Sony | VPCM13M1E | Sony VPCM13M1E Bruksanvisning

N
Bruksanvisning
Persondator
VPCM1-serien
n 2 N
Innehåll
Innan du börjar använda datorn.......................................... 4
Läs mer om din VAIO-dator .......................................... 5
Ergonomisk information ................................................ 7
Komma igång...................................................................... 9
Hitta kontroller och portar ............................................ 10
Om indikatorlamporna................................................. 12
Ansluta datorn till en strömkälla .................................. 13
Använda batteriet ........................................................ 15
Stänga av datorn på ett säkert sätt ............................. 22
Använda energisparlägen ........................................... 23
Uppdatera datorn ........................................................ 26
Använda din VAIO-dator................................................... 27
Använda tangentbordet............................................... 28
Använda pekplattan .................................................... 30
Använda den inbyggda kameran ................................ 31
Använda ”Memory Stick” ............................................. 32
Använda andra moduler/minneskort ........................... 38
Använda Internet......................................................... 42
Använda nätverket (LAN) ............................................ 43
Använda trådlöst LAN ................................................. 44
Använda Bluetooth-funktionen .................................... 49
Använda kringutrustning ...................................................55
Ansluta en optisk skivenhet .........................................56
Ansluta externa högtalare eller hörlurar ......................58
Ansluta en extern bildskärm ........................................59
Välja visningslägen ......................................................61
Använda funktionen för flera bildskärmar ....................62
Ansluta en extern mikrofon ..........................................64
Ansluta en USB-enhet .................................................65
Anpassa din VAIO-dator ...................................................67
Ställa in lösenordet ......................................................68
Använda VAIO Control Center ....................................75
Försiktighetsåtgärder ........................................................76
Information om säkerhet ..............................................77
Information om skötsel och underhåll ..........................80
Hantera datorn.............................................................81
Hantera LCD-skärmen.................................................83
Använda elnätet som strömkälla .................................84
Sköta den inbyggda kameran ......................................85
Hantera skivor .............................................................86
Använda batteriet ........................................................87
Hantera ”Memory Stick”...............................................88
Sköta den inbyggda lagringsenheten ..........................89
n 3 N
Felsökning ........................................................................ 90
Användning av datorn ................................................. 92
Systemuppdatering/Säkerhet...................................... 99
Återställning .............................................................. 101
Batteri........................................................................ 103
Den inbyggda kameran ............................................. 105
Nätverk (LAN/Trådlöst LAN) ..................................... 107
Bluetooth-teknik ........................................................ 110
Optiska skivor............................................................ 114
Bildskärm .................................................................. 115
Utskrift ....................................................................... 118
Mikrofon .................................................................... 119
Högtalare................................................................... 120
Pekplatta ................................................................... 122
Tangentbord.............................................................. 123
Disketter .................................................................... 124
Ljud/video.................................................................. 125
”Memory Stick” .......................................................... 127
Kringutrustning .......................................................... 128
Varumärken .................................................................... 129
För kännedom................................................................. 131
Innan du börjar använda datorn >
n 4 N
Innan du börjar använda datorn
Tack för att du har valt en Sony VAIO®-dator och välkommen till den elektroniska Bruksanvisningen. Sony har kombinerat
marknadsledande teknik för ljud, bild, databehandling och kommunikation för att skapa en datorupplevelse i toppklass.
!
Vyer från andra program som visas i den här handboken kan skilja sig något från dem som visas på datorn.
Så här hittar du specifikationerna för din dator
Vissa funktioner, alternativ och medföljande artiklar kanske inte finns i din dator.
Om du vill veta vad din dator har för konfiguration kan du gå till webbplatsen VAIO Support på http://support.vaio.sony.eu/.
Om modeller med Windows 7 Starter
På modeller med operativsystemet Windows 7 Starter kan du inte använda vissa funktioner som är tillgängliga på modeller
med andra utgåvor av Windows 7-operativsystemet. Bland funktionerna som beskrivs i denna Bruksanvisning kan du till
exempel inte använda följande:
❑ Ad-hoc-anslutningar med den trådlösa LAN-funktionen
❑ Funktionen för flera bildskärmar
❑ Long Battery Life Wallpaper Setting i VAIO Control Center
Innan du börjar använda datorn >
Läs mer om din VAIO-dator
n 5 N
Läs mer om din VAIO-dator
Det här avsnittet innehåller supportinformation om din VAIO-dator.
1. Tryckt dokumentation
❑ Snabbstartguide – En översikt över hur komponenterna ska anslutas, installationsinformation o.s.v.
❑ Felsöknings- och återställningsguide
❑ Föreskrifter, garanti och support
2. Elektronisk dokumentation
❑ Bruksanvisning (den här handboken) – Funktionerna i din dator samt information om hur du löser vanliga problem.
Så här visar du den elektroniska bruksanvisningen:
1
Klicka på Start
, Alla program och VAIO Documentation.
2
Öppna mappen för ditt språk.
3
Välj den bruksanvisning som du vill läsa.
Du kan bläddra manuellt till bruksanvisningarna genom att gå till Dator > VAIO (C:) (din C-enhet) > Documentation > Documentation och öppna mappen
för ditt språk.
❑ Windows Hjälp och support – En omfattande resurs med praktiska råd, självstudiekurser och demonstrationer som är
till hjälp när du ska lära dig att använda din dator.
Om du vill komma till Windows Hjälp och support klickar du på Start och Hjälp och support, eller så håller du ned
Microsoft Windows-tangenten och trycker på F1.
Innan du börjar använda datorn >
Läs mer om din VAIO-dator
n 6 N
3. Supportwebbplatser
Om du har några problem med datorn kan du gå till webbplatsen VAIO Support på http://support.vaio.sony.eu/ för hjälp med
felsökning.
Det finns även ett antal andra informationsresurser:
❑ I onlinegruppen Club VAIO på http://club-vaio.com kan du ställa frågor till andra VAIO-användare.
❑ Om du vill ha produktinformation kan du besöka vår produktwebbplats på http://www.vaio.eu/ eller vår onlinebutik på
http://www.sonystyle-europe.com.
Ha serienumret för din VAIO-dator tillhanda om du behöver kontakta VAIO Support per telefon. Serienumret hittar du på
undersidan, på bakstycket eller inuti batterifacket på din VAIO-dator. Om du har problem med att hitta serienumret kan du få
hjälp på webbplatsen VAIO Support.
Innan du börjar använda datorn >
Ergonomisk information
n 7 N
Ergonomisk information
Du kommer förmodligen att använda din bärbara dator i flera olika miljöer. Tänk på följande ergonomiska faktorer vid både
fasta och bärbara arbetsstationer:
❑ Datorns position – Placera datorn direkt framför dig. Håll underarmarna vågrätt med handlederna i ett neutralt, bekvämt
läge när du använder tangentbordet eller pekdonet. Låt överarmarna hänga ned längs med sidorna på ett naturligt sätt.
Gör korta avbrott ofta när du använder datorn. Alltför mycket datoranvändning kan orsaka spänningar i ögon, muskler och
senor.
❑ Möbler och hållning – Använd en stol med gott stöd för ryggen. Justera stolen så att dina fötter vilar plant mot golvet.
Ett fotstöd kan göra det bekvämare i vissa fall. Sitt avslappnat och upprätt och undvik att kuta med ryggen eller att luta
dig för långt bakåt.
Innan du börjar använda datorn >
Ergonomisk information
n 8 N
❑ Vinkel på datorskärmen – Skärmen är ställbar. Pröva dig fram tills du hittar rätt vinkel. Genom att vinkla skärmen rätt
kan du minimera risken för ansträngda ögon och muskler. Justera även skärmens ljusstyrka.
❑ Belysning – Välj en plats där ljuset från fönster och lampor inte ger upphov till irriterande reflexer i skärmen. Använd
indirekt ljussättning för att undvika ljusa fläckar på skärmen. Korrekt ljussättning skapar en bekvämare och mer effektiv
arbetsmiljö.
❑ Placering av separat bildskärm – Placera eventuell separat bildskärm på bekvämt avstånd för ögonen. Se till att skärmen
är i ögonhöjd eller aningen lägre när du sitter framför den.
Komma igång >
n 9 N
Komma igång
I det här avsnittet beskrivs hur du börjar använda din VAIO-dator.
❑ Hitta kontroller och portar (sidan 10)
❑ Om indikatorlamporna (sidan 12)
❑ Ansluta datorn till en strömkälla (sidan 13)
❑ Använda batteriet (sidan 15)
❑ Stänga av datorn på ett säkert sätt (sidan 22)
❑ Använda energisparlägen (sidan 23)
❑ Uppdatera datorn (sidan 26)
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 10 N
Hitta kontroller och portar
Ta dig tid att kontrollera följande referenslista för att identifiera datorns kontroller och portar.
!
Din dator kan se annorlunda ut än dem som visas i handbokens illustrationer, vilket beror på att den finns i flera varianter. De kan även variera inom vissa
länder eller områden.
Märkeslista för kontroller och portar
Kontroll-/portmärke
Kontroll-/portnamn
MOTION EYE
Inbyggd MOTION EYE-kamera (sidan 31)
WIRELESS
WIRELESS-omkopplare (sidan 44), (sidan 49)
”Memory Stick Duo”-fack (sidan 32)
Din dator stöder endast ”Memory Stick” i duostorlek.
SD
SD-minneskortfack (sidan 38)
1
Strömbrytare
USB-port (sidan 65)
Följer standarden USB 2.0 och har stöd för hög, full och låg hastighet.
Nätverksport (LAN) (sidan 43)
a
Bildskärmsport (sidan 59)
m
Mikrofoningång (sidan 64)
i
Hörlursuttag (sidan 58)
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 11 N
Platslista för kontroller och portar utan märken
Kontroll-/portnamn
Plats
Inbyggd mikrofon (mono)
Finns på vänster sida om den inbyggda MOTION EYE-kameran.
Indikator för medieåtkomst (sidan 12)
Finns bredvid ”Memory Stick Duo”-facket och SD-minneskortfacket.
Säkerhetsfack
Finns på höger sida om USB-portarna.
Finns på vänster sida om bildskärmsporten.
Likströmsuttag
Komma igång >
Om indikatorlamporna
n 12 N
Om indikatorlamporna
Datorn är utrustad med följande indikatorlampor:
Indikator
Funktioner
Ström 1
Lyser grönt när datorn är på, blinkar långsamt orange när datorn befinner sig i vänteläge och släcks när datorn
är avstängd eller befinner sig i viloläge.
Batteri
Tänds när batteriet laddas. Se Ladda batteriet (sidan 18) om du vill ha mer information.
Inbyggd MOTION EYE-kamera
Tänds när den inbyggda kameran används.
Mediaåtkomst
Tänds när information läses från eller skrivs till ett minneskort, till exempel ”Memory Stick” och SD-minneskort.
(Aktivera inte vänteläget och stäng inte av datorn när denna indikatorlampa lyser.) När indikatorlampan är släckt
används inget minneskort.
Skivenhet
Num lock
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Tänds när data läses från eller skrivs till den inbyggda lagringsenheten. Aktivera inte vänteläget och stäng inte
av datorn när denna indikatorlampa lyser.
Tryck på tangenten Num Lk om du vill aktivera det numeriska tangentbordet. Tryck på tangenten igen om du
vill inaktivera det numeriska tangentbordet. Det numeriska tangentbordet är inaktivt när indikatorlampan är
släckt.
Tryck på tangenten Caps Lock om du vill skriva med versaler. De bokstäver du skriver blir gemener om du
håller ned Shift medan indikatorlampan lyser. Tryck på tangenten igen om du vill släcka indikatorlampan.
När indikatorlampan för Caps lock är släckt kan du skriva som vanligt igen.
Tryck på tangenterna Fn+Scr Lk om du vill ändra hur rullning sker på skärmen. När indikatorlampan för Scroll lock
är släckt kan du rulla som vanligt. Hur tangenten Scr Lk fungerar beror på vilket program du använder. I vissa
program fungerar inte Scroll lock.
Tänds när ett eller flera trådlösa alternativ har aktiverats.
Komma igång >
Ansluta datorn till en strömkälla
Ansluta datorn till en strömkälla
Såväl nätadapter som uppladdningsbart batteri kan användas som strömkällor för datorn.
Använda nätadaptern
När datorn är direkt ansluten till elnätet och batteriet är isatt drivs den med nätström.
Använd endast den nätadapter som medföljer datorn.
Så här använder du nätadaptern
1
Anslut ena änden av nätkabeln (1) till nätadaptern (3).
2
Anslut den andra änden av nätkabeln till ett nätuttag (2).
3
Koppla in kabeln från nätadaptern (3) i likströmsuttaget (4) på datorn.
!
Hur likströmskontakten ser ut varierar beroende på nätadaptern.
n 13 N
Komma igång >
Ansluta datorn till en strömkälla
Nätadaptern måste kopplas ur nätuttaget för att strömmen till datorn ska brytas helt.
Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget.
Försätt datorn i viloläge om du inte tänker använda den på länge. Se Använda viloläget (sidan 25).
n 14 N
Komma igång >
Använda batteriet
n 15 N
Använda batteriet
Batteriet som levereras med datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället.
Sätta i/ta ut batteriet
Så här sätter du i batteriet
1
Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen.
2
Skjut batterispärren LOCK utåt.
3
Skjut in batteriet diagonalt i batterifacket tills den utstående delen (1) på någon sida av batterifacket passar in i jacket (2)
på någon sida av batteriet.
Komma igång >
Använda batteriet
4
Tryck ned batteriet i facket tills det klickar på plats.
5
Skjut batterispärren LOCK inåt så att batteriet sitter fast ordentligt i datorn.
n 16 N
Komma igång >
Använda batteriet
n 17 N
Så här tar du ut batteriet
!
Data kan gå förlorade om du tar ut batteriet medan datorn är påslagen men inte ansluten till nätadaptern, eller om du tar ur batteriet medan datorn är i
vänteläge.
1
Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen.
2
Skjut batterispärren LOCK utåt.
3
Skjut frigöringsreglaget RELEASE utåt.
Batteriet låses upp och framsidans kant höjs något.
4
Sätt fingertoppen på den upphöjda kanten, lyft batteriet enligt pilens riktning och skjut batteriet bort från datorn.
!
Vissa laddningsbara batterier uppfyller inte Sonys kvalitets- och säkerhetskrav. Av säkerhetsskäl fungerar denna dator endast med äkta Sony-batterier,
avsedda för denna modell. Om du installerar ett batteri som inte är godkänt kommer batteriet inte att laddas och datorn inte att fungera.
Komma igång >
Använda batteriet
n 18 N
Ladda batteriet
Batteriet som levereras med datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället.
Så här laddar du batteriet
1
Sätt i batteriet.
2
Anslut datorn till en strömkälla med nätadaptern.
Laddningsindikatorn lyser medan batteriet laddas. När batteriet är laddat nästan till den maxnivå du valt stängs
laddningsindikatorn av.
Laddningsindikatorns status
Betyder att
Lyser orange
Batteriet laddas.
Blinkar tillsammans med den gröna
strömindikatorn
Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Normalläge)
Blinkar tillsammans med den orange
strömindikatorn
Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Vänteläge)
Blinkar snabbt orange
Ett batterifel har uppstått på grund av att batteriet inte
fungerar eller inte sitter fast ordentligt.
!
Ladda batteriet enligt beskrivningen i handboken från den första batteriladdningen.
Komma igång >
Använda batteriet
n 19 N
Låt batteriet sitta kvar i datorn även när den drivs med nätström. Batteriet fortsätter att laddas upp medan du använder datorn.
Om batteriet håller på att ta slut och både laddnings- och strömindikatorlamporna blinkar ansluter du antingen nätadaptern för att ladda batteriet igen,
eller så stänger du av datorn och sätter i ett fulladdat batteri.
Din dator levereras med ett litiumjonbatteri som kan laddas upp när som helst. Batteriets livslängd påverkas inte om du laddar det när det bara är delvis
urladdat.
När vissa program och viss kringutrustning används kan datorn inte försättas i viloläge ens när batteriet håller på att ta slut. Spara ditt arbete ofta och
aktivera något energisparläge, t.ex. vänteläge eller viloläge, manuellt om du vill undvika att data går förlorade vid batteridrift.
Om batteriet tar slut medan datorn är i vänteläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill
undvika att data går förlorade bör du spara data ofta.
Komma igång >
Använda batteriet
n 20 N
Kontrollera batteriladdningskapaciteten
Batteriladdningskapaciteten minskar gradvis när antalet batteriladdningar ökar eller ju längre batteriet används. Kontrollera
batteriladdningskapaciteten och ändra batteriinställningar för att få ut så mycket som möjligt av batteriet.
Så här kontrollerar du batteriladdningskapaciteten
1
Klicka på Start, Alla program och klicka på VAIO Control Center.
2
Klicka på Power Management och Battery.
Dessutom kan du aktivera batterivårdsfunktionen för att förlänga batteriets livslängd.
Komma igång >
Använda batteriet
n 21 N
Förlänga batteriets livslängd
Om datorn körs på batteri kan du förlänga livslängden på batteriet genom att använda följande metoder.
!
På modeller med operativsystemet Windows 7 Starter kan du inte använda vissa funktioner som beskrivs i denna Bruksanvisning. Se Om modeller
med Windows 7 Starter (sidan 4) om du vill ha mer information.
❑ Minska ljusstyrkan på bildskärmen.
❑ Använda energisparläget. Se Använda energisparlägen (sidan 23) om du vill ha mer information.
❑ Välj skrivbordsunderlägget Long Battery Life Wallpaper Setting som skrivbordsbakgrund med VAIO Control Center.
Komma igång >
Stänga av datorn på ett säkert sätt
n 22 N
Stänga av datorn på ett säkert sätt
Om du vill undvika att data som inte sparats går förlorade stänger du av datorn enligt instruktionerna nedan.
Så här stänger du av datorn
1
Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till datorn.
2
Klicka på Start och på knappen Stäng av.
3
Svara på de uppmaningar som visas om att spara dokument eller tänka på andra användare, och vänta på att din dator
stängs av automatiskt.
Strömindikatorn släcks.
Komma igång >
Använda energisparlägen
n 23 N
Använda energisparlägen
Med inställningarna för energibesparing kan du öka batteriets livslängd. Förutom det normala driftsläget har datorn två särskilda
lägen för att spara energi: vänteläge och viloläge.
!
Om du inte tänker använda datorn på länge och den är frånkopplad från nätadaptern försätter du datorn i viloläge eller stänger av den.
Om batteriet tar slut medan datorn är i vänteläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill
undvika att data går förlorade bör du spara data ofta.
Läge
Beskrivning
Normalläge
Detta är det normala läget för datorn när den används. I detta läge är den gröna strömindikatorlampan tänd.
Vänteläge
I vänteläge stängs LCD-skärmen av, och de inbyggda lagringsenheterna och processorn förbrukar mindre energi.
Strömindikatorlampan blinkar långsamt orange i det här läget. Det går fortare för datorn att återgå från vänteläge
än från viloläge. Vänteläget drar dock mer ström än viloläget.
Viloläge
I viloläge bevaras systemets tillstånd på de inbyggda lagringsenheterna och strömmen stängs av. Även om
batteriet tar slut försvinner inga data. I detta läge är strömindikatorlampan släckt.
Komma igång >
Använda energisparlägen
n 24 N
Använda vänteläget
Så här aktiverar du vänteläge
Klicka på Start, på pilen
bredvid knappen Stäng av och på Strömsparläge.
Så här återgår du till normalläget
❑ Tryck på valfri tangent.
❑ Skjut strömbrytaren (enligt riktningen G på brytaren).
!
Om du skjuter (enligt riktningen G på brytaren) och håller strömbrytaren i mer än fyra sekunder stängs datorn av automatiskt. Alla osparade data kommer
att gå förlorade.
Komma igång >
Använda energisparlägen
Använda viloläget
Så här aktiverar du viloläge
Tryck på Fn+F12.
Du kan också klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Viloläge.
!
Datorn får inte flyttas förrän strömindikatorn har slocknat.
Så här återgår du till normalläget
Skjut strömbrytaren (enligt riktningen G på brytaren).
!
Om du skjuter (enligt riktningen G på brytaren) och håller strömbrytaren i mer än fyra sekunder stängs datorn av automatiskt.
n 25 N
Komma igång >
Uppdatera datorn
n 26 N
Uppdatera datorn
Var noggrann med att uppdatera VAIO-datorn med följande program för att förbättra datorns effektivitet, säkerhet och funktion.
Programmet VAIO Update meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar som kan förbättra datorns prestanda finns
tillgängliga på Internet och hämtar och installerar dem på datorn.
❑ Windows Update
Klicka på Start, Alla program och Windows Update och följ instruktionerna på skärmen.
❑ VAIO Update 5
Klicka på Start, Alla program och VAIO Update 5 och följ sedan instruktionerna på skärmen.
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar.
Använda din VAIO-dator >
n 27 N
Använda din VAIO-dator
I det här avsnittet beskrivs hur du får ut så mycket som möjligt av din VAIO-dator.
❑ Använda tangentbordet (sidan 28)
❑ Använda pekplattan (sidan 30)
❑ Använda den inbyggda kameran (sidan 31)
❑ Använda ”Memory Stick” (sidan 32)
❑ Använda andra moduler/minneskort (sidan 38)
❑ Använda Internet (sidan 42)
❑ Använda nätverket (LAN) (sidan 43)
❑ Använda trådlöst LAN (sidan 44)
❑ Använda Bluetooth-funktionen (sidan 49)
Använda din VAIO-dator >
Använda tangentbordet
n 28 N
Använda tangentbordet
Ditt tangentbord har ett par extratangenter för olika funktioner som är specifika för modellen.
Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten
Vissa tangentbordsfunktioner går bara att använda efter det att operativsystemet har startats.
Kombination/Funktion
Funktion
Fn + % (F2): ljud av
Används för att slå på eller stänga av de inbyggda högtalarna eller hörlurarna.
Fn + 2 (F3/F4): volymkontroll
Ändrar volymen.
Om du vill höja volymen håller du ned knapparna Fn+F4 eller så trycker du på knapparna
Fn+F4 och sedan på knapparna M eller ,.
Om du vill sänka volymen håller du ned knapparna Fn+F3 eller så trycker du på knapparna
Fn+F3 och sedan på knapparna m eller <.
Fn + 8 (F5/F6): ljusstyrkekontroll
Ändrar ljusstyrkan på bildskärmen.
Du ökar ljusstyrkan genom att trycka på och hålla ned tangenterna Fn+F6 eller trycka på
tangenterna Fn+F6 och sedan på tangenten M eller ,.
Du minskar ljusstyrkan genom att trycka på och hålla ned tangenterna Fn+F5 eller trycka på
tangenterna Fn+F5 och sedan på tangenten m eller <.
Fn +
Växlar mellan datorns bildskärm, en extern skärm, båda två samt flera bildskärmar som fungerar
som ett enda skrivbord. Tryck på Enter för att välja visningsläge.
/T (F7): visningsskärm
!
Om du kopplar bort en bildskärmskabel när en extern bildskärm har valts blir datorns bildskärm svart. Tryck
i så fall två gånger på F7-tangenten medan du håller ned Fn-tangenten och tryck sedan på Enter för att växla
visningsläge till datorn.
Visning av flera bildskärmar stöds inte av alla operativsystem.
Använda din VAIO-dator >
Använda tangentbordet
Kombination/Funktion
Fn +
(F12): viloläge
n 29 N
Funktion
Detta läge sparar mest energi. När du utför detta kommando sparas systemets och den anslutna
kringutrustningens aktuella tillstånd på den inbyggda lagringsenheten, och strömmen till systemet
stängs sedan av. Återställ systemet till det ursprungliga läget genom att slå på strömmen med
strömbrytaren.
Mer information om energihantering finns i Använda energisparlägen (sidan 23).
Använda din VAIO-dator >
Använda pekplattan
n 30 N
Använda pekplattan
Med hjälp av pekplattan kan du peka på, markera, dra och rulla bland objekt på skärmen.
Åtgärd
Beskrivning
Peka
För ett finger över pekplattan (1) för att placera pekaren (2) på ett objekt.
Klicka
Tryck en gång på vänster knapp (3).
Dubbelklicka
Tryck på vänster knapp två gånger i rad.
Högerklicka
Tryck en gång på höger knapp (4). I många program visas en snabbmeny.
Dra
Håll vänster knapp nedtryckt och för ett finger över pekplattan.
Rulla
För fingret längs pekplattans högerkant för att rulla vertikalt. För fingret längs pekplattans nedre kant för att rulla i sidled
(rullningsfunktionen är endast tillgänglig i program som stöder funktionen för rullning med pekplatta).
Du kan inaktivera/aktivera pekplattan när en mus är ansluten till datorn. Om du vill ändra inställningarna för pekplattan använder du VAIO Control Center.
!
Anslut en mus innan du inaktiverar pekplattan. Om du inaktiverar pekplattan innan du ansluter en mus går det bara att utföra åtgärder via tangentbordet.
Använda din VAIO-dator >
Använda den inbyggda kameran
n 31 N
Använda den inbyggda kameran
Datorn är utrustad med en inbyggd MOTION EYE-kamera.
Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
Med lämpligt bildbehandlingsprogram kan du göra följande:
❑ Ta stillbilder och spela in filmer
❑ Känna av och spela in rörelser i övervakningssyfte
❑ Redigera inspelade data
När du slår på datorn aktiveras den inbyggda kameran.
Videosamtal går att genomföra med lämplig programvara.
!
Det räcker inte med att starta eller avsluta programmen för snabbmeddelanden eller videoredigering för att aktivera eller inaktivera den inbyggda kameran.
Försätt inte datorn i vänteläge eller viloläge medan du använder den inbyggda kameran.
Så här använder du bildbehandlingsprogrammet
1
Klicka på Start, Alla program, ArcSoft WebCam Companion 3 och WebCam Companion 3.
2
Klicka på önskad ikon i huvudfönstret.
Mer ingående information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen som medföljer programmet.
Om du tar en bild eller filmar under mörka förhållanden klickar du på ikonen Fånga (Capture) i huvudfönstret och sedan på ikonen Webbkamerainställningar
(WebCam Settings) och markerar alternativet för svagt ljus eller kompensation för svagt ljus i egenskapsfönstret.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 32 N
Använda ”Memory Stick”
”Memory Stick” är ett kompakt, bärbart och mångsidigt IC-lagringsmedium som är speciellt avsett för utbyte av digitala data
mellan olika kompatibla enheter, t.ex. digitalkameror, mobiltelefoner och andra enheter. Eftersom det är löstagbart kan det
användas för extern lagring av data.
Innan du använder ”Memory Stick”
”Memory Stick Duo”-facket på din dator passar till följande storlekar och typer av media:
❑ ”Memory Stick Duo”
❑ ”Memory Stick PRO Duo”
!
Datorn stöder endast ”Memory Stick” i duostorlek. ”Memory Stick” i standardstorlek stöds inte.
”Memory Stick Duo”-facket på datorn stöder inte 8 bitars parallell dataöverföring (dataöverföring i hög hastighet).
Den senaste informationen om ”Memory Stick” finns på http://www.memorystick.com/en/.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 33 N
Sätta i och ta ut ”Memory Stick”
Så här sätter du i ”Memory Stick”
1
Leta reda på ”Memory Stick Duo”-facket.
2
Håll ”Memory Stick” med pilen riktad uppåt och mot facket.
3
Skjut försiktigt in ”Memory Stick” i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in det i facket.
Om det inte går att få in det på ett smidigt sätt, tar du försiktigt ut det och kontrollerar att du sätter i det åt rätt håll.
”Memory Stick” upptäcks automatiskt av systemet och innehållet på ”Memory Stick” visas. Klicka på Start, Dator och dubbelklicka på ”Memory Stick”ikonen om inget visas på skrivbordet.
Ikonen ”Memory Stick” visas i fönstret Dator när du har satt in ”Memory Stick” i facket.
!
Innan du använder ”Memory Stick Micro” (”M2”) måste du sätta in det i en ”M2” Duo-adapter. Om du sätter in mediet direkt i ”Memory Stick Duo”-facket
utan adapter är det inte säkert att du får ut det ur facket igen.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 34 N
Så här tar du bort ”Memory Stick”
!
Ta inte ut ”Memory Stick” medan indikatorlampan för medieåtkomst är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade. Stora mängder data tar
lång tid att bearbeta. Kontrollera därför att indikatorlampan är släckt innan du tar bort ”Memory Stick”.
1
Leta reda på ”Memory Stick Duo”-facket.
2
Kontrollera att indikatorlampan för medieåtkomst är släckt.
3
Tryck in ”Memory Stick” mot datorn och släpp.
”Memory Stick” matas ut.
4
Dra ut ”Memory Stick” ur facket.
!
Var alltid försiktig då du tar ut ”Memory Stick”, så att den inte oväntat hoppar ut.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 35 N
Formatera ”Memory Stick”
Så här formaterar du ”Memory Stick”
”Memory Stick” är formaterat som standard och färdigt att användas.
Gör så här om du vill formatera om medieenheten med din dator.
!
Kontrollera att enheten är utformad för formatering av medieenheten och stöder ”Memory Stick” innan du utför formateringen.
Vid formatering av ”Memory Stick” raderas alla data på mediet. Innan du formaterar mediet bör du kontrollera att det inte innehåller några värdefulla data.
Ta inte ut ”Memory Stick” från facket medan det formateras. Detta kan göra att den inte fungerar.
1
Leta reda på ”Memory Stick Duo”-facket.
2
Skjut försiktigt in ”Memory Stick” i facket tills det kommer på plats med ett klick.
3
Klicka på Start och sedan på Dator.
4
Högerklicka på ikonen för ”Memory Stick” och välj Formatera.
5
Klicka på Återställ enhetens standardvärden.
!
Storleken på allokeringsenheten och filsystemet kan ändras.
Markera inte NTFS i den nedrullningsbara listan Filsystem eftersom det kan leda till funktionsfel.
Formateringen slutförs snabbare om du markerar Snabbformatering under Formateringsalternativ.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
6
Klicka på Start.
7
Följ instruktionerna på skärmen.
!
Det kan ta ett tag att formatera ”Memory Stick” beroende på medietypen.
n 36 N
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 37 N
Att tänka på när du använder ”Memory Stick”
❑ Din dator har testats och visat sig vara kompatibel med Sony ”Memory Stick”, med en kapacitet på upp till 32 GB, som
finns tillgängliga från och med januari 2010. Observera dock att inte alla ”Memory Stick” alltid är kompatibla.
❑ Håll ”Memory Stick” med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i facket. Tryck inte in ”Memory Stick” i facket med våld
om du stöter på motstånd, eftersom du då kan skada datorn eller minnet.
❑ Var försiktig när du sätter i och tar bort ”Memory Stick” från facket. Tvinga inte in eller ut den ur facket.
❑ Kompatibilitet garanteras inte för ”Memory Stick” med flera konverteringsadaptrar.
❑ ”Memory Stick”-facket på datorn stöder inte upphovsrättsskyddsfunktionen för ”Memory Stick”.
❑ Om det inte gäller personlig användning strider det mot upphovsrättslagarna att använda ljud- och/eller bilddata som har
spelats in utan föregående medgivande från respektive upphovsrättsinnehavare. Följaktligen får ”Memory Stick” med
sådana upphovsrättsskyddade data bara användas lagligt.
❑ Sätt inte i mer än ett ”Memory Stick” i facket. Om du sätter i medieenheten fel kan det skada både datorn och
medieenheten.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 38 N
Använda andra moduler/minneskort
Använda SD-minneskortet
Datorn har ett SD-minneskortfack. Du kan använda det här facket när du vill överföra data mellan digitalkameror, videokameror,
musikspelare och andra ljud-/videoenheter.
Innan du använder SD-minneskortfacket
SD-minneskortfacket på datorn är kompatibelt med följande minneskort:
❑ SD-minneskort
❑ SDHC-minneskort
Om du vill ha den senaste informationen om kompatibla minneskort, se Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5) för att hitta
lämplig supportwebbplats.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
Så här sätter du i ett SD-minneskort
1
Leta reda på SD-minneskortfacket.
2
Håll SD-minneskortet med pilen riktad uppåt och mot facket.
3
Skjut försiktigt in SD-minneskortet i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in kortet i facket.
Ikonen för SD-minneskortet visas i fönstret Dator när du har satt in kortet i facket.
n 39 N
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
Så tar du ut ett SD-minneskort
1
Leta reda på SD-minneskortfacket.
2
Kontrollera att indikatorlampan för medieåtkomst är släckt.
3
Tryck in SD-minneskortet mot datorn och släpp.
SD-minneskortet stöts ut.
4
Dra ut SD-minneskortet ur facket.
n 40 N
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 41 N
Att tänka på när du använder minneskort
Allmänt om att använda minneskort
❑ Se till att använda minneskort som följer de standarder som din dator har stöd för.
❑ Se till att hålla minneskortet med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i uttaget. Tryck inte in minneskortet i uttaget
med våld om du stöter på motstånd, eftersom du då kan skada datorn eller minnet.
❑ Var försiktig när du sätter i och tar bort minneskortet från facket. Tvinga inte in eller ut den ur facket.
❑ Ta inte ut minneskortet medan indikatorlampan för medieåtkomst är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade.
❑ Försök inte att sätta in något annat minneskort eller någon annan minneskortadapter än de som minneskortfacket är
avsett för. Icke kompatibla minneskort eller minneskortsadaptrar kan orsaka problem vid borttagning från facket och kan
skada din dator.
Att tänka på när du använder SD-minneskort
❑ Din dator har testats och visat sig vara kompatibel endast med de större minneskort som finns tillgängliga från och med
januari 2010. Notera dock att alla minneskort inte är garanterat kompatibla.
❑ SD-minneskort med kapacitet på upp till 2 GB och SDHC-minneskort med kapacitet på upp till 32 GB har testats och visat
sig vara kompatibla med din dator.
❑ SD-minneskortfacket på datorn har inte stöd för SD-minneskortets och SDHC-minneskortets funktioner för
upphovsrättsskydd och dataöverföring i hög hastighet.
Använda din VAIO-dator >
Använda Internet
n 42 N
Använda Internet
Innan du kan använda Internet måste du teckna avtal med en Internetleverantör och installera enheter som krävs för
uppkoppling till Internet.
Följande typer av Internetanslutningstjänster kan finnas tillgängliga hos din Internetleverantör:
❑ Fiberkabel till hemmet (FTTH)
❑ Digitala linjer (DSL)
❑ Kabelmodem
❑ Satellit
❑ Uppringd anslutning
Mer ingående information om vilka enheter som krävs för en Internetuppkoppling och hur du ansluter datorn kan du få från
din Internetleverantör.
Om du vill ansluta din dator till Internet med den trådlösa LAN-funktionen måste du konfigurera trådlöst LAN. Se Använda trådlöst LAN (sidan 44) om
du vill ha mer information.
!
När du ansluter datorn till Internet måste du vidta säkerhetsåtgärder för att skydda datorn mot säkerhetshot.
Beroende på vad du har för avtal med din Internetleverantör måste du kanske ansluta ett externt modem till den, till exempel ett USB-telefonmodem,
ett DSL-modem eller ett kabelmodem till din dator för att kunna ansluta till Internet. Mer information om hur du ansluter och konfigurerar modem finns
i handboken som medföljer modemet.
Använda din VAIO-dator >
Använda nätverket (LAN)
n 43 N
Använda nätverket (LAN)
Du kan ansluta datorn till nätverk av typen 100BASE-TX/10BASE-T via en LAN-kabel. Anslut den ena änden av nätverkskabeln
(medföljer ej) till nätverksporten (LAN) på datorn och den andra änden till nätverket. Kontakta nätverksadministratören om
du vill veta mer om de inställningar och enheter som krävs för att ansluta till det lokala nätverket.
Datorn kan anslutas till valfritt nätverk utan att standardinställningarna ändras.
!
Koppla inte in en telefonkabel i nätverksporten (LAN) på datorn.
Om någon av nedanstående sorters telefonlinjer ansluts till nätverksuttaget (LAN) finns det risk att stark ström via uttaget orsakar skador, överhettning
eller brand.
- Hemtelefoner (porttelefoner) eller kontorstelefonlinjer (kontorstelefon med flera linjer)
- Vanliga telefonlinjer
- PBX-linjer (Private Branch Exchange)
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 44 N
Använda trådlöst LAN
Med trådlöst LAN (WLAN) kan datorn ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.
Funktionen för WLAN använder standarden IEEE 802.11a/b/g/n, där det anges vilken typ av teknik som används.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
WLAN-standard
Frekvensband
Anmärkningar
IEEE 802.11a
5 GHz
-
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med högre hastighet än IEEE 802.11bstandarden.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
På modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan endast 2,4 GHz-bandet användas.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 45 N
Att tänka på när du använder funktionen för trådlöst LAN
Allmänt om att använda funktionen för trådlöst LAN
❑ I vissa länder begränsas användningen av WLAN genom lokala bestämmelser (t.ex. att endast ett begränsat antal kanaler
är tillåtna). Läs igenom broschyren Handbok med föreskrifter för trådlöst LAN noggrant innan du aktiverar funktionen för
WLAN.
❑ Standarderna IEEE 802.11a och IEEE 802.11n finns inte i ad-hoc-nätverk.
❑ Bandbredden 2,4 GHz som används av enheter som är kompatibla med trådlöst LAN används även av diverse andra
enheter. Även om trådlöst LAN-kompatibla enheter använder olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra
enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten
minskar, kommunikationsområdet blir smalare, eller att den trådlösa kommunikationen avbryts.
❑ Kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan variera beroende på följande:
❑ Avståndet mellan enheterna
❑ Förekomsten av hinder mellan enheterna
❑ Enheternas inställning
❑ Radioförhållanden
❑ Omgivningsförhållandena, inklusive förekomsten av väggar och materialet i de väggarna
❑ Vilken programvara som används
❑ Det kan hända att kommunikationen avbryts på grund av radioförhållandena.
❑ Den faktiska kommunikationshastigheten är kanske inte lika snabb som den hastighet datorn visar.
❑ Om du använder WLAN-produkter som följer olika standard men som använder samma band på samma trådlösa nätverk
kan kommunikationshastigheten minska på grund av radiostörningar. Med hänsyn till detta är WLAN-produkter konstruerade
så att kommunikationshastigheten sänks för att säkerställa kommunikationen med en annan WLAN-produkt om den följer
en annan standard som använder samma band. Om kommunikationshastigheten är långsammare än väntat kan det
hända att den ökar om du byter trådlös kanal på åtkomstpunkten.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 46 N
Anmärkning om datakrypteringen
WLAN-standarden innehåller följande krypteringsmetoder: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll,
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och
Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standarder baserade på kompatibla säkerhetstillbehör som höjer
dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara kompatibelt med
IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering med TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom
användarverifiering med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol). Krypteringen av data skyddar den sårbara
trådlösa länken mellan klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN,
till exempel: lösenordsskydd, end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, andra generationen av
WPA, har starkare dataskydd och bättre styrning av nätverksåtkomst och är dessutom konstruerad för att skydda alla versioner
av 802.11-enheter, inklusive standarderna 802.11b, 802.11a, 802.11g och 802.11n, multi-band och multi-mode. Dessutom
är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda
AES-krypteringsalgoritmen, som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad
verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 47 N
Starta trådlös LAN-kommunikation
Du måste först upprätta en trådlös LAN-kommunikation mellan datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej). Mer information
finns i Windows Hjälp och support.
!
Mer information om hur du anger vilken kanal som ska användas för åtkomstpunkten finns i handboken för åtkomstpunkten.
Så här startar du trådlös LAN-kommunikation
1
En åtkomstpunkt måste finnas installerad.
Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
2
Slå på WIRELESS-brytaren.
3
Klicka på ikonen VAIO Smart Network i Aktivitetsfältet.
4
Klicka på omkopplaren bredvid önskat trådlöst alternativ för att växla till On i fönstret VAIO Smart Network.
Kontrollera att WIRELESS-indikatorn tänds.
5
Klicka på
6
Markera den åtkomstpunkt du vill använda och klicka på Anslut.
eller
i Aktivitetsfältet.
För WPA-PSK- eller WPA2-PSK-autentisering måste du ange ett lösenord. Lösenordet är skiftlägeskänsligt och måste vara en textsträng som innehåller
mellan 8 och 63 tecken eller en hexadecimal sträng som innehåller 64 tecken.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
Koppla från trådlös LAN-kommunikation
Så här kopplar du från trådlös LAN-kommunikation
Klicka på omkopplaren bredvid Wireless LAN för att växla den till Off i fönstret VAIO Smart Network.
!
Om du stänger av funktionen för trådlöst LAN när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet kan du förlora data.
n 48 N
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
n 49 N
Använda Bluetooth-funktionen
Du kan upprätta trådlös kommunikation mellan datorn och andra Bluetooth®-enheter, till exempel en annan dator eller en
mobiltelefon. Det går att överföra data mellan sådana enheter utan kablar och på upp till 10 meters avstånd i ett fritt utrymme.
Bluetooth-säkerhet
Den trådlösa Bluetooth-tekniken har en identitetskontrollfunktion som gör att du kan bestämma vem du vill kommunicera
med. Tack vare denna identitetskontrollfunktion går det att förhindra att anonyma Bluetooth-enheter får tillgång till datorn.
Allra första gången två Bluetooth-enheter kommunicerar med varandra bör du registrera en gemensam nyckel (Passkey –
ett lösenord som behövs för identitetskontrollen) för båda enheterna. När en enhet väl är registrerad behöver du inte ange
nyckel igen.
Det går att använda olika lösenord vid olika tidpunkter, så länge båda enheterna använder samma lösenord.
För vissa enheter, t.ex. en mus, går det inte att ange något lösenord.
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
n 50 N
Kommunicera med en annan Bluetooth-enhet
Du kan ansluta datorn till en annan Bluetooth-enhet, t.ex. en annan dator, en mobiltelefon, en PDA, ett headset, en mus eller
en digitalkamera utan att det behövs några kablar.
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
n 51 N
Kommunicera med en annan Bluetooth-enhet
För att kunna kommunicera med en annan Bluetooth-enhet måste du först ställa in Bluetooth-funktionen. När du ska konfigurera
och använda Bluetooth-funktionen kan du använda Windows Hjälp och support för att söka efter Bluetooth-information.
1
Slå på WIRELESS-brytaren.
2
Klicka på ikonen VAIO Smart Network i Aktivitetsfältet.
3
Klicka på omkopplaren bredvid Bluetooth för att växla den till On i fönstret VAIO Smart Network.
Kontrollera att WIRELESS-indikatorn tänds.
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
Koppla från kommunikation via Bluetooth
Så här kopplar du från kommunikation via Bluetooth
1
Stäng av Bluetooth-enheten som kommunicerar med datorn.
2
Klicka på omkopplaren bredvid Bluetooth för att växla den till Off i fönstret VAIO Smart Network.
n 52 N
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
n 53 N
Att tänka på när du använder Bluetooth-funktionen
❑ Dataöverföringshastigheten varierar beroende på följande faktorer:
❑ Hinder, t.ex. väggar mellan enheterna
❑ Avståndet mellan enheterna
❑ Väggmaterialet
❑ Mikrovågor och trådlösa telefoner i närheten
❑ Radiostörningar och andra miljöfaktorer
❑ Enheternas inställning
❑ Programvarutypen
❑ Operativsystemstypen
❑ Användning av både ett trådlöst LAN och Bluetooth-funktionerna samtidigt på datorn
❑ Storleken på filen som överförs
❑ Stora filer kan ibland skadas vid kontinuerlig överföring på grund av begränsningar för själva Bluetooth-standarden och
på elektromagnetiska störningar i omgivningen.
❑ Alla Bluetooth-enheter måste vara certifierade för att garantera att de uppfyller tillämpliga normer. Även om dessa normer
är uppfyllda kan det förekomma variationer i prestanda, specifikationer och tillvägagångssätt mellan olika enheter.
Det kan hända att det inte går att överföra data i vissa situationer.
❑ Det kan hända att ljud och bild blir osynkroniserade om du spelar upp videoklipp i datorn med ljud från en ansluten
Bluetooth-enhet. Det här inträffar ofta med Bluetooth-teknik och är normalt.
Använda din VAIO-dator >
Använda Bluetooth-funktionen
n 54 N
❑ Frekvensbandet 2,4 GHz, som används av Bluetooth-enheter eller trådlöst LAN, används även av andra enheter.
Bluetooth-enheter använder en speciell teknik för att minska störningarna från andra enheter på samma våglängdsband.
Om du använder Bluetooth-funktionen och enheter för trådlös kommunikation på samma gång kan dock radiostörningar
uppstå som ger lägre kommunikationshastigheter och kortare avstånd än standardvärdena.
Läs igenom Handbok med föreskrifter för Bluetooth innan du börjar använda Bluetooth-funktionen.
❑ Det kan hända att Bluetooth-funktionen inte fungerar med andra enheter beroende på tillverkaren eller på vilken version
av programvaran som tillverkaren använder.
❑ Om flera Bluetooth-enheter ansluts till datorn kan kanalöverlastning uppstå, vilket leder till dåliga prestanda för enheterna.
Det här är normalt när Bluetooth-teknik används.
Använda kringutrustning >
n 55 N
Använda kringutrustning
VAIO-datorns olika anslutningsportar kan användas för att ge den fler funktioner.
❑ Ansluta en optisk skivenhet (sidan 56)
❑ Ansluta externa högtalare eller hörlurar (sidan 58)
❑ Ansluta en extern bildskärm (sidan 59)
❑ Välja visningslägen (sidan 61)
❑ Använda funktionen för flera bildskärmar (sidan 62)
❑ Ansluta en extern mikrofon (sidan 64)
❑ Ansluta en USB-enhet (sidan 65)
Använda kringutrustning >
Ansluta en optisk skivenhet
n 56 N
Ansluta en optisk skivenhet
Anslut en extern optisk skivenhet (medföljer ej) till datorn om du vill använda optisk skivmedia med datorn.
Ansluta en optisk skivenhet
!
Se till att ansluta en extern optisk skivenhet till datorn innan du startar förinstallerade skivdriftsprogram.
Se till att du ansluter en extern optisk skivenhet till en strömkälla innan du använder den. Datorn har bara stöd för optiska skivenheter som får ström direkt
från elnätet.
Använda kringutrustning >
Ansluta en optisk skivenhet
n 57 N
Så här ansluter du en optisk skivenhet
1
Anslut den externa optiska skivenheten till ett nätuttag (1).
2
Välj vilken USB-port (2)
3
Anslut ena änden av USB-kabeln (3) i USB-porten och andra änden i den optiska skivenheten.
du vill använda.
Läs bruksanvisning som följde med din externa optiska skivenhet för mer information om hur du ansluter USB-kabeln till enheten.
Om du kopplar från enheten när datorn är i energisparläge (vänteläge eller viloläge) kan datorn sluta att fungera.
Använda kringutrustning >
Ansluta externa högtalare eller hörlurar
Ansluta externa högtalare eller hörlurar
Du kan ansluta externa ljudenheter (medföljer ej) som högtalare eller hörlurar till datorn.
Så här ansluter du externa högtalare
Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.
!
Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem.
Anslut de externa högtalarna (1) till datorns hörlursuttag (2) i med en högtalarkabel (3) (medföljer ej).
n 58 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 59 N
Ansluta en extern bildskärm
Du kan ansluta en extern bildskärm till datorn. Du kan t.ex. använda din dator med en extra bildskärm eller en projektor.
Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator.
Ansluta en bildskärm eller en projektor
Du kan ansluta en extern bildskärm till datorn, t.ex. en datorskärm eller en projektor.
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
Så här ansluter du en bildskärm eller en projektor
1
Sätt i nätkabeln (1) till den externa bildskärmen eller projektorn i ett vägguttag.
2
Anslut den externa bildskärmen eller projektorn till datorns bildskärmsport (2) med en bildskärmskabel (3).
Vid behov kan du ansluta hörlursuttaget på projektorn till hörlursuttaget (4) i på datorn med en högtalarkabel (5).
n 60 N
Använda kringutrustning >
Välja visningslägen
n 61 N
Välja visningslägen
När datorn har en extern bildskärm ansluten går det att välja antingen datorns skärm eller den anslutna skärmen som
huvudskärm.
Du kanske inte kan visa samma innehåll på datorskärmen och den externa bildskärmen eller projektorn samtidigt. Det är beroende av vilken typ av extern
bildskärm eller projektor du använder.
Slå på den externa bildskärmen innan du slår på datorn.
Så här väljer du visningsläge med Fn+F7-tangenterna
Du kan välja visningsläge med Fn+F7-tangenterna. Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 28) om
du vill ha mer information.
Så här väljer du visningsläge från bildskärmsinställningarna
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka i listrutan intill Flera bildskärmar, välj önskad inställning och klicka på OK.
Använda kringutrustning >
Använda funktionen för flera bildskärmar
n 62 N
Använda funktionen för flera bildskärmar
Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar. Om till exempel en extern
bildskärm är ansluten till skärmporten kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda
skrivbord.
Du kan flytta markören från den ena bildskärmen till den andra. På så sätt kan du dra objekt, som ett öppet programfönster
eller ett verktygsfält, från den ena skärmen till den andra.
!
På modeller med operativsystemet Windows 7 Starter kan du inte använda vissa funktioner som beskrivs i denna Bruksanvisning. Se Om modeller
med Windows 7 Starter (sidan 4) om du vill ha mer information.
Använda kringutrustning >
Använda funktionen för flera bildskärmar
n 63 N
Så här använder du funktionen för flera bildskärmar
Det kan hända att den externa bildskärmen saknar stöd för funktionen för flera bildskärmar.
Det kan hända att vissa program inte fungerar tillsammans med funktionen för flera bildskärmar.
Kontrollera att datorn inte övergår i vänteläge eller viloläge när du använder funktionen för flera bildskärmar. Annars kanske inte datorn återgår till normalt
läge.
Om du väljer olika antal färger på varje skärm ska du inte utöka ett fönster över två skärmar. Då kanske inte programvaran fungerar korrekt.
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka i listrutan intill Flera bildskärmar, välj Utvidga dessa bildskärmar och klicka sedan på OK.
Du kan ställa in antalet färger och upplösningen för var och en av skärmarna och anpassa funktionen för flera bildskärmar.
Ställ in färre färger eller en lägre upplösning på varje skärm.
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern mikrofon
Ansluta en extern mikrofon
Du kan ansluta en extern mikrofon (medföljer ej) till datorn.
Så här ansluter du en extern mikrofon
Anslut mikrofonkabeln (1) till mikrofonuttaget (2) m.
Kontrollera att mikrofonen är avsedd för att användas med datorer.
n 64 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en USB-enhet
Ansluta en USB-enhet
Du kan ansluta en USB-enhet till datorn, till exempel en mus, en diskettläsare, högtalare eller en skrivare.
Så här ansluter du en USB-enhet
1
Välj vilken USB-port (1) du vill använda.
2
Anslut USB-enhetens kabel (2) till USB-porten.
n 65 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en USB-enhet
Att tänka på när du ansluter en USB-enhet
❑ Du måste kanske installera drivrutinen som medföljde enheten innan du kan använda den. Läs USB-enhetens
bruksanvisning om du vill ha mer information.
❑ Använd en USB-skrivare som är kompatibel med den version av Windows som du har.
❑ Information om hur du tar bort en USB-enhet finns i handboken som medföljde enheten.
❑ Var noga med följande för att skydda datorn och/eller USB-enheterna från skador:
❑ Undvik att stöta till eller trycka på USB-kontakterna om datorn ska flyttas med USB-enheter anslutna.
❑ Lägg inte datorn i en väska eller liknande med USB-enheter anslutna.
n 66 N
Anpassa din VAIO-dator >
n 67 N
Anpassa din VAIO-dator
I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur du ändrar VAIO-datorns huvudinställningar. Bland annat får du lära dig att använda och
anpassa utseendet på program och verktyg från Sony.
❑ Ställa in lösenordet (sidan 68)
❑ Använda VAIO Control Center (sidan 75)
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 68 N
Ställa in lösenordet
Om du ställer in ett lösenord kan du skydda datorn mot obehörig åtkomst genom att användaren måste ange lösenordet när
datorn sätts på eller återgår till normalläge från vänteläge eller viloläge.
!
Glöm inte bort ditt lösenord. Skriv ned lösenordet och förvara det på ett säkert ställe.
Typ av lösenord
Beskrivning
Startlösenord
Du kan använda BIOS-funktionerna för att ställa in två typer av lösenord:
- Datorlösenord: Gör det möjligt för användare med administratörsbehörighet att ändra alla
inställningsalternativen på BIOS-inställningsskärmen samt starta datorn.
- Användarlösenord: Låter de vanliga användarna ändra några av BIOS-inställningsalternativen samt starta
datorn. För att kunna skapa ett användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet.
Du kommer att ombes ange startlösenordet efter att VAIO-logotypen visats.
!
Om du glömmer av datorlösenordet måste detta återställas, vilket sker mot en avgift. Kontakta ett auktoriserat Sonyservice/supportcenter om du behöver återställa lösenordet. Information om hur du hittar närmaste center eller ombud
finns i Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5).
Du kan återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen genom att ange datorlösenordet.
Windows-lösenord
Låter användarna logga in på datorn. Skyddar varje användarkonto med ett separat lösenord.
Windows-lösenordet måste anges efter att du har valt ditt användarkonto.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
Ställa in startlösenordet
Så här ställer du in startlösenordet (datorlösenord)
1
Starta datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set Machine Password och tryck på Enter.
4
Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter.
Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
5
Välj Password when Power On under Security och tryck på Enter.
6
Ändra inställningen från Disabled till Enabled.
7
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
n 69 N
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 70 N
Så här ställer du in startlösenordet (användarlösenord)
!
Se till att datorlösenordet är inställt innan du ställer in användarlösenordet.
1
Starta datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
Skärmen för lösenordsinloggning visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Ange datorlösenordet och tryck sedan på Enter.
4
Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set User Password och tryck sedan på Enter.
5
Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter.
Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
6
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 71 N
Så här ändrar eller tar du bort startlösenordet (datorlösenord)
1
Starta datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
Skärmen för lösenordsinloggning visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Ange datorlösenordet och tryck sedan på Enter.
4
Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set Machine Password och tryck på Enter.
5
Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan på
Enter.
Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker
på Enter.
6
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 72 N
Så här ändrar eller tar du bort startlösenordet (användarlösenord)
1
Starta datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
Skärmen för lösenordsinloggning visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Ange användarlösenordet och tryck sedan på Enter.
4
Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set User Password och tryck sedan på Enter.
5
Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan på
Enter.
Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker
på Enter.
6
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
Ställa in Windows-lösenordet
Så här ställer du in Windows-lösenordet
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Användarkonton och säkerhet för familjen eller Användarkonton.
3
Klicka på Användarkonton.
4
Klicka på Skapa ett lösenord för kontot under Gör ändringar i ditt användarkonto.
5
Ange lösenordet för ditt konto i fälten Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord.
6
Klicka på Skapa lösenord.
Mer information om Windows-lösenordet finns i Windows Hjälp och support.
Så här ändrar du Windows-lösenordet
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Användarkonton och säkerhet för familjen eller Användarkonton.
3
Klicka på Användarkonton.
4
Klicka på Ändra ditt lösenord.
5
Ange aktuellt lösenord i fältet Aktuellt lösenord.
6
Ange det nya lösenordet i fälten Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord.
7
Klicka på Ändra lösenord.
n 73 N
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
Så här tar du bort Windows-lösenordet
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Användarkonton och säkerhet för familjen eller Användarkonton.
3
Klicka på Användarkonton.
4
Klicka på Ta bort lösenord.
5
Ange det aktuella lösenordet som du vill ta bort i fältet Aktuellt lösenord.
6
Klicka på Ta bort lösenord.
n 74 N
Anpassa din VAIO-dator >
Använda VAIO Control Center
n 75 N
Använda VAIO Control Center
Med funktionen VAIO Control Center får du tillgång till systeminformationen och kan göra olika inställningar för systemet.
Så här använder du VAIO Control Center
1
Klicka på Start, Alla program och klicka på VAIO Control Center.
2
Välj en inställningspunkt och ändra inställningarna.
3
Klicka på OK när du är färdig.
Inställningarna för den valda punkten har ändrats.
Mer information om de olika alternativen finns i hjälpfilen som ingår i VAIO Control Center.
Vissa av inställningspunkterna visas inte om du öppnar VAIO Control Center som standardanvändare.
Försiktighetsåtgärder >
n 76 N
Försiktighetsåtgärder
Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder för att skydda din VAIO-dator från potentiella skador.
❑ Information om säkerhet (sidan 77)
❑ Information om skötsel och underhåll (sidan 80)
❑ Hantera datorn (sidan 81)
❑ Hantera LCD-skärmen (sidan 83)
❑ Använda elnätet som strömkälla (sidan 84)
❑ Sköta den inbyggda kameran (sidan 85)
❑ Hantera skivor (sidan 86)
❑ Använda batteriet (sidan 87)
❑ Hantera ”Memory Stick” (sidan 88)
❑ Sköta den inbyggda lagringsenheten (sidan 89)
Försiktighetsåtgärder >
Information om säkerhet
n 77 N
Information om säkerhet
Datorn
❑ Placera datorn på en hård och stabil yta.
❑ Vi råder dig att inte använda datorn liggandes direkt i knäet. Temperaturen på datorns undersida kan stiga under normal
användning, och efter en längre tid kan den orsaka obehag eller brännmärken.
❑ God ventilation förebygger att datorn blir alltför het. Ställ inte datorn på mjuka ytor som mattor, filtar, soffor eller sängar,
eller i närheten av draperier som kan blockera datorns luftintag.
❑ Använd endast kringutrustning och gränssnittskablar som uppfyller specifikationerna.
Strömkälla
❑ Placera inte nätadaptern så att den vidrör din hud. Flytta bort nätadaptern från kroppen om den blir varm och orsakar
obehag.
❑ Placera inga tunga föremål på nätkabeln. Det kan medföra brandrisk.
❑ Håll alltid i kontakten när du drar ut kabeln ur nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln.
❑ Koppla ur datorn från vägguttaget om du inte tänker använda den under en längre period.
❑ Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när den inte används.
❑ Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget.
Försiktighetsåtgärder >
Information om säkerhet
n 78 N
Batteri
❑ Lämna aldrig batterier i temperaturer över 60 °C, till exempel i direkt solljus, eller i en bil som parkerats i solen.
❑ Vissa laddningsbara batterier uppfyller inte Sonys kvalitets- och säkerhetskrav. Av säkerhetsskäl fungerar denna dator
endast med äkta Sony-batterier, avsedda för denna modell. Om du installerar ett batteri som inte är godkänt kommer
batteriet inte att laddas och datorn inte att fungera.
❑ Håll batteriet borta från alla värmekällor.
❑ Håll batteriet torrt.
❑ Öppna inte batteriet, och försök inte att ta isär det.
❑ Utsätt inte batteriet för mekaniska stötar. Var till exempel försiktig så att du inte tappar det på en hård yta.
❑ Du skyddar batteriet från skador genom att ta ut det ur datorn när den inte används under en längre period.
❑ Om batteriet inte har använts på länge kan strömnivån vara låg. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
Batteriet laddas gradvis ur även när det inte används. Anslut nätadaptern till datorn och ladda batteriet innan du använder
datorn igen.
Hörlurar
❑ Trafiksäkerhet – Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar, eller använder någon typ av motorfordon. Detta kan ge upphov
till en trafikfara, och det är dessutom olagligt på vissa platser. Det kan också vara farligt att spela hög musik när du går
till fots, till exempel vid övergångsställen.
❑ Förebygga hörselskador – Undvik att lyssna i hörlurar med hög volym. Hörselexperterna varnar för att spela länge, högt
och ofta. Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda lurarna.
Försiktighetsåtgärder >
Information om säkerhet
”Memory Stick”
Förvara ”Memory Stick” och ”Memory Stick”-adaptrar utom räckhåll för barn. Det finns risk att de kan svälja dem.
n 79 N
Försiktighetsåtgärder >
Information om skötsel och underhåll
n 80 N
Information om skötsel och underhåll
Datorn
❑ Rengör chassit med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel. Använd inte rengöringsverktyg med
slipverkan, skurpulver eller lösningsmedel, t.ex. alkohol eller bensin, eftersom de kan skada ytskiktet på datorn.
❑ Dra ur nätadaptern och ta bort batteriet innan du rengör datorn.
LCD-skärmen
Torka av LCD-skärmens yta med en mjuk, torr trasa. Om du gnuggar på skärmen kan den skadas.
Den inbyggda kameran
Rengör linsskyddet på den inbyggda kameran med en blåspensel eller mjuk pensel. Om skyddet är mycket smutsigt, torkar
du av det med en mjuk, torr trasa. Gnugga inte skyddet eftersom det är mycket känsligt.
Skivor
❑ För att skivan ska fortsätta att fungera måste den hanteras på rätt sätt. Använd inga lösningsmedel (t.ex. bensin, thinner,
alkohol, rengöringsmedel eller antistatisk spray), eftersom de kan skada skivan.
❑ Normal rengöring utför du genom att fatta skivan i kanterna och använda en mjuk trasa för att torka ytan från mitten och
utåt.
❑ Om skivan är hårt smutsad, fuktar du en mjuk trasa med vatten, vrider ur den ordentligt och torkar skivans yta från mitten
och utåt. Använd en torr mjuk trasa för att torka bort eventuell kvarvarande fukt från skivan.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera datorn
n 81 N
Hantera datorn
❑ Om du råkar tappa ett hårt föremål på datorn eller spilla vätska över den, ska du stänga av den, koppla ur den från
nätuttaget och ta ut batteriet. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan den används
igen.
❑ Tappa inte datorn, och placera inga föremål på den.
❑ Ställ inte datorn på platser där den utsätts för
❑ värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler
❑ direkt solljus
❑ stora mängder damm
❑ fukt eller regn
❑ mekaniska vibrationer eller stötar
❑ starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd
❑ en omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C
❑ hög luftfuktighet.
❑ Placera ingen annan elektronisk utrustning i närheten av datorn. Utrustningens elektromagnetiska fält kan göra att datorn
inte fungerar.
❑ Datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagning. Om detta inträffar
flyttar du datorn till lämpligt avstånd från enheten.
❑ Använd inte skadade anslutningskablar, eller sådana med skärmärken.
❑ Om datorn tas direkt från ett kallt ställe till ett varmt, kan kondens uppstå inne i datorn. Vänta i så fall minst en timme
innan du slår på datorn. Om problem uppstår kopplar du ur strömmen till datorn och kontaktar VAIO Support.
❑ Säkerhetskopiera viktiga data regelbundet för att undvika att de går förlorade om datorn skadas.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera datorn
n 82 N
❑ Tryck inte på LCD-skärmen eller på kanterna när du öppnar LCD-skärmlocket eller lyfter datorn. LCD-skärmen kan vara
känslig för tryck och påfrestningar och att trycka på den kan skada den eller göra att den inte fungerar som den ska.
Öppna datorn genom att hålla i underdelen med en hand och försiktigt öppna LCD-skärmlocket med andra handen.
Om du bär datorn med locket öppet, se till att hålla i den med båda händerna.
❑ Bär din dator i en väska som är särskilt utformad för det.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera LCD-skärmen
n 83 N
Hantera LCD-skärmen
❑ Rikta inte LCD-skärmen mot solen. Solljus kan skada skärmen. Se till att skydda datorn mot direkt solljus när du använder
den nära ett fönster.
❑ Skrapa inte på LCD-skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Den kan ta skada om du gör det.
❑ När datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår normal
temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.
❑ En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tidsperiod. Restbilden försvinner efter ett litet
tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare.
❑ Skärmen blir varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller
ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte
att fel har uppstått.
❑ Ändra inte LCD-skärmens orienteringsinställningar i fönstret Inställningar för Tablet PC även om det finns andra
ändringsalternativ som kan markeras. Det kan göra datorn instabil. Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår
på grund av ändringar i inställningarna.
❑ Tryck inte på LCD-skärmlocket när locket är stängt eftersom det kan uppstå repor eller smuts på LCD-skärmen.
Försiktighetsåtgärder >
Använda elnätet som strömkälla
n 84 N
Använda elnätet som strömkälla
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
❑ Dela inte nätuttag med annan strömkrävande utrustning som kopieringsmaskiner eller dokumentförstörare.
❑ Köp en dosa med flera uttag och skydd mot spänningstoppar. På så sätt hjälper du till att skydda datorn mot skador som
uppstår på grund av plötsliga strömsprång, till exempel under åskväder.
❑ Använd nätadaptern som följde med datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter
eftersom det medför risk för funktionsfel.
Försiktighetsåtgärder >
Sköta den inbyggda kameran
n 85 N
Sköta den inbyggda kameran
❑ Vidrör inte linsskyddet på den inbyggda kameran, eftersom det kan repa skyddet och sådana repor syns på bilderna.
❑ Låt inte direkt solljus komma in i den inbyggda kamerans lins, oavsett om datorn är på eller inte, eftersom detta kan
påverka kamerans funktioner.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera skivor
n 86 N
Hantera skivor
❑ Fingeravtryck och damm på skivans yta kan orsaka läsfel. Se till att hålla skivan i kanterna och hålet i mitten enligt figuren:
❑ Fäst aldrig självhäftande etiketter på skivorna. Det kan påverka skivornas funktion och göra dem obrukbara för all framtid.
Försiktighetsåtgärder >
Använda batteriet
n 87 N
Använda batteriet
❑ Batteriets livslängd är kortare i kalla miljöer. Detta beror på att batteriet arbetar mindre effektivt vid lägre temperaturer.
❑ Batterier ska laddas vid temperaturer mellan 10 °C och 30 °C. Lägre temperaturer kräver längre laddningstid.
❑ När batteriet används eller laddas, blir det varmt. Detta är normalt och inget att oroa sig över.
❑ Det är inte nödvändigt att ladda ur batteriet fullständigt innan det laddas upp igen.
❑ Om batteriet laddas ur snabbt efter att ha blivit fulladdat, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta slut.
I så fall måste du byta batteriet.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera ”Memory Stick”
n 88 N
Hantera ”Memory Stick”
❑ Rör inte vid kontakten på ”Memory Stick” med fingrarna eller metallföremål.
❑ Använd enbart den etikett som medföljer ”Memory Stick”.
❑ ”Memory Stick” får inte böjas, tappas eller öppnas.
❑ Försök inte att ta isär eller modifiera ”Memory Stick”.
❑ Håll ”Memory Stick” torr.
❑ ”Memory Stick” ska inte användas eller förvaras på ställen där det utsätts för
❑ statisk elektricitet
❑ elektriska störningar
❑ extremt höga temperaturer, t.ex. i en bil som parkerats i solen
❑ direkt solljus
❑ hög luftfuktighet
❑ frätande ämnen.
❑ Använd förvaringsasken som medföljer ”Memory Stick”.
❑ Var noggrann med att säkerhetskopiera värdefulla data.
❑ Använd inte en spetsig penna för att skriva på etiketten på ”Memory Stick Duo”. Tryck på mediet kan skada interna
komponenter.
Försiktighetsåtgärder >
Sköta den inbyggda lagringsenheten
n 89 N
Sköta den inbyggda lagringsenheten
Den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller solid state drive-enhet) har stor lagringskapacitet och läser och skriver data
med hög hastighet. Men den kan lätt skadas om den används på fel sätt. Om den inbyggda lagringsenheten skadas går det
inte att återfå förlorade data. Det är viktigt att datorn hanteras med försiktighet för att data inte ska gå förlorade.
Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
Så här undviker du skador på hårddisken
❑ Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser.
❑ Håll datorn borta från magnetfält.
❑ Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt.
❑ Flytta inte på datorn när den är påslagen.
❑ Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från hårddisken.
❑ Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar.
❑ Ta inte ut hårddisken ur datorn.
Så här undviker du skador på din solid state drive
❑ Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från solid state drive-enheten.
❑ Ta inte ut solid state drive-enheten ur datorn.
Felsökning >
n 90 N
Felsökning
I det här avsnittet beskrivs hur du löser vanliga problem som kan uppstå när du använder din VAIO-dator. Många av problemen
är enkla att lösa. Försök med lösningarna nedan innan du kontaktar VAIO Support.
Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator.
❑ Användning av datorn (sidan 92)
❑ Systemuppdatering/Säkerhet (sidan 99)
❑ Återställning (sidan 101)
❑ Batteri (sidan 103)
❑ Den inbyggda kameran (sidan 105)
❑ Nätverk (LAN/Trådlöst LAN) (sidan 107)
❑ Bluetooth-teknik (sidan 110)
❑ Optiska skivor (sidan 114)
❑ Bildskärm (sidan 115)
❑ Utskrift (sidan 118)
❑ Mikrofon (sidan 119)
❑ Högtalare (sidan 120)
❑ Pekplatta (sidan 122)
❑ Tangentbord (sidan 123)
❑ Disketter (sidan 124)
Felsökning >
n 91 N
❑ Ljud/video (sidan 125)
❑ ”Memory Stick” (sidan 127)
❑ Kringutrustning (sidan 128)
Felsökning >
Användning av datorn
n 92 N
Användning av datorn
Vad ska jag göra om datorn inte startar?
❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, att du slagit på den samt att strömindikatorn lyser.
❑ Kontrollera att batteriet är rätt isatt och laddat.
❑ Koppla ur alla anslutna USB-enheter (om det finns några) och starta sedan om datorn.
❑ Om datorn är ansluten till en sladdosa med flera uttag eller en enhet för avbrottsfri kraft (UPS), kontrollera att dessa är
anslutna till en strömkälla och påslagna.
❑ Om du använder en extern bildskärm, kontrollera att den är ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att
kontrollerna för ljusstyrka och kontrast är rätt inställda. Läs bildskärmens bruksanvisning om du vill ha mer information.
❑ Koppla ur nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt i batteriet igen, anslut nätadaptern och skjut sedan
strömbrytaren (enligt riktningen G på brytaren) för att sätta på datorn.
❑ Kondens kan få datorn att sluta fungera. Om detta inträffar, använd inte datorn på minst en timme.
❑ Kontrollera att endast den medföljande Sony-nätadaptern används. Av säkerhetsskäl ska du bara använda det äkta
laddningsbara batteriet och nätadaptrar från Sony, som levereras med VAIO-datorn.
Felsökning >
Användning av datorn
n 93 N
Vad ska jag göra om den gröna strömindikatorn tänds men ingenting visas på skärmen?
❑ Tryck på Alt+F4 flera gånger för att stänga programfönstret. Ett programfel kan ha uppstått.
❑ Om det inte hjälper att trycka på Alt+F4 kan du klicka på Start, pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att
starta om datorn.
❑ Om datorn inte startar om trycker du på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen
bredvid knappen Stäng av
och på Starta om.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om.
❑ Om detta inte fungerar, skjut (enligt riktningen G på brytaren) och håll strömbrytaren i mer än fyra sekunder för att stänga
av datorn. Koppla från nätadaptern och låt datorn stå så i ungefär fem minuter. Anslut sedan nätadaptern och sätt på
datorn igen.
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.
Felsökning >
Användning av datorn
n 94 N
Vad ska jag göra om datorn eller programmen slutar svara?
❑ Om datorn slutar att svara när ett program körs kan du trycka på tangenterna Alt+F4 så stängs programfönstret.
❑ Om det inte hjälper att trycka på Alt+F4 kan du klicka på Start och på Stäng av för att stänga av datorn.
❑ Om datorn inte stängs av trycker du på Ctrl+Alt+Delete och klickar på knappen Stäng av.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Stäng av.
❑ Om detta inte fungerar, skjut (enligt riktningen G på brytaren) och håll strömbrytaren tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.
❑ Koppla ur nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt i batteriet igen, anslut nätadaptern och skjut sedan
strömbrytaren (enligt riktningen G på brytaren) för att sätta på datorn.
❑ Försök installera om programmet.
❑ Kontakta programmets utgivare eller leverantör av teknisk support.
Felsökning >
Användning av datorn
n 95 N
Varför försätts datorn inte i vänteläge eller viloläge?
Datorn kan bli instabil om driftläget ändras innan datorn helt övergått till vänteläge eller viloläge.
Så här återställer du datorn till normalläge
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om.
3
Om datorn inte startar om trycker du på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen bredvid knappen Stäng av och
på Starta om.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om.
4
Om detta inte fungerar, skjut (enligt riktningen G på brytaren) och håll strömbrytaren tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.
Vad ska jag göra om laddningsindikatorn blinkar snabbt och datorn inte startar?
❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet.
Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn. Mer information finns i Sätta i/ta ut batteriet (sidan 15).
❑ Om problemet kvarstår betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet och kontakta
VAIO Support.
Felsökning >
Användning av datorn
n 96 N
Varför visas en lägre processorhastighet än den maximala i fönstret Systemegenskaper?
Detta är normalt. Eftersom datorns processor använder en typ av hastighetskontroll i energibesparingssyfte, kanske den
aktuella processorhastigheten visas i Systemegenskaper i stället för den maximala hastigheten.
Vad gör jag om min dator inte godkänner mitt lösenord och returnerar meddelandet Enter
Onetime Password?
Om du anger fel startlösenord tre gånger i rad, visas meddelandet Enter Onetime Password och Windows startar inte. Skjut
(enligt riktningen G på brytaren) och håll strömbrytaren i mer än fyra sekunder för att kontrollera att strömindikatorlampan
stängs av. Vänta i 10–15 sekunder och starta sedan om datorn samt ange rätt lösenord. Lösenordet är skiftlägeskänsligt,
så se till att kontrollera vilket skiftläge datorn är i innan du anger lösenordet.
Vad ska jag göra om mitt spel inte fungerar eller kraschar hela tiden?
❑ Kontrollera på spelets webbplats om det finns några korrigeringsfiler eller uppdateringar som du kan hämta.
❑ Kontrollera att du har installerat den senaste grafikdrivrutinen.
❑ På vissa VAIO-modeller delas grafikminnet med systemet. I så fall garanteras inte optimala grafikprestanda.
Varför stängs inte skärmen av fast tidsgränsen för automatisk avstängning har passerats?
Vissa program och skärmsläckare är utformade så att den funktion i operativsystemet som stänger av datorskärmen eller
försätter datorn i vänteläge efter en viss tids inaktivitet tillfälligt inaktiveras. Det problemet kan du lösa genom att avsluta de
program som körs eller byta skärmsläckare.
Felsökning >
Användning av datorn
n 97 N
Hur ändrar jag startenhetsordningen?
Du kan ändra startenhetsordning med en av BIOS-funktionerna. Gör så här:
1
Starta datorn.
2
Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när
VAIO-logotypen visas.
3
Tryck på < eller , för att välja Boot.
4
Tryck på M eller m för att välja den enhet som du vill ändra startordningen för.
5
Tryck på F5 eller F6 för att ändra startenhetsordningen.
6
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Vad ska jag göra om jag inte kan starta datorn från den externa enheten som är ansluten
till datorn?
Du måste ändra startenhet om du vill starta om datorn från en extern enhet, till exempel en USB-diskettenhet eller en optisk
USB-skivenhet. Du ändrar startenhet genom att starta datorn och trycka på F11 när logotypen VAIO visas.
!
Innan du använder en extern enhet, se till att den är ansluten till en strömkälla.
Felsökning >
Användning av datorn
n 98 N
Varför svarar inte datorn tillräckligt snabbt när Windows Aero körs?
Det går inte att garantera datorns prestanda medan Windows Aero körs. Vi rekommenderar att du avaktiverar Windows Aero
för att få högsta möjliga prestanda.
Så här avaktiverar du Windows Aero:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.
2
Välj andra teman än Aero-teman.
Felsökning >
Systemuppdatering/Säkerhet
n 99 N
Systemuppdatering/Säkerhet
Hur hittar jag viktiga uppdateringar till datorn?
Du kan hitta och installera de senaste uppdateringarna på datorn med hjälp av programmen: Windows Update och
VAIO Update. Se Uppdatera datorn (sidan 26) om du vill ha mer information.
Hur kan jag skydda datorn mot säkerhetshot, t.ex. virus?
Operativsystemet Microsoft Windows är förinstallerat på datorn. Det bästa sättet att skydda datorn mot säkerhetshot,
t.ex. virus, är att regelbundet hämta och installera de senaste Windows-uppdateringarna.
Du kan få viktiga Windows-uppdateringar på följande sätt:
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar.
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på System och säkerhet.
3
Klicka på Åtgärdscenter.
4
Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in automatiska eller schemalagda uppdateringar.
Felsökning >
Systemuppdatering/Säkerhet
Hur håller jag mitt antivirusprogram uppdaterat?
Du kan hålla programmet McAfee aktuellt med de senaste uppdateringarna från McAfee, Inc.
Hämta och installera de senaste säkerhetsuppdateringarna genom att följa dessa steg:
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar.
1
Klicka på Start, Alla program, McAfee och McAfee SecurityCenter.
2
Uppdatera programmet genom att klicka på knappen längst upp till vänster i fönstret.
3
Följ instruktionerna på skärmen för att hämta uppdateringarna.
Mer information finns i hjälpen till programvaran.
n 100 N
Felsökning >
Återställning
n 101 N
Återställning
Hur skapar jag återställningsskivor?
Du kan skapa återställningsskivor med hjälp av VAIO Recovery Center. De skivorna används för att återställa datorn till
standardinställningarna från fabriken. Om du vill skapa skivorna klickar du på Start, Alla program, VAIO Recovery Center
och Create Recovery Discs.
!
Om datorn inte har en inbyggd optisk skivenhet måste du ansluta en extern optisk skivenhet (medföljer ej).
Se Felsöknings- och återställningsguide för mer information.
Hur återställer jag datorn till standardinställningarna från fabriken?
Det finns två sätt att återställa datorn: med återställningsskivor och med en återställningspartition.
Se Felsöknings- och återställningsguide för mer information.
Hur gör jag för att återinstallera de ursprungliga programmen och drivrutinerna?
Du kan återställa de förinstallerade programmen och drivrutinerna med hjälp av VAIO Recovery Center. Om du vill återställa
dem klickar du på Start, Alla program, VAIO Recovery Center, och Reinstall Programs or Drivers.
Se Felsöknings- och återställningsguide för mer information.
Felsökning >
Återställning
n 102 N
Hur kontrollerar jag volymen på återställningspartitionen?
Datorns inbyggda hårddisk innehåller återställningspartitionen där data för systemåterställningen lagras. Gör så här om du
vill kontrollera volymen på återställningspartitionen:
1
Klicka på Start, högerklicka på Dator och välj Hantera.
2
Klicka på Diskhantering under Lagring i det vänstra fönstret.
Volymen på återställningspartitionen och volymen på hela C-disken visas på raden Disk 0 i mittenfönstret.
Felsökning >
Batteri
n 103 N
Batteri
Hur vet jag om batteriet är laddat?
Laddningsindikatorn visar om batteriet är laddat. Se Ladda batteriet (sidan 18) om du vill ha mer information.
När använder datorn ström från elnätet?
När datorn är ansluten till ett nätuttag via nätadaptern använder den nätström, även om batteriet sitter i.
När bör jag ladda om batteriet?
Ladda batteriet i följande fall:
❑ Batteriet är nästan urladdat och både laddningslampan och strömindikatorlampan blinkar.
❑ Du har inte använt batteriet på länge.
När bör jag byta ut batteriet?
Ett meddelande som uppmanar dig att ersätta batteriet visas när batteriets livslängd håller på att ta slut. Du kan kontrollera
batteriladdningskapaciteten med funktionen Battery på VAIO Control Center.
Är något fel om det installerade batteriet blir varmt?
Nej, det är normalt att batteriet blir varmt när det driver datorn.
Felsökning >
Batteri
n 104 N
Kan datorn gå över i viloläge medan den körs på batteriet?
Datorn kan övergå i viloläge medan den körs på batteriet, men vissa program och viss kringutrustning hindrar att systemet
försätts i viloläge. Om du använder ett program som hindrar att systemet försätts i viloläge, bör du spara dina data ofta så att
du inte riskerar att förlora dessa. Information om hur du manuellt kan aktivera viloläget finns i Använda viloläget (sidan 25).
Varför kan jag inte ladda mitt batteri så det blir fulladdat?
För att förlänga batteriets livslängd är batterivårdsfunktionen aktiverad i VAIO Control Center. Kontrollera inställningarna i
VAIO Control Center.
Vad ska jag göra om det visas ett meddelande där det står att batteriet är inkompatibelt
eller felaktigt installerat och datorn försätts i viloläge?
❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet.
Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn. Mer information finns i Sätta i/ta ut batteriet (sidan 15).
❑ Om problemet kvarstår betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet och kontakta
VAIO Support.
Felsökning >
Den inbyggda kameran
n 105 N
Den inbyggda kameran
Varför visar inte sökaren några bilder alls eller med låg kvalitet?
❑ Den inbyggda kameran kan inte användas med mer än ett program åt gången. Avsluta det aktuella programmet innan du
öppnar ett annat.
❑ Sökaren kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, när du tittar på föremål som rör sig snabbt. Detta är normalt
och innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ Om problemet kvarstår, startar du om datorn.
Varför har tagna bilder så låg kvalitet?
❑ Bilder som tas under ett lysrör kan innehålla reflektioner från ljuset.
❑ En mörkare del av bilden kan visas som brus.
❑ Om linsskyddet är smutsigt går det inte att ta klara bilder. Rengör skyddet. Se Den inbyggda kameran (sidan 80).
Vad ska jag göra om de tagna bilderna tappat bildrutor och innehåller ljudavbrott?
❑ Effektinställningarna i programmet kan medföra att bildrutor försvinner. Mer information finns i hjälpen som ingår i
programvaran.
❑ Fler program kanske körs än vad datorn klarar av. Avsluta de program som du inte använder.
❑ Energisparfunktionen på datorn kan vara aktiverad. Kontrollera processorns prestanda.
Felsökning >
Den inbyggda kameran
n 106 N
Vad ska jag göra om det försvinner bildrutor under filmuppspelning när datorn körs på
batteriet?
Strömmen i batteriet håller på att ta slut. Anslut datorn till ett nätuttag.
Vad ska jag göra om bilderna jag tagit flimrar?
Det här problemet inträffar när du använder kameran i lysrörsbelysning och beror på att utfrekvensen för ljussättningen och
slutarhastigheten inte överensstämmer.
Ändra kamerans riktning eller kamerabildernas ljusstyrka för att minska flimret. I vissa program kan du ta bort flimmer genom
att ange ett lämpligt värde för någon av kamerans egenskaper (t.ex. ljuskälla och flimmer).
Varför fördröjs videoindata från den inbyggda kameran med ett par sekunder?
Videoindata kan fördröjas med ett par sekunder om:
❑ ett kortkommando med tangenten Fn används.
❑ belastningen på processorn ökar.
Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
Vad ska jag göra om datorn blir instabil när den försätts i energisparläge när den inbyggda
kameran används?
Om datorn automatiskt går över i vänteläge eller viloläge ändrar du inställningarna för energisparläget. Information om hur
du ändrar inställningen finns i Använda energisparlägen (sidan 23).
Felsökning >
Nätverk (LAN/Trådlöst LAN)
n 107 N
Nätverk (LAN/Trådlöst LAN)
Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN?
❑ Anslutningsförmågan påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta bort datorn från eventuella
hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Kontrollera att omkopplaren WIRELESS är på och att indikatorlampan WIRELESS på datorn lyser.
❑ Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på.
❑ Gör så här för att kontrollera inställningarna:
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet.
3
Klicka på Anslut till ett nätverk för att bekräfta att din åtkomstpunkt är vald.
❑ Kontrollera att krypteringsnyckeln är korrekt.
❑ Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett
annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Så här ändrar du inställningarna:
1
Högerklicka på ikonen för energistatus i Aktivitetsfältet och markera Energialternativ.
2
Klicka på Ändra schemainställningar.
3
Klicka på Ändra avancerade inställningar.
4
Välj fliken Avancerade inställningar.
5
Dubbelklicka på Inställningar för trådlöst nätverkskort och Energisparläge.
6
Välj Hög prestanda på den nedrullningsbara menyn, både för Batteridrift och Nätansluten.
Felsökning >
Nätverk (LAN/Trådlöst LAN)
n 108 N
Vad ska jag göra om jag inte kan ansluta till Internet?
❑ Kontrollera åtkomstpunktinställningarna. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra.
❑ Flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Kontrollera att datorn är korrekt konfigurerad för åtkomst till Internet.
❑ Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett
annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Följ anvisningarna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn
till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 107) om du vill ändra inställningarna.
Varför går dataöverföringen långsamt?
❑ Överföringshastigheten för trådlösa LAN påverkas av avståndet och hinder mellan enheter och åtkomstpunkter. Andra
påverkande faktorer är enhetens konfiguration, radioförhållanden och programkompatibilitet. För att uppnå maximal
överföringshastighet bör du flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN kan enheten tillfälligt vara överbelastad, beroende på hur många andra
enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.
❑ Om åtkomstpunkten störs av andra åtkomstpunkter, byt kanal för åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i
bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett
annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Följ anvisningarna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn
till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 107) om du vill ändra inställningarna.
Felsökning >
Nätverk (LAN/Trådlöst LAN)
n 109 N
Hur undviker jag avbrott i dataöverföringen?
❑ När datorn är ansluten till en åtkomstpunkt kan avbrott i dataöverföringen uppstå vid överföring av en stor fil, eller om
datorn är placerad nära mikrovågsugnar eller trådlösa telefoner.
❑ Flytta datorn närmare åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att åtkomstpunkten är intakt.
❑ Byt kanal på åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett
annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Följ anvisningarna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn
till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 107) om du vill ändra inställningarna.
Vad är kanaler?
❑ Kommunikation via trådlöst LAN sker på uppdelade frekvensband, så kallade kanaler. Åtkomstpunkter för trådlöst LAN
från andra leverantörer kan vara förinställda på andra kanaler än Sony-enheter.
❑ Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN, kontrollera anslutningsinformationen i bruksanvisningen för
åtkomstpunkten.
Varför avbryts nätverksanslutningen när jag byter krypteringsnyckel?
Två datorer med funktion för trådlöst LAN kan förlora inbördes nätverksanslutning om krypteringsnyckeln ändras.
Du kan antingen byta tillbaka till den ursprungliga profilen, eller ange nyckeln på nytt på båda datorerna så att nyckeln
överensstämmer.
Felsökning >
Bluetooth-teknik
n 110 N
Bluetooth-teknik
Vad ska jag göra om andra Bluetooth-enheter inte hittar min dator?
❑ Kontrollera att båda enheterna har Bluetooth-funktionen aktiverad.
❑ Kontrollera att omkopplaren WIRELESS är på och att indikatorlampan WIRELESS på datorn lyser.
❑ Det går inte att använda Bluetooth-funktionen när datorn befinner sig i ett energisparläge. Försätt datorn i normalläge
igen och koppla sedan på WIRELESS-brytaren.
❑ Datorn och enheten kanske står för långt ifrån varandra. Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar bäst om enheterna
placeras inom 10 meter från varandra.
Vad ska jag göra om jag inte kan hitta den Bluetooth-enhet jag vill kommunicera med?
❑ Kontrollera att Bluetooth-funktionen är påslagna på den enhet som du vill kommunicera med. Se bruksanvisningen till den
andra enheten om du vill ha mer information.
❑ Om den enhet som du vill kommunicera med redan håller på att kommunicera med en annan Bluetooth-enhet, kan det
hända att den inte går att hitta eller att det inte går att kommunicera med den från din dator.
❑ Så här tillåter du att andra Bluetooth-enheter kan kommunicera med din dator:
1
Högerklicka på Bluetooth-ikonen på Aktivitetsfältet och välj alternativet för Bluetooth-inställningarna från listan.
2
Klicka på fliken Alternativ och markera kryssrutan Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorn.
Fliken Alternativ kanske inte visas i fönstret beroende på modellen.
Felsökning >
Bluetooth-teknik
n 111 N
Vad ska jag göra om andra Bluetooth-enheter inte kan ansluta till min dator?
❑ Se förslagen i Vad ska jag göra om jag inte kan hitta den Bluetooth-enhet jag vill kommunicera med? (sidan 110).
❑ Kontrollera att de andra enheterna är verifierade.
❑ Det kan hända att det möjliga dataöverföringsavståndet blir mindre än 10 meter beroende på hinder mellan enheterna,
radiovågornas kvalitet, eller det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och Bluetooth-enheten
närmare varandra.
Varför är Bluetooth-anslutningen långsam?
❑ Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och/eller avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten på
radiovågorna och det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och Bluetooth-enheten närmare
varandra.
❑ Radiofrekvensen 2,4 GHz som används av Bluetooth-enheter och enheter för trådlöst LAN används också av andra
enheter. Bluetooth-enheterna använder en teknik som minimerar störningar från andra enheter som använder samma
våglängd, men kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan minska. Störningar från andra enheter kan
även avbryta kommunikationen helt.
❑ Anslutningsförmågan påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta datorn från eventuella hinder
eller närmare enheten som den är ansluten till.
❑ Identifiera och ta bort de hinder som finns mellan datorn och enheten som den är ansluten till.
Varför kan jag inte använda tjänster som stöds av den anslutna Bluetooth-enheten?
Det går bara att ansluta tjänster som också stöds av datorn som har Bluetooth-funktionen. Du kan söka efter mer information
om Bluetooth med Windows Hjälp och support.
Felsökning >
Bluetooth-teknik
n 112 N
Kan jag använda en enhet med Bluetooth-teknik på flygplan?
När du använder Bluetooth-teknik överför datorn en radiofrekvens på 2,4 GHz. Känsliga platser, till exempel sjukhus och
flygplan, kan ha begränsningar för hur Bluetooth-enheter får användas för att undvika radiostörningar. Kontrollera med
personalen om du får använda Bluetooth-funktionen på datorn.
Varför går det inte att använda Bluetooth-funktionen när jag loggar in på min dator som
standardanvändare?
Bluetooth-funktionen kanske inte är tillgänglig för användare med ett standardanvändarkonto på datorn. Logga in på datorn
som en användare med administratörsbehörighet.
Varför går det inte att använda Bluetooth-enheter när jag byter användare?
Om du växlar användare utan att logga ut från systemet fungerar inte Bluetooth-enheterna. Se till att logga ut innan du växlar
användare. Om du vill logga ut från systemet klickar du på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Logga ut.
Varför kan jag inte överföra visitkort med mobiltelefonen?
Det finns inget stöd för funktionen för överföring av visitkort.
Felsökning >
Bluetooth-teknik
n 113 N
Vad ska jag göra om jag inte hör ljud från hörlurarna eller ljud-/grafikkortet?
Kontrollera SCMS-T-inställningarna. Om dina hörlurar eller ditt ljud-/grafikkort inte har stöd för innehållsskyddet SCMS-T
måste du ansluta enheten med hjälp av Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Gör så här:
1
Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare.
2
Högerklicka på ikonen för den enhet du vill ansluta med A2DP och välj Control.
3
Klicka på SCMS-T Settings.
4
Avmarkera kryssrutan Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection.
Vad ska jag göra om inte Bluetooth-ikonen visas i Aktivitetsfältet?
Se till att omkopplaren bredvid Bluetooth är ställd på On i fönstret VAIO Smart Network.
Felsökning >
Optiska skivor
n 114 N
Optiska skivor
Vad ska jag göra om min externa optiska skivenhet inte fungerar som den ska?
Se till att den externa optiska skivenheten är ansluten till en strömkälla och till USB-porten på datorn. Om den optiska
skivenheten inte är ansluten kan det hända att den inte fungerar som den ska.
Felsökning >
Bildskärm
n 115 N
Bildskärm
Varför blir skärmen svart?
❑ Skärmen blir svart om datorn inte får någon ström eller om den försätts i ett energisparläge (vänteläge eller viloläge).
Om datorn är i skärmvänteläge kan du återställa den till normalläge genom att trycka på valfri tangent. Se Använda
energisparlägen (sidan 23) om du vill ha mer information.
❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, att du slagit på den samt att strömindikatorn lyser.
❑ Om datorn körs på batteriet kontrollerar du att batteriet är rätt isatt och ordentligt uppladdat. Se Använda batteriet
(sidan 15) om du vill ha mer information.
❑ Om du har valt den externa skärmen som visningsskärm kan du använda tangentkombinationen Fn+F7.
Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 28) om du vill ha mer information.
Felsökning >
Bildskärm
n 116 N
Vad ska jag göra om bilder och videoklipp inte visas riktigt?
❑ Välj True Color (32 bitar) för antalet färger innan du använder video/bildredigeringsprogram eller spelar upp en DVD.
Alla andra inställningar kan hindra dessa program från att visa bilderna korrekt. Så här ändrar du inställningarna för antal
färger:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka på Avancerade inställningar.
3
Klicka på fliken Bildskärm.
4
Välj True Color (32 bitar) under Färger.
❑ Ändra inte upplösning eller antal färger medan du använder video/bildredigeringsprogram eller spelar upp DVD-skivor då
det kan orsaka felaktig visning eller uppspelning eller göra systemet instabilt.
Dessutom rekommenderar vi att du inaktiverar skärmsläckaren innan du spelar upp DVD-skivor. Om den är aktiverad kan
den sättas på under uppspelningen av DVD:n och hindra den från att spelas upp korrekt. Vissa skärmsläckare kan till och
med ändra upplösningen eller färgerna på skärmen.
Felsökning >
Bildskärm
n 117 N
Varför visas inte videon på bildskärmen?
❑ Om du har valt den externa skärmen som visningsskärm och den externa skärmen är bortkopplad, kan du inte visa en
video på skärmen. Stoppa videouppspelningen, växla visningen till datorns bildskärm och starta om videouppspelningen.
Se Välja visningslägen (sidan 61) för information om hur du ändrar visningsbilden. Du kan även trycka på Fn+F7 för
att ändra visningsskärm. Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 28) om du vill ha mer information.
❑ Videominnet i datorn kanske inte räcker till för att visa högupplösta videor. I så fall får du minska upplösningen på
LCD-skärmen.
Så här ändrar du skärmupplösningen:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka i listrutan intill Upplösning.
3
Dra skjutreglaget uppåt för att öka upplösningen eller nedåt för att minska den.
Du kan kontrollera den totala mängden tillgängligt grafikminne och videominne. Högerklicka på skrivbordet, markera Skärmupplösning och klicka på
Avancerade inställningar och fliken Bildskärmskort. Värdet som visas kan skilja sig från den verkliga mängden minne på datorn.
Vad ska jag göra om skärmen är mörk?
Gör skärmen ljusare genom att trycka på tangenterna Fn+F6.
Vad ska jag göra om den externa bildskärmen fortfarande är tom?
Tryck på Fn+F7 för att ändra visningsskärm. Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 28) om du vill
ha mer information.
Felsökning >
Utskrift
n 118 N
Utskrift
Vad ska jag göra om jag inte kan skriva ut ett dokument?
❑ Kontrollera att skrivaren är på och att skrivarkabeln är ordentligt ansluten till portarna på skrivaren och datorn.
❑ Kontrollera att skrivaren är kompatibel med det Windows-operativsystem som är installerat på datorn.
❑ Du måste kanske installera en skrivardrivrutin innan du kan använda skrivaren. Läs skrivarens bruksanvisning om du vill
ha mer information.
❑ Om skrivaren inte fungerar sedan datorn återgått från ett energisparläge (vänteläge eller viloläge), försök att starta om
datorn.
❑ Om skrivaren har funktioner för dubbelriktad kommunikation kan utskrift fungera om dessa funktioner inaktiveras. Gör så
här:
1
Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare.
2
Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper.
3
Klicka på fliken Portar.
4
Avmarkera kryssrutan Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation.
5
Klicka på OK.
Då inaktiveras funktionerna för dubbelriktad kommunikation på skrivaren, t.ex. för dataöverföring, tillståndskontroll och
fjärrpanel.
Felsökning >
Mikrofon
n 119 N
Mikrofon
Vad ska jag göra om mikrofonen inte fungerar?
❑ Om du använder en extern mikrofon bör du kontrollera att mikrofonen är på och ordentligt ansluten till datorns
mikrofoningång.
❑ Enheten för ingående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Konfigurera enheten för ingående ljud genom att följa dessa
anvisningar:
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
3
Klicka på Maskinvara och ljud.
4
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
5
På fliken Inspelning väljer du önskad enhet för inkommande ljud och klickar sedan på Standard.
Hur kan jag förhindra mikrofonrundgång?
Mikrofonrundgång uppstår när mikrofonen tar emot ljud från en ljudenhet, till exempel en högtalare.
Så här förhindrar du det här problemet:
❑ Håll mikrofonen borta från ljudenheter.
❑ Skruva ned volymen på högtalarna och mikrofonen.
Felsökning >
Högtalare
n 120 N
Högtalare
Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna?
❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i
programmets hjälpfil.
❑ Volymen kan ha stängts av med tangenterna Fn+F2. Tryck på knappen igen.
❑ Volymen kan ha sänkts till lägsta nivå med tangenterna Fn+F3. Tryck på Fn+F4 så höjs volymen.
❑ Kontrollera volymkontrollen i Windows genom att klicka på volymikonen i Aktivitetsfältet.
❑ Enheten för utgående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Information om hur du ändrar enheten för utgående ljud finns i
Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 125).
Felsökning >
Högtalare
n 121 N
Vad ska jag göra om de externa högtalarna inte fungerar?
❑ Se förslagen i Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna? (sidan 120).
❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i
programmets hjälpfil.
❑ Kontrollera att högtalarna är ordentligt anslutna och att volymen är tillräckligt högt uppskruvad för att ljudet ska höras.
❑ Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.
❑ Om högtalarna är utrustade med mute-knapp (ljud av), kontrollerar du att den inte är intryckt.
❑ Om högtalarna kräver extern ström kontrollerar du att de är anslutna till en strömkälla. Läs bruksanvisningen för högtalarna
om du vill ha mer information.
❑ Kontrollera volymkontrollen i Windows genom att klicka på volymikonen i Aktivitetsfältet.
❑ Enheten för utgående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Information om hur du ändrar enheten för utgående ljud finns i
Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 125).
Felsökning >
Pekplatta
n 122 N
Pekplatta
Vad ska jag göra om pekplattan inte fungerar?
❑ Du har kanske inaktiverat pekplattan innan du anslöt en mus till datorn. Se Använda pekplattan (sidan 30).
❑ Se till att ingen mus är ansluten till datorn.
❑ Om markören inte rör sig när ett program körs kan du trycka på tangenterna Alt+F4 så stängs programfönstret.
❑ Om Alt+F4-tangenterna inte fungerar trycker du en gång på Windows-tangenten och sedan på ,-tangenten flera
gånger. Välj Starta om genom att trycka på M eller m och tryck på Enter för att starta om datorn.
❑ Om datorn inte startar om trycker du på Ctrl+Alt+Delete, väljer pilen bredvid knappen Stäng av genom att trycka på
m och ,. Tryck på Enter och välj sedan Starta om genom att trycka på M eller m och tryck på Enter för att starta om
datorn.
❑ Om detta inte fungerar, skjut (enligt riktningen G på brytaren) och håll strömbrytaren tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.
Felsökning >
Tangentbord
n 123 N
Tangentbord
Vad ska jag göra om tangentbordskonfigurationen är fel?
Datorns språklayout för tangentbordet finns angiven på klistermärket på förpackningen. Om du väljer ett annat nationellt
tangentbord när du installerar Windows, kommer tangentkonfigurationen att bli fel.
Ändra tangentbordskonfigurationen så här:
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan på Byt tangentbord eller andra indatametoder under
Nationella inställningar och språkinställningar.
3
Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk.
4
Ändra inställningarna enligt önskemål.
Vad ska jag göra om jag inte kan skriva vissa tecken med tangentbordet?
Om du inte kan skriva U, I, O, P, J, K, L, M och så vidare, kanske tangenten Num Lk är aktiverad. Kontrollera att Num locklampan är släckt. Om Num lock-lampan är tänd trycker du på tangenten Num Lk för att släcka den innan du skriver dessa
tecken.
Felsökning >
Disketter
n 124 N
Disketter
Varför visas inte ikonen Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media i Aktivitetsfältet
när enheten är ansluten?
Datorn känner inte igen diskettenheten. Kontrollera först att USB-kabeln är ordentligt ansluten till USB-porten. Om du måste
trycka fast kontakten, vänta några sekunder så att datorn hinner känna av enheten. Om ikonen ändå inte visas, gör så här:
1
Stäng alla program som använder diskettenheten.
2
Vänta tills indikatorlampan på diskettenheten släcks.
3
Ta ut disketten genom att trycka på utmatningsknappen och koppla sedan bort USB-diskettenheten från datorn.
4
Anslut diskettenheten igen genom att ansluta USB-kabeln till USB-porten.
5
Starta om datorn genom att klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om.
Vad ska jag göra om det inte går att skriva data på en diskett?
❑ Kontrollera att disketten är ordentligt isatt i enheten.
❑ Om den är ordentligt isatt och du ändå inte kan skriva några data på den, kan disketten vara full eller skrivskyddad.
Du kan antingen använda en diskett som inte är skrivskyddad eller inaktivera skrivskyddsfunktionen.
Felsökning >
Ljud/video
n 125 N
Ljud/video
Hur stänger jag av Windows startljud?
Gör så här om du vill stänga av Windows startljud:
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
4
På fliken Ljud avmarkerar du kryssrutan Spela upp Windows uppstartsljud.
5
Klicka på OK.
Hur ändrar jag enheten för utgående ljud?
Om du inte hör något ljud från enheten som är ansluten till en port, t.ex. USB-porten, HDMI-utdataporten, porten för optiska
utdata eller hörlursuttaget, måste du ändra enhet för utgående ljud.
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
3
Klicka på Maskinvara och ljud.
4
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
5
På fliken Uppspelning väljer du önskad enhet för utgående ljud och klickar sedan på Standard.
Felsökning >
Ljud/video
n 126 N
Vad ska jag göra om jag inte kan höra ljudet från den enhet för utgående ljud som är
ansluten till HDMI-utdataporten, porten för optiska utdata eller hörlursuttaget?
Du måste ändra enhet för utgående ljud om du vill höra ljud från enheten som är ansluten till en port, t.ex. HDMI-utdataporten,
porten för optiska utdata eller hörlursuttaget. Mer ingående anvisningar finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud?
(sidan 125).
Varför händer det att det förekommer störningar i ljudet och/eller att bildrutor försvinner
när jag spelar upp high-definition-videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en
digital AVCHD-videokamera?
När du spelar upp HD-videoklipp krävs det omfattande maskinvaruresurser, t.ex. processor-, GPU- eller systemminneprestanda,
på datorn. Under uppspelningen av videoklippet kan vissa funktioner upphöra att vara tillgängliga, och det kan förekomma
störningar i ljudet, att bildrutor försvinner och att uppspelningen misslyckas, beroende på hur din dator är konfigurerad.
Felsökning >
”Memory Stick”
n 127 N
”Memory Stick”
Vad ska jag göra om jag inte kan använda ”Memory Stick” som har formaterats på en
VAIO-dator på andra enheter?
Du kanske måste formatera om ”Memory Stick”.
När du formaterar ”Memory Stick” raderas alla data, även musik, som tidigare sparats på den. Säkerhetskopiera viktiga data
och kontrollera att ”Memory Stick” inte innehåller filer du vill behålla innan du formaterar om den.
1
Kopiera data från ”Memory Stick” till hårddisken när du vill spara data eller bilder.
2
Formatera ”Memory Stick” genom att följa anvisningarna i Formatera ”Memory Stick” (sidan 35).
Kan jag kopiera bilder från en digitalkamera med hjälp av ”Memory Stick”?
Ja, och du kan visa videoklipp som du har spelat in med ”Memory Stick”-kompatibla digitalkameror.
Varför går det inte att skriva information till ”Memory Stick”?
Vissa versioner av ”Memory Stick” har ett raderingsskydd för att förhindra att värdefulla data raderas eller skrivs över av
misstag. Se till att raderingsskyddet är avstängt.
Felsökning >
Kringutrustning
n 128 N
Kringutrustning
Vad ska jag göra om det inte går att ansluta en USB-enhet?
❑ Kontrollera att USB-enheten är påslagen och använder sin egen strömkälla, om detta gäller för enheten. Om du t.ex.
använder en digitalkamera, kontrollerar du att batteriet är laddat. Om du använder en skrivare, kontrollerar du att
strömkabeln är ordentligt ansluten till ett nätuttag.
❑ Försök att använda en annan USB-port på datorn. Drivrutinen kanske är installerad på den specifika port du använde
första gången du anslöt enheten.
❑ Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Du måste kanske installera något program innan du
ansluter enheten.
❑ Försök ansluta en enkel enhet som inte kräver mycket effekt, t.ex. en mus, för att testa att porten över huvud taget
fungerar.
❑ USB-hubbar kan hindra att en enhet fungerar på grund av ett strömförsörjningsfel. Vi rekommenderar att enheten ansluts
direkt till datorn utan någon hubb.
Varumärken >
n 129 N
Varumärken
Varumärkena, inklusive men inte begränsat till SONY, SONY-logotypen, VAIO och VAIO-logotypen, är antingen varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
, ”Memory Stick”, ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate”, ”OpenMG”, ”Memory Stick PRO”, ”Memory Stick PRO Duo”,
”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory Stick Micro”, ”M2” och ”Memory Stick”-logotypen är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Sony Corporation.
Walkman är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ och Blu-ray Disc-logotypen är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep och Atom är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.
Microsoft, Windows, Windows-logotypen och BitLocker är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och andra länder.
i.LINK är ett varumärke som tillhör Sony, och används endast för att ange att en produkt innehåller en IEEE 1394-anslutning.
Roxio Easy Media Creator är ett varumärke som tillhör Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO och WinDVD BD for VAIO är varumärken som tillhör InterVideo, Inc.
ArcSoft och ArcSoft-logotypen är registrerade varumärken som tillhör ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion är ett
varumärke som tillhör ArcSoft, Inc.
ATI och ATI Catalyst är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.
Ordet Bluetooth och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av
Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Varumärken >
n 130 N
Ordet ExpressCard och tillhörande logotyper tillhör PCMCIA och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken
och varunamn tillhör respektive ägare.
SD-logotypen är ett varumärke.
SDHC-logotypen är ett varumärke.
CompactFlash® är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing LLC.
”PlaceEngine” är ett registrerat varumärke som tillhör Koozyt, Inc.
”PlaceEngine” är utvecklat av Sony Computer Science Laboratories, Inc. och används på licens från Koozyt, Inc.
, ”XMB” och ”xross media bar” är varumärken som tillhör Sony Corporation och Sony Computer Entertainment Inc.
”AVCHD” är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation.
Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör respektive ägare. I denna handbok har märkena
™ och ® utelämnats.
Funktioner och teknisk information kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Alla andra varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare.
Det är inte säkert att all programvara som omnämns ovan medföljt din modell.
För kännedom >
n 131 N
För kännedom
© 2010 Sony Corporation. Med ensamrätt.
Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och de program som beskrivs
häri, likaså att reducera dem till maskinläsbar form.
Sony Corporation ger inga garantier avseende denna handbok, programvaran eller annan information som finns häri, och
friskriver sig härmed uttryckligen från eventuella underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för specifika ändamål
avseende denna handbok, programvaran eller annan sådan information. Sony Corporation bär inte under några omständigheter
ansvar för skador av oavsiktlig, indirekt eller speciell art, oaktat om sådana skador grundar sig på avtalsbrott eller annan
förseelse, och uppstår på grund av eller i samband med, denna handbok, programvaran eller annan information häri, eller
användning av dessa.
I denna handbok har märkena ™ och ® utelämnats.
Sony Corporation förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera denna handbok och
informationen häri. Programvaran som beskrivs häri regleras av villkoren i ett separat licensavtal för användare.
Sony Corporation bär inget ansvar för, och kommer inte att ge någon kompensation för, förlorade inspelningar som gjorts på
din dator, på externa inspelningsmedier eller på inspelningsenheter, eller för några relevanta förluster, även när inspelningarna
inte utförts på grund av anledningar som inkluderar datorfel, eller när innehållet i en inspelning går förlorat eller skadas som
ett resultat av datorfel eller reparationer som görs på din dator. Sony Corporation kommer inte under några omständigheter
att återställa eller reproducera det inspelade innehåll som gjorts på datorn, på externa inspelningsmedier eller på
inspelningsenheter.
n
© 2010 Sony Corporation
Download PDF

advertising