Sony | HDR-AS30VD | Sony HDR-AS30VD Käyttöohjeet

Sisällys
Käyttötapahaku
Asetushaku
Hakemisto
Käsikirja
Digitaalinen HD-videokamera
HDR-AS30/AS30V
© 2013 Sony Corporation
4-477-527-12(1) (FI)
FI
Tämän käsikirjan käyttäminen
Sisällys
Napsauttamalla jotakin oikealla olevista painikkeista pääset sitä vastaavalle sivulle.
Tämä on kätevää, kun etsit toimintoa, jota haluat tarkastella.
Asetushaku
Etsi tietoja asetuskohteiden luettelosta.
Hakemisto
Etsi tietoja avainsanan perusteella.
Asetushaku
Käyttötapahaku
Etsi tietoja käyttötavan perusteella.
Käyttötapahaku
Sisällys
Etsi tietoja toiminnon perusteella.
Tässä käsikirjassa käytetyt merkinnät
ja merkintätavat
Asetusnäyttö
Hakemisto
Tallennustila
t
Voit asettaa kuvan tarkkuuden ja kuvataajuuden videoiden kuvaamista varten.
Aloita asetuksen määrittäminen valitsemalla ensin [SETUP].
1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2 Kun [VIDEO] (tallennustila) tulee näyttöön, paina ENTER-painiketta.
3 Valitse
tallennustila
painamalla NEXT-painiketta ja paina sitten
01
Asettaa kuukauden.
ENTER-painiketta.
Tallennettu kuva
Asettaa päivän.
1920×1080
60p/50p
00
Suurin tarkkuus / pehmennetty
kuva tallennetaan 2-kertaisella
kuvataajuudella
Asettaa
tunnit.
Suurin tarkkuus
1920×1080
30p/25p
00
Asettaa minuutit.
GMT+0
Tarkkuus
Kuvantamisen Toiston
kuvataajuus
kuvataajuus
Näyttö
01
60p/50p
Oletusasetus ilmaistaan merkinnällä
.
30p/25p
Suuri tarkkuus
1280×720
30p/25p
Asettaa alueen, jossa käytät kameraa. (Alueet määritetään aikaerona
Greenwich Mean Time (GMT) -aikavyöhykkeestä).
Huomautuksia
• Kun määrität GPS-lokin asetukseksi [ON], kamera säätää päivämäärän, kellonajan ja alueen asetukset
automaattisesti kuvaustilassa (vain HDR-AS30V).
Ilmaisee varoituksia ja rajoituksia, jotka
liittyvät kameran oikeaan käyttöön.
z Alueen asettaminen
Vieraillessasi jossain maassa voit asettaa kellon paikalliseen aikaan valitsemalla alueen.
Alueet määritetään aikaerona Greenwich Mean Time (GMT) -aikavyöhykkeestä.
Katso myös ”Aikaerot” (sivu 65).
z Ilmaisee hyödyllisiä tietoja.
2FI
Huomautuksia kameran käytöstä
Sisällys
Kameran lämpötila
Tietoja näytön kielestä
Näytön kielenä voi olla vain englanti.
Muita kieliä ei ole valittavissa.
Kamera voi lämmetä jatkuvassa käytössä, mutta
tämä ei ole vika.
Ylikuumenemissuojaus
Huomautuksia akusta
• Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa.
• Voit ladata akun, vaikka sen lataus ei olisi täysin
purkautunut. Vaikka akkua ei olisi täysin
ladattu, voit käyttää siinä olevaa osittaista
latausta.
• Lisätietoja akuista: sivu 64.
Asetushaku
Huomautuksia näytöstä ja objektiivista
• Näytön tai objektiivin altistaminen suoralle
auringonvalolle pitkäksi aikaa voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä. Pidä tämä mielessä, jos sijoitat
kameran lähelle ikkunaa tai ulos.
• Älä paina näyttöä. Seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
Hakemisto
• Ennen kuin aloitat tallentamisen, varmista
tekemällä koetallennus, että kamera
toimii oikein.
• Kytke kuvien toistoa varten kamera toiseen
laitteeseen HDMI-mikrokaapelilla
(myydään erikseen).
• Kamera ei ole pöly-, roiske- tai vesitiivis.
Lue ”Varotoimet” (sivu 66) ennen
kameran käyttöä.
• Vältä kameran altistamista vedelle.
Veden pääsy kameran sisälle voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä. Joissakin tapauksissa
kameraa ei voi enää korjata.
• Älä osoita kameralla suoraan aurinkoon tai
muuhun kirkkaaseen valoon. Seurauksena
voi olla toimintahäiriöitä.
• Älä käytä kameraa lähellä sijaintia, joka tuottaa
voimakkaita radioaaltoja tai säteilyä. Muuten
kamera ei ehkä tallenna tai toista kuvia oikein.
• Kameran käyttö hiekkaisessa tai pölyisessä
ympäristössä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Jos kosteutta pääsee tiivistymään, poista se
ennen kameran käyttöä (sivu 66).
• Älä ravista kameraa tai altista sitä iskuille.
Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, eikä
kuvia ehkä voi tallentaa. Lisäksi muistikortti
voi tulla käyttökelvottomaksi, ja kuvatiedot
voivat vioittua.
• Kun kytket kameran toiseen laitteeseen
kaapelilla, aseta liitin oikealla tavalla. Liittimen
työntäminen liitäntään väkisin vaurioittaa
liitäntää ja voi aiheuttaa kameran
toimintahäiriön.
• Muiden kuin tällä kameralla kuvattujen,
muokattujen tai koostettujen videoiden
toistokelpoisuutta ei voida taata.
• Kun vaihdat NTSC/PAL-muotojen välillä,
tallennustilan valittavissa olevat asetusten arvot
muuttuvat sen mukaisesti. Tässä käyttöoppaassa
esitetään sekä [NTSC]- että [PAL]-muotoa
koskevat asetusten arvot.
Kameran ja akun lämpötilan mukaan videoiden
tallentaminen voi estyä tai virta voi katketa
automaattisesti kameran suojaamiseksi. Ennen
virran katkeamista tai videoiden tallentamisen
estämistä näyttöön tulee viesti asiasta.
Käyttötapahaku
Huomautuksia tallentamisesta/toistosta
sekä liittämisestä
Kuvatietojen yhteensopivuus
• Kamera tukee videotiedostojen muotona MP4muotoa. Kaikki MP4-yhteensopivat laitteet eivät
kuitenkaan välttämättä pysty toistamaan tällä
kameralla tallennettuja kuvia.
• Kamera noudattaa JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) -järjestön yleistä DCF (Design rule
for Camera File system) -standardia.
Tekijänoikeuksia koskeva varoitus
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videot ja muut
materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien alaisia.
Tällaisten materiaalien luvaton tallentaminen voi
olla tekijänoikeuslakien vastaista.
Ei hyvityksiä vioittuneesta sisällöstä tai
tallennusvirheistä
Sony ei anna hyvityksiä tallennushäiriöistä tai
tallennetun sisällön menettämisestä tai
vioittumisesta, joka voi aiheutua kameran tai
muistikortin toimintahäiriöstä tai muusta syystä.
3FI
Jatkuu r
Carl Zeiss -objektiivi
• Tässä käsikirjassa esimerkkeinä käytetyt kuvat
ovat jäljennöksiä, eivätkä todellisia tällä
kameralla kuvattuja kuvia.
• Tässä käyttöoppaassa Memory Stick Micro
-mediaan ja microSD-muistikortteihin viitataan
termillä ”muistikortti”.
• Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
Kamerassa on Carl Zeiss -objektiivi, joka tuottaa
tarkkoja kuvia erinomaisella kontrastilla.
Objektiivi on valmistettu Saksassa Carl Zeissin
sertifioiman laadunvalvontajärjestelmän ja
Carl Zeissin laatustandardien mukaisesti.
• Käytä GPS:ää käyttömaan tai -alueen säädösten
mukaisesti.
• Jos et tallenna sijaintitietoja, aseta GPS-lokin
arvoksi [OFF] (sivu 24).
• Jos tallennat kuvia siten, että GPS-lokin
arvoksi on asetettu [ON], ja lataat kuvat sitten
Internetiin, kuvaussijainti voi olla kolmansien
osapuolten saatavilla. Voit estää tämän
asettamalla GPS-lokin arvoksi [OFF] ennen
kuvaamista (sivu 24).
Asetushaku
• Kamera on yhteensopiva HD (teräväpiirto)
-kuvanlaadun tallentamisen MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile -muodon kanssa. Siksi
kameralla tallennettuja HD-laatuisia kuvia
ei voi toistaa laitteilla, jotka eivät ole MPEG-4
AVC/H.264 -yhteensopivia.
• Tällä kameralla tallennettujen videoiden
toistaminen normaalisti ei välttämättä onnistu
muilla laitteilla kuin tällä kameralla. Myöskään
muilla laitteilla tallennettujen videoiden
toistaminen oikein ei välttämättä onnistu
tällä kameralla.
GPS-yhteensopivat laitteet
(vain HDR-AS30V)
Käyttötapahaku
Huomautuksia toistosta muilla laitteilla
Sisällys
Tässä käsikirjassa käytetyt kuvat
Langattoman verkon toiminto
Hakemisto
• Kameran langattoman verkon toiminto on
Wi-Fi Alliancen (WFA) Wi-Fi-määritysten
mukainen.
• Joillakin alueilla langatonta lähiverkkoa ei ehkä
ole saatavilla, sen käytöstä voidaan veloittaa
erikseen, tai yhteydet voivat olla estettyjä tai
katkonaisia. Pyydä lisätietoja langattoman
lähiverkkosi järjestelmänvalvojalta ja/tai
palveluntarjoajalta.
• Sony ei anna takuita verkkopalvelun
saatavuudesta. Sony ei vastaa verkkopalvelun
käytöstä aiheutuneista vahingoista, vaikka
vaateet esittäisi kolmas osapuoli.
• Emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat
kameran varastamisesta tai kadottamisesta
seuranneesta kameraan ladattujen kohteiden
luvattomasta tarkastelusta tai käytöstä.
Langattomien lähiverkkotuotteiden
tietoturva
On tärkeää pitää huolta tietoturvasta käytettäessä
langattoman verkon toimintoa. Sony ei anna
takuita eikä vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat
puutteellisesta tietoturvasta tai langattoman
verkon toiminnon käytöstä.
4FI
Nauttiminen kameran käytöstä
Sisällys
Nauti käytöstä entistä enemmän
Tankopidike ja vesitiivis kotelo
Käyttötapahaku
Asetushaku
Rannehihna ja vesitiivis kotelo
Hakemisto
Käsikahva, jossa on LCD-näyttö
5FI
Jatkuu r
Sisällys
Jaa elämäsi
Käyttötapahaku
Lataa ikuistetut hetket
verkkoon
Asetushaku
Voit ladata kuvat suoraan verkkoon ja
jakaa ne kameran langattoman verkon
toiminnolla (sivu 44).
Hakemisto
Tallenna GPS-tietoja
(vain HDR-AS30V)
Voit tarkastella sijaintitietoja ja liikkeen
nopeutta videoiden katselun aikana
PlayMemories Home -toiminnon
avulla (sivu 24).
Kytke televisioon
Kytke kamera televisioon HDMImikrokaapelilla (myydään erikseen) ja
nauti kuvista suuressa näytössä (sivu 42).
6FI
Sisällys
Sisällys
Huomautuksia kameran käytöstä
Käyttötapahaku
Tämän käsikirjan käyttäminen ··············································2
Huomautuksia kameran käytöstä ········································3
Nauttiminen kameran käytöstä ············································5
Käyttötapahaku ··········································································9
Asetushaku················································································ 10
Osien tunnistaminen ····························································· 12
Asetushaku
Alkutoimet
Hakemisto
Mukana tulevien osien tarkastaminen ···························· 13
Akun asettaminen paikalleen············································· 14
Muistikortin asettaminen paikalleen ······························· 17
Tallennustila·············································································· 19
SteadyShot ················································································ 20
Kenttäkulma·············································································· 21
Otos······························································································ 22
Väliajoin otettavien kuvien tallennus ······························ 23
GPS-loki (vain HDR-AS30V)·················································· 24
Lentokonetila ··········································································· 26
Automaattinen virrankatkaisu ··········································· 27
Piippaus ······················································································ 28
Päivämäärän ja ajan asetus ················································· 29
USB-virtalähde ········································································· 30
NTSC/PAL-asetuksen vaihto················································ 31
Asetusten palauttaminen ···················································· 32
Muoto·························································································· 33
Varusteiden käyttäminen····················································· 34
Kuvaaminen
Kuvaaminen ·············································································· 40
7FI
Sisällys
Katselu
Kuvien katselu TV:stä ····························································· 42
Käyttötapahaku
Langaton verkko (Wi-Fi)
Wi-Fi-yhteyden määrittämisen valmisteleminen ········ 44
Wi-Fi-yhteyden määrittäminen·········································· 45
Älykäs kauko-ohjain ······························································· 48
Kopiointi····················································································· 50
Asetushaku
Tietokone
Hakemisto
Hyödyllisiä toimintoja yhdistettäessä kameraa
tietokoneeseen ········································································ 51
Tietokoneen valmisteleminen············································ 52
PlayMemories Home -ohjelmiston käynnistäminen·· 55
Vianmääritys
Vianmääritys ············································································· 56
Varoitusilmaisimet ja -viestit··············································· 60
Muut
Tallennusaika············································································ 62
Akku ····························································································· 64
Kameran käyttö ulkomailla·················································· 65
Varotoimet················································································· 66
Tekniset tiedot ········································································· 68
Hakemisto
Hakemisto·················································································· 70
8FI
Käyttötapahaku
Sisällys
Videoiden ja valokuvien Kuvaaminen ················································································· 40
kuvaaminen
Muoto ······························································································· 33
Päivämäärän, ajan ja
alueen muuttaminen
Päivämäärän ja ajan asetus··············································· 29
Asetusten alustaminen
Asetusten palauttaminen ·················································· 32
Katselu TV:stä
Kuvien katselu TV:stä ····························································· 42
Käyttö älypuhelimen tai
tablet-laitteen avulla
Älykäs kauko-ohjain ······························································· 48
Kuvien lataaminen
verkkopalveluun
Wi-Fi-toiminnon asettaminen ········································ 45
Sijaintitiedon
tallentaminen
GPS-loki (vain HDR-AS30V) ··············································· 24
Hakemisto
Kuvien poistaminen
Asetushaku
Tallennustila················································································· 19
Käyttötapahaku
Videotiedoston koon
muuttaminen
9FI
Asetushaku
Sisällys
Asetuskohteet
Napsauttamalla kohdetta voit siirtyä sitä vastaavalle sivulle.
