Sony | DCR-TRV33E | Sony DCR-TRV33E Käyttöohjeet

3-080-368-62(1)
Digital
Video Camera
Recorder
Käyttöohjeet
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön
aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
Brugervejledning
Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning grundigt
igennem og gemme den til fremtidig brug.
DCR-TRV33E
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E/
TRV22E/TRV33E
©2003 Sony Corporation
Suomi
Dansk
Tervetuloa!
Velkommen!
Onnittelut Sony Handycam -videokameran
hankkimisen johdosta. Handycam-videokameran
erinomaisen kuvan- ja äänenlaadun ansiosta voit
tallentaa ikimuistettavat hetket aitoina.
Handycam-videokamerassa on paljon tehokkaita
toimintoja, mutta se on silti hyvin
helppokäyttöinen. Kuvaat pian kotivideoita,
joista voit nauttia vielä vuosien kuluttua.
Tillykke med købet af denne Sony Handycam.
Ved hjælp af Handycam kan du forevige livets
højdepunkter med en fremragende billed- og
lydkvalitet.
Handycam er udstyret med mange avancerede
funktioner, men den er samtidigt meget nem at
betjene. Du vil snart kunne producere
hjemmevideoer, som du kan få glæde af i mange
år fremover.
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran estämiseksi.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu
sähköiskulle.
Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
ADVARSEL
For at undgå brand eller elektrisk stød må
apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.
Luk ikke kabinettet op, da der i så fald kan
opstå fare for elektrisk stød.
Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret
servicepersonale.
Eurooppalaiset asiakkaat
Til brugerne i Europa
HUOMAUTUS
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän digitaalisen videokameran
kuvaan ja ääneen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke dette digitale
videokameras lyd og billede.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai jokin sähkömagneettinen
kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota USB-kaapeli ja liitä se
uudelleen.
2
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut UBS-kablet igen, hvis statisk elektricitet
eller elektromagnetisme bevirker, at
dataoverførslen afbrydes midt på båndet (fejl).
Vakiovarusteiden
tarkistus
Kontrol af
medfølgende tilbehør
Tarkista, että seuraavat vakiovarusteet on
toimitettu videokameran mukana.
Kontroller, at følgende tilbehør leveres
sammen med camcorderen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
qs
qd
1 AC-L15A/L15B-verkkolaite (1),
virtajohto (1) (s. 25)
1 AC-L15A/L15B-lysnetadapter (1),
netledning (1) (s. 25)
2 NP-FM30-akku (1) (s. 24)
2 Genopladeligt batteri NP-FM30 (1)
(s. 24)
3 A/V-liitäntäkaapeli (1) (s. 60)
4 Langaton kaukosäädin (1) (paitsi
mallissa DCR-TRV12E, s. 96)
5 R6 (koko AA) -paristo
kaukosäätimeen (2) (paitsi mallissa
DCR-TRV12E, s. 315)
3 A/V-tilslutningskabel (1) (s. 60)
4 Trådløs fjernbetjening (1) (undtagen til
DCR-TRV12E, s. 96)
6 Olkahihna (1)
5 R6-batteri (størrelse AA) til
fjernbetjening (2) (undtagen til DCRTRV12E, s. 315)
7 Objektiivin suojus (1) (s. 36)
6 Skulderrem (1)
8 Lisävarustekengän suojus (1) (s. 128)
7 Objektivdæksel (1) (s. 36)
9 ”Memory Stick” -kortti(1) (vain DCRTRV22E/TRV33E, s. 141)
8 Skodæksel (1) (s. 128)
0 USB-kaapeli (1) (s. 199)
qa CD-ROM-levy (SPVD-010-USB-ohjain)
(1) (s. 206, 234)
qs Puhdistusliina (1) (s. 298)
9 “Memory Stick” (1) (kun DCRTRV22E/TRV33E, s. 141)
0 USB-kabel (1) (s. 199)
qa Cd-rom (SPVD-010 USB-driver) (1)
(s. 206, 234)
qd 21-nastainen sovitin* (1) (s. 61)
qs Rengøringsklud (1) (s. 298)
* Vain mallit, joiden pohjaan on painettu
merkki
.
qd 21-bens adapter* (1) (s. 61)
Kuvauksen sisältöä ei voida korvata, jos
kuvaus tai toisto epäonnistuu esimerkiksi
videokameran tai tallennusvälineen
virheellisen toiminnan takia.
* De modeller, hvor
bunden.
-mærket kun er trykt i
Der kan ikke kompenseres for indholdet af
en optagelse, hvis der ikke kan foretages
optagelse eller afspilning på grund af en fejl
i camcorderen, lagringsmediet osv.
3
Suomi
Pääominaisuudet
Liikkuvan kuvan tai stillkuvien tallennus ja toisto
Pääominaisuudet
•Nauhalle tallennetun liikkuvan kuvan
katseleminen USB-kaapelin avulla (s.
199)
•”Memory Stick” -korttiin
tallennettujen kuvien katseleminen
USB-kaapelin avulla (vain DCRTRV22E/TRV33E) (s. 201)
•Kuvien sieppaus videokamerasta
tietokoneeseen USB-kaapelin avulla
(s. 217)
•Analogisen signaalin muuntaminen
digitaaliseksi kuvien sieppaamiseksi
tietokoneeseen (vain DCR-TRV22E/
TRV33E) (s. 238)
4
•Liikkuvan kuvan tallentaminen
nauhalle (s. 36)
•Videonauhan toisto (s. 52)
•Still-kuvien tallentaminen
”Memory Stick” -korttiin (vain
DCR-TRV22E/TRV33E) (s. 62, 152)
•Liikkuvan kuvan tallentaminen
”Memory Stick” -korttiin (vain
DCR-TRV22E/TRV33E) (s. 166)
•”Memory Stick” -korttiin
tallennettujen still-kuvien
katseleminen (vain DCR-TRV22E/
TRV33E) (s. 179)
•”Memory Stick” -korttiin
tallennetun liikkuvan kuvan
katseleminen (vain DCR-TRV22E/
TRV33E) (s. 182)
Kuvien sieppaaminen
tietokoneeseen
Pääominaisuudet
Muut käyttötavat
Kuvauksen aikana käytettävät valotuksen säätötoiminnot
•Back Light (s. 46)
•NightShot / Super NightShot* / Colour Slow Shutter* (s. 47)
•PROGRAM AE (s. 80)
•Käsitarkennus (s. 82)
•Valotuksen pistemittaus (s. 83)
Kuvaustuloksen tehokkuutta lisäävät toiminnot
•Digitaalinen zoomaus (s. 44)
Tehdasasetus on OFF (ei käytössä). (Jos haluat käyttää suurempaa zoomausta kuin
10×, valitse digitaalinen zoomauskerroin valikkoasetusten kohdasta D ZOOM.)
•Nosto/häivytys (s. 73)
•Kuvatehoste (s. 76, 92)
•Digitaalitehoste* (s. 77, 93)
•Otsikko (s. 133)
•MEMORY MIX* (s. 158)
Pääominaisuudet
Kuvaustuloksen luonnollisuutta lisäävät toiminnot
•PROGRAM AE (s. 80)
– SPORTS
– LANDSCAPE
•Käsitarkennus (s. 84)
•Pistetarkennus (s. 86)
Kuvauksen jälkeen käytettävät toiminnot
•End Search / Edit Search / Rec Review (s. 50)
•Datakoodi (s. 54)
•Tape PB ZOOM* (s. 94) / Memory PB ZOOM* (s. 186)
•Nollakohtamuisti** (s. 96)
•Otsikkohaku** (s. 98)
•Digitaalinen ohjelman editointi (s. 109, 173*)
* Vain DCR-TRV22E/TRV33E
**Paitsi mallissa DCR-TRV12E
Tarkista videokameran mallinumero kameran pohjasta, ennen kuin alat lukea tätä
opasta ja käyttää videokameraa. Mallia DCR-TRV33E on käytetty oppaan
kuvituksessa. Muutoin mallinumero on mainittu kuvan yhteydessä. Erot eri
mallien käyttötavoissa on ilmaistu tekstissä selvästi, esimerkiksi ilmauksella ”vain
DCR-TRV33E”.
5
Dansk
Hovedfunktioner
Optagelse og afspilning
af bevægelses- eller
stillbilleder
Hovedfunktioner
•Visning af bevægelsesbilleder, der er
optaget på bånd, ved hjælp af USBkablet (s. 199)
•Visning af billeder, der er optaget på
“Memory Stick”, ved hjælp af USBkablet (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
(s. 201)
•Overførsel af billeder til computeren
fra camcorderen ved hjælp af USBkablet (s. 217)
•Konvertering af et analogt signal til et
digitalt signal for at overføre billeder
til computeren (kun DCR-TRV22E/
TRV33E) (s. 238)
6
•Optagelse af bevægelsesbilleder på
bånd (s. 36)
•Afspilning af et bånd (s. 52)
•Optagelse af stillbilleder på
“Memory Stick” (kun DCRTRV22E/TRV33E) (s. 62, 152)
•Optagelse af bevægelsesbilleder på
“Memory Stick” (kun DCRTRV22E/TRV33E) (s. 166)
•Visning af stillbilleder, der er
optaget på “Memory Stick” (kun
DCR-TRV22E/TRV33E) (s. 179)
•Visning af bevægelsesbilleder, der
er optaget på “Memory Stick” (kun
DCR-TRV22E/TRV33E) (s. 182)
Overførsel af billeder til
computeren
Hovedfunktioner
Andre anvendelsesmuligheder
Funktioner til justering af eksponering under optagelse
•Modlys (s. 46)
•NightShot/Super NightShot*/Langsom lukker (farve)* (s. 47)
•PROGRAM AE (s. 80)
•Manuel eksponering (s. 82)
•Flexible Spot Meter (s. 83)
Funktioner, der gør billederne mere effektfulde
•Digital zoom (s. 44)
Standardindstillingen er OFF. (Hvis du vil zoome længere ud end 10×, skal du vælge
den digitale zoom i D ZOOM i menuindstillingerne).
•Fader (s. 73)
•Billedeffekt (s. 76, 92)
•Digital effekt* (s. 77, 93)
•Titel (s. 133)
•MEMORY MIX* (s. 158)
Hovedfunktioner
Funktioner, der giver optagelserne en naturlig fremtræden
•PROGRAM AE (s. 80)
– SPORTS
– LANDSCAPE (landskab)
•Manuel fokusering (s. 84)
•Lyspletfokusering (s. 86)
Funktioner, der anvendes efter optagelse
•End search/Edit search/Rec Review (s. 50)
•Datakode (s. 54)
•PB ZOOM (bånd)* (s. 94)/PB ZOOM (hukommelse)* (s. 186)
•Zero set memory** (s. 96)
•Title search** (s. 98)
•Digital programredigering (s. 109, 173*)
* Kun DCR-TRV22E/TRV33E
**Undtagen til DCR-TRV12E
Kontroller modelnummeret nederst på camcorderen, inden du begynder at læse
denne brugervejledning og tage camcorderen i brug. Som hovedregel er DCRTRV33E den model, der anvendes i illustrationerne. Hvis der er anvendt en anden
model, fremgår det pågældende modelnavn af illustrationerne. Eventuelle
forskelle på, hvordan de forskellige modeller fungerer, angives tydeligt i teksten,
f.eks. kan der stå “kun DCR-TRV33E”.
7
Suomi
Sisällysluettelo
Vakiovarusteiden tarkistus .................... 3
Pääominaisuudet ..................... 4
Pika-aloitusopas
Kuvaaminen nauhalle .......................... 12
Kuvaaminen ”Memory Stick” -korttiin
(vain DCR-TRV22E/TRV33E) ...... 14
Käyttöönotto
Tämän oppaan käyttö .......................... 20
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu .......... 24
Akun asentaminen
videokameraan ........................ 24
Akun lataaminen ............................ 25
Akun tilan tarkistaminen
– Battery Info ............................ 29
Kytkeminen pistorasiaan .............. 30
Vaihe 2 Päivämäärän ja kellonajan
asettaminen ..................................... 31
Vaihe 3 Kosketuspaneelin
käyttäminen .................................... 33
Kuvaus – Perusasiat
Kuvaaminen ........................................... 36
Taustavalaistujen kohteiden
kuvaaminen – Back Light
-toiminto .................................... 46
Kuvaaminen pimeässä – NightShot
/ Super NightShot / Colour
Slow Shutter ............................. 47
Kuvaustuloksen tarkistaminen –
End Search / Edit Search / Rec
Review ............................................. 50
Toisto – Perusasiat
Nauhan toisto ........................................ 52
Näytön ilmaisinten tuominen
näkyviin – Display-toiminto .. 54
Kuvatun otoksen katselu
televisiosta ....................................... 60
Edistyneet kuvaustoiminnot
8
Still-kuvien tallentaminen ”Memory
Stick” -korttiin nauhoituksen
valmiustilan tai nauhoituksen
aikana (vain DCR-TRV22E/
TRV33E) ........................................... 62
Still-kuvan tallentaminen nauhalle –
Valokuvan tallennus nauhalle
(vain DCR-TRV12E/TRV14E/
TRV19E) ........................................... 65
Kuvaus vitkalaukaisimen avulla ........ 67
Valkotasapainon käsisäätö .................. 69
Laajakuvatilan käyttäminen ................ 71
Nosto/häivytystoiminnon (Fader)
käyttäminen .................................... 73
Erikoistehosteiden käyttö –
Kuvatehoste .................................... 76
Erikoistehosteiden käyttö –
Digitaalitehoste (vain DCRTRV22E/TRV33E) .......................... 77
PROGRAM AE –toimintojen
käyttäminen .................................... 80
Valotuksen käsisäätö ............................ 82
Valotuksen pistemittauksen
käyttäminen – Spot Meter ............. 83
Tarkennus käsin .................................... 84
Pistetarkennuksen käyttäminen
– Spot Focus .................................... 86
Jaksoittainen kuvaus ............................ 87
Kuvaaminen kuva kerrallaan
– Frame Rec ..................................... 89
Etsimen käyttäminen ............................ 90
Edistyneet toistotoiminnot
Nauhan toisto kuvatehostetta
käyttämällä ...................................... 92
Nauhan toisto digitaalitehosteita
käyttämällä (vain DCR-TRV22E/
TRV33E) ........................................... 93
Nauhalle kuvattujen kuvien
suurentaminen – Tape PB ZOOM
(vain DCR-TRV22E/TRV33E) ...... 94
Siirtyminen tiettyyn otokseen nopeasti –
Zero Set Memory (vain DCRTRV14E/TRV19E/TRV22E/
TRV33E) ........................................... 96
Nauhoitetun nauhan rajakohtien haku
otsikoiden perusteella – Title Search
(vain DCR-TRV14E/TRV19E/
TRV22E/TRV33E) .......................... 98
Otoksen haku päivämäärän avulla –
Date Search (vain DCR-TRV14E/
TRV19E/TRV22E/TRV33E) ....... 100
Valokuvan haku – Photo Search /
Photo Scan (vain DCR-TRV14E/
TRV19E) ......................................... 103
Editointi
Nauhan kopiointi ................................ 106
Vain haluttujen otosten kopiointi –
Digitaalinen ohjelman editointi
(nauhalle) ....................................... 109
Video- tai televisio-ohjelmien
nauhoittaminen (vain DCRTRV19E/TRV22E/TRV33E) ....... 122
Sisällysluettelo
Otoksen upottaminen kuvanauhurista –
Upotuseditointi (vain DCRTRV19E/TRV22E/TRV33E) ....... 125
Äänen jälkiäänitys .............................. 127
Otsikon lisääminen kasettimuistilla
varustettuun kasettiin .................. 133
Omien otsikoiden luominen .............. 136
Nimen antaminen kasettimuistilla
varustetulle kasetille .................... 138
Kaikkien kasettimuistissa olevien
tietojen poistaminen ..................... 140
”Memory Stick”
-korttitoiminnot (vain DCRTRV22E/TRV33E)
”Memory Stick” -kortin käyttäminen . 141
”Memory Stick” -kortin asettaminen ja
poistaminen ................................... 146
Kuvan laadun ja koon valitseminen 147
Still-kuvien tallentaminen ”Memory
Stick” -korttiin – Valokuvan
tallennus muistiin ......................... 152
Nauhalla olevan kuvan tallentaminen
still-kuvaksi ................................... 156
”Memory Stick” -kortissa olevan stillkuvan upottaminen liikkuvaan
kuvaan – MEMORY MIX ............ 158
Jaksoittainen valokuvaus ................... 164
Liikkuvan kuvan tallentaminen
”Memory Stick” -korttiin – MPEG
MOVIE tallennus .......................... 166
Kuvaus vitkalaukaisimen avulla ...... 168
Nauhalla olevan kuvan tallentaminen
liikkuvaksi kuvaksi ...................... 170
Kuvan tallennus nauhalta liikkuvaksi
kuvaksi – Digitaalinen ohjelman
editointi (”Memory Stick”
-korttiin) ......................................... 173
Tallennuskansion muuttaminen ....... 177
Still-kuvan katseleminen – Muistiin
tallennetun valokuvan toisto ...... 179
Liikkuvan kuvan katseleminen –
MPEG MOVIE toisto .................... 182
Toistokansion valitseminen ............... 185
”Memory Stick” -korttiin tallennettujen
still-kuvien suurentaminen –
Memory PB ZOOM ...................... 186
Kuvien toisto jatkuvasti –
Slide Show ..................................... 188
Kuvien tahattoman poiston estäminen –
Kuvien suojaaminen .................... 190
Kuvien poistaminen – DELETE ........ 192
Kuvan koon muuttaminen –
Resize (vain DCR-TRV33E) ......... 196
Tulostusmerkin tallentaminen –
Print Mark ..................................... 197
Kuvien katseleminen
tietokoneessa
Kuvien katseleminen tietokoneessa
– Johdanto ...................................... 199
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Windowsin käyttäjät) ................. 203
Nauhalle tallennettujen kuvien
katseleminen tietokoneessa –
USB Streaming (Windowsin
käyttäjät) ........................................ 217
”Memory Stick” -korttiin tallennettujen
kuvien katseleminen tietokoneessa
(Windowsin käyttäjät) (vain DCRTRV22E/TRV33E) ........................ 227
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Macintoshin käyttäjät) (vain DCRTRV22E/TRV33E) ........................ 233
”Memory Stick” -korttiin tallennettujen
kuvien katseleminen tietokoneessa
(Macintoshin käyttäjät) (vain DCRTRV22E/TRV33E) ........................ 236
Kuvien sieppaaminen analogisesta
videolaitteesta tietokoneeseen –
Signaalin muuntotoiminto (vain
DCR-TRV22E/TRV33E) .............. 238
Videokameran mukauttaminen
Valikkoasetusten muuttaminen ........ 240
Vianmääritys
Ongelmatyypit ja
ratkaisuehdotukset ....................... 262
Itsediagnoosinäyttö ............................ 270
Varoitusilmaisimet ............................. 271
Varoitusilmoitukset ............................ 272
Lisätietoja
Käyttökelpoiset kasetit ....................... 284
Tietoja ”InfoLITHIUM”-akusta ........ 288
Tietoja i.LINK-liitännästä .................. 292
Videokameran käyttö ulkomailla ..... 295
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita .................................. 296
Tekniset tiedot ..................................... 305
Pikaopas
Osien ja säädinten sijainti .................. 309
Hakemisto ............................................ 318
9
Dansk
Indholdsfortegnelse
Kontrol af medfølgende tilbehør .......... 3
Hovedfunktioner ..................... 6
Kom hurtigt i gang
Optagelse på bånd ................................ 16
Optagelse på “Memory Stick” (kun
DCR-TRV22E/TRV33E) ................ 18
Introduktion
Brug af denne brugervejledning ......... 20
Trin 1 Klargøring af strømkilden ........ 24
Isætning af batteriet ....................... 24
Opladning af batteriet ................... 25
Kontrol af batteriets status
– Battery Info ............................ 29
Tilslutning til en stikkontakt i
væggen ...................................... 30
Trin 2 Indstilling af dato og
klokkeslæt ........................................ 31
Trin 3 Brug af berøringspanelet .......... 33
Optagelse – Grundlæggende
Optagelse af et billede .......................... 36
Optagelse af motiver i modlys
– modlysfunktionen ................ 46
Optagelse i mørke – NightShot/
Super NightShot/Langsom
lukker (farve) ............................ 47
Kontrol af optagelser – End search/
Edit search/Rec Review ................ 50
Afspilning – Grundlæggende
Afspilning af bånd ................................ 52
Sådan får du vist
skærmindikatorerne
– Displayfunktion .................... 54
Visning af en optagelse på tv .............. 60
Avancerede optagefunktioner
Optagelse af stillbilleder på “Memory
Stick” under båndoptagelsesstandby
eller båndoptagelse (kun DCRTRV22E/TRV33E) .......................... 62
Optagelse af et stillbillede på et bånd
– Tape Photo-optagelse (kun DCRTRV12E/TRV14E/TRV19E) ......... 65
Optagelse ved brug af selvudløser ..... 67
Manuel justering af hvidbalancen ...... 69
Brug af bredformat ............................... 71
Brug af fader-funktionen ..................... 73
Brug af specialeffekter
– Billedeffekt ................................... 76
10
Brug af specialeffekter – Digital effekt
(kun DCR-TRV22E/TRV33E) ....... 77
Brug af PROGRAM AE ........................ 80
Manuel justering af eksponering ........ 82
Brug af funktionen Flexible Spot Meter
– Flexible Spot Meter ..................... 83
Manuel fokusering ................................ 84
Brug lyspletfokuseringsfunktionen
– Spot Focus .................................... 86
Intervaloptagelse ................................... 87
Optagelse billede for billede
– Billedoptagelse ............................. 89
Brug af søgeren ..................................... 90
Avancerede
afspilningsfunktioner
Afspilning af bånd med billedeffekt .. 92
Afspilning af bånd med digitaleffekt
(kun DCR-TRV22E/TRV33E) ....... 93
Forstørrelse af billeder, der er optaget
på bånd – Tape PB ZOOM (kun
DCR-TRV22E/TRV33E) ................ 94
Hurtig lokalisering af en frekvens
– Zero set memory (kun DCRTRV14E/TRV19E/TRV22E/
TRV33E) ........................................... 96
Søgning i grænserne af et optaget bånd
efter titel – Title search (kun DCRTRV14E/TRV19E/TRV22E/
TRV33E) ........................................... 98
Datosøgning i en optagelse – Date
search (kun DCR-TRV14E/
TRV19E/TRV22E/TRV33E) ....... 100
Søgning efter et foto – Photo search/
Photo Scan (kun DCR-TRV14E/
TRV19E) ......................................... 103
Redigering
Eftersynkronisering af bånd .............. 106
Eftersynkronisering af udelukkende
ønskede sekvenser – Digital
programredigering (på bånd) ..... 109
Optagelse af video- eller tv-programmer
(kun DCR-TRV19E/TRV22E/
TRV33E) ......................................... 122
Indsættelse af en sekvens fra en
videobåndoptager –
Indsættelsesredigering (kun DCRTRV19E/TRV22E/TRV33E) ....... 125
Eftersynkronisering ............................ 127
Indkopiering af en titel på en kassette
med kassettehukommelse ........... 133
Oprettelse af egne titler ...................... 136
Indholdsfortegnelse
Påsætning af etiket på en kassette med
kassettehukommelse .................... 138
Sletning af alle data i
kassettehukommelsen ................. 140
“Memory Stick” (kun DCRTRV22E/TRV33E)
Brug af “Memory Stick” ..................... 141
Isætning/udtagning af
“Memory Stick” ............................ 146
Valg af billedkvalitet og størrelse ..... 147
Optagelse af stillbilleder på
“Memory Stick” – Memory Photooptagelse ........................................ 152
Optagelse af et billede fra bånd som et
stillbillede ...................................... 156
Indkopiering af et stillbillede på
“Memory Stick” i et billede
– MEMORY MIX .......................... 158
Intervalfotooptagelse .......................... 164
Optagelse af bevægelsesbilleder på
“Memory Stick” – MPEG MOVIEoptagelse ........................................ 166
Optagelse ved brug af selvudløser ... 168
Optagelse af billeder fra bånd som
bevægelsesbilleder ....................... 170
Optagelse af redigerede billeder fra
bånd som et bevægelsesbillede
– Digital programredigering
(på en “Memory Stick”) ............... 173
Ændring af optagemappen ................ 177
Visning af et stillbillede
– Memory Photo-afspilning ........ 179
Visning af et bevægelsesbillede
– MPEG MOVIE-afspilning ........ 182
Valg af en afspilningsmappe ............. 185
Forstørrelse af stillbilleder, der er
optaget på “Memory Stick”
– Memory PB ZOOM ................... 186
Kontinuerlig afspilning af billeder
– Billedshow .................................. 188
Forhindring af sletning ved et uheld
– Billedbeskyttelse ........................ 190
Sletning af billeder – DELETE ........... 192
Ændring af billedstørrelse
– Resize (kun DCR-TRV33E) ...... 196
Skrivning af et udskrivningsmærke
– Udskrivningsmærke ................. 197
Tilslutning af camcorderen til en
computer ved hjælp af USB-kablet
(for Windows-brugere) ................ 203
Visning af billeder, der er optaget på
bånd, på en computer
– USB Streaming (for Windowsbrugere) .......................................... 217
Visning af billeder, der er optaget på
“Memory Stick” på en computer
(for Windows-brugere) (kun DCRTRV22E/TRV33E) ........................ 227
Tilslutning af camcorderen til en
computer ved hjælp af USB-kablet
(for Macintosh-brugere) (kun DCRTRV22E/TRV33E) ........................ 233
Visning af billeder, der er optaget på
“Memory Stick”, på en computer
(for Macintosh-brugere) (kun DCRTRV22E/TRV33E) ........................ 236
Overførsel af billeder til en computer fra
en analog videoenhed – Funktion til
signalkonvertering (kun DCRTRV22E/TRV33E) ........................ 238
Brugertilpasning af
camcorderen
Ændring af menuindstillingerne ...... 240
Fejlfinding
Problemtyper og -afhjælpning .......... 273
Selvdiagnosedisplay ........................... 281
Advarselsindikatorer .......................... 282
Advarselsmeddelelser ........................ 283
Yderligere oplysninger
Anvendelige kassetter ........................ 284
Om “InfoLITHIUM”-batteriet ........... 288
Om i.LINK ........................................... 292
Brug af camcorderen i udlandet ....... 295
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter .................... 296
Specifikationer ..................................... 307
Hurtig oversigt
Dele og knapper .................................. 309
Indeks ................................................... 319
Visning af billeder ved hjælp af
en computer
Visning af billeder ved hjælp af en
computer – Introduktion ............. 199
11
Suomi
Pika-aloitusopas – Kuvaaminen nauhalle
Virtajohdon liittäminen (s. 25)
Käytä akkua virtalähteenä, kun käytät videokameraa ulkona (s. 24).
Avaa DC IN
-liitännän kansi.
Verkkolaite (vakiovaruste)
1
2
3
Liitä pistoke liitäntään, niin, että sen v-merkki
on akun puolella.
Kasetin asettaminen paikalleen
Pika-aloitusopas
1
Liu’uta OPEN/
ZEJECT
-kytkintä
nuolen suuntaan ja
avaa kansi.
2
Lataa kasetti paikalleen
painamalla kasetin
selkämystä keskeltä.
Aseta kasetti suoraan
asentoon kasettipesään
niin syvälle kuin se
menee siten, että
kasetin ikkunapuoli on
ulospäin.
3
Sulje kasettipesä
painamalla
kasettipesän
merkkiä.
Kun kasettipesä on
laskeutunut täysin
alas, sulje kansi niin,
että se napsahtaa.
Kasetin poistaminen
Toimi yllä kuvatulla tavalla ja poista kasetti vaiheessa 2, kun kasettipesä on avautunut
kokonaan.
Huomautus
Älä paina kasettipesää voimakkaasti. Muutoin voi ilmetä toimintahäiriö.
Videokameran
piteleminen
Käsihihnan kiinnittäminen
Kiinnitä käsihihna pitävästi.
1
12
4
2
3
Kuvaaminen nauhalle (s. 36)
1 Irrota objektiivin suojus (s. 36).
2 Pidä pientä vihreää
painiketta alas
painettuna ja siirrä
POWER-kytkin
CAMERA-asentoon.
3 Avaa
nestekidenäyttöpaneeli
painamalla
OPEN-painiketta.
Kuva tulee
näyttöön.
POWER
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
Etsin
Kun nestekidenäyttö on
suljettuna, vedä etsin ulos ja
katsele kuvaa siitä.
Säädä etsimen linssi näkösi
mukaan (s. 43).
4 Paina START/STOP-painiketta.
Videokamera käynnistää
kuvauksen. Kun haluat lopettaa
kuvauksen, paina START/
STOP-painiketta uudelleen.
Toistokuvan katselu nestekidenäytöstä (s. 52)
1 Paina POWERkytkimessä olevaa
pientä vihreää
painiketta ja siirrä
kytkin PLAYER1)/
VCR2)-asentoon.
Pika-aloitusopas
Kun ostat videokameran, sen kellonaikaa ei ole asetettu. Jos haluat lisätä nauhoitettavaan kuvaan
päivämäärän ja kellonajan, aseta kellonaika ennen kuvauksen aloittamista (s. 31).
2 Kelaa nauhaa taaksepäin painamalla
POWER
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
kosketuspaneelin
-painiketta.
3 Käynnistä toisto painamalla
kosketuspaneelin
-painiketta.
Huomautus
Kun käytät kosketuspaneelia, paina
käyttöpainikkeita kevyesti sormellasi ja
tue nestekidenäyttöä sen takaa. Älä paina
nestekidenäyttöä teräväkärkisellä
esineellä.
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Älä nosta videokameraa
tarttumalla siihen kuvissa
esitetyistä osista.
Etsin
Nestekidenäyttöpaneeli
Akku
13
Pika-aloitusopas – Kuvaaminen ”Memory
Stick” -korttiin (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Virtajohdon liittäminen (s. 25)
Käytä akkua virtalähteenä, kun käytät videokameraa ulkona (s. 24).
Avaa DC IN
-liitännän kansi.
Verkkolaite (vakiovaruste)
2
1
3
Liitä pistoke liitäntään niin, että sen
v-merkki on akun puolella.
Pika-aloitusopas
”Memory Stick” -kortin asettaminen paikalleen (s. 146)
Avaa ”Memory Stick” -korttipaikan kansi. Aseta ”Memory Stick” -kortti paikalleen
”Memory Stick” -korttipaikkaan b-merkki alaspäin kuvan mukaisesti niin pitkälle kuin
kortti menee. Sulje sitten kansi.
Kortinkäyttövalo
b-merkki
Kun haluat poistaa ”Memory Stick” -kortin, avaa
”Memory Stick” -korttipaikan kansi ja työnnä
MEMORY EJECT -kytkintä nuolen suuntaan.
Kun kortinkäyttövalo palaa tai vilkkuu
Vältä ravistelemasta tai kolhimasta videokameraa, sillä se lukee tietoja ”Memory Stick” -kortista
tai tallentaa tietoja ”Memory Stick” -korttiin. Älä katkaise virtaa, poista ”Memory Stick” -korttia
tai irrota akkua. Muutoin kuvatiedot voivat vahingoittua.
Videokameran
piteleminen
Käsihihnan kiinnittäminen
Kiinnitä käsihihna pitävästi.
1
14
4
2
3
Still-kuvien tallentaminen ”Memory Stick” -korttiin (s. 152)
1 Irrota objektiivin suojus (s. 36).
2 Pidä pientä vihreää painiketta
alas painettuna ja siirrä
POWER-kytkin MEMORYasentoon.
Varmista, että LOCK-kytkin
on vasemmanpuoleisessa
(lukitsemattomassa)
asennossa.
3 Avaa
nestekidenäyttöpaneeli
painamalla
OPEN-painiketta.
Kuva tulee
näyttöön.
POWER
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
Kun ostat videokameran, sen
kellonaikaa ei ole asetettu. Jos
haluat lisätä nauhoitettavaan
kuvaan päivämäärän ja
kellonajan, aseta kellonaika
ennen kuvauksen aloittamista
(s. 31).
4 Paina PHOTO-painiketta
kevyesti.
Voit kuvata, kun vihreä
z-merkki lakkaa
vilkkumasta ja jää
palamaan.
640
FINE
5 Paina PHOTO-painike
pohjaan.
Videokamera tallentaa
”Memory Stick” -korttiin
sen kuvan, joka on
näkyvissä, kun painat
PHOTO-painikkeen
pohjaan.
12
640
FINE
Pika-aloitusopas
Etsin
Kun nestekidenäyttö on
suljettuna, vedä etsin ulos ja
katsele kuvaa siitä.
Säädä etsimen linssi näkösi
mukaan (s. 43).
101
101
Toistettavan still-kuvan katselu nestekidenäytöstä (s. 179)
1 Pidä pientä vihreää
POWER
painiketta alas
painettuna ja siirrä
POWER-kytkin
MEMORY-asentoon.
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
2 Paina PLAY-painiketta.
Viimeksi tallennettu
kuva tulee näyttöön.
PLAY
Älä nosta videokameraa
tarttumalla siihen kuvissa
esitetyistä osista.
Etsin
Nestekidenäyttöpaneeli
Akku
15
Dansk
Kom hurtigt i gang – Optagelse på bånd
Tilslutning af netledningen (s. 25)
Brug batteriet, når du anvender camcorderen udenfor (s. 24).
Åbn dækslet til
DC IN-stikket.
Lysnetadapter (medfølger)
1
2
3
Tilslut stikket med v-mærket vendt mod
batteriet.
Isætning af kassetten
Kom hurtigt i gang
1
Skub OPEN/
ZEJECT
i pilens
retning, og åbn
dækslet.
2
Tryk på midten af
kassettens bagkant
for at isætte kassetten.
Sæt kassetten lige i og
så langt som muligt
ind i kassetterummet
med vinduet opad.
3
Luk kassetterummet
ved at trykke på
på
kassetterummet. Når
dækslet til
kassetterummet går
helt ned, skal du
lukke dækslet ved at
klikke det på plads.
Sådan tager du kassetten ud
Benyt ovenstående fremgangsmåde, og tag kassetten ud, når kassetterummet er helt åbent i trin 2.
Bemærk!
Undgå at trykke dækslet til kassetterummet hårdt ned. Dette kan medføre, at camcorderen ikke
fungerer korrekt.
Sådan holdes
camcorderen
16
Fastgørelse af håndremmen
Fastgør omhyggeligt
håndremmen.
1
4
2
3
Optagelse af et billede på et bånd (s. 36)
1 Åbn objektivdækslet (s. 36).
2 Sæt POWER-kontakten
på CAMERA, mens du
trykker på den lille
grønne knap.
3 Tryk på OPEN
for at åbne LCDpanelet. Billedet
vises på
skærmen.
POWER
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
Søger
Når LCD-panelet er lukket,
skal du trække søgeren ud for
at se billedet i den.
Tilpas søgerokularet til dine
øjne (s. 43).
4 Tryk på START/STOP.
Camcorderen begynder at
optage. Tryk på START/STOP
igen, hvis du ikke vil optage
mere.
Visning af afspilningsbilledet på LCD-skærmen (s. 52)
1 Sæt POWERkontakten på
PLAYER1)/VCR2),
mens du trykker på
den lille grønne
knap.
Kom hurtigt i gang
Når du køber camcorderen, er tidsindstillingen deaktiveret. Hvis du vil optage dato og klokkeslæt
for et billede, skal du angive tidsindstillingen inden optagelse (s. 31).
2 Tryk på
POWER
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
på berøringspanelet for
at spole båndet tilbage.
3 Tryk på
på berøringspanelet for
at starte afspilning.
Bemærk!
Når du bruger berøringspanelet, skal du
trykke let med fingeren på
betjeningsknapperne, mens du støtter
LCD-panelet på bagsiden. Tryk ikke på
LCD-skærmen med skarpe genstande.
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Løft ikke camcorderen ved at
holde på de dele, der er vist
på billedet.
Søger
LCD-panel
Batteri
17
Kom hurtigt i gang - Optagelse på “Memory
Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Tilslutning af netledningen (s. 25)
Brug batteriet, når du anvender camcorderen udenfor (s. 24).
Åbn dækslet til
DC IN-stikket.
Lysnetadapter (medfølger)
2
1
3
Tilslut stikket med v-mærket vendt
mod batteriet.
Kom hurtigt i gang
Isætning af “Memory Stick” (s. 146)
Åbn dækslet til åbningen til “Memory Stick”. Før “Memory Stick” så langt ind i åbningen til
“Memory Stick” som muligt, idet b-mærket vender nedad som vist, og luk derefter
dækslet.
Adgangslampe
b-mærke
Hvis du vil skubbe “Memory Stick” ud, skal du
åbne dækslet til “Memory Stick” og skubbe
MEMORY EJECT i pilens retning.
Mens adgangslampen lyser eller blinker
Undgå at ryste eller støde camcorderen, da den er ved at læse data fra eller optage data på
“Memory Stick”. Undlad at afbryde strømmen, skubbe “Memory Stick” ud eller fjerne batteriet.
Hvis du gør det, risikerer du at miste billeddata.
Sådan holdes
camcorderen
18
Fastgørelse af håndremmen
Fastgør omhyggeligt
håndremmen.
1
4
2
3
Optagelse af stillbilleder på en “Memory Stick” (s. 152)
1 Åbn objektivdækslet (s. 36).
2 Sæt POWER-kontakten på
MEMORY, mens du trykker
på den lille grønne knap.
Sørg for, at LOCK-kontakten
er sat i venstre position
(ulåst).
3 Tryk på OPEN
for at åbne LCDpanelet.
Billedet vises på
skærmen.
POWER
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
Når du køber camcorderen, er
tidsindstillingen deaktiveret.
Hvis du vil optage dato og
klokkeslæt for et billede, skal
du angive tidsindstillingen
inden optagelse (s. 31).
4 Tryk let på PHOTO.
5 Tryk hårdt på PHOTO.
Du kan optage, når det
grønne z er holdt op
med at blinke og lyser
konstant.
640
FINE
Når du trykker hårdt på
PHOTO, optages billedet
på “Memory Stick”.
12
640
FINE
Kom hurtigt i gang
Søger
Når LCD-panelet er lukket,
skal du trække søgeren ud for
at se billedet i den.
Tilpas søgerokularet til dine
øjne (s. 43).
101
101
Visning af afspilningsstillbilledet på LCD-skærmen (s. 179)
1 Sæt POWERkontakten på
MEMORY, mens du
trykker på den lille
grønne knap.
POWER
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
2 Tryk på PLAY. Det
senest optagne billede
vises.
PLAY
Løft ikke camcorderen ved at
holde på de dele, der er vist
på billedet.
Søger
LCD-panel
Batteri
19
— Introduktion—
— Käyttöönotto —
Tämän oppaan käyttö
Tässä oppaassa olevat ohjeet koskevat 5:tä
seuraavan sivun taulukossa mainittua mallia.
Tarkista videokameran mallinumero kameran
pohjasta, ennen kuin alat lukea tätä opasta ja
käyttää videokameraa. Mallia DCR-TRV33E on
käytetty oppaan kuvituksessa. Muutoin
mallinumero on mainittu kuvan yhteydessä.
Erot eri mallien käyttötavoissa on ilmaistu
tekstissä selvästi, esimerkiksi ilmauksella
”vain DCR-TRV33E”.
Lukiessasi tätä opasta huomaat, että
videokameran painikkeiden ja asetusten nimet
on kirjoitettu isoilla kirjaimilla.
Tämän oppaan ”Edistyneet
kuvaustoiminnot” -osan kohdissa
tarvittava POWER-kytkimen
asento on ilmaistu alla kuvatuilla
symboleilla.
Brug af denne
brugervejledning
Denne brugervejledning gælder for de 5
modeller, der er angivet i oversigten på næste
side. Kontroller modelnummeret nederst på
camcorderen, inden du begynder at læse
denne brugervejledning og tage camcorderen i
brug. Som hovedregel er DCR-TRV33E den
model, der anvendes i illustrationerne. Hvis
der er anvendt en anden model, fremgår det
pågældende modelnavn af illustrationerne.
Eventuelle forskelle på, hvordan de forskellige
modeller fungerer, angives tydeligt i teksten,
f.eks. kan der stå “kun DCR-TRV33E”.
Camcorderens knapper og indstillinger er
skrevet med store bogstaver i denne
brugervejledning.
Efter afsnittet “Avancerede
optagefunktioner” i denne
håndbog er POWER-kontaktens
placering vist ved hjælp af
nedenstående ikoner.
POWER
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
: Aseta POWER-kytkin
asentoon PLAYER (DCRTRV12E/TRV14E).
: Sæt POWER-kontakten på
PLAYER (DCR-TRV12E/
TRV14E).
: Aseta POWER-kytkin
asentoon VCR (DCR-TRV19E/
TRV22E/TRV33E).
: Sæt POWER-kontakten på
VCR (DCR-TRV19E/
TRV22E/TRV33E).
: Aseta POWER-kytkin
asentoon CAMERA.
: Sæt POWER-kontakten på
CAMERA.
: Aseta POWER-kytkin
asentoon MEMORY (DCRTRV22E/TRV33E).
: Sæt POWER-kontakten på
MEMORY (DCR-TRV22E/
TRV33E).
Suorittaessasi jonkin toiminnon kamera antaa
äänimerkin, joka ilmaisee, että kamera
suorittaa toimintoa.
20
Når du udfører en handling, udsendes der et
bip, som angiver, at handlingen udføres.
Tämän oppaan käyttö
Brug af denne brugervejledning
Mallien erot
Forskelle
DCR-TRV
19E
22E
33E
M/V
B&W
Väri
Farve
Väri
Farve
—
—
—
z
z
PLAYER
PLAYER
VCR
VCR
VCR
AUDIO/VIDEO-liitäntä/
AUDIO/VIDEO-stik
z*
z*
z*
z
z
S VIDEO-liitäntä/
S VIDEO-stik
z*
z*
z*
z
z
DV-liitäntä/
DV-stik
z*
z*
z
z
z
Kaukosäädin/
Fjernbetjening
—
z
z
z
z
MEMORY-merkki*
(POWER-kytkimessä)/
MEMORY-mærke*
(på POWER-kontakten)
VCR-merkki**/
VCR-mærke**
*
Mallit, joiden POWER-kytkimessä on
teksti MEMORY, on varustettu
muistitoiminnoilla. Katso lisätietoja
sivulta 141.
** Mallit, joiden POWER-kytkimessä on
teksti VCR, pystyvät nauhoittamaan
kuvaa toisesta laitteesta, esimerkiksi
kuvanauhurista. Muissa malleissa
POWER-kytkimessä on teksti PLAYER.
z On
— Ei ole
z* Vain lähtö
Kasettimuistia koskeva
huomautus
Introduktion
14E
M/V
B&W
Käyttöönotto
12E
M/V
B&W
Etsin
Søger
*
En model med MEMORY-mærket på
POWER-kontakten er udstyret med
hukommelsesfunktioner. Se side 141, hvis
du ønsker yderligere oplysninger.
** En model med VCR-mærket på POWERkontakten kan optage billeder fra andet
udstyr, f.eks. videobåndoptager. De andre
modeller har PLAYER-mærket på
POWER-kontakten.
z Medfølger
— Medfølger ikke
z* Kun udgang
Bemærkning vedrørende
kassettehukommelse
Videokamerasi on DV-formaatin mukainen.
Voit käyttää videokamerassasi vain mini-DVkasetteja. On suositeltavaa, että käytät
.
kasetteja, joissa on kasettimuisti
Camcorderen er baseret på DV-formatet. Du
kan kun bruge DV-minikassetter med
camcorderen. Vi anbefaler, at du bruger en
.
kassette med kassettehukommelse
Kasettimuistilla varustetuissa kaseteissa on
merkki
(Cassette Memory, kasettimuisti).
Kassetter med kassettehukommelse er forsynet
med kassettehukommelsesmærket
.
21
Tämän oppaan käyttö
TV-värinormeja koskeva
huomautus
Eri maissa ja eri alueilla on käytössä erilaisia
TV-värinormeja. Jotta voit katsella kuvaamiasi
otoksia televisiosta, television on oltava PALnormin mukainen.
Tekijänoikeuksiin liittyviä
huomautuksia
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat sekä
muu vastaava aineisto voi olla
tekijänoikeuslakien suojaamaa. Tällaisen
aineiston luvaton kopiointi voi olla
tekijänoikeuslakien vastaista.
Huomautuksia liittämisestä
toiseen laitteeseen
Kun liität videokameran toiseen
videolaitteeseen tai tietokoneeseen USB- tai
i.LINK-kaapelilla, kiinnitä huomiota liitännän
muotoon.
Jos työnnät liittimen liitäntään väkisin, liitäntä
voi vioittua ja videokamera lakata toimimasta
oikein.
Videokameran kunnossapitoa
koskevia ohjeita
22
Brug af denne brugervejledning
Bemærkning vedrørende tvfarvesystemer
TV-farvesystemerne er forskellige fra det ene
land eller område til den andet. Hvis du vil
vise dine optagelser på et tv, skal du bruge et
tv, der er baseret på PAL-systemet.
Ophavsret
Fjernsynsprogrammer, film, videobånd og
andet materiale kan være ophavsretligt
beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant
materiale kan være i strid med gældende
ophavsretlig lovgivning.
Bemærkning vedrørende
tilslutning af andet udstyr
Hvis du tilslutter camcorderen til andet
videoudstyr eller en computer ved hjælp af
USB-kablet eller i.LINK-kablet, skal du være
opmærksom på bøsningens facon.
Hvis du tvinger stikket ind, kan det beskadige
bøsningen og medføre, at camcorderen ikke
virker.
Sikkerhedsforskrifter i
forbindelse med håndtering og
vedligeholdelse af camcorderen
Objektiivi ja nestekidenäyttö/
etsin (ei kaikissa malleissa)
Objektiv og LCD-skærm/-søger
(kun på monterede modeller)
• Nestekidenäyttö ja etsin on valmistettu
erittäin tarkkaa tekniikkaa käyttäen. Siksi
yli 99,99 % kuvapisteistä on täysin
toimivia. Nestekidenäytössä ja etsimessä
voi kuitenkin näkyä pieniä mustia ja/tai
kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai
vihreitä) pisteitä. Näitä pisteitä syntyy
normaalisti valmistusprosessissa, mutta ne
eivät vaikuta tallennukseen millään
tavalla.
• LCD-skærmen og søgeren er fremstillet
ved hjælp af en teknologi, der er
kendetegnet ved ekstrem høj præcision,
således at andelen af effektive pixels
udgør 99,99%. Der kan dog forekomme
små sorte og/eller lyse prikker (hvide,
røde, blå eller grønne), som konstant vises
på LCD-skærmen og i søgeren. Disse
prikker er almindeligt forekommende
under fremstillingsprocessen og påvirker
ikke optagelsen på nogen måde.
•Suojaa videokamera kastumiselta. Suojaa
videokamera sateelta ja muilta nesteiltä. Jos
videokamera pääsee kastumaan, se voi
vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi korjata [a].
•Älä jätä koskaan videokameraa alttiiksi yli 60
ºC:n lämpötiloille, esimerkiksi aurinkoiseen
paikkaan pysäköityyn autoon tai
auringonpaisteeseen [b].
•Ole huolellinen, jos sijoitat videokameran
ikkunan lähelle tai ulos. Nestekidenäytön,
etsimen tai objektiivin pitkäaikainen
altistuminen suoralle auringonvalolle voi
vahingoittaa niitä [c].
•Älä kuvaa suoraan aurinkoa kohti. Muutoin
videokamera voi vioittua. Jos haluat kuvata
aurinkoa, kuvaa sitä sen ollessa
himmeimmillään, esimerkiksi
auringonlaskun aikaan [d].
•Undgå, at camcorderen bliver våd. Udsæt
ikke camcorderen for regn og havvand. Hvis
camcorderen bliver våd, kan det resultere i,
at den ikke fungerer korrekt. I visse tilfælde
kan dette problem ikke afhjælpes [a].
•Udsæt aldrig camcorderen for temperaturer
over 60ºC, f.eks. i en bil, der holder parkeret i
solen, eller i direkte sollys [b].
•Vær opmærksom, hvis du anbringer
kameraet i nærheden af et vindue eller
udenfor. Hvis LCD-skærmen, søgeren eller
objektivet udsættes for direkte sollys i
længere perioder, kan det resultere i, at
camcorderen ikke fungerer korrekt [c].
•Foretag ikke direkte optagelse af solen. Dette
kan medføre, at camcorderen ikke fungerer
korrekt. Optag i stedet for billeder af solen
under svage lysforhold, f.eks. ved
skumringstid [d].
[a]
[b]
[c]
[d]
Introduktion
Brug af denne brugervejledning
Käyttöönotto
Tämän oppaan käyttö
23
Vaihe 1 Virtalähteen
valmistelu
Akun asentaminen
videokameraan
Trin 1 Klargøring af
strømkilden
Isætning af batteriet
(1) Nosta etsin ylös.
(2) Paina akkua alaspäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
(1) Løft søgeren.
(2) Anbring batteriet, så det klikker på
plads.
1
2
Akun irrottaminen
Sådan fjerner du batteriet.
(1) Nosta etsin ylös.
(2) Vedä akkua ulospäin nuolen suuntaan
ja paina samalla BATT-painiketta
alaspäin.
(1) Løft søgeren.
(2) Skub batteriet ud i pilens retning, mens
du trykker på og holder BATT nede.
BATT
Jos käytät etsintä, ja videokamerassa on
suurikapasiteettinen akku
Jos asennat videokameraan tehoakun NPFM70, QM71, QM71D, FM91, QM91 tai
QM91D, vedä etsin taakse ja nosta se sitten
sopivaan kulmaan.
24
Hvis du bruger søgeren, når et batteri med
stor kapacitet er isat
Hvis du isætter NP-FM70/QM71/QM71D/
FM91/QM91/QM91D-batteriet i camcorderen,
skal du forlænge søgeren og løfte den op i en
behagelig vinkel.
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Akun lataaminen
Trin 1 Klargøring af
strømkilden
Opladning af batteriet
(1) Aseta akku videokameraan.
(2) Liitä videokameran vakiovarusteisiin
sisältyvän verkkolaitteen pistoke
videokameran DC IN -liitäntään niin,
että pistokkeen v-merkki on akun
puolella.
(3) Liitä virtajohto verkkolaitteeseen.
(4) Liitä virtajohto pistorasiaan.
(5) Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG).
CHG-merkkivalo syttyy, kun lataus
alkaa. Kun lataus on suoritettu, CHGmerkkivalo sammuu (akku on
latautunut täyteen).
(1) Installer batteriet i camcorderen.
(2) Tilslut den medfølgende lysnetadapter
til camcorderens DC IN-stik, idet vmærket på jævnstrømsstikket peger
mod batteriet.
(3) Tilslut netledningen til lysnetadapteren.
(4) Tilslut netledningen til en stikkontakt i
væggen.
(5) Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG).
Opladningsindikatoren lyser, når
opladningen starter. Når opladningen er
fuldført, slukkes opladningsindikatoren
(fuldt opladet).
3
2
1
5
CHG-merkkivalo/
CHG-lampen
Introduktion
Anvend batteriet i camcorderen, når det er
opladet.
Camcorderen fungerer kun med
“InfoLITHIUM”-batteriet (M-serien).
Se side 288 for at få yderligere oplysninger om
“InfoLITHIUM”-batteriet.
Käyttöönotto
Kun olet ladannut akun, voit käyttää sitä
videokamerassa.
Videokamera toimii vain ”InfoLITHIUM”akulla (M-sarja).
Katso lisätietoja ”InfoLITHIUM”-akusta
sivulta 288.
POWER
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
Kun akku on latautunut
Efter opladning af batteriet
Irrota verkkolaite videokameran DC IN
-liitännästä.
Kobl lysnetadapteren fra DC IN-stikket på
camcorderen.
25
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Trin 1 Klargøring af
strømkilden
Huomautus
Estä metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin
verkkolaitteen pistokkeen metalliosien kanssa.
Muutoin voi syntyä oikosulku, ja verkkolaite
voi vioittua.
Bemærk!
Undgå, at metalgenstande kommer i kontakt
med metaldelene på lysnetadapterens
jævnstrømsstik. Dette kan forårsage
kortslutning og beskadige lysnetadapteren.
Kun käytät verkkolaitetta
Sijoita verkkolaite lähelle pistorasiaa. Kun
käytät verkkolaitetta ja jos tämän kameran
käytössä ilmenee ongelma, katkaise virta heti
irrottamalla verkkolaite pistorasiasta.
Ved brug af lysnetadapteren
Placer lysnetadapteren i nærheden af en
stikkontakt i væggen. Hvis der under brugen
af lysnetadapteren opstår problemer med
denne enhed, skal du hurtigst muligt afbryde
strømmen ved at tage stikket ud af
stikkontakten i væggen.
CHG-merkkivaloa koskeva huomautus
CHG-merkkivalo vilkkuu, jos
– akku on asennettu väärin
– akussa on jokin vika.
Bemærkning vedrørende CHG-lampen
CHG-indikatoren blinker i følgende tilfælde:
– Batteriet er ikke sat korrekt i.
– Der er noget galt med batteriet.
Latausaika/Opladningstid
Akku/Batteri
Täysi lataus/Fuldt opladet
NP-FM30 (vakiovaruste/medfølger)
145
NP-FM50
150
NP-FM70
240
NP-QM71/QM71D
260
NP-FM91/QM91/QM91D
360
Tyhjän akun keskimääräinen latausaika
minuutteina 25 ºC:n lämpötilassa.
Latausaika voi olla tavallista pidempi, jos akun
lämpötila on ympäristön lämpötilan takia
hyvin korkea tai matala.
26
Det omtrentlige antal minutter, det tager at
oplade et uopladet batteri ved 25ºC.
Det er muligt, at opladningstiden øges, hvis
batteriets temperatur er ekstremt høj eller lav
på grund af den omgivende temperatur.
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Trin 1 Klargøring af
strømkilden
Kuvausaika/Optagetid
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E/TRV22E
Jatkuva/
Kontinuerlig
Kuvaus nestekidenäytön
avulla/
Optagelse med LCDskærmen
Jatkuva/
Kontinuerlig
Tyypillinen*/
Typisk*
NP-FM30 (vakiovaruste/medfølger) 125
65
90
45
NP-FM50
200
105
150
75
NP-FM70
415
215
310
160
NP-QM71/QM71D
485
255
365
190
NP-FM91/QM91/QM91D
725
380
550
290
Introduktion
Tyypillinen*/
Typisk*
Käyttöönotto
Kuvaus etsimen
avulla/
Optagelse med
søgeren
Akku/
Batteri
DCR-TRV33E
Kuvaus etsimen
avulla/
Optagelse med
søgeren
Akku/
Batteri
Jatkuva/
Kontinuerlig
Tyypillinen*/
Typisk*
Kuvaus nestekidenäytön
avulla/
Optagelse med LCDskærmen
Jatkuva/
Kontinuerlig
Tyypillinen*/
Typisk*
NP-FM30 (vakiovaruste/medfølger)
95
50
75
40
NP-FM50
155
85
120
65
NP-FM70
320
180
255
145
NP-QM71/QM71D
375
210
300
170
NP-FM91/QM91/QM91D
565
320
455
255
Keskimääräinen aika minuutteina käytettäessä
täyteen ladattua akkua
Det omtrentlige antal minutter, hvis du
anvender et fuldt opladet batteri
* Keskimääräinen kestoaika minuutteina, kun
kuvaat tai kun käynnistät ja pysäytät
kuvauksen toistuvasti, käytät zoomausta sekä
katkaiset ja kytket virran usein. Akun
todellinen kestoaika voi olla lyhyempi.
* Omtrentlige antal minutter under optagelse,
mens du gentager optagelse (start/stop),
zoomer og henholdsvis tilslutter og afbryder
strømmen. Batteriets faktiske levetid kan
være kortere.
27
Trin 1 Klargøring af
strømkilden
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Toistoaika/Afspilningstid
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E/TRV22E
Akku/
Batteri
Toistoaika nestekidenäyttö
käytössä/
Afspilningstid på LCDskærmen
Toistoaika nestekidenäyttö
suljettuna/
Afspilningstid med LCDpanelet lukket
NP-FM30 (vakiovaruste/medfølger)
100
150
NP-FM50
165
240
NP-FM70
345
495
NP-QM71/QM71D
400
580
NP-FM91/QM91/QM91D
605
865
DCR-TRV33E
Akku/
Batteri
28
Toistoaika nestekidenäyttö
käytössä/
Afspilningstid på LCDskærmen
Toistoaika nestekidenäyttö
suljettuna/
Afspilningstid med LCDpanelet lukket
NP-FM30 (vakiovaruste/medfølger)
100
135
NP-FM50
160
220
NP-FM70
335
450
NP-QM71/QM71D
390
530
NP-FM91/QM91/QM91D
585
785
Keskimääräinen aika minuutteina käytettäessä
täyteen ladattua akkua
Det omtrentlige antal minutter, hvis du
anvender et fuldt opladet batteri
Huomautus
Keskimääräinen kuvausaika ja jatkuva
toistoaika, kun lämpötila on 25 °C. Akun
kestoaika voi olla lyhyempi kylmässä
ympäristössä.
Bemærk!
Den omtrentlige optagetid og kontinuerlige
afspilningstid ved 25°C. Batteriets levetid
forkortes, hvis du anvender camcorderen i
kolde omgivelser.
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Akun tilan tarkistaminen
– Battery Info
DSPL/BATT INFO
(1) Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG).
(2) Tryk på OPEN for at åbne LCD-panelet.
(3) Tryk på DSPL/BATT INFO.
Batteriets opladningsniveau (den
resterende batteritid i procent) og den
resterende batteritid ved brug af LCDskærmen eller søgeren vises i ca. 7
sekunder.
Hvis du holder DSPL/BATT INFO
nede, vises indikatorerne i ca. 20
sekunder.
[a]
[b]
BATTERY INFO
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 60 min
VIEWFINDER : 76 min
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 75 min
VIEWFINDER : 95 min
[a] Latauksen aikana
[b] Täyteen ladattuna
[a] Under opladning
[b] Fuldt opladet
Huomautuksia
•BATTERY INFO -näyttö ei tule näkyviin, jos
– akkua ei ole asennettu
– akussa on jotakin vikaa.
– akun varaus on purkautunut.
•BATTERY INFO -näyttö ei tule näkyviin, kun
painat kaukosäätimen DISPLAY-painiketta ja
POWER-kytkin on asennossa OFF (CHG)
(paitsi DCR-TRV12E).
Bemærkninger
•Indikatoren BATTERY INFO vises muligvis
ikke i følgende tilfælde:
– Batteriet er ikke isat.
– Der er noget galt med batteriet.
– Batteriet er afladet.
•Indikatoren BATTERY INFO vises ikke, hvis
du trykker på DISPLAY på fjernbetjeningen,
når POWER-kontakten er indstillet på OFF
(CHG) (undtagen til DCR-TRV12E).
Akun tiedot
Battery Info -näytössä näkyvä tiedot ilmaisevat
kuvausajan suurin piirtein.
Introduktion
3
Kontrol af batteriets status
– Battery Info
Käyttöönotto
(1) Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG).
(2) Avaa nestekidenäyttöpaneeli
painamalla OPEN-painiketta.
(3) Paina DSPL/BATT INFO -painiketta.
Näytössä näkyy noin 7 sekunnin ajan
akun varaustaso (akun jäljellä oleva
käyttöaika prosenttiarvona) sekä akun
kestoaika kuvauksessa käytettäessä
nestekidenäyttöä tai etsintä.
