Sony | MHS-CM5 | Sony MHS-CM5 bloggie™ CM5 Mobile HD Snap -kamera Käyttöohjeet

VNAPSAUTA!
Sisällysluettelo
Aloittaminen
Peruskäyttö
Käyttäminen
tietokoneella
Kuvaustoimintojen
käyttäminen
Katselutoimintojen
käyttäminen
Asetusten
mukauttaminen
Kuvien katseleminen
televisiosta
Vianmääritys
Muut
Käsikirja
Hakemisto
Mobile HD Snap -kamera
MHS-CM5
© 2010 Sony Corporation
4-170-790-11(1) FI
Kameran käyttöä koskevia huomautuksia
Muistikortit, joita voi käyttää kamerassa
• Tämän kameran kanssa voit käyttää ”Memory
Stick PRO Duo” -, ”Memory Stick PRO-HG
Duo”, SD- ja SDHC-muistikortteja. Et voi
käyttää MultiMediaCard -muistikorttia.
• Testien mukaan jopa 32 gigatavun muistikortit
toimivat tässä kamerassa.
• Tässä oppaassa ”Memory Stick PRO Duo” - ja
”Memory Stick PRO-HG Duo” -muistikortteja
kutsutaan yhteisesti ”Memory Stick PRO Duo” muistikorteiksi.
• Videoitten tallennuksessa on suositeltavaa
käyttää vähintään 1 gigatavun ”Memory Stick
PRO Duo” -muistikorttia, jossa on seuraava
merkintä:
–
* (”Memory Stick
PRO Duo”)
–
(”Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* Joko Mark2-merkinnän kanssa tai ilman.
Kumpaakin voi käyttää.
• ”Memory Stick PRO Duo” -kortin tallennusajat
ovat sivulla 38.
”Memory Stick PRO Duo”/”Memory Stick
PRO-HG Duo”
Kun käytät ”Memory Stick PRO Duo” muistikorttia vakiokokoisessa ”Memory
Stick” -yhteensopivassa paikassa
Varmista, että asetat ”Memory Stick PRO
Duo” -kortin ”Memory Stick Duo” sovittimeen.
”Memory Stick Duo” -sovitin
Akkua koskevia huomautuksia
• Lataa akku ennen kameran ensimmäistä
käyttökertaa.
• Akku voidaan ladata, vaikka se ei olisi aivan
tyhjä. Voit käyttää myös osaksi ladattua akkua.
• Jos et aio käyttää kameraa pitkään aikaan, käytä
2
akun lataus loppuun ja säilytä kameraa viileässä
ja kuivassa paikassa. Tämä auttaa ylläpitämään
akun toimintoja.
• Lisätietoja akusta on sivulla 63.
Ei korvauksia tallenteista
• Korvausta ei makseta tallenteista, vaikka
tallennus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi
kameran tai tallennusvälineen vian vuoksi.
Sisäisen muistin ja muistikorttien
sisällön varmuuskopiointi
• Älä katkaise virtaa kamerasta tai poista
muistikorttia, kun käyttövalo palaa. Muutoin
sisäisessä muistissa tai muistikortilla olevat
tiedot voivat vahingoittua. Suojaa aina tietosi
varmuuskopioimalla ne.
Tietojen kieliasetuksen muuttamisesta
• Kuvaruutunäytöt ovat toimintojen ohjeissa
paikallisella kielellä. Kuvaruutunäyttöjen kielen
voi tarvittaessa vaihtaa ennen kameran käytön
aloittamista (sivulla 19).
Tallennusta ja toistoa koskevia
huomautuksia
• Muistikorttien toiminta kannattaa varmistaa
alustamalla muistikortit, kun niitä käytetään
ensimmäisen kerran tässä kamerassa. Jos
kuitenkin alustat muistikortin, kaikki
muistikortin tiedot poistetaan, etkä voi palauttaa
kyseisiä tietoja. Muista siis tallentaa tärkeät
tiedot tietokoneeseen, ennen kuin alustat
muistikortin.
• Tämä kamera ei ole pöly-, roiske- eikä vesitiivis.
• Tee koetallennus ennen tallentamisen aloitusta,
jotta näet, että kamera toimii oikein.
• Varo, ettei kamera kastu. Kameran sisään
päässyt vesi voi aiheuttaa vikoja, joita ei ehkä
voi korjata.
• Älä suuntaa kameraa aurinkoa tai muuta
kirkasta valoa kohti. Muuten silmäsi saattavat
vahingoittua pysyvästi. Kamera saattaa myös
vioittua.
• Älä käytä kameraa lähellä laitteita, jotka
muodostavat voimakkaita radioaaltoja tai
säteilyä. Kamera ei ehkä pysty tallentamaan tai
toistamaan oikein.
• Kameran käyttö pölyisessä tai hiekkaisessa
paikassa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Kameran käyttöä koskevia huomautuksia
• Jos kameraan tiivistyy kosteutta, katkaise siitä
virta äläkä käytä sitä noin tuntiin.
• Älä ravistele kameraa, ja suojaa se iskuilta.
Muutoin kameraan voi tulla toimintahäiriöitä ja
tallennus estyä. Lisäksi tallennusväline voi
muuttua käyttökelvottomaksi, tai kuvatiedot
voivat vioittua tai tuhoutua.
• Kun asetat muistikorttia paikalleen tai poistat
sitä kamerasta, varo, että muistikortti ei
ponnahda ulos ja putoa.
• Kun kytket kameran toiseen laitteeseen
kaapelilla, varmista, että liitin on oikeassa
asennossa. Jos työnnät liittimen liitäntään
väkisin, liitäntä vioittuu ja kameraan voi tulla
toimintahäiriö.
• Muiden kuin tällä kameralla kuvattujen,
muokattujen tai koostettujen videoiden toistoa ei
taata.
LCD-näyttöä ja objektiivia koskevia
huomautuksia
• LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkaa
tekniikkaa käyttäen. Siksi yli 99,99 %
kuvapisteistä on täysin toimivia. LCD-näytössä
saattaa kuitenkin näkyä pieniä mustia ja/tai
kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai
vihreitä) pisteitä. Näitä pisteitä syntyy
normaalisti valmistusprosessissa, mutta ne eivät
vaikuta tallennukseen millään tavalla.
Mustat, valkoiset,
punaiset, siniset tai
vihreät pisteet
• LCD-näytön tai objektiivin pitkäaikainen
altistuminen suoralle auringonvalolle voi
vahingoittaa näitä osia. Ole huolellinen, jos
sijoitat kameran ikkunan lähelle tai ulos.
• Älä paina LCD-näyttöä. Näytön värit saattavat
vääristyä, mistä voi aiheutua toimintahäiriö.
• LCD-näytössä voi näkyä jälkikuvia kylmissä
olosuhteissa. Tämä ei ole merkki viasta.
Tietoja hävittämisestä ja
luovuttamisesta
• Kun käytät kameran sisäistä ohjelmistoa,
kameran sisäiseen muistiin saattaa tallentua
henkilökohtaisia tietoja, kuten tunnuksia ja
sähköpostiosoitteita. Kameran luovutuksen tai
hävityksen yhteydessä on syytä poistaa sen
muistissa olevat tiedot.
Kuvatietojen yhteensopivuus
• Tämä kamera tukee ”MP4-muotoa” videoiden
tiedostomuotona. Siksi tällä kameralla kuvattuja
videoita ei voi toistaa laitteilla, jotka eivät tue
”MP4-muotoa”.
• Tämä kamera ei tue ”AVCHD-muotoa” eikä
sillä siksi voi kuvata eikä toistaa ”AVCHDmuotoisia” videoita kuten digitaalisella HDvideokameralla.
• Tällä kameralla kuvatut valokuvat tallennetaan
JPEG*1-muodossa. Tiedostonimen tunniste on
”.JPG”.
• Tämä kamera vastaa DCF*2-yleisstandardia,
jonka on kehittänyt JEITA*3.
• Ei ole varmaa, voiko kamerallasi kuvattuja
valokuvia tai videoita katsella muissa laitteissa
tai voiko muilla laitteilla otettuja tai muokattuja
valokuvia katsella omassa kamerassasi.
*1 Joint Photographic Experts Group
*2 Design rule for Camera File system
*3
Japan Electronics and Information
Technology Industries Association
Tietoja ylikuumentumissuojasta
• Virta saattaa sammua automaattisesti kameran
suojaamiseksi kameran tai akun lämpötilan
mukaan. Tässä tilanteessa näyttöön tulee viesti
ennen virran sammuttamista. Jos näkyviin tulee
ilmoitus ”Camera overheating Allow it to cool”,
kamera on ylikuumentunut. Virta sammuu
automaattisesti. Aseta kamera viileään
paikkaan, kunnes kamera jäähtyy.
Tekijänoikeutta koskeva varoitus
• Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja
muut materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien
suojaamia. Niiden luvaton tallentaminen voi olla
tekijänoikeuslakien vastaista.
Tietoja tästä käsikirjasta
• Tämän käsikirjan esimerkeissä käytetyt kuvat
ovat jäljennettyjä kuvia, eivät tällä kameralla
otettuja todellisia kuvia.
• Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
tallennusvälineiden ja muiden varusteiden
muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia asiasta
erikseen ilmoittamatta.
3
Kameran erikoisominaisuudet
Teräväpiirtokuvan katsominen
Tällä kameralla kuvatut videot tallennetaan käyttäen MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile koodausta eli noin 30 kuvaa sekunnissa: lomittamaton, AAC LC, ”MP4-muoto”.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
Mikä on ”MPEG-4 AVC/H.264”?
MPEG-4 AVC/H.264 on videokamerastandardi, joka käyttää äärimmäisen tehokasta
kuvapakkaustekniikkaa HD (high definition) -kuvan tallentamiseen. MPEG-4 AVC/
H.264 pakkaa kuvat entistäkin tehokkaammin aiemmin käytettävissä olleeseen
kuvapakkaustekniikkaan verrattuna.
• MPEG-4 AVC/H.264 -kamera tukee teräväpiirtokuvaa, jossa on tehollisia viivoja 1080 tai 720.
Tallennettujen kuvapisteiden määrä on 1920 × 1080 tai 1280 × 720, ja kuva tallennetaan
progressiivisessa tilassa*.
Progressiivinen toisto
Kamera tukee progressiivista tilaa*, jota käytetään tietokoneissa, ja se soveltuu siksi kuvien
toistamiseen tietokoneissa.
Videoiden kuvaaminen tarkoituksenmukaisella kuvanlaadulla
Kamera tukee yleisesti käytössä olevaa VGA (640 × 480) -standardia sekä HD (high
definition) -kuvanlaatua. Valitse VGA (640 × 480) -kuvanlaatu, jos haluat ladata tallennettua
kuvaa verkkosivustoihin tai liittää kuvaa sähköposteihin, jolloin kuvanlaatua ei tarvitse
muuntaa.
Tällä kameralla valittavissa oleva Movie Size
Movie Size
Käyttöohjeita
1920 × 1080 30P
HD (high definition) -laatuiset videot tallennetaan koossa, joka sopii
tietokoneeseen tai teräväpiirtotelevisioon.
1280 × 720 60P
Nopeaa liikettä sisältävät toimintakohtaukset, kuten urheilu, kuvataan
sulavasti HD (high definition) -laadulla.
1280 × 720 30P
HD (high definition) -videot tallennetaan koossa, joka sopii
tietokoneeseen.
640 × 480 30P
SD (standard definition) -videot tallennetaan koossa, joka sopii
ladattavaksi verkkosivustoihin.
*
4
Progressiivinen tila on videon tallennustapa, joka lukee kaikki kuvapisteet kerralla.
Kameran käsittely
• Sulje LCD-näyttö kuvan osoittamalla tavalla, kun kuljet kameran kanssa.
• Varo, ettei sormesi ole objektiivin edessä kuvauksen aikana.
• Älä tartu kameraan kiinni akku-/muistikorttilokerosta, USB-liitännästä, liitäntäkannesta tai
LCD-näytöstä.
• Sivulla 13 on lisätietoja käsihihnan kiinnittämisestä.
5
Sisällysluettelo
Kameran käyttöä koskevia huomautuksia................................................. 2
Kameran erikoisominaisuudet................................................................... 4
Kameran käsittely ..................................................................................... 5
Osien tunnistaminen ................................................................................. 9
Näytön ilmaisimet.................................................................................... 10
Aloittaminen
Toimitettujen varusteiden tarkastaminen................................................. 13
1 Akun valmisteleminen ......................................................................... 14
2 Muistikortin asettaminen kameraan .................................................... 17
3 Virran kytkeminen kameraan/kielen ja kellonajan asettaminen .......... 18
Peruskäyttö
Kuvien ottaminen .................................................................................... 20
Kuvien katseleminen ............................................................................... 24
Valikkotoimintojen käyttäminen ............................................................... 26
Valikkotoiminnot ...................................................................................... 27
Käyttäminen tietokoneella
Käyttäminen tietokoneella ....................................................................... 28
Kameran liittäminen tietokoneeseen ....................................................... 30
Videoiden ja valokuvien lataaminen mediapalveluihin ............................ 32
Ohjelmiston käyttäminen......................................................................... 35
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Kuvausvalikko ......................................................................................... 37
Photo Size: Kuvakoon valitseminen käytön mukaan
Movie Size: Videokoon valitseminen käytön mukaan
SteadyShot: Kameran tärinän vähentäminen kuvattaessa
Face Detection: Kuvattavien kohteiden kasvojen tunnistaminen ja tarkennuksen sekä
valotuksen säätäminen automaattisesti
Asetus: Kuvausasetusten valitseminen
6
Sisällysluettelo
Katselutoimintojen käyttäminen
Katseluvalikko .........................................................................................40
(Delete): Tarpeettomien kuvien valitseminen ja poistaminen
(Slideshow): Kuvasarjan toistaminen
(Protect): Kuvien tahattoman poiston estäminen
(Rotate): Valokuvan kääntäminen
(Asetus): Asetus-toimintojen muuttaminen
Asetusten mukauttaminen
Asetustoimintojen käyttäminen................................................................43
Shooting Settings ..............................................................................44
Digital Zoom
Flicker Reduction
Main Settings 1/2 ..............................................................................45
Beep
LCD Backlight
Display Color
Language Setting
Initialize
Main Settings 2/2 ..............................................................................46
LUN Settings
Video Out
Memory Card Tool.............................................................................47
Format
Copy
Internal Memory Tool ........................................................................48
Format
Clock Settings ..................................................................................49
Clock Settings
Kuvien katseleminen televisiosta
Kuvien katseleminen televisiosta.............................................................50
7
Sisällysluettelo
Vianmääritys
Vianmääritys ........................................................................................... 53
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset ............................................................ 59
Muut
Tietoja: ”Memory Stick” ........................................................................... 61
Tietoja akusta.......................................................................................... 63
Varotoimet............................................................................................... 64
Tekniset tiedot ......................................................................................... 65
Hakemisto
Hakemisto ............................................................................................... 66
8
Osien tunnistaminen
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot
suluissa olevilta sivuilta.
L Zoomausvipu
Kuvaus: zoom (W/T) (23)
Katselu: toistozoomaus/
(hakemisto) (25)
M Monivalitsin
Valikko käytössä: v/V/b/B (26)
Valikko ei käytössä: DISP/
(23)
N Liitäntäkansi
O HDMI OUT -liitäntä (51)
• Tätä käytetään muodostettaessa yhteys
esimerkiksi televisioon HDMI-kaapelilla
(myydään erikseen).
P A/V OUT -liitäntä (50)
• Tätä käytetään muodostettaessa yhteys
esimerkiksi televisioon A/V-liitäntäkaapeli.
A Objektiivi
B Kaiutin
C Käsihihnan kiinnike (13)
Q
(USB) -liitäntä (30)
• Tätä käytetään muodostettaessa yhteys
tietokoneeseen USB-yhteyskaapelilla.
D Mikrofoni
R Käyttövalo (17)
E LCD-näyttö (22)
S Muistikorttipaikka
F
(toisto) -painike (24)
T Akkulokero
G
(video) -painike (20)
U Jalustan liitäntä (pohjassa)
H MENU-painike (26)
I Virta-/latausvalo (14)
• Virta-/latausvalo palaa vihreänä, kun virta
on päällä, ja oranssina, kun akkua ladataan.
J
(valokuva) -painike (20)
• Käytä jalustaa, jonka ruuvin pituus on
enintään 5,5 mm. Jos ruuvi on pidempi kuin
5,5 mm, kameraa ei voi kiinnittää hyvin
jalustaan ja kamera voi vahingoittua.
V Akkulokeron/muistikorttipaikan kansi
(17)
• Valokuvien kuvaaminen.
K
(video) -painike (20)
• Videoiden kuvaamisen aloitus/lopetus.
9
Näytön ilmaisimet
Kun kallistat monivalitsinta asentoon
v (DISP) toistuvasti, näyttö muuttuu
(sivulla 22).
Näytössä olevat ilmaisimet häviävät noin
5 sekunnin kuluttua, jos kameraan
valmiiksi asetetut oletusasetukset ovat
voimassa. Jos haluat ilmaisimet uudelleen
näkyviin, tee jokin muu toiminto kuin
zoomausvivun käyttö. Ilmaisimet näkyvät
kuitenkin vain 5 sekuntia.
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot
suluissa olevilta sivuilta.
A
Näyttö
Ilmaisin
Akun jäljellä oleva varaus
(15)
Akun vähäisen varauksen
varoitus (59)
SteadyShot (39)
Zoomauskerroin
AF-alueen etsimen kehys
(21)
Kuvattaessa valokuvia
/
Itselaukaisin (23)
B
Näyttö
Ilmaisin
Kuvakoko (37)
Kuvan asetustiedot tulevat
näkyviin
(valokuva) kuvakkeen lähelle.
Kuvattaessa videoita
[400]
Tallennettavissa olevien
kuvien määrä (37)
z
AE/AF-lukitus (vihreä)
(21)
C
Näyttö
Ilmaisin
Tallennuskansio
• Tämä ei näy sisäistä muistia
käytettäessä.
Tallennusväline
Face Detection (39)
10
Näytön ilmaisimet
D
Näyttö
Ilmaisin
Kuvakoko (37)
[00:00:05]
Jäljellä oleva
tallennusaika (37)
Videon kuvaus (punainen)
01:23
Kuvausaika (38)
Videon asetustiedot tulevat
näkyviin
(video)
-kuvakkeen lähelle.
b Huomautus
• Ilmaisimet ja niiden sijainnit ovat likimääräisiä
ja voivat poiketa todellisuudesta.
11
Näytön ilmaisimet
Valokuvien katsominen
A
Näyttö
Ilmaisin
Akun jäljellä oleva varaus (15)
Kuvakoko (37)
Protect (41)
Videon katsominen
VOL.
Äänenvoimakkuus (24)
Zoomauskerroin
Akun vähäisen varauksen
varoitus (59)
B
Näyttö
Ilmaisin
Toistokohdan osoitin
00:00:00
Laskuri
2010-1-1
9:30 AM
Toistokuvan
tallennuspäivämäärä ja -aika
BACK/
NEXT
Kuvan valinta
VOLUME
Äänenvoimakkuuden säätö
C
Näyttö
Ilmaisin
Tallennuskansio
• Tämä ei näy sisäistä muistia
käytettäessä.
12/12
Kuvan numero/valittuun
kansioon tallennettujen
kuvien määrä
Toistoväline
b Huomautus
• Ilmaisimet ja niiden sijainnit ovat likimääräisiä
ja voivat poiketa todellisuudesta.
12
Aloittaminen
Toimitettujen varusteiden tarkastaminen
• Objektiivisuojus (1)
• A/V-liitäntäkaapeli (1)
Kiinnitetään objektiiviin tehtaalla.
• CD-ROM (1)
– ”PMB” (ohjelmisto, sisältää ”PMB Help”)
– bloggie-käsikirja (PDF)
• Käyttöopas
• Tärkeä huomautus
• USB-yhteyskaapeli (1)
Aloittaminen
• Ladattava akku NP-BK1 (1)
• Käsihihna (1)
Kiinnitä hihna ja pujota kätesi hihnan
lävitse, jotta kamera ei esimerkiksi
putoa ja vahingoitu.
Kiinnike
13
1 Akun valmisteleminen
Virta-/latausvalo
USB-yhteyskaapeli (mukana)
Verkkolaite
Virtajohto
1 Avaa akkulokeron/muistikorttipaikan kansi, aseta akku kameraan ja sulje
kansi sen jälkeen.
• Työnnä akku pohjaan saakka ja paina sitten akun takaosaa varovasti, kunnes kuulet naksahduksen.
2 Liitä kamera käynnissä olevaan tietokoneeseen USB-yhteyskaapelilla
(mukana).
• Virta-/latausvalo palaa oranssina ja akku alkaa latautua.
• Kun virta-/latausvalo sammuu, lataus on valmis.
• Virta-/latausvalo voi sammua, jos lämpötila ylittää tai alittaa suositellun käyttölämpötilan
(10 - 30 °C).
3 Kun lataus on valmis, irrota USB-yhteyskaapeli kameran USB-liitännästä.
b Huomautuksia
• Kameraa ei voi käyttää, kun se on liitetty tietokoneeseen. Varmista, että irrotat kameran ennen sen
käyttämistä.
• Akun latautumista mukautetuilla tai itse kootuilla tietokoneilla ei voida taata. Lataus ei välttämättä toimi
oikein käytetyn USB-laitteen tyypistä riippuen.
• Älä liitä kameraa voimallisesti tietokoneeseen. Tämä saattaa vahingoittaa kameraa tai tietokonetta.
• Kun liität kameran kannettavaan tietokoneeseen, jota ei ole kytketty verkkovirtaan, kannettavan
tietokoneen akku saattaa tyhjentyä nopeasti. Älä jätä kameraa tietokoneeseen liitetyksi pitkäksi aikaa.
• Akkulokeron/muistikorttipaikan kantta ei voi avata, kun jalusta on kiinnitetty kameraan.
14
1 Akun valmisteleminen
Akun irrottaminen
Liu'uta akun poistovipua.
Varo, ettet pudota akkua.
Aloittaminen
Latausaika
Täyden latauksen vaatima aika
Noin 300 min
• Täysin tyhjän akun latausaika 25 °C:n lämpötilassa. Lataus voi kestää pitempään tietyissä olosuhteissa.
• Lisätietoja tallennettavissa olevien kuvien määrästä on sivulla 37.
• Kun lataus on valmis, irrota USB-yhteyskaapeli tietokoneesta.
Keskimääräinen kuvaus-/toistoaika (min)
Kuvausaika*1
Jatkuva kuvausaika
105
Tyypillinen kuvausaika*2
50
Toistoaika
150
*1
*2
Videoiden jatkuva kuvaaminen kuvakoolla [1280 × 720 30P]
Tyypillinen kuvausaika on aika, jonka akku kestää, kun aloitat ja lopetat kuvaamista, sammutat virtaa ja
kytket sitä päälle sekä zoomaat.
Akun jäljellä olevan ajan tarkastaminen
Kytke virta avaamalla LCD-näyttö ja tarkista akun jäljellä oleva aika LCD-näytöstä.
Akun
jäljellä
olevan
varauksen
ilmaisin
Akun
jäljellä
olevan
varauksen
kuvaus
Riittävästi
varausta
jäljellä
Akku on
lähes täynnä
Puolet
varauksesta
jäljellä
Varaus
heikko,
tallennus/
toisto
päättyy
pian.
Lataa akku.
(Varoitusilmaisin
vilkkuu.)
15
1 Akun valmisteleminen
• Akun oikea jäljellä olevan varauksen ilmaisin tulee näkyviin noin minuutin kuluttua.
• Jäljellä olevan varauksen ilmaisin ei ehkä näy oikein tietyissä olosuhteissa.
• Jos kameraa käytetään akkuvirralla ja kamera on käyttämättömänä noin viisi minuuttia, kameran virta
katkeaa automaattisesti akun säästämiseksi (automaattinen virrankatkaisutoiminto).
• Language Setting -näyttö tulee näkyviin, kun kameraan kytketään virta ensimmäisen kerran (sivulla 18).
16
2 Muistikortin asettaminen kameraan
1
Akkulokeron/
muistikorttipaikan kansi
2
Tarkista lovetun kulman
suunta huolellisesti.
3
Aloittaminen
1 Avaa kansi.
2 Työnnä muistikortti kameran sisään niin, että kortti napsahtaa paikalleen ja
että lovettu kulma osoittaa alaspäin kuvassa osoitetulla tavalla.
3 Sulje kansi.
Kamerassa ei ole muistikorttia
Kamera käyttää tallennuksessa/toistossa sisäistä muistia (noin 26 Mt).
Kun videon kooksi on asetettu [1920 × 1080 30P] tai [1280 × 720 60P], et voi kuvata videota.
Muistikortin irrottaminen
Avaa kansi.
Varmista, ettei kortin käyttövalo
pala, ja paina sitten muistikorttia
kerran sisäänpäin.
• Älä koskaan irrota muistikorttia käyttövalon palaessa. Muistikortin tiedot voivat vahingoittua.
17
3 Virran kytkeminen kameraan/kielen ja
kellonajan asettaminen
Virta-/latausvalo
LCD-näyttö
MENU-painike
Monivalitsin
1 Kytke kameraan virta avaamalla LCD-näyttö.
• Virta-/latausvalo palaa vihreänä.
• Avaa kameran LCD-näyttö 90 asteen kulmaan (1) ja käännä se sitten haluamaasi kulmaan (2).
2 270 astetta (enint.)
1 90 astetta (enint.)
2 Valitse haluamasi kieli kallistamalla monivalitsinta asentoon v/V ja paina
sitten monivalitsinta.
18
3 Virran kytkeminen kameraan/kielen ja kellonajan asettaminen
3 Aseta kellonaika monivalitsimella.
Aloittaminen
1 Valitse päivämäärän näyttömuoto v/V ja paina sitten monivalitsinta.
2 Valitse kukin kohta b/B ja aseta numeroarvo v/V.
3 Valitse [OK] kallistamalla monivalitsinta asentoon B ja paina sitten monivalitsinta.
Virran katkaiseminen
Sammuta kamera kääntämällä LCD-näyttö kiinni sisäänpäin.
Kieliasetusten muuttaminen
Paina MENU-painiketta ja valitse
Setting] (sivulla 45).
(Asetus) t
(Main Settings 1/2) t [Language
Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen
Paina MENU-painiketta ja valitse
(Asetus) t [Clock Settings] (sivulla 49).
19
Peruskäyttö
Kuvien ottaminen
Zoomausvipu
Virta-/latausvalo
(video) -painike
(valokuva) -painike
(video) -painike
Voit käyttää tätä painiketta, kun
avaat LCD-näytön.
Monivalitsin
MENU-painike
1 Kytke kameraan virta avaamalla LCD-näyttö.
• Virta-/latausvalo palaa vihreänä.
2 Asettele kuva haluamallasi tavalla.
Sijoita kohde näytön keskelle.
20
Kuvien ottaminen
3 Aloita kuvaaminen.
Kuvattaessa valokuvia:
1 Tarkenna painamalla
(valokuva) -painike puoliväliin ja pitämällä sitä painettuna.
Kun kohde on tarkennettu, AF-alueen etsimen kehys (vihreä) tulee näkyviin. Kamerasta kuuluu
äänimerkki, ja z (AE/AF-lukitus) -ilmaisin (vihreä) palaa näytössä alhaalla keskellä, hieman
vasemmalla.
• Katselukulma vaihtuu tallennuskoon määrittämän kuvasuhteen (4:3, 3:2 tai 16:9) mukaan.
Kuvassa saattaa näkyä mustat reunukset kuvakokoasetuksesta riippuen.
Painettaessa
(valokuva) -painike puoliväliin
Peruskäyttö
Valmiustilassa
720
AE/AF-lukituksen ilmaisin
2 Paina
(valokuva) -painike kokonaan pohjaan.
• Valokuvia ei voi tallentaa videoiden kuvauksen aikana.
• Valokuvien kuvauksen aikana katselukulma saattaa muuttua valmiustilassa kuvaamisesta.
• Kun kamera havaitsee kasvot valmiustilassa, näkyviin tulee valkoinen kehys. Jos kamera havaitsee
useita kasvoja, näkyviin tulee useita kehyksiä. Jos painat
(valokuva) -painikkeen puoliväliin ja
pidät sitä painettuna, valkoinen kehys muuttuu vihreäksi ja kuvanlaatu optimoidaan automaattisesti.
Kuvattaessa videoita:
Paina
(video) -painiketta.
• Aloita videoiden kuvaaminen.
Kun haluat lopettaa kuvaamisen, paina
(video) -painiketta uudelleen.
• Kuvan ylä- ja alareunassa näkyy musta reunus, jos kuvan koko on [1920 × 1080 30P], [1280 ×
720 60P] tai [1280 × 720 30P].
• Jatkuvalla kuvauksella voi kuvata noin 29 minuuttia.
• Voit myös aloittaa/lopettaa videoiden kuvaamisen painamalla
(video) -painiketta, joka näkyy
paneelissa, kun LCD-näyttö avataan.
21
Kuvien ottaminen
Näytön muuttaminen
v (DISP) (näyttö) painike
Kun kallistat monivalitsinta asentoon v (DISP) toistuvasti, näyttö muuttuu seuraavasti.
AUTOMAATTINEN
KÄYTÖSSÄ
EI KÄYTÖSSÄ
• Näytössä olevat ilmaisimet häviävät noin 5 sekunnin kuluttua, jos kameraan valmiiksi asetetut
oletusasetukset ovat voimassa. Oletusasetus on AUTOMAATTINEN. Jos haluat ilmaisimet uudelleen
näkyviin, tee jompikumpi seuraavista toiminnoista.
– Kallista monivalitsinta asentoon v (DISP).
– Tee jokin muu toiminto kuin zoomausvivun käyttö. Ilmaisimet näkyvät kuitenkin vain 5 sekuntia.
• Kallistamalla monivalitsinta asentoon v (DISP) kauemmin voit lisätä LCD-näytön taustavalon kirkkautta.
Kallistamalla monivalitsinta uudelleen asentoon v (DISP) kauemmin voit palauttaa LCD-näytön
taustavalon kirkkauden normaaliksi.
• Jos kuvia katsellaan ulkona kirkkaassa valossa, lisää LCD-näytön taustavalon kirkkautta.
Akun varaus voi kuitenkin tällöin heiketä normaalia nopeammin.
• LCD-näyttö ei ole käytettävissä, kun kamera on kytketty televisioon.
22
Kuvien ottaminen
Hyödyllisiä kuvaustoimintoja
W/T Zoomauksen käyttäminen
Voit lähentää kuvaa siirtämällä zoomausvipua T-asentoa kohti ja loitontaa kuvaa siirtämällä
zoomausvipua W-asentoa kohti.
Voit käyttää Digital Zoom-toimintoa painamalla MENU-painiketta ja valitsemalla
(Shooting Settings) t [Digital Zoom]. Kun zoomauskerroin on yli 5×,
(Asetus) t
kamera käyttää Digital Zoom-toimintoa (sivulla 44).
).
• Voit muuttaa asetuksia kallistamalla monivalitsinta asentoon V (
) toistuvasti.
101
Peruskäyttö
Itselaukaisimen käyttäminen
Kallista monivalitsinta asentoon V (
VGA 30P
[00:28:25]
(Off):
Itselaukaisinta ei käytetä.
(10 s):
Kuvaus alkaa 10 sekunnin viiveen jälkeen. Käytä tätä asetusta, jos haluat myös
itse mukaan kuvaan.
(2 s):
Kuvaus alkaa 2 sekunnin viiveen jälkeen. Tämä estää suljinpainikkeen
painamisen aiheuttamasta epävakaudesta johtuvaa kuvan sumentumista.
Jos painat
(valokuva)- ja
(video) -painiketta, näkyviin tulee laskuri ja kamera ottaa
kuvan nopeiden äänimerkkien jälkeen.
Kuvaaminen peilikuvatilassa
Avaa kameran LCD-näyttö 90 asteen kulmaan (1) ja käännä se sitten 270 asteen kulmaan
kuvan osoittamalla tavalla (2).
• LCD-näyttöön tulee peilikuva kuvauskohteesta, mutta kuva tallentuu normaalisti.
• LCD-näytössä näkyy sama kuva kuin tallennettuna toistotilan peilikuvan asemesta.
23
Kuvien katseleminen
Virta-/latausvalo
Zoomausvipu
(toisto) -painike
MENU-painike
Monivalitsin
1 Kytke kameraan virta avaamalla LCD-näyttö.
• Virta-/latausvalo palaa vihreänä.
2 Aseta kamera toistotilaan painamalla
(toisto) -painiketta.
• Hakemistonäyttö tulee näkyviin.
3 Valitse katseltava kuva kallistamalla monivalitsinta asentoon v/V/b/B.
Valokuva:
Paina monivalitsinta.
• Valokuva tulee näkyviin.
Video:
Voit toistaa videota ja keskeyttää toiston painamalla monivalitsinta.
Siirry eteenpäin kallistamalla monivalitsinta asentoon B ja taaksepäin kallistamalla
monivalitsinta asentoon b. (Voit palata normaaliin toistoon painamalla monivalitsinta.)
Avaa äänenvoimakkuuden säätönäyttö kallistamalla monivalitsinta asentoon V ja säädä
äänenvoimakkuutta kallistamalla monivalitsinta asentoon b/B.
• Jos videossa on nopeasti liikkuvia kohteita, videon toisto ei ehkä suju tasaisesti.
• Kun ensimmäisen videon toisto päättyy, seuraavan toisto alkaa automaattisesti. Kun viimeisen videon
toisto päättyy, kaikkien videoiden toisto on päättynyt.
24
Kuvien katseleminen
Suurennetun kuvan katseleminen (toistozoomaus)
Siirrä zoomausvipua T-asentoa kohti, kun katsot valokuvaa.
Voit peruuttaa zoomauksen siirtämällä zoomausvipua W-asentoa kohti.
Aseman muuttaminen: v/V/b/B
Toistozoomauksen peruuttaminen: paina monivalitsinta.
Hakemistonäyttöön palaaminen
Siirrä zoomausvipua
videon katselun.
(hakemisto) -symbolia kohti, kun katselet valokuvaa tai keskeytät
Voit valita tarpeettomat kuvat poistamista varten.
Voit poistaa kuvat MENU-painikkeella (sivulla 40).
Peruskäyttö
Kuvien poistaminen
25
Valikkotoimintojen käyttäminen
MENU-painike
Monivalitsin
1 Tuo valikko näkyviin painamalla MENU-painiketta.
• Valikko tulee näyttöön ainoastaan kuvaus- ja toistotilassa.
• Näkyvissä olevat toiminnot määräytyvät valitun tilan mukaan.
2 Valitse haluamasi valikko kallistamalla monivalitsinta asentoon v/V.
3 Valitse asetus painikkeella v/V ja paina sitten monivalitsinta.
4 Sulje valikko painamalla MENU.
26
Valikkotoiminnot
Valittavissa olevat valikkotoiminnot määräytyvät kameran käyttötilan mukaan.
Kuvausvalikko on käytettävissä vain kuvaustilassa ja katseluvalikko vain toistotilassa.
Vain käytettävissä olevat toiminnot näkyvät näytössä.
Kuvausvalikko (sivulla 37)
Photo Size
Movie Size
SteadyShot
Face Detection
Asetus
(Delete)
(Protect)
(Slideshow)
Peruskäyttö
Katseluvalikko (sivulla 40)
(Rotate)
(Asetus)
27
Käyttäminen tietokoneella
Käyttäminen tietokoneella
”PMB” ja muut CD-ROM-levyllä (mukana) olevat sovellukset mahdollistavat kameralla
kuvattujen kuvien monipuolisen käytön.
Suositeltu tietokoneympäristö (Windows)
Seuraavaa tietokoneympäristöä suositellaan käytettäessä mukana toimitettua ”PMB”- tai
”PMB Portable” -ohjelmistoa ja tuotaessa kuvia USB-yhteydellä.
Käyttöjärjestelmä
(valmiiksi asennettu)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7
Muut
Keskusyksikkö: Intel Pentium III 800 MHz tai parempi
(teräväpiirtovideoiden toistamiseen/editoimiseen: Intel Core Duo
1,66 GHz tai parempi/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz tai parempi)
Muisti: vähintään 512 Mt (teräväpiirtovideoiden toistamiseen/
editoimiseen: vähintään 1 Gt)
Kiintolevy: asennukseen tarvittava levytila noin 500 Mt
Näyttö: tarkkuus: vähintään 1 024 × 768
*1
*2
64-bittistä versiota ja Starter-versiota ei tueta.
Levyjen luontitoiminnon käyttäminen edellyttää Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0:aa tai
uudempaa.
Starter-versiota ei tueta.
Suositeltu tietokoneympäristö (Macintosh)
Seuraavaa tietokoneympäristöä suositellaan käytettäessä mukana toimitettua ”PMB Portable”
-ohjelmistoa ja tuotaessa kuvia USB-yhteydellä.
Käyttöjärjestelmä
(valmiiksi asennettu)
USB-liitäntä: Mac OS X (v10.3 - v10.6)
PMB Portable: Mac OS X (v10.4 - v10.6)
b Huomautuksia
• Toimintaa ei taata yllä kuvattujen käyttöjärjestelmien päivitysversioissa eikä
monikäynnistysympäristössä.
• Jos liität vähintään kaksi USB-laitetta yhteen tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin laitteet, kamera
mukaan lukien, eivät ehkä toimi riippuen siitä, millaisista USB-laitteista on kyse.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB -yhteensopivalla (USB 2.0 -yhteensopiva) USB-liitännällä
mahdollistaa kehittyneen siirron (nopean siirron), sillä kamera on Hi-Speed USB -yhteensopiva
(USB 2.0 -yhteensopiva).
• Kun tietokone jatkaa toimintaa pysäytys- tai lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen tietoliikenne ei
välttämättä jatku heti.
28
Käyttäminen tietokoneella
Tietoja videotiedostojen toistosta (MPEG-4 AVC/H.264)
Kameralla tallennettujen videotiedostojen (MPEG-4 AVC/H.264) toistaminen ja editoiminen
edellyttää, että tietokoneessa on käytössä MPEG-4 AVC/H.264- tai ”PMB”-yhteensopiva
ohjelmisto.
• Vaikka toimintojen toiminen on taattu PC-ympäristössä, kuvia ei joskus voida toistaa sulavasti siirrossa
pois tipahtavien kuvien vuoksi.
• Huomaa, että tämä ei vaikuta itse siirrettävään kuvaan.
• Jos käytät kannettavaa PC-tietokonetta, varmista, että sen verkkolaite on kytketty. Joskus normaaleja
toimintoja ei voida suorittaa PC-tietokoneen virransäästötoiminnon vuoksi.
b Huomautus
Käyttäminen tietokoneella
• Toimintojen toimimista ei voida taata, vaikka edellä mainitut järjestelmävaatimukset toteutuisivat.
Esimerkiksi muut avoinna olevat sovellukset tai taustalla käynnissä olevat sovellukset voivat heikentää
tuotteen suorituskykyä.
29
Kameran liittäminen tietokoneeseen
Liitä kamera kuvassa näytetyllä tavalla.
1 Kytke virta päälle.
USB-yhteyskaapeli (mukana)
2 USB-liitäntään
3 Tietokoneen USB-liitäntään
”PMB”-ohjelmalla kuvien tuonti on vaivatonta.
Lisätietoja ”PMB”-toiminnoista on ”PMB Help”.
Kuvien tuominen tietokoneeseen (Windows)
Kuvien tuominen tietokoneeseen ilman ohjelmistoa ”PMB”
Kun ohjattu automaattinen toistotoiminto tulee näkyviin kameran ja tietokoneen välisen USBliitännän tekemisen jälkeen, valitse [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] tai
[MP_ROOT] t kopioi haluamasi kuvat tietokoneeseen.
Kuvien tuominen tietokoneeseen (Macintosh)
1 Liitä kamera ensin Macintosh-tietokoneeseen. Kaksoisnapsauta työpöydällä
olevaa uutta kuvaketta t [DCIM] tai [MP_ROOT] t kansio, johon tuotavat
kuvat tallennetaan.
2 Vedä ja pudota kuvatiedostot kiintolevykuvakkeeseen.
Kuvatiedostot kopioidaan kiintolevylle.
3 Kaksoisnapsauta kiintolevykuvaketta t haluttua kuvatiedostoa, joka on
kopioidut tiedostot sisältävässä kansiossa.
Kuva tulee näkyviin.
30
Kameran liittäminen tietokoneeseen
USB-yhteyden poistaminen
Tee alla kuvatut vaiheet 1 - 3, ennen kuin:
• poistat muistikortin.
• asetat kameraan muistikortin kopioituasi kuvia sisäisestä muistista.
• katkaiset kameran virran.
1 Kaksoisnapsauta ilmaisinalueella olevaa katkaisukuvaketta.
Windows Vista
Katkaisukuvake
2 Valitse
Käyttäminen tietokoneella
Windows XP
(USB Mass Storage Device) t [Stop].
3 Tarkista vahvistusikkunassa oleva laite ja valitse sitten [OK].
b Huomautus
• Vedä ja pudota muistikortin tai aseman kuvake ”Roskakori”-kuvakkeeseen, ennen kuin aloitat
Macintosh-tietokoneen käytön. Kameran ja tietokoneen yhteys katkeaa.
31
Videoiden ja valokuvien lataaminen
mediapalveluihin
”PMB Portable” -sovellusohjelmisto on asennettu valmiiksi kameraan.
”PMB Portable” -sovellusohjelmistolla voi tehdä seuraavia toimia.
• Voit ladata videoita ja valokuvia vaivattomasti mediapalveluihin, kuten blogiin.
• Voit ladata tietoja Internet-yhteyden muodostaneella tietokoneella, vaikka olet poissa kotoa.
• Voit lisätä niitä mediapalveluihin, kuten usein käyttämääsi blogiin.
Lisätietoja on ”PMB Portable” -ohjelmiston ohjetiedostoissa.
”PMB Portable” (Windows) -ohjelman käynnistäminen
Kun käytät ohjelmistoa ensimmäisen kerran, sinun on valittava kieliasetus. Toimi alla olevan
menettelyohjeen mukaisesti. Kun asetus on tehty, voit ohittaa vaiheet 3 - 5 seuraavilla
kerroilla.
1 Liitä kamera tietokoneeseen USB-yhteydellä.
1 Kameran ja tietokoneen välinen yhteys muodostetaan, automaattinen ohjattu
suoritustoiminto alkaa automaattisesti.
2 Voit poistaa tarpeettomat asemat merkitsemällä ne [×]-merkinnällä.
• Jos automaattinen ohjattu suoritustoiminto ei tule näkyviin, valitse [Computer] ([My Computer]
Windows XP:ssä) t [PMBPORTABLE] ja kaksoisnapsauta sitten [PMBP_Win.exe].
2 Valitse [PMB Portable].
• Jos [PMB Portable] ei tule näkyviin automaattisen ohjatun suoritustoiminnon näyttöön, valitse
[Computer] t [PMBPORTABLE] ja kaksoisnapsauta sitten [PMBP_Win.exe].
(Valitse Windows XP:ssä [PMB Portable] t [OK].
Kaksoisosoita Macintoshissa kohtaa [PMBP_Mac] kansiossa
[PMBPORTABLE].)
Näkyviin tulee ”Choose Setup Language” -näyttö.
3 Valitse haluamasi kieli ja sitten [OK].
Alueen valintanäyttö tulee näkyviin.
4 Valitse [Region] ja [Country/Area].
Näkyviin tulee ”License Agreement” -näyttö.
5 Lue sopimus huolellisesti ja valitse [I Agree].
”PMB Portable” käynnistyy.
32
Videoiden ja valokuvien lataaminen mediapalveluihin
”PMB Portable” (Macintosh) -ohjelman käynnistäminen
1 Muodosta USB-yhteys kameran ja tietokoneen välille.
Kun yhdistät kameran ja tietokoneen, [PMBPORTABLE] tulee näkyviin työpöydälle.
Sulje kaikki tarpeettomat asemat valitsemalla [×].
2 Osoita [PMBPORTABLE]-kansion [PMBP_Mac]-tiedostoa.
Alueen valintanäyttö tulee näkyviin.
[OK].
Käyttöoikeussopimusnäyttö tulee näkyviin.
4 Lue sopimus huolellisesti. Jos hyväksyt sopimuksen ehdot, valitse [I Agree].
”PMB Portable” käynnistyy.
Käyttäminen tietokoneella
3 Valitse asianmukainen [Region]- ja [Country/Area]-asetus ja valitse sitten
b Huomautuksia
• Aseta kameran [LUN Settings]-valikkoasetukseksi [Multi].
• Varmista, että liität tietokoneen verkkoon aina, kun käytät [PMB Portable] -ohjelmistoa.
• Kun lataat videoita ja valokuvia Internetin kautta, tietokoneen välimuistiin saattaa jäädä tietoja
käyttämästäsi palveluntarjoajasta riippuen. Tämä koskee myös tätä tuotetta.
• Jos [PMB Portable] -ohjelmiston käytössä ilmenee ongelmia tai jos poistat vahingossa [PMB Portable]
-ohjelmiston, voit ladata [PMB Portable] -asennusohjelman Internetistä ja palauttaa ohjelmiston.
”PMB Portable” -ohjelmistoa koskevia huomautuksia
Voit ladata joidenkin Sony Corporationin hallinnoimissa palvelimissa (jäljempänä ”Sonypalvelin”) sijaitsevien verkkosivustojen URL-osoitteita ”PMB Portable” -ohjelmistoa
käyttämällä.
Huomaa seuraavaa, kun käytät näiden verkkosivustojen kuvien latauspalveluja (jäljempänä
”palvelut”) ”PMB Portable” -ohjelmistoa käyttämällä.
• Sinun on verkkosivustosta riippuen ehkä maksettava rekisteröitymismaksu tai palveluista saatetaan
veloittaa muutoin. Kun käytät palveluja, toimi verkkosivustojen sopimuksissa kuvattujen ehtojen
mukaisesti.
• Palvelut voidaan lopettaa tai niitä voidaan muuttaa verkkosivustojen järjestelmänvalvojien määräysten
mukaan. Sony Corporation ei ole vastuussa sinun ja minkä tahansa kolmannen osapuolen välisestä
kiistatilanteesta eikä palveluiden käyttöön liittyvistä vahingoista edellä mainitut tilanteet mukaan lukien.
• Sony-palvelimet uudelleenohjaavat verkkosivustoihin tehdyt pyynnöt. Et ehkä voi käyttää haluamiasi
verkkosivustoja tilanteesta riippuen, kuten jos palvelimia huolletaan.
• Jos Sony-palvelinten kautta toimitettavat palvelut lopetetaan, palvelun lopettamisesta ilmoitetaan Sonyn
verkkosivustolla etukäteen.
33
Videoiden ja valokuvien lataaminen mediapalveluihin
• Saatamme tallentaa URL-osoitteet, joihin Sony-palvelimet uudelleenohjaavat, ja hyödyntää kerättyjä
tietoja Sony tarjoamien tuotteiden tai palveluiden parantamiseksi. Emme kuitenkaan koskaan tallenna
henkilökohtaisia tietoja.
34
Ohjelmiston käyttäminen
Asentaminen: ”PMB (Picture Motion Browser)”
1 Kytke tietokoneen virta päälle ja aseta CD-ROM-levy (mukana) CDROM-asemaan.
Asennusvalikkonäyttö tulee näkyviin.
• Jos se ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta kohtaa [Computer] (Windows XP:ssä [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Jos automaattinen toistonäyttö tulee näkyviin, valitse ”Run Install.exe” ja jatka asennusta
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Näkyviin tulee ”Choose Setup Language” -näyttö.
3 Valitse haluamasi kieli ja jatka sitten seuraavaan näyttöön.
Näkyviin tulee ”License Agreement” -näyttö.
4 Lue sopimus huolellisesti, hyväksy sopimuksen ehdot valitsemalla
valintanappi (
t
Käyttäminen tietokoneella
2 Valitse [Asennus].
) ja valitse sitten [Next].
5 Viimeistele asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
• Voit jatkaa asennusta liittämällä kameran tietokoneeseen tässä vaiheessa (sivulla 30).
• Kun uudelleenkäynnistyksen vahvistusilmoitus tulee näkyviin, käynnistä tietokone uudelleen
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
• DirectX voidaan asentaa tietokoneen järjestelmäympäristöstä riippuen.
6 Poista CD-ROM-levy, kun asennus on valmis.
7 Käynnistä ohjelmisto.
Voit käynnistää ”PMB”-ohjelmiston valitsemalla työpöydältä
(PMB).
Saat lisätietoja menetelmästä valitsemalla
(PMB Help).
Voit käynnistää ”PMB”-ohjelmiston Käynnistä-valikosta valitsemalla [Start] t [All Programs] t
(PMB).
35
Ohjelmiston käyttäminen
b Huomautuksia
• Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
• Kun ”PMB” käynnistetään ensimmäisen kerran, näyttöön tulee tietotyökalun vahvistusilmoitus. Valitse
[Start].
z Johdanto: ”PMB”
• ”PMB”-ohjelmiston avulla voit tuoda kameralla otettuja kuvia tietokoneeseen tarkasteltavaksi. Muodosta
USB-yhteys kameran ja tietokoneen välille ja valitse [Import].
• Voit tallentaa ja tulostaa päivämäärät kuviin.
• Voit näyttää tietokoneeseen tallennetut kuvat kuvauspäivämäärän mukaan kalenterinäytössä.
• Voit korjata valokuvia ja muuttaa kuvauspäivämäärää ja -aikaa.
• Voit luoda levyjä kirjoittavalla CD- tai DVD-asemalla.
• Voit ladata kuvia mediapalveluihin. (Internet-yhteys on pakollinen.)
• Saat lisätietoja valitsemalla
(PMB Help).
36
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Kuvausvalikko
Seuraavassa on kuvattu kuvaustilan toiminnot MENU-painiketta käytettäessä. Lisätietoja
valikon käyttämisestä on sivulla 26.
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
Kun tilaksi on valittu toisto, voit vaihtaa kuvaustilaan painamalla
(toisto) -painiketta.
Photo Size: Kuvakoon valitseminen käytön mukaan
Kuvakoko
Käyttöohjeita
Enintään A4-tulosteille
3:2 (2592 × 1728)
3:2-kuvasuhde, kuten valokuvissa ja postikorteissa
3M (2048 × 1536)
Enintään 10×15 cm:n tai 13×18 cm:n tulosteille
16:9 (1920 × 1080)
Teräväpiirtotelevisiossa tarkastelemiseen
VGA (640×480)
Pieni kuvakoko, joka sopii sähköpostin liitteeseen
Valokuvien keskimääräinen määrä
(Yksikkö: kuvia)
Kapasiteetti
Koko/
laatu
Sisäinen
muisti
Tässä kamerassa alustettu muistikortti
Noin 26 Mt
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
16 Gt
32 Gt
5M
6
390
770
1550
3100
6200
3:2
10
550
1100
2200
4400
8800
17600
3M
17
620
1250
2500
5000
10000
20000
Kuvaustoimintojen käyttäminen
5M (2592 × 1944)
12400
16:9
30
980
2000
4000
8000
16000
32000
VGA
110
6000
12000
23500
48000
96000
192000
• Valokuvien määrä saattaa vaihdella kuvausolosuhteiden ja muistikortin mukaan.
• Kun kuvattavissa olevien kuvien määrä on yli 9999, näytössä näkyy ”>9999”-ilmaisin.
• Katsottaessa tällä kameralla kuvia, jotka on otettu aiemmilla Sony-malleilla, näyttö saattaa poiketa kuvan
todellisesta koosta.
• Tallennusvälineen kapasiteettia mitattaessa 1 Gt vastaa 1 miljardia tavua, josta osaa käytetään
tiedonhallintaan.
37
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 26
Movie Size: Videokoon valitseminen käytön mukaan
Videon kuvakoko
*
Käyttöohjeita
1920 × 1080 30P*
HD (high definition) -laatuiset videot tallennetaan koossa,
joka sopii tietokoneeseen tai teräväpiirtotelevisioon
1280 × 720 60P
Nopeaa liikettä sisältävät toimintakohtaukset, kuten urheilu,
kuvataan sulavasti HD (high definition) -laadulla
1280 × 720 30P
HD (high definition) -videot tallennetaan koossa, joka sopii
tietokoneeseen
640 × 480 30P*
SD (standard definition) -videot tallennetaan koossa, joka
sopii ladattavaksi verkkosivustoihin
Kuvausetäisyys on rajallinen asetuksiin [1280 × 720 30P] ja [1280 × 720 60P] verrattuna.
• Tällä kameralla kuvatut videot tallennetaan käyttäen MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile -koodausta eli
noin 30 tai 60 kuvaa sekunnissa: lomittamaton, AAC LC, ”MP4-muoto”.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
• Mitä suurempi kuvakoko, sitä parempi kuvan laatu.
Videoiden keskimääräinen kuvausaika
Alla olevassa taulukossa on esitetty arvioidut enimmäiskuvausajat. Nämä ajat ovat kaikkien
videotiedostojen kokonaisajat. Jatkuvalla kuvauksella voi kuvata noin 29 minuuttia.
(Yksikkö: tunnit : minuutit : sekunnit)
Kapasiteetti
Sisäinen
muisti
Tässä kamerassa alustettu muistikortti
Noin 26 Mt
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
16 Gt
32 Gt
1920 ×
1080 30P
–
(–)
0:10:00
(0:06:00)
0:20:00
(0:12:00)
0:40:00
(0:25:00)
1:20:00
(0:50:00)
2:40:00
(1:40:00)
5:20:00
(3:20:00)
1280 ×
720 60P
–
(–)
0:20:00
(0:10:00)
0:40:00
(0:20:00)
1:20:00
(0:40:00)
2:40:00
(1:30:00)
5:20:00
(3:10:00)
10:40:00
(6:20:00)
1280 ×
720 30P
0:00:40
(0:00:25)
0:30:00
(0:15:00)
1:00:00
(0:30:00)
2:00:00
(1:00:00)
4:00:00
(2:10:00)
8:00:00
(4:20:00)
16:00:00
(8:40:00)
640 ×
480 30P
0:01:20
(0:01:00)
1:00:00
(0:40:00)
2:00:00
(1:20:00)
4:00:00
(2:40:00)
8:00:00
16:00:00 32:00:00
(5:30:00) (11:00:00) (22:00:00)
Koko
• Sulkeissa ( ) oleva luku on vähimmäiskuvausaika.
• Videoiden kestot voivat vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan.
• Ennen jatkuvan kuvauksen päättymistä tallennusajan ilmaisin vilkkuu ja kuvaaminen pysähtyy hetken
kuluttua automaattisesti.
38
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 26
Tämä kamera käyttää VBR (Variable Bit Rate) -tekniikkaa eli vaihtelevaa siirtonopeutta,
jossa kuvanlaatua muutetaan kuvan kulloisenkin sisällön mukaan. Tämä tekniikka aiheuttaa
vaihteluja muistikortin tallennusajoissa.
Jos videolla on nopeasti liikkuvia ja monimutkaisia kohteita, kuva tallennetaan suurta
siirtonopeutta käyttämällä, mikä lyhentää kokonaistallennusaikaa.
SteadyShot: Kameran tärinän vähentäminen kuvattaessa
On
Ottaa kameran tärinän vähennystoiminnon käyttöön.
Off
Ei ota kameran tärinän vähennystoimintoa käyttöön.
• Kameran tärinän vähennystoiminto toimii vain [640 × 480 30P]- ja [1280 × 720 30P]-tiloissa.
On
Ottaa Face Detection-toiminnon käyttöön.
Off
Ei ota Face Detection-toimintoa käyttöön.
Asetus: Kuvausasetusten valitseminen
Voit muuttaa asetuksia
(asetus)-näytössä.
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Face Detection: Kuvattavien kohteiden kasvojen tunnistaminen ja tarkennuksen sekä
valotuksen säätäminen automaattisesti
39
Katselutoimintojen käyttäminen
Katseluvalikko
Seuraavassa on kuvattu katselutilan toiminnot MENU-painiketta käytettäessä. Lisätietoja
valikon käyttämisestä on sivulla 26.
Kun tilaksi on valittu REC, voit vaihtaa sen toistotilaksi painamalla
(toisto) -painiketta.
(Delete): Tarpeettomien kuvien valitseminen ja poistaminen
This Image
Poistaa yksittäiskuvatilassa näkyvissä olevan kuvan.
Multiple Images
Valitsee ja poistaa useita kuvia.
1 Valitse kuva ja paina sitten monivalitsinta.
Toista yllä olevat toimenpiteet, kunnes poistettavia kuvia ei enää ole.
Voit vapauttaa merkin valitsemalla uudelleen kuvan, jossa on merkki.
2 MENU t [OK] t monivalitsin
Delete All Images Poistaa kaikki kuvat kerralla suojattuja kuvia lukuun ottamatta.
Paina [OK].
(Slideshow): Kuvasarjan toistaminen
1 Valitse toistettavat kuvat kuvaesitystä varten kallistamalla monivalitsinta asentoon v/V/b/B ja
paina sitten monivalitsinta.
2 Tuo valikko näkyviin painamalla MENU-painiketta.
3 Valitse
(Slideshow) kallistamalla monivalitsinta asentoon v/V ja paina sitten monivalitsinta.
4 Valitse [Start] kallistamalla monivalitsinta asentoon v/V ja käynnistä sitten toisto painamalla
monivalitsinta.
Kuvaesityksen lopettaminen
Paina monivalitsinta.
• Kuvaesitystä ei voi jatkaa tästä tilasta.
Asetusten muuttaminen
Voit muuttaa asetuksia monivalitsimella ennen kuvaesityksen aloittamista.
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
40
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 26
Katseluvalikko
Interval
1 sec
Asettaa kuvaesityksen kuvavälin.
3 sec
5 sec
10 sec
Repeat
On
Näyttää kuvat päättymättömänä sarjana.
Off
Kun kaikki kuvat on näytetty, kuvaesitys päättyy.
(Protect): Kuvien tahattoman poiston estäminen
Suojaa tallennetut kuvat tahattomalta poistamiselta.
-merkki tulee näkyviin suojattujen kuvien kohdalle.
Suojaa yksittäiskuvatilassa näkyvissä olevan kuvan.
(Multiple
Images)
Voit valita ja suojata useita kuvia.
1 Valitse kuva ja paina sitten monivalitsinta.
Toista yllä olevat toimenpiteet, kunnes suojattavia kuvia ei enää ole.
Voit vapauttaa merkin valitsemalla kuvan, jossa on merkki.
2 MENU t [OK] t monivalitsin
Suojauksen poistaminen
Valitse kuva, jonka suojauksen haluat peruuttaa, ja poista sen lukitus painamalla monivalitsinta samaan
tapaan kuin kuvaa suojattaessa.
Ilmaisin häviää näytöstä, ja suojaus vapautetaan.
Katselutoimintojen käyttäminen
(This Image)
(Rotate): Valokuvan kääntäminen
Kääntää valokuvaa.
1 Aseta kamera toistotilaan painamalla
(toisto) -painiketta.
2 Valitse käännettävä kuva kallistamalla monivalitsinta asentoon v/V/b/B ja paina sitten
monivalitsinta.
3 Tuo valikko näkyviin painamalla MENU-painiketta.
4 Valitse [Rotate] kallistamalla monivalitsinta asentoon v/V ja paina sitten monivalitsinta.
41
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 26
Katseluvalikko
5 Valitse [
] ja käännä kuvaa b/B.
6 Valitse [OK] kallistamalla monivalitsinta asentoon v/V ja paina sitten monivalitsinta.
• Seuraavanlaisia kuvia ei voi kääntää.
– Videot
– Suojatut valokuvat
• Muilla kameroilla otettuja kuvia ei ehkä voi kääntää.
• Kun kuvia katsotaan tietokoneessa, kuvan kääntämistietojen soveltaminen määräytyy ohjelmiston
mukaan.
(Asetus): Asetus-toimintojen muuttaminen
Katso sivu 43.
42
Asetusten mukauttaminen
Asetustoimintojen käyttäminen
Voit muuttaa oletusasetuksia asetusnäytön avulla.
MENU-painike
Monivalitsin
1 Tuo valikko näkyviin painamalla MENU-painiketta.
2 Valitse
(Asetus) kallistamalla monivalitsinta asentoon v/V.
3 Valitse asetettava toiminto kallistamalla
monivalitsinta asentoon v/V/b/B.
Valittu toiminto korostetaan.
asentoon B.
Voit syöttää asetuksen myös monivalitsinta painamalla.
Asetusten mukauttaminen
4 Vahvista asetus kallistamalla monivalitsinta
Asetusnäytön voi sulkea painamalla MENU-painiketta.
Valikkoon voi palata asetusnäytöstä kallistamalla monivalitsinta toistuvasti asentoon b.
Asetuksen muutoksen peruuttaminen
Jos [Cancel] on näkyvissä, valitse se ja paina sitten monivalitsinta. Jos tätä vaihtoehtoa ei ole
näkyvissä, valitse edellinen asetus uudestaan.
• Tämä asetus pysyy voimassa, vaikka virta katkaistaisiin.
43
Shooting Settings
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 43
.
Digital Zoom
Valitsee digitaalizoomaustilan. Kamera suurentaa kuvaa optisella zoomaustoiminnolla
(enintään 5×). Kun zoomauskerroin on yli 5×, kamera käyttää digitaalizoomausta. Kamera
suurentaa kuvaa enimmillään zoomauskertoimeen, joka on noin 20×, optinen zoom
5× mukaan lukien.
On
Digitaalizoomaus on käytössä.
Off
Digitaalizoomaus ei ole käytössä.
• Kuvanlaatu heikkenee, kun zoomaustaso ylittää optisen zoomauksen asteikon.
• Jos video kuvataan jommassakummassa edellä mainituista tiloista, Digital Zoom-asetukseksi määritetään
[Off].
– Koko [1920 × 1080 30P].
– Kamera on liitetty samanaikaisesti televisioon tai vastaavaan A/V-komponenttikaapelilla.
Flicker Reduction
Häivyttää loistelamppujen aiheuttaman välkynnän sähköisen sulkimen avulla.
44
On
Flicker Reduction on käytössä.
Off
Flicker Reduction ei ole käytössä.
Main Settings 1/2
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 43
.
Beep
Tällä valitaan ääni, joka kuuluu kameraa käytettäessä.
On
Äänimerkki kuuluu, kun painetaan monivalitsinta,
(Movie) -painiketta.
(valokuva)- tai
Off
Äänimerkki ei kuulu.
LCD Backlight
Valitsee LCD-näytön taustavalon kirkkauden.
Bright
Kirkastaa LCD-näyttöä.
Normal
Vakiokirkkaus.
• Voit muuttaa asetusta kallistamalla monivalitsinta asentoon v (DISP) kauemmin.
• [Bright]-asetus käyttää akkujen varauksen nopeammin loppuun.
Display Color
LCD-näytön taustavalon värin voi valita 3 vaihtoehdosta.
Tällä valitaan kieli, jota käytetään valikkovaihtoehtojen, varoitusten ja ilmoitusten
näyttämiseen.
Initialize
Palauttaa asetuksen tehdasasetuksen mukaiseksi. Vaikka suoritat tämän toiminnan, sisäisessä
muistissa olevat kuvat säilyvät.
Asetusten mukauttaminen
Language Setting
1 Valitse [Initialize] kallistamalla monivalitsinta asentoon v/V ja paina sitten monivalitsinta tai
kallista sitä asentoon B.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Reset to default settings”.
2 Valitse [OK] kallistamalla monivalitsinta asentoon v ja paina sitten monivalitsinta.
Asetukset palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi.
Palauttamisen peruuttaminen
Valitse [Cancel] vaiheessa 2 ja paina sitten monivalitsinta.
• Älä katkaise kamerasta virtaa, kun palautus on kesken.
45
Main Settings 2/2
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 43
.
LUN Settings
Näillä asetuksilla voit valita liitettyyn laitteeseen, kuten tietokoneeseen, asennettuun
tallennusvälineeseen tallennettujen kuvien näyttötavan, kun kamera on liitetty tietokoneeseen
tai AV-laitteeseen USB-yhteydellä.
Multi
Näyttää sekä muistikortissa että kameran sisäisessä muistissa
olevat kuvat. Valitse tämä, kun liität kameran tietokoneeseen.
Single
Näyttää vain muistikortissa olevat kuvat, kun muistikortti
asetetaan kameraan, ja näyttää sisäisessä muistissa olevat
kuvat, kun muistikorttia ei ole asetettu kameraan. Kun valitset
tämän vaihtoehdon liittäessäsi kameran muuhun laitteeseen
kuin tietokoneeseen, muistikortissa ja kameran sisäisessä
muistissa olevia kuvia ei näytetä.
b Huomautus
• Varmista, että asetat [LUN Settings]-asetukseksi [Multi], kun lataat videoita ja valokuvia
mediapalveluihin ”PMB Portable” -ohjelmistolla.
Video Out
Asettaa kameran videolähtösignaalin liitettynä olevassa videolaitteistossa käytettävän
TV-värijärjestelmän mukaiseksi. Eri maissa ja eri alueilla käytetään erilaisia
TV-värijärjestelmiä. Jos haluat katsella kuvia televisiosta, sivulla 52 on kerrottu, mitä
värijärjestelmää kameran käyttömaassa tai käyttöalueella käytetään.
46
NTSC
Asettaa videolähtösignaalin NTSC-tilaan (käytetään
esimerkiksi USA:ssa ja Japanissa).
PAL
Asettaa videolähtösignaalin PAL-tilaan (käytetään
esimerkiksi Euroopassa ja Kiinassa).
Memory Card Tool
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 43
Tämä asetus on näkyvissä vain, kun kameraan on asetettu muistikortti.
Format
Alustaa muistikortin.
Muistikorttien toiminta kannattaa varmistaa alustamalla muistikortit, kun niitä käytetään ensimmäisen
kerran tässä kamerassa. Jos kuitenkin alustat muistikortin, kaikki muistikortin tiedot poistetaan, etkä voi
palauttaa kyseisiä tietoja. Muista siis tallentaa tärkeät tiedot tietokoneeseen, ennen kuin alustat muistikortin.
• Huomaa, että alustaminen poistaa peruuttamattomasti kaikki muistikortin tiedot, suojatut kuvat mukaan
lukien.
1 Valitse [Format] kallistamalla monivalitsinta asentoon v/V/b/B ja kallista monivalitsinta sitten
asentoon B.
Näkyviin tulee ilmoitus ”All data on memory card will be erased”.
2 Valitse [OK] kallistamalla monivalitsinta asentoon v ja paina sitten monivalitsinta.
Alustus on suoritettu.
Alustuksen peruuttaminen
Valitse [Cancel] vaiheessa 2 ja paina sitten monivalitsinta.
Copy
Kopioi kaikki sisäisessä muistissa olevat kuvat muistikorttiin.
1 Aseta muistikortti kameraan.
3 Valitse [OK] kallistamalla monivalitsinta asentoon v ja paina sitten monivalitsinta.
Kopiointi alkaa.
Kopioinnin peruuttaminen
Valitse [Cancel] vaiheessa 3 ja paina sitten monivalitsinta.
Asetusten mukauttaminen
2 Valitse [Copy] kallistamalla monivalitsinta asentoon v/V/b/B ja kallista monivalitsinta sitten
asentoon B.
Näkyviin tulee ilmoitus ”All data on internal memory will be copied”.
• Lataa akkua riittävästi. Jos kuvatiedostoja kopioidaan, kun akun varaustaso on alhainen, tietojen siirrossa
voi ilmetä virheitä tai tiedot voivat vaurioitua akun ehtyessä.
• Kuvia ei voi kopioida yksitellen.
• Alkuperäiset kuvat säilyvät sisäisessä muistissa kopioinnin jälkeenkin. Jos haluat poistaa sisäisen muistin
sisällön, poista muistikortti kamerasta kopioinnin jälkeen ja suorita kohdan [Format] komento [Internal
Memory Tool] (sivulla 48).
• Kun kopioit sisäisessä muistissa olevat tiedot muistikorttiin, uusi kansio luodaan. Et voi valita
muistikortin määrättyä kansiota kohteeksi, johon tiedot tulisi kopioida.
47
Internal Memory Tool
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 43
Tämä asetus on näkyvissä vain, kun kameraan ei ole asetettu muistikorttia.
Format
Tällä toiminnolla alustetaan sisäiseen muistiin tallennetut tiedot.
• Huomaa, että alustaminen poistaa peruuttamattomasti kaikki tiedot sisäisestä muistista, suojatut kuvat
mukaan lukien.
1 Valitse [Format] kallistamalla monivalitsinta asentoon v/V/b/B ja kallista monivalitsinta sitten
asentoon B.
Näkyviin tulee ilmoitus ”All data on internal memory will be erased”.
2 Valitse [OK] kallistamalla monivalitsinta asentoon v ja paina sitten monivalitsinta.
Alustus on suoritettu.
Alustuksen peruuttaminen
Valitse [Cancel] vaiheessa 2 ja paina sitten monivalitsinta.
48
Clock Settings
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 43
Clock Settings
Tällä asetetaan kellonaika ja päivämäärä.
1 Valitse [Clock Settings] kallistamalla monivalitsinta asentoon v/V ja paina sitten monivalitsinta
tai kallista sitä asentoon B.
2 Valitse päivämäärän näyttömuoto v/V ja paina sitten monivalitsinta.
3 Valitse kukin kohta b/B ja aseta numeroarvo v/V.
4 Valitse [OK] kallistamalla monivalitsinta asentoon v/V ja paina sitten monivalitsinta.
Kellon asetuksen peruuttaminen
Valitse [Cancel] vaiheessa 4 ja paina sitten monivalitsinta.
Asetusten mukauttaminen
49
Kuvien katseleminen televisiosta
Kuvien katseleminen televisiosta
Kuvia voi katsella televisiosta liittämällä kameran televisioon.
Yhteys tai kuvanlaatu (HD (high definition)/SD (standard definition)) vaihtelee television
tyypin tai kameran liittämisessä käytettyjen tuloliitäntöjen mukaan.
• Jos käytät kameraa muissa maissa, videolähtösignaalin tyyppi on ehkä vaihdettava kyseisessä paikassa
käytettävän TV-värijärjestelmän mukaiseksi (sivulla 46).
• Kuva ei näy LCD-näytössä, kun kuvasignaali siirretään televisioon.
Liittäminen tavalliseen 16:9 (laajakuva)- tai 4:3-televisioon
HD (high definition) -laatuiset tallenteet muunnetaan SD (standard definition) -laatuisiksi
toistoa varten. SD (standard definition) -kuvanlaadulla tallennetut kuvat toistetaan SD
(standard definition) -laatuisina.
VIDEO AUDIO
A/V OUT -liitäntä
A/V-liitäntäkaapeli
(mukana)
Keltainen/
valkoinen/punainen
• Toistettaessa HD (high definition) -videota SD (standard definition) -televisiossa videon ylä- ja
alareunassa on musta alue.
50
Kuvien katseleminen televisiosta
Liittäminen teräväpiirtotelevisioon
HD (high definition) -kuvanlaadulla tallennetut kuvat toistetaan HD (high definition)
-laatuisina. SD (standard definition) -kuvanlaadulla tallennetut kuvat toistetaan SD (standard
definition) -laatuisina.
HDMI-liitäntä
HDMI OUT -liitäntä
COMPONENT AUDIO
Vihreä/
sininen/
punainen
HDMI-kaapeli
(myydään erikseen)
A/V OUT -liitäntä
Valkoinen/
punainen
A/V-komponenttikaapeli
(myydään erikseen)
• Et voi liittää HDMI-kaapelia ja A/V-komponenttikaapelia samanaikaisesti.
Kun käytössä on A/V-komponenttikaapeli (myydään erikseen)
ja punainen liitin, jos haluat lähettää audiosignaalin.
• Lähtöasetukset vaihtuvat automaattisesti toistettavien kuvien mukaan. Siksi kuva voi
vääristyä, kun yhdistetyn television tila vaihtuu.
• Jos kamera on liitetty teräväpiirtotelevisioon komponenttikaapelilla ja tallennat videota HD
(high definition) -kuvanlaadulla [1920 × 1080 30P], [1280 × 720 60P], tai [1280 × 720 30P],
kuva näkyy televisiossa SD-laatuisena.
Kun käytössä on HDMI-kaapeli (myydään erikseen)
• Älä liitä kameraa ja laitetta toisiinsa lähtöliittimiä käyttämällä. Kun kamera ja televisio on
liitetty lähtöliittimillä, kuvaa ja ääntä ei toisteta. Tällainen liitäntä voi myös vaurioittaa
kameralle ja/tai siihen liitetylle laitteelle.
• Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein joissakin HD-televisioissa. Et esimerkiksi voi ehkä
katsoa videota HD-televisiossa tai kuulla ääntä HD-televisiosta.
• Käytä HDMI-kaapelia, joka on merkitty HDMI-logolla.
Kuvien katseleminen televisiosta
• Jos kytket ainoastaan komponenttivideoliittimet, audiosignaalia ei lähetetä. Kytke valkoinen
51
Kuvien katseleminen televisiosta
Videokameran liittäminen televisioon videonauhurin kautta
Liitä kamera videonauhurin LINE IN -tuloliitäntään A/V-liitäntäkaapelilla. Valitse
videonauhurista signaalilähteeksi LINE (esimerkiksi VIDEO 1 tai VIDEO 2).
Television ollessa monoääninen (televisiossa on vain yksi audiotuloliitäntä)
Kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin television tai videonauhurin videotuloliitäntään ja
valkoinen (vasen kanava) tai punainen (oikea kanava) liitin audiotuloliitäntään.
Tietoja TV-värijärjestelmistä
Jos kuvia halutaan katsella television kuvaruudusta, televisiossa on oltava videotuloliitäntä ja
A/V-liitäntäkaapeli. TV-värijärjestelmän on oltava yhteensopiva kamerasi kanssa. Seuraavassa
luettelossa on mainittu eri maissa tai eri alueilla käytössä olevat TV-värijärjestelmät.
NTSC-järjestelmä
Bahamasaaret, Bolivia, Chile, Filippiinit, Ecuador, Etelä-Korea, Jamaika, Japani, Kanada,
Keski-Amerikka, Kolumbia, Meksiko, Peru, Suriname, Taiwan, USA, Venezuela ym.
PAL-järjestelmä
Australia, Belgia, Espanja, Hollanti, Hongkong, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kiina, Kuwait,
Malesia, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakian tasavalta, Suomi,
Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tšekin tasavalta, Unkari, Uusi-Seelanti ym.
PAL-M-järjestelmä
Brasilia
PAL-N-järjestelmä
Argentiina, Paraguay, Uruguay
SECAM-järjestelmä
Bulgaria, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Ranska, Ukraina, Venäjä ym.
52
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.
1 Katso kohdat sivuilla 54 – 58.
2 Katkaise virta ja kytke se sitten uudelleen noin minuutin kuluttua.
3 Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Kameraa korjattaessa saatetaan tarkistaa pieni osuus sisäisen muistin tiedoista ongelman
selvittämiseksi. Sony-jälleenmyyjä ei kuitenkaan kopioi tai tallenna tietojasi.
Napsauttamalla seuraavia otsikoita pääset sivulle, jolla on kuvattu ongelman oire ja
korjausehdotukset.
57
Muistikortti
57
56
Sisäinen muisti
58
57
Muut
58
54
Valokuvien/videoiden
kuvaaminen
55
Kuvien katseleminen
Tietokoneet
Vianmääritys
Kuvien poistaminen/
muokkaaminen
Akku ja virta
53
Vianmääritys
Akku ja virta
Kameraan ei voi kytkeä virtaa.
• Akun varaus on lopussa tai sitä on jäljellä vain vähän.
– Liitä kamera käynnissä olevaan tietokoneeseen ja lataa akku täyteen (sivulla 14).
– Jos et voi kytkeä kameraa päälle akun lataamisenkaan jälkeen, irrota akku ja aseta se
takaisin kameraan.
• Tarkista, että akku on asetettu oikein päin (sivulla 14).
• Jos kamera sammuu automaattisesti, sulje LCD-näyttö kääntämällä sitä sisäänpäin ja
avaamalla se sitten uudelleen.
Kameraa ei voi ladata.
• LCD-näytössä ei näy mitään ilmaisimia lataustilassa.
– Sulje LCD-näyttö ja liitä kamera tietokoneeseen USB-yhteyskaapelilla (mukana).
– Vahvista, että virta-/latausvalo palaa (oranssina).
• Akun lämpötila on liian alhainen.
– Poista akku ja aseta se lämpimään paikkaan.
• Akun lämpötila on liian korkea.
– Poista akku ja aseta se viileään paikkaan.
• USB-yhteyskaapelia ei ole kiinnitetty tietokoneeseen oikein.
– Irrota USB-yhteyskaapeli ja liitä se sitten uudelleen.
– Varmista, että käytät USB-yhteyskaapelia (mukana).
• Tietokone ei ole käynnissä.
– Kytke tietokoneen virta päälle.
• Tietokone on valmiustilassa (lepo- tai horrostila).
– Vapauta tietokone lepo- tai horrostilasta.
• Käytät USB-keskitintä.
– Et voi ladata akkua, jos käytät USB-keskitintä. Liitä kamera suoraan tietokoneen
USB-liitäntään.
Virta-/latausvalo ei pala oikein akkua ladattaessa.
• Lämpötila saattaa olla jokin muu kuin suositeltu käyttölämpötila. Lataa akku suositellussa
lämpötilassa 10 °C - 30 °C.
• Lisätietoja on sivulla 63.
Akun käyttöikä on lyhyt.
• Latausaika ei ole riittävä.
– Tämän kameran lataaminen saattaa kestää jonkin aikaa tietokoneesta riippuen. Lataa
kameraa, kunnes näkyviin tulee kuvake
.
Virta katkeaa yllättäen.
• Jos kameraa ei käytetä noin viiteen minuuttiin virran ollessa kytkettynä, kameran virta
katkeaa automaattisesti akun tyhjenemisen estämiseksi. Kytke virta kameraan uudelleen.
54
Vianmääritys
• Virta saattaa sammua automaattisesti kameran suojaamiseksi kameran tai akun lämpötilan
mukaan. Tässä tilanteessa näyttöön tulee viesti ennen virran sammuttamista.
Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin näyttää väärin.
• Näin voi käydä, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa.
• Näytetty akun jäljellä oleva varaus ei vastaa todellista varausta. Tyhjennä akku kokonaan ja
lataa se sitten täyteen näytetyn varauksen korjaamiseksi.
• Akku on tyhjä. Lataa akku.
Kameran toiminta on epävakaata, kun se on liitettynä tietokoneeseen.
• Käytät jotakin muuta USB-keskitintä tai USB-kaapelia kuin kameran mukana toimitettua
USB-yhteyskaapelia.
– Varmista, että liität kameran suoraan tietokoneen USB-liitäntään USB-yhteyskaapelilla
(mukana).
Valokuvien/videoiden kuvaaminen
Kamera ei tallenna kuvia.
• Tarkista sisäisen muistin tai muistikortin vapaa tila. Jos tila on täynnä, toimi jollakin
seuraavista tavoista:
– Poista tarpeettomat kuvat (sivut 25, 40).
– Vaihda muistikortti.
• Videoiden tallennuksessa on suositeltavaa käyttää vähintään 1 Gt:n muistikorttia.
• Jatkuvalla kuvauksella voi kuvata noin 29 minuuttia.
• Paina
(toisto) -painiketta ja aseta kamera kuvaustilaan, jos haluat ottaa valokuvia tai
kuvata videota.
• Muistikortti on saattanut vioittua. Vaihda muistikortti toiseen.
• Kun videon kooksi on asetettu [1920 × 1080 30P] tai [1280 × 720 60P], et voi kuvata videota
sisäiseen muistiin.
• Akku on lähes tyhjä.
• Kamera on toistotilassa. Siirry tallennustilaan painamalla
(toisto) -painiketta (sivulla 20).
Päivämäärä ja aika eivät näy LCD-näytössä.
Vianmääritys
LCD-näytössä ei näy kuvattavia videoita tai valokuvia.
• Kuvauksen aikana päivämäärä ja kellonaika eivät näy. Ne näkyvät vain toiston aikana.
• Päivämäärä ja aika ovat näkyvissä 5 sekuntia sen jälkeen, kun kameran virta on kytketty
päälle.
Tallennuspäivämäärää ei ole kuvan päällä.
• Tämä kamera ei tue päivämäärien lisäämistä kuvan päälle.
55
Vianmääritys
Näyttö on liian pimeä tai kirkas.
• Säädä LCD-näytön taustavalon kirkkautta (sivulla 45).
Näyttöön ilmestyy pisteitä, jotka jäävät näyttöön.
• Tämä ei ole merkki viasta. Nämä pisteet eivät tallennu (sivulla 3).
Kuvien katseleminen
Kamera ei toista kuvia.
• Siirry toistotilaan painamalla
(toisto) -painiketta (sivulla 24).
• Kansion tai tiedoston nimeä on muutettu tietokoneessa.
• Jos kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneessa tai se on tallennettu jonkin muun mallisella
kameralla, kuvan katsominen kameralla ei välttämättä onnistu.
• Muistikortti on saattanut vioittua. Vaihda muistikortti toiseen.
Päivämäärä ja kellonaika eivät näy.
• Kameran ostohetkellä voimassa olleissa tehdasasetuksissa DISP-asetukseksi on määritetty
AUTOMAATTINEN. Näin näytön ilmaisimet häviävät näkyvistä noin 5 sekunnin kuluttua.
Jos haluat ilmaisimet uudelleen näkyviin, kallista monivalitsinta asentoon v (DISP)
(sivulla 22).
Kuva näyttää epätarkalta toiston alkuvaiheessa.
• Kuva saattaa näyttää epätarkalta toiston alkuvaiheessa kuvankäsittelyn vuoksi. Tämä ei ole
merkki viasta.
Kuvaa ei näy television kuvaruudussa.
• Katso [Video Out] -asetuksesta, onko videon lähtösignaali asetettu televisiosi värijärjestelmän
mukaiseksi (sivulla 46).
• Tarkista, että liitäntä on tehty oikein (sivulla 50).
• Jos kameraan ja tietokoneeseen on kytketty USB-yhteyskaapeli, irrota se.
Kuva ei näy tai ääni ei kuulu televisiosta.
• Jos käytät komponenttivideokaapelia, varmista, että A/V-liitäntäkaapelin punainen ja
valkoinen liitin on kytketty (sivut 50, 51).
Kuvan ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta reunasta saattaa
puuttua pieni osa, kun kuvaa toistetaan liitetyssä televisiossa.
• Kameran LCD-näyttö voi näyttää kuvan koko näytössä (kaikkien kuvapisteiden näyttö).
Tällöin kuvasta saattaa kuitenkin hävitä osa ylä- ja alareunasta sekä oikeasta ja vasemmasta
reunasta, kun kuvaa toistetaan televisiossa, joka ei tue kaikkien kuvapisteiden näyttöä.
56
Vianmääritys
Kun televisio yhdistetään A/V-liitäntäkaapelilla, kuvan ylä- ja alareunassa näkyy
musta alue.
• Näin käy, kun HD (high definition) -tilassa tallennettua kuvaa katsellaan 4:3-televisiossa.
Tämä ei ole merkki viasta.
HD (high definition) -tilassa tallennettu kuva näkyy vääristyneenä.
• Aseta television laajakuvatila näyttämään 16:9-tilassa tallennettu kuva oikein.
Tietokoneet
Et voi asentaa ”PMB”-ohjelmistoa.
• Tarkista ”PMB”-ohjelmiston asentamiseen tarvittavat tietokoneympäristövaatimukset.
• Asenna ”PMB”-ohjelmisto asianmukaisesti (sivulla 35).
Kun olet muodostanut USB-yhteyden, ”PMB Portable” ei käynnistä.
• Muodosta USB-yhteys sen jälkeen, kun tietokone käynnistetty.
• Aseta [LUN Settings]-asetukseksi [Multi] (sivulla 46).
• Liitä tietokone verkkoon.
”PMB”-ohjelmisto ei toimi oikein.
• Lopeta ”PMB” ja käynnistä tietokone uudelleen.
Tietokone ei tunnista kameraa.
• Irrota laitteet tietokoneen USB-liitännästä näppäimistöä, hiirtä ja kameraa lukuun ottamatta.
• Irrota USB-yhteyskaapeli tietokoneesta ja kamerasta, käynnistä tietokone uudelleen ja liitä
sitten kamera tietokoneeseen uudelleen asianmukaisesti (sivulla 30).
• Varmista, että tietokoneen median tarkistustyökalu otetaan käyttöön. Lisätietoja median
tarkistustyökalusta on ”PMB-Help” (sivulla 35).
Kuvien poistaminen/muokkaaminen
Kamera ei pysty poistamaan kuvaa.
Vianmääritys
• Asenna ”PMB” (sivulla 35).
• Poista suojaus (sivulla 41).
Muistikortti
Muistikorttia ei voi asettaa kameraan.
• Aseta se oikein päin.
Olet alustanut muistikortin vahingossa.
• Kaikki muistikortin tiedot poistetaan alustuksen yhteydessä. Niitä ei voi palauttaa.
57
Vianmääritys
Sisäinen muisti
Kuvia ei voi toistaa eikä tallentaa sisäisen muistin avulla.
• Kamerassa on muistikortti. Poista se.
Sisäisessä muistissa olevia tietoja ei voi kopioida muistikorttiin.
• Muistikortti on täynnä. Tarkasta kapasiteetti.
Muistikortissa tai tietokoneessa olevia tietoja ei voi kopioida sisäiseen muistiin.
• Sisäiseen muistiin ei voi kopioida muistikortissa tai tietokoneessa olevia tietoja.
Muut
Linssi huurtuu.
• Siihen tiivistyy kosteutta. Katkaise kamerasta virta ja käytä kameraa aikaisintaan noin tunnin
kuluttua.
Kamera lämpenee, kun sitä käytetään pitkään.
• Tämä ei ole merkki viasta.
Kielen asetusnäyttö tulee näkyviin, kun kameraan kytketään virta.
• Aseta kieli uudelleen (sivulla 45).
Haluat muuttaa päivämäärää tai kellonaikaa.
• Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen (sivulla 49).
58
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Ilmoitukset
Jos jokin seuraavista ilmoituksista tulee
näkyviin, noudata ohjeita.
Error formatting internal memory
• Alusta sisäinen muisti uudelleen
(sivulla 48).
Error formatting memory card
• Akku on lähes tyhjä. Lataa akku heti.
For use with compatible
battery only
• Kameraan asetettu akku ei ole
NP-BK1-akku (mukana).
• Alusta muistikortti uudelleen
(sivulla 47).
memory card locked
• Käytät muistikorttia
kirjoitussuojauskytkimellä, joka on
asetettu LOCK-asentoon. Aseta kytkin
tallennusasentoon.
System error
• Katkaise virta ja kytke virta uudelleen.
Camera overheating
Allow it to cool
• Kameran lämpötila on noussut. Virta
saattaa sammua automaattisesti tai et
ehkä voi tallentaa videoita. Jätä kamera
viileään paikkaan, kunnes lämpötila
laskee.
Internal memory error
No memory space on
internal memory
No memory space on
memory card
• Poista tarpeettomat kuvat tai tiedostot
(sivut 25, 40).
Read only memory card
• Kamera ei pysty tallentamaan tai
poistamaan tässä muistikortissa olevia
kuvia.
• Katkaise virta ja kytke virta uudelleen.
No images
Reinsert the memory card
käyttää kamerassa (sivulla 2).
• Muistikortti on vioittunut.
• Muistikortin liitinosa on likainen.
• Sisäiseen muistiin ei ole tallennettu
toistettavia kuvia.
• Muistikortin tähän kansioon ei ole
tallennettu toistettavia kuvia.
Vianmääritys
• Aseta muistikortti oikein (sivulla 17).
• Kameraan asetettua muistikorttia ei voi
memory card type error
• Kameraan asetettua muistikorttia ei voi
käyttää kamerassa (sivulla 61).
Cannot access memory card
Access denied
• Käyttämäsi muistikortin käyttöä on
rajoitettu.
59
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Folder error
• Kansio, jonka nimessä on samat kolme
ensimmäistä numeroa, on jo olemassa
muistikortissa (esimerkiksi:
123MSDCF ja 123ABCDE).
Cannot create more folders
Operation cannot be executed
in unsupported files
• Kameran prosessointitoimintoja ja
muita editointitoimintoja ei voi suorittaa
kuvatiedostoille, jotka on käsitelty
tietokoneella tai tallennettu muilla
kameroilla.
• Kortissa on jo kansio, jonka nimen
alussa on ”999”. Jos näin on, kansioita
ei voi luoda enempää.
File error
• Kuvan toiston aikana tapahtui virhe.
File protected
• Poista suojaus (sivulla 41).
Image size over limit
• Yrität toistaa kuvakokoa, jota ei voi
toistaa kamerallasi.
Turn the power off and on again
• Objektiivin häiriö on aiheuttanut
virheen.
Maximum number of
images already selected
• Tiedostoja voi valita enintään 100
[Useita kuvia]-toimintoa käytettäessä.
Low battery power
• Kun kopioit sisäisessä muistissa olevan
kuvan muistikorttiin, käytä täyteen
ladattua akkua.
Operation cannot be executed
for movie files
• Valitsemaasi toimintoa ei voi käyttää
videoihin.
60
• Kun kuvaat videoita pitkään, kameran
lämpötila nousee. Lopeta tässä
tapauksessa videoiden kuvaaminen.
Muut
Tietoja: ”Memory Stick”
”Memory Stick” on pienikokoinen
siirrettävä mikropiirimuisti, jonka
tallennuskapasiteetti on suuri.
Tässä kamerassa voi käyttää alla mainitun
tyyppisiä ”Memory Stick” -kortteja.
Kaikkien ”Memory Stick” -korttityyppien
toimintaa tässä kamerassa ei kuitenkaan
taata. (Lisätietoja on alla olevassa
luettelossa.)
”Memory Stick” -korttityypit
Tallennus/
toisto
”Memory Stick Duo”
(ja MagicGate)
—
”Memory Stick PRO Duo”
a
”Memory Stick PRO-HG Duo”
a*
* Kamera ei tue 8-bittistä rinnakkaistiedonsiirtoa.
4-bittinen rinnakkaistiedonsiirto (”Memory
Stick PRO Duo”) on tuettu.
Muut
• Kamera ei voi tallentaa tai toistaa tietoja, joissa
on käytetty ”MagicGate”-teknologiaa.
”MagicGate” on tekijänoikeuksien
suojausteknologia, joka tallentaa ja siirtää tiedot
salatussa muodossa.
• Tämä kamera on ”Memory Stick Micro”
-yhteensopiva (”M2”). ”M2” on lyhenne
termistä ”Memory Stick Micro”.
• Tietokoneessa (Windows OS/Mac OS)
alustettujen ”Memory Stick PRO Duo” -korttien
yhteensopivuutta tämän kameran kanssa ei
voida taata.
• Tietojen luku- ja kirjoitusnopeus voi vaihdella
”Memory Stick PRO Duo” -kortin ja
käytettävän ”Memory Stick PRO Duo”
-yhteensopivan tuotteen yhdistelmän mukaan.
• Vioittunutta tai kadonnutta kuvadataa ei korvata,
ja tällainen vahingoittuminen voi ilmetä
seuraavissa tilanteissa:
– Jos poistat ”Memory Stick PRO Duo” -kortin
tai katkaiset kameran virran, kun kamera
kirjoittaa kuvatiedostoja ”Memory Stick PRO
Duo” -kortille tai lukee tietoja kortilta
(käyttövalo palaa tai vilkkuu).
– Jos käytät ”Memory Stick PRO Duo” -korttia
magneetin tai magneettikentän läheisyydessä.
• On suositeltavaa, että varmuuskopioit tärkeät
tiedot tietokoneen kiintolevylle.
• Älä kiinnitä tarraa tai vastaavaa ”Memory Stick
PRO Duo” -korttiin tai ”Memory Stick Duo”
-sovittimeen.
• Varo koskettamasta liitinosia ja estä
metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin niiden
kanssa.
• Älä taivuta, pudota tai kolhi ”Memory Stick
PRO Duo” -korttia.
• Älä pura tai muunna ”Memory Stick PRO Duo”
-korttia.
• Suojaa ”Memory Stick PRO Duo” -kortti
kastumiselta.
• Säilytä ”Memory Stick PRO Duo” -kortti lasten
ulottumattomissa. Lapsi voi niellä kortin.
• Älä työnnä ”Memory Stick Duo”
-korttipaikkaan muuta kuin ”Memory Stick
PRO Duo” -kortti. Muutoin voi seurauksena olla
toimintahäiriö.
• Älä käytä tai säilytä ”Memory Stick PRO Duo”
-korttia paikoissa, jotka ovat
– kuumia, kuten suoraan auringonpaisteeseen
jätetyt autot.
– suorassa auringonvalossa.
– hyvin kosteita tai alttiina korroosiota
aiheuttaville kaasuille.
61
Tietoja: ”Memory Stick”
Tietoja ”Memory Stick Duo”
-sovittimesta
• Jos käytät ”Memory Stick PRO Duo” -korttia
”Memory Stick” -yhteensopivassa laitteessa,
aseta ”Memory Stick PRO Duo” -kortti
”Memory Stick Duo” -sovittimeen.
• Kun asetat ”Memory Stick PRO Duo” -kortin
”Memory Stick Duo” -sovittimeen, aseta
”Memory Stick PRO Duo” -kortti sovittimeen
oikein päin ja työnnä kortti kokonaan sisään. Jos
asetat ”Memory Stick PRO Duo” -kortin
”Memory Stick Duo” -sovittimeen väärin päin,
se voi vahingoittua.
• Älä aseta ”Memory Stick Duo” -sovitinta
laitteeseen ilman ”Memory Stick PRO Duo”
-korttia. Muutoin kamera voi vahingoittua.
Tietoja ”Memory Stick Micro” -kortin
käytöstä
• Jos haluat käyttää ”Memory Stick Micro”
-korttia tämän kameran kanssa, tarvitset
Duo-kokoisen M2-sovittimen. Aseta ”Memory
Stick Micro” -kortti Duo-kokoiseen
M2-sovittimeen ja aseta sovitin sitten ”Memory
Stick Duo” -korttipaikkaan. Jos asetat ”Memory
Stick Micro” -kortin kameraan ilman
Duo-kokoista M2-sovitinta, et ehkä pysty
poistamaan sitä kamerasta.
• Älä jätä ”Memory Stick Micro” -korttia pienten
lasten ulottuville. He voivat nielaista sen.
62
Kuvatietojen yhteensopivuus
• Tällä kameralla ”Memory Stick PRO Duo”
-kortille tallennettujen kuvatiedostojen on
vastattava ”Design rule for Camera File System”
-yleisstandardia, jonka on laatinut JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Tällä kameralla ei voi toistaa toisilla laitteilla
otettuja valokuvia, jotka eivät ole kyseisen
yleisstandardin mukaisia. (Kyseiset laitteet eivät
ole myynnissä kaikilla alueilla.)
• Jos et voi käyttää toisessa laitteessa käytettyä
”Memory Stick PRO Duo” -korttia, alusta kortti
tässä videokamerassa (sivulla 47). Huomaa, että
alustaminen poistaa kaikki tiedot ”Memory
Stick PRO Duo” -kortilta.
• Kuvia ei ehkä voi toistaa tällä kameralla:
– kun yrität toistaa tietokoneessa muokattuja
kuvia.
– kun yrität toistaa muilla laitteilla tallennettuja
kuvia.
Tietoja akusta
Tietoja akun lataamisesta
Tietoja akun hävittämisestä
• Suosittelemme akun lataamista lämpötilassa
10°C-30°C. Akku ei välttämättä lataudu
tehokkaasti tämän lämpötila-alueen
ulkopuolella.
• Et voi ladata akkua tai virta-/latausvalo ei syty
seuraavissa tilanteissa.
– Kun akun lämpötila on liian alhainen.
Poista akku ja aseta se lämpimään paikkaan.
– Kun akun lämpötila on liian korkea.
Poista akku ja aseta se viileään paikkaan.
• Lisätietoja on sivulla 14.
• Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään, kun
haluat hävittää akun.
Akun tehokas käyttö
• Akun tehokkuus laskee lämpötilan laskiessa.
Akun suorituskyky heikkenee ja sen käyttöaika
on lyhyempi kylmässä ympäristössä.
Toimimalla seuraavasti voit pidentää akun
käyttöaikaa:
– Lämmitä kamera asettamalla se taskuun tai
muuhun vastaavaan paikkaan ennen käyttöä.
• Akku loppuu nopeasti, jos käytät
zoomaustoimintoa usein.
• Älä käsittele akkua kovakouraisesti, pura sitä,
muokkaa sitä äläkä altista sitä iskuille, kuten
vasaroinnille, pudotuksille tai päälleastumisille.
• Älä käytä vääristynyttä tai vioittunutta akkua.
Tietoja sisäisestä ladattavasta
vara-akusta
Tässä kamerassa on sisäinen ladattava akku, jolla
päivämäärä, aika ja muut asetukset pysyvät
voimassa, vaikka virta olisi sammutettu.
Tätä ladattavaa akkua ladataan koko ajan, kunhan
käytät kameraa. Jos käytät kameraa kuitenkin vain
vähän aikaa, akku tyhjentyy vähitellen, ja jos et
käytä kameraa ollenkaan noin viikkoon, se
tyhjenee kokonaan. Tässä tapauksessa tämä
ladattava akku on ladattava ennen kameran
käyttöä.
Kameraa voi kuitenkin edelleen käyttää, vaikka
tätä ladattavaa akkua ei olisikaan ladattu, mutta
päivämäärä ja aika eivät ole näkyvissä.
Sisäisen ladattavan vara-akun
lataustapa
Aseta ladattu akku kameraan ja anna kameran olla
sammutettuna vähintään 24 tunnin ajan.
Kameran säilytys
• Jos kameraa ei käytetä pitkään aikaan, lataa sen
sisäänrakennettu akku täyteen ja tyhjennä
varaus kerran vuodessa kamerassa käyttämällä
ja säilytä kameraa viileässä ja kuivassa paikassa.
• Voit kuluttaa akun varauksen loppuun
kamerassa jättämällä kameran päälle
kuvaesitystilassa (sivulla 40), kunnes virta
sammuu.
Akun käyttöikä
Muut
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti
laskee vähitellen akkua käytettäessä ja ajan
myötä. Jos akun käyttöaika tuntuu lyhentyneen
huomattavasti, syynä on luultavasti se, että akku
on tullut käyttöikänsä päähän. Ota yhteyttä
Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon.
• Akun käyttöiän pituus riippuu akun
säilytystavasta sekä käyttöolosuhteista ja
-ympäristöstä.
63
Varotoimet
Älä käytä/säilytä kameraa seuraavissa
paikoissa
• Äärimmäisen kuuma, kylmä tai kostea paikka
Kameran runko saattaa vääristyä esimerkiksi
aurinkoon pysäköidyssä autossa, mistä saattaa
aiheutua toimintahäiriöitä.
• Jos kamera on suorassa auringonvalossa
Tai lämmittimen lähellä, kameran rungon väri
saattaa haalistua tai runko voi vääristyä, mistä
saattaa aiheutua toimintahäiriöitä.
• Keinuvasti tärisevä paikka
• Voimakkaan magneettikentän lähellä
• Hiekkainen tai pölyinen paikka
Varo, ettei kameraan pääse hiekkaa eikä pölyä.
Tämä saattaa aiheutua toimintahäiriöitä
kameraan. Joissakin tapauksissa näitä häiriöitä
ei voida korjata.
Tietoja kantamisesta
Älä istu kameran päälle esimerkiksi siten, että
kamera on takataskussasi, sillä se saattaa vioittaa
kameraa tai aiheuttaa siinä toimintahäiriön.
Tietoja puhdistamisesta
LCD-näytön puhdistaminen
Pyyhi näyttöpinta puhtaaksi sormenjäljistä,
pölystä yms. LCD-puhdistussarjalla (myydään
erikseen).
Objektiivin puhdistaminen
Pyyhi objektiivi puhtaaksi sormenjäljistä, pölystä
yms. pehmeällä kankaalla.
Kameran pinnan puhdistaminen
Puhdista kameran pinta pehmeällä kankaalla, jota
on kostettu hieman vedellä, ja pyyhi sitten pinta
kuivalla kankaalla. Älä käytä seuraavia, sillä ne
saattavat vaurioittaa viimeistelyä tai koteloa.
• Kemikaalit, kuten tinneri, bensiini, alkoholi,
kertakäyttökankaat, hyönteiskarkotteet,
aurinkorasvat ja hyönteismyrkyt yms.
• Älä koske kameraan, jos käsissäsi on yllä
mainittuja aineita.
• Älä jätä kameraa kosketuksiin kumin tai
vinyylin kanssa pitkäksi aikaa.
64
Tietoja käyttölämpötiloista
Kamera on suunniteltu käytettäväksi lämpötilassa
0 °C - 40 °C. Kuvaamista ei suositella tämän
alueen ulkopuolisessa lämpötilassa, äärimmäisen
kylmässä tai lämpimässä.
Tietoja kosteuden tiivistymisestä
Jos kamera tuodaan suoraan kylmästä lämpimään,
kameran sisälle tai ulkopinnalle voi tiivistyä
kosteutta. Tämä kosteuden tiivistyminen saattaa
aiheuttaa kameran toimintahäiriöitä.
Jos kosteutta tiivistyy
Sammuta kamera ja odota noin tunti, jotta kosteus
haihtuu. Huomaa, että jos yrität kuvata, kun
objektiivin sisällä on vielä kosteutta, et saa otettua
selkeitä kuvia.
Tekniset tiedot
Kamera
[Järjestelmä]
Kuvauslaite: 7,13 mm:n (tyyppi 1/2,5)
CMOS-sensori
Kameran kuvapisteiden kokonaismäärä:
noin 5 040 000 (2 592 × 1 944) kuvapistettä
Kameran tehollisten kuvapisteiden määrä:
noin 5 040 000 (2 592 × 1 944) kuvapistettä
(valokuvat),
noin 2 073 600 kuvapistettä ([1920 ×
1080 30P] videot)
Objektiivi: F3,3
f = 6,3 - 31,5 mm
Kun muunnettu 35 mm:n still-kameraksi
Videot: 41 - 205 mm (16:9)
Valokuvat: 38 - 190 mm (4:3)
Valotuksen säätö: automaattinen valotus
Tiedostomuoto:
Valokuvat: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline) -yhteensopiva
Videot: MPEG-4 AVC/H.264 (.MP4)
Ääni: MPEG AAC 2ch
Tallennusvälineet: sisäinen muisti (noin 26 Mt),
”Memory Stick PRO Duo”, SD-muistikortti,
SDHC-muistikortti (luokka 4, 6, 10)
[Tulo- ja lähtöliittimet]
Monikäyttöinen liitin (A/V-lähtö
(SD/HD-komponentti)):
Videolähtö
Äänilähtö
HDMI-liitäntä : HDMI mini -liitäntä
USB-liitäntä : tyyppi A (sisäinen)
USB-yhteydet : Hi-Speed USB
(USB 2.0 -yhteensopiva)
[LCD-näyttö]
[Virta, yleiset]
Virta: ladattava akku NP-BK1, 3,6 V
Virrankulutus: 1,9 W (kun videon koko on
[1280 × 720 30P])
Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
Varastointilämpötila: –20 - +60 °C
Mitat: noin 39,0 × 101,4 × 67,1 mm
(L/K/S, ilman ulkonemia)
Paino (NP-BK1-akku ja muistikortti mukaan
lukien): noin 196 g
Ladattava akku NP-BK1
Käytössä oleva akku: litiumioniakku
Enimmäislähtöjännite: DC 4,2 V
Keskimääräinen lähtöjännite: DC 3,6 V
Enimmäislatausjännite: DC 4,2 V
Enimmäislatausvirta : 1,4 A
Kapasiteetti:
tyypillinen: 3,4 Wh (970 mAh)
vähintään: 3,3 Wh (930 mAh)
Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit
• ”Memory Stick”,
, ”Memory Stick PRO”,
, ”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick PRO
Duo”,
, ”Memory
Stick Micro”, ”MagicGate” ja
ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• Microsoft, Windows, Windows Vista ja DirectX
ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac ja eMac ovat Apple Inc:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• SDHC-logo on tavaramerkki.
• MultiMediaCard on MultiMediaCard
Association in tavaramerkki.
Lisäksi tässä oppaassa mainitut järjestelmä- ja
tuotenimet ovat yleisesti ottaen kehittäjiensä tai
valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ® ei kuitenkaan
käytetä kaikkialla tässä oppaassa.
Muut
LCD-näyttö: 6 cm (tyyppi 2,5), TFT
Pisteiden kokonaismäärä: 230 400 (960 × 240)
pistettä
Mikrofoni: mono
Kaiutin: mono
65
Hakemisto
Hakemisto
Numerot
K
Peilikuvatila.......................... 23
4:3-televisio ..........................50
Kameran käsittely .................. 5
PMB ..................................... 35
Katselu ................................. 40
Protect................................... 41
Kuvaaminen ......................... 37
Päivämäärä ...........................49
A
AE/AF-lukituksen ilmaisin...21
Valokuva ....................... 21
AF-alueen etsimen kehys .....21
Videot............................ 21
Akku .....................................63
Kuvien katseleminen............ 24
Asentaminen .........................35
Käyttöjärjestelmä ................. 28
S
A/V OUT -liitäntä ................50
L
Shooting Setting ................... 44
A/V-liitäntäkaapeli................50
Laajakuvatelevisio ............... 50
Asetus ...................................42
Ladattava akku ............... 13, 65
B
Language Setting ................. 45
Beep......................................45
LCD Backlight ..................... 45
C
Liittäminen
4:3-televisio .................. 50
CD-ROM ..............................28
Laajakuvatelevisio ........ 50
Clock Settings.......................49
Teräväpiirtotelevisio ..... 51
Copy .....................................47
D
Tietokone ...................... 30
LUN Settings ....................... 46
M
Digital Zoom ........................44
Macintosh-tietokone ............ 28
Main Settings ....................... 45
Slideshow .............................40
SteadyShot............................ 39
T
Teräväpiirtotelevisio .............51
Tietokone.............................. 28
Kuvien tuominen...........30
Toistozoomaus......................25
V
Valikko
Kuvaaminen ..................37
Toiminnot ......................27
Memory Card Tool............... 47
Face Detection ......................39
Varoitusilmaisimet ja
-ilmoitukset ................... 59
”Memory Stick PRO Duo” ... 61
Flicker Reduction .................44
VGA ..................................... 37
Muistikortti ............................ 2
Vianmääritys.........................53
N
Video Out .............................46
NTSC ................................... 46
W
Näyttö
Windows-tietokone............... 28
Format.............................47, 48
H
Hakemistonäyttö...................24
HDMI-liitäntä.......................51
Ilmaisin ......................... 10
I
LCD Backlight.............. 45
Z
Zoomaus ............................... 23
Ilmaisin .................................10
O
Initialize................................45
Ohjelmisto............................ 35
Internal Memory Tool...........48
Ä
Osien tunnistaminen .............. 9
Äänenvoimakkuus ................ 24
Itselaukaisin..........................23
P
PAL ...................................... 46
66
Rotate ................................... 41
Katselu .......................... 40
Delete....................................40
F
R
Hakemisto
Käyttöoikeustietoja
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVCPATENTTIEN EHTOJEN MUKAISESTI
KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA
EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN, JA
KULUTTAJALLA ON OIKEUS
(i) KOODATA VIDEO AVC-STANDARDIN
MUKAISESTI (”AVC-VIDEO”) JA/TAI
(ii) PURKAA KULUTTAJAN
HENKILÖKOHTAISEEN JA EIKAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN KOODAAMA
AVC-VIDEO JA/TAI KOODATA
LISENSOIDULTA AVCVIDEOTOIMITTAJALTA SAATU AVC-VIDEO.
LISENSSIÄ EI MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN
MUUHUN KÄYTTÖÖN SUORAAN TAI
EPÄSUORASTI. LISÄTIETOJA ANTAA MPEG
LA, L.L.C.
KATSO
<HTTP://MPEGLA.COM>
Hakemisto
67
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä
kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
Download PDF

advertising