Näyttö
Oletusasetus
Tallennustila
VIDEO
HQ (1920×1080/30p)
SteadyShot
STEDY
ON
Kenttäkulma
ANGLE
120°
Otos
SCENE
NORML
Käyttötapahaku
Vaihtoehdot
LAPSE
5sec
Älykäs kauko-ohjain
Wi-Fi
ON
Kopiointi*
SHARE
—
GPS-loki (vain HDR-AS30V)
GPS
ON
Lentokonetila
PLANE
OFF
Automaattinen virrankatkaisu
A.OFF
60sec
Piippaus
BEEP
ON
Päivämäärän ja ajan asetus
DATE
2013/1/1 00:00 GMT+0
USBPw
ON
V.SYS
NTSC
Asetusten palauttaminen
RESET
—
Muoto
FORMT
—
Hakemisto
USB-virtalähde
NTSC/PAL-asetuksen vaihto
Asetushaku
Väliajoin otettavien kuvien tallennus
* Voit muuttaa tilaa älypuhelimesta, kun kamera on asetettu käyttämään älykästä kauko-ohjaintoimintoa.
Huomautuksia
• Näytön kielenä voi olla vain englanti. Muita kieliä ei ole valittavissa.
Asetusten määrittäminen
Voit määrittää asetuksia seuraavilla kolmella kameran
painikkeella.
NEXT*: Siirtää seuraavaan valikkoon
PREV*: Siirtää edelliseen valikkoon
ENTER: Suorittaa valikkotoiminnon
* Sekä NEXT- että PREV-painiketta käytetään valikon
vaihtamiseen. Tässä käyttöoppaassa käytetään kuvauksissa
yleensä NEXT-painiketta. Kun käytetään vain PREVpainiketta, sitä kutsutaan kuvauksissa PREV-painikkeeksi.
REC-painike/
ENTER-painike
PREV-painike
NEXT-painike
10FI
Jatkuu r
1 Kytke laitteeseen virta painamalla NEXT- tai PREV-painiketta.
Sisällys
Katkaise virta valitsemalla [PwOFF] ja painamalla sitten ENTER-painiketta.
2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee haluamasi asetus, ja paina
sitten ENTER-painiketta.
Käyttötapahaku
Palaa [SETUP]-valikkoon valitsemalla [BACK] ja painamalla sitten ENTER-painiketta.
Asetushaku
Hakemisto
11FI
Osien tunnistaminen
Sisällys
A REC / käytön merkkivalo
B REC (Video/Valokuva) -painike
ENTER (Valikkotoiminnon suoritus)
-painike
D
Käyttötapahaku
C b REC HOLD -kytkin*1
(N-merkki)*2
E Näyttö
F Kaiutin
G PREV-painike
H NEXT-painike
I Mikrofonit
Asetushaku
J Objektiivi
K GPS-tunnistin (vain HDR-AS30V)
L Liitinkansi
M m mikrofoniliitäntä*3
N Laajennusliitäntä*4
O (Latauksen) CHG-merkkivalo
P HDMI OUT -liitäntä
Hakemisto
Q Multi/Micro USB -liitäntä*5
R Akun/muistikortin kansi
S Muistikorttipaikan aukko
T Akun poistovipu
U Akkupaikan aukko
*1 Estää vahingossa tapahtuvaa käyttöä.
Lukitse REC-painike liu'uttamalla sitä
nuolen b suuntaan. Vapauta lukitus
liu'uttamalla vastakkaiseen suuntaan.
*2 Kosketa merkkiä, kun yhdistät kameran
NFC-toiminnolla varustettuun älypuhelimeen.
NFC (Near Field Communication) on lyhyen
kantaman langattomien yhteyksien tekniikan
kansainvälinen standardi.
*3 Kun kytkettynä on ulkoinen mikrofoni
(myydään erikseen), ääntä ei voi tallentaa
sisäisen mikrofonin kautta.
*4 Käytetään lisävarusteiden liittämiseen.
*5 Tukee Micro USB -yhteensopivia laitteita.
12FI
Sisällys
Mukana tulevien osien
tarkastaminen
Käyttötapahaku
Tarkasta, että mukana ovat tulleet
seuraavat osat.
Suluissa oleva luku ilmaisee kyseisen
osan määrän.
• Kamera (1)
• Mikro-USB-kaapeli (1)
• Ladattava akku (NP-BX1) (1)
Asetushaku
• Vesitiivis kotelo (SPK-AS2) (1)
Hakemisto
• Tarrakiinnike (VCT-AM1)
Kiinnityssolki (1)
Litteä tarrakiinnike (1)
Kaareva tarrakiinnike (1)
• Käsikirja (tämä käyttöopas)
Sisältyy kameran sisäiseen muistiin.
• Painettu ohjemateriaali
13FI
Akun asettaminen paikalleen
Sisällys
1 Liu'uta akun/muistikortin kantta nuolen
suuntaisesti ja avaa sitten kansi.
Käyttötapahaku
2 Aseta akku paikalleen.
Tarkista, että akun suunta on oikea, ja aseta se sitten
paikalleen työntämällä sitä akun poistovipua vasten,
kunnes vipu lukittuu.
3 Sulje kansi.
Asetushaku
z Automaattisen virrankatkaisun määrittäminen
Hakemisto
Valitse [A.OFF] näytöstä [SETUP] ja määritä sitten automaattisen virrankatkaisutoiminnon
asetus. Oletusasetus on [60sec]. Muuta asetusta tarpeen mukaan.
Lisätietoja on kohdassa ”Automaattinen virrankatkaisu” (sivu 27).
14FI
Jatkuu r
Akun lataaminen
Sisällys
1 Katkaise kamerasta virta.
Akkua ei voi ladata, kun kameraan on virta
kytkettynä.
2 Liitä kamera käynnissä olevaan
tietokoneeseen mukana toimitetulla
mikro-USB-kaapelilla.
(Latauksen)
CHG-merkkivalo
Käyttötapahaku
(Latauksen) CHG-merkkivalo merkkivalo syttyy.
Mikro-USBkaapeli
(vakiovaruste)
Asetushaku
Aseta kunnolla
paikalleen
3 Kun lataus on valmis, poista kameran ja tietokoneen välinen USB-yhteys
(sivu 54).
Lataus on valmis, kun (Latauksen) CHG-merkkivalo sammuu (täysi lataus) (sivu 64).
Huomautuksia
Hakemisto
• Tämän kameran kanssa voi käyttää vain X-tyypin akkuja.
• Katkaise kamerasta virta akun lataamisen ajaksi.
• Älä käytä liiallista voimaa, kun liität kameraa tietokoneeseen. Tämä voi vaurioittaa kameraa tai
tietokonetta.
• Kun liität kameran kannettavaan tietokoneeseen, jota ei ole kytketty verkkovirtaan, tietokoneen akku
voi tyhjentyä nopeasti. Älä jätä kameraa liitetyksi tietokoneeseen pitkäksi aikaa.
• Akun lataamisen tai liitännän tekemisen onnistumista mukautetun tai itse kootun tietokoneen kanssa
ei voida taata. Joillakin USB-laitetyypeillä lataus ei ehkä toimi oikein.
• Toimintaa kaikkien tietokoneiden kanssa ei taata.
• Jos et aio käyttää kameraa pitkään aikaan, lataa kamera 6–12 kuukauden välein akun suorituskyvyn
ylläpitämiseksi.
z Kuinka pitkään kameran lataaminen kestää?
Latausaika
Akku
Tietokoneen avulla
AC-UD20*-laturin avulla (myydään erikseen)
NP-BX1 (vakiovaruste)
Noin 245 min.
Noin 175 min.
• Aika, jonka aivan tyhjän akun lataaminen kestää 25 °C:n lämpötilassa. Lataus voi kestää pidempään
tietyissä olosuhteissa.
* Latausta voi nopeuttaa käyttämällä USB-laturia AC-UD20 (myydään erikseen). Käytä laturin
liittämiseen mikro-USB-kaapelia (vakiovaruste).
15FI
Jatkuu r
Sisällys
z Akun jäljellä olevan latauksen tarkistaminen
Jäljellä olevan latauksen ilmaisin näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
Täysi
Tyhjä
Käyttötapahaku
• Jäljellä olevan latauksen ilmaisin saattaa tietyissä tilanteissa näyttää virheellistä arvoa.
• Kestää noin minuutin, kunnes oikea jäljellä olevan latauksen ilmaisin tulee näyttöön.
Asetushaku
Hakemisto
16FI
Sisällys
Muistikortin asettaminen
paikalleen
1 Liu'uta akun/muistikortin kantta nuolen
suuntaisesti ja avaa sitten kansi.
Käyttötapahaku
2 Työnnä muistikorttia, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
microSD-kortti: aseta kuvan A suuntaisesti.
Memory Stick Micro (M2) -media: aseta kuvan B
suuntaisesti.
A
Tekstipuoli
microSD-kortti
B Kosketuspintojen puoli
Asetushaku
• Kun näyttöön tulee [WAIT], odota viestin poistumista
näytöstä.
• Aseta muistikortti kohtisuoraan oikeaan suuntaan;
muuten kamera ei tunnista sitä.
”Memory Stick Micro
(Mark2)” media
Hakemisto
3 Sulje kansi.
z Muistikortin poistaminen
Avaa kansi ja työnnä sitten muistikorttia kevyesti kerran.
z Mitä muistikorttityyppejä tämän kameran kanssa
voi käyttää?
Muistikorttityypit
SD-nopeusluokka
Nimitys tässä oppaassa
”Memory Stick Micro
(Mark2)” media
—
”Memory Stick Micro” media
microSD-muistikortti
microSDHC-muistikortti
Luokka 4 tai nopeampi
microSD-kortti
microSDXC-muistikortti
• Toimintaa kaikkien muistikorttien kanssa ei taata.
17FI
Jatkuu r
Huomautuksia
Sisällys
• Jotta muistikortin toiminta olisi vakaata, se on suositeltavaa alustaa, kun sitä ensimmäisen kerran
käytetään kameran kanssa (sivu 33).
Alustaminen poistaa kaikki muistikortilla olevat tiedot, eikä niitä voi palauttaa.
• Tallenna ennen muistikortin alustamista siinä olevat tärkeät tiedot muuhun tietovälineeseen, kuten
tietokoneeseen.
• Jos asetat muistikortin paikalleen väärin päin, muistikortti, muistikorttipaikka tai kuvatiedot voivat
vahingoittua.
• Älä aseta muistikorttipaikkaan mitään muuta kuin oikean kokoinen muistikortti. Muussa tapauksessa
voi ilmetä toimintahäiriöitä.
• Kun asetat muistikorttia paikalleen tai poistat sitä, varo, ettei kortti ponnahda ulos ja putoa.
• Kameran taataan toimivan –10 °C – +40 °C:n käyttölämpötiloissa. Eri muistikorttityypeillä
käyttölämpötila-alue voi kuitenkin vaihdella.
Lisätietoja on muistikortin mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
• microSDXC-muistikortille tallennettuja kuvia voi siirtää tietokoneeseen tai AV-laitteeseen
(USB-yhteyden kautta) tai toistaa sillä vain, jos se on exFAT*-yhteensopiva. Varmista ennen liittämistä,
että laite on exFAT-yhteensopiva. Jos kamera liitetään laitteeseen, joka ei ole exFAT-yhteensopiva,
näyttöön voi tulla kehote alustaa muistikortti. Älä tässä tapauksessa alusta muistikorttia, jottet menetä
kaikkia sen tietoja.
* exFAT on microSDXC-muistikorttien käyttämä tiedostojärjestelmä.
Käyttötapahaku
Asetushaku
Hakemisto
18FI
Tallennustila
Asetusnäyttö
Sisällys
t
Voit asettaa kuvan tarkkuuden ja kuvataajuuden videoiden kuvaamista varten.
Aloita asetuksen määrittäminen valitsemalla ensin [SETUP].
Käyttötapahaku
1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2 Kun [VIDEO] (Tallennustila) tulee näyttöön, paina ENTER-painiketta.
3 Valitse tallennustila painamalla NEXT-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Näyttö
Tallennettu kuva
Tarkkuus
Kuvantamisen Toiston
kuvataajuus
kuvataajuus
1920×1080
60p/50p
Suurin tarkkuus
1920×1080
30p/25p
Asetushaku
Suurin tarkkuus / pehmennetty
kuva tallennetaan 2-kertaisella
kuvataajuudella
60p/50p
30p/25p
1280×720
30p/25p
Hidastettu kuva tallennetaan
2-kertaisella kuvataajuudella
1280×720
60p
Hakemisto
Suuri tarkkuus
30p
Suuren hidastuksen kuva tallennetaan
4-kertaisella kuvataajuudella
1280×720
120p
Normaalitarkkuus
640×480
30p/25p
30p/25p
Palaa [VIDEO]-valikkoon.
Huomautuksia
• Jatkuva videon kuvausaika on noin 13 tuntia.
[SLOW]-tilassa se on noin 6,5 tuntia.
[SSLOW]-tilassa se on noin 3 tuntia.
• Jos valitset [SSLOW], SteadyShot ei toimi, vaikka SteadyShot-asetuksena on [ON].
• Ääntä ei tallenneta seuraavassa tilanteessa kuvattaessa:
– [SSLOW] (720 120p), [SLOW] (720 60p) on valittu.
• Kun tallennustilana on [VGA], kuvakulma muuttuu kapeammaksi muihin tallennustiloihin nähden.
• Kuvataajuus määräytyy NTSC/PAL-asetuksen mukaan (sivu 31).
• Jos NTSC/PAL-asetus vaihdetaan [PAL]-asetukseksi, kuvataajuutta ei näytetä.
19FI
SteadyShot
Asetusnäyttö
Sisällys
t
Voit aktivoida kameran tärinän vaimennuksen kuvatessasi.
Aloita asetuksen määrittäminen valitsemalla ensin [SETUP].
Käyttötapahaku
1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [STEDY] (SteadyShot), ja paina
sitten ENTER-painiketta.
3 Valitse asetus painamalla NEXT-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
SteadyShot käytössä.
Asetushaku
SteadyShot ei käytössä.
Palaa [STEDY]-valikkoon.
Hakemisto
Huomautuksia
•
•
•
•
Kun SteadyShot-asetuksena on [ON], kenttäkulma-asetukseksi määritetään [120°].
Kun kenttäkulma-asetuksena on [170°], SteadyShot-asetukseksi määritetään [OFF].
Kun tallennustilan asetuksena on [SSLOW], SteadyShot-toiminto ei toimi.
SteadyShot ei ole käytettävissä, kun kamera on asetettu valokuvatilaan.
20FI
Kenttäkulma
Asetusnäyttö
Sisällys
t
Voit muuttaa tallenteen kenttäkulmaa.
Aloita asetuksen määrittäminen valitsemalla ensin [SETUP].
Käyttötapahaku
1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [ANGLE] (Kulma), ja paina
sitten ENTER-painiketta.
3 Valitse asetus painamalla NEXT-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Tallentaa kenttäkulmalla 170°.
Asetushaku
Tallentaa kenttäkulmalla 120°.
Palaa [ANGLE]-valikkoon.
Hakemisto
Huomautuksia
• Kun SteadyShot-asetuksena on [ON], kenttäkulma-asetukseksi määritetään [120°].
• Kun kenttäkulma-asetuksena on [170°], SteadyShot-asetukseksi määritetään [OFF].
• Kun tallennustilana on [VGA], kuvakulma muuttuu kapeammaksi muihin tallennustiloihin nähden.
21FI
Otos
Asetusnäyttö
Sisällys
t
Voit valita sopivan kuvanlaadun kohtauksen mukaan.
Aloita asetuksen määrittäminen valitsemalla ensin [SETUP].
Käyttötapahaku
1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SCENE] (Kohtaus), ja paina
sitten ENTER-painiketta.
3 Valitse asetus painamalla NEXT-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Kuvaa kuvat normaalilaatuisina.
Asetushaku
Kuvaa kuvat vedenalaiseen kuvaukseen sopivalla kuvanlaadulla.
Palaa [SCENE]-valikkoon.
Hakemisto
22FI
Asetusnäyttö
t
Sisällys
Väliajoin otettavien
kuvien tallennus
Voit asettaa kuvien ottamisen aikavälin.
Aloita asetuksen määrittäminen valitsemalla ensin [SETUP].
Käyttötapahaku
1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [LAPSE] (Väliaika), ja paina
sitten ENTER-painiketta.
3 Valitse asetus painamalla NEXT-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Asetushaku
Jatkaa kuvien tallentamista noin 5 sekunnin välein.
Jatkaa kuvien tallentamista noin 10 sekunnin välein.
Hakemisto
Jatkaa kuvien tallentamista noin 30 sekunnin välein.
Jatkaa kuvien tallentamista noin 60 sekunnin välein.
Palaa [LAPSE]-valikkoon.
Huomautuksia
• Ensimmäinen valokuva otetaan heti tallennuksen aloittamisen jälkeen odottamatta asetettua aikaväliä.
Toisesta kuvasta lähtien kuvat tallennetaan asetetuin aikavälein.
• Jos valokuvia ei voi tallentaa asetetuin aikavälein, tallennusta viivästetään.
• Tallennettujen tiedostojen enimmäismäärä on 40 000 sisältäen videotiedostot (MP4-tiedostot).
23FI
Asetusnäyttö
t
Sisällys
GPS-loki
(vain HDR-AS30V)
Käyttötapahaku
Voit tallentaa videoita kuvatessasi sijaintitiedot ja liikkeen nopeuden kameran
GPS-toiminnon avulla.
Jos video on kuvattu käyttäen GPS-lokia, voit PlayMemories Home -ohjelmiston avulla
tuoda sen tietokoneeseen ja katsoa sitä niin, että sijaintitiedot näkyvät kartalla (sivu 51).
1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [GPS] (GPS), ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Asetushaku
3 Valitse asetus painamalla NEXT-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Tallentaa videot GPS-lokin kanssa ja valokuvat sijaintitietojen kanssa.
Ei käytä GPS-lokia.
Hakemisto
Palaa [GPS]-valikkoon.
Huomautuksia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GPS-loki on käytettävissä vain videoiden tallentamisen yhteydessä.
Jos et tallenna sijaintitietoja, aseta GPS-lokin arvoksi [OFF].
Aseta lentokoneen nousun ja laskeutumisen ajaksi lentokonetilan arvoksi [ON] (sivu 26).
Käytä GPS:ää paikallisten säännösten sekä tilanteen mukaisesti.
Sijaintitietojen hakemiseen voi mennä aikaa kymmenistä sekunneista useisiin minuutteihin, kun käytät
GPS:ää ensimmäistä kertaa tai pitkän tauon jälkeen. Kolmiomittaukseen kuluvaa aikaa voi lyhentää
GPS-aputietojen avulla (sivu 25).
Varo peittämästä GPS-tunnistinta sormellasi GPS-satelliittien etsinnän tai kolmiomittauksen aikana.
Tämä heikentää GPS-tunnistimen herkkyyttä, ja kolmiomittaus voi epäonnistua (sivu 12).
Sony ei kerää sijaintitietoja eikä reititystietoja.
Jos haluat näyttää sijaintitiedot ja reititystiedot kartalla tietokoneella, Sony välittää nämä tiedot
Google Inc:lle.
Vaikka kamerassa ei olekaan lokitiedostojen poistotoimintoa, voit poistaa ne alustamalla tietovälineen.
Jos otat valokuvia, kun GPS-lokin asetuksena on [ON], vain sijaintitiedot tallennetaan.
Tallennettavien lokitiedostojen enimmäismäärä päivässä on 256. Kun tallennettujen lokitiedostojen
enimmäismäärä on saavutettu, voit jatkaa kuvien ottamista, mutta lokitiedostoja ei tallenneta.
24FI
Jatkuu r
Kolmiomittauksen tilan tarkistaminen
Sisällys
Ilmaisin muuttuu GPS-signaalin vastaanoton voimakkuuden mukaan, kun GPS on aktivoitu.
Kolmiomittauksen tila
GPS-vastaanoton tila
Ei ilmaisinta
OFF
GPS-lokin asetuksena on [OFF], tai on tapahtunut virhe.
Etsitään/vaikeaa
Etsitään GPS-satelliitteja. Kolmiomittauksen alkamiseen
voi mennä useita minuutteja.
Kolmiomittaus
Kamera vastaanottaa GPS-signaalin ja voi hakea
sijaintitietoja.
Käyttötapahaku
GPS-ilmaisimet
Asetushaku
z Tietoja GPS-aputiedoista
GPS:n sijaintitietojen saamiseen kuluvaa aikaa voi lyhentää GPS-aputietojen avulla.
Jos Internet-yhteys on muodostettu käyttämällä PlayMemories Home -ohjelmistoa,
GPS-aputiedot voidaan päivittää automaattisesti.
Hakemisto
• Jos päivämäärä- ja aika-asetusta ei ole asetettu, tai asetettua aikaa muutetaan reilusti, GPS:n
sijaintitietojen saamiseen kuluvaa aikaa ei voi lyhentää.
• Jos GPS-aputietojen kelpoisuusaika on kulunut umpeen, aikaa, jonka kuluttua sijaintitietoja
voi tallentaa, ei voi lyhentää.
GPS-tukityökalun käyttö
Voit päivittää GPS-aputiedot myös asettamalla muistikortin tietokoneeseen.
Tuo näkyviin PlayMemories Homen päänäyttö, valitse yhdistetyn mallin nimi t
[GPS-tukityökalu] t tietokoneeseen asennettava muistikorttiasema ja päivitä sitten
GPS-aputiedot. Kun asetat tämän muistikortin kameraan, GPS-aputiedot tulevat
käyttöön kamerassa.
25FI
Lentokonetila
Asetusnäyttö
Sisällys
t
Kun olet lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa on rajoituksia, voit määrittää kameran
poistamaan käytöstä kaikki toiminnot, jotka liittyvät langattomiin sovelluksiin, kuten Wi-Fi.
Jos asetat lentokonetilan arvoksi [ON], näyttöön tulee lentokonemerkki.
Käyttötapahaku
1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [PLANE] (lentokonetila), ja paina
sitten ENTER-painiketta.
3 Valitse asetus painamalla NEXT-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Valitse tämä vaihtoehto, jos olet lentokoneessa.
Asetushaku
Valitse tämä normaalia käyttöä varten.
Palaa [PLANE]-valikkoon.
Hakemisto
26FI
Asetusnäyttö
t
Sisällys
Automaattinen
virrankatkaisu
Voit muuttaa automaattisen virrankatkaisun asetusta.
Aloita asetuksen määrittäminen valitsemalla ensin [SETUP].
Käyttötapahaku
1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [A.OFF] (Automaattinen
virrankatkaisu), ja paina sitten ENTER-painiketta.
3 Valitse asetus painamalla NEXT-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Asetushaku
Katkaisee virran noin 10 sekunnin kuluttua.
Katkaisee virran noin 60 sekunnin kuluttua.
Hakemisto
Ei katkaise virtaa automaattisesti.
Palaa [A.OFF]-valikkoon.
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
– Tallennettaessa tietoja tallennusvälineeseen
– Kuvattaessa videoita tai kuvattaessa väliajoin otettavien kuvien tallennustilassa
– Videon tai kuvaesityksen toiston aikana
– Wi-Fi-yhteyden ollessa käytössä, älykkään kauko-ohjaimen ollessa yhdistettynä tai ladattaessa
kuvaa älypuhelimeen
– HDMI-yhteyttä muodostettaessa
– Syötettäessä virtaa liitetystä USB-laitteesta
– Liitettäessä massamuistilaitetta.
• Seuraavissa tilanteissa ennen virran katkaisua kuluva aika pitenee, vaikka olisit valinnut automaattisen
virrankatkaisun asetukseksi [10sec] tai [60sec].
– Säädettäessä [SETUP]-asetuksia
– Toistettaessa valokuvia
– Kun [Wi-Fi]-asetuksena on [ON] ja näytössä on Wi-Fi-kuvake.
27FI
Piippaus
Asetusnäyttö
Sisällys
t
Voit määrittää toimintojen merkkiäänten asetukseksi ON tai OFF.
Aloita asetuksen määrittäminen valitsemalla ensin [SETUP].
Käyttötapahaku
1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [BEEP] (Piippaus), ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3 Valitse asetus painamalla NEXT-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Kaikki toimintojen merkkiäänet ovat käytössä.
Asetushaku
Vain seuraavista toiminnoista toistetaan merkkiääni:
• Virran kytkeminen
• Tallennuksen aloittaminen
• Tallennuksen pysäyttäminen
• Sulkimen painaminen
• Käytöstä poistetun toiminnon valitseminen tai virheen tapahtuminen.
Hakemisto
Kaikki toimintojen merkkiäänet ovat poissa käytöstä.
Palaa [BEEP]-valikkoon.
28FI
Asetusnäyttö
t
Sisällys
Päivämäärän ja
ajan asetus
Voit määrittää vuoden, kuukauden, päivän ja alueen.
Aloita asetuksen määrittäminen valitsemalla ensin [SETUP].
Käyttötapahaku
1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [DATE] (Päivämäärä ja aika),
ja paina sitten ENTER-painiketta.
3 Valitse päivämäärä, kellonaika ja alue NEXT-painikkeella ja vahvista sitten
valinta painamalla ENTER-painiketta.
Näyttö
Asetushaku
Voit asettaa ajaksi keskiyön valitsemalla 00:00 tai keskipäivän valitsemalla 12:00.
Oletusasetus
2013
Asettaa vuoden.
Asettaa kuukauden.
01
Asettaa päivän.
00
Asettaa tunnit.
00
Asettaa minuutit.
GMT+0
Hakemisto
01
Asettaa alueen, jossa käytät kameraa. (Alueet määritetään aikaerona
Greenwich Mean Time (GMT) -aikavyöhykkeestä).
Huomautuksia
• Kun määrität GPS-lokin asetukseksi [ON], kamera säätää päivämäärän, kellonajan ja alueen asetukset
automaattisesti kuvaustilassa (vain HDR-AS30V).
z Alueen asettaminen
Vieraillessasi jossain maassa voit asettaa kellon paikalliseen aikaan valitsemalla alueen.
Alueet määritetään aikaerona Greenwich Mean Time (GMT) -aikavyöhykkeestä.
Katso myös ”Aikaerot” (sivu 65).
29FI
USB-virtalähde
Asetusnäyttö
Sisällys
t
Kun liität kameran tietokoneeseen tai USB-laitteeseen mikro-USB-kaapelilla (vakiovaruste),
kameran voi määrittää käyttämään liitettyä laitetta virtalähteenä.
Aloita asetuksen määrittäminen valitsemalla ensin [SETUP].
Käyttötapahaku
1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [USBPw] (USB-virta), ja paina
sitten ENTER-painiketta.
3 Valitse asetus painamalla NEXT-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Syöttää virtaa liitetystä laitteesta mikro-USB-kaapelin kautta.
Asetushaku
Ei syötä virtaa liitetystä laitteesta mikro-USB-kaapelin kautta.
Palaa [USBPw]-valikkoon.
Hakemisto
Huomautuksia
• Jos muutat asetusta, kun mikro-USB-kaapeli on liitettynä, irrota kaapeli ja liitä se sitten uudelleen.
• Virtaa ei voida syöttää kunnolla USB-laitteesta, jonka virransyöttökapasiteetti on alle 1,5 A.
z Virran saaminen pistorasiasta
Latausta voi nopeuttaa käyttämällä USB-laturia AC-UD20 (myydään erikseen).
Käytä laturin liittämiseen mikro-USB-kaapelia (vakiovaruste).
30FI
Asetusnäyttö
t
Sisällys
NTSC/PALasetuksen vaihto
Voit valita asetukseksi NTSC/PAL kameran käyttömaan tai -alueen TV-järjestelmän mukaan.
Aloita asetuksen määrittäminen valitsemalla ensin [SETUP].
Käyttötapahaku
1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [V.SYS] (Videojärjestelmä),
ja paina sitten ENTER-painiketta.
3 Valitse asetus painamalla NEXT-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Asetushaku
4 Paina NEXT-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta, kun näytössä
lukee [OK].