Painamalla DSPL/BATT INFO
-painiketta edelleen voit pitää näytön
näkyvissä jopa 20 sekuntia.
Trin 1 Klargøring af
strømkilden
Battery Info
Det tal, der vises for Battery Info, angiver den
omtrentlige optagetid.
29
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Videokameran laskiessa akun jäljellä olevaa
käyttöaikaa
”CALCULATING BATTERY INFO ...” näkyy
näytössä.
Jos painat DSPL/BATT INFO -painiketta
nestekidenäytön ollessa suljettuna
Akun tiedot tulevat etsimeen noin 7 sekunnin
ajaksi.
Kytkeminen pistorasiaan
30
Trin 1 Klargøring af
strømkilden
Mens den resterende batteritid beregnes,
vises
“CALCULATING BATTERY INFO ...”.
Hvis du trykker på DSPL/BATT INFO, mens
LCD-panelet er lukket
Batterioplysningerne vises på søgeren i ca. 7
sekunder.
Tilslutning til en stikkontakt i
væggen
Voit käyttää videokameraasi olematta
huolissasi virran riittävyydestä.
Liitä verkkolaite samalla tavalla kuin akkua
ladattaessa.
Du kan bruge camcorderen uden at bekymre
dig om strømudfald.
Tilslut lysnetadapteren på samme måde, som
når du oplader batteriet.
MUISTUTUS
Kun laite on liitettynä pistorasiaan, se on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laitteesta
olisi virta katkaistuna.
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så
længe stikket sidder i stikkontakten i væggen,
selvom selve enheden er slukket.
Huomautuksia
•Verkkolaite voi syöttää virtaa pistorasiasta,
vaikka akku olisikin asennettuna
videokameraan.
•DC IN -liitännällä on etusija muihin
virtalähteisiin verrattuna. Tämä tarkoittaa,
ettei akku syötä virtaa, jos virtajohto on
liitetty videokameran DC IN -liitäntään. Näin
on, vaikkei virtajohdon toista päätä olisikaan
liitetty pistorasiaan.
Bemærkninger
•Lysnetadapteren kan levere strøm fra en
stikkontakt, selvom batteriet er sat i
camcorderen.
•DC IN-stikket har “kildeprioritet”. Det vil
sige, at batteriet ikke kan levere strøm, hvis
netledningen er tilsluttet DC IN-stikket,
heller ikke hvis netledningen ikke er sluttet
til en stikkontakt i væggen.
Vaihe 2 Päivämäärän
ja kellonajan
asettaminen
Introduktion
(1) Aseta POWER-kytkin asentoon
CAMERA tai MEMORY (vain DCRTRV22E/TRV33E).
(2) Avaa nestekidenäyttöpaneeli
painamalla OPEN-painiketta.
(3) Paina FN (Function) -painiketta, niin
PAGE1-näyttö avautuu (s. 33).
(4) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
painamalla r/R-painiketta ja
(5) Valitse
paina sitten EXEC-painiketta.
(6) Valitse r/R-painiketta painamalla
CLOCK SET ja paina sitten EXECpainiketta.
(7) Valitse vuosi painamalla r/R-painiketta
ja paina sitten EXEC-painiketta.
(8) Aseta kuukausi, päivä ja tunnit
vaiheessa 7 kuvatulla tavalla.
(9) Aseta minuutit painamalla r/Rpainiketta ja paina sitten EXECpainiketta jonkin aikamerkin mukaan.
Kello alkaa käydä.
Angiv dato og klokkeslæt, når du anvender
camcorderen for første gang. Indikatoren
“CLOCK SET” vises, hver gang du indstiller
POWER-kontakten på CAMERA eller
MEMORY (kun DCR-TRV22E/TRV33E),
medmindre du angiver indstillinger for dato
og klokkeslæt.
Hvis du ikke indstiller dato og klokkeslæt,
optages “-- -- ----” og “--:--:--” på båndet eller
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
som datakode.
Hvis du ikke anvender camcorderen i omkring
4 måneder, er det muligt, at dato- og
tidsindstillingerne deaktiveres (der vises
muligvis indikatorer), fordi der ikke er mere
strøm på det genopladelige batteri, der er
installeret i camcorderen (s. 299). I så fald skal
du oplade det indbyggede genopladelige
batteri og derefter indstille år, måned, dag,
timer og minutter.
Käyttöönotto
Aseta päivämäärä ja kellonaika, kun käytät
videokameraa ensimmäisen kerran. Ilmaisin
”CLOCK SET” tulee näkyviin joka kerta, kun
siirrät POWER-kytkimen asentoon CAMERA
tai MEMORY (vain DCR-TRV22E/TRV33E),
ellet aseta päivämäärää ja kellonaikaa.
Jos et aseta päivämäärää ja kellonaikaa, ”-- -- ---” ja ”--:--:--” tallentuvat datakoodiksi
nauhalle tai ”Memory Stick” -korttiin (vain
DCR-TRV22E/TRV33E).
Jos et käytä videokameraa noin 4
kuukauteen, päivämäärän ja kellonajan
asetukset voivat kadota (palkit voivat tulla
näkyviin), koska videokameran sisällä olevan
ladattavan akun varaus on purkautunut (s.
299). Jos näin käy, lataa akku ja aseta sitten
vuosi, kuukausi, päivä, tunnit ja minuutit.
Trin 2 Indstilling af
dato og klokkeslæt
(1) Sæt POWER-kontakten på CAMERA
eller MEMORY (kun DCR-TRV22E/
TRV33E).
(2) Tryk på OPEN for at åbne LCD-panelet.
(3) Tryk på FN (Function) for at få vist
PAGE1 (s. 33).
(4) Tryk på MENU for at få vist menuen.
(5) Tryk på r/R for at vælge
, og tryk
derefter på EXEC.
(6) Tryk på r/R for at vælge CLOCK SET,
og tryk derefter på EXEC.
(7) Tryk på r/R for at vælge det ønskede år,
og tryk derefter på EXEC.
(8) Angiv måned, dag og timer på samme
måde som i trin 7.
(9) Tryk på r/R for at angive minutter, og
tryk derefter på EXEC, når tidssignalet
lyder. Uret går i gang.
31
Vaihe 2 Päivämäärän ja
kellonajan asettaminen
Trin 2 Indstilling af dato og
klokkeslæt
5
6
EXIT
SETUP MENU
CLOCK SET – – : – – : – –
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
2003
LANGUAGE
DEMO MODE
EXIT
1
1
0 00
RET.
EXEC
7
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
2003
LANGUAGE
DEMO MODE
1
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
2003
LANGUAGE
DEMO MODE
0 00
3
EXEC
FN
RET.
8
EXIT
1
EXEC
EXIT
7
4
17 00
RET.
EXEC
RET.
9
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
2003
LANGUAGE
DEMO MODE
EXIT
7
4
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
EXIT
4 7 2003
17: 30:20
17 30
EXEC
32
RET.
EXEC
RET.
Palaaminen FN (Function)
-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
(Function)
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Kellonajan näyttöä koskeva huomautus
Videokameran sisäinen kello on 24-tuntinen.
Bemærkning vedrørende tidsindikatoren
Camcorderens interne ur er baseret på 24
timer.
Trin 3 Brug af
berøringspanelet
Videokameran nestekidenäytössä näkyy
käyttöpainikkeita.
Voit käyttää toimintoja koskettamalla
nestekidenäyttöä sormellasi.
Camcorderen har betjeningsknapper på LCDskærmen.
Berør LCD-skærmen direkte med fingeren for
at vælge en funktion.
(1) Indstil POWER-kontakten på CAMERA
for at optage, PLAYER1)/VCR2) for at
afspille eller MEMORY3) for at bruge
“Memory Stick”.
(2) Tryk på OPEN for at åbne LCD-panelet.
(3) Tryk på FN. Betjeningsknapperne på
PAGE1 er vist på LCD-skærmen.
(4) Tryk på PAGE2/PAGE3 for at få vist
PAGE2/PAGE3. Betjeningsknapperne
på PAGE2/PAGE3 er vist på LCDskærmen.
(5) Tryk på den ønskede
betjeningsfunktion. Funktionerne er
beskrevet særskilt i denne
brugervejledning.
Introduktion
(1) Aseta POWER-kytkin asentoon
CAMERA kuvausta varten, asentoon
PLAYER1)/VCR2) toistoa varten tai
asentoon MEMORY3) ”Memory Stick”
-kortin käyttöä varten.
(2) Avaa nestekidenäyttöpaneeli
painamalla OPEN-painiketta.
(3) Paina FN-painiketta. PAGE1-sivun
käyttöpainikkeet tulevat
nestekidenäyttöön.
(4) Avaa PAGE2- tai PAGE3-sivu
painamalla PAGE2- tai PAGE3painiketta. PAGE2- tai PAGE3-sivun
käyttöpainikkeet tulevat
nestekidenäyttöön.
(5) Paina haluamaasi käyttöpainiketta.
Katso toimintojen kuvaukset tämän
käyttöohjeen asianomaisilta sivuilta.
Käyttöönotto
Vaihe 3
Kosketuspaneelin
käyttäminen
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3)
DCR-TRV22E/TRV33E
2)
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
2)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3)
DCR-TRV22E/TRV33E
3
[a]
PAGE1 PAGE2
EXIT
SPOT FOCUS
FOCUS
SPOT
METER
MENU FADER
END
SCH
1
EXPOSURE
2
[a] Kun POWER-kytkin on asennossa
CAMERA
Palaaminen FN-näyttöön
[a] Hvis POWER-kontakten er sat på
CAMERA
Paina EXIT-painiketta.
Sådan vendes tilbage til FN
Asetusten ottaminen käyttöön
Paina
OK -painiketta. PAGE1-, PAGE2- tai
PAGE3-sivu palaa näkyviin.
Tryk på EXIT.
Sådan aktiveres indstillinger
Tryk på
OK. Displayet vender tilbage til
PAGE1/PAGE2/PAGE3.
33
Vaihe 3 Kosketuspaneelin
käyttäminen
Trin 3 Brug af berøringspanelet
Asetusten peruuttaminen
Sådan annulleres indstillinger
Paina
OFF -painiketta. PAGE1-, PAGE2- tai
PAGE3-sivu palaa näkyviin.
Tryk på
OFF. Displayet vender tilbage til
PAGE1/PAGE2/PAGE3.
Näytön ilmaisimien poistaminen
näkyvistä
Sådan får du skærmindikatorer
til at forsvinde
Paina DSPL/BATT INFO -painiketta.
Tryk på DSPL/BATT INFO.
Näytöissä näkyvät
käyttöpainikkeet
Kun POWER-kytkin on asennossa CAMERA
Hvis POWER-kontakten er sat på CAMERA
PAGE1
SPOT FOCUS, MENU, FOCUS, FADER, END SCH, SPOT METER,
EXPOSURE
PAGE2
DIG EFFT*, SELFTIMER, LCD BRT, SUPER NS*, VOL, COLR SLW S*,
MEM MIX*
* Vain DCR-TRV22E/TRV33E
* Kun DCR-TRV22E/TRV33E
Kun POWER-kytkin on asennossa PLAYER1)/
VCR2)
Hvis POWER-kontakten er sat på PLAYER1)/
VCR2)
PAGE1
MENU, LCD BRT, VOL, END SCH
PAGE2
DATA CODE, DIG EFFT3), PB ZOOM3)
PAGE3
V SPD PLAY, A DUB CTRL, REC CTRL2)
1)
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3)
Vain DCR-TRV22E/TRV33E
2)
Kun POWER-kytkin on asennossa MEMORY
(vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Muistitallennuksen aikana
Hvis POWER-kontakten er sat på MEMORY
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Under brug af kamerahukommelse
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3)
Kun DCR-TRV22E/TRV33E
PAGE1
SPOT FOCUS, MENU, FOCUS, PLAY, PB FOLDR, SPOT METER,
EXPOSURE
PAGE2
SELFTIMER, PLAY, MEM MIX
PAGE3
LCD BRT, PLAY, VOL
Muistitoiston aikana
Under hukommelsesafspilning
PAGE1
MENU, CAM, PB FOLDR, DEL
PAGE2
PB ZOOM, CAM, RESIZE*, DATA CODE
PAGE3
LCD BRT, CAM, VOL
* Vain DCR-TRV33E
34
Betjeningsknapper på hver
skærm
* Kun DCR-TRV33E
Vaihe 3 Kosketuspaneelin
käyttäminen
Jos painikkeet eivät ole käytettävissä
Painikkeet näkyvät harmaina.
Kun käytät etsintä
Voit käyttää toimintoja myös kosketuspaneelin
avulla (s. 90).
Når du aktiverer funktioner
Den grønne bjælke vises over funktionen.
Introduktion
Kutakin toimintoa suoritettaessa
Vihreä palkki tulee painikkeen yläpuolelle.
Bemærkninger
•Når du bruger berøringspanelet, skal du
trykke let med fingeren på
betjeningsknapperne, mens du støtter LCDpanelet på bagsiden.
•Tryk ikke på LCD-skærmen med skarpe
genstande, f.eks. en kuglepen.
•Undlad at presse for hårdt på LCD-skærmen.
•Undlad at røre ved LCD-skærmen med våde
hænder.
•Hvis FN ikke er vist på LCD-skærmen, skal
du berøre LCD-skærmen let for at få den vist.
Du kan kontrollere displayet med DSPL/
BATT INFO på camcorderen.
Käyttöönotto
Huomautuksia
•Kun käytät kosketuspaneelia, paina
käyttöpainikkeita kevyesti sormellasi ja tue
nestekidenäyttöä sen takaa.
•Älä paina nestekidenäyttöä terävillä esineillä.
•Älä paina nestekidenäyttöä voimakkaasti.
•Älä koske nestekidenäyttöön, jos kätesi ovat
märät.
•Jos FN-ilmaisin ei ole näkyvissä
nestekidenäytössä, tuo ilmaisin näkyviin
koskettamalla nestekidenäyttöä kevyesti.
Voit ohjata näyttöä videokameran DSPL/
BATT INFO -painikkeella.
Trin 3 Brug af berøringspanelet
Hvis funktionerne ikke er tilgængelige
Funktionernes farve ændres til grå.
Hvis du bruger søgeren
Du kan også betjene camcorderen med
berøringspanelet (s. 90).
35
— Kuvaus – Perusasiat —
— Optagelse – Grundlæggende —
Kuvaaminen
Optagelse af et billede
Toimi ensin vaiheen 1 (s. 24) ja vaiheen 2 (s. 31)
mukaisesti.
Udfør trin 1 (s. 24) og trin 2 (s. 31) på forhånd.
(1) Åbn objektivdækslet.
(2) Klargør strømkilden (s. 24), og isæt
kassetten (s. 16).
(3) Sæt POWER-kontakten på CAMERA,
mens du trykker på den lille grønne
knap. Derved indstilles camcorderen til
standby-tilstand.
(4) Tryk på OPEN for at åbne LCD-panelet.
Billedet vises på skærmen.
(5) Tryk på START/STOP. Camcorderen
begynder at optage. REC-indikatoren
vises. Kameraoptagelampen foran på
camcorderen lyser. Tryk på START/
STOP igen, hvis du ikke vil optage
mere.
(1) Avaa objektiivin suojus.
(2) Valmistele virtalähde käyttökuntoon (s.
24) ja aseta kasetti videokameraan (s.
12).
(3) Pidä pientä vihreää painiketta alas
painettuna ja siirrä POWER-kytkin
CAMERA-asentoon. Videokamera
kytkeytyy valmiustilaan.
(4) Avaa nestekidenäyttöpaneeli
painamalla OPEN-painiketta. Kuva
tulee näyttöön.
(5) Paina START/STOP-painiketta.
Videokamera käynnistää kuvauksen.
REC-ilmaisin tulee näyttöön.
Kuvausvalo syttyy videokameran
etuosaan. Kun haluat lopettaa
kuvauksen, paina START/STOPpainiketta uudelleen.
3
LOCK-kytkin
LOCK-kontakt
1
POWER
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
4
Kuvausvalo/
Kameraoptagelampe
2
5
36
Mikrofoni/
Mikrofon
50min
REC 0:00:01
Huomautuksia
•Sijoita objektiivin suojus niin, ettei se peitä
mikrofonia ja infrapunalähetintä.
•Älä kosketa mikrofonia kuvauksen aikana.
Bemærkninger
•Placer objektivdækslet, så det ikke dækker
mikrofonen og den infrarøde stråleudsender.
•Undgå at røre ved mikrofonen, når du
optager.
Optagelse af et billede
Kuvaamista koskeva huomautus
Videokamera nauhoittaa ja toistaa SP
(normaalinopeus) -tilassa ja LP (pieni nopeus)
-tilassa. Valitse valikkoasetusten kohdassa
nopeudeksi SP tai LP (s. 248). Kun
videokamera on LP-tilassa, voit kuvata 1,5kertaisen ajan SP-tilaan verrattuna.
Kun kuvaat nauhalle videokamerasi LP-tilassa,
suosittelemme myös nauhan toistamista
omalla videokamerallasi.
Bemærkning vedrørende optagelse
Camcorderen optager og afspiller i SP-tilstand
(standard play) og i LP-tilstand (long play).
Vælg SP eller LP i
i menuindstillingerne (s.
258). I LP-tilstand kan du optage 1,5 gang så
lang tid som i SP-tilstand.
Hvis du optager båndet i LP-tilstand med
camcorderen, anbefales det, at du afspiller
båndet ved hjælp af camcorderen.
Jos videokamera jää valmiustilaan 5
minuutiksi, kun videokamerassa on kasetti
Videokamerasta katkeaa automaattisesti virta.
Tämä säästää akkua ja estää akun sekä nauhan
turhan kulumisen. Kun haluat palauttaa
videokameran valmiustilaan, aseta POWERkytkin OFF (CHG) -asentoon ja sitten takaisin
CAMERA-asentoon. Videokamerasta ei
kuitenkaan katkea virta automaattisesti, kun
kamerassa ei ole kasettia.
Kun kuvaat sekä SP- että LP-tilassa samalle
nauhalle tai kuvaat LP-tilassa
•Siirtyminen otoksesta toiseen ei välttämättä
ole joustavaa.
•Toistokuva saattaa vääristyä tai aikakoodi ei
välttämättä tallennu oikein otosten välille.
LOCK-kytkintä koskeva huomautus (vain
DCR-TRV22E/TRV33E)
Kun siirrät LOCK-kytkimen oikealle, POWERkytkintä ei voi vahingossa siirtää kohtaan
MEMORY. Vasen asento on LOCK-kytkimen
tehdasasento.
Kuvaus vitkalaukaisimen avulla
Voit kuvata nauhalle vitkalaukaisimen avulla.
Katso lisätietoja sivulta 67.
Sådan sikrer du glidende overgange
Overgangen mellem den senest optagne
sekvens og den næste sekvens bliver glidende
selvom du slukker camcorderen, så længe du
ikke tager kassetten ud.
Kontroller dog følgende:
– Bland ikke optagelser i SP- og LP-tilstand på
det samme bånd.
– Når du skifter batteri, skal du sætte POWERkontakten på OFF (CHG).
Hvis du efterlader camcorderen i standbytilstand i 5 minutter, mens kassetten sidder i
Camcorderen slukkes automatisk. Dette er for
at spare på batteriet og for at forhindre
unødigt batteri- og båndslid. Du kan vende
tilbage til standby-tilstand ved at sætte
POWER-kontakten på OFF (CHG) og derefter
på CAMERA igen. Videokameraet slukkes dog
ikke automatisk, når der ikke er isat en
kassette.
Optagelse – Grundlæggende
Joustava siirtyminen
Siirtyminen viimeksi kuvaamastasi otoksesta
seuraavaan on joustavaa, vaikka katkaisisitkin
virran videokamerasta, kunhan et poista
kasettia kasettipesästä.
Ota kuitenkin huomioon seuraavat asiat:
– Älä kuvaa samalle nauhalle sekä SP-tilaa että
LP-tilaa käyttämällä.
– Kun vaihdat akun, aseta POWER-kytkin
asentoon OFF (CHG).
Kuvaus – Perusasiat
Kuvaaminen
Optagelse i SP- eller LP-tilstand på et bånd
eller optagelse i LP-tilstand
•Sekvensovergangen er muligvis ikke
glidende.
•Det er muligt, at afspilningsbilledet er
forvrænget, eller at tidskoden ikke er skrevet
korrekt mellem sekvenserne.
Bemærkning vedrørende LOCK-kontakten
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Hvis du skubber LOCK-kontakten til højre,
kan du ikke komme til at sætte POWERkontakten på MEMORY ved et uheld. LOCKkontakten er som standard sat i venstre
position.
Optagelse ved brug af selvudløser
Du kan optage billeder på bånd med
selvudløseren. Se side 67, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
37
Kuvaaminen
Optagelse af et billede
Kuvauksen aikana näytössä
näkyvät ilmaisimet
Visning af indikatorer under
optagelse
Ilmaisimet eivät tallennu nauhalle.
Indikatorer optages ikke på båndet.
40min
4
REC
7 2003
0:00:01
60min
12:05:56
FN
7
8
9
1 Akun jäljellä oleva aika
1 Resterende batteritid
2 Kasettimuisti
Tämä ilmaisin näkyy näytössä, kun
videokamerassa on kasettimuistilla
varustettu kasetti.
2 Kassettehukommelse
Vises, hvis du bruger kassetten sammen
med kassettehukommelse.
3 Kuvaustila
4 STBY/REC (valmiustila/kuvaus)
5 Aikakoodi/nauhalaskuri
6 Jäljellä oleva nauha
Tämä ilmaisin tulee näyttöön, kun asetat
videokameraan kasetin ja käytät sitä
jonkin aikaa (s. 248).
7 FN-painike
Tätä painiketta painamalla saat
käyttöpainikkeet näkyviin
nestekidenäyttöön.
8 Aika
Aika tulee näyttöön noin 5 sekunnin
kuluttua siitä, kun kytket
videokameraan virran.
9 Päivämäärä
Päivämäärä tulee näyttöön noin 5
sekunnin kuluttua siitä, kun kytket
videokameraan virran.
38
1
2
3
4
5
6
3 Optagetilstand
4 STBY/REC
5 Tidskode/Båndtæller
6 Resterende bånd
Vises, når du har isat kassetten og kørt
den i et stykke tid (s. 258).
7 FN-knap
Tryk på denne knap for at få vist
betjeningsknapperne på LCD-skærmen.
8 Klokkeslæt
Klokkeslættet vises ca. 5 sekunder, efter
at du har tændt camcorderen.
9 Dato
Datoen vises ca. 5 sekunder, efter at du
har tændt camcorderen.
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin kuvauksen
aikana
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin näyttää
jäljellä olevan jatkuvan kuvausajan suurin
piirtein. Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa
sen, ettei ilmaisin näytä aikaa oikein. Kun
suljet nestekidenäytön ja avaat sen uudelleen,
kestää noin yhden minuutin, ennen kuin akun
jäljellä olevan ajan ilmaisin näyttää
minuutteina oikean ajan.
Indikator for resterende batteritid under
optagelse
Indikatoren for resterende batteritid angiver
den omtrentlige optagetid under kontinuerlig
optagelse. Indikatoren er muligvis ikke
korrekt, afhængigt af de forhold, optagelsen
foretages under. Når du lukker LCD-panelet
og åbner det igen, tager det ca. et minut, inden
den korrekte resterende batteritid i minutter
vises.
Aikakoodi
Aikakoodi ilmaisee nauhoitus- tai toistoajan
muodossa ”0:00:00” (tunnit:minuutit:sekunnit)
CAMERA-tilassa ja muodossa ”0:00:00:00”
(tunnit:minuutit:sekunnit:kuvat) PLAYER1)/
VCR2)-tilassa.
Et voi nauhoittaa uudelleen pelkkää
aikakoodia.
Tidskode
Tidskoden angiver optage- eller
afspilningstiden, “0:00:00” (timer : minutter :
sekunder) i CAMERA-tilstand og “0:00:00:00”
(timer : minutter : sekunder : billeder) i
PLAYER1)/VCR2)-tilstand.
Det er ikke muligt kun at omskrive tidskoden
senere.
Kuvaustiedot
Kuvaustiedot (päivämäärä ja kellonaika tai
kuvauksessa käytössä olevat asetukset) eivät
näy kuvauksen aikana. Tiedot kuitenkin
tallentuvat automaattisesti nauhalle. Jos haluat
nähdä kuvaustiedot, paina toiston aikana
DATA CODE -painiketta. Voit käyttää tätä
toimintoa myös kaukosäätimellä 3) (s. 56).
Optagedata
Optagedataene (dato/klokkeslæt eller
forskellige andre indstillinger under optagelse)
vises ikke under optagelse. Dataene optages
dog automatisk på båndet. Tryk på DATA
CODE under afspilning for at få vist
optagedataene. Du kan også anvende
fjernbetjeningen til dette3) (s. 56).
1)
1)
2)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3)
Paitsi DCR-TRV12E
Kuvauksen jälkeen
(1) Sulje objektiivin suojus.
(2) Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG).
(3) Sulje nestekidenäyttöpaneeli.
(4) Poista kasetti.
(5) Irrota virtalähde.
Optagelse – Grundlæggende
Optagelse af et billede
Kuvaus – Perusasiat
Kuvaaminen
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3)
Undtagen DCR-TRV12E
Efter optagelse
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Luk objektivdækslet.
Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG).
Luk LCD-panelet.
Tag kassetten ud.
Fjern strømkilden.
39
Kuvaaminen
Optagelse af et billede
Nestekidenäytön säätäminen
Justering af LCD-skærmen
180°
90°
90°
40
Varmista ennen nestekidenäytön säätämistä,
että olet avannut näytön 90 asteen kulmaan.
Når du justerer LCD-panelet, skal du sørge for,
at LCD-panelet er åbnet op til 90 grader.
Katsellessasi kuvaa nestekidenäytöstä
Voit kääntää nestekidenäytön ympäri ja taittaa
sen videokameran runkoa vasten niin, että
nestekidenäytön kuvaruutu on ulospäin.
Visning på LCD-skærmen
Du kan dreje LCD-panelet og anbringe det op
ad camcorderen igen med LCD-skærmen
udad.
Huomautus
•Kun käytät nestekidenäyttöä muussa kuin
peilikuvatilassa, etsin kytkeytyy
automaattisesti pois käytöstä.
•Jos käännät nestekidenäytön ympäri ja siirrät
sen takaisin videokameran runkoa vasten
kuvauksen tai kuvausvalmiustilan aikana,
LCD B.L. (näytön kirkkaus) -asetukseksi
tulee ”BRT NORMAL”.
Bemærk!
•Ved brug af LCD-skærmen deaktiveres
søgeren automatisk. Dette gælder dog ikke i
spejltilstand.
•Hvis du vender LCD-panelet om og flytter
det tilbage mod camcorderen under
optagelse eller optagestandby, indstilles LCD
B.L. (panellysstyrke) til “BRT NORMAL”.
Kuvaaminen
Optagelse af et billede
Kuvaaminen peilikuvatilassa
Optagelse i spejltilstand
Denne funktion gør det muligt for den person,
der optages, at se sig selv på LCD-skærmen.
Funktionen er beregnet til, at personen kan se
sit eget billede på LCD-skærmen, mens du
kigger på ham eller hende i søgeren.
(1) Vedä etsin taakse.
(2) Käännä nestekidenäyttöpaneelia 180
astetta.
(1) Forlæng søgeren.
(2) Roter LCD-panelet 180 grader.
2
Kuva peilikuvatilassa
Nestekidenäytön kuva on peilikuva.
Nauhoittuva kuva on kuitenkin normaali.
Optagelse – Grundlæggende
1
Kuvaus – Perusasiat
Kun käytät tätä ominaisuutta, kuvattava
henkilö näkee itsensä nestekidenäytöstä.
Kuvattava henkilö voi katsella omaa kuvaansa
nestekidenäytöstä, samalla kun itse katsot
häntä etsimestä.
Billede i spejltilstand
Billedet på LCD-skærmen er et spejlbillede.
Det optagne billede vises dog på normal vis.
41
Kuvaaminen
Optagelse af et billede
Nestekidenäytön kirkkauden
säätäminen
(1) Kun POWER-kytkin on asennossa
CAMERA, paina FN-painiketta ja valitse
PAGE2.
Kun POWER-kytkin on asennossa
PLAYER1)/VCR2), avaa PAGE1-sivu
painamalla FN-painiketta.
Kun POWER-kytkin on asennossa
MEMORY3), paina FN-painiketta ja
valitse PAGE3.
(2) Paina LCD BRT -painiketta.
Nestekidenäytön kirkkauden säädössä
käytettävä näyttö tulee näkyviin.
(3) Voit säätää nestekidenäytön kirkkautta
painamalla painikkeita – (kirkkauden
vähennys) ja + (kirkkauden lisäys).
(4) Palaa PAGE1-, PAGE2- tai PAGE3OK -painiketta
sivulle painamalla
vaiheessa 1.
Justering af LCD-skærmens
lysstyrke
(1) Når POWER-kontakten er indstillet på
CAMERA, skal du trykke på FN og
vælge PAGE2.
Når POWER-kontakten er indstillet på
PLAYER1)/VCR2), skal du trykke på FN
for at få vist PAGE1.
Når POWER-kontakten er indstillet på
MEMORY3), skal du trykke på FN og
vælge PAGE3.
(2) Tryk på LCD BRT. Den skærm, hvor du
kan justere lysstyrken på LCDskærmen, vises.
(3) Juster lysstyrken på LCD-skærmen ved
hjælp af – (for at gøre den mørkere)/+
(for at gøre den lysere).
OK for at vende tilbage til
(4) Tryk på
PAGE1/PAGE2/PAGE3 i trin 1.
1)
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
2)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3)
DCR-TRV22E/TRV33E
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3)
DCR-TRV22E/TRV33E
2)
2,3
LCD
BRT
OK
LCD BRT
Ilmaisinpalkki/
Bjælkeindikatoren
42
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Nestekidenäytön taustavalo
Voit muuttaa taustavalon kirkkautta akkua
käyttäessäsi. Valitse valikkoasetusten
LCD B.L. (s. 244).
kohdassa
LCD-skærmens baggrundslys
Du kan ændre lysstyrken for baggrundslyset,
når du bruger batteriet. Vælg LCD B.L. i
i
menuindstillingerne (s. 254).
Kuvaaminen
Optagelse af et billede
Vaikka säätäisit asetusta LCD BRT tai LCD
B.L.
Nauhoitettava kuva ei muutu.
Selv om du justerer LCD BRT eller LCD B.L.,
påvirkes det optagne billede ikke.
Det anbefales at bruge søgeren, når du
optager, hvis:
•Du ikke kan se billedet klart på LCDskærmen.
•Batteriet skal holde lidt længere.
Justering af søgeren
Etsimen säätäminen
Aseta etsin käyttöasentoon ja siirrä etsimen
linssin säätövipua.
Hvis du optager billeder med LCD-panelet
lukket, skal du kontrollere billedet med
søgeren. Tilpas søgerokularet til dine øjne, så
der fokuseres skarpt på billederne i søgeren.
Forlæng søgeren, og flyt knappen til justering
af søgerokularet.
Etsimen linssin säätövipu/
Knap til justering af søgerokular
Etsimen taustavalo
Voit muuttaa taustavalon kirkkautta akkua
käyttäessäsi. Valitse valikkoasetusten
kohdassa
VF B.L. (s. 244).
Søgerens baggrundslys
Du kan ændre lysstyrken for baggrundslyset,
når du bruger batteriet. Vælg VF B.L. i
i
menuindstillingerne (s. 254).
Vaikka säätäisit asetusta VF B.L.
Nauhoitettava kuva ei muutu.
Selvom du justerer VF B.L.,
påvirkes det optagne billede ikke.
Kuvauksen ilmaisin (vain DCR-TRV12E/
TRV14E/TRV19E)
Kuvauksen ilmaisin näkyy etsimessä
kuvauksen aikana.
Kameraoptageindikatoren (kun DCRTRV12E/TRV14E/TRV19E)
Kameraoptageindikatoren lyser i søgeren
under optagelse.
Optagelse – Grundlæggende
Jos kuvaat nestekidenäyttö suljettuna, katso
kuvaa etsimestä. Säädä etsimen linssi näöllesi
sopivaksi niin, että etsimessä näkyvä kuva
näkyy terävänä.
Kuvaus – Perusasiat
Kuvaaminen etsimen avulla on
suositeltavaa, kun:
•kuva ei näy selvästi nestekidenäytöstä
•haluat akun kestävän mahdollisimman
kauan.
43
Optagelse af et billede
Kuvaaminen
Brug af zoomfunktionen
Zoomauksen käyttö
Ryk motorzoomgrebet en smule for at opnå
langsommere zoom. Ryk det mere, hvis du vil
opnå hurtigere zoom.
Du opnår de flotteste optagelser, hvis du
anvender zoom med måde.
W : Vidvinkel (motivet virker, som om det er
længere væk)
T : Telephoto (motivet virker, som om det er
tættere på)
Voit zoomata hitaasti siirtämällä
zoomausvipua vain hieman. Voit zoomata
nopeasti siirtämällä vipua enemmän.
Käytä zoomausta säästeliäästi, niin saat
hyvältä näyttävän kuvaustuloksen.
W: laajakulmakuvaus (kuvauskohde näyttää
olevan kaukana).
T: telekuvaus (kuvauskohde näyttää olevan
lähellä).
Jos haluat käyttää suurempaa zoomausta
kuin 10×
Yli 10× zoomaus tehdään digitaalisesti.
Digitaalisen zoomauksen kerroinvaihtoehdot
ovat 20× tai 100× (DCR-TRV12E)/120× (DCRTRV14E/TRV19E/TRV22E/TRV33E).
Kun haluat ottaa digitaalisen zoomauksen
käyttöön, valitse valikkoasetusten kohdasta
D ZOOM ja valitse digitaalinen
zoomauskerroin (s. 243). Digitaalisen
zoomauksen tehdasasetus on OFF. Koska
kuvaa käsitellään digitaalisesti, kuvanlaatu
heikkenee.
[a] Palkin oikea puoli ilmaisee digitaalisen
zoomausalueen.
Digitaalinen zoomausalue tulee
näkyviin, kun valitset
valikkoasetuksissa digitaalisen
zoomauskertoimen.
W
[a]
44
W
T
W
T
Sådan bruger du zoom med mere end 10×
Zoom med mere end 10× foretages digitalt.
Digital zoom kan sættes til 20× eller 100×
(DCR-TRV12E)/120× (DCR-TRV14E/
TRV19E/TRV22E/TRV33E).
Hvis du vil aktivere digital zoom, skal du
i
vælge digital zoom under D ZOOM i
menuindstillingerne (s. 253). Den digitale
zoomfunktion er som standard deaktiveret
(OFF). Da billedet behandles digitalt, forringes
billedkvaliteten.
[a] Indikatorens højre side viser det digitale
zoomområde.
Det digitale zoomområde vises, når du
vælger den digitale zoomfunktion i
menuindstillingerne.
T
Optagelse af et billede
Kuvatessasi lähellä olevaa kuvauskohdetta
Jos et saa kuvaa teräväksi, siirrä zoomausvipua
W-puolelle, kunnes kuva on terävä. Voit
kuvata kohdetta, joka on vähintään noin 80
cm:n päässä objektiivin etupinnasta
telekuvausasennossa tai noin 1 cm:n päässä
laajakulmakuvausasennossa.
Optagelse tæt på et motiv
Hvis du ikke kan fokusere skarpt, skal du
flytte motorzoomgrebet til “W”-siden, indtil
fokuseringen er skarp. Du kan optage et motiv,
der er mindst ca. 80 cm væk fra objektivets
overflade i telefotostillingen eller ca. 1 cm væk
i vidvinkelstillingen.
Kun POWER-kytkin on asennossa MEMORY
(vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Et voi käyttää digitaalista zoomausta.
Hvis POWER-kontakten er sat på MEMORY
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Du kan ikke bruge digital zoom.
Kuvaus – Perusasiat
Kuvaaminen
Optagelse – Grundlæggende
45
Kuvaaminen
Taustavalaistujen kohteiden
kuvaaminen – Back Light
-toiminto
Kun kuvaat kohdetta, joka on taustavalaistu tai
jonka tausta on vaalea, käytä taustavalon
korjaustoimintoa (Back Light).
(1) Aseta POWER-kytkin asentoon
CAMERA tai MEMORY1).
(2) Paina BACK LIGHT -painiketta.
.-ilmaisin tulee näyttöön.
Optagelse af et billede
Optagelse af motiver i modlys
– modlysfunktionen
Når du optager et motiv med lyskilden bag
motivet eller et motiv mod en lys baggrund,
kan du anvende modlysfunktionen.
(1) Sæt POWER-kontakten på CAMERA
eller MEMORY1).
(2) Tryk på BACK LIGHT.
Indikatoren . vises på skærmen.
1)
1)
kun DCR-TRV22E/TRV33E
vain DCR-TRV22E/TRV33E
BACK LIGHT
46
Back Light -toiminnon
poistaminen käytöstä
Sådan annulleres
modlysfunktionen
Paina BACK LIGHT -painiketta uudelleen.
Tryk på BACK LIGHT igen.
Kuvatessasi taustavalaistuja kohteita
Jos painat EXPOSURE-näytössä MANUALpainiketta (s. 82) tai käytät SPOT METER toimintoa (s. 83), taustavalokorjaus poistuu
käytöstä.
Når du optager motiver i modlys
Hvis du trykker på MANUAL i EXPOSURE (s.
82) eller SPOT METER (s. 83), annulleres
modlysfunktionen.
Kuvaaminen
Optagelse af et billede
Kuvaaminen pimeässä –
NightShot / Super NightShot /
Colour Slow Shutter
NightShot-toiminnon avulla voit kuvata
kohteen yöllä tai muutoin vähäisessä valossa.
Kun kuvaat NightShot-toiminnolla, tallentuvat
kuvan värit voivat olla vääriä tai
luonnottomia.
Med NightShot kan du optage motiver om
natten eller i mørke omgivelser.
Når du optager med NightShot, optages
billedet muligvis i forkerte eller unaturlige
farver.
(1) Sæt POWER-kontakten på CAMERA
eller MEMORY1).
(2) Indstil NIGHTSHOT på ON.
og “NIGHTSHOT”
Indikatorerne
blinker på skærmen.
1)
1)
kun DCR-TRV22E/TRV33E
vain DCR-TRV22E/TRV33E
NIGHTSHOT
OFF
ON
Optagelse – Grundlæggende
(1) Aseta POWER-kytkin asentoon
CAMERA tai MEMORY1).
(2) Siirrä NIGHTSHOT-kytkin asentoon ON.
ja ”NIGHTSHOT”
Ilmaisimet
vilkkuvat näytössä.
Brug af NightShot
Kuvaus – Perusasiat
NightShot-toiminnon
käyttäminen
Optagelse i mørke –
NightShot/Super NightShot/
Langsom lukker (farve)
Yökuvausvalon (NightShot Light)
lähetin/
NightShot Light-udsender
NightShot-toiminnon poistaminen käytöstä
Siirrä NIGHTSHOT-kytkin asentoon OFF.
Sådan annulleres NightShot
Indstil NIGHTSHOT på OFF.
Super NightShot -toiminnon
käyttäminen (vain DCR-TRV22E/
TRV33E)
Brug af Super NightShot (kun
DCR-TRV22E/TRV33E)
Super NightShot -toiminnolla kuvatut kohteet
näkyvät yli 16 kertaa kirkkaampina kuin
NightShot-toiminnolla kuvatut kohteet.
(1) Aseta POWER-kytkin asentoon
CAMERA.
(2) Siirrä NIGHTSHOT-kytkin asentoon ON.
ja ”NIGHTSHOT”
Ilmaisimet
vilkkuvat näytössä.
(3) Paina FN-painiketta ja valitse PAGE2.
(4) Paina SUPER NS -painiketta.
tulee näyttöön.
Ilmaisin
(5) Palaa FN-näyttöön painamalla EXITpainiketta.
Med Super NightShot gøres motiver mere end
16 gange lysere end med NightShot.
(1) Sæt POWER-kontakten på CAMERA.
(2) Indstil NIGHTSHOT på ON.
og “NIGHTSHOT”
Indikatorerne
blinker på skærmen.
(3) Tryk på FN, og vælg PAGE2.
(4) Tryk på SUPER NS.
vises på skærmen.
Indikatoren
(5) Tryk på EXIT for at vende tilbage til FN.
47
Kuvaaminen
Optagelse af et billede
Super NightShot -toiminnon poistaminen
käytöstä
Paina SUPER NS -painiketta uudelleen. Poista
NightShot-toiminto käytöstä siirtämällä
NIGHTSHOT-kytkin asentoon OFF.
Sådan annulleres Super NightShot
Tryk på SUPER NS igen. Sæt NIGHTSHOT på
OFF, hvis du vil annullere NightShot.
Yökuvausvalon (NightShot Light)
käyttäminen
Kuva on tavallista selkeämpi, kun NightShot
Light -yökuvausvalo on käytössä. Kun haluat
ottaa NightShot Light -toiminnon käyttöön,
valitse N.S. LIGHT -toiminnon asetukseksi ON
valikkoasetusten kohdassa
. (Tehdasasetus
on ON.)
Colour Slow Shutter -toiminnon
käyttäminen (vain DCR-TRV22E/
TRV33E)
Colour Slow Shutter -toiminnon avulla voit
kuvata kohteen värillisenä hämärässä
ympäristössä.
(1) Aseta POWER-kytkin asentoon
CAMERA.
(2) Siirrä NIGHTSHOT-kytkin asentoon
OFF.
(3) Paina FN-painiketta ja valitse PAGE2.
(4) Paina COLR SLW S -painiketta.
tulee näyttöön.
Ilmaisin
(5) Palaa FN-näyttöön painamalla EXITpainiketta.
Colour Slow Shutter -toiminnon
poistaminen käytöstä
Paina COLR SLW S -painiketta uudelleen niin,
että ilmaisin
katoaa näytöstä.
Huomautuksia
•Älä käytä NightShot-toimintoa kirkkaassa
paikassa (esimerkiksi ulkona päiväsaikaan).
Muutoin videokamera voi vioittua.
•Jos tarkentaminen on vaikeaa käyttäessäsi
NightShot-toimintoa, tee tarkennus käsin.
•Älä peitä infrapunalähetintä NightShottoiminnolla kuvatessasi.
NightShot-toimintoa käyttäessäsi et voi
käyttää seuraavia toimintoja:
– valkotasapaino
– PROGRAM AE (ilmaisin vilkkuu)
– käsivalotus
– valotuksen pistemittaus.
48
Brug af NightShot Light
Du får et klarere billede ved hjælp af NightShot
Light-funktionen. Aktiver NightShot Lightfunktionen ved at sætte N.S. LIGHT i
på
ON i menuindstillingerne.
(Standardindstillingen er ON).
Brug af Langsom lukker (farve)
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Langsom lukker (farve) gør det muligt at
optage farvebilleder i mørke omgivelser.
(1)
(2)
(3)
(4)
Sæt POWER-kontakten på CAMERA.
Indstil NIGHTSHOT på OFF.
Tryk på FN, og vælg PAGE2.
Tryk på COLR SLW S.
Indikatoren
vises på skærmen.
(5) Tryk på EXIT for at vende tilbage til FN.
Sådan annulleres Langsom lukker (farve)
Tryk på COLR SLW S for at fjerne indikatoren
.
Bemærkninger
•Anvend ikke NightShot under lyse forhold
(f.eks. udendørs i dagtimerne). Dette kan
medføre, at camcorderen ikke fungerer
korrekt.
•Hvis det er vanskeligt at fokusere under
optagelse med NightShot, kan du fokusere
manuelt.
•Undlad at dække den infrarøde
stråleudsender til under optagelse med
NightShot.
Når du bruger NightShot, kan du ikke
benytte følgende funktioner:
– Hvidbalance
– PROGRAM AE (indikatoren blinker).
– Manuel eksponering
– Flexible Spot Meter
Kuvaaminen
Optagelse af et billede
Käyttäessäsi Super NightShot- tai Colour
Slow Shutter -toimintoa (vain DCR-TRV22E/
TRV33E)
Suljinaika muuttuu automaattisesti
kirkkauden mukaan. Tällöin kuvan liike voi
hidastua.
Ved brug af Super NightShot eller Langsom
lukker (farve) (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Lukkerhastigheden justeres automatisk efter
lysforholdene. I den forbindelse kan billedets
hastighed nedsættes.
NightShot Light (yökuvausvalo)
NightShot Light -yökuvausvalon säteet ovat
infrapunasäteitä ja siten näkymättömiä.
Yökuvausvaloa käytettäessä pisin
kuvausetäisyys on noin 3 metriä.
Colour Slow Shutter -toimintoa käyttäessäsi
et voi käyttää seuraavia toimintoja (vain
DCR-TRV22E/TRV33E):
– nosto/häivytys (Fader)
– digitaalitehoste
– PROGRAM AE
– käsivalotus
– valotuksen pistemittaus.
Täydellisessä pimeydessä (vain DCRTRV22E/TRV33E)
Colour Slow Shutter -toiminto ei välttämättä
toimi normaalisti.
Hvis POWER-kontakten er sat på MEMORY
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Du kan ikke benytte følgende funktioner:
– Super NightShot
– Langsom lukker (farve)
NightShot Light
NightShot Light-strålerne er infrarøde og
derfor usynlige. Den maksimale optageafstand
ved brug af NightShot Light-funktionen er ca.
3 m.
Optagelse – Grundlæggende
Kun POWER-kytkin on asennossa MEMORY
(vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Et voi käyttää seuraavia toimintoja:
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter.
Mens du bruger Super NightShot, kan du
ikke bruge følgende funktioner (kun DCRTRV22E/TRV33E):
– Hvidbalance
– Fader
– Digitaleffekt
– PROGRAM AE
– Manuel eksponering
– Flexible Spot Meter
Kuvaus – Perusasiat
Super NightShot -toimintoa käyttäessäsi et
voi käyttää seuraavia toimintoja (vain DCRTRV22E/TRV33E):
– valkotasapaino
– nosto/häivytys (Fader)
– digitaalitehoste
– PROGRAM AE
– käsivalotus
– valotuksen pistemittaus.
Mens du bruger Langsom lukker (farve), kan
du ikke bruge følgende funktioner (kun
DCR-TRV22E/TRV33E):
– Fader
– Digitaleffekt
– PROGRAM AE
– Manuel eksponering
– Flexible Spot Meter
I totalt mørke (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Langsom lukker (farve) fungerer muligvis ikke
normalt.
49
Kuvaustuloksen
tarkistaminen – End Search /
Edit Search / Rec Review
Kontrol af optagelser –
End search/Edit search/
Rec Review
Voit käyttää näitä painikkeita tallennetun
kuvan tarkistamisessa tai kuvauksessa siten,
että siirtyminen viimeksi kuvatusta otoksesta
seuraavaksi kuvattavaan tapahtuu joustavasti.
Du kan bruge disse knapper til at kontrollere
det optagne billede eller optagelsen, så
overgangen mellem den senest optagne
sekvens og den næste sekvens, du optager,
bliver glidende.
/
EDIT
FN
FN
End Search
End search
Voit siirtyä kuvaamasi otoksen loppuun
kuvauksen päätyttyä.
Du kan gå til slutningen af den optagne
sekvens efter optagelsen.
(1) Aseta POWER-kytkin asentoon
CAMERA.
(2) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(3) Paina END SCH -painiketta.
Videokamera toistaa 5 sekuntia
tallennetun otoksen lopusta ja palautuu
valmiustilaan.
(1) Sæt POWER-kontakten på CAMERA.
(2) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(3) Tryk på END SCH.
De sidste 5 sekunder af den optagne
sekvens afspilles, og camcorderen
vender tilbage til standby.
Sådan vendes tilbage til FN
Tryk på EXIT.
Palaaminen FN-näyttöön
Paina EXIT-painiketta.
Sådan annulleres End search
Tryk på END SCH igen.
End Search -toiminnon
poistaminen käytöstä
Paina END SCH -painiketta uudelleen.
End Search
Jos käyttämässäsi kasetissa ei ole
kasettimuistia, End Search -toiminto ei enää
toimi, kun nauhoituksen jälkeen poistat
kasetin. Jos käyttämässäsi kasetissa on
kasettimuisti, End Search -toiminto toimii
senkin jälkeen, kun poistat kasetin.
50
End search
Hvis du optager på en kassette uden
kassettehukommelse, virker End search ikke,
når du har skubbet båndet ud. Hvis du bruger
en kassette med kassettehukommelse, fungerer
End search-funktionen, selvom du har taget
båndet ud.
Kuvaustuloksen tarkistaminen –
End Search / Edit Search / Rec
Review
Jos nauhalla on otosten välissä tyhjä osuus
End Search -toiminto ei välttämättä toimi
oikein.
Kontrol af optagelser – End
search/Edit search/Rec Review
Hvis båndet har en tom sektion mellem
optagne dele
End search-funktionen fungerer muligvis ikke
korrekt.
Edit Search
Rec Review
Voit tarkistaa viimeksi kuvatun otoksen.
(1) Aseta POWER-kytkin asentoon
CAMERA.
(2) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(3) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
EDITSEARCH ja
(4) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 243).
(5) Valitse ON ja paina EXIT-painiketta.
(6) Paina painiketta 7/– lyhyesti.
Videokamera toistaa viimeksi
lopetetusta kuvausjaksosta muutaman
sekunnin ja palaa sitten valmiustilaan.
Du kan søge efter den næste optagelses
startpunkt. Du kan ikke høre lyden.
(1)
(2)
(3)
(4)
Sæt POWER-kontakten på CAMERA.
Tryk på FN for at få vist PAGE1.
Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk
Vælg EDITSEARCH i
derefter på EXEC (s. 253).
(5) Vælg ON, og tryk derefter på EXIT.
(6) Hold 7/– eller + nede. Den optagne
sekvens afspilles.
Slip 7/– eller + for at stoppe
afspilning. Hvis du trykker på START/
STOP, starter optagelsen fra det sted,
hvor du slap 7/– eller +.
7/– : Tilbage
+ : Fremad
Optagelse – Grundlæggende
(1) Aseta POWER-kytkin asentoon
CAMERA.
(2) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(3) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
EDITSEARCH ja
(4) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 243).
(5) Valitse ON ja paina EXIT-painiketta.
(6) Pidä alas painettuna painiketta 7/– tai
+. Kamera toistaa kuvatun otoksen.
Pysäytä toisto vapauttamalla painike
7/– tai + . Jos painat START/STOPpainiketta, kuvaus käynnistyy kohdasta,
jossa vapautit painikkeen 7/– tai +.
7/– : siirtyminen taaksepäin
+ : siirtyminen eteenpäin
Edit search
Kuvaus – Perusasiat
Voit etsiä seuraavan otoksen tallennuksen
aloituskohdan. Et voi kuunnella ääntä.
Rec Review
Du kan gennemse den senest optagne sekvens.
(1)
(2)
(3)
(4)
Sæt POWER-kontakten på CAMERA.
Tryk på FN for at få vist PAGE1.
Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk
Vælg EDITSEARCH i
derefter på EXEC (s. 253).
(5) Vælg ON, og tryk derefter på EXIT.
(6) Tryk på 7/– et øjeblik.
Den sekvens, som du senest har afbrudt,
afspilles i nogle få sekunder, hvorefter
camcorderen vender tilbage til standby.
51
— Toisto – Perusasiat —
— Afspilning – Grundlæggende —
Nauhan toisto
Afspilning af bånd
Voit katsella nauhoitettua kuvaa
nestekidenäytöstä. Jos suljet nestekidenäytön,
voit katsella toistokuvaa etsimestä. Voit ohjata
toistoa myös käyttämällä videokameran
vakiovarusteisiin sisältyvää kaukosäädintä
(paitsi DCR-TRV12E).
Du kan se det indspillede bånd på LCDskærmen. Hvis du lukker LCD-panelet, kan du
se afspilningsbilledet i søgeren. Du kan også
styre afspilningen ved hjælp af den
fjernbetjening, der følger med camcorderen
(undtagen DCR-TRV12E).
(1) Paina POWER-kytkimessä olevaa pientä
vihreää painiketta ja siirrä kytkin
PLAYER1)/VCR2)-asentoon.
(2) Avaa nestekidenäyttöpaneeli
painamalla OPEN-painiketta.
(3) Kelaa nauhaa taaksepäin painamalla
-painiketta.
(4) Käynnistä toisto painamalla
painiketta.
(5) Säädä äänenvoimakkuus seuraavasti.
(1) Sæt POWER-kontakten på PLAYER1)/
VCR2), mens du trykker på den lille
grønne knap.
(2) Tryk på OPEN for at åbne LCD-panelet.
for at spole båndet tilbage.
(3) Tryk på
(4) Tryk på
for at starte afspilningen.
(5) Juster lydstyrken ved hjælp af
nedenstående fremgangsmåde.
1 Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
2 Paina VOL-painiketta.
Äänenvoimakkuuden säätönäyttö tulee
näkyviin.
3 Paina – (äänenvoimakkuuden lasku) tai
+ (äänenvoimakkuuden nosto).
4 Palaa PAGE1-sivulle painamalla
OK -painiketta.
1)
2)
1 Tryk på FN for at få vist PAGE1.
2 Tryk på VOL. Den skærm, du skal
bruge til at justere lydstyrken, vises.
3 Tryk på – (for at skrue ned for
lydstyrken)/+ (for at skrue op for
lydstyrken).
4 Tryk på
OK for at vende tilbage til
PAGE1.
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3
4
1
POWER
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
5
OK
2
VOL
Ilmaisinpalkki/
Bjælkeindikatoren
52
Nauhan toisto
Afspilning af bånd
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Toiston lopettaminen
Sådan annulleres afspilning
Paina
Tryk på
-painiketta.
.
Nauhan kelaaminen eteenpäin
Spole tilbage
Kun nauha on pysäytettynä, paina
painiketta.
Tryk på
-
, når afspilningen stopper.
Kun nauha on pysäytettynä, paina
painiketta.
Tryk på
, når afspilningen stopper.
-
Still-kuvan katseleminen
(toistotauko)
Jos virta on kytkettynä videokameraan
kauan
Videokamera lämpenee. Kyseessä ei ole vika.
Tryk på
under afspilning. Tryk på
igen, hvis du vil genoptage afspilningen. Hvis
afspilningspausen varer mere end 5 minutter,
skifter camcorderen automatisk til
stoptilstand.
Hvis strømmen er tilsluttet i en længere
periode
Camcorderen bliver varm. Dette er ikke en fejl.
Afspilning – Grundlæggende
Paina
-painiketta toiston aikana. Jatka
-painiketta. Jos
toistoa painamalla
toistotaukotila kestää yli 5 minuuttia,
videokamera pysähtyy automaattisesti.
Sådan vises et stillbillede
(afspilningspause)
Toisto – Perusasiat
Spole hurtigt frem
Nauhan kelaaminen taaksepäin
53
Nauhan toisto
Afspilning af bånd
Näytön ilmaisinten tuominen
näkyviin – Display-toiminto
Paina videokameran DSPL/BATT INFO
-painiketta tai videokameran vakiovarusteisiin
sisältyvän kaukosäätimen DISPLAY-painiketta
(paitsi DCR-TRV12E).
Ilmaisimet katoavat näytöstä.
Voit poistaa ilmaisimet näkyvistä painamalla
DSPL/BATT INFO -painiketta tai
kaukosäätimen DISPLAY-painiketta (paitsi
DCR-TRV12E) uudelleen.
Sådan får du vist
skærmindikatorerne
– Displayfunktion
Tryk på DSPL/BATT INFO på camcorderen
eller DISPLAY på fjernbetjeningen, der følger
med camcorderen (undtagen DCR-TRV12E).
Indikatorerne forsvinder fra skærmen.
Du kan få vist indikatorerne ved at trykke på
DSPL/BATT INFO eller DISPLAY på
fjernbetjeningen (undtagen DCR-TRV12E)
igen.
DISPLAY
DSPL/BATT INFO
DATA CODE
54
Päivämäärä ja kellonaika sekä
kuvausasetukset
Om dato/klokkeslæt og
forskellige indstillinger
Videokamera nauhoittaa kuvan lisäksi myös
nauhoitukseen liittyviä tietoja (päiväyksen ja
kellonajan tai kuvausasetukset) (datakoodi).
Saat datakoodin näkyviin seuraavassa
kuvatulla tavalla kosketuspaneelin tai
kaukosäätimen avulla (paitsi DCR-TRV12E).
Videokameraet optager automatisk både
billeder og optagedata på båndet (dato/
klokkeslæt eller forskellige andre indstillinger
under optagelse) (datakode).
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at få
vist datakoden ved hjælp af berøringspanelet
eller fjernbetjeningen (undtagen DCRTRV12E).
Afspilning af bånd
Kosketuspaneelin käyttäminen
Brug af berøringspanelet
(1) Aseta POWER-kytkin PLAYER1)/VCR2)asentoon ja aloita nauhan toisto.
(2) Paina toiston aikana FN-painiketta ja
valitse PAGE2.
(3) Paina DATA CODE -painiketta.
(4) Valitse CAM DATA tai DATE DATA ja
OK -painiketta.
paina
(5) Paina EXIT-painiketta.
(1) Sæt POWER-kontakten på PLAYER1)/
VCR2), og afspil derefter båndet.
(2) Tryk på FN under afspilning, og vælg
PAGE2.
(3) Tryk på DATA CODE.
(4) Vælg CAM DATA eller DATE DATA,
og tryk derefter på
OK.
(5) Tryk på EXIT.
1)
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
2)
Päivämäärä/aika/
Dato/klokkeslæt
4 7 2003
12 : 05 : 56
0:00:23:01
Kuvausasetukset/
Forskellige indstillinger
50min
AUTO
5 0 AWB
F1.8
9 dB
0:00:23:01
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
Nauhalaskuri tai aikakoodi
SteadyShot ei käytössä
Valotus
Valkotasapaino
Vahvistus
Suljinaika
Himmentimen aukon arvo
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
Båndtæller eller tidskode
SteadyShot deaktiveret
Eksponering
Hvidbalance
Forstærkning
Lukkerhastighed
Aperturværdi
Afspilning – Grundlæggende
50min
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Toisto – Perusasiat
Nauhan toisto
55
Nauhan toisto
Afspilning af bånd
Kaukosäätimen käyttäminen
(paitsi DCR-TRV12E)
Brug af fjernbetjeningen
(undtagen DCR-TRV12E)
Paina toiston aikana kaukosäätimen DATA
CODE -painiketta.
Näyttö muuttuu seuraavasti:
päivämäärä ja kellonaika t kuvausasetukset
(SteadyShot ei käytössä, valotus,
valkotasapaino, vahvistus, suljinaika,
himmentimen aukon arvo) t (ei ilmaisinta)
t päivämäärä ja kellonaika t...
Tryk på DATA CODE på fjernbetjeningen
under afspilning.
Displayet ændres på følgende måde:
dato/klokkeslæt t forskellige indstillinger
(deaktivering af SteadyShot, eksponering,
hvidbalance, forstærkning, lukkerhastighed,
aperturværdi) t (ingen indikator) t dato/
klokkeslæt t...
Kuvausasetusten näytön estäminen
Valitse DATE valikkoasetusten kohdassa
DATA CODE (s. 250).
Joka kerta kaukosäätimen DATA CODE
-painiketta painaessasi näyttö muuttuu
seuraavasti:
päivämäärä ja kellonaika y (ei ilmaisinta)
Sådan forhindres forskellige data i at blive
vist
Vælg DATE i DATA CODE i
menuindstillingerne (s. 260).
Hver gang, du trykker på DATA CODE på
fjernbetjeningen, ændres displayet således:
dato/klokkeslæt y (ingen indikator)
Huomautus
Jos painat kaukosäätimen DATA CODE
-painiketta ja POWER-kytkin on asennossa
OFF (CHG), mitään ilmaisinta ei tule näkyviin
(paitsi DCR-TRV12E).
Bemærk!
Hvis du trykker på DATA CODE på
fjernbetjeningen, når POWER-kontakten er sat
på OFF (CHG), vises der ingen indikator
(undtagen DCR-TRV12E).
Kuvausasetukset
Kuvausasetukset ovat videokameran
kuvauksen aikana tallentamia tietoja.
Kuvausasetukset eivät näy nauhoituksen
valmiustilassa.
Forskellige indstillinger
Forskellige indstillinger viser camcorderens
optageoplysninger på optagetidspunktet.
Under båndoptagelsesstandby vises de
forskellige indstillinger ikke.
Kun käytät datakooditoimintoa, palkit (-- -- --)
tulevat näyttöön, jos
– videokamera toistaa nauhan tyhjää osuutta
– nauhaa ei voi lukea, koska se on
vahingoittunut tai siinä on kohinaa
– nauha on kuvattu videokameralla, johon ei
ole asetettu päivämäärää ja kellonaikaa.
Ved brug af datakode vises der bjælker (-- ---) i følgende tilfælde:
– En tom sektion af båndet afspilles.
– Båndet kan ikke læses på grund af
båndbeskadigelse eller støj.
– Båndet blev optaget med et videokamera,
hvor datoen og klokkeslættet ikke var
indstillet.
Datakoodi
Kun liität videokameran televisioon, datakoodi
tulee näkyviin myös television kuvaruutuun.
56
Datakode
Når du slutter camcorderen til et tv, vises
datakoden også på tv-skærmen.
Nauhan toisto
Afspilning af bånd
Eri toistotavat
1)
Aseta POWER-kytkin PLAYER /VCR asentoon, jotta voit käyttää videonauhan
ohjauspainikkeita.
1)
2)
Forskellige
afspilningstilstande
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Hvis du vil gøre brug af
videokontrolknapperne, skal du sætte
POWER-kontakten på PLAYER1)/VCR2).
1)
Kosketuspaneelin käyttäminen
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Brug af berøringspanelet
Toistosuunnan vaihtaminen
Sådan ændrer du
afspilningsretningen
Paina toiston aikana
toistosuunta vaihtuu.*
-painiketta, niin
Otoksen paikantaminen kuvaa
tarkkailemalla (kuvahaku)
Pidä painiketta
tai
alas painettuna
toiston aikana. Palaa normaaliin toistoon
vapauttamalla painike.
Kuvan katselu pikatoistona
eteen- tai taaksepäin kelattaessa
(ohitusselaus)
Pidä alas painettuna
-painiketta
eteenpäin suuntautuvan kelauksen aikana tai
-painiketta taaksepäin suuntautuvan
kelauksen aikana. Palaa normaaliin eteen- tai
taaksepäin suuntautuvaan kelaukseen
vapauttamalla painike.
Kuvan katselu hitaalla
toistonopeudella (hidas toisto)
(1) Tryk på FN, og vælg PAGE3.
(2) Tryk på V SPD PLAY for at få vist
videokontrolknapperne.
Tryk på
under afspilning for at foretage
afspilning i modsat retning.*
Sådan søger du efter en sekvens
under visning af billedet
(billedsøgning)
Bliv ved med at trykke på
eller
under afspilning. Slip knappen, hvis du vil
genoptage normal afspilning.
Sådan får du vist
højhastighedsbilledet under
hurtig frem- eller tilbagespoling
af båndet (skip scan)
Fortsæt med at trykke på
under hurtig
fremspoling eller
under tilbagespoling af
båndet. Slip knappen, hvis du vil genoptage
hurtig fremspoling eller tilbagespoling.
Sådan vises billedet ved lav
hastighed (langsom afspilning)
Paina
-painiketta toiston aikana.*
Jos haluat toistaa hitaasti toiseen suuntaan,
paina painiketta
, ja sitten painiketta
.*
Tryk på
under afspilning.*
Tryk på
og derefter på
for at afspille
langsomt i modsat retning.*
Kuvan katseleminen
kaksinkertaisella nopeudella
Sådan får du vist billedet med
dobbelt hastighed
Paina toiston aikana
-painiketta.*
Jos haluat toistaa kaksinkertaisella nopeudella
toiseen suuntaan, paina painiketta
, ja
sitten painiketta
.*
Afspilning – Grundlæggende
(1) Paina FN-painiketta ja valitse PAGE3.
(2) Tuo videonauhan ohjauspainikkeet
näkyviin painamalla V SPD PLAY
-painiketta.
Toisto – Perusasiat
2)
Tryk på
under afspilning.*
Tryk på
og derefter på
for at
foretage afspilning med dobbelt hastighed i
modsat retning.*
57
Nauhan toisto
Afspilning af bånd
Otoksen katseleminen kuva
kerrallaan
Sådan får du vist billedet, billede
for billede
Paina toistotaukotilan aikana painiketta
.**
Jos haluat toistaa kuva kerrallaan toiseen
suuntaan, paina
-painiketta.**
Tryk på
under afspilningspause.**
, hvis du vil foretage afspilning
Tryk på
billede for billede i modsat retning.**
Viimeksi kuvatun otoksen haku
(END SEARCH)
Kun videokamera on pysäytettynä, paina
PAGE1-sivulla END SCH -painiketta.
Videokamera toistaa viisi sekuntia otoksen
lopusta ja pysäyttää sitten toiston.
* Paina
-painiketta, kun haluat kytkeä
toiston taukotilaan. Palaa normaaliin toistoon
painamalla
-painiketta.
**Palaa normaaliin toistoon painamalla
painiketta.
Videonauhan ohjauspainikkeet
Videokamerassa olevat merkinnät poikkeavat
videokameran vakiovarusteisiin sisältyvässä
kaukosäätimessä olevista merkinnöistä (paitsi
DCR-TRV12E).
Videokamera:
Nauhan toisto tai kytkeminen
taukotilaan
Nauhan pysäyttäminen
Nauhan kelaaminen taaksepäin
Nauhan kelaaminen eteenpäin
Nauhan hidas toisto
Toisto eteenpäin kuva kerrallaan
Toisto taaksepäin kuva kerrallaan
Nauhan toisto kaksinkertaisella
nopeudella
Kaukosäädin (paitsi DCR-TRV12E):
N
Nauhan toisto
X
Nauhan kytkeminen taukotilaan
x
Nauhan pysäyttäminen
m
Nauhan kelaaminen taaksepäin
M
Nauhan kelaaminen eteenpäin
y
Nauhan hidas toisto
C Toisto eteenpäin kuva kerrallaan
c
Toisto taaksepäin kuva kerrallaan
×2
Nauhan toisto kaksinkertaisella
nopeudella
58
Sådan søger du efter den senest
optagne sekvens (END SEARCH)
Tryk på END SCH på PAGE1, når afspilningen
stopper. De sidste fem sekunder af den
optagne sekvens afspilles, hvorefter
camcorderen stopper.
* Tryk på
for at stoppe afspilningen
midlertidigt. Tryk på
for at genoptage
normal afspilning.
**Tryk på
for at genoptage normal
afspilning.
Videokontrolknapper
Mærker på din camcorder svarer ikke til
mærkerne på den fjernbetjening, der fulgte
med camcorderen (undtagen DCR-TRV12E).
På camcorderen:
Afspille eller stoppe båndet
midlertidigt
Stoppe båndet
Spole tilbage
Spole hurtigt frem
Afspille båndet langsomt
Spole et billede frem ad gangen
Spole et billede tilbage ad gangen
Afspille båndet ved dobbelt hastighed
På fjernbetjeningen (undtagen DCR-TRV12E):
N
Afspille båndet
X
Stoppe båndet midlertidigt
x
Stoppe båndet
m
Spole tilbage
M
Spole hurtigt frem
y
Afspille båndet langsomt
C Spole et billede frem ad gangen
c
Spole et billede tilbage ad gangen
×2
Afspille båndet ved dobbelt hastighed
Afspilning af bånd
Eri toistotapoja käytettäessä
•Ääni on mykistetty.
•Edellinen otos voi näkyä toistettaessa
mosaiikkimaisena.
I de forskellige afspilningstilstande
•Lyden slås fra.
•Det forrige billede vises måske som en
mosaik under afspilning.
Toistaessasi nauhaa taaksepäin
Näytön keskellä tai sen ylä- tai alareunassa voi
näkyä vaakasuuntainen häiriö. Kyseessä ei ole
vika.
Hvis du afspiller båndet baglæns
Der kan forekomme vandret støj på skærmens
midterste, øverste eller nederste del. Dette er
ikke en fejl.
Hidas toisto
Videokamera pystyy häiriöttömään
hidastettuun toistoon. Tämä toiminto ei
kuitenkaan vaikuta DV -liitännästä saatavaan
signaaliin.
Langsom afspilning
Du kan nemt udføre langsom afspilning på
camcorderen. Denne funktion virker dog ikke
for et udgangssignal fra DV-interfacet.
Toisto – Perusasiat
Nauhan toisto
Afspilning – Grundlæggende
59
Kuvatun otoksen
katselu televisiosta
Visning af en
optagelse på tv
Liitä videokamera televisioon kameran
vakiovarusteisiin sisältyvällä A/Vliitäntäjohdolla, niin voit katsella toistokuvaa
television kuvaruudusta. Voit käyttää
nauhanohjauspainikkeita samalla tavalla kuin
silloin, kun katselet toistokuvaa
nestekidenäytöstä.
Kun katselet toistokuvaa television
kuvaruudusta, sinun kannattaa käyttää
kameraa verkkovirralla verkkolaitteen avulla.
Katso lisätietoja television käyttöohjeesta.
Tilslut camcorderen til tv’et ved hjælp af det
medfølgende A/V-tilslutningskabel for at se
afspilningsbilleder på tv-skærmen. Du kan
betjene afspilningsknapperne på samme måde,
som når du ser afspilningsbilleder på LCDskærmen.
Når du viser afspilningsbilledet på tvskærmen, anbefales det, at du forsyner
camcorderen med strøm fra stikkontakten i
væggen ved hjælp af lysnetadapteren. Se
brugervejledningen til tv’et.
Avaa liitäntöjen suojakansi. Liitä videokamera
televisioon A/V-liitäntäkaapelilla. Aseta sitten
television TV/VCR-valitsin asentoon VCR
niin, että videokamerasta tuleva kuva näkyy
kuvaruudussa.
Åbn stikdækslet. Tilslut camcorderen til tv’et
med A/V-tilslutningskablet. Sæt derefter tv’ets
TV/VCR-vælger på VCR, så du kan se billeder
fra camcorderen.
Keltainen/
A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)/ Gul
A/V-tilslutningskabel (medfølger)
IN
S VIDEO
TV
VIDEO
AUDIO
AUDIO/
VIDEO
Punainen/
Rød
Valkoinen/
Hvid
S VIDEO
: Signaalin kulkusuunta/
Signalretning
Jos televisio on jo liitetty
kuvanauhuriin
Liitä videokamera kuvanauhurin LINE IN
-tuloliitäntään videokameran vakiovarusteisiin
sisältyvällä A/V-liitäntäjohdolla. Valitse
kuvanauhurista tuloliitännäksi LINE.
60
Hvis tv’et allerede er tilsluttet
videobåndoptageren
Tilslut camcorderen til videobåndoptagerens
LINE IN-indgang med det medfølgende A/Vtilslutningskabel. Sæt videobåndoptagerens
indgangsvælger på LINE.
Kuvatun otoksen katselu
televisiosta
Jos televisiossa tai
kuvanauhurissa on monoääni
Jos televisiossa tai
kuvanauhurissa on 21-nastainen
liitäntä (EUROCONNECTOR)
Hvis du har et mono-tv eller
en monovideobåndoptager
Tilslut A/V-tilslutningskablets gule stik til
videoindgangen og det hvide eller røde stik til
videobåndoptagerens eller tv’ets
audioindgang.
Hvis du tilslutter det hvide stik, er lydsignalet
L (venstre). Hvis du tilslutter det røde stik, er
lydsignalet R (højre).
Hvis tv’et/videobåndoptageren
har et 21-bens stik
(EUROCONNECTOR)
Anvend den 21-bens adapter, der følger med
camcorderen.
Denne adapter må kun bruges til en udgang.
Vain mallit, joiden pohjaan on painettu merkki
.
De modeller, hvor
bunden.
-mærket kun er trykt i
televisiossa/tv
Jos liitettävässä laitteessa on S-videoliitäntä
•Saat videokamerasta tavallista paremman
kuvan käyttämällä S-videokaapelia
(lisävaruste). Jos käytät tätä liitäntätapaa,
sinun ei tarvitse liittää A/V-liitäntäkaapelin
keltaista liitintä (video). Punaiset ja valkoiset
liittimet (audio) on kuitenkin liitettävä.
Liitä S-videokaapeli (lisävaruste) sekä
videokameran että television tai
kuvanauhurin S-videoliitäntään.
Tätä liitäntätapaa käyttämällä saat DVnauhoilta tavallista laadukkaamman kuvan.
•Ääni ei kuulu, jos liität pelkän Svideokaapelin (lisävaruste).
Näytön ilmaisinten näyttäminen television
kuvaruudussa
Valitse valikkoasetusten kohdassa
DISPLAY-toiminnon asetukseksi V-OUT/LCD
(s. 250). Kun haluat poistaa ilmaisimet
näkyvistä, paina videokameran DSPL/BATT
INFO -painiketta.
Afspilning – Grundlæggende
Käytä videokameran vakiovarusteisiin
sisältyvää 21-nastaista sovitinta.
Sovitinta voi käyttää vain lähtösignaalille.
Toisto – Perusasiat
Liitä A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin
kuvanauhurin tai television
videotuloliitäntään ja valkoinen tai punainen
liitin äänituloliitäntään.
Jos liität valkoisen liittimen, vasemman (L)
kanavan ääni kuuluu. Jos liität punaisen
liittimen, oikean (R) kanavan ääni kuuluu.
Visning af en optagelse på tv
Hvis det udstyr, du vil tilslutte, har et Svideo-stik
•Det er muligt at gengive mere naturlige
billeder ved hjælp af et S-VHS-kabel
(medfølger ikke). Med denne type kabel
behøver du ikke at tilslutte A/Vtilslutningskablets gule (video)stik. Derimod
skal du tilslutte det røde og det hvide
(audio)stik.
Tilslut S-VHS-kablet (medfølger ikke) til
camcorderens og tv’ets eller
videobåndoptagerens S-video-stik.
Med denne tilslutning forbedres kvaliteten af
billeder i DV-format.
•Der kommer ikke nogen lyd, når der kun
tilsluttes med et S-VHS-kabel (medfølger
ikke).
Sådan får du vist skærmindikatorerne på tv
Sæt DISPLAY i
på V-OUT/LCD i
menuindstillingerne (s. 260). Tryk på DSPL/
BATT INFO på camcorderen for at fjerne
skærmindikatorerne.
61
— Edistyneet kuvaustoiminnot —
— Avancerede optagefunktioner —
Still-kuvien tallentaminen
”Memory Stick” -korttiin
nauhoituksen
valmiustilan tai
nauhoituksen aikana
(vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Optagelse af stillbilleder
på “Memory Stick”
under
båndoptagelsesstandby
eller båndoptagelse (kun
DCR-TRV22E/TRV33E)
Aseta videokameraan ”Memory Stick” -kortti
ennen seuraavan toimenpiteen suorittamista.
Sæt “Memory Stick” i, inden du udfører
følgende handling.
Nauhoituksen valmiustilan
aikana
Under båndoptagelsesstandby
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
(1) Tryk let på PHOTO, indtil der vises et
stillbillede. CAPTURE-indikatoren
vises. Optagelsen begynder ikke endnu.
Hvis du vil ændre stillbilledet, skal du
slippe PHOTO, vælge et stillbillede igen
og derefter trykke let på og holde
PHOTO nede.
(2) Tryk hårdt på PHOTO.
Optagelsen er færdig, når
bjælkeindikatoren øverst til højre på
skærmen forsvinder.
Det billede, der blev vist på skærmen,
da du trykkede hårdt på PHOTO,
optages på “Memory Stick”.
(1) Pidä PHOTO-painiketta kevyesti alas
painettuna, kunnes still-kuva on
näkyvissä. CAPTURE-ilmaisin tulee
näyttöön. Tallennus ei ala heti. Jos
haluat vaihtaa kuvaa, vapauta PHOTOpainike, valitse uusi still-kuva ja pidä
PHOTO-painiketta kevyesti alas
painettuna.
(2) Paina PHOTO-painike pohjaan.
Tallennus on valmis, kun näytön
oikeassa yläosassa oleva vierivä
ilmaisinpalkki katoaa näytöstä.
Videokamera tallentaa ”Memory Stick”
-korttiin sen kuvan, joka on näkyvissä,
kun painat PHOTO-painikkeen pohjaan.
1
50min
640
FINE
12
CAPTURE
101
FN
2
50min
640
FINE
101
FN
62
Still-kuvien tallentaminen ”Memory
Stick” -korttiin nauhoituksen
valmiustilan tai nauhoituksen aikana
(vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Nauhoituksen aikana
Optagelse af stillbilleder på “Memory
Stick” under båndoptagelsesstandby
eller båndoptagelse (kun DCR-TRV22E/
TRV33E)
Under båndoptagelse
Paina PHOTO-painike pohjaan.
Videokamera tallentaa ”Memory Stick”
-korttiin sen kuvan, joka on näkyvissä, kun
painat PHOTO-painikkeen pohjaan.
Tallennus ”Memory Stick” -korttiin on valmis,
kun vierivä ilmaisinpalkki katoaa näytöstä.
Tryk hårdt på PHOTO.
Det billede, der blev vist på skærmen, da du
trykkede hårdt på PHOTO, optages på
“Memory Stick”.
Optagelse på “Memory Stick” er færdig, når
bjælkeindikatoren forsvinder.
Huomautus
Et voi tallentaa still-kuvia ”Memory Stick”
-korttiin seuraavien toimintojen käytön aikana
(ilmaisin
vilkkuu):
– End Search
– laajakuvatila
– BOUNCE
– MEMORY MIX.
Bemærk!
Du kan ikke optage stillbilleder på “Memory
Stick” under følgende forhold.
(Indikatoren
blinker):
– End search
– Bredformat
– Når BOUNCE er aktiveret
– MEMORY MIX
”Memory Stick” -kortti
Katso lisätietoja sivulta 141.
“Memory Stick”
Se side 141, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Still-kuvat
•Still-kuvan koko on 640 × 480 kuvapistettä.
•Jos POWER-kytkin on asennossa CAMERA,
kuvanlaatua ei voi muuttaa. Käytössä on se
kuvanlaadun asetus, joka oli käytössä
POWER-kytkimen ollessa asennossa
MEMORY.
•Kun käytät tallennuksessa korkeaa
kuvanlaatua, sinun kannattaa käyttää
valokuvan muistiintallennustoimintoa.
Stillbilleder
•Billedstørrelsen er 640 × 480.
•Hvis POWER-kontakten er indstillet på
CAMERA, kan billedkvaliteten ikke ændres.
Billeder optages med samme billedkvalitet,
som når POWER-kontakten er indstillet på
MEMORY.
•Hvis du optager med en højere billedkvalitet,
anbefales det at bruge Memory Photo.
Avancerede optagefunktioner
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Edistyneet kuvaustoiminnot
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
63
Still-kuvien tallentaminen ”Memory
Stick” -korttiin nauhoituksen
valmiustilan tai nauhoituksen aikana
(vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Optagelse af stillbilleder på “Memory
Stick” under båndoptagelsesstandby
eller båndoptagelse (kun DCR-TRV22E/
TRV33E)
Tallentaessasi still-kuvia ”Memory Stick”
-korttiin ja tallennuksen jälkeen
Videokamera jatkaa tallennusta nauhalle.
Under og efter optagelse af stillbilleder på
“Memory Stick”
Camcorderen fortsætter med at optage på
bånd.
Kun painat kaukosäätimen PHOTOpainiketta
Videokamera tallentaa painikkeen
painamishetkellä näytössä olevan kuvan heti.
64
Hvis du trykker på PHOTO på
fjernbetjeningen
Camcorderen optager straks det billede, der
vises på skærmen, når du trykker på knappen.
Still-kuvien tallentaminen ”Memory Stick”
-korttiin nauhoituksen aikana
Et voi tarkistaa kuvaa näytöstä painamalla
PHOTO-painiketta kevyesti. Videokamera
tallentaa ”Memory Stick” -korttiin sen stillkuvan, joka on näkyvissä, kun painat PHOTOpainikkeen pohjaan.
Sådan optager du stillbilleder på “Memory
Stick” under båndoptagelse
Du kan ikke kontrollere et billede på skærmen
ved at trykke let på PHOTO. Det billede, der
blev optaget, da du trykkede hårdt på PHOTO,
optages på “Memory Stick”.
Otsikko
Otsikoita ei voi tallentaa.
Titel
Du kan ikke optage titlerne.
Kuvaus vitkalaukaisimen avulla
Nauhoituksen valmiustilan aikana voit
tallentaa still-kuvia ”Memory Stick” -korttiin
vitkalaukaisimen avulla. Katso lisätietoja
sivulta 67.
Optagelse ved brug af selvudløser
Under optagestandby kan du optage
stillbilleder på “Memory Stick” ved hjælp af
selvudløseren. Se side 67, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Voit tallentaa nauhalle still-kuvia. Voit
tallentaa 60 minuutin nauhalle videokameran
SP-tilassa noin 510 kuvaa ja LP-tilassa noin 765
kuvaa.
Det er muligt at optage stillbilleder, f.eks.
fotografier. Du kan optage ca. 510 billeder i SPtilstand og ca. 765 billeder i LP-tilstand på et
60-minutters bånd.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
(1) Pidä PHOTO-painiketta kevyesti alas
painettuna, kunnes still-kuva on
näkyvissä. CAPTURE-ilmaisin tulee
näyttöön. Tallennus ei ala heti.
Jos haluat vaihtaa kuvaa, vapauta
PHOTO-painike, valitse uusi still-kuva
ja pidä PHOTO-painiketta kevyesti alas
painettuna.
(2) Paina PHOTO-painike pohjaan.
Kun painat PHOTO-painikkeen
pohjaan, videokamera nauhoittaa
painamishetkellä näytössä näkyvää stillkuvaa noin 7 sekunnin ajan. Myös ääni
nauhoittuu 7 sekunnin ajan.
Still-kuva näkyy näytössä, kunnes
tallennus on valmis.
(1) Tryk let på PHOTO, indtil der vises et
stillbillede. CAPTURE-indikatoren
vises. Optagelsen begynder ikke endnu.
Hvis du vil ændre stillbilledet, skal du
slippe PHOTO, vælge et stillbillede igen
og derefter trykke let på og holde
PHOTO nede.
(2) Tryk hårdt på PHOTO.
Det stillbillede, der blev vist på
skærmen, da du trykkede hårdt på
PHOTO, optages i ca. 7 sekunder. Lyden
i disse 7 sekunder optages også.
Stillbilledet vises på skærmen, indtil
optagelsen er færdig.
1
CAPTURE
Avancerede optagefunktioner
Optagelse af et
stillbillede på et bånd
– Tape Photo-optagelse
(kun DCR-TRV12E/
TRV14E/TRV19E)
Edistyneet kuvaustoiminnot
Still-kuvan
tallentaminen nauhalle
– Valokuvan tallennus
nauhalle (vain DCRTRV12E/TRV14E/TRV19E)
FN
2
DCR-TRV19E
•••••••
FN
65
Still-kuvan tallentaminen nauhalle
– Valokuvan tallennus nauhalle
(vain DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E)
Optagelse af et stillbillede på et
bånd – Tape Photo-optagelse
(kun DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E)
Huomautuksia
•Et voi muuttaa tilaa tai asetusta tallentaessasi
valokuvaa nauhalle.
•Älä ravistele videokameraa still-kuvan
nauhoituksen aikana. Muutoin kuvaan voi
tulla häiriöitä.
•Valokuvan tallennus nauhalle ei toimi, kun
nosto/häivytystoiminto (Fader) on käytössä.
Bemærkninger
•Under Tape Photo-optagelse kan du ikke
ændre tilstanden eller indstillingen.
•Undgå at ryste camcorderen under optagelse
af et stillbillede. Der kan forekomme støj på
billedet.
•Funktionen Tape Photo-optagelse virker
ikke, når fader-funktionen er aktiveret.
Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta tallentaessasi
valokuvaa nauhalle
Kuvassa voi olla häiriöitä, jos toistat still-kuvaa
toisella laitteella.
Optagelse af et motiv i bevægelse ved
hjælp af funktionen Tape Photo-optagelse
Det er muligt, at der forekommer støj på
billedet, når du afspiller stillbilledet på en
anden enhed.
Kun painat kaukosäätimen PHOTOpainiketta (vain DCR-TRV14E/TRV19E)
Videokamera tallentaa painikkeen
painamishetkellä näytössä olevan kuvan heti.
Still-kuvien tallentaminen nauhalle
nauhoituksen aikana
Et voi tarkistaa kuvaa näytöstä painamalla
PHOTO-painiketta kevyesti.
Paina PHOTO-painike pohjaan. Still-kuva
tallentuu noin 7 sekunnin ajan, minkä jälkeen
videokamera palautuu nauhoituksen
valmiustilaan.
66
Hvis du trykker på PHOTO på
fjernbetjeningen (kun DCR-TRV14E/TRV19E)
Camcorderen optager straks det billede, der
vises på skærmen, når du trykker på knappen.
Sådan optages stillbilleder på bånd under
båndoptagelse
Du kan ikke kontrollere et billede på skærmen
ved at trykke let på PHOTO.
Tryk hårdt på PHOTO. Stillbilledet optages i
ca. 7 sekunder, hvorefter camcorderen vender
tilbage til optagestandby.
Kuvaus
Optagelse ved brug
vitkalaukaisimen avulla af selvudløser
Voit kuvata still-kuvia ja liikkuvaa kuvaa
nauhalle vitkalaukaisintoiminnon avulla.
Voit käyttää tätä toimintoa myös
kaukosäätimellä (paitsi DCR-TRV12E).
Du kan optage stillbilleder og
bevægelsesbilleder ved hjælp af funktionen til
optagelse med selvudløser.
Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne
handling (undtagen DCR-TRV12E).
PHOTO
START/STOP
START/STOP
Kuvaaminen nauhalle
Optagelse på bånd
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Kun videokamera on valmiustilassa,
paina FN-painiketta ja valitse PAGE2.
(2) Paina SELFTIMER-painiketta.
(vitkalaukaisin) -ilmaisin tulee
näyttöön.
(3) Palaa FN-näyttöön painamalla EXITpainiketta.
(4) Paina START/STOP-painiketta.
Vitkalaukaisin alkaa laskea 10:stä
alaspäin äänimerkin avulla. Äänimerkki
nopeutuu 2 viimeisen sekunnin aikana,
ja sitten kuvaus alkaa automaattisesti.
(1) I standby-tilstand skal du trykke på FN
og vælge PAGE2.
(2) Tryk på SELFTIMER.
(selvudløseren) vises på
Indikatoren
skærmen.
(3) Tryk på EXIT for at vende tilbage til FN.
(4) Tryk på START/STOP.
Selvudløseren bipper, mens den
begynder en nedtælling fra omtrent 10. I
de sidste to sekunder af nedtællingen
bliver biplyden hurtigere, hvorefter
optagelsen automatisk begynder.
Vitkalaukaisimen alkulaskennan
pysäyttäminen
Sådan stoppes nedtællingen for
optagelse på bånd
Paina START/STOP-painiketta. Kun haluat
aloittaa alkulaskennan uudelleen, paina
START/STOP-painiketta uudelleen.
Tryk på START/STOP. Hvis du vil starte
nedtællingen på ny, skal du trykke på START/
STOP igen.
Avancerede optagefunktioner
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
Edistyneet kuvaustoiminnot
PHOTO
67
Kuvaus vitkalaukaisimen avulla
Still-kuvien kuvaaminen
”Memory Stick” -korttiin
nauhoituksen valmiustilan aikana
(vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
(1) Toimi kohdan ”Kuvaaminen nauhalle”
vaiheiden 1–3 mukaisesti (s. 67).
(2) Paina PHOTO-painike pohjaan.
Vitkalaukaisin alkaa laskea 10:stä
alaspäin äänimerkin avulla. Äänimerkki
nopeutuu 2 viimeisen sekunnin aikana,
ja sitten kuvaus alkaa automaattisesti.
Kuvien tallennus ajastimella
(vain DCR-TRV12E/TRV14E/
TRV19E)
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
Optagelse af stillbilleder på
“Memory Stick” under
optagestandby (kun DCRTRV22E/TRV33E)
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Udfør trin 1-3 i “Optagelse på bånd” (s. 67).
(2) Tryk hårdt på PHOTO.
Selvudløseren bipper, mens den
begynder en nedtælling fra omtrent 10. I
de sidste to sekunder af nedtællingen
bliver biplyden hurtigere, hvorefter
optagelsen automatisk begynder.
Optagelse af billeder med
selvudløseren (kun DCRTRV12E/TRV14E/TRV19E)
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Toimi kohdan ”Kuvaaminen nauhalle”
vaiheiden 1–3 mukaisesti (s. 67).
(2) Paina PHOTO-painike pohjaan.
(1) Udfør trin 1-3 i “Optagelse på bånd” (s. 67).
(2) Tryk hårdt på PHOTO.
Vitkalaukaisimen poistaminen
käytöstä
Sådan annulleres
selvudløserfunktionen
Kun videokamera on valmiustilassa, paina
SELFTIMER-painiketta, niin
(vitkalaukaisin) -ilmaisin katoaa näytöstä. Et
voi poistaa vitkalaukaisinta käytöstä
kaukosäätimen avulla.
Huomautus
Et voi pysäyttää still-kuvien
vitkalaukaisinkuvauksen alkulaskentaa.
Kun kuvaus vitkalaukaisimen avulla on
päättynyt
Vitkalaukaisin poistuu automaattisesti
käytöstä.
68
Optagelse ved brug af
selvudløser
Sæt camcorderen i standby-tilstand, og tryk på
SELFTIMER, så
(selvudløser)-indikatoren
forsvinder fra skærmen. Du kan ikke anvende
fjernbetjeningen til at annullere
selvudløserfunktionen.
Bemærk!
Du kan ikke stoppe nedtællingen til optagelse
med selvudløser af stillbilleder.
Når optagelse med selvudløseren er færdig
Optagelsen med selvudløseren annulleres
automatisk.
Kun POWER-kytkin on asennossa MEMORY
(vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Voit tallentaa still-kuvia myös ”Memory Stick”
-korttiin ajastimen avulla (s. 168).
Hvis POWER-kontakten er sat på MEMORY
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Du kan også optage stillbilleder på “Memory
Stick” ved hjælp af selvudløseren (s. 168).
Videokameran asettaminen
vitkalaukaisinkuvaukseen
Voit asettaa videokameran
vitkalaukaisinkuvaukseen vain, kun se on
kuvausvalmiustilassa.
Opsætning af en optagelse ved hjælp af
selvudløseren
Du kan kun indstille optagelse med
selvudløseren under optagestandby.
Valkotasapainon
käsisäätö
Manuel justering af
hvidbalancen
Tavallisesti videokamera säätää
valkotasapainon automaattisesti.
Hvidbalancen justeres som regel automatisk.
Aseta POWER-kytkin ensin asentoon
1)
tai
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
AUTO SHTR
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk derefter
(3) Vælg WHT BAL i
på EXEC (s. 252).
EXIT
AUTO
HOLD
OUTDOOR
INDOOR
EXEC
RET.
(4) Vælg den ønskede tilstand, og tryk
derefter på EXEC.
1)
1)
vain DCR-TRV22E/TRV33E
HOLD:
Kuvattaessa yksiväristä kohdetta tai taustaa.
OUTDOOR (
):
•Kuvattaessa auringonnousun tai -laskun
aikana, heti auringonlaskun jälkeen, juuri
ennen auringonnousua tai kuvattaessa
neonvaloja tai ilotulitusta.
•Kuvattaessa värejä sävyttävän
loistevalaisimen valossa.
INDOOR (n) :
•Kuvattaessa paikassa, jossa valaistus
muuttuu nopeasti.
•Kuvattaessa hyvin kirkkaissa paikoissa,
kuten valokuvausstudioissa.
•Kuvattaessa natrium- tai elohopealamppujen
valossa.
kun DCR-TRV22E/TRV33E
HOLD:
Under optagelse af et motiv eller en baggrund i
en enkelt farve.
OUTDOOR (
):
•Under optagelse af en solopgang/
solnedgang, lige efter solnedgang, lige før
solopgang, neonskilte eller fyrværkeri
•Under en fluorescerende lampe med samme
farve
Avancerede optagefunktioner
(4) Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina
sitten EXEC-painiketta.
Edistyneet kuvaustoiminnot
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
WHT BAL ja paina
(3) Valitse kohdassa
EXEC-painiketta (s. 242).
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
eller
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
INDOOR (n) :
•Hvis lysforholdene ændres hurtigt
•I meget lyse omgivelser, f.eks. fotostudier
•Under natriumlamper eller kviksølvlamper
Sådan vendes tilbage til FN
Tryk på EXIT.
Palaaminen FN-näyttöön
Paina EXIT-painiketta.
69
Valkotasapainon käsisäätö
Manuel justering af
hvidbalancen
Automaattisen valkotasapainon
säädön palauttaminen
Sådan vendes tilbage til
automatisk hvidbalance
Valitse valikkoasetuksissa WHT BAL -kohdan
asetukseksi AUTO.
Sæt WHT BAL på AUTO i
menuindstillingerne.
Jos kuvaat kirkkaassa studiovalaistuksessa
Sinun kannattaa käyttää INDOOR-tilaa.
Under optagelse af et billede i et studie, der
er oplyst af tv-lys
Det anbefales, at du optager i INDOORtilstand.
Jos kuvaat loistevalaisinten valossa
Valitse AUTO tai HOLD.
Videokamera ei välttämättä säädä
valkotasapainoa oikein INDOOR-tilassa.
Jos teet seuraavat toimet AUTO-tilassa
– Akun irrottaminen sen vaihtamista varten.
– Videokameran siirtäminen sisätiloista
ulkoilmaan tai päinvastoin ilman valotuksen
muuttamista.
Kun olet siirtänyt POWER-kytkimen
CAMERA-asentoon, suuntaa videokamera
valkoiseen kohteeseen noin 10 sekunniksi.
Siten saat valkotasapainon säädön
tarkemmaksi.
Jos teet seuraavat toimet HOLD-tilassa
– PROGRAM AE -tilan vaihtaminen.
– Videokameran siirtäminen sisätiloista
ulkoilmaan tai päinvastoin.
Valitse WHT BAL -asetukseksi AUTO ja
valitse uudelleen asetukseksi HOLD
muutaman sekunnin kuluttua.
70
Hvis du optager i fluorescerende lys
Vælg AUTO eller HOLD.
Camcorderen justerer måske ikke
hvidbalancen korrekt i INDOOR-tilstand.
Hvis du foretog følgende handlinger i
AUTO-tilstand
– Du tager batteriet ud for at udskifte det.
– Du tager camcorderen med ud indefra og
bevarer eksponeringen eller omvendt.
Ret camcorderen mod det hvide motiv i ca. 10
sekunder, efter at du har sat POWERkontakten på CAMERA for at opnå en bedre
justering.
Hvis du foretog følgende handlinger i
HOLD-tilstand
– Du skifter PROGRAM AE-funktionen.
– Du tager camcorderen med ud indefra eller
omvendt.
Indstil WHT BAL på AUTO, og nulstil til
HOLD efter nogle få sekunder.
Laajakuvatilan
käyttäminen
Brug af bredformat
[a]
Du kan optage billeder i 16:9-bredformat og
vise dem på et tv i 16:9-bredformat
(16:9WIDE).
Der vises sorte striber på skærmen under
optagelse ved hjælp af 16:9WIDE-funktionen
[a]. Under afspilning i 4:3-tilstand på et tv i
bredformat [b] eller et normalt tv [c]*
komprimeres billederne breddemæssigt. Hvis
du indstiller skærmtilstanden for et tv med
bredformat til fuldskærmstilstand, kan du vise
billeder, der er rigtigt proportioneret [d].
Kun DCR-TRV33E - Hvis zoomgrebet er sat på
W (vidvinkel), bliver optagevinklen bredere
end ved normal båndoptagelse. Optagevinklen
bliver ikke bredere, når zoomgrebet er sat på T
(telefoto).
* Det billede, der afspilles i bredformat på et
normalt tv, ser ud som det billede, der
afspilles i bredformat på camcorderen [a].
[d]
[b]
[c]
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Kun videokamera on
kuvausvalmiustilassa, paina FNpainiketta niin, että PAGE1-sivu tulee
näkyviin.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
16:9WIDE ja paina
(3) Valitse kohdassa
EXEC-painiketta (s. 243).
(4) Valitse ON ja paina EXEC-painiketta.
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1 under
optagestandby.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk derefter
(3) Vælg 16:9WIDE i
på EXEC (s. 253).
(4) Vælg ON, og tryk derefter på EXEC.
CAMERA SET
D ZOOM
ON
16 : 9W I DE
STEADYSHOT
EDITSEARCH
N. S. LIGHT
EXEC
Palaaminen FN-näyttöön
Paina EXIT-painiketta.
Avancerede optagefunktioner
16:9WIDE
Edistyneet kuvaustoiminnot
Voit nauhoittaa kuvaa 16:9-kuvasuhteisena
katseltavaksi 16:9-laajakuvatelevisiosta
(16:9WIDE).
Näytössä on mustat palkit, kun kuvaat
16:9WIDE-tilassa [a]. Kuva on toiston aikana
4:3-tilassa vaakasuuntaisesti puristettu
tavallisessa televisiossa [b] tai
laajakuvatelevisiossa [c]*. Jos valitset
laajakuvatelevisiosta täyden kuvakoon, kuva
näkyy mittasuhteiltaan normaalina [d].
Vain DCR-TRV33E – Jos zoomausvipu on Wpuolella (laajakulmakuvaus), kuvauskulma on
laajempi kuin tavallisessa nauhoituksessa.
Kuvauskulma ei laajene, kun zoomausvipu on
T-puolella (telekuvaus).
* Laajakuvatilassa toistettava kuva näkyy
tavallisessa televisiossa samalla tavalla kuin
videokameran näytössä [a].
EXIT
RET.
Sådan vendes tilbage til FN
Tryk på EXIT.
71
Laajakuvatilan käyttäminen
Brug af bredformat
Laajakuvatilan poistaminen
käytöstä
Sådan annulleres bredformatet
Valitse valikkoasetuksissa 16:9WIDE-kohdan
asetukseksi OFF.
Huomautuksia
•Kun videokamera on laajakuvatilassa, et voi
käyttää seuraavia toimintoja:
– still-kuvien tallentaminen ”Memory Stick”
-korttiin nauhoituksen tai nauhoituksen
valmiustilan aikana (vain DCR-TRV22E/
TRV33E)
– BOUNCE
– OLD MOVIE (vain DCR-TRV22E/
TRV33E).
•Laajakuvatilassa nauhalle kuvattua kuvaa ei
voi palauttaa tavalliseen kokoon.
72
Indstil 16:9WIDE på OFF i
menuindstillingerne.
Bemærkninger
•I bredformat kan du ikke bruge følgende
funktioner:
– Optagelse af stillbilleder på “Memory
Stick” under båndoptagelsesstandby eller
båndoptagelse (kun DCR-TRV22E/
TRV33E)
– BOUNCE
– OLD MOVIE (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
•De billeder, der optages på bånd i
bredformat, kan ikke vende tilbage til normal
størrelse.
Nosto/häivytystoiminnon
(Fader) käyttäminen
Brug af faderfunktionen
Voit nostaa kuvan näkyviin vähitellen tai
häivyttää sen ja antaa siten kuvauksellesi
ammattimaisen vaikutelman.
Du kan foretage ind- og udtoning af billedet, så
optagelsen får et professionelt udseende.
[a]
STBY
REC
NORM. FADER
(normaali/normal)
Edistyneet kuvaustoiminnot
MOSC. FADER
(mosaiikki/mosaik)
BOUNCE1) 2)
Avancerede optagefunktioner
OVERLAP2) 3)
WIPE2) 3)
DOT2) 3)
[b]
STBY
MONOTONE
Kuvan alkunoston aikana kuva muuttuu
vähitellen mustavalkoisesta värilliseksi.
Kuvan loppuhäivytyksen aikana kuva
muuttuu vähitellen värillisestä
mustavalkoiseksi.
REC
MONOTONE
Når du foretager indtoning, ændres billedet
gradvist fra sort/hvid til farve.
Ved udtoning ændres billedet gradvist fra
farve til sort/hvid.
1)
1)
Voit käyttää BOUNCE-toimintoa, kun D
ZOOM -kohdan asetuksena on OFF
valikkoasetusten kohdassa
.
2)
Vain nosto.
3)
Vain DCR-TRV22E/TRV33E
Du kan anvende BOUNCE, hvis D ZOOM i
er sat på OFF i menuindstillingerne.
2)
Du kan kun tone ind.
3)
Kun DCR-TRV22E/TRV33E
73
Nosto/häivytystoiminnon
(Fader) käyttäminen
Brug af fader-funktionen
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Nostotoimintoa käytettäessä [a]
Kun videokamera on
kuvausvalmiustilassa, paina FNpainiketta niin, että PAGE1-sivu tulee
näkyviin.
Häivytystoimintoa käytettäessä [b]
Kun videokamera on kuvaustilassa,
paina FN-painiketta niin, että PAGE1sivu tulee näkyviin.
(2) Paina FADER-painiketta. Fadertoiminnon tilan valintanäyttö tulee
näkyviin.
(3) Paina haluamasi tilan painiketta.
OK
(4) Palaa PAGE1-sivulle painamalla
-painiketta.
(5) Palaa FN-näyttöön painamalla EXITpainiketta.
Valitsemasi Fader-tilan ilmaisin
vilkkuu.
(6) Paina START/STOP-painiketta.
Kun kuvan nosto/häivytys on
suoritettu, videokamera palaa
automaattisesti normaalitilaan.
(1) Indtoning [a]
Tryk på FN for at få vist PAGE1 under
optagestandby.
Udtoning [b]
Tryk på FN for at få vist PAGE1 under
optagelse.
(2) Tryk på FADER. Den skærm, hvor du
vælger fader-tilstand, vises.
(3) Tryk på den ønskede tilstand.
OK for at vende tilbage til
(4) Tryk på
PAGE1.
(5) Tryk på EXIT for at vende tilbage til FN.
Den valgte fader-indikator blinker.
(6) Tryk på START/STOP.
Når der foretages ind- eller udtoning,
vender camcorderen automatisk tilbage
til normal tilstand.
START/STOP
2
FADER
FADER
OFF
OK
NORM. MOSC. BOUN–
FADER FADER CE
MONO– OVER– W I PE
TONE LAP
DOT
Nosto/häivytystoiminnon
poistaminen käytöstä
Palaa PAGE1-sivulle painamalla FADEROFF, ennen kuin painat START/
näytöstä
STOP-painiketta.
Palaa FN-näyttöön painamalla EXITpainiketta.
74
Sådan annulleres ind-/udtoning
Inden du trykker på START/STOP, skal du
trykke på
OFF på FADER-skærmen for at
vende tilbage til PAGE1.
Tryk på EXIT for at vende tilbage til FN.
Nosto/häivytystoiminnon
(Fader) käyttäminen
Kun valitset vaihtoehdon OVERLAP, WIPE
tai DOT (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Videokamera tallentaa nauhalle kuvatun
kuvan automaattisesti. Kuvaa tallennettaessa
toistokuva katoaa näkyvistä.
BOUNCE-toimintoa koskeva huomautus
Et voi valita BOUNCE-toimintoa, kun käytät
seuraavia toimintoja:
– D ZOOM on valittuna käyttöön
valikkoasetuksissa
– laajakuvatila
– kuvatehoste
– PROGRAM AE.
Når du vælger OVERLAP, WIPE eller DOT
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Lagrer camcorderen automatisk det billede,
som er optaget på båndet. Afspilningsbilledet
forsvinder, når billedet lagres.
Når BOUNCE er aktiveret, kan du ikke bruge
følgende funktioner:
– Zoom
– Billedeffekt
– Manuel eksponering
– Flexible Spot Meter
– Manuel fokus
– Bredformat
– PROGRAM AE
– Fotooptagelse i “Memory Stick” (kun DCRTRV22E/TRV33E)
Bemærkning vedrørende BOUNCEfunktionen
Du kan ikke vælge BOUNCE i følgende
situationer:
– D ZOOM er aktiveret i menuindstillingerne
– Bredformat
– Billedeffekt
– PROGRAM AE
Avancerede optagefunktioner
BOUNCE-toimintoa käyttäessäsi et voi
käyttää seuraavia toimintoja:
– zoomaus
– kuvatehoste
– käsivalotus
– valotuksen pistemittaus
– käsitarkennus
– laajakuvatila
– PROGRAM AE
– valokuvan tallennus ”Memory Stick”
-korttiin (vain DCR-TRV22E/TRV33E).
Bemærk!
Det er ikke muligt at anvende følgende
funktioner, mens du bruger fader-funktionen.
Du kan heller ikke bruge fader-funktionen,
mens du bruger følgende funktioner:
– Super NightShot (kun DCR-TRV22E/
TRV33E)
– Langsom lukker (farve) (kun DCR-TRV22E/
TRV33E)
– Digital effekt (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
– Intervaloptagelse
– Billedoptagelse
Edistyneet kuvaustoiminnot
Huomautus
Nosto/häivytystoimintoa (Fader) käyttäessäsi
et voi käyttää seuraavassa mainittuja
toimintoja. Et voi myöskään käyttää nosto/
häivytystoimintoa käyttäessäsi seuraavassa
mainittuja toimintoja:
– Super NightShot (vain DCR-TRV22E/
TRV33E)
– Colour Slow Shutter (vain DCR-TRV22E/
TRV33E)
– digitaalitehoste (vain DCR-TRV22E/
TRV33E)
– jaksoittainen kuvaus
– kuvaus kuva kerrallaan.
Brug af fader-funktionen
75
Erikoistehosteiden
käyttö – Kuvatehoste
Brug af specialeffekter
– Billedeffekt
NEG. ART [a]: Kuvan värit ja kirkkaus
näkyvät käänteisinä.
SEPIA:
Kuva on seepiansävyinen.
B&W:
Kuva on yksivärinen
(mustavalkoinen).
SOLARIZE [b]: Kuva näkyy suurikontrastisen
piirroksen kaltaisena.
PASTEL [c] :
Kuva näkyy pastellipiirroksen
kaltaisena.
MOSAIC [d]: Kuva on mosaiikkimainen.
NEG. ART [a] : Billedets farve og lysstyrke
byttes om.
SEPIA :
Billedet vises bruntonet
(sepia).
B&W :
Billedet er monokromt (sort/
hvidt).
SOLARIZE [b] : Billedet ser ud som en
illustration med stor kontrast.
PASTEL [c] :
Billedet ser ud som en lys
pasteltegning.
MOSAIC [d] : Billedet er mosaikmønstret.
[a]
[b]
[c]
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
P EFFECT ja paina
(3) Valitse kohdassa
EXEC-painiketta (s. 242).
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk derefter
(3) Vælg P EFFECT i
på EXEC (s. 252).
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
AUTO SHTR
EXIT
OFF
NEG. ART
SEPIA
B&W
SOLARIZE
PASTEL
MOSAIC
EXEC
RET.
(4) Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina
sitten EXEC-painiketta.
(4) Vælg den ønskede tilstand, og tryk
derefter på EXEC.
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Kuvatehosteen poistaminen
käytöstä
Sådan deaktiveres billedeffekten
Valitse valikkoasetuksissa P EFFECT -kohdan
asetukseksi OFF.
76
[d]
Huomautus
Kuvatehostetta käyttäessäsi et voi käyttää
seuraavia toimintoja:
– BOUNCE
– OLD MOVIE (vain DCR-TRV22E/TRV33E).
Sæt P EFFECT på OFF i menuindstillingerne.
Bemærk!
Følgende funktioner kan ikke bruges samtidig
med billedeffekten:
– BOUNCE
– OLD MOVIE (Kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Erikoistehosteiden käyttö Brug af specialeffekter
– Digitaalitehoste (vain
– Digital effekt (kun
DCR-TRV22E/TRV33E)
DCR-TRV22E/TRV33E)
FLASH (flash motion)
Voit kuvata still-kuvia peräkkäin säännöllisin
väliajoin.
FLASH (flash motion)
Du kan optage stillbilleder efter hinanden med
jævne mellemrum.
LUMI. (luminance key)
Voit korvata still-kuvan kirkkaan alueen
liikkuvalla kuvalla.
LUMI. (luminance-tast)
Du kan udskifte det lyse område på et
stillbillede med et bevægelsesbillede.
TRAIL
Voit kuvata kuvan siten, että se jättää jälkeensä
hetkellisen jälkikuvan.
TRAIL
Du kan optage et billede, så der vises et
“efterslæb” på billedet.
SLOW SHTR (slow shutter)
Voit valita hitaamman suljinajan. SLOW SHTR
-tilasta on hyötyä halutessasi kuvata tummat
kohteet tavallista kirkkaampina.
SLOW SHTR (slow shutter)
Du kan sænke lukkerhastigheden. SLOW
SHTR-funktionen er velegnet til optagelse
under dårlige lysforhold.
OLD MOVIE
Voit lisätä kuvaan vanhan elokuvan tapaisen
tunnelman. Videokamera valitsee
automaattisesti 16:9WIDE-tilan,
kuvatehostevaihtoehdon SEPIA ja sopivan
suljinajan.
OLD MOVIE
Du kan få billederne til at ligne en
gammeldags filmoptagelse. Videokameraet
aktiverer automatisk formatet 16:9WIDE,
billedeffekten SEPIA vælges, og den relevante
lukkerhastighed indstilles.
Still-kuva/Stillbillede
Liikkuva kuva/Bevægelsesbillede
Still-kuva/Stillbillede
Liikkuva kuva/Bevægelsesbillede
Avancerede optagefunktioner
STILL
Du kan optage et stillbillede, så det
indkopieres i et bevægelsesbillede.
Edistyneet kuvaustoiminnot
STILL
Voit tallentaa still-kuvan niin, että se näkyy
liikkuvan kuvan päällä.
STILL
LUMI.
77
Erikoistehosteiden käyttö –
Digitaalitehoste (vain DCRTRV22E/TRV33E)
Brug af specialeffekter – Digital
effekt (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Paina FN-painiketta ja valitse PAGE2.
(2) Paina DIG EFFT -painiketta.
Digitaalitehosteen valintanäyttö tulee
näkyviin.
(3) Paina haluamasi tilan painiketta. Jos
valitset vaihtoehdon STILL tai LUMI.,
still-kuva tallentuu muistiin.
(4) Säädä tehostetta painamalla painiketta –
(tehosteen vähennys) tai + (tehosteen
lisäys).
(1) Tryk på FN, og vælg PAGE2.
(2) Tryk på DIG EFFT. Den skærm, hvor du
kan vælge en digital effekt, vises.
(3) Tryk på den ønskede tilstand. Hvis du
vælger STILL eller LUMI., gemmes
stillbilledet i hukommelsen.
(4) Tryk på – (for at formindske effekten)/+
(for at forøge effekten) for at justere
effekten.
Elementer, som du kan justere
Säädettävä kohde
STILL
Hastigheden for det stillbillede, du
vil indkopiere i et bevægelsesbillede
STILL
Upotettavan still-kuvan suhde
liikkuvaan kuvaan.
FLASH
Intervallet mellem billedskift
FLASH
Pysäytyskuvajaksojen pituus.
LUMI.
LUMI.
Värimalli sillä still-kuvan alueella,
jolle liikkuva kuva aiotaan upottaa.
Farvevalget for det område på
stillbilledet, som skal udskiftes med
et bevægelsesbillede
TRAIL
Hetkittäisen jälkikuvan
häviämisaika.
TRAIL
Tidsangivelse af, hvor længe billedet
bliver stående
SLOW SHTR
Suljinaika. Mitä suurempi suljinajan
arvo, sitä hitaampi suljinaika.
SLOW SHTR
OLD MOVIE
Mitään säätöjä ei tarvita.
Lukkerhastighed. Jo højere tal for
lukkerhastigheden, des lavere
lukkerhastighed.
OLD MOVIE
Justering er ikke nødvendig.
(5) Palaa PAGE2-sivulle painamalla
-painiketta.
OK
(5) Tryk på
PAGE2.
2
OK for at vende tilbage til
4
DIG
EFFT
DIG EFFT
DIG EFFT
OFF
OK
OFF
OK
SLOW OLD
SHTR MOVIE
STILL
FLASH LUMI.
TRAIL
LUMI.
[a]
[a] Palkki on näkyvissä asettaessasi seuraavia
digitaalitehostetiloja: STILL, FLASH,
LUMI. ja TRAIL.
78
[a] Bjælken vises, når følgende
digitaleffektfunktioner indstilles: STILL,
FLASH, LUMI., TRAIL.
Erikoistehosteiden käyttö –
Digitaalitehoste (vain DCRTRV22E/TRV33E)
Brug af specialeffekter – Digital
effekt (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Digitaalitehosteen poistaminen
käytöstä
Sådan deaktiveres den digitale
effekt
Palaa PAGE2-sivulle painamalla DIG EFFT
-näytössä
OK -painiketta.
Tryk på
OFF på DIG EFFT-skærmen for at
vende tilbage til PAGE2.
Suljinaika
Lukkerhastighed
Suljinaika
SLOW SHTR 1
1/25
Tal for lukkerhastighed
SLOW SHTR 1
Lukkerhastighed
1/25
SLOW SHTR 2
1/12
SLOW SHTR 2
1/12
SLOW SHTR 3
1/6
SLOW SHTR 3
1/6
SLOW SHTR 4
1/3
SLOW SHTR 4
1/3
Bemærkninger
•Når du bruger en digital effekt, kan du ikke
benytte følgende funktioner:
– Super NightShot
– Langsom lukker (farve)
– Fader
•PROGRAM AE virker ikke sammen med
SLOW SHTR-funktionen.
•Følgende funktioner virker ikke sammen
med OLD MOVIE-funktionen:
– Bredformat
– Billedeffekt
– PROGRAM AE
Kun kuvaat SLOW SHTR -tilassa
Automaattinen tarkennus ei välttämättä toimi
hyvin. Tarkenna käsin ja käytä jalustaa.
Ved optagelse med SLOW SHTR-funktionen
Autofokusfunktionen virker muligvis ikke.
Foretag manuel fokusering ved brug af et
kamerastativ.
Avancerede optagefunktioner
Huomautuksia
•Digitaalitehostetta käyttäessäsi et voi käyttää
seuraavia toimintoja:
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– nosto/häivytys (Fader).
•PROGRAM AE -toiminto ei toimi SLOW
SHTR -tilassa.
•Seuraavat toiminnot eivät toimi OLD MOVIE
-tilassa:
– laajakuvatila
– kuvatehoste
– PROGRAM AE.
Edistyneet kuvaustoiminnot
Suljinajan arvo
79
PROGRAM AE –
toimintojen käyttäminen Brug af PROGRAM AE
SPOTLIGHT*
Tämä tila estää esimerkiksi ihmiskasvojen
tallentumisen liian vaaleina kuvattaessa
voimakkaassa valaistuksessa esimerkiksi
teatterilavalla.
PORTRAIT (soft portrait)
Tämä tila korostaa kuvauskohdetta luomalla
pehmeän taustan ihmisten tai kukkien
kaltaisille kohteille.
SPORTS (sports lesson)*
Tämän kuvaustilan avulla minimoidaan kuvan
tärinä kuvattaessa nopeasti liikkuvia kohteita,
kuten tennis- tai golfpalloa.
BEACH&SKI*
Tämä tila estää ihmiskasvojen näyttämisen
tummilta voimakkaassa tai heijastuneessa
valossa, kuten kesällä hiekkarannalla tai
talvella laskettelurinteessä.
SUNSETMOON (sunset & moon)**
Tätä tilaa käyttämällä voit säilyttää tunnelman
kuvatessasi esimerkiksi auringonlaskua,
yömaisemaa, ilotulitusta tai neonvalomainosta.
LANDSCAPE**
Tämän tilan avulla voit kuvata etäisiä kohteita,
esimerkiksi vuoria. Tämä tila myös estää
videokameraa tarkentamasta ikkunalasiin tai
ikkunan metalliverkkoon, jos kuvaat ikkunan
tai metalliverkolla vahvistetun ikkunan takana
olevaa kohdetta.
* Videokamera tarkentaa ainoastaan
keskipitkillä tai pitkillä etäisyyksillä oleviin
kohteisiin.
**Videokamera tarkentaa vain kaukaiseen
kohteeseen.
80
SPOTLIGHT*
Denne funktion forhindrer, at en persons
ansigt virker overdrevent blegt, f.eks. i
forbindelse med optagelse af motiver/
personer, der er stærkt belyst af projektørlyset
i et teater.
PORTRAIT (blødt portræt)
Denne funktion fremhæver motivet samtidigt
med, at der dannes en blød baggrund for
motivet, f.eks. et menneske eller en blomst.
SPORTS (sport)*
Denne funktion minimerer rysten under
optagelse af motiver i hurtig bevægelse, f.eks. i
forbindelse med tennis eller golf.
BEACH&SKI*
Denne funktion forhindrer, at en persons
ansigt virker mørkt, hvis lyset er skarpt eller
reflekterende, f.eks. på en strand om
sommeren eller på en skibakke.
SUNSETMOON (solnedgang og
måneskær)**
Denne funktion gør det muligt for dig at
indfange stemningen ved optagelse af
solnedgange, almindelige natbilleder,
fyrværkeri og neonskilte.
LANDSCAPE**
Denne funktion er beregnet til at optage fjerne
objekter, f.eks. bjerge. Den forhindrer også, at
camcorderen fokuserer på vinduesglas eller metal, hvis du optager et motiv bag en rude
eller en skærm.
* Camcorderen fokuserer kun på motiver, der
er tæt på.
**Camcorderen fokuserer kun på fjerne
motiver.
PROGRAM AE -toimintojen
käyttäminen
Brug af PROGRAM AE
Aseta POWER-kytkin ensin asentoon
1)
tai
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
eller
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
PROGRAM AE ja
(3) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 242).
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk
(3) Vælg PROGRAM AE i
derefter på EXEC (s. 252).
kun DCR-TRV22E/TRV33E
vain DCR-TRV22E/TRV33E
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
AUTO SHTR
EXIT
AUTO
SPOTLIGHT
PORTRAIT
SPORTS
BEACH&SKI
SUNSETMOON
LANDSCAPE
EXEC
RET.
(4) Vælg den ønskede tilstand, og tryk
derefter på EXEC.
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
PROGRAM AE -toiminnon
poistaminen käytöstä
Sådan annulleres PROGRAM AE
Valitse valikkoasetuksissa PROGRAM AE
-kohdan asetukseksi AUTO.
Huomautuksia
•Seuraavat toiminnot eivät toimi PROGRAM
AE -tilassa:
– Colour Slow Shutter (vain DCR-TRV22E/
TRV33E)
– BOUNCE
– SLOW SHTR (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
– OLD MOVIE (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
– pistetarkennus.
•PROGRAM AE -toiminto ei toimi (ilmaisin
vilkkuu), kun
– NIGHTSHOT-kytkin on asennossa ON
– kuvaat kuvia ”Memory Stick -korttiin
käyttämällä MEMORY MIX -toimintoa
(vain DCR-TRV22E/TRV33E).
•Kun POWER-kytkin on MEMORYasennossa, SPORTS-tila ei toimi. (Ilmaisin
vilkkuu). (Vain DCR-TRV22E/TRV33E.)
Sæt PROGRAM AE på AUTO i
menuindstillingerne.
Bemærkninger
•Følgende funktioner virker ikke i PROGRAM
AE:
– Langsom lukker (farve) (kun DCRTRV22E/TRV33E)
– BOUNCE
– SLOW SHTR (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
– OLD MOVIE (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
– Lyspletfokusering
•PROGRAM AE virker ikke i følgende
tilfælde (indikatoren blinker):
– NIGHTSHOT er aktiveret (ON).
– Sådan optages billeder på “Memory Stick”
ved hjælp af MEMORY MIX (kun DCRTRV22E/TRV33E)
•Hvis du indstiller POWER-kontakten på
MEMORY, virker SPORTS-funktionen ikke.
(Indikatoren blinker). (Kun DCR-TRV22E/
TRV33E)
Avancerede optagefunktioner
(4) Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina
sitten EXEC-painiketta.
Edistyneet kuvaustoiminnot
1)
1)
81
Valotuksen käsisäätö
Säädä valotus käsin, jos:
– kuvauskohde on taustavalaistu
– kohde on liian kirkas taustaa vasten
– haluat kuvata pimeät kohteet (esimerkiksi
öiset maisemat) luonnonmukaisina.
Aseta POWER-kytkin ensin asentoon
1)
tai
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Paina EXPOSURE-painiketta.
Valotuksen säätöön liittyvä näyttö tulee
näkyviin.
(3) Paina MANUAL-painiketta.
(4) Voit säätää valotusta painamalla
painikkeita – (valotuksen vähennys) ja +
(valotuksen lisäys).
OK
(5) Palaa PAGE1-sivulle painamalla
-painiketta.
1)
Manuel justering af
eksponering
Det anbefales at justere eksponeringen
manuelt i følgende tilfælde:
– Hvis motivet er i modlys
– Hvis motivet er for lyst i forhold til
baggrunden
– Ved naturtro optagelse af mørke billeder
(f.eks. natoptagelser)
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
eller
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på EXPOSURE. Den skærm, hvor
du kan justere eksponeringen, vises.
(3) Tryk på MANUAL.
(4) Juster eksponering ved hjælp af – (for at
gøre den mørkere) /+ (for at gøre den
lysere).
(5) Tryk på
OK for at vende tilbage til
PAGE1.
1)
vain DCR-TRV22E/TRV33E
kun DCR-TRV22E/TRV33E
2
4
EXPO–
SURE
OK
AUTO
MANU–
AL
MANU–
AL
EXPOSURE
EXPOSURE
Palaaminen FN-näyttöön
82
OK
AUTO
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Automaattivalotuksen
palauttaminen
Sådan vendes tilbage til
automatisk eksponering
Palaa PAGE1-sivulle painamalla EXPOSUREnäytössä
AUTO -painiketta.
Tryk på
AUTO på EXPOSURE-skærmen
for at vende tilbage til PAGE1.
Huomautus
Kun säädät valotusta käsin, seuraavat
toiminnot eivät toimi:
– Back Light
– Colour Slow Shutter (vain DCR-TRV22E/
TRV33E).
Bemærk!
Ved manuel justering af eksponeringen virker
følgende funktioner ikke:
– Modlys
– Langsom lukker (farve) (kun DCR-TRV22E/
TRV33E)
Valotuksen
pistemittauksen
käyttäminen – Spot Meter
Brug af funktionen
Flexible Spot Meter
– Flexible Spot Meter
Voit ottaa kuvan niin, että valotus on juuri
oikea sitä kohdetta varten, johon tarkennat.
Voit lukita valitsemasi valotuksen.
Käytä valotuksen pistemittausta, kun:
– kuvauskohde on taustavalaistu
– kuvauskohteen ja taustan välillä on suuri
kontrasti, esimerkiksi esiintymislavalla
olevan ja valonheittimellä valaistun kohteen
sekä taustan välillä.
Du kan automatisk tage et billede med den
relevante eksponering af netop det motiv, du
vil fokusere på, og med fast eksponering.
Brug Flexible Spot Meter i følgende tilfælde:
– Motivet er i modlys.
– Når der er en kraftig kontrast mellem
motivet og baggrunden, f.eks. hvis motivet
står på en scene i projektørlys.
1)
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på SPOT METER. SPOT METERskærmen vises.
(3) Tryk på det ønskede område i billedet.
SPOT METER-indikatoren blinker på
skærmen. Eksponeringen af det valgte
punkt justeres.
OK for at vende tilbage til
(4) Tryk på
PAGE1.
1)
kun DCR-TRV22E/TRV33E
vain DCR-TRV22E/TRV33E
2
SPOT
METER
SPOT METER
AUTO
Avancerede optagefunktioner
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Paina SPOT METER -painiketta. SPOT
METER -näyttö tulee näkyviin.
(3) Paina ruudusta haluamaasi aluetta.
SPOT METER -ilmaisin vilkkuu
näytössä. Kamera säätää valotuksen
valitsemaasi kohtaa varten.
OK
(4) Palaa PAGE1-sivulle painamalla
-painiketta.
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
eller
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
Edistyneet kuvaustoiminnot
Aseta POWER-kytkin ensin asentoon
1)
tai
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
OK
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Automaattivalotuksen
palauttaminen
Sådan vendes tilbage til
automatisk eksponering
Palaa PAGE1-sivulle painamalla SPOT METER
-näytössä
AUTO -painiketta.
Tryk på
AUTO på SPOT METER-skærmen
for at vende tilbage til PAGE1.
Huomautus
Seuraavat toiminnot eivät toimi valotuksen
pistemittauksen käytön aikana:
– Back Light
– Colour Slow Shutter (vain DCR-TRV22E/
TRV33E)
– pistetarkennus.
Bemærk!
Følgende funktioner kan ikke bruges sammen
med Flexible Spot Meter:
– Modlys
– Langsom lukker (farve) (kun DCR-TRV22E/
TRV33E)
– Spot Focus
83
Tarkennus käsin
Manuel fokusering
Voit saada tavallista paremman
kuvaustuloksen säätämällä tarkennuksen
käsin seuraavassa mainituissa tilanteissa.
Videokamera säätää tarkennuksen yleensä
automaattisesti.
•Automaattitarkennustila ei toimi oikein, kun
kuvaat
– vesipisaroiden peittämän lasin takana
olevia kohteita
– kohteita, joissa on vaakasuoria raitoja
– kohteita, joissa on vain vähän kontrasteja
(kuten tasaiset seinät tai taivas).
•Kuvatessasi liikkumatonta kohdetta jalustan
avulla.
•Halutessasi muuttaa tarkennuksen etualalla
olevasta kuvauskohteesta taka-alalla olevaan
kohteeseen.
Du opnår de bedste resultater, hvis du
foretager manuel fokusering i følgende
tilfælde. Normalt foretages der automatisk
fokusering.
•Autofokusfunktionen fungerer ikke ved
optagelse af:
– Motiver gennem glas/ruder med
vanddråber på
– Vandrette striber
– Motiver med svag kontrast til baggrunden,
f.eks. en væg eller himlen
•Optagelse af et stationært motiv ved hjælp af
et kamerastativ
•Hvis du vil skifte fokus fra et motiv i
forgrunden til et motiv i baggrunden
Aseta POWER-kytkin ensin asentoon
1)
tai
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
eller
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Paina FOCUS-painiketta.
(3) Paina MANUAL-painiketta.
Tarkennuksen säätöön liittyvä näyttö
tulee näkyviin.
(4) Tarkenna kuvaa painamalla T tai
t .
(5) Palaa PAGE1-sivulle painamalla
OK
-painiketta.
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på FOCUS.
(3) Tryk på MANUAL. Den skærm, hvor
du kan justere fokus, vises.
for at gøre
(4) Tryk på T eller t
fokus skarpere.
OK for at vende tilbage til
(5) Tryk på
PAGE1.
1)
1)
kun DCR-TRV22E/TRV33E
vain DCR-TRV22E/TRV33E
2
4
FOCUS
AUTO
MANU–
AL
84
OK
AUTO
MANU–
AL
OK
Manuel fokusering
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Automaattitarkennuksen
palauttaminen
Sådan vendes tilbage til
autofokusfunktionen
Palaa PAGE1-sivulle painamalla FOCUSnäytössä
AUTO-painiketta.
Tryk på
AUTO på FOCUS-skærmen for at
vende tilbage til PAGE1.
Täsmällinen tarkennus
Videokameran tarkentaminen
kuvauskohteeseen on helpompaa, kun
tarkennat kuvan ensin zoomin T-asennossa
(telekuvaus) ja kuvaat sitten zoomin Wasennossa (laajakulmakuvaus).
Sådan fokuserer du præcist
Det er nemmere at fokusere på motiver, hvis
du indstiller zoomfunktionen til
vidvinkeloptagelse (“W”) efter fokusering i
telefotostillingen (“T”).
Kuvatessasi lähellä olevaa kuvauskohdetta
Tee tarkennus zoomin ollessa W-puolen
(laajakulmakuvaus) ääriasennossa.
9 ændres således:
ved optagelse af et fjernt motiv
hvis motivet er for tæt på, så der ikke kan
fokuseres
Avancerede optagefunktioner
9 muuttuu seuraavasti:
Kaukana olevaa kohdetta kuvattaessa.
Pienintä mahdollista tarkennusetäisyyttä
lähempänä olevaa kohdetta kuvattaessa.
Optagelse tæt på et motiv
Fokuser i slutningen af “W”-stillingen
(vidvinkel).
Edistyneet kuvaustoiminnot
Tarkennus käsin
85
Pistetarkennuksen
käyttäminen – Spot Focus
Voit ottaa kuvan niin, että tarkennus on juuri
oikea sitä kohdetta varten, johon haluat
tarkentaa. Voit lukita valitsemasi
tarkennuksen.
Aseta POWER-kytkin ensin asentoon
1)
tai
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Paina SPOT FOCUS -painiketta. SPOT
FOCUS -näyttö tulee näkyviin.
(3) Paina ruudusta haluamaasi aluetta.
SPOT FOCUS -ilmaisin vilkkuu
näytössä. Kamera säätää tarkennuksen
valitsemaasi kohtaa varten.
OK
(4) Palaa PAGE1-sivulle painamalla
-painiketta.
1)
Brug
lyspletfokuseringsfunktionen
– Spot Focus
Du kan automatisk tage et billede med den
relevante fokus af netop det motiv, du vil
fokusere på, og med fast fokus.
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
eller
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på SPOT FOCUS. SPOT FOCUSskærmen vises.
(3) Tryk på det ønskede område i billedet.
Indikatoren SPOT FOCUS blinker på
skærmen. Fokus for det valgte punkt
justeres.
OK for at vende tilbage til
(4) Tryk på
PAGE1.
1)
kun DCR-TRV22E/TRV33E
vain DCR-TRV22E/TRV33E
2
SPOT
FOCUS
SPOT FOCUS
AUTO
86
OK
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Automaattitarkennuksen
palauttaminen
Sådan vendes tilbage til
autofokusfunktionen
Palaa PAGE1-sivulle painamalla SPOT FOCUS
-näytössä
AUTO -painiketta.
Tryk på
AUTO på SPOT FOCUS-skærmen
for at vende tilbage til PAGE1.
Huomautuksia
•Spot Focus -toiminto ei toimi, kun
PROGRAM AE -toiminto on käytössä.
•Back Light -toiminto ei toimi, kun Spot Focus
-toiminto on käytössä.
Bemærkninger
•Spot Focus virker ikke, mens PROGRAM AE
er aktiveret.
•Modlysfunktionen virker ikke sammen med
Spot Focus.
Jaksoittainen kuvaus
Intervaloptagelse
Voit tehdä jaksoittaisen kuvauksen asettamalla
videokameran kuvaamaan ja kytkeytymään
valmiustilaan automaattisesti jaksoittain. Tällä
toiminnolla voit kuvata esimerkiksi kukan
avautumisen tai hyönteisen kuoriutumisen.
Du kan foretage tidsforskudte optagelser ved
at indstille camcorderen til automatisk at
optage og gå i standby. Du kan opnå
udmærkede optagelser af blomstrende
blomster, insekter, der udklækkes, osv. med
denne funktion.
Esimerkki
1s
Eksempel
1s
9 min 59 s
[a]
[a]
[b]
10 min
1s
9 min 59 s
[b]
10 min
10 min
[a] REC TIME
[b] INTERVAL
Kuvausaika voi poiketa valitusta ajasta +/– 6
kuvaa.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk derefter på
(3) Vælg INT. REC i
EXEC (s. 258).
(4) Vælg SET, og tryk derefter på EXEC.
(5) Vælg INTERVAL, og tryk derefter på
EXEC.
(6) Vælg det ønskede interval, og tryk
derefter på EXEC.
Tid: 30SEC y 1MIN y 5MIN y
10MIN
(7) Vælg REC TIME, og tryk derefter på
EXEC.
5
EXIT
30SEC
EXEC
RET.
Avancerede optagefunktioner
4
Der kan være en unøjagtighed i optagetiden på
op til +/– seks billeder fra den valgte tid.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
INT. REC ja paina
(3) Valitse kohdassa
EXEC-painiketta (s. 248).
(4) Valitse SET ja paina EXEC-painiketta.
(5) Valitse INTERVAL ja paina EXECpainiketta.
(6) Valitse haluamasi kuvaustaukoaika ja
paina EXEC-painiketta.
Aikavaihtoehdot ovat: 30SEC y 1MIN
y 5MIN y 10MIN
(7) Valitse REC TIME ja paina EXECpainiketta.
TAPE SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
[b]
10 min
[a] REC TIME
[b] INTERVAL
9 min 59 s
[a]
Edistyneet kuvaustoiminnot
[b]
1s
9 min 59 s
[a]
7
TAPE SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
EXIT
30SEC
1M I N
5M I N
10M I N
EXEC
RET.
TAPE SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
EXIT
0 . 5SEC
1SEC
1 . 5SEC
2SEC
EXEC
RET.
87
Jaksoittainen kuvaus
Intervaloptagelse
(8) Valitse haluamasi kuvausaika ja paina
EXEC-painiketta.
Aikavaihtoehdot ovat: 0.5SEC y
1SEC y 1.5SEC y 2SEC
RET -painiketta.
(9) Paina
(10) Valitse INT. REC -asetukseksi ON ja
paina EXEC-painiketta.
(11) Palaa FN-näyttöön painamalla EXITpainiketta.
INTERVAL TAPE -ilmaisin vilkkuu
näytössä.
(12) Aloita jaksoittainen kuvaus painamalla
START/STOP-painiketta.
INTERVAL TAPE -ilmaisin näkyy
näytössä jaksoittaisen kuvauksen
aikana.
(8) Vælg den ønskede optagelsestid, og
tryk derefter på EXEC.
Tid: 0.5SEC y 1SEC y 1.5SEC y
2SEC
RET.
(9) Tryk på
(10) Vælg INT. REC på ON, og tryk derefter
på EXEC.
(11) Tryk på EXIT for at vende tilbage til
FN.
Indikatoren INTERVAL TAPE blinker
på skærmen.
(12) Tryk på START/STOP for at starte
intervaloptagelsen.
Indikatoren INTERVAL TAPE lyser
under intervaloptagelsen.
Jaksoittaisen kuvauksen
poistaminen käytöstä
Valitse valikkoasetuksissa INT. REC -kohdan
asetukseksi OFF.
88
Sådan annulleres
intervaloptagelse
Sæt INT. REC på OFF i menuindstillingerne.
Kuvaaminen kuva
kerrallaan
– Frame Rec
Optagelse billede for
billede
– Billedoptagelse
Tämän toiminnon avulla voit kuvata
animaatioita. Voit luoda
animaatiovaikutelman siirtämällä
kuvauskohdetta ja kuvaamalla kohteen sitten
uudelleen. Sinun kannattaa käyttää jalustaa ja
ohjata videokameraa kaukosäätimellä (paitsi
DCR-TRV12E), jotta vältät kameran tärinän.
Du kan optage med en stop-motion-animeret
effekt ved hjælp af billedoptagelse. Hvis du vil
anvende denne effekt, skal du skiftevis flytte
motivet en smule og foretage billedoptagelse.
Det anbefales, at du anvender et kamerastativ
og betjener camcorderen ved hjælp af
fjernbetjeningen (undtagen DCR-TRV12E) for
at undgå kamerarysten.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
FRAME REC ja
(3) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 248).
EXIT
OFF
ON
EXEC
RET.
(4) Valitse ON ja paina EXEC-painiketta.
(5) Palaa FN-näyttöön painamalla EXITpainiketta.
FRAME REC -ilmaisin tulee näyttöön.
(6) Aloita kuvaus kuva kerrallaan
painamalla START/STOP-painiketta.
Videokamera kuvaa noin 6 kuvaa ja
palaa sitten kuvausvalmiustilaan.
(7) Siirrä kuvauskohdetta ja toista vaihe 6.
(4) Vælg ON, og tryk derefter på EXEC.
(5) Tryk på EXIT for at vende tilbage til FN.
FRAME REC-indikatoren lyser.
(6) Tryk på START/STOP for at starte
billedoptagelse. Camcorderen optager
ca. seks billeder og vender derefter
tilbage til optagestandby.
(7) Flyt motivet, og gentag trin 6.
Yksittäisten kuvien kuvauksen
poistaminen käytöstä
Sådan deaktiveres
billedoptagelse
Valitse valikkoasetuksissa FRAME REC
-kohdan asetukseksi OFF.
Indstil FRAME REC til OFF i
menuindstillingerne.
Huomautus
Nauhan jäljellä olevan ajan näyttö ei toimi
oikein, jos käytät yksittäisten kuvien kuvausta
jatkuvasti.
Bemærk!
Der vises ikke den korrekte resterende tid på
båndet, hvis du kontinuerligt bruger
billedoptagelsesfunktionen.
Kuvatessasi kuva kerrallaan
Viimeksi kuvattu kuva on muita kuvia
pidempi.
Hvis du bruger billedoptagelse
Det sidst optagne billede er længere end de
andre billeder.
Avancerede optagefunktioner
TAPE SET
REC MODE
AUDIO MODE
REMAIN
FRAME REC
INT. REC
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk derefter
(3) Vælg FRAME REC i
på EXEC (s. 258).
Edistyneet kuvaustoiminnot
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
89
Etsimen käyttäminen
Brug af søgeren
Voit käyttää videokameran kirkkaussäätöä ja
nosto/häivytystoimintoa kosketuspaneelista
katsoessasi etsinkuvaa. Käännä tällöin
nestekidenäyttö ympäri ja taita se
videokameran runkoa vasten niin, että
nestekidenäytön kuvaruutu on ulospäin.
Du kan justere kameralysstyrken og faderfunktionen på berøringspanelet ved hjælp af
søgeren. Drej LCD-panelet, og anbring det op
ad camcorderen igen med LCD-skærmen udad
for at udføre denne handling.
Aseta POWER-kytkin ensin asentoon
1)
tai
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
(1) Käännä nestekidenäyttö ympäri ja taita
se videokameran runkoa vasten niin,
että nestekidenäytön kuvaruutu on
ulospäin. Vedä sitten etsin taakse.
OFF -painiketta. PANEL OFF
(2) Paina
-ilmaisin tulee näyttöön.
(3) Paina OK-painiketta. Nestekidenäyttö
kytkeytyy pois käytöstä.
(4) Katsele etsinkuvaa ja paina
nestekidenäyttöä. Ilmaisimet
OK,
ON ja FADER
EXPOSURE,
(vain, kun POWER-kytkin on asennossa
CAMERA) tulevat näkyviin.
(5) Paina nestekidenäyttöä ja valitse
haluamasi vaihtoehto. Paina sitten
OK -painiketta.
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
eller
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Drej LCD-panelet, og anbring det op ad
camcorderen igen med LCD-skærmen
udad, og forlæng derefter søgeren.
(2) Tryk på
OFF. PANEL OFFindikatoren vises på skærmen.
(3) Tryk på OK. LCD-skærmen slukkes.
(4) Tryk på LCD-skærmen, mens du bruger
OK,
ON og
søgeren. EXPOSURE,
FADER (kun hvis POWER-kontakten er
indstillet på CAMERA) vises.
(5) Tryk på LCD-skærmen, vælg det
ønskede element, og tryk derefter på
OK.
EXPOSURE:
Juster eksponering ved at trykke på
–/+.
FADER:
Tryk på FADER, indtil den ønskede
fader-funktion vises.
Indikatoren ændres på følgende
måde:
EXPOSURE:
Säädä valotusta painamalla
painiketta –/+.
FADER:
Paina FADER-painiketta, kunnes
haluamasi vaihtoehto on näkyvissä.
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
FADER t M. FADER t BOUNCE
R
r
(ingen indikator)
MONOTONE
R
r
DOT* T WIPE* T OVERLAP*
FADER t M. FADER t BOUNCE
R
r
(ei ilmaisinta)
MONOTONE
R
r
DOT* T WIPE* T OVERLAP*
* kun DCR-TRV22E/TRV33E
ON:
LCD-skærmen lyser.
* vain DCR-TRV22E/TRV33E
ON:
Nestekidenäyttö kytkeytyy
toimintaan.
1)
90
vain DCR-TRV22E/TRV33E
1)
kun DCR-TRV22E/TRV33E
Etsimen käyttäminen
4
Brug af søgeren
Etsin/Søger
[a]
OK
ON
FADER
EXPO–
SURE
OK
Edistyneet kuvaustoiminnot
EXPO–
SURE
[b]
ON
Painikkeiden poistaminen
nestekidenäytöstä
Paina
[a] Hvis POWER-kontakten er sat på
CAMERA
[b] Hvis POWER-kontakten er sat på
MEMORY (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Sådan får du knapperne på LCDskærmen til at forsvinde
Tryk på
OK.
OK -painiketta.
Huomautus
Kun POWER-kytkin on asennossa PLAYER1)/
VCR2) tai muistitoistotoiminto on käytössä
(vain DCR-TRV22E/TRV33E), et voi käyttää
kosketuspaneelia etsimen avulla.
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
2)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Bemærk!
Hvis POWER-kontakten er indstillet på
PLAYER1)/VCR2), eller der afspilles
hukommelse (kun DCR-TRV22E/TRV33E),
kan du ikke betjene berøringspanelet ved
hjælp af søgeren.
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
2)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Niiden toimintojen käyttö, jotka eivät tule
näkyviin
Palauta nestekidenäyttö ja etsin aiempiin
asentoihinsa. Käytä toimintoja
nestekidenäytöstä.
Sådan vælges de menupunkter, der ikke er
vist
Nulstil LCD-panelet og søgeren til den
tidligere indstilling. Sådan vælges
menupunkterne ved hjælp af LCD-skærmen.
Jäljellä oleva kuvausaika
Aika ilmaisee kuvausajan käytettäessä etsintä
(s. 27).
Tilgængelig optagetid
Det er den tid, du optager billeder ved hjælp af
søgeren (s. 27).
Avancerede optagefunktioner
[a] Kun POWER-kytkin on asennossa
CAMERA
[b] Kun POWER-kytkin on asennossa
MEMORY (vain DCR-TRV22E/
TRV33E)
91
— Edistyneet toistotoiminnot —
— Avancerede afspilningsfunktioner —
Nauhan toisto
kuvatehostetta käyttämällä
Afspilning af bånd
med billedeffekt
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
/
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
/
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Kun videokamera on kytkettynä
toistoon tai toistovalmiustilaan, paina
FN-painiketta niin, että PAGE1-sivu
tulee näkyviin.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
P EFFECT ja paina
(3) Valitse kohdassa
EXEC-painiketta (s. 242).
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1 under
afspilning eller afspilningspause.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
(3) Vælg P EFFECT i
, og tryk derefter
på EXEC (s. 252).
MANUAL SET
P EFFECT
EXIT
OFF
NEG. ART
SEPIA
B&W
SOLARIZE
EXEC
(4) Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina
sitten EXEC-painiketta.
Voit valita vaihtoehdot NEG. ART,
SEPIA, B&W ja SOLARIZE.
Katso sivulta 76 lisätiedot
vaihtoehdoista.
(4) Vælg den ønskede tilstand, og tryk
derefter på EXEC.
Du kan bruge NEG. ART, SEPIA, B&W
og SOLARIZE.
På side 76 finder du yderligere
oplysninger om funktionerne.
1)
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Kuvatehosteen poistaminen
käytöstä
Sådan deaktiveres billedeffekten
Valitse valikkoasetuksissa P EFFECT -kohdan
asetukseksi OFF.
Huomautuksia
•Et voi käsitellä ulkoisesta lähteestä tulevia
otoksia kuvatehosteella.
•Et voi tallentaa kuvaa videokamerassa
olevalle nauhalle, kun käsittelet kuvaa
kuvatehosteella. Tallenna kuvat ”Memory
Stick” -korttiin (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
(s. 156, 170) tai toiseen kuvanauhuriin
käyttämällä videokameraa toistavana
laitteena.
Kuvatehosteella käsitellyt kuvat
Kuvia ei voi toistaa DV -liitännästä.
92
RET.
Sæt P EFFECT på OFF i menuindstillingerne.
Bemærkninger
• Du kan ikke redigere eksternt indsatte
sekvenser ved hjælp af
billedeffektfunktionen.
• Du kan ikke optage billeder på bånd på
camcorderen, mens du foretager
billedbehandling ved hjælp af
billedeffektfunktionen. Optag billeder på
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/
TRV33E) (s. 156, 170) eller på en
videobåndoptager, idet du bruger
camcorderen som afspiller.
Billeder, der redigeres ved hjælp af
billedeffektfunktionen
Disse billeder udsendes ikke gennem DVinterfacet.
Nauhan toisto
digitaalitehosteita
käyttämällä (vain
DCR-TRV22E/TRV33E)
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
Afspilning af bånd
med digitaleffekt
(kun DCR-TRV22E/
TRV33E)
.
POWER-kontakten skal indstilles på
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Kun videokamera on kytkettynä
toistoon tai toistovalmiustilaan, paina
FN-painiketta niin, että PAGE2-sivu
tulee näkyviin.
(2) Paina DIG EFFT -painiketta.
Digitaalitehosteen valintanäyttö tulee
näkyviin.
.
(1) Tryk på FN, og vælg PAGE2 under
afspilning eller afspilningspause.
(2) Tryk på DIG EFFT. Den skærm, hvor du
kan vælge en digital effekt, vises.
DIG
EFFT
DIG EFFT
OFF
STILL
Palaaminen FN-näyttöön
LUMI.
TRAIL
(3) Vælg den ønskede tilstand. Du kan
bruge STILL, FLASH, LUMI. og TRAIL.
På side 77 finder du yderligere detaljer
om effekterne.
Hvis du vælger STILL eller LUMI.,
gemmes det billede, som du vælger
funktion for, i hukommelsen som et
stillbillede.
(4) Tryk på –/+ for at justere effekten.
(5) Tryk på
OK for at vende tilbage til
PAGE2.
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Digitaalitehosteen poistaminen
käytöstä
Palaa PAGE2-sivulle painamalla
-painiketta.
FLASH
OFF
Huomautuksia
•Et voi käsitellä ulkoisesta lähteestä tulevia
otoksia digitaalitehosteella.
•Et voi tallentaa kuvaa videokamerassa
olevalle nauhalle, kun käsittelet kuvaa
digitaalitehosteella. Tallenna kuvat ”Memory
Stick” -korttiin (s. 156, 170) tai toiseen
kuvanauhuriin käyttämällä videokameraa
toistavana laitteena.
Digitaalitehosteella käsitellyt kuvat
Kuvia ei voi toistaa DV -liitännästä.
Avancerede afspilningsfunktioner
(3) Valitse haluamasi tila. Voit valita
vaihtoehdot STILL, FLASH, LUMI. ja
TRAIL. Katso sivulta 77 lisätiedot
vaihtoehdoista.
Jos valitset vaihtoehdon STILL tai
LUMI., se kuva, jota varten tilan valitset,
tallentuu muistiin still-kuvaksi.
(4) Säädä tehostetta painamalla painiketta –/+.
OK
(5) Palaa PAGE2-sivulle painamalla
-painiketta.
OK
Edistyneet toistotoiminnot
2
Tryk på EXIT.
Sådan deaktiveres den digitale
effekt
Tryk på
PAGE2.
OFF for at vende tilbage til
Bemærkninger
•Du kan ikke redigere eksternt indsatte
sekvenser ved hjælp af den digitale effekt.
•Du kan ikke optage billeder på bånd på
camcorderen, mens du foretager
billedbehandling ved hjælp af den digitale
effekt. Optag billeder på “Memory Stick” (s.
156, 170) eller på en videobåndoptager, idet
du bruger camcorderen som afspiller.
Billeder, der redigeres ved hjælp af digital
effekt
Disse billeder udsendes ikke gennem DVinterfacet.
93
Nauhalle kuvattujen
kuvien suurentaminen
– Tape PB ZOOM (vain
DCR-TRV22E/TRV33E)
Forstørrelse af billeder,
der er optaget på bånd
– Tape PB ZOOM (kun
DCR-TRV22E/TRV33E)
Tässä kuvatun menettelyn lisäksi voit
suurentaa videokameran avulla myös
”Memory Stick” -korttiin tallennettuja stillkuvia (s. 186).
Ud over den funktion, der beskrives nedenfor,
kan camcorderen forstørre stillbilleder, der er
optaget på “Memory Stick” (s. 186).
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
.
(1) Kun videokamera on kytkettynä
toistoon tai toistovalmiustilaan, paina
FN-painiketta niin, että PAGE2-sivu
tulee näkyviin.
(2) Paina PB ZOOM -painiketta. PB ZOOM
-näyttö tulee näkyviin.
(3) Paina ruudusta aluetta, jota haluat
suurentaa.
Valitsemasi alue siirtyy näytön keskelle,
ja toistokuva suurenee noin
kaksinkertaiseksi. Jos painat uudelleen
muuta aluetta, kyseinen alue siirtyy
näytön keskelle.
(4) Säädä zoomaussuhdetta zoomausvivun
avulla.
Voit valita zoomaussuhteen noin 1,1kertaisesta jopa 5-kertaiseksi
alkuperäiseen kokoon verrattuna.
W: Zoomaussuhteen pienentäminen.
T: Zoomaussuhteen suurentaminen.
2
PB
ZOOM
PB ZOOM
.
(1) Tryk på FN, og vælg PAGE2 under
afspilning eller afspilningspause.
(2) Tryk på PB ZOOM. PB ZOOM-skærmen
vises.
(3) Tryk på det område i billedet, du vil
forstørre.
Det område, du trykkede på, flyttes ind
midt på skærmen, og det afspillede
billede forstørres til omtrent to gange
dets oprindelige størrelse. Hvis du
trykker på et andet område igen, flyttes
området til midten af skærmen.
(4) Juster zoomforholdet ved hjælp af
motorzoomgrebet.
Du kan vælge et zoomforhold fra ca. 1,1
gange og op til 5 gange den oprindelige
størrelse.
W : Zoomforholdet reduceres.
T : Zoomforholdet øges.
4
END
94
POWER-kontakten skal indstilles på
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
Nauhalle kuvattujen kuvien
suurentaminen – Tape PB ZOOM
(vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Forstørrelse af billeder, der er
optaget på bånd – Tape PB
ZOOM (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Tape PB ZOOM -toiminnon
poistaminen käytöstä
Sådan deaktiveres Tape PB ZOOM
(bånd)
Paina
Tryk på
END -painiketta.
END.
Tape PB ZOOM -toiminnolla käsitellyt kuvat
Tape PB ZOOM -toiminnolla käsiteltyjä kuvia
ei voi toistaa DV -liitännästä.
Billeder i PB-zoom (bånd)
Billeder, der behandles ved hjælp af PB-zoom,
udsendes ikke gennem DV-interfacet.
Tape PB ZOOM -toiminnon käytön aikana
Jos painat DSPL/BATT INFO -painiketta, PB
ZOOM -näytössä oleva ruutu katoaa. Et voi
siirtää valitsemaasi kohtaa näytön keskelle.
Under PB-zoom (bånd)
Hvis du trykker på DSPL/BATT INFO,
forsvinder billedet på PB ZOOM-skærmen. Du
kan ikke flytte den del, du trykkede på, til
midten af skærmen.
Suurennetun kuvan reuna
Suurennetun kuvan reunaa ei saa näkyviin
näytön keskelle.
Det forstørrede billedes kant
Det forstørrede billedes kant kan ikke vises
midt på skærmen.
Avancerede afspilningsfunktioner
Bemærkninger
•Du kan ikke redigere eksternt indsatte
sekvenser ved hjælp af PB ZOOM (bånd) på
camcorderen.
•Du kan ikke optage billeder på bånd på
camcorderen, mens du foretager
billedbehandling ved hjælp af PB ZOOM
(bånd). Du kan dog optage billeder på
“Memory Stick” (kun DCR-TRV33E) (s. 156,
170) på en videobåndoptager med
camcorderen som afspiller.
•Du kan ikke optage bevægelsesbilleder på
“Memory Stick” på camcorderen, hvis du har
redigeret billedet ved hjælp af PB ZOOM
(bånd).
Edistyneet toistotoiminnot
Huomautuksia
•Et voi käsitellä ulkoisesta lähteestä
tallennettuja otoksia videokameran PB
ZOOM -toiminnolla.
•Et voi tallentaa kuvaa videokamerassa
olevalle nauhalle, kun käsittelet kuvaa Tape
PB ZOOM -toiminnolla. Voit kuitenkin
tallentaa kuvia ”Memory Stick” -korttiin
(vain DCR-TRV33E) (s. 156, 170) tai toiseen
kuvanauhuriin käyttämällä videokameraa
toistavana laitteena.
•Et voi tallentaa liikkuvaa kuvaa ”Memory
Stick” -korttiin videokameralla, jos olet
käsitellyt kuvaa Tape PB ZOOM
-toiminnolla.
95
Siirtyminen tiettyyn
otokseen nopeasti – Zero Set
Memory (vain DCR-TRV14E/
TRV19E/TRV22E/TRV33E)
Hurtig lokalisering af en
frekvens – Zero set
memory (kun DCR-TRV14E/
TRV19E/TRV22E/TRV33E)
Videokamera etsii automaattisesti nauhalta
kohdan, jonka nauhalaskurilukema on
”0:00:00”. Käytä tätä toimintoa
kaukosäätimellä.
Camcorderen søger automatisk efter den
ønskede sekvens med båndtællerværdien
“0:00:00”. Anvend fjernbetjeningen til dette.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
/
.
(1) Kun videokamera on kytkettynä
toistoon, paina kaukosäätimen ZERO
SET MEMORY -painiketta siinä
kohdassa, johon haluat siirtyä
myöhemmin. Nauhalaskuri näyttää
lukemaa ”0:00:00”, ja sitten lukema
alkaa suurentua. ZERO SET MEMORY
-ilmaisin vilkkuu. Jos ilmaisimet eivät
ole näkyvissä, paina
DISPLAY-painiketta.
(2) Paina x-painiketta, kun haluat lopettaa
toiston.
(3) Kelaa nauha takaisin nauhalaskurin
nollakohtaan painamalla m-painiketta.
Kelaus päättyy automaattisesti, kun
nauhalaskuri saavuttaa suurin piirtein
nollakohdan.
(4) Paina N-painiketta. Toisto käynnistyy
nauhalaskurin nollakohdasta.
1)
2)
(1) Tryk under afspilning på ZERO SET
MEMORY på fjernbetjeningen på det
sted, som du vil finde senere.
Båndtælleren viser “0:00:00” og starter
derefter med at tælle. Indikatoren ZERO
SET MEMORY blinker. Hvis
indikatorerne ikke vises, skal du trykke
på DISPLAY.
(2) Tryk på x for at afbryde afspilningen.
(3) Tryk på m for at spole båndet tilbage
til båndtællerens nulpunkt. Båndet
stopper automatisk, når båndtælleren
nærmer sig nul.
(4) Tryk på N. Afspilningen starter fra
tællerens nulpunkt.
1)
2)
DCR-TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
DCR-TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
DISPLAY
m
x
96
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
/
.
ZERO SET MEMORY
N
Hurtig lokalisering af en
frekvens – Zero set memory
(kun DCR-TRV14E/TRV19E/
TRV22E/TRV33E)
Huomautuksia
•Jos painat ZERO SET MEMORY -painiketta
ennen nauhan takaisinkelausta,
nollakohtamuistitoiminto peruuntuu.
•Aikakoodin ja nauhalaskurin lukeman
välinen aikaero voi olla useita sekunteja.
•ZERO SET MEMORY -ilmaisin katoaa, kun
painat FN-painiketta.
Bemærkninger
•Hvis du trykker på ZERO SET MEMORY,
inden du spoler båndet tilbage, deaktiveres
ZERO SET MEMORY-funktionen.
•Der kan forekomme en afvigelse på flere
sekunder mellem tidskoden og båndtælleren.
•ZERO SET MEMORY-indikatoren
forsvinder, når du trykker på FN.
Jos otosten välissä on nauhoittamaton jakso
Nollakohtamuistitoiminto ei välttämättä toimi
oikein.
Hvis der er en tom sektion på båndet
ZERO SET MEMORY-funktionen fungerer
muligvis ikke korrekt.
Edistyneet toistotoiminnot
Siirtyminen tiettyyn otokseen
nopeasti – Zero Set Memory
(vain DCR-TRV14E/TRV19E/
TRV22E/TRV33E)
Avancerede afspilningsfunktioner
97
Nauhoitetun nauhan
rajakohtien haku otsikoiden
perusteella – Title Search
(vain DCR-TRV14E/TRV19E/
TRV22E/TRV33E)
Søgning i grænserne af
et optaget bånd efter
titel – Title search (kun
DCR-TRV14E/TRV19E/
TRV22E/TRV33E)
Käytä tätä toimintoa kasetilla, jossa on
kasettimuisti.
Käytä tätä toimintoa kaukosäätimellä.
Brug en kassette med kassettehukommelse til
denne handling.
Anvend fjernbetjeningen til dette.
Ennen käyttöä
Valitse valikkoasetusten
-kohdassa CM
SEARCH -asetukseksi ON. (Tehdasasetus on
ON.)
Før brug
Indstil CM SEARCH i
på ON i
menuindstillingerne. (Standardindstillingen er
ON).
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
/
.
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
/
.
(1) Paina kaukosäätimen SEARCH MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes TITLE
SEARCH -ilmaisin tulee näkyviin.
Otsikkonäyttö tulee näkyviin.
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
(1) Tryk på SEARCH MODE på
fjernbetjeningen, indtil TITLE SEARCHindikatoren vises.
Titelsøgeskærmen vises.
Indikatoren ændres på følgende måde:
t TITLE SEARCH t DATE SEARCH
t TITLE SEARCH t DATE SEARCH
(ei ilmaisinta)
R
PHOTO SCAN* T PHOTO SEARCH* T
(ingen indikator)
R
PHOTO SCAN* T PHOTO SEARCH* T
* vain DCR-TRV14E/TRV19E
(2) Valitse otsikko toistoa varten
painamalla kaukosäätimen painiketta
. tai >.
Videokamera käynnistää
automaattisesti sen otoksen toiston, jolla
on valitsemasi otsikko.
* kun DCR-TRV14E/TRV19E
(2) Tryk på . eller > på
fjernbetjeningen for at vælge den titel,
der skal afspilles.
Camcorderen starter automatisk med at
afspille den sekvens, der har den titel,
du har valgt.
1)
1)
2)
98
DCR-TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
2)
DCR-TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Nauhoitetun nauhan rajakohtien
haku otsikoiden perusteella –
Title Search (vain DCR-TRV14E/
TRV19E/TRV22E/TRV33E)
1
SEARCH
MODE
Søgning i grænserne af et
optaget bånd efter titel – Title
search (kun DCR-TRV14E/
TRV19E/TRV22E/TRV33E)
2
TITLE SEARCH
3
4
5
6
7
8
HAPPY NEW YEAR!
PRESENT
GOOD MORNING
WEDDING
NIGHT
BASEBALL
[b] [a]
[a] Det faktiske punkt, du søger efter
[b] Aktuelt punkt på båndet
Haun lopettaminen
Sådan annulleres en søgning
Paina kaukosäätimen x-painiketta.
Tryk på x på fjernbetjeningen.
Jos nauhalla on otosten välissä tyhjä osuus
Otsikkohaku ei välttämättä toimi oikein.
Hvis båndet har en tom sektion mellem
optagne dele
Title search-funktionen fungerer muligvis ikke
korrekt.
Sådan tilføjes en titel
Se side 133.
Avancerede afspilningsfunktioner
Otsikon lisääminen kuvaan
Katso sivua 133.
Edistyneet toistotoiminnot
[a] Kohta, jonka haluat etsiä
[b] Nykyinen nauhan kohta
99
Otoksen haku
päivämäärän avulla – Date
Search (vain DCR-TRV14E/
TRV19E/TRV22E/TRV33E)
Datosøgning i en
optagelse – Date search
(kun DCR-TRV14E/
TRV19E/TRV22E/TRV33E)
•DATE SEARCH -toiminto käytettäessä
kasettimuistia
cPäivämäärän valinta näytössä näkyvästä
kuvauspäiväluettelosta.
•DATE SEARCH -toiminto ilman
kasettimuistia
cKuvauspäivämäärän vaihtumiskohdan
haku.
Käytä tätä toimintoa kaukosäätimellä.
• DATE SEARCH ved hjælp af
kassettehukommelse
cVælg datoen på listen over optagedatoer,
der er vist på skærmen
• DATE SEARCH uden kassettehukommelse
cSøg efter det punkt, hvor optagedatoen
skiftede
Anvend fjernbetjeningen til dette.
Søgning efter datoen ved
hjælp af kassehukommelse
Päivämäärän haku
kasettimuistin avulla
Ennen käyttöä
•Voit käyttää tätä toimintoa vain toistaessasi
kasettimuistilla varustettua kasettia.
•Valitse valikkoasetusten
-kohdassa CM
SEARCH -asetukseksi ON. (Tehdasasetus on
ON.)
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
/
.
(1) Paina kaukosäätimen SEARCH MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes DATE
SEARCH -ilmaisin tulee näkyviin.
Päivämäärähakunäyttö tulee näkyviin.
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
Før brug
• Du kan kun bruge denne funktion, når du
afspiller kassetten med kassettehukommelse.
• Indstil CM SEARCH i
på ON i
menuindstillingerne. (Standardindstillingen
er ON).
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
/
.
(1) Tryk på SEARCH MODE på
fjernbetjeningen, indtil DATE SEARCHindikatoren vises.
Datosøgeskærmen vises.
Indikatoren ændres på følgende måde:
t TITLE SEARCH t DATE SEARCH
t TITLE SEARCH t DATE SEARCH
(ei ilmaisinta)
R
PHOTO SCAN* T PHOTO SEARCH* T
* vain DCR-TRV14E/TRV19E
(2) Valitse päivämäärä toistoa varten
painamalla kaukosäätimen painiketta
. tai >.
Videokamera käynnistää
automaattisesti toiston valitsemasi
päivämäärän alusta.
(ingen indikator)
R
PHOTO SCAN* T PHOTO SEARCH* T
* kun DCR-TRV14E/TRV19E
(2) Tryk på . eller > på
fjernbetjeningen for at vælge den dato,
der skal afspilles.
Camcorderen starter automatisk
afspilningen på det sted, hvor datoen
starter.
1)
1)
DCR-TRV14E
2)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
100
2)
DCR-TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Otoksen haku päivämäärän
avulla – Date Search (vain DCRTRV14E/TRV19E/TRV22E/TRV33E)
1
Datosøgning i en optagelse –
Date search (kun DCR-TRV14E/
TRV19E/TRV22E/TRV33E)
2
SEARCH
MODE
DATE SEARCH
1
5 / 9 / 03
2
6 / 9 / 03
3 24 / 12 / 03
4
1 / 1 / 04
5 11 / 2 / 04
6 29 / 4 / 04
[b] [a]
[a] Det faktiske punkt, du søger efter
[b] Aktuelt punkt på båndet
Haun lopettaminen
Sådan annulleres en søgning
Paina kaukosäätimen x-painiketta.
Tryk på x på fjernbetjeningen.
Päivämäärän haku ilman
kasettimuistia
Søgning efter datoen uden
brug af kassettehukommelse
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
/
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
CM SEARCH ja
(3) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 247).
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk
(3) Vælg CM SEARCH i
derefter på EXEC (s. 257).
CM SET
TITLE
TITLE ERASE
TITLE DSPL
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
EXIT
ON
OFF
EXEC
(4) Valitse OFF ja paina EXEC-painiketta.
(5) Paina kaukosäätimen SEARCH MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes
päivämäärähaun ilmaisin (DATE
SEARCH) tulee näkyviin.
Avancerede afspilningsfunktioner
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
/
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
Edistyneet toistotoiminnot
[a] Kohta, jonka haluat etsiä
[b] Nykyinen nauhan kohta
RET.
(4) Vælg OFF, og tryk derefter på EXEC.
(5) Tryk på SEARCH MODE på
fjernbetjeningen, indtil DATE SEARCHindikatoren vises.
101
Otoksen haku päivämäärän
avulla – Date Search (vain DCRTRV14E/TRV19E/TRV22E/TRV33E)
Datosøgning i en optagelse –
Date search (kun DCR-TRV14E/
TRV19E/TRV22E/TRV33E)
(6) Voit etsiä edellisen päivämäärän
painamalla kaukosäätimen painiketta
. ja seuraavan päivämäärän
painamalla kaukosäätimen painiketta
>. Videokamera käynnistää toiston
automaattisesti kohdasta, jossa
päivämäärä vaihtuu. Joka kerta kun
painat painiketta . tai >,
videokamera alkaa hakea edellistä tai
seuraavaa päiväystä.
(6) Tryk på . på fjernbetjeningen for at
søge efter den forrige dato, eller tryk på
> på fjernbetjeningen for at søge efter
den næste dato. Videokameraet starter
automatisk afspilningen på det sted,
hvor datoen skifter. Hver gang du
trykker på . eller >, søger
camcorderen efter den forrige eller
næste dato.
1)
2)
Haun lopettaminen
Tryk på x på fjernbetjeningen eller
camcorderen.
Paina kaukosäätimen x-painiketta tai
videokameran
-painiketta.
Huomautus
Jos yhden päivän aikana suoritettava kuvaus
on alle 2 minuutin mittainen, videokamera ei
välttämättä löydä tarkalleen sitä kohtaa, jossa
kuvauspäivä vaihtuu.
102
DCR-TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
DCR-TRV14E
2)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
1)
Sådan annulleres en søgning
på
Bemærk!
Hvis én dags optagelse varer kortere tid end to
minutter, er det muligt, at camcorderen ikke
kan finde det nøjagtige sted, hvor
optagedatoen skifter.
Jos nauhalla on otosten välissä tyhjä osuus
Date Search -toiminto ei välttämättä toimi
oikein.
Hvis båndet har en tom sektion mellem
optagne dele
Date search-funktionen fungerer muligvis ikke
korrekt.
Kasettimuisti
Kasetin kasettimuistiin mahtuu 6
kuvauspäivämäärää. Jos haluat etsiä
päivämäärää vähintään seitsemästä
vaihtoehdosta, katso ”Päivämäärän haku
ilman kasettimuistia”.
Kassettehukommelse
Kassetten med kassettehukommelse kan
indeholde seks optagedatoer. Se “Søgning efter
datoen uden brug af kassettehukommelse”,
hvis du søger efter datoen blandt syv eller flere
datoer.
Valokuvan haku –
Photo Search / Photo
Scan (vain DCRTRV14E/TRV19E)
Søgning efter et foto
– Photo search/Photo
Scan (kun DCRTRV14E/TRV19E)
Voit etsiä nauhalle tallentamasi still-kuvan
(PHOTO SEARCH).
Voit etsiä still-kuvia myös kuva kerrallaan
peräkkäin ja näyttää automaattisesti jokaista
kuvaa näytössä viiden sekunnin ajan
kasettimuistista riippumatta (PHOTO SCAN).
Käytä tätä toimintoa kaukosäätimellä.
Tällä toiminnolla voit katsella tai muokata stillkuvia.
Du kan søge efter et stillbillede, du har optaget
på bånd (photo search).
Du kan også søge efter stillbilleder ét efter ét
og automatisk få vist hvert billede i fem
sekunder, uanset om du bruger
kassettehukommelse (photo scan). Anvend
fjernbetjeningen til dette.
Brug denne funktion til at gennemse eller
redigere stillbilleder.
Søgning efter et foto ved
hjælp af kassettehukommelse
Før brug
•Du kan kun bruge denne funktion, når du
afspiller et bånd med kassettehukommelse.
•Indstil CM SEARCH i
på ON i
menuindstillingerne. (Standardindstillingen
er ON).
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
/
.
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
/
.
(1) Paina kaukosäätimen SEARCH MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes
valokuvahaun ilmaisin (PHOTO
SEARCH) tulee näkyviin.
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
(1) Tryk på SEARCH MODE på
fjernbetjeningen gentagne gange, indtil
PHOTO SEARCH-indikatoren vises.
Indikatoren ændres på følgende måde:
t TITLE SEARCH t DATE SEARCH
t TITLE SEARCH t DATE SEARCH
(ei ilmaisinta)
R
PHOTO SCAN T PHOTO SEARCH T
(2) Valitse päivämäärä toistoa varten
painamalla kaukosäätimen painiketta
. tai >. Videokamera käynnistää
automaattisesti sen valokuvan toiston,
jolla on valitsemasi päivämäärä.
(ingen indikator)
R
PHOTO SCAN T PHOTO SEARCH T
(2) Tryk på . eller > på
fjernbetjeningen for at vælge den dato,
der skal afspilles. Camcorderen starter
automatisk med at afspille det foto, der
har den dato, du har valgt.
1)
1)
DCR-TRV14E
2)
DCR-TRV19E
Avancerede afspilningsfunktioner
Ennen käyttöä
•Voit käyttää tätä toimintoa vain toistaessasi
kasettimuistilla varustettua kasettia.
•Valitse valikkoasetusten
-kohdassa CM
SEARCH -asetukseksi ON. (Tehdasasetus on
ON.)
Edistyneet toistotoiminnot
Valokuvan haku
kasettimuistin avulla
2)
DCR-TRV14E
DCR-TRV19E
103
Valokuvan haku – Photo Search
/ Photo Scan (vain DCR-TRV14E/
TRV19E)
1
SEARCH
MODE
Søgning efter et foto – Photo
search/Photo Scan (kun DCRTRV14E/TRV19E)
2
PHOTO SEARCH
1
5 / 9 / 03
2
6 / 9 / 03
3 24 / 12 / 03
4
1 / 1 / 04
5 11 / 2 / 04
6 29 / 4 / 04
17
8
10
22
16
13
:
:
:
:
:
:
30
50
30
26
11
45
[b] [a]
[a] Kohta, jonka haluat etsiä
[b] Nykyinen nauhan kohta
Haun pysäyttäminen
Paina kaukosäätimen x-painiketta.
[a] Det faktiske punkt, du søger efter
[b] Aktuelt punkt på båndet
Sådan afbryder du søgningen
Tryk på x på fjernbetjeningen.
Valokuvan haku ilman
kasettimuistia
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
/
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
CM SEARCH ja
(3) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 247).
(4) Valitse OFF ja paina EXEC-painiketta.
(5) Paina kaukosäätimen SEARCH MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes
valokuvahaun ilmaisin (PHOTO
SEARCH) tulee näkyviin.
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
t DATE SEARCH
(ei ilmaisinta)
R
PHOTO SCAN T PHOTO SEARCH T
(6) Valitse toistettava valokuva painamalla
kaukosäätimen painiketta . tai >.
Joka kerta kun painat painiketta . tai
>, videokamera alkaa hakea edellistä
tai seuraavaa valokuvaa.
Videokamera aloittaa automaattisesti
kuvan toiston.
1)
2)
DCR-TRV14E
DCR-TRV19E
Haun pysäyttäminen
104
Paina kaukosäätimen x-painiketta tai
videokameran
-painiketta.
Søgning efter et foto uden
brug af kassettehukommelse
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
/
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk
(3) Vælg CM SEARCH i
derefter på EXEC (s. 257).
(4) Vælg OFF, og tryk derefter på EXEC.
(5) Tryk på SEARCH MODE på
fjernbetjeningen gentagne gange, indtil
PHOTO SEARCH-indikatoren vises.
Indikatoren ændres på følgende måde:
t DATE SEARCH
(ingen indikator)
R
PHOTO SCAN T PHOTO SEARCH T
(6) Tryk på . eller > på
fjernbetjeningen for at vælge det foto,
der skal afspilles. Hver gang du trykker
på . eller >, søger camcorderen
efter det forrige eller næste foto.
Camcorderen starter automatisk
afspilning af fotoet.
1)
2)
DCR-TRV14E
DCR-TRV19E
Sådan afbryder du søgningen
Tryk på x på fjernbetjeningen eller
camcorderen.
på
Valokuvan haku – Photo Search
/ Photo Scan (vain DCR-TRV14E/
TRV19E)
Søgning efter et foto – Photo
search/Photo Scan (kun DCRTRV14E/TRV19E)
Valokuvaselaus
Afsøgning af et foto
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
/
.
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
/
.
(1) Paina kaukosäätimen SEARCH MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes PHOTO
SCAN -ilmaisin tulee näkyviin.
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
(1) Tryk på SEARCH MODE på
fjernbetjeningen, indtil PHOTO SCANindikatoren vises.
Indikatoren ændres på følgende måde:
t TITLE SEARCH* t DATE SEARCH
(ingen indikator)
R
PHOTO SCAN T PHOTO SEARCH T
* TITLE SEARCH -ilmaisin tulee näkyviin
vain, kun valikkoasetusten CM SEARCH
-asetuksena on ON.
* TITLE SEARCH vises kun, når CM
SEARCH er indstillet til ON i
menuindstillingerne.
(2) Paina kaukosäätimen painiketta . tai
>.
Videokamera toistaa jokaista valokuvaa
noin 5 sekunnin ajan.
(2) Tryk på . eller > på
fjernbetjeningen.
Det enkelte foto afspilles automatisk i
omkring 5 sekunder.
1)
1)
2)
1
SEARCH
MODE
2)
DCR-TRV14E
DCR-TRV19E
2
PHOTO 00
SCAN
Haun pysäyttäminen
Sådan afbryder du afsøgningen
Paina kaukosäätimen x-painiketta tai
videokameran
-painiketta.
Tryk på x på fjernbetjeningen eller
camcorderen.
Jos kuvattujen otosten välissä on nauhalla
nauhoittamaton jakso
PHOTO SEARCH- tai PHOTO SCAN
-toiminnot eivät ehkä toimi oikein.
Hvis et bånd har en tom sektion mellem
optagne sektioner
PHOTO SEARCH og PHOTO SCAN fungerer
muligvis ikke korrekt.
Kasettimuistin avulla etsittävien kuvien
määrä
Kuvien suurin määrä on 12. Voit kuitenkin
etsiä enemmän kuin 12 kuvaa Photo Scan
-toiminnon avulla.
Det tilgængelige antal fotos, der kan søges
efter ved hjælp af kassettehukommelse
Det tilgængelige antal er højst 12 fotos. Du kan
dog søge efter 13 eller flere fotos ved hjælp af
funktionen til fotoafsøgning.
Avancerede afspilningsfunktioner
DCR-TRV14E
DCR-TRV19E
Edistyneet toistotoiminnot
(ei ilmaisinta)
R
PHOTO SCAN T PHOTO SEARCH T
t TITLE SEARCH* t DATE SEARCH
på
105
— Editointi —
— Redigering —
Nauhan kopiointi
Eftersynkronisering af bånd
Voit kopioida ja editoida kuvaa
videokameraan liitetyn kuvanauhurin avulla
käyttämällä videokameraa toistavana laitteena.
Voit liittää laitteet joko A/V-liitäntäkaapelilla
(vakiovaruste) tai i.LINK-kaapelilla
(lisävaruste). Jos liität laitteet i.LINK-kaapelilla
(lisävaruste), video- ja äänisignaalit siirtyvät
digitaalisina, mikä mahdollistaa erittäin
laadukkaan editoinnin.
Du kan eftersynkronisere eller redigere på den
videobåndoptager, der er tilsluttet
camcorderen, hvis camcorderen anvendes som
afspiller.
Du kan tilslutte et A/V-tilslutningskabel
(medfølger) eller et .LINK-kabel (medfølger
ikke). Hvis du tilslutter med i.LINK-kablet
(medfølger ikke), overføres der video- og
lydsignaler i digital form, så du kan foretage
redigering af høj kvalitet.
Liittäminen
A/V-liitäntäkaapelin käyttäminen
Tilslutning
med A/V-tilslutningskablet
IN
A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)/
A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Keltainen/
Gul
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
AUDIO/
VIDEO
VCR
Punainen/
Rød
Valkoinen/
Hvid
S VIDEO
: Signaalin kulkusuunta/
Signalretning
i.LINK-kaapelin käyttäminen
DV
-liitäntä/
DV
Interface
Med i.LINK-kablet
i.LINK
i.LINK-kaapeli (lisävaruste)/
i.LINK-kabel (medfølger ikke)
: Signaalin kulkusuunta/Signalretning
106
VCR
Nauhan kopiointi
Eftersynkronisering af bånd
Kopiointi
Eftersynkronisering
Jos liität kuvanauhurin i.LINK-kaapelilla
•Et voi kopioida pelkkää kuvaa tai pelkkää
ääntä.
•Et voi tallentaa otsikoita, näytön ilmaisimia
tai kasettimuistin sisältöä etkä ”Memory
Stick” -kortin indeksinäytössä olevia
kirjaimia.
Hvis du tilslutter videobåndoptageren med
i.LINK-kablet
•Du kan ikke nøjes med at optage enten
billedet eller lyden.
•Titler, skærmindikatorer, indhold af
kassettehukommelse og mærkning med
bogstaver af “Memory Stick”indeksskærmen kan ikke optages.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
/
.
(1) Aseta kuvanauhuriin tyhjä videokasetti
(tai videokasetti, jossa olevan vanhan
nauhoituksen päälle haluat nauhoittaa).
Aseta toistettava videokasetti
videokameraan.
(2) Valmistele kuvanauhuri nauhoitusta
varten. Aseta kuvanauhuri oikealle
tulokanavalle.
Katso lisätietoja kuvanauhurin
käyttöohjeista.
(3) Aloita toistettavan nauhan toisto
videokamerasta.
(4) Kytke kuvanauhuri nauhoitukseen.
Katso lisätietoja kuvanauhurin
käyttöohjeista.
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
/
.
(1) Sæt et uindspillet bånd (eller et bånd,
som du vil optage hen over) i
videobåndoptageren, og sæt det
optagne bånd i camcorderen.
(2) Klargør videobåndoptageren til
optagelse. Hvis videobåndoptageren har
en indgangsvælger, skal du indstille den
på indgang. Se brugervejledningen til
videobåndoptageren.
(3) Afspil det optagne bånd på
camcorderen.
(4) Start optagelsen på
videobåndoptageren.
Se brugervejledningen til
videobåndoptageren.
1)
2)
Kun olet lopettanut nauhan
kopioinnin
Paina sekä videokameran että kuvanauhurin
x-painiketta.
Redigering
Hvis du tilslutter videobåndoptageren med
A/V-tilslutningskablet
•Indstil DISPLAY i
til LCD i
menuindstillingerne. (Standardindstillingen
er LCD.)
•Hvis en søgeindikator vises, skal du trykke
på SEARCH MODE på fjernbetjeningen for at
fjerne den (undtagen DCR-TRV12E).
•Hvis du vil kopiere datakoden, skal den vises
på skærmen.
•Hvis du vil kopiere titlen, skal du indstille
TITLE DSPL i
til ON i
menuindstillingerne. (Standardindstillingen
er ON.)
Editointi
Jos liität kuvanauhurin A/Vliitäntäkaapelilla
•Valitse DISPLAY-asetukseksi LCD
valikkoasetusten kohdasta
. (LCD on
tehdasasetus.)
•Jos hakuilmaisin näkyy näytössä, poista se
näkyvistä painamalla kaukosäätimen
SEARCH MODE -painiketta (paitsi DCRTRV12E).
•Jos haluat kopioida datakoodin, tuo se
näkyviin näyttöön.
•Jos haluat kopioida otsikon, valitse TITLE
DSPL -asetukseksi ON valikkoasetusten
kohdassa
. (Tehdasasetus on ON.)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Når eftersynkroniseringen af
båndet er færdig
Tryk på x på både camcorderen og
videobåndoptageren.
107
Nauhan kopiointi
Eftersynkronisering af bånd
Voit editoida seuraavia järjestelmiä
tukevilla kuvanauhureilla:
8 mm , Hi8
, Digital8 , VHS
, SVHS
, VHSC
, S-VHSC
,
Betamax , mini DV
, DV
ja
MICROMV
Du kan redigere på videobåndoptagere, der
understøtter følgende systemer:
8 mm , Hi8
, Digital8 , VHS
, SVHS
, VHSC
, S-VHSC
,
Betamax , mini DV
, DV
og
MICROMV
Jos kuvanauhurissa on monoääni
Liitä A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin
kuvanauhurin tai television
videotuloliitäntään ja valkoinen tai punainen
liitin äänituloliitäntään. Jos liität valkoisen
liittimen, äänestä toistuu vasen kanava. Jos
taas liität punaisen liittimen, äänestä toistuu
oikea kanava.
Hvis du har en monovideobåndoptager
Tilslut A/V-tilslutningskablets gule stik til
videoindgangen og det hvide eller røde stik til
videobåndoptagerens eller TV’ets
audioindgang. Hvis du tilslutter det hvide stik,
anvendes lyden fra den venstre kanal, og hvis
du tilslutter det røde stik, anvendes lyden fra
den højre kanal.
Jos kuvanauhurissa on S-videoliitäntä
Katso lisätietoja sivulta 61.
Hvis videobåndoptageren har et S-videostik
Se side 61, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Tietoja i.LINK-liitännästä
Katso lisätietoja sivulta 292.
Kuva- tai digitaalitehosteella* tai PB
ZOOM* -toiminnolla käsitellyt kuvat
Kuvia ei voi toistaa DV -liitännästä.
* vain DCR-TRV22E/TRV33E
Jos tallennat toistotaukokuvan
•Tallennettu kuva näkyy karkeapiirteisenä
DV -liitännän kautta.
•Kun toistat kuvaa toisella videolaitteella,
kuvassa voi olla värinää.
108
Om i.LINK
Se side 292, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Billeder, der redigeres ved hjælp af
billedeffekt, digital effekt* eller PB ZOOM*
Disse udsendes ikke gennem DV-interfacet.
* kun DCR-TRV22E/TRV33E
Hvis du optager et afspilningsbillede i
pausetilstand
•Det optagne billede bliver groft med DVinterfacet.
•Billedet dirrer muligvis, hvis du afspiller det
ved hjælp af andet videoudstyr.
Vain haluttujen
otosten kopiointi –
Digitaalinen ohjelman
editointi (nauhalle)
Eftersynkronisering af
udelukkende ønskede
sekvenser – Digital
programredigering (på bånd)
Voit kopioida valitsemasi otokset (ohjelmat)
editoitaviksi nauhalle käyttämättä
kuvanauhuria.
Voit valita otokset kuvan tarkkuudella. Voit
määrittää enintään 20 ohjelmaa.
Voit kopioida videokamerasta kuvia ”Memory
Stick” -kortteihin (vain DCR-TRV22E/
TRV33E). Katso lisätietoja sivulta 173.
Du kan kopiere bestemte sekvenser
(programmer), der skal redigeres på båndet,
uden at betjene videobåndoptageren.
Du kan vælge sekvenser efter billeder. Du kan
indstille op til 20 programmer.
Camcorderen kan eftersynkronisere på
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E).
Se side 173, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Tarpeeton otos/
Uønsket sekvens
Editointi
Tarpeeton otos/
Uønsket sekvens
Ennen digitaalisen ohjelman
editointitoiminnon käyttöä
muilla laitteilla nauhoitetuilla
nauhoilla
Inden du benytter funktionen til
digital programredigering på
bånd, der er optaget på andet
udstyr, skal du gøre følgende
Vaihe 1 Kuvanauhurin liittäminen (s. 110)
Vaihe 2 Kuvanauhurin asetusten
määrittäminen (s. 110)
Vaihe 3 Kuvanauhurin tahdistuksen
säätäminen (s. 115)
Trin 1 Tilslutte til videobåndoptageren
(s. 110)
Trin 2 Indstille videobåndoptageren til
betjening (s. 110)
Trin 3 Justering af synkroniseringen af
videobåndoptageren (s. 115)
Kun käytät kopioinnissa uudelleen samaa
kuvanauhuria, voit ohittaa vaiheet 2 ja 3.
Redigering
Järjestyksen vaihto/
Byt rækkefølge
Hvis du eftersynkroniserer ved hjælp af den
samme videobåndoptager igen, kan du springe
trin 2 og 3 over.
109
Vain haluttujen otosten
kopiointi – Digitaalinen
ohjelman editointi (nauhalle)
Eftersynkronisering af udelukkende
ønskede sekvenser – Digital
programredigering (på bånd)
Digitaalisen ohjelman
editointitoiminnon käyttö muilla
laitteilla nauhoitetuilla nauhoilla
Brug af funktionen til digital
programredigering på bånd, der
er optaget på andet udstyr
Toimenpide 1 Ohjelman luominen (s. 117)
Toimenpide 2 Digitaalinen ohjelman
editointi (nauhan kopiointi)
(s. 120)
Handling 1 Oprettelse af et program
(s. 117)
Handling 2 Digital programredigering
(Eftersynkronisering af bånd)
(s. 120)
Huomautus
Kun editoit digitaalista videokuvaa,
toimintosignaaleja ei voi siirtää LANCliitännän kautta kuvanauhuriin.
Bemærk!
Ved digital videoredigering kan
betjeningssignalerne til videobåndoptageren
ikke sendes med LANC-stik.
Vaihe 1: Kuvanauhurin
liittäminen
Voit käyttää liittämisessä joko A/Vliitäntäkaapelia tai i.LINK-kaapelia.
Liitä laitteet sivulla 106 kuvatulla tavalla.
Trin 1: Tilslutte til
videobåndoptageren
Du kan bruge enten A/V-tilslutningskablet
eller i.LINK-kablet.
Tilslut enhederne som vist på side 106.
Vaihe 2: Kuvanauhurin
asetusten määrittäminen
Jos liität videokameran ja kuvanauhurin A/Vliitäntäkaapelilla, kuvanauhurin ohjaussignaali
siirtyy videokameran infrapunasignaalin
lähettimestä kuvanauhurin
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
/
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
(1) Kytke liitettyyn kuvanauhuriin virta.
Aseta kuvanauhuri oikealle
tulokanavalle.
Jos liitettävä toinen nauhuri on
videokamera, aseta sen virtakytkin
asentoon VCR/VTR.
(2) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
110
Trin 2: Indstille
videobåndoptageren til
betjening
Hvis du tilslutter camcorderen og
videobåndoptageren ved hjælp af A/Vtilslutningskablet, udsendes signalet fra
camcorderens infrarøde stråleudsender til
fjernbetjeningssensoren på
videobåndoptageren, der styrer
videobåndoptageren.
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
/
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
(1) Tænd den tilsluttede videobåndoptager.
Hvis videobåndoptageren har en
indgangsvælger, skal du indstille den på
indgang.
Når du tilslutter en
videokameraoptager, skal du sætte
POWER-kontakten på VCR/VTR.
(2) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(3) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
VIDEO EDIT ja
(4) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 251).
(5) Valitse TAPE ja paina EXEC-painiketta
(vain DCR-TRV22E/TRV33E).
(6) Paina EDIT SET -painiketta.
(7) Valitse CONTROL ja paina EXECpainiketta.
(8) Jos käytät liittämisessä A/Vliitäntäkaapelia, valitse IR ja paina
EXEC-painiketta.
Jos käytät liittämisessä i.LINKkaapelia, valitse i.LINK, paina EXECpainiketta ja katso sitten kohtaa ”Vaihe
3: Kuvanauhurin tahdistuksen
säätäminen” sivulla 115.
(9) Valitse IR SETUP ja paina EXECpainiketta.
(10) Valitse kuvanauhurisi mukaan oikea
IR SETUP -koodi ja paina EXECpainiketta. Katso koodi kohdasta ”IR
SETUP -koodit” (s. 114).
(3) Tryk på MENU for at få vist menuen.
(4) Vælg VIDEO EDIT i
, og tryk
derefter på EXEC (s. 261).
(5) Vælg TAPE, og tryk derefter på EXEC
(kun DCR-TRV22E/TRV33E).
(6) Tryk på EDIT SET.
(7) Vælg CONTROL, og tryk derefter på
EXEC.
(8) Hvis du foretager tilslutning med A/
V-tilslutningskablet, skal du vælge IR
og derefter trykke på EXEC.
Hvis du foretager tilslutning med
i.LINK-kablet, skal du vælge i.LINK,
trykke på EXEC og derefter gå videre
til “Trin 3: Justering af
synkroniseringen af
videobåndoptageren” på side 115.
(9) Vælg IR SETUP, og tryk derefter på
EXEC.
(10) Vælg videobåndoptagerens IR SETUPkode, og tryk derefter på EXEC.
Kontroller koden i “IR SETUP-koden”
(s. 114).
4
EXIT
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
D I SPL AY
V I DEO ED I T RETURN
TAPE
MEMORY
EXEC
5
6
V I DEO ED I T
MARK
IN
START
0:32:30:14
ED I T
SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
RET.
7
UNDO
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
Redigering
Eftersynkronisering af udelukkende
ønskede sekvenser – Digital
programredigering (på bånd)
Editointi
Vain haluttujen otosten
kopiointi – Digitaalinen
ohjelman editointi (nauhalle)
END
IR
EXEC
RET.
9
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
IR
i. L I NK
EXEC
RET.
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
3
EXEC
RET.
111
Vain haluttujen otosten
kopiointi – Digitaalinen
ohjelman editointi (nauhalle)
Eftersynkronisering af udvalgte
sekvenser – Digital
programredigering (på bånd)
(11) Valitse PAUSEMODE ja paina EXECpainiketta.
(12) Valitse kuvanauhurin nauhoitustauon
peruutustapa ja paina EXECpainiketta.
Oikea painike vaihtelee kuvanauhurin
mukaan.
Katso lisätietoja kuvanauhurin
käyttöohjeesta.
(11) Vælg PAUSEMODE, og tryk derefter
på EXEC.
(12) Vælg den funktion, der skal anvendes
til at annullere videobåndoptagerens
optagepause, og tryk derefter på
EXEC.
Knapperne afhænger af
videobåndoptageren.
Se brugervejledningen til
videobåndoptageren.
11
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
12
END
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
PAUSE
REC
PB
EXEC
RET.
(13) Suuntaa videokamerassa oleva
infrapunalähetin kuvanauhurissa
olevaan kaukosäädinsignaalin
tunnistimeen ja sijoita laitteet noin 30
cm:n päähän toisistaan.
END
PAUSE
EXEC
RET.
(13) Lokaliser camcorderens infrarøde
stråleudsender, og ret den mod
videobåndoptagerens
fjernbetjeningssensor i en afstand af ca.
30 cm.
Infrapunalähetin/
Udsender af infrarøde stråler
Kuvanauhurin/Videobåndoptageren
Kaukosäädinsignaalin tunnistin/
Fjernbetjeningssensor
112
Eftersynkronisering af udvalgte
sekvenser – Digital
programredigering (på bånd)
(14) Aseta kuvanauhuriin
nauhoituskelpoinen videokasetti ja
kytke kuvanauhuri
nauhoitustaukotilaan.
(15) Valitse IR TEST ja paina EXECpainiketta.
(16) Valitse EXECUTE ja paina EXECpainiketta.
Jos kuvanauhuri käynnistää
nauhoituksen, asetukset ovat oikeat.
Valitsemasi kuvanauhurin
nauhoitustauon peruutustavan
ilmaisin vilkkuu näytössä. Kun
toiminnon suoritus on valmis, ilmaisin
muuttuu muotoon COMPLETE.
(14) Sæt et bånd, der kan optages på, i
videobåndoptageren, og indstil
derefter denne til optagepause.
(15) Vælg IR TEST, og tryk derefter på
EXEC.
(16) Vælg EXECUTE, og tryk derefter på
EXEC.
Hvis videobåndoptageren begynder at
optage, er indstillingen korrekt.
Den indikator, du valgte for at
annullere videobåndoptagerens
optagepause, blinker på skærmen. Når
dette er gennemført, ændres
indikatoren til COMPLETE.
15
Editointi
Vain haluttujen otosten
kopiointi – Digitaalinen
ohjelman editointi (nauhalle)
16
END
ENGAGE
REC PAUSE
RETURN
EXECUTE
EXEC
Huomautus
Kun käytät liittämisessä i.LINK-kaapelia, et
välttämättä pysty ohjaamaan
kopiointitoimintoa oikein. Tämä riippuu
kuvanauhurista.
Valitse videokameran valikkoasetuksissa
CONTROL-kohdan asetukseksi IR.
RET.
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
Redigering
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
COMPLETE
EXEC
RET.
Bemærk!
Hvis du foretager tilslutning ved hjælp af
i.LINK-kablet, kan du muligvis ikke betjene
eftersynkroniseringsfunktionen korrekt
afhængig af videobåndoptageren.
Indstil CONTROL til IR i camcorderens
menuindstillinger.
113
Vain haluttujen otosten
kopiointi – Digitaalinen
ohjelman editointi (nauhalle)
Eftersynkronisering af udvalgte
sekvenser – Digital
programredigering (på bånd)
IR SETUP -koodi
IR SETUP -koodi tallentuu videokameran
muistiin. Varmista, että asetat kuvanauhuriasi
vastaavan oikean koodin. Tehdasasetus on
koodi numero 3.
IR SETUP-koden
IR SETUP-koden er lagret i camcorderens
hukommelse. Sørg for at indstille den korrekte
kode, der afhænger af den anvendte
videobåndoptager. Standardindstillingen er
kodenummer 3.
Merkki/Mærke
Merkki/Mærke
IR SETUP -koodi/
IR SETUP-kode
Sony
Aiwa
Akai
Alba
Amstrad
Baird
Blaupunkt
Bush
CGM
Clatronic
Daewoo
Ferguson
Fisher
Funai
Goldstar
Goodmans
Grundig
Hitachi
ITT/Nokia Instant
JVC
Kendo
Loewe
Luxor
Mark
Matsui
Mitsubishi
114
1, 2, 3, 4, 5, 6
47, 53, 54
50, 62, 74
73
73
30, 36
11, 83
74
36, 47, 83
73
26
76, 83
73
80
47
26, 84
9, 83
42, 56
36
11, 12, 15, 21
47
16, 47, 84
89
26*
47, 58*, 60
28, 29
Nokia
Nokia Oceanic
Nordmende
Okano
Orion
Panasonic
Philips
Phonola
Roadstar
SABA
Salora
Samsung
Sanyo
Schneider
SEG
Seleco
Sharp
Siemens
Tandberg
Telefunken
Thomson
Thorn
Toshiba
Universum
W.W. House
Watoson
IR SETUP -koodi/
IR SETUP-kode
36, 89
89
76
60, 62, 63
58*, 70
16, 78
83, 84, 86
83, 84
47
21, 76, 91
89
22, 32, 52, 93, 94
36
10, 83, 84
73
47, 74
89
10, 36
26
91, 92
76, 100
36, 47
40, 93
47, 70, 84, 92
47
58, 83
* Televisio/kuvanauhuri
* TV/VCR-komponent
IR SETUP -koodia koskeva huomautus
Digitaalinen ohjelman editointi ei ole
mahdollista, jos kuvanauhuri ei tue IR SETUP
-koodeja.
Bemærkning vedrørende IR SETUP-koden
Digital programredigering er ikke mulig, hvis
videobåndoptageren ikke understøtter IR
SETUP-koder.
Vain haluttujen otosten
kopiointi – Digitaalinen
ohjelman editointi (nauhalle)
Eftersynkronisering af udvalgte
sekvenser – Digital
programredigering (på bånd)
Jos kuvanauhuri ei toimi oikein
• Kun olet katsonut koodin kohdasta ”IR
SETUP -koodi” (s. 114), valitse IR SETUP- tai
PAUSEMODE-asetus uudelleen.
• Sijoita videokamera vähintään 30 cm:n
päähän kuvanauhurista.
• Katso lisätietoja kuvanauhurin
käyttöohjeesta.
Hvis videobåndoptageren ikke fungerer
korrekt
•Når du har kontrolleret koden i “IR SETUPkoden” (s. 114), skal du indstille IR SETUP
eller PAUSEMODE igen.
•Placer camcorderen mindst 30 cm væk fra
videobåndoptageren.
•Se brugervejledningen til
videobåndoptageren.
Vaihe 3: Kuvanauhurin
tahdistuksen säätäminen
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
/
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
1)
(1) Aseta kuvanauhuriin
nauhoituskelpoinen videokasetti ja
kytke kuvanauhuri
nauhoitustaukotilaan.
Jos CONTROL-asetuksena on i.LINK,
nauhoitustaukoa ei tarvita.
(2) Valitse ADJ TEST ja paina EXECpainiketta.
(3) Valitse EXECUTE ja paina EXECpainiketta.
Koodit IN ja OUT tallentuvat kuvaan 5
kertaa tahdistuksen säädön vaatimien
numeroarvojen laskemista varten.
EXECUTING-ilmaisin vilkkuu näytössä.
Kun toiminnon suoritus on valmis,
ilmaisin muuttuu muotoon
COMPLETE.
(4) Kelaa kuvanauhurissa olevaa nauhaa
taaksepäin ja käynnistä hidastettu toisto.
5 IN-numeroa ja vastaavat OUTnumerot tulevat näkyviin.
Kirjoita muistiin jokaisen IN-jakson alun
numeroarvo ja jokaisen OUT-jakson
lopun numeroarvo.
2)
Redigering
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
/
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
Du kan justere synkroniseringen af
camcorderen og videobåndoptageren.
Sørg for at have kuglepen og papir parat, så du
kan tage noter.
Inden du udfører handlingen, skal du tage
kassetten ud af camcorderen (hvis den sidder i).
Editointi
Voit säätää videokameran ja kuvanauhurin
tahdistusta.
Pidä kynä ja paperia saatavillasi
muistiinpanoja varten.
Jos videokamerassa on kasetti, poista kasetti
ensin kamerasta.
Trin 3: Justering af
synkroniseringen af
videobåndoptageren
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
(1) Sæt en kassette, der kan optages på, i
videobåndoptageren, og indstil derefter
denne til optagepause.
Hvis du vælger i.LINK under
CONTROL behøver du ikke indstille til
optagepause.
(2) Vælg ADJ TEST, og tryk derefter på
EXEC.
(3) Vælg EXECUTE, og tryk derefter på
EXEC.
IN og OUT optages på et billede 5 gange
for at beregne talværdierne for justering
af synkroniseringen.
Indikatoren EXECUTING blinker på
skærmen. Når dette er gennemført,
ændres indikatoren til COMPLETE.
(4) Spol båndet i videobåndoptageren
tilbage, og start derefter langsom
afspilning.
5 IN-tal og de tilsvarende OUT-tal vises.
Nedskriv den første numeriske værdi
for hver IN og den sidste numeriske
værdi for hver OUT.
115
Vain haluttujen otosten
kopiointi – Digitaalinen
ohjelman editointi (nauhalle)
Eftersynkronisering af udvalgte
sekvenser – Digital
programredigering (på bånd)
(5) Laske 5 IN-jakson 5
aloitusnumeroarvon keskiarvo ja
kaikkien OUT-jaksojen
loppunumeroarvojen keskiarvo.
(6) Valitse “CUT-IN” ja paina EXECpainiketta.
(7) Valitse IN-numeroarvojen keskiarvo ja
paina EXEC-painiketta.
Nauhoituksen laskettu aloituskohta on
asetettu.
(8) Valitse “CUT-OUT” ja paina EXECpainiketta.
(9) Valitse OUT-numeroarvojen keskiarvo
ja paina EXEC-painiketta.
Nauhoituksen laskettu lopetuskohta on
asetettu.
RET.
(10) Vahvista asetukset painamalla
-painiketta.
(5) Beregn gennemsnittet af 5 første
talværdier for 5 IN og gennemsnittet af
alle de sidste talværdier af hver OUT.
(6) Vælg “CUT-IN”, og tryk derefter på
EXEC.
(7) Vælg den gennemsnitlige talværdi for
IN, og tryk derefter på EXEC.
Den beregnede startposition for
optagelse angives.
(8) Vælg “CUT-OUT”, og tryk derefter på
EXEC.
(9) Vælg den gennemsnitlige talværdi for
OUT, og tryk derefter på EXEC.
Den beregnede stopposition for
optagelse angives.
RET. for at aktivere
(10) Tryk på
valgene.
2
3
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
ENGAGE
REC PAUSE
EXEC
END
COMPLETE
EXEC
RET.
RET.
8
6
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
0
EXEC
116
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
EXECUTE
RET.
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
0
EXEC
RET.
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Palaa PAGE1-sivulle painamalla
END
-painiketta ja paina EXIT-painiketta.
Tryk på
END for at vende tilbage til
PAGE1, og tryk derefter på EXIT.
Eftersynkronisering af udvalgte
sekvenser – Digital
programredigering (på bånd)
Huomautuksia
• Kun olet toiminut kohdassa ”Vaihe 3:
Kuvanauhurin tahdistuksen säätäminen”
kuvatulla tavalla, nauhuri nauhoittaa
tahdistuksen säätöön liittyvää kuvaa noin 50
sekunnin ajan.
• Jos aloitat nauhoituksen aivan nauhan alusta,
ensimmäiset sekunnit eivät välttämättä
nauhoitu oikein. Jätä nauhan alkuun noin 10
sekuntia tyhjää ennen nauhoituksen
aloittamista.
• Jos nauhoittavaa laitetta ei voi ohjata oikein
i.LINK-kaapelin kautta, anna kaapelin olla
liitettynä ja määritä A/V-liitäntäkaapelin
asetukset (s. 110). Video- ja äänisignaalit
siirtyvät digitaalisignaaleina.
Bemærkninger
•Når du udfører “Trin 3: Justering af
synkroniseringen af videobåndoptageren”,
optages billedet til justering af
synkroniseringen i omkring 50 sekunder.
•Hvis du begynder at optage helt fra starten af
båndet, er det muligt, at de første par
sekunder på båndet ikke bliver optaget
ordentligt. Der skal gå omkring 10 sekunder,
inden du begynder at optage.
•Når optageenheden ikke kan betjenes korrekt
ved hjælp af i.LINK-kablet, skal du lade
tilslutningen være og bruge A/Vtilslutningskablet (s. 110). Billeder og lyd
udsendes via digitale signaler.
Toimenpide 1: Ohjelman
luominen
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
/
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
1)
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
2)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
(1) Aseta toistettava kasetti videokameraan
ja nauhoitettava kasetti kuvanauhuriin.
(2) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(3) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
VIDEO EDIT ja
(4) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 251).
(5) Valitse TAPE ja paina EXEC-painiketta
(vain DCR-TRV22E/TRV33E).
(6) Etsi ensimmäisen haluamasi otoksen
alku näytössä olevien videonauhan
ohjauspainikkeiden avulla ja kytke
videokamera sitten toistotaukotilaan.
Voit etsiä haluamasi kohdan tarkasti
/
kuva kerrallaan käyttämällä
painikkeita.
(7) Paina näytössä MARK IN -painiketta.
Videokamera asettaa ensimmäisen
ohjelman IN-kohdan, ja ohjelman
merkin yläosa muuttuu
vaaleansiniseksi.
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Redigering
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
/
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
Handling 1: Oprettelse af et
program
Editointi
Vain haluttujen otosten
kopiointi – Digitaalinen
ohjelman editointi (nauhalle)
(1) Isæt kassetten til afspilning i
camcorderen, og isæt et bånd til
optagelse i videobåndoptageren.
(2) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(3) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk
(4) Vælg VIDEO EDIT i
derefter på EXEC (s. 261).
(5) Vælg TAPE, og tryk derefter på EXEC
(kun DCR-TRV22E/TRV33E).
(6) Søg efter begyndelsen af den første
sekvens, du vil indsætte på skærmen
ved hjælp af videokontrolknapperne, og
afbryd derefter afspilningen
midlertidigt. Du kan finjustere ét billede
/
.
ad gangen ved hjælp af
(7) Tryk på MARK IN på skærmen.
Det første programs IN-punkt indstilles,
og den øverste del af programmærket
får en lyseblå farve.
117
Vain haluttujen otosten
kopiointi – Digitaalinen
ohjelman editointi (nauhalle)
Eftersynkronisering af udvalgte
sekvenser – Digital
programredigering (på bånd)
(8) Etsi ensimmäisen haluamasi otoksen
loppu näytössä olevien videonauhan
ohjauspainikkeiden avulla ja kytke
videokamera sitten toistotaukotilaan.
Voit etsiä haluamasi kohdan tarkasti
kuva kerrallaan käyttämällä
/
-painikkeita.
(9) Paina näytössä MARK OUT
-painiketta.
Videokamera asettaa ensimmäisen
ohjelman OUT-kohdan, ja ohjelman
merkin alaosa muuttuu
vaaleansiniseksi.
(10) Toista vaiheita 6-9.
Kun yksi ohjelma on asetettu, ohjelman
merkki muuttuu vaaleansiniseksi.
Voit asettaa enintään 20 ohjelmaa.
(8) Søg efter slutningen af den første
sekvens, du vil indsætte på skærmen
ved hjælp af videokontrolknapperne,
og afbryd derefter afspilningen
midlertidigt. Du kan finjustere ét
billede ad gangen ved hjælp af
/
.
(9) Tryk på MARK OUT på skærmen.
Det første programs OUT-punkt
indstilles, og den nederste del af
programmærket får en lyseblå farve.
(10) Gentag trin 6-9.
Når et program er indstillet, får
programmærket en lyseblå farve.
Du kan indstille op til 20 programmer.
4
5
EXIT
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
D I SPL AY
V I DEO ED I T RETURN
TAPE
MEMORY
EXEC
V I DEO ED I T
MARK
IN
END
9
V I DEO ED I T
MARK
OUT
START
0:08:55:06
ED I T
SET
UNDO
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
RET.
7
UNDO
10
V I DEO ED I T
MARK
IN
START
0:09:07:06
ED I T
SET
UNDO
TOTAL 0:00:13:00
SCENE 1
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
118
0:32:30:14
ED I T
SET
START
V I DEO ED I T
MARK
IN
START
0:10:01:23
ED I T
SET
UNDO
TOTAL 0:00:47:12
SCENE 3
END
END
Ohjelmien määrityksen
lopettaminen
Sådan færdiggøres oprettelsen af
programmer
Paina
END -painiketta.
Ohjelma säilyy muistissa, kunnes poistat
kasetin.
Tryk på
END.
Programmet lagres i hukommelsen, indtil
båndet tages ud.
Huomautus
Et voi käyttää nauhoitusta digitaalisen
ohjelman editoinnin aikana.
Bemærk!
Du kan ikke foretage optagelse under digital
programredigering.
Vain haluttujen otosten
kopiointi – Digitaalinen
ohjelman editointi (nauhalle)
Eftersynkronisering af udvalgte
sekvenser – Digital
programredigering (på bånd)
Jos nauhalla on tyhjä osuus
Et voi asettaa IN- tai OUT-kohtaa.
På en tom sektion på båndet
Du kan ikke indstille IN eller OUT.
Jos nauhalla on IN- ja OUT-kohdan välissä
tyhjä osuus
Kokonaisaika ei ehkä näy oikein.
Hvis der er en tom sektion mellem INpunktet og OUT-punktet på båndet
Den samlede tid vises muligvis ikke korrekt.
Asetetun ohjelman poistaminen
Sletning af et program, som du
har indstillet
Poista ensin viimeksi asetetun ohjelman OUTmerkki ja sitten IN-merkki.
Slet først OUT-mærket og derefter IN-mærket
fra det sidste program.
Poiston peruuttaminen
Paina CANCEL–painiketta vaiheessa 4.
Sådan annulleres sletningen
Tryk på CANCEL i trin 4.
Kaikkien ohjelmien poistaminen
Sletning af alle programmer
(1) Toimi sivun 117 vaiheiden 2-5
mukaisesti.
(2) Paina UNDO-painiketta.
(3) Paina ERASE ALL -painiketta. Kaikkien
asetettujen ohjelmien merkit vilkkuvat,
ja DELETE ? -ilmaisin tulee näkyviin.
(4) Paina EXEC-painiketta. Kaikki asetetut
ohjelmat on poistettu.
(1) Udfør trin 2-5 på side 117.
(2) Tryk på UNDO.
(3) Tryk på ERASE ALL. Alle de indstillede
programmærker blinker, hvorefter
DELETE ?-indikatoren vises.
(4) Tryk på EXEC. Alle de indstillede
programmer slettes.
Kaikkien ohjelmien poiston peruuttaminen
Paina CANCEL–painiketta vaiheessa 4.
Redigering
(1) Udfør trin 2-5 på side 117.
(2) Tryk på UNDO.
(3) Tryk på ERASE 1 MARK.
Programmærket for det senest
indstillede program blinker, hvorefter
DELETE ?-indikatoren vises.
(4) Tryk på EXEC. Det senest indstillede
program slettes.
Editointi
(1) Toimi sivun 117 vaiheiden 2-5
mukaisesti.
(2) Paina UNDO-painiketta.
(3) Paina ERASE 1 MARK -painiketta.
Viimeksi asetetun ohjelman merkki
vilkkuu, ja DELETE ? -ilmaisin tulee
näkyviin.
(4) Paina EXEC-painiketta. Viimeksi
asetettu ohjelma on poistettu.
Sådan annulleres sletning af alle
programmer
Tryk på CANCEL i trin 4.
119
Vain haluttujen otosten
kopiointi – Digitaalinen
ohjelman editointi (nauhalle)
Eftersynkronisering af udvalgte
sekvenser – Digital
programredigering (på bånd)
Toimenpide 2: Digitaalinen
ohjelman editointi (nauhan
kopiointi)
Handling 2: Digital
programredigering
(Eftersynkronisering af bånd)
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
/
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
/
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
1)
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
(1) Jos liitettävä kuvanauhuri on
digitaalinen videokamera, aseta sen
virtakytkin asentoon VCR/VTR.
(2) Varmista, että olet liittänyt
videokameran kuvanauhuriin ja
asettanut kuvanauhurin
nauhoitustaukotilaan.
Jos käytät i.LINK-kaapelia, tämä
toimenpide ei ole tarpeen.
(3) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(4) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
VIDEO EDIT ja
(5) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 251).
(6) Valitse TAPE ja paina EXEC-painiketta
(vain DCR-TRV22E/TRV33E).
(7) Paina START-painiketta.
(8) Paina EXEC-painiketta.
Etsi ensimmäisen ohjelman alku ja aloita
kopiointi.
Ohjelman merkki vilkkuu.
SEARCH-ilmaisin näkyy näytössä
etsinnän aikana ja EDITING-ilmaisin
editoinnin aikana.
Kun kopiointi on päättynyt,
videokamera ja kuvanauhuri pysähtyvät
automaattisesti.
(1) Hvis du bruger en digital
videobåndoptager, skal du sætte
videobåndoptagerens POWER-kontakt
på VCR/VTR.
(2) Kontroller, at camcorderen og
videobåndoptageren er tilsluttet, og at
videobåndoptageren er indstillet til
optagepause.
Hvis du bruger i.LINK-kablet, er dette
trin ikke nødvendigt.
(3) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(4) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk
(5) Vælg VIDEO EDIT i
derefter på EXEC (s. 261).
(6) Vælg TAPE, og tryk derefter på EXEC
(kun DCR-TRV22E/TRV33E).
(7) Tryk på START.
(8) Tryk på EXEC.
Søg efter begyndelsen af det første
program, og begynd derefter
kopieringen.
Programmærket blinker.
SEARCH-indikatoren vises under
søgning, og EDITING-indikatoren vises
under redigering på skærmen.
Når eftersynkroniseringen er færdig,
stopper camcorderen og
videobåndoptageren automatisk.
Kopioinnin lopettaminen
editoinnin aikana
Sådan annulleres
eftersynkronisering under
redigering
Paina CANCEL-painiketta.
Tryk på CANCEL.
120
Vain haluttujen otosten
kopiointi – Digitaalinen
ohjelman editointi (nauhalle)
Eftersynkronisering af udvalgte
sekvenser – Digital
programredigering (på bånd)
Digitaalisen ohjelman editoinnin
lopettaminen
Sådan afsluttes digital
programredigering
Videokamera pysähtyy, kun kopiointi on
valmis. Valikkoasetusten VIDEO EDIT -näyttö
palautuu näkyviin.
Lopeta videoeditointitoiminto painamalla
END -painiketta.
Camcorderen stopper, når
eftersynkroniseringen er færdig. Displayet
vender derefter tilbage til VIDEO EDIT i
menuindstillingerne.
Tryk på
END for at afslutte
videoredigeringsfunktionen.
Jos ohjelmaa ei ole asetettu
Et voi painaa START-painiketta.
Hvis programmet ikke er
indstillet
Et voi nauhoittaa kuvanauhurilla
seuraavissa tilanteissa:
Du kan ikke trykke på START.
Syy
Du kan ikke optage på videobåndoptageren
i følgende situationer:
Ei ilmaisinta
• Kasetin nauhoitussuojakytkin on
lukitussa asennossa.
Indikator
• IR SETUP -koodi on väärä. (Kun
IR on valittuna.)
Ingen indikator • Skrivebeskyttelsestappen på
kassetten er låst.
• Den knap, der anvendes til at
annullere optagepausen, er ikke
den korrekte. (Hvis IR er valgt.)
• i.LINK on valittuna, mutta
i.LINK-kaapelia ei ole liitetty.
• Liitettyyn kuvanauhuriin ei ole
kytketty virtaa. (Kun i.LINK on
valittuna.)
CHECK
“i.LINK” &
REC STATUS
Redigering
• IR SETUP-koden er ikke korrekt.
(Hvis IR er valgt.)
• Nauhoitustauon
lopettamispainike on väärä. (Kun
IR on valittuna.)
CHECK
”i.LINK” &
REC STATUS
Årsag
Editointi
Ilmaisin
• i.LINK er valgt, men i.LINKkablet er ikke tilsluttet.
• Den tilsluttede videobåndoptager
er ikke tændt. (Hvis i.LINK er
valgt.)
121
Video- tai televisio-ohjelmien
nauhoittaminen (vain DCRTRV19E/TRV22E/TRV33E)
Optagelse af video- eller
tv-programmer (kun DCRTRV19E/TRV22E/TRV33E)
Voit nauhoittaa nauhalle toisesta
kuvanauhurista tai televisiosta tulevan
ohjelman, jos toisessa laitteessa on video- ja
audiolähtöliitännät. Käytä videokameraa
nauhoittavana laitteena. Voit liittää laitteet
joko A/V-liitäntäkaapelilla (vakiovaruste)
(vain DCR-TRV22E/TRV33E) tai i.LINKkaapelilla (lisävaruste).
Jos liität laitteet i.LINK-kaapelilla (lisävaruste),
video- ja äänisignaalit siirtyvät digitaalisina,
mikä mahdollistaa erittäin laadukkaan
editoinnin.
Du kan optage et bånd fra en anden
videobåndoptager eller et tv-program fra et tv
med video/audio-udgange. Anvend
camcorderen som afspiller. Du kan tilslutte et
A/V-tilslutningskabel (medfølger) (kun DCRTRV22E/TRV33E) eller et i.LINK-kabel
(medfølger ikke).
Hvis du tilslutter med i.LINK-kablet
(medfølger ikke), overføres der video- og
lydsignaler i digital form, så du kan foretage
redigering af høj kvalitet.
Kuvanauhurin tai television
liittäminen
Liittäminen A/V-liitäntäkaapelilla
(vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Tilslutning af en
videobåndoptager eller et tv
Med A/V-tilslutningskablet (kun
DCR-TRV22E/TRV33E)
Vastaanotto/toisto/
Modtager/afspiller
TV
OUT
S VIDEO
Valkoinen/Hvid
Keltainen/Gul
A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)/
A/V-tilslutningskabel (medfølger)
VIDEO
AUDIO
VCR
AUDIO/
VIDEO
Punainen/Rød
: Signaalin kulkusuunta/Signalretning
122
Tallennus/
Optager
S VIDEO
Video- tai televisio-ohjelmien
nauhoittaminen (vain DCRTRV19E/TRV22E/TRV33E)
Optagelse af video- eller tvprogrammer (kun DCR-TRV19E/
TRV22E/TRV33E)
Liittäminen i.LINK-kaapelilla
Med i.LINK-kablet
Toisto/
Afspiller
Tallennus/
Optager
DV -lähtö/
DV-interface
i.LINK
i.LINK-kaapeli (lisävaruste)/
i.LINK-kabel (medfølger ikke)
Jos kuvanauhurissa on monoääni (vain DCRTRV22E/TRV33E)
Liitä A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin
kuvanauhurin tai television
videolähtöliitäntään ja valkoinen tai punainen
liitin äänilähtöliitäntään. Jos liität valkoisen
liittimen, äänestä toistuu vasen kanava. Jos
taas liität punaisen liittimen, äänestä toistuu
oikea kanava.
Hvis du har en monovideobåndoptager (kun
DCR-TRV22E/TRV33E)
Tilslut A/V-tilslutningskablets gule stik til
videoudgangen og det hvide eller røde stik til
videobåndoptagerens eller tv’ets
audioudgang. Hvis du tilslutter det hvide stik,
anvendes lyden fra den venstre kanal, og hvis
du tilslutter det røde stik, anvendes lyden fra
den højre kanal.
Jos kuvanauhurissa on S-videoliitäntä (vain
DCR-TRV22E/TRV33E)
Katso lisätietoja sivulta 61.
Hvis videobåndoptageren har et S-videostik (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Se side 61, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Huomautus
Tämä videokamera tallentaa kuvan vain PALvärinormin mukaisen television ja
kuvanauhurin kanssa käytettäväksi.
Katso sivun 295 kohdasta ”Videokameran
käyttö ulkomailla” tiedot eri maissa käytössä
olevista TV-värinormeista.
Kun käytät i.LINK-kaapelia
•Varmista ennen nauhoitusta, että DV IN
-ilmaisin näkyy näytössä. DV IN -ilmaisin voi
näkyä kummankin laitteen näytössä.
•Et voi kopioida pelkkää kuvaa tai pelkkää
ääntä.
Redigering
: Signaalin kulkusuunta/Signalretning
Editointi
VCR
Bemærk!
Camcorderen optager kun billeder, der kan
vises på tv’er og videobåndoptagere, der er
baseret på PAL-systemet.
Se “Brug af camcorderen i udlandet” på side
295 for at få oplysninger om de TVfarvesystemer, der anvendes i de forskellige
lande.
Ved brug af i.LINK-kablet
•Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere, at DV IN-indikatoren vises på
skærmen. Det er muligt, at DV INindikatoren vises på begge enheder.
•Du kan ikke nøjes med at optage enten
billedet eller lyden.
123
Video- tai televisio-ohjelmien
nauhoittaminen (vain DCRTRV19E/TRV22E/TRV33E)
Optagelse af video- eller tvprogrammer (kun DCR-TRV19E/
TRV22E/TRV33E)
Kopiointi
Eftersynkronisering
Ennen käyttöä
Valitse valikkoasetusten kohdassa
DISPLAY-asetukseksi LCD, kun käytät A/Vliitäntäkaapelia. (LCD on tehdasasetus.)
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
Før brug
Indstil DISPLAY i
på LCD i
menuindstillingerne, hvis du bruger A/Vtilslutningskablet. (Standardindstillingen er
LCD.)
.
POWER-kontakten skal indstilles på
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Aseta videokameraan tyhjä nauha (tai
muu nauha, johon voi nauhoittaa). Jos
nauhoitat nauhalle kuvanauhurista,
aseta valmiiksi nauhoitettu nauha
kuvanauhuriin.
(2) Paina FN-painiketta ja valitse PAGE3.
(3) Paina REC CTRL -painiketta.
.
(1) Isæt et uindspillet bånd (eller et bånd,
du vil optage hen over) i camcorderen.
Hvis du optager et bånd fra
videobåndoptageren, skal du sætte det
bånd, der er optaget på, i
videobåndoptageren.
(2) Tryk på FN, og vælg PAGE3.
(3) Tryk på REC CTRL.
REC CTRL
RET.
REC
PAUSE
(4) Paina REC PAUSE -painiketta.
(5) Jos nauhoitat nauhalle kuvanauhurista,
käynnistä toisto painamalla
kuvanauhurin N-painiketta. Jos
nauhoitat nauhalle televisiosta, valitse
haluamasi kanava televisiosta.
Toistavasta laitteesta tuleva kuva tulee
näkyviin.
(6) Paina REC START -painiketta siinä
kohdassa, jossa haluat aloittaa
nauhoituksen.
(4) Tryk på REC PAUSE.
(5) Tryk på N på videobåndoptageren for
at starte afspilningen, hvis du optager et
bånd fra en videobåndoptager. Vælg et
tv-program, hvis du optager fra tv.
Billedet fra afspilningssiden vises på
skærmen.
(6) Tryk på REC START ved den sekvens,
hvorfra du vil starte optagelsen.
Kun olet lopettanut nauhan
kopioinnin
Tryk på x på camcorderen, og tryk derefter på
stopknappen på videobåndoptageren.
Paina videokameran x-painiketta ja sitten
kuvanauhurin pysäytyspainiketta.
124
REC
START
Når eftersynkroniseringen af
båndet er færdig
Otoksen upottaminen
kuvanauhurista –
Upotuseditointi (vain DCRTRV19E/TRV22E/TRV33E)
Indsættelse af en sekvens
fra en videobåndoptager –
Indsættelsesredigering (kun
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E)
Voit upottaa kuvanauhurista tulevan uuden
otoksen äänineen keskelle alkuperäistä
nauhoitettua videonauhaa asettamalla
upotuksen aloitus- ja lopetuskohdan. Käytä
tätä toimintoa kaukosäätimellä.
Tarvittavat liitännät ovat samat kuin sivulla
122 on kuvattu. Aseta kuvanauhuriin kasetti,
joka sisältää haluamasi otoksen.
Du kan indsætte en ny sekvens med lyd fra en
videobåndoptager på det bånd, du oprindeligt
optog, ved at angive indsættelsens start- og
slutpunkt. Anvend fjernbetjeningen til dette.
Tilslutningerne er de samme som på side 122.
Sæt den kassette, der indeholder den ønskede
sekvens, i videobåndoptageren.
[a]
Editointi
[A]
[b]
[c]
Redigering
[B]
[C]
[A] Nauha, joka sisältää upotettavan otoksen.
[B] Nauha ennen editointia.
[C] Nauha editoinnin jälkeen.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
[A] Det bånd, der indeholder den sekvens,
som skal indkopieres
[B] Båndet inden redigering
[C] Båndet efter redigering
.
(1) Etsi kuvanauhurissa olevalta nauhalta
kohta, joka on juuri ennen upotettavan
otoksen alkukohtaa [a]. Kytke
kuvanauhuri sitten toistotaukoon.
(2) Etsi videokamerassa olevalta nauhalta
upotuseditoinnin lopetuskohta [c].
Kytke videokamera sitten toistotaukoon.
(3) Paina kaukosäätimen ZERO SET
MEMORY -painiketta. ZERO SET
MEMORY -ilmaisin vilkkuu, ja
upotuksen lopetuskohta tallentuu
muistiin. Nauhalaskurissa on lukema
”0:00:00”.
POWER-kontakten skal indstilles på
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
.
(1) På videobåndoptageren skal du finde
stedet lige inden startpunktet for
indsættelsen [a] og derefter indstille
videobåndoptageren på
afspilningspause.
(2) Find slutpunktet for indsættelsen [c] på
camcorderen, og indstil den derefter til
afspilningspause.
(3) Tryk på ZERO SET MEMORY på
fjernbetjeningen. ZERO SET MEMORYindikatoren blinker, og slutpunktet for
indsættelsen lagres i hukommelsen.
Båndtælleren viser “0:00:00”.
125
Otoksen upottaminen
kuvanauhurista – Upotuseditointi
(vain DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E)
Indsættelse af en sekvens fra en
videobåndoptager – Indsættelsesredigering
(kun DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E)
(4) Etsi videokamerassa olevalta nauhalta
upotuseditoinnin aloituskohta [b].
(5) Paina FN-painiketta ja valitse PAGE3.
(6) Paina REC CTRL -painiketta.
(7) Paina REC PAUSE -painiketta.
(8) Aloita uuden otoksen ja äänen upotus
painamalla ensin kuvanauhurin Xpainiketta ja sitten muutaman sekunnin
kuluttua videokameran REC START
-painiketta.
Upotuksen nauhoitus päättyy
automaattisesti lähellä nauhalaskurin
nollakohtaa. Videokamera lopettaa
tallennuksen automaattisesti, ja
vaiheessa 3 asettamasi kohta poistuu
muistista.
(4) Find startpunktet for indsættelsen [b]
på camcorderen.
(5) Tryk på FN, og vælg PAGE3.
(6) Tryk på REC CTRL.
(7) Tryk på REC PAUSE.
(8) Tryk først på X på videobåndoptageren,
og tryk på REC START på camcorderen
efter et par sekunder for at begynde
indsættelsen af den nye sekvens med
lyd.
Indsættelsen stopper automatisk, når
båndtælleren nærmer sig nul.
Optagelsen stopper automatisk, og det
punkt, du har indstillet i trin 3, slettes
fra hukommelsen.
3
ZERO SET
MEMORY
126
0:00:00
ZERO SET
MEMORY
Upotuksen lopetuskohdan
muuttaminen
Sådan ændrer du indsættelsens
slutpunkt
Paina kaukosäätimen ZERO SET MEMORY painiketta uudelleen vaiheen 4 jälkeen. ZERO
SET MEMORY -ilmaisin katoaa näytöstä.
Aloita uudelleen vaiheesta 2.
Tryk på ZERO SET MEMORY på
fjernbetjeningen igen efter trin 4 for at slette
ZERO SET MEMORY-indikatoren og starte fra
trin 2.
Otoksen upottaminen ilman upotuksen
lopetuskohdan asettamista
Ohita vaiheet 2 ja 3. Paina kaukosäätimen xpainiketta tai videokameran
-painiketta,
kun haluat lopettaa upotuksen.
Sådan indsætter du en sekvens uden at
indstille indsættelsens slutpunkt
Spring over trin 2 og 3. Tryk på x på
fjernbetjeningen eller
på camcorderen,
når du vil afbryde indsættelsen.
Äänen jälkiäänitys
Eftersynkronisering
Voit äänittää nauhalle toisen äänen
alkuperäisen lisäksi liittämällä videokameraan
jonkin äänilaitteen tai mikrofonin. Jos liität
äänilaitteen, voit lisätä aiemmin nauhoitetulle
nauhalle alkuperäisen 12-bittisen äänen lisäksi
toisen äänen määrittämällä sen alku- ja
loppukohdan. Alkuperäinen ääni säilyy.
Du kan lægge mere lyd på den oprindelige lyd
på båndet ved at tilslutte lydudstyr eller en
mikrofon. Hvis du tilslutter lydudstyr, kan du
føje lyd til bånd, der allerede er optaget i 12-bit
tilstand, ved at angive start- og slutpunkt. Den
oprindelige lyd slettes ikke.
Jälkiäänityksen
valmisteleminen
Klargøring til
eftersynkronisering
Nauhoitettavan tuloäänen lähteiden järjestys
on seuraava:
•MIC-liitäntä
•älykäs varustekenkä
•AUDIO/VIDEO-liitäntä (vain DCR-TRV22E/
TRV33E)
•videokameran oma mikrofoni.
Den lydindgang, som der optages fra,
tilsidesætter andre i følgende rækkefølge:
•MIC-bøsning
•Intelligent tilbehørssko
•AUDIO/VIDEO-bøsning (kun DCRTRV22E/TRV33E)
•Indbygget mikrofon
Äänen jälkiäänitys videokameran
omalla mikrofonilla
Eftersynkronisering med den
indbyggede mikrofon
Mitään liitäntöjä ei tarvita. (Jos ulkoista
mikrofonia ei ole liitetty, videokameran oma
mikrofoni tallentaa äänen automaattisesti.)
Tilslutning er ikke nødvendig. (Hvis der ikke
tilsluttes en ekstern mikrofon, foretages
lydoptagelse automatisk med den indbyggede
mikrofon.)
Redigering
Du kan optage ekstra lyd på følgende måde:
•Eftersynkronisering med den indbyggede
mikrofon
•Tilslutning af mikrofonen (medfølger ikke) til
MIC-bøsningen
•Tilslutning af mikrofonen (medfølger ikke) til
den intelligente tilbehørssko
•Tilslutning af A/V-tilslutningskablet til
AUDIO/VIDEO-bøsningen (kun DCRTRV22E/TRV33E)
Editointi
Voit äänittää lisä-äänen
•videokameran omalla mikrofonilla
•liittämällä mikrofonin (lisävaruste) MICliitäntään
•liittämällä mikrofonin (lisävaruste)
älykkääseen varustekenkään
•liittämällä A/V-liitäntäkaapelin AUDIO/
VIDEO-liitäntään (vain DCR-TRV22E/
TRV33E).
127
Äänen jälkiäänitys
Eftersynkronisering
Mikrofonin (lisävaruste)
liittäminen MIC-liitäntään
Tilslutning af mikrofonen
(medfølger ikke) til MICbøsningen
Mikrofoni (lisävaruste)/
Mikrofon (medfølger ikke)
MIC (PLUG IN
POWER)
: Signaalin kulkusuunta/Signalretning
Voit tarkkailla nauhoitettua kuvaa ja ääntä
liittämällä AUDIO/VIDEO-liitännän
televisioon.
Nauhoitettava ääni ei kuulu kaiuttimesta.
Kuuntele ääntä kuulokkeista tai televisiosta.
Mikrofonin (lisävaruste)
liittäminen älykkääseen
varustekenkään
Irrota varustekengän suojus ja liitä mikrofoni.
Du kan kontrollere det optagne billede og den
optagne lyd ved at slutte AUDIO/VIDEOtilslutningskablet til tv’et.
Den optagne lyd udsendes ikke fra højttaleren.
Kontroller lyden ved hjælp af et tv eller
hovedtelefoner.
Tilslutning af mikrofonen
(medfølger ikke) til den
intelligente tilbehørssko
Fjern skodækslet, og tilslut derefter
mikrofonen.
Varustekengän suojus/
Skodæksel
Mikrofoni (lisävaruste)/
Mikrofon (medfølger ikke)
128
Äänen jälkiäänitys
Eftersynkronisering
A/V-liitäntäkaapelin liittäminen
AUDIO/VIDEO-liitäntään (vain
DCR-TRV22E/TRV33E)
Tilslutning af A/Vtilslutningskablet til AUDIO/
VIDEO-bøsningen (kun DCRTRV22E/TRV33E)
Äänilaite/Lydudstyr
AUDIO L
Punainen/Hvid
L
R
AUDIO R
AUDIO/
VIDEO
Valkoinen/Rød
Editointi
Älä liitä videoliitintä
(keltainen)./
Undgå at tilslutte det
(gule) videostik.
LINE OUT
Huomautus
Jos lisäät äänen AUDIO/VIDEO-liitännän
kautta (vain DCR-TRV22E/TRV33E) tai
videokameran oman mikrofonin kautta,
videokamera ei anna kuvaa S VIDEO
-liitännän eikä AUDIO/VIDEO-liitännän
kautta. Katso nauhoitettavaa kuvaa näytöstä.
Voit kuunnella nauhoitettavaa ääntä
kuulokkeista.
A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)/
A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Redigering
: Signaalin
kulkusuunta/
Signalretning
Bemærk!
Når du eftersynkroniserer ved brug af
AUDIO/VIDEO-bøsningen (kun DCRTRV22E/TRV33E) eller den indbyggede
mikrofon, udsendes billeder ikke via S-VIDEOstikket eller AUDIO/VIDEO-bøsningen.
Kontroller det optagne billede på skærmen. Du
kan kontrollere den optagne lyd ved hjælp af
hovedtelefoner.
129
Äänen jälkiäänitys
Eftersynkronisering
Äänen lisääminen aiemmin
nauhoitetulle nauhalle
Tilføjelse af lyd på det
optagne bånd
Valitse jokin sivulla 127 mainittu liitäntätapa ja
liitä videokameraan jokin äänilaite tai
mikrofoni. Noudata sitten seuraavassa olevia
ohjeita.
Vælg en tilslutning, som beskrevet på side 127,
og tilslut lydudstyr eller mikrofon til
camcorderen. Følg derefter nedenstående
fremgangsmåde.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
/
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
/
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Aseta nauhoitettu nauha
videokameraan.
(2) Etsi äänityksen aloituskohta. Aloita
-painiketta. Kytke
toisto painamalla
videokamera toistotaukotilaan
painamalla äänityksen aloituskohdassa
-painiketta. Voit hienosäätää
äänityksen aloituskohtaa painamalla
/
-painiketta.
(3) Paina FN-painiketta ja valitse PAGE3.
(4) Paina A DUB CTRL -painiketta.
A DUB CTRL -näyttö tulee näkyviin.
(1) Isæt det bånd, der er optaget på, i
camcorderen.
(2) Find startpunktet for optagelsen. Tryk
for at starte afspilningen. Hvis
på
du vil afbryde afspilningen, skal du
ved startpunktet for
trykke på
optagelsen. Du kan finjustere
startpunktet for optagelsen ved at
trykke på
/
.
(3) Tryk på FN, og vælg PAGE3.
(4) Tryk på A DUB CTRL.
A DUB CTRL-skærmen vises.
A DUB CTRL
RET.
AUDIO
REC
START
DUB
REC
PAUSE
(5) Paina AUDIO DUB -painiketta. Vihreä
X -ilmaisin tulee näyttöön.
-painiketta ja
(6) Paina videokameran
kytke nauhoitettavaa ääntä toistava laite
toistoon samanaikaisesti.
Uusi ääni nauhoittuu stereoääneksi 2
(ST2). Uuden äänen nauhoituksen
aikana punainen -ilmaisin näkyy
näytössä.
-painiketta
(7) Paina videokameran
siinä kohdassa, jossa haluat lopettaa
nauhoituksen.
(5) Tryk på AUDIO DUB. Den grønne Xindikator vises på skærmen.
på camcorderen, og
(6) Tryk på
begynd samtidig at afspille den lyd, du
vil optage.
Den nye lyd optages i stereo 2 (ST2)
under afspilning. Mens du optager den
nye lyd, vises den røde -indikator på
skærmen.
på camcorderen ved det
(7) Tryk på
punkt, du vil standse optagelsen fra.
1)
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
2)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
130
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Äänen jälkiäänitys
Eftersynkronisering
Et voi jälkiäänittää nauhalle:
•jos nauhalla ennestään oleva ääni on 16bittinen
•jos nauha on nauhoitettu LP-tilassa
•kun DV -liitäntä on liitetty
•jos nauhalla on tyhjä kohta
•kun kasetin nauhoitussuojakytkin on
lukitussa asennossa.
Du kan ikke foretage eftersynkronisering:
•På et bånd, der er optaget i 16-bit tilstand
•På et bånd, der er optaget i LP-tilstand
•Hvis DV-interfacet er tilsluttet
•På tomme sektioner af et bånd
•Hvis skrivebeskyttelsestappen på kassetten
er låst.
Vi anbefaler, at du tilføjer ny lyd på et
bånd, du har optaget med camcorderen
Hvis du tilføjer ny lyd på et bånd, der er
optaget med en anden camcorder (herunder en
anden DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E/
TRV22E/TRV33E), forringes lydkvaliteten
muligvis.
Redigering
Uusi ääni kannattaa lisätä omalla
videokamerallasi kuvatulle nauhalle
Jos lisäät uuden äänen toisella videokameralla
(myös toisella DCR-TRV12E/TRV14E/
TRV19E/TRV22E/TRV33E-videokameralla)
kuvatulle nauhalle, äänenlaatu voi olla
tavallista huonompi.
Sådan føjes ny lyd mere præcist til tidligere
optagne sektioner (undtagen DCR-TRV12E)
Tryk på ZERO SET MEMORY under
afspilning på det sted, hvor du vil stoppe
optagelsen af ny lyd.
Følg fremgangsmåden på side 96. Optagelsen
stopper automatisk på det sted, hvor du
trykkede på ZERO SET MEMORY.
Editointi
Uuden äänen lisääminen aiemmin
nauhoitettuun jaksoon täsmällisesti (paitsi
DCR-TRV12E)
Paina toiston aikana ZERO SET MEMORY
-painiketta siinä kohdassa, jossa haluat
lopettaa uuden äänen äänityksen.
Toimi sivun 96 ohjeiden mukaisesti. Nauhoitus
päättyy automaattisesti siinä kohdassa, jossa
painoit ZERO SET MEMORY -painiketta.
131
Äänen jälkiäänitys
Eftersynkronisering
Nauhoitetun uuden äänen
kuuntelu
Kontrol af den nye lyd, du har
optaget
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
/
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
/
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Kelaa taaksepäin nauhaa, jolle lisäsit
äänen.
(2) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(3) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
1)
/ 2) AUDIO MIX
(4) Valitse kohdassa
ja paina EXEC-painiketta (s. 244).
(1)
(2)
(3)
(4)
VCR SET
H i F i SOUND
AUD I O M I X
A/VcDV OUT
NTSC PB
r
R
(5) Säädä alkuperäisen äänen (ST1) ja
uuden äänen (ST2) tasapainoa
painamalla r/R-painiketta ja paina sitten
EXEC-painiketta.
Noin 5 minuuttia sen jälkeen, kun
irrotat virtalähteen tai poistat akun,
AUDIO MIX -asetukseksi palautuu
pelkkä alkuperäinen ääni (ST1).
Tehdasasetus on pelkkä alkuperäinen
ääni.
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
2)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
132
Afspil det bånd, du har tilføjet lyd på.
Tryk på FN for at få vist PAGE1.
Tryk på MENU for at få vist menuen.
1)
Vælg AUDIO MIX i
/ 2), og tryk
derefter på EXEC (s. 254).
EXIT
ST1
EXEC
ST2
RET.
(5) Tryk på r/R for at justere balancen
mellem den oprindelige lyd (ST1) og
den nye lyd (ST2), og tryk derefter på
EXEC.
Ca. 5 minutter efter at du har afbrudt
strømforsyningen eller fjernet batteriet,
vender AUDIO MIX-indstillingen
tilbage til den oprindelige lyd (ST1).
Standardindstillingen er kun oprindelig
lyd.
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Otsikon lisääminen
kasettimuistilla
varustettuun
kasettiin
Indkopiering af en
titel på en kassette
med
kassettehukommelse
VACATION
2)
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
2)
(1) Aseta videokameraan kasettimuistilla
varustettu kasetti.
(2) Kun videokamera on kytkettynä
valmiustilaan, nauhoitukseen, toistoon
tai toistovalmiustilaan, paina FNpainiketta niin, että PAGE1-sivu tulee
näkyviin.
(3) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
TITLE ja paina
(4) Valitse kohdassa
EXEC-painiketta (s. 247).
ja paina EXEC-painiketta.
(5) Valitse
(6) Valitse haluamasi otsikko ja paina sitten
EXEC-painiketta. Otsikko tulee
näyttöön.
5
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
EXIT
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
(1) Isæt en kassette med
kassettehukommelse.
(2) Tryk på FN for at få vist PAGE1 under
standby, optagelse, afspilning eller
afspilningspause.
(3) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk derefter på
(4) Vælg TITLE i
EXEC (s. 257).
, og tryk derefter på EXEC.
(5) Vælg
(6) Vælg den ønskede titel, og tryk derefter
på EXEC. Titlen vises på skærmen.
6
TITLE
OK
RET.
EXIT
VACATION
COLOUR
EXEC
Redigering
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
eller
/
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
tai
/
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
1)
En kassette kan have op til ca. 20 titler, hvis en
titel består af 5 tegn.
Men hvis kassettehukommelsen er fuld af
data, fotodata (kun DCR-TRV12E/TRV14E/
TRV19E) og kassettemærkedata, kan kassetten
kun indeholde op til ca. 11 titler med 5 tegn
hver.
Kassettehukommelseskapaciteten er følgende:
– 6 datodata (maksimalt)
– 1 kassettemærke (maksimalt)
– 12 fotodata (maksimalt) (kun DCR-TRV12E/
TRV14E/TRV19E)
Editointi
Yhteen kasettiin voi tallentaa enintään 20
otsikkoa, joista jokaisessa voi olla enintään 5
merkkiä.
Jos kasettimuisti on täynnä päivämäärä-,
valokuva- (vain DCR-TRV12E/TRV14E/
TRV19E) ja kasettiotsikkotietoja, kasettiin
mahtuu kuitenkin vain noin 11 otsikkoa, joista
jokaisessa voi olla enintään 5 merkkiä.
Kasettimuistin kapasiteetti on seuraava:
– 6 päivämäärätietoa (enintään)
– 1 kasettiotsikko (enintään)
– 12 valokuvatietoa (enintään) (vain DCRTRV12E/TRV14E/TRV19E).
SIZE
POS r
POS R
RET.
133
Otsikon lisääminen
kasettimuistilla varustettuun
kasettiin
Indkopiering af en titel på en
kassette med
kassettehukommelse
(7) Muuta tarvittaessa otsikon väriä, kokoa
tai sijaintia painamalla painiketta
COLOUR, SIZE, POS r tai POS R.
(8) Paina TITLE OK -painiketta.
(9) Paina SAVE TITLE -painiketta.
Toiston, toistotaukotilan tai
nauhoituksen aikana:
TITLE SAVE -ilmaisin tulee näyttöön
noin 5 sekunniksi, ja otsikko tallentuu.
Nauhoituksen valmiustilan aikana:
TITLE-ilmaisin tulee näyttöön. Kun
aloitat nauhoituksen painamalla
START/STOP-painiketta, TITLE SAVE
-ilmaisin tulee näyttöön 5 sekunniksi, ja
otsikko tallentuu.
(7) Rediger eventuelt farven, størrelsen eller
placeringen ved at trykke på COLOUR,
SIZE, POS r eller POS R.
(8) Tryk på TITLE OK.
(9) Tryk på SAVE TITLE.
Under afspilning, afspilningspause eller
optagelse:
TITLE SAVE-indikatoren vises på
skærmen i ca. 5 sekunder, og titlen
indstilles.
Under optagestandby:
TITLE-indikatoren vises. Når du trykker
på START/STOP for at starte optagelse,
vises TITLE SAVE-indikatoren på
skærmen i ca. 5 sekunder, og titlen
indstilles.
Oman otsikon käyttäminen
Jos haluat käyttää omaa otsikkoa, valitse
vaiheessa 5.
Videokamerallasi lisätyt otsikot
•Omalla videokamerallasi lisätyt otsikot
näkyvät vain sellaisessa DV
-laitteessa,
jossa on indeksiotsikkotoiminto.
•Kun etsit nauhoitettua ohjelmaa nauhalta
jollakin muulla videolaitteella, laite voi
tulkita lisäämäsi otsikon lisäyskohdan
indeksisignaaliksi.
Otsikon poistaminen näkyvistä
Valitse valikkoasetuksissa TITLE DSPL
-kohdan asetukseksi OFF (s. 247).
Otsikon asetukset
•Otsikon väri vaihtuu seuraavasti:
t WHITE t YELLOW t VIOLET t
RED t CYAN t GREEN t BLUE
•Otsikon koko vaihtuu seuraavasti:
SMALL (pieni) y LARGE (suuri)
Suuren otsikon (LARGE) nimeen voi
kirjoittaa enintään 12 kirjainmerkkiä.
•Otsikon sijainti:
Jos valitset pienen otsikkokoon eli
vaihtoehdon SMALL, voit valita otsikon
sijainnin 9 vaihtoehdosta.
Jos valitset suuren otsikkokoon eli
vaihtoehdon LARGE, voit valita otsikon
sijainnin 8 vaihtoehdosta.
134
Sådan anvendes en brugerdefineret titel
Hvis du vil anvende den brugerdefinerede
titel, skal du vælge
i trin 5.
De titler, der er indkopieret med
camcorderen
• De vises kun med videoudstyr til DV
format med en funktion til indeksering af
titler.
• Det punkt, hvor du har indkopieret titlen,
registreres måske som et indekssignal, når
der søges i en optagelse med en anden
videoenhed.
Hvis du ikke vil have vist titlen
til OFF i
Indstil TITLE DSPL i
menuindstillingerne (s. 257).
Titelindstilling
• Titelfarven ændres på følgende måde:
t WHITE t YELLOW t VIOLET t
RED t CYAN t GREEN t BLUE
• Titelstørrelsen ændres på følgende måde:
SMALL y LARGE
Du kan ikke indtaste mere end 12 tegn under
størrelsen LARGE.
• Titelplaceringen:
Hvis du vælger titelstørrelsen SMALL, kan
du vælge mellem 9 titelplaceringer.
Hvis du vælger titelstørrelsen LARGE, kan
du vælge mellem 8 titelplaceringer.
Otsikon lisääminen
kasettimuistilla varustettuun
kasettiin
Indkopiering af en titel på en
kassette med
kassettehukommelse
Otsikon poistaminen
Sletning af en titel
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
TITLEERASE ja
(3) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 247). TITLE
ERASE -näyttö tulee näkyviin.
(4) Valitse poistettava otsikko ja paina
EXEC-painiketta.
ERASE OK? -ilmaisin tulee näyttöön.
(5) Varmista, että otsikko on se, jonka
haluat poistaa, ja paina OK-painiketta.
ERASING-ilmaisin vilkkuu näytössä.
Kun otsikko on poistettu, COMPLETEilmoitus tulee näyttöön.
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk
(3) Vælg TITLEERASE i
derefter på EXEC (s. 257). Skærmen
TITLE ERASE vises.
(4) Marker den titel, du vil slette, og tryk
derefter på EXEC.
ERASE OK?-indikatoren vises.
(5) Kontroller, at det er den titel, du ønsker
at slette, og tryk derefter på OK.
Indikatoren ERASING blinker på
skærmen.
Når titlen er slettet, vises COMPLETEindikatoren.
1)
2)
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
2)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3
4
T I TLE ERASE
1
2
3
4
5
6
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
HELLO !
CONGRATULAT I ONS !
HAPPY NEW YEAR !
PRESENT
GOOD MORN I NG
WEDD I NG
T I TLE ERASE
4 PRESENT
ERASE OK?
OK
r
R
EXEC
Redigering
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
eller
/
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
Editointi
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
tai
/
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
END
CAN–
CEL
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Poiston peruuttaminen
Sådan annulleres sletningen
Paina CANCEL–painiketta vaiheessa 5.
Tryk på CANCEL i trin 5.
135
Omien otsikoiden
luominen
Oprettelse af egne
titler
Voit luoda 2 omaa otsikkoa ja tallentaa ne
videokameran muistiin. Kussakin otsikossa voi
olla enintään 20 merkkiä.
Du kan oprette og lagre op til 2 titler i
camcorderens hukommelse. En titel må højst
indeholde 20 tegn.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
tai
/
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
eller
/
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
TITLE ja paina
(3) Valitse kohdassa
EXEC-painiketta (s. 247).
ja paina EXEC-painiketta.
(4) Valitse
(5) Valitse CUSTOM1 SET tai CUSTOM2
SET ja paina EXEC-painiketta.
(6) Valitse haluamasi merkki. Voit valita
painikkeen eri merkit painamalla
painiketta toistuvasti.
(7) Siirrä kohdistin seuraavan
merkkipaikan kohdalle painamalla cpainiketta. Toista vaiheita 6 ja 7, kunnes
otsikko on valmis.
(8) Paina SET-painiketta. Otsikko on
tallentunut muistiin.
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk derefter på
(3) Vælg TITLE i
EXEC (s. 257).
, og tryk derefter på EXEC.
(4) Vælg
(5) Vælg CUSTOM1 SET eller CUSTOM2
SET, og tryk derefter på EXEC.
(6) Vælg det ønskede tegn. Fortsæt med at
trykke på en tast for at vælge et ønsket
tegn på tasten.
(7) Tryk på c for at flytte markøren, hvis du
vil markere det næste tegn. Gentag den
samme fremgangsmåde som i trin 6 og 7
for at færdiggøre titlen.
(8) Tryk på SET. Titlen lagres i
hukommelsen.
1)
2)
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
4
5
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
r
136
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
R
EXEC
EXIT
RET.
7
TITLE SET
EXIT
TITLE SET
EXIT
[____________________]
t
&? ! ABC
DEF T
[ PARTY_______________]
t
&? ! ABC
DEF T
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
Omien otsikoiden luominen
Oprettelse af egne titler
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Muistiin tallennetun otsikon
muuttaminen
Sådan ændrer du en titel, du har
gemt
Valitse vaiheessa 5 CUSTOM1 SET tai
CUSTOM2 SET sen mukaan, kumpaa otsikkoa
haluat muuttaa. Paina sitten EXEC-painiketta
ja kirjoita uusi otsikko.
Vælg CUSTOM1 SET eller CUSTOM2 SET i
trin 5 afhængigt af, hvilken titel du vil ændre,
og tryk derefter på EXEC. Indtast den nye titel.
1)
2)
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Merkin poistaminen
Paina C-painiketta. Viimeinen merkki
pyyhkiytyy pois.
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Redigering
Hvis det tager 5 minutter eller mere at
indtaste tegn under båndoptagestandby,
mens kassetten sidder i camcorderen
Strømmen afbrydes automatisk. De indtastede
tegn er stadig gemt i hukommelsen. Sæt
POWER-kontakten på OFF (CHG) én gang og
derefter igen på CAMERA, og begynd derefter
forfra fra trin 1.
Det anbefales at indstille POWER-kontakten
på PLAYER1)/VCR2) eller fjerne kassetten, så
camcorderen ikke slukkes automatisk, mens
du indtaster titeltegn.
Editointi
Jos merkkien kirjoittaminen kestää
vähintään 5 minuuttia
nauhoitusvalmiustilassa kasetin ollessa
videokamerassa
Virta katkeaa automaattisesti. Jo kirjoittamasi
merkit tallentuvat muistiin. Siirrä POWERkytkin kerran kohtaan OFF (CHG) ja sen
jälkeen uudelleen kohtaan CAMERA. Aloita
sitten uudelleen vaiheesta 1.
Siirrä POWER-kytkin kohtaan PLAYER1)/
VCR2) tai poista kasetti videokamerasta, jotta
virta ei katkea videokamerasta automaattisesti,
kun olet kirjoittamassa otsikon merkkejä.
Sådan slettes et tegn
Tryk på C. Det sidste tegn slettes.
Sådan indtastes et mellemrum
Tryk på c.
Tyhjän välin lisääminen
Paina c-painiketta.
137
Nimen antaminen
kasettimuistilla
varustetulle kasetille
Påsætning af etiket
på en kassette med
kassettehukommelse
Nimessä voi olla enintään 10 merkkiä, ja se
tallentuu kasettimuistiin. Kun asetat
videokameraan nimetyn kasetin ja asetat
POWER-kytkimen asentoon CAMERA tai
PLAYER/VCR, nimi tulee näkyviin noin 5
sekunniksi.
Etiketten kan bestå af op til 10 tegn og lagres i
kassettehukommelsen. Når du isætter
kassetten med etiketten og sætter POWERkontakten på CAMERA eller PLAYER/VCR,
vises etiketten i ca. 5 sekunder.
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
eller
/
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
tai
/
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
(1) Isæt kassetten med den
kassettehukommelse, du vil sætte en
etiket på.
(2) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(3) Tryk på MENU for at få vist menuen.
(4) Vælg TAPE TITLE i
, og tryk derefter
på EXEC (s. 257).
(5) Vælg det ønskede tegn. Fortsæt med at
trykke på en tast for at vælge et ønsket
tegn på tasten.
(6) Tryk på c for at flytte markøren, hvis du
vil markere det næste tegn. Gentag den
samme fremgangsmåde som i trin 5 og 6
for at færdiggøre etiketten.
(7) Tryk på SET. Etiketten lagres i
hukommelsen.
(1) Aseta videokameraan kasettimuistilla
varustettu kasetti, jonka haluat nimetä.
(2) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(3) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
TAPE TITLE ja
(4) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 247).
(5) Valitse haluamasi merkki. Voit valita
painikkeen eri merkit painamalla
painiketta toistuvasti.
(6) Siirrä kohdistin seuraavan
merkkipaikan kohdalle painamalla cpainiketta. Toista vaiheita 5 ja 6, kunnes
nimi on valmis.
(7) Paina SET-painiketta. Nimi tallentuu
muistiin.
1)
2)
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
4
5
TAPE TITLE
138
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
EXIT
6
TAPE TITLE
EXIT
TAPE TITLE
EXIT
&? !
[__________]
ABC
DEF T
t
&? !
[ G_ _ _ _ _ _ _ _ _ ]
ABC
DEF T
t
&? !
[ GRADU _ _ _ _ _ ]
ABC
DEF T
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
t
Nimen antaminen
kasettimuistilla varustetulle
kasetille
Påsætning af etiket på en
kassette med
kassettehukommelse
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Määritetyn nimen poistaminen
Sådan slettes den etiket, du har
oprettet
Poista nimi valitsemalla C vaiheessa 5 ja paina
sitten SET-painiketta.
Määritetyn nimen muuttaminen
Aseta videokameraan kasetti, jonka nimeä
haluat muuttaa, ja toimi samoin kuin
määrittäessäsi uutta nimeä.
Merkin poistaminen
Paina C-painiketta. Viimeinen merkki
pyyhkiytyy pois.
Isæt kassetten for at redigere etiketten, og
foretag samme handling som ved oprettelse af
en ny etiket.
Hvis du har indkopieret titler i kassetten
Når etiketten vises, vises også op til 4 titler.
Sådan slettes et tegn
Tryk på C. Det sidste tegn slettes.
Sådan indtastes et mellemrum
Tryk på c.
Redigering
Tyhjän välin lisääminen
Paina c-painiketta.
Sådan redigeres den etiket, du
har oprettet
Editointi
Jos olet lisännyt nauhalle otsikoita
Kun nimi tulee näyttöön, myös enintään 4
otsikkoa tulee näkyviin.
Slet etiketten ved at vælge C i trin 5 og derefter
trykke på SET.
139
Kaikkien
kasettimuistissa olevien
tietojen poistaminen
Seuraavat kasettimuistiin tallennetut tiedot voi
poistaa kokonaan kerralla:
– päivämäärätiedot
– otsikkotiedot
– kasetin nimi
– valokuvatiedot (vain DCR-TRV12E/
TRV14E/TRV19E).
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
tai
/
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
2)
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk derefter
(3) Vælg ERASE ALL i
på EXEC (s. 257).
(4) Vælg OK, og tryk derefter på EXEC.
OK-indikatoren skifter til EXECUTE.
(5) Vælg EXECUTE, og tryk derefter på
EXEC. Indikatoren ERASING blinker på
skærmen. Når sletningen er fuldført,
vises COMPLETE-indikatoren.
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3
4
CM SET
TITLE
TITLEERASE
TITLE DSPL
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
EXIT
RETURN
OK
EXEC
CM SET
TITLE
TITLEERASE
TITLE DSPL
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
RET.
Palaaminen FN-näyttöön
EXIT
RETURN
EXECUTE
EXEC
RET.
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Poiston peruuttaminen
Sådan annulleres sletningen
Valitse RETURN vaiheessa 5 ja paina EXECpainiketta.
140
Følgende data, der er gemt i
kassettehukommelsen, kan slettes helt på én
gang:
– Datodata
– Titeldata
– Kassetteetiket
– Fotodata (kun DCR-TRV12E/TRV14E/
TRV19E)
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
eller
/
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
ERASE ALL ja
(3) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 247).
(4) Valitse OK ja paina EXEC-painiketta.
OK-ilmaisin vaihtuu EXECUTEilmaisimeksi.
(5) Valitse EXECUTE ja paina EXECpainiketta. ERASING-ilmaisin vilkkuu
näytössä. Kun poisto on suoritettu,
COMPLETE-ilmoitus tulee näyttöön.
1)
Sletning af alle data i
kassettehukommelsen
Vælg RETURN i trin 5, og tryk derefter på
EXEC.
— ”Memory Stick” -korttitoiminnot
(vain DCR-TRV22E/TRV33E) —
— “Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/
TRV33E) —
”Memory Stick”
-kortin käyttäminen
Brug af “Memory
Stick”
”Memory Stick” on uusi, kevyt ja
pienikokoinen tallennusväline, jonka
tallennuskapasiteetti on suurempi kuin
tietokonelevykkeen kapasiteetti.
Voit siirtää tietoja ”Memory Stick” yhteensopivien laitteiden välillä ja käyttää
”Memory Stick” -korttia irrotettavana
tallennusvälineenä.
“Memory Stick” er et nyt lille og let
optagemedie, der, trods størrelsen, kan lagre
flere data end en diskette.
Udover at udveksle data mellem “Memory
Stick”-kompatibelt udstyr kan du også bruge
en “Memory Stick” til at lagre data som en
type aftageligt, eksternt optagemedie.
Der findes 2 typer “Memory Stick”: en
almindelig “Memory Stick” og en “MagicGate
Memory Stick”, der er udstyret med
ophavsretligt beskyttet MagicGate*1)-teknologi.
Du kan anvende begge typer “Memory Stick”
sammen med camcorderen. Men da
camcorderen ikke understøtter MagicGatestandarderne, kan de data, der optages med
camcorderen, ikke beskyttes ved hjælp af
MagicGate-teknologien til ophavsretlig
beskyttelse.
Derudover kan du også anvende “Memory
Stick Duo” og “Memory Stick PRO” sammen
med camcorderen.
Alle “Memory Stick”-mediehandlinger er ikke
nødvendigvis garanteret.
*1)
MagicGate er en teknologi til beskyttelse af
ophavsret, der anvender
krypteringsteknologi.
Tiedostomuoto
Filformat
Still-kuva (JPEG)
Videokamera pakkaa ja tallentaa still-kuvat
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
-muotoon. Tiedostonimen tunniste on .jpg.
Exif * versio 2.2, JPEG-yhteensopiva, DPOFyhteensopiva
Stillbillede (JPEG)
Camcorderen komprimerer og optager
billeddata i JPEG-format (Joint Photographic
Experts Group). Filtypenavnet er .jpg.
Exif * Ver.2.2 JPEG-kompatibel, DPOFkompatibel
* Exif: Exif on JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) -yhteenliittymän määrittämä
still-kuvien tiedostomuoto. Tässä muodossa
olevat tiedostot voivat sisältää myös
lisätietoja, esimerkiksi tiedot videokamerassa
kuvaushetkellä käytössä olleista asetuksista.
* Exif: Exif er et filformat til stillbilleder, skabt
af JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association). Filer i
dette format kan indeholde yderligere
oplysninger, f.eks. camcorderens indstillinger
på det tidspunkt, der blev optaget.
Liikkuva kuva (MPEG)
Videokamera pakkaa ja tallentaa liikkuvan
kuvan MPEG (Moving Picture Experts Group)
-muotoon. Tiedostonimen tunniste on .mpg.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
”Memory Stick” -kortteja on kahdentyyppisiä:
tavallinen ”Memory Stick” -kortti ja
”MagicGate Memory Stick” -kortti, joka on
varustettu tekijänoikeuksia suojaavalla
MagicGate*1)-tekniikalla. Tässä videokamerassa
voi käyttää kummankintyyppisiä ”Memory
Stick” -kortteja. Koska tämä videokamera ei
tue MagicGate-standardeja, tällä
videokameralla tallennetut tiedot eivät
kuitenkaan ole MagicGate-tekniikalla
suojattuja.
Tässä videokamerassa voi käyttää myös
”Memory Stick Duo” -kortteja sekä ”Memory
Stick PRO” -kortteja.
Kaikkien ”Memory Stick” -korttitoimintojen
toiminta ei ole taattua.
*1)
MagicGate on tekijänoikeuksia suojaava
tekniikka, joka hyödyntää salaustekniikkaa.
Bevægelsesbillede (MPEG)
Camcorderen komprimerer og optager
billeddata i MPEG-format (Moving Picture
Experts Group). Filtypenavnet er .mpg.
141
”Memory Stick” -kortin
käyttäminen
Brug af “Memory Stick”
Kuvatiedoston tyypillinen nimi
Still-kuva
101-0001:
Tämä tiedostonimi näkyy
videokameran näytössä.
DSC00001.JPG: Tämä tiedostonimi näkyy
tietokoneen näytössä.
Typisk filnavn for billeddata
Stillbillede
101-0001:
Dette filnavn vises på
camcorderens skærm.
DSC00001.JPG: Dette filnavn vises på
computerens skærm.
Liikkuva kuva
MOV00001:
Tämä tiedostonimi näkyy
videokameran näytössä.
MOV00001.MPG: Tämä tiedostonimi näkyy
tietokoneen näytössä.
Bevægelsesbillede
MOV00001:
Dette filnavn vises på
camcorderens skærm.
MOV00001.MPG: Dette filnavn vises på
computerens skærm.
Kuvien tahattoman poistamisen
estäminen
Sådan undgår du at komme til at
slette billeder utilsigtet
”Memory Stick” -kortin takaosa
Siirrä ”Memory Stick” -kortin
tallennussuojakytkin LOCK-asentoon.
Mallin mukaan voi olla, että
tallennussuojakytkimen sijainti ja muoto
poikkeavat tässä esitetystä.
Bagsiden af “Memory Stick”
Skub skrivebeskyttelsestappen på “Memory
Stick” til LOCK.
Skrivebeskyttelsestappens placering og form
afhænger af modellen.
Liitinosa/
Terminal
”Memory Stick” -korttia koskevia
huomautuksia
Bemærkninger om “Memory
Stick”
Nimitarran paikka
Kiinnitä kortin nimitarra sille tarkoitettuun
paikkaan.
Placering af etiket
Fastgør etiketten på etikettens placering.
Nimitarran paikka/
Placering af etiket
142
Tallennussuojakytkin/
Skrivebeskyttelsestap
”Memory Stick” -kortin
käyttäminen
Kuvatiedot voivat vioittua seuraavissa
tilanteissa. (Vioittuneita kuvatietoja ei voida
korvata.)
– Jos poistat ”Memory Stick” -kortin tai
katkaiset virran, kun videokamera tallentaa
tietoja ”Memory Stick” -korttiin tai lukee
kuvatiedostoa kortista (kortinkäyttövalo
vilkkuu tai palaa).
– Jos käytät ”Memory Stick” -korttia
magneetin tai magneettikenttiä synnyttävien
laitteiden (esimerkiksi kaiuttimien tai
television) lähellä.
Tärkeät kuvat kannattaa varmuuskopioida
tietokoneen kiintolevylle.
Käyttöpaikka
Älä käytä tai säilytä ”Memory Stick” -kortteja
paikoissa, jotka ovat:
– hyvin kuumia, kuten auringonpaisteeseen
jätetyt autot, tai jotka ovat alttiita kuumalle
auringonpaisteelle
– suorassa auringonvalossa
– hyvin kosteita tai alttiina korroosiota
aiheuttaville kaasuille.
Billeddata kan blive beskadiget i følgende
tilfælde. (Der kompenseres ikke for
ødelagte billeddata.)
– Du skubber “Memory Stick” ud eller slukker
for strømmen, når data optages eller
billedfilen læses på “Memory Stick”
(adgangslampen blinker eller lyser).
– Du bruger “Memory Stick” i nærheden af
magneter eller magnetfelter, f.eks. magneter
eller magnetfelter i højttalere og fjernsyn.
Det anbefales, at du foretager
sikkerhedskopiering af vigtige data på en
computers harddisk.
Håndtering
•Opbevar “Memory Stick” i det tilhørende
etui under transport eller opbevaring.
•Undgå at berøre eller lade metalgenstande
komme i berøring med tilslutningsdelens
metaldele.
•Undgå at bøje, tabe eller udsætte “Memory
Stick” for kraftige stød.
•Undgå at ændre eller skille “Memory Stick”
ad.
•Undgå, at “Memory Stick” bliver våd.
Placering
“Memory Stick” må ikke anvendes eller
opbevares under følgende forhold:
– Ekstremt varme omgivelser, f.eks. i en bil på
en sommerdag eller lige i solen
– I direkte sollys
– Forhold, hvor der er meget fugtigt, eller hvor
der kan forekomme korrosion
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Käsittely
•Kuljeta ja säilytä ”Memory Stick” -korttia sen
omassa kotelossa.
•Estä metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin
liittimen metalliosien kanssa äläkä itse
kosketa niitä.
•Älä taita, pudota tai kolhi ”Memory Stick”
-kortteja.
•Älä pura ”Memory Stick” -korttia osiin tai tee
siihen muutoksia.
•Suojaa ”Memory Stick” -kortti kastumiselta.
Brug af “Memory Stick”
143
”Memory Stick” -kortin
käyttäminen
”Memory Stick Duo” -kortin (lisävaruste)
käyttöä koskevia huomautuksia
•Varmista käyttäessäsi videokamerassa
”Memory Stick Duo” -korttia, että asetat
”Memory Stick Duo” -kortin ”Memory Stick
Duo” -sovittimeen.
•Aseta ”Memory Stick Duo” -kortti paikalleen
oikeansuuntaisesti. Jos asennat sen
vääränsuuntaisesti, videokamera voi
vioittua.
•Älä aseta ”Memory Stick Duo” -korttia
”Memory Stick” -yhteensopivaan laitteeseen
ilman ”Memory Stick Duo” -sovitinta.
Muutoin laite voi vahingoittua.
”Memory Stick PRO” -kortin (lisävaruste)
käyttöä koskevia huomautuksia
Tässä videokamerassa voidaan käyttää
kapasiteetiltaan enintään 1 gigatavun
”Memory Stick PRO” -korttia.
Tietokoneessa alustettu
”Memory Stick” -kortti
Windows-käyttöjärjestelmässä tai Macintoshtietokoneessa alustettujen ”Memory Stick”
-korttien yhteensopivuutta tämän
videokameran kanssa ei voida taata.
144
Brug af “Memory Stick”
Bemærkninger om brug af “Memory Stick
Duo” (medfølger ikke)
•Sørg for at isætte “Memory Stick Duo” i
“Memory Stick Duo”-adapteren, når du
bruger “Memory Stick Duo” sammen med
camcorderen.
•Isæt “Memory Stick Duo” i den korrekte
retning. Hvis du isætter den i den forkerte
retning, kan det medføre fejl på camcorderen.
•Sæt ikke “Memory Stick Duo” i en “Memory
Stick”-kompatibel enhed uden først at sætte
den i “Memory Stick Duo”-adapteren. Hvis
du gør det, kan det medføre fejl på enheden.
Bemærkninger om brug af “Memory Stick
PRO” (medfølger ikke)
“Memory Stick PRO” med en kapacitet på op
til 1 GB kan bruges med denne camcorder.
“Memory Stick”, der er
formateret af en computer
En “Memory Stick”, der er formateret af en
computer med Windows eller en Macintoshcomputer, er muligvis ikke kompatibel med
camcorderen.
”Memory Stick” -kortin
käyttäminen
Kuvatiedostojen
yhteensopivuutta koskevia
huomautuksia
• ”Memory Stick”,
ja ”MagicGate
Memory Stick” ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
ovat
• ”Memory Stick Duo” ja
Sony Corporationin tavaramerkkejä.
• ”Memory Stick PRO” ja
ovat
Sony Corporationin tavaramerkkejä.
• ”MagicGate” ja
ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat
olla vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Lisäksi merkkejä “™” ja “®” ei ole mainittu
kaikissa asianomaisissa kohdissa tässä
oppaassa.
Bemærkninger vedrørende
billeddatakompatibilitet
•Billeddatafiler, der er optaget på “Memory
Stick” med camcorderen, opfylder JEITAs
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
internationale standard vedrørende
designregler for kamerafilsystemer (Design
Rules for Camera File Systems).
Det er ikke muligt at anvende camcorderen
til at afspille stillbilleder, der er optaget på
andet udstyr (DCR-TRV890E/TRV900/
TRV900E eller DSC-D700/D770), som ikke
opfylder denne internationale standard. De
nævnte modeller sælges ikke i alle lande.
•Hvis du ikke kan benytte den “Memory
Stick”, der anvendes sammen med andet
udstyr, kan du formatere den ved hjælp af
camcorderen (s. 256). Bemærk, at
formateringen sletter alle oplysninger på
“Memory Stick”.
•Du kan muligvis ikke afspille de billeder, der
er optaget ved hjælp af camcorderen, på
andet afspilningsudstyr.
•Du kan muligvis ikke afspille følgende
billeder ved hjælp af camcorderen:
– billeddata, der er ændret på computeren
– billeddata, der er optaget med andet udstyr
•“Memory Stick”,
og “MagicGate
Memory Stick” er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
•“Memory Stick Duo” og
er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
•“Memory Stick PRO” og
er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
er
•“MagicGate” og
varemærker tilhørende Sony Corporation.
•Alle andre produktnavne, der nævnes i
denne brugervejledning, kan være
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive virksomheder.
“™”og “®” er ikke medtaget i alle tilfælde i
denne brugervejledning.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
• Videokameralla ”Memory Stick” -korttiin
tallennetut kuvatiedostot ovat JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) -yhteenliittymän
määrittelemän ”Design Rules for Camera File
Systems” -yleisstandardin mukaisia.
Tällä videokameralla ei voi toistaa toisilla
videolaitteilla (DCR-TRV890E/TRV900/
TRV900E tai DSC-D700/D770) tallennettuja
still-kuvia, elleivät laitteet ole kyseisen
yleisstandardin mukaisia. (Kyseisiä laitteita
ei ole saatavissa kaikissa maissa.)
• Jos et pysty käyttämään toisessa laitteessa
käytettävää ”Memory Stick” -korttia tässä
videokamerassa, alusta kortti tässä
videokamerassa (s. 246). Huomaa kuitenkin,
että alustus poistaa kaikki tiedot ”Memory
Stick” -kortista.
• Et ehkä voi toistaa tällä videokameralla
kuvattuja kuvia muilla laitteilla.
• Et ehkä voi toistaa tällä videokameralla
– tietokoneessa muokattuja kuvia
– muilla laitteilla kuvattuja kuvia.
Brug af “Memory Stick”
145
”Memory Stick”
-kortin asettaminen
ja poistaminen
”Memory Stick” -kortin
asettaminen videokameraan
Avaa ”Memory Stick” -korttipaikan kansi.
Aseta ”Memory Stick” -kortti paikalleen
”Memory Stick” -korttipaikkaan b-merkki
kuvan mukaisesti niin pitkälle kuin kortti
menee. Sulje sitten kansi.
MEMORY EJECT
”Memory Stick” -kortin
poistaminen
Avaa ”Memory Stick” -korttipaikan kansi.
Siirrä MEMORY EJECT -kytkintä nuolen
suuntaan.
146
Isætning/udtagning
af “Memory Stick”
Isætning af “Memory Stick”
Åbn dækslet til “Memory Stick”. Før “Memory
Stick” så langt ind i åbningen med b-mærket
som muligt som vist, og luk derefter dækslet.
Kortinkäyttövalo/
Adgangslampe
Udtagning af “Memory Stick”
Åbn dækslet til åbningen til “Memory Stick”.
Skub MEMORY EJECT i pilens retning.
Huomautuksia
•Jos yrität väkisin asettaa ”Memory Stick”
-kortin paikalleen väärin päin, ”Memory
Stick” -korttipaikka voi vahingoittua.
•Aseta ”Memory Stick” -korttipaikkaan vain
”Memory Stick” -kortti. Muutoin
videokamera voi vioittua.
Bemærkninger
•Hvis du tvinger “Memory Stick” i modsat
retning, kan det ødelægge åbningen til
“Memory Stick”.
•Før ikke andet end “Memory Stick” ind i
åbningen til “Memory Stick”. Dette kan
medføre, at camcorderen ikke fungerer
korrekt.
Kun kortinkäyttövalo palaa tai vilkkuu
Vältä ravistelemasta tai kolhimasta
videokameraa, sillä se lukee tietoja ”Memory
Stick” -kortista tai tallentaa tietoja ”Memory
Stick” -korttiin. Älä katkaise virtaa, poista
”Memory Stick” -korttia tai irrota akkua.
Muutoin kuvat voivat vahingoittua.
Mens adgangslampen lyser eller blinker
Undgå at ryste eller støde camcorderen, da
den er ved at læse data fra eller optage data på
“Memory Stick”. Undlad at afbryde strømmen,
skubbe “Memory Stick” ud, eller fjerne
batteriet. Hvis du gør det, risikerer du at miste
billeddata.
Jos ” MEMORY STICK ERROR” -ilmoitus
tulee näyttöön
Poista ”Memory Stick” -kortti ja aseta se
takaisin. Tee näin muutama kerta. Jos ilmoitus
tulee edelleen näkyviin, ”Memory Stick”
-kortti voi olla vioittunut. Jos näin on, käytä
toista ”Memory Stick” -korttia.
Hvis “ MEMORY STICK ERROR” vises
Isæt “Memory Stick” igen et par gange.
“Memory Stick” kan være beskadiget, hvis
indikatoren stadig vises. I så fald skal du
anvende en anden “Memory Stick”.
Kuvan laadun ja
koon valitseminen
Valg af billedkvalitet
og størrelse
Still-kuvien laadun
valitseminen
Valg af stillbilledkvalitet
Standardindstillingen er FINE.
Tehdasasetus on FINE.
POWER-kontakten skal indstilles på
eller
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
tai
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
3
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk derefter
(3) Vælg STILL SET i
på EXEC (s. 255).
(4) Vælg QUALITY, og tryk derefter på
EXEC.
(5) Vælg den ønskede billedkvalitet, og tryk
derefter på EXEC.
4
MEM SET 1
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
EXIT
OFF
MEM SET 1
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
EXIT
FINE
STANDARD
REMAIN
12
EXEC
RET.
Kuvanlaatuasetukset
EXEC
RET.
Indstillinger for billedkvalitet
Asetus
Merkitys
Indstilling
Betydning
FINE (FINE)
Käytä tätä tilaa halutessasi tallentaa
kuvat normaalia parempilaatuisina.
Kuvat pakataan noin suhteessa 1/4.
FINE (FINE)
STANDARD
(STD)
Tämä on normaali kuvanlaatu.
Kuvat pakataan noin suhteessa 1/10.
Anvend denne indstilling, hvis du vil
optage billeder af høj kvalitet.
Billeder, der optages med FINEindstillingen, komprimeres til ca. 1/4.
STANDARD
(STD)
Dette er standardbilledkvaliteten.
Billeder, der optages med
STANDARD-indstillingen,
komprimeres til ca. 1/10.
Palaaminen FN-näyttöön
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
STILL SET ja paina
(3) Valitse kohdassa
EXEC-painiketta (s. 245).
(4) Valitse QUALITY ja paina EXECpainiketta.
(5) Valitse haluamasi kuvan laatu ja paina
EXEC-painiketta.
Paina EXIT-painiketta.
Sådan vendes tilbage til FN
Tryk på EXIT.
147
Valg af billedkvalitet og
størrelse
Kuvan laadun ja koon
valitseminen
Still-kuvien koon valitseminen
(vain DCR-TRV33E)
Voit valita kuvaan kooksi vaihtoehdon 1152 ×
864 tai 640 × 480. (Kun POWER-kytkin on
asennossa CAMERA tai VCR, videokamera
valitsee automaattisesti kuvan kooksi
vaihtoehdon 640 × 480.)
Tehdasasetus on 1152 × 864.
Du kan vælge billedstørrelse 1152 × 864 eller
640 × 480 (hvis POWER-kontakten er indstillet
på CAMERA eller VCR, indstilles
billedstørrelsen automatisk til 640 × 480.)
Standardindstillingen er 1152 × 864.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
STILL SET ja paina
(3) Valitse kohdassa
EXEC-painiketta (s. 245).
(4) Valitse IMAGESIZE ja paina EXECpainiketta.
(5) Valitse haluamasi kuvan koko ja paina
EXEC-painiketta.
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
1152
Valg af stillbilledstørrelse
(kun DCR-TRV33E)
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk derefter
(3) Vælg STILL SET i
på EXEC (s. 255).
(4) Vælg IMAGESIZE, og tryk derefter på
EXEC.
(5) Vælg den ønskede billedstørrelse, og
tryk derefter på EXEC.
Indikatoren ændres på følgende måde:
1152
640
640
3
4
MEM SET 1
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
EXIT
OFF
MEM SET 1
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
1152
EXIT
1152 × 864
640 × 480
REMAIN
12
r
148
R
EXEC
RET.
r
R
EXEC
RET.
Kuvan laadun ja koon
valitseminen
Valg af billedkvalitet og
størrelse
Still-kuvien vaatima muistitila
Hukommelseskapacitet for
stillbilleder
Videokamera pakkaa tallennetut kuvat JPEGmuotoon, ennen kuin se tallentaa ne muistiin.
Still-kuvan vaatima muistitila riippuu stillkuville valitusta laatu- ja kokoasetuksesta.
Tiedot ovat alla olevassa taulukossa.
Kuvan koko 1152 × 864 (vain DCR-TRV33E)
Kuvan laatu
Muistitilavaatimus
FINE
Noin 500 kt
STANDARD
Noin 200 kt
Kuvan koko 640 × 480
Muistitilavaatimus
FINE
Noin 150 kt
STANDARD
Noin 60 kt
Billedstørrelsen 1152 × 864 (kun DCRTRV33E)
Billedkvalitet
Hukommelseskapacitet
FINE
Ca. 500 KB
STANDARD
Ca. 200 KB
Billedstørrelsen 640 × 480
Billedkvalitet
Hukommelseskapacitet
FINE
Ca. 150 KB
STANDARD
Ca. 60 KB
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Kuvan laatu
Optagne billeder komprimeres i JPEG-format,
inden de lagres i hukommelsen.
Hukommelseskapaciteten for stillbilleder
varierer afhængigt af indstillingen for
billedkvalitet og billedstørrelse. Yderligere
oplysninger fremgår af oversigten nedenfor.
149
Kuvan laadun ja koon
valitseminen
Valg af billedkvalitet og
størrelse
Liikkuvan kuvan koon
valitseminen
Valg af bevægelsesbilledets
størrelse
Voit valita kuvakoon vaihtoehtoista 320 × 240
ja 160 × 112.
Tehdasasetus on 320 × 240.
Du kan vælge billedstørrelse 320 × 240 eller
160 × 112.
Standardindstillingen er 320 × 240.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
tai
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
eller
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
MOVIE SET ja
(3) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 245).
(4) Valitse IMAGESIZE ja paina EXECpainiketta.
(5) Valitse haluamasi kuvan koko ja paina
EXEC-painiketta.
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk derefter
(3) Vælg MOVIE SET i
på EXEC (s. 255).
(4) Vælg IMAGESIZE, og tryk derefter på
EXEC.
(5) Vælg den ønskede billedstørrelse, og
tryk derefter på EXEC.
Indikatoren ændres på følgende måde:
320
320
160
160
3
4
EXIT
MEM SET 1
MOVIE SET
IMAGESIZE 320 240
REMAIN
MEM SET 1
EXIT
320
MOVIE SET
IMAGESIZE 320 240
REMAIN 160 112
REMAIN
30sec
REMAIN
30sec
r
150
R
EXEC
RET.
r
R
EXEC
RET.
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Kuvan laadun ja koon
valitseminen
Valg af billedkvalitet og
størrelse
”Memory Stick” -korttiin
mahtuvien still-kuvien määrä
ja liikkuvan kuvan kestoaika
suurin piirtein
Omtrentligt antal stillbilleder
og tid for bevægelsesbilleder,
som kan optages på én
“Memory Stick”
Korttiin mahtuvien still-kuvien määrä ja
liikkuvan kuvan kestoaika riippuu siitä, minkä
kuvanlaatuasetuksen olet valinnut ja miten
yksityiskohtaisia kuvauskohteet ovat.
Antallet af stillbilleder og den tid for
bevægelsesbilleder, du kan optage, afhænger
af den valgte billedkvalitet og motivets
kompleksitet.
Still-kuvat/Stillbilleder
FINE
”Memory Stick” -kortin tyyppi/
“Memory Stick”-type
1152 × 864*
1152
STANDARD
640 × 480
1152 × 864*
640
1152
640 × 480
640
15
50
37
120
16 Mt/16 MB
30
96
74
240
32 Mt/32 MB
61
190
150
485
64 Mt/64 MB
120
390
300
980
128 Mt/128 MB
245
780
600
1 970
256 Mt/256 MB (MSX-256)
460
1 450
1 050
3 650
900
2 900
2 050
7 200
1 850
5 900
4 200
14 500
512 Mt/512 MB (MSX-512)
1 Gt/1 GB (MSX-1G)
(yksikkö: kuva)/(enhed: billede)
* vain DCR-TRV33E/kun DCR-TRV33E
Liikkuva kuva/Bevægelsesbilleder
Kuvakoko/Billedstørrelse
320 × 240
”Memory Stick” -kortin tyyppi/
“Memory Stick”-type
320
160 × 112
160
8 Mt (vakiovaruste)/8 MB (medfølger)
1 m. 20 s.
5 m. 20 s.
16 Mt/16 MB
2 m. 40 s.
10 m. 40 s.
32 Mt/32 MB
5 m. 20 s.
21 m. 20 s.
64 Mt/64 MB
10 m. 40 s.
42 m. 40 s.
128 Mt/128 MB
21 m. 20 s.
1 h. 25 m. 20 s.
256 Mt/256 MB (MSX-256)
42 m. 40 s.
2 h. 50 m. 40 s.
512 Mt/512 MB (MSX-512)
1 h. 25 m. 20 s.
5 h. 41 m. 20 s.
1 Gt/1 GB (MSX-1G)
2 h. 50 m. 40 s.
11 h. 22 m. 40 s.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
8 Mt (vakiovaruste)/8 MB (medfølger)
(h. m. s.: tunnit. minuutit. sekunnit)/(h. m. s.: timer. minutter. sekunder)
Taulukossa on esitetty tässä videokamerassa
alustettuun ”Memory Stick” -korttiin
keskimäärin mahtuvien still-kuvien määrä ja
liikkuvan kuvan kestoaika.
Oversigten viser det omtrentlige antal
stillbilleder og den tid for bevægelsesbilleder,
du kan optage på den “Memory Stick”, der er
formateret på camcorderen.
151
Still-kuvien tallentaminen
”Memory Stick” -korttiin –
Valokuvan tallennus muistiin
Optagelse af stillbilleder
på “Memory Stick” –
Memory Photo-optagelse
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
(1) Pidä PHOTO-painiketta kevyesti alas
painettuna ja tarkkaile kuvaa. Vihreä zilmaisin lakkaa vilkkumasta ja jää
palamaan. Kamera säätää kuvan
kirkkauden ja tarkennuksen kuvan
keskikohdan perusteella ja lukitsee
kyseiset asetukset. Tallennus ei ala heti.
(2) Paina PHOTO-painike pohjaan.
Tallennus on valmis, kun vierivä
ilmaisinpalkki katoaa näytöstä.
Videokamera tallentaa ”Memory Stick”
-korttiin sen kuvan, joka on näkyvissä,
kun painat PHOTO-painikkeen pohjaan.
(1) Fortsæt med at trykke let på PHOTO, og
kontroller billedet. Den grønne zindikator holder op med at blinke,
hvorefter den lyser. Billedets lysstyrke
og fokus justeres og fastsættes, mens
camcorderen fokuserer midt på billedet.
Optagelsen begynder ikke endnu.
(2) Tryk hårdt på PHOTO.
Optagelsen er færdig, når
bjælkeindikatoren forsvinder.
Det billede, der blev vist på skærmen,
da du trykkede hårdt på PHOTO,
optages på “Memory Stick”.
1
50min
640
FINE
12
[a]
101
2
50min
640
[b]
FINE
101
152
[a] ”Memory Stick” -korttiin mahtuvien
kuvien määrä suurin piirtein.*
[b] Tallennuskansion nimi
[a] Det omtrentlige antal billeder, der kan
optages på “Memory Stick”*
[b] Navn på den mappe, du vil optage i
Huomautus
Kuvanlaadun asetus ja kuvauskohde
vaikuttavat näytössä näkyvään tallennettavissa
olevien kuvien määrään. Siksi määrä ei
välttämättä muutu kuvauksen jälkeenkään.
Bemærk!
Optageantallet af billeder angivet på skærmen
afhænger af billedkvalitetsindstillingen og
kvaliteten af det emne, der optages. Derfor må
optageantallet ikke ændres, selv når
optagelsen er færdig.
Still-kuvien tallentaminen
”Memory Stick” -korttiin –
Valokuvan tallennus muistiin
Optagelse af stillbilleder på
“Memory Stick” – Memory
Photo-optagelse
Voit tallentaa still-kuvia ”Memory Stick”
-korttiin nauhoituksen tai
nauhoitusvalmiustilan aikana
Katso lisätietoja sivulta 62.
Du kan optage stillbilleder på “Memory
Stick”, enten mens du optager bånd eller i
optage-standby
Se side 62, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
* Tallennettavien still-kuvien määrän
ilmaisin
Kuvanlaatutila ja kuvauskohteen
yksityiskohtaisuus voivat aiheuttaa sen, ettei
korttiin vielä mahtuvien still-kuvien määrän
ilmaisin muutu, kun olet tallentanut kuvan.
Kun jäljellä oleva määrä on suurempi kuin
9999, näytössä näkyy ilmaisin >9999.
Kun tallennat still-kuvaa
Et voi katkaista virtaa etkä painaa PHOTOpainiketta.
Kun painat kaukosäätimen PHOTOpainiketta
Videokamera tallentaa painikkeen
painamishetkellä näytössä olevan kuvan heti.
Kun painat PHOTO-painiketta vaiheessa 1
Kuva välkkyy hetken. Kyseessä ei ole vika.
Kuvaustiedot
Kuvaustiedot (päivämäärä ja kellonaika tai
kuvauksessa käytössä olevat asetukset) eivät
näy kuvauksen aikana. Ne kuitenkin
tallentuvat automaattisesti ”Memory Stick”
-korttiin. Jos haluat nähdä kuvaustiedot, paina
toiston aikana DATA CODE -painiketta. Voit
käyttää tätä toimintoa myös kaukosäätimellä
(s. 56).
Hvis POWER-kontakten er sat på MEMORY
Følgende funktioner virker ikke:
– Digital zoom
– Super NightShot
– Langsom lukker (farve)
– Bredformat
– Fader
– Billedeffekt
– Digitaleffekt
– SPORTS i PROGRAM AE. (Indikatoren
blinker.)
– Titel
– SteadyShot
Under optagelse af et stillbillede
Du kan ikke afbryde strømmen eller trykke på
PHOTO.
Hvis du trykker på PHOTO på
fjernbetjeningen
Camcorderen optager straks det billede, der
vises på skærmen, når du trykker på knappen.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Kun POWER-kytkin on asennossa MEMORY
Seuraavat toiminnot eivät toimi:
– digitaalinen zoomaus
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– laajakuvatila
– nosto/häivytys (Fader)
– kuvatehoste
– digitaalitehoste
– PROGRAM AE -toiminnon SPORTS-tila
(ilmaisin vilkkuu)
– otsikko
– SteadyShot.
* Indikationen af antallet af stillbilleder, der
kan optages
Afhængigt af indstillingen af billedkvalitet og
motivets kompleksitet, ændres indikationen af
det resterende antal stillbilleder, der kan
optages, muligvis ikke, selv efter du har
optaget et billede.
Når det resterende antal billeder er større end
9999, vises >9999-indikatoren på skærmen.
Hvis du trykker let på PHOTO i trin 1
Billedet flimrer et øjeblik. Dette er ikke en fejl.
Optagedata
Optagedataene (dato/klokkeslæt eller
forskellige indstillinger under optagelse) vises
ikke under optagelse. Dataene optages dog
automatisk på “Memory Stick”. Tryk på
DATA CODE under afspilning for at få vist
optagedataene. Du kan også anvende
fjernbetjeningen til dette (s. 56).
153
Still-kuvien tallentaminen
”Memory Stick” -korttiin –
Valokuvan tallennus muistiin
Optagelse af stillbilleder på
“Memory Stick” – Memory
Photo-optagelse
Jos kuvaat still-kuvia ja POWER-kytkin on
asennossa MEMORY (vain DCR-TRV33E)
Katselukulma on hieman laajempi kuin silloin,
kun POWER-kytkin on asennossa CAMERA.
Hvis du optager stillbilleder, mens POWERkontakten er indstillet på MEMORY (kun
DCR-TRV33E)
Visningsvinklen er lidt større sammenlignet
med visningsvinklen, når POWER-kontakten
er indstillet til CAMERA.
Still-kuvien jatkuva kuvaus
(vain DCR-TRV33E)
Voit tallentaa still-kuvia keskeytyksettä.
Valitse valikkoasetuksissa haluamasi tila
ennen kuvausta.
NORMAL [a] ( )
Videokamera kuvaa enintään 4 still-kuvaa
käyttäen kuvakokoa 1152 × 864 tai 13 stillkuvaa käyttäen kuvakokoa 640 × 480 noin 0,5
sekunnin väliajoin.
EXP BRKTG [b] (
)
Videokamera kuvaa automaattisesti 3 kuvaa
0,5 sekunnin väliajoin käyttäen eri valotuksia.
[a]
154
Kontinuerlig optagelse af
billeder (kun DCR-TRV33E)
Du kan foretage kontinuerlig optagelse af
stillbilleder. Inden du begynder at optage, skal
du vælge den ønskede funktion, som er
beskrevet nedenfor i menuindstillingerne.
NORMAL [a] ( )
Camcorderen optager op til 4 stillbilleder i
størrelsen 1152 × 864 eller 13 stillbilleder i
størrelsen 640 × 480 i intervaller af ca. 0,5 sek.
EXP BRKTG [b] (
)
Camcorderen optager automatisk 3 billeder
med ca. 0,5 sekunders mellemrum ved
forskellige eksponeringer.
[b]
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
STILL SET ja paina
(3) Valitse kohdassa
EXEC-painiketta (s. 245).
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk derefter
(3) Vælg STILL SET i
på EXEC (s. 255).
Still-kuvien tallentaminen
”Memory Stick” -korttiin –
Valokuvan tallennus muistiin
Optagelse af stillbilleder på
“Memory Stick” – Memory
Photo-optagelse
(4) Valitse BURST ja paina EXECpainiketta.
(4) Vælg BURST, og tryk derefter på EXEC.
MEM SET 1
EXIT
STILL SET
BURST
OFF
QUALITY
NORMAL
IMAGESIZE EXP BRKTG
r
R
EXEC
RET.
(5) Vælg den ønskede tilstand, og tryk
derefter på EXEC.
(6) Tryk på EXIT for at få menuen til at
forsvinde.
(7) Tryk hårdt på PHOTO.
Still-kuvien määrä jatkuvassa kuvauksessa
Jatkuvassa kuvauksessa kuvattavissa olevien
still-kuvien määrä riippuu kuvan
kokoasetuksesta ja ”Memory Stick” -kortin
kapasiteetista
Antal stillbilleder ved kontinuerlig
optagelse
Antallet af stillbilleder, du kan optage
kontinuerligt, afhænger af billedstørrelsen og
“Memory Stick”-kapaciteten.
Kuvien jatkuvan kuvauksen aikana
Salama (lisävaruste) ei toimi.
Under kontinuerlig optagelse af billeder
Blitzen (medfølger ikke) virker ikke.
Kun kuvaat vitkalaukaisimen tai
kaukosäätimen avulla
Videokamera kuvaa automaattisesti
suurimman mahdollisen määrän still-kuvia.
Ved optagelse med selvudløseren eller
fjernbetjeningen
Camcorderen optager automatisk op til det
maksimale antal stillbilleder.
Jos ”Memory Stick” -korttiin mahtuu enää
alle 3 kuvaa
EXP BRKTG -toiminto ei toimi. ” FULL”
-ilmoitus tulee näkyviin, kun painat PHOTOpainiketta.
Hvis den resterende kapacitet på “Memory
Stick” er mindre end til 3 billeder
EXP BRKTG fungerer ikke. “ FULL” vises,
når du trykker på PHOTO.
EXP BRKTG -toiminnon vaikutus
EXP BRKTG -toiminnon vaikutus ei ehkä näy
selvästi näytössä.
Sinun kannattaa katsella kuvia televisiosta tai
tietokoneen näytöstä, niin näet vaikutuksen
paremmin.
Kun valitset vaihtoehdon NORMAL
Kuvaus jatkuu still-kuvien suurimpaan
mahdolliseen määrään asti, kun painat
PHOTO-painikkeen pohjaan.
Virkningen af EXP BRKTG
Virkningen af EXP BRKTG bemærkes muligvis
ikke på skærmen.
Det anbefales at vise billeder på tv eller
computer for at se virkningen.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
(5) Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina
sitten EXEC-painiketta.
(6) Poista valikko näytöstä painamalla
EXIT-painiketta.
(7) Paina PHOTO-painike pohjaan.
Hvis du vælger NORMAL
Optagelsen fortsætter, indtil det maksimale
antal stillbilleder er nået, ved at du trykker
hårdt på PHOTO.
155
Nauhalla olevan
kuvan tallentaminen
still-kuvaksi
Optagelse af et
billede fra bånd som
et stillbillede
Kuvakoon automaattinen asetus on 640 × 480.
Billedstørrelsen indstilles automatisk til 640 ×
480.
Ennen käyttöä
Aseta ”Memory Stick” -kortti ja nauhoitettu
nauha videokameraan.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
Før brug
Sæt “Memory Stick” og det optagne bånd i
camcorderen.
.
(1) Paina
-painiketta. Videokamera
alkaa toistaa nauhalle tallennettua
kuvaa.
(2) Pidä PHOTO-painiketta kevyesti alas
painettuna ja tarkkaile kuvaa. Nauhalta
toistuva kuva pysähtyy, ja CAPTUREilmaisin tulee näyttöön. Tallennus ei ala
heti.
Jos haluat vaihtaa kuvaa, vapauta
PHOTO-painike, valitse uusi still-kuva
ja pidä PHOTO-painiketta kevyesti alas
painettuna.
(3) Paina PHOTO-painike pohjaan.
Tallennus on valmis, kun vierivä
ilmaisinpalkki katoaa näytöstä.
Videokamera tallentaa ”Memory Stick”
-korttiin sen kuvan, joka on näkyvissä,
kun painat PHOTO-painikkeen pohjaan.
1
POWER-kontakten skal indstilles på
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Tryk på
. Det billede, der er optaget
på båndet, afspilles.
(2) Fortsæt med at trykke let på PHOTO, og
kontroller billedet. Billedet fra båndet
fastfryses, og CAPTURE-indikatoren
vises på skærmen. Optagelsen begynder
ikke endnu.
Hvis du vil ændre stillbilledet, skal du
slippe PHOTO, vælge et stillbillede igen
og derefter trykke let på og holde
PHOTO nede.
(3) Tryk hårdt på PHOTO. Optagelsen er
færdig, når bjælkeindikatoren
forsvinder. Det billede, der blev vist på
skærmen, da du trykkede hårdt på
PHOTO, optages på “Memory Stick”.
2
50min
640
FINE
12
CAPTURE
101
3
50min
640
FINE
101
Nauhalle nauhoitettu ääni
Et voi tallentaa ääntä nauhalta.
156
.
Lyd optaget på båndet
Du kan ikke optage lyd fra båndet.
Nauhalla olevan kuvan
tallentaminen still-kuvaksi
Optagelse af et billede fra bånd
som et stillbillede
Otsikko
Otsikoita ei voi tallentaa.
Titel
Du kan ikke optage titlerne.
Kuvauspäivämäärä ja -aika
Jos päivämäärä ja kellonaika on tallennettu
nauhalle, ne tallentuvat ”Memory Stick”
-korttiin. Kuvausasetukset eivät tallennu.
Optagedato/-klokkeslæt
Dato/klokkeslæt for optagelse på “Memory
Stick” optages. Forskellige indstillinger
optages ikke.
Kun painat kaukosäätimen PHOTOpainiketta
Videokamera tallentaa painikkeen
painamishetkellä näytössä olevan kuvan heti.
Hvis du trykker på PHOTO på
fjernbetjeningen
Camcorderen optager straks det billede, der
vises på skærmen, når du trykker på knappen.
Still-kuvan tallentaminen
toisesta laitteesta
Optagelse af et stillbillede fra
andet udstyr
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
Du kan enten bruge et A/V-tilslutningskabel
eller et i.LINK-kabel. På side 122 kan du læse
mere om tilslutningen.
Når du tilslutter med A/V-tilslutningskablet,
skal DISPLAY i
indstilles til LCD i
menuindstillingerne. (Standardindstillingen er
LCD.)
.
(1) Aloita nauhoitetun nauhan toisto
kuvanauhurista tai kytke televisioon
virta niin, että näet haluamasi ohjelman.
(2) Noudata sivun 156 vaiheita 2 ja 3 siinä
kohdassa, jossa haluat aloittaa
tallennuksen.
Huomautus
Jos nauha on huonossa kunnossa esimerkiksi
usein toistuneen kopioinnin takia,
videokamera ei ehkä pysty tallentamaan kuvaa
tai tallennettu kuva voi olla rosoinen.
POWER-kontakten skal indstilles på
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
.
(1) Afspil det optagne bånd på
videobåndoptageren, eller tænd tv’et for
at se et ønsket program.
(2) Når du når til det sted, hvorfra du vil
optage, skal du følge trin 2 og 3 på side
156.
Bemærk!
Hvis båndet er dårligt, fordi det har været
brugt mange gange til eftersynkronisering
osv., kan billedet muligvis ikke optages på
camcorderen, eller det optagne billede er
hakket.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Voit liittää laitteet joko A/V-liitäntäkaapelilla
tai i.LINK-kaapelilla. Katso liitäntätiedot
sivulta 122.
Kun käytät A/V-liitäntäkaapelia, valitse
valikkoasetusten
-kohdassa DISPLAYasetukseksi LCD. (LCD on tehdasasetus.)
157
”Memory Stick” -kortissa
olevan still-kuvan
upottaminen liikkuvaan
kuvaan – MEMORY MIX
Indkopiering af et
stillbillede på
“Memory Stick” i et
billede – MEMORY MIX
Voit upottaa ”Memory Stick” -korttiin
tallentamasi still-kuvan parhaillaan
tallennettavaan liikkuvaan kuvaan. (Et voi
upottaa still-kuvaa sellaiseen liikkuvaan
kuvaan, joka on jo tallennettu.)
Voit tallentaa upotetut kuvat nauhalle tai
”Memory Stick” -korttiin. (Voit kuitenkin
tallentaa vain upotetut still-kuvat ”Memory
Stick” -korttiin.)
Du kan indkopiere et stillbillede, som du har
optaget på “Memory Stick”, i det
bevægelsesbillede, du optager. (Du kan ikke
indkopiere et stillbillede på et billede, der
allerede er optaget.)
Du kan optage indkopierede billeder på
båndet eller “Memory Stick”. (Du kan dog kun
optage indkopierede stillbilleder på “Memory
Stick”).
M. CHROM (Memory Chromakey)
Voit korvata still-kuvasta (esimerkiksi
piirroksesta tai kehyksestä) vain sinisen alueen
liikkuvalla kuvalla.
M. CHROM (Memory Chromakey)
Du kan kun udskifte det blå område på et
stillbillede, f.eks. en illustration eller et billede,
med et bevægelsesbillede.
M. LUMI (Memory Luminancekey)
Voit korvata still-kuvan (esimerkiksi käsin
tehdyn piirroksen tai otsikon) kirkkaan alueen
liikkuvalla kuvalla. Jos haluat käyttää tätä
toimintoa, sinun kannattaa tallentaa otsikko
”Memory Stick” -korttiin esimerkiksi ennen
kuvausmatkaa tai muuta kuvattavaa
tapahtumaa.
M. LUMI (Memory Luminancekey)
Du kan udskifte det lysere område på et
stillbillede, f.eks. en håndlavet illustration eller
titel, med et bevægelsesbillede. Hvis du vil
bruge denne funktion, anbefales det at optage
en titel på “Memory Stick” inden en tur eller
begivenhed.
C. CHROM (Camera Chromakey)
Voit lisätä liikkuvaa kuvaa still-kuvan
(esimerkiksi taustakuvan) päälle. Kuvaa kohde
sinistä taustaa vasten. Vain liikkuvan kuvan
sininen alue korvautuu still-kuvalla.
M. OVERLAP (Memory Overlap)
Voit tuoda videokameralla parhaillaan
nauhoitettavan liikkuvan kuvan ”Memory
Stick” -korttiin tallennetun still-kuvan päälle
asteittain nostaen. Voit käyttää Memory
Overlap -toimintoa vain, kun POWER-kytkin
on asennossa CAMERA.
158
C. CHROM (Camera Chromakey)
Du kan indkopiere et bevægelsesbillede
ovenpå et stillbillede, f.eks. et billede, der kan
anvendes som baggrund. Optag motivet mod
en blå baggrund. Kun det blå område på
bevægelsesbilledet udskiftes med et
stillbillede.
M. OVERLAP (Memory Overlap)
Du kan få et bevægelsesbillede, du optager
med camcorderen, til at indtones ovenpå et
stillbillede, der er optaget på “Memory Stick”.
Du kan kun bruge Memory Overlap, når
POWER-kontakten er indstillet på CAMERA.
”Memory Stick” -kortissa olevan
still-kuvan upottaminen
liikkuvaan kuvaan – MEMORY MIX
M. CHROM
Still-kuva/
Stillbillede
Indkopiering af et stillbillede
på “Memory Stick” i et billede
– MEMORY MIX
Liikkuva kuva/
Bevægelsesbillede
M C AM
C H R OM
Sininen/Blå
M. LUMI
Still-kuva/
Stillbillede
Liikkuva kuva/
Bevægelsesbillede
Still-kuva/
Stillbillede
Liikkuva kuva/
Bevægelsesbillede
M C AM
L UM I
C. CHROM
Sininen/Blå
M. OVERLAP
Still-kuva/
Stillbillede
Liikkuva kuva/
Bevægelsesbillede
OV ER –
LAP
Videokameran vakiovarusteisiin sisältyvään
”Memory Stick” -korttiin mahtuu 20 kuvaa:
– M. CHROM: 18 kuvaa (esimerkiksi kehystä)
101-0001~101-0018
– C. CHROM: 2 kuvaa (esimerkiksi
taustakuvaa) 101-0019~101-0020
Näytekuvat
Videokameran vakiovarusteisiin sisältyvään
”Memory Stick” -korttiin tallennetut
näytekuvat ovat suojattuja (s. 190).
Der kan gemmes 20 billeder på den
“Memory Stick”, der fulgte med
camcorderen:
– M. CHROM: 18 billeder (såsom en “frame”)
101-0001~101-0018
– C. CHROM: 2 billeder (såsom en baggrund)
101-0019~101-0020
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
C AM M
C H R OM
Eksempelbilleder
De eksempelbilleder, der er gemt på den
medfølgende “Memory Stick”, er beskyttet (s.
190).
159
”Memory Stick” -kortissa olevan
still-kuvan upottaminen
liikkuvaan kuvaan – MEMORY MIX
Indkopiering af et stillbillede
på “Memory Stick” i et billede
– MEMORY MIX
Huomautuksia
•Et voi käyttää MEMORY MIX -toimintoa
”Memory Stick” -korttiin tallennettuun
liikkuvaan kuvaan.
•Jos upotettavassa still-kuvassa on paljon
valkoista, kuvan pienoiskuva voi olla
epäselvä.
•Kun kuvaat peilikuvatilaa käyttämällä (s. 41),
nestekidenäytössä oleva kuva ei näy
peilikuvana.
Bemærkninger
•Du kan ikke bruge MEMORY MIX i
forbindelse med bevægelsesbilleder, der er
optaget på “Memory Stick”.
•Hvis der er meget hvidt på det overlappende
stillbillede, er billedets miniaturebillede
muligvis uklart.
•Når du optager i spejltilstand (s. 41), vises
billedet på LCD-skærmen ikke som et
spejlbillede.
Tietokoneessa muokatut kuvat
Et ehkä voi toistaa muokattuja kuvia tällä
videokameralla.
Billeddata, der er ændret på computeren
Du kan muligvis ikke afspille ændrede
billeder ved hjælp af camcorderen.
Upotetun kuvan
tallentaminen nauhalle
Ennen käyttöä
•Aseta still-kuvat sisältävä ”Memory Stick”
-kortti videokameraan.
•Aseta nauhoitusta varten nauha
videokameraan.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
(1) Paina FN-painiketta ja valitse PAGE2.
(2) Paina MEM MIX -painiketta. ”Memory
Stick” -korttiin tallennettu kuva näkyy
näytön oikeassa alakulmassa.
(3) Valitse upotettava still-kuva painamalla
näytön oikeassa alakulmassa olevaa
painiketta – (edellinen kuva) tai +
(seuraava kuva).
(4) Paina haluamasi tilan painiketta. Stillkuva tulee liikkuvan videokuvan päälle
nauhoitustaukotilan aikana.
160
Optagelse af et indkopieret
billede på båndet
Før brug
•Sæt en “Memory Stick”, der indeholder
stillbilleder, i camcorderen.
•Isæt båndet til optagelse i camcorderen.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Tryk på FN, og vælg PAGE2.
(2) Tryk på MEM MIX. Det billede, der
optages på “Memory Stick”, vises i det
nederste højre hjørne af skærmen.
(3) Tryk på – (for at se det forrige billede)/
+ (for at se det næste billede) i
skærmens nederste højre hjørne for at
vælge det stillbillede, du vil indkopiere.
(4) Tryk på den ønskede tilstand.
Stillbilledet indkopieres i
bevægelsesbilledet under optagestandby.
”Memory Stick” -kortissa olevan
still-kuvan upottaminen
liikkuvaan kuvaan – MEMORY MIX
Indkopiering af et stillbillede
på “Memory Stick” i et billede
– MEMORY MIX
2
4
MEM
MIX
EXIT
MEM MIX
OFF MCCAM OVER–
LUMI LAP
OK
EXIT
MEM MIX
OFF
OK
CAMCM MCCAM
CHROM CHROM
M. LUMI
101
101
Still-kuva/Stillbillede
M. CHROM
Still-kuvan tasavärinen (sininen)
alue korvautuu liikkuvalla kuvalla.
M. LUMI
Still-kuvan tasavärinen (kirkas) alue
korvautuu liikkuvalla kuvalla.
C. CHROM
Liikkuvan kuvan tasavärinen
(sininen) alue korvautuu stillkuvalla.
M. OVERLAP
Mitään säätöjä ei tarvita. (Voit valita
M. OVERLAP -toiminnon vain, kun
POWER-kytkin on asennossa
CAMERA.)
(6) Palaa FN-näyttöön painamalla EXITpainiketta.
(7) Aloita nauhoitus painamalla START/
STOP-painiketta.
(5) Tryk på –/+ i skærmens nederste
venstre hjørne for at justere effekten, og
OK for at vende
tryk derefter på
tilbage til PAGE2.
M. CHROM
Farvevalget (blåt) til det område på
stillbilledet, som skal udskiftes med
et bevægelsesbillede
M. LUMI
Farvevalget (lyst) til det område på
stillbilledet, som skal udskiftes med
et bevægelsesbillede
C. CHROM
Farvevalget (blåt) til det område på
bevægelsesbilledet, som skal
udskiftes med et stillbillede
M. OVERLAP
Justering er ikke nødvendigt. (Du
kan kun vælge M. OVERLAP, når
POWER-kontakten er sat på
CAMERA.)
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
(5) Säädä tehostetta painamalla näytön
vasemmassa alakulmassa olevaa
painiketta – tai +. Palaa sitten PAGE2sivulle painamalla
OK -painiketta.
(6) Tryk på EXIT for at vende tilbage til FN.
(7) Tryk på START/STOP for at starte
optagelsen.
161
”Memory Stick” -kortissa olevan
still-kuvan upottaminen
liikkuvaan kuvaan – MEMORY MIX
Indkopiering af et stillbillede
på “Memory Stick” i et billede
– MEMORY MIX
Upotettavan still-kuvan
vaihtaminen
Sådan ændrer du det stillbillede,
der skal indkopieres
Paina näytön oikeassa alakulmassa olevaa
painiketta – tai + ennen vaihetta 5.
Tryk på –/+ i nederste højre hjørne inden trin
5.
MEMORY MIX -toiminnon
peruuttaminen
Sådan annulleres MEMORY MIX
Palaa PAGE2-sivulle painamalla
-painiketta.
162
OFF
Tryk på
PAGE2.
OFF for at vende tilbage til
Huomautus
Et voi valita tilaa nauhoituksen aikana.
Bemærk!
Under optagelse kan du ikke vælge funktionen
igen.
Still-kuvan tallentaminen nauhalta
sellaisenaan
Valitse M. LUMI ja paina näytön vasemmassa
alakulmassa olevaa painiketta – tai + niin, että
palkin oikea pää on näkyvissä.
Sådan optages stillbilleder, som de vises på
båndet
Vælg M. LUMI, tryk derefter på –/+ i
skærmens nederste venstre hjørne, så bjælkens
højre ende er synlig.
Kun valitset M. OVERLAP -toiminnon
Et voi vaihtaa still-kuvaa. Peruuta ensin M.
OVERLAP -toiminto painamalla
OFF
-painiketta ja valitse sitten kuva uudelleen.
Hvis du vælger M. OVERLAP
Du kan ikke ændre stillbilledet. Tryk først på
OFF for at annullere M. OVERLAP, og
vælg derefter billedet igen.
”Memory Stick” -kortissa olevan
still-kuvan upottaminen
liikkuvaan kuvaan – MEMORY MIX
Upotetun kuvan
tallentaminen ”Memory
Stick” -korttiin still-kuvaksi
Indkopiering af et stillbillede
på “Memory Stick” i et billede
– MEMORY MIX
Optagelse af et indkopieret
billede til “Memory Stick”
som stillbillede
Før brug
Sæt den “Memory Stick”, der indeholder
stillbillederne, i camcorderen.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Toimi sivujen 160 ja 161 vaiheiden 1—6
mukaisesti.
(2) Aloita tallennus painamalla PHOTOpainike pohjaan.
Tallennus on valmis, kun vierivä
ilmaisinpalkki katoaa näytöstä.
Videokamera tallentaa ”Memory Stick”
-korttiin sen kuvan, joka on näkyvissä,
kun painat PHOTO-painikkeen pohjaan.
(1) Følg trin 1-6 på side 160, 161.
(2) Tryk hårdt på PHOTO for at starte
optagelsen.
Optagelsen er færdig, når
bjælkeindikatoren forsvinder. Det
billede, der blev vist på skærmen, da du
trykkede hårdt på PHOTO, optages på
“Memory Stick”.
Sådan annulleres MEMORY MIX
MEMORY MIX -toiminnon
peruuttaminen
Palaa PAGE2-sivulle painamalla
-painiketta.
Tryk på
PAGE2.
OFF for at vende tilbage til
OFF
Still-kuvien koko
Kuvakoon automaattinen asetus on 640 × 480.
Still-kuvan tallentaminen nauhalta
sellaisenaan
Valitse M. LUMI ja paina näytön vasemmassa
alakulmassa olevaa painiketta – tai + niin, että
palkin oikea pää on näkyvissä.
Stillbilleders størrelse
Billedstørrelsen indstilles automatisk til 640 ×
480.
Sådan optages stillbilleder, som de vises på
båndet
Vælg M. LUMI, tryk derefter på –/+ i
skærmens nederste venstre hjørne, så bjælkens
højre ende er synlig.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Ennen käyttöä
Aseta still-kuvat sisältävä ”Memory Stick” kortti videokameraan.
163
Jaksoittainen
valokuvaus
Intervalfotooptagelse
Voit tehdä jaksoittaisen kuvauksen asettamalla
videokameran kuvaamaan automaattisesti
still-kuvia.
Du kan foretage tidsforskudt optagelse ved at
indstille camcorderen til automatisk at optage
stillbilleder.
Esimerkki
Eksempel
[a]
[a]
[b]
164
[a]
[b]
[a]
[a]
[b]
[a]
[b]
[a] Valokuvan tallennus muistiin
[b] INTERVAL
[a] Memory Photo-optagelse
[b] INTERVAL
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
INT. R -STL ja
(3) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 246).
(4) Valitse SET ja paina EXEC-painiketta.
(5) Valitse INTERVAL ja paina EXECpainiketta.
(6) Valitse haluamasi kuvaustaukoaika ja
paina EXEC-painiketta.
(7) Paina
RET. -painiketta.
(8) Valitse INT. R -STL -asetukseksi ON ja
paina EXEC-painiketta.
(9) Palaa FN-näyttöön painamalla EXITpainiketta.
INTERVAL MEM STILL -ilmaisin
vilkkuu näytössä.
(10) Paina PHOTO-painike pohjaan.
Jaksoittainen valokuvaus alkaa.
INTERVAL MEM STILL -ilmaisin
näkyy näytössä jaksoittaisen
valokuvauksen aikana.
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk derefter
(3) Vælg INT. R -STL i
på EXEC (s. 256).
(4) Vælg SET, og tryk derefter på EXEC.
(5) Vælg INTERVAL, og tryk derefter på
EXEC.
(6) Vælg det ønskede interval, og tryk
derefter på EXEC.
(7) Tryk på
RET.
(8) Sæt INT. R -STL på ON, og tryk
derefter på EXEC.
(9) Tryk på EXIT for at vende tilbage til
FN.
Indikatoren INTERVAL MEM STILL
blinker på skærmen.
(10) Tryk hårdt på PHOTO.
Intervalfotooptagelse starter.
Indikatoren INTERVAL MEM STILL
lyser på skærmen under
intervalfotooptagelse.
Jaksoittainen valokuvaus
PHOTO
Intervalfotooptagelse
4
5
MEM SET 2
INT. R -STL
INTERVAL
EXIT
1MIN
EXEC
MEM SET 2
INT. R -STL
INTERVAL
RET.
EXIT
1MIN
5MIN
10MIN
EXEC
RET.
Sådan annulleres
intervalfotooptagelse
Valitse valikkoasetuksissa INT. R -STL
-kohdan asetukseksi OFF.
Sæt INT. R -STL på OFF i menuindstillingerne.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Jaksoittaisen kuvauksen
poistaminen käytöstä
165
Liikkuvan kuvan
tallentaminen ”Memory
Stick” -korttiin – MPEG
MOVIE tallennus
Optagelse af
bevægelsesbilleder på
“Memory Stick” –
MPEG MOVIE-optagelse
Videokamera tallentaa kuvaa ja ääntä
”Memory Stick” -korttiin niin paljon kuin
korttiin mahtuu (MPEG MOVIE EX).
Billedet og lyden optages op til den fulde
kapacitet på “Memory Stick” (MPEG MOVIE
EX).
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Paina START/STOP-painiketta.
Videokamera käynnistää kuvauksen.
Kuvausvalo syttyy videokameran etuosaan.
Videokameraa tallentaa kuvaa ja ääntä
”Memory Stick” -korttiin niin paljon kuin
korttiin mahtuu. Katso lisätietoja
tallennusajasta sivulta 151.
Tryk på START/STOP.
Camcorderen begynder at optage.
Kameraoptagelampen foran på camcorderen
lyser.
Billede og lyd optages op til kapaciteten på
“Memory Stick”. På side 151 finder du
yderligere oplysninger om optagetid.
50min
320REC
0:00:00
15sec
[a]
BBB
[b]
101
166
[c]
[a] ”Memory Stick” -kortin tallennusaika.
[b] Tämä ilmaisin tulee näyttöön 5 sekunniksi,
kun painat START/STOP-painiketta.
Tämä ilmaisin ei tallennu.
[c] Tallennuskansion nimi
[a] Tilgængelig optagetid på “Memory Stick”
[b] Indikatoren vises i 5 sekunder, efter at du
har trykket på START/STOP. Indikatoren
optages ikke.
[c] Navn på den mappe, du vil optage i
Tallennuksen pysäyttäminen
Sådan afbryder du optagelsen
Paina START/STOP-painiketta.
Tryk på START/STOP.
Huomautus
Ääni tallentuu monoäänisenä.
Bemærk!
Lyden optages i mono.
Optagelse af bevægelsesbilleder
på “Memory Stick” – MPEG
MOVIE-optagelse
Kun POWER-kytkin on asennossa MEMORY
Seuraavat toiminnot eivät toimi:
– digitaalinen zoomaus
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– laajakuvatila
– nosto/häivytys (Fader)
– kuvatehoste
– digitaalitehoste
– PROGRAM AE -toiminnon SPORTS-tila
(ilmaisin vilkkuu)
– otsikko
– SteadyShot.
Hvis POWER-kontakten er sat på MEMORY
Følgende funktioner virker ikke:
– Digital zoom
– Super NightShot
– Langsom lukker (farve)
– Bredformat
– Fader
– Billedeffekt
– Digitaleffekt
– SPORTS i PROGRAM AE. (Indikatoren
blinker.)
– Titel
– SteadyShot
Kun käytät ulkoista salamaa (lisävaruste)
Kun tallennat liikkuvaa kuvaa ”Memory Stick”
-korttiin, katkaise virta ulkoisesta salamasta.
Muutoin salaman latausääni voi tallentua
korttiin.
Ved brug af en ekstern blitz (medfølger
ikke)
Sluk den eksterne blitz under optagelse af
bevægelsesbilleder på “Memory Stick”. Ellers
er der mulighed for, at blitzens opladningslyd
optages.
Tallennuspäivämäärä ja -aika
Päivämäärä ja kellonaika eivät näy
tallennuksen aikana. Ne kuitenkin tallentuvat
automaattisesti ”Memory Stick” -korttiin. Jos
haluat nähdä päivämäärän ja kellonajan, paina
toiston aikana DATA CODE -painiketta.
Kuvausasetukset eivät tallennu (s. 54).
Kuvaus vitkalaukaisimen avulla
Voit kuvata liikkuvaa kuvaa ”Memory Stick”
-korttiin vitkalaukaisimen avulla. Katso
lisätietoja sivulta 168.
Optagedato/-klokkeslæt
Dato/klokkeslæt vises ikke under optagelse.
Dataene optages dog automatisk på “Memory
Stick”. Tryk på DATA CODE under afspilning
for at få vist optagedatoen/-klokkeslættet.
Forskellige indstillinger kan ikke optages (s.
54).
Optagelse ved brug af selvudløser
Du kan optage bevægelsesbilleder på
“Memory Stick” ved hjælp af selvudløseren. Se
side 168, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Liikkuvan kuvan tallentaminen
”Memory Stick” -korttiin –
MPEG MOVIE tallennus
167
Kuvaus
Optagelse ved brug
vitkalaukaisimen avulla af selvudløser
Voit kuvata still-kuvia ja liikkuvaa kuvaa
”Memory Stick” -korttiin vitkalaukaisimen
avulla. Voit käyttää tätä toimintoa myös
kaukosäätimellä.
Du kan optage stillbilleder og
bevægelsesbilleder på “Memory Stick” ved
hjælp af selvudløseren. Du kan også anvende
fjernbetjeningen til dette.
PHOTO
START/STOP
PHOTO
START/STOP
Still-kuvan kuvaaminen
168
Optagelse af et stillbillede
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Paina FN-painiketta ja valitse PAGE2.
(2) Paina SELFTIMER-painiketta.
(vitkalaukaisin) -ilmaisin tulee
näyttöön.
(3) Palaa FN-näyttöön painamalla EXITpainiketta.
(4) Paina PHOTO-painike pohjaan.
Vitkalaukaisin alkaa laskea 10:stä
alaspäin äänimerkin avulla. Äänimerkki
nopeutuu 2 viimeisen sekunnin aikana,
ja sitten kuvaus alkaa automaattisesti.
(1) Tryk på FN, og vælg PAGE2.
(2) Tryk på SELFTIMER.
(selvudløseren) vises på
Indikatoren
skærmen.
(3) Tryk på EXIT for at vende tilbage til FN.
(4) Tryk hårdt på PHOTO.
Selvudløseren begynder en nedtælling
fra ca. 10 med et bip. I de sidste 2
sekunder af nedtællingen bliver
biplyden hurtigere, hvorefter optagelsen
automatisk begynder.
Kuvaus vitkalaukaisimen avulla
Liikkuvan kuvan kuvaaminen
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
(1) Toimi kohdan ”Still-kuvan
kuvaaminen” vaiheiden 1–3 mukaisesti.
(2) Paina START/STOP-painiketta.
Vitkalaukaisin alkaa laskea 10:stä
alaspäin äänimerkin avulla. Äänimerkki
nopeutuu 2 viimeisen sekunnin aikana,
ja sitten kuvaus alkaa automaattisesti.
Paina START/STOP-painiketta. Kun haluat
aloittaa alkulaskennan uudelleen, paina
START/STOP-painiketta uudelleen.
Vitkalaukaisimen poistaminen
käytöstä
Kun videokamera on valmiustilassa, paina
SELFTIMER-painiketta, niin
(vitkalaukaisin) -ilmaisin katoaa näytöstä. Et
voi poistaa vitkalaukaisinta käytöstä
kaukosäätimen avulla.
Huomautus
•Vitkalaukaisin poistuu automaattisesti
käytöstä, kun vitkalaukaisimella käynnistetty
kuvaus päättyy.
•Et voi pysäyttää still-kuvien
vitkalaukaisinkuvauksen alkulaskentaa.
Kun POWER-kytkin on asennossa CAMERA
Voit tallentaa still-kuvia myös nauhalle
vitkalaukaisimen avulla (s. 67).
Optagelse af et
bevægelsesbillede
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Følg trin 1 og 3 i “Optagelse af et
stillbillede”.
(2) Tryk på START/STOP.
Selvudløseren begynder en nedtælling
fra ca. 10 med et bip. I de sidste 2
sekunder af nedtællingen bliver
biplyden hurtigere, hvorefter optagelsen
automatisk begynder.
Sådan afbrydes nedtællingen for
optagelse af bevægelsesbillede
Tryk på START/STOP. Hvis du vil starte
nedtællingen på ny, skal du trykke på START/
STOP igen.
Sådan annulleres
selvudløserfunktionen
Sæt camcorderen i standby-tilstand, og tryk på
SELFTIMER, så
(selvudløser)-indikatoren
forsvinder fra skærmen. Du kan ikke anvende
fjernbetjeningen til at annullere selvudløseren.
Bemærk!
•Optagelse med selvudløseren annulleres
automatisk, når optagelse med selvudløseren
er færdig.
•Du kan ikke stoppe nedtællingen til
optagelse med selvudløser af stillbilleder.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Liikkuvan kuvan kuvauksen
alkulaskennan pysäyttäminen
Optagelse ved brug af
selvudløser
Hvis POWER-kontakten er sat på CAMERA
Du kan også optage stillbilleder på bånd ved
hjælp af selvudløseren (s. 67).
169
Nauhalla olevan
kuvan tallentaminen
liikkuvaksi kuvaksi
Optagelse af billeder
fra bånd som
bevægelsesbilleder
Ennen käyttöä
Aseta nauhoitettu nauha ja ”Memory Stick”
-kortti videokameraan.
Før brug
Sæt et optaget bånd og “Memory Stick” i
camcorderen.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
.
(1) Paina
-painiketta. Videokamera
alkaa toistaa nauhalle tallennettua
kuvaa.
(2) Kytke videokamera toistotaukotilaan
-painiketta siinä
painamalla
kohdassa, jossa haluat aloittaa
nauhoituksen.
(3) Paina START/STOP-painiketta.
Videokameraa tallentaa kuvaa ja ääntä
”Memory Stick” -korttiin niin paljon
kuin korttiin mahtuu. Katso lisätietoja
tallennusajasta sivulta 151.
1,2
POWER-kontakten skal indstilles på
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
.
(1) Tryk på
. Det billede, der er optaget
på båndet, afspilles.
igen for at afbryde
(2) Tryk på
afspilning ved den sekvens, hvorfra du
vil starte optagelsen.
(3) Tryk på START/STOP. Billeder og lyd
optages op til den resterende kapacitet
på “Memory Stick”. På side 151 finder
du yderligere oplysninger om optagetid.
3
N
50min
320REC
0:15:42:43
0:00:03
15sec
[a]
BBB
[b]
101
[a] ”Memory Stick” -kortin tallennusaika.
[b] Tämä ilmaisin tulee näyttöön 5 sekunniksi,
kun painat START/STOP-painiketta.
Tämä ilmaisin ei tallennu.
[c] Tallennuskansion nimi
170
[c]
[a] Tilgængelig optagetid på “Memory Stick”
[b] Indikatoren vises i 5 sekunder, efter at du
har trykket på START/STOP. Indikatoren
optages ikke.
[c] Navn på den mappe, du vil optage i
Nauhalla olevan kuvan
tallentaminen liikkuvaksi kuvaksi
Optagelse af billeder fra bånd
som bevægelsesbilleder
Tallennuksen pysäyttäminen
Sådan afbryder du optagelsen
Paina START/STOP-painiketta.
Tryk på START/STOP.
Huomautuksia
•Jos tallennetun äänen näytteenottotaajuus on
48 kHz, taajuus muuttuu 32 kHz:ksi, kun
tallennat kuvia nauhalta ”Memory Stick”
-korttiin.
•Stereoääni muuttuu monoääneksi, kun
tallennat kuvia nauhalta.
Bemærkninger
•Lyd, der er optaget ved 48 kHz, konverteres
til lyd ved 32 kHz, når der optages billeder
fra båndet til “Memory Stick”.
•Lyd, der er optaget i stereo, konverteres til
monolyd, når du optager fra bånd.
Otsikot
Otsikoita ei voi tallentaa.
Nauhalle nauhoitettu datakoodi
Kuvauspäivämäärän ja -kellonajan sijaan
”Memory Stick” -korttiin tallentuu se
päivämäärä ja kellonaika, jona kuva
tallennetaan (siirretään nauhalta) ”Memory
Stick” -korttiin. Nauhalle mahdollisesti
tallennetut kuvausasetukset eivät tallennu.
Hvis indikatoren “
AUDIO ERROR” vises
Camcorden kan ikke optage allerede indspillet
lyd. Tilslut A/V-tilslutningskablet for at
indlæse billeder, der er afspillet på en ekstern
enhed (s. 122).
Datakode, der er optaget på bånd
I stedet for den dato/det klokkeslæt, hvor
billedet er optaget på båndet, optages den
dato/det klokkeslæt, hvor billedet er optaget
på “Memory Stick” (overført fra bånd). De
forskellige indstillinger, der kan være gemt på
båndet, optages ikke.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Jos ”
AUDIO ERROR” -ilmaisin tulee
näyttöön
Videokamera ei voi tallentaa nauhoitettua
ääntä. Liitä ulkoinen laite A/Vliitäntäkaapelilla ja toista nauhaa ulkoisella
laitteella (s. 122).
Titler
Du kan ikke optage titlerne.
171
Nauhalla olevan kuvan
tallentaminen liikkuvaksi kuvaksi
Liikkuvan kuvan
tallentaminen toisesta
laitteesta
Optagelse af et
bevægelsesbillede fra andet
udstyr
Voit liittää laitteet joko A/V-liitäntäkaapelilla
tai i.LINK-kaapelilla. Katso liitäntätiedot
sivulta 122 ja 123.
Kun käytät A/V-liitäntäkaapelia, valitse
-kohdassa DISPLAYvalikkoasetusten
asetukseksi LCD. (LCD on tehdasasetus.)
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
Optagelse af billeder fra bånd
som bevægelsesbilleder
Du kan enten bruge et A/V-tilslutningskabel
eller et i.LINK-kabel. På side 122-123 kan du
læse mere om tilslutningen.
Når du tilslutter med A/V-tilslutningskablet,
indstilles til LCD i
skal DISPLAY i
menuindstillingerne. (Standardindstillingen er
LCD.)
.
POWER-kontakten skal indstilles på
(1) Aloita nauhoitetun nauhan toisto
kuvanauhurista tai kytke televisioon
virta niin, että näet haluamasi ohjelman.
Toisesta laitteesta tuleva kuva näkyy
nestekidenäytössä tai etsimessä.
(2) Paina tallennettavan kuvan
alkukohdassa START/STOP-painiketta.
Huomautus
Tallennus voi pysähtyä tai tallennettu kuva voi
näkyä vääristyneenä seuraavissa tilanteissa:
– Nauhalla on tyhjiä kohtia.
– Nauha, jolle haluamasi kuva on kuvattu, on
huonokuntoinen. Näin voi olla esimerkiksi
silloin, kun nauhaa on käytetty paljon
kopioinnissa.
– Tulosignaali katkeaa tallennuksen aikana.
172
.
(1) Afspil det optagne bånd på
videobåndoptageren, eller tænd tv’et for
at se et ønsket program.
Billedet fra det andet udstyr vises på
LCD-skærmen eller i søgeren.
(2) Tryk på START/STOP ved startpunktet
for det billede, du vil optage.
Bemærk!
Optagelsen stopper måske, eller det optagne
billede er muligvis forvrænget, hvis:
– Der er tomme sektioner på båndet.
– Det bånd, som det pågældende billede er
optaget på, er i dårlig stand. F.eks. hvis
båndet er brugt mange gange til
eftersynkronisering.
– Indgangssignalet afbrydes under optagelse.
Kuvan tallennus nauhalta
liikkuvaksi kuvaksi
– Digitaalinen ohjelman
editointi (”Memory
Stick” -korttiin)
Optagelse af redigerede
billeder fra bånd som et
bevægelsesbillede –
Digital programredigering
(på en “Memory Stick”)
Voit kopioida valitsemasi otokset (ohjelmat)
nauhalta ”Memory Stick” -korttiin.
Du kan kopiere udvalgte sekvenser
(programmer) til redigering på “Memory
Stick”.
Ohjelman valmistaminen
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
.
Oprettelse af programmet
POWER-kontakten skal indstilles på
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
4
(1) Sæt båndet til afspilning og “Memory
Stick” til optagelse i camcorderen.
(2) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(3) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk
(4) Vælg VIDEO EDIT i
derefter på EXEC (s. 261).
(5) Vælg MEMORY, og tryk derefter på
EXEC.
(6) Tryk på IMAGESIZE igen for at vælge
den ønskede størrelse. Billedstørrelsen
ændres, når du trykker på IMAGESIZE.
(7) Udfør trin 6-10 på side 117-118.
5
EXIT
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
V I DEO ED I T RETURN
TAPE
MEMORY
EXEC
RET.
V I DEO ED I T
0:32:30:14
320
MARK
IN
START
I MAGE
S I ZE
15sec
UNDO
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
(1) Aseta videokameraan toistoa varten
nauha ja tallennusta varten ”Memory
Stick” -kortti.
(2) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(3) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
(4) Valitse kohdassa
VIDEO EDIT ja
paina EXEC-painiketta (s. 251).
(5) Valitse MEMORY ja paina EXECpainiketta.
(6) Valitse haluamasi kuvan koko
painamalla IMAGESIZE-painiketta
toistuvasti. Kuvan koko vaihtuu joka
kerta, kun painat IMAGESIZEpainiketta.
(7) Toimi sivun 117—118 vaiheiden 6—10
mukaisesti.
.
TOTAL 0:00:00
SCENE 0
END
Ohjelmien määrityksen
lopettaminen
Sådan færdiggøres oprettelsen af
programmer
Paina
END -painiketta.
Ohjelma säilyy muistissa, kunnes poistat
kasetin.
Tryk på
END.
Programmet lagres i hukommelsen, indtil
båndet tages ud.
173
Kuvan tallennus nauhalta
liikkuvaksi kuvaksi –
Digitaalinen ohjelman editointi
(”Memory Stick” -korttiin)
Optagelse af redigerede billeder
fra bånd som et bevægelsesbillede
– Digital programredigering (på en
“Memory Stick”)
Huomautuksia
•Et voi kopioida otsikoita, näytön ilmaisimia
etkä kasettimuistin sisältöä.
•Et voi käyttää nauhoitusta, kun käytät
digitaalista ohjelman editointia ”Memory
Stick” -korttiin.
Bemærkninger
•Du kan ikke synkronisere titlerne,
displayindikatorerne eller indholdet af
kassettehukommelsen.
•Du kan ikke optage billeder under digital
programredigering på “Memory Stick”.
Jos nauhalla on tyhjä osuus
Et voi asettaa IN- tai OUT-kohtaa nauhan
tyhjään kohtaan.
På en tom sektion på båndet
Du kan ikke indstille IN eller OUT på en tom
sektion på båndet.
Jos nauhalla on IN- ja OUT-kohdan välissä
tyhjä osuus
Kokonaisaika ei ehkä näy oikein.
Hvis der er en tom sektion mellem IN og
OUT på båndet.
Den samlede tid vises muligvis ikke korrekt.
Ohjelman valmistamisen aikana
Jos poistat kasetin, NOT READY -ilmaisin
tulee näyttöön. Ohjelma katoaa muistista.
Under oprettelse af et program
Hvis du tager kassetten ud, vises NOT
READY-indikatoren på skærmen. Programmet
vil blive slettet.
Asetetun ohjelman poistaminen
174
(1) Toimi sivun 173 vaiheiden 2–6
mukaisesti.
(2) Toimi sivun 119 vaiheiden 2–4
mukaisesti.
Sletning af et program, som du
har indstillet
Kaikkien ohjelmien poistaminen
Sletning af alle programmer
(1) Toimi sivun 173 vaiheiden 2–6
mukaisesti.
(2) Toimi sivun 119 vaiheiden 2–4
mukaisesti.
(1) Udfør trin 2-6 på side 173.
(2) Udfør trin 2-4 på side 119.
(1) Udfør trin 2-6 på side 173.
(2) Udfør trin 2-4 på side 119.
Kuvan tallennus nauhalta
liikkuvaksi kuvaksi –
Digitaalinen ohjelman editointi
(”Memory Stick” -korttiin)
Ohjelman suorittaminen
(kopiointi ”Memory Stick”
-korttiin)
Udførelse af programmet
(eftersynkronisering af
“Memory Stick”)
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk
(3) Vælg VIDEO EDIT i
derefter på EXEC (s. 261).
(4) Vælg MEMORY, og tryk derefter på
EXEC.
(5) Tryk på START.
(6) Tryk på EXEC.
Camcorderen søger efter begyndelsen af
det første program og begynder derefter
eftersynkroniseringen.
Programmærket blinker.
SEARCH-indikatoren vises under
søgning, EDITING-indikatoren vises
under skrivning af data på
camcorderen, og REC-indikatoren vises
under eftersynkronisering på skærmen.
Når eftersynkroniseringen er færdig,
stopper camcorderen automatisk.
Kopioinnin pysäyttäminen
Sådan afbrydes
eftersynkronisering
Paina CANCEL-painiketta.
Tekemäsi ohjelma tallentuu ”Memory Stick”
-korttiin siihen kohtaan asti, jossa painoit
CANCEL-painiketta.
Tryk på CANCEL.
Det oprettede program optages på “Memory
Stick” indtil det sted, hvor du trykkede på
CANCEL.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
VIDEO EDIT ja
(3) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 251).
(4) Valitse MEMORY ja paina EXECpainiketta.
(5) Paina START-painiketta.
(6) Paina EXEC-painiketta.
Videokamera etsii ensimmäisen
ohjelman alun ja aloittaa kopioinnin.
Ohjelman merkki vilkkuu.
SEARCH-ilmaisin näkyy näytössä
etsinnän aikana. EDITING-ilmaisin
näkyy näytössä videokameran
tallentaessa tietoja. REC-ilmaisin näkyy
näytössä kopioinnin aikana.
Kun kopiointi on päättynyt,
videokamera pysähtyy automaattisesti.
Optagelse af redigerede billeder
fra bånd som et bevægelsesbillede
– Digital programredigering (på en
“Memory Stick”)
175
Kuvan tallennus nauhalta
liikkuvaksi kuvaksi –
Digitaalinen ohjelman editointi
(”Memory Stick” -korttiin)
Optagelse af redigerede billeder
fra bånd som et bevægelsesbillede
– Digital programredigering (på en
“Memory Stick”)
Digitaalisen ohjelman editoinnin
lopettaminen
Sådan afsluttes digital
programredigering
Videokamera pysähtyy, kun kopiointi on
valmis. Valikkoasetusten VIDEO EDIT -näyttö
palautuu näkyviin.
Lopeta digitaalinen ohjelman editointi
painamalla
END -painiketta.
Camcorderen stopper, når
eftersynkroniseringen er færdig. Displayet
vender derefter tilbage til VIDEO EDIT i
menuindstillingerne.
Tryk på
END for at afslutte digital
programredigering.
Huomautus
Videokamera voi pysäyttää kuvan
tallennuksen tai tallennettu kuva voi näkyä
rosoisena, jos:
– nauhalla on tyhjä osuus
– nauha on huonokuntoinen usein toistuneen
kopioinnin takia.
NOT READY -ilmaisin tulee näyttöön, kun:
– digitaaliseen ohjelman editointiin liittyvää
ohjelmaa ei ole luotu
– videokamerassa ei ole “Memory Stick”
-korttia
– ”Memory Stick” -kortin tallennussuojakytkin
on asennossa LOCK.
Jos ”Memory Stick” -kortissa ei ole tarpeeksi
tallennusaikaa jäljellä
LOW MEMORY -ilmaisin tulee näyttöön. Voit
kuitenkin tallentaa kuvaa ilmoitetun
aikamäärän ajan.
Jos ohjelmaa ei ole asetettu
Et voi painaa START-painiketta.
Bemærk!
Camcorderen afbryder muligvis optagelse af
billedet, eller det optagne billede er måske
hakket, når det vises:
– Hvis der er en tom sektion på båndet.
– Hvis båndet er i dårlig stand, fordi det har
været brugt mange gange til
eftersynkronisering.
NOT READY-indikatoren vises på skærmen,
hvis:
– Programmet til betjening af funktionen til
digital programredigering endnu ikke er
oprettet.
– Der er ikke isat en “Memory Stick”.
– Skrivebeskyttelsestappen på “Memory Stick”
er låst (LOCK).
Hvis den tilgængelige optagetid på
“Memory Stick” ikke er tilstrækkelig
LOW MEMORY-indikatoren vises på
skærmen. Du kan dog optage billeder indtil
det angivne tidspunkt.
Hvis programmet ikke er indstillet
Du kan ikke trykke på START.
176
Tallennuskansion
muuttaminen
Ændring af
optagemappen
Voit luoda ”Memory Stick” -korttiin useita
kansioita. Tämä toiminto on kätevä, jos haluat
ryhmitellä kuvaamasi kuvat.
Oletustallennuskansio on ”101MSDCF”. Voit
luoda ”Memory Stick” -korttiin kansioita
enintään kansioon ”999MSDCF” saakka.
Du kan oprette flere mapper på en “Memory
Stick”. Denne funktion er praktisk til sortering
af billederne, når du optager.
Standardoptagemappen er “101MSDCF”. Du
kan oprette mapper op til “999MSDCF” på
“Memory Stick”.
Oprettelse af en ny mappe
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
NEW FOLDER ja
(3) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 245).
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk
(3) Vælg NEW FOLDER i
derefter på EXEC (s. 255).
EXIT
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER ADD
REC FOLDER RETURN
FILE NO.
ADD FOLDER
102MSDCF
EXEC
RET.
(4) Valitse ADD ja paina EXEC-painiketta.
Korttiin syntyy uusi kansio, jonka
nimessä on suurimman ennestään
olemassa olevan kansion numero +1.
Luodusta uudesta kansiosta tulee
automaattisesti oletustallennuskansio.
(4) Vælg ADD, og tryk derefter på EXEC.
Der oprettes en mappe med det
maksimale antal +1. En oprettet mappe
indstilles automatisk til den mappe, der
optages i.
Palaaminen FN-näyttöön
Tryk på EXIT.
Paina EXIT-painiketta.
Uuden kansion luonnin
peruuttaminen
Valitse RETURN vaiheessa 4 ja paina EXECpainiketta.
Sådan vendes tilbage til FN
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Uuden kansion luominen
Sådan annulleres oprettelsen af
en ny mappe
Vælg RETURN i trin 4, og tryk derefter på
EXEC.
177
Tallennuskansion muuttaminen
Tallennuskansion
valitseminen
Ændring af optagemappen
Valg af optagemappen
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
REC FOLDER ja
(3) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 245).
REC FOLDER
101MSDCF
102MSDCF
103MSDCF
104MSDCF
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk
(3) Vælg REC FOLDER i
derefter på EXEC (s. 255).
101
EXIT
DATE :
4 7 2003
12:24:24
FILES
7
EXEC
(4) Valitse haluamasi tallennuskansio
painamalla r/R-painiketta ja paina sitten
EXEC-painiketta.
Palaaminen FN-näyttöön
(4) Tryk på r/R for at vælge en mappe, du
vil indspille i, og tryk derefter på EXEC.
Sådan vendes tilbage til FN
Tryk på EXIT.
Paina EXIT-painiketta.
Huomautuksia
•Kuhunkin kansioon voi tallentaa enintään
9 999 kuvatiedostoa. Kun kansio on täynnä,
videokamera luo automaattisesti uuden
kansion.
•Kun kansio on luotu, sitä ei voi poistaa tällä
videokameralla.
•Kun kansioiden määrä kasvaa, ”Memory
Stick” -korttiin mahtuvien kuvien määrä
pienenee.
178
Bemærkninger
•Der kan optages op til 9 999 billedfiler i hver
mappe. Når en mappe er fuld, oprettes der
automatisk en ny mappe.
•Når en mappe er oprettet, kan den ikke
slettes med camcorderen.
•Når antallet af mapper forøges, formindskes
antallet af billeder, der kan optages på
“Memory Stick”.
Still-kuvan katseleminen
– Muistiin tallennetun
valokuvan toisto
Visning af et
stillbillede – Memory
Photo-afspilning
Voit katsella ”Memory Stick” -korttiin
tallennettuja still-kuvia. Valitsemalla
hakemistonäytön voit myös katsella 6:ta kuvaa
kerrallaan (mukaan lukien liikkuva kuva) siinä
järjestyksessä kuin ne ”Memory Stick”
-kortissa ovat.
Du kan få vist de stillbilleder, der er optaget i
“Memory Stick”. Du kan også få vist
6 billeder herunder bevægelsesbilleder ad
gangen ordnet i samme optagerækkefølge i
“Memory Stick” ved at vælge indeksskærmen.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
Muistiin tallennettujen
valokuvien toiston
peruuttaminen
(1) Tryk på PLAY. Det senest optagne
billede vises.
(2) Tryk på – (for at få vist det forrige
billede)/+ (for at få vist det næste
billede) på camcorderen for at vælge et
ønsket stillbillede.
Sådan annulleres Memory Photoafspilning
Tryk på CAM.
Paina CAM-painiketta.
Jos kansiossa ei ole kuvia
”NO FILE AVAILABLE” -ilmaisin tulee
näyttöön.
Hvis der ikke er en fil i mappen
Indikatoren “NO FILE AVAILABLE” vises.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
(1) Paina PLAY-painiketta. Viimeksi
tallennettu kuva tulee näyttöön.
(2) Valitse haluamasi still-kuva painamalla
videokamerasta painiketta – (edellinen
kuva) tai + (seuraava kuva).
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
179
Still-kuvan katseleminen –
Muistiin tallennetun valokuvan
toisto
Visning af et stillbillede –
Memory Photo-afspilning
Still-kuvan toiston aikana
näytössä näkyvät ilmaisimet
Skærmindikatorer under
afspilning af stillbilleder
Kun haluat poistaa ilmaisimet näkyvistä, paina
DSPL/BATT INFO -painiketta.
Tryk på DSPL/BATT INFO for at få
skærmindikatorer til at forsvinde.
1
2
101–0008
640
8/8 101
MEMORY PLAY
4 7 2003
12:05:56
CAM
INDEX
3
4
5
6
FN
7
1 Kuvan koko
1 Billedstørrelse
2 Kuvan numero / Nykyiseen
toistokansioon tallennettujen kuvien
kokonaismäärä
2 Billednummer/Samlet antal optagne
billeder i den aktuelle afspilningsmappe
3 Kansion nimi
4 Tulostusmerkki
5 Suojaus
4 Udskrivningsmærke
5 Beskyt
6 Tallennuspäivä/aika/asetukset
6 Optagedato/klokkeslæt/forskellige
indstillinger
7 Tiedoston nimi
7 Datafilnavn
Kuvaustiedot
Jos haluat nähdä kuvaustiedot (päivämäärän ja
kellonajan tai kuvausasetukset), paina toiston
aikana DATA CODE -painiketta. Voit käyttää
tätä toimintoa myös kaukosäätimellä (s. 56).
Optagedata
Tryk på DATA CODE under afspilning for at
få vist optagedataene (dato/klokkeslæt eller
forskellige indstillinger, hvis de er optaget).
Du kan også anvende fjernbetjeningen til dette
(s. 56).
Tiedostonimeä koskevia huomautuksia
•Kansionumeroa ei ehkä näy, vaan näkyvissä
voi olla pelkkä tiedostonimi, ellei
kansiorakenne ole DCF-standardin
mukainen.
•Tiedostonimi vilkkuu näytössä, jos tiedosto
on vioittunut tai lukukelvoton.
180
3 Mappenavn
Bemærkninger vedrørende filnavnet
•Det er muligt, at mappenummeret ikke vises,
og at det kun er filnavnet, der vises, hvis
mappestrukturen ikke opfylder DCFstandarden.
•Filnavnet blinker på skærmen, hvis filen er
beskadiget, eller hvis filen ikke kan læses.
Still-kuvan katseleminen –
Muistiin tallennetun valokuvan
toisto
Visning af et stillbillede –
Memory Photo-afspilning
Jos ”Memory Stick” -kortissa on useita
kansioita
Kansion ensimmäisen ja viimeisen kuvan
kohdalla näytössä näkyvät seuraavat merkit.
Når en “Memory Stick” indeholder flere
mapper
Følgende ikoner vises på skærmen på det
første eller sidste billede i en mappe.
: Voit siirtyä edelliseen kansioon.
: Voit siirtyä seuraavaan kansioon.
: Voit siirtyä sekä edelliseen että
seuraavaan kansioon.
: Du kan flytte til den forrige mappe.
: Du kan flytte til den næste mappe.
: Du kan flytte til både den forrige og de
næste mapper.
6:n muistiin tallennetun
kuvan katselu yhtä aikaa
(indeksinäyttö)
Afspilning af 6 optagne
billeder ad gangen
(indeksskærm)
Denne funktion er især velegnet til at søge
efter et bestemt billede.
Tuo hakemistonäyttö näkyviin painamalla
INDEX-painiketta.
Punainen B-merkki tulee näytössä näkyvän
kuvan yläpuolelle, ennen kuin näyttö siirtyy
hakemistonäyttötilaan.
T: 6:n edellisen kuvan näyttö.
t: 6:n seuraavan kuvan näyttö.
Tryk på INDEX for at få vist indeksskærmen.
Et rødt B-mærke vises oven over det billede,
der blev vist, inden du skiftede til
indeksskærmen.
T : Hvis du vil have vist de sidste 6 billeder
t : Hvis du vil have vist de næste 6 billeder
1
MARK
-MARK
DEL
EXIT
1
2
3
4
5
6
T
1/8
101
2
t
1 B-merkki
1 B-mærke
2 Tämä numero ilmaisee järjestyksen,
jossa kuvat on tallennettu kansioon.
2 Dette nummer angiver
optagerækkefølgen af billeder i mappen.
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Normaalin toistonäytön
palauttaminen (yksikuvanäyttö)
Sådan vendes tilbage til den
normale afspilningsskærm
(enkelt skærm)
Paina kuvaa, jonka haluat nähdä.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Tämä toiminto on erityisen kätevä, kun haluat
hakea jotakin tiettyä kuvaa.
Tryk på det billede, du vil have vist.
181
Liikkuvan kuvan
katseleminen – MPEG
MOVIE toisto
Visning af et
bevægelsesbillede –
MPEG MOVIE-afspilning
Voit katsella ”Memory Stick” -korttiin
tallennettua liikkuvaa kuvaa.
Du kan få vist de bevægelsesbilleder, der er
optaget i “Memory Stick”.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Paina PLAY-painiketta. Viimeksi
tallennettu kuva tulee näyttöön.
(2) Valitse haluamasi liikkuva kuva
painamalla painiketta – (edellinen kuva)
tai + (seuraava kuva).
(3) Aloita toisto painamalla MPEG N X
-painiketta.
(4) Säädä äänenvoimakkuus seuraavasti.
(1) Tryk på PLAY. Det senest optagne
billede vises.
(2) Tryk på – (for at se det forrige billede)/+
(for at se det næste billede) for at vælge
det ønskede bevægelsesbillede.
(3) Tryk på MPEG N X for at starte
afspilningen.
(4) Juster lydstyrken ved hjælp af
nedenstående fremgangsmåde.
1 Paina FN-painiketta ja valitse PAGE3.
2 Paina VOL-painiketta.
Äänenvoimakkuuden säätönäyttö tulee
näkyviin.
3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla –
(äänenvoimakkuuden lasku) tai +
(äänenvoimakkuuden nosto).
4 Palaa PAGE3-sivulle painamalla
OK -painiketta.
5 Palaa FN-näyttöön painamalla EXITpainiketta.
1 Tryk på FN, og vælg PAGE3.
2 Tryk på VOL. Den skærm, du skal
bruge til at justere lydstyrken, vises.
3 Tryk på – (for at skrue ned for
lydstyrken)/+ (for at skrue op for
lydstyrken) for at justere lydstyrken.
4 Tryk på
OK for at vende tilbage til
PAGE3.
5 Tryk på EXIT for at vende tilbage til
FN.
1
PLAY
182
MPEG-elokuvan toiston
peruuttaminen
Sådan annulleres MPEG MOVIEafspilning
Paina MPEG N X -painiketta.
Tryk på MPEG N X.
Jos kansiossa ei ole kuvia
”NO FILE AVAILABLE” -ilmaisin tulee
näyttöön.
Hvis der ikke er en fil i mappen
Indikatoren “NO FILE AVAILABLE” vises.
Liikkuvan kuvan katseleminen
– MPEG MOVIE toisto
Visning af et bevægelsesbillede
– MPEG MOVIE-afspilning
Liikkuvan kuvan toisto
halutusta osasta alkaen
Afspilning af et billede fra et
bestemt segment
”Memory Stick” -korttiin tallennettu liikkuva
kuva voidaan jakaa enintään 60 osaan.
Voit valita haluamasi osan ja aloittaa toiston
siitä.
Bevægelsesbilleder, der er optaget på en
“Memory Stick”, kan opdeles i maksimalt 60
dele.
Du kan vælge en del og starte afspilning fra
dette punkt.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Udfør trin 1 og 2 på side 182.
(2) Tryk på < (for at se forrige del) / ,
(for at se næste del) for at vælge det
sted, hvorfra du vil starte afspilningen.
320
MOV00001
1 / 8 101
0 : 00 : 00
MPEG
NX
CAM
(3) Toimi sivun 182 vaiheiden 3 ja 4
mukaisesti.
MPEG MOVIE toiston
peruuttaminen
INDEX
FN
(3) Udfør trin 3 og 4 på side 182.
Sådan annulleres MPEG MOVIEafspilning
Tryk på MPEG N X.
Paina MPEG N X -painiketta.
Jos tallennusaika on liian lyhyt
Liikkuvaa kuvaa ei ehkä voi jakaa osiin.
Hvis optagetiden er for kort
Bevægelsesbilledet er muligvis ikke opdelt i
dele.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
(1) Toimi sivun 182 vaiheiden 1 ja 2
mukaisesti.
(2) Valitse haluamasi toiston aloituskohta
painamalla painiketta < (edellinen osa)
tai , (seuraava osa).
183
Liikkuvan kuvan katseleminen
– MPEG-elokuvan toisto
Liikkuvan kuvan toiston
aikana näytössä näkyvät
ilmaisimet
Visning af et bevægelsesbillede
– MPEG MOVIE-afspilning
Skærmindikatorer under
afspilning af
bevægelsesbilleder
Kun haluat tuoda ilmaisimet näkyviin tai
poistaa ne näkyvistä, paina DSPL/BATT INFO
-painiketta.
Tryk på DSPL/BATT INFO for at få
skærmindikatorer til at vises eller forsvinde.
1
2
MO V 0 0 0 0 8
320
8 / 8 101
0:00:12
MPEG
NX
3
4
5
4 7 2003
12:05:56
CAM
INDEX
FN
6
7
1 Kuvan koko
1 Billedstørrelse
2 Kuvan numero / Nykyiseen
toistokansioon tallennettujen kuvien
kokonaismäärä
2 Billednummer/Samlet antal optagne
billeder i den aktuelle afspilningsmappe
3 Kansion nimi
4 Muistitoistoaika
5 Suojaus
6 Tallennuspäivämäärä ja -aika
(kuvausasetukset näkyvät muodossa
”– – –”).
7 Tiedoston nimi
Kuvauspäivämäärä ja -aika
Jos haluat nähdä päivämäärän ja kellonajan,
paina toiston aikana DATA CODE -painiketta.
Voit käyttää tätä toimintoa myös
kaukosäätimellä (s. 56).
184
3 Mappenavn
4 Hukommelsesafspilningstid
5 Beskyt
6 Optagedato/-klokkeslæt (forskellige
indstillinger vises som “– – –”).
7 Datafilnavn
Optagedato/-klokkeslæt
Tryk på DATA CODE under afspilning for at
få vist optagedatoen/-klokkeslættet. Du kan
også anvende fjernbetjeningen til dette (s. 56).
Toistokansion
valitseminen
Valg af en
afspilningsmappe
Valitse toistettava kansio. Valittuna olevan
kansion nimi näkyy näytön oikeassa
yläkulmassa.
Vælg den mappe, der skal afspilles. Det aktuelt
valgte mappenavn vises øverst til højre på
skærmen.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Paina PB FOLDR -painiketta.
(3) Valitse toistettavan kansion numero
painamalla painiketta –/+. Palaa sitten
END
PAGE1-sivulle painamalla
-painiketta.
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på PB FOLDR.
(3) Tryk på –/+ for at vælge det
mappenummer, du vil afspille, og tryk
END for at vende tilbage
derefter på
til PAGE1.
101
FOLDER NAME :
101MSDCF
DATE :
4 7 2003
12:24:24
50
FILES :
– : Edellisen kansion valinta.
+ : Seuraavan kansion valinta.
– : Sådan vælges den forrige mappe
+ : Sådan vælges den næste mappe
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Huomautus
Videokamera ei tunnista tietokoneessa
nimettyjä tai uudelleennimettyjä kansioita.
Bemærk!
Camcorderen genkender ikke mappenavne,
der er oprettet eller ændres ved hjælp af
computeren.
Nykyinen toistokansio
Nykyinen toistokansio on käytössä, kunnes
tallennat seuraavan kuvan.
Kun tallennat kuvan, nykyisestä
tallennuskansiosta tulee nykyinen
toistokansio.
Aktuel afspilningsmappe
Den aktuelle afspilningsmappe er gældende,
indtil den næste optagelse er foretaget.
Når du har optaget et billede, bliver den
aktuelle optagemappe til den aktuelle
afspilningsmappe.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
END
PB FOLDER
185
”Memory Stick” -korttiin
tallennettujen stillkuvien suurentaminen
– Memory PB ZOOM
Forstørrelse af stillbilleder,
der er optaget på
“Memory Stick”
– Memory PB ZOOM
Voit suurentaa toistettavaia still-kuvia ja
tallentaa suurennetut kuvat ”Memory Stick”
-korttiin (vain DCR-TRV33E).
Kuvakoon automaattinen asetus on 640 × 480.
Du kan forstørre de stillbilleder, der skal
afspilles, og optage de forstørrede billeder på
“Memory Stick” (kun DCR-TRV33E).
Billedstørrelsen indstilles automatisk til 640 ×
480.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
(1) Tuo näkyviin kuva, jonka haluat
suurentaa.
(2) Paina FN-painiketta ja valitse PAGE2.
(3) Paina PB ZOOM -painiketta. PB ZOOM
-näyttö tulee näkyviin.
(4) Paina ruudusta aluetta, jota haluat
suurentaa.
Valitsemasi alue siirtyy näytön keskelle,
ja toistokuva suurenee noin
kaksinkertaiseksi. Jos painat uudelleen
muuta aluetta, kyseinen alue siirtyy
näytön keskelle.
(5) Säädä zoomaussuhdetta zoomausvivun
avulla.
Voit valita zoomaussuhteen noin 1,1kertaisesta jopa 5-kertaiseksi
alkuperäiseen kokoon verrattuna.
W: Zoomaussuhteen pienentäminen.
T: Zoomaussuhteen suurentaminen.
3
(1) Afspil det billede, der skal forstørres.
(2) Tryk på FN, og vælg PAGE2.
(3) Tryk på PB ZOOM. PB ZOOM-skærmen
vises.
(4) Tryk på det område i billedet, du vil
forstørre.
Det område, du trykkede på, flyttes ind
midt på skærmen, og det afspillede
billede forstørres til omtrent to gange
dets oprindelige størrelse. Hvis du
trykker på et andet område igen, flyttes
området til midten af skærmen.
(5) Juster zoomforholdet ved hjælp af
zoomgrebet.
Du kan vælge billedet fra ca. 1,1 gange
og op til 5 gange den oprindelige
størrelse.
W : Zoomforholdet reduceres.
T : Zoomforholdet øges.
5
PB
ZOOM
PB ZOOM
MEMORY PLAY
END
186
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
”Memory Stick” -korttiin
tallennettujen still-kuvien
suurentaminen – Memory PB ZOOM
Forstørrelse af stillbilleder, der
er optaget på “Memory Stick”
– Memory PB ZOOM
Memory PB ZOOM -toiminnon
peruuttaminen
Sådan deaktiveres Memory PB
ZOOM
Paina
Tryk på
END -painiketta.
