Sony | SLT-A99 | Sony SLT-A99 Käyttöohjeet

4-438-656-12(1)
Digitaalinen kamera
vaihdettavalla objektiivilla
α-käsikirja
A-kiinnityksellä
SLT-A99/SLT-A99V
©2012 Sony Corporation
Sisällysluettelo
Toimintojen esittely ........................................................... 9
Ennen käyttöä
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia ....................... 12
Mukana tulleiden varusteiden tarkastaminen .................. 15
Osien tunnistaminen ........................................................ 16
Etupuoli ...................................................................... 16
Takapuoli .................................................................... 17
Yläpuoli ...................................................................... 19
Sivut ........................................................................... 21
Alapuoli ...................................................................... 23
Lisälaiteliitännän sovitin ............................................ 24
Näytön kuvakkeiden luettelo ........................................... 25
Nestekidenäytön kuvakkeiden luettelo ...................... 25
Näyttöpaneelin kuvakkeiden luettelo ......................... 29
Toimintojen luettelo
Toiminnot, joita voi käyttää painikkeilla/valitsimella...... 30
Pikanavigointinäytön käyttäminen ............................. 31
Hiljaisen monivalitsimen käyttäminen ....................... 32
Toiminnon valitseminen Fn (Toiminto) -painikkeella .... 34
Toiminnot, jotka voidaan valita Fn (Toiminto) -painikkeella
..................................................................................... 35
MENU-painikkeella valittavat toiminnot ........................ 37
Kameran sisäisen oppaan käyttäminen ............................ 48
Kameran valmisteleminen
Akun lataaminen .............................................................. 49
Akun/muistikortin (myydään erikseen) asettaminen
paikalleen .................................................................... 51
Yhteensopivat muistikortit ......................................... 54
Objektiivin kiinnittäminen ............................................... 55
Päivämäärän ja ajan määrittäminen ................................. 57
Päivämäärän ja ajan määrittäminen uudelleen ........... 58
Nestekidenäytön kulman säätäminen .............................. 59
Selkeän kuvan kuvaaminen kameraa tärisyttämättä ........ 60
Kameran tärinävaroitus -ilmaisin ............................... 60
2
SteadyShot-toiminnon käyttäminen ........................... 60
Kameran piteleminen oikein ...................................... 61
Silmäsuppilon irrottaminen ............................................. 62
Kuvien kuvaaminen ja katsominen
Stillkuvien kuvaaminen ................................................... 63
Videoiden tallentaminen .................................................. 65
Kuvien katsominen .......................................................... 66
Vaihtaminen yksittäiskuvien ja videoiden välillä ...... 66
Kuvien poistaminen ......................................................... 67
Kuvaustilan valitseminen
Kuvaustilan valitseminen ................................................ 68
Halutun tilan valitseminen kääntämällä toimintatilan
valitsinta ............................................................. 69
Automaattinen tila .......................................... 69
Valotusohjelma .................................................. 71
Pyyhkäisypanor. ................................................. 73
Telezoom. Jatk. AE-ensisijais. ......................... 76
Ohjelmoitava .......................................................... 77
Aukko etusijalla ..................................................... 78
Suljinaika etusijalla ................................................ 80
Käsivalotus ............................................................ 82
BULB .................................................................... 84
Kussakin kuvaustilassa käytettävissä olevat toiminnot ... 86
Tallennustietojen näytön vaihtaminen
Tallennustietojen näytön vaihtaminen (DISP) ................ 87
Näyttötilan valitseminen ............................................ 87
Histogrammi ............................................................... 89
Kohteen katsominen objektiivin läpi ilman näytettyjä
tehosteita ........................................................... 89
Tarkennuksen säätäminen
Tarkennuksen säätäminen ............................................... 91
Automaattinen tarkennus ........................................... 91
Tarkennuksen lukitus ................................................. 94
AF-alue ....................................................................... 95
Kohteen seuranta ........................................................ 95
Automaattitarkennuksen alueen rajoittaminen (AFalueen ohjaus) .................................................... 98
3
Tarkennuksen säätäminen muulle kuin
suljinpainikkeelle (Autom. tark. käytössä)....... 100
AF-valaisin ............................................................... 100
AF-mikrosäätö .......................................................... 101
Käsitarkennus ........................................................... 101
Kohdistettujen alueiden ääriviivojen tehostaminen
(Korostus)......................................................... 103
Tark. suurennus ........................................................ 103
Suora manuaalinen tarkennus (DMF) ...................... 104
AF/MF-säätö ............................................................ 105
Kuvan kirkkauden säätäminen
Valotuksen korjaaminen ................................................ 106
AE-lukko ....................................................................... 108
Mittausmuoto ................................................................. 109
Kuvanottotavan käyttäminen
Kuvanottotavan valitseminen ........................... 110
Yhden kuvan kuvaaminen ........................................ 110
Jatkuva kuvaus ......................................................... 111
Itselaukaisin .............................................................. 111
Haarukka: sarja/Yks. haarukka ................................ 112
WB-haarukka ........................................................... 113
DRO-haarukka ......................................................... 114
Kaukosäädin ............................................................. 114
Edistynyt kuvaus
Salaman (myydään erikseen) käyttäminen .................... 115
Langaton salama ....................................................... 116
Hidas täsmäys ........................................................... 117
Salaman täsmäysliitinjohdolla varustetun salaman
käyttäminen ...................................................... 118
Käytettävissä olevat salamatilat .................................... 119
Salamakorjaus ................................................................ 120
Salamanohjaus ............................................................... 121
FEL-lukko ...................................................................... 122
ISO-arvon asettaminen .................................................. 124
Usean ruudun kuvakohinan vaimennus ................... 124
Kuvan kirkkauden ja kontrastin korjaaminen automaattisesti
(D-alue) .................................................................... 126
4
D-alueen opt. ............................................................ 126
Autom. HDR ............................................................ 127
Kuvankäsittelyn asettaminen ......................................... 129
Kuvatehoste .............................................................. 129
Luova asetus ............................................................. 130
Värisävyjen säätäminen (valkotasapaino) ..................... 133
V.lämp./Suod. ........................................................... 134
Räätälöity valkotasapaino ........................................ 135
Kuvakoon asettaminen .................................................. 137
Kuvakoko ................................................................. 137
Panoraama: Koko ..................................................... 137
Kuvasuhteen ja kuvanlaadun määrittäminen ................. 139
Kuvasuhde ................................................................ 139
Laatu ......................................................................... 139
Kasvojen tunnistaminen ................................................ 141
Kasvojen rekisteröinti .............................................. 142
Autom. muot. rajaus ................................................. 143
Hymysuljin .................................................................... 145
Zoomaus ........................................................................ 147
Zoomaus yksivaiheisesti (Älykäs telejatke) ............. 147
Zoomaus säilyttäen kuvan tarkkuus (Selkeän kuvauksen
zoomaus) ......................................................... 147
Kuvakohinan vähentäminen .......................................... 151
Pitkän valotuksen KV .............................................. 151
Suuren ISO:n KV ..................................................... 151
Väriavaruuden määrittäminen ....................................... 152
Videoiden tallentamisen asetukset
Videoiden tallentamisen asetukset ................................ 153
Automaattitarkennuksen seurantaherkkyyden
muuttaminen videokuvauksen aikana ............. 154
Videoiden tallentaminen, kun valotusaikaa ja aukkoa on
säädetty ............................................................ 154
Tiedostomuoto .......................................................... 156
Tallennusasetus ........................................................ 156
Äänen tallennustaso ................................................. 158
Autom. tasonäyt. ...................................................... 158
Äänen tarkistaminen kuulokkeilla ............................ 159
Äänilähdön ajoitus ................................................... 159
5
Ääniasetus ................................................................ 159
Edistynyt toisto
Toistotoimintojen käyttäminen ...................................... 161
Muistikortin valinta toistoa varten ............................ 161
Vaihtaminen yksittäiskuvien ja videoiden välillä
(Katselutila) ..................................................... 161
Kuvien suurentaminen ............................................. 161
Kuvaluettelonäyttöön vaihtaminen .......................... 162
Kuvan kääntäminen .................................................. 163
Kuvaesitys ................................................................ 163
Toistonäyttö .............................................................. 164
Toistotilassa näytetty näyttö .......................................... 165
Näytön vaihtaminen toiston aikana .......................... 165
Histogramminäytön kuvakkeiden luettelo ............... 165
Kuvien suojaaminen (Suojaa) ........................................ 167
Tulostuksen määrittäminen ........................................... 168
DPOF:n määrittäminen ............................................ 168
Päivämäärämerkintä ................................................. 168
Kuvien kopiointi ............................................................ 169
Kuvien poistaminen (Poista) ......................................... 170
Poista (Useita kuvia) ................................................ 170
Kaikkien nykyisen näkymätilan kuvien tai videoiden
poistaminen ...................................................... 171
Kuvien katsominen televisiolla ..................................... 172
HDMI-tietonäyttö ..................................................... 173
”BRAVIA” Sync ...................................................... 174
Kameran asetukset
Kameran muiden toimintojen määrittäminen ................ 175
Vapautus ilman obj. ................................................. 175
Apuviiva ................................................................... 175
Automaatt. katselu .................................................... 175
AEL-painiketoiminto ............................................... 176
ISO-painike, AF/MF-painike, Esikatselupainike ..... 176
Oma-painike ............................................................. 177
Sähköinen etuverhon suljin ...................................... 177
LCD:n kirkkaus ........................................................ 177
Etsimen kirkkaus ...................................................... 178
6
Virransäästö .............................................................. 178
FINDER/LCD-asetus ............................................... 179
APS-C-koon kuvaus ................................................. 179
PAL/NTSC-valitsin (vain 1080 50i -yhteensopivat
mallit) .............................................................. 180
Objektiivin kompensointi .............................................. 181
Objektiivin kompensointi: Sivuvarjostus ................. 181
Obj. Komp.: Kromaattinen poikkeama .................... 181
Objektiivin kompensointi: Vääristymä .................... 181
Muistikorttitallennustavan asettaminen ......................... 182
Tallennustila ............................................................. 182
Alusta ....................................................................... 183
Tiedoston numero ..................................................... 183
Kansion nimi ............................................................ 184
Val. tallennuskansio ................................................. 184
Uusi kansio ............................................................... 184
Pal. kuvatietokanta ................................................... 185
Latausasetukset ........................................................ 185
Paikkatietojen tallentaminen GPStoiminnolla (vain SLTA99V) ....................................................................... 187
GPS-aputiedot .......................................................... 188
Ajan aut. GPS-korj. .................................................. 188
Omien asetusten tallentaminen ...................................... 189
Oletusasetusten palauttaminen ...................................... 190
Ohjelmistoversion tarkistaminen ................................... 197
Kuvien katselu tietokoneessa
Ohjelmiston käyttäminen .............................................. 198
”Image Data Converter” -ohjelmiston käyttäminen
.......................................................................... 198
”PlayMemories Home” -ohjelmiston käyttäminen
.......................................................................... 198
”Remote Camera Control” -ohjelmiston käyttäminen
.......................................................................... 199
Suositeltava tietokoneympäristö (Windows) ............ 200
Suositeltava tietokoneympäristö (Mac) .................... 201
Ohjelmiston asentaminen (Windows) ...................... 201
Ohjelmiston asentaminen (Mac) .............................. 202
Kameran kytkeminen tietokoneeseen ............................ 203
USB-liitännän asettaminen ....................................... 203
7
LUN-asetus (Logical Unit Number) (USB LUN -asetus)
.......................................................................... 203
Yhdistäminen tietokoneeseen ................................... 204
Kuvien tuominen tietokoneeseen (Windows) .......... 204
Kuvien tuominen tietokoneeseen (Mac) .................. 205
Kameran irrottaminen tietokoneesta ........................ 206
Videolevyn luominen .................................................... 207
Videolevyn luontimenetelmän valitseminen............. 207
Teräväpiirtotasoisen (HD) levyn luominen (AVCHDtallennuslevy) .................................................. 208
Normaalilaatuisen (STD) levyn luominen ................ 209
”PlayMemories Home”-ohjelmiston tukemat levyt
.......................................................................... 210
Levyn luominen jollakin muulla laitteella kuin
tietokoneella ..................................................... 210
Vianmääritys/Muut
Vianmääritys .................................................................. 211
Varoitusilmoitukset ....................................................... 220
Kameran ja objektiivin puhdistaminen .......................... 222
Kuva-anturin puhdistaminen ......................................... 223
Varotoimia ..................................................................... 226
Kameran käyttö ulkomailla — virtalähteet ................... 229
AVCHD-muoto ............................................................. 230
GPS (vain SLT-A99V) .................................................. 231
Muistikortti .................................................................... 233
Akku/Akkulaturi ............................................................ 235
Lisenssi .......................................................................... 237
Hakemisto ..................................................... 238
8
Toimintojen esittely
Tässä osassa esitellään joitakin yleisesti käytettyjä kuvaustoimintoja ja
tyypillisiä toimintoja.
Katso lisätietoja suluissa olevilta sivuilta.
Yleisesti käytettävät kuvaustoiminnot
Valotuskorjaus (106)
Voit korjata valotusta koko näytön kirkkauden säätämiseksi.
Silloinkin, kun valotustilana on M, valotusta voi kompensoida, jos ISOherkkyyden asetuksena on [AUTO].
ISO-herkkyys (124)/Usean kuvan kuvakohinan vaimennus (124)
Voit määrittää valoherkkyyden.
ISO-herkkyyttä voi säätää välillä ISO 50 ja ISO 25600.
Kun valitset
(Usean kuv. kuvakoh. vaim.), voit valita suurinta ISOherkkyyttä suurempia ISO-arvoja.
Valkotasapaino (133)
Voit säätää värisävyjä.
Voit valita valolähteeseen sopivan vaihtoehdon tai tehdä hienosäätöjä
yhdistämällä värilämpötilan värisuodattimeen.
Kuvanottotapa (110)
Voit käyttää tarkoituksiisi sopivaa kuvanottotapaa, kuten yhden kuvan
kuvausta, sarjakuvausta, haarukkakuvausta tai kuvausta langattomalla
kaukolaukaisimella.
Alkuperäisiä tyypillisiä toimintoja
AF-alueen ohjaus (98)
Voit rajoittaa automaattisen tarkennuksen aluetta estääksesi tarkennuksen
epätoivottuihin kohteisiin.
9
Toimintojen esittely
DRO/Autom. HDR (126)
D-alueen optimointi: Kamera jakaa kuvan pieniin alueisiin, analysoi
kuvauskohteen ja taustan välisen valon ja varjon kontrastin ja muodostaa
kuvaan optimaalisen kirkkauden ja sävyjyrkkyyden.
Autom. HDR: Kuvaa 3 kuvaa eri valotuksilla ja asettaa ne sitten
päällekkäin, jolloin kuvaan saadaan voimakas sävyjyrkkyys .
Luova asetus (130)
Voit valita haluamasi tyylin 13 tyylistä.
Voit myös säätää tiettyjä kuvan tekijöitä, kuten valotusta, käyttämällä
valittua tyyliä lähtökohtana.
Hämärässä ilman jalustaa(72)
Voit ottaa ilman jalustaa hyviä yökuvia, joissa ei ole häiriöitä tai sumeutta.
Videon kuvaaminen manuaalisilla säädöillä (154)
Voit säätää valotusta P-, A-, S-, ja M-tilassa videon kuvauksen aikana.
Kameran käyttäminen ja mukauttaminen
Tietoja näytöstä (87)
Etsintila aktivoituu, kun katsot etsimeen. Kun siirrät kasvosi pois etsimen
vierestä, näyttötila vaihtuu nestekidenäyttötilaan. Voit vaihtaa näyttötilaa
painamalla DISP-painiketta.
Pikanavigointi(31)
Etsintilassa voit nopeasti vaihtaa nestekidenäytön pikanavigointinäyttöön
paimamalla Fn-painiketta. Voit asettaa asetukset intuitiivisella toiminnolla.
Hiljainen monivalitsin (32)
Käyttämällä hiljaista monivalitsinta, joka on suunniteltu vähentämään
valitsimen kiertämisestä aiheutuvaa ääntä, voit asettaa tietyt asetukset,
kuten tarkennustilan tai tallennustason, hiljaisesti.
10
Toimintojen esittely
Mukauttaminen (42, 177)
Kamera on varustettu räätälöintipainikkeella, johon voidaan liittää haluttu
toiminto. Voit myös määrittää toimintoja toisiin painikkeisiin, kuten AELpainikkeeseen tai ISO-painikkeeseen.
11
Ennen käyttöä
Kameran käyttöön liittyviä
huomautuksia
Näyttökieli
Voit valita näyttökielen valikosta
(sivu 46).
Kuvaaminen
Tässä kamerassa on 2 tapaa kuvattavien
kohteiden seurantaan: nestekidenäyttötila,
jossa käytetään nestekidenäyttöä, ja
etsintila, jossa käytetään etsintä.
Huomautuksia kameran kanssa
käytettävissä olevista toiminnoista
• Jos haluat tarkistaa, onko kyseessä 1080
60i -yhteensopiva laite vai 1080 50i
-yhteensopiva laite, etsi seuraavia
merkintöjä kameran pohjasta.
1080 60i -yhteensopiva laite:60i
1080 50i -yhteensopiva laite:50i
• Tämä kamera on yhteensopiva 1080 60ptai 50p-muotoisten videoiden kanssa.
Toisin kuin muut aiemmin käytetyt
tallennustilat, joissa kuva tallennettiin
lomitetussa tilassa, tämä kamera tallentaa
progressiivista tapaa käyttämällä. Tämä
kasvattaa tarkkuutta ja tarjoaa tasaisen,
aiempaa realistisemman kuvan.
DT-objektiivilla kuvaaminen
Tässä kamerassa on 35 mm:n täyden koon
CMOS-anturi. Kuvakoko kuitenkin
määritetään automaattisesti APS-Ckokoasetuksen mukaisesti, ja kuvakoko on
pienempi käytettäessä DT-objektiivia
(”DT” on liitetty tuotenimeen) (sivu 137).
Kuvauksen sisältöä ei korvata
Kuvauksen sisältöä ei voida korvata, vaikka
kuvaus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi
kameran tai muistikortin virheellisen
toiminnan vuoksi.
Varmuuskopiointisuositus
Tietojen katoamisen vaaran ehkäisemiseksi
kopioi aina tiedot toiselle
tallennusvälineelle (varmuuskopiointi).
12
Nestekidenäyttöä, sähköistä etsintä,
objektiivia ja kuva-anturia koskevia
huomautuksia
• Nestekidenäyttö ja sähköinen etsin on
valmistettu erittäin hienoa
tarkkuustekniikkaa käyttäen, niin että yli
99,99 % kuvapisteistä on toimivia.
Nestekidenäytössä ja sähköisessä
etsimessä voi kuitenkin näkyä jatkuvasti
joitakin hyvin pieniä mustia tai kirkkaita
pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai
vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet
pisteet ovat normaaleja eivätkä vaikuta
kuvaamiseen millään tavalla.
• Älä pitele kameraa nestekidenäytöstä.
• Älä jätä kameraa auringonvaloon tai ota
kuvia aurinkoa vasten pitkän aikaa.
Sisäinen mekanismi saattaa vahingoittua.
Kamerasta lähellä olevaan kohteeseen
kohdistuva auringonvalo voi sytyttää
kohteen palamaan.
• Nestekidenäytön takana ja kiertyvän
saranaosan ympärillä on magneetti. Älä
vie nestekidenäytön viereen mitään
esineitä, johon magneetilla voi olla
vaikutusta, kuten levykkeitä tai
luottokortteja.
• Kuvat voivat laahautua jäljessä kylmissä
olosuhteissa. Tämä ei ole vika. Näyttö
voi pimentyä väliaikaisesti, kun kamera
kytketään päälle kylmissä olosuhteissa.
Näyttö toimii normaalisti, kun kamera
lämpenee.
• Tallennettu kuva voi olla erilainen kuin
kuva, jonka näit ennen tallennusta.
Huomautuksia pitkäaikaisesta
tallentamisesta
• Jos kuvaat pitkän aikaa, kameran
lämpötila nousee. Jos lämpötila nousee
yli tietyn rajan, näytössä näkyy kuvake ja kamera sammuu
automaattisesti. Jos virta sammuu, anna
kameran olla käyttämättä ainakin
10 minuuttia, jotta kameran sisäinen
lämpötila laskee turvalliselle tasolle.
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia
• Ympäristön lämpötilan ollessa korkea,
kameran lämpötila nousee nopeasti.
• Kun kameran lämpötila nousee,
kuvanlaatu saattaa heikentyä. Kameran
lämpötilan laskemista kannattaa odottaa
ennen kuvaamisen jatkamista.
• Kameran pinta saattaa lämmetä. Tämä ei
ole vika.
Kun tuot AVCHD-videoita Windowstietokoneeseen, käytä CD-levyn (mukana)
”PlayMemories Home” -ohjelmistoa.
Huomautuksia videoiden
toistamisesta muissa laitteissa
• Tämä kamera käyttää MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile -asetusta AVCHDmuotoiseen tallennukseen. AVCHDmuodossa tallennettuja videoita ei voi
toistaa seuraavilla laitteilla.
– Muut AVCHD-muodon kanssa
yhteensopivat laitteet eivät tue High
Profile -asetusta
– Laitteet, jotka eivät ole yhteensopivia
AVCHD-muodon kanssa
Tämä kamera käyttää myös MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile -asetusta MP4muotoiseen tallennukseen. Tästä syystä
MP4-muodossa tallennettuja videoita ei
voi toistaa muuta kuin laitteilla, jotka
tukevat MPEG-4 AVC/H.264 -muotoa.
• Levyjä, jotka on tallennettu HDkuvanlaadulla (teräväpiirtolaatu) voi
toistaa vain AVCHD-muodon kanssa
yhteensopivilla laitteilla. DVD-soittimet
tai -tallentimet eivät voi toistaa HDlaatuisia levyjä, koska ne eivät ole
yhteensopivia AVCHD-muodon kanssa.
DVD-soittimet tai -tallentimet eivät
myös ehkä pysty poistamaan HDlaatuisia levyjä laitteesta.
• 1080 60p/50p -videoita voi toistaa vain
yhteensopivissa laitteissa.
• Jos haluat selvittää, tukeeko kamerasi
GPS-toimintoa, tarkista kamerasi
mallinimi.
GPS-yhteensopiva: SLT-A99V
GPS-epäyhteensopiva: SLT-A99
• Käytä GPS:ää niiden maiden ja alueiden
sääntöjen mukaisesti, missä käytät
laitetta.
• Jos et tallenna sijaintitietoja, aseta [GPS
käyt. / ei käyt.] -asetukseksi [Ei käytössä]
(sivu 187).
• Sammuta kamera lentokoneissa
matkustamossa annettujen ohjeiden
mukaisesti.
Tekijänoikeutta koskeva varoitus
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat
ja muut materiaalit voivat olla
tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden
luvaton kuvaaminen voi olla
tekijänoikeuslakien vastaista.
Tässä oppaassa käytetyt kuvat
Tämän oppaan esimerkeissä käytetyt kuvat
ovat jäljennettyjä kuvia eikä niitä ole otettu
tällä kameralla.
Tietoja teknisistä tiedoista, jotka on
kuvattu tässä käyttöoppaassa
Tässä käyttöoppaassa mainitut
suorituskykyä ja teknisiä asioita koskevat
tiedot on määritetty seuraavien ehtojen
mukaisesti, ellei tässä oppaassa ole
mainittu toisin: tavallisessa ympäristön
lämpötilassa 25 ºC ja käyttämällä akkua,
joka on ladattu täyteen noin 1 tunti
CHARGE-valon sammumisen jälkeen.
Huomautuksia etsimellä
kuvaamisesta
Tämä kamera on varustettu XGA OEL
-etsimellä, jossa korkea tarkkuus ja
kontrasti. Tämä etsin saavuttaa leveän
katselukulman ja rasittaa silmiä aiempaa
vähemmän. Tämä kamera on suunniteltu
tarjoamaan hyvä tasapaino eri osien välille
siten, että siinä on helposti katseltava etsin.
• Kuva voi olla hieman vääristynyt etsimen
kulmien lähellä. Tämä ei ole vika. Voit
13
Ennen käyttöä
Huomautuksia AVCHD-videoiden
tuomisesta tietokoneeseen
GPS-yhteensopivat laitteet (vain
SLT-A99V)
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia
tarkistaa sommitelman kaikki
yksityiskohdat myös nestekidenäytöstä.
• Jos panoroit kameraa etsimeen
katsoessasi tai liikutat silmiäsi eri
puolille, etsimen kuva saattaa vääristyä
tai värit voivat muuttua. Tämä on
objektiivin tai näyttölaitteen ominaisuus
eikä ole vika. Kun otat kuvan,
suosittelemme, että katsot etsimen
keskikohtaan.
14
Ennen käyttöä
Mukana tulleiden varusteiden
tarkastaminen
Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sonyhuoltoon, jos varusteita puuttuu.
Suluissa oleva numero tarkoittaa osien määrää.
• Verkkojohto (1)* (ei USA:ssa ja
Kanadassa)
* Kamerasi mukana saattaa tulla useita
virtajohtoja. Käytä sellaista
virtajohtoa, joka on tarkoitettu omalle
maallesi/alueellesi.
• Ladattava akku NP-FM500H (1)
• Olkahihna (1)
Ennen käyttöä
• Kamera (1)
• BC-VM10A-akkulaturi (1)
• Runkotulppa (1) (kiinni
kamerassa)
• Lisälaiteliitännän suojus (1)
(kiinni kamerassa)
• Silmäsuppilo (1) (kiinni
kamerassa)
• CD-levy (1)
– α-kameran sovellusohjelma
– α-käsikirja (tämä opas)
• Käyttöopas (1)
• Lisälaiteliitännän sovitin (1)/
Liitäntäsuojus (1) (kiinnitetty
lisälaiteliitännän sovittimeen)
• USB-kaapeli (1)
15
Osien tunnistaminen
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot suluissa olevilta sivuilta.
Etupuoli
A AF-valaisin (100) /
Itselaukaisimen valo (111)
K Räätälöintipainike (42, 122,
177)
B Suljinpainike (63)
L Objektiivin vapautin (56)
C Virtakytkin (57)
M Hiljainen monivalitsin (32)
D Etupuolen säätöpyörä
* Älä kosketa suoraan näitä
osia.
E Kaukoanturi (114)
F Objektiivin koskettimet*
G Kiinnitysmerkit (55)
H Peili*
I Esikatselupainike (42, 80, 176)
J Kiinnitin
16
Osien tunnistaminen
Takapuoli
Ennen käyttöä
A MENU-painike (37)
B Silmäsuppilo (62)
C Etsin*
• Etsintila aktivoituu, kun katsot
etsimeen. Kun siirrät kasvosi
pois etsimen vierestä, näyttötila
vaihtuu nestekidenäyttötilaan.
D Okulaarin anturit (62)
E Diopterin säädin
• Säädä diopterin säädintä näkösi
mukaan niin, että näyttö näkyy
selvästi etsimessä.
G Nestekidenäyttö (25, 59, 87,
165)
H MOVIE-painike (42, 65)
I Kuvattaessa: AF/MF
(automaattitarkennus /
manuaalinen tarkennus)
-painike (42, 105, 176)
Katseltaessa:
(Suurenna)
-painike (161)
J Kuvattaessa: AEL (AE-lukko)
-painike (41, 83, 108, 176)/
SLOW SYNC -painike (117)
Katseltaessa:
(Hakemistonäyttö) -painike
(162)
K Monivalitsin
F Valoanturi (177)
L Kuvattaessa: Fn (Toiminto)
-painike (34, 35)
17
Osien tunnistaminen
Katseltaessa:
(Kuvan
kääntö) -painike (163)
M DISP (Näyttö) -painike (87,
165)
N
(Älykäs telejatke) -painike
(42, 147) / Zoomauspainike
(147) / Tarkennuksen
suurennuspainike (103)
O Kuvattaessa: AF RANGE
-painike (98)
Katseltaessa:
(Poista)
-painike (67)
Kun esillä on Fn näyttö tai
valikkonäyttö: Kameran
sisäinen opas -painike (48)
P Käytön merkkivalo (52)
Q
(Toista) -painike (66)
* Älä kosketa suoraan tätä
osaa.
18
Osien tunnistaminen
Yläpuoli
Ennen käyttöä
A Mikrofoni* (159)
J ISO-painike (41, 124, 176)
B Valitsimen lukituksen
K Näyttöpaneelin valaisupainike
vapautuspainike (68)
C Toimintatilan valitsin (68)
D Moniliitäntä** (24, 115)
• Jotkut lisävarusteet eivät mene
täysin sisään ja työntyvät esiin
taaksepäin moniliitännästä. Jos
lisävaruste kuitenkin tavoittaa
liitännän etupään, kytkentä
muodostuu oikein.
E FINDER/LCD -painike (179)
F Näyttöpaneeli (29)
G
(Kuvanotto) -painike
(110)
H WB (Valkotasapaino) -painike
(133)
I
(Valotus) -painike (106)
(29)
L
Kuva-anturin
paikkamerkki (94)
M Takapuolen säätöpyörä
* Älä peitä tätä osaa videon
tallennuksen aikana. Näin
toimiminen voi aiheuttaa
kohinaa tai alentaa
äänenvoimakkuutta.
** Lisätietoja moniliitännän
kanssa yhteensopivista
varusteista saat Sonyn
Web-sivustosta tai
ottamalla yhteyttä Sonykauppiaaseen tai
paikalliseen valtuutettuun
19
Osien tunnistaminen
Sony-huoltoon. Myös
lisälaiteliitäntään sopivia
lisälaitteita voidaan
käyttää.
Muiden valmistajien
varusteiden toimivuutta ei
taata.
20
Osien tunnistaminen
Sivut
Ennen käyttöä
A Koukut olkahihnaa varten
• Kiinnitä hihnan molemmat päät
kameraan.
että kaukolaukaisimen johto
osoittaa eteenpäin.
D Kaiutin
E DC IN -liitin
• Kun liität AC-PW10AMverkkolaitetta (myydään
erikseen) kameraan, sammuta
kamera ja liitä sitten
verkkolaitteen liitin kameran
DC IN -liitäntään.
F m (Mikrofoni) -liitin
B
• Kun ulkoinen mikrofoni
liitetään, mikrofoni käynnistyy
automaattisesti. Jos ulkoinen
mikrofoni on kytkettävää
virtatyyppiä, mikrofoni saa
virtansa kamerasta.
(Salaman täsmäys) -liitin
(118)
C REMOTE-liitin
• Kun liität RM-L1AMkaukolaukaisimen (myydään
erikseen) kameraan, aseta
kaukolaukaisimen pistoke
paikoilleen REMOTEliittimeen siten, että kohdistat
pistokkeen navat REMOTEliittimen napoihin. Varmista,
G i (Kuuloke) -liitin (159)
H HDMI-liitin (172)
I
(USB) -liitin (204)
J Muistikortinpaikan kansi (51)
21
Osien tunnistaminen
K SLOT1 (Muistikorttipaikka 1)
(51)
• Sopii sekä SD- että ”Memory
Stick PRO Duo” -korteille
L SLOT2 (Muistikorttipaikka 2)
(51)
• Sopii vain SD-korteille
22
Osien tunnistaminen
Alapuoli
Ennen käyttöä
A Pystyotekahvan ohjainaukot
• Näitä aukkoja käytetään
pystyotekahvan (myydään
erikseen) kiinnittämiseen
kameraan. Älä päästä aukkoihin
pölyä tai likaa.
B Pystyotekahvan liitäntä
C Pystyotekahvan liitäntäsuojus
D Jalustan liitäntä
• Käytä jalustaa, jonka ruuvin
pituus on alle 5,5 mm. Kameraa
ei voi kiinnittää tukevasti
jalustaan, jonka ruuvit ovat
pidempiä kuin 5,5 mm, ja
tällaiset kiinnitysyritykset
voivat vaurioittaa kameraa.
E Akkupaikka (51)
F Akkulokeron kansi (51)
23
Osien tunnistaminen
Lisälaiteliitännän sovitin
Irrota lisälaiteliitännän suojus kamerasta ja liitä lisälaiteliitännän sovitin,
jotta voit liittää lisälaitteita, jotka ovat yhteensopivia tavanomaisen
lisälaiteliitännän (Automaattisesti lukittuva lisälaiteliitäntä) kanssa.
A Automaattisesti lukittuva
3
Kiristä lukitusnuppi.
lisälaiteliitäntä
B Lukitusnuppi
Lukitusnupin kiinnittäminen
1
2
24
Poista liitäntäsuojus liitännästä.
Löysennä lukitusnuppia ja
työnnä lisälaiteliitännän sovitin
liitäntään.
• Älä kierrä nuppia väkisin sen
lukkiuduttua.
• Kun liität lisälaiteliitännän sovittimen
kameraan, työnnä se perille asti.
• Kun irrotat lisälaiteliitännän
sovittimen kamerasta, liitä
liitäntäsuojus lisälaiteliitäntään
säilytystä varten.
Näytön kuvakkeiden luettelo
Nestekidenäytön kuvakkeiden luettelo
Etsintila
Automaattinen tila- tai Valotusohjelma
-tila
Nestekidenäyttötila
Telezoom. Jatk. AE-ensisijais./P/A/S/M/
Pyyhkäisypanor. -tila
Toisto (Perustietojen näyttö)
25
Ennen käyttöä
Nestekidenäytön tila on ”etsintila (etsintä käytetään tarkkailuun)”
oletusasetuksissa.
DISP-painikkeen painaminen muuttaa näytön tilaksi
”nestekidenäyttötilan”. Voit näyttää myös digitaalisen tasoanturin tai
histogrammin (sivu 87).
Näytön kuvakkeiden luettelo
A
Näyttö
Näyttö
Selitys
Videoiden kuvanopeus
(156)
Selitys
Valotustila (68)
Videoiden kuvakoko
(156)
P P*
ASM
Akussa jäljellä oleva
100% lataus (53)
Salaman lataus käynnissä
(115)
APS-C-koon kuvaus
(179)
Tallenteen numero (189)
Asetustehoste POIS (89)
Kuvausolosuhteiden
ilmaisinkuvakkeet (70)
Ei videoiden äänen
tallennusta (159)
Tuulen äänen vaimennus
(160)
Muistikortti (51, 233)/
Lataus (185)
SteadyShot/ Kameran
tärinävaroitus (60)
GPS:n kolmiolaskennan
tila (187) (vain SLTA99V)
100
Tallennettavissa olevien
kuvien määrä
SteadyShot virhe (219)
Stillkuvien kuvasuhde
(139)
Ylikuumentumisvaroitus
(12)
24M 10M Stillkuvien kuvakoko
4.6M 20M (137)
8.7M 3.9M
10M 4.6M
2.0M 8.7M
3.9M 1.7M
Stillkuvien kuvan laatu
(139)
26
Tietokantatiedosto täynnä
(221)/
Tietokantatiedoston virhe
(221)
AE-lukko (108) / FELlukko (122)
Näkymätila (161)
100-0003
Kansion-tiedoston
numero (205)
-
Suojaa (167)
Näytön kuvakkeiden luettelo
Näyttö
Selitys
DPOF
DPOF-asetus (168)
Näyttö
Akun jäljellä olevan
varauksen varoitus (53)
+3 +3
B
Näyttö
Selitys
Luova asetus (130)/
Kontrasti, Värikylläisyys,
Terävyys
+3
Selitys
Kuvatehoste (129)
Salamatila (115) /
Punasilmäisyyden
vähennys (40)
Tarkennustila (91)
Automaattinen
muotokuvakehys (143)
C
Näyttö
Selitys
AF-alue (95)
EV-asteikko (83, 106,
113)
Kohteen seuranta (95)
Valotuskorjaus (106)/
Manuaalinen mittaus (83)
Kasvontunnistus (141) /
Hymysuljin (145)
Mittausmuoto (109)
AWB
Valkotasapaino
(automaattinen,
vakioasetus, räätälöity,
värilämpötila,
7500K värisuodatin) (133)
A5 G5
Salamakorjaus (120)
KUVAA
0:12
Videon tallennusaika
(m:s)
z
Tarkennus (63, 93)
1/250
Valotusaika (80)
F3.5
Aukko (78)
ISO400
ISO AUTO
ISO-herkkyys (124)
AE-lukko (108) / FELlukko (122)
D-alueen optimointi
(126) / Automaattinen
HDR (127)
GPS-tiedot (vain SLTA99V)
35° 37’
32”N
139° 44’
31”W
Leveys- ja pituusasteen
näyttö (vain SLT-A99V)
27
Ennen käyttöä
Kuvanottotapa (110)
Näytön kuvakkeiden luettelo
Näyttö
Selitys
Automaattisen HDRkuvan varoitus (127)
Kuvatehosteen virhe
(130)
Histogrammi (89)
2012-1-1
10:37PM
Tallennuspäivämäärä
3/7
Tiedostonumero /
näkymätilan kuvien
määrä
D
Näyttö
Selitys
Pistemittausalue (109)
AF-alue (95)
Assist-alue (92)
Digitaalinen tasoanturi
(88)
Histogrammi (89)
Älykäs telejatke (147)
Älykäs zoomaus /
Selkeän kuvan zoomaus /
Digitaalinen zoomaus
Valotusajan ilmaisin (88)
Aukon ilmaisin (88)
AF-alueen ohjaus (98)
z Seuran- Seurantatarkennus (95)
tatarkennus
Aänitaso (158)
28
Näytön kuvakkeiden luettelo
Näyttöpaneelin kuvakkeiden luettelo
Voit säätää valotusaikaa, aukkoa,
valotuksen korjausta, salamakorjausta,
ISO-herkkyyttä, valkotasapainoa,
kuvanottotapaa ja kuvanlaatua kameran
yläosassa olevasta näytöstä.
Valotus (106) /
Salamakorjaus (120)
ISO-herkkyys (124)
Valkotasapaino (133)
Kuvanottotapa (110)
Kuvanlaatu (139)
Akussa jäljellä oleva
lataus (53)
Tallennettavissa
olevien kuvien määrä *
Ennen käyttöä
Valotusaika (80) /
Aukko (78)
* Vaikka jäljellä olevien tallennettavissa olevien kuvien määrä on yli 9 999,
näyttöpaneelissa näkyy arvo ”9999”.
Näyttöpaneelin taustavalon sytyttäminen
Paina kameran päällä olevaa
näyttöpaneelin valaisupainiketta.
Taustavalon voi sammuttaa painamalla
painiketta uudelleen.
Näyttöpaneelin valaisupainike
29
Toimintojen luettelo
Toiminnot, joita voi käyttää
painikkeilla/valitsimella
Voit asettaa tai käyttää erilaisia toimintoja näillä painikkeilla tai
valitsimella.
Painikkeiden/valitsimen sijainti on ilmoitettu kohdassa ”Osien
tunnistaminen” (sivu 16).
-painike (110)
Valitsee kuvanottotavan.
WB-painike (133)
Säätää valkotasapainoa.
-painike (106)
Korjaa valotusta.
ISO-painike (124)
Säätää ISO-herkkyyttä.
Toimintatilan valitsin (68) Vaihtaa valotustilaa. Kierrä valitsinta samalla, kun
painat valitsimen lukituksen vapautuspainiketta.
FINDER/LCD -painike
(179)
Vaihtaa näyttötilan nestekidenäytön ja etsimen välillä.
Näyttöpaneelin
valaisupainike (29)
Sytyttää näyttöpaneelin taustavalon.
MENU-painike (37)
Tuo näyttöön valikkoruudun valikon vaihtoehdon
määrittämistä varten.
MOVIE-painike (42, 65)
Tallentaa videoita.
AEL-painike (108)/SLOW Korjaa koko näytön valotuksen. / Kuvaa salamalla
SYNC -painike (117)/
- pitkällä valotusajalla. / Näyttää useita kuvia näytössä
painike (162)
samanaikaisesti.
AF/MF-painike (105)/
painike (161)
-
Vaihtaa automaattista tarkennusta ja manuaalista
tarkennusta tilapäisesti. / Suurentaa kuvaa kuvia
katseltaessa.
Fn-painike (31, 34, 35)/
-painike (163)
Näyttää sen toiminnon asetusnäytön, joka on määritetyt
Fn-painiketta käyttämällä. Vaihtaa etsintilassa
pikanavigointinäyttöön. / Kiertää kuvia.
DISP-painike (87, 165)
Vaihtaa etsimen tai nestekidenäytön tallennustietojen
näytön.
-painike (147) /
Zoomauspainike (147) /
Tarkennuksen suurennus
-painike (103)
Suurentaa kuvan keskiosaa. / Suurentaa säilyttäen kuvan
tarkkuuden. / Helpottaa tarkennuksen tarkistamista
suurentamalla kuvaa ennen kuvausta.
-painike (66)
30
Toistaa kuvia.
Toiminnot, joita voi käyttää painikkeilla/valitsimella
AF RANGE -painike (98) / Rajoittaa automaattitarkennuksen käyttöaluetta. /
Kameran sisäinen opas
Näyttää kameran sisäisen oppaan. / Poistaa kuvat.
-painike (48)/
-painike
(67)
Esikatselupainike (80)
Tarkistaa taustan sumentumisen.
Räätälöintipainike (42,
122, 177)
Määrittää usein käytetyn toiminnon painikkeeseen.
FEL-lukkotoiminto on oletus.
Hiljainen monivalitsin
(32)
Säädä asetusta hiljaisesti.
Toimintojen luettelo
Pikanavigointinäytön käyttäminen
Pikanavigointinäytön avulla voit muuttaa asetuksia suoraan
tallennustietojen näytössä, kun näyttötilana on [Etsin] (pikanavigointi).
1 Määritä näyttötilaksi [Etsin] (sivu 87) painamalla DISPpainiketta.
2 Vaihda painamalla Fn-painiketta pikanavigointinäyttöön.
Automaattinen tila- tai Valotusohjelma -tila
Telezoom. Jatk. AE-ensisijais./P/A/S/M/Pyyhkäisypanor. -tila
3 Valitse haluamasi asetus monivalitsimen painikkeilla v/V/b/
B.
31
Toiminnot, joita voi käyttää painikkeilla/valitsimella
4 Määritä asetus etu- tai takasäätöpyörällä.
• Valitse asetus etusäätöpyörällä ja säädä sitä takasäätöpyörällä.
• Painamalla monivalitsimen keskustaa voit avata näytön, jossa voit
määrittää valitun asetuksen.
• Painamalla Fn-painiketta uudelleen voit sulkea pikanavigointinäytön,
jolloin näyttöön palaa alkuperäinen näkymä.
Pikanavigointinäytön toiminnot
Automaattinen tila/Valotusohjelma/Telezoom. Jatk. AE-ensisijais./Valitse
tallennusmuisti/Laatu/SteadyShot (yksittäiskuville)/Kuvanottotapa/
Salaman tila/Tarkennustila/AF-alue/Kohteen seuranta/Hymyn/
Kasvontunn./Mittausmuoto/Valkotasapaino/DRO/Autom. HDR/Luova
asetus/Kuvatehoste/Autom. muot. rajaus/Valotuksen korjaus/
Salamakorjaus/ISO
Huomautuksia
• Pikanavigointinäytössä harmaana näkyvät asetukset eivät ole käytettävissä.
• Kun Luova asetus (sivu 130) on valittuna, jotkin määritykset voi suorittaa vain niille
tarkoitetulla näytöllä.
Hiljaisen monivalitsimen käyttäminen
Voit määrittää asetuksen vaihtamatta näyttöä käyttämällä hiljaista
monivalitsinta. Koska valitsin on suunniteltu vähentämään valitsemisesta
aiheutuvaa ääntä, voit vähentää valintatoiminnon ääntä videon kuvauksen
aikana.
Valitsimen toiminto voidaan määrittää erikseen stillkuvien kuvaamista ja
videoiden tallentamista varten (sivu 33).
1 Paina painiketta, jotta
asetusnäyttö tulee näkyviin.
• [Tarkennustila] on määritetty
painikkeeseen yksittäiskuvien ottamista
varten, ja [Äänen tallennustaso] on
määritetty samaan painikkeeseen
videokuvausta varten oletusasetuksissa.
32
Toiminnot, joita voi käyttää painikkeilla/valitsimella
2 Valitse asetus kiertämällä
valitsinta.
Toimintojen luettelo
Nykyinen asetus
3 Suorita painamalla painiketta.
Muiden toimintojen määrittäminen hiljaiseen monivalitsimeen
Pitämällä painiketta painettuna voit avata
näytön, jossa voit määrittää toimintoja
hiljaiseen monivalitsimeen.
Valitse toiminto kiertämällä valitsinta.
Voit valita toiminnon myös seuraavasti:
MENU-painike t
3t[
Hiljainen säädin] tai MENU-painike t
1t[
Hiljainen säädin].
Nykyinen toiminto
Käytettävissä olevat toiminnot
Yksittäiskuvat: Tarkennustila/AF-alue/Valitse AF-alue/Valotuksen
korjaus/Mittausmuoto/ISO
Video: Äänen tallennustaso/Tarkennustila/AF-alue/Valitse AF-alue/
Valotuksen korjaus/Mittausmuoto/ISO/Valotusaika/Aukko
33
Toiminnon valitseminen Fn (Toiminto)
-painikkeella
Tällä painikkeella määritetään tai suoritetaan usein kuvattaessa käytettävät
toiminnot, lukuun ottamatta pikanavigointinäytön toimintoja.
1 Määritä näyttötilaksi muu kuin [Etsin] (sivu 87) painamalla
DISP-painiketta.
2 Paina Fn-painiketta.
3 Valitse haluamasi kohde monivalitsimen painikkeilla v/V/b/B
ja suorita toiminto sitten painamalla keskiosaa z.
Asetusnäyttö tulee näkyviin.
4 Noudata käyttöohjeita ja valitse ja
suorita haluamasi toiminto.
Käyttöopas
Kameran asetusten määrittäminen suoraan tallennustietojen
näytössä
Kierrä etusäätöpyörää painamatta keskellä olevaa z-kohtaa vaiheessa 3.
Voit määrittää kameran suoraan tallennustietojen näytössä. Lisäksi joitakin
toimintoja voi hienosäätää käyttämällä takasäätöpyörää.
34
Toiminnot, jotka voidaan valita Fn
(Toiminto) -painikkeella
Toiminnot, jotka voidaan valita Fn-painikkeella ovat seuraavat:
Valitsee automaattisen kuvaustilan
(Älykäs automaatti/Paras automaattisäätö)
Valotusohjelma (71)
Valitsee sopivan tilan Valotusohjelman asetuksista
kuvausolosuhteiden mukaan.
(Muotokuva/Urheilu/Makro/Maisema/Auringonlasku/
Yövalotus/Hämärässä ilman jalustaa/Yömuotokuva)
Video (154)
Valitsee videokuvauksen valotustilan kohteen tai tehosteen
mukaan.
(P/A/S/M)
Telezoom. Jatk. AEensisijais. (76)
Määrittää jatkuvan kuvauksen nopeuden.
(T10/T8)
Kuvanottotapa (110)
Valitsee kuvanottotavan, kuten jatkuvan kuvauksen.
(Kertakuvaus /Jatkuva kuvaus/Itselaukaisin/Haarukka: sarja/
Yks. haarukka/WB-haarukka/DRO-haarukka/Kaukosäädin)
Salaman tila (115)
Määrittää salaman (myydään erikseen) salamatilan.
(Salama pois/Automaattisalama/Täytesalama/
Takasalamatäs./Langaton)
Tarkennustila (91)
Valitsee tarkennustilan.
(Yhden k. a.tark./Autom. a.tark./Jatkuva a.tark./Jatkuvan
aut.tark. syvyyskartta/Suora m.tark./Man. tarkennus)
AF-alue (95)
Valitse tarkennusalueen.
(Laaja/Vyöhyke/Piste/Paikallinen)
Kohteen seuranta
(95)
Pitää kohdennuksen kohteessa samalla kun kohdetta
seurataan.