Voit peruuttaa NTSC/PAL-asetuksen painamalla NEXT-painiketta, kun näytössä lukee [OK],
valitsemalla [CANCL] ja painamalla sitten ENTER-painiketta.
Kun TV-järjestelmä on NTSC.
Hakemisto
Kun TV-järjestelmä on PAL.
Palaa [V.SYS]-valikkoon.
Huomautuksia
• Kun valitset [PAL], kamera käyttäytyy seuraavalla tavalla.
– [SLOW] ja [SSLOW] eivät ole käytettävissä.
– Kun kamera on asetettu videotilaan, kuvataajuutta ei näytetä.
– Tallennustilan asetusnäytössä kuvataajuutta ei näytetä.
• Kun muutat NTSC/PAL-asetusta, kamera käynnistyy uudelleen automaattisesti.
• NTSC-tilassa alustettua tai tallennettua tallennusvälinettä ei voi tallentaa tai toistaa PAL-tilassa ja toisin
päin. Jos näyttöön tulee [FORMT], kun olet muuttanut NTSC/PAL-asetusta, siirry vahvistusnäyttöön
ja valitse [OK]. Alusta sitten käytössä oleva tallennusväline tai käytä toista tallennusvälinettä (sivu 33).
31FI
Asetusnäyttö
t
Sisällys
Asetusten
palauttaminen
Voit palauttaa asetukset oletusasetuksiksi.
[RESET]-toiminnon aktivointi ei poista kuvia.
Käyttötapahaku
1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [RESET] (Palauta), ja paina
sitten ENTER-painiketta.
3 Tuo kohde [SURE?] näyttöön painamalla ENTER-painiketta, kun näytössä
lukee [OK], ja paina sitten ENTER-painiketta uudelleen.
Asetushaku
Kamera käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun asetukset on palautettu.
Voit peruuttaa asetusten palauttamisen painamalla NEXT-painiketta ja valitsemalla
[CANCL], kun näytössä lukee [SURE?] tai [OK], ja painamalla sitten ENTER-painiketta.
Hakemisto
32FI
Muoto
Asetusnäyttö
Sisällys
t
Alustuksessa poistetaan kaikki muistikortilla olevat kuvat ja palautetaan muistikortti
sen alkuperäiseen tilaan.
Aloita asetuksen määrittäminen valitsemalla ensin [SETUP].
Käyttötapahaku
1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [FORMT] (Alustus), ja paina
sitten ENTER-painiketta.
3 Tuo kohde [SURE?] näyttöön painamalla ENTER-painiketta, kun näytössä
lukee [OK], ja paina sitten ENTER-painiketta uudelleen.
Asetushaku
Alustus alkaa, ja sen päätyttyä näyttöön tulee [DONE].
Voit peruuttaa alustuksen painamalla NEXT-painiketta ja valitsemalla [CANCL],
kun näytössä lukee [SURE?] tai [OK], ja painamalla sitten ENTER-painiketta.
Huomautuksia
Hakemisto
• Tallenna tärkeät kuvat ennen alustusta.
• Älä tee mitään seuraavista toiminnoista alustuksen aikana:
– Painikkeen painaminen
– Muistikortin poistaminen
– Kaapelin kytkeminen tai irrottaminen
– Akun asettaminen paikalleen tai poistaminen.
33FI
Varusteiden käyttäminen
Sisällys
Uusimmat tiedot kameran varusteista ovat kameran verkkosivustossa.
Vesitiivis kotelo (SPK-AS2)
Käyttötapahaku
Jos asetat kameran vesitiiviiseen koteloon, voit kuvata videoita sateessa tai hiekkarannalla.
HOLD-vipu
Kotelon runko
REC-painike
NEXT-painike
PREV-painike
Kotelon kansi
Kolmijalan
ruuvinreikä
Asetushaku
Johdon
kiinnitysreikä
Soljen lukko
Solki
Kiinnittäminen
Hakemisto
1 Liu'uta soljen lukkoa suuntaan 1 ja pidä sitä
paikallaan. Ota sitten kiinni ympyröidyistä kohdista
ja käännä solki suuntaan 2.
2 Avaa kotelon kansi.
Kotelon kannen
johto
3 Aseta kamera kotelon runkoon.
• Vapauta kameran bREC HOLD -kytkin.
34FI
Jatkuu r
Sisällys
4 Aseta kotelon rungossa oleva uloke kotelon
kannen aukkoon.
Käyttötapahaku
5 Kiinnitä solki kotelon kannen alaosan ulokkeen yli 1
ja sulje sitten solki painamalla sitä suuntaan 2,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
• Paina solkea, kunnes soljen lukko palautuu alkuperäiseen
asentoon.
Vesitiiviysominaisuudet
Asetushaku
• Kamera toimii vedessä enintään 5 metrin syvyydessä 30 minuutin ajan.*
*Kun kamera on kotelossa.
• Kameran vesitiiviysominaisuudet on testattu yrityksen standardien mukaisesti.
• Älä altista vesitiivistä koteloa paineistetulle vedelle, kuten hanasta tulevalle vedelle.
• Älä käytä vesitiivistä koteloa kuumissa lähteissä.
• Käytä vesitiivistä koteloa vain suositellulla veden lämpötila-alueella 0 – +40 °C.
• Joskus vesitiiviys menetetään, jos vesitiiviiseen koteloon kohdistuu voimakas isku esimerkiksi
putoamisen seurauksena. Suosittelemme, että vesitiivis kotelo viedään tällöin tarkistettavaksi
valtuutettuun huoltoon (tästä voidaan veloittaa).
• Jos käytät kameraa vedessä yli 5 metrin syvyydessä tai vesiurheilussa, käytä vesitiivistä koteloa (SPK-AS1)
(myydään erikseen).
Hakemisto
Huomautuksia
• REC-painiketta ei voi käyttää, kun HOLD-vipu on asetettu
lukitusasentoon. Vapauta lukitus ennen käyttöä.
• Kun tallennat vesitiiviissä kotelossa olevalla kameralla kuvia veden alla,
tallennetut kuvat eivät ole niin selkeitä kuin normaalissa kuvauksessa.
Tämä ei ole vika.
• Voit tallentaa ääntä kameran ollessa vesitiiviissä kotelossa, mutta
äänen taso on normaalia alhaisempi.
• Pujota asianmukainen johto vesitiiviin kotelon kiinnitysreiän läpi ja
kiinnitä sitten johto laitteeseen, jota haluat käyttää kameran kanssa.
35FI
Jatkuu r
Käyttöä koskevia huomautuksia
Sisällys
• Älä heitä vesitiivistä koteloa veteen.
• Vältä käyttämästä vesitiivistä koteloa seuraavissa tilanteissa:
– Erittäin kuumissa tai kosteissa paikoissa
– Yli 40 °C:n lämpöisessä vedessä
– Alle –10 °C:n lämpötilassa.
Näissä tilanteissa voi esiintyä kosteuden tiivistymistä tai veden vuotamista, ja kamera voi vaurioitua.
• Älä jätä vesitiivistä koteloa pitkäksi aikaa suoraan auringonvaloon äläkä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
Jos et voi välttää vesitiiviin kotelon jättämistä suoraan auringonvaloon, peitä se pyyhkeellä tai muulla
suojalla.
• Kun kamera ylikuumenee, se voi sammua automaattisesti, tai tallentamiseen voi tulla häiriö.
Ennen kuin käytät kameraa uudelleen, pidä sitä jonkin aikaa viileässä jäähtymässä.
• Jos vesitiiviille kotelolle joutuu aurinkovoidetta, pese se pois haalealla vedellä. Jos vesitiiviin kotelon
pinnalle jää aurinkovoidetta, pintaan voi tulla värivirheitä tai vaurioita (kuten halkeamia).
Käyttötapahaku
Veden vuotaminen
Asetushaku
Jos vesitiiviiseen koteloon pääsee vettä, lopeta välittömästi sen altistaminen vedelle.
• Jos kamera kastuu, vie se välittömästi lähimpään Sony-huoltoon. Korjauskustannuksista vastaa asiakas.
• Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että vesitiiviin kotelon vika aiheuttaa vesivuodon, Sony ei vastaa
sen sisällä oleville laitteille (kuten kameralle ja akulle) tai tallennetulle sisällölle koituneista vahingoista
eikä valokuvaukseen liittyvistä kuluista.
O-rengas
Hakemisto
Vesitiiviissä kotelossa käytetään tiivisteenä O-rengasta.
O-renkaan kunnossapito on erittäin tärkeää. Jos O-rengasta ei pidetä kunnossa ohjeiden mukaisesti,
seurauksena voi olla vesivuotoja, ja vesitiivis kotelo voi upota.
Tarkasta O-rengas
• Tarkista huolellisesti, ettei O-renkaassa ole likaa, hiekkaa, hiuksia, langanpätkiä tai muuta
asiaankuulumatonta. Mikäli sellaista on, pyyhi se pois pehmeällä liinalla.
• Tarkista kevyesti sormenpäällä, ettei O-renkaassa ole näkymätöntä likaa.
• Varo jättämästä liinan kuituja O-renkaaseen pyyhkiessäsi.
• Tarkista, ettei O-renkaassa ole halkeamia, muodon vääristymiä, hiushalkeamia, naarmuja, uppoutunutta
hiekkaa tai muuta vastaavaa. Jos näitä on, korvaa O-rengas uudella.
• Tarkista O-renkaan kosketuspinta kotelon rungossa samalla tavalla.
Vesivuotojen tarkastaminen
Ennen kuin asennat kameran vesitiiviiseen koteloon, sulje kotelo ja pidä sitä veden alla
tarkistaaksesi, ettei sen sisään vuoda vettä.
O-renkaan käyttöikä
O-renkaan käyttöikään vaikuttavat olosuhteet sekä se, kuinka usein vesitiivistä koteloa käytetään.
Yleensä käyttöikä on noin vuoden.
36FI
Jatkuu r
Ylläpito
Sisällys
• Kun olet kuvannut meren läheisyydessä, pese yksikkö huolellisesti solki kiinnitettynä makeassa vedessä
suolan ja hiekan poistamiseksi. Pyyhi se sitten kuivaksi pehmeällä kuivalla liinalla. On suositeltavaa
pitää vesitiivistä koteloa veden alla makeassa vedessä noin 30 minuutin ajan. Jos koteloon jää suolaa,
metalliosat voivat vaurioitua, tai ruoste voi aiheuttaa vesivuotoja.
• Jos vesitiiviille kotelolle joutuu aurinkovoidetta, pese se pois haalealla vedellä.
• Pyyhi vesitiiviin kotelon sisäpuoli pehmeällä kuivalla liinalla. Älä pese sitä vedellä.
Tee edellä kuvatut ylläpitotoimet joka kerta, kun käytät vesitiivistä koteloa.
Älä käytä puhdistukseen liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai ohennetta, jottet vaurioita vesitiiviin
kotelon pintakäsittelyä.
Käyttötapahaku
Vesitiiviin kotelon varastointi
• Jotta O-rengas ei hapertuisi, varastoi vesitiivis kotelo viileään, hyvin ilmastoituun paikkaan.
Älä kiinnitä solkea.
• Estä pölyn kertyminen O-renkaalle.
• Vältä vesitiiviin kotelon varastoimista kylmään, kuumaan tai kosteaan paikkaan tai kosketuksiin
naftaliinin tai kamferin kanssa, koska nämä olosuhteet voivat vaurioittaa vesitiivistä koteloa.
Asetushaku
Hakemisto
37FI
Jatkuu r
Tarrakiinnike (VCT-AM1)
Sisällys
Tarrakiinnitettä käytetään vesitiiviin kotelon kiinnittämiseen käytettävään kohteeseen.
Tarrakiinnike on yleisnimitys kiinnityssoljelle, litteälle tarrakiinnikkeelle ja kaarevalle
tarrakiinnikkeelle. Aseta kamera ennen kiinnittämistä vesitiiviiseen koteloon.
Kiinnityssolki
Litteä tarrakiinnike
Kaareva tarrakiinnike
Käyttötapahaku
Kolmijalan
Kohdistusnasta
ruuvi
Asetushaku
Kiinnittäminen
1 Aseta vesitiiviin kotelon pohjassa oleva
kolmijalan ruuvinreikä kiinnityssoljessa
olevan kolmijalan ruuvinreiän kohdalle
ja kiinnitä lujasti kolmijalan ruuvilla.
• Varmista, että kiinnitys on luja.
Hakemisto
2 Kiinnitä kiinnityssolki (johon on liitetty
vesitiivis kotelo vaiheessa 1) litteään tai kaarevaan
tarrakiinnikkeeseen liu'uttamalla sitä, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
3 Poista pöly, kosteus ja öljymäiset aineet kokonaan
pinnalta, johon tarrakiinnike on tarkoitus kiinnittää.
4 Poista taustan suojapaperi ja kiinnitä tarrakiinnike haluttuun paikkaan.
• Tarrakiinnike saavuttaa täyden vahvuutensa 24 tunnin kuluttua sen kiinnittämisestä
haluttuun paikkaan.
z Tarrakiinnikkeen kiinnittäminen tai irrottaminen
Avaa lukitus pitämällä ympyröityä kohtaa painettuna
ja liu'uta sitä sitten vastakkaiseen suuntaan kuin
vaiheessa 2.
38FI
Jatkuu r
Huomautuksia
Sisällys
• Litteää tai kaarevaa tarrakiinnikettä ei voi käyttää uudelleen sen jälkeen, kun ne on irrotettu
kiinnityskohteesta.
• Tee irrotus hitaasti. Jos irrotuksessa käytetään liikaa voimaa, pinta, johon kiinnike on kiinnitetty,
voi vaurioitua.
• Tarkista käytettävän kohteen pinta ennen kiinnitystä. Jos siinä on likaa, pölyä, kosteutta tai öljymäisiä
aineita, tarran vahvuus voi kärsiä, ja kohde voi irrota pienestäkin iskusta.
• Käytä sille pinnalle sopivaa tarrakiinnikettä (litteää tai kaarevaa), johon kamera kiinnitetään. Jos kiinnike
ei ole sopiva pinnalle, se voi irrota pienestäkin iskusta.
• Pujota asianmukainen johto vesitiiviin kotelon kiinnitysreiän läpi ja kiinnitä sitten johto laitteeseen,
jota haluat käyttää kameran kanssa.
• Varmista ennen käyttöä, että ruuvi ei ole löystynyt kiinnityssoljen ruuvinreiässä ja että litteä tai kaareva
tarrakiinnike on lujasti kiinni pinnassa.
Käyttötapahaku
Asetushaku
Hakemisto
39FI
Kuvaaminen
Sisällys
Näyttö
Tietoja b REC HOLD -kytkimestä
b REC HOLD -kytkin estää vahingossa tapahtuvaa käyttöä. Lukitse b REC HOLD -kytkin
liu'uttamalla sitä nuolen b suuntaan. Voit vapauttaa lukituksen liu'uttamalla sitä nuolen b
suuntaa vastaan.
Vapauta lukitus ennen tallennusta.
Jos lukitset kameran tallennuksen aikana, tallennustila säilyy.*
Jos lukitset kameran tallennuksen pysäyttämisen jälkeen, pysäytetty tila säilyy.*
Vapauta lukitus asetuksen muuttamista varten.
Käyttötapahaku
•
•
•
*
REC-painike
REC / käytön merkkivalo
Asetushaku
b REC HOLD -kytkin
Hakemisto
Elokuvatila
1 Kytke kameraan virta ja paina sitten NEXT-painiketta, jotta näyttöön
tulee [MOVIE].
2 Aloita kuvaaminen painamalla REC-painiketta.
3 Pysäytä kuvaaminen painamalla REC-painiketta uudelleen.
Valokuvatila
1 Kytke kameraan virta ja paina sitten NEXT-painiketta, jotta näyttöön
tulee [PHOTO].
2 Aloita kuvaaminen painamalla REC-painiketta.
Väliajoin otettavien kuvien tallennustila
Kun olet aloittanut kuvaamisen, kamera tallentaa valokuvia säännöllisin välein, kunnes
pysäytät kuvaamisen.
1 Kytke kameraan virta ja paina sitten NEXT-painiketta, jotta näyttöön
tulee [INTVL].
2 Aloita kuvaaminen painamalla REC-painiketta.
3 Pysäytä kuvaaminen painamalla REC-painiketta uudelleen.
Huomautuksia
• Jos kuvaustilaa vaihdetaan, kameran virran katkaisuhetkellä asetettuna ollut kuvaustila jatkuu,
kun kameraan kytketään virta seuraavan kerran.
40FI
Jatkuu r
Sisällys
z Pitkään nauhoitukseen liittyviä huomautuksia
Käyttötapahaku
• Jos kuvaat pitkään, kamera lämpenee. Jos lämpötila ylittää tietyn tason, kuvaaminen pysähtyy
automaattisesti.
Anna kameran jäähtyä vähintään 10 minuutin ajan, jotta kameran sisälämpötila laskee
turvalliselle tasolle.
• Kun ympäristön lämpötila on korkea, kameran lämpötila nousee nopeasti.
• Kun kameran lämpötila nousee, kuvanlaatu voi heiketä. On suositeltavaa antaa kameran
jäähtyä ennen kuvaamisen jatkamista.
• Kameran pinta voi kuumentua. Tämä ei ole vika.
Asetushaku
Hakemisto
41FI
Kuvien katselu TV:stä
Sisällys
Näyttö
Kytke kamera HDMI-mikrokaapelilla (myydään erikseen) televisioon, jossa on HDMI-liitäntä.
Lue myös TV:n käyttöohjeet.
1 Katkaise virta sekä kamerasta että televisiosta.
Käyttötapahaku
2 Avaa liitinkansi ja kytke kamera televisioon HDMI-mikrokaapelilla
(myydään erikseen).
HDMI-liitäntä
Asetushaku
1 HDMI-liitäntään
HDMI-mikrokaapeli (myydään erikseen)
2 HDMI OUT -liitäntään
3 Aseta television tuloksi [HDMI input].
4 Kytke kameraan virta painamalla sen NEXT-painiketta.
Hakemisto
5 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [PLAY], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
6 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [MP4] tai [PHOTO], ja paina
sitten ENTER-painiketta.
Valitse [MP4], jos haluat katsella videoita, tai [PHOTO], jos haluat katsella valokuvia.
Pysäytä toisto painamalla ENTER-painiketta uudelleen.
Huomautuksia
• Liitä HDMI-mikrokaapelin (myydään erikseen) HDMI-liitin kameran HDMI OUT -liitäntään.
• Älä kytke kameran lähtöliitäntää muiden laitteiden vastaavaan liitäntään. Seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
• Jotkin laitteet eivät ehkä toimi oikein. Kuvaa ja ääntä ei ehkä voida toistaa.
• Käytä HDMI-mikrokaapelia (myydään erikseen), jossa on HDMI-logo.
• On suositeltavaa käyttää hyväksyttyä kaapelia, jossa on HDMI-logo, tai Sonyn valmistamaa
HDMI-kaapelia
42FI
Jatkuu r
PREV-painike
Käyttötapahaku
• Edellisen/seuraavan kuvan katseleminen: Paina PREV/NEXT-painiketta.
• Pikakelaus taakse-/eteenpäin (vain videot): Pidä PREV/NEXT-painike
painettuna.
• Tauko (vain videot): Paina PREV- ja NEXT-painikkeita yhtä aikaa.
Pitämällä PREV- tai NEXT-painiketta painettuna tauon aikana voit
toteuttaa hitaan kelauksen taakse- tai eteenpäin.
• Äänenvoimakkuuden säätäminen (vain videot): Pidä PREV- ja
NEXT-painikkeita painettuina yhtä aikaa.
• Kuvaesityksen aloittaminen (vain valokuvat): Paina PREV- ja
NEXT-painikkeita yhtä aikaa.
• Toiston lopettaminen: Paina ENTER-painiketta.
Sisällys
z Toistettavan sisällön ohjaaminen
NEXT-painike
Asetushaku
Hakemisto
43FI
Sisällys
Wi-Fi-yhteyden määrittämisen
valmisteleminen
Käyttötapahaku
PlayMemories Mobile -ohjelmiston asentaminen
älypuhelimeen
Asenna PlayMemories Mobile -ohjelmisto älypuhelimeen. Päivitä PlayMemories Mobile
uusimpaan versioon, jos se on jo asennettuna älypuhelimeen.
Lisätietoja on seuraavassa osoitteessa.
http://www.sony.net/pmm/
Asetushaku
Android-versio 2.3 tai uudempi (yhden kosketuksen toimintojen
(NFC) käyttöön tarvitaan Android-versio 4.0 tai uudempi)
Etsi PlayMemories Mobile -ohjelmisto Google Play -palvelusta ja asenna se.
Hakemisto
iOS-versio 4.3 tai uudempi (yhden kosketuksen toiminnot (NFC)
eivät ole käytettävissä)
Etsi PlayMemories Mobile -ohjelmisto App Store -palvelusta ja asenna se.
Huomautuksia
• Yhden kosketuksen toimintoja (NFC) käytettäessä tarvitaan NFC:tä tukeva älypuhelin.
Tunnuksen/salasanan valmistelu
• Pidä saatavilla käyttöoppaaseen kiinnitetty tarra, johon on tulostettu tunnus/salasana.
• Sitä ei tarvita käytettäessä yhden kosketuksen toimintoja älypuhelimella.
z Jos salasana on kadonnut
1
2
3
Liitä kamera tietokoneeseen mukana toimitetulla mikro-USB-kaapelilla.
Kytke kameraan virta.
Tuo tietokoneessa näyttöön [Computer] t [PMHOME] t [INFO] t [WIFI_INF.TXT]
ja tarkista sitten käyttäjätunnus ja salasana.
44FI
Asetusnäyttö
Sisällys
Wi-Fi-yhteyden
määrittäminen
Android, joka tukee NFC:tä
Käyttötapahaku
1 Kytke kameraan virta, paina NEXT-painiketta ja valitse jokin kuvaustila.
MOVIE: Elokuvatila
PHOTO: Valokuvatila
INTVL: Väliajoin otettavien kuvien tallennustila
Asetushaku
2 Valitse älypuhelimessa [Settings],
valitse sitten [More…] ja tarkista,
että [NFC] on käytössä
(vain ensimmäisellä kerralla).
3 Kosketa älypuhelimella kameraa.
Hakemisto
• Peruuta älypuhelimen lepotila ja näytön
lukitus etukäteen.
• Jatka koskettamista liikkumatta, kunnes
PlayMemories Mobile käynnistyy
(1–2 sekuntia).
• Aseta älypuhelimen
(N Mark) -merkki
ja kameran
(N Mark) -merkki
koskettamaan toisiaan. Jos älypuhelimessa
ei ole
(N Mark) -merkkiä, selvitä
kosketuskohta älypuhelimen käyttöohjeista.
• Jos kameraa ja älypuhelinta ei voi yhdistää
NFC:n avulla, yhdistä ne kohdan ”Android/
iPhone, joka ei tue NFC:tä” ohjeiden avulla.
Huomautuksia
• Kun lentokonetilaksi on asetettu [ON], Wi-Fi-toiminto ei ole käytettävissä.
z Tietoja NFC:stä
NFC on lyhyen kantaman langaton tekniikka erilaisten laitteiden, kuten matkapuhelimen ja
IC-merkinnän, väliseen tiedonsiirtoon. Tietoyhteys muodostetaan helposti koskettamalla
laitteilla toisiaan tiettyyn kohtaan.
NFC (Near Field Communication) on lyhyen kantaman langattomien yhteyksien tekniikan
kansainvälinen standardi.
45FI
Jatkuu r
Android/iPhone, joka ei tue NFC:tä
Sisällys
Kytke kameraan virta, paina NEXT-painiketta ja valitse jokin kuvaustila.
MOVIE: Elokuvatila
PHOTO: Valokuvatila
INTVL: Väliajoin otettavien kuvien tallennustila
Käyttötapahaku
Android
1 Käynnistä PlayMemories Mobile.
Asetushaku
2 Valitse SSID, joka on painettu tässä
käyttöoppaassa olevaan tarraan.
Hakemisto
3 Anna salasana, joka on painettu
käyttöoppaaseen kiinnitettyyn tarraan
(vain ensimmäisellä kerralla).
46FI
Jatkuu r
iPhone
Sisällys
1 Valitse älypuhelimessa [Settings] ja valitse
sitten [Wi-Fi] sekä kameran SSID.
Käyttötapahaku
2 Anna salasana, joka on painettu
käyttöoppaaseen kiinnitettyyn tarraan
(vain ensimmäisellä kerralla).
Asetushaku
3 Vahvista yhteys SSID-tunnukseen, joka on
painettu käyttöoppaassa olevaan tarraan.
Hakemisto
4 Palaa aloitusnäyttöön ja käynnistä
PlayMemories Mobile.
47FI
Älykäs kauko-ohjain
Asetusnäyttö
Sisällys
t
Yhdistämällä kameran älypuhelimeen Wi-Fi-yhteydellä voit käyttää kameraa
älypuhelimen avulla.
Aloita asetuksen määrittäminen valitsemalla ensin [SETUP].
Käyttötapahaku
1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [Wi-Fi] (Wi-Fi), ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3 Valitse asetus painamalla NEXT-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Toimii älypuhelimen avulla.
Asetushaku
Ei toimi älypuhelimen avulla.
Palaa [Wi-Fi]-valikkoon.
Hakemisto
4 Valitse [MOVIE], [PHOTO] tai [INTVL].
5 Aktivoi sopiva sovellus älypuhelimessa ja yhdistä kamera
Wi-Fi-yhteyden kautta.
Lisätietoja älypuhelimen asetuksesta on kohdassa ”Wi-Fi-yhteyden määrittäminen” (sivu 45).
6 Käytä kameraa älypuhelimen avulla.
Esimerkki älypuhelimen näytöstä
Älykkään kauko-ohjaustoiminnon
ominaisuudet
• Näkökentän tarkistaminen ennen
tallennusta ja sen aikana
• Kuvien seuranta tallennuksen aikana
Aloita/pysäytä tallennus
Asetukset
• [VIDEO]
• [STEDY]
• [ANGLE]
• [SHARE]
Kuvaustilan asetukset
•
[MOVIE]
•
[PHOTO]/[INTVL]
48FI
Jatkuu r
Huomautuksia
Sisällys
• Älykkään kauko-ohjaintoiminnon avulla voit suorittaa älypuhelimella seuraavat toiminnot:
– Kenttäkulman tarkistaminen
– Tallennuksen aloittaminen/pysäyttäminen
– Kuvaustilan vaihtaminen (videotila / valokuvatila / väliajoin otettavien kuvien tallennustila)
– Kopiointitila (kopioi kameralla kuvattuja videoita ja valokuvia)
– Tallennustila-asetuksen vaihtaminen (vain videotilassa)
– SteadyShot-asetuksen muuttaminen
– Kenttäkulma-asetuksen muuttaminen
• Tarvitset älykkään kauko-ohjaintoiminnon käyttöön älypuhelimessa yhteensopivan sovelluksen.
Katso sivu 44, jossa on lisätietoja sovellusten lataamisesta.
• Kameran akun lataus voi kulua nopeasti, jos kameraa käytetään älypuhelimen avulla.
• Jos kuvausnäyttöön ilmestyy Wi-Fi Direct -laitteen Wi-Fi Direct -yhteyspyyntö, paina [ACPT?]-näytössä
ENTER-painiketta. Voit tämän jälkeen käyttää kameraa kauko-ohjaintoiminnolla Wi-Fi Direct
-yhteyden kautta.
Käyttötapahaku
Asetushaku
Hakemisto
49FI
Asetusnäyttö
g
g
/
g
Sisällys
/
Kopiointi
Käyttötapahaku
Voit kopioida kameralla kuvattuja videoita ja valokuvia käyttämällä älypuhelinta.
1 Kytke kameraan virta, paina NEXT-painiketta ja valitse jokin kuvaustila.
MOVIE: Elokuvatila
PHOTO: Valokuvatila
INTVL: Väliajoin otettavien kuvien tallennustila
2 Käynnistä PlayMemories Mobile älypuhelimessa ja muodosta Wi-Fi-yhteys.
Lisätietoja älypuhelimen asetuksesta on kohdassa ”Wi-Fi-yhteyden määrittäminen” (sivu 45).
Asetushaku
3 Muuta kameran tilaksi kopiointitila älypuhelimen PlayMemories Mobile
-näytössä.
4 Valitse kopioitavat kuvat.
Huomautuksia
Hakemisto
• Ennen kuin aktivoit älykkään kauko-ohjaustoiminnon, päivitä PlayMemories Mobile -ohjelmiston
versio uusimmaksi mahdolliseksi (versioksi 3.1 tai uudemmaksi).
• Voit kopioida kuvia älypuhelimeesi, kun kamera on asetettu kuvaustilaan (videokuvaustila,
valokuvaustila tai väliajoin otettavien kuvien tallennustila).
• Voit vaihtaa tilaa vain, kun kuvaus on valmiustilassa.
50FI
Sisällys
Hyödyllisiä toimintoja
yhdistettäessä kameraa
tietokoneeseen
Käyttötapahaku
PlayMemories Home -ohjelmiston avulla voit tuoda videoita ja valokuvia tietokoneeseen
ja käyttää niitä monella eri tavalla.
Voit asentaa ohjelmiston seuraavasta URL-osoitteesta:
www.sony.net/pm/
Toistaminen
Kuvien tuonti
Asetushaku
Muokkaaminen
Näytä videot
seurantatietojen ja
liikenopeuden kanssa.
Hakemisto
• Liitä kamera tietokoneeseen mikro-USB-kaapelilla (vakiovaruste).
• PlayMemories Home -ohjelmiston käytettävissä olevat toiminnot ovat erilaiset Windowsissa ja Macissa.
• Tietoja muista sovelluksista on seuraavissa URL-osoitteissa:
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
51FI
Tietokoneen valmisteleminen
Sisällys
Vaihe 1 Tietokonejärjestelmän tarkistaminen
Windows:
Suoritin*
2
Windows Vista SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8
Käyttötapahaku
Käyttöjärjestelmä*1
Intel Core Duo 1,66 GHz tai nopeampi tai Intel Core 2 Duo 1,66 GHz tai nopeampi
Muisti
Vähintään 1 Gt
Kiintolevy
Asennukseen tarvittava levytila: noin 600 Mt
Näyttö
Vähintään 1 024 × 768 kuvapistettä
Muut
USB-liitäntä (tämän on oltava vakiona, Hi-Speed USB (USB 2.0 -yhteensopiva))
Kiintolevyn tiedostojärjestelmäksi suositellaan NTFS- tai exFATtiedostojärjestelmää.
Asetushaku
Mac:
Käyttöjärjestelmä*1
Mac OS X (v10.6 - v10.8), jossa Intel-suoritin
Kiintolevy
Asennukseen tarvittava levytila: noin 100 Mt
Näyttö
Vähintään 1 024 × 768 kuvapistettä
Hakemisto
*1 Tarvitaan perusasennus. Toimintaa ei taata, jos käyttöjärjestelmä on päivitetty tai
monikäynnistysympäristössä.
*2 Suositellaan nopeampaa suoritinta.
Huomautuksia
• Toimintaa kaikkien tietokoneympäristöjen kanssa ei taata.
52FI
Jatkuu r
Sisällys
Vaihe 2 PlayMemories Home -ohjelmiston
asentaminen
1 Kytke tietokoneeseen virta.
• Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
• Sulje kaikki tietokoneessa suoritettavana olevat sovellukset ennen ohjelmiston asentamista.
Käyttötapahaku
2 Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lataa ohjelmisto.
www.sony.net/pm/
Ohjattu automaattinen käynnistystoiminto tulee näyttöön.
3 Jatka asennusta toimimalla tietokoneen
näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Kun asennus on valmis, PlayMemories Home
käynnistyy.
Asetushaku
• Jos PlayMemories Home -ohjelmisto on jo asennettuna
tietokoneeseen, liitä kamera tietokoneeseen ja rekisteröi 2 Multi/Micro USB
1 USB-liitäntään
kamera PlayMemories Home -ohjelmistoon. Kameran
-liitäntään
tukemat toiminnot ovat tällöin käytettävissä.
• Jos PMB (Picture Motion Browser) -ohjelmisto
on asennettuna tietokoneeseen, se korvataan
PlayMemories Home -ohjelmistolla.
• Lisätietoja PlayMemories Home -ohjelmistosta saat valitsemalla ohjelmistosta
(PlayMemories
Home -ohjelmiston käyttöopas) tai siirtymällä PlayMemories Home -ohjelmiston tukisivustoon
(http://www.sony.co.jp/pmh-se/).
• Voit toistaa kameralla kuvattuja videoita tietokoneen näytössä, kun kamera on yhdistetty
tietokoneeseen, johon on asennettu PlayMemories Home -ohjelmisto.
Hakemisto
53FI
Jatkuu r
USB-yhteyden poistaminen
Sisällys
Windows 7 / Windows 8
1 Napsauta tehtäväalueella kohdetta
.
2 Napsauta Mukauta-kohdan yhteyden
katkaisemisen kuvaketta.
Käyttötapahaku
3 Napsauta poistettavaa laitetta.
Yhteyden katkaisemisen kuvake
Windows Vista
Suorita edellä kuvatut vaiheet 1–3 ja tee sitten seuraavat toimet:
• Irrota mikro-USB-kaapeli (vakiovaruste).
• Katkaise kamerasta virta.
2 Valitse
Asetushaku
1 Kaksoisnapsauta tehtäväalueella yhteyden katkaisemisen kuvaketta.
(USB-massamuistilaite) t [Stop].
3 Vahvista laite vahvistusikkunassa ja napsauta kohdetta [OK].
Huomautuksia
Hakemisto
• Älä käytä kameran muistikortin alustamiseen tietokonetta. Jos teet niin, kamera ei toimi oikein.
• Kun käytät kameraa tietokoneesta, käytä PlayMemories Home -ohjelmistoa. Älä muokkaa kameran
tiedostoja tai kansioita tietokoneessa suoraan. Kuvatiedostot voivat vioittua, tai niiden toistaminen
ei ehkä onnistu.
• Toimintaa ei voida taata, jos käytät kameran muistikortin tietoja tietokoneen avulla.
• Käytä PlayMemories Home -ohjelmistoa, kun tuot pitkiä videoita tai muokattuja kuvia kamerasta
tietokoneeseen. Jos käytät muuta ohjelmistoa, kuvia ei ehkä tuoda oikein.
• Jos käytät Mac-tietokonetta, kameran yhteys tietokoneeseen katkaistaan, kun vedät ja pudotat
asemakuvakkeen roskakorikuvakkeen kohdalle.
54FI
Sisällys
PlayMemories Home -ohjelmiston
käynnistäminen
1 Kaksoisnapsauta tietokoneen näytössä olevaa
PlayMemories Home -kuvaketta.
Käyttötapahaku
PlayMemories Home -ohjelmisto käynnistyy.
2 Lisätietoja PlayMemories Home -ohjelmiston käytöstä
on PlayMemories Home -ohjelmiston ohjeessa.
Asetushaku
z Rekisteröi tuote
• Sony kehottaa sinua rekisteröimään tuotteen, jotta voit hyödyntää parannettua tukea.
• Mac-käyttäjiä pyydetään käyttämään Product registration software -nimistä Mac-sovellusta.
Hakemisto
55FI
Vianmääritys
Sisällys
Jos kameran kanssa on ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja.
1 Lue sivujen 57–61 ohjeet.
Käyttötapahaku
2 Katkaise kamerasta virta ja kytke se uudelleen.
3 Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun
Sony-huoltoon.
Asetushaku
Hakemisto
56FI
Jatkuu r
Akku ja virta
Sisällys
Virran kytkeminen kameraan ei onnistu.
• Liitä ladattu akku.
• Varmista, että akku on asetettu paikalleen oikein (sivu 14).
Virta katkeaa äkillisesti.
Käyttötapahaku
• Virta voi kameran ja akun lämpötilan takia katketa automaattisesti kameran suojaamiseksi.
Tällöin näyttöön tulee viesti asiasta, ennen kuin virta katkeaa.
• Jos kamera on virran ollessa kytkettynä käyttämättä tietyn ajan, virta katkaistaan automaattisesti
akun latauksen säästämiseksi. Kytke kameraan virta uudelleen.
• Jos olet valinnut automaattisen virrankatkaisun asetukseksi [OFF], virta ei katkea automaattisesti.
Akunkesto on lyhyt.
Asetushaku
• Joko lataus on riittämätön, tai kameraa käytetään hyvin kuumassa tai kylmässä paikassa.
Tämä ei ole vika.
• Jos et ole käyttänyt kameraa pitkään aikaa, voit parantaa akun tehokkuutta lataamalla sen ja
purkamalla latauksen toistuvasti.
• Jos akunkesto käytössä on lyhentynyt puoleen tavallisesta ajasta, vaikka akku on ladattu kokonaan,
akku voi olla tarpeen vaihtaa. Kysy neuvoa lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.
Kameraa ei voi ladata.
Hakemisto
• Katkaise kamerasta virta ja muodosta USB-yhteys.
• Irrota mikro-USB-kaapeli (vakiovaruste) ja liitä se uudelleen.
• Käytä mikro-USB-kaapelia (vakiovaruste).
• Lataa akku ympäristössä, jonka lämpötila on 10–30 °C.
• Kytke tietokoneeseen virta ja liitä kamera siihen.
• Poista tietokone lepo- tai horrostilasta.
• Liitä kamera suoraan tietokoneeseen mikro-USB-kaapelilla (vakiovaruste).
• Liitä kamera tietokoneeseen, jonka käyttöjärjestelmää kamera tukee.
Jäljellä olevan latauksen ilmaisin näyttää väärää arvoa.
• Näin voi tapahtua, jos kameraa käytetään hyvin kuumassa tai kylmässä paikassa.
• Jäljellä olevan latauksen ilmaisimen ja akun todellisen jäljellä olevan latauksen välillä on ero.
Pura akun lataus kerran täysin ja lataa se sitten uudelleen ilmaisimen korjaamiseksi.
• Lataa akku uudelleen kokonaan. Jos ongelma jatkuu, akku on kulunut. Korvaa akku uudella.
Muistikortti
Muistikorttia käyttäviä toimintoja ei voi suorittaa.
• Jos käytät tietokoneella alustettua muistikorttia, alusta se uudelleen kamerassa (sivu 33).
57FI
Jatkuu r
Kuvaaminen
Sisällys
Kuvia ei voi tallentaa.
• Tarkista muistikortin vapaana oleva kapasiteetti.
Kuviin ei voi lisätä päivämääriä.
Käyttötapahaku
• Kamerassa ei ole toimintoa, jolla voi erikseen lisätä kuviin päivämääriä.
Kuvien katselu
Kuvia ei voi toistaa.
• Kansion tai tiedoston nimeä on muutettu tietokoneessa.
• Liitä HDMI-mikrokaapeli (myydään erikseen).
Asetushaku
Kuva ei näy televisiossa.
• Tarkista, onko liitäntä tehty oikein (sivu 42).
GPS (vain HDR-AS30V)
Kamera ei vastaanota GPS-signaalia.
Hakemisto
• Aseta GPS-lokin arvoksi [ON].
• Kamera ei ehkä vastaanota radiosignaaleja GPS-satelliiteista esteiden vuoksi.
• Jotta sijaintitietojen kolmiomittaus toimisi oikein, vie kamera aukealle paikalle ja kytke siihen virta
uudelleen.
Sijaintitiedoissa on suuri virhe.
• Virhemarginaali voi olla jopa useita satoja metrejä johtuen esimerkiksi ympäröivistä rakennuksista
tai heikoista GPS-signaaleista.
Kolmiomittaus kestää kauan, vaikka käytetään GPS-aputietoja.
• Päivämäärä- ja aika-asetusta ei ole määritetty, tai asetettua aikaa on muutettu reilusti.
Aseta päivämäärä ja aika oikein.
• GPS-aputietojen kelpoisuusaika on umpeutunut. Päivitä GPS-aputiedot.
• Koska GPS-satelliittien sijainti muuttuu jatkuvasti, vastaanottimen paikantaminen voi kameran
käyttöpaikan ja -ajan mukaan kestää kauan, tai paikantaminen voi epäonnistua.
• GPS on järjestelmä, jolla määritetään maantieteellinen sijainti GPS-satelliiteista saatujen
radiosignaalien kolmiomittauksen avulla. Vältä käyttämästä kameran GPS-toimintoa paikoissa,
joissa radiosignaalit estyvät tai heijastuvat, kuten rakennusten tai puiden ympäröimissä varjoisissa
paikoissa. Käytä toimintoa aukeilla paikoilla.
Sijaintitietoja ei ole tallennettu.
• Käytä PlayMemories Home -ohjelmistoa, kun tuot tietokoneeseen videoita GPS-sijaintitietojen
kanssa.
58FI
Jatkuu r
Tietokoneet
Sisällys
Tietokone ei tunnista kameraa.
Käyttötapahaku
• Kun akun virta on vähissä, lataa kamera.
• Kytke kameraan virta ja liitä se tietokoneeseen.
• Käytä mikro-USB-kaapelia (vakiovaruste).
• Irrota mikro-USB-kaapeli (vakiovaruste) sekä tietokoneesta että kamerasta ja kytke se uudelleen
kunnolla.
• Irrota tietokoneen USB-liitännöistä kaikki muut laitteet kuin kamera, kuten näppäimistö ja hiiri.
• Liitä kamera suoraan tietokoneeseen käyttämättä välissä USB-keskitintä tai muuta laitetta.
Kuvia ei voi tuoda.
• Yhdistä kamera ja tietokone oikein muodostamalla USB-yhteys (sivu 52).
PlayMemories Home -ohjelmistoa ei voi asentaa.
Asetushaku
• Tarkista tietokoneen käyttöympäristö tai PlayMemories Home -ohjelmiston asennustoimet.
PlayMemories Home -ohjelmisto ei toimi oikein.
• Sulje PlayMemories Home ja käynnistä tietokone uudelleen.
Kuvia ei voi toistaa tietokoneessa.
• Ota yhteyttä tietokoneen tai ohjelmiston valmistajaan.
Hakemisto
Wi-Fi
Kuvan siirtäminen kestää liian kauan.
• Mikroaaltouunit ja Bluetooth-laitteet käyttävät 2,4 GHz:n taajuutta ja voivat haitata tietoyhteyttä.
Jos lähistöllä on tällaisia laitteita, siirrä kamera kauemmaksi niistä tai sammuta laitteet.
Muut
Linssi sumenee.
• Linssiin on tiivistynyt kosteutta. Katkaise kamerasta virta ja odota noin tunnin ajan,
jotta kosteus haihtuu.
Kamera lämpenee, kun sitä käytetään kauan.
