Sony | HDR-CX116E | Sony HDR-CX116E CX116 Flash-muistia käyttävä täyden teräväpiirron (Full HD) videokamera Käyttöohjeet

4-170-894-74(1)
Sisällysluettelo
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E
Digitaalinen HD-videokamera
Aloittaminen
12
Tallennus/toisto
20
Videokameran tehokas
käyttö
41
Kuvien tallentaminen
ulkoisella laitteella
51
Videokameran
mukauttaminen
61
Lisätietoja
84
Pikaopas
107
”Handycam”-käsikirja
 2010 Sony Corporation
9
Lue tämä ensin
Vakiovarusteet
Vakiovarusteiden kappalemäärä on ilmaistu
sulkeissa ( ) olevilla luvuilla.
 Verkkovirtalaite (1)
 Verkkovirtajohto (1)
 A/V-komponenttikaapeli (1) 
 A/V-liitäntäkaapeli (1) 
 USB-kaapeli (1) 
 Ladattava akku NP-FV50 (1)
 CD-ROM ”Handycam” Application
Software (1)
Valikkokohdat, LCD-paneeli ja objektiivi


Harmaana näkyvä valikkotoiminto ei ole
käytettävissä parhaillaan suoritettavassa
tallennuksessa tai toistossa.
LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkaa
tekniikkaa käyttäen. Siksi yli 99,99 %
kuvapisteistä on täysin toimivia. LCDnäytössä saattaa kuitenkin näkyä pieniä mustia
ja/tai kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä
tai vihreitä) pisteitä. Näitä pisteitä syntyy
normaalisti valmistusprosessissa, mutta ne eivät
vaikuta tallennettavaan kuvaan millään tavalla.
 ”PMB”
(ohjelma, mukaan lukien ”PMB
Help”)
 ”Handycam”-käsikirja (PDF)

”Käyttöohjeet” (1)
Mustat pisteet
Valkoiset, punaiset, siniset tai vihreät pisteet

Sivulla 18 on tietoja videokameran kanssa
käytettävistä muistikorteista.
Videokameran käyttäminen



Älä pitele kameraa seuraavista osista tai
liitäntöjen suojuksista.
LCD-näyttö
Tietoja kieliasetuksesta

Akku
FI
Videokamera ei ole pölyn-, roiskeen-tai
vedenpitävä. Katso ”Tietoja videokameran
käsittelemisestä” (s. 102).
Toimintojen käyttöohjeet on kuvattu
kuvaruutunäytöissä eri kielillä.
Kuvaruutunäytön kielen voi tarvittaessa vaihtaa
ennen videokameran käytön aloittamista (s. 16).
Tallennuksesta


LCD-näytön tai objektiivin pitkäaikainen
altistuminen suoralle auringonvalolle voi
vahingoittaa näitä osia.
Älä suuntaa kameraa suoraan aurinkoon.
Muutoin videokamera voi vioittua. Jos haluat
kuvata aurinkoa, kuvaa sitä sen ollessa
himmeimmillään, kuten auringonlaskun aikaan.

Muistikortin vakaan toiminnan varmistamiseksi
on suositeltavaa alustaa se videokameralla
ennen ensimmäistä käyttökertaa (s. 78).
Muistikortin alustaminen poistaa kaikki
siihen tallennetut tiedot, eikä tietoja voi
palauttaa. Tallenna tärkeät tiedot esimerkiksi
tietokoneelle.
Kokeile tallennustoimintoa ennen varsinaisen
kuvauksen aloittamista ja varmista, että kuva ja
ääni tallentuvat ongelmitta.



Tallennussisältöä ei voida korvata, vaikka
tallennus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi
videokameran tai tallennusvälineen virheellisen
toiminnan takia.
Televisioiden värijärjestelmät vaihtelevat
maittain/alueittain. Television on oltava
PAL-standardin mukainen, jotta voit katsella
kuvaamiasi otoksia televisiosta.
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat
sekä muut vastaavat aineistot voivat olla
tekijänoikeuslakien suojaamia. Tällaisen
aineiston luvaton kopiointi voi olla lainvastaista.
Kopioi tallentamasi kuvamateriaali


on tallennettu, kun
others]  [


Tämä videokamera on MPEG-4 AVC/H.264
High Profile-yhteensopiva, joten sillä voidaan
kuvata teräväpiirtokuvaa (HD). Tämän vuoksi
tällä videokameralla kuvattua teräväpiirtokuvaa
(HD) ei voi toistaa seuraavissa laitteissa;
 Muut AVCHD-yhteensopivat laitteet, jotka
eivät ole High Profile-yhteensopivia
 Laitteet, jotka eivät ole yhteensopivia
AVCHD-muodon kanssa
Tällä videokameralla kuvattuja kuvia ei ehkä
voi toistaa normaalisti muilla laitteilla. Muilla
laitteilla kuvattuja kuvia ei ehkä myöskään voi
toistaa normaalisti tällä videokameralla.
SD-muistikorteille normaalikuvanlaadulla
(STD) kuvattuja videoita ei voi toistaa muiden
valmistajien AV-laitteilla.
Levyt, jotka on tallennettu käyttäen HD
(teräväpiirto)-kuvanlaatua

Tämä videokamera tallentaa teräväpiirtokuvan
AVCHD-muodossa. DVD-levyjä, joilla on
AVCHD-tallenne, ei pitäisi käyttää DVDsoittimissa tai-tallentimissa, sillä DVD-soitin
tai-tallennin ei ehkä pysty poistamaan levyä ja
voi poistaa levyn sisällön varoittamatta. DVDlevyä, jolla on AVCHD-tallenne, voi toistaa
yhteensopivalla Blu-ray Disc-soittimella
tai-tallentimella tai muulla yhteensopivalla
laitteella.
(MENU)  [Show
REC MODE] (kohdassa
[SHOOTING SET])-asetuksena on [HD FX].
Tallenna ne Blu-ray Disc-levylle tai käyttämällä
ulkoista tallennusvälinettä (s. 51).
Huomautuksia toistosta

Kopioi tallentamasi kuvamateriaali ulkoiselle
tallennusvälineelle säännöllisesti, jotta
tiedot eivät katoa. On suositeltavaa tallentaa
kuvatiedot esimerkiksi DVD-R-levylle
tietokoneen avulla. Kuvatiedot voi tallentaa
myös videonauhurilla tai DVD/HDDtallentimella (s. 54).
Et voi tehdä AVCHD-levyä kuvatiedoista, jotka
Huomautuksia akusta/
verkkovirtalaitteesta


Muista irrottaa akku tai verkkovirtalaite, kun
olet katkaissut virran videokamerasta.
Irrota verkkovirtalaite videokamerasta pitäen
kiinni sekä videokamerasta että DC-liittimestä.
Huomautus videokameran/akun
lämpötilasta

Jos videokameran tai akun lämpötila muuttuu
poikkeuksellisen korkeaksi tai matalaksi,
tallennus tai toisto videokameralla voi
estyä. Tämä johtuu siitä, että videokameran
suojaustoiminnot voivat aktivoitua näissä
tilanteissa. Siinä tapauksessa LCD-näyttöön
tulee ilmaisin (s. 90).
Kun videokamera on kytketty
tietokoneeseen tai lisävarusteisiin


Älä yritä alustaa videokameran muistikorttia
tietokoneella. Muutoin videokamera ei ehkä
toimi oikein.
Kun kytket videokameran toiseen laitteeseen
tietoliikennekaapelilla, varmista, että liitin
on oikeassa asennossa. Jos työnnät liittimen
liitäntään väkisin, liitäntä vioittuu ja
videokameraan voi tulla toimintahäiriö.
FI
Jos kuvien tallennus tai toisto ei
onnistu oikein, käytä [MEDIA FORMAT]toimintoa

Tietoja tästä käyttöoppaasta,
kuvituksesta ja näyttökuvista

Jos tallennat ja poistat kuvia toistuvasti,
tallennusvälineellä olevat tiedot muuttuvat ajan
myötä pirstaleisiksi. Tällöin kuvia ei voi enää
tallentaa eikä toistaa. Jos näin käy, kopioi kuvat
ensin ulkoiselle tallennusvälineelle, ja suorita
sitten [MEDIA FORMAT] valitsemalla
(VALIKKO)  [Show others]  [MEDIA
FORMAT] (kohdassa [MANAGE MEDIA])

 haluamasi tallennusväline (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)  [YES]
 [YES] 
.
Carl Zeiss-objektiivi

Videokamera on varustettu Carl Zeissobjektiivilla, jonka Carl Zeiss, Saksassa, ja
Sony Corporation ovat yhdessä kehittäneet
ja joka tuottaa erinomaisia kuvia. Se tuo
MTF-mittausjärjestelmän videokameroihin ja
tarjoaa laadun, joka on tyypillinen Carl Zeissobjektiiville.
MTF= Modulation Transfer Function.
Numeroarvo osoittaa kohteesta objektiiviin
tulevan valon määrän.


Tässä käyttöoppaassa olevat esimerkkikuvat
on otettu digitaalikameralla, joten ne voivat
poiketa todellisista videokameran näytössä
näkyvistä kuvista ja ilmaisimista. Lisäksi
videokameraa ja sen näyttöjä esittävät kuvat
ovat havainnollisuuden vuoksi liioittelevia tai
yksinkertaistettuja.
Tässä oppaassa sisäistä muistia (HDRCX116E/CX150E/CX155E) sekä videokameran
kiintolevyä (HDR-XR150E/XR155E) ja
muistikorttia kutsutaan ”tallennusvälineiksi”.
Tässä oppaassa DVD-levyä, joka on tallennettu
teräväpiirtolaatuisena (HD) kutsutaan
AVCHD-levyksi.
Videokameran ja varusteiden muotoilua ja
teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa
asiasta erikseen ilmoittamatta.
VIdeokameran mallinimen
tarkistaminen


Tässä oppaassa näytetään mallinimi, kun eri
mallien teknisissä tiedoissa on eroja. Tarkista
videokameran mallinimi sen pohjasta.
Tämän sarjan tärkeimmät erot teknisissä
tiedoissa ovat seuraavat.
Huomautuksia lisävarusteista


Suosittelemme aitojen Sony-varusteiden
käyttöä.
Aitoja Sony-varusteita ei ehkä ole saatavilla
kaikissa maittain/alueittain.
HDRCX110E
Tallennusväline
Sisäisen
tallennusvälineen
kapasiteetti
Muistikortti
—
HDRCX115E
HDRCX116E
HDRCX150E
HDRXR155E
FI
Tulo/
lähtö
Vain
lähtö
Sisäinen
muisti +
muistikortti
8 Gt
Vain
lähtö
16 Gt
Tulo/
lähtö
HDRCX155E
HDRXR150E
USBliitäntä
Vain
lähtö
Sisäinen
kiintolevy +
muistikortti
120 Gt
Tulo/
lähtö
Vain
lähtö
Huomautuksia käytöstä



Älä tee seuraavia toimintoja. Muutoin
tallennusväline voi vioittua, tallennettuja
kuvia ei voida toistaa tai ne voivat kadota tai
kameraan voi tulla muu toimintahäiriö.
 muistikortin poistaminen, kun käyttövalo
(s. 19) palaa tai välkkyy
 akun tai verkkovirtalaitteen irrottaminen
videokamerasta, tai videokameran
altistaminen iskuille tai tärinälle, kun
(video)/ (valokuva)-merkkivalo (s. 21) tai
käyttövalo (s. 19) palaa tai välkkyy
Kun käytät olkahihnaa (myydään erikseen),
varo iskemästä videokameraa muihin esineisiin.
Älä käytä videokameraa hyvin kovaäänisillä
alueilla.
Pudotuksen tunnistin (HDR-XR150E/
XR155E)

Videokamerassa on
pudotuksentunnistustoiminto (s. 82) sisäisen
kiintolevyn suojaamiseksi iskuilta. Kun kamera
putoaa, tai joutuu painottomaan tilaan, tämän
toiminnon aktivoitumisesta johtuva ääni voi
myös tallentua . Jos pudotuksen tunnistin
havaitsee pudotuksen toistuvasti, kuvaus/toisto
voi pysähtyä.
Huomautuksia videokameran käytöstä
korkealla meren pinnasta (HDRXR150E/XR155E)

Älä kytke videokameraan virtaa alhaisessa
ilmanpaineessa, kun korkeus merenpinnasta
on yli 5 000 metriä. Muutoin videokameran
sisäinen kiintolevy voi vahingoittua.
FI
Käytön kulku
Aloittaminen (s. 12)
Valmistele virtalähde ja muistikortti.
Videoiden ja valokuvien kuvaaminen (s. 20)
Videoiden kuvaaminen  s. 22
 Kuvaustilan vaihtaminen (s. 27)
 Odotettu kuvausaika (MEDIA INFO, s. 77)
Valokuvien ottaminen  s. 24
Videoiden ja valokuvien toistaminen
Toisto videokameralla  s. 30
Kuvien toistaminen televisiossa  s. 38
Kuvien tallentaminen
Videoiden ja valokuvien tallentaminen tietokoneella
Videoiden ja valokuvien tallentaminen ulkoiseen
tallennusvälineeseen  s. 51
Kuvien tallentaminen DVD-tallentimella  s. 54
Videoiden ja valokuvien poistaminen (s. 41)
Jos poistat kuvatiedot, jotka on tallennettu tietokoneelle
tai levylle, voit kuvata uusia kuvia vapautuneeseen
tallennusvälinetilaan.
FI
Ohjeita onnistuneeseen kuvaukseen
 Hyvien kuvaustulosten saaminen
Videokameran vakauttaminen
Kun kannatat videokameraa, pidä ylävartalo suorassa ja kädet
lähellä vartaloa.
SteadyShot suojaa tehokkaasti kameran tärinää vastaan. Silti on
tärkeää, että et liikuta videokameraa.
Tasainen zoomaus
Zoomaa kuvaa suuremmaksi tai pienemmäksi hitaasti ja
tasaisesti. Käytä zoomausta myös kohtuudella. Jos videossa on
käytetty zoomausta liikaa, videon katselija voi väsyä.
Tilan tunteen synnyttäminen
Käytä panorointitekniikkaa. Vakauta itsesi ja siirrä videokameraa
vaakasuorassa kääntämällä ylävartaloasi hitaasti. Pysy hetki
paikallasi panoroinnin päätteeksi, jotta kohtaus näyttää vakaalta.
Puheen lisääminen videoon
Ota huomioon videoiden mukana tallentuvat äänet. Kerro
aiheesta tai puhu kuvattavalle kuvauksen aikana.
Pyri äänenvoimakkuuksien tasapainoon. Muista, että kuvaaja on
lähempänä mikrofonia kuin kuvattava.
Lisävarusteiden käyttäminen
Käytä hyödyksesi videokameran varusteita.
Esimerkiksi jalustan avulla voit ajastaa kuvauksen tai
kuvata hämärässä esimerkiksi ilotulituksia tai yönäkymiä.
Kun mukanasi on aina vara-akkuja, voit jatkaa kuvaamista
murehtimatta akkujen virran loppumisesta.
FI
 Hyödyllisiä kuvaustekniikoita
Kauniiden kuvien ottaminen ilman
vaikeita asetuksia
Tarkennus kuvassa vasemmalla
olevaan lapseen
INTELLIGENT AUTO(25)
Kohteen tekeminen ensisijaiseksi (27)
SPOT FOCUS(68)
Valokuvien tallentaminen
videokuvauksen aikana
Kuvaus hämärästi valaistussa
huoneessa
Dual Rec(28)
Smile Shutter (28)
LOW LUX(71)
Ilotulituksen tai auringonlaskun
loiston tavoittaminen
FIREWORKS(66)
SUNRISE&SUNSET(66)
FI
Golf-lyönnin tarkasteleminen
SMTH SLW REC(70)
Sisällysluettelo
Lue tämä ensin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Huomautuksia käytöstä.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Käytön kulku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ohjeita onnistuneeseen kuvaukseen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Aloittaminen
12
15
16
17
Sisällysluettelo
Vaihe 1: Akun lataaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaihe 2: Virran kytkeminen ja päivämäärän ja kellonajan asettaminen.. . . . . . . . . . . . . . . .
Kieliasetuksen muuttaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaihe 3: Tallennusvälineen valmistelu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videoiden tallennusvälineen valitseminen (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valokuvien tallennusvälineen valitseminen (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muistikortin asentaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
18
18
Tallennus/toisto
Kuvaaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videoiden kuvaaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valokuvien ottaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hyödyllisiä toimintoja videoiden ja valokuvien kuvaamiseen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoomaus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parempien kuvien kuvaaminen autoaattisesti (INTELLIGENT AUTO).. . . . . . . . . . .
Teräväpiirtokuvanlaadun (HD) tai vakiokuvanlaadun (STD) valitseminen.. . . .
Tallennustilan valinta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kohteen tekeminen ensisijaiseksi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hymyn kuvaaminen automaattisesti (Smile Shutter) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laadukkaiden valokuvien aikana (Dual Rec).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvaaminen peilikuvatilassa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toisto videokameralla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hyödyllisiä toimintoja videoiden ja valokuvien toistamiseen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvien haku päivämäärän perusteella (päivämäärähaku).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halutun kohtauksen etsiminen aloituskuvan perusteella (Film Roll Index).. . .
Halutun kohtauksen etsiminen kasvojen perusteella (Face Index).. . . . . . . . . . . . .
Videokoosteen toistaminen (koostetoisto).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toistozoomauksen käyttäminen valokuvien kanssa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valokuvasarjan toistaminen (kuvaesitys).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvien toistaminen televisiossa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Television kytkeminen [TV CONNECT Guide]-oppaan avulla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
”BRAVIA” Sync-toiminnon käyttäminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
22
24
25
25
25
26
27
27
28
28
29
30
33
33
33
34
35
37
37
38
38
40
FI
Videokameran tehokas käyttö
Videoiden ja valokuvien poistaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tallennettujen videoiden ja valokuvien suojaaminen (Protect).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Videon jakaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Valokuvan kopioiminen videosta (HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Videoiden ja valokuvien kopioiminen sisäisestä tallennusvälineestä muistikortille
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Videoiden kopioiminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Valokuvien kopioiminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Videoiden toistoluettelon käyttäminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Toistoluettelon luominen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Toistoluettelon toistaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
Kuvien tallentaminen ulkoiseen tallennusvälineeseen (DIRECT COPY).. . . . . . . . . . . . . . . .
Levyn luominen DVD-tallentimella.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Levynluomistavan valitseminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Levyn luominen DVD-tallentimella, DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teräväpiirtolaatuisen (HD) levyn luominen muulla DVD-tallentimella tai
vastaavalla kuin DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vakiolaatuisen (STD) levyn luominen tallentimella tai vastaavalla.. . . . . . . . . . . . .
51
54
54
55
57
58
Videokameran mukauttaminen
Valikoiden käyttäminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valikoiden käyttäminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MY MENU-toiminnon käyttäminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU-valikon käyttäminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valikot.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUAL SETTINGS (kuvausolosuhdeasetukset). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHOOTING SET (mukautetun kuvauksen asetukset). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHOTO SETTINGS (valokuvien tallennusasetukset). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLAYBACK (toistoasetukset).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDIT (muokkausasetukset).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHERS (muut asetukset).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANAGE MEDIA (tallennusvälineiden asetukset). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERAL SET (muut asetukset). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FI
10
61
61
62
63
64
66
70
74
75
76
77
77
79
Lisätietoja
Sisällysluettelo
Vianmääritys.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Automaattisen vianmäärityksen näyttö/varoitusilmaisimet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Videoiden tallennusaika/tallennettavien valokuvien määrä.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Odotettu tallennus-ja toistoaika kullakin akulla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Videoiden odotettu tallennusaika.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Odotettu tallennettavien valokuvien määrä.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Videokameran käyttäminen ulkomailla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Kunnossapito ja varotoimet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Tietoja AVCHD-muodosta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Tietoja muistikortista.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Tietoja ”InfoLITHIUM”-akusta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Tietoja x.v.Color-standardista.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Tietoja videokameran käsittelemisestä.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Pikaopas
Näytön ilmaisimet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Osat ja säätimet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Hakemisto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
FI
11
Aloittaminen
Vaihe 1: Akun lataaminen
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
DC IN-liitäntä
Akku
DC-liitin
Verkkovirtalaite
Verkkovirtajohto
CHG (lataus)-valo
Pistorasiaan
HDR-XR150E/XR155E
DC IN-liitäntä
Akku
DC-liitin
Verkkovirtalaite
CHG (lataus)-valo
FI
12
Verkkovirtajohto
Pistorasiaan
Voit ladata ”InfoLITHIUM”-akun (V-sarja), kun olet kiinnittänyt sen videokameraan.
 Huomautuksia
Älä kiinnitä videokameraan mitään muuta ”InfoLITHIUM”-akkua kuin V-sarjaa.

1
2
3
Sammuta videokamera sulkemalla LCD-näyttö.
Kiinnitä akku liu’uttamalla sitä nuolen suuntaan, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Kytke verkkovirtalaite ja verkkovirtajohto videokameraan ja pistorasiaan.
Kohdista DC-liittimen -merkki DC IN-liitännän merkin mukaan.
Aloittaminen
4

CHG (lataus)-valo syttyy ja lataaminen alkaa. CHG (lataus)-valo sammuu, kun akku on
ladattu täyteen.
Irrota verkkovirtalaite videokameran DC IN-liitännästä, kun akku on
ladattu.
Vihjeitä
Sivulla 94 on tietoja kuvaus-ja toistoajasta.
Kun videokamera on päällä, akun jäljellä oleva keskimääräinen aika näkyy LCD-näytön vasemmassa
yläkulmassa olevasta ilmaisimesta.



Latausaika
Aivan tyhjän akun likimääräinen täyteenlatausaika minuutteina.
Akku
NP-FV50 (vakiovaruste)
NP-FV70
NP-FV100

Latausaika
155
195
390
Ajat on mitattu kuvattaessa lämpötilassa 25 C. Suosituksena on
10 C - 30 C.
FI
13
Akun irrottaminen
Sulje LCD-näyttö. Työnnä BATT (akku)-vapautusvipua () ja irrota akku ().
Pistorasian käyttäminen virtalähteenä
Tee samat liitännät kuin kohdassa ”Vaihe 1: Akun lataaminen”. Vaikka akku olisi kiinnitetty, se
ei purkaudu.
Akun lataaminen ulkomailla
Voit ladata akkua kaikissa maittain/alueittain videokameran mukana toimitetulla
verkkovirtalaitteella, kun jännitearvot ovat 100 V–240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
 Huomautuksia
Älä käytä elektronista jännitemuuntajaa.

Huomautuksia akusta




Ennen kuin irrotat akun tai verkkovirtalaitteen, sulje LCD-näyttö ja varmista, että
(video)/
(valokuva)-merkkivalot (s. 21) ja käyttövalo (s. 19) ovat pois päältä.
CHG (lataus)-valo vilkkuu lataamisen aikana seuraavissa tilanteissa:
 Akku on asetettu väärin.
 Akku on vioittunut.
 Akun lämpötila on erittäin alhainen.
Poista akku videokamerasta ja laita se lämpimään paikkaan.
 Akun lämpötila on korkea.
Poista akku videokamerasta ja laita se viileään paikkaan.
NP-FV30-akun käyttöä ei suositella, sillä tällöin videokameran kuvaus-ja toistoajat ovat lyhyet.
Oletusasetuksen mukaan virta katkeaa automaattisesti, kun videonauhuria ei käytetä 5 minuuttiin. Tämä
säästää akun varausta ([A.SHUT OFF], s. 82).
Tietoja verkkovirtalaitteesta



FI
14
Kun käytät verkkovirtalaitetta, kytke se lähellä olevaan pistorasiaan. Irrota verkkovirtalaite pistorasiasta
heti, jos videokameran käytön aikana ilmenee toimintahäiriö.
Älä sijoita verkkovirtalaitetta ahtaaseen tilaan, kuten seinän ja jonkin huonekalun väliin.
Varo, etteivät metalliesineet aiheuta verkkovirtalaitteen DC-liittimeen tai akun napoihin oikosulkua.
Muutoin voi aiheutua toimintahäiriö.
Vaihe 2: Virran kytkeminen ja päivämäärän ja
kellonajan asettaminen
1
Avaa videokameran LCD-näyttö.
Videokamera kytkeytyy päälle.

Jos LCD-näyttö on auki, kytke videokameraan virta painamalla POWER-painiketta.
MODE-valo
POWER-painike
/
Aloittaminen
2
Valitse haluamasi maantieteellinen alue painikkeilla
sitten [NEXT].
ja kosketa
Kosketa LCD-näytössä
olevaa painiketta

3
Voit määrittää päivämäärän ja kellonajan uudelleen koskettamalla
(MENU)  [Show
others]  [CLOCK/ LANG] ( [GENERAL SET]-luokassa)  [CLOCK SET]. Kun haluamasi
/
, kunnes se tulee esille.
kohde ei ole näytössä, kosketa painikkeita
Aseta [SUMMERTIME], päivämäärä ja kellonaika ja kosketa sitten
.
Kello alkaa käydä.

Jos valitset [SUMMERTIME]-asetukseksi [ON], kellonaika siirtyy 1 tunnin eteenpäin.
FI
15
 Huomautuksia
Päivämäärä ja kellonaika eivät näy kuvauksen aikana, mutta ne tallentuvat automaattisesti
tallennusvälineelle ja ne voidaan näyttää toiston aikana. Saat päivämäärän ja kellonajan näkyviin
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK SET] (
[PLAYBACK]-luokassa) 
koskettamalla


.
[DATA CODE]  [DATE/TIME] 
 Voit poistaa äänimerkit käytöstä koskettamalla
(MENU)  [Show others]  [SOUND/DISP


.
SET] ( [GENERAL SET]-luokassa)  [BEEP]  [OFF] 
 Jos koskettamasi painike ei reagoi oikein, kalibroi kosketuspaneeli (s. 103).

Virran katkaiseminen
Sulje LCD-näyttö.
katkeaa.
(video)-valo vilkkuu muutaman sekunnin ajan, minkä jälkeen virta
Vihjeitä
Voit katkaista videokamerasta virran myös painamalla POWER-painiketta.
Kun [POWER ON BY LCD] (s. 82)-asetuksen arvoksi on valittu [OFF], katkaise videokamerasta virta
painamalla POWER-painiketta.



Kieliasetuksen muuttaminen
Kuvaruutunäyttöjen tekstin kielen voi vaihtaa.
(MENU)  [Show others]  [CLOCK/ LANG] ( [GENERAL SET]Kosketa


.
luokassa)  [ LANGUAGE SET]  haluamaasi kieltä 
FI
16
Vaihe 3: Tallennusvälineen valmistelu
Käytettävä tallennusväline vaihtelee videokameran mukaan. Seuraavat kuvakkeet tulevat
videokameran näyttöön.
HDR-CX110E/CX115E
Muistikortti
HDR-CX116E/CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
*
Sisäinen
muisti
Muistikortti
*
Sisäinen
kiintolevy
Muistikortti
* Oletusasetuksen mukaan sekä videot että valokuvat tallennetaan tähän tallennusvälineeseen. Voit
Aloittaminen
tallentaa, toistaa ja muokata käyttäen valittua tallennusvälinettä.
Vihjeitä
Lisätietoja videoiden tallennettavista ajoista on sivulla 94.
Lisätietoja tallennettavien valokuvien määrästä on sivulla 96.



Videoiden tallennusvälineen valitseminen (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
 Kosketa
(
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS]
[MANAGE MEDIA]-luokassa)  [MOVIE MEDIA SET].
Näkyviin tulee [MOVIE MEDIA SET]-näyttö.
 Kosketa haluamaasi tallennusvälinettä.
 Kosketa [YES] 
.
Tallennusväline vaihtuu.
FI
17
Valokuvien tallennusvälineen valitseminen (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
 Kosketa
(
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS]
[MANAGE MEDIA]-luokassa)  [PHOTO MEDIA SET].
Näkyviin tulee [PHOTO MEDIA SET]-näyttö.
 Kosketa haluamaasi tallennusvälinettä.
 Kosketa [YES] 
.
Tallennusväline vaihtuu.
Tallennusvälineasetusten tarkistaminen
Sekä videontallennustilassa että valokuvantallennustilassa valitun tallennusvälineen kuvake
näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
Tallennusvälineen kuvake

Näytettävä kuvake vaihtelee mallin mukaan.
Muistikortin asentaminen
 Huomautuksia
Aseta tallennusvälineeksi [MEMORY CARD], jos haluat tallentaa videoita ja/tai valokuvia muistikortille
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).

