Sony | GMD-616 | Sony GMD-616 Bruksanvisning

Waterproof
Car Stereo Cover
Vejledning
Ohjeet
Instruktioner
GMD-616
http://www.sony-europe.com
Sony Corporation Printed in Denmark
Læs denne vejledning grundigt igennem før installation, og gem den til fremtidig reference.
Lue tämä käsikirja huolella läpi ennen asennuksen tekemistä ja aseta se varmaan talteen mahdollista tulevaa
käyttöä varten.
Innan du installerar skyddet ska du läsa igenom dessa anvisningar och behåll dem därefter som framtida referens.
Sådan åbnes
Avaaminen
Öppna
Medfølgende dele
Osaluettelo
Förteckning över delar
1

×6
2

×6
N979.indd 1
2006-11-28 16:23:25
Installation / Asennus / Installation


53 mm
182 mm


N979.indd 2
2006-11-28 16:23:27
Download PDF