• Tämä ei ole vika.
Päivämäärä tai aika on väärä.
• Aseta päivämäärä ja aika uudelleen (sivu 29).
59FI
Varoitusilmaisimet ja -viestit
Sisällys
Jos näkyviin tulee jokin seuraavista viesteistä, noudata ohjeita.
• Akun varaustaso on alhainen. Vaihda akku heti.
Käyttötapahaku
ERROR
• Katkaise kamerasta virta ja kytke se uudelleen.
HEAT
Asetushaku
• Kameran lämpötila on noussut. Virta voi katketa automaattisesti, tai kuvien tallentaminen
ei ehkä onnistu. Anna kameran jäähtyä jonkin aikaa viileässä paikassa.
• Jos tallennat kuvia pitkän aikaa, kameran lämpötila nousee. Lopeta tässä tapauksessa kuvien
tallentaminen.
NoIMG
• Muistikortti ei sisällä toistettavia kuvia.
LowPw
• Akussa ei ole latausta jäljellä.
Hakemisto
BATT
• Akun lataus ei riitä käyttöön.
• Akku syöttää virtaa, joka ylittää enimmäispurkuvirran (minkä vuoksi kameran toimintaa
ei voida taata, kun siihen liitetään esimerkiksi ulkoinen mikrofoni).
• Kameran virran kytkemisen jälkeen tunnistetaan jokin muu akku.
• Havaitaan akun heikkenemistä.
FULL
• Muistikortin jäljellä oleva kapasiteetti ei riitä tallentamiseen.
MAX
• On saavutettu tallennettavien tiedostojen enimmäismäärä.
MEDIA
• Muistikorttia ei ole asetettu paikalleen oikein.
• Muistikortti on vioittunut.
• Muistikortin alustusmuoto ei ole yhteensopiva kameran kanssa.
NoCRD
• Muistikorttia ei ole asetettu paikalleen.
60FI
Jatkuu r
NoDSP
Sisällys
• Kamera ei ole liitettynä televisioon, kun toisto aloitetaan.
PLANE
• Kun lentokonetilan asetuksena on [ON], GPS- ja Wi-Fi-toimintoja ei voi käyttää (sivu 26).
Käyttötapahaku
Asetushaku
Hakemisto
61FI
Tallennusaika
Sisällys
Kunkin akun arvioitu kesto tallennuksessa
ja toistossa
Käyttötapahaku
Tallennusaika
Arvioitu käyttöaika täydellä akulla.
(Yksiköt: minuutit)
Akku
Kuvanlaatu
NP-BX1 (vakiovaruste)
Jatkuva tallennusaika
HQ
VGA
120 (140)
140 (175)
Tyypillinen tallennusaika
HQ
VGA
60 (80)
85 (110)
Asetushaku
• Ajat on mitattu käyttäen kameraa lämpötilassa 25 °C. On suositeltavaa käyttää kameraa 10–30 °C:n
lämpötiloissa.
• Tallennus- ja toistoaika lyhenevät, kun kameraa käytetään alhaisissa lämpötiloissa.
• Olosuhteet voivat lyhentää tallennus- ja toistoaikaa.
• Suluissa oleva aika on tallennusaika, kun älykkään kauko-ohjaimen asetuksena on [OFF].
Toistoaika
Arvioitu käyttöaika täydellä akulla.
Arvioitu toistoaika, kun kuvia toistetaan HDMI-mikrokaapelin (myydään erikseen) avulla
yhdistetyssä televisiossa.
Hakemisto
(Yksiköt: minuutit)
Akku
Kuvanlaatu
NP-BX1 (vakiovaruste)
Toistoaika
HQ
205
VGA
210
Videoiden arvioitu tallennusaika
MP4AVC 2ch keskimäärin
(Yksiköt: minuutit)
Tallennustila
PS
HQ
SSLOW
SLOW
STD
VGA
8 Gt
16 Gt
35
60
40
80
160
295
80
125
80
165
325
600
32 Gt
160
250
165
330
650
1205
• SLOW- tai SSLOW-asetuksella edellä oleva luku tarkoittaa tallennusaikaa, kun kuvausaika poikkeaa
todellisesta toistoajasta.
• Käytettäessä Sonyn muistikorttia.
62FI
Jatkuu r
Huomautuksia
Sisällys
• Tallennusaika voi vaihdella tallennusolosuhteiden, kohteiden ja tallennustilan mukaan (sivu 19).
• Jatkuva videon kuvausaika on noin 13 tuntia.
[SLOW]-tilassa se on noin 6,5 tuntia.
[SSLOW]-tilassa se on noin 3 tuntia.
Käyttötapahaku
Arvioitu tallennettavien valokuvien määrä
(yksikkö: kuva)
8 Gt
2M (väliajoin otettavien
kuvien tallennus) (16:9)
12M (yksittäiskuvat)
16 Gt
32 Gt
10500
21000
40000
1300
2650
5300
Asetushaku
• Käytettäessä Sonyn muistikorttia.
• Kunkin muistikortin tallennettavien kuvien määrä on kameran enimmäiskuvakoon mukainen.
Todellinen tallennettavien kuvien määrä näkyy LCD-näytössä kuvauksen aikana.
• Muistikortin tallennettavien kuvien määrä voi vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan.
Hakemisto
63FI
Akku
Sisällys
Akun lataaminen
Käyttötapahaku
• Lataa akku, ennen kuin käytät kameraa ensimmäistä kertaa.
• Suosittelemme lataamaan akkua 10–30 °C:n lämpötilassa, kunnes (latauksen) CHG-merkkivalo sammuu.
Akkua ei välttämättä voi ladata tehokkaasti tämän lämpötilavälin ulkopuolella.
• (Latauksen) CHG-merkkivalo voi vilkkua seuraavissa tilanteissa:
– Akkua ei ole asetettu paikalleen oikein.
– Akku on vioittunut.
• Jos akun lämpötila on matala, irrota se ja laita se lämpimään paikkaan.
• Jos akun lämpötila on korkea, irrota se ja laita se viileään paikkaan.
Akun tehokas käyttö
Asetushaku
• Akun suorituskyky laskee matalissa lämpötiloissa (alle 10 °C). Tämän vuoksi akun käyttöaika lyhenee
kylmässä. Suosittelemme seuraavaa akun käyttöajan pidentämiseksi: pidä akkua taskussa lähellä ihoa
sen pitämiseksi lämpimänä ja aseta se kameraan vasta juuri ennen kuvaamisen aloittamista.
• Akun lataus kuluu nopeasti, jos toistoa tai pikakelausta eteen- tai taaksepäin käytetään paljon.
• Katkaise kamerasta virta aina, kun et kuvaa tai toista kameralla. Akun lataus kuluu, kun kuvaus
on valmiustilassa.
• Suosittelemme pitämään saatavilla vara-akkuja 2–3 kertaa odotettua kuvausaikaa pidemmäksi ajaksi
sekä ottamaan koekuvia ennen varsinaisten kuvien ottamista.
• Jos akun liitäntäosa on likainen, kameraan ei ehkä voi kytkeä virtaa, tai akkua ei voi ladata tehokkaasti.
Puhdista akku tässä tilanteessa pyyhkimällä lika pois pehmeällä liinalla.
• Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vedenkestävä.
Hakemisto
Tietoja jäljellä olevasta latauksesta
• Jos akun lataus loppuu nopeasti, vaikka jäljellä olevan latauksen ilmaisin näyttää suurta latausta,
lataa akku kokonaan uudelleen. Jäljellä olevan latauksen ilmaisin näyttää tämän jälkeen oikeaa arvoa.
Huomaa, että ilmaisin voi näyttää väärää arvoa seuraavissa tilanteissa:
– Kameraa käytetään kauan korkeassa lämpötilassa.
– Kameraan jätetään akku, jossa on täysi lataus.
– Käytetään erittäin kulunutta akkua.
Akun varastointi
• Pura akun lataus kokonaan ja varastoi akku viileään, kuivaan paikkaan. Jotta akku säilyisi toimivana,
lataa akku kokonaan täyteen ja pura sen lataus kamerassa vähintään kerran vuodessa varastoinnin
aikana.
• Liitännän pilalle menemisen ja oikosulkujen estämiseksi pidä akku kuljetuksen tai varastoinnin aikana
muovipussissa, jotta se ei joudu kosketuksiin metallin kanssa.
Akun käyttöikä
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti pienenee ajan ja toistuvan käytön myötä. Jos latausten
välisen käyttöajan lyheneminen alkaa olla merkittävää, akku kannattaa vaihtaa uuteen.
• Akun käyttöikä vaihtelee sen mukaan, miten sitä käytetään.
64FI
Kameran käyttö ulkomailla
Sisällys
TV-värijärjestelmät
Käyttötapahaku
Jotta voit katsella kameralla otettuja kuvia televisiosta, tarvitset HDMI-liitännällisen television
(tai näytön) sekä HDMI-mikrokaapelin (myydään erikseen).
Aseta ennen kuvaamista [V.SYS]-asetuksen arvoksi sen maan ja alueen TV-järjestelmä, jossa
aiot katsella tallennuksia. Seuraavassa on lueteltu maat ja alueet, joissa voit katsella [NTSC]- tai
[PAL]-kuvia.
Maat ja alueet, joissa voit katsella kuvia, kun [V.SYS]-asetuksena
on [NTSC].
Asetushaku
Barbados, Bermuda, Bolivia, Chile, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Filippiinit,
Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Japani, Kanada, Kolumbia, Korean tasavalta,
Kuuba, Meksiko, Mikronesia, Myanmar, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Saint Lucia,
Samoa, Suriname, Taiwan, Trinidad ja Tobago, Venezuela, Yhdysvallat jne.
Maat ja alueet, joissa voit katsella kuvia, kun [V.SYS]-asetuksena
on [PAL].
Hakemisto
Alankomaat, Australia, Argentiina, Belgia, Bulgaria, Brasilia, Espanja, Hongkong, Indonesia,
Irak, Iran, Italia, Itävalta, Kiina, Kroatia, Kuwait, Malesia, Monaco, Norja, Paraguay, Puola,
Portugali, Ranska, Ranskan Guayana, Romania, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakia, Suomi,
Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari, Ukraina, Uruguay, Uusi-Seelanti,
Venäjä, Vietnam, Yhdistynyt kuningaskunta jne.
Aikaerot
Aikavyöhykkeiden erot
Alueasetus
Aikavyöhykkeiden erot
Alueasetus
GMT
Lissabon, Lontoo
+10:00
Melbourne, Sydney
+01:00
Berliini, Pariisi
+11:00
Salomonsaaret
+02:00
Helsinki, Kairo, Istanbul
+12:00
+03:00
Nairobi
Fidzi, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
+03:30
Teheran
-11:00
Samoa
+04:00
Abu Dhabi, Baku, Moskova
-10:00
Havaiji
+04:30
Kabul
-9:00
Alaska
+05:00
Karachi, Islamabad
-8:00
Los Angeles, Tijuana
+05:30
Kalkutta, New Delhi
-7:00
Denver, Arizona
+06:00
Almaty, Dhaka
-6:00
Chicago, Mexico City
+06:30
Yangon
-5:00
New York, Bogota
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
-4:00
+08:00
Hong Kong, Singapore, Beijing
-3:30
St. John's
+09:00
Soul, Tokio
-3:00
Brasilia, Montevideo
+09:30
Adelaide, Darwin
-2:00
Fernando de Noronha
-1:00
Azorit, Kap Verden s.
65FI
Varotoimet
Sisällys
Älä käytä/varastoi kameraa seuraavissa paikoissa
Käyttötapahaku
• Erittäin kuumissa, kylmissä tai kosteissa paikoissa
Esimerkiksi aurinkoon pysäköidyssä autossa kameran runko voi vääristyä aiheuttaen toimintahäiriöitä.
• Älä varastoi patteria suoraan auringonvaloon tai lähelle lämpöpatteria.
Kameran runkoon voi tulla väri- tai muotovirheitä, ja tästä voi aiheutua toimintahäiriöitä.
• Paikoissa, joissa se altistuu voimakkaalle tärinälle
• Lähellä voimakkaita magneettikenttiä
• Hiekkaisissa tai pölyisissä paikoissa
Varo, ettei kameraan pääse hiekkaa tai pölyä. Tämä voi aiheuttaa kamerassa toimintahäiriöitä,
ja joissakin tapauksissa vikaa ei voi korjata.
Kuljetuksesta
Jos pidät kameraa housujen tai hameen takataskussa, älä istuudu, jottet vahingoita kameraa.
Asetushaku
Objektiivin huoltaminen ja varastointi
• Pyyhi linssin pinta puhtaaksi pehmeällä liinalla seuraavissa tilanteissa:
– Kun linssin pinnalla on sormenjälkiä.
– Kuumissa tai kosteissa paikoissa.
– Kun linssi on altistunut suolaiselle ilmalle esimerkiksi merenrannalla.
• Varastoi kamera hyvin ilmastoituun paikkaan, jossa ei ole paljon pölyä eikä likaa.
• Puhdista linssi homeen estämiseksi säännöllisesti edellä kuvatulla tavalla.
Hakemisto
Puhdistamisesta
Puhdista kameran pinta pehmeällä liinalla, jota on hieman kostutettu vedellä, ja pyyhi sitten kuivalla
liinalla. Älä käytä mitään seuraavista, koska ne voivat vahingoittaa pintakäsittelyä tai koteloa.
– Kemialliset tuotteet, kuten ohenne, bensiini, alkoholi, kosteuspyyhkeet, hyönteiskarkote, aurinkovoide,
hyönteismyrkky jne.
– Älä kosketa kameraa, jos kädessäsi on jotain edellä mainituista.
– Älä jätä kameraa kosketuksiin kumin tai vinyylin kanssa pitkäksi aikaa.
Käyttölämpötila
Kamera on suunniteltu käytettäväksi –10 °C – +40 °C:n lämpötiloissa. Kuvaamista ei suositella erittäin
kylmissä tai kuumissa paikoissa, joiden lämpötila on tämän välin ulkopuolella.
Kosteuden tiivistyminen
Jos kamera tuodaan kylmästä suoraan lämpimään paikkaan, sen sisä- tai ulkopuolelle voi tiivistyä kosteutta.
Kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa kameran toimintahäiriöitä.
Jos kosteutta tiivistyy
Katkaise kamerasta virta ja odota noin tunnin ajan, jotta kosteus haihtuu.
Huomautus kosteuden tiivistymisestä
Kosteutta voi tiivistyä, kun kamera tuodaan kylmästä lämpimään paikkaan (tai päinvastoin) tai kun
kameraa käytetään kosteassa paikassa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi seuraavat:
– Kamera tuodaan laskettelurinteestä lämpimään paikkaan.
– Kamera tuodaan ilmastoidusta autosta tai huoneesta kuumaan ulkoilmaan.
– Kameraa käytetään sadekuuron tai suihkun jälkeen.
– Kameraa käytetään kuumassa ja kosteassa paikassa.
66FI
Jatkuu r
Kosteuden tiivistymisen ehkäiseminen
Sisällys
Kun tuot kameran kylmästä paikasta lämpimään, laita se muovipussiin ja sulje pussi tiiviisti. Ota kamera
pussista, kun ilman lämpötila pussin sisällä on sama kuin ympäristön lämpötila (noin tunnin kuluttua).
Huomautuksia lisävarusteista
• Aitoja Sony-lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa.
Käyttötapahaku
Huomautus muistikortin hävittämisestä/siirtämisestä
Vaikka poistaisit kaikki muistikortin tiedot tai alustaisit muistikortin kamerassa tai tietokoneessa, siihen voi
silti jäädä jotain tietoja. Ennen kuin annat muistikortin pois, on suositeltavaa poistaa siitä tiedot käyttämällä
tietokoneessa tietojen poisto-ohjelmistoa. Jos olet heittämässä muistikorttia pois, muistikortti kannattaa
rikkoa fyysisesti.
GPS (vain HDR-AS30V)
Asetushaku
• Koska GPS-satelliittien sijainti muuttuu jatkuvasti, vastaanottimen paikantaminen voi kameran
käyttöpaikan ja -ajan mukaan kestää kauan, tai paikantaminen voi epäonnistua.
• GPS on järjestelmä, jolla määritetään sijainti satelliiteista saatujen signaalien avulla. Vältä käyttämästä
kameran GPS-toimintoa paikoissa, joissa radiosignaalit estyvät tai heijastuvat, kuten rakennusten tai
puiden ympäröimissä varjoisissa paikoissa. Käytä kameraa aukeilla paikoilla.
• Sijaintitietoja ei ehkä voi saada seuraavankaltaisissa paikoissa ja tilanteissa, joissa GPS-radiosignaalit eivät
saavuta kameraa:
– Tunneleissa, sisätiloissa tai rakennusten varjossa.
– Korkeiden rakennusten välissä tai kapeilla rakennusten reunustamilla kaduilla.
– Maan alla, tiheässä metsässä, sillan alla tai paikoissa, joissa muodostuu magneettikenttiä, kuten lähellä
suurjännitekaapeleita.
– Lähellä laitteita, jotka tuottavat samantaajuisia radiosignaaleja kuin kamera: lähellä 1,5 GHz:n kaistaa
käyttäviä matkapuhelimia jne.
• Jos tallennat kuvia siten, että GPS-lokin arvoksi on asetettu [ON], ja lataat kuvat sitten Internetiin,
kuvaussijainti voi olla kolmansien osapuolten saatavilla. Voit estää tämän asettamalla GPS-lokin arvoksi
[OFF] ennen kuvaamista.
Hakemisto
Kolmiomittauksen virheet (vain HDR-AS30V)
• Jos siirrät videokameran toiseen paikkaan heti sen jälkeen, kun olet kytkenyt siihen virran,
kolmiomittauksen alkaminen voi kestää kauemmin kuin samassa paikassa pysyttäessä.
• GPS-satelliittien sijainnin aiheuttama virhe
Videokamera suorittaa automaattisesti sijainnin kolmiomittauksen, kun se vastaanottaa radiosignaaleja
vähintään kolmesta GPS-satelliitista. GPS-satelliittien hyväksymä kolmiomittauksen virhe on noin 10 m.
Ympäristön mukaan kolmiomittauksen virhe voi olla tätä suurempi. Tällöin todellinen sijainti ei ehkä
vastaa GPS-tietojen perusteella saatua sijaintia kartalla. GPS-satelliitit ovat Yhdysvaltojen
puolustusministeriön hallinnassa, ja tarkkuutta voidaan muuttaa myös tarkoituksellisesti.
• Virhe kolmiomittausprosessissa
Videokamera hakee sijaintitietoja tietyin väliajoin kolmiomittauksen aikana. Sijaintitietojen saamisen
ja niiden kuvaan tallentamisen välillä on pieni viive. Siksi todellinen tallennussijainti ei aina vastaa
GPS-tietojen perusteella saatua tarkkaa sijaintia kartalla.
GPS:n käytön rajoitukset (vain HDR-AS30V)
• Käytä GPS:ää tilanteen sekä käyttömaan tai -alueen säädösten mukaisesti.
67FI
Tekniset tiedot
[Järjestelmä]
[Virta, yleinen]
Tehontarve:
Ladattava akku: 3,6 V (NP-BX1 (vakiovaruste))
Multi/Micro USB -liitäntä: 5,0 V
USB-lataus (Multi/Micro USB -liitäntä): DC 5,0 V,
500 mA/800 mA
Hakemisto
HDMI OUT -liitäntä: HDMI-mikroliitin
Multi/Micro USB -liitäntä*: micro-B/USB2.0
Hi-Speed (massamuisti)
* Tukee Micro USB -yhteensopivia laitteita.
• USB-yhteys on vain lähtöä varten.
(Euroopassa asuvat asiakkaat)
Asetushaku
[Tulo- ja lähtöliitännät]
Latausaika:
Tietokoneen avulla
NP-BX1 (vakiovaruste): Noin 245 min.
AC-UD20-laturin avulla (myydään erikseen)
NP-BX1 (vakiovaruste): Noin 175 min.
Tehonkulutus: 1,9 W (kun videon kuvakoko on
[1920×1080/30p])
Käyttölämpötila: –10 °C ... 40 °C
Varastointilämpötila: –20 °C ... +60 °C
Mitat: Noin 24,5 mm × 47,0 mm × 82,0 mm
(l/k/s, pois lukien ulokkeet)
Paino: Noin 65 g (pelkkä kamera)
Paino (kuvattaessa):
Noin 90 g (mukaan lukien NP-BX1
(vakiovaruste))
Mikrofoni: Stereo
Kaiutin: Mono
Ladattava akku:
NP-BX1 (vakiovaruste)
Enimmäislähtöjännite: DC 4,2 V
Lähtöjännite: DC 3,6 V
Kapasiteetti: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Tyyppi: Li-ioni
Käyttötapahaku
Videosignaali
NTSC-väri, EIA-standardit
HDTV 1080/60i, 1080/60p -määritykset
PAL-väri, CCIR-standardit
HDTV 1080/50i, 1080/50p -määritykset
Kuvalaite:
7,77 mm (1/2.3-tyyppi)
Exmor RCMOS -tunnistin
Tallennuksen kuvapisteet (16:9):
Väliajoin otettavien kuvien tallennustila:
Vastaa enintään 2 000 000 kuvapistettä
Valokuvatila: Vastaa enintään
11 900 000 kuvapistettä
Kokonaismäärä: Noin 16 800 000 kuvapistettä
Todellinen (video, 16:9):
Noin 11 900 000 kuvapistettä
Todellinen (valokuva, 16:9):
Noin 11 900 000 kuvapistettä
Objektiivi: Carl Zeiss Tessar -objektiivi
F2.8
f = 2,5 mm
Muunnettaessa 35 mm:n valokuvakameraan
Videot: 15,3 mm (16:9)*
Valotuksen ohjaus: Automaattivalotus
Tiedostomuoto:
Valokuvat: JPEG (DCF v. 2.0, Exif v. 2.3,
MPF Baseline) -yhteensopiva
Videot: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)
Ääni: MPEG AAC
Tallennusväline:
Memory Stick Micro (Mark2) -media
microSD-kortti (Class4 tai nopeampi)
Vähimmäisvalaistus: 6 lx (luksia)
* SteadyShot-asetuksena [OFF]
Sisällys
Kamera
[Langaton lähiverkko]
Vastaava standardi: IEEE 802.11 b/g/n
Taajuus: 2,4 GHz
Tuetut suojausprotokollat: WPA-PSK/WPA2-PSK
NFC: NFC Forum Type 3 Tag -yhteensopiva
[Lisävarusteet]
Vesitiivis kotelo (SPK-AS2)
Mitat: Noin 35,5 mm × 62,0 mm × 96,0 mm
(l/k/s, pois lukien ulokkeet)
Paino: Noin 55 g
Painokesto: Veden alla voi kuvata 5 metrin
syvyydessä yhtä mittaa 30 minuuttia. *
*Kun kamera on kotelossa.
Tarrakiinnike (VCT-AM1)
Kiinnityssolki
Mitat: Noin 43,5 mm × 14,0 mm × 58,5 mm
(l/k/s, pois lukien ulokkeet)
Paino: Noin 15 g
Litteä tarrakiinnike
Mitat: Noin 50,0 mm × 12,5 mm × 58,5 mm
(l/k/s, pois lukien ulokkeet)
Paino: Noin 14 g
Kaareva tarrakiinnike
Mitat: Noin 50,0 mm × 16,0 mm × 58,5 mm
(l/k/s, pois lukien ulokkeet)
Paino: Noin 16 g
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.
Jatkuu r
68FI
Tavaramerkit
, Memory Stick Duo,
, Memory Stick PRO Duo,
, Memory Stick PRO-HG Duo,
, Memory Stick Micro,
MagicGate,
, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo,
PlayMemories Home, PlayMemories Home -logo, PlayMemories Mobile ja PlayMemories Mobile -logo
ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC -yhtiön
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Mac, Mac OS ja App Store ovat Apple Inc -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Intel, Intel Core ja Pentium ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• microSDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
• N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
• iOS on Cisco Systems, Inc. -yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja tietyissä muissa maissa.
• Android ja Google Play ovat Google Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.
• iPhone on Apple Inc -yhtiön tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
• Wi-Fi, Wi-Fi-logo ja Wi-Fi PROTECTED SET-UP ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Muut tässä käyttöoppaassa käytetyt järjestelmien tai tuotteiden nimet ovat yleensä kehittäjiensä tai
valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, ™- tai ®-merkkiä ei kuitenkaan ole
käytetty kaikissa tapauksissa tässä käyttöoppaassa.
Sisällys
• Memory Stick,
Käyttötapahaku
Asetushaku
Hakemisto
Tietoja GNU GPL/LGPL -sovellusohjelmistoista
Kamerassa on ohjelmistoja, jotka ovat käytettävissä seuraavan GNU General Public License -lisenssin
(jäljempänä ”GPL”) tai GNU Lesser General Public License -lisenssin (jäljempänä ”LGPL”) perusteella.
Lisenssissä mainitaan, että sinulla on oikeus käyttää, muunnella ja jakaa edelleen näiden ohjelmien
lähdekoodia GPL- tai LGPL-lisenssin ehtojen mukaisesti.
Lähdekoodi on saatavilla Internetissä. Voit ladata sen seuraavasta URL-osoitteesta. Kun lataat
lähdekoodin, valitse kameran malliksi HDR-AS30V.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Pyydämme, että et ota meihin yhteyttä koskien lähdekoodin sisältöä.
Lisenssien englanninkieliset kopiot on tallennettu kameran sisäiseen muistiin.
Muodosta massamuistiyhteys kameran ja tietokoneen välille ja lue kansiossa PMHOME/LICENSE
olevat tiedostot.
69FI
Hakemisto
A.OFF ............................................................................................ 27
LAPSE ........................................................................................... 23
Akku ............................................................................................... 64
Lataaminen ................................................................................ 15
ANGLE ......................................................................................... 21
(Latauksen) CHG-merkkivalo ....................................... 15
Asetukset ..................................................................................... 10
Lentokonetila ............................................................................ 26
Käyttötapahaku
L
Sisällys
A
Asetusten palauttaminen ................................................... 32
Automaattinen virrankatkaisu ....................................... 27
M
MOVIE ......................................................................................... 40
Multi/Micro USB -liitäntä ................................................ 53
BEEP............................................................................................... 28
Muoto ............................................................................................ 33
D
N
DATE ............................................................................................. 29
NEXT-painike .......................................................................... 10
Asetushaku
B
NFC ................................................................................................ 45
E
NTSC/PAL-asetuksen vaihto .......................................... 31
ENTER (valikkotoiminnon suoritus) -painike .... 10
O
F
Osien tunnistaminen ........................................................... 12
FORMT ........................................................................................ 33
Hakemisto
P
G
PHOTO ........................................................................................ 40
GPS.................................................................................................. 24
Piippaus........................................................................................ 28
GPS-loki ....................................................................................... 24
PLANE .......................................................................................... 26
PLAY.............................................................................................. 42
H
PREV-painike ........................................................................... 10
HDMI OUT -liitäntä ............................................................ 42
Päivämäärän ja ajan asetus ............................................... 29
I
R
INTVL ........................................................................................... 40
REC / käytön merkkivalo .................................................. 40
REC HOLD -kytkin .............................................................. 40
K
REC-painike .............................................................................. 40
Katselu
RESET ........................................................................................... 32
Valokuva .............................................................................. 42
Videot .................................................................................... 42
S
Kenttäkulma .............................................................................. 21
SCENE .......................................................................................... 22
Kohtaus......................................................................................... 22
SteadyShot .................................................................................. 20
Kopiointi...................................................................................... 50
STEDY .......................................................................................... 20
Kuvaaminen
Valokuva .............................................................................. 40
T
Videot .................................................................................... 40
Tallennettavien valokuvien määrä .............................. 63
Tallennustila .............................................................................. 19
70FI
Jatkuu r
U
Sisällys
USB ................................................................................................. 15
USBPw .......................................................................................... 30
USB-virtalähde......................................................................... 30
V
V.SYS ............................................................................................. 31
Käyttötapahaku
Varoitusviestit .......................................................................... 60
Vianmääritys ............................................................................. 56
VIDEO .......................................................................................... 19
Videoiden tallennusaika..................................................... 62
Väliajoin otettavien kuvien tallennus ........................ 23
Väliajoin otettavien kuvien tallennustila ................. 40
Asetushaku
W
Wi-Fi .............................................................................................. 45
Ä
Älykäs kauko-ohjain............................................................. 48
Hakemisto
71FI
Download PDF

advertising