Sony | VGN-FE11M | Sony VGN-FE11M Bruksanvisning

N
Bruksanvisning
Persondator
VG N - F E - s e r i e s
n 2 N
Innehåll
Innan du börjar använda datorn .........................................................................................................................................6
För kännedom ..............................................................................................................................................................6
ENERGY STAR ...............................................................................................................................................................7
Dokumentation .............................................................................................................................................................8
Ergonomisk information .............................................................................................................................................12
Komma igång ...................................................................................................................................................................14
Hitta kontroller och portar...........................................................................................................................................15
Om indikatorlamporna................................................................................................................................................22
Ansluta datorn till en strömkälla .................................................................................................................................24
Använda batteriet.......................................................................................................................................................26
Stänga av datorn på ett säkert sätt ............................................................................................................................31
Använda din VAIO-dator ..................................................................................................................................................32
Använda tangentbordet..............................................................................................................................................33
Använda pekplattan ...................................................................................................................................................35
Använda specialknapparna........................................................................................................................................36
Använda den inbyggda MOTION EYE-kameran........................................................................................................37
Använda den optiska skivenheten .............................................................................................................................38
Använda PC-kort........................................................................................................................................................47
Använda ExpressCard/34 ..........................................................................................................................................50
Använda Memory Stick-medier ..................................................................................................................................53
Använda andra minneskort ........................................................................................................................................58
n 3 N
Använda Internet........................................................................................................................................................61
Använda trådlöst LAN (WLAN) ..................................................................................................................................62
Använda Bluetooth-funktionerna................................................................................................................................72
Använda kringutrustning ..................................................................................................................................................79
Ansluta en dockningsstation med flervalsfack ...........................................................................................................80
Ansluta externa högtalare ..........................................................................................................................................89
Ansluta en extern bildskärm.......................................................................................................................................90
Välja visningslägen ....................................................................................................................................................96
Använda funktionen för flera bildskärmar ..................................................................................................................97
Ansluta en extern mikrofon ........................................................................................................................................99
Ansluta en USB-enhet .............................................................................................................................................100
Ansluta en skrivare ..................................................................................................................................................103
Ansluta en i.LINK-enhet ...........................................................................................................................................104
Ansluta till ett nätverk (LAN) ....................................................................................................................................106
Anpassa din VAIO-dator ................................................................................................................................................108
Ställa in lösenordet ..................................................................................................................................................109
Konfigurera datorn med VAIO Control Center .........................................................................................................111
Använda energisparlägen ........................................................................................................................................112
Energihantering med VAIO Power Management .....................................................................................................117
Konfigurera modemet ..............................................................................................................................................119
Uppgradera din VAIO-dator ...........................................................................................................................................121
Sätta i och ta bort minne ..........................................................................................................................................122
n 4 N
Försiktighetsanvisningar ................................................................................................................................................128
Hantera LCD-skärmen .............................................................................................................................................129
Nätdrift .....................................................................................................................................................................130
Hantera datorn .........................................................................................................................................................131
Använda den inbyggda MOTION EYE-kameran......................................................................................................133
Hantera disketter......................................................................................................................................................133
Hantera skivor ..........................................................................................................................................................134
Använda batteriet.....................................................................................................................................................135
Använda hörlurar .....................................................................................................................................................136
Hantera Memory Stick .............................................................................................................................................136
Hantera hårddisken..................................................................................................................................................137
Hantera minneskortsadaptern..................................................................................................................................138
Felsökning......................................................................................................................................................................139
Datorn ......................................................................................................................................................................140
Systemsäkerhet .......................................................................................................................................................147
Batteri.......................................................................................................................................................................149
Inbyggd MOTION EYE-kamera ...............................................................................................................................151
Internet .....................................................................................................................................................................154
Nätverksanslutning ..................................................................................................................................................156
Bluetooth-teknik .......................................................................................................................................................159
CD- och DVD-skivor.................................................................................................................................................163
Bildskärm .................................................................................................................................................................168
Utskrift ......................................................................................................................................................................172
Mikrofon ...................................................................................................................................................................173
n 5 N
Mus ..........................................................................................................................................................................174
Högtalare .................................................................................................................................................................175
Pekplatta ..................................................................................................................................................................176
Tangentbord.............................................................................................................................................................177
Disketter ...................................................................................................................................................................178
PC-kort .....................................................................................................................................................................179
Ljud/video.................................................................................................................................................................180
Memory Stick ...........................................................................................................................................................181
Kringutrustning .........................................................................................................................................................182
Dockningsstation med flervalsfack...........................................................................................................................182
Supportalternativ ............................................................................................................................................................183
Supportinformation från Sony ..................................................................................................................................183
e-Support .................................................................................................................................................................184
Varumärken .............................................................................................................................................................186
n 6 N
Innan du börjar använda datorn
Innan du börjar använda datorn
Tack för att du har valt en Sony VAIO®, och välkommen till den elektroniska bruksanvisningen. Sony har kombinerat
marknadsledande teknik för ljud, bild, databehandling och kommunikation för att skapa en dator av teknisk toppklass.
För kännedom
© 2006 Sony Corporation. Med ensamrätt.
Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och de program som beskrivs
häri, likaså att reducera dem till maskinläsbar form.
Sony Corporation ger inga garantier avseende denna handbok, programvaran eller annan information som finns häri, och
friskriver sig härmed uttryckligen från eventuella underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för specifika ändamål
avseende denna handbok, programvaran eller annan sådan information. Sony Corporation bär inte under några
omständigheter ansvar för skador av oavsiktlig, indirekt eller speciell art, oaktat om sådana skador grundar sig på avtalsbrott
eller annan förseelse, och uppstår på grund av eller i samband med, denna handbok, programvaran eller annan information
häri, eller användning av dessa.
Macrovision: Denna produkt innehåller teknik för upphovsrättsskydd, som skyddas av patent i USA samt av annan
immaterialrättslig lagstiftning. Denna teknik för upphovsrättsskydd får endast användas med tillåtelse från Macrovision, och
är endast avsedd för hemanvändning och annan användning i begränsad omfattning, om inte Macrovision beslutar
annorledes. Det är förbjudet att dekryptera, modifiera och sprida källkod, likaså att deassemblera och dekompilera.
I denna handbok har märkena ™ och ® utelämnats.
Sony Corporation förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera denna handbok och
informationen häri. Programvaran som beskrivs häri regleras av villkoren i ett separat licensavtal för användare.
n 7 N
Innan du börjar använda datorn
ENERGY STAR
Sony är en ENERGY STAR-partner och har sett till att denna produkt uppfyller ENERGY STAR-riktlinjerna för effektiv
energianvändning.
International ENERGY STAR Office Equipment Program är ett internationellt program för att främja energibesparing vid
användning av datorer och kontorsutrustning. Programmet stöder utveckling och spridning av produkter med funktioner som
effektivt minskar energikonsumtionen. Systemet är öppet för frivillig medverkan från näringsidkare. I fokus står
kontorsutrustning som datorer, bildskärmar, skrivare, faxmaskiner och kopiatorer. Standarder och logotyper ser likadana ut
bland deltagande nationer.
ENERGY STAR är registrerad som symbol i USA.
n 8 N
Innan du börjar använda datorn
Dokumentation
Dokumentationen består av tryckt information, och av bruksanvisningar i elektronisk form som du läser på VAIO-datorn.
Guiderna är i PDF-format, vilket gör dem lätta att bläddra i och skriva ut.
Portalen My Club VAIO är en perfekt utgångspunkt för att använda din VAIO-dator – där får du en heltäckande
sammanfattning av allt du behöver veta för att få maximalt utbyte av din dator.
Användarhandböckerna finns samlade under Documentation som öppnas på följande sätt:
1
Gå till Start och klicka på ikonen My Club VAIO
2
Klicka på Documentation.
3
Välj den guide som du vill läsa.
.
✍
Du kan bläddra i bruksanvisningarna för hand genom att gå till Den här datorn> VAIO (C:) (datorns C-enhet) > Documentation > Documentation och
öppna mappen för ditt språk.
Det kan finnas en separat skiva för dokumentationen till medföljande program.
Tryckt dokumentation
❑ Installationsplansch som beskriver processen från det att du packar upp VAIO-dator till att du startar den.
❑ Felsökningsguide som innehåller lösningar på vanliga problem.
❑ Återställningsguide som beskriver hur du återställer datorsystemet om det skulle behövas.
❑ Broschyrer med följande information: GARANT, Handbok med säkerhetsföreskrifter, Guide till
modembestämmelser, Handbok med föreskrifter för trådlöst LAN och Handbok med föreskrifter för Bluetooth.
n 9 N
Innan du börjar använda datorn
Elektronisk dokumentation
❑ Bruksanvisning (denna handbok): Innehåller datorns funktioner. Den innehåller också information om de program som
följer med datorn, liksom information om lösningar på vanliga problem.
❑ Teknisk information: Den elektroniska handboken Teknisk information innehåller beskrivningar av VAIO-datorns
maskinvara och programvara.
Visa den elektroniska handboken Teknisk information så här:
1
Anslut till Internet.
2
Gå till Sonys supportwebbplats på http://www.vaio-link.com/.
n 10 N
Innan du börjar använda datorn
My Club VAIO
Under My Club VAIO hittar du:
Documentation som ger dig:
❑ Tillgång till User Guide. I den här handboken beskrivs bland annat VAIO-datorns funktioner i detalj, hur du använder
dessa funktioner och på ett säkert sätt ansluter kringutrustning.
❑ Tillgång till Help & Training. Det här är en portal för VAIO Help and Support Center.
❑ Viktig information om din dator, i form av varningar och meddelanden.
Under My Club VAIO finns även:
❑ Accessories
Vill du utöka funktionerna i din VAIO-dator? Klicka på denna ikon och ta en titt på kompatibla tillbehör.
❑ Software
Känner du dig kreativ? Klicka på denna ikon för att få en översikt över dina program och ta en titt på våra
uppgraderingsalternativ.
❑ Wallpapers
Klicka på den här ikonen och ta reda på mer om de vanligaste Sony- och Club VAIO-skrivbordsunderläggen.
❑ Links
Klicka på den här ikonen och ta reda på mer om de vanligaste Sony- och Club VAIO-webbplatserna.
n 11 N
Innan du börjar använda datorn
Hjälp- och supportcenter
Hjälp- och supportcenter är en omfattande resurs med praktiska råd, självstudiekurser och demonstrationer som du
utnyttjar när du vill lära dig använda Microsoft Windows XP och din VAIO-dator.
Med hjälp av sökfunktionen, indexet och innehållsförteckningen kan du visa alla hjälpresurser i Windows, bland annat de som
finns på Internet.
Du öppnar Hjälp- och supportcenter genom att klicka på Start och sedan på Hjälp- och supportcenter. Eller gå till Hjälpoch supportcenter genom att trycka på Microsoft Windows-tangenten
och tangenten F1 .
Andra källor
❑ I hjälpfilerna för det program du använder hittar du detaljerad information om programmets egenskaper, samt
felsökningshjälp.
❑ Gå till www.club-vaio.com där du hittar onlineguider för olika VAIO-program.
n 12 N
Innan du börjar använda datorn
Ergonomisk information
Du kommer förmodligen att använda din bärbara dator i flera olika miljöer. Tänk på följande ergonomiska faktorer vid både
fasta och bärbara arbetsstationer:
❑ Datorns position – Placera datorn direkt framför dig (1). Håll underarmarna vågrätt (2) med handlederna i ett neutralt,
bekvämt läge (3) när du använder tangentbordet, pekplattan eller den externa musen. Låt överarmarna hänga ned längs
med sidorna på ett naturligt sätt. Ta pauser med jämna mellanrum då du arbetar med datorn. Alltför mycket
datoranvändning kan orsaka spänningar i muskler och senor.
❑ Möbler och hållning – Använd en stol med gott stöd för ryggen. Justera stolen så att dina fötter vilar plant mot golvet.
Ett fotstöd kan göra det bekvämare i vissa fall. Sitt avslappnat och upprätt och undvik att kuta med ryggen eller att luta
dig för långt bakåt.
n 13 N
Innan du börjar använda datorn
❑ Vinkel på datorskärmen – Skärmen är ställbar – pröva dig fram tills du hittar rätt vinkel. Genom att vinkla skärmen rätt
kan du minimera risken för ansträngda ögon och muskler. Justera även skärmens ljusstyrka.
❑ Belysning – Välj en plats där ljuset från fönster och lampor inte ger upphov till irriterande reflexer i skärmen. Använd
indirekt ljussättning för att undvika ljusa fläckar på skärmen. Du kan också köpa tillbehör till skärmen som minskar
irriterande reflexer på skärmen. Korrekt ljussättning skapar en bekvämare och mer effektiv arbetsmiljö.
❑ Placering av separat bildskärm – Placera eventuell separat bildskärm på bekvämt avstånd för ögonen. Se till att
skärmen är i ögonhöjd eller aningen lägre när du sitter framför den.
n 14 N
Komma igång
Komma igång
I det här avsnittet beskrivs hur du börjar använda din VAIO-dator.
❑ Hitta kontroller och portar (sidan 15)
❑ Om indikatorlamporna (sidan 22)
❑ Ansluta datorn till en strömkälla (sidan 24)
❑ Använda batteriet (sidan 26)
❑ Stänga av datorn på ett säkert sätt (sidan 31)
n 15 N
Komma igång
Hitta kontroller och portar
Ägna en stund åt att identifiera kontrollerna och portarna som visas på följande sidor.
n 16 N
Komma igång
Framsidan
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Inbyggd MOTION EYE-kamera*1 (sidan 37)
L
M
N
O
P
Hörlursuttag (sidan 89)
Inbyggd MOTION EYE-kameraindikator (sidan 22)
LCD-skärm (sidan 129)
Inbyggda högtalare
Tangentbord (sidan 33)
Pekplatta (sidan 35)
Strömindikator (sidan 22)
Batteriindikator (sidan 22)
Hårddiskindikator (sidan 22)
Memory Stick Duo-/PRO Duo-indikator (sidan 22)
LOCK/RELEASE-omkopplare
Se till att du har ställt den här omkopplaren i läget LOCK innan
du flyttar datorn.
Mikrofoningång (sidan 99)
Inbyggd mikrofon (mono)
WIRELESS-omkopplare (sidan 62)
WLAN-indikator (trådlöst LAN) (sidan 22)
Q Bluetooth-indikator*1 (sidan 22)
R Memory Stick Duo-/PRO Duo-fack*2 (sidan 53)
*1
Finns bara på vissa modeller.
*2
Datorn stöder Memory Stick Duo och Memory Stick PRO Duo med hög
hastighet och hög kapacitet.
n 17 N
Komma igång
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Ljud av-knapp (sidan 36)
Ljud av-indikator (sidan 22)
VOL-knappar (sidan 36)
Knapparna S1/S2 (sidan 36)
Num lock-indikator (sidan 22)
Caps lock-indikator (sidan 22)
Scroll lock-indikator (sidan 22)
Strömbrytare
Strömindikator (sidan 22)
n 18 N
Komma igång
Baksidan
A Luftventil
B Batterifack (sidan 26)
n 19 N
Komma igång
Höger
A Utmatningsknapp för PC-kort (sidan 49)
B PC-kortfack (sidan 47)
C ExpressCard™/34-fack*1 (sidan 50)
D i.LINK® (IEEE1394) S400-port (sidan 104)
E Hi-Speed USB (USB 2.0)-portar*2 (sidan 100)
F S VIDEO OUTPUT-port*3 *4 (sidan 94)
G Skärmport (VGA) *4 (sidan 91)
H DC IN-port (sidan 24)
*1
Kallas hädanefter för ExpressCard/34-fack.
*2
Stöder hög, full och låg hastighet.
*3
Kallas hädanefter för S VIDEO OUT.
*4
Inaktiverad när datorn är ansluten till dockningsstationen med flervalsfack.
n 20 N
Komma igång
Vänster
A
B
C
D
Modemport (sidan 61)
Nätverksport (Ethernet) (sidan 106)
Optisk skivenhet (sidan 38)
Enhetsutmatningsknapp (sidan 38)/
Optisk skivenhet-indikator (sidan 22)
E Hål för manuell utmatning (sidan 163)
F Säkerhetsfack
n 21 N
Komma igång
Undersida
A Kontakt för dockningsstation med flervalsfack (sidan 83)
B Luftventil
n 22 N
Komma igång
Om indikatorlamporna
Datorn är utrustad med följande indikatorlampor.
Indikator
Funktioner
Ström 1
Tänds när datorn slås på, blinkar i Vänteläge och släcks när datorn är i Viloläge eller stängs av.
Batteri e
Tänds när datorn körs med batterikraft, blinkar när strömmen i batteriet håller på att ta slut och blinkar två
gånger i taget när batteriet laddas.
Memory Stick Duo/PRO Duo
Tänds när data läses från eller skrivs till Memory Stick-mediet i Memory Stick Duo-/PRO Duo-facket. (Aktivera
inte Vänteläge och stäng inte av datorn när denna indikator lyser.) När indikatorn är släckt används inget
Memory Stick.
Ljud av %
Tänds när volymen är avstängd.
Inbyggd MOTION EYE-kamera*
Tänds när den inbyggda MOTION EYE-kameran används.
Optisk skivenhet
Tänds när information läses från eller skrivs till den optiska skivan. När indikatorn är släckt används inte den
optiska skivan.
Hårddisk
Tänds när information läses från eller skrivs till hårddisken. Aktivera inte Vänteläge och stäng inte av datorn när
denna indikator lyser.
Num Lock
Tryck på tangenten Num Lk om du vill aktivera det numeriska tangentbordet. Tryck på tangenten igen om du
vill inaktivera det numeriska tangentbordet. Det numeriska tangentbordet är inaktivt när indikatorn inte lyser.
Caps Lock
Scroll Lock
Tryck på tangenten Caps Lock om du vill skriva med versaler. De bokstäver du skriver blir gemener om du håller
ned Shift under tiden som indikatorn lyser. Tryck på tangenten igen om du vill släcka indikatorn. När indikatorn
för Caps Lock har släckts kan du skriva gemener som vanligt.
Tryck på tangenten Scr Lk om du vill ändra hur rullning sker på skärmen. När indikatorn för Scroll Lock har
släckts kan du rulla på skärmen som vanligt. Hur tangenten Scr Lk fungerar beror på vilket program du
använder. I vissa program fungerar inte Scroll Lock.
n 23 N
Komma igång
Indikator
Bluetooth
Funktioner
*
WIRELESS LAN
*
Finns bara på vissa modeller.
Tänds när WIRELESS-omkopplaren vrids till ON och Bluetooth-teknik aktiveras.
Tänds när funktionen för trådlöst LAN är aktiverad.
n 24 N
Komma igång
Ansluta datorn till en strömkälla
Såväl nätadapter som uppladdningsbart batteri kan användas som strömkällor för datorn.
Använda nätadaptern
✍
Datorn ska endast användas tillsammans med den medföljande nätadaptern.
Så här använder du nätadaptern
1
Anslut ena änden av nätkabeln (1) till nätadaptern (3).
2
Anslut den andra änden av nätkabeln till ett nätuttag (2).
3
Anslut den kabel som är fäst i nätadaptern (3) till DC In-porten (4) på datorn eller dockningsstationen med flervalsfack
(tillvalsutrustning).
!
Hur likströmskontakten ser ut varierar beroende på nätadaptern.
n 25 N
Komma igång
✍
Nätadaptern måste kopplas ur för att strömmen till datorn ska brytas helt.
Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget.
Om du inte ska använda datorn på länge försätter du datorn i Viloläge. Läs Använda Viloläge (sidan 115). Det här energisparläget sparar dig den tid
det annars tar att stänga av eller återgå till användning.
n 26 N
Komma igång
Använda batteriet
Batteriet som levereras med datorn är inte fulladdat vid inköpstillfället.
Sätta i batteriet
Så här sätter du i batteriet
1
Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen.
2
Skjut spärren (1) till läget UNLOCK.
3
Placera batteriet i batterifacket och se till att det klickar på plats.
n 27 N
Komma igång
4
Skjut spärren (1) till läget LOCK för att säkra batteriet i datorn.
✍
När datorn är direkt ansluten till elnätet med ett batteri isatt drivs den med nätström.
!
Vissa laddningsbara batterier uppfyller inte Sonys kvalitets- och säkerhetskrav. Av säkerhetsskäl fungerar denna dator endast med äkta Sony-batterier,
avsedda för denna modell. Om du sätter i någon annan typ av batteri kommer detta inte att laddas, och datorn fungerar inte.
n 28 N
Komma igång
Ladda batteriet
Batteriet som levereras med datorn är inte fulladdat vid inköpstillfället.
Så här laddar du batteriet
1
Sätt i batteriet.
2
Anslut nätadaptern till datorn.
Datorn laddar automatiskt upp batteriet (batteriindikatorn blinkar två gånger i taget medan batteriet laddas upp). När
batteriet har laddats till 85 % stängs batteriindikatorn av.
Batteriindikatorns tillstånd
Betyder att
Tänd
Datorn drivs av ström från batteriet.
Blinkar
Strömmen i batteriet håller på att ta slut.
Dubbelblinkningar
Batteriet laddas.
Släckt
Datorn drivs av ström från nätuttaget.
n 29 N
Komma igång
✍
När strömmen i batteriet är på upphällningen blinkar både batteriindikatorn och strömindikatorn.
Låt batteriet sitta kvar i datorn även när den drivs med nätström. Batteriet fortsätter att laddas upp medan du använder datorn.
Om batterinivån sjunker under 10 % kopplar du antingen in nätadaptern för att ladda batteriet igen, eller så stänger du av datorn och sätter i ett fullt
laddat batteri.
Batteriet som levereras med datorn är ett litiumjonbatteri och kan laddas upp när som helst. Batteriets livslängd påverkas inte om du laddar det när det
bara är delvis urladdat.
Batteriindikatorn lyser när datorn drivs på batteri. När batteriet håller på att ta slut börjar både batteriindikatorn och strömindikatorn att blinka.
Vissa program och viss kringutrustning medger inte att datorn går in i Viloläge ens när batteriet håller på att ta slut. Spara ditt arbete ofta, och aktivera
energisparlägen som Vänteläge eller Viloläge manuellt om du vill undvika att data går förlorade vid batteridrift. Om batteriet tar slut medan datorn är i
Vänteläge går osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika att data går förlorade bör du spara data
ofta.
När datorn är direkt ansluten till elnätet med ett batteri isatt drivs den med nätström.
n 30 N
Komma igång
Ta ut batteriet
!
Data kan gå förlorade om du tar ut batteriet medan datorn är påslagen men inte ansluten till nätadaptern, eller om du tar ut batteriet medan datorn är i
Vänteläge.
Så här tar du ut batteriet
1
Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen.
2
Skjut spärren (1) till läget UNLOCK.
3
Håll frigöringsreglaget (2) öppet och ta ut batteriet från datorn.
n 31 N
Komma igång
Stänga av datorn på ett säkert sätt
Om du vill undvika att data som inte sparats går förlorade stänger du av datorn enligt instruktionerna nedan.
Så här stänger du av datorn
1
Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till datorn.
2
Klicka på Start, och välj därefter Stäng av datorn.
Fönstret Stäng av datorn visas.
3
Klicka på Stäng av.
4
Svara på de uppmaningar som visas om att spara dokument eller tänka på andra användare, och vänta på att din dator
stängs av automatiskt.
Strömindikatorn släcks.
n 32 N
Använda din VAIO-dator
Använda din VAIO-dator
När du har läst och följt anvisningarna i den elektroniska handboken Teknisk information kan du börja använda din dator
säkert.
Läs vidare för att få ut så mycket som möjligt av din VAIO-dator.
❑ Använda tangentbordet (sidan 33)
❑ Använda pekplattan (sidan 35)
❑ Använda specialknapparna (sidan 36)
❑ Använda den inbyggda MOTION EYE-kameran (sidan 37)
❑ Använda den optiska skivenheten (sidan 38)
❑ Använda PC-kort (sidan 47)
❑ Använda ExpressCard/34 (sidan 50)
❑ Använda Memory Stick-medier (sidan 53)
❑ Använda andra minneskort (sidan 58)
❑ Använda Internet (sidan 61)
❑ Använda trådlöst LAN (WLAN) (sidan 62)
❑ Använda Bluetooth-funktionerna (sidan 72)
n 33 N
Använda din VAIO-dator
Använda tangentbordet
Tangentbordet är mycket likt tangentbordet till en skrivbordsdator, men har dessutom ett par extratangenter för olika
funktioner som beror på modellen.
Webbplatsen VAIO-Link (www.vaio-link.com) innehåller också ordförklaringar för att underlätta användandet av
tangentbordet.
Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten
✍
Vissa funktioner är inte tillgängliga förrän Windows har startat.
Kombinationer/Funktion
Funktioner
Fn + 8 (F5/F6): ljusstyrka
Justerar LCD-skärmens ljusstyrka.
Om du vill öka ljusstyrkan trycker du på Fn+F6 och sedan på M eller ,. Du kan också fortsätta
att hålla ned Fn+F6.
Om du vill minska ljusstyrkan trycker du på Fn+F5 och sedan på m eller <. Du kan också
fortsätta att hålla ned Fn+F5.
Fn +
Används för att växla mellan LCD-skärmen, en extern enhet (t.ex. en bildskärm) eller samtidig
visning på LCD-skärmen och den externa enheten.
/T (F7): byta till extern bildskärm
!
När datorn är ansluten till dockningsstationen med flervalsfack, växlar det här kortkommandot mellan LCDskärmen och den externa bildskärmen som är ansluten till dockningsstationen.
n 34 N
Använda din VAIO-dator
Kombinationer/Funktion
Fn +
(F10): zoom
Funktioner
Ändrar skärmens upplösning så att visningen kan förstoras och återställas.
✍
Följande är standardupplösningen för det vanliga visningsläget och det förstorade visningsläget:
Vanlig visning: 1 280 × 800 bildpunkter
Förstorad visning: 1 024 × 600 bildpunkter
Det förstorade visningsläget är inte lika klart som det vanliga visningsläget, eftersom det implementeras
genom att en lägre upplösning används på LCD-skärmen som har en högre upplösning.
Den här tangentkombinationen inaktiveras när en video spelas upp. Glöm därför inte att avsluta eventuella
sådana program innan du trycker på tangentkombinationen.
Den här tangentkombinationen kanske inte fungerar för grafiska bilder, eftersom den förstorar det som
visas på skärmen genom att ändra upplösningen.
Placeringen och storleken på olika programfönster kan ändras när man ändrar upplösningen genom att
trycka på den här tangentkombinationen.
När bilden visas förstorad på LCD-skärmen och man går över till att visa den på en separat bildskärm,
stängs förstoringsfunktionen av och skärmen återgår till det vanliga visningsläget.
Fn +
(F12): Viloläge
Detta läge sparar mest energi. När du utför detta kommando sparas systemets och
kringutrustningens aktuella tillstånd på hårddisken, och strömmen till systemet stängs sedan
av. Återställ systemet till det ursprungliga läget genom att slå på strömmen med strömbrytaren.
Mer information om energihantering finns i Använda energisparlägen (sidan 112).
n 35 N
Använda din VAIO-dator
Använda pekplattan
Tangentbordet innehåller ett pekdon för att navigera på skärmen – pekplattan (1). Med hjälp av pekplattan kan du peka på,
markera, dra och rulla bland objekt på skärmen.
Åtgärd
Beskrivning
Peka
För ett finger över pekplattan för att placera pekaren (2) på ett objekt.
Klicka
Tryck en gång på vänster knapp (3).
Dubbelklicka
Tryck två gånger på vänster knapp.
Högerklicka
Tryck en gång på höger knapp (4). I många program visas en snabbmeny när du högerklickar.
Dra
Håll vänster knapp nedtryckt och för ett finger över pekplattan.
Rulla
För fingret längs pekplattans högerkant för att rulla vertikalt. För fingret längs pekplattans nedre kant för att rulla i sidled
(rullningsfunktionen är endast tillgänglig i program som stöder funktionen för rullning med pekplatta).
✍
Du kan aktivera/inaktivera pekplattan beroende på om du vill använda musen eller inte. I Konfigurera datorn med VAIO Control Center (sidan 111)
finns information om hur du startar VAIO Control Center. När du har startat det väljer du avsnittet om pekdonet och klickar på Hjälp så visas ingående
instruktioner.
n 36 N
Använda din VAIO-dator
Använda specialknapparna
Din VAIO-dator är försedd med ett antal specialknappar som gör det lättare att använda vissa funktioner.
Specialknapp
Knapparna S1/S2
Funktioner
Som standard använder du knappen S1 när du vill försätta datorn i Vänteläge och knappen S2 för att växla
mellan visning på LCD-skärmen och en extern enhet. Du kan ändra vilken funktion dessa knappar ska ha i
samma fönster som du styr S-knappen. Du visar det här fönstret genom att trycka på och hålla ned respektive
knapp eller starta och navigera i VAIO Control Center.
Se hjälpfilen i VAIO Control Center för information om tilldelning av S-knapparna.
Används för att stänga av och slå på volymen.
Ljud av -knapp
Minskar och ökar volymen.
VOL-knappar
(Volym upp och Volym ned)
n 37 N
Använda din VAIO-dator
Använda den inbyggda MOTION EYE-kameran
Datorn kan vara utrustad med en inbyggd MOTION EYE-kamera. Kontrollera i den elektroniska handboken Teknisk
information om din modell är försedd med en inbyggd MOTION EYE-kamera.
Den inbyggda MOTION EYE-kameran gör att videofunktioner kan användas i program för direktmeddelanden och
videoredigering, till exempel Windows Messenger och Windows MovieMaker.
När du slår på datorn aktiveras den inbyggda MOTION EYE-kameran, så att datorn är klar att användas vid till exempel en
videokonferens om ett sådant program är installerat.
Observera att det inte räcker med att starta eller avsluta programmet för direktmeddelanden eller videoredigering för att
aktivera respektive inaktivera MOTION EYE-kameran. Se till att kameran är aktiverad innan du använder programmet.
✍
Den inbyggda MOTION EYE-kameran kan inte användas av fler än ett program samtidigt. Om ett annat program använder kameran, måste du avsluta
det innan du kan använda den inbyggda MOTION EYE-kameran till något annat program.
!
Visningsfönstret kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, om du visar objekt som rör sig snabbt. Detta är normalt och innebär inte att ett
fel har uppstått.
n 38 N
Använda din VAIO-dator
Använda den optiska skivenheten
Datorn är försedd med en optisk skivenhet.
Så här sätter du i en skiva
1
Slå på datorn.
2
Tryck på utmatningsknappen (1) för att öppna enheten.
Skivfacket glider då ut.
3
Placera en skiva i mitten på skivfacket, med etiketten vänd uppåt och tryck försiktigt tills skivan kommer på plats med ett
klick.
n 39 N
Använda din VAIO-dator
4
För in och stäng skivfacket med ett lätt tryck.
!
Ta inte ut den optiska skivan när datorn körs i energisparläge (Vänteläge eller Viloläge). Om du gör det kan datorn sluta fungera.
✍
Om du vill använda en extern optisk skivenhet ansluter du enheten innan du startar ett förinstallerat CD-/DVD-program.
n 40 N
Använda din VAIO-dator
Läsa och bränna CD- och DVD-skivor
Du kan läsa information från och/eller bränna CD- och DVD-skivor med datorn, beroende på vilken modell du har valt. I
specifikationsdokumentet finns information om vilken typ av optisk skivenhet som finns i datorn. I tabellen nedan ser du vilka
medietyper som stöds av din optiska skivenhet.
Optisk skivenhet
Spelar upp
Bränner
DVD-ROM
DVD och de flesta DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
DVD+RW och DVD+R DL (dubbla lager)
—
CD-RW/DVD-ROM
CD, CD-R, CD-RW, DVD, de flesta DVD-R, DVD-RW, CD-R och CD-RW
DVD+R, DVD+R DL (dubbla lager) och DVD+RW
DVD±RW
CD, CD-R, CD-RW, DVD, de flesta DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
DVD+R, DVD+R DL (dubbla lager) och DVD+RW
DVD+R DL (dubbla lager) och DVD+RW
DVD±RW/RAM
CD, CD-R, CD-RW, DVD, de flesta DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
DVD+R, DVD+R DL (dubbla lager), DVD+RW och
DVD+R DL (dubbla lager), DVD+RW och DVD-RAM*
*
DVD-RAM
*
Finns bara på vissa modeller.
!
Den här produkten ska användas för att spela upp skivor som följer standardspecifikationerna för Compact Disc Digital Audio (CD-standard). En
DualDisc är en dubbelsidig skiva som kan innehålla DVD-inspelat material på ena sidan och digitalt ljudmaterial på den andra. Tänk på att ljudsidan (inte
DVD-sidan) på en DualDisc kanske inte kan spelas på den här produkten eftersom den inte följer CD-standarden.
!
Eftersom det finns så många olika skivformat bör du, när du köper färdiga eller tomma skivor som ska användas i en VAIO, kontrollera informationen
på paketet ordentligt, så att skivorna är kompatibla för uppspelning och/eller bränning med datorns optiska skivenheter. Sony utfärdar INGEN garanti
för att VAIO CD-enheter är kompatibla med de skivor som inte följer den officiella ”CD”-formatstandarden (eller ”DVD”-standarden när det gäller DVDenheter). OM DU ANVÄNDER INKOMPATIBLA SKIVOR KAN DET SKADA DIN VAIO-DATOR ALLVARLIGT ELLER SKAPA PROGRAMVARUKONFLIKTER
SOM GÖR ATT SYSTEMET HÄNGER SIG.
Om du har frågor om formatet på en skiva kontaktar du utgivaren (om det är en färdig skiva) eller tillverkaren (om det är en tom skiva).
n 41 N
Använda din VAIO-dator
✍
Stöder skrivning på DVD-RW-skivor som följer DVD-RW version 1.1/1.2.
Stöder skrivning på DVD-R-skivor som följer DVD-R version 2.0/2.1.
Stöder läsning av 8 cm-skivor, men stöder inte skrivning på 8 cm-skivor.
Skrivning till DVD+R DL-skivor (dubbla lager) är endast tillgänglig för skivor som stöder bränning av DVD+R DL (dubbla lager).
Datorns DVD±RW/RAM-enhet stöder inte DVD-RAM-kassetter. Använd skivor utan kassett eller skivor med öppningsbar kassett.
Skrivning till enkelsidiga DVD-RAM-skivor (2,6 GB) som följer DVD-RAM version 1.0 stöds inte.
n 42 N
Använda din VAIO-dator
Att tänka på när du bränner en skiva
❑ Om skivans data ska kunna läsas i en optisk skivenhet måste du avsluta sessionen när skivan matas ut. Följ
anvisningarna som följer med programmet för att slutföra denna process.
❑ Använd endast runda skivor. Använd inte skivor som har annan form (stjärnformiga, hjärtformiga, fyrkantiga osv.),
eftersom detta kan skada den optiska skivenheten.
❑ Datorn får inte utsättas för våld (skakningar, slag eller stötar) när data skrivs på en skiva.
❑ Inaktivera skärmsläckaren och avsluta alla antivirusprogram innan du börjar bränna en skiva.
❑ Använd inte minnesresidenta program när du bränner en skiva, eftersom detta kan få datorn att sluta fungera.
❑ Avsluta alla andra program än programmet för CD-bränning när du ska bränna en skiva.
❑ Rör aldrig vid skivans yta. Fingeravtryck och damm på skivytan kan orsaka skrivfel.
❑ Växla inte mellan olika strömlägen under tiden som du använder den förinstallerade programvaran och/eller programmet
för CD-bränning.
❑ Sätt aldrig klisterlappar på skivorna. Detta gör skivorna obrukbara för all framtid.
❑ Använd nätadaptern för att driva datorn, eller se till att batteriets laddningsnivå är minst 50 procent.
❑ Vissa DVD-spelare och DVD-enheterna i vissa datorer kanske inte kan spela DVD-skivor som skapats på tillämpliga
modeller med programmet VAIO Zone.
n 43 N
Använda din VAIO-dator
Att tänka på när du spelar upp DVD-skivor
För maximala prestanda när du spelar upp DVD-skivor ska dessa rekommendationer följas.
❑ Det går att spela DVD-skivor i den optiska skivenheten och programmet för DVD-uppspelning med hjälp av VAIO Zone
eller WinDVD. I programmets hjälpfil hittar du mer information.
❑ Avsluta alla öppna program innan du spelar upp en DVD-film.
❑ Använd inte minnesresidenta program för att påskynda åtkomsten till skivan när du spelar upp en DVD. Om du gör det
kan datorn sluta fungera.
❑ Inaktivera skärmsläckaren och avsluta alla antivirusprogram innan du börjar spela upp en skiva.
❑ När du spelar upp vissa skivor som har bränts med 20 eller 24 bit/s kan brus uppstå. Om du har anslutit ljudenheter kan
detta skada din hörsel och högtalarna. Sänk volymen innan du börjar spela upp en DVD.
❑ Växla inte mellan olika energisparlägen när en DVD-skiva spelas upp på datorn.
❑ DVD-skivor är märkta med en regionskod som anger i vilken region och i vilka sorters enheter som skivan går att spela.
Om inte själva DVD-skivan eller dess förpackning är märkt med ”2” (Europa hör till region ”2”) eller ”all” (som betyder att
skivan går att spela i de flesta regioner) går det inte att spela skivan i den här enheten.
!
Om du ändrar DVD-regionskoden under tiden som programmet WinDVD körs måste du starta om programmet eller ta ut skivan och sätta in den igen
för att den nya inställningen ska gälla.
❑ Försök inte ändra regionkodsinställningarna för DVD-enheten. De problem som eventuellt uppstår vid ändring av
regionkodsinställningarna för DVD-enheten omfattas inte av garantin.
❑ Om datorn har trådlöst LAN och det är aktiverat, kan uppspelning av DVD-skivor orsaka avbrott i ljud och bild.
❑ Om du spelar en DVD-skiva (bild eller ljud) och vill ta bort en USB-enhet, t.ex. ett par USB-kompatibla högtalare, så glöm
inte att först stoppa DVD-skivan. Om du tar bort en USB-kompatibel enhet under uppspelning av en DVD-skiva (bild eller
ljud) finns det risk för funktionsfel.
n 44 N
Använda din VAIO-dator
Spela upp CD-skivor
Så här spelar du upp en ljud-CD
1
Sätt i skivan i den optiska skivenheten.
2
Om inget visas på skrivbordet när du har satt i en ljud-CD klickar du på Start, pekar på Alla program och klickar på ett
CD-program, till exempel SonicStage.
Om fönstret Ljud-CD visas klickar du på det alternativ du vill använda.
n 45 N
Använda din VAIO-dator
Kopiera filer till CD-skivor
Kontrollera vilken typ av optisk skivenhet du har i den elektroniska Teknisk information, och läs sedan vilka skivmedier som
stöds i Läsa och bränna CD- och DVD-skivor (sidan 40).
Så här kopierar du filer till en skiva
!
Datorn får inte utsättas för våld (skakningar, slag eller stötar) när data skrivs på en skiva.
1
Sätt i en tom skiva i den optiska skivenheten.
Om fönstret CD-enhet visas, klicka på Gör ingenting och klicka sedan på OK.
2
Högerklicka på Start och sedan på Utforska.
3
Leta rätt på den eller de filer eller mappar du vill kopiera i rutan Mappar till vänster, högerklicka på filen eller mappen,
peka på Skicka till och klicka sedan på namnet på den optiska skivenheten*.
4
Stäng fönstret.
5
Klicka på Start och välj sedan Den här datorn.
6
Klicka på ikonen för den optiska skivenheten under Enheter med flyttbara lagringsmedia. Ett nytt fönster visas med de
objekt som du vill kopiera i en lista under Filer som är redo att skrivas till CD-skivan.
7
I rutan CD-skrivningsaktiviteter klickar du på Skriv de här filerna till CD.
8
Följ instruktionerna i guiden Guiden Skriv CD.
*
Vilken bokstavsbeteckning som används för läs-/skrivenheten beror på hur maskinvarukonfigurationen för datorn ser ut.
n 46 N
Använda din VAIO-dator
Spela upp DVD-skivor
Så här spelar du upp en DVD-skiva
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Sätt i skivan i den optiska skivenheten.
3
Klicka på Start och peka på Alla program.
4
Välj vilket DVD-program du vill använda för att spela upp DVD-skivan.
Mer information om hur du använder programmet finns i dokumentationen som levererades med DVD-programmet.
Kopiera filer till DVD-skivor
DVD-bränningsfunktionen är bara tillgänglig på utvalda modeller. Kontrollera vilken typ av optisk skivenhet du har i den
elektroniska Teknisk information, och läs sedan vilka skivmedier som stöds i Läsa och bränna CD- och DVD-skivor (sidan 40).
Så här kopierar du filer till en skiva
1
Anslut nätadaptern till datorn.
2
Sätt i skivan i den optiska skivenheten.
3
Klicka på Start och peka på Alla program.
4
Välj det DVD-program som du vill använda på undermenyn.
Mer information om hur du använder programmet finns i dokumentationen som levererades med DVD-programmet.
n 47 N
Använda din VAIO-dator
Använda PC-kort
PC-kort gör det möjligt att ansluta bärbara externa enheter till datorn.
Sätta i ett PC-kort
!
Det kan hända att vissa PC-kort eller vissa funktioner på dem inte går att använda tillsammans med den här datorn.
Du behöver inte stänga av datorn när du sätter i eller tar ut ett PC-kort.
Så här sätter du i ett PC-kort
1
Tryck på utmatningsknappen för PC-kortet, så att utmatningsknappen skjuts ut.
2
Tryck på utmatningsknappen för PC-kortet en gång till, så att skyddet för PC-kortfacket matas ut.
3
Ta försiktigt tag i skyddet och dra ut det ur facket.
4
Sätt i PC-kortet i PC-kortfacket med etiketten på framsidan vänd uppåt.
5
Tryck försiktigt in PC-kortet i facket.
Systemet upptäcker PC-kortet automatiskt.
Ikonen Säker borttagning av maskinvara visas i Aktivitetsfältet.
n 48 N
Använda din VAIO-dator
!
Sätt in skyddet för PC-kortfacket så att skräp inte kommer in i det när du inte använder något PC-kort. Innan du bär med dig datorn ska du sätta i skyddet
för PC-kortfacket i facket.
✍
Det kan hända att vissa enheter inte fungerar om du ofta växlar till Normalläge från Vänteläge eller Viloläge. För vissa PC-kort gäller att om du växlar
mellan läget Normal och Vänteläge eller Viloläge när kortet är isatt, kanske datorn inte kan identifiera vissa anslutna enheter. Detta problem löser du
genom att starta om systemet. Om du startar om datorn återställs den till sitt ursprungliga tillstånd.
Du får inte aktivera Viloläge när kortet är isatt. Däremot kan du aktivera Vänteläge Vi rekommenderar att du tar ut kortet innan Viloläge aktiveras.
Kontrollera att du använder PC-korttillverkarens allra senaste drivrutin för programvaran.
Om ett ”!” visas på fliken Enhetshanteraren i dialogrutan Systemegenskaper tar du bort drivrutinen och installerar om den.
Försök inte tvinga i ett PC-kort i facket med våld. Kontaktstiften kan skadas. Kontrollera att du sätter i PC-kortet i rätt riktning om du har problem med
att sätta i ett PC-kort. Se handboken som följde med PC-kortet för ytterligare användaranvisningar.
n 49 N
Använda din VAIO-dator
Ta ut ett PC-kort
Följ nedanstående anvisningar för att ta ut ett PC-kort när datorn är på. Om du inte tar ut kortet på rätt sätt kan det bli fel på
systemet.
Så här tar du bort ett PC-kort
✍
Om du vill ta bort ett PC-kort när datorn är avstängd hoppar du över steg 1 till 6.
1
Dubbelklicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfältet.
Dialogrutan Säker borttagning av maskinvara visas.
2
Välj den maskinvaruenhet du vill koppla ur.
3
Klicka på Stoppa.
Dialogrutan Stoppa en maskinvaruenhet visas.
4
Bekräfta att enheten kan tas bort från datorn på ett säkert sätt.
5
Klicka på OK.
En dialogruta visas med ett meddelande om att enheten kan tas bort på ett säkert sätt.
6
Klicka på Stäng.
7
Tryck på utmatningsknappen för PC-kortet, så att utmatningsknappen skjuts ut.
8
Tryck på utmatningsknappen för PC-kortet en gång till, så att PC-kortet matas ut.
9
Ta försiktigt tag i kortet och dra ut det ur facket.
10 Om PC-kortutmatningsknappen fortfarande är uttryckt trycker du in den igen.
n 50 N
Använda din VAIO-dator
Använda ExpressCard/34
Datorn är utrustad med ett ExpressCard™/34*-fack med plats för ett ExpressCard™/34*-media (34 mm brett). Du kan
använda det här facket när du vill överföra data mellan digitalkameror, musikspelare och andra ljud-/video-enheter.
*
Hädanefter kallas dessa för ExpressCard/34-fack respektive ExpressCard/34.
ExpressCard/34-facket kan också användas till andra minneskort, till exempel Memory Stick i standardstorlek, med hjälp av
minneskortsadaptern. Instruktioner för hur du använder minneskortsadaptern och andra minneskort finns i Använda andra
minneskort (sidan 58).
Sätt i ett ExpressCard/34
!
Datorn levereras med ett fackskydd som sitter i ExpressCard/34-facket. Ta bort skyddet innan du använder ExpressCard/34-facket för första gången.
Var försiktig när du tar ut och sätter in ExpressCard/34 i facket. Tvinga inte in eller ut det ur facket.
✍
Du behöver inte stänga av datorn när du sätter i eller tar ut ett ExpressCard/34.
Så här sätter du i ett ExpressCard/34
1
Tryck till skyddet för ExpressCard/34-facket så att det hoppar ut.
2
Ta försiktigt tag i skyddet och dra ut det ur facket.
3
Håll ExpressCard/34 med pilen riktad uppåt och mot ExpressCard/34-facket.
n 51 N
Använda din VAIO-dator
4
Skjut försiktigt in ExpressCard/34 (1) i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in det i facket.
✍
Om det inte går att få in kortet eller adaptern på ett smidigt sätt, tar du försiktigt ut det och kontrollerar att du sätter i det åt rätt håll.
Kontrollera att du använder ExpressCard/34-tillverkarens allra senaste drivrutin för programvaran.
n 52 N
Använda din VAIO-dator
Ta ut ett ExpressCard/34
Följ nedanstående anvisningar för att ta ut ett ExpressCard/34 när datorn är på. Om du inte tar ut kortet på rätt sätt kan det
bli fel på systemet.
Så här tar du ut ett ExpressCard/34
✍
Hoppa över steg 1 till och med 6 om du vill ta ut ett ExpressCard/34 medan datorn är avstängd.
1
Dubbelklicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfältet.
Dialogrutan Säker borttagning av maskinvara visas.
2
Välj den maskinvaruenhet du vill koppla ur.
3
Klicka på Stoppa.
Dialogrutan Stoppa en maskinvaruenhet visas.
4
Bekräfta att enheten kan tas bort från datorn på ett säkert sätt.
5
Klicka på OK.
En dialogruta visas med ett meddelande om att enheten kan tas bort på ett säkert sätt.
6
Klicka på Stäng.
7
Tryck in ExpressCard/34 mot datorn så att det hoppar ut.
8
Ta försiktigt tag i ExpressCard/34 och dra ut det ur facket.
n 53 N
Använda din VAIO-dator
Använda Memory Stick-medier
Din dator stöder Memory Stick-medier. Ett Memory Stick är ett kompakt, bärbart och mångsidigt minneskort som är speciellt
avsett för utbyte av digitala data mellan olika kompatibla enheter, t.ex. digitalkameror och mobiltelefoner. Eftersom det är
löstagbart kan det användas för extern lagring av data.
I den elektroniska handboken Teknisk information finns information om vilka typer av Memory Stick som går att använda i
den här datorn och om det finns några begränsningar.
❑ Du kan köpa Memory Stick från webbplatsen Sony Style (www.sonystyle-europe.com), eller från din lokala återförsäljare
av Sony-produkter.
❑ Mer ingående information om vilka VAIO-datorer som är kompatibla med vilka Memory Stick hittar du här:
www.vaio-link.com.
!
Datorn har testats och visat sig vara kompatibel med Memory Stick-media av märket Sony med kapacitet upp till 4 GB. Sony tar inget ansvar för
kompatibilitet med andra Memory Stick-media.
n 54 N
Använda din VAIO-dator
Skrivskydda ett Memory Stick
Vissa Memory Stick har ett raderingsskydd för att förhindra att värdefulla data raderas eller skrivs över av misstag.
Flytta omkopplaren horisontellt eller vertikalt* för att aktivera eller inaktivera raderingsskyddet. När raderingsskyddet är
avstängt kan data sparas på Memory Stick. När raderingsskyddet är aktiverat kan data läsas från, men inte sparas på
Memory Stick.
*
Vissa versioner av Memory Stick saknar raderingsskyddsomkopplare.
n 55 N
Använda din VAIO-dator
Sätta i ett Memory Stick
Det finns olika sätt att sätta i ett Memory Stick i datorn.
❑ Använda Memory Stick Duo-/PRO Duo-uttaget
Memory Stick-uttaget kan användas till ett litet Memory Stick: Memory Stick Duo eller Memory Stick PRO Duo.
❑ Använda ExpressCard/34-facket på modeller med den medföljande minneskortsadaptern för ExpressCard/34-facket
När du vill sätta in ett Memory Stick i standardstorlek använder du ExpressCard/34-facket. För att kunna göra detta måste
du använda den medföljande minneskortsadaptern. Mer information finns i Använda ExpressCard/34 (sidan 50) och
Använda andra minneskort (sidan 58).
❑ Använda PC-kortfacket på modeller med den medföljande minneskortsadaptern för PC-kortfacket
När du vill sätta i ett Memory Stick i standardstorlek använder du PC-kortfacket. För att kunna göra detta måste du
använda den medföljande minneskortsadaptern. Mer information finns i Använda PC-kort (sidan 47) och Använda
andra minneskort (sidan 58).
n 56 N
Använda din VAIO-dator
Så här sätter du i ett Memory Stick i Memory Stick Duo-/PRO-uttaget
1
Håll Memory Stick med pilen riktad uppåt och in mot Memory Stick-uttaget.
2
Skjut försiktigt in Memory Stick i uttaget tills det kommer på plats med ett klick.
Datorn känner automatiskt av att ett Memory Stick har anslutits, och visar det som en lokal enhet i fönstret Den här
datorn under en viss bokstavsbeteckning (som beror på hur din dator är konfigurerad).
!
Håll Memory Stick med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i uttaget. Tryck inte in Memory Stick i uttaget med våld om du stöter på motstånd,
eftersom du då kan skada datorn eller Memory Stick.
Sätt inte i mer än ett Memory Stick i Memory Stick-uttaget. Om du sätter i kortet på fel sätt kan datorn skadas.
n 57 N
Använda din VAIO-dator
✍
Datorn stöder Memory Stick Duo och är utrustad med ett Memory Stick Duo-/PRO Duo-uttag som bara är kompatibelt med duostorleken. Mer
information om Memory Stick Duo finns på webbplatsen för Memory Stick: http://www.memorystick.com/en/.
Så här visar du innehållet på Memory Stick
1
Klicka på Start och sedan på Den här datorn för att öppna dialogrutan Den här datorn.
2
Dubbelklicka på Memory Stick-ikonen
för att visa en lista över datafiler som sparats i Memory Stick.
Så här formaterar du ett Memory Stick
Använd programmet Memory Stick Formatter. I hjälpfilen för Memory Stick Formatter-programvaran finns ytterligare
information.
Ta bort ett Memory Stick
Så här tar du ut ett Memory Stick från Memory Stick Duo-/PRO-uttaget
1
Kontrollera att Memory Stick-indikatorn är släckt.
2
Tryck in Memory Stick mot datorn.
Memory Stick matas ut.
3
Dra ut Memory Stick ur uttaget.
!
Var alltid försiktig då du tar ut Memory Stick, annars kan den matas ut för fort.
Ta inte ut Memory Stick medan Memory Stick-indikatorn är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade. Stora mängder data tar lång tid
att bearbeta, så se till att indikatorn är släckt innan du tar bort Memory Stick.
n 58 N
Använda din VAIO-dator
Använda andra minneskort
Datorn kan levereras med minneskortsadaptern för ExpressCard/34-facket eller PC-kortfacket som kan användas för följande
minneskort förutom ExpressCard/34:
❑ Minneskortsadapter för ExpressCard/34-facket
Memory Stick och Memory Stick PRO i standardstorlek, Secure Digital (SD), Multi Media Card (MMC), xD-Picture-kort
!
MagicGate-funktionen hos Memory Stick och Memory Stick PRO stöds inte.
Funktionerna för copyrightskydd och höghastighetsöverföring på SD-minneskortet kan inte användas.
Liksom för Memory Stick PRO, rekommenderas enbart Sony-märkta kort för adaptern.
❑ Minneskortsadapter för PC-kortfacket
Memory Stick och Memory Stick PRO i standardstorlek, Secure Digital (SD), Multi Media Card (MMC), Smart Media
!
MagicGate-funktionen och funktionen för höghastighetsöverföring på Memory Stick och Memory Stick Pro kan inte användas.
Funktionen för copyrightskydd på SD-minneskortet och ID-funktionen på Smart Media kan inte användas.
5.0V Smart Media är inte kompatibelt.
Den medföljande minneskortsadaptern kan inte användas med minneskort på 2 GB och mer.
Liksom för Memory Stick Pro, rekommenderas enbart Sony-märkta kort för adaptern.
n 59 N
Använda din VAIO-dator
Sätta i/ta ut ett minneskort från minneskortsadaptern för ExpressCard/34-facket
Så här sätter du i ett minneskort
1
Sätt in något av minneskorten (2) i minneskortsadaptern (1).
!
Se till att du sätter in minneskortet i minneskortsadaptern åt rätt håll, så att du inte skadar adaptern.
2
Mer information om hur du sätter in minneskortsadaptern i ExpressCard/34-facket finns i Sätta i ett ExpressCard/34
(sidan 50).
Så här tar du ut ett minneskort
Mer information om hur du tar ut minneskortsadaptern från ExpressCard/34-facket finns i Ta ut ett ExpressCard/34 (sidan 52).
Ta sedan försiktigt tag i den utskjutande delen av minneskortet och dra ut det från adaptern.
n 60 N
Använda din VAIO-dator
Sätta i/ta ut ett minneskort från minneskortsadaptern för PC-kortfacket
Så här sätter du i ett minneskort
1
Sätt in något av minneskorten (2) i minneskortsadaptern (1).
!
Se till att du sätter in minneskortet i minneskortsadaptern åt rätt håll, så att du inte skadar adaptern.
Minneskortsadaptern har två fack som vart och ett är avsett för en typ av minneskort. Var noga med att sätta i minneskortet i rätt fack. Annars kan
minneskortet fastna i adaptern eller minneskortsadaptern och minneskortet skadas.
Sätt inte i fler än ett minneskort i minneskortsadaptern åt gången.
2
Mer information om hur du sätter i minneskortsadaptern i PC-kortfacket finns i Sätta i ett PC-kort (sidan 47).
Så här tar du ut ett minneskort
See Mer information om hur du tar ut minneskortsadaptern från PC-kortfacket finns i Ta ut ett PC-kort (sidan 49). Ta sedan
försiktigt tag i den utskjutande delen av minneskortet och dra ut det från adaptern.
n 61 N
Använda din VAIO-dator
Använda Internet
Skapa en fjärranslutning till Internet
För att du ska kunna ansluta till Internet måste datorn anslutas till en telefonlinje med en telefonkabel (levereras kanske inte
med datorn). När du har anslutit telefonkabeln kan du skapa en anslutning till Internet.
Så här ansluter du en telefonkabel
1
Sätt i den ena änden av telefonkabeln (1) i modemporten
2
Anslut den andra änden till väggkontakten (2).
på datorn.
✍
Datorn fungerar inte på delade linjer, den kan inte anslutas till en mynttelefon och fungerar kanske inte med flera telefonlinjer eller på PBX-linjer (private
branch exchange). Vissa sådana anslutningar kan medföra alltför kraftig elström som kan skada det interna modemet.
Om du ansluter en telefonkabel via en delare kanske modemet eller den anslutna enheten inte fungerar.
Så här skapar du en fjärranslutning till Internet
1
Klicka på Start, peka på Alla program, Tillbehör, Kommunikation och klicka på Guiden Ny anslutning.
Guiden Ny anslutning visas.
2
Klicka på Nästa. Om fönstret Platsinformation visas följer du instruktionerna på skärmen.
3
Om alternativet Anslut till Internet inte är markerat markerar du det och klickar på Nästa.
4
Följ instruktionerna på skärmen.
n 62 N
Använda din VAIO-dator
Använda trådlöst LAN (WLAN)
Med hjälp av Sonys trådlösa LAN (WLAN) kan du upprätta fri kommunikation i ett kraftfullt nätverk mellan alla dina digitala
enheter med inbyggd funktion för trådlöst LAN. I ett WLAN kan användare av bärbar utrustning ansluta till ett lokalt nätverk
genom en trådlös anslutning (radio). Därmed försvinner behovet av att dra kablar genom väggar och tak.
Sonys trådlösa LAN stöder alla normala Ethernet-aktiviteter, och ger dessutom en helt annan rörelsefrihet och möjlighet till
roaming. Du kan komma åt information, Internet och andra nätverk och nätverksresurser, till och med mitt i ett möte, eller
medan du är på väg från en plats till en annan.
Kommunikationen kan ske utan en åtkomstpunkt, vilket innebär att den går mellan ett begränsat antal datorer (ad-hoc). Du
kan också välja att kommunikationen ska gå via en åtkomstpunkt, vilket gör att du kan skapa en fullständig nätverksstruktur
(infrastruktur).
n 63 N
Använda din VAIO-dator
✍
I vissa länder begränsas användningen av trådlösa nätverk genom lokala bestämmelser (t.ex. att endast ett begränsat antal kanaler är tillåtna). Läs
därför igenom broschyren Regulations Guide noggrant innan du aktiverar den trådlösa nätverksfunktionen. Hur det går till att välja kanal förklaras
närmare i denna handbok (se Kanalval för trådlöst LAN (sidan 70)).
Funktionen för trådlöst nätverk använder standarden IEEE802.11a/b/g, vilket anger vilken teknik som används. Standarden omfattar
krypteringsmetoden: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll och WiFi Protected Access (WPA – föreslaget gemensamt av IEEE
och Wi-Fi-alliansen) är en specifikation för standarder baserade på användbara säkerhetsförbättringar som ökar dataskyddet och
tillgänglighetskontrollen hos befintliga WiFi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara kompatibelt med the IEEE802.11i-specifikationen. Den använder
förstärkt datakryptering TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom användarverifiering med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol)).
Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer
typiska för LAN: sekretesskydd, exempelvis lösenordsskydd, end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering.
Enheter med trådlöst LAN med standarden IEEE802.11a kan inte kommunicera med enheter som använder standarden IEEE802.11b eller g på grund
av att frekvenserna skiljer sig åt.
IEEE802.11b: Standardhastigheten är 11 Mbit/s, alltså cirka 30 till 100 gånger snabbare än en typisk modemanslutning.
IEEE802.11a/g: Standardhastigheten är 54 Mbit/s, alltså cirka 5 gånger så snabbt som en trådlös enhet som använder IEEE802.11b-standard.
n 64 N
Använda din VAIO-dator
Kommunikation utan åtkomstpunkt (ad-hoc)
Ett ad-hoc-nätverk är ett lokalt nätverk som utgörs endast av de trådlösa enheterna själva, utan någon centralenhet eller
åtkomstpunkt. Varje enhet kommunicerar direkt med andra enheter i nätverket. Det är lätt att själv upprätta ett ad-hoc-nätverk
i hemmet.
n 65 N
Använda din VAIO-dator
Så här upprättar du kommunikation utan åtkomstpunkt (ad-hoc)
1
Slå på strömbrytaren för WIRELESS eller WIRELESS LAN.
WIRELESS LAN-indikatorn lyser.
På modeller med Bluetooth-funktion *1 dubbelklickar du på
(
/
) i Aktivitetsfältet för att visa fönstret Wireless
Device Switch. Markera kryssrutan Enable 2.4 GHz Wireless LAN och klicka på OK.
2
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
3
Klicka på Nätverks- och Internet-anslutningar.
4
Klicka på Nätverksanslutningar.
Fönstret Nätverksanslutningar visas.
5
Högerklicka på ikonen Trådlös nätverksanslutning och klicka sedan på Egenskaper.
Dialogrutan Egenskaper för Trådlös nätverksanslutning visas.
6
Välj fliken Trådlösa nätverk.
7
Klicka på knappen Lägg till.
Dialogrutan WLAN-egenskaper visas.
8
Ange ett Nätverksnamn (SSID)*2).
Välj ett namn på 32 alfanumeriska tecken.
9
Välj Öppna i den nedrullningsbara listrutan Nätverksautentisering:.
10 Välj WEP i den nedrullningsbara listrutan Datakryptering.
11 Ta bort markeringen för alternativet Nyckeln delas ut automatiskt.
Nu visas en del information.
n 66 N
Använda din VAIO-dator
12 Ange Nätverksnyckel*2.
Nätverksnyckeln ska antingen bestå av 5 eller 13 alfanumeriska tecken eller 10 eller 26 hexadecimala*3 tecken. Du kan
välja vilket som.
13 Ange exakt samma nätverksnyckel igen för att bekräfta.
14 Välj kryssrutan Detta är ett dator-till-datornätverk; trådlösa åtkomstplatser används inte längst ned på skärmen.
15 Klicka på OK.
Nätverksnamnet visas i rutan Önskade nätverk.
16 Klicka på Avancerat.
Fönstret Advancerat visas.
17 Markera alternativknappen Endast dator-till-datornätverk.
18 Klicka på Stäng.
19 Klicka på OK.
Datorn är nu färdig för att kommunicera med en annan dator.
*1
I den elektroniska handboken Teknisk information kan du se om din modell stöder Bluetooth-funktionerna.
*2
Om du vill upprätta kommunikation mellan två eller fler datorer måste alla datorer konfigureras exakt likadant. Detta innebär att du måste ange samma nätverksnamn och
samma nätverksnyckel på alla datorer.
*3
Hexadecimalt: Ett system för sifferrepresentation med siffrorna 0–9, med deras vanliga betydelse, plus bokstäverna A–F (eller a–f) för representation av hexadecimala
siffror med de decimala värdena 10 till 15.
✍
Ad-hoc-nätverk stöder inte WPA.
!
I Frankrike tillåter lagen endast att vissa kanaler används utomhus för trådlösa nätverk. Ytterligare information finns i broschyren Regulations Guide.
n 67 N
Använda din VAIO-dator
Så här kopplar du från ett dator-till-dator-nätverk (ad-hoc)
1
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
2
Klicka på Nätverks- och Internet-anslutningar.
3
Klicka på Nätverksanslutningar.
Dialogrutan Nätverks anslutningar visas.
4
I den högra rutan under Nätverksanslutning eller höghastighetsanslutning till Internet högerklickar du på Trådlös
nätverksanslutning.
5
Klicka på Egenskaper.
Dialogrutan Egenskaper för Trådlös nätverksanslutning visas.
6
På fliken Trådlösa nätverk klickar du på Avancerat.
Fönstret Advancerat visas.
7
Klicka på alternativet Tillgängligt nätverk (åtkomstplats önskad) för att markera det och klicka på Stäng.
8
Klicka på OK.
9
Stäng fönstret Nätverksanslutningar.
10 Stäng av strömbrytaren för WIRELESS eller WIRELESS LAN.
n 68 N
Använda din VAIO-dator
Kommunicera via en åtkomstpunkt (infrastruktur)
Ett infrastrukturnätverk är ett nätverk där ett befintligt, fast lokalt nätverk utökas till trådlösa enheter genom användning av en
åtkomstpunkt, till exempel Sony Access Point. Åtkomstpunkten utgör en brygga mellan det fasta och det trådlösa nätverket,
och fungerar som en central kontrollenhet för trådlöst LAN. I en åtkomstpunkt samordnas sändning och mottagning mellan
flera trådlösa enheter inom ett visst avstånd.
n 69 N
Använda din VAIO-dator
Så här skapar du en anslutning till ett trådlöst nätverk
1
Slå på strömbrytaren för WIRELESS eller WIRELESS LAN.
WIRELESS LAN-indikatorn lyser.
På modeller med Bluetooth-funktion * dubbelklickar du på
(
/
) i Aktivitetsfältet för att visa fönstret Wireless
Device Switch. Markera kryssrutan Enable 2.4 GHz Wireless LAN och klicka på OK.
2
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
3
Klicka på Nätverks- och Internet-anslutningar.
4
Klicka på Nätverksanslutningar.
Fönstret Nätverksanslutningar visas.
5
I den högra rutan under Nätverksanslutning eller höghastighetsanslutning till Internet dubbelklickar du på Trådlös
nätverksanslutning.
Dialogrutan Trådlös nätverksanslutning visas.
6
Välj det nätverk som du vill använda.
7
Ange Nätverksnyckel.
8
Klicka på Anslut.
Efter 30 sekunder har en anslutning upprättats.
*
I den elektroniska handboken Teknisk information kan du se om din modell stöder Bluetooth-funktionerna.
Ytterligare information om hur du installerar en åtkomstpunkt finns i dokumentationen som levereras med din åtkomstpunkt.
✍
WPA-nyckeln måste innehålla minst 8 tecken.
n 70 N
Använda din VAIO-dator
Kanalval för trådlöst LAN
I en 802.11a/b/g-konfiguration kan kanalerna 1 till 13 användas.
(a) Via en åtkomstpunkt (”Infrastruktur”)
❑ Din åtkomstpunkt avgör vilken kanal som ska användas.
!
Mer information om hur du anger vilken kanal som ska användas för åtkomstpunkten finns i handboken för åtkomstpunkten.
(b) Utan åtkomstpunkt (”ad-hoc”)
❑ Om den trådlösa anslutningen startas av VAIO-datorn väljs kanal 11.
!
I Frankrike tillåter lagen endast att vissa kanaler används utomhus för trådlösa nätverk. Ytterligare information finns i broschyren Regulations Guide.
❑ Om den trådlösa anslutningen startas av en annan trådlös nätverksenhet, kommer anslutningen att upprättas via den
kanal som den andra enheten väljer.
n 71 N
Använda din VAIO-dator
✍
Bandbredden 2,4 GHz som används av enheter som är kompatibla med trådlöst LAN används även av diverse andra enheter. Även om WLAN-kompatibla
enheter använder olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana
störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, kommunikationsområdet blir smalare, eller att den trådlösa kommunikationen avbryts.
Kommunikationshastigheten varierar beroende på avståndet mellan de kommunicerande enheterna, förekomsten av hinder mellan enheterna,
enheternas konfiguration, radioförhållandena, och vilken programvara som används. Dessutom kan det hända att kommunikationen avbryts på grund
av radioförhållandena.
Kommunikationsområdet varierar beroende på det faktiska avståndet mellan de kommunicerande enheterna, förekomsten av hinder mellan enheterna,
radioförhållandena, omgivningsförhållandena inklusive förekomsten av väggar och materialet i de väggarna och vilken programvara som används.
Om du använder både IEEE802.11b- och IEEE802.11g-produkter på samma trådlösa nätverk finns det risk att kommunikationshastigheten sjunker på
grund av radiostörningar. Med hänsyn till detta är IEEE802.11g-produkter konstruerade så att kommunikationshastigheten sänks för att garantera
kommunikationen även med IEEE802.11b-produkter.
Om kommunikationshastigheten är långsammare än väntat kan det hända att den ökar om du byter trådlös kanal på åtkomstpunkten.
!
I Frankrike tillåter lagen endast att vissa kanaler används utomhus för trådlösa nätverk. Ytterligare information finns i broschyren Regulations Guide.
n 72 N
Använda din VAIO-dator
Använda Bluetooth-funktionerna
Bluetooth-funktionerna är bara tillgängliga på utvalda modeller. I den elektroniska handboken Teknisk information kan du
se om din modell stöder Bluetooth-funktionerna.
Du kan upprätta trådlös kommunikation mellan datorn och andra Bluetooth-enheter, till exempel en annan dator eller en
mobiltelefon. Det går att överföra data mellan sådana enheter utan kablar och på upp till 10 meters avstånd i ett fritt utrymme.
Så här ansluter du till en Bluetooth-enhet
1
Slå på brytaren för WIRELESS.
2
Dubbelklicka på
3
Välj alternativet Enable Bluetooth Device.
(
/
) i Aktivitetsfältet (taskbar) för att visa fönstret Wireless Device Switch.
4
Klicka på OK.
n 73 N
Använda din VAIO-dator
Att tänka på när du använder Bluetooth-funktionen
❑ Dataöverföringshastigheten varierar beroende på följande villkor:
❑ Hinder, t.ex. väggar mellan enheterna
❑ Avståndet mellan enheterna
❑ Väggmaterialet
❑ Mikrovågor och trådlösa telefoner i närheten
❑ Radiostörningar och andra miljöfaktorer
❑ Enheternas inställning
❑ Programvarutypen
❑ Operativsystemstypen
❑ Användning av både ett trådlöst LAN och Bluetooth-funktioner samtidigt på datorn
❑ Storleken på filen som överförs
❑ Observera att beroende på begränsningar för själva Bluetooth-standarden, kan det ibland hända att stora filer skadas vid
kontinuerlig överföring på grund av elektromagnetiska störningar från omgivningen.
❑ Alla Bluetooth-enheter måste vara certifierade för att garantera att de uppfyller tillämpliga normer. Även om dessa normer
är uppfyllda kan det förekomma variationer i prestanda, specifikationer och tillvägagångssätt mellan olika enheter. Det
kan hända att det inte går att överföra data i vissa situationer.
n 74 N
Använda din VAIO-dator
❑ Bandet 2,4 GHz som används av Bluetooth-enheter och trådlöst LAN används även av olika andra enheter. Bluetooth-enheter
använder en speciell teknik för att minska störningarna från andra enheter på samma våglängdsband.
Kommunikationshastigheten och avståndet kan bli sämre än standardvärdena. Störningar från andra enheter kan även orsaka
avbrott i kommunikationen. Undvik att använda Bluetooth-funktionen samtidigt med andra enheter för trådlös kommunikation
som också använder 2,4 GHz-bandet, t.ex. ett PC-kort för trådlöst LAN.
✍
Läs igenom Regulations Guide innan du börjar använda Bluetooth-funktionerna.
❑ Det kan hända att Bluetooth-funktionerna inte fungerar på grund av produkter av andra fabrikat eller de programversioner
som används av andra fabrikat.
Bluetooth-säkerhet
Den trådlösa Bluetooth-tekniken har en identitetskontrollfunktion som gör att du kan bestämma vem du vill kommunicera
med. Tack vare denna identitetskontrollfunktion går det att förhindra att anonyma Bluetooth-enheter får tillgång till datorn.
Allra första gången två Bluetooth-enheter kommunicerar med varandra bör du registrera en gemensam nyckel
(Passkey – ett lösenord som behövs för identitetskontrollen) för båda enheterna. När en enhet väl är registrerad
behöver du inte ange nyckel (Passkey) igen.
✍
Det går att använda olika lösenord vid olika tidpunkter, så länge båda enheterna använder samma lösenord.
För vissa enheter, t.ex. en mus, går det inte att ange något lösenord.
n 75 N
Använda din VAIO-dator
Kommunicera med en annan Bluetooth-enhet
Du kan ansluta datorn till en annan Bluetooth-enhet, t.ex. en annan dator, en mobiltelefon, en PDA, ett headset, en mus eller
en digitalkamera utan att det behövs några kablar.
n 76 N
Använda din VAIO-dator
Kommunicera med en annan Bluetooth-enhet
För att kunna kommunicera med en annan Bluetooth-enhet måste du först ställa in Bluetooth-funktionerna. Information om
att ställa in och använda Bluetooth-funktionerna finns i hjälpfilen för Bluetooth-programmet.
Så här visar du hjälpfilen
1
Högerklicka på Bluetooth-ikonen
i Aktivitetsfältet och välj Hjälp (Help) på menyn.
Koppla från Bluetooth-anslutningen
Stäng av WIRELESS-brytaren för att koppla från Bluetooth-anslutningen. Bluetooth-indikatorn släcks.
n 77 N
Använda din VAIO-dator
Använda Bluetooth-headsetet
Bluetooth-headsetet visas nu som ett tillval. Det kan vara praktiskt under en videokonferens via Internet som genomförs
med ett program för direktmeddelanden, till exempel Windows Messenger. Mer information om Bluetooth-headsetet finns
i handboken som levereras tillsammans med headsetet.
Så här ansluter du headsetet till en dator
1
Tryck på och håll ned strömbrytaren för headsetet i minst fem sekunder så att Bluetooth-headsetet slås på.
2
Tryck på och håll ned volymknapparna tills indikatorlamporna blinkar rött.
3
Högerklicka på Bluetooth-ikonen
i Aktivitetsfältet och välj Bluetooth-inställningar (Bluetooth Settings) på menyn.
Fönstret Bluetooth-inställningar visas och Guiden Lägg till ny anslutning startar automatiskt.
4
Om fönstret Guiden Lägg till ny anslutning inte visas klickar du på Ny anslutning.
Fönstret Guiden ny anslutning visas.
5
Markera Express-läge [rekommenderas] och klicka sedan på Nästa.
Guiden söker efter Bluetooth-enheter inom räckvidden och visar de enheter som finns.
6
Markera HBH-608 och klicka sedan på Nästa.
Fönstret Bluetooth Manager-Bluetooth Security visas när en anslutning är klar.
7
Skriv ”0000” för Bluetooth Passkey (PIN) och klicka på OK.
8
Tryck på headsetets strömbrytare.
9
Klicka på Slutför.
Headset-ikonen visas i fönstret Bluetooth-inställningar.
10 Klicka på headset-ikonen och tryck sedan på headsetets strömbrytare.
Datorn ska nu kunna kommunicera med Bluetooth-headsetet.
n 78 N
Använda din VAIO-dator
Så här kopplar du från headsetet från datorn
1
Högerklicka på Bluetooth-ikonen
i Aktivitetsfältet och välj Bluetooth-inställningar på menyn.
Fönstret Bluetooth-inställningar visas.
2
Välj Disconnect på Bluetooth-menyn.
3
Klicka på Ja.
n 79 N
Använda kringutrustning
Använda kringutrustning
Datorns olika anslutningsportar kan användas för att ge den fler funktioner.
❑ Ansluta en dockningsstation med flervalsfack (sidan 80)
❑ Ansluta externa högtalare (sidan 89)
❑ Ansluta en extern bildskärm (sidan 90)
❑ Välja visningslägen (sidan 96)
❑ Använda funktionen för flera bildskärmar (sidan 97)
❑ Ansluta en extern mikrofon (sidan 99)
❑ Ansluta en USB-enhet (sidan 100)
❑ Ansluta en skrivare (sidan 103)
❑ Ansluta en i.LINK-enhet (sidan 104)
❑ Ansluta till ett nätverk (LAN) (sidan 106)
n 80 N
Använda kringutrustning
Ansluta en dockningsstation med flervalsfack
Genom att ansluta en dockningsstation med flervalsfack går det att koppla ytterligare kringutrustning till datorn, till exempel
en skrivare och en extern bildskärm.
Dockningsstationen levereras inte tillsammans datorn utan finns som tillbehör.
n 81 N
Använda kringutrustning
Portar på dockningsstationen med flervalsfack
Baksidan
A DC IN-port (sidan 24)
B Hi-Speed USB (USB 2.0)-portar*1(sidan 100)
C DVI-D-port*2 (sidan 91)
D MONITOR-port (VGA) (sidan 91)
E OPTICAL OUT-port (för utfrekvens 96 kHz/48 kHz/44 kHz/
varierbar)
Anslut digital utrustning, till exempel en AV-förstärkare.
F
G
H
I
PHONES OUT-uttag *3 (sidan 89)
VIDEO OUT-ingång (sidan 94)
S VIDEO OUT-ingång (sidan 94)
Nätverksport (Ethernet) (1000BASE-T / 100BASE-TX /
10BASE-T (sidan 106)
J Säkerhetsfack
*1
Stöder hög, full och låg hastighet.
*2
Är bara aktiverad när en modell med NVIDIA-grafikkort är inkopplad.
*3
Kallas hädanefter för hörlursuttag.
n 82 N
Använda kringutrustning
Framsida/vänstra sidan
A
B
C
D
IN USE-indikator (sidan 86)
UNDOCK-knapp (sidan 86)
PUSH RELEASE-knapp (sidan 86)
DC IN-indikator
Tänds när strömmen till dockningsstationen är på.
E Flervalsfack*
F Utmatningsknapp för flervalsfacket*
*
Mer information finns i handboken till dockningsstationen med flervalsfack.
!
Dockningsstationen med flervalsfack kan bara drivas via den nätadapter som levereras tillsammans med dockningsstationen. Du ska inte koppla bort
nätadaptern från dockningsstationen och vägguttaget medan du använder den. Då kan data eller maskinvara skadas.
n 83 N
Använda kringutrustning
Koppla datorn till dockningsstationen med flervalsfack
!
Om det inte finns något batteri i datorn, ska du inte koppla den till dockningsstationen.
Dockningsstationen med flervalsfack är utrustad med en storleksjusterare som kan användas för andra VAIO-modeller, vilket beskrivs i handboken till
dockningsstationen. Du behöver inte använda denna storleksjusterare för den här modellen.
Så här kopplar du datorn till dockningsstationen med flervalsfack
1
Koppla loss all kringutrustning från datorn.
2
Sätt i nätkabeln (1) i nätadaptern (2) och i ett vägguttag.
3
Anslut den kabel som är fäst i nätadaptern (2) till DC In-porten (3) på dockningsstationen (4).
n 84 N
Använda kringutrustning
4
Skjut upp locket till kontakterna för dockningsstationen som finns under datorn.
5
Placera datorn på dockningsstationen. För pilarna på baksidan av LCD-skärmen och dockningsstationen mot varandra
så att kontakten under datorn kommer i kontakt med dockningsstationen.
n 85 N
Använda kringutrustning
6
Tryck datorn försiktigt tills den klickar på plats.
7
Slå på datorn.
!
Använd den nätadapter som levereras tillsammans med dockningsstationen.
Du ska inte flytta datorn medan den är ansluten till dockningsstationen. Då kan dockningsstationen kopplas loss och både den och datorn kan skadas.
n 86 N
Använda kringutrustning
Koppla loss datorn från dockningsstationen med flervalsfack
!
Var noga med att stänga av datorn innan du kopplar loss den från dockningsstationen, för att undvika att data som inte sparats går förlorade.
Se till att inga enheter är anslutna till dockningsstationen och används innan du kopplar från datorn.
Du ska inte koppla från datorn från dockningsstationen medan indikatorn IN USE lyser. Om du kopplar från datorn medan indikatorn IN USE lyser kan
data försvinna och datorn skadas.
Om batteriet har tagit slut kan de data som inte har sparats försvinna om du kopplar från dockningsstationen.
Du ska inte koppla från datorn från dockningsstationen medan du spelar upp video. Se till att stänga videouppspelningsprogrammet innan du kopplar
från dockningsstationen.
Så här kopplar du från datorn från dockningsstationen med flervalsfack
1
Tryck på knappen UNDOCK.
✍
Om indikatorn IN USE inte lyser har du inte tryckt på knappen UNDOCK.
Om du trycker på knappen UNDOCK medan datorn är i energisparläge, går datorn först tillbaka till Normalläge och sedan startar frånkopplingen.
n 87 N
Använda kringutrustning
2
Vänta tills indikatorn IN USE (1) släcks och tryck sedan på knappen PUSH RELEASE (2).
3
Lyft upp datorn från dockningsstationen.
4
Stäng locket till kontakterna för dockningsstationen som finns under datorn.
n 88 N
Använda kringutrustning
Du kan också koppla från datorn från dockningsstationen så här
1
Klicka på Start och välj sedan Koppla från datorn.
2
Kontrollera att en meddelandebubbla visas och att indikatorn IN USE släcks, och tryck sedan på knappen PUSH
RELEASE.
3
Lyft upp datorn från dockningsstationen.
4
Stäng locket till kontakterna för dockningsstationen som finns under datorn.
✍
Det är extremt viktigt att stänga luckan till kontakterna för dockningsstationen när du har kopplat från datorn. Om locket lämnas öppet kan det komma
in damm som kan skada datorn.
Du bryter strömmen till dockningsstationen genom att koppla ur nätadaptern.
n 89 N
Använda kringutrustning
Ansluta externa högtalare
Du kan förbättra din dators ljudkvalitet genom att ansluta externa högtalare.
Så här ansluter du externa högtalare
1
Koppla in högtalarkabeln (1) i hörlursuttaget (2) på datorn eller dockningsstationen med flervalsfack.
2
Koppla in den andra änden av högtalarkabeln i den externa högtalaren (3).
3
Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem.
✍
Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.
!
Lägg inte disketter på högtalarna, eftersom magnetfältet runt högtalarna kan skada informationen på disketterna.
n 90 N
Använda kringutrustning
Ansluta en extern bildskärm
Du kan ansluta en extern bildskärm till datorn. Du kan t.ex. använda din dator med en extra bildskärm eller en projektor.
❑ Ansluta en bildskärm (sidan 91)
❑ Ansluta en bildskärm för multimedia (sidan 93)
❑ Ansluta en TV-apparat (sidan 94)
❑ Ansluta en projektor (sidan 95)
✍
Anslut nätkabeln efter att alla andra kablar är anslutna.
Extern bildskärm används som extraskärmar.
I Windows går det även att ansluta en extra bildskärm och använda flera bildskärmar samtidigt.
n 91 N
Använda kringutrustning
Ansluta en bildskärm
Du kan ansluta en bildskärm antingen direkt till datorn eller via dockningsstationen med flervalsfack (tillvalsutrustning).
Så här ansluter du en bildskärm
!
Bildskärmsporten (VGA-porten) på datorn är inaktiverad när datorn är kopplad till dockningsstationen.
1
Vid behov ansluter du ena änden av bildskärmens nätkabel (1) till bildskärmen, och den andra änden till ett nätuttag.
2
Om du vill ansluta en VGA-skärm kopplar du bildskärmskabeln (2) (ingår inte) till bildskärmsporten (3) a på datorn eller
dockningsstationen.
3
Om du vill ansluta en TFT/DVI-skärm, kopplar du bildskärmskabeln (ingår inte) till DVI-D-porten på dockningsstationen.
n 92 N
Använda kringutrustning
✍
DVI-D står för Digital Visual Interface – Digital. Det är en sorts DVI-kontakt som bara har stöd för digitala videosignaler (inte analoga videosignaler).
Kontakten har 24 stift.
DVI-I-kontakter (Digital Visual Interface – Integrated) har stöd för både digitala och analoga videosignaler. Kontakten har 29 stift.
!
Du kan bara använda en TFT/DVI-skärm om en modell med NVIDIA-grafikkort har anslutits till dockningsstationen med flervalsfack.
n 93 N
Använda kringutrustning
Ansluta en bildskärm för multimedia
Det går att ansluta en multimediedatorskärm med inbyggda högtalare och mikrofon till datorn eller en dockningsstation.
Så här ansluter du en bildskärm för multimedia
1
Sätt i nätkabeln till multimedieskärmen (1) i ett vägguttag.
2
Koppla bildskärmskabeln (2) (ingår inte) till bildskärmsporten (3) a på datorn eller dockningsstationen.
3
Koppla in högtalarkabeln (4) i hörlursuttaget (5) på datorn eller dockningsstationen med flervalsfack.
4
Anslut mikrofonkabeln (6) till mikrofonuttaget (7) m på datorn.
n 94 N
Använda kringutrustning
Ansluta en TV-apparat
Du kan ansluta en TV direkt till datorn eller via dockningsstationen med flervalsfack.
Så här ansluter du en TV till datorn
1
Anslut TV-apparatens nätsladd (1) till ett nätuttag.
2
Koppla in ena änden av S Video-kabeln (ingår inte) i S VIDEO OUT-ingången på datorn eller dockningsstationen med
flervalsfack och den andra änden till TV:n.
När datorn är ansluten till dockningsstationen med flervalsfack, måste du använda S VIDEO OUT-ingången på
dockningsstationen.
3
Koppla in ena änden av ljudkabeln (ingår inte) i hörlursuttaget på datorn eller dockningsstationen med flervalsfack och
den andra änden till TV:n.
4
Byt ingångskanal på TV-apparaten till den externa ingången.
5
Ställ in TV-konfigurationssystemet.
✍
Dockningsstationen med flervalsfack är också utrustad med en VIDEO OUT-ingång. Om du vill ansluta en TV till den här ingången ska du använda en
vanlig videokabel.
✍
Se handboken som följde med kringutrustningen för ytterligare upplysningar om installation och användning.
Om skärmupplösningen på datorn är mer än 1 024 × 768 bildpunkter, syns inte hela bilden på TV-apparaten. Det dolda området på TV-skärmen går att
se genom att flytta markören på datorn. Om du vill se hela bilden måste du ändra skärmupplösningen på datorn till högst 1 024 × 768 bildpunkter.
n 95 N
Använda kringutrustning
Ansluta en projektor
Du kan ansluta en projektor (t.ex. Sonys LCD-projektor) antingen direkt till datorn eller via dockningsstationen
(tillvalsutrustning).
Så här ansluter du en projektor
1
Anslut projektorns nätkabel (1) till ett nätuttag.
2
Koppla RGB-signalkabeln (2) till bildskärmsporten (3) a på datorn eller dockningsstationen.
3
Koppla in ljudkabeln (4) (ingår inte) i hörlursuttaget (5) på datorn eller dockningsstationen med flervalsfack.
4
Anslut RGB-signalkabeln och ljudkabeln till motsvarande uttag och port på projektorn (6).
n 96 N
Använda kringutrustning
Välja visningslägen
Du kan välja vilken bildskärm som ska användas som huvudskärm när en extern bildskärm (datorbildskärm osv.) är ansluten
till datorn.
Om du vill arbeta på både datorns LCD-skärm och den externa bildskärmen samtidigt läser du avsnittet Använda funktionen
för flera bildskärmar (sidan 97).
Så här väljer du huvudskärm
1
Högerklicka på skrivbordet och välj NVIDIA Control Panel på menyn.
2
Klicka på ikonen Display.
3
Klicka på Change Display Configuration.
4
Följ instruktionerna på skärmen för att ändra inställningarna.
n 97 N
Använda kringutrustning
Använda funktionen för flera bildskärmar
Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar. Om t.ex. en extern bildskärm
är ansluten till bildskärms-/VGA-porten kan du använda både datorns LCD-skärm och den externa bildskärmen som ett enda
skrivbord.
Du kan flytta markören från den ena bildskärmen till den andra. På så sätt kan du dra objekt, som ett öppet programfönster
eller ett verktygsfält, från den ena skärmen till den andra.
✍
Det kan hända att den externa bildskärmen saknar stöd för funktionen för flera bildskärmar.
Det kan hända att vissa program inte fungerar tillsammans med funktionen för flera bildskärmar.
Se till att inte datorn försätts i Vänteläge eller Viloläge medan funktionen för flera bildskärmar används, eftersom det i så fall finns risk att datorn inte
kan återgå till normalläget.
Om du väljer olika antal färger på varje skärm ska du inte dela ett fönster mellan två skärmar, eftersom det då kan uppstå programfel.
Ställ in färre färger eller en lägre upplösning på varje skärm.
n 98 N
Använda kringutrustning
Så här aktiverar du funktionen för flera bildskärmar
1
Högerklicka på skrivbordet och välj NVIDIA Control Panel på menyn.
2
Klicka på ikonen Display.
3
Klicka på Change Display Configuration.
4
Följ instruktionerna på skärmen för att ändra inställningarna.
✍
Du kan också ändra funktion för någon av S-knapparna om du vill aktivera funktionen för flera bildskärmar för respektive S-knapp. Du ändrar funktion
för en S-knapp genom att trycka på och hålla ned S-knappen så att ett fönster visas där du kan ändra funktion. Mer information om S-knapparna finns
i Använda specialknapparna (sidan 36).
✍
Du kan också ställa in antalet färger och upplösningen för var och en av skärmarna och anpassa läget för flera bildskärmar.
n 99 N
Använda kringutrustning
Ansluta en extern mikrofon
Om du vill använda en enhet för ingående ljudsignaler, till exempel för att röstchatta över Internet, måste du ansluta en extern
mikrofon.
Så här ansluter du en extern mikrofon
Anslut mikrofonkabeln (1) till mikrofonuttaget (2) m.
✍
Kontrollera att mikrofonen är avsedd för att användas med datorer.
n 100 N
Använda kringutrustning
Ansluta en USB-enhet
Var noga med följande för att skydda datorn och/eller USB-enheterna från skador:
❑ Undvik att stöta till eller trycka på USB-kontakterna om datorn ska flyttas med USB-enheter anslutna.
❑ Lägg inte datorn i en väska eller liknande med USB-enheter anslutna.
Ansluta en USB-mus
Så här ansluter du en USB-mus
1
Välj vilken USB-port (1)
2
Anslut USB-musens kabel (2) till USB-porten.
Nu går det att använda USB-musen (3).
✍
du vill använda.
Programvarudrivrutinen för USB-musen är förinstallerad på datorn. Detta innebär att du bara behöver ansluta USB-musen till USB-porten för att kunna
börja arbeta.
n 101 N
Använda kringutrustning
Ansluta en USB-diskettenhet
Du kan ansluta en extern USB-diskettenhet till datorn.
Så här ansluter du en USB-diskettenhet
1
Välj vilken USB-port
du vill använda.
2
Anslut diskettenhetens USB-kabel till USB-porten.
USB-diskettenheten är nu färdig att användas.
!
Undvik tryck på USB-kontakten om du använder en USB-diskettenhet. Det kan leda till funktionsfel.
n 102 N
Använda kringutrustning
Koppla från en USB-diskettenhet
Du kan koppla från en USB-diskettenhet när datorn är på eller när den är avstängd. Om datorn är i energisparläge (Vänteläge
eller Viloläge) ska du dock inte koppla från enheten, eftersom datorn då kan sluta fungera.
Om datorn är avstängd kan du koppla ur USB-kabeln direkt från datorn.
Så här kopplar du från en USB-diskettenhet
1
Stäng alla program som använder diskettenheten.
2
Dubbelklicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfältet.
Dialogrutan Säker borttagning av maskinvara visas.
3
Ange vilken diskettenhet du vill koppla från.
4
Klicka på Stoppa.
Dialogrutan Stoppa en maskinvaruenhet visas.
5
Kontrollera att diskettenheten är markerad och klicka på OK.
Ett meddelande visas om att enheten kan tas bort på ett säkert sätt.
6
Klicka på Stäng för att stänga fönstret Säker borttagning av maskinvara.
7
Ta bort diskettenheten från datorn.
n 103 N
Använda kringutrustning
Ansluta en skrivare
Det går att ansluta en Windows-kompatibel skrivare till datorn för att skriva ut dokument.
Ansluta en skrivare via USB
Det går att ansluta en USB-skrivare som är kompatibel med din version av Windows till datorn.
Så här ansluter du en skrivare via USB
1
Anslut skrivarens nätkabel till ett nätuttag (1).
2
Välj vilken USB-port (3)
3
Koppla in den ena änden av en USB-skrivarkabel (2) i USB-porten och den andra änden i skrivaren.
du vill använda.
n 104 N
Använda kringutrustning
Ansluta en i.LINK-enhet
Att tänka på när du ansluter i.LINK-enheter
❑ Datorn är försedd med en i.LINK (IEEE1394)-port som kan användas för att ansluta en i.LINK-enhet, t.ex. en digital
videokamera, eller för att ansluta två VAIO-datorer till varandra för att kopiera, ta bort eller redigera filer.
❑ i.LINK-porten på datorn fungerar inte som strömkälla för externa enheter som normalt drivs via i.LINK-portar.
❑ i.LINK-porten har stöd för överföringshastigheter på upp till 400 Mbit/s, men den faktiska överföringshastigheten beror på
den externa enhetens överföringshastighet.
❑ Några exempel på i.LINK-kablar som är kompatibla med din dator har följande beställningsnummer:
VMC-IL4415 (en 1,5 meter lång kabel med en fyrstiftskontakt i varje ände), VMC-IL4408 Series (en 0,8 meter lång kabel
med en fyrstiftskontakt i varje ände).
❑ i.LINK-kablarna (säljs separat) kanske inte är tillgängliga i ditt land eller område.
❑ Det går inte att till fullo garantera att i.LINK-anslutning med andra kompatibla enheter fungerar.
❑ i.LINK-anslutningen varierar beroende på programvara, operativsystem och de i.LINK-kompatibla enheter som används.
Läs den medföljande dokumentationen för programvaran om du vill ha mer information.
❑ Om du vill ansluta en i.LINK-kompatibel enhet för PC till din dator (t.ex. hårddisk, CD-RW-enhet), ska du först kontrollera
att enheten är kompatibel med operativsystemet, och att anslutningen uppfyller de arbetsvillkor som rekommenderas i
den medföljande dokumentationen.
n 105 N
Använda kringutrustning
Ansluta en digitalvideokamera
Så här ansluter du en digitalvideokamera
1
Anslut ena änden av i.LINK-kabeln (1) till i.LINK-porten (2) i datorn, och anslut den andra änden till DV In/Out-portarna
(3) på den digitala videokameran.
2
Starta DVgate Plus.
✍
De portar som är märkta DV Out, DV In/Out eller i.LINK på digitala videokameror från Sony är i.LINK-kompatibla.
Digitalvideokameran från Sony som visas här är endast ett exempel. Din digitala videokamera kan behöva anslutas på ett annat sätt.
Det går inte att komma åt bilder som lagrats på ett Memory Stick via en i.LINK-anslutning.
n 106 N
Använda kringutrustning
Ansluta till ett nätverk (LAN)
Du kan ansluta datorn till nätverk av typen 1000BASE-T*/100BASE-TX/10BASE-T via en nätverkskabel av Ethernet-typ.
Anslut den ena änden av en optisk nätverkskabel till nätverksporten (Ethernet) på datorn eller dockningsstationen med
flervalsfack (tillvalsutrustning) och den andra änden till nätverket. Kontakta nätverksadministratören om du vill veta mer om
de inställningar och enheter som krävs för att ansluta till nätverket.
*
Kan bara användas via nätverksporten (Ethernet) på dockningsstationen med flervalsfack.
✍
Datorn kan anslutas till nätverket med standardinställningarna.
Om datorn är ansluten till dockningsstationen med flervalsfack måste du välja vilken nätverksport (Ethernet) som ska användas. Följ instruktionerna på
skärmen.
n 107 N
Använda kringutrustning
!
Det går inte att ansluta telefonlinjer till nätverksuttaget (LAN-uttaget) på datorn.
Om någon av nedanstående sorters telefonlinjer ansluts till nätverksuttaget (LAN-uttaget) finns det risk att stark ström via uttaget orsakar skador,
överhettning eller brand.
- Hemtelefoner (porttelefoner osv.) eller kontorstelefonlinjer (kontorstelefon med flera linjer).
- Vanliga telefonlinjer.
- PBX-linjer (private branch exchange).
!
Koppla inte in en telefonkabel i nätverksporten.
n 108 N
Anpassa din VAIO-dator
Anpassa din VAIO-dator
I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur du ändrar datorns huvudinställningar. Bland annat får du lära dig att använda och
anpassa utseendet på program och verktyg från Sony.
❑ Ställa in lösenordet (sidan 109)
❑ Konfigurera datorn med VAIO Control Center (sidan 111)
❑ Använda energisparlägen (sidan 112)
❑ Energihantering med VAIO Power Management (sidan 117)
❑ Konfigurera modemet (sidan 119)
n 109 N
Anpassa din VAIO-dator
Ställa in lösenordet
Använd en av BIOS-funktionerna för att ställa in lösenordet.
När ett lösenord väl är inställt måste du ange det när VAIO-logon visas så att datorn kan starta. Lösenordet skyddar datorn
mot obehörig åtkomst.
Lägga till lösenord
!
När ett lösenord väl är inställt kan du inte starta datorn utan att ange lösenordet. Se därför till att du inte glömmer bort det. Skriv ned lösenordet och
förvara det på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt det.
Om du glömmer bort lösenordet och behöver hjälp med att återställa det kan du få hjälp med detta mot en avgift. Datorn måste då skickas till ett
servicekontor.
Så här ställer du in lösenordet
1
2
3
4
Slå på datorn.
Tryck på F2 när VAIO-logon visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIOlogotypen visas.
Använd < eller , för att välja Security. Fliken Security visas. Välj Set Machine Password och tryck på Enter.
Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter.
Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
✍
Följande procedur används för att ställa in datorn så att den frågar efter lösenordet när du slår på datorn eller när BIOS-inställningsskärmen visas.
5
6
Välj Password When Power ON under Security.
Tryck på mellanslagstangenten för att ändra inställningen från Disabled till Enabled.
Använd < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Kontrollera att Yes är valt på skärmen Setup Confirmation och tryck sedan på Enter.
n 110 N
Anpassa din VAIO-dator
Ändra/ta bort lösenordet
Så här ändrar eller tar du bort lösenordet
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logon visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIOlogotypen visas.
3
Skriv det aktuella lösenordet för Enter Password och tryck sedan på Enter.
4
Använd < eller , för att välja Security. Fliken Security visas. Välj Set Machine Password och tryck på Enter.
5
Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan på
Enter.
Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker
på Enter.
När du ombeds bekräfta ändringarna trycker du på Enter.
6
Använd < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Kontrollera att Yes är valt på skärmen Setup Confirmation och tryck sedan på Enter.
n 111 N
Anpassa din VAIO-dator
Konfigurera datorn med VAIO Control Center
Funktionen VAIO Control Center gör att du kan kontrollera systeminformationen och göra olika inställningar för systemet.
Så här använder du VAIO Control Center
1
Klicka på Start, peka på Alla program och klicka på VAIO Control Center.
VAIO Control Center-fönstret öppnas.
2
Välj en inställningspunkt och ändra inställningarna.
3
Klicka på OK när du är färdig.
Inställningarna för den valda punkten ändras.
✍
Om du vill ha ytterligare information om respektive punkt, klickar du på Help i VAIO Control Center-fönstret för att öppna en hjälpfil.
Vissa av inställningspunkterna visas inte om du öppnar VAIO Control Center som begränsad användare.
n 112 N
Anpassa din VAIO-dator
Använda energisparlägen
Vid batteridrift kan du använda inställningarna för energibesparing för att öka batteriets livslängd. Förutom det normala
driftsläget, där du kan stänga av vissa enheter, är datorn utrustad med två särskilda lägen för att spara energi: Vänteläge och
Viloläge. Om du kör på batteri bör du tänka på att datorn automatiskt går över i Viloläge när batteriströmmen börjar ta slut,
oavsett vilket energisparläge som är inställt.
!
Om batterinivån sjunker under 10 procent kopplar du antingen in nätadaptern för att ladda batteriet, eller så stänger du av datorn och sätter i ett fullt
laddat batteri.
Använda normalläget
Detta är det normala läget för datorn när den används. I detta läge lyser den gröna strömindikatorlampan. Det går att stänga
av vissa enheter när du inte arbetar, till exempel LCD-skärmen eller hårddisken.
n 113 N
Anpassa din VAIO-dator
Använda Vänteläge
I Vänteläge stängs LCD-skärmen av, och hårddisken och processorn förbrukar mindre energi. Strömindikatorn blinkar gult i
detta läge.
Så här aktiverar du Vänteläge
1
Klicka på Start, och välj därefter Stäng av datorn.
2
Klicka på Vänteläge.
Så här återgår du till normalläget
Tryck på valfri tangent.
!
Datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker på strömbrytaren under mer än fyra sekunder. Osparade data kommer att gå förlorade.
✍
När datorn befinner sig i Vänteläge går det inte att sätta i några skivor.
Det går fortare för datorn att återgå från Vänteläge än från Viloläge.
Vänteläget drar mer ström än viloläget.
!
Om batteriet tar slut medan datorn är i Vänteläge går osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika
att data går förlorade bör du spara data ofta.
Om datorn inte används under 25 minuter aktiveras Vänteläge automatiskt. Du kan undvika detta genom att ändra
inställningarna för Vänteläge.
n 114 N
Anpassa din VAIO-dator
Så här ändrar du inställningarna för Vänteläge
1
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
2
Klicka på Prestanda och underhåll.
3
Klicka på Energialternativ.
Fönstret Egenskaper för Energialternativ visas.
4
Välj fliken Energischema.
5
Ändra inställningarna för Försätt i vänteläge.
n 115 N
Anpassa din VAIO-dator
Använda Viloläge
I Viloläge bevaras systemets tillstånd på hårddisken och strömmen stängs av. Även om batteriet tar slut försvinner inga data.
I detta läge är strömindikatorn släckt.
Så här aktiverar du Viloläge
Tryck på Fn+F12.
Skärmen för Viloläge visas, och datorn går in i Viloläge.
Eller gör så här,
1
Klicka på Start, och välj därefter Stäng av datorn.
2
Klicka på Viloläge.
Så här återgår du till normalläget
Slå på datorn genom att trycka på strömbrytaren.
Datorn återgår till föregående tillstånd.
!
Datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker på strömbrytaren under mer än fyra sekunder.
n 116 N
Anpassa din VAIO-dator
✍
Om du inte ska använda datorn på länge försätter du datorn i Viloläge. Det här energisparläget sparar dig den tid det annars tar att stänga av eller återgå
till användning.
När datorn befinner sig i Viloläge går det inte att sätta i några skivor.
Viloläge kräver mer tid än Vänteläge för att aktiveras.
Det tar också längre tid att återgå till Normalläge från Viloläge än från Vänteläge.
I Viloläge förbrukas mindre ström än i Vänteläge.
!
Datorn får inte flyttas förrän strömindikatorn har slocknat.
n 117 N
Anpassa din VAIO-dator
Energihantering med VAIO Power Management
Genom energihantering kan du ställa in energischeman som passar dina krav om energiförbrukning när datorn drivs med
nätström eller med batterier.
VAIO Power Management är en programvara som utvecklats enbart för VAIO-datorer. Med denna programvara kan du
förbättra Windows energisparfunktioner och få en bättre drift av din dator och en längre livslängd på batterierna. Mer
information om VAIO Power Management finns i hjälpfilen för VAIO Power Management-programmet.
Aktivera VAIO Power Management
När du startar datorn visas ikonen energistatus i Aktivitetsfältet. Denna ikon visar vilken typ av strömkälla som används för
tillfället, till exempel nätström. Om du dubbelklickar på ikonen visas ett fönster där du kan se energistatus.
Funktionerna för VAIO Power Management läggs till i Windows Egenskaper för Energialternativ.
Så här aktiverar du VAIO Power Management
1
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
2
Klicka på Prestanda och underhåll.
3
Klicka på Energialternativ.
Fönstret Egenskaper för Energialternativ visas.
4
Välj fliken VAIO Power Management.
Så här återställer du standardinställningarna
1
På fliken VAIO Power Management klickar du på Advanced.
Fönstret VAIO Power Management visas.
2
Följ instruktionerna på skärmen för att ändra inställningarna.
n 118 N
Anpassa din VAIO-dator
Aktivera VAIO Power Managements energischeman
VAIO Power Management innehåller flera fördefinierade energischeman. Varje energischema består av ett antal
energihanteringsinställningar som tagits fram för att uppfylla vissa mål med energihanteringen, från maximal energibesparing
till ingen energibesparing alls.
Så här aktiverar du ett energischema i VAIO Power Management
1
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
2
Klicka på Prestanda och underhåll.
3
Klicka på Energialternativ.
Fönstret Egenskaper för Energialternativ visas.
4
Välj fliken med inställningar för energischema.
5
Välj ett energischema i den nedrullningsbara listrutan.
6
Om du nu väljer fliken VAIO Power Management ser du att valt energischema visas på fliken.
7
Om det behövs kan du ändra objekten i listan, t.ex. LCD-skärmens ljusstyrka.
8
Klicka på OK.
Energischemat har aktiverats.
✍
Du måste ha administratörsbehörighet på datorn för att ställa in ett energischema.
n 119 N
Anpassa din VAIO-dator
Konfigurera modemet
Innan du börjar använda det interna modemet (alla modem är inte interna), och varje gång du använder modemet när du är
ute och reser, kontrollerar du att landet för den aktiva plats som är inställd i dialogrutan Phone and Modem Options
motsvarar det land som du ringer ifrån.
Det kan hända att det visas en Country Selector-flik under de nuvarande drivrutinsinställningarna för modemet. Denna
Country Selector-flik är ingen konstant funktion, så använd inte den för att ändra landsinställningarna. Enbart följande
procedur är pålitlig.
Så här ändrar du landsinställningar för modemet
1
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
2
Dubbelklicka på Telefoner och modem.
Dialogrutan Telefoner och modem visas.
Om ikonen Telefoner och modem inte visas klickar du på Växla till klassiskt läge på vänster sida.
3
Välj plats på fliken Uppringningsregler.
4
Klicka på knappen Redigera för att ändra den nuvarande konfigurationen.
Fönstret Redigera plats visas.
Eller
Klicka på knappen Ny för att konfigurera modemet.
Fönstret Ny plats visas.
5
Kontrollera att lands-/regioninställningarna överensstämmer med den plats som du ringer ifrån.
✍
Det kan hända att pulssignaler inte går att använda i vissa länder och/eller områden.
6
Om du ändrat platsinställningarna klickar du på Verkställ och därefter på OK.
Dialogrutan Telefoner och modem visas.
n 120 N
Anpassa din VAIO-dator
7
Kontrollera att modemet finns med i listan på fliken Modem.
Om modemet inte är med i listan klickar du på Lägg till och följer anvisningarna på skärmen.
8
Klicka på Verkställ/OK. Därmed är modemet konfigurerat.
✍
Kontrollera att telefonkabeln är urkopplad ur VAIO-datorn innan du verkställer de nya landsinställningarna.
Uppdatera modemets drivrutin
Så här uppdaterar du modemets drivrutin
1
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
2
Klicka på ikonen Skrivare och annan maskinvara.
3
Klicka på Telefoner och modem.
Dialogrutan Telefoner och modem visas.
4
Klicka på fliken Modem och därefter på Egenskaper för att se modemets egenskaper.
Fönstret Egenskaper för modem visas.
5
Klicka på Uppdatera drivrutin på fliken Drivrutin.
Fönstret Guiden Uppdatera maskinvara visas.
Följ instruktionerna på skärmen. Du kan antingen göra en Windows-sökning efter drivrutinen, eller själv ange var den
finns.
n 121 N
Uppgradera din VAIO-dator
Uppgradera din VAIO-dator
Datorn och dess minnesmoduler är utrustade med högprecisionskomponenter och elektroniska kontakter. Följande
rekommenderas för att garantin inte ska ogiltigförklaras på grund av felaktigt handhavande:
❑ Kontakta din återförsäljare om du vill installera en ny minnesmodul.
❑ Installera den inte själv om du inte är väl bekant med hur det går till att uppgradera minnet i datorer.
❑ Rör inte vid kontakterna, och öppna inte minnespanelen.
Information om modultyp och mängd minne som är installerat på modellen finns i den elektroniska handboken Teknisk
information.
Kontakta VAIO-Link om du behöver hjälp.
n 122 N
Uppgradera din VAIO-dator
Sätta i och ta bort minne
Om du vill utöka funktionerna på datorn kan du utöka minnet genom att installera minnesmoduler som finns som
tillvalsutrustning. Innan du uppgraderar datorns minne läser du informationen och anvisningarna på de följande sidorna. Hur
många fack som är tillgängliga beror på hur datorn har konfigurerats.
Att tänka på när du lägger till/tar bort minnesmoduler
❑ Var försiktig när du byter minne. Om du installerar minnesmodulerna fel kan systemet skadas. Denna skada kan upphäva
tillverkarens garanti.
❑ Använd endast minnesmoduler som är kompatibla med datorn. Om datorn inte identifierar en minnesmodul eller om
Windows blir instabilt kontaktar du datoråterförsäljaren eller minnesmodulens tillverkare.
❑ Statisk elektricitet kan skada elektroniken. Var noga med följande punkter innan du rör vid en minnesmodul:
❑ De procedurer som beskrivs i detta dokument förutsätter god erfarenhet och kunskap om den allmänna terminologin
som hör samman med persondatorer, samt med de säkerhetsprinciper, bestämmelser och normer som måste följas
vid användning och modifiering av elektronisk utrustning.
❑ Stäng av datorn och koppla bort systemet från strömkällan (batteriet eller nätadaptern) och från eventuella andra
anslutningar (telekommunikation, nätverk eller modem) innan du öppnar datorn. Underlåtenhet att göra detta kan
medföra skador på personer och utrustning.
❑ Statisk elektricitet kan skada minnesmodulerna och andra komponenter. Minnesmoduler ska endast installeras vid
en arbetsplats som är skyddad mot statisk elektricitet. Om en sådan plats inte finns tillgänglig – arbeta då inte på
heltäckningsmatta, och handha inga material som alstrar eller bär statisk elektricitet (t.ex. cellofanomslag). Se till att
du är jordad, genom att upprätthålla kontakt med en omålad metallyta på chassit, under hela proceduren.
❑ Öppna inte minnesmodulens förpackning innan du är klar att byta modulen. Förpackningen skyddar modulen mot
statisk elektricitet.
n 123 N
Uppgradera din VAIO-dator
❑ Använd den speciella påse som levereras med minnesmodulen, eller packa in modulen i aluminiumfolie för att skydda
den mot statisk elektricitet.
❑ Om vätska eller främmande ämnen tillåts tränga in i minnesfacken, eller i andra interna komponenter i datorn, kommer
skador att uppstå. Kostnader för eventuella reparationer omfattas inte av garantin.
❑ Minnesmodulen får inte placeras på platser där den utsätts för:
❑ Värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler
❑ Direkt solljus
❑ Stora mängder damm
❑ Mekaniska vibrationer eller stötar
❑ Starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd
❑ En omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C
❑ Hög luftfuktighet
❑ Hantera minnesmodulen försiktigt. Rör inte vid kanterna på komponenterna och kretskorten inuti datorn för att undvika
hand- och fingerskador.
n 124 N
Uppgradera din VAIO-dator
Ta ur och sätta i minnesmoduler
Så här byter du eller lägger till en minnesmodul
1
Stäng av datorn och koppla ur all kringutrustning.
2
Koppla ur nätadaptern och ta ut batteriet.
3
Vänta tills datorn har svalnat.
4
Skruva loss skruvarna (anges med pilarna nedan) på undersidan av datorn och ta av locket över minnesmodulfacket.
5
Rör vid ett metallföremål (t.ex. uttagspanelen på baksidan av datorn) för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.
n 125 N
Uppgradera din VAIO-dator
6
Ta ut minnesmodulen:
❑ Dra spärrarna i pilarnas riktning (1).
Minnesmodulen är nu lossad.
❑ Kontrollera att minnesmodulen lutas upp och dra sedan ut den i pilens riktning (2).
7
Ta fram den nya minnesmodulen ur förpackningen.
n 126 N
Uppgradera din VAIO-dator
8
Skjut in minnesmodulen i minnesmodulfacket och tryck in den tills den klickar till på plats.
!
Om du bara använder en minnesmodul ska du sätta in den i facket som sitter närmast datorns baksida.
Rör inte vid några andra komponenter på moderkortet.
Skada inte filmen som skyddar modulen.
9
Sätt tillbaka locket över minnesmodulfacket.
10 Dra åt skruvarna på datorns undersida.
11 Sätt i batteriet igen och slå på datorn.
n 127 N
Uppgradera din VAIO-dator
Kontrollera minneskapaciteten
Så här kontrollerar du minneskapaciteten
1
Slå på datorn.
2
Klicka på Start, peka på Alla program och klicka på VAIO Control Center.
3
Dubbelklicka på mappen System Information i VAIO Control Center-fönstret.
4
Dubbelklicka på ikonen System Information i mappen System Information.
Mängden minne visas. Om det nya minnet inte syns gör du om hela proceduren och startar därefter om datorn.
n 128 N
Försiktighetsanvisningar
Försiktighetsanvisningar
Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder för att skydda datorn från potentiella skador.
❑ Hantera LCD-skärmen (sidan 129)
❑ Nätdrift (sidan 130)
❑ Hantera datorn (sidan 131)
❑ Använda den inbyggda MOTION EYE-kameran (sidan 133)
❑ Hantera disketter (sidan 133)
❑ Hantera skivor (sidan 134)
❑ Använda batteriet (sidan 135)
❑ Använda hörlurar (sidan 136)
❑ Hantera Memory Stick (sidan 136)
❑ Hantera hårddisken (sidan 137)
❑ Hantera minneskortsadaptern (sidan 138)
n 129 N
Försiktighetsanvisningar
Hantera LCD-skärmen
❑ Rikta inte LCD-skärmen mot solen. Solljus kan skada skärmen. Var försiktig när du använder datorn nära ett fönster.
❑ Skrapa inte LCD-skärmen och utsätt den inte för tryck. Detta kan göra att den inte fungerar.
❑ När datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår normal
temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.
❑ En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tidsperiod. Restbilden försvinner efter ett litet
tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare.
❑ Skärmen blir varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller
ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte
att fel har uppstått.
❑ Undvik att gnugga LCD-skärmen, eftersom den då kan skadas. Torka av LCD-skärmen med en mjuk, torr trasa.
n 130 N
Försiktighetsanvisningar
Nätdrift
❑ I den elektroniska handboken Teknisk information finns ytterligare information om hur datorn kan förses med ström.
❑ Dela inte nätuttag med annan strömkrävande utrustning som kopieringsmaskiner eller dokumentförstörare.
❑ Köp en dosa med flera uttag och skydd mot spänningstoppar. Med en sådan skyddar du datorn mot skador som uppstår
på grund av plötsliga strömsprång, till exempel under åskväder.
❑ Placera inga tunga föremål på nätkabeln.
❑ Håll alltid i kontakten när du drar ut kabeln ur nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln.
❑ Koppla ur datorn från vägguttaget om du inte tänker använda den under en längre period.
❑ Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget.
❑ Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när den inte används.
❑ Använd nätadaptern som följde med datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter
eftersom det medför risk för funktionsfel.
n 131 N
Försiktighetsanvisningar
Hantera datorn
❑ Rengör chassit med en mjuk trasa, antingen torr eller lätt fuktad med en mild tvättlösning. Använd inte rengöringsverktyg
med slipverkan, skurpulver eller lösningsmedel som exempelvis alkohol eller bensin, eftersom de kan skada ytskiktet på
datorn.
❑ Om du råkar tappa ett hårt föremål på datorn eller spilla vätska över den, ska den stängas av och kopplas ur från
nätuttaget. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan den används igen.
❑ Tappa inte datorn, och placera inga tunga föremål på den.
❑ Ställ inte datorn på platser där den utsätts för:
❑ Värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler
❑ Direkt solljus
❑ Stora mängder damm
❑ Fukt eller regn
❑ Mekaniska vibrationer eller stötar
❑ Starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd
❑ En omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C
❑ Hög luftfuktighet
❑ Placera ingen annan elektronisk utrustning i närheten av datorn. Datorns elektromagnetiska fält kan göra att utrustningen
inte fungerar.
❑ God ventilation förebygger att datorn blir alltför het. Ställ inte datorn på porösa ytor som filtar eller mattor, eller i närheten
av material som gardiner eller draperier, som kan blockera datorns luftintag.
❑ Datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagning. Om detta inträffar
flyttar du datorn till lämpligt avstånd från enheten.
n 132 N
Försiktighetsanvisningar
❑ Använd endast kringutrustning och gränssnittskablar som uppfyller specifikationerna, annars kan problem uppstå.
❑ Använd inte skadade anslutningskablar, eller sådana med skärmärken.
❑ Om datorn tas direkt från ett kallt ställe till ett varmt, kan kondens uppstå inne i datorn. Vänta i så fall minst en timme
innan du slår på datorn. Om problem uppstår kopplar du ur strömmen till datorn och kontaktar VAIO-Link.
❑ Koppla alltid ur nätkabeln innan du rengör datorn.
❑ Säkerhetskopiera viktiga data regelbundet för att undvika att de går förlorade om datorn skadas.
n 133 N
Försiktighetsanvisningar
Använda den inbyggda MOTION EYE-kameran
❑ Vidrör inte den främre spegelplattan över linsen på den inbyggda MOTION EYE-kameran, eftersom det kan repa plattan
och sådana repor visas på de tagna bilderna.
❑ Låt inte direkt solljus komma i närheten av den inbyggda MOTION EYE-kameran, oavsett om datorn är på eller inte,
eftersom detta kan påverka kamerans funktioner.
❑ Den inbyggda MOTION EYE-kameran inaktiveras medan videofilmer eller stillbilder importeras från en i.LINK-kompatibel
enhet som ansluts via S400 (i.LINK)-uttaget.
❑ Rengör den främre spegelplattan över linsen på den inbyggda MOTION EYE-kameran med en blåspensel eller mjuk
pensel. Om linsen är mycket smutsig, torkar du av den med en mjuk, torr trasa. Gnugga inte plattan eftersom den är
mycket känslig.
Hantera disketter
❑ Öppna inte slutaren manuellt, och rör aldrig vid diskettens yta.
❑ Håll disketter borta från magnetfält.
❑ Håll disketter borta från direkt solljus och andra värmekällor.
❑ Håll disketter borta från vätska. Låt inte disketter bli blöta. Ta alltid ut disketter som inte används ur diskettenheten och
lägg tillbaka dem i sina askar.
❑ Om det sitter en etikett på disketten kontrollerar du att etiketten är ordentligt fastsatt. Om etikettens kant har rullat upp sig
finns det risk att den fastnar inuti diskettenheten så att det blir fel på diskettenheten eller disketten.
n 134 N
Försiktighetsanvisningar
Hantera skivor
❑ Rör aldrig vid skivans yta.
❑ Tappa inte skivan, och försök inte att böja den.
❑ Fingeravtryck och damm på skivans yta kan orsaka läsfel. Håll alltid skivan i kanterna och hålet i mitten enligt figuren:
❑ För att skivan ska fortsätta att fungera måste den hanteras på rätt sätt. Använd inga lösningsmedel (t.ex. bensin, thinner,
alkohol, rengöringsmedel eller antistatisk spray), eftersom de kan skada skivan.
❑ Normal rengöring utför du genom att fatta skivan i kanterna och använda en mjuk trasa för att torka ytan från mitten och utåt.
❑ Om skivan är hårt smutsad, fuktar du en mjuk trasa med vatten, vrider ur den ordentligt och torkar skivans yta från mitten
och utåt. Använd en torr mjuk trasa för att torka bort eventuell kvarvarande fukt från skivan.
❑ Sätt aldrig klisterlappar på skivorna. Detta gör skivorna obrukbara för all framtid.
n 135 N
Försiktighetsanvisningar
Använda batteriet
❑ Lämna aldrig batteriet i temperaturer över 60 °C, till exempel i direkt solljus, eller i en bil som parkerats i solen.
❑ Batteriets livslängd är kortare i kalla miljöer. Detta beror på att batteriet arbetar mindre effektivt vid lägre temperaturer.
❑ Batterier ska laddas vid temperaturer mellan 10 °C och 30 °C. Lägre temperaturer kräver längre laddningstid.
❑ Vissa laddningsbara batterier uppfyller inte Sonys kvalitets- och säkerhetskrav. Av säkerhetsskäl fungerar denna dator
endast med äkta Sony-batterier, avsedda för denna modell. Om du sätter i någon annan typ av batteri kommer detta inte
att laddas, och datorn fungerar inte.
❑ När batteriet används eller laddas, blir det varmt. Detta är normalt och inget att oroa sig över.
❑ Håll batteriet borta från alla värmekällor.
❑ Håll batteriet torrt.
❑ Öppna inte batteriet, och försök inte att ta isär det.
❑ Utsätt inte batteriet för mekaniska stötar.
❑ Du skyddar batteriet från skador genom att ta ut det ur datorn när den inte används under en längre period.
❑ Om batteriet fortfarande är dåligt laddat efter en full laddningscykel, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att
ta slut, och det måste då bytas.
❑ Det är inte nödvändigt att ladda ur batteriet fullständigt innan det laddas upp igen.
❑ Om batteriet inte har använts på länge ska det laddas upp igen.
n 136 N
Försiktighetsanvisningar
Använda hörlurar
❑ Trafiksäkerhet – Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar, eller använder någon annan typ av motorfordon. Du orsakar
då en trafikfara, och det är dessutom olagligt på vissa ställen. Det kan också vara farligt att spela hög musik när du går
till fots, till exempel vid övergångsställen.
❑ Förebygga hörselskador – Undvik att lyssna i hörlurar med hög volym. Hörselexperterna varnar för att spela länge, högt
och ofta. Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda lurarna.
Hantera Memory Stick
❑ Använd inte kortet på platser där det finns statisk elektricitet eller elektriska störningar.
❑ Rör inte vid kontakten på Memory Stick med fingrarna eller metallobjekt.
❑ Använd enbart den etikett som medföljer Memory Stick.
❑ Memory Stick får inte böjas, tappas eller utsättas för kraftiga stötar.
❑ Försök inte att ta isär eller modifiera ett Memory Stick.
❑ Utsätt inte ett Memory Stick för väta.
❑ Ett Memory Stick ska inte användas eller förvaras på ställen där det utsätts för:
❑ Extremt höga temperaturer, t.ex. i en bil som parkerats i solen,
❑ Direkt solljus
❑ Hög luftfuktighet
❑ Frätande ämnen
❑ Använd förvaringsasken som medföljer Memory Stick.
n 137 N
Försiktighetsanvisningar
Hantera hårddisken
Hårddisken har stor lagringskapacitet, och läser och skriver data med hög hastighet. Den kan dock lätt skadas av mekaniska
vibrationer, stötar och damm.
Trots att hårddisken har ett inbyggt säkerhetsskydd för att förebygga dataförlust på grund av mekaniska vibrationer, stötar
eller damm, är det viktigt att datorn hanteras med försiktighet.
Så här undviker du skador på hårddisken
❑ Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser.
❑ Håll datorn borta från magnetfält.
❑ Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt.
❑ Flytta inte på datorn när den är påslagen.
❑ Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från hårddisken.
❑ Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar.
✍
Om hårddisken skadas går det inte att återfå förlorade data.
n 138 N
Försiktighetsanvisningar
Hantera minneskortsadaptern
❑ Rör inte vid kontakten på minneskortsadaptern med fingrarna eller metallobjekt.
❑ Använd bara fabrikat som är till för den här minneskortsadaptern.
❑ Minneskortsadaptern får inte böjas, tappas eller utsättas för kraftiga stötar.
❑ Plocka inte isär eller modifiera minneskortsadaptern.
❑ Låt inte minneskortsadaptern komma i kontakt med vätska.
❑ En minneskortadapter ska inte användas eller förvaras på ställen där det utsätts för:
❑ Extremt höga temperaturer, t.ex. i en bil som parkerats i solen,
❑ Direkt solljus
❑ Hög luftfuktighet
❑ Frätande ämnen
❑ Använd förvaringsasken som medföljer minneskortsadaptern.
n 139 N
Felsökning
Felsökning
I det här avsnittet beskrivs hur du löser vanliga problem som kan uppstå när du använder datorn. Många av problemen är
enkla att lösa. Försök med lösningarna nedan innan du kontaktar VAIO-Link.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Datorn (sidan 140)
Systemsäkerhet (sidan 147)
Batteri (sidan 149)
Inbyggd MOTION EYE-kamera (sidan 151)
Internet (sidan 154)
Nätverksanslutning (sidan 156)
Bluetooth-teknik (sidan 159)
CD- och DVD-skivor (sidan 163)
Bildskärm (sidan 168)
Utskrift (sidan 172)
Mikrofon (sidan 173)
Mus (sidan 174)
Högtalare (sidan 175)
Pekplatta (sidan 176)
Tangentbord (sidan 177)
Disketter (sidan 178)
PC-kort (sidan 179)
Ljud/video (sidan 180)
Memory Stick (sidan 181)
Kringutrustning (sidan 182)
Dockningsstation med flervalsfack (sidan 182)
n 140 N
Felsökning
Datorn
Vad ska jag göra om datorn inte startar?
❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att strömindikatorn visar att
strömmen är på.
❑ Kontrollera att batteriet är rätt isatt och laddat.
❑ Kontrollera att diskettenheten (om sådan finns) är tom.
❑ Om datorn är ansluten till en sladdosa med flera uttag eller enhet för avbrottsfri kraft (UPS), kontrollera att dessa är
anslutna till en strömkälla och påslagna.
❑ Om du använder en extern bildskärm, kontrollera att den är ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att
kontrollerna för ljusstyrka och kontrast är rätt inställda. Läs mer om detta i bildskärmens bruksanvisning.
❑ Koppla bort nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet och anslut nätadaptern igen, och
slå på datorn genom att trycka på strömbrytaren.
❑ Kondens kan få datorn att sluta fungera. Om detta inträffar, använd inte datorn på minst en timme.
❑ Ta bort eventuella extra minnesmoduler som du har monterat efter inköpet.
❑ Kontrollera att endast den medföljande Sony-nätadaptern används. Av säkerhetsskäl ska du bara använda de äkta
laddningsbara batterier och nätadaptrar från Sony, som levereras med VAIO-datorn.
n 141 N
Felsökning
Vad ska jag göra om ett BIOS-fel visas när datorn startar?
Om meddelandet ”Press <F1> to resume, <F2> to setup” visas längst ned på skärmen.
1
Tryck på tangenten F2.
BIOS-inställningsskärmen visas.
2
Ställ in datum (månad/dag/år). Tryck på Enter.
3
Tryck på tangenten m för att välja System Time, och ställ sedan in tiden (timme: minut: sekund). Tryck på Enter.
4
Tryck på tangenten , för att välja fliken Exit, och tryck sedan på F9.
Meddelandet Load default configuration now? visas.
5
Välj Yes och tryck på Enter.
6
Välj Exit Setup och tryck på Enter.
Meddelandet Save configuration changes and exit now? visas.
7
Välj Yes och tryck på Enter.
Datorn startas nu om.
Om detta inträffar regelbundet, kontakta VAIO-Link.
Vad ska jag göra om strömindikatorn (grön) lyser, men inget visas på skärmen när jag slår
på datorn?
Om fortfarande ingenting visas på skärmen efter en stund
1
Tryck på strömbrytaren i mer än fyra sekunder och kontrollera att strömindikatorn släcks. Slå sedan på datorn igen.
2
Om fortfarande ingenting visas på skärmen, koppla bort nätadaptern, ta bort batteriet och lämna datorn så i ungefär en
minut. Sätt sedan tillbaka batteriet, anslut nätadaptern och slå på datorn igen.
n 142 N
Felsökning
Vad ska jag göra om datorn eller programmen slutar svara?
❑ Det är bäst att stänga av datorn med alternativet Stäng av på Start-menyn i Microsoft Windows, som finns i
Aktivitetsfältet. Om du använder någon annan metod, t.ex. de som beskrivs nedan, kan du förlora data som inte sparats.
❑ Klicka på Start, peka på Stäng av och klicka sedan på Stäng av.
❑ Om datorn inte stängs av trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete. När fönstret Aktivitetshanteraren visas
klickar du på Stäng av datorn i menyn Avsluta.
När fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Avsluta.
❑ Om datorn ändå inte stängs av, håll strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
❑ Om datorn slutar svara medan du spelar en CD eller DVD, trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete. Du kan
stänga av datorn från Aktivitetshanteraren.
❑ Om du trycker samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete eller stänger av datorn med strömbrytaren, kan du förlora data.
❑ Ta bort nätadaptern och batteriet.
❑ Försök installera om programmet.
❑ Kontakta programmets utgivare eller leverantör av teknisk support.
n 143 N
Felsökning
Varför försätts datorn inte i vänteläge eller viloläge?
Datorn kan bli instabil om driftläget ändras innan datorn helt övergått till vänteläge eller viloläge.
Så här återställer du datorn till normal driftsstabilitet
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start, Stäng av datorn och välj därefter Starta om.
3
Om datorn inte startar om trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete.
Tryck sedan på lämplig knapp i Aktivitetshanteraren för att starta om datorn.
4
Om detta inte fungerar, håll strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
Vad ska jag göra om batteriindikatorn blinkar och datorn inte startar?
❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet.
Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn igen. Mer information finns i Sätta i batteriet (sidan 26).
❑ Om problemet kvarstår efter dessa åtgärder betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet
och kontakta VAIO-Link.
n 144 N
Felsökning
Varför visas ett fönster med ett meddelande om att batteriet inte är kompatibelt eller inte
riktigt anslutet, och datorn försätts i viloläge?
❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet.
Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn igen. Mer information finns i Sätta i batteriet (sidan 26).
❑ Om problemet kvarstår efter dessa åtgärder betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet
och kontakta VAIO-Link.
Varför låter datorns fläkt så mycket?
Datorns fläkt kanske körs med hög hastighet för att kyla processorn. Genom att sänka processorns hastighet sänker du även
fläktens hastighet och ljudnivå. Du kan använda energischeman för att sänka processorhastigheten.
Sänk processorhastigheten med hjälp av energischeman så här*
1
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
2
Klicka på Prestanda och underhåll och klicka på Energialternativ.
Fönstret Egenskaper för Energialternativ visas.
3
Välj Bärbar dator i rutan Energischema.
4
Klicka på Verkställ.
5
Klicka på OK.
*
Finns bara på vissa modeller.
Varför visas en lägre processorhastighet än den maximala i fönstret Systemegenskaper?
Detta är normalt. Eftersom datorns processor använder en typ av hastighetskontroll i energibesparingssyfte, kanske den
aktuella processorhastigheten visas i Systemegenskaper i stället för den maximala hastigheten.
n 145 N
Felsökning
Vad ska jag göra om jag startar datorn och meddelandet ”System Disabled” visas och
Windows inte startar?
Om du anger fel lösenord tre gånger i rad, visas meddelandet System Disabled och Windows startar inte. Tryck på
strömbrytaren i mer än fyra sekunder och kontrollera att strömindikatorn släcks. Vänta i 10–15 sekunder och starta sedan om
datorn samt ange rätt lösenord. När du skriver lösenordet, kontrollera att indikatorerna Num Lock och Caps Lock är släckta.
Om någon av dem lyser, tryck på tangenten Num Lk eller Caps Lock så att indikatorn släcks innan du skriver lösenordet.
Vad ska jag göra om mitt spel inte fungerar eller kraschar hela tiden?
❑ Kontrollera på spelets webbplats om det finns några korrigeringsfiler eller uppdateringar som du kan hämta.
❑ Kontrollera att du har installerat den senaste grafikdrivrutinen.
❑ På vissa VAIO-modeller delas grafikminnet med systemet. I detta fall garanteras inte optimala grafikprestanda.
Vad ska jag göra om jag inte kommer ihåg mitt lösenord?
Om du har glömt lösenordet, kontaktar du VAIO-Link för att återställa det. Du måste betala en borttagningsavgift.
Varför tar det sådan tid innan datorn startar?
Om Norton Internet Securitys personliga brandvägg är aktiv kan det ta en stund innan skrivbordsskärmen visas, eftersom
vissa säkerhetskontroller av nätverket ska göras.
Varför stängs inte skärmen av fastän tidsgränsen för automatiskt avstängning har
passerats?
Den ursprungligen valda VAIO-skärmsläckaren inaktiverar den tidsinställning för avstängning av skärmen som du kan göra
med energialternativen i Windows.
Ändra den ursprungligen valda VAIO-skärmsläckaren.
n 146 N
Felsökning
Vad ska jag göra om jag inte kan starta datorn från USB-enheten som är ansluten till
datorn?
För att kunna starta datorn från USB-enheten, till exempel en USB-diskettenhet eller optisk USB-skivenhet måste du byta
startenhet.
Koppla på datorn och tryck på F11 när logotypen VAIO visas.
Hur kan jag ändra volymen på startljudet?
Så här ändrar du volymen på startljudet
1
Tryck på tangenten F2.
BIOS-inställningsskärmen visas.
2
Tryck på < eller , för att välja Advanced.
3
Tryck på < eller , för att välja Speaker Volume och tryck sedan på Enter.
4
Tryck på M eller m för att välja högtalarvolym vid systemstarten och tryck sedan på Enter.
5
Tryck på < eller , för att välja Exit och välj Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Meddelandet Save configuration changes and exit now? visas.
6
Välj Yes och tryck på Enter.
Datorn startar om och startljudet hörs med den angivna volymnivån.
✍
Du kan också visa/dölja VAIO-logotypen när systemet startar. Om du vill visa logotypen väljer du VAIO Animation Logo eller Show VAIO Animation
Logo och trycker på Enter på skärmen som visas efter steg 2 ovan. Om du vill dölja logotypen avmarkerar du kryssrutan. Om du döljer VAIO-logotypen
stängs också startljudet av.
n 147 N
Felsökning
Systemsäkerhet
I detta avsnitt finns information om hur du får datorn att fortsätta fungera felfritt och hur du skyddar den mot potentiella
säkerhetshot.
Hur kan jag skydda datorn mot säkerhetshot, t.ex. virus?
Operativsystemet Microsoft Windows är förinstallerat på datorn. Det bästa sättet att skydda datorn mot säkerhetshot, som
t.ex. virus, är att regelbundet hämta och installera de senaste Windows-uppdateringarna.
Du kan få viktiga Windows-uppdateringar på följande sätt:
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan ta emot uppdateringar.
1
Anslut till Internet.
2
Klicka på ikonen Automatiska uppdateringar i Aktivitetsfältet.
3
Klicka på Nästa och följ instruktionerna på skärmen för att ställa in automatiska eller schemalagda uppdateringar.
n 148 N
Felsökning
Hur håller jag mitt antivirusprogram uppdaterat?
Du kan hålla programmet Norton Internet Security aktuellt med de senaste uppdateringarna från Symantec Corporation.
Hämta och installera den senaste säkerhetsuppdateringen så här
1
2
Dubbelklicka på ikonen Norton Internet Security i Aktivitetsfältet. Om du inte redan har registrerat antivirusprogrammet
visas ett antal informationsguider.
1
Följ instruktionerna på skärmen för att genomföra varje guide.
2
Dubbelklicka på ikonen Norton Internet Security igen.
Fönstret Norton Internet Security visas.
Om du tidigare har registrerat antivirusprogrammet visas fönstret Norton Internet Security automatiskt.
Följ instruktionerna på skärmen för att välja och hämta uppdateringarna.
n 149 N
Felsökning
Batteri
Hur vet jag när batteriet är laddat?
Hur du avgör batteriets laddning finns beskrivet i Ladda batteriet (sidan 28).
När använder datorn ström från elnätet?
När datorn är ansluten till nätadaptern använder den nätström, även om ett batteri finns installerat.
När bör jag ladda om batteriet?
❑ När batterinivån sjunker under 10 procent.
❑ När både batteri- och strömindikatorn blinkar.
❑ När du inte har använt batteriet på länge.
När bör jag byta ut batteriet?
Om batteriet fortfarande är dåligt laddat efter en full laddningscykel, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta
slut, och det måste då bytas.
Ska jag bekymra mig över att det installerade batteriet är varmt?
Nej, det är normalt att batteriet blir varmt när det driver datorn.
Kan datorn gå över i viloläge medan den använder ström från batteriet?
Datorn kan övergå i viloläge medan den drivs av batteriet, men vissa program och viss kringutrustning hindrar att systemet
försätts i viloläge. Om du använder ett program som hindrar att systemet försätts i viloläge, bör du spara dina data ofta så att
du inte riskerar att förlora dessa. Information om hur du manuellt kan aktivera viloläget finns i Använda viloläge (sidan 115).
n 150 N
Felsökning
Varför försätts datorn inte i viloläge?
Du måste kanske först aktivera viloläget. Gör så här:
1
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
2
Klicka på Prestanda och underhåll.
3
Klicka på Energialternativ.
Fönstret Egenskaper för Energialternativ visas.
4
Välj fliken Viloläge.
5
Klicka i rutan intill Aktivera stöd för viloläge.
n 151 N
Felsökning
Inbyggd MOTION EYE-kamera
Varför visar inte visningsfönstret några bilder eller visar bilder med låg kvalitet?
❑ Den inbyggda MOTION EYE-kameran kan inte användas av fler än ett program samtidigt. Om ett annat program
använder kameran, måste du avsluta det innan du kan använda den inbyggda MOTION EYE-kameran till något annat
program.
❑ Videominnet på datorn räcker inte för att visa bilder från den inbyggda MOTION EYE-kameran. Det kan hjälpa att minska
upplösningen eller minska antalet färger för LCD-skärmen.
❑ Visningsfönstret kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, om du visar objekt som rör sig snabbt. Detta är
normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ Om problemet kvarstår, startar du om datorn.
Varför har tagna bilder så låg kvalitet?
❑ Bilder som tas under ett lysrör kan innehålla reflektioner från ljuset.
❑ En mörkare del av bilden kan visas som brus.
❑ Om den främre spegelplattan över linsen är smutsig, kan du inte ta rena bilder. Rengör linsen. Mer information finns i
Använda den inbyggda MOTION EYE-kameran (sidan 133).
Varför har de tagna bilderna tappat ramar och innehåller ljudavbrott?
❑ Effektinställningarna i programmet har medfört att ramar försvinner. Mer information finns i hjälpen till programmet.
❑ Fler program kanske körs än vad datorn klarar av. Avsluta de program som du inte använder.
❑ Energisparfunktionen på datorn är aktiverad. Kontrollera processorns prestanda.
n 152 N
Felsökning
Varför försvinner ramar under filmuppspelningen när datorn körs med batteri?
Strömmen i batteriet håller på att ta slut. Anslut datorn till nätdrift.
Varför flimrar bilder som tagits med den inbyggda MOTION EYE-kameran?
Det här problemet inträffar när du använder kameran i fluorescerande ljus och beror på att utfrekvensen för ljussättningen
och slutarhastigheten inte överensstämmer.
Ändra kamerans riktning eller skärmens ljusstyrka för att minska flimmer. I vissa program kan du ange ett lämpligt värde för
Flimmer, en av kamerans egenskaper, för att ta bort flimmer.
Varför fördröjs videoindata från den inbyggda MOTION EYE-kameran med ett par
sekunder?
Videoindata kan fördröjas med ett par sekunder om
❑ ett kortkommando med tangenten Fn används.
❑ belastningen på processorn ökar.
Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
n 153 N
Felsökning
Varför går det inte att använda den inbyggda MOTION EYE-kameran?
❑ Den inbyggda MOTION EYE-kameran kan inte användas av fler än ett program samtidigt. Om ett annat program
använder kameran, måste du avsluta det innan du kan använda den inbyggda MOTION EYE-kameran till något annat
program.
❑ Om problemet kvarstår, måste du installera om drivrutinen för kameran. Installera om drivrutinen så här:
1
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
2
Klicka på ikonen Prestanda och underhåll.
3
Klicka på ikonen System.
4
Klicka på Enhetshanteraren på fliken Maskinvara.
5
Dubbelklicka på Bildenheter.
6
Högerklicka på Sony Visual Communication Camera VGP-VCC1 och klicka på Uppdatera drivrutin.
Varför blir datorn ostabil när jag placerar den i Vänteläge eller Viloläge medan jag
använder den inbyggda MOTION EYE-kameran?
❑ Placera inte datorn i Vänteläge eller Viloläge medan du använder den inbyggda MOTION EYE-kameran.
❑ Om datorn automatiskt går över i Vänteläge eller Viloläge ändrar du inställningarna för respektive energisparläge.
Information om hur du ändrar inställningarna finns i Använda energisparlägen (sidan 112).
n 154 N
Felsökning
Internet
Varför fungerar inte modemet?
❑ Kontrollera att telefonkabeln är ordentligt ansluten till modemporten på datorn och telefonuttaget i väggen.
❑ Kontrollera att telefonkabeln fungerar. Anslut kabeln till en vanlig telefon och lyssna om kopplingstonen hörs.
❑ Kontrollera att programmet ringer till rätt telefonnummer.
❑ Kontrollera att det program du använder är kompatibelt med datorns modem. (Alla förinstallerade Sony-program är
kompatibla.)
❑ Se till att modemet är den enda enhet som är ansluten till din telefonlinje.
❑ Kontrollera följande inställning:
1
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
2
Klicka på ikonen Skrivare och annan maskinvara.
3
Klicka på Telefoner och modem.
4
Kontrollera att modemet finns med i listan på fliken Modem.
5
Kontrollera att platsinformationen på fliken Uppringningsregler är korrekt.
n 155 N
Felsökning
Varför är modemanslutningen långsam?
Datorn är utrustad med ett V.92/V.90-kompatibelt modem. Det finns många faktorer som påverkar anslutningshastigheten
för modemet, bland annat brusnivån på telefonlinjen och kompatibilitet med teleutrustning (som t.ex. faxmaskiner och andra
modem). Kontrollera följande om du tycker att modemet inte ansluter ordentligt till andra PC-baserade modem, faxmaskiner
eller din Internetleverantör:
❑ Be telefonbolaget kontrollera att telefonlinjen är fri från brus.
❑ Om ditt problem har med faxanvändning att göra, ska du kontrollera att det inte är något problem med den faxmaskin du
ringer till, och att den är kompatibel med faxmodem.
❑ Om du har problem med anslutningen till Internetleverantören, kontrollera då först att det inte beror på att de har tekniska
problem.
❑ Om du har en andra telefonlinje, försök ansluta modemet till den linjen.
n 156 N
Felsökning
Nätverksanslutning
Varför går det inte att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN?
❑ Möjligheten till anslutning påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta bort datorn från eventuella
hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Kontrollera att omkopplaren WIRELESS eller WIRELESS LAN är på och att indikatorn WIRELESS LAN på datorn lyser.
❑ Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på.
❑ Kontrollera följande inställning:
1
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
2
Klicka på Nätverks- och Internet-anslutningar.
3
Klicka på Nätverksanslutningar.
4
Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning.
5
Klicka på Egenskaper.
6
Klicka på fliken Trådlösa nätverk.
7
Klicka på Se trådlösa nätverk så att du ser att åtkomstpunkten är vald.
❑ Kontrollera att krypteringsnyckeln är korrekt.
Varför får jag inte tillgång till Internet?
❑ Kontrollera åtkomstpunktinställningarna. Läs i instruktionerna som följer med åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra.
❑ Flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Kontrollera att datorn är korrekt konfigurerad för åtkomst till Internet.
n 157 N
Felsökning
Varför går dataöverföringen långsamt?
❑ Överföringshastigheten för trådlösa LAN påverkas av avståndet och hinder mellan enheter och åtkomstpunkter. Andra
påverkande faktorer är enhetens konfiguration, radioförhållanden och programkompatibilitet. För att uppnå maximal
överföringshastighet bör du flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN kan enheten tillfälligt vara överbelastad, beroende på hur många andra
enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.
❑ Om åtkomstpunkten störs av andra åtkomstpunkter, byt kanal för åtkomstpunkten. Mer information finns i anvisningarna
för åtkomstpunkten.
Hur undviker jag avbrott i dataöverföringen?
❑ När datorn är ansluten till en åtkomstpunkt kan avbrott i dataöverföringen uppstå vid överföring av stora filer, eller om
datorn finns nära mikrovågsugnar eller trådlösa telefoner.
❑ Flytta datorn närmare åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att åtkomstpunkten är intakt.
❑ Byt kanal på åtkomstpunkten. Mer information finns i bruksanvisningen för åtkomstpunkten.
n 158 N
Felsökning
Vad är kanaler?
❑ Kommunikation via trådlöst LAN sker på uppdelade frekvensband, så kallade kanaler. Åtkomstpunkter för trådlöst LAN
från andra leverantörer kan vara förinställda på andra kanaler än Sony-enheter.
❑ Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN, kontrollera anslutningsinformationen i anvisningarna för
åtkomstpunkten.
När jag byter krypteringsnyckel avbryts nätverksanslutningen. Vad ska jag göra?
Två datorer med inbyggt trådlöst LAN kan förlora sin inbördes nätverksanslutning om krypteringsnyckeln ändras. Du kan
antingen byta tillbaka till den ursprungliga profilen, eller ange nyckeln på nytt på båda datorerna så att nyckeln
överensstämmer.
n 159 N
Felsökning
Bluetooth-teknik
Varför kan andra Bluetooth-enheter inte identifiera min dator?
❑ Kontrollera att båda enheterna har Bluetooth-funktionen aktiverad.
❑ Om Bluetooth-indikatorn är släckt kopplar du på WIRELESS-brytaren.
❑ Det går inte att använda Bluetooth-funktionerna när datorn är i ett strömbesparingsläge. Gå tillbaka till normalläget och
koppla sedan på WIRELESS-brytaren.
❑ Datorn och enheten kanske står för långt ifrån varandra. Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar bäst om enheterna
placeras inom 10 meter från varandra.
Varför kan min dator inte identifiera andra Bluetooth-enheter?
Om den anslutna enheten även är ansluten till andra enheter kan det hända att den inte visas på Devices-fliken i fönstret
Bluetooth Device eller att det inte går att kommunicera med denna enhet.
Varför kan jag inte hitta den Bluetooth-enhet som jag vill kommunicera med?
❑ Kontrollera att Bluetooth-funktionerna är påslagna på den enhet som du vill kommunicera med. Se bruksanvisningen till
den andra enhet för närmare detaljer.
❑ Om den enhet som du vill kommunicera med redan håller på att kommunicera med en annan Bluetooth-enhet, kan det
hända att den inte går att hitta eller att det inte går att kommunicera med den från datorn.
❑ Om du vill göra det möjligt för andra Bluetooth-enheter att kommunicera med din dator högerklickar du på Bluetoothikonen
i Aktivitetsfältet och väljer Alternativ (Options) på menyn för att öppna fönstret Alternativ (Options).
Kontrollera att rätt säkerhetslägen har valts på fliken Säkerhet (Security). Mer information om säkerhetslägena finns i
hjälpfilen för Bluetooth-programmet.
Mer information om fönstret Bluetooth-enheter finns i Kommunicera med en annan Bluetooth-enhet (sidan 75).
n 160 N
Felsökning
Varför kan andra Bluetooth-enheter inte ansluta till min dator?
❑ Kontrollera att den andra enheten är verifierad.
❑ Datorn kanske inte tillåter anslutningar från andra enheter. Så här aktiverar du anslutningar från Bluetooth-enheter:
1
Högerklicka på ikonen Bluetooth
i Aktivitetsfältet.
2
Välj Alternativ (Options) på menyn.
Fönstret Alternativ (Options) visas.
3
Kontrollera om Standard (Standard) eller Låg (Low) är valt för Bluetooth-säkerhetsnivån på fliken Säkerhet
(Security).
Om en anpassad Bluetooth-säkerhetsnivå är vald klickar du på knappen Standardnivå (Default level) .
4
Klicka på OK.
❑ Det kan hända att det möjliga dataöverföringsavståndet blir mindre än 10 meter beroende på hinder mellan enheterna,
radiovågornas kvalitet, eller det operativsystem och de program som används. Prova att flytta datorn eller att placera de
två enheterna närmare varandra.
❑ Om den enhet som du vill kommunicera med redan håller på att kommunicera med en annan Bluetooth-enhet, kan det
hända att den inte går att hitta eller att det inte går att kommunicera med den från datorn.
❑ Kontrollera att Bluetooth-funktionerna är påslagna på den enhet som du vill kommunicera med. Se bruksanvisningen till
den andra enhet för närmare detaljer.
n 161 N
Felsökning
Varför är Bluetooth-anslutningen långsam?
❑ Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten på
radiovågorna och det operativsystem och de program som används. Prova att flytta datorn eller att placera de två
enheterna närmare varandra.
❑ Radiofrekvensen 2,4 GHz som används av Bluetooth och trådlösa nätverksenheter används också av andra enheter.
Bluetooth-enheterna använder en teknik som minimerar störningar från andra enheter som använder samma våglängd,
men kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan minska. Störningar från andra enheter kan även
avbryta kommunikationen helt.
❑ Möjligheten till anslutning påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta datorn från störningarna
eller närmare enheten som den är ansluten till.
❑ Identifiera och ta bort de hinder som finns mellan datorn och enheten som den är ansluten till.
❑ Observera att beroende på begränsningar för själva Bluetooth-standarden, kan det ibland hända att stora filer skadas vid
kontinuerlig överföring på grund av elektromagnetiska störningar från omgivningen.
Vad ska jag göra om ett meddelande som begär verifiering visas?
Den aktiverade Bluetooth-målenheten begär att anslutningen verifieras. Ömsesidig verifiering krävs för att kunna Bluetoothkommunicera med den här enheten.
Varför kan jag inte ansluta till en tjänst som stöder Bluetooth-målenheten?
Det går bara att ansluta tjänster som också stöds av datorn som har Bluetooth-funktionalitet. Mer information finns i hjälpfilen
för Bluetooth-programmet.
n 162 N
Felsökning
Kan jag använda en enhet med Bluetooth-teknik på flygplan?
När du använder Bluetooth-teknik överför datorn en radiofrekvens på 2,4 GHz. Känsliga platser, till exempel sjukhus och
flygplan, kan ha begränsningar för hur Bluetooth-enheter får användas, på grund av radiostörningarna. Kontrollera med
personalen om du får använda Bluetooth-funktionen på datorn.
Varför kan jag inte ansluta till en Bluetooth-enhet genom att ange dess IP-adress på ett
personligt lokalt nätverk (PAN)?
Bluetooth-verktyget använder Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) för att tilldela IP-adresser till aktiva trådlösa
enheter. Om du anger en statisk IP-adress för enheten som du vill ansluta till, kan inte verktyget tilldela en dynamisk IPadress till enheten och misslyckas. Ange inte IP-adresser när du använder ett PAN.
Varför går det inte att använda Bluetooth-funktionerna när jag loggar in på min dator som
begränsad användare?
Det kan hända att Bluetooth-funktionerna inte är tillgängliga för användare med begränsade rättigheter på datorn. Logga in
på datorn som en användare med administratörsbehörighet.
Varför går det inte att ansluta till en Bluetooth-enhet i läget Personal Area Network User?
Om enheten som du vill ansluta till enbart stöder Bluetooth-kommunikation i läget Personal Area Network User, går det inte
att ansluta från din dator.
Varför går det inte att använda Bluetooth-programmet när jag växlar användare?
Om du växlar användare utan att logga ut från systemet, fungerar inte Bluetooth-programmet. Se till att logga ut innan du
växlar användare. Du loggar ut från systemet genom att klicka på Start och sedan på Logga ut.
n 163 N
Felsökning
CD- och DVD-skivor
Varför slutar datorn svara när den försöker läsa en skiva?
Skivan kan vara smutsig eller skadad. Gör så här:
1
Starta om datorn genom att klicka på Start, Stäng av och välj därefter Starta om.
2
Mata ut skivan i den optiska skivenheten.
3
Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om den är smutsig, se rengöringsanvisningar i Hantera skivor (sidan 134).
Vad gör jag om skivfacket inte går att öppna?
❑ Se till att datorn är på.
❑ Tryck på utmatningsknappen.
❑ Om utmatningsknappen inte fungerar, klicka på Start och sedan på Den här datorn. Högerklicka på ikonen för den
optiska skivenheten och välj Mata ut på snabbmenyn.
❑ Om inget av ovanstående alternativ fungerar, stoppar du in ett tunt, rakt föremål (t.ex. ett uträtat gem) i hålet för manuell
utmatning bredvid utmatningsknappen.
❑ Försök starta om datorn.
n 164 N
Felsökning
Vad gör jag om den optiska skivenheten inte spelar upp min CD eller DVD riktigt?
❑ Kontrollera att skivan är ilagd med framsidan uppåt.
❑ Kontrollera att de erforderliga programmen är installerade enligt tillverkarens anvisningar.
❑ Om CD- eller DVD-skivan är smutsig eller skadad, slutar datorn svara. Gör så här:
1
Starta om datorn genom att trycka på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och välj Starta om i menyn Avsluta i fönstret
Aktivitetshanteraren.
2
Ta ut CD- eller DVD-skivan från den optiska skivenheten.
3
Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras, se anvisningar i Hantera skivor (sidan 134) .
❑ Om du spelar en CD eller DVD och inget ljud hörs, gör så här:
❑ Dubbelklicka på ikonen Volym i Aktivitetsfältet och avmarkera rutorna Allt ljud av och Ljud av.
❑ Kontrollera ljudinställningarna i ljudmixern.
❑ Om datorn har externa högtalare, kontrollera högtalarnas volyminställning och anslutningarna mellan datorn och
högtalarna.
❑ Kontrollera att funktionen CD-ljud är aktiverad och att de korrekta drivrutinerna är installerade. Gör så här:
1
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
2
Klicka på Prestanda och underhåll.
3
Klicka på System.
Fönstret Systemegenskaper visas.
4
Välj fliken Maskinvara och klicka på Enhetshanteraren i rutan Enhetshanteraren.
Ett fönster med en lista över datorns maskinvaruenheter visas.
Om ett ”X” eller ett utropstecken visas vid en enhet i listan, måste du kanske aktivera enheten eller installera om
drivrutinerna.
n 165 N
Felsökning
5
Dubbelklicka på den optiska skivenheten för att öppna undermenyn.
6
Dubbelklicka på enheten och välj fliken Egenskaper.
7
Klicka för att markera rutan Aktivera digitalt CD-ljud för denna CD-ROM-enhet om den inte är markerad.
Du kan bekräfta drivrutinen genom att välja fliken Drivrutin och klicka på Mer information.
8
Klicka på OK för att stänga fönstret.
❑ Kontrollera att ingen självhäftande etikett har klistrats på skivan. Självhäftande etiketter kan lossna medan skivan finns i
den optiska skivenheten och skada enheten eller få den att krångla.
❑ Om en regionskodvarning visas, kanske skivan inte är kompatibel med enheten. Kontrollera på DVD-förpackningen att
regionkoden överensstämmer med den optiska skivenhetens kod.
❑ Om du märker kondens på datorn, använd den inte på minst en timme. Kondens kan få datorn att sluta fungera.
❑ Kontrollera att datorn drivs med ström från nätuttaget, och pröva sedan igen.
n 166 N
Felsökning
Vad ska jag göra om det inte går att bränna en CD?
❑ Starta inga program och låt inga program startas automatiskt, inte ens en skärmsläckare.
❑ Använd inte tangentbordet.
❑ Använd inte en CD-R/RW-skiva som har en etikett påklistrad. Detta kan orsaka skrivfel eller andra skador.
Vad ska jag göra om det inte går att bränna en DVD?
❑ Använder du riktiga inspelningsbara DVD-skivor?
❑ Kontrollera vilka inspelningsbara DVD-format som är kompatibla med datorns inbyggda DVD-enhet (DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW). Kom ihåg att vissa märken kanske inte fungerar.
❑ Det förinstallerade programmet på datorn stöder inte kopiering av DVD-filmer. Macrovision och andra liknande tekniker
för kopieringsskydd förhindrar användarna från att kopiera DVD-filmer. Att kopiera en DVD-film innebär ett intrång i
upphovsrätten och är därmed olagligt.
n 167 N
Felsökning
Vad ska jag göra om jag inte kan bränna DVD-RAM med Windows-funktioner?
Den här felsökningsinformationen gäller enbart vissa modeller. Kontrollera i den elektroniska handboken Teknisk
information om din modell är försedd med en DVD±RW/RAM-enhet.
Gör så här för att ändra inställningarna:
1
Klicka på Start och välj sedan Den här datorn.
2
Högerklicka på ikonen för den optiska skivenheten och välj Egenskaper.
3
Klicka på fliken Inspelning.
4
Avmarkera kryssrutan Tillåt CD-inspelning på den här CD-enheten.
5
Klicka på OK.
!
Om du avmarkerar kryssrutan Tillåt CD-inspelning på den här CD-enheten inaktiveras skrivning av CD-R- och CD-RW-skivor. För att kunna skriva på
sådana skivor, måste denna kryssruta vara markerad.
Du kan inte lägga till data på DVD-RAM-skivor som har data som redan är skrivna med programmet Roxio DigitalMedia på grund av skillnader i
formateringen av skivan. Om du försöker lägga till data på en sådan skiva formateras skivan om, vilket gör att alla data på den går förlorade.
n 168 N
Felsökning
Bildskärm
Varför blir datorns skärm svart?
❑ Skärmen blir svart om datorn blir utan ström eller om den försätts i ett energisparläge (vänteläge eller viloläge). Om datorn
är i skärmens vänteläge, kan du aktivera skärmen igen genom att trycka på någon tangent. Mer information finns i
Använda energisparlägen (sidan 112).
❑ Kontrollera att datorn är ansluten till en strömkälla och påslagen. Strömindikatorn på datorn lyser om datorn är på.
❑ Om datorn drivs med batteri kontrollerar du att batteriet är rätt isatt och ordentligt uppladdat. Mer information finns i
Använda batteriet (sidan 26).
❑ Om visningsläget är inställt på extern skärm kan du använda tangentkombinationen Fn+F7. Mer information finns i
Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 33).
Varför går det inte att visa hela DVD-skärmen på en TV-skärm?
Skärmupplösningen kanske är fel inställd. Du bör ställa in skärmupplösningen på 1024 x 768 eller mindre, beroende på hur
stor den externa bildskärmen är.
Hur justerar jag bilden på TV-skärmen?
Du justerar bilden med kontrollerna på den externa bildskärmen. Mer information om detta finns i bildskärmens
bruksanvisning.
n 169 N
Felsökning
Hur ändrar jag videoupplösningen på TV-skärmen?
❑ Videon kanske inte visas på hela TV-skärmen om datorupplösningen är inställd på mer än 1 024 x 768. Justera
videoupplösningen till 1 024 x 768 eller mindre.
❑ Om du använder AV Out-kontakten, kopplar du in AV-kabeln i datorn innan du startar den.
❑ Så här ändrar du videoupplösningen:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Egenskaper på snabbmenyn.
2
Välj fliken Inställningar.
3
Flytta skjutreglaget för skärmupplösningen åt vänster om du vill minska den och åt höger om du vill öka
videoupplösningen.
Hur byter jag datorskärm från LCD till TV?
Tryck på Fn+F7 för att visa bilden på antingen datorskärmen (LCD) eller TV:n. Mer information finns i Kombinationer och
funktioner med Fn-tangenten (sidan 33).
Vad kan jag göra om en video inte visas på skärmen?
❑ Om du valt den externa skärmen som destination med tangenterna Fn+F7, och den externa skärmen är bortkopplad, kan
du inte visa en video på skärmen.
❑ Om så är fallet, stoppa videouppspelningen, tryck på tangenterna Fn+F7 för att växla visningen till den inbyggda skärmen
och starta om videouppspelningen.
Vad ska jag göra om skärmen är mörk?
❑ Gör skärmen ljusare genom att trycka på tangenterna Fn+F6.
n 170 N
Felsökning
Vad ska jag göra om skärmens ljusstyrka ändras?
Skärmens ljusstyrka ändras tillfälligt om du justerar den med tangenterna Fn+F5/F6, och denna inställning åsidosätts av
inställningen på fliken VAIO Power Management om du väljer ett annat energischema.
Spara denna inställning av ljusstyrkan
✍
För att kunna utföra följande åtgärder måste du ha administratörsbehörighet på datorn.
1
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
2
Klicka på Prestanda och underhåll.
3
Klicka på Energialternativ.
4
Välj fliken med inställningar för energischema.
5
Välj önskat energischema i den nedrullningsbara listrutan.
6
På fliken VAIO Power Management väljer du No change vid inställningen LCD Brightness.
7
Klicka på OK.
Den inställning av ljusstyrkan du gjort med tangenterna Fn+F5/F6 sparas, och skärmens ljusstyrka förblir oförändrad
oberoende av driftförhållandena.
n 171 N
Felsökning
Vad ska jag göra om det inte visas någonting på den externa skärmen (eller TVapparaten)?
Om du växlat inloggad användare med funktionen Snabbt användarbyte sedan datorn startades, kan du inte välja skärm
genom att trycka på tangenterna Fn+F7.
Vad ska jag göra om Fn+F7 inte byter till den externa bildskärmen som är ansluten till
VGA-porten på datorn?
När datorn är ansluten till dockningsstationen med flervalsfack är VGA-porten på datorn inaktiverad. Om du trycker på Fn+F7
växlar du därför mellan LCD-skärmen och den externa bildskärmen som är ansluten till VGA-porten på dockningsstationen.
n 172 N
Felsökning
Utskrift
Varför går det inte att skriva ut ett dokument?
❑ Kontrollera att skrivaren är på och att skrivarkabeln är ordentligt ansluten till portarna på skrivaren och datorn.
❑ Kontrollera att skrivaren är kompatibel med det Windows-operativsystem som är installerat på datorn.
❑ Du måste kanske installera en skrivardrivrutin innan du kan använda skrivaren. Mer information om detta finns i
skrivarens bruksanvisning.
❑ Om skrivaren inte fungerar sedan datorn återgått från ett energisparläge (vänteläge eller viloläge), försök att starta om
datorn.
❑ Om skrivaren har funktioner för dubbelriktad kommunikation kan utskrift fungera om dessa funktioner inaktiveras. Gör så
här:
1
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
2
Klicka på ikonen Skrivare och annan maskinvara.
3
Klicka på Skrivare och fax.
4
Högerklicka på en oanvänd skrivare och välj Egenskaper.
5
Klicka på fliken Portar.
6
Avmarkera kryssrutan Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation.
7
Klicka på OK.
Denna ändring av inställningarna inaktiverar funktionerna för dubbelriktad kommunikation på skrivaren, t.ex. för
dataöverföring, tillståndskontroll och fjärrpanel.
När skrivaren är ansluten till dockningsstationen med flervalsfack kontrollerar du att dockningsstationen är ansluten till
nätdrift.
n 173 N
Felsökning
Mikrofon
Varför fungerar inte mikrofonen?
❑ Om du använder en extern mikrofon, kontrollera att mikrofonen är på och ordentligt ansluten till datorns mikrofoningång.
❑ Ljud av-knappen kan ha tryckts ned. Kontrollera om Ljud av %-indikatorn lyser. Om den lyser trycker du på Ljud avknappen för att slå på volymen.
n 174 N
Felsökning
Mus
Vad ska jag göra om datorn inte känner av musen?
❑ Kontrollera att musen är ordentligt ansluten till porten.
❑ Starta om datorn med musen ansluten till datorn.
Vad ska jag göra om markören inte rör sig när jag använder musen?
❑ Kontrollera att inte någon annan mus är installerad.
❑ Om du spelar en skiva, tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete samtidigt för att stoppa uppspelningen och starta om
datorn.
❑ Om muspekaren ändå inte rör sig, starta om datorn.
❑ Tryck samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete.
Tryck sedan på lämplig knapp i Aktivitetshanteraren för att starta om datorn.
❑ Håll strömbrytaren intryckt. När datorn stängs av, vänta 10–15 sekunder och starta sedan om datorn genom att trycka
på strömbrytaren.
❑ Undvik att använda radiostyrda leksaker eller utrustning, kommunikationsradio eller annan trådlös utrustning i närheten
av den trådlösa musen. Dessa enheter kan orsaka störningar, vilka kan få musen att sluta fungera.
❑ Placera inte metallmöbler nära datorn eller den trådlösa musen, eftersom dessa kan orsaka störningar som får musen
att sluta fungera.
n 175 N
Felsökning
Högtalare
Varför fungerar inte högtalarna?
❑ Kontrollera att högtalarna är ordentligt anslutna och att volymen är tillräckligt högt uppskruvad för att ljudet ska höras.
❑ Högtalarna är kanske inte avsedda för användning med en dator.
❑ Om högtalarna är utrustade med mute-knapp (ljud av), kontrollerar du att den inte är intryckt.
❑ Om högtalarna har volymkontroll kontrollerar du att volymen är tillräckligt mycket uppskruvad för att ljudet ska höras.
❑ Om du har anslutit en ljudkabel till hörlursuttaget kopplar du bort den och använder den högtalarkabel som följde med
högtalarna.
❑ Om datorn drivs med batteri kontrollerar du att batteriet är rätt isatt och ordentligt uppladdat.
❑ Om högtalarna kräver extern ström kontrollerar du att de är anslutna till en strömkälla. Mer information om detta finns i
bruksanvisningen som följde med högtalarna.
Varför hörs inget ljud från högtalarna?
❑ Om datorn drivs med batteri kontrollerar du att batteriet är rätt isatt och ordentligt uppladdat.
❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i
programmets hjälpfil.
❑ Högtalarvolymen kan vara avstängd, volyminställningen kan vara för låg eller ljudalternativet kan vara inaktiverat.
❑ Kontrollera volymkontrollerna i Windows.
n 176 N
Felsökning
Pekplatta
Vad ska jag göra om pekplattan inte fungerar?
❑ Försök starta om datorn.
Tryck samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete.
Tryck sedan på lämplig knapp i Aktivitetshanteraren för att starta om datorn.
❑ Om markören inte rör sig när du spelar en skiva, tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete samtidigt för att stoppa
uppspelningen och starta om datorn.
❑ Om du fortfarande har problem, kontrollera att inte någon annan mus är installerad.
❑ Du kan ha inaktiverat pekplattan utan att ansluta en mus till datorn. Se Använda pekplattan (sidan 35).
Hur ändrar jag betydelsen för vänster och höger musknapp?
Om datorn tolkar ett enkelklick som ett dubbelklick kanske du vill ändra knapparnas funktioner. Gör så här:
1
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
2
Klicka på ikonen Skrivare och annan maskinvara.
3
Klicka på Mus.
4
Klicka på fliken Knappar.
5
Välj dina inställningar i rutan Knappval och aktivera inställningarna genom att klicka på Verkställ.
Du måste kanske använda tangenten Tab och tangenterna M och m för att göra dina inställningar.
6
Klicka på OK för att stänga fönstret.
n 177 N
Felsökning
Tangentbord
Vad ska jag göra om tangentbordskonfigurationen är fel?
❑ Datorns språklayout för tangentbordet finns angiven på klistermärket på förpackningen. Om du väljer ett annat nationellt
tangentbord när du installerar Windows, kommer tangentkonfigurationen att bli fel.
❑ Ändra tangentbordskonfigurationen så här:
1
Klicka på Start och välj sedan Kontrollpanelen.
2
Klicka på Nationella inställningar och språkinställningar och klicka på Nationella inställningar.
3
Ändra inställningarna enligt önskemål.
Vad ska jag göra om jag inte kan skriva vissa tecken med tangentbordet?
Om du inte kan skriva U, I, O, P, J, K, L, M och så vidare, kanske tangenten Num Lk är aktiverad. Kontrollera att indikatorn
Num Lock är släckt. Om indikatorn Num Lock är tänd, tryck på tangenten Num Lk för att släcka den innan du skriver dessa
tecken.
n 178 N
Felsökning
Disketter
Varför visas inte ikonen Säker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfältet när enheten är
ansluten?
Datorn känner inte igen diskettenheten. Kontrollera först att USB-kabeln är ordentligt ansluten till USB-porten. Om du måste
trycka fast kontakten, vänta några sekunder så att datorn hinner känna av enheten. Om ikonen ändå inte visas, gör så här:
1
Stäng alla program som använder diskettenheten.
2
Vänta tills indikatorlampan på diskettenheten släcks.
3
Ta ut disketten genom att trycka på utmatningsknappen, och koppla sedan bort USB-diskettenheten från datorn.
4
Anslut diskettenheten igen genom att sätta in USB-kontakten (med USB-symbolen uppåt) i USB-porten.
5
Starta om datorn genom att klicka på Start, Stäng av och välj därefter Starta om.
Varför kan inte enheten skriva data på en diskett?
❑ Kontrollera att disketten är ordentligt isatt i enheten.
❑ Om den är ordentligt isatt och du ändå inte kan skriva några data på den, kan disketten vara full eller skrivskyddad. Du
kan antingen använda en diskett som inte är skrivskyddad eller inaktivera skrivskyddsfunktionen.
n 179 N
Felsökning
PC-kort
Varför fungerar inte PC-kort?
❑ Kontrollera att PC-kortet är ordentligt isatt. Mer information finns i Sätta i ett PC-kort (sidan 47).
❑ Kontrollera att PC-kortet är kompatibelt med det Windows-operativsystem som är installerat på datorn.
❑ Mer information finns i instruktionerna till PC-kortet. Du kanske måste installera drivrutiner om du inte använder ett PCkort från Sony.
Varför känner inte datorn av anslutna enheter?
När det gäller vissa PC-kort kanske datorn inte känner av PC-kortet eller den anslutna enheten om du växlar mellan normal
användning och vänte- eller viloläge medan kortet sitter i PC-kortfacket. Starta om datorn.
Varför går det inte att sätta in PC-kortet?
❑ Kontrollera att du sätter i kortet på rätt sätt. Mer information finns i Sätta i ett PC-kort (sidan 47).
❑ Du kan kanske inte använda vissa PC-kort eller vissa funktioner på PC-kortet med datorn. Läs mer om hur PC-kortet kan
användas i den handbok som följde med kortet.
n 180 N
Felsökning
Ljud/video
Varför kan jag inte använda DV-kameran?
Du kan kanske inte använda DV-kameran, och ett meddelande om att DV-utrustningen inte är ansluten eller avstängd kan
visas, om i.LINK-kabeln inte är ordentligt ansluten till portarna på datorn eller kameran. Dra ut kontakterna och anslut dem
igen. Mer information finns i Ansluta en i.LINK-enhet (sidan 104).
i.LINK är ett varumärke som tillhör Sony, och används endast för att ange att en produkt innehåller en IEEE1394-anslutning.
i.LINK-anslutningen varierar beroende på programvara, operativsystem och de i.LINK-kompatibla enheter som används. Alla
produkter som har en i.LINK-anslutning kan kanske inte kommunicera med varandra. Information om driftsförhållanden och
korrekt anslutning finns i handboken som följde med den kompatibla i.LINK-enheten. Innan du ansluter kompatibla i.LINKdatortillbehör till systemet, t.ex. en CD-RW- eller hårddiskenhet, kontrollera att de är kompatibla med operativsystemet och
de driftsförhållanden som krävs.
n 181 N
Felsökning
Memory Stick
Varför går det inte att öppna bildfilerna?
Du kanske måste formatera om ditt Memory Stick.
När du formaterar Memory Stick raderas alla data, även musik, som tidigare sparats på den. Säkerhetskopiera viktiga data
och kontrollera att din Memory Stick inte innehåller filer du vill behålla innan du formaterar om den.
1
Kopiera data från Memory Stick till datorns hårddisk för att spara data eller bilder.
2
Formatera Memory Stick med programmet Memory Stick Formatter som finns förinstallerat på datorn. Anvisningar om
formatering av Memory Stick finns i hjälpfilen för programmet Memory Stick Formatter.
Varför går det inte att spara musikfiler på Memory Stick?
❑ Upphovsrättsskyddad musik kan inte flyttas till någon annan typ av Memory Stick än MagicGate Memory Stick.
❑ Användning av inspelad musik kräver tillåtelse av upphovsrättsinnehavarna.
❑ Sony tar inget ansvar för musikfiler som inte kan spelas in från CD eller hämtas från andra källor.
Kan jag kopiera bilder från en digital videokamera med Memory Stick?
Ja, och du kan visa videoklipp som du har spelat in med Memory Stick-kompatibla videokameror.
n 182 N
Felsökning
Kringutrustning
Vad ska jag göra om det inte går att ansluta en USB-enhet?
❑ Kontrollera att USB-enheten är påslagen och använder sin egen strömkälla, om detta gäller för enheten. Om du t.ex.
använder en digitalkamera, kontrollera att batteriet är laddat. Om du använder en skrivare, kontrollera att strömkabeln är
ordentligt ansluten till ett nätuttag.
❑ Försök att använda en annan USB-port på datorn. Drivrutinen kanske är installerad på den specifika port du använde
första gången du anslöt enheten.
❑ Läs i bruksanvisningen som följer med USB-enheten. Du måste kanske installera något program innan du ansluter
enheten.
❑ Försök ansluta en enkel enhet som inte kräver mycket effekt, t.ex. en mus, för att testa att porten över huvud taget
fungerar.
❑ USB-hubbar kan hindra att en enhet fungerar på grund av strömförsörjningen. Vi rekommenderar att enheten ansluts
direkt till datorn utan någon hub.
Dockningsstation med flervalsfack
Varför går det inte att använda enheter som har kopplats till dockningsstationen?
Du måste använda nätadaptern som levereras tillsammans med dockningsstationen när du ansluter dockningsstationen till
en strömkälla. Dockningsstationen kan inte utnyttja batteriet som är installerat på datorn.
n 183 N
Supportalternativ
Supportalternativ
I det här avsnittet finns information om hur du kan få svar på frågor om datorn.
Supportinformation från Sony
Använd följande supportresurser i den ordning de visas.
Läs Dokumentation (sidan 8) om du vill ha information om den tryckta och elektroniska dokumentationen som medföljer
datorn, samt andra informationskällor.
❑ Använd de hjälpfiler som följer med respektive program för att få anvisningar om hur programmet används.
❑ Använd sökfunktionen i Hjälp- och supportcenter genom att trycka på Windows-knappen
och på F1.
❑ Webbplatsen VAIO-Link: Om du skulle få problem med datorn kan du besöka webbplatsen VAIO-Link för felsökning. Gå
till http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: På denna interaktiva del av webbplatsen http://www.vaio-link.com kan du kontakta vår duktiga
supportpersonal via Internet. Du kan hantera dina tekniska frågor på ett enkelt sätt med hjälp av ditt personliga konto.
❑ VAIO-Link hjälplinje: Försök att lösa ditt problem med hjälp av den elektroniska och tryckta dokumentationen, innan du
kontaktar VAIO-Link per telefon.
❑ Besök Sonys andra webbplatser:
❑ www.club-vaio.com om du vill veta mer om VAIO och vara med i den växande gruppen med VAIO-användare.
❑ www.sonystyle-europe.com för att göra Internetinköp.
❑ www.sony.net för andra produkter från Sony.
✍
Innan du kan använda Internetfunktionerna som beskrivs här måste du upprätta en anslutning till Internet.
n 184 N
Supportalternativ
e-Support
Vad är e-Support?
Har du letat i bruksanvisningarna och på webbplatsen (www.vaio-link.com) men inte hittat svaret på din fråga eller lösningen
på ditt problem? Då kan e-Support vara lösningen.
På vår interaktiva webbplats e-Support Web Portal kan du ställa alla de tekniska frågor du har om din dator, och få svar från
vår duktiga supportpersonal.
Varje fråga du ställer får ett unikt ”case number” för att underlätta kommunikationen mellan dig och supportteamet.
Vem får använda e-Support?
Alla registrerade VAIO-kunder har obegränsad tillgång till VAIO-Links e-Support Web Portal.
Hur kommer jag åt portalen e-Support?
När du registrerar din dator får du några timmar senare ett e-postmeddelande med länken till e-Support Web Portal, ditt
kundnummer (Customer ID) och grundläggande upplysningar.
Klicka bara på länken i e-postmeddelandet för att aktivera ditt konto.
Du kan nu ställa din första fråga!
Det går att komma åt e-Support Web Portal från vilken dator som helst som är Internetansluten.
En komplett hjälpfil finns tillgänglig på e-Support Web Portal, som hjälper dig att använda vår tjänst e-Support.
Kan jag ställa frågorna på mitt eget språk?
Eftersom du kontaktar vårt e-Supportteam genom en portal som ansluter dig direkt till vår centrala databas, kan e-Support
endast acceptera och hantera frågor som skrivits på engelska, franska eller tyska.
n 185 N
Supportalternativ
Kan jag ställa frågor när som helst?
Ja, det går bra att ställa frågor dygnet runt, men tänk på att vårt e-Supportteam bara kan behandla dina frågor måndag till
fredag, 08.00–18.00.
Kostar det något att använda e-Support?
Nej, detta är en helt kostnadsfri tjänst som vi erbjuder samtliga registrerade VAIO-kunder!
Hur kan jag veta att e-Supportteamet har behandlat min fråga?
Så fort frågan har börjat hanteras av e-Supportteamet får du ett e-postmeddelande om detta.
n 186 N
Supportalternativ
Varumärken
Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, HotKey Utility, Keyboard Utility, Memory Stick Formatter, Prepare your
VAIO, SonicStage, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center, VAIO Edit Components, VAIOLauncher, VAIO
Media, VAIO Power Management, Image Converter, My Club VAIO, VAIO Update, Memory Stick, Memory Stick-logotypen,
VAIO och VAIO-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
Intel, Pentium och Intel SpeedStep är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.
Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home
Edition, Windows Media Center Edition, MS Works 8.0, Microsoft Office 2003 SBE (Try & Buy) och Windows-logotypen är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
i.LINK är ett varumärke som tillhör Sony, och används endast för att ange att en produkt innehåller en IEEE1394-anslutning.
Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Acrobat Professional, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements och Adobe
Photoshop Elements är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Norton Internet Security 2005 AntiSpyware Edition och Norton Password Manager 2004 och Norton Ghost 10 (try&buy) är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Symantec Corporation.
Roxio DigitalMedia SE är ett varumärke som tillhör Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO är ett varumärke som tillhör InterVideo, Inc.
Sun Java VM är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
Google Toolbar och Google Desktop Search är varumärken som tillhör Google.
Yahoo! Messenger är ett varumärke som tillhör Yahoo!.
SafeGuard PrivateDisk är ett varumärke som tillhör Utimaco Software.
My Club VAIO innehåller programmet Macromedia Flash™ Player från Macromedia, Inc., Copyright © 1995–2003
Macromedia, Inc. Med ensamrätt. Macromedia och Flash är varumärken som tillhör Macromedia, Inc.
n 187 N
Supportalternativ
Ordet Bluetooth och tillhörande logotyper tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Sony Corporation under licens. Övriga
varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Ordet ExpressCard och tillhörande logotyper tillhör PCMCIA och används av Sony Corporation under licens. Övriga
varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
SD är ett registrerat varumärke som tillhör Toshiba Corporation.
MultiMediaCard™ är ett varumärke som tillhör MultiMediaCard Association.
xD-Picture Card™ är ett varumärke som tillhör Fuji Photo Film Co., Ltd.
Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör respektive ägare. I denna handbok har märkena ™
och ® utelämnats.
Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken är varumärken som tillhör
respektive ägare.
I den elektroniska handboken Teknisk information anges vilken programvara som finns tillgänglig för din modell.
n
© 2006 Sony Corporation
Download PDF

advertising