syöttää virtaa liitetystä laitteesta micro USB -kaapelin kautta.
OFF: Ei syötä virtaa liitetystä laitteesta micro USB -kaapelin kautta.
BACK: Palaa [USBPw]-valikkoon.
Huomautus
Jos muutat USB-virtalähteen asetuksia, kun USB-kaapeli on liitettynä, irrota
kaapeli ja liitä se sitten uudelleen.
Virtaa ei voida syöttää kunnolla USB-laitteesta, jonka virransyöttökapasiteetti on
alle 1,5 A.
Jos kytket kameraan virran akun lataamisen aikana, lataus pysähtyy, ja virta
syötetään kameraan USB-liitännän kautta liitetystä laitteesta.
Voit ottaa ja toistaa kuvia käyttämällä USB-virtalähdettä, mutta akkua ei
kuitenkaan ladata samaan aikaa.
Virran saaminen pistorasiasta
Käytä USB-laturia AC-UD10 (myydään erikseen). Liitä kamera laturiin käyttämällä
micro USB -kaapelia (vakiovaruste).
[50] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kameran asetukset
Automaattinen virrankatkaisu
Voit muuttaa automaattisen virrankatkaisun asetusta.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [A.OFF] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
20sec: Katkaisee virran noin 20 sekunnin kuluttua.
60sec: Katkaisee virran noin 60 sekunnin kuluttua.
OFF: Ei katkaise virtaa automaattisesti.
BACK: Palaa [A.OFF]-valikkoon.
Huomautus
Automaattinen virrankatkaisu ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
tallennettaessa tietoja tallennusvälineeseen
kuvattaessa videoita tai kuvattaessa väliajoin otettavien kuvien tallennustilassa
videon toiston aikana
Wi-Fi-yhteyttä muodostettaessa, Wi-Fi-kauko-ohjaimen ollessa yhdistettynä, ladattaessa
kuvaa älypuhelimeen tai reaaliaikaisen suoratoiston aikana
HDMI-yhteyttä muodostettaessa
syötettäessä virtaa liitetystä USB-laitteesta
massamuistilaitetta liitettäessä
IR-kauko-ohjaimen asetuksen ollessa ON.
Seuraavissa tilanteissa ennen virran katkaisua kuluva aika pitenee, vaikka olisit
valinnut automaattisen virrankatkaisun asetukseksi [20sec] tai [60sec]:
säädettäessä [SETUP]-asetuksia
toistettaessa valokuvia
kun [Wi-Fi]-asetuksena on [ON] ja Wi-Fi-kuvake on näytössä.
[51] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kameran asetukset
Piippaus
Voit määrittää toimintojen merkkiäänten asetukseksi ON tai OFF.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [BEEP] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
ON: Kaikki toimintojen merkkiäänet ovat käytössä.
SILNT: Vain seuraavista toiminnoista toistetaan merkkiääni:
virran kytkeminen
tallennuksen aloittaminen
tallennuksen pysäyttäminen
sulkimen painaminen
käytöstä poistetun toiminnon valitseminen tai virheen tapahtuminen
Wi-Fi-yhteyden vahvistusäänimerkki.
OFF: Kaikki toimintojen merkkiäänet ovat poissa käytöstä.
BACK: Palaa [BEEP]-valikkoon.
[52] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kameran asetukset
Päivämäärän ja ajan sekä alueen asetus
Voit määrittää vuoden, kuukauden, päivän ja alueen.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [DATE] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse haluamasi päivämäärä, aika ja alue painamalla NEXT- tai PREVpainiketta ja vahvista sitten valinta painamalla ENTER-painiketta.
2015 (oletus): Asettaa vuoden.
01 (oletus): Asettaa kuukauden.
01 (oletus): Asettaa päivän.
00 (oletus): Asettaa tunnit.
00 (oletus): Asettaa minuutit.
GMT+0 (oletus): Asettaa alueen, jolla käytät kameraa. (Alueet määritetään
aikaerona Greenwich Mean Time (GMT) -aikavyöhykkeestä.)
Alueen asettaminen
Vieraillessasi jossain maassa voit asettaa kellon paikalliseen aikaan valitsemalla
alueen.
Alueet määritetään aikaerona Greenwich Mean Time (GMT) -aikavyöhykkeestä.
Katso myös ”Maailman pääkaupunkien aikaerot”.
Huomautus
Voit asettaa ajaksi keskiyön valitsemalla 00:00 tai keskipäivän valitsemalla 12:00.
Kun määrität GPS-lokin asetukseksi [ON], kamera säätää päivämäärän,
kellonajan ja alueen asetukset automaattisesti kuvaustilassa.
[53] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kesäajan asetus
Kameran asetukset
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [DST] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
ON: Asettaa kesäajan.
OFF: Ei aseta kesäaikaa.
BACK: Palaa [DST]-valikkoon.
[54] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kameran asetukset
Kieliasetus
Voit asettaa näytön kielen.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [LANG] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
EN: Asettaa kieleksi englannin.
FR: Asettaa kieleksi ranskan.
BP: Asettaa kieleksi Brasilian portugalin.
TR: Asettaa kieleksi turkin.
BACK: Palaa [LANG]-valikkoon.
[55] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kameran asetukset
Vaihto NTSC/PAL
Voit valita Vaihto NTSC/PAL-asetuksen kameran käyttömaan tai -alueen TVjärjestelmän mukaan.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [V.SYS] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
NTSC: Valitse tämä asetus, kun TV-järjestelmä on NTSC.
PAL: Valitse tämä asetus, kun TV-järjestelmä on PAL.
BACK: Palaa [V.SYS]-valikkoon.
3. Paina NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta, kun
näytössä lukee [OK].
Voit peruuttaa NTSC/PAL-asetuksen painamalla NEXT- tai PREV-painiketta,
kun näytössä lukee [OK], valitsemalla [CANCL] ja painamalla sitten ENTERpainiketta.
Huomautus
Kun muutat NTSC/PAL-asetusta, kamera käynnistyy uudelleen automaattisesti.
[56] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kameran asetukset
Versio
Näyttää kameran ohjelmistoversion.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [VER.] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
[57] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kameran asetukset
Alustus
Alustuksessa poistetaan kaikki muistikortilla olevat kuvat ja palautetaan muistikortti
sen alkuperäiseen tilaan.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [FORMT] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta
ja paina sitten ENTER-painiketta.
2. Tuo kohde [SURE?] näyttöön painamalla ENTER-painiketta, kun näytössä lukee
[OK], ja paina sitten ENTER-painiketta uudelleen.
Alustus alkaa, ja sen päätyttyä näyttöön tulee [DONE].
Voit peruuttaa alustuksen painamalla NEXT- tai PREV-painiketta, kun näytössä
lukee [SURE?] tai [OK], valitsemalla [CANCL] ja painamalla sitten ENTERpainiketta.
Huomautus
Tallenna tärkeät kuvat ennen alustusta.
Älä tee mitään seuraavista toiminnoista alustuksen aikana:
painikkeen painaminen
muistikortin poistaminen
kaapelin kytkeminen tai irrottaminen
akun laittaminen paikalleen tai poistaminen.
[58] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kameran asetukset
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa asetukset oletusasetuksiksi.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [RESET] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2. Tuo kohde [SURE?] näyttöön painamalla ENTER-painiketta, kun näytössä lukee
[OK], ja paina sitten ENTER-painiketta uudelleen.
Kamera käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun asetukset on palautettu.
Voit peruuttaa asetusten palauttamisen painamalla NEXT- tai PREVpainiketta, kun näytössä lukee [SURE?] tai [OK], valitsemalla [CANCL] ja
painamalla sitten ENTER-painiketta.
[59] Käyttöohjeet
Katselu
Kuvien katselu TV:stä
Kuvien katselu TV:stä
Kytke kamera micro HDMI -kaapelilla (myydään erikseen) televisioon, jossa on
HDMI-liitäntä. Lue myös TV:n käyttöohjeet.
1. Katkaise virta sekä kamerasta että televisiosta.
2. Avaa liitinkansi ja kytke kamera televisioon micro HDMI -kaapelilla (myydään
erikseen).
3. Kytke televisioon virta ja aseta television tuloksi [HDMI input].
4. Kytke kameraan virta painamalla sen NEXT- tai PREV-painiketta.
5. Paina NEXT- tai PREV-painiketta, kunnes näyttöön tulee [PLAY], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
6. Paina NEXT- tai PREV-painiketta, kunnes näyttöön tulee näytettävä kuva, ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Valitse seuraavat asetukset.
[MP4]: MP4-videot
[PHOTO]: Valokuvat
[4K30p]: XAVC S -video (vain FDR-X1000V)
Näytössä näkyy [4K30p], kun valittuna on NTSC, ja näytössä näkyy [4K25p], kun
valittuna on PAL.
[4K24p]: XAVC S -video (vain FDR-X1000V)
[4K24p] näkyy vain silloin, kun valittuna on NTSC.
[HD]: XAVC S -video
Jos haluat toistaa videon, valitse kohde ja aloita toisto painamalla ENTERpainiketta.
7. Paina ENTER-painiketta.
Lopeta toisto.
Toistettavan sisällön hallinta
Edellisen/seuraavan kuvan katseleminen: Paina PREV/NEXT-painiketta.
Pikakelaus taakse-/eteenpäin (vain videot): Pidä PREV/NEXT-painiketta
painettuna.
Tauko (vain videot): Paina PREV- ja NEXT-painikkeita yhtä aikaa.
Pitämällä PREV- tai NEXT-painiketta painettuna tauon aikana voit toteuttaa hitaan
kelauksen taakse- tai eteenpäin.
Äänenvoimakkuuden säätäminen (vain videot): Pidä PREV- ja NEXT-painikkeita
painettuina yhtä aikaa.
Kuvaesityksen aloittaminen (vain valokuvat): Paina PREV- ja NEXT-painikkeita
yhtä aikaa.
Toiston lopettaminen: Paina ENTER-painiketta.
Huomautuksia toistosta muilla laitteilla
Tällä kameralla tallennettujen videoiden toistaminen normaalisti ei välttämättä
onnistu muilla laitteilla kuin tällä kameralla. Myöskään muilla laitteilla tallennettujen
videoiden toistaminen oikein ei välttämättä onnistu tällä kameralla.
[60] Käyttöohjeet
Katselu
Kuvien poistaminen
Poistaminen
Muistikortilla olevat tarpeettomat kuvat voidaan poistaa älypuhelimella, johon on
asennettu PlayMemories Mobile -sovellus, tai Live-View-kauko-ohjaimella.
Lisätietoja PlayMemories Mobile -sovelluksen tai Live-View-kauko-ohjaimen käytöstä
on sivustossa olevissa käyttöohjeissa.
Huomautus
Jos haluat poistaa kaikki muistikortilla olevat kuvat, alusta muistikortti kamerassa.
[61] Käyttöohjeet
Videon luominen
Highlight Movie Maker
Kohokohtavideon luominen
Tämä kamera tunnistaa tällä kameralla kuvattujen videoiden tunnusomaiset
kohtaukset ja luo niistä automaattisesti videon (kohokohtavideon).
Voit kopioida kohokohtavideot älypuhelimella. Älypuhelimella voit aloittaa
kohokohtavideon luonnin ja määrittää siihen liittyvät asetukset.
1. Avaa älypuhelimessa oleva PlayMemories Mobile -sovellus ja muodosta Wi-Fi-
toiminnolla yhteys tähän kameraan.
Lisätietoja tämän kameran yhdistämisestä älypuhelimeen on kohdassa
”Yhdistäminen älypuhelimeen”.
2. Valitse PlayMemories Mobile -sovelluksen Settings-kohdan In-Camera
Application Setting -asetukseksi Highlight Movie Maker.
3. Valitse kohokohtavideossa käytettävä sisältömuoto painamalla
-kuvaketta.
4. Valitse kohokohtavideoon lisättävä video päivämäärä- tai sisältöluettelosta ja
paina sitten Next-painiketta.
Kohokohtavideon luonti alkaa.
MP4- ja XAVC S -sisältöjä ei voi valita samaan aikaan.
Voit valita enintään 100 videota päivämäärän tai tiedoston mukaan.
Jos katkaiset kameran ja älypuhelimen välisen yhteyden kohokohtavideota
luotaessa, kamera jatkaa videon luontia.
Viimeistele kohokohtavideon luonti painamalla kameran REC-painiketta.
Vihje
Voit muuttaa videon pituutta, taustamusiikkia ja äänen miksausta Settingsvalikossa.
5. Kun olet luonut kohokohtavideon, voit kopioida sen älypuhelimeen.
Vihje
Voit toistaa kopioidun kohokohtavideon käyttämällä älypuhelimessa olevaa
videoiden toistosovellusta.
Huomautus
Päivitä PlayMemories Mobile -sovellus uusimpaan laiteohjelmistoversioon
ennakkoon.
Luodun kohokohtavideon muoto on MP4.
Seuraavat sisällöt eivät ole yhteensopivia kohokohtavideon kanssa:
VGA
XAVC S 4K
XAVC S HD 24p
nopea tallennus.
Sovelluksen toimintaperiaatteet ja näytöt saattavat myöhemmin muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.
Lisätietoja PlayMemories Mobile -sovelluksesta on seuraavassa sivustossa.
(http://www.sony.net/pmm/)
[62] Käyttöohjeet
Videon luominen
Highlight Movie Maker
Taustamusiikin tuominen
Kamerassa on oletusarvoisesti kahdeksan kappaletta, joita voi käyttää
taustamusiikkina kohokohtavideoita toistettaessa.
Kun yhdistät kameran Action Cam Movie Creator -sovelluksella tietokoneeseen, voit
korvata kamerassa olevan taustamusiikin tietokoneessa olevalla musiikilla.
Asenna
Action Cam Movie Creator -sovellus tietokoneeseen ennakkoon.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [BGM.] - [DL] painamalla NEXT- tai PREVpainiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Näyttöön tulee [USB].
2. Liitä kamera toimitukseen kuuluvalla micro USB -kaapelilla tietokoneeseen.
Action Cam Movie CreatorTM -sovelluksen Music Transfer -toiminto käynnistyy
automaattisesti.
3. Tuo taustamusiikki Action Cam Movie Creator -sovelluksen Music Transfer toiminnolla.
Taustamusiikin esikuunteleminen
Lisätietoja tähän kameraan valmiiksi asennetun taustamusiikin esikuuntelusta on
seuraavassa sivustossa.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mt_bgm/index.html
Kaiken taustamusiikin poistaminen
Valitse [SETUP] - [CONFG] - [BGM] - [FORMT] - [OK] - [SURE?] ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Alustuksen päätyttyä näyttöön tulee [DONE].
Vihje
Jos kameraa ja Action Cam Movie Creator -sovellusta ei voi yhdistää, alusta
taustamusiikki valitsemalla [BGM]-kohdasta [FORMT].
Huomautus
Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
[63] Käyttöohjeet
Videon luominen
Highlight Movie Maker
Kiinnike
Rekisteröi asennuspaikka kameraan ennakkoon.
Jos aloitat kuvaamisen asennuspaikan rekisteröinnin jälkeen, kamera tunnistaa
kaikki kohokohdiksi merkityt kohtaukset, jolloin voit tehdä näyttävän
kohokohtavideon Highlight Movie Makerilla.
1. Valitse [SETUP] - [CONFG] - [MOUNT] painamalla NEXT- tai PREV-painiketta
ja paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse seuraava asetus painamalla NEXT- tai PREV-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
BODY: Valitse tämä toiminto, kun kamera on kiinnitetty videota kuvaavaan
henkilöön.
Esimerkkejä kiinnikkeistä: pääkiinnike, rintakiinnike, reppukiinnike,
rannekiinnike ja yksijalan kiinnike
OTHER: Valitse tämä toiminto, kun kamera on kiinnitetty esimerkiksi lautaan tai
polkupyörään.
Esimerkkejä kiinnikkeistä: turvakehyksen kiinnike, ohjaustangon kiinnike,
lainelaudan kiinnike ja imukuppikiinnike
BACK: Palaa [MOUNT]-valikkoon.
[64] Käyttöohjeet
Videon reaaliaikainen suoratoisto videoiden
suoratoistosivustoon
Reaaliaikainen suoratoisto kameralla (Videoiden reaaliaikainen
suoratoisto)
Reaaliaikainen suoratoisto
Voit toimittaa videot reaaliajassa videoiden jakamiseen tarkoitetuissa sivustoissa,
kuten USTREAMissa, käyttämällä Wi-Fi-reititintä tai älypuhelinta, josta voi
muodostaa jaetun yhteyden kameraan. Voit myös lähettää viestejä
yhteisöpalveluihin, joihin olet rekisteröitynyt, ja ilmoittaa, että olet aloittanut videon
reaaliaikaisen suoratoiston*.
*Edellyttää rekisteröintiä videoiden suoratoistosivustoon tai yhteisöpalveluun.
1.
2.
3.
4.
Wi-Fi
3G/LTE
Jaettu yhteystila
USTREAM
5. Katseluohjelmat
6. Katsojien kommentit
Reaaliaikaista suoratoistoa varten on määritettävä seuraavat asetukset.
Määritä kameran reaaliaikaisen suoratoiston asetuksissa seuraavat jakeluasetukset:
käyttäjän USTREAM-rekisteröinti
älypuhelin (joka tukee yhteyden jakamista) tai Wi-Fi-verkkoympäristö.
*Lisätietoja
älypuhelimen jaetun yhteyden asetuksista tai Wi-Fi-verkkoasetuksista saat älypuhelimen
tai verkkopalvelun käyttöohjeista. Tarkempia tietoja verkkoympäristöstä saat ottamalla yhteyttä
verkko-operaattoriin.
Reaaliaikaisen suoratoistotoiminnon käytettävyys riippuu kolmannen osapuolen Internetpalveluntarjoajan palveluista ja käyttöehdoista omalla alueellasi. Toiminto ei ehkä ole käytettävissä
oman alueesi laajakaistayhteyden ja Internet-palvelun rajoituksista johtuen.
[65] Käyttöohjeet
Videon reaaliaikainen suoratoisto videoiden
suoratoistosivustoon
Reaaliaikainen suoratoisto kameralla (Videoiden reaaliaikainen
suoratoisto)
Reaaliaikaisen suoratoiston valmisteleminen
1. Ennen reaaliaikaisen suoratoiston aloittamista sinun on hankittava
suoratoistosivuston tili ja asennettava Action Cam Movie Creator tietokonesovellus.
Lataa Action Cam Movie Creator -sovellus seuraavasta sivustosta.
http://www.sony.net/acmc/
2. Liitä kamera toimitukseen kuuluvalla micro USB -kaapelilla tietokoneeseen.
3. Määritä verkkoasetukset, rekisteröi tili videoiden jakelusivustossa ja määritä
yhteisöpalvelun asetukset Action Cam Movie Creator -sovelluksen kameran
asetukset sisältävällä Camera Settings for Live Streaming -toiminnolla.
Voit määrittää Camera Settings for Live Streaming -toiminnon asetukset.
Lisätietoja Action Cam Movie Creator -sovelluksen käytöstä on seuraavassa
sivustossa.
http://www.sony.net/guide/nst/
Kameran asetukset reaaliaikaista suoratoistoa varten
Verkkoasetukset
Voit määrittää sen Wi-Fi-verkon asetukset, johon kamera yhdistetään.
Verkon SSID-tunnus, salasana, suojaustila
Suoratoistoasetukset
Voit määrittää videoiden suoratoistomenetelmän ja tiedot.
Suoratoistosivusto, kanava, kuvanlaatu ja suoratoistosivuston tallennusasetukset
Suoratoistettavan videon nimi ja kuvaus
Yhteisöpalveluiden asetukset
Määrittämällä tämän asetuksen voit lähettää kommentin sosiaalisiin
verkkopalveluihin videon suoratoistoa aloitettaessa.
Verkkopalveluiden yhteysasetukset
Lähettämäsi kommentit
Tietoja USTREAM-sivustosta
USTREAM on videoiden jakamissivusto, jonka kautta voit suoratoistaa ja katsella
videoita kameran reaaliaikaisella suoratoistotoiminnolla. Lisätietoja USTREAMpalvelusta on seuraavassa sivustossa:
http://www.ustream.tv/
Huomautus
Henkilökohtaiset tiedot (yhteisöpalveluun kirjautumiseen tarvittavat tiedot)
määritetään kamerassa.
Jos hävität kameran tai annat sen jollekin muulle, poista asetukset valitsemalla
[SETUP] - [CONFG] - [RESET].
[66] Käyttöohjeet
Videon reaaliaikainen suoratoisto videoiden
suoratoistosivustoon
Reaaliaikainen suoratoisto kameralla (Videoiden reaaliaikainen
suoratoisto)
Reaaliaikaisen suoratoiston suorittaminen
Voit aloittaa reaaliaikaisen suoratoiston, kun valmistelu on suoritettu. Kun käytät
reaaliaikaista suoratoistoa ensimmäisen kerran, suosittelemme, että harjoittelet
suoratoistoa valmistellussa ympäristössä sen jälkeen, kun olet ottanut kameran
tietokoneen kanssa käyttöön.
1. Paina NEXT- tai PREV-painiketta, kunnes näyttöön tulee [LIVE].
2. Aloita suoratoisto painamalla REC-painiketta.
Kameran päällä oleva REC-merkkivalo alkaa palaa sinisenä.
Näyttö reaaliaikaisen suoratoiston aikana
PREP: Valmistellaan yhteyden muodostamista suoratoistosivustoon
ONAIR: Suoratoisto aloitetaan
00020: Näyttää katsojien määrän
Huomautus
Kamerassa aloitetun reaaliaikaisen suoratoiston ja videoiden
suoratoistosivustossa tapahtuvan videon suoratoiston välillä voi olla 10–20
sekunnin viive.
Voit tallentaa reaaliaikaisesti jaettavia videoita kameran muistikorttiin. Jos
muistikortti on jo asetettu, videot tallennetaan samanaikaisesti jakamisen kanssa*.
