Sony | SEL2470Z | Sony SEL2470Z Vario-Tessar® T* FE 24–70 mm F4 ZA OSS Käyttöohjeet

4-528-706-01(1)
(DK-FI-SE-NO)

2
Udskifteligt objektiv
Vaihdettava objektiivi
Utbytbart objektiv
Utskiftbart objektiv
Juster det hvide mærke på objektivtromlen
med det hvide mærke på kameraet
(monteringsmærke), og sæt derefter
objektivet ind i kamerafatningen, og drej
det med uret, indtil det låser.
 Tryk ikke på udløserknappen til objektivet på kameraet,
når objektivet monteres.
 Monter ikke objektivet skråt.
Sådan afmonteres objektivet
(Se illustration –.)
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Mens du holder udløserknappen til objektivet
på kameraet inde, skal du dreje objektivet
mod uret, indtil det stopper, og derefter tage
objektivet af.
Käyttöä koskevia huomautuksia
 Kun kuljetat kameraa objektiivi kiinnitettynä, pitele sekä
kameraa että objektiivia aina vakaasti.
 Älä pitele objektiivin ulkonevaa osaa zoomauksen aikana.
 Tämä objektiivi ei ole vesitiivis, vaikka se on suunniteltu pöly-
ja roiskeenkestoa ajatellen. Jos käytät objektiivia esimerkiksi
sateessa, suojaa se vesipisaroilta.
Salaman käyttöä koskevat varotoimet
 Kun käytät salamaa, poista aina vastavalosuoja ja kuvaa
vähintään 1 metrin etäisyydeltä kohteesta. Joitakin objektiivin
ja salaman yhdistelmiä käytettäessä objektiivi voi osittain estää
salamavalon kulun ja aiheuttaa varjon kuvan alaosassa.
Vinjetointi
 Objektiivia käytettäessä näytön kulmat muuttuvat sen
keskiosaa tummemmiksi. Voit vähentää tätä vinjetoinniksi
kutsuttua ilmiötä pienentämällä aukkoa yhdellä tai kahdella
aukkoarvolla.
 Montering af modlysblænden
Det anbefales, at du bruger en modlysblænde til at reducere
reflekser og sikre maksimal billedkvalitet.
Vario-Tessar T
FE 24-70mm F4 ZA OSS
E-mount
Juster den røde streg på modlysblænden
med den røde prik på objektivet
(modlysblændemærke), og indsæt derefter
modlysblænden i objektivfatningen, og drej
den med uret, indtil den klikker på plads, og
den røde prik på modlysblænden er justeret
med objektivet.

©2013 Sony Corporation
SEL2470Z
 Når du bruger den indbyggede kameraflash eller en
FE 4 / 24 - 70

 Osien tunnistaminen
1 Vastavalosuojan merkki
2 Tarkennusrengas
3 Zoom-rengas
4 Polttoväliasteikko
5 Polttovälin merkki
6 Objektiivin liitännät*
7 Kiinnitysmerkki
* Älä kosketa objektiivin liitäntöjä.
ekstern flash, der er monteret på kameraet, skal du fjerne
modlysblænden for at undgå at blokere for flashlyset.
 Ved opbevaring skal du sætte modlysblænden omvendt
på objektivet.
 Objektiivin kiinnittäminen
ja irrottaminen
 Zoom
Objektiivin kiinnittäminen
(Katso kuvat –.)
Drej zoomringen til den ønskede brændvidde.
1
 Fokusering
 Voit kiinnittää ja irrottaa objektiivin etusuojuksen
kahdella tavalla, kuvien (1) ja (2) mukaisesti. Kun
kiinnität tai irrotat objektiivin suojuksen niin, että
vastavalosuoja on kiinnitetty, käytä menetelmää (2).
Der er tre måder at fokusere på.
FE 4 / 24 - 70

Autofokus
Kameraet fokuserer automatisk.

Dansk
2
1
3
FE 4 / 24 - 70

6
Dette objektiv er designet til E-mount-kameraer.
Du kan ikke bruge det på A-mount-kameraer.
Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS er udviklet
i samarbejde mellem Carl Zeiss og Sony Corporation og
er designet til Sonys E-mount-kameraer. Dette objektiv
er fremstillet i henhold til de strenge standarder og
kvalitetssikringssystemet hos Carl Zeiss.
The Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS er
kompatibelt med en billedsensor i 35 mm-format.
Et kamera, der er udstyret med en billedsensor i 35 mmformat, kan indstilles til at optage i APS-C-størrelse.
Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du indstiller
dit kamera, kan du se i betjeningsvejledningen.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om kompatibilitet,
kan du besøge Sonys websted i dit område eller kontakte
din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-servicecenter.
4 5
Bemærkninger om brug
7

 Når du transporterer kameraet med objektivet monteret,
skal du altid sørge for at støtte både kameraet og objektivet.
 Hold ikke på den fremstikkende del af objektivet, når du
zoomer.
 Dette objektiv er ikke vandtæt, selvom det er designet med
tanke på modstandsdygtighed over for støv og vand. Hvis
du bruger det, når det regner, skal du sørge for at holde
vanddråber væk fra objektivet.
Forholdsregler ved brug af flash
 Når du bruger en flash, skal du altid sørge for at tage
–1
modlysblænden af og fotografere på mindst 1 meters afstand
af motivet. Med visse kombinationer af objektiv og flash kan
objektivet blokere for lyset fra flashen, hvilket resulterer i en
skygge nederst på billedet.
Vignettering
 Når du bruger objektivet, bliver hjørnerne af skærmen
mørkere end det midterste område. Du mindsker dette
fænomen (som kaldes vignettering) ved at sætte blænden
ned med 1 til 2 trin.
(1)
(2)
 Identifikation af delene
–2
1 Modlysblændemærke
2 Fokusring
3 Zoomring
4 Brændviddeskala
5 Brændviddemærke
6 Objektivkontakter*
7 Monteringsmærke
* Du må ikke røre ved objektivkontakterne.
 Montering og afmontering
af objektivet

Sådan monteres objektivet
(Se illustration –.)
1
Fjern bag- og frontobjektivdækslet og
dækslet på kamerahuset.
 Objektivets frontdæksel kan sættes på og tages af på to
måder (1) og (2). Når objektivdækslet sættes på/tages af
med modlysblænden monteret, skal du bruge metode (2).
DMF (Direkte manuel fokus)
2
Når kameraet fokuserer i autofokus, kan du foretage en
finjustering manuelt.

I denne vejledning forklares det, hvordan du bruger
objektiver. Forholdsregler, der er fælles for alle
objektiver, findes i det separate ark "Forberedelser
før brug". Sørg for at læse begge dokumenter før brug
af objektivet.
Manuel fokus
Du fokuserer manuelt.
Specifikationer
Brændvidde, der svarer til
35 mm-format*1 (mm)
Objektivgruppeelementer
Synsvinkel 1*2
Synsvinkel 2*2
Mindste fokus*3 (m)
Maksimal forstørrelse (X)
Mindste blænde
Filterdiameter (mm)
Mål (maksimal diameter × højde)
(ca. i mm)
Vægt (ca. i gram)
Funktion til kompensation
af rystelser
Vario-Tessar T
FE 24-70mm F4 ZA OSS
(SEL2470Z)
36-105
10-12
84°-34°
61°-23°
0,4
0,2
f/22
67
73 × 94,5
426
Ja
*1 Brændvidden, der svarer til 35 mm-formatet, som er vist
ovenfor, er for digitale kameraer med udskiftelige objektiver,
der er udstyret med en billedsensor i APS-C-størrelse.
*2 Synsvinkel 1 er værdien for kameraer i 35 mm-format,
og synsvinkel 2 er værdien for digitale kameraer med
udskiftelige objektiver, der er udstyret med en billedsensor
i APS-C-størrelse.
*3 Mindste fokus er afstanden fra billedsensoren til motivet.
 Afhængig af objektivmekanismen, kan brændvidden
ændres med ændring i optagelsesafstanden. Ved måling af
brændvidden ovenfor antages det, at objektivet er fokuseret
på uendeligt.
Medfølgende dele
Objektiv (1), frontobjektivdæksel (1), bagobjektivdæksel (1),
modlysblænde (1), objektivtaske (1), sæt med trykt
dokumentation
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
Kohdista objektiivin rungossa oleva
valkoinen merkki kamerassa olevaan
valkoiseen merkkiin (kiinnitysmerkkiin),
aseta objektiivi kameran bajonettiin ja
kierrä objektiivia myötäpäivään, kunnes
se lukittuu paikalleen.
 Älä paina kamerassa olevaa objektiivin
vapautuspainiketta, kun kiinnität objektiivin.
 Älä kiinnitä objektiivia vinosti.
Du finder yderligere oplysninger om tilstandsindstillinger
i betjeningsvejledningen, der fulgte med kameraet.
Produktnavn
(Modelnavn)
Irrota objektiivin taka- ja etusuojukset sekä
kameran runkotulppa.
Objektiivin irrottaminen
(Katso kuvat –.)
Pidä kamerassa olevaa objektiivin
vapautuspainiketta painettuna, kierrä
objektiivia vastapäivään niin pitkälle kuin
se menee ja irrota se.
 Vastavalosuojan kiinnittäminen
Suosittelemme, että käytät vastavalosuojaa häikäisyn
vähentämiseksi ja parhaan mahdollisen kuvanlaadun
varmistamiseksi.
Kohdista vastavalosuojassa oleva punainen
viiva objektiivissa olevaan punaiseen
pisteeseen (vastavalosuojan merkkiin), aseta
vastavalosuoja objektiivin kiinnikkeeseen ja
kierrä vastavalosuojaa myötäpäivään, kunnes
se napsahtaa paikalleen ja vastavalosuojassa
oleva punainen piste on objektiivissa olevan
punaisen pisteen kohdalla.
 Kun käytät sisäänrakennettua kameran salamaa tai kameraan
kiinnitettyä ulkoista salamaa, poista vastavalosuoja, jotta se
ei estä salamavalon kulkua.
 Kiinnitä vastavalosuoja säilytyksen ajaksi objektiiviin
nurinpäin.
 Zoomaus
Kierrä zoom-rengas halutun polttovälin
kohdalle.
 Tarkennus
Tarkennustapoja on kolme.

Automaattitarkennus
Kamera tarkentaa automaattisesti.

DMF (Suora manuaalinen tarkennus)
Suomi
Kun kamera on tarkentanut automaattitarkennuksella,
voit suorittaa hienosäädön manuaalisesti.
Käyttöoppaassa perehdytään objektiivien käyttöön.
Kaikkia objektiiveja koskevat yleiset varotoimet, kuten
niiden käyttöön liittyvät varoitukset, löydät erillisestä
Varotoimet ennen käyttöä -ohjeesta. Lue molemmat
asiakirjat ennen objektiivin käyttöä.

Manuaalinen tarkennus
Tarkennat manuaalisesti.
Lisätietoja tila-asetuksista on kameran mukana toimitetussa
käyttöoppaassa.
Tämä objektiivi on suunniteltu E-bajonetilla varustettuihin
kameroihin. Sitä ei voi käyttää A-bajonetilla varustetuissa
kameroissa.
Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS on Carl Zeissin
ja Sony Corporationin yhdessä suunnittelema objektiivi,
joka on tarkoitettu Sonyn E-bajonetilla varustettuihin
kameroihin. Tämä objektiivi on tuotettu Carl Zeissin
tiukkojen standardien ja laadunvarmistusjärjestelmän
mukaisesti.
Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS -objektiivi on
yhteensopiva 35 mm:n kuvakennon toiminta-alueen kanssa.
35 mm:n kuvakennolla varustettu kamera voidaan määrittää
kuvaamaan APS-C-koossa.
Lisätietoja kameran asetusten määrittämisestä saat sen
käyttöoppaasta.
Lisätietoja yhteensopivuudesta saat oman alueesi Sonyverkkosivustosta, Sony-jälleenmyyjältäsi tai paikalliselta
valtuutetulta Sony-huollolta.
(Jatkuu takasivulla)

2
FE 4 / 24 - 70
(Jatkuu etusivulta)
1
6
4 5
7

–1
(1)
(2)
35 mm:n kameraa vastaava
polttoväli*1 (mm)
Linssiryhmät ja -elementit
Kuvakulma 1*2
Kuvakulma 2*2
Lyhin tarkennusetäisyys*3 (m)
Suurin suurennussuhde (X)
Pienin aukko
Suotimen halkaisija (mm)
Mitat (enimmäishalkaisija ×
korkeus) (noin, mm)
Paino (noin, g)
Tärinänkorjaustoiminto
Vario-Tessar T
FE 24-70mm F4 ZA OSS
(SEL2470Z)
36-105
10-12
84°-34°
61°-23°
0,4
0,2
f/22
67
73 × 94,5
426
Kyllä
*1 Edellä esitetyt 35 mm:n kameraa vastaavat polttoväliarvot
perustuvat digitaalisiin vaihto-objektiivikameroihin, joissa
on APS-C-koon kuvakenno.
*2 Kuvakulman 1 arvo koskee 35 mm:n kameroita
ja kuvakulman 2 arvo koskee digitaalisia vaihtoobjektiivikameroita, joissa on APS-C-koon kuvakenno.
*3 Lyhimmällä tarkennusetäisyydellä tarkoitetaan kuvakennon
ja kohteen välistä etäisyyttä.
 Objektiivin mekanismista riippuen polttoväli voi muuttua
kuvausetäisyyden muuttuessa. Edellä annetuissa polttoväleissä
on oletettu, että objektiivi on tarkennettu äärettömään.
Sisältyvät osat
Objektiivi (1), objektiivin etusuojus (1), objektiivin
takasuojus (1), vastavalosuoja (1), objektiivin kotelo (1),
painettu ohjemateriaali
–2
 Når du bruker objektivet, blir hjørnene på skjermen mørkere
Håll frigöringsknappen på kameran nedtryckt,
vrid objektivet moturs så långt det går och ta
loss objektivet.
Tekniset tiedot
Tuotenimi
(mallinimi)
Vignettering
Ta loss objektivet
(Se figur –.)
Suomi
3
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
 Sätta på motljusskyddet
Du rekommenderas att använda motljusskydd för att
reducera överstrålning och få bästa möjliga bildkvalitet.
Passa in det röda strecket på motljusskyddet
mot den röda pricken på objektivet
(motljusskyddindexet). Sätt motljusskyddet
i objektivfattningen och vrid det medurs tills
det klickar på plats och den röda pricken på
motljusskyddet passas in mot den röda pricken
på objektivet.
 När du använder inbyggd kamerablixt eller extern blixt ska
du avlägsna motljusskyddet för att inte blockera blixtljuset.
 Förvara objektivet med motljusskyddet monterat bak
och fram.

Detta objektiv är avsett för kameror med E-fattning.
Det går inte att använda på kameror med A-fattning.
Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS har utvecklats
i samarbete mellan Carl Zeiss och Sony Corporation och
är avsett för Sonys kameror med E-fattning. Objektivet
tillverkas enligt Carl Zeiss strikta standarder och
kvalitetssäkringssystem.
Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS är kompatibelt
med bildsensorn till 35 mm-kameror.
En kamera utrustad med bildsensor för 35 mm-format
kan ställas in för fotografering med APS-C-storlek.
Mer information om hur du ställer in kameran finns
i kamerans bruksanvisning.

För ytterligare information om kompatibilitet, besök
Sonys webbplats eller kontakta en Sony-återförsäljare
eller lokal auktoriserad Sony-verkstad.
Anmärkningar om användning
 När du bär kameran med objektivet monterat, ska du alltid
hålla ett stadigt grepp om både kameran och objektivet.
 Håll inte i någon av de utskjutande delarna på objektivet
när du zoomar.
 Objektivet är inte vattensäkert, men är utformat för att vara
damm- och stänksäkert. Skydda objektivet från droppar vid
användning i regn och liknande förhållanden.
Försiktighetsåtgärder vid användning av blixt
1 objektivhetteindeks
2 fokusring
3 zoomring
4 fokallengdeskala
5 fokallengdeindeks
6 objektivkontakter*
7 fatningsindeks
* Ikke berør objektivkontaktene.
 Sette på og ta av objektivet
Sette på objektivet
(se illustrasjon –.)
1
2
 Ställa in skärpan
Skärpan kan ställas in på tre sätt.

Autofokus
Kameran fokuserar automatiskt.

Plasser det hvite merket på objektivrøret
på linje med det hvite merket på kameraet
(fatningsindeksen). Sett deretter objektivet
i kameraet og vri objektivet med urviserne
til det låses.
 Ikke trykk på objektivutløserknappen på kameraet når
du setter på objektivet.
 Ikke sett objektivet skrått på.
DMF (manuell direktfokusering)
Du kan finjustera skärpan manuellt efter att kameran
har fokuserat med autofokus.

Ta av det bakre og fremre objektivdekslet
og kamerahusdekslet.
 Du kan sette på / ta av det fremre objektivdekslet på to
måter, (1) og (2). Hvis du setter på / tar av objektivdekslet
mens objektivhetten er på, må du bruke metode (2).
Vrid zoomringen till önskad brännvidd.
Ta av objektivet
(se illustrasjon –.)
Manuellt fokus
Fokusera manuellt.
Information om lägesinställningarna finns
i bruksanvisningen till kameran.
Trykk inn og hold objektivutløserknappen på
kameraet mens du vrir objektivet mot urviserne
til det stopper. Deretter tar du av objektivet.
Specifikationer
 Sette på objektivhetten
Produktnamn
(modellnamn)
Denna bruksanvisning beskriver hur du använder
objektiven. Försiktighetsåtgärder som är gemensamma
för alla objektiv, till exempel anmärkningar
om användning, finns i den separata guiden
”Försiktighetsåtgärder före användning”. Tänk på att
läsa båda dokumenten innan du använder objektivet.
 Delenes navn og plassering
 Zooma
on Sony Corporationin tavaramerkki.
Svenska
enn midten. Dette kalles vignettering og kan reduseres ved
å redusere blenderåpningen med ett til to trinn.
Motsvarande brännvidd med
35 mm-format*1 (mm)
Objektivelement
Bildvinkel 1*2
Bildvinkel 2*2
Minsta skärpa*3 (m)
Största förstoring (×)
Minsta bländare
Filterdiameter (mm)
Mått (största diameter × höjd)
(cirka, mm)
Vikt (cirka, g)
Skakningskompensation
Vario-Tessar T
FE 24-70mm F4 ZA OSS
(SEL2470Z)
Vi anbefaler å bruke en objektivhette for mindre uønsket
lys og best mulig bildekvalitet.
36-105
Plasser den røde streken på objektivhetten
på linje med det røde punktet på objektivet
(objektivhetteindeksen). Sett deretter
objektivhetten inn i objektivfatningen og vri
den med urviserne til den klikker på plass og
den røde prikken på objektivhetten er på linje
med den røde prikken på objektivet.
10-12
84°-34°
61°-23°
0,4
0,2
f/22
67
73 × 94,5
426
Ja
*1 Brännvidd och bildvinkel motsvarande 35 mm-format ovan
avser digitalkameror med utbytbart objektiv utrustade med
bildsensor i APS-C-storlek.
*2 Bildvinkel 1 avser 35 mm-kameror och bildvinkel 2 avser
digitalkameror med utbytbart objektiv utrustade med
bildsensor i APS-C-storlek.
*3 Avstånd från bildsensorn till motivet.
 Beroende på objektivmekanismen kan brännvidden ändras
när avståndet till motivet ändras. Brännvidden beräknas
utifrån antagandet att objektivet är inställt på oändligt
avstånd.
Medföljande delar
objektiv (1), främre linsskydd (1), bakre linsskydd (1),
motljusskydd (1), objektivväska (1), tryckt dokumentation
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.
är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
Norsk
 Når du bruker en innebygd blits eller en ekstern blits som er
festet på kameraet, må du passe på å ta av objektivhetten for
å forhindre at blitslyset blir blokkert.
 Når du skal oppbevare objektivhetten, tar du den av og
plasserer den baklengs på objektivet.
 Zoome
Vri zoomringen til ønsket fokallengde.
 Fokusere
Det finnes tre måter å fokusere på.

Autofokus
Kameraet fokuserer automatisk.

DMF (direkte manuell fokusering)
Etter at kameraet har fokusert i autofokus, kan du foreta
en manuell finjustering.

Manuelt fokus
Du kan fokusere manuelt.
Du finner mer informasjon om modusinnstillinger
i bruksanvisningen som følger med kameraet.
Spesifikasjoner
 När du använder inbyggd kamerablixt ska du alltid avlägsna

motljusskyddet och fotografera motivet på minst en meters
avstånd. Med vissa kombinationer av objektiv och blixt
kan objektivet blockera delar av blixtljuset, vilket resulterar
i skuggning nedtill i bilden.
Vinjettering
 När du använder objektiv blir hörnen på skärmen mörkare än
mitten. Du kan minska detta fenomen (vinjettering) genom
att minska bländaren ett eller två steg.
FE 4 / 24 - 70
 Beskrivning av delarna
1 Motljusskyddindex
2 Skärpering
3 Zoomring
4 Brännviddsskala
5 Brännviddsindex
6 Objektivkontakter*
7 Fattningsindex

* Vidrör inte objektivkontakterna.
FE 4 / 24 - 70
 Sätta fast och ta loss objektivet
Sätta fast objektivet
(Se figur –.)
1
Avlägsna det bakre och främre linsskyddet
och kamerahusskyddet.
 Du kan sätta på/ta bort det främre linsskyddet på två sätt,
(1) och (2). Använd metod (2) om du sätter på/tar bort
linsskyddet med motljusskyddet på.
2
Passa in det vita indexet på objektivet
mot det vita indexet på kameran
(fattningsindexet), sätt objektivet
i kamerafattningen och vrid det medurs
tills det klickar på plats.
 Tryck inte in frigöringsknappen på kameran medan
du sätter i objektivet.
 Sätt inte i objektivet snett.
Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker
objektiver. Du finner forholdsregler som er vanlige for
alle objektiver, som for eksempel merknader om bruk,
i et eget dokument: "Forholdsregler før bruk". Pass på
å lese begge dokumentene før du bruker objektivet.
Dette objektivet er laget for kameraer med med E-fatning.
Det kan ikke brukes på kameraer med A-fatning.
Vario-Tessar T FE 24-70 mm F4 ZA OSS ble utviklet
i samarbeid mellom Carl Zeiss og Sony Corporation og er
laget for Sony-kameraer med E-fatning. Dette objektivet
er produsert i henhold til de strenge standardene og
kvalitetssikringssystemene til Carl Zeiss.
Vario-Tessar T FE 24-70 mm F4 ZA OSS er kompatibelt
med bildesensorer i 35 mm-format.
Et kamera som er utstyrt med bildesensor i 35 mm-format
kan stilles inn til å ta bilder i APS-C-størrelse.
Du finner mer informasjon om innstilling av kameraet
i bruksanvisningen.
Du finner ytterligere informasjon om kompatibilitet på
nettstedet til Sony for ditt område, eller du kan kontakte
en Sony-forhandler eller nærmeste autoriserte Sonyserviceverksted.
Bruksmerknader
 Når du bærer kameraet med objektivet montert, må du passe
på å holde både kameraet og objektivet i et fast grep.
 Ikke hold objektivet i delen som kommer ut når du zoomer.
 Dette objektivet er ikke vanntett, selv om det er konstruert
med tanke på å være støv- og sprutsikkert. Hvis du bruker
objektivet når det regner eller i lignende situasjoner, må du
passe på at det ikke kommer vanndråper på det.
Forholdsregler ved bruk av blits
 Hvis du bruker blits, må du huske å fjerne objektivhetten og
ha en avstand på minst én meter til motivet når du tar bilder.
Ved visse kombinasjoner av objektiv og blits kan det hende
at objektivet delvis blokkerer blitslyset slik at du får en skygge
nederst på bildet.
Produktnavn
(modellnavn)
Tilsvarende fokallengde for
35 mm-format*1 (mm)
Objektivgruppe-elementer
Bildevinkel 1*2
Bildevinkel 2*2
Minste fokusavstand*3 (m)
Maksimal forstørrelse (x)
Minste blenderåpning
Filterdiameter (mm)
Mål (maksimal diameter × høyde)
(ca. mm)
Vekt (ca. g)
Bildestabilisering
Vario-Tessar T
FE 24-70 mm F4 ZA OSS
(SEL2470Z)
36-105
10-12
84°-34°
61°-23°
0,4
0,2
f/22
67
73 × 94,5
426
Ja
*1 Verdiene som vises ovenfor for tilsvarende fokallengde
for 35 mm-format er for digitalkameraer med utskiftbare
objektiver og APS-C-bildesensor.
*2 Bildevinkel 1 er verdien for 35 mm-kameraer, mens
bildevinkel 2 er verdien for digitalkameraer med utskiftbare
objektiver og APS-C-bildesensor.
*3 Minste fokusavstand er avstanden fra bildesensoren
til motivet.
 Avhengig av objektivmekanismen, kan fokallengden endres
når avstanden for opptak endres. Fokallengden som angis
ovenfor forutsetter at objektivet er stilt inn på uendelig.
Medfølgende tilbehør
objektiv (1), fremre objektivdeksel (1), bakre
objektivdeksel (1), objektivhette (1), objektivetui (1),
skriftlig dokumentasjon
Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.
er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Download PDF

advertising