Sony | VPCSE2C5E | Sony VPCSE2C5E VAIO SE 15-serien Bruksanvisning

N
Bruksanvisning
Persondator
VPCSA-serien / VPCSB-serien / VPCSE-serien
n 2 N
Innehåll
Innan du börjar använda datorn.......................................... 4
Ta reda på mer om din VAIO-dator............................... 5
Ergonomisk information ................................................ 8
Komma igång.................................................................... 10
Hitta kontroller och portar ............................................ 11
Om indikatorlamporna................................................. 18
Ansluta datorn till en strömkälla .................................. 19
Använda batteriet ........................................................ 21
Stänga av datorn på ett säkert sätt ............................. 31
Använda energisparlägen ........................................... 32
Hålla datorn i god kondition......................................... 35
Använda din VAIO-dator................................................... 38
Använda tangentbordet............................................... 39
Använda pekplattan .................................................... 42
Använda specialknapparna......................................... 43
Använda funktionen Quick Web Access ..................... 44
Använda den inbyggda kameran ................................ 46
Använda den optiska skivenheten .............................. 47
Använda ”Memory Stick” ............................................. 55
Använda andra moduler/minneskort ........................... 62
Använda Internet......................................................... 66
Använda nätverket (LAN) ............................................ 67
Använda trådlöst LAN..................................................68
Använda trådlöst WAN ................................................73
Använda BLUETOOTH-funktionen..............................78
Använda fingeravtrycksautentisering...........................84
Använda TPM ..............................................................89
Använda kringutrustning ...................................................99
Ansluta en portreplikator............................................100
Ansluta externa högtalare eller hörlurar ....................107
Ansluta en extern bildskärm ......................................108
Välja visningslägen ....................................................116
Använda funktionen för flera bildskärmar ..................117
Ansluta en USB-enhet ...............................................119
Anpassa din VAIO-dator .................................................121
Välja prestandaläge ...................................................122
Ställa in lösenordet ....................................................124
Använda VAIO Control Center ..................................130
Använda VAIO Power Management..........................131
Ändra visningsspråk ..................................................132
Skydda data från obehörig användning .....................133
Skydda hårddisken ....................................................135
Uppgradera din VAIO-dator ............................................136
Sätta i och ta bort minne............................................137
n 3 N
Försiktighetsåtgärder ...................................................... 143
Säkerhetsinformation ................................................ 144
Information om hantering och underhåll.................... 146
Hantera datorn .......................................................... 147
Hantera LCD-skärmen .............................................. 149
Nätdrift....................................................................... 150
Hantering av den inbyggda kameran ........................ 151
Hantera skivor ........................................................... 152
Använda batteriet ...................................................... 153
Hantera ”Memory Stick” ............................................ 154
Hantering av den inbyggda lagringsenheten............. 155
Använda fingeravtrycksautentisering ........................ 156
Använda TPM ........................................................... 157
Felsökning ...................................................................... 158
Användning av dator ................................................. 160
Systemuppdatering/säkerhet .................................... 166
Återställning/återställningsmedia .............................. 167
Partition ..................................................................... 170
Batteri........................................................................ 171
Inbyggd kamera ........................................................ 173
Nätverk (LAN/trådlöst LAN)....................................... 175
Trådlöst WAN............................................................ 179
BLUETOOTH-teknik.................................................. 180
Optiska skivor............................................................ 183
Bildskärm ...................................................................188
Utskrift .......................................................................193
Mikrofon .....................................................................194
Högtalare ...................................................................195
Pekplatta....................................................................197
Tangentbord ..............................................................198
Disketter ....................................................................199
Ljud/video ..................................................................200
”Memory Stick” ..........................................................202
Kringutrustning ..........................................................203
Varumärken.....................................................................204
För kännedom .................................................................206
Innan du börjar använda datorn >
n 4 N
Innan du börjar använda datorn
Gratulerar till ditt köp av denna VAIO®-dator och välkommen till denna digitala Bruksanvisning. Sony har kombinerat
spjutspetsteknologi inom ljud, video, datorkraft och kommunikation för att kunna erbjuda dig en datorupplevelse utöver det
vanliga.
!
Illustrationerna i denna handbok kan avbilda datorer som skiljer sig något från din dator.
Så hittar du teknisk information
Vissa funktioner, alternativ och medföljande föremål är kanske inte tillgängliga på din dator.
På webbplatsen VAIO-support, http://support.vaio.sony.eu/, kan du se din dators konfiguration.
Innan du börjar använda datorn >
Ta reda på mer om din VAIO-dator
Ta reda på mer om din VAIO-dator
I detta avsnitt finns supportinformation om din VAIO-dator.
1. Tryckt dokumentation
❑ Snabbstartguide – Översikt över anslutning av komponenter, installationsinformation etc.
❑ Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide
❑ Säkerhetsföreskrifter och supportinformation
✍
Innan du aktiverar de trådlösa funktionerna så som trådlöst LAN och BLUETOOTH-teknik bör du noggrant läsa Säkerhetsföreskrifter och
supportinformation.
n 5 N
Innan du börjar använda datorn >
Ta reda på mer om din VAIO-dator
n 6 N
2. Elektronisk dokumentation
❑ VAIO-bruksanvisning – Allmän information om din VAIO-dator inklusive information om support och felsökning.
För att komma åt en VAIO-bruksanvisning, klicka på Start
, Alla program och VAIO Manual.
❑ Windows Hjälp och support – En omfattande resurs med praktiska råd, självstudiekurser och demonstrationer som du
utnyttjar när du vill lära dig använda din dator.
Du kommer åt Windows Hjälp och support genom att klicka på Start och Hjälp och support eller trycka ner Microsoft
Windows-knappen och trycka på F1-tangenten.
Innan du börjar använda datorn >
Ta reda på mer om din VAIO-dator
n 7 N
3. Supportwebbplatser
Om du har problem med din VAIO-dator kan du köra VAIO Care som erbjuder olika alternativ för att lösa de flesta problem.
Mer information finns i Använda VAIO Care (sidan 37).
Om du behöver mer hjälp besöker du webbplatsen VAIO-support på http://support.vaio.sony.eu/.
När du kontaktar VAIO-support måste du uppge datorns serienummer.
Serienumret är ett 15-siffrigt nummer som du hittar längst ned i fönstret VAIO Care, på datorns undersida, på bakpanelen
eller inuti batterifacket.
Andra källor för information om VAIO-datorer är:
❑ VAIO-forumet, http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/, där du kan kommunicera
med andra VAIO-användare i VAIO:s sociala gemenskap.
❑ VAIO-webbplatsen, http://www.vaio.eu/, som erbjuder produktinformation
❑ Sony-butiken, online på http://www.sony.eu/store
Innan du börjar använda datorn >
Ergonomisk information
n 8 N
Ergonomisk information
Du kommer förmodligen att använda din bärbara dator i flera olika miljöer. Tänk på följande ergonomiska faktorer vid både
fasta och bärbara arbetsstationer:
❑ Datorns position – Placera datorn direkt framför dig. Håll underarmarna vågrätt med handlederna i ett neutralt, bekvämt
läge när du använder tangentbordet eller pekdonet. Låt överarmarna hänga ned längs med sidorna på ett naturligt sätt.
Ta regelbundet en paus från datoranvändningen. Alltför mycket datoranvändning kan orsaka spänningar i ögon, muskler
och senor.
❑ Möbler och hållning – Använd en stol med gott stöd för ryggen. Justera stolen så att dina fötter vilar plant mot golvet.
Ett fotstöd kan göra det bekvämare i vissa fall. Sitt avslappnat och upprätt och undvik att kuta med ryggen eller att luta
dig för långt bakåt.
Innan du börjar använda datorn >
Ergonomisk information
n 9 N
❑ Datorskärmens betraktningsvinkel – Använd skärmens vinklingsfunktion för att hitta bästa läge. Genom att vinkla
skärmen rätt kan du minimera risken för ansträngda ögon och muskler. Justera även skärmens ljusstyrka.
❑ Belysning – Välj en plats där ljuset från fönster och lampor inte ger upphov till irriterande reflexer i skärmen. Använd
indirekt ljussättning för att undvika ljusa fläckar på skärmen. Korrekt ljussättning skapar en bekvämare och mer effektiv
arbetsmiljö.
❑ Placering av separat bildskärm – Placera eventuell separat bildskärm på bekvämt avstånd för ögonen. Kontrollera att
skärmen är i jämnhöjd med, eller strax under ögonhöjd, när du sitter framför skärmen.
Komma igång >
n 10 N
Komma igång
I det här avsnittet beskrivs hur du börjar använda din VAIO-dator.
!
Anslut ingen annan maskinvara förutom den som levererades med datorn innan du startar upp datorn för första gången. När du startat upp datorn en
gång ansluter du en enhet (t.ex. en skrivare, extern hårddisk, skanner) åt gången och följer tillverkarens anvisningar.
❑ Hitta kontroller och portar (sidan 11)
❑ Om indikatorlamporna (sidan 18)
❑ Ansluta datorn till en strömkälla (sidan 19)
❑ Använda batteriet (sidan 21)
❑ Stänga av datorn på ett säkert sätt (sidan 31)
❑ Använda energisparlägen (sidan 32)
❑ Hålla datorn i god kondition (sidan 35)
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 11 N
Hitta kontroller och portar
Ägna en stund åt att identifiera kontrollerna och portarna som visas på följande sidor.
!
Din dator kan se annorlunda ut än de som visas i handbokens illustrationer, vilket beror på att den finns i flera varianter.
Framsidan
A Inbyggd kamera (sidan 46)
B Inbyggd kameraindikator (sidan 18)
C Omgivningsljussensor (sidan 41), (sidan 191), (sidan 192)
Mäter ljusstyrkan i omgivningen för automatisk justering av
LCD-skärmens ljusstyrka till en optimal nivå.
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Num lock-indikator (sidan 18)
Caps lock-indikator (sidan 18)
Scroll lock-indikator (sidan 18)
Tangentbord (sidan 39)
ASSIST-knappen (sidan 43)
WEB-knappen (sidan 43)
VAIO-knappen (sidan 43)
LCD-skärm (sidan 149)
Inbyggd högtalare (stereo)
Strömbrytare
Lyser beroende på datorns driftläge (sidan 32).
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 12 N
A
B
C
D
Utmatningsknapp (sidan 43), (sidan 47)
E
F
G
H
I
J
K
Fingeravtryckssensor*1 (sidan 84)
Prestandaomkopplare (sidan 122)
Pekplatta (sidan 42)
Vänsterknappen (sidan 42)
Högerknappen (sidan 42)
WIRELESS-omkopplare (sidan 68), (sidan 73), (sidan 78)
WIRELESS-indikator (sidan 18)
Laddningsindikator (sidan 18)
Skivenhet-indikator (sidan 18)
Inbyggd mikrofon (mono)
L Numeriskt tangentbord*2
Använd den numeriska tangentbordet för att skriva in siffror
eller utföra enkla matematiska beräkningar.
*1
Finns bara på vissa modeller.
*2
Endast på VPCSE-serien.
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 13 N
Baksidan
A Luftventil
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 14 N
Höger
Placeringen av portar och fack på datorns högersida skiljer sig åt
beroende på vilken modell du har köpt. VPCSA- och VPCSB-serien
visas längst upp och VPCSE-serien längst ned i den förstorade bilden.
A
B
C
D
”Memory Stick Duo”-fack*1 (sidan 55)
Mediaåtkomstindikator (sidan 18)
Säkerhetsfack
SD-minneskortfack (sidan 62)
E Bildkärmsport*2 (sidan 109)
F HDMI-utgång*2 (sidan 111)
G USB-port*3 (sidan 119)
H USB-portar*4 (sidan 119)
I LAN-port*2 (sidan 67)
J DC IN-port*2 (sidan 19)
*1
Din dator stöder endast ”Memory Stick” i Duo-format.
*2
Inaktiverad när datorn är kopplad till portreplikatorn.
*3
Kompatibel med USB 2.0/3.0-standarden. USB-portar som är kompatibla
med USB 3.0-standarden kan identifieras genom deras blåa färg.
*4
Kompatibel med USB 2.0-standarden.
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 15 N
Vänster
A Hörlursuttag (sidan 107)
B Optisk skivenhet (sidan 47)
C Hål för manuell utmatning (sidan 183)
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 16 N
Undersida (med undersidans lock)
A Luftventiler
B Portreplikatorkontaktens skydd (sidan 101)
C Extrabatterikontaktens skydd*1
D Batteri av-knapp (sidan 26), (sidan 163), (sidan 172)
E SIM-kortets skydd*2 (sidan 73)
F Undersidans lock
*1
Detaljerade anvisningar för hur du ansluter ett extrabatteri finns i manualen
som levererades med extrabatteriet.
Håll reda på det borttagna kontaktskyddet för framtida användning när
extrabatteriet är anslutet till datorn.
*2
Finns bara på vissa modeller.
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 17 N
Undersida (utan att undersidans lock)
A Minnesmodul (sidan 137)
B Batterianslutning (sidan 21)
Komma igång >
Om indikatorlamporna
n 18 N
Om indikatorlamporna
Datorn är utrustad med följande indikatorlampor:
Indikator
Funktioner
Laddning
Lyser när batteripaketet laddas. Mer information finns i Ladda batteriet (sidan 27).
Inbyggd kamera
Lyser när den inbyggda kameran används.
Mediaåtkomst
Lyser medan dataåtkomst till ett minneskort som t.ex. ”Memory Stick” och ett SD-minneskort pågår. (Aktivera
inte Vilaläge och stäng inte av datorn medan denna indikatorlampa lyser.) När indikatorlampan är släckt
används inget minneskort.
Skivenhet
Num lock
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Lyser medan dataåtkomst till den inbyggda lagringsenheten eller den optiska skivenheten pågår. Aktivera inte
Vilaläge och stäng inte av datorn medan denna indikatorlampa lyser.
Tänds i Num lock-läge. I det här läget kan du använda de numeriska tangenterna för att skriva in siffror eller
utföra enkla matematiska beräkningar. Aktivera Num lock-läget genom att trycka på tangenterna Fn+Num Lk
på modeller utan numeriskt tangentbord eller Num Lk-tangenten på modeller med numeriskt tangentbord.
Avaktivera Num lock-läget genom att trycka på tangenterna igen. Indikatorlampan släcks.
Tryck på tangenten Caps Lock om du vill skriva med versaler. De bokstäver du skriver blir gemener om du håller
ned Shift under tiden som indikatorlampan lyser. Tryck på tangenten igen om du vill släcka indikatorlampan.
När indikatorlampan för Caps lock har släckts kan du skriva gemener som vanligt.
Tryck på tangenten Fn+Scr Lk om du vill ändra hur rullning sker på skärmen. När indikatorlampan för Scroll
lock har släckts kan du använda rullning som vanligt. Hur tangenten Scr Lk fungerar beror på vilket program du
använder. I vissa program fungerar inte Scroll lock.
Lyser när ett eller flera trådlösa alternativ är aktiverade.
Komma igång >
Ansluta datorn till en strömkälla
n 19 N
Ansluta datorn till en strömkälla
Såväl nätadapter som uppladdningsbart batteri kan användas som strömkällor för datorn. Innan du använder datorn för första
gången måste du ansluta en nätadapter till datorn.
!
Använd inte datorn utan att installera batteriet eftersom datorn då kan sluta fungera.
Använda nätadaptern
När datorn är ansluten direkt till ett eluttag och batteriet är installerat används ström från eluttaget.
✍
Använd endast den nätadapter som medföljer datorn.
Så här använder du nätadaptern
1
Anslut ena änden av nätsladden (1) till nätadaptern (3).
2
Anslut den andra änden av nätsladden till ett nätuttag (2).
3
Anslut kabeln från nätadaptern (3) i DC IN-porten (4) på datorn.
!
Hur likströmskontakten ser ut varierar beroende på nätadaptern.
Komma igång >
Ansluta datorn till en strömkälla
✍
Om du vill koppla bort datorn helt från strömförsörjningen kopplar du ur nätadaptern från eluttaget.
Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget.
Om du inte tänker använda din dator under en längre tid, sätter du datorn i Viloläge. Se Använda Viloläge (sidan 34).
n 20 N
Komma igång >
Använda batteriet
n 21 N
Använda batteriet
Batteriet är redan installerat på datorn vid leverans, men det är inte fulladdat.
!
Använd inte datorn utan att installera batteriet eftersom datorn då kan sluta fungera.
Installera/avlägsna batteriet
✍
För att särskilja batteriet som är installerat på datorn vid leverans från ett extrabatteri (levereras endast med vissa modeller) kallas det ibland i denna
handbok för primärt batteri.
Detaljerade anvisningar för hur du ansluter och laddar ett extrabatteri finns i manualen som levererades med extrabatteriet.
Så här sätter du i batteriet
1
Stäng av datorn, stäng LCD-skärmlocket och koppla bort nätadaptern.
2
Skruva ut de två skruvarna (1), skjut undersidans lock i pilens (2) riktning och ta bort locket.
!
Tappa inte bort de borttagna skruvarna.
Var noga med att inte röra vid kablarna och de utskjutande delarna inuti undersidans lock.
Komma igång >
Använda batteriet
3
Skjut in batteriet i batterifacket i pilens riktning.
4
Tryck ned batteriet i batterifacket tills det klickar på plats med den utskjutande delen (3).
n 22 N
Komma igång >
Använda batteriet
n 23 N
5
Sätt tillbaka locket. Var noga med att alla flikar på locket har skjutits på plats och tryck locket i pilens riktning. Det finns
fem flikar på VPCSA- och VPCSB-serien och sex flikar på VPCSE-serien.
6
Sätt tillbaka och dra åt de borttagna skruvarna.
Komma igång >
Använda batteriet
Avlägsna batteriet
!
Du kommer att förlora all data som inte har sparats om du avlägsnar batteriet när datorn är påslagen och inte är ansluten till nätadaptern.
1
Stäng av datorn, stäng LCD-skärmlocket och koppla bort nätadaptern om den är inkopplad.
2
Skruva ut de två skruvarna (1), skjut undersidans lock i pilens (2) riktning och ta bort locket.
!
Tappa inte bort de borttagna skruvarna.
n 24 N
Komma igång >
Använda batteriet
3
Dra och håll fliken i pilens (3) riktning och dra batteriet i pilens (4) riktning.
4
Skjut batteriet i pilens riktning bort från datorn.
n 25 N
Komma igång >
Använda batteriet
n 26 N
✍
Om datorn inte känner igen batteriet stänger du av datorn och håller batteri av-knappen intryckt i ungefär tre sekunder med ett tunt, rakt objekt
(som ett gem). Om problemet kvarstår avlägsnar du batteriet och sätter i batteriet igen.
Om ett extrabatteri är anslutet till datorn stänger du av datorn och avlägsnar extrabatteriet. Om problemet kvarstår håller du batteri av-knappen intryckt
i ungefär tre sekunder. Om problemet kvarstår tar du bort båda batterierna och sätter i dem igen.
!
För din egen säkerhet rekommenderar vi att du använder genuina uppladdningsbara batterier och nätadaptrar från Sony som uppfyller
kvalitetssäkringsstandarden, dessa produkter levereras av Sony för din VAIO-dator. Vissa VAIO-datorer fungerar endast med ett genuint Sony-batteri.
Komma igång >
Använda batteriet
n 27 N
Ladda batteriet
Batteriet som medföljer datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället.
Så här laddar du batteriet
1
Sätt i batteriet.
2
Anslut datorn till en strömkälla med hjälp av nätadaptern.
Laddningsindikatorlampan lyser när batteriet laddas. När batteriet är uppladdat till en nivå nära den maximala
laddningsnivå du valde slocknar laddningsindikatorn.
Laddningsindikatorns status
Betyder att
Lyser orange
Batteriet laddas.
Blinkar tillsammans med den gröna
strömindikatorn
Batteriet har bara lite ström kvar.
(Normalläge)
Blinkar tillsammans med den
orangefärgade strömindikatorn
Batteriet har bara lite ström kvar.
(Vilaläge)
Blinkar snabbt orange
Ett batterifel har inträffat på grund av att batteriet har
gått sönder eller inte sitter fast ordentligt.
!
Ladda batteriet enligt beskrivningen i denna bruksanvisning redan från början.
Komma igång >
Använda batteriet
n 28 N
✍
Låt batteriet vara i datorn medan datorn är ansluten direkt till strömförsörjning. Batteriet fortsätter att laddas upp medan du använder datorn.
Om batteriet håller på att ta slut och både batteriindikatorn och strömindikatorns lampor blinkar bör du antingen koppla in nätadaptern för att ladda
batteriet igen, eller stänga du av datorn och sätta i ett fullt laddat batteri.
Batteriet som levereras med datorn är ett litiumjonbatteri och kan laddas upp när som helst. Batteriets livslängd påverkas inte om du laddar det när det
bara är delvis urladdat.
Vissa program och viss kringutrustning medger inte att datorn går in i Viloläge ens när den återstående batteritiden börjar bli kort. Spara ditt arbete
ofta, och aktivera energisparlägen som Vila eller Viloläge manuellt om du vill undvika att data går förlorade när datorn körs på batteri.
Om batteriet tar slut medan datorn är i Vilaläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika
att data går förlorade bör du spara data ofta.
Om användning av extrabatteriet
❑ Om ett extrabatteri är anslutet till datorn laddas det primära batteriet först upp till ungefär 80 % av batteriets kapacitet.
Därefter börjar extrabatteriet att laddas upp till ungefär 80 %. När båda batterierna är laddade till ungefär 80 % börjar det
primära batteriet att laddas upp till 100 %. Därefter börjar extrabatteriet att laddas upp till 100 %.
❑ Om ett extrabatteri är anslutet till datorn används batteriströmmen i extrabatteriet först. Batteriströmmen i det primära
batteriet används när extrabatteriet är urladdat.
Komma igång >
Använda batteriet
n 29 N
Kontrollera batteriets laddningskapacitet
Batteriets laddningskapacitet sjunker gradvis ju mer det laddas eller utnyttjas. Du kan utnyttja batteriet maximalt genom att
kontrollera batteriets laddningskapacitet och ändra batteriets inställningar.
Kontrollera batteriets laddningskapacitet
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
2
Klicka på Power Management och Battery.
✍
Dessutom kan du aktivera batterivårdsfunktionen och förlänga batteriets livstid.
Komma igång >
Använda batteriet
n 30 N
Förlänga batteritiden
När dator körs på batteri kan du förlänga batteritiden med hjälp av följande metoder.
❑ Minska ljusstyrkan på LCD-bildskärmen.
❑ Använda Energisparläge. Mer information finns i Använda energisparlägen (sidan 32).
❑ Ändra inställningar för Energisparläge i Energialternativ. Mer information finns i Använda VAIO Power Management
(sidan 131).
✍
För mer information om hur du förlänger batteriets livslängd, läs i hjälpfilen efter det att du följt stegen i Kontrollera batteriets laddningskapacitet
(sidan 29).
Komma igång >
Stänga av datorn på ett säkert sätt
Stänga av datorn på ett säkert sätt
Om du vill undvika att data som inte sparats går förlorade stänger du av datorn enligt instruktionerna nedan.
Så här stänger du av datorn
1
Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till datorn.
2
Spara all data och stäng alla program.
3
Klicka på Start och knappen Stäng av.
Efter en kort tid stängs datorn automatiskt av. Kontrollera att strömindikatorn släcks.
n 31 N
Komma igång >
Använda energisparlägen
n 32 N
Använda energisparlägen
Du kan utnyttja energisparlägena för att spara på batteriet. Utöver det normala driftläget, har datorn två olika energisparlägen
som du väljer enligt önskemål: Vila- och Viloläge.
!
Om du inte tänker använda din dator under en längre tid, när den inte är ansluten till elnätet, sätter du datorn i Viloläge eller stänger av den.
Om batteriet tar slut medan datorn är i Vilaläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika
att data går förlorade bör du spara data ofta.
Läge
Beskrivning
Normalläge
Detta är det normala läget för datorn medan den används. När datorn är i detta läge lyser den gröna
strömindikatorlampan.
Vilaläge
I Vilaläge stängs LCD-skärmen av, och inbyggd lagringsenhet (en eller flera) och processor förbrukar mindre
energi. När datorn är i detta läge blinkar den orange sakta strömindikatorlampan. Det går fortare för datorn att
återgå från Vilaläge än från Viloläge. Men Vilaläge drar dock mer ström än Viloläget.
Viloläge
När datorn är i Viloläge bevaras systemets tillstånd på den/de inbyggda lagringsenheten (en eller flera) och
strömmen stängs av. Även om batteriet tar slut försvinner inga data. När datorn är i detta läge är
strömindikatorlampan släckt.
Komma igång >
Använda energisparlägen
n 33 N
Använda Vilaläge
Så här aktiverar du Vilaläge
Klicka på Start, pilen
invid Stäng av-knappen och på Strömsparläge.