Muistikorttityypit, joita voit käyttää videokameran kanssa



 Huomautuksia
MultiMediaCard-korttia ei voi käyttää tämän videokameran kanssa.
 SDXC-muistikorteille tallennettuja videoita ei voi tuoda tietokoneille tai audiovideolaitteille, jotka
eivät tue exFAT*-tiedostojärjestelmää kytkemällä videokameran näihin laitteisiin USB-kaapelilla.
Varmista etukäteen, että kytkettävä laite tukee exFAT-järjestelmää. Jos kytket laitteen, joka ei tue exFAT
FI
18
Voit käyttää videokamerassa seuraavia muistikortteja; ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2), ”Memory
Stick PRO-HG Duo”, SD-muistikortit, SDHC-muistikortit, SDXC-muistikortit (kaikkien SD-korttien
kanssa vaaditaan nopeusluokkaa 4). Toimintaa kaikkien muistikorttien kanssa ei kuitenkaan taata.
Enintään 32 Gt:n ”Memory Stick PRO Duo” -korttien ja enintään 64 Gt:n SD-kortien on varmistettu
toimivan videokameran kanssa.
Tässä oppaassa, ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2)- ja ”Memory Stick PRO-HG Duo” -korteista
käytetään nimitystä ”Memory Stick PRO Duo”. SD-muistikortista, SDHC-muistikortista ja SDXCmuistikortista käytetään nimitystä SD-kortti.
järjestelmää, ja esille tulee alustusnäyttö, älä suorita alustusta. Alustus hävittäisi kaikki tiedot.
* exFAT on SDXC-korteissa käytettävä tiedostojärjestelmä.
Muistikorttikoko, jota voit käyttää videokameran kanssa


”Memory Stick PRO Duo”, puolet ”Memory Stick” -kortin koosta tai vakiokokoisia SD-kortteja voidaan
käyttää tämän videokameran kanssa.
Älä kiinnitä tarraa tai muuta vastaavaa muistikorttiin tai muistikortin sovittimeen. Muutoin voi
seurauksena olla toimintahäiriö.

Aloittaminen
Avaa kansi ja työnnä muistikorttia urareuna kuvan osoittamaan suuntaan,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
Sulje kansi, kun olet asentanut muistikortin.
Huomaa urakulman suunta.
Käyttövalo
[Create a new Image Database File.]-näyttö voi tulla esille, jos laitat uuden muistikortin.
Kosketa siinä tapauksessa [YES]. Jos tallennat vain valokuvia muistikortille, kosketa
[NO].

Tarkista muistikortin suunta. Jos pakotat muistikortin sisään väärin päin muistikortti,
muistikorttipaikka ja kuvatiedot voivat vahingoittua.
 Huomautuksia
Jos esille tulee [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough

free space.], alusta muistikortti koskettamalla
FORMAT] (
(VALIKKO)  [Show others]  [MEDIA
[MANAGE MEDIA]-luokassa)  [MEMORY CARD] (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)  [YES]  [YES] 
.
Muistikortin poistaminen
Avaa kansi ja työnnä korttia kerran kevyesti sisään.


Älä avaa kantta tallentamisen aikana.
Kun asetat muistikorttia paikalleen tai poistat sitä kamerasta, varo, että muistikortti ei ponnahda ulos ja
putoa.
FI
19
Tallennus/toisto
Kuvaaminen
Videot tallennetaan oletusarvoisesti teräväpiirtolaatuisina (HD) seuraavalle
tallennusvälineelle.
HDR-CX110E/CX115E: Muistikortti
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: sisäinen muisti
HDR-XR150E/XR155E: sisäinen kiintolevy
Vihjeitä
Lisätietoja tallennusvälineen vaihtamisesta on sivulla 17 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).


Objektiivin suojakannen avaaminen
Avaa kansi työntämällä LENS COVER-kytkintä.
Vihjeitä
Sulje objektiivin suojakansi, kun lopetat tallentamisen tai kun toistat kuvia.


1
Kiinnitä käsihihna.
FI
20
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
2
Avaa videokameran LCD-näyttö.
Videokamera kytkeytyy päälle.


Tallennus/toisto
Jos LCD-näyttö on jo auki, kytke videokameraan virta painamalla POWER-painiketta (s. 15).
Voit vaihtaa kuvaustiloja painamalla MODE-painiketta. Sytytä haluamasi kuvaustilan valo
painamalla MODE-painiketta.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
MODE-painike
(Video): kun kuvataan videota
(Valokuva): kun kuvataan valokuvaa
HDR-XR150E/XR155E
MODE-painike
(Video): kun kuvataan videota
(Valokuva): kun kuvataan valokuvaa
FI
21
Videoiden kuvaaminen
Aloita kuvaaminen painamalla START/STOP-painiketta.

Voit aloittaa kuvaamisen myös koskettamalla  LCD-näytön vasemmassa alakulmassa.
START/STOP-painike
[STBY]  [REC]
Kun haluat lopettaa kuvaamisen, paina START/STOP-painiketta uudelleen.


Voit lopettaa kuvaamisen myös koskettamalla  LCD-näytön vasemmassa alakulmassa.
Kun videokameraan kytketään virta tai kuvaus (video/valokuva)-ja toistotilaa vaihdetaan, LCD-paneelin
kuvakkeet ja ilmaisimet tulevat näkyviin noin 3 sekunnin ajaksi ja katoavat sen jälkeen. Saat kuvakkeet
ja ilmaisimet uudelleen näkyviin koskettamalla LCD-paneelia tallennus-ja zoomauspainikkeita lukuun
ottamatta.
LCD-näytön tallennus-ja zoomauspainikkeet
noin 3
sekunnin
kuluttua
FI
22
 Huomautuksia
Jos suljet LCD-näytön videon kuvauksen aikana, videokamera lopettaa tallennuksen.
 Videoiden yhtäjaksoinen enimmäistallennusaika on noin 13 tuntia.
 Kun videotiedoston koko ylittää 2 Gt:n rajan, videokamera luo automaattisesti seuraavan tiedoston.
 Kun videokameraan kytketään virta, kestää useita sekunteja, ennen kuin kuvaus voidaan aloittaa.
Videokameraa ei voi käyttää tänä aikana.
 Seuraavat tilat näytetään, jos tietoja kirjoitetaan tallennusvälineelle vielä kuvaamisen päätyttyä. Suojaa
videokamera tänä aikana iskuilta ja tärinältä äläkä irrota akkua tai verkkovirtalaitetta.
 Käyttövalo (s. 19) palaa tai välkkyy
 Tallennusvälineen kuvake LCD-näytön oikeassa yläkulmassa välkkyy

Vihjeitä
Lisätietoja videoiden tallennettavista ajoista on sivulla 94.
Voit tallentaa valokuvia videokuvauksen aikana painamalla PHOTO-painikkeen pohjaan (Dual Rec,
s. 28).
Kun kamera tunnistaa kasvot, niiden ympärille tulee näkyviin valkoinen kehys ja kuvanlaatu optimoidaan
automaattisesti kasvojen ympärillä ([FACE DETECTION], s. 71).
Voit määrittää ensisijaiset kasvot koskettamalla kasvoja (s. 27).
Oletusasetuksen mukaan valokuva tallentuu automaattisesti, kun videokamera tunnistaa kohdehenkilön
hymyn videota kuvattaessa (Smile Shutter, s. 28).
Voit tallentaa valokuvia kuvaamistasi videoista (HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E) (s. 44).
(MENU)  [Show
Voit tarkastaa tallennusajan, jäljellä olevan kapasiteetin tms. valitsemalla
others]  [MEDIA INFO] ( [MANAGE MEDIA]-luokassa).
Videokameran LCD-näyttö pystyy näyttämään tallennetut kuvat koko näytöllä (koko kuvaruudun
näyttö). Tästä voi kuitenkin aiheutua kuvien ylä-ja alareunojen sekä vasemman ja oikean reunan
leikkaamista, kun kuvia toistetaan televisiossa, joka ei ole yhteensopiva koko kuvaruudun näytön kanssa.
Tässä tapauksessa [GUIDEFRAME]-asetuksen arvoksi kannattaa valita [ON] (s. 70). Lisäksi kuvat
kannattaa kuvata näytön ulomman kehyksen mukaan.
Jos haluat säätää LCD-paneelin kulmaa, avaa ensin LCD-paneeli 90 astetta videokameran suhteen () ja
säädä sitten kulmaa ().









Tallennus/toisto

 90 astetta (enintään)
 180 astetta (enintään)

[
 90 astetta videokameraan
nähden
STEADYSHOT]-oletusasetus on [ACTIVE].
Datakoodi kuvaamisen aikana
Kuvauspäivämäärä ja-kellonaika ja kuvausolot tallennetaan automaattisesti
tallennusvälineelle. Ne eivät ole näkyvissä kuvaamisen aikana. Voit kuitenkin tarkistaa ne
(MENU)  [Show
toiston aikana valitsemalla [DATA CODE]. Näytä ne valitsemalla
others]  [PLAYBACK SET] ( [PLAYBACK]-luokassa)  [DATA CODE]  haluamasi


.
asetus 
FI
23
Valokuvien ottaminen
Oletusasetuksen mukaan valokuvat tallennetaan seuraavalle tallennusvälineelle.
HDR-CX110E/CX115E: Muistikortti
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: sisäinen muisti
HDR-XR150E/XR155E: sisäinen kiintolevy
Vihjeitä
Lisätietoja tallennusvälineen vaihtamisesta on sivulla 17 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).


 Paina MODE-painiketta, jotta
(valokuva)-merkkivalo syttyy.
LCD-näyttöön tulee valokuvatallennustila ja näytön kuvasuhteeksi muuttuu 4:3.
 Säädä tarkennus painamalla kevyesti PHOTO-painiketta ja paina sitten
painike pohjaan.

Voit ottaa kuvia myös koskettamalla
LCD-näytössä.
Vilkkuu  Palaa
Kun
katoaa näkyvistä, valokuva on tallennettu.
Vihjeitä
Lisätietoja tallennettavien valokuvien määrästä on sivulla 96.
(MENU)  [Show others]  [
Jos haluat muuttaa kuvakokoa, kosketa
[PHOTO SETTINGS]-luokka)  haluamasi asetus 

.
(
on näkyvissä.
Valokuvia ei voi tallentaa, jos




FI
24
IMAGE SIZE]
Hyödyllisiä
toimintoja videoiden
ja valokuvien
kuvaamiseen
Zoomaus
Kuvan voi suurentaa enintään 25kertaiseksi zoomausvivulla. Voit suurentaa
kuvia myös LCD-näytön / -painikkeella.
Vihjeitä
Jos haluat lisätä zoomausta, valitse
[ DIGITAL ZOOM]-asetus (s. 73).


Parempien kuvien kuvaaminen
autoaattisesti (INTELLIGENT AUTO)
Tallennus/toisto
Painamalla
-painiketta voit kuvata
kuvia INTELLIGENT AUTO-toiminnolla.
Kun käännät videokameran kohti kohdetta,
videokamera kuvaa käyttäen seuraavan
kolmen tunnistustilan optimaalista
yhdistelmää: kasvojen tunnistus,
kohtauksen tunnistus ja kameran tärinän
tunnistus. Kun videokamera tunnistaa
kohteen, esille tulevat kuvakkeet, jotka
vastaavat tunnistettua tilaa.
Vihjeitä
INTELLIGENT AUTO-oletusasetus on ON.


Laaja näkymä
(laajakulma)
Lähikuvaus
(telekuvaus)
Voit zoomata hitaasti siirtämällä
zoomausvipua vain hieman. Voit zoomata
nopeasti siirtämällä vipua enemmän.
 Huomautuksia
SteadyShot ei ehkä vähennä kuvan
epätarkkuutta halutulla tavalla, kun
zoomausvipu on asennossa T (telekuva).
 Pidä sormi zoomausvivulla. Jos otat sormen
pois zoomausvivulta, vivun toimintaääni saattaa
tallentua.
/ -painikkeella ei voi muuttaa
 LCD-näytön
zoomausnopeutta.
 Videokameran ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, jolla kuva pysyy tarkkana,
on noin 1 cm laajakuvassa ja noin 80 cm
telekuvauksessa.

Kasvojen tunnistus
(Pysty), (Vauva)
Videokamera tunnistaa kasvot ja säätää
tarkennuksen, värit ja valotuksen.
Kohtauksen tunnistus
(Maisema),
 (Taustavalo),
(Hämärä), (Kohdevalo), (Heikko
valo), (Makro)
Videokamera valitsee automaattisesti
tehokkaimman asetuksen kohtauksen
mukaan.
FI
25
Kameran tärinän tunnistus
(Jalusta)
Videokamera tunnistaa, että kamera ei
tärise, ja säätää optimaalisen asetuksen
jalustalle.
 Huomautuksia
Kuvausoloista riippuen videokamera ei ehkä
tunnista odotettua kohtausta tai kohdetta.

Peruuttaminen INTELLIGENT AUTO
Paina
-painiketta.
tai tunnistustilan kuvakkeet poistuvat
näytöltä, ja voit kuvata haluamillasi
asetuksilla.
INTELLIGENT AUTO-asetus peruutetaan
myös, jos muutat seuraavia asetuksia:
 [SMTH SLW REC]
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [SPOT MTR/FCS]
 [SPOT METER]
 [SPOT FOCUS]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [TELE MACRO]
STEADYSHOT]
[
 [AUTO BACK LIGHT]
 [LOW LUX]
 [FACE DETECTION]
 [SMILE PRIORITY]
 Huomautuksia
 Edellä mainitut asetukset palautetaan
oletusasetuksiin, kun INTELLIGENT AUTOasetukseksi valitaan ON.
FI
26
Teräväpiirtokuvanlaadun (HD)
tai vakiokuvanlaadun (STD)
valitseminen
Voit valita haluamasi kuvalaadun
teräväpiirtokuvalaadusta (HD),
joka mahdollistaa hienojen kuvien
tallentamisen, ja vakiokuvalaadusta
(STD), joka on paremmin yhteensopiva eri
toistolaitteiden kanssa. Vaihda kuvalaatua
kuvaustilanteen tai toistolaitteen mukaan.
(MENU)  [Show
 Kosketa
others]  [
/
SET]
(
[SHOOTING SET]-luokassa).
HD QUALITY],
 Kosketa [
jos haluat kuvata
teräväpiirtolaatuisia (HD) kuvia.
Kosketa [
STD QUALITY], jos
haluat kuvata vakiolaatuisia (STD)
kuvia.
 Kosketa [YES] 
.
Tallennettavan kuvan laatu vaihtuu.
Vihjeitä
Voit tallentaa, toistaa tai muokata videoita
vain valitulla kuvanlaadulla. Jos haluat
tallentaa, toistaa tai muokata videoita toisella
kuvanlaadulla, muuta tämä asetus.



Voit tallentaa videoita teräväpiirtolaadulla
(HD) 4 tasolla. Tallennusvälineen
tallennusaika vaihtelee tallennustilan
mukaan.
Pitkä kuvausaika
Korkealaatuinen
kuvaus

(MENU)  [Show
 Kosketa
others]  [ REC MODE]
(
[SHOOTING SET]-luokassa).
Jos haluat tallentaa korkealaatuisia
kuvia teräväpiirtokuvalaadulla (HD),
valitse FX-tai FH-tila. Jos haluat
tallentaa pitempiä videoita, valitse
LP-tila.

.
 Huomautuksia
Et voi luoda AVCHD-levyä videosta, joka on
tallennettu [ REC MODE]-asetuksen [HD
FX]-valinnalla. Tallenna [HD FX]-tilassa
tallennettu levy Blu-ray-levylle tai ulkoiselle
tallennusvälineelle (s. 51).



Tallennus/toisto
 Kosketa haluamaasi asetusta.
 Kosketa
Vihjeitä
Videot tallennetaan AVCHD 1920 
1080/50i-muodossa, kun valitaan FX-tai
FH-tila teräväpiirtokuvalaadun kanssa
(HD) kanssa. Ja kun HQ-tai LP-tila valitaan
teräväpiirtokuvalaadun kanssa (HD), videot
tallennetaan AVCHD 1440  1080/50imuodossa. Videot tallennetaan MPEG-2muodossa, kun on valittu vakiokuvalaatu
(STD).
Voit valita seuraavat teräväpiirtolaatuiset
(HD) tallennustilat. ”24M” [HD FX]-tilassa
on enimmäisbittinopeus, ja muu [HD FX]tilan arvo, kuten ”17M”, on keskimääräinen
bittinopeus.
 [HD FX] (AVC HD 24M (FX))
 [HD FH] (AVC HD 17M (FH))
 [HD HQ] (AVC HD 9M (HQ)) (oletusasetus)
 [HD LP] (AVC HD 5M (LP))
Vakiokuvanlaatuinen tallennustila (STD)
rajoittuu seuraavaan arvoon. ”9M” on
keskimääräinen bittinopeus.
 [STD HQ] (STD 9M (HQ))
”M” kuten kohdassa ”24M”, tarkoittaa ”Mbps”.

Tallennustilan valinta
Kohteen tekeminen ensisijaiseksi
Kun [FACE DETECTION] (s. 71)asetuksen arvoksi on valittu [ON]
(oletusasetus) ja kamera tunnistaa useita
kasvoja, kosketa ensisijaisiksi kasvoiksi
haluamiasi kasvoja. Tarkennus, väri ja
valotus säädetään automaattisesti valittujen
kasvojen mukaan. Koska koskettamasi
kasvot ovat ensisijaisia myös Smile Shuttertoiminnon kanssa, videokamera tallentaa
valokuvan automaattisesti, kun se tunnistaa
hymyilevät kasvot.
FI
27
Kosketa kasvoja, jotka haluat
ensisijaisesti kuvata.
 Huomautuksia
Hymyn tunnistus vaihtelee kuvausolosuhteiden,
kohteiden ja kameran asetusten mukaan.
REC MODE]-asetuksena on [HD FX],
 Kun [
et voi käyttää Smile Shutter-toimintoa.

Vihjeitä
Voit valita ensisijaisen kohteen kasvojen
ja hymyn tunnistusta varten [PRIORITY
SETTING]-asetuksella (s. 72). Kun
valitset ensisijaisen kohteen koskettamalla
tunnistuskehystä LCD-näytössä,
kaksoisviivoitetun kehyksen kasvoilla on etusija.
Jos hymyä ei tunnisteta, määritä [SMILE
SENSITIVITY]-asetus (s. 72).


Esille tulee kaksoisviivoitettu kehys.
Voit peruuttaa koskettamalla uudelleen
kaksoisviivoitetulla kehyksellä ympäröityjä
kasvoja.
 Huomautuksia
 Koskettamiasi kasvoja ei ehkä tunnisteta
ympäristön kirkkaudesta tai kohteen
hiustyylistä riippuen. Kosketa tällöin kasvoja
uudelleen kuvatessasi.
Vihjeitä
Mahdollisen hymykuvan kohteen kasvojen
ympärillä oleva kaksoisviivoitettu kehys
muuttuu oranssiksi.
Jos valitut kasvot häviävät LCD-näytöstä,
kohdassa [PRIORITY SETTING] (s. 72) valittu
kohde asetetaan ensisijaisiksi. Jos valitut kasvot
palaavat näkyviin, kasvot asetetaan uudelleen
ensisijaisiksi.



Hymyn kuvaaminen
automaattisesti (Smile Shutter)
FI
28
Oletusasetuksen mukaan valokuva tallentuu
automaattisesti, kun videokamera tunnistaa
kohdehenkilön hymyn videota kuvattaessa.
Mahdollisen hymykuvan kohteen kasvojen
ympärillä näkyy oranssi kehys.

Laadukkaiden valokuvien aikana
(Dual Rec)
Voit tallentaa valokuvia videokuvauksen
aikana painamalla PHOTO-painiketta.
 Huomautuksia
voi tulla näkyviin, jos tallennusvälineen
kapasiteetti ei riitä tai jos tallennat valokuvia
on
toistuvasti. Valokuvia ei voi tallentaa, jos
näkyvissä.
 Kun [
REC MODE]-asetuksena on [HD FX],
et voi käyttää Dual Rec-toimintoa.

Vihjeitä
Kun MODE-merkkivalo on asetettu tilaan
2.7M]
(video), valokuvien kooksi asetetaan [
(16:9-laajakuva) tai [2.1M] (4:3).
Voit tallentaa valokuvia tallennusvalmiustilassa
(valokuva)samoin kuin silloin, kun
merkkivalo palaa.



Kuvaaminen peilikuvatilassa
Avaa LCD-paneeli 90 asteen kulmaan
videokameraan nähden () ja käännä
paneelia sitten 180 astetta objektiivin
puolelle ().
Vihjeitä
LCD-näyttöön tulee peilikuva kuvauskohteesta,
mutta kuva tallentuu normaalisti.


Tallennus/toisto
FI
29
Toisto videokameralla
Oletusasetuksen mukaan toistetaan seuraaville tallennusvälineille tallennetut videot ja
valokuvat.
HDR-CX110E/CX115E: Muistikortti
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: sisäinen muisti
HDR-XR150E/XR155E: sisäinen kiintolevy
Vihjeitä
Lisätietoja tallennusvälineen vaihtamisesta on sivulla 17 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).


1
2
Avaa videokameran LCD-näyttö.
Videokamera kytkeytyy päälle.

Jos LCD-näyttö on jo auki, kytke videokameraan virta painamalla POWER-painiketta (s.15).
(VIEW IMAGES)-painiketta.
Paina
Muutaman sekunnin kuluttua näkyviin tulee VISUAL INDEX-näyttö.

3
Voit tuoda VISUAL INDEX-näytön näkyviin myös koskettamalla LCD-näytössä
IMAGES).
(VIEW
tai
()  haluamasi video ().
Toista video koskettamalla
Näytä valokuva koskettamalla (Valokuva) ()  haluamasi valokuva
().
Videot tulevat esiin tallennuspäivämäärän mukaan lajiteltuina.
FI
30
 Vaihtaa toimintopainikenäyttöön.
 MENU-näyttöön
 Näyttää näytön hakemistotyypin valitsemiseksi ([DATE INDEX]/[ FILM ROLL]/
[ FACE]) (s. 33, 33, 34).

/
: Tuo näkyviin edellisenä tai seuraavana päivänä tallennetut videot.*

/
: Tuo näkyviin edellisen tai seuraavan videon.
 Palaa kuvausnäyttöön.
*  tulee näkyviin, kun kosketetaan .



tulee näkyviin, kun vakiolaatuinen (STD) video valitaan [
/
SET]-asetukseksi (s. 26).
Voit selata näyttöä koskettamalla ja vetämällä -tai -kuvaketta.
 näkyy viimeksi toistetun tai kuvatun videon tai valokuvan yhteydessä. Jos kosketat videota tai
valokuvaa, jonka yhteydessä on , voit jatkaa toistoa edellisestä kerrasta. ( näkyy valokuvassa,
joka on tallennettu muistikortille.)
Tallennus/toisto
Videoiden toistaminen
Videokamera alkaa toistaa valittua videota.
Äänenvoimakkuuden säätö
Edellinen
Pysäytys
Pikakelaus taaksepäin
Seuraava
OPTION
Pikakelaus eteenpäin
Tauko/toisto
 Huomautuksia
Kuvia ei ehkä voi toistaa muilla laitteilla kuin videokameralla.

Vihjeitä
Kun valittu video on toistettu kokonaan, INDEX-näyttö tulee jälleen näkyviin.
/
-painiketta taukotilan aikana.
Videota voi toistaa hidastettuna koskettamalla
/
-painikkeen koskettamista toiston aikana, videoita toistetaan noin 5 kertaa 
Kun jatkat
noin 10 kertaa  noin 30 kertaa  noin 60 kertaa nopeammin.
(MENU)  [Show others]  [VISUAL
Voit näyttää VISUAL INDEX-näytön myös koskettamalla
[PLAYBACK]-luokassa).
INDEX] (
Kuvauspäivämäärä ja-kellonaika sekä kuvausolot tallennetaan automaattisesti kuvauksen aikana. Näitä
(MENU)
tietoja ei näytetä kuvauksen aikana, mutta saat ne näkyviin toiston aikana koskettamalla
[PLAYBACK]-luokassa)  [DATA CODE]  haluamasi
 [Show others]  [PLAYBACK SET] (


.
asetus 






FI
31
Videoiden äänenvoimakkuuden säätäminen
Kosketa videon toiston aikana

 säädä painikkeilla
Äänenvoimakkuutta voi säätää myös painikkeilla
/
/

.
OPTION MENU-valikossa.
Valokuvien katseleminen
Videokamera näyttää valitun valokuvan.
Edellinen
VISUAL INDEXnäyttöön
Vihjeitä
Kun katsellaan muistikortille tallennettuja valokuvia, näytössä näkyy
Kuvaesityksen
käynnistäminen/
lopettaminen
Seuraava
OPTION MENU


FI
32
(toistokansio).
Hyödyllisiä
toimintoja videoiden
ja valokuvien
toistamiseen
Kuvien haku päivämäärän
perusteella (päivämäärähaku)
Kuvien etsiminen on tehokasta
päivämäärän avulla.
 Huomautuksia
Päivämäärähakua ei voi käyttää muistikortilla
olevien valokuvien kanssa.

(VIEW IMAGES) Paina
painiketta.
 Kosketa
 [DATE INDEX].
Paluu VISUAL INDEX-näyttöön

Halutun kohtauksen etsiminen
aloituskuvan perusteella (Film Roll
Index)
Videot voidaan jakaa asetetun ajan mukaan,
jolloin kunkin osan ensimmäinen kohtaus
näkyy INDEX-näytössä. Videon toiston voi
aloittaa valitusta pikkukuvasta.
Tallennus/toisto
Näkyviin tulee VISUAL INDEXnäyttö.
Vihjeitä
Voit näyttää päivämäärähaun myös
(MENU) 
koskettamalla
[Show others]  [VIEW IMAGES] (
[PLAYBACK]-luokassa) [DATE INDEX].
Päivämäärähaun voi tuoda näkyviin Film
roll-hakemisto/kasvohakemisto-näytössä
koskettamalla näytön oikeassa yläkulmassa
olevaa päivämäärää.


(VIEW IMAGES) Paina
painiketta.
Näkyviin tulee VISUAL INDEXnäyttö.
 Kosketa
[
FILM ROLL].
Paluu VISUAL INDEX-näyttöön
 Valitse haluamasi kuvan
päivämäärä
/
-painikkeilla
ja valitse sitten
.
Valitsee, kuinka tiheästi videon
kohtauksista luodaan pikkukuvia.
Valittuna päivänä tallennetut kuvat
tulevat [VISUAL INDEX]-näyttöön.
FI
33
 Valitse haluamasi video
koskettamalla
/
-painikkeita.
 Etsi haluamasi kohtaus
koskettamalla
/ -painikkeita ja kosketa
sitten toistettavaa kohtausta.
Toisto alkaa valitusta kohtauksesta.
Vihjeitä
Voit näyttää Film Roll Index-hakemiston
(MENU) 
myös koskettamalla
[Show others]  [VIEW IMAGES] (
[PLAYBACK]-luokassa) [ FILM ROLL].


Halutun kohtauksen etsiminen
kasvojen perusteella (Face Index)
Videon kuvauksen aikana havaitut tai
kosketetut kasvokuvat näkyvät INDEXnäytössä.
Videon toiston voi aloittaa valitusta
kasvokuvasta.
(VIEW IMAGES) Paina
painiketta.
Näkyviin tulee VISUAL INDEXnäyttö.
 Kosketa
 Valitse haluamasi video
koskettamalla
/
-painikkeita.
 Etsi haluamasi kasvokuva
koskettamalla
/ -painikkeita ja näytä
sitten kohtaus koskettamalla
kasvokuvaa.
Toisto alkaa sen kohtauksen alusta,
jonka kasvokuva valittiin.
 Huomautuksia
Kamera ei ehkä tunnista kasvoja kaikissa
kuvausolosuhteissa.
Esimerkki: Silmälaseja tai hattua käyttävä
henkilö, tai henkilö, jonka kasvot eivät ole
kameraan päin.
 Varmista ennen kuvausta, että [FACE
DETECTION]-asetuksen arvoksi on valittu
[ON] (s. 71) (oletusasetus), jos haluat etsiä
videoita Face Index-toiminnon avulla.

Vihjeitä
Voit näyttää Face Index-hakemiston
(MENU) 
myös koskettamalla
[Show others]  [VIEW IMAGES] (
[PLAYBACK]-luokassa)  [ FACE].

FI
FACE].
Paluu VISUAL INDEX-näyttöön

34
[

Videokoosteen toistaminen
(koostetoisto)
Videokamera valitsee koostetoistossa
satunnaisesti joukon kohtauksia, yhdistää
ne ja toistaa ne teräväpiirtovideoiden (HD)
koosteena musiikki-ja kuvatehosteita
käyttäen. Koostetoistossa valitaan eri
kohtaukset joka kerta, kun koostetoisto
valitaan. Voit tallentaa haluamasi
koostetoistomallin.
Kosketa
(MENU)  [Show
others]  [ HIGHLIGHT] (
[PLAYBACK]-luokassa).


Paluu VISUAL INDEX-näyttöön


Tallennus/toisto
Koostetoiston asetukset tulevat esiin.
Koostetoisto alkaa usean sekunnin kuluttua.
[PLAYBACK RANGE]
Valitse toistettavat videot valitsemalla alueen
.
alku-ja loppupäivä ja kosketa sitten
Jos aluetta ei valita, videokamera toistaa videot
alkaen VISUAL INDEX-ruudussa näkyvästä
päivästä ja päättyen uusimpaan kuvattuun
videoon.
[THEME]
Valitse jokin seuraavista: [SIMPLE],
[NOSTALGIC], [STYLISH], [ACTIVE]
(oletusasetus)
Musiikin laji valitaan automaattisesti teeman
mukaan.
[MUSIC]
Voi valita musiikin lajiksi yhden tai useamman
seuraavista: [MUSIC1] - [MUSIC4]
(oletusasetus), [MUSIC5] - [MUSIC8]
(haluamasi musiikki* kameroille HDRCX110E/CX150E/XR150E).
*Lisätietoja ja tietoa musiikkitiedostojen
vaihtamisesta on sivulla 36.
[AUDIO MIX]
Alkuperäinen ääni toistetaan musiikin kera.
Säädä alkuperäisen äänen ja musiikin
/ .
voimakkuuden suhdetta koskettamalla
[SHUFFLE]
Jos haluat toistaa videoita satunnaisessa
järjestyksessä, valitse [ON].
 Huomautuksia
[PLAYBACK RANGE]-asetus nollautuu, kun
koostetoisto loppuu.

Koostetoiston lopettaminen
Keskeytä toisto koskettamalla
Lopeta toisto koskettamalla
.
tai

Koostetoiston asetusten muuttaminen
Kun olet koskettanut [ HIGHLIGHT],
kosketa [HIGHLIGHT SET] ennen
koostetoiston alkamista. Voit muuttaa
seuraavia asetuksia.
Vihjeitä
Voit tallentaa koostetoiston asetukset
koostetoiston aikana koskettamalla
(OPTION).
Jos muutat koostetoiston asetuksia, koostetoisto
valitsee uudet kohtaukset.
Jos muutat [MUSIC]-asetusta [THEME]asetuksen valitsemisen jälkeen, valitun teeman
mukainen musiikki tulee automaattisesti
käyttöön seuraavalla kerralla.

.


FI
35
Koostetoistomallin tallentaminen
Kosketa
(OPTION) 
[ SCENARIO SAVE]  [YES]
koostetoiston aikana.

Voit tallentaa enintään 8 mallia. Jos 8 mallia
on jo tallennettu, LCD-näyttöön tulee
[HIGHLIGHT SCENARIO full. HIGHLIGHT
SCENARIOS may be erased when the
SCENARIO ERASE button is pressed.].
Poista turhat mallit koskettamalla
[ SCENARIO ERASE].
Tallennetun koostetoistomallin
toistaminen
Kosketa
(MENU)  [Show others]
 [ SCENARIO] ( [PLAYBACK]luokassa) ja valitse toistettava malli
/ -painikkeilla. Kosketa sitten
.
 Huomautuksia
Jos koostetoistomallissa olevia videoita
poistetaan tai jaetaan, malli toistetaan siten, että
kyseiset videot ohitetaan.

Tallennetun koostetoistomallin
poistaminen
Kosketa
(MENU)  [Show others]
 [ SCENARIO ERASE] ( [EDIT]luokassa)  [ERASE] ja valitse poistettava
/ -painikkeilla. Kosketa sitten
malli
 [YES] 

.


FI
36
Voit poistaa kaikki mallit koskettamalla
(MENU)  [Show others]  [ SCENARIO
[EDIT]-luokassa)  [ERASE
ERASE] (

.
ALL]  [YES]  [YES] 
Voit poistaa malleja myös koskettamalla
(OPTION) koostetoiston aikana tai mallin
valintanäytössä.
Musiikkitiedostojen vaihtaminen (HDRCX110E/CX150E/XR150E)


Voit siirtää musiikkitiedostoja CD-äänilevyiltä
tai MP3-tiedostoista videokameraan ja toistaa
niitä koostetoiston yhteydessä. Jos haluat siirtää
musiikkitiedostoja, asenna tietokoneeseen
sitä varten laitteen vakiovarusteisiin sisältyvä
”PMB”-ohjelma. Kytke videokameraan ja
tietokoneeseen virta ja yhdistä ne laitteen
vakiovarusteisiin sisältyvällä USB-kaapelilla.
Kosketa sen jälkeen videonauhurin näytössä
[DOWNLOAD MUSIC]. (Jos [USB SELECT](MENU)
näyttö ei tule näkyviin, kosketa
 [Show others]  [MUSIC TOOL] (
[OTHERS]-luokassa)  [DOWNLOAD
MUSIC]).
Jos videokameraan siirretyn musiikkitiedoston
kuunteleminen ei onnistu, tiedosto voi
olla vioittunut. Poista musiikkitiedosto
(MENU) 
koskettamalla
[Show others]  [MUSIC TOOL] (
[OTHERS]-luokassa)  [EMPTY MUSIC]
ja siirrä tiedosto uudelleen. Jos poistat
musiikkitiedoston [EMPTY MUSIC]komennolla, myös valmistajan videokameraan
tallentamat musiikkitiedostot poistetaan. Voit
palauttaa ne käyttämällä Music Transferohjelmaa, joka asennetaan ”PMB”-ohjelman
mukana. Aloita Music Transfer valitsemalla
[Start]  [All Programs]  [PMB]  [PMB
Launcher]  [Export]  [Music Transfer].
Ohjeita käytöstä on [Music Transfer]-ohjelman
ohjeessa.
Toistozoomauksen käyttäminen
valokuvien kanssa
Valokuvia voi suurentaa noin 1,1kertaisesta enintään 5-kertaiseksi
alkuperäiseen kokoon verrattuna.
Suurennusta voi muuttaa zoomausvivun
avulla.
 Säädä suurennusta W
(laajakulma)-ja T (tele)-asentojen
välillä.
Voit poistua zoomaustilasta valitsemalla
.
Valokuvasarjan toistaminen
(kuvaesitys)
Kosketa
-painiketta valokuvan
toistonäytössä.
Kuvaesitys alkaa valitusta valokuvasta.
 Suurenna kuvaa siirtämällä
säädintä T (telekuvaus)-suuntaan.
Kosketa
Kuvaan tulee kehys.
 Kosketa kuvan sitä kohtaa, jonka
haluat tulevan näytön keskelle.
Näytössä kosketettu kohta siirretään
näytön keskikohtaan.
Tallennus/toisto
 Tuo näkyviin valokuva, jota
haluat suurentaa.
Jos haluat pysäyttää kuvaesityksen
.
Jos haluat käynnistää kuvaesityksen
uudelleen
Kosketa
-painiketta uudelleen.
 Huomautuksia
Katsottavaa kuvaa ei voi zoomata kuvaesityksen
aikana.

Vihjeitä
Voit asettaa jatkuvan kuvaesityksen toiston
(OPTION) 
-välilehti
valitsemalla
 [SLIDE SHOW SET] valokuvien toiston
aikana. Oletusasetus on [ON] (jatkuva toisto).


FI
37
Kuvien toistaminen
televisiossa
Liitäntätapa ja televisiossa näkyvän kuvan
laatu (teräväpiirto (HD) tai vakiolaatu
(STD)) määräytyvät liitettävän television
tyypin ja käytettävien liitäntöjen mukaan.
Television kytkeminen [TV
CONNECT Guide]-oppaan avulla
Videokameran voi liittää televisioon
helposti noudattamalla LCD-näytössä
näkyvän [TV CONNECT Guide]-oppaan
ohjeita.
 Valitse televisiossa
signaalilähteeksi se tuloliitäntä,
johon videokamera on liitetty.

Katso lisätietoja television käyttöohjeesta.
 Valitse television tuloliitin
/ -painikkeilla ja valitse
sitten
.


Liitäntätapa tulee näkyviin.
Jos kosketat [HINT], voit nähdä vihjeitä
liitännästä tai muuttaa videokameran
asetuksia.
Videokameran
liitännät
 Liitä videokamera televisioon.
HDMI OUT-liitäntä
 Kytke videokamera päälle ja
kosketa LCD-näytössä
(MENU)  [Show others]  [TV
CONNECT Guide] ( [OTHERS]luokassa).

Television
tuloliitännät
Käytä virtalähteenä videokameran
vakiovarusteisiin sisältyvää
verkkovirtalaitetta (s. 14).
*
 Kosketa [High Definition TV].
**
A/Vetähallintaliitäntä
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
FI
38
 Kosketa

A/V-liitäntäkaapeli, jossa on S VIDEO
(myydään erikseen)
 [YES].
Kun videoiden katsomiseen käytetään
A/V-liitäntäkaapelia, videot näytetään
vakiotarkkuudella (STD).
(valkoinen)
(punainen)
 Toista videoita ja valokuvia
videokameralla (s. 30).
(keltainen)
A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
(keltainen)
(valkoinen)
(punainen)
Videokameran ja television
liitäntäkaapelien tyypit
Kytkeminen teräväpiirtotelevisioon
A/V-komponenttikaapeli (vakiovaruste)
Videokameran kytkeminen televisioon
videonauhurin kautta

(valkoinen)
(punainen)
HDMI-kaapeli (myydään erikseen)
(valkoinen)
(punainen)
Valitse [TV TYPE]-asetuksen arvoksi [16:9] tai
[4:3] televisiosi mukaan (s. 80).
Jos televisio on monoääninen
(televisiossa on vain yksi
audiotuloliitäntä)

A/V-komponenttikaapeli (vakiovaruste)
(vihreä) Y
(sininen)PB/CB
(punainen)PR/CR
Liitä videokamera videonauhurin LINE INtuloliitäntään A/V-liitäntäkaapelilla. Valitse
videonauhurista signaalilähteeksi LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 jne.).
Kuvasuhteen asettaminen kytkettävän
television mukaan (16:9/4:3)

Kytkeminen tavalliseen 16:9 (laajakuva)-tai
4:3-kuvasuhteiseen televisioon
Tallennus/toisto
(vihreä) Y
(sininen)PB/CB
(punainen)PR/CR
Kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin
television tai videonauhurin videotuloliitäntään
ja valkoinen (vasen kanava) tai punainen (oikea
kanava) liitin audiotuloliitäntään.
Kun liitäntä tehdään A/Vkomponenttikaapelilla

Jos kytket ainoastaan
komponenttivideoliittimet, audiosignaalia ei
lähetetä. Kytke valkoinen ja punainen liitin, jos
haluat lähettää audiosignaalin.
FI
39
Kun liitäntä tehdään HDMI-kaapelilla





Käytä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
Käytä HDMI mini-liitintä toisessa päässä
(videokamera) ja toisessa päässä televisioon
sopivaa liitintä.
Tekijänoikeuksilla suojattuja kuvia ei toisteta
videokameran HDMI OUT-liitännästä.
Jotkin televisiot eivät ehkä toimi oikein
(esimerkiksi ääntä tai kuvaa ei ole) tätä
liitäntätapaa käytettäessä.
Älä kytke videokameran HDMI OUT-liitäntää
ulkoisen laitteen HDMI OUT-liitäntään, sillä
tästä voi seurata toimintahäiriö.
Kun liitäntä tehdään A/V-kaapelilla,
jossa on S VIDEO


Jos vain S VIDEO-liitin (S VIDEO-kanava)
on kytketty, audiosignaalia ei lähetetä. Jos
haluat, että audiosignaalit lähetetään, kytke
valkoinen ja punainen liitin television
audiotuloliitäntöihin.
Tätä liitäntätapaa käyttämällä saadaan parempi
kuva kuin A/V-liitäntäkaapelin kautta.
 Huomautuksia
Kun toistat vakiolaatuisia (STD) videoita
4:3-televisiolla, joka ei ole yhteensopiva
16:9-signaalin kanssa, tallenna videot 4:3(MENU) 
kuvasuhteella. Kosketa
[Show others]  [OTHER REC SET] (
[SHOOTING SET]-luokassa)  [ WIDE


SELECT]  [4:3] 
(s. 73).

Jos televisiossa tai videonauhurissa
on 21-nastainen sovitin
(EUROCONNECTOR)
Jos haluat katsella toistokuvia, käytä
21-nastaista sovitinta (myydään erikseen).
Televisio/
videonauhuri
Vihjeitä
Jos kytket videokameran televisioon useammalla
kuin yhdellä kaapelilla, television tuloliitäntöjä
käytetään seuraavassa järjestyksessä:
HDMI  komponentti  S VIDEO  video
HDMI (High Definition Multimedia Interface) on
liitäntä, jonka kautta lähetetään sekä video-että
audiosignaalit. HDMI OUT-liitännän kautta
saadaan erittäin laadukas kuva ja digitaalinen ääni.



”BRAVIA” Sync-toiminnon
käyttäminen
Voit käyttää videokameraa television
kaukosäätimellä, kun kytket videokameran
HDMI-kaapelilla ”BRAVIA” Syncyhteensopivaan televisioon, joka on tullut
markkinoille vuonna 2008 tai sen jälkeen.
Voit käyttää videokameran valikkoa
painamalla television kaukosäätimen
SYNC MENU-painiketta. Voit tuoda
hakemistonäytön, esimerkiksi VISUAL
INDEX-näytön, näkyviin ja toistaa
haluamiasi videoita tai valokuvia painamalla
television kaukosäätimen ylös/alas/vasen/
oikea/enter-painikkeita.
 Huomautuksia
Kaukosäätimellä ei ehkä voi suorittaa joitakin
toimintoja.
 Voit määrittää asetuksen videokameraan
(MENU)  [Show others]
koskettamalla
 [OTHER SETTINGS] ( [GENERAL
SET]-luokassa)  [CTRL FOR HDMI]  [ON]


.
(oletusasetus) 
 Määritä myös television asetukset. Lisätietoja on
television käyttöoppaassa.


”BRAVIA” Sync kaukosäätimen käyttö
vaihtelee BRAVIA-mallin mukaan.
Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
Vihjeitä
Kun katkaiset television virran, videokameran
virta katkaistaan samanaikaisesti.


FI
40
Videokameran tehokas käyttö
Videoiden ja
valokuvien
poistaminen
Voit vapauttaa tilaa tallennusvälineellä
poistamalla videoita ja valokuvia.
Vihjeitä
Toistonäytössä olevan kuvan voi poistaa
OPTION MENU-valikosta.
Jos haluat poistaa kaikki tallennusvälineellä
olevat kuvat ja palauttaa tallennusvälineen koko
tallennuskapasiteetin, alusta tallennusväline
(s. 78).
Pienennettyjä kuvia, joiden ansiosta voit
tarkastella useita kuvia samanaikaisesti
hakemistonäytössä, kutsutaan ”pikkukuviksi”.
Kosketa
(MENU)  [Show
others]  [DELETE] ( [EDIT]luokassa).
2
Voit poistaa videoita
koskettamalla [ DELETE] 
DELETE] tai [
DELETE].
[

3
Voit poistaa valokuvia koskettamalla
[ DELETE]  [ DELETE].
Kosketa poistettavia videoita tai
valokuvia ja merkitse ne
-merkillä.
Videokameran tehokas käyttö
 Huomautuksia
Kuvia ei voi palauttaa, kun ne on poistettu.
Tallenna tärkeät videot ja valokuvat etukäteen.
 Älä irrota akkua tai verkkovirtalaitetta
videokamerasta kuvien poistamisen aikana.
Muutoin tallennusväline voi vioittua.
 Älä poista muistikorttia kamerasta, kun poistat
kuvia muistikortilta.
 Suojattuja videoita ja valokuvia ei voi poistaa.
Poista videoiden ja valokuvien suojaus, ennen
kuin yrität poistaa niitä (s. 42).
 Jos poistettava video on toistoluettelossa (s. 48),
video poistetaan myös toistoluettelosta.
 Jos poistettava video on tallennetussa
koostetoistomallissa (s. 36), video poistetaan
myös mallista.

1





4
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä. Palaa edelliseen
.
näyttöön koskettamalla
Kosketa

.
 [YES] 
Kaikkien videoiden/valokuvien
poistaminen kerralla
Kosketa vaiheessa 2 [ DELETE] 
DELETE ALL]/[
DELETE ALL]
[

.
 [YES]  [YES] 

Voit poistaa kaikki valokuvat kerralla
koskettamalla [ DELETE]  [ DELETE

.
ALL]  [YES]  [YES] 
FI
41
Kaikkien samana päivänä
tallennettujen videoiden/valokuvien
poistaminen samalla kertaa
 Huomautuksia
 Muistikortilla olevia valokuvia ei voi poistaa
tallennuspäivän mukaan.
Kosketa vaiheessa 2 [ DELETE] 
DELETE by date]/[
DELETE
[
by date].

Voit poistaa kaikki samana päivänä otetut
valokuvat kerralla koskettamalla
[ DELETE]  [ DELETE by date].
Tallennettujen
videoiden ja
valokuvien
suojaaminen (Protect)
Suojaamalla videot ja valokuvat voit estää
niiden poiston vahingossa.
Vihjeitä
Voit suojata toistonäytössä näkyvät videot ja
OPTION MENU-näytössä.
valokuvat


1
Kosketa
(MENU)  [Show
others]  [PROTECT] (
[EDIT]luokassa).
2
Suojaa videot koskettamalla
[ PROTECT] 
[
PROTECT]/[
PROTECT].
Valitse haluamiesi videoiden/valokuvien
tallennuspäivämäärä
/
-painikkeilla ja valitse sitten
.

Vahvista kuvan valinta koskettamalla sitä
LCD-näytössä. Palaa edelliseen näyttöön
.
koskettamalla
Kosketa [YES] 


3
Voit suojata valokuvat koskettamalla
[ PROTECT]  [ PROTECT].
Kosketa suojattavia videoita ja
valokuvia.
-merkki näkyy valittujen kuvien
kohdalla.
.

4
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä. Palaa edelliseen
.
näyttöön koskettamalla
Kosketa

.
FI
42
 [YES] 
Videon jakaminen
1
Videoiden ja valokuvien suojauksen
kumoaminen
Kosketa
(MENU)  [Show
others]  [ DIVIDE]
[EDIT]-luokassa).
(
Kosketa videota tai valokuvaa, joka on
varustettu -merkillä vaiheessa 3.
-merkki häviää.
2
Kosketa videota, jonka haluat
jakaa.
Kaikkien samana päivänä
tallennettujen videoiden ja valokuvien
suojaaminen kerralla
 Huomautuksia
 [
PRT. by date]-asetusta ei voi valita
muistikortille tallennettujen valokuvien kanssa.
Kosketa vaiheessa 2 [
PRT. by date]/[
[

3
Valitun videon toisto alkaa.
Kosketa
-painiketta
kohdassa, jossa haluat jakaa
videon eri kohtauksiksi.
PROTECT] 
PRT. by date].
Video pysähtyy. Voit siirtyä toistoon tai
taukotilaan painamalla
-painiketta.
Voit suojata kaikki samana päivänä otetut
valokuvat kerralla koskettamalla
[ PROTECT]  [ PRT. by date].
Videokameran tehokas käyttö
Voit hienosäätää valitun tallennuskohdan
sen jälkeen, kun jakokohta on valittu
koskettamalla
-painiketta.
Valitse haluamiesi videoiden/valokuvien
tallennuspäivämäärä
/
-painikkeilla ja valitse sitten
.

Vahvista kuvan valinta koskettamalla sitä
LCD-näytössä. Palaa edelliseen näyttöön
.
koskettamalla
Kosketa [PROTECT] 

Kaikkien samana päivänä
tallennettujen videoiden ja valokuvien
suojauksen kumoaminen kerralla
Paluu valitun videon alkuun
.
4
Kosketa
 [YES] 
.
Valitse edellä vaiheessa 
haluamiesi videoiden tai valokuvien
tallennuspäivämäärä ja kosketa sitten

.
 [UNPROTECT] 
FI
43
 Huomautuksia
Videoita ei voi yhdistää, kun ne on jaettu.
 Suojattua videota ei voi jakaa. Poista videon
suojaus, ennen kuin yrität jakaa sitä (s. 42).
 Älä irrota akkua tai verkkovirtalaitetta
videokamerasta videon jakamisen aikana.
Muutoin tallennusväline voi vioittua. Älä
myöskään poista muistikorttia kamerasta, kun
jaat muistikortilla olevia videoita.
 Varsinainen jakokohta ei ehkä ole tarkalleen
-painiketta,
siinä kohdassa, jossa kosketat
sillä videokameran valitsemat jakokohdat ovat
noin puolen sekunnin välein.
 Jos jaat alkuperäisen videon, myös
toistoluettelossa oleva video jaetaan.
 Jos jaettu video on tallennetussa
koostetoistomallissa (s. 36), video poistetaan
mallista.
 Vain yksinkertainen muokkaus on käytettävissä
videokamerassa. Käytä edistyneempään
muokkaukseen mukana toimitettua
”PMB”-ohjelmistoa.

Vihjeitä
Toistonäytössä olevan videon voi jakaa
OPTION MENU-näytön avulla.


Valokuvan
kopioiminen videosta
(HDR-CX110E/CX116E/
CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
1
Kosketa
(MENU)  [Show
others]  [PHOTO CAPTURE]
(
[EDIT]-luokassa).
2
Näkyviin tulee [PHOTO CAPTURE]näyttö.
Kosketa videota, josta kuva
kopioidaan.
3
Valitun videon toisto alkaa.
Kosketa
kohdassa, josta
haluat kopioida kuvan.
Video pysähtyy. Voit siirtyä toistoon tai
taukotilaan painamalla
-painiketta.
Voit hienosäätää valitun tallennuskohdan
sen jälkeen, kun tallennuskohta on valittu
koskettamalla
-painiketta.
Paluu valitun videon alkuun
FI
44
4
Kosketa



5
.
Kun tallennus on valmis, näyttö palaa
taukotilaan.
Kopioitu valokuva tallennetaan [PHOTO
MEDIA SET] (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)-näytössä
(s. 18) valittuun tallennusvälineeseen.
Jos haluat kopioida lisää valokuvia, kosketa
-painiketta ja toista vaiheet vaiheesta
3 lähtien.
Jos haluat kopioida valokuvan toisesta
-painiketta ja toista
videosta, kosketa
vaiheet vaiheesta 2 lähtien.
Kosketa

.
Videoiden ja
valokuvien
kopioiminen sisäisestä
tallennusvälineestä
muistikortille (HDRCX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/
XR155E)
Videoiden kopioiminen
Voit kopioida videokameran sisäiseen
tallennusvälineeseen tallennettuja videoita
muistikortille.
Aseta ensin videokameraan muistikortti.
 Huomautuksia
Kun tallennat videota muistikortille
ensimmäistä kertaa, luo kuvatietokantatiedosto
(MENU)  [Show
koskettamalla
others]  [REPAIR IMG.DB F.]
( [MANAGE MEDIA]-luokassa) 
[MEMORY CARD].
 Kytke videokamera vakiovarusteena toimitetulla
verkkovirtalaitteella pistorasiaan, jotta
videokamerasta ei lopu virta kopioimisen
aikana.

Videokameran tehokas käyttö
 Huomautuksia
Kuvakoko määräytyy videon kuvanlaadun
mukaan:
2.1M] teräväpiirtolaadulla (HD)
[
0.2M] koossa 16:9 (laajakuva)
[
vakiokuvanlaadulla (STD)
 [VGA(0.3M)] koossa 4:3 vakiokuvanlaadulla
(STD)
 Tallennusvälineellä, jonne haluat tallentaa
valokuvat, pitää olla riittävästi vapaata tilaa.
 Tallennetun valokuvan tallennuspäivämäärä jaaika on sama kuin videon tallennuspäivämäärä
ja-aika.
 Jos videolla, josta tallennetaan, ei ole aikatietoja,
tallennuspäivämäärä ja-aika merkitään
valokuvan tallennuspäivämäärän ja-ajan
mukaan.
 Muistikortille (HDR-CX116E/CX155E/
XR155E) tallennetulta videolta ei voi kopioida
valokuvaa.

Vihjeitä
Alkuperäistä videota ei poisteta kopioimisen
jälkeen.
Kaikki toistoluettelon sisältämät kuvat
kopioidaan.
Videokameralla kuvattuja ja tallennusvälineelle
tallennettuja kuvia nimitetään ”alkuperäisiksi”.




FI
45
(MENU)  [Show
 Kosketa
others]  [MOVIE DUB]
(
[EDIT]-luokassa).
[DUB by date]: Valitse kopioitavan
videon tallennuspäivämäärä ja kosketa
. Et voi valita useita
sitten
päivämääriä.
Näkyviin tulee [MOVIE DUB]-näyttö.
 Kosketa kopioinnin tyyppiä.
[DUB by select]: videoiden valinta ja
kopiointi
[DUB by date]: kaikkien tietyn
päivämäärän videoiden kopiointi
DUB ALL]: teräväpiirtoisten (HD)
[
videoiden toistoluettelon kopiointi
DUB ALL]: vakiolaatuisten (STD)
[
videoiden toistoluettelon kopiointi
Kun valitset toistoluettelon
kopiointilähteeksi, noudata näyttöön
tulevia ohjeita.
 Valitse kopioitava video.
[DUB by select]: Kosketa kopioitavaa
videota ja lisää siihen -merkki. Voit
valita useita videoita.
Muistikortin jäljellä oleva
kapasiteetti

FI
46
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä. Palaa edelliseen
.
näyttöön koskettamalla
 Kosketa
.

Vihjeitä
Voit tarkistaa kopioidut videot kopioinnin
jälkeen valitsemalla [MOVIE MEDIA SET]näytössä [MEMORY CARD] ja toistamalla
videot (s. 17).


 [YES] 
Valokuvien kopioiminen
Voit kopioida videokameran sisäiseen
tallennusvälineeseen tallennettuja valokuvia
muistikortille.
Aseta ensin videokameraan muistikortti.
 Valitse kopioitava valokuva.
[COPY by select]: Kosketa kopioitavaa
valokuvaa ja lisää siihen -merkki.
Voit valita useita valokuvia.
 Huomautuksia
Kytke videokamera vakiovarusteena toimitetulla
verkkovirtalaitteella pistorasiaan, jotta
videokamerasta ei lopu virta kopioimisen
aikana.


(MENU)  [Show
 Kosketa
others]  [PHOTO COPY]
(
[EDIT]-luokassa).
[COPY by date]: Valitse kopioitavan
valokuvan tallennuspäivämäärä ja
. Et voi valita useita
kosketa sitten
päivämääriä.
Näkyviin tulee [PHOTO COPY]näyttö.
[COPY by select]: valittujen valokuvien
kopiointi
[COPY by date]: kaikkien tietyn
päivämäärän valokuvien kopiointi
 Kosketa

.
Videokameran tehokas käyttö
 Kosketa kopioinnin tyyppiä.
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna näytössä. Palaa edelliseen
.
näyttöön koskettamalla
 [YES] 
Vihjeitä
Voit tarkistaa kopioidut valokuvat kopioinnin
jälkeen valitsemalla [PHOTO MEDIA SET]näytössä [MEMORY CARD] ja toistamalla
valokuvat (s. 18).


FI
47
Videoiden
toistoluettelon
käyttäminen
Toistoluettelo on luettelo, joka sisältää
pikkukuvat valituista videoista.
Alkuperäiset videot eivät muutu,
vaikka toistoluettelossa olevia videoita
muokattaisiin tai poistettaisiin.
Kaikkien samana päivänä
tallennettujen videoiden lisääminen
yhtä aikaa
Kosketa vaiheessa 2 [
ADD by
ADD by date].
date]/[
Videoiden tallennuspäivämäärät tulevat
näyttöön.
Toistoluettelon luominen
 Huomautuksia
Teräväpiirtoiset (HD) ja vakiotarkkuuden
(STD) videot lisätään eri toistoluetteloihin.

(MENU)  [Show
 Kosketa
others]  [PLAYLIST EDIT]
(
[EDIT]-luokassa).
 Kosketa [
ADD] tai [
ADD].
 Kosketa toistoluetteloon
lisättävää videota.
Valitun videon kohdalle tulee merkki
.

Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä. Palaa edelliseen
.
näyttöön koskettamalla
 Kosketa

.
FI
48
 [YES] 
Valitse haluamasi videon
tallennuspäivämäärä
/
-painikkeilla ja kosketa sitten
-painiketta.

Vahvista kuvan valinta koskettamalla sitä
LCD-näytössä. Palaa edelliseen näyttöön
.
koskettamalla
Kosketa [YES] 

.
 Huomautuksia
Älä irrota akkua tai verkkovirtalaitetta
videokamerasta, kun lisäät videoita
toistoluetteloon. Muutoin tallennusväline voi
vioittua. Älä myöskään poista muistikorttia
kamerasta, kun muokkaat muistikortilla olevia
videoita.
 Valokuvia ei voi lisätä toistoluetteloon.
 Samaan toistoluetteloon ei voi lisätä sekä
teräväpiirtoisia (HD) että vakiolaatuisia (STD)
videoita.

Vihjeitä
Toistoluetteloon voi lisätä enintään 999
teräväpiirtoista (HD) videota tai 99
vakiolaatuista (STD) videota.
Voit lisätä videon toisto-tai Playlist-näyttöön
(OPTION).
koskettamalla



Toistoluettelon toistaminen
Valitse luettelosta poistettava video.
(MENU)  [Show
 Kosketa
others]  [PLAYLIST]
(
[PLAYBACK]-luokassa).
Toistoluetteloon lisätyt videot tulevat
näkyviin.
Valitun videon kohdalle tulee merkki .

Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä. Palaa edelliseen
.
näyttöön koskettamalla
Kosketa
.
 Kosketa videota, jonka haluat
toistaa.
Tarpeettomien videoiden poistaminen
toistoluettelosta
Kosketa
(MENU)  [Show
others]  [PLAYLIST EDIT]
( [EDIT]-luokassa).
ERASE]/[
ERASE].
Kosketa [
Jos haluat poistaa kaikki videot
toistoluettelosta, kosketa [
ERASE
ERASE ALL]  [YES] 
ALL]/[

.
[YES] 

Vihjeitä
Vaikka poistat videon toistoluettelosta,
alkuperäistä videota ei poisteta.


Toistoluettelon järjestyksen
muuttaminen
Kosketa
(MENU)  [Show
others]  [PLAYLIST EDIT]
( [EDIT]-luokassa).
MOVE]/[
MOVE].
Kosketa [
Valitse siirrettävä video.
Videokameran tehokas käyttö
Toistoluettelo toistetaan valitusta
videosta alkaen loppuun, minkä
jälkeen toistoluettelonäyttö palaa
näkyviin.
 [YES] 
Valitun videon kohdalle tulee merkki .

Vahvista kuvan valinta koskettamalla sitä
LCD-näytössä. Palaa edelliseen näyttöön
.
koskettamalla
FI
49
Kosketa
.
Valitse kohde koskettamalla
/
-painikkeita.
Kohteen osoitin
Kosketa
.
FI
50

Vihjeitä
Jos valitset useita videoita, videot siirretään
toistoluettelon mukaisessa järjestyksessä.


 [YES] 
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
Kuvien tallentaminen
ulkoiseen
tallennusvälineeseen
(DIRECT COPY)
Voit tallentaa videoita ja valokuvia
ulkoiseen tallennusväliseen (USBmuistilaitteeseen), kuten ulkoiselle
kiintolevylle. Voit myös toistaa kuvia
videokameralla tai toisella toistolaitteella.
1
Kytke verkkovirtalaite ja
virtajohto videokameran DC INliittimeen ja pistorasiaan.
2
Jos ulkoisella tallennusvälineellä
on verkkovirtajohto, kytke se
pistorasiaan.
3
Kytke USB-sovitinkaapeli
ulkoiseen tallennusvälineeseen.
4
Kytke USB-sovitinkaapeli
videokameran  (USB)-liittimeen
Kun esille tulee [Create a new Image
Database File.]-näyttö, kosketa [YES].
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
 Huomautuksia
 Tätä toimintoa varten tarvitset USBsovitinkaapelin VMC-UAM1 (myydään
erikseen).
 USB-sovitinkaapeli VMC-UAM1 ei ehkä ole
saatavilla kaikissa maittain/alueittain.
 Seuraavia laitteita ei voi käyttää ulkoisena
tallennusvälineenä.
 tallennusväline, jonka kapasiteetti on yli 2 Tt
 tavallinen levyasema kuten CD-tai
DVD-asema
 USB-keskittimen kautta kytketty
tallennusväline
 tallennusväline, jossa on sisäänrakennettu
USB-keskitin
 kortinlukija
 Et ehkä voi käyttää ulkoista tallennusvälinettä
kooditoiminnolla.
 Videokamera käyttää FAT-tiedostojärjestelmää.
Jos ulkoinen tallennusväline on alustettu
esim. NTFS-tiedostojärjestelmään, alusta se
videokameralla ennen käyttöä. Alustusnäyttö
tulee esille, kun ulkoinen tallennusväline
kytketään videokameraan. Alustusnäyttö
voi kuitenkin tulla esille, vaikka käyttäisit
ulkoista tallennusvälinettä, jossa on
FAT-tiedostojärjestelmä.
 Toimintaa ei voi taata kaikille laitteille, jotka
täyttävät toimintavaatimukset.
 Kytke videokamera pistorasiaan käyttämällä
mukana toimitettua verkkovirtalaitetta (s. 14).
 Katso lisätietoja ulkoisen tallennusvälineen
käyttöoppaasta.
 Lisätietoja käytettävissä olevista ulkoisista
tallennusvälineistä on maittain/alueittain
Sony-tukisivustolla.
Vihjeitä
Voit tuoda ulkoiselle tallennusvälineelle
tallennettuja kuvia käyttämällä toimitettua
”PMB”-ohjelmaa.


USB-sovitinkaapeli
(myydään
erikseen)
FI
51
5
Kosketa videokameran näytössä
[Copy.].
HDR-CX110E/CX115E:
Videot ja valokuvat, joita ei
ole vielä tallennettu ulkoiselle
tallennusvälineelle, voidaan nyt
tallentaa.
HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E:
Videokameran sisäisellä
tallennusvälineellä olevat videot ja
valokuvat, joita ei ole vielä tallennettu
ulkoiselle tallennusvälineelle, voidaan
nyt tallentaa.

6
Tämä näyttö näkyy vain, kun on kuvattu
uusia kuvia.
Kun toiminto on valmis, kosketa
videokameran näytöllä.
 Huomautuksia
Voit tallentaa ulkoiselle tallennusvälineelle
seuraavat määrät kohtauksia. Kuitenkin vaikka
ulkoisessa tallennusvälineessä olisi vapaata tilaa,
voit tallentaa korkeintaan seuraavat määrät
kohtauksia.
Teräväpiirtolaatuiset (HD) videot: Enint. 3 999
Vakiokuvanlaatuiset (STD) videot: 9 999
Valokuvat: 9 999 kuvaa × 899 kansiota
Kohtausten määrä voi olla pienempi
tallennettujen kuvien tyypistä riippuen.

FI
52
Kytkettäessä ulkoista tallennusvälinettä
Ulkoiseen tallennusvälineen tallennetut
kuvat näkyvät LCD-näytöllä. Video-ja
valokuvanäytön painikkeet VISUAL
INDEX-näytöllä muuttuvat kuten kuvassa.
Voit tehdä ulkoisen tallennusvälineen
valikkovalintoja, esim. poistaa kuvia.
(MENU)  [Show others]
Kosketa
VISUAL INDEX-näytössä.
Haluttujen videoiden ja valokuvien
tallentaminen
Voit tallentaa kuvia muistikorteilta
ulkoiselle tallennusvälineelle.
 Huomautuksia
Muistikortille tallennettuja valokuvia ei voi
kopioida tai hakea päivämäärän mukaan.

Kosketa [Play without copying.] edellä
olevassa vaiheessa 5.
Tallennusvälineen VISUAL INDEXnäyttö tulee näkyviin.
(MENU)  [Show
Kosketa
others]  [MOVIE DUB](kun valitset
videoita)/[PHOTO COPY](kun valitset
valokuvia).
Valitse tallennusväline (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E) ja
kuvanvalintatavat seuraamalla näytölle
tulevia ohjeita.
Kun olet valinnut [DUB by select],
kosketa tallennettavaa kuvaa.
tulee näkyviin.

Kun olet valinnut [DUB by date],
valitse kopioitavien kuvien päivämäärä
/
, kosketa sitten
painikkeilla
ja siirry sitten vaiheeseen .
 Huomautuksia
Valokuvien päivämäärähakua ei voi näyttää.
 Jos videokamera ei tunnista ulkoista
tallennusvälinettä, kokeile seuraavia
toimenpiteitä.
 Kytke USB-sovitinkaapeli uudelleen
videokameraan.
 Jos ulkoisella tallennusvälineellä on
verkkovirtajohto, kytke se pistorasiaan.

Ulkoisen tallennusvälineen kytkennän
lopettaminen
Ulkoisen tallennusvälineen jäljellä oleva kapasiteetti


Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä. Palaa edelliseen
.
näyttöön koskettamalla
Voit etsiä kuvia päivämäärän avulla
koskettamalla päivämäärää.
Kosketa
ulkoisen tallennusvälineen
VISUAL INDEX-näytössä.
Irrota USB-sovitinkaapeli.
Kosketa videokameran näytössä
.
 [YES] 
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
Ulkoisella tallennusvälineellä olevien
kuvien toistaminen videokameralla
Kosketa [Play without copying.] edellä
olevassa vaiheessa 5.
Tallennusvälineen VISUAL INDEXnäyttö tulee näkyviin.
Toista kuva (s. 30).


Voit katsoa kuvia myös videokameraan
kytketyllä televisiolla (s. 38).
Voit toistaa tietokoneella olevia
teräväpiirto (HD)-videoita [Player
for AVCHD]-toiminnolla. Käynnistä
[Player for AVCHD] ja valitse
ulkoisen tallennusvälineen asema
[Settings]-toiminnolla.
FI
53
Levyn luominen DVDtallentimella
Levynluomistavan valitseminen
Tässä kuvataan useita tapoja luoda AVCHDlevy tai vakiotarkkuuksinen (STD) levy
videokameralla olevista teräväpiirto (HD)videoista tai-valokuvista. Valitse tapa, joka
sopii levysoittimeesi.
 Huomautuksia
Valmistele DVD-levy, esimerkiksi DVD-R.
 Katso sivu 51, jos haluat tallentaa kuvia
ulkoiselle tallennusvälineelle.
Tavallinen DVD-laite
Soitin


DVD-soitin
Tietokone, jolla voi soittaa DVD-levyjä jne.

AVCHD-yhteensopiva laite
Soitin


Sony Blu-ray-levysoitin
PlayStation3 jne.
Levyn luova laite



Levytyyppi

Levyn luova laite


DVD-tallennin, DVDirect Express (s. 55)
DVD-tallennin jne., muu kuin DVDirect
Express (s. 57)
Levytyyppi

FI
54
AVCHD-levy (teräväpiirtolaatu (HD))
DVD-tallennin, DVDirect Express (s. 55)
DVDtallennin jne., muu kuin DVDirect
Express (s. 57)
Levytallennin jne. (s. 58)
Vakiotarkkuuksinen (STD) levy
 Huomautuksia
Pidä huolta, että PlayStation3-laitteessasi on
viimeisin PlayStation3-ohjelmisto.
 PlayStation3 ei ehkä ole saatavilla kaikissa
maittain/alueittain.
 AVCHD-levyä voi toistaa vain AVCHDyhteensopivissa laitteissa.
 AVCHD-levyä ei pidä käyttää DVDsoittimissa/-tallentimissa. Koska DVDsoittimet/tallentimet eivät ole yhteensopivia
AVCHD-muodon kanssa, DVD-soittimet/
tallentimet eivät ehkä poista levyä oikein.
 Et voi luoda AVCHD-levyä videosta, joka on
tallennettu [ REC MODE]-asetuksen [HD
FX]-valinnalla. Tallenna [HD FX]-tilassa
tallennettu levy Blu-ray-levylle tai ulkoiselle
tallennusvälineelle (s. 51).

Levyn luominen DVD-tallentimella,
DVDirect Express
Voit luoda levyn tai toistaa luodulla levyllä
olevia kuvia erityisellä DVD-tallentimella,
DVDirect Express (myydään erikseen).
Katso lisätietoja myös DVD-tallentimen
käyttöoppaasta.
 Huomautuksia
Kytke ensin videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen
avulla (s. 14).
 Vain seuraavantyyppisiä käyttämättömiä levyjä
voidaan käyttää:
 12 cm DVD-R
 12 cm DVD+R
 Laite ei tue kaksikerroksisia levyjä.
 DVDirect Express-tallenninta kutsutaan tässä
osiossa ”DVD-tallentimeksi”.

 Kytke videokameraan virta ja liitä
DVD-tallennin videokameran 
(USB)-liitäntään DVD-tallentimen
USB-kaapelilla.
Videokameran näyttöön tulee [DISC
BURN]-näyttö.
(DISC BURN)-painiketta
 Paina
DVD-tallentimessa.
Levylle tallennetaan sisäisen
tallennusvälineen videot, joita ei ole
tallennettu levylle (HDR-CX110E/
CX115E).
Levylle tallennetaan sisäisen
tallennusvälineen videot, joita ei ole
tallennettu levylle (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).

Jos kamerassa on tallentamattomia
teräväpiirtolaatuisia (HD) ja vakiolaatuisia
(STD) videoita, ne tallennetaan omille
levyilleen kuvanlaadun mukaan.
 Toista vaiheet 3 ja 4, kun
tallennettavien videoiden
kokonaiskoko ylittää levyn
kapasiteetin.
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
 Kytke verkkovirtalaite ja
virtajohto videokameran DC INliittimeen ja pistorasiaan (s. 14).
 Laita käyttämätön levy DVDtallentimeen ja sulje levykelkka.
 Kosketa videokameran näytössä
 [END]  [EJECT DISC].
Poista levy, kun toiminto on valmis.
 Kosketa
kaapeli.
ja irrota USB-
FI
55
Levyn mukauttaminen toiminnolla
DISC BURN OPTION
Suorita tämä toiminto seuraavissa
tilanteissa:
 haluttua
kuvaa kopioitaessa
useita kopioita samasta levystä
 muunnettaessa teräväpiirtoisia (HD) videoita
vakiolaatuisiksi (STD) videoiksi ja luotaessa
levy
 kopioitaessa muistikortilla olevia kuvia
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
 luotaessa
Kosketa [DISC BURN OPTION]
vaiheessa 4.
Valitse ensin tallennusväline, joka
sisältää tallennettavat videot (HDR-
CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
Kun valitset teräpiirtolaatuisia (HD)
videoita, LCD-näyttöön ilmestyy näyttö,
jossa valitaan kuvanlaatu levyn luomista
varten. Valitse haluamasi kuvanlaatu ja
.
kosketa

Levyn kuvanlaatu riippuu valittujen
videoiden tallennusajasta, kun luot
levyä, jossa videot muunnetaan
teräväpiirtolaadusta (HD) vakiolaatuun
(STD).
Kosketa levylle kopioitavaa videota.
tulee näkyviin.
Levyn jäljellä oleva tila


FI
56
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä. Palaa edelliseen
.
näyttöön koskettamalla
Voit etsiä kuvia päivämäärän avulla
koskettamalla päivämäärää.
Kosketa videokameran näytössä
 [YES].

Voit luoda toisen levyn samalla sisällöllä
laittamalla uuden levyn ja koskettamalla
[CREATE SAME DISC].
Kun toiminto on valmis, valitse
videokameran näytöstä [EXIT] 
[END].
Irrota USB-kaapeli videokamerasta.
 Huomautuksia
Älä tee seuraavia toimintoja levyä luotaessa.
 Katkaise virtaa videokamerasta
 Irrota USB-kaapelia tai verkkovirtalaitetta
 Altista videokameraa kolhuille tai tärinälle
 Poista muistikorttia videokamerasta
 Varmista kopioinnin onnistuminen toistamalla
luotu levy ennen videoiden poistamista
videokamerasta.
 Jos näyttöön tulee [Failed.] tai [DISC BURN
failed.], laita toinen levy DVD-tallentimeen ja
suorita DISC BURN-toiminto uudelleen.

Vihjeitä
Jos DISC BURN-toiminnolla kopioitavien
videoiden yhteiskoko ylittää levyn kapasiteetin,
levyn kopiointi pysäytetään, kun raja
saavutetaan. Levyn viimeinen video saattaa
jäädä kesken.
Videoiden kopiointiin käytettävä täyden levyn
luomisaika on noin 20–60 minuuttia. Aikaa voi
kulua enemmän tallennustilan tai kohtausten
määrän mukaan. Jos teräväpiirtoiset (HD)
videot muunnetaan vakiotarkkuuteen (STD),
kuvanlaadun muuntamiseen kuluu enemmän
aikaa kuin kopiointiin.



Levyn toistaminen DVD-tallentimella
Kytke verkkovirtalaite ja virtajohto
videokameran DC IN-liittimeen ja
pistorasiaan (s. 14).
Kytke videokameraan virta ja liitä
DVD-tallennin videokameran  (USB)liitäntään DVD-tallentimen USBkaapelilla.

Voit toistaa videoita televisiossa liittämällä
videokameran televisioon (s. 38).

Kytke videokamera USB-kaapelilla
teräväpiirtolaatuisia (HD) videoita
tukevaan levytallennuslaitteeseen,
esimerkiksi Sony DVD-tallentimeen.
Katso lisätietoja myös liitettävän laitteen
käyttöohjeista.
 Huomautuksia
Kytke ensin videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen
avulla (s. 14).
 Sony DVD-tallennin ei ehkä ole saatavilla
kaikissa maittain/alueittain.

 Kytke verkkovirtalaite ja
virtajohto videokameran DC INliittimeen ja pistorasiaan (s. 14).
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
Laita luotu levy DVD-tallentimeen.
Levyn videot näytetään samoin kuin
videokameran VISUAL INDEXnäytössä.
Paina DVD-tallentimen toistopainiketta.
Teräväpiirtolaatuisen (HD) levyn
luominen muulla
DVD-tallentimella tai vastaavalla
kuin DVDirect Express
Voit ohjata tallenninta myös videokameran
näytöllä.
Kosketa videokameran näytössä [END]
 [EJECT DISC] ja poista levy, kun
toiminto on valmis.
ja irrota USB-kaapeli.
Kosketa
Levyn toistaminen tavallisella DVDsoittimella
Valitse näytöltä vakiotarkkuus (STD)
kuvanlaaduksi levylle, joka luodaan
vaiheessa  kohdassa ”Levyn
mukauttaminen toiminnolla DISC BURN
OPTION”.
Vihjeitä
Jos et voi toistaa vakiolaatuisina (STD) luotuja
levyjä DVD-soittimella, kytke videokamera
DVD-soittimeen ja toista sitten levy.


FI
57
 Kytke videokameraan virta ja
liitä DVD-tallennin tai vastaava
videokameran  (USB)-liitäntään
USB-kaapelilla (vakiovaruste).
 Kun toiminto on valmis, valitse
videokameran näytöstä [END] 
[YES].
 Irrota USB-kaapeli.
Vakiolaatuisen (STD) levyn
luominen tallentimella tai
vastaavalla
Videokameran näyttöön tulee [USB
SELECT]-näyttö.

Jos [USB SELECT]-näyttö ei tule
(MENU) 
näkyviin, kosketa
[Show others]  [USB CONNECT] (
[OTHERS]-luokassa).
 Kosketa tallennusvälinettä, joka
sisältää videokameran näytöllä
olevat kuvat.
[ USB CONNECT]: sisäinen muisti
[ USB CONNECT]: sisäinen
kiintolevy
[ USB CONNECT]: Muistikortti

Näytettävät tallennusvälineet vaihtelevat
mallin mukaan.
 Tallenna videot kytkettyyn
laitteeseen.

FI
58
Katso lisätietoja liitettävän laitteen mukana
toimitetusta käyttöohjeista.
Voit kopioida videokameralla toistettavia
kuvia levylle tai videokasetille kytkemällä
videokameran A/V-liitäntäkaapelilla
tallentimeen, muuhun Sony DVDtallentimeen kuin DVDirect Express tms.
Liitä laite joko tavalla  tai . Katso
lisätietoja myös liitettävien laitteiden
mukana toimitetuista käyttöohjeista.
 Huomautuksia
Kytke ensin videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen
avulla (s. 14).
 Sony DVD-tallennin ei ehkä ole saatavilla
kaikissa maittain/alueittain.
 Teräväpiirtoiset (HD) videot kopioidaan
vakiotarkkuudella (STD).

A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
A/V-etähallintaliitäntä
Kytke A/V-liitäntäkaapeli toisen laitteen
tuloliitäntään.
A/V-liitäntäkaapeli, jossa on S VIDEO
(myydään erikseen)
*
**
Jos laite kytketään toiseen laitteeseen S
VIDEO-liitännällä S VIDEO-kaapelilla
varustetun A/V-liitäntäkaapelin
(myydään erikseen) avulla, kuvanlaatu on
parempi kuin kytkettäessä laitteet A/Vliitäntäkaapelin avulla. Kytke valkoinen ja
punainen liitin (vasen/oikea äänikanava)
sekä S VIDEO-liitin (S VIDEO-kanava)
A/V-liitäntäkaapelissa, joka on varustettu
S VIDEO-kaapelilla. Jos kytket vain S
VIDEO-liittimen, et kuule lainkaan ääntä.
Keltaista liitintä (video) ei tarvitse kytkeä.
Tulo
S VIDEO
VIDEO
(keltainen)
(valkoinen)
AUDIO
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
(keltainen)
(punainen)
signaalin kulkusuunta
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
 Aseta tallennusväline
tallentavaan laitteeseen.

Jos tallentavana laitteena käytettävässä
laitteessa on tulokanavan valinta, valitse
siitä oikea tulokanava.
FI
59
 Kytke videokamera
tallentavaan laitteeseen
(esimerkiksi levytallentimeen)
A/V-liitäntäkaapelilla 
(vakiovaruste) tai S VIDEOliittimellä varustetulla
A/V-liitäntäkaapelilla 
(myydään erikseen).

Kytke videokamera tallentavana laitteena
käytettävän laitteen tuloliitäntöihin.
 Käynnistä videokamerassa
toisto ja aloita tallentaminen
tallennuslaitteessa.

Katso lisätietoja tallentavana laitteena
käytettävän laitteen käyttöohjeesta.
 Kun kopiointi on valmis, pysäytä
tallentavana laitteena käytettävä
laite ja sitten videokamera.
FI
60
 Huomautuksia
Koska kopiointi tehdään analogisesti, kuvan
laatu voi heikentyä.
 Kuvia ei voi kopioida tallentimiin, jotka on
kytketty HDMI-kaapelilla.
 Jos et halua näytön ilmaisimien (esimerkiksi
laskurin) näkyvän videokameraan kytketyn
(MENU) 
laitteen kuvassa, kosketa
[Show others]  [OUTPUT SETTINGS]
( [GENERAL SET]-luokassa)  [DISP
OUTPUT]  [LCD PANEL] (oletusasetus) 


.
 Jos haluat tallentaa päivämäärän/kellonajan tai
(MENU) 
kameran asetukset, kosketa
[Show others]  [PLAYBACK SET]
[PLAYBACK]-luokassa)  [DATA
(

CODE]  haluamasi asetus 

. Kosketa lisäksi
(MENU)  [Show others]  [OUTPUT
SETTINGS] ( [GENERAL SET]-luokassa)
 [DISP OUTPUT]  [V-OUT/PANEL] 


.
 Jos näyttölaitteiden (esimerkiksi television)
(MENU) 
kuvakoko on 4:3, kosketa
[Show others]  [OUTPUT SETTINGS]
( [GENERAL SET]-luokassa)  [TV TYPE]


.
 [4:3] 
 Jos kytket monoääniseen laitteeseen, kytke A/Vliitäntäkaapelin keltainen liitin toisen laitteen
videoliitäntään ja valkoinen (vasen kanava)
tai punainen (oikea kanava) liitin laitteen
audiotuloliitäntään.

Videokameran mukauttaminen
Valikoiden käyttäminen
Valikkoja käyttämällä voit suorittaa hyödyllisiä toimintoja ja muuttaa eri asetuksia. Voit
nauttia videokameran käytöstä, kun hyödynnät valikkoja oikein.
Videokamerassa on valikkovaihtoehtoja kahdeksessa valikkoluokassa.
MANUAL SETTINGS (kuvausolosuhdeasetukset)  s. 66
SHOOTING SET (mukautetun kuvauksen asetukset)  s. 70
PHOTO SETTINGS (valokuvien tallennusasetukset)  s. 74
PLAYBACK (toistoasetukset)  s. 75
EDIT (muokkausasetukset)  s. 76
OTHERS (muut toiminnot)  s. 77
MANAGE MEDIA (tallennusvälineiden asetukset)  s. 77
GENERAL SET (muut asetukset)  s. 79
Valikoiden käyttäminen



: valikkoluettelo siirtyy luokasta toiseen.
: valikkoluettelo siirtyy 4 kohteen läpi kerralla.
Videokameran mukauttaminen
/
/
voit selata valikkoluetteloa koskettamalla painikkeita ja vetämällä näyttöä.
valitun luokan kuvake näytetään oranssina.
, näytölle palaa MY MENU-ruutu.
Kun kosketat
Kosketa
(MENU).
Kosketa [Show others] MY MENU-näytössä.

Seuraavalla sivulla on lisätietoja MY MENU-näytöstä.
Voit muuttaa näyttöä koskettamalla näytön vasemman puolen keskiosaa.
Kosketa muutettavaa valikkokohtaa.
-painiketta.
Kun asetus on muutettu, kosketa
.
Lopeta valikon asetusten asettaminen koskettamalla
Palaa edelliseen valikkonäyttöön koskettamalla

ei ehkä näy valikkokohdasta riippuen.
FI
61
 Huomautuksia
Kaikkia valikkokohteita ei ehkä voi asettaa kaikissa tallennus-ja toistotilanteissa.
 Harmaina näkyvät valikon kohteet eivät ole käytettävissä.

Vihjeitä
Videokameran tila muuttuu toisto-tai tallennustilaksi (video/valokuva) muutettavien valikkokohteiden
mukaan.


MY MENU-toiminnon käyttäminen
Voit helpottaa valikkokohtien käyttöä rekisteröimällä useimmin tarvitsemasi kohdat MY
MENU-valikkoon. Voit tallentaa enintään 6 valikkokohdetta kuhunkin MY MENU-valikkoon
MOVIE-, PHOTO-ja PLAYBACK-luokissa.
Esimerkki: [SPOT MTR/FCS]-kohdan poistaminen ja [
FADER]-kohdan rekisteröiminen
Kosketa
(MENU).
Kosketa [MY MENU SETTING].
Kosketa [MOVIE].
Kosketa [SPOT MTR/FCS].
.
Kosketa
[MANUAL SETTINGS]-luokassa).
Kosketa [ FADER] (
.
Kun MY MENU tulee esille, kosketa
Rekisteröi valikkokohtia MY MENU-valikkoon toistamalla edellä mainitut vaiheet ja nauti
”Handycam”-kamerasi käytöstä.
Vihjeitä
Kun on kytketty ulkoinen tallennusväline, esille tulee erityinen MY MENU-valikko.


FI
62
OPTION MENU-valikon käyttäminen
OPTION MENU näyttää samanlaiselta kuin pikavalikko, joka avataan tietokoneessa
näkyy näytön oikeassa alakulmassa, voit
napsauttamalla hiiren kakkospainiketta. Kun
-painiketta, valikkokohteet, joita voit
käyttää OPTION MENU-valikkoa. Kun kosketat
tilanteessa muuttaa, tulevat esille.
Valikkokohta
Kieleke
Kosketa
(OPTION).
Muuta asetusta koskettamalla haluamaasi välilehteä  valikkokohtaa.
-painiketta.
Kun asetus on valmis, kosketa
 Huomautuksia
Harmaina näkyvät valikon kohteet eivät ole käytettävissä.
 Kun haluamasi valikkokohta ei ole näytössä, kosketa jotakin muuta välilehteä. (Esillä ei välttämättä ole
yhtään välilehteä.)
 Näytössä näkyvät välilehdet ja toiminnot määräytyvät videokameran kulloisenkin tallennus-/toistotilan
mukaan.

Videokameran mukauttaminen
FI
63
Valikot
(MANUAL SETTINGS)-luokka
SCENE SELECTION
FADER
WHITE BAL.
SPOT MTR/FCS
SPOT METER
SPOT FOCUS
EXPOSURE
FOCUS
TELE MACRO
SMTH SLW REC
66
66
67
68
68
68
68
69
69
70
(SHOOTING SET)-luokka
/
SET
REC MODE
GUIDEFRAME
STEADYSHOT
CONVERSION LENS
LOW LUX
FACE DETECTION
PRIORITY SETTING
SMILE DETECTION
SMILE SENSITIVITY
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC
26
27
70
71
71
71
71
72
72
72
MICREF LEVEL
72
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM
73
AUTO BACK LIGHT
73
72
X.V.COLOR
73
WIDE SELECT
73
74
74
74
(PLAYBACK)-luokka
VISUAL INDEX
VIEW IMAGES
DATE INDEX
FI
64
30
33
FILM ROLL
33
FACE
34
49
35
36
26
DATA CODE
75
(EDIT)-luokka
DELETE
DELETE
41
DELETE
41
SCENARIO ERASE
ERASE
36
ERASE ALL
36
PROTECT
PROTECT
42
PROTECT
42
DIVIDE
PHOTO CAPTURE*1*2*4
MOVIE DUB*1*2
DUB by select
43
44
DUB by date
46
DUB ALL/
46
DUB ALL
PHOTO COPY*1*2
COPY by select
PLAYLIST EDIT
ADD/
47
ADD
48
ADD by date/
ERASE/
46
47
COPY by date
ADD by date 48
ERASE
ERASE ALL/
MOVE/
(PHOTO SETTINGS)-luokka
SELF-TIMER
IMAGE SIZE
FILE NO.
PLAYLIST
HIGHLIGHT
SCENARIO
PLAYBACK SET
/
SET
ERASE ALL
MOVE
49
49
49
(OTHERS)-luokka
CLOCK/ LANG
CLOCK SET
15
USB CONNECT
USB CONNECT*1
57
AREA SET
81
USB CONNECT*2
57
SUMMERTIME
81
USB CONNECT
57
DISC BURN
TV CONNECT Guide
MUSIC TOOL*3
EMPTY MUSIC
DOWNLOAD MUSIC
BATTERY INFO
Käyttöohjeet
38
36
81
82
82
36
OTHER SETTINGS
DEMO MODE
82
77
CALIBRATION
103
MEDIA SETTINGS
MOVIE MEDIA SET*1*2
17
PHOTO MEDIA SET*1*2
18
77
CTRL FOR HDMI
83
DROP SENSOR*2
82
*1HDR-CX116E/CX150E/CX155E
*2HDR-XR150E/XR155E
*3HDR-CX110E/CX150E/XR150E
*4HDR-CX110E
78
HDD*2
78
MEMORY CARD*1*2
78
REPAIR IMG.DB F.
INT. MEMORY*1
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF
POWER ON BY LCD
(MANAGE MEDIA)-luokka
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT
INT. MEMORY*1
LANGUAGE SET
88, 92
88, 92
MEMORY CARD*1*2
88, 92
Videokameran mukauttaminen
HDD*2
(GENERAL SET)-luokka
SOUND/DISP SET
VOLUME
32, 79
BEEP
79
LCD BRIGHT
79
LCD BL LEVEL
79
LCD COLOR
79
DISPLAY SET
79
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE
80
COMPONENT
80
HDMI RESOLUTION
80
DISP OUTPUT
81
FI
65
MANUAL
SETTINGS
(kuvausolosuhdeasetukset)
SPOTLIGHT** ( )
Katso käytöstä kohta ”Valikkojen käyttö”
(s. 61).
Oletusasetuksien kohdalla on -merkki.
Tämä asetus estää
ihmiskasvojen tallentumisen
liian vaaleina kuvattaessa
voimakkaassa valaistuksessa.
BEACH** (
SCENE SELECTION
)
Kuvaa veden kirkkaan sinen.
Voit kuvata tehokkaasti eri olosuhteissa.
SNOW** ( )
 AUTO
Tallentaa kuvat keskimääräisellä
kuvanlaadulla ilman [SCENE SELECTION]toimintoa.
TWILIGHT* ( )
Säilyttää etäisen ympäristön
pimenevän tunnelman
hämärässä kuvattaessa.
SUNRISE&SUNSET* (
* Tarkennus vain kaukana oleviin kohteisiin.
** Ei tarkennusta lähellä oleviin kohteisiin.
 Huomautuksia
[SCENE SELECTION]-asetus kumoaa [WHITE
BAL.]-asetuksen.

)
Säilyttää auringonlaskun
tai-nousun tunnelman.
FIREWORKS* ( )
Ottaa upeita kuvia
ilotulituksista.
LANDSCAPE* (
Voit kuvat kirkkaita kuvia
valkoisesta maisemasta.
)
Voit kuvata kaukana olevan
kohteen selkeänä. Tämä tila
myös estää videokameraa
tarkentamasta kameran
ja kohteen välissä olevaan
ikkunalasiin tai ikkunan
metalliverkkoon.
FADER
Voit tallentaa kohtausten väliin seuraavat
vaihtotehosteet.
Valitse haluamasi tehoste [STBY]tilassa (alkunosto) tai [REC]-tilassa
(loppuhäivytys).
 OFF
Tehostetta ei käytetä.
WHITE FADER
Alkunostona tai loppuhäivytyksenä on
valkoinen tehoste.
Häivytys
Nosto
PORTRAIT (pehmeä
muotokuva) ( )
Tämä tila korostaa
kuvauskohdetta, esimerkiksi
henkilöä tai kukkia,
luomalla kohteelle pehmeän
taustan.
FI
66
BLACK FADER
Alkunostona tai loppuhäivytyksenä on musta
tehoste.
Häivytys
Nosto
Voit poistaa nosto-/häivytystoiminnon
käytöstä ennen sen toiminnan alkamista
valitsemalla [OFF].
ONE PUSH (
Vihjeitä
Kun painat START/STOP-painiketta, asetus
poistuu käytöstä.
[BLACK FADER]-tehostetta käyttäen kuvattua
videota voi olla hankala katsella VISUAL
INDEX-näytössä.



WHITE BAL. (valkotasapaino)
Väritasapainon voi säätää
kuvausympäristön mukaan oikeaksi.
 AUTO
Videokamera säätää valkotasapainon
automaattisesti.
OUTDOOR ( )
 Huomautuksia
Valitse [WHITE BAL.]-asetuksen arvoksi
[AUTO] tai säädä värit [ONE PUSH]asetuksella, jos tila on valaistu valkoisilla tai
viileän sävyisillä loistevalaisimilla.
 Kun valitset [ONE PUSH], pidä kamera
kohdistettuna valkoiseen kohteeseen, kun
vilkkuu nopeasti.
vilkkuu hitaasti, jos [ONE PUSH]
toimintoa ei voitu asettaa.
vilkkuu
 Jos [ONE PUSH] valitaan ja
-painikkeen koskettamisen jälkeen,
valitse [WHITE BAL.]-asetuksen arvoksi
[AUTO].
 Jos valitset [WHITE BAL.]-asetuksen, [SCENE
SELECTION]-asetuksen arvoksi tulee [AUTO].

Vihjeitä
Jos vaihdat akun [AUTO]-asetuksen ollessa
valittuna tai viet videokameran ulos käytettyäsi
sitä sisätiloissa (tai päinvastoin), suuntaa
videokamera lähellä olevaan valkoiseen
kohteeseen noin 10 sekunniksi, jotta
väritasapaino säätyy oikein.
Jos valkotasapaino on asetettu [ONE PUSH]toiminnolla ja valaistusolosuhteet muuttuvat,
kun viet videokameran sisätiloista ulos tai
päinvastoin, säädä valkotasapaino uudelleen
[ONE PUSH]-toiminnolla.


INDOOR ()
Valkotasapaino on säädetty seuraavien
kuvausolosuhteiden mukaiseksi:
 Sisätilat
 Juhlat tai studiot, joissa
valaistusolosuhteet voivat muuttua
nopeasti
 Studion videovalot tai natriumlampun
tai värillisen hehkulampun valaistus
Videokameran mukauttaminen
Valkotasapaino on säädetty seuraavien
kuvausolosuhteiden mukaiseksi:
 Ulkotilat
 Yönäkymät, neonvalot ja ilotulitukset
 Auringonnousu tai-lasku
 Päivänvaloa tuottavien loistevalojen
valaistus
)
Videokamera säätää valkotasapainon
ympäristön valaistuksen mukaan.
Kosketa [ONE PUSH].
Kohdista kuvausympäristössä kamera
ensin paperiarkkiin tai muuhun
valkoiseen esineeseen niin, että esine
täyttää koko näytön.
Kosketa [
].
vilkkuu nopeasti. Kun valkotasapaino
on säädetty ja tallennettu muistiin, kuvake
lakkaa vilkkumasta.

FI
67
SPOT MTR/FCS (pistemittaus/
tarkennus)
Voit asettaa valitun kohteen kirkkauden
ja tarkennuksen samanaikaisesti. Tällöin
käytetään sekä [SPOT METER]-että (s. 68)
[SPOT FOCUS]-toimintoa (s. 68).
Kosketa kehyksessä olevaa kohdetta, jonka
kirkkautta tai tarkennusta haluat säätää.
Voit säätää kirkkauden ja tarkennuksen
automaattisesti koskettamalla [AUTO].
 Huomautuksia
[EXPOSURE]-ja [FOCUS]-asetus saavat
automaattisesti [MANUAL]-arvon.

SPOT METER (monipuolinen
pistemittaus)
Voit säätää kuvauskohteen valotusta
ja lukita valotuksen sopivaksi
voimakkaassakin kontrastissa, kuten
jos kohteen takana on voimakas
valonlähde (esimerkiksi kohdevalaisin
teatterinäyttämöllä).
Kosketa kehyksessä olevaa kohdetta, jonka
valotusta haluat säätää.
Voit palata automaattivalotuksen käyttöön
koskettamalla [AUTO].
FI
68
 Huomautuksia
[EXPOSURE]-asetuksen arvoksi tulee
automaattisesti [MANUAL].

SPOT FOCUS
Voit valita ja säätää tarkennuspisteen ja
siten tarkentaa kohteeseen, joka ei ole
kuvan keskellä.
Kosketa kehyksessä olevaa kohdetta, jonka
tarkennusta haluat säätää.
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO].
 Huomautuksia
[FOCUS]-asetuksen arvoksi tulee
automaattisesti [MANUAL].

EXPOSURE
Voit säätää kuvan kirkkauden tiettyyn
kirkkauteen manuaalisesti. Säädä
kirkkautta, jos kohde on liian kirkas tai
tumma.
Kosketa
/
, jos haluat säätää
kirkkautta.
Voit säätää valotuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO].
FOCUS
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti.
Valitse tämä asetus, jos haluat tarkentaa
tiettyyn kuvassa olevaan kohteeseen.
TELE MACRO
Tämä toiminto on kätevä, jos kuvaat pieniä
kohteita, kuten kukkia tai hyönteisiä. Voit
kuvata taustan epäterävänä niin, että kohde
erottuu selvästi.
 OFF
TELE MACRO ei ole käytössä. (TELE
MACRO poistuu myös käytöstä, kun
zoomausvipu siirretään W-reunaan.)
Kosketa
(läheinen kohde)/
(kaukainen kohde), jos haluat säätää
tarkennusta.
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO].
 Huomautuksia
Kun valitset [FOCUS]-asetuksen arvoksi
[MANUAL], näkyviin tulee .
 Videokameran ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, jolla kuva pysyy tarkkana,
on noin 1 cm laajakuvassa ja noin 80 cm
telekuvauksessa.
ON ( )
Zoomaus (s. 25) siirtyy T (telekuvaus)puolelle automaattisesti, ja voit kuvata lähellä
olevia kohteita jopa 38 cm:n etäisyydellä.



Videokameran mukauttaminen
Vihjeitä
tulee näyttöön, kun tarkennusta ei voi säätää
enää lähemmäs, ja tulee näyttöön, kun
tarkennusta ei voi säätää enää kauemmas.
Jotta tarkennus on helpompaa, siirrä
zoomausvipua asentoa T (telekuva) kohti,
säädä tarkennus ja säädä sitten zoomaus
kuvaukseen sopivaksi siirtämällä vipua asentoa
W (laajakuva) kohti. Jos haluat kuvata lähellä
olevaa kohdetta, siirrä zoomausvipua asentoa
W (laajakuva) kohti ja säädä tarkennus.
Kuvausetäisyystieto (etäisyys, jolla oleva kohde
tarkennetaan; käytetään, kun valoa on vähän ja
tarkennuksen säätö on vaikeaa) tulee näkyviin
muutamaksi sekunniksi seuraavissa tilanteissa.
(Nämä tiedot eivät näy oikein, jos käytössä on
lisäobjektiivi (myydään erikseen)).
 Automaattisesta tarkennuksesta siirrytään
manuaaliseen
 Tarkennus säädetään manuaalisesti


 Huomautuksia
Kaukaista kohdetta kuvattaessa tarkentaminen
voi olla vaikeaa ja viedä aikaa.
 Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 69), jos automaattitarkennus ei onnistu.

FI
69
SHOOTING SET
SMTH SLW REC (hidastettu
tallennus)
Nopeasti liikkuvia kohteita, joita ei voida
kuvata tavallisilla kuvaustoiminnoilla,
voidaan kuvata hidastettuina noin 3
sekunnin ajan.
Paina START/STOP-painiketta [SMTH
SLW REC]-näytössä.
Noin 3 sekunnin video tallennetaan
12 sekunnin hidastetuksi videoksi.
[Recording…] katoaa näkyvistä, kun
tallennus on valmis.
Poista hidastettu tallennus käytöstä
.
valitsemalla
Asetuksen muuttaminen
Kosketa
(OPTION) ja valitse
muutettava asetus.
(mukautetun kuvauksen
asetukset)
Katso käytöstä kohta ”Valikkojen käyttö”
(s. 61).
Oletusasetuksien kohdalla on -merkki.
/
SET
Katso sivua 26.
REC MODE (tallennustila)
Katso sivua 27.
GUIDEFRAME
Voit näyttää kehyksen, jonka avulla
voit tarkistaa kohteen vaaka-tai
pystysuuntaisuuden.
Kehys ei tallennu kuvaan.
 OFF
[TIMING]
Kehystä ei näytetä.
Valitse tallennuksen aloitushetki, kun
olet painanut START/STOP-painiketta.
Oletusasetus on [3sec AFTER].
ON
Kehys näytetään.
Kohta, jolloin START/STOP-painiketta
painetaan.
[3sec AFTER]
Vihjeitä
Sijoita kohde kehyksen keskelle, niin
sommittelu on tasapainoinen.
[GUIDEFRAME]-kehyksen ulompi osa näyttää
alueen televisiosta, joka ei ole yhteensopiva
koko kuvaruudun näytön kanssa.


[3sec BEFORE]
 Huomautuksia
Ääntä ei voi tallentaa.
 Kuvanlaatu ei ole yhtä hyvä kuin normaalissa
kuvauksessa.

FI
70

STEADYSHOT
Voit korjata kameran tärinän aiheuttamat
häiriöt.
Valitse [ STEADYSHOT]-asetukseksi
[OFF] ( ), jos käytät jalustaa
(myydään erikseen). Näin kuvasta tulee
luonnollisempi.
LOW LUX
Voit kuvata kirkkaita kuvia myös
hämärässä.
 OFF
LOW LUX-toiminto ei ole käytössä.
ON ( )
LOW LUX-toiminto on käytössä.
 ACTIVE
Tuottaa tehokkaamman SteadyShotvaikutuksen.
STANDARD
Tuottaa SteadyShot-vaikutuksen suhteellisen
vakaissa kuvausoloissa.
OFF (
)
SteadyShot-toiminto ei ole käytössä.
 Huomautuksia
Jos muutat [ STEADYSHOT]-asetusta,
kuvausnäyttö muuttuu vastaavasti.

FACE DETECTION
Tämä toiminto tunnistaa kohteiden kasvot
ja säätää tarkennuksen, värit ja valotuksen
automaattisesti. Se säätää myös kasvojen
osien kuvanlaadun normaalia tarkemmaksi,
jos kyseessä on teräväpiirtoinen (HD)
video.
 ON
Tunnistaa kasvot.
OFF (
 OFF
Valitse tämä, kun et käytä lisäobjektiivia.
WIDE CONVERSION ( )
Valitse tämä, kun käytät
laajakulmalisäobjektiivia.
 Huomautuksia
Kasvojen tunnistaminen vaihtelee
kuvausolosuhteiden, kohteiden ja kameran
asetusten mukaan.
 [FACE DETECTION] ei ehkä toimi oikein
kaikissa kuvausolosuhteissa. Valitse tällöin
[FACE DETECTION]-asetuksen arvoksi [OFF].
Videokameran mukauttaminen
Jos käytät lisäobjektiivia (myydään
erikseen), käytä kuvaamisessa tätä
toimintoa ja objektiiville sopivinta tärinän
vaimennusta ja tarkennusta.
)
Ei tunnista kasvoja.
CONVERSION LENS

Vihjeitä
Kasvot tunnistetaan tehokkaammin, kun
kohteita kuvataan seuraavissa olosuhteissa:
 valoa on riittävästi
 kohteilla ei ole silmälaseja, hattua tai maskia
 kohteiden kasvot ovat suoraan kameraa kohti
Havaitut kasvot tallentuvat Face Index-tietoihin,
mutta tämä ei välttämättä päde kaikkiin
kasvoihin. Face Index-tietoihin tallentuvien
kasvojen määrä on myös rajoitettu. Face Indextietojen toistosta on lisätietoja sivulla 34.


TELE CONVERSION ( )
Valitse tämä, kun käytät telelisäobjektiivia.

FI
71
PRIORITY SETTING
SMILE SENSITIVITY
Valitsee ensisijaisen kohteen kasvojen tai
hymyn tunnistukselle.
Tarkennus, väri ja valotus säädetään
automaattisesti valittujen kasvojen mukaan.
Tällä asetuksella määritetään hymyn
tunnistuksen herkkyys Smile Shuttertoimintoa varten.
HIGH
Pieninkin hymy tunnistetaan.
 AUTO
Tunnistaa kasvot automaattisesti.
 MEDIUM
Normaali hymy tunnistetaan.
CHILD PRIORITY
Ensisijaisesti lapsen kasvot tunnistetaan.
LOW
ADULT PRIORITY
Leveä hymy tunnistetaan.
Ensisijaisesti aikuisen kasvot tunnistetaan.
Vihjeitä
Kun valitset ensisijaisen kohteen
koskettamalla tunnistuskehystä LCD-näytössä,
kaksoisviivoitetun kehyksen kasvoilla on etusija
(s. 27).


SMILE DETECTION
Videokamera vapauttaa sulkimen, kun se
tunnistaa hymyn (Smile Shutter).
 DUAL CAPTURE (
)
Vain videota kuvattaessa suljin vapautuu
automaattisesti, kun videokamera tunnistaa
hymyn.
ALWAYS ON (
)
Kuvaustilassa suljin vapautetaan aina, kun
videokamera tunnistaa hymyn.
OFF
Hymyä ei tunnisteta, joten valokuvia ei oteta
automaattisesti.
 Huomautuksia
Hymyn tunnistus vaihtelee kuvausolosuhteiden,
kohteiden ja kameran asetusten mukaan.
 Kun [DUAL CAPTURE] valitaan, näyttöön
tulee videon kuvauksen valmiustilassa
-merkki. -merkki muuttuu -merkiksi,
kun videon kuvaus alkaa.

FI
72
AUDIO REC SET
 BLT-IN ZOOM MIC (sisäinen
mikrofoni)
Voit tallentaa kuvaamasi videon äänet
täyteläisinä zoomaukseen sopivina.
 OFF
Mikrofoni ei tallenna ääntä lähentämisen tai
loitontamisen mukaan.
ON ( )
Mikrofoni tallentaa ääntä lähentämisen tai
loitontamisen mukaan.
 MICREF LEVEL (mikrofonin viitetaso)
Voit valita mikrofonin tason äänen
tallentamista varten.
 NORMAL
Tallentaa monenlaisia tilaääniä ja muuntaa ne
sopivalle voimakkuustasolle.
LOW ( )
Tallentaa tilaäänen luonnollisena. Valitse
[LOW], jos haluat äänittää voimakasta ääntä
esimerkiksi konsertissa. (Tämä asetus ei sovi
keskustelujen äänittämiseen.)
OTHER REC SET

DIGITAL ZOOM
Voit valita maksimizoomaustasoksi
enintään 25×, jos haluat zoomata
kuvauksen aikana enemmän kuin optinen
zoomaus mahdollistaa. Huomaa, että kuvan
laatu huononee digitaalista zoomausta
käytettäessä.

X.V.COLOR
Tavoitat kuvauksessa laajan väriskaalan.
Esimerkiksi kukan loistavat värit tai
meren turkoosin sininen väri toistuvat
tavallista luonnollisempina. Katso lisätietoja
television käyttöohjeesta.
 OFF
Kuvataan tavallisella väriskaalalla.
ON (
)
Kuvataan x.v.Color-väriskaalalla.
 Huomautuksia
Valitse [ X.V.COLOR]-asetukseksi [ON],
jos tallennettu video toistetaan x.v.Coloryhteensopivassa televisiossa.
 Jos video, joka on tallennettu tämän asetuksen
ollessa [ON], toistetaan muulla kuin x.v.Coloryhteensopivalla televisiolla, värit eivät ehkä
toistu oikein.
 [
X.V.COLOR]-asetuksen arvoksi ei voi valita
[ON]:
 kun video tallennetaan vakiotarkkuudella
(STD)
 kun videota kuvataan

Palkin oikeanpuoleinen osa ilmaisee
digitaalisen zoomauskertoimen. Zoomausalue
tulee näkyviin, kun valitset [300×].
 OFF
Enintään 25-kertainen zoomaus tapahtuu
optisesti.
300×
 AUTO BACK LIGHT
Videokamera säätää taustavalaistujen
kohteiden valotuksen automaattisesti.
 ON
Taustavalaistujen kohteiden valotus säädetään
automaattisesti.

Videokameran mukauttaminen
Enintään 300-kertainen zoomaus tapahtuu
digitaalisesti.
WIDE SELECT
Kun videota kuvattaessa käytetään
vakiotarkkuutta (STD), kuvasuhteen voi
valita liitetyn television mukaan. Katso
myös lisätietoja television käyttöoppaasta.
 16:9 WIDE
OFF
Tallentaa videon niin, että se täyttää 16:9
(laajakuva)-television kuvaruudun.
Taustavalaistujen kohteiden valotusta ei
säädetä.
4:3 (
)
Tallentaa videon niin, että se täyttää 4:3kuvaruudun.
 Huomautuksia
Valitse [TV TYPE]-asetus katselussa
käytettävän television mukaan (s. 80).

FI
73
PHOTO SETTINGS
(valokuvien
tallennusasetukset)
Katso käytöstä kohta ”Valikkojen käyttö”
(s. 61).
Oletusasetuksien kohdalla on -merkki.
SELF-TIMER
Aloita ajastus painamalla PHOTOpainiketta. Valokuva kuvataan noin 10
sekunnin kuluttua.
 OFF
Poistaa itselaukaisimen käytöstä.
ON ( )
Käynnistää kuvauksen itselaukaisimella. Voit
peruuttaa kuvauksen koskettamalla [RESET].
IMAGE SIZE
Voit valita kuvattavan kuvakoon.
 3.1M (
)
Tallentaa kuvat selkeinä (2 048 × 1 536).
2.4M (
)
Valokuvien tallennus selkeällä 16:9
(laajakuva)-kuvasuhteella (2 048 × 1 152).
1.9M (
)
Tallentaa useampia valokuvia suhteellisen
korkealaatuisina (1 600 × 1 200).
VGA(0.3M) (
)
Mahdollisimman suuren valokuvamäärän
tallennus (640 × 480).
 Huomautuksia
Valittu kuvakoko on käytössä, kun
(valokuva)-merkkivalo palaa.
 Lisätietoja tallennettavien valokuvien määrästä
on sivulla 96.

FI
74
FILE NO. (tiedostonumero)
Voit valita tavan, jolla valokuvien
tiedostonumerot määritetään.
 SERIES
Määrittää valokuvien tiedostonumerot
järjestyksessä.
Tiedostonumero kasvaa jokaisen valokuvan
tallennuksen yhteydessä.
Vaikka muistikortin tilalle vaihdettaisiin
toinen, tiedostonumero määräytyy yhä
järjestyksessä.
RESET
Määrittää tiedostonumerot järjestyksessä
jatkaen tallennusvälineellä jo olevasta
suurimmasta tiedostonumerosta.
Kun muistikortin tilalle vaihdetaan toinen,
tiedostonumero määräytyy erikseen kullakin
muistikortilla.
PLAYBACK
(toistoasetukset)
Katso käytöstä kohta ”Valikkojen käyttö”
(s. 61).
VISUAL INDEX
Katso sivua 30.
DATE/TIME
Päivämäärä ja kellonaika näytetään.
CAMERA DATA
Näyttää kameran asetustiedot.
DATE/TIME
VIEW IMAGES
 DATE INDEX
Katso sivua 33.

FILM ROLL
Katso sivua 33.
 Päivämäärä
 Aika

CAMERA DATA
FACE
Katso sivua 34.
Video
PLAYLIST
Katso sivua 48.
HIGHLIGHT
Valokuva
Videokameran mukauttaminen
Katso sivua 35.
SCENARIO
Katso sivua 36.
PLAYBACK SET

/
SET
Katso sivua 26.
 DATA CODE
Videokamera näyttää tallennuksen
aikana automaattisesti tallennetut tiedot
(päivämäärä ja kellonaika, kameran tiedot).
 SteadyShot ei käytössä
 Kirkkaus
 Valkotasapaino
 Vahvistus
 Valotusaika
 Aukon arvo
 Valotus
 OFF
Datakoodia ei näytetä.
FI
75
EDIT
(muokkausasetukset)
Vihjeitä
Kun videokamera on liitettynä televisioon,
datakoodi näkyy television kuvaruudussa.
Tallennusvälineen kunto voi aiheuttaa sen, että
näytössä näkyy viivoja [--:--:--].



Katso käytöstä kohta ”Valikkojen käyttö”
(s. 61).
DELETE
Katso sivua 41.
SCENARIO ERASE
Katso sivua 36.
PROTECT
Katso sivua 42.
DIVIDE
Katso sivua 43.
PHOTO CAPTURE (HDRCX110E/CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)
Katso sivua 44.
MOVIE DUB (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
Katso sivua 45.
PHOTO COPY (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
Katso sivua 47.
PLAYLIST EDIT
Katso sivua 48.
FI
76
OTHERS
MANAGE MEDIA
(muut asetukset)
(tallennusvälineiden asetukset)
Katso käytöstä kohta ”Valikkojen käyttö”
(s. 61).
Oletusasetuksien kohdalla on -merkki.
Katso käytöstä kohta ”Valikkojen käyttö”
(s. 61).
USB CONNECT
Katso sivua 54.
TV CONNECT Guide
Katso sivua 38.
MUSIC TOOL (HDR-CX110E/
CX150E/XR150E)
Katso sivua 36.
BATTERY INFO
Voit tarkistaa akun arvioidun varaustilan.
MEDIA SETTINGS (HDRCX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
Katso sivua 17.
MEDIA INFO
Voit tarkistaa tallennusvälineen kussakin
tallennustilassa jäljellä oleva tallennusajan
sekä tallennusvälineen likimääräisen
käytetyn ja vapaan tilan.
Näytön sulkeminen
Kosketa
.
 Huomautuksia
Koska muistissa on hallintatiedostoalue,
käytettynä tilana ei näytetä 0 %, vaikka olisi
suoritettu [MEDIA FORMAT]-toiminto (s. 78).

Vihjeitä
Vain [MOVIE MEDIA SET]-näytössä (s. 17)
valitun tallennusvälineen tiedot näytetään.
Muuta tallennusvälineasetusta tarvittaessa
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).

Akun tietonäytön sulkeminen
Kosketa
.
Videokameran mukauttaminen

FI
77
MEDIA FORMAT
Alustaminen poistaa kaikki videot ja
valokuvat, joten tallennustilaa vapautuu.
HDR-CX110E/CX115E:
Kosketa [YES]  [YES] 
.
HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E:
Valitse alustettava tallennusväline, kosketa
.
[YES]  [YES] 
 Huomautuksia
Kytke ensin videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen
avulla (s. 14).
 Jotta et menetä tärkeitä kuvia, tallenna ne ennen
kuin alustat tallennusvälineen.
 Myös suojatut videot ja valokuvat poistetaan.
 Kun [Executing…] on näkyvissä, älä sulje
LCD-näyttöä, käytä videokameran painikkeita,
irrota verkkovirtalaitetta tai poista muistikorttia
videokamerasta. (Käyttövalo palaa tai vilkkuu
alustuksen aikana).

Sisäisen tallennusvälineen tietojen
palauttamisen estäminen
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
[EMPTY]-toiminnolla voit kirjoittaa
merkityksetöntä dataa videokameran
sisäiselle tallennusvälineelle. Näin
alkuperäisen tiedon palauttaminen voi olla
vaikeampaa. Kun videokameran hävitetään
tai luovutetaan toiselle, on suositeltavaa
suorittaa [EMPTY]-toiminto.
Kun sisäinen tallennusväline on valittu
[MEDIA FORMAT]-näytöllä, kosketa
[EMPTY].
FI
78
 Huomautuksia
Kytke verkkovirtalaite pistorasiaan. Et voi
suorittaa [EMPTY]-toimintoa, jollet kytke
verkkovirtalaitetta pistorasiaan.
 Jotta et menetä tärkeitä kuvia, tallenna ne
tietokoneelle tai muulle laitteelle, ennen kuin
suoritat [EMPTY]-toiminnon.
 Irrota kaikki muut kaapelit verkkovirtalaitetta
lukuun ottamatta. Älä irrota verkkovirtalaitetta
toiminnon aikana.
 Älä altista videokameraa kolhuille tai tärinälle
tietojen poiston aikana.
 Tietojen poiston suoritusaika;
 HDR-CX116E: noin 1 minuutti
 HDR-CX150E/CX155E: noin 2 minuutti
 HDR-XR150E/XR155E: noin 60 minuutti
 Jos keskeytät [EMPTY]-toiminnon, kun
näkyvissä on [Executing…], muista suorittaa
toiminto loppuun suorittamalla [MEDIA

FORMAT] tai [EMPTY], kun seuraavan
kerran käytät videokameraa.
REPAIR IMG.DB F.
Katso sivuja 88 ja 92.
GENERAL SET
(muut asetukset)
Katso käytöstä kohta ”Valikkojen käyttö”
(s. 61).
Oletusasetuksien kohdalla on -merkki.
SOUND/DISP SET
 VOLUME
Voit säätää toiston äänenvoimakkuutta
/
.
koskettamalla
 BEEP
 ON
Vihjeitä
Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.

Videokamera soittaa sävelmän, kun
käynnistät tai lopetat kuvauksen tai käytät
kosketuspaneelia.

OFF
Voit säätää LCD-näytön värejä
/
.
koskettamalla
Sävelmää ei soiteta.
 LCD BRIGHT
Voit säätää LCD-näytön kirkkautta
/
.
koskettamalla
 LCD BL LEVEL (LCD-näytön
taustavalon taso)
Voit valita LCD-näytön taustavalon
kirkkauden.
 NORMAL
Normaali kirkkaus.
BRIGHT
Tavallista kirkkaampi LCD-näyttö.
 LCD COLOR
Vihjeitä
Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.


 DISPLAY SET
Voit määrittää, kuinka kauan kuvakkeet ja
ilmaisimet näkyvät LCD-näytössä.
Videokameran mukauttaminen
Vihjeitä
Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.


 Huomautuksia
Kun videokamera kytketään pistorasiaan
vakiovarusteena toimitetulla
verkkovirtalaitteella, [BRIGHT]-asetus tulee
valituksi automaattisesti.
 Kun asetukseksi valitaan [BRIGHT], akun
käyttöaika on kuvauksen aikana hieman
normaalia lyhyempi.
 Jos avaat LCD-paneelin 180 asteen kulmaan
niin, että näyttö on ulospäin, ja käännät
LCD-paneelin videokameran runkoa
vasten, asetukseksi vaihtuu automaattisesti
[NORMAL].

 AUTO1
Näkyvissä noin 3 sekuntia. LCD-näytön
tallennus-ja zoomauspainikkeet näytetään.
AUTO2
Näkyvissä noin 3 sekuntia. LCD-näytön
tallennus-ja zoomauspainikkeita ei näytetä.
ON
Aina näkyvissä. LCD-näytön tallennus-ja
zoomauspainikkeita ei näytetä.
FI
79
Vihjeitä
Kuvakkeet ja ilmaisimet tulevat näkyviin
seuraavissa tapauksissa.
 Videokamera kytketään päälle.
 LCD-näyttöä kosketetaan (LCD-näytön
tallennus-ja zoomauspainikkeita lukuun
ottamatta).
 Videokamera kytketään videokuvaus-,
valokuvaus-tai toistotilaan.


4:3
Valitse tämä, jos videota ja valokuvia
katsellaan 4:3-kuvasuhteen televisiossa.
Tallennettu video ja tallennetut valokuvat
toistetaan alla olevien kuvien mukaisesti.
Videot ja valokuvat, Videot ja valokuvat,
jotka on tallennettu jotka on tallennettu
16:9 (laajakuva)4:3-tilassa
tilassa
OUTPUT SETTINGS
 TV TYPE
Signaali on ehkä muunnettava television
mukaiseksi ennen videoiden tai valokuvien
katselua. Tallennettu video ja tallennetut
valokuvat toistetaan seuraavien kuvien
mukaisesti.
 16:9
Valitse tämä, jos videota katsellaan 16:9
(laajakuva)-kuvasuhteen televisiossa.
Tallennettu video ja tallennetut valokuvat
toistetaan alla olevien kuvien mukaisesti.
Videot ja valokuvat, Videot ja valokuvat,
jotka on tallennettu jotka on tallennettu
16:9 (laajakuva)4:3-tilassa
tilassa
 Huomautuksia
Teräväpiirtoisena (HD) tallennettavan kuvan
kuvasuhde on 16:9.

 COMPONENT
Valitse [COMPONENT], jos liität
videokameran televisioon, jossa on
komponenttituloliitäntä.
576i
Valitse tämä, jos liität
videokameran televisioon, jossa on
komponenttituloliitäntä.
 1080i/576i
Valitse tämä, jos liität
videokameran televisioon, jossa on
komponenttituloliitäntä ja joka pystyy
näyttämään 1080i-signaalia.
 HDMI RESOLUTION
Valitse lähtökuvan tarkkuus, kun liität
videokameran televisioon HDMI-kaapelilla
(myydään erikseen).
HD CONTENTS
Määritä lähetettävän kuvan tarkkuus, kun
kuvauksessa käytetään teräväpiirtolaatua (HD).
FI
80
 AUTO
Normaali asetus (signaali lähetetään
automaattisesti käytetyn television
mukaisena).
1080p
CLOCK/
LANG
 CLOCK SET
Katso sivua 15.
Lähetetään 1080p-signaali.
 AREA SET
1080i
Lähetetään 720p-signaali.
Aikaeroa voi muuttaa pysäyttämättä
kelloa. Aseta paikallinen aika, kun käytät
videokameraasi muilla aikavyöhykkeillä.
Lisätietoja aikavyöhykkeistä on sivulla 98.
576p
 SUMMERTIME
Lähetetään 1080i-signaali.
720p
Lähetetään 576p-signaali.
STD CONTENTS
Määritä lähetettävän kuvan tarkkuus, kun
kuvauksessa käytetään vakiolaatua (STD).
Tätä asetusta voi muuttaa pysäyttämättä
kelloa. Valitsemalla asetukseksi [ON] siirrät
kelloa 1 tunnin eteenpäin.
 OFF
Kesäaikaa ei aseteta.
 AUTO
ON
Normaali asetus (signaali lähetetään
automaattisesti käytetyn television
mukaisena).
Kesäaika asetetaan.
576p

Lähetetään 576p-signaali.
LCD-näytön tekstien kielen voi vaihtaa.
Lähetetään 576i-signaali.
 DISP OUTPUT (näyttökuvan lähetys)
Vihjeitä
Jos haluamaasi kieltä ei ole vaihtoehtojen
joukossa, voit valita esimerkiksi vaihtoehdon
[ENG[SIMP]] (yksinkertaistettu englanti).
Videokameran mukauttaminen
576i
LANGUAGE SET


Voit määrittää, minne näyttökuva
lähetetään.
 LCD PANEL
Näytöt, kuten aikakoodi, näkyvät LCDnäytössä.
V-OUT/PANEL
Näytöt, kuten aikakoodi, näkyvät LCDnäytössä ja televisiossa.
FI
81
POWER SETTINGS
 ON
Esittely näytetään.
 A.SHUT OFF (automaattinen
virrankatkaisu)
Voit asettaa videokameran virran
katkeamaan automaattisesti, jos
videokameraa ei käytetä noin 5 minuuttiin.
 5min
Videokameran virta katkeaa
automaattisesti.
NEVER
Videokameran virta ei katkea
automaattisesti.
 Huomautuksia
Kun kytket videokameran pistorasiaan,
[A.SHUT OFF]-asetuksen arvoksi tulee
automaattisesti [NEVER].

 POWER ON BY LCD
Voit asettaa videokameran käynnistymään
ja sammumaan, kun avaat ja suljet LCDnäytön.
 ON
 Huomautuksia
Kuvaamasi video asetetaan esittelyvideoksi, jos
se on seuraavien ehtojen mukainen (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
 Video on suojattu
 Video on VISUAL INDEX-näytössä
ensimmäisenä
 Video on tallennettu sisäiselle
tallennusvälineelle
 Video on teräväpiirtoinen (HD)

Vihjeitä
Kun valitset [ON]-asetuksen ja kosketat
, esittely alkaa.
Esittely keskeytyy, jos
 painat START/STOP-tai PHOTO-painiketta
 kosketat näyttöä esittelyn aikana (esittely
alkaa uudelleen noin 10 minuutin kuluttua)
(valokuva)-merkkivalon
 sytytät
(VIEW IMAGES)-painiketta
 painat



 CALIBRATION
Katso sivua 103.
OFF
 DROP SENSOR (HDR-XR150E/
XR155E)
OTHER SETTINGS
 DEMO MODE
Kun videokamera on kytketty pistorasiaan,
näkyviin tulee esittelyvideo noin 10
minuuttia sen jälkeen, kun sytytät
(video)-valon painamalla MODEpainiketta.
FI
Esittelyä ei näytetä.
Videokamera käynnistyy ja sammuu, kun
LCD-näyttö avautuu ja sulkeutuu.
Videokamera ei käynnisty ja sammu, kun
LCD-näyttö avautuu ja sulkeutuu.
82
OFF
Videokamera tunnistaa putoamisen ja
suojaa sisäisen kiintolevyn.
 ON
Pudotuksen tunnistin otetaan käyttöön. Kun
havaitaan, että videokamera on putoamassa,
kuvia ei ehkä voi tallentaa tai toistaa oikein.
Näin suojataan sisäistä kiintolevyä. Kun
tulee esille.
putoaminen tunnistetaan,
OFF (
)
Pudotuksen tunnistin poistetaan käytöstä.
 Huomautuksia
Aseta pudotuksen tunnistin-asetukseksi [ON],
kun käytät videokameraa. Muutoin sisäinen
kiintolevy voi vahingoittua, jos pudotat
videokameran.
 Pudotuksen tunnistin aktivoituu painottomassa
tilassa. Kun kuvaat esimerkiksi vuoristoradalla
tai laskuvarjohypyn aikana, voit asettaa [DROP
SENSOR]-asetukseksi [OFF], jotta pudotuksen
tunnistin ei aktivoidu.

 CTRL FOR HDMI (HDMI-ohjaus)
Kun kytket videokameran ”BRAVIA”
Sync-yhteensopivaan televisioon HDMIkaapelilla (myydään erikseen), voit toistaa
videoita videokameralla osoittamalla
televisiota television kaukosäätimillä (s. 40).
 ON
Videokameraa voidaan käyttää television
kaukosäätimellä.
OFF
Videokameraa ei voida käyttää television
kaukosäätimellä.
Videokameran mukauttaminen
FI
83
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos videokameran käytössä ilmenee
ongelma, suorita seuraavat vaiheet.
 Tarkasta videkamerasi luettelon
(s. 84 - 93) mukaan.





 Irrota virtalähde ja liitä se uudelleen
noin 1 minuutin kuluttua. Käynnistä
sitten videokamera.


Toisto..................................................................s. 88
Muistikortille tallennettujen kuvien toistaminen
muissa laitteissa.................................................s. 88
Videoiden ja valokuvien muokkaaminen
videokameralla..................................................s. 88
Toisto televisiossa..............................................s. 89
Kopiointi ja kytkeminen muihin laitteisiin...s. 89
Tietokoneeseen kytkeminen............................s. 89
Esimerkkejä toiminnoista, joita ei voi käyttää
samanaikaisesti..................................................s. 90
Yleinen käyttö
 Paina RESET-painiketta (s. 109)
terävällä esineellä ja käynnistä
videokamera.
RESET-painikkeen painaminen
palauttaa kaikki asetukset
oletusarvoihin, myös kellonajan.
 Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään
tai lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon.







FI
84
Videokamera on ehkä alustettava tai
videokameran sisäinen tallennusväline
vaihdettava ongelmasta riippuen. Jos tämä on
tarpeen, sisäiselle tallennusvälineelle tallennetut
tiedot katoavat. Tallenna (varmuuskopioi)
sisäiselle tallennusvälineelle tallennetut
tiedot muuhun tallennusvälineeseen, ennen
kuin lähetät videokameran korjattavaksi.
Emme vastaa sisäiseltä tallennusvälineeltä
mahdollisesti katoavista tiedoista.
Videokameraa korjattaessa pientä osaa sisäiselle
tallennusvälineelle tallennetuista tiedoista
saatetaan katsoa ongelman selvittämiseksi.
Sony-huolto ei kuitenkaan kopioi tai säilytä
tietoja.
Yleinen käyttö....................................................s. 84
Akut/virtalähteet . ............................................s. 85
LCD-näyttö........................................................s. 85
Muistikortti........................................................s. 86
Kuvaaminen.......................................................s. 86
Videokameraan ei tule virtaa.


Aseta videokameraan ladattu akku (s. 12).
Verkkovirtalaitteen pistoke on irrotettu
pistorasiasta. Kytke pistoke pistorasiaan (s. 12).
Videokamera ei toimi, vaikka siihen on
kytketty virta.




Virran kytkemisen jälkeen kestää muutama
sekunti, ennen kuin videokamera on valmis
kuvaukseen. Tämä ei ole merkki viasta.
Irrota verkkovirtalaite pistorasiasta tai poista
akku ja aseta se takaisin noin 1 minuutin
kuluttua. Jos toiminnot eivät vieläkään
toimi, paina RESET-painiketta (s. 109)
teräväkärkisellä esineellä. (RESET-painikkeen
painaminen palauttaa kaikki asetukset
oletusarvoihin, myös kellonajan.)
Videokameran lämpötila on erittäin korkea.
Katkaise videokamerasta virta ja jätä se
joksikin aikaa viileään paikkaan.
Videokameran lämpötila on erittäin alhainen.
Anna videokameran olla ja jätä siihen virta.
Katkaise videokamerasta virta ja vie se
lämpimään paikkaan. Anna videokameran
olla lämpimässä paikassa jonkin aikaa ja kytke
siihen sitten virta.
Valikkoasetukset ovat muuttuneet
automaattisesti.


Seuraavat valikkoasetukset palautuvat
oletusarvoihinsa, kun LCD-näytön
sulkemisesta on kulunut yli 12 tuntia.
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [SPOT MTR/FCS]
 [SPOT METER]
 [SPOT FOCUS]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [LOW LUX]
 [BLT-IN ZOOM MIC]
 [MICREF LEVEL]
 [AUTO BACK LIGHT]
 [DROP SENSOR] (HDR-XR150E/XR155E)
Seuraavat valikkoasetukset palautuvat
oletusarvoihinsa, kun videokamera kytketään
videokuvaus-, valokuvaus-tai toistotilaan.
[
FADER]
 [TELE MACRO]
[
SELF-TIMER]
Videokamera lämpenee.

Videokamera voi lämmetä käytön aikana.
Tämä ei ole merkki viasta.




CHG (lataus)-merkkivalo vilkkuu akun
lataamisen aikana.






Käytä verkkovirtalaitetta.
Oletusasetuksella videokameran virta katkeaa
automaattisesti, kun sitä ei käytetä noin 5
minuuttiin (A.SHUT OFF). Muuta [A.SHUT
OFF]-asetusta (s. 82) tai kytke virta uudelleen.
Lataa akku (s. 12).
Ympäristön lämpötila on liian korkea tai liian
matala. Tämä ei ole merkki viasta.
Akkua ei ole ladattu riittävän täyteen. Lataa
akku uudelleen täyteen. Jos ongelma ei poistu,
vaihda akku uuteen (s. 101).
Käyttöympäristö voi aiheuttaa sen, ettei
näkyvä aika ole oikea.
Akku tyhjenee nopeasti.



Jos akun lämpötila on liian korkea tai matala,
akkua ei ehkä voi ladata (s. 101).
Aseta akku videokameraan oikein (s. 12).
Jos ongelma ei poistu, irrota verkkovirtalaite
pistorasiasta ja ota yhteys Sonyjälleenmyyjään. Akku voi olla vioittunut.
Akun jäljellä olevan ajan näyttö ei näytä
oikeaa aikaa.
Virta katkeaa yhtäkkiä.

Sulje LCD-näyttö (s. 12).
Aseta akku videokameraan oikein (s. 12).
Kytke verkkovirtajohto pistorasiaan kunnolla.
Akku on ladattu täyteen (s. 12).
Ympäristön lämpötila on liian korkea tai liian
matala. Tämä ei ole merkki viasta.
Akkua ei ole ladattu riittävän täyteen. Lataa
akku uudelleen täyteen. Jos ongelma ei poistu,
vaihda akku uuteen (s. 101).
Lisätietoja
Akut/virtalähteet
CHG (lataus)-valo ei syty, kun akkua
ladataan.
LCD-näyttö
Valikon toiminnot näkyvät harmaina.


Harmaina näkyvät toiminnot eivät ole
valittavissa nykyisessä tallennus-/toistotilassa.
Joitakin toimintoja ei voi käyttää
samanaikaisesti (s. 90).
FI
85
Painikkeet eivät näy kosketuspaneelissa.

Kosketa LCD-näyttöä kevyesti.
Painikkeen START/STOP tai PHOTO
painaminen ei käynnistä kuvausta.

Kosketuspaneelin painikkeet eivät toimi
oikein tai eivät toimi lainkaan.

Säädä kosketuspaneelia ([CALIBRATION])
(s. 103).
Kosketuspaneelin painikkeet katoavat
näkyvistä nopeasti.

Muuta [DISPLAY SET]-asetuksen arvoksi
[ON] (s. 79).




Muistikortti
Muistikortin kanssa ei voi suorittaa
toimintoja.

Jos muistikortti on alustettu tietokoneessa,
alusta se uudelleen videokamerassa (s. 78).


Muistikortille tallennettuja kuvia ei voi
poistaa.


Hakemistonäytöstä voi poistaa enintään 100
kuvaa kerrallaan.
Suojattuja kuvia ei voi poistaa.
Valokuvia ei voi tallentaa.

Tiedoston nimi näkyy väärin tai vilkkuu.


Tiedosto on vioittunut.
Tiedosto ei ole videokameran tukemassa
muodossa (s. 100).
Kuvaaminen
Lisätietoja on kohdassa ”Muistikortti”
(s. 86).
Toistonäyttö tulee näkyviin. Paina MODEpainiketta, jolloin
(video)-merkkivalo tai
(valokuva)-merkkivalo syttyy (s. 21).
Videokamera tallentaa juuri otettua kuvaa
tallennusvälineelle. Uutta kuvaa ei voi ottaa
tänä aikana.
Tallennusväline on täynnä. Poista tarpeettomia
kuvia (s. 41).
Videoiden tai valokuvien kokonaismäärä
ylittää videokameran tallennuskapasiteetin
(s. 94, 96). Poista tarpeettomia kuvia (s. 41).
Kun [DROP SENSOR] on aktivoitunut (s. 82),
kuvia ei ehkä voi tallentaa. (HDR-XR150E/
XR155E)
Videokameran lämpötila on erittäin korkea.
Katkaise videokamerasta virta ja jätä se
joksikin aikaa viileään paikkaan.
Videokameran lämpötila on erittäin alhainen.
Katkaise videokamerasta virta ja vie se
lämpimään paikkaan. Anna videokameran
olla lämpimässä paikassa jonkin aikaa ja kytke
siihen sitten virta.

Valokuvia ei voi tallentaa, jos käytössä on:
[
FADER]
 [SMTH SLW REC]
Kun [ REC MODE]-asetuksena on [HD
FX], et voi tallentaa valokuvia samalla, kun
kuvaat videota.
Käyttövalo palaa tai vilkkuu, vaikka
kuvaus on lopetettu.

Videokamera tallentaa juuri otettua kohtausta
tallennusvälineelle.
Kuvausnäyttö näyttää erilaiselta kuin
ennen.

FI
86
Videokameran tila voi aiheuttaa sen, että
kuvausnäyttö näyttää erilaiselta. Tämä ei ole
merkki viasta.
Videoiden todellinen tallennusaika on
lyhyempi kuin tallennusvälineen oletettu
keskimääräinen tallennusaika.

Kuvausolosuhteet voivat lyhentää käytettävissä
olevaa tallennusaikaa esimerkiksi nopeasti
liikkuvaa kohdetta kuvattaessa (s. 94).
Videokamera lakkaa toimimasta.



Videokameran lämpötila on erittäin korkea.
Katkaise videokamerasta virta ja jätä se
joksikin aikaa viileään paikkaan.
Videokameran lämpötila on erittäin alhainen.
Katkaise videokamerasta virta ja vie se
lämpimään paikkaan. Anna videokameran
olla lämpimässä paikassa jonkin aikaa ja kytke
siihen sitten virta.
Jos jatkuvasti altistat videokameran tärinälle,
tallennus voi pysähtyä.
START/STOP-painikkeen painamishetken
ja tallennuksen todellisen aloitus-tai
lopetushetken välissä on eroa.

Videokamerassa saattaa olla pieni ero
START/STOP-painikkeen valintahetken
ja tallennuksen todellisen aloitus-tai
lopetushetken välissä. Tämä ei ole merkki
viasta.



Muuta [FOCUS]-asetuksen arvoksi [AUTO]
(s. 69).
Kuvausolosuhteet eivät sovi automaattisen
tarkennuksen käyttöön. Säädä tarkennus
manuaalisesti (s. 69).
Aseta [ STEADYSHOT]-asetukseksi
[ACTIVE] tai [STANDARD] (s. 71).
Vaikka [ STEADYSHOT]-asetuksena on
[ACTIVE] tai [STANDARD], videokamera ei
ehkä voi korjata voimakasta tärinää.
Objektiivin editse erittäin nopeasti
liikkuvat kohteet näyttävät vääristyneiltä.

Tätä kutsutaan polttotasoilmiöksi. Tämä ei ole
merkki viasta. Kuvalaitteen (CMOS-kenno)
kuvasignaalin lukutapa saattaa joissakin
olosuhteissa aiheuttaa sen, että objektiivin
editse erittäin nopeasti liikkuvat kohteet
näyttävät vääristyneiltä.
Kuvassa on vaakasuuntaisia juovia.

Näin käy, jos kuvaat loisteputki-, natriumtai elohopeavalaisimen valossa. Tämä ei ole
merkki viasta.
Kuvaan tulee mustia juovia, kun kuvaat
television tai tietokoneen näytön
kuvaruutua.

Aseta [
(s. 71).
STEADYSHOT]-asetukseksi [OFF]
[LCD BL LEVEL]-toimintoa ei voi säätää.

Teräväpiirto (HD)-kuvanlaadulla
tallennettavan kuvan kuvasuhde on 16:9
(laajakuva).
Automaattinen tarkennus ei toimi.


Lisätietoja
Videon kuvasuhdetta
(16:9 (laajakuva)/4:3) ei voi muuttaa.
SteadyShot ei toimi.
[LCD BL LEVEL]-toimintoa ei voi säätää
seuraavissa tilanteissa:
 LCD-paneeli on suljettu niin, että LCD-näyttö
on ulospäin.
 Videokameraa käytetään verkkovirtalaitteella.
Suurennus muuttuu, kun tallennustilaa
vaihdetaan.

Digitaalista suurennusta ei voi käyttää, kun
videokamera on valokuvatallennustilassa.
FI
87
Toisto
Kuvia ei voi toistaa.



Valitse tallennusvälineen tyyppi, jota haluat
toistaa (s. 17). (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)
Valitse sen videon kuvalaatu, jota haluat
toistaa (s. 26).
Muilla laitteilla tallennettuja kuvia ei voi
toistaa. Tämä ei ole merkki viasta.
Valokuvia ei voi toistaa.

Valokuvia ei voi toistaa, jos tiedostoja tai
kansioita tai niiden tietoja on muokattu
tietokoneessa. (Tällöin tiedostonimi vilkkuu.)
Tämä ei ole merkki viasta.
näkyy kuvassa VISUAL INDEX-näytössä.


Tämä kuvake voi näkyä kuvissa, jotka on
esimerkiksi tallennettu muilla laitteilla tai joita
on muokattu tietokoneessa.
Irrotit verkkovirtalaitteen tai akun, kun
tallennusvälinekuvake näytön oikeassa
yläkulmassa vilkkui tai ennen kuin käyttövalo
sammui kuvaamisen jälkeen. Tämä saattaa
vahingoittaa kuvatietoja.
tulee näyttöön.
näkyy kuvassa VISUAL INDEXnäytössä.

Kuvatietokantatiedosto saattaa olla vioittunut.
Tarkista tietokantatiedosto koskettamalla
(MENU)  [Show others] 
[REPAIR IMG.DB F.] ( [MANAGE
MEDIA]-luokassa)  tallennusväline (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
Jos kuvake näkyy tämän jälkeenkin, poista
kuva, jossa on merkki
(s. 41).
Ääntä ei kuulu toiston aikana, tai ääni on
hyvin hiljainen.




Video toistetaan automaattisesti. (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)

FI
Videot toistetaan automaattisesti
esittelyvideona, kun ne täyttävät tietyt ehdot
(s. 82). Tämä ei ole merkki viasta.
Muistikortille tallennettujen kuvien
toistaminen muissa laitteissa
Kuvia ei voi toistaa tai muistikorttia ei
tunnisteta.

Toistolaite ei tue muistikorttien sisällön
toistamista (s. 3).
Videoiden ja valokuvien
muokkaaminen videokameralla
Muokkaaminen ei onnistu.

Muokkaaminen ei onnistu kuvan tilan vuoksi.
Videoita ei voi lisätä toistoluetteloon.



88
Lisää äänenvoimakkuutta (s. 32).
Ääni on hiljainen, kun LCD-näyttö on
suljettuna näyttöpuoli ulospäin. Avaa LCDnäyttö.
Kun ääntä tallennetaan siten, että [MICREF
LEVEL] (s. 72)-asetuksena on [LOW],
tallennettu ääni voi kuulua heikosti.
Ääntä ei voi tallentaa, kun kuvataan [SMTH
SLW REC]-toiminnolla.
Tallennusvälineellä ei ole vapaata tilaa.
Toistoluetteloon voi lisätä enintään 999
teräväpiirto (HD)-kuvanlaadulla tallennettua
videota tai 99 vakiolaatuista (STD) videota.
Poista tarpeettomia videoita toistoluettelosta
(s. 49).
Valokuvia ei voi lisätä toistoluetteloon.
Videota ei voi jakaa.


Liian lyhyttä videota ei voi jakaa.
Suojattua videota ei voi jakaa.
Kuva näkyy vääristyneenä 4:3kuvasuhteisessa televisiossa.

Videosta ei voi tallentaa valokuvaa.

Tallennusväline, jolle haluat tallentaa
valokuvia, on täynnä.
Toisto televisiossa
Kuvan ylä-ja alapuolella näkyy 4:3kuvasuhteisessa televisiossa musta palkki.

Kuva ei näy ja ääni ei kuulu kytketyssä
televisiossa.




Jos käytät A/V-komponenttikaapelia, valitse
[COMPONENT]-asetus kytketyn laitteen
ominaisuuksien mukaisesti (s. 80).
Jos käytät komponenttivideokaapelia,
varmista, että A/V-liitäntäkaapelin punainen
ja valkoinen liitin on kytketty (s. 39, 39).
Kuvaa ei lähetetä HDMI OUT-liitännästä,
jos kuvaan on tallennettu tekijänoikeuksia
suojaavia signaaleja.
Jos käytät S VIDEO-kaapelia, varmista, että
A/V-liitäntäkaapelin punainen ja valkoinen
liitin on kytketty oikein (s. 40).


Videokameran LCD-näyttö pystyy näyttämään
tallennetut kuvat koko näytöllä (koko
kuvaruudun näyttö). Tästä voi kuitenkin
aiheutua kuvien ylä-ja alareunojen sekä
vasemman ja oikean reunan leikkaamista,
kun kuvia toistetaan televisiossa, joka ei ole
yhteensopiva koko kuvaruudun näytön kanssa.
Kuvat kannattaa tallentaa käyttämällä
[GUIDEFRAME] (s. 70)-näytön ulompaa
kehystä.
Näin käy, kun 16:9-kuvasuhteella
tallennettua kuvaa (laajakuva) katsellaan
4:3-kuvasuhteisessa televisiossa. Tämä ei ole
merkki viasta.
Kopiointi ja kytkeminen muihin
laitteisiin
Kuvia ei kopioida oikein.


Kuvia ei voi kopioida HDMI-kaapelin
(myydään erikseen) kautta.
A/V-liitäntäkaapeli on kytketty väärin. Kytke
kaapeli toisen laitteen tuloliitäntään (s. 58).
Tietokoneeseen kytkeminen
”PMB”-ohjelmaa ei voi asentaa.

Lisätietoja
Kuvien ylä-ja alareunaa sekä vasenta
ja oikeaa reunaa on leikattu kytketyssä
televisiossa.
Näin käy, kun 16:9-kuvasuhteella
tallennettua kuvaa (laajakuva) katsellaan 4:3kuvasuhteisessa televisiossa. Valitse oikea [TV
TYPE]-asetus (s. 80) ja toista kuva.
Tarkista tietokoneympäristö tai ”PMB”ohjelman asentamismenettely.
”PMB” ei toimi oikein.

Lopeta ”PMB” ja käynnistä tietokone
uudelleen.
Tietokone ei tunnista videokameraa.


Irrota tietokoneen USB-liitännästä kaikki
laitteet näppäimistöä, hiirtä ja videokameraa
lukuun ottamatta.
Irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja
videokamerasta ja käynnistä tietokone
uudelleen. Kytke sitten tietokone ja
videokamera uudelleen oikeassa järjestyksessä.
FI
89
Esimerkkejä toiminnoista, joita ei
voi käyttää samanaikaisesti
Seuraavassa luettelossa on esitetty
toimintojen ja valikkoasetusten
yhdistelmiä, joita ei voi käyttää.
Ei käytettävissä
Seuraavien asetusten vuoksi
INTELLIGENT
AUTO
[SMTH SLW REC]
[FACE
DETECTION]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[SPOT MTR/FCS],
[SPOT METER], [SPOT
FOCUS], [EXPOSURE],
[FOCUS], [TWILIGHT],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW], [WHITE BAL.],
[ FADER], [ SELFTIMER]
[PRIORITY
SETTING]/
[SMILE
DETECTION]/
[SMILE
SENSITIVITY]
[SCENE
SELECTION]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[SPOT MTR/FCS],
[SPOT METER], [SPOT
FOCUS], [EXPOSURE],
[FOCUS], [TWILIGHT],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW], [WHITE BAL.],
[ FADER], [ SELFTIMER]
[SMTH SLW REC], [LOW
LUX], [ FADER], [TELE
MACRO]
Automaattisen vianmäärityksen
näyttö/varoitusilmaisimet
Jos LCD-näytössä näkyy ilmaisimia,
tarkista seuraavat asiat.
Jos ongelma ei poistu, vaikka olet yrittänyt
korjata sitä muutaman kerran, ota yhteys
Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon. Anna heille
tässä tapauksessa kaikki virhekoodin C:llä
tai E:llä alkavat luvut.
C:(tai E:) : (automaattisen
vianmäärityksen näyttö)
C:04:
 Akku ei ole ”InfoLITHIUM”-akku (V-sarja).
Käytä ”InfoLITHIUM”-akkua (V-sarja).
(s. 101).
 Kytke verkkovirtalaitteen DC-liitin tukevasti
videokameran DC IN-liitäntään (s. 12).
C:06:
Akun lämpötila on korkea. Vaihda akku tai
sijoita se viileään paikkaan.

C:13: / C:32:
Irrota virtalähde. Aseta virtalähde takaisin
paikalleen ja yritä käyttää videokameraa
uudelleen.

E::
Suorita vaiheet  -  sivulla 84.

(Varoitus videokameran sisäisellä
kiintolevyllä)
Vilkkuu nopeasti
 Videokameran sisäinen kiintolevy on täynnä.
 On saattanut tapahtua virhe videokameran
sisäisen kiintolevyn kanssa.
FI
90
 (akun varausta koskeva varoitus)
Vilkkuu hitaasti
 Akun varaus on lähes purkautunut.
 -ilmaisin voi vilkkua videokameran
käyttötavan, ympäristön tai akun tilan vuoksi,
vaikka akun käyttöaikaa olisi jäljellä noin 20
minuuttia.
(akun lämpötilaa koskeva
varoitusilmaisin)

Akun lämpötila on korkea. Vaihda akku tai
sijoita se viileään paikkaan.
(korkean lämpötilan varoitus)
Vilkkuu hitaasti
 Videokameran lämpötila on kohoamassa.
Katkaise videokamerasta virta ja jätä se
joksikin aikaa viileään paikkaan.
Vilkkuu nopeasti
 Videokameran lämpötila on erittäin korkea.
Katkaise videokamerasta virta ja jätä se
joksikin aikaa viileään paikkaan.
(alhaisen lämpötilan varoitus)


(muistikortin alustusta koskeva
varoitusilmaisin)



Vilkkuu nopeasti
Kuvien tallentamiseen ei ole riittävästi tilaa.
Kun olet tallentanut kuvat jollekin muulle
tallennusvälineelle (s. 51), poista tarpeettomat
tiedostot tai alusta muistikortti (s. 78).

Videokamerassa on epäyhteensopiva
muistikortti (s. 18).
 (muistikortin kirjoitussuojausta
koskeva varoitusilmaisin)

Muistikortin käyttöä on rajoitettu toisessa
laitteessa.
(kameran tärinää koskeva
varoitusilmaisin)

Videokameraa ei pidellä vakaana, joten tärinää
voi ilmetä. Pitele videokameraa vakaasti
kahdella kädellä kuvauksen aikana. Huomaa
kuitenkin, ettei kameran tärinästä varoittava
ilmaisin poistu näkyvistä.
Lisätietoja
Vilkkuu hitaasti
 Kuvien tallentamisessa tarvittava tallennustila
on loppumassa. Lisätietoja videokamerassa
käytettävistä muistikorteista on sivulla 18.
 Videokamerassa ei ole muistikorttia (s. 18).
Muistikortti on vioittunut.
Muistikorttia ei ole alustettu oikein (s. 78).
(epäyhteensopivaa muistikorttia
koskeva varoitusilmaisin)
Vilkkuu nopeasti
 Videokameran lämpötila on erittäin alhainen.
Lämmitä videokamera.
(muistikorttia koskeva
varoitusilmaisin)
Kuvatietokantatiedosto saattaa olla vioittunut.
Tarkista tietokantatiedosto koskettamalla
(MENU)  [Show others] 
[REPAIR IMG.DB F.] ( [MANAGE
MEDIA]-luokassa)  tallennusväline (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
Muistikortti on vioittunut.
(pudotuksen tunnistinta koskeva
varoitusilmaisin)


Pudotuksen tunnistin (s. 82) on aktivoitunut
ja havainnut, että videokamera on pudotettu.
Siksi videokamera pyrkii suojaamaan sisäistä
kiintolevyä. Tallennus/toisto voidaan siksi
poistaa käytöstä.
Pudotuksen tunnistin ei takaa sisäisen
kiintolevyn suojausta kaikissa mahdollisissa
tilanteissa. Käytä videokameraa vakaissa
oloissa.
FI
91
(valokuvan tallennusta koskeva
varoitusilmaisin)



Tallennusväline on täynnä.
Valokuvia ei voi tallentaa käsittelyn aikana.
Odota hetki ja tallenna sitten.
Kun [ REC MODE]-asetuksena on [HD
FX], et voi tallentaa valokuvia samalla, kun
kuvaat videota.
The Image Database File is damaged. Do
you want to create a new file?
HD movie management information is
damaged. Create new information?

(smile shutter-toimintoa koskeva
varoitusilmaisin)

Smile shutter-toimintoa ei voi käyttää
videokameran nykyisten asetusten kanssa.
Vihjeitä
Kuulet merkkiäänen, kun varoitusilmaisimet
tulevat näyttöön.


There is no HD movie management
information. Create new information?

Varoitusilmoitusten kuvaukset
Jos näytössä näkyy ilmoituksia, toimi
ohjeiden mukaan.

Tallennusväline
Internal memory format error.
HDD format error.

Videokameran sisäisen tallennusvälineen
rakenne poikkeaa oletusmuodosta. [MEDIA
FORMAT]-toiminnon (s. 78) suorittaminen
voi mahdollistaa videokameran käytön. Tämä
poistaa kaikki sisäiselle tallennusvälineelle
tallennetut tiedot.
Data error.



FI
92
Videokameran sisäisen tallennusvälineen
tietoja luettaessa tai kirjoitettaessa tapahtui
virhe.
Näin voi käydä, jos videokamera altistuu
toistuvasti iskuille.
Muilla laitteilla tallennettuja videoita ei ehkä
voi toistaa.
Hallintatiedosto on vioittunut. Kun
kosketat [YES], videokamera luo uuden
hallintatiedoston. Vanhoja tallennusvälineelle
tallennettuja kuvia ei voi toistaa (kuvatiedostot
eivät ole vioittuneet). Jos suoritat [REPAIR
IMG.DB F.]-toiminnon uusien tietojen
luomisen jälkeen, vanhojen tallennettujen
kuvien katselu voi tulla mahdolliseksi. Jos
tästä ei ole apua, kopioi kuva vakiovarusteisiin
sisältyvällä ohjelmistolla.
Videoita ei voi tallentaa tai toistaa,
koska teräväpiirtolaatuisen (HD)
videon hallintatietoja ei ole. Jos kosketat
[YES], luodaan uudet hallintatiedot ja
teräväpiirtolaatuisia (HD) videoita voi
tallentaa ja toistaa.
Voit tallentaa vakiolaatuisia (STD) videoita
ja kuvia.
Inconsistencies found in Image Database
File. Do you want to repair the Image
Database File?
The Image Database File is damaged. Do
you want to repair the Image Database
File?
Inconsistencies found in Image Database
File. Cannot record or play HD movies. Do
you want to repair the Image Database
File?


Hallintatiedosto on vioittunut, eikä videoita
tai valokuvia voi tallentaa. Korjaa ongelma
koskettamalla [YES].
Voit tallentaa valokuvia muistikortille.
Buffer overflow

Et voi tallentaa, koska pudotuksen tunnistin
havaitsee videokameran putoamisen
toistuvasti. Jos vaarana on videokameran
jatkuva putoaminen, aseta [DROP SENSOR]asetukseksi [OFF], jolloin voit ehkä tallentaa
kuvan (s. 82).
Recovering data.

Jos tietoja ei ole kirjoitettu oikein,
videokamera yrittää automaattisesti palauttaa
tiedot.
Cannot recover data.

Tietojen kirjoittaminen videokameran
sisäiselle tallennusvälineelle epäonnistui.
Videokamera yritti palauttaa tiedot, mutta ei
onnistunut.
Reinsert the memory card.

Yritä asettaa muistikortti paikalleen
muutaman kerran. Jos ilmaisin vilkkuu
tämänkin jälkeen, muistikortti voi olla
vioittunut. Kokeile toista muistikorttia.
This memory card may not be able to
record or play movies.

This memory card may not be able to
record or play images correctly.


Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.


Aseta muistikortti uudelleen paikalleen ja
noudata LCD-näytössä näkyviä ohjeita.
Muut
No further selection is possible.

Voit valita enintään 100 kuvaa kerralla
seuraavissa tapauksissa:
 Videoiden tai valokuvien poistaminen
 Videoiden tai valokuvien suojaaminen tai
suojauksen poistaminen
 Videoiden kopioiminen
 Valokuvien kopioiminen
 Teräväpiirtolaatuisten (HD) videoiden
toistoluettelon muokkaaminen
Lisätietoja
Alusta muistikortti (s. 78). Huomaa, että
muistikorttia alustettaessa kaikki tallennetut
videot ja valokuvat poistetaan.
Käytä videokameraa varten suositeltua
muistikorttia (s. 18).
Do not eject the memory card during
writing. Data may be damaged.
This memory card is not formatted
correctly.

Käytä videokameraa varten suositeltua
muistikorttia (s. 18).
Data protected.

Olet yrittänyt poistaa suojattuja tietoja. Poista
tietojen suojaus.
Et voi luoda kansioita, joiden numero
on suurempi kuin 999MSDCF. Tässä
videokamerassa ei voi luoda tai poistaa
kansioita.
Alusta muistikortti (s. 78) tai poista kansiot
tietokoneen avulla.
FI
93
Videoiden
tallennusaika/
tallennettavien
valokuvien määrä


”HD” tarkoittaa teräväpiirtotasoista
kuvanlaatua ja ”STD” tarkoittaa
vakiotarkkuuksista kuvanlaatua.
Kuvaus-ja toistoajat ovat lyhyempiä, kun
videokameraa käytetään kylmässä.
Videokameran käyttöolosuhteiden mukaan
kuvaus-ja toistoajat voivat olla lyhyempiä.
Toistoaika
Odotettu tallennus-ja toistoaika
kullakin akulla
Likimääräinen käytettävissä oleva aika
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Tallennusaika
(yksikkö: minuutti)
Likimääräinen käytettävissä oleva aika
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
(yksikkö: minuutti)
Akku
Kuvan laatu
NP-FV50
(vakiovaruste)
NP-FV70
NP-FV100
Yhtäkestoinen
tallennusaika
HD STD
125
180
Tyypillinen
tallennusaika
HD STD
60
90
260
515
130
255
375
745
185
370
HDR-XR150E/XR155E
(yksikkö: minuutti)
Akku
Kuvan laatu
NP-FV50
(vakiovaruste)
NP-FV70
NP-FV100
Yhtäkestoinen
tallennusaika
HD STD
110
155
Tyypillinen
tallennusaika
HD STD
55
75
235
470
115
235
325
650
160
325
Jokainen tallennusaika on mitattu, kun [ REC
MODE]-asetuksena on HQ.
 Tyypillinen kuvausaika, kun kuvaus
käynnistetään ja pysäytetään toistuvasti,
vaihdetaan MODE-tilaa tai käytetään
zoomausta.
 Kun videokameraa käytetään lämpötilassa
25 C. 10 C - 30 C on suositus.
FI
94
Akku
Kuvan laatu
NP-FV50
(vakiovaruste)
NP-FV70
NP-FV100
HD
190
STD
280
395
785
565
1120
HDR-XR150E/XR155E
(yksikkö: minuutti)
Akku
Kuvan laatu
NP-FV50
(vakiovaruste)
NP-FV70
NP-FV100
HD
170
STD
225
355
710
465
925
Videoiden odotettu tallennusaika
Sisäinen muisti
HDR-CX116E
Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu tunneissa (h) ja
minuuteissa (m)
Tallennustila
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
Tallennusaika
45 m
55 m
1 h 55 m
3 h 15 m
Vakiotarkkuuksinen (STD) kuvanlaatu tunneissa (h) ja
minuuteissa (m)
Tallennustila
[STD HQ]
Tallennusaika
2h

HDR-CX150E/CX155E
Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu tunneissa (h) ja
minuuteissa (m)
Tallennustila
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
Tallennusaika
1 h 25 m
1 h 55 m
3 h 50 m
6 h 35 m
Vakiotarkkuuksinen (STD) kuvanlaatu tunneissa (h) ja
minuuteissa (m)
Tallennustila
[STD HQ]
Vihjeitä
Voit kuvata videolle enintään 3 999 kohtausta
teräväpiirtoisella (HD) kuvanlaadulla tai
9 999 kohtausta vakiotarkkuuksisella (STD)
kuvanlaadulla.
Videoiden yhtäjaksoinen
enimmäistallennusaika on noin 13 tuntia.
Tämä videokamera käyttää VBR (Variable Bit
Rate)-tekniikkaa, eli vaihtelevaa siirtonopeutta,
jossa kuvanlaatua muutetaan kuvan
kulloisenkin sisällön mukaan. Tämä tekniikka
aiheuttaa tallennusvälineen tallennusaikaan
vaihtelua. Jos kuvauskohteessa on nopeasti
liikkuvia ja monimutkaisia kohteita, kuva
tallennetaan suurta siirtonopeutta käyttämällä,
mikä lyhentää kokonaistallennusaikaa.


Tallennusaika
3 h 55 m

Muistikortti
Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu
(yksikkö: minuutti)
Sisäinen kiintolevy
1 Gt
HDR-XR150E/XR155E
2 Gt
Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu tunneissa (h) ja
minuuteissa (m)
Tallennusaika
11 h 20 m
14 h 50 m
29 h 40 m
50 h 30 m
4 Gt
8 Gt
16 Gt
32 Gt
AVC HD AVC HD 9M AVC HD 5M
17M (FH)
(HQ)
(LP)
6
10
20
(6)
(9)
(15)
10
25
45
(10)
(20)
(35)
25
55
90
(25)
(40)
(75)
55
110
190
(55)
(80)
(150)
110
220
380
(110)
(160)
(305)
175
(175)
225
(225)
455
(325)
Lisätietoja
Tallennustila
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
AVC HD
24M (FX)
5
(5)
10
(10)
20
(20)
40
(40)
85
(85)
770
(615)
Vakiotarkkuuksinen (STD) kuvanlaatu tunneissa (h) ja
minuuteissa (m)
Tallennustila
[STD HQ]
Tallennusaika
30 h 30 m
FI
95
Vakiotarkkuuksinen (STD) kuvanlaatu
(yksikkö: minuutti)
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
16 Gt
32 Gt
STD 9M (HQ)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
230
(205)
465
(415)



Valittu kuvakoko on käytössä, kun
(valokuva)-merkkivalo palaa.
Muistikortille tallennettavien valokuvien
lukumäärä viittaa suurimpiin kuviin, joita
videokameralla voi ottaa. Tallennettavien
valokuvien todellinen lukumäärä näkyy LCDnäytössä tallennuksen aikana (s. 107).
Kuvausolot vaikuttavat muistikortille
tallennettavissa olevien valokuvien määrään.
 Huomautuksia
Sonyn ClearVid-tekniikan
ainutlaatuinen kuvapisteiden järjestys
ja kuvankäsittelyjärjestelmä (BIONZ)
mahdollistavat edellä mainitut
valokuvatarkkuudet.

Vihjeitä
Seuraavassa taulukossa näytetään kunkin
tallennustilan (video + audio jne.) bittinopeus,
pikselien määrä ja kuvasuhde.
 Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu:
FX: Enintään 24 Mbps 1 920  1 080
pikseliä/16:9
FH: noin 17 Mbps (keskiarvo) 1 920  1 080
pikseliä/16:9
HQ: noin 9 Mbps (keskiarvo) 1 440  1 080
pikseliä/16:9
LP: noin 5 Mbps (keskiarvo) 1 440  1 080
pikseliä/16:9
 Vakiotarkkuuksinen (STD) kuvanlaatu:
HQ: noin 9 Mbps (keskiarvo) 720  576
pikseliä/16:9, 4:3
Valokuvantallennustilan pikselit ja kuvasuhde.
 Valokuvantallennustila:
2 048  1 536 pistettä/4:3
2 048  1 152 pistettä/16:9
1 600  1 200 pistettä/4:3
640  480 pistettä/4:3
 Kaksoistallennus (Dual Rec):
2 208  1 244 pistettä/16:9
1 664  1 244 pistettä/4:3
 Valokuvan kopioiminen videosta:
1 920  1 080 pistettä/16:9
640  360 pistettä/16:9
640  480 pistettä/4:3

 Huomautuksia
 Videoiden tallennusajat vaihtelevat
kuvausolosuhteiden, kohteen ja [ REC
MODE]-asetuksen (s. 27) mukaan.
 Sulkeissa ( ) oleva luku on
vähimmäistallennusaika.

Odotettu tallennettavien
valokuvien määrä
Sisäinen tallennusväline (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
Voit tallentaa enintään 9 999 valokuvaa.
Muistikortti

3.1M
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
16 Gt
32 Gt
FI
96
580
1150
2300
4700
9300
18500
Videokameran
käyttäminen
ulkomailla
Virtalähde
Järjestelmä
PAL
Tätä videokameraa voi käyttää kaikissa
maittain/alueittain sen mukana toimitetulla
verkkovirtalaitteella, kun jännitearvot ovat
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
Teräväpiirtolaatuisten (HD) videoiden
katseleminen
Niissä maittain/alueittain, joissa
1080/50i-standardia tuetaan, voit
katsella teräväpiirtoisia (HD) videoita
tallennuslaatuisina. Katseluun tarvitaan
PAL-järjestelmän mukainen ja 1080/50iyhteensopiva televisio (tai näyttö), jossa
on komponentti-ja AUDIO/VIDEOtuloliitännät. Katseluun tarvitaan lisäksi
A/V-komponenttikaapeli tai HDMI-kaapeli
(myydään erikseen).
Vakiolaatuisten (STD) videoinen
katseleminen
PAL-M
PAL-N
NTSC
SECAM
Käyttöalueet
Australia, Belgia, Espanja,
Hollanti, Hongkong, Italia,
Itävalta, Kiina, Kuwait, Malesia,
Norja, Portugali, Puola,
Ruotsi, Saksa, Singapore,
Slovakian tasavalta, Suomi,
Sveitsi, Tanska, Thaimaa,
Tšekin tasavalta, Unkari,
Uusi-Seelanti, Yhdistynyt
kuningaskunta ym.
Brasilia
Argentiina, Paraguay, Uruguay
Bahamasaaret, Bolivia,
Chile, Ecuador, Etelä-Korea,
Filippiinit, Guyana, Jamaika,
Japani, Kanada, Kolumbia,
Meksiko, Peru, Surinam,
Taiwan, Venezuela, VäliAmerikka, Yhdysvallat ym.
Bulgaria, Guiana, Iran, Irak,
Monaco, Ranska, Ukraina,
Venäjä ym.
Lisätietoja
Vakiotarkkuudella (STD) tallennettujen
videoiden katseluun tarvitaan PALjärjestelmään perustuva televisio, jossa
on AUDIO/VIDEO-tuloliitännät. A/Vliitäntäkaapeli on kytkettävä.
Tietoja televisioiden värijärjestelmistä
Tämä videokamera on PAL-järjestelmän
mukainen. Jos haluat katsella toistokuvaa
televisiosta, television on oltava PALjärjestelmän mukainen, ja siinä on oltava
AUDIO/VIDEO-tuloliitäntä.
FI
97
Paikallisen ajan asettaminen
Käyttäessäsi videokameraa muissa maissa/muilla alueilla voit siirtää kellon helposti
(MENU)
oleskelualueesi aikaan asettamalla kellonajan aikaeron perusteella. Kosketa
 [Show others]  [CLOCK/ LANG] ( [GENERAL SET]-luokassa)  [AREA SET] ja
[SUMMERTIME] (s. 81).
Aikavyöhykkeet
Aikavyöhyke-ero
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
FI
98
Alueasetus
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Aikavyöhyke-ero
+10:00
+11:00
+12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Alueasetus
Melbourne, Sydney
Solomon Is
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Kunnossapito ja
varotoimet
Tallennus ja toisto videokamerassa
Tietoja AVCHD-muodosta
Mikä AVCHD-muoto on?
AVCHD-muoto on digitaalisissa
videokameroissa käytetty
teräväpiirtomuoto, jolla tallennetaan
1080i-standardin*1 tai 720p-standardin*2
mukaista teräväpiirtolaatuista (HD)
signaalia käyttäen tehokasta tietojen
pakkaustekniikkaa. MPEG-4 AVC/
H.264-muotoa käytetään videodatan
pakkaamisessa, ja äänidata pakataan
Dolby Digital-tai Linear PCM-tekniikan
mukaisesti.
MPEG-4 AVC/H.264-muotoa käytettäessä
kuvat voidaan pakata tehokkaammin
kuin tavallisia pakkausmuotoja
käytettäessä. MPEG-4 AVC/H.264-muoto
mahdollistaa digitaalinen videokamera
kuvatun teräväpiirtoisen videosignaalin
tallentamisen esimerkiksi 8 cm:n DVDlevyille, kiintolevylle, flash-muistiin tai
muistikortille.
Tällä AVCHD-muotoa käyttävällä
videokameralla videokuvan voi tallentaa
alla mainitulla teräväpiirtoisella (HD)
kuvanlaadulla.
Teräväpiirtolaatuisen (HD) tallennuksen
lisäksi tällä videokameralla voi tallentaa
myös tavallista vakiotarkkuuksista (STD)
videosignaalia tavalliseen MPEG-2muotoon.
Videosignaali*3: MPEG-4 AVC/H.264 1920
 1080/50i, 1440  1080/50i
Audiosignaali: Dolby Digital 2-kanavainen
Tallennusväline:
HDR-CX110E/CX115E: Muistikortti
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Sisäinen
muisti, muistikortti
HDR-XR150E/XR155E: Sisäinen kiintolevy,
muistikortti
*1 1080i-standardi
Lisätietoja
Teräväpiirtostandardi, jossa käytetään 1 080
tehollista pyyhkäisyjuovaa ja lomiteltua
järjestelmää.
*2 720p-standardi
Teräväpiirtostandardi, jossa käytetään 720
tehollista pyyhkäisyjuovaa ja lomittelematonta
järjestelmää.
*3 Muissa kuin edellä mainituissa AVCHDmuodoissa tallennettuja tietoja ei voi toistaa
tällä videokameralla.
FI
99
Tietoja muistikortista












Muistikortin, joka on alustettu tietokoneella
(Windows/Mac OS), yhteensopivuutta tämän
videokameran kanssa ei taata.
Tietojen luku- ja tallennusnopeus voi
vaihdella muistikortin ja käytettävän
muistikorttiyhteensopivan tuotteen yhdistelmän
mukaan.
Tiedot voivat vioittua tai kadota seuraavissa
tilanteissa (tietoja ei korvata):
 Jos poistat muistikortin tai katkaiset
kameran virran, kun videokamera tallentaa
kuvatiedostoja muistikortille tai lukee tietoja
kortilta (käyttövalo palaa tai vilkkuu)
 Jos käytät muistikorttia magneetin tai
magneettikentän läheisyydessä
On suositeltavaa, että varmuuskopioit tärkeät
tiedot tietokoneen kiintolevylle.
Älä kiinnitä tarraa tai muuta vastaavaa
muistikorttiin tai muistikortin sovittimeen.
Varo koskettamasta liitinosia ja estä
metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin niiden
kanssa.
Älä taivuta, pudota tai kolhi muistikorttia.
Älä pura muistikorttia tai tee siihen muutoksia.
Suojaa muistikortti kastumiselta.
Pidä muistikortti lasten ulottumattomissa. Lapsi
voi niellä kortin.
Älä laita muistikorttiaukkoon mitään muuta
kuin yhteensopivan kokoisen muistikortin.
Muutoin voi seurauksena olla toimintahäiriö.
Älä käytä tai säilytä muistikorttia paikoissa,
jotka ovat:
 kuumia, kuten suoraan auringonpaisteeseen
jätetyt autot
 suorassa auringonvalossa
 hyvin kosteita tai alttiina korroosiota
aiheuttaville kaasuille
muistikortin sovittimen päällä

FI
100
Kun käytät muistikorttia
muistikorttiyhteensopivan laitteen kanssa ja
laitat muistikortin muistikorttisovittimeen,
varmista, että laitat muistikortin oikein päin.
Huomaa, että ohjeiden vastainen käyttö voi
aiheuttaa laitevian.
Kuvadatan yhteensopivuus




Videokameran muistikortille tallentamat
datatiedostot vastaavat JEITA:n (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) määrittämän yleisen
standardin ”Design rule for Camera File
system” vaatimuksia.
Tällä videokameralla ei voi toistaa toisilla
laitteilla (DCR-TRV900E tai DSC-D700/D770)
tallennettuja valokuvia, elleivät laitteet ole
kyseisen yleisstandardin mukaisia. (Kyseiset
laitteet eivät ole myynnissä kaikilla alueilla.)
Jos et voi käyttää muistikorttia, jota on käytetty
toisen laitteen kanssa, alusta se videokameralla
(s. 78). Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki
tiedot muistikortilta.
Kuvia ei ehkä voi toistaa tällä videokameralla,
jos
 yrität toistaa tietokoneessa muokattuja kuvia
 yrität toistaa muilla laitteilla tallennettuja
kuvia
Tietoja ”Memory Stick” tallennusvälineestä
”Memory Stick”-korttityypit
Tallennus/toisto
”Memory Stick Duo”
kortti (ja MagicGate)
”Memory Stick PRO

Duo” (Mark2)
”Memory Stick PRO-HG
*
Duo”
* Tämä tuote ei tue 8-bittistä

rinnakkaistiedonsiirtoa, mutta tukee 4-bittistä
rinnakkaistiedonsiirtoa ”Memory Stick PRO
Duo”-kortin tavoin.
Tätä tuotetta ei voi käyttää ”MagicGate”tekniikkaa hyödyntävien tietojen tallennukseen
tai toistoon. ”MagicGate” on tekijänoikeuksia
suojaava tekniikka, joka tallentaa ja siirtää
sisällön salatussa muodossa.
Tietoja ”InfoLITHIUM”-akusta
Tämä videokamera toimii vain
”InfoLITHIUM” V-akulla.
”InfoLITHIUM”-akkujen V-sarjan
.
malleissa on merkintä
Mikä on ”InfoLITHIUM”-akku?



”InfoLITHIUM”-akku on litium-ioniakku, joka
välittää videokameran ja verkkovirtalaitteen/
laturin (myydään erikseen) väliseen
toimintatilaan liittyviä tietoja.
”InfoLITHIUM”-akku laskee virrankulutuksen
videokameran toimintatilan mukaan ja näyttää
akun jäljellä olevan kestoajan minuutteina.
Akku NP-FV50 on ”ActiFORCE”-yhteensopiva.
”ActiFORCE” on uuden sukupolven
virtajärjestelmä. Akun kapasiteettia,
pikavarausta ja varaustasoon liittyvien
laskutoimitusten nopeutta ja tarkkuutta
on parannettu verrattuna nykyisiin
”InfoLITHIUM” P-sarjan akkuihin.



Tietoa akun jäljellä olevan ajan
ilmaisimesta


Akun lataaminen


Tietoja akun varastoinnista

Akun tehokas käyttö


Akun suorituskyky heikkenee ja sen käyttöaika
lyhenee, kun ympäristön lämpötila on 10 C
tai matalampi. Toimimalla seuraavasti voit
pidentää akun käyttöaikaa.
 Lämmitä akkua taskussasi ja aseta akku
videokameraan juuri ennen kuvaamisen
aloittamista.
 Käytä tehoakkua: NP-FV70/NP-FV100
(myydään erikseen).
LCD-näytön tai toiston sekä eteen-tai
taaksepäin suuntautuvan pikakelauksen runsas
käyttäminen lyhentää akun käyttöaikaa.
Suosittelemme tehoakun käyttämistä:
Jos virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksi
virtaa käyttöä varten, lataa akku uudelleen
täyteen. Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
näyttää oikean ajan. Huomaa kuitenkin, että
akun oikea aikanäyttö ei välttämättä palaudu,
jos käytät akkua pitkän ajan kuumassa
ympäristössä, säilytät akkua täyteen ladattuna
tai käytät akkua jatkuvasti. Akun jäljellä olevan
ajan näyttö on suuntaa antava.
Videokameran toimintatila tai ympäristön
lämpötila saattaa joskus aiheuttaa sen, että akun
heikon varauksen ilmaisin  vilkkuu, vaikka
akun käyttöaikaa olisikin jäljellä 20 minuuttia.

Jos akkua ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, lataa akku täyteen ja käytä se tyhjäksi
videokameran avulla kerran vuodessa,
jotta akun suorituskyky säilyy. Poista akku
videokamerasta ja säilytä sitä kuivassa, viileässä
paikassa.
Voit kuluttaa videokameran akun varauksen
(MENU) 
loppuun koskettamalla
[Show others]  [POWER SETTINGS]
( [GENERAL SET]-luokassa)  [A.SHUT
OFF]  [NEVER] ja jättämällä videokameran
tallennusvalmiustilaan, kunnes virta katkeaa
(s. 82).
Lisätietoja
Lataa akku, ennen kuin aloitat videokameran
käytön.
Akku kannattaa ladata ympäristössä, jonka
lämpötila on 10 C - 30 C, kunnes CHG
(lataus)-valo sammuu. Jos akku ladataan
muussa lämpötilassa, akku ei välttämättä
lataudu tehokkaasti.
NP-FV70/NP-FV100 (myydään erikseen).
Sulje LCD-näyttö, kun et käytä videokameraa
kuvaukseen tai katseluun. Akun varaus
kuluu myös silloin, kun videokamera on
kuvausvalmius-tai toistotaukotilassa.
Pidä mukanasi vara-akkuja niin, että ne riittävät
aikomaasi kuvausaikaa kaksi tai kolme kertaa
pidemmäksi ajaksi. Kuvaa myös koekuvauksia.
Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vesitiivis.
Tietoja akun käyttöiästä

Akun kapasiteetti vähenee ajan myötä ja
runsaassa käytössä. Jos akku loppuu latausten
välillä nopeasti, on luultavasti aika vaihtaa akun
tilalle uusi.
FI
101

Akun käyttöikään vaikuttavat säilytys, käyttö ja
ympäristöolosuhteet.


Tietoja x.v.Color-standardista


x.v.Color on kutsumanimi Sonyn kehittämälle
xvYCC-standardille. Kyseessä on Sonyn
tavaramerkki.
xvYCC on videokuvan kansainvälinen
väritilastandardi. Tämän standardin avulla
voidaan esittää enemmän värejä kuin nykyisin
televisiolähetyksissä käytössä olevan standardin
avulla.



Tietoja videokameran
käsittelemisestä

Käyttö ja hoito


FI
102
Älä käytä tai säilytä videokameraa ja sen
tarvikkeita seuraavassa kuvatuissa paikoissa:
 Hyvin kuumassa, kylmässä tai kosteassa
paikassa. Älä jätä videokameraa tai
sen tarvikkeita alttiiksi yli 60 C:n
lämpötiloille, kuten suoraan auringonvaloon,
lämmityslaitteen lähelle tai aurinkoiseen
paikkaan pysäköityyn autoon. Muutoin
laitteet voivat vioittua tai niiden kotelo voi
muuttaa muotoaan.
 Paikassa, joka on lähellä voimakkaita
magneettikenttiä tai jossa on tärinää. Muutoin
videokamera voi vioittua.
 Paikassa, jossa on voimakkaita radioaaltoja tai
säteilyä. Videokamera ei ehkä tallenna oikein.
 Paikassa, jonka lähellä on AM-vastaanotin ja
videolaitteita. Tallenteisiin voi tulla häiriöitä.
 Hiekkarannalla tai pölyisessä paikassa. Jos
videokameran sisään pääsee hiekkaa tai pölyä,
videokamera voi vioittua. Joskus näitä vikoja
ei voi korjata.
 Ikkunoiden lähellä tai ulkoilmassa, jossa
LCD-näyttö tai objektiivi voi olla alttiina
suoralle auringonvalolle. Tämä vaurioittaa
LCD-näyttöä.
Käytä videokameraa 6,8 V:n/7,2 V:n
tasavirtajännitteellä (akku) tai 8,4 V:n
tasavirtajännitteellä (verkkovirtalaite).





Käytä tasavirta-tai vaihtovirtakäytössä tässä
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita.
Suojaa videokamera kastumiselta, kuten sateelta
ja merivedeltä. Jos videokamera kastuu, se voi
vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi korjata.
Jos kotelon sisään pääsee jokin esine tai
nestettä, irrota videokamera virtalähteestä ja vie
se Sony-jälleenmyyjän tarkistettavaksi, ennen
kuin jatkat sen käyttöä.
Vältä kovakouraista käsittelyä ja iskuja (älä
kolhi, pudota tai tallo kameraa). Älä pura
videokameraa osiin tai tee siihen muutoksia.
Varo erityisesti objektiivia.
Pidä LCD-näyttö suljettuna, kun et käytä
videokameraa.
Älä pidä videokameraa käärittynä esimerkiksi
pyyhkeeseen, kun käytät videokameraa.
Muutoin videokameran sisäinen lämpötila voi
nousta liikaa.
Kun irrotat verkkovirtajohdon, vedä aina
pistokkeesta, älä johdosta.
Älä aseta verkkovirtajohdon päälle painavia
esineitä, jotta se ei vioitu.
Älä käytä epämuodostunutta tai vaurioitunutta
akkua.
Pidä metalliset kosketuspinnat puhtaina.
Jos akun elektrolyyttinestettä on päässyt
vuotamaan, toimi seuraavasti:
 Ota yhteys lähimpään valtuutettuun
Sony-huoltoon.
 Pese iholle päässyt neste pois.
 Jos vuotanutta nestettä pääsee silmiisi,
huuhtele ne runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkärin hoitoon.
Jos videokameraa ei aiota käyttää
pitkään aikaan


Jotta videokamera pysyisi optimaalisessa tilassa
pitkään, käynnistä se ja suorita tallennuksia ja
toistoja vähintään kerran kuukaudessa.
Kuluta akun varaus täysin loppuun ennen akun
varastointia.
Kosteuden tiivistyminen
Jos videokamera siirretään suoraan kylmästä
ympäristöstä lämpimään, kameran sisälle voi tiivistyä
kosteutta. Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.



Jos kosteutta pääsee tiivistymään
Anna kameran olla noin 1 tunti kytkemättä
siihen virtaa.
Kosteuden tiivistymistä koskeva huomautus
Videokameran sisään voi tiivistyä kosteutta, jos
siirrät kameran kylmästä paikasta lämpimään
paikkaan (tai päinvastoin) tai käytät kameraa
kosteassa paikassa. Näin voi käydä esimerkiksi,
jos
 Tuot videokameran laskettelurinteestä
lämmityslaitteella varustettuun huoneeseen.
 Tuot videokameran ilmastoidusta autosta tai
huoneesta ulos kuumaan ilmaan.
 Käytät videokameraa myrskyn tai sadekuuron
jälkeen.
 Käytät videokameraa kuumassa ja kosteassa
paikassa.
Kosteuden tiivistymisen estäminen
Jos siirrät videokameran kylmästä paikasta
lämpimään paikkaan tai päinvastoin, sijoita
kamera muovipussiin ja sulje pussi tiukasti. Ota
videokamera pois pussista, kun pussin sisäinen
lämpötila on saavuttanut ympäristön lämpötilan
(noin 1 tunnin kuluttua).
LCD-näyttö


LCD-näytön puhdistaminen

Jos LCD-näytössä on sormenjälkiä tai pölyä, on
suositeltavaa puhdistaa se pehmeällä liinalla.
Joskus voi olla, etteivät kosketuspaneelin
painikkeet toimi oikein. Jos näin käy, toimi
seuraavassa kuvatulla tavalla. Kytke videokamera
pistorasiaan kameran vakiovarusteisiin sisältyvän
verkkovirtalaitteen avulla ja käytä kameraa
verkkovirtalaitteella.

(MENU)  [Show others] 
[OTHER SETTINGS] ( [GENERAL SET]luokassa)  [CALIBRATION].
Kosketa näytössä näkyvää ””-merkkiä
esimerkiksi muistikortin kulmalla 3 kertaa.
Peruuta kalibrointi koskettamalla [CANCEL].
 Huomautuksia
Jos painoit väärää kohtaa, tee kalibrointi
uudelleen.
 Älä käytä kalibrointiin teräväkärkistä esinettä.
Muutoin saatat vaurioittaa LCD-näyttöä.
 Et voi kalibroida LCD-näyttöä, jos se on
käännettynä tai suljettuna näyttöpuoli ulospäin.

Kotelon käsittely


Lisätietoja

Älä paina LCD-näyttöä voimakkaasti, sillä
seurauksena voi olla värivirheitä tai muunlaisia
vahinkoja.
Jos käytät videokameraa kylmässä ympäristössä,
LCD-näytössä voi näkyä jälkikuva. Tämä ei ole
merkki viasta.
Videokameran käytön aikana LCD-näytön
takaosa voi lämmetä. Tämä ei ole merkki viasta.
Tietoja kosketuspaneelin säädöstä
(CALIBRATION)
Jos videokameran kotelo likaantuu, puhdista
se pehmeällä, kevyesti veteen kostutetulla
liinalla ja pyyhi kotelo sitten kuivalla, pehmeällä
liinalla.
Vältä seuraavia toimia, jotta pinnoite ei
vaurioidu:
 Älä käsittele laitetta ohentimilla, bensiinillä,
alkoholilla, kemikaaleilla käsitellyillä liinoilla,
hyönteissuihkeilla tai aurinkovoiteilla
 Älä kosketa laitetta, jos käsissäsi edellä
mainittuja aineita
 Älä jätä koteloa kosketuksiin kumi-tai
vinyyliesineen kanssa pitkäksi ajaksi
FI
103
Objektiivin hoitaminen ja säilyttäminen



Puhdista objektiivin pinta pehmeällä liinalla, jos
 Objektiivin pinnalla on sormenjälkiä
 Käytät objektiivia kuumassa tai kosteassa
paikassa
 Käytät objektiivia suolapitoisessa
ympäristössä, kuten meren rannalla
Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa paikassa,
jossa ei ole likaa eikä pölyä.
Puhdista objektiivi säännöllisesti, jotta
homeitiöt eivät pääse kasvamaan sen pinnalla.
Videokameran sisäisen akun
lataaminen
Videokameran sisällä on akku, jonka ansiosta
päivämäärä, kellonaika ja muut asetukset
säilyvät, vaikka LCD-näyttö suljetaan. Sisäinen
akku latautuu aina, kun kamera on kytketty
verkkovirtalaitteella pistorasiaan tai kun siinä on
akku. Akun varaus purkautuu kokonaan noin 3
kuukauden kuluessa, jos et käytä videokameraa
lainkaan. Voit käyttää videokameraa sisäisen akun
lataamisen jälkeen.
Vaikka sisäisen akun varaus olisi purkautunut,
videokameran toiminnot toimivat normaalisti
päivämäärän tallennusta lukuun ottamatta.
Videokameran sisäisen akun
lataaminen
Kytke videokamera pistorasiaan vakiovarusteisiin
sisältyvän verkkovirtalaitteen avulla ja anna
videokameran olla LCD-näyttö suljettuna yli 24
tuntia.
Huomautus hävittämisestä tai
luovuttamisesta (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
Vaikka poistaisit kaikki videot ja valokuvat tai
suorittaisit [MEDIA FORMAT]-toiminnon
(s. 78), sisäiselle tallennusvälineelle voi jäädä
tietoja. Kun videokamera luovutetaan toiselle,
on suositeltavaa suorittaa [EMPTY]-toiminto
(s. 78) tietojen palauttamisen estämiseksi. Lisäksi
videokameraa hävitettäessä on suositeltavaa
tuhota kameran varsinainen runko.
FI
104
Muistikortin hävittämistä tai
luovuttamista koskeva huomautus
Vaikka poistat muistikortin tiedot tai alustat
muistikortin videokameran tai tietokoneen avulla,
muistikortilta ei voi poistaa tietoja kokonaan.
Jos annat muistikortin toiselle, on suositeltavaa
poistaa tiedot täysin käyttämällä tietojenpoistoohjelmaa tietokoneella. Lisäksi muistikorttia
hävitettäessä on suositeltavaa tuhota muistikortin
varsinainen runko.
Tavaramerkeistä

















Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat
olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi merkkejä
 ja  ei ole mainittu kaikissa asianomaisissa
kohdissa tässä käyttöoppaassa.
Lisätietoja

”Handycam” ja
ovat Sony
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
”AVCHD” ja ”AVCHD”-logo ovat Panasonic
Corporationin ja Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick Duo”,
”
”, ”Memory Stick PRO
Duo”, ”
”, ”Memory
Stick PRO-HG Duo”, ”
”,
”MagicGate”, ”
”, ”MagicGate
Memory Stick” ja ”MagicGate Memory Stick
Duo” ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
”InfoLITHIUM” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
”x.v.Colour” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
”BIONZ” on Sony Corporationin tavaramerkki.
”BRAVIA” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
”DVDirect” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
”Blu-ray Disc” ja logo ovat tavaramerkkejä.
Dolby ja double-D-symboli ovat Dolby
Laboratories-yhtiön tavaramerkkejä.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI Licencing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, Windows Vista ja DirectX
ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc.:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
Intel, Intel Core ja Pentium ovat Intel
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
”PlayStation” on Sony Computer Entertainment
Inc.:n tavaramerkki.
Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat
Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
SDXC- ja SDHC-logot ovat SD-3C, LLC:n
tavaramerkkejä.
MultiMediaCard on MultiMediaCard
Associationin tavaramerkki.
FI
105
Käyttöoikeustietoja
TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU
KULUTTAJIEN HENKILÖKOHTAISEEN
KÄYTTÖÖN. MUU MPEG-2-STANDARDIN
MUKAINEN VIDEOTIETOJEN PAKATTUUN
MUOTOON KOODAAMINEN ON
KIELLETTY ILMAN MPEG-2-PATENTTIEN
EDELLYTTÄMÄÄ LISENSSIÄ, JONKA SAA
OSOITTEESTA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO
80206, USA.
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVCPATENTTIEN EHTOJEN MUKAISESTI
KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN
JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN, JA
KULUTTAJALLA ON OIKEUS
(i) KOODATA VIDEO AVC-STANDARDIN
(”AVC-VIDEO”) MUKAISESTI JA/TAI
(ii) PURKAA AVC-VIDEO, JONKA
KULUTTAJA ON KOODANNUT
HENKILÖKOHTAISEEN JA
EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI
ON SAATU LISENSOIDULTA AVCVIDEOTOIMITTAJALTA. LISENSSIÄ EI
MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN MUUHUN
KÄYTTÖÖN SUORASTI TAI EPÄSUORASTI.
LISÄTIETOJA ANTAA MPEG LA, L.L.C.
KATSO <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
”C Library”, ”Expat”, ”zlib”, ”libjpeg”, ”dtoa”
ja ”pcre” toimitetaan tämän videokameran
mukana. Nämä ohjelmistot toimitetaan niiden
tekijänoikeuksien omistajien kanssa tehtyjen
käyttöoikeussopimuksien mukaan. Meillä
on velvollisuus ilmoittaa seuraavista asioista
näiden ohjelmistosovellusten tekijänoikeuksien
omistajien pyynnöstä. Lue seuraavat osat.
Lue ”license1.pdf ”, joka on CD-ROMlevyn ”License”-kansiossa. Se sisältää
seuraavien ohjelmistojen (englanninkieliset)
käyttöoikeussopimukset: ”C Library”, ”Expat”,
”zlib”, ”libjpeg”, ”dtoa” ja ”pcre”.
GNU GPL/LGPL-ohjelmistot
Tämän videokameran mukana tulee seuraavien
käyttöoikeuksien alaisia ohjelmistoja: GNU
FI
106
General Public License (jäljempänä ”GPL”) tai
GNU Lesser General Public License (jäljempänä
”LGPL”).
Tässä ilmoitetaan käyttäjälle, että hänellä
on oikeus käyttää, muuttaa ja jaella näiden
ohjelmistojen lähdekoodia vakiovarusteena
toimitetun GPL/LGPL-käyttöoikeussopimuksen
ehtojen mukaisesti.
Lähdekoodi on saatavissa Internetistä. Voit
ladata sen seuraavasta URL-osoitteesta. Kun
lataat lähdekoodia, valitse videokameran malliksi
DCR-SX43.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Pyydämme, ettet ota yhteyttä meihin lähdekoodin
sisältöön liittyen.
Lue ”license2.pdf ”, joka on CD-ROM-levyn
”License”-kansiossa. Se sisältää ”GPL”-ja
”LGPL”-ohjelmistojen (englanninkieliset)
käyttöoikeussopimukset.
PDF-tiedoston katseluun tarvitaan Adobe Readerohjelma. Jos sitä ei ole asennettu tietokoneeseesi,
voit ladata sen Adobe Systemsin verkkosivulta:
http://www.adobe.com/
Pikaopas
Näytön ilmaisimet
Oikea yläkulma
Vasen yläkulma
Keskiosa
Oikea yläkulma
0:00:00
Alareuna
[00min]
Vasen yläkulma
Ilmaisin
Merkitys
MENU-painike (61)
Kuvaus itselaukaisimen
avulla (74)
MICREF LEVEL alhainen
(72)
WIDE SELECT (73)
BLT-IN ZOOM MIC (72)
60 min
Ilmaisin
9999
9999
9999
100/112
Akun jäljellä oleva aika
Tallennuskansio
Paluupainike (61)
Merkitys
[STBY]/[REC]
Tallennustila (22)
Kuvakoko (74)
Kuvaesitys asetettu (37)
Varoitus (90)

Toistotila (31)
Pudotuksen tunnistin pois
käytöstä (82)
Pudotuksen tunnistin
käytössä (82)
FADER (66)
Tallennettavien valokuvien
arvioitu määrä ja
tallennusväline (24)
Toistokansio (32)
Parhaillaan toistettavan
videon tai valokuvan
numero/tallennettujen
videoiden tai valokuvien
kokonaismäärä (31)
Ilmaisin

Merkitys
[FACE DETECTION]asetus on [OFF] (71)
SMILE DETECTION (72)
LOW LUX (71)
Manuaalinen tarkennus
(69)
Pikaopas

Arvioitu jäljellä oleva
tallennusaika (22)
Alareuna
Keskiosa
Ilmaisin
Merkitys
Tallennuslaatu (HD/STD)
ja tallennustila (FX/FH/
HQ/LP) (27)
Tallennus/toisto/
muokkaus, tallennusväline
(17)
Laskuri (tunnit:minuutit:
sekunnit) (31)
SCENE SELECTION (66)

Valkotasapaino (67)
SteadyShot ei käytössä (71)
SPOT MTR/FCS (68)/
SPOT METER (68)/
EXPOSURE (68)
TELE MACRO (69)
X.V.COLOR (73)
CONVERSION LENS (71)
FI
107
Osat ja säätimet
Ilmaisin
Merkitys

INTELLIGENT AUTO
(25)
OPTION-painike (63)
VIEW IMAGES-painike
(30)
Kuvaesitys-painike (37)
101-0005

Sulkeissa ( ) olevilla sivuilla on lisätietoja.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Tiedostonimi (32)
Kuva suojattu (42)
Hakemistopainike (32)


Ilmaisimet ja niiden sijainnit ovat likimääräisiä
ja voivat poiketa todellisuudesta.
Jotkin ilmaisimet eivät ehkä näy kaikissa
videokameramalleissa.
HDR-XR150E/XR155E
Objektiivi (Carl Zeiss-objektiivi)
LENS COVER-kytkin (20)
Sisäinen mikrofoni
FI
108
RESET-painike
Paina RESET-painiketta teräväkärkisellä
esineellä.
Paina RESET-painiketta, jos haluat nollata
kaikki asetukset, kellonajan asetus mukaan
lukien.
HDMI OUT-liitäntä (38)
LCD-näyttö/kosketuspaneeli (15, 29)
Jos käännät LCD-paneelia 180 astetta, voit
sulkea LCD-paneelin niin, että LCD-näyttö on
ulospäin. Tämä on kätevää toiston aikana.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
 (USB)-liitäntä (55, 58)
HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E:
vain lähtö
MODE-painike (21)

(video)/ (valokuva)-merkkivalo (21)
(DISC BURN)-painike (katso
Käyttöohjeet)

(INTELLIGENT AUTO)-painike (25)
POWER-painike (15)

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
Pikaopas

(VIEW IMAGES)-painike (30)
Kaiutin
FI
109
HDR-XR150E/XR155E
Zoomausvipu (25, 37)
PHOTO-painike (24)
Akku (12)
START/STOP-painike (22)
CHG (lataus)-valo (12)
DC IN-liitäntä (12)
A/V-etähallintaliitäntä (38)
Käsihihna (20)
Koukku olkahihnalle
Muistikorttipaikka (19)
BATT (akku)-vapautusvipu (14)
Muistikortin käyttövalo (19)
Kun valo palaa tai vilkkuu, videokamera lukee
tai kirjoittaa tietoja.
Jalustan liitäntä
Kiinnitä jalusta (myydään erikseen) jalustan
kiinnitysosaan ruuvilla (myydään erikseen:
ruuvin pituuden tulee olla alle 5,5 mm).
FI
110
Hakemisto
Symbolit
1080i/576i.....................................80
16:9................................................80
4:3..................................................80
576i................................................80
A
A.SHUT OFF...............................82
A/V-liitäntäkaapeli................39, 59
Akku..............................................12
Akun lataaminen.........................12
Akun lataaminen
ulkomailla...............................14, 97
Alkuperäinen...............................45
Alustaminen.................................78
AREA SET....................................81
AUDIO REC SET........................72
AUTO BACK LIGHT.................73
Automaattisen vianmäärityksen
näyttö/varoitusilmaisimet..........90
AVCHD-muoto...........................99
B
BATTERY INFO..........................77
BEACH.........................................66
BEEP.............................................79
BLACK FADER...........................66
BLT-IN ZOOM MIC...................72
”BRAVIA” Sync............................40
C
D
DATA CODE.........................16, 75
DATE/TIME..........................16, 75
DELETE........................................41
DEMO MODE.............................82
DIGITAL ZOOM........................73
E
EDIT..............................................41
EMPTY.........................................78
EMPTY MUSIC..........................36
EXPOSURE..................................68
F
FACE DETECTION..............71, 90
FADER..........................................66
FH..................................................27
FILE NO........................................74
Film Roll -hakemisto..................33
FIREWORKS...............................66
FOCUS..........................................69
FX..................................................27
G
GENERAL SET............................79
GUIDEFRAME...........................70
H
HD/STD SET...............................26
HDMI RESOLUTION................80
HIGHLIGHT...............................35
HQ.................................................27
I
IMAGE SIZE................................74
INDOOR......................................67
”InfoLITHIUM”-akku..............101
INTELLIGENT AUTO.........25, 90
J
Jalusta..........................................110
K
Kasvohakemisto...........................34
Koostetoisto..................................35
Kopioiminen................................45
Kopiointi.......................................47
Korjaaminen................................84
Kosteuden tiivistyminen..........102
Kunnossapito...............................99
Kuvaaminen.................................20
Kuvaesitys.....................................37
Kuvien tallentaminen ulkoiseen
tallennusvälineeseen...................51
Käytön kulku..................................6
L
Laajakulma...................................25
LANDSCAPE...............................66
LANGUAGE SET..................16, 81
LCD BL LEVEL...........................79
LCD BRIGHT..............................79
LCD COLOR................................79
Levyn luominen...........................54
Levytallennin...............................58
LOW LUX....................................71
LP...................................................27
M
MANAGE MEDIA................17, 77
MANUAL SETTINGS................66
MEDIA FORMAT.......................78
MEDIA INFO..............................77
MEDIA SETTINGS.....................17
”Memory Stick.............................18
”Memory Stick
PRO Duo”............................ 18, 100
”Memory Stick
PRO-HG Duo”.................... 18, 100
MICREF LEVEL..........................72
MOVIE DUB...............................46
MOVIE MEDIA SET..................17
MPEG-4 AVC/H.264..................99
Muistikortti......................... 18, 100
MUSIC TOOL.............................77
MY MENU...................................61
MY MENU SETTING................61
Pikaopas
CALIBRATION.........................103
CAMERA DATA.........................75
CLOCK/LANG............................81
CLOCK SET.................................15
COMPONENT............................80
CONVERSION LENS.................71
CTRL FOR HDMI.......................83
DISP OUTPUT............................81
DISPLAY SET..............................79
DIVIDE.........................................43
DOWNLOAD MUSIC...............36
DROP SENSOR...........................82
Dual Rec.......................................28
DVD-tallennin.......................55, 57
DVDirect Express........................55
FI
111
N
Näytön ilmaisimet.....................107
O
ONE PUSH..................................67
OPTION MENU.........................63
OTHER REC SET........................73
OTHER SETTINGS....................82
OTHERS.......................................77
OUTDOOR..................................67
OUTPUT SETTINGS.................80
P
PAL................................................97
Peilikuvatila..................................29
PHOTO CAPTURE....................44
PHOTO COPY............................47
PHOTO MEDIA SET.................18
PHOTO SETTINGS....................74
Pikkukuva.....................................41
Pistorasia.......................................12
PLAYBACK..................................75
PLAYBACK SET..........................75
PLAYLIST EDIT..........................48
PORTRAIT...................................66
POWER ON BY LCD.................82
POWER SETTINGS...................82
PRIORITY SETTING...........72, 90
PROTECT....................................42
Päivämäärähaku..........................33
R
REC MODE..................................27
REPAIR IMG.DB F................91, 92
RESET.........................................109
S
SCENARIO..................................36
SCENARIO ERASE.....................36
SCENE SELECTION............66, 90
SELF-TIMER................................74
SHOOTING SET.........................70
SLIDE SHOW SET......................37
SMILE DETECTION............72, 90
FI
112
SMILE SENSITIVITY...........72, 90
Smile Shutter................................28
SMTH SLW REC.........................70
SNOW...........................................66
SOUND/DISP SET......................79
SPOT FOCUS..............................68
SPOT METER..............................68
SPOT MTR/FCS..........................68
SPOTLIGHT................................66
STEADYSHOT............................71
SUMMERTIME...........................81
SUNRISE&SUNSET...................66
T
Tallennus- ja toistoaika...............94
Tallennusväline............................17
Tallennusväline............................51
TELE MACRO.............................69
Telekuvaus....................................25
Televisio........................................38
Televisioiden värijärjestelmät....97
Toistaminen..................................30
Toistoluettelo................................48
Toistozoomaus.............................37
TV CONNECT Guide................38
TV TYPE......................................80
TWILIGHT..................................66
Täyteen ladattu............................12
U
Ulkomailla....................................97
USB CONNECT....................55, 57
USB-kaapeli............................55, 57
V
Vakiovarusteet...............................2
Valikot.....................................61, 64
Valokuvan kopioiminen
videosta.........................................44
Valokuvat................................24, 32
Varoitusilmoitukset.....................92
Varotoimet....................................99
VBR...............................................94
Vianmääritys................................84
Videoiden tallennusaika/
tallennettavien valokuvien
määrä.............................................94
Videot......................................22, 31
VIEW IMAGES.....................30, 33
Virran kytkeminen......................15
VISUAL INDEX..........................30
W
WHITE BAL................................67
WHITE FADER...........................66
WIDE SELECT............................73
X
x.v.Color............................... 73, 102
Z
Zoomaus.................................25, 37
Ä
Äänenvoimakkuus.................32, 79
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein
esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen
www-sivustolla.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising