Sony | VGN-AR61M | Sony VGN-AR61M Bruksanvisning

N
Bruksanvisning
Persondator
VG N - A R - s e r i e n
n 2 N
Innehåll
Innan du börjar använda datorn .........................................................................................................................................6
För kännedom ..............................................................................................................................................................7
Dokumentation .............................................................................................................................................................8
Ergonomisk information .............................................................................................................................................12
Komma igång ...................................................................................................................................................................14
Hitta kontroller och portar...........................................................................................................................................15
Om indikatorlamporna................................................................................................................................................22
Ansluta datorn till en strömkälla .................................................................................................................................24
Använda batteriet .......................................................................................................................................................25
Stänga av datorn på ett säkert sätt ............................................................................................................................30
Använda din VAIO-dator ..................................................................................................................................................31
Använda tangentbordet..............................................................................................................................................32
Använda pekplattan ...................................................................................................................................................34
Använda specialfunktionsknappar .............................................................................................................................35
Använda den inbyggda MOTION EYE-kameran........................................................................................................37
Använda den optiska skivenheten .............................................................................................................................38
Använda TV-funktionen .............................................................................................................................................48
Använda PC-kort........................................................................................................................................................57
Använda ExpressCard-modulen ................................................................................................................................60
Använda Memory Stick-mediet ..................................................................................................................................64
Använda andra minneskort ........................................................................................................................................69
n 3 N
Använda Internet........................................................................................................................................................72
Använda trådlöst LAN (WLAN) ..................................................................................................................................74
Använda Bluetooth-funktionen ...................................................................................................................................81
Använda kringutrustning ..................................................................................................................................................89
Ansluta externa högtalare ..........................................................................................................................................90
Ansluta en extern bildskärm.......................................................................................................................................91
Välja visningslägen ....................................................................................................................................................96
Använda funktionen för flera bildskärmar ..................................................................................................................97
Ansluta en extern mikrofon ........................................................................................................................................99
Ansluta en USB-enhet .............................................................................................................................................100
Ansluta en skrivare ..................................................................................................................................................103
Ansluta en i.LINK-enhet ...........................................................................................................................................104
Ansluta till ett nätverk (LAN) ....................................................................................................................................106
Anpassa din VAIO-dator ................................................................................................................................................107
Ställa in lösenordet ..................................................................................................................................................108
Konfigurera datorn med VAIO Control Center .........................................................................................................111
Använda Energisparlägen........................................................................................................................................112
Energihantering med VAIO Power Management .....................................................................................................117
Ställa in språket för Windows Vista Ultimate............................................................................................................118
Konfigurera modemet ..............................................................................................................................................119
Uppgradera din VAIO-dator ...........................................................................................................................................121
Sätta i och ta bort minne ..........................................................................................................................................122
n 4 N
Försiktighetsåtgärder .....................................................................................................................................................127
Hantera LCD-skärmen .............................................................................................................................................128
Nätdrift .....................................................................................................................................................................129
Hantera datorn .........................................................................................................................................................130
Använda den inbyggda MOTION EYE-kameran......................................................................................................132
Hantera disketter......................................................................................................................................................133
Hantera skivor ..........................................................................................................................................................134
Använda batteriet .....................................................................................................................................................135
Använda hörlurar .....................................................................................................................................................136
Hantera Memory Stick .............................................................................................................................................137
Hantera hårddisken..................................................................................................................................................138
Uppdatera datorn .....................................................................................................................................................139
Felsökning......................................................................................................................................................................140
Datorn ......................................................................................................................................................................142
Systemsäkerhet .......................................................................................................................................................149
Batteri.......................................................................................................................................................................150
Inbyggd MOTION EYE-kamera ...............................................................................................................................152
Internet .....................................................................................................................................................................155
Nätverksanslutning ..................................................................................................................................................157
Bluetooth-teknik .......................................................................................................................................................160
Optiska skivor ..........................................................................................................................................................165
Bildskärm .................................................................................................................................................................170
Utskrift ......................................................................................................................................................................175
Mikrofon ...................................................................................................................................................................176
n 5 N
Mus ..........................................................................................................................................................................177
Högtalare .................................................................................................................................................................178
Pekplatta ..................................................................................................................................................................180
Tangentbord.............................................................................................................................................................181
Disketter ...................................................................................................................................................................182
PC-kort .....................................................................................................................................................................183
Ljud/video.................................................................................................................................................................185
Memory Stick-media ................................................................................................................................................188
Kringutrustning .........................................................................................................................................................189
Supportalternativ ............................................................................................................................................................190
Supportinformation från Sony ..................................................................................................................................190
e-Support .................................................................................................................................................................191
Varumärken .............................................................................................................................................................193
n 6 N
Innan du börjar använda datorn
Innan du börjar använda datorn
Tack för att du har valt en Sony VAIO®, och välkommen till den elektroniska Bruksanvisningen. Sony har kombinerat
marknadsledande teknik för ljud, bild, databehandling och kommunikation för att ge en datorupplevelse av teknisk toppklass.
!
Vyer från andra program som visas i den här handboken kan skilja sig något från de som visas på datorn.
n 7 N
Innan du börjar använda datorn
För kännedom
© 2008 Sony Corporation. Med ensamrätt.
Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och de program som beskrivs
häri, likaså att reducera dem till maskinläsbar form.
Sony Corporation ger inga garantier avseende denna handbok, programvaran eller annan information som finns häri,
och friskriver sig härmed uttryckligen från eventuella underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för specifika
ändamål avseende denna handbok, programvaran eller annan sådan information. Sony Corporation bär inte under några
omständigheter ansvar för skador av oavsiktlig, indirekt eller speciell art, oaktat om sådana skador grundar sig på avtalsbrott
eller annan förseelse, och uppstår på grund av eller i samband med, denna handbok, programvaran eller annan information
häri, eller användning av dessa.
I denna handbok har märkena ™ och ® utelämnats.
Sony Corporation förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera denna handbok och
informationen häri. Programvaran som beskrivs häri regleras av villkoren i ett separat licensavtal för användare.
n 8 N
Innan du börjar använda datorn
Dokumentation
Dokumentationen består av tryckt information, och av bruksanvisningar i elektronisk form som du läser på VAIO-datorn.
Tryckt dokumentation
❑ Snabbstartguide: som beskriver processen från det att du packar upp VAIO-dator till att du startar den.
❑ Felsöknings- och återställningsguide: som innehåller lösningar på vanliga problem och datorfel, en beskrivning om hur
du gör en säkerhetskopia och återställer datorsystemet samt information om var du kan få support.
❑ Föreskrifter, garanti, licensavtal och support: som innehåller Sonys garantivillkor, handbok med säkerhetsföreskrifter,
guide till modembestämmelser, handbok med föreskrifter för trådlöst LAN, handbok med föreskrifter för trådlöst WAN,
handbok med föreskrifter för Bluetooth, programvarulicensavtal för slutanvändare och Sonys supporttjänster.
n 9 N
Innan du börjar använda datorn
Elektronisk dokumentation
❑ Bruksanvisning (denna handbok): Innehåller datorns funktioner. Den innehåller också information om de program som
följer med datorn, liksom information om lösningar på vanliga problem. Bruksanvisning är i PDF-format, vilket gör den
lätt att bläddra i och skriva ut.
Så här visar du den elektroniska bruksanvisningen:
1
Dubbelklicka på VAIO User Guide-ikonen på skrivbordet.
2
Öppna mappen för ditt språk.
3
Välj den guide som du vill läsa.
Du kan bläddra i bruksanvisningarna för hand genom att gå till Dator > VAIO (C:) (datorns C-enhet) > Documentation > Documentation och öppna
mappen för ditt språk.
Datorn måste vara ansluten till Internet för att du ska kunna besöka webbplatser som beskrivs i den här handboken genom att klicka på respektive
URL-adress som börjar på http://.
❑ Teknisk information: Den elektroniska handboken Teknisk information innehåller beskrivningar av VAIO-datorns
maskinvara och programvara.
Så här visar du den elektroniska handboken Teknisk information:
1
Anslut till Internet.
2
Gå till Sonys supportwebbplats på http://www.vaio-link.com.
Det kan finnas en separat skiva för dokumentationen till medföljande program.
n 10 N
Innan du börjar använda datorn
My Club VAIO
Under My Club VAIO hittar du:
❑ Accessories
Vill du utöka funktionerna i din dator? Klicka på den här ikonen och ta en titt på kompatibla tillbehör.
❑ Software
Känner du dig kreativ? Klicka på denna ikon för att få en översikt över dina program och ta en titt på våra
uppgraderingsalternativ.
❑ Wallpapers
Klicka på den här ikonen och ta reda på mer om de vanligaste Sony- och Club VAIO-skrivbordsunderläggen.
❑ Links
Klicka på den här ikonen och ta reda på mer om de vanligaste Sony- och Club VAIO-webbplatserna.
Windows Hjälp och support
Windows Hjälp och support är en omfattande resurs med praktiska råd, självstudiekurser och demonstrationer som du
utnyttjar när du vill lära dig använda din dator.
Med hjälp av sökfunktionen, indexet och innehållsförteckningen kan du visa alla hjälpresurser i Windows, bland annat de som
finns på Internet.
Om du vill komma till Windows Hjälp och support gör du så här: klicka på Start
och Hjälp och support. Du kan också
komma till Windows Hjälp och support genom att trycka och hålla ned Microsoft Windows-tangenten och trycka på
F1-tangenten.
n 11 N
Innan du börjar använda datorn
Andra källor
❑ I hjälpfilerna för det program du använder hittar du detaljerad information om programmets egenskaper,
samt felsökningshjälp.
❑ Gå till http://www.club-vaio.com där du hittar onlineguider för olika VAIO-program.
n 12 N
Innan du börjar använda datorn
Ergonomisk information
Du kommer förmodligen att använda din bärbara dator i flera olika miljöer. Tänk på följande ergonomiska faktorer vid både
fasta och bärbara arbetsstationer:
❑ Datorns position: Placera datorn direkt framför dig (1). Håll underarmarna vågrätt (2) med handlederna i ett neutralt,
bekvämt läge (3) när du använder tangentbordet, pekplattan eller den externa musen. Låt överarmarna hänga ned längs
med sidorna på ett naturligt sätt. Ta pauser med jämna mellanrum då du arbetar med datorn. Alltför mycket
datoranvändning kan orsaka spänningar i ögon, muskler och senor.
❑ Möbler och hållning: Använd en stol med gott stöd för ryggen. Justera stolen så att dina fötter vilar plant mot golvet. Ett
fotstöd kan göra det bekvämare i vissa fall. Sitt avslappnat och upprätt och undvik att kuta med ryggen eller att luta dig
för långt bakåt.
n 13 N
Innan du börjar använda datorn
❑ Vinkel på datorskärmen: Skärmen är ställbar – pröva dig fram tills du hittar rätt vinkel. Genom att vinkla skärmen rätt
kan du minimera risken för ansträngda ögon och muskler. Justera även skärmens ljusstyrka.
❑ Belysning: Välj en plats där ljuset från fönster och lampor inte ger upphov till irriterande reflexer i skärmen. Använd
indirekt ljussättning för att undvika ljusa fläckar på skärmen. Korrekt ljussättning skapar en bekvämare och mer effektiv
arbetsmiljö.
❑ Placering av separat bildskärm: Placera eventuell separat bildskärm på bekvämt avstånd för ögonen. Se till att skärmen
är i ögonhöjd eller aningen lägre när du sitter framför den.
n 14 N
Komma igång
Komma igång
I det här avsnittet beskrivs hur du börjar använda din VAIO-dator.
❑ Hitta kontroller och portar (sidan 15)
❑ Om indikatorlamporna (sidan 22)
❑ Ansluta datorn till en strömkälla (sidan 24)
❑ Använda batteriet (sidan 25)
❑ Stänga av datorn på ett säkert sätt (sidan 30)
n 15 N
Komma igång
Hitta kontroller och portar
Ägna en stund åt att identifiera kontrollerna och portarna som visas på följande sidor.
!
Din dator kan se annorlunda ut än de som visas i handbokens illustrationer, vilket beror på att den finns i flera varianter. De kan även variera inom vissa
länder eller områden.
n 16 N
Komma igång
Framsidan
E Inbyggda högtalare (stereo)
F
G
H
I
J
K
L
SONY-logotyplampa*1 (sidan 111)
Pekplatta (sidan 34)
Strömindikator (sidan 22)
Batteriindikator (sidan 22)
Hårddiskindikator (sidan 22)
Memory Stick-indikator (sidan 22)
LCD-skärmens LOCK/RELEASE-omkopplare
Se till att du har ställt den här omkopplaren i läget LOCK innan
du flyttar datorn.
M Fjärrsensor*1
Rikta den medföljande fjärrkontrollen mot denna sensor för
manövrering.
N Fjärrsensorindikator*1 (sidan 22)
O Inbyggd mikrofon (mono)
P SD-minneskortsindikator (sidan 22)
A
B
C
D
Inbyggd MOTION EYE-kamera (sidan 37)
Inbyggd MOTION EYE-kameraindikator (sidan 22)
LCD-skärm (sidan 128)
Tangentbord (sidan 32)
Q
R
S
T
Memory Stick-uttag*2 (sidan 66)
SD-minneskortfack (sidan 69)
WIRELESS-omkopplare (sidan 74)
WLAN-indikator (trådlöst LAN) (sidan 22)
U Bluetooth-indikator*1 (sidan 22)
*1
Finns bara på vissa modeller.
*2
Datorn stöder Memory Stick-media av både standardstorlek och duostorlek.
n 17 N
Komma igång
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Num lock-indikator (sidan 22)
Caps lock-indikator (sidan 22)
Scroll lock-indikator (sidan 22)
S1/S2-knapparna (sidan 35)
VOLUME-knappar (sidan 35)
Skivutmatningsknapp (sidan 38)
Ljud av-knapp (sidan 35)
Strömbrytare
Strömindikator (sidan 22)
J CHANNEL-knappar* (sidan 35)
K
L
M
N
O
P
TV REC-knapp* (sidan 35)
*
Finns bara på vissa modeller.
Spela upp-/pausknapp (sidan 35)
Stoppknapp (sidan 35)
Föregående spår-knapp (sidan 35)
Nästa spår-knapp (sidan 35)
AV MODE-knapp (sidan 35)
n 18 N
Komma igång
Baksidan
A
B
C
D
VHF/UHF-ingång*1 (sidan 48)
Luftventil
Säkerhetsfack
Batterifack (sidan 25)
E Hi-Speed USB (USB 2.0)-port*2 (sidan 100)
F DC IN-port (sidan 24)
*1
Finns bara på vissa modeller.
*2
Stöder hög, full och låg hastighet.
n 19 N
Komma igång
Höger
A
B
C
D
E
F
Hi-Speed USB (USB 2.0)-portar*1 (sidan 100)
PC Card-utmatningsknapp (sidan 59)
PC Card fack (sidan 57)
Utmatningsknapp för ExpressCard (sidan 63)
Universal ExpressCard-fack (sidan 61)
i.LINK (IEEE 1394) S400-port (sidan 104)
G AV In-kontakt*2 *3
Anslut extern utrustning, till exempel en videobandspelare.
H S VIDEO INPUT-port*2 *3
Anslut extern utrustning, till exempel en videobandspelare.
I
J
K
L
M
S VIDEO OUTPUT-port (sidan 93)
*1
Stöder hög, full och låg hastighet.
*2
Finns bara på vissa modeller.
*3
Vid parallellanvändning av AV In-kontakten och S VIDEO INPUT-porten
överförs videosignaler till S VIDEO INPUT-porten.
HDMI-port (sidan 93)
Skärmport (VGA) (sidan 91)
Nätverksport (Ethernet) (sidan 106)
Modemport (sidan 72)
n 20 N
Komma igång
Vänster
A OPTICAL OUT-port
(Utgående samplingsfrekvens: 44,1 KHz/48,0 KHz/96,0 KHz)
Anslut en S/PDIF-enhet som t. ex. digitala hörlurar eller en
AV-förstärkare.
B
C
D
E
Mikrofoningång (sidan 99)
Hörlursuttag (sidan 90)
Optisk skivenhet (sidan 38)
Ersättningsutmatningsknapp (sidan 38)/
Optisk skivenhet-indikator (sidan 22)
F Hål för manuell utmatning (sidan 165)
n 21 N
Komma igång
Undersida
A Luftventil
n 22 N
Komma igång
Om indikatorlamporna
Datorn är utrustad med följande indikatorlampor.
Indikator
Funktioner
Ström 1
Tänds när datorn slås på, blinkar när datorn är i vänteläge och släcks när datorn är i viloläge eller stängs av.
Batteri e
Tänds när datorn drivs med batteri, blinkar när strömmen i batteriet håller på att ta slut och blinkar två gånger i
taget när batteriet laddas.
Memory Stick
Tänds när data läses från eller skrivs till Memory Stick-mediet i Memory Stick-facket. (Aktivera inte vänteläge
och stäng inte av datorn när denna indikator lyser.) När indikatorn är släckt används inget Memory Stick.
Inbyggd MOTION EYE-kamera
Tänds när den inbyggda MOTION EYE-kameran används.
SD-minneskortfack
Tänds när information läses från eller skrivs på media i SD-minneskortfacket. (Aktivera inte vänteläge och stäng
inte av datorn när denna indikator lyser.) När indikatorn är släckt används inget minneskort.
Optisk skivenhet
Tänds när information läses från eller skrivs på optisk skivmedia. När indikatorn är släckt används ingen optisk
skivmedia.
Fjärrsensor*
Tänds när infraröda signaler tas emot från fjärrkontrollen.
Hårddisk
Tänds när information läses från eller skrivs till hårddisken. Aktivera inte vänteläge och stäng inte av datorn när
denna indikator lyser.
Num lock
Tryck på tangenten Num Lk om du vill aktivera det numeriska tangentbordet. Tryck på tangenten igen om du
vill inaktivera det numeriska tangentbordet. Det numeriska tangentbordet är inaktivt när indikatorn inte lyser.
Caps lock
Scroll lock
Tryck på tangenten Caps Lock om du vill skriva med versaler. De bokstäver du skriver blir gemener om du håller
ned Shift under tiden som indikatorn lyser. Tryck på tangenten igen om du vill släcka indikatorn. När indikatorn
för Caps lock har släckts kan du skriva gemener som vanligt.
Tryck på tangenten Scr Lk om du vill ändra hur rullning sker på skärmen. När indikatorn för Scroll lock har
släckts kan du rulla på skärmen som vanligt. Hur tangenten Scr Lk fungerar beror på vilket program du
använder. I vissa program fungerar inte Scroll lock.
n 23 N
Komma igång
Indikator
Bluetooth-teknik
Funktioner
*
Trådlöst LAN
*
Finns bara på vissa modeller.
Tänds när WIRELESS-omkopplaren vrids till ON och Bluetooth-teknik aktiveras.
Tänds när funktionen för trådlöst LAN är aktiverad.
n 24 N
Komma igång
Ansluta datorn till en strömkälla
Såväl nätadapter som uppladdningsbart batteri kan användas som strömkällor för datorn.
Använda nätadaptern
Datorn ska endast användas tillsammans med den medföljande nätadaptern.
Så här använder du nätadaptern
1
Anslut ena änden av nätkabeln (1) till nätadaptern (3).
2
Anslut den andra änden av nätkabeln till ett nätuttag (2).
3
Koppla in kabeln från nätadaptern (3) i DC IN-uttaget (4) på datorn.
!
Hur likströmskontakten ser ut varierar beroende på nätadaptern.
Nätadaptern måste kopplas ur för att strömmen till datorn ska brytas helt.
Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget.
Försätt datorn i viloläge om du inte tänker använda den på länge. Läs Använda viloläge (sidan 115). Det här energisparläget sparar dig den tid det
annars tar att stänga av och återgå till användning.
n 25 N
Komma igång
Använda batteriet
Batteriet som levereras med datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället.
Sätta i batteriet
Så här sätter du i batteriet
1
Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen.
2
Skjut batteriets låsknapp (1) inåt.
3
Placera batteriet i batterifacket och se till att det klickar på plats.
4
Skjut batterispärren (1) till läget LOCK så att batteriet sitter säkert i datorn.
n 26 N
Komma igång
När datorn är direkt ansluten till elnätet med ett batteri isatt drivs den med nätström.
!
Vissa laddningsbara batterier uppfyller inte Sonys kvalitets- och säkerhetskrav. Av säkerhetsskäl fungerar denna dator endast med äkta Sony-batterier,
avsedda för denna modell. Om du installerar någon annan typ av batteri kommer batteriet inte att laddas och datorn inte att fungera.
n 27 N
Komma igång
Ladda batteriet
Batteriet som levereras med datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället.
Så här laddar du batteriet
1
Sätt i batteriet.
2
Anslut nätadaptern till datorn.
Datorn laddar automatiskt upp batteriet (batteriindikatorn blinkar två gånger i taget medan batteriet laddas upp).
När batteriet har laddats till 85 % stängs batteriindikatorn av.
Batteriindikatorns tillstånd
Betyder att
Tänd
Datorn drivs av ström från batteriet.
Blinkar
Strömmen i batteriet håller på att ta slut.
Dubbelblinkningar
Batteriet laddas.
Släckt
Datorn drivs av ström från nätuttaget.
!
Ladda batteriet enligt beskrivningen i handboken från den första batteriladdningen.
n 28 N
Komma igång
När strömmen i batteriet håller på att ta slut blinkar både batteriindikatorn och strömindikatorn.
Låt batteriet sitta kvar i datorn även när den drivs med nätström. Batteriet fortsätter att laddas upp medan du använder datorn.
Om batterinivån sjunker under 10 % ansluter du antingen nätadaptern för att ladda batteriet igen, eller så stänger du av datorn och sätter i ett fulladdat
batteri.
Batteriet som levereras med datorn är ett litiumjonbatteri och kan laddas upp när som helst. Batteriets livslängd påverkas inte om du laddar det när det
bara är delvis urladdat.
Batteriindikatorn lyser när datorn drivs på batteri. När batteriet håller på att ta slut börjar både batteriindikatorn och strömindikatorn att blinka.
Vissa program och viss kringutrustning medger inte att datorn går in i Viloläge ens när batteriet håller på att ta slut. Spara ditt arbete ofta, och aktivera
energisparlägen som vänteläge eller viloläge manuellt om du vill undvika att data går förlorade vid batteridrift.
Om batteriet tar slut medan datorn är i vänteläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill
undvika att data går förlorade bör du spara data ofta.
När datorn är direkt ansluten till elnätet med ett batteri isatt drivs den med nätström.
n 29 N
Komma igång
Ta ut batteriet
!
Data kan gå förlorade om du tar ut batteriet medan datorn är påslagen men inte ansluten till nätadaptern, eller om du tar ut batteriet medan datorn är i
vänteläge.
Så här tar du ut batteriet
1
Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen.
2
Skjut batteriets låsknapp (1) inåt.
3
Håll batteriets frigöringsreglage (2) öppet och ta bort batteriet från datorn.
n 30 N
Komma igång
Stänga av datorn på ett säkert sätt
Om du vill undvika att data som inte sparats går förlorade stänger du av datorn enligt instruktionerna nedan.
Så här stänger du av datorn
1
Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till datorn.
2
Klicka på Start, pilen
3
Svara på de uppmaningar som visas om att spara dokument eller tänka på andra användare, och vänta på att din dator
stängs av automatiskt.
Strömindikatorn släcks.
invid Lås-knappen och på Stäng av.
n 31 N
Använda din VAIO-dator
Använda din VAIO-dator
I det här avsnittet beskrivs hur du får ut så mycket som möjligt av din VAIO-dator.
❑ Använda tangentbordet (sidan 32)
❑ Använda pekplattan (sidan 34)
❑ Använda specialfunktionsknappar (sidan 35)
❑ Använda den inbyggda MOTION EYE-kameran (sidan 37)
❑ Använda den optiska skivenheten (sidan 38)
❑ Använda TV-funktionen (sidan 48)
❑ Använda PC-kort (sidan 57)
❑ Använda ExpressCard-modulen (sidan 60)
❑ Använda Memory Stick-mediet (sidan 64)
❑ Använda andra minneskort (sidan 69)
❑ Använda Internet (sidan 72)
❑ Använda trådlöst LAN (WLAN) (sidan 74)
❑ Använda Bluetooth-funktionen (sidan 81)
n 32 N
Använda din VAIO-dator
Använda tangentbordet
Tangentbordet är mycket likt tangentbordet till en skrivbordsdator, men har dessutom ett par extratangenter för olika
funktioner som beror på modellen.
Webbplatsen VAIO-Link (http://www.vaio-link.com) innehåller också ordförklaringar för att underlätta användandet av
tangentbordet.
Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten
Vissa tangentbordsfunktioner går bara att använda efter att operativsystemet har startats.
Kombinationer/Funktion
Funktioner
Fn + 8 (F5/F6): ljusstyrka
Justerar ljusstyrkan på bildskärmen.
Om du vill öka ljusstyrkan trycker du på Fn+F6 och sedan på M eller ,. Du kan också fortsätta
hålla ned Fn+F6.
Om du vill minska ljusstyrkan trycker du på Fn+F5 och sedan på m eller <. Du kan också
fortsätta hålla ned Fn+F5.
Fn +
Växlar mellan datorns bildskärm, en extern bildskärm och båda två.
/T (F7): visning
n 33 N
Använda din VAIO-dator
Kombinationer/Funktion
Fn +
(F10): zoom
Funktioner
Ändrar skärmens upplösning så att visningen kan förstoras och återställas.
Följande är standardupplösningen för det vanliga visningsläget och det förstorade visningsläget:
WXGA+ LCD-modeller
Vanlig visning: 1 440 × 900 bildpunkter
Förstorad visning: 1 024 × 600 bildpunkter
WUXGA LCD-modeller
Vanlig visning: 1 920 × 1200 bildpunkter
Förstorad visning: 1 280 × 768 bildpunkter
Det förstorade visningsläget är inte lika klart som det vanliga visningsläget, eftersom det implementeras
genom att en lägre upplösning används på bildskärmen som har en högre upplösning.
Den här tangentkombinationen kanske inte fungerar för grafiska bilder, eftersom den förstorar det som
visas på skärmen genom att ändra upplösningen.
Placeringen och storleken på olika programfönster kan ändras när man ändrar upplösningen genom att
trycka på den här tangentkombinationen.
När bilden visas förstorad på bildskärmen och man går över till att visa den på en separat bildskärm, stängs
förstoringsfunktionen av och skärmen återgår till det vanliga visningsläget.
Fn +
(F12): Viloläge
Detta läge sparar mest energi. När du utför detta kommando sparas systemets och den anslutna
kringutrustningens aktuella tillstånd på hårddisken, och strömmen till systemet stängs sedan
av. Återställ systemet till det ursprungliga läget genom att slå på strömmen med strömbrytaren.
Mer information om energihantering finns i Använda Energisparlägen (sidan 112).
n 34 N
Använda din VAIO-dator
Använda pekplattan
Med hjälp av pekplattan kan du peka på, markera, dra och rulla bland objekt på skärmen.
Åtgärd
Beskrivning
Peka
För ett finger över pekplattan (1) för att placera pekaren (2) på ett objekt.
Klicka
Tryck en gång på vänster knapp (3).
Dubbelklicka
Tryck två gånger på vänster knapp.
Högerklicka
Tryck en gång på höger knapp (4). I många program visas en snabbmeny när du högerklickar.
Dra
Håll vänster knapp nedtryckt och för ett finger över pekplattan.
Rulla
För fingret längs pekplattans högerkant för att rulla vertikalt. För fingret längs pekplattans nedre kant för att rulla i sidled
(rullningsfunktionen är endast tillgänglig i program som stöder funktionen för rullning med pekplatta).
Du kan aktivera/inaktivera pekplattan beroende på om du vill använda musen eller inte. I Konfigurera datorn med VAIO Control Center (sidan 111)
finns information om hur du startar VAIO Control Center. När du har startat det väljer du avsnittet om pekdonet och tittar i hjälpfilen för ingående
instruktioner.
!
Anslut en mus innan du inaktiverar pekplattan. Om du inaktiverar pekplattan utan att ha anslutit en mus går det bara att utföra åtgärder via
tangentbordet.
n 35 N
Använda din VAIO-dator
Använda specialfunktionsknappar
Din dator har specialknappar som används för särskilda funktioner på datorn.
Specialfunktionsknappar
Funktioner
Byter TV-kanal uppåt och nedåt.
CHANNEL-knappar*1
Startar TV-inspelning.
TV REC-knapp*1
Spela upp-/pausknapp
Startar eller pausar uppspelningen av en CD-, DVD- eller Blu-ray Disc™ *2 eller en musik-/videofil på
hårddisken.
Stoppar uppspelningen av en CD-, DVD- eller Blu-ray-skiva*2 eller en musik-/videofil på hårddisken; stoppar
Stoppknapp
även TV-inspelning*1.
Spelar upp föregående kapitel/fil under videouppspelning eller föregående låt/fil under ljuduppspelning.
Föregående spår-knapp
Spelar upp nästa kapitel/fil under videouppspelning eller nästa låt/fil under ljuduppspelning.
Nästa spår-knapp
AV MODE-knapp
S1/S2-knapparna
Startar VAIO Launcher där du kan välja önskad programvara.
Du kan ändra standardalternativen för programvaran i VAIO Launcher. Om du vill göra det trycker du och
håller ned AV MODE-knappen så att fönstret för inställningar visas.
Som standard startar knappen S1 Windows Hjälp och Support och S2 aktiverar och inaktiverar
ljudfiltreringsfunktionen i programmet SonicStage Mastering Studio.
De förinställda knapptilldelningarna kan vara annorlunda än vad som anges ovan. Du kan i så fall ändra tilldelningarna i
fönstret för ändring av tilldelningar för S-knappen. Du visar det här fönstret genom att trycka på och hålla ned respektive
knapp eller starta och navigera i VAIO Control Center.
Se hjälpfilen i VAIO Control Center för information om tilldelning av S-knapp.
n 36 N
Använda din VAIO-dator
Specialfunktionsknappar
Funktioner
Sänker (–) och ökar (+) volymen.
VOLUME-knappar
Skivutmatningsknapp
Matar ut skivfacket.
Om den här knappen inte fungerar kan du trycka på ersättningsutmatningsknappen på den optiska
skivenheten.
Används för att stänga av och slå på ljudet.
Ljud av-knapp
*1
Endast på modeller med TV-tuner.
*2
Endast på modeller med Blu-ray-skivenhet. Använd WinDVD BD-programmet för uppspelning.
n 37 N
Använda din VAIO-dator
Använda den inbyggda MOTION EYE-kameran
Datorn är utrustad med en inbyggd MOTION EYE-kamera.
Den inbyggda MOTION EYE-kameran gör det möjligt att använda video med direktmeddelande- och videoredigeringsprogram.
När du slår på datorn aktiveras den inbyggda MOTION EYE-kameran, så att datorn är klar att användas vid till exempel en
videokonferens om ett sådant program är installerat.
Observera att det inte räcker med att starta eller avsluta programmen för direktmeddelanden eller videoredigering för att
aktivera respektive inaktivera den inbyggda MOTION EYE-kameran.
Den inbyggda MOTION EYE-kameran kan inte användas av fler än ett program samtidigt. Om ett annat program använder kameran, måste du avsluta
det innan du kan använda den inbyggda MOTION EYE-kameran till något annat program.
När du filmar där det är mörkt kan du klicka på Start, Alla program, VAIO Camera Capture Utility och VAIO Camera Capture Utility för att starta VAIO
Camera Capture Utility. Klicka på Camera-knappen för att visa fönstret Properties och markera kryssrutan Low Light. Det minskar bildrutefrekvensen
och sänker hastigheten på slutaren, därmed hinner kameran fånga mer ljus.
!
Visningsfönstret kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, om du visar objekt som rör sig snabbt. Detta är normalt och innebär inte att ett
fel har uppstått.
Det går inte att styra den inbyggda MOTION EYE-kameran med Microsoft Windows MovieMaker.
n 38 N
Använda din VAIO-dator
Använda den optiska skivenheten
Datorn är försedd med en optisk skivenhet.
Så här sätter du i en skiva
1
Slå på datorn.
2
Tryck på utmatningsknappen (1) för att öppna enheten.
Skivfacket glider då ut.
Om skivutmatningsknappen inte fungerar kan du trycka på ersättningsutmatningsknappen på den optiska skivenheten.
Om strömmen till den optiska skivenheten har inaktiverats av VAIO Power Management dröjer det en stund innan skivfacket matas ut. Observera att
ersättningsutmatningsknappen är inaktiverad när den optiska skivenheten inte är påslagen.
När du återställer systemet startar du datorn och trycker på ersättningsutmatningsknappen på den optiska skivenheten. Sätt i återställningsskivan i den
optiska skivenheten, stäng av datorn och starta den för att sätta igång återställningsprocessen.
3
Placera en skiva i mitten på skivfacket, med etiketten vänd uppåt och tryck försiktigt tills skivan kommer på plats med ett klick.
4
För in och stäng skivfacket med ett lätt tryck.
n 39 N
Använda din VAIO-dator
!
Ta inte ut den optiska skivan när datorn körs i energisparläge (vänteläge eller viloläge). Om du gör det kan datorn sluta fungera.
Om du vill använda en extern optisk skivenhet ansluter du enheten innan du startar ett förinstallerat skivhanteringsprogram.
n 40 N
Använda din VAIO-dator
Läsa och bränna optiska skivor
Du kan läsa information från och/eller bränna CD-, DVD- och Blu-ray-skivor med datorn, beroende på vilken modell du har
valt. I specifikationsdokumentet finns information om vilken typ av optisk skivenhet som finns i datorn. I tabellen nedan ser
du vilka medietyper som stöds av din optiska skivenhet.
n 41 N
Använda din VAIO-dator
UI: uppspelning och inspelning
U: uppspelning, men ej inspelning
–: varken uppspelning eller inspelning
CDROM
VideoCD
MusikCD
CD
Extra
CD-R/
RW
DVDROM
DVDVideo
BDROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DVD-R
RW
RW
DL
DL
U
U
U
U
UI
U
U
–
UI*1 *2
UI
UI*5
UI*6
UI*3 *4
–
Blu-ray-skiva U
U
U
U
UI*8
U
U
U
UI*1 *2
UI
UI*5
UI*6
UI*3 *4
UI*7 *11
Kombinerad U
Blu-ray-skiva
U
U
U
UI*8
U
U
U
UI*1 *2
UI
UI*5
UI*6
UI*3 *4
U*11
DVD±RW/
±R DL/RAM
DVDRAM
BD-R*9/
RE*10
*1
Stöder skrivning av data på DVD-R-skivor som följer DVD-R, allmän version 2.0/2.1.
*2
Stöder skrivning på DVD-RW-skivor som följer DVD-RW, version 1.1/1.2.
*3
Datorns DVD±RW/RAM-enhet stöder inte DVD-RAM-kassetter. Använd skivor utan kassett eller skivor med öppningsbar kassett.
*4
Skrivning till enkelsidiga DVD-RAM-skivor (2,6 GB) som följer DVD-RAM version 1.0 stöds inte.
DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0-skivor stöds inte.
*5
Skrivning till DVD+R DL-skivor (dubbla lager) är endast tillgänglig på skivor som stöder bränning av DVD+R DL (dubbla lager).
*6
Skrivning till DVD-R DL-skivor (dubbla lager) är endast tillgänglig på skivor som stöder bränning av DVD-R DL (dubbla lager).
*7
Stöder skrivning till BD-R, version 1.1-skivor (skivor med enkla lager och kapaciteten 25 GB, skivor med dubbla lager och kapaciteten 50 GB) och BD-RE,
version 2.1-skivor (sidor med enkla lager och kapaciteten 25 GB, skivor med dubbla lager och kapaciteten 50 GB).
*8
Skrivning till Ultra Speed CD-RW-skivor stöds inte på modeller med Blu-ray-enhet.
*9
BD-R står för Blu-ray Disc-Recordable i version 1.1-format.
*10
BD-RE står för Blu-ray Disc-Rewritable i version 2.1-format.
*11
Datorns Blu-ray-skivenhet stöder inte BD-RE version 1.0-skivor och Blu-ray-kassettskivor.
n 42 N
Använda din VAIO-dator
!
Den här produkten ska användas för att spela upp skivor som följer standardspecifikationerna för Compact Disc Digital Audio (CD-standard).
En DualDisc är en dubbelsidig skiva som kan innehålla DVD-inspelat material på ena sidan och digitalt ljudmaterial på den andra. Tänk på att ljudsidan
(inte DVD-sidan) på en DualDisc kanske inte kan spelas på den här produkten eftersom den inte följer CD-standarden.
Eftersom det finns så många olika skivformat bör du, när du köper färdiga eller tomma skivor som ska användas i en VAIO, kontrollera informationen
på paketet ordentligt, så att skivorna är kompatibla för uppspelning och/eller bränning med datorns optiska skivenheter. Sony utfärdar INGEN garanti
för att VAIO CD-enheter är kompatibla med de skivor som inte följer den officiella ”CD”-formatstandarden (eller ”DVD”-standarden när det gäller
DVD-enheter eller ”Blu-ray Disc”-standarden när det gäller Blu-ray-skivenheter). OM DU ANVÄNDER INKOMPATIBLA SKIVOR KAN DET SKADA DIN
VAIO-DATOR ALLVARLIGT ELLER SKAPA PROGRAMVARUKONFLIKTER SOM GÖR ATT SYSTEMET HÄNGER SIG.
Om du har frågor om formatet på en skiva kontaktar du utgivaren (om det är en färdig skiva) eller tillverkaren (om det är en tom skiva).
Skrivning på 8 cm-skivor stöds inte.
!
För att kunna spela upp upphovsrättsskyddade Blu-Ray-skivor måste du uppdatera AACS-nyckeln. Observera att du måste ha tillgång till
Internetanslutning när du vill uppdatera AACS-nyckeln.
Precis som med andra optiska medieenheter kan omständigheterna begränsa kompatibiliteten med eller förhindra uppspelning av Blu-ray-skivor.
VAIO-datorer kanske inte stöder uppspelning av film på förpackade media som spelats in i AVC- eller VC1-format vid höga bithastigheter.
Regionsinställningar krävs för visst innehåll på DVD- och BD-ROM-skivor. Om regioninställningen på den optiska skivenheten inte stämmer överens
med regionkoden på skivan går det inte att spela upp innehållet.
Om din externa skärm inte stöder standarden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) går det inte att spela upp eller visa innehållet på
upphovsrättsskyddade Blu-ray-skivor.
Visst innehåll kan begränsa videoutdata till standarddefinitionen eller förhindra analoga videoutdata helt och hållet. Digital HDCP-kompatibel miljö bör
implementeras för bästa kompatibilitet och visningskvalitet.
n 43 N
Använda din VAIO-dator
Att tänka på när du bränner en skiva
❑ Använd endast programvara som rekommenderas av Sony och som är förinstallerad på datorn om du vill bränna en skiva.
Andra program kanske inte är helt kompatibla, så fel kan uppstå.
❑ Om skivans data ska kunna läsas i en optisk skivenhet måste du avsluta sessionen innan skivan matas ut.
Följ anvisningarna som följer med programmet för att slutföra denna process.
❑ Använd endast runda skivor. Använd inte skivor som har annan form (stjärnformiga, hjärtformiga, fyrkantiga osv.),
eftersom detta kan skada den optiska skivenheten.
❑ Datorn får inte utsättas för våld (skakningar, slag eller stötar) när data skrivs på en skiva.
❑ Inaktivera skärmsläckaren och avsluta alla antivirusprogram innan du börjar bränna en skiva.
❑ Använd inte minnesresidenta program när du bränner en skiva, eftersom detta kan få datorn att sluta fungera.
❑ Avsluta alla andra program utom programmet för CD-bränning innan du bränner en skiva.
❑ Försätt inte datorn i ett energisparläge samtidigt som du använder den förinstallerade programvaran eller något
skivbrännarprogram.
❑ Anslut och använd nätadaptern för att driva datorn, eller se till att batteriets laddningsnivå är minst 50 %.
❑ Se till att du använder samma bränningsprogramvara när du lägger till information till en använd skiva. Om du använder
en annan bränningsprogramvara när du lägger till ny information kan det medföra skador. Om du till exempel har en skiva
med information som du brände med programvaran Roxio Easy Media Creator ska du använda programvaran Roxio
Easy Media Creator om du vill lägga till mer information på den skivan.
n 44 N
Använda din VAIO-dator
Att tänka på när du spelar upp skivor
För maximala prestanda när du spelar upp skivor ska dessa rekommendationer följas.
❑ Vissa CD-spelare och datorers optiska enheter kanske inte kan spela ljud-CD-skivor som skapats med skivmedierna
CD-R eller CD-RW.
❑ Vissa DVD-spelare och datorers optiska skivenheter kanske inte kan spela upp DVD-skivor som skapats med
skivmedierna DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW eller DVD-RAM.
❑ Använd inte minnesresidenta program för att förbättra skivåtkomsten när du spelar upp en skiva, eftersom detta kan få
datorn att sluta fungera.
❑ Försätt inte datorn i ett energisparläge samtidigt som en skiva spelas på datorn.
❑ DVD-skivor är märkta med en regionskod som anger i vilken region och i vilka sorters enheter som skivan går att spela.
Om inte själva DVD-skivan eller dess förpackning är märkt med ”2” (Europa hör till region ”2”) eller ”all” (som betyder att
skivan går att spela i de flesta regioner) går det inte att spela skivan på datorn.
!
Om du ändrar DVD-regionskoden under tiden som programmet WinDVD eller WinDVD BD körs måste du starta om programmet eller ta ut skivan och
sätta in den igen för att den nya inställningen ska gälla.
❑ Försök inte ändra regionkodsinställningarna för DVD-enheten. De problem som eventuellt uppstår vid ändring av
regionkodsinställningarna för DVD-enheten omfattas inte av garantin.
n 45 N
Använda din VAIO-dator
Spela upp cd-skivor
Så här spelar du upp en ljud-CD
1
Sätt i en skiva i den optiska skivenheten.
2
Om inget visas på skrivbordet klickar du på Start, Alla program och det CD-program du vill använda för att spela upp
CD-skivan.
Om fönstret Ljud-CD visas klickar du på det alternativ du vill använda.
Kopiera filer till cd-skivor
Så här kopierar du filer till en skiva
!
Datorn får inte utsättas för våld (skakningar, slag eller stötar) när data skrivs på en skiva.
1
Sätt i en skiva i den optiska skivenheten.
Om fönstret Automatisk uppspelning visas klickar du på Bränn filer till skivan och följer instruktionerna på skärmen
tills den tomma skivmappen visas.
2
Öppna mappen med den eller de filer som du vill kopiera och dra dem till den tomma skivmappen.
3
Stäng skivmappen.
n 46 N
Använda din VAIO-dator
Spela upp DVD-skivor
Så här spelar du upp en DVD-skiva
1
Stäng alla aktiva program.
2
Sätt i en DVD-skiva i den optiska skivenheten.
3
Om inget visas på skrivbordet klickar du på Start, Alla program och det DVD-program du vill använda för att spela upp
DVD-skivan.
Mer information om hur du använder programmet finns i dokumentationen som levererades med DVD-programmet.
Kopiera filer till DVD-skivor
Så här kopierar du filer till en skiva
1
Anslut nätadaptern till datorn.
2
Sätt i en skiva i den optiska skivenheten.
3
Om inget visas på skrivbordet klickar du på Start, Alla program och det DVD-bränningsprogram du vill använda för att
kopiera filer till skivan.
Mer information om hur du använder programmet finns i dokumentationen som levererades med DVD-brännarprogrammet.
n 47 N
Använda din VAIO-dator
Blu-ray-skivkombination
!
Uppspelningsfunktionen för Blu-ray-skivor finns bara på utvalda modeller. Kontrollera vilken typ av optisk skivenhet du har i den elektroniska tekniska
informationen och läs sedan vilka skivmedier som stöds i Läsa och bränna optiska skivor (sidan 40).
Blu-ray-skivkombination
1
Stäng alla aktiva program.
2
Sätt in en Blu-ray-skiva i den optiska skivenheten.
3
Om inget visas på skrivbordet, klickar du på Start, Alla program och den önskade programvaran för Blu-ray-skivan för
att spela upp skivan.
Mer information om hur du använder programmet finns i dokumentationen som levererades med programvaran.
Kopiera filer till Blu-ray-skivor
!
Skrivningsfunktionen för Blu-ray-skivor finns bara på utvalda modeller. Kontrollera vilken typ av optisk skivenhet du har i den elektroniska tekniska
informationen och läs sedan vilka skivmedier som stöds i Läsa och bränna optiska skivor (sidan 40).
Kopiera filer till en Blu-ray-skiva
1
Anslut nätadaptern till datorn.
2
Sätt in en Blu-ray-skiva i den optiska skivenheten.
3
Om inget visas på skrivbordet klickar du på Start, Alla program och det önskade brännarprogrammet för Blu-ray-skivan
för att kopiera filerna till skivan.
Mer information om hur du använder programmet finns i dokumentationen som levererades med brännarprogrammet för
Blu-ray-skivan.
n 48 N
Använda din VAIO-dator
Använda TV-funktionen
Datorn kan ha ett hybrid-TV-tunerkort installerat tillsammans med operativsystemet Microsoft Windows Vista Ultimate som
innehåller Windows Media Center som kan användas för att visa, spela in och upp TV-program. Kontrollera i den
elektroniska handboken Teknisk information för mer information om din TV-tunerkortkonfiguration.
Hybrid-TV-tunern stöder följande sändningstyper:
❑ Analog kabel-TV och markbunden TV:
System: B/G/I/D/K/L/L'
Färgsystem: PAL och SECAM
Frekvensband: 48,25 MHz - 855,25 MHz
❑ Digital markbunden TV (DVB-T):
System: DVB-T
Videosystem: MPEG2*
Frekvensband: 48,25 MHz - 855,25 MHz
!
Funktioner som är kopplade till digital markbunden TV (DVB-T) fungerar bara i länder eller områden där DVB-T MPEG2* digitala markbundna signaler
sänds. Kontrollera att du kan ta emot en DVB-T MPEG2-signal* där du bor.
*
MPEG4/H.264 AVC gäller även franska modeller sålda i Frankrike vid användning av TV Enhance pour VAIO. Se Konfigurera TV Enhance pour VAIO (sidan 56) om du vill
ha mer information.
n 49 N
Använda din VAIO-dator
Ansluta din dator till marksänd TV eller kabel-TV
!
Antennen och kabeln för kabel-TV och VHF/UHF-ingången kan se olika ut beroende på land och område.
1
Anslut antennkabeln eller kabel-TV-kabeln (medföljer ej) (1) till VHF/UHF-ingången (3) på datorn.
2
Anslut kabelns andra ände till TV-vägguttaget eller kabelanslutningen (2).
n 50 N
Använda din VAIO-dator
Använda fjärrkontrollen
Om datorn stöder TV-funktionen medföljer även en fjärrkontroll som du kan använda för att hantera olika Media
Center-funktioner, inklusive val av TV-kanal.
n 51 N
Använda din VAIO-dator
A Knappen Paus X
Tryck på knappen om du vill göra paus i medieuppspelning.
Tryck på knappen igen när du vill fortsätta uppspelningen.
Knappen Stopp x
Tryck på knappen om du vill avbryta medieuppspelning eller
TV-inspelning.
Knappen Framåt M
Tryck på den här knappen om du vill spola framåt i tre
hastigheter.
Knappen Skip B?
Tryck på knappen om du vill gå framåt, till exempel ett ljudspår,
ett DVD-kapitel eller 30 sekunder inspelad TV eller video i taget.
Knappen Upprepa ?b
Tryck på knappen om du vill gå bakåt, till exempel ett ljudspår,
ett DVD-kapitel eller 7 sekunder inspelad TV eller video i taget.
Knappen Spela tillbaka m
Tryck på den här knappen om du vill spela bakåt i två
hastigheter.
Knappen Spela in z
Tryck på knappen när du vill börja spela in.
Knappen Spela upp N
Tryck på knappen om du vill börja spela upp media.
B Knappen Bakåt
Tryck på knappen om du vill gå tillbaka till föregående fönster.
C Volymknappar
Tryck på volymknapparna om du vill öka (+) och minska (-)
volymen.
D Knappen Inspelad TV
Ovan visas den engelska fjärrkontrollen som ett exempel.
Tryck på knappen om du vill visa tidigare inspelade TV-program.
n 52 N
Använda din VAIO-dator
E Knappen TV-guide
F
G
H
I
J
K
L
Tryck på knappen om du vill visa TV-program för ditt område.
Alfanumeriska knappar
Tryck på knapparna om du vill ange specifika kanaler eller skriva
text. (Tryck på knappen ENTER eller OK om du vill aktivera
kanalval.)
CLEAR-knapp
Tryck på knappen om du vill backa och ta bort den skrivna texten.
Programlägesknappar för text-TV
Röd knapp
Tryck på knappen om du vill gå till den röda genvägslänken i
programläget för text-TV.
Grön knapp
Tryck på knappen om du vill gå till den gröna genvägslänken i
programläget för text-TV.
Gul knapp
Tryck på knappen om du vill gå till den gula genvägslänken i
programläget för text-TV.
Blå knapp
Tryck på knappen om du vill gå till den blå genvägslänken i
programläget för text-TV.
Knappen APPLICATION SELECT
Tryck på knappen om du vill växla mellan öppna program.
Knappen fungerar på samma sätt som tangenterna Alt+Tab.
Knappen APPLICATION CLOSE
Tryck på knappen om du vill stänga det aktiva programfönstret.
Knappen Vila
Tryck på knappen om du vill försätta datorn i vänteläge för att
minska strömförbrukningen.
Knappen Start
Tryck på knappen när du vill öppna menyn Media Center Start.
M Knappen Mer
N
O
P
Q
R
S
T
Tryck på knappen om du vill visa fler alternativ för Media
Center-funktioner.
Pilknappar
Flytta markören på skärmen med knapparna M, m, < och ,.
OK-knappen
Tryck på knappen om du vill välja åtgärden eller fönsteralternativet.
När du tittar på TV i helskärm trycker du på den här knappen för
att komma tillbaka till föregående kanal. Tryck igen om du vill
växla mellan kanalerna.
Ljud av-knapp
Tryck på knappen om du vill stänga av ljudet. Tryck på knappen
igen när du vill sätta på det.
Knapparna Kanal/Sida
Tryck på knapparna om du vill bläddra uppåt/nedåt bland
kanalerna (ingen siffra behöver anges).
Knappen Direkt TV
Tryck på knappen om du vill visa TV-program.
DVD-menyknapp
Tryck på knappen när du vill öppna menyn för en DVD-skiva.
Valknapp för programläget för text-TV
Tryck på knappen om du vill aktivera eller inaktivera programläget
för text-TV.
ENTER-knapp
Tryck på knappen när du vill aktivera en funktion eller åtgärd,
till exempel kanalval eller återgå till föregående kanal. (Knappens
funktion liknar OK-knappens.)
n 53 N
Använda din VAIO-dator
Innan du använder fjärrkontrollen
Innan du använder fjärrkontrollen måste du sätta i de medföljande AA-manganbatterierna och upprätta kommunikationen
mellan datorn och fjärrkontrollen.
Sätta i batterier
1
Vänd på fjärrkontrollen.
2
Tryck ned det nedsänkta området (1) något, skjut batteriluckan i pilens riktning och ta bort locket.
n 54 N
Använda din VAIO-dator
3
Sätt i de två medföljande AA-batterierna i fjärrkontrollen.
4
Sätt tillbaka batteriluckan på fjärrkontrollen och skjut den i motsatt riktning mot pilen, som i ovanstående illustration,
tills luckan klickar på plats.
Om fjärrkontrollen inte fungerar som den ska kanske du måste byta batterierna. Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge, tar du ut batterierna för
att undvika att fjärrkontrollen skadas av batteriläckage.
n 55 N
Använda din VAIO-dator
Konfigurera Windows Media Center
Första gången du startar Windows Media Center visas installationsguiden. Konfigurera TV-tunern genom att klicka på
Anpassad installation och följ instruktionerna på skärmen. I fönstret Valfri konfigurering klickar du på Konfigurera
mottagare, TV-signal och programguiden och följer instruktionerna på skärmen.
Om TV-tunern inte konfigurerades den första gången du körde Windows Media Center kan du konfigurera den när som helst
genom att välja Konfigurera TV i området TV + filmer.
När du vill ändra TV-insignal (TV-signal eller TV-signaltyp) eller byta plats klickar du på inställningar i området Aktiviteter
och därefter på TV.
Observera att en ny kanalsökning i så fall behöver utföras, och den tidigare kanallistan och programguiden går förlorade,
och schemalagda timerinspelningar ställs in.
n 56 N
Använda din VAIO-dator
Konfigurera TV Enhance pour VAIO
TV Enhance pour VAIO är endast tillgängligt på franska modeller sålda i Frankrike.
TV Enhance pour VAIO gör att du kan titta på och spela in fria analoga kanaler i standardupplösning och digital markbunden
HDTV, vilket förstärker din multimediaupplevelse.
Du startar programmet genom att starta Windows Media Center och gå till TNT och välja:
❑ TV en direct: för att börja titta på direktsänd TV.
❑ TV enregistrée: för att nå dina TV-inspelningar.
❑ Guide: för att visa den elektroniska programguiden.
❑ TV + menu: för att titta på direktsänd TV och enkelt nå de olika inställningarna.
Första gången du startar TV Enhance pour VAIO startas installationsguiden. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in
programmet.
Om du vill göra en ny kanalsökning eller byta plats för dem går du till Menu och Paramètres, och klickar sedan på
Paramètres signal eller Rechercher les chaînes. Mer information finns i hjälpen till programmet.
För system med en mottagare kan mottagaren användas endera av MCE TV eller av TV Enhance pour VAIO.
Medföljande fjärrkontroll kan också användas i TV Enhance pour VAIO, men följande knappar är reserverade för Windows Media Center:
Live TV, Recorded TV, Guide, DVD och More.
n 57 N
Använda din VAIO-dator
Använda PC-kort
PC-kort gör det möjligt att ansluta bärbara externa enheter till datorn.
Sätta i ett PC-kort
!
Datorn levereras med ett fackskydd som sitter i PC Card facket. Ta bort fackskyddet innan du använder facket.
Det kan hända att vissa PC-kort eller vissa funktioner på dem inte går att använda tillsammans med den här datorn.
Du behöver inte stänga av datorn när du sätter i eller tar ut ett PC-kort.
Så här sätter du i ett PC-kort
1
Tryck på PC-kortutmatningsknappen så att utmatningsknappen skjuts ut.
2
Tryck på PC-kortutmatningsknappen en gång till, så att skyddet för PC-kortfacket matas ut.
3
Ta försiktigt tag i skyddet och dra ut det ur facket.
4
Sätt i PC-kortet i PC Card facket med etiketten på framsidan vänd uppåt.
5
Tryck försiktigt in PC-kortet hela vägen in i facket.
Systemet upptäcker PC-kortet automatiskt.
Ikonen Säker borttagning av maskinvara visas i Aktivitetsfältet.
n 58 N
Använda din VAIO-dator
!
Sätt in skyddet för PC-kortfacket så att skräp inte kommer in i facket när du inte använder något PC-kort. Innan du flyttar datorn bör du försäkra dig
om att du har satt in skyddet för PC-kortfacket i facket.
Det kan hända att vissa enheter inte fungerar om du ofta växlar till normalläge från vänte- eller viloläge. För vissa PC-kort gäller, att om du växlar mellan
läget Normal och vänte- eller viloläge när kortet är isatt, kanske datorn inte kan identifiera vissa enheter som är anslutna via PC-kortet. Detta problem
löser du genom att starta om systemet.
Du får inte aktivera viloläge när kortet är isatt, medan vänteläge går bra. Vi rekommenderar att du tar ut kortet innan viloläge aktiveras.
Kontrollera att du använder PC-korttillverkarens senaste drivrutin för programvaran.
Försök inte tvinga i ett PC-kort i facket med våld. Kontaktstiften kan skadas. Kontrollera att du sätter i PC-kortet i rätt riktning om du har problem.
Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med PC-kortet.
n 59 N
Använda din VAIO-dator
Ta ut ett PC-kort
Följ nedanstående anvisningar för att ta ut ett PC-kort när datorn är på. Om du inte tar ut kortet på rätt sätt kan det bli fel på
systemet.
Så här tar du bort ett PC-kort
Om du vill ta bort ett PC-kort när datorn är avstängd hoppar du över steg 1 till 7.
1
Dubbelklicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfältet.
Dialogrutan Säker borttagning av maskinvara visas.
2
Välj den maskinvaruenhet du vill koppla ur.
3
Klicka på Stoppa.
Dialogrutan Stoppa en maskinvaruenhet visas.
4
Bekräfta att enheten kan tas bort från datorn på ett säkert sätt.
5
Klicka på OK.
Ett meddelande visas om att enheten kan tas bort på ett säkert sätt.
6
Klicka på OK.
7
Klicka på Stäng för att stänga fönstret Säker borttagning av maskinvara.
8
Tryck på PC-kortutmatningsknappen så att utmatningsknappen skjuts ut.
9
Tryck på PC-kortutmatningsknappen en gång till, så att PC-kortet matas ut.
10 Ta försiktigt tag i PC-kortet och dra ut det ur facket.
11 Om PC-kortutmatningsknappen fortfarande är uttryckt trycker du in den hela vägen.
n 60 N
Använda din VAIO-dator
Använda ExpressCard-modulen
Datorn är utrustad med ett Universal ExpressCard-fack* eller ett ExpressCard/34-fack* för överföring av data mellan
digitalkameror, videokameror, musikspelare och andra ljud-/videoenheter. Det första kan rymma antingen en
ExpressCard/34-modul (34 mm bred) eller en ExpressCard/54-modul (54 mm bred)* enligt nedan, medan det andra bara
kan rymma en ExpressCard/34-modul*.
❑ ExpressCard/34-modul*
❑ ExpressCard/54-modul*
Datorn är utrustad med ett Universal ExpressCard-fack*.
*
De kallas för ExpressCard-fack respektive ExpressCard-modul i den här handboken.
n 61 N
Använda din VAIO-dator
Sätta i en ExpressCard-modul
!
Datorn levereras med ett fackskydd som sitter i ExpressCard-facket. Ta bort fackskyddet innan du använder facket.
Var försiktig när du tar ut och sätter in ExpressCard-modulen i facket. Tvinga inte in eller ut det ur facket.
Du behöver inte stänga av datorn när du sätter i eller tar ut ExpressCard-modulen.
Så här sätter du i en ExpressCard-modul
1
Leta reda på ExpressCard-facket på datorns framsida.
2
Tryck på utmatningsknappen för ExpressCard-modulen, så att utmatningsknappen skjuts ut.
3
Tryck på utmatningsknappen för ExpressCard en gång till, så att skyddet för ExpressCard-facket matas ut.
4
Ta försiktigt tag i ExpressCard-fackskyddet och dra ut det ur facket.
5
Håll ExpressCard-modulen med pilen vänd uppåt och mot ExpressCard-facket.
6
Skjut försiktigt in ExpressCard-modulen i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in det i facket.
n 62 N
Använda din VAIO-dator
!
Sätt in fackskyddet för ExpressCard för att hindra smuts från att hamna i facket när du inte använder ExpressCard-modulen. Innan du flyttar datorn bör
du försäkra dig om att du har satt in fackskyddet för ExpressCard i facket.
Om det inte går att få in modulen eller adaptern på ett smidigt sätt, tar du försiktigt ut den och kontrollerar att du sätter i den åt rätt håll.
Kontrollera att du använder ExpressCard-modultillverkarens allra senaste drivrutin för programvaran.
n 63 N
Använda din VAIO-dator
Ta ut en ExpressCard-modul
Följ stegen nedan för att ta ut en ExpressCard-modul när datorn är på. Om du inte tar ut kortet på rätt sätt kan det bli fel på
systemet.
Så här tar du ut en ExpressCard-modul
Hoppa över steg 1 till och med 7 om du vill ta ut en ExpressCard-modul medan datorn är avstängd.
1
Dubbelklicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfältet.
Dialogrutan Säker borttagning av maskinvara visas.
2
Välj den maskinvaruenhet du vill koppla ur.
3
Klicka på Stoppa.
Dialogrutan Stoppa en maskinvaruenhet visas.
4
Bekräfta att enheten kan tas bort från datorn på ett säkert sätt.
5
Klicka på OK.
Ett meddelande visas om att enheten kan tas bort på ett säkert sätt.
6
Klicka på OK.
7
Klicka på Stäng för att stänga fönstret Säker borttagning av maskinvara.
8
Tryck på utmatningsknappen för ExpressCard-modulen, så att utmatningsknappen skjuts ut.
9
Tryck på utmatningsknappen för ExpressCard-modulen en gång till, så att ExpressCard-modulen matas ut.
10 Ta försiktigt tag i ExpressCard-modulen och dra ut den ur facket.
11 Om utmatningsknappen för ExpressCard-modulen fortfarande är uttryckt trycker du in den hela vägen.
n 64 N
Använda din VAIO-dator
Använda Memory Stick-mediet
Ett Memory Stick är ett kompakt, bärbart och mångsidigt IC-lagringsmedium som är speciellt avsett för utbyte av digitala data
mellan olika kompatibla enheter, t.ex. digitalkameror, mobiltelefoner och andra enheter. Eftersom det är löstagbart kan det
användas för extern lagring av data.
n 65 N
Använda din VAIO-dator
Innan du använder Memory Stick-mediet
Memory Stick-facket på datorn kan rymma media av både standardstorlek och duostorlek och har stöd för formaten Memory
Stick PRO och Memory Stick PRO-HG Duo med hög överföringshastighet och hög lagringskapacitet av data.
Du kan sätta i ett Memory Stick av duostorlek direkt i Memory Stick-facket utan att använda en Memory Stick Duo-adapter.
!
Innan du använder ett Memory Stick Micro (M2) måste du sätta in det i en M2-adapter av standardstorlek eller duostorlek. Om du sätter in mediet direkt
i Memory Stick-facket utan adapter är det inte säkert att du får ut det ur facket igen.
Mer information om Memory Stick-mediet finns på webbplatsen för Memory Stick på http://www.memorystick.com/en/.
!
Din dator har testats och visat sig vara kompatibel med Sony Memory Stick, med en kapacitet på upp till 8 GB, som finns tillgängliga från och med
september 2007. Notera dock att alla Memory Stick-medier som uppfyller samma krav som det kompatibla mediet inte alltid är kompatibla.
Kompatibilitet garanteras inte för Memory Stick-media med flera konverteringsadaptrar.
MagicGate är det allmänna namnet på det copyrightskydd som utvecklats av Sony. Använd ett Memory Stick-media med MagicGate-logotypen om du
vill använda denna funktion.
Om det inte gäller personlig användning strider det mot upphovsrättslagarna att använda ljud- och/eller bilddata som har spelats in utan föregående
medgivande från respektive upphovsrättsinnehavare. Följaktligen får Memory Stick med sådana upphovsrättsskyddade data bara användas lagligt.
Memory Stick-facket på din dator stöder inte 8-bitars parallell dataöverföring (höghastighetsöverföring av data).
Memory Stick Micro i en M2-adapter av duostorlek kanske inte fungerar som det ska om det först sätts in en Memory Stick Duo-adapter.
n 66 N
Använda din VAIO-dator
Sätta i ett Memory Stick
Sätta i ett Memory Stick
1
Leta reda på Memory Stick-facket.
2
Håll Memory Stick med pilen riktad uppåt och in mot Memory Stick-facket.
3
Skjut försiktigt in Memory Stick i uttaget tills det kommer på plats med ett klick.
Memory Stick upptäcks automatiskt av systemet och innehållet på Memory Stick-mediet visas. Klicka på Start, Den här
datorn och dubbelklicka på Memory Stick-ikonen om inget visas på skrivbordet.
!
Håll Memory Stick med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i uttaget. Tryck inte in Memory Stick i uttaget med våld om du stöter på motstånd,
eftersom du då kan skada datorn eller Memory Stick.
Sätt inte i mer än ett Memory Stick i uttaget. Om du sätter i medieenheten fel kan det skada både datorn och medieenheten.
n 67 N
Använda din VAIO-dator
Så här visar du innehållet på Memory Stick
1
Klicka på Start och Dator för att öppna fönstret Dator.
2
Dubbelklicka på Memory Stick-ikonen för att visa en lista över datafiler som sparats i Memory Stick.
Så här formaterar du ett Memory Stick
Memory Stick formaterades vid tillverkningen med standardinställningen och är färdig att användas.
Gör så här om du vill formatera om medienheten med din dator.
!
Kontrollera att enheten är utformad för formatering av medieenheten och stöder Memory Stick innan du utför formateringen.
Vid formatering av Memory Stick-mediet raderas alla data på mediet. Innan du formaterar mediet bör du kontrollera att det inte innehåller några
värdefulla data.
Ta inte ut Memory Stick-mediet från facket vid formatering av det. Detta kan göra att den inte fungerar.
1
Skjut försiktigt in Memory Stick i uttaget tills det kommer på plats med ett klick.
2
Klicka på Start och Dator för att öppna fönstret Dator.
3
Högerklicka på ikonen för Memory Stick och välj Formatera.
4
Klicka på Återställ enhetens standardvärden.
!
Storleken på allokeringsenheten och filsystemet kan ändras.
Markera inte NTFS i den nedrullningsbara listan Filsystem eftersom det kan leda till funktionsfel.
Formateringen slutförs snabbare om du markerar Snabbformatering under Formateringsalternativ.
n 68 N
Använda din VAIO-dator
5
Klicka på Start.
6
När du uppmanas att bekräfta trycker du på OK.
Formateringen påbörjas.
!
Det kan ta ett tag att formatera Memory Stick beroende på medienheten.
7
Klicka på OK när det är klart.
8
Klicka på Stäng.
Ta bort ett Memory Stick
Ta ut ett Memory Stick
1
Kontrollera att Memory Stick-indikatorn är släckt.
2
Tryck in Memory Stick mot datorn.
Memory Stick matas ut.
3
Dra ut Memory Stick ur uttaget.
!
Var alltid försiktig då du tar ut Memory Stick, annars kan den matas ut för fort.
Ta inte ut Memory Stick-mediet medan Memory Stick-indikatorn är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade. Stora mängder data tar
lång tid att bearbeta, så se till att indikatorn är släckt innan du tar bort Memory Stick.
n 69 N
Använda din VAIO-dator
Använda andra minneskort
Förutom Memory Stick-facket och ExpressCard-facket är datorn även försedd med ett SD minneskortfack. Du kan använda
det här facket när du vill överföra data mellan digitalkameror, videokameror, musikspelare och andra ljud-/videoenheter.
Innan du använder minneskort
SD-minneskortfacket på datorn är kompatibelt med följande minneskort:
❑ SD-minneskort
❑ SDHC-minneskort
❑ MultiMediaCard (MMC)
Den allra senaste informationen om kompatibla minneskort hittar du i Supportinformation från Sony (sidan 190) där du ser
vilken webbplats du bör besöka.
!
Din dator har testats och visat sig vara kompatibel endast med större minneskort som finns tillgängliga från och med september 2007. Notera dock att
alla minneskort som uppfyller samma specifikationer inte alltid är kompatibla.
Sätt alltid i rätt minneskort i SD-kortfacket.
SD-minneskort med kapacitet på upp till 2 GB och SDHC-minneskort med kapacitet på upp till 8 GB har testats och visat sig vara kompatibla med
din dator.
Facket för SD-minneskort på datorn har inte stöd för copyrightskydd och snabb dataöverföring på SD-minneskortet och SDHC-minneskortet.
Försök inte att sätta in något annat minneskort eller någon annan minnskortadapter än dem som SD-minneskortfacket är avsett för. Det kan vara svårt
att ta bort ett inkompatibelt minneskort eller en inkompatibel adapter från ett fack, och det kan skada datorn.
Var försiktig när du sätter i och tar bort minneskortet från SD-minneskortsfacket. Försök inte tvinga in eller ut minneskortet till eller från facket.
n 70 N
Använda din VAIO-dator
Sätta i ett minneskort
Så här sätter du i ett minneskort
1
Leta reda på SD-minneskortfacket.
2
Håll minneskortet med pilen riktad uppåt och mot minneskortfacket.
3
Skjut försiktigt in minneskortet i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in kortet i facket.
Om det inte går att få in kortet på ett smidigt sätt, tar du försiktigt ut det och kontrollerar att du sätter i det åt rätt håll.
n 71 N
Använda din VAIO-dator
Ta ut ett minneskort
!
Ta inte ut minneskortet medan SD-minneskortindikatorn lyser. Om du gör det kan kortet eller data på det skadas.
Så här tar du ut ett minneskort
1
Kontrollera att SD-minneskortindikatorn är släckt.
2
När du trycker på den utskjutande delen av minneskortet skjuts den ut från facket.
3
När kortet skjutits ut drar du försiktigt ut det ut facket.
n 72 N
Använda din VAIO-dator
Använda Internet
Skapa en fjärranslutning till Internet
För att du ska kunna ansluta till Internet måste datorn anslutas till en telefonlinje med en telefonkabel (medföljer ej) och ha
ett konto hos en Internetleverantör.
Så här ansluter du en telefonkabel
1
Sätt i den ena änden av telefonkabeln (1) i modemporten
2
Anslut den andra änden till väggkontakten (2).
på datorn.
Datorn fungerar inte på delade linjer, den kan inte anslutas till en mynttelefon och fungerar kanske inte med flera telefonlinjer eller på PBX-linjer (private
branch exchange). Vissa sådana anslutningar kan medföra alltför kraftig elström som kan skada det interna modemet.
Om du ansluter en telefonkabel via en delare kanske modemet eller den anslutna enheten inte fungerar.
n 73 N
Använda din VAIO-dator
Så här skapar du en fjärranslutning till Internet
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Anslut till Internet under Nätverk och Internet.
Fönstret Anslut till Internet visas.
3
Klicka på Fjärranslutning.
4
Följ instruktionerna på skärmen.
n 74 N
Använda din VAIO-dator
Använda trådlöst LAN (WLAN)
Med hjälp av Sonys trådlösa LAN (WLAN) kan du upprätta fri kommunikation i ett nätverk mellan alla dina digitala enheter
med inbyggd funktion för trådlöst LAN. I ett WLAN kan användare av bärbar utrustning ansluta till ett lokalt nätverk (LAN)
genom en trådlös anslutning (radio). Därmed försvinner behovet av att dra kablar genom väggar och tak.
Sonys trådlösa LAN stöder alla normala Ethernet-anslutningar, och ger dessutom en helt annan rörelsefrihet och möjlighet
till roaming. Du kan komma åt information, Internet och andra nätverk och nätverksresurser, till och med mitt i ett möte, eller
medan du är på väg från en plats till en annan.
Kommunikationen kan ske utan en åtkomstpunkt, vilket innebär att du kan kommunicera med ett begränsat antal datorer
(ad-hoc). Du kan också välja att kommunikationen ska gå via en åtkomstpunkt, vilket gör att du kan skapa en fullständig
nätverksstruktur.
I vissa länder begränsas användningen av trådlösa nätverk genom lokala bestämmelser (t.ex. att endast ett begränsat antal kanaler är tillåtna).
Läs därför igenom broschyren Regulations Guide för trådlöst LAN noggrant innan du aktiverar den trådlösa nätverksfunktionen.
Funktionen för trådlöst nätverk använder standarden IEEE 802.11a*/b/g eller förlagan till standarden IEEE 802.11n*, där vilken teknik som används
anges. Standarden omfattar krypteringsmetoderna: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)
och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standardbaserade
kompatibla säkerhetstillbehör som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara
kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom
användarverifiering med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan
klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN: sekretesskydd, exempelvis lösenordsskydd,
end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, andra generationen av WPA, har starkare dataskydd och bättre styrning av
nätverksåtkomst och är dessutom konstruerad för att skydda alla versioner av 802.11-enheter, inklusive förlagan till standarderna 802.11b, 802.11a,
802.11g och 802.11n, multi-band och multi-mode. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i
myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen, som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2,
och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.
* I den elektroniska handboken Teknisk information kan du se om din modell stöder standarden IEEE 802.11a och/eller förlagan till standarden
IEEE 802.11n.
n 75 N
Använda din VAIO-dator
Standarden IEEE 802.11b/g är ett trådlöst LAN som använder bandbredden 2,4 GHz. Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med hög
hastighet, snabbare än IEEE 802.11b-standarden.
Standarden IEEE 802.11a är ett trådlöst LAN som använder bandbredden 5 GHz. Den tillåter kommunikation med hög hastighet, upp till 54 Mbps.
Förlagan till standarden IEEE 802.11n är en trådlöst LAN-standard som använder bandbredden 2,4 eller 5 GHz. Den tillåter kommunikation med hög
hastighet, upp till 144 Mbit/s* på bandbredden 2,4 GHz eller upp till 300 Mbit/s* på bandbredden 5 GHz.
* Kommunikationshastigheten varierar beroende på inställningarna för åtkomstpunkten med mera.
Din dator kan använda Intel® Next-Gen Wireless-N-teknik* som är kompatibel med standarden IEEE 802.11a/b/g och förlagan till standarden
IEEE 802.11n.
* Används bara på modeller som stöder förlagan till standarden IEEE 802.11n.
Enheter med trådlöst LAN som använder bandbredden 2,4 GHz, och de som använder 5 GHz, kan inte kommunicera med varandra eftersom
frekvenserna är olika.
Bandbredden 2,4 GHz som används av enheter som är kompatibla med trådlöst LAN används även av diverse andra enheter. Även om WLAN-kompatibla
enheter använder olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana
störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, kommunikationsområdet blir smalare, eller att den trådlösa kommunikationen avbryts.
Kommunikationshastigheten varierar beroende på avståndet mellan de kommunicerande enheterna, förekomsten av hinder mellan enheterna,
enheternas konfiguration, radioförhållandena, och vilken programvara som används. Dessutom kan det hända att kommunikationen avbryts på grund
av radioförhållandena.
Kommunikationsområdet varierar beroende på det faktiska avståndet mellan de kommunicerande enheterna, förekomsten av hinder mellan enheterna,
radioförhållandena, omgivningsförhållandena inklusive förekomsten av väggar och materialet i de väggarna och vilken programvara som används.
Om du använder både IEEE 802.11b- och IEEE 802.11g-produkter på samma trådlösa nätverk finns det risk att kommunikationshastigheten sjunker på
grund av radiostörningar. Med hänsyn till detta är IEEE 802.11g-produkter konstruerade så att kommunikationshastigheten sänks för att garantera
kommunikationen även med IEEE 802.11b-produkter. Om kommunikationshastigheten är långsammare än väntat kan det hända att den ökar om du
byter trådlös kanal på åtkomstpunkten.
n 76 N
Använda din VAIO-dator
Kommunicera utan åtkomstpunkt (ad-hoc)
Ett ad-hoc-nätverk är ett LAN-nätverk som utgörs endast av de trådlösa enheterna själva, utan någon centralenhet eller
åtkomstpunkt. Varje enhet kommunicerar direkt med andra enheter i nätverket. Det är lätt att själv upprätta ett ad-hoc-nätverk
i hemmet.
❑ Om den trådlösa anslutningen startas av VAIO-datorn väljs kanal 11 som standard.
❑ Om den trådlösa anslutningen startas av en annan trådlös nätverksenhet, kommer anslutningen att upprättas via den
kanal som den andra enheten väljer.
n 77 N
Använda din VAIO-dator
Så här upprättar du kommunikation utan åtkomstpunkt (ad-hoc)
!
Förlagan till standarden IEEE 802.11n som använder bandbredden 2,4 eller 5 GHz, finns inte i ad-hoc-nätverk.
1
Slå på strömbrytaren för WIRELESS eller WIRELESS LAN.
Wireless LAN-indikatorn lyser.
2
Dubbelklicka på
3
Markera det/de trådlösa alternativet/-en du vill ha och klicka på OK.
4
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
5
Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet.
6
Klicka på Konfigurera en anslutning eller ett nätverk i det vänstra fönstret.
Fönstret Konfigurera en anslutning eller ett nätverk visas.
7
Markera ett alternativ för att ange ad-hoc-nätverksinställningarna och klicka på Nästa.
8
Följ instruktionerna på skärmen.
(
/
) i Aktivitetsfältet för att visa fönstret Wireless Device Switch.
I den elektroniska handboken Teknisk information kan du se om din modell stöder Bluetooth-funktionen, standarden IEEE 802.11a/b/g förlagan till
standarden IEEE 802.11n.
n 78 N
Använda din VAIO-dator
Kommunicera via en åtkomstpunkt (infrastruktur)
Ett infrastrukturnätverk är ett nätverk där ett befintligt, fast lokalt nätverk utökas till trådlösa enheter genom användning av en
åtkomstpunkt (medföljer ej), till exempel Sony Access Point. Åtkomstpunkten utgör en brygga mellan det fasta och det
trådlösa nätverket, och fungerar som en central kontrollenhet för trådlöst LAN. I en åtkomstpunkt samordnas sändning och
mottagning mellan flera trådlösa enheter inom ett visst avstånd.
Åtkomstpunkten markerar vilken kanal som ska användas på ett infrastrukturnätverk.
!
Mer information om hur du anger vilken kanal som ska användas för åtkomstpunkten finns i handboken för åtkomstpunkten.
n 79 N
Använda din VAIO-dator
Så här skapar du en anslutning till ett trådlöst nätverk
1
En åtkomstpunkt måste finnas installerad.
Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
2
Slå på strömbrytaren för WIRELESS eller WIRELESS LAN.
Wireless LAN-indikatorn lyser.
3
Dubbelklicka på
4
Markera det/de trådlösa alternativet/-en du vill ha och klicka på OK.
5
Högerklicka på
6
Markera den åtkomstpunkt du vill använda och klicka på Anslut.
(
eller
/
) i Aktivitetsfältet för att visa fönstret Wireless Device Switch.
i Aktivitetsfältet och välj Anslut till ett nätverk.
För WPA-PSK- eller WPA2-PSK-autentisering måste du ange ett lösenord. Lösenordet är skiftlägeskänsligt och måste innehålla mellan 8 och 63
alfanumeriska tecken, eller upp till 64 tecken som är siffror mellan 0 och 9 och bokstäver från A till F.
I den elektroniska handboken Teknisk information kan du se om din modell stöder Bluetooth-funktionen, standarden IEEE 802.11a/b/g förlagan till
standarden IEEE 802.11n.
n 80 N
Använda din VAIO-dator
Stoppa kommunikation via trådlöst LAN
Så här kopplar du från trådlös LAN-kommunikation
Stäng av strömbrytaren för WIRELESS eller WIRELESS LAN.
!
Om du stänger av trådlös LAN-funktionalitet när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet kan du förlora data.
n 81 N
Använda din VAIO-dator
Använda Bluetooth-funktionen
Bluetooth-funktionen är bara tillgänglig på utvalda modeller. I den elektroniska handboken Teknisk information kan du se om
din modell stöder Bluetooth-funktionen.
Du kan upprätta trådlös kommunikation mellan datorn och andra Bluetooth-enheter, till exempel en annan dator eller en
mobiltelefon. Det går att överföra data mellan sådana enheter utan kablar och på upp till 10 meters avstånd i ett fritt utrymme.
Så här startar du kommunikation via Bluetooth
1
Slå på brytaren för WIRELESS.
2
Dubbelklicka på
3
Välj alternativet Enable Bluetooth Device.
4
Klicka på OK.
(
/
) i Aktivitetsfältet för att visa fönstret Wireless Device Switch.
n 82 N
Använda din VAIO-dator
Att tänka på när du använder Bluetooth-funktionen
❑ Dataöverföringshastigheten varierar beroende på följande villkor:
❑ Hinder, t.ex. väggar mellan enheterna
❑ Avståndet mellan enheterna
❑ Väggmaterialet
❑ Mikrovågor och trådlösa telefoner i närheten
❑ Radiostörningar och andra miljöfaktorer
❑ Enheternas inställning
❑ Programvarutypen
❑ Operativsystemstypen
❑ Användning av både ett trådlöst LAN och Bluetooth-funktionen samtidigt på datorn
❑ Storleken på filen som överförs
❑ Observera att beroende på begränsningar för själva Bluetooth-standarden, kan det ibland hända att stora filer skadas vid
kontinuerlig överföring på grund av elektromagnetiska störningar i omgivningen.
❑ Alla Bluetooth-enheter måste vara certifierade för att garantera att de uppfyller tillämpliga normer. Även om dessa normer
är uppfyllda kan det förekomma variationer i prestanda, specifikationer och tillvägagångssätt mellan olika enheter.
Det kan hända att det inte går att överföra data i vissa situationer.
❑ På grund av allmänna egenskaper hos Bluetooth-tekniken kan ljud och bild bli osynkroniserade om du spelar upp videor
på datorn med ljud från den anslutna Bluetooth-enheten.
n 83 N
Använda din VAIO-dator
❑ Bandet 2,4 GHz, som används av Bluetooth-enheter eller trådlöst LAN, används även av olika andra enheter.
Bluetooth-enheter använder en speciell teknik för att minska störningarna från andra enheter på samma våglängdsband.
Om du använder Bluetooth-funktionen och enheter för trådlös kommunikation på samma gång kan dock radiostörningar
uppstå som ger lägre kommunikationshastigheter och kortare avstånd än standardvärdena.
Läs igenom Handbok med föreskrifter för Bluetooth innan du börjar använda Bluetooth-funktionerna.
❑ Det kan hända att Bluetooth-funktionerna inte fungerar på grund av produkter av andra fabrikat eller de programversioner
som används av andra fabrikat.
❑ På grund av allmänna egenskaper för Bluetooth-teknik kan det uppstå bandbreddsöverbelastning om du ansluter flera
Bluetooth-enheter till datorn, vilket leder till dåliga prestanda för enheterna.
n 84 N
Använda din VAIO-dator
Bluetooth-säkerhet
Den trådlösa Bluetooth-tekniken har en identitetskontrollfunktion som gör att du kan bestämma vem du vill kommunicera
med. Tack vare denna identitetskontrollfunktion går det att förhindra att anonyma Bluetooth-enheter får tillgång till datorn.
Allra första gången två Bluetooth-enheter kommunicerar med varandra bör du registrera en gemensam nyckel (Passkey –
ett lösenord som behövs för identitetskontrollen) för båda enheterna. När en enhet väl är registrerad behöver du inte ange
nyckel (Passkey) igen.
Det går att använda olika lösenord vid olika tidpunkter, så länge båda enheterna använder samma lösenord.
För vissa enheter, t.ex. en mus, går det inte att ange något lösenord.
n 85 N
Använda din VAIO-dator
Kommunicera med en annan Bluetooth-enhet
Du kan ansluta datorn till en annan Bluetooth-enhet, t.ex. en annan dator, en mobiltelefon, en PDA, ett headset, en mus eller
en digitalkamera utan att det behövs några kablar.
Kommunicera med en annan Bluetooth-enhet
För att kunna kommunicera med en annan Bluetooth-enhet måste du först ställa in Bluetooth-funktionerna. När du vill ställa
in och använda Bluetooth-funktionerna kan du söka efter Bluetooth-information med hjälp av Windows Hjälp och support.
Om du vill öppna Windows Hjälp och support gör du så här: klicka på Start och Hjälp och support.
n 86 N
Använda din VAIO-dator
Stoppa Bluetooth-kommunikation
Så här kopplar du från kommunikation via Bluetooth
Stäng av Bluetooth-enheten som kommunicerar med datorn.
n 87 N
Använda din VAIO-dator
Använda Bluetooth-headsetet
Bluetooth-headsetet (medföljer ej) är praktiskt vid videokonferenser över Internet med program för direktmeddelanden.
Mer information om hur du använder Bluetooth-headsetet finns i handboken som levereras tillsammans med headsetet.
Så här ansluter du headsetet till en dator
1
Tryck på och håll ned strömbrytaren för headsetet i minst fem sekunder så att Bluetooth-headsetet slås på.
2
Tryck på och håll ned volymknapparna i minst fem sekunder tills indikatorlamporna blinkar rött och grönt.
3
Klicka på Start, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och Bluetooth-enheter (Bluetooth Devices).
Fönstret Bluetooth-enheter (Bluetooth Devices) visas.
4
Klicka på Lägg till (Add) på fliken Enheter (Devices).
Fönstret Guiden Lägg till Bluetooth-enhet (Add Bluetooth Device Wizard) visas.
5
Klicka för att markera kryssrutan Min enhet är installerad och klar att hittas (My device is set up and ready to be found)
och klicka på Nästa (Next).
Guiden söker efter Bluetooth-enheter inom räckvidden och visar de enheter som finns.
6
Markera enheten för ditt Bluetooth-headset och klicka på Nästa (Next).
7
Ange ”0000” för Använd det lösenord som anges i dokumentationen (Use the passkey found in the documentation)
och klicka på Nästa (Next).
8
Klicka på Slutför (Finish).
Headset-ikonen visas på fliken Devices i fönstret Bluetooth-enheter (Bluetooth Devices).
9
Följ instruktionerna på skärmen när inställningsfönstret för headsetet visas.
n 88 N
Använda din VAIO-dator
Så här kopplar du från headsetet från datorn
1
Klicka på Start, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och Bluetooth-enheter (Bluetooth Devices).
Fönstret Bluetooth-enheter (Bluetooth Devices) visas.
2
Markera headset-ikonen och markera Koppla från (Disconnect).
3
Klicka på OK.
n 89 N
Använda kringutrustning
Använda kringutrustning
VAIO-datorns olika anslutningsportar kan användas för att ge den fler funktioner.
❑ Ansluta externa högtalare (sidan 90)
❑ Ansluta en extern bildskärm (sidan 91)
❑ Välja visningslägen (sidan 96)
❑ Använda funktionen för flera bildskärmar (sidan 97)
❑ Ansluta en extern mikrofon (sidan 99)
❑ Ansluta en USB-enhet (sidan 100)
❑ Ansluta en skrivare (sidan 103)
❑ Ansluta en i.LINK-enhet (sidan 104)
❑ Ansluta till ett nätverk (LAN) (sidan 106)
n 90 N
Använda kringutrustning
Ansluta externa högtalare
Du kan förbättra din dators ljudkvalitet genom att ansluta externa högtalare.
Så här ansluter du externa högtalare
1
Anslut högtalarkabeln (1) till hörlursuttaget (2) i.
2
Koppla in den andra änden av högtalarkabeln i den externa högtalaren (3).
3
Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem.
Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.
!
Lägg inte disketter på högtalarna, eftersom magnetfältet runt högtalarna kan skada informationen på disketterna.
n 91 N
Använda kringutrustning
Ansluta en extern bildskärm
Du kan ansluta en extern bildskärm (medföljer ej) till datorn. Du kan t.ex. använda din dator med en extra bildskärm eller
en projektor.
Anslut den externa bildskärmens nätkabel efter att alla andra kablar är anslutna.
Ansluta en bildskärm
Du kan ansluta en datorskärm till datorn.
Så här ansluter du en bildskärm
1
Vid behov ansluter du ena änden av bildskärmens nätkabel (1) till bildskärmen, och den andra änden till ett nätuttag.
2
Om du vill koppla in en VGA-skärm kopplar du in bildskärmskabeln (2) (medföljer ej) i bildskärms-/VGA-porten (3) a
på datorn.
3
Om du vill ansluta en TFT/DVI-skärm ska du använda en HDMI-kabel (medföljer ej) och en HDMI till DVI-D-adapter
(medföljer ej) och ansluta TFT/DVI-bildskärmen till HDMI-porten på datorn.
DVI-D står för Digital Visual Interface - Digital. Det är en sorts DVI-kontakt som bara har stöd för digitala videosignaler (inte analoga videosignaler).
Kontakten har 24 stift.
DVI-I-kontakten (Digital Visual Interface - Integrated) har stöd för både digitala och analoga videosignaler. Kontakten har 29 stift.
n 92 N
Använda kringutrustning
Ansluta en bildskärm för multimedia
Det går att ansluta en multimediedatorskärm med inbyggda högtalare och mikrofon till datorn.
Så här ansluter du en bildskärm för multimedia
1
Sätt i nätkabeln till multimedieskärmen (1) i ett vägguttag.
2
Koppla in bildskärmskabeln (2) (säljs separat) i bildskärms-/VGA-porten (3) a på datorn.
3
Anslut högtalarkabeln (4) till hörlursuttaget (5) i på datorn.
4
Anslut mikrofonkabeln (6) till mikrofonuttaget (7) m på datorn.
n 93 N
Använda kringutrustning
Ansluta en TV-apparat
Du kan ansluta en TV till datorn.
Så här ansluter du en TV till datorn
1
Anslut TV-apparatens nätsladd till ett nätuttag.
2
Anslut ena änden av S Video-kablen (medföljer ej) till S VIDEO OUTPUT-porten på datorn och den andra änden till TV:n.
3
Anslut ena änden av ljudkabeln (medföljer ej) till hörlurskontakten på datorn och den andra änden till TV:n.
4
Byt ingångskanal på TV-apparaten till den externa ingången.
5
Ställ in TV-konfigurationssystemet.
n 94 N
Använda kringutrustning
Om TV:n har en HDMI-port kan du dessutom ansluta den till datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).
Så här ansluter du en HDMI-kompatibel TV till datorn
1
Anslut TV-apparatens nätsladd till ett nätuttag.
2
Anslut ena änden av HDMI-kabeln till datorns HDMI-port och den andra änden till TV:n.
3
Byt ingångskanal på TV-apparaten till den externa ingången.
4
Ställ in TV-konfigurationssystemet.
!
Om du använder en drivrutin som inte tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.
Se handboken som följde med din TV för ytterligare upplysningar om installation och användning.
Om du ansluter HDMI-utgången till en AV-förstärkare, kommer ljudet genom AV-förstärkaren. Sedan kan en annan HDMI-kabel anslutas från
AV-förstärkaren till TV:n för bildvisning.
Om skärmupplösningen på datorn är mer än 1 024 × 768 bildpunkter, syns inte hela bilden på TV:n. Om du vill se hela bilden måste du ändra
skärmupplösningen på datorn till högst 1 024 × 768 bildpunkter.
Om din TV har en HDMI- och en DVI-D-port, rekommenderar vi att du använder HDMI-porten.
HDMI-kabeln har både video- och ljudsignaler.
n 95 N
Använda kringutrustning
Ansluta en projektor
Du kan ansluta en projektor (till exempel Sonys LCD-projektor) till datorn.
Så här ansluter du en projektor
1
Anslut projektorns nätkabel (1) till ett nätuttag.
2
Koppla in en RGB-signalkabel (2) (säljs separat) i datorns bildskärmsport (VGA) (3) a.
3
Anslut en ljudkabel (4) (säljs separat) till datorns hörlursuttag (5) i.
4
Anslut RGB-signalkabeln och ljudkabeln till motsvarande uttag och port på projektorn (6).
n 96 N
Använda kringutrustning
Välja visningslägen
Du placeStatekan välja vilken bildskärm som ska användas som huvudskärm när en extern bildskärm (datorbildskärm osv.)
är ansluten till datorn.
Om du vill arbeta på både datorskärmen och den externa bildskärmen samtidigt läser du avsnittet Använda funktionen för
flera bildskärmar (sidan 97).
Så här väljer du huvudskärm
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Ytterligare alternativ.
3
Klicka på NVIDIA:s kontrollpanel (NVIDIA Control Panel).
4
Välj inställningar för bildskärmen under Bildskärm (Display).
5
Följ instruktionerna på skärmen för att ändra inställningarna.
Du kanske inte kan visa samma innehåll på datorns LCD-skärm och den externa bildskärmen eller projektorn samtidigt. Det är beroende av vilken typ
av extern bildskärm eller projektor du använder.
Slå på den externa bildskärmen innan du kopplar på datorn.
n 97 N
Använda kringutrustning
Använda funktionen för flera bildskärmar
Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar. Om till exempel en extern
bildskärm är ansluten till bildskärms-/VGA-porten kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som
ett enda skrivbord.
Du kan flytta markören från den ena bildskärmen till den andra. På så sätt kan du dra objekt, som ett öppet programfönster
eller ett verktygsfält, från den ena skärmen till den andra.
Det kan hända att den externa bildskärmen saknar stöd för funktionen för flera bildskärmar.
Det kan hända att vissa program inte fungerar tillsammans med funktionen för flera bildskärmar.
Se till att inte datorn försätts i vänteläge eller viloläge medan funktionen för flera bildskärmar används, eftersom det i så fall finns risk att datorn inte
kan återgå till normalläget.
Om du väljer olika antal färger på varje skärm ska du inte utöka ett fönster över två skärmar, eftersom det då kan uppstå programfel.
Ställ in färre färger eller en lägre upplösning på varje skärm.
n 98 N
Använda kringutrustning
Så här aktiverar du funktionen för flera bildskärmar
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Ändra bildskärmsupplösning under Utseende och anpassning.
Fönstret Bildskärmsinställningar visas.
3
Högerklicka på bildskärm nummer 2 och välj Ansluten.
4
Klicka på OK.
När du uppmanas att bekräfta trycker du på Ja.
Du kan också ändra funktion för någon av S-knapparna om du vill aktivera funktionen för flera bildskärmar för respektive S-knapp. Du ändrar funktion
för en S-knapp genom att trycka på och hålla ned S-knappen så att ett fönster visas där du kan ändra funktion. Mer information om S-knapparna finns
i Använda specialfunktionsknappar (sidan 35).
Du kan också ställa in antalet färger och upplösningen för var och en av skärmarna och anpassa läget för flera bildskärmar.
n 99 N
Använda kringutrustning
Ansluta en extern mikrofon
Om du vill använda en enhet för ingående ljudsignaler, till exempel för att röstchatta över Internet, måste du ansluta en extern
mikrofon (medföljer ej).
Så här ansluter du en extern mikrofon
Anslut mikrofonkabeln (1) till mikrofonuttaget (2) m.
Kontrollera att mikrofonen är avsedd för att användas med datorer.
n 100 N
Använda kringutrustning
Ansluta en USB-enhet
Var noga med följande för att skydda datorn och/eller USB-enheterna från skador:
❑ Undvik att stöta till eller trycka på USB-kontakterna om datorn ska flyttas med USB-enheter anslutna.
❑ Lägg inte datorn i en väska eller liknande med USB-enheter anslutna.
Ansluta en USB-mus
Så här ansluter du en USB-mus
1
Välj vilken USB-port (1)
du vill använda.
2
Anslut USB-musens kabel (2) till USB-porten.
Nu går det att använda USB-musen (medföljer ej) (3).
n 101 N
Använda kringutrustning
Ansluta en USB-diskettenhet
Du kan ansluta en extern USB-diskettenhet till datorn.
Så här ansluter du en USB-diskettenhet
1
Välj vilken USB-port (1)
du vill använda.
2
Anslut diskettenhetens USB-kabel (2) till USB-porten.
USB-diskettenheten (3) är nu färdig att användas.
!
Undvik tryck på USB-kontakten om du använder en USB-diskettenhet. Det kan leda till funktionsfel.
n 102 N
Använda kringutrustning
Koppla från en USB-diskettenhet
Du kan koppla från en USB-diskettenhet när datorn är på eller när den är avstängd. Om datorn är i energisparläge (vänteläge
eller viloläge) ska du dock inte koppla från enheten, eftersom datorn då kan sluta fungera.
Så här kopplar du från en USB-diskettenhet
Om du vill koppla från en USB-diskettenhet när datorn är avstängd hoppar du över steg 1 till 8.
1
Stäng alla program som använder diskettenheten.
2
Dubbelklicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfältet.
Dialogrutan Säker borttagning av maskinvara visas.
3
Ange vilken diskettenhet du vill koppla från.
4
Klicka på Stoppa.
Dialogrutan Stoppa en maskinvaruenhet visas.
5
Bekräfta att diskettenheten StateStatekan tas bort från datorn på ett säkert sätt.
6
Klicka på OK.
Ett meddelande visas om att enheten kan tas bort på ett säkert sätt.
7
Klicka på OK.
8
Klicka på Stäng för att stänga fönstret Säker borttagning av maskinvara.
9
Ta bort diskettenheten från datorn.
n 103 N
Använda kringutrustning
Ansluta en skrivare
Det går att ansluta en Windows-kompatibel skrivare till datorn för att skriva ut dokument.
Ansluta en skrivare via USB
Det går att ansluta en USB-skrivare som är kompatibel med din version av Windows till datorn.
Så här ansluter du en skrivare via USB
1
Anslut skrivarens nätkabel (1) till ett nätuttag.
2
Välj vilken USB-port (3)
3
Koppla in den ena änden av en USB-skrivarkabel (2) (medföljer inte) i USB-porten och den andra änden i skrivaren.
du vill använda.
n 104 N
Använda kringutrustning
Ansluta en i.LINK-enhet
Att tänka på när du ansluter i.LINK-enheter
❑ Datorn är försedd med en i.LINK-port som kan användas för att ansluta en i.LINK-enhet, till exempel en digital
videokamera.
❑ i.LINK-porten på datorn fungerar inte som strömkälla för externa enheter som normalt drivs via i.LINK-portar.
❑ i.LINK-porten har stöd för överföringshastigheter på upp till 400 Mbit/s, men den faktiska överföringshastigheten beror på
den externa enhetens överföringshastighet.
❑ i.LINK-kablarna (medföljer ej) kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller områden.
❑ Det går inte att till fullo garantera att i.LINK-anslutning med andra kompatibla enheter fungerar.
❑ i.LINK-anslutningen varierar beroende på programvara, operativsystem och de i.LINK-kompatibla enheter som används.
Läs bruksanvisningen för programvaran om du vill ha mer information.
❑ Om du vill ansluta en i.LINK-kompatibel enhet för PC till din dator (t.ex. hårddisk, CD-RW-enhet), ska du först kontrollera
att enheten är kompatibel med operativsystemet, och att anslutningen uppfyller de arbetsvillkor som rekommenderas i
den medföljande dokumentationen.
n 105 N
Använda kringutrustning
Ansluta en digital videokamera
Så här ansluter du en digital videokamera
Anslut ena änden av i.LINK-kabeln (1) (medföljer inte) till i.LINK-porten (2) i datorn, och anslut den andra änden till
DV In/Out-porten (3) på den digitala videokameran.
De portar som är märkta DV Out, DV In/Out eller i.LINK på digitala videokameror från Sony är i.LINK-kompatibla.
Digitalvideokameran från Sony som visas här är endast ett exempel. Din digitala videokamera kan behöva anslutas på ett annat sätt.
Det går inte att komma åt bilder som lagrats på ett Memory Stick via en i.LINK-anslutning.
n 106 N
Använda kringutrustning
Ansluta till ett nätverk (LAN)
Du kan ansluta datorn till nätverk av typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via en nätverkskabel av Ethernet-typ.
Anslut den ena änden av en nätverkskabel (medföljer inte) till nätverksporten (Ethernet) på datorn och den andra änden till
nätverket. Kontakta nätverksadministratören om du vill veta mer om de inställningar och enheter som krävs för att ansluta till
nätverket.
Datorn kan anslutas till nätverket med standardinställningarna.
!
Det går inte att ansluta telefonlinjer till nätverksuttaget (LAN-uttaget) på datorn.
Om någon av nedanstående sorters telefonlinjer ansluts till nätverksuttaget (LAN-uttaget) finns det risk att stark ström via uttaget orsakar skador,
överhettning eller brand.
- Hemtelefoner (porttelefoner osv.) eller kontorstelefonlinjer (kontorstelefon med flera linjer)
- Vanliga telefonlinjer
- PBX-linjer (private branch exchange)
Koppla inte in en telefonkabel i nätverksporten.
n 107 N
Anpassa din VAIO-dator
Anpassa din VAIO-dator
I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur du ändrar VAIO-datorns huvudinställningar. Bland annat får du lära dig att använda och
anpassa utseendet på program och verktyg från Sony.
❑ Ställa in lösenordet (sidan 108)
❑ Konfigurera datorn med VAIO Control Center (sidan 111)
❑ Använda Energisparlägen (sidan 112)
❑ Energihantering med VAIO Power Management (sidan 117)
❑ Ställa in språket för Windows Vista Ultimate (sidan 118)
❑ Konfigurera modemet (sidan 119)
n 108 N
Anpassa din VAIO-dator
Ställa in lösenordet
Använd en av BIOS-funktionerna för att ställa in lösenordet.
När ett lösenord väl är inställt, uppmanas du att ange det när VAIO-logon visas så att datorn kan starta. Lösenordet skyddar
datorn mot obehörig åtkomst.
n 109 N
Anpassa din VAIO-dator
Lägga till lösenord
Lösenordet skyddar datorn mot obehörig åtkomst.
!
När ett lösenord väl är inställt kan du inte starta datorn utan att ange lösenordet. Se därför till att du inte glömmer bort det. Skriv ned lösenordet och
förvara det på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt det.
Om du glömmer bort lösenordet och behöver hjälp med att återställa det kan du få hjälp med detta mot en avgift. Datorn måste då skickas till ett
servicekontor.
Så här ställer du in lösenordet
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Tryck på < eller , för att välja Security. Fliken Security visas. Välj Set Machine Password och tryck på Enter.
4
Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter.
Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
5
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Följande procedur används för att ställa in datorn så att den frågar efter lösenordet när du slår på datorn eller när BIOS-inställningsskärmen visas.
6
Välj Password when Power On under Security.
Tryck på mellanslagstangenten för att ändra inställningen från Disabled till Enabled.
7
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
n 110 N
Anpassa din VAIO-dator
Ändra/ta bort lösenordet
Så här ändrar eller tar du bort lösenordet
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Skriv det aktuella lösenordet och tryck på Enter.
4
Tryck på < eller , för att välja Security. Fliken Security visas. Välj Set Machine Password och tryck på Enter.
5
Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan
på Enter.
Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker
på Enter.
När du ombeds att bekräfta ändringarna trycker du på Enter.
6
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
n 111 N
Anpassa din VAIO-dator
Konfigurera datorn med VAIO Control Center
Med funktionen VAIO Control Center får du tillgång till systeminformationen och kan göra olika inställningar för systemet.
Så här använder du VAIO Control Center
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
VAIO Control Center-fönstret öppnas.
2
Välj en inställningspunkt och ändra inställningarna.
3
Klicka på OK när du är färdig.
Inställningarna för den valda punkten har ändrats.
Mer information om de olika alternativen finns i hjälpfilen på VAIO Control Center.
Vissa av inställningspunkterna visas inte om du öppnar VAIO Control Center som standardanvändare.
Ändra förinställd aktivitet för SONY-logotypslampan
På modeller med SONY-logotyplampan tänds denna när du slår på datorn. Genom att följa dessa anvisningar kan du ändra
denna förinställda funktion för lampan så att den förblir släckt:
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
VAIO Control Center-fönstret öppnas.
2
Dubbelklicka på Display och Logo Lamp Control.
3
Följ instruktionerna på skärmen.
n 112 N
Anpassa din VAIO-dator
Använda Energisparlägen
Vid batteridrift kan du använda inställningarna för energibesparing för att öka batteriets livslängd. Förutom det normala
driftsläget, där du kan stänga av vissa enheter, är datorn utrustad med två särskilda lägen för att spara energi: Vänteläge och
viloläge Om du kör på batteri bör du tänka på att datorn automatiskt går över i Viloläge när batteriströmmen börjar ta slut,
oavsett vilket energisparläge som är inställt.
!
Om batterinivån sjunker under 10 % ansluter du antingen nätadaptern för att ladda batteriet igen, eller så stänger du av datorn och sätter i ett fulladdat
batteri.
Använda Normalläge
Detta är det normala läget för datorn när den används. I detta läge lyser den gröna strömindikatorlampan. Om du vill spara
ström när du inte arbetar, kan du stänga av vissa enheter, till exempel LCD-skärmen eller hårddisken.
n 113 N
Anpassa din VAIO-dator
Använda vänteläge
I vänteläge stängs LCD-skärmen av, och lagringsenheterna och processorn förbrukar mindre energi. Strömindikatorn blinkar
gult i detta läge.
!
Om du inte tänker använda datorn på länge och den är frånkopplad från nätadaptern försätter du datorn i viloläge eller stänger av den.
Så här aktiverar du vänteläge
Klicka på Start, pilen bredvid knappen Lås och Vänteläge.
När datorn befinner sig i vänteläge går det inte att sätta i några skivor.
Det går fortare för datorn att återgå från vänteläge än från viloläge.
Vänteläget drar mer ström än viloläget.
Om en fjärrkontroll medföljde datorn kan du också trycka på knappen på fjärrkontrollen för att försätta datorn i vänteläge.
!
Om batteriet tar slut medan datorn är i vänteläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill
undvika att data går förlorade bör du spara data ofta.
n 114 N
Anpassa din VAIO-dator
Så här återgår du till normalläget
Tryck på valfri tangent.
!
Datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in strömbrytaren i mer än fyra sekunder. Alla osparade data kommer att gå förlorade.
Om datorn inte används under en viss tid aktiveras vänteläge automatiskt. Ändra detta genom att ändra inställningarna för
vänteläge.
Så här ändrar du inställningarna för vänteläge
1
Högerklicka på ikonen energistatus i Aktivitetsfältet och markera Energialternativ.
2
Klicka på Ändra schemainställningar under den aktuella schemainställningen.
3
Ändra tid för när datorn ska försättas i vänteläge och klicka på Spara ändringar.
n 115 N
Anpassa din VAIO-dator
Använda viloläge
I viloläge bevaras systemets tillstånd på hårddisken och strömmen stängs av. Även om batteriet tar slut försvinner inga data.
I detta läge är strömindikatorn släckt.
Försätt datorn i viloläge om du inte tänker använda den på länge. Det här energisparläget sparar dig den tid det annars tar att stänga av eller återgå till
användning.
Så här aktiverar du Viloläge
Tryck på Fn+F12.
Datorn försätts in i viloläge.
Du kan också klicka på Start, pilen bredvid knappen Lås och Viloläge om du vill sätta datorn i viloläge.
När datorn befinner sig i Viloläge går det inte att sätta i några skivor.
Viloläge kräver mer tid än vänteläge för att aktiveras.
I viloläge förbrukas mindre ström än i vänteläge.
!
Datorn får inte flyttas förrän strömindikatorn har slocknat.
n 116 N
Anpassa din VAIO-dator
Så här återgår du till normalläget
Tryck på strömknappen.
Datorn återgår till normalläge.
!
Datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in strömbrytaren i mer än fyra sekunder.
Det tar också längre tid att återgå till Normalläge från Viloläge än från Vänteläge.
n 117 N
Anpassa din VAIO-dator
Energihantering med VAIO Power Management
Genom energihantering kan du ställa in energischeman som passar dina krav på energiförbrukning när datorn drivs
med nätström eller med batterier.
VAIO Power Management är en programvara som utvecklats enbart för VAIO-datorer. Med denna programvara kan
du förbättra Windows energisparfunktioner och få en bättre drift av din dator och en längre livslängd på batterierna.
Mer information om VAIO Power Management finns i hjälpfilen för VAIO Power Management-programmet.
Välja ett energischema
När du startar datorn visas ikonen energistatus i Aktivitetsfältet. Denna ikon visar vilken typ av strömkälla som används
för tillfället, till exempel nätström. Dubbelklicka på den här ikonen för att visa ett fönster där du kan se energistatus.
Funktionen för VAIO Power Management läggs till i Windows Egenskaper för Energialternativ.
Så här väljer du ett energialternativ
1
Högerklicka på ikonen energistatus i Aktivitetsfältet och markera Energialternativ.
2
Välj önskat energialternativ.
Så här ändrar du inställningar för energialternativen
1
Klicka på Ändra schemainställningar under önskat energialternativ i fönstret Energialternativ.
Ändra vänteläge och bildskärmsinställningar efter behov.
2
Klicka på Ändra avancerade inställningar och gå till steg 3 om du behöver ändra de avancerade inställningarna.
Annars klickar du på Spara ändringar.
3
Klicka på fliken VAIO Power Management.
Ändra inställningarna för varje post.
4
Klicka på OK.
n 118 N
Anpassa din VAIO-dator
Ställa in språket för Windows Vista Ultimate
På modeller med Windows Vista Ultimate kan du hämta och installera önskat språkpaket. Kontrollera i den elektroniska
handboken Teknisk information för att ta reda på om din dator har Windows Vista Ultimate.
!
För att du ska kunna hämta ett språkpaket måste datorn vara ansluten till Internet. Information om hur du ansluter datorn till Internet finns i Använda
Internet (sidan 72).
Så här installerar du ett språkpaket
1
Klicka på Start, Kontrollpanelen, Systemunderhåll och Välkomstcenter.
2
Dubbelklicka på ikonen Windows Ultimate Extras.
3
Klicka på Tillgängliga tillägg.
4
Välj det språkpaket du vill ha och klicka på Installera.
Om fönstret Windows Update med Windows Ultimate Extras visas finns det vissa kritiska uppdateringar som du först
måste installera.
Installera uppdateringarna först, och klicka sedan på Visa tillgängliga tillägg för att visa tillgängliga språkpaket och
fortsätta.
n 119 N
Anpassa din VAIO-dator
Konfigurera modemet
Innan du börjar använda det interna modemet (alla modem är inte interna), och varje gång du använder modemet när du är
ute och reser, bör du kontrollera att landet för den aktiva plats som är inställd i fönstret Telefoner och modem motsvarar det
land som du ringer ifrån.
Så här ändrar du landsinställningar för modemet
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Telefoner och modem.
Fönstret Platsinformation visas.
4
Ange den begärda informationen och klicka sedan på OK.
Dialogrutan Telefoner och modem visas.
5
Välj plats på fliken Uppringningsregler.
6
Klicka på knappen Redigera för att ändra den nuvarande konfigurationen.
Fönstret Redigera plats visas.
Eller
Klicka på knappen Ny för att konfigurera modemet.
Fönstret Ny plats visas.
7
Kontrollera att lands-/regioninställningarna överensstämmer med den plats som du ringer ifrån.
Det kan hända att pulssignaler inte går att använda i vissa länder eller områden.
8
Om du har ändrat platsinställningarna klickar du på Verkställ och därefter på OK.
Dialogrutan Telefoner och modem visas.
n 120 N
Anpassa din VAIO-dator
9
Kontrollera att modemet finns med i listan på fliken Modem.
Om modemet inte är med i listan klickar du på Lägg till och följer anvisningarna på skärmen.
10 Klicka på Verkställ/OK. Därmed är modemet konfigurerat.
!
Kontrollera att telefonkabeln är urkopplad ur VAIO-datorn innan du verkställer de nya landsinställningarna.
n 121 N
Uppgradera din VAIO-dator
Uppgradera din VAIO-dator
VAIO-datorn och dess minnesmoduler är utrustade med högprecisionskomponenter och elektroniska kontakter. Om du vill
undvika att garantin ogiltigförklaras under produktens garantitid rekommenderar vi följande:
❑ Kontakta din återförsäljare om du vill installera en ny minnesmodul.
❑ Installera den inte själv om du inte är väl bekant med hur det går till att uppgradera minnet i datorer.
❑ Rör inte vid kontakterna, och öppna inte locket till minnesmodulfacket.
Information om modultyp och mängd minne som är installerat på modellen finns i den elektroniska handboken Teknisk
information.
Kontakta VAIO-Link om du behöver hjälp.
n 122 N
Uppgradera din VAIO-dator
Sätta i och ta bort minne
Om du vill utöka funktionerna på datorn kan du utöka minnet genom att installera minnesmoduler som finns som
tillvalsutrustning. Innan du uppgraderar datorns minne läser du informationen och anvisningarna på de följande sidorna.
Att tänka på när du lägger till/tar bort minnesmoduler
❑ Var försiktig när du byter minne. Om du installerar minnesmodulerna fel kan systemet skadas. Denna skada kan upphäva
tillverkarens garanti.
❑ Använd endast minnesmoduler som är kompatibla med datorn. Om datorn inte identifierar en minnesmodul eller om
operativsystemet Windows blir instabilt kontaktar du din datoråterförsäljare eller minnesmodulens tillverkare.
❑ Statisk elektricitet kan skada elektroniken. Var noga med följande punkter innan du rör vid en minnesmodul:
❑ De procedurer som beskrivs i detta dokument förutsätter god erfarenhet och kunskap om den allmänna terminologin
som hör samman med persondatorer, samt om de säkerhetsprinciper, bestämmelser och normer som måste följas
vid användning och modifiering av elektronisk utrustning.
❑ Stäng av datorn och koppla bort den från strömkällan (batteriet eller nätadaptern) och från eventuella andra
anslutningar (telekommunikation, nätverk eller modem) innan du öppnar datorn på något sätt. Underlåtenhet att göra
detta kan medföra skador på personer och utrustning.
❑ Statisk elektricitet kan skada minnesmodulerna och andra komponenter. Minnesmoduler ska endast installeras vid
en arbetsplats som är skyddad mot statisk elektricitet. Om en sådan plats inte finns tillgänglig – arbeta då inte på
heltäckningsmatta, och handha inga material som alstrar eller bär statisk elektricitet (t.ex. cellofanomslag). Se till att
du är jordad, genom att upprätthålla kontakt med en omålad metallyta på chassit, under hela proceduren.
❑ Öppna inte minnesmodulens förpackning innan du är klar att byta modulen. Förpackningen skyddar modulen mot
statisk elektricitet.
n 123 N
Uppgradera din VAIO-dator
❑ Använd den speciella påse som levereras med minnesmodulen, eller packa in modulen i aluminiumfolie för att skydda
den mot statisk elektricitet.
❑ Om vätska, främmande ämnen eller föremål tillåts tränga in i minnesmodulfacken, eller i andra interna komponenter i
datorn, kommer skador att uppstå. Kostnader för eventuella reparationer omfattas inte av garantin.
❑ Minnesmodulen får inte placeras på platser där den utsätts för följande:
❑ Värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler
❑ Direkt solljus
❑ Stora mängder damm
❑ Mekaniska vibrationer eller stötar
❑ Starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd
❑ En omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C
❑ Hög luftfuktighet
❑ Hantera minnesmodulen försiktigt. Rör inte vid kanterna på komponenterna och kretskorten inuti datorn för att undvika
hand- och fingerskador.
n 124 N
Uppgradera din VAIO-dator
Ta ur och sätta i minnesmoduler
Så här byter du eller lägger till en minnesmodul
1
Stäng av datorn och koppla ur all kringutrustning.
2
Koppla ur nätadaptern och ta ut batteriet.
3
Vänta tills datorn har svalnat.
4
Skruva loss skruven (anges med pilen nedan) på undersidan av datorn och ta av locket över minnesmodulfacket.
5
Rör vid ett metallföremål för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.
6
Ta ut den installerade minnesmodulen så här:
❑ Dra spärrarna i pilarnas riktning (1).
Minnesmodulen är nu lossad.
❑ Kontrollera att minnesmodulen lutas upp och dra sedan ut den i pilens riktning (2).
n 125 N
Uppgradera din VAIO-dator
7
Ta fram den nya minnesmodulen ur förpackningen.
8
Skjut in minnesmodulen i minnesmodulfacket och tryck in den tills den klickar till på plats.
!
Om du använder endast en minnesmodul ska du sätta in den i facket som sitter närmast datorns baksida.
Rör inte vid några andra komponenter på moderkortet.
Se till att kanten på minnesmodulens kontakt sätts i facket på så sätt att skåran på minnesmodulen passar den utskjutande delen i facket.
9
Sätt tillbaka locket över minnesmodulfacket.
10 Dra åt skruven på datorns undersida.
11 Sätt i batteriet igen och slå på datorn.
n 126 N
Uppgradera din VAIO-dator
Kontrollera minneskapaciteten
Så här kontrollerar du minneskapaciteten
1
Slå på datorn.
2
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
VAIO Control Center-fönstret öppnas.
3
Dubbelklicka på ikonen System Information i mappen System Information.
Mängden minne visas. Om det nya minnet inte syns gör du om hela installationen och startar därefter om datorn.
n 127 N
Försiktighetsåtgärder
Försiktighetsåtgärder
Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder för att skydda din VAIO-dator från potentiella skador.
❑ Hantera LCD-skärmen (sidan 128)
❑ Nätdrift (sidan 129)
❑ Hantera datorn (sidan 130)
❑ Använda den inbyggda MOTION EYE-kameran (sidan 132)
❑ Hantera disketter (sidan 133)
❑ Hantera skivor (sidan 134)
❑ Använda batteriet (sidan 135)
❑ Använda hörlurar (sidan 136)
❑ Hantera Memory Stick (sidan 137)
❑ Hantera hårddisken (sidan 138)
❑ Uppdatera datorn (sidan 139)
n 128 N
Försiktighetsåtgärder
Hantera LCD-skärmen
❑ Rikta inte LCD-skärmen mot solen. Solljus kan skada skärmen. Var försiktig när du använder datorn nära ett fönster.
❑ Skrapa inte på LCD-skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Detta kan göra att den inte fungerar.
❑ När datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår normal
temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.
❑ En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tidsperiod. Restbilden försvinner efter ett litet
tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare.
❑ Skärmen blir varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller
ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte
att fel har uppstått.
❑ Undvik att gnugga LCD-skärmen, eftersom den då kan skadas. Torka av LCD-skärmens yta med en mjuk, torr trasa.
❑ Ändra inte LCD-skärmens orienteringsinställningar i fönstret Inställningar för Tablet PC även om det finns andra
ändringsalternativ som kan markeras. Det kan göra datorn instabil. Sony ansvarar inte för defekter som orsakas av att en
sådan ändring görs.
n 129 N
Försiktighetsåtgärder
Nätdrift
❑ I den elektroniska handboken Teknisk information finns ytterligare information om hur datorn kan förses med ström.
❑ Dela inte nätuttag med annan strömkrävande utrustning som kopieringsmaskiner eller dokumentförstörare.
❑ Köp en dosa med flera uttag och skydd mot spänningstoppar. På så sätt hjälper du till att skydda datorn mot skador som
uppstår på grund av plötsliga strömsprång, till exempel under åskväder.
❑ Placera inga tunga föremål på nätkabeln.
❑ Håll alltid i kontakten när du drar ut kabeln ur nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln.
❑ Koppla ur datorn från vägguttaget om du inte tänker använda den under en längre period.
❑ Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget.
❑ Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när den inte används.
❑ Använd nätadaptern som följde med datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter
eftersom det medför risk för funktionsfel.
n 130 N
Försiktighetsåtgärder
Hantera datorn
❑ Rengör chassit med en mjuk trasa, antingen torr eller lätt fuktad med en mild tvättlösning. Använd inte rengöringsverktyg
med slipverkan, skurpulver eller lösningsmedel som exempelvis alkohol eller bensin, eftersom de kan skada ytskiktet
på datorn.
❑ Om du råkar tappa ett hårt föremål på datorn eller spilla vätska över den, ska du stänga av den, koppla ur den från
nätuttaget och ta ut batteriet. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan den
används igen.
❑ Tappa inte datorn, och placera inga föremål på den.
❑ Ställ inte datorn på platser där den utsätts för följande:
❑ Värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler
❑ Direkt solljus
❑ Stora mängder damm
❑ Fukt eller regn
❑ Mekaniska vibrationer eller stötar
❑ Starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd
❑ En omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C
❑ Hög luftfuktighet
❑ Placera ingen annan elektronisk utrustning i närheten av datorn. Datorns elektromagnetiska fält kan göra att utrustningen
inte fungerar.
❑ God ventilation förebygger att datorn blir alltför het. Ställ inte datorn på porösa ytor som filtar eller mattor, eller i närheten
av material som gardiner eller draperier, som kan blockera datorns luftintag.
n 131 N
Försiktighetsåtgärder
❑ Datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagning. Om detta inträffar
flyttar du datorn till lämpligt avstånd från enheten.
❑ Använd endast kringutrustning och gränssnittskablar som uppfyller specifikationerna, annars kan problem uppstå.
❑ Använd inte skadade anslutningskablar, eller sådana med skärmärken.
❑ Om datorn tas direkt från ett kallt ställe till ett varmt, kan kondens uppstå inne i datorn. Vänta i så fall minst en timme
innan du slår på datorn. Om problem uppstår kopplar du ur strömmen till datorn och kontaktar VAIO-Link.
❑ Koppla alltid ur nätkabeln innan du rengör datorn.
❑ Säkerhetskopiera viktiga data regelbundet för att undvika att de går förlorade om datorn skadas.
n 132 N
Försiktighetsåtgärder
Använda den inbyggda MOTION EYE-kameran
❑ Vidrör inte linsskyddet på den inbyggda MOTION EYE-kameran, eftersom det kan repa skyddet och sådana repor syns
på de tagna bilderna.
❑ Låt inte direkt solljus komma i närheten av den inbyggda MOTION EYE-kameran, oavsett om datorn är på eller inte,
eftersom detta kan påverka kamerans funktioner.
❑ Den inbyggda MOTION EYE-kameran inaktiveras medan videofilmer eller stillbilder importeras från en i.LINK-kompatibel
enhet som ansluts via i.LINK-porten.
❑ Rengör linsskyddet på den inbyggda MOTION EYE-kameran med en blåspensel eller mjuk pensel. Om skyddet är mycket
smutsigt, torkar du av det med en mjuk, torr trasa. Gnugga inte skyddet eftersom det är mycket känsligt.
n 133 N
Försiktighetsåtgärder
Hantera disketter
❑ Öppna inte slutaren manuellt, och rör aldrig vid diskettens yta.
❑ Håll disketter borta från magnetfält.
❑ Håll disketter borta från direkt solljus och andra värmekällor.
❑ Håll disketter borta från vätska. Låt inte disketter bli blöta. Ta alltid ut disketter som inte används ur diskettenheten och
lägg tillbaka dem i sina askar.
❑ Om det sitter en etikett på disketten kontrollerar du att etiketten är ordentligt fastsatt. Om etikettens kant har rullat upp sig
finns det risk att den fastnar inuti diskettenheten så att det blir fel på diskettenheten eller disketten.
n 134 N
Försiktighetsåtgärder
Hantera skivor
❑ Rör aldrig vid skivans yta.
❑ Tappa inte skivan, och försök inte att böja den.
❑ Fingeravtryck och damm på skivans yta kan orsaka läsfel. Håll alltid skivan i kanterna och hålet i mitten enligt figuren:
❑ För att skivan ska fortsätta fungera måste den hanteras på rätt sätt. Använd inga lösningsmedel (t.ex. bensin, thinner,
alkohol, rengöringsmedel eller antistatisk spray), eftersom de kan skada skivan.
❑ Normal rengöring utför du genom att fatta skivan i kanterna och använda en mjuk trasa för att torka ytan från mitten
och utåt.
❑ Om skivan är hårt smutsad, fuktar du en mjuk trasa med vatten, vrider ur den ordentligt och torkar skivans yta från mitten
och utåt. Använd en torr mjuk trasa för att torka bort eventuell kvarvarande fukt från skivan.
❑ Fäst aldrig självhäftande etiketter på skivorna. Detta gör skivorna obrukbara för all framtid.
n 135 N
Försiktighetsåtgärder
Använda batteriet
❑ Lämna aldrig batterier i temperaturer över 60 °C, till exempel i direkt solljus, eller i en bil som parkerats i solen.
❑ Batteriets livslängd är kortare i kalla miljöer. Detta beror på att batteriet arbetar mindre effektivt vid lägre temperaturer.
❑ Batterier ska laddas vid temperaturer mellan 10 °C och 30 °C. Lägre temperaturer kräver längre laddningstid.
❑ Vissa laddningsbara batterier uppfyller inte Sonys kvalitets- och säkerhetskrav. Av säkerhetsskäl fungerar denna dator
endast med äkta Sony-batterier, avsedda för denna modell. Om du installerar någon annan typ av batteri kommer
batteriet inte att laddas och datorn inte att fungera.
❑ När batteriet används eller laddas, blir det varmt. Detta är normalt och inget att oroa sig över.
❑ Håll batteriet borta från alla värmekällor.
❑ Håll batteriet torrt.
❑ Öppna inte batteriet, och försök inte ta isär det.
❑ Utsätt inte batteriet för mekaniska stötar.
❑ Du skyddar batteriet från skador genom att ta ut det ur datorn när den inte används under en längre period.
❑ Om batteriet fortfarande är dåligt laddat efter en full laddningscykel, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att
ta slut, och det måste då bytas.
❑ Det är inte nödvändigt att ladda ur batteriet fullständigt innan det laddas upp igen.
❑ Om batteriet inte har använts på länge ska det laddas upp igen.
n 136 N
Försiktighetsåtgärder
Använda hörlurar
❑ Trafiksäkerhet: Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar, eller använder någon typ av motorfordon. Du orsakar då en
trafikfara, och det är dessutom olagligt på vissa ställen. Det kan också vara farligt att spela hög musik när du går till fots,
till exempel vid övergångsställen.
❑ Förebygga hörselskador: Undvik att lyssna i hörlurar med hög volym. Hörselexperterna varnar för att spela länge,
högt och ofta. Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda lurarna.
n 137 N
Försiktighetsåtgärder
Hantera Memory Stick
❑ Rör inte vid kontakten på Memory Stick med fingrarna eller metallobjekt.
❑ Använd enbart den etikett som medföljer Memory Stick.
❑ Memory Stick får inte böjas, tappas eller utsättas för kraftiga stötar.
❑ Försök inte ta isär eller modifiera ett Memory Stick.
❑ Utsätt inte ett Memory Stick för väta.
❑ Ett Memory Stick ska inte användas eller förvaras på ställen där det utsätts för:
❑ Statisk elektricitet
❑ Elektriska störningar
❑ Extremt höga temperaturer, t.ex. i en bil som parkerats i solen
❑ Direkt solljus
❑ Hög luftfuktighet
❑ Frätande ämnen
❑ Använd förvaringsasken som medföljer Memory Stick.
❑ Var noggrann med att säkerhetskopiera värdefulla data.
❑ Förvara Memory Stick-media och Memory Stick-adaptrar utom räckhåll för barn. Det finns risk att de kan svälja dem.
❑ Använd inte en spetsig penna för att skriva på etiketten på Memory Stick Duo. Tryck på mediet kan skada interna
komponenter.
n 138 N
Försiktighetsåtgärder
Hantera hårddisken
Hårddisken har stor lagringskapacitet, och läser och skriver data med hög hastighet. Den kan dock lätt skadas av mekaniska
vibrationer, stötar och damm.
Trots att hårddisken har ett inbyggt säkerhetsskydd för att förebygga dataförlust på grund av mekaniska vibrationer,
stötar eller damm, är det viktigt att datorn hanteras med försiktighet.
Så här undviker du skador på hårddisken
❑ Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser.
❑ Håll datorn borta från magnetfält.
❑ Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt.
❑ Flytta inte på datorn när den är påslagen.
❑ Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från hårddisken.
❑ Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar.
Om hårddisken skadas går det inte att återfå förlorade data.
n 139 N
Försiktighetsåtgärder
Uppdatera datorn
Kontrollera att de senaste uppdateringarna har installerats på datorn med följande program för att datorn ska fungera på
bästa sätt.
Så här bekräftar du att de har installerats på datorn, följ stegen för varje program:
❑ Windows Update
Klicka på Start, Alla program och Windows Update och följ instruktionerna på skärmen.
❑ VAIO Update 3
Klicka på Start, Alla program, VAIO Update 3 och VAIO Update Options och följ instruktionerna på skärmen.
Om du inte redan har installerat uppdateringarna, installeras de med programmen som anges ovan. Om du vill hämta och
installera uppdateringarna på datorn måste den vara ansluten till Internet. Information om hur du ansluter datorn till Internet
finns i Använda Internet (sidan 72).
n 140 N
Felsökning
Felsökning
I det här avsnittet beskrivs hur du löser vanliga problem som kan uppstå när du använder din VAIO-dator. Många av
problemen är enkla att lösa. Försök med lösningarna nedan innan du kontaktar VAIO-Link.
❑ Datorn (sidan 142)
❑ Systemsäkerhet (sidan 149)
❑ Batteri (sidan 150)
❑ Inbyggd MOTION EYE-kamera (sidan 152)
❑ Internet (sidan 155)
❑ Nätverksanslutning (sidan 157)
❑ Bluetooth-teknik (sidan 160)
❑ Optiska skivor (sidan 165)
❑ Bildskärm (sidan 170)
❑ Utskrift (sidan 175)
❑ Mikrofon (sidan 176)
❑ Mus (sidan 177)
❑ Högtalare (sidan 178)
❑ Pekplatta (sidan 180)
❑ Tangentbord (sidan 181)
❑ Disketter (sidan 182)
❑ PC-kort (sidan 183)
❑ Ljud/video (sidan 185)
n 141 N
Felsökning
❑ Memory Stick-media (sidan 188)
❑ Kringutrustning (sidan 189)
n 142 N
Felsökning
Datorn
Vad ska jag göra om datorn inte startar?
❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att strömindikatorn visar att
strömmen är på.
❑ Kontrollera att batteriet är rätt isatt och laddat.
❑ Kontrollera att diskettenheten (om sådan finns) är tom.
❑ Om datorn är ansluten till en sladdosa med flera uttag eller en enhet för avbrottsfri kraft (UPS), kontrollera att dessa är
anslutna till en strömkälla och påslagna.
❑ Om du använder en extern bildskärm, kontrollera att den är ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att
kontrollerna för ljusstyrka och kontrast är rätt inställda. Läs bildskärmens bruksanvisning om du vill ha mer information.
❑ Koppla bort nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3 – 5 minuter. Sätt tillbaka batteriet och anslut nätadaptern igen,
och slå på datorn genom att trycka på strömbrytaren.
❑ Kondens kan få datorn att sluta fungera. Om detta inträffar, använd inte datorn på minst en timme.
❑ Ta bort eventuella extra minnesmoduler som du har installerat efter inköpet.
❑ Kontrollera att endast den medföljande Sony-nätadaptern används. Av säkerhetsskäl ska du bara använda det äkta
laddningsbara batteriet och nätadaptrar från Sony, som levereras med VAIO-datorn.
n 143 N
Felsökning
Vad ska jag göra om ett BIOS-fel visas när datorn startar?
Om meddelandet ”Press <F1> to resume, <F2> to setup” visas längst ned på skärmen gör du följande:
1
Tryck på tangenten F2.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
2
Ställ in datum (månad/dag/år). Tryck på Enter.
3
Tryck på tangenten m för att välja System Time, och ställ sedan in tiden (timme: minut: sekund). Tryck på Enter.
4
Tryck på tangenten , för att välja fliken Exit, och tryck sedan på F9.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
5
Välj Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Datorn startas nu om.
Om det händer ofta kontaktar du VAIO-Link.
Vad ska jag göra om strömindikatorn (grön) tänds men ingenting visas på skärmen?
Gör så här:
1
Håll ned strömbrytaren i mer än fyra sekunder och kontrollera att strömindikatorn släcks. Slå sedan på datorn igen.
2
Om det fortfarande inte visas något på skärmen kopplar du bort nätadaptern, tar bort batteriet och lämnar datorn så i
ungefär en minut. Sätt sedan tillbaka batteriet, anslut nätadaptern och slå på datorn igen.
n 144 N
Felsökning
Vad ska jag göra om datorn eller programmen slutar svara?
❑ Om datorn slutar att svara när ett program körs kan du trycka på tangenterna Alt+F4 så stängs programfönstret.
❑ Om det inte hjälper att trycka på Alt+F4 kan du klicka på Start, pilen bredvid knappen Lås och Stäng av så stängs datorn av.
❑ Om datorn inte stängs av trycker du på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen
och på Stäng av.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Stäng av.
bredvid knappen Stäng av
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.
❑ Om datorn ändå inte stängs av, håll strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
❑ Koppla bort nätadaptern och ta bort batteriet.
❑ Försök installera om programmet.
❑ Kontakta programmets utgivare eller leverantör av teknisk support.
n 145 N
Felsökning
Varför försätts datorn inte i vänteläge eller viloläge?
Datorn kan bli instabil om driftläget ändras innan datorn helt övergått till vänteläge eller viloläge.
Så här återställer du datorn till normal driftsstabilitet
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start, pilen bredvid knappen Lås och Starta om.
3
Om datorn inte startar om trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen invid knappen
Avsluta och Starta om.
4
Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med strömbrytaren, kan data gå förlorade.
Vad ska jag göra om batteriindikatorn blinkar och datorn inte startar?
❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet.
Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn igen. Mer information finns i Sätta i batteriet (sidan 25).
❑ Om problemet kvarstår efter dessa åtgärder betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet
och kontakta VAIO-Link.
n 146 N
Felsökning
Vad ska jag göra om det visas ett meddelandefönster där det står att batteriet är
inkompatibelt eller felaktigt installerat och datorn försätts i viloläge?
❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet.
Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn igen. Mer information finns i Sätta i batteriet (sidan 25).
❑ Om problemet kvarstår efter dessa åtgärder betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet
och kontakta VAIO-Link.
Varför visas en lägre processorhastighet än den maximala i fönstret Systemegenskaper?
Detta är normalt. Eftersom datorns processor använder en typ av hastighetskontroll i energibesparingssyfte, kanske den
aktuella processorhastigheten visas i Systemegenskaper i stället för den maximala hastigheten.
Vad ska jag göra om ett meddelande visas och Windows inte startar när jag startar
datorn?
Om du anger fel lösenord tre gånger i rad visas meddelandet Enter Onetime Password. Om du anger fel lösenord ytterligare
tre gånger i rad visas meddelandet System Disabled och Windows startar inte. Håll in strömbrytaren i mer än fyra sekunder
och kontrollera att strömindikatorn släcks. Vänta i 10 – 15 sekunder och starta sedan om datorn samt ange rätt lösenord.
När du skriver lösenordet, kontrollera att indikatorerna Num lock och Caps lock är släckta. Om någon av dem lyser, tryck på
tangenten Num Lk eller Caps Lock så att indikatorn släcks innan du skriver lösenordet.
n 147 N
Felsökning
Vad ska jag göra om mitt spel inte fungerar eller kraschar hela tiden?
❑ Kontrollera på spelets webbplats om det finns några korrigeringsfiler eller uppdateringar som du kan hämta.
❑ Kontrollera att du har installerat den senaste grafikdrivrutinen.
❑ På vissa VAIO-modeller delas grafikminnet med systemet. I detta fall garanteras inte optimala grafikprestanda.
Vad ska jag göra om jag inte kommer ihåg mitt BIOS-lösenord?
Om du har glömt BIOS-lösenordet kontaktar du VAIO-Link för att återställa det. Du måste betala en återställningsavgift.
Varför tar det sådan tid innan datorn startar?
Om brandväggen Norton 360 är aktiv kan det ta en stund innan skrivbordsskärmen visas, eftersom vissa säkerhetskontroller
av nätverket ska göras.
Varför stängs inte skärmen av fastän tidsgränsen för automatiskt avstängning har
passerats?
Med Originalskärmsläckaren från VAIO inaktiveras den tidsinställning för avstängning av skärmen som du kan göra med
energialternativen i Windows.
Välj en annan skärmsläckare än Originalskärmsläckaren från VAIO.
n 148 N
Felsökning
Vad ska jag göra om jag inte kan starta datorn från USB-diskettenheten som är ansluten
till datorn?
För att kunna starta datorn från USB-diskettenheten måste du byta startenhet.
Sätt på datorn och tryck på F11 flera gånger innan logotypen VAIO visas.
Hur kontrollerar jag volymen på återställningspartitionen?
Hårddisken innehåller återställningspartitionen där data för systemåterställningen lagras. Gör så här om du vill kontrollera
volymen på återställningspartitionen:
1
Klicka på Start, högerklicka på Dator och välj Hantera.
Fönstret Datorhantering visas.
2
Klicka på Diskhantering under Lagring i det vänstra fönstret.
Volymen på återställningspartitionen och volymen på hela C-disken visas på raden Disk 0 i mittenfönstret.
n 149 N
Felsökning
Systemsäkerhet
Hur kan jag skydda datorn mot säkerhetshot, t.ex. virus?
Operativsystemet Microsoft Windows är förinstallerat på datorn. Det bästa sättet att skydda datorn mot säkerhetshot, t.ex.
virus, är att regelbundet hämta och installera de senaste Windows-uppdateringarna.
Du kan få viktiga Windows-uppdateringar på följande sätt:
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan ta emot uppdateringar.
1
Anslut till Internet.
2
Dubbelklicka på ikonen Windows Säkerhetsmeddelanden i Aktivitetsfältet.
3
Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in automatiska eller schemalagda uppdateringar.
Hur håller jag mitt antivirusprogram uppdaterat?
Du kan hålla programmet Norton Internet Security aktuellt med de senaste uppdateringarna från Symantec Corporation.
Hämta och installera den senaste säkerhetsuppdateringen så här
1
Klicka på Start, Alla program, Norton 360 och Norton 360.
Huvudfönstret Norton 360 visas.
2
Klicka på alternativet Tasks and Settings.
3
Följ instruktionerna på skärmen för att välja och hämta uppdateringarna.
n 150 N
Felsökning
Batteri
Hur vet jag om batteriet är laddat?
Se Ladda batteriet (sidan 27).
När använder datorn ström från elnätet?
När datorn är ansluten till nätadaptern använder den nätström, även om batteriet sitter i.
När bör jag ladda om batteriet?
❑ När batterinivån sjunker under 10 %.
❑ När både batteri- och strömindikatorn blinkar.
❑ När du inte har använt batteriet på länge.
När bör jag byta ut batteriet?
Om batteriet fortfarande är dåligt laddat efter en full laddningscykel, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta
slut, och det måste då bytas.
n 151 N
Felsökning
Ska jag bekymra mig över att det installerade batteriet är varmt?
Nej, det är normalt att batteriet blir varmt när det driver datorn.
Kan datorn gå över i viloläge medan den använder ström från batteriet?
Datorn kan övergå i viloläge medan den drivs av batteriet, men vissa program och viss kringutrustning hindrar att systemet
försätts i viloläge. Om du använder ett program som hindrar att systemet försätts i viloläge, bör du spara dina data ofta så att
du inte riskerar att förlora dessa. Information om hur du manuellt kan aktivera viloläget finns i Använda viloläge (sidan 115).
n 152 N
Felsökning
Inbyggd MOTION EYE-kamera
Varför visar inte visningsfönstret några bilder eller varför visar det bilder med låg kvalitet?
❑ Den inbyggda MOTION EYE-kameran kan inte användas av fler än ett program samtidigt. Om ett annat program
använder kameran, måste du avsluta det innan du kan använda den inbyggda MOTION EYE-kameran till något annat
program.
❑ Videominnet på datorn räcker inte för att visa bilder från den inbyggda MOTION EYE-kameran. Det kan hjälpa att minska
upplösningen eller minska antalet färger för LCD-skärmen.
❑ Visningsfönstret kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, om du visar objekt som rör sig snabbt. Detta är
normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ Om problemet kvarstår, startar du om datorn.
Varför har tagna bilder så låg kvalitet?
❑ Bilder som tas under ett lysrör kan innehålla reflektioner från ljuset.
❑ En mörkare del av bilden kan visas som brus.
❑ Om linsskyddet är smutsigt går det inte att ta klara bilder. Rengör skyddet. Mer information finns i Använda den inbyggda
MOTION EYE-kameran (sidan 132).
Varför har de tagna bilderna tappat ramar och varför innehåller de ljudavbrott?
❑ Effektinställningarna i programmet har medfört att ramar försvinner. Mer information finns i hjälpen till programmet.
❑ Fler program kanske körs än vad datorn klarar av. Avsluta de program som du inte använder.
❑ Energisparfunktionen på datorn kan vara aktiverad. Kontrollera processorns prestanda.
n 153 N
Felsökning
Varför försvinner bildrutor under filmuppspelning när datorn körs på batteriet?
Strömmen i batteriet håller på att ta slut. Anslut datorn till en strömkälla.
Varför flimrar bilder som tagits med den inbyggda MOTION EYE-kameran?
Det här problemet inträffar när du använder kameran i fluorescerande ljus och beror på att utfrekvensen för ljussättningen
och slutarhastigheten inte överensstämmer.
Ändra kamerans riktning eller kamerabildernas ljusstyrka för att minska flimmer. I vissa program kan du ange ett lämpligt
värde för Flimmer, en av kamerans egenskaper (t.ex. LightSource, Flickness), för att ta bort flimmer.
Varför fördröjs videoindata från den inbyggda MOTION EYE-kameran med ett par
sekunder?
Videoindata kan fördröjas med ett par sekunder om:
❑ ett kortkommando med tangenten Fn används.
❑ belastningen på processorn ökar.
Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
n 154 N
Felsökning
Varför går det inte att använda den inbyggda MOTION EYE-kameran?
❑ Den inbyggda MOTION EYE-kameran kan inte användas av fler än ett program samtidigt. Om ett annat program
använder kameran, måste du avsluta det innan du kan använda den inbyggda MOTION EYE-kameran till något annat
program.
❑ Om problemet kvarstår, måste du installera om drivrutinen för kameran. Gör så här:
1
Klicka på Start, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och Enhetshanteraren.
2
Dubbelklicka på Bildenheter.
3
Högerklicka på enhetsnamnet för din kamera och klicka på Uppdatera drivrutin.
Vad ska jag göra om datorn blir instabil när den försätts i energisparläge när den inbyggda
MOTION EYE-kameran används?
❑ Placera inte datorn i vänteläge eller viloläge medan du använder den inbyggda MOTION EYE-kameran.
❑ Om datorn automatiskt går över i vänteläge eller viloläge ändrar du inställningarna för energisparläget. Mer information
om hur du ändrar inställningen finns i Använda Energisparlägen (sidan 112).
n 155 N
Felsökning
Internet
Vad ska jag göra om modemet inte startar?
❑ Kontrollera att telefonkabeln är ordentligt ansluten till modemporten på datorn och telefonuttaget i väggen.
❑ Kontrollera att telefonkabeln fungerar. Anslut kabeln till en vanlig telefon och lyssna om kopplingstonen hörs.
❑ Kontrollera att programmet ringer till rätt telefonnummer.
❑ Kontrollera att det program du använder är kompatibelt med datorns modem. (Alla förinstallerade Sony-program
är kompatibla.)
❑ Se till att modemet är den enda enhet som är ansluten till din telefonlinje.
❑ Gör så här för att kontrollera inställningarna:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Telefoner och modem.
4
Kontrollera att modemet finns med i listan på fliken Modem.
5
Kontrollera att platsinformationen på fliken Uppringningsregler är korrekt.
n 156 N
Felsökning
Varför är modemanslutningen långsam?
Datorn är utrustad med ett V.92/V.90-kompatibelt modem. Det finns många faktorer som påverkar anslutningshastigheten
för modemet, bland annat brusnivån på telefonlinjen och kompatibilitet med teleutrustning (som t.ex. faxmaskiner och andra
modem). Kontrollera följande om du tycker att modemet inte ansluter ordentligt till andra PC-baserade modem, faxmaskiner
eller din Internetleverantör:
❑ Be telefonbolaget kontrollera att telefonlinjen är fri från brus.
❑ Om ditt problem har med faxanvändning att göra, ska du kontrollera att det inte är något problem med den faxmaskin du
ringer till, och att den är kompatibel med faxmodem.
❑ Om du har problem med anslutningen till Internetleverantören, kontrollera då först att det inte beror på att de har tekniska
problem.
❑ Om du har en andra telefonlinje, försök ansluta modemet till den linjen.
n 157 N
Felsökning
Nätverksanslutning
Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN?
❑ Möjligheten till anslutning påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta bort datorn från eventuella
hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Kontrollera att omkopplaren WIRELESS eller WIRELESS LAN är på och att Wireless LAN-indikatorn på datorn lyser.
❑ Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på.
❑ Gör så här för att kontrollera inställningarna:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet.
3
Klicka på Anslut till ett nätverk för att bekräfta att din åtkomstpunkt är vald.
❑ Kontrollera att krypteringsnyckeln är korrekt.
❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du
väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Så här ändrar du inställningarna:
1
Högerklicka på energistatusikonen i Aktivitetsfältet och välj Energialternativ.
2
Klicka på Ändra schemainställningar under den aktuella schemainställningen.
3
Klicka på Ändra avancerade inställningar.
Fönstret Energialternativ visas.
4
Välj fliken Avancerade inställningar.
5
Dubbelklicka på Inställningar för trådlöst nätverkskort och Energisparläge.
6
Välj Hög prestanda i den nedrullningsbara menyn, både för Batteridrift och Ansluten.
n 158 N
Felsökning
Vad ska jag göra om jag inte kan ansluta till Internet?
❑ Kontrollera åtkomstpunktinställningarna. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med
åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra.
❑ Flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Kontrollera att datorn är korrekt konfigurerad för åtkomst till Internet.
❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du
väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Följ stegen i Vad gör jag om det inte går
att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 157) om du vill ändra inställningarna.
Varför går dataöverföringen långsamt?
❑ Överföringshastigheten för trådlösa LAN påverkas av avståndet och hinder mellan enheter och åtkomstpunkter. Andra
påverkande faktorer är enhetens konfiguration, radioförhållanden och programkompatibilitet. För att uppnå maximal
överföringshastighet bör du flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN kan enheten tillfälligt vara överbelastad, beroende på hur många andra
enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.
❑ Om åtkomstpunkten störs av andra åtkomstpunkter, byt kanal för åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i
bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du
väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Följ stegen i Vad gör jag om det inte går
att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 157) om du vill ändra inställningarna.
n 159 N
Felsökning
Hur undviker jag avbrott i dataöverföringen?
❑ När datorn är ansluten till en åtkomstpunkt kan avbrott i dataöverföringen uppstå vid överföring av stora filer, eller om
datorn finns nära mikrovågsugnar eller trådlösa telefoner.
❑ Flytta datorn närmare åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att åtkomstpunkten är intakt.
❑ Byt kanal på åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du
väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Följ stegen i Vad gör jag om det inte går
att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 157) om du vill ändra inställningarna.
Vad är kanaler?
❑ Kommunikation via trådlöst LAN sker på uppdelade frekvensband, så kallade kanaler. Åtkomstpunkter för trådlöst LAN
från andra leverantörer kan vara förinställda på andra kanaler än Sony-enheter.
❑ Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN, kontrollera anslutningsinformationen i bruksanvisningen för
åtkomstpunkten.
Varför avbryts nätverksanslutningen när jag byter krypteringsnyckel?
Två datorer med funktion för trådlöst LAN kan förlora inbördes nätverksanslutning om krypteringsnyckeln ändras. Du kan
antingen byta tillbaka till den ursprungliga profilen, eller ange nyckeln på nytt på båda datorerna så att nyckeln
överensstämmer.
n 160 N
Felsökning
Bluetooth-teknik
Vad ska jag göra om andra Bluetooth-enheter inte hittar min dator?
❑ Kontrollera att båda enheterna har Bluetooth-funktionen aktiverad.
❑ Om Bluetooth-indikatorn är släckt kopplar du på WIRELESS-brytaren.
❑ Det går inte att använda Bluetooth-funktionen när datorn är i ett strömbesparingsläge. Gå tillbaka till normalläget och
koppla sedan på WIRELESS-brytaren.
❑ Datorn och enheten kanske står för långt ifrån varandra. Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar bäst om enheterna
placeras inom 10 meter från varandra.
Varför kan min dator inte identifiera andra Bluetooth-enheter?
Om den anslutna enheten även är ansluten till andra enheter kan det hända att den inte visas på fliken Enheter (Devices) i
fönstret Bluetooth-enheter (Bluetooth Devices) eller att det inte går att kommunicera med denna enhet.
Vad ska jag göra om jag inte kan hitta Bluetooth-enheten som jag vill kommunicera med?
❑ Kontrollera att Bluetooth-funktionerna är påslagna på den enhet som du vill kommunicera med. Se bruksanvisningen till
den andra enheten om du vill ha mer information.
❑ Om den enhet som du vill kommunicera med redan håller på att kommunicera med en annan Bluetooth-enhet, kan det
hända att den inte går att hitta eller att det inte går att kommunicera med den från din dator.
❑ Om du vill tillåta att andra Bluetooth-enheter kommunicerar med din dator klickar du på Start, Kontrollpanelen,
Maskinvara och ljud, Bluetooth-enheter (Bluetooth Devices) och fliken Alternativ (Options) och markera sedan
kryssrutan Tillåt att Bluetooth-enheter ansluter till den här datorn (Allow Bluetooth devices to connect to this
computer).
n 161 N
Felsökning
Vad ska jag göra om andra Bluetooth-enheter inte kan ansluta till min dator?
❑ Kontrollera att den andra enheten är verifierad.
❑ Om du vill tillåta att andra Bluetooth-enheter kommunicerar med din dator klickar du på Start, Kontrollpanelen,
Maskinvara och ljud, Bluetooth-enheter (Bluetooth Devices) och fliken Alternativ (Options) och markera sedan
kryssrutan Tillåt att Bluetooth-enheter ansluter till den här datorn (Allow Bluetooth devices to connect to this
computer).
❑ Det kan hända att det möjliga dataöverföringsavståndet blir mindre än 10 meter beroende på hinder mellan enheterna,
radiovågornas kvalitet, eller det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och Bluetooth-enheten
närmare varandra.
❑ Om den enhet som du vill kommunicera med redan håller på att kommunicera med en annan Bluetooth-enhet, kan det
hända att den inte går att hitta eller att det inte går att kommunicera med den från din dator.
❑ Kontrollera att Bluetooth-funktionerna är påslagna på den enhet som du vill kommunicera med. Se bruksanvisningen till
den andra enheten om du vill ha mer information.
n 162 N
Felsökning
Varför är Bluetooth-anslutningen långsam?
❑ Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och/eller avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten
på radiovågorna och det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och Bluetooth-enheten närmare
varandra.
❑ Radiofrekvensen 2,4 GHz som används av Bluetooth och trådlösa nätverksenheter används också av andra enheter.
Bluetooth-enheterna använder en teknik som minimerar störningar från andra enheter som använder samma våglängd,
men kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan minska. Störningar från andra enheter kan även
avbryta kommunikationen helt.
❑ Möjligheten till anslutning påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta datorn från eventuella
hinder eller närmare enheten som den är ansluten till.
❑ Identifiera och ta bort de hinder som finns mellan datorn och enheten som den är ansluten till.
❑ Observera att beroende på begränsningar för själva Bluetooth-standarden, kan det ibland hända att stora filer skadas vid
kontinuerlig överföring på grund av elektromagnetiska störningar i omgivningen.
Vad ska jag göra om datorn blir instabil när jag använder en Bluetooth-ljudenhet?
Datorn kan bli instabil om du byter ljudutenhet till en Bluetooth-ljudenhet medan ett program för ljud- eller videouppspelning
är igång.
När du lyssnar på ljud via din Bluetooth-ljudenhet ansluter du först enheten till datorn, och startar därefter programmet för
ljud- eller videouppspelning.
Mer information om hur du ansluter Bluetooth-ljudenheter finns i hjälpfilen.
n 163 N
Felsökning
Varför kan jag inte ansluta till en tjänst som stöder Bluetooth-målenheten?
Det går bara att ansluta tjänster som också stöds av datorn som har Bluetooth-funktionalitet. Du kan söka efter mer
information om Bluetooth med Windows Hjälp och support. Om du vill öppna Windows Hjälp och support gör du så här:
klicka på Start och Hjälp och support.
Kan jag använda en enhet med Bluetooth-teknik på flygplan?
När du använder Bluetooth-teknik överför datorn en radiofrekvens på 2,4 GHz. Känsliga platser, till exempel sjukhus och
flygplan, kan ha begränsningar för hur Bluetooth-enheter får användas, på grund av radiostörningarna. Kontrollera med
personalen om du får använda Bluetooth-funktionen på datorn.
Varför går det inte att använda Bluetooth-funktionerna när jag loggar in på min dator som
standardanvändare?
Bluetooth-funktionen kanske inte är tillgänglig för användare med ett standardanvändarkonto på datorn. Logga in på datorn
som en användare med administratörsbehörighet.
n 164 N
Felsökning
Varför går det inte att ansluta till en Bluetooth-enhet till ett PAN?
Om enheten som du vill ansluta till inte stöder kommunikation via Bluetooth i läget Personal Area Network User (PANU),
går det inte att skapa en anslutning till ett PAN.
Varför går det inte att använda Bluetooth-enheter när jag växlar användare?
Om du växlar användare utan att logga ut från systemet fungerar inte Bluetooth-enheterna. Se till att logga ut innan du växlar
användare. Om du vill logga ut från systemet klickar du på Start, pilen bredvid knappen Lås och Logga ut.
Varför kan jag inte överföra visitkort med mobiltelefonen?
Det finns inget stöd för funktionen för överföring av visitkort.
n 165 N
Felsökning
Optiska skivor
Varför slutar datorn svara när den försöker läsa en skiva?
Skivan kan vara smutsig eller skadad. Gör så här:
1
Tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klicka på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att starta
om datorn.
2
Ta ut skivan ur den optiska skivenheten.
3
Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras, se anvisningar i Hantera skivor (sidan 134).
Vad gör jag om skivfacket inte går att öppna?
❑ Se till att datorn är på.
❑ Om strömmen till den optiska skivenheten inaktiverats av VAIO Power Management fungerar inte
ersättningsutmatningsknappen på den optiska skivenheten. Använd utmatningsknappen på tangentbordets vänstra del.
Observera att det tar en stund att mata ut skivfacket om den optiska skivenheten inte är påslagen.
❑ Om utmatningsknappen inte fungerar, klicka på Start och Dator. Högerklicka på ikonen för den optiska skivenheten och
välj Mata ut.
❑ Om inget av ovanstående alternativ fungerar, stoppar du in ett tunt, rakt föremål (t.ex. ett uträtat gem) i hålet för manuell
utmatning bredvid ersättningsutmatningsknappen.
❑ Försök med att starta om datorn.
n 166 N
Felsökning
Vad ska jag göra om det inte går att spela upp en skiva ordentligt på datorn?
❑ Kontrollera att skivan är ilagd med framsidan uppåt.
❑ Kontrollera att de erforderliga programmen är installerade enligt tillverkarens anvisningar.
❑ Om skivan är smutsig eller skadad, slutar datorn svara. Gör så här:
1
Tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klicka på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att starta
om datorn.
2
Ta ut skivan ur den optiska skivenheten.
3
Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras, se anvisningar i Hantera skivor
(sidan 134).
❑ Om du spelar en skiva och inget ljud hörs gör du följande:
❑ Kontrollera om volymen är avstängd eller inställd på lägsta nivå med volymknappen eller ljud av-knappen (-).
❑ Om du vill kontrollera inställningarna kan du högerklicka på volymikonen i Aktivitetsfältet och klicka på Öppna
Volymkontrollen.
❑ Kontrollera ljudinställningarna i ljudmixern.
❑ Om datorn har externa högtalare, kontrollera högtalarnas volyminställning och anslutningarna mellan datorn
och högtalarna.
❑ Kontrollera att korrekta drivrutiner är installerade. Gör så här:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på System och underhåll.
3
Klicka på System.
n 167 N
Felsökning
4
Klicka på Enhetshanteraren i det vänstra fönstret.
Fönstret Enhetshanteraren med en lista över datorns maskinvaruenheter visas.
Om ett ”X” eller ett utropstecken visas vid en enhet i listan, måste du kanske aktivera enheten eller installera om
drivrutinerna.
5
Dubbelklicka på den optiska skivenheten om du vill öppna en lista över de optiska drivrutiner som finns på din dator.
6
Dubbelklicka på önskad drivrutin.
Du kan bekräfta drivrutinen genom att välja fliken Drivrutin och klicka på Mer information.
7
Klicka på OK för att stänga fönstret.
❑ Kontrollera att det inte sitter någon självhäftande etikett på skivan. Den kan lossna medan skivan finns i den optiska
skivenheten och skada enheten eller få den att krångla.
❑ Om en regionskodvarning visas, kanske skivan inte är kompatibel med enheten. Kontrollera på DVD-förpackningen att
regionkoden överensstämmer med den optiska skivenhetens kod.
❑ Om du märker kondens på datorn, använd den inte på minst en timme. Kondens kan få datorn att sluta fungera.
❑ Kontrollera att datorn drivs med ström från nätuttaget, och pröva sedan igen.
n 168 N
Felsökning
Vad ska jag göra om det inte går att spela upp Blu-ray-skivor?
!
Den här felsökningsinformationen gäller enbart vissa modeller. Kontrollera vilken typ av optisk skivenhet du har i den elektroniska tekniska
informationen och läs sedan vilka skivmedier som stöds i Läsa och bränna optiska skivor (sidan 40).
Det kanske inte går att spela upp visst innehåll på Blu-ray-skivor på din dator. För att kunna spela upp sådant innehåll måste
du hämta och installera de senaste uppdateringarna för WinDVD BD med VAIO Update.
Om du vill hämta och installera uppdateringarna på datorn måste den vara ansluten till Internet. Information om hur du
ansluter datorn till Internet finns i Använda Internet (sidan 72).
Vad ska jag göra om det inte går att bränna data på en CD-skiva?
❑ Se till att inga program startas och låt inga program startas automatiskt, inte ens en skärmsläckare.
❑ Sluta använda tangentbordet.
❑ Om du använder en CD-R/RW-skiva med en självhäftande etikett ersätter du den med en skiva utan etikett. Det kan
medföra skrivarfel eller annan skada att använda en skiva med självhäftande etikett.
n 169 N
Felsökning
Vad ska jag göra om det inte går att bränna data på en DVD-skiva?
❑ Kontrollera att du använder riktiga inspelningsbara DVD-skivor.
❑ Kontrollera vilket inspelningsbara DVD-format som är kompatibelt med den optiska skivenheten. Kom ihåg att vissa
märken kanske inte fungerar.
❑ Det förinstallerade programmet på datorn stöder inte kopiering av DVD-filmer. Macrovision och andra liknande tekniker
för kopieringsskydd förhindrar användarna från att kopiera DVD-filmer. Att kopiera en DVD-film innebär ett intrång i
upphovsrätten och är därmed olagligt.
Varför går det inte att bränna information på Blu-ray-skivor?
!
Den här felsökningsinformationen gäller enbart vissa modeller. Kontrollera vilken typ av optisk skivenhet du har i den elektroniska tekniska
informationen och läs sedan vilka skivmedier som stöds i Läsa och bränna optiska skivor (sidan 40).
❑ Kontrollera att den optiska skivenheten stöder skrivningsfunktionen för Blu-ray-skivor. DVD±RW/±R DL/RAM-enheten
stöder den inte.
❑ BD-R-media är inte återskrivningsbara. Du kan inte lägga till eller radera data på BD-R-skivor.
n 170 N
Felsökning
Bildskärm
Varför blir skärmen svart?
❑ Skärmen blir svart om datorn inte får någon ström eller om den försätts i ett energisparläge (vänteläge eller viloläge).
Om datorn är i skärmvänteläge kan du återställa den till normalläge genom att trycka på valfri tangent. Mer information
finns i Använda Energisparlägen (sidan 112).
❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att strömindikatorn visar att
strömmen är på.
❑ Om datorn drivs med batteri kontrollerar du att batteriet är rätt isatt och ordentligt uppladdat. Mer information finns i
Använda batteriet (sidan 25).
❑ Om visningsläget är inställt på extern skärm kan du använda tangentkombinationen Fn+F7. Mer information finns i
Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 32).
Varför går det inte att visa hela DVD-bilden på en TV-skärm?
Skärmupplösningen kanske är fel inställd. Du bör ställa in skärmupplösningen på 1 024 × 768 eller mindre, beroende på hur
stor den externa bildskärmen är.
Hur justerar jag bilden på TV-skärmen?
Du justerar bilden med kontrollerna på den externa bildskärmen. Läs bruksanvisningen för TV:n om du vill ha mer information.
n 171 N
Felsökning
Hur ändrar jag skärmupplösningen på TV-skärmen?
TV-skärmen kanske inte visar hela bilden från en video om skärmens upplösning är inställd på mer än 1 024 x 768.
Justera skärmupplösningen till 1 024 x 768 eller mindre.
Så här ändrar du skärmupplösningen:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.
2
Klicka på Bildskärmsinställningar.
Fönstret Bildskärmsinställningar visas.
3
Flytta skjutreglaget under Upplösning åt vänster om du vill minska skärmupplösningen och åt höger om du vill öka den.
Hur byter jag visning från bildskärmen till TV?
Med information finns under Välja visningslägen (sidan 96).
Du kan också trycka på Fn+F7 för att visa bilden på antingen datorskärmen eller TV:n. Mer information finns i Kombinationer
och funktioner med Fn-tangenten (sidan 32).
n 172 N
Felsökning
Varför visas inte videon på bildskärmen?
❑ Om du har valt den externa skärmen som destination, och den externa skärmen är bortkopplad, kan du inte visa en video
på skärmen. Stoppa videouppspelningen, växla visningen till datorns bildskärm och starta om videouppspelningen.
Med information finns under Välja visningslägen (sidan 96). Du kan även trycka på Fn+F7 för att ändra visningsskärm.
Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 32).
❑ Videominnet i datorn kanske inte räcker till för att visa högupplösta videor. I det här fallet får du minska upplösningen på
LCD-skärmen.
Så här ändrar du skärmupplösningen:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.
2
Klicka på Bildskärmsinställningar.
Fönstret Bildskärmsinställningar visas.
3
Flytta skjutreglaget under Upplösning åt vänster om du vill minska skärmupplösningen och åt höger om du vill öka den.
Du kan bekräfta värdet på det totala mängden tillgängligt grafikminne och videominne. Högerklicka på skrivbordet, markera Anpassa och klicka på
Bildskärmsinställningar, Avancerade inställningar och fliken Adapter. Värdet som visas kan skilja sig från den verkliga mängden minne på datorn.
Vad ska jag göra om skärmen är mörk?
Gör skärmen ljusare genom att trycka på tangenterna Fn+F6.
n 173 N
Felsökning
Vad ska jag göra om skärmens ljusstyrka ändras?
Inställningarna för skärmens ljusstyrka, som regleras med tangenterna Fn+F5/F6, är tillfällig och kan återställas till
originalinställningen när datorn återgår till normalläge från vänteläge eller viloläge. Så här ändrar du egenskaper för ljusstyrka:
1
Högerklicka på energistatusikonen i Aktivitetsfältet och välj Energialternativ.
2
Klicka på Ändra schemainställningar under den aktuella schemainställningen.
3
Klicka på Ändra avancerade inställningar.
Fönstret Energialternativ visas.
4
Välj fliken Avancerade inställningar.
5
Dubbelklicka på Bildskärm.
6
Justera inställningen för bildskärmen ljusstyrka i objektet för ljusreglering.
Vad ska jag göra om den externa bildskärmen fortfarande är tom?
Om det inte går att ändra visningen genom att trycka på tangenterna Fn+F7 måste du ändra inställningar för den externa
bildskärmen med hjälp av VAIO Control Center. Ändra inställningarna genom att öppna VAIO Control Center, välja
kontrollobjektet för den externa bildskärmen och sedan markera kryssrutan för att ändra alternativen för sökning av den
externa bildskärmen. Prova sedan att trycka på Fn+F7 för att ändra visningen.
n 174 N
Felsökning
Hur kör jag Windows Aero?
!
Den här felsökningsinformationen gäller enbart vissa modeller.
Gör så här om du vill köra Windows Aero:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Anpassa färger under Utseende och anpassning.
3
Klicka på Öppna den klassiska dialogrutan för att redigera utseende om du vill ha fler färgval.
Fönstret Inställningar för utseende visas.
4
Välj Windows Aero bland alternativen Färgschema på fliken Utseende.
5
Klicka på OK.
Information om funktioner i Windows Aero, t.ex. Windows Flip 3D finns i Windows Hjälp och support.
n 175 N
Felsökning
Utskrift
Vad ska jag göra om jag inte kan skriva ut ett dokument?
❑ Kontrollera att skrivaren är på och att skrivarkabeln är ordentligt ansluten till portarna på skrivaren och datorn.
❑ Kontrollera att skrivaren är kompatibel med det Windows-operativsystem som är installerat på datorn.
❑ Du måste kanske installera en skrivardrivrutin innan du kan använda skrivaren. Läs skrivarens bruksanvisning om du vill
ha mer information.
❑ Om skrivaren inte fungerar sedan datorn återgått från ett energisparläge (vänteläge eller viloläge), försök starta om datorn.
❑ Om skrivaren har funktioner för dubbelriktad kommunikation kan utskrift fungera om dessa funktioner inaktiveras.
Gör så här:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Skrivare under Maskinvara och ljud.
3
Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper.
4
Klicka på fliken Portar.
5
Avmarkera kryssrutan Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation.
6
Klicka på OK.
Denna ändring av inställningarna inaktiverar funktionerna för dubbelriktad kommunikation på skrivaren, t.ex. för
dataöverföring, tillståndskontroll och fjärrpanel.
n 176 N
Felsökning
Mikrofon
Vad ska jag göra om mikrofonen inte fungerar?
❑ Om du använder en extern mikrofon bör du kontrollera att mikrofonen är på och ordentligt ansluten till datorns
mikrofoningång.
❑ Enheten för ingående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Konfigurera enheten för ingående ljud genom att följa dessa
anvisningar:
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
3
Klicka på Maskinvara och ljud.
4
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
5
På fliken Inspelning väljer du önskad enhet för inkommande ljud och klickar sedan på Standard.
Hur kan jag förhindra mikrofonrundgång?
Mikrofonrundgång uppstår när mikrofonen tar emot ljud från en ljudenhet, till exempel en högtalare.
Så här förhindrar du det här problemet:
❑ Håll mikrofonen borta från ljudenheter.
❑ Skruva ned volymen på högtalarna och mikrofonen.
n 177 N
Felsökning
Mus
Vad ska jag göra om datorn inte identifierar musen?
❑ Kontrollera att musen är ordentligt ansluten till porten.
❑ Starta om datorn med musen ansluten.
Vad ska jag göra om markören inte rör sig när jag använder musen?
❑ Kontrollera att inte någon annan mus är ansluten.
❑ Om pekaren inte rör sig medan ett program är igång trycker du på Alt+F4 samtidigt för att stänga programfönstret.
❑ Om tangentkombinationen Alt+F4 inte fungerar, klicka på Start, pilen invid Lås-knappen och på Starta om för att starta
om datorn.
❑ Om datorn inte startar om trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen invid knappen
Avsluta och Starta om.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om.
❑ Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med strömbrytaren, kan data gå förlorade.
n 178 N
Felsökning
Högtalare
Vad ska jag göra om de externa högtalarna inte fungerar?
❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i
programmets hjälpfil.
❑ Kontrollera att högtalarna är ordentligt anslutna och att volymen är tillräckligt högt uppskruvad för att ljudet ska höras.
❑ Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.
❑ Om högtalarna är utrustade med mute-knapp (ljud av), kontrollerar du att den inte är intryckt.
❑ Volymen kan ha stängts av med Ljud av-tangenten. Tryck på knappen igen.
❑ Volymen kan ha minimerats med volymknappen (-). Tryck på den andra volymknappen (+) för att höja volymen så pass
att ljud hörs.
❑ Om högtalarna kräver extern ström kontrollerar du att de är anslutna till en strömkälla. Läs bruksanvisningen för
högtalarna om du vill ha mer information.
❑ Kontrollera volymkontrollerna i Windows genom att klicka på volymikonen i Aktivitetsfältet.
❑ Enheten för utgående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Konfigurera enheten för utgående ljud genom att följa dessa
anvisningar:
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
3
Klicka på Maskinvara och ljud.
4
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
5
På fliken Uppspelning väljer du önskad enhet för utgående ljud och klickar sedan på Standard.
n 179 N
Felsökning
Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna?
❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i
programmets hjälpfil.
❑ Kontrollera att högtalarnas volyminställning är tillräckligt hög och att ljudet är aktiverat.
❑ Volymen kan ha stängts av med Ljud av-tangenten. Tryck på knappen igen.
❑ Volymen kan ha minimerats med volymknappen (-). Tryck på den andra volymknappen (+) för att höja volymen så pass
att ljud hörs.
❑ Kontrollera volymkontrollerna i Windows genom att klicka på volymikonen i Aktivitetsfältet.
❑ Enheten för utgående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Konfigurera enheten för utgående ljud genom att följa stegen i Vad
ska jag göra om de externa högtalarna inte fungerar? (sidan 178).
Vad ska jag göra om det inte hörs något mikrofonljud från min HDMI-kompatibla TV?
Datorn kan inte skicka ljudsignaler från mikrofonjacket direkt genom HDMI-porten. Spara först ljuddata i en ljudfil och spela
sedan upp den genom HDMI-porten.
n 180 N
Felsökning
Pekplatta
Vad ska jag göra om pekplattan inte fungerar?
❑ Du kan ha inaktiverat pekplattan utan att ansluta en mus till datorn. Se Använda pekplattan (sidan 34).
❑ Se till att ingen mus är ansluten till datorn.
❑ Om pekaren inte rör sig medan ett program är igång trycker du på Alt+F4 samtidigt för att stänga programfönstret.
❑ Om tangentkombinationen Alt+F4 inte fungerar, klicka på Start, pilen invid Lås-knappen och på Starta om för att starta
om datorn.
❑ Om datorn inte startar om trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen invid knappen
Avsluta och Starta om.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om.
❑ Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med strömbrytaren, kan data gå förlorade.
n 181 N
Felsökning
Tangentbord
Vad ska jag göra om tangentbordskonfigurationen är fel?
Datorns språklayout för tangentbordet finns angiven på klistermärket på förpackningen. Om du väljer ett annat nationellt
tangentbord när du installerar Windows, kommer tangentkonfigurationen att bli fel.
Ändra tangentbordskonfigurationen så här:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Klocka, språk och region och klicka på Nationella inställningar och språkinställningar.
3
Ändra inställningarna enligt önskemål.
Vad ska jag göra om jag inte kan skriva vissa tecken med tangentbordet?
Om du inte kan skriva U, I, O, P, J, K, L, M och så vidare, kanske tangenten Num Lk är aktiverad. Kontrollera att indikatorn
Num lock är släckt. Om indikatorn Num lock är tänd, tryck på tangenten Num Lk för att släcka den innan du skriver dessa
tecken.
n 182 N
Felsökning
Disketter
Varför visas inte ikonen Säker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfältet när enheten är
ansluten?
Datorn känner inte igen diskettenheten. Kontrollera först att USB-kabeln är ordentligt ansluten till USB-porten. Om du måste
trycka fast kontakten, vänta några sekunder så att datorn hinner känna av enheten. Om ikonen ändå inte visas, gör så här:
1
Stäng alla program som använder diskettenheten.
2
Vänta tills indikatorlampan på diskettenheten släcks.
3
Ta ut disketten genom att trycka på utmatningsknappen, och koppla sedan bort USB-diskettenheten från datorn.
4
Anslut diskettenheten igen genom att sätta in USB-kontakten i USB-porten.
5
Starta om datorn genom att klicka på Start, pilen bredvid knappen Lås och Starta om.
Vad ska jag göra om det inte går att skriva data på en diskett?
❑ Kontrollera att disketten är ordentligt isatt i enheten.
❑ Om den är ordentligt isatt och du ändå inte kan skriva några data på den, kan disketten vara full eller skrivskyddad.
Du kan antingen använda en diskett som inte är skrivskyddad eller inaktivera skrivskyddsfunktionen.
n 183 N
Felsökning
PC-kort
Vad ska jag göra om PC-kortet inte fungerar?
❑ Kontrollera att PC-kortet är ordentligt isatt. Mer information finns i Sätta i ett PC-kort (sidan 57).
❑ Kontrollera att PC-kortet är kompatibelt med det Windows-operativsystem som är installerat på datorn.
❑ Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med PC-kortet. Du måste kanske installera en drivrutin om
du inte använder ett PC-kort från Sony.
❑ Om ditt PC-kort fungerade normalt tidigare och upphör att fungera kan du behöva installera en nyare drivrutin. Gör så här:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på System och underhåll.
3
Klicka på System.
4
Klicka på Enhetshanteraren i det vänstra fönstret.
Fönstret Enhetshanteraren visas.
5
Dubbelklicka på enhetsnamnet för PC-kortet för att visa egenskapsfönstret för kortet.
6
Klicka på Uppdatera drivrutin på fliken Drivrutin.
n 184 N
Felsökning
Varför känner inte datorn av anslutna enheter?
När det gäller vissa PC-kort kanske datorn inte känner av PC-kortet eller den anslutna enheten om du växlar mellan normal
användning och vänte- eller viloläge medan kortet sitter i PC Card facket. Starta om datorn.
Varför går det inte att sätta in PC-kortet?
❑ Kontrollera att du sätter i kortet på rätt sätt. Mer information finns i Sätta i ett PC-kort (sidan 57).
❑ Vissa PC-kort eller vissa funktioner i ett PC-kort kanske inte går att använda i datorn. Mer information om detta finns i
bruksanvisningen som följde med PC-kortet.
n 185 N
Felsökning
Ljud/video
Vad ska jag göra om det inte går att använda en digital videokamera?
Om du får meddelande om att i.LINK-enheten verkar vara frånkopplad eller avstängd kanske i.LINK-kabeln inte sitter i
ordentligt i portarna på datorn eller kameran. Ta loss kabeln och sätt i den igen. Mer information finns i Ansluta en
i.LINK-enhet (sidan 104).
i.LINK är ett varumärke som tillhör Sony Corporation, och används endast för att ange att en produkt innehåller en IEEE 1394-anslutning.
Hur i.LINK-anslutningen upprättas varierar beroende på programvara, operativsystem och de i.LINK-kompatibla enheter som används. Alla produkter
som har en i.LINK-anslutning kan kanske inte kommunicera med varandra. Mer information om driftsförhållanden och korrekt anslutning finns i
handboken som följde med den kompatibla i.LINK-enheten. Innan du ansluter kompatibla i.LINK-datortillbehör till systemet, t.ex. en CD-RW- eller
hårddiskenhet, kontrollera att de är kompatibla med operativsystemet och de driftsförhållanden som krävs.
Hur stänger jag av startljudet i Windows?
Gör så här om du vill stänga av Windows startljud:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
4
På fliken Ljud avmarkerar du kryssrutan Spela upp Windows uppstartsljud.
5
Klicka på OK.
n 186 N
Felsökning
Vad ska jag göra om jag inte kan höra ljudet från den enhet för utgående ljud som är
ansluten till HDMI- eller OPTICAL OUT-porten?
❑ När du har anslutit enheten till HDMI- eller OPTICAL OUT-porten måste du ändra enhet för ljudutgång om du vill höra
ljud från enheten.
Så här ändrar du ljudenhet:
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
3
Klicka på Maskinvara och ljud.
4
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
5
På fliken Uppspelning väljer du önskad enhet för utgående ljud och klickar sedan på Standard.
❑ Gör så här om det fortfarande inte hörs något ljud från ljudenheten:
1
Följ steg 1 till 4 ovan.
2
Markera HDMI- eller S/PDIF-ikonen på fliken Uppspelning och klicka sedan på Egenskaper.
3
Klicka på fliken Avancerat.
4
Markera den samplingshastighet och det bitdjup (till exempel 48 000 Hz, 16 bitar) som enheten stöder.
5
Klicka på OK.
n 187 N
Felsökning
Hur matar jag ut Dolby Digital- eller DTS-ljud via en S/PDIF- eller HDMI-kompatibel
enhet?
Du matar ut Dolby Digital- eller DTS-ljud från en skiva via en S/PDIF- eller HDMI-kompatibel enhet ansluten till datorn på
följande sätt:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
4
Markera ikonen för den optiska utgången eller HDMI på fliken Uppspelning och klicka sedan på Egenskaper.
5
Klicka på fliken Format som stöds.
6
Markera kryssrutorna DTS-ljud och Dolby Digital.
7
Klicka på OK.
!
Om Dolby Digital- eller DTS-ljudkällan är ansluten till en enhet som saknar stöd för detta kommer enheten inte att spela upp något ljud. Avmarkera i så
fall kryssrutorna DTS-ljud och Dolby Digital.
n 188 N
Felsökning
Memory Stick-media
Vad ska jag göra om jag inte kan använda Memory Stick-media som har formaterats på
en VAIO-dator i andra enheter?
Du kanske måste formatera om ditt Memory Stick.
När du formaterar Memory Stick raderas alla data, även musik, som tidigare sparats på den. Säkerhetskopiera viktiga data
och kontrollera att din Memory Stick inte innehåller filer du vill behålla innan du formaterar om den.
1
Kopiera data från Memory Stick till hårddisken när du vill spara data eller bilder.
2
Formatera Memory Stick-mediet genom att följa stegen i Så här formaterar du ett Memory Stick (sidan 67).
Varför går det inte att spara musikfiler på Memory Stick?
Upphovsrättsskyddad musik kan inte flyttas till ett Memory Stick som inte har MagicGate-logotypen.
!
Användning av inspelad musik kräver tillåtelse av upphovsrättsinnehavarna.
Sony tar inget ansvar för musikfiler som inte kan spelas in från CD eller hämtas från andra källor.
Kan jag kopiera bilder från en digitalkamera med Memory Stick?
Ja, och du kan visa videoklipp som du har spelat in med Memory Stick-kompatibla digitalkameror.
Varför går det inte att skriva data till ett Memory Stick?
Vissa Memory Stick har ett raderingsskydd för att förhindra att värdefulla data raderas eller skrivs över av misstag. Se till att
raderingsskyddet är avstängt.
n 189 N
Felsökning
Kringutrustning
Vad ska jag göra om det inte går att ansluta en USB-enhet?
❑ Kontrollera att USB-enheten är påslagen och använder sin egen strömkälla, om detta gäller för enheten. Om du t.ex.
använder en digitalkamera, kontrollerar du att batteriet är laddat. Om du använder en skrivare, kontrollerar du att
strömkabeln är ordentligt ansluten till ett nätuttag.
❑ Försök att använda en annan USB-port på datorn. Drivrutinen kanske är installerad på den specifika port du använde
första gången du anslöt enheten.
❑ Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Du måste kanske installera något program innan du
ansluter enheten.
❑ Försök ansluta en enkel enhet som inte kräver mycket effekt, t.ex. en mus, för att testa att porten över huvud taget
fungerar.
❑ USB-hubbar kan hindra att en enhet fungerar på grund av strömförsörjningen. Vi rekommenderar att enheten ansluts
direkt till datorn utan någon hubb.
n 190 N
Supportalternativ
Supportalternativ
I det här avsnittet finns information om hur du kan få svar på frågor om din VAIO-dator.
Supportinformation från Sony
Använd följande supportresurser i den ordning de visas.
Läs Dokumentation (sidan 8) om du vill ha information om den tryckta och icke tryckta dokumentationen som medföljer
datorn, samt andra informationskällor.
❑ Använd de hjälpfiler som följer med respektive program för att få anvisningar om hur programmet används.
❑ Använd sökfunktionen i Windows Hjälp och support genom att trycka och hålla ned Microsoft Windows-tangenten och
trycka på F1-tangenten.
❑ Webbplatsen VAIO-Link: Om du skulle få problem med datorn kan du besöka webbplatsen VAIO-Link för felsökning.
Gå till http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: På denna interaktiva del av webbplatsen http://www.vaio-link.com kan du kontakta vår duktiga
supportpersonal via Internet. Du kan hantera dina tekniska frågor på ett enkelt sätt med hjälp av ditt personliga konto.
❑ VAIO-Link hjälplinje: Försök att lösa ditt problem med hjälp av den tryckta och icke tryckta dokumentationen, innan du
kontaktar VAIO-Link per telefon.
❑ Besök Sonys andra webbplatser:
❑ http://www.club-vaio.com om du vill veta mer om VAIO och vara med i den växande gruppen VAIO-användare.
❑ http://www.sonystyle-europe.com för att göra Internetinköp.
❑ http://www.sony.net för andra produkter från Sony.
Innan du kan använda Internetfunktionerna som beskrivs här måste du upprätta en anslutning till Internet.
n 191 N
Supportalternativ
e-Support
Vad är e-Support?
Har du letat i bruksanvisningarna och på webbplatsen (http://www.vaio-link.com) men inte hittat svaret på din fråga eller
lösningen på ditt problem? Då kan e-Support vara lösningen.
På vår interaktiva webbplats e-Support Web Portal kan du ställa alla de tekniska frågor du har om din dator, och få svar från
vår duktiga supportpersonal.
Varje fråga du ställer får ett unikt ”case number” för att underlätta kommunikationen mellan dig och e-Supportteamet.
Vem får använda e-Support?
Alla registrerade VAIO-kunder har obegränsad tillgång till VAIO-Links e-Support Web Portal.
Hur kommer jag åt portalen e-Support?
När du registrerar din dator får du några timmar senare ett e-postmeddelande med länken till e-Support Web Portal,
ditt kundnummer (Customer ID) och grundläggande upplysningar.
Klicka bara på länken i e-postmeddelandet för att aktivera ditt konto.
Du kan nu ställa din första fråga!
Det går att komma åt e-Support Web Portal från vilken dator som helst som är Internetansluten.
En komplett hjälpfil finns tillgänglig på e-Support Web Portal, som hjälper dig att använda vår tjänst e-Support.
Kan jag ställa frågorna på mitt eget språk?
Eftersom du kontaktar vårt e-Supportteam genom en portal som ansluter dig direkt till vår centrala databas, kan e-Support
endast acceptera och hantera frågor som skrivits på engelska, franska eller tyska.
n 192 N
Supportalternativ
Kan jag ställa frågor när som helst?
Ja, det går bra att ställa frågor dygnet runt, men tänk på att vårt e-Supportteam bara kan behandla dina frågor måndag till
fredag, 08.00 – 18.00.
Kostar det något att använda e-Support?
Nej, detta är en helt kostnadsfri tjänst som vi erbjuder samtliga registrerade VAIO-kunder!
Hur kan jag veta att e-Supportteamet har behandlat min fråga?
Så fort frågan har börjat hanteras av e-Supportteamet får du ett e-postmeddelande om detta.
n 193 N
Supportalternativ
Varumärken
Sony, Battery Checker, Click to Disc, Click to Disc Editor, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center,
VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Movie Story, VAIO MusicBox, VAIO Power Management,
VAIO Power Management Viewer, My Club VAIO och VAIO Update är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Sony Corporation.
och ”Memory Stick”, ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate”, ”OpenMG”, ”MagicGate Memory Stick”,
”Memory Stick PRO”, ”Memory Stick PRO-HG”, ”Memory Stick Micro”, ”M2”, Memory Stick-logotypen, VAIO och
VAIO-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ och Blu-ray Disc-logotypen är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium och Intel SpeedStep är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2008 Trial, Microsoft Office Ready
2008 och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och
andra länder.
i.LINK är ett varumärke som tillhör Sony, och används endast för att ange att en produkt innehåller en IEEE 1394-anslutning.
Adobe, Adobe Acrobat Standard, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements och Adobe Premiere Pro och Adobe Photoshop
Elements är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Norton och Norton 360 är varumärken som tillhör Symantec Corporation.
Roxio Easy Media Creator är ett varumärke som tillhör Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO och WinDVD BD for VAIO är varumärken som tillhör InterVideo, Inc.
Sun Java VM är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
Google Toolbar, Google Desktop Search, Google Earth och Google Picasa är varumärken som tillhör Google.
n 194 N
Supportalternativ
Skype är ett varumärke som tillhör Skype Limited.
My Club VAIO innehåller programmet Macromedia Flash™ Player från Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003
Macromedia, Inc. Med ensamrätt. Macromedia och Flash är varumärken som tillhör Macromedia, Inc.
Ordet Bluetooth och tillhörande logotyper tillhör Bluetooth SIG, Inc., och används av Sony Corporation under licens.
Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Ordet ExpressCard och tillhörande logotyper tillhör PCMCIA och används av Sony Corporation under licens.
Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
SD Logo är ett varumärke.
SDHC Logo är ett varumärke.
MultiMediaCard™ är ett varumärke som tillhör MultiMediaCard Association.
xD-Picture Card™ är ett varumärke som tillhör Fuji Photo Film Co., Ltd.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing LLC.
Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör respektive ägare. I denna handbok har märkena
™ och ® utelämnats.
Teknisk information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken är varumärken som tillhör
respektive ägare.
I den elektroniska handboken Teknisk information anges vilken programvara som finns tillgänglig för din modell.
n
© 2008 Sony Corporation
Download PDF

advertising