Kun muistikortti tulee täyteen, videon tallentaminen päättyy, mutta jakaminen
jatkuu. Ilman muistikorttia vain videon jakaminen on mahdollista.
* Samanaikaisesti tallennetut videot käsitellään MP4/HQ-tilassa.
REC-merkkivalo reaaliaikaisen suoratoiston aikana
Jos valitset reaaliaikaisen suoratoistotilan, voit tarkistaa reaaliaikaisen suoratoiston
tilan kameran REC-merkkivalon avulla.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
1: REC/LIVE-merkkivalo
OFF: ennen jakamista
Palaa sinisenä: jakaminen käynnissä
Vilkkuu hitaasti sinisenä (noin kerran sekunnissa): jakaminen käynnissä
(Yleisöä paikalla)
Vilkkuu nopeasti punaisena (noin kolme kertaa sekunnissa): virhe
jakamisessa
Reaaliaikaisen jakamisen lopettaminen
Paina REC-painiketta uudelleen.
[67] Käyttöohjeet
Videon reaaliaikainen suoratoisto videoiden
suoratoistosivustoon
Reaaliaikainen suoratoisto kameralla (Videoiden reaaliaikainen
suoratoisto)
Rajoitukset
Ilmoitus reaaliaikaisen suoratoiston käyttöön liittyvistä rajoituksista.
USTREAM-palvelun rajoitukset
Videon reaaliaikaisessa suoratoistossa USTREAM-palvelussa on joitakin
rajoituksia. Lisätietoja on USTREAM-palvelun sivustossa.
GPS- ja Wi-Fi-toimintojen rajoitukset reaaliaikaisen suoratoiston aikana
GPS-toiminto poistetaan automaattisesti käytöstä reaaliaikaisen suoratoiston
aikana.
Kuvia ei myöskään voi seurata älypuhelimella tai Live-View-kauko-ohjaimella
reaaliaikaisen suoratoiston aikana.
Verkkoyhteys
Käytä videoiden reaaliaikaiseen suoratoistoon yhteyden jakamista tukevaa
älypuhelinta tai Wi-Fi-reititintä. Asianmukaista toimintaa kaikkien älypuhelimien tai
Wi-Fi-reitittimien kanssa ei kuitenkaan taata. Julkisia langattomia lähiverkkoja ei
voi käyttää reaaliaikaisen suoratoistoyhteyden muodostamiseen.
Samanaikainen reaaliaikainen suoratoisto useisiin kameroihin
Videoiden reaaliaikainen suoratoisto saman tilin kautta samanaikaisesti useilla
kameroilla ei ole mahdollista. Yhteys on muodostettava toisen tilin kautta.
Langattoman tiedonsiirron olosuhteiden seuraukset
Kun yhteys muodostetaan älypuhelimen yhteyden jakotoiminnolla tai Wi-Fireitittimen kautta, kuvien ja äänten siirto voi keskeytyä tai tiedonsiirtoyhteys voi
katketa langattoman tiedonsiirron olosuhteista johtuen.
Reaaliaikaisen suoratoiston yhteys
Videoiden reaaliaikaiselle suoratoistolle on asetettu älypuhelimen tai Wi-Fireitittimen liittymätilaukseen perustuva tiedonsiirron aikarajoitus. Varmista se
etukäteen.
Jatkuva suoratoistoaika
Jatkuva reaaliaikainen suoratoisto on rajoitettu tällä kameralla noin 13 tuntiin.
Verkkoyhteyksien rajoitukset
Joissakin maissa ei voi muodostaa yhteyttä reaaliaikaisiin suoratoistosivustoihin.
Käytä tätä toimintoa kyseisen maan lakien mukaisesti.
[68] Käyttöohjeet
Kameran käyttäminen yhdistettynä muihin laitteisiin Wi-Fi-yhteyden
kautta
Yhdistäminen älypuhelimeen
Älypuhelinyhteyden valmistelu
Sovelluksen asentaminen älypuhelimeen
Asenna PlayMemories Mobile™ -sovellus älypuhelimeen. Päivitä PlayMemories
Mobile uusimpaan versioon, jos se on jo asennettuna älypuhelimeen.
Uusimmat tiedot PlayMemories Mobile -sovelluksen toiminnoista ovat seuraavassa
verkkosivustossa.
http://www.sony.net/pmm/
Hae PlayMemories Mobile -sovellus Google Play -palvelusta ja asenna se.
Yhden kosketuksen toimintoja (NFC) käytettäessä tarvitaan Android-versio 4.0 tai
uudempi.
Hae PlayMemories Mobile -sovellus App Store -palvelusta ja asenna se.
iOS-käyttöjärjestelmää käytettäessä yhden kosketuksen toiminnot (NFC) eivät ole
käytettävissä.
Jos salasana on kadonnut
1. Liitä kamera tietokoneeseen mukana toimitetulla micro USB -kaapelilla.
2. Kytke kameraan virta.
3. Valitse tietokoneesta [Computer] - [PMHOME] -] - [WIFI_INF.TXT] ja tarkista
käyttäjätunnus ja salasana.
Huomautus
Google Play -palvelua ei ehkä tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Hae tällöin
PlayMemories Mobile -sovellus Internetistä ja asenna se.
Yhden kosketuksen toimintoja (NFC) käytettäessä tarvitaan NFC:tä tukeva
älypuhelin.
Tässä käyttöoppaassa kuvatun Wi-Fi-toiminnon toimivuutta kaikissa
älypuhelimissa ja tablet-laitteissa ei taata.
[69] Käyttöohjeet
Kameran käyttäminen yhdistettynä muihin laitteisiin Wi-Fi-yhteyden
kautta
Yhdistäminen älypuhelimeen
Esimerkki älypuhelimen näytöstä
: Wi-Fi-kauko-ohjaustoiminnon ominaisuudet
Näkökentän tarkistaminen ennen tallennusta ja sen aikana
Kuvien seuranta tallennuksen aikana
: Asetukset
: Kuvaustilan asetukset
[Video]
[Valokuva]
[Väliajoin otettavien kuvien tallennus]
[Jatkuva tallennus]
: Aloita/pysäytä tallennus
Huomautus
Kun lentokonetilaksi on asetettu [ON], Wi-Fi-toiminto ei ole käytettävissä.
Paikalliset sähköiset häiriöt ja älypuhelimen ominaisuudet voivat aiheuttaa sen,
että reaaliaikainen kuva ei ole sujuvaa.
[70] Käyttöohjeet
Kameran käyttäminen yhdistettynä muihin laitteisiin Wi-Fi-yhteyden
kautta
Yhdistäminen älypuhelimeen
Yhdistäminen NFC:tä tukevaan Android-älypuhelimeen
yhden kosketuksen toiminnoilla
Suorita älypuhelinyhteyden valmistelutoimet ennen yhteyden muodostamista.
1. Valitse kamerassa [SETUP] - [CONFG] - [Wi-Fi] - [ON].
2. Varmista, että kamera on kuvaustilassa.
LOOP: Jatkuva tallennustila
MOVIE: Videokuvaustila
PHOTO: Valokuvatila
INTVL: Väliajoin otettavien kuvien tallennustila
3. Valitse älypuhelimessa [Settings], valitse sitten [More…] ja tarkista, että [NFC]
on käytössä.
4. Kosketa älypuhelimella kameraa.
Peruuta älypuhelimen lepotila ja näytön lukitus etukäteen.
Jatka koskettamista liikkumatta, kunnes PlayMemories Mobile -sovellus
käynnistyy (1–2 sekuntia).
Aseta älypuhelimen (N-merkki) ja kameran (N-merkki) koskettamaan
toisiaan. Jos älypuhelimessa ei ole N-merkkiä, selvitä kosketuskohta
älypuhelimen käyttöohjeista.
Jos kameraa ja älypuhelinta ei voi yhdistää NFC-toiminnolla, katso
”Yhdistäminen älypuhelimeen ilman NFC:tä” ja yhdistä ne.
Tietoja NFC:stä
NFC on lyhyen kantaman langaton tiedonsiirtotekniikka, jolla välitetään tietoja
erilaisten laitteiden, kuten matkapuhelimien ja IC-merkintöjen, välillä. Tietoyhteys
muodostetaan helposti koskettamalla laitteilla toisiaan tiettyyn kohtaan.
NFC (Near Field Communication) on lyhyen kantaman langattoman
tiedonsiirtotekniikan kansainvälinen standardi.
Huomautus
Kun lentokonetilaksi on asetettu [ON], Wi-Fi-toiminto ei ole käytettävissä.
Älypuhelinta ei voi yhdistää samanaikaisesti useampaan kameraan.
Paikalliset sähköiset häiriöt ja älypuhelimen ominaisuudet voivat aiheuttaa sen,
että reaaliaikainen kuva ei ole sujuvaa.
[71] Käyttöohjeet
Kameran käyttäminen yhdistettynä muihin laitteisiin Wi-Fi-yhteyden
kautta
Yhdistäminen älypuhelimeen
Yhdistäminen älypuhelimeen ilman NFC:tä
Suorita älypuhelinyhteyden valmistelutoimet ennen yhteyden muodostamista.
1. Valitse kamerassa [SETUP] - [CONFG] - [Wi-Fi] - [ON].
2. Varmista, että kamera on kuvaustilassa.
LOOP: Jatkuva tallennustila
MOVIE: Videokuvaustila
PHOTO: Valokuvatila
INTVL: Väliajoin otettavien kuvien tallennustila
3. Yhdistä älypuhelin.
Android
1. Käynnistä PlayMemories Mobile -sovellus älypuhelimessa.
2. Valitse SSID-tunnus, joka on painettu aloitusoppaassa olevaan tarraan.
3. Syötä samassa tarrassa annettu salasana (vain ensimmäisellä kerralla).
iPhone/iPad
1. Avaa älypuhelimen [Settings]-valikko ja valitse [Wi-Fi]. Valitse SSID-tunnus,
joka on painettu aloitusoppaassa olevaan tarraan.
2. Syötä samassa tarrassa annettu salasana (vain ensimmäisellä kerralla).
3. Varmista, että kameran SSID näkyy älypuhelimessa.
4. Palaa aloitusnäyttöön ja käynnistä PlayMemories Mobile.
Huomautus
Kun lentokonetilaksi on asetettu [ON], Wi-Fi-toiminto ei ole käytettävissä.
Älypuhelinta ei voi yhdistää samanaikaisesti useampaan kameraan.
Paikalliset sähköiset häiriöt ja älypuhelimen ominaisuudet voivat aiheuttaa sen,
että reaaliaikainen kuva ei ole sujuvaa.
[72] Käyttöohjeet
Kameran käyttäminen yhdistettynä muihin laitteisiin Wi-Fi-yhteyden
kautta
Yhdistäminen Live-View-kauko-ohjaimeen
Yhden kameran yhdistäminen Live-View-kauko-ohjaimeen
(Yksi yhteys)
1. Kytke virta Live-View-kauko-ohjaimeen.
Lisätietoja on Live-View-kauko-ohjaimen (RM-LVR2) käyttöoppaan ”Laitteen
yhdistäminen yhteen kameraan Wi-Fi-toiminnolla” -kohdassa.