(Ei käytössä/Käytössä/Käytössä (seurantatark.
laukaisimella))
Hymyn/Kasvontunn.
(141, 145)
Ottaa automaattisesti ihmisten kasvoista kuvat parhaalla
mahdollisella tarkennuksella ja valotuksella. / Ottaa kuvan,
kun hymy havaitaan.
(Kasvontunnistus Ei käytössä/Kasvontunnistus Käyt. (Rek.
kasv.)/Kasvontunnistus Käytössä/Hymysuljin)
Autom. muot. rajaus Analysoi näkymän kuvatessaan kasvot ja tallentaa toisen
(143)
kuvan, jossa on vaikuttavampi sommittelu.
(Automaattinen/Ei käytössä)
35
Toimintojen luettelo
Automaattinen tila
(69)
Toiminnot, jotka voidaan valita Fn (Toiminto) -painikkeella
ISO (124)
Määrittää valoherkkyyden. Mitä suurempi luku, sitä
nopeampi valotusaika.
(Usean kuv. kuvakoh. vaim./ISO AUTO/ISO 50 - 25600)
Mittausmuoto (109)
Valitse kirkkauden mittausmenetelmä.
(Monisegmentti/Keskustapain./Piste)
Salamakorjaus (120) Säätää salamavalon määrän.
(+3,0EV - –3,0EV)
Valkotasapaino (133) Säätää kuvien värisävyjä.
(Autom. valkotp/Päivänvalo/Varjo/Pilvinen/Hehkulamppu/
Loistev: Lämm. valk./Loistev.: Viil. Valk./Loistev.: Päivä,
valk./Loistevalo: Päivänv./Salama/V.lämp./Suod./Oma 1–3)
DRO/Autom. HDR
(126)
Korjaa kirkkautta ja kontrastia automaattisesti.
(Ei käytössä/D-alueen opt./Autom. HDR)
Luova asetus (130)
Valitsee halutun kuvankäsittelyn.
(Vakio/Kirkas/Neutraali/Läpinäkyvä/Syvä/Vaalea/
Muotokuva/Maisema/Auringonlasku/Yövalotus/Syksyn
lehdet/Mustavalko/Seepia/Tyyliruutu1–6)
Kuvatehoste (129)
Ottaa kuvan halutulla kuvasuodattimella tehokkaamman
ilmaisun luomiseksi.
(Ei käytössä/Lelukamera/Pop-väri/Posterisaatio/Retrovalokuva/Pehmeä yläsävy/Osaväri/Suuri kontrasti (mv)/
Pehmeä tarkennus/HDR-maalaus/Täyteläinen mv/
Miniatyyri)
36
MENU-painikkeella valittavat toiminnot
Voit määrittää kameran yleiset perusasetukset tai suorittaa toimintoja,
kuten esimerkiksi kuvata ja toistaa kuvia.
Paina MENU-painiketta ja aseta sitten haluamasi vaihtoehto monivalitsimen
painikkeilla v/V/b/B ja paina sitten monivalitsimen keskiosaa.
Valitse valikon sivu
Valitse valikon vaihtoehto
Toimintojen luettelo
Stillkuvien kuvaamisen valikko
Kuvakoko (137)
Valitsee stillkuvien koon.
(L/M/S)
Kuvasuhde (139)
Valitsee stillkuvien kuvasuhteen.
(3:2/16:9)
Laatu (139)
Asettaa stillkuvien kuvanlaadun.
(RAW/RAW ja JPEG/Erittäin hieno/Hieno/Vakio)
Panoraama: Koko
(137)
Valitsee panoraamakuvien koon.
(Vakio/Leveä)
Panoraama: Suunta
(75)
Asettaa panoraamakuvien kuvaussuunnan.
(Oikea/Vasen/Ylös/Alas)
Zoomaus selk. kuv.
(150)
Zoomaa kuvan korkealaatuisemmin kuin digitaalizoomaus.
(Käytössä/Ei käytössä)
Digitaalizoomaus
(150)
Zoomaa kuvan korkealaatuisemmin kuin Selkeän kuvauksen
zoomaus.
(Käytössä/Ei käytössä)
Pitkän valotuksen KV Asettaa kohinan vähennyksen kuville, joiden valotusaika on
(151)
vähintään yksi sekunti.
(Käytössä/Ei käytössä)
Suuren ISO:n KV
(151)
Asettaa kohinanvähennyksen käsittelyn herkälle kuvaukselle.
(Normaali/Pieni/Ei käytössä)
37
MENU-painikkeella valittavat toiminnot
Salamanohjaus (121) Asettaa salaman tehokkuuden määrittämistavan.
(ADI-salama/Esisalama-TTL)
AF-valaisin (100)
Asettaa AF-valaisimen, joka valaisee pimeätä tilaa
tarkennuksen helpottamiseksi.
(Automaattinen/Ei käytössä)
SteadyShot (60)
Määrittää SteadyShot -toiminnon yksittäiskuvien ottamista
varten.
(Käytössä/Ei käytössä)
AF-nopeus
Valitsee tarkennusnopeuden automaattitarkennustilassa. Kun
[Hidas] on valittu makrokuvauksessa, tarkennus saavutetaan
helpommin.
(Nopea/Hidas)
Väriavaruus (152)
Muuttaa toistettavaa värialuetta.
(sRGB/AdobeRGB)
Hiljainen säädin
(33)
Määrittää toiminnot hiljaiseen monivalitsimeen
yksittäiskuvien ottamista varten.
(Tarkennustila/AF-alue/Valitse AF-alue/Valotuksen korjaus/
ISO/Mittausmuoto)
Valotusaskel
Valitsee valotusajan, aukon ja valotuksen lisäyksen määrän.
(0,5 EV/0,3 EV)
Etusijan asetus
Määrittää, vapautetaanko suljin, vaikka tarkennusta ei olisi
vahvistettu automaattitarkennustilassa.
(AF/Vapautus)
AF sulkimella
Määrittää, aktivoidaanko automaattitarkennus painamalla
suljinpainike puoliväliin. Tämä on kätevää, kun haluat säätää
tarkennusta ja valotusta erikseen.
(Käytössä/Ei käytössä)
AEL sulkimella
Määrittää, säädetäänkö valotusta painamalla suljinpainike
puoliväliin. Tämä on kätevää, kun haluat säätää tarkennusta
ja valotusta erikseen.
(Käytössä/Ei käytössä)
Muisti (189)
Tallentaa usein käytettyjen tilojen ja asetusten yhdistelmiä ja
mahdollistaa kyseisten yhdistelmien nopean avaamisen
toimintatilan valitsimella.
(1/2/3)
38
MENU-painikkeella valittavat toiminnot
Videoiden kuvaamisen valikko
Tiedostomuoto (156) Valitsee videotiedoston muodon.
(AVCHD/MP4)
Valitsee tallennetun videokehyksen laadun ja koon.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot (60)
Määrittää SteadyShot -toiminnon videoiden tallentamista
varten.
(Käytössä/Ei käytössä)
AF-seurannan kesto
(154)
Määrittää automaattitarkennuksen seurantaherkkyyden
videon kuvausta varten.
(Korkea/Keskisuuri/Matala)
Autom. hidas suljin
(155)
Määrittää, säädetäänkö valotusaika automaattisesti
pidemmäksi videoiden tallennuksen aikana, kun kohde on
hämärässä.
(Käytössä/Ei käytössä)
Toimintojen luettelo
Tallennusasetus
(156)
Hiljainen säädin Määrittää toiminnot hiljaiseen monivalitsimeen videoiden
(32, 33)
tallentamista varten.
(Äänen tallennustaso/Tarkennustila/AF-alue/Valitse AFalue/Valotuksen korjaus/ISO/Mittausmuoto/Suljinnopeus/
Aukko)
Ääniasetus (159)
Määrittää tallennetaanko ääntä videota kuvattaessa.
(Käytössä/Ei käytössä)
Tuulen äänen vaim.
(160)
Pienentää tuulen ääntä videoiden tallennuksen aikana.
(Käytössä/Ei käytössä)
Äänen tallennustaso
(158)
Säätää äänen tallennustason.
(0–31)
Autom. tasonäyt.
(158)
Määrittää, näytetäänkö äänitaso.
(Käytössä/Ei käytössä)
Äänilähdön ajoitus
(159)
Auttaa vähentämään kaikua videoita kuvattaessa.
(Live/Huulisynkronointi)
39
MENU-painikkeella valittavat toiminnot
Räätälöintivalikko
Eye-Start AF
Asettaa, käytetäänkö automaattista tarkennusta etsimen läpi
katsottaessa.
(Käytössä/Ei käytössä)
FINDER/LCD-asetus
(179)
Määrittää etsimen ja nestekidenäytön välillä siirtymisen
menetelmän.
(Automaattinen/Manuaalinen)
Punasilm. vähennys
Vähentää punasilmäisyyttä salaman käytön aikana.
(Käytössä/Ei käytössä)
Vapautus ilman obj.
(175)
Määrittää, voiko suljin aueta, kun objektiivia ei ole yhdistetty
kameraan.
(Ota käyttöön/Poista käytöstä)
P. autom.säätö Jatk. Määrittää, otetaanko kuvia jatkuvasti Paras automaattisäätökuv. (70)
tilassa.
(Automaattinen/Ei käytössä)
P. aut.säätö
kuv.poim. (70)
Määrittää, tallennetaanko kaikki jatkuvasti Paras
automaattisäätö-tilassa otetut kuvat.
(Automaattinen/Ei käytössä)
Apuviiva (175)
Asettaa ruudukkoviivanäytön rakenteeseen kohdistamisen
helpottamiseksi.
(Kolm. sääntö -ruud./Suora ruudukko/Vino ja suora ruud./Ei
käytössä)
Automaatt. katselu
(175)
Näyttää kuvan automaattisesti kuvaamisen jälkeen. Voit
määrittää kuvan näyttämisen keston.
(10 sekuntia/5 sekuntia/2 sekuntia/Ei käytössä)
DISP-painike
(Näyttö) (87)
Voit valita haluamasi nestekidenäytön näyttötilan painamalla
DISP-painiketta.
(Graaf. näyttö/Näytä kaikki tiedot./Ei näyttötietoja/Taso/
Histogrammi/Etsin)
DISP-painike (Etsin)
(87)
Voit valita haluamasi etsimessä käytettävissä olevista
näyttötiloista, jotka voidaan valita painamalla DISPpainiketta.
(Graaf. näyttö/Näytä kaikki tiedot./Ei näyttötietoja/Taso/
Histogrammi)
40
MENU-painikkeella valittavat toiminnot
AF RANGE -painike
(98)
Määrittää toiminnon, jotka käytetään AF RANGE painikkeen kanssa.
(AF-alueen ohjaus/Kameran sisäinen opas)
AF-alueen ohjausapu Määrittää, näytetäänkö tieto siitä, että kohde sijaitsee näytön
tarkennusalueella käytettäessä Assist-aluetta, kun AF-alueen
ohjausapu on aktiivinen (käytettävissä, kun AF-Dyhteensopiva objektiivi on kiinnitetty).
(Käytössä/Ei käytössä)
Tehostaa kohdistettujen alueiden ääriviivoja tietyllä värillä.
(Korkea/Keskisuuri/Matala/Ei käytössä)
Korostusväri (103)
Asettaa korostusväritoiminnon käyttämän värin.
(Punainen/Keltainen/Valkoinen)
Live View -näyttö
(89)
Asettaa, näytetäänkö näytössä toiminnon tehoste, kuten
valotuksen kompensaatioarvon tehoste.
(Tehoste käytössä/Tehoste ei käytössä)
AEL-painiketoiminto
(176)
Asettaa halutun toiminnon AEL-painikkeeseen.
(Valotuksen korjaus/Kuvanottotapa/Salaman tila/
Tarkennustila/AF-alue/Hymyn/Kasvontunn./Autom. muot.
rajaus/ISO/Mittausmuoto/Salamakorjaus/Valkotasapaino/
DRO/Autom. HDR/Luova asetus/Kuvatehoste/Kuvakoko/
Laatu/AEL-pito/AEL-vaihto/
AEL-pito/ AEL-vaihto/
FEL-lukituksen pito/FEL-lukituksen vaihto/Kohteen
seuranta/AM/MF-ohj. pito/AM/MF-ohj. vaihto/AF-lukko/
Autom. tark. käytössä/Aukon esikatselu/Kuvan esikatselu/
Tark. suurennus/Muisti)
ISO-painike (176)
Asettaa halutun toiminnon ISO-painikkeeseen.
(Valotuksen korjaus/Kuvanottotapa/Salaman tila/
Tarkennustila/AF-alue/Hymyn/Kasvontunn./Autom. muot.
rajaus/ISO/Mittausmuoto/Salamakorjaus/Valkotasapaino/
DRO/Autom. HDR/Luova asetus/Kuvatehoste/Kuvakoko/
Laatu/AEL-pito/AEL-vaihto/
AEL-pito/ AEL-vaihto/
FEL-lukituksen pito/FEL-lukituksen vaihto/Kohteen
seuranta/AM/MF-ohj. pito/AM/MF-ohj. vaihto/AF-lukko/
Autom. tark. käytössä/Aukon esikatselu/Kuvan esikatselu/
Tark. suurennus/Muisti)
41
Toimintojen luettelo
Korostustaso (103)
MENU-painikkeella valittavat toiminnot
AF/MF-painike (176) Asettaa halutun toiminnon AF/MF-painikkeeseen.
(Valotuksen korjaus/Kuvanottotapa/Salaman tila/
Tarkennustila/AF-alue/Hymyn/Kasvontunn./Autom. muot.
rajaus/ISO/Mittausmuoto/Salamakorjaus/Valkotasapaino/
DRO/Autom. HDR/Luova asetus/Kuvatehoste/Kuvakoko/
Laatu/AEL-pito/AEL-vaihto/
AEL-pito/ AEL-vaihto/
FEL-lukituksen pito/FEL-lukituksen vaihto/Kohteen
seuranta/AM/MF-ohj. pito/AM/MF-ohj. vaihto/AF-lukko/
Autom. tark. käytössä/Aukon esikatselu/Kuvan esikatselu/
Tark. suurennus/Muisti)
Oma-painike (177)
Määrittää halutun toiminnon räätälöintipainikkeeseen.
(Valotuksen korjaus/Kuvanottotapa/Salaman tila/
Tarkennustila/AF-alue/Hymyn/Kasvontunn./Autom. muot.
rajaus/ISO/Mittausmuoto/Salamakorjaus/Valkotasapaino/
DRO/Autom. HDR/Luova asetus/Kuvatehoste/Kuvakoko/
Laatu/AEL-pito/AEL-vaihto/
AEL-pito/ AEL-vaihto/
FEL-lukituksen pito/FEL-lukituksen vaihto/Kohteen
seuranta/AM/MF-ohj. pito/AM/MF-ohj. vaihto/AF-lukko/
Autom. tark. käytössä/Aukon esikatselu/Kuvan esikatselu/
Tark. suurennus/Muisti)
Esikatselupainike
(176)
Määrittää halutun toiminnon esikatselupainikkeeseen.
(Valotuksen korjaus/Kuvanottotapa/Salaman tila/
Tarkennustila/AF-alue/Hymyn/Kasvontunn./Autom. muot.
rajaus/ISO/Mittausmuoto/Salamakorjaus/Valkotasapaino/
DRO/Autom. HDR/Luova asetus/Kuvatehoste/Kuvakoko/
Laatu/AEL-pito/AEL-vaihto/
AEL-pito/ AEL-vaihto/
FEL-lukituksen pito/FEL-lukituksen vaihto/Kohteen
seuranta/AM/MF-ohj. pito/AM/MF-ohj. vaihto/AF-lukko/
Autom. tark. käytössä/Aukon esikatselu/Kuvan esikatselu/
Tark. suurennus/Muisti)
Älykäs telejatke
-painike (103, 147)
Määrittää toiminnon, jotka käytetään
-painikkeen
kanssa.
(Älykäs telejatke/Tark. suurennus/Zoom)
Tarkenn. pitopainike Asettaa objektiivin tarkennuksen lukituspainikkeen
toiminnon. Kun valitset [Esikatselupainike],
[Esikatselupainike]-painikkeella valittu toiminto määritetään.
(Tarkenn. lukitus/Esikatselupainike)
MOVIE-painike
42
Valitsee MOVIE-painikkeen toimintatilan.
(Aina/Vain Video-tilassa)
MENU-painikkeella valittavat toiminnot
Määrittää etu- ja takasäätöpyörän toiminnot, kun
valotustilana on M. Pyörillä voi säätää valotusaikaa ja
aukkoa.
(
SS
F/nro/
F/nro
SS)
Val.korj.säät. (107)
Korjaa valotusta etu- tai takasäätöpyörällä.
(Ei käytössä/
Etusäätöp./
Takasäätöp.)
Val.korj.aset.
Määrittää, korjataanko valotusta salamavalon kantaman
puitteissa.
(Vallits&salama/Vain vallitsev)
Haaruk.järj.
Valitsee järjestyksen valotushaarukka- ja
valkotasapainohaarukkakuvauksessa.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Obj. komp: Varjostus Korjaa liitetyn objektiivin aiheuttamia näytön varjostuneita
(181)
reunoja.
(Automaattinen/Ei käytössä)
Obj.komp:Krom.ab.
(181)
Vähentää liitetyn objektiivin aiheuttamia väripoikkeamia
näytön reunoissa.
(Automaattinen/Ei käytössä)
Obj. Komp.:
Vääristymä (181)
Korjaa liitetyn objektiivin aiheuttamia näytön vääristymiä.
(Automaattinen/Ei käytössä)
Etuverhon suljin
(177)
Määrittää, käytetäänkö sähköistä etuverhon suljintoimintoa.
(Käytössä/Ei käytössä)
Kasvot etusijalla
-seur. (97)
Määrittää, seuraako kamera joitain tiettyjä kasvoja
tunnistaessaan kasvot kohteen seurannan aikana.
(Käytössä/Ei käytössä)
Kasvojen
rekisteröinti (142)
Voit rekisteröidä henkilön, joka on tarkennuksessa
ensisijainen, tai vaihtaa henkilöä.
(Uusi rekisteröinti/Järjestyksen vaihto/Poista/Poista kaikki)
Toistovalikko
Yksittäisk./vid. valin. Voit määrittää, kuinka toistettavia kuvia ryhmitellään
(161)
(näkymätila).
(Kansionäkymä (valokuva)/Kansionäkymä (MP4)/AVCHDnäkymä)
Poista (170)
Poistaa kuvia.
(Useita kuvia/Koko kansio/Kaikki AVCHD-näkymätied.)
43
Toimintojen luettelo
Säätöp.asetus
MENU-painikkeella valittavat toiminnot
Kuvaesitys (163)
Näyttää diaesityksen.
(Toisto/Väli/Kuvatyyppi)
Hakemistonäyttö
(162)
Määrittää hakemistonäytön yhdellä sivulla näytettävien
kuvien määrän.
(4 kuvaa/9 kuvaa)
Suojaa (167)
Suojaa kuvan tai peruuttaa sen suojauksen.
(Useita kuvia/Peruuta kaikki kuvat/Peruuta kaikki videot
(MP4)/Peruuta kaikki AVCHD-näk.)
Määritä tulostus
(168)
Määrittää kuville DPOF-tilan tai poistaa määrityksen.
(DPOF-asetus/Päivämäärämerkintä)
Valitse toiston muisti Valitsee muistikorttipaikan toistoa varten.
(161)
(Paikka 1/Paikka 2)
Kopioi (169)
Luo kopiot muistikortin kuvista.
Äänenvoimakkuusas. Asettaa videon toistamisen äänenvoimakkuuden.
(0–7)
Toistonäyttö (164)
Määrittää, kuinka pystyasennossa otettu kuva toistetaan.
(Autom.kääntö/Man.kääntö)
Muistikorttityökalu-valikko
Valitse
tallennusmuisti (52)
Valitsee muistikorttipaikan tallennusta varten.
(Paikka 1/Paikka 2)
Tallennustila (182)
Valitsee tallennusmenetelmän tallennettaessa muistikorteille.
(Normaali/Tall. molemm. (valok.)/Tall. molemm. (video)/
Tall. mol. (vk./video)/Lajittelu (JPEG/RAW)/Lajittelu
(valok./video))
Alusta (183)
Alustaa muistikortin.
Tiedoston numero
(183)
Määrittää tiedostonumeroiden yksittäiskuviin ja MP4videoihin määrittämiseen käytettävän menetelmän.
(Sarja/Nollaa)
Kansion nimi (184)
Asettaa kuvien kansiomuodon.
(Vakiomuoto/Pvm-muoto)
Val. tallennuskansio Vaihtaa yksittäiskuvien ja MP4-videoiden tallennukseen
(184)
valittua kansiota.
Uusi kansio (184)
44
Luo uuden kansion yksittäiskuvien ja MP4-videoiden
tallentamista varten.
MENU-painikkeella valittavat toiminnot
Pal. kuvatietokanta
(185)
Palauttaa kuvatietokantatiedoston ja ottaa tallennuksen ja
toiston käyttöön.
Näytä kortin tila
Näyttää jäljellä olevan videoiden tallennusajan ja
muistikortilla olevien tallennettavissa olevien kuvien määrän.
Kellon asetusvalikko
Alueasetus (58)
Toimintojen luettelo
Pvm/aika-asetus (58) Määrittää päivämäärän ja ajan ja kesäajan asetukset.
Määrittää sijainnin, jossa kameraa käytetään.
Asetusvalikko
Valikon aloitus
Määrittää valikko-osoittimen oletussijainnin ylimpään
kohteeseen tai viimeksi valittuun kohteeseen.
(Ylin/Edellinen)
Poiston vahvist
Määrittää asetuksen [Poista] tai [Peruuta] oletusasetukseksi
poiston vahvistusnäyttöä varten.
("Poista" ensin/"Peruuta" ensin)
Tilaopas
Näyttää selityksen kullekin kuvaustilalle ja mahdollistaa
toisen kuvaustilan valinnan.
(Käytössä/Ei käytössä)
LCD:n kirkkaus (177) Määrittää nestekidenäytön kirkkauden.
(Automaattinen/Manuaalinen/Aurink. sää)
Etsimen kirkkaus
(178)
Asettaa etsimen kirkkauden.
(Automaattinen/Manuaalinen)
Etsimen
värilämpötila
Näyttää etsimen näytön värilämpötilan. Plusmerkin + suunta
muuttaa värilämpötilaa viileämmäksi ja miinusmerkin –
suunta lämpimämmäksi.
(+2 - 0 - –2)
GPS-asetus (187)
(vain SLT-A99V)
Asettaa GPS-toiminnot.
Virransäästö (178)
Määrittää virransäästötilan muuttamisen vastetason.
(Maks./Normaali)
45
MENU-painikkeella valittavat toiminnot
Virransääst.
aloitusaika (179)
Asettaa virransäästötilin muuttamisen aikavälin.
(30 minuuttia/5 minuuttia/1 minuutti/20 sekuntia/10
sekuntia)
HDMI-tarkkuus (172) Määrittää tarkkuuden, kun kamera on liitetty HDMItelevisioon.
(Automaattinen/1080p/1080i)
HDMI-OHJAUS (174) Käyttää kameraa televisiosta, jossa on ”BRAVIA” Sync -tuki.
(Käytössä/Ei käytössä)
HDMI-tietonäyttö
(173)
Näyttää kuvia liitetyn HDMI TV:n ruudulla ilman
tallennustietoja.
(Käytössä/Ei käytössä)
Latausasetukset*
(185)
Määrittää, käytetäänkö kameran lataustoimintoa käytettäessä
Eye-Fi-korttia.
(Käytössä/Ei käytössä)
USB-liitäntä (203)
Määrittää USB-liitäntämenetelmän tietokoneen tai USBlaitteen mukaisesti.
(Automaattinen/Massamuisti/MTP/Kuvaus tietokoneelle)
USB LUN -asetus
(203)
Tietokone tunnistaa molemmat muistikortit käytettäessä
USB-yhteyttä.
(Useita/Yksi)
Äänimerkit
Asettaa, kuuluuko äänimerkki, kun kamera tarkentuu tai
itselaukaisin on käynnissä.
(Käytössä/Ei käytössä)
PAL/NTSC-valitsin
(vain 1080 50i
-yhteensopivat
mallit) (180)
Toistaa kameralla tallennettuja videoita NTSC-järjestelmää
käyttävässä TV:ssä.
(PAL/NTSC)
APS-C-koon kuvaus
(179)
Määrittää, tallennetaanko APS-C-koko vastaavalla alueella.
(Käytössä/Automaattinen)
AF-mikrosäätö (101) Mahdollistaa tarkennussijainnin hienosäädön.
(AF-säätöasetus/määrä/Tyhjennä)
* Näkyy, kun Eye-Fi-kortti on asetettu kameran muistikorttipaikkaan SLOT1.
Versio (197)
Kieli
Puhdistustila (223)
46
Näyttää kameran ohjelmistoversion.
Valitsee kielen.
Käynnistää puhdistustilan kuva-anturin puhdistamiseksi.
MENU-painikkeella valittavat toiminnot
Esittelytila
Ottaa videon esittelytoiston käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
(Käytössä/Ei käytössä)
Palauta (190)
Palauttaa asetukset oletusasetuksiksi.
(Palauta oletus/Tallennust.pal./Oma-val.palaut.)
Toimintojen luettelo
47
Kameran sisäisen oppaan käyttäminen
AF RANGE -painikkeessa on sekä
kameran sisäinen opas että
poistotoiminto.
Kun painat AF RANGE -painiketta Fnnäytössä tai valikkonäytössä, valittuun
toimintoon tai asetukseen liittyvä opas
tulee automaattisesti näyttöön.
MENU-painike t
sisäinen opas]
48
AF RANGE-painike
3 t [AF RANGE -painike] t [Kameran
Kameran valmisteleminen
Akun lataaminen
Lataa NP-FM500H ”InfoLITHIUM” -akku (mukana) ennen kameran
ensimmäistä käyttökertaa.
”InfoLITHIUM”-akku voidaan ladata, vaikka se ei ole aivan tyhjä.
Sitä voidaan myös käyttää, vaikka se ei ole aivan täyteen ladattu.
Akku purkautuu vähitellen, vaikka sitä ei käytetä. Jotta kuvaustilanne ei
mene ohi, lataa akku ennen käyttöä.
1 Aseta akku akkulaturiin.
Paina akkua, kunnes se naksahtaa.
Kameran valmisteleminen
49
Akun lataaminen
2 Kytke akkulaturi pistorasiaan.
Yhdysvallat ja Kanada
Pistoke
Valo palaa: Lataus käynnissä
Valo pois: Akku ladattu
Latausaika
Noin 175 minuuttia
• Ladattaessa täysin tyhjää akkua
lämpötilassa 25 °C.
• CHARGE-merkkivalo sammuu, kun
lataus on valmis.
CHARGE-merkkivalo
Muut maat ja alueet kuin
Yhdysvallat ja Kanada
CHARGE-merkkivalo
Pistorasiaan
Huomautuksia
• Latausaika vaihtelee akun jäljellä olevan kapasiteetin tai latausolosuhteiden mukaan.
• Suosittelemme akun lataamista lämpötilassa 10 °C - 30 °C. Akku ei ehkä lataudu
tehokkaasti muussa lämpötilassa.
• Kytke akkulaturi lähimpään pistorasiaan.
50
Akun/muistikortin (myydään erikseen)
asettaminen paikalleen
Kamerassa on 2 muistikorttipaikkaa. SLOT1 on tarkoitettu ”Memory Stick
PRO Duo”- tai SD-korteille ja SLOT2 vain SD-korteille.
1 Työnnä akkulokeron kannen
avausvipua ja avaa kansi.
Kameran valmisteleminen
2 Työnnä akku paikalleen perille
asti ja paina samalla lukitusvipua
akun kärjellä.
Lukitusvipu
3 Sulje kansi.
4 Työnnä muistikortin kantta ja
avaa kansi.
51
Akun/muistikortin (myydään erikseen) asettaminen paikalleen
5 Työnnä muistikortti kameraan.
Muistikorttipaikka 1
• Työnnä muistikorttia siten, että sen lovi
on kuvan osoittamassa kohdassa,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
Muistikorttipaikka 2
Varmista, että lovet ovat oikeassa
kohdasa.
6 Sulje kansi.
Muistikorttipaikan valitseminen tallennusta varten.
[Paikka 1] on valittu oletusasetuksissa. Valitse paikka 1, kun et halua
muuttaa asetusta ja aiot käyttää vain yhtä muistikorttia.
MENU-painike t
1 t [Valitse tallennusmuisti] t Valitse
haluamasi paikka
• [Valitse tallennusmuisti]-asetuksen voi määrittää myös
pikanavigointinäytöltä (sivu 31).
Tallenna kuva molemmille korteille samaan aikaan
Voit tallentaa samat kuvat molemmille muistikorteille samaan aikaan tai
lajitella kuvat eri muistikorteilla kuvatyypin mukaan (sivu 182).
MENU-painike t
1 t [Tallennustila] t Valitse haluamasi asetus
Muistikortin irrottaminen
Tarkista, että käytön merkkivalo (sivu 18) ei pala, avaa sitten
muistikorttipaikan kansi ja työnnä muistikorttia kerran.
52
Akun/muistikortin (myydään erikseen) asettaminen paikalleen
Akussa jäljellä olevan latauksen tarkastaminen
Mukana toimitettu akku on litiumioniakku, joka pystyy vaihtamaan tietoja
toimintaoloista kameran kanssa. Akun jäljellä oleva käyttöaika vallitsevissa
oloissa näkyy prosentteina kameran näytössä.
”Akku on
tyhjentynyt.”
Akun lataus
Korkea
Alhainen
Et voi ottaa enää
kuvia.
Akun poistaminen kamerasta
Kytke kamera pois päältä. Liu'uta
lukitusvipua nuolen suuntaan, kun
kameran värinä on loppunut ja
nestekidenäyttö ja käytön merkkivalo
ovat sammuneet. Poista sitten akku. Älä
pudota akkua.
Lukitusvipu
53
Kameran valmisteleminen
Voit käyttää kahta akkua, jotka on asennettu pystyotekahvaan (myydään
erikseen), kun kahva on kiinnitetty kameraan. Kamera voi tällä tavoin
käyttää kolmea akkua, jotka vaihdetaan käyttöön automaattisesti.
Voit tarkista akkujen tilan näytössä.
Kameraan asetetun akun jäljellä oleva varaustaso
Pystyotekahvaan asetettujen akkujen jäljellä oleva varaustaso
Lisätietoja pystyotekahvasta on sen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
Akun/muistikortin (myydään erikseen) asettaminen paikalleen
Yhteensopivat muistikortit
Seuraavat muistikortit ovat yhteensopivia tämän kameran kanssa. Kaikkien
muistikorttien toimimista tämän kameran kanssa ei kuitenkaan voida taata.
Muistikorttien tyypit
Memory Stick PRO Duo
Stillkuvat
Videot
*1
Videot
(samanaik.
kuv.)
–
Memory Stick PRO-HG Duo
SD-muistikortti
*2
*3
SDHC-muistikortti
*
2
*3
SDXC-muistikortti
*2
*3
Tässä oppaassa
Memory Stick
PRO Duo
SD-kortti
• MultiMediaCard-kortteja ei voi käyttää.
*1 ”Memory Stick PRO Duo”-kortit, jotka vastaavat Mark2-vaatimuksia
*2 SD-kortit, jotka vastaavat luokan 4 nopeusstandardia tai parempaa
*3 SD-kortit, jotka vastaavat luokan 10 nopeusstandardia tai parempaa tai UHS-I
(UHS-nopeusluokka 1) -vaatimuksia
Huomautuksia
• ”Memory Stick PRO Duo” ei sovi paikkaan 2.
• SDXC-muistikortille tallennettuja kuvia ei voi tuoda tai toistaa tietokoneissa tai AVlaitteissa, jotka eivät ole exFAT-yhteensopivia. Varmista, että laite on yhteensopiva
exFAT-järjestelmän kanssa, ennen kuin liität muistikortin kameraan. Jos liität
kameran epäyhteensopivaan laitteeseen, sinua saatetaan pyytää alustamaan kortti.
Älä koskaan alusta korttia tällaisen kehotteen nähdessäsi, koska alustaminen poistaa
kaikki kortin tiedot. (exFAT on tiedostojärjestelmä, jota käytetään SDXCmuistikorteissa.)
54
Objektiivin kiinnittäminen
1 Irrota runkotulppa kamerasta ja
Objektiivin etusuojus
objektiivin takasuojus objektiivin
takaosasta.
• Objektiivia ei tulisi vaihtaa pölyisessä
paikassa, jotta pölyä tai roskaa ei mene
kameran sisään.
• Kun kuvaat, irrota objektiivin etusuojus
objektiivin edestä.
Runkotulppa
Kameran valmisteleminen
Objektiivin takasuojus
2 Kiinnitä objektiivi kohdistamalla
objektiivissa ja kamerassa olevat
oranssinväriset merkit
(kiinnitysmerkit).
Oranssinväriset merkit
3 Kierrä objektiivia myötäpäivään,
kunnes se naksahtaa lukittuun
asentoon.
Varmista, että asetat objektiivin suoraan.
Huomautuksia
• Älä paina objektiivin vapautinta objektiivia kiinnittäessäsi.
• Älä käytä voimaa objektiivia kiinnittäessäsi.
• E-kiinnityksellä-objektiivit eivät ole yhteensopivia tämän kameran kanssa.
• Kun DT-objektiivi on kiinnitetty tai [APS-C-koon kuvaus]-asetuksena on
[Käytössä] -asetusvalikossa, Live View -kuva näytetään koko näytön koossa
nestekidenäytössä ja katselukulma on APS-C-koossa. Live View -kuva näkyy
etsimessä kokonaan, ja voit tarkistaa sommittelun tai tehosteen koko näytössä.
55
Objektiivin kiinnittäminen
• Kun haluat ottaa täyden koon kuvia, käytä objektiivia, joka on tarkoitettu täyden
koon kameralle.
• Kun käytät objektiivia, jolle on saatavana jalustan liitin, liitä objektiivi jalustaan
mukana toimitetulla jalustan liittimellä objektiivin painon tasapainottamiseksi.
• Kun kannat kameraa objektiivi liitettynä, pidä kamerasta ja objektiivista tiukasti
kiinni.
• Älä pitele kiinni objektiivin osasta, joka on pidennetty zoomausta tai tarkennuksen
säätämistä varten.
Objektiivin irrottaminen
1 Paina objektiivin vapautin
pohjaan asti ja käännä objektiivia
vastapäivään, kunnes se
pysähtyy.
Objektiivin vapautin
2 Liitä suojus objektiivin etu- ja
takaosaan ja runkotulppa
kameraan.
• Pyyhi kaikki pöly pois niistä ennen
niiden kiinnittämistä.
Objektiivin vaihtamista koskeva huomautus
Jos objektiivia vaihdettaessa kameran sisään päässyt pöly tai lika kiinnittyy
kuva-anturin (osa, joka muuntaa valon sähköiseksi signaaliksi) pintaan,
kuviin voi joissakin kuvausympäristöissä ilmestyä tummia kohtia.
Kamera on varustettu pölynesto-ominaisuudella, joka estää pölyä
laskeutumasta kuvasensorin päälle. Objektiivi kannattaa kuitenkin
kiinnittää ja irrottaa pölyttömässä tilassa.
56
Päivämäärän ja ajan määrittäminen
Kun kytket kameran päälle ensimmäisen kerran tai palautat toiminnot,
päivämäärän ja ajan asetusnäyttö tulee näkyviin.
1 Kytke kameran virta päälle
asettamalla virtakytkin ONasentoon.
Kameran valmisteleminen
Näyttöön tulee päivämäärän ja kellonajan
asettamiseen käytettävä näyttö.
• Kameran virran voi sammuttaa
asettamalla kytkimen OFF-asentoon.
2 Varmista, että [Syötä] on
valittuna nestekidenäytössä ja
paina sitten monivalitsimen
keskiosaa.
3 Valitse alue painamalla monivalitsimen painikkeita b/B ja
paina sitten monivalitsimen keskiosaa.
4 Valitse kukin kohta painikkeilla
b/B ja aseta numeroarvo
painikkeilla v/V.
[Kesäaika:]: Ottaa kesäajan käyttöön
tai poistaa sen käytöstä.
[Pvm-muoto:]: Valitsee päivämäärän
esitysmuodon.
• Keskiyö näytetään muodossa
12:00 AM ja keskipäivä muodossa
12:00 PM.
57
Päivämäärän ja ajan määrittäminen
5 Aseta muut kohteet toistamalla vaihe 4 ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa.
6 Varmista, että [Syötä] on valittuna ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa.
Päivämäärän ja kellonajan asettamisen peruuttaminen
Paina MENU-painiketta.
Päivämäärän ja ajan määrittäminen uudelleen
Kun kytket kameran päälle ensimmäisen kerran, päivämäärän ja ajan
asetusnäyttö tulee näkyviin automaattisesti. Seuraavalla asetuskerralla
päivämäärä ja kellonaika on määritettävä valikon avulla.
MENU-painike t
1 t [Pvm/
aika-asetus] tai [Alueasetus]
(sivu 45)
Päivämäärän ja kellonajan asetuksen ylläpitäminen
Tässä kamerassa on sisäinen ladattava paristo, joka ylläpitää päivämäärän
ja ajan ja muut asetukset riippumatta siitä, onko virta päällä tai akku
asennettu (sivu 226).
58
Nestekidenäytön kulman säätäminen
Säädä nestekidenäyttö sopivaan
katselukulmaan.
Kameran valmisteleminen
• Aseta sormesi nestekidenäytön
vasempaan yläkulmaan ja vedä sormea
itseäsi kohti.
• Nestekidenäyttö kallistuu 140 astetta
ylöspäin ja 180 astetta alaspäin.
• Nestekidenäyttö kääntyy 180 astetta
myötäpäivään ja 90 astetta
vastapäivään.
• Kun nestekidenäyttöä ei käytetä, se
kannattaa sulkea siten, että näyttö on
kiinni kamerassa.
Huomautus
• Kun nestekidenäyttö on auki, okulaarin
anturit eivät ehkä toimi, jos kuvaus
suoritetaan ala-asennosta. Jos katsot etsimeen
eikä katselutila vaihdu automaattisesti
näytöstä etsimeen, paina FINDER/LCDpainiketta.
59
Selkeän kuvan kuvaaminen kameraa
tärisyttämättä
”Kameran tärinällä” tarkoitetaan tarpeetonta kameran liikkumista, jota
ilmenee suljinpainikkeen painamisen jälkeen ja joka aiheuttaa epäterävän
kuvan.
Voit vähentää kameran tärinää noudattamalla alla olevia ohjeita.
Kameran tärinävaroitus -ilmaisin
Jos kamera on alttiina tärinälle,
(Kameran tärinävaroitus)
-ilmaisin vilkkuu. Käytä tässä tilanteessa
jalustaa tai salamaa.
(Kameran tärinävaroitus)
-ilmaisin
Huomautus
• Kameran tärinävaroituksen ilmaisin ei näy seuraavissa tilanteissa:
– Valotustilana on M/S, tai videon tallennus on käynnissä.
– Kun katselutilana on [Ei näyttötietoja], [Taso] tai [Histogrammi]. (sivu 87).
SteadyShot-toiminnon käyttäminen
SteadyShot-toimintoa voi käyttää tämän kameran kanssa kameran tärinän
vähentämiseen. SteadyShot-toiminto voidaan määrittää erikseen stillkuvien
kuvaamista ja videoiden tallentamista varten.
SteadyShot-toiminnon oletusasetukseksi on määritetty [Käytössä]
stillkuvien kuvaamiseen ja [Ei käytössä] videokuvaukseen.
MENU-painike t
haluamasi asetus
3 tai
1 t [SteadyShot] t Valitse
• Stillkuvien kuvaukseen tarkoitetun [SteadyShot]-asetuksen voi määrittää
myös pikanavigointinäytöltä (sivu 31).
60
Selkeän kuvan kuvaaminen kameraa tärisyttämättä
Huomautuksia
• SteadyShot -toiminto ei toimi optimaalisesti heti sen jälkeen, kun virta on kytketty
päälle, heti kun kameralla osoitetaan kohdetta tai jos suljinpainike on painettu aivan
alas pysähtymättä puolivälissä.
• Kun käytät jalustaa, poista SteadyShot-toiminto käytöstä, koska jalustan käyttö
saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä SteadyShot-toimintoon.
Kameran piteleminen oikein
Vakauta ylävartalosi ja asettaudu asentoon, jossa kamera ei
pääse liikkumaan.
Etsintilassa
(yläasento)
Nestekidenäyttötilassa
Kameran valmisteleminen
Etsintilassa
Kohta 1
Toinen käsi pitää kiinni kamerasta ja toinen tukee objektiivia.
Kohta 2
Asettaudu tukevaan asentoon siten, että jalkasi ovat hartioidesi leveyden
verran etäällä toisistaan.
Kohta 3
Tue kyynärpäitäsi kevyesti vartaloasi vasten.
Polvelta kuvattaessa voit vakauttaa ylävartalosi asettamalla kyynärpään
polvellesi.
61
Silmäsuppilon irrottaminen
Kun FDA-A1AM-kulmaetsin (myydään erikseen) liitetään kameraan,
irrota silmäsuppilo.
Irrota okulaarin silmäsuppilo
varovasti työntämällä sen
kummaltakin puolelta.
• Aseta sormesi silmäsuppilon alle ja liu’uta
sitä ylöspäin.
Huomautus
• Kun FDA-A1AM kulmaetsin (myydään erikseen) kiinnitetään kameraan, voit
vaihtaa etsimen ja nestekidenäytön välillä asettamalla [FINDER/LCD-asetus]arvoksi
räätälöintivalikossa [Manuaalinen] ja painamalla FINDER/LCDpainiketta. On suositeltava määrittää [Eye-Start AF]-asetukseksi [Ei käytössä],
koska etsimen alapuolella olevat okulaarin anturit saattavat aktivoitua.
62
Kuvien kuvaaminen ja katsominen
Stillkuvien kuvaaminen
”Automaattinen tila”-tilassa voit kuvata vaivattomasti mitä tahansa
kohdetta missä tahansa olosuhteissa, koska kamera säätää asetuksia
tilanteen mukaan.
1 Aseta toimintatilan valitsin
asentoon
tila).
(Automaattinen
• Kierrä valitsinta samalla, kun painat
valitsimen keskellä olevaa valitsimen
lukituspainiketta.
Kuvien kuvaaminen ja katsominen
2 Pidä kamerasta kiinni ja tarkkaile
kuvattavaa näkymää etsimestä.
AF-alue
3 Kun käytät zoom-objektiivia,
käännä zoomin rengasta ja päätä
sitten kuvaamisesta.
Zoomin rengas
4 Tarkenna kuva painamalla
suljinpainike puoliväliin.
Kun tarkennus on vahvistettu, z tai
(Tarkennuksen ilmaisin) syttyy
(sivu 93).
63
Stillkuvien kuvaaminen
5 Kuuluu sulkimen ääni.
64
Videoiden tallentaminen
1 Aloita tallennus painamalla
MOVIE-painike
MOVIE-painiketta.
2 Lopeta tallennus painamalla MOVIE-painiketta uudelleen.
Huomautuksia
• Kameran ja käynnissä olevan objektiivin ääni saattaa tallentua videolle sen
tallentamisen aikana. Käyttämällä hiljaista monivalitsinta voit vähentää tarvittavien
valintatoimintojen ääntä (sivu 33). Voit poistaa äänen tallennuksen käytöstä
asettamalla [Ääniasetus]-asetukseksi [Ei käytössä] (sivu 159).
• Videon jatkuva tallennusaika voi olla lyhyempi ympäristön lämpötilan tai kameran
toimintatilan mukaan. Lisätietoja on kohdassa ”Huomautuksia videoiden
yhtäjaksoisesta tallentamisesta”.
• Kun
-kuvake näkyy, kameran lämpötila on liian korkea. Sammuta kamera ja
odota, että sen lämpötila laskee.
65
Kuvien kuvaaminen ja katsominen
• Videoiden tallennus voidaan aloittaa
missä vain valotustilassa.
• Kamera jatkaa tarkennuksen säätämistä
[Jatkuva a.tark.]-toiminnolla, kun se on
automaattisessa tarkennustilassa
(sivu 91).
• Sulkimen nopeutta ja aukkoa säädetään
automaattisesti. Jos haluat määrittää
tietyt arvot, aseta valitsin asentoon
(Video) (sivu 154).
Kuvien katsominen
1 Paina
-painiketta.
-painike
2 Valitse kuva painamalla monivalitsimen painikkeita b/B.
• Jos haluat toistaa videoita, paina monivalitsimen keskiosaa.
Videoiden toiston aikana
Monivalitsimen/takasäätöpyörän käyttö/
DISP-painike
Keskeyttäminen/jatkaminen
z
Pikakelaus eteenpäin
B
Pikakelaus taaksepäin
b
Hidas kelaus eteenpäin
Käännä takasäätöpyörää oikealle
keskeytyksen aikana.
Hidas kelaus taaksepäin
Käännä takasäätöpyörää vasemmalle
keskeytyksen aikana.
• Video toistetaan kuva kerrallaan.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
V t v/V
Tietojen näyttäminen
DISP (Näyttö) -painike
Huomautus
• Muilla laitteilla tallennettuja videoita ei ehkä voi toistaa tällä kameralla.
Vaihtaminen yksittäiskuvien ja videoiden välillä
Voit toistaa yksittäiskuvia määrittämällä [Yksittäisk./vid. valin.]asetukseksi [Kansionäkymä (valokuva)]. Voit toistaa videoita
määrittämällä [Yksittäisk./vid. valin.]-asetukseksi [Kansionäkymä (MP4)]
tai [AVCHD-näkymä] tiedostomuodon mukaan.
MENU-painike t
haluamasi tila
66
1 t [Yksittäisk./vid. valin.] t Valitse
Kuvien poistaminen
Jos haluat säilyttää kuvan, muista kopioida se ennen poistamista. Kopioi
säilytettävät kuvat, ennen kuin poistat ne kamerasta
1 Tuo poistettava kuva näkyviin ja
paina
-painiketta.
-painike
2 Valitse [Poista] monivalitsimen painikkeella v ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa.
Kuvien kuvaaminen ja katsominen
Huomautus
• Suojattuja kuvia ei voi poistaa.
67
Kuvaustilan valitseminen
Kuvaustilan valitseminen
Kierrä valitsinta samalla, kun painat
valitsimen keskellä olevaa
valitsimen lukituspainiketta.
Seuraavat kuvaustilat toimitetaan kameran mukana:
(Automaattinen tila)
(69)
Voit kuvata vaivattomasti mitä tahansa kohdetta missä
tahansa olosuhteissa, koska kamera säätää asetuksia tilanteen
mukaan.
(Ohjelmoitava)
(77)
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo)
säätyy automaattisesti. Muita asetuksia voi säätää
manuaalisesti.
(Aukko
etusijalla) (78)
Tällä asetuksella voi kuvata sen jälkeen, kun aukkoarvoa on
säädetty manuaalisesti etu- tai takasäätöpyörän avulla.
(Suljinaika
etusijalla) (80)
Tällä asetuksella voi kuvata sen jälkeen, kun valotusaikaa on
säädetty manuaalisesti etu- tai takasäätöpyörän avulla.
(Käsivalotus)
(82)
Tällä asetuksella voi kuvata sen jälkeen, kun valotusta on
säädetty manuaalisesti (sekä valotusaikaa että aukkoarvoa)
etu- tai takasäätöpyörän avulla.
1/2/3 (189)
Ottaa stillkuvien kuvaamisen valikon
ennalta määritetyn asetuksen käyttöön.
(Valotusohjelma)
(71)
kohdassa [Muisti]
Voit kuvata vaivattomasti mitä tahansa kohdetta missä
tahansa olosuhteissa, koska kamera säätää asetuksia tilanteen
mukaan.
Voit ottaa panoraamakuvia yhdistämällä useita kuvia.
(Pyyhkäisypanor.)
(73)
(Telezoom.
Jatk. AE-ensisijais.)
(76)
(Video) (65,
153)
Voit käyttää sarjakuvausta, kun suljinpainike on painettu
pohjaan. Kamera tallentaa kuvat jatkuvasti enintään 10 tai 8
kuvan sekuntinopeudella.
Tällä asetuksella voi kuvata videoita, joissa valotusta voi
säätää manuaalisesti (sekä valotusaikaa että aukkoarvoa).
• Paina Fn-painiketta, kun haluat vaihtaa valitun tilan toimintoa (sivut 31,
34).
68
Kuvaustilan valitseminen
Halutun tilan valitseminen kääntämällä toimintatilan
valitsinta
Kun käännät toimintatilan valitsinta, voit näyttää kuvaustilan selityksen ja
vaihtaa valitun tilan toimintoa.
1 MENU-painike t
1 t [Tilaopas] t [Käytössä]
2 Valitse haluamasi kuvaustila toimintatilan valitsimella.
Esille tulee valitun tilan selitys.
3 Paina monivalitsimen keskiosaa.
Kuvaustilan valitseminen
4 Valitse haluamasi tila monivalitsimen painikkeilla v/V.
Automaattinen tila
1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon
(Automaattinen
tila) (sivu 68).
• Voit muuttaa tilaa painamalla Fn-painiketta ja valitsemalla toisen tilan.
2 Suuntaa kamera kohteeseen, säädä tarkennusta ja ota kuva.
(Älykäs
automaatti)
Kamera säätää asetuksia kuvaustilanteen perusteella.
(Paras
automaattisäätö)
Kamera tunnistaa ja arvioi kuvausolosuhteet ja määrittää
oikeat asetukset automaattisesti. Kamera tallentaa 1 kuvan
yhdistämällä tai erottelemalla kuvia tarpeen mukaan.
69
Kuvaustilan valitseminen
Valotusohjelman tunnistus
Tunnistetun valotusohjelman kuvake
Kun kamera tunnistaa kohteen ja säätää
asetukset kuvausolosuhteiden mukaan,
seuraavat tiedot näkyvät näytössä:
tunnistetun valotusohjelman kuvake,
kuvamäärä. Paras automaattisäätö -tilassa
näytetään myös tunnistetun
valotusohjelman mukainen
kuvaustoiminto.
Kuvaustoiminto
Kameran tunnistama valotusohjelma:
Kuvattavien kuvien määrä
(Yövalotus),
(Hämärässä ilman
jalustaa),
(Maisema),
(Vastavalomuotokuva),
(Muotokuva),
(Yövalotus jalustalla),
(Vastavalo),
(Makro),
(Yömuotokuva),
(Kohdevalo),
(Pieni kirkkaus),
(Lapsi)
Kuvaustoiminto: Jatkuva kuvaus, Hidas
täsmäys, Autom. HDR, Päivänv.täsm.,
Pitkä valotus, Hämärässä ilman jalustaa
Sarjakuvauksen käyttäminen Paras automaattisäätö -tilassa
MENU-painike t
haluamasi asetus
1 t [P. autom.säätö Jatk. kuv.] t Valitse
Tallennetuille kuville käytettävän tallennusmenetelmän
valitseminen Paras automaattisäätö -tilassa
Sarjakuvauksessa voit valita tallennusmenetelmän, jonka avulla kamera voi
joko tallentaa 1 kuvan sarjakuvatuista kuvista tai kaikki kuvat.
MENU-painike t
1 t [P. aut.säätö kuv.poim.] t Valitse haluamasi
asetus
Huomautuksia
• Vaikka valitsisit [P. aut.säätö kuv.poim.]-asetukseksi [Ei käytössä] ja tunnistettu
valotustila olisi [Hämärässä ilman jalustaa], 1 yhdistetty kuva tallennetaan.
• Kun [Laatu] -asetuksena on [RAW] tai [RAW ja JPEG], suorituskyky voi heikentyä.
70
Kuvaustilan valitseminen
Valotusohjelma
Tämä tila soveltuu:
z Kuvaaminen valotusohjelman mukaisilla esiasetuksilla
1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon
(Valotusohjelma)
(sivu 68).
• Voit muuttaa valotusohjelmaa painamalla Fn-painiketta ja valitsemalla
toisen ohjelman.
2 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
Sumentaa taustaa ja terävöittää
kohdetta. Toistaa ihon sävyt pehmeästi.
• Taustan sumentamista voidaan
tehostaa objektiivin
teleobjektiiviasennolla.
• Kuvaa voi elävöittää tarkentamalla
kuvan objektiivia lähempänä olevaan silmään.
• Käytä vastavalosuojaa taustavalaistujen kohteiden
kuvaamiseen.
• Käytä punasilmäisyyden vähennystä, jos kuvauskohteen
silmät punoittavat salaman käytön seurauksena (sivu 40).
(Urheilu)
Ottaa kuvan liikkuvasta kohteesta
lyhyellä valotusajalla, jolloin kuvan
kohde vaikuttaa paikalleen
pysähtyneeltä. Kamera ottaa kuvia
jatkuvana kuvasarjana suljinpainikkeen
ollessa painettuna.
• Paina suljinpainike puoliväliin ja pidä sitä tässä asennossa,
kunnes oikea hetki koittaa.
71
Kuvaustilan valitseminen
(Muotokuva)
Kuvaustilan valitseminen
(Makro)
Ottaa lähikuvia esimerkiksi kukista ja
ruuista.
• Voit kuvata lähempää makroobjektiivilla (myydään erikseen).
• Aseta salamatilaksi [Salama pois],
kun otat kuvia kohteista, jotka ovat
lähempänä kuin 1 m.
• Makrokuvaustilassa SteadyShot -toiminto ei toimi täysin
tehokkaasti. Saat paremman tuloksen jalustaa käyttämällä.
• Pienin kohdistusetäisyys ei muutu.
(Maisema)
Ottaa laajan maisemakuvan terävästi ja
värikkäästi.
• Voit korostaa maiseman avaruutta
asettamalla objektiivin laajakulmaasentoon.
(Auringonlasku)
Ottaa kauniin kuvan auringonnousun
tai -laskun punaisuudesta.
(Yövalotus)
(Hämärässä
ilman jalustaa)
72
Ottaa yökuvia suurelta etäisyydeltä
menettämättä ympäristön tummaa
tunnelmaa.
• Sulkimen nopeus on hitaampi, joten
on suositeltavaa käyttää jalustaa.
• Kuva ei ehkä onnistu, jos kuvattava
yönäkymä on täysin pimeä.
Ottaa ilman jalustaa hyviä yökuvia,
joissa ei ole häiriöitä tai sumeutta.
Kuvia otetaan useita ja kuvissa
käytetään kuvankäsittelyä sumeuden,
tärinän ja kohinan vähentämiseen.
• Sumeuden vähentäminen ei ole yhtä
tehokasta kuin tavallisesti edes [Hämärässä ilman jalustaa]
-tilassa, kun kuvataan
– kohteita, jotka liittyvät epäsäännöllisesti
– kohteita, jotka ovat liian lähellä kameraa
– kohteita, joissa on toistuva kuvio (kuten tiiliseinä) tai
vähäinen kontrasti (kuten taivas, hiekkaranta ja nurmikko)
– kohteita, joissa tapahtuu muutoksia jatkuvasti (kuten
aallot tai vesiputoukset)
• Käytettäessä [Hämärässä ilman jalustaa] -ohjelmaa kuvassa
saattaa esiintyä kohinaa käytettäessä välkkyviä
valolähteitä, kuten loistevaloja.
Kuvaustilan valitseminen
(Yömuotokuva)
Kuvaa henkilökuvia yövalaistuksessa.
Liitä ja laukaise salama.
• Sulkimen nopeus on hitaampi, joten
on suositeltavaa käyttää jalustaa.
Kuvausmenetelmä
• Jos haluat säätää asetuksia tarkemmin, käännä toimintavalitsin asentoon
P, A, S tai M ja käytä luovaa asetusta (sivu 130). Näin voit säätää
valotusaikaa, ISO-asetusta ja muita asetuksia tarpeittesi mukaan.
Pyyhkäisypanor.
Tämä tila soveltuu:
z Soveltuu dynaamisten kuvien ottamiseen laajoista maisemista tai korkeista
rakennuksista.
1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon
(Pyyhkäisypanor.).
2 Suuntaa kamera kohteeseen, jonka mukaan haluat säätää
kirkkauden ja tarkkuuden, ja paina sitten suljinpainike
puoliväliin.
73
Kuvaustilan valitseminen
Huomautuksia
• Koska kamera arvioi asetukset automaattisesti, monet toiminnot, kuten valotuksen
korjaus ja ISO-asetus, eivät ole käytettävissä.
• Salamavaloasetus on [Automaattisalama] tai [Salama pois] kullekin
Valotusohjelma-tilalle. Voit muuttaa näitä asetuksia (sivut 115, 119).
Kuvaustilan valitseminen
3 Suuntaa kamera sommitelman
reunaan ja paina suljinpainike
puoliväliin.
Tätä kohtaa ei oteta mukaan
4 Paina suljinpainike pohjaan asti.
5 Kallista tai käännä kamera kuvan
loppuun asti näytön opasteiden
mukaan.
Opastuspalkki
Huomautuksia
• Jos et käännä tai kallista kameraa koko kohteen ohi määrätyssä ajassa, valmiissa
kuvassa näkyy harmaa alue. Liikuta tällöin kameraa nopeammin täydellisen
panoraamakuvan tallentamiseksi.
• Koska tätä kuvaustapaa käytettäessä yhdistetään useita kuvia, kuvien liitoskohdat
eivät tallennu sulavasti. Älä käännä tai kallista kameraa kuvaa otettaessa
edestakaisin tai vasemmalle ja oikealle, kun liikutat kameraa näkymän poikki.
• Heikoissa valaistusolosuhteissa panoraamakuvat saattavat sumentua tai niitä ei ehkä
tallenneta.
• Välkkyvissä valoissa, kuten loistevalaistuksessa, yhdistetyn kuvan kirkkaus tai väri
ei ole aina sama.
• Kuvaus ei onnistu, jos panoraamakuvan ja AE/AF-lukitukselle määritetyn
tarkennuksen ja valotuksen kuvauskulman kirkkaus, värit ja tarkennus poikkeavat
toisistaan merkittävästi. Muuta tällöin lukituskulmaa ja kuvaa uudelleen.
• Pyyhkäisypanoraama ei sovi seuraaviin kuvaustilanteisiin:
– Liikkuvat kohteet.
– Kohteet, jotka ovat liian lähellä kameraa.
– Kohteessa on toistuva kuvio (kuten tiiliseinä) tai vähäinen kontrasti (kuten taivas,
hiekkaranta ja nurmikko).
74
Kuvaustilan valitseminen
– Kohteet, joissa tapahtuu muutoksia jatkuvasti (kuten aallot tai vesiputoukset).
– Kohteet, joissa näkyy aurinko tai sähkövaloja tai muita selvästi ympäristöä
kirkkaampia kohteita.
• Pyyhkäisypanoraama-kuvaus voi katketa seuraavissa tilanteissa:
– Kameraa kallistetaan tai käännetään liian nopeasti tai hitaasti.
– Kamera heiluu liikaa.
• Kamera jatkaa kuvaamista pyyhkäisypanoraama-kuvauksen aikana, ja suljin jatkaa
naksahtelemista, kunnes kuvaus on ohi.
• Kameran [Autom. muot. rajaus]- ja zoomaustoiminnot eivät ole käytettävissä.
Vihjeitä Pyyhkäisypanor. -kuvaukseen
säde
• Pyyhkäisypanoraamatilassa on suositeltavaa käyttää
laajakulmaobjektiivia.
• Kun käytät objektiivia, jolla on pitkä polttoväli, käännä tai kallista
kameraa tavallista hitaammin käyttäessäsi laajakulmaobjektiivia.
• Määritä ohjelma ja paina suljinpainike puoliksi alas tarkennuksen,
valotuksen ja valkotasapainon lukitsemiseksi.
• Jos näytön reunassa on suuri keskittymä erilaisia muotoja tai eri
maiseman yksityiskohtia, kuvan sommittelu voi epäonnistua. Säädä
tällaisissa tapauksissa kuvan sommittelua siten, että tämä kohta on kuvan
keskellä, ja ota kuva uudelleen.
Kuvan koon muuttaminen
Voit valita kuvakoon: MENU-painike t
1 t [Panoraama: Koko]
Kallistuksen tai kääntämisen suunnan asettaminen
Voit asettaa, mihin suuntaan kameraa kallistetaan tai käännetään.
MENU-painike t
1 t [Panoraama: Suunta] t Valitse haluamasi
asetus
75
Kuvaustilan valitseminen
Kallista tai käännä kameraa kaaressa
Pystysuunta
Vaakasuunta
vakionopeudella ja samaan suuntaan kuin
mihin näytön merkki osoittaa.
[Pyyhkäisypanor.] soveltuu paremmin
paikallaan olevien kuin liikkuvien
Mahdollisimman pieni
kohteiden kuvaamiseen.
Kuvaustilan valitseminen
Panoraamakuvien vierittäminen (Vieritystoisto)
Valitse panoraamakuva ja paina sitten monivalitsimen keskiosaa.
• Painikkeen painaminen uudelleen keskeyttää toiston. Voit vierittää
panoraamakuvaa painamalla v/V/b/B-painikkeita tauon aikana.
Telezoom. Jatk. AE-ensisijais.
Voit kuvata nopealla sarjakuvauksella kuvan kapean keskialueen.
Tämä tila soveltuu:
z Nopeasti liikkuvan kohteen kuvaamiseen jatkuvasti tilanteen tallentamiseksi.
z Lapsen jatkuvasti muuttuvien ilmeiden kuvaamiseen.
1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon
(Telezoom. Jatk. AE-
ensisijais.) (sivu 68).
• Voit muuttaa tilaa painamalla Fn-painiketta ja valitsemalla toisen tilan.
2 Säädä tarkennusta ja ota kuvat kohteista.
• Kamera ottaa kuvia jatkuvana kuvasarjana suljinpainikkeen ollessa
kokonaan painettuna.
(Telezoom.
Jatk. AE-ensisijais.)
Kuvaa kuvia jatkuvasti enintään nopeudella 10 kuvaa
sekunnissa noin 2,3-kertaisella zoomauksella täyden koon
kuvauksella tai 1,5-kertaisella zoomauksella APS-C-koon
kuvauksella.
(Telezoom.
Jatk. AE-ensisijais.)
Kuvaa kuvia jatkuvasti enintään nopeudella 8 kuvaa
sekunnissa noin 1,5-kertaisella zoomauksella täyden koon
kuvauksella. Kuvaa kuvia täydellä katselukulmalla APS-Ckoon kuvauksella.
Kuvausmenetelmät
• Kun [Tarkennustila]-asetuksena on jokin muu kuin [Yhden k. a.tark.],
aukon arvo on F3.5 (kun objektiivin maksimiarvo on suurempi kuin F3.5,
76
Kuvaustilan valitseminen
sitä käytetään). ISO-herkkyyttä voi kuitenkin säätää. Tarkennusta ja
valotusta säädetään kuvauksen aikana.
• Manuaalisessa tarkennustilassa tai kun [Tarkennustila]-asetuksena on
Yhden k. a.tark., voit säätää ISO-herkkyyttä ja aukkoa. Kun [Yhden k.
a.tark.] on valittu, kohdistus on ensimmäisessä kuvassa.
Huomautuksia
• Kun zoomauskerroin on 2,3, kuvan kooksi asetetaan S, ja kun zoomauskerroin on
1,5, kuvan kooksi asetetaan M tai S.
• Valotusaika pitenee ISO-herkkyyden tai aukon asetuksen mukaisesti. Tämän vuoksi
sarjakuvauksen nopeus voi hidastua.
• Kasvontunnistustoiminto on pois päältä.
• Kun [Autom. HDR] on valittu, DRO-prosessi suoritetaan tilapäisesti DROasetuksen mukaisesti.
• Et voi asettaa [Laatu]-asetukseksi [RAW] tai [RAW ja JPEG], kun
on valittu.
Kuvaustilan valitseminen
Ohjelmoitava
Tämä tila soveltuu:
z automaattisen valotuksen käyttämiseen räätälöidyt asetukset, kuten ISOherkkyys, Luova asetus, D-alueen optimointi, säilyttäen.
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan P.
2 Aseta kuvaustoiminnot haluamiesi asetusten mukaisesti (sivut
91 - 152).
3 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
77
Kuvaustilan valitseminen
Ohjelman vaihto
Voit vaihtaa tilapäisesti valotusaikaa ja
aukon arvoa samalla kun säilytät
kameran määrittämän oikean valotuksen.
Käännä etu- tai takasäätöpyörää ja valitse
haluamasi yhdistelmä, kun kohdistus on
paikallaan.
Valotustilan ilmaisin vaihtuu
merkinnäksi ”P*”.
Aukko etusijalla
Tämä tila soveltuu:
z kuvauskohteen tarkkaan terävöittämiseen ja kaiken sen edessä ja takana olevan
sumentamiseen. Aukon avaaminen kaventaa tarkennettua aluetta.
(Terävyysalueesta tulee kapeampi.)
z maiseman syvyyden kuvaamiseen. Aukon kaventaminen laajentaa tarkennettua
aluetta. (Terävyysalueesta tulee syvempi.)
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan A.
78
Kuvaustilan valitseminen
2 Valitse aukkoarvo (F-luku) etu- tai
takasäätöpyörällä.
• Pieni F-luku: kuvauskohteen edusta ja
tausta sumennetaan.
Suurempi F-luku: kuvauskohde ja
myös sen edusta ja tausta tarkennetaan.
• Kuvan sumentumista ei voi tarkistaa
nestekidenäytöstä eikä etsimestä.
Tarkista otettu kuva ja säädä aukkoa.
• Kun kamera havaitsee, että valotus ei
ole asianmukainen valitulla
aukkoarvolla, valotusaika vilkkuu.
Säädä tässä tapauksessa aukkoa
uudelleen.
Aukko (F-luku)
Valotusaika
Valotusaika säätyy automaattisesti tarvittavan oikean valotuksen mukaisesti.
Kuvausmenetelmät
• Valotusaikaa saatetaan pidentää aukkoarvon mukaan. Kun valotusaika on
pitkä, käytä jalustaa.
• Jos haluat sumentaa taustaa enemmän, käytä teleobjektiivia tai pienellä
aukkoarvolla varustettua objektiivia (kirkas objektiivi).
• Voit tarkistaa kuvan keskimääräisen sumennuksen ennen kuvaamista
käyttämällä esikatselupainiketta.
79
Kuvaustilan valitseminen
3 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
Kuvaustilan valitseminen
Taustan sumennuksen tarkistaminen (Esikatselupainike)
Nestekidenäyttö ja etsin näyttävät kuvan,
joka on kuvattu suurimmalla aukolla.
Aukon muutos vaikuttaa kohdekuvan
terävyyteen. Siitä aiheutuu kuvan
kuvaamista edeltävän tarkkuuden ja
todellisen otetun kuvan välinen ero.
Esikatselupainike
Kun painat esikatselupainiketta, näet
kuvan valokuvassa käytetyllä aukolla.
Näin voit tarkistaa varsin tarkasti kohteen
terävyyden ennen kuvan ottamista.
• Paina esikatselupainiketta tarkennuksen säätämisen jälkeen.
• Voit säätää aukkoa esikatselutilassa.
Kamerassa on 2 esikatselutilaa:
[Kuvan esikatselu]: koskee myös DRO:n vaikutusta tai valotusajan arvoa.
[Aukon esikatselu] (oletusasetus): koskee vain aukkoa.
MENU-painike t
4 t [Esikatselupainike] t Valitse haluamasi
asetus
(Toiminnon voi määrittää myös valitsemalla [AEL-painiketoiminto]/[ISOpainike]/[AF/MF-painike]/[Oma-painike])
Huomautus
• Esikatselu kuva voi olla tummempi valotusajan mukaan. Voit kuitenkin tallentaa
kuvia määrittämäsi kirkkauden mukaan.
Suljinaika etusijalla
Tämä tila soveltuu:
z liikkuvan kohteen liikkeen sieppaamiseen. Saat kuvattua liikkeen terävästi
käyttämällä lyhyttä valotusaikaa.
z liikkeen seuraamiseen dynamiikan ja liikevirran ilmaisemiseksi. Voit kuvata
jäljessä tulevan kuvan liikkuvasta kohteesta käyttämällä pidempää valotusaikaa.
80
Kuvaustilan valitseminen
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan S.
2 Valitse valotusaika etu- tai
takasäätöpyörällä.
• Kun kamera havaitsee, että valotus ei
ole asianmukainen valitulla
valotusajalla, aukkoarvo vilkkuu.
Säädä tällaisissa tapauksissa
valotusaikaa uudelleen.
Kuvaustilan valitseminen
Aukko (F-luku)
Valotusaika
3 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
Aukko säätyy automaattisesti tarvittavan oikean valotuksen mukaisesti.
Kuvausmenetelmät
• Kun valotusaika on pitkä, käytä jalustaa.
• Valitse sisäurheilulajia kuvattaessa suuri ISO-herkkyys.
Huomautuksia
•
(Kameran tärinävaroitus) -ilmaisin ei tule näkyviin Suljinaika etusijalla
-tilassa.
• Mitä suurempi ISO-herkkyys, sitä enemmän kuvakohinaa ilmenee.
• Kun valotusaika on vähintään 1 sekunti, kohinanvaimennus (Pitkän valotuksen KV)
tehdään samalle ajalle, jonka suljin oli auki kuvauksen jälkeen. Poiston aikana ei voi
kuvata.
81
Kuvaustilan valitseminen
Käsivalotus
Tämä tila soveltuu:
z halutulla valotuksella kuvaamiseen säätämällä sekä valotusaikaa että aukkoa.
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan M.
2 Säädä valotusaikaa kääntämällä
etusäätöpyörää ja säädä aukkoa
kääntämällä takasäätöpyörää.
• Tässä kamerassa voit määrittää ISOherkkyyden asetukseksi [AUTO]
manuaalisessa valotustilassa. Kun ISOherkkyytenä on [AUTO], ISOherkkyyttä säädetään oikean valotuksen
saavuttamiseksi valotusajan ja aukon
arvojen yhdistelmän mukaisesti.
• Kun ISO-herkkyys on [AUTO] ja
kamera arvioi, että oikeaa valotusta ei
ole saavutettu valitulla arvolla, ISOherkkyys vilkkuu. Säädä tällaisissa
tapauksissa valotusaika tai aukko
uudelleen.
82
ISO-herkkyys
Aukko (F-luku)
Valotusaika
Kuvaustilan valitseminen
3 Ota kuva valotuksen asettamisen
Nestekidenäyttö
jälkeen.
• Kun ISO-herkkyyden asetus on muu
kuin [AUTO], tarkista valotus
käyttämällä manuaalista mittausta*.
Kohti +: Kuvista tulee kirkkaampia.
Kohti –: Kuvista tulee tummempia.
* Kun kamera on M-tilassa, ali- tai
ylikompensaatioarvo näytetään oikean
valotuksen mukaan. Se näytetään
numerona nestekidenäytöllä ja EVasteikolla etsimessä.
Manuaalinen mittaus
Etsimen näyttö
Manuaalinen mittaus
Kuvaustilan valitseminen
Huomautus
•
(Kameran tärinävaroitus) -ilmaisin ei tule näkyviin manuaalisessa
valotustilassa.
Manuaalinen vaihto
Voit muuttaa valotusajan ja aukkoarvon yhdistelmää muuttamatta
asettamaasi valotusta.
Valitse valotusajan ja aukkoarvon
yhdistelmä kääntämällä etu- tai
takasäätöpyörää samalla, kun painat
AEL-painiketta.
AEL-painike
83
Kuvaustilan valitseminen
BULB
Tämä tila soveltuu:
z liikkuvan valon, kuten ilotulitusten, kuvaamiseen.
z tähtien kuvaamiseen.
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan M.
2 Kierrä etusäätöpyörää
vasemmalle, kunnes valittuna on
[BULB].
• Kun ISO-herkkyyden asetuksena on
[AUTO], [BULB]-asetuksen
valitseminen muuttaa ISOherkkyydeksi [100].
BULB
3 Säädä aukkoa (F-luku)
takasäätöpyörää kääntämällä.
4 Säädä tarkennus painamalla suljinpainike puoliväliin asti.
84
Kuvaustilan valitseminen
5 Pidä suljinpainiketta painettuna kuvauksen ajan.
Aukko pysyy auki niin kauan kuin suljinpainiketta painetaan.
Kuvausmenetelmät
Huomautuksia
• Poista SteadyShot-toiminto käytöstä, kun käytät jalustaa (sivu 60).
• Mitä pidempi valotusaika, sitä enemmän kuvakohinaa ilmenee.
• Kohinan poisto (Pitkän valotuksen KV) tapahtuu kuvauksen jälkeen ja siihen kuluu
yhtä kauan aikaa kuin silloin, kun suljin oli auki. Poiston aikana ei voi kuvata. Voit
painottaa kuvauksen ajoittamista kuvanlaadun sijasta määrittämällä [Pitkän
valotuksen KV]-asetukseksi [Ei käytössä] (sivu 151).
• Kun hymysuljin tai automaattinen HDR-toiminto on otettu käyttöön tai kun
[Kuvatehoste]-asetus on [HDR-maalaus] tai [Täyteläinen mv], valotusajaksi ei voi
asettaa arvoa [BULB].
• Jos hymysuljinta tai automaattista HDR-toimintoa käytetään tai jos [Kuvatehoste]asetus on [HDR-maalaus] tai [Täyteläinen mv], kun valotusajaksi on asetettu arvo
[BULB], valotusajaksi asetetaan tilapäisesti 30 sekuntia.
• Kun kameran lämpötila on laskenut, on suositeltavaa aloittaa BULB-kuvaus. Tämä
ehkäisee kuvien laadun heikkenemistä.
85
Kuvaustilan valitseminen
• Käytä jalustaa.
• Määritä tarkennus äärettömään manuaalisessa tarkennustilassa, kun
kuvaat esimerkiksi ilotulitusta. Jos objektiivin äärettömyysasento ei ole
tiedossa, säädä ensin kohdistus ilotulitukseen, joka näkyy suunnilleen
samassa paikassa, ja ota sitten kuvat.
• Käytä langatonta kaukosäädintä (myydään erikseen) (sivu 114). Kun
painat langatonta kaukosäätimen SHUTTER-painiketta, BULB-kuvaus
otetaan käyttöön. Kun painat painiketta uudelleen, BULB-kuvaus
lopetetaan. Langattoman kaukosäätimen SHUTTER-painiketta ei tarvitse
pitää painettuna.
• Jos käytät kaukolaukaisinta (myydään erikseen), jossa on
suljinpainikkeen lukitustoiminto, voit jättää sulkimen auki
kaukolaukaisimen avulla.
Kussakin kuvaustilassa käytettävissä
olevat toiminnot
Käytettävissäsi olevat toiminnot määräytyvät valitun kuvaustilan mukaan.
Alla olevassa taulukossa ilmaisee käytettävissä olevan toiminnon.
– ilmaisee, että toiminto ei ole käytettävissä.
Toiminnot, joita ei voi käyttää, näkyvät näytössä harmaina.
Kuvaustila
/
Valotuksen
Jatkuva
Itselaukaisin
korjaus
kuvaus
(111)
(106)
(111)
Autom.
Kasvontunnistus Hymysuljin muot.
rajaus
(141)
(145)
(143)
–
(69)
–
(71)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(73)
–
–
–
–
–
/
–
–
–
–
–
–
–
(76)
(77)
(78)
(80)
(82)
(65, 153)
–*
*
* Kun valotustilana on M, valotusta voi kompensoida vain, kun ISOherkkyytenä on [AUTO].
86
Tallennustietojen näytön vaihtaminen
Tallennustietojen näytön vaihtaminen
(DISP)
Aina kun painat DISP-painiketta,
tallennustietojen näyttö vaihtuu
seuraavasti oletusasetuksen mukaan.
DISP-painike
Etsin
Ei näyttötietoja
Taso
Histogrammi
Näyttötilan valitseminen
Voit valita halutun näyttötilan. Kun vaihdat näyttöä painamalla DISPpainiketta, vain valitut näytöt näytetään. Voit määrittää käytettävissä olevat
näytöt erikseen nestekidenäytössä ja etsimessä näytettäviksi.
1 MENU-painike t
2 t [DISP-painike (Näyttö)] tai [DISP-
painike (Etsin)]
2 Valitse haluamasi näyttö monivalitsimen painikkeilla v/V/b/B
ja paina sitten monivalitsimen keskiosaa.
3 Paina MENU-painiketta.
87
Tallennustietojen näytön vaihtaminen
• Voit näyttää kaikki tiedot näytössä tai graafisessa näytössä, jossa
valotusajan ja aukon arvot näytetään kaavioina.
Tallennustietojen näytön vaihtaminen (DISP)
Graaf. näyttö
Graafisessa näytössä valotusaika ja
aukkoarvo esitetään graafisesti, ja
lisäksi valotuksen toiminta on kuvattu
selkeästi. Valotusajan ilmaisimen (A)
ja aukon ilmaisimen (B) merkinnät
ilmaisevat nykyisen arvon.
Näytä kaikki tiedot.
Näyttää kaikki näytön tiedot.
Ei näyttötietoja
Tietoja ei näytetä.
Taso
Digitaalinen tasoanturi ilmaisee, onko
kameran taso vakaa vaakasuunnassa ja
eteen/taakse-suunnassa. Kun kamera
on vakaa yhteen suuntaan, ilmaisin
muuttuu vihreäksi.
• Digitaalisen tasoanturin virhe on
suurempi, jos kameraa kallistetaan
paljon eteen- tai taaksepäin.
• Kallistuslukema ±1° saattaa näkyä,
vaikka kamera olisi lähes vakaa.
A
B
Vaakasuunta
Eteen/taaksesuunta
Histogrammi
Näyttää histogrammin (sivu 89).
Etsin*
Voit määrittää nestekidenäytön tilan etsimeen sopivaksi
(sivu 25).
* Tämän asetuksen voi valita vain, kun [DISP-painike (Näyttö)] on valittuna.
88
Tallennustietojen näytön vaihtaminen (DISP)
Histogrammi
Kuvapisteiden
määrä
Histogrammi ilmaisee
luminanssijakauman, joka näyttää,
kuinka monta kunkin kirkkaustason
kuvapistettä kuvassa on.
Valotuksen korjaaminen muuttaa
histogrammia korjauksen mukaisesti.
Histogrammin molemmissa päissä näkyy
kirkas tai tumma alue. Näitä alueita ei voi
palauttaa tietokoneella myöhemmin.
Säädä valotusta tarvittaessa ja kuvaa
uudelleen.
Tumma
Vaalea
Kohteen katsominen objektiivin läpi ilman näytettyjä
tehosteita
Voit katsoa kohdetta objektiivin läpi ilman että tehosteet, kuten valotuksen
kompensointi, valkotasapaino, luova asetus, kuvatehoste ja vastaavat,
näytetään.
89
Tallennustietojen näytön vaihtaminen
Huomautuksia
• Histogrammi ei ilmaise, miltä lopullinen kuva näyttää. Se ilmaisee juuri näytössä
näkyneen kuvan tilan. Histogrammi vaihtelee mm. aukkoasetuksen mukaan.
• Histogrammi vaihtelee kuvauksen ja toiston välillä seuraavissa tilanteissa:
– Salamaa käytettäessä.
– Kun kohteen, kuten öisen maiseman, intensiteetti on alhainen.
Tallennustietojen näytön vaihtaminen (DISP)
MENU-painike t
käytössä]
3 t [Live View -näyttö] t [Tehoste ei
• Kun [Tehoste ei käytössä] on valittu, Live View -kuva näytetään aina
oikealla kirkkaudella M-tilassa.
Huomautus
• [Tehoste ei käytössä] ei voi olla valittuna, kun valotustilaksi on määritetty Autom.
tila, Pyyhkäisypanoraama, Video tai Valotusohjelma.
90
Tarkennuksen säätäminen
Tarkennuksen säätäminen
Tarkennusta voi säätää 2 tavalla: automaattisesti ja manuaalisesti.
Automaattisen ja manuaalisen tarkennuksen välillä vaihtaminen vaihtelee
objektiivin mukaan.
Objektiivin tyyppi
Käytettävä kytkin
Objektiivissa on
tarkennustilan
kytkin
Objektiivi
Objektiivissa ei
Kamera
ole tarkennustilan
kytkintä
Automaattiseen
tarkennukseen
vaihtaminen
Aseta objektiivin
tarkennustilan kytkin
asentoon AF.
(Määritä kameran
[Tarkennustila]asetukseksi jokin
muu kuin [Man.
tarkennus].)
Määritä kameran
[Tarkennustila]asetukseksi jokin
muu kuin [Man.
tarkennus].
Manuaaliseen
tarkennukseen
vaihtaminen
Aseta objektiivin
tarkennustilan kytkin
asentoon MF.*
Määritä kameran
[Tarkennustila]asetukseksi [Man.
tarkennus].
Lisätietoja [Jatkuvan aut.tark. syvyyskartta]-toiminnon ja AF-alueen
ohjaustoiminnon assist-alueen kanssa yhteensopivista objektiiveista saat
Sonyn Web-sivustosta tai ottamalla yhteyttä Sony-kauppiaaseen tai
paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Automaattinen tarkennus
1 Jos objektiivissa on
tarkennustilan kytkin, aseta se
asentoon AF.
91
Tarkennuksen säätäminen
* Kun käytetään DMF-yhteensopivia SSM- tai SAM-objektiiveja, voit
vaihtaa tarkennustilaa kamerasta, vaikka objektiivin tarkennustilan kytkin
olisi AF-asennossa.
Tarkennuksen säätäminen
2 Fn-painike t
m.tark.) tai
(Tarkennustila) t muu kuin
(Man. tarkennus)
(Suora
3 Tarkista tarkennus painamalla
suljinpainike puoliväliin asti ja
ota kuva.
• Kun tarkennus on vahvistettu,
tarkennuksen ilmaisin muuttuu
muotoon z tai
(sivu 93).
• Tarkennettu alue muuttuu
automaattitarkennusalueella vihreäksi.
AF-alue
Tarkennuksen ilmaisin
(Yhden k.
a.tark.)
Kamera tarkentaa ja tarkennus lukitaan, kun suljinpainike
painetaan puoliväliin asti.
(Autom.
a.tark.)
Tarkennustilaa vaihdetaan asetuksien Yhden k. a.tark. ja
Jatkuva a.tark. välillä kohteen liikkeen perusteella.
Kun painat suljinpainiketta puoliväliin ja pidät sitä
painettuna, jos kohde on liikkumaton, tarkennus lukitaan, ja
jos kohde liikkuu, kamera jatkaa tarkentamista.
(Jatkuva
a.tark.)
Kamera jatkaa tarkennusta, kun suljinpainike painetaan
puoliväliin.
• Äänimerkki ei soi, kun kohde on tarkennettu.
• Tarkennuksen lukitusta ei voi käyttää.
(Jatkuvan
aut.tark.
syvyyskartta)
Assist-alue
Jatkuvan automaattitarkennuksen lisäksi
kamera tarkentaa kohteeseen jatkuvasti
käyttämällä assist-aluetta. Tämän
asetuksen voi valita vain, kun on liitetty
yhteensopiva objektiivi.
• Automaattitarkennus assist-alueen
kanssa toimii, kun kamera on
tarkentanut yhteen 19
Tarkennuksen
automaattitarkennusalueesta. Et voi
ilmaisin
käyttää vain assist-aluetta
tarkentamiseen.
Kuvausmenetelmät
• Käytä [Yhden k. a.tark.] -asetusta, kun kohde on paikallaan.
92
Tarkennuksen säätäminen
• Käytä [Jatkuva a.tark.]- tai [Jatkuvan aut.tark. syvyyskartta]-asetusta, kun
kohde liikkuu.
• Kun haluat tarkentaa kohteeseen, joka liikkuu puolelta toiselle ja/tai ylös
ja alas 19 automaattitarkennusalueen välillä, käytä [Jatkuvan aut.tark.
syvyyskartta]-toimintoa.
• Jos haluat valita tarkennettavan automaattitarkennusalueen, määritä
asetus [AF-alue] (sivu 95).
• Voit muuttaa tarkennusnopeutta [AF-nopeus]-asetuksella (sivu 38).
Huomautuksia
• Kun kamera tarkentaa automaattisesti, jotku objektiivit eivät anna koskea
kääntyvään tarkennusrenkaaseen.
• [Jatkuvan aut.tark. syvyyskartta]-toiminto ei toimi oikein seuraavissa tapauksissa:
– Riittämättömässä valaistuksessa.
– Kun kuvanottotilana on [Jatkuva kuvaus]-toiminnon asetus Hi tai haarukka.
– Kun valotustilana on Telezoom. Jatk. AE-ensisijais. tai Valotusohjelma-asetus
[Urheilu]
Tarkennuksen ilmaisin
Tila
z palaa
Tarkennus lukittu. Valmis kuvaamista varten.
palaa
palaa
z vilkkuu
Tarkennus on vahvistettu. Tarkennustaso liikkuu ja seuraa
liikkuvaa kohdetta. Valmis kuvaamista varten.
Tarkentaa yhä. Suljinta ei voi vapauttaa.
Ei voi tarkentaa. Suljin on lukittu.
Kohteet, jotka saattavat edellyttää erikoistarkennusta
Automaattitarkennusta käytettäessä on vaikea kohdistaa seuraaviin
kohteisiin. Käytä näissä tapauksissa tarkennuksen lukitusta (sivu 94) tai
manuaalista tarkennusta (sivu 101).
• kohteet, joiden kontrasti on pieni, kuten sininen taivas tai valkoinen seinä.
• kaksi eri etäisyyksillä olevaa kohdetta, jotka ovat päällekkäin
automaattitarkennusalueella.
• toistuvista kuvioista koostuvat kohteet, kuten rakennuksen julkisivu.
• erittäin kirkkaat tai häikäisevät kohteet, kuten aurinko, auton kori tai
veden pinta.
• Vallitseva valo ei riitä.
93
Tarkennuksen säätäminen
Tarkennuksen
ilmaisin
Tarkennuksen säätäminen
Tarkan etäisyyden mittaaminen kohteeseen
-merkki kameran päällä näyttää
kuva-anturin sijainnin*. Kun mittaat
kameran ja kohteen välistä tarkkaa
etäisyyttä, käytä mittaamiseen tämän
vaakasuoran viivan sijaintia.
* Kuva-anturi muuntaa valon sähköiseksi
signaaliksi.
Huomautus
• Jos kohde on lähempänä kuin kamerassa olevan objektiivin pienin kuvausetäisyys,
tarkennusta ei voi vahvistaa. Varmista, että kohteen ja kameran välillä on riittävä
välimatka.
Tarkennuksen lukitus
1 Sijoita kohde
automaattitarkennusalueen
sisälle ja paina suljinpainike
puoliväliin asti.
Tarkennus on lukittu.
• Aseta [Tarkennustila]-asetukseksi
[Yhden k. a.tark.].
2 Pidä suljinpainike painettuna
puoliväliin ja sommittele kuva
uudelleen sijoittamalla kohde
takaisin alkuperäiselle kohdalle.
3 Ota kuva painamalla suljinpainike täysin alas.
94
Tarkennuksen säätäminen
AF-alue
Valitse haluamasi AF-alue
kuvausolosuhteiden tai mieltymyksesi
mukaan. Tarkennettu alue muuttuu
automaattitarkennusalueella vihreäksi, ja
muut automaattitarkennusalueet häviävät.
AF-alue
Fn-painike t
(AF-alue) t Valitse haluamasi asetus
Kamera määrittää, mitä 19 automaattitarkennusalueesta
käytetään tarkennukseen.
(Vyöhyke)
Valitse alue, jonka tarkennuksen haluat ottaa käyttöön,
käyttämällä monivalitsimen vasenta, oikeaa tai keskimmäistä
osaa. Kamera määrittää, mitä valitun alueen
automaattitarkennusalueista käytetään tarkennukseen.
(Piste)
Kamera käyttää ainoastaan keskialueella olevia
automaattitarkennusalueita.
(Paikallinen)
Valitse monivalitsimella jokin 19 automaattitarkennusalueesta,
jonka tarkennuksen haluat ottaa käyttöön.
Huomautuksia
• [AF-alue]-asetukseksi määritetään kiinteästi [Laaja], etkä voi valita muita asetuksia,
kun valotustilaksi on määritetty Autom. tila tai Valotusohjelma tai kun Kohteen
seuranta -toimintoa käytetään tai kun Hymysuljin-toiminto on käytössä.
• AF-alue ei ehkä valaistu sarjakuvauksessa tai kun suljinpainike painetaan pohjaan
ilman taukoa.
• Kamera valitsee assist-alueen automaattisesti. Vaikka asetuksena on [Paikallinen], et
voi valita haluamaasi assist-aluetta.
Kohteen seuranta
Seuraa liikkuvaa kohdetta. Oletusasetuksissa, kun [Tarkennustila]
-asetuksena on [Jatkuva a.tark.] tai [Jatkuvan aut.tark. syvyyskartta],
[Käytössä (seurantatark. laukaisimella)] toimii.
95
Tarkennuksen säätäminen
(Laaja)
Tarkennuksen säätäminen
1 Aseta [Tarkennustila]-asetukseksi [Jatkuva a.tark.] tai
[Jatkuvan aut.tark. syvyyskartta] (sivu 91).
2 Fn-painike t
(Kohteen seuranta) t [Käytössä
(seurantatark. laukaisimella)]
3 Kun painat suljinpainikkeen
puoliväliin, kamera lukitsee
kohteen automaattisesti ja seuraa
kohdetta.
Kamera jatkaa tarkennusta, kun
suljinpainike painetaan puoliväliin. Kun
tarkennus on saavutettu, kohdekehys
muuttuu vihreäksi.
Kohdekehys
4 Ota kuva kohteesta painamalla suljinpainiketta.
Kun automaattitarkennusalueeksi on asetettu [Laaja], kamera alkaa seurata
kohdetta alueelta, jonka kamera on määrittänyt automaattisesti.
Kamera tarkentaa kohteeseen käyttämällä kaikkia alueita seurannan aikana.
• Kamera voi alkaa seurata kohdetta valitulta alueelta, kun [AF-alue]asetuksena on [Paikallinen] tai [Vyöhyke].
Kuvausmenetelmät
• Jos haluat kuvat henkilöitä, voit tunnistaa henkilön kasvot ja seurata niitä
käyttämällä seuraavia asetuksia: [Kohteen seuranta]-asetuksena on
[Käytössä (seurantatark. laukaisimella)], [AF-alue]-asetuksena on [Laaja]
ja [Hymyn/Kasvontunn.]-asetuksena on [Kasvontunnistus Käytössä].
• Kun kohde on pieni Live View -näytöllä, voit seurata kohdetta varmasti
rajoittamalla kohteen tarkennusalueen seuraavilla asetuksilla: [Kohteen
seuranta]-asetuksena on [Käytössä (seurantatark. laukaisimella)], [AFalue]-asetuksena on [Paikallinen] tai [Vyöhyke].
96
Tarkennuksen säätäminen
Tilan muuttaminen
Fn-painike t
(Kohteen seuranta) t [Käytössä] tai [Ei käytössä].
(Käytössä)
Paina monivalitsimen keskiosaa tallennustietonäytössä, jotta
kohdekehys tulee esille. Kohdista kohdekehys seurattavan
kohteen kanssa ja paina monivalitsimen keskiosaa. Kamera
aloittaa kohteen seurannan.
Kun tarkennus on saavutettu, kohdekehys muuttuu vihreäksi.
Kun haluat peruuttaa seurantatoiminnon, paina keskiosaa
uudelleen.
(Ei käytössä)
Poistaa Kohteen seuranta -toiminnon käytöstä.
Tiettyjen kasvojen seuranta
Voit määrittää, seuraako kamera joitain tiettyjä kasvoja tunnistaessaan
kasvot kohteen seurannan aikana.
MENU-painike t
6 t [Kasvot etusijalla -seur.] t [Käytössä]
Kun kasvot eivät näy näytössä, kamera seuraa kehoa, ja kun kasvot
näkyvät, kamera seuraa kasvoja. Jos kohteena oleva henkilö katoaa
näytöstä seurannan aikana ja palaa sitten näyttöön, kamera kohdentaa
kasvot uudelleen.
• Jos kamera seuraa kasvoja Kohteen seuranta -toiminnolla ja Hymysuljin
on valittuna, kasvoista tulee hymytunnistustoiminnon kohde.
97
Tarkennuksen säätäminen
Huomautuksia
• Seuranta voi olla vaikeaa seuraavissa tilanteissa:
– Kohde liikkuu liian nopeasti.
– Kohde on liian pieni tai liian suuri.
– Kontrasti kohteen ja taustan välillä on huono.
– Kohteen valaistus on tumma.
– Ympäristön valo muuttuu.
• Kohteen seuranta -toimintoa ei voi käyttää, kun valotustilaksi on määritetty
Pyyhkäisypanoraama, Telezoom. Jatk. AE-ensisijais. tai Valotusohjelma-asetus
[Hämärässä ilman jalustaa], kun älykästä telejatketta käytetään tai kun manuaalinen
tarkennus on valittu.
• Kamera lopettaa kohteen seuraamisen, kun kohde siirtyy pois näytöstä.
• [Käytössä (seurantatark. laukaisimella)]-asetuksen voi määrittää vain, kun
[Tarkennustila]-asetuksena on [Jatkuva a.tark.] tai [Jatkuvan aut.tark. syvyyskartta].
• Jos käynnistät Kohteen seuranta -toiminnon, automaattitarkennusalue asetetaan
[Laaja] automaattisesti.
Tarkennuksen säätäminen
• Jos määrität tunnistetut kasvot kohteeksi, kamera seuraa kehoa, kun
kasvoja ei näy, vaikka [Kasvot etusijalla -seur.]-asetuksena olisi [Ei
käytössä]. Jos kohteena oleva henkilö katoaa näytöstä seurannan aikana
ja palaa sitten näyttöön, kamera kohdentaa kasvot uudelleen.
Automaattitarkennuksen alueen rajoittaminen (AFalueen ohjaus)
Voit rajoittaa automaattitarkennuksen aluetta. Tämän toiminnon avulla
kamera kohdistaa kohteeseen ilman tausta- ja etualan kohteiden häiriötä.
1 Paina AF RANGE (AF-alueen
ohjaus) -painiketta.
AF RANGE-painike
2 Määritä suurin kuvausetäisyys
etusäätöpyörällä ja pienin
kuvausetäisyys
takasäätöpyörällä.
• Automaattitarkennusalue ja assistalue*, jotka ovat limittäin asetetulla
automaattitarkennusalueella sijaitsevan
kohteen kanssa, muuttuvat keltaisiksi.
* Assist-alue näkyy vain, kun on liitetty
yhteensopiva objektiivi.
Objektiivin tarkennussijainti
Asettu automaattitarkennusalue
Kuvausetäisyyden arvo
98
Tarkennuksen säätäminen
3 Lukitse etäisyys painamalla AF RANGE-painiketta.
• Alueen rajausilmaisin säilyy näkyvissä.
• Automaattitarkennusalue ja assist-alue, jotka ovat limittäin asetetulla
automaattitarkennusalueella sijaitsevan kohteen kanssa, muuttuvat
keltaisiksi.
AF-alueen ohjausavun peruuttaminen
Paina AF RANGE-painiketta uudelleen.
Kuvausmenetelmät
• Säädä automaattitarkennusalue niin, että V (objektiivin tarkennussijainti)
on alueella, kun olet tarkentanut kohteeseen, jota haluat kuvata.
• Säädä automaattitarkennusalue niin, että kohde on alueen sisällä tai
ulkopuolella, merkitsemällä keltaiset pisteet automaattitarkennusalueella
ja assist-alueella.
99
Tarkennuksen säätäminen
Huomautuksia
• Tätä toimintoa ei voi käyttää manuaalisen tarkennuksen eikä videoiden tallennuksen
kanssa.
• Jos vaihdat objektiivia, asettamasi automaattitarkennusalue nollataan.
• Kun objektiivissa on tarkennusalueen rajoitustoiminto, älä käytä kyseistä toimintoa
kameran AF-alueen ohjausavun kanssa. Käytä jompaakumpaa toimintoa.
• Kuvausetäisyyttä ei näytetä, jos objektiissa ei ole etäisyyskooderia.
• Kuvausetäisyyden arvo on ohjeellinen.
• Automaattitarkennusalueen ja kuvausetäisyyden arvot eivät ehkä ole samat kuin
objektiivin todellinen tarkennussijainti.
• Todellinen automaattitarkennusalue ei välttämättä ole sama kuin
automaattitarkennusalueen ja assist-alueen keltaisten pisteiden alue.
• Jos tarkennusta ei saavuteta, automaattitarkennusalue ja assist-alue eivät ehkä muutu
keltaiseksi.
• Automaattitarkennusalue ja assist-alue eivät ehkä muutu nopeasti ja helposti
keltaiseksi riittämättömässä valaistuksessa tai kun kohteen kontrasti on pieni,
esimerkiksi yksivärisellä, tasaisella pinnalla. Kohdista sellaisissa tapauksissa
esimerkiksi kohteen epätasaiseen pintaan.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää suoran manuaalisen tarkennustoiminnon kanssa, paitsi
silloin, kun objektiivi on varustettu moottorilla (SSM-, SAM-objektiivit*).
Tarkennuksen säätäminen
* Jotkin SAM-objektiivit eivät ehkä tue suoraa manuaalista tarkennusta. Katso
lisätietoja objektiivin käyttöohjeista.
• Alkuliike, joka asettaa arvon äärettömyyteen, voidaan suorittaa, kun tätä toimintoa
käytetään AF/MF-säädön kanssa, paitsi silloin, kun objektiivi on varustettu
moottorilla (SSM-, SAM-objektiivit*).
* Jotkin SAM-objektiivit eivät ehkä tue AF/MF-säätöä. Katso lisätietoja objektiivin
käyttöohjeista.
• Lisätietoja automaattitarkennusalueen aputoiminnon kanssa yhteensopivista
objektiiveista saat Sonyn Web-sivustosta tai ottamalla yhteyttä Sony-kauppiaaseen
tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Tarkennuksen säätäminen muulle kuin suljinpainikkeelle
(Autom. tark. käytössä)
Voit säätää tarkennusta muilla kuin suljinpainikkeilla.
Automaattitarkennuksen asetus määritetään tilaan, joka on valittu
[Tarkennustila]-asetuksella.
MENU-painike t
4 t Valitse haluamasi painike* t
[Autom. tark. käytössä]
* Valitse jokin seuraavista: [AEL-painiketoiminto], [ISO-painike], [AF/
MF-painike], [Oma-painike] tai [Esikatselupainike].
Kuvausmenetelmä
• Jos et halua tarkentaa suljinpainikkeella, määritä seuraavat asetukset
[Autom. tark. käytössä]-asetuksen lisäksi.
– Aseta [AF sulkimella]-asetukseksi [Ei käytössä].
– Määritä [AEL sulkimella]-asetus.
AF-valaisin
Voit asettaa AF-valaisimen kohdistumaan kohteeseen heikossa
valaistuksessa.
MENU-painike t
asetus
100
2 t [AF-valaisin] t Valitse haluamasi
Tarkennuksen säätäminen
Huomautuksia
• AF-valaisin ei toimi, kun asetukseksi [Tarkennustila] on määritetty [Jatkuva a.tark.]
tai [Jatkuvan aut.tark. syvyyskartta] tai kun kohde liikkuu tilassa [Autom. a.tark.].
( - tai
-ilmaisin syttyy.)
• AF-valaisin ei toimi, kun asetukseksi [AF-alue] on määritetty [Paikallinen] tai
[Vyöhyke], eikä keskialuetta ole valittu.
• AF-valaisin ei ehkä toimi polttovälin ollessa 300 mm tai enemmän.
• Kun kameraan on kiinnitetty salama (myydään erikseen), joka on varustettu AFvalaisimella, salaman AF-valaisinta käytetään.
• AF-valaisin ei toimi, kun hymysuljin on käytössä.
AF-mikrosäätö
Voit hienosäätää kunkin objektiivin tarkennusta.
Suorita tämä toiminto vain tarvittaessa. Huomaa, että et voi ehkä tarkentaa
kunnolla kohteeseen, jos säätö on tehty huonosti.
MENU-painike t
3 t [AF-mikrosäätö] t [Käytössä] t
[määrä] t Valitse haluamasi arvo
Huomautuksia
• Suosittelemme, että määrität arvon todellisissa kuvausolosuhteissa.
• Kun kiinnität objektiivin, joka on tallennettu kameraan, tallennettu arvo tulee
näkyviin. Jos arvona näkyy ”–”, tallennettuja objektiiveja on yhteensä 30, eikä
enempää objektiiveja voi tallentaa. Kun haluat tallentaa uuden objektiivin, kiinnitä
objektiivi, jolle tallennetun arvon voit poistaa, ja määritä kyseiseksi arvoksi ”±0” tai
palauta kaikkien objektiivien arvot [Tyhjennä]-toiminnolla.
• Jos suoritat AF-hienosäädön jonkin toisen valmistajan objektiivilla, se saattaa
vaikuttaa Sony-, Minolta- ja Konica Minolta -objektiivien säätöarvoihin. Älä käytä
tätä toimintoa, jos objektiivisi valmistaja ei ole jokin seuraavista.
• Et voi suorittaa AF-hienosäätöä Sony-, Minolta- ja Konica Minolta -objektiiveilla,
joilla on samat tekniset tiedot.
Käsitarkennus
Jos oikeaa tarkennusta on vaikea saada automaattitarkennustilassa, voit
säätää tarkennusta itse.
101
Tarkennuksen säätäminen
• Mitä suurempi arvo on, sitä kauemmas tarkennussijainti tulee kamerasta.
Mitä pienempi arvo on, sitä lähemmäs kameraa tarkennus sijoitetaan.
Tarkennuksen säätäminen
1 Aseta objektiivin tarkennustilan
kytkin asentoon MF.
2 Jos objektiivissa ei ole tarkennustilan kytkintä, Fn painike t
(Tarkennustila) t
(Man. tarkennus)
• Kun [Tarkennustila] on määritetty hiljaiseen monivalitsimeen, voit käyttää
hiljaista monivalitsinta sen sijasta (sivu 32).
3 Tarkenna kuva tarkennusrengasta
kääntämällä.
Tarkennusrengas
Huomautuksia
• Kun Laaja AF-alue on käytössä, keskialuetta käytetään kohdentamiseen. Kun
Vyöhyke-AF-alue on käytössä, valittua aluetta vastaavaa kohdetta käytetään
kohdentamiseen. Kun paikallinen AF-alue on käytössä, monivalitsimella valittu alue
on käytössä.
• Kun käytetään telejatketta (myydään erikseen) tai vastaavaa, tarkennusrengas ei
ehkä käänny tasaisesti.
• Tarkennus etsimellä ei onnistu, jos diopteria ei ole säädetty asianmukaisesti
etsintilassa (sivu 17).
• Varmista, että objektiivin tarkennustilan kytkin on MF-asennossa manuaalista
tarkennusta varten. Älä käännä tarkennusrengasta määrittämättä MF-tarkennusta.
Tarkennusrenkaan kääntäminen väkisin siirtämättä MF-tilaan voi vaurioittaa
tarkennusrengasta. (Lukuun ottamatta objektiiveja, joissa on suora manuaalinen
tarkennustoiminto.)
102
Tarkennuksen säätäminen
Kohdistettujen alueiden ääriviivojen tehostaminen
(Korostus)
Voit tehostaa kohdistettujen alueiden ääriviivoja tietyllä värillä manuaalisessa
tarkennuksessa. Tämä parantaa tarkennusta lähi- tai muotokuvauksessa.
Voit määrittää korostustason ja -värin.
MENU-painike t
asetus
3 t [Korostustaso] t Valitse haluamasi
Huomautuksia
• Koska kamera pitää tarkkoja alueita tarkennettuina, korostustaso on vaihtelee
kohteen, kuvaustilanteen tai käytetyn objektiivin mukaan.
• Tarkennettujen alueiden ääriviivoja ei korosteta, kun kamera liitetään HDMIkaapelilla.
Korostustoiminnon värin määrittäminen
Voit määrittää korostusväritoiminnon käyttämän värin.
MENU-painike t
3 t [Korostusväri] t Valitse haluamasi asetus
Tark. suurennus
Voit tarkistaa tarkennuksen suurentamalla kuvaa ennen kuvan ottamista.
1 MENU-painike t
4 t [Älykäs telejatke -painike] t [Tark.
suurennus]
2 Paina Tarkennuksen suurennus
-painiketta.
Tarkennuksen suurennuspainike
103
Tarkennuksen säätäminen
Huomautus
• Tätä asetusta ei voi asettaa, kun [Korostustaso] on [Ei käytössä].
Tarkennuksen säätäminen
3 Tarkennuksen suurennus
-painiketta uudelleen, jos haluat
suurentaa kuvaa ja valita osan
suurennettavaksi painamalla v/
V/b/B monivalitsimesta.
• Aina kun painat Tarkennuksen
suurennus -painiketta, zoomauskokoa
vaihdetaan seuraavalla tavalla:
Täysi koko: Noin ×5,9 t Noin ×11,7
APS-C-koko: Noin ×3,8 t Noin ×7,7
4 Vahvista tarkennus ja säädä sitä.
• Tarkenna kuvaa tarkennusrengasta kääntämällä manuaalisessa
tarkennustilassa.
• Jos painat monivalitsimen keskiosaa, suurennettu osa palaa keskelle.
• Tarkennuksen suurennus -toiminto peruutetaan, jos suljinpainike painetaan
puoliväliin asti.
5 Ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas.
• Voit tallentaa kuvia, kun kuva suurennetaan, mutta tallennettu kuva on
täyttä näyttöä varten.
• Tarkennuksen suurennus -toiminto vapautetaan kuvaamisen jälkeen.
Suora manuaalinen tarkennus (DMF)
Voit tehdä hienosäätöjä sen jälkeen, kun olet säätänyt tarkennusta
automaattitarkennustilassa (suora manuaalinen tarkennus).
Voit tarkentaa nopeasti kohteeseen sen sijaan, että käyttäisit manuaalista
tarkennusta alusta alkaen. Tämä on kätevä toiminto esimerkiksi
makrokuvauksessa.
1 Fn-painike t
104
(Tarkennustila) t
(Suora m.tark.)
Tarkennuksen säätäminen
2 Lukitse tarkennus painamalla suljinpainike puoliväliin asti.
3 Hienosäädä tarkennusta kääntämällä tarkennusrengasta ja
pitämällä samalla suljinpainike puoliväliin painettuna.
Huomautus
• Jotkin SAM-objektiivit eivät tue suoraa manuaalista tarkennusta. Objektiivisi
käyttöohjeissa on lisätietoja yhteensopivuudesta.
Suora manuaalinen tarkennustoiminto objektiivissa
Kun objektiivissa on suora manuaalinen tarkennustoiminto, jonka
tarkennustilana on [Yhden k. a.tark.] tai [Autom. a.tark.], voit hienosäätää
tarkennusta tarkennusrenkaalla tarkennuksen lukituksen jälkeen
(esimerkiksi DT 16-50mm F2.8 SSM).
AF/MF-säätö
Paina AF/MF-painiketta.
AF/MF-painike
Automaattisessa tarkennustilassa:
Tarkennustilaksi vaihdetaan tilapäisesti
manuaalinen tarkennus. Paina AF/MFpainiketta ja pidä sitä painettuna ja säädä
tarkennusta kääntämällä
tarkennusrengasta.
Tarkennusrengas
Manuaalisessa tarkennustilassa:
Tarkennustilaksi vaihdetaan tilapäisesti
automaattinen tarkennus ja tarkennus
lukitaan.
• Voit säilyttää valitsemasi tilan pitämättä AF/MF-painiketta painettuna,
kun -räätälöintivalikon [AF/MF-painike]-asetus on
määritetty(sivu 176).
105
Tarkennuksen säätäminen
Voit vaihtaa automaattisen ja manuaalisen tarkennuksen välillä
muuttamatta sommitelmaa (AF/MF-säätö).
Kuvan kirkkauden säätäminen
Valotuksen korjaaminen
Tavallisesti valotus valitaan automaattisesti (automaattivalotus).
Automaattisen valotuksen määrittämän valotuksen perusteella voi tehdä
valotuksen korjausta. Voit kirkastaa koko kuvaa siirtämällä suuntaan +.
Koko kuvasta tulee tummempi, kun siirrät sitä –-puolelle (Valotuskorjaus).
1 Paina
-painiketta.
2 Säädä valotus monivalitsimen
-painike
Nestekidenäytön näyttö
b/B -painikkeella.
Kohti + (yli): Kirkastaa kuvaa.
Kohti – (alle): Tummentaa kuvaa.
• Etsintilassa voit vahvistaa valotuksen
EV-asteikon avulla.
Kompensoitu valotus
Etsimen näyttö
Kompensoitu valotus
3 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
Kuvausmenetelmät
• Säädä korjaustasoa tarkistamalla tallennettu kuva.
• Haarukkakuvausta käyttämällä voit ottaa useita kuvia siten, että valotus
on siirretty plus- tai miinuspuolelle (sivu 112).
Huomautuksia
• Tätä asetusta ei voi määrittää, kun valotustilaksi on määritetty Autom. tila tai
Valotusohjelma.
106
Valotuksen korjaaminen
• Kun valotustilana on M, valotusta voi kompensoida vain, kun ISO-herkkyytenä on
[AUTO].
Voit korjata valotusta etu- tai takasäätöpyörällä.
Voit kompensoida valotusta etu- tai takasäätöpyörällä painamatta painiketta.
MENU-painike t
5 t [Val.korj.säät.] t Valitse haluamasi asetus
Huomautuksia
• Jos määrität valotuksen korjaustoiminnon etu- tai takasäätöpyörään, alkuperäisesti
määritettyä toimintoa voi käyttää toisella säätöpyörällä.
• Kun valotustilana on M ja ISO-herkkyytenä on [AUTO], [Val.korj.säät.] ei kelpaa.
Valotuskorjauksen vaikutuksen muuttaminen
Voit määrittää, kompensoidaanko valotusta vain salamavaloalueella vai
vallitsevan valon alueella.
MENU-painike t
5 t [Val.korj.aset.] t Valitse haluamasi asetus
Kuvan kirkkauden säätäminen
107
AE-lukko
Kun kuvaat aurinkoa kohden tai ikkunan vieressä ja valotus ei ehkä ole
sopiva kohteelle, käytä valomittaria sopivan kohteen kirkkauden
varmistamiseksi ja lukitse valotus ennen kuvaamista. Voit vähentää
kohteen kirkkautta osoittamalla kameraa kohdetta kirkkaampaa pistettä
kohti ja lukitsemalla koko kuvan valotuksen valomittarin avulla. Voit lisätä
kohteen kirkkautta osoittamalla kameraa kohdetta tummempaa pistettä
kohti ja lukitsemalla koko kuvan valotuksen valomittarin avulla.
Tässä osassa kuvataan, miten kuvauskohteesta voi ottaa kirkkaamman
kuvan toiminnolla (Piste).
1 Fn-painike t
(Mittausmuoto) t
(Piste)
2 Säädä tarkennusta osassa, johon haluat lukita valotuksen.
3 Lukitse valotus painamalla AEL-
AEL-painike
painiketta.
(AE-lukon kuvake) tulee näkyviin.
• Valotusarvo määritetään
pistemittausympyrän lukitun
valotuksen perusteella. Arvo näytetään
EV-asteikossa.
4 Paina AEL-painiketta, tarkenna kuvauskohde ja ota kuva.
• Jos haluat jatkaa samalla valotusarvolla kuvaamista, paina AEL-painiketta
ja pidä sitä painettuna kuvaamisen jälkeen. Asetus peruuntuu, kun painike
vapautetaan.
108
Mittausmuoto
Fn-painike t
(Mittausmuoto) t Valitse haluamasi tila
(Monisegmentti)
Tässä tilassa valo mitataan kullakin alueella sen jälkeen, kun
koko alue on jaettu useisiin osiin. Lisäksi tilassa määritetään
koko näytön asianmukainen valotus.
(Keskustapain.)
Tämä tila painottaa näytön keskialuetta, mutta mittaa koko
näytön keskimääräisen kirkkauden.
(Piste)
Tämä tila mittaa valon ainoastaan keskialueella olevasta
pistemittausympyrästä.
Kuvausmenetelmät
• Käytä yleiskuvauksessa mittaustapaa [Monisegmentti].
• Kun kuvaat kohdetta, jonka automaattitarkennusalueella on voimakas
kontrasti, mittaa kuvauskohteen valo optimaalisella valotuksella
pistemittaustoimintoa käyttämällä ja kuvaa sitten AE-lukituksen avulla
(sivu 108).
109
Kuvan kirkkauden säätäminen
Huomautus
• Kun valotustilaksi on määritetty Autom. tila tai Valotusohjelma tai kun kameran
zoomaustoimintoa käytetään, [Mittausmuoto] määritetään kiinteästi arvoon
[Monisegmentti], etkä voi valita muita tiloja.
Kuvanottotavan käyttäminen
Kuvanottotavan valitseminen
Voit käyttää tarkoituksiisi sopivaa kuvanottotapaa, kuten yhden kuvan
kuvausta, sarjakuvausta tai haarukkakuvausta.
-painike t Valitse
haluamasi tila
(Kertakuvaus )
(110)
-painike
Tämä tila on tarkoitettu normaaliin kuvaamiseen.
(Jatkuva kuvaus) Kamera tallentaa kuvia jatkuvasti.
(111)
(Itselaukaisin)
(111)
10 sekunnin itselaukaisin on kätevä, kun valokuvaaja on itse
kuvassa. 2 sekunnin itselaukaisin on kätevä tapa vähentää
kameran tärinää.
(Haarukka:
sarja) (112)
Voit ottaa määritetyn määrän kuvia siten, että kaikilla niissä
on erilainen valotusaste.
(Yks.
haarukka) (112)
Voit ottaa määritetyn määrän kuvia yksi kerrallaan siten, että
kaikilla niissä on erilainen valotusaste.
(WBhaarukka) (113)
3 kuvaa otetaan valitun valkotasapainon ja värin lämpötilan/
värisuodattimen perusteella valkotasapainon muuttuessa.
(DROhaarukka) (114)
Voit kuvata 3 kuvaa, kun D-alueen optimointiarvoa on
muutettu.
(Kaukosäädin)
(114)
Voit ottaa yksittäiskuvia SHUTTER- tai 2SEC-painikkeilla
(suljin vapautetaan 2 sekunnin kuluttua), kun käytössä on
langaton kaukolaukaisin RMT-DSLR1/RMT-DSLR2
(myydään erikseen). Voit kuvata videoita START/STOPpainikkeilla (toimitetaan RMT-DSLR2-mallin mukana).
Yhden kuvan kuvaaminen
(kuvanotto) -painike t
(Kertakuvaus )
Huomautus
• Kun valotustilaksi on asetettu [Urheilu], et voi ottaa yksittäiskuvaa.
110
Kuvanottotavan valitseminen
Jatkuva kuvaus
1
(Kuvanotto) -painike t
(Jatkuva kuvaus) t Valitse
nopeus monivalitsimen painikkeilla b/B
2 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
• Kun pidät suljinpainiketta painettuna, tallennusta jatketaan.
Kuvausmenetelmä
• Jos haluat kuvata nopeammin, määritä valotustilaksi Telezoom. Jatk. AEensisijais. (sivu 76).
Huomautuksia
• Kun
on valittu, kehysten välissä tallennettu kuva näytetään.
• Sarjakuvausta ei voi käyttää muissa Valotusohjelma-tiloissa kuin [Urheilu].
Itselaukaisin
1
(Kuvanotto) -painike t
(Itselaukaisin) t Valitse
asetus monivalitsimen painikkeilla b/B
2 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
• Kun itselaukaisin on otettu käyttöön, äänimerkit ja itselaukaisimen valo
ilmaisevat käyttötilan. Itselaukaisimen valo välkkyy nopeasti ja äänimerkki
kuuluu juuri ennen kuvausta.
Itselaukaisimen peruuttaminen
Paina
(kuvanotto) -painiketta.
111
Kuvanottotavan käyttäminen
• Symbolin
oikealla puolella näkyvä numero on parhaillaan valittu
sekuntimäärä.
Kuvanottotavan valitseminen
Haarukka: sarja/Yks. haarukka
Perusvalotus
– -suunta
+ -suunta
Haarukkakuvauksen avulla voit ottaa useita kuvia, joissa on kussakin eri
valotusaste. Määritä poikkeaman (askeleiden) arvo perusvalotuksesta, ja
kamera kuvaa 3 tai 5 kuvaa vaihtaen valotusta automaattisesti.
1
(Kuvanotto) -painike t
(Haarukka: sarja) tai
(Yks. haarukka) t Valitse haluamasi haarukka-askel ja
kuvamäärä monivalitsimen painikkeilla b/B
2 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
Perusvalotus asetetaan haarukan ensimmäisessä kuvassa.
• Paina suljinpainike alas ja pidä sitä alhaalla, kunnes kuvaus päättyy, kun
[Haarukka: sarja] on valittu.
• Paina suljinpainiketta kuva kerrallaan, kun [Yks. haarukka] on valittu.
Huomautuksia
• Kun valotustilana on M ja ISO-herkkyyden asetuksena on muu kuin [AUTO,
valotusta vaihdetaan valotusaikaa säätämällä. Kun ISO-herkkyyden asetuksena on
[AUTO, valotusta vaihdetaan ISO-herkkyyttä säätämällä.
• Kun säädät valotusta, sitä vaihdetaan korjatun arvon perusteella.
• Haarukkaa ei voi käyttää, kun valotustilana on Autom. tila, Pyyhkäisypanoraama,
Telezoom. Jatk. AE-ensisijais. tai Valotusohjelma.
• Kun salama laukaistaan, salamavalon haarukka, joka säätää salamavalon määrää,
valitaan, vaikka [Haarukka: sarja] olisi valittuna. Ota kuva painamalla
suljinpainiketta kuva kerrallaan.
112
Kuvanottotavan valitseminen
EV-asteikko haarukkakuvauksessa
Vallitsevan valon*
haarukointi
0,3 askelta, 3 kuvaa
Valotuksen korjaaminen 0
Salamavalon haarukka
0,7 askelta, 3 kuvaa
Salamakorjaus –1,0
Näytetty ylärivillä.
Näytetty alarivillä.
Etsin
Nestekidenäyttö (kun
[DISP-painike
(Näyttö)]-asetuksena
on [Etsin])
* Vallitseva valo: mikä tahansa muu valo (ei salamavalo), joka valaisee
kohdetta pidemmän aikaa, kuten luonnollinen valo, hehkulamppu tai
loistevalo.
• Haarukkakuvauksessa käytetään samaa määrää merkkejä kuin mitä EVasteikossa näkyy tallennettavien kuvien määränä.
• Kun haarukkakuvaus alkaa, jo kuvattujen kuvien merkit alkavat kadota
yksitellen.
WB-haarukka
(Kuvanotto) -painike t
(WB-haarukka) t
Valitse asetus monivalitsimen painikkeilla b/B
• Kun Lo on valittuna, sitä siirretään 10 MK–1*, ja kun Hi on valittuna, sitä
siirretään 20 MK–1.
2 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
* MK–1: yksikkö, joka ilmaisee värimuunnoksen laadun värilämpötilasuodattimissa
(sama kuin tavallinen ”mired”-yksikkö).
113
Kuvanottotavan käyttäminen
1
Kuvanottotavan valitseminen
DRO-haarukka
1
(Kuvanotto) -painike t
(DRO-haarukka) t
Valitse asetus monivalitsimen painikkeilla b/B
• Kun arvo Lo on valittuna, kuva otetaan asetuksilla DROLv1, Lv2 ja Lv3, ja
valittuna on arvo Hi, kuva otetaan arvoilla DROLv1, Lv3 ja Lv5.
2 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
Kaukosäädin
1
(kuvanotto) -painike t
(Kaukosäädin)
2 Tarkenna kohteeseen, osoita langatonta kaukosäädintä
lähetintä kohti anturia ja ota kuva.
Huomautuksia
• Langatonta kaukosäädintä RMT-DSLR1 (myydään erikseen) ei voi käyttää
videoiden tallennukseen. Käytä RMT-DSLR2-mallia (myydään erikseen).
• Kun käytät RMT-DSLR2-mallia, voit tarkistaa START/STOP-toiminnon kameran
itselaukaisimen valon avulla.
• Kun [MOVIE-painike]-asetuksena on [Vain Video-tilassa], langattoman
kaukolaukaisimen START/STOP-painiketta voi käyttää vain, kun video on valittu
valitsimessa (vain RMT-DSLR2).
• Lisätietoja on langattoman kaukolaukaisimen mukana tulleissa käyttöohjeissa.
114
Edistynyt kuvaus
Salaman (myydään erikseen)
käyttäminen
Hämärässä paikassa salama auttaa kuvaamaan kohteen selvästi ja se estää
myös kameran tärinää. Aurinkoon päin kuvattaessa salamalla voi ottaa
kirkkaan kuvan taustavalaistusta kohteesta.
Lisätietoja salaman käyttämisestä on salaman mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
1 Irrota lisälaiteliitännän suojus ja
kiinnitä salama (myydään
erikseen).
• Työnnä salama lujasti moniliitäntään
nuolen suuntaan niin pitkälle kuin se
menee. Tarkista, että se on lukittu.
• Kun käytät automaattisesti lukittuvan
lisälaiteliitännän kanssa yhteensopivaa
salamaa, kiinnitä lisälaiteliitännän
sovitin kameraan (sivu 24)
2 Ota salama käyttöön, ja kun
salama on latautunut, ota kuva.
3 Fn-painike t
(Salama latautuu) -ilmaisin
(Salaman tila) t Valitse haluamasi asetus
• Jos haluat lisätietoja eri kuvaustiloissa käytettävistä salamatiloista, katso
sivua 119.
Huomautus
• Objektiivi voi estää salamavalon, jolloin kuvan alareunassa voi näkyä varjo. Irrota
vastavalosuoja.
115
Edistynyt kuvaus
Vilkkuu: Salama latautuu.
Palaa: Salama on latautunut.
• Kun painat suljinpainikkeen puoliväliin
hämärässä valaistuksessa
automaattitarkennustilassa, salaman
AF-valaisinta saatetaan käyttää.
Salaman (myydään erikseen) käyttäminen
(Salama pois)
Ei laukea.
(Automaattisalama) Laukeaa hämärässä tai kuvattaessa kirkkaaseen vastavaloon.
(Täytesalama)
Välähtää aina, kun suljinta painetaan.
(Takasalamatäs.) Välähtää juuri ennen valotuksen viimeistelemistä aina, kun
suljinta painetaan.
(Langaton)
Salaman kameraan kiinnittämisen sijasta voit luoda lisää
kontrastia, jolloin kuvaan syntyy syvyysvaikutelma.
Kuvausmenetelmät
• Kun käytät salamaa, kuvaa kohdetta vähintään 1 metrin etäisyydeltä.
• Sisätiloissa tai yömaisemaa kuvattaessa voit hidasta täsmäystä
käyttämällä ottaa kirkkaan kuvan ihmisistä ja taustasta.
• Takasalamatäsmäys toimii kuvattaessa liikkuvan kohteen jälkiä
luonnollisella tavalla. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi liikkuva
polkupyörä tai kävelevä henkilö.
• Kun käytössä on HVL-F60M/HVL-F58AM/HVL-F43AM-salama
(myydään erikseen), voit kuvata nopeaa täsmäystä käyttäen millä tahansa
valotusajalla. Lisätietoja on salaman mukana tulleissa käyttöohjeissa.
Langaton salama
1 Irrota lisälaiteliitännän suojaus ja kiinnitä HVL-F60M/HVLF58AM/HVL-F43AM/HVL-F20AM-salama kameraan (sivu 115).
• Kun kiinnität HVL-F58AM-, HVL-F43AM- tai HVL-F20AM-salaman,
kiinnitä kameraan ensin lisälaiteliitännän sovitin (sivu 24).
2 Määritä salama ”langaton ohjaus” -tilaan.
3 Fn-painike t
(Salaman tila) t
(Langaton)
4 Sijoita langattomaksi määritetty salama jonkin matkan päähän
kamerasta.
116
Salaman (myydään erikseen) käyttäminen
5 Voit testata salamaa painamalla AEL-painiketta.
Huomautus
• Vaihda salaman kanavaa, jos lähistöllä oleva toinen valokuvaaja käyttää langatonta
salamaa ja hänen salamansa laukaisee ulkoisen salamasi. Katso salaman kanavan
vaihtamista koskevat ohjeet sen mukana tulleista käyttöohjeista.
AEL-painikkeen asetukset
Langatonta salamaa käytettäessä on suositeltavaa asettaa [AELpainiketoiminto] asentoon [AEL-pito]
Räätälöinti -valikossa (sivu 176).
Langaton salama valaistussuhteen hallinnalla
Voit käyttää langatonta valaistussuhteen hallintaa yhdessä useiden
salamoiden kanssa. Lisätietoja on salaman (HVL-F60M, HVL-F58AM,
HVL-F43AM) kanssa toimitetuissa käyttöohjeissa.
Hidas täsmäys
Jos käytät hidasta täsmäystä pitkällä valotusajalla, voit ottaa selvän kuvan
sekä kohteesta että taustasta. Tämä on kätevää, kun kuvaat muotokuvia
yöllä hämärää taustaa vasten.
Kuvaa SLOW SYNC-painike
painettuna.
Edistynyt kuvaus
-kuvake palaa näytössä ja ilmaisee, että
valotus on lukittu.
SLOW SYNC-painike
Huomautuksia
• Kun valotustilan valitsin on asetettu asentoon S tai M, hidas täsmäys ei ole
käytettävissä SLOW SYNC-painikkeella.
117
Salaman (myydään erikseen) käyttäminen
• Kun jokin muu toiminto kuin AEL on valittu tilassa [AEL-painiketoiminto], hidas
täsmäys ei ole käytettävissä SLOW SYNC-painikkeella. Kun AEL-toiminto on
valittu tilassa [ISO-painike], [AF/MF-painike], [Oma-painike] tai
[Esikatselupainike], hidasta täsmäystä voi käyttää näillä painikkeilla.
Salaman täsmäysliitinjohdolla varustetun salaman
käyttäminen
Avaa (salamatäsmäys) -liitännän
kansi ja liitä johto.
(salaman täsmäys) -liitin
• Voit käyttää salaman täsmäysliittimellä varustettua salamaa.
Huomautuksia
• Valitse manuaalinen valotustila (muu ISO-asetus kuin AUTO on suositeltava) ja
aseta valotusajaksi 1/250 sekuntia. Jos salamalle suositeltu valotusaika on hitaampi,
valitse suositeltu nopeus tai jopa hitaampi nopeus.
• Jos et voi tarkistaa sommitelmaa hämärässä, muuta [Live View -näyttö]-asetusta
siten, että kuva näkyy aina asianmukaisella kirkkaudella (sivu 89).
• Voit käyttää salamaa, jonka salamatäsmäyksen jännite on enintään 400 V.
• Ennen kuin liität salamatäsmäysjohdon (salamatäsmäys) -liitäntään, katkaise
liitetyn salaman virta. Jos salamassa on virta, se voi välähtää johtoa kytkettäessä.
• Salama on aina täysitehoinen. Salamakorjausta (sivu 120) ei voi käyttää.
• Automaattisen valkotasapainon käyttöä ei suositella. Käytä räätälöityä
valkotasapainoa saadaksesi tarkemman valkotasapainon.
• Salamailmaisin ei ole näkyvissä, kun (salamatäsmäys) -liitin on liitetty.
118
Käytettävissä olevat salamatilat
Valittavissa olevat salamatilat määräytyvät kuvaustilan ja valittujen
toimintojen mukaan.
Alla olevassa taulukossa ilmaisee valittavissa olevan toiminnon. –
ilmaisee, että toiminto ei ole valittavissa.
Toiminnot, joita ei voi valita, näkyvät näytössä harmaina.
Kuvaustila
/
(69)
(Auto(Salama
maattisapois)
lama)
(Täytesa(Takasalalama)
matäs.)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(71)
–
–
–
–
–
(73)
/
–
–
(77)
–
–
(78)
–
–
(80)
–
–
(82)
–
–
(65, 153)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Edistynyt kuvaus
–
(76)
(Langaton)
119
Salamakorjaus
Salamalla kuvatessasi voit säätää salaman valoa itsenäisesti ilman, että se
vaikuttaa valotuksen korjaamisen. Voit muuttaa vain salaman kantaman
sisällä olevan pääkohteen valotusta.
Fn-painike t
(Salamakorjaus) t Valitse haluamasi asetus
Kohti +: Nostaa salaman tasoa.
Kohti –: Laskee salaman tasoa.
Huomautuksia
• Tätä asetusta ei voi määrittää, kun valotustilana on Autom. tila,
Pyyhkäisypanoraama tai Valotusohjelma.
• Suurempi salaman vaikutus ei ehkä näy salamavalon vähyyden vuoksi, jos
kuvauskohde on salaman maksimikantavuuden ulkopuolella. Jos kohde on hyvin
lähellä, pienempi salaman vaikutus ei ehkä näy.
Valotuksen korjaaminen ja salamakorjaus
Valotuksen korjaaminen muuttaa suljinnopeutta, aukkoa ja ISO-herkkyyttä (kun
[AUTO] on valittuna) korjauksen suorittamiseksi.
Salamakorjaus muuttaa vain salaman valomäärää.
120
Salamanohjaus
MENU-painike t
haluamasi asetus
2 t [Salamanohjaus] t Valitse
ADI-salama
Tällä menetelmällä ohjataan salaman valotusta
tarkennusetäisyystiedot ja esisalaman valomittaustiedot
huomioiden. Tällä menetelmällä salamakorjaus saadaan
tarkaksi lähes ilman minkäänlaista vaikutusta
kuvauskohteesta tuleviin heijastumiin.
Esisalama-TTL
Tällä menetelmällä ohjataan salamavalon määrää vain
esisalaman valomittauksesta tulevien tietojen perusteella.
Tämä menetelmä on herkkä kuvauskohteesta tuleville
heijastumille.
ADI: Advanced Distance Integration (edistynyt etäisyyden integrointi)
TTL: Through the lens (objektiivin läpi)
• Kun [ADI-salama] on valittu, etäisyyskooderilla varustetun objektiivin
salamakorjaus voi olla tarkempi etäisyystietojen ansiosta.
121
Edistynyt kuvaus
Huomautuksia
• Kun kohteen ja salaman välistä etäisyyttä ei voi määrittää (esimerkiksi jos käytössä
on langaton salamakuvaus salamalla, kuvaus ulkoisella salamalla kaapelin kautta tai
kuvaus makrokaksoissalamalla), kamera valitsee automaattisesti Esisalama-TTLtilan.
• Valitse [Esisalama-TTL] seuraavissa tilanteissa, sillä salamakorjaus ei onnistu ADIsalamalla.
– HVL-F36AM-salamaan on kiinnitetty leveä paneeli.
– Salamakuvaukseen käytetään hajotinta.
– Käytössä on valotuskertoimella varustettu suodatin, kuten ND-suodatin.
– Käytössä on lähikuvaobjektiivi.
• ADI-salama on käytettävissä ainoastaan sellaisen objektiivin kanssa, jossa on
etäisyyskooderi. Katso objektiivin mukana tulleista käyttöohjeista, onko siinä
etäisyyskooderi.
• Tätä asetusta ei voi määrittää, kun valotustilana on Pyyhkäisypanoraama tai
Valotusohjelma-asetus [Yövalotus]/[Hämärässä ilman jalustaa].
FEL-lukko
Tavallisessa salamakuvauksessa salamavalon määrää säädetään
automaattisesti optimaalisen valotuksen saavuttamiseksi. Voit lukita
salamavalon määrän etukäteen.
FEL: salamavalotuksen taso
1 Sijoita kohde, jonka
salamavalotuksen tason haluat
lukita, näytön keskelle ja
tarkenna se.
2 Lukitse salamavalon määrä
Räätälöintipainike
painamalla räätälöintipainiketta.
• Salama esitäyttää salamavalon.
•
(FEL-lukko) -merkki syttyy.
3 Sommittele kuva uudelleen ja ota
kuva.
• Peruuta FEL-lukkotoiminto painamalla
räätälöintipainiketta uudelleen.
FEL-lukkotoiminnon kanssa yhteensopivat salamat
• HVL-F60M- ja HVL-F43AM-salamia voidaan käyttää kiinnitettävän
nestekidenäytön tai kaapelilla kytketyn ulkoisen salaman kanssa tai
langattomana kaukolaukaisimena.
• HVL-F58AM- ja HVL-F20AM-salamia voidaan käyttää kiinnitettävän
nestekidenäytön tai kaapelilla kytketyn ulkoisen salaman kanssa.
Huomautuksia
• Tätä toimintoa ei voi määrittää, jos salamaa ei ole kiinnitetty.
122
FEL-lukko
• Virheilmoitus näytetään, jos yrität määrittää salaman, joka ei tue FELlukkotoimintoa.
•
näkyy, kun sekä AE että FEL on lukittu.
Räätälöintipainikkeen toiminnon muuttaminen
Voit määrittää painikkeen säilyttämään lukitustason, kun painiketta
pidetään painettuna ([FEL-lukituksen pito]), tai määrittää jonkin muun
toiminnon.
MENU-painike t
asetus
4 t [Oma-painike] t Valitse haluamasi
Edistynyt kuvaus
123
ISO-arvon asettaminen
Valoherkkyys ilmaistaan ISO-lukuna (suositeltava valotusarvo). Mitä
suurempi luku on, sitä suurempi herkkyys on.
1 Tuo ISO-näyttö näkyviin
ISO-painike
painamalla hallintapainikkeesta
ISO.
2 Valitse haluamasi asetus monivalitsimen painikkeilla v/V.
• Mitä suurempi luku on, sitä enemmän kuvakohinaa ilmenee.
• Jos haluat valita [Usean kuv. kuvakoh. vaim.]-asetuksen, tuo asetusnäyttö
näkyviin painamalla B ja valitse haluamasi arvo painamalla v/V.
• Numeroa lisätään 1/3-askeleen välein takasäätöpyörällä samalla tavalla
kuin monivalitsinta käytettäessä, ja 1 askeleen välein etusäätöpyörällä.
Huomautuksia
• Kohteen tallennettava kirkkausalue (dynaaminen alue) on hieman kapeampi alueilla,
joilla ISO on alle 100.
• Kun valotustilana on Autom. tila, Pyyhkäisypanoraama tai Valotusohjelma, ISOasetus määritetään kiinteästi arvoon [AUTO], etkä voi valita muita ISO-lukuja.
• Kun valotustilana on P/A/S/M ja ISO-asetuksena on [AUTO], ISO-herkkyys on
automaattisesti ISO 100 - ISO 6400.
Voit muuttaa automaattista säätöaluetta [AUTO]-asetuksella.
Kun [AUTO] on valittu, paina B, valitse [ISO AUTO enintään] tai [ISO
AUTO vähintään] ja valitse sitten haluamasi alue.
Usean ruudun kuvakohinan vaimennus
Tämä kamera ottaa automaattisesti useita kuvia samanaikaisesti, yhdistää
kuvat, vähentää niiden kohinaa ja tallentaa 1 kuvan. Usean ruudun
kuvakohinan vaimennus -toiminnolla voit valita suurinta ISO-herkkyyttä
suurempia ISO-arvoja.
124
ISO-arvon asettaminen
Tallennettu kuva on 1 yhdistetty kuva.
1 Tuo ISO-näyttö näkyviin
ISO-painike
painamalla hallintapainikkeesta
ISO.
2 Valitse [
] (Usean kuv. kuvakoh. vaim.) monivalitsimen
painikkeilla v/V.
Huomautuksia
• Kun [Laatu] -asetus on [RAW] tai [RAW ja JPEG], tätä toimintoa ei voi käyttää.
• Salamaa, D-alueen optimointia ja [Autom. HDR] -toimintoa ei voi käyttää.
Edistynyt kuvaus
125
Kuvan kirkkauden ja kontrastin
korjaaminen automaattisesti (D-alue)
Fn-painike t
asetus
(Ei käytössä)
(DRO/Autom. HDR) t Valitse haluamasi
Poistaa DRO/Autom. HDR -toiminnot käytöstä.
(D-alueen opt.) Kamera jakaa kuvan pieniin alueisiin, analysoi
kuvauskohteen ja taustan välisen valon ja varjon kontrastin ja
muodostaa kuvaan optimaalisen kirkkauden ja
sävyjyrkkyyden.
(Autom. HDR)
Kuvaa 3 kuvaa eri valotuksilla ja asettaa sitten oikein
valottuneen kuvan, alivalottuneen kuvan kirkkaat alueet ja
ylivalottuneen kuvan tummat alueet päällekkäin, jolloin
kuvaan saadaan voimakas sävyjyrkkyys.
2 kuvaa tallennetaan: kuva, jossa on oikea valotus, sekä
päällekkäin aseteltu kuva.
D-alueen opt.
1 Fn-painike t
(DRO/Autom. HDR) t
(D-alueen opt.)
2 Valitse optimaalinen taso monivalitsimen painikkeilla b/B.
(D-alueen
optimointi: autom.)
(Taso)*
Korjaa kirkkauden automaattisesti.
Optimoi tallennetut kuvan sävyjyrkkyydet kuvan kullakin
alueella. Valitse optimaalinen taso väliltä Lv1 (heikko) ja
Lv5 (vahva).
* Parhaillaan valittu askel on kohdassa
näkyvä Lv_.
Huomautuksia
• Asetukseksi määritetään kiinteästi [Ei käytössä], kun valotustilana on
Pyyhkäisypanoraama, tai kun käytössä on [Usean kuv. kuvakoh. vaim.] tai
[Kuvatehoste].
• Asetukseksi määritetään kiinteästi [Ei käytössä], kun [Auringonlasku], [Yövalotus],
[Yömuotokuva] tai [Hämärässä ilman jalustaa] valitaan Valotusohjelmaksi.
126
Kuvan kirkkauden ja kontrastin korjaaminen automaattisesti (D-alue)
Asetukseksi määritetään [Automaattinen], kun Valotusohjelma-tilassa valitaan
muita tiloja.
• Kuvassa saattaa ilmetä kohinaa D-alueen optimointia käytettäessä. Valitse
asianmukainen taso tarkistamalla otettu kuva etenkin, kun tehostetta parannetaan.
Autom. HDR
1 Fn-painike t
(DRO/Autom. HDR) t
(Autom. HDR)
2 Valitse optimaalinen taso monivalitsimen painikkeilla b/B.
(Autom. HDR:
Autom. valotusero)
Korjaa valotuseron automaattisesti.
(Valotuseron
taso)*
Asettaa valotuseron kohteen kontrastin perusteella. Valitse
optimaalinen taso väliltä 1,0Ev (heikko) ja 6,0Ev (vahva).
Esimerkki: Kun 2,0Ev valitaan, 3 kuvaa asetetaan
päällekkäin: kuva asetuksella –1,0Ev, oikein valotettu kuva,
ja kuva asetuksella +1,0Ev.
* Parhaillaan valittu askel on kohdassa
näkyvä _Ev.
Kuvausmenetelmä
Huomautuksia
• Tätä toimintoa ei voi käyttää RAW-kuvissa.
• Kun valotustilana on Autom. tila, Pyyhkäisypanoraama, Telezoom. Jatk. AEensisijais. tai Valotusohjelma, tai kun [Usean kuv. kuvakoh. vaim.] on valittu, et voi
valita [Autom. HDR]-asetusta.
• Et voi aloittaa seuraavan kuvan kuvaamista, ennen kuin edellisen kuvan
kuvausprosessi on valmis.
• Haluttu tehoste ei välttämättä toteudu kohteen luminanssieron ja kuvausolosuhteiden
vuoksi.
• Kun salamaa käytetään, tällä toiminnolla ei ole juuri vaikutusta.
127
Edistynyt kuvaus
• Koska suljin vapautetaan 3 kertaa 1 kuvaa varten, ole erityisen tarkka
seuraavien asioiden kanssa:
– Käytä tätä toimintoa, kun kohde ei liiku tai vilku.
– Älä sommittele uudelleen.
Kuvan kirkkauden ja kontrastin korjaaminen automaattisesti (D-alue)
• Jos kuvan kontrasti on pieni tai jos kamera tärisee tai kohde sumentuu, et ehkä saa
hyviä HDR-kuvia. Jos kamera on havainnut ongelman, tallennetussa kuvassa näkyy
ongelmasta tiedottamiseksi. Ota kuva tarvittaessa uudelleen ja kiinnitä
huomiota kontrastiin tai sumentumiseen.
128
Kuvankäsittelyn asettaminen
Kuvatehoste
Valitse haluttu tehostesuodatin tehokkaamman ja taiteellisemman ilmaisun
luomiseksi.
Fn-painike t
(Kuvatehoste) t Valitse haluamasi asetus
• Kun valittuna on tila, jossa on hienosäätömahdollisuus, valitse haluamasi
asetus painamalla monivalitsimessa b/B.
(Ei käytössä)
Poistaa Kuvatehoste-toiminnon käytöstä.
(Lelukamera)
Luo lelukameravalokuvan tehosteen, jossa on varjostetut
kulmat ja selkeät värit. Voit määrittää värisävyn painamalla
b/B.
(Pop-väri)
Luo elävän ulkoasun tehostamalla värisävyjä.
(Posterisaatio)
Luo korkeakontrastisen, abstraktin ulkoasun tehostamalla
päävärejä tai luo mustavalkoisen kuvan. Voit valita päävärit
tai mustavalkoisuuden painamalla b/B.
(Retrovalokuva)
Luo vanhentuneen valokuvan ulkoasun käyttämällä
seepiasävyjä ja haalistunutta kontrastia.
(Pehmeä
yläsävy)
Luo kuvan, jossa on valittu tunnelma: kirkas, läpikuultava,
eteerinen, herkkä, pehmeä.
(Osaväri)
Luo kuvan, jossa säilytetään 1 tietty väri, mutta muutetaan
muut värit mustaksi ja valkoiseksi. Voit valita värin
painamalla b/B.
Luo korkeakontrastisen mustavalkoisen kuvan.
(Pehmeä
tarkennus)
Luo kuvan, joka on täytetty pehmeällä valaistustehosteella.
Voit määrittää tehosteen intensiteetin painamalla b/B.
mv)
(HDR-maalaus)
Luo maalauksellisen kuvan, jossa korostetaan värejä ja
yksityiskohtia. Kamera vapauttaa sulkimen 3 kertaa. Voit
määrittää tehosteen intensiteetin painamalla b/B.
(Täyteläinen
Luo mustavalkoisen kuvan, jossa on voimakas sävyjyrkkyys
ja hyvä yksityiskohtien toisto. Kamera vapauttaa sulkimen
3 kertaa.
129
Edistynyt kuvaus
(Suuri kontrasti
(mv))
Kuvankäsittelyn asettaminen
(Miniatyyri)
Luo kohdetta eloisasti korostavan kuvan, jossa tausta on
merkittävästi sumennettu. Tämä tehoste löytyy
pienoismallien kuvista. Voit määrittää tehostettavan alueen
painamalla b/B. Muiden alueiden korostusta vähennetään
merkittävästi.
Huomautuksia
• Kun muuta zoomaustoimintoa kuin optista zoomausta käytetään, [Lelukamera]- ja
[Miniatyyri]-tehosteita ei voi käyttää.
• Kun [Osaväri] valitaan, kuvat eivät ehkä säilytä valittua väriä kohteen tai
kuvausolosuhteiden mukaan.
• Kun valotustilana on Autom. tila, Pyyhkäisypanoraama tai Telezoom. Jatk. AEensisijais. tai kun kun [Laatu]-asetuksena on [RAW] tai [RAW ja JPEG],
Kuvatehoste-asetusta ei voi käyttää.
• Kun [HDR-maalaus], [Miniatyyri], [Täyteläinen mv] tai [Pehmeä tarkennus] on
valittu, et voi vahvistaa tehostetta ennen kuvausta. Et voi myöskään asettaa
kuvanottotapaa.
• Jos kuvan kontrasti on pieni tai jos kamera tärisee tai kohde sumentuu, kun [HDRmaalaus] tai [Täyteläinen mv] on valittu, et ehkä saa hyviä HDR-kuvia. Jos kamera
on havainnut tällaisen tilanteen, tallennetussa kuvassa näkyy
ongelmasta
tiedottamiseksi. Ota kuva tarvittaessa uudelleen tai sommittele se uudelleen
kiinnittämällä huomiota kontrastiin tai sumentumiseen.
Luova asetus
Voit valita haluamasi tyylin kuvankäsittelyä varten 13 eri tyylistä ja säätää
kontrastia, värikylläisyyttä ja terävyyttä kullekin Luovalle asetukselle.
Voit myös säätää valotuksen (valotusajan ja aukkoarvon) toisin kuin
Valotusohjelma-tilassa, jolloin kamera säätää valotuksen.
1 Fn-painike t
(Luova
asetus)
• 13 Luovaa asetusta ja 6 tyyliruutua
(numero näkyy kuvakkeen vasemmalla
puolelle
) tulee näkyviin. Voit
tallentaa säädöt tyyliruutuun.
Luova asetus / tyyliruutu
130
Kuvankäsittelyn asettaminen
2 Valitse haluamasi Luova asetus
tai tyyliruutu monivalitsimen
painikkeilla v/V.
• Kun valitset tyyliruudun, siirrä
osoitinta oikealle B-painikkeella ja
valitse haluamasi Luova asetus.
• Tyyliruudun avulla voit käyttää
aiemmin tallentamiasi tyyliasetuksia.
Näkyy vain, kun tyyliruutu on
valittu.
3 Jos haluat säätää asetuksia
(Kontrasti), (Värikylläisyys) tai
(Terävyys), valitse haluamasi
kohde painikkeilla b/B ja säädä
sitten arvoa painikkeilla v/V.
Monenlaisten tilanteiden kuvaamiseen voimakkaan
sävyjyrkkyyden ja kauniiden värien kanssa.
(Kirkas)
Värikylläisyyttä ja kontrastia korostetaan upeiden kuvien
kuvaamiseksi värikkäistä tilanteista ja sellaisista kohteista
kuten kukat, keväiset maisemat, sininen taivas tai meri.
(Neutraali)
Värikylläisyyttä ja terävyyttä pienennetään hillittyjen sävyjen
aikaansaamiseksi. Tämä sopii myös, jos kuvamateriaalia on
tarkoitus jatkokäsitellä tietokoneella.
(Läpinäkyvä)
Sopii hehkuvan valon kuvaamiseen selkeillä sävyillä ja
kirkkailla väreillä korostetulla alueella.
(Syvä)
Syvien ja expressiivisten värien kuvaamiseen, sopii kohteen
läsnäolon korostamiseen.
(Vaalea)
Kuvaamiseen kirkkailla ja mutkattomilla väreillä, sopii
virkistävän kepeän tunnelman tallentamiseen.
(Muotokuva)
Ihon värin kuvaamiseen pehmeillä sävyillä, sopii
muotokuviin.
(Maisema)
Värikylläisyyttä, kontrastia ja terävyyttä korostetaan upeiden
ja tarkkojen maisemien kuvaamiseksi. Etäiset maisemat
erottuvat paremmin.
(Auringonlasku)
Iltaruskon kauniin punaisen kuvaamiseen.
131
Edistynyt kuvaus
(Vakio)
Kuvankäsittelyn asettaminen
(Yövalotus)
Kontrastia korostetaan yömaiseman uskolliseksi
kuvaamiseksi.
(Syksyn lehdet)
Syysruskan kuvaamiseen lehtien punaisia ja keltaisia sävyjä
korostamalla.
(Mustavalko)
Mustavalkoiseen kuvaukseen.
(Seepia)
Yksiväriseen seepia-kuvaukseen.
Asetuksia (Kontrasti), (Värikylläisyys) ja
säätää kullekin tyyliruudulle.
(Terävyys) voidaan
(Kontrasti)
Mitä suurempi valittu arvo on, sitä enemmän valon ja varjon
ero korostuu, mikä puolestaan vaikuttaa kuvaan.
(Värikylläisyys)
Mitä suurempi valittu arvo on, sitä eläväisempi väri on. Kun
valittu arvo on pieni, kuvan väri on hillitty.
(Terävyys)
Säätää terävyyttä. Mitä suurempi valittu arvo on, sitä
enemmän ääriviivat korostuvat, ja mitä pienempi valittu arvo
on, sitä enemmän ääriviivojen korostuminen pehmentyy.
Huomautuksia
• Kun valotustilana on Autom. tila tai Valotusohjelma tai kun Kuvatehoste-tila on
valittu, [Luova asetus] on määritetty kiinteästi arvoon [Vakio], etkä voi valita muita
asetuksia.
• Kun [Mustavalko] tai [Seepia] on valittu, et voi säätää värikylläisyyttä.
132
Värisävyjen säätäminen
(valkotasapaino)
Kuvauskohteen värisävy muuttuu valonlähteen ominaisuuksien mukaan.
Alla olevassa taulukossa on kuvattu, miten värisävy muuttuu eri
valonlähteiden mukaan auringonvalossa valkoiselta näyttävään kohteeseen
verrattuna.
Päivänvalo
Pilvinen
Loistevalo
Hehkuvalo
Valkoinen
Sinertävä
Vihertävä
Punertava
Sää ja
valaistus
Valon
ominaisuudet
Käytä tätä ominaisuutta, kun kuvan värisävy ei ole odottamasi kaltainen tai
kun haluat muuttaa värisävyä tarkoituksella kuvauksellisen ilmaisun
vuoksi.
Huomautuksia
• Kun valotustilana on Autom. tila tai Valotusohjelma, [Valkotasapaino] on määritetty
kiinteästi arvoon [Autom. valkotp], etkä voi valita muita tiloja.
• Jos ainoa käytettävissä oleva valonlähde on elohopea- tai natriumvalo, kamera ei
pysty laatimaan tarkkaa valkotasapainoa valonlähteen ominaisuuksien vuoksi. Käytä
tällaisissa tilanteissa salamaa.
WB-painike
133
Edistynyt kuvaus
WB-painike t Valitse haluamasi
asetus
Värisävyjen säätäminen (valkotasapaino)
AWB (Autom.
valkotp)
(Päivänvalo)
(Varjo)
(Pilvinen)
(Hehkulamppu)
(Loistev:
Lämm. valk.)
Kamera havaitsee valonlähteen automaattisesti ja säätää
värisävyjä.
Jos valitset tiettyyn valonlähteeseen sopivan vaihtoehdon,
värisävyjä säädetään valonlähteen mukaan (valmiiksi asetettu
valkotasapaino).
• Paina monivalitsimen painiketta B, kunnes
hienosäätönäyttö avautuu. Säädä värisävyä
painikkeilla v/V/b/B tarvittaessa (sivu 134).
(Loistev.: Viil.
Valk.)
(Loistev.:
Päivä, valk.)
(Loistevalo:
Päivänv.)
(Salama)
Kuvausmenetelmä
• Käytä valkotasapainon haarukkatoimintoa, jos et saa haluamaasi väriä
valitulla vaihtoehdolla (sivu 113).
V.lämp./Suod.
Voit valita haluamasi värilämpötilan ja säätää sitä tarkasti yhdistämällä
värilämpötilan ja -suodattimen.
1 WB-painike t
(V.lämp./
Suod.) t B monivalitsimessa
2 Määritä värilämpötila painikkeilla v/V.
134
WB-painike
Värisävyjen säätäminen (valkotasapaino)
3 Paina B, jos haluat tuoda
hienosäätönäytön näkyviin ja
säätää värin vastaamaan
mieltymyksiäsi v/V/b/Bpainikkeilla.
Värilämpötila: Hienosäädä väriä B
(sininen) -suuntaan painamalla b ja A
(keltainen) -suuntaan painamalla B.
Värisuodatin: Hienosäädä väriä G
(vihreä) -suuntaan painamalla v ja M
(magenta) -suuntaan painamalla V.
Huomautus
• Koska värimittarit on suunniteltu filmikameroihin, arvot poikkeavat loistevalossa/
natriumvalossa/elohopeavalossa. Suosittelemme, että käytät mukautettua
valkotasapainoa tai otat testikuvan.
Räätälöity valkotasapaino
Jos vallitseva valo koostuu monista erityyppisistä valonlähteistä, on
suositeltavaa käyttää räätälöityä valkotasapainoa, jotta kuvaan saataisiin
oikeanlainen valkoisuus. Asetuksia voi tallentaa enintään 3.
SET] t,
paina monivalitsimen keskiosaa
WB-painike
135
Edistynyt kuvaus
1 WB-painike t [
Värisävyjen säätäminen (valkotasapaino)
2 Pidä kameraa siten, että valkoinen alue kattaa keskellä olevan
automaattitarkennusalueen kokonaan, ja paina suljinpainike
sitten alas.
Suljin naksahtaa ja kalibroidut arvot (Värilämpötila ja Värisuodatin) tulevat
näkyviin.
3 Valitse tallennuspaikka painamalla monivalitsimen painikkeita
b/B ja paina sitten monivalitsimen keskiosaa.
Näytössä näkyvät tallennustiedot, ja muistiin asetettu räätälöity
valkotasapainoasetus pysyy ennallaan.
• Tässä tallennettu räätälöity valkotasapainoasetus on käytössä, kunnes uusi
asetus tallennetaan.
Huomautus
• Viesti ”Räätälöidyn valkotasapainon virhe” ilmaisee, että arvo on odotetun alueen
ulkopuolella, kun salamaa käytetään lähellä olevaan kohteeseen tai kun kohde on
kirkkaanvärinen. Jos tallennat arvon, tallennustietojen näytön
-ilmaisin muuttuu
keltaiseksi. Voit kuvata tässä vaiheessa, mutta on suositeltavaa, että asetat
valkotasapainon uudestaan saadaksesi oikeamman valkotasapainoarvon.
Mukautetun valkotasapainoasetuksen avaaminen
WB-painike t Valitse haluamasi tallennuspaikka
• Paina monivalitsimen painiketta B, jos haluat tuoda hienosäätönäytön
näkyviin ja säätää värin vastaamaan mieltymyksiäsi.
Huomautus
• Jos suljinta painettaessa käytetään salamaa, räätälöity valkotasapaino tallennetaan
salamavalo huomioon ottaen. Ota kuvia tämän jälkeen salamaa käyttäen.
136
Kuvakoon asettaminen
Kuvakoko
MENU-painike t
1 t [Kuvakoko] t Valitse haluamasi koko
[Kuvasuhde]: [3:2]
Kuvan koko
Käyttöohjeita
L:24M
6000 × 4000 kuvapistettä Parhaalla kuvanlaadulla
kuvaaminen
M:10M
3936 × 2624 kuvapistettä Kuvan koko enintään A3+
S:4.6M
2640 × 1760 kuvapistettä Kuvien koko enintään A5
[Kuvasuhde]: [16:9]
Kuvan koko
Käyttöohjeita
L:20M
6000 × 3376 kuvapistettä Katselu teräväpiirtotelevisiosta
M:8.7M
3936 × 2216 kuvapistettä
S:3.9M
2640 × 1488 kuvapistettä
[APS-C-koon kuvaus]: [Käytössä]
[Kuvasuhde]: [3:2]
[Kuvasuhde]: [16:9]
L:10M
3936 × 2624 kuvapistettä L:8.7M
3936 × 2216 kuvapistettä
M
M:4.6M
2640 × 1760 kuvapistettä M:3.9M
2640 × 1488 kuvapistettä
S
S:2.0M
1728 × 1152 kuvapistettä S:1.7M
1728 × 976 kuvapistettä
Huomautuksia
• Kun valitset RAW-kuvan laatuasetuksella [Laatu], on RAW-kuvan koko sama kuin
L. Tämä koko ei näy näytössä.
• Kun DT-objektiivi on kiinnitetty, APS-C-kuvakoko valitaan automaattisesti.
• [Kuvakoko]-asetuksella [S:2.0M] APS-C-koossa kuvattuja kuvia ei voi suurentaa.
Panoraama: Koko
Voit määrittää panoraamakuvien kuvakoon. Kuvakoko vaihtelee
kuvaussuunnan asetuksen mukaan (sivu 75).
137
Edistynyt kuvaus
L
Kuvakoon asettaminen
MENU-painike t
haluamasi koko
1 t [Panoraama: Koko] t Valitse
Vakio
[Panoraama: Suunta]-asetukseksi on määritetty [Ylös] [Alas]:
3872 × 2160
[Panoraama: Suunta]-asetukseksi on määritetty [Oikea]
[Vasen]: 8192 × 1856
Leveä
[Panoraama: Suunta]-asetukseksi on määritetty [Ylös] [Alas]:
5536 × 2160
[Panoraama: Suunta]-asetukseksi on määritetty [Oikea]
[Vasen]: 12416 × 1856
138
Kuvasuhteen ja kuvanlaadun
määrittäminen
Kuvasuhde
MENU-painike t
suhde
1 t [Kuvasuhde] t Valitse haluamasi
3:2
Normaali suhde.
16:9
HDTV-suhde.
Huomautus
• Tätä asetusta ei voi määrittää, kun valotustilana on Pyyhkäisypanoraama.
Laatu
MENU-painike t
(RAW)
1 t [Laatu] t Valitse haluamasi asetus
Tiedostomuoto: RAW (kuvaa RAW-pakkausmuotoa
käyttämällä.)
Tässä muodossa kuvia ei käsitellä digitaalisesti. Valitse tämä
muoto, jos haluat käsitellä kuvia tietokoneella
ammattilaistasoisesti.
• Kuvan kooksi on asetettu kiinteästi suurin koko. Kuvakoko
ei näy näytössä.
Tiedostomuoto: RAW (kuvaa RAW-pakkausmuotoa
käyttämällä.) + JPEG
RAW-kuva ja JPEG-kuva luodaan samalla kertaa. Tämä
sopii tilanteisiin, joissa tarvitset 2 kuvatiedostoa: JPEGtiedoston katselua varten ja RAW-tiedoston muokkausta
varten.
(Erittäin
Tiedostomuoto: JPEG
Kuva tiivistetään JPEG-muodossa, kun se tallennetaan.
Pakkaussuhde on suurempi ja tiedostokoko on pienempi
seuraavassa järjestyksessä: [Erittäin hieno], [Hieno] ja
[Vakio].
hieno)
(Hieno)
(Vakio)
Huomautus
• Tätä asetusta ei voi määrittää, kun valotustilana on Pyyhkäisypanoraama.
139
Edistynyt kuvaus
(RAW ja
JPEG)
Kuvasuhteen ja kuvanlaadun määrittäminen
Tietoja RAW-kuvista
• Tarvitset tällä kameralla tallennetun RAW-kuvan avaamiseen CD-levyllä (mukana)
olevan ”Image Data Converter” -ohjelmiston. Tämän ohjelmiston avulla RAW-kuva
voidaan avata ja muuntaa johonkin yleisempään tiedostomuotoon, kuten JPEG tai
TIFF, ja sen valkotasapainoa, värikylläisyyttä, kontrastia jne. voidaan säätää.
– RAW-kuvaa ei voi tulostaa DPOF (kuvatilaus) -tulostimella.
– [Autom. HDR]- tai [Kuvatehoste]-määritystä ei voi tehdä RAW-kuville.
• Kameralla kuvattujen RAW-kuvien tarkkuus on 14 bittiä/1 pikseli. Tämä rajoittuu
kuitenkin 12 bittiin seuraavissa tilanteissa:
– Pitkän valotuksen KV
– BULB-kuvaus
– Sarjakuvaus (mukaan lukien monikuvaus kuten sarjakuvaus Paras automaattisäätö
-tilassa)
140
Kasvojen tunnistaminen
Kamera tunnistaa kasvot, säätää tarkennusta ja valotusta, suorittaa
kuvankäsittelyn sekä säätää salama-asetuksia.
Fn-painike t
asetus
(Hymyn/Kasvontunn.) t Valitse haluamasi
Poistaa kasvontunnistuksen käytöstä.
(Kasvontunnistus Ei
käytössä)
(Kasvontunnistus Ottaa kasvontunnistuksen käyttöön ja priorisoi tunnistetut
Käyt. (Rek. kasv.))
kasvot, jotka on rekisteröity [Kasvojen rekisteröinti]toimintoon (sivu 142).
(Kasvontunnistus Ottaa kasvontunnistuksen käyttöön, mutta ei priorisoi
Käytössä)
tunnistettuja kasvoja.
(Hymysuljin)
Tunnistaa hymyn ja ottaa sitä kuvan automaattisesti.
Kasvontunnistuskehys
Kasvontunnistuskehykset (harmaa)
Kasvontunnistuskehykset (valkoiset)
• Jos kasvot eivät ole käytettävissä olevan automaattitarkennusalueen
sisällä, kun painat sulkimen puoliväliin, tarkennukseen käytettävä
automaattitarkennusalue muuttuu vihreäksi.
• Kun kamera tunnistaa useita kasvoja, se valitsee automaattisesti
ensisijaiset kasvot, ja yksi kasvontunnistuskehys muuttuu valkoiseksi.
Magenta kehys näytetään sellaisten kasvojen päällä, jotka on rekisteröity
[Kasvojen rekisteröinti]-toiminnossa.
141
Edistynyt kuvaus
Kun kamera tunnistaa kasvot, harmaat
kasvontunnistuskehykset tulevat
näkyviin. Kun kamera määrittää, että
kuvan voi tarkentaa automaattisesti,
kasvontunnistuskehykset muuttuvat
valkoisiksi. Kun painat suljinpainikkeen
puoliväliin, kasvontunnistuskehykset
muuttuvat vihreiksi.
Kasvojen tunnistaminen
Kuvausmenetelmä
• Sommittele kuva siten, että kasvontunnistuskehys ja
automaattitarkennusalue ovat päällekkäin.
Huomautuksia
• Kasvontunnistusta ei voi käyttää, kun valotustila on Pyyhkäisypanoraama tai
Telezoom. Jatk. AE-ensisijais.
• Kasvoja voi tunnistaa enimmillään 8.
• Kamera ei välttämättä tunnista kasvoja tai se saattaa tunnistaa jonkin toisen kohteen
kuvausolosuhteista riippuen.
Kasvojen rekisteröinti
Kamera voi tunnistaa kasvot, joiden tiedot on rekisteröity etukäteen.
1 MENU-painike t
6 t [Kasvojen rekisteröinti] t [Uusi
rekisteröinti]
2 Kohdista opastuskehys rekisteröitävien kasvojen kanssa ja
paina suljinpainiketta.
3 Valitse [Syötä] monivalitsimen painikkeella v ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa.
• Kasvoja voi rekisteröidä enimmillään 8.
• Kuvaa kasvot edestäpäin hyvin valaistussa paikassa. Kasvojen rekisteröinti
ei ehkä onnistu, jos kasvojen edessä on hattu, naamio, aurinkolasit tai jokin
muu esine.
Aiemmin rekisteröityjen kasvojen prioriteetin muuttaminen
Jos olet rekisteröinyt useita kasvoja, kasvojen prioriteettijärjestys
määritetään automaattisesti rekisteröintijärjestyksessä. Voit muuttaa
prioriteettijärjestystä.
MENU-painike t
6 t [Kasvojen rekisteröinti] t [Järjestyksen
vaihto] t Valitse kasvot, joiden prioriteettia haluat muuttaa, ja valitse
prioriteettitaso
142
Kasvojen tunnistaminen
Rekisteröityjen kasvojen poistaminen
Voit poistaa rekisteröidyt kasvot.
MENU-painike t
6 t [Kasvojen rekisteröinti] t [Poista] t Valitse
poistettavat kasvot
• Kun valitset [Poista kaikki]-asetuksen, voit poistaa kaikki rekisteröidyt
kasvot samalla kertaa.
Huomautuksia
• Vaikka [Poista]-toiminto valittaisiin, rekisteröityjen kasvojen tiedot jäävät
kameraan. Jos haluat poistaa myös nämä tiedot kamerasta, valitse [Poista kaikki].
• Rekisteröityjä kasvoja ei poisteta, vaikka [Palauta] olisi valittu.
Autom. muot. rajaus
Fn-painike t
asetus
(Autom. muot. rajaus) t Valitse haluamasi
Oletusasetus on [Ei käytössä].
Huomautuksia
• Autom. muot. rajaus -toimintoa ei voi käyttää, kun valotustilana on
Pyyhkäisypanoraama, Telezoom. Jatk. AE-ensisijais., Video, [Hämärässä ilman
jalustaa] tai [Urheilu] Valotusohjelmassa.
143
Edistynyt kuvaus
Kun kamera tunnistaa ja kuvaa kasvot, otettu kuva rajataan automaattisesti
sopivaksi. Sekä alkuperäinen että rajattu kuva tallennetaan.
Rajattu kuva tallennetaan samassa kuvakoossa kuin alkuperäinen.
•
muuttuu vihreäksi, kun rajaustoiminto on käytettävissä Live View
-tilassa.
• Rajatun alueen osoittava kehys näkyy automaattisessa katselussa kuvan
ottamisen jälkeen.
Kasvojen tunnistaminen
• Rajatun kuvan sommittelu ei ehkä ole paras mahdollinen kuvausolosuhteiden
mukaan.
• Kun [Laatu] -asetus on [RAW] tai [RAW ja JPEG], tätä toimintoa ei voi käyttää.
• Tätä ominaisuutta ei voi käyttää seuraavien toimintojen kanssa: sarjakuvaus,
sarjakuvaushaarukka, [Usean kuv. kuvakoh. vaim.], [Autom. HDR], kameran
zoomaustoiminto, manuaalinen tarkennus tai [Pehmeä tarkennus], [HDR-maalaus],
[Täyteläinen mv], [Miniatyyri] Kuvatehosteessa.
144
Hymysuljin
Kun kamera tunnistaa hymyn, suljin vapautetaan automaattisesti.
1 Fn-painike t
(Hymyn/Kasvontunn.) t [Hymysuljin Käytössä:
Normaali hymy] t Valitse haluamasi hymyntunnistuksen
herkkyystila monivalitsimen painikkeilla b/B
Voit määrittää hymysuljintoiminnon herkkyyden, jonka perusteella hymyt
tunnistetaan jostakin seuraavista 3 vaihtoehdosta:
(Käytössä: Kevyt
hymy),
(Käytössä: Normaali hymy) ja
(Käytössä: Voimakas
hymy).
• Kun hymysuljin on käytössä, näytössä näkyy hymyntunnistuksen
herkkyysilmaisin.
2 Odota, että hymy tunnistetaan.
3 Kuvauksen lopettaminen: Fn-painike t
(Hymyn/
Kasvontunn.) t Valitse jokin muu asetus kuin [Hymysuljin]
Kuvausmenetelmät
• Voit tarkentaa hymyyn asettamalla kasvontunnistuskehyksen ja
automaattitarkennusalueen päällekkäin.
145
Edistynyt kuvaus
Kamera tunnistaa hymyn, ja tarkennus
vahvistetaan. Kun hymytaso ylittää
ilmaisimen kohdan b, kamera kuvaa
automaattisesti.
• Kun kamera tunnistaa kohteen kasvot,
oranssit kasvontunnistuskehykset
Kasvontunnistuskehys
(oranssi)
tulevat näkyviin kasvojen ympärille.
Hymyntunnistuksen herkkyysilmaisin
Kasvontunnistuskehykset muuttuvat
vihreiksi, kun nämä kohteet
tarkennetaan.
• Kun [Autom. muot. rajaus]-asetuksena
on [Automaattinen], kuva rajataan
automaattisesti sopivaksi.
Hymysuljin
• Tarkista, etteivät hiukset peitä silmiä. Pyydä kuvattavaa hymyilemään.
• Älä peitä kasvoja hatulla, maskilla, aurinkolaseilla tms.
• Yritä kohdistaa kasvot kameran eteen ja pitää ne mahdollisimman
tasaisella tasolla.
• Pyydä kuvauskohdetta hymyilemään avoimesti. Hymy on helpompi
tunnistaa, kun hampaat ovat näkyvissä.
• Jos painat suljinpainiketta, kun hymysuljintoiminto on käytössä, kamera
ottaa kuvan ja palaa sitten hymysulkimeen.
Huomautuksia
• Hymysuljintoimintoa ei voi käyttää, kun valotustilana on Pyyhkäisypanoraama,
Telezoom. Jatk. AE-ensisijais., Video tai Valotusohjelma-asetus [Hämärässä ilman
jalustaa] tai kun manuaalista tarkennusta käytetään.
• Kuvanottotavaksi asetetaan automaattisesti [Kertakuvaus ] tai [Kaukosäädin].
• AF-valaisin ei toimi hymysuljintoimintoa käytettäessä.
• Jos kamera ei tunnista hymyä, muuta hymyntunnistuksen herkkyyden asetuksia.
• Hymyjä ei ehkä tunnisteta oikein kuvausolosuhteista riippuen.
• Jos kamera seuraa kasvoja Kohteen seuranta -toiminnolla ja Hymysuljin on
valittuna, kasvoista tulee hymytunnistustoiminnon kohde (sivu 95).
146
Zoomaus
Voit suurentaa kuvia optista zoomausta suuremmalla asteikolla
Zoomaus yksivaiheisesti (Älykäs telejatke)
Voit zoomata kuvan keskikohtaan älykkäällä telejatkeella ja tallentaa
kuvan.
Paina
-painiketta.
• Aina kun painat
-painiketta,
zoomauskoko vaihtuu seuraavasti:
Noin ×1,4 t Noin ×2 t Ei käytössä
-painike
Kuvan koko on seuraava zoomausasteikon mukaan.
Zoomauskoko
Kuvan koko
Noin ×1,4
M tai S
Noin ×2
S
Zoomaus säilyttäen kuvan tarkkuus (Selkeän kuvauksen
zoomaus)
Selkeän kuvauksen zoomaus -toiminto mahdollistaa zoomauksen kuvan
tarkkuuden säilyttäen.
Voit asettaa zoomauksen Älykäs zoomaus- tai Digitaalinen zoomaus
-toiminnolla.
147
Edistynyt kuvaus
Huomautuksia
• Älykäs telejatke ei ole käytettävissä
– Kun valotustilana on Pyyhkäisypanoraama.
– [Laatu]-asetukseksi on määritetty [RAW] tai [RAW ja JPEG].
• Jos [Tark. suurennus] tai [Zoom] on määritetty, vaihda asetukseksi [Älykäs
telejatke] (sivut 103, 147).
• Kun älykäs telejatke on käytettävissä, [Mittausmuoto]-asetukseksi määritetään
[Monisegmentti].
• Älykästä telejatketoimintoa ei voi käyttää videoiden kanssa.
Zoomaus
1 MENU-painike t
4 t [Älykäs telejatke -painike] t
[Zoom]
2 Paina
-painiketta.
3 Suurenna kuva haluamaasi zoomauskertoimeen
monivalitsimen painikkeilla b/B.
• Voit suurentaa kuvan käyttämällä suurempia askelvälejä painikkeilla v/V.
Kameran zoomaustoiminnot
Näytön kuvake muuttuu seuraavasti zoomausasteikon mukaan.
Zoomaus
(matala)
A
Zoomaus
(korkea)
: kameran zoomaustoimintoa ei käytetä (×1.0 näkyy).
B
Älykäs zoomaus: Voit suurentaa kuvia rajaamalla niitä hieman.
(Käytettävissä, kun [Kuvakoko]-asetuksena on M tai S.)
C
Zoomaus selk. kuv.: voit suurentaa kuvia käyttämällä
korkealaatuista kuvankäsittelyä.
D
Digitaalizoomaus: voit suurentaa kuvia käyttämällä
kuvankäsittelyä.
148
Zoomaus
Asetus
Kuvan
koko
Zoomausasteikko optisessa zoomauksessa
(Ylärivi: Täyden koon kuvaus/alarivi: APSC-koon kuvaus)
L
Kuva zoomataan
rajaamalla se käytettävissä M
olevalla alueella
(kuvanlaadun
heikkenemättä).
S
Zoomaus selk. kuv.: Ei
käytössä
Digitaalizoomaus: Ei
käytössä
–
Painottaa kuvanlaatua
zoomauksessa.
Zoomaus selk. kuv.:
Käytössä
Digitaalizoomaus: Ei
käytössä
L
Noin 2×
Noin 2×
M
Noin 3×
Noin 3×
S
Noin 4,5×
Noin 4,6×
Painottaa suurennusta
zoomauksessa.
Zoomaus selk. kuv.:
Käytössä
Digitaalizoomaus:
Käytössä
L
Noin 4×
Noin 4×
M
Noin 6,1×
Noin 6×
S
Noin 9,1×
Noin 9,1×
Noin 1,5×
Noin 1,5×
Noin 2,3×
Noin 2,3×
149
Edistynyt kuvaus
Huomautuksia
• Kameran zoomaustoiminto ei ole käytettävissä
– Kun valotustilana on Pyyhkäisypanoraama.
– [Laatu]-asetukseksi on määritetty [RAW] tai [RAW ja JPEG].
• [Zoomaus selk. kuv.] ei ole käytettävissä
– Kun valotustilana on Telezoom. Jatk. AE-ensisijais.
– Kuvanottotapana on sarjakuvaus tai sarjakuvaushaarukka.
• Älykästä telejatketta tai [Zoomaus selk. kuv.]-toimintoa ei voi käyttää videoiden
kanssa.
• Kun sähköinen zoomaus on käytettävissä, [Mittausmuoto]-asetukseksi määritetään
[Monisegmentti].
Zoomaus
[Zoomaus selk. kuv.]-asetuksen muuttaminen
Oletusasetus on [Käytössä].
MENU-painike t
2 t [Zoomaus selk. kuv.] t Valitse haluamasi
asetus
[Digitaalizoomaus]-asetuksen muuttaminen
Oletusasetus on [Ei käytössä]. Jos haluat suurentaa voimakkaammin
tinkimällä kuvanlaadusta, valitse [Käytössä].
MENU-painike t
2 t [Digitaalizoomaus] t Valitse haluamasi
asetus
150
Kuvakohinan vähentäminen
Pitkän valotuksen KV
Kun asetat valotusajan vähintään 1 sekunniksi (pitkän valotuksen kuvaus),
kuvakohinan vähennys on käytössä yhtä pitkään kuin suljin on auki. Tämä
vähentää rakeista kuvakohinaa, jota ilmenee tyypillisesti pitkää valotusta
käytettäessä. Kun kuvakohinan vähennys on käynnissä, näkyviin tulee
ilmoitus. Et voi ottaa uutta kuvaa. Valitse [Käytössä], jos haluat priorisoida
kuvanlaadun. Valitse [Ei käytössä], jos haluat priorisoida kuvauksen
ajoituksen.
MENU-painike t
haluamasi asetus
2 t [Pitkän valotuksen KV] t Valitse
Huomautuksia
• Kun valotustilana on Pyyhkäisypanoraama, Telezoom. Jatk. AE-ensisijais.,
sarjakuvaus, sarjakuvaushaarukointi, [Urheilu] tai [Hämärässä ilman jalustaa]
Valotusohjelmassa tai kun ISO-asetus on [Usean kuv. kuvakoh. vaim.], kuvakohinan
vähennystä ei suoriteta, vaikka asetus olisi [Käytössä].
• Kun valotustilana on Autom. tila tai Valotusohjelma, et voi poistaa kuvakohinan
vähennystä käytöstä.
• Vaikka valotusaikana olisi 1 sekuntia tai pidempi, kuvakohinan vähennys ei ehkä
toimi kuvausolosuhteiden mukaan.
Suuren ISO:n KV
MENU-painike t
haluamasi asetus
2 t [Suuren ISO:n KV] t Valitse
Huomautuksia
• Kun valotustilana on Autom. tila, Pyyhkäisypanoraama tai Valotusohjelma, tätä
asetusta ei voi määrittää.
• Kuvakohinan vähennystä ei tehdä RAW-kuville.
151
Edistynyt kuvaus
Kamera vähentää tehokkaasti kuvakohinaa, jota ilmenee etenkin, kun ISOherkkyys on suuri.
Aseta tämä normaalisti asetukseksi [Normaali]. Voit valita myös [Pieni] tai
[Ei käytössä].
Väriavaruuden määrittäminen
Värien esitystä numeroyhdistelmillä tai värintoistoalueella kutsutaan
”väriavaruudeksi”. Väriavaruutta voi muuttaa käyttötarkoituksen mukaan.
MENU-painike t
asetus
3 t [Väriavaruus] t Valitse haluamasi
sRGB
Tämä on digitaalikameran vakioväriavaruus. Käytä sRGB:tä
normaalissa kuvauksessa, kuten silloin, kun aiot tulostaa
kuvat muokkaamatta niitä.
AdobeRGB
Tämän standardin värintoistoalue on laaja. Kun suuri osa
kohteesta on kirkkaan vihreää tai punaista, Adobe RGB:n
käyttö on tehokasta.
• Kuvan tiedostonimi alkaa merkinnällä ”_DSC”.
Huomautuksia
• Adobe RGB on tarkoitettu sovelluksille tai tulostimille, jotka tukevat värienhallintaa
ja DCF2.0-väriavaruutta. Jos käytät sovelluksia tai tulostimia, jotka eivät tue näitä,
tulostetut kuvat eivät ehkä toista värejä uskollisesti.
• Adobe RGB -asetuksella tai muulla kuin Adobe RGB -yhteensopivalla laitteella
tallennettuja kuvia näytettäessä kuvien värikylläisyys on alhainen.
152
Videoiden tallentamisen asetukset
Videoiden tallentamisen asetukset
Tämän osan aiheena on videoiden tallennus käyttämällä edistyneitä
toimintoja.
Kuvausmenetelmät
• Aloita tallennus tarkennuksen säätämisen jälkeen.
• Seuraavia yksittäiskuvien kuvaamisen aikana määritettyjä asetuksia
voidaan käyttää:
ISO / Valkotasapaino / Luova asetus / Valotuksen korjaaminen / AF-alue
/ Mittausmuoto / Kasvontunnistus / Kohteen seuranta / D-alueen
optimointi / Obj. komp: Varjostus / Obj.komp:Krom.ab. / Obj. Komp.:
Vääristymä / Kuvatehoste
• ISO-, Valotuksen korjaus-, Kohteen seuranta tai AF-alue-asetuksia voi
säätää videon tallennuksen aikana.
• Jos määrität [AF-lukko]-toiminnon AEL-, ISO-, AF/MF-, räätälöinti- tai
esikatselupainikkeeseen, voit lukita tarkennuksen painamalla näitä
painikkeita automaattitarkennustilassa.
• Voit lähentää tai loitontaa videon tallennuksen aikana
digitaalizoomauksella (sivu 147).
• Voit toistaa kuvan ilman tallennustietoja videon tallennuksen aikana, kun
[HDMI-tietonäyttö]-asetuksena on [Ei käytössä] (sivu 173).
153
Videoiden tallentamisen asetukset
Huomautuksia
• Videoiden kuvauksessa kuvausalue (katselukulma) on kapeampi kuin stillkuvien
kuvauksessa, kun SteadyShot-asetuksena on [Käytössä]. Jos haluat kuvat samalla
katselukulmalla kuin 16:9-stillkuvassa, aseta SteadyShot-asetukseksi [Ei käytössä]
(sivu 60).
• Kun [Etsin]-näyttö näkyy nestekidenäytössä, nestekidenäyttö muuttuu [Näytä kaikki
tiedot.]-näytöksi sillä hetkellä, kun videon tallennus alkaa.
• Älä kuvaa kirkkaita valokohteita, kuten aurinkoa. Kameran sisäiset mekanismit
saattavat vahingoittua.
• Kun tuot AVCHD-videoita tietokoneeseen, käytä ”PlayMemories Home”ohjelmistoa (sivu 198).
• Jos kuvaat pitkän aikaa, kameran lämpötila nousee ja kuvan laatu voi heikentyä.
• Koska valotusaikaa ja aukkoa säädetään automaattisesti, valotusaika on suurempi ja
kohteen liike ei ehkä ole sulavaa kirkkaissa olosuhteissa. Manuaalisen tarkennuksen
Videoiden tallentamisen asetukset
valitseminen ja valotusajan tai aukon säätäminen saattaa tehdä liikkeestä
sulavampaa (sivu 101).
• Videota kuvattaessa ISO-herkkyydelle voi valita arvon ISO 100 - ISO 6400. Jos
aloitat videon tallennuksen ja valittuna on vähintään arvo ISO 6400, ISOherkkyydeksi tulee ISO 6400. Jos aloitat videon tallennuksen ja valittuna on arvo
ISO 100 tai pienempi, ISO-herkkyydeksi tulee ISO 100. Kun lopetat videon
kuvaamisen, ISO-herkkyys palautuu aiempaan arvoonsa.
• Kun ISO-asetus on [Usean kuv. kuvakoh. vaim.], [AUTO] valitetaan tilapäisesti.
• Et voi valita [Pehmeä tarkennus]-, [HDR-maalaus]-, [Täyteläinen mv]- tai
[Miniatyyri]-asetusta Kuvatehoste-tilassa. Kun videon tallennus alkaa, Kuvatehostearvoksi määritetään tilapäisesti [Ei käytössä].
Automaattitarkennuksen seurantaherkkyyden
muuttaminen videokuvauksen aikana
Kun kuvaat nopeasti liikkuvia kohteita, valitse [Korkea], ja kun useita
kohteita liikkuu edestakaisin, valitse [Matala].
MENU-painike t
haluamasi asetus
1 t [AF-seurannan kesto] t Valitse
Videoiden tallentaminen, kun valotusaikaa ja aukkoa on
säädetty
Voit tallentaa videoita, kun valotusaikaa ja aukkoa on säädetty, jos haluat
hallita taustan sumentamista tai sulavuutta haluamallasi tavalla.
1 Fn-painike t
(Tarkennustila) t
(Man. tarkennus)
(sivu 101).
2 Aseta toimintatilan valitsin asentoon
(Video) (sivu 68).
• Voit muuttaa tilaa painamalla Fn-painiketta ja valitsemalla toisen tilan.
3 Säädä valotusaikaa ja aukon arvoa etu- tai takasäätöpyörällä.
• Kun [Valotusaika] tai [Aukko] on määritetty hiljaiseen monivalitsimeen,
näitä asetuksia voi säätää myös hiljaisella monivalitsimella (sivu 32).
154
Videoiden tallentamisen asetukset
4 Säädä tarkennusta ja aloita sitten tallennus painamalla MOVIEpainiketta.
(77)
(Ohjelmoitava) Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo)
säätyy automaattisesti. Muita asetuksia voi säätää
manuaalisesti ja asetusarvot voidaan tallentaa.
(Aukko
etusijalla) (78)
Tällä asetuksella voi kuvata sen jälkeen, kun aukkoarvoa on
säädetty manuaalisesti etu- tai takasäätöpyörän avulla.
(Suljinaika
etusijalla) (80)
Tällä asetuksella voi kuvata sen jälkeen, kun valotusaikaa on
säädetty manuaalisesti etu- tai takasäätöpyörän avulla.
(Käsivalotus)
(82)
Tällä asetuksella voi kuvata sen jälkeen, kun valotusta on
säädetty manuaalisesti (sekä valotusaikaa että aukkoarvoa)
etu- tai takasäätöpyörän avulla.
Autom. hidas suljin
Kun [Autom. hidas suljin]-asetukseksi määritetään [Käytössä],
kuvakohinaa vähenee myös tummilla alueilla.
Jos [Autom. hidas suljin]-asetuksena on [Ei käytössä], kuva on tummempi
kuin käytettäessä [Käytössä]-arvoa, mutta voit tallentaa tärinättömämpää ja
sulavampaa videokuvaa.
MENU-painike t
1 t [Autom. hidas suljin] t Valitse haluamasi
tila
Huomautus
• Toiminto on käytettävissä vain, kun valotustilana on jokin muu kuin M/S ja ISOherkkyytenä on [AUTO].
Videoiden tallentamisen asetukset
155
Videoiden tallentamisen asetukset
Tiedostomuoto
MENU-painike t
haluamasi muoto
1 t [Tiedostomuoto] t Valitse
AVCHD
Tallentaa 60i/50i-videoita tai 24p/25p-videoita AVCHDmuodossa ja 60p/50p-videoita alkuperäisessä Sonymuodossa. Tämä Sony-tiedostomuoto soveltuu videoiden
katseluun teräväpiirtotelevisiossa.
Voit luoda Blu-ray-, AVCHD- tai DVD-Video-levyn
käyttämällä mukana toimitettua ”PlayMemories Home”
-ohjelmistoa.
• 60i/50i-videot tallennetaan nopeudella 60 kuvaa/
sekunnissa tai 50 kuvaa sekunnissa asetuksesta riippuen.
60i- ja 50i-videoissa käytetään lomitusta, Dolby Digital
-ääntä ja AVCHD-muotoa.
• 24p/25p-videot tallennetaan nopeudella 24 kuvaa/
sekunnissa tai 25 kuvaa sekunnissa asetuksesta riippuen.
24p- ja 25p-videoissa käytetään progressiivista kuvaa,
Dolby Digital -ääntä ja AVCHD-muotoa.
• 60p/50p-videot tallennetaan nopeudella 60 kuvaa/
sekunnissa tai 50 kuvaa sekunnissa asetuksesta riippuen.
60p- ja 50p-videoissa käytetään progressiivista kuvaa,
Dolby Digital -ääntä ja AVCHD-muotoa.
MP4
Tallentaa mp4 (AVC) -videoita. Tämä muoto soveltuu
Internetiin ladattaville tiedostoille, sähköpostien
liitetiedostoille ja vastaaville.
• Videot tallennetaan MPEG-4-muotoon noin 30 kuvaa/
sekunnissa -nopeudella, käyttämällä progressiivista kuvaa,
AAC-ääntä ja mp4-muotoa.
• Et voi luoda levyä tässä muodossa tallennetuista videoista
käyttämällä mukana toimitettua ”PlayMemories Home”ohjelmistoa.
Tallennusasetus
Mitä suurempi keskimääräinen bittinopeus on, sitä parempi kuvanlaatu.
MENU-painike t
haluamasi koko
156
1 t [Tallennusasetus] t Valitse
Videoiden tallentamisen asetukset
[Tiedostomuoto]: [AVCHD]
Tallennusasetus
Bittinopeus Tallennus
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Enintään
24 Mbps
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
Keskimäärin Tallentaa vakiolaatuisia videoita tarkkuudella
noin 17
1920 × 1080 (60i/50i).
Mbps
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
Enintään
28 Mbps
Tallentaa parhaimman mahdollisen laadun videoita
tarkkuudella 1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
Enintään
24 Mbps
Tallentaa korkealaatuisia videoita tarkkuudella
1920 × 1080 (24p/25p). Tämä asetus saa aikaan
videolle aikaan elokuvamaisen tunnelman.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
Keskimäärin Tallentaa vakiolaatuisia videoita tarkkuudella
noin 17
1920 × 1080 (24p/25p). Tämä asetus saa aikaan
Mbps
videolle aikaan elokuvamaisen tunnelman.
Tallentaa korkealaatuisia videoita tarkkuudella
1920 × 1080 (60i/50i).
[Tiedostomuoto]: [MP4]
Tallennusasetus
Keskimääräinen
Tallennus
bittinopeus
1440×1080 12M
Noin 12
Mbps
Tallentaa videoita tarkkuudella 1440 × 1080.
VGA 3M
Noin 3
Mbps
Tallentaa VGA-kokoisia videoita.
* 1080 60i -yhteensopiva laite
** 1080 50i -yhteensopiva laite
157
Videoiden tallentamisen asetukset
Huomautuksia
• Videot, jotka on tallennettu asetuksella [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] tai [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] kohdassa
[Tallennusasetus], muunnetaan ”PlayMemories Home” -ohjelmistossa AVCHDlevyn luomista varten. Muunto voi kestää pitkään. Et voi myöskään luoda levyä
alkuperäisellä kuvanlaadulla. Jos haluat säilyttää alkuperäisen kuvanlaadun, videot
on tallennettava Blu-ray -levylle.
• 60p/50p- tai 24p/25p-videoiden katsominen televisiossa edellyttää, että televisio
tukee 60p/50p- tai 24p/25p-asetusta. Jos käytät ei-yhteensopivaa televisiota, videot
muunnetaan 60i/50i-muotoon televisiossa näyttöä varten.
Videoiden tallentamisen asetukset
Äänen tallennustaso
Voit säätää äänen tallennustasoa tasomittarilla.
MENU-painike t
2 t [Äänen tallennustaso] t Valitse taso
monivalitsimen painikkeilla b/B
+ -puoli: Äänen tallennustaso nousee.
– -puoli: Äänen tallennustaso laskee.
Nollaa: Tallennustason asettaminen oletusarvoon.
Kuvausmenetelmät
• On suositeltavaa käyttää kuulokkeita tason tarkistamiseen, kun säädät
asetusta.
• Määritä matalampi taso, jotta voit tallentaa jatkuvaa kovaa ääntä
luonnollisesti. Tallenna heikkoa ääntä korvin kuultavaksi nostamalla
asetuksen tasoa.
Huomautuksia
• Rajoitin toimii aina Äänen tallennustaso -asetuksesta huolimatta.
• Toiminto on käytettävissä vain, kun valotustilana on Video.
• Äänen tallennustason säätö on käytettävissä sisäiselle mikrofonille ja
m (Mikrofoni) -liittimelle.
Autom. tasonäyt.
Voit valita, näytetäänkö äänitaso
näytössä.
Aänitaso
MENU-painike t
haluamasi asetus
2 t [Autom. tasonäyt.] t Valitse
Huomautuksia
• Äänitaso ei näy seuraavissa tapauksissa:
158
Videoiden tallentamisen asetukset
– [Ääniasetus]-asetukseksi on määritetty [Ei käytössä].
– Näyttötilan asetuksena on [Ei näyttötietoja].
• Määritä valotustilaksi Video. Äänitason voi näyttää ennen tallentamista vain, jos
asetuksena on Video.
Äänen tarkistaminen kuulokkeilla
1 Liitä kuulokkeet i (kuuloke)
-liittimeen.
i (Kuuloke) -liitin
2 Aseta valitsin asentoon
(Video).
Voit seurata ääntä videon tallennuksen tai toiston aikana.
Äänilähdön ajoitus
Kun käytät kuulokkeita, voit muuttaa kaiun korjausasetuksia videon
kuvauksen aikana.
MENU-painike t
haluamasi asetus
2 t [Äänilähdön ajoitus] t Valitse
Tulostaa äänen ilman viivettä videon kuvauksen aikana.
Valitse tämä asetus, jos sinua häiritsee monitoriäänen viive
kuvauksen aikana.
Huulisynkronointi
Tulostaa äänen synkronoituna videon kanssa videon
kuvauksen aikana. Estää äänen väärän synkronoinnin videon
kanssa.
Ääniasetus
Videoita tallennettaessa kameran tai objektiivin toimintaäänet saattavat
tallentua myös. Voit tallentaa videoita ilman ääntä.
159
Videoiden tallentamisen asetukset
Live
Videoiden tallentamisen asetukset
MENU-painike t
2 t [Ääniasetus] t [Ei käytössä]
Tuulen äänen vaimentaminen
Voit vaimentaa tuulen ääntä poistamalla käytöstä bassoäänen tallennuksen
sisäisestä mikrofonista.
MENU-painike t
2 t [Tuulen äänen vaim.] t [Käytössä]
Huomautuksia
• Kun täksi asetukseksi määritetään [Käytössä], osa bassoäänistä saattaa tallentua liian
vaimeina. Käytä asetusta [Ei käytössä], jos kuvausympäristössä ei tuule.
• Tämä asetus ei toimi käytettäessä ulkoista mikrofonia (myydään erikseen).
Videoiden tallentaminen ilman säätöpyörien käyttöääntä
Käyttämällä hiljaista monivalitsinta voit muuttaa asetuksia ilman etu- tai
takasäätöpyörää (sivu 32).
MENU-painike t
1t[
Hiljainen säädin] t Valitse haluamasi
asetus
Kun tarkennustila on manuaalinen tarkennus, voit poistaa automaattisen
tarkennuksen objektiivin käyttöäänen tallennuksen käytöstä (sivu 101).
160
Edistynyt toisto
Toistotoimintojen käyttäminen
Muistikortin valinta toistoa varten
MENU-painike t
haluamasi paikka
2 t [Valitse toiston muisti] t Valitse
Huomautus
• Kun muistikorttia ei ole asetettu valittuun paikkaa, kuvia ei toisteta. Valitse paikka,
johon muistikortti on asetettu.
Vaihtaminen yksittäiskuvien ja videoiden välillä
(Katselutila)
Valitsee, toistetaanko yksittäiskuvia vai videoita.
MENU-painike t
haluamasi asetus
Kansionäkymä
(valokuva)
1 t [Yksittäisk./vid. valin.] t Valitse
Näyttää stillkuvat kansion mukaan.
Kansionäkymä (MP4) Näyttää videot (MP4) kansion mukaan.
Edistynyt toisto
AVCHD-näkymä
Näyttää vain AVCHD-videot.
Kuvien suurentaminen
Kuva voidaan suurentaa tarkempaa katselua varten. Tämä on kätevää
esimerkiksi tallennetun kuvan tarkennuksen tarkistamiseksi.
1 Näytä suurennettava kuva ja
paina sitten
-painike
-painiketta.
161
Toistotoimintojen käyttäminen
2 Lähennä tai loitonna kuvaa
takasäätöpyörällä.
• Etusäätöpyörän kääntäminen vaihtaa
kuvan samaan näyttösuurennokseen.
Kun kuvaat useita kuvia samalla
sommittelulla, voit verrata niiden
tarkennusta.
3 Valitse suurennettava osa monivalitsimen painikkeilla v/V/b/
B.
Suurennetun toiston peruuttaminen
Paina monivalitsimen keskiosaa, jos haluat palauttaa kuvan takaisin
normaaliin kokoon.
Huomautus
• [Kuvakoko]-asetuksella [S:2.0M] APS-C-koossa kuvattuja kuvia ei voi suurentaa.
Kuvaluettelonäyttöön vaihtaminen
Voit katsella samanaikaisesti useita kuvia näytössä toiston aikana.
1 Paina
-painiketta.
-painike
Kuvien hakemistonäyttö tulee näkyviin.
2 Painamalla DISP-painiketta
toistuvasti voit määrittää
hakemistonäytön yhdellä sivulla
näytettävien kuvien määrän.
• Kuva vaihtuu 4 ja 9 kuvan välillä
Yhden kuvan näyttöön palaaminen
Paina monivalitsimen keskiosaa, kun valitset haluamasi kuvan.
162
DISP-painike
Toistotoimintojen käyttäminen
Toivotun kansion näyttäminen
Valitse kuvahakemistonäytön vasen
palkki monivalitsimella ja valitse sitten
haluamasi kansio painikkeilla v/V.
Painamalla monivalitsimen keskiosaa,
kun vasen palkki on valittu, voit vaihtaa
yksittäiskuvien ja videoiden välillä
(sivu 161).
Kuvan kääntäminen
1 Näytä käännettävä kuva ja paina
sitten
-painiketta.
-painike
2 Paina monivalitsimen keskiosaa.
Normaaliin toistonäyttöön palaaminen
Paina
-painiketta uudelleen.
Huomautuksia
• Et voi kääntää videoita.
• Kun tallennat käännettyjä kuvia tietokoneelle, CD-ROM-levyllä (mukana) oleva
”PlayMemories Home” pystyy näyttämään käännetyt kuvat oikein. Kuvat eivät ehkä
näy käännettyinä kaikkia ohjelmistoja käytettäessä.
Kuvaesitys
MENU-painike t
1 t [Kuvaesitys] t [Syötä]
163
Edistynyt toisto
Kuvaa käännetään vastapäivään. Jos haluat kääntää kuvaa lisää, toista vaihe
2.
• Kun olet kääntänyt kuvan, se näytetään käännetyssä asennossa myös
virrankatkaisun jälkeen.
Toistotoimintojen käyttäminen
Toistaa tallennetut kuvat järjestyksessä (kuvaesitys). Kuvaesitys päättyy
automaattisesti, kun kaikki kuvat on toistettu.
• Voit tarkastella edellistä/seuraavaa kuvaa monivalitsimen painikkeilla
b/B.
• Et voi keskeyttää diaesitystä.
Esityksen lopettaminen sen ollessa kesken
Paina monivalitsimen keskiosaa.
Kuvaesityksen kuvien aikavälin valitseminen
MENU-painike t
sekuntimäärä
1 t [Kuvaesitys] t [Väli] t Valitse haluamasi
Jatkuva toistaminen
MENU-painike t
1 t [Kuvaesitys] t [Toisto] t [Käytössä]
3D-kuvien toistaminen
Jos kytket kameran 3D-yhteensopivaan televisioon HDMI-kaapelilla
(myydään erikseen), voit toistaa 3D-kuvia. Lisätietoja on television
mukana tulleissa käyttöohjeissa.
MENU-painike t
1 t [Kuvaesitys] t [Kuvatyyppi] t [Näytä vain
3D]
Huomautus
• Tällä kameralla ei voi kuvata 3D-kuvia.
Toistonäyttö
Voit määrittää pystysuunnassa otettujen kuvien toistosuunnan.
MENU-painike t
asetus
164
2 t [Toistonäyttö] t Valitse haluamasi
Toistotilassa näytetty näyttö
Näytön vaihtaminen toiston aikana
Aina kun painat DISP-painiketta, näyttö vaihtuu seuraavasti.
Kuvaustietojen kanssa
Ilman kuvaustietoja
Histogrammi *
* Kun kuvassa on kirkas tai tumma alue, tämä alue vilkkuu histogramminäytössä
(luminanssirajan varoitus).
Histogramminäytön kuvakkeiden luettelo
Lisätietoja ”Kuvaustietojen kanssa” -asetuksen käyttämisestä näyttötilassa
on sivulla 25.
Edistynyt toisto
A
Näyttö
Näyttö
Selitys
Muistikortti (51, 233)
Näkymätila (161)
100-0003
Kansion-tiedoston
numero (205)
Selitys
24M 10M Stillkuvien kuvakoko
4.6M 20M (137)
8.7M 3.9M
10M 4.6M
2.0M 8.7M
3.9M 1.7M
Stillkuvien kuvasuhde
(139)
165
Toistotilassa näytetty näyttö
Näyttö
Selitys
Näyttö
Selitys
Stillkuvien kuvan laatu
(139)
Luova asetus (130)
-
Suojaa (167)
Kuvatehoste (129)
DPOF
DPOF-asetus (168)
Akun jäljellä olevan
varauksen varoitus (53)
Akussa jäljellä oleva
100% lataus (53)
Tietokantatiedosto täynnä
(221)/
Tietokantatiedoston virhe
(221)
AWB
5500K A1
M1
D-alueen optimointi
(126) / Automaattinen
HDR / Automaattisen
HDR-kuvan varoitus
(127)
Ylikuumentumisvaroitus
(12)
B
Näyttö
Selitys
Histogrammi (89)
2012-1-1
10:37PM
Tallennuspäivämäärä
Valotustila (68)
3/7
Tiedostonumero /
näkymätilan kuvien
määrä
P
ASM
1/125
Valotusaika (80)
F3.5
Aukko (78)
ISO200
ISO-herkkyys (124)
–0.3
Valotuskorjaus (106)
–0.3
Salamakorjaus (120)
Mittausmuoto (109)
35mm
166
Valkotasapaino
(automaattinen,
vakioasetus,
värilämpötila,
värisuodatin, mukautettu)
(133)
Polttoväli
Kuvien suojaaminen (Suojaa)
Voit suojata kuvat tahattomalta poistamiselta.
1 MENU-painike t
1 t [Suojaa] t [Useita kuvia]
2 Valitse suojattava kuva
monivalitsimen painikkeilla b/B
ja paina sitten monivalitsimen
keskiosaa.
-merkki asetetaan valintaruutuun.
• Valinta voidaan peruuttaa painamalla
keskiosaa uudelleen.
3 Jos haluat suojata muita kuvia, toista vaihe 2.
• Voit valita kaikki kansion kuvat valitsemalla kuvien hakemistonäytön
vasemmalla puolella olevan palkin.
4 Paina MENU-painiketta.
Edistynyt toisto
5 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten monivalitsimen
keskiosaa.
Kaikkien kuvien tai videoiden suojauksen peruuttaminen
Voit peruuttaa kaikkien valitun kansion kuvien tai videoiden suojauksen.
MENU-painike t
1 t [Suojaa] t [Peruuta kaikki kuvat], [Peruuta
kaikki videot (MP4)] tai [Peruuta kaikki AVCHD-näk.]
167
Tulostuksen määrittäminen
DPOF:n määrittäminen
Kameran avulla voit määrittää haluamasi stillkuvat ennen kuvien tulostusta
valokuvaliikkeessä tai omalla tulostimella. Toimi seuraavasti.
Kuviin jää DPOF-määrityksiä tulostuksen jälkeen. Määritykset kannattaa
poistaa tulostuksen jälkeen.
1 MENU-painike t
1 t [Määritä tulostus] t [DPOFasetus] t [Useita kuvia]
2 Valitse kuva monivalitsimen painikkeilla b/B ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa.
3 Sijoita
-merkki painamalla monivalitsimen keskiosaa.
• Voit poistaa DPOF-merkinnän valitsemalla kuvan uudelleen ja painamalla
sitten monivalitsimen keskiosaa.
4 Paina MENU-painiketta.
5 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten monivalitsimen keskiosaa.
Huomautuksia
• DPOF-määritystä ei voi tehdä RAW-datatiedostoille.
• Et voi määrittää tulostettavien kuvien määrää.
Päivämäärämerkintä
Voit lisätä päivämääriä kuviin tulostuksen yhteydessä. Päivämäärän sijainti
(kuvan sisä- tai ulkopuolella, merkkikoko jne.) määräytyy tulostimen mukaan.
MENU-painike t
1 t [Määritä tulostus] t
[Päivämäärämerkintä] t [Käytössä]
Huomautus
• Tämä toiminto ei ole ehkä käytettävissä kaikkien tulostimien kanssa.
168
Kuvien kopiointi
Voit kopioida kuvia muistikortilta, joka on [Valitse toiston muisti]asetuksella valitussa korttipaikassa, toiseen paikkaan asetetulle
muistikortille. Voit kopioida kuvia kuvatyypin mukaan (yksittäiskuvat/
videot) (sivu 161).
MENU-painike t
2 t [Kopioi]
Huomautus
• Suuren kuvamäärän kopiointi saattaa kestää jonkin aikaa. Käytä akkua, jossa on
riittävän suuri lataus.
Edistynyt toisto
169
Kuvien poistaminen (Poista)
Voit poistaa vain tarpeettomat kuvat tai kaikki kuvat.
Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Tarkista etukäteen, voiko
kuvan poistaa.
Huomautus
• Suojattuja kuvia ei voi poistaa.
Poista (Useita kuvia)
1 MENU-painike t
1 t [Poista] t [Useita kuvia]
2 Valitse poistettavat kuvat
monivalitsimen painikkeilla / ja
paina sitten monivalitsimen
keskiosaa.
-merkki asetetaan valintaruutuun.
• Valinta voidaan peruuttaa painamalla
keskiosaa uudelleen.
Kokonais-määrä
3 Jos haluat poistaa muita kuvia, toista vaihe 2.
• Voit valita kaikki kansion kuvat valitsemalla kuvien hakemistonäytön
vasemmalla puolella olevan palkin.
4 Paina MENU-painiketta.
5 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten monivalitsimen
keskiosaa.
170
Kuvien poistaminen (Poista)
Kaikkien nykyisen näkymätilan kuvien tai videoiden
poistaminen
Voit poistaa kaikki nykyisen näkymätilan kuvat tai videot.
1 MENU-painike t
1 t [Poista] t [Koko kansio] tai
[Kaikki AVCHD-näkymätied.]
2 Valitse [Poista] monivalitsimen painikkeella v ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa.
Toivotun kansion näyttäminen
Valitse kuvahakemistonäytön vasemmalla puolella oleva palkki
monivalitsimella ja valitse sitten haluamasi kansio painamalla v/V.
Edistynyt toisto
171
Kuvien katsominen televisiolla
Jos haluat katsella kameralla otettuja kuvia televisiolla, tarvitset HDMIkaapelin (myydään erikseen) ja HDMI-liitännällä varustetun
teräväpiirtotelevision.
1 Kytke virta pois sekä kamerasta
että televisiosta ja liitä kamera
televisioon.
1 Kytke HDMIliitäntään
HDMI-kaapeli
(myydään erikseen)
2 Kohde:
HDMI -liitin
2 Käynnistä televisio ja vaihda tuloa.
• Lue myös television mukana tulleet käyttöohjeet.
3 Käynnistä kamera ja paina
-
painiketta.
Kameralla otetut kuvat tulevat näkyviin
televisioruudulle.
Valitse haluamasi kuva monivalitsimen
painikkeilla b/B.
• Kameran nestekidenäyttö ei käynnisty.
Monivalitsin
-painike
Huomautuksia
• Käytä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
172
Kuvien katsominen televisiolla
• Käytä HDMI-miniliitintä toisessa päässä (kameralle) ja televisioosi sopivaa liitintä
toisessa päässä.
• Jos kuvia ei voi näyttää kunnolla, aseta [HDMI-tarkkuus]-asetukseksi asetusvalikossa [1080p] tai [1080i] television mukaan.
• Jotkin laitteet eivät välttämättä toimi oikein.
• Älä kytke laitteen lähtöliitintä kameran HDMI-liittimeen. Tämä voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
”PhotoTV HD”
Tämä kamera on yhteensopiva ”PhotoTV HD”-standardin kanssa.
Kytkemällä Sonyn PhotoTV HD -yhteensopivia laitteita HDMI-kaapelilla
voidaan nauttia upeista Full HD -laadun kuvista.
”PhotoTV HD” mahdollistaa erittäin tarkan valokuvan kaltaisen tekstuurin
ja värin esittämisen.
HDMI-tietonäyttö
Kun olet liittänyt TV:n HDMI-kaapelilla (myydään erikseen), voit toistaa
kuvat samanaikaisesti TV-ruudussa ilman kuvaustietoja ja kameran
nestekidenäytössä kuvaustietoineen.
2 t [HDMI-tietonäyttö] t [Ei käytössä]
2 Liitä kamera ja tietokone (sivu 172).
Live View -kuvat näytetään TV-ruudussa ilman kuvaustietoja.
Live View -kuvat näytetään kameran nestekidenäytössä kuvaustietoineen.
173
Edistynyt toisto
1 MENU-painike t
Kuvien katsominen televisiolla
”BRAVIA” Sync
Kun kytket kameran HDMI-kaapelilla televisioon, joka tukee ”BRAVIA”
Sync -toimintoa, voit käyttää kameraa television kaukosäätimellä.
1 Kytke ”BRAVIA” Sync -toimintoa tukeva televisio kameraan
(sivu 172).
Sisääntulo vaihdetaan automaattisesti, ja kameralla otetut kuvat tulevat
näkyviin televisioruudulle.
2 Paina television kaukosäätimen SYNC MENU -painiketta.
3 Tee toiminnot television kaukosäätimen painikkeilla.
Valikon SYNC MENU vaihtoehdot
Kuvaesitys
Toistaa kuvat automaattisesti.
Yhden kuvan toisto
Palaa yhden kuvan näyttöön.
Hakemistonäyttö
Vaihtaa kuvien hakemistonäyttöön.
Yksittäisk./vid. valin. Valitsee, toistetaanko yksittäiskuvia vai videoita.
Poista
Poistaa kuvia.
Huomautuksia
• Käytettävissä olevia toimintoja on rajoitettu, kun kamera on kytketty televisioon
HDMI-kaapelilla.
• Vain ”BRAVIA” Sync -yhteensopivat televisiot tukevat näitä toimintoja. SYNC
MENU -toiminnot vaihtelevat yhdistetyn television mukaan. Lisätietoja on
television mukana tulleissa käyttöohjeissa.
• Jos kamera suorittaa vääriä toimintoja television kaukosäätimen ohjaamana, kun
kamera on kytketty jonkin toisen valmistajan televisioon HDMI-liitännällä, aseta
-asetusvalikon [HDMI-OHJAUS]-asetukseksi [Ei käytössä].
174
Kameran asetukset
Kameran muiden toimintojen
määrittäminen
Vapautus ilman obj.
Voit vapauttaa sulkimen, kun objektiivia ei ole kiinnitettynä. Valitse tämä,
kun kiinnität kameran esimerkiksi tähtikaukoputkeen.
MENU-painike t
käyttöön]
1 t [Vapautus ilman obj.] t [Ota
Huomautus
• Oikea mittaus ei ole mahdollinen, kun käytät objektiiveja, joissa ei ole objektiivin
koskettimia. Esimerkiksi tähtikaukoputken objektiivit ovat tällaisia. Säädä valotus
tällöin manuaalisesti tallennetun kuvan perusteella.
Apuviiva
Apuviiva on kuvauksen sommittelua helpottava viiva. Voit ottaa apuviivan
käyttöön tai poistaa sen käytöstä tai valita apuviivan tyypin. Videoiden
tallennuksen käytettävissä oleva alue on myös näkyvissä.
2 t [Apuviiva] t Valitse haluamasi
Automaatt. katselu
Voit tarkistaa tallennetun kuvan näytöstä heti kuvauksen jälkeen. Voit
vaihtaa näyttöaikaa.
MENU-painike t
haluamasi asetus
2 t [Automaatt. katselu] t Valitse
Huomautuksia
• Automaattisessa katselussa kuvaa ei näytetä pystyasennossa, vaikka [Toistonäyttö]asetukseksi olisi määritetty [Autom.kääntö] (sivu 164).
• Automaattisessa katselussa kamera voi näyttää kuvan, jota ei ole käsitelty
esimerkiksi [Obj. Komp.: Vääristymä]-toiminnolla, ja näyttää sitten saman kuvan
käsiteltynä.
175
Kameran asetukset
MENU-painike t
asetus
Kameran muiden toimintojen määrittäminen
AEL-painiketoiminto
AEL-painikkeen toiminnon voi valita seuraavista 2 toiminnosta (sivu 109):
– Lukitun valotusarvon säilyttäminen pitämällä AEL-painiketta
painettuna ([AEL-pito]).
– Lukitun valotusarvon säilyttäminen painamalla AEL-painiketta, kunnes
painiketta painetaan uudelleen ([AEL-vaihto]).
Kun [ AEL-pito] tai [ AEL-vaihto] on valittu, valotus lukitaan
pistemittaustilaan.
MENU-painike t
haluamasi asetus
4 t [AEL-painiketoiminto] t Valitse
Huomautuksia
• Kun valotusarvo on lukittuna, etsimessä ja nestekidenäytössä näkyy . Älä palauta
asetusta vahingossa.
• ”Pidä”- ja ”vaihda”-asetukset vaikuttavat manuaaliseen siirtoon (sivu 83)
manuaalisessa tilassa.
• [AEL-vaihto]-säätimellä asetettu mittausarvo vapautetaan, kun kamera on palannut
virransäästötilasta tai sitä käytetään kuvien toistamiseen.
Toisen toiminnon määrittäminen AEL-painikkeeseen
Voit määrittää jonkin seuraavista toiminnoista AEL-painikkeeseen AELtoiminnon lisäksi:
Valotuksen korjaus/Kuvanottotapa/Salaman tila/Tarkennustila/AF-alue/
Hymyn/Kasvontunn./Autom. muot. rajaus/ISO/Mittausmuoto/
Salamakorjaus/Valkotasapaino/DRO/Autom. HDR/Luova asetus/
Kuvatehoste/Kuvakoko/Laatu/Muisti/FEL-lukituksen pito/FEL-lukituksen
vaihto/Kohteen seuranta/AM/MF-ohj. pito/AM/MF-ohj. vaihto/AF-lukko/
Autom. tark. käytössä/Aukon esikatselu/Kuvan esikatselu/Tark. suurennus
ISO-painike, AF/MF-painike, Esikatselupainike
Voit myös määrittää ISO-, AF/MF- tai esikatselupainikkeeseen jonkin
toisen toiminnon. Käytettävissä olevat toiminnot ovat samat kuin [AELpainiketoiminto] (sivu 176).
176
Kameran muiden toimintojen määrittäminen
MENU-painike t
4 t [ISO-painike], [AF/MF-painike] tai
[Esikatselupainike] t Valitse haluamasi asetus
Oma-painike
FEL-lukkotoiminto on määritetty räätälöintipainikkeeseen
oletusasetuksissa (sivu 122). Voit myös määrittää räätälöintipainikkeeseen
jonkin toisen toiminnon. Käytettävissä olevat toiminnot ovat samat kuin
[AEL-painiketoiminto]-painikkeessa.
MENU-painike t
asetus
4 t [Oma-painike] t Valitse haluamasi
Sähköinen etuverhon suljin
Sähköinen etuverhon suljintoiminto vähentää aikaviivettä sulkimen
vapautusten välillä.
MENU-painike t
haluamasi asetus
6 t [Etuverhon suljin] t Valitse
LCD:n kirkkaus
Nestekidenäytön kirkkautta säädetään automaattisesti valo-olosuhteiden
mukaisesti valoanturin avulla (sivu 17).
Voit asettaa nestekidenäytön kirkkauden manuaalisesti tai valita
aurinkoiselle päivälle ulkona soveltuvan asetuksen.
177
Kameran asetukset
Huomautuksia
• Kun otat kuvia nopealla valotusajalla läpimitaltaan suuren objektiivin ollessa kiinni
kamerassa, sumennetussa alueessa voi näkyä haamukuvia kohteen tai
kuvausolosuhteiden mukaan. Aseta tällaisissa tilanteissa tämän asetuksen arvoksi
[Ei käytössä].
• Jos käytössä on Minolta/Konica Minolta -objektiivi, määritä asetukseksi [Ei
käytössä].
• Kun valitset nopeamman valotusajan, näytön kirkkaus voi olla epätasainen
tilanteesta riippuen. Aseta tällaisissa tilanteissa tämän asetuksen arvoksi [Ei
käytössä].
Kameran muiden toimintojen määrittäminen
MENU-painike t
asetus
1 t [LCD:n kirkkaus] t Valitse haluamasi
Huomautuksia
• Kun asetus on [Automaattinen], älä peitä valoanturia kädelläsi tai muutoin.
• Kun käytät kameraa AC-PW10AM-verkkolaitteella (myydään erikseen),
nestekidenäytön kirkkaus asetetaan aina mahdollisimman kirkkaaksi, vaikka
valitsisit vaihtoehdon [Automaattinen].
• Koska [Aurink. sää]-asetus on liian kirkas käytettäväksi sisällä, aseta asetukseksi
[Automaattinen] tai [Manuaalinen].
Etsimen kirkkaus
Etsimen kirkkaus määritetään automaattisesti kohteen valaistuksen
mukaan.
Voit määrittää etsimen kirkkauden manuaalisesti.
MENU-painike t
1 t [Etsimen kirkkaus] t [Manuaalinen]
t Valitse haluamasi asetus
Virransäästö
Voit muuttaa virransäästötilan viiveaikaa, jotta akku ei kulu silloin, kun
kameraa ei käytetä. Jos käytät kameraa esimerkiksi painamalla
suljinpainikkeen puoliväliin, kamera palaa kuvaustilaan. Jos kamera on
käyttämättä tietyn ajan, nestekidenäytön kirkkaus vähenee.
MENU-painike t
asetus
2 t [Virransäästö] t Valitse haluamasi
Huomautus
• Kun AC-PW10AM-verkkolaite (myydään erikseen) on käytössä, [Maks.]-asetusta ei
voi määrittää.
178
Kameran muiden toimintojen määrittäminen
Virransäästötilan viiveajan muuttaminen
Voit määrittää kameralle eri aikavälejä, joiden mukaisesti se siirtyy
virransäästötilaan.
MENU-painike t
2 t [Virransääst. aloitusaika] t Valitse
haluamasi aika
Huomautuksia
• Kamera ei siirry virransäästötilaan, kun kamera on liitetty televisioon tai
kuvanototavaksi on määritetty [Kaukosäädin].
• Jos määrität asetukseksi [Maks.], [Virransääst. aloitusaika]-asetukseksi määritetään
[10 sekuntia].
FINDER/LCD-asetus
Voit poistaa nestekidenäytön ja etsimen automaattisen vaihtamisen
käytöstä ja käyttää vaihtamiseen yksinomaan FINDER/LCD-painiketta.
MENU-painike t
[Manuaalinen]
1 t [FINDER/LCD-asetus] t
APS-C-koon kuvaus
MENU-painike t
haluamasi asetus
3 t [APS-C-koon kuvaus] t Valitse
Huomautus
• Kun [APS-C-koon kuvaus]-asetuksena on [Käytössä], kuvakoko muutetaan
automaattisesti (sivu 137).
179
Kameran asetukset
Kamera tukee 35 mm täyden koon standardia, mutta voit kuvata myös
APS-C-koossa. Kun asetuksena on [Käytössä], kamera käyttää APS-Ckokoa, vaikka kameraan olisi kiinnitetty objektiivi. Kun DT-objektiivi on
kiinnitetty, APS-C-koko valitaan automaattisesti.
Kameran muiden toimintojen määrittäminen
PAL/NTSC-valitsin (vain 1080 50i -yhteensopivat mallit)
Kun [PAL/NTSC-valitsin] on määritetty NTSC-järjestelmään ennen
kuvaamista, kameralla tallennetut videot voi toistaa NTSC-järjestelmää
käyttävässä TV:ssä.
MENU-painike t
haluamasi asetus
3 t [PAL/NTSC-valitsin] t Valitse
Huomautuksia
• Tämä toiminto on saatavana vain 1080 50i -yhteensopivissa laitteissa. Se ei ole
saatavana 1080 60i -yhteensopivissa laitteissa. 1080 50i -yhteensopivan laitteen
pohjassa on merkintä ”50i”.
• Jos asetat PAL-järjestelmään alustetun muistikortin, näet viestin, jossa kehotetaan
alustamaan kortti uudelleen. Kun tallennat NTSC-järjestelmällä, alusta kortti
uudelleen tai käytä toista korttia.
• Kun NTSC-tila on valittu, ”Laite toimii NTSC-tilassa.”-viesti näkyy aloitusnäytössä
aina, kun käynnistät kameran.
180
Objektiivin kompensointi
Voit automaattisesti kompensoida seuraavia ominaisuuksia: valaistuksen
puuttuminen reunoilta, kromaattinen poikkeama ja vääristymät (vain
automaattista kompensointia tukevat objektiivit). Lisätietoja automaattista
kompensointia tukevista objektiiveista saat Sonyn Web-sivustosta tai
ottamalla yhteyttä Sonyn jälleenmyyjään tai paikalliseen valtuutettuun
Sony-huoltoon.
Objektiivin kompensointi: Sivuvarjostus
Kompensoi objektiivin tiettyjen ominaisuuksien aiheuttamia näytön
varjostuneita reunoja. Tämän toiminnon oletusasetukseksi on määritetty
[Automaattinen].
MENU-painike t
haluamasi asetus
6 t [Obj. komp: Varjostus] t Valitse
Obj. Komp.: Kromaattinen poikkeama
MENU-painike t
haluamasi asetus
6 t [Obj.komp:Krom.ab.] t Valitse
Objektiivin kompensointi: Vääristymä
Kompensoi objektiivin tiettyjen ominaisuuksien aiheuttamia näytön
vääristymiä. Tämän toiminnon oletusasetukseksi on määritetty [Ei
käytössä].
MENU-painike t
haluamasi asetus
6 t [Obj. Komp.: Vääristymä] t Valitse
181
Kameran asetukset
Vähentää objektiivin tiettyjen ominaisuuksien aiheuttamia väripoikkeamia
näytön reunoissa. Tämän toiminnon oletusasetukseksi on määritetty
[Automaattinen].
Muistikorttitallennustavan
asettaminen
Tallennustila
Voit tallentaa samat kuvat kahdelle muistikortille samaan aikaan tai lajitella
kuvat eri muistikorteille kuvatyypin mukaan. [Normaali] on valittu
oletusasetuksissa.
MENU-painike t
asetus
1 t [Tallennustila] t Valitse haluamasi
Normaali
Tallentaa kuvat vain muistikortille, joka on paikassa, joka on
valittu asetuksella [Valitse tallennusmuisti] (sivu 52).
Tall. molemm.
(valok.)
Tallentaa yksittäiskuvat molemmissa paikoissa oleville
muistikorteille riippumatta [Valitse tallennusmuisti]asetuksesta ja tallentaa videot muistikortille, joka on
paikassa, joka on valittu asetuksella [Valitse tallennusmuisti].
Yksittäiskuvat, joilla on sama tiedostonumero, tallennetaan
samalla kansionumerolla varustettuihin kansioihin
kumpaankin muistikorttiin.
Tall. molemm.
(video)
Tallentaa videot molemmissa paikoissa oleville
muistikorteille riippumatta [Valitse tallennusmuisti]asetuksesta ja tallentaa yksittäiskuvat muistikortille, joka on
paikassa, joka on valittu asetuksella [Valitse tallennusmuisti].
MP4-videot, joilla on sama tiedostonumero, tallennetaan
samalla kansionumerolla varustettuihin kansioihin
kumpaankin muistikorttiin.
Tall. mol. (vk./video) Tallentaa yksittäiskuvat/videot molemmille muistikorteille.
Lajittelu (JPEG/RAW) Tallentaa JPEG-tiedot muistikortille, joka on asetettu
paikkaan, joka on valittu [Valitse tallennusmuisti]asetuksella, ja tallentaa RAW-tiedot toiseen muistikorttiin.
Lajittelu (valok./
video)
Tallentaa yksittäiskuvat muistikortille, joka on asetettu
paikkaan, joka on valittu [Valitse tallennusmuisti]asetuksella, ja tallentaa videot toiseen muistikorttiin.
Huomautuksia
• Jompikumpi seuraavista muistikorteista tarvitaan videoiden samanaikaiseen
tallennukseen:
– SD-kortit, jotka sopivat UHS-I (UHS-nopeusluokka 1) -liitäntään
182
Muistikorttitallennustavan asettaminen
– SD-kortit, jotka vastaavat luokan 10 nopeusstandardia tai parempaa
– ”Memory Stick PRO Duo”
• Kuvien samanaikainen tallennus saattaa kestää pitkään.
• Kun valitaan samanaikainen tallennus tai [Lajittelu (JPEG/RAW)], jos kuvaa ei
tallenneta esimerkiksi, koska toisessa muistipaikassa ei ole muistikorttia, kuvaa ei
voida tallentaa molempiin muistikortteihin.
Alusta
Huomaa, että alustaminen poistaa peruuttamattomasti kaikki tiedot
muistikortilta, suojatut kuvat mukaan lukien.
MENU-painike t
t [Syötä]
1 t [Alusta] t Valitse haluamasi asetus
Huomautuksia
• Käytön merkkivalo palaa alustuksen aikana. Älä poista muistikorttia valon palaessa.
• Alusta muistikortti kameralla. Jos alustat muistikortin tietokoneella, sitä ei ehkä voi
käyttää kamerassa. Tämä riippuu käytetystä alustustyypistä.
• Alustaminen voi kestää useita minuutteja muistikortista riippuen.
• Kun jäljellä oleva akun käyttöaika on 1 prosentti vai vähemmän, et voi alustaa
muistikortteja.
MENU-painike t
haluamasi asetus
Kameran asetukset
Tiedoston numero
1 t [Tiedoston numero] t Valitse
Sarja
Kamera ei nollaa lukuja, vaan määrittää numerot
järjestyksessä numeroon ”9999” saakka.
Nollaa
Kamera nollaa numerot, kun tiedosto tallennetaan uuteen
kansioon, ja numeroi tiedostot arvosta ”0001” alkaen. Kun
tallennuskansiossa on tiedosto, numeroksi määrätään
numero, joka on suurinta numeroa yhden suurempi.
Huomautus
• Jos suoritat [Palauta oletus]-toiminnon, tiedostonumero nollataan.
183
Muistikorttitallennustavan asettaminen
Kansion nimi
Tallennetut yksittäiskuvat tallennetaan automaattisesti luotuihin kansioihin
muistikortin DCIM-kansioon.
MENU-painike t
asetus
1 t [Kansion nimi] t Valitse haluamasi
Vakiomuoto
Kansion nimen muoto on seuraava: kansion numero +
MSDCF.
Esimerkki: 100MSDCF
Pvm-muoto
Kansion nimen muoto on seuraava: kansion numero + V
(viimeinen luku)/KK/PP.
Esimerkki: 10020405 (Kansion nimi: 100, päivämäärä: 2012/
04/05)
Huomautus
• MP4-videokansion muoto on ”kansion numero + ANV01”.
Val. tallennuskansio
Kun vakiomuotoinen kansio on valittuna ja kansioita on vähintään 2, voit
valita tallennuskansion kuvien tallentamista varten.
MENU-painike t
haluamasi kansio
1 t [Val. tallennuskansio] t Valitse
Huomautuksia
• Et voi valita kansiota, kun valitset asetukseksi [Pvm-muoto].
• Kun on valittu samanaikainen tai lajittelutallennus, voit valita vain kansion, jolla on
sama kansionimi molemmilla muistikorteilla. Jos kansioita, joilla on sama nimi, ei
ole, voit luoda kansion [Uusi kansio]-toiminnolla.
Uusi kansio
Voit luoda kansion muistikortille kuvien tallentamista varten.
Uusi kansio luodaan ja sen kansionumero on yhtä suurempi kuin suurin
käytössä oleva kansionumero, ja tästä uudesta kansiosta tulee käytössä
oleva tallennuskansio. Yksittäiskuvien kansio ja MP4-videoiden kansio
luodaan samanaikaisesti.
184
Muistikorttitallennustavan asettaminen
MENU-painike t
1 t [Uusi kansio]
Huomautuksia
• Jos asetat [Tallennustila]-asetukseksi muun kuin [Normaali] ja alat tallentaa,
molemmille muistikorteille luodaan uusi kansio, jonka kansionumero on yhtä
suurempi kuin suurin käytetty kansionumero.
• Jos [Tallennustila]-asetuksena on jokin muu kuin [Normaali] ja aloitat tallennuksen,
uusi kansio voidaan luoda automaattisesti.
• Kun asetat kameraan muissa laitteissa käytetyn muistikortin ja otat kuvia, uusi
kansio voidaan luoda automaattisesti.
• Kansioon voi tallentaa enintään 4 000 kuvaa. Kun kansion kapasiteetti ylittyy, uusi
kansio luodaan automaattisesti.
Pal. kuvatietokanta
Kun kuvien kuvatietokantatiedostosta löytyy ristiriitoja esimerkiksi siksi,
että kuvia on käsitelty tietokoneessa, muistikortin kuvia ei toisteta tässä
muodossa. Tällaisissa tilanteissa kamera korjaa tiedoston.
MENU-painike t
2 t [Pal. kuvatietokanta] t Valitse
haluamasi asetus t [Syötä]
Latausasetukset
Voit käyttää lataustoimintoa Eye-Fi-kortin kanssa (saatavana kaupoissa).
Näkyy, kun Eye-Fi-kortti on asetettu kameran muistikorttipaikkaan 1.
MENU-painike t
3 t [Latausasetukset] t [Käytössä]
Tiedonsiirron tilailmaisimet
Valmiustila. Kuvia ei ole tarkoitus lähettää.
Latauksen valmiustila.
Yhteyttä muodostetaan.
Ladataan.
Virhe.
185
Kameran asetukset
Huomautus
• Käytä akkua, jossa on riittävän suuri lataus. Jos akussa on vähän virtaa korjauksen
aikana, tiedot voivat vahingoittua.
Muistikorttitallennustavan asettaminen
Huomautuksia
• Viestinnän tilailmaisimet näytetään vain, kun [Tallennustila]-asetuksena on
[Normaali].
• Ennen kuin käytät Eye-Fi-korttia, määritä langattoman LAN-verkon tukiasema ja
siirtokohde. Lisätietoja on Eye-Fi-kortin käyttöoppaassa.
• Eye-Fi-kortteja myydään Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa ja joissakin
Euroopan maissa (voimassa kesäkuusta 2012 alkaen).
• Lisätietoja voi pyytää suoraan valmistajalta tai myyjältä.
• Eye-Fi-kortteja voi käyttää vain niissä maissa/alueilla, joissa ne on ostettu. Käytä
Eye-Fi-kortteja ostomaan tai -alueen lakien puitteissa.
• Eye-Fi-korteissa on langaton LAN-toiminto. Älä aseta kameraan Eye-Fi-korttia
silloin, kun se on kiellettyä, esimerkiksi lentokoneessa. Jos kamerassa on Eye-Fikortti, määritä [Latausasetukset]-asetukseksi [Ei käytössä].
näkyy näytössä,
kun [Latausasetukset]-asetuksena on [Ei käytössä].
• Kun ensimmäisen kerran käytät uutta Eye-Fi-korttia, kopioi korttiin tallennettu EyeFi Manager -asennustiedosto tietokoneeseen ennen kortin alustamista.
• Käytä Eye-Fi-korttia, kun olet päivittänyt laiteohjelman uusimpaan versioon.
Lisätietoja on Eye-Fi-kortin mukana toimitetussa oppaassa.
• Kameran virransäästötoiminto ei toimi, kun kuvien lataus on meneillään.
• Jos
(virhe) tulee näkyviin, poista muistikortti ja aseta se uudelleen kameraan tai
sammuta ja käynnistä virta. Jos
tulee uudelleen näkyviin, Eye-Fi-kortti voi olla
vioittunut.
• Muut tietoliikennelaitteet voivat häiritä Wi-Fi-verkkoliikennettä. Jos
tietoliikenneyhteys on heikko, siirry lähemmäs Wi-Fi-verkon tukiasemaa.
• Eye-Fi-kortin käyttöohjeissa on tietoja tiedostotyypeistä, joita voi ladata.
• Jos lataat kuvan, jota tallennettaessa [GPS käyt. / ei käyt.]-asetus on ollut
[Käytössä], kuvan paikkatiedot voivat olla kolmannen osapuolen käytettävissä. Voit
estää tämän määrittämällä [GPS käyt. / ei käyt.]-asetukseksi [Ei käytössä] (sivu 187)
(vain SLT-A99V).
• Tämä tuote ei tue Eye-Fi-kortin ”Endless Memory Mode” -ominaisuutta. Huolehdi
siitä, että tähän tuotteeseen asetettavien Eye-Fi-korttien ”Endless Memory Mode”
-ominaisuus on poissa käytöstä.
186
Paikkatietojen tallentaminen
GPStoiminnolla (vain SLT-A99V)
Jos kamera on hakenut paikkatiedot sisäisellä GPS-toiminnolla, tiedot
kirjataan kyseisessä paikassa taltioitaviin kuviin ja videoihin.
Mukana toimitetun ”PlayMemories Home”-ohjelmiston avulla voit tuoda
paikkatietoja sisältävät kuvat tietokoneeseen ja katsoa niitä kuvauspaikan
näyttävää karttaa käyttäen. ”PlayMemories Home Help Guide” sisältää
lisätietoja.
MENU-painike t
t [Käytössä]
2 t [GPS-asetus] t [GPS käyt. / ei käyt.]
Ilmaisin muuttuu GPS-signaalin vahvuuden mukaan.
GPS-ilmaisimet GPS-vastaanoton tila
Ei ilmaisinta
[GPS käyt. / ei käyt.]-asetukseksi on määritetty [Ei käytössä].
Kamera ei voi kirjata paikkatietoja. Käytä kameraa avoimella alueella.
Paikkatietoja lasketaan. Odota, että paikkatiedot ovat kirjattavissa.
Nykyiset paikkatiedot ovat kirjattavissa.
GPS-toiminnossa on ongelma. Kytke kamera pois ja takaisin päälle.
• Asianmukainen paikannus ei ole mahdollista sisätiloissa tai korkeiden
rakennusten lähellä.
Käytä kameraa ulkona avoimella alueella ja käynnistä kamera uudelleen.
• Paikkatietojen haku voi kestää useita kymmeniä sekunteja tai jopa useita
minuutteja. Voit nopeuttaa paikannusta käyttämällä GPS-aputietoja.
Huomautuksia
• Heti kameran käynnistämisen jälkeen voi kestää joitakin kymmeniä sekunteja tai
useita minuutteja, ennen kuin paikkatiedot saadaan hankittua. Jos otat kuvia ilman
paikkatietojen hankkimista, kyseisiä tietoja ei tallenneta. Jos haluat, että tiedot
tallennetaan oikein, odota, kunnes kamera vastaanottaa radiosignaaleja GPSsatelliiteista.
• Sammuta kamera lentokoneessa nousujen ja laskujen ajaksi, kuten lennon
kuulutuksissa ohjeistetaan.
• Noudata paikka- ja tilannekohtaisia sääntöjä GPS-toimintoja käyttäessäsi.
• Tarkkoja tietoja GPS-toiminnosta on sivulla 231.
187
Kameran asetukset
GPS-signaalin vastaanottaminen
Paikkatietojen tallentaminen GPStoiminnolla (vain SLT-A99V)
GPS-aputiedot
GPS-paikkatietojen hakemista voi nopeuttaa hyödyntämällä GPSaputietoja. Jos kamera liitetään tietokoneeseen, johon on asennettu mukana
toimitettu ”PlayMemories Home”-ohjelmisto, GPS-aputiedot voidaan
päivittää automaattisesti.
GPS-aputietojen tilan tarkistaminen
MENU-painike t
2 t [GPS-asetus] t [Käytä GPS-aputietoja]
Huomautuksia
• Tietokone tarvitaan Internet-yhteyden muodostamiseen, kun tietoja päivitetään.
• Jos aputietojen voimassaoloaika on vanhentunut, paikkatietojen kirjattavuutta ei voi
nopeuttaa. Aputiedot on suositeltavaa päivittää säännöllisesti. Aputiedot vanhenevat
noin 30 päivässä.
• Jos [Pvm/aika-asetus]-asetuksia ei ole määritetty tai määritetty aika on merkittävästi
väärässä, GPS-paikkatietojen hakemista ei voi nopeuttaa.
• Aputietopalvelu voi syystä tai toisesta olla suljettu.
GPS-aputietojen päivittäminen asettamalla tietokoneeseen
muistikortti
Käynnistä [GPS Support Tool] ”PlayMemories Home” -ohjelmiston
päänäytöstä, valitse tietokoneen muistikorttiasema ja päivitä GPSaputiedot. Aseta päivitetty muistikortti kameraan.
Ajan aut. GPS-korj.
Kamera ylläpitää kellonaikatietoja hakemalla aikatiedot GPS:n välityksellä
käynnistyksen yhteydessä. Aika korjataan, kun virta sammutetaan.
MENU-painike t
t [Käytössä]
2 t [GPS-asetus] t [Ajan aut. GPS-korj.]
Huomautuksia
• [Ajan aut. GPS-korj.] ei toimi, jos [GPS käyt. / ei käyt.]-asetus on [Ei käytössä].
• Määritä kameran [Pvm/aika-asetus]-asetukset ennen kameran käyttämistä.
• Muutaman sekunnin erot ovat mahdollisia.
• Toiminto ei välttämättä toimi oikein kaikilla alueilla.
188
Omien asetusten tallentaminen
Voit tallentaa 3 usein käytettyjen tilojen ja asetusten yhdistelmää muistiin.
Voit avata tallennetut asetukset toimintatilan valitsimella.
1 Valitse kameraan asetukset, jotka haluat tallentaa.
2 MENU-painike t
4 t [Muisti]
3 Valitse tallennettava numero monivalitsimen painikkeilla b/B
ja paina sitten monivalitsimen keskiosaa.
Voit muuttaa asetuksia niiden tallentamisen jälkeen.
Tallennettavat kohteet
Valotustila, aukko, valotusaika, kuvanottotapa, tarkennustila, ISO,
valkotasapaino, valotuksen korjaus, mittaustapa, DRO/Autom. HDR,
Luova asetus, salamatila, salamakorjaus, kasvontunnistus,
hymyntunnistuksen herkkyys, kohteen seuranta, kuvatehoste, paikallisen
automaattitarkennusalueen sijainti ja kaikki stillkuvien kuvaamisen valikon
kohteet (sivu 37),
, videoiden kuvaamisen valikon kohteet (sivu 39)
Valitse valitsimella numero 1/2/3, jota haluat käyttää.
Tallennettujen asetusten muuttaminen
Kun olet avannut asetuksen, muuta tallennettavaa asetusta kamerassa ja
tallenna se sitten uudelleen samalla numerolla.
Huomautuksia
• Et voi tallentaa ohjelman vaihdon etkä manuaalisen vaihdon asetuksia.
• Todellinen asetus ei vastaa kameran valintasäätimien asentoja. Katso
nestekidenäytön tietoja, kun otat kuvia.
189
Kameran asetukset
Tallennettujen asetusten avaaminen
Oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa kameran päätoiminnot.
MENU-painike t
t [OK]
4 t [Palauta] t Valitse haluamasi asetus
: kohteet, jotka palautetaan.
– : kohteet, joita ei palauteta.
Kuvaustoiminnot
Vaihtoehdot
Palautusasetus
Palauta
oletus
Tallennust. Omapal.
val.palaut.
Valotuskorjaus (106) ±0.0
–
Kuvanottotapa (110)
Kertakuvaus
–
Salaman tila (115)
Täytesalama
(vaihtelee
valotustilan mukaan)
–
Tarkennustila (91)
Yhden k. a.tark.
–
AF-alue (95)
Laaja
–
Kohteen seuranta
(95)
Ei käytössä (vaihtelee
[Tarkennustila]asetuksen mukaan)
–
Hymyn/Kasvontunn. Käyt. (Rek. kasv.)
(141, 145)
–
Autom. muot. rajaus
(143)
–
Ei käytössä
ISO (124)
AUTO
–
Mittausmuoto (109)
Monisegmentti
–
Salamakorjaus (120)
±0.0
–
Valkotasapaino (133) AWB
(Automaattinen
valkotasapaino)
V.lämp./Suod. (134)
5500K, Värisuodatin
0
–
–
Räätälöity
5500K
valkotasapaino (135)
–
DRO/Autom. HDR
(126)
–
190
D-alueen optimointi:
autom.
Oletusasetusten palauttaminen
Luova asetus (130)
1/Vakio
–
Kuvatehoste (129)
Ei käytössä
–
Valotusohjelma (71)
Muotokuva
–
Video (154)
P
–
Automaattinen tila
(69)
Älykäs automaatti
Telezoom. Jatk. AEensisijais. (76)
T10
–
–
Yksittäiskuvien kuvaamisen valikko
Vaihtoehdot
Palautusasetus
Palauta
oletus
Tallennust. Omapal.
val.palaut.
Kuvakoko (137)
L:24M
–
Kuvasuhde (139)
3:2
–
Laatu (139)
Hieno
–
Panoraama: Koko
(137)
Vakio
Panoraama: Suunta
(75)
Oikea
Zoomaus selk. kuv.
(150)
Käytössä
Digitaalizoomaus
(150)
Ei käytössä
Pitkän valotuksen
KV (151)
Käytössä
Suuren ISO:n KV
(151)
Normaali
–
–
–
–
–
Salamanohjaus (121) ADI-salama
–
AF-valaisin (100)
–
Automaattinen
Kameran asetukset
–
SteadyShot (60)
Käytössä
–
AF-nopeus (38)
Nopea
–
Väriavaruus (152)
sRGB
–
Hiljainen säädin
(33)
Tarkennustila
Valotusaskel (38)
0,3 EV
–
Etusijan asetus (38)
AF
–
AF sulkimella (38)
Käytössä
–
–
191
Oletusasetusten palauttaminen
AEL sulkimella (38)
Käytössä
–
Videoiden kuvaamisen valikko
Vaihtoehdot
Palautusasetus
Palauta
oletus
Tallennust. Omapal.
val.palaut.
Tiedostomuoto (156) AVCHD
–
Tallennusasetus
(156)
60i 17M(FH), 50i
17M(FH)
–
SteadyShot (60)
Ei käytössä
–
AF-seurannan kesto
(154)
Keskisuuri
Autom. hidas suljin
(155)
Käytössä
–
–
Hiljainen säädin Äänen tallennustaso
–
(33)
Ääniasetus (159)
Käytössä
Tuulen äänen vaim.
(160)
Ei käytössä
Autom. tasonäyt.
(158)
Käytössä
Äänilähdön ajoitus
(159)
Live
–
–
–
–
Räätälöintivalikko
Vaihtoehdot
Palautusasetus
Eye-Start AF (40)
Ei käytössä
FINDER/LCD-asetus Automaattinen
(179)
Punasilm. vähennys
(40)
Ei käytössä
Vapautus ilman obj.
(175)
Poista käytöstä
P. autom.säätö Jatk.
kuv. (70)
Automaattinen
P. aut.säätö
kuv.poim. (70)
Automaattinen
Apuviiva (175)
Ei käytössä
192
Palauta
oletus
Tallennust. Omapal.
val.palaut.
–
–
–
–
–
–
–
Oletusasetusten palauttaminen
Automaatt. katselu
(175)
2 sekuntia
DISP-painike
(Näyttö) (87)
Etsin/Ei näyttötietoja/
Taso/Histogrammi
–
DISP-painike (Etsin) Ei näyttötietoja/Taso/
(87)
Histogrammi
–
AF RANGE -painike AF-alueen ohjaus
(41, 98)
–
–
AF-alueen ohjausapu Käytössä
(41)
–
Korostustaso (103)
Ei käytössä
–
Korostusväri (103)
Valkoinen
–
Live View -näyttö
(89)
Tehoste käytössä
AEL-painiketoiminto AEL-pito
(176)
ISO-painike (176)
–
–
ISO
–
AF/MF-painike (176) AM/MF-ohj. pito
FEL-lukituksen
vaihto
Esikatselupainike
(176)
Aukon esikatselu
Älykäs telejatke
-painike (103, 147)
Älykäs telejatke
–
–
–
Tarkenn. pitopainike Tarkenn. lukitus
(42)
–
MOVIE-painike (42) Aina
–
Säätöp.asetus (43)
Val.korj.säät. (107)
SS
F/nro
Kameran asetukset
Oma-painike (177)
–
–
Ei käytössä
–
Val.korj.aset. (43)
Vallits&salama
–
Haaruk.järj. (43)
0t–t+
–
Obj. komp: Varjostus Automaattinen
(181)
–
Obj.komp:Krom.ab.
(181)
Automaattinen
–
Obj. Komp.:
Vääristymä (181)
Ei käytössä
–
193
Oletusasetusten palauttaminen
Etuverhon suljin
(177)
Käytössä
Kasvot etusijalla
-seur. (97)
Käytössä
–
–
Toistovalikko
Vaihtoehdot
Palautusasetus
Palauta
oletus
Tallennust. Omapal.
val.palaut.
Yksittäisk./vid. valin. Kansionäkymä
(161)
(valokuva)
–
–
Kuvaesitys – Toisto
(164)
Ei käytössä
–
–
Kuvaesitys – Väli
(164)
3 sekuntia
–
–
Kuvaesitys –
Kuvatyyppi (164)
Kaikki
–
–
Hakemistonäyttö
(162)
4 kuvaa
–
–
Määritä tulostus –
Päivämäärämerkintä
(168)
Ei käytössä
–
–
Valitse toiston muisti Paikka 1
(161)
–
–
Äänenvoimakkuusas. 4
(44)
–
–
Toistonäyttö (164)
–
–
Autom.kääntö
Muistikorttityökalu-valikko
Vaihtoehdot
Palautusasetus
Valitse
tallennusmuisti (52)
Paikka 1
Tallennustila (182)
Normaali
Tiedoston numero
(183)
Sarja
Kansion nimi (184)
Vakiomuoto
194
Palauta
oletus
Tallennust. Omapal.
val.palaut.
–
–
–
–
–
–
–
–
Oletusasetusten palauttaminen
Kellon asetusvalikko
Vaihtoehdot
Palautusasetus
Palauta
oletus
Tallennust. Omapal.
val.palaut.
Pvm/aika-asetus (58) –
–
–
Alueasetus (58)
–
–
–
Asetusvalikko
Palauta
oletus
Tallennust. Omapal.
val.palaut.
Palautusasetus
Valikon aloitus (45)
Ylin
–
–
Poiston vahvist (45)
"Peruuta" ensin
–
–
Tilaopas (45)
Ei käytössä
–
–
LCD:n kirkkaus
(177)
Automaattinen
–
–
Etsimen kirkkaus
(178)
Automaattinen
–
–
Etsimen
värilämpötila (45)
0
–
–
GPS-asetus – GPS
käyt. / ei käyt. (187)
(vain SLT-A99V)
Ei käytössä
–
–
GPS-asetus – Ajan
aut. GPS-korj. (188)
(vain SLT-A99V)
–
–
–
–
–
–
–
HDMI-tarkkuus (46) Automaattinen
–
–
HDMI-OHJAUS (46) Käytössä
–
–
HDMI-tietonäyttö
(173)
–
–
Latausasetukset (185) Käytössä
–
–
USB-liitäntä (203)
Automaattinen
–
–
USB LUN -asetus
(203)
Useita
–
–
–
–
–
–
Virransäästö (178)
Normaali
Virransääst.
aloitusaika (179)
1 minuutti
Käytössä
Äänimerkit (46)
Käytössä
APS-C-koon kuvaus
(179)
Automaattinen
Kameran asetukset
Vaihtoehdot
195
Oletusasetusten palauttaminen
AF-mikrosäätö – AF- Ei käytössä*
säätöasetus (101)
–
–
Esittelytila (47)
–
–
Ei käytössä
Muut
Vaihtoehdot
Palautusasetus
Tallennustietojen
näyttö
(Nestekidenäyttö)
(87)
Etsin
Tallennustietojen
näyttö (Etsin) (87)
Taso
Toistonäyttö (165)
Yhden kuvan näyttö
(tallennustietojen
kanssa)
Palauta
oletus
* Vaikka palautat asetuksen, säädettyjä arvoja ei palauteta.
196
Tallennust. Omapal.
val.palaut.
–
–
–
–
–
–
Ohjelmistoversion tarkistaminen
Näyttää kameran ohjelmistoversion. Tarkista versio, kun
laiteohjelmapäivitys julkaistaan.
Jos kiinnität objektiivin, joka tukee objektiivin version tunnistustoimintoa,
objektiivin versio näytetään.
MENU-painike t
4 t [Versio]
Huomautus
• Päivitys voidaan suorittaa vain, kun akun varaustaso on vähintään
(3
varaustason kuvaketta). On suositeltavaa käyttää riittävän täyteen ladattua akkua tai
AC-PW10AM-verkkolaitetta (myydään erikseen).
Kameran asetukset
197
Kuvien katselu tietokoneessa
Ohjelmiston käyttäminen
CD-levyllä (mukana) on seuraavat sovellukset, joiden avulla voit käsitellä
kameralla kuvattuja kuvia monipuolisesti.
• ”Image Data Converter”
• ”PlayMemories Home”
• ”Remote Camera Control”
Tarkkoja tietoja asennuksesta on myös sivuilla 201, 202.
”Image Data Converter” -ohjelmiston käyttäminen
”Image Data Converter” -ohjelmiston avulla voit tehdä esimerkiksi
seuraavia toimia:
• Avata RAW-muotoisia kuvia ja muokata niitä esimerkiksi sävykäyrä- ja
terävyys-asetuksilla.
• Säätää kuvia esimerkiksi valkotasapainolla, valotuksella ja luovalla
asetuksella.
• Tallentaa tietokoneessa katsellut ja muokatut kuvat.
Voit tallentaa kuvan joko RAW-muodossa tai yleisessä
tiedostomuodossa.
• Näyttää ja vertailla tällä kameralla otettuja RAW/JPEG-kuvia.
• Luokitella kuvat 5 asteikolla.
• Määrittää väritunnisteet.
Jos haluat käyttää ”Image Data Converter” -toimintoa, katso lisätietoja
Help.
Valitse [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help] t
[Image Data Converter Ver.4].
”Image Data Converter” -tukisivu (vain englanniksi)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
”PlayMemories Home” -ohjelmiston käyttäminen
”PlayMemories Home” -ohjelmiston avulla voit tehdä esimerkiksi
seuraavia toimia:
• Määrittää kameralla otettuja kuvia ja näyttää niitä tietokoneella.
198
Ohjelmiston käyttäminen
• Järjestää kuvia tietokoneessa olevassa kalenterissa kuvauspäivän mukaan
ja katsella niitä.
• Korjata (punasilmäkorjaus jne.), tulostaa ja lähettää yksittäiskuvia
sähköpostiliitteinä ja muuttaa kuvauspäivää.
• Rajata kuvia, muuttaa niiden kokoa tai muokata niitä muutoin
tietokoneella.
• Tulostaa tai tallentaa yksittäiskuvia päivämäärän kanssa.
• Luoda Blu-ray- tai DVD-levyjä AVCHD-muodossa tallennetuista ja
tietokoneeseen tuoduista videoista. (Blu-ray-/DVD-levyn ensimmäisellä
luontikerralla tarvitaan Internet-yhteys.)
Huomautuksia
• ”PlayMemories Home” ei ole yhteensopiva Mac-tietokoneiden kanssa. Käytä kuvien
katseluun Mac-tietokoneessa sopivaa Mac-tietokoneen mukana toimitettua
sovellusohjelmaa.
• Videot, jotka on tallennettu asetuksella [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] tai [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] kohdassa
[Tallennusasetus], muunnetaan ”PlayMemories Home” -ohjelmistossa AVCHDlevyn luomista varten. Muunto voi kestää pitkään. Et voi myöskään luoda levyä
alkuperäisellä kuvanlaadulla. Jos haluat säilyttää alkuperäisen kuvanlaadun, videot
on tallennettava Blu-ray -levylle.
”PlayMemories Home” -tukisivu (vain englanniksi)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
”Remote Camera Control” -ohjelmiston käyttäminen
Liitä kamera ja tietokone. ”Remote Camera Control” -sovelluksella voit:
• Määrittää kameran tai tallentaa kuvan tietokoneelta.
• Tallentaa kuvan suoraan tietokoneeseen.
• Käyttää ajastettua itselaukaisinta.
199
Kuvien katselu tietokoneessa
Jos haluat tietoja ”PlayMemories Home”-ohjelman käytöstä, katso
”PlayMemories Home Help Guide”.
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
(PlayMemories Home Help Guide)
-pikakuvaketta. Tai valitse [Start] t [All Programs] t [PlayMemories
Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
Ohjelmiston käyttäminen
Määritä seuraavat kohdat ennen käyttöä: MENU-painike t
3t
[USB-liitäntä] t [Kuvaus tietokoneelle]
Jos haluat käyttää ”Remote Camera Control” -toimintoa, katso lisätietoja
Help.
Valitse [Start] t [All Programs] t [Remote Camera Control] t [Help]
t [Remote Camera Control Ver.3].
Huomautus
• Valitse ajastettua itselaukaisinta varten kuvaustavaksi [Kertakuvaus ]. Jos
tarkennusta ei saavuteta, suljin ei vapaudu (paitsi, jos manuaalinen tarkennus on
valittu tai jos stillkuvien kuvaamisen valikon
kohdan [Etusijan asetus]
asetuksena on [Vapautus]).
Suositeltava tietokoneympäristö (Windows)
Mukana toimitettuja ohjelmistoja ja kuvia USB-yhteyden kautta tuotaessa
suositellaan käytettäväksi seuraavaa tietokoneympäristöä.
Käyttöjärjestelmä
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
(valmiiksi asennettu) Windows 7 SP1
”PlayMemories
Home”
Suoritin: Intel Pentium III 800 MHz tai nopeampi
(teräväpiirtovideoiden toistamista/muokkaamista varten:
Intel Core Duo 1,66 GHz tai nopeampi/Intel Core 2 Duo
1,66 GHz tai nopeampi, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz tai
nopeampi (AVC HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz
tai nopeampi (AVC HD (PS)))
Muisti: Windows XP vähintään 512 Mt (suositus vähintään
1 Gt), Windows Vista/Windows 7 vähintään 1 Gt
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava levytila noin 500 Mt
Näyttö: Näytön tarkkuus vähintään 1024 × 768 kuvapistettä
”Image Data
Converter Ver.4”/
”Remote Camera
Control Ver.3”
Suoritin/muisti: Pentium 4 tai nopeampi / vähintään 1 Gt
Näyttö: vähintään 1024 × 768 kuvapistettä
* 64-bittisiä versioita ja Starter-versiota ei tueta. Windows Image
Mastering API (IMAPI) 2.0 tai uudempi tarvitaan levyjen
luontitoimintoa varten.
** Starter-versiota ei tueta.
200
Ohjelmiston käyttäminen
Suositeltava tietokoneympäristö (Mac)
Mukana toimitettuja ohjelmistoja ja kuvia USB-yhteyden kautta tuotaessa
suositellaan käytettäväksi seuraavaa tietokoneympäristöä.
Käyttöjärjestelmä
USB-liitäntä: Mac OS X v10.3–v10.8
(valmiiksi asennettu) ”Image Data Converter Ver.4” ”Remote Camera
Control Ver.3”: Mac OS X v10.5–v10.8
”Image Data
Converter Ver.4”/
”Remote Camera
Control Ver.3”
Suoritin: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo tai
nopeampi
Muisti: suositus vähintään 1 Gt.
Näyttö: vähintään 1024 × 768 kuvapistettä
Ohjelmiston asentaminen (Windows)
Kirjaudu valvojana.
1 Käynnistä tietokone ja aseta CD-levy (mukana) CDlevyasemaan.
Asennusvalikon näyttö tulee näkyviin.
• Jos se ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta kohtaa [Computer] (Windows XP:
[My Computer]) t
(PMHOME) t [Install.exe].
• Jos automaattisen käynnistyksen näyttö tulee näkyviin, valitse ”Run
Install.exe” ja jatka asennusta seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.
201
Kuvien katselu tietokoneessa
Huomautuksia
• Toimintaa ei taata, jos käytössä on jonkin yllä kuvatun käyttöjärjestelmän päivitys
tai käytetään monikäynnistysjärjestelmää.
• Jos kytket vähintään 2 USB-laitetta samaan tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin
laitteet (kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä riippuu käytettyjen USB-laitteiden
tyypistä.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0) -liitännän kautta mahdollistaa
nopean tiedonsiirron, koska tämä kamera on Hi-Speed USB (USB 2.0)
-yhteensopiva.
• Kun tietokone palautuu keskeytys- tai lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen
tiedonsiirto ei ehkä palaudu yhtä aikaa.
Ohjelmiston käyttäminen
2 Napsauta [Asennus].
Varmista, että ”Image Data Converter” ja ”PlayMemories Home” on valittu,
ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
• Kytke kamera tietokoneeseen näytön ohjeiden mukaisesti (sivu 204).
• Kun näkyviin tulee uudelleenkäynnistämisen vahvistamista koskeva
ilmoitus, käynnistä tietokone uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti.
• DirectX saatetaan asentaa tietokoneen järjestelmäympäristön mukaan.
3 Poista CD-levy asennuksen päätyttyä.
Seuraava ohjelmisto asennetaan ja pikakuvakkeet asetetaan työpöydälle.
”Image Data Converter”
”Remote Camera Control”
”PlayMemories Home”
”PlayMemories Home Help Guide”
Huomautus
• Jos ennen vuotta 2011 ostetun kameran mukana toimitettu ”PMB” (Picture Motion
Browser) on jo asennettu tietokoneeseen, ”PMB” korvataan ”PlayMemories Home”ohjelmistolla, minkä jälkeen kaikkia ”PMB”-ohjelman toimintoja ei ehkä voi käyttää.
Ohjelmiston asentaminen (Mac)
Kirjaudu valvojana.
1 Käynnistä Mac-tietokone ja aseta CD-levy (mukana) CD-levyasemaan.
2 Kaksoisnapsauta CD:n kuvaketta.
3 Kopioi [IDC_INST.pkg] ja [RCC_INST.pkg] kiintolevyn [MAC]kansioon.
4 Kaksoisnapsauta kohdekansion [IDC_INST.pkg]- ja
[RCC_INST.pkg]-tiedostoja.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
202
Kameran kytkeminen tietokoneeseen
USB-liitännän asettaminen
Valitsee USB-liitäntä käyttämän menetelmän, kun kamera liitetään
tietokoneeseen tai USB-laitteeseen USB-kaapelilla.
MENU-painike t
asetus
3 t [USB-liitäntä] t Valitse haluamasi
Automaattinen
Muodostaa massamuisti- tai MTP-yhteyden automaattisesti
liitettävän tietokoneen tai muun USB-laitteen mukaisesti.
Windows 7-tietokoneet yhdistetään MTP-tilassa ja kyseisen
tilan toiminnot otetaan käyttöön.
Massamuisti
Muodostaa massamuistilaiteyhteyden kameran, tietokoneen
ja muiden USB-laitteiden välille. Vakiotila.
MTP
Muodostaa MTP-yhteyden kameran, tietokoneen tai muiden
USB-laitteiden välille. Windows 7-tietokoneet yhdistetään
MTP-tilassa ja kyseisen tilan toiminnot otetaan käyttöön.
Muiden tietokoneiden (Windows Vista/XP, Mac OS X)
tapauksessa näyttöön tulee automaattinen toistotoiminto, ja
tallennuskansion stillkuvat tuodaan tietokoneeseen.
Huomautuksia
• Kun täksi asetukseksi on määritetty [Automaattinen], yhteyden muodostaminen voi
viedä jonkin aikaa.
• Jos Device Stage* ei tule näkyviin Windows 7 -käyttöjärjestelmässä, määritä tämän
asetuksen arvoksi [Automaattinen].
* Device Stage on valikkonäyttö, jonka avulla voidaan hallita yhdistettyjä laitteita,
kuten kameroita (Windows 7 -ominaisuus).
LUN-asetus (Logical Unit Number) (USB LUN -asetus)
Voit valita tietokoneen USB-yhteyttä varten haluamasi korttipaikan, kuten
paikan 1.
MENU-painike t
haluamasi asetus
3 t [USB LUN -asetus] t Valitse
203
Kuvien katselu tietokoneessa
Kuvaus tietokoneelle Ohjaa kameraa tietokoneesta käyttämällä CD-levyn
(mukana) ”Remote Camera Control” -ohjelmaa. Ohjaa
esimerkiksi kuvausta ja kuvien tallentamista tietokoneeseen.
Kameran kytkeminen tietokoneeseen
Useita
Näyttää molemmat kuvat muistikorttipaikasta 1 ja 2
tietokoneen näytössä.
Yksi
Näyttää tietokoneen näytössä vain kuvat muistikorttipaikasta
1.
Yhdistäminen tietokoneeseen
1 Aseta riittävästi ladattu akku kameraan tai kytke kamera
pistorasiaan AC-PW10AM-verkkolaitteen (myydään erikseen)
avulla.
2 Käynnistä kamera ja tietokone.
3 Tarkista, että asetus [USB-liitäntä] kohdassa
3 on
[Massamuisti].
4 Liitä kamera ja tietokone.
• Kun USB-liitäntä muodostetaan
ensimmäisen kerran, tietokone suorittaa
automaattisesti kameran
tunnistusohjelman. Odota hetki.
1 Tietokoneen USB-liittimeen
USB-kaapeli
(mukana)
2 USB-liittimeen
Kuvien tuominen tietokoneeseen (Windows)
”PlayMemories Home” -ohjelmiston avulla voit tuoda kuvia helposti.
”PlayMemories Home Help Guide” sisältää lisätietoja ”PlayMemories
Home”-ohjelmiston toiminnoista.
204
Kameran kytkeminen tietokoneeseen
Kuvien tuominen tietokoneeseen ilman ”PlayMemories Home”ohjelmistoa
Kun ohjattu automaattinen käynnistys tulee näkyviin kameran ja
tietokoneen välisen USB-yhteyden muodostamisen jälkeen, kopioi
haluamasi kuvat tietokoneeseen valitsemalla [Open folder to view files] t
[OK] t [DCIM] tai [MP_ROOT]t.
Tiedoston nimi
Kansio
Tiedostotyyppi
DCIM-kansio
JPEG-tiedosto
DSC0ssss.JPG
JPEG-tiedosto (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
MP_ROOT-kansio
Tiedostonimi
RAW-tiedosto
DSC0ssss.ARW
RAW-tiedosto (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
MP4-tiedosto (1440 × 1080
12 M)
MAH0ssss.MP4
MP4-tiedosto (VGA 3 M)
MAQ0ssss.MP4
• ssss (tiedostonumero) tarkoittaa mitä tahansa numeroa 0001 - 9999.
• Kun [Laatu]-asetuksena on [RAW ja JPEG], RAW-datatiedoston
numeeristen osien nimi ja sitä vastaavan JPEG-tiedoston nimi on sama.
Kuvien tuominen tietokoneeseen (Mac)
1 Liitä kamera ensin Mac-tietokoneeseen. Kaksoisnapsauta
työpöydän uutta kuvaketta t siirry kansioon, jossa tuotavat
kuvat sijaitsevat.
205
Kuvien katselu tietokoneessa
Huomautuksia
• Jos haluat tuoda AVCHD-videoita tietokoneeseen tai käyttää vastaavia toimintoja,
käytä ”PlayMemories Home” -ohjelmistoa.
• Käytä ”PlayMemories Home”-ohjelmistoa GPS-paikkatiedot sisältävien videoiden
tuomiseen tietokoneeseen (vain SLT-A99V).
• Jos käsittelet AVCHD-videoita tai kansioita videokameraan kytketyn tietokoneen
kautta, kuvat voivat vahingoittua tai niitä ei voi toistaa. Älä poista tai kopioi
muistikortin AVCHD-videoita tietokoneesta. Sony ei ole vastuussa seurauksista,
joita aiheutuu tällaisten toimintojen suorittamisesta tietokoneessa.
Kameran kytkeminen tietokoneeseen
2 Vedä ja pudota kuvatiedostot kiintolevyn kuvakkeeseen.
Kuvatiedostot kopioidaan kiintolevylle.
3 Kaksoisnapsauta kiintolevyn kuvaketta t valitse haluamasi
kuvatiedosto kopioidut tiedostot sisältävästä kansiosta.
Kuva tulee näkyviin.
Ohjelmisto Mac-tietokoneita varten
Tietoja Mac-tietokoneisiin sopivista ohjelmistoista on seuraavassa URLosoitteessa:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Kameran irrottaminen tietokoneesta
Tee seuraavassa kuvatut vaiheet 1–2 ennen kuin
• irrotat USB-kaapelin.
• poistat muistikortin.
• kytket kameran pois päältä.
1 Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa
Windows Vista
olevaa yhteyden
katkaisukuvaketta.
• Jos tietokoneessasi on Windows 7,
napsauta
ja napsauta sitten
.
2 Napsauta
Yhteyden katkaisukuvake
(Safely remove USB Mass Storage Device)
Huomautuksia
• Kun kamera on irrotettu tietokoneesta, vedä ja pudota kuvake muistikortin päälle tai
asemakuvake Roskakori-kuvakkeen päälle ennen kuin käytät Mac-tietokonetta.
• Windows 7:ssä yhteyden katkaisukuvake ei ehkä tule näkyviin. Silloin voit katkaista
yhteyden seuraavasti:
• Älä irrota USB-kaapelia, kun käytön merkkivalo palaa. Tiedot saattavat
vahingoittua.
206
Videolevyn luominen
Voit luoda kameralla tallennetuista AVCHD-videoista levyn.
Videolevyn luontimenetelmän valitseminen
Voit luoda tällä kameralla tallennetuista AVCHD-videoista levyn.
Levyn tyypistä riippuen toistettavissa olevat laitteet voivat vaihdella.
Valitse levysoittimelle parhaiten soveltuva menetelmä.
Voit luoda videolevyjä kahdella tapaa. Käytä tietokoneessasi olevaa
”PlayMemories Home” -ohjelmistoa tai luo levy jollain muulla laitteella,
kuten tallentimella.
Levyn tyyppi/käyttö
Käytettävissä oleva
tallennusasetus
PS
FX
Soitin
FH
Blu-ray-levyjen
toistolaitteet
(Sony Blu-ray -soitin,
PlayStation®3 jne.)
Teräväpiirtotasoisen
kuvanlaadun (HD)
säilyttäminen
–*
–*
Normaalin kuvanlaadun
(STD) säilyttäminen
–*
–*
–*
Tavalliset DVDtoistolaitteet
(DVD-soitin, tietokone,
joka voi toistaa DVDlevyjä jne.)
* Videot, jotka on tallennettu asetuksella [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] tai [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] kohdassa
[Tallennusasetus], muunnetaan ”PlayMemories Home” -ohjelmistossa AVCHDlevyn luomista varten. Muunto voi kestää pitkään. Et voi myöskään luoda levyä
alkuperäisellä kuvanlaadulla. Jos haluat säilyttää alkuperäisen kuvanlaadun, videot
on tallennettava Blu-ray -levylle (sivu 209).
207
Kuvien katselu tietokoneessa
Teräväpiirtotasoisen
kuvanlaadun (HD)
säilyttäminen (AVCHDtallennuslevy)
AVCHD-muotoa tukevat
toistolaitteet
(Sony Blu-ray -soitin,
PlayStation®3 jne.)
Videolevyn luominen
Huomautus
• Et voi luoda levyjä videoista, jotka on kuvattu [PAL/NTSC-valitsin]-asetuksella
[NTSC] käyttämällä ”PlayMemories Home”-ohjelmistoa. Luo levyjä jollakin muulla
laitteella kuin tietokoneella (sivu 210). (vain 1080i 50i -yhteensopivat mallit)
Teräväpiirtotasoisen (HD) levyn luominen (AVCHDtallennuslevy)
Voit luoda tietokoneeseen tuoduista AVCHD-videoista
teräväpiirtolaatuisen (HD) AVCHD-levyn mukana toimitetun
”PlayMemories Home” -ohjelmiston avulla.
1 Käynnistä [PlayMemories Home] ja napsauta
(Create
Discs).
2 Valitse avattavasta levynvalintaluettelosta [AVCHD (HD)].
3 Valitse AVCHD-videot, jotka haluat tallentaa.
4 Napsauta [Add].
• Voit lisätä videoita myös vetämällä ja pudottamalla.
5 Luo levy näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.
Huomautuksia
• asenna ”PlayMemories Home” etukäteen.
• AVCHD-tallennuslevylle ei voi tallentaa valokuvia eikä MP4-videotiedostoja.
• Levyn luominen saattaa kestää pitkään.
AVCHD-tallennuslevyn toistaminen tietokoneella
Voit toistaa levyn ”PlayMemories Home” -ohjelmalla. Valitse levyn
sisältävä DVD-asema ja valitse ”PlayMemories Home” -ohjelmassa
[Player for AVCHD].
”PlayMemories Home Help Guide” sisältää lisätietoja.
Huomautus
• Videoiden toisto saattaa olla katkonaista tietokoneympäristön vuoksi.
208
Videolevyn luominen
Blu-ray-levyn luominen
Voit luoda Blu-ray-levyn tietokoneeseen aiemmin tuoduista AVCHDvideoista. Tietokoneen on tuettava Blu-ray-levyjen luontia.
Blu-ray-levyjä voi luoda BD-R (ei uudelleenkirjoitettava)- ja BD-RE
(uudelleenkirjoitettava) -tallennusvälineistä. Kummankaan tyypin levylle
ei voi lisätä sisältöä, kun levy on luotu.
Blu-ray-levyjen luominen ”PlayMemories Home” -ohjelmalla edellyttää
lisäohjelman asentamista. Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Ohjelmiston asentaminen edellyttää Internet-yhteyttä.
”PlayMemories Home Help Guide” sisältää lisätietoja.
Huomautus
• Kun asetuksella [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] tallennetut videot kopioidaan Bluray-levylle ”PlayMemories Home”-ohjelmistolla, kyseisiä videoita voi toistaa vain
AVCHD 2.0 -yhteensopivilla laitteilla.
Normaalilaatuisen (STD) levyn luominen
1 Käynnistä [PlayMemories Home] ja napsauta
(Create
2 Valitse avattavasta levynvalintaluettelosta [DVD-Video (STD)].
3 Valitse AVCHD-videot, jotka haluat tallentaa.
4 Napsauta [Add].
• Voit lisätä videoita myös vetämällä ja pudottamalla.
5 Luo levy näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.
Huomautuksia
• asenna ”PlayMemories Home” etukäteen.
• MP4-videotiedostoja ei voi tallentaa levylle.
• Levyn luominen kestää normaalia pidempään, koska AVCHD-videot on
muunnettava normaalilaatuisiksi (STD) videoiksi.
209
Kuvien katselu tietokoneessa
Discs).
Videolevyn luominen
• DVD-Video (STD) -levyn ensimmäisellä luontikerralla tarvitaan Internet-yhteys.
”PlayMemories Home”-ohjelmiston tukemat levyt
Voit käyttää ”PlayMemories Home” -ohjelmiston kanssa
seuraavantyyppisiä 12 cm:n levyjä. Blu-ray-levytiedot ovat sivulla 209.
Levytyyppi
Ominaisuudet
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Ei uudelleenkirjoitettava
DVD-RW/DVD+RW
Uudelleenkirjoitettava
• Varmista aina, että PlayStation®3 -konsolin PlayStation®3
-järjestelmäohjelmistona on aina uusin versio.
• PlayStation®3 ei ehkä ole saatavana kaikissa maissa / kaikilla alueilla.
Levyn luominen jollakin muulla laitteella kuin
tietokoneella
Voit luoda levyn Blu-ray-tallentimella jne.
Luotavissa olevan levyn tyyppi määräytyy käytetyn laitteen mukaan.
Laite
Levytyyppi
Blu-ray -tallennin:
Normaalilaatuisen (STD)
Blu-ray- tai DVD-levyn
luominen
Teräväpiirtotasoinen
kuvanlaatu
(HD)
Normaali
kuvanlaatu
(STD)
HDD-tallennin jne:
Normaalilaatuisen (STD)
DVD-levyn luominen
Normaali kuvanlaatu (STD)
Huomautuksia
• Lisätietoja levyn luomisesta on käytettävän laitteen käyttöohjeissa.
• Blu-ray-levyn [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] -asetusta käyttäen tallennettujen
videoiden kopioiminen edellyttää AVCHD Ver 2.0 -yhteensopivaa laitetta. Luodun
Blu-ray-levyn toistaminen edellyttää AVCHD Ver 2.0 -yhteensopivaa laitetta.
210
Vianmääritys/Muut
Vianmääritys
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien
ohjeiden avulla.
1
Katso aiheet sivuilla 211 – 219.
2
Irrota akku ja aseta se uudelleen paikalleen noin 1 minuutin kuluttua
ja kytke virta päälle.
3
Palauta asetukset (sivu 190).
4
Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sonyhuoltoon.
Akku ja virta
Akkua ei voi asentaa.
• Kun asennat akkua, paina akun kärjellä lukitusvipua (sivu 51).
• Ainoa yhteensopiva akku on NP-FM500H. Varmista, että akun malli on
NP-FM500H.
• Tämä voi tapahtua, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä
paikassa (sivu 226).
• Akku on tyhjentynyt. Asenna ladattu akku (sivu 49).
• Akun käyttöaika on loppunut (sivu 235). Vaihda tilalle uusi akku.
• Asenna akku oikein (sivu 51).
Virta katkeaa yllättäen.
• Jos kamera on käyttämättömänä tietyn ajan, kamera siirtyy
virransäästötilaan ja sen virrankulutus loppuu lähes kokonaan.
Virransäästötila kytkeytyy pois, kun kameraa käytetään esim. painamalla
suljinpainike puoliväliin (sivu 178).
211
Vianmääritys/Muut
Jäljellä olevan akun varaustason ilmaisin näyttää väärän tason tai varaus
hupenee nopeasti, vaikka ilmaisimen mukaan varaustaso on riittävä.
Kamera ei käynnisty.
Vianmääritys
CHARGE-merkkivalo vilkkuu akkua ladattaessa.
• Ainoa yhteensopiva akku on NP-FM500H. Varmista, että akun malli on
NP-FM500H.
• Kun lataat akkua, jota ei ole käytetty pitkään aikaan, CHARGE-valo voi
vilkkua.
• CHARGE-valo voi vilkkua 2 tavalla: nopeasti (noin 0,15 sekunnin välein)
tai hitaasti (noin 1,5 sekunnin välein). Jos valo vilkkuu nopeasti, poista
akku ja aseta sama akku paikalleen varmasti. Jos CHARGE-valo alkaa
vilkkua nopeasti uudelleen, akussa saattaa olla jokin vika. Hidas
vilkkuminen on osoitus siitä, että lataus on keskeytetty, koska lämpötila ei
ole sopiva akun lataukselle. Lataus jatkuu ja CHARGE-valo syttyy, kun
lämpötila palautuu sopivaksi.
Akuun lataamisen optimaalinen lämpötila on 10 °C - 30 °C.
Kuvaaminen
Nestekidenäytössä ei näy etsintilassa mitään, vaikka virta on päällä.
• [FINDER/LCD-asetus]-asetukseksi on määritetty [Manuaalinen]. Paina
FINDER/LCD-painiketta (sivu 179).
Etsimessä näkyvä kuva ei ole selvä.
• Säädä diopteria diopterin säätimellä (sivu 17).
Etsimessä ei näy kuvaa.
• [FINDER/LCD-asetus]-asetukseksi on määritetty [Manuaalinen]. Paina
FINDER/LCD-painiketta (sivu 179).
• Siirrä silmääsi hieman lähemmäksi etsintä.
Suljin ei vapaudu.
• Käytät muistikorttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on
LOCK-asennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon.
• Tarkasta muistikortin vapaa tila.
• Automaattitarkennustilassa suljinta ei voi vapauttaa, kun kohde ei ole
tarkka.
• Objektiivi ei ole kiinnitetty oikein. Kiinnitä objektiivi oikein (sivu 55).
• Kun kamera kytketään toiseen laitteeseen, kuten tähtikaukoputkeen, aseta
[Vapautus ilman obj.]-asetukseksi [Ota käyttöön] (sivu 175).
212
Vianmääritys
• Kohde saattaa edellyttää erikoistarkennusta (sivu 93). Käytä tarkennuksen
lukitusta tai manuaalista tarkennusta (sivut 94, 101).
Tallennus kestää kauan.
• Kohinan vähennystoiminto on käytössä (sivu 151). Tämä ei ole vika.
• Kuvataan RAW-tilassa (sivu 139). Koska RAW-datatiedosto on suuri,
kuvaus RAW-tilassa voi kestää jonkin aikaa.
• Automaattinen HDR-toiminto käsittelee kuvaa (sivu 127).
Sama kohde kuvataan moneen kertaan.
• Kuvanottotapana on [Jatkuva kuvaus] tai [Haarukka: sarja]. Määritä
asetukseksi [Kertakuvaus ] (sivu 110).
• Valotustilana on Telezoom. Jatk. AE-ensisijais. (sivu 76).
• Valotustilaksi on asetettu Paras automaattisäätö ja [P. aut.säätö kuv.poim.]asetukseksi [Ei käytössä] (sivu 70).
Kuva ei ole tarkka.
• Kohde on liian lähellä. Tarkasta objektiivin minimipolttoväli.
• Kuvataan manuaalisessa tarkennustilassa. Määritä [Tarkennustila]asetukseksi [Suora m.tark.] [Man. tarkennus] (sivu 91).
• Kun objektiivissa on tarkennustilan kytkin, aseta se asentoon AF.
• Vallitseva valo ei riitä.
Eye-Start-AF ei toimi.
• Aseta [Eye-Start AF]-asetukseksi [Käytössä] (sivu 40).
• Paina suljinpainike puoliväliin asti.
• Aseta oikea aika ja päivämäärä (sivu 58).
• [Alueasetus]-toiminnolla valittu alue poikkeaa todellisesta alueesta. Aseta
[Alueasetus] uudelleen (sivu 58).
Aukon arvo ja sulkimen nopeus vilkkuvat, kun suljinpainike painetaan
puoliväliin.
• Koska kohde on liian kirkas tai tumma, se on kameran käytettävissä olevan
alueen ulkopuolella. Säädä asetusta uudelleen.
213
Vianmääritys/Muut
Päivämäärä ja aika tallentuvat väärin.
Vianmääritys
Kuva on valkeahko (hajavalotus).
Valo sumentuu kuvassa (haamukuva).
• Kuva otettiin voimakkaassa valaistuksessa ja objektiiviin on päässyt liikaa
valoa. Kiinnitä vastavalosuoja.
Kuvan kulmat ovat liian tummat.
• Jos käytössä on jokin suodatin tai suoja, ota se pois ja yritä uudestaan.
Suodatin tai suoja voi näkyä osaksi kuvassa suodattimen paksuudesta tai
väärin asennetusta suojasta riippuen. Joidenkin objektiivien optiikkaa saa
kuvan reuna-alueet näyttämään liian tummilta (valo ei riitä). Voit
kompensoida tätä ilmiötä käyttämällä asetusta [Obj. komp: Varjostus]
(sivu 181).
Kohteen silmät näkyvät punaisina.
• Ota punasilmäisyyden vähennys -toiminto käyttöön (sivu 40).
• Siirry kohteen lähelle ja ota kuva salaman kantaman sisällä olevasta
kohteesta salamaa käyttäen. Tarkista salaman kantama ”Tekniset tiedot”
-kohdasta.
Näyttöön ilmestyy pisteitä, jotka jäävät nestekidenäyttöön.
• Tämä ei ole vika. Nämä pisteet eivät tule kuvaan (sivu 12).
Kuva on epäterävä.
• Kuva otettiin vähässä valossa ilman salamaa ja kamera tärisi. Jalustan tai
salaman käyttö on suositeltavaa (sivu 115).
EV-asteikko b B vilkkuu nestekidenäytössä tai etsimessä.
• Kohde on liian kirkas tai tumma kameran valomittarin mitattavaksi.
Ääntä ei ole äänitetty oikein.
• Jos asetat tallennustason minimiin, ääntä ei tallenneta.
• Jos asetat tallennustason maksimiin, äänessä voi olla hälyääniä.
Kuvien katselu
Kamera ei pysty toistamaan kuvia.
• Tietokoneessa olevan kansion tai tiedoston nimi on vaihdettu (sivu 204).
214
Vianmääritys
• Jos kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneella tai jos se tallennettiin jonkin
muun mallisella kameralla, kuvan katsominen kameralla ei välttämättä
onnistu.
• Toista kamerasta tietokoneeseen tallennetut kuvat ”PlayMemories Home”ohjelmistolla.
• Kamera on USB-tilassa. Kameran irrottaminen tietokoneesta (sivu 206).
Kuvien poistaminen
Kamera ei pysty poistamaan kuvaa.
• Peruuta suojaus (sivu 167).
Olet poistanut kuvan vahingossa.
• Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Sellaiset kuvat, joita ei halua
poistaa, kannattaa suojata (sivu 167).
GPS (vain SLT-A99V)
Kamera ei vastaanota GPS-signaalia.
• Aseta [GPS käyt. / ei käyt.]-asetukseksi [Käytössä] (sivu 187).
• Kamera ei ehkä pysty vastaanottamaan GPS-satelliittien radiosignaaleja
esteiden takia.
• Jos haluat laskea paikkatiedot oikein, siirrä kamera avoimelle alueella ja
käynnistä se uudelleen.
• Kun liität kameraan lisävarusteita (myydään erikseen), GPS-signaali GPSsatelliiteista ei ehkä ole yhtä voimakas kuin ennen lisävarusteen liittämistä.
• Virhemarginaali voi olla jopa satoja metrejä esimerkiksi ympäröivien
rakennusten ja heikkojen GPS-signaalien takia.
Paikkatietojen laskenta voi kestää pitkään, vaikka GPS-aputiedot olisivat
käytössä.
• [Pvm/aika-asetus]-asetusta ei ole määritetty tai määritetty aika on
merkittävästi väärässä. Aseta oikea päivämäärä ja aika (sivu 58).
• Aputietojen voimassaoloaika on vanhentunut. Päivitä GPS-aputiedot
(sivu 188).
215
Vianmääritys/Muut
Paikkatiedoissa on mittava virhe.
Vianmääritys
• Koska GPS-satelliittien sijainnit vaihtelevat jatkuvasti, paikkamääritys
saattaa kestää pitkään tai vastaanotin ei ehkä pysty selvittämään paikkaa
lainkaan sijainnin ja kameran käyttöajan mukaan.
• ”GPS” on järjestelmä, jolla voidaan selvittää maantieteellinen sijainti GPSsatelliittien lähettämien radiosignaalien ja kolmiolaskennan avulla. Vältä
käyttämästä kameraa paikoissa, joissa radiosignaalit voivat estyä tai
heijastua, kuten rakennusten tai puiden ympäröimissä varjoisissa paikoissa.
Käytä kameraa avoimen taivaan alla.
Paikkatietoja ei ole tallennettu.
• Käytä ”PlayMemories Home”-ohjelmistoa GPS-paikkatiedot sisältävien
videoiden tuomiseen tietokoneeseen.
Tietokoneet
Et tiedä, onko tietokoneen käyttöjärjestelmä yhteensopiva kameran
kanssa.
• Tarkista ”Suositeltava tietokoneympäristö” (sivu 200).
Tietokone ei tunnista kameraa.
• Tarkista, että kameran virta on päällä.
• Kun akun varaus on vähissä, asenna kameraan ladattu akku (sivu 49) tai
käytä verkkolaitetta (myydään erikseen).
• Käytä USB-kaapelia (mukana) (sivu 204).
• Irrota USB-kaapeli ja kytke se sitten tukevasti uudelleen.
• Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi kamera,
näppäimistö ja hiiri.
• Kytke kamera suoraan tietokoneeseen (ei USB-jakajan tai muun laitteen
kautta) (sivu 204).
Kuvia ei voi kopioida.
• Luo USB-yhteys liittämällä kamera oikein tietokoneeseen (sivu 204).
• Noudata käyttöjärjestelmäkohtaista kopiointimenetelmää (sivut 204, 205).
• Kun otat kuvia käyttämällä tietokoneella alustettua muistikorttia, et ehkä
pysty kopioimaan kuvia tietokoneelle. Ota kuvia käyttäen kamerallasi
alustettua muistikorttia (sivu 183).
216
Vianmääritys
Kuvaa ei voi toistaa tietokoneessa.
• Jos käytät ”PlayMemories Home” -sovellusta, katso ”PlayMemories Home
Help Guide”.
• Pyydä ohjeita tietokoneen tai ohjelmiston valmistajalta.
Kun olet luonut USB-yhteyden, ”PlayMemories Home” ei käynnisty
automaattisesti.
• Luo USB-yhteys, kun tietokone on kytketty päälle (sivu 204).
Muistikortti
Muistikorttia ei voi laittaa kameraan.
• Työnnät korttia väärässä suunnassa. Asenna se oikein päin (sivu 51).
Muistikortille ei voi tallentaa.
• Muistikortti on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia (sivut 67, 170).
• Asennettu muistikortti ei ole yhteensopiva (sivut 54, 233).
• Valitse muistikorttipaikka toiminnolla [Valitse tallennusmuisti] (sivu 52).
Tiedostoja ei voi toistaa muistikortilta.
• Tarkista [Valitse toiston muisti]-asetukset (sivu 161).
Olet alustanut muistikortin vahingossa.
Tulostus
Kuvia ei voi tulostaa.
• RAW-kuvia ei voi tulostaa. Jos haluat tulostaa RAW-kuvia, muunna ne
ensin JPEG-kuviksi käyttämällä mukana toimitetulla CD-levyllä olevaa
”Image Data Converter” -ohjelmaa.
Kuvan väri on outo.
• Kun Adobe RGB -tilassa tallennettuja kuvia tulostetaan sRGB-tulostimilla,
jotka eivät ole yhteensopivia Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) -muodon
kanssa, kuvat tulostetaan alemmalla intensiteettitasolla (sivu 152).
217
Vianmääritys/Muut
• Kaikki muistikortilla olevat tiedot poistetaan alustuksen yhteydessä. Niitä
ei voi palauttaa.
Vianmääritys
Tulostettaessa kuvista leikkautuvat molemmat reunat.
• Tulostimesta riippuen kuvan vasen, oikea, ylä- tai alareuna voi leikkautua
pois. Erityisesti kun tulostat kuvaa, joka on kuvattu kuvasuhteella [16:9],
kuvan alapää voi leikkautua pois.
• Kun tulostat kuvia omalla tulostimellasi, peruuta rajaus- tai reunuksetonasetukset. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko siinä nämä ominaisuudet.
• Jos tulostat kuviasi tulostuspalvelussa, kysy, voivatko he tulostaa kuvat
leikkaamatta molempia reunoja.
Kuvia ei voi tulostaa päivämäärän kanssa.
• ”PlayMemories Home”-sovelluksen avulla voit tulostaa kuvat päivämäärän
kanssa (sivu 198).
• Tulostuspalvelussa kuvat voidaan tulostaa päivämäärän kanssa, jos pyydät
sitä.
Muut
Linssi huurtuu.
• Siihen tiivistyy kosteutta. Sammuta kamera ja jätä se noin 1 tunniksi ennen
kuin käytät sitä (sivu 226).
Näkyviin tulee ilmoitus ”Aseta alue/päivämäärä/aika.”, kun kamera
kytketään päälle.
• Kamera on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa ilman akkua tai akun ollessa
lähes tyhjä. Vaihda akku ja aseta päiväys uudelleen (sivut 58, 226). Jos
päivämääräasetus katoaa aina akkua vaihdettaessa, pyydä ohjeita Sonyn
jälleenmyyjältä tai paikalliselta valtuutetulta Sonyn huoltoedustajalta.
Tallennettavissa olevien kuvien määrä ei pienene tai pienenee kerralla 2
kuvalla.
• Tämä johtuu siitä, että tiivistyssuhde ja kuvan koko tiivistyksen jälkeen
muuttuvat kuvan mukaan JPEG-kuvia otettaessa (sivu 139).
Asetus palautuu ilman palautustoiminnon suorittamista.
• Akku poistettiin virtakytkimen ollessa ON-asennossa. Kun poistat akkua,
varmista, että kameran virta on kytketty pois päältä ja ettei käytön
merkkivalo pala (sivut 18, 52).
218
Vianmääritys
Kamera ei toimi oikein.
• Kytke kamera pois päältä. Poista akku ja aseta se takaisin paikalleen. Jos
kamera on kuuma, poista akku ja anna sen jäähtyä ennen kuin yrität tätä
korjausmenetelmää.
• Jos käytössä on verkkolaite (myydään erikseen), irrota verkkojohto. Kytke
virtajohto ja käynnistä kamera uudelleen. Jos kamera ei toimi tämänkään
jälkeen, ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sonyhuoltoon.
näkyy näytössä.
• SteadyShot -toiminto ei toimi. Voit jatkaa kuvaamista, mutta SteadyShot
-toiminto ei toimi. Kytke kamera pois ja takaisin päälle. Jos SteadyShot
-asteikko jatkaa vilkkumista, ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon.
”--E-” näkyy näytössä.
• Poista muistikortti ja aseta se takaisin paikalleen. Jos tämä ei poista
ilmoitusta, alusta muistikortti.
Vianmääritys/Muut
219
Varoitusilmoitukset
Jos jokin seuraavista ilmoituksista
tulee näkyviin, noudata alla olevia
ohjeita.
Aseta alue/päivämäärä/aika.
• Aseta alue, päivämäärä ja aika.
Jos et ole käyttänyt kameraa
pitkään aikaan, lataa sisäinen
ladattava akku (sivut 58, 226).
Virta ei riitä.
• Yritit suorittaa toiminnon
[Puhdistustila] akun tehon
ollessa riittämätön. Lataa akku
tai käytä verkkolaitetta
(myydään erikseen).
Muistikorttia ei voi käyttää.
Alustetaanko se?
• Muistikortti on alustettu
tietokoneessa, ja tiedostomuotoa
on muokattu.
Valitse [Syötä] ja alusta sitten
muistikortti. Voit käyttää
muistikorttia uudelleen, mutta
kaikki siinä olevat tiedot
poistetaan. Täydelliseen
alustamiseen voi kulua jonkin
aikaa.
Jos ilmoitus tulee vieläkin
näkyviin, vaihda muistikortti.
Muistikorttivirhe
• Kamerassa on epäyhteensopiva
muistikortti tai alustus on
epäonnistunut.
220
Aseta muistikortti uudelleen.
• Asennettua muistikorttia ei voi
käyttää kameran kanssa.
• Muistikortti on vahingoittunut.
• Muistikortin liitinosa on
likainen.
Muistikortti on lukittu.
• Käytät muistikorttia, jossa on
kirjoitussuojakytkin, ja tämä
kytkin on LOCK-asennossa.
Aseta kytkin tallennusasentoon.
Käsittelee...
• Pitkällä valotuksella kohinan
poisto tai suuren ISO:n kohinan
poisto tapahtuu kuvauksen
jälkeen ja siihen kuluu yhtä
kauan kuin suljin oli auki.
Tämän poiston aikana ei voi
kuvata.
Ei voi näyttää.
• Muilla kameroilla otettuja kuvia
tai tietokoneella muokattuja
kuvia ei ehkä voi näyttää.
Tarkista objektiivilisäke. Jos
objektiivi ei ole tuettu, voit sallia
objektiivin käyttämisen
räätälöintivalikosta.
• Objektiivia ei ole kiinnitetty
oikein tai sitä ei ole kiinnitetty
lainkaan.
• Kun kiinnität kameran
tähtikaukoputkeen tai
vastaavaan, aseta [Vapautus
ilman obj.]-asetukseksi [Ota
käyttöön].
Varoitusilmoitukset
Ei voi tulostaa.
• Yritit merkitä RAW-kuvia
DPOF-merkillä.
Kamera ylikuumenee. Anna sen
jäähtyä.
• Kamera on kuumentunut, koska
sillä on otettu kuvia
yhtäjaksoisesti.
Kytke virta pois. Anna kameran
jäähtyä ja odota, kunnes se on
taas valmis kuvaamista varten.
• Kameran sisälämpötila on
noussut liian suureksi, koska
kameralla on tallennettu pitkään.
Lopeta tallennus.
Tallennus ei ole käytettävissä
tässä videomuodossa.
• Aseta [Tiedostomuoto]asetukseksi [MP4].
• Kytke virta pois päältä, poista
akku ja asenna se sitten takaisin.
Jos viesti tulee näkyviin usein,
ota yhteys Sony-kauppiaaseen
tai paikalliseen valtuutettuun
Sony-huoltoon.
Kuvatietokantatiedoston
virhe.Palautetaanko?
• AVCHD-videoita ei voi tallentaa
tai toistaa, koska
kuvatietokantatiedosto on
vioittunut. Palauta tiedot näytön
ohjeiden mukaan.
Ei voi suurentaa.
Kuvaa ei voi kääntää.
• Muilla kameroilla tallennettuja
kuvia ei ehkä voi suurentaa tai
kääntää.
Ei voi luoda lisää kansioita.
• Muistikortilla on kansio ”999”.
Siinä tapauksessa et voi luoda
uusia kansioita.
• Tietokantatiedostoa ei voida
rekisteröidä. Tuo kaikki kuvat
tietokoneeseen käyttämällä
”PlayMemories Home”ohjelmistoa ja palauta
muistikortti.
221
Vianmääritys/Muut
• Kuvien määrä on suurempi kuin
mitä kameran
tietokantatiedoston
päivämääränhallintatoiminto
pystyy käsittelemään.
Kameravirhe
Järjestelmävirhe
Kameran ja objektiivin puhdistaminen
Kameran puhdistaminen
• Älä kosketa objektiivin koskettimia, peiliä tai muita kameran sisällä
olevia osia. Koska peilin päällä tai ympärillä oleva pöly voi vaikuttaa
kameran kuviin tai suorituskykyyn, puhalla pöly pois jollakin
kaupallisesti saatavilla olevalla puhaltimella*. Lisätietoja kuva-anturin
puhdistamisesta on sivulla 223.
* Älä käytä spraypuhallinta. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Puhdista kameran pinta kevyesti vedellä kostutetulla pehmeällä
kangaspyyhkeellä ja pyyhi pinta sitten kuivaksi puhtaalla
kangaspyyhkeellä. Vältä vahingoittamasta pintaa tai koteloa
noudattamalla seuraavia ohjeita.
– Älä käytä kemiallisia tuotteita, kuten ohentimia, bensiiniä, alkoholia,
kertakäyttöliinoja, hyönteiskarkotteita, aurinkovoiteita tai
hyönteismyrkkyjä.
– Älä kosketa kameraa, jos käsissäsi on jotakin edellä mainituista
aineista.
– Älä jätä kameraa pitkäaikaiseen kosketukseen kumin tai vinyylin
kanssa.
Objektiivin puhdistaminen
• Älä käytä puhdistusliuoksia, jotka sisältävät ohentimia, bensiiniä tai
muita orgaanisia liuottimia.
• Kun puhdistat linssin pintaa, käytä pölyn poistamiseen jotakin
kaupallisesti saatavaa puhallinta. Jos pintaan tarttuu pölyä, pyyhi se pois
pehmeällä liinalla tai paperipyyhkeellä, joka on kostutettu
linssinpuhdistusaineella. Pyyhi pyörittävällä liikkeellä linssin keskeltä
ulospäin. Älä sumuta linssinpuhdistusliuosta suoraan linssille.
222
Kuva-anturin puhdistaminen
Jos kameran sisään päässyt pöly tai lika tarttuu kuva-anturin (osa, joka
muuntaa valon sähköiseksi signaaliksi) päälle, se voi näkyä kuvissa
tummina pisteinä kuvausolosuhteiden mukaan. Jos kuva-anturin päällä on
pölyä, puhdista kuva-anturi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Huomautuksia
• Puhdistusta ei voi tehdä, kun akkutaso on 50 % tai vähemmän.
• Kamera antaa merkkiäänen, jos akun teho heikkenee liikaa puhdistuksen aikana.
Keskeytä puhdistaminen välittömästi ja sammuta kamera. AC-PW10AMverkkolaitteen (myydään erikseen) käyttö on suositeltavaa.
• Puhdistus tulee tehdä nopeasti.
• Älä käytä spraypuhallinta, koska se voi roiskuttaa vesipisaroita kameran rungon
sisään.
Kuva-anturin puhdistaminen automaattisesti kameran
puhdistustilan avulla
1 Varmista, että akku on ladattu täyteen (sivu 53).
2 MENU-painike t
4 t [Puhdistustila]
3 Valitse [Syötä] monivalitsimen painikkeella v ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa.
Vianmääritys/Muut
Kuva-anturi värisee hetken, kun pölyä poistetaan anturista.
4 Kytke kamera pois päältä.
Kuva-anturin puhdistaminen puhaltimella
Jos puhdistustila ei riitä, kuva-anturin voi puhdistaa puhaltimella
seuraavien ohjeiden mukaan.
223
Kuva-anturin puhdistaminen
1 Tee puhdistustoiminto kohdan ”Kuva-anturin puhdistaminen
automaattisesti kameran puhdistustilan avulla” ohjeiden
vaiheiden 1-3 mukaan.
2 Irrota objektiivi (sivu 56).
3 Nosta peili ylös painamalla peilin
lukitusvipua sormella.
• Varo, ettet vahingossa koske peilin
pintaan.
Peilin lukitusvipu
4 Puhdista kuva-anturin pinta ja sen
ympäristö puhaltimella.
• Älä kosketa kuva-anturia puhaltimen
kärjellä ja älä aseta puhaltimen kärkeä
kameran sisään kiinnitintä syvemmälle.
• Pidä kameran etupuolta alaspäin, jotta
pöly ei pääse laskeutumaan kameraan.
Suorita puhdistus nopeasti.
• Puhdista myös peilin takapuoli
puhaltimella.
224
Kuva-anturin puhdistaminen
5 Kun olet tehnyt puhdistustoimet,
laske peiliä sormella, kunnes se
napsahtaa.
• Laske peilin kehys alas sormella. Varo,
ettet vahingossa koske peilin pintaan.
• Laske peiliä alaspäin, kunnes se
lukittuu vankasti paikalleen.
Aseta jompikumpi sivu
alaspäin.
6 Kiinnitä objektiivi ja sammuta kamera.
• Vahvista, että peili on lukittu hyvin paikalleen, kun kiinnität objektiivia.
Huomautuksia
• Kun olet tehnyt puhdistustoimet, varmista, että peili on lukittu paikalleen hyvin
objektiivia kiinnitettäessä. Peilin lukituksen estyminen voi aiheuttaa objektiivin
naarmuuntumisen tai muita ongelmia. Huomaa myös, että jos peiliä ei ole kiinnitetty
hyvin, automaattinen tarkennus ei toimi kuvaamisen aikana.
• Kameralla ei voi kuvata, kun peili on nostettu ylös.
Vianmääritys/Muut
225
Varotoimia
Älä käytä tai säilytä kameraa
seuraavissa paikoissa
• Erittäin kuumat, kuivat tai kosteat
paikat
Aurinkoiseen paikkaan pysäköidyn
auton kaltaisissa paikoissa kameran
runko voi vääristyä, mistä voi
aiheutua toimintahäiriöitä.
• Pitäminen suorassa
auringonvalossa
Kameran rungon väri voi muuttua
tai runko vääristyä, mikä voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Paikat, joihin voi kohdistua tärinää
• Voimakkaan magneettikentän
lähelle
• Hiekkaiset ja pölyiset paikat
Varo, ettei kameraan pääse hiekkaa
tai pölyä. Tämä voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä, joita ei aina voi
korjata.
• Kosteat paikat
Objektiiviin voi muodostua
hometta.
Säilyttäminen
Muista kiinnittää objektiivin
etusuojus tai runkotulppa, kun et
käytä kameraa. Kun kiinnität
runkotulppaa, poista siitä kaikki
pöly ennen kuin asetat sen
kameraan.
226
Käyttölämpötilat
Kamera on suunniteltu käytettäväksi
lämpötila-alueella 0 °C - 40 °C.
Kuvaamista erittäin kylmässä tai
kuumassa ei suositella.
Kosteuden tiivistyminen
Jos kamera tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään paikkaan, kameran sisään
ja pinnalle voi tiivistyä kosteutta.
Tämä tiivistyminen saattaa aiheuttaa
kameran toimintahäiriöitä.
Kosteuden tiivistymisen estäminen
Kun tuot kameran kylmästä
lämpimään, sulje se muovipussiin ja
anna sen sopeutua uuden paikan
olosuhteisiin noin 1 tunnin ajan.
Jos kosteutta tiivistyy
Sammuta kamera ja odota noin tunti,
että kosteus haihtuu. Huomaa, että jos
otat kuvia, kun kameran objektiivissa
on kosteutta, kuvista ei tule tarkkoja.
Sisäinen ladattava paristo
Tässä kamerassa on sisäinen
ladattava paristo, joka ylläpitää
päivämäärän ja ajan ja muut asetukset
riippumatta siitä, onko virta päällä tai
akku ladattu vai tyhjentynyt.
Tämä ladattava paristo latautuu koko
ajan kameran käytön aikana. Jos
käytät kameraa vain lyhyitä aikoja
kerrallaan, pariston varaus heikkenee
asteittain. Jos kamera on
käyttämättömänä noin 3 kuukautta,
paristo tyhjenee kokonaan. Muista
ladata paristo tässä tapauksessa
uudelleen ennen kameran käyttöä.
Varotoimia
Voit kuitenkin käyttää kameraa,
vaikka ladattava paristo olisi tyhjä,
mutta et pysty tallentamaan
päivämäärää ja aikaa. Jos kameran
asetukset palautuvat oletusasetuksiksi
aina, kun sisäinen ladattava akku
ladataan, kyseisen akun käyttöaika
saattaa olla loppunut. Ota yhteys
Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Sisäisen ladattavan pariston
latausmenetelmä
Aseta ladattu akku kameraan tai
kytke kamera pistorasiaan
verkkolaitteen (myydään erikseen)
avulla ja jätä kamera vähintään 24
tunniksi virtakytkimen ollessa pois
päältä.
Objektiivien ja varusteiden
käyttäminen
Muistikortit
Älä kiinnitä muistikorttiin tai
korttisovittimeen tarroja tai vastaavia.
Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Kun hävität kameran tai luovutat sen
toiselle, suorita seuraavat
toimenpiteet henkilökohtaisten
tietojesi suojaamiseksi:
• [Palauta] t [Palauta oletus]
(sivu 190)
• Poista kaikki kasvojen
rekisteröintitiedot (sivu 143).
Tallentaminen/toistaminen
• Kun käytät muistikorttia kamerassa
ensimmäistä kertaa, on
suositeltavaa alustaa kortti kameran
toiminnon avulla ennen
kuvaamisen aloittamista
muistikortin vakaan toiminnan
varmistamiseksi. Huomaa, että
alustettaessa kaikki muistikortin
tiedot tyhjennetään
palauttamattomasti. Tallenna
tärkeät tiedot esimerkiksi
tietokoneeseen.
• Jos tallennat ja poistat kuvia
toistuvasti, muistikortin tiedot
saattavat pirstoutua. Videoiden
tallennus ja kuvaaminen ei ehkä
tällöin onnistu. Tallenna tällöin
kuvat tietokoneeseen tai muuhun
tallennuspaikkaan ja alusta sitten
muistikortti (sivu 183).
• Ennen kuin kuvaat ainutlaatuisia
tapahtumia kokeile, että kamera
toimii oikein.
227
Vianmääritys/Muut
Kameran kanssa on suositeltavaa
käyttää sen ominaisuuksiin sopivia
Sony-objektiiveja/-varusteita
(mukaan lukien Konica Minolta
-tuotteet). Muiden valmistajien
tuotteiden käyttäminen voi saada
aikaan sen, että kamera ei toimi
toivotulla tavalla, tai se voi aiheuttaa
onnettomuuksia tai vikatilanteita
kameran käytössä.
Huomautus kameran
hävittämisestä/
luovuttamisesta
Varotoimia
• Tämä kamera on suunniteltu
kestämään pölyä ja kosteutta mutta
se ei veden- tai roiskeenkestävä. Jos
käytät kameraa sateessa, älä anna
kameran tai objektiivin kastua.
Puhdista kamera käytön jälkeen, jos
se likaantuu. Kameraan jäänyt vesi,
hiekka, pöly, suola jne. voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Älä katso kohti aurinkoa tai muuta
voimakasta valonlähdettä etsimen
tai irrotetun objektiivin läpi. Tämä
voi vahingoittaa silmiäsi pysyvästi.
Tai se saattaa aiheuttaa kameran
toimintahäiriön.
• Älä käytä kameraa lähellä laitteita,
jotka muodostavat voimakkaita
radioaaltoja tai säteilyä. Kamera ei
ehkä pysty kuvaamaan tai
toistamaan oikein.
• Kameran käyttö pölyisessä tai
hiekkaisessa paikassa voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
• Jos kameraan tiivistyy kosteutta,
poista se ennen kameran käyttöä
(sivu 226).
• Älä ravistele tai iske kameraa.
Tämä voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä ja estää
kuvaamisen, minkä lisäksi se voi
tehdä tallennusvälineestä
epävakaan ja vioittaa tai tuhota
kuvatietoja.
• Säilytä kamera, mukana tulleet
lisävarusteet ja muut tarvikkeet
lasten ulottumattomissa.
Muistikortti voidaan nielaista
vahingossa. Jos näin käy, on
otettava välittömästi yhteys
lääkäriin.
228
Kameran käyttö
ulkomailla —
virtalähteet
Voit käyttää kameraa, akkulaturia ja
AC-PW10AM-verkkolaitetta
(myydään erikseen) missä tahansa
maassa tai alueella, jossa verkkovirta
on 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz.
PAL-M-järjestelmä
Brasilia
PAL-N-järjestelmä
Argentiina, Paraguay, Uruguay
SECAM-järjestelmä
Bulgaria, Guyana, Iran, Irak,
Kreikka, Monaco, Ranska, Ukraina,
Venäjä jne.
Huomautus
• Älä käytä muuntajaa (muunninta),
sillä se voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
Televisioiden
värijärjestelmät
Kun katselet kuvia televisioruudussa,
kameran ja television on käytettävä
samaa televisioiden värijärjestelmää.
Vianmääritys/Muut
NTSC-järjestelmä
Bahamasaaret, Bolivia, Chile,
Ecuador, Filippiinit, Jamaika, Japani,
Kanada, Keski- Amerikka,
Kolumbia, Korea, Meksiko, Peru,
Surinam, Taiwan, Venezuela,
Yhdysvallat jne.
PAL-järjestelmä
Australia, Belgia, Espanja, Hollanti,
Hongkong, Indonesia, Iso-Britannia,
Italia, Itävalta, Kiina, Kroatia,
Kuwait, Malesia, Norja, Portugali,
Puola, Romania, Ruotsi, Saksa,
Singapore, Slovakia, Suomi, Sveitsi,
Tanska, Thaimaa, Tšekki, Turkki,
Unkari, Uusi-Seelanti, Vietnam jne.
229
AVCHD-muoto
AVCHD-muoto on digitaalinen
teräväpiirtokameramuoto, jota
voidaan käyttää joko 1080istandardin*1 tai 720p-standardin*2
mukaisen teräväpiirtosignaalin (HD)
tallentamiseen käyttämällä tehokasta
tietojen pakkaustekniikkaa. MPEG-4
AVC/H.264 -muotoa käytetään
videotietojen pakkaamiseen ja Dolby
Digital- tai Linear PCM -järjestelmää
äänitietojen pakkaamiseen.
MPEG-4 AVC/H.264 -muotoa
käytettäessä kuvat voidaan pakata
tehokkaammin kuin perinteisiä
kuvankäsittelymuotoja käytettäessä.
MPEG-4 AVC/H.264 -muotoa
käytetään tallennettaessa
digitaalivideokameralla kuvattu
teräväpiirtosignaali esimerkiksi
8 cm:n DVD-levyille, kiintolevyille,
flash-muistiin tai muistikortille.
Tallentaminen ja toistaminen
kameralla
Kamera tallentaa teräväpiirtolaatuista
(HD) kuvaa AVCHD-muodossa
seuraavilla tarkkuuksilla.
Videosignaali*3:
1080 60i -yhteensopiva laite
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/60i, 1920 × 1080/60p,
1920 × 1080/24p
1080 50i -yhteensopiva laite
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/50i, 1920 × 1080/50p,
1920 × 1080/25p
Äänisignaali: Dolby Digital 2ch
230
Tallennusväline: Muistikortti
*1 1080i-standardi
Teräväpiirtostandardi, jossa
käytetään 1 080 piirrettyä viivaa ja
lomitusta.
*2 720p-standardi
Teräväpiirtostandardi, jossa
käytetään 720 piirrettyä viivaa ja
progressiivista kuvaa.
*3 Kameralla ei voi toistaa muita kuin
edellä kuvatuissa AVCHDmuodoissa kuvattuja tietoja.
GPS
(vain SLT-A99V)
Kolmiolaskentavirheet
• Jos siirryt toiseen paikkaan heti
kameran käynnistämisen jälkeen,
kamera saattaa aloittaa
kolmiolaskennan myöhemmin kuin
jos pysyisit samassa paikassa.
• GPS-satelliittien asennosta johtuvat
virheet
Kamera laskee nykyisen sijainnin
automaattisesti, kun se vastaanottaa
radiosignaalin vähintään 3 GPS
231
Vianmääritys/Muut
Tämän järjestelmän avulla voit
selvittää tarkan sijaintisi maan päällä.
GPS-satelliitit kiertävät
6 kiertoradalla 20 000 km:n
korkeudella maasta. GPSjärjestelmässä käytetään vähintään 24
GPS-satelliittia. GPS-vastaanotin
vastaanottaa satelliittien lähettämät
radiosignaalit ja laskee
vastaanottimen sijainnin esimerkiksi
kiertoratatietojen (kalenteritietojen)
ja signaalien matka-ajan perusteella.
Tällaista paikkamäärityslaskentaa
kutsutaan ”kolmiolaskennaksi”. GPSvastaanotin voi selvittää paikan
leveys- ja pituusasteen, kun se saa
signaalin vähintään 3 satelliitilta.
• Koska GPS-satelliittien sijainnit
vaihtelevat jatkuvasti,
paikkamääritys saattaa kestää
pitkään tai vastaanotin ei ehkä
pysty selvittämään paikkaa
lainkaan sijainnin ja kameran
käyttöajan mukaan.
• ”GPS” on järjestelmä, jolla voidaan
selvittää maantieteellinen sijainti
GPS-satelliittien lähettämien
radiosignaalien ja kolmiolaskennan
avulla. Vältä käyttämästä GPStoimintoa paikoissa, joissa
radiosignaalit voivat estyä tai
heijastua, kuten rakennusten tai
puiden ympäröimissä varjoisissa
paikoissa. Käytä kameraa avoimen
taivaan alla.
• Paikkatietojen tallennus ei ehkä
onnistu paikoissa ja tilanteissa,
joissa kamera ei vastaanota GPSsatelliittien radiosignaaleja.
Tällaisia paikkoja ja tilanteita ovat
esimerkiksi seuraavat:
– Tunnelit, sisätilat ja rakennusten
vierustat.
– Korkeiden rakennusten väliset
alueet ja rakennusten ympäröimät
kapeat kadut.
– Maanalaiset tilat, tiheän puuston
ympäröimät paikat, siltojen
alustat ja paikat, joissa esiintyy
magneettikenttiä (esimerkiksi
korkeajännitekaapelien lähellä).
– Kameran kanssa saman taajuuden
radiosignaaleja tuottavat laitteet:
1,5 GHz:n matkapuhelinten
läheisyydessä jne.
• Jos julkaiset tai jaat Internetissä
kuvan, jota tallennettaessa [GPS
käyt. / ei käyt.]-asetus on ollut
[Käytössä], kuvan paikkatiedot
voivat olla kolmansien osapuolien
käytettävissä. Aseta tällaisissa
tilanteissa [GPS käyt. / ei käyt.]arvoksi [Ei käytössä] ennen
kuvausta (sivu 187).
GPS (vain SLT-A99V)
satelliitilta. GPS-satelliittien
sallima kolmiolaskentavirhe on
noin 30 m. Ympäristön mukaan
kolmiolaskentavirhe voi olla
suurempi. Tällöin oikea paikka ja
GPS-tietoihin määritetty
karttapaikka saattavat poiketa
toisistaan. GPS-satelliitit ovat
Yhdysvaltojen
puolustusministeriön hallinnassa, ja
niiden tarkkuutta voidaan muuttaa
tarkoituksella.
• Kolmiolaskentaprosessin virheet
Kamera hakee paikkatiedot 15
sekunnin välein kolmiolaskennan
aikana. Tämän takia paikkatietojen
selvityksen ja paikkatiedon kuvaan
tallennuksen välillä voi olla
aikaviive, joten tallennuspaikka ja
kuvan GPS-tietoihin tallennettu
paikka eivät välttämättä täsmää
täysin.
GPS-käyttörajoitukset
lentokoneissa
Sammuta kamera lentokoneessa
nousujen ja laskujen ajaksi, kuten
lennon kuulutuksissa ohjeistetaan.
Muut rajoitukset
Noudata paikka- ja tilannekohtaisia
sääntöjä GPS-toimintoja käyttäessäsi.
Maantieteellinen
koordinaattijärjestelmä
Käytetty koordinaattijärjestelmä on
”WGS-84”.
232
Muistikortti
Huomautuksia
muistikorttien käytöstä
Huomautuksia ”Memory
Stick” -korttien käytöstä
kamerassa
Tämän kameran kanssa voi käyttää
seuraavia ”Memory Stick”
-muistikortteja. Kaikkien ”Memory
Stick PRO Duo” -toimintojen
asianmukaista toimintaa ei
kuitenkaan voida taata.
233
Vianmääritys/Muut
• Älä iske, taivuta tai pudota
muistikorttia.
• Muistikorttia ei saa käyttää tai
säilyttää seuraavanlaisissa
olosuhteissa:
– kuumat paikat, esim.
auringonpaisteeseen pysäköidyn
auton sisällä.
– suoralle auringonvalolle altistuvat
paikat.
– kosteat paikat tai paikat, joissa on
syövyttäviä aineita.
• Muistikortti voi olla kuuma, jos sitä
on juuri käytetty pitkään. Käsittele
sitä varovasti.
• Kun käytön merkkivalo palaa, älä
poista muistikorttia tai akkua tai
katkaise virtaa. Tiedot saattavat
vahingoittua.
• Tiedot saattavat vahingoittua, jos
asetat muistikortin erittäin
magneettisen materiaalin lähelle tai
käytät muistikorttia
sähköstaattisessa tai muutoin
sähköisyyttä erittävässä
ympäristössä.
• Tärkeät tiedot kannattaa
varmuuskopioida esimerkiksi
tietokoneen kiintolevylle.
• Kuljeta ja säilytä muistikorttia aina
sen mukana tulleessa kotelossa.
• Älä altista muistikorttia vedelle.
• Älä koske muistikortin liitinosaan
käsin tai metalliesineillä.
• Kun muistikortin
kirjoitussuojauskytkin on LOCKasennossa, et voi suorittaa
toimintoja, kuten tallentaa tai
poistaa kuvia.
• Tietokoneella alustetut muistikortit
eivät välttämättä toimi tämän
kameran kanssa. Varmista, että
muistikortti on alustettu kamerassa.
• Tietojen luku- ja kirjoitusnopeus
vaihtelee muistikortin ja käytetyn
laitteiston yhdistelmästä riippuen.
• Älä paina kovasti, kun kirjoitat
kortin kirjoitusalueelle.
• Älä kiinnitä tarraa muistikorttiin.
• Älä pura tai muunna muistikorttia.
• Älä jätä muistikorttia pikkulasten
ulottuville. He voivat niellä sen
vahingossa.
Muistikortti
”Memory Stick PRO Duo”* * *
”Memory Stick PRO-HG Duo”*1*2
Toimii kamerassa
1
2 3
”Memory Stick Duo”
Ei toimi kamerassa
”Memory Stick” ja ”Memory Stick
PRO”
Ei toimi kamerassa
*1 Kamerassa on MagicGatetoiminto. MagicGate on
tekijänoikeuksien
suojaustekniikka, joka hyödyntää
salausta. Tällä kameralla ei voi
toteuttaa tietojen tallennusta/
toistoa, joka edellyttää
MagicGate-toimintoja.
*2 Tukee nopeaa tiedonsiirtoa
rinnakkaisliitäntää käyttämällä.
*3 Kun ”Memory Stick PRO Duo”
-kortteja käytetään videoiden
tallentamiseen, vain Mark2merkittyjä kortteja voi käyttää.
234
Huomautuksia ”Memory Stick
Micro” -korttien käytöstä
(myydään erikseen)
• Tuote on yhteensopiva ”Memory
Stick Micro” (”M2”) -tuotteen
kanssa. ”M2” on lyhenne nimestä
”Memory Stick Micro”.
• Jos haluat käyttää ”Memory Stick
Micro” -korttia kamerassa,
varmista, että asetat ”Memory Stick
Micro” -kortin ”M2”-sovittimeen,
joka on Duo-kokoa. Jos asetat
”Memory Stick Micro” -kortin
kameraan ilman ”M2”-sovitinta,
joka on Duo-kokoa, et ehkä voi
enää poistaa sitä kamerasta.
• Älä jätä ”Memory Stick Micro”
-korttia pikkulasten ulottuville. He
voivat niellä sen vahingossa.
Akku/Akkulaturi
• Käytä vain NP-FM500H-akkua.
Huomaa, ettei akkumalleja NPFM55H, NP-FM50 ja NP-FM30
voi käyttää.
• Näytetty lataus ei välttämättä pidä
paikkaansa kaikissa olosuhteissa.
• Älä altista akkua vedelle. Akku ei
ole vesitiivis.
• Älä jätä akkua auton sisään,
suoraan auringonpaisteeseen tai
mihinkään muihin erittäin kuumiin
paikkoihin.
Akun tehokas käyttö
• Akun teho heikkenee alhaisissa
lämpötiloissa. Niinpä akun
käyttöaika on lyhyempi kylmissä
paikoissa, ja sarjakuvauksen nopeus
hidastuu. On suositeltavaa pitää
akkua taskussasi kehon lähellä,
jotta se lämpenee, ja laittaa se
kameraan vasta juuri ennen
kuvaamista.
• Akku tyhjenee nopeasti, jos käytät
usein salamaa tai sarjakuvausta tai
jos toistuvasti sammutat kameran
virran ja kytket sen uudelleen päälle
tai jos määrität nestekidenäytön
kirkkaammaksi.
Akun käyttöikä
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun
kapasiteetti laskee vähitellen akkua
käytettäessä ja ajan myötä. Jos akun
käyttöaika tuntuu lyhentyneen
huomattavasti, syynä on luultavasti
235
Vianmääritys/Muut
• Latausaika vaihtelee akun jäljellä
olevan kapasiteetin tai
latausolosuhteiden mukaan.
• Suosittelemme akun lataamista
lämpötilassa 10 °C - 30 °C. Akku ei
ehkä lataudu tehokkaasti muussa
lämpötilassa.
• Kytke akkulaturi lähimpään
pistorasiaan.
• Älä yritä ladata akkua uudelleen
sen jälkeen, kun se on ladattu, tai
kun sitä ei ole käytetty lataamisen
jälkeen. Tämä vaikuttaa akun
suorituskykyyn.
• Älä lataa kamerasi akkulaturilla
(mukana) minkään muun tyyppisiä
akkuja kuin ”InfoLITHIUM” M
-sarjan akkuja. Muunlaiset akut
voivat vuotaa, ylikuumentua tai
räjähtää, jos yrität ladata niitä.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai
palovamman.
• CHARGE-valon vilkkuminen voi
olla merkki akkuvirheestä tai siitä,
että käytössä on jokin muu
akkutyyppi. Tarkasta, että akku on
oikeantyyppinen. Jos akku on
oikeantyyppinen, poista akku, aseta
sen tilalle uusi tai toinen akku ja
tarkasta, toimiiko akkulaturi oikein.
Jos akkulaturi toimii oikein,
kyseessä saattaa olla akkuvirhe.
• Akun lataaminen ei ehkä onnistu,
jos akkulaturi on likainen. Pyyhi
akkulaturi puhtaaksi kuivalla
kangaspyyhkeellä tai vastaavalla.
Huomautuksia akun
käytöstä
Akku/Akkulaturi
se, että akku on saavuttanut
käyttöikänsä pään. Osta uusi akku.
• Akun käyttöikään vaikuttavat sen
säilytys- ja käyttöolosuhteet sekä
käyttöympäristö.
Akun säilyttäminen
Voit pidentää akun käyttöikää
lataamalla sen täyteen ja käyttämällä
sen kokonaan vähintään kerran
vuodessa. Säilytä akkua kuivassa ja
viileässä paikassa.
236
Lisenssi
Huomautuksia lisenssistä
Kameran mukana toimitetaan
ohjelmisto, jota käytetään
tekijänoikeuden omistajan kanssa
solmitun lisenssisopimuksen nojalla.
Näiden ohjelmistosovellusten
tekijänoikeuksien haltijoiden
pyynnöstä olemme velvollisia
antamaan seuraavat ilmoitukset. Lue
seuraavat osiot.
Tutustu CD-levyn kansiossa
”License” oleviin lisensseihin (vain
englanniksi).
GNU GPL/LGPL -lisensoidut
ohjelmistot
Kameran mukana toimitetaan
ohjelmisto, johon sovelletaan
seuraavaa GNU General Public
License (jäljempänä ”GPL”)- tai
GNU Lesser General Public License
(jäljempänä ”LGPL”) -lisenssiä.
Sinulla on oikeus käyttää, muokata ja
jaella edelleen näiden ohjelmistojen
lähdekoodia mukana toimitetun GPL/LGPL-lisenssin ehtojen mukaisesti.
Lähdekoodi on saatavana Internetistä.
Sen voi ladata seuraavasta URLosoitteesta.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Toivomme, että et ota meihin
yhteyttä lähdekoodin sisältöön
liittyvissä asioissa.
Tutustu CD-levyn kansiossa
”License” oleviin lisensseihin (vain
englanniksi).
PDF-tiedostojen tarkasteluun
tarvitaan Adobe Reader -ohjelma. Jos
tietokoneessasi ei ole sitä
asennettuna, voit ladata sen
seuraavasta Adobe Systemsin
sivustosta:
http://www.adobe.com/
237
Vianmääritys/Muut
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU
AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE -LISENSSIN
MUKAISESTI
HENKILÖKOHTAISEEN, EIKAUPALLISEEN
KULUTTAJAKÄYTTÖÖN
(i) VIDEOIDEN KOODAAMISEEN
AVC-STANDARDIN
MUKAISESTI (”AVC-VIDEO”)
JA/TAI
(ii) SELLAISTEN AVCVIDEOIDEN KOODAUKSEN
PURKAMISEEN, JONKA
KULUTTAJAKÄYTTÄJÄ ON
KOODANNUT
HENKILÖKOHTAISEEN, EIKAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/
TAI SAANUT
VIDEOTOIMITTAJALTA, JOLLA
ON LISENSSI AVC-VIDEOIDEN
TOIMITTAMISEEN.
KÄYTTÖOIKEUTTA EI
MYÖNNETÄ SUORAAN TAI
KONKLUDENTTISESTI
MIHINKÄÄN MUUHUN
KÄYTTÖÖN.
LISÄTIETOJA ANTAA MPEG LA,
L.L.C.
LISÄTIETOJA ON OSOITTEESSA
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Hakemisto
Hakemisto
Symbols
”BRAVIA” Sync ......................174
A
A .................................................78
Äänen tallennustaso..................158
Äänenvoimakkuusas.............44, 66
Ääniasetus.................................159
Äänilähdön ajoitus....................159
Äänimerkit ..................................46
ADI-salama...............................121
AdobeRGB ...............................152
AEL ..........................................108
AEL sulkimella...........................38
AEL-painiketoiminto................176
AE-lukko ..................................108
AF RANGE -painike ............41, 98
AF sulkimella .............................38
AF/MF-painike .................105, 176
AF/MF-säätö.............................105
AF-A...........................................92
AF-ALUE ...................................98
AF-alue .......................................95
AF-alueen ohjaus........................98
AF-alueen ohjausapu ..................41
AF-C ...........................................92
AF-D...........................................92
AF-mikrosäätö ..........................101
AF-nopeus ..................................38
AF-S ...........................................92
238
AF-seurannan kesto ................. 154
AF-valaisin .............................. 100
Ajan aut. GPS-korj................... 188
Akku ............................ 49, 51, 235
Akun jäljellä oleva varaus ......... 53
Akun lataaminen ........................ 49
Alivalotus................................. 165
Alueasetus.................................. 58
Alusta ....................................... 183
Älykäs automaatti ...................... 69
Älykäs telejatke ....................... 147
Älykäs zoomaus....................... 147
APS-C-koon kuvaus ................ 179
Apuviiva .................................. 175
Asenna ............................. 201, 202
Assist-alue.................................. 92
Aukko ........................................ 78
Aukko etusijalla ......................... 78
Aukon esikatselu........................ 80
Auringonlasku............................ 71
AUTO ........................................ 63
Autom. a.tark. ............................ 92
Autom. HDR............................ 127
Autom. hidas suljin .................. 155
Autom. muot. rajaus ................ 143
Autom. tark. käytössä .............. 100
Autom. tasonäyt. ...................... 158
Autom. valkotp ........................ 133
Automaatt. katselu ................... 175
Automaattinen tarkennus ... 91, 105
Hakemisto
Automaattinen tila...................... 69
Automaattisalama .................... 115
Automaattisesti lukittuva
lisälaiteliitäntä........................ 24
AVCHD ................................... 156
AVCHD-näkymä ..................... 161
Etsin ........................................... 17
Etusijan asetus............................ 38
Etuverhon suljin ....................... 177
EV-asteikko................ 83, 106, 113
Eye-Fi....................................... 185
Eye-Start-AF .............................. 40
B
F
BULB-kuvaus ............................ 84
FEL-lukko ................................ 122
FINDER/LCD-asetus ............... 179
FINE......................................... 139
Fn ......................................... 34, 35
D
D-alueen optimointi ................. 126
DC IN -liitin............................... 21
Digitaalinen tasoanturi pois päältä
............................................... 88
Digitaalizoomaus ..................... 147
Diopterin säätö ........................... 17
DISP................................... 87, 165
DISP-painike (Etsin)............ 40, 87
DISP-painike (Näyttö) ......... 40, 87
DMF......................................... 104
DPOF-asetus ............................ 168
DRO/Autom. HDR .................. 126
DRO-haarukka ......................... 114
E
GPS .................................. 187, 231
GPS-aputiedot .......................... 188
GPS-asetus ............................... 187
Graaf. näyttö............................... 88
H
Haaruk.järj.................................. 43
Haarukka .................................. 112
Haarukka: sarja ........................ 112
Hakemistonäyttö ...................... 162
Hämärässä ilman jalustaa........... 71
HDMI ....................................... 172
HDMI-OHJAUS ................ 46, 174
HDMI-tarkkuus.................. 46, 173
HDMI-tietonäyttö..................... 173
HDR-maalaus........................... 129
Hehkulamppu (Valkotasapaino)
............................................. 133
239
Hakemisto
Ei näyttötietoja ........................... 87
Erittäin hieno............................ 139
Esikatselu ........................... 80, 176
Esikatselupainike ..................... 176
Esisalama-TTL......................... 121
Esittelytila .................................. 47
Etsimen kirkkaus...................... 178
G
Hakemisto
Hidas täsmäys ...........................117
Hieno ........................................139
Hihna ..........................................21
Hiljainen monivalitsin ................32
Hiljainen säädin ..........................33
Histogrammi ...............................89
Hymyntunnistuksen
herkkyysilmaisin ..................145
Hymysuljin ...............................145
I
Image Data Converter...............198
ISO-herkkyys....................124, 176
ISO-painike...............................176
Itselaukaisin ..............................111
J
Jatkuva a.tark. .............................92
Jatkuvan aut.tark. syvyyskartta...92
JPEG .........................................139
K
Käännä ......................................163
Kameran sisäinen opas ...............48
Kameran tärinän vähentäminen
................................................60
Kansion nimi ............................184
Kansionäkymä ..........................161
Käsitarkennus ...................101, 105
Käsivalotus .................................82
Kasvojen rekisteröinti...............142
Kasvontunnistus .......................141
Kasvot etusijalla -seur. ...............97
240
Katselutila ................................ 161
Kaukolaukaisin .................. 21, 114
Kellonajan asettaminen.............. 57
Kertakuvaus ............................. 110
Keskustapain............................ 109
Kieli ..................................... 12, 46
Kohteen seuranta ....................... 95
Kontrasti .................................. 132
Kopioi ...................................... 169
Korostus ................................... 103
Korostusväri............................. 103
Korotustaso .............................. 103
Kosteuden tiivistyminen .......... 226
Kuvaaminen ............................... 63
Kuva-anturi ........................ 94, 223
Kuvaesitys................................ 163
Kuvakohinan vähennys.... 124, 151
Kuvakoko................................. 137
Kuvan esikatselu ........................ 80
Kuvan katselu .................... 66, 161
Kuvan laatu .............................. 139
Kuvanottotapa.......................... 110
Kuvasuhde ............................... 139
Kuvatehoste ............................. 129
Kuvaus tietokoneelle ............... 203
Kuvaustila .................................. 68
Kuvien katsominen televisiolla
............................................. 172
L
Laaja (AF-alue).......................... 95
Laatu ........................................ 139
Hakemisto
Langaton (Salaman tila)........... 115
Langaton kaukolaukaisin ......... 114
Latausasetukset ........................ 185
LCD:n kirkkaus........................ 177
Lelukamera .............................. 129
Levyn luonti ............................. 207
Lisälaiteliitännän sovitin............ 24
Live View -näyttö ...................... 89
Loistev: Lämm. valk.
(Valkotasapaino).................. 133
Loistev: Päivä, valk.
(Valkotasapaino).................. 133
Loistev: Viil. Valk.
(Valkotasapaino).................. 133
Loistevalo: Päivänv.
(Valkotasapaino).................. 133
Luova asetus ............................ 130
MOVIE............................... 65, 153
MOVIE-painike ........... 42, 65, 154
MP4.......................................... 156
MTP ......................................... 203
Muisti ....................................... 189
Muistikortti........... 51, 54, 182, 233
Muistista avaaminen ................ 189
Muotokuva ................................. 71
M
O
M ................................................ 82
Määritä tulostus........................ 168
Maisema..................................... 71
Makro......................................... 71
Manuaalinen vaihto.................... 83
Massamuisti ............................. 203
MENU........................................ 37
MF.................................... 101, 105
Mikrofoniliitin ........................... 21
Miniatyyri ................................ 129
Mittausmuoto ........................... 109
Moniliitäntä.......................... 19, 24
Monisegmentti ......................... 109
Monivalitsin ............................... 17
Obj. Komp.: Kromaattinen
poikkeama ............................ 181
Obj. Komp.: Vääristymä .......... 181
Objektiivi ................................... 55
Objektiivin kompensointi:
Sivuvarjostus........................ 181
Ohjelmisto ................................ 198
Ohjelmoitava .............................. 77
Okulaarin anturi ................... 17, 62
Oletus ....................................... 190
Olkahihna ................................... 21
Oma-painike....................... 42, 177
Osaväri ..................................... 129
N
Näytä kaikki tiedot. .................... 87
Näytä kortin tila ......................... 45
Näyttöpaneeli ............................. 29
Näyttöpaneelin valaisupainike ... 29
Nestekidenäyttö...... 25, 59, 87, 165
Nopea täsmäys ......................... 116
Hakemisto
241
Hakemisto
P
P ..................................................77
P. aut.säätö kuv.poim..................70
P. autom.säätö Jatk. kuv. ............70
Paikallinen (AF-alue) .................95
Päivämäärämerkintä .................168
Päivänvalo (Valkotasapaino)....133
Pal. kuvatietokanta ...................185
PAL/NTSC-valitsin ..................180
Palauta ......................................190
Palautus.....................................190
Panoraama: Koko .....................137
Panoraama: Suunta .....................75
Paras automaattisäätö .................69
Pehmeä tarkennus .....................129
Pehmeä yläsävy ........................129
Pikanavigointi.............................31
Pilvinen (Valkotasapaino) ........133
Piste (AF-alue)............................95
Piste (Mittausmuoto) ................109
Pitkän valotuksen KV...............151
PlayMemories Home ................198
Poista ..................................67, 170
Poiston vahvist............................45
Pölynestotoiminto...............56, 223
Pop-väri ....................................129
Posterisaatio..............................129
Puhdistaminen ..........................222
Puhdistustila .............................223
Punasilm. vähennys ....................40
Puoliväliin painaminen ...............63
Pvm/aika-asetus ..........................57
242
Pyyhkäisypanor.......................... 73
R
Räätälöity (Valkotasapaino) .... 135
RAW ........................................ 139
RAW+J .................................... 139
REMOTE ................................... 21
Remote Camera Control .......... 199
REMOTE-liitin .......................... 21
Retro-valokuva ........................ 129
S
S ................................................. 80
Säätöp.asetus.............................. 43
Salama (Valkotasapaino) ......... 133
Salama pois.............................. 115
Salamakorjaus.......................... 120
Salaman täsmäys -liitin............ 118
Salaman tila ..................... 115, 119
Salaman valotustason lukko .... 122
Salamanohjaus ......................... 121
Salamavalon haarukka ............. 112
Sarjakuvaus........................ 76, 111
SCN............................................ 71
Seurantatarkennus...................... 95
Silmäsuppilo .............................. 62
SLOW SYNC .......................... 117
sRGB........................................ 152
STD.......................................... 139
SteadyShot-toiminto .................. 60
Suljinaika etusijalla.................... 80
Suojaa ...................................... 167
Hakemisto
Suora m.tark............................. 104
Suuren ISO:n KV..................... 151
Suurennettu kuva ..................... 161
Suuri kontrasti (mv) ................. 129
T
U
Urheilu ....................................... 71
USB .......................................... 203
USB LUN -asetus..................... 203
USB-liitäntä ............................. 203
Usean ruudun kuvakohinan
vaimennus ............................ 124
Uusi kansio............................... 184
V
Vakio ........................................ 139
Val. tallennuskansio ................. 184
Val.korj.aset. .............................. 43
Val.korj.säät. ............................ 107
Valikko....................................... 37
Valikon aloitus ........................... 45
Valitse tallennusmuisti ............... 52
Valitse toiston muisti ............... 161
Valkotasapaino......................... 133
Vallitseva valo.................... 43, 113
Valmiiksi asetettu valkotasapaino
............................................. 134
Valotuksen korjaaminen .......... 106
Valotusaika................................. 80
Valotusaskel ............................... 38
Valotusohjelma .......................... 71
Valotustila .................................. 68
Vapautus ilman obj. ................. 175
Väriavaruus .............................. 152
Värikylläisyys .......................... 132
243
Hakemisto
T10 ............................................. 76
T8 ............................................... 76
Takasalamatäs. ......................... 115
Tallennusasetus (Video) .......... 156
Tallennustila............................. 182
Tark. suurennus........................ 103
Tarkenn. lukitus ......................... 94
Tarkenn. pitopainike .................. 42
Tarkennuksen ilmaisin ............... 93
Tarkennuksen lukituspainike ..... 42
Tarkennus................................... 91
Tarkennustila ..................... 91, 101
Täyteläinen mv ........................ 129
Täytesalama ............................. 115
Televisio................................... 172
Telezoom. Jatk. AE-ensisijais.... 76
Terävyys................................... 132
Tiedostomuoto (Video)............ 156
Tiedoston numero .................... 183
Tietokone ......................... 198, 203
Tiivistyssuhde .......................... 139
Tilaopas...................................... 45
Toimintopainike......................... 34
Toistonäyttö ............................. 164
Tulostus.................................... 168
Tuulen äänen vaim................... 160
Tyyliruutu................................. 130
Hakemisto
Värilämpötila (Valkotasapaino)
..............................................134
Värisuodatin (Valkotasapaino)
..............................................134
Varjo (Valkotasapaino) ............133
Versio .......................................197
Video ..........................65, 153, 154
Videoiden äänen tallennus........159
Videoiden tallennus ............65, 153
Videoiden tallentaminen.....65, 153
Videon tallennusasetus .............156
Videotiedoston muoto ..............156
Vieritystoisto ..............................76
Virransääst. aloitusaika.............179
Virransäästö ..............................178
Vyöhyke (AF-alue).....................95
W
WB............................................133
WB-haarukka............................113
X
X.FINE .....................................139
Y
Yhden k. a.tark. ..........................92
Yks. haarukka ...........................112
Yksittäisk./vid. valin.................161
Ylivalotus .................................165
Yömuotokuva .............................71
Yövalotus....................................71
244
Z
Zoom.......................... 63, 147, 161
Zoomaus selk. kuv. .................. 148
Download PDF

advertising