Sony | VGN-AW41ZF | Sony VGN-AW41ZF Bruksanvisning

N
Bruksanvisning
Persondator
VGN-AW-serien
n 2 N
Innehåll
Innan du börjar använda datorn.......................................... 4
Läs mer om din VAIO-dator .......................................... 5
Ergonomisk information ................................................ 7
Komma igång...................................................................... 9
Hitta kontroller och portar............................................ 10
Om indikatorlamporna................................................. 17
Ansluta datorn till en strömkälla .................................. 18
Använda batteriet ........................................................ 20
Stänga av datorn på ett säkert sätt ............................. 26
Använda energisparlägen ........................................... 27
Uppdatera datorn ........................................................ 29
Använda din VAIO-dator................................................... 30
Använda tangentbordet............................................... 31
Använda pekplattan .................................................... 33
Använda specialfunktionsknappar .............................. 34
Använda den inbyggda kameran ................................ 35
Använda den optiska skivenheten .............................. 36
Använda ”Memory Stick”............................................. 43
Använda andra moduler/minneskort ........................... 49
Använda Internet......................................................... 59
Använda nätverket (LAN)............................................ 60
Använda trådlöst LAN ................................................. 61
Använda Bluetooth-funktionen ....................................68
Använda fingeravtrycksautentisering...........................74
Använda kringutrustning ...................................................81
Ansluta externa högtalare eller hörlurar ......................82
Ansluta en extern bildskärm ........................................83
Välja visningslägen ......................................................89
Använda funktionen för flera bildskärmar ....................90
Ansluta en extern mikrofon ..........................................92
Ansluta en USB-enhet .................................................93
Ansluta en i.LINK-enhet...............................................95
Anpassa din VAIO-dator ...................................................97
Ställa in lösenordet ......................................................98
Använda VAIO Control Center ..................................105
Använda VAIO Power Management..........................106
Byta visningsspråk.....................................................107
Uppgradera din VAIO-dator ............................................108
Sätta i och ta bort minne............................................109
n 3 N
Försiktighetsåtgärder ...................................................... 115
Information om säkerhet ........................................... 116
Information om skötsel och underhåll ....................... 119
Hantera datorn .......................................................... 120
Hantera LCD-skärmen .............................................. 122
Använda elnätet som strömkälla ............................... 123
Sköta den inbyggda kameran ................................... 124
Hantera skivor ........................................................... 125
Använda batteriet ...................................................... 126
Hantera ”Memory Stick” ............................................ 127
Sköta den inbyggda lagringsenheten........................ 128
Använda fingeravtrycksautentisering ........................ 129
Felsökning ...................................................................... 130
Datorn ....................................................................... 132
Systemsäkerhet ........................................................ 141
Batteri........................................................................ 142
Den inbyggda kameran ............................................. 144
Nätverksanslutning.................................................... 146
Bluetooth-teknik ........................................................ 150
Optiska skivor............................................................ 154
Bildskärm .................................................................. 158
Utskrift ....................................................................... 162
Mikrofon .................................................................... 163
Högtalare................................................................... 164
Pekplatta....................................................................165
Tangentbord ..............................................................166
Disketter ....................................................................167
Ljud/video ..................................................................168
”Memory Stick” ..........................................................171
Kringutrustning ..........................................................172
Varumärken.....................................................................173
För kännedom .................................................................175
Innan du börjar använda datorn >
n 4 N
Innan du börjar använda datorn
Tack för att du har valt en Sony VAIO®-dator och välkommen till den elektroniska Bruksanvisningen. Sony har kombinerat
marknadsledande teknik för ljud, bild, databehandling och kommunikation för att skapa en datorupplevelse som ger dig teknik
av toppklass.
!
Vyer från andra program som visas i den här handboken kan skilja sig något från de som visas på datorn.
Så här hittar du specifikationerna för din dator
Vissa funktioner, alternativ och medföljande artiklar kanske inte finns i din dator.
Om du vill veta vad din dator har för konfiguration kan du gå till webbplatsen VAIO Link på http://www.vaio-link.com.
Innan du börjar använda datorn >
Läs mer om din VAIO-dator
n 5 N
Läs mer om din VAIO-dator
I det här avsnittet ges supportinformation om din VAIO-dator.
1. Tryckt dokumentation
❑ Snabbstartguide – En översikt över hur komponenterna ska anslutas, installationsinformation osv.
❑ Felsöknings- och återställningsguide
❑ Föreskrifter, garanti och support
2. Elektronisk dokumentation
❑ Bruksanvisning (den här handboken) – Funktionerna i din dator samt information om hur du löser vanliga problem.
Så här visar du den elektroniska bruksanvisningen:
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Documentation.
2
Öppna mappen för ditt språk.
3
Välj den bruksanvisning som du vill läsa.
Du kan bläddra manuellt till bruksanvisningarna genom att gå till Dator > VAIO (C:) (din C-enhet) > Documentation > Documentation och öppna
mappen för ditt språk.
❑ Windows Hjälp och support – En omfattande resurs med praktiska råd, självstudiekurser och demonstrationer som du
utnyttjar när du vill lära dig använda din dator.
Om du vill komma till Windows Hjälp och support klickar du på Start
Microsoft Windows-tangenten och trycker på F1.
och Hjälp och support eller så håller du ned
Innan du börjar använda datorn >
Läs mer om din VAIO-dator
n 6 N
3. Supportwebbplatser
Om du har några problem med datorn kan du gå till webbplatsen VAIO-Link på http://www.vaio-link.com för felsökning.
Försök att lösa ditt problem med hjälp av dokumentationen och genom att besöka andra Sony-webbplatser innan du kontaktar
VAIO-Link per telefon.
❑ Om du vill veta mer om VAIO och vara med i den växande gruppen VAIO-användare kan du gå till webbplatsen
http://www.club-vaio.com.
❑ För Internetinköp kan du gå till webbplatsen http://www.sonystyle-europe.com.
❑ För andra produkter från Sony kan du gå till webbplatsen http://www.sony.net.
Ha serienumret för din VAIO-dator tillhanda när du kontaktar VAIO-Link per telefon. Serienumret hittar du på undersidan,
på bakstycket eller inuti batterifacket på din VAIO-dator.
Innan du börjar använda datorn >
Ergonomisk information
n 7 N
Ergonomisk information
Du kommer förmodligen att använda din bärbara dator i flera olika miljöer. Tänk på följande ergonomiska faktorer vid både
fasta och bärbara arbetsstationer:
❑ Datorns position – Placera datorn direkt framför dig. Håll underarmarna vågrätt med handlederna i ett neutralt, bekvämt
läge när du använder tangentbordet eller pekdonet. Låt överarmarna hänga ned längs med sidorna på ett naturligt sätt.
Gör korta avbrott ofta när du använder datorn. Alltför mycket datoranvändning kan orsaka spänningar i ögon, muskler och
senor.
❑ Möbler och hållning – Använd en stol med gott stöd för ryggen. Justera stolen så att dina fötter vilar plant mot golvet.
Ett fotstöd kan göra det bekvämare i vissa fall. Sitt avslappnat och upprätt och undvik att kuta med ryggen eller att luta
dig för långt bakåt.
Innan du börjar använda datorn >
Ergonomisk information
n 8 N
❑ Vinkel på datorskärmen – Skärmen är ställbar – pröva dig fram tills du hittar rätt vinkel. Genom att vinkla skärmen rätt
kan du minimera risken för ansträngda ögon och muskler. Justera även skärmens ljusstyrka.
❑ Belysning – Välj en plats där ljuset från fönster och lampor inte ger upphov till irriterande reflexer i skärmen. Använd
indirekt ljussättning för att undvika ljusa fläckar på skärmen. Korrekt ljussättning skapar en bekvämare och mer effektiv
arbetsmiljö.
❑ Placering av separat bildskärm – Placera eventuell separat bildskärm på bekvämt avstånd för ögonen. Se till att skärmen
är i ögonhöjd eller aningen lägre när du sitter framför den.
Komma igång >
n 9 N
Komma igång
I det här avsnittet beskrivs hur du börjar använda din VAIO-dator.
❑ Hitta kontroller och portar (sidan 10)
❑ Om indikatorlamporna (sidan 17)
❑ Ansluta datorn till en strömkälla (sidan 18)
❑ Använda batteriet (sidan 20)
❑ Stänga av datorn på ett säkert sätt (sidan 26)
❑ Använda energisparlägen (sidan 27)
❑ Uppdatera datorn (sidan 29)
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 10 N
Hitta kontroller och portar
Ägna en stund åt att identifiera kontrollerna och portarna som visas på följande sidor.
!
Din dator kan se annorlunda ut än dem som visas i handbokens illustrationer, vilket beror på att den finns i flera varianter. De kan även variera inom
vissa länder eller områden.
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 11 N
Framsida
A
B
C
D
E
Inbyggd MOTION EYE-kamera (sidan 35)
Inbyggd MOTION EYE-kameraindikator (sidan 17)
Inbyggd mikrofon (mono)
LCD-skärm (sidan 122)
Inbyggda högtalare (stereo)
F Fingeravtryckssensor*1 (sidan 74)
G Numeriskt tangentbord
Med det numeriska tangentbordet kan du skriva siffror eller
utföra enkla matematiska beräkningar.
H
I
J
K
L
Tangentbord (sidan 31)
Laddningsindikator (sidan 17)
Indikator för hårddisk (sidan 17)
WIRELESS-indikator (sidan 17)
Indikator för medieåtkomst (sidan 17)
M ”Memory Stick”-fack*2 (sidan 43)
N WIRELESS-omkopplare (sidan 61), (sidan 68)
O SD-minneskortfack (sidan 51)
*1
Finns bara på vissa modeller.
*2
Din dator har stöd för ”Memory Stick” av både standardstorlek och
duostorlek.
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 12 N
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Knapparna S1/S2 (sidan 34)
Spela upp/pausa-knapp (sidan 34)
Stoppknapp (sidan 34)
Tidigare spår-knapp (sidan 34)
Nästa spår-knapp (sidan 34)
AV MODE-knapp (sidan 34)
Num lock-indikator (sidan 17)
Caps lock-indikator (sidan 17)
Scroll lock-indikator (sidan 17)
Pekplatta (sidan 33)
Vänster knapp (sidan 33)
Höger knapp (sidan 33)
Mute-knapp (sidan 34)
Volymknappar (sidan 34)
Enhetsutmatningsknapp (sidan 34), (sidan 36)
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 13 N
Baksida
A Batterifack (sidan 20)
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 14 N
Höger
A Hörlursuttag/OPTICAL OUT-port (sidan 82)
(Optisk utgående samplingsfrekvens:
44,1 KHz/48,0 KHz/96,0 KHz)
B Mikrofoningång (sidan 92)
C
D
E
F
G
H
I
Hi-Speed USB (USB 2.0)-portar* (sidan 93)
*
Stöder hög, full och låg hastighet.
Optisk skivenhet (sidan 36)
Indikator för optisk skivenhet (sidan 17)
Ersättningsutmatningsknapp (sidan 36)
Hål för manuell utmatning (sidan 154)
Nätverksport (LAN) (sidan 60)
Strömbrytare/strömindikator (sidan 17)
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 15 N
Vänster
A DC IN-port (sidan 18)
B Säkerhetsfack
C Luftventil
D Hi-Speed USB (USB 2.0)-port*1 (sidan 93)
E Bildskärmsport (sidan 84)
F Utgående HDMI-port*2 (sidan 87)
G ExpressCard/34-fack (sidan 49)
H CF-minneskortfack (CompactFlash)*3 (sidan 54)
I Utmatningsknapp för CF-minneskort*3 (sidan 54)
J Indikator för CF-minneskort*3 (sidan 17)
K i.LINK-port, 4 stift (S400) (sidan 95)
*1
Stöder hög, full och låg hastighet.
*2
Ljudet kanske inte hörs från en utdataenhet som är kopplad till
HDMI-utdataporten de första sekunderna efter att uppspelningen startat.
Detta är normalt.
*3
Finns bara på vissa modeller.
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 16 N
Undersida
A Subwoofer-högtalare för basfrekvenser*
B Luftventil
C Lock över minnesmodulfack (sidan 109)
*
Finns bara på vissa modeller.
Komma igång >
Om indikatorlamporna
n 17 N
Om indikatorlamporna
Datorn är utrustad med följande indikatorlampor:
Indikator
Funktioner
Ström 1
Lyser grönt när datorn är på, blinkar långsamt orange när datorn befinner sig i vänteläge och släcks när datorn
är avstängd eller befinner sig i viloläge.
Batteri
Tänds när batteriet laddas. Se Ladda batteriet (sidan 23) om du vill ha mer information.
Inbyggd MOTION EYE-kamera
Tänds när den inbyggda kameran används.
Mediaåtkomst
Tänds när information läses från eller skrivs till ett minneskort, till exempel ”Memory Stick” och SD-minneskort.
(Aktivera inte vänteläget och stäng inte av datorn när denna indikatorlampa lyser.) När indikatorlampan är släckt
används inget minneskort.
CF-minneskort*
Tänds när information läses från eller skrivs till ett CF-minneskort. (Aktivera inte vänteläge och stäng inte av
datorn när denna indikatorlampa lyser.) När indikatorlampan är släckt används inget CF-minneskort.
Optisk skivenhet
Tänds när data läses från eller skrivs till den optiska skivenheten. När indikatorlampan är släckt används inte
den optiska skivenheten.
Skivenhet
Tänds när den inbyggda lagringsenheten eller den optiska skivenheten läser eller skriver data. Aktivera inte
vänteläget och stäng inte av datorn när denna indikatorlampa lyser.
Num lock
Tryck på tangenten Num Lk om du vill aktivera det numeriska tangentbordet. Tryck på tangenten igen om du vill
inaktivera det numeriska tangentbordet. Det numeriska tangentbordet är inaktivt när indikatorlampan är släckt.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
*
Finns bara på vissa modeller.
Tryck på tangenten Caps Lock om du vill skriva med versaler. De bokstäver du skriver blir gemener om du
håller ned Shift medan indikatorlampan lyser. Tryck på tangenten igen om du vill släcka indikatorlampan.
När indikatorlampan för Caps lock är släckt kan du skriva som vanligt igen.
Tryck på tangenterna Fn+Scr Lk om du vill ändra hur rullning sker på skärmen. När indikatorlampan för Scroll
lock är släckt kan du rulla som vanligt. Hur tangenten Scr Lk fungerar beror på vilket program du använder.
I vissa program fungerar inte Scroll lock.
Tänds när ett eller flera trådlösa alternativ har aktiverats.
Komma igång >
Ansluta datorn till en strömkälla
Ansluta datorn till en strömkälla
Såväl nätadapter som uppladdningsbart batteri kan användas som strömkällor för datorn.
Använda nätadaptern
När datorn är direkt ansluten till elnätet och batteriet är isatt drivs den med nätström.
Använd endast den nätadapter som medföljer datorn.
Så här använder du nätadaptern
1
Anslut ena änden av nätkabeln (1) till nätadaptern (3).
2
Anslut den andra änden av nätkabeln till ett nätuttag (2).
3
Koppla in kabeln från nätadaptern (3) i DC IN-porten (4) på datorn.
!
Hur likströmskontakten ser ut varierar beroende på nätadaptern.
n 18 N
Komma igång >
Ansluta datorn till en strömkälla
Nätadaptern måste kopplas ur för att strömmen till datorn ska brytas helt.
Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget.
Försätt datorn i viloläge om du inte tänker använda den på länge. Se Använda viloläget (sidan 28).
n 19 N
Komma igång >
Använda batteriet
Använda batteriet
Batteriet som levereras med datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället.
Sätta i/ta ut batteriet
Så här sätter du i batteriet
1
Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen.
2
Skjut batterispärren LOCK (1) inåt.
n 20 N
Komma igång >
Använda batteriet
n 21 N
3
Skjut in batteriet diagonalt i batterifacket tills den utstående delen (2) på någon sida av batterifacket passar in i det
u-formade jacket (3) på någon sida av batteriet.
4
Tryck ned batteriet i facket tills det klickar på plats.
5
Skjut batterispärren LOCK utåt så att batteriet sitter fast ordentligt i datorn.
Komma igång >
Använda batteriet
n 22 N
Så här tar du ut batteriet
!
Data kan gå förlorade om du tar ut batteriet medan datorn är påslagen men inte ansluten till nätadaptern, eller om du tar ut batteriet medan datorn är
i vänteläge.
1
Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen.
2
Skjut batterispärren LOCK (1) inåt.
3
Skjut och håll fast frigöringsreglaget RELEASE (2) inåt, sätt fingertoppen under fliken (3) på batteriet och lyft batteriet
i pilens riktning. Skjut sedan loss det från datorn.
!
Vissa laddningsbara batterier uppfyller inte Sonys kvalitets- och säkerhetskrav. Av säkerhetsskäl fungerar denna dator endast med äkta Sony-batterier,
avsedda för denna modell. Om du installerar ett batteri som inte är godkänt kommer batteriet inte att laddas och datorn inte att fungera.
Komma igång >
Använda batteriet
n 23 N
Ladda batteriet
Batteriet som levereras med datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället.
Så här laddar du batteriet
1
Sätt i batteriet.
2
Anslut datorn till en strömkälla med nätadaptern.
Laddningsindikatorn lyser medan batteriet laddas. När batteriet är laddat nästan till den maxnivå du valt
i batteriladdningsfunktionerna stängs laddningsindikatorn av.
Laddningsindikatorns status
Betyder att
Lyser orange
Batteriet laddas.
Blinkar tillsammans med den gröna
strömindikatorlampan
Strömmen i batteriet håller på att ta slut.
(normalläge)
Blinkar tillsammans med den orangefärgade Strömmen i batteriet håller på att ta slut.
strömindikatorlampan
(vänteläge)
Blinkar snabbt orange
Ett batterifel har uppstått på grund av att batteriet inte
fungerar eller inte sitter fast ordentligt.
!
Ladda batteriet enligt beskrivningen i handboken från den första batteriladdningen.
Komma igång >
Använda batteriet
n 24 N
Låt batteriet sitta kvar i datorn även när den drivs med nätström. Batteriet fortsätter att laddas upp medan du använder datorn.
Om batteriet håller på att ta slut och både laddnings- och strömindikatorlamporna blinkar ansluter du antingen nätadaptern för att ladda batteriet igen,
eller så stänger du av datorn och sätter i ett fulladdat batteri.
Din dator levereras med ett litiumjonbatteri som kan laddas upp när som helst. Batteriets livslängd påverkas inte om du laddar det när det bara är delvis
urladdat.
Du kan förlänga batteriets livslängd genom att aktivera batterivårdsfunktionen i Battery Charge Functions med VAIO Control Center.
När vissa program och viss kringutrustning används, kan datorn inte försättas i viloläge ens när batteriet håller på att ta slut. Spara ditt arbete ofta och
aktivera något energisparläge, t.ex. vänteläge eller viloläge, manuellt om du vill undvika att data går förlorade vid batteridrift.
Om batteriet tar slut medan datorn är i vänteläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika
att data går förlorade bör du spara data ofta.
Komma igång >
Använda batteriet
n 25 N
Förlänga batteriets livslängd
Om datorn körs på batteri kan du förlänga livslängden på batteriet genom att använda följande metoder.
❑ Minska ljusstyrkan på bildskärmen.
❑ Använda energisparläget. Se Använda energisparlägen (sidan 27) om du vill ha mer information.
❑ Ändra energisparinställningarna under Energialternativ. Se Använda VAIO Power Management (sidan 106) om du vill
ha mer information.
❑ Välj skrivbordsunderlägget Long Battery Life Wallpaper Setting som skrivbordsbakgrund med VAIO Control Center.
Komma igång >
Stänga av datorn på ett säkert sätt
n 26 N
Stänga av datorn på ett säkert sätt
Om du vill undvika att data som inte sparats går förlorade stänger du av datorn enligt instruktionerna nedan.
Så här stänger du av datorn
1
Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till datorn.
2
Klicka på Start och på knappen Stäng av.
3
Svara på de uppmaningar som visas om att spara dokument eller tänka på andra användare, och vänta på att din dator
stängs av automatiskt.
Strömindikatorn släcks.
Komma igång >
Använda energisparlägen
n 27 N
Använda energisparlägen
Med inställningarna för energibesparing kan du öka batteriets livslängd. Förutom det normala driftsläget har datorn två
särskilda lägen för att spara energi: vänteläge och viloläge.
!
Om du inte tänker använda datorn på länge och den är frånkopplad från nätadaptern försätter du datorn i viloläge eller stänger av den.
Om batteriet tar slut medan datorn är i vänteläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika
att data går förlorade bör du spara data ofta.
Läge
Beskrivning
Normalläge
Detta är det normala läget för datorn när den används. I detta läge är den gröna strömindikatorlampan tänd.
Vänteläge
I vänteläge stängs LCD-skärmen av, och de inbyggda lagringsenheterna och processorn förbrukar mindre energi.
Strömindikatorlampan blinkar långsamt orange i det här läget. Det går fortare för datorn att återgå från vänteläge
än från viloläge. Vänteläget drar dock mer ström än viloläget.
Viloläge
I viloläge bevaras systemets tillstånd på de inbyggda lagringsenheterna och strömmen stängs av. Även om batteriet
tar slut försvinner inga data. I detta läge är strömindikatorlampan släckt.
Komma igång >
Använda energisparlägen
n 28 N
Använda vänteläget
Så här aktiverar du vänteläge
Klicka på Start, på pilen
bredvid knappen Stäng av och på Strömsparläge.
Så här återgår du till normalläget
❑ Tryck på valfri tangent.
❑ Tryck på datorns strömbrytare.
!
Datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in strömbrytaren i mer än fyra sekunder. Alla osparade data kommer att gå förlorade.
Använda viloläget
Så här aktiverar du viloläge
Tryck på Fn+F12.
Du kan också klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Viloläge.
!
Datorn får inte flyttas förrän strömindikatorn har slocknat.
Så här återgår du till normalläget
Tryck på strömknappen.
!
Datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in strömbrytaren i mer än fyra sekunder.
Komma igång >
Uppdatera datorn
n 29 N
Uppdatera datorn
Datorn fungerar mer effektivt om du installerar de senaste uppdateringarna på datorn med hjälp av följande program.
❑ Windows Update
Klicka på Start, Alla program och Windows Update och följ instruktionerna på skärmen.
❑ VAIO Update 4
Klicka på Start, Alla program, VAIO Update 4 och Go to VAIO Web Support och följ instruktionerna på skärmen.
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar.
Använda din VAIO-dator >
n 30 N
Använda din VAIO-dator
I det här avsnittet beskrivs hur du får ut så mycket som möjligt av din VAIO-dator.
❑ Använda tangentbordet (sidan 31)
❑ Använda pekplattan (sidan 33)
❑ Använda specialfunktionsknappar (sidan 34)
❑ Använda den inbyggda kameran (sidan 35)
❑ Använda den optiska skivenheten (sidan 36)
❑ Använda ”Memory Stick” (sidan 43)
❑ Använda andra moduler/minneskort (sidan 49)
❑ Använda Internet (sidan 59)
❑ Använda nätverket (LAN) (sidan 60)
❑ Använda trådlöst LAN (sidan 61)
❑ Använda Bluetooth-funktionen (sidan 68)
❑ Använda fingeravtrycksautentisering (sidan 74)
Använda din VAIO-dator >
Använda tangentbordet
n 31 N
Använda tangentbordet
Ditt tangentbord har ett par extratangenter för olika funktioner som är specifika för modellen.
Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten
Vissa tangentbordsfunktioner går bara att använda efter det att operativsystemet har startats.
Kombination/Funktion
Funktion
Fn + 8 (F5/F6): ljusstyrkekontroll
Ändrar ljusstyrkan på bildskärmen.
Du ökar ljusstyrkan genom att trycka på och hålla ned tangenterna Fn+F6 eller trycka på
tangenterna Fn+F6 och sedan på tangenten M eller ,.
Du minskar ljusstyrkan genom att trycka på och hålla ned tangenterna Fn+F5 eller trycka på
tangenterna Fn+F5 och sedan på tangenten m eller <.
Fn +
Växlar mellan datorns bildskärm, en extern skärm, båda två samt flera bildskärmar som fungerar
som ett enda skrivbord. Tryck på Enter för att välja visningsläge.
/T (F7): visningsskärm
!
Om du kopplar bort en bildskärmskabel när en extern bildskärm har valts blir datorns bildskärm svart. Tryck
i så fall två gånger på F7-tangenten medan du håller ned Fn-tangenten och tryck sedan på Enter för att växla
visningsläge till datorn.
Visning av flera bildskärmar stöds inte av alla operativsystem.
Fn +
/
(F9/F10): zooma
Ändrar storleken på en bild eller ett dokument som visas i ett program.
Om du vill förminska visningen (zooma ut) trycker du på tangenterna Fn+F9.
Om du vill förstora visningen (zooma in) trycker du på tangenterna Fn+F10.
Mer information finns i hjälpfilen på VAIO Control Center.
Använda din VAIO-dator >
Använda tangentbordet
Kombination/Funktion
Fn +
(F12): viloläge
n 32 N
Funktion
Detta läge sparar mest energi. När du utför detta kommando sparas systemets och den anslutna
kringutrustningens aktuella tillstånd på den inbyggda lagringsenheten, och strömmen till systemet
stängs sedan av. Återställ systemet till det ursprungliga läget genom att slå på strömmen med
strömbrytaren.
Mer information om energihantering finns i Använda energisparlägen (sidan 27).
Använda din VAIO-dator >
Använda pekplattan
n 33 N
Använda pekplattan
Med hjälp av pekplattan kan du peka på, markera, dra och rulla bland objekt på skärmen.
Åtgärd
Beskrivning
Peka
För ett finger över pekplattan (1) för att placera pekaren (2) på ett objekt.
Klicka
Tryck en gång på vänster knapp (3).
Dubbelklicka
Tryck på vänster knapp två gånger i rad.
Högerklicka
Tryck en gång på höger knapp (4). I många program visas en snabbmeny.
Dra
Håll vänster knapp nedtryckt och för ett finger över pekplattan.
Rulla
För fingret längs pekplattans högerkant för att rulla vertikalt. För fingret längs pekplattans nedre kant för att rulla i sidled
(rullningsfunktionen är endast tillgänglig i program som stöder funktionen för rullning med pekplatta).
Du kan inaktivera/aktivera pekplattan när en mus är ansluten till datorn. Om du vill ändra inställningarna för pekplattan använder du VAIO Control Center.
!
Anslut en mus innan du inaktiverar pekplattan. Om du inaktiverar pekplattan innan du ansluter en mus går det bara att utföra åtgärder via tangentbordet.
Använda din VAIO-dator >
Använda specialfunktionsknappar
n 34 N
Använda specialfunktionsknappar
Din dator har specialknappar som används för särskilda funktioner på datorn.
Knappar på pekskärmen
Specialfunktionsknappar
Funktioner
Knapparna S1/S2
Utför den standarduppgift som tilldelats respektive knapp.
Du kan ändra standarduppgifterna med VAIO Control Center.
u Spela upp/pausa-knapp
Startar eller pausar uppspelningen av en CD, DVD eller Blu-ray Disc™* eller av en musik- eller videofil på den
inbyggda lagringsenheten.
x Stoppknapp
Stoppar uppspelningen av en CD, DVD eller Blu-ray Disc* eller av en musik- eller videofil på den inbyggda
lagringsenheten.
. Tidigare spår-knapp
Spelar upp föregående kapitel/fil under videouppspelning eller föregående låt/fil under ljuduppspelning.
> Nästa spår-knapp
Spelar upp nästa kapitel/fil under videouppspelning eller nästa låt/fil under ljuduppspelning.
AV MODE-knapp
Startar VAIO Gate där du kan välja önskad programvara.
*
Använd WinDVD BD-programmet för uppspelning.
Knappar ovanför det numeriska tangentbordet
Specialfunktionsknappar
Funktioner
Stänger av och slår på ljudet.
Mute-knapp
Sänker (–) och ökar (+) volymen.
Volymknappar
Enhetsutmatningsknapp
Matar ut skivfacket.
Om den här knappen inte fungerar kan du trycka på ersättningsutmatningsknappen på den optiska skivenheten.
Använda din VAIO-dator >
Använda den inbyggda kameran
n 35 N
Använda den inbyggda kameran
Datorn är utrustad med en inbyggd MOTION EYE-kamera.
Med det förinstallerade bildbehandlingsprogrammet kan du utföra följande:
❑ Ta stillbilder och spela in filmer
❑ Känna av och spela in rörelser i övervakningssyfte
❑ Redigera inspelade data
När du slår på datorn aktiveras den inbyggda kameran.
Videokonferens går att genomföra med lämplig programvara.
!
Det räcker inte med att starta eller avsluta programmen för snabbmeddelanden eller videoredigering för att aktivera eller inaktivera den inbyggda kameran.
Försätt inte datorn i vänteläge eller viloläge medan du använder den inbyggda kameran.
Så här använder du det förinstallerade bildbehandlingsprogrammet
1
Klicka på Start, Alla program, ArcSoft WebCam Companion 3 och WebCam Companion 3.
2
Klicka på önskad ikon i huvudfönstret.
Mer ingående information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen som medföljer programmet.
Om du tar en bild eller filmar under mörka förhållanden klickar du på ikonen Fånga (Capture) i huvudfönstret och sedan på ikonen
Webbkamerainställningar (WebCam Settings) och markerar alternativet för svagt ljus eller kompensation för svagt ljus i egenskapsfönstret.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 36 N
Använda den optiska skivenheten
Datorn är försedd med en optisk skivenhet.
Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
Så här sätter du i en skiva
1
Slå på datorn.
2
Tryck på utmatningsknappen (1) för att öppna enheten.
Skivfacket matas ut.
!
Om strömmen till den optiska skivenheten har inaktiverats av VAIO Power Management dröjer det en stund innan skivfacket matas ut.
Om utmatningsknappen inte fungerar kan du trycka på ersättningsutmatningsknappen på den optiska skivenheten. Ersättningsutmatningsknappen
fungerar inte när den optiska skivenheten är inaktiverad av VAIO Power Management.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
3
n 37 N
Lägg en skiva i mitten av skivfacket med etiketten uppåt och tryck försiktigt ned skivan tills den klickar på plats.
!
Tryck inte på skivfacket. Håll fast botten på skivfacket när du placerar/tar bort en skiva i/från facket.
4
Stäng skivfacket genom att trycka in det försiktigt.
!
Ta inte ut den optiska skivan när datorn körs i energisparläge (vänteläge eller viloläge). Se till att datorn återgår till normalläge innan du tar ut skivan.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 38 N
Skivmedier som stöds
Du kan läsa information från och/eller bränna CD, DVD och Blu-ray Disc med datorn, beroende på vilken modell du har.
I diagrammet nedan kan du se vilken typ av optisk skivenhet som stöder vilka skivmedier.
UI: uppspelning och inspelning
U: uppspelning, men ej inspelning
–: varken uppspelning eller inspelning
CD- Video- Musik- CD
CD-R/ DVDROM CD
CD
Extra RW
ROM
DVD- DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL
DVD-R DL DVDBD- BD-R/RE*3
Video RW
RW
(Double Layer) (Dual Layer) RAM*1 *2 ROM
DVD±RW/
±R DL/RAM
U
U
U
U
UI*5
U
U
UI
UI
UI
UI
UI
–
–
Blu-ray Disc
U
U
U
U
UI*5
U
U
UI
UI
UI
UI
UI
U
UI*4
Kombinerad
Blu-ray Disc
U
U
U
U
UI*5
U
U
UI
UI
UI
UI
UI
U
U
*1
Datorns DVD±RW/RAM-enhet stöder inte DVD-RAM-kassetter. Använd skivor utan kassett eller skivor med öppningsbar kassett.
*2
Skrivning till enkelsidiga DVD-RAM-skivor (2,6 GB) som följer DVD-RAM version 1.0 stöds inte.
DVD-RAM version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0-skivor stöds inte.
*3
Datorns Blu-ray Disc stöder inte BD-RE-media i version 1.0-format eller Blu-ray Disc-media med kassett.
*4
Stöder skrivning till BD-R Part1-skivor av version 1.1/1.2/1.3 (skivor med ett lager och kapaciteten 25 GB, skivor med dubbla lager och kapaciteten 50 GB)
och BD-RE Part1-skivor av version 2.1 (sidor med ett lager och kapaciteten 25 GB, skivor med dubbla lager och kapaciteten 50 GB).
*5
Det finns inget stöd för att skriva data till Ultra Speed CD-RW.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 39 N
!
Den här produkten ska användas för att spela upp skivor som följer standardspecifikationerna för Compact Disc (CD). DualDisc- och vissa musikskivor
som kodats med copyrightskydd följer inte standarden för Compact Disc (CD). Dessa skivor är eventuellt inte kompatibla med den här produkten.
Kontrollera informationen på paketet ordentligt när du köper färdiga eller tomma skivor som ska användas i en VAIO, så att skivorna är kompatibla för
uppspelning och/eller bränning med datorns optiska skivenheter. Sony garanterar INTE att de optiska skivenheterna i VAIO är kompatibla med skivor
som inte följer den officiella formatstandarden ”CD”, ”DVD” eller ”Blu-ray Disc”. OM DU ANVÄNDER INKOMPATIBLA SKIVOR KAN DET SKADA DIN
VAIO-DATOR ALLVARLIGT ELLER SKAPA PROGRAMVARUKONFLIKTER SOM GÖR ATT SYSTEMET HÄNGER SIG.
Om du har frågor om formatet på en skiva kontaktar du utgivaren (om det är en färdig skiva) eller tillverkaren (om det är en tom skiva).
Skrivning på 8 cm-skivor stöds inte.
!
Uppdatera AACS-nyckeln om du vill fortsätta spela upphovsrättsskyddade Blu-ray Disc-media. Du måste ha en Internetuppkoppling för att kunna
uppdatera AACS-nyckeln.
Precis som med andra optiska medieenheter kan omständigheterna begränsa kompatibiliteten med eller förhindra uppspelning av Blu-ray Disc-media.
VAIO-datorer kanske inte stöder uppspelning av film på förpackade media som spelats in i AVC- eller VC1-format vid höga bithastigheter.
Regioninställningar krävs för visst innehåll på DVD och BD-ROM. Om regioninställningen på den optiska skivenheten inte stämmer överens med
regionkoden på skivan går det inte att spela upp innehållet.
Om din externa skärm inte stöder standarden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) går det inte att spela upp eller visa innehållet på
upphovsrättsskyddade Blu-ray Disc-media.
Visst innehåll kan begränsa videoutdata till standarddefinitionen eller förhindra analoga videoutdata helt och hållet. När du skickar videosignaler via digitala
anslutningar, som till exempel en HDMI- eller en DVI-anslutning, rekommenderar vi att en digital HDCP-kompatibel miljö implementeras för att erhålla
optimal kompatibilitet och visningskvalitet.
Avsluta alla minnesresidenta program innan du spelar upp eller skriver data till en skiva. Annars kan detta få datorn att sluta fungera.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 40 N
Att tänka på när du använder den optiska skivenheten
Att tänka på när du bränner en skiva
❑ Använd endast runda skivor. Använd inte skivor som har annan form (stjärnformiga, hjärtformiga, fyrkantiga osv.),
eftersom detta kan skada den optiska skivenheten.
❑ Datorn får inte utsättas för våld (skakningar, slag eller stötar) när den optiska skivenheten skriver data på en skiva.
❑ Datorns nätkabel eller nätadapter får inte anslutas eller kopplas från medan den optiska skivenheten skriver data till en
skiva.
Att tänka på när du spelar upp skivor
För maximala prestanda när du spelar upp skivor ska dessa rekommendationer följas:
❑ Vissa CD-spelare och datorers optiska enheter kanske inte kan spela ljud-CD-skivor som skapats med skivmedierna
CD-R eller CD-RW.
❑ Vissa DVD-spelare och datorers optiska skivenheter kanske inte kan spela upp DVD-skivor som skapats med skivmedierna
DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW eller DVD-RAM.
❑ Det kanske inte går att spela upp visst innehåll på Blu-ray Disc på din dator, eller så kan datorn bli instabil när Blu-ray
Disc spelas. För att spela upp innehåll måste du hämta och installera de senaste uppdateringarna för WinDVD BD med
VAIO Update.
Information om hur du använder VAIO Update finns i Uppdatera datorn (sidan 29).
❑ Beroende på systemmiljö kan ljudstörningar och/eller förlust av bildrutor uppstå vid uppspelning av AVC HD.
❑ Försätt inte datorn i ett energisparläge samtidigt som en skiva spelas på datorn.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 41 N
Att tänka på angående regionkoder
❑ Skivorna eller förpackningarna är märkta med en regionkod som anger i vilken region och i vilka sorters enheter som
skivan går att spela. Om regionkoden inte är ”2” (Europa hör till region ”2”), ”5” (Ryssland hör till region ”5”), eller ”all”
(som betyder att skivan går att spela i de flesta regioner i världen) går det inte att spela skivan på datorn.
!
Om du ändrar regionkoden under tiden som programmet WinDVD eller WinDVD BD körs måste du starta om programmet eller ta ut skivan och sätta
in den igen för att den nya inställningen ska gälla.
❑ Försök inte ändra regionkodsinställningarna för enheten. De problem som eventuellt uppstår vid ändring av
regionkodsinställningarna för enheten omfattas inte av garantin.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 42 N
Spela upp skivor
Så här spelar du upp en skiva
1
Sätt i en skiva i den optiska skivenheten.
!
Anslut nätadaptern till datorn och avsluta alla program som körs innan du spelar upp en skiva.
2
Om inget visas klickar du på Start, Alla program och det program du vill använda för att spela upp skivan.
Mer information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen som medföljer programmet.
Kopiera filer till skivor
Så här kopierar du filer till en skiva
1
Sätt i en inspelningsbar skiva i den optiska skivenheten.
!
Anslut nätadaptern till datorn och avsluta alla program som körs innan du kopierar filer till en skiva.
2
Om inget visas på skrivbordet klickar du på Start, Alla program och det skivbrännarprogram du vill använda för att
kopiera filerna till skivan.
Mer information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen som medföljer programmet.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 43 N
Använda ”Memory Stick”
”Memory Stick” är ett kompakt, bärbart och mångsidigt IC-lagringsmedium som är speciellt avsett för utbyte av digitala data
mellan olika kompatibla enheter, t.ex. digitalkameror, mobiltelefoner och andra enheter. Eftersom det är löstagbart kan det
användas för extern lagring av data.
Innan du använder ”Memory Stick”
”Memory Stick”-facket på din dator passar till följande storlekar och typer av media:
❑ ”Memory Stick”
❑ ”Memory Stick Duo”
❑ ”Memory Stick PRO”
❑ ”Memory Stick PRO Duo”
❑ ”Memory Stick PRO-HG Duo”
!
”Memory Stick”-facket på din dator stöder inte 8-bitars parallell dataöverföring (höghastighetsöverföring av data).
Den senaste informationen om ”Memory Stick” finns på http://www.memorystick.com/en/.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 44 N
Sätta i och ta ut ”Memory Stick”
Så här sätter du i ”Memory Stick”
1
Leta reda på ”Memory Stick”-facket.
2
Håll ”Memory Stick” med pilen riktad uppåt och mot facket.
3
Skjut försiktigt in ”Memory Stick” i facket tills det kommer på plats med ett klick.
”Memory Stick” upptäcks automatiskt av systemet och innehållet på ”Memory Stick” visas. Klicka på Start, Dator och dubbelklicka på ”Memory Stick”ikonen om inget visas på skrivbordet.
