Sony | DSLR-A350 | Sony DSLR-A350 DSLR-A350 Vain runko (ei objektiivia) Pika-asetus- ja aloitusopas

Pikaopas
Valm
mistelu
m
Kuva
aaminen
a
Akku
Linssi
1
1
Lataa akkua, kunnes CHARGE-valo
sammuu.
Muistikortti
Päivämäärä/aika-asetus
Irrota suojukset.
1
Kytke kamera päälle.
Toisttto
1 Aseta toimintatilan valitsin
asentoon AUTO.
Paina
.
 Tarkista, että LIVE VIEW/OVF -kytkin on
asetettu ”LIVE VIEW” -asentoon.
LIVE VIEW/OVF –kytkin
CHARGE-valo
2
2 Tarkista kohde
nestekidenäytöstä.
 Älä koske sisäosia.
 Jos kameraan pääsee pölyä, se voi
näkyä kuvissa. Säilytä kameraa ja
linssiä aina suojukset kiinnitettyinä.
Vaihda linssi aina nopeasti
pölyttömässä paikassa.
Aseta akku kameraan.
2
2
Tue linssiä alapuolelta.
 Kytke kamera pois päältä ennen
muistikortin asentamista.
 Katso käytettävissä olevien muistikorttien
tiedot Käyttöoppaasta.
Edellisen tai seuraavan kuvan toisto: paina
valitsimessa /.
Kuvaustilaan palaaminen:
Aseta päivämäärä/aika.
Kuvan poisto
Paina
Etikettipuoli
Kiinnitä linssi.
 Kohdista merkit.
Pidä kiinni kameran
kahvasta.
.
3 Tarkenna painamalla
suljinpainike puoliväliin asti.
 Automaattitarkennus kytkeytyy päälle,
kun suljinpainiketta pidetään painettuna
puoliväliin asti.
Lue ”Käyttöopas” saadaksesi täyden hyödyn digitaalisen
järjestelmäkameran ominaisuuksista.
Työnnä akku paikalleen perille asti ja
paina samalla lukitusvipua akun kärjellä.
 Kierrä linssiä, kunnes se naksahtaa.
suljinpainike pohjaan asti.
Download PDF

advertising