Sony | VPCCB3C5E | Sony VPCCB3C5E VAIO C 15-serien Bruksanvisning

N
Bruksanvisning
Persondator
VPCC-serien
n 2 N
Innehåll
Innan du börjar använda datorn.......................................... 4
Läs mer om din VAIO-dator .......................................... 5
Ergonomisk information ................................................ 8
Komma igång.................................................................... 10
Hitta kontroller och portar ............................................ 11
Om indikatorlamporna................................................. 16
Ansluta datorn till en strömkälla .................................. 17
Använda batteriet ........................................................ 19
Stänga av datorn på ett säkert sätt ............................. 26
Använda energisparlägen ........................................... 27
Hålla datorn i optimalt skick ........................................ 30
Använda din VAIO-dator................................................... 33
Använda tangentbordet............................................... 34
Använda pekplattan .................................................... 37
Använda specialfunktionsknappar .............................. 38
Använda funktionen för snabb webbåtkomst .............. 39
Använda den inbyggda kameran ................................ 41
Använda den optiska skivenheten .............................. 42
Använda ”Memory Stick” ............................................. 50
Använda andra moduler/minneskort ........................... 57
Använda Internet......................................................... 61
Använda nätverket (LAN) ............................................ 62
Använda trådlöst LAN..................................................63
Använda BLUETOOTH-funktionen..............................68
Använda kringutrustning ...................................................74
Ansluta externa högtalare eller hörlurar ......................75
Ansluta en extern bildskärm ........................................76
Välja visningslägen ......................................................82
Använda funktionen för flera bildskärmar ....................83
Ansluta en extern mikrofon ..........................................85
Ansluta en USB-enhet .................................................86
Anpassa din VAIO-dator ...................................................88
Välja prestandalägen ...................................................89
Ställa in lösenordet ......................................................90
Använda VAIO Control Center ....................................96
Använda VAIO Power Management............................97
Uppgradera din VAIO-dator ..............................................98
Sätta i och ta bort minne..............................................99
n 3 N
Försiktighetsåtgärder ...................................................... 105
Information om säkerhet ........................................... 106
Information om skötsel och underhåll ....................... 108
Hantera datorn .......................................................... 109
Hantera LCD-skärmen .............................................. 111
Använda elnätet som strömkälla ............................... 112
Sköta den inbyggda kameran ................................... 113
Hantera skivor ........................................................... 114
Använda batteriet ...................................................... 115
Hantera ”Memory Stick” ............................................ 116
Sköta den inbyggda lagringsenheten........................ 117
Felsökning ...................................................................... 118
Användning av datorn ............................................... 120
Systemuppdatering/Säkerhet.................................... 126
Återställning/Återställningsmedia .............................. 127
Partition ..................................................................... 128
Batteri........................................................................ 129
Den inbyggda kameran ............................................. 131
Nätverk (LAN/Trådlöst LAN) ..................................... 133
BLUETOOTH-teknik.................................................. 137
Optiska skivor............................................................ 140
Bildskärm .................................................................. 145
Utskrift ....................................................................... 150
Mikrofon .................................................................... 151
Högtalare ...................................................................152
Pekplatta....................................................................154
Tangentbord ..............................................................155
Disketter ....................................................................156
Ljud/video ..................................................................157
”Memory Stick” ..........................................................159
Kringutrustning ..........................................................160
Om det internationella ENERGY STAR(R)programmet .....................................................................161
Varumärken.....................................................................162
För kännedom .................................................................164
Innan du börjar använda datorn >
n 4 N
Innan du börjar använda datorn
Tack för att du har valt en VAIO®-dator och välkommen till denna elektroniska Bruksanvisning. Sony har kombinerat
marknadsledande teknik för ljud, bild, databehandling och kommunikation för att skapa en datorupplevelse i toppklass.
!
Vyer från andra program som visas i den här handboken kan skilja sig något från dem som visas på datorn.
Så här hittar du specifikationerna för din dator
Vissa funktioner, alternativ och medföljande artiklar kanske inte finns i din dator.
Om du vill veta mer om datorns konfiguration går du till webbplatsen VAIO Support på http://support.vaio.sony.eu/.
Innan du börjar använda datorn >
Läs mer om din VAIO-dator
n 5 N
Läs mer om din VAIO-dator
Det här avsnittet innehåller supportinformation om din VAIO-dator.
1. Tryckt dokumentation
❑ Snabbstartguide – En översikt över hur komponenterna ska anslutas, installationsinformation o.s.v.
❑ Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide
❑ Säkerhetsföreskrifter och supportinformation
Innan du aktiverar de trådlösa funktionerna, till exempel trådlöst LAN och BLUETOOTH-teknik, bör du läsa Säkerhetsföreskrifter och supportinformation
noggrant.
Innan du börjar använda datorn >
Läs mer om din VAIO-dator
n 6 N
2. Elektronisk dokumentation
❑ VAIO-bruksanvisning – Allmän information om din VAIO-dator, inklusive information om support och felsökning.
Du öppnar VAIO-bruksanvisning genom att klicka på Start
, Alla program och VAIO Manual.
❑ Windows Hjälp och support – En omfattande resurs med praktiska råd, självstudiekurser och demonstrationer som är
till hjälp när du ska lära dig att använda din dator.
Om du vill komma till Windows Hjälp och support klickar du på Start och Hjälp och support, eller så håller du ned
Microsoft Windows-tangenten och trycker på F1.
Innan du börjar använda datorn >
Läs mer om din VAIO-dator
n 7 N
3. Supportwebbplatser
Om det skulle uppstå problem med din VAIO-dator kan du starta VAIO Care. Där finns flera alternativ som hjälper dig att lösa
de flesta problem. Mer information finns i Använda VAIO Care (sidan 32).
Om du behöver mer hjälp kan du gå till webbplatsen VAIO Support på http://support.vaio.sony.eu/.
När du kontaktar VAIO Support ombeds du uppge datorns serienummer.
Serienumret är ett 15-siffrigt nummer som du hittar längst ned i VAIO Care-fönstret, under datorn, på datorns baksida eller
inne i batterifacket.
Du kan också hitta information om VAIO-datorn på:
❑ VAIO Forum på http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/, vilket gör att du kan få
kontakt med andra VAIO-användare i VAIO:s sociala community.
❑ VAIO-webbplatsen på http://www.vaio.eu/, som innehåller produktinformation
❑ Sonys onlinebutik på http://www.sony.eu/store
Innan du börjar använda datorn >
Ergonomisk information
n 8 N
Ergonomisk information
Du kommer förmodligen att använda din bärbara dator i flera olika miljöer. Tänk på följande ergonomiska faktorer vid både
fasta och bärbara arbetsstationer:
❑ Datorns position – Placera datorn direkt framför dig. Håll underarmarna vågrätt med handlederna i ett neutralt, bekvämt
läge när du använder tangentbordet eller pekdonet. Låt överarmarna hänga ned längs med sidorna på ett naturligt sätt.
Gör korta avbrott ofta när du använder datorn. Alltför mycket datoranvändning kan orsaka spänningar i ögon, muskler
och senor.
❑ Möbler och hållning – Använd en stol med gott stöd för ryggen. Justera stolen så att dina fötter vilar plant mot golvet.
Ett fotstöd kan göra det bekvämare i vissa fall. Sitt avslappnat och upprätt och undvik att kuta med ryggen eller att luta
dig för långt bakåt.
Innan du börjar använda datorn >
Ergonomisk information
n 9 N
❑ Vinkel på datorskärmen – Skärmen är ställbar. Pröva dig fram tills du hittar rätt vinkel. Genom att vinkla skärmen rätt
kan du minimera risken för ansträngda ögon och muskler. Justera även skärmens ljusstyrka.
❑ Belysning – Välj en plats där ljuset från fönster och lampor inte ger upphov till irriterande reflexer i skärmen. Använd
indirekt ljussättning för att undvika ljusa fläckar på skärmen. Korrekt ljussättning skapar en bekvämare och mer effektiv
arbetsmiljö.
❑ Placering av separat bildskärm – Placera eventuell separat bildskärm på bekvämt avstånd för ögonen. Se till att skärmen
är i ögonhöjd eller aningen lägre när du sitter framför den.
Komma igång >
n 10 N
Komma igång
I det här avsnittet beskrivs hur du börjar använda din VAIO-dator.
!
Anslut inte någon maskinvara som inte medföljde datorn innan du startar datorn för första gången. När du är klar ansluter du en enhet (till exempel en
skrivare, en extern hårddisk eller en skanner) åt gången enligt tillverkarens anvisningar.
❑ Hitta kontroller och portar (sidan 11)
❑ Om indikatorlamporna (sidan 16)
❑ Ansluta datorn till en strömkälla (sidan 17)
❑ Använda batteriet (sidan 19)
❑ Stänga av datorn på ett säkert sätt (sidan 26)
❑ Använda energisparlägen (sidan 27)
❑ Hålla datorn i optimalt skick (sidan 30)
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 11 N
Hitta kontroller och portar
Ta dig tid att identifiera de kontroller och portar som visas på följande sidor.
!
Din dator kan se annorlunda ut än dem som visas i handbokens illustrationer, vilket beror på att den finns i flera varianter.
Framsida
A
B
C
D
E
Inbyggd kamera (sidan 41)
Indikator för inbyggd kamera (sidan 16)
Inbyggd mikrofon (mono)
LCD-skärm (sidan 111)
Inbyggda högtalare (stereo)
F Numeriskt tangentbord*
Med det numeriska tangentbordet kan du skriva siffror eller utföra
enkla matematiska beräkningar.
G
H
I
J
Tangentbord (sidan 34)
*
Finns bara på vissa modeller.
Vänster knapp (sidan 37)
Höger knapp (sidan 37)
Pekplatta (sidan 37)
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 12 N
A Omgivningsljussensor (sidan 36), (sidan 148)
Mäter omgivningens ljusstyrka för automatisk justering av
LCD-ljusstyrkans optimala nivå.
B
C
D
E
F
G
H
Num lock-indikator (sidan 16)
Caps lock-indikator (sidan 16)
Scroll lock-indikator (sidan 16)
ASSIST-knappen (sidan 38)
WEB-knappen (sidan 38)
VAIO-knappen (sidan 38)
Strömbrytare
I ”Memory Stick Duo”/SD kombinerad plats för minneskort*
(sidan 50), (sidan 57)
J
K
L
M
N
O
Indikator för medieåtkomst (sidan 16)
*
Datorn stöder ”Memory Stick” i duostorlek och SD-minneskort. De kan
dock inte användas samtidigt.
Strömindikator (sidan 16)
Laddningsindikator (sidan 16)
Indikator för skivenhet (sidan 16)
WIRELESS-omkopplare (sidan 63), (sidan 68)
WIRELESS-indikator (sidan 16)
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 13 N
Höger
A Hörlursuttag (sidan 75)
B Mikrofoningång (sidan 85)
C
D
E
F
G
USB-portar* (sidan 86)
*
Följer standarden USB 2.0.
Optisk skivenhet (sidan 42)
Enhetsutmatningsknapp (sidan 42)
Hål för manuell utmatning (sidan 140)
Säkerhetsfack (endast VPCCB-serien)
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 14 N
Vänster
A
B
C
D
E
DC IN-porten (sidan 17)
LAN-port (sidan 62)
Luftventil
Bildskärmsport (sidan 76)
Utgående HDMI-port (sidan 78)
F USB-port*1 (sidan 86)
G USB-port*2 (sidan 86)
H Säkerhetsfack (endast VPCCA-serien)
*1
Följer standarderna USB 2.0/3.0. USB-portar som följer standarden 3.0
känns igen på den blå färgen.
*2
Följer standarden USB 2.0.
Komma igång >
Hitta kontroller och portar
n 15 N
Baksida/undersida
A Luftventil
B Batterikontakt (sidan 19)
C Lock över minnesmodulfack (sidan 99)
Komma igång >
Om indikatorlamporna
n 16 N
Om indikatorlamporna
Datorn är utrustad med följande indikatorlampor:
Indikator
Funktioner
Ström 1
Lyser grönt när datorn är i normalläge, blinkar långsamt orange när datorn är i vänteläge och släcks när datorn
är avstängd eller är i viloläge.
Batteri
Tänds när batteriet laddas. Se Ladda batteriet (sidan 22) om du vill ha mer information.
Inbyggd kamera
Tänds när den inbyggda kameran används.
Mediaåtkomst
Tänds när information läses från eller skrivs till ett minneskort, till exempel ”Memory Stick” och SD-minneskort.
(Aktivera inte vänteläget och stäng inte av datorn när denna indikatorlampa lyser.) När indikatorlampan är släckt
används inget minneskort.
Skivenhet
Num lock
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Tänds när den inbyggda lagringsenheten eller den optiska skivenheten läser eller skriver data. Aktivera inte
vänteläget och stäng inte av datorn när denna indikatorlampa lyser.
Tryck på tangenten Num Lk eller på tangenterna Fn+Num Lk för att aktivera det numeriska tangentbordet. Tryck
på tangenterna igen om du vill inaktivera det numeriska tangentbordet. Det numeriska tangentbordet är inaktivt
när indikatorlampan är släckt.
Tryck på tangenten Caps Lock om du vill skriva med versaler. De bokstäver du skriver blir gemener om du
håller ned Shift medan indikatorlampan lyser. Tryck på tangenten igen om du vill släcka indikatorlampan.
När indikatorlampan för Caps lock är släckt kan du skriva som vanligt igen.
Tryck på tangenterna Fn+Scr Lk om du vill ändra hur rullning sker på skärmen. När indikatorlampan för Scroll lock
är släckt kan du rulla som vanligt. Hur tangenten Scr Lk fungerar beror på vilket program du använder. I vissa
program fungerar inte Scroll lock.
Tänds när ett eller flera trådlösa alternativ har aktiverats.
Komma igång >
Ansluta datorn till en strömkälla
Ansluta datorn till en strömkälla
Såväl nätadapter som uppladdningsbart batteri kan användas som strömkällor för datorn.
Använda nätadaptern
När datorn är direkt ansluten till elnätet och batteriet är isatt drivs den med nätström.
Använd endast den nätadapter som medföljer datorn.
Så här använder du nätadaptern
1
Anslut ena änden av nätkabeln (1) till nätadaptern (3).
2
Anslut den andra änden av nätkabeln till ett nätuttag (2).
3
Koppla in kabeln från nätadaptern (3) i DC IN-porten (4) på datorn.
!
Hur likströmskontakten ser ut varierar beroende på nätadaptern.
n 17 N
Komma igång >
Ansluta datorn till en strömkälla
Nätadaptern måste kopplas ur nätuttaget för att strömmen till datorn ska brytas helt.
Kontrollera att det är lätt att komma åt ett nätuttag.
Försätt datorn i viloläge om du inte tänker använda den på länge. Se Använda viloläget (sidan 29).
n 18 N
Komma igång >
Använda batteriet
Använda batteriet
Batteriet som levereras med datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället.
Sätta i/ta ut batteriet
Så här sätter du i batteriet
1
Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen.
2
Skjut batterispärren LOCK (1) till upplåst läge.
n 19 N
Komma igång >
Använda batteriet
n 20 N
3
Skjut in batteriet diagonalt i batterifacket tills den utstående delen (2) på någon sida av batterifacket passar in i det
u-formade jacket (3) på någon sida av batteriet.
4
Tryck ned batteriet i facket tills det klickar på plats.
5
Skjut batterispärren LOCK till läget LOCK så att batteriet sitter fast ordentligt i datorn.
Komma igång >
Använda batteriet
n 21 N
Så här tar du ut batteriet
!
Om du tar ut batteriet medan datorn är på och inte är ansluten till nätadaptern kommer alla osparade data att gå förlorade.
1
Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen.
2
Skjut batterispärren LOCK (1) till upplåst läge.
3
Skjut och håll fast frigöringsreglaget RELEASE (2), sätt fingertoppen under fliken (3) på batteriet och lyft batteriet i pilens
riktning. Skjut sedan loss det från datorn.
!
Av säkerhetsskäl ska du bara använda det äkta laddningsbara batteriet och nätadaptrar från Sony som uppfyller kvalitetssäkerhetstandarder och levereras
med VAIO-datorn. Vissa VAIO-datorer fungerar endast med äkta Sony-batterier.
Komma igång >
Använda batteriet
n 22 N
Ladda batteriet
Batteriet som levereras med datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället.
Så här laddar du batteriet
1
Sätt i batteriet.
2
Anslut datorn till en strömkälla med nätadaptern.
Laddningsindikatorn lyser medan batteriet laddas. När batteriet är laddat nästan till den maxnivå du valt stängs
laddningsindikatorn av.
Laddningsindikatorns status
Betyder att
Lyser orange
Batteriet laddas.
Blinkar tillsammans med den gröna
strömindikatorn
Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Normalläge)
Blinkar tillsammans med den orange
strömindikatorn
Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Vänteläge)
Blinkar snabbt orange
Ett batterifel har uppstått på grund av att batteriet inte
fungerar eller inte sitter fast ordentligt.
!
Ladda batteriet enligt beskrivningen i handboken från den första batteriladdningen.
Komma igång >
Använda batteriet
n 23 N
Låt batteriet sitta kvar i datorn även när den drivs med nätström. Batteriet fortsätter att laddas upp medan du använder datorn.
Om batteriet håller på att ta slut och både laddnings- och strömindikatorlamporna blinkar ansluter du antingen nätadaptern för att ladda batteriet igen,
eller så stänger du av datorn och sätter i ett fulladdat batteri.
Din dator levereras med ett litiumjonbatteri som kan laddas upp när som helst. Batteriets livslängd påverkas inte om du laddar det när det bara är delvis
urladdat.
När vissa program och viss kringutrustning används kan datorn inte försättas i viloläge ens när batteriet håller på att ta slut. Spara ditt arbete ofta och
aktivera något energisparläge, t.ex. vänteläge eller viloläge, manuellt om du vill undvika att data går förlorade vid batteridrift.
Om batteriet tar slut medan datorn är i vänteläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika
att data går förlorade bör du spara data ofta.
Komma igång >
Använda batteriet
n 24 N
Kontrollera batteriladdningskapaciteten
Batteriladdningskapaciteten minskar gradvis när antalet batteriladdningar ökar eller ju längre batteriet används. Kontrollera
batteriladdningskapaciteten och ändra batteriinställningar för att få ut så mycket som möjligt av batteriet.
Så här kontrollerar du batteriladdningskapaciteten
1
Klicka på Start, Alla program och klicka på VAIO Control Center.
2
Klicka på Power Management och Battery.
Dessutom kan du aktivera batterivårdsfunktionen för att förlänga batteriets livslängd.
Komma igång >
Använda batteriet
n 25 N
Förlänga batteriets livslängd
Om datorn körs på batteri kan du förlänga livslängden på batteriet genom att använda följande metoder.
❑ Minska ljusstyrkan på bildskärmen.
❑ Använda energisparläget. Se Använda energisparlägen (sidan 27) om du vill ha mer information.
❑ Ändra energisparinställningarna under Energialternativ. Se Använda VAIO Power Management (sidan 97) om du vill
ha mer information.
Utför följande steg i Kontrollera batteriladdningskapaciteten (sidan 24) och se sedan hjälpfilen för mer information om hur du förlänger batteriets
livslängd.
Komma igång >
Stänga av datorn på ett säkert sätt
Stänga av datorn på ett säkert sätt
Om du vill undvika att data som inte sparats går förlorade stänger du av datorn enligt instruktionerna nedan.
Så här stänger du av datorn
1
Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till datorn.
2
Spara dina data och avsluta alla program som körs.
3
Klicka på Start och på knappen Stäng av.
Efter en kort stund stängs datorn av automatiskt. Kontrollera att strömindikatorn släcks.
n 26 N
Komma igång >
Använda energisparlägen
n 27 N
Använda energisparlägen
Med inställningarna för energibesparing kan du öka batteriets livslängd. Förutom det normala driftsläget har datorn två särskilda
lägen för att spara energi: vänteläge och viloläge.
!
Om du inte tänker använda datorn på länge och den är frånkopplad från nätadaptern försätter du datorn i viloläge eller stänger av den.
Om batteriet tar slut medan datorn är i vänteläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika
att data går förlorade bör du spara data ofta.
Läge
Beskrivning
Normalläge
Detta är det normala läget för datorn när den används. I detta läge är den gröna strömindikatorlampan tänd.
Vänteläge
I vänteläge stängs LCD-skärmen av, och de inbyggda lagringsenheterna och processorn förbrukar mindre energi.
Strömindikatorlampan blinkar långsamt orange i det här läget. Det går fortare för datorn att återgå från vänteläge
än från viloläge. Vänteläget drar dock mer ström än viloläget.
Viloläge
I viloläge bevaras systemets tillstånd på de inbyggda lagringsenheterna och strömmen stängs av. Även om
batteriet tar slut försvinner inga data. I detta läge är strömindikatorlampan släckt.
Komma igång >
Använda energisparlägen
n 28 N
Använda vänteläget
Så här aktiverar du vänteläge
Klicka på Start, på pilen
bredvid knappen Stäng av och på Strömsparläge.
Så här återgår du till normalläget
❑ Tryck på valfri tangent.
❑ Tryck på datorns strömbrytare.
!
Datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in strömbrytaren i mer än fyra sekunder. Alla osparade data kommer att gå förlorade.
Komma igång >
Använda energisparlägen
Använda viloläget
Så här aktiverar du viloläge
Tryck på Fn+F12.
Du kan också klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Viloläge.
!
Datorn får inte flyttas förrän strömindikatorn har slocknat.
Så här återgår du till normalläget
Tryck på strömknappen.
!
Datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in strömbrytaren i mer än fyra sekunder.
n 29 N
Komma igång >
Hålla datorn i optimalt skick
n 30 N
Hålla datorn i optimalt skick
Uppdatera datorn
Var noggrann med att uppdatera VAIO-datorn med följande program för att förbättra datorns effektivitet, säkerhet och funktion.
Programmet VAIO Update meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar finns tillgängliga på Internet och hämtar och
installerar dem på datorn.
❑ Windows Update
Klicka på Start, Alla program och Windows Update och följ instruktionerna på skärmen.
❑ VAIO Update 5
Klicka på Start, Alla program och VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen.
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar.
Komma igång >
Hålla datorn i optimalt skick
n 31 N
Använda antivirusprogrammet för datorn
Skydda datorn mot datorvirus genom att använda antivirusprogrammet.
Du kan uppdatera antivirusprogrammet med de senaste uppdateringarna genom att hämta och installera dem från tillverkarens
webbplats. Om du vill uppdatera antivirusprogrammet letar du reda på det antivirusprogram som har installerats på datorn
genom att följa anvisningarna nedan.
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar.
❑ Trend Micro:
1
Klicka på Start, Alla program, Trend Micro Titanium Maximum Security och Trend Micro Titanium Maximum
Security.
2
Följ instruktionerna på skärmen.
❑ McAfee:
1
Klicka på Start, Alla program, McAfee och McAfee Internet Security eller McAfee Total Protection.
2
Följ instruktionerna på skärmen.
❑ Norton Internet Security:
1
Klicka på Start, Alla program, Norton Internet Security och LiveUpdate eller Norton Internet Security.
2
Följ instruktionerna på skärmen.
Mer information finns i hjälpen till programvaran.
!
Den faktiska processen kan vara en annan än den som beskrivs ovan beroende på vilken version av programvaran som har installerats på datorn.
Om så är fallet följer du instruktionerna på skärmen.
Komma igång >
Hålla datorn i optimalt skick
n 32 N
Använda VAIO Care
Med VAIO Care kan du regelbundet utföra prestandakontroller och finjusteringar för att behålla datorns optimala nivå. Starta
VAIO Care när du har något problem med datorn. Med VAIO Care kan du få hjälp att lösa problemet.
Så här startar du VAIO Care
❑ På modeller med ASSIST-knapp
Tryck på ASSIST-knappen när datorn är på.
❑ På modeller som saknar ASSIST-knapp
Klicka på Start, Alla program och VAIO Care.
!
Tryck inte på ASSIST-knappen när datorn är i viloläge.
Mer information finns i hjälpen till VAIO Care.
På modeller med ASSIST-knapp trycker du på ASSIST-knappen medan datorn är avstängd för att starta VAIO Care Rescue. VAIO Care Rescue kan
användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.
Använda din VAIO-dator >
n 33 N
Använda din VAIO-dator
I det här avsnittet beskrivs hur du får ut så mycket som möjligt av din VAIO-dator.
❑ Använda tangentbordet (sidan 34)
❑ Använda pekplattan (sidan 37)
❑ Använda specialfunktionsknappar (sidan 38)
❑ Använda funktionen för snabb webbåtkomst (sidan 39)
❑ Använda den inbyggda kameran (sidan 41)
❑ Använda den optiska skivenheten (sidan 42)
❑ Använda ”Memory Stick” (sidan 50)
❑ Använda andra moduler/minneskort (sidan 57)
❑ Använda Internet (sidan 61)
❑ Använda nätverket (LAN) (sidan 62)
❑ Använda trådlöst LAN (sidan 63)
❑ Använda BLUETOOTH-funktionen (sidan 68)
Använda din VAIO-dator >
Använda tangentbordet
n 34 N
Använda tangentbordet
Ditt tangentbord har ett par extratangenter för olika funktioner som är specifika för modellen.
Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten
Vissa tangentbordsfunktioner går bara att använda efter det att operativsystemet har startats.
Kombination/Funktion
Funktion
Aktiverar och inaktiverar pekplattan.
Fn +
(F1): användning av pekplatta
Fn + % (F2): ljud av
Används för att slå på eller stänga av de inbyggda högtalarna eller hörlurarna.
Fn + 2 (F3/F4): volymkontroll
Ändrar volymen.
Om du vill höja volymen håller du ned knapparna Fn+F4 eller så trycker du på knapparna Fn+F4 och
sedan på knapparna M eller ,.
Om du vill sänka volymen håller du ned knapparna Fn+F3 eller så trycker du på knapparna Fn+F3 och
sedan på knapparna m eller <.
Fn + 8 (F5/F6): ljusstyrkekontroll
Ändrar ljusstyrkan på bildskärmen.
Du ökar ljusstyrkan genom att trycka på och hålla ned tangenterna Fn+F6 eller trycka på tangenterna
Fn+F6 och sedan på tangenten M eller ,.
Du minskar ljusstyrkan genom att trycka på och hålla ned tangenterna Fn+F5 eller trycka på tangenterna
Fn+F5 och sedan på tangenten m eller <.
Använda din VAIO-dator >
Använda tangentbordet
n 35 N
Kombination/Funktion
Funktion
Fn +
Växlar mellan datorns bildskärm och en extern skärm. Tryck på Enter för att välja visningsläge.
/T (F7): visningsskärm
!
Om du kopplar bort en bildskärmskabel när en extern bildskärm har valts blir datorns bildskärm svart. Tryck i
så fall två gånger på F7-tangenten medan du håller ned Fn-tangenten och tryck sedan på Enter för att växla
visningsläge till datorn.
Användning av flera bildskärmar kanske inte stöds beroende på den externa bildskärm som har anslutits.
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): zooma
(F12): viloläge
Ändrar storleken på en bild eller ett dokument som visas i ett program.
Om du vill förminska visningen (zooma ut) trycker du på tangenterna Fn+F9.
Om du vill förstora visningen (zooma in) trycker du på tangenterna Fn+F10.
Mer information finns i hjälpfilen på VAIO Control Center.
Detta läge sparar mest energi. När du utför detta kommando sparas systemets och den anslutna
kringutrustningens aktuella tillstånd på den inbyggda lagringsenheten, och strömmen till systemet stängs
sedan av. Återställ systemet till det ursprungliga läget genom att slå på strömmen med strömbrytaren.
Mer information om energihantering finns i Använda energisparlägen (sidan 27).
Använda din VAIO-dator >
Använda tangentbordet
n 36 N
Ändra inställningarna för tangentbordets bakgrundsbelysning
Vissa funktioner och alternativ kanske inte finns i din dator.
Om datorn är försedd med ett tangenbord med bakgrundsbelysning kan du ställa in tangentbordsbelysningen så att den
automatiskt sätts på och av beroende på omgivande ljusstyrka.
Dessutom kan du ställa in att tangentbordets bakgrundsbelysning ska stängas av efter en viss tids inaktivitet för
tangenbordsfunktionerna.
Så här ändrar du inställningarna för tangentbordets bakgrundsbelysning
1
Klicka på Start, Alla program och klicka på VAIO Control Center.
2
Klicka på Keyboard and Mouse och Backlit Keyboard.
Omgivande ljusstyrka mäts med omgivningsljussensorn. Om omgivningsljussensorn blockeras kan det hända att tangentbordets bakgrundsbelysning
sätts på.
Använda din VAIO-dator >
Använda pekplattan
n 37 N
Använda pekplattan
Med hjälp av pekplattan kan du peka på, markera, dra och rulla bland objekt på skärmen.
Åtgärd
Beskrivning
Peka
För ett finger över pekplattan (1) för att placera pekaren (2) på ett objekt.
Klicka
Tryck en gång på vänster knapp (3).
Dubbelklicka
Tryck på vänster knapp två gånger i rad.
Högerklicka
Tryck en gång på höger knapp (4). I många program visas en snabbmeny.
Dra
Håll vänster knapp nedtryckt och för ett finger över pekplattan.
Rulla
För fingret längs pekplattans högerkant för att rulla vertikalt. För fingret längs den nedre kanten för att rulla i sidled. När
vertikal eller horisontal rullning är påbörjad kan du flytta fingret i cirklar på pekplattan för att fortsätta rulla utan att lyfta
fingret från pekplattan (rullningsfunktionen är endast tillgänglig i program som stöder funktionen för rullning med pekplatta).
Snärta
För två fingrar linjärt i en snabb rörelse på pekplattan. I webbläsare eller bildvisare kan du snärta vänster för att gå tillbaka
eller höger för att gå framåt.
Nypa
I vissa program kan du nypa på pekplattan med två fingrar för att zooma. Gör en öppnande nyprörelse för att zooma in
och en stängd nyprörelse för att zooma ut.
Du kan aktivera/inaktivera pekplattan genom att trycka på tangenterna Fn+F1. Du kan också ändra inställningarna för pekplattan via VAIO Control Center.
!
Anslut en mus innan du inaktiverar pekplattan. Om du inaktiverar pekplattan innan du ansluter en mus går det bara att utföra åtgärder via tangentbordet.
Använda din VAIO-dator >
Använda specialfunktionsknappar
n 38 N
Använda specialfunktionsknappar
Din dator har specialknappar som används för särskilda funktioner på datorn.
Specialfunktionsknappar
ASSIST-knappen
Funktioner
Startar VAIO Care när datorn är på.
ASSIST-knappen startar VAIO Care Rescue när datorn är av. VAIO Care Rescue kan användas för att
återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas. Se Använda VAIO Care (sidan 32) om
du vill ha mer information.
!
Tryck inte på ASSIST-knappen när datorn är i viloläge.
WEB-knappen
Om du trycker på WEB-knappen när datorn är i normalläge startas som standard den webbläsare som har
tilldelats knappen.
Om du trycker på WEB-knappen när datorn är avstängd aktiveras funktionen för snabb webbåtkomst och
webbläsaren som används med funktionen startas. Se Använda funktionen för snabb webbåtkomst
(sidan 39) om du vill ha mer information.
!
WEB-knappen fungerar inte när datorn är i vänteläge eller viloläge.
VAIO-knappen
Utför den standarduppgift som tilldelats knappen.
Du kan ändra standarduppgiften med VAIO Control Center.
Använda din VAIO-dator >
Använda funktionen för snabb webbåtkomst
n 39 N
Använda funktionen för snabb webbåtkomst
Med funktionen för snabb webbåtkomst kan du ansluta direkt till Internet utan att starta Windows.
Aktivera funktionen för snabb webbåtkomst
Datorn måste vara avstängd för att du ska kunna aktivera funktionen för snabb webbåtkomst.
Så här aktiverar du funktionen för snabb webbåtkomst
1
Tryck på WEB-knappen på datorn.
2
Följ instruktionerna i guiden som visas första gången du använder funktionen.
När du har slutfört den inledande konfigurationen startas den webbläsare som används med funktionen för snabb
webbåtkomst nästa gång du trycker på WEB-knappen.
Avsluta funktionen för snabb webbåtkomst
!
Om du ska kunna starta Windows måste du först avsluta funktionen för snabb webbåtkomst.
Du avslutar funktionen för snabb webbåtkomst på något av följande sätt:
❑ Klicka på ikonen
längst ned till vänster på skärmen.
❑ Tryck på WEB-knappen.
❑ Tryck på datorns strömbrytare.
Klicka på ikonen
längst ned till höger på skärmen om du vill ha mer information om hur du använder funktionen för snabb
webbåtkomst eller om begränsningar för funktionen.
Använda din VAIO-dator >
Använda funktionen för snabb webbåtkomst
Att tänka på när du använder funktionen för snabb webbåtkomst
När funktionen för snabb webbåtkomst är aktiverad kan du inte använda:
❑ ASSIST-knappen
❑ några funktionstangenter, förutom F2, F3 och F4 i kombination med Fn för genvägar
❑ Scr Lk i kombination med knappen Fn för en genväg
❑ några portar eller uttag förutom DC IN-porten, LAN-porten, USB-portarna och hörlursuttaget
❑ ”Memory Stick Duo”-facket och SD-minneskortfacket.
n 40 N
Använda din VAIO-dator >
Använda den inbyggda kameran
n 41 N
Använda den inbyggda kameran
Datorn är utrustad med en inbyggd kamera.
Med kommunikationsprogramvaran, till exempel Windows Live Messenger, kan du ringa ett videosamtal via Internet.
Mer ingående information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen som medföljer programmet.
Indikatorlampan för den inbyggda kameran lyser när den inbyggda kameran används.
Vilken programvara som är installerad på datorn varierar beroende på datorns konfiguration.
Så här ringer du ett videosamtal med Windows Live Messenger
1
Klicka på Start, Alla program och Windows Live Messenger.
Du måste logga in i Windows Live Messenger för att kunna ringa ett videosamtal.
Så här visar du bilder från den inbyggda kameran
1
Klicka på Start, Alla program, ArcSoft Webcam Suite och WebCam Companion 4.
2
Klicka på Fånga (Capture).
Om bilderna du tar inte blir bra utan till exempel är suddiga, klickar du på den aktuella upplösningen för den tagna bilden i huvudfönstrets övre högra
hörn och ändrar till en lägre upplösning.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
Använda den optiska skivenheten
Datorn är försedd med en optisk skivenhet.
Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns på din dator.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
Så här sätter du i en skiva
1
Starta datorn.
2
Tryck på utmatningsknappen (1) för att öppna enheten.
Skivfacket matas ut.
n 42 N
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
3
n 43 N
Lägg en skiva i mitten av skivfacket med etiketten uppåt och tryck försiktigt ned skivan tills den klickar på plats.
!
Tryck inte på skivfacket. Håll fast botten på skivfacket när du placerar/tar bort en skiva i/från facket.
4
Stäng skivfacket genom att trycka in det försiktigt.
!
Ta inte ut den optiska skivan när datorn körs i energisparläge (vänteläge eller viloläge). Se till att datorn återgår till normalläge innan du tar ut skivan.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 44 N
Skivor som stöds
Du kan spela upp och bränna CD-skivor, DVD-skivor och Blu-ray Disc™-media med datorn, beroende på vilken modell du
har valt.
I diagrammet nedan kan du se vilken typ av optisk skivenhet som stöder vilka skivmedier.
UI: uppspelning och inspelning
U: uppspelning, men ej inspelning
–: varken uppspelning eller inspelning
CD-ROM
CD-R/RW DVD-ROM DVD-R/
RW
DVD+R/
RW
DVD+R DL DVD-R DL DVD(Dubbla
(Dubbla
RAM*1 *2
lager)
lager)
BD-ROM
BD-R/RE*3 *4
DVD SuperMulti-enhet
U
UI*6
U
UI
UI
UI
UI
UI
–
–
Blu-ray Disc™-enhet
med DVD SuperMulti
U
UI*6
U
UI
UI
UI
UI
UI
U
UI*5
Blu-ray Disc™-ROM-enhet U
med DVD SuperMulti
UI*6
U
UI
UI
UI
UI
UI
U
U
*1
Datorns DVD SuperMulti-enhet stöder inte DVD-RAM-kassetter. Använd skivor utan kassett eller skivor med öppningsbar kassett.
*2
Skrivning till enkelsidiga DVD-RAM-skivor (2,6 GB) som följer DVD-RAM version 1.0 stöds inte.
DVD-RAM version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0-skivor stöds inte.
*3
Datorns Blu-ray Disc stöder inte BD-RE-media i version 1.0-format eller Blu-ray Disc-media med kassett.
*4
BDXL™ Disc-media stöds inte.
*5
Stöder skrivning till BD-R Part1-skivor av version 1.1/1.2/1.3 (skivor med ett lager och kapaciteten 25 GB, skivor med dubbla lager och kapaciteten 50 GB) och BD-RE
Part1-skivor av version 2.1 (sidor med ett lager och kapaciteten 25 GB, skivor med dubbla lager och kapaciteten 50 GB).
*6
Det finns inget stöd för att skriva data till Ultra Speed CD-RW.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 45 N
!
Den här produkten ska användas för att spela upp skivor som följer standardspecifikationerna för Compact Disc (CD). DualDisc- och vissa musikskivor
som kodats med copyrightskydd följer inte standarden för Compact Disc (CD). Dessa skivor är eventuellt inte kompatibla med den här produkten.
Kontrollera informationen på paketet ordentligt när du köper färdiga eller tomma skivor som ska användas i en VAIO, så att skivorna är kompatibla för
uppspelning och/eller bränning med datorns optiska skivenheter. Sony garanterar INTE att de optiska skivenheterna i VAIO är kompatibla med skivor
som inte följer den officiella formatstandarden ”CD”, ”DVD” eller ”Blu-ray Disc”. OM DU ANVÄNDER INKOMPATIBLA SKIVOR KAN DET SKADA DIN
VAIO-DATOR ALLVARLIGT ELLER SKAPA PROGRAMVARUKONFLIKTER SOM GÖR ATT SYSTEMET HÄNGER SIG.
Om du har frågor om formatet på en skiva kontaktar du utgivaren (om det är en färdig skiva) eller tillverkaren (om det är en tom skiva).
Skrivning på 8 cm-skivor stöds inte.
!
Uppdatera AACS-nyckeln om du vill fortsätta spela upphovsrättsskyddade Blu-ray Disc-media. Du måste ha en Internetuppkoppling för att kunna uppdatera
AACS-nyckeln.
Precis som med andra optiska medieenheter kan omständigheterna begränsa kompatibiliteten med eller förhindra uppspelning av Blu-ray Disc-media.
VAIO-datorer kanske inte stöder uppspelning av film på förpackade media som spelats in i AVC- eller VC1-format vid höga bithastigheter.
Regioninställningar krävs för visst innehåll på DVD och BD-ROM. Om regioninställningen på den optiska skivenheten inte stämmer överens med regionkoden
på skivan går det inte att spela upp innehållet.
Om din externa skärm inte stöder standarden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) går det inte att spela upp eller visa innehållet på
upphovsrättsskyddad Blu-ray Disc-media.
Visst innehåll kan begränsa videoutdata till standarddefinitionen eller förhindra analoga videoutdata helt och hållet. När du skickar videosignaler via digitala
anslutningar, som till exempel en HDMI- eller en DVI-anslutning, rekommenderar vi att en digital HDCP-kompatibel miljö implementeras för att erhålla
optimal kompatibilitet och visningskvalitet.
Avsluta alla minnesresidenta program innan du spelar upp eller skriver data till en skiva. Annars kan detta få datorn att sluta fungera.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 46 N
Att tänka på när du använder den optiska skivenheten
Att tänka på när du bränner en skiva
❑ Använd endast runda skivor. Använd inte skivor som har annan form (stjärnformiga, hjärtformiga, fyrkantiga osv.), eftersom
detta kan skada den optiska skivenheten.
❑ Datorn får inte utsättas för våld (skakningar, slag eller stötar) när den optiska skivenheten skriver data på en skiva.
❑ Datorns nätkabel eller nätadapter får inte anslutas eller kopplas från medan den optiska skivenheten skriver data till en
skiva.
Att tänka på när du spelar upp skivor
För maximala prestanda när du spelar upp skivor ska dessa rekommendationer följas:
❑ Vissa CD-spelare och datorers optiska enheter kanske inte kan spela ljud-CD-skivor som skapats med skivmedierna
CD-R eller CD-RW.
❑ Vissa DVD-spelare och datorers optiska skivenheter kanske inte kan spela upp DVD-skivor som skapats med skivmedierna
DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW eller DVD-RAM.
❑ Om datorn är försedd med en Blu-ray Disc-enhet finns Blu-ray Disc-uppspelning på datorn. Det kanske inte går att spela
upp visst innehåll på Blu-ray Disc-media på datorn eller datorn kanske blir instabil vid Blu-ray Disc-uppspelning. Om du
vill kunna spela upp innehåll hämtar du och installerar de senaste uppdateringarna för Blu-ray Disc-uppspelningsprogrammet
via VAIO Update.
Information om hur du använder VAIO Update finns i Uppdatera datorn (sidan 30).
❑ Beroende på systemmiljö kan ljudstörningar och/eller förlust av bildrutor uppstå vid uppspelning av AVC HD.
❑ Försätt inte datorn i ett energisparläge samtidigt som en skiva spelas på datorn.
❑ Växla prestandaläge på PowerDVD BD till Energibesparing (Power Saving) för att spela upp Blu-ray Disc-media på
modeller med Dynamic Hybrid Graphics System (både AMD Radeon Graphics och Intel HD Graphics).
Se Välja prestandalägen (sidan 89) för mer information om hur du väljer prestandaläge.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 47 N
Att tänka på med regionkoder
Skivorna eller förpackningarna är märkta med en regionkod som anger i vilken region och i vilka sorters enheter som skivan går
att spela. Om regionkoden är ”alla”, går det att spela skivan i de flesta regioner i världen. Om regionkoden för din bostadsort
är en annan än märkningen går det inte att spela skivan på datorn.
Se följande tabell om du vill få reda på regionkoden för din bostadsort.
Bostadsort
Regionkod
Bostadsort
Regionkod
Bostadsort
Regionkod
Afrika
5
Australien*
4
Europa
2
Filippinerna*
3
Förenade Arabemiraten* 2
Hong Kong*
3
Indien*
5
Indonesien*
3
Japan*
2
Kina
6
Korea
3
Kuwait*
2
Malaysia*
3
Nya Zeeland*
4
Ryssland
5
Saudiarabien*
2
Singapore*
3
Sydafrika*
2
Taiwan
3
Thailand*
3
Vietnam
3
*
Ingen regionkod tilldelas till datorns optiska diskenhet som standard.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 48 N
Om detta är första gången som du spelar en DVD-video på datorn följer du dessa steg innan du sätter i skivan:
1
Klicka på Start och sedan på Dator.
2
Högerklicka på den optiska skivenhetsikonen och välj Egenskaper.
3
Klicka på fliken Maskinvara.
4
Välj din optiska diskenhet i listan Alla diskenheter och klicka på Egenskaper.
5
Klicka på fliken DVD-region.
6
Välj en lämplig region i listan och klicka på OK.
!
Du kan endast ändra regionkoden ett begränsat antal gånger. När du har överskridit detta antal tilldelas enhetens regionkod permanent och du kan inte
ändra den igen. Om du konfigurerar om din dator återställs inte detta antal.
De problem som eventuellt uppstår vid ändring av regionkodsinställningarna för enheten omfattas inte av garantin.
Använda din VAIO-dator >
Använda den optiska skivenheten
n 49 N
Spela upp skivor
Så här spelar du upp en skiva
1
Sätt i en skiva i den optiska skivenheten.
!
Anslut nätadaptern till datorn och avsluta alla program som körs innan du spelar upp en skiva.
2
Om inget visas på skrivbordet klickar du på Start, Alla program och på den programvara du vill använda för att spela
upp skivan.
Mer information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen som medföljer programmet.
Kopiera filer till skivor
Så här kopierar du filer till en skiva
1
Sätt i en inspelningsbar skiva i den optiska skivenheten.
!
Anslut nätadaptern till datorn och avsluta alla program som körs innan du kopierar filer till en skiva.
2
Om inget visas på skrivbordet klickar du på Start, Alla program och det skivbrännarprogram du vill använda för att
kopiera filerna till skivan.
Mer information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen som medföljer programmet.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 50 N
Använda ”Memory Stick”
”Memory Stick” är ett kompakt, bärbart och mångsidigt IC-lagringsmedium som är speciellt avsett för utbyte av digitala data
mellan olika kompatibla enheter, t.ex. digitalkameror, mobiltelefoner och andra enheter. Eftersom det är löstagbart kan det
användas för extern lagring av data.
Innan du använder ”Memory Stick”
”Memory Stick Duo”-facket på din dator passar till följande storlekar och typer av media:
❑ ”Memory Stick Duo”
❑ ”Memory Stick PRO Duo”
❑ ”Memory Stick PRO-HG Duo”
!
Datorn stöder endast ”Memory Stick” i duostorlek. ”Memory Stick” i standardstorlek stöds inte.
”Memory Stick Duo”-facket fungerar också som SD-minneskortfack.
Den senaste informationen om ”Memory Stick” finns på http://www.sony.net/memorycard/.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
Sätta i och ta ut ”Memory Stick”
Så här sätter du i ”Memory Stick”
1
Leta reda på ”Memory Stick Duo”-facket.
2
Håll ”Memory Stick” med pilen riktad mot facket.
3
Skjut försiktigt in ”Memory Stick” i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in det i facket.
n 51 N
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 52 N
Om det inte går att få in det på ett smidigt sätt, tar du försiktigt ut det och kontrollerar att du sätter i det åt rätt håll.
När du sätter i ”Memory Stick” i facket för första gången kan du uppmanas att installera drivrutinen. Om du uppmanas göra det följer du instruktionerna
på skärmen för att installera programmet.
”Memory Stick” upptäcks automatiskt av systemet och innehållet på ”Memory Stick” visas. Klicka på Start, Dator och dubbelklicka på ”Memory Stick”ikonen om inget visas på skrivbordet.
Ikonen ”Memory Stick” visas i fönstret Dator när du har satt in ”Memory Stick” i facket.
!
Innan du använder ”Memory Stick Micro” (”M2”) måste du sätta in det i en ”M2” Duo-adapter. Om du sätter in mediet direkt i ”Memory Stick Duo”-facket
utan adapter är det inte säkert att du får ut det ur facket igen.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 53 N
Så här tar du bort ”Memory Stick”
!
Ta inte ut ”Memory Stick” när indikatorlampan för medieåtkomst är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade. Stora mängder data tar lång
tid att bearbeta. Kontrollera därför att indikatorlampan är släckt innan du tar bort ”Memory Stick”.
1
Leta reda på ”Memory Stick Duo”-facket.
2
Kontrollera att indikatorlampan för medieåtkomst är släckt.
3
Tryck in ”Memory Stick” mot datorn och släpp.
”Memory Stick” matas ut.
4
Dra ut ”Memory Stick” ur facket.
!
Var alltid försiktig då du tar ut ”Memory Stick”, så att den inte oväntat hoppar ut.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 54 N
Formatera ”Memory Stick”
Så här formaterar du ”Memory Stick”
”Memory Stick” är formaterat som standard och färdigt att användas.
Gör så här om du vill formatera om medieenheten med din dator.
!
Kontrollera att enheten är utformad för formatering av medieenheten och stöder ”Memory Stick” innan du utför formateringen.
Vid formatering av ”Memory Stick” raderas alla data på mediet. Innan du formaterar mediet bör du kontrollera att det inte innehåller några värdefulla data.
Ta inte ut ”Memory Stick” från facket medan det formateras. Detta kan göra att den inte fungerar.
1
Leta reda på ”Memory Stick Duo”-facket.
2
Skjut försiktigt in ”Memory Stick” i facket tills det kommer på plats med ett klick.
3
Klicka på Start och sedan på Dator.
4
Högerklicka på ikonen för ”Memory Stick” och välj Formatera.
5
Klicka på Återställ enhetens standardvärden.
!
Storleken på allokeringsenheten och filsystemet kan ändras.
Markera inte NTFS i den nedrullningsbara listan Filsystem eftersom det kan leda till funktionsfel.
Formateringen slutförs snabbare om du markerar Snabbformatering under Formateringsalternativ.
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
6
Klicka på Start.
7
Följ instruktionerna på skärmen.
!
Det kan ta ett tag att formatera ”Memory Stick” beroende på medietypen.
n 55 N
Använda din VAIO-dator >
Använda ”Memory Stick”
n 56 N
Att tänka på när du använder ”Memory Stick”
❑ Din dator har testats och visat sig vara kompatibel med Sony ”Memory Stick”, med en kapacitet på upp till 32 GB, som
finns tillgängliga från och med juni 2011. Observera dock att inte alla ”Memory Stick” alltid är kompatibla.
❑ Håll ”Memory Stick” med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i facket. Tryck inte in ”Memory Stick” i facket med våld
om du stöter på motstånd, eftersom du då kan skada datorn eller minnet.
❑ Var försiktig när du sätter i och tar bort ”Memory Stick” från facket. Tvinga inte in eller ut den ur facket.
❑ Kompatibilitet garanteras inte för ”Memory Stick” med flera konverteringsadaptrar.
❑ ”MagicGate” är det allmänna namnet på det copyrightskydd som utvecklats av Sony. Använd ”Memory Stick” med
”MagicGate”-logotypen om du vill använda dig av den här tekniken.
❑ Om det inte gäller personlig användning strider det mot upphovsrättslagarna att använda ljud- och/eller bilddata som har
spelats in utan föregående medgivande från respektive upphovsrättsinnehavare. Följaktligen får ”Memory Stick” med
sådana upphovsrättsskyddade data bara användas lagligt.
❑ Sätt inte i mer än ett minneskort i facket. Om du sätter i medieenheten fel kan det skada både datorn och medieenheten.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 57 N
Använda andra moduler/minneskort
Använda SD-minneskortet
Datorn har ett SD-minneskortfack. Du kan använda det här facket när du vill överföra data mellan digitalkameror, videokameror,
musikspelare och andra ljud-/videoenheter.
Innan du använder SD-minneskortfacket
SD-minneskortfacket på datorn är kompatibelt med följande minneskort:
❑ SD-minneskort
❑ SDHC-minneskort
❑ SDXC-minneskort
SD-minneskortfacket fungerar också som ”Memory Stick Duo”-fack.
Om du vill ha den senaste informationen om kompatibla minneskort, se Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5) för att hitta
lämplig supportwebbplats.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 58 N
Så här sätter du i ett SD-minneskort
1
Leta reda på SD-minneskortfacket.
2
Håll SD-minneskortet med pilen riktad mot facket.
3
Skjut försiktigt in SD-minneskortet i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in kortet i facket.
När du sätter i SD-minneskortet i facket för första gången kan du uppmanas att installera drivrutinen. Om du uppmanas göra det följer du instruktionerna
på skärmen för att installera programmet.
Ikonen för SD-minneskortet visas i fönstret Dator när du har satt in kortet i facket.
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
Så tar du ut ett SD-minneskort
1
Leta reda på SD-minneskortfacket.
2
Kontrollera att indikatorlampan för medieåtkomst är släckt.
3
Tryck in SD-minneskortet mot datorn och släpp.
SD-minneskortet stöts ut.
4
Dra ut SD-minneskortet ur facket.
n 59 N
Använda din VAIO-dator >
Använda andra moduler/minneskort
n 60 N
Att tänka på när du använder minneskort
Allmänt om att använda minneskort
❑ Se till att använda minneskort som följer de standarder som din dator har stöd för.
❑ Se till att hålla minneskortet med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i uttaget. Tryck inte in minneskortet i uttaget
med våld om du stöter på motstånd, eftersom du då kan skada datorn eller minnet.
❑ Var försiktig när du sätter i och tar bort minneskortet från facket. Tvinga inte in eller ut den ur facket.
❑ Ta inte ut minneskortet medan indikatorlampan för medieåtkomst är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade.
❑ Försök inte att sätta in något annat minneskort eller någon annan minneskortadapter än de som minneskortfacket är
avsett för. Icke kompatibla minneskort eller minneskortsadaptrar kan orsaka problem vid borttagning från facket och kan
skada din dator.
❑ Sätt inte i mer än ett minneskort i facket. Om du sätter i medieenheten fel kan det skada både datorn och medieenheten.
Att tänka på när du använder SD-minneskort
❑ Din dator har testats och visat sig vara kompatibel endast med de större minneskort som finns tillgängliga från och med
juni 2011. Notera dock att alla minneskort inte är garanterat kompatibla.
❑ SD-minneskort (upp till 2 GB), SDHC-minneskort (upp till 32 GB) och SDXC-minneskort (upp till 64 GB) har testats och
visat sig vara kompatibla med din dator.
❑ Vissa typer av SD-minneskort, till exempel de som har UHS-dataöverföring (Ultra High Speed), kan bli extremt varma när
information läses till och från korten. I så fall bör du vänta en stund och låta minneskortet svalna innan du tar bort det.
Använda din VAIO-dator >
Använda Internet
n 61 N
Använda Internet
Innan du kan använda Internet måste du teckna avtal med en Internetleverantör och installera enheter som krävs för uppkoppling
till Internet.
Följande typer av Internetanslutningstjänster kan finnas tillgängliga hos din Internetleverantör:
❑ Fiberkabel till hemmet (FTTH)
❑ Digitala linjer (DSL)
❑ Kabelmodem
❑ Satellit
❑ Uppringd anslutning
Mer ingående information om vilka enheter som krävs för en Internetuppkoppling och hur du ansluter datorn kan du få från
din Internetleverantör.
Om du vill ansluta din dator till Internet med den trådlösa LAN-funktionen måste du konfigurera trådlöst LAN. Se Använda trådlöst LAN (sidan 63) om
du vill ha mer information.
!
När du ansluter datorn till Internet måste du vidta säkerhetsåtgärder för att skydda datorn mot säkerhetshot.
Beroende på vad du har för avtal med din Internetleverantör måste du kanske ansluta ett externt modem till den, till exempel ett USB-telefonmodem, ett
DSL-modem eller ett kabelmodem till din dator för att kunna ansluta till Internet. Mer information om hur du ansluter och konfigurerar modem finns i
handboken som medföljer modemet.
Använda din VAIO-dator >
Använda nätverket (LAN)
n 62 N
Använda nätverket (LAN)
Du kan ansluta datorn till nätverk av typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via en nätverkskabel. Anslut den ena änden
av nätverkskabeln (medföljer ej) till LAN-porten på datorn och den andra änden till nätverket. Kontakta nätverksadministratören
om du vill veta mer om de inställningar och enheter som krävs för att ansluta till det lokala nätverket.
Datorn kan anslutas till valfritt nätverk utan att standardinställningarna ändras.
!
Koppla inte in en telefonkabel i LAN-porten på datorn.
Om någon av nedanstående sorters telefonlinjer ansluts till LAN-porten finns det risk att stark ström via uttaget orsakar skador, överhettning eller brand.
- Hemtelefoner (porttelefoner) eller kontorstelefonlinjer (kontorstelefon med flera linjer)
- Vanliga telefonlinjer
- PBX-linjer (Private Branch Exchange)
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 63 N
Använda trådlöst LAN
Med trådlöst LAN (WLAN) kan datorn ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.
Funktionen för WLAN använder standarden IEEE 802.11a/b/g/n, där det anges vilken typ av teknik som används.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
WLAN-standard
Frekvensband
Anmärkningar
IEEE 802.11a
5 GHz
Endast tillgängligt på modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n.
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med högre hastighet än IEEE 802.11b-standarden.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
På modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan endast 2,4 GHz-bandet användas.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 64 N
Att tänka på när du använder funktionen för trådlöst LAN
Allmänt om att använda funktionen för trådlöst LAN
❑ I vissa länder eller regioner begränsas användningen av WLAN genom lokala bestämmelser (t.ex. att endast ett begränsat
antal kanaler är tillåtna).
❑ Standarderna IEEE 802.11a och IEEE 802.11n finns inte i ad-hoc-nätverk.
❑ Frekvensbandet 2,4 GHz, som används av enheter för trådlöst LAN, används även av andra enheter. Även om trådlöst
LAN-kompatibla enheter använder olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder
samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar,
kommunikationsområdet blir smalare, eller att kommunikationen avbryts.
❑ Kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan variera beroende på följande:
❑ Avståndet mellan enheterna
❑ Förekomsten av hinder mellan enheterna
❑ Enheternas inställning
❑ Radioförhållanden
❑ Omgivningsförhållandena, inklusive förekomsten av väggar och materialet i de väggarna
❑ Vilken programvara som används
❑ Det kan hända att kommunikationen avbryts på grund av radioförhållandena.
❑ Den faktiska kommunikationshastigheten är kanske inte lika snabb som den hastighet datorn visar.
❑ Om du använder WLAN-produkter som följer olika standard men som använder samma band på samma trådlösa nätverk
kan kommunikationshastigheten minska på grund av radiostörningar. Med hänsyn till detta är WLAN-produkter konstruerade
så att kommunikationshastigheten sänks för att säkerställa kommunikationen med en annan WLAN-produkt om den följer
en annan standard som använder samma band. Om kommunikationshastigheten är långsammare än väntat kan det
hända att den ökar om du byter trådlös kanal på åtkomstpunkten.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 65 N
Anmärkning om datakrypteringen
WLAN-standarden innehåller följande krypteringsmetoder: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll,
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi
Alliance i samarbete och är specifikationer för standarder baserade på kompatibla säkerhetstillbehör som höjer dataskyddsnivån
och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara kompatibelt med IEEE 802.11ispecifikationen. Den använder förstärkt datakryptering med TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom användarverifiering
med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan
klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN, till exempel: lösenordsskydd,
end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, andra generationen av WPA, har starkare dataskydd
och bättre styrning av nätverksåtkomst och är dessutom konstruerad för att skydda alla versioner av 802.11-enheter, inklusive
standarderna 802.11b, 802.11a, 802.11g och 802.11n, multi-band och multi-mode. Dessutom är WPA2 baserad på den
ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen,
som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är
bakåtkompatibel med WPA.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
n 66 N
Starta trådlös LAN-kommunikation
Du måste först upprätta en trådlös LAN-kommunikation mellan datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej). Mer information
finns i Windows Hjälp och support. Om du vill ha hjälp med att konfigurera ett trådlöst nätverk klickar du på Start, Alla
program och VAIO Easy Connect och följer sedan instruktionerna på skärmen i Easy Internet Connection Setup.
!
Mer information om hur du anger vilken kanal som ska användas för åtkomstpunkten finns i handboken för åtkomstpunkten.
Så här startar du trådlös LAN-kommunikation
1
En åtkomstpunkt måste finnas installerad.
Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
2
Slå på WIRELESS-brytaren.
3
Klicka på Start, Alla program och VAIO Smart Network eller klicka på ikonen VAIO Smart Network
4
Klicka på omkopplaren bredvid Wireless LAN för att växla den till On i fönstret VAIO Smart Network.
Kontrollera att WIRELESS-indikatorn tänds.
5
Klicka på
6
Markera den åtkomstpunkt du vill använda och klicka på Anslut.
eller
i Aktivitetsfältet.
i Aktivitetsfältet.
Använda din VAIO-dator >
Använda trådlöst LAN
Koppla från trådlös LAN-kommunikation
Så här kopplar du från trådlös LAN-kommunikation
Klicka på omkopplaren bredvid Wireless LAN för att växla den till Off i fönstret VAIO Smart Network.
!
Om du stänger av funktionen för trådlöst LAN när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet kan du förlora data.
n 67 N
Använda din VAIO-dator >
Använda BLUETOOTH-funktionen
n 68 N
Använda BLUETOOTH-funktionen
Du kan upprätta trådlös kommunikation mellan datorn och andra BLUETOOTH®-enheter, till exempel en annan dator eller
en mobiltelefon. Det går att överföra data mellan sådana enheter utan kablar och på upp till 10 meters avstånd i ett fritt
utrymme.
BLUETOOTH-säkerhet
Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken har en identitetskontrollfunktion som gör att du kan bestämma vem du vill kommunicera
med. Tack vare denna identitetskontrollfunktion går det att förhindra att anonyma BLUETOOTH-enheter får tillgång till datorn.
Allra första gången två BLUETOOTH-enheter kommunicerar med varandra bör du registrera en gemensam nyckel (Passkey –
ett lösenord som behövs för identitetskontrollen) för båda enheterna. När en enhet väl är registrerad behöver du inte ange
nyckel igen.
Det går att använda olika lösenord vid olika tidpunkter, så länge båda enheterna använder samma lösenord.
För vissa enheter, t.ex. en mus, går det inte att ange något lösenord.
Använda din VAIO-dator >
Använda BLUETOOTH-funktionen
n 69 N
Kommunicera med en annan BLUETOOTH-enhet
Du kan ansluta datorn till en annan BLUETOOTH-enhet, t.ex. en annan dator, en mobiltelefon, en PDA, ett headset, en mus
eller en digitalkamera utan att det behövs några kablar.
Använda din VAIO-dator >
Använda BLUETOOTH-funktionen
n 70 N
Kommunicera med en annan BLUETOOTH-enhet
För att kunna kommunicera med en annan BLUETOOTH-enhet måste du först ställa in BLUETOOTH-funktionen. Information
om hur du konfigurerar och använder BLUETOOTH-funktionen finns i Windows Hjälp och support.
1
Slå på WIRELESS-brytaren.
2
Klicka på Start, Alla program och VAIO Smart Network eller klicka på ikonen VAIO Smart Network
3
Klicka på omkopplaren bredvid BLUETOOTH för att växla den till On i fönstret VAIO Smart Network.
Kontrollera att WIRELESS-indikatorn tänds.
i Aktivitetsfältet.
Använda din VAIO-dator >
Använda BLUETOOTH-funktionen
Koppla från kommunikation via BLUETOOTH
Så här kopplar du från kommunikation via BLUETOOTH
1
Stäng av BLUETOOTH-enheten som kommunicerar med datorn.
2
Klicka på omkopplaren bredvid BLUETOOTH för att växla den till Off i fönstret VAIO Smart Network.
n 71 N
Använda din VAIO-dator >
Använda BLUETOOTH-funktionen
n 72 N
Att tänka på när du använder BLUETOOTH-funktionen
❑ Dataöverföringshastigheten varierar beroende på följande faktorer:
❑ Hinder, t.ex. väggar mellan enheterna
❑ Avståndet mellan enheterna
❑ Väggmaterialet
❑ Mikrovågor och trådlösa telefoner i närheten
❑ Radiostörningar och andra miljöfaktorer
❑ Enheternas inställning
❑ Programvarutypen
❑ Operativsystemstypen
❑ Användning av både ett trådlöst LAN och BLUETOOTH-funktionerna samtidigt på datorn
❑ Storleken på filen som överförs
❑ Stora filer kan ibland skadas vid kontinuerlig överföring på grund av begränsningar för själva BLUETOOTH-standarden
och på elektromagnetiska störningar i omgivningen.
❑ Alla BLUETOOTH-enheter måste vara certifierade för att garantera att de uppfyller tillämpliga normer. Även om dessa
normer är uppfyllda kan det förekomma variationer i prestanda, specifikationer och tillvägagångssätt mellan olika enheter.
Det kan hända att det inte går att överföra data i vissa situationer.
❑ Det kan hända att ljud och bild blir osynkroniserade om du spelar upp videoklipp i datorn med ljud från en ansluten
BLUETOOTH-enhet. Det här inträffar ofta med BLUETOOTH-teknik och är normalt.
❑ Frekvensbandet 2,4 GHz, som används av BLUETOOTH-enheter eller trådlöst LAN, används även av andra enheter.
Även om BLUETOOTH-enheter använder olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder
samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, distanserna blir
kortare, eller att kommunikationen avbryts.
Använda din VAIO-dator >
Använda BLUETOOTH-funktionen
n 73 N
❑ Det kan hända att BLUETOOTH-funktionen inte fungerar med andra enheter beroende på tillverkaren eller på vilken version
av programvaran som tillverkaren använder.
❑ Om flera BLUETOOTH-enheter ansluts till datorn kan kanalöverlastning uppstå, vilket leder till dåliga prestanda för
enheterna. Det här är normalt när BLUETOOTH-teknik används.
❑ Kommunikation med högre hastighet mellan datorn och BLUETOOTH-enheter är tillgänglig om de stöder snabb
BLUETOOTH-teknik. Aktivera trådlöst LAN och BLUETOOTH-funktionerna på datorn för kommunikation med högre
hastighet.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
Använda kringutrustning >
n 74 N
Använda kringutrustning
VAIO-datorns olika anslutningsportar kan användas för att ge den fler funktioner.
❑ Ansluta externa högtalare eller hörlurar (sidan 75)
❑ Ansluta en extern bildskärm (sidan 76)
❑ Välja visningslägen (sidan 82)
❑ Använda funktionen för flera bildskärmar (sidan 83)
❑ Ansluta en extern mikrofon (sidan 85)
❑ Ansluta en USB-enhet (sidan 86)
Använda kringutrustning >
Ansluta externa högtalare eller hörlurar
Ansluta externa högtalare eller hörlurar
Du kan ansluta externa ljudenheter (medföljer ej) som högtalare eller hörlurar till datorn.
Så här ansluter du externa högtalare
Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.
!
Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem.
Anslut de externa högtalarna (1) till datorns hörlursuttag (2) i med en högtalarkabel (3) (medföljer ej).
n 75 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
Ansluta en extern bildskärm
Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns på din dator.
Ansluta en bildskärm eller en projektor
Du kan ansluta en extern bildskärm till datorn, t.ex. en datorskärm eller en projektor.
Så här ansluter du en bildskärm eller en projektor
1
Sätt i nätkabeln (1) till den externa bildskärmen eller projektorn i ett vägguttag.
2
Anslut den externa bildskärmen eller projektorn till datorns bildskärmsport (2) med en bildskärmskabel (3).
n 76 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 77 N
Vid behov kan du ansluta hörlursuttaget på projektorn till hörlursuttaget (4) i på datorn med en högtalarkabel (5).
!
Datorn stöder standarden HDCP som används för att skydda upphovsrättsskyddat material genom att kryptera digitala videosignaler. Detta innebär att
du kan spela upp och titta på en stor mängd högkvalitativa filmer och annat material som är upphovsrättsskyddat. Anslut en HDCP-kompatibel bildskärm
till datorn för att visa det upphovsrättsskyddade materialet. Om datorn inte är ansluten till en kompatibel bildskärm kan du inte spela upp eller titta på
upphovsrättsskyddat material.
Om den externa bildskärmen är utrustad med en HDMI-inport, ansluter du ena änden på en HDMI-kabel till datorns HDMI-utport och den andra änden
till bildskärmens HDMI-inport.
Om du vill ansluta en TFT/DVI-monitor kan du använda en HDMI till DVI-D-adapter för att ansluta den till HDMI-utporten på datorn.
HDMI-kabeln har både video- och ljudsignaler.
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 78 N
Ansluta en TV till en HDMI-inport
Du kan ansluta en TV med en HDMI-inport till datorn.
Så här ansluter du en TV till datorn
!
För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utporten måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer ingående anvisningar finns i Hur
ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 157).
1
Anslut TV-apparatens nätsladd (1) till ett nätuttag.
2
3
4
Anslut ena änden av HDMI-kabeln (2) till datorns HDMI-utport (3) och den andra änden till TV:n.
Byt ingångskanal på TV-apparaten till den externa ingången.
Ställ in TV-konfigurationssystemet.
!
Om du använder en drivrutin som inte tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.
Se handboken som följde med din TV för ytterligare upplysningar om installation och användning.
HDMI-kabeln har både video- och ljudsignaler.
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 79 N
Så här spelar du upp Blu-ray 3D Disc-media
Vissa funktioner och alternativ kanske inte finns i din dator.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
På modeller som har Blu-ray Disc-enhet kan du spela upp Blu-ray 3D™ Disc-media och visa 3D-bilder på en 3D-kompatibel
skärm, t.ex. en 3D-TV, genom att ansluta skärmen till datorn via en HDMI-kabel.
!
Se till att följa instruktionerna i bruksanvisningarna som följde med din VAIO-dator när du visar 3D-bilder.
Använd de 3D-glasögon som TV-tillverkaren rekommenderar när du tittar på 3D-bilder.
I handboken som medföljde 3D-TV:n finns mer information om 3D-funktionen.
1
Följ anvisningarna i Så här ansluter du en TV till datorn (sidan 78) om du vill ansluta din 3D-TV till datorn med en
HDMI-kabel och konfigurera TV-konfigurationssystemet.
Hoppa över steg 2 och gå till steg 3 om du har en model med endast AMD Radeon Graphics eller Intel HD Graphics.
2
Växla prestandaläge på PowerDVD BD till Energibesparing (Power Saving) på modeller med Dynamic Hybrid Graphics
System (både AMD Radeon Graphics och Intel HD Graphics).
Se Välja prestandalägen (sidan 89) för mer information om hur du väljer prestandaläge.
3
Tryck på Fn+F7 för att ange en extern skärm som visningsskärm.
4
Klicka på Start, Alla program, CyberLink PowerDVD BD och CyberLink PowerDVD BD.
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
5
Klicka på
n 80 N
, som finns längst ned till höger i fönstret PowerDVD BD, aktivera 3D-funktionen och klicka på Auto Detect.
Du kan ändra skärmupplösningen på datorn. Klicka på
skärmupplösningen.
, som finns längst ned till höger i fönstret PowerDVD BD, och menyobjektet för att ändra
Mer information finns i hjälpen till PowerDVD BD.
6
Sätt i Blu-ray 3D Disc-mediet i den optiska skivenheten.
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern bildskärm
n 81 N
Så här ansluter du en digital enhet för utgående ljud mellan datorn och en TV
Du kan ansluta en mottagare för högkvalitativ hemmabio, eller andra enheter för surroundljud, mellan datorn och TV:n med
en HDMI-anslutning.
!
Kontrollera att det finns en HDMI-anslutning mellan TV:n och mottagaren för hemmabio, eller dekodern för surroundljud, innan enheten ansluts till datorn.
För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utporten måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer ingående anvisningar finns i Hur
ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 157).
1
Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången.
2
Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången.
3
Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud, och
andra änden till HDMI-utporten på datorn.
Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n med datorn. Se Varför visas inte videon på bildskärmen? (sidan 148) om du vill ha mer
information.
När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Datorn kan inte justera det utgående ljudet för någon av de
anslutna enheterna.
Använda kringutrustning >
Välja visningslägen
n 82 N
Välja visningslägen
När datorn har en extern bildskärm ansluten går det att välja antingen datorns skärm eller den anslutna skärmen som
huvudskärm.
Du kanske inte kan visa samma innehåll på datorskärmen och den externa bildskärmen eller projektorn samtidigt. Det är beroende av vilken typ av extern
bildskärm eller projektor du använder.
Slå på den externa bildskärmen innan du slår på datorn.
Så här väljer du visningsläge med Fn+F7-tangenterna
Du kan välja visningsläge med Fn+F7-tangenterna. Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 34) om
du vill ha mer information.
Så här väljer du visningsläge från bildskärmsinställningarna
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka i listrutan intill Flera bildskärmar, välj önskad inställning och klicka på OK.
Använda kringutrustning >
Använda funktionen för flera bildskärmar
n 83 N
Använda funktionen för flera bildskärmar
Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar. Om till exempel en extern
bildskärm är ansluten till datorn kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda skrivbord.
Du kan flytta markören från den ena bildskärmen till den andra. På så sätt kan du dra objekt, som ett öppet programfönster
eller ett verktygsfält, från den ena skärmen till den andra.
Använda kringutrustning >
Använda funktionen för flera bildskärmar
n 84 N
Så här använder du funktionen för flera bildskärmar
Det kan hända att den externa bildskärmen saknar stöd för funktionen för flera bildskärmar.
Det kan hända att vissa program inte fungerar tillsammans med funktionen för flera bildskärmar.
Kontrollera att datorn inte övergår i vänteläge eller viloläge när du använder funktionen för flera bildskärmar. Annars kanske inte datorn återgår till normalt
läge.
Om du väljer olika antal färger på varje skärm ska du inte utöka ett fönster över två skärmar. Då kanske inte programvaran fungerar korrekt.
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka i listrutan intill Flera bildskärmar, välj Utvidga dessa bildskärmar och klicka sedan på OK.
Du kan ställa in antalet färger och upplösningen för var och en av skärmarna och anpassa funktionen för flera bildskärmar.
Ställ in färre färger eller en lägre upplösning på varje skärm.
Använda kringutrustning >
Ansluta en extern mikrofon
Ansluta en extern mikrofon
Du kan ansluta en extern mikrofon (medföljer ej) till datorn.
Så här ansluter du en extern mikrofon
Anslut mikrofonkabeln (1) till mikrofonuttaget (2) m.
Kontrollera att mikrofonen är avsedd för att användas med datorer.
n 85 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en USB-enhet
Ansluta en USB-enhet
Du kan ansluta en USB-enhet till datorn, till exempel en mus, en diskettläsare, högtalare eller en skrivare.
Så här ansluter du en USB-enhet
1
Välj vilken USB-port (1) du vill använda.
2
Anslut USB-enhetens kabel (2) till USB-porten.
n 86 N
Använda kringutrustning >
Ansluta en USB-enhet
n 87 N
Att tänka på när du ansluter en USB-enhet
❑ Du måste kanske installera drivrutinen som medföljde enheten innan du kan använda den. Läs USB-enhetens bruksanvisning
om du vill ha mer information.
❑ Använd en USB-skrivare som är kompatibel med den version av Windows som du har.
❑ Information om hur du tar bort en USB-enhet finns i handboken som medföljde enheten.
❑ Var noga med följande för att skydda datorn och/eller USB-enheterna från skador:
❑ Undvik att stöta till eller trycka på USB-kontakterna om datorn ska flyttas med USB-enheter anslutna.
❑ Lägg inte datorn i en väska eller liknande med USB-enheter anslutna.
Anpassa din VAIO-dator >
n 88 N
Anpassa din VAIO-dator
I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur du ändrar VAIO-datorns huvudinställningar. Bland annat får du lära dig att använda och
anpassa utseendet på program och verktyg från Sony.
❑ Välja prestandalägen (sidan 89)
❑ Ställa in lösenordet (sidan 90)
❑ Använda VAIO Control Center (sidan 96)
❑ Använda VAIO Power Management (sidan 97)
Anpassa din VAIO-dator >
Välja prestandalägen
n 89 N
Välja prestandalägen
Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns på din dator.
På modeller med Dynamic Hybrid Graphics System (både AMD Radeon Graphics och Intel HD Graphics) växlar datorer
automatiskt grafikkort för att erbjuda optimal prestanda beroende på programvaran som körs. Om du vill ändra prestandaläge
för specifik programvara, till exempel video- och bildprogram, kan du manuellt välja läge för varje programvara genom att
följa stegen nedan.
Växla prestandaläge för PowerDVD BD till Energibesparing (Power Saving) för att spela upp Blu-ray Disc-media på modeller med Dynamic Hybrid
Graphics System.
Så här väljer du ett prestandaläge
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Konfigurera växlingsbar grafik (Configure Switchable Graphics).
Fönstret för val av prestanda visas.
2
Klicka på knappen bredvid önskad programvara för att välja prestandaläge.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 90 N
Ställa in lösenordet
Om du ställer in ett lösenord kan du skydda datorn mot obehörig åtkomst genom att användaren måste ange lösenordet när
datorn sätts på eller återgår till normalläge från vänteläge eller viloläge.
!
Glöm inte bort ditt lösenord. Skriv ned lösenordet och förvara det på ett säkert ställe.
Typ av lösenord
Beskrivning
Startlösenord
Du kan använda BIOS-funktionerna för att ställa in två typer av lösenord:
- Datorlösenord: Gör det möjligt för användare med administratörsbehörighet att ändra alla inställningsalternativen
på BIOS-inställningsskärmen samt starta datorn.
- Användarlösenord: Låter de vanliga användarna ändra några av BIOS-inställningsalternativen samt starta datorn.
För att kunna skapa ett användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet.
Du kommer att ombes ange startlösenordet efter att VAIO-logotypen visats.
!
Om du glömmer av datorlösenordet måste detta återställas, vilket sker mot en avgift. Kontakta ett auktoriserat Sony-service/
supportcenter om du behöver återställa lösenordet. Information om hur du hittar närmaste center eller ombud finns i Läs mer
om din VAIO-dator (sidan 5).
Du kan återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen genom att ange datorlösenordet.
Windows-lösenord
Låter användarna logga in på datorn. Skyddar varje användarkonto med ett separat lösenord.
Windows-lösenordet måste anges efter att du har valt ditt användarkonto.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
Ställa in startlösenordet
Så här ställer du in startlösenordet (datorlösenord)
1
Starta datorn och tryck på F2 flera gånger tills VAIO-logotypen försvinner.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
2
Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set Machine Password och tryck på Enter.
3
Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter.
Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
4
Välj Password when Power On under Security och tryck på Enter.
5
Ändra inställningen från Disabled till Enabled.
6
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
n 91 N
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 92 N
Så här ställer du in startlösenordet (användarlösenord)
!
Se till att datorlösenordet är inställt innan du ställer in användarlösenordet.
1
Starta datorn och tryck på F2 flera gånger tills VAIO-logotypen försvinner.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
2
Ange datorlösenordet och tryck sedan på Enter.
3
Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set User Password och tryck sedan på Enter.
4
Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter.
Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
5
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Så här ändrar eller tar du bort startlösenordet (datorlösenord)
1
Starta datorn och tryck på F2 flera gånger tills VAIO-logotypen försvinner.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
2
Ange datorlösenordet och tryck sedan på Enter.
3
Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set Machine Password och tryck på Enter.
4
Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan på
Enter.
Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker
på Enter.
5
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
n 93 N
Så här ändrar eller tar du bort startlösenordet (användarlösenord)
1
Starta datorn och tryck på F2 flera gånger tills VAIO-logotypen försvinner.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
2
Ange användarlösenordet och tryck sedan på Enter.
3
Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set User Password och tryck sedan på Enter.
4
Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan på
Enter.
Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker
på Enter.
5
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
Ställa in Windows-lösenordet
Så här ställer du in Windows-lösenordet
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Användarkonton och barnspärr eller Användarkonton.
3
Klicka på Användarkonton.
4
Klicka på Skapa ett lösenord för ditt konto under Gör ändringar i ditt användarkonto.
5
Ange lösenordet för ditt konto i fälten Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord.
6
Klicka på Skapa lösenord.
Mer information om Windows-lösenordet finns i Windows Hjälp och support.
Så här ändrar du Windows-lösenordet
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Användarkonton och barnspärr eller Användarkonton.
3
Klicka på Användarkonton.
4
Klicka på Ändra ditt lösenord.
5
Ange aktuellt lösenord i fältet Aktuellt lösenord.
6
Ange det nya lösenordet i fälten Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord.
7
Klicka på Ändra lösenord.
n 94 N
Anpassa din VAIO-dator >
Ställa in lösenordet
Så här tar du bort Windows-lösenordet
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Användarkonton och barnspärr eller Användarkonton.
3
Klicka på Användarkonton.
4
Klicka på Ta bort lösenord.
5
Ange det aktuella lösenordet som du vill ta bort i fältet Aktuellt lösenord.
6
Klicka på Ta bort lösenord.
n 95 N
Anpassa din VAIO-dator >
Använda VAIO Control Center
n 96 N
Använda VAIO Control Center
Med funktionen VAIO Control Center får du tillgång till systeminformationen och kan göra olika inställningar för systemet.
Så här använder du VAIO Control Center
1
Klicka på Start, Alla program och klicka på VAIO Control Center.
2
Välj en inställningspunkt och ändra inställningarna.
3
Klicka på OK när du är färdig.
Inställningarna för den valda punkten har ändrats.
Mer information om de olika alternativen finns i hjälpfilen som ingår i VAIO Control Center.
Vissa av inställningspunkterna visas inte om du öppnar VAIO Control Center som standardanvändare.
Anpassa din VAIO-dator >
Använda VAIO Power Management
n 97 N
Använda VAIO Power Management
Genom energihantering kan du ställa in energialternativ som passar dina krav på energiförbrukning när datorn drivs med
nätström eller med batterier.
Funktionen för VAIO Power Management läggs till i Windows Energialternativ. Med denna programvara kan du förbättra
Windows energisparfunktioner och få en bättre drift av din dator och en längre livslängd på batterierna.
Välja energialternativ
När du startar datorn visas ikonen energistatus i Aktivitetsfältet. Denna ikon visar vilken typ av strömkälla som används för
tillfället. Dubbelklicka på den här ikonen för att visa ett fönster där du kan se energistatus.
Så här väljer du ett energialternativ
1
Högerklicka på ikonen för energistatus i Aktivitetsfältet och markera Energialternativ.
2
Välj önskat energialternativ.
Så här ändrar du inställningar för energialternativen
1
Klicka på Ändra schemainställningar till höger om önskat energialternativ i fönstret Energialternativ.
Ändra vänteläge och bildskärmsinställningar efter behov.
2
Klicka på Ändra avancerade inställningar och gå till steg 3 om du behöver ändra de avancerade inställningarna.
Annars klickar du på Spara ändringarna.
3
Klicka på fliken VAIO Power Management.
Ändra inställningarna för varje post.
4
Klicka på OK.
Uppgradera din VAIO-dator >
n 98 N
Uppgradera din VAIO-dator
VAIO-datorn och dess minnesmoduler är utrustade med högprecisionskomponenter och elektroniska kontakter. Om du vill
undvika att garantin ogiltigförklaras under produktens garantitid rekommenderar vi följande:
❑ Kontakta din återförsäljare om du vill installera en ny minnesmodul.
❑ Installera den inte själv om du inte är väl bekant med hur det går till att uppgradera minnet i datorer.
❑ Rör inte vid kontakterna, och öppna inte locket till minnesmodulfacket.
Kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter om du behöver hjälp. Information om hur du hittar närmaste center eller
ombud finns i Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5).
Vilken modultyp och mängden minne som är installerat i datorn beror på vilken modell du köpt.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
n 99 N
Sätta i och ta bort minne
Om du vill utöka funktionerna på datorn kan du utöka minnet genom att installera minnesmoduler som finns som tillvalsutrustning.
Innan du uppgraderar datorns minne läser du informationen och anvisningarna på de följande sidorna.
Att tänka på när du lägger till/tar bort minnesmoduler
❑ Var noga med att placera datorn på en plan yta innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler.
❑ Var försiktig när du byter minne. Om du installerar minnesmodulerna fel kan systemet skadas. Denna skada kan upphäva
tillverkarens garanti.
❑ Använd endast minnesmoduler som är kompatibla med datorn. Om datorn inte identifierar en minnesmodul eller om
operativsystemet Windows blir instabilt kontaktar du din datoråterförsäljare eller minnesmodulens tillverkare.
❑ Statisk elektricitet kan skada elektroniken. Var noga med följande punkter innan du rör vid en minnesmodul:
❑ De procedurer som beskrivs i detta dokument förutsätter god erfarenhet och kunskap om den allmänna terminologin
som hör samman med persondatorer, samt om de säkerhetsprinciper, bestämmelser och normer som måste följas
vid användning och modifiering av elektronisk utrustning.
❑ Stäng av datorn och koppla bort den från dess strömkällor (batteriet och nätadaptern) och från eventuella andra
anslutningar (telekommunikation, nätverk eller modem) innan du öppnar datorn. Underlåtenhet att göra detta kan
medföra skador på personer och utrustning.
❑ Statisk elektricitet kan skada minnesmodulerna och andra komponenter. Minnesmoduler ska endast installeras vid
en arbetsplats som är skyddad mot statisk elektricitet. Om en sådan plats inte finns tillgänglig – arbeta då inte på
heltäckningsmatta, och handha inga material som alstrar eller bär statisk elektricitet (t.ex. cellofanomslag). Se till att
du är jordad, genom att upprätthålla kontakt med en omålad metallyta på chassit, under hela proceduren.
❑ Öppna inte minnesmodulens förpackning innan du är klar att byta modulen. Förpackningen skyddar modulen mot
statisk elektricitet.
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
n 100 N
❑ Använd den speciella påse som medföljer minnesmodulen, eller packa in modulen i aluminiumfolie för att skydda den
mot statisk elektricitet.
❑ Om vätska, främmande ämnen eller föremål tillåts tränga in i minnesmodulfacken, eller i andra interna komponenter i
datorn, kommer skador att uppstå. Kostnader för eventuella reparationer omfattas inte av garantin.
❑ Minnesmodulen får inte placeras på platser där den utsätts för
❑ värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler
❑ direkt solljus
❑ stora mängder damm
❑ mekaniska vibrationer eller stötar
❑ starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd
❑ en omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C
❑ hög luftfuktighet.
❑ Hantera minnesmodulen försiktigt. Rör inte vid kanterna på komponenterna och kretskorten inuti datorn för att undvika
hand- och fingerskador.
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
Ta ur och sätta i minnesmoduler
Så här byter du eller lägger till en minnesmodul
1
Stäng av datorn och koppla ur all kringutrustning.
2
Koppla ur nätadaptern och ta ut batteriet.
3
Vänta ungefär en timme tills datorn har svalnat.
4
Ta bort skruven (anges med pilen nedan) på undersidan av datorn och ta av locket över minnesmodulfacket.
!
Se till att behålla skruven för framtida bruk.
5
Rör vid ett metallföremål för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.
n 101 N
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
6
Ta ut den installerade minnesmodulen så här:
❑ Dra spärrarna i pilarnas riktning (1).
Minnesmodulen är nu lossad.
❑ Kontrollera att minnesmodulen lutas upp och dra sedan ut den i pilens riktning (2).
7
Ta fram den nya minnesmodulen ur förpackningen.
n 102 N
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
8
n 103 N
Skjut in minnesmodulen i minnesmodulfacket och tryck in den tills den klickar till på plats.
!
Rör inte vid några andra komponenter på moderkortet förutom minnesmodulen.
Om du bara vill installera en minnesmodul använder du det undre facket.
Se till att kanten på minnesmodulens kontakt sätts i facket på så sätt att skåran på minnesmodulen passar den utskjutande delen i facket. Försök inte tvinga
in minnesmodulen i facket åt fel håll. Det kan orsaka skador på facket och modulen.
9
Sätt tillbaka locket över minnesmodulfacket.
10 Dra åt skruven på datorns undersida.
11 Sätt i batteriet igen och starta datorn.
Uppgradera din VAIO-dator >
Sätta i och ta bort minne
n 104 N
Kontrollera minneskapaciteten
Så här kontrollerar du minneskapaciteten
1
Starta datorn.
2
Klicka på Start, Alla program och klicka på VAIO Control Center.
3
Klicka på System Information och sedan på System Information.
Minneskapaciteten visas i det högra fönstret. Om det nya minnet inte syns gör du om installationen och startar därefter
om datorn.
Försiktighetsåtgärder >
n 105 N
Försiktighetsåtgärder
Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder för att skydda din VAIO-dator från potentiella skador.
Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns på din dator.
❑ Information om säkerhet (sidan 106)
❑ Information om skötsel och underhåll (sidan 108)
❑ Hantera datorn (sidan 109)
❑ Hantera LCD-skärmen (sidan 111)
❑ Använda elnätet som strömkälla (sidan 112)
❑ Sköta den inbyggda kameran (sidan 113)
❑ Hantera skivor (sidan 114)
❑ Använda batteriet (sidan 115)
❑ Hantera ”Memory Stick” (sidan 116)
❑ Sköta den inbyggda lagringsenheten (sidan 117)
Försiktighetsåtgärder >
Information om säkerhet
n 106 N
Information om säkerhet
Datorn
❑ Placera datorn på en hård och stabil yta.
❑ Vi råder dig att inte använda datorn liggandes direkt i knäet. Temperaturen på datorns undersida kan stiga under normal
användning, och efter en tid kan den orsaka obehag eller brännmärken.
❑ Använd endast kringutrustning och gränssnittskablar som uppfyller specifikationerna.
❑ Förvara små delar som ”Memory Stick” och ”Memory Stick”-adaptrar utom räckhåll för barn. Det finns risk att de kan svälja
dem.
Strömkälla
❑ Placera inte nätadaptern så att den vidrör din hud. Flytta bort nätadaptern från kroppen om den blir varm och orsakar
obehag.
❑ Placera inga tunga föremål på nätkabeln. Det kan medföra brandrisk.
❑ Håll alltid i kontakten när du drar ut elkabeln ur nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln.
❑ Koppla ur datorn från vägguttaget om du inte tänker använda den under en längre period.
❑ Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när den inte används.
❑ Kontrollera att det är lätt att komma åt ett nätuttag.
Försiktighetsåtgärder >
Information om säkerhet
n 107 N
Batteri
❑ Lämna aldrig batterier i temperaturer över 60 °C, till exempel i direkt solljus, eller i en bil som parkerats i solen.
❑ Av säkerhetsskäl ska du bara använda det äkta laddningsbara batteriet och nätadaptrar från Sony som uppfyller
kvalitetssäkerhetstandarder och levereras med VAIO-datorn. Vissa VAIO-datorer fungerar endast med äkta Sony-batterier.
❑ Håll batteriet borta från alla värmekällor.
❑ Håll batteriet torrt.
❑ Öppna inte batteriet, och försök inte att ta isär det.
❑ Utsätt inte batteriet för mekaniska stötar. Var till exempel försiktig så att du inte tappar det på en hård yta.
❑ Du skyddar batteriet från skador genom att ta ut det ur datorn när den inte används under en längre period.
❑ Om batteriet inte har använts på länge kan strömnivån vara låg. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
Batteriet laddas gradvis ur även när det inte används. Anslut nätadaptern till datorn och ladda batteriet innan du använder
datorn igen.
Hörlurar
❑ Trafiksäkerhet – Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar, eller använder någon typ av motorfordon. Detta kan ge upphov
till en trafikfara, och det är dessutom olagligt på vissa platser. Det kan också vara farligt att spela hög musik när du går
till fots, till exempel vid övergångsställen.
❑ Förebygga hörselskador – Undvik att lyssna i hörlurar med hög volym. Hörselexperterna varnar för att spela länge, högt
och ofta. Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda lurarna.
Försiktighetsåtgärder >
Information om skötsel och underhåll
n 108 N
Information om skötsel och underhåll
Datorn
❑ Rengör chassit med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel. Använd inte rengöringsverktyg med
slipverkan, skurpulver eller lösningsmedel, t.ex. alkohol eller bensin, eftersom de kan skada ytskiktet på datorn.
❑ Dra ur nätadaptern och ta bort batteriet innan du rengör datorn.
LCD-skärmen
Torka av LCD-skärmens yta med en mjuk, torr trasa. Om du gnuggar på skärmen kan den skadas.
Den inbyggda kameran
Rengör den inbyggda kameran och området kring den med en mjuk, torr trasa. Gnid inte för hårt i det här området eftersom
det repas lätt.
Skivor
❑ För att skivan ska fortsätta att fungera måste den hanteras på rätt sätt. Använd inga lösningsmedel (t.ex. bensin, thinner,
alkohol, rengöringsmedel eller antistatisk spray), eftersom de kan skada skivan.
❑ Normal rengöring utför du genom att fatta skivan i kanterna och använda en mjuk trasa för att torka ytan från mitten och
utåt.
❑ Om skivan är hårt smutsad, fuktar du en mjuk trasa med vatten, vrider ur den ordentligt och torkar skivans yta från mitten
och utåt. Använd en torr mjuk trasa för att torka bort eventuell kvarvarande fukt från skivan.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera datorn
n 109 N
Hantera datorn
❑ Om du råkar tappa ett hårt föremål på datorn eller spilla vätska över den, ska du stänga av den, koppla ur den från nätuttaget
och ta ut batteriet. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan den används igen.
❑ Tappa inte datorn, och placera inga föremål på den.
❑ Ställ inte datorn på platser där den utsätts för
❑ värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler
❑ direkt solljus
❑ stora mängder damm
❑ fukt eller regn
❑ mekaniska vibrationer eller stötar
❑ starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd
❑ en omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C
❑ hög luftfuktighet.
❑ Placera ingen annan elektronisk utrustning i närheten av datorn. Utrustningens elektromagnetiska fält kan göra att datorn
inte fungerar.
❑ Datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagning. Om detta inträffar flyttar
du datorn till lämpligt avstånd från radion eller TV:n.
❑ Använd inte skadade anslutningskablar, eller sådana med skärmärken.
❑ Om datorn tas direkt från ett kallt ställe till ett varmt, kan kondens uppstå inne i datorn. Vänta i så fall minst en timme innan
du slår på datorn. Om problem uppstår kopplar du ur strömmen till datorn och kontaktar ett auktoriserat Sony-service/
supportcenter. Information om hur du hittar närmaste center eller ombud finns i Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5).
Försiktighetsåtgärder >
Hantera datorn
n 110 N
❑ Säkerhetskopiera viktiga data regelbundet för att undvika att de går förlorade om datorn skadas.
❑ Tryck inte på LCD-skärmen eller på kanterna när du öppnar LCD-skärmlocket eller lyfter datorn. LCD-skärmen kan vara
känslig för tryck och påfrestningar och att trycka på den kan skada den eller göra att den inte fungerar som den ska. Öppna
datorn genom att hålla i underdelen med en hand och försiktigt öppna LCD-skärmlocket med andra handen. Om du bär
datorn med locket öppet, se till att hålla i den med båda händerna.
❑ Bär din dator i en väska som är särskilt utformad för det.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera LCD-skärmen
n 111 N
Hantera LCD-skärmen
❑ Rikta inte LCD-skärmen mot solen. Solljus kan skada skärmen. Se till att skydda datorn mot direkt solljus när du använder
den nära ett fönster.
❑ Skrapa inte på LCD-skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Den kan ta skada om du gör det.
❑ När datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår normal
temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.
❑ En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tidsperiod. Restbilden försvinner efter ett litet
tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare.
❑ Skärmen blir varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller
ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte
att fel har uppstått.
❑ Ändra inte LCD-skärmens orienteringsinställningar i fönstret Inställningar för Tablet PC även om det finns andra
ändringsalternativ som kan markeras. Det kan göra datorn instabil. Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår
på grund av ändringar i inställningarna.
❑ Tryck inte på LCD-skärmlocket när locket är stängt eftersom det kan uppstå repor eller smuts på LCD-skärmen.
Försiktighetsåtgärder >
Använda elnätet som strömkälla
n 112 N
Använda elnätet som strömkälla
❑ Dela inte nätuttag med annan strömkrävande utrustning som kopieringsmaskiner eller dokumentförstörare.
❑ Köp en dosa med flera uttag och skydd mot spänningstoppar. På så sätt hjälper du till att skydda datorn mot skador som
uppstår på grund av plötsliga strömsprång, till exempel under åskväder.
❑ Använd nätadaptern som följde med datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter eftersom
det medför risk för funktionsfel.
Försiktighetsåtgärder >
Sköta den inbyggda kameran
n 113 N
Sköta den inbyggda kameran
❑ Undvik att repa eller smutsa ned den inbyggda kameran och området kring den eftersom detta kan ge bilder av dålig
kvalitet.
❑ Låt inte direkt solljus komma in i den inbyggda kamerans lins, oavsett om datorn är på eller inte, eftersom detta kan
påverka kamerans funktioner.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera skivor
n 114 N
Hantera skivor
❑ Fingeravtryck och damm på skivans yta kan orsaka läsfel. Se till att hålla skivan i kanterna och hålet i mitten enligt figuren:
❑ Fäst aldrig självhäftande etiketter på skivorna. Det kan påverka skivornas funktion och göra dem obrukbara för all framtid.
Försiktighetsåtgärder >
Använda batteriet
n 115 N
Använda batteriet
❑ Batteriets livslängd är kortare i kalla miljöer. Detta beror på att batteriet arbetar mindre effektivt vid lägre temperaturer.
❑ Batterier ska laddas vid temperaturer mellan 10 °C och 30 °C. Lägre temperaturer kräver längre laddningstid.
❑ Ladda inte batteriet på något annat sätt än det som anges i den här bruksanvisningen eller som skriftligen anges av Sony.
❑ När batteriet används eller laddas, blir det varmt. Detta är normalt och inget att oroa sig över.
❑ Det är inte nödvändigt att ladda ur batteriet fullständigt innan det laddas upp igen.
❑ Om batteriet laddas ur snabbt efter att ha blivit fulladdat, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta slut. I så
fall måste du byta batteriet.
Försiktighetsåtgärder >
Hantera ”Memory Stick”
n 116 N
Hantera ”Memory Stick”
❑ Rör inte vid kontakten på ”Memory Stick” med fingrarna eller metallföremål.
❑ Använd enbart den etikett som medföljer ”Memory Stick”.
❑ ”Memory Stick” får inte böjas, tappas eller öppnas.
❑ Försök inte att ta isär eller modifiera ”Memory Stick”.
❑ Håll ”Memory Stick” torr.
❑ ”Memory Stick” ska inte användas eller förvaras på ställen där det utsätts för
❑ statisk elektricitet
❑ elektriska störningar
❑ extremt höga temperaturer, t.ex. i en bil som parkerats i solen
❑ direkt solljus
❑ hög luftfuktighet
❑ frätande ämnen.
❑ Använd förvaringsasken som medföljer ”Memory Stick”.
❑ Var noggrann med att säkerhetskopiera värdefulla data.
❑ Använd inte en spetsig penna för att skriva på etiketten på ”Memory Stick Duo”. Tryck på mediet kan skada interna
komponenter.
Försiktighetsåtgärder >
Sköta den inbyggda lagringsenheten
n 117 N
Sköta den inbyggda lagringsenheten
Den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller solid state drive-enhet) har stor lagringskapacitet och läser och skriver data
med hög hastighet. Men den kan lätt skadas om den används på fel sätt. Om den inbyggda lagringsenheten skadas går det
inte att återfå förlorade data. Det är viktigt att datorn hanteras med försiktighet för att data inte ska gå förlorade.
Så här undviker du skador på den inbyggda lagringsenheten
❑ Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser.
❑ Håll datorn borta från magnetfält.
❑ Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt.
❑ Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från lagringsenheten.
❑ Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar.
❑ Ta inte ut lagringsenheten ur datorn.
Felsökning >
n 118 N
Felsökning
I det här avsnittet beskrivs hur du löser vanliga problem som kan uppstå när du använder din VAIO-dator. Många av problemen
är enkla att lösa. Använd VAIO Care om du inte lyckades lösa problemen med hjälp av dessa förslag. Information om hur du
startar programmet finns i Använda VAIO Care (sidan 32).
Om du fortfarande inte lyckats lösa problemen och behöver hjälp kan du besöka supportwebbplatserna som anges i Läs mer
om din VAIO-dator (sidan 5).
Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns på din dator.
❑ Användning av datorn (sidan 120)
❑ Systemuppdatering/Säkerhet (sidan 126)
❑ Återställning/Återställningsmedia (sidan 127)
❑ Partition (sidan 128)
❑ Batteri (sidan 129)
❑ Den inbyggda kameran (sidan 131)
❑ Nätverk (LAN/Trådlöst LAN) (sidan 133)
❑ BLUETOOTH-teknik (sidan 137)
❑ Optiska skivor (sidan 140)
❑ Bildskärm (sidan 145)
❑ Utskrift (sidan 150)
❑ Mikrofon (sidan 151)
❑ Högtalare (sidan 152)
Felsökning >
n 119 N
❑ Pekplatta (sidan 154)
❑ Tangentbord (sidan 155)
❑ Disketter (sidan 156)
❑ Ljud/video (sidan 157)
❑ ”Memory Stick” (sidan 159)
❑ Kringutrustning (sidan 160)
Felsökning >
Användning av datorn
n 120 N
Användning av datorn
Vad ska jag göra om datorn inte startar?
❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, att du slagit på den samt att strömindikatorn lyser.
❑ Kontrollera att batteriet är rätt isatt och laddat.
❑ Koppla ur alla anslutna USB-enheter (om det finns några) och starta sedan om datorn.
❑ Ta bort eventuella extra minnesmoduler som du har installerat efter inköpet och starta sedan om datorn.
❑ Om datorn är ansluten till en sladdosa med flera uttag eller en enhet för avbrottsfri kraft (UPS), kontrollera att dessa är
anslutna till en strömkälla och påslagna.
❑ Om du använder en extern bildskärm, kontrollera att den är ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att
kontrollerna för ljusstyrka och kontrast är rätt inställda. Läs bildskärmens bruksanvisning om du vill ha mer information.
❑ Koppla ur nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet, anslut nätadaptern och starta datorn
genom att trycka på strömbrytaren.
❑ Kondens kan få datorn att sluta fungera. Om detta inträffar, använd inte datorn på minst en timme.
❑ Kontrollera att endast den medföljande Sony-nätadaptern används. Av säkerhetsskäl ska du bara använda det äkta
laddningsbara batteriet och nätadaptrar från Sony, som levereras med VAIO-datorn.
Felsökning >
Användning av datorn
n 121 N
Vad ska jag göra om den gröna strömindikatorn tänds men ingenting visas på skärmen?
❑ Tryck på Alt+F4 flera gånger för att stänga programfönstret. Ett programfel kan ha uppstått.
❑ Om det inte hjälper att trycka på Alt+F4 kan du klicka på Start, pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att
starta om datorn.
❑ Om datorn inte startar om trycker du på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen
bredvid knappen Stäng av
och på Starta om.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om.
❑ Om det här inte fungerar stänger du av datorn genom att hålla ned strömbrytaren i mer än fyra sekunder. Koppla från
nätadaptern och låt datorn stå så i ungefär fem minuter. Anslut sedan nätadaptern och sätt på datorn igen.
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.
Felsökning >
Användning av datorn
n 122 N
Vad ska jag göra om datorn eller programmen slutar svara?
❑ Om datorn slutar att svara när ett program körs kan du trycka på tangenterna Alt+F4 så stängs programfönstret.
❑ Om det inte hjälper att trycka på Alt+F4 kan du klicka på Start och på Stäng av för att stänga av datorn.
❑ Om datorn inte stängs av trycker du på Ctrl+Alt+Delete och klickar på knappen Stäng av.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Stäng av.
❑ Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.
❑ Koppla ur nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet, anslut nätadaptern och starta datorn
genom att trycka på strömbrytaren.
❑ Försök installera om programmet.
❑ Kontakta programmets utgivare eller leverantör av teknisk support.
Felsökning >
Användning av datorn
n 123 N
Varför försätts datorn inte i vänteläge eller viloläge?
Datorn kan bli instabil om driftläget ändras innan datorn helt övergått till vänteläge eller viloläge.
Så här återställer du datorn till normalläge
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om.
3
Om datorn inte startar om trycker du på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen bredvid knappen Stäng av och
på Starta om.
Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om.
4
Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.
Vad ska jag göra om laddningsindikatorn blinkar snabbt och datorn inte startar?
❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet.
Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn. Mer information finns i Sätta i/ta ut batteriet (sidan 19).
❑ Om problemet kvarstår betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta ut batteriet och kontakta ett
auktoriserat Sony-service/supportcenter. Information om hur du hittar närmaste center eller ombud finns i Läs mer om
din VAIO-dator (sidan 5).
Felsökning >
Användning av datorn
n 124 N
Varför visas en lägre processorhastighet än den maximala i fönstret Systemegenskaper?
Detta är normalt. Eftersom datorns processor använder en typ av hastighetskontroll i energibesparingssyfte, kanske den
aktuella processorhastigheten visas i Systemegenskaper i stället för den maximala hastigheten.
Vad gör jag om min dator inte godkänner mitt lösenord och returnerar meddelandet Enter
Onetime Password?
Om du anger fel startlösenord tre gånger i rad, visas meddelandet Enter Onetime Password och Windows startar inte. Håll
in strömbrytaren i mer än fyra sekunder och kontrollera att strömindikatorns lampa släcks. Vänta i 10–15 sekunder och starta
sedan om datorn samt ange rätt lösenord. Lösenordet är skiftlägeskänsligt, så se till att kontrollera vilket skiftläge datorn är i
innan du anger lösenordet.
Vad ska jag göra om mitt spel inte fungerar eller kraschar hela tiden?
❑ Kontrollera på spelets webbplats om det finns några korrigeringsfiler eller uppdateringar som du kan hämta.
❑ Kontrollera att du har installerat den senaste grafikdrivrutinen.
❑ På vissa VAIO-modeller delas grafikminnet med systemet. I så fall garanteras inte optimala grafikprestanda.
Varför stängs inte skärmen av fast tidsgränsen för automatisk avstängning har
passerats?
Vissa program och skärmsläckare är utformade så att den funktion i operativsystemet som stänger av datorskärmen eller
försätter datorn i vänteläge efter en viss tids inaktivitet tillfälligt inaktiveras. Det problemet kan du lösa genom att avsluta de
program som körs eller byta skärmsläckare.
Felsökning >
Användning av datorn
n 125 N
Hur ändrar jag startenhetsordningen?
Du kan ändra startenhetsordning med en av BIOS-funktionerna. Gör så här:
1
Starta datorn och tryck på F2 flera gånger tills VAIO-logotypen försvinner.
BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
2
Tryck på < eller , för att välja Boot.
3
Tryck på M eller m för att välja önskad prioritet under Boot Priority och tryck sedan på Enter.
4
Tryck på M eller m för att välja den enhet som du vill tilldela prioriteten och tryck sedan på Enter.
5
Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter.
Vid bekräftelsen trycker du på Enter.
Vad ska jag göra om jag inte kan starta datorn från USB-diskettenheten som är ansluten
till datorn?
För att kunna starta datorn från USB-diskettenheten måste du byta startenhet.
Starta datorn och tryck på F11 flera gånger tills VAIO-logotypen försvinner.
Felsökning >
Systemuppdatering/Säkerhet
n 126 N
Systemuppdatering/Säkerhet
Hur hittar jag viktiga uppdateringar till datorn?
Du kan hitta och installera de senaste uppdateringarna på datorn med hjälp av programmen: Windows Update och VAIO
Update. Se Uppdatera datorn (sidan 30) om du vill ha mer information.
Hur schemalägger jag installationen av Windows-uppdateringar på datorn?
Operativsystemet Microsoft Windows är förinstallerat på datorn. Det bästa sättet att skydda datorn mot säkerhetshot,
t.ex. virus, är att regelbundet hämta och installera de senaste Windows-uppdateringarna.
Du kan få viktiga Windows-uppdateringar på följande sätt:
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar.
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på System och säkerhet.
3
Klicka på Åtgärdscenter.
4
Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in automatiska eller schemalagda uppdateringar.
Felsökning >
Återställning/Återställningsmedia
n 127 N
Återställning/Återställningsmedia
Hur skapar jag återställningsmedia?
Du kan skapa återställningsmedia med VAIO Care (sidan 32). Medierna används för att återställa datorn till
standardinställningarna från fabriken.
!
Om datorn inte har en inbyggd optisk skivenhet måste du ansluta en extern optisk skivenhet (medföljer ej).
Mer information finns i vår Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide.
Hur återställer jag datorn till standardinställningarna från fabriken?
Det finns två sätt att återställa datorn: från återställningsmedia och från återställningsområdet. Mer information finns i vår
Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide.
Hur gör jag för att återinstallera de ursprungliga programmen och drivrutinerna?
Du kan återställa de förinstallerade programmen och drivrutinerna med hjälp av VAIO Care (sidan 32).
Mer information finns i hjälpen till VAIO Care.
Hur kontrollerar jag volymen i återställningsområdet?
Datorns inbyggda lagringsenhet innehåller återställningsområdet där data för systemåterställningen lagras. Gör så här om
du vill kontrollera volymen i återställningsområdet:
1
Klicka på Start, högerklicka på Dator och välj Hantera.
2
Klicka på Diskhantering under Lagring i det vänstra fönstret.
Volymen i återställningsområdet och volymen på hela C-disken visas på raden Disk 0 i mittenfönstret.
Felsökning >
Partition
n 128 N
Partition
Hur skapar jag en hårddiskpartition?
I Windows finns en funktion som gör att du kan skapa en partition utan att behöva återställa datorsystemet.
1
Klicka på Start, Kontrollpanelen, System och säkerhet och Skapa och formatera hårddiskpartitioner under
Administrationsverktyg.
2
Om fönstret User Account Control visas klickar du på Ja.
Om du är inloggad på datorn som standardanvändare kan du uppmanas att ange ett administratörsnamn och -lösenord.
3
Högerklicka på C-enheten och välj Krymp volym.
4
Ange storleken på partitionen som ska skapas i Diskutrymme som ska krympas (MB) och klicka på Krymp.
5
Högerklicka på Inte allokerat och välj Ny enkel volym.
6
Följ instruktionerna på skärmen.
Om du använder VAIO Care Rescue kan du skapa en partition under återställningsprocessen. Se Använda VAIO Care (sidan 32) om du vill ha mer
information.
Felsökning >
Batteri
n 129 N
Batteri
Hur vet jag om batteriet är laddat?
Laddningsindikatorn visar om batteriet är laddat. Se Ladda batteriet (sidan 22) om du vill ha mer information.
När använder datorn ström från elnätet?
När datorn är ansluten till ett nätuttag via nätadaptern använder den nätström, även om batteriet sitter i.
När bör jag ladda om batteriet?
Ladda batteriet i följande fall:
❑ Batteriet är nästan urladdat och både laddningslampan och strömindikatorlampan blinkar.
❑ Du har inte använt batteriet på länge.
När bör jag byta ut batteriet?
Ett meddelande som uppmanar dig att ersätta batteriet visas när batteriets livslängd håller på att ta slut. Du kan kontrollera
batteriladdningskapaciteten med funktionen Battery på VAIO Control Center.
Är något fel om det installerade batteriet blir varmt?
Nej, det är normalt att batteriet blir varmt när det driver datorn.
Felsökning >
Batteri
n 130 N
Kan datorn gå över i viloläge medan den körs på batteriet?
Datorn kan övergå i viloläge medan den körs på batteriet, men vissa program och viss kringutrustning hindrar att systemet
försätts i viloläge. Om du använder ett program som hindrar att systemet försätts i viloläge, bör du spara dina data ofta så att
du inte riskerar att förlora dessa. Information om hur du manuellt kan aktivera viloläget finns i Använda viloläget (sidan 29).
Varför kan jag inte ladda mitt batteri så det blir fulladdat?
För att förlänga batteriets livslängd är batterivårdsfunktionen aktiverad i VAIO Control Center. Kontrollera inställningarna i
VAIO Control Center.
Vad ska jag göra om det visas ett meddelande där det står att batteriet är inkompatibelt
eller felaktigt installerat och datorn försätts i viloläge?
❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet.
Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn. Mer information finns i Sätta i/ta ut batteriet (sidan 19).
❑ Om problemet kvarstår betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta ut batteriet och kontakta ett
auktoriserat Sony-service/supportcenter. Information om hur du hittar närmaste center eller ombud finns i Läs mer om
din VAIO-dator (sidan 5).
Felsökning >
Den inbyggda kameran
n 131 N
Den inbyggda kameran
Varför visar inte sökaren några bilder alls eller med låg kvalitet?
❑ Den inbyggda kameran kan inte användas med mer än ett program åt gången. Avsluta det aktuella programmet innan
du öppnar ett annat. På modeller med Media Gallery kan du inte använda ytterligare ett kameraprogram som använder
den inbyggda kameran när du använder rörelsefunktionen i Media Gallery.
❑ Sökaren kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, när du tittar på föremål som rör sig snabbt. Detta är normalt
och innebär inte att ett fel har uppstått.
❑ Om problemet kvarstår, startar du om datorn.
Varför fördröjs videoindata från den inbyggda kameran med ett par sekunder?
Videoindata kan fördröjas med ett par sekunder om:
❑ ett kortkommando med tangenten Fn används.
❑ belastningen på processorn ökar.
Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
Varför har tagna bilder så låg kvalitet?
❑ Bilder som tas under ett lysrör kan innehålla reflektioner från ljuset.
❑ En mörkare del av bilden kan visas som brus.
❑ Den inbyggda kameran och området runt den är smutsigt. Rengör området. Se Information om skötsel och underhåll
(sidan 108).
Felsökning >
Den inbyggda kameran
n 132 N
Vad ska jag göra om bildrutor försvinner från de tagna bilderna och de innehåller ljudavbrott?
❑ Effektinställningarna i programmet kan medföra att bildrutor försvinner. Mer information finns i hjälpen som ingår i
programvaran.
❑ Fler program kanske körs än vad datorn klarar av. Avsluta de program som du inte använder.
❑ Det här problemet kan uppstå när datorn körs med ett energischema för låg förbrukning, vilket sänker processorprestanda.
Information om hur du kontrollerar energischemat finns i Välja energialternativ (sidan 97).
Vad ska jag göra om det försvinner bildrutor under filmuppspelning när datorn körs på
batteriet?
Strömmen i batteriet håller på att ta slut. Anslut datorn till ett nätuttag.
Vad ska jag göra om bilderna jag tagit flimrar?
Det här problemet inträffar när du använder kameran i lysrörsbelysning och beror på att utfrekvensen för ljussättningen och
slutarhastigheten inte överensstämmer.
Ändra kamerans riktning eller kamerabildernas ljusstyrka för att minska flimret. I vissa program kan du ta bort flimmer genom
att ange ett lämpligt värde för någon av kamerans egenskaper (t.ex. ljuskälla och flimmer).
Felsökning >
Nätverk (LAN/Trådlöst LAN)
n 133 N
Nätverk (LAN/Trådlöst LAN)
Vad ska jag göra om ikonen VAIO Smart Network inte visas i Aktivitetsfältet?
❑ Klicka på
i Aktivitetsfältet och kontrollera om ikonen VAIO Smart Network
visas.
❑ Om ikonen VAIO Smart Network
inte visas i Aktivitetsfältet klickar du på Start, Alla program och VAIO Smart Network
och ändrar sedan inställningen för att visa ikonen i Aktivitetsfältet.
Felsökning >
Nätverk (LAN/Trådlöst LAN)
n 134 N
Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN?
❑ Anslutningsförmågan påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta bort datorn från eventuella
hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Kontrollera att omkopplaren WIRELESS är på och att indikatorlampan WIRELESS på datorn lyser.
❑ Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på.
❑ Gör så här för att kontrollera inställningarna:
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet.
3
Klicka på Anslut till ett nätverk för att bekräfta att din åtkomstpunkt är vald.
❑ Kontrollera att krypteringsnyckeln är korrekt.
❑ Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett
annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Så här ändrar du inställningarna:
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på System och säkerhet och Energialternativ.
3
Klicka på Ändra schemainställningar för det aktuella energischemat.
4
Klicka på Ändra avancerade inställningar.
5
Dubbelklicka på Inställningar för trådlöst nätverkskort och Energisparläge.
6
Markera Hög prestanda i listrutan.
Felsökning >
Nätverk (LAN/Trådlöst LAN)
n 135 N
Vad ska jag göra om jag inte kan ansluta till Internet?
❑ Kontrollera åtkomstpunktinställningarna. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra.
❑ Flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Kontrollera att datorn är korrekt konfigurerad för åtkomst till Internet.
❑ Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett
annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Följ anvisningarna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn
till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 134) om du vill ändra inställningarna.
Varför går dataöverföringen långsamt?
❑ Överföringshastigheten för trådlösa LAN påverkas av avståndet och hinder mellan enheter och åtkomstpunkter. Andra
påverkande faktorer är enhetens konfiguration, radioförhållanden och programkompatibilitet. För att uppnå maximal
överföringshastighet bör du flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
❑ Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN kan enheten tillfälligt vara överbelastad, beroende på hur många andra
enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.
❑ Om åtkomstpunkten störs av andra åtkomstpunkter, byt kanal för åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i
bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett
annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Följ anvisningarna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn
till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 134) om du vill ändra inställningarna.
Felsökning >
Nätverk (LAN/Trådlöst LAN)
n 136 N
Hur undviker jag avbrott i dataöverföringen?
❑ När datorn är ansluten till en åtkomstpunkt kan avbrott i dataöverföringen uppstå vid överföring av en stor fil, eller om
datorn är placerad nära mikrovågsugnar eller trådlösa telefoner.
❑ Flytta datorn närmare åtkomstpunkten.
❑ Kontrollera att åtkomstpunkten är intakt.
❑ Byt kanal på åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
❑ Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett
annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Följ anvisningarna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn
till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 134) om du vill ändra inställningarna.
Vad är kanaler?
❑ Kommunikation via trådlöst LAN sker på uppdelade frekvensband, så kallade kanaler. Åtkomstpunkter för trådlöst LAN
från andra leverantörer kan vara förinställda på andra kanaler än Sony-enheter.
❑ Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN, kontrollera anslutningsinformationen i bruksanvisningen för
åtkomstpunkten.
Varför avbryts nätverksanslutningen när jag byter krypteringsnyckel?
Två datorer med funktion för trådlöst LAN kan förlora inbördes nätverksanslutning om krypteringsnyckeln ändras. Du kan
antingen byta tillbaka till den ursprungliga profilen, eller ange nyckeln på nytt på båda datorerna så att nyckeln överensstämmer.
Felsökning >
BLUETOOTH-teknik
n 137 N
BLUETOOTH-teknik
Vad ska jag göra om min dator inte kan hittas av andra BLUETOOTH-enheter?
❑ Kontrollera att båda enheterna har BLUETOOTH-funktionen aktiverad.
❑ Kontrollera att omkopplaren WIRELESS är på och att indikatorlampan WIRELESS på datorn lyser.
❑ Det går inte att använda BLUETOOTH-funktionen när datorn befinner sig i ett energisparläge. Försätt datorn i normalläge
igen och koppla sedan på WIRELESS-brytaren.
❑ Datorn och enheten kanske står för långt ifrån varandra. Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken fungerar bäst om enheterna
placeras inom 10 meter från varandra.
Vad ska jag göra om jag inte kan hitta den BLUETOOTH-enhet som jag vill kommunicera
med?
❑ Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen är påslagen på den enhet som du vill kommunicera med. Se bruksanvisningen
till den andra enheten om du vill ha mer information.
❑ Om den enhet som du vill kommunicera med redan håller på att kommunicera med en annan BLUETOOTH-enhet,
kan det hända att den inte går att hitta eller att det inte går att kommunicera med den från din dator.
❑ Så här tillåter du att andra BLUETOOTH-enheter kan kommunicera med din dator:
1
Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare.
2
Högerklicka på ikonen för BLUETOOTH-enheten och klicka på Bluetooth-inställningar.
3
Klicka på fliken Alternativ och markera kryssrutan Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorn.
Felsökning >
BLUETOOTH-teknik
n 138 N
Vad ska jag göra om andra BLUETOOTH-enheter inte kan ansluta till min dator?
❑ Se förslagen i Vad ska jag göra om jag inte kan hitta den BLUETOOTH-enhet som jag vill kommunicera med?
(sidan 137).
❑ Kontrollera att de andra enheterna är verifierade.
❑ Det kan hända att det möjliga dataöverföringsavståndet blir mindre än 10 meter beroende på hinder mellan enheterna,
radiovågornas kvalitet, eller det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och BLUETOOTH-enheten
närmare varandra.
Varför är BLUETOOTH-anslutningen långsam?
❑ Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och/eller avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten på
radiovågorna och det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och BLUETOOTH-enheten närmare
varandra.
❑ Frekvensbandet 2,4 GHz, som används av BLUETOOTH-enheter eller trådlöst LAN, används även av andra enheter.
Även om BLUETOOTH-enheter använder olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som
använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar,
distanserna blir kortare, eller att kommunikationen avbryts.
❑ Om den version av BLUETOOTH-standard som används i BLUETOOTH-enheten som du vill kommunicera med inte är
samma version som den som används på din dator minskar kommunikationshastigheten.
❑ Kommunikation med högre hastighet mellan datorn och BLUETOOTH-enheter är tillgänglig om de stöder snabb
BLUETOOTH-teknik. Aktivera trådlöst LAN och BLUETOOTH-funktionerna på datorn för kommunikation med högre
hastighet.
!
Vissa BLUETOOTH-profiler stöder inte kommunikation med hög hastighet.
Felsökning >
BLUETOOTH-teknik
n 139 N
Kan jag använda en enhet med BLUETOOTH-teknik på flygplan?
När du använder BLUETOOTH-teknik överför datorn en radiofrekvens på 2,4 GHz. Känsliga platser, till exempel sjukhus och
flygplan, kan ha begränsningar för hur BLUETOOTH-enheter får användas för att undvika radiostörningar. Kontrollera med
personalen om du får använda BLUETOOTH-funktionen på datorn.
Varför går det inte att använda BLUETOOTH-funktionen när jag loggar in på min dator
som standardanvändare?
BLUETOOTH-funktionen kanske inte är tillgänglig för användare med ett standardanvändarkonto på datorn. Logga in på
datorn som en användare med administratörsbehörighet.
Varför går det inte att använda BLUETOOTH-enheter när jag byter användare?
Om du växlar användare utan att logga ut från systemet fungerar inte BLUETOOTH-enheterna. Se till att logga ut innan du
växlar användare. Om du vill logga ut från systemet klickar du på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Logga ut.
Varför kan jag inte överföra visitkort med mobiltelefonen?
Det finns inget stöd för funktionen för överföring av visitkort.
Vad ska jag göra om BLUETOOTH-ikonen inte visas i Aktivitetsfältet?
❑ Se till att omkopplaren bredvid BLUETOOTH är ställd på On i fönstret VAIO Smart Network.
❑ Så här visar du BLUETOOTH-ikonen i Aktivitetsfältet:
1
Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare.
2
Högerklicka på ikonen för BLUETOOTH-enheten och klicka på Bluetooth-inställningar.
3
Klicka på fliken Alternativ och markera kryssrutan Visa Bluetooth-ikonen i Meddelandefältet.
Felsökning >
Optiska skivor
n 140 N
Optiska skivor
Varför slutar datorn svara när den försöker läsa en skiva?
Skivan kan vara smutsig eller skadad. Gör så här:
1
Tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klicka på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att starta om
datorn.
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete kan osparad information gå förlorad.
2
Ta bort skivan från den optiska skivenheten.
3
Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras, se anvisningarna i Skivor (sidan 108).
Vad gör jag om skivfacket inte går att öppna?
❑ Kontrollera att datorn är i normalläge.
❑ Tryck på utmatningsknappen.
❑ Klicka på Start och sedan på Dator om utmatningsknappen inte fungerar. Högerklicka sedan på ikonen för den optiska
skivenheten och välj Mata ut.
❑ Om inget av ovanstående alternativ fungerar, stoppar du in ett tunt, rakt föremål (t.ex. ett uträtat gem) i hålet för manuell
utmatning på den optiska skivenheten.
❑ Försök med att starta om datorn.
Felsökning >
Optiska skivor
n 141 N
Vad ska jag göra om det inte går att spela upp en skiva ordentligt på datorn?
❑ Kontrollera att skivan är ilagd med etikettsidan uppåt.
❑ Kontrollera att de erforderliga programmen är installerade enligt tillverkarens anvisningar.
❑ Om skivan är smutsig eller skadad, slutar datorn svara. Gör så här:
1
Tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klicka på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att starta
om datorn.
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete kan osparad information gå förlorad.
2
Ta bort skivan från den optiska skivenheten.
3
Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras, se anvisningarna i Skivor (sidan 108).
❑ Om du spelar en skiva och inget ljud hörs gör du följande:
❑ Volymen kan ha stängts av med tangenterna Fn+F2. Tryck på knappen igen.
❑ Volymen kan ha sänkts till lägsta nivå med tangenterna Fn+F3. Tryck på Fn+F4 så höjs volymen.
❑ Om du vill kontrollera inställningarna kan du högerklicka på volymikonen i Aktivitetsfältet och klicka på Öppna
Volymkontrollen.
❑ Kontrollera ljudinställningarna i ljudmixern.
❑ Om datorn har externa högtalare, kontrollera högtalarnas volyminställning och anslutningarna mellan datorn och
högtalarna.
Felsökning >
Optiska skivor
n 142 N
❑ Kontrollera att korrekta drivrutiner är installerade. Gör så här:
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på System och säkerhet.
3
Klicka på System.
4
Klicka på Enhetshanteraren i det vänstra fönstret.
Fönstret Enhetshanteraren med en lista över datorns maskinvaruenheter visas.
Om ett ”X” eller ett utropstecken visas vid en enhet i listan, måste du kanske aktivera enheten eller installera om
drivrutinen.
5
Dubbelklicka på den optiska skivenheten om du vill öppna en lista över de optiska drivrutiner som finns på din dator.
6
Dubbelklicka på önskad drivrutin.
Du kan bekräfta drivrutinen genom att välja fliken Drivrutin och klicka på Mer information.
7
Klicka på OK för att stänga fönstret.
❑ Kontrollera att det inte sitter någon självhäftande etikett på skivan. Den kan lossna medan skivan finns i den optiska
skivenheten och skada enheten eller få den att krångla.
❑ Om en regionkodvarning visas, kanske skivan inte är kompatibel med enheten. Kontrollera på förpackningen att regionkoden
överensstämmer med den optiska skivenhetens kod.
❑ Om du upptäcker kondens på datorn, bör du inte använda den på minst en timme. Kondens kan få datorn att sluta fungera.
❑ Kontrollera att datorn drivs med ström från nätuttaget och pröva sedan igen.
Felsökning >
Optiska skivor
n 143 N
Vad ska jag göra om det inte går att spela upp Blu-ray Disc-media eller om datorn blir
instabil vid Blu-ray Disc-uppspelning?
❑ Kontrollera att den optiska skivenheten stöder Blu-ray Disc-mediet.
❑ Du måste uppdatera AACS-nyckeln om du vill kunna fortsätta spela upphovsrättsskyddade Blu-ray Disc-media. Om du
får ett meddelande som uppmanar dig att uppdatera AACS-nyckeln så gör du det.
!
Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan uppdatera AACS-nyckeln.
❑ Det kanske inte går att spela upp visst innehåll på Blu-ray Disc-media på datorn eller datorn kanske blir instabil vid
Blu-ray Disc-uppspelning. Om du vill kunna spela upp innehåll hämtar du och installerar de senaste uppdateringarna för
Blu-ray Disc-uppspelningsprogrammet via VAIO Update.
Information om hur du använder VAIO Update finns i Uppdatera datorn (sidan 30).
Vad ska jag göra om det inte går att bränna data på en CD?
❑ Se till att inga program startas och låt inga program startas automatiskt, inte ens en skärmsläckare.
❑ Om du använder en CD-R/RW med en självhäftande etikett ersätter du den med en skiva utan etikett. Det kan medföra
skrivfel eller annan skada att använda en skiva med självhäftande etikett.
Vad ska jag göra om det inte går att bränna data på en DVD?
❑ Kontrollera att du använder rätt typ av inspelningsbara DVD-skivor.
❑ Kontrollera vilket inspelningsbart DVD-format som är kompatibelt med den optiska skivenheten. Vissa typer av
inspelningsbara DVD-skivor fungerar inte.
Felsökning >
Optiska skivor
n 144 N
Varför går det inte att bränna information på Blu-ray Disc-media?
❑ Kontrollera att den optiska skivenheten stöder skrivningsfunktionen för Blu-ray Disc.
❑ BD-R-skivor är inte återskrivningsbara. Du kan inte lägga till eller radera data på BD-R-skivor.
Vad ska jag göra om min externa optiska skivenhet inte fungerar som den ska?
Se till att den externa optiska skivenheten är ansluten till en strömkälla och till USB-porten på datorn. Om den optiska
skivenheten inte är ansluten kan det hända att den inte fungerar som den ska.
Felsökning >
Bildskärm
n 145 N
Bildskärm
Varför blir skärmen svart?
❑ Skärmen blir svart om datorn inte får någon ström eller om den försätts i ett energisparläge (vänteläge eller viloläge).
Om datorn är i skärmvänteläge kan du återställa den till normalläge genom att trycka på valfri tangent. Se Använda
energisparlägen (sidan 27) om du vill ha mer information.
❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, att du slagit på den samt att strömindikatorn lyser.
❑ Om datorn körs på batteriet kontrollerar du att batteriet är rätt isatt och ordentligt uppladdat. Se Använda batteriet
(sidan 19) om du vill ha mer information.
❑ Om du har valt den externa skärmen som visningsskärm kan du använda tangentkombinationen Fn+F7.
Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 34) om du vill ha mer information.
Felsökning >
Bildskärm
n 146 N
Vad ska jag göra om bilder och videoklipp inte visas riktigt?
❑ Välj True Color (32 bitar) för antalet färger innan du använder video/bildredigeringsprogram eller spelar upp en DVD.
Alla andra inställningar kan hindra dessa program från att visa bilderna korrekt. Så här ändrar du inställningarna för antal
färger:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka på Avancerade inställningar.
3
Klicka på fliken Bildskärm.
4
Välj True Color (32 bitar) under Färger.
❑ Ändra inte upplösning eller antal färger medan du använder video/bildredigeringsprogram eller spelar upp DVD-skivor då
det kan orsaka felaktig visning eller uppspelning eller göra systemet instabilt.
Dessutom rekommenderar vi att du inaktiverar skärmsläckaren innan du spelar upp DVD-skivor. Om den är aktiverad kan
den sättas på under uppspelningen av DVD:n och hindra den från att spelas upp korrekt. Vissa skärmsläckare kan till och
med ändra upplösningen eller färgerna på skärmen.
Vad ska jag göra om några objekt inte får plats på datorskärmen?
Kontrollera att textstorleken är inställd på 100 %. Om den inte är det kan vissa objekt, till exempel programmenyer, visas
felaktigt. Det beror på vilket program du använder. Mer information om hur du ändrar textstorleken finns i Windows Hjälp
och support.
Vad gör jag om det inte visas någon bild på TV-skärmen eller på den externa bildskärmen
som är ansluten till HDMI-utporten?
Kontrollera att du använder en HDCP-kompatibel bildskärm. Upphovsrättsskyddat material kan inte visas på bildskärmar som
inte är HDCP-kompatibla. Se Ansluta en TV till en HDMI-inport (sidan 78) eller Ansluta en bildskärm eller en projektor
(sidan 76) om du vill ha mer information.
Felsökning >
Bildskärm
n 147 N
Vad ska jag göra om inga 3D-bilder visas på min 3D-TV som är ansluten till HDMI-utporten?
❑ Ändra inställningarna för 3D-uppspelning. Klicka på
, som finns längst ned till höger i fönstret PowerDVD BD för att
ändra inställningen. Mer information finns i hjälpen till PowerDVD BD.
❑ Om datorn är ansluten till 3D-TV:n via en AV-förstärkare måste du se till att AV-förstärkaren har stöd för 3D-uppspelning.
❑ Kontrollera upplösningsinställningarna för HDMI-utgången på datorn. Om upplösningen inte är inställd på 1920 x 1080
eller 1280 x 720 visas inte bilderna i 3D.
❑ Du bör även läsa mer om 3D-uppspelning i den handbok som medföljde 3D-TV:n.
Felsökning >
Bildskärm
n 148 N
Varför visas inte videon på bildskärmen?
❑ Om du har valt den externa skärmen som visningsskärm och den externa skärmen är bortkopplad, kan du inte visa en
video på skärmen. Stoppa videouppspelningen, växla visningen till datorns bildskärm och starta om videouppspelningen.
Se Välja visningslägen (sidan 82) för information om hur du ändrar visningsbilden. Du kan även trycka på Fn+F7 för
att ändra visningsskärm. Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 34) om du vill ha mer information.
❑ Videominnet i datorn kanske inte räcker till för att visa högupplösta videor. I så fall får du minska upplösningen på
LCD-skärmen.
Så här ändrar du skärmupplösningen:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.
2
Klicka i listrutan intill Upplösning.
3
Dra skjutreglaget uppåt för att öka upplösningen eller nedåt för att minska den.
Du kan kontrollera den totala mängden tillgängligt grafikminne och videominne. Högerklicka på skrivbordet, markera Skärmupplösning och klicka på
Avancerade inställningar och fliken Bildskärmskort. Värdet som visas kan skilja sig från den verkliga mängden minne på datorn.
Vad ska jag göra om skärmen är mörk?
❑ Gör skärmen ljusare genom att trycka på tangenterna Fn+F6.
❑ Om du blockerar omgivningsljussensorn blir skärmen svart. Se till att sensorn inte blockeras.
Vad ska jag göra om den externa bildskärmen fortfarande är tom?
Tryck på Fn+F7 för att ändra visningsskärm. Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 34) om du vill
ha mer information.
Felsökning >
Bildskärm
Hur kör jag Windows Aero?
Gör så här om du vill köra Windows Aero:
1
Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.
2
Välj önskat tema från Aero-teman.
Information om funktioner i Windows Aero, t.ex. Windows Flip 3D finns i Windows Hjälp och support.
n 149 N
Felsökning >
Utskrift
n 150 N
Utskrift
Vad ska jag göra om jag inte kan skriva ut ett dokument?
❑ Kontrollera att skrivaren är på och att skrivarkabeln är ordentligt ansluten till portarna på skrivaren och datorn.
❑ Kontrollera att skrivaren är kompatibel med det Windows-operativsystem som är installerat på datorn.
❑ Du måste kanske installera en skrivardrivrutin innan du kan använda skrivaren. Läs skrivarens bruksanvisning om du vill
ha mer information.
❑ Om skrivaren inte fungerar sedan datorn återgått från ett energisparläge (vänteläge eller viloläge), försök att starta om
datorn.
❑ Om skrivaren har funktioner för dubbelriktad kommunikation kan utskrift fungera om dessa funktioner inaktiveras. Gör så
här:
1
Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare.
2
Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper.
3
Klicka på fliken Portar.
4
Avmarkera kryssrutan Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation.
5
Klicka på OK.
Då inaktiveras funktionerna för dubbelriktad kommunikation på skrivaren, t.ex. för dataöverföring, tillståndskontroll och
fjärrpanel.
Felsökning >
Mikrofon
n 151 N
Mikrofon
Vad ska jag göra om mikrofonen inte fungerar?
❑ Om du använder en extern mikrofon bör du kontrollera att mikrofonen är på och ordentligt ansluten till datorns mikrofoningång.
❑ Enheten för ingående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Konfigurera enheten för ingående ljud genom att följa dessa
anvisningar:
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
3
Klicka på Maskinvara och ljud.
4
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
5
På fliken Inspelning väljer du önskad enhet för inkommande ljud och klickar sedan på Standard.
Hur kan jag förhindra mikrofonrundgång?
Mikrofonrundgång uppstår när mikrofonen tar emot ljud från en ljudenhet, till exempel en högtalare.
Så här förhindrar du det här problemet:
❑ Håll mikrofonen borta från ljudenheter.
❑ Skruva ned volymen på högtalarna och mikrofonen.
Felsökning >
Högtalare
n 152 N
Högtalare
Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna?
❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i
programmets hjälpfil.
❑ Volymen kan ha stängts av med tangenterna Fn+F2. Tryck på knappen igen.
❑ Volymen kan ha sänkts till lägsta nivå med tangenterna Fn+F3. Tryck på Fn+F4 så höjs volymen.
❑ Kontrollera volymkontrollen i Windows genom att klicka på volymikonen i Aktivitetsfältet.
❑ Enheten för utgående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Information om hur du ändrar enheten för utgående ljud finns i Hur
ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 157).
Felsökning >
Högtalare
n 153 N
Vad ska jag göra om de externa högtalarna inte fungerar?
❑ Se förslagen i Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna? (sidan 152).
❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i
programmets hjälpfil.
❑ Kontrollera att högtalarna är ordentligt anslutna och att volymen är tillräckligt högt uppskruvad för att ljudet ska höras.
❑ Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.
❑ Om högtalarna är utrustade med mute-knapp (ljud av), kontrollerar du att den inte är intryckt.
❑ Om högtalarna kräver extern ström kontrollerar du att de är anslutna till en strömkälla. Läs bruksanvisningen för högtalarna
om du vill ha mer information.
❑ Kontrollera volymkontrollen i Windows genom att klicka på volymikonen i Aktivitetsfältet.
❑ Enheten för utgående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Information om hur du ändrar enheten för utgående ljud finns i Hur
ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 157).
Felsökning >
Pekplatta
n 154 N
Pekplatta
Vad ska jag göra om pekplattan inte fungerar?
❑ Du kanske har inaktiverat pekplattan. Aktivera den igen genom att trycka på Fn+F1. Se Använda pekplattan (sidan 37).
❑ Se till att ingen mus är ansluten till datorn.
❑ Om markören inte rör sig när ett program körs kan du trycka på tangenterna Alt+F4 så stängs programfönstret.
❑ Om Alt+F4-tangenterna inte fungerar trycker du en gång på Windows-tangenten och sedan på ,-tangenten flera gånger.
Välj Starta om genom att trycka på M eller m och tryck på Enter för att starta om datorn.
❑ Om datorn inte startar om trycker du på Ctrl+Alt+Delete, väljer pilen bredvid knappen Stäng av genom att trycka på
m och ,. Tryck på Enter och välj sedan Starta om genom att trycka på M eller m och tryck på Enter för att starta om
datorn.
❑ Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.
!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.
Felsökning >
Tangentbord
n 155 N
Tangentbord
Vad ska jag göra om tangentbordskonfigurationen är fel?
Datorns språklayout för tangentbordet finns angiven på klistermärket på förpackningen. Om du väljer ett annat nationellt
tangentbord när du installerar Windows, kommer tangentkonfigurationen att bli fel.
Ändra tangentbordskonfigurationen så här:
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan på Byt tangentbord eller andra indatametoder under
Nationella inställningar och språkinställningar.
3
Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk.
4
Ändra inställningarna enligt önskemål.
Vad ska jag göra om jag inte kan skriva vissa tecken med tangentbordet?
Om du inte kan skriva U, I, O, P, J, K, L, M och så vidare, kanske tangenten Num Lk är aktiverad. Kontrollera att Num locklampan är släckt. Om Num lock-lampan är tänd trycker du på tangenterna Fn+Num Lk för att släcka den innan du skriver
dessa tecken.
Vad ska jag göra om jag inte kan ange siffror på det numeriska tangentbordet?
Om du inte kan använda det numeriska tangentbordet kanske Num Lk inte är aktiverat. Kontrollera om indikatorlampan för
Num lock är släckt. Om indikatorlampan är släckt trycker du på tangenten Num Lk eller tangenterna Fn+Num Lk för att
aktivera den innan du anger siffror.
Felsökning >
Disketter
n 156 N
Disketter
Varför visas inte ikonen Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media i Aktivitetsfältet
när enheten är ansluten?
Datorn känner inte igen diskettenheten. Kontrollera först att USB-kabeln är ordentligt ansluten till USB-porten. Om du måste
trycka fast kontakten, vänta några sekunder så att datorn hinner känna av enheten. Om ikonen ändå inte visas, gör så här:
1
Stäng alla program som använder diskettenheten.
2
Vänta tills indikatorlampan på diskettenheten släcks.
3
Ta ut disketten genom att trycka på utmatningsknappen och koppla sedan bort USB-diskettenheten från datorn.
4
Anslut diskettenheten igen genom att ansluta USB-kabeln till USB-porten.
5
Starta om datorn genom att klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om.
Vad ska jag göra om det inte går att skriva data på en diskett?
❑ Kontrollera att disketten är ordentligt isatt i enheten.
❑ Om den är ordentligt isatt och du ändå inte kan skriva några data på den, kan disketten vara full eller skrivskyddad.
Du kan antingen använda en diskett som inte är skrivskyddad eller inaktivera skrivskyddsfunktionen.
Felsökning >
Ljud/video
n 157 N
Ljud/video
Hur stänger jag av Windows startljud?
Gör så här om du vill stänga av Windows startljud:
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Maskinvara och ljud.
3
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
4
På fliken Ljud avmarkerar du kryssrutan Spela upp Windows uppstartsljud.
5
Klicka på OK.
Hur ändrar jag enheten för utgående ljud?
Om du inte hör något ljud från enheten som är ansluten till en port, t.ex. USB-porten, HDMI-utporten, porten för optiska utdata
eller hörlursuttaget, måste du ändra enhet för utgående ljud.
1
Avsluta alla program som är öppna.
2
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
3
Klicka på Maskinvara och ljud.
4
Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud.
5
På fliken Uppspelning väljer du önskad enhet för utgående ljud och klickar sedan på Standard.
Felsökning >
Ljud/video
n 158 N
Vad ska jag göra om jag inte kan höra ljudet från den enhet för utgående ljud som är ansluten
till HDMI-utporten, porten för optiska utdata eller hörlursuttaget?
❑ Du måste ändra enhet för utgående ljud om du vill höra ljud från enheten som är ansluten till en port, t.ex. HDMI-utporten,
porten för optiska utdata eller hörlursuttaget. Mer ingående anvisningar finns i Hur ändrar jag enheten för utgående
ljud? (sidan 157).
❑ Gör så här om det fortfarande inte hörs något ljud från ljudenheten:
1
Följ steg 1 till 4 i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 157).
2
Markera HDMI- eller S/PDIF-ikonen på fliken Uppspelning och klicka sedan på Egenskaper.
3
Klicka på fliken Avancerat.
4
Markera den samplingshastighet och det bitdjup (till exempel 48 000 Hz, 16 bitar) som enheten stöder.
5
Klicka på OK.
Varför händer det att det förekommer störningar i ljudet och/eller att bildrutor försvinner
när jag spelar upp high-definition-videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en
digital AVCHD-videokamera?
När du spelar upp HD-videoklipp krävs det omfattande maskinvaruresurser, t.ex. processor-, GPU- eller systemminneprestanda,
på datorn. Under uppspelningen av videoklippet kan vissa funktioner upphöra att vara tillgängliga, och det kan förekomma
störningar i ljudet, att bildrutor försvinner och att uppspelningen misslyckas, beroende på hur din dator är konfigurerad.
Felsökning >
”Memory Stick”
n 159 N
”Memory Stick”
Vad ska jag göra om jag inte kan använda ”Memory Stick” som har formaterats på en
VAIO-dator på andra enheter?
Du kanske måste formatera om ”Memory Stick”.
När du formaterar ”Memory Stick” raderas alla data, även musik, som tidigare sparats på den. Säkerhetskopiera viktiga data
och kontrollera att ”Memory Stick” inte innehåller filer du vill behålla innan du formaterar om den.
1
Kopiera data från ”Memory Stick” till hårddisken när du vill spara data eller bilder.
2
Formatera ”Memory Stick” genom att följa anvisningarna i Formatera ”Memory Stick” (sidan 54).
Kan jag kopiera bilder från en digitalkamera med hjälp av ”Memory Stick”?
Ja, och du kan visa videoklipp som du har spelat in med ”Memory Stick”-kompatibla digitalkameror.
Varför går det inte att skriva information till ”Memory Stick”?
Vissa versioner av ”Memory Stick” har ett raderingsskydd för att förhindra att värdefulla data raderas eller skrivs över av
misstag. Se till att raderingsskyddet är avstängt.
Felsökning >
Kringutrustning
n 160 N
Kringutrustning
Vad ska jag göra om det inte går att ansluta en USB-enhet?
❑ Kontrollera att USB-enheten är påslagen och använder sin egen strömkälla, om detta gäller för enheten. Om du t.ex.
använder en digitalkamera, kontrollerar du att batteriet är laddat. Om du använder en skrivare kontrollerar du att strömkabeln
är ordentligt ansluten till ett nätuttag.
❑ Försök att använda en annan USB-port på datorn. Drivrutinen kanske är installerad på den specifika port du använde
första gången du anslöt enheten.
❑ Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Du måste kanske installera något program innan du
ansluter enheten.
❑ Försök ansluta en enkel enhet som inte kräver mycket effekt, t.ex. en mus, för att testa att porten över huvud taget fungerar.
❑ USB-hubbar kan hindra att en enhet fungerar på grund av ett strömförsörjningsfel. Vi rekommenderar att enheten ansluts
direkt till datorn utan någon hubb.
Om det internationella ENERGY STAR(R)-programmet >
n 161 N
Om det internationella ENERGY STAR(R)-programmet
Följande information gäller endast för ENERGY STAR-kvalificerade produkter.
Som ENERGY STAR-partner kan Sony bekräfta att den här produkten uppfyller ENERGY STAR-standarder för
energiförbrukning.
Det internationella ENERGY STAR Office Equipment-programmet är ett internationellt program som främjar energibesparingar
via användning av datorer och kontorsutrustning. Programmet stöder utvecklingen och spridningen av produkter med funktioner
som effektivt minskar energiförbrukningen.
För mer information om ENERGY STAR-programmet, besök följande webbplatser:
❑ http://www.energystar.gov (USA)
❑ http://www.eu-energystar.org (Europa)
Den här datorn är utformade i enlighet med ENERGY STAR-standarder och levereras med följande strömbesparningsinställningar
som gäller vid körning med nätström:
❑ LCD-bakgrundsbelysningen stängs av automatiskt efter 15 minuter av inaktivitet.
❑ Datorn försätts i vänteläget automatiskt efter 30 minuter av inaktivitet.
Tryck på valfri knapp för att återgå till normalt läge.
Varumärken >
n 162 N
Varumärken
SONY och SONY-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
VAIO, VAIO-logotypen och andra Sony-produkter eller -tjänstnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Sony Corporation eller något av sina dotterbolag.
i.LINK är ett namn som betecknar IEEE 1394.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep och Atom är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoftkoncernen.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, Blu-ray Disc-logotypen och Blu-ray 3D-logotypen är varumärken som tillhör Blu-ray
Disc Association.
Ordet BLUETOOTH och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av
Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Roxio Easy Media Creator är ett varumärke som tillhör Sonic Solutions.
WinDVD är ett varumärke som tillhör Corel Inc.
PowerDVD är ett varumärke som tillhör CyberLink.Inc.
NVIDIA och 3D Vision är registrerade varumärken och/eller varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra
länder.
ArcSoft och ArcSoft-logotypen är registrerade varumärken som tillhör ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion är ett
varumärke som tillhör ArcSoft, Inc.
AMD, AMD-logotypen med pilen, ATI och kombinationer av dessa, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD
Virtualization, AMD-V är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.
Varumärken >
n 163 N
SD-logotypen är ett varumärke.
SDHC-logotypen är ett varumärke.
SDXC-logotypen är ett varumärke.
Ordet ExpressCard och tillhörande logotyper tillhör PCMCIA och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken
och varunamn tillhör respektive ägare.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing LLC.
CompactFlash® är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation.
”PlaceEngine” är ett registrerat varumärke som tillhör Koozyt, Inc.
”PlaceEngine” är utvecklat av Sony Computer Science Laboratories, Inc. och används på licens från Koozyt, Inc.
”AVCHD” är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation.
ENERGY STAR och ENERGY STAR-varumärket är registrerade varumärken i USA.
Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör respektive ägare. I denna handbok har märkena
™ och ® utelämnats.
Funktioner och teknisk information kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Alla andra varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare.
Det är inte säkert att all programvara som omnämns ovan medföljt din modell.
För kännedom >
n 164 N
För kännedom
© 2011 Sony Corporation. Med ensamrätt.
Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och de program som beskrivs
häri, likaså att reducera dem till maskinläsbar form.
Sony Corporation ger inga garantier avseende denna handbok, programvaran eller annan information som finns häri, och
friskriver sig härmed uttryckligen från eventuella underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för specifika ändamål
avseende denna handbok, programvaran eller annan sådan information. Sony Corporation bär inte under några omständigheter
ansvar för skador av oavsiktlig, indirekt eller speciell art, oaktat om sådana skador grundar sig på avtalsbrott eller annan
förseelse, och uppstår på grund av eller i samband med, denna handbok, programvaran eller annan information häri, eller
användning av dessa.
I denna handbok har märkena ™ och ® utelämnats.
Sony Corporation förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera denna handbok och
informationen häri. Programvaran som beskrivs häri regleras av villkoren i ett separat licensavtal för användare.
Sony Corporation bär inget ansvar för, och kommer inte att ge någon kompensation för, förlorade inspelningar som gjorts på
din dator, på externa inspelningsmedier eller på inspelningsenheter, eller för några relevanta förluster, även när inspelningarna
inte utförts på grund av anledningar som inkluderar datorfel, eller när innehållet i en inspelning går förlorat eller skadas som
ett resultat av datorfel eller reparationer som görs på din dator. Sony Corporation kommer inte under några omständigheter
att återställa eller reproducera det inspelade innehåll som gjorts på datorn, på externa inspelningsmedier eller på
inspelningsenheter.
n
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising