Sony | VGN-P31ZK | Sony VGN-P31ZK Bruksanvisning

N
Bruksanvisning
Persondator
VGN-P-serien
n 2 N
Innehåll
Innan du börjar använda datorn.......................................... 4
Ta reda på mer om din VAIO-dator............................... 5
Ergonomisk information ................................................ 7
Komma igång...................................................................... 9
Hitta kontroller och portar ............................................ 10
Om indikatorlamporna................................................. 15
Ansluta datorn till en strömkälla .................................. 16
Använda batteriet ........................................................ 17
Stänga av datorn på ett säkert sätt ............................. 24
Använda energisparlägen ........................................... 25
Uppdatera datorn ........................................................ 27
Använda din VAIO-dator................................................... 28
Använda tangentbordet............................................... 29
Använda pekdonet ...................................................... 31
Använda specialknapparna......................................... 33
Använda Instant Mode ................................................ 34
Använda den inbyggda kameran ................................ 35
Använda ”Memory Stick” ............................................. 36
Använda andra moduler/minneskort ........................... 43
Använda Internet......................................................... 48
Använda nätverket (LAN) ............................................49
Använda trådlöst LAN..................................................50
Använda det trådlöst WAN ..........................................57
Använda Bluetooth-funktionen ....................................61
Använda GPS-funktionen ............................................67
Använda kringutrustning ...................................................69
Använda de brusreducerande hörlurarna ....................70
Ansluta en skärm/nätverksadapter ..............................76
Ansluta en optisk skivenhet .........................................78
Ansluta externa högtalare eller hörlurar ......................79
Ansluta en extern bildskärm ........................................80
Välja visningslägen ......................................................83
Använda funktionen för flera bildskärmar ....................84
Ansluta en USB-enhet .................................................86
Anpassa din VAIO-dator ...................................................88
Ställa in lösenordet ......................................................89
Använda Intel® VT ......................................................99
Använda VAIO Control Center ..................................100
Använda VAIO Power Management..........................101
Skydda hårddisken ....................................................102
n 3 N
Försiktighetsåtgärder ...................................................... 103
Säkerhetsinformation ................................................ 104
Information om skötsel och underhåll ....................... 107
Hantera datorn .......................................................... 108
Hantera LCD-skärmen .............................................. 111
Nätdrift....................................................................... 112
Hantering av den inbyggda kameran ........................ 113
Hantera skivor ........................................................... 114
Använda batteriet ...................................................... 115
Hantering av ”Memory Stick”..................................... 116
Hantering av den inbyggda lagringsenheten............. 117
Hantera skärm/nätverksadaptern.............................. 118
Felsökning ...................................................................... 119
Datorn ....................................................................... 121
Systemsäkerhet ....................................................... 130
Batteri........................................................................ 131
Instant Mode ............................................................. 133
Inbyggd kamera ........................................................ 135
Nätverksanslutning.................................................... 137
Bluetooth-teknik ........................................................ 141
GPS........................................................................... 145
Bildskärm .................................................................. 146
Utskrift .......................................................................150
Mikrofon .....................................................................151
Högtalare ...................................................................152
Pekdon ......................................................................153
Tangentbord ..............................................................154
Disketter ....................................................................155
Ljud/video ..................................................................156
”Memory Stick” ..........................................................158
Kringutrustning ..........................................................159
Varumärken.....................................................................160
För kännedom .................................................................162
Innan du börjar använda datorn >
n 4 N
Innan du börjar använda datorn
Tack för att du har valt en Sony VAIO®, och välkommen till den elektroniska Bruksanvisningen. Sony har kombinerat
marknadsledande teknik för ljud, bild, databehandling och kommunikation för att ge en datorupplevelse av teknisk toppklass.
!
Illustrationerna i denna handbok kan avbilda datorer som skiljer sig något från din dator.
Så hittar du teknisk information
Vissa funktioner, alternativ och medföljande föremål är kanske inte tillgängliga på din dator.
På webbplatsen VAIO-Link http://www.vaio-link.com, kan du se din dators konfiguration.
Innan du börjar använda datorn >
Ta reda på mer om din VAIO-dator
n 5 N
Ta reda på mer om din VAIO-dator
I detta avsnitt finns supportinformation om din VAIO-dator.
1. Tryckt dokumentation
❑ Snabbstartguide – Översikt över anslutning av komponenter, installationsinformation etc.
❑ Felsöknings- och återställningsguide
❑ Föreskrifter, garanti och support
2. Elektronisk dokumentation
❑ Bruksanvisning (denna handbok) – Datorns funktioner och information om hur man löser vanliga problem.
Så här visar du denna skärmhandbok
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Documentation.
2
Öppna mappen för ditt språk.
3
Välj den guide som du vill läsa.
✍
Du kan bläddra i bruksanvisningarna för hand genom att gå till Dator > VAIO (C:) (datorns C-enhet) > Documentation > Documentation och öppna
mappen för ditt språk.
❑ Windows Hjälp och support – En omfattande resurs med praktiska råd, självstudiekurser och demonstrationer som du
utnyttjar när du vill lära dig använda din dator.
Du öppnar Windows Hjälp och support genom att klicka på Start
och Hjälp och support, eller genom att trycka
ner och hålla in Microsoft Windows-tangenten och trycka på F1-tangenten.
Innan du börjar använda datorn >
Ta reda på mer om din VAIO-dator
n 6 N
3. Supportwebbplatser
Om du skulle få problem med datorn kan du besöka webbplatsen VAIO-Link på http://www.vaio-link.com för felsökning.
Försök att lösa ditt problem med hjälp av den medföljande dokumentationen och genom att besöka andra Sony-webbplatser
innan du kontaktar VAIO-Link per telefon.
❑ Besök http://www.club-vaio.com om du vill veta mer om VAIO och vara med i den växande gruppen med VAIO-användare.
❑ När du vill handla på nätet går du in på webbplatsen http://www.sonystyle-europe.com.
❑ Andra produkter från Sony hittar du på webbplatsen http://www.sony.net.
När du kontaktar VAIO-Link via telefon ber vi dig att ha din VAIO-dators serienummer till hands. Serienumret hittar du på
VAIO-datorns undersida, bakpanel eller i batterifacket.
Innan du börjar använda datorn >
Ergonomisk information
n 7 N
Ergonomisk information
Du kommer förmodligen att använda din bärbara dator i flera olika miljöer. Tänk på följande ergonomiska faktorer vid både
fasta och bärbara arbetsstationer:
❑ Datorns position – Placera datorn direkt framför dig. Håll underarmarna vågrätt med handlederna i ett neutralt, bekvämt
läge när du använder tangentbordet eller pekdonet. Låt överarmarna hänga ned längs med sidorna på ett naturligt sätt.
Ta regelbundet en paus från datoranvändningen. Alltför mycket datoranvändning kan orsaka spänningar i ögon, muskler
och senor.
❑ Möbler och hållning – Använd en stol med gott stöd för ryggen. Justera stolen så att dina fötter vilar plant mot golvet.
Ett fotstöd kan göra det bekvämare i vissa fall. Sitt avslappnat och upprätt och undvik att kuta med ryggen eller att luta
dig för långt bakåt.
Innan du börjar använda datorn >
Ergonomisk information
n 8 N
❑ Vinkel på datorskärmen – Skärmen är ställbar, pröva dig fram tills du hittar rätt vinkel. Genom att vinkla skärmen rätt
kan du minimera risken för ansträngda ögon och muskler. Justera även skärmens ljusstyrka.
❑ Belysning – Välj en plats där ljuset från fönster och lampor inte ger upphov till irriterande reflexer i skärmen. Använd
indirekt ljussättning för att undvika ljusa fläckar på skärmen. Korrekt ljussättning skapar en bekvämare och mer effektiv
arbetsmiljö.
❑ Placering av separat bildskärm – Placera eventuell separat bildskärm på bekvämt avstånd för ögonen. Se till att skärmen
är i ögonhöjd eller aningen lägre när du sitter framför den.
Komma igång >
n 9 N
Komma igång
I det här avsnittet beskrivs hur du börjar använda din VAIO-dator.
❑ Hitta kontroller och portar (sidan 10)
❑ Om indikatorlamporna (sidan 15)
❑ Ansluta datorn till en strömkälla (sidan 16)
❑ Använda batteriet (sidan 17)
❑ Stänga av datorn på ett säkert sätt (sidan 24)
❑ Använda energisparlägen (sidan 25)
❑ Uppdatera datorn (sidan 27)
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 10 N
Hitta kontroller och portar
Ägna en stund åt att identifiera kontrollerna och portarna som visas på följande sidor.
Framsidan
A WIRELESS-omkopplare (sidan 50), (sidan 57), (sidan 61),
(sidan 67)
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
WIRELESS-indikator (sidan 15)
*
Din dator stöder endast ”Memory Stick” i Duo-format.
SD-minneskortfack (sidan 43)
Indikator för mediaåtkomst (sidan 15)
”Memory Stick Duo”-fack* (sidan 36)
Inbyggd MOTION EYE-kameraindikator (sidan 15)
Inbyggd MOTION EYE-kamera (sidan 35)
LCD-skärm (sidan 111)
Inbyggd mikrofon (mono)
Tangentbord (sidan 29)
Strömbrytare
Strömindikator (sidan 15)
Laddningsindikator (sidan 15)
Skivenhet-indikator (sidan 15)
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 11 N
A
B
C
D
E
F
G
Inbyggda högtalare (stereo)
Pekspak (sidan 31)
Vänsterknappen (sidan 31)
Center-knappen (sidan 31)
Högerknappen (sidan 31)
Fönsterordningsknappen (S2-knappen) (sidan 33)
XMB (Xross Media Bar)-knappen
(S1-knappen) (sidan 33)
H Num lock-indikator (sidan 15)
I Caps lock-indikator (sidan 15)
J Scroll lock-indikator (sidan 15)
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 12 N
Baksidan
A SIM-kortfack (sidan 57)
B Batterifack (sidan 17)
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 13 N
Höger
A Hi-Speed USB (USB 2.0)-port* (sidan 86)
B I/O-port (sidan 77)
*
Stöder hög, full och låg hastighet.
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 14 N
Vänster
A DC IN-uttag (sidan 16)
B Hi-Speed USB (USB 2.0)-port* (sidan 86)
C Hörlursuttag (sidan 70), (sidan 79)
*
Stöder hög, full och låg hastighet.
Komma igång >
Om indikatorlamporna
n 15 N
Om indikatorlamporna
Datorn är utrustad med följande indikatorlampor:
Indikator
Funktioner
Ström 1
Lyser grönt medan datorn är på, blinkar långsamt orange medan datorn är i Vila, och släcks när datorn ställs
i Viloläge eller stängs av.
Laddning
Lyser medan batteriet laddas. Mer information finns i Ladda batteriet (sidan 21).
Inbyggd MOTION EYE-kamera
Tänds när den inbyggda kameran används.
Mediaåtkomst
Lyser medan dataåtkomst till ett minneskort som t.ex. ”Memory Stick” och ett SD-minneskort pågår. (Aktivera
inte Vila och stäng inte av datorn medan denna indikatorlampa lyser.) När indikatorlampan är släckt används
inget minneskort.
Skivenhet
Lyser medan dataåtkomst till den inbyggda lagringsenheten pågår. Aktivera inte Vila och stäng inte av datorn
medan denna indikatorlampa lyser.
Num lock
Tryck på tangenten Num Lk om du vill aktivera det numeriska tangentbordet. Tryck på tangenten igen om du vill
inaktivera det numeriska tangentbordet. Det numeriska tangentbordet är inaktivt när indikatorlampan inte lyser.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Tryck på tangenten Caps Lock om du vill skriva med versaler. De bokstäver du skriver blir gemener om du håller
ned Shift under tiden som indikatorlampan lyser. Tryck på tangenten igen om du vill släcka indikatorlampan.
När indikatorlampan för Caps lock har släckts kan du skriva gemener som vanligt.
Tryck på tangenten Fn+Scr Lk om du vill ändra hur rullning sker på skärmen. När indikatorlampan för
Scroll lock har släckts kan du använda rullning som vanligt. Hur tangenten Scr Lk fungerar beror på vilket
program du använder. I vissa program fungerar inte Scroll lock.
Tänds medan ett eller flera trådlösa alternativ är aktiverade.
Komma igång >
Ansluta datorn till en strömkälla
Ansluta datorn till en strömkälla
Såväl nätadapter som uppladdningsbart batteri kan användas som strömkällor för datorn.
Använda nätadaptern
Medan datorn är direkt ansluten till elnätet med ett batteri isatt drivs den med nätström.
✍
Använd endast den nätadapter som medföljer datorn.
Så här använder du nätadaptern
1
Anslut ena änden av nätkabeln (1) till nätadaptern (3).
2
Anslut den andra änden av nätkabeln till ett nätuttag (2).
3
Koppla in kabeln från nätadaptern (3) i DC IN-uttaget (4) på datorn.
✍
Nätadaptern måste kopplas ur för att strömmen till datorn ska brytas helt.
Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget.
Om du inte tänker använda datorn under en längre stund försätter du datorn i Viloläge. Se Använda Viloläge (sidan 26).
n 16 N
Komma igång >
Använda batteriet
Använda batteriet
Batteriet som medföljer datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället.
Sätta i/ta ur batteriet
Så här sätter du i batteriet
1
Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen.
2
Skjut batteriets LOCK-knapp (1) inåt.
n 17 N
Komma igång >
Använda batteriet
3
Sätt i batteriet i batteriutrymmet.
Batteriet skall ligga jäms med botten på datorn.
4
För batteriet mot främre delen av datorn tills den klickar i läge.
5
Skjut batteriets LOCK-knapp utåt för att fästa batteriet vid datorn.
n 18 N
Komma igång >
Använda batteriet
n 19 N
Så här tar du ut batteriet
!
Data kan gå förlorade om du tar ut batteriet medan datorn är påslagen men inte ansluten till nätadaptern, eller om du tar ut batteriet medan datorn är
i Vila.
1
Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen.
2
Skjut batteriets LOCK-knapp (1) inåt.
3
Skjut undan och håll frigöringsreglaget RELEASE (2) inåt innan du för batteriet en aning mot baksidan av datorn.
4
Lyft batteriet i bakre änden för att ta ut det ur batteriluckan.
Komma igång >
Använda batteriet
n 20 N
!
Vissa laddningsbara batterier uppfyller inte Sonys kvalitets- och säkerhetskrav. Av säkerhetsskäl fungerar denna dator endast med äkta Sony-batterier,
avsedda för denna modell. Om du installerar ett ej godkänt batteri kommer batteriet inte att laddas och datorn inte att fungera.
Komma igång >
Använda batteriet
n 21 N
Ladda batteriet
Batteriet som medföljer datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället.
Så här laddar du batteriet
1
Sätt i batteriet.
2
Anslut datorn till en strömkälla med hjälp av nätadaptern.
Laddningsindikatorn lyser medan batteriet laddas. När batteriet närmar sig den maximala laddningsnivå du valde med
batteriladdningsfunktionen släcks batteriindikatorn.
Laddningsindikatorns status
Betyder att
Lyser orange
Batteriet laddas.
Blinkar tillsammans med den gröna
strömindikatorn
Strömmen i batteriet håller på att ta slut.
(Normalt läge)
Blinkar tillsammans med den orange
strömindikatorn
Strömmen i batteriet håller på att ta slut.
(Vila)
Blinkar snabbt orange
Ett batterifel har inträffat på grund av att batteriet har
gått sönder eller inte sitter fast ordentligt.
!
Ladda batteriet enligt beskrivningen i denna bruksanvisning redan från början.
Komma igång >
Använda batteriet
n 22 N
✍
Låt batteriet sitta kvar i datorn även när den drivs med nätström. Batteriet fortsätter att laddas upp medan du använder datorn.
Om batteriet håller på att ta slut och både batteriindikatorn och strömindikatorns lampor blinkar bör du antingen koppla in nätadaptern för att ladda
batteriet igen, eller stänga du av datorn och sätta i ett fullt laddat batteri.
Batteriet som levereras med datorn är ett litiumjonbatteri och kan laddas upp när som helst. Batteriets livslängd påverkas inte om du laddar det när det
bara är delvis urladdat.
Du kan förlänga batteriets livslängd genom att aktivera batterivårdsfunktionen i Battery Charge Functions på VAIO Control Center.
Vissa program och viss kringutrustning medger inte att datorn går in i Viloläge ens när den återstående batteritiden börjar bli kort. Spara ditt arbete
ofta, och aktivera energisparlägen som Vila eller Viloläge manuellt om du vill undvika att data går förlorade när datorn körs på batteri.
Om batteriet tar slut medan datorn är i Vila går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika
att data går förlorade bör du spara data ofta.
Komma igång >
Använda batteriet
n 23 N
Förlänga batteritiden
När din dator körs på batteri kan du förlänga batteritiden med följande metoder:
❑ Minska ljusstyrkan på LCD-bildskärmen.
❑ Använd energisparläget. Mer information finns i Använda energisparlägen (sidan 25).
❑ Ändra inställningar för Energisparläge i Energialternativ. Mer information finns i Använda VAIO Power Management
(sidan 101).
❑ Ställ in bakgrundsbilden i Long Battery Life Wallpaper Setting som skrivbordsbakgrund i VAIO Control Center.
Komma igång >
Stänga av datorn på ett säkert sätt
n 24 N
Stänga av datorn på ett säkert sätt
Om du vill undvika att data som inte sparats går förlorade stänger du av datorn enligt instruktionerna nedan.
Så här stänger du av datorn
1
Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till datorn.
2
Klicka på Start och knappen Stäng av.
3
Svara på de uppmaningar som visas om att spara dokument eller tänka på andra användare, och vänta på att din dator
stängs av automatiskt.
Strömindikatorn släcks.
Komma igång >
Använda energisparlägen
n 25 N
Använda energisparlägen
Du kan utnyttja energisparlägena för att spara på batteriet. Utöver det normala driftsläget, har datorn två olika
energisparlägen som du väljer enligt önskemål: Vila och Viloläge.
!
Om du inte tänker använda datorn under en längre tid medan den inte är ansluten till elnätet ska du försätta den i Viloläge eller stänga av den helt.
Om batteriet tar slut medan datorn är i Vila går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika
att data går förlorade bör du spara data ofta.
Läge
Beskrivning
Normalt läge
Detta är det normala läget för datorn medan den används. När datorn är i detta läge lyser den gröna
strömindikatorlampan.
Vila
I läget Vila stängs LCD-skärmen av, och inbyggd lagringsenhet (en eller flera) och processor förbrukar mindre
energi. När datorn är i detta läge blinkar den orange sakta strömindikatorlampan. Det går fortare för datorn att
återgå från Vila än från Viloläge. Men Vila drar dock mer ström än Viloläget.
Viloläge
När datorn är i Viloläge bevaras systemets tillstånd på den/de inbyggda lagringsenheten (en eller flera) och
strömmen stängs av. Även om batteriet tar slut försvinner inga data. När datorn är i detta läge är
strömindikatorlampan släckt.
Komma igång >
Använda energisparlägen
n 26 N
Använda Vila
Så här aktiverar du Vila
Klicka på Start, pilen
invid Stäng av-knappen och på Strömsparläge.
Så här återgår du till normalläget
❑ Tryck på valfri tangent.
❑ För strömbrytaren i sidled (i riktning mot G på strömbytaren).
!
Om du för strömbrytaren i sidled (i riktning mot G på strömbytaren) och håller den där i mer än fyra sekunder kommer datorn att stängas av
automatiskt. Alla osparade data kommer att gå förlorade.
Använda Viloläge
Så här aktiverar du Viloläge
Tryck på Fn+F12.
Alternativt kan du klicka på Start, pilen invid Stäng av-knappen och på Viloläge.
!
Datorn får inte flyttas förrän strömindikatorn har slocknat.
Så här återgår du till normalläget
För strömbrytaren i sidled (i riktning mot G på strömbytaren).
!
Om du för strömbrytaren i sidled (i riktning mot G på strömbytaren) och håller den där i mer än fyra sekunder kommer datorn att stängas av
automatiskt.
Komma igång >
Uppdatera datorn
n 27 N
Uppdatera datorn
Kom ihåg att installera de senaste uppdateringarna på datorn med hjälp av nedanstående program, så att datorn kan köras
effektivt och säkert.
❑ Windows Update
Klicka på Start, Alla program och Windows Update och följ sedan anvisningarna på skärmen.
❑ VAIO Update 4
Klicka på Start, Alla program, VAIO Update 4 och Go to VAIO Web Support och följ sedan anvisningarna på skärmen.
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan ta emot uppdateringar.
Använda din VAIO-dator >
n 28 N
Använda din VAIO-dator
I det här avsnittet beskrivs hur du får ut så mycket som möjligt av din VAIO-dator.
❑ Använda tangentbordet (sidan 29)
❑ Använda pekdonet (sidan 31)
❑ Använda specialknapparna (sidan 33)
❑ Använda Instant Mode (sidan 34)
❑ Använda den inbyggda kameran (sidan 35)
❑ Använda ”Memory Stick” (sidan 36)
❑ Använda andra moduler/minneskort (sidan 43)
❑ Använda Internet (sidan 48)
❑ Använda nätverket (LAN) (sidan 49)
❑ Använda trådlöst LAN (sidan 50)
❑ Använda det trådlöst WAN (sidan 57)
❑ Använda Bluetooth-funktionen (sidan 61)
❑ Använda GPS-funktionen (sidan 67)
Använda din VAIO-dator >
Använda tangentbordet
n 29 N
Använda tangentbordet
På ditt tangentbord finns extratangenter för olika funktioner som beror på modellen.
Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten
✍
Vissa tangentbordsfunktioner går inte att använda förrän operativsystemet har startat.
Kombination/Funktion
Funktion
Fn + % (F2): ljud av
Används för att slå på eller stänga av de inbyggda högtalarna eller hörlurarna.
Fn + 2 (F3/F4): volymkontroll
Ändrar volymen.
Höj volymen genom att hålla ned Fn+F4 eller tryck på Fn+F4 och därefter M eller ,.
Sänk volymen genom att hålla ned Fn+F3 eller tryck på Fn+F3 och därefter m eller <.
Fn + 8 (F5/F6): ljusstyrka
Justerar ljusstyrkan på LCD-bildskärmen.
Öka ljusstyrkan genom att hålla ned Fn+F6 eller tryck på Fn+F6 och därefter M eller ,.
Minska ljusstyrkan genom att hålla ned Fn+F5 eller tryck på Fn+F5 och därefter m eller <.
Fn +
Växlar mellan att visa på datorskärmen, en extern skärm, samtidig visning på båda, och flera
bildskärmar där båda fungerar som ett enskilt skrivbord. Tryck på Enter för att välja visningsskärm.
/T (F7): visning
!
Om du kopplar bort en bildskärmskabel från datorn medan en extern skärm är vald som visningsskärm blir
datorns skärm tom. Tryck så fall på F7 två gånger medan du håller ner Fn-tangenten och tryck därefter på
Enter för att istället välja datorns skärm som visningsskärm.
Stöd för flera skärmar är eventuellt inte tillgängligt beroende på datorns operativsystem.
Använda din VAIO-dator >
Använda tangentbordet
Kombination/Funktion
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): zooma
(F12): viloläge
n 30 N
Funktion
Ändrar storlek på den bild eller det dokument som visas i vissa program.
Om du vill få bilden att se mindre ut (zooma ut) trycker du på Fn+F9.
Om du vill få bilden att se större ut (zooma in) trycker du på Fn+F10.
Mer information finns i hjälpfilen till VAIO Control Center.
Detta läge sparar mest energi. När du utför detta kommando sparas systemets och den
anslutna kringutrustningens aktuella tillstånd på den inbyggda lagringsenheten, och strömmen
till systemet stängs sedan av. Återställ systemet till det ursprungliga läget genom att slå på
strömmen med strömbrytaren.
Mer information om strömhantering finns i Använda energisparlägen (sidan 25).
Använda din VAIO-dator >
Använda pekdonet
n 31 N
Använda pekdonet
Tangentbordet innehåller ett pekdon för att navigera på skärmen – pekspaken (1). Du kan peka på, markera, dra och bläddra
bland objekt på skärmen med pekspaken i kombination med knapparna nedanför mellanslagstangenten.
Muspekaren (2) rör sig i den riktning du trycker pekspaken. Ju hårdare du trycker på pekspaken, desto snabbare rör sig
muspekaren.
Använda din VAIO-dator >
Använda pekdonet
n 32 N
Åtgärd
Beskrivning
Peka
Tryck på pekspaken så att muspekaren pekar på ett objekt.
Klicka
Tryck på vänsterknappen (3) eller tryck till på pekspaken.
Dubbelklicka
Tryck på vänsterknappen eller tryck två gånger i rad på pekspaken.
Högerklicka
Tryck en gång på höger knapp (5). I många program visas en sammanhangsberoende snabbmeny när du högerklickar
(om en sådan finns).
Dra
För pekspaken i önskad riktning samtidigt som du trycker på vänsterknappen. Alternativt kan du trycka på pekspaken
två gånger i rad, utan att ta bort fingret från pekspaken vid andra trycket, för att föra det i önskad riktning. Lyft fingret
från pekspaken för att släppa objektet.
Rulla
För pekspaken uppåt och neråt eller åt sidorna medan du håller in mittknappen (4). (Scroll-funktionen är endast tillgänglig
i applikationer som stödjer scrollegenskaper med pekspak.)
✍
Pekaren kan ibland röra sig på egen hand, vilket inte tyder på något fel. Låt bara bli att röra vid pekspaken en stund. Pekaren kommer sedan att uppföra
sig normalt.
Pekspakens spets är en förbrukningsvara. Du kan byta den mot en av de medföljande reservspetsarna vid behov.
Du kan inaktivera/aktivera pekspaken när en mus är ansluten till datorn. Använd VAIO Control Center för att ändra inställningarna för pekspaken.
!
Kom ihåg att ansluta en mus innan du inaktiverar pekspaken. Om du inaktiverar pekspaken utan att först ansluta en mus kommer du endast att kunna
använda tangentbordet för att styra pekaren.
Använda din VAIO-dator >
Använda specialknapparna
n 33 N
Använda specialknapparna
Din VAIO-dator är försedd med ett antal specialknappar som gör det lättare att använda vissa funktioner.
Specialknapp
Funktioner
XMB (Xross Media Bar)-knappen
När datorn är avstängd eller i Viloläge startar XMB-knappen Instant Mode. Mer information om
Instant Mode finns i Använda Instant Mode (sidan 34).
När datorn är i normalläge utför S1-knappen den normala uppgiften. Du kan ändra
standardknapptilldelningarna med VAIO Control Center.
(S1-knappen)
Fönsterordningsknappen
(S2-knappen)
I normala fall visar fönsterordningsknappen (S2-knappen) alla öppna fönster genom att göra om storleken på
fönstren så att alla får plats på skrivbordet. Tryck på knappen en gång till för att återgå till föregående
fönsterstorlekar.
Använda din VAIO-dator >
Använda Instant Mode
n 34 N
Använda Instant Mode
Instant Mode ger dig möjlighet att spela musik- och videofiler eller gå ut på nätet utan att köra igång Windows operativsystem.
För detaljerad information och användarinstruktioner, se hjälpfilen som följer med Instant Mode.
Starta Instant Mode
För att starta Instant Mode måste datorn vara avstängd eller i Viloläge.
Så startar du Instant Mode
1
Tryck på XMB-knappen på datorn.
Huvudmenyn för Instant Mode dyker upp på skärmen.
2
Välj önskad funktion i menyn.
Gå ut ur Instant Mode
Välj Power Off i huvudmenyn för att gå ut ur Instant Mode.
Dela favoriter mellan Instant Mode och Internet Explorer
Du kan exportera/importera dina favoriter i Internet Explorer till favoriterna i den webbläsare du använder i Instant Mode.
Så delar du favoriter
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
2
Klicka på Instant Mode och sedan på Bookmark Settings.
3
Följ instruktionerna på skärmen.
Använda din VAIO-dator >
Använda den inbyggda kameran
n 35 N
Använda den inbyggda kameran
Datorn är utrustad med en inbyggd MOTION EYE-kamera.
Med den förinstallerade programvaran för bildinspelning kan du göra det här:
❑ Hämta in stillbilder och filmer
❑ Känna av och spela in objektrörelser i övervakningssyfte
❑ Redigera inspelad information
✍
Den inbyggda kameran aktiveras när datorn slås på.
Med lämplig programvara kan kameran användas för videokonferenser.
!
Den inbyggda kameran aktiveras eller inaktiveras inte när du startar eller avslutar programmen för snabbmeddelanden eller videoredigering.
Sätt inte datorn i Vila eller Viloläge medan du använder den inbyggda kameran.
Använd den förinstallerade programvaran för bildinspelning så här
1
Klicka på Start, Alla program, ArcSoft WebCam Companion 3, och WebCam Companion 3.
2
Klicka på önskad ikon i huvudfönstret.
Mer detaljerad information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen i programmet.
✍
När du tar in en bild eller film på en mörk plats klickar du på ikonen Fånga (Capture) i huvudfönstret och klickar sedan på Webbkamerainställningar
(WebCam Settings) och väljer alternativet för svagt ljus eller ljuskompensation i egenskapsfönstret.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 36 N
Använda ”Memory Stick”
”Memory Stick” är ett kompakt, bärbart och mångsidigt IC-lagringsmedium som är speciellt avsett för utbyte av digitala data
mellan olika kompatibla enheter, t.ex. digitalkameror, mobiltelefoner och andra enheter. Eftersom det är löstagbart kan det
användas för extern lagring av data.
Innan du använder ”Memory Stick”
”Memory Stick Duo”-facket i datorn kan användas för dessa storlekar och typer av media:
❑ ”Memory Stick Duo”
❑ ”Memory Stick PRO Duo”
❑ ”Memory Stick PRO-HG Duo”
!
Datorn har endast stöd för ”Memory Stick” i Duo-format och har inte stöd för ”Memory Stick” i standardstorlek.
Mer information om ”Memory Stick” finns på [memorystick.com] på http://www.memorystick.com/en/.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 37 N
Sätta i och ta ur ”Memory Stick”
Så här sätter du i ”Memory Stick”
!
Din dator är utrustad med ett fackskydd i ”Memory Stick Duo”-facket. Ta bort skyddet innan du använder facket.
1
Sök rätt på ”Memory Stick Duo”-facket.
2
Tryck på fackskyddet för ”Memory Stick Duo”-facket så att skyddet matas ut.
3
Ta försiktigt tag i ”Memory Stick Duo”-fackskyddet och dra ut det ur facket.
4
Håll ”Memory Stick” med pilen vänd uppåt och mot facket.
5
Skjut försiktigt in ”Memory Stick” i uttaget tills det kommer på plats med ett klick.
✍
När du sätter i ”Memory Stick” i facket första gången kanske du uppmanas att installera drivrutinsprogram. Om du uppmanas till det, följ anvisningarna
på skärmen för att installera programvaran.
”Memory Stick” identifieras automatiskt av systemet, och innehållet på ”Memory Stick” visas. Om du inte kan se något på skrivbordet klickar du på
Start, Dator och dubbelklickar på ikonen för ”Memory Stick”.
Ikonen ”Memory Stick” visas i fönstret Dator när du har satt i ”Memory Stick” i facket.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 38 N
!
Håll ”Memory Stick” med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i uttaget. Tryck inte in ”Memory Stick” i uttaget med våld om du stöter på motstånd,
eftersom du då kan skada datorn eller ”Memory Stick”.
Innan du använder ett ”Memory Stick Micro” (”M2”) måste du komma ihåg att sätta in det i en adapter av formatet ”M2” Duo. Om du sätter in mediet
direkt i ”Memory Stick Duo”-facket utan någon adapter är det risk för att du inte kan få ut det ur facket igen.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 39 N
Så här tar du ur ”Memory Stick”
!
Ta inte ut ”Memory Stick” medan mediaåtkomstindikatorn är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade. Stora mängder data tar lång tid
att bearbeta, så se till att indikatorlampan är släckt innan du tar bort ”Memory Stick”.
Sätt in fackskyddet för ”Memory Stick Duo”-facket för att förhindra att smutspartiklar hamnar i facket när du inte använder ”Memory Stick”. Innan du
flyttar datorn bör du försäkra dig om att du har satt in skyddet för ”Memory Stick Duo”-facket.
1
Sök rätt på ”Memory Stick Duo”-facket.
2
Kontrollera att mediaåtkomstindikatorn är släckt.
3
Tryck in ”Memory Stick” mot datorn för att frigöra det.
”Memory Stick” matas ut.
4
Dra ut ”Memory Stick” ur uttaget.
!
Ta alltid ut ”Memory Stick” försiktigt, annars kan det matas ut för fort.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 40 N
Formatera ”Memory Stick”
Så här formaterar du ”Memory Stick”
”Memory Stick” har formaterats i fabriken, och är klart för användning.
Om du vill formatera om kortet i din egen dator, följ dessa anvisningar.
!
Använd en enhet som är utformad för att formatera kortet och som stöder ”Memory Stick” för formateringen.
Vid formatering av ”Memory Stick” raderas alla data som lagrats på mediet. Kontrollera att mediet inte innehåller någon viktig information innan du
formaterar det.
Ta inte ut ”Memory Stick” från facket medan det formateras. Detta kan göra att den inte fungerar.
1
Sök rätt på ”Memory Stick Duo”-facket.
2
Skjut försiktigt in ”Memory Stick” i uttaget tills det kommer på plats med ett klick.
3
Klicka på Start och Dator för att öppna fönstret Dator.
4
Högerklicka på ikonen för ”Memory Stick” och välj Formatera.
5
Klicka på Återställ enhetens standardvärden.
!
Storleken på allokeringsenheten och filsystemet kan ändras.
Välj inte NTFS i listrutan Filsystem eftersom detta kan orsaka ett fel.
✍
Formateringen går snabbare om du väljer Snabbformatering i Formateringsalternativ.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
6
Klicka på Start.
7
Följ instruktionerna på skärmen.
!
Det kan ta lite tid att formatera ”Memory Stick” beroende på mediet.
n 41 N
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 42 N
Notiser om användning av ”Memory Stick”
❑ Datorn har testats och visat sig vara kompatibel med ”Memory Stick” av märket Sony med kapacitet upp till 16 GB som
finns tillgängliga från maj 2009. Alla ”Memory Stick” är dock inte garanterat kompatibla.
❑ Kompatibilitet garanteras inte för ”Memory Stick” med flera konverteringsadaptrar.
❑ ”MagicGate” är det allmänna namnet på det copyright-skydd som utvecklats av Sony. Använd ”Memory Stick” med
”MagicGate”-logotypen för att dra nytta av denna teknologi.
❑ Utom för personligt bruk är det ett brott mot upphovsrättslagstiftningen att använda ljud- och/eller bilddata som spelats in
utan föregående godkännande från respektive ägare. Därför kan ”Memory Stick” med sådana upphovsrättsligt skyddade
data endast användas på lagligt sätt.
❑ Sätt inte i mer än ett ”Memory Stick” i uttaget. Om du sätter i kortet på fel sätt kan både datorn och kortet skadas.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 43 N
Använda andra moduler/minneskort
Använda SD-minneskort
Datorn har ett SD-minneskortfack. Du kan använda det här facket när du vill överföra data mellan digitalkameror,
videokameror, musikspelare och andra ljud-/videoenheter.
Innan du använder SD-minneskortet
SD-minneskortfacket på datorn är kompatibelt med följande minneskort:
❑ SD-minneskort
❑ SDHC-minneskort
Den allra senaste informationen om kompatibla minneskort hittar du i Ta reda på mer om din VAIO-dator (sidan 5) där du
ser vilken webbplats du bör besöka.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
Så här sätter du i ett SD-minneskort
!
Din dator är utrustad med ett fackskydd i facket för SD-minneskort. Ta bort skyddet innan du använder facket.
1
Leta reda på SD-minneskortfacket.
2
Tryck på skyddet till facket för SD-minneskortet så att skyddet matas ut.
3
Ta försiktigt tag i fackskyddet för SD-minneskort och dra ut det ur facket.
4
Håll SD-minneskortet med pilen vänd uppåt och mot facket.
5
Skjut försiktigt in SD-minneskortet i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in kortet i facket.
n 44 N
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 45 N
✍
Om det inte går att få in SD-minneskortet på ett smidigt sätt, tar du försiktigt ut det och kontrollerar att du sätter i det åt rätt håll.
När du sätter i SD-minneskortet i facket första gången kanske du uppmanas att installera drivrutinsprogram. Om du uppmanas till det, följ anvisningarna
på skärmen för att installera programvaran.
Ikonen SD-minneskort visas i fönstret Dator när du har satt i kortet i facket.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 46 N
Så här tar du ut ett SD-minneskort
!
Sätt in fackskyddet för SD-minneskort för att förhindra att smutspartiklar hamnar i facket när du inte använder ditt SD-minneskort. Innan du flyttar
datorn bör du försäkra dig om att du har satt in skyddet för ditt SD-minneskort.
1
Leta reda på SD-minneskortfacket.
2
Kontrollera att mediaåtkomstindikatorn är släckt.
3
Tryck in SD-minneskortet mot datorn för att frigöra det.
SD-minneskortet matas ut.
4
Dra ut SD-minneskortet ur facket.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 47 N
Att tänka på vid användning av minneskort
Allmänt om användning av minneskortet
❑ Kontrollera att minneskorten är kompatibla med de standarder som stöds av din dator.
❑ Håll minneskortet med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i uttaget. Tryck inte in minneskortet i uttaget med våld om
du stöter på motstånd, eftersom du då kan skada datorn eller minneskortet.
❑ Var försiktig när du sätter i och tar bort minneskortet från facket. Tvinga inte in eller ut det ur facket.
❑ Ta inte ut minneskortet medan mediaåtkomstindikatorn är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade.
❑ Försök inte att sätta in något annat minneskort eller annan minneskortadapter än de. som minneskortfacket är avsett för.
Det kan vara svårt att ta bort ett inkompatibelt minneskort eller en inkompatibel adapter från ett fack, och det kan skada
datorn.
Att tänka på vid användning av SD-minneskort
❑ Din dator har endast testats och funnits kompatibel med större minneskort som fanns tillgängliga i maj 2009. Alla
minneskort som uppfyller samma specifikationer som kompatibla media är däremot inte garanterat kompatibla.
❑ SD-minneskort med en kapacitet på upp till 2 GB och SDHC-minneskort med en kapacitet på upp till 32 GB har testats
och visat sig vara kompatibla med denna dator.
❑ SD-minneskortfacket på datorn har inte stöd för SD- och SDHC-minneskortens funktion för copyrightskydd och
dataöverföring i hög hastighet.
Använda din VAIO-dator >
Använda Internet
n 48 N
Använda Internet
Innan du kan använda Internet måste du teckna ett avtal med en Internetleverantör, och ställa in de olika enheter som krävs
för att du ska kunna ansluta datorn till Internet.
Följande typer av tjänster för anslutning till Internet kan finnas tillgängliga från din Internetleverantör:
❑ Fiber (Fiber to the Home – FTTH)
❑ DSL (Digital Subscriber Line)
❑ Kabelmodem
❑ Satellit
❑ Modem
Detaljerad information om vilka enheter som krävs för Internetanslutning, och hur du ansluter datorn till Internet, får du från
din Internetleverantör.
✍
För att kunna ansluta datorn till Internet via datorns funktion för trådlöst LAN måste du först konfigurera det trådlöst LAN nätverket. Mer information
finns i Använda trådlöst LAN (sidan 50).
!
När du ansluter datorn till Internet bör du vidta lämpliga säkerhetsåtgärder så att du skyddar datorn mot de vanligaste hoten på nätet.
Beroende på tjänsteavtalet med din internetleverantör kan du behöva ansluta en extern modemenhet, till exempel ett USB-modem för telefoni, ett
DSL-modem eller kabelmodem till datorn för att kunna ansluta till Internet. Mer ingående instruktioner för anslutningsinställning och modemkonfiguration
finns i manualen som följde med modemet.
Använda din VAIO-dator >
Använda nätverket (LAN)
n 49 N
Använda nätverket (LAN)
Du behöver en skärm/nätverksadapter för att ansluta din dator till nätverk av typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
via en nätverkskabel av LAN-typ. Anslut den ena änden av en LAN-kabel (medföljer ej) till nätverksporten (LAN) på skärm/
nätverksadaptern och den andra änden till nätverket. Kontakta nätverksadministratören om du vill veta mer om de inställningar
och enheter som krävs för LAN-anslutning.
!
Du kan inte konfigurera ditt nätverk innan du anslutit skärm/nätverksadaptern med din dator. Mer information om skärm/nätverksadaptern finns i Ansluta
en skärm/nätverksadapter (sidan 76).
✍
Du kan ansluta datorn till valfritt nätverk utan att ändra standardinställningarna.
!
Koppla inte in en telefonkabel i nätverksporten (LAN) på skärm/nätverksadaptern.
Om någon av nedanstående sorters telefonlinjer ansluts till nätverksporten (LAN) finns det risk att stark ström via porten orsakar skador, överhettning eller brand.
- Hemtelefoner (porttelefoner osv.) eller kontorstelefonlinjer (kontorstelefon med flera linjer)
- Vanliga telefonlinjer
- PBX-linjer
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 50 N
Använda trådlöst LAN
Med hjälp av trådlöst LAN (WLAN) kan alla dina digitala enheter med inbyggt WLAN kommunicera fritt via ett nätverk. I ett
WLAN kan användare av bärbar utrustning ansluta till ett lokalt nätverk (LAN) genom en trådlös anslutning (radio).
Det trådlösa nätverket (WLAN) stöder alla normala LAN-anslutningar, och ger dessutom en helt annan rörelsefrihet och
möjlighet till roaming. Du kan komma åt information, Internet och andra nätverk och nätverksresurser, till och med mitt i ett
möte, eller medan du är på väg från en plats till en annan.
Kommunikationen kan ske utan en åtkomstpunkt, vilket innebär att det går att kommunicera med ett begränsat antal datorer
(ad-hoc). Du kan också välja att kommunikationen ska gå via en åtkomstpunkt, vilket gör att du kan skapa ett fullständigt
infrastrukturnätverk.
✍
I vissa länder begränsas användningen av WLAN genom lokala bestämmelser (t.ex. att endast ett begränsat antal kanaler är tillåtna). Läs därför igenom
handboken med föreskrifter för WLAN noggrant innan du aktiverar den trådlösa nätverksfunktionen.
För WLAN används standarden IEEE 802.11a*/b/g eller utkastversionen av IEEE 802.11n*-standarden som specificerar den typ av teknik som används.
Standarden omfattar krypteringsmetoderna: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi
Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standardbaserade kompatibla
säkerhetstillbehör som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA är konstruerat för att vara kompatibelt med
IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) förutom användarverifiering med 802.1X
och Extensible Authentication Protocol (EAP). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan klientdatorer och åtkomstpunkter.
Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN- sekretesskydd, exempelvis lösenordsskydd, end-to-end-kryptering, virtuella privata
nätverk och verifiering. WPA2, andra generationen av WPA, har starkare dataskydd och bättre styrning av nätverksåtkomst och är dessutom konstruerad
för att skydda alla versioner av 802.11-enheter, inklusive 802.11b, 802.11a, 802.11g och utkaststandarden 802.11n, multi-band och multi-mode.
Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen,
som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.
* Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 51 N
IEEE 802.11b/g är en standard för trådlöst LAN där 2,4 GHz-bandet används. Standarden IEEE 802.11g erbjuder snabbare kommunikationshastigheter
än IEEE 802.11b-standarden.
IEEE 802.11a är en standard för trådlöst LAN där 5 GHz-bandet används.
IEEE 802.11n är ett utkast till en standard för trådlöst LAN där 2,4- eller 5 GHz-bandet används.
Enheter för trådlöst LAN som använder 2,4 GHz-bandet och de som använder 5 GHz-bandet kan inte kommunicera med varandra eftersom frekvenserna
är olika.
2,4 GHz-bandet som används av enheter som är kompatibla med trådlöst LAN används även av diverse andra enheter. Även om WLAN-kompatibla enheter
använder olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma band, händer det ändå att sådana störningar gör
att kommunikationshastigheten minskar, kommunikationsområdet blir smalare, eller att den trådlösa kommunikationen avbryts.
Kommunikationshastigheten varierar beroende på avståndet mellan de kommunicerande enheterna, förekomsten av hinder mellan enheterna, enheternas
konfiguration, radioförhållandena, och vilken programvara som används. Dessutom kan det hända att kommunikationen avbryts på grund av
radioförhållandena.
Kommunikationsområdet varierar beroende på det faktiska avståndet mellan de kommunicerande enheterna, förekomsten av hinder mellan enheterna,
radioförhållandena, omgivningsförhållandena inklusive förekomsten av väggar och materialet i de väggarna och vilken programvara som används.
Den faktiska kommunikationshastigheten är eventuellt inte så snabb som den datorn visar.
Om du använder både IEEE 802.11b- och IEEE 802.11g-produkter på samma trådlösa nätverk finns det risk att kommunikationshastigheten sjunker på
grund av radiostörningar. Med hänsyn till detta är IEEE 802.11g-produkter konstruerade så att kommunikationshastigheten sänks för att garantera
kommunikationen även med IEEE 802.11b-produkter. Om kommunikationshastigheten är långsammare än väntat kan det hända att den ökar om du
byter trådlös kanal på åtkomstpunkten.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 52 N
Kommunikation utan åtkomstpunkt (ad-hoc)
Ett ad-hoc-nätverk är ett lokalt nätverk som utgörs endast av de trådlösa enheterna själva, utan någon centralenhet eller
åtkomstpunkt. Varje enhet kommunicerar direkt med andra enheter i nätverket. Det är lätt att själv upprätta ett ad-hoc-nätverk
i hemmet.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 53 N
Så här upprättar du kommunikation utan åtkomstpunkt (ad-hoc)
!
IEEE 802.11a-standarden, där 5 GHz-bandet används, och utkaststandarden IEEE 802.11n som använder 2,4 GHz- eller 5 GHz-bandet är inte tillgängliga
för ad-hoc-nätverk.
1
Slå på brytaren för WIRELESS.
2
Klicka på ikonen VAIO Smart Network i Aktivitetsfältet.
3
Klicka på skjutreglaget invid det eller de trådlösa alternativ du önskar så att det växlas till On-läge i fönstret
VAIO Smart Network.
Kontrollera att WIRELESS-indikatorlampan är tänd.
4
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
5
Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet.
6
Klicka på Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk.
7
Välj ett alternativ för att definiera inställningar ad hoc-nätverket, och klicka på Nästa.
8
Följ instruktionerna på skärmen.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 54 N
Kommunicera via en åtkomstpunkt (infrastruktur)
Ett infrastrukturnätverk är ett nätverk där ett befintligt, fast lokalt nätverk utökas till trådlösa enheter genom användning av en
åtkomstpunkt (medföljer ej). Åtkomstpunkten utgör en brygga mellan det fasta och det trådlösa nätverket, och fungerar som
en central kontrollenhet för trådlöst LAN. I en åtkomstpunkt samordnas sändning och mottagning mellan flera trådlösa enheter
inom ett visst avstånd.
Åtkomstpunkten markerar vilken kanal som ska användas på ett infrastrukturnätverk.
!
Mer information om hur du anger vilken kanal som ska användas för åtkomstpunkten finns i handboken för åtkomstpunkten.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 55 N
Så här skapar du en anslutning till ett trådlöst nätverk
1
En åtkomstpunkt måste finnas installerad.
Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
2
Slå på brytaren för WIRELESS.
3
Klicka på ikonen VAIO Smart Network i Aktivitetsfältet.
4
Klicka på skjutreglaget invid det eller de trådlösa alternativ du önskar så att det växlas till On-läge i fönstret
VAIO Smart Network.
Kontrollera att WIRELESS-indikatorlampan är tänd.
5
Klicka på
6
Välj önskad åtkomstpunkt och klicka på Anslut.
✍
eller
på aktivitetsfältet.
För WPA-PSK- eller WPA2-PSK-autentisering måste du ange ett lösenord. Lösenordet är skiftlägeskänsligt, och måste bestå av en textsträng på mellan
8 och 63 tecken, eller en hexadecimal sträng på 64 tecken.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
Stoppa kommunikation via trådlöst LAN
Så här stoppar du kommunikation via trådlöst LAN
Klicka på skjutreglaget invid Wireless LAN så att det växlas till Off-läge i fönstret VAIO Smart Network.
!
Om du stänger av den trådlösa LAN-funktionen när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet kan du förlora data.
n 56 N
Använda din VAIO-dator >
Använda det trådlöst WAN
n 57 N
Använda det trådlöst WAN
Genom att använda det trådlöst WAN (WWAN) kan din dator ansluta till Internet via det trådlösa nätverket där det finns
mobiltelefontäckning.
WWAN kanske inte är tillgängligt i vissa länder eller områden. Titta i Handbok med föreskrifter för trådlöst WAN
i Föreskrifter, garanti och support för information om i vilka länder eller områden som WWAN finns tillgängligt.
Använda din VAIO-dator >
Använda det trådlöst WAN
n 58 N
Sätta i ett SIM-kort
För att använda den trådlöst WAN-funktionen måste du först sätta i ett SIM-kort i datorns SIM-kortsfack. Ditt SIM-kort sitter
i ett större kort, ungefär lika stort som ett kreditkort.
✍
Beroende på land och modell kan du komma att få ett erbjudande av en VAIO-utvald teleoperatör. Om så är fallet ligger SIM-kortet antingen
i SIM-kortspaketet i kartongen eller redan installerat i din dator. Om SIM-kortet inte medföljde med din dator kan du köpa det av en teleoperatör.
Så här sätter du i ett SIM-kort
1
Stäng av din dator.
2
Ta bort batteriet från datorn.
3
Ta ut SIM-kortet (1) genom att trycka ut det ur det större kortet.
Använda din VAIO-dator >
Använda det trådlöst WAN
4
Sätt i SIM-kortet i SIM-kortsfacket med kretsarna nedåt.
!
Rör inte vid kretsarna på SIM-kortet. Se till att datorn ligger stabilt innan du sätter i eller tar ur kortet.
Skada inte SIM-kortet på något sätt genom att böja eller utsätta det för tryck.
5
Sätt i batteriet igen.
!
Kontrollera att batteriet är rätt isatt.
n 59 N
Använda din VAIO-dator >
Använda det trådlöst WAN
n 60 N
Starta det trådlöst WAN
Att starta det trådlöst WAN
1
Slå på brytaren för WIRELESS.
2
Klicka på ikonen VAIO Smart Network i Aktivitetsfältet.
3
Klicka på skjutreglaget invid Wireless WAN så att det växlas till On-läge i fönstret VAIO Smart Network.
4
Klicka på pilen invid skjutreglaget invid Wireless WAN och på knappen Connect för att öppna
Mobile Broadband Connection.
✍
Beroende på modell, land eller område kanske du måste använda GlobeTrotter Connect, 3G Connection Manager eller ett program som specificerats
av teleoperatören för att kunna ansluta till ett nätverk.
5
Ange PIN-kod när du ombeds göra så.
6
Om du uppmanas att uppge din teleoperatörs APN-information ska du göra det.
Ytterligare information om hur du använder funktionen trådlöst WAN hittar du i hjälpfilen som medföljer programmet
VAIO Smart Network eller i teleoperatörens dokumentation.
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
n 61 N
Använda Bluetooth-funktionen
Du kan upprätta trådlös kommunikation mellan datorn och andra Bluetooth®-enheter, till exempel en annan dator eller en
mobiltelefon. Det går att överföra data mellan sådana enheter utan kablar och på upp till 10 meters avstånd i ett fritt utrymme.
Bluetooth-säkerhet
Den trådlösa Bluetooth-tekniken har en identitetskontrollfunktion som gör att du kan bestämma vem du vill kommunicera
med. Tack vare denna identitetskontrollfunktion går det att förhindra att anonyma Bluetooth-enheter får tillgång till datorn.
Allra första gången två Bluetooth-enheter kommunicerar med varandra bör du registrera en gemensam nyckel
(Passkey – ett lösenord som behövs för identitetskontrollen) för båda enheterna. När en enhet väl är registrerad behöver du
inte ange nyckel (Passkey) igen.
✍
Det går att använda olika lösenord vid olika tidpunkter, så länge båda enheterna använder samma lösenord.
För vissa enheter, t.ex. en mus, går det inte att ange något lösenord.
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
n 62 N
Kommunicera med en annan Bluetooth-enhet
Du kan ansluta datorn till en annan Bluetooth-enhet, t.ex. en annan dator, en mobiltelefon, en PDA, ett headset, en mus eller
en digitalkamera utan att det behövs några kablar.
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
n 63 N
Kommunicera med en annan Bluetooth-enhet
För att kunna kommunicera med en annan Bluetooth-enhet måste du först ställa in Bluetooth-funktionerna. Om du vill ha hjälp
med att ställa in och använda Bluetooth-funktionen, sök efter Bluetooth-information i Windows Hjälp och support.
1
Slå på brytaren för WIRELESS.
2
Klicka på ikonen VAIO Smart Network i Aktivitetsfältet.
3
Klicka på skjutreglaget invid Bluetooth så att det växlas till On-läge i fönstret VAIO Smart Network.
Kontrollera att WIRELESS-indikatorlampan är tänd.
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
Stoppa Bluetooth-kommunikation
Så här stoppar du Bluetooth-kommunikation
1
Stäng av den Bluetooth-enhet som kommunicerar med din dator.
2
Klicka på skjutreglaget invid Bluetooth så att det växlas till Off-läge i fönstret VAIO Smart Network.
n 64 N
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
n 65 N
Att tänka på när du använder Bluetooth-funktionen
❑ Dataöverföringshastigheten varierar beroende på följande villkor:
❑ Hinder, t.ex. väggar mellan enheterna
❑ Avståndet mellan enheterna
❑ Väggmaterialet
❑ Mikrovågsugnar och trådlösa telefoner i närheten
❑ Radiostörningar och andra miljöfaktorer
❑ Enheternas inställning
❑ Programvarutypen
❑ Operativsystemstypen
❑ Användning av både ett trådlöst LAN och Bluetooth-funktionen samtidigt på datorn
❑ Storleken på filen som överförs
❑ Beroende på begränsningar för själva Bluetooth-standarden, kan det ibland hända att stora filer skadas vid kontinuerlig
överföring på grund av elektromagnetiska störningar från omgivningen.
❑ Alla Bluetooth-enheter måste vara certifierade för att garantera att de uppfyller tillämpliga normer. Även om dessa normer
är uppfyllda kan det förekomma variationer i prestanda, specifikationer och tillvägagångssätt mellan olika enheter. Det
kan hända att det inte går att överföra data i vissa situationer.
❑ Bild och ljud kanske inte blir synkroniserade om du spelar upp filmer på din dator med ljudutgång från en ansluten
Bluetooth-enhet. Detta händer ofta när man använder Bluetooth-teknik och är inte ett fel.
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
n 66 N
❑ Bandet 2,4 GHz, som används av Bluetooth-enheter eller trådlöst LAN, används även av olika andra enheter.
Bluetooth-enheter använder en speciell teknik för att minska störningarna från andra enheter på samma våglängdsband.
Om du använder Bluetooth-funktionen och enheter för trådlös kommunikation på samma gång kan dock radiostörningar
uppstå som ger lägre kommunikationshastigheter och kortare avstånd än standardvärdena.
✍
Läs igenom handboken med föreskrifter för Bluetooth innan du börjar använda Bluetooth-funktionerna.
❑ Det kan hända att Bluetooth-funktionen inte fungerar tillsammans med andra enheter, beroende på vilken programversion
tillverkaren har använt.
❑ Om du ansluter Bluetooth-enheter till din dator kan det orsaka överbelastning inom kanalen, vilket kan leda till att enheterna
inte fungerar som de ska. Detta är normalt när man använder Bluetooth-teknik och är inte ett fel.
Använda din VAIO-dator >
Använda GPS-funktionen
Använda GPS-funktionen
Du kan se platsinformation i Internet Explorer med VAIO Location Search som använder GPS-systemet.
Funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator.
Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information.
Att använda GPS-funktionen
1
Slå på brytaren för WIRELESS.
2
Klicka på ikonen VAIO Smart Network i Aktivitetsfältet.
3
Klicka på skjutreglaget invid GPS så att det växlas till On-läge i fönstret VAIO Smart Network.
Kontrollera att WIRELESS-indikatorlampan är tänd.
✍
Drivrutiner installeras första gången du aktiverar GPS-funktionen i VAIO Smart Network.
n 67 N
Använda din VAIO-dator >
Använda GPS-funktionen
n 68 N
Använda VAIO Location Search
VAIO Location Search använder GPS-funktioner i en Wide Area Network-modul (WAN) för att hämta och visa information
som exempelvis din nuvarande plats eller närliggande områdesinformation. Denna funktion är integrerad i Internet Explorer
och visas som ett av dess verktygsfält enligt bilden nedan när du startar Internet Explorer.
För att se din nuvarande position klickar du på sökknappen (Google Maps i följande exempel). För detaljerad information
om VAIO Location Search klickar du på
(Settings/Help) på verktygsfältet för att se hjälpfilen.
!
Ovan visas det engelska verktygsfältet som ett exempel.
Anpassa VAIO Location Search
Du kan ändra inställningar, som destination för loggfil och säkerhetsinställningar, för att anpassa VAIO Location Search.
Att anpassa VAIO Location Search
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
2
Klicka på Location Info/GPS och därefter på VAIO Location Search Settings.
3
Välj önskad flik i det högra fönstret och ändra inställningarna.
4
Klicka på OK när du är färdig.
✍
Alternativt kan du klicka på ikonen Settings/Help på VAIO Location Search verktygsfält för att komma till inställningssidan.
Använda kringutrustning >
n 69 N
Använda kringutrustning
VAIO-datorns olika anslutningsportar kan användas för att ge den fler funktioner.
❑ Använda de brusreducerande hörlurarna (sidan 70)
❑ Ansluta en skärm/nätverksadapter (sidan 76)
❑ Ansluta en optisk skivenhet (sidan 78)
❑ Ansluta externa högtalare eller hörlurar (sidan 79)
❑ Ansluta en extern bildskärm (sidan 80)
❑ Välja visningslägen (sidan 83)
❑ Använda funktionen för flera bildskärmar (sidan 84)
❑ Ansluta en USB-enhet (sidan 86)
Använda kringutrustning >
Använda de brusreducerande hörlurarna
n 70 N
Använda de brusreducerande hörlurarna
Ett par brusreducerande hörlurar kan ha levererats med datorn.
Funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator.
Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information.
De brusreducerande hörlurarna är utrustade med en inbyggd mikrofon som fångar upp omgivningsljud och skapar ett antiljud
som motverkar omgivningsljudet.
Använda kringutrustning >
Använda de brusreducerande hörlurarna
n 71 N
Innan du använder de brusreducerande hörlurarna
❑ Du kan endast aktivera brusreduceringsfunktionen när de medlevererade brusreducerande hörlurarna är anslutna till
hörlursuttaget som stöder funktionen.
❑ Brusreduceringsfunktionen fungerar inte på utgående ljud med följande enheter:
❑ Externa högtalare
❑ Hörlurar utan brusreduceringsfunktion
❑ Enheter för utgående ljud anslutna till datorn med en Bluetooth-anslutning
❑ Brusreduceringsfunktionen får inte full effekt om du inte använder hörlurarna på rätt sätt. Var noga med att passa in
öronsnäckan tätt in i öronen.
Om du inte tycker att brusreduceringsfunktionen har någon effekt justerar du öronsnäckans position på de
brusreducerande hörlurarna eller byter ut öronsnäckorna till ett par i en annan storlek. Ett par öronsnäckor av
mellanstorlek är monterade på hörlurarna vid leverans och extra par i storlekarna liten och stor levererades med
hörlurarna.
❑ Brusreduceringsfunktionen reducerar lågfrekventa ljud från omgivningen men inte högfrekventa ljud. Den kan heller inte
ge en 100 % brusfri ljudmiljö.
Använda kringutrustning >
Använda de brusreducerande hörlurarna
n 72 N
❑ Om brusreduceringsfunktionen inte verkar fungera kopplar du loss de brusreducerande hörlurarna helt och kopplar sedan
in dem igen.
❑ Håll den inbyggda mikrofonen (1) ren för att försäkra full effekt på brusreduceringsfunktionen.
❑ Du kanske hör ett mjukt väsande ljud när brusreduceringsfunktionen aktiveras. Det är bara ett driftsljud som funktionen
åstadkommer och betyder inte att det är något fel.
❑ Du kanske tycker att brusreduceringsfunktionen har lite effekt eller att omgivningens ljud verkar högre, beroende på typen
av ljud och hur tyst det är i omgivningen. I så fall avaktiverar du brusreduceringsfunktionen.
❑ Användandet av en mobiltelefon kan orsaka radiostörningar som påverkar de brusreducerande hörlurarna. Håll
mobiltelefoner borta från hörlurarna när du använder dem.
❑ Anslutning eller bortkoppling av de brusreducerande hörlurarna ger upphov till störningsljud. Detta är normalt och innebär
inte att ett fel har uppstått. Var noga med att ta av hörlurarna från öronen innan du ansluter eller kopplar bort dem.
❑ Aktivering/avaktivering av brusreduceringsfunktionen eller aktivering/avaktivering av ljudet med Windows volymkontroller
ger upphov till störningsljud. Det orsakas av att kretsen för brusreduceringsfunktionen kopplas om och betyder inte att
det är något fel.
❑ Använd de tillhörande brusreducerande hörlurarna. Du kan ansluta hörlurar levererade med en Walkman® till datorn men
datorns brusreduceringsfunktion fungerar inte bra med den typen av hörlurar.
Använda kringutrustning >
Använda de brusreducerande hörlurarna
n 73 N
Ansluta de brusreducerande hörlurarna
Så här ansluter du de brusreducerande hörlurarna
1
Anslut hörlurskabeln till hörlursuttaget i.
Ikonen
för ikonen.
visas i aktivitetsfältet för att visa att brusreduceringsfunktionen är aktiverad och en meddelandebubbla visas
✍
När ikonen
på menyn.
visas i aktivitetsfältet är brusreduceringsfunktionen inaktiverad. Högerklicka på ikonen och välj Enable Noise Canceling Function
Om du inte ser någon ikon i Aktivitetsfältet hittar du information om hur du ändrar inställningarna i Vad gör jag om inte ikonen och
ballongmeddelandet visas? (sidan 75).
Använda kringutrustning >
Använda de brusreducerande hörlurarna
n 74 N
Justera effekten på brusreduceringsfunktionen
De brusreducerande hörlurarna som levererades med datorn är konfigurerade som standard för att ge optimal effekt.
Om du tycker att brusreduceringsfunktionen inte har full effekt kan du kanske vara tvungen att justera effekten med
skjutreglaget Noise Canceling Control i fönstret Noise Canceling Headphones.
Så här justerar du effekten på brusreduceringsfunktionen
1
Högerklicka på ikonen
i verktygsfältet och välj Inställningar.
Fönstret Noise Canceling Headphones visas.
✍
Om du inte ser någon ikon i Aktivitetsfältet hittar du information om hur du ändrar inställningarna i Vad gör jag om inte ikonen och
ballongmeddelandet visas? (sidan 75).
2
Dra skjutreglaget Noise Canceling Control mot Mic+ eller Mic- för att välja önskad brusreduceringsnivå.
✍
För optimal nivå skall skjutreglaget vara i mitten. Du uppnår inte full effekt på brusreduceringsfunktionen genom att dra skjutreglaget hela
vägen till Mic+.
3
Klicka på Verkställ.
4
Bekräfta att du är nöjd med brusreduceringseffekten och klicka sedan på OK.
Använda kringutrustning >
Använda de brusreducerande hörlurarna
n 75 N
Vad gör jag om inte ikonen och ballongmeddelandet visas?
Om inte ikonen för brusreduceringsfunktionen (
/
) visas i aktivitetsfältet och ballongmeddelandet inte visas för
ikonen ändrar du inställningarna för brusreduceringsfunktionen.
Så här visar du ballongmeddelandet och ikonen
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
4
Dubbelklicka på ikonen för högtalare eller hörlurar på fliken Uppspelning.
5
Klicka på fliken Förbättringar.
6
Markera kryssrutan Noise Canceling Function och klicka på Modify Settings.
✍
Avmarkera kryssrutan Inaktivera alla förbättringar om den är markerad.
7
Markera kryssrutan Display an icon for the noise canceling headphones in the task tray eller Display a message
when noise canceling headphones are connected.
8
Klicka på OK.
Använda kringutrustning >
Ansluta en skärm/nätverksadapter
n 76 N
Ansluta en skärm/nätverksadapter
En skärm/nätverksadapter medföljer din dator för att utöka anslutningsförmågan.
Hitta portar på skärm/nätverksadaptern
A Bildskärmsport (sidan 80)
B Nätverksport (LAN) (sidan 49)
C Kontakt för anslutning av nätadaptern (sidan 118)
Använda kringutrustning >
Ansluta en skärm/nätverksadapter
Ansluta en skärm/nätverksadapter till din dator
Att ansluta en skärm/nätverksadapter till din dator
!
Undvik att flytta datorn med display/nätverksadaptern ansluten eftersom den då kan lossna, vilket kan leda till skador på båda enheterna.
1
Skjut ut I/O-kontakten (1) i pilens riktning och led I/O-kabeln (2) till höger om spärren (3).
2
Anslut I/O-kontakten (4) med I/O-porten (5) på datorn.
n 77 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en optisk skivenhet
n 78 N
Ansluta en optisk skivenhet
För att använda optiskt skivmedia i din dator ansluter du en extern optisk skivenhet (medföljer ej) till din dator.
Ansluta en optisk skivenhet
!
Se till att du ansluter en extern optisk skivenhet innan du startar ett förinstallerat skivhanteringsprogram.
Att ansluta en optisk skivenhet
1
Sätt i nätkabeln (vid behov) på din externa optiska skivenhet (1) i ett vägguttag.
2
Välj vilken USB-port (2)
3
Koppla in den ena änden av en USB-kabel (3) i USB-porten och den andra änden i din optiska skivenhet.
du vill använda.
✍
Se manualen som medföljde den externa optiska skivenheten för ytterligare instruktioner om att ansluta USB-kabeln med enheten.
Medan datorn är i energisparläge (Vila eller Viloläge) ska du dock inte koppla från enheten, eftersom datorn då kan sluta fungera.
Använda kringutrustning >
Ansluta externa högtalare eller hörlurar
Ansluta externa högtalare eller hörlurar
Du kan ansluta externa enheter för utgående ljud (medföljer ej) till datorn, till exempel högtalare och hörlurar.
Så här ansluter du externa högtalare
✍
Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.
!
Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem.
Brusreduceringsfunktionen fungerar inte med externa enheter för utgående ljud.
Anslut externa högtalare (1) till hörlursuttaget (2) i med en högtalarkabel (3) (medföljer ej).
n 79 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 80 N
Ansluta en extern bildskärm
Du kan ansluta en extern bildskärm (medföljer ej) till datorn. Du kan t.ex. använda din dator med en extra bildskärm eller en
projektor.
Funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator.
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 81 N
Ansluta en datorskärm eller en projektor
Du behöver en skärm/nätverksadapter för att ansluta en extern skärm, som t.ex. en datorskärm eller projektor, till datorn.
Så ansluter du en datorskärm eller en projektor
1
Koppla in den fristående skärmens eller projektorns nätkabel (1) till nätuttaget.
2
Anslut den externa skärmen eller projektorn till skärm/nätverksadapterns skärmport (2) med en bildskärmskabel.
✍
Om det behövs kopplar du samman hörlursuttaget på projektorn med datorns hörlursuttag (4) i med en högtalarkabel (5).
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 82 N
Använda VAIO Presentation Support
Med VAIO Presentation Support kan du använda praktiska funktioner i presentationer, till exempel kan du visa ett dokument
för snabbreferens och spegelbilden av den anslutna externa skärmen samtidigt på datorskärmen.
Så här använder du VAIO Presentaion Support
1
Tryck på S1-knappen för att öppna VAIO Presentation Support.
Om VAIO Presentation Support inte har tilldelats knappen ändrar du knapptilldelning i VAIO Control Center.
2
Välj önskat visningsläge.
✍
Om du väljer ett annat läge än Normal Display aktiveras presentationsläget. I presentationsläge är vissa av datorns funktioner inaktiverade,
t.ex. skärmsläckare, Energisparlägen och systemmeddelanden, för att undvika att presentationen störs.
Använda kringutrustning >
Välja visningslägen
n 83 N
Välja visningslägen
Du kan välja om datorns bildskärm eller en ansluten bildskärm ska användas som huvudskärm när en extern bildskärm är
ansluten till datorn.
✍
Du kanske inte kan visa samma innehåll på datorns LCD-skärm och den externa bildskärmen eller projektorn samtidigt. Det är beroende av vilken typ
av extern bildskärm eller projektor du använder.
Starta den externa bildskärmen innan du slår på datorn.
Så väljer du visningsläge med Fn+F7-tangenterna
Du kan välja visningsläge med Fn+F7-tangenterna. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fntangenten (sidan 29).
Välj visningsläge via bildskärmsinställningarna
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka på listrutan intill Flera bildskärmar, välj önskad inställning och klicka på OK.
Använda kringutrustning >
Använda funktionen för flera bildskärmar
n 84 N
Använda funktionen för flera bildskärmar
Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar. Om t.ex. en extern bildskärm är
ansluten till bildskärmsporten kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda skrivbord.
Du kan flytta markören från den ena bildskärmen till den andra. På så sätt kan du dra objekt, som ett öppet programfönster
eller ett verktygsfält, från den ena skärmen till den andra.
Använda kringutrustning >
Använda funktionen för flera bildskärmar
n 85 N
Så här använder du funktionen för flera bildskärmar
✍
Det kan hända att den externa bildskärmen saknar stöd för funktionen för flera bildskärmar.
Det kan hända att vissa program inte fungerar tillsammans med funktionen för flera bildskärmar.
Se till att inte datorn försätts i Vila eller Viloläge medan funktionen för flera bildskärmar används, eftersom det i så fall finns risk att datorn inte kan
återgå till normalläget.
Om du väljer olika antal färger på varje skärm ska du inte utöka ett fönster över två skärmar, eftersom det då kan uppstå programfel.
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka på listrutan intill Flera bildskärmar, välj Utvidga dessa bildskärmar och klicka på OK.
✍
Du kan ställa in antalet färger och upplösningen för var och en av skärmarna och anpassa funktionen för flera bildskärmar.
Ställ in färre färger eller en lägre upplösning på varje skärm.
Använda kringutrustning >
Ansluta en USB-enhet
Ansluta en USB-enhet
Du kan ansluta en USB-enhet till datorn, som t.ex. mus, diskettstation, högtalare och skrivare.
Så här ansluter du en USB-enhet
1
Välj vilken USB-port (1) du vill använda.
2
Anslut USB-enhetens kabel (2) till USB-porten.
n 86 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en USB-enhet
n 87 N
Att tänka på när du ansluter en USB-enhet
❑ Du måste kanske installera drivrutinen som följer med USB-enheten innan du kan använda den. Läs USB-enhetens
bruksanvisning om du vill ha mer information.
❑ Se till att du använder en USB-skrivare som är kompatibel med din version av Windows för att skriva ut dokument.
❑ Läs USB-enhetens bruksanvisning för information om hur USB-enheten ska tas bort.
❑ Var noga med följande för att skydda datorn och/eller USB-enheterna från skador:
❑ Undvik att stöta till eller trycka på USB-kontakterna om datorn ska flyttas med USB-enheter anslutna.
❑ Lägg inte datorn i en väska eller liknande med USB-enheter anslutna.
Anpassa din VAIO-dator >
n 88 N
Anpassa din VAIO-dator
I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur du ändrar VAIO-datorns huvudinställningar. Bland annat får du lära dig att använda och
anpassa utseendet på program och verktyg från Sony.
❑ Ställa in lösenordet (sidan 89)
❑ Använda Intel® VT (sidan 99)
❑ Använda VAIO Control Center (sidan 100)
❑ Använda VAIO Power Management (sidan 101)
❑ Skydda hårddisken (sidan 102)
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 89 N
Ställa in lösenordet
Förutom Windows-lösenordet kan du också använda en BIOS-funktion för att ställa in två typer av lösenord för att skydda
datorn. Lösenord vid uppstart och hårddisklösenord.
När ett lösenord vid uppstart väl är inställt måste du ange det när VAIO-logotypen visas så att datorn kan starta. Lösenord
vid uppstart skyddar datorn mot obehörig åtkomst.
Hårddisklösenordet erbjuder ett extra skydd för den information du sparar på den inbyggda lagringsenheten. Om du ställer
in hårddisklösenordet kommer inga andra användare att kunna komma åt informationen utan att känna till lösenordet, och
detta gäller även om den skyddade inbyggda lagringsenheten plockas ut och sätts in i en annan dator.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 90 N
Lägga till lösenord vid uppstart
Lösenord vid uppstart skyddar datorn mot obehörig åtkomst.
Det finns två typer av lösenord vid uppstart: datorlösenord och användarlösenord. Datorlösenordet används av användare
med administratörsbehörighet för att ändra alla inställningar på BIOS-skärmen samt för att starta datorn. Användarlösenordet
används av vanliga användare för att ändra vissa BIOS-inställningar och för att starta datorn. För att kunna skapa ett
användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet.
!
När ett lösenord vid uppstart väl är inställt kan du inte starta datorn utan att ange lösenordet. Se därför till att du inte glömmer bort det. Skriv ned
lösenordet och förvara det på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt det.
Om du glömmer bort som krävs vid uppstart och behöver hjälp med att återställa det kan du få hjälp med detta mot en avgift. Datorn kan då behöva
skickas till ett servicekontor för återställning.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 91 N
Så här ställer du in lösenord vid uppstart (datorlösenordet)
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set Machine Password och tryck
på Enter.
4
Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter.
Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
5
Välj Password when Power On under Security och tryck på Enter.
6
Ändra inställningen från Disabled till Enabled.
7
Tryck på < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 92 N
Så här ställer du in lösenord vid uppstart (användarlösenordet)
!
Du måste ställa in datorlösenordet innan du ställer in användarlösenordet.
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Ange datorlösenordet och tryck på Enter.
4
Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set User Password och tryck på Enter.
5
Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter.
Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
6
Tryck på < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 93 N
Ändra/ta bort lösenord vid uppstart
Så här ändrar eller tar du bort lösenord vid uppstart (datorlösenordet)
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Ange datorlösenordet och tryck på Enter.
4
Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set Machine Password och tryck
på Enter.
5
Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan
på Enter.
Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker
på Enter.
6
Tryck på < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 94 N
Så här ändrar eller tar du bort lösenord vid uppstart (användarlösenordet)
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Ange användarlösenordet och tryck på Enter.
4
Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set User Password och tryck på Enter.
5
Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan
på Enter.
Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker
på Enter.
6
Tryck på < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 95 N
Lägga till lösenord för hårddisken
Hårddisklösenordet erbjuder ett extra skydd för den information du sparar på den inbyggda lagringsenheten. Om du aktiverar
hårddisklösenordet förser du datorn med en extra skyddsnivå.
När du lägger till ett hårddisklösenord måste du ange både ett huvudlösenord och ett användarlösenord. Huvudlösenordet är
till för användare med administratörsbehörighet på datorn så att de kan återställa användarlösenordet på
BIOS-inställningsskärmen. Användarlösenordet används för att låsa den inbyggda lagringsenheten. När du väl har angett
användarlösenordet måste du ange detta samt lösenord vid uppstart (om det har ställts in) så snart VAIO-logotypen visas.
!
Det går inte att starta datorn utan huvudlösenordet.
Om du glömmer bort huvudlösenordet, eller om tangentbordet skadas, vilket naturligtvis krävs för att du ska kunna ange ett lösenord, går det inte att
kringgå lösenordskravet, och all information på den inbyggda lagringsenheten blir oåtkomlig. Det går INTE att återställa detta lösenord. Du måste på
egen bekostnad byta ut den inbyggda lagringsenheten, och all den information som fanns lagrad på enheten går förlorad. Skriv ned huvudlösenordet
och förvara det på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt det.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 96 N
Lägga till ett hårddisklösenord
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
✍
Om du har ställt in ett lösenord vid uppstart anger du det nu.
3
Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Hard Disk Password och tryck på Enter.
Skärmen Hard Disk Password visas.
4
Välj Enter Master and User Passwords och tryck på Enter.
5
Välj Continue på varningsskärmen och tryck på Enter.
6
Ange huvudlösenordet två gånger, och tryck på Enter.
Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
7
Ange användarlösenordet två gånger och tryck på Enter.
Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
8
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
9
Tryck på Esc-tangenten, och därefter på < eller , för att välja fliken Exit.
10 Tryck på M eller m för att välja Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 97 N
Ändra/ta bort hårddisklösenordet
Lägga till hårddisklösenordet
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
✍
Om du har ställt in ett lösenord vid uppstart anger du det nu.
3
Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Hard Disk Password och tryck på Enter.
Skärmen Hard Disk Password visas.
4
Välj Change Master Password eller Change User Password och tryck på Enter.
5
Ange nuvarande lösenord en gång, och därefter ett nytt lösenord två gånger.
6
Tryck på Enter.
7
Tryck på Enter när bekräftelsen visas.
8
Tryck på Esc-tangenten, och därefter på < eller , för att välja fliken Exit.
9
Tryck på M eller m för att välja Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 98 N
Ta bort till hårddisklösenordet
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
✍
Om du har ställt in ett lösenord vid uppstart anger du det nu.
3
Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Hard Disk Password och tryck på Enter.
Skärmen Hard Disk Password visas.
4
Välj Enter Master and User Passwords och tryck på Enter.
5
Skriv det aktuella lösenordet för Enter Current Hard Disk Master Password och tryck sedan på Enter.
6
Tryck på Enter utan att skriva något i de andra fälten.
7
Tryck på Enter när bekräftelsen visas.
8
Tryck på Esc-tangenten, och därefter på < eller , för att välja fliken Exit.
9
Tryck på M eller m för att välja Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Använda Intel® VT
n 99 N
Använda Intel® VT
Intel® Virtualization Technology (VT) gör att du kan använda hårdvaruvirtualiseringsmjukvara för att förbättra datorns
prestanda.
!
Intel VT är eventuellt inte tillgängligt beroende på vilken processor som är installerad i datorn.
Information om virtualisering och användning av hårdvaruvirtualiseringsmjukvara kan du få av mjukvaruleverantören.
Aktivera Intel VT
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Tryck på < eller , för att välja Advanced.
4
Tryck på tangenten M eller m för att välja Intel(R) Virtualization Technology eller Intel(R) VT, tryck på Enter, välj
Enabled, och tryck på Enter key.
!
Om fliken Advanced inte visas i BIOS-inställningsskärmen eller om du inte kan välja Intel(R) Virtualization Technology, är inte Intel VT tillgängligt på
datorn.
5
Tryck på < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Använda VAIO Control Center
n 100 N
Använda VAIO Control Center
Funktionen VAIO Control Center gör att du kan kontrollera systeminformationen och göra olika inställningar för systemet.
Så här använder du VAIO Control Center
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
2
Välj din önskade inställningspunkt och ändra inställningarna.
3
Klicka på OK när du är färdig.
Inställningarna för den valda punkten har ändrats.
✍
Mer information om de olika alternativen finns i hjälpfilen som tillhör VAIO Control Center.
Vissa av inställningspunkterna visas inte om du öppnar VAIO Control Center som standardanvändare.
Anpassa din VAIO-dator >
Använda VAIO Power Management
n 101 N
Använda VAIO Power Management
Genom energihantering kan du ställa in energischeman som passar dina krav om energiförbrukning när datorn drivs med
nätström eller med batterier.
Funktionen VAIO Power Management läggs till i Windows Energialternativ. Med denna programvara kan du förbättra
Windows energisparfunktioner och få en bättre drift av din dator och en längre livslängd på batterierna.
Välja ett energischema
När du startar datorn visas ikonen energistatus i Aktivitetsfältet. Den här ikonen visar vilken typ av strömkälla du använder
för tillfället. Klicka på den här ikonen för att visa ett fönster där du kan se energistatus.
Så här väljer du ett energischema
1
Högerklicka på energistatusikonen i Aktivitetsfältet och välj Energialternativ.
2
Välj önskat energischema.
Så här ändrar du inställningar för energischemat
1
Klicka på Ändra schemainställningar under det schema du vill använda i fönstret Energialternativ.
Ändra läget Vila och visningsinställningarna efter behov.
2
Om du behöver ändra de avancerade inställningarna klickar du på Ändra avancerade inställningar och går vidare med
steg 3.
Klicka annars på Spara ändringarna.
3
Klicka på fliken VAIO Power Management.
Ändra inställningarna för de olika alternativen.
4
Klicka på OK.
✍
Du kan se dina aktuella inställningar för energischemat med hjälp av VAIO Power Management Viewer i VAIO Control Center.
Anpassa din VAIO-dator >
Skydda hårddisken
n 102 N
Skydda hårddisken
Om din dator har en inbyggd hårddisk har den även verktyget VAIO HDD Protection förinstallerat så att du kan anpassa
inställningarna för att skydda hårddisken mot stötskador. Du kan välja känslighet genom att ställa in vid vilken nivå den
inbyggda sensorn ska skydda mot stötar.
!
Tänk på att den fasta disken inte omfattas av verktyget VAIO HDD Protection.
Aktivera VAIO HDD Protection
För att skydda din hårddisk mot stötskador måste du först aktivera VAIO HDD Protection.
Så här aktiverar du VAIO HDD Protection
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
2
Klicka på Security och sedan på Hard Disk Drive Protection Settings.
3
Markera kryssrutan Activate hard disk drive protection.
4
Välj önskad känslighet.
5
Klicka på OK.
Mer information finns i hjälpen till programmet.
!
VAIO HDD Protection har konstruerats för att minimera risken för skador på hårddisk och användarinformation. Den ger inte 100 % skydd under vilka
omständigheter som helst.
Hårddiskskyddet är inaktiverat innan Windows har startats och medan Viloläge och Vila initieras, samt under systemåterställning och -avstängning.
Försiktighetsåtgärder >
n 103 N
Försiktighetsåtgärder
Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder för att skydda VAIO-datorn från potentiella skador.
❑ Säkerhetsinformation (sidan 104)
❑ Information om skötsel och underhåll (sidan 107)
❑ Hantera datorn (sidan 108)
❑ Hantera LCD-skärmen (sidan 111)
❑ Nätdrift (sidan 112)
❑ Hantering av den inbyggda kameran (sidan 113)
❑ Hantera skivor (sidan 114)
❑ Använda batteriet (sidan 115)
❑ Hantering av ”Memory Stick” (sidan 116)
❑ Hantering av den inbyggda lagringsenheten (sidan 117)
❑ Hantera skärm/nätverksadaptern (sidan 118)
Försiktighetsåtgärder >
Säkerhetsinformation
n 104 N
Säkerhetsinformation
Datorn
❑ Placera datorn på ett fast och stabilt underlag när du ska använda den.
❑ Vi rekommenderar att du inte har datorn i knät när du använder den. Datorns undersida kan bli mycket varm under normal
användning, och efter en tid kan obehag och till och med brännsår uppkomma.
❑ Se till att luftcirkulationen är tillräcklig så att intern överhettning kan undvikas. Ställ inte datorn på porösa ytor som mattor,
filtar, soffor, sängar eller i närheten av draperier, som kan blockera datorns luftintag.
❑ Använd endast rekommenderad kringutrustning och angivna gränssnittskablar.
Strömkälla
❑ Placera inga tunga föremål på nätkabeln, då detta kan orsaka brand.
❑ Håll alltid i kontakten när du drar ut kabeln ur nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln.
❑ Koppla ur datorn från vägguttaget om du inte tänker använda den under en längre period.
❑ Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när den inte används.
❑ Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget.
Försiktighetsåtgärder >
Säkerhetsinformation
n 105 N
Batteri
❑ Lämna aldrig batterier i temperaturer över 60 °C, till exempel i direkt solljus, eller i en bil som parkerats i solen.
❑ Vissa laddningsbara batterier uppfyller inte Sonys kvalitets- och säkerhetskrav. Av säkerhetsskäl fungerar denna dator
endast med äkta Sony-batterier, avsedda för denna modell. Om du installerar ett ej godkänt batteri kommer batteriet inte
att laddas och datorn inte att fungera.
❑ Håll batteriet borta från alla värmekällor.
❑ Håll batteriet torrt.
❑ Öppna inte batteriet, och försök inte att ta isär det.
❑ Utsätt inte batteriet för fysiska stötar, till exempel genom att tappa det på en hård yta.
❑ Du skyddar batteriet från skador genom att ta ut det ur datorn när den inte används under en längre period.
❑ Om batteriet inte har använts på länge kan resterande batteriladdning vara mycket låg. Detta är normalt och innebär inte
att ett fel har uppstått. Batteriet laddas gradvis ur allt eftersom tiden går, även när det inte används. Anslut nätadaptern
till datorn och ladda batteriet innan du använder datorn igen.
Försiktighetsåtgärder >
Säkerhetsinformation
n 106 N
Hörlurar
❑ Trafiksäkerhet – Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar, eller använder någon annan typ av motorfordon. Du orsakar
då en trafikfara, och det är dessutom olagligt på vissa ställen. Det kan också vara farligt att spela hög musik när du går
till fots, till exempel vid övergångsställen.
❑ Förebygg hörselskador – Undvik att lyssna i hörlurar med hög volym. Hörselexperterna varnar för att spela länge, högt
och ofta. Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda lurarna.
”Memory Stick”
Förvara ”Memory Stick” och ”Memory Stick”-adaptrar utom räckhåll för barn. Det finns risk att de kan svälja dem.
Försiktighetsåtgärder >
Information om skötsel och underhåll
n 107 N
Information om skötsel och underhåll
Datorn
❑ Rengör chassit och LCD-panelen med en mjuk trasa, antingen torr eller lätt fuktad med en mild tvättlösning. Använd inte
rengöringsverktyg med slipverkan, skurpulver eller lösningsmedel som exempelvis alkohol eller bensin, eftersom de kan
skada ytskiktet på datorn.
❑ Koppla alltid ur nätadaptern och ta bort batteriet innan du rengör datorn.
LCD-skärm
❑ Torka av LCD-skärmens yta med en mjuk, torr trasa. Om ytan gnuggas kan den skadas.
❑ Skydda LCD-skärmen och tangentbordet från skador, till exempel när du ska bära datorn, genom att lägga ut
rengöringsduken skrynkelfri på tangentbordet innan du stänger LCD-skärmlocket.
Inbyggd kamera
Rengör linsskyddet på den inbyggda kameran med en blåspensel eller mjuk pensel. Om skyddet är mycket smutsigt, torkar
du av det med en mjuk, torr trasa. Gnugga inte på skyddet eftersom det är känsligt för tryck.
Skivor
❑ För att skivan ska fortsätta att fungera måste den hanteras på rätt sätt. Använd inga lösningsmedel (t.ex. bensin, thinner,
alkohol, rengöringsmedel eller antistatisk spray), eftersom de kan skada skivan.
❑ Normal rengöring utför du genom att fatta skivan i kanterna och använda en mjuk trasa för att torka ytan från mitten och utåt.
❑ Om skivan är hårt smutsad, fuktar du en mjuk trasa med vatten, vrider ur den ordentligt och torkar skivans yta från mitten
och utåt. Använd en torr mjuk trasa för att torka bort eventuell kvarvarande fukt från skivan.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera datorn
n 108 N
Hantera datorn
❑ Om du råkar tappa ett hårt föremål på datorn eller spilla vätska över den, ska den stängas av och kopplas ur från nätuttaget,
och batteriet ska tas ut. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan den används igen.
❑ Tappa inte datorn, och placera inga föremål på den.
❑ Ställ inte datorn på platser där den utsätts för:
❑ Värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler
❑ Direkt solljus
❑ Stora mängder damm
❑ Fukt eller regn
❑ Mekaniska vibrationer eller stötar
❑ Starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd
❑ En omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C
❑ Hög luftfuktighet
❑ Placera ingen annan elektronisk utrustning i närheten av datorn. Utrustningens elektromagnetiska fält kan göra att datorn
inte fungerar.
❑ Vi rekommenderar att du inte använder datorn när du står eller går då du kan tappa datorn så att den går sönder.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera datorn
n 109 N
❑ Datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagning. Om detta inträffar flyttar
du datorn till lämpligt avstånd från enheten.
❑ Använd inte skadade anslutningskablar, eller sådana med skärmärken.
❑ Om datorn tas direkt från ett kallt ställe till ett varmt, kan kondens uppstå inne i datorn. Vänta i så fall minst en timme innan
du slår på datorn. Om problem uppstår kopplar du ur strömmen till datorn och kontaktar VAIO-Link.
❑ Säkerhetskopiera viktiga data regelbundet för att undvika att de går förlorade om datorn skadas.
❑ Tryck inte på LCD-skärmen eller dess kanter när du öppnar LCD-skärmslocket eller lyfter datorn. LCD-skärmen kan vara
känslig för tryck eller ökad påfrestning, och att utsätta den för tryck kan skada skärmen eller göra att den inte fungerar korrekt.
❑ För att fälla upp skärmen tar du tag i mitten av LCD-skärmen med en hand och lyfter försiktigt.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera datorn
❑ Om du bär datorn med locket uppe måste du hålla datorn med bägge händerna.
❑ Använd en bärväska särskilt avsedd för att bära din dator.
n 110 N
Försiktighetsåtgärder >
Hantera LCD-skärmen
n 111 N
Hantera LCD-skärmen
❑ Rikta inte LCD-skärmen mot solen. Solljus kan skada skärmen. Se till att du avskärmar direkt solljus när du använder
datorn nära ett fönster.
❑ Skrapa inte på LCD-skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Detta kan orsaka skador.
❑ När datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår normal
temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.
❑ En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tidsperiod. Restbilden försvinner efter ett litet
tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare.
❑ Skärmen blir varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller
ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte
att fel har uppstått.
❑ Ändra inte inställningarna för LCD-skärmens orientering i fönstret Inställningar för Tablet PC även om det går att välja
andra inställningar. Detta kan göra datorn instabil. Sony ansvarar inte för eventuella fel som uppstår på grund av att
inställningarna ändras.
❑ Tryck inte på LCD-skärmlocket när locket är stängt eftersom det kan orsaka repor eller skador på LCD-skärmen.
Försiktighetsåtgärder >
Nätdrift
n 112 N
Nätdrift
Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information.
❑ Dela inte nätuttag med annan strömkrävande utrustning som kopieringsmaskiner eller dokumentförstörare.
❑ Köp en dosa med flera uttag och skydd mot spänningstoppar. Med en sådan enhet skyddar du datorn mot skador som
uppstår på grund av plötsliga strömsprång, till exempel under åskväder.
❑ Använd nätadaptern som följde med datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter
eftersom det medför risk för funktionsfel.
Försiktighetsåtgärder >
Hantering av den inbyggda kameran
n 113 N
Hantering av den inbyggda kameran
❑ Vidrör inte linsskyddet på den inbyggda kameran, eftersom det kan repa skyddet och sådana repor visas på de tagna
bilderna.
❑ Låt inte direkt solljus komma in i objektivet på den inbyggda kameran, oavsett om datorn är på eller inte, eftersom detta
kan påverka kamerans funktioner.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera skivor
n 114 N
Hantera skivor
❑ Fingeravtryck och damm på skivans yta kan orsaka läsfel. Se till att du alltid håller skivan i kanterna och hålet i mitten
enligt figuren:
❑ Sätt aldrig självhäftande etiketter på skivor. Detta kan göra skivorna obrukbara för all framtid.
Försiktighetsåtgärder >
Använda batteriet
n 115 N
Använda batteriet
❑ Batteriets livslängd är kortare i kalla miljöer. Detta beror på att batteriet arbetar mindre effektivt vid lägre temperaturer.
❑ Batterier ska laddas vid temperaturer mellan 15 °C och 30 °C. Lägre temperaturer kräver längre laddningstid.
❑ Av säkerhetsskäl kan batteriladdningen stängas av vid höga eller låga temperaturer.
❑ När batteriet används eller laddas, blir det varmt. Detta är normalt och inget att oroa sig över.
❑ Det är inte nödvändigt att ladda ur batteriet fullständigt innan det laddas upp igen.
❑ Om batteriet snabbt töms efter en full laddningscykel, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta slut, och det
måste då bytas.
Försiktighetsåtgärder >
Hantering av ”Memory Stick”
n 116 N
Hantering av ”Memory Stick”
❑ Rör inte vid kontakten på ”Memory Stick” med fingrarna eller metallobjekt.
❑ Använd enbart den etikett som medföljer ”Memory Stick”.
❑ ”Memory Stick” får inte böjas, tappas eller öppnas.
❑ Försök inte att ta isär eller modifiera ”Memory Stick”.
❑ Låt inte ”Memory Stick” bli blöta.
❑ ”Memory Stick” ska inte användas eller förvaras på ställen där det utsätts för:
❑ Statisk elektricitet
❑ Elektriska störningar
❑ Extremt höga temperaturer, t.ex. i en bil som parkerats i solen
❑ Direkt solljus
❑ Hög luftfuktighet
❑ Frätande ämnen
❑ Använd förvaringsasken som medföljer ”Memory Stick”.
❑ Var noggrann med att säkerhetskopiera värdefulla data.
❑ Använd inte en spetsig penna för att skriva på etiketten på ”Memory Stick Duo”. Tryck på mediet kan skada interna
komponenter.
Försiktighetsåtgärder >
Hantering av den inbyggda lagringsenheten
n 117 N
Hantering av den inbyggda lagringsenheten
Den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller fast disk) har stor lagringskapacitet, och läser och skriver data med hög
hastighet. Den kan dock lätt skadas om den används på fel sätt. Om den inbyggda lagringsenheten skadas går det inte att
återfå förlorade data. Det är viktigt att datorn hanteras med försiktighet för att undvika dataförlust.
Funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator.
Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information.
Så här undviker du skador på hårddisken
❑ Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser.
❑ Håll datorn borta från magnetfält.
❑ Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt.
❑ Flytta inte på datorn när den är påslagen.
❑ Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från hårddisken.
❑ Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar.
❑ Ta inte bort hårddisken från datorn.
Så här undviker du skador på den fasta disken
❑ Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från den fasta disken.
❑ Ta inte bort den fasta disken från datorn.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera skärm/nätverksadaptern
Hantera skärm/nätverksadaptern
För att du alltid skall ha skärm/nätverksadaptern nära till hands är den designad för att sitta fast på nätadaptern.
Att ansluta skärm/nätverksadaptern till nätadaptern
!
Din nätadapter kan se annorlunda ut än de som visas i handbokens illustrationer, beroende på land eller område.
1
Sätt fast skärm/nätverksadapterns kontakt på fästet på nätadapterns sida tillsammans med kabeln.
2
Skjut skärm/nätverksadaptern mot nätadaptern tills den klickar fast.
n 118 N
Felsökning >
n 119 N
Felsökning
I det här avsnittet beskrivs hur du löser vanliga problem som kan uppstå när du använder VAIO-datorn. Många av problemen
är enkla att lösa. Försök med lösningarna nedan innan du kontaktar VAIO-Link.
Funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator.
❑ Datorn (sidan 121)
❑ Systemsäkerhet (sidan 130)
❑ Batteri (sidan 131)
❑ Instant Mode (sidan 133)
❑ Inbyggd kamera (sidan 135)
❑ Nätverksanslutning (sidan 137)
❑ Bluetooth-teknik (sidan 141)
❑ GPS (sidan 145)
❑ Bildskärm (sidan 146)
❑ Utskrift (sidan 150)
❑ Mikrofon (sidan 151)
❑ Högtalare (sidan 152)
❑ Pekdon (sidan 153)
❑ Tangentbord (sidan 154)
❑ Disketter (sidan 155)
Felsökning >
n 120 N
❑ Ljud/video (sidan 156)
❑ ”Memory Stick” (sidan 158)
❑ Kringutrustning (sidan 159)
Felsökning >
Datorn
n 121 N
Datorn
Vad ska jag göra om datorn inte startar?
❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, är påslagen och att strömindikatorn lyser.
❑ Kontrollera att batteriet är rätt isatt och laddat.
❑ Koppla bort eventuella anslutna USB-enheter, och starta sedan om datorn.
❑ Om datorn är ansluten till en sladdosa med flera uttag eller en enhet för avbrottsfri kraft (UPS), kontrollera att dessa är
anslutna till en strömkälla och påslagna.
❑ Om du använder en extern bildskärm, kontrollera att den är ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att
kontrollerna för ljusstyrka och kontrast är rätt inställda. Läs bildskärmens bruksanvisning om du vill ha mer information.
❑ Koppla bort nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet och anslut nätadaptern igen, och
för sedan strömbrytaren i sidled (i riktning mot G på strömbrytaren) för att sätta på datorn.
❑ Kondens kan få datorn att sluta fungera. Om detta inträffar, använd inte datorn på minst en timme.
❑ Kontrollera att endast den medföljande Sony-nätadaptern används. Av säkerhetsskäl ska du bara använda äkta
laddningsbara batterier och nätadaptrar från Sony till din VAIO-dator.
Felsökning >
Datorn
n 122 N
Vad ska jag göra om den gröna strömindikatorn tänds men ingenting visas på bildskärmen?
❑ Tryck på knappkombinationen Alt+F4 upprepade gånger för att stänga programfönstret. Ett programfel kan ha inträffat.
❑ Om tangentkombinationen Alt+F4 inte fungerar, klicka på Start, pilen invid Stäng av -knappen och på Starta om för att
starta om datorn.
❑ Om datorn inte startar om trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen
invid knappen
Stäng av
och Starta om.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om.
❑ Om detta inte fungerar, för strömbrytaren i sidled (i riktning mot G på strömbytaren) och håll den där i mer än fyra
sekunder för att stänga av datorn automatiskt. Koppla bort nätadaptern, och låt datorn vara i ungefär fem minuter.
Återanslut sedan nätadaptern och sätt på datorn igen.
!
Om du stänger av datorn med tangenterna Ctrl+Alt+Delete eller med strömbrytaren, kan data gå förlorade.
Felsökning >
Datorn
n 123 N
Vad ska jag göra om datorn eller programmen slutar svara?
❑ Om datorn slutar svara medan du kör ett program trycker du på Alt+F4 samtidigt för att stänga programfönstret.
❑ Om tangentkombinationen Alt+F4 inte fungerar, klicka på Start och Stäng av-knappen för att stänga av datorn.
❑ Om datorn inte stängs av trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på knappen Stäng av.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Stäng av.
❑ Om detta inte fungerar för du strömbrytaren i sidled (i riktning mot G på strömbytaren) och håller den där tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med tangenterna Ctrl+Alt+Delete eller med strömbrytaren, kan data gå förlorade.
❑ Koppla bort nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet och anslut nätadaptern igen, och
för sedan strömbrytaren i sidled (i riktning mot G på strömbrytaren) för att sätta på datorn.
❑ Försök installera om programmet.
❑ Kontakta programmets utgivare eller leverantör av teknisk support.
Felsökning >
Datorn
n 124 N
Varför försätts datorn inte i Vila eller Viloläge?
Datorn kan bli instabil om driftläget ändras innan datorn helt övergått till Vila eller Viloläge.
Så här återställer du datorn till normalt driftsläge
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start, pilen invid Stäng av-knappen och på Starta om.
3
Om datorn inte startar om trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen invid knappen Stäng av
och Starta om.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om.
4
Om detta inte fungerar för du strömbrytaren i sidled (i riktning mot G på strömbytaren) och håller den där tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med tangenterna Ctrl+Alt+Delete eller med strömbrytaren, kan data gå förlorade.
Vad ska jag göra om laddningsindikatorn blinkar snabbt och datorn inte startar?
❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet.
Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn igen. Mer information finns i Sätta i/ta ur batteriet (sidan 17).
❑ Om problemet kvarstår efter dessa åtgärder betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet
och kontakta VAIO-Link.
Felsökning >
Datorn
n 125 N
Vad ska jag göra om ett meddelande visas där det står att batteriet är inkompatibelt eller
felaktigt installerat och datorn försätts i Viloläge?
❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet.
Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn igen. Mer information finns i Sätta i/ta ur batteriet (sidan 17).
❑ Om problemet kvarstår efter dessa åtgärder betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet
och kontakta VAIO-Link.
Varför visas en lägre processorhastighet än den maximala i fönstret Systemegenskaper?
Detta är normalt. Eftersom din dators processor använder en typ av hastighetskontroll i energibesparingssyfte, kanske den
aktuella processorhastigheten visas i Systemegenskaper i stället för den maximala hastigheten.
Vad ska jag göra om datorn inte godkänner mitt lösenord, utan visar meddelandet
Enter Onetime Password?
Om du anger fel lösenord vid uppstart tre gånger i rad, visas meddelandet Enter Onetime Password och Windows startar
inte. För strömbrytaren i sidled (i riktning mot G på strömbytaren) och håll den där i mer än fyra sekunder för att kontrollera
att strömindikatorns lampa slocknar. Vänta i 10–15 sekunder och starta sedan om datorn samt ange rätt lösenord. När du
skriver lösenordet, kontrollera att indikatorlamporna Num lock och Caps lock är släckta. Om någon av dem lyser, tryck på
tangenten Num Lk (eller Num Lock) eller Caps Lock så att indikatorlampan släcks innan du skriver lösenordet.
Felsökning >
Datorn
n 126 N
Vad ska jag göra om mitt spel inte fungerar eller kraschar hela tiden?
❑ Kontrollera på spelets webbplats om det finns några korrigeringsfiler eller uppdateringar som du kan hämta.
❑ Kontrollera att du har installerat det senaste grafikdrivrutinsprogrammet.
❑ På vissa VAIO-modeller delas grafikminnet med systemet. I sådana fall garanteras inte optimala grafikprestanda.
Vad ska jag göra om jag inte kommer ihåg mitt lösenord vid uppstart?
Om du har glömt lösenordet som krävs vid uppstart kontaktar du VAIO-Link för att återställa det. Du måste betala en
återställningsavgift.
Hur ändrar jag startordningen?
Du kan använda en BIOS-funktion för att ändra startenhetsordningen. Gör så här:
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Tryck på knappen < eller , för att välja Boot.
4
Tryck på knappen M eller m för att välja den enhet som du vill ändra startordningen för.
5
Tryck på tangenten F5 eller F6 för att ändra startordningen.
6
Tryck på < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Felsökning >
Datorn
n 127 N
Varför stängs inte skärmen av fastän tidsgränsen för automatisk avstängning har passerats?
Vissa program eller skärmsläckare är skapade för att tillfälligt inaktivera operativsystemets funktion som stänger av datorns
skärm eller sätter datorn i Vila efter en viss tids inaktivitet. Lös detta problem genom att stänga av programmet eller
programmen som körs eller byta befintlig skärmsläckare.
Vad ska jag göra om jag inte kan starta datorn från den externa enhet som är ansluten till
datorn?
För att kunna starta datorn från den externa enheten, till exempel en USB-diskettenhet eller optisk USB-skivenhet måste du
byta startenhet.
Koppla på datorn och tryck på F11 när logotypen VAIO visas.
Felsökning >
Datorn
n 128 N
Hur kan jag minska volymen för återställningspartitionen?
Den inbyggda lagringsenheten innehåller en återställningspartition där informationen för systemåterställning lagras. Om datorn
har en inbyggd fast disk kan du minska återställningspartitionens storleken så här:
1
Sätt in återställningsskivan i en extern optisk skivenhet (medföljer ej) medan datorn är på. Stäng sedan av datorn och slå
på den igen.
2
Tryck på F11 när VAIO-logotypen visas under uppstarten.
!
Använd återställningsskivan/skivorna som du skapade när du först fick din dator.
3
Välj tangentbordslayout från listrutan och klicka på Nästa.
4
Välj ditt operativsystem och klicka på Nästa.
5
Klicka på VAIO Recovery Center.
6
Klicka på Restore Complete System och på Start.
7
Välj Skip och klicka på Nästa.
Du blir nu tillfrågad om du vill behålla VAIO:s extra innehåll eller ej.
8
Välj Nej och klicka på Nästa.
9
Följ instruktionerna på skärmen.
!
Ovanstående procedur innebär även en systemåterställning. Den programvara och de data du sparat på lagringsenheten innan du minskar
återställningspartitionens volym kommer att gå förlorade.
När du väl har minskat återställningspartitionens volym måste du ha återställningsskivan/skivorna för att kunna återställa systemet vid ett senare tillfälle.
Felsökning >
Datorn
n 129 N
Hur kan jag kontrollera volymen för återställningspartitionen?
Den inbyggda lagringsenheten innehåller en återställningspartition där informationen för systemåterställning lagras. Gör
följande om du vill kontrollera återställningspartitionens volym:
1
Klicka på Start, högerklicka på Dator, och välj Hantera.
2
Klicka på Diskhantering under Lagring i vänster fönsterruta.
Återställningspartitionens volym, och C-enhetens totala volym, visas på raden Disk 0 i den mittre fönsterrutan.
Varför svarar inte min dator snabbt nog när Windows Aero körs?
Datorns prestanda garanteras inte medan Windows Aero körs. Du rekommenderas inaktivera Windows Aero för att
säkerställa optimal prestanda.
Gör så här för att inaktivera Windows Aero:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.
2
Välj andra teman än Aero-teman.
Felsökning >
Systemsäkerhet
n 130 N
Systemsäkerhet
Hur kan jag skydda datorn mot säkerhetshot, t.ex. virus?
Operativsystemet Microsoft Windows är förinstallerat på din dator. Det bästa sättet att skydda datorn mot säkerhetshot, som
t.ex. virus, är att regelbundet hämta och installera de senaste Windows-uppdateringarna.
Du kan få viktiga Windows-uppdateringar på följande sätt:
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan ta emot uppdateringar.
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på System och säkerhet.
3
Klicka på Åtgärdscentret.
4
Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in automatiska eller schemalagda uppdateringar.
Hur håller jag mitt antivirusprogram uppdaterat?
Du kan hålla programmet McAfee aktuellt med de senaste uppdateringarna från McAfee, Inc.
Hämta och installera de senaste säkerhetsuppdateringarna så här:
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan ta emot uppdateringar.
1
Klicka på Start, Alla program, McAfee och McAfee SecurityCenter.
2
Klicka på knappen i fönstrets övre vänstra hörn för att uppdatera programmet.
3
Följ instruktionerna på skärmen för att hämta uppdateringarna.
Mer information finns i hjälpen till programmet.
Felsökning >
Batteri
n 131 N
Batteri
Hur vet jag om batteriet är laddat?
Laddningsindikatorn visar batteriets laddningsstatus. Mer information finns i Ladda batteriet (sidan 21).
När använder datorn ström från elnätet?
När datorn är ansluten till ett nätuttag med nätadaptern använder den nätström, även om batteriet sitter i.
När bör jag ladda om batteriet?
Ladda om batteriet när:
❑ Strömmen i batteriet håller på att ta slut och både batteriindikatorn och strömindikatorn blinkar.
❑ Du inte har använt batteriet på länge.
När bör jag byta ut batteriet?
Om batteriet snabbt töms efter en full laddningscykel, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta slut, och det
måste då bytas.
Ska jag bekymra mig över att det installerade batteriet är varmt?
Nej, det är normalt att batteriet blir varmt medan det driver datorn.
Felsökning >
Batteri
n 132 N
Kan datorn gå över i Viloläge medan den körs på ström från batteriet?
Datorn kan övergå i Viloläge medan den körs på batteriet, men vissa program och viss kringutrustning hindrar att systemet
försätts i Viloläge. Om du använder ett program som hindrar att systemet försätts i Viloläge, bör du spara dina data ofta så att
du inte riskerar att förlora dessa. Information om hur du manuellt kan aktivera Viloläge finns i Använda Viloläge (sidan 26).
Varför slocknar inte laddningsindikatorn när datorn och nätadaptern har varit anslutna
under en lång tid?
När temperaturen är under ungefär 15 °C är batteriet (VGP-BPS15 eller VGP-BPL15) designat att ladda ungefär 80 % av sin
kapacitet. När så är fallet fortsätter laddningsindikatorn att lysa så länge nätadaptern är ansluten. Detta är normalt och
innebär inte att ett fel har uppstått.
Felsökning >
Instant Mode
n 133 N
Instant Mode
Vad ska jag göra om Instant Mode inte startar?
❑ För att starta Instant Mode måste datorn vara avstängd eller i Viloläge. Tryck därefter på knappen XMB. När datorn är
på utförs standarduppgiften när du trycker på XMB-knappen.
❑ Om de filer som behövs för att starta Instant Mode (ligger dolda i mappen InstantON under C:), är komprimerade, då
kommer inte Instant Mode att starta. Följ stegen nedan för att packa upp filerna:
1
Klicka på Start, Alla program, Tillbehör och Kör.
2
Ange ”C:InstantON” för Öppna och klicka på OK.
3
Klicka på Mappar på verktygsfältet.
4
Högerklicka på InstantON i mapplistan i det vänstra fönstret och klicka på Egenskaper.
5
Klicka på Avancerat på fliken Allmänt för att ändra egenskaper.
6
Bocka ur rutan Komprimera innehåll för att spara diskutrymme under Attribut för komprimering eller
kryptering, klicka på OK och gå till steg 12.
Om denna kryssruta inte är ikryssad, gå till steg 7.
7
Markera kryssrutan Komprimera innehåll för att spara diskutrymme och klicka på OK.
8
Klicka på Verkställ i fönstret för att ändra egenskaper.
9
I bekräftelsefönstret för attributändringar markerar du kryssrutan Tillämpa endast ändringarna på den här mappen
och klickar på OK.
10 Klicka en gång till på Avancerat på fliken Allmänt.
11 Bocka ur rutan Komprimera innehåll för att spara diskutrymme under Attribut för komprimering eller kryptering
och klicka på OK.
12 Klicka på OK i fönstret för att ändra egenskaper.
Felsökning >
Instant Mode
n 134 N
13 Klicka på OK i bekräftelsefönstret för attributändringar.
!
Om du kör Diskrensning med alternativet Komprimera gamla filer valt kan det hända att filer som behövs för Instant Mode komprimeras. Om filerna
är komprimerade efter att du kört Diskrensning följer du proceduren ovan för att återställa dem.
Vad ska jag göra om datorskärmen (LCD) blir svart?
Skärmsläckaren är aktiverad och har startat. Tryck på en tangent på tangentbordet för att gå tillbaka till Instant Mode.
Felsökning >
Inbyggd kamera
n 135 N
Inbyggd kamera
Varför visar inte sökaren några bilder eller visar bilder med låg kvalitet?
❑ Den inbyggda kameran kan inte användas av fler än ett program samtidigt. Avsluta det aktiva programmet innan du startar
ett nytt.
❑ Sökaren kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, när du visar objekt som rör sig snabbt. Detta är normalt och
innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ Om problemet kvarstår, startar du om datorn.
Varför har tagna bilder så låg kvalitet?
❑ Bilder som tas under ett lysrör kan innehålla reflektioner från ljuset.
❑ En mörkare del av bilden kan visas som brus.
❑ Om linsskyddet är smutsigt, kan du inte ta tydliga bilder. Rengör skyddet. Se Inbyggd kamera (sidan 107).
Vad gör jag om tagna bilderna tappat bildrutor och innehåller ljudavbrott?
❑ Effektinställningarna i programmet har medfört att bildrutor försvinner. Mer information finns i hjälpen till programmet.
❑ Fler program kanske körs än vad datorn klarar av. Avsluta de program som du inte använder.
❑ Energisparfunktionen på datorn är aktiverad. Kontrollera processorns prestanda.
Felsökning >
Inbyggd kamera
n 136 N
Vad ska jag göra om bildrutor försvinner under filmuppspelningen medan datorn körs på
batteri?
Strömmen i batteriet håller på att ta slut. Anslut datorn till ett nätuttag.
Vad ska jag göra de inspelade bilderna flimrar?
Det här problemet inträffar när du använder kameran i fluorescerande ljus och beror på att utfrekvensen för ljussättningen
och slutarhastigheten inte överensstämmer.
Ändra kamerans riktning eller kamerabildernas ljusstyrka för att minska flimmer. I vissa program kan du ställa in
kameraegenskaperna (t.ex. ljuskälla eller flimmer) för att ta bort flimmerstörningar.
Varför fördröjs videoindata från den inbyggda kameran med ett par sekunder?
Videoindata kan fördröjas med ett par sekunder om:
❑ ett kortkommando med tangenten Fn används.
❑ belastningen på processorn ökar.
Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
Vad ska jag göra om datorn blir instabil när den försätts i ett strömsparläge när den
inbyggda kameran används?
Om datorn automatiskt går över i Vila eller Viloläge ändrar du inställningarna för respektive energisparläge. Information om
hur du ändrar inställningen finns i Använda energisparlägen (sidan 25).
Felsökning >
Nätverksanslutning
n 137 N
Nätverksanslutning
Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN?
❑ Du måste ansluta skärm/nätverksadaptern med din dator innan du konfigurerar eller använder nätverket.
❑ Möjligheten till anslutning påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta bort datorn från eventuella
hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Kontrollera att omkopplaren WIRELESS är på och att indikatorlampan WIRELESS på datorn lyser.
❑ Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på.
❑ Gör så här för att kontrollera inställningarna:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet.
3
Klicka på Anslut till ett nätverk så att du ser att åtkomstpunkten är vald.
❑ Kontrollera att krypteringsnyckeln är korrekt.
❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du
väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna så här:
1
Högerklicka på energistatusikonen i Aktivitetsfältet och välj Energialternativ.
2
Klicka på Ändra schemainställningar.
3
Klicka på Ändra avancerade inställningar.
4
Välj fliken Avancerade inställningar.
5
Dubbelklicka på Inställningar för trådlöst nätverkskort och Energisparläge.
6
Välj Hög prestanda från listrutan för både Batteridrift och Nätansluten.
Felsökning >
Nätverksanslutning
n 138 N
Vad ska jag göra om jag inte kan ansluta till Internet?
❑ Kontrollera åtkomstpunktinställningarna. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra.
❑ Flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Kontrollera att datorn är korrekt konfigurerad för åtkomst till Internet.
❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du
väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna genom att följa
instruktionerna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 137).
Varför går dataöverföringen långsamt?
❑ Överföringshastigheten för trådlösa LAN påverkas av avståndet och hinder mellan enheter och åtkomstpunkter. Andra
påverkande faktorer är enhetens konfiguration, radioförhållanden och programkompatibilitet. För att uppnå maximal
överföringshastighet bör du flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN kan enheten tillfälligt vara överbelastad, beroende på hur många andra
enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.
❑ Om åtkomstpunkten störs av andra åtkomstpunkter, byt kanal för åtkomstpunkten. Mer information om detta finns
i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du
väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna genom att följa
instruktionerna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 137).
Felsökning >
Nätverksanslutning
n 139 N
Hur undviker jag avbrott i dataöverföringen?
❑ Medan datorn är ansluten till en åtkomstpunkt kan avbrott i dataöverföringen uppstå vid överföring av stora filer, eller om
datorn finns nära mikrovågsugnar eller trådlösa telefoner.
❑ Flytta datorn närmare åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att åtkomstpunkten är intakt.
❑ Byt kanal på åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du
väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna genom att följa
instruktionerna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 137).
Vad är kanaler?
❑ Kommunikation via trådlöst LAN sker på uppdelade frekvensband, så kallade kanaler. Åtkomstpunkter för trådlöst LAN
från andra leverantörer kan vara förinställda på andra kanaler än Sony-enheter.
❑ Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN, kontrollera anslutningsinformationen i bruksanvisningen för
åtkomstpunkten.
Varför avbryts nätverksanslutningen när jag byter krypteringsnyckel?
Två datorer med funktionen trådlöst LAN kan förlora sin inbördes nätverksanslutning om krypteringsnyckeln ändras. Du kan
antingen byta tillbaka till den ursprungliga profilen, eller ange nyckeln på nytt på båda datorerna så att nyckeln överensstämmer.
Felsökning >
Nätverksanslutning
n 140 N
Vad ska jag göra om det inte går att ansluta till trådlöst WAN?
❑ Kontrollera att batteriet är rätt isatt och laddat.
❑ Se till att SIM-kortet är aktiverat för 3G-data och att det är aktiverat av din teleoperatör. Följ beskrivningarna i Sätta i ett
SIM-kort (sidan 58) när du sätter i SIM-kortet.
❑ Se till att din operatör har täckning i ditt område. Kontakta din operatör om ytterligare täckningsinformation.
❑ Kontrollera att omkopplaren WIRELESS är på och att indikatorlampan WIRELESS på datorn lyser.
❑ Kontrollera att omkopplaren invid Wireless WAN är On i fönstret VAIO Smart Network.
❑ Du kan behöva ange namnet på åtkomstpunkten (APN) manuellt i anslutningsprogrammet. Om så är fallet, se då till att
du har rätt APN-information från din teleoperatör. Mer information finns i hjälpen till anslutningsprogrammet.
❑ Kontrollera att anslutningsprogrammet har identifierat trådlöst WAN-modemet korrekt. Det kan ta ett tag innan
programmet hittar trådlöst WAN-modemet.
✍
Besök VAIOs supportwebbplats på http://www.vaio-link.com/troubleshoot/wwan/ för ytterligare information om trådlöst WAN-funktioner.
Felsökning >
Bluetooth-teknik
n 141 N
Bluetooth-teknik
Vad ska jag göra om andra Bluetooth-enheter inte hittar min dator?
❑ Kontrollera att båda enheterna har Bluetooth-funktionen aktiverad.
❑ Kontrollera att omkopplaren WIRELESS är på och att indikatorlampan WIRELESS på datorn lyser.
❑ Det går inte att använda Bluetooth-funktionen medan datorn är i ett energisparläge. Gå tillbaka till normalläget och koppla
sedan på WIRELESS-brytaren.
❑ Datorn och enheten kanske står för långt ifrån varandra. Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar bäst om enheterna
placeras inom 10 meter från varandra.
Vad ska jag göra om jag inte kan hitta Bluetooth-enheten som jag vill kommunicera med?
❑ Kontrollera att Bluetooth-funktionerna är påslagna på den enhet som du vill kommunicera med. Se bruksanvisningen till
den andra enheten om du vill ha mer information.
❑ Om den enhet som du vill kommunicera med redan håller på att kommunicera med en annan Bluetooth-enhet, kan det
hända att den inte går att hitta eller att det inte går att kommunicera med den från din dator.
❑ Om Bluetooth-enheterna ska kunna kommunicera med din dator, ska du följa dessa steg:
1
Klicka på Start och välj sedan Enheter och skrivare.
2
Högerklicka på ikonen Bluetooth-enheter och klicka på Bluetooth-inställningar.
3
Klicka på fliken Alternativ och välj Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorn kryssruta.
Felsökning >
Bluetooth-teknik
n 142 N
Vad ska jag göra om andra Bluetooth-enheter inte kan ansluta till min dator?
❑ Se förslagen vid Vad ska jag göra om jag inte kan hitta Bluetooth-enheten som jag vill kommunicera med? (sidan 141).
❑ Kontrollera att den andra enheten är verifierad.
❑ Det kan hända att det möjliga dataöverföringsavståndet blir mindre än 10 meter beroende på hinder mellan enheterna,
radiovågornas kvalitet, eller det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och Bluetooth-enheten
närmare varandra.
Varför är Bluetooth-anslutningen långsam?
❑ Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och/eller avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten på
radiovågorna och det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och Bluetooth-enheten närmare varandra.
❑ Radiofrekvensen 2,4 GHz som används av Bluetooth och trådlösa nätverksenheter används också av andra enheter.
Bluetooth-enheterna använder en teknik som minimerar störningar från andra enheter som använder samma våglängd,
men kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan minska. Störningar från andra enheter kan även
avbryta kommunikationen helt.
❑ Möjligheten till anslutning påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta datorn från eventuella
hinder eller närmare enheten som den är ansluten till.
❑ Identifiera och ta bort de hinder som finns mellan datorn och enheten som den är ansluten till.
Varför kan jag inte ansluta till en tjänst som stöder den anslutna Bluetooth-enheten?
Det går bara att ansluta till tjänster som också stöds av datorn som har Bluetooth-funktionalitet. Mer detaljerad information
om Bluetooth finns i Windows Hjälp och support.
Felsökning >
Bluetooth-teknik
n 143 N
Kan jag använda en enhet med Bluetooth-teknik på flygplan?
När du använder Bluetooth-teknik överför datorn en radiofrekvens på 2,4 GHz. Känsliga platser, till exempel sjukhus och
flygplan, kan ha begränsningar för hur Bluetooth-enheter får användas, på grund av radiostörningarna. Kontrollera med
personalen om du får använda Bluetooth-funktionen på datorn.
Varför går det inte att använda Bluetooth-funktionerna när jag loggar in på min dator med
ett standardanvändarkonto?
Det kan hända att Bluetooth-funktionerna inte är tillgängliga för användare med ett standardkonto på datorn. Logga in på
datorn som en användare med administratörsbehörighet.
Varför går det inte att använda Bluetooth-enheter när jag växlar användare?
Om du växlar användare utan att logga ut från systemet, fungerar inte Bluetooth-enheterna korrekt. Se till att logga ut innan
du växlar användare. Om du vill logga ut från systemet klickar du på Start, pilen invid Stäng av-knappen och på Logga ut.
Varför kan jag inte utväxla visitkortsdata med en mobiltelefon?
Funktionen för utbyte av visitkortsdata stöds inte.
Felsökning >
Bluetooth-teknik
n 144 N
Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från hörlurarna eller ljud-/grafikkortet?
Kontrollera SCMS-T-inställningarna. Om dina hörlurar eller ljud-/grafikkortet inte har stöd för SCMS-T-innehållsskydd måste
du ansluta enheten med hjälp av Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Gör så här:
1
Klicka på Start och välj sedan Enheter och skrivare.
2
Högerklicka på ikonen för den enhet som du vill ansluta via A2DP och väl Control.
3
Klicka på SCMS-T Settings.
4
Klicka för att inaktivera kryssrutan Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection.
Vad ska jag göra om Bluetooth-ikonen inte visas på aktivitetsfältet?
❑ Kontrollera att omkopplaren invid Bluetooth är On i fönstret VAIO Smart Network.
❑ Gör så här för att visa Bluetooth-ikonen på aktivitetsfältet:
1
Klicka på Start och välj sedan Enheter och skrivare.
2
Högerklicka på ikonen Bluetooth-enheter och klicka på Bluetooth-inställningar.
3
Klicka på fliken Alternativ och markera kryssrutan visa Bluetooth-ikonen i Meddelandefältet.
Felsökning >
GPS
n 145 N
GPS
Vad ska jag göra om jag inte kan använda GPS-funktionen?
❑ Kontrollera att omkopplaren WIRELESS är på och att indikatorlampan WIRELESS på datorn lyser.
❑ Kontrollera att omkopplaren invid GPS är On i fönstret VAIO Smart Network.
Vad skall jag göra om jag inte kan få tag på platsinformation eller om den nuvarande plats
jag får är felaktig?
❑ Kontrollera att omkopplaren WIRELESS är på och att indikatorlampan WIRELESS på datorn lyser.
❑ Kontrollera att omkopplaren invid GPS eller Wireless LAN är On i fönstret VAIO Smart Network.
❑ För att lyckas få tag på platsinformation måste din nuvarande plats vara fri från hinder. Flytta dig för att hitta en optimal
plats för att ta emot GPS-information.
Felsökning >
Bildskärm
n 146 N
Bildskärm
Varför blir skärmen svart?
❑ Skärmen blir svart om datorn blir utan ström eller om den försätts i ett energisparläge (Vila eller Viloläge). Om datorn är
i skärmens Vila-läge, kan du aktivera skärmen igen genom att trycka på någon tangent. Mer information finns i Använda
energisparlägen (sidan 25).
❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, är påslagen och att strömindikatorn lyser.
❑ Om datorn körs på batteri kontrollerar du att batteriet är rätt isatt och ordentligt uppladdat. Mer information finns i Använda
batteriet (sidan 17).
❑ Om visningsläget är inställt på extern skärm kan du använda tangentkombinationen Fn+F7. Mer information finns
i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 29).
Felsökning >
Bildskärm
n 147 N
Vad kan jag göra om jag inte ser korrekta bilder eller videor?
❑ Kontrollera att du har valt True Color (32 bitar) vid inställningen Antal färger, innan du använder video/bild-programmet
eller spelar upp DVD. Om du väljer ett annat alternativ kanske dessa program inte kan visa bilder på rätt sätt. Ändra antal
färger så här:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka på Avancerade inställningar.
3
Klicka på fliken Bildskärm.
4
Välj True Color (32 bitar) under Färger.
❑ Ändra inte visningsupplösning eller antal färger medan du använder video-/bildprogram eller spelar upp en DVD eftersom
detta kan orsaka felaktig uppspelning/visning eller göra systemet instabilt.
Ett annan rekommendation är att inaktivera skärmsläckaren innan du spelar upp en DVD. Om skärmsläckaren är
aktiverad kan den starta under DVD-uppspelningen och störa uppspelningen. Vissa skärmsläckare ändrar till och med
skärmupplösningen och antal färger.
Felsökning >
Bildskärm
n 148 N
Varför visas inte videon på bildskärmen?
❑ Om du har valt den externa skärmen som destination, och den externa skärmen är bortkopplad, kan du inte visa en video
på skärmen. Stoppa videouppspelningen, växla visningen till datorns bildskärm och starta om videouppspelningen.
Information om hur du ändrar bildskärmsvisningen finns i Välja visningslägen (sidan 83). Du kan även trycka på Fn+F7
för att ändra visningsskärm. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 29).
❑ Videominnet på datorn räcker eventuellt inte för att visa högupplöst video. Du måste i så fall minska LCD-skärmens
upplösning.
Så här ändrar du skärmupplösningen:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka på listrutan invid Upplösning.
3
Dra skjutreglaget upp för att öka och ner för att minsta skärmupplösningen.
✍
Du kan kontrollera hur mycket grafik- och videominne som finns tillgängligt. Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning och klicka på,
Avancerade inställningar och på fliken Bildskärmskort. Värdet kan skilja sig från det minne som faktiskt finns installerat i datorn.
Vad ska jag göra om skärmen är mörk?
Gör skärmen ljusare genom att trycka på tangenterna Fn+F6.
Felsökning >
Bildskärm
n 149 N
Vad ska jag göra om den externa bildskärmen fortfarande är tom?
Tryck på Fn+F7 för att ändra visningsskärm. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten
(sidan 29).
Felsökning >
Utskrift
n 150 N
Utskrift
Vad ska jag göra om jag inte kan skriva ut ett dokument?
❑ Kontrollera att skrivaren är på och att skrivarkabeln är ordentligt ansluten till portarna på skrivaren och datorn.
❑ Kontrollera att skrivaren är kompatibel med det Windows-operativsystem som är installerat på datorn.
❑ Du måste kanske installera en skrivardrivrutin innan du kan använda skrivaren. Läs skrivarens bruksanvisning om du vill
ha mer information.
❑ Om skrivaren inte fungerar sedan datorn återgått från ett energisparläge (Vila eller Viloläge), försök att starta om datorn.
❑ Om skrivaren har funktioner för dubbelriktad kommunikation kan utskrift fungera om dessa funktioner inaktiveras. Gör så här:
1
Klicka på Start och välj sedan Enheter och skrivare.
2
Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper.
3
Klicka på fliken Portar.
4
Avmarkera kryssrutan Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation.
5
Klicka på OK.
Detta inaktiverar funktionerna för dubbelriktad kommunikation på skrivaren, t.ex. för dataöverföring, tillståndskontroll och
fjärrpanel.
Felsökning >
Mikrofon
n 151 N
Mikrofon
Vad ska jag göra om mikrofonen inte fungerar?
❑ Datorn är inte utrustad med mikrofonkontakt. Du kan inte ansluta en extern mikrofon.
❑ Enheten för ingående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Konfigurera enheten för ingående ljud genom att följa dessa
anvisningar:
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
3
Klicka på Maskinvara och ljud.
4
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
5
På fliken Inspelning väljer du önskad enhet för inkommande ljud och klickar sedan på Standard.
Hur kan jag förhindra återkoppling från mikrofonen?
Återkoppling från mikrofonen inträffar när mikrofonen tar emot ljudet från en ljudutmatningsenhet, t.ex. en högtalare.
Så här undviker du detta problem:
❑ Håll mikrofonen på avstånd från en ljudutmatningsenhet.
❑ Vrid ned högtalarens och mikrofonens volym.
Felsökning >
Högtalare
n 152 N
Högtalare
Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna?
❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns
i programmets hjälpfil.
❑ Volymen kan ha stängts av med Fn+F2-tangenterna. Tryck på dem igen.
❑ Volymen kan ha ställts in på lägsta nivå med Fn+F3-tangenterna. Fortsätt trycka på Fn+F4-tangenterna för att höja
volymen så pass att ljud hörs.
❑ Kontrollera volymkontrollerna i Windows genom att klicka på volymikonen i Aktivitetsfältet.
❑ Enheten för utgående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Information om hur du byter enhet för utgående ljud finns
i Hur ändrar jag enhet för utgående ljud? (sidan 156).
Vad ska jag göra om de externa högtalarna inte fungerar?
❑ Se förslagen vid Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna? (sidan 152).
❑ Kontrollera att högtalarna är ordentligt anslutna och att volymen är tillräckligt högt uppskruvad för att ljudet ska höras.
❑ Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.
❑ Om högtalarna är utrustade med mute-knapp (ljud av), kontrollerar du att den inte är intryckt.
❑ Om högtalarna kräver extern ström kontrollerar du att de är anslutna till en strömkälla. Läs bruksanvisningen för högtalarna
om du vill ha mer information.
Felsökning >
Pekdon
n 153 N
Pekdon
Vad ska jag göra om pekdonet inte fungerar?
❑ Du kan ha inaktiverat pekdonet innan du anslöt en mus till datorn. Se Använda pekdonet (sidan 31).
❑ Kontrollera att ingen mus är ansluten till datorn.
❑ Om pekaren inte rör sig medan ett program är igång trycker du på Alt+F4 samtidigt för att stänga programfönstret.
❑ Om knapparna Alt+F4 inte fungerar trycker du en gång på Windows-knappen och därefter flera gånger på ,, väljer
Starta om med M eller m och trycker till sist på Enter för att starta om datorn.
❑ Om datorn inte startar om trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete, väljer pilen invid Stäng av med knapparna
m och ,, tryck på Enter, välj Starta om med tangenterna M eller m, och tryck på Enter för att starta om datorn.
❑ Om detta inte fungerar för du strömbrytaren i sidled (i riktning mot G på strömbytaren) och håller den där tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med tangenterna Ctrl+Alt+Delete eller med strömbrytaren, kan data gå förlorade.
Felsökning >
Tangentbord
n 154 N
Tangentbord
Vad ska jag göra om tangentbordskonfigurationen är fel?
Datorns språklayout för tangentbordet finns angiven på klistermärket på förpackningen. Om du väljer ett annat nationellt
tangentbord när du installerar Windows, kommer tangentkonfigurationen att bli fel.
Ändra tangentbordskonfigurationen så här:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Klocka, språk och nat. inställn. och sedan Byt tangentbord eller andra indatametoder under
Nationella inställningar och Språkinställningar.
3
Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk.
4
Ändra inställningarna enligt önskemål.
Vad ska jag göra om jag inte kan skriva vissa tecken med tangentbordet?
Om du inte kan skriva U, I, O, P, J, K, L, M och så vidare, kanske tangenten Num Lk är aktiverad. Kontrollera att indikatorn
Num lock är släckt. Om indikatorn Num lock är tänd, tryck på tangenten Num Lk för att släcka den innan du skriver dessa tecken.
Felsökning >
Disketter
n 155 N
Disketter
Varför visas inte ikonen Säker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfältet när enheten är
ansluten?
Datorn känner inte igen diskettenheten. Kontrollera först att USB-kabeln är ordentligt ansluten till USB-porten. Om du måste
trycka fast kontakten, vänta några sekunder så att datorn hinner känna av enheten. Om ikonen ändå inte visas, gör så här:
1
Stäng alla program som använder diskettenheten.
2
Vänta tills indikatorlampan på diskettenheten släcks.
3
Ta ut disketten genom att trycka på utmatningsknappen, och koppla sedan ur USB-diskettenheten från datorn.
4
Återanslut diskettenheten genom att ansluta USB-kabeln till USB-porten igen.
5
Starta om datorn genom att klicka på Start, pilen invid Stäng av-knappen och på Starta om.
Vad ska jag göra om det inte går att skriva data på en diskett?
❑ Kontrollera att disketten är ordentligt isatt i enheten.
❑ Om den är ordentligt isatt och du ändå inte kan skriva några data på den, kan disketten vara full eller skrivskyddad.
Du kan antingen använda en diskett som inte är skrivskyddad eller inaktivera skrivskyddsfunktionen.
Felsökning >
Ljud/video
n 156 N
Ljud/video
Hur stänger jag av startljudet i Windows?
Stäng av startljudet i Windows så här:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
4
Avmarkera kryssrutan Spela upp Windows uppstartsljud på fliken Ljud.
5
Klicka på OK.
Hur ändrar jag enhet för utgående ljud?
Om du inte hör något ljud från den enhet som är ansluten till en port, exempelvis USB-porten, HDMI-utgången, den optiska
utgången eller hörlursuttaget, behöver du byta enhet för utgående ljud.
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
3
Klicka på Maskinvara och ljud.
4
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
5
På fliken Uppspelning väljer du önskad enhet för utgående ljud och klickar sedan på Standard.
Felsökning >
Ljud/video
n 157 N
Vad skall jag göra om det saknas bildrutor under uppspelning av video?
Om fönstret för uppspelning av video har ett annat fönster delvis över det andra kan bildrutor saknas eller uppspelningen
försämras. Flytta fönstret till en plats där det inte störs av andra fönster eller maximera fönstret.
Vad ska jag göra om jag inte kan höra ljudet från den enhet för utgående ljud som är
ansluten till HDMI-utgången, den optiska utgången eller hörlursuttaget?
Du behöver byta enhet för utgående ljud om du inte hör något ljud från den enhet som är ansluten till en port, exempelvis
HDMI-utgången, den optiska utgången eller hörlursuttaget. Detaljerade instruktioner finns i Hur ändrar jag enhet för
utgående ljud? (sidan 156).
Varför blir det avbrott i ljudet och/eller varför försvinner bildrutor när jag spelar upp
HD-video, till exempel sådana som spelats in med en AVCHD-videokamera?
Uppspelning av video i HD-upplösning kräver avsevärda maskinvaruresurser från t.ex. processorn, grafikkortet och internminnet
i datorn. Under videouppspelningen kan vissa åtgärder och/eller funktioner bli otillgängliga, och avbrott i ljudet, överhoppade
bildrutor och problem med uppspelningen kan inträffa beroende på hur din dator är konfigurerad.
Felsökning >
”Memory Stick”
n 158 N
”Memory Stick”
Vad ska jag göra om jag inte kan använda ”Memory Stick” som formaterats på en
VAIO-dator i andra enheter?
Du kanske måste formatera om ditt ”Memory Stick”.
När du formaterar ”Memory Stick” raderas alla data, även musik, som tidigare sparats på den. Säkerhetskopiera viktiga data
och kontrollera att ditt ”Memory Stick” inte innehåller filer du vill behålla innan du formaterar om ditt ”Memory Stick”.
1
Kopiera data från ”Memory Stick” till den inbyggda lagringsenheten för att spara data eller bilder.
2
Formatera ”Memory Stick” genom att följa instruktionerna i Formatera ”Memory Stick” (sidan 40).
Kan jag kopiera bilder från en digitalkamera med ”Memory Stick”?
Ja, och du kan visa videoklipp som du har spelat in med ”Memory Stick”-kompatibla digitalkameror.
Varför går det inte att skriva data till ”Memory Stick”?
Vissa ”Memory Stick” har ett raderingsskydd för att förhindra att data raderas eller skrivs över oavsiktligt. Kontrollera att
överskrivningsskyddet är avstängt.
Felsökning >
Kringutrustning
n 159 N
Kringutrustning
Vad ska jag göra om det inte går att ansluta en USB-enhet?
❑ Kontrollera att USB-enheten är påslagen och använder sin egen strömkälla, om detta gäller för enheten. Om du t.ex.
använder en digitalkamera, kontrollera att batteriet är laddat. Om du använder en skrivare, kontrollera att strömkabeln är
ordentligt ansluten till ett nätuttag.
❑ Försök att använda en annan USB-port på datorn. Drivrutinsprogrammet kanske är installerat på den specifika port du
använde första gången du anslöt enheten.
❑ Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Du måste kanske installera något program innan du
ansluter enheten.
❑ Försök ansluta en enkel enhet som inte kräver mycket effekt, t.ex. en mus, för att testa att porten över huvud taget fungerar.
❑ USB-hubbar kan hindra att en enhet fungerar på grund av strömförsörjningen. Vi rekommenderar att enheten ansluts
direkt till datorn utan någon hub.
Varumärken >
n 160 N
Varumärken
Sony, VAIO, VAIO-logotypen, VAIO Control Center, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer,
VAIO Update, och ”BRAVIA” är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
och ”Memory Stick”, ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate”, ”OpenMG”, ”Memory Stick PRO”, ”Memory Stick PRO Duo”,
”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory Stick Micro”, ”M2”, och ”Memory Stick” logotyperna är varumärken eller registrerade
varumärken tillhörande Sony Corporation.
Walkman är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ och Blu-ray Disc-logotypen är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep och Atom är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows-logotypen och BitLocker är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och andra länder.
i.LINK är ett varumärke som tillhör Sony, och används endast för att ange att en produkt innehåller en IEEE 1394-anslutning.
Roxio Easy Media Creator är ett varumärke som tillhör Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO och WinDVD BD for VAIO är varumärken som tillhör InterVideo, Inc.
ArcSoft och ArcSoft-logotypen är registrerade varumärken som tillhör ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion är ett
varumärke som tillhör ArcSoft, Inc.
ATI och ATI Catalyst är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.
Ordet Bluetooth och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av
Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Varumärken >
n 161 N
Ordet ExpressCard och tillhörande logotyper tillhör PCMCIA och används av Sony Corporation under licens. Övriga
varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
SD-logotypen är ett varumärke.
SDHC-logotypen är ett varumärke.
CompactFlash® är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing LLC.
”PlaceEngine” är ett registrerat varumärke som tillhör Koozyt, Inc.
”PlaceEngine” har utvecklats av Sony Computer Science Laboratories, Inc. och licensierat av Koozyt, Inc.
, ”XMB” och ”xross media bar” är varumärken som tillhör Sony Corporation och Sony Computer Entertainment Inc.
”AVCHD” är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation.
Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör respektive ägare. I denna handbok har märkena
™ och ® utelämnats.
Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken är varumärken som tillhör
respektive ägare.
All ovan angiven programvara följer eventuellt inte med just din datormodell.
I den elektroniska handboken med teknisk information anges vilken programvara som finns tillgänglig för din modell.
För kännedom >
n 162 N
För kännedom
© 2009 Sony Corporation. Med ensamrätt.
Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och de program som beskrivs
häri, likaså att reducera dem till maskinläsbar form.
Sony Corporation ger inga garantier avseende denna handbok, programvaran eller annan information som finns häri, och
friskriver sig härmed uttryckligen från eventuella underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för specifika ändamål
avseende denna handbok, programvaran eller annan sådan information. Sony Corporation bär inte under några omständigheter
ansvar för skador av oavsiktlig, indirekt eller speciell art, oaktat om sådana skador grundar sig på avtalsbrott eller annan
förseelse, och uppstår på grund av eller i samband med, denna handbok, programvaran eller annan information häri, eller
användning av dessa.
I denna handbok har märkena ™ och ® utelämnats.
Sony Corporation förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera denna handbok och
informationen häri. Programvaran som beskrivs häri regleras av villkoren i ett separat licensavtal för användare.
Sony Corporation har inget ansvar, och kommer inte att kompensera dig, för eventuella förluster av inspelningar på din dator,
på externa inspelningsmedier eller andra inspelningsenheter, heller inte för andra relevanta förluster, inklusive då inspelningar
inte utförs av orsaker som exempelvis fel på datorn, eller när innehållet på en inspelning går förlorat eller skadas på grund
av fel på datorn, eller reparationer som har utförts på din dator. Sony Corporation kommer inte att återställa, återföra eller
avbilda det innehåll som spelats in på din dator, externa inspelningsmedier eller inspelningsenheter under några som helst
förhållanden.
n
© 2009 Sony Corporation
Download PDF

advertising