Så här återgår du till Normalläget
❑ Tryck på valfri tangent.
❑ Tryck på strömbrytaren på datorn.
!
Datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in strömbrytaren i mer än fyra sekunder. All osparad data kommer att gå förlorade.
Komma igång >
Använda energisparlägen
Använda Viloläge
Så här aktiverar du Viloläge
Tryck på Fn+F12.
Alternativt kan du klicka på Start, pilen invid Stäng av-knappen och på Viloläge.
!
Datorn får inte flyttas förrän strömindikatorn har slocknat.
Så här återgår du till Normalläget
Tryck på strömknappen.
!
Datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in strömbrytaren i mer än fyra sekunder.
n 34 N
Komma igång >
Hålla datorn i god kondition
n 35 N
Hålla datorn i god kondition
Uppdatera datorn
Var noga med att uppdatera din VAIO-dator med följande programvaror för att förbättra datorns effektivitet, säkerhet och
funktion.
VAIO Update meddelar dig automatisk om nya uppdateringar från Internet, samt laddar ner och installerar dessa
uppdateringar på datorn.
❑ Windows Update
Klicka på Start, Alla program och Windows Update och följ sedan anvisningarna på skärmen.
❑ VAIO Update
Klicka på Start, Alla program, VAIO Care, VAIO Software och VAIO Update.
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan ta emot uppdateringar.
Komma igång >
Hålla datorn i god kondition
n 36 N
Använda antivirusprogrammet för datorn
Skydda din dator mot datorvirus genom att använda antivirusprogrammet.
Du kan hålla antivirusprogrammet aktuellt med de senaste uppdateringarna genom att hämta och installera uppdateringar
från tillverkarens webbplats. Uppdatera antivirusprogrammet genom att leta upp antivirusprogrammet som är installerat på
datorn nedan och följa stegen.
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan ta emot uppdateringar.
❑ Trend Micro:
1
Klicka på Start, Alla program, Trend Micro Titanium Maximum Security 2012 och Trend Micro Titanium
Maximum Security 2012.
2
Följ instruktionerna på skärmen.
❑ McAfee:
1
Klicka på Start, Alla program, McAfee och McAfee Internet Security eller McAfee Total Protection.
2
Följ instruktionerna på skärmen.
❑ Norton Internet Security:
1
Klicka på Start, Alla program, Norton Internet Security och LiveUpdate eller Norton Internet Security.
2
Följ instruktionerna på skärmen.
✍
Mer information finns i hjälpen till programmet.
!
Det faktiska förfarandet kan skilja från ovan beroende på versionen av programmet som är installerad på datorn. Följ i så fall instruktionerna på skärmen.
Komma igång >
Hålla datorn i god kondition
n 37 N
Använda VAIO Care
Med VAIO Care kan du regelbundet utföra prestandakontroller och finjusteringar av din dator för att fortsätta att köra den
med bästa prestanda. Starta VAIO Care när du hittar ett problem i datorn. VAIO Care tillhandahåller lämpliga åtgärder för att
lösa problemet.
Så här startar du VAIO Care
Tryck på ASSIST-knappen när datorn är påslagen.
✍
Mer information finns i hjälpfilen till VAIO Care.
När datorn är avstängd startar du VAIO Care Rescue med ASSIST-knappen. VAIO Care Rescue kan användas för att återställa datorn i nödfall, till
exempel om Windows inte startar.
Använda din VAIO-dator >
n 38 N
Använda din VAIO-dator
I det här avsnittet beskrivs hur du får ut så mycket som möjligt av din VAIO-dator.
❑ Använda tangentbordet (sidan 39)
❑ Använda pekplattan (sidan 42)
❑ Använda specialknapparna (sidan 43)
❑ Använda funktionen Quick Web Access (sidan 44)
❑ Använda den inbyggda kameran (sidan 46)
❑ Använda den optiska skivenheten (sidan 47)
❑ Använda ”Memory Stick” (sidan 55)
❑ Använda andra moduler/minneskort (sidan 62)
❑ Använda Internet (sidan 66)
❑ Använda nätverket (LAN) (sidan 67)
❑ Använda trådlöst LAN (sidan 68)
❑ Använda trådlöst WAN (sidan 73)
❑ Använda BLUETOOTH-funktionen (sidan 78)
❑ Använda fingeravtrycksautentisering (sidan 84)
❑ Använda TPM (sidan 89)
Använda din VAIO-dator >
Använda tangentbordet
n 39 N
Använda tangentbordet
På ditt tangentbord finns extratangenter för olika funktioner som beror på modellen.
Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten
✍
Vissa tangentbordsfunktioner går inte att använda förrän operativsystemet har startat.
Kombination/Funktion
Funktion
Inaktiverar och aktiverar pekplattan.
Fn +
(F1): bruk av pekplatta
Fn + % (F2): stänga av ljudet
Används för att slå på eller stänga av de inbyggda högtalarna eller hörlurarna.
Fn + 2 (F3/F4): volymkontroll
Ändrar volymen.
Om du vill öka volymen trycker du på tangenterna Fn+F4 och sedan tangenterna M eller ,.
Du kan också fortsätta att hålla ned tangenterna Fn+F4.
Om du vill sänka volymen trycker du på tangenterna Fn+F3 och sedan tangenterna m eller <.
Du kan också fortsätta att hålla ned tangenterna Fn+F3.
Fn + 8 (F5/F6): ändra ljusstyrka
Justerar ljusstyrkan på LCD-bildskärmen.
Öka ljusstyrkan genom att hålla nere tangenterna Fn+F6 eller tryck på tangenterna Fn+F6 och
sedan tangenten M eller ,.
Sänk ljusstyrkan genom att hålla nere tangenterna Fn+F5 eller tryck på tangenterna Fn+F5 och
sedan tangenten m eller <.
Använda din VAIO-dator >
Använda tangentbordet
n 40 N
Kombination/Funktion
Funktion
Fn +
Ändrar grafikutsignalen mellan datorskärmen och en extern skärm. Tryck på Enter för att välja
visningsskärm.
/T (F7): visningsläge
!
Om du kopplar bort en bildskärmskabel från datorn medan en extern skärm är vald som visningsskärm blir
datorns skärm tom. Tryck så fall på F7 två gånger medan du håller ner Fn-tangenten och tryck därefter på
Enter för att istället välja datorns skärm som visningsskärm.
Användandet av flera skärmar kanske inte stöds beroende på den anslutna externa skärmen.
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): zooma
(F12): viloläge
Ändrar storlek på den bild eller det dokument som visas i vissa program.
Om du vill få bilden att se mindre ut (zooma ut) trycker du på Fn+F9.
Om du vill få bilden att se större ut (zooma in) trycker du på Fn+F10.
Mer information finns i hjälpfilen till VAIO Control Center.
Detta läge sparar mest energi. När du utför detta kommando sparas systemets och den
anslutna kringutrustningens aktuella tillstånd på den inbyggda lagringsenheten, och strömmen
till systemet stängs sedan av. Återställ systemet till det ursprungliga läget genom att slå på
strömmen med strömbrytaren.
Mer information om strömhantering finns i Använda energisparlägen (sidan 32).
Använda din VAIO-dator >
Använda tangentbordet
n 41 N
Ändra inställningarna för det bakgrundsbelysta tangentbordet
Om din dator är utrustad med en bakgrundsbelyst tangentbord kan du göra inställningar så att belysningen stängs av och
sätts på automatiskt grundat på omgivande miljöbelysning.
Dessutom kan du göra inställningar så att tangentbordets bakgrundsbelysning släcks efter en viss tids inaktivitet.
Ändra inställningarna för det bakgrundsbelysta tangentbordet
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
2
Klicka på Keyboard and Mouse och Backlit Keyboard.
✍
Omgivande belysning mäts av miljöbelysningssensorn. Om miljöbelysningssensorn täcks för kan tangentbordets bakgrundsbelysning slockna.
Använda din VAIO-dator >
Använda pekplattan
n 42 N
Använda pekplattan
Med hjälp av pekplattan kan du peka på, markera, dra och rulla bland objekt på skärmen.
Åtgärd
Beskrivning
Peka
För fingret över pekplattan (1) för att placera pekaren (2) på ett objekt.
Klicka
Tryck en gång på vänster knapp (3).
Dubbelklicka
Tryck två gånger i rad på vänster knapp.
Högerklicka
Tryck en gång på höger knapp (4). I många program visas en sammanhangsberoende snabbmeny när du högerklickar
(om en sådan finns).
Dra
Håll vänster knapp nedtryckt och för fingret över pekplattan.
Rulla
För fingret längs pekplattans högerkant för att rulla vertikalt. För fingret längs pekplattans nedre kant för att rulla i sidled.
När sidledes eller vertikal rullning är aktiv kan du röra fingret i cirklar på pekplattan för att fortsätta rulla utan att lyfta
fingret från pekplattan (rullningsfunktionen är bara tillgänglig i program som har stöd för pekplattsrullning).
Bläddra
För två fingrar linjärt i en snabb rörelse på pekplattan. I webbläsare eller program för bildvisning kan du bläddra till
vänster för att gå bakåt eller bläddra till höger för att gå framåt.
Nyp
I vissa program kan du nypa med två fingrar på pekplattan för att zooma. För isär fingrarna när du vill zooma in eller nyp
ihop fingrarna för att zooma ut.
✍
Du kan inaktivera/aktivera pekplattan genom att trycka på tangenterna Fn+F1. Du kan även använda VAIO Control Center för att ändra pekplattans
inställningar.
!
Kom ihåg att ansluta en mus innan du inaktiverar pekplattan. Om du inaktiverar pekplattan utan att först ansluta en mus kommer du endast att kunna
använda tangentbordet för att styra pekaren.
Använda din VAIO-dator >
Använda specialknapparna
n 43 N
Använda specialknapparna
Din VAIO-dator är försedd med ett antal specialknappar som gör det lättare att använda vissa funktioner.
Specialknapp
Funktioner
ASSIST-knappen
Startar VAIO Care när datorn är påslagen.
När datorn är avstängd startar du VAIO Care Rescue med ASSIST-knappen. VAIO Care Rescue kan
användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel om Windows inte startar. Mer information finns
i Använda VAIO Care (sidan 37).
WEB-knappen
När datorn är i normalläge startar WEB-knappen den webbläsare som är tilldelad till knappen som standard.
När datorn är avstängd aktiverar WEB-knappen funktionen Quick Web Access och startar den webbläsare
som används med denna funktion. Mer information finns i Använda funktionen Quick Web Access
(sidan 44).
!
WEB-knappen fungerar inte när datorn är i Vilaläge eller Viloläge.
VAIO-knappen
Utför den uppgift som är tilldelad knappen som standard.
Du kan ändra standardknapptilldelningarna med VAIO Control Center.
Utmatningsknapp
Matar ut skivfacket.
Använda din VAIO-dator >
Använda funktionen Quick Web Access
n 44 N
Använda funktionen Quick Web Access
Med funktionen Quick Web Access kan du omedelbart komma åt Internet utan att starta Windows-operativsystemet.
Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator.
Aktivera funktionen Quick Web Access
För att aktivera funktionen Quick Web Access måste datorn vara avstängd.
Så här aktiverar du funktionen Quick Web Access
1
Tryck på WEB-knappen på datorn.
2
Följ anvisningarna i den inledande installationsguiden.
När den inledande inställningen är slutförd startar webbläsaren som används med funktionen Quick Web Access nästa
gång du trycker på WEB-knappen.
Använda din VAIO-dator >
Använda funktionen Quick Web Access
n 45 N
Avsluta funktionen Quick Web Access
!
För att starta Windows-operativsystemet måste du först avsluta funktionen Quick Web Access.
Avsluta funktionen Quick Web Access genom att göra ett av följande:
❑ Klicka på ikonen
i det nedre, vänstra hörnet på skärmen.
❑ Tryck på WEB-knappen.
❑ Tryck på strömbrytaren på datorn.
Klicka på ikonen
i det nedre, högra hörnet på skärmen för detaljerad information om hur funktionen Quick Web Access
används samt dess begränsningar.
Upplysningar om användning av funktionen Quick Web Access
När funktionen Quick Web Access är aktiverad kan du inte använda:
❑ ASSIST-knappen.
❑ tangenten Scr Lk i kombination med tangenten Fn för en genväg.
❑ portar och uttag, förutom DC IN-porten, LAN-porten, USB-portarna och hörlursuttaget.
❑ ”Memory Stick Duo”-facket och SD-minneskortfacket.
❑ den trådlösa WAN-funktionen (endast tillgänglig på vissa modeller).
❑ Intel® Wireless Display (endast installerad på vissa modeller).
❑ WiMAX-funktionen (endast tillgänglig på vissa modeller).
Använda din VAIO-dator >
Använda den inbyggda kameran
n 46 N
Använda den inbyggda kameran
Datorn är utrustad med en inbyggd kamera.
Med kommunikationsprogramvaran, som till exempel Windows Live Messenger, kan du ringa ett videosamtal via Internet.
Mer detaljerad information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen i programmet.
✍
Den inbyggda kameraindikatorlampan tänds när den inbyggda kameran används.
Programvaran som är installerad på datorn varierar beroende på datorns konfiguration.
Så hör ringer du ett videosamtal med Windows Live Messenger
1
Klicka på Start, Alla program och Windows Live Messenger.
✍
Du måste logga in till Windows Live Messenger för att kunna ringa ett videosamtal.
Så här visar du bilder från den inbyggda kameran
1
Klicka på Start, Alla program, ArcSoft Webcam Suite och WebCam Companion 4.
2
Klicka på Fånga (Capture).
✍
Om bilder inte kan fångas in korrekt, till exempel om infångade bilder inte ser mjuka ut, klickar du på den nuvarande upplösningen för den infångade
bilden i det övre, högra hörnet av huvudfönstret och minskar upplösningen.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 47 N
Använda den optiska skivenheten
Datorn är utrustad med en inbyggd optisk skivenhet.
Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator.
Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information.
!
Du kan inte använda optiska skivor om du inaktiverar den optiska skivenheten i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera enheten genom att följa stegen
i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
Så här sätter du i en skiva
1
Slå på datorn.
2
Tryck på utmatningsknappen (1) för att öppna enheten.
Skivfacket glider då ut.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
3
n 48 N
Placera en skiva i mitten på skivfacket, med etiketten vänd uppåt och tryck försiktigt nedåt tills skivan kommer på plats
med ett klick.
!
Utsätt inte skivfacket för tryck. Håll i skivfackets undersida när du sätter i eller tar bort en skiva i/från facket.
4
För in och stäng skivfacket med ett lätt tryck.
!
Ta inte ut den optiska skivan medan datorn körs i energisparläge (Vila eller Viloläge). Se till att återföra datorn till Normalläge innan du tar bort skivan.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 49 N
Skivor som stöds
Du kan läsa information från och/eller bränna CD-, DVD- och Blu-ray Disc™-media med datorn, beroende på vilken modell
du har valt.
I referenstabellen nedan kan du se vilka typer av medier som stöds av den optiska skivenheten.
UI: uppspelning och inspelning
U: uppspelning, men ej inspelning
–: varken uppspelning eller bränning
CD-ROM
CD-R/RW DVD-ROM DVD-R/
RW
DVD+R/
RW
DVD+R DL DVD-R DL DVD-RAM*1 *2 BD-ROM
(dubbla
(dubbla
lager)
lager)
BD-R/RE*3 *4
DVD SuperMulti-enhet U
UI*6
U
UI
UI
UI
UI
UI
–
–
Blu-ray Disc™-enhet
med DVD SuperMulti
U
UI*6
U
UI
UI
UI
UI
UI
U
UI*5
Blu-ray Disc™ ROMenhet med
DVD SuperMulti
U
UI*6
U
UI
UI
UI
UI
UI
U
U
*1
Datorns DVD SuperMulti-enhet stödjer inte DVD-RAM-kassetter. Använd skivor utan kassett eller skivor med öppningsbar kassett.
*2
Skrivning till enkelsidiga DVD-RAM-skivor (2,6 GB) som följer DVD-RAM version 1.0 stödjs inte.
DVD-RAM version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0-skivor stödjs inte.
*3
Datorns Blu-ray-skivenhet stöder inte BD-RE version 1.0-skivor och Blu-ray-kassettskivor.
*4
BDXL™-skivmedia stöds inte.
*5
Stöder skrivning av data till skivor av typen BD-R Part1, version 1.1/1.2/1.3 (skivor med enkelt lager med en kapacitet på 25 GB, skivor med dubbla lager med en kapacitet
på 50 GB) och skivor av typen BD-RE Part1, version 2.1 (skivor med enkelt lager med en kapacitet på 25 GB, skivor med dubbla lager med en kapacitet på 50 GB).
*6
Skrivning till Ultra Speed CD-RW-skivor stödjs inte.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 50 N
!
Den här enheten ska användas för att spela upp skivor som följer standardspecifikationerna för Compact Disc (CD). DualDiscs och vissa musikskivor
kodade med kopieringsskyddsteknik uppfyller inte standardspecifikationerna för Compact Disc (CD). Därför är dessa skivor eventuellt inte kompatibla
med den här enheten.
När du köper färdiga eller tomma skivor som ska användas i en VAIO-dator ska du kontrollera informationen på paketet ordentligt, så att skivorna är
kompatibla för uppspelning och/eller bränning med datorns optiska skivenheter. Sony garanterar INTE att de optiska skivenheterna på VAIO-datorn är
kompatibla med skivor som inte uppfyller den officiella standarden för ”CD”, ”DVD” eller ”Blu-ray Disc”. OM DU ANVÄNDER INKOMPATIBLA SKIVOR
KAN DET SKADA DIN VAIO-DATOR ALLVARLIGT ELLER SKAPA PROGRAMVARUKONFLIKTER SOM GÖR ATT SYSTEMET HÄNGER SIG.
Om du har frågor om formatet på en skiva kontaktar du utgivaren (om det är en färdig skiva) eller tillverkaren (om det är en tom skiva).
✍
Skrivning på 8 cm-skivor stöds inte.
!
För att kunna fortsätta spela upp upphovsrättsskyddade Blu-ray-skivor måste du uppdatera AACS-nyckeln. Du behöver ha tillgång till Internet för att
kunna uppdatera AACS-nyckeln.
Precis som när det gäller andra enheter för optiska medier kan olika förhållanden begränsa kompatibiliteten eller förhindra uppspelning av
Blu-ray-skivor. VAIO-datorer stöder eventuellt inte uppspelning av film på komprimerade media som spelats in i AVC- eller VC1-format vid höga
bithastigheter.
Regionsinställningar krävs för visst innehåll på DVD- och BD-ROM-skivor. Om regioninställningen för den optiska skivenheten inte stämmer överens
med skivans regionkod går det inte att spela upp skivan.
Om din externa bildskärm inte uppfyller HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection), går det inte att spela upp eller visa innehåll som
lagrats på en copyright-skyddad Blu-ray-skiva.
En del innehåll kan innebära att utgående videosignal får standarddefinition eller att analog videoutmatning förhindras helt. När du skickar digitala
videosignaler via digitala anslutningar såsom en HDMI-anslutning, rekommenderas du definitivt att implementera en helt digital HDCP-kompatibel miljö
för att få bästa möjliga kompatibilitet och visningskvalitet.
Avsluta alla minnesresidenta program innan du spelar upp eller bränner en skiva, eftersom dessa annars kan få datorn att sluta fungera.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 51 N
Att tänka på vid användning av den optiska skivenheten
Att tänka på när du bränner en skiva
❑ Använd endast runda skivor. Använd inte skivor som har annan form (stjärnformiga, hjärtformiga, fyrkantiga osv.),
eftersom detta kan skada den optiska skivenheten.
❑ Datorn får inte utsättas för våld (skakningar, slag eller stötar) när data skrivs på en skiva med den optiska skivenheten.
❑ Dra inte ut eller sätt in nätadaptern eller nätsladden när data skrivs på en skiva med den optiska skivenheten.
❑ Du bör inte koppla in eller koppla från datorn från portreplikatorn (tillval) när data skrivs på en skiva av den optiska
skivenheten.
Att tänka på när du spelar upp skivor
För maximala prestanda när du spelar upp skivor ska dessa rekommendationer följas:
❑ Vissa CD-spelare och optiska enheter i vissa datorer kanske inte kan spela upp ljud-CD som skapats på CD-R- eller
CD-RW-skivor.
❑ Vissa DVD-spelare och optiska enheter i vissa datorer kanske inte kan spela upp DVD-skivor som skapats på skivor av
typen DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW eller DVD-RAM.
❑ När datorn är utrustad med en Blu-ray-skivor är det möjligt att spela upp Blu-ray-skivor på datorn. Det kan eventuellt
hända att enheten inte kan spela upp visst innehåll på Blu-ray-skivor, eller så kan datorn bli instabil under uppspelning av
Blu-ray-skivor. För att kunna spela upp innehåll korrekt ska du hämta och installera de senaste uppdateringarna för
uppspelningsprogramvara för Blu-ray-skivor med VAIO Update.
Information om hur du använder VAIO Update finns i Uppdatera datorn (sidan 35).
❑ Beroende på systemmiljön kan du uppleva avbrott i ljudet och/eller att bildrutor hoppas över under AVC HD-uppspelning.
❑ Försätt inte datorn i något av strömsparlägena medan den spelar upp en skiva.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 52 N
Att tänka på när det gäller regionkoder
Etiketter med regionkoder finns på skivan eller förpackningen och visar i vilken region och med vilka typer av spelare som du
kan spela upp skivan. Om regionkoden är ”all”, så kan du spela upp skivan i de flesta av världens regioner. Om regionkoden
för ditt bosättningsområde skiljer sig från etikettens så kan du inte spela upp skivan på din dator.
I följande tabell finner du regionkoden för ditt bosättningsområde.
Bosättningsområde Regionkod
Bosättningsområde Regionkod
Bosättningsområde Regionkod
Afrika
5
Australien*
4
Kina
6
Europa
2
Hong Kong*
3
Indien*
5
Indonesien*
3
Japan*
2
Korea
3
Kuwait*
2
Malaysia*
3
Nya Zeeland*
4
Filippinerna*
3
Ryssland
5
Saudiarabien*
2
Singapore*
3
Sydafrika*
2
Taiwan
3
Thailand*
3
Förenade
Arabemiraten*
2
Vietnam
3
*
Som standard är ingen regionkod tilldelad till datorn.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 53 N
Om det är första gången du spelar en DVD-film på datorn följer du dessa steg innan du sätter in skivan:
1
Klicka på Start och därefter på Dator.
2
Högerklicka på ikonen för den optiska skivenheten och välj Egenskaper.
3
Klicka på fliken Maskinvara.
4
Välj den optiska skivenheten i listan Alla diskenheter och klicka på Egenskaper.
5
Klicka på fliken DVD-region.
6
Välj lämplig region i listan och klicka på OK.
!
Du kan endast ändra regionkoden ett begränsat antal gånger. När du har överskridet detta antal är enhetens regionkod permanent tilldelad och du kan
inte ändra den igen. Det går inte att återställa antalet genom att konfigurera om datorn.
De problem som eventuellt uppstår vid ändring av regionkodsinställningarna för enheten omfattas inte av garantin.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 54 N
Spela upp skivor
Så här spelar du upp en skiva
1
Sätt i en skiva i den optiska skivenheten.
!
Anslut nätadaptern till datorn och stäng alla aktiva program innan du spelar skivan.
2
Om inget visas på skrivbordet klickar du på Start, Alla program och det program du vill använda för att spela upp skivan.
Mer information om hur du använder programmet finns i tillhörande hjälpfil.
Kopiera filer till skivor
Så här kopierar du filer till en skiva
1
Sätt i en skiva i den optiska skivenheten.
!
Anslut nätadaptern till datorn och stäng alla aktiva program innan du kopierar filer till en skiva.
2
Om inget visas på skrivbordet klickar du på Start, Alla program och det skivbränningsprogram du vill använda för att
kopiera filer till skivan.
Mer information om hur du använder programmet finns i tillhörande hjälpfil.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 55 N
Använda ”Memory Stick”
”Memory Stick” är ett kompakt, bärbart och mångsidigt IC-lagringsmedium som är speciellt avsett för utbyte av digitala data
mellan olika kompatibla enheter, t.ex. digitalkameror, mobiltelefoner och andra enheter. Eftersom det är löstagbart kan det
användas för extern lagring av data.
!
Du kan inte använda ”Memory Stick” om du inaktiverar ”Memory Stick Duo”-facket i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera facket genom att följa stegen
i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
Innan du använder ”Memory Stick”
”Memory Stick Duo”-facket i datorn kan användas för dessa storlekar och typer av media:
❑ ”Memory Stick Duo”
❑ ”Memory Stick PRO Duo”
❑ ”Memory Stick PRO-HG Duo”
!
Datorn har endast stöd för ”Memory Stick” i Duo-format och har inte stöd för ”Memory Stick” i standardstorlek.
Den senaste informationen om ”Memory Stick” finns på http://www.sony.net/memorycard/.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
Sätta i och ta ur ”Memory Stick”
Så här sätter du i ”Memory Stick”
1
Sök rätt på ”Memory Stick Duo”-facket.
2
Håll ”Memory Stick” så att pilen pekar mot facket.
3
Skjut försiktigt in ”Memory Stick” i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in minneskortet i facket.
n 56 N
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 57 N
✍
Om ”Memory Stick” inte går lätt att sätta in i facket avlägsnar du det försiktigt och kontrollerar att du sätter i det i rätt riktning.
När du sätter i ”Memory Stick” i facket första gången kanske du uppmanas att installera drivrutinsprogram. Om du uppmanas till det, följ anvisningarna
på skärmen för att installera programvaran.
”Memory Stick” identifieras automatiskt av systemet, och innehållet i ”Memory Stick” visas. Om du inte kan se något på skrivbordet klickar du på Start,
Dator och dubbelklickar på ikonen för ”Memory Stick”.
Ikonen ”Memory Stick” visas i fönstret Dator när du har satt i ”Memory Stick” i facket.
!
Innan du använder ett ”Memory Stick Micro” (”M2”) måste du komma ihåg att sätta in det i en adapter av formatet ”M2” Duo. Om du sätter in mediet
direkt i ”Memory Stick Duo”-facket utan någon adapter är det risk för att du inte kan få ut det ur facket igen.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 58 N
Så här tar du ur ”Memory Stick”
!
Ta inte ut ”Memory Stick” medan mediaåtkomstindikatorn är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade. Stora mängder data tar lång tid
att bearbeta, så se till att indikatorlampan är släckt innan du tar bort ”Memory Stick”.
1
Sök rätt på ”Memory Stick Duo”-facket.
2
Kontrollera att mediaåtkomstindikatorn är släckt.
3
Tryck in ”Memory Stick” mot datorn för att frigöra det.
”Memory Stick” matas ut.
4
Dra ut ”Memory Stick” ur facket.
!
Ta alltid ut ”Memory Stick” försiktigt, annars kan det matas ut för fort.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 59 N
Formatera ”Memory Stick”
Formatera ”Memory Stick” så här
”Memory Stick” är formaterat från fabriken och redo för användning.
Om du vill formatera om kortet i din egen dator, följ dessa anvisningar.
!
Använd en enhet som är utformad för att formatera kortet och som stöder ”Memory Stick” för formateringen.
Vid formatering av ”Memory Stick” raderas alla data som lagrats på mediet. Kontrollera att mediet inte innehåller någon viktig information innan du
formaterar det.
Ta inte ut ”Memory Stick” från facket medan det formateras. Detta kan göra att den inte fungerar.
1
Sök rätt på ”Memory Stick Duo”-facket.
2
Skjut försiktigt in ”Memory Stick” i facket tills det kommer på plats med ett klick.
3
Klicka på Start och därefter på Dator.
4
Högerklicka på ikonen för ”Memory Stick” och välj Formatera.
5
Klicka på Återställ enhetens standardvärden.
!
Storleken på allokeringsenheten och filsystemet kan ändras.
Välj inte NTFS i listrutan Filsystem eftersom detta kan orsaka ett fel.
✍
Formateringen går snabbare om du väljer Snabbformatering i Formateringsalternativ.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
6
Klicka på Starta.
7
Följ instruktionerna på skärmen.
!
Det kan ta lite tid att formatera ”Memory Stick” beroende på mediet.
n 60 N
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 61 N
Upplysningar om användning av ”Memory Stick”
❑ Din dator har testats och visat sig vara kompatibel med Sony ”Memory Stick”, med en kapacitet på upp till 32 GB, som
finns tillgängliga från och med oktober 2011. Notera dock att inte alla ”Memory Stick” är kompatibla.
❑ Håll ”Memory Stick” med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i facket. Tryck inte in ”Memory Stick” i facket med våld
om du stöter på motstånd, eftersom du då kan skada datorn eller ”Memory Stick”.
❑ Var noggrann när du sätter i eller tar ur ”Memory Stick” från facket. Tvinga inte in eller ut det ur facket.
❑ Kompatibilitet garanteras inte för ”Memory Stick” med flera konverteringsadaptrar.
❑ ”MagicGate” är det allmänna namnet på det copyright-skydd som utvecklats av Sony. Använd ”Memory Stick” med
”MagicGate”-logotypen för att dra nytta av denna teknologi. ”Memory Stick Duo”-facket på datorn stöder inte ”MagicGate”tekniken för ”Memory Stick” med en kapacitet upp till 256 MB.
❑ Utom för personligt bruk är det ett brott mot upphovsrättslagstiftningen att använda ljud- och/eller bilddata som spelats in
utan föregående godkännande från respektive ägare. Därför kan ”Memory Stick” med sådana upphovsrättsligt skyddade
data endast användas på lagligt sätt.
❑ Sätt inte i mer än ett minneskort i facket. Om du sätter i kortet på fel sätt kan både datorn och kortet skadas.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 62 N
Använda andra moduler/minneskort
Använda SD-minneskort
Datorn har ett SD-minneskortfack. Du kan använda det här facket när du vill överföra data mellan digitalkameror,
videokameror, musikspelare och andra ljud-/videoenheter.
!
Du kan inte använda SD-minneskort om du inaktiverar SD-minneskortfacket i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera facket genom att följa stegen
i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
Innan du använder SD-minneskortet
Datorns SD-minneskortfack hanterar de här minneskorten:
❑ SD-minneskort
❑ SDHC-minneskort
❑ SDXC-minneskort
Den allra senaste informationen om kompatibla minneskort hittar du i Ta reda på mer om din VAIO-dator (sidan 5) där du
ser vilken webbplats du bör besöka.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 63 N
Så här sätter du i ett SD-minneskort
1
Leta reda på SD-minneskortfacket.
2
Håll SD-minneskortet så att pilen pekar mot facket.
3
Skjut försiktigt in SD-minneskortet i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in kortet i facket.
✍
När du sätter i SD-minneskortet i facket första gången kanske du uppmanas att installera drivrutinsprogram. Om du uppmanas till det, följ anvisningarna
på skärmen för att installera programvaran.
Ikonen SD-minneskort visas i fönstret Dator när du har satt i kortet i facket.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
Så här tar du ut ett SD-minneskort
1
Leta reda på SD-minneskortfacket.
2
Kontrollera att mediaåtkomstindikatorn är släckt.
3
Tryck in SD-minneskortet mot datorn för att frigöra det.
SD-minneskortet matas ut.
4
Dra ut SD-minneskortet ur facket.
n 64 N
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 65 N
Att tänka på vid användning av minneskort
Allmänt om användning av minneskortet
❑ Kontrollera att minneskorten är kompatibla med de standarder som stöds av din dator.
❑ Håll minneskortet med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i facket. Tryck inte in minneskortet i facket med våld om
du stöter på motstånd, eftersom du då kan skada datorn eller minneskortet.
❑ Var försiktig när du sätter i och tar bort minneskortet från facket. Tvinga inte in eller ut det ur facket.
❑ Ta inte ut minneskortet medan mediaåtkomstindikatorn är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade.
❑ Försök inte att sätta in något annat minneskort eller annan minneskortadapter än de som minneskortfacket är avsett för.
Det kan vara svårt att ta bort ett inkompatibelt minneskort eller en inkompatibel adapter från ett fack, och det kan skada
datorn.
❑ Sätt inte i mer än ett minneskort i facket. Om du sätter i kortet på fel sätt kan både datorn och kortet skadas.
Att tänka på vid användning av SD-minneskort
❑ Din dator har testats och visat sig vara kompatibel med endast de större minneskorttillverkarna från och med oktober
2011. Notera dock att inte alla minneskort är kompatibla.
❑ SD-minneskort (upp till 2 GB), SDHC-minneskort (upp till 32 GB) och SDXC-minneskort (upp till 64 GB) har testats och
visat sig vara kompatibel med din dator.
❑ Vissa typer av SD-minneskort, till exempel de med funktionen för ultrahög dataöverföringshastighet, kan bli mycket varma
på grund av den kontinuerliga åtkomsten till minneskorten. Vänta i så fall en stund så att minneskortet svalnar innan du
tar bort det.
Använda din VAIO-dator >
Använda Internet
n 66 N
Använda Internet
Innan du kan använda Internet måste du teckna ett avtal med en Internetleverantör, och ställa in de olika enheter som krävs
för att du ska kunna ansluta datorn till Internet.
Följande typer av tjänster för anslutning till Internet kan finnas tillgängliga från din Internetleverantör:
❑ Fiber (Fiber to the Home – FTTH)
❑ DSL (Digital Subscriber Line)
❑ Kabelmodem
❑ Satellit
❑ Modem
Detaljerad information om vilka enheter som krävs för Internetanslutning, och hur du ansluter datorn till Internet, får du från
din Internetleverantör.
✍
Om du vill ansluta datorn till Internet via trådlöst LAN måste du ställa in det trådlösa LAN-nätverket. Mer information finns i Använda trådlöst LAN
(sidan 68).
!
När du ansluter datorn till Internet bör du vidta lämpliga säkerhetsåtgärder så att du skyddar datorn mot de vanligaste hoten på nätet.
Beroende på tjänsteavtalet med din Internetleverantör kan du behöva ansluta en extern modemenhet, till exempel ett USB-modem för telefoni, ett
DSL-modem eller kabelmodem till datorn för att kunna ansluta till Internet. Du hittar detaljerade anvisningar om installation och konfigurering av
modem i handboken som följde med modemet.
Använda din VAIO-dator >
Använda nätverket (LAN)
n 67 N
Använda nätverket (LAN)
Du kan ansluta datorn till nätverk av typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via en LAN-kabel. Anslut den ena änden av
en LAN-kabel (medföljer ej) till LAN-porten på datorn eller på portreplikatorn som säljs separat och den andra änden till
nätverket. Kontakta nätverksadministratören om du vill veta mer om de inställningar och enheter som krävs för LAN-anslutning.
!
LAN-porten på datorn är inaktiverad när datorn är kopplad till portreplikatorn (tillval).
Du kan inte komma åt LAN-nätverk om du inaktiverar LAN-porten i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera porten genom att följa stegen i Inaktivera
inbyggda enheter (sidan 133).
✍
Du kan ansluta datorn till valfritt nätverk utan att ändra standardinställningarna.
!
Koppla inte in en telefonkabel i LAN-porten på datorn.
Om någon av nedanstående sorters telefonlinjer ansluts till LAN-porten finns det risk att stark ström via porten orsakar skador, överhettning eller brand.
- Hemtelefoner (porttelefoner osv.) eller kontorstelefonlinjer (kontorstelefon med flera linjer)
- Vanliga telefonlinjer
- PBX-linjer
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 68 N
Använda trådlöst LAN
Med trådlöst LAN (WLAN) kan din dator ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.
WLAN använder följande IEEE 802.11a/b/g/n-standard, som specificerar vilken teknik som används.
Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information.
!
Du kan inte komma åt trådlösa nätverk om du inaktiverar de trådlösa enheterna i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera enheterna genom att följa stegen
i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
WLAN-standard
Frekvensband
Anmärkningar
IEEE 802.11a
5 GHz
Endast tillgänglig på modeller som överensstämmer med IEEE 802.11a/b/g/n-standarden.
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
IEEE 802.11g-standarden erbjuder snabbare kommunikationshastigheter än
IEEE 802.11b-standarden.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
På modeller som uppfyller IEEE 802.11b/g/n-standarden kan bara 2,4 GHz-bandet användas.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 69 N
Upplysningar om användning av trådlöst LAN
Allmänna upplysningar om användning av trådlöst LAN
❑ I vissa länder eller regioner begränsas användningen av WLAN genom lokala bestämmelser (t.ex. att endast ett
begränsat antal kanaler är tillåtna).
❑ IEEE 802.11a-standarden och IEEE 802.11n-standarden är inte tillgänglig i ad-hoc-nätverk.
❑ Bandet 2,4 GHz, som används av trådlöst LAN, används även av olika andra enheter. Även om trådlösa LAN-enheter
använder teknik för att minimera radiostörningar från andra enheter som använder samma band, kan sådana störningar
minska kommunikationshastigheten och sträckningen eller orsaka kommunikationsfel.
❑ Kommunikationshastigheten och sträckningen kan variera beroende på följande omständigheter:
❑ Avstånd mellan kommunikationsenheter
❑ Om det finns hinder mellan enheterna
❑ Enheternas inställning
❑ Radioförutsättningar
❑ Omgivningar där väggar finns, och materialet i dessa väggar
❑ Vilka program som används
❑ Kommunikationen kan avbrytas beroende av radioomständigheter.
❑ Den faktiska kommunikationshastigheten är eventuellt inte så snabb som den datorn visar.
❑ Om WLAN-produkter med olika standarder används och dessa utnyttjar samma band i samma trådlösa nätverk kan
kommunikationshastigheten reduceras på grund av radiostörningar. WLAN-produkter är byggda med detta i åtanke, och
de minskar därför kommunikationshastigheten för att säkra kommunikationen med andra WLAN-produkter om den
uppfyller en annan standard som utnyttjar samma band. Om kommunikationshastigheten är långsammare än väntat kan
det hända att den ökar om du byter trådlös kanal på åtkomstpunkten.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 70 N
Upplysning om datakrypteringen
WLAN-standarden utnyttjar krypteringsmetoderna nedan: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll,
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi
Alliance i samarbete och är specifikationer för standardbaserade kompatibla säkerhetstillbehör som höjer dataskyddsnivån och
åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA är konstruerat för att vara kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen.
Den använder förstärkt datakryptering Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) förutom användarverifiering med 802.1X och
Extensible Authentication Protocol (EAP). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan klientdatorer och
åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN- sekretesskydd, exempelvis lösenordsskydd,
end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, den andra generationens WPA, ger starkare dataskydd
och nätverksåtkomstkontroll och är dessutom skapat för att säkra 802.11-enheter av alla versioner, inklusive 802.11b, 802.11a,
802.11g, och 802.11n-standarderna, flerband och flerläge. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden
IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen, som följer National Institute
of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 71 N
Starta trådlös LAN-kommunikation
Du måste först etablera trådlös LAN-kommunikation mellan din dator och en accesspunkt (medföljer ej). Se Windows Hjälp
och support för mer information. För att få hjälp med att ställa in ett trådlöst nätverk klickar du på Start, Alla program och
VAIO Easy Connect och följer anvisningarna i Easy Internet Connection Setup.
!
Mer information om hur du anger vilken kanal som ska användas för åtkomstpunkten finns i handboken för åtkomstpunkten.
Starta trådlös LAN-kommunikation
1
En åtkomstpunkt måste finnas installerad.
Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
2
Slå på WIRELESS-omkopplaren.
3
Klicka på Start, Alla program och VAIO Smart Network eller klicka på ikonen VAIO Smart Network
4
Klicka på skjutreglaget invid Wireless LAN så att det växlas till On-läge i fönstret VAIO Smart Network.
Kontrollera att WIRELESS-indikatorn är tänd.
i aktivitetsfältet.
!
5 GHz-band trådlös LAN-kommunikation är endast tillgängligt på utvalda modeller och är inaktiverat som standard. Om du vill aktivera 5 GHzbandskommunikation måste du välja alternativet att använda 5 GHz-bandet eller både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden i rullgardinsmenyn Wireless LAN
Settings i inställningsfönstret VAIO Smart Network.
5
Klicka på
6
Välj önskad åtkomstpunkt och klicka på Anslut.
✍
eller
på aktivitetsfältet.
Funktionen Wi-Fi Direct kan endast användas om Wi-Fi Direct visas i fönstret VAIO Smart Network. Mer detaljerad information finns i hjälpfilen som
ingår i VAIO Smart Network.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
Stoppa trådlös LAN-kommunikation
Så här stoppar du trådlös LAN-kommunikation
Klicka på skjutreglaget invid Wireless LAN så att det växlas till Off-läge i fönstret VAIO Smart Network.
!
Om du stänger av den trådlösa LAN-funktionen när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet kan du förlora data.
n 72 N
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst WAN
n 73 N
Använda trådlöst WAN
Genom att använda det trådlösa WAN kan din dator ansluta till Internet via det trådlösa nätverket där det finns
mobiltelefontäckning.
Trådlöst WAN kanske inte är tillgängligt i vissa länder eller regioner.
Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator.
Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information.
!
Du kan inte komma åt trådlösa nätverk om du inaktiverar de trådlösa enheterna i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera enheterna genom att följa stegen
i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
Sätta i SIM-kort
För att använda den trådlösa WAN-funktionen måste du först sätta i ett SIM-kort i datorns SIM-korthållare. Ditt SIM-kort sitter
i ett större kort, ungefär lika stort som ett kreditkort.
✍
Beroende på land och modell kan du komma att få ett erbjudande av en VAIO-utvald teleoperatör. Om så är fallet ligger SIM-kortet antingen
i SIM-kortspaketet i kartongen eller redan installerat SIM-korthållaren i din dator. Om SIM-kortet inte medföljde med din dator kan du köpa det av en
teleoperatör.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst WAN
Så här sätter du i ett SIM-kort
1
Stäng av din dator.
2
Öppna SIM-kortets skydd på datorns undersida.
n 74 N
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst WAN
3
Ta ut SIM-kortet (1) genom att trycka ut det ur det större kortet.
4
Skjut SIM-korthållaren i pilens (2) riktning och lyft sedan upp hållaren.
5
Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren med kretsarna uppåt.
n 75 N
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst WAN
6
Stäng SIM-korthållaren och skjut sedan hållaren i pilens (3) riktning.
!
Rör inte vid kretsarna på SIM-kortet. Se till att datorn ligger stabilt innan du sätter i eller tar ur kortet.
Skada inte SIM-kortet på något sätt genom att böja eller utsätta det för tryck.
7
Stäng SIM-korthållaren.
n 76 N
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst WAN
n 77 N
Starta trådlös WAN-kommunikation
Att starta trådlös WAN-kommunikation
!
Kontrollera att SIM-kortets skydd är ordentligt stängt, annars kanske inte den trådlösa WAN-funktionen fungerar.
1
Slå på WIRELESS-omkopplaren.
2
Klicka på Start, Alla program och VAIO Smart Network eller klicka på ikonen VAIO Smart Network
3
I fönstret VAIO Smart Network kontrollerar du att omkopplaren invid Wireless WAN är i läge On.
4
Klicka på pilknappen invid omkopplaren Wireless WAN och på Connect-knappen för att starta anslutningsprogrammet
eller den förinstallerade programvaran från en teleoperatör beroende på modell eller land.
5
Ange PIN-kod när du ombeds göra så.
6
Klicka på Anslut.
7
Ange din teleoperatörs APN-information om du uppmanas till det.
✍
i aktivitetsfältet.
Ytterligare information om hur du använder den trådlösa WAN-funktionen hittar du i hjälpfilen som medföljer VAIO Smart Network eller
i teleoperatörens dokumentation.
Använda din VAIO-dator >
Använda BLUETOOTH-funktionen
n 78 N
Använda BLUETOOTH-funktionen
Du kan upprätta trådlös kommunikation mellan datorn och andra BLUETOOTH®-enheter, till exempel en annan dator eller
en mobiltelefon. Det går att överföra data mellan sådana enheter utan kablar och på upp till 10 meters avstånd i ett fritt
utrymme.
!
Du kan inte komma åt BLUETOOTH-funktionen om du inaktiverar de trådlösa enheterna i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera enheterna genom att följa
stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
BLUETOOTH-säkerhet
Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken har en identitetskontrollfunktion som gör att du kan bestämma vem du vill kommunicera
med. Tack vare denna identitetskontrollfunktion går det att förhindra att anonyma BLUETOOTH-enheter får tillgång till datorn.
Allra första gången två BLUETOOTH-enheter kommunicerar med varandra bör du registrera en gemensam nyckel (Passkey –
ett lösenord som behövs för identitetskontrollen) för båda enheterna. När en enhet väl är registrerad behöver du inte ange
nyckeln igen.
✍
Det går att använda olika lösenord vid olika tidpunkter, så länge båda enheterna använder samma lösenord.
För vissa enheter, t.ex. en mus, går det inte att ange något lösenord.
Använda din VAIO-dator >
Använda BLUETOOTH-funktionen
n 79 N
Kommunicera med en annan BLUETOOTH-enhet
Du kan ansluta datorn till en annan BLUETOOTH-enhet, t.ex. en annan dator, en mobiltelefon, en PDA, ett headset, en mus
eller en digitalkamera utan att det behövs några kablar.
Använda din VAIO-dator >
Använda BLUETOOTH-funktionen
n 80 N
Kommunicera med en annan BLUETOOTH-enhet
För att kunna kommunicera med en annan BLUETOOTH-enhet måste du först ställa in BLUETOOTH-funktionerna. Om du
vill ha hjälp med att ställa in och använda BLUETOOTH-funktionen, se Windows Hjälp och support.
1
Slå på WIRELESS-omkopplaren.
2
Klicka på Start, Alla program och VAIO Smart Network eller klicka på ikonen VAIO Smart Network
3
Klicka på skjutreglaget invid BLUETOOTH så att det växlas till On-läge i fönstret VAIO Smart Network.
Kontrollera att WIRELESS-indikatorn är tänd.
i aktivitetsfältet.
Använda din VAIO-dator >
Använda BLUETOOTH-funktionen
Stoppa BLUETOOTH-kommunikation
Så här stoppar du BLUETOOTH-kommunikation
1
Stäng av den BLUETOOTH-enhet som kommunicerar med din dator.
2
Klicka på skjutreglaget invid BLUETOOTH så att det växlas till Off-läge i fönstret VAIO Smart Network.
n 81 N
Använda din VAIO-dator >
Använda BLUETOOTH-funktionen
n 82 N
Upplysningar om användning av BLUETOOTH-funktionen
❑ Dataöverföringshastigheten varierar beroende på följande villkor:
❑ Hinder, t.ex. väggar mellan enheterna
❑ Avståndet mellan enheterna
❑ Väggmaterialet
❑ Mikrovågsugnar och trådlösa telefoner i närheten
❑ Radiostörningar och andra miljöfaktorer
❑ Enheternas inställning
❑ Programvarutypen
❑ Operativsystemstypen
❑ Användning av både ett trådlöst LAN och BLUETOOTH-funktionen samtidigt på datorn
❑ Storleken på filen som överförs
❑ Beroende på begränsningar för själva BLUETOOTH-standarden, kan det ibland hända att stora filer skadas vid
kontinuerlig överföring på grund av elektromagnetiska störningar från omgivningen.
❑ Alla BLUETOOTH-enheter måste vara certifierade för att garantera att de uppfyller tillämpliga normer. Även om dessa
normer är uppfyllda kan det förekomma variationer i prestanda, specifikationer och tillvägagångssätt mellan olika enheter.
Det kan hända att det inte går att överföra data i vissa situationer.
❑ Bild och ljud kanske inte blir synkroniserade om du spelar upp filmer på din dator med ljudutgång från en ansluten
BLUETOOTH-enhet. Detta händer ofta när man använder BLUETOOTH-teknik och är inte ett fel.
❑ Bandet 2,4 GHz, som används av BLUETOOTH-enheter eller trådlöst LAN, används även av olika andra enheter. Även
om BLUETOOTH-enheter använder teknik för att minimera radiostörningar från andra enheter som använder samma
band, kan sådana störningar minska kommunikationshastigheten och avståndet eller orsaka kommunikationsfel.
Använda din VAIO-dator >
Använda BLUETOOTH-funktionen
n 83 N
❑ Det kan hända att BLUETOOTH-funktionen inte fungerar tillsammans med andra enheter, beroende på vilken
programversion tillverkaren har använt.
❑ Om du ansluter BLUETOOTH-enheter till din dator kan det orsaka överbelastning inom kanalen, vilket kan leda till att
enheterna inte fungerar som de ska. Detta är normalt när man använder BLUETOOTH-teknik och är inte ett fel.
❑ Höghastighetskommunikation mellan datorn och BLUETOOTH-enheter kan användas när enheterna är kompatibla med
BLUETOOTH-höghastighetskommunikation. För höghastighetskommunikation måste de trådlösa LAN- och
BLUETOOTH-funktionerna båda aktiveras på datorn.
Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information.
Använda din VAIO-dator >
Använda fingeravtrycksautentisering
n 84 N
Använda fingeravtrycksautentisering
Datorn kan vara försedd med en fingeravtryckssensor för ytterligare bekvämlighet.
Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator.
Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information.
När du väl har registrerat ditt eller dina fingeravtryck erbjuder fingeravtrycksautentiseringsfunktionen följande:
❑ En ersättning för inskrivning av lösenordet för att logga in på Windows (sidan 88)
Om du har registrerat dina fingeravtryck för ditt användarkonto kan du använda fingeravtrycksautentisering för att logga
in på Windows i stället för att ange ditt lösenord.
❑ Logga in på webbplatsen (Website Log On) för snabb tillgång till webbplatser
När du väl har registrerat din användarinformation (användarkonton, lösenord m.m.) för webbplatser i Logga in på
webbplatsen (Website Log On) kan du använda fingeravtrycksautentisering i stället för att mata in erforderlig information
när du vill få tillgång till lösenordsskyddade webbplatser.
Mer detaljerad information finns i hjälpfilen som ingår i TrueSuite.
✍
Öppna hjälpfilen genom att klicka på Start, Alla program, TrueSuite och TrueSuite.
!
Det går eventuellt inte att använda funktionen Logga in på webbplatsen (Website Log On) beroende på vilken webbplats du besöker.
❑ Funktionen Snabbstart (Quick Launch) för snabb åtkomst till program
Funktionen Snabbstart (Quick Launch) i din dator gör att du kan välja att ett program (en körbar fil) ska öppnas när du
drar med ett visst finger. När du väl har tilldelat ett program till ett finger kan du starta valt program genom att helt enkelt
dra fingret över fingeravtryckssensorn.
Använda din VAIO-dator >
Använda fingeravtrycksautentisering
Registrera ett fingeravtryck
För att kunna utnyttja fingeravtrycksautentiseringsfunktionen måste du registrera dina fingeravtryck i datorn.
Registrera ett fingeravtryck så här
1
Klicka på Start, Alla program, TrueSuite och TrueSuite.
2
Klicka på Komma igång (Get Started).
3
Följ instruktionerna på skärmen.
Om inställningsfönstret för Windows-lösenordet visas anger du Windows-lösenordet.
✍
Mer information finns i hjälpfilen till TrueSuite.
n 85 N
Använda din VAIO-dator >
Använda fingeravtrycksautentisering
Om du misslyckades med att registrera ett fingeravtryck följer du dessa steg för att försöka igen.
1
Placera fingrets övre led plant i mitten på fingeravtryckssensorn (1).
2
Dra fingret vinkelrätt över fingeravtryckssensorn och skanna från fingrets övre led till fingerspetsen.
n 86 N
Använda din VAIO-dator >
Använda fingeravtrycksautentisering
n 87 N
!
Håll fingret i kontakt med fingeravtryckssensorn när du drar.
Registreringen kan misslyckas om du rör fingret för snabbt eller för långsamt. Låt det ta ungefär en sekund för sensorn att läsa av fingeravtrycket.
Det går eventuellt inte att registrera och/eller identifiera fingeravtryck om ditt finger är för torrt eller vått, rynkigt, skadat, smutsigt eller liknande.
Du bör registrera mer än ett fingeravtryck ifall fingeravtryckssensorn inte känner igen fingeravtrycket.
Kom ihåg att rengöra dina fingertoppar och fingeravtryckssensorn innan du läser av fingeravtryck för att se till att identifieringen kan göras på optimalt
sätt.
Använda din VAIO-dator >
Använda fingeravtrycksautentisering
n 88 N
Logga in på Windows
Om du vill använda fingeravtrycksautentiseringsfunktionen i stället för att ange Windows-lösenordet när du loggar in på
systemet, måste du först ställa in Windows-lösenorden och konfigurera datorn för fingeravtrycksautentisering. Information
om hur man ställer in Windows-lösenordet finns i Ställa in lösenordet (sidan 124).
Så loggar du in på Windows
Dra fingret med det registrerade fingeravtrycket över fingeravtryckssensorn när Windows-inloggningsfönstret visas.
Mer detaljerad information finns i hjälpfilen som ingår i TrueSuite.
Använda din VAIO-dator >
Använda TPM
n 89 N
Använda TPM
Trusted Platform Module (TPM) kan finnas inbyggt i din dator för att ge tillgång till grundläggande säkerhetsfunktioner.
I kombination med TPM kan du kryptera och dekryptera dina data för att förstärka skyddet mot obehörig tillgång.
Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator.
Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information.
TPM:er har definierats av Trusted Computing Group (TCG) och kallas även säkerhetschips.
Använda din VAIO-dator >
Använda TPM
n 90 N
Viktigt
Att tänka på när du krypterar operativsystems- eller programfiler
Om du krypterar filer som används av operativsystemet eller något program med hjälp av Encrypting File System (EFS) med
TPM, kommer du inte att kunna öppna eller använda dessa program.
För att undvika sådana problem bör du tänka på följande innan du använder EFS:
❑ Se till att du sparar data som du vill kryptera på följande destinationer:
❑ Mappen Encrypted Data som skapades med under installationen med standardinställningar
❑ En ny krypterad mapp skapad i mappen Mina dokument eller mappen Dokument i ditt konto
❑ Personal Secure Drive
✍
Personal Secure Drive är en virtuell enhet som skapas genom funktionen Personal Secure Drive och krypterar automatiskt den data som sparas på den.
❑ Ändra inte följande inställningar på fliken Visning i fönstret Mappalternativ som visas genom att klicka på Mapp- och
sökalternativ via Ordna i Utforskarens meny.
❑ Visa inte dolda filer, mappar och enheter
❑ Dölj skyddade operativsystemfiler (rekommenderas)
❑ Ändra inte systemattributen för filerna, om det inte är nödvändigt.
❑ Kryptera inte mappen Windows, mappen Program eller någon av filerna i dessa mappar.
❑ Kryptera inte mappen Användare eller några av kontomapparna som finns i den.
Använda din VAIO-dator >
Använda TPM
n 91 N
Att tänkta på vid kryptering av filer på Personal Secure Drive
Om du krypterar filer i följande mappar när ditt användarkonto är initierat och EFS är aktiverat kommer du inte att kunna starta
ditt TPM-program och avkryptera dina krypterade data.
Med standardinställningarna kan filerna i mapparna nedan inte krypteras eftersom systemattribut används.
Ändra inte systemattributen för filerna i mapparna nedan.
!
Följande mappar är dolda som standard.
❑ Mappar som innehåller nyckelfiler
❑ C:\ProgramData\Infineon
❑ C:\Användare\All Users\Infineon
(C:\Användare\All Users är en genväg till C:\ProgramData.)
❑ C:\Användare\<konto>\AppData\Roaming\Infineon
❑ Filer på Personal Secure Drive
C:\Security Platform\Personal Secure Drive\System Data\xxx.FSF
Använda din VAIO-dator >
Använda TPM
n 92 N
Att tänka på vid kryptering av säkerhetskopierade filer eller andra filer
Om du kopierar arkivfiler eller nyckelfiler för nödfallsåterställning kommer du inte att kunna nödfallsåterställa datorn och om
du krypterar lösenordsåterställningsfiler eller hemliga filer kommer du inte att kunna återställa ditt lösenord.
Kryptera inte följande mappar och filer:
✍
Standardsökvägen till filerna visas nedan, eller som visas genom att klicka på Browse, är Mina dokument (eller Dokument)\Security Platform eller
Security Platform i borttagbar media.
❑ Automatisk säkerhetskopieringsarkivfil
Standardfilnamn: SPSystemBackup.xml eller SPSystemBackup_<din dators namn>.xml
❑ Lagringsmapp för automatisk säkerhetskopiering av arkivfiler
Mappnamn (Fast):
❑ SPSystemBackup (Mappen skapas som undermapp för filen SPSystemBackup.xml.)
❑ SPSystemBackup_<din dators namn> (Mappen skapas som undermapp för filen SPSystemBackup_
<din dators namn>.xml.)
❑ Nyckelfil för nödfallsåterställning
Standardfilnamn: SPEmRecToken.xml
❑ Nyckelfil för lösenordsåterställning
Standardfilnamn: SPPwResetToken.xml
❑ Tokenfil för katastrofåterställning/lösenordsåterställning
Standardfilnamn: SPToken_<din dators namn>.xml
❑ Hemlig fil för lösenordsåterställning
Standardfilnamn: SPPwdResetSecret.xml eller SPPwdResetSecret_<din dators namn>_
<användarnamn>.<domännamn>.xml
Använda din VAIO-dator >
Använda TPM
❑ Säkerhetskopieringsfil för nyckel och certifikat
Standardfilnamn: SpBackupArchive.xml
❑ PSD-säkerhetskopieringsfil
Standardfilnamn: <Enhetsnamn>-Personal Secure Drive.fsb
❑ Säkerhetskopieringsfil för ägarens lösenord
Standardfilnamn: SpOwner_<din dators namn>.tpm
❑ Protokollfil
Standardfilnamn: SpProtocol_<din dators namn>_<användarnamn>.<domännamn>.txt
n 93 N
Använda din VAIO-dator >
Använda TPM
n 94 N
Konfigurera TPM
Om du vill använda den inbyggda TPM måste du:
1
Aktivera TPM på BIOS-inställningsskärmen.
2
Installera programmet Infineon TPM Professional Package.
3
Initiera och konfigurera TPM.
Så här aktiverar du TPM på BIOS-inställningsskärmen
1
Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F2 tills VAIO-logotypen försvinner.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
2
Tryck på tangenten < eller , för att välja fliken Security, på tangenten M eller m för att välja Change TPM State, och
sedan på Enter.
3
Tryck på tangenten M eller m för att välja Enable och sedan på Enter.
4
Tryck på tangenten < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
5
När systemet startat om väljer du Execute i bekräftelsefönstret, och trycker sedan på Enter.
✍
Du kan också inaktivera TPM och ta bort TPM-konfigurationen på BIOS-inställningsskärmen.
!
Innan du aktiverar TPM ska du se till att datorlösenordet är inställt som skydd mot obehöriga ändringar i TPM-konfigurationen.
Om TPM är aktiverat tar det längre tid innan VAIO-logotypen visas eftersom säkerhetskontroller utförs när datorn startas.
Du kommer inte åt några TPM-skyddade data om du tar bort TPM-ägarskapet. Innan du tar bort TPM-konfigurationen ska du se till att göra
säkerhetskopior av TPM-skyddade data.
Använda din VAIO-dator >
Använda TPM
n 95 N
Så här installerar du programmet Infineon TPM Professional Package
Läs filen Readme.txt i mappen C:\Infineon\Readme. Installera sedan paketet genom att dubbelklicka på setup.exe
i mappen C:\Infineon.
Du måste ha administratörsbehörighet på datorn för att kunna installera paketet.
!
Du behöver ange några lösenord när du installerar Infineon TPM Professional Package. Utan dessa lösenord kan du inte återställa några
TPM-skyddade data eller säkerhetskopior. Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt dem.
Så här initierar och konfigurerar du TPM
Detaljerad information finns i den elektroniska dokumentationen. Öppna dokumentationen genom att klicka på Start,
Alla program, Infineon Security Platform Solution och på Help.
!
Underhåll och hantering av TPM-skyddade data måste göras på din egen risk. Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av ditt
dataunderhåll och din datahantering.
Använda din VAIO-dator >
Använda TPM
n 96 N
Använda BitLocker-diskkryptering med TPM
BitLocker-diskkryptering är en funktion för datakryptering som finns tillgänglig i modeller med Windows 7 Ultimate eller
Windows 7 Enterprise. Genom att aktivera BitLocker-diskkryptering tillsammans med TPM krypteras all data på den
inbyggda lagringsenheten.
Detaljerad information om hur man använder och konfigurerar BitLocker-diskkryptering finns i Windows Hjälp och support.
Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information.
Upplysningar om användning av BitLocker-diskkryptering
❑ Det är viktigt att du initierar TPM med Infineon TPM Professional Package innan du aktiverar BitLocker-diskkryptering.
Om du aktiverar det utan att initiera TPM skapas inget TPM-ägarlösenord och du kan då inte konfigurera Infineon TPM
Professional Package.
❑ Infineon TPM Professional Package gör ingen säkerhetskopia av en fil (lösenordsåterställning) för
BitLocker-diskkryptering.
❑ En ytterligare BitLocker-systempartition har förhandskonfigurerats. Denna systempartition använder 100 MB av din totala
inbyggda lagringsvolym.
❑ Du måste aktivera TPM på inställningsskärmen för BIOS för att kunna aktivera BitLocker-diskkryptering.
❑ Kryptera inte data på en lagringsenhet (som t.ex. ett USB-minne) på vilken en återställningsnyckel är lagrad med
BitLocker-diskkryptering.
Använda din VAIO-dator >
Använda TPM
n 97 N
Låsa upp krypterad data med en återställningsnyckel lagrad på ett USB-minne
För att låsa upp krypterad data med en återställningsnyckel lagrad på ett USB-minne måste ditt system komma åt
USB-minnet när du startar datorn. Följ dessa steg för att konfigurera startordningen på BIOS-startskärmen:
!
Du kan inte komma åt USB-enheter om du inaktiverar USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera portarna genom att följa stegen i Inaktivera
inbyggda enheter (sidan 133).
1
Anslut en USB-flashminnesenhet.
2
Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F2 tills VAIO-logotypen försvinner.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
3
Tryck på tangenten < eller , för att välja fliken Security, på tangenten M eller m för att välja Change TPM State, och
sedan på Enter.
4
Tryck på tangenten M eller m för att välja Enable och sedan på Enter.
5
Tryck på tangenten < eller , för att välja Boot och välj sedan Enabled för External Device Boot.
6
Tryck på tangenten M eller m för att välja Boot Priority och sedan på Enter.
7
Tryck på tangenten F5 eller F6 för att ändra startenhetsordningen så att Internal Hard Disk ligger högre i listan än
External Device.
!
Du måste flytta upp Internal Optical Drive överst i listan för att återställa datorsystemet med hjälp av dina återställningsmedia.
8
Tryck på tangenten < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
9
När systemet startat om väljer du Execute i bekräftelsefönstret, och trycker sedan på Enter.
10 Följ instruktionerna i Windows Hjälp och support för att aktivera BitLocker-diskkryptering.
11 Spara återställningslösenordet på USB-minnet i fönstret där du får välja plats för att spara återställningslösenord.
12 Följ instruktionerna på skärmen.
Krypteringsprocessen startar.
Använda din VAIO-dator >
Använda TPM
n 98 N
!
Om du uppdaterar BIOS med uppdateringsprogram såsom VAIO Update återställs BIOS-inställningarna till standard. Då måste du upprepa stegen ovan.
Det tar flera timmar att genomföra krypteringsprocessen.
Använda kringutrustning >
n 99 N
Använda kringutrustning
VAIO-datorns olika anslutningsportar kan användas för att ge den fler funktioner.
❑ Ansluta en portreplikator (sidan 100)
❑ Ansluta externa högtalare eller hörlurar (sidan 107)
❑ Ansluta en extern bildskärm (sidan 108)
❑ Välja visningslägen (sidan 116)
❑ Använda funktionen för flera bildskärmar (sidan 117)
❑ Ansluta en USB-enhet (sidan 119)
Använda kringutrustning >
Ansluta en portreplikator
n 100 N
Ansluta en portreplikator
Genom att ansluta en portreplikator (säljs separat) går det att ansluta ytterligare kringutrustning till datorn, t.ex. en skrivare
och en extern bildskärm.
Hitta portar på portreplikatorn
A DC IN-indikator
Lyser medan portreplikatorn är ansluten.
B DC IN-port (sidan 101)
C USB-portar*1 (sidan 119)
D
E
F
G
LAN-portar*2 (sidan 67)
*1
Kompatibel med USB 2.0-standarden.
*2
På portreplikatorn skyddar ett klistermärke
varje LAN-port. Anslut
en 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T-kabel till LAN-porten. Om en
felaktig kabel används, som t.ex. en telefonsladd, kan en elektrisk
överbelastning ske som kan orsaka fel, värmeöverflöd, eller brand
i LAN-porten.
HDMI-utgång (sidan 111)
MONITOR-port (sidan 109)
Säkerhetsfack
!
När portreplikatorn är ansluten till datorn kan du inte använda följande portar.
- HDMI-utgång på datorn
- MONITOR-porten på datorn
- LAN-porten på datorn
Det är inte möjligt att samtidigt använda MONITOR-porten och HDMI-utgången på portreplikatorn.
Använda kringutrustning >
Ansluta en portreplikator
n 101 N
Ansluta datorn till portreplikatorn
!
Kom ihåg att sätta dit batteriet/batterierna innan du ansluter datorn till portreplikatorn.
Så här ansluter du datorn till portreplikatorn
!
Om nätadaptern levererades med portreplikatorn måste du använda den för att koppla in portreplikatorn till en strömkälla. Om inte så använder du
nätadaptern som levererades med datorn.
Var noga med att stänga av datorn innan du ansluter den till portreplikatorn, så att inte data som inte sparats går förlorade.
Flytta inte datorn medan den är kopplad till portreplikatorn. Det kan lösgöra portreplikatorn och leda till skador på båda enheterna.
Det går inte att komma åt bildskärmsporten, HDMI-utgången och LAN-porten på datorn när den är ansluten till portreplikatorn. Använd
MONITOR-porten, HDMI-utgången eller LAN-porten på portreplikatorn för anslutning.
1
Stäng av datorn, stäng LCD-skärmlocket och koppla bort all kringutrustning samt nätadaptern.
2
Anslut den ena änden av nätsladden (1) till nätadaptern (2) och den andra änden till ett nätuttag.
3
Koppla in kabeln som är ansluten till nätadaptern (2) i DC IN-porten (3) på portreplikatorn.
Använda kringutrustning >
Ansluta en portreplikator
4
n 102 N
Avlägsna portreplikatorkontaktens skydd från datorns undersida.
!
Det kan vara svårt att ta bort portreplikatorns skydd då det sitter hårt fast på datorn. Tryck inte för hårt när du tar bort portreplikatorns skydd så att du
inte skadar datorn eller locket för dockningsstationen.
Håll reda på det borttagna skyddet för portreplikatorkontakten för framtida användning.
Använda kringutrustning >
Ansluta en portreplikator
5
n 103 N
Rikta in datorns bakre nedre hörn mot riktmärkena på portreplikatorn.
✍
Om ett extrabatteri (tillval) är anslutet till datorn skjuter du fliken (1) i pilens riktning för att lyfta kontakten (2) på portreplikatorn för att ansluta datorn.
Använda kringutrustning >
Ansluta en portreplikator
n 104 N
!
Var noga med att skjuta fliken (1) hela vägen. Om detta inte sker låser inte kontakten (2) i rätt läge vilket resulterar i glapp i kontakten mellan datorn
och portreplikatorn.
Om extrabatteriet inte är anslutet till datorn skjuter du fliken (1) i motsatt riktning mot pilen för att sänka ned kontakten (2). Om datorn ansluts när
kontakten (2) är i upphöjt läge så kan kontakterna skadas.
6
Tryck datorn försiktigt tills den klickar på plats.
7
Öppna LCD-skärmen och slå på datorn.
Använda kringutrustning >
Ansluta en portreplikator
Koppla loss datorn från portreplikatorn
!
Var noga med att stänga av datorn innan du kopplar loss den från portreplikatorn, för att undvika att data som inte sparats går förlorade.
Om batteriet har tagit slut kan de data som inte har sparats försvinna om du kopplar från portreplikatorn.
Så här kopplar du loss datorn från portreplikatorn
1
Lyft bort datorn från portreplikatorn.
n 105 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en portreplikator
2
n 106 N
Sätt tillbaka portreplikatorkontaktens skydd på undersidan av datorn.
✍
Det är ytterst viktigt att sätta tillbaka portreplikatorkontaktens skydd efter att ha kopplat loss datorn från portreplikatorn. Om kontakten lämnas oskyddad
kan det komma in damm som kan skada datorn.
Nätadaptern måste kopplas ur för att strömmen till portreplikatorn ska brytas helt.
Använda kringutrustning >
Ansluta externa högtalare eller hörlurar
Ansluta externa högtalare eller hörlurar
Du kan ansluta externa enheter för utgående ljud (medföljer ej) till datorn, till exempel högtalare och hörlurar.
Så här ansluter du externa högtalare
✍
Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.
!
Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem.
Anslut externa högtalare (1) till hörlursuttaget (2) i med en högtalarkabel (3) (medföljer ej).
n 107 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 108 N
Ansluta en extern bildskärm
Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator.
!
Uppspelning av Blu-ray-skivor på en ansluten extern bildskärm kan avbrytas, beroende på videons typ eller bithastighet. Problemet kan eventuellt lösas
genom att minska bildskärmens skärmupplösning. Ändra skärmens upplösning genom att följa instruktionerna i Varför visas inte videon på
bildskärmen? (sidan 191).
✍
Om datorns LCD-skärm inte ändrar upplösning automatiskt när du kopplar bort den externa skärmen från portreplikatorn (tillval) måste du själv ändra
de aktuella bildskärmsinställningarna. Information om hur du ändrar inställningarna finns i Välja visningslägen (sidan 116).
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 109 N
Ansluta en datorskärm eller projektor
Det går att ansluta en extern bildskärm, som t.ex. en datorskärm eller en projektor, antingen direkt till datorn eller via en
portreplikator (säljs separat).
Så ansluter du en datorskärm eller en projektor
!
Bildskärmsporten på datorn är inaktiverad när datorn är kopplad till portreplikatorn.
1
Koppla in den fristående skärmens eller projektorns nätsladd (1) till ett nätuttag.
2
Anslut den externa skärmen eller projektorn till datorns eller portreplikatorns skärmport (2) med en bildskärmskabel (3).
✍
Om det behövs kopplar du samman hörlursuttaget på projektorn med datorns hörlursuttag (4) i med en högtalarkabel (5).
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 110 N
!
Din dator följer HDCP-standarden, och kan kryptera överföringskanalen för digitala videosignalen i och för upphovsrättsligt skydd, vilket gör att du kan
spela upp och titta på en mängd kopieringsskyddat och högkvalitativt material. Du måste ansluta en HDCP-kompatibel bildskärm till HDMI-utgången
på datorn eller portreplikatorn för att kunna titta på det kopieringsskyddade materialet. Om du ansluter en ej kompatibel bildskärm kommer du inte att
kunna spela upp eller visa något kopieringsskyddat material.
✍
Om den externa datorskärmen är utrustad med en HDMI-ingång, ska du ansluta den ena änden av en HDMI-kabel till HDMI-utgången på datorn eller
portreplikatorn och den andra till HDMI-ingången på datorskärmen.
För att ansluta en TFT /DVI-skärm använder du en HDMI till DVI-D-adapter och ansluter den till HDMI-utgången på datorn eller portreplikatorn.
DVI-D står för Digital Visual Interface – Digital. Det är en sorts DVI-kontakt som bara har stöd för digitala videosignaler (inte analoga videosignaler).
Kontakten har 24 stift.
DVI-I-kontakten (Digital Visual Interface – Integrated) har stöd för både digitala och analoga videosignaler. Kontakten har 29 stift.
HDMI-kabeln överför både ljud- och bildsignaler.
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 111 N
Ansluta en TV med HDMI-ingång
Du kan ansluta en TV med HDMI-ingång till din dator.
Så här ansluter du en TV till datorn
!
Om du inte hör något ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången, måste du byta enhet för utgående ljud. Mer information finns i Hur ändrar
jag enhet för utgående ljud? (sidan 200).
1
Anslut TV-apparatens nätsladd (1) till ett nätuttag.
2
Anslut den ena änden av en HDMI-kabel (2) till HDMI-utgången (3) på datorn eller portreplikatorn och den andra änden
till TV:n.
3
Byt ingångskanal på TV-apparaten till den externa ingången.
4
Ställ in TV-konfigurationssystemet.
!
Om andra enhetsdrivrutiner än dem från Sony används kanske inte bilden visas och ljudet kanske inte hörs. Använd därför alltid enhetsdrivrutiner från
Sony när du uppdaterar.
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
✍
Se handboken som följde med TV:n för ytterligare upplysningar om installation och användning.
HDMI-kabeln överför både ljud- och bildsignaler.
n 112 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 113 N
Så här spelar du upp Blu-ray 3D-skivmedia
Vissa funktioner och alternativ är kanske inte tillgängliga på din dator.
Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information.
!
Du kan inte använda optiska skivor om du inaktiverar den optiska skivenheten i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera enheten genom att följa stegen
i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
På modeller med Blu-ray-skivenhet kan du spela upp Blu-ray 3D™ Disc-media och visa 3D-bilder på en 3D-kapabel
bildskärm, som t.ex en 3D TV, genom att ansluta datorns bildskärm med en HDMI-kabel.
!
Var noga med att följa anvisningarna i handboken som följde med din VAIO-dator när du visar 3D-bilder.
Var noga med att använda 3D-glasögon som är specificerade av TV-tillverkaren när du tittar på 3D-bilder.
✍
Läs i manualen som levererades med din 3D TV för detaljerad information om 3D-funktionen.
1
Följ stegen i Så här ansluter du en TV till datorn (sidan 111) för att ansluta din 3D TV till datorn med en HDMI-kabel
och ställa in TV-konfigurationssystemet.
2
Välj STAMINA-läget med prestandaväljaren.
✍
Information om hur du väljer prestandaläge finns i Välja prestandaläge (sidan 122).
3
Tryck på tangenterna Fn+F7 för att ändra visningsskärm till endast en extern bildskärm.
4
Klicka på Start, Alla program, CyberLink PowerDVD BD och CyberLink PowerDVD BD.
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
5
Klicka på
n 114 N
i det nedre, högra hörnet i fönstret PowerDVD BD, aktivera 3D-funktionen och klicka på Auto Detect.
✍
Du kan ändra skärmupplösningen på datorn. Klicka på
skärmupplösningen.
i det nedre, högra hörnet i fönstret PowerDVD BD och menyalternativet för att ändra
Mer information finns i hjälpfilen till PowerDVD BD.
6
Sätt i Blu-ray 3D-skivmedia i den optiska skivenheten.
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 115 N
Ansluta en digital utgående ljudenhet mellan datorn och en TV
Du kan ansluta en hemmabiomottagare av hög kvalitet eller andra enheter med surroundljuddekoder mellan datorn och TV:n
med en HDMI-anslutning.
!
Innan du kopplar enheten till datorn, måste du först kontrollera att HDMI-anslutningen har installerats mellan TV:n och hemmabiomottagaren eller
enheten med surroundljuddekoder.
Om du inte hör något ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången, måste du byta enhet för utgående ljud. Mer information finns i Hur ändrar
jag enhet för utgående ljud? (sidan 200).
1
Sätt på TV:n och ställ in ingången till HDMI-ingång.
2
Sätt på hemmabiomottagaren eller enheten med surroundljuddekoder och ställ in ingången till HDMI-ingång.
3
Sätt i ena änden av en HDMI-kabeln till den ingående HDMI-porten eller enheten med surroundljuddekoder och den
andra änden i HDMI-utgången på datorn eller portreplikatorn.
✍
Du kan justera teveskärmens upplösning via datorn. Mer information finns i Varför visas inte videon på bildskärmen? (sidan 191).
Med HDMI-anslutning, kan ljudvolymen endast ändras med den anslutna ljudenheten. Datorn kan inte kontrollera ljudvolymen i de anslutna enheterna.
Använda kringutrustning >
Välja visningslägen
n 116 N
Välja visningslägen
Du kan välja om datorns bildskärm eller en ansluten bildskärm ska användas som huvudskärm när en extern bildskärm är
ansluten till datorn.
!
Bildskärmsporten på datorn är inaktiverad när datorn är kopplad till portreplikatorn.
Skärmupplösningen på din externa skärm kan ändras när du ändrar prestandaläge.
✍
Du kanske inte kan visa samma innehåll på datorns LCD-skärm och den externa bildskärmen eller projektorn samtidigt. Det är beroende av vilken typ
av extern bildskärm eller projektor du använder.
Starta den externa bildskärmen innan du slår på datorn.
Så väljer du visningsläge med Fn+F7-tangenterna
Du kan välja visningsläge med Fn+F7-tangenterna. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten
(sidan 39).
Välj visningsläge via bildskärmsinställningarna
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka på listrutan intill Flera bildskärmar, välj önskad inställning och klicka på OK.
Använda kringutrustning >
Använda funktionen för flera bildskärmar
n 117 N
Använda funktionen för flera bildskärmar
Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar. Om t.ex. en extern bildskärm
är ansluten till datorn kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda skrivbord.
Du kan flytta markören från den ena bildskärmen till den andra. På så sätt kan du dra objekt, som ett öppet programfönster
eller ett verktygsfält, från den ena skärmen till den andra.
Använda kringutrustning >
Använda funktionen för flera bildskärmar
n 118 N
Så här använder du funktionen för flera bildskärmar
!
Bildskärmsporten på datorn är inaktiverad när datorn är kopplad till portreplikatorn.
Skärmupplösningen på din externa skärm kan ändras när du ändrar prestandaläge.
✍
Det kan hända att den externa bildskärmen saknar stöd för funktionen för flera bildskärmar.
Det kan hända att vissa program inte fungerar tillsammans med funktionen för flera bildskärmar.
Se till att inte datorn försätts i Vila eller Viloläge medan funktionen för flera bildskärmar används, eftersom det i så fall finns risk att datorn inte kan
återgå till Normalläget.
Om du väljer olika antal färger på varje skärm ska du inte utöka ett fönster över två skärmar, eftersom det då kan uppstå programfel.
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka på listrutan intill Flera bildskärmar, välj Utvidga dessa bildskärmar och klicka på OK.
✍
Du kan ställa in antalet färger och upplösningen för var och en av skärmarna och anpassa funktionen för flera bildskärmar.
Ställ in färre färger eller en lägre upplösning på varje skärm.
Använda kringutrustning >
Ansluta en USB-enhet
Ansluta en USB-enhet
Du kan ansluta en USB-enhet, som t.ex. mus, diskettstation, högtalare eller skrivare, till din dator.
!
Du kan inte komma åt USB-enheter om du inaktiverar USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera portarna genom att följa stegen
i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
Så här ansluter du en USB-enhet
1
Välj vilken USB-port (1) du vill använda.
2
Anslut USB-enhetens kabel (2) till USB-porten.
n 119 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en USB-enhet
n 120 N
Att tänka på när du ansluter en USB-enhet
❑ Du måste kanske installera drivrutinen som följer med USB-enheten innan du kan använda den. Läs USB-enhetens
bruksanvisning om du vill ha mer information.
❑ Se till att du använder en USB-skrivare som är kompatibel med din version av Windows för att skriva ut dokument.
❑ Läs USB-enhetens bruksanvisning för information om hur USB-enheten ska tas bort.
❑ Var noga med följande för att skydda datorn och/eller USB-enheterna från skador:
❑ Undvik att stöta till eller trycka på USB-portarna om datorn ska flyttas med USB-enheter anslutna.
❑ Lägg inte datorn i en väska eller liknande med USB-enheter anslutna.
Anpassa din VAIO-dator >
n 121 N
Anpassa din VAIO-dator
I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur du ändrar VAIO-datorns huvudinställningar. Bland annat får du lära dig att använda och
anpassa utseendet på program och verktyg från Sony.
❑ Välja prestandaläge (sidan 122)
❑ Ställa in lösenordet (sidan 124)
❑ Använda VAIO Control Center (sidan 130)
❑ Använda VAIO Power Management (sidan 131)
❑ Ändra visningsspråk (sidan 132)
❑ Skydda data från obehörig användning (sidan 133)
❑ Skydda hårddisken (sidan 135)
Anpassa din VAIO-dator >
Välja prestandaläge
n 122 N
Välja prestandaläge
Din dator är utrustad med en prestandaomkopplare som gör att du kan ändra prestandaläge utan att starta om datorn. Du
kan välja ett av följande prestandalägen: STAMINA-läge för låg strömförbrukning eller SPEED-läge för bättre prestanda.
!
Om ett program som hindrar datorn från att ändra prestandaläge är igång, kanske prestandaläget inte ändras trots att du använder
prestandaomkopplaren. I sådant fall stänger du det programmet. Det valda läget aktiveras automatiskt. Om du ändrar prestandaläge utan att stänga
programmet kan dataförlust ske.
Anpassa din VAIO-dator >
Välja prestandaläge
Så här väljer du ett prestandaläge
Skjut prestandaväljaren (1) för att välja prestandaläge.
Lägestyp
Beskrivning
STAMINA-läge
Använder Intel Graphics Media Accelerator och inaktiverar vissa av datorns hårdvaruenheter för att spara
batteriström.
SPEED-läge
Använder AMD Radeon Graphics för bättre prestanda.
Kontrollera aktuellt prestandaläge
❑ Ta reda på vilket läge som är valt med hjälp av prestandaväljaren.
❑ Ta reda på vilken prestandalägesikon som visas i Windows meddelandefält.
n 123 N
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 124 N
Ställa in lösenordet
Genom att ange lösenord kan du skydda din dator från obehörig åtkomst, då måste användaren angett lösenordet när datorn
startas eller återgår till Normalläge från Vilaläge eller Viloläge.
!
Glöm inte bort ditt lösenord. Skriv ner lösenordet och förvara det på säker plats.
Lösenordstyp
Beskrivning
Lösenord vid uppstart
Du kan via BIOS-funktionerna ställa in två typer av lösenord:
- Datorlösenord: låter användare med administratörsbehörighet ändra alla inställningsalternativ
i BIOS-inställningsskärmen, samt att starta datorn.
- Användarlösenord: låter standardanvändare ändra vissa alternativ i BIOS-inställningarna, samt att starta
datorn. För att kunna skapa ett användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet.
✍
Du uppmanas ange lösenord vid uppstart efter att VAIO-logotypen har visats.
!
Om du glömmer bort datorlösenordet måste lösenordet återställas och en avgift tas ut. Om du vill återställa lösenordet,
ta kontakt med ett auktoriserat Sony service-/supportcenter. Närmsta center eller återförsäljare hittar du under avsnittet
Ta reda på mer om din VAIO-dator (sidan 5).
Du kan återställa användarlösenordet under BIOS-inställningsskärmen genom att ange datorlösenordet.
Windows-lösenord
Låter användare logga in på din dator och skydda alla användarkonton med ett eget lösenord.
✍
Windows-lösenordet måste anges efter att du har valt ditt användarkonto.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 125 N
Ställ in lösenord vid uppstart
Så här ställer du in lösenord vid uppstart (datorlösenordet)
1
Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F2 tills VAIO-logotypen försvinner.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
2
Tryck på tangenten < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set Machine Password och
tryck på Enter.
3
Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter.
Lösenordet kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken (inklusive mellanslag).
4
Välj Password when Power On under Security och tryck på Enter.
5
Ändra inställningen från Disabled till Enabled.
6
Tryck på tangenten < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 126 N
Så här ställer du in lösenord vid uppstart (användarlösenordet)
!
Du måste ställa in datorlösenordet innan du ställer in användarlösenordet.
1
Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F2 tills VAIO-logotypen försvinner.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
2
Ange datorlösenordet och tryck på Enter.
3
Tryck på tangenten < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set User Password och tryck
på Enter.
4
Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter.
Lösenordet kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken (inklusive mellanslag).
5
Tryck på tangenten < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Så här ändrar eller tar du bort lösenord vid uppstart (datorlösenordet)
1
Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F2 tills VAIO-logotypen försvinner.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
2
Ange datorlösenordet och tryck på Enter.
3
Tryck på tangenten < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set Machine Password och
tryck på Enter.
4
Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan på
Enter.
Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker
på Enter.
5
Tryck på tangenten < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 127 N
Så här ändrar eller tar du bort lösenord vid uppstart (användarlösenordet)
1
Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F2 tills VAIO-logotypen försvinner.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
2
Ange användarlösenordet och tryck på Enter.
3
Tryck på tangenten < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set User Password och tryck
på Enter.
4
Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan på
Enter.
Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker
på Enter.
5
Tryck på tangenten < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
Ställ in Windows-lösenordet
Så här ställer du in Windows-lösenordet
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Användarkonton och barnspärr eller Användarkonton.
3
Klicka på Användarkonton.
4
Klicka på Skapa ett lösenord för ditt konto under Gör ändringar i ditt användarkonto.
5
Ange lösenord för kontot i fälten Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord.
6
Klicka på Skapa lösenord.
✍
Mer information om Windows-lösenordet finns i Windows Hjälp och support.
Så här ändrar du Windows-lösenordet
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Användarkonton och barnspärr eller Användarkonton.
3
Klicka på Användarkonton.
4
Klicka på Ändra ditt lösenord.
5
I fältet Aktuellt lösenord anger du ditt nuvarande lösenord.
6
I fälten Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord anger du ett nytt lösenord.
7
Klicka på Ändra lösenord.
n 128 N
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
Så här tar du bort Windows-lösenordet
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Användarkonton och barnspärr eller Användarkonton.
3
Klicka på Användarkonton.
4
Klicka på Ta bort lösenord.
5
I fältet Aktuellt lösenord anger du det nuvarande lösenord som du vill ta bort.
6
Klicka på Ta bort lösenord.
n 129 N
Anpassa din VAIO-dator >
Använda VAIO Control Center
n 130 N
Använda VAIO Control Center
Funktionen VAIO Control Center gör att du kan kontrollera systeminformationen och göra olika inställningar för systemet.
Så här använder du VAIO Control Center
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
2
Välj din önskade inställningspunkt och ändra inställningarna.
3
Klicka på OK när du är färdig.
Inställningen för vald punkt ändras.
✍
Mer information om de olika alternativen finns i hjälpfilen som tillhör VAIO Control Center.
Vissa av inställningspunkterna visas inte om du öppnar VAIO Control Center som standardanvändare.
Anpassa din VAIO-dator >
Använda VAIO Power Management
n 131 N
Använda VAIO Power Management
Genom energihantering kan du ställa in energischeman som passar dina krav om energiförbrukning när datorn drivs med
nätström eller med batterier.
Funktionen VAIO Power Management läggs till i Windows Energialternativ. Med denna programvara kan du förbättra
Windows energisparfunktioner och få en bättre drift av din dator och en längre livslängd på batterierna.
Välja ett energischema
När du startar datorn visas ikonen energistatus i aktivitetsfältet. Den här ikonen visar vilken typ av strömkälla du använder
för tillfället. Klicka på den här ikonen för att visa ett fönster där du kan se energistatus.
Så här väljer du ett energischema
1
Högerklicka på energistatusikonen i aktivitetsfältet och välj Energialternativ.
2
Välj önskat energischema.
Så här ändrar du inställningar för energischemat
1
Klicka på Ändra schemainställningar under det schema du vill använda i fönstret Energialternativ.
Ändra inställningar för Vilaläge och bildskärm efter behov.
2
Om du behöver ändra de avancerade inställningarna klickar du på Ändra avancerade inställningar och går vidare med
steg 3.
Klicka annars på Spara ändringarna.
3
Klicka på fliken VAIO Power Management.
Ändra inställningarna för de olika alternativen.
4
Klicka på OK.
Anpassa din VAIO-dator >
Ändra visningsspråk
n 132 N
Ändra visningsspråk
På modeller med Windows 7 Ultimate eller Windows 7 Enterprise kan du ladda ner och installera ditt önskade språkpaket.
Se specifikationerna för att få mer information om din dators konfiguration.
!
Om du vill ladda ner ett språkpaket måste datorn vara ansluten till Internet. Mer information om hur du ansluter datorn till Internet använder hittar du
under avsnittet Använda Internet (sidan 66).
Installera ett språkpaket
1
Klicka på Start, Alla program och Windows Update.
2
Klicka på xx (antal) valfria uppdateringar är tillgängliga.
3
Välj önskat språkpaket från listan.
4
Klicka på OK för att starta nerladdning och installation av det valda språkpaketet.
Ändra visningsspråk
1
Klicka på Start, Kontrollpanelen, och Klocka, språk och nationella inställningar.
2
Klicka på Nationella inställningar och språkinställningar.
3
Välj fliken Tangentbord och språk.
4
Välj ett visningsspråk i rullgardinsmenyn.
5
Klicka på OK.
Anpassa din VAIO-dator >
Skydda data från obehörig användning
n 133 N
Skydda data från obehörig användning
Inaktivera inbyggda enheter
Du kan använda en av BIOS-funktionerna för att inaktivera följande inbyggda enheter och förhindra extern anslutning och
kommunikation.
❑ USB Ports
❑ Memory Card Slot (”Memory Stick Duo”-fack och SD-minneskortfack)
❑ Optical Disc Drive (inbyggd optisk skivenhet)
❑ Wireless Devices (trådlöst LAN, WiMAX, trådlöst WAN, BLUETOOTH och GPS-funktioner)
❑ LAN Device (LAN-port)
✍
Vilka inbyggda enheterna som kan inaktiveras beror på vilken modell du köpte.
Anpassa din VAIO-dator >
Skydda data från obehörig användning
Så här inaktiverar du inbyggda enheter
1
Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F2 tills VAIO-logotypen försvinner.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
2
Tryck på tangenten < eller , för att välja Advanced.
3
Tryck på tangenten M eller m för att välja önskad inbyggd enhet och tryck på Enter.
4
Tryck på tangenten M eller m för att välja Disabled och tryck på Enter.
✍
För att aktivera enheten väljer du Enabled i stället för Disabled.
5
Om du vill inaktivera fler inbyggda enheter upprepar du steg 3 och 4 för varje enhet.
6
Tryck på tangenten < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
n 134 N
Anpassa din VAIO-dator >
Skydda hårddisken
n 135 N
Skydda hårddisken
Om datorn är utrustad med en inbyggd hårddisk är funktionen för att skydda hårddisken tillgänglig. Denna funktion skyddar
hårddisken mot stötrisker.
Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information.
!
Var uppmärksam på att funktionen för att skydda hårddisken inte fungerar på halvledarenheter.
Funktionen för att skydda hårddisken har konstruerats för att minimera risken för skador på hårddisk och användarinformation. Den ger inte 100 %
skydd under alla omständigheter.
Uppgradera din VAIO-dator >
n 136 N
Uppgradera din VAIO-dator
VAIO-datorn och dess minnesmoduler är utrustade med högprecisionskomponenter och elektroniska kontakter. För att
undvika att garantin ogiltigförklaras under garantiperioden rekommenderar vi att:
❑ Kontakta din återförsäljare om du vill installera en ny minnesmodul.
❑ Installera den inte själv om du inte är väl bekant med hur det går till att uppgradera minnet i datorer.
❑ Rör inte vid kontakterna, och öppna inte locket till minnesmodulfacket.
Kontakta ett auktoriserat Sony service-/supportcenter för hjälp. Närmsta center eller återförsäljare hittar du under avsnittet
Ta reda på mer om din VAIO-dator (sidan 5).
Modultypen och mängden minne som är installerat på datorn kan variera beroende på vilken modell du har köpt.
Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information.
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
n 137 N
Sätta i och ta bort minne
Om du vill utöka funktionerna på datorn kan du utöka mängden minne genom att byta ut den installerade minnesmodulen.
Innan du uppgraderar datorns minne läser du informationen och anvisningarna på de följande sidorna.
Att tänka på när du lägger till minnesmoduler
❑ Se till att datorn står stabilt på en plan yta innan du börjar lägga till eller ta bort minnesmoduler.
❑ Var försiktig när du byter minne. Om du installerar minnesmodulerna fel kan systemet skadas. Denna skada kan upphäva
tillverkarens garanti.
❑ Använd endast minnesmoduler som är kompatibla med datorn. Om datorn inte identifierar en minnesmodul eller om
Windows blir instabilt kontaktar du datoråterförsäljaren eller minnesmodulens tillverkare.
❑ Statisk elektricitet kan skada elektroniken. Var noga med följande punkter innan du rör vid en minnesmodul:
❑ De procedurer som beskrivs i detta dokument förutsätter god erfarenhet och kunskap om den allmänna terminologin
som hör samman med persondatorer, samt med de säkerhetsprinciper, bestämmelser och normer som måste följas
vid användning och modifiering av elektronisk utrustning.
❑ Stäng av datorn och koppla bort systemet från strömkällorna (batteriet och nätadaptern) och från eventuella andra
anslutningar (telekommunikation eller nätverk) innan du öppnar datorn. Underlåtenhet att göra detta kan medföra
skador på personer och utrustning.
❑ Statisk elektricitet kan skada minnesmodulerna och andra komponenter. Minnesmoduler ska endast installeras vid
en arbetsplats som är skyddad mot statisk elektricitet. Om en sådan plats inte finns tillgänglig – arbeta då inte på
heltäckningsmatta, och handha inga material som alstrar eller bär statisk elektricitet (t.ex. cellofanomslag). Se till att
du är jordad, genom att upprätthålla kontakt med en omålad metallyta på chassit, under hela proceduren.
❑ Öppna inte minnesmodulens förpackning innan du är klar att byta modulen. Förpackningen skyddar modulen mot
statisk elektricitet.
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
n 138 N
❑ Använd den speciella påse som medföljer minnesmodulen, eller packa in modulen i aluminiumfolie för att skydda den mot
statisk elektricitet.
❑ Om vätska, främmande ämnen eller föremål tillåts tränga in i minnesmodulfacken, eller i andra interna komponenter
i datorn, kommer skador att uppstå. Kostnader för eventuella reparationer omfattas inte av garantin.
❑ Minnesmodulen får inte placeras på platser där den utsätts för:
❑ Värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler
❑ Direkt solljus
❑ Stora mängder damm
❑ Mekaniska vibrationer eller stötar
❑ Starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd
❑ En omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C
❑ Hög luftfuktighet
❑ Hantera minnesmodulen försiktigt. Rör inte vid kanterna på komponenterna och kretskorten inuti datorn för att undvika
hand- och fingerskador.
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
Ta ur och sätta i minnesmoduler
Så här byter du eller lägger till en minnesmodul
1
Stäng av datorn och koppla ur all kringutrustning.
2
Vänta i ungefär en timme, tills datorn har svalnat.
3
Skruva ut de två skruvarna (1), skjut undersidans lock i pilens (2) riktning och ta bort locket.
!
Tappa inte bort de borttagna skruvarna.
4
Vidrör ett metallföremål för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.
5
Avlägsna batteriet (sidan 24).
n 139 N
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
6
Ta bort den befintliga minnesmodulen så här:
❑ Dra spärrarna i pilarnas riktning (1).
Minnesmodulen är nu lossad.
❑ Kontrollera att minnesmodulen lutas upp och dra sedan ut den i pilens riktning (2).
7
Ta fram den nya minnesmodulen ur förpackningen.
n 140 N
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
8
n 141 N
Skjut in minnesmodulen i minnesmodulfacket och tryck in den tills den klickar till på plats.
!
Vidrör inte några komponenter på moderkortet förutom minnesmodulen.
Var noga med att inte röra vid kablarna och de utskjutande delarna inuti undersidans lock.
Låt minnesmodulens kontaktsida glida in i facket och passa in uttaget i modulen efter den utstickande delen i det öppna facket. Tvinga inte in
minnesmodulen i facket eftersom detta kan skada både facket och minnesmodulen. Tar det emot, undersök om du har vänt modulen åt fel håll.
9
Sätt tillbaka locket och de borttagna skruvarna och dra åt skruvarna.
10 Slå på datorn.
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
n 142 N
Kontrollera minneskapaciteten
Så här kontrollerar du minneskapaciteten
1
Slå på datorn.
2
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
3
Klicka på System Information och System Information.
Mängden minne visas i höger fönsterruta. Om det nya minnet inte syns gör du om hela proceduren och startar därefter
om datorn.
Försiktighetsåtgärder >
n 143 N
Försiktighetsåtgärder
Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder för att skydda VAIO-datorn från potentiella skador.
Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator.
❑ Säkerhetsinformation (sidan 144)
❑ Information om hantering och underhåll (sidan 146)
❑ Hantera datorn (sidan 147)
❑ Hantera LCD-skärmen (sidan 149)
❑ Nätdrift (sidan 150)
❑ Hantering av den inbyggda kameran (sidan 151)
❑ Hantera skivor (sidan 152)
❑ Använda batteriet (sidan 153)
❑ Hantera ”Memory Stick” (sidan 154)
❑ Hantering av den inbyggda lagringsenheten (sidan 155)
❑ Använda fingeravtrycksautentisering (sidan 156)
❑ Använda TPM (sidan 157)
Försiktighetsåtgärder >
Säkerhetsinformation
n 144 N
Säkerhetsinformation
Datorn
❑ Placera datorn på ett fast och stabilt underlag när du ska använda den.
❑ Vi rekommenderar att du inte använder datorn i knäet. Temperaturen på enhetens undersida kan stiga vid normal
användning och med tiden orsaka obehag eller brännsår.
❑ Använd endast rekommenderad kringutrustning och angivna gränssnittskablar.
❑ Förvara små delar som ”Memory Stick” och ”Memory Stick”-adaptrar utom räckhåll för barn. Det finns risk att de kan svälja
dem.
Strömkälla
❑ Placera inte nätadaptern så att den vidrör din hud. Flytta nätadaptern från kroppen om den blir varm eller orsakar obehag.
❑ Placera inga tunga föremål på nätsladden, då detta kan orsaka brand.
❑ Håll alltid i kontakten när du drar ut nätsladden ur nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln.
❑ Koppla ur datorn från vägguttaget om du inte tänker använda den under en längre period.
❑ Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när den inte används.
❑ Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget.
Försiktighetsåtgärder >
Säkerhetsinformation
n 145 N
Batteri
❑ Lämna aldrig batterier i temperaturer över 60 °C, till exempel i direkt solljus, eller i en bil som parkerats i solen.
❑ För din egen säkerhet rekommenderar vi att du använder genuina uppladdningsbara batterier och nätadaptrar från Sony
som uppfyller kvalitetssäkringsstandarden, dessa produkter levereras av Sony för din VAIO-dator. Vissa VAIO-datorer
fungerar endast med ett genuint Sony-batteri.
❑ Håll batteriet borta från alla värmekällor.
❑ Håll batteriet torrt.
❑ Öppna inte batteriet, och försök inte att ta isär det.
❑ Utsätt inte batteriet för fysiska stötar, som till exempel kan orsakas av att du tappar det på en hård yta.
❑ Du skyddar batteriet från skador genom att ta ut det ur datorn när den inte används under en längre period.
❑ Om batteriet inte har använts på länge kan resterande batteriladdning vara mycket låg. Detta är normalt och innebär inte
att ett fel har uppstått. Batteriet laddas gradvis ur allt eftersom tiden går, även när det inte används. Anslut nätadaptern
till datorn och ladda batteriet innan du använder datorn igen.
Hörlurar
❑ Trafiksäkerhet – Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar, eller använder någon annan typ av motorfordon. Du orsakar
då en trafikfara, och det är dessutom olagligt på vissa ställen. Det kan också vara farligt att spela hög musik när du går
till fots, till exempel vid övergångsställen.
❑ Förebygg hörselskador – Undvik att lyssna i hörlurar med hög volym. Hörselexperterna varnar för att spela länge, högt
och ofta. Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda lurarna.
Försiktighetsåtgärder >
Information om hantering och underhåll
n 146 N
Information om hantering och underhåll
Datorn
❑ Rengör chassit med en mjuk, antingen torr eller lätt fuktad trasa med en mild tvättlösning. Använd inte rengöringsverktyg
med slipverkan, skurpulver eller lösningsmedel som exempelvis alkohol eller bensin, eftersom de kan skada ytskiktet på
datorn.
❑ Koppla alltid ur nätadaptern och ta bort batteriet innan du rengör datorn.
LCD-skärm
Torka av LCD-skärmens yta med en mjuk, torr trasa. Om ytan gnuggas kan den skadas.
Inbyggd kamera
Rengör ytan på och runt den inbyggda kameran med en mjuk torr trasa. Gnugga inte för hårt, den kan lätt repas.
Skivor
❑ För att skivan ska fortsätta att fungera måste den hanteras på rätt sätt. Använd inga lösningsmedel (t.ex. bensin, thinner,
alkohol, rengöringsmedel eller antistatisk spray), eftersom de kan skada skivan.
❑ Normal rengöring utför du genom att fatta skivan i kanterna och använda en mjuk trasa för att torka ytan från mitten och
utåt.
❑ Om skivan är hårt smutsad, fuktar du en mjuk trasa med vatten, vrider ur den ordentligt och torkar skivans yta från mitten
och utåt. Använd en torr mjuk trasa för att torka bort eventuell kvarvarande fukt från skivan.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera datorn
n 147 N
Hantera datorn
❑ Om du råkar tappa ett hårt föremål på datorn eller spilla vätska över den, ska den stängas av och kopplas ur från
nätuttaget, och batteriet ska tas ut. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan
den används igen.
❑ Tappa inte datorn, och placera inga föremål på den.
❑ Ställ inte datorn på platser där den utsätts för:
❑ Värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler
❑ Direkt solljus
❑ Stora mängder damm
❑ Fukt eller regn
❑ Mekaniska vibrationer eller stötar
❑ Starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd
❑ En omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C
❑ Hög luftfuktighet
❑ Placera ingen annan elektronisk utrustning i närheten av datorn. Utrustningens elektromagnetiska fält kan göra att datorn
inte fungerar.
❑ Använd inte datorn utan att installera batteriet eftersom datorn då kan sluta fungera.
❑ Datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och TV-mottagning. Om detta sker, flytta
datorn till en plats på lämpligt avstånd från radion eller TV-apparaten.
❑ Använd inte skadade anslutningskablar, eller sådana med skärmärken.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera datorn
n 148 N
❑ Om datorn tas direkt från ett kallt ställe till ett varmt, kan kondens uppstå inne i datorn. Vänta i så fall minst en timme innan
du slår på datorn. Om problem uppstår kopplar du ur datorn och kontaktar ett auktoriserat Sony service-/supportcenter.
Närmsta center eller återförsäljare hittar du under avsnittet Ta reda på mer om din VAIO-dator (sidan 5).
❑ Säkerhetskopiera viktiga data regelbundet för att undvika att de går förlorade om datorn skadas.
❑ Tryck inte på LCD-skärmen eller dess kanter när du öppnar LCD-skärmslocket eller lyfter datorn. LCD-skärmen kan vara
känslig för tryck eller ökad påfrestning, och att utsätta den för tryck kan skada skärmen eller göra att den inte fungerar
korrekt. Öppna datorn genom att hålla i datorns basdel med en hand och försiktigt lyfta LCD-skärmlocket med den andra
handen. Om du bär datorn med locket uppe måste du hålla datorn med bägge händerna.
❑ Använd en bärväska särskilt avsedd för att bära din dator.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera LCD-skärmen
n 149 N
Hantera LCD-skärmen
❑ Rikta inte LCD-skärmen mot solen. Solljus kan skada LCD-skärmen. Se till att du avskärmar direkt solljus när du
använder datorn nära ett fönster.
❑ Skrapa inte på LCD-skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Detta kan orsaka skador.
❑ När datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på LCD-skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår
normal temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.
❑ En restbild kan uppstå på LCD-skärmen om samma bild visas under en längre tidsperiod. Restbilden försvinner efter ett
litet tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare.
❑ LCD-skärmen blir varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller
ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på LCD-skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder
inte att fel har uppstått.
❑ Ändra inte inställningarna för LCD-skärmens orientering i fönstret Inställningar för Tablet PC även om det går att välja
andra inställningar. Detta kan göra datorn instabil. Sony ansvarar inte för eventuella fel som uppstår på grund av att
inställningarna ändras.
❑ Tryck inte på LCD-skärmlocket när locket är stängt eftersom det kan orsaka repor eller skador på LCD-skärmen.
Försiktighetsåtgärder >
Nätdrift
n 150 N
Nätdrift
❑ Dela inte ett nätuttag med annan strömkrävande utrustning som kopieringsmaskiner eller dokumentförstörare.
❑ Köp en dosa med flera uttag och skydd mot spänningstoppar. Med en sådan enhet skyddar du datorn mot skador som
uppstår på grund av plötsliga strömsprång, till exempel under åskväder.
❑ Använd nätadaptern som följde med datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter
eftersom det medför risk för funktionsfel.
Försiktighetsåtgärder >
Hantering av den inbyggda kameran
n 151 N
Hantering av den inbyggda kameran
❑ Repa eller smutsa inte ner ytan på och runt den inbyggda kameran eftersom det kan ge bilder med dålig kvalitet.
❑ Låt inte direkt solljus komma in i objektivet på den inbyggda kameran, oavsett om datorn är på eller inte, eftersom detta
kan påverka kamerans funktioner.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera skivor
n 152 N
Hantera skivor
❑ Fingeravtryck och damm på skivans yta kan orsaka läsfel. Se till att du alltid håller skivan i kanterna och hålet i mitten
enligt figuren:
❑ Sätt aldrig självhäftande etiketter på skivor. Detta kan göra skivorna obrukbara för all framtid.
Försiktighetsåtgärder >
Använda batteriet
n 153 N
Använda batteriet
❑ Batteriets livslängd är kortare i kalla miljöer. Detta beror på att batteriet arbetar mindre effektivt vid lägre temperaturer.
❑ Batterier ska laddas vid temperaturer mellan 10 °C och 30 °C. Lägre temperaturer kräver längre laddningstid.
❑ Ladda inte batteriet på annat sätt än enligt beskrivningen i denna bruksanvisning eller så som skriftligen auktoriserats av
Sony.
❑ När batteriet används eller laddas, blir det varmt. Detta är normalt och inget att oroa sig över.
❑ Det är inte nödvändigt att ladda ur batteriet fullständigt innan det laddas upp igen.
❑ Om batteriet snabbt töms efter en full laddningscykel, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta slut, och det
måste då bytas.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera ”Memory Stick”
n 154 N
Hantera ”Memory Stick”
❑ Rör inte vid kontakten på ”Memory Stick” med fingrarna eller metallobjekt.
❑ Använd bara den självhäftande etikett som medföljer ”Memory Stick”.
❑ ”Memory Stick” får inte böjas, tappas eller öppnas.
❑ Försök inte att ta isär eller modifiera ”Memory Stick”.
❑ Håll ”Memory Stick” torrt.
❑ ”Memory Stick” ska inte användas eller förvaras på ställen där det utsätts för:
❑ Statisk elektricitet
❑ Elektriska störningar
❑ Extremt höga temperaturer, t.ex. i en bil som parkerats i solen
❑ Direkt solljus
❑ Hög luftfuktighet
❑ Frätande ämnen
❑ Använd förvaringsasken som medföljer ”Memory Stick”.
❑ Var noggrann med att säkerhetskopiera värdefulla data.
❑ Använd inte en spetsig penna för att skriva på etiketten på ”Memory Stick Duo” när du använder ”Memory Stick Duo”.
Tryck på mediet kan skada interna komponenter.
Försiktighetsåtgärder >
Hantering av den inbyggda lagringsenheten
n 155 N
Hantering av den inbyggda lagringsenheten
Den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller fast disk) har stor lagringskapacitet, och läser och skriver data med hög
hastighet. Den kan dock lätt skadas om den används på fel sätt. Om den inbyggda lagringsenheten skadas går det inte
att återfå förlorade data. Det är viktigt att datorn hanteras med försiktighet för att undvika dataförlust.
Så här undviker du skada på den inbyggda lagringsenheten
❑ Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser.
❑ Håll datorn borta från magnetfält.
❑ Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt.
❑ Stäng inte av och starta inte om datorn medan data läses från eller skrivs till lagringsenheten.
❑ Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar.
❑ Ta inte bort lagringsenheten från datorn.
Försiktighetsåtgärder >
Använda fingeravtrycksautentisering
n 156 N
Använda fingeravtrycksautentisering
❑ Fingeravtrycksautentiseringstekniken garanterar inte fullständig användarautentisering eller skydd av data och
maskinvara.
Sony tar inget ansvar för problem eller skador som kan uppkomma på grund av användning av eller oförmåga att använda
fingeravtryckssensorn.
❑ Fingeravtrycksigenkänningen är beroende av driftsförhållandena och varierar även mellan olika individer.
❑ Om den inbyggda lagringsenheten måste initieras, till exempel efter en reparation, kommer fingeravtrycksmallarna att gå
förlorade. Du måste registrera dem på nytt.
❑ Underhåll och hantering av data beträffande fingeravtrycksautentisering utförs på din egen risk.
Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av ditt dataunderhåll och din datahantering.
❑ En fingeravtryckssensor kan sluta fungera eller skadas om du repar dess yta med:
❑ ett hårt eller vasst föremål
❑ småkorniga föremål, t.ex. genom att dra ett smutsigt finger över fingeravtryckssensorn
❑ Ladda ur statisk elektricitet från fingret genom att vidröra ett föremål av metall innan du läser av fingeravtrycket – speciellt
gäller detta under perioder med låg luftfuktighet (t.ex. vintern). Statisk elektricitet kan få en fingeravtryckssensor att sluta
fungera.
Försiktighetsåtgärder >
Använda TPM
n 157 N
Använda TPM
❑ Även om datorn är försedd med TPM-säkerhetsfunktioner är detta ingen garanti för att dina data och din maskinvara är
helt skyddad. Sony tar inget ansvar för problem eller skador som kan uppkomma på grund av användning av dessa
funktioner.
❑ Sedan du har installerat Infineon TPM Professional Package måste du ställa in några TPM-lösenord på datorn. Utan
dessa lösenord kan du inte återställa några TPM-skyddade data. Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert
ställe där andra inte kan komma åt dem.
❑ Se till att säkerhetskopiera den senaste arkivfilen för nödfallsåterställning, nyckelfilen för nödfallsåterställning, nyckelfilen
för lösenordsåterställning och din personliga hemliga fil och förvara dem på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt
dem innan du skickar datorn för reparation. De data som finns lagrade i TPM, som finns inbyggd på moderkortet, kan
skadas eller försvinna under reparationen.
❑ Under reparationen, kommer TPM också att ersättas om moderkortet behöver ersättas. I så fall använder du
säkerhetskopiorna av arkiv- och nyckelfilerna och din hemliga fil för att återställa TPM-konfigurationen.
❑ Se till att säkerhetskopiera de data som finns lagrade på den inbyggda lagringsenheten innan du skickar iväg datorn för
reparation. Den inbyggda lagringsenheten kan formateras om efter reparationen, och i så fall kan du inte återställa data
på enheten med säkerhetskopiorna av arkiv- och nyckelfilerna för nödfallsåterställning och lösenordsåterställning samt
din personliga hemliga fil.
❑ Kom ihåg att ställa in åtgärderna för automatisk säkerhetskopiering när du har slutfört guiden för TPM-initiering. Om
fönstret med kryssrutan Run automatic backup now visas efter installationen ska du markera kryssrutan och uppdatera
säkerhetskopiorna. Processen att återställa säkerhetskopiorna kan misslyckas om du inte ställer in åtgärderna för
automatisk säkerhetskopiering.
❑ Underhåll och hantering av TPM-skyddade data måste göras på din egen risk. Sony tar inget ansvar för eventuella fel
som uppstår på grund av ditt dataunderhåll och din datahantering.
Felsökning >
n 158 N
Felsökning
I det här avsnittet beskrivs hur du löser vanliga problem som kan uppstå när du använder VAIO-datorn. Många av problemen
är enkla att lösa. Om de förslagna lösningarna inte löser ditt problem använder du VAIO Care. Se Använda VAIO Care
(sidan 37) för information om hur du startar programmet.
Om du inte kan hitta en lösning på problemen och behöver hjälp, besök webbplatserna som beskrivs i Ta reda på mer om
din VAIO-dator (sidan 5).
Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator.
❑ Användning av dator (sidan 160)
❑ Systemuppdatering/säkerhet (sidan 166)
❑ Återställning/återställningsmedia (sidan 167)
❑ Partition (sidan 170)
❑ Batteri (sidan 171)
❑ Inbyggd kamera (sidan 173)
❑ Nätverk (LAN/trådlöst LAN) (sidan 175)
❑ Trådlöst WAN (sidan 179)
❑ BLUETOOTH-teknik (sidan 180)
❑ Optiska skivor (sidan 183)
❑ Bildskärm (sidan 188)
❑ Utskrift (sidan 193)
❑ Mikrofon (sidan 194)
Felsökning >
n 159 N
❑ Högtalare (sidan 195)
❑ Pekplatta (sidan 197)
❑ Tangentbord (sidan 198)
❑ Disketter (sidan 199)
❑ Ljud/video (sidan 200)
❑ ”Memory Stick” (sidan 202)
❑ Kringutrustning (sidan 203)
Felsökning >
Användning av dator
n 160 N
Användning av dator
Vad ska jag göra om datorn inte startar?
❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, är påslagen och att strömindikatorn lyser.
❑ Kontrollera att batteriet är rätt isatt och laddat. Om ett extrabatteri är anslutet till datorn kontrollerar du att både det primära
batteriet och extrabatteriet är rätt installerat och uppladdat.
❑ Koppla bort eventuella anslutna USB-enheter (om sådana finns), och starta sedan om datorn.
❑ Ta bort eventuella extra minnesmoduler som du har installerat efter inköpet, och starta sedan om datorn.
❑ Om datorn är ansluten till en sladdosa med flera uttag eller en enhet för avbrottsfri kraft (UPS), kontrollera att dessa är
anslutna till en strömkälla och påslagna.
❑ Om du använder en extern bildskärm, kontrollera att den är ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att
kontrollerna för ljusstyrka och kontrast är rätt inställda. Läs bildskärmens bruksanvisning om du vill ha mer information.
❑ Koppla bort nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet och anslut nätadaptern igen, och
slå på datorn genom att trycka på strömbrytaren.
❑ Kondens kan få datorn att sluta fungera. Om detta inträffar, använd inte datorn på minst en timme.
❑ Kontrollera att endast den medföljande Sony-nätadaptern används. Av säkerhetsskäl ska du bara använda äkta
laddningsbara batterier och nätadaptrar från Sony till din VAIO-dator.
Felsökning >
Användning av dator
n 161 N
Vad ska jag göra om den gröna strömindikatorn tänds men ingenting visas på bildskärmen?
❑ Tryck på knappkombinationen Alt+F4 upprepade gånger för att stänga programfönstret. Ett programfel kan ha inträffat.
❑ Om tangentkombinationen Alt+F4 inte fungerar, klicka på Start, pilen invid Stäng av-knappen och på Starta om för att
starta om datorn.
❑ Om datorn inte startar om trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen
invid knappen
Stäng av
och Starta om.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om.
❑ Om den här proceduren inte fungerar, håll ned strömbrytaren i mer än fyra sekunder för att stänga av datorn. Koppla bort
nätadaptern, och låt datorn vara i ungefär fem minuter. Återanslut sedan nätadaptern och sätt på datorn igen.
!
Om du stänger av datorn med tangenterna Ctrl+Alt+Delete eller med strömbrytaren, kan data gå förlorade.
Felsökning >
Användning av dator
n 162 N
Vad ska jag göra om datorn eller programmen slutar svara?
❑ Om datorn slutar svara medan du kör ett program trycker du på Alt+F4 samtidigt för att stänga programfönstret.
❑ Om tangentkombinationen Alt+F4 inte fungerar, klicka på Start och Stäng av-knappen för att stänga av datorn.
❑ Om datorn inte stängs av trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på knappen Stäng av.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Stäng av.
❑ Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med tangenterna Ctrl+Alt+Delete eller med strömbrytaren, kan data gå förlorade.
❑ Koppla bort nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet och anslut nätadaptern igen, och
slå på datorn genom att trycka på strömbrytaren.
❑ Försök installera om programmet.
❑ Kontakta programmets utgivare eller leverantör av teknisk support.
Felsökning >
Användning av dator
n 163 N
Varför försätts datorn inte i Vila eller Viloläge?
Datorn kan bli instabil om driftläget ändras innan datorn helt övergått till Vila eller Viloläge.
Så här återställer du datorn till Normalt driftsläge
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start, pilen invid Stäng av-knappen och på Starta om.
3
Om datorn inte startar om trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen invid knappen Stäng
av och Starta om.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om.
4
Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med tangenterna Ctrl+Alt+Delete eller med strömbrytaren, kan data gå förlorade.
Vad ska jag göra om laddningsindikatorn blinkar snabbt och datorn inte startar?
❑ Detta problem kan bero på att batteriet inte är korrekt installerat. Lös problemet genom att stänga av datorn och hålla
batteri av-knappen intryckt i ungefär tre sekunder med ett tunt, rakt objekt (som t.ex ett gem). Om problemet kvarstår
avlägsnar du batteriet och sätter i batteriet igen. Mer information finns i Installera/avlägsna batteriet (sidan 21).
❑ Om problemet kvarstår betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet och kontakta ett
auktoriserat Sony service-/supportcenter. Närmsta center eller återförsäljare hittar du under avsnittet Ta reda på mer om
din VAIO-dator (sidan 5).
Felsökning >
Användning av dator
n 164 N
Varför visas en lägre processorhastighet än den maximala i fönstret Systemegenskaper?
Detta är normalt. Eftersom din dators processor använder en typ av hastighetskontroll i energibesparingssyfte, kanske den
aktuella processorhastigheten visas i Systemegenskaper i stället för den maximala hastigheten.
Vad ska jag göra om datorn inte accepterar mitt lösenord och visar meddelandet
”Enter Onetime Password”?
Om du anger fel lösenord vid uppstart tre gånger i rad, visas meddelandet Enter Onetime Password och Windows startar
inte. Håll in strömbrytaren i mer än fyra sekunder och kontrollera att strömindikatorn släcks. Vänta 10 till 15 sekunder, starta
sedan om datorn och ange rätt lösenord. Lösenordet är skiftlägeskänsligt, så kontrollera att du skriver in stora och små
bokstäver på rätt ställe när du anger lösenordet.
Vad ska jag göra om mitt spel inte fungerar eller kraschar hela tiden?
❑ Kontrollera på spelets webbplats om det finns några korrigeringsfiler eller uppdateringar som du kan hämta.
❑ Kontrollera att du har installerat det senaste grafikdrivrutinsprogrammet.
❑ På vissa VAIO-modeller delas grafikminnet med systemet. I sådana fall garanteras inte optimala grafikprestanda.
Varför stängs inte skärmen av fastän tidsgränsen för automatisk avstängning har
passerats?
Vissa program eller skärmsläckare är skapade för att tillfälligt inaktivera operativsystemets funktion som stänger av datorns
skärm eller sätter datorn i Vilaläge efter en viss tids inaktivitet. Lös detta problem genom att stänga av programmet eller
programmen som körs eller byta befintlig skärmsläckare.
Felsökning >
Användning av dator
n 165 N
Hur ändrar jag startordningen?
Du kan använda en BIOS-funktion för att ändra startenhetsordningen. Gör så här:
1
Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F2 tills VAIO-logotypen försvinner.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
2
Tryck på tangenten < eller , för att välja Boot.
3
Tryck på tangenten M eller m för att välja den enhet som du vill ändra startordningen för.
4
Tryck på tangenten F5 eller F6 för att ändra startordningen.
5
Tryck på tangenten < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Vad ska jag göra om jag inte kan starta datorn från USB-diskettenheten som är ansluten
till datorn?
❑ För att kunna starta datorn från USB-diskettenheten måste du byta startenhet.
Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F11 tills VAIO-logotypen försvinner.
❑ Om du har inaktiverat USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen så kan du inte använda en USB-diskettenhet som är
ansluten till av USB-portarna. Aktivera portarna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
Felsökning >
Systemuppdatering/säkerhet
n 166 N
Systemuppdatering/säkerhet
Hur hittar jag viktiga uppdateringar för min dator?
Du kan hitta och installera de senaste uppdateringarna på din dator med programvarorna: Windows Update och
VAIO Update. Mer information finns i Uppdatera datorn (sidan 35).
Hur schemalägger jag installationen av Windows-uppdateringar på min dator?
Operativsystemet Microsoft Windows är förinstallerat på din dator. Det bästa sättet att skydda datorn mot säkerhetshot,
som t.ex. virus, är att regelbundet hämta och installera de senaste Windows-uppdateringarna.
Du kan få viktiga Windows-uppdateringar på följande sätt:
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan ta emot uppdateringar.
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på System och säkerhet.
3
Klicka på Åtgärdscenter.
4
Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in automatiska eller schemalagda uppdateringar.
Felsökning >
Återställning/återställningsmedia
n 167 N
Återställning/återställningsmedia
Hur skapar jag återställningsmedia?
Du kan skapa återställningsmedia med VAIO Care (sidan 37). Medierna används för att återställa ditt datorsystem till
fabriksinställningarna.
!
Om din dator inte är utrustad med en inbyggd optisk skivenhet, måste du ansluta en extern optiska skivenhet (medföljer ej).
Se Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide för mer information.
Hur gör jag för att återställa mitt datorsystem till fabriksinställningarna?
Det finns två sätt att återställa datorsystemet: från återställningsmedia och från återställningsområdet. Se Återställnings-,
säkerhetskopierings- och felsökningsguide för mer information.
Hur gör jag för att ominstallera originalprogrammen och drivrutinerna?
Du kan återskapa de förinstallerade programmen och drivrutinerna med hjälp av VAIO Care (sidan 37).
Mer information finns i hjälpfilen till VAIO Care.
Hur kan jag kontrollera volymen för återställningsområdet?
Den inbyggda lagringsenheten innehåller ett återställningsområde där informationen för systemåterställning lagras.
Gör följande om du vill kontrollera återställningsområdets volym:
1
Klicka på Start, högerklicka på Dator, och välj Hantera.
2
Klicka på Diskhantering under Lagring i vänster fönsterruta.
Återställningsområdets volym, och C-enhetens totala volym, visas på raden Disk 0 i den mittre fönsterrutan.
Felsökning >
Återställning/återställningsmedia
n 168 N
Hur kan jag minska volymen för återställningsområdet?
Den inbyggda lagringsenheten innehåller ett återställningsområde där informationen för systemåterställning lagras.
Om datorn innehåller en fast disk kanske du vill minska återställningsområdet genom att ta bort information.
1
Om du återställer datorn från återställningsmedia (optiska skivor) på modellen utan en inbyggd optisk skivenhet ansluter
du en extern optisk skivenhet (medföljer ej) till datorn och till elnätet.
2
Sätt i skivan i den optiska skivenheten eller anslut USB-flashenheten (medföljer ej) till USB-porten när datorn är
i normalläge.
!
Använd återställningsmedia som du skapade när du först fick din dator.
Du kan inte komma åt USB-enheter om du inaktiverar USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera portarna genom att följa stegen i Inaktivera
inbyggda enheter (sidan 133).
3
Stäng av datorn och slå på den igen.
✍
Om du använder en extern optisk skivenhet eller USB-flashenhet trycker du på F11 upprepade gånger tills VAIO-logotypen försvinner.
4
Tryck på tangenten M eller m för att välja VAIO Care Rescue och tryck på Enter.
5
Klicka på Tools och Start advanced recovery wizard.
✍
När meddelandet Do you need to rescue data? visas gör du vid behov en säkerhetskopia av all data.
Felsökning >
Återställning/återställningsmedia
6
Följ instruktionerna på skärmen tills fönstret Select recovery type visas.
7
Välj Custom recovery - Remove recovery contents.
8
Följ instruktionerna på skärmen.
n 169 N
!
Ovanstående procedur innebär även en systemåterställning. Program och data som du sparat på lagringsenheten innan du tar bort information för
systemåterställning kommer att gå förlorade.
När du har tagit bort informationen för systemåterställning behöver du återställningsmedia för systemåterställning vid ett senare tillfälle.
Felsökning >
Partition
n 170 N
Partition
Hur gör jag för att skapa en hårddiskpartition?
Med Windows-funktionen kan du skapa en partition utan att återställa datorsystemet.
1
Klicka på Start, Kontrollpanelen, System och säkerhet och Skapa och formatera hårddiskpartitioner under
Administrationsverktyg.
2
Om fönstret User Account Control visas klickar du på Ja.
Om du är inloggad som en standardanvändare kanske du blir ombedd att ange ett administratörsnamn och -lösenord.
3
Högerklicka på C-enheten och välj Krymp volym.
4
Ange storleken på partitionen som ska skapas i Diskutrymme som ska krympas (MB) och klicka på Krymp.
5
Högerklicka på Inte allokerat och välj Ny enkel volym.
6
Följ instruktionerna på skärmen.
✍
Om du använder VAIO Care Rescue så kan du skapa en partition i återställningsprocessen. Mer information finns i Använda VAIO Care (sidan 37).
Felsökning >
Batteri
n 171 N
Batteri
Hur vet jag om batteriet är laddat?
Batteriets laddningsstatus kan du kontrollera via laddningsindikatorn. Mer information finns i Ladda batteriet (sidan 27).
När använder datorn ström från elnätet?
När datorn är ansluten till ett nätuttag med nätadaptern använder den nätström, även om batteriet sitter i.
När bör jag ladda om batteriet?
Ladda om batteriet när:
❑ Strömmen i batteriet håller på att ta slut och både batteriindikatorn och strömindikatorn blinkar.
❑ Du inte har använt batteriet på länge.
När bör jag byta ut batteriet?
Ett meddelande som uppmanar dig att ersätta batteriet visas när batteriets livslängd närmar sig slutet. Batteriets
laddningskapacitet kan kontrolleras via Battery-funktionen i VAIO Control Center.
Ska jag bekymra mig över att det installerade batteriet är varmt?
Nej, det är normalt att batteriet blir varmt medan det driver datorn.
Felsökning >
Batteri
n 172 N
Kan min dator gå i Viloläge när den drivs på batteri?
Din dator gå i Viloläge när den drivs på batteri, men vissa program och tillbehör hindrar datorn från att gå in i Viloläge.
Om du använder ett program som hindrar att systemet försätts i Viloläge, bör du spara dina data ofta så att du inte riskerar
att förlora dessa. Information om hur du manuellt kan aktivera viloläget finns i Använda Viloläge (sidan 34).
Varför kan jag inte ladda batteriet fullt?
Batterivårdsfunktionen är aktiverad för att förlänga batteriets livstid i VAIO Control Center. Kontrollera inställningarna
i VAIO Control Center.
Vad ska jag göra om ett meddelande visas där det står att batteriet är inkompatibelt eller
felaktigt installerat och datorn försätts i Viloläge?
❑ Detta problem kan bero på att batteriet inte är korrekt installerat. Lös problemet genom att stänga av datorn och hålla
batteri av-knappen intryckt i ungefär tre sekunder med ett tunt, rakt objekt (som t.ex ett gem). Om problemet kvarstår
avlägsnar du batteriet och sätter i batteriet igen.
Om ett extrabatteri är anslutet till datorn stänger du av datorn och avlägsnar extrabatteriet. Om problemet kvarstår håller
du batteri av-knappen intryckt i ungefär tre sekunder. Om problemet kvarstår tar du bort båda batterierna och sätter i dem
igen. Information om hur du sätter i och avlägsnar batteriet finns i Installera/avlägsna batteriet (sidan 21).
❑ Om problemet kvarstår betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet och kontakta ett
auktoriserat Sony service-/supportcenter. Närmsta center eller återförsäljare hittar du under avsnittet Ta reda på mer om
din VAIO-dator (sidan 5).
Felsökning >
Inbyggd kamera
n 173 N
Inbyggd kamera
Varför visar inte sökaren några bilder eller visar bilder med låg kvalitet?
❑ Den inbyggda kameran kan inte användas av fler än ett program samtidigt. Avsluta det aktiva programmet innan du startar
ett nytt. På modeller med Media Gallery kan du inte använda ett annat kameraprogram som använder den inbyggda
kameran samtidigt som du använder gestfunktionen i Media Gallery.
❑ Sökaren kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, när du visar objekt som rör sig snabbt. Detta är normalt och
innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ Om problemet kvarstår, startar du om datorn.
Varför fördröjs videoindata från den inbyggda kameran med ett par sekunder?
Videoindata kan fördröjas med ett par sekunder om:
❑ ett kortkommando med tangenten Fn används.
❑ belastningen på processorn ökar.
Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
Varför har tagna bilder så låg kvalitet?
❑ Bilder som tas under ett lysrör kan innehålla reflektioner från ljuset.
❑ En mörkare del av bilden kan visas som brus.
❑ Ytan på och runt den inbyggda kameran är smutsig. Rengör ytan. Se Information om hantering och underhåll
(sidan 146).
Felsökning >
Inbyggd kamera
n 174 N
Vad gör jag om tagna bilderna tappat bildrutor och innehåller ljudavbrott?
❑ Effektinställningarna i programmet har medfört att bildrutor försvinner. Mer information finns i hjälpen till programmet.
❑ Fler program kanske körs än vad datorn klarar av. Avsluta de program som du inte använder.
❑ Problemet kan uppstå när datorn körs på energischemat vilket reducerar processorns prestanda. Se Välja ett
energischema (sidan 131) för att kontrollera det aktuella energischemat.
Vad ska jag göra om bildrutor hackar eller försvinner när jag tittar på film när datorn körs
på batteri?
Batteriet har bara lite ström kvar. Anslut datorn till ett nätuttag.
Vad ska jag göra de inspelade bilderna flimrar?
Det här problemet inträffar när du använder kameran i fluorescerande ljus och beror på att utfrekvensen för ljussättningen
och slutarhastigheten inte överensstämmer.
Ändra kamerans riktning eller kamerabildernas ljusstyrka för att minska flimmer. I vissa program kan du ställa in
kameraegenskaperna (t.ex. ljuskälla eller flimmer) för att ta bort flimmerstörningar.
Felsökning >
Nätverk (LAN/trådlöst LAN)
n 175 N
Nätverk (LAN/trådlöst LAN)
Vad ska jag göra om VAIO Smart Network-ikonen inte visas i aktivitetsfältet?
❑ Klicka på
i aktivitetsfältet och kontrollera om ikonen VAIO Smart Network
visas.
❑ Om inte ikonen VAIO Smart Network
finns i aktivitetsfältet klickar du på Start, Alla program och VAIO Smart
Network och ändrar sedan inställningen så att ikonen visas i aktivitetsfältet.
Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN?
❑ Möjligheten till anslutning påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta bort datorn från eventuella
hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Kontrollera att WIRELESS-omkopplaren är på och att WIRELESS-indikatorn på datorn lyser.
❑ Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på.
❑ Om du vill ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN via 5 GHz-bandet måste du kontrollera att alternativet för
att använda 5 GHz-bandet eller både 2,4 GHz- och 5 GHz-bandet är markerat på fliken Wireless LAN Settings
i inställningsfönstret VAIO Smart Network. Kommunikation via trådlöst LAN (IEEE 802.11a-standarden) på enbart
5 GHz-bandet, endast tillgängligt på vissa modeller, är som standard inaktiverad.
❑ Gör så här för att kontrollera inställningarna:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet.
3
Klicka på Anslut till ett nätverk så att du ser att åtkomstpunkten är vald.
❑ Kontrollera att krypteringsnyckeln är korrekt.
Felsökning >
Nätverk (LAN/trådlöst LAN)
n 176 N
❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du
väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna så här:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på System och säkerhet och Energialternativ.
3
Klicka på Ändra schemainställningar för det aktuella schemat.
4
Klicka på Ändra avancerade inställningar.
5
Dubbelklicka på Inställningar för trådlöst nätverkskort och Energisparläge.
6
Välj Hög prestanda i listrutan.
❑ Om du har inaktiverat de trådlösa funktionerna i BIOS-inställningsskärmen så kan du inte ansluta till en trådlös
åtkomstpunkt. Aktivera enheterna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
Vad ska jag göra om jag inte kan ansluta till Internet?
❑ Kontrollera åtkomstpunktinställningarna. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med
åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra.
❑ Flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Kontrollera att datorn är korrekt konfigurerad för åtkomst till Internet.
❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du
väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna genom att följa
instruktionerna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 175).
❑ Om du har inaktiverat de trådlösa enheterna eller LAN-porten i BIOS-inställningsskärmen så kan du inte komma åt
Internet med ett trådlöst nätverk eller ett LAN. Aktivera enheterna eller porten genom att följa stegen i Inaktivera
inbyggda enheter (sidan 133).
Felsökning >
Nätverk (LAN/trådlöst LAN)
n 177 N
Varför går dataöverföringen långsamt?
❑ Överföringshastigheten för trådlösa LAN påverkas av avståndet och hinder mellan enheter och åtkomstpunkter. Andra
påverkande faktorer är enhetens konfiguration, radioförhållanden och programkompatibilitet. För att uppnå maximal
överföringshastighet bör du flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN kan enheten tillfälligt vara överbelastad, beroende på hur många andra
enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.
❑ Om åtkomstpunkten störs av andra åtkomstpunkter, byt kanal för åtkomstpunkten. Mer information om detta finns
i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du
väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna genom att följa
instruktionerna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 175).
Hur undviker jag avbrott i dataöverföringen?
❑ Medan datorn är ansluten till en åtkomstpunkt kan avbrott i dataöverföringen uppstå vid överföring av stora filer, eller om
datorn finns nära mikrovågsugnar eller trådlösa telefoner.
❑ Flytta datorn närmare åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att åtkomstpunkten är intakt.
❑ Byt kanal på åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du
väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna genom att följa
instruktionerna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 175).
Felsökning >
Nätverk (LAN/trådlöst LAN)
n 178 N
Vad är kanaler?
❑ Kommunikation via trådlöst LAN sker på uppdelade frekvensband, så kallade kanaler. Åtkomstpunkter för trådlöst LAN
från andra leverantörer kan vara förinställda på andra kanaler än Sony-enheter.
❑ Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN, kontrollera anslutningsinformationen i bruksanvisningen för
åtkomstpunkten.
Varför avbryts nätverksanslutningen när jag byter krypteringsnyckel?
Två datorer med funktionen trådlöst LAN kan förlora sin inbördes nätverksanslutning om krypteringsnyckeln ändras. Du kan
antingen byta tillbaka till den ursprungliga profilen, eller ange nyckeln på nytt på båda datorerna så att nyckeln
överensstämmer.
Felsökning >
Trådlöst WAN
n 179 N
Trådlöst WAN
Vad ska jag göra om datorn inte kan ansluta till mitt trådlösa WAN?
❑ Kontrollera att batteriet är rätt isatt och laddat.
❑ Kontrollera att SIM-kortet har stöd för 3G-data och att det är aktiverat av din operatör. När du sätter i SIM-kortet är det
viktigt att du följer anvisningarna under Sätta i SIM-kort (sidan 73).
❑ Se till att din operatör har täckning i ditt område. Kontakta din operatör om ytterligare täckningsinformation.
❑ Kontrollera att WIRELESS-omkopplaren är på och att WIRELESS-indikatorn på datorn lyser.
❑ Kontrollera att omkopplaren invid Wireless WAN är On i fönstret VAIO Smart Network.
❑ Kontrollera att APN-namnet (Access Point Name) är korrekt konfigurerat i anslutningsprogrammet. Om inte så kontaktar
du din teleoperatör för att få rätt APN-namn. Mer information om APN-konfigurationen finns i hjälpen till
anslutningsprogrammet.
❑ Kontrollera att anslutningsprogrammet har i dentifierat det trådlösa WAN-modemet korrekt. Det kan ta ett tag innan
programmet hittar trådlösa WAN-modemet.
✍
Mer information om den trådlösa WAN-funktionen finns på VAIO supportwebbplats.
❑ Kontrollera att SIM-kortets skydd är stängt.
❑ Om du har inaktiverat de trådlösa enheterna i BIOS-inställningsskärmen så kan du inte komma åt Internet via ett trådlöst
nätverk. Aktivera enheterna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
Felsökning >
BLUETOOTH-teknik
n 180 N
BLUETOOTH-teknik
Vad ska jag göra om andra BLUETOOTH-enheter inte hittar min dator?
❑ Kontrollera att båda enheterna har BLUETOOTH-funktionen aktiverad.
❑ Kontrollera att WIRELESS-omkopplaren är på och att WIRELESS-indikatorn på datorn lyser.
❑ Det går inte att använda BLUETOOTH-funktionen medan datorn är i ett energisparläge. Gå tillbaka till Normalläget och
koppla sedan på WIRELESS-omkopplaren.
❑ Datorn och enheten kanske står för långt ifrån varandra. Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken fungerar bäst om enheterna
placeras inom 10 meters från varandra.
❑ Om du har inaktiverat de trådlösa enheterna i BIOS-inställningsskärmen så kan du inte använda BLUETOOTHfunktionen. Aktivera enheterna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
Vad ska jag göra om jag inte kan hitta BLUETOOTH-enheten som jag vill kommunicera
med?
❑ Kontrollera att BLUETOOTH-funktionerna är påslagna på den enhet som du vill kommunicera med. Se bruksanvisningen
till den andra enheten om du vill ha mer information.
❑ Om den enhet som du vill kommunicera med redan håller på att kommunicera med en annan BLUETOOTH-enhet, kan
det hända att den inte går att hitta eller att det inte går att kommunicera med den från din dator.
❑ Om BLUETOOTH-enheterna ska kunna kommunicera med din dator, ska du följa dessa steg:
1
Klicka på Start och Enheter och skrivare.
2
Högerklicka på ikonen BLUETOOTH-enheter och klicka på Bluetooth-inställningar.
3
Klicka på fliken Alternativ och välj Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorn kryssruta.
Felsökning >
BLUETOOTH-teknik
n 181 N
Vad ska jag göra om andra BLUETOOTH-enheter inte kan ansluta till min dator?
❑ Se förslagen vid Vad ska jag göra om jag inte kan hitta BLUETOOTH-enheten som jag vill kommunicera med?
(sidan 180).
❑ Kontrollera att den andra enheten är verifierad.
❑ Det kan hända att det möjliga dataöverföringsavståndet blir mindre än 10 meters beroende på hinder mellan enheterna,
radiovågornas kvalitet, eller det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och BLUETOOTH-enheten
närmare varandra.
❑ Om du har inaktiverat de trådlösa enheterna i BIOS-inställningsskärmen så kan du inte använda BLUETOOTHfunktionen. Aktivera enheterna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
Varför är BLUETOOTH-anslutningen långsam?
❑ Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och/eller avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten på
radiovågorna och det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och BLUETOOTH-enheten närmare
varandra.
❑ Bandet 2,4 GHz, som används av BLUETOOTH-enheter eller trådlöst LAN, används även av olika andra enheter. Även
om BLUETOOTH-enheter använder teknik för att minimera radiostörningar från andra enheter som använder samma
band, kan sådana störningar minska kommunikationshastigheten och avståndet eller orsaka kommunikationsfel.
❑ Om BLUETOOTH-versionen som används av BLUETOOTH-enheten som du vill kommunicera med inte är samma
version som den på din dator kan kommunikationshastigheten minska.
❑ Höghastighetskommunikation mellan datorn och BLUETOOTH-enheter kan användas när enheterna är kompatibla med
BLUETOOTH-höghastighetskommunikation. För höghastighetskommunikation måste de trådlösa LAN- och
BLUETOOTH-funktionerna båda aktiveras på datorn.
!
Vissa BLUETOOTH-profiler stödjer inte höghastighetskommunikation.
Felsökning >
BLUETOOTH-teknik
n 182 N
Kan jag använda en enhet med BLUETOOTH-teknik på flygplan?
När du använder BLUETOOTH-teknik överför datorn en radiofrekvens på 2,4 GHz. Känsliga platser, till exempel sjukhus och
flygplan, kan ha begränsningar för hur BLUETOOTH-enheter får användas, på grund av radiostörningarna. Kontrollera med
personalen om du får använda BLUETOOTH-funktionen på datorn.
Varför går det inte att använda BLUETOOTH-funktionerna när jag loggar in på min dator
med ett standardanvändarkonto?
Det kan hända att BLUETOOTH-funktionerna inte är tillgängliga för användare med ett standardkonto på datorn. Logga in på
datorn som en användare med administratörsbehörighet.
Varför går det inte att använda BLUETOOTH-enheter när jag växlar användare?
Om du växlar användare utan att logga ut från systemet, fungerar inte BLUETOOTH-enheterna korrekt. Se till att logga ut innan
du växlar användare. Om du vill logga ut från systemet klickar du på Start, pilen invid Stäng av-knappen och på Logga ut.
Varför kan jag inte utväxla visitkortsdata med en mobiltelefon?
Funktionen för utbyte av visitkortsdata stöds inte.
Vad ska jag göra om BLUETOOTH-ikonen inte visas i aktivitetsfältet?
❑ Kontrollera att omkopplaren invid BLUETOOTH är On i fönstret VAIO Smart Network.
❑ Gör så här för att visa BLUETOOTH-ikonen på aktivitetsfältet:
1
Klicka på Start och Enheter och skrivare.
2
Högerklicka på ikonen BLUETOOTH-enheter och klicka på Bluetooth-inställningar.
3
Klicka på fliken Alternativ och markera kryssrutan Visa Bluetooth-ikonen i Meddelandefältet.
Felsökning >
Optiska skivor
n 183 N
Optiska skivor
Varför slutar datorn svara när den försöker läsa en skiva?
Skivan som datorn försöker läsa kan vara smutsig eller skadad. Gör så här:
1
Starta om datorn genom att samtidigt trycka på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen invid knappen Stäng av
och Starta om.
!
Om du stänger av datorn med knapparna Ctrl+Alt+Delete, kan data gå förlorade.
2
Ta ut skivan ur den optiska skivenheten.
3
Kontrollera om disken är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras hittar du instruktioner i Skivor (sidan 146).
Vad gör jag om skivfacket inte går att öppna?
❑ Kontrollera att datorn är i Normalläge.
❑ Tryck på utmatningsknappen.
❑ Den optiska skivenheten på datorn har kanske inaktiverats i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera enheten genom att följa
stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
❑ Om utmatningsknappen inte fungerar klickar du på Start och Dator, högerklickar på ikonen för den optiska enheten och
väljer Mata ut.
❑ Om inget av ovanstående alternativ fungerar, stoppar du in ett tunt, rakt föremål (t.ex. ett uträtat gem) i hålet för manuell
utmatning bredvid utmatningsknappen på den optiska enheten.
❑ Försök med att starta om datorn.
Felsökning >
Optiska skivor
n 184 N
Vad ska jag göra om det inte går att spela upp en skiva ordentligt på datorn?
❑ Kontrollera att skivan är ilagd med framsidan uppåt.
❑ Kontrollera att de erforderliga programmen är installerade enligt tillverkarens anvisningar.
❑ Uppspelning av Blu-ray-skivor på en ansluten extern bildskärm kan avbrytas, beroende på videons typ eller bithastighet.
Problemet kan eventuellt lösas genom att minska bildskärmens skärmupplösning. Ändra skärmens upplösning genom att
följa instruktionerna i Varför visas inte videon på bildskärmen? (sidan 191).
❑ Om skivan är smutsig eller skadad, slutar datorn svara. Gör så här:
1
Starta om datorn genom att samtidigt trycka på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen invid knappen
Stäng av och Starta om.
!
Om du stänger av datorn med knapparna Ctrl+Alt+Delete, kan data gå förlorade.
2
Ta ut skivan ur den optiska skivenheten.
3
Kontrollera om disken är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras hittar du instruktioner i Skivor
(sidan 146).
❑ Om du spelar en skiva och inget ljud hörs gör du följande:
❑ Volymen kan ha stängts av med Fn+F2-tangenterna. Tryck på tangenterna igen. Tryck på tangenterna eller knappen
igen.
❑ Volymen kan ha ställts in på lägsta nivå med Fn+F3-tangenterna. Fortsätt trycka på Fn+F4-tangenterna för att höja
volymen så pass att ljud hörs.
❑ Högerklicka på volymikonen i aktivitetsfältet och välj Öppna Volymkontrollen för att kontrollera inställningarna.
❑ Kontrollera ljudinställningarna i ljudmixern.
❑ Om datorn har externa högtalare, kontrollera högtalarnas volyminställning och anslutningarna mellan datorn och
högtalarna.
Felsökning >
Optiska skivor
n 185 N
❑ Kontrollera att rätt drivrutin är installerad. Gör så här:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på System och säkerhet.
3
Klicka på System.
4
Klicka på Enhetshanteraren i vänster fönsterruta.
Fönstret Enhetshanteraren visas där du hittar en lista över de maskinvaruenheter som finns i din dator.
Om ett ”X” eller ett utropstecken visas vid en enhet i listan, måste du kanske aktivera enheten eller installera om
drivrutinsprogrammet.
5
Dubbelklicka på den optiska skivenheten för att öppna en lista över de optiska skivenheter som finns i datorn.
6
Dubbelklicka på din önskade enhet.
Du kan bekräfta drivrutinen genom att välja fliken Drivrutin och klicka på Mer information.
7
Klicka på OK för att stänga fönstret.
❑ Kontrollera att det inte sitter någon självhäftande etikett klistrad på skivan. Självhäftande etiketter kan lossna när skivan
är i den optiska skivenheten och skada enheten eller få den att krångla.
❑ Om en regionskodvarning visas, kanske skivan inte är kompatibel med enheten. Kontrollera på förpackningen att
regionkoden överensstämmer med den optiska skivenhetens kod.
❑ Om du märker kondens på datorn, använd den inte på minst en timme. Kondens kan få datorn att sluta fungera.
❑ Kontrollera att datorn drivs med nätström och prova skivan igen.
Felsökning >
Optiska skivor
n 186 N
Vad ska jag göra om jag inte kan spela upp Blu-ray-skivmedia eller om datorn blir instabil
under uppspelning av Blu-ray-skivor?
❑ Kontrollera att din optiska skivenhet stöder av Blu-ray-skivmedia.
❑ För att kunna fortsätta spela upp upphovsrättsskyddade Blu-ray-skivor måste du uppdatera AACS-nyckeln. Om du
uppmanas att uppdatera AACS-nyckeln följer du uppmaningen.
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan uppdatera AACS-nyckeln.
❑ Du kan eventuellt inte spela upp visst innehåll på Blu-ray-skivor på din dator, eller också kan datorn bli instabil under
uppspelning av Blu-ray-skivor. För att kunna spela upp innehåll korrekt ska du hämta och installera de senaste
uppdateringarna för uppspelningsprogramvara för Blu-ray-skivor med VAIO Update.
Information om hur du använder VAIO Update finns i Uppdatera datorn (sidan 35).
Vad ska jag göra om det inte går att bränna data på en CD-skiva?
❑ Starta inga program och låt inga program startas automatiskt, inte ens en skärmsläckare.
❑ Om du använder en CD-R/RW-skiva som har en etikett påklistrad byter du ut den mot en skiva utan etikett. Om du
använder en skiva med en klisteretikett på kan det orsaka skrivfel eller andra skador.
Vad ska jag göra om det inte går att bränna data på en DVD-skiva?
❑ Kontrollera att du använder riktiga inspelningsbara DVD-skivor.
❑ Kontrollera vilket inspelningsbara DVD-format som är kompatibelt med den optiska skivenheten. Inspelningsbara
DVD-skivor av vissa märken fungerar inte.
Felsökning >
Optiska skivor
n 187 N
Varför går det inte att skriva information till Blu-ray-skivmedia?
❑ Kontrollera att din optiska skivenhet stöder bränning av Blu-ray-skivor.
❑ BD-R-skivmedia är inte återskrivningsbara. Du kan inte lägga till eller radera data på BD-R-skivmedia.
Vad ska jag göra om min externa optiska skivenhet inte fungerar som den ska?
Kontrollera att din externa optiska skivenhet är ansluten till elnätet och USB-porten. Om den inte är ansluten, fungerar din
optiska skivenhet inte som den ska.
!
Du kan inte komma åt USB-enheter om du inaktiverar USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera portarna genom att följa stegen i Inaktivera
inbyggda enheter (sidan 133).
Vad ska jag göra om jag inte kan spela upp skivor?
Den optiska skivenheten på datorn har kanske inaktiverats i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera enheten genom att följa
stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
Felsökning >
Bildskärm
n 188 N
Bildskärm
Varför blir skärmen svart?
❑ Datorns skärm kan bli svart om datorns ström bryts eller om den går in i energisparläge (Vila eller Viloläge). Om datorn
är i LCD (grafik) Vilaläge, kan du aktivera skärmen igen genom att trycka på någon tangent. Mer information finns
i Använda energisparlägen (sidan 32).
❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, är påslagen och att strömindikatorn lyser.
❑ Om datorn drivs av batteri kontrollerar du att batteriet är korrekt installerat och att det är laddat. Mer information finns
i Använda batteriet (sidan 21).
❑ Om grafikutsignalen går till den externa skärmen kan du använda tangentkombinationen Fn+F7. Mer information finns
i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 39).
❑ Under tiden ett prestandaval görs kan datorns skärm bli blank och tillfälligt visa lite brus eller flimmer. Detta är normalt
och innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ Om skärmens uppdateringsfrekvens har ändrats kan datorns skärm bli blank och tillfälligt visa lite brus eller flimmer. Detta
är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Följ stegen nedan för att kontrollera skärmens uppdateringsfrekvens:
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
2
Klicka på Energialternativ under Power Management i vänster fönsterruta.
3
Klicka på Avancerat i fönstret Energialternativ.
4
Klicka på Ändra schemainställningar.
5
Klicka på Ändra avancerade inställningar.
6
Klicka på fliken VAIO Power Management.
Felsökning >
Bildskärm
n 189 N
Vad kan jag göra om jag inte ser korrekta bilder eller videor?
❑ Kontrollera att du har valt True Color (32 bitar) vid inställningen Antal färger, innan du använder video/bild-programmet
eller spelar upp DVD. Om du väljer ett annat alternativ kanske dessa program inte kan visa bilder på rätt sätt. Ändra antal
färger så här:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka på Avancerade inställningar.
3
Klicka på fliken Bildskärm.
4
Välj True Color (32 bitar) under Färger.
❑ Ändra inte visningsupplösning eller antal färger medan du använder video-/bildprogram eller spelar upp en DVD eftersom
detta kan orsaka felaktig uppspelning/visning eller göra systemet instabilt.
Ett annan rekommendation är att inaktivera skärmsläckaren innan du spelar upp en DVD. Om skärmsläckaren är
aktiverad kan den starta under DVD-uppspelningen och störa uppspelningen. Vissa skärmsläckare ändrar till och med
skärmupplösningen och antal färger.
❑ Skärmens uppdateringsfrekvens kan ha ändrats. En högre uppdateringsfrekvens ger mjukare videouppspelning. Följ
stegen nedan för att ändra skärmens uppdateringsfrekvens:
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
2
Klicka på Energialternativ under Power Management i vänster fönsterruta.
3
Klicka på Avancerat i fönstret Energialternativ.
4
Klicka på Ändra schemainställningar.
5
Klicka på Ändra avancerade inställningar.
6
Klicka på fliken VAIO Power Management.
7
Ändra skärmens uppdateringsfrekvens.
!
Om du väljer en högre uppdateringsfrekvens för skärmen så förbrukas mer batteriström.
Felsökning >
Bildskärm
n 190 N
Vad gör jag om vissa objekt inte får plats på datorskärmen?
Kontrollera att textstorleken är satt till 100 %. Om inte så kanske vissa objekt, till exempel en programvarumeny, inte visas
korrekt, beroende på programvaran du använder. Mer information om hur textstorleken kan ändras finns i Windows Hjälp
och support.
Vad ska jag göra om det inte syns någon bild på min TV-skärm eller på en extern skärm
som är ansluten till HDMI-utgången?
❑ Kontrollera att du använder en HDCP-kompatibel skärm. Copyrightskyddat material visas inte på en skärm som inte är
HDCP-kompatibel. Mer information finns i Ansluta en TV med HDMI-ingång (sidan 111) och Ansluta en datorskärm
eller projektor (sidan 109).
❑ Ytterligare en extern bildskärm kan anslutas till bildskärmsporten på datorn eller portreplikatorn. Tryck på Fn+F7 för att
ändra visningsskärm. Mer information finns i Ansluta en TV med HDMI-ingång (sidan 111) och Ansluta en datorskärm
eller projektor (sidan 109).
Vad gör jag om 3D-bilder inte visas på min 3D TV som är ansluten till HDMI-utgången?
❑ Ändra inställningarna för 3D-uppspelning. Ändra inställningarna genom att klicka på
i fönstret PowerDVD BD. Mer information finns i hjälpfilen till PowerDVD BD.
i det nedre, högra hörnet
❑ Om datorn är ansluten till din 3D TV via en AV-förstärkare kontrollerar du att AV-förstärkaren stöder 3D-uppspelning.
❑ Kontrollera upplösningsinställningen för datorns HDMI-utgång. Om upplösningen inte är satt till 1920 x 1080 eller
1280 x 720 visas inte bilder i 3D.
❑ Du bör även läsa i manualen som följde med din 3D TV för mer information om 3D-uppspelning.
Felsökning >
Bildskärm
n 191 N
Varför visas inte videon på bildskärmen?
❑ Om visningsläget är inställt på visning på en extern bildskärm och den externa bildskärmen inte är ansluten kan du inte
visa video på datorns bildskärm. Stoppa videouppspelningen, växla visningen till datorns bildskärm och starta om
videouppspelningen. Information om hur du ändrar bildskärmsvisningen finns i Välja visningslägen (sidan 116). Du kan
även trycka på Fn+F7 för att ändra visningsskärm. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fntangenten (sidan 39).
❑ Videominnet på datorn räcker eventuellt inte för att visa högupplöst video. Du måste i så fall minska LCD-skärmens
upplösning.
Så här ändrar du skärmupplösningen:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka på listrutan invid Upplösning.
3
Dra skjutreglaget upp för att öka och ner för att minsta skärmupplösningen.
✍
Du kan kontrollera hur mycket grafik- och videominne som finns tillgängligt. Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning och klicka på,
Avancerade inställningar och på fliken Bildskärmskort. Värdet kan skilja sig från det minne som faktiskt finns installerat i datorn.
Hur ändrar jag LCD-ljusstyrkan?
Tryck på tangenterna Fn+F5 eller Fn+F6 för att ändra LCD-ljusstyrkan på datorskärmen. Mer information finns
i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 39).
Vad ska jag göra om skärmen är mörk?
Om miljöbelysningssensorn blockeras blir skärmen mörk. Kontrollera att sensorn inte är blockerad.
Felsökning >
Bildskärm
n 192 N
Varför ändras LCD-ljusstyrkan automatiskt?
LCD-ljusstyrkan på datorskärmen ändras automatiskt baserat på belysningen i omgivningen vilken mäts av
omgivningsljussensorn. Inaktivera den automatiska inställningen av ljusstyrkan med följande steg:
1
Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center.
2
Klicka på Display och Automatic Brightness Settings.
3
Avmarkera kryssrutan Adjust brightness automatically.
4
Klicka på OK.
Vad ska jag göra om den externa bildskärmen fortfarande är tom?
Tryck på Fn+F7 för att ändra visningsskärm. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten
(sidan 39).
Hur kör jag Windows Aero?
Gör så här för att köra Windows Aero:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.
2
Välj önskat tema bland Aero-teman.
Information om funktionerna i Windows Aero, t.ex. Windows Flip 3D, hittar du i Windows Hjälp och support.
Felsökning >
Utskrift
n 193 N
Utskrift
Vad ska jag göra om jag inte kan skriva ut ett dokument?
❑ Kontrollera att skrivaren är på och att skrivarkabeln är ordentligt ansluten till portarna på skrivaren och datorn.
❑ Kontrollera att skrivaren är kompatibel med det Windows-operativsystem som är installerat på datorn.
❑ Du måste kanske installera en skrivardrivrutin innan du kan använda skrivaren. Läs skrivarens bruksanvisning om du vill
ha mer information.
❑ Om skrivaren inte fungerar sedan datorn återgått från ett energisparläge (Vila eller Viloläge), försök att starta om datorn.
❑ Om skrivaren har funktioner för dubbelriktad kommunikation kan utskrift fungera om dessa funktioner inaktiveras. Gör så
här:
1
Klicka på Start och Enheter och skrivare.
2
Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper.
3
Klicka på fliken Portar.
4
Avmarkera kryssrutan Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation.
5
Klicka på OK.
Detta inaktiverar funktionerna för dubbelriktad kommunikation på skrivaren, t.ex. för dataöverföring, tillståndskontroll och
fjärrpanel.
Om skrivaren är ansluten till portreplikatorn (tillval), kontrollerar du att portreplikatorn är ansluten till en elnätet.
❑ Om du har inaktiverat USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen så kan du inte använda en skrivare som är ansluten till
av USB-portarna. Aktivera portarna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
Felsökning >
Mikrofon
n 194 N
Mikrofon
Vad ska jag göra om mikrofonen inte fungerar?
❑ Datorn är inte utrustad med ett mikrofonuttag. Du kan inte använda en extern mikrofon.
❑ Enheten för ingående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Konfigurera enheten för ingående ljud genom att följa dessa
anvisningar:
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
3
Klicka på Maskinvara och ljud.
4
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
5
På fliken Inspelning väljer du önskad enhet för inkommande ljud och klickar sedan på Standard.
Hur kan jag förhindra återkoppling från mikrofonen?
Återkoppling från mikrofonen inträffar när mikrofonen tar emot ljudet från en ljudutmatningsenhet, t.ex. en högtalare.
Så här undviker du detta problem:
❑ Håll mikrofonen på avstånd från en ljudutmatningsenhet.
❑ Vrid ned högtalarens och mikrofonens volym.
Felsökning >
Högtalare
n 195 N
Högtalare
Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna?
❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns
i programmets hjälpfil.
❑ Volymen kan ha stängts av med Fn+F2-tangenterna. Tryck på tangenterna igen. Tryck på tangenterna eller knappen igen.
❑ Volymen kan ha ställts in på lägsta nivå med Fn+F3-tangenterna. Fortsätt trycka på Fn+F4-tangenterna för att höja
volymen så pass att ljud hörs.
❑ Kontrollera volymkontrollerna i Windows genom att klicka på volymikonen i aktivitetsfältet.
❑ Din ljud-utenhet kanske inte är rätt konfigurerad. Information om hur du byter enhet för utgående ljud finns i Hur ändrar
jag enhet för utgående ljud? (sidan 200).
Varför är ljudet från de inbyggda högtalarna förvrängt?
Beroende på Dolby-uppspelningsläget kan ljudet från de inbyggda högtalarna förvrängas under uppspelning om volymen är
nära maxnivån. Följ i så fall dessa steg för att välja rätt uppspelningsläge grundat på uppspelningsljudet.
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
4
På fliken Uppspelning, markera Speaker/Headphones och klicka på Egenskaper.
5
Klicka på fliken Dolby.
6
Välj lämpligt uppspelningsläge.
Felsökning >
Högtalare
n 196 N
Vad ska jag göra om de externa högtalarna inte fungerar?
❑ Se förslagen vid Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna? (sidan 195).
❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns
i programmets hjälpfil.
❑ Kontrollera att högtalarna är ordentligt anslutna och att volymen är tillräckligt högt uppskruvad för att ljudet ska höras.
❑ Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.
❑ Om högtalarna är utrustade med en ljud av-knapp, kontrollerar du att den inte är intryckt.
❑ Om högtalarna kräver extern ström kontrollerar du att de är anslutna till en strömkälla. Läs bruksanvisningen för
högtalarna om du vill ha mer information.
❑ Kontrollera volymkontrollerna i Windows genom att klicka på volymikonen i aktivitetsfältet.
❑ Din ljud-utenhet kanske inte är rätt konfigurerad. Information om hur du byter enhet för utgående ljud finns i Hur ändrar
jag enhet för utgående ljud? (sidan 200).
Felsökning >
Pekplatta
n 197 N
Pekplatta
Vad ska jag göra om pekplattan inte fungerar?
❑ Du kanske har inaktiverat pekplattan. Tryck på tangenterna Fn+F1 för att aktivera den. Se Använda pekplattan (sidan 42).
❑ Kontrollera att ingen mus är ansluten till datorn.
❑ Om pekaren inte rör sig medan ett program är igång trycker du på Alt+F4 samtidigt för att stänga programfönstret.
❑ Om knapparna Alt+F4 inte fungerar trycker du en gång på Windows-knappen och därefter flera gånger på ,, väljer
Starta om med M eller m och trycker till sist på Enter för att starta om datorn.
❑ Om datorn inte startar om trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete, väljer pilen invid Stäng av med
knapparna m och ,, tryck på Enter, välj Starta om med tangenterna M eller m, och tryck på Enter för att starta om
datorn.
❑ Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med tangenterna Ctrl+Alt+Delete eller med strömbrytaren, kan data gå förlorade.
Felsökning >
Tangentbord
n 198 N
Tangentbord
Vad ska jag göra om tangentbordskonfigurationen är fel?
Datorns språklayout för tangentbordet finns angiven på klistermärket på förpackningen. Om du väljer ett annat nationellt
tangentbord när du installerar Windows, kommer tangentkonfigurationen att bli fel.
Ändra tangentbordskonfigurationen så här:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan Byt tangentbord eller andra indatametoder under
Nationella inställningar och språkinställningar.
3
Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk.
4
Ändra inställningarna enligt önskemål.
Vad ska jag göra om jag inte kan skriva vissa tecken med tangentbordet?
Om du inte kan skriva U, I, O, P, J, K, L, M och så vidare på modeller utan numeriskt tangentbort, kan tangenten
Num Lk vara aktiverad. Kontrollera att indikatorn Num lock är släckt. Om indikatorn Num lock är tänd, tryck på tangenterna
Fn+Num Lk för att släcka den innan du skriver dessa tecken.
Vad ska jag göra om jag inte kan ange siffror på det numeriska tangentbordet?
Om du inte kan använda det numeriska tangentbordet på modeller med ett numeriskt tangentbord, kan Num Lk-läget vara
aktiverat. Kontrollera om Num lock-indikatorlampan är släckt. Om indikatorlampan är släckt trycker du på Num Lk-tangenten
för att aktivera den innan du anger siffror.
Felsökning >
Disketter
n 199 N
Disketter
Varför visas inte ikonen Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media
i aktivitetsfältet när enheten är ansluten?
❑ Datorn känner inte igen diskettenheten. Kontrollera först att USB-kabeln är ordentligt ansluten till USB-porten. Om du
måste trycka fast kontakten, vänta några sekunder så att datorn hinner känna av enheten. Om ikonen ändå inte visas,
gör så här:
1
Stäng alla program som använder diskettenheten.
2
Vänta tills indikatorlampan på diskettenheten släcks.
3
Ta ut disketten genom att trycka på utmatningsknappen, och koppla sedan ur USB-diskettenheten från datorn.
4
Återanslut diskettenheten genom att ansluta USB-kabeln till USB-porten igen.
5
Starta om datorn genom att klicka på Start, pilen invid Stäng av-knappen och på Starta om.
❑ Om du har inaktiverat USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen så kan du inte använda en USB-diskettenhet som är
ansluten till av USB-portarna. Aktivera portarna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
Vad ska jag göra om det inte går att skriva data på en diskett?
❑ Kontrollera att disketten är ordentligt isatt i enheten.
❑ Om den är ordentligt isatt och du ändå inte kan skriva några data på den, kan disketten vara full eller skrivskyddad.
Du kan antingen använda en diskett som inte är skrivskyddad eller inaktivera skrivskyddsfunktionen.
❑ Om du har inaktiverat USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen så kan du inte skriva data till en diskett i en extern
skivenhet som är ansluten till en av USB-portarna. Aktivera portarna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda
enheter (sidan 133).
Felsökning >
Ljud/video
n 200 N
Ljud/video
Hur stänger jag av startljudet i Windows?
Stäng av startljudet i Windows så här:
1
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
4
Avmarkera kryssrutan Spela upp Windows uppstartsljud på fliken Ljud.
5
Klicka på OK.
Hur ändrar jag enhet för utgående ljud?
Om du inte hör något ljud från den enhet som är ansluten till en port, exempelvis USB-porten, HDMI-utgången, den optiska
utgången eller hörlursuttaget, behöver du byta enhet för utgående ljud.
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start och Kontrollpanelen.
3
Klicka på Maskinvara och ljud.
4
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
5
På fliken Uppspelning väljer du önskad enhet för utgående ljud och klickar sedan på Standard.
Felsökning >
Ljud/video
n 201 N
Vad ska jag göra om jag inte kan höra ljudet från den enhet för utgående ljud som är
ansluten till HDMI-utgången, den optiska utgången eller hörlursuttaget?
❑ Du måste byta ljud-utenhet om du vill höra ljud från enheten som är ansluten till en port, exempelvis HDMI-utgången, optisk
utgång, eller hörlursuttaget. Detaljerade instruktioner finns i Hur ändrar jag enhet för utgående ljud? (sidan 200).
❑ Om du fortfarande inte hör något ljud från ljudenheten gör du följande:
1
Följ steg 1 till 4 i Hur ändrar jag enhet för utgående ljud? (sidan 200).
2
Markera ikonen för HDMI eller S/PDIF på fliken Uppspelning och klicka sedan på Egenskaper.
3
Klicka på fliken Avancerat.
4
Ställ in den samplingsfrekvens och det bitdjup (till exempel 48 000 Hz, 16 bitar) som enheten stöder.
5
Klicka på OK.
Varför blir det avbrott i ljudet och/eller varför försvinner bildrutor när jag spelar upp
HD-video, till exempel sådana som spelats in med en AVCHD-videokamera?
Uppspelning av video i HD-upplösning kräver avsevärda maskinvaruresurser från t.ex. processorn, grafikkortet och
internminnet i datorn. Under videouppspelningen kan vissa åtgärder och/eller funktioner bli otillgängliga, och avbrott i ljudet,
överhoppade bildrutor och problem med uppspelningen kan inträffa beroende på hur din dator är konfigurerad.
Felsökning >
”Memory Stick”
n 202 N
”Memory Stick”
Vad ska jag göra om jag inte kan använda ”Memory Stick” som formaterats i en
VAIO-dator i andra enheter?
Du kanske måste formatera om ditt ”Memory Stick”.
När du formaterar ”Memory Stick” raderas alla data, även musik, som tidigare sparats på den. Säkerhetskopiera viktiga data
och kontrollera att ditt ”Memory Stick” inte innehåller filer du vill behålla innan du formaterar om ditt ”Memory Stick”.
1
Kopiera data från ”Memory Stick” till den inbyggda lagringsenheten för att spara data eller bilder.
2
Formatera ”Memory Stick” genom att följa instruktionerna i Formatera ”Memory Stick” (sidan 59).
Kan jag kopiera bilder från en digitalkamera med ”Memory Stick”?
Ja, och du kan visa videoklipp som du har spelat in med ”Memory Stick”-kompatibla digitalkameror.
Varför går det inte att skriva data till ”Memory Stick”?
❑ Vissa ”Memory Stick” har ett raderingsskydd för att förhindra att data raderas eller skrivs över oavsiktligt. Kontrollera att
överskrivningsskyddet är avstängt.
❑ Om du har inaktiverat ”Memory Stick Duo”-facket i BIOS-inställningsskärmen så kan du inte använda ”Memory Stick”
i facket. Aktivera facket genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
Felsökning >
Kringutrustning
n 203 N
Kringutrustning
Vad ska jag göra om det inte går att ansluta en USB-enhet?
❑ Kontrollera att USB-enheten är påslagen och använder sin egen strömkälla, om detta gäller för enheten. Om du t.ex.
använder en digitalkamera, kontrollera att batteriet är laddat. Om du använder en skrivare, kontrollera att strömkabeln är
ordentligt ansluten till ett nätuttag.
❑ Försök att använda en annan USB-port. Drivrutinsprogrammet kanske är installerat på den specifika port du använde
första gången du anslöt enheten.
❑ Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Du måste kanske installera något program innan du
ansluter enheten.
❑ Försök ansluta en enkel enhet som inte kräver mycket effekt, t.ex. en mus, för att testa att porten över huvud taget
fungerar.
❑ USB-hubbar kan hindra att en enhet fungerar på grund av strömförsörjningen. Vi rekommenderar att enheten ansluts
direkt till datorn utan någon hub.
❑ Om du har inaktiverat USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen så kan du inte använda anslutna USB-enheter. Aktivera
portarna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).
Vad ska jag göra om det inte går att använda kringutrustning?
USB-portarna kanske har inaktiverats i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera portarna genom att följa stegen i Inaktivera
inbyggda enheter (sidan 133).
Varumärken >
n 204 N
Varumärken
SONY och SONY-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
VAIO, VAIO-logotypen och andra namn på produkter och tjänster från Sony är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Sony Corporation eller dess dotterbolag.
i.LINK är ett namn som betecknar IEEE 1394.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep och Atom är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero och Windows-logotypen är antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, Blu-ray Disc-logotypen och Blu-ray 3D-logotypen är varumärken som tillhör
Blu-ray Disc Association.
Ordet BLUETOOTH och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av
Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Roxio Easy Media Creator är ett varumärke som tillhör Sonic Solutions.
WinDVD är ett varumärke som tillhör Corel Inc.
PowerDVD är ett varumärke som tillhör CyberLink.Inc.
NVIDIA och 3D Vision är registrerade varumärken och/eller varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra
länder.
ArcSoft och ArcSoft-logotypen är registrerade varumärken som tillhör ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion är ett
varumärke som tillhör ArcSoft, Inc.
AMD, AMD Arrow-logotypen, ATI, och kombinationer därav, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon,
AMD Virtualization och AMD-V är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.
Varumärken >
n 205 N
SD-logotypen är ett varumärke.
SDHC-logotypen är ett varumärke.
SDXC-logotypen är ett varumärke.
Ordet ExpressCard och tillhörande logotyper tillhör PCMCIA och används av Sony Corporation under licens. Övriga
varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing LLC.
CompactFlash® är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation.
”PlaceEngine” är ett registrerat varumärke som tillhör Koozyt, Inc.
”PlaceEngine” har utvecklats av Sony Computer Science Laboratories, Inc. och licensierat av Koozyt, Inc.
”AVCHD” är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation.
Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör respektive ägare. I denna handbok har märkena
™ eller ® utelämnats.
Funktioner och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Alla andra varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare.
All ovan angiven programvara följer eventuellt inte med just din datormodell.
För kännedom >
n 206 N
För kännedom
© 2011 Sony Corporation. Med ensamrätt.
Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och de program som beskrivs
häri, likaså att reducera dem till maskinläsbar form.
Sony Corporation ger inga garantier avseende denna handbok, programvaran eller annan information som finns häri, och
friskriver sig härmed uttryckligen från eventuella underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för specifika ändamål
avseende denna handbok, programvaran eller annan sådan information. Sony Corporation bär inte under några
omständigheter ansvar för skador av oavsiktlig, indirekt eller speciell art, oaktat om sådana skador grundar sig på avtalsbrott
eller annan förseelse, och uppstår på grund av eller i samband med, denna handbok, programvaran eller annan information
häri, eller användning av dessa.
I denna handbok har märkena ™ eller ® utelämnats.
Sony Corporation förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera denna handbok och
informationen häri. Programvaran som beskrivs häri regleras av villkoren i ett separat licensavtal för användare.
Sony Corporation har inget ansvar, och kommer inte att kompensera dig, för eventuella förluster av inspelningar på din dator,
på externa inspelningsmedier eller andra inspelningsenheter, heller inte för andra relevanta förluster, inklusive då
inspelningar inte utförs av orsaker som exempelvis fel på datorn, eller när innehållet på en inspelning går förlorat eller skadas
på grund av fel på datorn, eller reparationer som har utförts på din dator. Sony Corporation kommer inte att återställa, återföra
eller avbilda det innehåll som spelats in på din dator, externa inspelningsmedier eller inspelningsenheter under några som
helst förhållanden.
n
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising