Sony | VGN-SR37M | Sony VGN-SR37M Bruksanvisning

N
Bruksanvisning
Persondator
VG N - S R - s e r i e n
n 2 N
Innehåll
Innan du börjar använda datorn .........................................................................................................................................6
För kännedom ..............................................................................................................................................................7
Dokumentation .............................................................................................................................................................8
Ergonomisk information .............................................................................................................................................11
Komma igång ...................................................................................................................................................................13
Hitta kontroller och portar...........................................................................................................................................14
Om indikatorlamporna................................................................................................................................................21
Ansluta datorn till en strömkälla .................................................................................................................................22
Använda batteriet .......................................................................................................................................................23
Stänga av datorn på ett säkert sätt ............................................................................................................................31
Använda din VAIO-dator ..................................................................................................................................................32
Använda tangentbordet..............................................................................................................................................33
Använda pekplattan ...................................................................................................................................................35
Använda växlingsfunktionen ......................................................................................................................................36
Använda den inbyggda MOTION EYE-kameran........................................................................................................37
Använda den optiska skivenheten .............................................................................................................................40
Använda ExpressCard-modulen ................................................................................................................................49
Använda Memory Stick ..............................................................................................................................................52
Använda SD-minneskort ............................................................................................................................................58
Använda Internet........................................................................................................................................................61
Använda nätverket (LAN)...........................................................................................................................................63
n 3 N
Använda trådlöst LAN (WLAN) ..................................................................................................................................65
Använda Bluetooth-funktionen ...................................................................................................................................72
Använda kringutrustning ..................................................................................................................................................78
Ansluta en dockningsstation ......................................................................................................................................79
Ansluta externa högtalare ..........................................................................................................................................87
Ansluta en extern bildskärm.......................................................................................................................................88
Välja visningslägen ....................................................................................................................................................95
Använda funktionen för flera bildskärmar ..................................................................................................................97
Ansluta en extern mikrofon ........................................................................................................................................99
Ansluta en USB-enhet .............................................................................................................................................100
Ansluta en skrivare ..................................................................................................................................................103
Ansluta en i.LINK-enhet ...........................................................................................................................................104
Anpassa din VAIO-dator ................................................................................................................................................106
Ställa in lösenordet ..................................................................................................................................................107
Använda fingeravtrycksautentisering .......................................................................................................................119
Använda Trusted Platform Module (TPM)................................................................................................................127
Konfigurera datorn med VAIO Control Center .........................................................................................................134
Använda energisparlägen ........................................................................................................................................135
Energihantering med VAIO Power Management .....................................................................................................140
Konfigurera modemet ..............................................................................................................................................142
Skydda hårddisken ..................................................................................................................................................144
Uppgradera din VAIO-dator ...........................................................................................................................................145
Sätta i och ta bort minne ..........................................................................................................................................146
n 4 N
Försiktighetsåtgärder .....................................................................................................................................................153
Hantera LCD-skärmen .............................................................................................................................................154
Nätdrift .....................................................................................................................................................................155
Hantera datorn .........................................................................................................................................................156
Hantera den inbyggda MOTION EYE-kameran .......................................................................................................158
Hantera disketter......................................................................................................................................................159
Hantera skivor ..........................................................................................................................................................160
Använda batteriet .....................................................................................................................................................161
Använda hörlurar .....................................................................................................................................................162
Hantera Memory Stick .............................................................................................................................................163
Hantera hårddisken..................................................................................................................................................164
Uppdatera datorn .....................................................................................................................................................165
Felsökning......................................................................................................................................................................166
Datorn ......................................................................................................................................................................168
Systemsäkerhet .......................................................................................................................................................175
Batteri.......................................................................................................................................................................176
Inbyggd MOTION EYE-kamera ...............................................................................................................................178
Internet .....................................................................................................................................................................180
Nätverksanslutning ..................................................................................................................................................182
Bluetooth-teknik .......................................................................................................................................................187
Optiska skivor ..........................................................................................................................................................191
Bildskärm .................................................................................................................................................................195
Utskrift ......................................................................................................................................................................200
Mikrofon ...................................................................................................................................................................201
n 5 N
Mus ..........................................................................................................................................................................202
Högtalare .................................................................................................................................................................203
Pekplatta ..................................................................................................................................................................204
Tangentbord.............................................................................................................................................................205
Disketter ...................................................................................................................................................................206
Ljud/video.................................................................................................................................................................207
Memory Stick ...........................................................................................................................................................211
Kringutrustning .........................................................................................................................................................212
Dockningsstation......................................................................................................................................................213
Supportalternativ ............................................................................................................................................................214
Supportinformation från Sony ..................................................................................................................................215
e-Support .................................................................................................................................................................216
Varumärken....................................................................................................................................................................218
n 6 N
Innan du börjar använda datorn
Innan du börjar använda datorn
Tack för att du har valt en Sony VAIO®, och välkommen till den elektroniska bruksanvisningen. Sony har kombinerat
marknadsledande teknik för ljud, bild, databehandling och kommunikation för att ge en datorupplevelse av teknisk toppklass.
!
Illustrationerna i denna handbok kan avbilda datorer som skiljer sig något från din dator.
Informationen i de medföljande bruksanvisningarna, inklusive denna handbok, är avsedd för användare av VAIO-datorer med 32-bitarsversionen av
operativsystemet Microsoft® Windows Vista®. Om din dator levererades förinstallerad med 64-bitarsversionen av operativsystemet kan vissa
variationer i informationen förekomma.
n 7 N
Innan du börjar använda datorn
För kännedom
© 2009 Sony Corporation. Med ensamrätt.
Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och de program som beskrivs
häri, likaså att reducera dem till maskinläsbar form.
Sony Corporation ger inga garantier avseende denna handbok, programvaran eller annan information som finns häri,
och friskriver sig härmed uttryckligen från eventuella underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för specifika
ändamål avseende denna handbok, programvaran eller annan sådan information. Sony Corporation bär inte under några
omständigheter ansvar för skador av oavsiktlig, indirekt eller speciell art, oaktat om sådana skador grundar sig på avtalsbrott
eller annan förseelse, och uppstår på grund av eller i samband med, denna handbok, programvaran eller annan information
häri, eller användning av dessa.
I denna handbok har märkena ™ och ® utelämnats.
Sony Corporation förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera denna handbok och
informationen häri. Programvaran som beskrivs häri regleras av villkoren i ett separat licensavtal för användare.
n 8 N
Innan du börjar använda datorn
Dokumentation
Dokumentationen består av tryckt information, och av bruksanvisningar i elektronisk form som du läser på VAIO-datorn.
Tryckt dokumentation
❑ Snabbstartguide – Beskriver processen från det att du packar upp VAIO-dator till att du startar den.
❑ Felsöknings- och återställningsguide – Innehåller lösningar på andra problem än de du vanligen stöter på under
vanlig användning.
❑ Föreskrifter, garanti, licensavtal och support – Innehåller Sonys garantivillkor, handbok med säkerhetsföreskrifter,
guide till modembestämmelser, handbok med föreskrifter för trådlöst LAN, handbok med föreskrifter för trådlöst WAN,
handbok med föreskrifter för Bluetooth®, programvarulicensavtal för slutanvändare och Sonys supporttjänster.
Elektronisk dokumentation
❑ Bruksanvisning (denna handbok) – Förklarar datorns funktioner. Den innehåller även information om hur vanliga
problem kan lösas. Bruksanvisningen tillhandahålls i PDF-format som är enkelt att läsa och skriva ut.
Så här visar du denna skärmhandbok:
1
Dubbelklicka på ikonen Me&My VAIO på skrivbordet.
2
Klicka på Menu, Me&My VAIO, I Need Help och därefter på VAIO User Guide.
3
Öppna mappen för ditt språk.
4
Välj den guide som du vill läsa.
✍
Du kan bläddra i bruksanvisningarna för hand genom att gå till Datorn > VAIO (C:) (datorns C-enhet) > Documentation > Documentation och öppna
mappen för ditt språk.
Du går till de webbplatser som nämns i bruksanvisningen genom att klicka på de webbadresser som börjar med http://. Datorn måste då vara ansluten
till Internet.
n 9 N
Innan du börjar använda datorn
❑ Teknisk information – Den elektroniska handboken innehåller beskrivningar av VAIO-datorns maskinvara och
programvara.
Visa den elektroniska handboken med teknisk information så här:
1
Anslut till Internet.
2
Gå till Sonys supportwebbplats på http://www.vaio-link.com.
✍
Det kan finnas en separat skiva för dokumentationen till medföljande program.
n 10 N
Innan du börjar använda datorn
Windows Hjälp och support
Windows Hjälp och support är en omfattande resurs med praktiska råd, självstudiekurser och demonstrationer som du
utnyttjar när du vill lära dig använda din dator.
Med hjälp av sökfunktionen, indexet och innehållsförteckningen kan du visa alla hjälpresurser i Windows, bland annat de som
finns på Internet.
Du öppnar Windows Hjälp och support genom att klicka på Start
och Hjälp och support. Eller gå till
Windows Hjälp och support genom att trycka på och hålla ner Microsoft Windows-tangenten och tangenten F1.
Andra källor
❑ I hjälpfilerna för det program du använder hittar du detaljerad information om programmets egenskaper,
samt felsökningshjälp.
❑ Gå till http://www.club-vaio.com där du hittar onlineguider för olika VAIO-program.
n 11 N
Innan du börjar använda datorn
Ergonomisk information
Du kommer förmodligen att använda din bärbara dator i flera olika miljöer. Tänk på följande ergonomiska faktorer vid både
fasta och bärbara arbetsstationer:
❑ Datorns position – Placera datorn direkt framför dig (1). Håll underarmarna vågrätt (2) med handlederna i ett neutralt,
bekvämt läge (3) när du använder tangentbordet, pekplattan eller den externa musen. Låt överarmarna hänga ned längs
med sidorna på ett naturligt sätt. Ta regelbundet en paus från datoranvändningen. Alltför mycket datoranvändning kan
orsaka spänningar i ögon, muskler och senor.
❑ Möbler och hållning – Använd en stol med gott stöd för ryggen. Justera stolen så att dina fötter vilar plant mot golvet.
Ett fotstöd kan göra det bekvämare i vissa fall. Sitt avslappnat och upprätt och undvik att kuta med ryggen eller att luta
dig för långt bakåt.
n 12 N
Innan du börjar använda datorn
❑ Vinkel på datorskärmen – Skärmen är ställbar, pröva dig fram tills du hittar rätt vinkel. Genom att vinkla skärmen rätt
kan du minimera risken för ansträngda ögon och muskler. Justera även skärmens ljusstyrka.
❑ Belysning – Välj en plats där ljuset från fönster och lampor inte ger upphov till irriterande reflexer i skärmen.
Använd indirekt ljussättning för att undvika ljusa fläckar på skärmen. Korrekt ljussättning skapar en bekvämare och
mer effektiv arbetsmiljö.
❑ Placering av separat bildskärm – Placera eventuell separat bildskärm på bekvämt avstånd för ögonen. Se till att
skärmen är i ögonhöjd eller aningen lägre när du sitter framför den.
n 13 N
Komma igång
Komma igång
I det här avsnittet beskrivs hur du börjar använda din VAIO-dator.
❑ Hitta kontroller och portar (sidan 14)
❑ Om indikatorlamporna (sidan 21)
❑ Ansluta datorn till en strömkälla (sidan 22)
❑ Använda batteriet (sidan 23)
❑ Stänga av datorn på ett säkert sätt (sidan 31)
n 14 N
Komma igång
Hitta kontroller och portar
Ägna en stund åt att identifiera kontrollerna och portarna som visas på följande sidor.
!
Din dator kan se annorlunda ut än de som visas i handbokens illustrationer, vilket beror på att den finns i flera varianter. De kan även variera inom vissa
länder eller områden.
n 15 N
Komma igång
Framsidan
A
B
C
D
E
F
G
Inbyggd MOTION EYE-kamera (sidan 37)
Inbyggd MOTION EYE-kameraindikator (sidan 21)
Inbyggd mikrofon (mono)
LCD-skärm (sidan 154)
Inbyggda högtalare (stereo)
Tangentbord (sidan 33)
Pekplatta (sidan 35)
H Fingeravtryckssensor*1 (sidan 119)
I WIRELESS-omkopplare (sidan 65)
J WIRELESS-indikator (sidan 21)
K Memory Stick-uttag*2 (sidan 52)
L Indikator för mediaåtkomst (sidan 21)
M SD-minneskortfack (sidan 58)
*1
Finns bara på vissa modeller.
*2
Datorn har stöd både för Memory Stick i standardstorlek och Memory Stick
i Duo-format.
n 16 N
Komma igång
A
B
C
D
E
F
G
H
Num lock-indikator (sidan 21)
Caps lock-indikator (sidan 21)
Scroll lock-indikator (sidan 21)
Laddningsindikator (sidan 21)
Indikator för hårddisk/optisk skivenhet (sidan 21)
MODE-knapp (sidan 36)
Omkopplingsknappar (sidan 36)
SETTING-knapp (sidan 36)
n 17 N
Komma igång
Baksidan
A Batterifack (sidan 23)
n 18 N
Komma igång
Höger
A
B
C
D
Optisk skivenhet-indikator (sidan 21)
E
F
G
H
Hi-Speed USB (USB 2.0)-portar* (sidan 100)
*
Stöder hög, full och låg hastighet.
Hål för manuell utmatning (sidan 191)
Enhetsutmatningsknapp (sidan 40)
Optisk skivenhet (sidan 40)
Nätverksport (Ethernet) (sidan 63)
Modemport (sidan 61)
Strömbrytare/strömindikator (sidan 21)
n 19 N
Komma igång
Vänster
A
B
C
D
DC IN-port (sidan 22)
Mikrofoningång (sidan 99)
Hörlursuttag (sidan 87)
Luftventil
E Bildkärmsport*1 (sidan 88)
F
G
H
I
HDMI-port*2 (sidan 88)
*1
Inaktiverad när datorn är kopplad till dockningsstationen.
*2
Finns bara på vissa modeller.
i.LINK 4-stiftsport (S400) (sidan 104)
ExpressCard/34-fack (sidan 49)
Säkerhetsfack
n 20 N
Komma igång
Undersida
A Luftventil
B Dockningsstationskontakt (sidan 81)
C Lock till minnesmodulfack (sidan 146)
n 21 N
Komma igång
Om indikatorlamporna
Datorn är utrustad med följande indikatorlampor:
Indikator
Funktioner
Ström 1
Lyser grönt när datorn är på, blinkar långsamt orange när datorn är i Vila, och släcks när datorn ställs i viloläge
eller stängs av.
Laddning
Lyser medan batteriet laddas. Mer information finns i Ladda batteriet (sidan 26).
Mediaåtkomst
Tänds när information läses från eller skrivs till ett minneskort. (Aktivera inte Vila och stäng inte av datorn när
denna indikator lyser.) När indikatorn är släckt används inget minneskort.
Inbyggd MOTION EYE-kamera
Tänds när den inbyggda MOTION EYE-kameran används.
Optisk skivenhet
Tänds när enheten används för att läsa eller skriva data. När indikatorn är släckt används inget optiskt
skivmedia.
Hårddisk/optisk skivenhet
Tänds när enheten används för att läsa eller skriva data. Aktivera inte Vila och stäng inte av datorn när denna
indikator lyser.
Num lock
Tryck på tangenten Num Lk om du vill aktivera det numeriska tangentbordet. Tryck på tangenten igen om du
vill inaktivera det numeriska tangentbordet. Det numeriska tangentbordet är inaktivt när indikatorn inte lyser.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Tryck på tangenten Caps Lock om du vill skriva med versaler. De bokstäver du skriver blir gemener om du håller
ned Shift under tiden som indikatorn lyser. Tryck på tangenten igen om du vill släcka indikatorn. När indikatorn
för Caps lock har släckts kan du skriva gemener som vanligt.
Tryck på tangenten Fn+Scr Lk om du vill ändra hur rullning sker på skärmen. När indikatorn för Scroll lock har
släckts kan du rulla på skärmen som vanligt. Hur tangenten Scr Lk fungerar beror på vilket program du
använder. I vissa program fungerar inte Scroll lock.
Tänds när WIRELESS-omkopplaren är påslagen, förutsatt att ett eller flera trådlösa alternativ är aktiverade
i fönstret VAIO Smart Network.
n 22 N
Komma igång
Ansluta datorn till en strömkälla
Såväl nätadapter som uppladdningsbart batteri kan användas som strömkällor för datorn.
Använda nätadaptern
✍
Använd endast den nätadapter som medföljer datorn.
Så här använder du nätadaptern
1
Anslut ena änden av nätkabeln (1) till nätadaptern (3).
2
Anslut den andra änden av nätkabeln till ett nätuttag (2).
3
Anslut den kabel som är fäst i nätadaptern (3) till DC IN-porten (4) på datorn eller portreplikatorn (tillvalsutrustning).
!
Hur likströmskontakten ser ut varierar beroende på nätadaptern.
✍
Nätadaptern måste kopplas ur för att strömmen till datorn ska brytas helt.
Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget.
Om du inte tänker använda datorn på länge försätter du datorn i Viloläge. Se Använda Viloläge (sidan 138).
n 23 N
Komma igång
Använda batteriet
Batteriet som medföljer datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället.
Sätta i batteriet
Så här sätter du i batteriet
1
Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen.
2
Skjut batteriets LOCK-knapp (1) inåt.
n 24 N
Komma igång
3
Skjut in batteriet diagonalt i batterifacket tills de utskjutande delarna (2) på båda sidorna av batterifacket passar i de
u-formade skårorna (3) på batteriets sidor.
n 25 N
Komma igång
4
Skjut ned batteriet i batterifacket och se till att det klickar på plats.
5
Skjut batteriets LOCK-knapp utåt för att fästa batteriet vid datorn.
✍
När datorn är direkt ansluten till elnätet med ett batteri isatt drivs den med nätström.
!
Vissa laddningsbara batterier uppfyller inte Sonys kvalitets- och säkerhetskrav. Av säkerhetsskäl fungerar denna dator endast med äkta Sony-batterier,
avsedda för denna modell. Om du installerar ett ej godkänt batteri kommer batteriet inte att laddas och datorn inte att fungera.
n 26 N
Komma igång
Ladda batteriet
Batteriet som medföljer datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället.
Så här laddar du batteriet
1
Sätt i batteriet.
2
Anslut nätadaptern till datorn.
Laddningsindikatorn lyser medan batteriet laddas. När batteriet närmar sig den maximala laddningsnivå du valde med
batteriladdningsfunktionen släcks batteriindikatorn. Information om hur du väljer önskad maximal laddningsnivå finns
i Använda Battery Charge Functions (sidan 28).
Laddningsindikatorns status
Betyder att
Lyser orange
Batteriet laddas.
Blinkar tillsammans med den gröna
strömindikatorn
Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Normalt läge)
Blinkar tillsammans med den orangea
strömindikatorn
Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Vila)
Blinkar snabbt orange
Ett batterifel har inträffat på grund av att batteriet har
gått sönder eller inte sitter fast ordentligt.
!
Ladda batteriet enligt beskrivningen i denna bruksanvisning redan från början.
n 27 N
Komma igång
✍
Låt batteriet sitta kvar i datorn även när den drivs med nätström. Batteriet fortsätter att laddas upp medan du använder datorn.
Om batteriladdningsnivån sjunker under 10 % kopplar du antingen in nätadaptern för att ladda batteriet igen, eller så stänger du av datorn och sätter
i ett fullt laddat batteri.
Batteriet som levereras med datorn är ett litiumjonbatteri och kan laddas upp när som helst. Batteriets livslängd påverkas inte om du laddar det när det
bara är delvis urladdat.
Vissa program och viss kringutrustning medger inte att datorn går in i Viloläge ens när batteriet håller på att ta slut. Spara ditt arbete ofta, och aktivera
energisparlägen som Vila eller Viloläge manuellt om du vill undvika att data går förlorade vid batteridrift.
Om batteriet tar slut medan datorn övergår till Vila går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill
undvika att data går förlorade bör du spara data ofta.
När datorn är direkt ansluten till elnätet med ett batteri isatt drivs den med nätström.
n 28 N
Komma igång
Använda Battery Charge Functions
Du kan välja laddningsmetod för batteriet med Battery Charge Functions. Du kan få batteriet att räcka längre genom att
aktivera funktionen Battery Care.
Aktivera funktionen Battery Care
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
2
Klicka på Power Management och Battery Charge Functions.
3
Klicka på Advanced.
4
Klicka för att markera kryssrutan Enable Battery Care Function i höger ruta.
5
Välj önskad högsta laddningsnivå.
6
Klicka på OK.
Kontrollera batteriets laddningskapacitet
Följ steg 1 till 4 i Aktivera funktionen Battery Care ovan, och kontrollera den detaljerade informationen. Om batteriets
laddningskapacitet är dålig ska du byta ut batteriet mot ett nytt, äkta batteri från Sony.
n 29 N
Komma igång
Använda den batteribesparande skrivbordsbakgrunden
Du kan spara på batteriet genom att helt enkelt välja att använda just denna skrivbordsbakgrund.
Så här väljer du den batteribesparande skrivbordsbakgrunden
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
2
Klicka på Display och sedan på Long Battery Life Wallpaper Setting.
3
Klicka på Set Long Battery Life Wallpaper.
När du uppmanas att bekräfta klickar du på OK.
n 30 N
Komma igång
Ta ut batteriet
!
Data kan gå förlorade om du tar ut batteriet medan datorn är påslagen men inte ansluten till nätadaptern, eller om du tar ut batteriet medan datorn är
i Vila.
Så här tar du ut batteriet
1
Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen.
2
Skjut batteriets LOCK-knapp (1) inåt.
3
Skjut och håll in batteriets RELEASE-spärr (2), tryck in fingerspetsen under fliken (3) på batteriet och lyft upp batteriet
i pilens riktning. Skjut sedan batteriet bort från datorn.
n 31 N
Komma igång
Stänga av datorn på ett säkert sätt
Om du vill undvika att data som inte sparats går förlorade stänger du av datorn enligt instruktionerna nedan.
Så här stänger du av datorn
1
Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till datorn.
2
Klicka på Start, pilen
3
Svara på de uppmaningar som visas om att spara dokument eller tänka på andra användare, och vänta på att din dator
stängs av automatiskt.
Strömindikatorn släcks.
invid Lås-knappen och sedan på Stäng av.
n 32 N
Använda din VAIO-dator
Använda din VAIO-dator
I det här avsnittet beskrivs hur du får ut så mycket som möjligt av din VAIO-dator.
❑ Använda tangentbordet (sidan 33)
❑ Använda pekplattan (sidan 35)
❑ Använda växlingsfunktionen (sidan 36)
❑ Använda den inbyggda MOTION EYE-kameran (sidan 37)
❑ Använda den optiska skivenheten (sidan 40)
❑ Använda ExpressCard-modulen (sidan 49)
❑ Använda Memory Stick (sidan 52)
❑ Använda SD-minneskort (sidan 58)
❑ Använda Internet (sidan 61)
❑ Använda nätverket (LAN) (sidan 63)
❑ Använda trådlöst LAN (WLAN) (sidan 65)
❑ Använda Bluetooth-funktionen (sidan 72)
n 33 N
Använda din VAIO-dator
Använda tangentbordet
Tangentbordet är mycket likt tangentbordet till en skrivbordsdator, men har dessutom ett par extratangenter för olika
funktioner som beror på modellen.
Webbplatsen VAIO-Link (http://www.vaio-link.com) innehåller också ordförklaringar för att underlätta användandet av
tangentbordet.
Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten
✍
Vissa tangentbordsfunktioner går inte att använda förrän operativsystemet har startat.
Kombinationer/Funktion
Funktioner
Fn + % (F2): högtalarbrytare
Används för att slå på eller stänga av de inbyggda högtalarna och hörlurarna.
Fn + 2 (F3/F4): högtalarvolym
Justerar de inbyggda högtalarnas volym.
Höj volymen genom att hålla ned Fn+F4 eller tryck på Fn+F4 och därefter M eller ,.
Sänk volymen genom att hålla ned Fn+F3 eller tryck på Fn+F3 och därefter m eller <.
Fn + 8 (F5/F6): ljusstyrka
Justerar ljusstyrkan på LCD-bildskärmen.
Öka ljusstyrkan genom att hålla ned Fn+F6 eller tryck på Fn+F6 och därefter M eller ,.
Minska ljusstyrkan genom att hålla ned Fn+F5 eller tryck på Fn+F5 och därefter m eller <.
Fn +
/T (F7): visning
Växlar mellan datorns bildskärm, en extern bildskärm och båda två.
Fn +
/
(F9/F10): zoom
Ändrar storlek på den bild eller det dokument som visas i vissa program.
Om du vill få bilden att se mindre ut (zooma ut) trycker du på Fn+F9.
Om du vill få bilden att se större ut (zooma in) trycker du på Fn+F10.
Mer information finns i hjälpfilen till VAIO Control Center.
n 34 N
Använda din VAIO-dator
Kombinationer/Funktion
Fn +
(F12): viloläge
Funktioner
Detta läge sparar mest energi. När du utför detta kommando sparas systemets och den
anslutna kringutrustningens aktuella tillstånd på hårddisken, och strömmen till systemet stängs
sedan av. Återställ systemet till det ursprungliga läget genom att slå på strömmen med
strömbrytaren.
Mer information om energihantering finns i Använda energisparlägen (sidan 135).
n 35 N
Använda din VAIO-dator
Använda pekplattan
Med hjälp av pekplattan kan du peka på, markera, dra och rulla bland objekt på skärmen.
Åtgärd
Beskrivning
Peka
För fingret över pekplattan (1) för att placera pekaren (2) på ett objekt.
Klicka
Tryck en gång på vänster knapp (3).
Dubbelklicka
Tryck två gånger på vänster knapp.
Högerklicka
Tryck en gång på höger knapp (4). I många program visas en snabbmeny när du högerklickar.
Dra
Håll vänster knapp nedtryckt och för fingret över pekplattan.
Rulla
För fingret längs pekplattans högerkant för att rulla vertikalt. För fingret längs pekplattans nedre kant för att rulla i sidled
(rullningsfunktionen är endast tillgänglig i program som stöder funktionen för rullning med pekplatta).
✍
Du kan inaktivera/aktivera pekplattan när en mus är ansluten till datorn. Du ändrar inställningarna för pekplattan genom att klicka på Start, Alla program,
VAIO Control Center, Keyboard and Mouse och Pointing Device.
!
Kom ihåg att ansluta en mus innan du inaktiverar pekplattan. Om du inaktiverar pekplattan utan att först ansluta en mus kommer du endast att kunna
använda tangentbordet för att styra pekaren.
n 36 N
Använda din VAIO-dator
Använda växlingsfunktionen
Växlingsfunktionen erbjuder tre olika lägen som du själv kan anpassa så att de passar det du håller på med. Om du till
exempel anpassar de olika lägena så att ett används för arbete, ett för personligt bruk och ett för underhållning, kan du växla
till önskat läge genom att bara trycka på MODE-knappen på datorn.
Du kan ändra inställningarna för de olika lägena i inställningsfönstret VAIO Mode Switch. Detaljerad information finns
i hjälpfilen för VAIO Mode Switch.
Specialknapp
Funktioner
Växlar mellan tre lägen.
MODE-knapp
SETTING-knapp
Visar inställningsfönstret VAIO Mode Switch där du kan ändra tilldelningarna för växlingsknappen, och de
skrivbordsbakgrunder som är tilldelade till vart och ett av lägena.
Omkopplingsknappar (sidan 16)
Utför de aktiviteter som du tilldelat omkopplingsknapparna.
✍
De förinställda aktiviteterna kan variera, beroende på vilken modell du har köpt.
n 37 N
Använda din VAIO-dator
Använda den inbyggda MOTION EYE-kameran
Datorn är utrustad med en inbyggd MOTION EYE-kamera.
Den inbyggda MOTION EYE-kameran tillför en videofunktion i program för snabbmeddelanden och videoredigering, och gör
att du kan spela in stillbilder och filmer med den förinstallerade programvaran för bildinspelning.
Den inbyggda MOTION EYE-kameran aktiveras när datorn slås på. Med lämplig programvara kan kameran användas för
videokonferenser.
Observera att det inte räcker med att starta eller avsluta programmet för direktmeddelanden eller videoredigering för att
aktivera respektive inaktivera den inbyggda MOTION EYE-kameran.
✍
Den inbyggda MOTION EYE-kameran kan inte användas av fler än ett program samtidigt. Om ett annat program använder kameran, måste du avsluta
det innan du kan använda den inbyggda MOTION EYE-kameran med något annat program.
!
Visningsfönstret kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, om du visar objekt som rör sig snabbt. Detta är normalt och innebär inte att ett
fel har uppstått.
Det går inte att styra den inbyggda MOTION EYE-kameran med programmet Microsoft Windows Movie Maker.
n 38 N
Använda din VAIO-dator
Spela in stillbilder
Spela in en stillbild
1
Klicka på Start, Alla program, ArcSoft WebCam Companion 2 och WebCam Companion 2 för att starta
WebCam Companion 2.
2
Klicka på ikonen Fånga (Capture) i huvudfönstret.
3
Se till att motivet syns i sökaren.
4
Klicka på knappen Fånga (Capture) nedanför den bild som visas.
Den bild som just nu visas i sökaren fångas in, och dess miniatyr visas i miniatyrvyn i huvudfönstrets vänstra del.
✍
När du tar en bild på en mörk plats klickar du på ikonen Webbkamerainställningar (WebCam Settings) efter steg 2, och väljer sedan alternativet för
svagt ljus eller ljuskompensation i egenskapsfönstret.
WebCam Companion 2 innehåller många flera funktioner. Mer information finns i hjälpen till programmet.
n 39 N
Använda din VAIO-dator
Spela in film
Spela in en film
1
Klicka på Start, Alla program, ArcSoft WebCam Companion 2 och WebCam Companion 2 för att starta
WebCam Companion 2.
2
Klicka på ikonen Spela in (Record) i huvudfönstret.
3
Se till att motivet syns i sökaren.
4
Klicka på knappen Spela in video (Record Video) nedanför den visade bilden för att börja spela in filmen.
5
När du är klar klickar du på Spela in video (Record Video) igen för att stoppa inspelningen.
Den första scenen från den inspelade filmen läggs till som en miniatyr till vänster i huvudfönstret.
✍
När du spelar in en film på en mörk plats klickar du på ikonen Webbkamerainställningar (WebCam Settings) efter steg 2, och väljer sedan alternativet
för svagt ljus eller ljuskompensation i egenskapsfönstret.
WebCam Companion 2 innehåller många flera funktioner. Mer information finns i hjälpen till programmet.
n 40 N
Använda din VAIO-dator
Använda den optiska skivenheten
Datorn är försedd med en optisk skivenhet.
Så här sätter du i en skiva
1
Slå på datorn.
2
Tryck på utmatningsknappen (1) för att öppna enheten.
Skivfacket glider då ut.
3
Placera en skiva i mitten på skivfacket, med etiketten vänd uppåt och tryck försiktigt nedåt tills skivan kommer på plats
med ett klick.
n 41 N
Använda din VAIO-dator
4
För in och stäng skivfacket med ett lätt tryck.
!
Ta inte ut den optiska skivan när datorn körs i energisparläge (Vila eller Viloläge). Om du gör det kan datorn sluta fungera.
✍
Om du vill använda en extern optisk skivenhet ansluter du enheten innan du startar ett förinstallerat skivhanteringsprogram.
n 42 N
Använda din VAIO-dator
Läsa och bränna optiska skivor
Du kan läsa information från och/eller bränna CD-, DVD- och Blu-ray Disc™-media med datorn, beroende på vilken modell
du har valt. I specifikationsdokumentet finns information om vilken typ av optisk skivenhet som finns i datorn.
I tabellen nedan ser du vilka medietyper som stöds av din optiska skivenhet.
n 43 N
Använda din VAIO-dator
UI: Uppspelning och inspelning
U: Uppspelning, men ej inspelning
–: Varken uppspelning eller bränning
CD- Video- Musik- CD
CD-R/ DVDROM CD
CD
Extra RW
ROM
DVD- BDVideo ROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R
RW
RW
DL
U
U
U
U
UI
U
U
–
UI*1 *2
UI
Blu-rayU
skivkombi-nation
U
U
U
UI
U
U
U
UI*1 *2
Blu-ray-skiva
U
U
U
UI
U
U
U
UI*1 *2
DVD±RW/
±R DL/RAM
U
DVD-R
DL
DVDRAM
BD-R*8/RE*9
UI*5
UI*6
UI*3 *4
–
UI
UI*5
UI*6
UI*3 *4
U
UI
U
U
UI*3 *4
UI*7 *10
*1
Stödjer skrivning av data på DVD-R-skivor som följer DVD-R, allmän version 2.0/2.1.
*2
Stödjer skrivning på DVD-RW-skivor som följer DVD-RW, version 1.1/1.2.
*3
Datorns DVD±RW/RAM-enhet stödjer inte DVD-RAM-kassetter. Använd skivor utan kassett eller skivor med öppningsbar kassett.
*4
Skrivning till enkelsidiga DVD-RAM-skivor (2,6 GB) som följer DVD-RAM version 1.0 stödjs inte.
DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0-skivor stödjs inte.
*5
Skrivning till DVD+R DL-skivor (dubbla lager) är endast tillgänglig på skivor som stöder bränning av DVD+R DL (dubbla lager).
*6
Skrivning till DVD-R DL-skivor (dubbla lager) är endast tillgänglig på skivor som stöder bränning av DVD-R DL (dubbla lager).
*7
Stödjer skrivning till BD-R, version 1.1-skivor (skivor med enkla lager och kapaciteten 25 GB, skivor med dubbla lager och kapaciteten 50 GB) och BD-RE,
version 2.1-skivor (sidor med enkla lager och kapaciteten 25 GB, skivor med dubbla lager och kapaciteten 50 GB).
*8
BD-R står för Blu-ray Disc-Recordable i version 1.1-format.
*9
BD-RE står för Blu-ray Disc-Rewritable i version 2.1-format.
*10
Datorns Blu-ray-skivenhet stöder inte BD-RE version 1.0-skivor och Blu-ray-kassettskivor.
n 44 N
Använda din VAIO-dator
!
Den här produkten ska användas för att spela upp skivor som följer standardspecifikationerna för Compact Disc Digital Audio (CD-standard).
En DualDisc är en dubbelsidig skiva med DVD-inspelat material på ena sidan och digitalt ljudmaterial på den andra. Tänk på att ljudsidan
(inte DVD-sidan) på en DualDisc kanske inte kan spelas på den här produkten eftersom den inte följer CD-standarden.
När du köper färdiga eller tomma skivor som ska användas i en VAIO-dator ska du kontrollera informationen på paketet ordentligt, så att skivorna är
kompatibla för uppspelning och/eller bränning med datorns optiska skivenheter. Sony garanterar INTE att de optiska skivenheterna på VAIO-datorn är
kompatibla med skivor som inte uppfyller den officiella standarden för ”CD”, ”DVD” eller ”Blu-ray Disc”. OM DU ANVÄNDER INKOMPATIBLA SKIVOR
KAN DET SKADA DIN VAIO-DATOR ALLVARLIGT ELLER SKAPA PROGRAMVARUKONFLIKTER SOM GÖR ATT SYSTEMET HÄNGER SIG.
Om du har frågor om formatet på en skiva kontaktar du utgivaren (om det är en färdig skiva) eller tillverkaren (om det är en tom skiva).
✍
Skrivning på 8 cm-skivor stöds inte.
!
För att kunna spela upp upphovsrättsskyddade Blu-ray-skivor måste du uppdatera AACS-nyckeln. Observera att Internetåtkomst krävs för att
AACS-nyckeln ska kunna uppdateras.
Precis som när det gäller andra enheter för optiska medier kan olika förhållanden begränsa kompatibiliteten eller förhindra uppspelning av
Blu-ray-skivor. VAIO-datorer stöder eventuellt inte uppspelning av film på komprimerade media som spelats in i AVC- eller VC1-format vid höga
bithastigheter.
Regionsinställningar krävs för visst innehåll på DVD- och BD-ROM-skivor. Om regioninställningen för den optiska skivenheten inte stämmer överens
med skivans regionkod går det inte att spela upp skivan.
Om din externa bildskärm inte uppfyller HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection), går det inte att spela upp eller visa innehåll som
lagrats på en copyright-skyddad Blu-ray-skiva.
En del innehåll kan innebära att utgående videosignal får standarddefinition eller att analog videoutmatning förhindras helt. Du rekommenderas definitivt
att införa en helt digital HDCP-kompatibel miljö för att få bästa möjliga kompatibilitet och visningskvalitet.
Använd inte minnesresidenta program när du bränner en skiva, eftersom detta kan få datorn att sluta fungera.
n 45 N
Använda din VAIO-dator
Att tänka på när du bränner en skiva
❑ Använd endast runda skivor. Använd inte skivor som har annan form (stjärnformiga, hjärtformiga, fyrkantiga osv.),
eftersom detta kan skada den optiska skivenheten.
❑ Datorn får inte utsättas för våld (skakningar, slag eller stötar) när data skrivs på en skiva med den optiska skivenheten.
❑ Dra inte ut eller sätt in nätadaptern när data skrivs på en skiva med den optiska skivenheten.
❑ Du bör inte koppla in eller koppla från datorn från dockningsstationen (tillval) när data skrivs på en skiva av den optiska
skivenheten.
n 46 N
Använda din VAIO-dator
Att tänka på när du spelar upp skivor
För maximala prestanda när du spelar upp skivor ska dessa rekommendationer följas.
❑ Vissa CD-spelare och optiska enheter i vissa datorer kanske inte kan spela upp ljud-CD som skapats på CD-R- eller
CD-RW-skivor.
❑ Vissa DVD-spelare och optiska enheter i vissa datorer kanske inte kan spela upp DVD-skivor som skapats på skivor av
typen DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW eller DVD-RAM.
❑ Beroende på systemmiljön kan du eventuellt uppleva ljudavbrott och/eller bildrutor som hoppas över under uppspelning
av AVC HD.
❑ Försätt inte datorn i något av strömsparlägena medan den spelar upp en skiva.
❑ DVD-skivor och/eller deras fodral är märkta med en regionskod som anger i vilken region och i vilka sorters enheter som
skivan går att spela. Om inte själva DVD-skivan eller dess förpackning är märkt med ”2” (Europa hör till region ”2”),
”5” (Ryssland hör till region ”5”) eller ”all” (som betyder att skivan går att spela i de flesta regioner) går det inte att spela
skivan på datorn.
!
Om du ändrar regionskoden under tiden som programmen WinDVD eller WinDVD BD körs måste du starta om programmet eller ta ut skivan och sätta
in den igen för att den nya inställningen ska gälla.
❑ Försök inte ändra regionkodsinställningarna för enheten. De problem som eventuellt uppstår vid ändring av
regionkodsinställningarna för enheten omfattas inte av garantin.
n 47 N
Använda din VAIO-dator
Spela upp CD-skivor
Så här spelar du upp en ljud-CD
1
Sätt i en skiva i den optiska skivenheten.
2
Om inget visas på skrivbordet klickar du på Start, Alla program och det CD-program du vill använda för att spela upp
CD-skivan.
Om fönstret Ljud-CD visas klickar du på det alternativ du vill använda.
Kopiera filer till CD-skivor
Så här kopierar du filer till en skiva
1
Sätt i en skiva i den optiska skivenheten.
Om fönstret Spela upp automatiskt klickar du på Bränn filer till skivan och följer instruktionerna på skärmen tills den
tomma skivmappen visas.
2
Öppna mappen som innehåller de filer du vill kopiera, och dra dem till den tomma skivmappen.
3
Stäng skivmappen.
n 48 N
Använda din VAIO-dator
Spela upp DVD-skivor
Så här spelar du upp en DVD-skiva
1
Stäng alla aktiva program.
2
Sätt i en DVD-skiva i den optiska skivenheten.
3
Om inget visas på skrivbordet klickar du på Start, Alla program och det DVD-program du vill använda för att spela upp
DVD-skivan.
Mer information om hur du använder programmet finns i dokumentationen som levererades med DVD-programmet.
Kopiera filer till DVD-skivor
Så här kopierar du filer till en skiva
1
Anslut nätadaptern till datorn.
2
Stäng alla aktiva program.
3
Sätt i en skiva i den optiska skivenheten.
4
Om inget visas på skrivbordet klickar du på Start, Alla program och det DVD-bränningsprogram du vill använda för att
kopiera filer till skivan.
Mer information om hur du använder programmet finns i dokumentationen som levererades med programmet för
DVD-bränning.
n 49 N
Använda din VAIO-dator
Använda ExpressCard-modulen
Datorn är utrustad med ett ExpressCard/34-fack* för överföring av data mellan digitalkameror, videokameror,
musikspelare och andra ljud-/videoenheter. Detta fack kan endast rymma en ExpressCard/34-modul (34 mm bred)*.
*
Kallas för ExpressCard-fack och ExpressCard-modul i denna handbok.
n 50 N
Använda din VAIO-dator
Sätta i en ExpressCard-modul
!
Var försiktig när du tar ut och sätter in ExpressCard-modulen i facket. Tvinga inte in eller ut det ur facket.
✍
Du behöver inte stänga av datorn när du sätter i eller tar ut ExpressCard-modulen.
Så här sätter du i en ExpressCard-modul
1
Leta reda på ExpressCard-facket.
2
Skjut försiktigt in ExpressCard-modulen i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in det i facket.
✍
Om det inte går att få in kortet på ett smidigt sätt, tar du försiktigt ut det och kontrollerar att du sätter i det åt rätt håll.
Kontrollera att du använder ExpressCard-modultillverkarens allra senaste drivrutin för programvaran.
n 51 N
Använda din VAIO-dator
Ta ut en ExpressCard-modul
Följ stegen nedan för att ta ut en ExpressCard-modul när datorn är på. Om du inte tar ut kortet på rätt sätt kan det bli fel på
systemet.
Så här tar du ut en ExpressCard-modul
✍
Hoppa över steg 1 till och med 4 om du vill ta ut en ExpressCard-modul medan datorn är avstängd.
1
Dubbelklicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfältet.
2
Välj den maskinvaruenhet du vill koppla ur.
3
Klicka på Stoppa.
4
Följ instruktionerna på skärmen för att ta bort ExpressCard-modulen.
5
Tryck in ExpressCard-modulen mot datorn så att den hoppar ut.
6
Ta försiktigt tag i ExpressCard-modulen och dra ut den ur facket.
n 52 N
Använda din VAIO-dator
Använda Memory Stick
Memory Stick är ett kompakt, bärbart och mångsidigt IC-lagringsmedium som är speciellt avsett för utbyte av digitala data
mellan olika kompatibla enheter, t.ex. digitalkameror, mobiltelefoner och andra enheter. Eftersom det är löstagbart kan det
användas för extern lagring av data.
n 53 N
Använda din VAIO-dator
Innan du använder Memory Stick
Memory Stick-facket på datorn kan användas för Memory Stick-media av både standard- och Duostorlek, och stöder även
Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo och Memory Stick PRO-HG Duo med möjlighet för både hög
dataöverföringshastighet och hög datakapacitet.
✍
Du kan sätta in ett Memory Stick Duo-format direkt i Memory Stick-facket utan att använda Memory Stick Duo-adapter.
!
Innan du använder ett Memory Stick Micro (M2)-media måste du komma ihåg att sätta in det i en adapter av formatet M2 Standard eller M2 Duo.
Om du sätter in mediet direkt i Memory Stick-facket utan någon adapter är det risk för att du inte kan få ut det ur facket igen.
Mer information om Memory Stick-mediet finns på webbplatsen för Memory Stick på http://www.memorystick.com/en/.
!
Din dator har testats och visat sig vara kompatibel med Sony Memory Stick, med en kapacitet på upp till 16 GB, som finns tillgängliga från och med
september 2008. Notera dock att alla Memory Stick som har samma specifikationer som det kompatibla mediet inte alltid är kompatibla.
Kompatibilitet garanteras inte för Memory Stick med flera konverteringsadaptrar.
MagicGate är det allmänna namnet på det copyright-skydd som utvecklats av Sony. Använd ett Memory Stick med MagicGate-logotypen om du vill
använda denna funktion.
Utom för personligt bruk är det ett brott mot upphovsrättslagstiftningen att använda ljud- och/eller bilddata som spelats in utan föregående
godkännande från respektive ägare. Därför kan Memory Stick med sådana upphovsrättsligt skyddade data endast användas på lagligt sätt.
Memory Stick-facket i datorn stöder inte 8-bitars parallell dataöverföring (höghastighetsöverföring).
Memory Stick Micro i en M2 Duo-adapter fungerar eventuellt inte på rätt sätt om det dessutom sätts in i en Memory Stick Duo-adapter.
n 54 N
Använda din VAIO-dator
Sätta i ett Memory Stick
Så här sätter du i ett Memory Stick
1
Sök rätt på Memory Stick-facket.
2
Håll Memory Stick med pilen vänd uppåt och mot facket.
3
Skjut försiktigt in Memory Stick i uttaget tills det kommer på plats med ett klick.
Memory Stick identifieras automatiskt av systemet, och dess innehåll visas. Om du inte kan se något på skrivbordet
klickar du på Start, Dator och dubbelklickar på ikonen för Memory Stick.
n 55 N
Använda din VAIO-dator
!
Håll Memory Stick med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i uttaget. Tryck inte in Memory Stick i uttaget med våld om du stöter på motstånd,
eftersom du då kan skada datorn eller Memory Stick.
Sätt inte i mer än ett Memory Stick i uttaget. Om du sätter i kortet på fel sätt kan både datorn och kortet skadas.
Så här visar du innehållet på Memory Stick
1
Klicka på Start och Dator för att öppna fönstret Dator.
2
Dubbelklicka på Memory Stick-ikonen för att visa en lista över datafiler som sparats i Memory Stick.
n 56 N
Använda din VAIO-dator
Så här formaterar du ett Memory Stick
Memory Stick-kortet har formaterats i fabriken enligt en given standard, och är klart för användning.
Om du vill formatera om kortet i din egen dator, följ dessa anvisningar.
!
Använd en enhet som är utformad för att formatera kortet och som stöder Memory Stick för formateringen.
Vid formatering av Memory Stick raderas alla data på mediet. Kontrollera att mediet inte innehåller någon viktig information innan du formaterar det.
Ta inte ut Memory Stick från facket medan det formateras. Detta kan göra att den inte fungerar.
1
Skjut försiktigt in Memory Stick i uttaget tills det kommer på plats med ett klick.
2
Klicka på Start och Dator för att öppna fönstret Dator.
3
Högerklicka på ikonen för Memory Stick och välj Formatera.
4
Klicka på Återställ enhetens standardvärden.
!
Storleken på allokeringsenheten och filsystemet kan ändras.
Välj inte NTFS i listrutan Filsystem eftersom detta kan orsaka ett fel.
✍
Formateringen går snabbare om du väljer Snabbformatering i Formateringsalternativ.
5
Klicka på Start.
6
Följ instruktionerna på skärmen.
!
Det kan ta lite tid att formatera Memory Stick-kortet, beroende på mediet.
n 57 N
Använda din VAIO-dator
Ta ut ett Memory Stick
!
Ta inte ut Memory Stick medan mediaåtkomstindikatorn är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade. Stora mängder data tar lång tid att
bearbeta, så se till att indikatorn är släckt innan du tar bort Memory Stick.
Så här tar du ut ett Memory Stick
1
Kontrollera att mediaåtkomstindikatorn är släckt.
2
Tryck in Memory Stick mot datorn för att frigöra det.
Memory Stick matas ut.
3
Dra ut Memory Stick ur uttaget.
!
Var alltid försiktig då du tar ut Memory Stick, annars kan det matas ut för fort.
n 58 N
Använda din VAIO-dator
Använda SD-minneskort
Datorn har ett SD-minneskortfack. Du kan använda det här facket när du vill överföra data mellan digitalkameror,
videokameror, musikspelare och andra ljud-/videoenheter.
Innan du använder SD-minneskortet
SD-minneskortfacket på datorn är kompatibelt med följande minneskort:
❑ SD-minneskort
❑ SDHC-minneskort
❑ MultiMediaCard (MMC)
Den allra senaste informationen om kompatibla minneskort hittar du i Supportinformation från Sony (sidan 215) där du ser
vilken webbplats du bör besöka.
!
Din dator har testats och visat sig vara kompatibel endast med större minneskort som finns tillgängliga från och med september 2008. Notera dock att
alla minneskort som uppfyller samma krav inte alltid är kompatibla.
Sätt alltid i rätt minneskort i SD-kortfacket.
SD-minneskort med en kapacitet på upp till 2 GB och SDHC-minneskort med en kapacitet på upp till 32 GB har testats och visat sig vara kompatibla
med denna dator.
SD-kortfacket på datorn har inte stöd för SD- och SDHC-kortens funktion för dataöverföring i hög hastighet.
Försök inte att sätta in något annat SD-minneskort eller annan SD-minneskortadapter än dem som SD-minneskortfacket är avsett för. Det kan vara svårt
att ta bort ett inkompatibelt minneskort eller en inkompatibel adapter från ett fack, och det kan skada datorn.
Var försiktig när du sätter i och tar bort SD-minneskortet från SD-minneskortfacket. Försök inte tvinga in eller ut SD-minneskortet till eller från facket.
n 59 N
Använda din VAIO-dator
Sätta i ett SD-minneskort
Så här sätter du i ett SD-minneskort
1
Leta reda på SD-minneskortfacket.
2
Håll SD-minneskortet med pilen vänd uppåt och mot facket.
3
Skjut försiktigt in SD-minneskortet i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in kortet i facket.
✍
Om det inte går att få in SD-minneskortet på ett smidigt sätt, tar du försiktigt ut det och kontrollerar att du sätter i det åt rätt håll.
n 60 N
Använda din VAIO-dator
Ta ut ett SD-minneskort
!
Ta inte ut SD-minneskort medan mediaåtkomstindikatorn är tänd. Om du gör det kan kortet eller de data som finns på det skadas.
Så här tar du ut ett SD-minneskort
1
Kontrollera att mediaåtkomstindikatorn är släckt.
2
Tryck in SD-minneskortet mot datorn för att frigöra det.
SD-minneskortet matas ut.
3
Dra ut SD-minneskortet ur facket.
n 61 N
Använda din VAIO-dator
Använda Internet
Innan du kan använda Internet måste du sluta ett avtal med en Internetleverantör (ISP) och konfigurera de enheter som
behövs för att ansluta datorn till Internet.
Följande typer av tjänster för anslutning till Internet kan finnas tillgängliga från din Internetleverantör:
❑ Fiber (Fiber to the Home – FTTH)
❑ DSL (Digital Subscriber Line)
❑ Kabelmodem
❑ Satellit
❑ Modem
Detaljerad information om vilka enheter som krävs för Internetanslutningen, och hur du ansluter datorn till Internet, får du från
din Internetleverantör.
✍
För att kunna ansluta datorn till Internet via datorns funktion för trådlöst LAN måste du först konfigurera det trådlösa lokala nätverket. Mer information
finns i Använda trådlöst LAN (WLAN) (sidan 65).
!
När du ansluter datorn till Internet bör du vidta lämpliga säkerhetsåtgärder så att du skyddar datorn mot de vanligaste hoten på nätet.
Om datorn inte har ett inbyggt modem måste du ansluta en extern modemenhet, till exempel ett USB-modem för telefoni, ett DSL-modem eller
kabelmodem till datorn. Mer ingående instruktioner för anslutningsinställning och modemkonfiguration finns i manualen som följde med modemet.
Du kan se om din datormodell är försedd med ett modem i det elektroniska dokumentet med teknisk information.
n 62 N
Använda din VAIO-dator
Så här ansluter du en telefonkabel
!
Nedanstående instruktioner gäller endast modeller med inbyggt modem.
1
Sätt i den ena änden av telefonkabeln (1) i modemporten
2
Anslut den andra änden till väggkontakten (2).
på datorn.
✍
Datorn fungerar inte på delade linjer, den kan inte anslutas till en mynttelefon och fungerar kanske inte med flera telefonlinjer eller på PBX-linjer
(private branch exchange). Vissa sådana anslutningar kan medföra alltför kraftig elström som kan skada det inbyggda modemet.
Om du ansluter en telefonkabel via en delare kanske modemet eller den anslutna enheten inte fungerar.
Så här skapar du en fjärranslutning till Internet
!
Nedanstående instruktioner gäller endast modeller med inbyggt modem.
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Anslut till Internet under Nätverk och Internet.
Fönstret Anslut till Internet visas.
3
Klicka på Fjärranslutning.
4
Följ instruktionerna på skärmen.
n 63 N
Använda din VAIO-dator
Använda nätverket (LAN)
Du kan ansluta datorn till nätverk av typen 1000BASE-T*/100BASE-TX/10BASE-T med en nätverkskabel av Ethernet-typ.
Anslut den ena änden av en optisk nätverkskabel (medföljer ej) till nätverksporten (Ethernet) på datorn eller
dockningsstationen (medföljer ej) och den andra änden till nätverket. Kontakta nätverksadministratören om du vill veta mer
om de inställningar och enheter som krävs för att ansluta till nätverket.
*
Kan bara användas via nätverksporten (Ethernet) på dockningsstationen.
✍
Datorn kan anslutas till nätverket med standardinställningarna.
Om datorn är ansluten till dockningsstationen måste du välja vilken nätverksport (Ethernet) som ska användas. Följ instruktionerna på skärmen.
n 64 N
Använda din VAIO-dator
!
Koppla inte in en telefonkabel i nätverksporten (Ethernet) på datorn.
Om någon av nedanstående sorters telefonlinjer ansluts till nätverksporten (Ethernet) finns det risk att stark ström via porten orsakar skador,
överhettning eller brand.
- Hemtelefoner (porttelefoner osv.) eller kontorstelefonlinjer (kontorstelefon med flera linjer)
- Vanliga telefonlinjer
- PBX-linjer (private branch exchange)
n 65 N
Använda din VAIO-dator
Använda trådlöst LAN (WLAN)
Med hjälp av trådlöst LAN (WLAN) kan alla dina digitala enheter med inbyggt trådlöst nätverk (WLAN) kommunicera fritt via
ett nätverk. I ett WLAN kan användare av bärbar utrustning ansluta till ett lokalt nätverk genom en trådlös anslutning (radio).
Detta innebär att du slipper dra kablar genom väggar och tak.
Det trådlösa nätverket (WLAN) stöder alla normala Ethernet-anslutningar, och ger dessutom en helt annan rörelsefrihet och
möjlighet till roaming. Du kan komma åt information, Internet och andra nätverk och nätverksresurser, till och med mitt i ett
möte, eller medan du är på väg från en plats till en annan.
Kommunikationen kan ske utan en åtkomstpunkt, vilket innebär att det går att kommunicera med ett begränsat antal datorer
(ad-hoc). Du kan också välja att kommunikationen ska gå via en åtkomstpunkt, vilket gör att du kan skapa ett fullständigt
infrastrukturnätverk.
✍
I vissa länder begränsas användningen av trådlösa nätverk genom lokala bestämmelser (t.ex. att endast ett begränsat antal kanaler är tillåtna).
Läs därför igenom handboken med föreskrifter för trådlösa nätverk noggrant innan du aktiverar den trådlösa nätverksfunktionen.
För WLAN används standarden IEEE 802.11a*/b/g eller utkastversionen av IEEE 802.11n-standarden* som specificerar den teknik som används.
Standarden omfattar krypteringsmetoderna: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och
Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standardbaserade
kompatibla säkerhetstillbehör som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara
kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom
användarverifiering med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan
klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN: sekretesskydd, exempelvis lösenordsskydd,
end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, andra generationen av WPA, har starkare dataskydd och bättre styrning av
nätverksåtkomst och är dessutom konstruerad för att skydda alla versioner av 802.11-enheter, inklusive 802.11b, 802.11a, 802.11g och
utkaststandarden 802.11n, multi-band och multi-mode. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet
i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen, som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2,
och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.
* Information om din modell stöder IEEE 802.11a-standarden och/eller utkastet till IEEE 802.11n-standarden finns i det elektroniska dokumentet med
teknisk information.
n 66 N
Använda din VAIO-dator
IEEE 802.11b/g är en standard för trådlöst LAN där 2,4 GHz-bandet används. Standarden IEEE 802.11g erbjuder höghastighetskommunikation som är
snabbare än IEEE 802.11b-standarden.
IEEE 802.11a är en standard för trådlöst LAN där 5 GHz-bandet används.
IEEE 802.11n är ett utkast till en standard för trådlöst LAN där 2,4- eller 5 GHz-bandet används.
Enheter för trådlöst LAN som använder 2,4 GHz-bandet, och de som använder 5 GHz-bandet kan inte kommunicera med varandra eftersom
frekvenserna är olika.
2,4 GHz-bandet, som används av enheter som är kompatibla med trådlöst LAN, används även av diverse andra enheter. Även om WLAN-kompatibla
enheter använder olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma band, händer det ändå att sådana
störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, kommunikationsområdet blir smalare, eller att den trådlösa kommunikationen avbryts.
Kommunikationshastigheten varierar beroende på avståndet mellan de kommunicerande enheterna, förekomsten av hinder mellan enheterna,
enheternas konfiguration, radioförhållandena, och vilken programvara som används. Dessutom kan det hända att kommunikationen avbryts på grund
av radioförhållandena.
Kommunikationsområdet varierar beroende på det faktiska avståndet mellan de kommunicerande enheterna, förekomsten av hinder mellan enheterna,
radioförhållandena, omgivningsförhållandena inklusive förekomsten av väggar och materialet i de väggarna och vilken programvara som används.
Den faktiska kommunikationshastigheten är eventuellt inte så snabb som den datorn visar.
Om du använder både IEEE 802.11b- och IEEE 802.11g-produkter på samma trådlösa nätverk finns det risk att kommunikationshastigheten sjunker på
grund av radiostörningar. Med hänsyn till detta är IEEE 802.11g-produkter konstruerade så att kommunikationshastigheten sänks för att garantera
kommunikationen även med IEEE 802.11b-produkter. Om kommunikationshastigheten är långsammare än väntat kan det hända att den ökar om du
byter trådlös kanal på åtkomstpunkten.
n 67 N
Använda din VAIO-dator
Kommunikation utan åtkomstpunkt (ad-hoc)
Ett ad-hoc-nätverk är ett lokalt nätverk som utgörs endast av de trådlösa enheterna själva, utan någon centralenhet eller
åtkomstpunkt. Varje enhet kommunicerar direkt med andra enheter i nätverket. Det är lätt att själv upprätta ett ad-hoc-nätverk
i hemmet.
n 68 N
Använda din VAIO-dator
Så här upprättar du kommunikation utan åtkomstpunkt (ad-hoc)
!
Du kan inte välja 5 GHz-bandet, som används för IEEE 802.11a-standarden, för ad-hoc-nätverk.
IEEE 802.11n-utkaststandarden, där 2,4- eller 5 GHz-bandet används, är inte tillgänglig för ad-hoc-nätverk.
1
Slå på brytaren för WIRELESS.
2
Klicka på knappen invid eller ovanför önskade trådlösa alternativ i fönstret VAIO Smart Network.
Kontrollera att WIRELESS-indikatorn är tänd.
3
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
4
Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet.
5
Klicka på Skapa en anslutning eller ett nätverk i vänster fönsterruta.
Fönstret Skapa en anslutning eller ett nätverk visas.
6
Välj ett alternativ för att definiera inställningar ad hoc-nätverket, och klicka på Nästa.
7
Följ instruktionerna på skärmen.
n 69 N
Använda din VAIO-dator
Kommunicera via en åtkomstpunkt (infrastruktur)
Ett infrastrukturnätverk är ett nätverk där ett befintligt, fast lokalt nätverk utökas till trådlösa enheter genom användning av en
åtkomstpunkt (medföljer ej). Åtkomstpunkten utgör en brygga mellan det fasta och det trådlösa nätverket, och fungerar som
en central kontrollenhet för trådlöst LAN. I en åtkomstpunkt samordnas sändning och mottagning mellan flera trådlösa
enheter inom ett visst avstånd.
Åtkomstpunkten markerar vilken kanal som ska användas på ett infrastrukturnätverk.
!
Mer information om hur du anger vilken kanal som ska användas för åtkomstpunkten finns i handboken för åtkomstpunkten.
n 70 N
Använda din VAIO-dator
Så här skapar du en anslutning till ett trådlöst nätverk
1
En åtkomstpunkt måste finnas installerad.
Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
2
Slå på brytaren för WIRELESS.
3
Klicka på knappen invid eller ovanför önskade trådlösa alternativ i fönstret VAIO Smart Network.
Kontrollera att WIRELESS-indikatorn är tänd.
!
Kommunikation via trådlöst LAN (IEEE 802.11a-standarden) på enbart 5 GHz-bandet, endast tillgängligt på vissa modeller, är som standard inaktiverad.
För att aktivera kommunikation på 5 GHz-bandet måste du välja alternativet att använda 5 GHz-bandet eller både 2,4 GHz- och 5 GHz-bandet på fliken
WLAN i inställningsfönstret VAIO Smart Network.
4
Högerklicka på
5
Välj önskad åtkomstpunkt och klicka på Anslut.
✍
eller
i Aktivitetsfältet och välj Anslut till ett nätverk.
För WPA-PSK- eller WPA2-PSK-autentisering måste du ange ett lösenord. Lösenordet är skiftlägeskänsligt, och måste bestå av en textsträng på mellan
8 och 63 tecken, eller en hexadecimal sträng på 64 tecken.
n 71 N
Använda din VAIO-dator
Stoppa kommunikation via trådlöst LAN
Så här stoppar du kommunikation via trådlöst LAN
Klicka på knappen bredvid eller ovanför ikonen för WLAN i fönstret VAIO Smart Network.
!
Om du stänger av den trådlösa LAN-funktionen när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet kan du förlora data.
n 72 N
Använda din VAIO-dator
Använda Bluetooth-funktionen
Du kan upprätta trådlös kommunikation mellan datorn och andra Bluetooth-enheter, till exempel en annan dator eller en
mobiltelefon. Det går att överföra data mellan sådana enheter utan kablar och på upp till 10 meters avstånd i ett fritt utrymme.
Så här startar du Bluetooth-kommunikation
1
Slå på brytaren för WIRELESS.
2
Klicka på knappen bredvid eller ovanför ikonen för Bluetooth i fönstret VAIO Smart Network.
Kontrollera att WIRELESS-indikatorn är tänd.
n 73 N
Använda din VAIO-dator
Att tänka på när du använder Bluetooth-funktionen
❑ Dataöverföringshastigheten varierar beroende på följande villkor:
❑ Hinder, t.ex. väggar mellan enheterna
❑ Avståndet mellan enheterna
❑ Väggmaterialet
❑ Mikrovågsugnar och trådlösa telefoner i närheten
❑ Radiostörningar och andra miljöfaktorer
❑ Enheternas inställning
❑ Programvarutypen
❑ Operativsystemstypen
❑ Användning av både ett trådlöst LAN och Bluetooth-funktionen samtidigt på datorn
❑ Storleken på filen som överförs
❑ Observera att beroende på begränsningar för själva Bluetooth-standarden, kan det ibland hända att stora filer skadas vid
kontinuerlig överföring på grund av elektromagnetiska störningar från omgivningen.
❑ Alla Bluetooth-enheter måste vara certifierade för att garantera att de uppfyller tillämpliga normer. Även om dessa normer
är uppfyllda kan det förekomma variationer i prestanda, specifikationer och tillvägagångssätt mellan olika enheter.
Det kan hända att det inte går att överföra data i vissa situationer.
❑ Bild och ljud kanske inte blir synkroniserade om du spelar upp filmer på din dator med ljudutgång från en ansluten
Bluetooth-enhet. Detta händer ofta när man använder Bluetooth-teknik och är inte ett fel.
n 74 N
Använda din VAIO-dator
❑ Bandet 2,4 GHz, som används av Bluetooth-enheter eller trådlöst LAN, används även av olika andra enheter.
Bluetooth-enheter använder en speciell teknik för att minska störningarna från andra enheter på samma våglängdsband.
Om du använder Bluetooth-funktionen och enheter för trådlös kommunikation på samma gång kan dock radiostörningar
uppstå som ger lägre kommunikationshastigheter och kortare avstånd än standardvärdena.
✍
Läs igenom handboken med föreskrifter för Bluetooth innan du börjar använda Bluetooth-funktionerna.
❑ Det kan hända att Bluetooth-funktionen inte fungerar tillsammans med andra enheter, beroende på vilken programversion
tillverkaren har använt.
❑ Om du ansluter Bluetooth-enheter till din dator kan det orsaka överbelastning inom kanalen, vilket kan leda till att
enheterna inte fungerar som de ska. Detta är normalt när man använder Bluetooth-teknik och är inte ett fel.
n 75 N
Använda din VAIO-dator
Bluetooth-säkerhet
Den trådlösa Bluetooth-tekniken har en identitetskontrollfunktion som gör att du kan bestämma vem du vill kommunicera
med. Tack vare denna identitetskontrollfunktion går det att förhindra att anonyma Bluetooth-enheter får tillgång till datorn.
Allra första gången två Bluetooth-enheter kommunicerar med varandra bör du registrera en gemensam nyckel
(Passkey – ett lösenord som behövs för identitetskontrollen) för båda enheterna. När en enhet väl är registrerad
behöver du inte ange nyckel (Passkey) igen.
✍
Det går att använda olika lösenord vid olika tidpunkter, så länge båda enheterna använder samma lösenord.
För vissa enheter, t.ex. en mus, går det inte att ange något lösenord.
n 76 N
Använda din VAIO-dator
Kommunicera med en annan Bluetooth-enhet
Du kan ansluta datorn till en annan Bluetooth-enhet, t.ex. en annan dator, en mobiltelefon, en PDA, ett headset, en mus eller
en digitalkamera utan att det behövs några kablar.
Kommunicera med en annan Bluetooth-enhet
För att kunna kommunicera med en annan Bluetooth-enhet måste du först ställa in Bluetooth-funktionerna. Information om
hur du konfigurerar och använder Bluetooth-funktionen hittar du genom att söka i Windows Hjälp och support. Du öppnar
Windows Hjälp och support genom att klicka på Start och sedan på Hjälp och support.
!
Kom ihåg att slå på WIRELESS-omkopplaren innan du startar Bluetooth-funktionen.
n 77 N
Använda din VAIO-dator
Stoppa Bluetooth-kommunikation
Så här stoppar du Bluetooth-kommunikation
1
Stäng av den Bluetooth-enhet som kommunicerar med din dator.
2
Klicka på knappen bredvid eller ovanför ikonen för Bluetooth i fönstret VAIO Smart Network.
n 78 N
Använda kringutrustning
Använda kringutrustning
VAIO-datorns olika anslutningsportar kan användas för att ge den fler funktioner.
❑ Ansluta en dockningsstation (sidan 79)
❑ Ansluta externa högtalare (sidan 87)
❑ Ansluta en extern bildskärm (sidan 88)
❑ Välja visningslägen (sidan 95)
❑ Använda funktionen för flera bildskärmar (sidan 97)
❑ Ansluta en extern mikrofon (sidan 99)
❑ Ansluta en USB-enhet (sidan 100)
❑ Ansluta en skrivare (sidan 103)
❑ Ansluta en i.LINK-enhet (sidan 104)
n 79 N
Använda kringutrustning
Ansluta en dockningsstation
Genom att ansluta en dockningsstation går det att ansluta ytterligare kringutrustning till datorn, t.ex. en skrivare och en extern
bildskärm.
Dockningsstationen levereras inte tillsammans med datorn utan finns som tillbehör.
n 80 N
Använda kringutrustning
Hitta portar på dockningsstationen
A DC IN-indikator
Lyser när dockningsstationen är ansluten.
B
C
D
E
IN USE-indikator (sidan 84)
UNDOCK-knapp (sidan 84)
DC IN-port (sidan 81)
Nätverksport (Ethernet)
(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) (sidan 63)
F Hi-Speed USB (USB 2.0)-portar*1 (sidan 100)
G DVI-D-port*2 (sidan 88)
H MONITOR-port (sidan 88)
*1
Stöder hög, full och låg hastighet.
*2
Fungerar endast på modeller med ATI-grafikkort.
!
Dockningsstationen kan bara drivas via den nätadapter som levereras tillsammans med datorn. Koppla inte från nätadaptern från dockningsstationen
och nätuttaget medan du använder dockningsstationen. Det kan orsaka att data förstörs eller att maskinvara inte fungerar.
Det går inte att samtidigt använda HDMI-utgången på datorn och DVI-D-porten eller MONITOR-porten på dockningsstationen.
n 81 N
Använda kringutrustning
Ansluta datorn till dockningsstationen
!
Kom ihåg att sätta dit batteriet innan du ansluter datorn till dockningsstationen.
Så här ansluter du datorn till dockningsstationen
!
Använd den nätadapter som medföljer datorn.
Flytta inte datorn när den är kopplad till dockningsstationen. Det kan lösgöra dockningsstationen och leda till skador på båda enheterna.
1
Koppla loss all kringutrustning från datorn.
2
Anslut den ena änden av nätkabeln (1) till nätadaptern (2) och den andra änden till ett nätuttag.
3
Koppla in kabeln från nätadaptern (2) i DC IN-uttaget (3) på dockningsstationen (4).
n 82 N
Använda kringutrustning
4
Skjut upp locket till kontakterna för dockningsstationen som finns under datorn.
5
Rikta in datorns bakre nedre hörn mot riktmärkena på dockningsstationen.
n 83 N
Använda kringutrustning
6
Tryck datorn försiktigt tills den klickar på plats.
7
Slå på datorn.
n 84 N
Använda kringutrustning
Koppla loss datorn från dockningsstationen
!
Se till att enheter som är anslutna till dockningsstationen inte används innan du kopplar från datorn.
Koppla inte bort datorn från dockningsstationen medan indikatorn IN USE lyser. Om du kopplar från datorn medan indikatorn IN USE lyser kan data
försvinna och datorn skadas.
Om batteriet har tagit slut kan de data som inte har sparats försvinna om du kopplar från dockningsstationen.
Du ska inte koppla från datorn från dockningsstationen medan du spelar upp video. Se till att stänga videouppspelningsprogrammet innan du kopplar
från dockningsstationen.
När du har utfört stegen i Så här kopplar du loss datorn från dockningsstationen (sidan 85), måste du koppla loss datorn från dockningsstationen.
Om datorn fortfarande sitter i dockningsstationen kan driften bli instabil.
n 85 N
Använda kringutrustning
Så här kopplar du loss datorn från dockningsstationen
1
Tryck på UNDOCK-knappen (1) och vänta tills IN USE-indikatorn (2) slocknar.
✍
Om indikatorn IN USE inte lyser har du inte tryckt på knappen UNDOCK.
Om du trycker på knappen UNDOCK medan datorn är i energisparläge, går datorn först tillbaka till Normalläge och sedan startar frånkopplingen.
!
När du har återställt datorn till normalläge tar du bort datorn från dockningsstationen. Om datorn fortfarande sitter i dockningsstationen kan driften bli
instabil.
n 86 N
Använda kringutrustning
2
Lyft bort datorn från dockningsstationen.
3
Stäng locket för dockningsstationen på undersidan av datorn.
Du kan också koppla från datorn från dockningsstationen så här:
1
Klicka på Start, pilen invid Lås-knappen och Koppla från datorn.
2
Kontrollera att en meddelandebubbla visas och att indikatornlampan IN USE stängs av. Lyft bort datorn från
dockningsstationen.
3
Stäng locket för dockningsstationen på undersidan av datorn.
!
Det är ytterst viktigt att du stänger locket till dockningsstationskontakten efter att ha kopplat loss datorn från dockningsstationen. Om locket lämnas
öppet kan det komma in damm som kan skada datorn.
✍
Nätadaptern måste kopplas ur för att strömmen till dockningsstationen ska brytas helt.
n 87 N
Använda kringutrustning
Ansluta externa högtalare
Du kan ansluta externa enheter för utgående ljud (medföljer ej) till datorn, till exempel högtalare och hörlurar.
Så här ansluter du externa högtalare
1
Anslut en högtalarkabel (1) (medföljer ej) till hörlursuttaget (2) i.
2
Koppla in den andra änden av högtalarkabeln i den externa högtalaren (3).
3
Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem.
✍
Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.
!
Lägg inte disketter på högtalarna. Högtalarnas magnetfält kan skada informationen på disketterna.
n 88 N
Använda kringutrustning
Ansluta en extern bildskärm
Du kan ansluta en extern bildskärm (medföljer ej) till datorn. Du kan t.ex. använda din dator med en extra bildskärm eller
en projektor.
✍
Anslut nätkabeln till den externa bildskärmen efter att alla andra kablar är anslutna.
Ansluta en bildskärm
Du kan ansluta en bildskärm antingen direkt till datorn eller via en dockningsstation som säljs separat.
Så här ansluter du en bildskärm
!
Bildskärmsporten på datorn är inaktiverad när datorn är kopplad till dockningsstationen.
DVI-D-porten på dockningsstationen fungerar endast på modeller med ATI-grafikkort.
1
Vid behov ansluter du ena änden av bildskärmens nätkabel (1) till bildskärmen, och den andra änden till ett nätuttag.
2
Om du vill koppla in en analog bildskärm kopplar du in bildskärmskabeln (2) (medföljer ej) i bildskärmsporten (3) a på
datorn eller dockningsstationen.
n 89 N
Använda kringutrustning
3
Om du vill koppla in en TFT/DVI-bildskärm, ska du koppla skärmkabeln (2) (medföljer ej) till en HDMI-till-DVI-D-adapter
(3) (medföljer ej) och ansluta ena änden av HDMI-kabeln (4) (medföljer ej) till HDMI-till-DVI-D-adaptern (3) och den andra
änden till HDMI-utgången (5) på datorn, om den är utrustad med detta, eller sätta i skärmkabeln (2) (medföljer ej)
i DVI-D-porten på dockningsstationen.
4
Om den externa datorskärmen är utrustad med en ingående HDMI-port, ska du ansluta den ena änden av en HDMI-kabel
(medföljer ej) till HDMI-utgången på datorn och den andra till HDMI-ingången på datorskärmen.
!
Din dator följer HDCP-standarden, och kan kryptera överföringskanalen för digitala videosignalen i och för upphovsrättsligt skydd, vilket gör att du
kan spela upp och titta på en mängd kopieringsskyddat material av hög kvalitet. Observera att du måste ansluta en HDCP-kompatibel bildskärm till
HDMI-utgången på datorn, om den är utrustad med en sådan, eller DVI-D-porten på dockningsstationen för att kunna titta på det kopieringsskyddade
materialet. Om du ansluter en ej kompatibel bildskärm kommer du inte att kunna spela upp eller visa något kopieringsskyddat material.
✍
DVI-D står för Digital Visual Interface – Digital. Det är en sorts DVI-kontakt som bara har stöd för digitala videosignaler (inte analoga videosignaler).
Kontakten har 24 stift.
DVI-I-kontakten (Digital Visual Interface – Integrated) har stöd för både digitala och analoga videosignaler. Kontakten har 29 stift.
n 90 N
Använda kringutrustning
Ansluta en bildskärm för multimedia
Det går att ansluta en multimediedatorskärm med inbyggda högtalare och mikrofon antingen direkt till datorn eller via en
dockningsstation (säljs separat).
Så här ansluter du en bildskärm för multimedia
!
Bildskärmsporten på datorn är inaktiverad när datorn är kopplad till dockningsstationen.
1
Sätt i nätkabeln till multimedieskärmen (1) i ett vägguttag.
2
Koppla in bildskärmskabeln (2) (medföljer ej) i bildskärmsporten (3) a på datorn eller dockningsstationen.
3
Anslut högtalarkabeln (4) (medföljer ej) till hörlursuttaget (5) i på datorn.
4
Anslut mikrofonkabeln (6) (medföljer ej) till mikrofonuttaget (7) m på datorn.
n 91 N
Använda kringutrustning
n 92 N
Använda kringutrustning
Ansluta en TV-apparat
Om datorn är utrustad med en HDMI-utgång, kan du koppla en TV med en HDMI-ingång till datorn.
HDMI-utgången finns endast på vissa modeller. Du kan se om din datormodell är försedd med HDMI-utgång i det elektroniska
dokumentet med teknisk information.
Så här ansluter du en TV till datorn
!
Om du inte hör något ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången, måste du byta enhet för utgående ljud. Mer information finns
i Hur ändrar jag enhet för utgående ljud? (sidan 208).
1
Anslut TV-apparatens nätsladd (1) till ett nätuttag.
2
Anslut den ena änden av en HDMI-kabel (2) (medföljer ej) till HDMI-utgången (3) på datorn och den andra änden till TV:n.
3
Byt ingångskanal på TV-apparaten till den externa ingången.
4
Ställ in TV-konfigurationssystemet.
!
Om andra enhetsdrivrutiner än dem från Sony används kanske inte bilden visas och ljudet kanske inte hörs. Använd därför alltid enhetsdrivrutiner från
Sony när du uppdaterar.
n 93 N
Använda kringutrustning
✍
Se handboken som följde med kringutrustningen för ytterligare upplysningar om installation och användning.
HDMI-kabeln överför både ljud- och bildsignaler.
Du kan också ansluta en hemmabiomottagare av hög kvalitet eller andra enheter med surroundljuddekoder mellan datorn
och TV:n med en HDMI-anslutning.
Ansluta en digital utgående ljudenhet mellan datorn och en TV
!
Innan du kopplar enheten till datorn, måste du först kontrollera att HDMI-anslutningen har installerats mellan TV:n och hemmabiomottagaren eller
enheten med surroundljuddekoder.
Om du inte hör något ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången, måste du byta enhet för utgående ljud. Mer information finns
i Hur ändrar jag enhet för utgående ljud? (sidan 208).
1
Sätt på TV:n och ställ in ingången till HDMI-ingång.
2
Sätt på hemmabiomottagaren eller enheten med surroundljuddekoder och ställ in ingången till HDMI-ingång.
3
Sätt i ena änden av en HDMI-kabeln (medföljer ej) till den ingående HDMI-porten eller enheten med surroundljuddekoder
och den andra änden i HDMI-utgången på datorn.
4
Prova sedan att trycka på Fn+F7 för att ändra visningsskärm till den anslutna TV:n.
✍
Du kan justera skärmupplösningen på den anslutna TV:n med datorn. Detaljerade instruktioner finns i Varför visas inte videon på bildskärmen? (sidan 196).
Med HDMI-anslutning, kan ljudvolymen endast ändras med den anslutna ljudenheten. Datorn kan inte kontrollera ljudvolymen i de anslutna enheterna.
n 94 N
Använda kringutrustning
Ansluta en projektor
Du kan ansluta en projektor (t.ex. Sonys LCD-projektor) antingen direkt till datorn eller via dockningsstationen som
säljs separat.
Så här ansluter du en projektor
!
Bildskärmsporten på datorn är inaktiverad när datorn är kopplad till dockningsstationen.
1
Anslut projektorns nätkabel (1) till ett nätuttag.
2
Koppla in bildskärmskabeln (2) (medföljer ej) i bildskärmsporten (3) a på datorn eller dockningsstationen.
3
Anslut en ljudkabel (4) (medföljer ej) till hörlursuttaget (5) i på datorn.
4
Anslut bildskärmskabeln och ljudkabeln till motsvarande uttag och port på projektorn (6).
n 95 N
Använda kringutrustning
Välja visningslägen
Du kan välja vilken bildskärm som ska användas som huvudskärm när en extern bildskärm (t.ex. datorbildskärm)
är ansluten till datorn.
Hur du väljer bildskärm styrs av det grafikkort som används i datorn. Mer information om grafikkortet finns i den elektroniska
handboken med teknisk information.
Om du vill arbeta på både datorskärmen och den externa bildskärmen samtidigt läser du avsnittet Använda funktionen för
flera bildskärmar (sidan 97).
n 96 N
Använda kringutrustning
Så här väljer du huvudskärm
!
Bildskärmsporten på datorn är inaktiverad när datorn är kopplad till dockningsstationen.
Modeller med Intel Graphics Media Accelerator
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.
2
Klicka på Bildskärmsinställningar.
3
Följ instruktionerna på skärmen för att ändra inställningarna.
✍
Du kanske inte kan visa samma innehåll på datorns LCD-skärm och den externa bildskärmen eller projektorn samtidigt. Det är beroende av vilken typ
av extern bildskärm eller projektor du använder.
Koppla på den externa bildskärmen innan du slår på datorn.
Modeller med ATI-grafikkort
Om en extern bildskärm är ansluten till datorn kan du ändra inställningen huvudskärm och klon på följande sätt:
1
Klicka på Start, Alla program och Catalyst Control Center.
2
Klicka på CCC.
3
Följ instruktionerna på skärmen för att ändra inställningarna.
Mer information finns i hjälpfilen.
✍
Du kanske inte kan visa samma innehåll på datorns LCD-skärm och den externa bildskärmen eller projektorn samtidigt. Det är beroende av vilken typ
av extern bildskärm eller projektor du använder.
Koppla på den externa bildskärmen innan du slår på datorn.
n 97 N
Använda kringutrustning
Använda funktionen för flera bildskärmar
Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar. Om t.ex. en extern
bildskärm är ansluten till bildskärmsporten kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett
enda skrivbord.
Du kan flytta markören från den ena bildskärmen till den andra. På så sätt kan du dra objekt, som ett öppet programfönster
eller ett verktygsfält, från den ena skärmen till den andra.
✍
Det kan hända att den externa bildskärmen saknar stöd för funktionen för flera bildskärmar.
Det kan hända att vissa program inte fungerar tillsammans med funktionen för flera bildskärmar.
Se till att datorn inte övergår till Vila eller Viloläge medan du använder funktionen för flera bildskärmar. I så fall är det inte säkert att datorn kan återgå
till normalläget.
Om du ställer in färgerna olika på bildskärmarna ska du inte utöka ett fönster så att det sträcker sig över bägge skärmarna. I så fall kanske programvaran
inte fungerar som den ska.
Ställ in färre färger eller en lägre upplösning på varje skärm.
n 98 N
Använda kringutrustning
Så här använder du funktionen för flera bildskärmar
!
Information om vilket grafikkort din modell har finns i den elektroniska handboken med teknisk information.
Bildskärmsporten på datorn är inaktiverad när datorn är kopplad till dockningsstationen.
Modeller med Intel Graphics Media Accelerator
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.
2
Klicka på Bildskärmsinställningar.
3
Följ instruktionerna på skärmen för att ändra inställningarna.
✍
Du kan också ställa in antalet färger och upplösningen för var och en av skärmarna och anpassa funktionen för flera bildskärmar.
Modeller med ATI-grafikkort
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Ändra bildskärmsupplösning under Utseende och anpassning.
3
Högerklicka på bildskärm 2 och välj Ansluten.
4
Klicka på OK.
När du uppmanas att bekräfta trycker du på Ja.
✍
Du kan också ställa in antalet färger och upplösningen för var och en av skärmarna och anpassa funktionen för flera bildskärmar.
n 99 N
Använda kringutrustning
Ansluta en extern mikrofon
Om du vill använda en enhet för ingående ljudsignaler, till exempel för att röstchatta över Internet, måste du ansluta en extern
mikrofon (medföljer ej).
Så här ansluter du en extern mikrofon
Anslut mikrofonkabeln (1) till mikrofonuttaget (2) m.
✍
Kontrollera att mikrofonen är avsedd för att användas med datorer.
n 100 N
Använda kringutrustning
Ansluta en USB-enhet
Var noga med följande för att skydda datorn och/eller USB-enheterna från skador:
❑ Undvik att stöta till eller trycka på USB-kontakterna om datorn ska flyttas med USB-enheter anslutna.
❑ Lägg inte datorn i en väska eller liknande med USB-enheter anslutna.
Ansluta en USB-mus
Så här ansluter du en USB-mus
1
Välj vilken USB-port (1)
du vill använda.
2
Anslut USB-musens kabel (2) till USB-porten.
Du kan nu använda din USB-mus (medföljer ej) (3).
n 101 N
Använda kringutrustning
Ansluta en USB-diskettenhet
Du kan ansluta en extern USB-diskettenhet till datorn.
Så här ansluter du en USB-diskettenhet
1
Välj vilken USB-port (1)
du vill använda.
2
Anslut diskettenhetens USB-kabel (2) till USB-porten.
USB-diskettenheten (3) är nu färdig att användas.
!
Undvik tryck på USB-kontakten om du använder en USB-diskettenhet. Det kan leda till funktionsfel.
n 102 N
Använda kringutrustning
Koppla från en USB-diskettenhet
Du kan koppla från en USB-diskettenhet när datorn är på eller när den är avstängd. Om datorn är i energisparläge
(Vila eller Viloläge) ska du dock inte koppla från enheten, eftersom datorn då kan sluta fungera.
Så här kopplar du från en USB-diskettenhet
✍
Om du vill koppla från en USB-diskettenhet när datorn är avstängd hoppar du över steg 1 till 5.
1
Stäng alla program som använder diskettenheten.
2
Dubbelklicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfältet.
3
Ange vilken diskettenhet du vill koppla från.
4
Klicka på Stoppa.
5
Följ instruktionerna på skärmen för att ta bort diskettenheten.
6
Ta bort diskettenheten från datorn.
n 103 N
Använda kringutrustning
Ansluta en skrivare
Det går att ansluta en Windows-kompatibel skrivare till datorn för att skriva ut dokument.
Ansluta en skrivare via USB
Det går att ansluta en USB-skrivare som är kompatibel med din version av Windows till datorn.
Så här ansluter du en skrivare via USB
1
Anslut skrivarens nätkabel (1) till ett nätuttag.
2
Välj vilken USB-port (3)
3
Koppla in den ena änden av en USB-skrivarkabel (2) (medföljer ej) i USB-porten och den andra änden i skrivaren.
du vill använda.
n 104 N
Använda kringutrustning
Ansluta en i.LINK-enhet
Att tänka på när du ansluter i.LINK-enheter
❑ Din dator är försedd med en i.LINK-port som du kan använda för att ansluta en i.LINK-enhet, t.ex. en digital videokamera.
❑ i.LINK porten på datorn stöder inte ström till en extern enhet. Om den externa enheten kräver extern ström måste du
koppla den till en strömkälla.
❑ i.LINK-porten stöder överföringshastigheter på upp till 400 Mbps. Den faktiska överföringshastigheten beror emellertid på
den externa enhetens överföringskapacitet.
❑ Det går eventuellt inte att få tag i i.LINK-kablar (tillval) i vissa länder eller områden.
❑ Det går inte att till fullo garantera att i.LINK-anslutning med andra kompatibla enheter fungerar.
❑ i.LINK-anslutningen är eventuellt inte tillgänglig beroende på programvara, operativsystem och de i.LINK-kompatibla
enheter som används. Läs bruksanvisningen för programvaran om du vill ha mer information.
❑ Om du vill ansluta en i.LINK-kompatibel enhet för PC till din dator (t.ex. hårddisk, CD-RW-enhet), ska du först kontrollera
att enheten är kompatibel med operativsystemet, och att anslutningen uppfyller de arbetsvillkor som rekommenderas
i den medföljande dokumentationen.
n 105 N
Använda kringutrustning
Ansluta en digital videokamera
Så här ansluter du en digital videokamera
Anslut ena änden av i.LINK-kabeln (1) (medföljer ej) till i.LINK-porten (2) i datorn, och anslut den andra änden till
DV In/Out-porten (3) på den digitala videokameran.
✍
De portar som är märkta DV Out, DV In/Out eller i.LINK på digitala videokameror från Sony är i.LINK-kompatibla.
Den digitala videokamera från Sony som visas här är ett exempel. Din digitala videokamera kan behöva anslutas på ett annat sätt.
Det går inte att komma åt bilder som lagrats på ett Memory Stick via en i.LINK-anslutning.
n 106 N
Anpassa din VAIO-dator
Anpassa din VAIO-dator
I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur du ändrar VAIO-datorns huvudinställningar. Bland annat får du lära dig att använda och
anpassa utseendet på program och verktyg från Sony.
❑ Ställa in lösenordet (sidan 107)
❑ Använda fingeravtrycksautentisering (sidan 119)
❑ Använda Trusted Platform Module (TPM) (sidan 127)
❑ Konfigurera datorn med VAIO Control Center (sidan 134)
❑ Använda energisparlägen (sidan 135)
❑ Energihantering med VAIO Power Management (sidan 140)
❑ Konfigurera modemet (sidan 142)
❑ Skydda hårddisken (sidan 144)
n 107 N
Anpassa din VAIO-dator
Ställa in lösenordet
Förutom Windows-lösenordet kan du också använda en BIOS-funktion för att ställa in två typer av lösenord för att skydda
datorn. startlösenord och hårddisklösenord.
När ett lösenord väl är inställt måste du ange det när VAIO-logon visas så att datorn kan starta. Lösenordet skyddar datorn
mot obehörig åtkomst.
Lösenordet för hårddisken erbjuder ett extra skydd för den information du sparar på hårddisken. Om du ställer in lösenordet
för hårddisken kommer inga andra användare att kunna komma åt informationen utan att känna till lösenordet, och detta
gäller även om den skyddade hårddisken plockas ut och sätts in i en annan dator.
n 108 N
Anpassa din VAIO-dator
Lägga till lösenord
Lösenordet skyddar datorn mot obehörig åtkomst.
Det finns två typer av lösenord som kan användas när datorn slås på: datorlösenord och användarlösenord. Datorlösenordet
används av användare med administratörsbehörighet för att ändra alla inställningar på BIOS-skärmen samt för att starta
datorn. Användarlösenordet används av vanliga användare för att ändra vissa BIOS-inställningar och för att starta datorn.
För att kunna skapa ett användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet.
!
När ett lösenord väl är inställt kan du inte starta datorn utan att ange lösenordet. Se därför till att du inte glömmer bort det. Skriv ned lösenordet och
förvara det på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt det.
Om du glömmer bort lösenordet och behöver hjälp med att återställa det kan du få hjälp med detta mot en avgift. Datorn kan då behöva skickas till ett
servicekontor för återställning.
✍
Om din dator är försedd med en fingeravtryckssensor, och du har ställt in både startlösenord och funktionen för fingeravtrycksautentisering
kan du välja att använda ditt fingeravtryck för att logga in i stället för att ange lösenordet när du slår på datorn. Mer information finns
i Använda fingeravtrycksautentisering (sidan 119).
n 109 N
Anpassa din VAIO-dator
Så här ställer du in lösenordet (datorlösenordet)
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set Machine Password och tryck
på Enter.
4
Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter.
Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
5
Välj Password when Power On under Security och tryck på Enter.
6
Ändra inställningen från Disabled till Enabled.
7
Tryck på < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
n 110 N
Anpassa din VAIO-dator
Så här ställer du in lösenordet (användarlösenordet)
!
Du måste ställa in datorlösenordet innan du ställer in användarlösenordet.
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Ange datorlösenordet och tryck på Enter.
4
Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set User Password och tryck på Enter.
5
Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter.
Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
6
Tryck på < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
n 111 N
Anpassa din VAIO-dator
Ändra/ta bort lösenordet
Så här ändrar eller tar du bort lösenordet (datorlösenordet)
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Ange datorlösenordet och tryck på Enter.
4
Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set Machine Password och tryck
på Enter.
5
Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan
på Enter.
Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker
på Enter.
6
Tryck på < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
n 112 N
Anpassa din VAIO-dator
Så här ändrar eller tar du bort lösenordet (användarlösenordet)
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Ange användarlösenordet och tryck på Enter.
4
Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set User Password och tryck på Enter.
5
Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan
på Enter.
Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker
på Enter.
6
Tryck på < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
n 113 N
Anpassa din VAIO-dator
Lägga till lösenord för hårddisken
Lösenordet för hårddisken erbjuder ett extra skydd för den information du sparar på hårddisken. Om du aktiverar
hårddisklösenordet förser du datorn med en extra skyddsnivå.
När du lägger till ett hårddisklösenord måste du ange både ett huvudlösenord och ett användarlösenord.
Huvudlösenordet är till för användare med administratörsbehörighet på datorn så att de kan återställa användarlösenordet
på BIOS-inställningsskärmen. Användarlösenordet används för att låsa hårddisken. När du väl har angett
användarlösenordet måste du ange detta lösenord plus startlösenordet (om det har ställts in) så snart VAIO-logotypen visas.
!
Det går inte att starta datorn utan huvudlösenordet.
Om du glömmer bort huvudlösenordet, eller om tangentbordet skakas, vilket naturligtvis krävs för att du ska kunna ange ett lösenord, går det inte att
kringgå lösenordskravet, och all information på hårddisken blir oåtkomlig. Det går INTE att återställa detta lösenord. Du måste på egen bekostnad byta
hårddisk, och all den information som fanns lagrad på hårddisken går förlorad. Skriv ned huvudlösenordet och förvara det på ett säkert ställe där andra
inte kan komma åt det.
✍
Om din dator är försedd med en fingeravtryckssensor, och du har ställt in både hårddisklösenord och funktionen för fingeravtrycksautentisering
kan du välja att använda ditt fingeravtryck för att logga in i stället för att ange lösenordet när du slår på datorn. Mer information finns
i Använda fingeravtrycksautentisering (sidan 119).
n 114 N
Anpassa din VAIO-dator
Lägga till ett hårddisklösenord
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
✍
Om du har ställt in ett startlösenord anger du det nu.
3
Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Hard Disk Password och tryck på Enter.
Skärmen Hard Disk Password visas.
4
Välj Enter Master and User Passwords och tryck på Enter.
5
Välj Continue på varningsskärmen och tryck på Enter.
6
Ange huvudlösenordet två gånger, och tryck på Enter.
Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
7
Ange användarlösenordet två gånger och tryck på Enter.
Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
8
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
9
Tryck på Esc-tangenten, och därefter på < eller , för att välja fliken Exit.
10 Tryck på M eller m för att välja Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
n 115 N
Anpassa din VAIO-dator
Ändra/ta bort hårddisklösenordet
Lägga till hårddisklösenordet
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
✍
Om du har ställt in ett startlösenord anger du det nu.
3
Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Hard Disk Password och tryck på Enter.
Skärmen Hard Disk Password visas.
4
Välj Change Master Password eller Change User Password och tryck på Enter.
5
Ange nuvarande lösenord en gång, och därefter ett nytt lösenord två gånger.
6
Tryck på Enter.
7
Tryck på Enter när bekräftelsen visas.
8
Tryck på Esc-tangenten, och därefter på < eller , för att välja fliken Exit.
9
Tryck på M eller m för att välja Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
n 116 N
Anpassa din VAIO-dator
Ta bort till hårddisklösenordet
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
✍
Om du har ställt in ett startlösenord anger du det nu.
3
Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Hard Disk Password och tryck på Enter.
Skärmen Hard Disk Password visas.
4
Välj Enter Master and User Passwords och tryck på Enter.
5
Skriv det aktuella lösenordet för Enter Current Hard Disk Master Password och tryck sedan på Enter.
6
Tryck på Enter utan att skriva något i de andra fälten.
7
Tryck på Enter när bekräftelsen visas.
8
Tryck på Esc-tangenten, och därefter på < eller , för att välja fliken Exit.
9
Tryck på M eller m för att välja Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
n 117 N
Anpassa din VAIO-dator
Ställa in Windows-lösenordet
Windows-lösenordet är praktiskt om du delar dator med andra personer. Genom att ställa in Windows-lösenordet skyddar du
ditt användarkonto mot obehörig åtkomst.
Windows-lösenordet måste anges efter att du har valt ditt användarkonto.
!
Se därför till att du inte glömmer bort det. Skriv ned lösenordet och förvara det på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt det.
✍
Om din dator är försedd med en fingeravtryckssensor, och du har ställt in både Windows-lösenord och funktionen för fingeravtrycksautentisering
kan du välja att använda ditt fingeravtryck för att logga in i stället för att ange lösenordet när du slår på datorn. Mer information finns
i Använda fingeravtrycksautentisering (sidan 119).
Så här ställer du in Windows-lösenordet
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Användarkonton och säkerhet för familjen eller Användarkonton.
3
Klicka på Användarkonton.
4
Klicka på Skapa ett lösenord för ditt konto under Utför ändringar för ditt konto.
5
Ange lösenord för kontot i fälten Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord.
6
Klicka på Skapa lösenord.
✍
Mer information om Windows-lösenordet finns i Windows Hjälp och support.
n 118 N
Anpassa din VAIO-dator
Ändra/ta bort Windows-lösenordet
Så här ändrar du Windows-lösenordet
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Användarkonton och säkerhet för familjen eller Användarkonton.
3
Klicka på Användarkonton.
4
Klicka på Byt lösenord.
5
I fältet Nuvarande lösenord anger du ditt nuvarande lösenord.
6
I fälten Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord anger du ett nytt lösenord.
7
Klicka på Byt lösenord.
Så här tar du bort Windows-lösenordet
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Användarkonton och säkerhet för familjen eller Användarkonton.
3
Klicka på Användarkonton.
4
Klicka på Ta bort lösenord.
5
I fältet Nuvarande lösenord anger du det nuvarande lösenord som du vill ta bort.
6
Klicka på Ta bort lösenord.
n 119 N
Anpassa din VAIO-dator
Använda fingeravtrycksautentisering
Datorn kan vara försedd med en fingeravtryckssensor för ytterligare bekvämlighet. Fingeravtrycksläsaren, som hädanefter
kallas fingeravtryckssensorn, sitter i ett litet horisontellt fält mellan pekplattans två knappar.
I det elektroniska dokumentet med teknisk information kan du ta reda på om din datormodell är utrustad med
fingeravtryckssensor.
När du väl har registrerat ditt eller dina fingeravtryck kan du med fingeravtrycksautentiseringsfunktionen göra följande:
❑ Ersätta lösenordsinmatning
❑ Logga in på Windows (sidan 124)
Om du har registrerat dina fingeravtryck för ditt användarkonto kan du använda fingeravtrycksautentisering för att
logga in på Windows i stället för att ange ditt lösenord.
❑ Funktionen Power-on Security (sidan 124)
Om du har ställt in ett startlösenord (sidan 108) och/eller hårddisklösenord (sidan 113), kan du använda
fingeravtrycksautentisering i stället för att ange lösenord när du startar datorn.
❑ Lösenordsbank (Password Bank) för snabb tillgång till webbplatser (sidan 125)
Du kan använda fingeravtrycksautentisering i stället för att mata in information (t.ex. användarkonto, lösenord osv.) som
krävs för att nå lösenordsskyddade webbplatser.
❑ Använda funktionen Filkassaskåp (File Safe) för att kryptera/dekryptera data (sidan 125)
Med funktionen Filkassaskåp (File Safe) kan du kryptera filer och mappar och därigenom skapa ett krypterat arkiv.
Du kan använda fingeravtrycksautentisering eller ange det lösenord du definierat för kryptering när du vill dekryptera eller
få tillgång till sådana krypterade arkiv.
❑ Programstartsfunktion för snabb åtkomst till program (sidan 125)
När du har tilldelat ett program till fingret kan du dra fingret över fingeravtryckssensorn och starta det tilldelade
programmet.
n 120 N
Anpassa din VAIO-dator
Försiktighetsåtgärder vid användning av fingeravtrycksautentisering
❑ Fingeravtrycksautentiseringstekniken garanterar inte fullständig användarautentisering eller skydd av data och maskinvara.
Sony tar inget ansvar för problem eller skador som kan uppkomma på grund av användning av eller oförmåga att använda
fingeravtryckssensorn.
❑ Fingeravtrycksigenkänningen är beroende av driftsförhållandena och varierar även mellan olika individer.
❑ Se till att säkerhetskopiera de data som finns lagrade på hårddisken, särskilt i de krypterade arkiv som skapats med
funktionen Filkassaskåp (File Safe), innan du skickar iväg datorn för reparation.
Sony tar inget ansvar för eventuell förlust eller förändring av dina data som kan ha uppstått under en reparation.
❑ Om hårddisken måste initieras, till exempel efter en reparation, kommer fingeravtrycksmallarna att gå förlorade.
Du måste registrera dem på nytt.
❑ Underhåll och hantering av data beträffande fingeravtrycksautentisering utförs på din egen risk.
Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av ditt dataunderhåll och din datahantering.
❑ Innan du kasserar eller säljer din dator bör du radera de fingeravtrycksdata som finns registrerade på
fingeravtryckssensorn efter att du har raderat hårddisken. Detaljerade instruktioner finns i Radera registrerade
fingeravtryck (sidan 126).
❑ En fingeravtryckssensor kan sluta fungera eller skadas om du repar dess yta med:
❑ ett hårt eller vasst föremål
❑ småkorniga föremål, t ex genom att dra ett smutsigt finger över fingeravtryckssensorn
❑ Ladda ur statisk elektricitet från fingret genom att vidröra ett föremål av metall innan du läser av fingeravtrycket - speciellt
gäller detta under perioder med låg luftfuktighet (t ex vintern). Statisk elektricitet kan få en fingeravtryckssensor att sluta
fungera.
n 121 N
Anpassa din VAIO-dator
Registrera ett fingeravtryck
För att kunna utnyttja fingeravtrycksautentiseringsfunktionen måste du registrera dina fingeravtryck i datorn.
✍
Ställ in Windows-lösenordet på datorn innan registreringen. Detaljerade instruktioner finns i Ställa in Windows-lösenordet (sidan 117).
Registrera ett fingeravtryck så här
!
Upp till 10 fingeravtryck per användare kan registreras, och upp till 21 fingeravtryck för inloggning på systemet kan registreras med funktionen
Power-on Security. Du kan även välja fingret för det fingeravtryck du vill använda för funktionen Power-on Security senare.
1
Klicka på Start, Alla program, Protector Suite QL och Kontrollcentret (Control Center).
2
Klicka på Fingeravtryck (Fingerprints) och Initiera (Initialize).
3
Följ instruktionerna på skärmen.
✍
Mer information finns i hjälpen.
n 122 N
Anpassa din VAIO-dator
Om du misslyckades med att registrera ett fingeravtryck följer du dessa steg för att försöka igen.
1
Placera fingrets övre led på fingeravtryckssensorn (1).
n 123 N
Anpassa din VAIO-dator
2
Dra fingret vinkelrätt över fingeravtryckssensorn.
!
Placera fingertoppen plant mitt på fingeravtryckssensorn.
Läs av fingeravtrycket från fingrets övre led till fingertoppen.
Håll fingret i kontakt med fingeravtryckssensorn när du drar.
Registreringen kan misslyckas om du rör fingret för snabbt eller för långsamt. Låt det ta ungefär en sekund för sensorn att läsa av fingeravtrycket.
Det går eventuellt inte att registrera och/eller identifiera fingeravtryck om ditt finger är torrt eller vått, rynkigt, skadat, smutsigt eller liknande.
Du bör registrera mer än ett fingeravtryck ifall fingeravtryckssensorn inte känner igen fingeravtrycket.
Upp till 10 fingeravtryck kan registreras per person. Observera att upp till 21 fingeravtryck kan registreras för inloggning på systemet med funktionen
Power-on Security.
Kom ihåg att rengöra dina fingertoppar och fingeravtryckssensorn innan du läser av fingeravtryck för att se till att identifieringen kan göras på
optimalt sätt.
n 124 N
Anpassa din VAIO-dator
Logga in på systemet
Om du vill använda fingeravtrycksautentiseringen i stället för att ange lösenordet när du loggar in, måste du först ställa in
start-, hårddisk- och Windows-lösenorden och konfigurera datorn för fingeravtrycksautentisering.
Information om hur du ställer in datorns lösenord, hårddisklösenord och Windows-lösenord finns i Ställa in lösenordet
(sidan 107).
Detaljerad information finns i hjälpfilen för programmet Protector Suite QL.
Logga in på Windows
Om du har registrerat dina fingeravtryck för ditt användarkonto kan du använda fingeravtrycksautentisering för att logga in på
Windows i stället för att ange ditt lösenord. Logga in på Windows genom att dra fingret med det registrerade fingeravtrycket
över fingeravtryckssensorn när Windows-inloggningsfönstret visas.
Funktionen Power-on Security
Om du har ställt in ett startlösenord (sidan 108) och/eller hårddisklösenord (sidan 113), kan du använda
fingeravtrycksautentisering i stället för att ange lösenord när du startar datorn.
n 125 N
Anpassa din VAIO-dator
Använda Lösenordsbank (Password Bank)
När du väl har registrerat din användarinformation (användarkonton, lösenord m.m.) för webbplatser i Lösenordsbank
(Password Bank) kan du använda fingeravtrycksautentisering i stället för att mata in erforderlig information när du vill få
tillgång till lösenordsskyddade webbplatser.
Detaljerad information finns i hjälpfilen för programmet Protector Suite QL.
!
Det går eventuellt inte att använda funktionen Lösenordsbank (Password Bank) beroende på vilken webbplats du besöker.
Använda funktionen Filkassaskåp (File Safe)
Med funktionen Filkassaskåp (File Safe) kan du skapa ett krypterat arkiv där du kan placera en fil och/eller mapp för att
skydda den mot obehörig åtkomst. Du kan avkoda eller låsa upp det krypterade arkivet för att få tillgång till de filer/mappar
det innehåller genom att dra ditt finger över fingeravtryckssensorn eller ange det säkerhetslösenord du valde för kryptering.
Detaljerad information finns i hjälpfilen för programmet Protector Suite QL.
Använda programstartsfunktionen
Programstartsfunktionen finns på datorn så att du kan starta dina favoritprogram (körbara filer) som tilldelas ett finger med
det registrerade fingeravtrycket. När du väl har tilldelat ett program till ett finger kan du starta valt program genom att helt
enkelt dra fingret över fingeravtryckssensorn.
Detaljerad information finns i hjälpfilen för programmet Protector Suite QL.
n 126 N
Anpassa din VAIO-dator
Använda fingeravtrycksautentisering med TPM
Datakrypteringsfunktionen TPM i kombination med fingeravtrycksautentisering kan stärka datorns säkerhet. Instruktioner för
hur du använder TPM finns i Använda Trusted Platform Module (TPM) (sidan 127).
Om du vill använda fingeravtrycksautentisering tillsammans med TPM måste datorn vara utrustad med både en
fingeravtryckssensor och TPM. I det elektroniska dokumentet med teknisk information kan du ta reda på om din datormodell
är utrustad med det som behövs.
Detaljerad information finns i hjälpfilen för programmet Protector Suite QL.
Radera registrerade fingeravtryck
Innan du kasserar eller säljer din dator bör du radera de fingeravtrycksdata som finns registrerade på fingeravtryckssensorn
efter att du har raderat hårddisken.
Så här raderar du registrerade fingeravtryck
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Tryck på tangenten < eller , för att välja Security så att fliken Security visas.
4
Tryck på tangenten m för att välja Clear Fingerprint Data och tryck på Enter.
5
Vid bekräftelsen väljer du Continue och trycker på Enter.
De fingeravtrycksdata som finns på fingeravtryckssensorn raderas automatiskt efter att datorn startats om.
n 127 N
Anpassa din VAIO-dator
Använda Trusted Platform Module (TPM)
Den på utvalda modeller inbyggda Trusted Platform Module (TPM) ger datorn grundläggande säkerhetsfunktioner.
I kombination med TPM kan du kryptera och dekryptera dina data för att förstärka skyddet mot obehörig tillgång.
TPM:er har definierats av Trusted Computing Group (TCG) och kallas även säkerhetschips.
I det elektroniska dokumentet med teknisk information kan du ta reda på om din datormodell är utrustad med TPM.
n 128 N
Anpassa din VAIO-dator
Försiktighetsmått vid användning av TPM
❑ Även om datorn är försedd med TPM-säkerhetsfunktioner är detta ingen garanti för att dina data och din maskinvara är
helt skyddad. Sony tar inget ansvar för problem eller skador som kan uppkomma på grund av användning av dessa
funktioner.
❑ Sedan du har installerat Infineon TPM Professional Package måste du ställa in några TPM-lösenord på datorn.
Utan dessa lösenord kan du inte återställa några TPM-skyddade data. Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert
ställe där andra inte kan komma åt dem.
❑ Se till att säkerhetskopiera den senaste arkivfilen för nödfallsåterställning, nyckelfilen för nödfallsåterställning, nyckelfilen
för lösenordsåterställning och din personliga hemliga fil och förvara dem på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt
dem innan du skickar datorn för reparation. De data som finns lagrade i TPM, som finns inbyggd på moderkortet, kan
skadas eller försvinna under reparationen.
❑ Under reparationen, kommer TPM också att ersättas om moderkortet behöver ersättas. I så fall använder du
säkerhetskopiorna av arkiv- och nyckelfilerna och din hemliga fil för att återställa TPM-konfigurationen.
❑ Se till att säkerhetskopiera de data som finns lagrade på hårddisken innan du skickar iväg datorn för reparation.
Hårddisken kan formateras om efter reparationen, och i så fall kan du inte återställa data på hårddisken med
säkerhetskopiorna av arkiv- och nyckelfilerna för nödfallsåterställning och lösenordsåterställning samt din personliga
hemliga fil.
❑ Kom ihåg att ställa in åtgärderna för automatisk säkerhetskopiering när du har slutfört guiden för TPM-initiering.
Om fönstret med kryssrutan Run automatic backup now visas efter installationen ska du markera kryssrutan och
uppdatera säkerhetskopiorna. Processen att återställa säkerhetskopiorna kan misslyckas om du inte ställer in åtgärderna
för automatisk säkerhetskopiering.
❑ Underhåll och hantering av TPM-skyddade data måste göras på din egen risk. Sony tar inget ansvar för eventuella fel
som uppstår på grund av ditt dataunderhåll och din datahantering.
n 129 N
Anpassa din VAIO-dator
Viktigt!
❑ Kryptera inte filerna som innehåller nycklar som ska användas för kryptering och mappar där sådana filer finns.
Kryptering med Encrypting File System (EFS) av filerna i mapparna som innehåller de grundläggande användarnycklarna
m.m. gör att det inte går att starta TPM-programmet och dekryptera dina krypterade data i följande fall:
❑ TPM-programmet har installerats.
❑ Datorn har initierats om.
❑ EFS-funktionerna har aktiverats under användarinitieringen.
Med standardinställningarna kan filerna i mapparna nedan inte krypteras eftersom systemattribut används.
Ändra inte systemattributen för filerna i mapparna nedan.
!
Följande mappar är dolda som standard.
❑ Mappar som innehåller grundläggande användarnycklar och andra
C:\<användarnamn>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\BackupData
C:\<användarnamn>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\PlatformKeyData
C:\<användarnamn>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\RestoreData
(C:\<användarnamn>\All Users är en genväg till C:\ProgramData.)
C:\<användarnamn>\<konto>\AppData\Roaming\Infineon\TPM Software 2.0\UserKeyData
n 130 N
Anpassa din VAIO-dator
❑ Kryptera inte följande arkiv-, säkerhetskopierings- eller nyckelfiler. Det finns inget sätt att återställa dem om du råkar
kryptera dem.
Sony tar inget ansvar för problem eller skador som kan uppkomma på grund av att du av misstag krypterar dessa filer
och mappar där de finns.
❑ Automatisk säkerhetskopieringsfil
Standardfilnamn: SPSystemBackup.xml
Standardsökväg: Ingen (om du klickar på Browse visas fönstret <användarmapp>\Documents\Security Platform.)
❑ Lagringsmapp för automatisk säkerhetskopiering av data
Standardmappnamn: SPSystemBackup
Mappen skapas som undermapp för filen SPSystemBackup.xml.
❑ Nyckelfil för återställning av TPM-konfiguration
Standardfilnamn: SPEmRecToken.xml
Standardsökväg: Flyttbart media (diskett, USB-minne eller liknande)
❑ Säkerhetskopieringsfil för nyckel och certifikat
Standardfilnamn: SpBackupArchive.xml
Standardsökväg: Ingen (om du klickar på Browse visas fönstret <användarmapp>\Documents\Security Platform.)
❑ PSD-säkerhetskopieringsfil
Standardfilnamn: SpPSDBackup.fsb
Standardsökväg: Ingen (om du klickar på Browse visas fönstret <användarmapp>\Documents\Security Platform.)
n 131 N
Anpassa din VAIO-dator
❑ Kryptera inte följande nyckelfiler för lösenordsåterställning eller hemliga filer. Det finns inget sätt att återställa lösenordet
om du råkar kryptera dem.
Sony tar inget ansvar för problem eller skador som kan uppkomma på grund av att du av misstag krypterar dessa filer
och mappar där de finns.
❑ Nyckelfil för lösenordsåterställning
Standardfilnamn: SPPwdResetToken.xml
Standardsökväg: Flyttbart media (diskett, USB-minne eller liknande)
❑ Hemlig fil för lösenordsåterställning
Standardfilnamn: SPPwdResetSecret.xml
Standardsökväg: Flyttbart media (diskett, USB-minne eller liknande)
n 132 N
Anpassa din VAIO-dator
Konfigurera TPM
Om du vill använda den inbyggda TPM måste du:
1
Aktivera TPM på BIOS-inställningsskärmen.
2
Installera programmet Infineon TPM Professional Package.
3
Initiera och konfigurera TPM.
Så här aktiverar du TPM på BIOS-inställningsskärmen
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Tryck på < eller , för att välja fliken Security, på M eller m för att välja Change TPM State, och därefter på Enter.
4
Tryck på M eller m för att välja Enable och sedan på Enter.
5
Tryck på < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck på Enter.
6
När systemet startat om väljer du Execute i bekräftelsefönstret, och trycker sedan på Enter.
!
Innan du aktiverar TPM ska du se till att datorlösenordet är inställt som skydd mot obehöriga ändringar i TPM-konfigurationen.
Om TPM är aktiverat tar det längre tid innan VAIO-logotypen visas eftersom säkerhetskontroller utförs när datorn startas.
✍
Du kan också inaktivera TPM och ta bort TPM-konfigurationen på BIOS-inställningsskärmen. Observera att du inte kommer åt några TPM-skyddade
data om du tar bort TPM-ägarskapet. Innan du tar bort TPM-konfigurationen ska du se till att göra säkerhetskopior av TPM-skyddade data.
n 133 N
Anpassa din VAIO-dator
Så här installerar du programmet Infineon TPM Professional Package
Läs filen Readme.txt i mappen C:\Infineon\Readme. Installera sedan paketet genom att dubbelklicka på setup.exe
i mappen C:\Infineon.
Du måste ha administratörsbehörighet på datorn för att kunna installera paketet.
!
Du behöver ange några lösenord när du installerar Infineon TPM Professional Package. Utan dessa lösenord kan du inte återställa några
TPM-skyddade data eller säkerhetskopior. Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt dem.
Så här initierar och konfigurerar du TPM.
Detaljerad information finns i den elektroniska dokumentationen. Öppna dokumentationen genom att klicka på Start,
Alla program, Infineon Security Platform Solution och på Help.
!
Underhåll och hantering av TPM-skyddade data måste göras på din egen risk. Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av ditt
dataunderhåll och din datahantering.
n 134 N
Anpassa din VAIO-dator
Konfigurera datorn med VAIO Control Center
Funktionen VAIO Control Center gör att du kan kontrollera systeminformationen och göra olika inställningar för systemet.
Så här använder du VAIO Control Center
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
2
Välj en inställningspunkt och ändra inställningarna.
3
Klicka på OK när du är färdig.
Inställningarna för den valda punkten har ändrats.
✍
Mer information om de olika alternativen finns i hjälpfilen som tillhör VAIO Control Center.
Vissa av inställningspunkterna visas inte om du öppnar VAIO Control Center som standardanvändare.
n 135 N
Anpassa din VAIO-dator
Använda energisparlägen
Du kan utnyttja energisparlägena för att spara på batteriet. Utöver det normala driftsläget, har datorn två olika
energisparlägen: Vila och Viloläge. Om du kör på batteri bör du tänka på att datorn automatiskt går över i Viloläge när batteriet
börjar ta slut, oavsett vilket energisparläge som är inställt.
!
Om batteriladdningsnivån sjunker under 10 % kopplar du antingen in nätadaptern för att ladda batteriet igen, eller så stänger du av datorn och sätter
i ett fullt laddat batteri.
Använda normalläget
Detta är det normala läget för datorn när den används. I detta läge lyser den gröna strömindikatorlampan.
n 136 N
Anpassa din VAIO-dator
Använda vila
I läget Vila stängs LCD-skärmen av, och lagringsenheten (en eller flera) och processorn förbrukar mindre energi. I detta läge
blinkar strömindikatorlampan långsamt orange.
!
Om du inte tänker använda datorn under en längre tid medan den inte är ansluten till elnätet ska du försätta den i Viloläge eller stänga av den helt.
Så här aktiverar du Vila
Klicka på Start, pilen invid Lås-knappen och på Vila.
✍
När datorn befinner sig i Vila går det inte att sätta i några skivor.
Det går fortare för datorn att återgå från Vila än från Viloläge.
Vila drar mer ström än viloläget.
!
Om batteriet tar slut medan datorn är i Vila går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika
att data går förlorade bör du spara data ofta.
Så här återgår du till normalläget
❑ Tryck på valfri tangent.
❑ Tryck på strömbrytaren på datorn.
!
Datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in strömbrytaren i mer än fyra sekunder. Alla osparade data kommer att gå förlorade.
n 137 N
Anpassa din VAIO-dator
Om datorn inte används under en viss tid aktiveras Vila automatiskt. Du kan ändra detta genom att anpassa inställningarna
för Vila.
Så här ändrar du inställningarna för Vila
1
Högerklicka på energistatusikonen i Aktivitetsfältet och välj Energialternativ.
2
Klicka på Ändra schemainställningar under den aktuella schemainställningen.
3
Ändra tiden för när datorn ska övergå till Vila, och klicka på Spara ändringar.
n 138 N
Anpassa din VAIO-dator
Använda Viloläge
I Viloläge bevaras systemets tillstånd på hårddisken och strömmen stängs av. Även om batteriet tar slut försvinner inga data.
I detta läge är strömindikatorn släckt.
✍
Om du inte tänker använda datorn på länge försätter du datorn i Viloläge. Det här energisparläget sparar dig den tid det annars tar att stänga av eller
återgå till användning.
Så här aktiverar du Viloläge
Tryck på Fn+F12.
Datorn övergår till Viloläge.
Du kan även klicka på Start, pilen invid Lås-knappen och Viloläge om du vill att datorn ska övergå till viloläge.
✍
När datorn befinner sig i Viloläge går det inte att sätta i några skivor.
Viloläge kräver mer tid än Vila för att aktiveras.
I Viloläge förbrukas mindre ström än i Vila.
!
Datorn får inte flyttas förrän strömindikatorn har slocknat.
n 139 N
Anpassa din VAIO-dator
Så här återgår du till normalläget
Tryck på strömknappen.
Datorn återgår till normalt tillstånd.
!
Datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in strömbrytaren i mer än fyra sekunder.
✍
Det tar också längre tid att återgå till Normalläge från Viloläge än från Vila.
n 140 N
Anpassa din VAIO-dator
Energihantering med VAIO Power Management
Genom energihantering kan du ställa in energischeman som passar dina krav om energiförbrukning när datorn drivs med
nätström eller med batterier.
VAIO Power Management är en programvara som utvecklats enbart för VAIO-datorer. Med denna programvara kan du
förbättra Windows energisparfunktioner och få en bättre drift av din dator och en längre livslängd på batterierna.
Mer information finns i hjälpen till programmet.
Välja ett energischema
När du startar datorn visas ikonen energistatus i Aktivitetsfältet. Denna ikon visar vilken typ av strömkälla som används för
tillfället, till exempel nätström. Klicka på den här ikonen för att visa ett fönster där du kan se energistatus.
Funktionen VAIO Power Management läggs till i Windows Energialternativ.
Så här väljer du ett energischema
1
Högerklicka på energistatusikonen i Aktivitetsfältet och välj Energialternativ.
2
Välj önskat energischema.
Så här ändrar du inställningar för energischemat
1
Klicka på Ändra schemainställningar under det schema du vill använda i fönstret Energialternativ.
Ändra läget Vila och visningsinställningarna efter behov.
2
Om du behöver ändra de avancerade inställningarna klickar du på Ändra avancerade inställningar och går vidare med
steg 3.
Klicka annars på Spara ändringar.
3
Klicka på fliken VAIO Power Management.
Ändra inställningarna för de olika alternativen.
4
Klicka på OK.
n 141 N
Anpassa din VAIO-dator
VAIO Power Management Viewer
Du kan se prestandan för det energischema som ändrades med VAIO Power Management.
Så här startar du VAIO Power Management Viewer
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
2
Klicka på Power Management och VAIO Power Management Viewer.
n 142 N
Anpassa din VAIO-dator
Konfigurera modemet
Innan du börjar använda det interna modemet (alla modem är inte interna), och varje gång du använder modemet när du är
ute och reser, kontrollerar du att landet för den aktiva plats som är inställd i fönstret Telefoner och modem motsvarar det
land som du ringer ifrån.
Så här ändrar du landsinställningarna för modemet
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Telefoner och modem.
Fönstret Platsinformation visas.
4
Ange den information som behövs och klicka sedan på OK.
Dialogrutan Telefoner och modem visas.
5
Välj plats på fliken Uppringningsregler.
6
Klicka på knappen Redigera för att ändra den nuvarande konfigurationen.
Fönstret Redigera plats visas.
Eller
Klicka på knappen Ny för att konfigurera modemet.
Fönstret Ny plats visas.
7
Kontrollera att lands-/regioninställningarna överensstämmer med den plats som du ringer ifrån.
✍
Det kan hända att pulssignaler inte går att använda i vissa länder eller områden.
8
Om du har ändrat platsinställningarna klickar du på Verkställ och därefter på OK.
Dialogrutan Telefoner och modem visas.
n 143 N
Anpassa din VAIO-dator
9
Kontrollera att modemet finns med i listan på fliken Modem.
Om modemet inte är med i listan klickar du på Lägg till och följer anvisningarna på skärmen.
10 Klicka på Verkställ/OK. Därmed är modemet konfigurerat.
!
Kontrollera att telefonkabeln är urkopplad ur VAIO-datorn innan du verkställer de nya landsinställningarna.
n 144 N
Anpassa din VAIO-dator
Skydda hårddisken
Datorn har verktyget VAIO HDD Protection förinstallerat och med det kan du anpassa inställningar för att skydda hårddisken
mot stötskador. Du kan välja känslighet genom att ställa in vid vilken nivå den inbyggda sensorn ska skydda mot stötar.
Aktivera VAIO HDD Protection
För att skydda din hårddisk mot stötskador måste du först aktivera VAIO HDD Protection.
Så här aktiverar du VAIO HDD Protection
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
2
Klicka på Security och sedan på Hard Disk Drive Protection Settings.
3
Markera kryssrutan Activate hard disk drive protection.
4
Välj önskad känslighet.
5
Klicka på OK.
Mer information finns i hjälpen till programmet.
!
VAIO HDD Protection har konstruerats för att minimera risken för skador på hårddisk och användarinformation. Den ger inget hundraprocentigt skydd
under vilka omständigheter som helst.
Hårddiskskyddet är inaktiverat innan Windows har startats och medan Viloläge och Vila initieras, samt under systemåterställning och -avstängning.
n 145 N
Uppgradera din VAIO-dator
Uppgradera din VAIO-dator
VAIO-datorn och dess minnesmoduler är utrustade med högprecisionskomponenter och elektroniska kontakter. För att
undvika att garantin ogiltigförklaras under garantiperioden rekommenderar vi att:
❑ Kontakta din återförsäljare om du vill installera en ny minnesmodul.
❑ Installera den inte själv om du inte är väl bekant med hur det går till att uppgradera minnet i datorer.
❑ Rör inte vid kontakterna, och öppna inte locket till minnesmodulfacket.
Information om modultyp och mängden minne som är installerat på modellen finns i den elektroniska handboken med teknisk
information.
Kontakta VAIO-Link om du behöver hjälp.
n 146 N
Uppgradera din VAIO-dator
Sätta i och ta bort minne
Om du vill utöka funktionerna på datorn kan du utöka mängden minne genom att installera minnesmoduler som finns som
tillvalsutrustning. Innan du uppgraderar datorns minne läser du informationen och anvisningarna på de följande sidorna.
Att tänka på när du lägger till/tar bort minnesmoduler
❑ Se till att datorn står stabilt på en plan yta innan du börjar lägga till eller ta bort minnesmoduler.
❑ Var försiktig när du byter minne. Om du installerar minnesmodulerna fel kan systemet skadas. Denna skada kan upphäva
tillverkarens garanti.
❑ Använd endast minnesmoduler som är kompatibla med datorn. Om datorn inte identifierar en minnesmodul eller om
Windows blir instabilt kontaktar du datoråterförsäljaren eller minnesmodulens tillverkare.
❑ Statisk elektricitet kan skada elektroniken. Var noga med följande punkter innan du rör vid en minnesmodul:
❑ De procedurer som beskrivs i detta dokument förutsätter god erfarenhet och kunskap om den allmänna terminologin
som hör samman med persondatorer, samt med de säkerhetsprinciper, bestämmelser och normer som måste följas
vid användning och modifiering av elektronisk utrustning.
❑ Stäng av datorn och koppla bort systemet från strömkällorna (batteriet och nätadaptern) och från eventuella andra
anslutningar (telekommunikation, nätverk eller modem) innan du öppnar datorn. Underlåtenhet att göra detta kan
medföra skador på personer och utrustning.
❑ Statisk elektricitet kan skada minnesmodulerna och andra komponenter. Minnesmoduler ska endast installeras vid
en arbetsplats som är skyddad mot statisk elektricitet. Om en sådan plats inte finns tillgänglig – arbeta då inte på
heltäckningsmatta, och handha inga material som alstrar eller bär statisk elektricitet (t.ex. cellofanomslag). Se till att
du är jordad, genom att upprätthålla kontakt med en omålad metallyta på chassit, under hela proceduren.
❑ Öppna inte minnesmodulens förpackning innan du är klar att byta modulen. Förpackningen skyddar modulen mot
statisk elektricitet.
n 147 N
Uppgradera din VAIO-dator
❑ Använd den speciella påse som medföljer minnesmodulen, eller packa in modulen i aluminiumfolie för att skydda den mot
statisk elektricitet.
❑ Om vätska, främmande ämnen eller föremål tillåts tränga in i minnesmodulfacken, eller i andra interna komponenter
i datorn, kommer skador att uppstå. Kostnader för eventuella reparationer omfattas inte av garantin.
❑ Minnesmodulen får inte placeras på platser där den utsätts för:
❑ Värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler
❑ Direkt solljus
❑ Stora mängder damm
❑ Mekaniska vibrationer eller stötar
❑ Starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd
❑ En omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C
❑ Hög luftfuktighet
❑ Hantera minnesmodulen försiktigt. Rör inte vid kanterna på komponenterna och kretskorten inuti datorn för att undvika
hand- och fingerskador.
n 148 N
Uppgradera din VAIO-dator
Ta ur och sätta i minnesmoduler
Så här byter du eller lägger till en minnesmodul
1
Stäng av datorn och koppla ur all kringutrustning.
2
Koppla ur nätadaptern och ta ut batteriet.
3
Vänta i ungefär en timme, tills datorn har svalnat.
4
Skruva loss skruvarna (anges med pilarna nedan) på undersidan av datorn och ta av locket över minnesmodulfacket.
n 149 N
Uppgradera din VAIO-dator
5
Vidrör ett metallföremål för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.
6
Ta tag i fliken på isoleringsplattan (1) och ta bort plattan.
!
Isoleringsplattan skyddar modulen. Dra inte i den för hårt så att plattan skadas.
n 150 N
Uppgradera din VAIO-dator
7
Ta bort den befintliga minnesmodulen så här:
❑ Dra spärrarna i pilarnas riktning (1).
Minnesmodulen är nu lossad.
❑ Kontrollera att minnesmodulen lutas upp och dra sedan ut den i pilens riktning (2).
8
Ta fram den nya minnesmodulen ur förpackningen.
n 151 N
Uppgradera din VAIO-dator
9
Skjut in minnesmodulen i minnesmodulfacket och tryck in den tills den klickar till på plats.
!
Rör inte vid några andra komponenter på moderkortet.
Låt minnesmodulens kontaktsida glida in i facket och passa in urtaget i modulen efter den utstickande delen i det öppna facket. Tvinga inte in
minnesmodulen i facket eftersom detta kan skada både facket och minnesmodulen. Tar det emot, undersök om du har vänt modulen åt fel håll.
Skada inte isoleringsplattan som skyddar modulen.
10 Sätt tillbaka locket över minnesmodulfacket.
11 Dra åt skruvarna på datorns undersida.
12 Sätt i batteriet igen och slå på datorn.
n 152 N
Uppgradera din VAIO-dator
Kontrollera minneskapaciteten
Så här kontrollerar du minneskapaciteten
1
Slå på datorn.
2
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
3
Klicka på System Information och System Information.
Mängden minne visas i höger fönsterruta. Om det nya minnet inte syns gör du om hela proceduren och startar därefter
om datorn.
n 153 N
Försiktighetsåtgärder
Försiktighetsåtgärder
Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder för att skydda VAIO-datorn från potentiella skador.
❑ Hantera LCD-skärmen (sidan 154)
❑ Nätdrift (sidan 155)
❑ Hantera datorn (sidan 156)
❑ Hantera den inbyggda MOTION EYE-kameran (sidan 158)
❑ Hantera disketter (sidan 159)
❑ Hantera skivor (sidan 160)
❑ Använda batteriet (sidan 161)
❑ Använda hörlurar (sidan 162)
❑ Hantera Memory Stick (sidan 163)
❑ Hantera hårddisken (sidan 164)
❑ Uppdatera datorn (sidan 165)
n 154 N
Försiktighetsåtgärder
Hantera LCD-skärmen
❑ Rikta inte LCD-skärmen mot solen. Solljus kan skada skärmen. Var försiktig när du använder datorn nära ett fönster.
❑ Skrapa inte på LCD-skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Detta kan göra att den inte fungerar.
❑ När datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår normal
temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.
❑ En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tidsperiod. Restbilden försvinner efter ett litet
tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare.
❑ Skärmen blir varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller
ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte
att fel har uppstått.
❑ Undvik att gnugga LCD-skärmen, eftersom den då kan skadas. Torka av LCD-skärmens yta med en mjuk, torr trasa.
❑ Ändra inte inställningarna för LCD-skärmens orientering i fönstret Inställningar för Tablet PC även om det går att välja
andra inställningar. Detta kan göra datorn instabil. Sony ansvarar inte för eventuella fel som uppstår på grund av att
inställningarna ändras.
❑ Tryck inte på LCD-skärmlocket när locket är stängt eftersom det kan orsaka repor eller skador på LCD-skärmen.
n 155 N
Försiktighetsåtgärder
Nätdrift
❑ I den elektroniska handboken med teknisk information finns ytterligare information om hur datorn kan förses med ström.
❑ Dela inte nätuttag med annan strömkrävande utrustning som kopieringsmaskiner eller dokumentförstörare.
❑ Köp en dosa med flera uttag och skydd mot spänningstoppar. Med en sådan enhet skyddar du datorn mot skador som
uppstår på grund av plötsliga strömsprång, till exempel under åskväder.
❑ Placera inga tunga föremål på nätkabeln.
❑ Håll alltid i kontakten när du drar ut kabeln ur nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln.
❑ Koppla ur datorn från vägguttaget om du inte tänker använda den under en längre period.
❑ Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget.
❑ Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när den inte används.
❑ Använd nätadaptern som följde med datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter
eftersom det medför risk för funktionsfel.
n 156 N
Försiktighetsåtgärder
Hantera datorn
❑ Rengör chassit med en mjuk trasa, antingen torr eller lätt fuktad med en mild tvättlösning. Använd inte rengöringsverktyg
med slipverkan, skurpulver eller lösningsmedel som exempelvis alkohol eller bensin, eftersom de kan skada ytskiktet på
datorn.
❑ Om du råkar tappa ett hårt föremål på datorn eller spilla vätska över den, ska den stängas av och kopplas ur från
nätuttaget, och batteriet ska tas ut. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan den
används igen.
❑ Tappa inte datorn, och placera inga föremål på den.
❑ Ställ inte datorn på platser där den utsätts för:
❑ Värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler
❑ Direkt solljus
❑ Stora mängder damm
❑ Fukt eller regn
❑ Mekaniska vibrationer eller stötar
❑ Starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd
❑ En omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C
❑ Hög luftfuktighet
❑ Placera ingen annan elektronisk utrustning i närheten av datorn. Utrustningens elektromagnetiska fält kan göra att datorn
inte fungerar.
❑ Placera datorn på ett fast och stabilt underlag när du ska använda den.
❑ Vi rekommenderar att du inte har datorn i knät när du använder den. Datorns undersida kan bli mycket varm under normal
användning, och efter en längre tid kan obehag och till och med brännsår uppkomma.
n 157 N
Försiktighetsåtgärder
❑ Se till att luftcirkulationen är tillräcklig så att intern överhettning kan undvikas. Ställ inte datorn på porösa ytor som mattor,
filtar, soffor eller sängar eller i närheten av material som gardiner eller draperier, som kan blockera datorns luftintag.
❑ Datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagning. Om detta inträffar
flyttar du datorn till lämpligt avstånd från enheten.
❑ Använd endast rekommenderad kringutrustning och angivna gränssnittskablar. I annat fall kan problem uppstå.
❑ Använd inte skadade anslutningskablar, eller sådana med skärmärken.
❑ Om datorn tas direkt från ett kallt ställe till ett varmt, kan kondens uppstå inne i datorn. Vänta i så fall minst en timme innan
du slår på datorn. Om problem uppstår kopplar du ur strömmen till datorn och kontaktar VAIO-Link.
❑ Koppla alltid ur nätadaptern och ta bort batteriet innan du rengör datorn.
❑ Säkerhetskopiera viktiga data regelbundet för att undvika att de går förlorade om datorn skadas.
n 158 N
Försiktighetsåtgärder
Hantera den inbyggda MOTION EYE-kameran
❑ Vidrör inte linsskyddet på den inbyggda MOTION EYE-kameran, eftersom det kan repa skyddet och sådana repor visas
på de tagna bilderna.
❑ Låt inte direkt solljus komma in i objektivet på den inbyggda MOTION EYE-kameran, oavsett om datorn är på eller inte,
eftersom detta kan påverka kamerans funktioner.
❑ Den inbyggda MOTION EYE-kameran inaktiveras medan videofilmer eller stillbilder importeras från en i.LINK-kompatibel
enhet som ansluts via i.LINK-porten.
❑ Rengör linsskyddet på den inbyggda MOTION EYE-kameran med en blåspensel eller mjuk pensel. Om skyddet är mycket
smutsigt, torkar du av det med en mjuk, torr trasa. Gnugga inte på skyddet eftersom det är känsligt för tryck.
n 159 N
Försiktighetsåtgärder
Hantera disketter
❑ Öppna inte slutaren manuellt, och rör aldrig vid diskettens inneryta.
❑ Håll disketter borta från magnetfält.
❑ Håll disketter borta från direkt solljus och andra värmekällor.
❑ Håll disketter borta från vätska. Låt inte disketter bli blöta. Ta alltid ut disketter som inte används ur diskettenheten och
lägg tillbaka dem i sina askar.
❑ Om det sitter en etikett på disketten kontrollerar du att etiketten är ordentligt fastsatt. Om etikettens kant har rullat upp sig
finns det risk att den fastnar inuti diskettenheten så att det blir fel på diskettenheten eller disketten.
n 160 N
Försiktighetsåtgärder
Hantera skivor
❑ Rör aldrig vid skivans yta.
❑ Fingeravtryck och damm på skivans yta kan orsaka läsfel. Håll alltid skivan i kanterna och hålet i mitten enligt figuren:
❑ För att skivan ska fortsätta att fungera måste den hanteras på rätt sätt. Använd inga lösningsmedel (t.ex. bensin, thinner,
alkohol, rengöringsmedel eller antistatisk spray), eftersom de kan skada skivan.
❑ Normal rengöring utför du genom att fatta skivan i kanterna och använda en mjuk trasa för att torka ytan från mitten
och utåt.
❑ Om skivan är hårt smutsad, fuktar du en mjuk trasa med vatten, vrider ur den ordentligt och torkar skivans yta från mitten
och utåt. Använd en torr mjuk trasa för att torka bort eventuell kvarvarande fukt från skivan.
❑ Sätt aldrig självhäftande etiketter på skivor. Detta kan göra skivorna obrukbara för all framtid.
n 161 N
Försiktighetsåtgärder
Använda batteriet
❑ Lämna aldrig batterier i temperaturer över 60 °C, till exempel i direkt solljus, eller i en bil som parkerats i solen.
❑ Batteriets livslängd är kortare i kalla miljöer. Detta beror på att batteriet arbetar mindre effektivt vid lägre temperaturer.
❑ Batterier ska laddas vid temperaturer mellan 10 °C och 30 °C. Lägre temperaturer kräver längre laddningstid.
❑ Vissa laddningsbara batterier uppfyller inte Sonys kvalitets- och säkerhetskrav. Av säkerhetsskäl fungerar denna dator
endast med äkta Sony-batterier, avsedda för denna modell. Om du installerar ett ej godkänt batteri kommer batteriet inte
att laddas och datorn inte att fungera.
❑ När batteriet används eller laddas, blir det varmt. Detta är normalt och inget att oroa sig över.
❑ Håll batteriet borta från alla värmekällor.
❑ Håll batteriet torrt.
❑ Öppna inte batteriet, och försök inte att ta isär det.
❑ Utsätt inte batteriet för fysiska stötar, till exempel genom att tappa det på en hård yta.
❑ Du skyddar batteriet från skador genom att ta ut det ur datorn när den inte används under en längre period.
❑ Om batteriet inte har använts på länge kan resterande batteriladdning vara mycket låg. Emellertid är detta normalt,
och inget fel, eftersom ett batteri gradvis laddas ur allt eftersom tiden går, även när det inte används. Anslut nätadaptern
till datorn och ladda batteriet innan du använder datorn igen.
❑ Det är inte nödvändigt att ladda ur batteriet fullständigt innan det laddas upp igen.
❑ Om batteriet snabbt töms efter en full laddningscykel, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta slut, och det
måste då bytas.
n 162 N
Försiktighetsåtgärder
Använda hörlurar
❑ Trafiksäkerhet – Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar, eller använder någon annan typ av motorfordon. Du orsakar
då en trafikfara, och det är dessutom olagligt på vissa ställen. Det kan också vara farligt att spela hög musik när du går
till fots, till exempel vid övergångsställen.
❑ Förebygga hörselskador – Undvik att lyssna i hörlurar med hög volym. Hörselexperterna varnar för att spela länge,
högt och ofta. Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda lurarna.
n 163 N
Försiktighetsåtgärder
Hantera Memory Stick
❑ Rör inte vid kontakten på Memory Stick med fingrarna eller metallobjekt.
❑ Använd enbart den etikett som medföljer Memory Stick.
❑ Memory Stick får inte böjas, tappas eller öppnas.
❑ Försök inte att ta isär eller modifiera ett Memory Stick.
❑ Låt inte Memory Stick bli blöta.
❑ Ett Memory Stick ska inte användas eller förvaras på ställen där det utsätts för:
❑ Statisk elektricitet
❑ Elektriska störningar
❑ Extremt höga temperaturer, t.ex. i en bil som parkerats i solen
❑ Direkt solljus
❑ Hög luftfuktighet
❑ Frätande ämnen
❑ Använd förvaringsasken som medföljer Memory Stick.
❑ Var noggrann med att säkerhetskopiera värdefulla data.
❑ Förvara Memory Stick-media och Memory Stick-adaptrar utom räckhåll för barn. Det finns risk att de kan svälja dem.
❑ Använd inte en spetsig penna för att skriva på etiketten på Memory Stick Duo. Tryck på mediet kan skada interna
komponenter.
n 164 N
Försiktighetsåtgärder
Hantera hårddisken
Hårddisken har stor lagringskapacitet, och läser och skriver data med hög hastighet. Den kan dock lätt skadas av mekaniska
vibrationer, stötar och damm.
Trots att hårddisken har ett inbyggt säkerhetsskydd för att förebygga dataförlust på grund av mekaniska vibrationer,
stötar eller damm, är det viktigt att datorn hanteras med försiktighet.
Så här undviker du skador på hårddisken
❑ Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser.
❑ Håll datorn borta från magnetfält.
❑ Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt.
❑ Flytta inte på datorn när den är påslagen.
❑ Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från hårddisken.
❑ Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar.
✍
Om hårddisken skadas går det inte att återfå förlorade data.
n 165 N
Försiktighetsåtgärder
Uppdatera datorn
Kom ihåg att installera de senaste uppdateringarna på datorn med hjälp av nedanstående program, så att datorn kan köras
effektivt och säkert.
❑ Windows Update
Klicka på Start, Alla program och Windows Update och följ sedan anvisningarna på skärmen.
❑ VAIO Update 4
Klicka på Start, Alla program, VAIO Update 4 och VAIO Update Options och följ sedan anvisningarna på skärmen.
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan ta emot uppdateringar.
n 166 N
Felsökning
Felsökning
I det här avsnittet beskrivs hur du löser vanliga problem som kan uppstå när du använder VAIO-datorn. Många av problemen
är enkla att lösa. Försök med lösningarna nedan innan du kontaktar VAIO-Link.
❑ Datorn (sidan 168)
❑ Systemsäkerhet (sidan 175)
❑ Batteri (sidan 176)
❑ Inbyggd MOTION EYE-kamera (sidan 178)
❑ Internet (sidan 180)
❑ Nätverksanslutning (sidan 182)
❑ Bluetooth-teknik (sidan 187)
❑ Optiska skivor (sidan 191)
❑ Bildskärm (sidan 195)
❑ Utskrift (sidan 200)
❑ Mikrofon (sidan 201)
❑ Mus (sidan 202)
❑ Högtalare (sidan 203)
❑ Pekplatta (sidan 204)
❑ Tangentbord (sidan 205)
❑ Disketter (sidan 206)
❑ Ljud/video (sidan 207)
n 167 N
Felsökning
❑ Memory Stick (sidan 211)
❑ Kringutrustning (sidan 212)
❑ Dockningsstation (sidan 213)
n 168 N
Felsökning
Datorn
Vad ska jag göra om datorn inte startar?
❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, är påslagen och att strömindikatorn lyser.
❑ Kontrollera att batteriet är rätt isatt och laddat.
❑ Koppla bort eventuella anslutna USB-enheter.
❑ Om datorn är ansluten till en sladdosa med flera uttag eller en enhet för avbrottsfri kraft (UPS), kontrollera att dessa är
anslutna till en strömkälla och påslagna.
❑ Om du använder en extern bildskärm, kontrollera att den är ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att
kontrollerna för ljusstyrka och kontrast är rätt inställda. Läs bildskärmens bruksanvisning om du vill ha mer information.
❑ Koppla bort nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet och anslut nätadaptern igen,
och slå på datorn genom att trycka på strömbrytaren.
❑ Kondens kan få datorn att sluta fungera. Om detta inträffar, använd inte datorn på minst en timme.
❑ Ta bort eventuella extra minnesmoduler som du har installerat efter inköpet.
❑ Kontrollera att endast den medföljande Sony-nätadaptern används. Av säkerhetsskäl ska du bara använda äkta
laddningsbara batterier och nätadaptrar från Sony till din VAIO-dator.
n 169 N
Felsökning
Vad ska jag göra om den gröna strömindikatorn tänds men ingenting visas på bildskärmen?
❑ Tryck på knappkombinationen Alt+F4 upprepade gånger för att stänga programfönstret. Ett programfel kan ha inträffat.
❑ Tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klicka på pilen invid knappen Stäng av och Starta om.
❑ Håll ned strömbrytaren i mer än fyra sekunder för att stänga av datorn. Koppla bort nätadaptern, och låt datorn vara
i ungefär fem minuter. Återanslut sedan nätadaptern och sätt på datorn igen.
!
Om du stänger av datorn med strömbrytaren eller tangenterna Ctrl+Alt+Delete, kan data gå förlorade.
Vad ska jag göra om datorn eller programmen slutar svara?
❑ Om datorn slutar svara medan du kör ett program trycker du på Alt+F4 samtidigt för att stänga programfönstret.
❑ Om tangentkombinationen Alt+F4 inte fungerar, klicka på Start, pilen invid Lås-knappen och på Stäng av för att stänga
av datorn.
❑ Om datorn inte stängs av trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen
Stäng av och på Stäng av.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Stäng av.
invid knappen
!
Om du stänger av datorn med tangenterna Ctrl+Alt+Delete eller med strömbrytaren, kan data gå förlorade.
❑ Om datorn ändå inte stängs av, håll strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
❑ Koppla bort nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet och anslut nätadaptern igen,
och slå på datorn genom att trycka på strömbrytaren.
❑ Försök installera om programmet.
❑ Kontakta programmets utgivare eller leverantör av teknisk support.
n 170 N
Felsökning
Varför försätts datorn inte i Vila eller viloläge?
Datorn kan bli instabil om driftläget ändras innan datorn helt övergått till Vila eller viloläge.
Så här återställer du datorn till normalt driftsläge
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start, pilen invid Lås-knappen och på Starta om.
3
Om datorn inte startar om trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen invid knappen
Stäng av och Starta om.
4
Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med strömbrytaren, kan data gå förlorade.
Vad ska jag göra om laddningsindikatorn blinkar snabbt och datorn inte startar?
❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet.
Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn igen. Mer information finns i Sätta i batteriet (sidan 23).
❑ Om problemet kvarstår efter dessa åtgärder betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet
och kontakta VAIO-Link.
n 171 N
Felsökning
Vad ska jag göra om ett meddelande visas där det står att batteriet är inkompatibelt eller
felaktigt installerat och datorn försätts i viloläge?
❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet.
Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn igen. Mer information finns i Sätta i batteriet (sidan 23).
❑ Om problemet kvarstår efter dessa åtgärder betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet
och kontakta VAIO-Link.
Varför visas en lägre processorhastighet än den maximala i fönstret Systemegenskaper?
Detta är normalt. Eftersom din dators processor använder en typ av hastighetskontroll i energibesparingssyfte, kanske den
aktuella processorhastigheten visas i Systemegenskaper i stället för den maximala hastigheten.
Vad ska jag göra om ett meddelande visas och Windows inte startar när jag startar datorn?
Om du anger fel lösenord tre gånger i rad, visas meddelandet Enter Onetime Password och Windows startar inte. Håll in
strömbrytaren i mer än fyra sekunder och kontrollera att strömindikatorn släcks. Vänta i 10–15 sekunder och starta sedan om
datorn samt ange rätt lösenord. När du skriver lösenordet, kontrollera att indikatorerna Num lock och Caps lock är släckta.
Om någon av dem lyser, tryck på tangenten Num Lk (eller Num Lock) eller Caps Lock så att indikatorn släcks innan du
skriver lösenordet.
n 172 N
Felsökning
Vad ska jag göra om mitt spel inte fungerar eller kraschar hela tiden?
❑ Kontrollera på spelets webbplats om det finns några korrigeringsfiler eller uppdateringar som du kan hämta.
❑ Kontrollera att du har installerat den senaste grafikdrivrutinen.
❑ På vissa VAIO-modeller delas grafikminnet med systemet. I detta fall garanteras inte optimala grafikprestanda.
Vad ska jag göra om jag inte kommer ihåg mitt datorlösenord?
Om du har glömt datorlösenordet kontaktar du VAIO-Link för att återställa det. Du måste betala en återställningsavgift.
Varför stängs inte skärmen av fastän tidsgränsen för automatisk avstängning
har passerats?
VAIOs originalskärmsläckare inaktiverar den tidsinställning för avstängning av skärmen som du kan göra med
energialternativen i Windows.
Välj en annan skärmsläckare än VAIOs originalskärmsläckare.
n 173 N
Felsökning
Hur ändrar jag startordningen?
Du kan använda en BIOS-funktion för att ändra startenhetsordningen. Gör så här:
1
Slå på datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Tryck på knappen < eller , för att välja Boot.
4
Tryck på M eller m för att välja önskad prioritering under Boot Priority och tryck sedan på Enter.
5
Tryck på M eller m för att välja den enhet du vill prioritera, och tryck sedan på Enter.
6
Tryck på < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Vad ska jag göra om jag inte kan starta datorn från USB-diskettenheten som är ansluten
till datorn?
För att kunna starta datorn från USB-diskettenheten måste du byta startenhet.
Koppla på datorn och tryck på F11 när logotypen VAIO visas.
n 174 N
Felsökning
Hur kan jag kontrollera volymen för återställningspartitionen?
Hårddisken innehåller en återställningspartition där data för systemåterställning lagras. Gör följande om du vill kontrollera
återställningspartitionens volym:
1
Klicka på Start, högerklicka på Dator, och välj Hantera.
2
Klicka på Diskhantering under Lagring i vänster fönsterruta.
Återställningspartitionens volym, och C-enhetens totala volym, visas på raden Disk 0 i den mittre fönsterrutan.
n 175 N
Felsökning
Systemsäkerhet
Hur kan jag skydda datorn mot säkerhetshot, t.ex. virus?
Operativsystemet Microsoft Windows är förinstallerat på din dator. Det bästa sättet att skydda datorn mot säkerhetshot,
som t.ex. virus, är att regelbundet hämta och installera de senaste Windows-uppdateringarna.
Du kan få viktiga Windows-uppdateringar på följande sätt:
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan ta emot uppdateringar.
1
Anslut till Internet.
2
Dubbelklicka på ikonen Säkerhetsmeddelanden i Aktivitetsfältet.
3
Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in automatiska eller schemalagda uppdateringar.
Hur håller jag mitt antivirusprogram uppdaterat?
Du kan hålla McAfee Internet Security Suite aktuellt med de senaste uppdateringarna från McAfee, Inc.
Hämta och installera de senaste säkerhetsuppdateringarna så här:
1
Klicka på Start, Alla program, McAfee och McAfee SecurityCenter.
2
Klicka på knappen i fönstrets övre vänstra hörn för att uppdatera programmet.
3
Följ instruktionerna på skärmen för att hämta uppdateringarna.
Mer information finns i hjälpen till programmet.
n 176 N
Felsökning
Batteri
Hur vet jag om batteriet är laddat?
Se Ladda batteriet (sidan 26).
När använder datorn ström från elnätet?
När datorn är ansluten till nätadaptern använder den nätström, även om batteriet sitter i.
När bör jag ladda om batteriet?
❑ När batterinivån sjunker under 10 %.
❑ När både laddnings- och strömindikatorn blinkar.
❑ När du inte har använt batteriet på länge.
När bör jag byta ut batteriet?
Om batteriet snabbt töms efter en full laddningscykel, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta slut, och det
måste då bytas.
Information om hur du kontrollerar batteriets laddningskapacitet finns i Kontrollera batteriets laddningskapacitet (sidan 28).
n 177 N
Felsökning
Ska jag bekymra mig över att det installerade batteriet är varmt?
Nej, det är normalt att batteriet blir varmt när det driver datorn.
Kan datorn gå över i viloläge medan den använder ström från batteriet?
Datorn kan övergå i viloläge medan den drivs av batteriet, men vissa program och viss kringutrustning hindrar att systemet
försätts i viloläge. Om du använder ett program som hindrar att systemet försätts i viloläge, bör du spara dina data ofta så att
du inte riskerar att förlora dessa. Information om hur du manuellt kan aktivera viloläget finns i Använda Viloläge (sidan 138).
n 178 N
Felsökning
Inbyggd MOTION EYE-kamera
Varför visar inte visningsfönstret några bilder eller visar bilder med låg kvalitet?
❑ Den inbyggda MOTION EYE-kameran kan inte användas av fler än ett program samtidigt. Om ett annat program
använder kameran, måste du avsluta det innan du kan använda den inbyggda MOTION EYE-kameran till något
annat program.
❑ Visningsfönstret kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, om du visar objekt som rör sig snabbt. Detta är
normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ Om problemet kvarstår, startar du om datorn.
Varför har tagna bilder så låg kvalitet?
❑ Bilder som tas under ett lysrör kan innehålla reflektioner från ljuset.
❑ En mörkare del av bilden kan visas som brus.
❑ Om linsskyddet är smutsigt, kan du inte ta tydliga bilder. Rengör skyddet. Se Hantera den inbyggda MOTION EYEkameran (sidan 158).
Varför har de tagna bilderna tappat bildrutor och innehåller ljudavbrott?
❑ Effektinställningarna i programmet har medfört att bildrutor försvinner. Mer information finns i hjälpen till programmet.
❑ Fler program kanske körs än vad datorn klarar av. Avsluta de program som du inte använder.
❑ Energisparfunktionen på datorn är aktiverad. Kontrollera processorns prestanda.
n 179 N
Felsökning
Varför försvinner bildrutor under filmuppspelningen när datorn körs med batteri?
Strömmen i batteriet håller på att ta slut. Anslut datorn till nätdrift.
Varför flimrar bilder som tagits med den inbyggda MOTION EYE-kameran?
Det här problemet inträffar när du använder kameran i fluorescerande ljus och beror på att utfrekvensen för ljussättningen
och slutarhastigheten inte överensstämmer.
Ändra kamerans riktning eller kamerabildernas ljusstyrka för att minska flimmer. I vissa program kan du ställa in
kameraegenskaperna (t.ex. ljuskälla eller flimmer) för att ta bort flimmerstörningar.
Varför fördröjs videoindata från den inbyggda MOTION EYE-kameran med ett
par sekunder?
Videoindata kan fördröjas med ett par sekunder om:
❑ ett kortkommando med tangenten Fn används.
❑ belastningen på processorn ökar.
Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
Vad ska jag göra om datorn blir instabil när den försätts i ett strömsparläge när den
inbyggda MOTION EYE-kameran används?
❑ Placera inte datorn i Vila eller Viloläge medan du använder den inbyggda MOTION EYE-kameran.
❑ Om datorn automatiskt går över i Vila eller Viloläge ändrar du inställningarna för respektive energisparläge.
Information om hur du ändrar inställningen finns i Använda energisparlägen (sidan 135).
n 180 N
Felsökning
Internet
Vad ska jag göra om modemet inte startar?
❑ Kontrollera att telefonkabeln är ordentligt ansluten till modemporten på datorn och telefonuttaget i väggen.
❑ Kontrollera att telefonkabeln fungerar. Anslut kabeln till en vanlig telefon och lyssna om kopplingstonen hörs.
❑ Kontrollera att programmet ringer till rätt telefonnummer.
❑ Kontrollera att det program du använder är kompatibelt med datorns modem. (Alla förinstallerade Sony-program
är kompatibla.)
❑ Se till att modemet är den enda enhet som är ansluten till din telefonlinje.
❑ Gör så här för att kontrollera inställningarna:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Telefoner och modem.
4
Kontrollera att modemet finns med i listan på fliken Modem.
5
Kontrollera att platsinformationen på fliken Uppringningsregler är korrekt.
n 181 N
Felsökning
Varför är modemanslutningen långsam?
Datorn är utrustad med ett V.92/V.90-kompatibelt modem. Det finns många faktorer som påverkar anslutningshastigheten
för modemet, bland annat brusnivån på telefonlinjen och kompatibilitet med teleutrustning (som t.ex. faxmaskiner och andra
modem). Kontrollera följande om du tycker att modemet inte ansluter ordentligt till andra PC-baserade modem, faxmaskiner
eller din Internetleverantör:
❑ Be telefonbolaget kontrollera att telefonlinjen är fri från brus.
❑ Om ditt problem har med faxanvändning att göra, ska du kontrollera att det inte är något problem med den faxmaskin du
ringer till, och att den är kompatibel med faxmodem.
❑ Om du har problem med anslutningen till Internetleverantören, kontrollera då först att det inte beror på att de har
tekniska problem.
❑ Om du har en andra telefonlinje, försök ansluta modemet till den linjen.
n 182 N
Felsökning
Nätverksanslutning
Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN?
❑ Möjligheten till anslutning påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta bort datorn från eventuella
hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Kontrollera att omkopplaren WIRELESS är på och att indikatorn WIRELESS på datorn lyser.
❑ Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på.
❑ Om du vill ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst nätverk via 5 GHz-bandet måste du kontrollera att alternativet
för att använda 5 GHz-bandet eller både 2,4- och 5 GHz-bandet är markerat på fliken WLAN i inställningsfönstret
VAIO Smart Network settings window. Kommunikation via trådlöst LAN (IEEE 802.11a-standarden) på enbart
5 GHz-bandet, endast tillgängligt på vissa modeller, är som standard inaktiverad.
❑ Gör så här för att kontrollera inställningarna:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet.
3
Klicka på Anslut till ett nätverk så att du ser att åtkomstpunkten är vald.
❑ Kontrollera att krypteringsnyckeln är korrekt.
n 183 N
Felsökning
❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du
väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna så här:
1
Högerklicka på energistatusikonen i Aktivitetsfältet och välj Energialternativ.
2
Klicka på Ändra schemainställningar under den aktuella schemainställningen.
3
Klicka på Ändra avancerade inställningar.
4
Välj fliken Avancerade inställningar.
5
Dubbelklicka på Inställningar för trådlöst nätverkskort och Energisparläge.
6
Välj Hög prestanda från listrutan för både Batteridrift och Nätdrift.
n 184 N
Felsökning
Vad ska jag göra om jag inte kan ansluta till Internet?
❑ Kontrollera åtkomstpunktinställningarna. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med
åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra.
❑ Flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Kontrollera att datorn är korrekt konfigurerad för åtkomst till Internet.
❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du
väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna genom att följa
instruktionerna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 182).
Varför går dataöverföringen långsamt?
❑ Överföringshastigheten för trådlösa LAN påverkas av avståndet och hinder mellan enheter och åtkomstpunkter. Andra
påverkande faktorer är enhetens konfiguration, radioförhållanden och programkompatibilitet. För att uppnå maximal
överföringshastighet bör du flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN kan enheten tillfälligt vara överbelastad, beroende på hur många andra
enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.
❑ Om åtkomstpunkten störs av andra åtkomstpunkter, byt kanal för åtkomstpunkten. Mer information om detta finns
i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du
väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna genom att följa
instruktionerna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 182).
n 185 N
Felsökning
Hur undviker jag avbrott i dataöverföringen?
❑ När datorn är ansluten till en åtkomstpunkt kan avbrott i dataöverföringen uppstå vid överföring av stora filer, eller om
datorn finns nära mikrovågsugnar eller trådlösa telefoner.
❑ Flytta datorn närmare åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att åtkomstpunkten är intakt.
❑ Byt kanal på åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du
väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna genom att följa
instruktionerna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 182).
Vad är kanaler?
❑ Kommunikation via trådlöst LAN sker på uppdelade frekvensband, så kallade kanaler. Åtkomstpunkter för trådlöst LAN
från andra leverantörer kan vara förinställda på andra kanaler än Sony-enheter.
❑ Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN, kontrollera anslutningsinformationen i bruksanvisningen för
åtkomstpunkten.
Varför avbryts nätverksanslutningen när jag byter krypteringsnyckel?
Två datorer med funktionen trådlöst LAN kan förlora sin inbördes nätverksanslutning om krypteringsnyckeln ändras.
Du kan antingen byta tillbaka till den ursprungliga profilen, eller ange nyckeln på nytt på båda datorerna så att nyckeln
överensstämmer.
n 186 N
Felsökning
Hur visar jag fönstret VAIO Smart Network?
Gör så här för att visa fönstret VAIO Smart Network:
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
2
Klicka på Network Connections och VAIO Smart Network.
3
Klicka på Advanced i höger fönsterruta.
✍
Information om programvaran VAIO Smart Network finns i hjälpfilen för programmet.
n 187 N
Felsökning
Bluetooth-teknik
Vad ska jag göra om andra Bluetooth-enheter inte hittar min dator?
❑ Kontrollera att båda enheterna har Bluetooth-funktionen aktiverad.
❑ Om indikatorlampan för WIRELESS är släckt, ska du trycka på strömbrytaren till WIRELESS.
❑ Det går inte att använda Bluetooth-funktionen när datorn är i ett strömbesparingsläge. Gå tillbaka till normalläget och
koppla sedan på WIRELESS-brytaren.
❑ Datorn och enheten kanske står för långt ifrån varandra. Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar bäst om enheterna
placeras inom 10 meter från varandra.
Varför kan min dator inte identifiera andra Bluetooth-enheter?
Om den anslutna enheten även är ansluten till andra enheter kan det hända att den inte visas i fönstret Bluetooth-enheter
eller att det inte går att kommunicera med denna enhet.
Vad ska jag göra om jag inte kan hitta Bluetooth-enheten som jag vill kommunicera med?
❑ Kontrollera att Bluetooth-funktionerna är påslagna på den enhet som du vill kommunicera med. Se bruksanvisningen till
den andra enheten om du vill ha mer information.
❑ Om den enhet som du vill kommunicera med redan håller på att kommunicera med en annan Bluetooth-enhet, kan det
hända att den inte går att hitta eller att det inte går att kommunicera med den från din dator.
❑ Om Bluetooth-enheterna ska kunna kommunicera med din dator, ska du följa dessa steg:
1
Klicka på Start, Kontrollpanel, Maskinvara och ljud, Bluetooth-enheter, och Bluetooth-inställningar.
2
Klicka på fliken Alternativ och välj Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorns kryssruta.
n 188 N
Felsökning
Vad ska jag göra om andra Bluetooth-enheter inte kan ansluta till min dator?
❑ Kontrollera att den andra enheten är verifierad.
❑ Om Bluetooth-enheterna ska kunna kommunicera med din dator, ska du följa dessa steg:
1
Klicka på Start, Kontrollpanel, Maskinvara och ljud, Bluetooth-enheter, och Bluetooth-inställningar.
2
Klicka på fliken Alternativ och välj Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorns kryssruta.
❑ Det kan hända att det möjliga dataöverföringsavståndet blir mindre än 10 meter beroende på hinder mellan enheterna,
radiovågornas kvalitet, eller det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och Bluetooth-enheten
närmare varandra.
❑ Om den enhet som du vill kommunicera med redan håller på att kommunicera med en annan Bluetooth-enhet, kan det
hända att den inte går att hitta eller att det inte går att kommunicera med den från din dator.
❑ Kontrollera att Bluetooth-funktionerna är påslagna på den enhet som du vill kommunicera med. Se bruksanvisningen till
den andra enheten om du vill ha mer information.
n 189 N
Felsökning
Varför är Bluetooth-anslutningen långsam?
❑ Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och/eller avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten på
radiovågorna och det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och Bluetooth-enheten närmare
varandra.
❑ Radiofrekvensen 2,4 GHz som används av Bluetooth och trådlösa nätverksenheter används också av andra enheter.
Bluetooth-enheterna använder en teknik som minimerar störningar från andra enheter som använder samma våglängd,
men kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan minska. Störningar från andra enheter kan även
avbryta kommunikationen helt.
❑ Möjligheten till anslutning påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta datorn från eventuella
hinder eller närmare enheten som den är ansluten till.
❑ Identifiera och ta bort de hinder som finns mellan datorn och enheten som den är ansluten till.
❑ Observera att beroende på begränsningar för själva Bluetooth-standarden, kan det ibland hända att stora filer skadas vid
kontinuerlig överföring på grund av elektromagnetiska störningar från omgivningen.
Varför kan jag inte ansluta till en tjänst som stöder den anslutna Bluetooth-enheten?
Det går bara att ansluta till tjänster som också stöds av datorn som har Bluetooth-funktionalitet. Mer information hittar du om
du söker efter Bluetooth i Windows Hjälp och support. Du öppnar Windows Hjälp och support genom att klicka på Start
och sedan på Hjälp och support.
Kan jag använda en enhet med Bluetooth-teknik på flygplan?
När du använder Bluetooth-teknik överför datorn en radiofrekvens på 2,4 GHz. Känsliga platser, till exempel sjukhus och
flygplan, kan ha begränsningar för hur Bluetooth-enheter får användas, på grund av radiostörningarna. Kontrollera med
personalen om du får använda Bluetooth-funktionen på datorn.
n 190 N
Felsökning
Varför går det inte att använda Bluetooth-funktionerna när jag loggar in på min dator med
ett standardanvändarkonto?
Det kan hända att Bluetooth-funktionerna inte är tillgängliga för användare med ett standardkonto på datorn. Logga in på
datorn som en användare med administratörsbehörighet.
Varför går det inte att använda Bluetooth-enheter när jag växlar användare?
Om du växlar användare utan att logga ut från systemet, fungerar inte Bluetooth-enheterna korrekt. Se till att logga ut innan
du växlar användare. Om du vill logga ut från systemet klickar du på Start, pilen invid Lås-knappen och på Logga ut.
Varför kan jag inte utväxla visitkortsdata med en mobiltelefon?
Funktionen för utbyte av visitkortsdata stöds inte.
n 191 N
Felsökning
Optiska skivor
Varför slutar datorn svara när den försöker läsa en skiva?
Skivan som datorn försöker läsa kan vara smutsig eller skadad. Gör så här:
1
Starta om datorn genom att samtidigt trycka på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen invid knappen
Stäng av och Starta om.
2
Ta ut skivan ur den optiska skivenheten.
3
Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras hittar du instruktioner i Hantera skivor (sidan 160).
Vad gör jag om skivfacket inte går att öppna?
❑ Se till att datorn är på.
❑ Tryck på utmatningsknappen.
❑ Om utmatningsknappen inte fungerar klickar du på Start och Dator, högerklickar på ikonen för den optiska enheten och
väljer Mata ut.
❑ Om inget av ovanstående alternativ fungerar, stoppar du in ett tunt, rakt föremål (t.ex. ett uträtat gem) i hålet för manuell
utmatning bredvid utmatningsknappen på den optiska enheten.
❑ Försök med att starta om datorn.
n 192 N
Felsökning
Vad ska jag göra om det inte går att spela upp en skiva ordentligt på datorn?
❑ Kontrollera att skivan är ilagd med framsidan uppåt.
❑ Kontrollera att de erforderliga programmen är installerade enligt tillverkarens anvisningar.
❑ Om skivan är smutsig eller skadad, slutar datorn svara. Gör så här:
1
Starta om datorn genom att samtidigt trycka på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen invid knappen
Stäng av och Starta om.
2
Ta ut skivan ur den optiska skivenheten.
3
Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras hittar du instruktioner i Hantera skivor
(sidan 160).
❑ Om du spelar en skiva och inget ljud hörs gör du följande:
❑ Volymen kan ha stängts av med Fn+F2-tangenterna. Tryck på dem igen.
❑ Volymen kan ha ställts in på lägsta nivå med Fn+F3-tangenterna. Fortsätt trycka på Fn+F4-tangenterna för att höja
volymen så pass att ljud hörs.
❑ Högerklicka på volymikonen i Aktivitetsfältet och välj Öppna Volymkontrollen för att kontrollera inställningarna.
❑ Kontrollera ljudinställningarna i ljudmixern.
❑ Om datorn har externa högtalare, kontrollera högtalarnas volyminställning och anslutningarna mellan datorn och
högtalarna.
❑ Kontrollera att rätt drivrutin är installerad. Gör så här:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på System och underhåll.
3
Klicka på System.
n 193 N
Felsökning
4
Klicka på Enhetshanteraren i vänster fönsterruta.
Fönstret Enhetshanteraren visas där du hittar en lista över de maskinvaruenheter som finns i din dator.
Om ett ”X” eller ett utropstecken visas vid en enhet i listan, måste du kanske aktivera enheten eller installera om
drivrutinerna.
5
Dubbelklicka på den optiska skivenheten för att öppna en lista över de optiska skivenheter som finns i datorn.
6
Dubbelklicka på önskad enhet.
Du kan bekräfta drivrutinen genom att välja fliken Drivrutin och klicka på Mer information.
7
Klicka på OK för att stänga fönstret.
❑ Kontrollera att det inte sitter någon självhäftande etikett klistrad på skivan. Självhäftande etiketter kan lossna när skivan
är i den optiska skivenheten och skada enheten eller få den att krångla.
❑ Om en regionskodvarning visas, kanske skivan inte är kompatibel med enheten. Kontrollera på förpackningen att
regionkoden överensstämmer med den optiska skivenhetens kod.
❑ Om du märker kondens på datorn, använd den inte på minst en timme. Kondens kan få datorn att sluta fungera.
❑ Kontrollera att datorn drivs med ström från nätuttaget, och pröva sedan igen.
n 194 N
Felsökning
Vad ska jag göra om det inte går att bränna data på en CD-skiva?
❑ Starta inga program och låt inga program startas automatiskt, inte ens en skärmsläckare.
❑ Sluta använda tangentbordet.
❑ Om du använder en CD-R/RW-skiva som har en etikett påklistrad byter du ut den mot en skiva utan etikett. Om du
använder en skiva med en klisteretikett på kan det orsaka skrivfel eller andra skador.
Vad ska jag göra om det inte går att bränna data på en DVD-skiva?
❑ Kontrollera att du använder riktiga inspelningsbara DVD-skivor.
❑ Kontrollera vilket inspelningsbara DVD-format som är kompatibelt med den optiska skivenheten. Kom ihåg att vissa
märken kanske inte fungerar.
n 195 N
Felsökning
Bildskärm
Varför blir skärmen svart?
❑ Skärmen blir svart om datorn blir utan ström eller om den försätts i ett energisparläge (Vila eller viloläge). Om datorn är
i skärmens Vila-läge, kan du aktivera skärmen igen genom att trycka på någon tangent. Mer information finns i Använda
energisparlägen (sidan 135).
❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, är påslagen och att strömindikatorn lyser.
❑ Om datorn drivs med batteri kontrollerar du att batteriet är rätt isatt och ordentligt uppladdat. Mer information finns
i Använda batteriet (sidan 23).
❑ Om visningsläget är inställt på extern skärm kan du använda tangentkombinationen Fn+F7. Mer information finns
i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 33).
Vad ska jag göra om det inte syns någon bild på min TV-skärm eller på en extern skärm
som är ansluten till HDMI-utgången?
!
Den här felsökningsinformationen gäller enbart modeller med HDMI-utgång. Du kan se om din datormodell är försedd med HDMI-utgång i det
elektroniska dokumentet med teknisk information.
Kontrollera att du använder en HDCP-kompatibel skärm. Copyrightskyddat material visas inte på en skärm som inte är
HDCP-kompatibel. Mer information finns i Ansluta en bildskärm (sidan 88).
n 196 N
Felsökning
Varför visas inte videon på bildskärmen?
❑ Om du har valt den externa skärmen som destination, och den externa skärmen är bortkopplad, kan du inte visa en video
på skärmen. Stoppa videouppspelningen, växla visningen till datorns bildskärm och starta om videouppspelningen.
Information om hur du ändrar bildskärmsvisningen finns i Välja visningslägen (sidan 95). Du kan även trycka på Fn+F7
för att ändra visningsskärm. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 33).
❑ Videominnet på datorn räcker eventuellt inte för att visa högupplöst video. Du måste i så fall minska LCD-skärmens
upplösning.
Så här ändrar du skärmupplösningen:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.
2
Klicka på Bildskärmsinställningar.
3
Flytta skjutreglaget under Upplösning åt vänster om du vill minska den och åt höger om du vill öka
skärmupplösningen.
✍
Du kan kontrollera hur mycket grafik- och videominne som finns tillgängligt. Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa, och klicka på
Bildskärmsinställningar, Avancerade inställningar och på fliken Kort. Värdet kan skilja sig från det minne som faktiskt finns installerat i datorn.
Vad ska jag göra om skärmen är mörk?
Gör skärmen ljusare genom att trycka på tangenterna Fn+F6.
n 197 N
Felsökning
Vad ska jag göra om datorskärmens ljusstyrka ändras?
❑ Inställningen av ljusstyrkan för LCD-skärmen, som du justerar med Fn+F5/F6 är tillfällig, och kan återgå till
ursprungsinställningen när datorn återgår till normalt läge från Vila eller Viloläge. Spara denna inställning av ljusstyrkan
så här:
1
Högerklicka på energistatusikonen i Aktivitetsfältet och välj Energialternativ.
2
Klicka på Ändra schemainställningar under den aktuella schemainställningen.
3
Klicka på Ändra avancerade inställningar.
4
Välj fliken Avancerade inställningar.
5
Dubbelklicka på Bildskärm.
6
Ändra LCD-skärmens ljusstyrka med lämplig kontroll.
n 198 N
Felsökning
❑ På modeller med ATI-grafikkort kan datorskärmen tillfälligt bli svart:
❑ när du ansluter eller kopplar från nätadaptern
❑ direkt efter att du startar datorn med batteriström
Spara denna inställning av ljusstyrkan så här:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Ändra datorinställningarna för viloläge under Energialternativ.
4
Klicka på Ändra avancerade inställningar.
5
Bläddra nedåt i listan och dubbelklicka på ATI Graphics Power Settings.
6
Dubbelklicka på ATI PowerPlay Settings.
7
Ändra det aktuella alternativet för On battery till Maximum Performance.
8
Klicka på OK.
n 199 N
Felsökning
Vad ska jag göra om den externa bildskärmen fortfarande är tom?
Om det inte går att växla bildskärmsvisning med tangenterna Fn+F7 måste du ändra inställningarna för den externa skärmen
med VAIO Control Center. Om du vill ändra inställningarna startar du VAIO Control Center, väljer inställningspunkt för den
externa bildskärmen och markerar kryssrutan så att du kan ändra inställningarna för identifiering av en extern bildskärm.
Prova sedan att trycka på Fn+F7 igen för att ändra visningsskärm.
Hur kör jag Windows Aero?
!
Den här felsökningsinformationen gäller enbart vissa modeller.
Gör så här för att köra Windows Aero:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Anpassa färger under Utseende och anpassning.
3
Klicka på Öppna den klassiska dialogrutan för att ändra utseende om du vill ha fler färgval.
4
Välj Windows Aero bland alternativen för Färgschema på fliken Utseende.
5
Klicka på OK.
Information om funktionerna i Windows Aero, t.ex. Windows Flip 3D, hittar du i Windows Hjälp och support.
n 200 N
Felsökning
Utskrift
Vad ska jag göra om jag inte kan skriva ut ett dokument?
❑ Kontrollera att skrivaren är på och att skrivarkabeln är ordentligt ansluten till portarna på skrivaren och datorn.
❑ Kontrollera att skrivaren är kompatibel med det Windows-operativsystem som är installerat på datorn.
❑ Du måste kanske installera en skrivardrivrutin innan du kan använda skrivaren. Läs skrivarens bruksanvisning om du vill
ha mer information.
❑ Om skrivaren inte fungerar sedan datorn återgått från ett energisparläge (Vila eller viloläge), försök att starta om datorn.
❑ Om skrivaren har funktioner för dubbelriktad kommunikation kan utskrift fungera om dessa funktioner inaktiveras.
Gör så här:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Skrivare under Maskinvara och ljud.
3
Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper.
4
Klicka på fliken Portar.
5
Avmarkera kryssrutan Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation.
6
Klicka på OK.
Detta inaktiverar funktionerna för dubbelriktad kommunikation på skrivaren, t.ex. för dataöverföring, tillståndskontroll och
fjärrpanel.
Om skrivaren är ansluten till dockningsstationen (tillval), kontrollerar du att denna är ansluten till en strömkälla.
n 201 N
Felsökning
Mikrofon
Vad ska jag göra om mikrofonen inte fungerar?
Om du använder en extern mikrofon bör du kontrollera att mikrofonen är på och ordentligt ansluten till datorns
mikrofoningång.
Hur kan jag förhindra återkoppling från mikrofonen?
Återkoppling från mikrofonen inträffar när mikrofonen tar emot ljudet från en ljudutmatningsenhet, t.ex. en högtalare.
Så här undviker du detta problem:
❑ Håll mikrofonen på avstånd från en ljudutmatningsenhet.
❑ Vrid ned högtalarens och mikrofonens volym.
n 202 N
Felsökning
Mus
Vad ska jag göra om datorn inte identifierar musen?
❑ Kontrollera att musen är ordentligt ansluten till porten.
❑ Starta om datorn med musen ansluten.
Vad ska jag göra om markören inte rör sig när jag använder musen?
❑ Kontrollera att inte någon annan mus är ansluten.
❑ Om pekaren inte rör sig medan ett program är igång trycker du på Alt+F4 samtidigt för att stänga programfönstret.
❑ Om knapparna Alt+F4 inte fungerar trycker du en gång på Windows-knappen och därefter flera gånger på ,,
väljer Starta om med M eller m och trycker till sist på Enter för att starta om datorn.
❑ Om datorn inte startar om trycker du på tangenterna Ctrl+Alt+Delete, väljer pilen invid Stäng av med knapparna
m och , och därefter Starta om med M eller m och trycker till sist på Enter för att starta om datorn.
❑ Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med strömbrytaren, kan data gå förlorade.
n 203 N
Felsökning
Högtalare
Vad ska jag göra om de externa högtalarna inte fungerar?
❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns
i programmets hjälpfil.
❑ Kontrollera att högtalarna är ordentligt anslutna och att volymen är tillräckligt högt uppskruvad för att ljudet ska höras.
❑ Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.
❑ Om högtalarna är utrustade med mute-knapp (ljud av), kontrollerar du att den inte är intryckt.
❑ Volymen kan ha stängts av med Fn+F2-tangenterna. Tryck på dem igen.
❑ Volymen kan ha ställts in på lägsta nivå med Fn+F3-tangenterna. Fortsätt trycka på Fn+F4-tangenterna för att höja
volymen så pass att ljud hörs.
❑ Om högtalarna kräver extern ström kontrollerar du att de är anslutna till en strömkälla. Läs bruksanvisningen för
högtalarna om du vill ha mer information.
❑ Kontrollera volymkontrollerna i Windows genom att klicka på volymikonen i Aktivitetsfältet.
Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna?
❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns
i programmets hjälpfil.
❑ Volymen kan ha stängts av med Fn+F2-tangenterna. Tryck på dem igen.
❑ Volymen kan ha ställts in på lägsta nivå med Fn+F3-tangenterna. Fortsätt trycka på Fn+F4-tangenterna för att höja
volymen så pass att ljud hörs.
❑ Kontrollera volymkontrollerna i Windows genom att klicka på volymikonen i Aktivitetsfältet.
n 204 N
Felsökning
Pekplatta
Vad ska jag göra om pekplattan inte fungerar?
❑ Du kan ha inaktiverat pekplattan innan du att anslöt en mus till datorn. Se Använda pekplattan (sidan 35).
❑ Kontrollera att ingen mus är ansluten till datorn.
❑ Om pekaren inte rör sig medan ett program är igång trycker du på Alt+F4 samtidigt för att stänga programfönstret.
❑ Om knapparna Alt+F4 inte fungerar trycker du en gång på Windows-knappen och därefter flera gånger på ,,
väljer Starta om med M eller m och trycker till sist på Enter för att starta om datorn.
❑ Om datorn inte startar om trycker du på tangenterna Ctrl+Alt+Delete, väljer pilen invid Stäng av med knapparna
m och , och därefter Starta om med M eller m och trycker till sist på Enter för att starta om datorn.
❑ Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med strömbrytaren, kan data gå förlorade.
n 205 N
Felsökning
Tangentbord
Vad ska jag göra om tangentbordskonfigurationen är fel?
Datorns språklayout för tangentbordet finns angiven på klistermärket på förpackningen. Om du väljer ett annat nationellt
tangentbord när du installerar Windows, kommer tangentkonfigurationen att bli fel.
Ändra tangentbordskonfigurationen så här:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och klicka på Nationella inställningar och språkinställningar.
3
Ändra inställningarna enligt önskemål.
Vad ska jag göra om jag inte kan skriva vissa tecken med tangentbordet?
Om du inte kan skriva U, I, O, P, J, K, L, M och så vidare, kanske tangenten Num Lk är aktiverad. Kontrollera att indikatorn
Num lock är släckt. Om indikatorn Num lock är tänd, tryck på tangenten Num Lk för att släcka den innan du skriver dessa
tecken.
n 206 N
Felsökning
Disketter
Varför visas inte ikonen Säker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfältet när enheten
är ansluten?
Datorn känner inte igen diskettenheten. Kontrollera först att USB-kabeln är ordentligt ansluten till USB-porten. Om du måste
trycka fast kontakten, vänta några sekunder så att datorn hinner känna av enheten. Om ikonen ändå inte visas, gör så här:
1
Stäng alla program som använder diskettenheten.
2
Vänta tills indikatorlampan på diskettenheten släcks.
3
Ta ut disketten genom att trycka på utmatningsknappen, och koppla sedan bort USB-diskettenheten från datorn.
4
Återanslut diskettenheten genom att ansluta USB-kabeln till USB-porten igen.
5
Starta om datorn genom att klicka på Start, pilen invid Lås-knappen och på Starta om.
Vad ska jag göra om det inte går att skriva data på en diskett?
❑ Kontrollera att disketten är ordentligt isatt i enheten.
❑ Om den är ordentligt isatt och du ändå inte kan skriva några data på den, kan disketten vara full eller skrivskyddad.
Du kan antingen använda en diskett som inte är skrivskyddad eller inaktivera skrivskyddsfunktionen.
n 207 N
Felsökning
Ljud/video
Vad ska jag göra om det inte går att använda en digital videokamera?
Om ett meddelande visas som anger att i.LINK-enheten tycks vara frånkopplad eller avstängd kan det vara så att
i.LINK-kabeln inte är ordentligt ansluten till porten på datorn eller kameran. Koppla bort kabeln och anslut den igen.
Mer information finns i Ansluta en i.LINK-enhet (sidan 104).
✍
i.LINK är ett varumärke som tillhör Sony Corporation och används endast för att ange att en produkt innehåller en IEEE 1394-anslutning. Hur
i.LINK-anslutningen upprättas varierar beroende på programvara, operativsystem och de i.LINK-kompatibla enheter som används. Alla produkter som
har en i.LINK-anslutning kan kanske inte kommunicera med varandra. Mer information om driftsförhållanden och korrekt anslutning finns i handboken
som följde med den kompatibla i.LINK-enheten. Innan du ansluter kompatibla i.LINK-datortillbehör till systemet, t.ex. en CD-RW- eller hårddiskenhet,
kontrollera att de är kompatibla med operativsystemet och de driftsförhållanden som krävs.
Hur stänger jag av startljudet i Windows?
Stäng av startljudet i Windows så här:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
4
Avmarkera kryssrutan Spela upp Windows uppstartsljud på fliken Ljud.
5
Klicka på OK.
n 208 N
Felsökning
Hur ändrar jag enhet för utgående ljud?
Om du inte hör något ljud från den enhet som är ansluten till en port, exempelvis USB-porten, HDMI-utgången, den optiska
utgången eller hörlursuttaget, behöver du byta enhet för utgående ljud.
!
Datorn har kanske inte någon HDMI-utgång. Du kan se om din datormodell är försedd med HDMI-utgång i det elektroniska dokumentet med teknisk
information.
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
3
Klicka på Maskinvara och ljud.
4
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
5
På fliken Uppspelning väljer du önskad enhet för utgående ljud och klickar sedan på Standard.
n 209 N
Felsökning
Vad ska jag göra om jag inte kan höra ljudet från den enhet för utgående ljud som är
ansluten till HDMI-utgången, den optiska utgången eller hörlursuttaget?
!
Datorn har kanske inte någon HDMI-utgång. Du kan se om din datormodell är försedd med HDMI-utgång i det elektroniska dokumentet med teknisk
information.
❑ Du behöver byta enhet för utgående ljud om du inte hör något ljud från den enhet som är ansluten till en port, exempelvis
HDMI-utgången, den optiska utgången eller hörlursuttaget. Detaljerade instruktioner finns i Hur ändrar jag enhet för
utgående ljud? (sidan 208).
❑ Om du fortfarande inte hör något ljud från ljudenheten gör du följande:
1
Följ steg 1 till 4 i Hur ändrar jag enhet för utgående ljud? (sidan 208).
2
Markera ikonen för HDMI eller S/PDIF på fliken Uppspelning och klicka sedan på Egenskaper.
3
Klicka på fliken Avancerat.
4
Ställ in den samplingsfrekvens och det bitdjup (till exempel 48 000 Hz, 16 bitar) som enheten stöder.
5
Klicka på OK.
n 210 N
Felsökning
Hur matar jag ut Dolby Digital- eller DTS-ljud via en HDMI-kompatibel enhet?
!
Den här felsökningsinformationen gäller enbart modeller med HDMI-utgång. Du kan se om din datormodell är försedd med HDMI-utgång i det
elektroniska dokumentet med teknisk information.
Du matar ut Dolby Digital- eller DTS-ljud från en skiva via en HDMI-kompatibel enhet ansluten till datorn på följande sätt:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
4
På fliken Uppspelning väljer du HDMI-ikonen och klickar på Egenskaper.
5
Klicka på fliken Format som stöds.
6
Markera kryssrutorna DTS Audio och Dolby Digital.
7
Klicka på OK.
!
Om du matar ut Dolby Digital- eller DTS-ljud till en enhet som saknar stöd för detta kommer enheten inte att spela upp något ljud. Avmarkera i så fall
kryssrutorna DTS Audio och Dolby Digital.
Varför blir det avbrott i ljudet och/eller varför försvinner bildrutor när jag spelar upp
HD-video, till exempel sådana som spelats in med en AVCHD-videokamera?
Uppspelning av video i HD-upplösning kräver avsevärda maskinvaruresurser från t.ex. processorn, grafikkortet och
internminnet i datorn. Under videouppspelningen kan vissa åtgärder och/eller funktioner bli otillgängliga, och avbrott i ljudet,
överhoppade bildrutor och problem med uppspelningen kan inträffa beroende på maskinvarans prestanda.
n 211 N
Felsökning
Memory Stick
Vad ska jag göra om jag inte kan använda ett Memory Stick som formaterats på en
VAIO-dator i andra enheter?
Du kanske måste formatera om ditt Memory Stick.
När du formaterar ett Memory Stick raderas alla data, även musik, som tidigare sparats på den. Säkerhetskopiera viktiga data
och kontrollera att ditt Memory Stick inte innehåller filer du vill behålla innan du formaterar om den.
1
Kopiera data från Memory Stick till hårddisken för att spara data eller bilder.
2
Formatera Memory Stick genom att följa instruktionerna i Så här formaterar du ett Memory Stick (sidan 56).
Varför går det inte att spara musikfiler på Memory Stick?
Upphovsrättsligt skyddad musik går endast att spara på Memory Stick försedda med MagicGate-logotypen.
!
Användning av inspelad musik kräver tillåtelse av upphovsrättsinnehavarna.
Sony tar inget ansvar för musikfiler som inte kan spelas in från CD eller hämtas från andra källor.
Kan jag kopiera bilder från en digitalkamera med Memory Stick?
Ja, och du kan visa videoklipp som du har spelat in med Memory Stick-kompatibla digitalkameror.
Varför går det inte att skriva data till ett Memory Stick?
Vissa Memory Stick har ett raderingsskydd för att förhindra att data raderas eller skrivs över av misstag. Kontrollera att
överskrivningsskyddet är avstängt.
n 212 N
Felsökning
Kringutrustning
Vad ska jag göra om det inte går att ansluta en USB-enhet?
❑ Kontrollera att USB-enheten är påslagen och använder sin egen strömkälla, om detta gäller för enheten. Om du t.ex.
använder en digitalkamera, kontrollera att batteriet är laddat. Om du använder en skrivare, kontrollera att strömkabeln är
ordentligt ansluten till ett nätuttag.
❑ Försök att använda en annan USB-port på datorn. Drivrutinen kanske är installerad på den specifika port du använde
första gången du anslöt enheten.
❑ Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Du måste kanske installera något program innan du
ansluter enheten.
❑ Försök ansluta en enkel enhet som inte kräver mycket effekt, t.ex. en mus, för att testa att porten över huvud taget
fungerar.
❑ USB-hubbar kan hindra att en enhet fungerar på grund av strömförsörjningen. Vi rekommenderar att enheten ansluts
direkt till datorn utan någon hub.
n 213 N
Felsökning
Dockningsstation
Vad ska jag göra om ett felmeddelande visas när jag kopplar loss datorn från
dockningsstationen?
❑ När en enhet som används är ansluten till dockningsstationen kan du inte koppla bort datorn från dockningsstationen.
Spara data som inte har sparats, avsluta programmen som använder sådana enheter och försök igen.
Om lösningen ovan inte fungerar, stänger du av datorn och kopplar från den från dockningsstationen.
❑ När batterienheten är urladdade, kan du inte koppla loss datorn från dockningsstationen. Ladda batterienheten eller stäng
av datorn och försök igen.
❑ Se till att återvända till det användarkonto som du ursprungligen loggade in med innan du kopplar från datorn från
dockningsstationen. Om du kopplar bort det som en annan användare kan det uppstå fel.
Information om hur du växlar användare finns i Windows Hjälp och support.
n 214 N
Supportalternativ
Supportalternativ
I det här avsnittet finns information om hur du kan få svar på frågor om VAIO-datorn.
❑ Supportinformation från Sony (sidan 215)
❑ e-Support (sidan 216)
n 215 N
Supportalternativ
Supportinformation från Sony
Läs Dokumentation (sidan 8) om du vill ha information om den tryckta och icke tryckta dokumentationen som medföljer
datorn, samt andra informationskällor.
❑ Använd de hjälpfiler som följer med respektive program för att få anvisningar om hur programmet används.
❑ Använd sökfunktionen i Windows Hjälp och support genom att trycka på och hålla ner Microsoft Windows-knappen och
F1-tangenten.
❑ Webbplatsen VAIO-Link: Om du skulle få problem med datorn kan du besöka webbplatsen VAIO-Link för felsökning.
Gå till http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: På denna interaktiva del av webbplatsen http://www.vaio-link.com kan du kontakta vår duktiga
supportpersonal via Internet. Du kan hantera dina tekniska frågor på ett enkelt sätt med hjälp av ditt personliga konto.
❑ VAIO-Link hjälplinje: Försök att lösa ditt problem med hjälp av den tryckta och icke tryckta dokumentationen, innan du
kontaktar VAIO-Link per telefon.
❑ Besök Sonys andra webbplatser:
❑ http://www.club-vaio.com om du vill veta mer om VAIO och vara med i den växande gruppen med VAIO-användare.
❑ http://www.sonystyle-europe.com för att göra Internetinköp.
❑ http://www.sony.net för andra produkter från Sony.
✍
Innan du kan använda Internetfunktionerna som beskrivs här måste du upprätta en anslutning till Internet.
n 216 N
Supportalternativ
e-Support
Vad är e-Support?
Om du har letat i bruksanvisningarna och på webbplatsen (http://www.vaio-link.com) men inte hittat svaret på din fråga eller
lösningen på ditt problem kan e-Support vara lösningen.
På vår interaktiva webbplats e-Support Web Portal kan du ställa alla de tekniska frågor du har om din dator, och få svar från
vår duktiga supportpersonal.
Varje fråga du ställer får ett unikt ”case number” för att underlätta kommunikationen mellan dig och e-Supportteamet.
Vem får använda e-Support?
Alla registrerade VAIO-kunder har obegränsad tillgång till VAIO-Links e-Support Web Portal.
Hur kommer jag åt portalen e-Support?
När du registrerar din dator får du några timmar senare ett e-postmeddelande med länken till e-Support Web Portal,
ditt kundnummer (Customer ID) och grundläggande upplysningar.
Allt du behöver göra är att aktivera ditt konto genom att klicka på länken i e-postmeddelandet.
Du kan nu ställa din första fråga.
Det går att komma åt e-Support Web Portal från vilken dator som helst som är Internetansluten.
En komplett hjälpfil finns tillgänglig på e-Support Web Portal, som hjälper dig att använda vår tjänst e-Support.
Kan jag ställa frågorna på mitt eget språk?
Eftersom du kontaktar vårt e-Supportteam genom en portal som ansluter dig direkt till vår centrala databas, kan e-Support
endast acceptera och hantera frågor som skrivits på engelska, franska eller tyska.
n 217 N
Supportalternativ
Kan jag ställa frågor när som helst?
Ja, det går bra att ställa frågor dygnet runt, men tänk på att vårt e-Supportteam bara kan behandla dina frågor måndag till
fredag, 08.00–18.00.
Kostar det något att använda e-Support?
Nej, detta är en helt kostnadsfri tjänst som vi erbjuder samtliga registrerade VAIO-kunder.
Hur kan jag veta att e-Supportteamet har behandlat min fråga?
Så fort frågan har börjat hanteras av e-Supportteamet får du ett e-postmeddelande om detta.
n 218 N
Varumärken
Varumärken
Sony, VAIO, VAIO-logotypen, VAIO Control Center, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer,
VAIO Update och ”BRAVIA” är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
och ”Memory Stick”, ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate”, ”OpenMG”, ”MagicGate Memory Stick”,
”Memory Stick PRO”, ”Memory Stick PRO-HG”, ”Memory Stick Micro”, ”M2” och Memory Stick-logotypen är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ och Blu-ray Disc-logotypen är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium och Intel SpeedStep är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows-logotypen och BitLocker är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och andra länder.
i.LINK är ett varumärke som tillhör Sony, och används endast för att ange att en produkt innehåller en IEEE 1394-anslutning.
Roxio Easy Media Creator är ett varumärke som tillhör Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO och WinDVD BD for VAIO är varumärken som tillhör InterVideo, Inc.
ArcSoft och ArcSoft-logotypen är registrerade varumärken som tillhör ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion är ett
varumärke som tillhör ArcSoft, Inc.
ATI och ATI Catalyst är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.
Ordet Bluetooth och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av
Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Ordet ExpressCard och tillhörande logotyper tillhör PCMCIA och används av Sony Corporation under licens.
Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
n 219 N
Varumärken
SD-logotypen är ett varumärke.
SDHC-logotypen är ett varumärke.
MultiMediaCard™ är ett varumärke som tillhör MultiMediaCard Association.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing LLC.
ENERGY STAR och ENERGY STAR-symbolen är registrerade symboler i USA.
Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör respektive ägare. I denna handbok har märkena
™ och ® utelämnats.
Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken är varumärken som tillhör
respektive ägare.
I den elektroniska handboken med teknisk information anges vilken programvara som finns tillgänglig för din modell.
n
© 2009 Sony Corporation
Download PDF

advertising