Ikonen ”Memory Stick” visas i fönstret Dator när du har satt in ”Memory Stick” i facket.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 45 N
Du kan sätta i ”Memory Stick” i duostorlek direkt i ”Memory Stick”-facket utan att använda en ”Memory Stick Duo”-adapter.
!
Håll ”Memory Stick” med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i facket. Tryck inte in ”Memory Stick” i facket med våld om du stöter på motstånd,
eftersom du då kan skada datorn eller minnet.
Innan du använder ”Memory Stick Micro” (”M2”) måste du sätta in det i en ”M2”-adapter av standardstorlek eller en ”M2” Duo-adapter. Om du sätter
in mediet direkt i ”Memory Stick”-facket utan adapter är det inte säkert att du får ut det ur facket igen.
”Memory Stick Micro” i en ”M2” Duo-adapter kanske inte fungerar som det ska om det först sätts in i en ”Memory Stick Duo”-adapter.
Så här tar du bort ”Memory Stick”
!
Ta inte ut ”Memory Stick” medan indikatorlampan för medieåtkomst är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade. Stora mängder data tar
lång tid att bearbeta. Kontrollera därför att indikatorlampan är släckt innan du tar bort ”Memory Stick”.
1
Leta reda på ”Memory Stick”-facket.
2
Kontrollera att indikatorlampan för medieåtkomst är släckt.
3
Tryck in ”Memory Stick” mot datorn och släpp.
”Memory Stick” matas ut.
4
Dra ut ”Memory Stick” ur facket.
!
Var alltid försiktig då du tar ut ”Memory Stick”, så att den inte oväntat hoppar ut.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 46 N
Formatera ”Memory Stick”
Så här formaterar du ”Memory Stick”
”Memory Stick” är formaterat som standard och färdigt att användas.
Gör så här om du vill formatera om medieenheten med din dator.
!
Kontrollera att enheten är utformad för formatering av medieenheten och stöder ”Memory Stick” innan du utför formateringen.
Vid formatering av ”Memory Stick” raderas alla data på mediet. Innan du formaterar mediet bör du kontrollera att det inte innehåller några värdefulla data.
Ta inte ut ”Memory Stick” från facket medan det formateras. Detta kan göra att den inte fungerar.
1
Leta reda på ”Memory Stick”-facket.
2
Skjut försiktigt in ”Memory Stick” i facket tills det kommer på plats med ett klick.
3
Klicka på Start och sedan på Dator för att öppna dialogrutan Dator.
4
Högerklicka på ikonen för ”Memory Stick” och välj Formatera.
5
Klicka på Återställ enhetens standardvärden.
!
Storleken på allokeringsenheten och filsystemet kan ändras.
Markera inte NTFS i den nedrullningsbara listan Filsystem eftersom det kan leda till funktionsfel.
Formateringen slutförs snabbare om du markerar Snabbformatering under Formateringsalternativ.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
6
Klicka på Start.
7
Följ instruktionerna på skärmen.
!
Det kan ta ett tag att formatera ”Memory Stick” beroende på medietypen.
n 47 N
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 48 N
Att tänka på när du använder ”Memory Stick”
❑ Din dator har testats och visat sig vara kompatibel med Sony ”Memory Stick”, med en kapacitet på upp till 16 GB,
som finns tillgängliga från och med maj 2009. Observera dock att inte alla ”Memory Stick” alltid är kompatibla.
❑ Kompatibilitet garanteras inte för ”Memory Stick” med flera konverteringsadaptrar.
❑ ”MagicGate” är det allmänna namnet på det copyrightskydd som utvecklats av Sony. Använd ”Memory Stick” med
”MagicGate”-logotypen om du vill använda dig av den här tekniken.
❑ Om det inte gäller personlig användning strider det mot upphovsrättslagarna att använda ljud- och/eller bilddata som har
spelats in utan föregående medgivande från respektive upphovsrättsinnehavare. Följaktligen får ”Memory Stick” med
sådana upphovsrättsskyddade data bara användas lagligt.
❑ Sätt inte i mer än ett ”Memory Stick” i facket. Om du sätter i medieenheten fel kan det skada både datorn och medieenheten.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 49 N
Använda andra moduler/minneskort
Använda ExpressCard-modulen
Datorn har ett ExpressCard/34 fack* för överföring av data mellan digitalkameror, videokameror, musikspelare och andra ljud-/
videoenheter. Detta fack kan endast rymma en ExpressCard/34-modul (34 mm bred)*.
*
De kallas för ExpressCard-fack respektive ExpressCard-modul i den här handboken.
Så här sätter du i en ExpressCard-modul
1
Leta reda på ExpressCard-facket.
2
Skjut försiktigt in ExpressCard-modulen i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in den i facket.
Om det inte går att få in modulen på ett smidigt sätt, tar du försiktigt ut den och kontrollerar att du sätter i den åt rätt håll.
Kontrollera att du använder ExpressCard-modultillverkarens allra senaste drivrutin för programvaran.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
Så här tar du ut en ExpressCard-modul
Du kan hoppa över steg 1 till 4 när:
- datorn är avstängd.
- ikonen Säker borttagning av maskinvara inte visas i Aktivitetsfältet.
- den maskinvara som du vill koppla bort inte visas i fönstret Säker borttagning av maskinvara.
1
Leta reda på ExpressCard-facket.
2
Dubbelklicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfältet.
3
Välj den maskinvara du vill koppla bort och klicka på Stopp.
4
Följ instruktionerna på skärmen för att ta ut ExpressCard-modulen.
5
Tryck in ExpressCard-modulen mot datorn så att modulen fjädrar ut.
6
Ta försiktigt tag i ExpressCard-modulen och dra ut den ur facket.
n 50 N
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 51 N
Använda SD-minneskortet
Datorn har ett SD-minneskortfack. Du kan använda det här facket när du vill överföra data mellan digitalkameror, videokameror,
musikspelare och andra ljud-/videoenheter.
Innan du använder SD-minneskortfacket
SD-minneskortfacket på datorn är kompatibelt med följande minneskort:
❑ SD-minneskort
❑ SDHC-minneskort
Om du vill ha den senaste informationen om kompatibla minneskort, se Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5) för att hitta
lämplig supportwebbplats.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
Så här sätter du i ett SD-minneskort
1
Leta reda på SD-minneskortfacket.
2
Håll SD-minneskortet med pilen riktad uppåt och mot facket.
3
Skjut försiktigt in SD-minneskortet i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in kortet i facket.
Om det inte går att få in SD-minneskortet på ett smidigt sätt, tar du försiktigt ut det och kontrollerar att du sätter i det åt rätt håll.
Ikonen för SD-minneskortet visas i fönstret Dator när du har satt in kortet i facket.
n 52 N
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
Så tar du ut ett SD-minneskort
1
Leta reda på SD-minneskortfacket.
2
Kontrollera att indikatorlampan för medieåtkomst är släckt.
3
Tryck in SD-minneskortet mot datorn och släpp.
SD-minneskortet stöts ut.
4
Dra ut SD-minneskortet ur facket.
n 53 N
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 54 N
Använda CF-minneskortet
Datorn kan vara utrustad med ett CF-minneskortfack. Du kan använda det här facket när du vill överföra data mellan
digitalkameror, videokameror, musikspelare och andra ljud-/videoenheter.
Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
Så här sätter du i ett CF-minneskort
!
Datorn levereras med ett fackskydd som sitter i CF-minneskortfacket. Ta bort fackskyddet innan du använder CF-minneskortfacket.
1
Leta reda på CF-minneskortfacket.
2
Tryck på utmatningsknappen för CF-minneskortet så att utmatningsknappen skjuts ut.
3
Tryck på utmatningsknappen för CF-minneskortet en gång till, så att fackskyddet matas ut.
4
Ta försiktigt tag i fackskyddet och dra ut det ur facket.
5
Håll CF-minneskortet med pilen riktad uppåt och mot facket.
6
Skjut försiktigt in CF-minneskortet i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in kortet i facket.
Om det inte går att få in CF-minneskortet på ett smidigt sätt, tar du försiktigt ut det och kontrollerar att du sätter i det åt rätt håll.
Ikonen för CF-minneskortet visas i fönstret Dator när du har satt in kortet i facket.
n 55 N
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 56 N
Så här tar du ut ett CF-minneskort
!
Sätt i fackskyddet för CF-minneskortet så att dammpartiklar inte kommer in i facket när du inte använder något CF-minneskort. Innan du flyttar datorn
bör du försäkra dig om att du har satt in fackskyddet för CF-minneskortet i facket.
1
Leta reda på CF-minneskortfacket.
2
Kontrollera att indikatorn för CF-minneskortet är släckt.
3
Tryck på utmatningsknappen för CF-minneskortet så att utmatningsknappen skjuts ut.
4
Tryck på utmatningsknappen för CF-minneskortet en gång till så att CF-minneskortet matas ut.
5
Ta försiktigt tag i CF-minneskortet och dra ut det ur facket.
6
Om utmatningsknappen för CF-minneskortet fortfarande är uttryckt trycker du in den hela vägen.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 57 N
Att tänka på när du använder minneskort
Allmänt om att använda minneskort
❑ Se till att använda minneskort som är följer de standarder som din dator har stöd för.
❑ Se till att hålla minneskortet med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i uttaget. Tryck inte in minneskortet i uttaget
med våld om du stöter på motstånd, eftersom du då kan skada datorn eller minnet.
❑ Var försiktig när du sätter i och tar bort minneskortet från facket. Tvinga inte in eller ut den ur facket.
❑ Ta inte ut minneskortet medan indikatorlampan för medieåtkomst är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade.
❑ Försök inte att sätta in något annat minneskort eller någon annan minneskortadapter än de som minneskortfacket är
avsett för. Icke kompatibla minneskort eller minneskortsadaptrar kan orsaka problem vid borttagning från facket och kan
skada din dator.
Att tänka på när du använder SD-minneskort
❑ Din dator har testats och visat sig vara kompatibel endast med större minneskort som finns tillgängliga från och med maj
2009. Observera dock att alla minneskort som uppfyller samma specifikationer inte alltid är kompatibla.
❑ SD-minneskort med kapacitet på upp till 2 GB och SDHC-minneskort med kapacitet på upp till 32 GB har testats och visat
sig vara kompatibla med din dator.
❑ SD-minneskortfacket på datorn har inte stöd för SD-minneskortets och SDHC-minneskortets funktion för dataöverföring
i hög hastighet.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 58 N
Att tänka på när du använder CF-minneskort
❑ Din dator har testats och visat sig vara kompatibel endast med större CF-minneskort som finns tillgängliga från och med
maj 2009. Notera dock att inte alla CF-minneskort som uppfyller samma specifikationer alltid är kompatibla.
❑ CF-minneskort med kapacitet för upp till 16 GB har testats och visat sig kompatibla med din dator.
❑ CF-minneskortfacket på din dator kan inte hantera kort för trådlös kommunikation.
Använda din VAIO-dator >
Använda Internet
n 59 N
Använda Internet
Innan du kan använda Internet måste du teckna avtal med en Internetleverantör och installera enheter som krävs för
uppkoppling till Internet.
Följande typer av Internetanslutningstjänster kan finnas tillgängliga hos din Internetleverantör:
❑ Fiberkabel till hemmet (FTTH)
❑ Digitala linjer (DSL)
❑ Kabelmodem
❑ Satellit
❑ Uppringd anslutning
Mer ingående information om vilka enheter som krävs för en Internetuppkoppling och hur du ansluter datorn kan du få från
din Internetleverantör.
Om du vill ansluta din dator till Internet med den trådlösa LAN-funktionen måste du konfigurera trådlöst LAN. Se Använda trådlöst LAN (sidan 61) om
du vill ha mer information.
!
När du ansluter datorn till Internet måste du vidta säkerhetsåtgärder för att skydda datorn mot säkerhetshot.
Beroende på vad du har för avtal med din Internetleverantör måste du kanske ansluta ett externt modem till den, till exempel ett USB-telefonmodem,
ett DSL-modem eller ett kabelmodem till din dator för att kunna ansluta till Internet. Mer information om hur du ansluter och konfigurerar modem finns
i handboken som medföljer modemet.
Använda din VAIO-dator >
Använda nätverket (LAN)
n 60 N
Använda nätverket (LAN)
Du kan ansluta datorn till nätverk av typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via en nätverkskabel. Anslut den ena
änden av nätverkskabeln (medföljer ej) till nätverksporten (LAN) på datorn och den andra änden till nätverket. Kontakta
nätverksadministratören om du vill veta mer om de inställningar och enheter som krävs för att ansluta till det lokala nätverket.
Datorn kan anslutas till valfritt nätverk utan att ändra standardinställningarna.
!
Koppla inte in en telefonkabel i nätverksporten (LAN) på datorn.
Om någon av nedanstående sorters telefonlinjer ansluts till nätverksuttaget (LAN) finns det risk att stark ström via uttaget orsakar skador, överhettning
eller brand.
- Hemtelefoner (porttelefoner osv.) eller kontorstelefonlinjer (kontorstelefon med flera linjer)
- Vanliga telefonlinjer
- PBX-linjer (Private Branch Exchange)
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 61 N
Använda trådlöst LAN
Med hjälp av trådlöst LAN (WLAN) kan du upprätta fri kommunikation i ett nätverk mellan alla dina digitala enheter med
inbyggd funktion för WLAN. I ett WLAN kan användare av bärbar utrustning ansluta till ett lokalt nätverk (LAN) genom en
trådlös anslutning (radio).
Ett WLAN stöder alla normala LAN-anslutningar, och ger dessutom en helt annan rörelsefrihet och möjlighet till roaming.
Du kan komma åt information, Internet och andra nätverk och nätverksresurser, till och med mitt i ett möte, eller medan du
är på väg från en plats till en annan.
Kommunikationen kan ske utan en åtkomstpunkt, vilket innebär att du kan kommunicera med ett begränsat antal datorer
(ad-hoc). Du kan också välja att kommunikationen ska gå via en åtkomstpunkt, vilket gör att du kan skapa en fullständig
nätverksstruktur.
I vissa länder begränsas användningen av WLAN genom lokala bestämmelser (t.ex. att endast ett begränsat antal kanaler är tillåtna). Läs därför igenom
broschyren Handbok med föreskrifter för trådlöst LAN noggrant innan du aktiverar funktionen för WLAN.
Funktionen för WLAN använder standarden IEEE 802.11a*/b/g eller förlagan till standarden IEEE 802.11n*, där det anges vilken typ av teknik som används.
Standarden innehåller följande krypteringsmetoder: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)
och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standarder baserade
på kompatibla säkerhetstillbehör som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara
kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering med TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom
användarverifiering med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan
klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN, till exempel: lösenordsskydd, end-to-end-kryptering,
virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, andra generationen av WPA, har starkare dataskydd och bättre styrning av nätverksåtkomst och är dessutom
konstruerad för att skydda alla versioner av 802.11-enheter, inklusive förlagan till standarderna 802.11b, 802.11a, 802.11g och 802.11n, multi-band
och multi-mode. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda
AES-krypteringsalgoritmen, som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är
bakåtkompatibel med WPA.
* Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 62 N
Standarden IEEE 802.11b/g är ett trådlöst LAN som använder bandbredden 2,4 GHz. Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med högre
hastighet än IEEE 802.11b-standarden.
Standarden IEEE 802.11a är en standard för trådlöst LAN som använder bandbredden 5 GHz.
Förlagan till standarden IEEE 802.11n är en standard för trådlöst LAN som använder bandbredden 2,4 eller 5 GHz.
Enheter med trådlöst LAN som använder bandbredden 2,4 GHz kan inte kommunicera enheter som använder 5 GHz eftersom frekvenserna är olika.
Bandbredden 2,4 GHz som används av enheter som är kompatibla med trådlöst LAN används även av diverse andra enheter. Även om WLAN-kompatibla
enheter använder olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana
störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, kommunikationsområdet blir smalare, eller att den trådlösa kommunikationen avbryts.
Kommunikationshastigheten varierar beroende på avståndet mellan de kommunicerande enheterna, förekomsten av hinder mellan enheterna, enheternas
konfiguration, radioförhållandena, och vilken programvara som används. Dessutom kan det hända att kommunikationen avbryts på grund av
radioförhållandena.
Kommunikationsområdet varierar beroende på det faktiska avståndet mellan de kommunicerande enheterna, förekomsten av hinder mellan enheterna,
radioförhållandena, omgivningsförhållandena inklusive förekomsten av väggar och materialet i de väggarna och vilken programvara som används.
Den faktiska kommunikationshastigheten är kanske inte lika snabb som den hastighet datorn visar.
Om du använder både IEEE 802.11b- och IEEE 802.11g-produkter på samma trådlösa nätverk finns det risk att kommunikationshastigheten sjunker på
grund av radiostörningar. Med hänsyn till detta är IEEE 802.11g-produkter konstruerade så att kommunikationshastigheten sänks för att garantera
kommunikationen även med IEEE 802.11b-produkter. Om kommunikationshastigheten är långsammare än väntat kan det hända att den ökar om du
byter trådlös kanal på åtkomstpunkten.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 63 N
Kommunikation utan åtkomstpunkt (ad-hoc)
Ett ad-hoc-nätverk är ett LAN-nätverk som utgörs endast av de trådlösa enheterna själva, utan någon centralenhet eller
åtkomstpunkt. Varje enhet kommunicerar direkt med andra enheter i nätverket. Det är lätt att själv upprätta ett ad-hoc-nätverk
i hemmet.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 64 N
Så här upprättar du kommunikation utan åtkomstpunkt (ad-hoc)
!
Standarden IEEE 802.11a, som använder 5 GHz-bandet, och förlagan till standarden IEEE 802.11n, som använder något av banden 2,4 GHz och 5 GHz,
finns inte i ad-hoc-nätverk.
1
Slå på WIRELESS-brytaren.
2
Klicka på ikonen VAIO Smart Network i Aktivitetsfältet.
3
Klicka på omkopplaren bredvid önskat trådlöst alternativ för att växla till On i fönstret VAIO Smart Network.
Kontrollera att WIRELESS-indikatorn tänds.
4
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
5
Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet.
6
Klicka på Konfigurera en anslutning eller ett nätverk.
7
Markera ett alternativ för att ange ad-hoc-nätverksinställningarna och klicka på Nästa.
8
Följ instruktionerna på skärmen.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 65 N
Kommunicera via en åtkomstpunkt (infrastruktur)
Ett infrastrukturnätverk är ett nätverk där ett befintligt, fast lokalt nätverk utökas till trådlösa enheter genom användning av en
åtkomstpunkt (medföljer ej). Åtkomstpunkten utgör en brygga mellan det fasta och det trådlösa nätverket, och fungerar som
en central kontrollenhet för trådlöst LAN. I en åtkomstpunkt samordnas sändning och mottagning mellan flera trådlösa enheter
inom ett visst avstånd.
Åtkomstpunkten markerar vilken kanal som ska användas i ett infrastrukturnätverk.
!
Mer information om hur du anger vilken kanal som ska användas för åtkomstpunkten finns i handboken för åtkomstpunkten.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 66 N
Så här skapar du en anslutning till ett trådlöst nätverk
1
En åtkomstpunkt måste finnas installerad.
Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
2
Slå på WIRELESS-brytaren.
3
Klicka på ikonen VAIO Smart Network i Aktivitetsfältet.
4
Klicka på omkopplaren bredvid önskat trådlöst alternativ för att växla till On i fönstret VAIO Smart Network.
Kontrollera att WIRELESS-indikatorn tänds.
!
Kommunikation via trådlöst LAN (standarden IEEE 802.11a) med endast 5 GHz-bandet, som bara finns på vissa modeller, är inaktiverat som standard.
Om du vill aktivera kommunikation på 5 GHz-bandet måste du markera alternativet att använda 5 GHz-bandet eller både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden
i listrutan Wireless LAN Settings i fönstret med inställningar för VAIO Smart Network.
5
Klicka på
6
Markera den åtkomstpunkt du vill använda och klicka på Anslut.
eller
i Aktivitetsfältet.
För WPA-PSK- eller WPA2-PSK-autentisering måste du ange ett lösenord. Lösenordet är skiftlägeskänsligt och måste vara en textsträng som innehåller
mellan 8 och 63 tecken eller en hexadecimal sträng som innehåller 64 tecken.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
Koppla från trådlös LAN-kommunikation
Så här kopplar du från trådlös LAN-kommunikation
Klicka på omkopplaren bredvid Wireless LAN för att växla den till Off i fönstret VAIO Smart Network.
!
Om du stänger av funktionen för trådlöst LAN när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet kan du förlora data.
n 67 N
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
n 68 N
Använda Bluetooth-funktionen
Du kan upprätta trådlös kommunikation mellan datorn och andra Bluetooth®-enheter, till exempel en annan dator eller en
mobiltelefon. Det går att överföra data mellan sådana enheter utan kablar och på upp till 10 meters avstånd i ett fritt utrymme.
Bluetooth-säkerhet
Den trådlösa Bluetooth-tekniken har en identitetskontrollfunktion som gör att du kan bestämma vem du vill kommunicera med.
Tack vare denna identitetskontrollfunktion går det att förhindra att anonyma Bluetooth-enheter får tillgång till datorn.
Allra första gången två Bluetooth-enheter kommunicerar med varandra bör du registrera en gemensam nyckel (Passkey – ett
lösenord som behövs för identitetskontrollen) för båda enheterna. När en enhet väl är registrerad behöver du inte ange nyckel
igen.
Det går att använda olika lösenord vid olika tidpunkter, så länge båda enheterna använder samma lösenord.
För vissa enheter, t.ex. en mus, går det inte att ange något lösenord.
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
n 69 N
Kommunicera med en annan Bluetooth-enhet
Du kan ansluta datorn till en annan Bluetooth-enhet, t.ex. en annan dator, en mobiltelefon, en PDA, ett headset, en mus eller
en digitalkamera utan att det behövs några kablar.
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
n 70 N
Kommunicera med en annan Bluetooth-enhet
För att kunna kommunicera med en annan Bluetooth-enhet måste du först ställa in Bluetooth-funktionen. När du ska konfigurera
och använda Bluetooth-funktionen kan du använda Windows Hjälp och support för att söka efter Bluetooth-information.
1
Slå på WIRELESS-brytaren.
2
Klicka på ikonen VAIO Smart Network i Aktivitetsfältet.
3
Klicka på omkopplaren bredvid Bluetooth för att växla den till On i fönstret VAIO Smart Network.
Kontrollera att WIRELESS-indikatorn tänds.
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
Koppla från kommunikation via Bluetooth
Så här kopplar du från kommunikation via Bluetooth
1
Stäng av Bluetooth-enheten som kommunicerar med datorn.
2
Klicka på omkopplaren bredvid Bluetooth för att växla den till Off i fönstret VAIO Smart Network.
n 71 N
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
n 72 N
Att tänka på när du använder Bluetooth-funktionen
❑ Dataöverföringshastigheten varierar beroende på följande faktorer:
❑ Hinder, t.ex. väggar mellan enheterna
❑ Avståndet mellan enheterna
❑ Väggmaterialet
❑ Mikrovågor och trådlösa telefoner i närheten
❑ Radiostörningar och andra miljöfaktorer
❑ Enheternas inställning
❑ Programvarutypen
❑ Operativsystemstypen
❑ Användning av både ett trådlöst LAN och Bluetooth-funktionerna samtidigt på datorn
❑ Storleken på filen som överförs
❑ Stora filer kan ibland skadas vid kontinuerlig överföring på grund av begränsningar för själva Bluetooth-standarden och
på elektromagnetiska störningar i omgivningen.
❑ Alla Bluetooth-enheter måste vara certifierade för att garantera att de uppfyller tillämpliga normer. Även om dessa normer
är uppfyllda kan det förekomma variationer i prestanda, specifikationer och tillvägagångssätt mellan olika enheter.
Det kan hända att det inte går att överföra data i vissa situationer.
❑ Det kan hända att ljud och bild blir osynkroniserade om du spelar upp videoklipp i datorn med ljud från en ansluten
Bluetooth-enhet. Det här inträffar ofta med Bluetooth-teknik och är normalt.
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
n 73 N
❑ Frekvensbandet 2,4 GHz, som används av Bluetooth-enheter eller trådlöst LAN, används även av andra enheter.
Bluetooth-enheter använder en speciell teknik för att minska störningarna från andra enheter på samma våglängdsband.
Om du använder Bluetooth-funktionen och enheter för trådlös kommunikation på samma gång kan dock radiostörningar
uppstå som ger lägre kommunikationshastigheter och kortare avstånd än standardvärdena.
Läs igenom Handbok med föreskrifter för Bluetooth innan du börjar använda Bluetooth-funktionen.
❑ Det kan hända att Bluetooth-funktionen inte fungerar med andra enheter beroende på tillverkaren eller på vilken version
av programvaran som tillverkaren använder.
❑ Om flera Bluetooth-enheter ansluts till datorn kan kanalöverlastning uppstå, vilket leder till dåliga prestanda för enheterna.
Det här är normalt när Bluetooth-teknik används.
Använda din VAIO-dator >
Använda fingeravtrycksautentisering
n 74 N
Använda fingeravtrycksautentisering
Datorn kan vara försedd med en fingeravtryckssensor för ytterligare bekvämlighet.
Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
När du väl har registrerat ditt eller dina fingeravtryck kan du göra följande med funktionen fingeravtrycksautentisering:
❑ Ersätta lösenordsinloggning
❑ Logga in i Windows (sidan 79)
Om dina fingeravtryck är registrerade för ditt användarkonto kan du använda fingeravtrycksautentisering för att logga
in i Windows.
❑ Funktionen Power-on Security (sidan 79)
Om du har angett ett startlösenord (sidan 98) kan du ersätta lösenordsinloggning med fingeravtrycksautentisering när
du slår på datorn.
❑ Lösenordsbank (Password Bank) ger snabb tillgång till webbplatser
När du väl har registrerat din användarinformation (t.ex. användarkonton och lösenord) för webbplatser i Lösenordsbank
(Password Bank), kan du använda fingeravtrycksautentisering i stället för att mata in erforderlig information när du vill få
tillgång till lösenordsskyddade webbplatser.
Mer information finns i hjälpfilen som medföljde Protector Suite.
!
Funktionen Lösenordsbank (Password Bank) fungerar inte med alla webbplatser.
Använda din VAIO-dator >
Använda fingeravtrycksautentisering
n 75 N
❑ Arkivkryptering
❑ Funktionen Filkassaskåp (File Safe) krypterar/dekrypterar information
Med funktionen Filkassaskåp (File Safe) går det att skapa ett krypterat arkiv med filer och/eller mappar som obehöriga
inte kan få tillgång till. Det krypterade arkivet kan dekrypteras eller låsas upp med tillgång till mappar och filer om du
drar fingret över fingeravtryckssensorn eller anger det säkerhetslösenord du angav vid kryptering.
❑ Funktion Personligt kassaskåp (Personal Safe)
Med funktionen Personligt kassaskåp (Personal Safe) kan du kryptera innehåll i alla skyddade mappar på skrivbordet
eller i den inbyggda lagringsenheten. Den krypterade mappen döljs från andra användare som delar din dator.
❑ En programstartfunktion för snabb programstart
Programstartsfunktionen finns på datorn så att du kan starta dina favoritprogram (körbara filer) som tilldelas ett finger med
det registrerade fingeravtrycket. När du har tilldelat ett finger ett program kan du starta programmet genom att helt enkelt
dra fingret över fingeravtrycksensorn.
❑ Funktionen Stark lösenordsgenerator (Strong Password Generator)
Med funktionen Stark lösenordsgenerator (Strong Password Generator) kan du förbättra datorns säkerhet genom att
generera ett starkt lösenord som kan stå emot katalogattacker. Det genererade lösenordet kan registreras i Lösenordsbank
(Password Bank).
Använda din VAIO-dator >
Använda fingeravtrycksautentisering
Registrera ett fingeravtryck
För att kunna utnyttja funktionen fingeravtrycksautentisering måste du registrera dina fingeravtryck i datorn.
Ställ in Windows-lösenordet på datorn innan registreringen. Se Ställa in Windows-lösenordet (sidan 103) för mer ingående instruktioner.
Så här registrerar du ett fingeravtryck
1
Klicka på Start, Alla program, Protector Suite och Kontrollcentret (Control Center).
2
Läs licensavtal för användare noggrant och klicka på Acceptera (Accept).
3
Följ instruktionerna på skärmen.
Mer information finns i hjälpfilen.
n 76 N
Använda din VAIO-dator >
Använda fingeravtrycksautentisering
Om det inte fungerade att registrera ett fingeravtryck kan du pröva på följande sätt.
1
Placera fingrets övre led på fingeravtryckssensorn (1).
1
n 77 N
Använda din VAIO-dator >
Använda fingeravtrycksautentisering
2
n 78 N
Dra fingret vinkelrätt över fingeravtryckssensorn.
!
Placera fingertoppen plant mitt på fingeravtryckssensorn.
Läs av fingeravtrycket från fingrets övre led till fingertoppen.
Håll fingret i kontakt med fingeravtryckssensorn när du drar.
Registreringen kan misslyckas om du rör fingret för snabbt eller för långsamt. Låt det ta ungefär en sekund för sensorn att läsa av fingeravtrycket.
Det kan vara svårt att registrera och/eller känna igen fingeravtryck om fingret är mycket torrt eller vått, skrynkligt, skadat, smutsigt o.s.v.
Registrera mer än ett fingeravtryck för säkerhets skull, om fingeravtryckssensorn misslyckas med att känna igen fingeravtrycket.
Rengör både fingertoppar och fingeravtryckssensorn innan du drar fingret över den, det ger bättre igenkänning.
Du kan bara använda ett begränsat antal fingeravtryck för att logga in på datorn med Power-on Security (sidan 79). Det maximala antalet fingeravtryck
du kan använda beror på mängden data i varje fingeravtryck.
Det går också att välja senare vilket fingeravtryck som ska användas för funktionen Power-on Security (sidan 79).
Använda din VAIO-dator >
Använda fingeravtrycksautentisering
n 79 N
Logga in på systemet
Om du vill använda fingeravtrycksautentiseringen i stället för att ange lösenordet när du loggar in, måste du först ställa in
start- och Windows-lösenorden och konfigurera datorn för fingeravtrycksautentisering.
Information om hur du ställer in start- och Windows-lösenord beskrivs i Ställa in lösenordet (sidan 98).
Mer information finns i hjälpfilen som medföljde Protector Suite.
Logga in i Windows
Om dina fingeravtryck är registrerade för ditt användarkonto, kan du använda fingeravtrycksautentisering för att logga in i
Windows. Logga in i Windows genom att föra det registrerade fingret över fingeravtryckssensorn när Windowsinloggningsfönstret visas.
Funktionen Power-on Security
Om du har angett ett startlösenord (sidan 98) kan du ersätta lösenordsinloggning med fingeravtrycksautentisering när du slår
på datorn.
Använda din VAIO-dator >
Använda fingeravtrycksautentisering
n 80 N
Radera registrerade fingeravtryck
Innan du kasserar eller säljer din dator bör du radera de fingeravtrycksdata som finns registrerade på fingeravtryckssensorn
efter att du har raderat den inbyggda lagringsenheten.
Så här raderar du registrerade fingeravtryck
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas.
4
Tryck på m och välj Clear Fingerprint Data och tryck sedan på Enter.
5
Vid bekräftelsen väljer du Continue och trycker på Enter.
De fingeravtrycksdata som finns på fingeravtryckssensorn raderas automatiskt efter att datorn startats om.
Använda kringutrustning >
n 81 N
Använda kringutrustning
VAIO-datorns olika anslutningsportar kan användas för att ge den fler funktioner.
❑ Ansluta externa högtalare eller hörlurar (sidan 82)
❑ Ansluta en extern bildskärm (sidan 83)
❑ Välja visningslägen (sidan 89)
❑ Använda funktionen för flera bildskärmar (sidan 90)
❑ Ansluta en extern mikrofon (sidan 92)
❑ Ansluta en USB-enhet (sidan 93)
❑ Ansluta en i.LINK-enhet (sidan 95)
Använda kringutrustning >
Ansluta externa högtalare eller hörlurar
n 82 N
Ansluta externa högtalare eller hörlurar
Du kan ansluta externa ljudenheter (medföljer ej) som högtalare eller hörlurar till datorn.
Eftersom datorn kan skicka både analoga och digitala signaler via hörlurarna/OPTICAL OUT-uttaget, kan du ansluta en
S/PDIF-enhet, till exempel digitala hörlurar, eller en AV-förstärkare till uttaget och på så vis förbättra datorns ljudkvalitet.
Mer information finns i manualen som medföljde S/PDIF-enheten.
!
För att kunna höra ljud från S/PDIF-enheten som är ansluten till hörlurarna/OPTICAL OUT-uttaget måste du ändra ljudenhet. Mer ingående anvisningar
finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 168).
Så här ansluter du externa högtalare
Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.
!
Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem.
Anslut de externa högtalarna (1) till datorns hörlursuttag/OPTICAL OUT (2) i med en högtalarkabel (3) (medföljer ej).
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
Ansluta en extern bildskärm
Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator.
n 83 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
Ansluta en bildskärm eller en projektor
Du kan ansluta en extern bildskärm till datorn, t.ex. en datorskärm eller en projektor.
Så här ansluter du en bildskärm eller en projektor
1
Sätt i nätkabeln (1) till den externa bildskärmen eller projektorn i ett vägguttag.
2
Anslut den externa bildskärmen eller projektorn till datorns bildskärmsport (2) med en bildskärmskabel (3).
Vid behov kan du ansluta hörlursuttaget på projektorn och hörlurarna/OPTICAL OUT-uttaget (4) i på datorn med en högtalarkabel (5).
n 84 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 85 N
!
Datorn stöder standarden HDCP som används för att skydda upphovsrättsskyddat material genom att kryptera digitala videosignaler. Detta innebär att
du kan spela upp och titta på en stor mängd högkvalitativa filmer och annat material som är upphovsrättsskyddat. Anslut en HDCP-kompatibel bildskärm
till datorn för att visa det upphovsrättsskyddade materialet. Om datorn inte är ansluten till en kompatibel bildskärm kan du inte spela upp eller titta på
upphovsrättsskyddat material.
Om den externa bildskärmen är utrustad med en HDMI-inport, ansluter du ena änden på en HDMI-kabel till datorns HDMI-utdataport och den andra
änden till bildskärmens HDMI-inport.
Om datorn är utrustad med en HDMI-utport kan du använda en HDMI till DVI-D-adapter för att ansluta en TFT/DVI-monitor.
DVI-D står för Digital Visual Interface - Digital. Det är en sorts DVI-kontakt som bara har stöd för digitala videosignaler (inte analoga videosignaler).
Kontakten har 24 stift.
DVI-I-porten (Digital Visual Interface - Integrated) har stöd för både digitala och analoga videosignaler. Kontakten har 29 stift.
HDMI-kabeln har både video- och ljudsignaler.
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 86 N
Använda VAIO Presentation Support
Med VAIO Presentation Support kan du använda praktiska funktioner under presentationen, till exempel visa ett dokument
för snabb referens och visa en spegelbild av den anslutna externa bildskärmen på datorskärmen.
Så här använder du VAIO Presentation Support
1
Tryck på knappen S1 eller S2 för att starta VAIO Presentation Support.
Ändra knapptilldelningen med VAIO Control Center om VAIO Presentation Support inte är tilldelad till knapparna.
2
Välj önskat visningsläge.
Om du väljer ett annat visningsläge än Normal Display aktiveras presentationsläget. I presentationsläge är vissa av datorns funktioner, till exempel
skärmsläckaren, energisparlägena och systemmeddelanden, inaktiverade för att inte störa en presentation.
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 87 N
Ansluta en TV till en HDMI-inport
Du kan ansluta en TV med en HDMI-inport till datorn.
Så här ansluter du en TV till datorn
!
För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utdataporten måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer ingående anvisningar finns i
Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 168).
1
Anslut TV-apparatens nätsladd (1) till ett nätuttag.
2
Anslut ena änden av HDMI-kabeln (2) till datorns HDMI-utdataport (3) och den andra änden till TV:n.
3
Byt ingångskanal på TV-apparaten till den externa ingången.
4
Ställ in TV-konfigurationssystemet.
!
Om du använder en drivrutin som inte tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 88 N
Se handboken som följde med din TV för ytterligare upplysningar om installation och användning.
HDMI-kabeln har både video- och ljudsignaler.
Så här ansluter du en digital enhet för utgående ljud mellan datorn och en TV
Du kan ansluta en mottagare för högkvalitativ hemmabio, eller andra enheter för surroundljud, mellan datorn och TV:n med
en HDMI-anslutning.
!
Kontrollera att det finns en HDMI-anslutning mellan TV:n och mottagaren för hemmabio, eller dekodern för surroundljud, innan enheten ansluts till datorn.
För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utdataporten måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer ingående anvisningar finns i
Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 168).
1
Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången.
2
Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången.
3
Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud,
och andra änden till HDMI-utdataporten på datorn.
Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n med datorn. Se Varför visas inte videon på bildskärmen? (sidan 160) om du vill ha mer
information.
När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Datorn kan inte justera det utgående ljudet för någon av de
anslutna enheterna.
Använda kringutrustning >
Välja visningslägen
n 89 N
Välja visningslägen
När datorn har en extern bildskärm ansluten går det att välja antingen datorns skärm eller den anslutna skärmen som
huvudskärm.
Du kanske inte kan visa samma innehåll på datorskärmen och den externa bildskärmen eller projektorn samtidigt. Det är beroende av vilken typ av extern
bildskärm eller projektor du använder.
Slå på den externa bildskärmen innan du slår på datorn.
Så här väljer du visningsläge med Fn+F7-tangenterna
Du kan välja visningsläge med Fn+F7-tangenterna. Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 31) om
du vill ha mer information.
Så här väljer du visningsläge från bildskärmsinställningarna
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka i listrutan intill Flera bildskärmar, välj önskad inställning och klicka på OK.
Använda kringutrustning >
Använda funktionen för flera bildskärmar
n 90 N
Använda funktionen för flera bildskärmar
Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar. Om till exempel en extern
bildskärm är ansluten till skärmporten kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda
skrivbord.
Du kan flytta markören från den ena bildskärmen till den andra. På så sätt kan du dra objekt, som ett öppet programfönster
eller ett verktygsfält, från den ena skärmen till den andra.
Använda kringutrustning >
Använda funktionen för flera bildskärmar
n 91 N
Så här använder du funktionen för flera bildskärmar
Det kan hända att den externa bildskärmen saknar stöd för funktionen för flera bildskärmar.
Det kan hända att vissa program inte fungerar tillsammans med funktionen för flera bildskärmar.
Kontrollera att datorn inte övergår i vänteläge eller viloläge när du använder funktionen för flera bildskärmar. Annars kanske inte datorn återgår till normalt
läge.
Om du väljer olika antal färger på varje skärm ska du inte utöka ett fönster över två skärmar. Då kanske inte programvaran fungerar korrekt.
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka i listrutan intill Flera bildskärmar, välj Utvidga dessa bildskärmar och klicka sedan på OK.
Du kan ställa in antalet färger och upplösningen för var och en av skärmarna och anpassa funktionen för flera bildskärmar.
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern mikrofon
Ansluta en extern mikrofon
Du kan ansluta en extern mikrofon (medföljer ej) till datorn.
Så här ansluter du en extern mikrofon
Anslut mikrofonkabeln (1) till mikrofonuttaget (2) m.
Kontrollera att mikrofonen är avsedd för att användas med datorer.
n 92 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en USB-enhet
Ansluta en USB-enhet
Du kan ansluta en USB-enhet till datorn, till exempel en mus, en diskettläsare, högtalare eller en skrivare.
Så här ansluter du en USB-enhet
1
Välj vilken USB-port (1) du vill använda.
2
Anslut USB-enhetens kabel (2) till USB-porten.
n 93 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en USB-enhet
Att tänka på när du ansluter en USB-enhet
❑ Du måste kanske installera drivrutinen som medföljde enheten innan du kan använda den. Läs USB-enhetens
bruksanvisning om du vill ha mer information.
❑ Använd en USB-skrivare som är kompatibel med den version av Windows som du har.
❑ Information om hur du tar bort en USB-enhet finns i handboken som medföljde enheten.
❑ Var noga med följande för att skydda datorn och/eller USB-enheterna från skador:
❑ Undvik att stöta till eller trycka på USB-kontakterna om datorn ska flyttas med USB-enheter anslutna.
❑ Lägg inte datorn i en väska eller liknande med USB-enheter anslutna.
n 94 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en i.LINK-enhet
n 95 N
Ansluta en i.LINK-enhet
Datorn är försedd med en i.LINK-port som kan användas för att ansluta en i.LINK-enhet, till exempel en digital videokamera.
i.LINK är ett varumärke som tillhör Sony Corporation, och används endast för att ange att en produkt innehåller en IEEE 1394-anslutning.
Hur i.LINK-anslutningen upprättas varierar beroende på programvara, operativsystem och de i.LINK-kompatibla enheter som används. Alla produkter
som har en i.LINK-anslutning kan kanske inte kommunicera med varandra. Mer information om driftsförhållanden och korrekt anslutning finns i handboken
som följde med den kompatibla i.LINK-enheten. Innan du ansluter kompatibla i.LINK-datortillbehör till systemet, t.ex. en CD-RW- eller hårddiskenhet,
kontrollera att de är kompatibla med operativsystemet och de driftsförhållanden som krävs.
Att tänka på när du ansluter i.LINK-enheter
❑ Datorns i.LINK-port fungerar inte som strömkälla för externa enheter. Om den externa enheten drivs på ström måste den
anslutas till en extern strömkälla.
❑ i.LINK-porten kan hantera överföringshastigheter på upp till 400 Mbps. Den faktiska överföringshastigheten beror emellertid
på den externa enhetens överföringshastighet.
❑ i.LINK-kablarna kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller områden.
❑ Det går inte att till fullo garantera att i.LINK-anslutning med andra kompatibla enheter fungerar.
❑ i.LINK-anslutningen är kanske inte tillgänglig beroende på programvara, operativsystem och de i.LINK-kompatibla enheter
som används. Läs bruksanvisningen för programvaran om du vill ha mer information.
❑ Om du vill ansluta en i.LINK-kompatibel enhet för PC till din dator (t.ex. hårddisk, CD-RW-enhet), ska du först kontrollera
att enheten är kompatibel med operativsystemet, och att anslutningen uppfyller de arbetsvillkor som rekommenderas i
den medföljande dokumentationen.
Använda kringutrustning >
Ansluta en i.LINK-enhet
Ansluta en digital videokamera
Så här ansluter du en digital videokamera
Anslut ena änden av i.LINK-kabeln (1) (medföljer ej) till i.LINK-porten (2) i datorn, och anslut den andra änden till
DV In/Out-porten (3) på den digitala videokameran.
Hur det går till att ansluta i.LINK-enheten beror på vad det är för enhet du har. Läs enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.
Du kan inte använda innehållet på ”Memory Stick” i en digital videokamera via en i.LINK-anslutning.
n 96 N
Anpassa din VAIO-dator >
n 97 N
Anpassa din VAIO-dator
I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur du ändrar VAIO-datorns huvudinställningar. Bland annat får du lära dig att använda och
anpassa utseendet på program och verktyg från Sony.
❑ Ställa in lösenordet (sidan 98)
❑ Använda VAIO Control Center (sidan 105)
❑ Använda VAIO Power Management (sidan 106)
❑ Byta visningsspråk (sidan 107)
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 98 N
Ställa in lösenordet
Använd en av BIOS-funktionerna för att ställa in lösenordet.
När ett lösenord väl är inställt, uppmanas du att ange det när VAIO-logon visas så att datorn kan starta. Startlösenord skyddar
datorn mot obehörig åtkomst.
Lägga till Startlösenordet
Startlösenord skyddar datorn mot obehörig åtkomst.
Det finns två typer av startlösenord: datorlösenord och användarlösenord. Datorlösenordet används av användare med
administratörsbehörighet för att ändra alla inställningar på BIOS-skärmen samt för att starta datorn. Användarlösenordet
används av standardanvändare för att ändra vissa BIOS-inställningar och för att starta datorn. För att kunna skapa ett
användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet.
!
När ett startlösenord väl är inställt kan du inte starta datorn utan att ange lösenordet. Se därför till att du inte glömmer bort det. Skriv ned lösenordet
och förvara det på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt det.
Om du glömmer bort startlösenordet och behöver hjälp med att återställa det kan du få hjälp med detta mot en avgift. Datorn måste då skickas till ett
servicekontor för återställning av lösenordet.
Om datorn har fingeravtryckssensor och du har angett startlösenordet tillsammans med funktionen för fingeravtrycksautentisering, kan du ersätta
lösenordsinloggning med fingeravtrycksautentisering när du startar datorn. Mer information finns i Använda fingeravtrycksautentisering (sidan 74).
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
Så här ställer du in startlösenordet (datorlösenord)
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set Machine Password och tryck på Enter.
4
Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter.
Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
5
Välj Password when Power On under Security och tryck på Enter.
6
Ändra inställningen från Disabled till Enabled.
7
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
n 99 N
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 100 N
Så här ställer du in startlösenordet (användarlösenord)
!
Se till att datorlösenordet är inställt innan du ställer in användarlösenordet.
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Ange datorlösenordet och tryck sedan på Enter.
4
Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set User Password och tryck sedan på Enter.
5
Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter.
Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
6
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 101 N
Ändra/ta bort startlösenordet
Så här ändrar eller tar du bort startlösenordet (datorlösenordet)
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Ange datorlösenordet och tryck sedan på Enter.
4
Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set Machine Password och tryck på Enter.
5
Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan på Enter.
Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker
på Enter.
6
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 102 N
Så här ändrar eller tar du bort startlösenordet (användarlösenordet)
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Ange användarlösenordet och tryck sedan på Enter.
4
Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set User Password och tryck sedan på Enter.
5
Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan på Enter.
Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker
på Enter.
6
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 103 N
Ställa in Windows-lösenordet
Windows-lösenordet är praktiskt om du delar dator med andra personer. Genom att ställa in Windows-lösenordet skyddar du
ditt användarkonto mot obehörig åtkomst.
Windows-lösenordet måste anges efter att du har valt ditt användarkonto.
!
Se därför till att du inte glömmer bort det. Skriv ned lösenordet och förvara det på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt det.
Om datorn har fingeravtryckssensor och du har angett Windows-lösenordet tillsammans med funktionen för fingeravtrycksautentisering, kan du ersätta
lösenordsinloggning med fingeravtrycksautentisering när du startar datorn. Mer information finns i Använda fingeravtrycksautentisering (sidan 74).
Så här ställer du in Windows-lösenordet
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Användarkonton och säkerhet för familjen eller Användarkonton.
3
Klicka på Användarkonton.
4
Klicka på Skapa ett lösenord för kontot under Utför ändringar för ditt konto.
5
Ange lösenordet för ditt konto i fälten Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord.
6
Klicka på Skapa lösenord.
Mer information om Windows-lösenordet finns i Windows Hjälp och support.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
Ändra/ta bort Windows-lösenordet
Så här ändrar du Windows-lösenordet
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Användarkonton och säkerhet för familjen eller Användarkonton.
3
Klicka på Användarkonton.
4
Klicka på Ändra ditt lösenord.
5
Ange aktuellt lösenord i fältet Aktuellt lösenord.
6
Ange det nya lösenordet i fälten Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord.
7
Klicka på Ändra lösenord.
Så här tar du bort Windows-lösenordet
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Användarkonton och säkerhet för familjen eller Användarkonton.
3
Klicka på Användarkonton.
4
Klicka på Ta bort lösenord.
5
Ange det aktuella lösenordet som du vill ta bort i fältet Aktuellt lösenord.
6
Klicka på Ta bort lösenord.
n 104 N
Anpassa din VAIO-dator >
Använda VAIO Control Center
n 105 N
Använda VAIO Control Center
Med funktionen VAIO Control Center får du tillgång till systeminformationen och kan göra olika inställningar för systemet.
Så här använder du VAIO Control Center
1
Klicka på Start, Alla program och klicka på VAIO Control Center.
2
Välj en inställningspunkt och ändra inställningarna.
3
Klicka på OK när du är färdig.
Inställningarna för den valda punkten har ändrats.
Mer information om de olika alternativen finns i hjälpfilen som ingår i VAIO Control Center.
Vissa av inställningspunkterna visas inte om du öppnar VAIO Control Center som standardanvändare.
Anpassa din VAIO-dator >
Använda VAIO Power Management
n 106 N
Använda VAIO Power Management
Genom energihantering kan du ställa in energialternativ som passar dina krav på energiförbrukning när datorn drivs med
nätström eller med batterier.
Funktionen för VAIO Power Management läggs till i Windows Energialternativ. Med denna programvara kan du förbättra
Windows energisparfunktioner och få en bättre drift av din dator och en längre livslängd på batterierna.
Välja energialternativ
När du startar datorn visas ikonen energistatus i Aktivitetsfältet. Denna ikon visar vilken typ av strömkälla som används för
tillfället. Dubbelklicka på den här ikonen för att visa ett fönster där du kan se energistatus.
Så här väljer du ett energialternativ
1
Högerklicka på ikonen energistatus i Aktivitetsfältet och markera Energialternativ.
2
Välj önskat energialternativ.
Så här ändrar du inställningar för energialternativen
1
Klicka på Ändra schemainställningar till höger om önskat energialternativ i fönstret Energialternativ.
Ändra vänteläge och bildskärmsinställningar efter behov.
2
Klicka på Ändra avancerade inställningar och gå till steg 3 om du behöver ändra de avancerade inställningarna.
Annars klickar du på Spara ändringar.
3
Klicka på fliken VAIO Power Management.
Ändra inställningarna för varje post.
4
Klicka på OK.
Du kan kontrollera de aktuella energiinställningarna i VAIO Power Management Viewer i VAIO Control Center.
Anpassa din VAIO-dator >
Byta visningsspråk
n 107 N
Byta visningsspråk
På modeller med Windows 7 Ultimate eller Windows 7 Enterprise kan du hämta och installera önskat språkpaket.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
!
För att du ska kunna hämta ett språkpaket måste datorn vara ansluten till Internet. Information om hur du ansluter datorn till Internet finns i
Använda Internet (sidan 59).
Så här installerar du ett språkpaket
1
Klicka på Start, Alla program och Windows Update.
2
Klicka på xx (antal) valfria uppdateringar är tillgängliga.
3
Välj önskat språkpaket i listan.
4
Klicka på OK för att starta hämtningen och installationen av det valda språkpaketet.
Så här ändrar du visningsspråk
1
Klicka på Start, på Kontrollpanelen och sedan på Klocka, språk och region.
2
Klicka på Nationella inställningar och språkinställningar.
3
Välj fliken Tangentbord och språk.
4
Välj ett visningsspråk i listan.
5
Klicka på OK.
Uppgradera din VAIO-dator >
n 108 N
Uppgradera din VAIO-dator
VAIO-datorn och dess minnesmoduler är utrustade med högprecisionskomponenter och elektroniska kontakter. Om du vill
undvika att garantin ogiltigförklaras under produktens garantitid rekommenderar vi följande:
❑ Kontakta din återförsäljare om du vill installera en ny minnesmodul.
❑ Installera den inte själv om du inte är väl bekant med hur det går till att uppgradera minnet i datorer.
❑ Rör inte vid kontakterna, och öppna inte locket till minnesmodulfacket.
Kontakta VAIO-Link om du behöver hjälp.
Vilken modultyp och mängden minne som är installerat i datorn beror på vilken modell du köpt.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
n 109 N
Sätta i och ta bort minne
Om du vill utöka funktionerna på datorn kan du utöka minnet genom att installera minnesmoduler som finns som tillvalsutrustning.
Innan du uppgraderar datorns minne läser du informationen och anvisningarna på de följande sidorna.
Att tänka på när du lägger till/tar bort minnesmoduler
❑ Var noga med att placera datorn på en plan yta innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler.
❑ Var försiktig när du byter minne. Om du installerar minnesmodulerna fel kan systemet skadas. Denna skada kan upphäva
tillverkarens garanti.
❑ Använd endast minnesmoduler som är kompatibla med datorn. Om datorn inte identifierar en minnesmodul eller om
operativsystemet Windows blir instabilt kontaktar du din datoråterförsäljare eller minnesmodulens tillverkare.
❑ Statisk elektricitet kan skada elektroniken. Var noga med följande punkter innan du rör vid en minnesmodul:
❑ De procedurer som beskrivs i detta dokument förutsätter god erfarenhet och kunskap om den allmänna terminologin
som hör samman med persondatorer, samt om de säkerhetsprinciper, bestämmelser och normer som måste följas
vid användning och modifiering av elektronisk utrustning.
❑ Stäng av datorn och koppla bort den från dess strömkällor (batteriet och nätadaptern) och från eventuella andra
anslutningar (telekommunikation, nätverk eller modem) innan du öppnar datorn. Underlåtenhet att göra detta kan
medföra skador på personer och utrustning.
❑ Statisk elektricitet kan skada minnesmodulerna och andra komponenter. Minnesmoduler ska endast installeras vid
en arbetsplats som är skyddad mot statisk elektricitet. Om en sådan plats inte finns tillgänglig – arbeta då inte på
heltäckningsmatta, och handha inga material som alstrar eller bär statisk elektricitet (t.ex. cellofanomslag). Se till att
du är jordad, genom att upprätthålla kontakt med en omålad metallyta på chassit, under hela proceduren.
❑ Öppna inte minnesmodulens förpackning innan du är klar att byta modulen. Förpackningen skyddar modulen mot
statisk elektricitet.
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
n 110 N
❑ Använd den speciella påse som medföljer minnesmodulen, eller packa in modulen i aluminiumfolie för att skydda den mot
statisk elektricitet.
❑ Om vätska, främmande ämnen eller föremål tillåts tränga in i minnesmodulfacken, eller i andra interna komponenter i datorn,
kommer skador att uppstå. Kostnader för eventuella reparationer omfattas inte av garantin.
❑ Minnesmodulen får inte placeras på platser där den utsätts för:
❑ Värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler
❑ Direkt solljus
❑ Stora mängder damm
❑ Mekaniska vibrationer eller stötar
❑ Starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd
❑ En omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C
❑ Hög luftfuktighet
❑ Hantera minnesmodulen försiktigt. Rör inte vid kanterna på komponenterna och kretskorten inuti datorn för att undvika
hand- och fingerskador.
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
n 111 N
Ta ur och sätta i minnesmoduler
Så här byter du eller lägger till en minnesmodul
1
Stäng av datorn och koppla ur all kringutrustning.
2
Koppla ur nätadaptern och ta ut batteriet.
3
Vänta ungefär en timme tills datorn har svalnat.
4
Skruva loss skruven (anges med pilen nedan) på undersidan av datorn och ta av locket över minnesmodulfacket.
5
Rör vid ett metallföremål för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
6
Ta ut den installerade minnesmodulen så här:
❑ Dra spärrarna i pilarnas riktning (1).
Minnesmodulen är nu lossad.
❑ Kontrollera att minnesmodulen lutas upp och dra sedan ut den i pilens riktning (2).
7
Ta fram den nya minnesmodulen ur förpackningen.
n 112 N
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
8
n 113 N
Skjut in minnesmodulen i minnesmodulfacket och tryck in den tills den klickar till på plats.
!
Rör inte vid några andra komponenter på moderkortet.
Om du bara tänker installera en minnesmodul måste du använda det undre facket.
Se till att kanten på minnesmodulens kontakt sätts i facket på så sätt att skåran på minnesmodulen passar den utskjutande delen i facket. Försök inte
tvinga in minnesmodulen i facket åt fel håll. Det kan orsaka skador på facket och modulen.
9
Sätt tillbaka locket över minnesmodulfacket.
10 Dra åt skruven på datorns undersida.
11 Sätt i batteriet igen och slå på datorn.
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
n 114 N
Kontrollera minneskapaciteten
Så här kontrollerar du minneskapaciteten
1
Slå på datorn.
2
Klicka på Start, Alla program och klicka på VAIO Control Center.
3
Klicka på System Information och sedan på System Information.
Minneskapaciteten visas i det högra fönstret. Om det nya minnet inte syns gör du om installationen och startar därefter
om datorn.
Försiktighetsåtgärder >
n 115 N
Försiktighetsåtgärder
Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder för att skydda din VAIO-dator från potentiella skador.
❑ Information om säkerhet (sidan 116)
❑ Information om skötsel och underhåll (sidan 119)
❑ Hantera datorn (sidan 120)
❑ Hantera LCD-skärmen (sidan 122)
❑ Använda elnätet som strömkälla (sidan 123)
❑ Sköta den inbyggda kameran (sidan 124)
❑ Hantera skivor (sidan 125)
❑ Använda batteriet (sidan 126)
❑ Hantera ”Memory Stick” (sidan 127)
❑ Sköta den inbyggda lagringsenheten (sidan 128)
❑ Använda fingeravtrycksautentisering (sidan 129)
Försiktighetsåtgärder >
Information om säkerhet
n 116 N
Information om säkerhet
Datorn
❑ Placera datorn på en hård och stabil yta.
❑ Vi råder dig att inte använda datorn liggandes direkt i knäet. Temperaturen på datorns undersida kan stiga under normal
användning, och efter en längre tid kan den orsaka obehag eller brännmärken.
❑ God ventilation förebygger att datorn blir alltför het. Ställ inte datorn på porösa ytor som mattor, filtar, soffor eller sängar,
eller i närheten av draperier som kan blockera datorns luftintag.
❑ Använd endast kringutrustning och gränssnittskablar som uppfyller specifikationerna.
Strömkälla
❑ Placera inga tunga föremål på nätkabeln. Det kan medföra brandrisk.
❑ Håll alltid i kontakten när du drar ut kabeln ur nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln.
❑ Koppla ur datorn från vägguttaget om du inte tänker använda den under en längre period.
❑ Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när den inte används.
❑ Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget.
Försiktighetsåtgärder >
Information om säkerhet
n 117 N
Batteri
❑ Lämna aldrig batterier i temperaturer över 60 °C, till exempel i direkt solljus, eller i en bil som parkerats i solen.
❑ Vissa laddningsbara batterier uppfyller inte Sonys kvalitets- och säkerhetskrav. Av säkerhetsskäl fungerar denna dator
endast med äkta Sony-batterier, avsedda för denna modell. Om du installerar ett batteri som inte är godkänt kommer
batteriet inte att laddas och datorn inte att fungera.
❑ Håll batteriet borta från alla värmekällor.
❑ Håll batteriet torrt.
❑ Öppna inte batteriet, och försök inte att ta isär det.
❑ Utsätt inte batteriet för mekaniska stötar. Var till exempel försiktig så att du inte tappar det på en hård yta.
❑ Du skyddar batteriet från skador genom att ta ut det ur datorn när den inte används under en längre period.
❑ Om batteriet inte har använts på länge kan strömnivån vara låg. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
Batteriet laddas gradvis ur även när det inte används. Anslut nätadaptern till datorn och ladda batteriet innan du använder
datorn igen.
Försiktighetsåtgärder >
Information om säkerhet
n 118 N
Hörlurar
❑ Trafiksäkerhet – Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar, eller använder någon typ av motorfordon. Detta kan ge upphov
till en trafikfara, och det är dessutom olagligt på vissa platser. Det kan också vara farligt att spela hög musik när du går
till fots, till exempel vid övergångsställen.
❑ Förebygga hörselskador – Undvik att lyssna i hörlurar med hög volym. Hörselexperterna varnar för att spela länge, högt
och ofta. Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda lurarna.
”Memory Stick”
Förvara ”Memory Stick” och ”Memory Stick”-adaptrar utom räckhåll för barn. Det finns risk att de kan svälja dem.
Försiktighetsåtgärder >
Information om skötsel och underhåll
n 119 N
Information om skötsel och underhåll
Datorn
❑ Rengör chassit med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa med en mild tvättlösning. Använd inte rengöringsverktyg med
slipverkan, skurpulver eller lösningsmedel som exempelvis alkohol eller bensin, eftersom de kan skada ytskiktet på datorn.
❑ Dra ur nätadaptern och ta bort batteriet innan du rengör datorn.
LCD-skärmen
Torka av LCD-skärmens yta med en mjuk, torr trasa. Om du gnuggar på skärmen kan den skadas.
Den inbyggda kameran
Rengör linsskyddet på den inbyggda kameran med en blåspensel eller mjuk pensel. Om skyddet är mycket smutsigt, torkar
du av det med en mjuk, torr trasa. Gnugga inte skyddet eftersom det är mycket känsligt.
Skivor
❑ För att skivan ska fortsätta att fungera måste den hanteras på rätt sätt. Använd inga lösningsmedel (t.ex. bensin, thinner,
alkohol, rengöringsmedel eller antistatisk spray), eftersom de kan skada skivan.
❑ Normal rengöring utför du genom att fatta skivan i kanterna och använda en mjuk trasa för att torka ytan från mitten och utåt.
❑ Om skivan är hårt smutsad, fuktar du en mjuk trasa med vatten, vrider ur den ordentligt och torkar skivans yta från mitten
och utåt. Använd en torr mjuk trasa för att torka bort eventuell kvarvarande fukt från skivan.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera datorn
n 120 N
Hantera datorn
❑ Om du råkar tappa ett hårt föremål på datorn eller spilla vätska över den, ska du stänga av den, koppla ur den från nätuttaget
och ta ut batteriet. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan den används igen.
❑ Tappa inte datorn, och placera inga föremål på den.
❑ Ställ inte datorn på platser där den utsätts för:
❑ Värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler
❑ Direkt solljus
❑ Stora mängder damm
❑ Fukt eller regn
❑ Mekaniska vibrationer eller stötar
❑ Starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd
❑ En omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C
❑ Hög luftfuktighet
❑ Placera ingen annan elektronisk utrustning i närheten av datorn. Utrustningens elektromagnetiska fält kan göra att datorn
inte fungerar.
❑ Datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagning. Om detta inträffar flyttar
du datorn till lämpligt avstånd från enheten.
❑ Använd inte skadade anslutningskablar, eller sådana med skärmärken.
❑ Om datorn tas direkt från ett kallt ställe till ett varmt, kan kondens uppstå inne i datorn. Vänta i så fall minst en timme innan
du slår på datorn. Om problem uppstår kopplar du ur strömmen till datorn och kontaktar VAIO-Link.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera datorn
n 121 N
❑ Säkerhetskopiera viktiga data regelbundet för att undvika att de går förlorade om datorn skadas.
❑ Tryck inte på LCD-skärmen eller på kanterna när du öppnar LCD-skärmlocket eller lyfter datorn. LCD-skärmen kan vara
känslig för tryck och påfrestningar och att trycka på den kan skada den eller göra att den inte fungerar som den ska. Öppna
datorn genom att hålla i underdelen med en hand och försiktigt öppna LCD-skärmlocket med andra handen. Om du bär
datorn med locket öppet, se till att hålla i den med båda händerna.
❑ Bär din dator i en väska som är särskilt utformad för det.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera LCD-skärmen
n 122 N
Hantera LCD-skärmen
❑ Rikta inte LCD-skärmen mot solen. Solljus kan skada skärmen. Se till att skydda datorn mot direkt solljus när du använder
den nära ett fönster.
❑ Skrapa inte på LCD-skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Den kan ta skada om du gör det.
❑ När datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår normal
temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.
❑ En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tidsperiod. Restbilden försvinner efter ett litet
tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare.
❑ Skärmen blir varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa
prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att fel
har uppstått.
❑ Ändra inte LCD-skärmens orienteringsinställningar i fönstret Inställningar för Tablet PC även om det finns andra
ändringsalternativ som kan markeras. Det kan göra datorn instabil. Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår
på grund av ändringar i inställningarna.
❑ Tryck inte på LCD-skärmlocket när locket är stängt eftersom det kan uppstå repor eller smuts på LCD-skärmen.
Försiktighetsåtgärder >
Använda elnätet som strömkälla
n 123 N
Använda elnätet som strömkälla
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
❑ Dela inte nätuttag med annan strömkrävande utrustning som kopieringsmaskiner eller dokumentförstörare.
❑ Köp en dosa med flera uttag och skydd mot spänningstoppar. På så sätt hjälper du till att skydda datorn mot skador som
uppstår på grund av plötsliga strömsprång, till exempel under åskväder.
❑ Använd nätadaptern som följde med datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter
eftersom det medför risk för funktionsfel.
Försiktighetsåtgärder >
Sköta den inbyggda kameran
n 124 N
Sköta den inbyggda kameran
❑ Vidrör inte linsskyddet på den inbyggda kameran, eftersom det kan repa skyddet och sådana repor syns på bilderna.
❑ Låt inte direkt solljus komma in i den inbyggda kamerans lins, oavsett om datorn är på eller inte, eftersom detta kan påverka
kamerans funktioner.
❑ Den inbyggda kameran inaktiveras medan videofilmer eller stillbilder importeras från en i.LINK-kompatibel enhet som
ansluts via i.LINK-porten.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera skivor
n 125 N
Hantera skivor
❑ Fingeravtryck och damm på skivans yta kan orsaka läsfel. Se till att hålla skivan i kanterna och hålet i mitten enligt figuren:
❑ Fäst aldrig självhäftande etiketter på skivorna. Det kan påverka skivornas funktion och göra dem obrukbara för all framtid.
Försiktighetsåtgärder >
Använda batteriet
n 126 N
Använda batteriet
❑ Batteriets livslängd är kortare i kalla miljöer. Detta beror på att batteriet arbetar mindre effektivt vid lägre temperaturer.
❑ Batterier ska laddas vid temperaturer mellan 10 °C och 30 °C. Lägre temperaturer kräver längre laddningstid.
❑ När batteriet används eller laddas, blir det varmt. Detta är normalt och inget att oroa sig över.
❑ Det är inte nödvändigt att ladda ur batteriet fullständigt innan det laddas upp igen.
❑ Om batteriet laddas ur snabbt efter att ha blivit fulladdat, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta slut.
I så fall måste du byta batteriet.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera ”Memory Stick”
n 127 N
Hantera ”Memory Stick”
❑ Rör inte vid kontakten på ”Memory Stick” med fingrarna eller metallföremål.
❑ Använd enbart den etikett som medföljer ”Memory Stick”.
❑ ”Memory Stick” får inte böjas, tappas eller öppnas.
❑ Försök inte att ta isär eller modifiera ”Memory Stick”.
❑ Utsätt inte ett ”Memory Stick” för väta.
❑ ”Memory Stick” ska inte användas eller förvaras på ställen där det utsätts för:
❑ Statisk elektricitet
❑ Elektriska störningar
❑ Extremt höga temperaturer, t.ex. i en bil som parkerats i solen
❑ Direkt solljus
❑ Hög luftfuktighet
❑ Frätande ämnen.
❑ Använd förvaringsasken som medföljer ”Memory Stick”.
❑ Var noggrann med att säkerhetskopiera värdefulla data.
❑ Använd inte en spetsig penna för att skriva på etiketten på ”Memory Stick Duo”. Tryck på mediet kan skada interna
komponenter.
Försiktighetsåtgärder >
Sköta den inbyggda lagringsenheten
n 128 N
Sköta den inbyggda lagringsenheten
Den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller solid state drive-enhet) har stor lagringskapacitet och läser och skriver data med
hög hastighet. Men den kan lätt skadas om den används på fel sätt. Om den inbyggda lagringsenheten skadas går det inte
att återfå förlorade data. Det är viktigt att datorn hanteras med försiktighet för att data inte ska gå förlorade.
Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
Så här undviker du skador på hårddisken
❑ Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser.
❑ Håll datorn borta från magnetfält.
❑ Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt.
❑ Flytta inte på datorn när den är påslagen.
❑ Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från hårddisken.
❑ Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar.
❑ Ta inte ut hårddisken ur datorn.
Så här undviker du skador på din solid state drive
❑ Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från solid state drive-enheten.
❑ Ta inte ut solid state drive-enheten ur datorn.
Försiktighetsåtgärder >
Använda fingeravtrycksautentisering
n 129 N
Använda fingeravtrycksautentisering
Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
❑ Fingeravtrycksautentisering garanterar inte fullständig användarverifiering eller skydd av data och maskinvara.
Sony tar inget ansvar för problem eller skador som kan uppkomma på grund av användning av eller oförmåga att använda
fingeravtryckssensorn.
❑ Fingeravtrycksigenkänningen är beroende av driftförhållandena och varierar även mellan olika individer.
❑ Var noggrann med att säkerhetskopiera den information som är lagrad på den inbyggda lagringsenheten, särskilt i de
krypterade arkiv som skapats med funktionen Filkassaskåp (File Safe) innan du skickar iväg datorn för reparation.
Sony tar inget ansvar för eventuell förlust eller förändring av dina data som kan ha uppstått under en reparation.
❑ Om den inbyggda lagringsenheten måste formateras om, t.ex. efter en reparation, försvinner fingeravtrycksmallarna.
De måste då registreras på nytt.
❑ Underhåll och hantering av data beträffande fingeravtrycksautentisering utförs på din egen risk.
Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av ditt dataunderhåll och din datahantering.
❑ Innan du kasserar eller säljer din dator bör du radera de fingeravtrycksdata som finns registrerade på fingeravtryckssensorn
efter att du har raderat den inbyggda lagringsenheten. Se Radera registrerade fingeravtryck (sidan 80) för mer
ingående anvisningar.
❑ Fingeravtryckssensorn kan krångla eller skadas om du repar ytan med
❑ ett hårt eller spetsigt föremål
❑ finkorniga material, till exempel om du drar ett finger täckt med damm över fingeravtryckssensorn.
❑ Ladda ur statisk elektricitet från fingret genom att röra vid ett metallföremål innan sensorn läser av fingeravtrycket, framför
allt under de torra årstiderna (som vintern). Den statiska elektriciteten kan få fingeravtryckssensorn att krångla.
Felsökning >
n 130 N
Felsökning
I det här avsnittet beskrivs hur du löser vanliga problem som kan uppstå när du använder din VAIO-dator. Många av problemen
är enkla att lösa. Försök med lösningarna nedan innan du kontaktar VAIO-Link.
Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator.
❑ Datorn (sidan 132)
❑ Systemsäkerhet (sidan 141)
❑ Batteri (sidan 142)
❑ Den inbyggda kameran (sidan 144)
❑ Nätverksanslutning (sidan 146)
❑ Bluetooth-teknik (sidan 150)
❑ Optiska skivor (sidan 154)
❑ Bildskärm (sidan 158)
❑ Utskrift (sidan 162)
❑ Mikrofon (sidan 163)
❑ Högtalare (sidan 164)
❑ Pekplatta (sidan 165)
❑ Tangentbord (sidan 166)
❑ Disketter (sidan 167)
❑ Ljud/video (sidan 168)
Felsökning >
n 131 N
❑ ”Memory Stick” (sidan 171)
❑ Kringutrustning (sidan 172)
Felsökning >
Datorn
n 132 N
Datorn
Vad ska jag göra om datorn inte startar?
❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, att du slagit på den samt att strömindikatorn lyser.
❑ Kontrollera att batteriet är rätt isatt och laddat.
❑ Koppla ur alla anslutna USB-enheter (om det finns några) och starta sedan om datorn.
❑ Ta bort eventuella extra minnesmoduler som du har installerat efter inköpet och starta sedan om datorn.
❑ Om datorn är ansluten till en sladdosa med flera uttag eller en enhet för avbrottsfri kraft (UPS), kontrollera att dessa är
anslutna till en strömkälla och påslagna.
❑ Om du använder en extern bildskärm, kontrollera att den är ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att
kontrollerna för ljusstyrka och kontrast är rätt inställda. Läs bildskärmens bruksanvisning om du vill ha mer information.
❑ Koppla ur nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet, anslut nätadaptern och slå på datorn
genom att trycka på strömbrytaren.
❑ Kondens kan få datorn att sluta fungera. Om detta inträffar, använd inte datorn på minst en timme.
❑ Kontrollera att endast den medföljande Sony-nätadaptern används. Av säkerhetsskäl ska du bara använda det äkta
laddningsbara batteriet och nätadaptrar från Sony, som levereras med VAIO-datorn.
Felsökning >
Datorn
n 133 N
Vad ska jag göra om den gröna strömindikatorn tänds men ingenting visas på skärmen?
❑ Tryck på Alt+F4 flera gånger för att stänga programfönstret. Ett programfel kan ha uppstått.
❑ Om det inte hjälper att trycka på Alt+F4 kan du klicka på Start, pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att
starta om datorn.
❑ Om datorn inte startar om trycker du på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen
bredvid knappen
Stäng av
och på Starta om.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om.
❑ Om det här inte fungerar stänger du av datorn genom att hålla ned strömbrytaren i mer än fyra sekunder. Koppla från
nätadaptern och låt datorn stå så i ungefär fem minuter. Anslut sedan nätadaptern och sätt på datorn igen.
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.
Felsökning >
Datorn
n 134 N
Vad ska jag göra om datorn eller programmen slutar svara?
❑ Om datorn slutar att svara när ett program körs kan du trycka på tangenterna Alt+F4 så stängs programfönstret.
❑ Om det inte hjälper att trycka på Alt+F4 kan du klicka på Start och på Stäng av för att stänga av datorn.
❑ Om datorn inte stängs av trycker du på Ctrl+Alt+Delete och klickar på knappen Stäng av.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Stäng av.
❑ Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.
❑ Koppla ur nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet, anslut nätadaptern och slå på datorn
genom att trycka på strömbrytaren.
❑ Försök installera om programmet.
❑ Kontakta programmets utgivare eller leverantör av teknisk support.
Felsökning >
Datorn
n 135 N
Varför försätts datorn inte i vänteläge eller viloläge?
Datorn kan bli instabil om driftläget ändras innan datorn helt övergått till vänteläge eller viloläge.
Så här återställer du datorn till normalläge
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om.
3
Om datorn inte startar om trycker du på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen bredvid knappen Stäng av och
på Starta om.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om.
4
Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.
Vad ska jag göra om laddningsindikatorn blinkar snabbt och datorn inte startar?
❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet.
Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn. Mer information finns i Sätta i/ta ut batteriet (sidan 20).
❑ Om problemet kvarstår efter dessa åtgärder betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet
och kontakta VAIO-Link.
Felsökning >
Datorn
n 136 N
Vad ska jag göra om det visas ett meddelande där det står att batteriet är inkompatibelt
eller felaktigt installerat och datorn försätts i viloläge?
❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet.
Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn. Mer information finns i Sätta i/ta ut batteriet (sidan 20).
❑ Om problemet kvarstår efter dessa åtgärder betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet
och kontakta VAIO-Link.
Varför visas en lägre processorhastighet än den maximala i fönstret Systemegenskaper?
Detta är normalt. Eftersom datorns processor använder en typ av hastighetskontroll i energibesparingssyfte, kanske den
aktuella processorhastigheten visas i Systemegenskaper i stället för den maximala hastigheten.
Vad gör jag om min dator inte godkänner mitt lösenord och returnerar meddelandet Enter
Onetime Password?
Om du anger fel startlösenord tre gånger i rad, visas meddelandet Enter Onetime Password och Windows startar inte.
Håll in strömbrytaren i mer än fyra sekunder och kontrollera att strömindikatorns lampa släcks. Vänta i 10–15 sekunder och
starta sedan om datorn samt ange rätt lösenord. Kontrollera att indikatorlamporna för Num lock och Caps lock är släckta när
du skriver lösenordet. Om någon av dem lyser, trycker du på Num Lk (eller Num Lock) eller Caps Lock så att indikatorlampan
släcks innan du skriver lösenordet.
Felsökning >
Datorn
n 137 N
Vad ska jag göra om mitt spel inte fungerar eller kraschar hela tiden?
❑ Kontrollera på spelets webbplats om det finns några korrigeringsfiler eller uppdateringar som du kan hämta.
❑ Kontrollera att du har installerat den senaste grafikdrivrutinen.
❑ På vissa VAIO-modeller delas grafikminnet med systemet. I så fall garanteras inte optimala grafikprestanda.
Vad ska jag göra om jag inte kommer ihåg mitt startlösenord?
Om du har glömt startlösenordet kontaktar du VAIO-Link för att återställa det. Du måste betala en återställningsavgift.
Hur ändrar jag startenhetsordningen?
Du kan ändra startenhetsordning med en av BIOS-funktionerna. Gör så här:
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Tryck på < eller , för att välja Boot.
4
Tryck på M eller m för att välja önskad prioritet under Boot Priority och tryck sedan på Enter.
5
Tryck på M eller m för att välja den enhet som du vill tilldela prioriteten och tryck sedan på Enter.
6
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Felsökning >
Datorn
n 138 N
Varför stängs inte skärmen av fast tidsgränsen för automatisk avstängning har passerats?
Vissa program och skärmsläckare är utformade så att den funktion i operativsystemet som stänger av datorskärmen eller
försätter datorn i vänteläge efter en viss tids inaktivitet tillfälligt inaktiveras. Det problemet kan du lösa genom att avsluta de
program som körs eller byta skärmsläckare.
Vad ska jag göra om jag inte kan starta datorn från USB-diskettenheten som är ansluten
till datorn?
För att kunna starta datorn från USB-diskettenheten måste du byta startenhet.
Koppla på datorn och tryck på F11 när logotypen VAIO visas.
Felsökning >
Datorn
n 139 N
Hur minskar jag volymen på återställningspartitionen?
Datorns inbyggda hårddisk innehåller återställningspartitionen där data för systemåterställningen lagras. Om datorn har en
solid state drive kanske du vill minska volymen på återställningspartitionen genom att göra följande:
1
Sätt i en återställningsskiva i den optiska skivenheten medan datorn är på, stäng sedan av datorn och starta den igen.
!
Använd den eller de återställningsskivor som du skapade när datorn levererades.
2
Välj layout för tangentbordet från den nedrullningsbara listan och klicka på Nästa.
3
Välj operativsystem och klicka på Nästa.
4
Klicka på VAIO Recovery Center.
5
Klicka på Restore Complete System och sedan på Start.
6
Välj Skip och klicka på Nästa.
Du uppmanas nu att välja om du vill behålla det förbättrade innehållet från VAIO eller inte.
7
Välj Nej och klicka på Nästa.
8
Följ instruktionerna på skärmen.
!
Ovanstående procedur inbegriper systemåterställning. Programmen och datan som du lagt till på lagringsenheten innan du minskade volymen på
återställningspartitionen försvinner.
När du har minskat volymen på återställningspartitionen behöver du återställningsskivan eller -skivorna för framtida systemåterställning.
Felsökning >
Datorn
n 140 N
Hur kontrollerar jag volymen på återställningspartitionen?
Datorns inbyggda hårddisk innehåller återställningspartitionen där data för systemåterställningen lagras. Gör så här om du
vill kontrollera volymen på återställningspartitionen:
1
Klicka på Start, högerklicka på Dator och välj Hantera.
2
Klicka på Diskhantering under Lagring i det vänstra fönstret.
Volymen på återställningspartitionen och volymen på hela C-disken visas på raden Disk 0 i mittenfönstret.
Felsökning >
Systemsäkerhet
n 141 N
Systemsäkerhet
Hur kan jag skydda datorn mot säkerhetshot, t.ex. virus?
Operativsystemet Microsoft Windows är förinstallerat på datorn. Det bästa sättet att skydda datorn mot säkerhetshot, t.ex.
virus, är att regelbundet hämta och installera de senaste Windows-uppdateringarna.
Du kan få viktiga Windows-uppdateringar på följande sätt:
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar.
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på System och säkerhet.
3
Klicka på Åtgärdscentret.
4
Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in automatiska eller schemalagda uppdateringar.
Hur håller jag mitt antivirusprogram uppdaterat?
Du kan hålla programmet McAfee aktuellt med de senaste uppdateringarna från McAfee, Inc.
Hämta och installera de senaste säkerhetsuppdateringarna genom att följa dessa steg:
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar.
1
Klicka på Start, Alla program, McAfee och McAfee SecurityCenter.
2
Uppdatera programmet genom att klicka på knappen längst upp till vänster i fönstret.
3
Följ instruktionerna på skärmen för att hämta uppdateringarna.
Mer information finns i hjälpen till programvaran.
Felsökning >
Batteri
n 142 N
Batteri
Hur vet jag om batteriet är laddat?
Laddningsindikatorn visar om batteriet är laddat. Se Ladda batteriet (sidan 23) om du vill ha mer information.
När använder datorn ström från elnätet?
När datorn är ansluten till ett nätuttag via nätadaptern använder den nätström, även om batteriet sitter i.
När bör jag ladda om batteriet?
Ladda batteriet i följande fall:
❑ Batteriet är nästan urladdat och både laddningslampan och strömindikatorlampan blinkar.
❑ Du har inte använt batteriet på länge.
När bör jag byta ut batteriet?
Om batteriet laddas ur snabbt efter att ha blivit fulladdat, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta slut. I så fall
måste du byta batteriet.
Felsökning >
Batteri
n 143 N
Ska jag bekymra mig över att det installerade batteriet är varmt?
Nej, det är normalt att batteriet blir varmt när det driver datorn.
Kan datorn gå över i viloläge medan den körs på batteriet?
Datorn kan övergå i viloläge medan den körs på batteriet, men vissa program och viss kringutrustning hindrar att systemet
försätts i viloläge. Om du använder ett program som hindrar att systemet försätts i viloläge, bör du spara dina data ofta så att
du inte riskerar att förlora dessa. Information om hur du manuellt kan aktivera viloläget finns i Använda viloläget (sidan 28).
Felsökning >
Den inbyggda kameran
n 144 N
Den inbyggda kameran
Varför visar inte sökaren några bilder alls eller med låg kvalitet?
❑ Den inbyggda kameran kan inte användas med mer än ett program åt gången. Avsluta det aktuella programmet innan du
öppnar ett annat.
❑ Sökaren kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, när du tittar på föremål som rör sig snabbt. Detta är normalt
och innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ Om problemet kvarstår, startar du om datorn.
Varför har tagna bilder så låg kvalitet?
❑ Bilder som tas under ett lysrör kan innehålla reflektioner från ljuset.
❑ En mörkare del av bilden kan visas som brus.
❑ Om linsskyddet är smutsigt går det inte att ta klara bilder. Rengör skyddet. Se Den inbyggda kameran (sidan 119).
Vad ska jag göra om de tagna bilderna tappat bildrutor och innehåller ljudavbrott?
❑ Effektinställningarna i programmet kan medföra att bildrutor försvinner. Mer information finns i hjälpen som ingår i
programvaran.
❑ Fler program kanske körs än vad datorn klarar av. Avsluta de program som du inte använder.
❑ Energisparfunktionen på datorn kan vara aktiverad. Kontrollera processorns prestanda.
Felsökning >
Den inbyggda kameran
n 145 N
Vad ska jag göra om det försvinner bildrutor under filmuppspelning när datorn körs på
batteriet?
Strömmen i batteriet håller på att ta slut. Anslut datorn till ett nätuttag.
Vad ska jag göra om bilderna jag tagit flimrar?
Det här problemet inträffar när du använder kameran i lysrörsbelysning och beror på att utfrekvensen för ljussättningen och
slutarhastigheten inte överensstämmer.
Ändra kamerans riktning eller kamerabildernas ljusstyrka för att minska flimret. I vissa program kan du ta bort flimmer genom
att ange ett lämpligt värde för någon av kamerans egenskaper (t.ex. ljuskälla och flimmer).
Varför fördröjs videoindata från den inbyggda kameran med ett par sekunder?
Videoindata kan fördröjas med ett par sekunder om:
❑ ett kortkommando med tangenten Fn används.
❑ belastningen på processorn ökar.
Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
Vad ska jag göra om datorn blir instabil när den försätts i energisparläge när den inbyggda
kameran används?
Om datorn automatiskt går över i vänteläge eller viloläge ändrar du inställningarna för energisparläget. Information om hur
du ändrar inställningen finns i Använda energisparlägen (sidan 27).
Felsökning >
Nätverksanslutning
n 146 N
Nätverksanslutning
Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN?
❑ Anslutningsförmågan påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta bort datorn från eventuella
hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Kontrollera att omkopplaren WIRELESS är på och att indikatorlampan WIRELESS på datorn lyser.
❑ Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på.
❑ Om du vill ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN med 5 GHz-bandet ska du se till att markera alternativet för
5 GHz-bandet eller både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden under Wireless LAN Settings i fönstret med inställningar för VAIO
Smart Network. Kommunikation via trådlöst LAN (standarden IEEE 802.11a) med endast 5 GHz-bandet, som bara finns
på vissa modeller, är inaktiverat som standard.
❑ Gör så här för att kontrollera inställningarna:
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet.
3
Klicka på Anslut till ett nätverk för att bekräfta att din åtkomstpunkt är vald.
❑ Kontrollera att krypteringsnyckeln är korrekt.
Felsökning >
Nätverksanslutning
n 147 N
❑ Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett
annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Så här ändrar du inställningarna:
1
Högerklicka på ikonen för energistatus i Aktivitetsfältet och markera Energialternativ.
2
Klicka på Ändra schemainställningar.
3
Klicka på Ändra avancerade inställningar.
4
Välj fliken Avancerade inställningar.
5
Dubbelklicka på Inställningar för trådlöst nätverkskort och Energisparläge.
6
Välj Hög prestanda på den nedrullningsbara menyn, både för Batteridrift och Ansluten.
Felsökning >
Nätverksanslutning
n 148 N
Vad ska jag göra om jag inte kan ansluta till Internet?
❑ Kontrollera åtkomstpunktinställningarna. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra.
❑ Flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Kontrollera att datorn är korrekt konfigurerad för åtkomst till Internet.
❑ Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett
annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Följ anvisningarna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn
till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 146) om du vill ändra inställningarna.
Varför går dataöverföringen långsamt?
❑ Överföringshastigheten för trådlösa LAN påverkas av avståndet och hinder mellan enheter och åtkomstpunkter. Andra
påverkande faktorer är enhetens konfiguration, radioförhållanden och programkompatibilitet. För att uppnå maximal
överföringshastighet bör du flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN kan enheten tillfälligt vara överbelastad, beroende på hur många andra
enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.
❑ Om åtkomstpunkten störs av andra åtkomstpunkter, byt kanal för åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i
bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett
annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Följ anvisningarna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn
till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 146) om du vill ändra inställningarna.
Felsökning >
Nätverksanslutning
n 149 N
Hur undviker jag avbrott i dataöverföringen?
❑ När datorn är ansluten till en åtkomstpunkt kan avbrott i dataöverföringen uppstå vid överföring av en stor fil, eller om
datorn är placerad nära mikrovågsugnar eller trådlösa telefoner.
❑ Flytta datorn närmare åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att åtkomstpunkten är intakt.
❑ Byt kanal på åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett
annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Följ anvisningarna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn
till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 146) om du vill ändra inställningarna.
Vad är kanaler?
❑ Kommunikation via trådlöst LAN sker på uppdelade frekvensband, så kallade kanaler. Åtkomstpunkter för trådlöst LAN
från andra leverantörer kan vara förinställda på andra kanaler än Sony-enheter.
❑ Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN, kontrollera anslutningsinformationen i bruksanvisningen för
åtkomstpunkten.
Varför avbryts nätverksanslutningen när jag byter krypteringsnyckel?
Två datorer med funktion för trådlöst LAN kan förlora inbördes nätverksanslutning om krypteringsnyckeln ändras.
Du kan antingen byta tillbaka till den ursprungliga profilen, eller ange nyckeln på nytt på båda datorerna så att nyckeln
överensstämmer.
Felsökning >
Bluetooth-teknik
n 150 N
Bluetooth-teknik
Vad ska jag göra om andra Bluetooth-enheter inte hittar min dator?
❑ Kontrollera att båda enheterna har Bluetooth-funktionen aktiverad.
❑ Kontrollera att omkopplaren WIRELESS är på och att indikatorlampan WIRELESS på datorn lyser.
❑ Det går inte att använda Bluetooth-funktionen när datorn befinner sig i ett energisparläge. Försätt datorn i normalläge
igen och koppla sedan på WIRELESS-brytaren.
❑ Datorn och enheten kanske står för långt ifrån varandra. Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar bäst om enheterna
placeras inom 10 meter från varandra.
Vad ska jag göra om jag inte kan hitta den Bluetooth-enhet jag vill kommunicera med?
❑ Kontrollera att Bluetooth-funktionen är påslagna på den enhet som du vill kommunicera med. Se bruksanvisningen till den
andra enheten om du vill ha mer information.
❑ Om den enhet som du vill kommunicera med redan håller på att kommunicera med en annan Bluetooth-enhet, kan det
hända att den inte går att hitta eller att det inte går att kommunicera med den från din dator.
❑ Så här tillåter du att andra Bluetooth-enheter kan kommunicera med din dator:
1
Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare.
2
Högerklicka på Bluetooth-enhetens ikon och klicka på Bluetooth-inställningar.
3
Klicka på fliken Alternativ och markera kryssrutan Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorn.
Felsökning >
Bluetooth-teknik
n 151 N
Vad ska jag göra om andra Bluetooth-enheter inte kan ansluta till min dator?
❑ Se förslagen i Vad ska jag göra om jag inte kan hitta den Bluetooth-enhet jag vill kommunicera med? (sidan 150).
❑ Kontrollera att de andra enheterna är verifierade.
❑ Det kan hända att det möjliga dataöverföringsavståndet blir mindre än 10 meter beroende på hinder mellan enheterna,
radiovågornas kvalitet, eller det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och Bluetooth-enheten
närmare varandra.
Varför är Bluetooth-anslutningen långsam?
❑ Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och/eller avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten på
radiovågorna och det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och Bluetooth-enheten närmare varandra.
❑ Radiofrekvensen 2,4 GHz som används av Bluetooth-enheter och enheter för trådlöst LAN används också av andra
enheter. Bluetooth-enheterna använder en teknik som minimerar störningar från andra enheter som använder samma
våglängd, men kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan minska. Störningar från andra enheter kan
även avbryta kommunikationen helt.
❑ Anslutningsförmågan påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta datorn från eventuella hinder
eller närmare enheten som den är ansluten till.
❑ Identifiera och ta bort de hinder som finns mellan datorn och enheten som den är ansluten till.
Varför kan jag inte använda tjänster som stöds av den anslutna Bluetooth-enheten?
Det går bara att ansluta tjänster som också stöds av datorn som har Bluetooth-funktionen. Du kan söka efter mer information
om Bluetooth med Windows Hjälp och support.
Felsökning >
Bluetooth-teknik
n 152 N
Kan jag använda en enhet med Bluetooth-teknik på flygplan?
När du använder Bluetooth-teknik överför datorn en radiofrekvens på 2,4 GHz. Känsliga platser, till exempel sjukhus och
flygplan, kan ha begränsningar för hur Bluetooth-enheter får användas för att undvika radiostörningar. Kontrollera med
personalen om du får använda Bluetooth-funktionen på datorn.
Varför går det inte att använda Bluetooth-funktionen när jag loggar in på min dator som
standardanvändare?
Bluetooth-funktionen kanske inte är tillgänglig för användare med ett standardanvändarkonto på datorn. Logga in på datorn
som en användare med administratörsbehörighet.
Varför går det inte att använda Bluetooth-enheter när jag byter användare?
Om du växlar användare utan att logga ut från systemet fungerar inte Bluetooth-enheterna. Se till att logga ut innan du växlar
användare. Om du vill logga ut från systemet klickar du på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Logga ut.
Varför kan jag inte överföra visitkort med mobiltelefonen?
Det finns inget stöd för funktionen för överföring av visitkort.
Felsökning >
Bluetooth-teknik
n 153 N
Vad ska jag göra om jag inte hör ljud från hörlurarna eller ljud-/grafikkortet?
Kontrollera SCMS-T-inställningarna. Om dina hörlurar eller ditt ljud-/grafikkort inte har stöd för innehållsskyddet SCMS-T måste
du ansluta enheten med hjälp av Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Gör så här:
1
Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare.
2
Högerklicka på ikonen för den enhet du vill ansluta med A2DP och välj Control.
3
Klicka på SCMS-T Settings.
4
Avmarkera kryssrutan Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection.
Vad ska jag göra om inte Bluetooth-ikonen visas i Aktivitetsfältet?
❑ Se till att omkopplaren bredvid Bluetooth är ställd på On i fönstret VAIO Smart Network.
❑ Så här visar du Bluetooth-ikonen i Aktivitetsfältet:
1
Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare.
2
Högerklicka på Bluetooth-enhetens ikon och klicka på Bluetooth-inställningar.
3
Klicka på fliken Alternativ och markera kryssrutan Visa Bluetooth-ikonen i Meddelandefältet.
Felsökning >
Optiska skivor
n 154 N
Optiska skivor
Varför slutar datorn svara när den försöker läsa en skiva?
Skivan kan vara smutsig eller skadad. Gör så här:
1
Tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klicka på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att starta om
datorn.
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete kan osparad information gå förlorad.
2
Ta bort skivan från den optiska skivenheten.
3
Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras, se anvisningarna i Skivor (sidan 119).
Vad gör jag om skivfacket inte går att öppna?
❑ Se till att datorn är på.
❑ Om strömmen till den optiska skivenheten inaktiverats av VAIO Power Management fungerar inte
ersättningsutmatningsknappen på den optiska skivenheten. Använd utmatningsknappen som sitter ovanför det numeriska
tangentbordet. Det kan ta en stund att mata ut skivfacket om den optiska skivenheten inte är påslagen.
❑ Klicka på Start och sedan på Dator om utmatningsknappen inte fungerar. Högerklicka sedan på ikonen för den optiska
skivenheten och välj Mata ut.
❑ Om inget av ovanstående alternativ fungerar, stoppar du in ett tunt, rakt föremål (t.ex. ett uträtat gem) i hålet för manuell
utmatning bredvid ersättningsutmatningsknappen.
❑ Försök med att starta om datorn.
Felsökning >
Optiska skivor
n 155 N
Vad ska jag göra om det inte går att spela upp en skiva ordentligt på datorn?
❑ Kontrollera att skivan är ilagd med etikettsidan uppåt.
❑ Kontrollera att de erforderliga programmen är installerade enligt tillverkarens anvisningar.
❑ Om skivan är smutsig eller skadad, slutar datorn svara. Gör så här:
1
Tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klicka på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att starta
om datorn.
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete kan osparad information gå förlorad.
2
Ta bort skivan från den optiska skivenheten.
3
Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras, se anvisningarna i Skivor (sidan 119).
❑ Om du spelar en skiva och inget ljud hörs gör du följande:
❑ Volymen kan ha stängts av med knappen
. Tryck på knappen igen.
❑ Volymen kan ha sänkts till den lägsta nivån med knappen
knappen så att volymen höjs tills ljudet hörs.
. Tryck på knappen
flera gånger eller håll ned
❑ Om du vill kontrollera inställningarna kan du högerklicka på volymikonen i Aktivitetsfältet och klicka på Öppna
Volymkontrollen.
❑ Kontrollera ljudinställningarna i ljudmixern.
❑ Om datorn har externa högtalare, kontrollera högtalarnas volyminställning och anslutningarna mellan datorn och
högtalarna.
Felsökning >
Optiska skivor
n 156 N
❑ Kontrollera att korrekta drivrutiner är installerade. Gör så här:
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på System och säkerhet.
3
Klicka på System.
4
Klicka på Enhetshanteraren i det vänstra fönstret.
Fönstret Enhetshanteraren med en lista över datorns maskinvaruenheter visas.
Om ett ”X” eller ett utropstecken visas vid en enhet i listan, måste du kanske aktivera enheten eller installera om
drivrutinen.
5
Dubbelklicka på den optiska skivenheten om du vill öppna en lista över de optiska drivrutiner som finns på din dator.
6
Dubbelklicka på önskad drivrutin.
Du kan bekräfta drivrutinen genom att välja fliken Drivrutin och klicka på Mer information.
7
Klicka på OK för att stänga fönstret.
❑ Kontrollera att det inte sitter någon självhäftande etikett på skivan. Den kan lossna medan skivan finns i den optiska
skivenheten och skada enheten eller få den att krångla.
❑ Om en regionkodvarning visas, kanske skivan inte är kompatibel med enheten. Kontrollera på förpackningen att
regionkoden överensstämmer med den optiska skivenhetens kod.
❑ Om du upptäcker kondens på datorn, bör du inte använda den på minst en timme. Kondens kan få datorn att sluta
fungera.
❑ Kontrollera att datorn drivs med ström från nätuttaget och pröva sedan igen.
Felsökning >
Optiska skivor
n 157 N
Vad ska jag göra om det inte går att spela upp Blu-ray Disc-media eller om datorn blir
instabil vid Blu-ray Disc-uppspelning?
❑ Kontrollera att den optiska skivenheten stöder Blu-ray Disc-mediet.
❑ Det kanske inte går att spela upp visst innehåll på Blu-ray Disc-media på datorn eller datorn kanske blir instabil vid
Blu-ray Disc-uppspelning. För att kunna spela upp sådant innehåll på normalt sätt måste du hämta och installera de
senaste uppdateringarna för WinDVD BD med VAIO Update.
Information om hur du använder VAIO Update finns i Uppdatera datorn (sidan 29).
Vad ska jag göra om det inte går att bränna data på en CD?
❑ Se till att inga program startas och låt inga program startas automatiskt, inte ens en skärmsläckare.
❑ Om du använder en CD-R/RW med en självhäftande etikett ersätter du den med en skiva utan etikett. Det kan medföra
skrivfel eller annan skada att använda en skiva med självhäftande etikett.
Vad ska jag göra om det inte går att bränna data på en DVD?
❑ Kontrollera att du använder rätt typ av inspelningsbara DVD-skivor.
❑ Kontrollera vilket inspelningsbart DVD-format som är kompatibelt med den optiska skivenheten. Vissa typer av
inspelningsbara DVD-skivor fungerar inte.
Varför går det inte att bränna information på Blu-ray Disc-media?
❑ Kontrollera att den optiska skivenheten stöder skrivningsfunktionen för Blu-ray Disc.
❑ BD-R-skivor är inte återskrivningsbara. Du kan inte lägga till eller radera data på BD-R-skivor.
Felsökning >
Bildskärm
n 158 N
Bildskärm
Varför blir skärmen svart?
❑ Skärmen blir svart om datorn inte får någon ström eller om den försätts i ett energisparläge (vänteläge eller viloläge).
Om datorn är i skärmvänteläge kan du återställa den till normalläge genom att trycka på valfri tangent. Se Använda
energisparlägen (sidan 27) om du vill ha mer information.
❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, att du slagit på den samt att strömindikatorn lyser.
❑ Om datorn körs på batteriet kontrollerar du att batteriet är rätt isatt och ordentligt uppladdat. Se Använda batteriet
(sidan 20) om du vill ha mer information.
❑ Om du har valt den externa skärmen som visningsskärm kan du använda tangentkombinationen Fn+F7.
Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 31) om du vill ha mer information.
Felsökning >
Bildskärm
n 159 N
Vad ska jag göra om jag bilder och videoklipp inte visas riktigt?
❑ Välj True Color (32 bitar) för antalet färger innan du använder video/bildredigeringsprogram eller spelar upp en DVD.
Alla andra inställningar kan hindra dessa program från att visa bilderna korrekt. Så här ändrar du inställningarna för antal
färger:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka på Avancerade inställningar.
3
Klicka på fliken Bildskärm.
4
Välj True Color (32 bitar) under Färger.
❑ Ändra inte upplösning eller antal färger medan du använder video/bildredigeringsprogram eller spelar upp DVD-skivor då
det kan orsaka felaktig visning eller uppspelning eller göra systemet instabilt.
Dessutom rekommenderar vi att du inaktiverar skärmsläckaren innan du spelar upp DVD-skivor. Om den är aktiverad kan
den sättas på under uppspelningen av DVD:n och hindra den från att spelas upp korrekt. Vissa skärmsläckare kan till och
med ändra upplösningen eller färgerna på skärmen.
Vad gör jag om det inte visas någon bild på TV-skärmen eller på den externa bildskärmen
som är ansluten till HDMI-utdataporten?
Kontrollera att du använder en HDCP-kompatibel bildskärm. Upphovsrättsskyddat material kan inte visas på bildskärmar som
inte är HDCP-kompatibla. Se Ansluta en TV till en HDMI-inport (sidan 87) eller Ansluta en bildskärm eller en projektor
(sidan 84) om du vill ha mer information.
Felsökning >
Bildskärm
n 160 N
Varför visas inte videon på bildskärmen?
❑ Om du har valt den externa skärmen som visningsskärm och den externa skärmen är bortkopplad, kan du inte visa en
video på skärmen. Stoppa videouppspelningen, växla visningen till datorns bildskärm och starta om videouppspelningen.
Se Välja visningslägen (sidan 89) för information om hur du ändrar visningsbilden. Du kan även trycka på Fn+F7 för
att ändra visningsskärm. Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 31) om du vill ha mer information.
❑ Videominnet i datorn kanske inte räcker till för att visa högupplösta videor. I så fall får du minska upplösningen på
LCD-skärmen.
Så här ändrar du skärmupplösningen:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka i listrutan intill Upplösning.
3
Dra skjutreglaget uppåt för att öka upplösningen eller nedåt för att minska den.
Du kan kontrollera den totala mängden tillgängligt grafikminne och videominne. Högerklicka på skrivbordet, markera Skärmupplösning och klicka på
Avancerade inställningar och fliken Kort. Värdet som visas kan skilja sig från den verkliga mängden minne på datorn.
Vad ska jag göra om skärmen är mörk?
Gör skärmen ljusare genom att trycka på tangenterna Fn+F6.
Varför skiftar LCD-ljusstyrkan när jag laddar den eller växlar tillbaka datorn till normalläge
från vänteläge?
Det kan inträffa på modeller med LED-bakgrundsbelysning när LCD-färgerna kalibreras och innebär inte att ett fel har uppstått.
Felsökning >
Bildskärm
n 161 N
Vad ska jag göra om skärmens ljusstyrka ändras?
Skärmens ljusstyrka, som regleras med tangenterna Fn+F5/F6, är tillfällig och kan återställas till originalinställningen när datorn
återgår till normalläge från vänteläge eller viloläge. Så här ändrar du egenskaper för ljusstyrka:
1
Högerklicka på ikonen för energistatus i Aktivitetsfältet och markera Energialternativ.
2
Klicka på Ändra schemainställningar till höger om det aktuella energialternativet.
3
Klicka på Ändra avancerade inställningar.
4
Välj fliken Avancerade inställningar.
5
Dubbelklicka på Bildskärm.
6
Dubbelklicka på Bildskärmens ljusstyrka.
7
Klicka på önskat alternativ och justera bildskärmens ljusstyrka.
Vad ska jag göra om den externa bildskärmen fortfarande är tom?
Tryck på Fn+F7 för att ändra visningsskärm. Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 31) om du vill
ha mer information.
Hur kör jag Windows Aero?
Gör så här om du vill köra Windows Aero:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.
2
Välj önskat tema från Aero-teman.
Information om funktioner i Windows Aero, t.ex. Windows Flip 3D finns i Windows Hjälp och support.
Felsökning >
Utskrift
n 162 N
Utskrift
Vad ska jag göra om jag inte kan skriva ut ett dokument?
❑ Kontrollera att skrivaren är på och att skrivarkabeln är ordentligt ansluten till portarna på skrivaren och datorn.
❑ Kontrollera att skrivaren är kompatibel med det Windows-operativsystem som är installerat på datorn.
❑ Du måste kanske installera en skrivardrivrutin innan du kan använda skrivaren. Läs skrivarens bruksanvisning om du vill
ha mer information.
❑ Om skrivaren inte fungerar sedan datorn återgått från ett energisparläge (vänteläge eller viloläge), försök att starta om
datorn.
❑ Om skrivaren har funktioner för dubbelriktad kommunikation kan utskrift fungera om dessa funktioner inaktiveras. Gör så här:
1
Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare.
2
Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper.
3
Klicka på fliken Portar.
4
Avmarkera kryssrutan Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation.
5
Klicka på OK.
Då inaktiveras funktionerna för dubbelriktad kommunikation på skrivaren, t.ex. för dataöverföring, tillståndskontroll och
fjärrpanel.
Felsökning >
Mikrofon
n 163 N
Mikrofon
Vad ska jag göra om mikrofonen inte fungerar?
❑ Om du använder en extern mikrofon bör du kontrollera att mikrofonen är på och ordentligt ansluten till datorns
mikrofoningång.
❑ Enheten för ingående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Konfigurera enheten för ingående ljud genom att följa dessa
anvisningar:
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
3
Klicka på Maskinvara och ljud.
4
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
5
På fliken Inspelning väljer du önskad enhet för inkommande ljud och klickar sedan på Standard.
Hur kan jag förhindra mikrofonrundgång?
Mikrofonrundgång uppstår när mikrofonen tar emot ljud från en ljudenhet, till exempel en högtalare.
Så här förhindrar du det här problemet:
❑ Håll mikrofonen borta från ljudenheter.
❑ Skruva ned volymen på högtalarna och mikrofonen.
Felsökning >
Högtalare
n 164 N
Högtalare
Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna?
❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i
programmets hjälpfil.
❑ Volymen kan ha stängts av med knappen
. Tryck på knappen igen.
❑ Volymen kan ha sänkts till den lägsta nivån med knappen
så att volymen höjs tills ljudet hörs.
. Tryck på knappen
flera gånger eller håll ned knappen
❑ Kontrollera volymkontrollen i Windows genom att klicka på volymikonen i Aktivitetsfältet.
❑ Enheten för utgående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Information om hur du ändrar enheten för utgående ljud finns i
Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 168).
Vad ska jag göra om de externa högtalarna inte fungerar?
❑ Se förslagen i Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna? (sidan 164).
❑ Kontrollera att högtalarna är ordentligt anslutna och att volymen är tillräckligt högt uppskruvad för att ljudet ska höras.
❑ Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.
❑ Om högtalarna är utrustade med mute-knapp (ljud av), kontrollerar du att den inte är intryckt.
❑ Om högtalarna kräver extern ström kontrollerar du att de är anslutna till en strömkälla. Läs bruksanvisningen för högtalarna
om du vill ha mer information.
Felsökning >
Pekplatta
n 165 N
Pekplatta
Vad ska jag göra om pekplattan inte fungerar?
❑ Du har kanske inaktiverat pekplattan innan du anslöt en mus till datorn. Se Använda pekplattan (sidan 33).
❑ Se till att ingen mus är ansluten till datorn.
❑ Om markören inte rör sig när ett program körs kan du trycka på tangenterna Alt+F4 så stängs programfönstret.
❑ Om Alt+F4-tangenterna inte fungerar trycker du en gång på Windows-tangenten och sedan på ,-tangenten flera gånger.
Välj Starta om genom att trycka på M eller m och tryck på Enter för att starta om datorn.
❑ Om datorn inte startar om trycker du på Ctrl+Alt+Delete, väljer pilen bredvid knappen Stäng av genom att trycka på m
och ,. Tryck på Enter och välj sedan Starta om genom att trycka på M eller m och tryck på Enter för att starta om
datorn.
❑ Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.
Felsökning >
Tangentbord
n 166 N
Tangentbord
Vad ska jag göra om tangentbordskonfigurationen är fel?
Datorns språklayout för tangentbordet finns angiven på klistermärket på förpackningen. Om du väljer ett annat nationellt
tangentbord när du installerar Windows, kommer tangentkonfigurationen att bli fel.
Ändra tangentbordskonfigurationen så här:
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Klocka, språk och region och sedan på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter under Nationella
inställningar och språkinställningar.
3
Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk.
4
Ändra inställningarna enligt önskemål.
Vad ska jag göra om jag inte kan ange siffror på det numeriska tangentbordet?
Om du inte kan använda det numeriska tangentbordet kanske Num Lk inte är aktiverat. Kontrollera om indikatorlampan för
Num lock är släckt. Om indikatorlampan är släckt trycker du på tangenten Num Lk för att aktivera den innan du anger siffror.
Felsökning >
Disketter
n 167 N
Disketter
Varför visas inte ikonen Säker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfältet när enheten är
ansluten?
Datorn känner inte igen diskettenheten. Kontrollera först att USB-kabeln är ordentligt ansluten till USB-porten. Om du måste
trycka fast kontakten, vänta några sekunder så att datorn hinner känna av enheten. Om ikonen ändå inte visas, gör så här:
1
Stäng alla program som använder diskettenheten.
2
Vänta tills indikatorlampan på diskettenheten släcks.
3
Ta ut disketten genom att trycka på utmatningsknappen och koppla sedan bort USB-diskettenheten från datorn.
4
Anslut diskettenheten igen genom att ansluta USB-kabeln till USB-porten.
5
Starta om datorn genom att klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om.
Vad ska jag göra om det inte går att skriva data på en diskett?
❑ Kontrollera att disketten är ordentligt isatt i enheten.
❑ Om den är ordentligt isatt och du ändå inte kan skriva några data på den, kan disketten vara full eller skrivskyddad.
Du kan antingen använda en diskett som inte är skrivskyddad eller inaktivera skrivskyddsfunktionen.
Felsökning >
Ljud/video
n 168 N
Ljud/video
Vad ska jag göra om det inte går att använda en digital videokamera?
Om ett meddelande visas om att i.LINK-enheten är frånkopplad eller avstängd kanske i.LINK-kabeln inte sitter i ordentligt i
portarna på datorn eller kameran. Ta loss kabeln och sätt i den igen. Se Ansluta en i.LINK-enhet (sidan 95) om du vill ha
mer information.
Hur stänger jag av Windows startljud?
Gör så här om du vill stänga av Windows startljud:
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
4
På fliken Ljud avmarkerar du kryssrutan Spela upp Windows uppstartsljud.
5
Klicka på OK.
Hur ändrar jag enheten för utgående ljud?
Om du inte hör något ljud från enheten som är ansluten till en port, t.ex. USB-porten, HDMI-utdataporten, porten för optiska
utdata eller hörlursuttaget, måste du ändra enhet för utgående ljud.
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
3
Klicka på Maskinvara och ljud.
4
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
5
På fliken Uppspelning väljer du önskad enhet för utgående ljud och klickar sedan på Standard.
Felsökning >
Ljud/video
n 169 N
Vad ska jag göra om jag inte kan höra ljudet från den enhet för utgående ljud som är
ansluten till HDMI-utdataporten, porten för optiska utdata eller hörlursuttaget?
❑ Du måste ändra enhet för utgående ljud om du vill höra ljud från enheten som är ansluten till en port, t.ex. HDMIutdataporten, porten för optiska utdata eller hörlursuttaget. Mer ingående anvisningar finns i Hur ändrar jag enheten för
utgående ljud? (sidan 168).
❑ Gör så här om det fortfarande inte hörs något ljud från ljudenheten:
1
Följ steg 1 till 4 i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 168).
2
Markera HDMI- eller S/PDIF-ikonen på fliken Uppspelning och klicka sedan på Egenskaper.
3
Klicka på fliken Avancerat.
4
Markera den samplingshastighet och det bitdjup (till exempel 48 000 Hz, 16 bitar) som enheten stöder.
5
Klicka på OK.
Felsökning >
Ljud/video
n 170 N
Hur skickar jag ut Dolby Digital- eller DTS-ljud genom en S/PDIF-kompatibel enhet?
Så här skickar du ut Dolby Digital- eller DTS-ljud från en skiva genom en S/PDIF-kompatibel enhet som är ansluten till din dator:
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
4
På fliken Uppspelning väljer du ikonen för optisk utgång och klickar på Egenskaper.
5
Klicka på fliken Format som stöds.
6
Markera kryssrutorna DTS-ljud och Dolby Digital.
7
Klicka på OK.
!
Om Dolby Digital- eller DTS-ljudkällan är ansluten till en enhet som saknar stöd för detta kommer enheten inte att spela upp något ljud. Avmarkera i så
fall kryssrutorna DTS-ljud och Dolby Digital.
Varför händer det att det förekommer störningar i ljudet och/eller att bildrutor försvinner
när jag spelar upp high-definition-videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en
digital AVCHD-videokamera?
När du spelar upp HD-videoklipp krävs det omfattande maskinvaruresurser, t.ex. CPU-, GPU- eller systemminneprestanda,
på datorn. Under uppspelningen av videoklippet kan vissa funktioner upphöra att vara tillgängliga, och det kan förekomma
störningar i ljudet, att bildrutor försvinner och att uppspelningen misslyckas, beroende på hur din dator är konfigurerad.
Felsökning >
”Memory Stick”
n 171 N
”Memory Stick”
Vad ska jag göra om jag inte kan använda ”Memory Stick” som har formaterats på en
VAIO-dator på andra enheter?
Du kanske måste formatera om ”Memory Stick”.
När du formaterar ”Memory Stick” raderas alla data, även musik, som tidigare sparats på den. Säkerhetskopiera viktiga data
och kontrollera att ”Memory Stick” inte innehåller filer du vill behålla innan du formaterar om den.
1
Kopiera data från ”Memory Stick” till hårddisken när du vill spara data eller bilder.
2
Formatera ”Memory Stick” genom att följa anvisningarna i Formatera ”Memory Stick” (sidan 46).
Kan jag kopiera bilder från en digitalkamera med hjälp av ”Memory Stick”?
Ja, och du kan visa videoklipp som du har spelat in med ”Memory Stick”-kompatibla digitalkameror.
Varför går det inte att skriva information till ”Memory Stick”?
Vissa versioner av ”Memory Stick” har ett raderingsskydd för att förhindra att värdefulla data raderas eller skrivs över av misstag.
Se till att raderingsskyddet är avstängt.
Felsökning >
Kringutrustning
n 172 N
Kringutrustning
Vad ska jag göra om det inte går att ansluta en USB-enhet?
❑ Kontrollera att USB-enheten är påslagen och använder sin egen strömkälla, om detta gäller för enheten. Om du t.ex.
använder en digitalkamera, kontrollerar du att batteriet är laddat. Om du använder en skrivare, kontrollerar du att
strömkabeln är ordentligt ansluten till ett nätuttag.
❑ Försök att använda en annan USB-port på datorn. Drivrutinen kanske är installerad på den specifika port du använde
första gången du anslöt enheten.
❑ Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Du måste kanske installera något program innan du
ansluter enheten.
❑ Försök ansluta en enkel enhet som inte kräver mycket effekt, t.ex. en mus, för att testa att porten över huvud taget
fungerar.
❑ USB-hubbar kan hindra att en enhet fungerar på grund av ett strömförsörjningsfel. Vi rekommenderar att enheten ansluts
direkt till datorn utan någon hubb.
Varumärken >
n 173 N
Varumärken
Sony, VAIO, VAIO-logotypen, VAIO Control Center, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer,
VAIO Update och ”BRAVIA” är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
och ”Memory Stick”, ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate”, ”OpenMG”, ”Memory Stick PRO”, ”Memory Stick PRO Duo”,
”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory Stick Micro”, ”M2” och ”Memory Stick”-logotypen är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Sony Corporation.
Walkman är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ och Blu-ray Disc-logotypen är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep och Atom är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows-logotypen och BitLocker är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och andra länder.
i.LINK är ett varumärke som tillhör Sony, och används endast för att ange att en produkt innehåller en IEEE 1394-anslutning.
Roxio Easy Media Creator är ett varumärke som tillhör Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO och WinDVD BD for VAIO är varumärken som tillhör InterVideo, Inc.
ArcSoft och ArcSoft-logotypen är registrerade varumärken som tillhör ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion är ett
varumärke som tillhör ArcSoft, Inc.
ATI och ATI Catalyst är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.
Ordet Bluetooth och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av
Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Varumärken >
n 174 N
Ordet ExpressCard och tillhörande logotyper tillhör PCMCIA och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken
och varunamn tillhör respektive ägare.
SD-logotypen är ett varumärke.
SDHC-logotypen är ett varumärke.
CompactFlash® är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing LLC.
”PlaceEngine” är ett registrerat varumärke som tillhör Koozyt, Inc.
”PlaceEngine” är utvecklat av Sony Computer Science Laboratories, Inc. och används på licens från Koozyt, Inc.
, ”XMB” och ”xross media bar” är varumärken som tillhör Sony Corporation och Sony Computer Entertainment Inc.
”AVCHD” är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation.
Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör respektive ägare. I denna handbok har märkena
™ och ® utelämnats.
Teknisk information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken är varumärken som tillhör
respektive ägare.
Det är inte säkert att all programvara som omnämns ovan medföljt din modell.
I den elektroniska handboken Teknisk information kan du ta reda på vilken programvara som finns tillgänglig för din modell.
För kännedom >
n 175 N
För kännedom
© 2009 Sony Corporation. Med ensamrätt.
Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och de program som beskrivs
häri, likaså att reducera dem till maskinläsbar form.
Sony Corporation ger inga garantier avseende denna handbok, programvaran eller annan information som finns häri, och
friskriver sig härmed uttryckligen från eventuella underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för specifika ändamål
avseende denna handbok, programvaran eller annan sådan information. Sony Corporation bär inte under några omständigheter
ansvar för skador av oavsiktlig, indirekt eller speciell art, oaktat om sådana skador grundar sig på avtalsbrott eller annan
förseelse, och uppstår på grund av eller i samband med, denna handbok, programvaran eller annan information häri, eller
användning av dessa.
I denna handbok har märkena ™ och ® utelämnats.
Sony Corporation förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera denna handbok och
informationen häri. Programvaran som beskrivs häri regleras av villkoren i ett separat licensavtal för användare.
Sony Corporation bär inget ansvar för, och kommer inte att ge någon kompensation för, förlorade inspelningar som gjorts på
din dator, på externa inspelningsmedier eller på inspelningsenheter, eller för några relevanta förluster, även när inspelningarna
inte utförts på grund av anledningar som inkluderar datorfel, eller när innehållet i en inspelning går förlorat eller skadas som
ett resultat av datorfel eller reparationer som görs på din dator. Sony Corporation kommer inte under några omständigheter
att återställa eller reproducera det inspelade innehåll som gjorts på datorn, på externa inspelningsmedier eller på
inspelningsenheter.
n
© 2009 Sony Corporation
Download PDF

advertising