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/
2. Määritä kameran yhteystapa.
Valitse [SETUP] - [CONFG] - [Wi-Fi] - [ON] painamalla NEXT- tai PREVpainiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
3. Valitse SSID-tunnus, joka on painettu aloitusoppaassa olevaan tarraan.
4. Kun kamera antaa äänimerkin ja sen näytössä näkyy [ACPT?], paina kameran
ENTER-painiketta.
Huomautus
Kun [BEEP]-asetuksena on [OFF], yhteyden muodostamisen merkkiääntä ei
kuulu.
[73] Käyttöohjeet
Kameran käyttäminen yhdistettynä muihin laitteisiin Wi-Fi-yhteyden
kautta
Yhdistäminen Live-View-kauko-ohjaimeen
Useiden kameroiden yhdistäminen Live-View-kaukoohjaimeen (Moniyhteys)
1. Kytke virta Live-View-kauko-ohjaimeen.
Lisätietoja on Live-View-kauko-ohjaimen (RM-LVR2) käyttöoppaan ”Laitteen
yhdistäminen useisiin kameroihin Wi-Fi-toiminnolla” -kohdassa.
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/
2. Määritä kameran asetukset.
Kun yhdistät kameran Live-View-kauko-ohjaimeen ensimmäisen kerran
Valitse [SETUP] - [CONFG] - [Wi-Fi] - [MULTI] - [NEW] painamalla NEXT- tai
PREV-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Kun kamera antaa äänimerkin ja sen näytössä näkyy [AWAIT], rekisteröi
kamera Live-View-kauko-ohjaimella.
Näyttöön tulee [DONE], kun yhteys on muodostettu.
Kun yhdistät kameran Live-View-kauko-ohjaimeen toisesta kerrasta lähtien
Valitse [SETUP] - [CONFG] - [Wi-Fi] - [MULTI] -[CRRNT] painamalla NEXTtai PREV-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
3. Jos haluat yhdistää vielä useita kameroita, aloita uudelleen vaiheesta 2.
Huomautus
Kun [BEEP]-asetuksena on [OFF], yhteyden muodostamisen merkkiääntä ei
kuulu.
[74] Käyttöohjeet
Kameran käyttäminen yhdistettynä muihin laitteisiin Wi-Fi-yhteyden
kautta
Yhdistäminen Handycamiin
Yhden kameran yhdistäminen Handycamiin (Yksi yhteys)
Voit käyttää tätä kameraa usean kameran ohjaustoimintoa tukevalla Handycamilla.
1. Kytke Handycamiin virta.
Lisätietoja on Handycamin käyttöoppaan ”Laitteen yhdistäminen yhteen
kameraan usean kameran ohjaustoiminnolla (Yksi yhteys)” -kohdassa.
Esimerkki: FDR-AX30:n/AXP35:n käyttöopas
http://rd1.sony.net/help/cam/1510/h_zz/
2. Määritä kameran yhteystapa.
Valitse [SETUP] - [CONFG] - [Wi-Fi] - [ON] painamalla NEXT- tai PREVpainiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
3. Valitse SSID-tunnus, joka on painettu aloitusoppaassa olevaan tarraan.
4. Kun kamera antaa äänimerkin ja sen näytössä näkyy [ACPT?], paina kameran
ENTER-painiketta.
Huomautus
Kun [BEEP]-asetuksena on [OFF], yhteyden muodostamisen merkkiääntä ei
kuulu.
[75] Käyttöohjeet
Kameran käyttäminen yhdistettynä muihin laitteisiin Wi-Fi-yhteyden
kautta
Yhdistäminen Handycamiin
Useiden kameroiden yhdistäminen Handycamiin
(Moniyhteys)
Voit käyttää tätä kameraa usean kameran ohjaustoimintoa tukevalla Handycamilla.
1. Kytke Handycamiin virta.
Lisätietoja on Handycamin käyttöoppaan ”Laitteen yhdistäminen useampaan
kuin yhteen kameraan usean kameran ohjaustoiminnolla (Moniyhteys)” kohdassa.
Esimerkki: FDR-AX30:n/AXP35:n käyttöopas
http://rd1.sony.net/help/cam/1510/h_zz/
2. Määritä kameran yhteystapa.
Kun yhdistät kameran Handycamiin ensimmäisen kerran
Valitse [SETUP] - [CONFG] - [Wi-Fi] - [MULTI] - [NEW] painamalla NEXT- tai
PREV-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Kun kamera antaa äänimerkin ja sen näytössä näkyy [AWAIT], rekisteröi
kamera Handycamilla.
Näyttöön tulee [DONE], kun yhteys on muodostettu.
Kun yhdistät kameran Handycamiin toisesta kerrasta lähtien
Valitse [SETUP] - [CONFG] - [Wi-Fi] - [MULTI] -[CRRNT] painamalla NEXTtai PREV-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
3. Jos haluat yhdistää vielä useita kameroita, aloita uudelleen vaiheesta 2.
Huomautus
Kun [BEEP]-asetuksena on [OFF], yhteyden muodostamisen merkkiääntä ei
kuulu.
[76] Käyttöohjeet
Tietokoneeseen tuotujen kuvien muokkaaminen
Creator -ohjelmiston käyttäminen
Action Cam Movie
Action Cam Movie Creator -ohjelmiston hyödyllisiä
toimintoja
Action Cam Movie CreatorTM -ohjelmiston avulla voit tuoda videoita tietokoneeseen
ja käyttää niitä monella eri tavalla.
Voit asentaa ohjelmiston seuraavasta URL-osoitteesta:
http://www.sony.net/acmc/
Laitteeseen asennetaan videoiden muokkaamiseen tarkoitettu Action Cam Movie
Creator sekä videoiden ja valokuvien hallintaan tarkoitettu PlayMemories Home.
Action Cam Movie Creator -ohjelmiston hyödyllisiä toimintoja
Videoiden muokkaaminen sekä niiden katsominen seurantatietojen ja
liikenopeuden kanssa
PlayMemories Home -ohjelmiston hyödyllisiä toimintoja
Videoiden ja valokuvien tuonti ja toisto
Huomautus
Kun tuot videoita tietokoneeseen, käytä PlayMemories Home -ohjelmistoa. Jos
käytät tuontiin jotakin muuta menetelmää, GPS-tiedot voidaan menettää.
Liitä kamera tietokoneeseen micro USB -kaapelilla (vakiovaruste).
[77] Käyttöohjeet
Tietokoneeseen tuotujen kuvien muokkaaminen
Creator -ohjelmiston käyttäminen
Action Cam Movie
Action Cam Movie Creator -ohjelmiston asentaminen
tietokoneeseen
Asenna Action Cam Movie Creator™ -ohjelmisto tietokoneeseen. Tee seuraavat
vaiheet.
1. Kytke tietokoneeseen virta.
Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
Sulje kaikki tietokoneessa suoritettavana olevat sovellukset ennen
ohjelmiston asentamista.
2. Siirry tietokoneen Internet-selaimella seuraavaan URL-osoitteeseen ja asenna
Action Cam Movie Creator.
http://www.sony.net/acmc/
Kun asennus on valmis, Action Cam Movie Creator käynnistyy.
3. Liitä kamera toimitukseen kuuluvalla micro USB -kaapelilla tietokoneeseen.
Action Cam Movie Creator -ohjelmistoon voidaan lisätä uusia toimintoja.
Vaikka Action Cam Movie Creator olisi jo asennettuna tietokoneeseen, liitä
kamera tietokoneeseen.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Huomautus
Älä irrota micro USB -kaapelia (vakiovaruste) kamerasta, kun tietokoneen
näytössä on ilmaisin, jonka mukaan kameraa käytetään parhaillaan. Seurauksena
voi olla tietojen vioittuminen.
Voit katkaista tietokoneen ja kameran välisen yhteyden napsauttamalla
tehtäväalueella kohdetta
ja napsauttamalla sitten poistamiskuvaketta . Jos
käytössäsi on Windows Vista, valitse tehtäväalueella .
[78] Käyttöohjeet
Muuta
Tallennusaika
Toimitukseen kuuluvan akun arvioitu kesto tallennuksessa
ja toistossa
Tallennusaika
Arvioitu käyttöaika täydellä akulla.
FDR-X1000V
Kuvanlaatu: 4K30P
Jatkuva tallennusaika: 50 minuuttia (50 minuuttia)
Tyypillinen tallennusaika: 30 minuuttia (30 minuuttia)
Kuvanlaatu: HQ
Jatkuva tallennusaika: 115 minuuttia (125 minuuttia)
Tyypillinen tallennusaika: 70 minuuttia (75 minuuttia)
HDR-AS200V
Kuvanlaatu: HQ
Jatkuva tallennusaika: 115 minuuttia (125 minuuttia)
Tyypillinen tallennusaika: 75 minuuttia (80 minuuttia)
Mitattu tallennusaika yhdellä täyteen ladatulla akulla.
Olosuhteet voivat lyhentää tallennusaikaa.
Suluissa oleva aika on tallennusaika, kun Wi-Fi-kauko-ohjaimen asetuksena on [OFF].
Tallennusaika voi olla pidempi, kun poistat Wi-Fi- tai GPS-asetuksen käytöstä.
Toistoaika
Arvioitu käyttöaika täydellä akulla.
Arvioitu toistoaika, kun kuvia toistetaan micro HDMI -kaapelin (myydään erikseen)
avulla yhdistetyssä televisiossa.
FDR-X1000V
Kuvanlaatu: 4K30P
Toistoaika: 100 minuuttia
Kuvanlaatu: HQ
Toistoaika: 215 minuuttia
HDR-AS200V
Kuvanlaatu: HQ
Toistoaika: 205 minuuttia
[79] Käyttöohjeet
Muuta
Tallennusaika
Videoiden arvioitu tallennusaika
XAVC S 4K -videoiden keskimääräinen tallennusaika (FDR-X1000V)
Tallennettu kuva: 100 Mbps
Käytettäessä 64 Gt:n muistikorttia: noin 75 minuuttia
Tallennettu kuva: 60 Mbps
Käytettäessä 64 Gt:n muistikorttia: noin 125 minuuttia
XAVC S HD -videoiden keskimääräinen tallennusaika (FDR-X1000V)
Tallennettu kuva: 100 Mbps
Käytettäessä 64 Gt:n muistikorttia: noin 75 minuuttia
Tallennettu kuva: 60 Mbps
Käytettäessä 64 Gt:n muistikorttia: noin 125 minuuttia
Tallennettu kuva: 50 Mbps
Käytettäessä 64 Gt:n muistikorttia: noin 155 minuuttia
XAVC S HD -videoiden keskimääräinen tallennusaika (HDR-AS200V)
Tallennettu kuva: 50 Mbps
Käytettäessä 64 Gt:n muistikorttia: noin 155 minuuttia
MP4-videoiden keskimääräinen tallennusaika
Kuvanlaatu: PS
Käytettäessä 8 Gt:n muistikorttia: 35 minuuttia
Käytettäessä 16 Gt:n muistikorttia: 75 minuuttia
Käytettäessä 32 Gt:n muistikorttia: 155 minuuttia
Käytettäessä 64 Gt:n muistikorttia: 320 minuuttia
Kuvanlaatu: HS120/HS100/HS240/HS200
Käytettäessä 8 Gt:n muistikorttia: 35 minuuttia
Käytettäessä 16 Gt:n muistikorttia: 75 minuuttia
Käytettäessä 32 Gt:n muistikorttia: 155 minuuttia
Käytettäessä 64 Gt:n muistikorttia: 320 minuuttia
Kuvanlaatu: HQ
Käytettäessä 8 Gt:n muistikorttia: 60 minuuttia
Käytettäessä 16 Gt:n muistikorttia: 125 minuuttia
Käytettäessä 32 Gt:n muistikorttia: 250 minuuttia
Käytettäessä 64 Gt:n muistikorttia: 505 minuuttia
Käytettäessä Sonyn muistikorttia.
Huomautus
Tallennusaika voi vaihdella tallennusolosuhteiden, kohteiden ja kuvanlaadun
asetuksen mukaan.
Jatkuva videon kuvausaika on noin 13 tuntia.
[80] Käyttöohjeet
Muuta
Tallennusaika
Tallennettavien valokuvien arvioitu määrä
Kuvapisteiden määrä: 2M (Väliajoin otettavien kuvien tallennus) (16:9)
Käytettäessä 8 Gt:n muistikorttia: 6 800 kuvaa
Käytettäessä 16 Gt:n muistikorttia: 13 500 kuvaa
Käytettäessä 32 Gt:n muistikorttia: 27 500 kuvaa
Käytettäessä 64 Gt:n muistikorttia: 40 000 kuvaa
Kuvapisteiden määrä: 8,8M (Valokuvat)
Käytettäessä 8 Gt:n muistikorttia: 2 150 kuvaa
Käytettäessä 16 Gt:n muistikorttia: 4 350 kuvaa
Käytettäessä 32 Gt:n muistikorttia: 8 700 kuvaa
Käytettäessä 64 Gt:n muistikorttia: 17 000 kuvaa
[81] Käyttöohjeet
Muuta
Akku
Akun lataaminen
Lataa akku, ennen kuin käytät kameraa ensimmäistä kertaa.
Suosittelemme lataamaan akkua 10–30 °C:n lämpötilassa, kunnes
REC/käyttö/CHG (latauksen) merkkivalo sammuu. Akkua ei välttämättä voi ladata
tehokkaasti tämän lämpötilavälin ulkopuolella.
REC/käyttö/CHG (latauksen) merkkivalo voi vilkkua seuraavissa tilanteissa:
Akkua ei ole asetettu paikalleen oikein.
Akku on vioittunut.
Jos akun lämpötila on matala, irrota se ja laita se lämpimään paikkaan.
Jos akun lämpötila on korkea, irrota se ja laita se viileään paikkaan.
[82] Käyttöohjeet
Muuta
Akku
Akun tehokas käyttö
Akun suorituskyky laskee matalissa lämpötiloissa (alle 10 °C:n). Tämän vuoksi
akun käyttöaika lyhenee kylmässä. Suosittelemme seuraavaa akun käyttöajan
pidentämiseksi: pidä akkua taskussa lähellä ihoa sen pitämiseksi lämpimänä ja
aseta se kameraan vasta juuri ennen kuvaamisen aloittamista.
Akun lataus kuluu nopeasti, jos toistoa tai pikakelausta eteen- tai taaksepäin
käytetään paljon.
Katkaise kamerasta virta aina, kun et kuvaa tai toista kameralla. Akun lataus
kuluu, kun kuvaus on valmiustilassa.
Suosittelemme pitämään saatavilla vara-akkuja 2–3 kertaa odotettua kuvausaikaa
pidemmäksi ajaksi sekä ottamaan koekuvia ennen varsinaisten kuvien ottamista.
Jos akun liitäntäosa on likainen, kameraan ei ehkä voi kytkeä virtaa, tai akkua ei
voi ladata tehokkaasti. Puhdista akku tässä tilanteessa pyyhkimällä lika pois
pehmeällä liinalla.
Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vedenkestävä.
[83] Käyttöohjeet
Muuta
Akku
Tietoja jäljellä olevasta latauksesta
Jos akun lataus loppuu nopeasti, vaikka jäljellä olevan latauksen ilmaisin näyttää
suurta latausta, lataa akku kokonaan uudelleen. Jäljellä olevan latauksen ilmaisin
näyttää tämän jälkeen oikeaa arvoa. Huomaa, että ilmaisin voi näyttää väärää arvoa
seuraavissa tilanteissa:
Kameraa käytetään kauan korkeassa lämpötilassa.
Kameraan jätetään akku, jossa on täysi lataus.
Käytetään erittäin kulunutta akkua.
[84] Käyttöohjeet
Muuta
Akku
Akun varastointi
Jotta akku säilyisi toimivana, lataa akku kokonaan täyteen ja pura sen lataus
kamerassa vähintään kerran vuodessa varastoinnin aikana. Poista akku
kamerasta ja varastoi kamera viileään, kuivaan paikkaan.
Liitännän pilalle menemisen ja oikosulkujen estämiseksi pidä akku kuljetuksen tai
varastoinnin aikana muovipussissa, jotta se ei joudu kosketuksiin metallin kanssa.
[85] Käyttöohjeet
Muuta
Akku
Akun käyttöikä
Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti pienenee ajan ja toistuvan käytön
myötä. Jos latausten välisen käyttöajan lyheneminen alkaa olla merkittävää, akku
kannattaa vaihtaa uuteen.
Akun käyttöikä vaihtelee sen mukaan, miten sitä käytetään.
[86] Käyttöohjeet
Muuta
Kameran käyttö ulkomailla
TV-värijärjestelmät
Jotta voit katsella kameralla otettuja kuvia televisiosta, tarvitset HDMI-liitännällisen
television (tai näytön) sekä micro HDMI -kaapelin (myydään erikseen).
Aseta ennen kuvaamista [V.SYS]-asetuksen arvoksi sen maan ja alueen TVjärjestelmä, jossa aiot katsella tallenteita.
[87] Käyttöohjeet
Muuta
Kameran käyttö ulkomailla
Maat ja alueet, joissa voit katsella kuvia, kun [V.SYS]asetuksena on [NTSC]
Barbados, Bermuda, Bolivia, Chile, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador,
Filippiinit, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Japani, Kanada, Kolumbia,
Korean tasavalta, Kuuba, Meksiko, Mikronesia, Myanmar, Nicaragua, Panama,
Peru, Puerto Rico, Saint Lucia, Samoa, Suriname, Taiwan, Trinidad ja Tobago,
Venezuela, Yhdysvallat jne.
[88] Käyttöohjeet
Muuta
Kameran käyttö ulkomailla
Maat ja alueet, joissa voit katsella kuvia, kun [V.SYS]asetuksena on [PAL]
Alankomaat, Australia, Argentiina, Belgia, Bulgaria, Brasilia, Espanja, Hongkong,
Indonesia, Irak, Iran, Italia, Itävalta, Kiina, Kroatia, Kuwait, Malesia, Monaco, Norja,
Paraguay, Puola, Portugali, Ranska, Ranskan Guayana, Romania, Ruotsi, Saksa,
Singapore, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tšekin tasavalta, Turkki,
Unkari, Ukraina, Uruguay, Uusi-Seelanti, Venäjä, Vietnam, Yhdistynyt
kuningaskunta jne.
[89] Käyttöohjeet
Muuta
Kameran käyttö ulkomailla
Maailman pääkaupunkien aikaerot
Maailman kaupunkien normaaliaikojen väliset aikaerot (vuonna 2015).
Lissabon/Lontoo
GMT
Berliini/Pariisi
+01:00
Helsinki/Kairo/Istanbul
+02:00
Moskova/Nairobi
+03:00
Teheran
+03:30
Abu Dhabi/Baku
+04:00
Kabul
+04:30
Karachi/Islamabad
+05:00
Kalkutta/New Delhi
+05:30
Almaty/Dhaka
+06:00
Yangon
+06:30
Bangkok/Jakarta
+07:00
Hong Kong/Singapore/Beijing
+08:00
Tokio/Soul
+09:00
Adelaide/Darwin
+09:30
Melbourne/Sydney
+10:00
Uusi-Kaledonia
+11:00
Fidži/Wellington
+12:00
Midway
-11:00
Havaiji
-10:00
Alaska
-09:00
San Francisco/Tijuana
-08:00
Denver/Arizona
-07:00
Chicago/Mexico City
-06:00
New York/Bogota
-05:00
Santiago
-04:00
St. John's
-03:30
Brasilia/Montevideo
-03:00
Fernando de Noronha
-02:00
Azorit, Kap Verden s.
-01:00
[90] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
Älä käytä/varastoi kameraa seuraavissa paikoissa
Erittäin kuumissa, kylmissä tai kosteissa paikoissa
Esimerkiksi aurinkoon pysäköidyssä autossa kameran runko voi vääristyä
aiheuttaen toimintahäiriöitä.
Älä varastoi patteria suoraan auringonvaloon tai lähelle lämpöpatteria.
Kameran runkoon voi tulla väri- tai muotovirheitä, ja tästä voi aiheutua
toimintahäiriöitä.
Paikoissa, joissa se altistuu voimakkaalle tärinälle
Lähellä voimakkaita magneettikenttiä
Hiekkaisissa tai pölyisissä paikoissa
Varo, ettei kameraan pääse hiekkaa tai pölyä. Tämä voi aiheuttaa kamerassa
toimintahäiriöitä, ja joissakin tapauksissa vikaa ei voi korjata.
[91] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
Kuljetus
Jos pidät kameraa housujen tai hameen takataskussa, älä istuudu, jottet vahingoita
kameraa.
[92] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
Objektiivin huoltaminen ja varastointi
Pyyhi objektiivin pinta puhtaaksi pehmeällä liinalla seuraavissa tilanteissa:
Kun linssin pinnalla on sormenjälkiä.
Kuumissa tai kosteissa paikoissa.
Kun linssi on altistunut suolaiselle ilmalle esimerkiksi merenrannalla.
Varastoi kamera hyvin ilmastoituun paikkaan, jossa ei ole paljon pölyä eikä likaa.
Puhdista linssi homeen estämiseksi säännöllisesti edellä kuvatulla tavalla.
[93] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
Puhdistaminen
Puhdista kameran pinta pehmeällä liinalla, jota on hieman kostutettu vedellä, ja pyyhi
sitten kuivalla liinalla. Älä käytä mitään seuraavista, koska ne voivat vahingoittaa
pintakäsittelyä tai koteloa.
Kemialliset tuotteet, kuten ohenne, bensiini, alkoholi, kosteuspyyhkeet,
hyönteiskarkote, aurinkovoide, hyönteismyrkky jne.
Älä kosketa kameraa, jos kädessäsi on jotain edellä mainituista.
Älä jätä kameraa kosketuksiin kumin tai vinyylin kanssa pitkäksi aikaa.
[94] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
Käyttölämpötila
Kamera on suunniteltu käytettäväksi –10 °C–+40 °C:n lämpötiloissa. Kuvaamista ei
suositella erittäin kylmissä tai kuumissa paikoissa, joiden lämpötila on tämän välin
ulkopuolella.
[95] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
Kosteuden tiivistyminen
Jos kamera tuodaan kylmästä suoraan lämpimään paikkaan, sen sisä- tai
ulkopuolelle voi tiivistyä kosteutta. Kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa kameran
toimintahäiriöitä.
Jos kosteutta tiivistyy
Katkaise kamerasta virta ja odota noin tunnin ajan, jotta kosteus haihtuu.
Huomautus kosteuden tiivistymisestä
Kosteutta voi tiivistyä, kun kamera tuodaan kylmästä lämpimään paikkaan (tai
päinvastoin) tai kun kameraa käytetään kosteassa paikassa. Tällaisia tilanteita
voivat olla esimerkiksi seuraavat:
Kamera tuodaan laskettelurinteestä lämpimään paikkaan.
Kamera tuodaan ilmastoidusta autosta tai huoneesta kuumaan ulkoilmaan.
Kameraa käytetään sadekuuron tai suihkun jälkeen.
Kameraa käytetään kuumassa ja kosteassa paikassa.
Kosteuden tiivistymisen ehkäiseminen
Kun tuot kameran kylmästä paikasta lämpimään, laita se muovipussiin ja sulje pussi
tiiviisti. Ota kamera pussista, kun ilman lämpötila pussin sisällä on sama kuin
ympäristön lämpötila (noin tunnin kuluttua).
[96] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
Huomautuksia lisävarusteista
Aitoja Sony-lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa.
[97] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
Huomautus muistikortin hävittämisestä/siirtämisestä
Vaikka poistaisit kaikki muistikortin tiedot tai alustaisit muistikortin kamerassa tai
tietokoneessa, siihen voi silti jäädä jotain tietoja. Ennen kuin annat muistikortin pois,
on suositeltavaa poistaa siitä tiedot käyttämällä tietokoneessa tietojen poistoohjelmistoa. Jos olet heittämässä muistikorttia pois, muistikortti kannattaa rikkoa
fyysisesti.
[98] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
GPS-toiminto
Koska GPS-satelliittien sijainti muuttuu jatkuvasti, vastaanottimen paikantaminen
voi kameran käyttöpaikan ja -ajan mukaan kestää kauan, tai paikantaminen voi
epäonnistua.
GPS on järjestelmä, jolla määritetään sijainti satelliiteista saatujen signaalien
avulla. Vältä käyttämästä kameran GPS-toimintoa paikoissa, joissa radiosignaalit
estyvät tai heijastuvat, kuten rakennusten tai puiden ympäröimissä varjoisissa
paikoissa. Käytä kameraa aukeilla paikoilla.
Sijaintitietoja ei ehkä voi saada seuraavankaltaisissa paikoissa ja tilanteissa,
joissa GPS-radiosignaalit eivät saavuta kameraa:
tunneleissa, sisätiloissa tai rakennusten varjossa
korkeiden rakennusten välissä tai kapeilla rakennusten reunustamilla kaduilla
maan alla, tiheässä metsässä, sillan alla tai paikoissa, joissa muodostuu magneettikenttiä,
kuten lähellä suurjännitekaapeleita.
lähellä laitteita, jotka tuottavat samantaajuisia radiosignaaleja kuin kamera: lähellä 1,5
GHz:n kaistaa käyttäviä matkapuhelimia jne.
Jos tallennat kuvia siten, että GPS-lokin arvoksi on asetettu [ON], ja lataat kuvat
sitten Internetiin, kuvaussijainti voi olla kolmansien osapuolten saatavilla. Voit
estää tämän asettamalla GPS-lokin arvoksi [OFF] ennen kuvaamista.
[99] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
GPS-toiminnon virheet
Jos siirrät kameran toiseen paikkaan heti sen jälkeen, kun olet kytkenyt siihen
virran, kolmiomittauksen alkaminen voi kestää kauemmin kuin samassa paikassa
pysyttäessä.
GPS-satelliittien sijainnin aiheuttama virhe
Kamera suorittaa automaattisesti sijainnin kolmiomittauksen, kun se vastaanottaa
radiosignaaleja vähintään kolmesta GPS-satelliitista. GPS-satelliittien hyväksymä
kolmiomittauksen virhe on noin 10 m. Ympäristön mukaan kolmiomittauksen virhe
voi olla tätä suurempi. Tällöin todellinen sijainti ei ehkä vastaa GPS-tietojen
perusteella saatua sijaintia kartalla. GPS-satelliitit ovat Yhdysvaltojen
puolustusministeriön hallinnassa, ja tarkkuutta voidaan muuttaa myös
tarkoituksellisesti.
Virhe kolmiomittausprosessissa
Kamera hakee sijaintitietoja tietyin väliajoin kolmiomittauksen aikana.
Sijaintitietojen saamisen ja niiden kuvaan tallentamisen välillä on pieni viive. Siksi
todellinen tallennussijainti ei aina vastaa GPS-tietojen perusteella saatua tarkkaa
sijaintia kartalla.
[100] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
GPS-toiminnon käyttörajoitukset
Käytä GPS:ää tilanteen sekä käyttömaan tai -alueen säädösten mukaisesti.
[101] Käyttöohjeet
Muuta
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
FDR-X1000V
[Järjestelmä]
Videosignaali:
UHDTV
HDTV
NTSC-väri, EIA-standardit
PAL-väri, CCIR-standardit
Kuvalaite:
7,81 mm:n (tyypin 1/2,3) Exmor R CMOS -kenno
Kuvapisteiden määrä: noin 12,8 milj. kuvapistettä
Todellinen kuvan tarkkuus (video): noin 8,8 megapikseliä (16:9) (SteadyShotasetus [OFF])
Todellinen kuvan tarkkuus (valokuva): noin 8,79 milj. kuvapistettä (16:9)
Valokuva, todellinen: noin 8,79 milj. kuvapistettä (16:9)
Väliajoin otettavien kuvien tallennustila: noin 2,07 milj. kuvapistettä (16:9)
Objektiivi:
ZEISS Tessar -objektiivi
Aukko: F2,8
Polttoväli: f = 2,8 mm
35 mm:n kameraa vastaava polttoväli (videotila): f = 17,1 mm (16:9) (Videot,
SteadyShot-asetus [OFF])
FOV: 170° (SteadyShot-asetus [OFF])
Kamera:
Valotuksen ohjaus: Automaattivalotus
Vähimmäisvalaistus: 6 lx (luksia)
Kuvanvakautus: sähköinen SteadyShot-kuvanvakautus
Lyhin kuvausetäisyys: noin 50 cm
Tiedostomuoto:
Videot: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Ääni: MPEG-4 AAC-LC 2ch (tallennettaessa MP4-videoita), LPCM 2ch
(tallennettaessa XAVC S -videoita)
Valokuvat: JPEG (DCF v. 2.0, Exif v. 2.3, MPF Baseline) -yhteensopiva
Tallennusväline:
Tallennettaessa MP4-videoita:
Memory Stick Micro (Mark2) media
microSD/SDHC/SDXC-kortti (Class4 tai nopeampi)
Tallennettaessa XAVC S -videoita (50 Mbps / 60 Mbps):
microSDXC-kortti (Class10 tai nopeampi)
Tallennettaessa XAVC S -videoita (100 Mbps):
microSDXC-kortti (UHS-I U3 tai nopeampi)
[Tulo- ja lähtöliitännät]
Multi/Micro USB -liitäntä*: micro-B/USB2.0 Hi-Speed
(Tukee Micro USB -yhteensopivia laitteita.)
*USB-yhteys
on vain lähtöä varten. (Joidenkin maiden/alueiden asiakkaat)
[Virta]
Sähköntarve:
Ladattava akku: 3,6 V (NP-BX1 (vakiovaruste))
Multi/Micro USB -liitäntä: 5,0 V
Lataustapa:
USB-lataus: DC 5,0 V, 500 mA / 800 mA
Latausaika:
Tietokoneen avulla
NP-BX1 (vakiovaruste): noin 4 h 5 min
AC-UD10-laturin avulla (myydään erikseen)
NP-BX1 (vakiovaruste): noin 2 h 55 min
Virtalähde:
USB-virtalähde (suositus 1,5 A tai enemmän)
Virrankulutus:
2,0 W (kun kuvanlaatu on ”MP4 HQ 1920 × 1080/30p”)
Akku:
Ladattava akku: NP-BX1 (vakiovaruste)
Enimmäislähtöjännite: DC 4,2 V
Lähtöjännite: DC 3,6 V
Enimmäislatausjännite: DC 4,2 V
Enimmäislatausvirta: 1,89 A
Kapasiteetti: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Tyyppi: Li-ioni
[Yleistä]
Vesitiiviys: 10 metrin syvyydessä yhtä mittaa 60 minuuttia (Vesitiiviin kotelon
(SPK-X1) kanssa)
Roiskesuojaus: vastaa IPX4-luokkaa*
Käyttölämpötila: –10 °C ... +40 °C
Varastointilämpötila: –20 °C ... +60 °C
Mitat: noin 24,4 mm × 51,7 mm × 88,9 mm (l/k/s, mukaan lukien ulokkeet)
Paino: noin 89 g (pelkkä kamera)
Paino (kuvattaessa): noin 114 g (mukaan lukien NP-BX1 (vakiovaruste))
Mikrofoni: stereo
Kaiutin: mono
*
Kameran vesitiiviysominaisuudet on testattu Sonyn standardien mukaisesti.
[Langaton lähiverkko]
Vastaava standardi: IEEE 802.11b/g/n
Taajuus: 2,4 GHz
Tuetut suojausprotokollat: WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfigurointimenetelmä: WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Käyttömenetelmä: Infrastruktuuritila
NFC: NFC Forum Type 3 Tag -yhteensopiva
[Lisävarusteet]
Vesitiivis kotelo (SPK-X1)
Mitat: noin 39,0 mm × 74,3 mm × 95,9 mm (l/k/s, mukaan lukien ulokkeet)
Paino: noin 84 g
Paineenkesto: Veden alla voi kuvata 10 metrin syvyydessä yhtä mittaa 60
minuuttia.*
*
Kun kamera on sisällä.
