Sony | HDR-AS50 | Sony HDR-AS50 HDR-AS50 Action Cam Viiteopas

4-586-525-11(1) (DA-FI)
Om støvsikkerhed og vandtæthed
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
Kameraet er støvsikkert og vandtæt (ned til en dybde på 60 m
i 30 sammenhængende minutter). Hvis du ønsker yderligere
oplysninger om brug af det undervandskabinettet, kan du se
i online hjælpevejledningen.
Softwaren, som er underlagt følgende GNU General Public-licens
(herefter kaldt "GPL") eller GNU Lesser General Public-licens
(herefter kaldt "LGPL"), er inkluderet i kameraet.
Dette fortæller dig, at du har ret til at få adgang til, ændre og
videredistribuere kildekoden til de pågældende softwareprogrammer
i henhold til de betingelser, der er angivet i GPL/LGPL.
Kildekoden findes på internettet. Brug følgende URL til at
downloade den.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Vi foretrækker, at du undlader at kontakte os om indholdet af kildekode.
Kopier af licenserne (på engelsk) findes i den interne hukommelse
på kameraet.
Opret en masselagerforbindelse mellem dit kamera og en computer,
og læs filerne i mappen "LICENSE" i "PMHOME".
Bemærkning om ekstraudstyr
Digital 4K-videokameraoptager
Digital HD-videokameraoptager
Digitaalinen 4K-videokamera
Digitaalinen HD-videokamera
Originalt Sony-tilbehør er muligvis ikke tilgængeligt i alle
lande/områder.
Sikkerhed ved brug af trådløse LAN-enheder
Referencevejledning
• Sørg for altid at bruge et sikret trådløst lokalnetværk, så du undgår
hacking, ikke-godkendt tredjepartsadgang og andre svagheder.
• Det er meget vigtigt at konfigurere sikkerhed på et trådløse
lokalnetværk.
• Hvis der opstår et problem forårsaget af utilstrækkelige
forholdsregler eller på grund af uforudsigelige omstændigheder kan
Sony Corporation ikke gøres ansvarlig for nogen resulterende skade.
Viiteopas
Bemærkning om trådløs netværksfunktion
Vi påtager os intet ansvar for nogen skade, der måtte opstå som følge
af uautoriseret adgang til eller uautoriseret brug af destinationer,
der er indlæst i kameraet, som er resultat af tab eller tyveri.
Specifikationer
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50
Ejerens notater
Notér modellen og serienummeret (som findes på produktet)
ned i området nedenfor. Henvis til disse numre, når du ringer
til Sony-forhandleren vedrørende dette produkt.
Modelnr.
Serienr.
Omistajan merkinnät
Kirjoita malli- ja sarjanumerot (jotka on merkitty tuotteeseen) alla
olevaan tilaan. Tarvitset näitä numeroita, kun otat yhteyttä Sonyn
jälleenmyyjään tuotetta koskevissa asioissa.
Mallinro
Sarjanro
Batteripakke
Hvis batteripakken bruges forkert, kan den revne og være skyld i brand
eller kemiske forbrændinger. Vær opmærksom på følgende.
HDR-AS300
Bemærkning til kunder, der er underlagt EU-direktiver
Signalformat:
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgien
HDTV
NTSC-farve, EIA-standarder
PAL-farve, CCIR-standarder
Strømkrav:
Genopladelig batteripakke, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Genopladelig batteripakke NP-BX1:
Maksimal opladningsspænding: Jævnstrøm 4,2 V
Maksimal opladningsstrøm: 1,89 A
USB-opladning:
Jævnstrøm 5,0 V, 500 mA/800 mA
Stænksikring:
IPX4 (baseret på vores test)
Driftstemperatur:
-10 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur:
-20 °C til +60 °C
Mål (ca.):
29,4 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (B/H/D, inklusive
fremstikkende dele og uden det medfølgende
undervandskabinet)
Vægt:
Ca. 84 g (kun kamerahus)
Samlet vægt i brug: Ca. 109 g (med batteripakke, uden det
medfølgende undervandskabinet)
HDTV
NTSC-farve, EIA-standarder
PAL-farve, CCIR-standarder
Strømkrav:
Genopladelig batteripakke, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Genopladelig batteripakke NP-BX1:
Maksimal opladningsspænding: Jævnstrøm 4,2 V
Maksimal opladningsstrøm: 1,89 A
USB-opladning:
Jævnstrøm 5,0 V, 500 mA/800 mA
Driftstemperatur:
-10 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur:
-20 °C til +60 °C
Mål (ca.):
24,2 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (B/H/D, inklusive
fremstikkende dele og uden det medfølgende
undervandskabinet)
Vægt:
Ca. 58 g (kun kamerahus)
Samlet vægt i brug: Ca. 83 g (med batteripakke, uden det
medfølgende undervandskabinet)
• Design og specifikationer kan ændres uden varsel i fremtidige
opgraderinger.
Bemærkning om brug
Om varemærker
Om driftstemperaturer
Kameraet kan bruges i temperaturer mellem -10 °C og 40 °C.
Det anbefales ikke at fotografere på meget kolde eller varme steder,
der er udover det anbefalede område.
Bemærkninger om langtidsoptagelse
• Kamerahuset og batteriet kan blive varmt, når det bruges – dette
er normalt.
• Undgå at bruge kameraet i længere tidsperioder, når du holder
kameraet i hænderne, eller når det er i direkte berøring med din hud.
Det anbefales, at du bruger den medfølgende selvklæbende
monteringstape eller et undervandskabinet eller valgfrit
monteringstilbehør.
• Under høje temperaturer i omgivelserne stiger kameraets
temperatur hurtigt.
• Lad kameraet være i 10 minutter eller længere, så temperaturen
indeni kameraet får tid til at falde til et sikkert niveau.
• Hvis kameraets temperatur stiger, kan billedkvaliteten bliver forringet.
Det anbefales, at du venter, indtil kameraets temperatur falder,
før du fortsætter med at optage billeder.
Om beskyttelse mod overophedning
Afhængig af kameraet og batteriets temperatur kan du muligvis ikke
optage film, eller der slukkes automatisk for strømmen for at beskytte
på skærmpanelet på kameraet, før der slukkes
kameraet. Der vises
for strømmen, eller du ikke længere kan optage film. I denne situation
skal du slukke kameraet, indtil kameraets og batteriets temperatur
falder. Hvis du tænder for strømmen uden at lade kameraet og batteriet
afkøle tilstrækkeligt, slukkes der måske for strømmen igen, eller du vil
ikke kunne optage film.
FORSIGTIG
UHDTV
HDTV
NTSC-farve, EIA-standarder
PAL-farve, CCIR-standarder
Strømkrav:
Genopladelig batteripakke, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Genopladelig batteripakke NP-BX1:
Maksimal opladningsspænding: Jævnstrøm 4,2 V
Maksimal opladningsstrøm: 1,89 A
USB-opladning:
Jævnstrøm 5,0 V, 500 mA/800 mA
Stænksikring:
IPX4 (baseret på vores test)
Driftstemperatur:
-10 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur:
-20 °C til +60 °C
Mål (ca.):
29,4 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (B/H/D, inklusive
fremstikkende dele og uden det medfølgende
undervandskabinet)
Vægt:
Ca. 89 g (kun kamerahus)
Samlet vægt i brug: Ca. 114 g (med batteripakke, uden det
medfølgende undervandskabinet)
Dansk
• Brug kameraet i overensstemmelse med bestemmelserne på
anvendelsesstedet.
• Du kan ikke bruge kameraets Wi-Fi/Bluetooth-funktion under vandet.
Udsæt ikke batterierne for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende.
Signalformat:
Signalformat:
Wi-Fi/Bluetooth-funktion
Reducer risikoen for brand eller elektrisk stød på følgende måde
1) Udsæt ikke denne enhed for regn eller fugt.
2) Anbring ikke genstande med væske, f.eks. en vase, på apparatet.
FDR-X3000
HDR-AS50
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
ADVARSEL
• XAVC S og
er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
• Memory Stick og
Sony Corporation.
• Betegnelserne HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet
er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC
i USA og andre lande.
• Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
• Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc.
• iPhone er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Apple Inc.
• Wi-Fi, Wi-Fi-logoet, Wi-Fi PROTECTED SET-UP er registrerede varemærker
tilhørende Wi-Fi Alliance.
• N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende
NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
• Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
• microSDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
• Bluetooth®-varemærket og -logoer er registrerede varemærker, der er
ejet af Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af sådanne varemærker af
Sony Corporation er underlagt licens. Andre varemærker og varemærkenavne
tilhører deres respektive ejere.
• QR Code er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED.
Desuden er system- og produktnavne, der bruges i denne vejledning,
generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de
respektive udviklere eller producenter. Men mærkerne ™ eller 
er muligvis ikke beskrevet i denne vejledning.
• Forsøg ikke at skille den ad.
• Du må ikke knuse batteripakken eller udsætte den for stød eller slag, f.eks. ved
at tabe den eller ved at hamre eller træde på den.
• Lad være med at kortslutte batteripakken, og lad ikke nogen metalgenstande
berøre batterikontakterne.
• Udsæt den ikke for temperaturer over 60 °C ved f.eks. at placere den i direkte
solskin eller i en bil, der er parkeret direkte i solen.
• Må ikke udsættes for åben ild eller brændes.
• Brug ikke beskadigede eller lækkende litiumionbatterier.
• Sørg for at oplade batteripakken med en original Sony-batterioplader eller med
en enhed, der kan oplade batteripakken.
• Hold batteripakken uden for små børns rækkevidde.
• Hold batteripakken tør.
• Udskift den kun med den samme eller tilsvarende type, der er anbefalet af Sony.
• Bortskaf brugte batteripakker præcis som beskrevet i instruktionerne.
AC-adapter (sælges særskilt)
Brug den nærmeste stikkontakt, når du bruger AC-adapteren (sælges
særskilt). Tag straks stikket til AC-adapteren (sælges særskilt) ud af
stikkontakten, hvis der forekommer fejl under brug af apparatet.
Bemærkninger
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme forårsager, at
dataoverførslen afbrydes undervejs (mislykkes), skal du genstarte
programmet eller tage kommunikationskablet (USB, osv.) ud og
sætte det i igen.
Sony Corporation erklærer hermed, at dette udstyr er
i overensstemmelse med de nødvendige krav og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Hvis du ønsker flere oplysninger,
kan du gå til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dette produkt er testet og fundet i overensstemmelse de
grænseværdier, der er angivet i EMC-direktivet, for brug med
tilslutningskabler, der er kortere end 3 meter.
De elektromagnetiske felter med de angivne frekvenser kan påvirke
billede og lyd på denne enhed.
Bortskaffelse af opbrugte batterier og elektriske
og elektroniske produkter (gælder i EU og andre
europæiske lande med egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen
betyder, at produktet og batteriet ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald. På nogle batterier bliver dette
symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er
angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller
0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier bortskaffes
korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed
og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering.
Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et
indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en
kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og
elektriske og elektroniske produkter må disse produkter kun afleveres
på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering
af elektriske og elektroniske produkter. For alle andre batterier henvises
der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker
måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet
til genindvinding af brugte batterier. Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller
batteriet blev købt.
Suomi
Käyttöä koskevia huomautuksia
Wi-Fi-/Bluetooth-toiminto
• Käytä kameraa käyttöalueen säännösten mukaisesti.
• Kameran Wi-Fi-/Bluetooth-toimintoa ei voi käyttää veden alla.
Käyttölämpötila
Kamera on suunniteltu käytettäväksi lämpötiloissa –10 °C ... +40 °C.
Kuvaamista ei suositella erittäin kylmissä tai kuumissa paikoissa,
joiden lämpötila on tämän välin ulkopuolella.
Pitkään nauhoitukseen liittyviä huomautuksia
• Kameran runko ja akku voivat lämmetä käytössä. Tämä on normaalia.
• Vältä käyttämästä kameraa pitkään, kun pitelet sitä kädessäsi tai kun
se koskettaa suoraan ihoasi. On suositeltavaa käyttää kameran
mukana toimitettuja tarrakiinnikkeitä, vedenalaista koteloa tai
valinnaisia lisävarusteita.
• Kun ympäristön lämpötila on korkea, kameran lämpötila nousee
nopeasti.
• Anna kameran jäähtyä vähintään 10 minuutin ajan, jotta kameran
sisälämpötila laskee turvalliselle tasolle.
• Kun kameran lämpötila nousee, kuvanlaatu voi heiketä.
On suositeltavaa antaa kameran jäähtyä ennen kuvaamisen
jatkamista.
Ylikuumenemissuojaus
Kameran ja akun lämpötilan noustessa videoiden tallentaminen voi
estyä tai virta voi katketa automaattisesti kameran suojaamiseksi.
Ennen virran katkeamista tai videoiden tallentamisen estämistä
kameran näyttöön tulee . Pidä tällöin virta katkaistuna ja odota,
kunnes kamera ja akku ovat jäähtyneet. Jos kytket virran antamatta
kameran ja akun jäähtyä tarpeeksi, virta voi katketa uudelleen tai
videoiden tallennus ei ehkä onnistu.
Tietoja vesi- ja pölytiiviydestä
Kamera on pöly- ja vesitiivis (enintään 60 metrin syvyydessä yhtä
mittaa 30 minuuttia). Katso vedenalaista koteloa koskevat
huomautukset verkossa olevasta käyttöoppaasta.
Huomautus lisävarusteista
Aitoja Sony-lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa tai
kaikilla alueilla.
Langattomien lähiverkkolaitteiden käytön suojaus
• Varmista tietomurtojen, pahantahtoisten kolmansien osapuolten
luvattoman käytön ja muiden haavoittuvuuksien estämiseksi,
että langaton lähiverkko on aina suojattu.
• On erittäin tärkeää huolehtia langattoman lähiverkon suojauksesta.
• Sony Corporation ei vastaa puutteellisesta tietoturvasta tai
ennakoitavista olosuhteista johtuvista vahingoista.
Tavaramerkeistä
• XAVC S ja
ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
• Muistikortti ja
tavaramerkkejä.
• HDMI, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
• Mac on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.
• iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
• Wi-Fi, Wi-Fi-logo ja Wi-Fi PROTECTED SET-UP ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat Adobe Systems Incorporatedin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
• microSDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
• Bluetooth® ja Bluetooth-logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, joita Sony Corporation käyttää lisenssillä. Muut tavaramerkit ja
tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
• QR-koodi on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteröity tavaramerkki.
Muut tässä käyttöoppaassa käytetyt järjestelmien tai tuotteiden
nimet ovat yleensä kehittäjiensä tai valmistajiensa tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, vaikka ™- tai -merkkiä ei käytettäisi
tässä käyttöoppaassa.
Tietoja GNU GPL/LGPL -sovellusohjelmistoista
Kamerassa on ohjelmistoja, jotka ovat käytettävissä seuraavan GNU
General Public License -lisenssin (jäljempänä ”GPL”) tai GNU Lesser
General Public License -lisenssin (jäljempänä ”LGPL”) perusteella.
Lisenssissä mainitaan, että sinulla on oikeus käyttää, muunnella ja
jakaa edelleen näiden ohjelmien lähdekoodia GPL- tai LGPL-lisenssin
ehtojen mukaisesti.
Lähdekoodi on saatavilla Internetissä. Voit ladata sen seuraavasta
URL-osoitteesta.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Pyydämme, että et ota meihin yhteyttä koskien lähdekoodin sisältöä.
Lisenssien englanninkieliset kopiot on tallennettu kameran
sisäiseen muistiin.
Muodosta massamuistiyhteys kameran ja tietokoneen välille ja lue
kansiossa PMHOME/LICENSE olevat tiedostot.
VAROITUS
Sähköiskuvaaran vähentämiseksi
1) älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle
2) älä laita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä
esineitä.
Älä altista akkuja lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle
tai tulelle.
HUOMIO
Langattoman verkon toimintaa koskevia huomautuksia
Akku
Emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat kameran varastamisesta
tai kadottamisesta seuranneesta kameraan ladattujen kohteiden
luvattomasta tarkastelusta tai käytöstä.
Akun varomaton käyttö saattaa aiheuttaa akun rikkoutumisen, tulipalon
tai jopa kemiallisia palovammoja. Noudata seuraavia varotoimia.
Tekniset tiedot
FDR-X3000
Signaalin muoto:
UHDTV
HDTV
NTSC-väri, EIA-standardit
PAL-väri, CCIR-standardit
Sähköntarve:
Ladattava akku, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Ladattava akku NP-BX1:
Enimmäislatausjännite: DC 4,2 V
Enimmäislatausvirta: 1,89 A
USB-lataus:
DC 5,0 V, 500 mA / 800 mA
Roiskesuojaus:
IPX4 (todettu testeissä)
Käyttölämpötila:
–10 °C ... +40 °C
Varastointilämpötila: –20 °C ... +60 °C
Mitat (noin):
29,4 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (l/k/s, mukaan
lukien ulokkeet ja kameran mukana toimitettu
vedenalainen kotelo)
Paino:
noin 89 g (pelkkä runko)
Kokonaispaino käytössä:
noin 114 g (mukaan lukien akku, pois lukien
kameran mukana toimitettu vedenalainen kotelo)
• Älä pura akkua.
• Älä murskaa tai kolhi akkua äläkä lyö sitä vasaralla, pudota sitä tai astu
sen päälle.
• Älä aiheuta oikosulkua äläkä päästä metalliesineitä kosketuksiin akun
liitinpintojen kanssa.
• Älä altista akkua korkeille, yli 60 °C:n lämpötiloille, kuten suoralle
auringonvalolle, äläkä jätä akkua auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon.
• Älä polta akkua äläkä hävitä sitä avotulessa.
• Älä koske vaurioituneeseen tai vuotavaan litiumioniakkuun paljain käsin.
• Varmista, että lataat akun vain alkuperäisellä Sonyn akkulaturilla tai kyseisen
akun lataamiseen tarkoitetulla laitteella.
• Pidä akku pikkulasten ulottumattomissa.
• Pidä akku kuivana.
• Vaihda akku aina samanlaiseen tai vastaavantyyppiseen Sonyn
suosittelemaan akkuun.
• Hävitä käytetyt akut asianmukaisesti ohjeiden mukaisella tavalla.
Verkkolaite (myydään erikseen)
Verkkolaitetta (myydään erikseen) käyttäessäsi käytä lähellä olevaa
seinäpistorasiaa. Irrota verkkolaite (myydään erikseen) välittömästi
seinäpistorasiasta, jos laitteen käytössä ilmenee häiriö.
Huomautus asiakkaille, jotka asuvat EU-direktiivejä
soveltavissa maissa
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japani
Tuotteen EU-vaatimustenmukaisuus: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
HDR-AS300
Huomautus
Signaalin muoto:
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettiset kentät aiheuttavat
tiedonsiirron keskeytymisen, käynnistä sovellus uudelleen tai
irrota ja liitä uudelleen tietoliikennejohto (esim. USB-johto).
HDTV
NTSC-väri, EIA-standardit
PAL-väri, CCIR-standardit
Sähköntarve:
Ladattava akku, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Ladattava akku NP-BX1:
Enimmäislatausjännite: DC 4,2 V
Enimmäislatausvirta: 1,89 A
USB-lataus:
DC 5,0 V, 500 mA / 800 mA
Roiskesuojaus:
IPX4 (todettu testeissä)
Käyttölämpötila:
–10 °C ... +40 °C
Varastointilämpötila: –20 °C ... +60 °C
Mitat (noin):
29,4 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (l/k/s, mukaan
lukien ulokkeet ja kameran mukana toimitettu
vedenalainen kotelo)
Paino:
noin 84 g (pelkkä runko)
Kokonaispaino käytössä:
noin 109 g (mukaan lukien akku, pois lukien
kameran mukana toimitettu vedenalainen kotelo)
HDR-AS50
Signaalin muoto:
HDTV
NTSC-väri, EIA-standardit
PAL-väri, CCIR-standardit
Sähköntarve:
Ladattava akku, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Ladattava akku NP-BX1:
Enimmäislatausjännite: DC 4,2 V
Enimmäislatausvirta: 1,89 A
USB-lataus:
DC 5,0 V, 500 mA / 800 mA
Käyttölämpötila:
–10 °C ... +40 °C
Varastointilämpötila: –20 °C ... +60 °C
Mitat (noin):
24,2 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (l/k/s, mukaan
lukien ulokkeet ja kameran mukana toimitettu
vedenalainen kotelo)
Paino:
noin 58 g (pelkkä runko)
Kokonaispaino käytössä:
noin 83 g (mukaan lukien akku, pois lukien
kameran mukana toimitettu vedenalainen kotelo)
• Muotoilu ja tekniset tiedot voivat tulevissa päivityksissä muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa direktiivin
1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.
Lisätietoja on URL-osoitteessa
http://www.compliance.sony.de.
Tämän laitteen on testeissä todettu olevan sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin rajoitusten mukainen,
kun käytössä on enintään 3 metrin pituinen liitäntäkaapeli.
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät saattavat vaikuttaa tämän
laitteen tuottamaan kuvaan ja ääneen.
Käytöstä poistettujen akkujen, paristojen sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan
unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa oleva
symboli ilmaisee, että tuotetta ja akkua ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Joissakin akuissa tämä merkki saattaa
esiintyä yhdessä kemiallisen merkin kanssa.
Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisätään
akkuun, joka sisältää enemmän kuin 0,0005 prosenttia elohopeaa
tai 0,004 prosenttia lyijyä. Varmistamalla, että nämä tuotteet ja akut
hävitetään asianmukaisesti, autat estämään ympäristölle ja terveydelle
haitalliset vaikutukset, joita akkujen hävittäminen väärällä tavalla
saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät
kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi. Varmista käytöstä poistettujen akkujen sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden asianmukainen käsittely toimittamalla ne
soveltuviin kierrätys- ja keräyspisteisiin. Jos kyse on muista akuista,
katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun turvalliseen
irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Saat lisätietoja tuotteiden ja akkujen kierrätyksestä paikallisilta
viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä tai liikkeestä, josta tuote tai
akku on ostettu.
Download PDF

advertising