Kiinnityssolki:
Mitat: noin 47,0 mm × 14,0 mm × 58,5 mm (l/k/s, mukaan lukien ulokkeet)
Paino: noin 16 g
Litteä tarrakiinnike:
Mitat: noin 53,0 mm × 13,0 mm × 58,5 mm (l/k/s, mukaan lukien ulokkeet)
Paino: noin 16 g
Kaareva tarrakiinnike:
Mitat: noin 53,0 mm × 15,5 mm × 58,5 mm (l/k/s, mukaan lukien ulokkeet)
Paino: noin 16 g
HDR-AS200V
[Järjestelmä]
Videosignaali:
HDTV
NTSC-väri, EIA-standardit
PAL-väri, CCIR-standardit
Kuvalaite:
7,81 mm:n (tyypin 1/2,3) Exmor R CMOS -kenno
Kuvapisteiden määrä: noin 12,8 milj. kuvapistettä
Todellinen kuvan tarkkuus (video): noin 8,8 megapikseliä (16:9) (SteadyShotasetus [OFF])
Todellinen kuvan tarkkuus (valokuva): noin 8,79 milj. kuvapistettä (16:9)
Valokuva, todellinen: noin 8,79 milj. kuvapistettä (16:9)
Väliajoin otettavien kuvien tallennustila: noin 2,07 milj. kuvapistettä (16:9)
Objektiivi:
ZEISS Tessar -objektiivi
Aukko: F2,8
Polttoväli: f = 2,8 mm
35 mm:n kameraa vastaava polttoväli (videotila): f = 17,1 mm (16:9) (Videot,
SteadyShot-asetus [OFF])
FOV: 170° (SteadyShot-asetus [OFF])
Kamera:
Valotuksen ohjaus: Automaattivalotus
Vähimmäisvalaistus: 6 lx (luksia)
Kuvanvakautus: sähköinen SteadyShot-kuvanvakautus
Lyhin kuvausetäisyys: noin 30 cm
Tiedostomuoto:
Videot: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Ääni: MPEG-4 AAC-LC 2ch (tallennettaessa MP4-videoita), LPCM 2ch
(tallennettaessa XAVC S -videoita)
Valokuvat: JPEG (DCF v. 2.0, Exif v. 2.3, MPF Baseline) -yhteensopiva
Tallennusväline:
Tallennettaessa MP4-videoita:
Memory Stick Micro (Mark2) media
microSD/SDHC/SDXC-kortti (Class4 tai nopeampi)
Tallennettaessa XAVC S -videoita (50 Mbps):
microSDXC-kortti (Class10 tai nopeampi)
[Tulo- ja lähtöliitännät]
Multi/Micro USB -liitäntä*: micro-B/USB2.0 Hi-Speed
(Tukee Micro USB -yhteensopivia laitteita.)
*USB-yhteys
on vain lähtöä varten. (Joidenkin maiden/alueiden asiakkaat)
[Virta]
Sähköntarve:
Ladattava akku: 3,6 V (NP-BX1 (vakiovaruste))
Multi/Micro USB -liitäntä: 5,0 V
Lataustapa:
USB-lataus: DC 5,0 V, 500 mA / 800 mA
Latausaika:
Tietokoneen avulla
NP-BX1 (vakiovaruste): noin 4 h 5 min
AC-UD10-laturin avulla (myydään erikseen)
NP-BX1 (vakiovaruste): noin 2 h 55 min
Virtalähde:
USB-virtalähde (suositus 1,5 A tai enemmän)
Virrankulutus:
2,0 W (kun kuvanlaatu on ”MP4 HQ 1920 × 1080/30p”)
Akku:
Ladattava akku: NP-BX1 (vakiovaruste)
Enimmäislähtöjännite: DC 4,2 V
Lähtöjännite: DC 3,6 V
Enimmäislatausjännite: DC 4,2 V
Enimmäislatausvirta: 1,89 A
Kapasiteetti: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Tyyppi: Li-ioni
[Yleistä]
Vesitiiviys: 5 metrin syvyydessä yhtä mittaa 30 minuuttia (Vesitiiviin kotelon (SPKAS2) kanssa)
Roiskesuojaus: vastaa IPX4-luokkaa*
Käyttölämpötila: –10 °C ... +40 °C
Varastointilämpötila: –20 °C ... +60 °C
Mitat: noin 24,2 mm × 46,5 mm × 81,5 mm (l/k/s, mukaan lukien ulokkeet)
Paino: noin 68 g (pelkkä kamera)
Paino (kuvattaessa): noin 93 g (mukaan lukien NP-BX1 (vakiovaruste))
Mikrofoni: stereo
Kaiutin: mono
*
Kameran vesitiiviysominaisuudet on testattu Sonyn standardien mukaisesti.
[Langaton lähiverkko]
Vastaava standardi: IEEE 802.11b/g/n
Taajuus: 2,4 GHz
Tuetut suojausprotokollat: WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfigurointimenetelmä: WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Käyttömenetelmä: Infrastruktuuritila
NFC: NFC Forum Type 3 Tag -yhteensopiva
[Lisävarusteet]
Kolmijalan sovitin:
Mitat: noin 23,0 mm × 14,0 mm × 48,7 mm (l/k/s, pois lukien ulokkeet)
Paino: noin 12 g
Vesitiivis kotelo (SPK-AS2)
Mitat: noin 35,5 mm × 62,0 mm × 96,0 mm (l/k/s, mukaan lukien ulokkeet)
Paino: noin 55 g
Paineenkesto: Veden alla voi kuvata 5 metrin syvyydessä yhtä mittaa 30
minuuttia.*
*
Kun kamera on sisällä.
Kiinnityssolki:
Mitat: noin 47,0 mm × 14,0 mm × 58,5 mm (l/k/s, mukaan lukien ulokkeet)
Paino: noin 16 g
Litteä tarrakiinnike:
Mitat: noin 53,0 mm × 13,0 mm × 58,5 mm (l/k/s, mukaan lukien ulokkeet)
Paino: noin 16 g
Kaareva tarrakiinnike:
Mitat: noin 53,0 mm × 15,5 mm × 58,5 mm (l/k/s, mukaan lukien ulokkeet)
Paino: noin 16 g
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
[102] Käyttöohjeet
Muuta
Tavaramerkit
Tavaramerkit
Memory Stick ja
ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
HDMI, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Mac on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Intel, Pentium ja Intel Core ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat Adobe Systems Incorporatedin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
microSDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
iPad on Apple, Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
iOS on Cisco Systems, Inc:n rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki.
Android ja Google Play™ ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.
Wi-Fi, Wi-Fi-logo ja Wi-Fi PROTECTED SET-UP ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
ja PlayStation ovat Sony Computer Entertainment Inc:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Muut tässä käyttöoppaassa käytetyt järjestelmien tai tuotteiden nimet ovat yleensä
kehittäjiensä tai valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä,
vaikka ™- tai ®-merkkiä ei käytettäisi tässä oppaassa.
[103] Käyttöohjeet
Muuta
Lisenssiin liittyviä huomautuksia
Tietoja GNU GPL/LGPL -sovellusohjelmistoista
Kamerassa on ohjelmistoja, jotka ovat käytettävissä seuraavan GNU General Public
License -lisenssin (jäljempänä ”GPL”) tai GNU Lesser General Public License lisenssin (jäljempänä ”LGPL”) perusteella.
Lisenssissä mainitaan, että sinulla on oikeus käyttää, muunnella ja jakaa edelleen
näiden ohjelmien lähdekoodia GPL- tai LGPL-lisenssin ehtojen mukaisesti.
Lähdekoodi on saatavilla Internetissä. Voit ladata sen seuraavasta URL-osoitteesta.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Pyydämme, että et ota meihin yhteyttä koskien lähdekoodin sisältöä.
Lisenssien englanninkieliset kopiot on tallennettu kameran sisäiseen muistiin.
Muodosta massamuistiyhteys kameran ja tietokoneen välille ja lue kansiossa
PMHOME/LICENSE olevat tiedostot.
[104] Vianmääritys
Oletusasetusten luettelo
Oletusasetusten luettelo
Oletusasetusten luettelo
Asetuskohteiden oletusasetukset ovat seuraavat.
Kuvanlaadun asetus
1080 30p HQ (Kun [V.FMT]-asetuksena on [MP4])
1080 60p/50p 50M (Kun [V.FMT]-asetuksena on [HD])
2160 30p/25p 60M (Kun [V.FMT]-asetuksena on [4K]) (vain FDR-X1000V)
Elokuvamuoto
MP4
SteadyShot
ON
Äänen tallennus
ON
Tuulimelun vaimennus
OFF
Väritila
VIVID
Jatkuva tallennusaika
5min
Valokuvatilan vaihto
SINGL
Valokuvien kuvausaikaväli
10f1s
Itselaukaisin
OFF
Valokuvan kuvakulma
120°
Väliajoin otettavien kuvien tallennus
2sec
Kääntö
OFF
Kohtaus
NORML
Valkotasapaino
AWB
AE-vaihto
0.0
Wi-Fi-yhteys
ON
GPS-loki
ON
Lentokonetila
OFF
Kiinnike
BODY
Aikakoodi/nimitieto
OFF (Kun asetuksena on [DISP])
DF (Kun [TCSET]-asetuksena on [FORMT])
REC (Kun [TCSET]-asetuksena on [RUN])
PrSet (Kun [TCSET]-asetuksena on [MAKE])
OFF (Kun [UBSET]-asetuksena on [T.REC])
IR-kauko-ohjain
OFF
HDMI-asetukset
AUTO (Kun asetuksena on [RESOL])
60p (Kun asetuksena on [24/60])
OFF (Kun asetuksena on [TCOUT])
OFF (Kun asetuksena on [R.CTL])
USB-virtalähde
ON
Automaattinen virrankatkaisu
60sec
Piippaus
ON
Kesäajan asetus
OFF
Kieliasetus
EN
Vaihto NTSC/PAL
NTSC
[105] Vianmääritys
Vianmääritys
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos kameran kanssa on ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja.
1. Tarkista vianmäärityksen kohdat ja tutki kamera.
2. Katkaise laitteen virta ja kytke virta noin minuutin kuluttua uudelleen.
3. Ota puhelimitse yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon.
[106] Vianmääritys
Vianmääritys
Akku ja virta
Virran kytkeminen kameraan ei onnistu.
Liitä ladattu akku.
Varmista, että akku on asetettu paikalleen oikein.
[107] Vianmääritys
Vianmääritys
Akku ja virta
Virta katkeaa äkillisesti.
Virta voi kameran ja akun lämpötilan takia katketa automaattisesti kameran
suojaamiseksi. Tällöin näyttöön tulee viesti asiasta, ennen kuin virta katkeaa.
Jos kamera on virran ollessa kytkettynä käyttämättä tietyn ajan, virta katkaistaan
automaattisesti akun latauksen säästämiseksi. Kytke kameraan virta uudelleen.
Jos olet valinnut automaattisen virrankatkaisun asetukseksi [OFF], virta ei katkea
automaattisesti.
[108] Vianmääritys
Vianmääritys
Akku ja virta
Akunkesto on lyhyt.
Joko lataus on riittämätön, tai kameraa käytetään hyvin kuumassa tai kylmässä
paikassa. Tämä ei ole vika.
Jos et ole käyttänyt kameraa pitkään aikaa, voit parantaa akun tehokkuutta
lataamalla sen ja purkamalla latauksen toistuvasti.
Jos akunkesto käytössä on lyhentynyt puoleen tavallisesta ajasta, vaikka akku on
ladattu kokonaan, akku voi olla tarpeen vaihtaa. Kysy neuvoa lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä.
[109] Vianmääritys
Vianmääritys
Akku ja virta
Kameraa ei voi ladata.
Katkaise kamerasta virta ja muodosta USB-yhteys.
Irrota micro USB -kaapeli (vakiovaruste) ja liitä se uudelleen.
Käytä micro USB -kaapelia (vakiovaruste).
Lataa akku ympäristössä, jonka lämpötila on 10–30 °C.
Kytke tietokoneeseen virta ja liitä kamera siihen.
Poista tietokone lepo- tai horrostilasta.
Liitä kamera suoraan tietokoneeseen micro USB -kaapelilla (vakiovaruste).
Liitä kamera tietokoneeseen, jonka käyttöjärjestelmää kamera tukee.
[110] Vianmääritys
Vianmääritys
Akku ja virta
Jäljellä olevan latauksen ilmaisin näyttää väärää arvoa.
Näin voi tapahtua, jos kameraa käytetään hyvin kuumassa tai kylmässä paikassa.
Jäljellä olevan latauksen ilmaisimen ja akun todellisen jäljellä olevan latauksen
välillä on ero. Pura akun lataus kerran täysin ja lataa se sitten uudelleen
ilmaisimen korjaamiseksi.
Lataa akku uudelleen kokonaan. Jos ongelma jatkuu, akku on kulunut. Korvaa
akku uudella.
[111] Vianmääritys
Vianmääritys
Muistikortti
Muistikorttia käyttäviä toimintoja ei voi suorittaa.
Jos käytät tietokoneella alustettua muistikorttia, alusta se uudelleen kamerassa.
[112] Vianmääritys
Vianmääritys
Kuvaaminen
Kuvia ei voi tallentaa.
Tarkista muistikortin vapaana oleva kapasiteetti.
[113] Vianmääritys
Vianmääritys
Kuvaaminen
Kuviin ei voi lisätä päivämääriä.
Kamerassa ei ole toimintoa, jolla voi erikseen lisätä kuviin päivämääriä.
[114] Vianmääritys
Vianmääritys
Kuvien katselu
Kuvia ei voi toistaa.
Kansion tai tiedoston nimeä on muutettu tietokoneessa.
Liitä micro HDMI -kaapeli (myydään erikseen).
[115] Vianmääritys
Vianmääritys
Kuvien katselu
Kuva ei näy televisiossa.
Tarkista, onko liitäntä tehty oikein.
[116] Vianmääritys
Vianmääritys
GPS
Kamera ei vastaanota GPS-signaalia.
Aseta GPS-lokin arvoksi [ON].
Kamera ei ehkä vastaanota radiosignaaleja GPS-satelliiteista esteiden vuoksi.
Jotta sijaintitietojen kolmiomittaus toimisi oikein, vie kamera aukealle paikalle ja
kytke siihen virta uudelleen.
[117] Vianmääritys
Vianmääritys
GPS
Sijaintitiedoissa on suuri virhe.
Virhemarginaali voi olla jopa useita satoja metrejä johtuen esimerkiksi
ympäröivistä rakennuksista tai heikoista GPS-signaaleista.
[118] Vianmääritys
Vianmääritys
GPS
Kolmiomittaus kestää kauan, vaikka käytetään GPSaputietoja.
Päivämäärä- ja aika-asetusta ei ole määritetty, tai asetettua aikaa on muutettu
reilusti. Aseta päivämäärä ja aika oikein.
GPS-aputietojen kelpoisuusaika on umpeutunut. Päivitä GPS-aputiedot.
Koska GPS-satelliittien sijainti muuttuu jatkuvasti, vastaanottimen paikantaminen
voi kameran käyttöpaikan ja -ajan mukaan kestää kauan, tai paikantaminen voi
epäonnistua.
GPS on järjestelmä, jolla määritetään maantieteellinen sijainti GPS-satelliiteista
saatujen radiosignaalien kolmiomittauksen avulla. Vältä käyttämästä kameran
GPS-toimintoa paikoissa, joissa radiosignaalit estyvät tai heijastuvat, kuten
rakennusten tai puiden ympäröimissä varjoisissa paikoissa. Käytä toimintoa
aukeilla paikoilla.
[119] Vianmääritys
Vianmääritys
GPS
Sijaintitietoja ei ole tallennettu.
Käytä PlayMemories Home -ohjelmistoa, kun tuot tietokoneeseen videoita GPSsijaintitietojen kanssa.
[120] Vianmääritys
Vianmääritys
Tietokoneet
Tietokone ei tunnista kameraa.
Kun akun virta on vähissä, lataa kamera.
Kytke kameraan virta ja liitä se tietokoneeseen.
Käytä micro USB -kaapelia (vakiovaruste).
Irrota micro USB -kaapeli (vakiovaruste) sekä tietokoneesta että kamerasta ja
kytke se uudelleen kunnolla.
Irrota tietokoneen USB-liitännöistä kaikki muut laitteet kuin kamera, kuten
näppäimistö ja hiiri.
Liitä kamera suoraan tietokoneeseen käyttämättä välissä USB-keskitintä tai muuta
laitetta.
[121] Vianmääritys
Vianmääritys
Tietokoneet
Kuvia ei voi tuoda.
Yhdistä kamera ja tietokone oikein muodostamalla USB-yhteys.
[122] Vianmääritys
Vianmääritys
Tietokoneet
Action Cam Movie Creator -ohjelmistoa ei voi asentaa.
Tarkista tietokoneen käyttöympäristö tai Action Cam Movie Creator -ohjelmiston
asennustoimet.
[123] Vianmääritys
Vianmääritys
Tietokoneet
Action Cam Movie Creator -ohjelmisto ei toimi oikein.
Sulje Action Cam Movie Creator -ohjelmisto ja käynnistä tietokone uudelleen.
[124] Vianmääritys
Vianmääritys
Tietokoneet
Kuvia ei voi toistaa tietokoneessa.
Ota yhteyttä tietokoneen tai ohjelmiston valmistajaan.
[125] Vianmääritys
Vianmääritys
Wi-Fi
Kuvan siirtäminen kestää liian kauan.
Mikroaaltouunit ja Bluetooth-laitteet käyttävät 2,4 GHz:n taajuutta ja voivat haitata
tietoyhteyttä. Jos lähistöllä on tällaisia laitteita, siirrä kamera kauemmaksi niistä
tai sammuta laitteet.
[126] Vianmääritys
Vianmääritys
Muuta
Linssi sumenee.
Linssiin on tiivistynyt kosteutta. Katkaise kamerasta virta ja odota noin tunnin ajan,
jotta kosteus haihtuu.
[127] Vianmääritys
Vianmääritys
Muuta
Kamera lämpenee, kun sitä käytetään kauan.
Tämä ei ole vika.
[128] Vianmääritys
Vianmääritys
Muuta
Päivämäärä tai aika on väärä.
Aseta päivämäärä ja aika uudelleen.
[129] Vianmääritys
Varoitusilmaisimet ja -viestit
Varoitusilmaisimet ja virheviestit
Varoitusilmaisimet ja virheviestit
Akun ilmaisin (Akun varaustaso on alhainen)
Kun akun virta on vähissä, näyttöön tulee
. Lataa akku heti.
ERROR
Katkaise kamerasta virta ja kytke se uudelleen.
USTREAM-palvelussa on ilmennyt tuntematon virhe reaaliaikaisen
suoratoistotoiminnon käytön aikana. Odota hetki ja yritä sitten vahvistaa yhteys
uudelleen.
HEAT
Kameran lämpötila on noussut. Virta voi katketa automaattisesti, tai kuvien
tallentaminen ei ehkä onnistu.
Anna kameran jäähtyä jonkin aikaa viileässä paikassa.
Jos tallennat kuvia pitkän aikaa, kameran lämpötila nousee. Lopeta tässä
tapauksessa kuvien tallentaminen.
NoIMG
Muistikortti ei sisällä toistettavia kuvia.
LowPw
Akussa ei ole latausta jäljellä.
BATT
Akun lataus ei riitä käyttöön.
Akku syöttää virtaa, joka ylittää enimmäispurkuvirran (minkä vuoksi kameran
toimintaa ei voida taata, kun siihen liitetään esimerkiksi ulkoinen mikrofoni).
Kameran virran kytkemisen jälkeen tunnistetaan jokin muu akku.
Havaitaan akun heikkenemistä.
SHORT
Muistikortin jäljellä oleva kapasiteetti ei riitä jatkuvaan tallennukseen.
FULL
Muistikortin jäljellä oleva kapasiteetti ei riitä tallentamiseen.
MAX
On saavutettu tallennettavien tiedostojen enimmäismäärä.
MEDIA
Muistikorttia ei ole asetettu paikalleen oikein.
Muistikortti on vioittunut.
Muistikortti ei tue XAVC S -videoiden tallentamista.
NoCRD
Muistikorttia ei ole asetettu paikalleen.
NoDSP
Kamera ei ole liitettynä televisioon, kun toisto aloitetaan.
PLANE
Kun lentokonetilan asetuksena on [ON], GPS- ja Wi-Fi-toimintoja ei voi käyttää.
NoSET
Määritä USTREAM-palvelun käyttöön tarvittavat asetukset Action Cam Movie
Creator -sovelluksen kameran asetukset sisältävällä Camera Settings for Live
Streaming -toiminnolla.
Auth
Kirjaudu USTREAM-palveluun uudelleen ja vahvista asetukset Action Cam Movie
Creator -sovelluksen kameran asetukset sisältävällä Camera Settings for Live
Streaming -toiminnolla.
CHANL
Action Cam Movie Creator -sovelluksen Camera Settings for Live Streaming toiminnolla määritetty kanava on virheellinen.
Tämä viesti tulee näyttöön myös silloin, jos samalla kanavalla aloitetaan toisen
mediasisällön suoratoisto kamerasta sisältöä suoratoistettaessa.
Määritä kanava uudelleen.
DATE
Aseta päivämäärä ja aika kamerassa uudelleen.
APErr
Löydetty tukiasema, mutta siihen ei ole muodostettu yhteyttä. Tarkista tukiaseman
salasana ja muodosta yhteys uudelleen.
PREP
Verkko ei tilapäisesti ole käytettävissä.
Netwk
Videon tallennusasetuksia ei voi tallentaa USTREAM-palveluun, sillä verkossa
tapahtui virhe.
Ilmeni jokin muu verkkovirhe.
Vahvista tukiaseman asetus tai tukiaseman suojaus Action Cam Movie Creator sovelluksen kameran asetukset sisältävällä Camera Settings for Live Streaming toiminnolla.
NO AP
Tukiasemaa ei löydy. Vahvista tukiaseman asetus Action Cam Movie Creator sovelluksen kameran asetukset sisältävällä Camera Settings for Live Streaming toiminnolla.
LIMIT
USTREAM-palveluun tallennettavien videoiden kokonaisajalle asetettu rajoitus on
saavutettu. Lopeta videon suoratoisto.
TWErr
Ilmeni Twitterin lähetysvirhe.
Tarkista verkko tai kirjaudu uudelleen Twitteriin.
FBErr
Ilmeni Facebookin lähetysvirhe.
Tarkista verkko tai kirjaudu uudelleen Facebookiin.
Download PDF

advertising