Memory PB ZOOM -toiminnon käytön
aikana
Jos painat DSPL/BATT INFO -painiketta,
Memory PB ZOOM -näytössä oleva ruutu
katoaa. Et voi siirtää valitsemaasi kohtaa
näytön keskelle.
Suurennetun kuvan reuna
Suurennetun kuvan reunaa ei saa näkyviin
näytön keskelle.
Memory PB ZOOM -toiminnolla käsiteltyjen
kuvien tallennus ”Memory Stick” -korttiin
(vain DCR-TRV33E)
Paina PHOTO-painiketta, kun kuva on
näkyvissä. Kuvan kooksi tulee automaattisesti
640 × 480.
I Memory PB ZOOM
Hvis du trykker på DSPL/BATT INFO,
forsvinder billedet på Memory PB
ZOOM-skærmen. Du kan ikke flytte den del,
du trykkede på, til midten af skærmen.
Et forstørret billedes kant
Et forstørret billedes kant kan ikke vises midt
på skærmen.
Flytning af billeder, der er optaget på
“Memory Stick”
Memory PB ZOOM virker ikke.
Sådan optages de billeder, der er redigeret
ved hjælp af Memory PB ZOOM, på
“Memory Stick” (kun DCR-TRV33E)
Tryk på PHOTO, når billedet vises.
Billedstørrelsen bliver automatisk 640 × 480.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
”Memory Stick” -korttiin tallennettu
liikkuva kuva
Memory PB ZOOM -toiminto ei toimi.
END.
187
Kuvien toisto
jatkuvasti
– Slide Show
Kontinuerlig
afspilning af billeder
– Billedshow
Voit katsella kaikkia ”Memory Stick” -kortissa
tai valitussa kansiossa olevia kuvia peräkkäin
(Slide Show).
Du kan få vist alle billeder på “Memory Stick”
eller i den valgte mappe i rækkefølge
(billedshow).
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
SLIDE SHOW ja
(3) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 246).
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk
(3) Vælg SLIDE SHOW i
derefter på EXEC (s. 256).
EXIT
MEM SET 2
SL I DE SHOW RETURN
INT. R –STL ALL FILES
DELETE ALL FOLDER 101
FORMAT
r
EXEC
RET.
(4) Valitse ALL FILES tai FOLDER sss*
ja paina EXEC-painiketta.
ALL FILES:
Kaikkien ”Memory
Stick” -kortissa
olevien kuvien toisto.
FOLDER sss: Kaikkien nykyisessä
PB FOLDR
-kansiossa olevien
kuvien toisto.
* ”sss” edustaa kansion nimeä.
(5) Paina START-painiketta. Videokamera
toistaa “Memory Stick” -korttiin
tallennettuja still-kuvia peräkkäin. Kun
kaikki kuvat on toistettu, Slide Show
-esitys päättyy automaattisesti.
(4) Vælg ALL FILES eller FOLDER sss*,
og tryk derefter på EXEC.
ALL FILES:
Hvis du vil afspille
alle billeder i
“Memory Stick”
FOLDER sss : Hvis du vil afspille
billederne i den
mappe, der er valgt
med PB FOLDR
* Mappenavnet vises i sss.
(5) Tryk på START. Camcorderen afspiller
de billeder, der er optaget på “Memory
Stick”, i rækkefølge. Når alle billeder er
afspillet, stopper billedshowet
automatisk.
Slide Show -esityksen
pysäyttäminen
Sådan annulleres billedshowet
Paina
188
R
END -painiketta.
Tryk på
END.
Kuvien toisto jatkuvasti
– Slide Show
Kontinuerlig afspilning af
billeder – Billedshow
Slide Show -esityksen
kytkeminen taukotilaan
Sådan afbrydes billedshowet
midlertidigt
Paina PAUSE-painiketta.
Tryk på PAUSE.
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Palaa PAGE1-sivulle painamalla
END
-painiketta ja paina EXIT-painiketta.
Tryk på
END for at vende tilbage til
PAGE1, og tryk derefter på EXIT.
Slide Show -esityksen
aloittaminen tietystä kuvasta
Sådan startes et billedshow fra et
bestemt billede
Valitse haluamasi kuva painamalla painiketta
–/+ ennen vaihetta 5.
Vælg det ønskede billede ved hjælp af –/+knapperne inden trin 5.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
189
Kuvien tahattoman
poiston estäminen –
Kuvien suojaaminen
Forhindring af
sletning ved et uheld
– Billedbeskyttelse
Voit suojata valitsemasi kuvat estääksesi
niiden tahattoman poistamisen.
Du kan forhindre, at vigtige billeder bliver
slettet ved en fejl, ved at beskytte billederne.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Tuo hakemistonäyttö näkyviin
painamalla INDEX-painiketta.
(2) Paina - MARK -painiketta. Kuvien
suojaukseen liittyvä näyttö tulee
näkyviin.
(3) Paina kuvaa, jonka haluat suojata.
Ilmaisin - tulee suojatun kuvan
yläpuolelle.
(1) Tryk på INDEX for at få vist
indeksskærmen.
(2) Tryk på - MARK. Skærmen, der
anvendes til at beskytte billedet, vises.
(3) Tryk på det billede, du vil beskytte.
Indikatoren - vises over det
beskyttede billede.
1
INDEX
2,3
RET.
-MARK
T
190
EXIT
MARK
1
2
3
4
5
6
2/8
101
t
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Kuvien tahattoman poiston
estäminen – Kuvien
suojaaminen
Kuvan suojauksen peruuttaminen
Paina vaiheessa 3 uudelleen kuvaa, jonka
suojauksen haluat poistaa.
Ilmaisin - katoaa kuvasta.
Huomautus
Alustus poistaa kaikki tiedot ”Memory Stick”
-kortista, myös suojatut kuvat. Tarkista
”Memory Stick” -kortin tiedot ennen alustusta.
Jos ”Memory Stick” -kortin
tallennussuojakytkin on asennossa LOCK
Et voi tuoda ilmaisinta - näkyviin etkä
poistaa sitä näkyvistä.
Forhindring af sletning ved et
uheld – Billedbeskyttelse
Sådan deaktiverer du
billedbeskyttelse
Tryk på det billede, du vil annullere
billedbeskyttelse for, i trin 3.
Indikatoren - forsvinder fra billedet.
Bemærk!
Formatering medfører sletning af alle data på
“Memory Stick”, herunder de beskyttede
billeddata. Kontroller indholdet på “Memory
Stick” inden formatering.
Hvis skrivebeskyttelsestappen på “Memory
Stick” er låst (LOCK)
Du kan ikke aktivere eller deaktivere
indikatoren -.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
191
Kuvien poistaminen
– DELETE
Sletning af billeder
– DELETE
Voit poistaa kaikki kuvat tai valitsemasi kuvat.
Du kan slette alle billeder eller nogle af dem.
Valittujen kuvien poistaminen
Sletning af udvalgte billeder
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Tuo näkyviin kuva, jonka haluat
poistaa.
(2) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(3) Paina DEL-painiketta DELETE?
-ilmaisin tulee näyttöön.
(4) Paina OK-painiketta. Valittu kuva on
poistettu.
(1) Afspil det billede, du vil slette.
(2) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(3) Tryk på DEL. DELETE?-indikatoren
vises på skærmen.
(4) Tryk på OK. Det valgte billede slettes.
3
DEL
DELETE
101–0003
3/8 101
DELETE?
OK
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Kuvan poiston peruuttaminen
Sådan annulleres sletning af et
billede
Paina CANCEL–painiketta vaiheessa 4.
Huomautuksia
•Jos haluat poistaa kuvan, poista ensin sen
suojaus.
•Kun olet poistanut kuvan, et voi palauttaa
sitä. Tarkista siksi ennen poistamista
huolellisesti ne kuvat, jotka aiot poistaa.
Jos ”Memory Stick” -kortin
tallennussuojakytkin on asennossa LOCK
Et voi poistaa kuvia.
192
CAN–
CEL
Tryk på CANCEL i trin 4.
Bemærkninger
• Hvis du vil slette et beskyttet billede, skal du
først fjerne billedbeskyttelsen.
• Når du først har slettet et billede, kan du ikke
gendanne det. Kontroller omhyggeligt de
billeder, der skal slettes, inden du sletter
dem.
Hvis skrivebeskyttelsestappen på “Memory
Stick” er låst (LOCK)
Du kan ikke slette billeder.
Kuvien poistaminen – DELETE
Sletning af billeder – DELETE
Valittujen kuvien poistaminen
hakemistonäytössä
Sletning af udvalgte billeder
på indeksskærmen
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Tuo hakemistonäyttö näkyviin
painamalla INDEX-painiketta.
(2) Paina DEL-painiketta. Paina sitten
kuvaa, jonka haluat poistaa. Valitsemasi
kuvan numero näkyy korostettuna.
(3) Paina EXEC-painiketta. DELETE?ilmaisin tulee näyttöön.
(4) Paina OK-painiketta. Valitut kuvat on
poistettu.
(1) Tryk på INDEX for at få vist
indeksskærmen.
(2) Tryk på DEL. Tryk derefter på det
billede, du vil slette. Nummeret på det
valgte billede fremhæves.
(3) Tryk på EXEC. DELETE?-indikatoren
vises på skærmen.
(4) Tryk på OK. De valgte billeder slettes.
1
INDEX
2
RET.
DEL
DEL
EXEC
EXIT
1
2
3
4
5
6
T
3/8
101
t
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Kuvan poiston peruuttaminen
Sådan annulleres sletning af et
billede
Paina CANCEL–painiketta vaiheessa 4.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
Tryk på CANCEL i trin 4.
Suurin kerralla valittava kuvamäärä
Voit valita poistettaviksi enintään 100 kuvaa.
Det maksimale antal billeder, du kan
markere i en enkelt session
Du kan markere op til 100 billeder, der skal
slettes.
193
Kuvien poistaminen – DELETE
Sletning af billeder – DELETE
Kaikkien kuvien poistaminen
Sletning af alle billeder
Voit poistaa kaikki ”Memory Stick” -kortissa
olevat suojaamattomat kuvat.
Du kan slette alle de billeder på “Memory
Stick”, der ikke er beskyttet.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
DELETE ALL ja
(3) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 246).
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk
(3) Vælg DELETE ALL i
derefter på EXEC (s. 256).
EXIT
MEM SET 2
SL I DE SHOW
INT. R –STL
DELETE ALL RETURN
FORMAT
ALL FILES
FOLDER 101
r
(4) Valitse ALL FILES tai FOLDER sss*
ja paina EXEC-painiketta.
ALL FILES:
Kaikkien ”Memory
Stick” -kortissa
olevien kuvien
poisto.
FOLDER sss: Kaikkien nykyisessä
PB FOLDR
-kansiossa olevien
kuvien poisto.
* ”sss” edustaa kansion nimeä.
(5) Valitse OK ja paina EXEC-painiketta.
OK-ilmoitus vaihtuu EXECUTEilmoitukseksi.
(6) Valitse EXECUTE ja paina EXECpainiketta.
DELETING-ilmaisin tulee näyttöön ja
alkaa vilkkua.
Kun kaikki suojaamattomat kuvat on
poistettu, COMPLETE-ilmaisin tulee
näyttöön.
194
R
EXEC
RET.
(4) Vælg ALL FILES eller FOLDER sss*,
og tryk derefter på EXEC.
ALL FILES:
Hvis du vil slette alle
billeder på “Memory
Stick”.
FOLDER sss : Hvis du vil slette
billederne i den
mappe, der er valgt
med PB FOLDR
* Mappenavnet vises i sss.
(5) Vælg OK, og tryk derefter på EXEC.
OK ændres til EXECUTE.
(6) Vælg EXECUTE, og tryk derefter på
EXEC.
DELETING-indikatoren vises og blinker
derefter på skærmen.
Når alle ubeskyttede billeder er slettet,
vises COMPLETE-indikatoren.
Kuvien poistaminen – DELETE
Sletning af billeder – DELETE
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Kaikkien ”Memory Stick”
-kortissa olevien kuvien poiston
peruuttaminen
Hvis du vil annullere sletning af
alle billeder på “Memory Stick”
Valitse RETURN vaiheessa 5 tai 6 ja paina
EXEC-painiketta.
Kun DELETING-ilmaisin näkyy näytössä
Älä käännä POWER-kytkintä tai paina mitään
painiketta.
Vaikka kuvat poistetaan
Kansiot eivät katoa.
Vælg RETURN i trin 5 eller 6, og tryk derefter
på EXEC.
Mens DELETING-indikatoren vises
Drej ikke POWER-kontakten, og tryk ikke på
nogen knapper.
Selvom alle billeder slettes
Slettes mapperne ikke.
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
195
Kuvan koon
Ændring af
muuttaminen – Resize billedstørrelse – Resize
(vain DCR-TRV33E)
(kun DCR-TRV33E)
Voit kuvauksen jälkeen muuttaa tallennettujen
still-kuvien kokoa. Vaihtoehdot ovat 640 × 480
ja 320 × 240. Koon muuttaminen on kätevää,
jos haluat tallennettavan kuvan vievän
tavallista vähemmän tilaa. Näin voi olla
esimerkiksi sähköpostiviestiin liitettävien
kuvien yhteydessä.
Alkuperäinen kuva säilyy koon muuttamisen
jälkeen.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Under hukommelsesafspilning skal du
trykke på FN og vælge PAGE2.
(2) Tryk på RESIZE.
RESIZE-skærmen vises.
(1) Paina muistitoiston aikana FNpainiketta ja valitse PAGE2.
(2) Paina RESIZE-painiketta.
RESIZE-näyttö tulee näkyviin.
RESIZE
Efter optagelse kan du ændre størrelsen af de
optagne stillbilleder til 640 × 480 eller 320 ×
240. Ændring af størrelsen er nyttig, hvis
billedet skal gemmes i en mindre størrelse,
hvis du f.eks. vil vedhæfte det til en e-mail.
Det oprindelige billede bevares, selv efter at
størrelsen er ændret.
3/8 101
640
101–0003
END
101
640×
480
(3) Paina painiketta 640 × 480 tai 320 × 240.
Kooltaan muutettu kuva tallentuu
uusimmaksi kuvaksi valittuna olevaan
kansioon.
(3) Tryk på 640 × 480 eller 320 × 240.
Det billede, hvis størrelse er ændret,
optages som den nyeste fil i den valgte
mappe.
Still-kuvan vaihtaminen
Sådan ændres stillbilleder
Paina painiketta –/+ ennen vaihetta 3.
Tryk på –/+ inden trin 3.
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Palaa PAGE2-sivulle painamalla
END
-painiketta ja paina EXIT-painiketta.
Tryk på
END for at vende tilbage til
PAGE2, og tryk derefter på EXIT.
Huomautuksia
•Et voi muuttaa MPEG MOVIE -tallennuksella
tallennetun kuvan kokoa.
•Et ehkä voi muuttaa toisella kameralla
kuvatun kuvan kokoa.
•Et voi valita niiden kuvien laatuasetusta
(FINE tai STANDARD), joiden kokoa on
muutettu.
Bemærkninger
•Du kan ikke ændre størrelsen på billeder, der
er optaget ved hjælp af MPEG MOVIEoptagelse.
•Du kan muligvis ikke ændre størrelsen på
billeder, der er optaget på et andet kamera.
•Du kan ikke vælge en indstilling for
billedkvalitet (FINE eller STANDARD) for
billeder, hvis størrelse er ændret.
Kooltaan muutetun kuvan koko
196
320×
240
Størrelse på et tilpasset billede
Kuvan koko
Muistitilavaatimus
640 × 480
Noin 150 kt
Billedstørrelse
320 × 240
Noin 16 kt
640 × 480
Ca. 150 KB
320 × 240
Ca. 16 KB
Hukommelseskapacitet
Tulostusmerkin
tallentaminen
– Print Mark
Skrivning af et
udskrivningsmærke
– Udskrivningsmærke
Tulostusmerkki on kätevä ominaisuus, jos
haluat tulostaa still-kuvia myöhemmin. Et
kuitenkaan voi määrittää tulostusnumeroa.
Videokamera on kuvien merkinnässä
käytettävän DPOF (Digital Print Order
Format) -standardin mukainen.
Udskrivningsmærkefunktionen er velegnet til
udskrivning af stillbilleder på et senere
tidspunkt. Du kan dog ikke indstille
udskrivningsnummeret.
Camcorderen opfylder DPOF-standarden
(Digital Print Order Format) vedrørende
indstilling af de stillbilleder, der skal
udskrives.
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Tryk på INDEX for at få vist
indeksskærmen.
(2) Tryk på
MARK. Den skærm, hvor
du kan skrive et udskrivningsmærke,
vises.
(3) Tryk på det billede, du vil skrive et
udskrivningsmærke på.
vises på
det valgte billede.
1
INDEX
2,3
RET.
MARK
T
EXIT
MARK
1
2
3
4
5
6
2/8
101
”Memory Stick” -korttitoiminnot (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
(1) Tuo hakemistonäyttö näkyviin
painamalla INDEX-painiketta.
(2) Paina
MARK -painiketta.
Tulostusmerkin tallennukseen liittyvä
näyttö tulee näkyviin.
(3) Paina kuvaa, johon haluat tallentaa
tulostusmerkin.
-merkki tulee
näkyviin valitun kuvan päälle.
t
197
Tulostusmerkin tallentaminen
– Print Mark
Skrivning af et
udskrivningsmærke
– Udskrivningsmærke
Palaaminen FN-näyttöön
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Tulostusmerkkien poistaminen
Sådan slettes
udskrivningsmærker
Paina vaiheessa 3 uudelleen kuvaa, jonka
tulostusmerkin haluat poistaa.
-merkki
katoaa kuvasta.
Jos ”Memory Stick” -kortin
tallennussuojakytkin on asennossa LOCK
Et voi tallentaa tai poistaa still-kuvien
tulostusmerkkejä.
Liikkuva kuva
Et voi tallentaa tulostusmerkkejä liikkuvaan
kuvaan.
198
Tryk på billedet, hvis du vil slette
udskrivningsmærket i trin 3 igen.
forsvinder fra billedet.
Hvis skrivebeskyttelsestappen på “Memory
Stick” er låst (LOCK)
Du kan ikke skrive eller slette
udskrivningsmærker på stillbilleder.
Bevægelsesbilleder
Du kan ikke skrive udskrivningsmærker på
bevægelsesbilleder.
— Kuvien katseleminen tietokoneessa —
— Visning af billeder ved hjælp af en computer —
Kuvien katseleminen
tietokoneessa
– Johdanto
Visning af billeder ved
hjælp af en computer
– Introduktion
Voit liittää videokameran seuraavassa
kuvatuilla tavoilla tietokoneeseen niin, että
voit katsella ”Memory Stick” -korttiin (vain
DCR-TRV22E/TRV33E) tallennettuja tai
nauhalle nauhoitettuja kuvia tietokoneesta.
Du kan tilslutte camcorderen til en computer
på følgende måder, så du kan få vist de
billeder, der er gemt på “Memory Stick” (kun
DCR-TRV22E/TRV33E) eller optaget på bånd
på en computer.
Jos haluat katsella kuvia tietokoneessa, jossa
on ”Memory Stick” -kortinlukija, poista ensin
”Memory Stick” -kortti videokamerasta ja
aseta kortti sitten tietokoneen ”Memory Stick”
-kortinlukijaan (vain DCR-TRV22E/TRV33E).
Hvis du vil vise billeder på en computer, som
har en åbning til “Memory Stick”, skal du først
tage “Memory Stick” ud af camcorderen og
derefter sætte den i computerens åbning til
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E).
Suomi
Videokameran Liitäntäkaapeli Tietokoneympäristön
liitäntä
vaatimukset
Viitesivut
Macintoshin
käyttäjät
Nauhalla oleva /
videokameran
objektiivin läpi
tuleva kuva
USB-liitäntä
USB-kaapeli
(vakiovaruste)
USB-portti,
muokkausohjelmisto
203 – 216
217 – 226
–
DV-liitäntä
i.LINK-kaapeli
(lisävaruste)
DV-portti,
muokkausohjelmisto
238
–
”Memory Stick”
-kortissa oleva
kuva (vain DCRTRV22E/TRV33E)
USB-liitäntä
USB-kaapeli
(vakiovaruste)
USB-portti,
muokkausohjelmisto
227 – 232
233
Dansk
Krav til
computermiljøet
Oversigtssider
For Windows- For Macintoshbrugere
brugere
Båndbillede/live
fra camcorderen
“Memory Stick”billede (kun
DCR-TRV22E/
TRV33E)
USB-stik
USB-kabel
(medfølger)
USB-port,
redigeringssoftware
203 – 216
217 – 226
–
DV-interface
i.LINK-kabel
(medfølger ikke)
DV-port,
redigeringssoftware
238
–
USB-stik
USB-kabel
(medfølger)
USB-port,
redigeringssoftware
227 – 232
233
Visning af billeder ved hjælp af en computer
Camcorder- Tilslutningskabel
tilslutningsstik
Kuvien katseleminen tietokoneessa
Windowsin
käyttäjät
199
Kuvien katseleminen
tietokoneessa – Johdanto
Jos aiot liittää videokameran
tietokoneeseen UBS-portin kautta, asenna
USB-ohjain, ennen kuin liität
videokameran tietokoneeseen. Jos liität
videokameran tietokoneeseen ensin, USBohjaimen asennus ei onnistu oikein.
Jos haluat lisätietoja tietokoneesi porteista ja
muokkausohjelmista, ota yhteys tietokoneen
valmistajaan.
Nauhalle nauhoitettujen
kuvien katselu
Kun liität videokameran
tietokoneeseen USB-portin
kautta
Katso lisätietoja sivulta 203.
Paina pohjaan asti/
Skub ind i enden.
Visning af billeder ved hjælp af
en computer – Introduktion
Hvis du tilslutter til en computer med USBport, skal du færdiggøre installationen af
USB-driveren, inden du tilslutter
camcorderen til computeren. Hvis du
tilslutter camcorderen til computeren først,
kan du ikke installere USB-driveren
korrekt.
Kontakt computerproducenten, hvis du ønsker
yderligere oplysninger om computerens porte
og redigeringssoftware.
Visning af billeder, der er
optaget på bånd
Ved tilslutning til en computer
med USB-porten
Se side 203, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Tietokone/
Computer
USB-portti/
USB-port
(USB) liitäntä/
USB-stik
USB-kaapeli (vakiovaruste)/
USB-kabel (medfølger)
200
Kuvien katseleminen
tietokoneessa – Johdanto
Visning af billeder ved hjælp af
en computer – Introduktion
Kun liität videokameran
tietokoneeseen DV-portin kautta
Ved tilslutning til en computer
med DV-porten
Tietokoneessa on oltava DV-portti ja asennettu
muokkausohjelmisto, joka pystyy lukemaan
videosignaaleja.
Computeren skal have installeret en DV-port
og redigeringssoftware, der kan læse
videosignaler.
Liitä -merkin ollessa ylöspäin./
Stik med -mærket opad.
Tietokone/Computer
DV -liitäntä/
DV-interface
i.LINK
: Signaalin kulkusuunta/Signalretning
”Memory Stick” -korttiin
tallennettujen kuvien
katseleminen (vain DCRTRV22E/TRV33E)
Visning af billeder, der er
optaget på “Memory Stick”
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Ved tilslutning til en computer
med USB-porten
Katso sivua 203, jos käytät Windowsia, tai
sivua 233, jos käytät Macintoshia.
Se side 203, hvis du bruger Windows, og side
233, hvis du bruger Macintosh.
Paina pohjaan asti./
Skub ind i enden.
Tietokone/Computer
(USB) -liitäntä/
USB-bøsning
USB-portti/
USB-port
USB-kaapeli (vakiovaruste)/
USB-kabel (medfølger)
Voit käyttää myös ”Memory Stick” -kortin
luku-/kirjoituslaitetta (lisävaruste).
Visning af billeder ved hjælp af en computer
Liittäminen USB-portin kautta
Kuvien katseleminen tietokoneessa
i.LINK-kaapeli (lisävaruste)/
i.LINK-kabel (medfølger ikke)
Du kan også bruge et læse-/skriveprogram til
“Memory Stick” (medfølger ikke).
201
Kuvien katseleminen
tietokoneessa – Johdanto
Visning af billeder ved hjælp af
en computer – Introduktion
Liittäminen tietokoneeseen
ilman USB-porttia
Ved tilslutning til en computer
uden USB-porten
Käytä lisävarusteena saatavaa ”Memory Stick”
-kortin levykesovitinta tai ”Memory Stick”
-PC-korttisovitinta.
Ennen kuin ostat lisävarusteen, tarkista
etukäteen sen käyttöympäristövaatimukset.
Brug en disketteadapter til “Memory Stick”
(medfølger ikke) eller en pc-kort-adapter til
“Memory Stick”.
Når du køber tilbehør, skal du i forvejen
undersøge tilbehørets anbefalede driftsmiljø.
Tietokoneen käyttöä koskevia
huomautuksia
202
Bemærkninger vedrørende
brug af computeren
”Memory Stick” -kortti (vain
DCR-TRV22E/TRV33E)
“Memory Stick” (kun DCRTRV22E/TRV33E)
•”Memory Stick” -kortin toimivuutta
videokamerassa ei voida taata, jos
videokamerassa oleva ”Memory Stick”
-kortti on alustettu tietokoneessa tai
videokamerassa oleva ”Memory Stick”
-kortti on alustettu tietokoneesta USBkaapelin ollessa liitettynä.
•Älä pakkaa tietoja ”Memory Stick” -korttiin.
Videokamera ei pysty toistamaan pakattuja
tiedostoja.
•Det garanteres ikke, at “Memory Stick”
fungerer fejlfrit, hvis du i camcorderen
anvender en “Memory Stick”, der er
formateret på computeren, eller hvis den
“Memory Stick”, der sidder i camcorderen,
blev formateret fra computeren, mens USBkablet var tilsluttet.
•Foretag ikke komprimering af data på
“Memory Stick”. Komprimerede filer kan
ikke afspilles på camcorderen.
Ohjelmisto
Software
•Käyttämäsi sovellusohjelmiston mukaan voi
olla, että tiedoston koko kasvaa, kun avaat
still-kuvatiedoston.
•Kun lataat kuvankäsittelyohjelmalla
käsitellyn kuvan tietokoneesta
videokameraan tai muokkaat kuvaa suoraan
videokamerassa, kuvamuoto muuttuu. Sen
vuoksi näyttöön voi tulla tiedostovirheestä
kertova ilmaisin, etkä todennäköisesti voi
avata tiedostoa.
•Afhængigt af den anvendte software er det
muligt, at filstørrelsen øges, når du åbner en
stillbilledfil.
•Når du indlæser et billede i camcorderen, der
er blevet ændret ved brug af et program til
billedretouchering på computeren, eller når
du ændrer et billede direkte på camcorderen,
ændres billedformatet, og derfor vises der
muligvis en filfejlsindikator. Du kan muligvis
ikke åbne filen.
Tiedonsiirto tietokoneen kanssa
Kommunikation med computeren
Tiedonsiirtoyhteys videokameran ja
tietokoneen välillä ei välttämättä palaudu
käyttöön, kun tietokone palautuu
virransäästötiloista.
Kommunikationen mellem camcorderen og
computeren kan muligvis ikke gendannes,
efter at Suspend, Resume eller Sleep har været
aktiveret.
Videokameran
liittäminen
tietokoneeseen USBkaapelilla (Windowsin
käyttäjät)
Asenna tietokoneeseen USB-ohjain, ennen
kuin liität videokameran tietokoneeseen.
Jos liität videokameran tietokoneeseen
ensin, USB-ohjaimen asennus ei onnistu
oikein.
Kun liität videokameran
tietokoneeseen USB-portin
kautta
Afslut installationen af USB-driveren,
inden du tilslutter camcorderen til en
computer. Hvis du tilslutter camcorderen
til en computer først, kan du ikke installere
USB-driveren korrekt.
Ved tilslutning til en computer
med USB-porten
Du skal installere en USB-driver på
computeren for at kunne tilslutte camcorderen
til computerens USB-port. USB-driveren findes
på den medfølgende CD-ROM sammen med
den programsoftware, der kræves til visning af
billeder.
Hvis du tilslutter camcorderen og en computer
ved hjælp af USB-kablet, kan du anvende
computeren til at vise live-billeder fra
camcorderen og billeder, der er optaget på
bånd, på en computer (funktionen USBstreaming).
Hvis du overfører billeder fra camcorderen til
en computer, kan du desuden behandle eller
redigere billederne ved hjælp af software til
billedbehandling og vedhæfte dem til e-mails.
Du kan få vist billeder, der er optaget på
“Memory Stick”, på en computer (kun DCRTRV22E/TRV33E).
Kuvien katseleminen tietokoneessa
Sinun on asennettava USB-ohjain
tietokoneeseen, jotta voit liittää videokameran
tietokoneen USB-porttiin. USB-ohjain on
videokameran vakiovarusteisiin sisältyvällä
CD-ROM-levyllä yhdessä kuvien katseluun
käytettävän sovellusohjelmiston kanssa.
Jos liität videokameran tietokoneeseen USBkaapelilla, voit katsella videokameran
objektiivin läpi tulevaa ja nauhalle tallennettua
kuvaa tietokoneesta (USB Streaming
-toiminto).
Jos siirrät kuvia videokamerasta
tietokoneeseen, voit lisäksi käsitellä tai
editoida niitä kuvankäsittelyohjelmistolla ja
liittää ne sähköpostiviestin liitetiedostoiksi.
Voit katsella ”Memory Stick” -korttiin
tallennettuja kuvia tietokoneesta (vain DCRTRV22E/TRV33E).
Tilslutning af
camcorderen til en
computer ved hjælp
af USB-kablet (for
Windows-brugere)
Visning af billeder ved hjælp af en computer
203
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Windowsin käyttäjät)
Suositeltava tietokoneen
käyttöympäristö, jos liität videokameran
tietokoneeseen USB-kaapelin avulla ja
katselet videonauhalla olevia kuvia
tietokoneesta
Käyttöjärjestelmä:
Microsoft Windows 98SE, Windows
Millennium Edition, Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition tai
Windows XP Professional
Vakioasennus vaaditaan.
Toiminta ei kuitenkaan ole taattua, jos yllä
mainitut ympäristöt ovat aiemmista versioista
päivitettyjä.
Ääni ei kuulu, jos tietokoneen
käyttöjärjestelmä on Windows 98, mutta voit
silti lukea still-kuvia.
Prosessori:
Vähintään 500 MHz:n Intel Pentium III
(vähintään 800 MHz suositeltava)
Sovellus:
DirectX 8.0a tai uudempi.
Äänijärjestelmä:
16-bittinen stereoäänikortti ja stereokaiuttimet.
Muisti:
Vähintään 64 Mt.
Kiintolevy:
Asennuksen vaatima kiintolevytila:
vähintään 250 Mt.
Suositeltava vapaa kiintolevytila:
vähintään 1 Gt (editoitavien kuvatiedostojen
koon mukaan).
Näyttö:
Näytönohjaimessa 4 Mt VRAM-muistia,
vähintään 800 × 600 pisteen täysvärinäyttö (16bittiset värit, 65 000 väriä), Direct Draw
-yhteensopivuus. (Jos kuvapisteitä on
vähemmän kuin 800 × 600 tai värejä 256 tai
vähemmän, tämä tuote ei toimi oikein.)
Muut:
Tämä tuote perustuu DirectX-tekniikkaan,
joten DirectX on asennettava.
Video CD -levyn luontiin tarvitaan CD-Rasema.
USB-portin on oltava vakio-ominaisuus.
Et voi käyttää tätä toimintoa Macintoshympäristössä.
204
Tilslutning af camcorderen til
en computer ved hjælp af USBkablet (for Windows-brugere)
Anbefalet computermiljø ved
tilslutning med USB-kablet og
visning af båndbilleder på en
computer
Operativsystem:
Microsoft Windows 98SE, Windows
Millennium Edition, Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional.
Standardinstallation er påkrævet.
Hvis der er tale om et opgraderet
operativsystem, er det dog ikke sikkert, at
driften er fejlfri.
Du kan ikke høre lyd, hvis computeren kører
Windows 98, men du kan læse stillbilleder.
Processor:
Mindst 500 MHz Intel Pentium III eller
hurtigere (800 MHz eller hurtigere anbefales)
Program:
DirectX 8.0a eller nyere
Lydsystem:
16-bit stereolydkort og stereohøjttalere
Hukommelse:
64 MB eller mere
Harddisk:
Påkrævet ledig hukommelse til installation:
Mindst 250 MB
Anbefalet tilgængelig hukommelse på
harddisk:
Mindst 1 GB (afhængigt af størrelsen på de
billedfiler, der skal redigeres)
Skærm:
4 MB VRAM-skærmkort, mindst 800 × 600
pixels High-farve (16-bit farve, 65 000 farver),
Direct Draw-skærmkortdriver (ved 800 × 600
pixels eller mindre, 256 farver og mindre,
fungerer dette produkt ikke korrekt).
Andet:
Dette produkt er baseret på DirectXteknologien, så det er nødvendigt at installere
DirectX.
Hvis du vil oprette en video-cd, skal du bruge
et cd-r-drev.
USB-porten skal medfølge som standard.
Du kan ikke benytte denne funktion i et
Macintosh-miljø.
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Windowsin käyttäjät)
Tilslutning af camcorderen til
en computer ved hjælp af USBkablet (for Windows-brugere)
Anbefalet computermiljø ved
tilslutning med USB-kabel og
visning af “Memory Stick”billeder på en computer (kun
DCR-TRV22E/TRV33E)
Suositeltava Windows-ympäristö
Käyttöjärjestelmä:
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows Millennium Edition, Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition tai
Windows XP Professional
Vakioasennus vaaditaan.
Toiminta ei kuitenkaan ole taattua, jos yllä
mainitut ympäristöt ovat aiemmista versioista
päivitettyjä.
Prosessori:
Vähintään 200 MHz:n MMX Pentium.
Näyttö:
Vähintään 800 × 600 pisteen täysvärinäyttö (16bittiset värit, 65 000 väriä). (Jos kuvapisteitä on
vähemmän kuin 800 × 600 tai värejä 256 tai
vähemmän, USB-ohjaimen asennusnäyttö ei
tule näkyviin.)
Muut:
USB-liitännän on oltava vakio-ominaisuus.
Windowsin Media Player -ohjelman on oltava
asennettuna (liikkuvan kuvan toistoa varten).
Anbefalet Windows-miljø
Operativsystem:
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows Millennium Edition, Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
Standardinstallation er påkrævet.
Hvis der er tale om et opgraderet
operativsystem, er det dog ikke sikkert, at
driften er fejlfri.
Processor:
MMX Pentium 200 MHz eller hurtigere
Skærm:
Mindst 800 × 600 pixels High-farve (16 bit
farve, 65 000 farver) (ved 800 × 600 pixels eller
mindre, 256 farver og mindre, vises skærmen
til installation af USB-driveren ikke).
Andet:
USB-stikket skal medfølge som standard.
Windows Media Player skal være installeret
(til afspilning af bevægelsesbilleder).
Bemærkninger
•Hvis du tilslutter to eller flere USB-enheder
til en enkelt computer samtidigt, eller hvis du
anvender en hub, garanteres der ikke for
driften i Windows-miljøer.
•Afhængigt af den type USB-udstyr, der
anvendes samtidigt, er det muligt, at noget
udstyr ikke fungerer.
•Det garanteres ikke, at driften er fejlfri for
alle de ovenfor anbefalede computermiljøer.
•Windows og Windows Media er registrerede
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
•Pentium er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende Intel Corporation.
•Alle andre produktnavne, der nævnes i
denne brugervejledning, kan være
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive virksomheder.
“TM”og “®” er ikke medtaget i alle tilfælde i
denne brugervejledning.
Visning af billeder ved hjælp af en computer
Huomautuksia
•Toiminta ei ole taattua Windowsympäristössä, jos liität vähintään kaksi USBlaitetta samaan tietokoneeseen
samanaikaisesti tai käytät keskitintä.
•Samanaikaisesti käytettävien USB-laitteiden
tyypin mukaan voi olla, etteivät kaikki
laitteet toimi.
•Toiminta ei ole taattua kaikissa edellä
suositelluissa tietokoneympäristöissä.
•Windows ja Windows Media ovat Microsoft
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
•Pentium on Intel Corporationin tavaramerkki
tai rekisteröity tavaramerkki.
•Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat
olla vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi
merkkejä ”TM” ja ”®” ei ole mainittu
kaikissa asianomaisissa kohdissa tässä
oppaassa.
Kuvien katseleminen tietokoneessa
Suositeltava tietokoneen käyttöympäristö,
jos liität videokameran tietokoneeseen
USB-kaapelin avulla ja katselet ”Memory
Stick” -kortissa olevia kuvia tietokoneesta
(vain DCR-TRV22E/TRV33E)
205
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Windowsin käyttäjät)
Tilslutning af camcorderen til
en computer ved hjælp af USBkablet (for Windows-brugere)
USB-ohjaimen asentaminen
Installation af USB-driveren
Toimi seuraavien ohjeiden mukaan
liittämättä USB-kaapelia tietokoneeseen.
Liitä USB-kaapeli kohdassa
”Videokameran valmistelu tietokoneen
tunnistettavaksi” sivulla 211 kuvatulla
tavalla.
Start den følgende handling uden at
tilslutte USB-kablet til computeren.
Se afsnittet “Sådan får du computeren til
at genkende camcorderen” (s. 211), når du
skal tilslutte USB-kablet.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000,
kirjaudu järjestelmään järjestelmänvalvojan
käyttöoikeuksin.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP, kirjaudu
järjestelmään tietokoneen järjestelmänvalvojan
käyttöoikeuksin.
(1) Kytke tietokoneeseen virta ja odota,
kunnes Windows on latautunut. Jos olet
jo käyttänyt tietokonetta muuhun
tarkoitukseen, lopeta kaikki käynnissä
olevat ohjelmistot.
(2) Aseta videokameran vakiovarusteisiin
sisältyvä CD-ROM-levy tietokoneen
CD-ROM-asemaan. Sovellusohjelmisto
käynnistyy.
Jos näyttöä ei tule näkyviin,
kaksoisnapsauta ”Oma tietokone” ja
sitten “ImageMixer” (CD-ROM-asema).
(3) Valitse näytöstä ”Handycam”.
Hvis du bruger Windows 2000, skal du logge
på med administratorrettigheder.
Hvis du bruger Windows XP, skal du logge på
med computeradministratorrettigheder.
(1) Tænd en computer, og vent på, at
Windows indlæses. Luk alle
programmer, hvis du har brugt
computeren.
(2) Isæt den medfølgende cd-rom i
computerens cd-rom-drev. Softwaren
starter.
Hvis skærmen ikke vises, skal du
dobbeltklikke på “Denne computer” og
derefter på “ImageMixer” (cd-romdrev).
(3) Vælg “Handycam” på skærmen.
Napsauta/Klik på
Aloitusnäyttö tulee näkyviin.
206
Titelskærmen vises.
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Windowsin käyttäjät)
Tilslutning af camcorderen til
en computer ved hjælp af USBkablet (for Windows-brugere)
(4) Siirrä osoitin kohtaan ”USB Driver” ja
napsauta. USB-ohjaimen asennus alkaa.
(4) Flyt markøren til “USB Driver” (USBdriver), og klik. Derved startes
installationen af USB-driveren.
Napsauta/Klik på
Bemærkninger
•Hvis du tilslutter USB-kablet, inden
installationen af USB-driveren er færdig,
registreres USB-driveren ikke korrekt.
Gennemfør installationen igen, idet du følger
meddelelserne på skærmen.
•Titelskærmbilledet vises ikke, hvis
computerens skærmstørrelse er indstillet til
mindre end 800 × 600 pixels og 256 farver
eller mindre. Se side 204, 205 for at få
oplysninger om det anbefalede
computermiljø.
Visning af billeder ved hjælp af en computer
Huomautuksia
•Jos liität USB-kaapelin, ennen kuin USBohjaimen asennus on valmis, USB-ohjaimen
rekisteröinti ei onnistu oikein. Suorita
asennus uudelleen näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
•Aloitusnäyttö ei tule näkyviin, jos
tietokoneesi näytön tarkkuus on asetettu
pienemmäksi kuin 800 × 600 kuvapistettä ja
värien määrä on 256 tai pienempi. Katso
sivuilta 204 ja 205 tietoja suositeltavasta
tietokoneympäristöstä.
(5) Følg vejledningen på skærmen for at
installere USB-driveren.
(6) Fjern cd-rom’en, genstart computeren,
og følg vejledningen på skærmen.
Kuvien katseleminen tietokoneessa
(5) Asenna USB-ohjain näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
(6) Poista CD-ROM-levy, käynnistä
tietokone uudelleen ja toimi näyttöön
tulevien ohjeiden mukaan.
207
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Windowsin käyttäjät)
Tilslutning af camcorderen til
en computer ved hjælp af USBkablet (for Windows-brugere)
Image Transfer -ohjelmiston
asentaminen (vain DCRTRV22E/TRV33E)
Installation af Image Transfer
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Varmista, että USB-ohjain on asennettu.
Tämän toiminnon avulla voit siirtää (kopioida)
”Memory Stick” -korttiin tallennetut kuvat
automaattisesti tietokoneeseen.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000,
kirjaudu järjestelmään järjestelmänvalvojan
käyttöoikeuksin.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP, kirjaudu
järjestelmään tietokoneen järjestelmänvalvojan
käyttöoikeuksin.
(1) Kytke tietokoneeseen virta ja odota,
kunnes Windows on latautunut. Jos olet
jo käyttänyt tietokonetta muuhun
tarkoitukseen, lopeta kaikki käynnissä
olevat ohjelmistot.
(2) Aseta videokameran vakiovarusteisiin
sisältyvä CD-ROM-levy tietokoneen
CD-ROM-asemaan. Sovellusohjelmisto
käynnistyy.
(3) Valitse näytöstä ”Handycam”.
Aloitusnäyttö tulee näkyviin.
(4) Siirrä osoitin kohtaan ”Image Transfer”
ja napsauta.
Kontroller, at installationen af USB-driveren er
fuldført.
Med denne funktion kan de billeddata, der
optages på “Memory Stick”, automatisk
overføres (kopieres) til computeren.
Hvis du bruger Windows 2000, skal du logge
på med administratorrettigheder.
Hvis du bruger Windows XP, skal du logge på
med computeradministratorrettigheder.
(1) Tænd computeren, og vent på, at
Windows indlæses. Luk alle
programmer, hvis du har brugt
computeren.
(2) Isæt den medfølgende cd-rom i
computerens cd-rom-drev. Softwaren
starter.
(3) Vælg “Handycam” på skærmen.
Titelskærmen vises.
(4) Flyt markøren til “Image Transfer”, og
klik.
Napsauta/Klik på
Ohjattu asennus käynnistyy, ja ”Choose
Setup Language” -näyttö tulee näkyviin.
(5) Valitse kieli asennusta varten.
(6) Noudata näyttöön tulevia ilmoituksia.
Kun asennus on valmis, asennusnäyttö
katoaa.
208
Installationsguiden starter, og vinduet
til valg af sprogindstillinger (”Choose
Setup Language”) åbnes.
(5) Vælg installationssprog.
(6) Følg vejledningen på skærmen.
Installationsskærmen forsvinder, når
installationen er fuldført.
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Windowsin käyttäjät)
ImageMixer-ohjelmiston
asentaminen
Tilslutning af camcorderen til
en computer ved hjælp af USBkablet (for Windows-brugere)
Installation af ImageMixer
Varmista, että USB-ohjain on asennettu.
Kontroller, at installationen af USB-driveren er
fuldført.
”ImageMixer Ver. 1.5 for Sony” on sovellus,
jolla voi siepata ja muokata kuvia tai luoda
Video CD -levyjä.
“ImageMixer Ver. 1.5 for Sony” er et program,
der kan tage billeder eller redigere dem samt
oprette video-cd’er.
Jotta voit asentaa tämän ohjelmiston Windows
2000:een ja käyttää ohjelmistoa, sinulla on
oltava järjestelmänvalvojan oikeudet. Jos
käyttöjärjestelmä on Windows XP, sinulla on
oltava tietokoneen järjestelmänvalvojan
oikeudet.
Hvis du vil installere og bruge denne software
i Windows 2000, skal du have
administratorrettigheder. I forbindelse med
Windows XP skal du have
administratorrettigheder.
(1) Tænd en computer, og vent på, at
Windows indlæses. Luk alle
programmer, hvis du har brugt
computeren.
(2) Sæt den medfølgende cd-rom i
computerens cd-rom-drev.
Softwaren starter.
(3) Vælg “Handycam” på skærmen.
Titelskærmen vises.
(4) Flyt markøren til “ImageMixer”, og klik.
Ohjattu asennus käynnistyy, ja ”Choose
Setup Language” -näyttö tulee näkyviin.
Installationsguiden starter, og vinduet
til valg af sprogindstillinger (”Choose
Setup Language”) åbnes.
Visning af billeder ved hjælp af en computer
Napsauta/Klik på
Kuvien katseleminen tietokoneessa
(1) Kytke tietokoneeseen virta ja odota,
kunnes Windows on latautunut. Jos olet
jo käyttänyt tietokonetta muuhun
tarkoitukseen, lopeta kaikki käynnissä
olevat ohjelmistot.
(2) Aseta videokameran vakiovarusteisiin
sisältyvä CD-ROM-levy tietokoneen
CD-ROM-asemaan.
Sovellusohjelmisto käynnistyy.
(3) Valitse näytöstä ”Handycam”.
Aloitusnäyttö tulee näkyviin.
(4) Siirrä osoitin kohtaan ”ImageMixer” ja
napsauta.
209
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Windowsin käyttäjät)
Tilslutning af camcorderen til
en computer ved hjælp af USBkablet (for Windows-brugere)
(5) Valitse kieli asennusta varten.
(6) Noudata näyttöön tulevia ilmoituksia.
Kun asennus on valmis, asennusnäyttö
katoaa.
(7) Asenna WinASPI-tiedosto
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita
(vain Windows 2000 ja Windows XP).
(8) Jos DirectX 8.0a -versiota tai uudempaa
ei ole asennettu tietokoneeseen, asenna
ensin ImageMixer-ohjelma ja jatka sitten
tämän ohjelmiston asennusta.
Asenna Direct X 8.0a näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan. Kun asennus on
valmis, käynnistä tietokone uudelleen.
(5) Vælg installationssprog.
(6) Følg vejledningen på skærmen.
Installationsskærmen forsvinder, når
installationen er fuldført.
(7) Installer WinASPI ved at følge
instruktionerne på skærmen (kun
brugere af Windows 2000 og Windows
XP).
(8) Hvis DirectX 8.0a eller nyere ikke er
installeret på computeren, skal du
fortsætte installationen, når ImageMixer
er blevet installeret.
Følg vejledningen på skærmen for at
installere DirectX 8.0a. Genstart
computeren, når installationen er
fuldført.
MEMORY MIX -albumi (vain DCR-TRV22E/
TRV33E)
Kun asennat ”ImageMixer”-ohjelman,
”ImageMixer”-ohjelman ”Album”-kansioon
syntyy MEMORY MIX -albumi, johon
mallikuvat tallentuvat.
Voit siirtää mallikuvat MEMORY MIX
-albumista ”Memory Stick” -korttiin niin, että
voit käyttää niitä MEMORY MIX -toiminnolla
(s. 158).
Katso lisätietoja online-ohjeesta.
WinASPI-tiedoston korvaaminen
Sinun on asennettava WinASPI-tiedosto
voidaksesi käyttää ImageMixer-ohjelmiston
CD-tallennustoimintoa.
Jos tietokoneeseen on jo aiemmin asennettu
jokin toinen tallennussovellus, sen
tallennustoiminto ei välttämättä toimi oikein.
Jos näin käy, asenna alkuperäinen sovellus
uudelleen ja korvaa WinASPI-tiedosto.
Huomaa, että ImageMixer-ohjelmiston CDtallennustoiminto ei välttämättä toimi oikein.
210
MEMORY MIX Album (kun DCR-TRV22E/
TRV33E)
Når “ImageMixer” er installeret, oprettes
MEMORY MIX Album i “Album” i
“ImageMixer”, og eksempelbilleder gemmes
deri.
Disse eksempelbilleder kan overføres fra
MEMORY MIX Album til en “Memory Stick”,
så de kan bruges i MEMORY MIX (s. 158).
Yderligere oplysninger om fremgangsmåden
finder du i onlinehjælpen.
Udskiftning af WinASPI
Hvis du vil bruge CD-skrivefunktionen
ImageMixer, skal du installere WinASPI.
Skrivefunktionen fungerer muligvis ikke
korrekt, hvis et andet skriveprogram allerede
er installeret. Hvis det er tilfældet, skal du
geninstallere det oprindelige program og
erstatte det med WinASPI. Bemærk, at CDskrivefunktionen ImageMixer muligvis ikke
fungerer korrekt.
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Windowsin käyttäjät)
Tilslutning af camcorderen til
en computer ved hjælp af USBkablet (for Windows-brugere)
Videokameran valmistelu
tietokoneen tunnistettavaksi
Sådan får du computeren til
at genkende camcorderen
Jotta voit asentaa tämän ohjelmiston Windows
2000:een ja käyttää ohjelmistoa, sinulla on
oltava järjestelmänvalvojan oikeudet. Jos
käyttöjärjestelmä on Windows XP, sinulla on
oltava tietokoneen järjestelmänvalvojan
oikeudet.
Nauhalle nauhoitettujen kuvien
katseleminen
Visning af billeder, der er
optaget på bånd
(1) Tilslut lysnetadapteren til camcorderen.
(2) Sæt POWER-kontakten på
1)
2)
/
.
(3) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(4) Tryk på MENU for at få vist menuen.
(5) Vælg USB STREAM i
, og tryk
derefter på EXEC (s. 259).
(6) Vælg ON, og tryk derefter på EXEC.
(7) Tilslut camcorderens -stik (USB) til
computerens USB-port ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
Computeren genkender camcorderen,
og Windows-guiden Tilføj hardware
starter.
Kuvien katseleminen tietokoneessa
(1) Liitä verkkolaite videokameraan.
(2) Aseta POWER-kytkin asentoon
1)
2)
/
.
(3) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(4) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
USB STREAM ja
(5) Valitse kohdassa
paina EXEC-painiketta (s. 249).
(6) Valitse ON ja paina EXEC-painiketta.
(7) Liitä videokameran (USB) -liitäntä
tietokoneen USB-porttiin käyttämällä
vakiovarusteisiin sisältyvää USBkaapelia.
Tietokone tunnistaa videokameran, ja
Windowsin ohjattu uuden laitteen
lisäystoiminto käynnistyy.
Hvis du vil installere og bruge denne software
i Windows 2000, skal du have
administratorrettigheder. I forbindelse med
Windows XP skal du have
administratorrettigheder.
Tietokone/Computer
USB-portti/
USB-port
USB-kaapeli (vakiovaruste)/
USB-kabel (medfølger)
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
1)
2)
Visning af billeder ved hjælp af en computer
(USB) -liitäntä/
USB-bøsning
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
211
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Windowsin käyttäjät)
Tilslutning af camcorderen til
en computer ved hjælp af USBkablet (for Windows-brugere)
(8) Noudata näyttöön tulevia ohjeita,
kunnes ohjattu uuden laitteen lisäys
ilmoittaa, että USB-ohjaimet on
asennettu. Suorita asennus loppuun
keskeyttämättä sitä.
(8) Følg anvisningerne på skærmen, indtil
guiden Tilføj ny hardware bekræfter, at
USB-driverne er blevet installeret. Lad
guiden udføre installationen uden
afbrydelser.
Windows 2000:n ja Windows XP:n käyttäjät
Jos näyttöön tulee kehotus vahvistaa
digitaalinen allekirjoitus, valitse ”Kyllä”
(Windows 2000) tai ”Jatka asentamista”
(Windows XP).
Til brugere af Windows 2000 og Windows
XP
Hvis du bliver bedt om at bekræfte den
digitale signatur, skal du klikke på “Ja”
(Windows 2000) eller “Fortsæt alligevel”
(Windows XP).
”Memory Stick” -korttiin
tallennettujen kuvien
katseleminen (vain DCR-TRV22E/
TRV33E)
(1) Aseta ”Memory Stick” -kortti
videokameraan.
(2) Liitä verkkolaite videokameraan ja aseta
POWER-kytkin asentoon
.
(3) Liitä videokameran (USB) -liitäntä
tietokoneen USB-porttiin käyttämällä
vakiovarusteisiin sisältyvää USBkaapelia.
USB MODE -ilmaisin tulee
videokameran nestekidenäyttöön.
Tietokone tunnistaa videokameran, ja
ohjattu uuden laitteen lisäystoiminto
käynnistyy.
Visning af billeder, der er
optaget på “Memory Stick” (kun
DCR-TRV22E/TRV33E).
(1) Sæt “Memory Stick” i camcorderen.
(2) Tilslut lysnetadapteren, og sæt derefter
.
POWER-kontakten på
(3) Tilslut camcorderens -stik (USB) til
computerens USB-port ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
USB MODE-indikatoren vises på
camcorderens LCD-skærm. Computeren
genkender camcorderen, og guiden
Tilføj ny hardware starter.
Tietokone/Computer
(USB) -liitäntä/
USB-bøsning
USB-portti/
USB-port
USB-kaapeli (vakiovaruste)/
USB-kabel (medfølger)
212
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Windowsin käyttäjät)
Tilslutning af camcorderen til
en computer ved hjælp af USBkablet (for Windows-brugere)
(4) Noudata näyttöön tulevia ohjeita,
kunnes ohjattu uuden laitteen lisäys
ilmoittaa, että USB-ohjaimet on
asennettu. Ohjattu uuden laitteen
lisäystoiminto käynnistyy kaksi kertaa,
koska asennusohjelma asentaa kaksi
USB-ohjainta. Suorita asennus loppuun
keskeyttämättä sitä.
(4) Følg anvisningerne på skærmen, indtil
guiden Tilføj ny hardware bekræfter, at
USB-driverne er blevet installeret.
Guiden Tilføj hardware starter to gange,
fordi der er installeret to forskellige
USB-drivere. Lad guiden udføre
installationen uden afbrydelser.
Et voi asentaa USB-ohjainta, jos
videokamerassa ei ole ”Memory Stick”
-korttia
Aseta siis ”Memory Stick” -kortti
videokameraan ennen USB-ohjaimen
asennusta.
USB-ohjain on rekisteröity väärin, jos liitit
tietokoneen videokameraan, ennen kuin USBohjaimen asennus päättyi. Asenna USB-ohjain
oikein seuraavassa olevien ohjeiden mukaan.
Hvis du ikke kan installere
USB-driveren
USB-driveren er registreret forkert, fordi
computeren blev tilsluttet til camcorderen,
inden installation af USB-driveren var færdig.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at
foretage korrekt installation af USB-driveren.
Visning af billeder, der er
optaget på bånd
Trin 1: Afinstaller den USB-driver, der ikke
blev installeret korrekt
Vaihe 1: Väärän USB-ohjaimen asennuksen
poistaminen
1 Tænd computeren, og vent på, at
Windows indlæses.
2 Tilslut lysnetadapteren, og sæt POWER1)
2)
kontakten på
/
.
3 Tilslut computerens USB-port til
camcorderens -stik (USB) ved hjælp af
det medfølgende USB-kabel.
1 Kytke tietokoneeseen virta ja odota,
kunnes Windows on latautunut.
2 Liitä verkkolaite videokameraan ja aseta
1)
POWER-kytkin asentoon
/
2)
.
3 Liitä tietokoneen USB-portti
videokameran (USB) -liitäntään
käyttämällä videokameran
vakiovarusteisiin sisältyvää USBkaapelia.
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Visning af billeder ved hjælp af en computer
Nauhalle nauhoitettujen kuvien
katseleminen
Kuvien katseleminen tietokoneessa
Jos USB-ohjaimen asennus ei
onnistu
Du kan ikke installere USB-driveren, hvis
“Memory Stick” ikke er sat i camcorderen
Sørg for at sætte “Memory Stick” i
camcorderen, inden du installerer USBdriveren.
213
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Windowsin käyttäjät)
Tilslutning af camcorderen til
en computer ved hjælp af USBkablet (for Windows-brugere)
4 Avaa tietokoneesi ”Laitehallinta”.
4 Åbn computerens “Enhedshåndtering”.
Windows XP:
Valitse ”Käynnistä” t ”Ohjauspaneeli”
t ”Järjestelmä” t ”Laite” ja napsauta
”Laitehallinta”-painiketta.
Jos ”Ohjauspaneeli”-napsautuksen
jälkeen näkyviin tulevassa ”Valitse
luokka” -näytössä ei ole ”Järjestelmä”kuvaketta, napsauta kohtaa ”Vaihda
perinteiseen näkymään”.
Windows 2000:
Valitse ”Oma tietokone” t
”Ohjauspaneeli” t ”Järjestelmä” t
”Laite”-välilehti ja napsauta
”Laitehallinta”-painiketta.
Windows 98SE tai Windows Me:
Valitse ”Oma tietokone” t
”Ohjauspaneeli” t ”Järjestelmä” ja
napsauta ”Laitehallinta”.
5 Valitse ja poista alla alleviivattuina
näkyvät laitteet.
Windows 98SE
214
Windows XP:
Vælg “Start” t “Kontrolpanel” t
“System” t “Hardware”, og klik på
knappen “Enhedshåndtering”.
Hvis “System” ikke findes i “Vælg en
kategori”, efter du har klikket på
“Kontrolpanel”, skal du klikke på “Skift
til klassisk visning” i stedet.
Windows 2000:
Vælg “Denne computer” t
“Kontrolpanel” t “System” t fanen
“Hardware”, og klik på knappen
“Enhedshåndtering”.
Windows 98SE/Windows Me:
Vælg “Denne computer” t
“Kontrolpanel” t “System”, og klik på
“Enhedshåndtering”.
5 Vælg og slet de understregede enheder
nedenfor.
Windows Me
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Windowsin käyttäjät)
Tilslutning af camcorderen til
en computer ved hjælp af USBkablet (for Windows-brugere)
Windows XP
6 Sæt camcorderens POWER-kontakt på
OFF (CHG), og tag derefter USB-kablet
ud.
7 Genstart computeren.
Vaihe 2: Vakiovarusteisiin sisältyvällä CDROM-levyllä olevan USB-ohjaimen
asentaminen
Suorita kaikki sivun 206 kohdassa ”USBohjaimen asentaminen” kuvatut vaiheet.
Trin 2: Installer USB-driveren på den
medfølgende CD-ROM
Udfør hele proceduren i “Installation af USBdriveren” på side 206.
Visning af billeder ved hjælp af en computer
6 Aseta videokameran POWER-kytkin
asentoon OFF (CHG) ja irrota sitten
USB-kaapeli.
7 Käynnistä tietokone uudelleen.
Kuvien katseleminen tietokoneessa
Windows 2000
215
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Windowsin käyttäjät)
Tilslutning af camcorderen til
en computer ved hjælp af USBkablet (for Windows-brugere)
”Memory Stick” -korttiin
tallennettujen kuvien
katseleminen (vain DCR-TRV22E/
TRV33E)
Visning af billeder, der er
optaget på “Memory Stick” (kun
DCR-TRV22E/TRV33E)
Vaihe 1: Väärän USB-ohjaimen asennuksen
poistaminen
1 Kytke tietokoneeseen virta ja odota,
kunnes Windows on latautunut.
2 Aseta ”Memory Stick” -kortti
videokameraan.
3 Liitä verkkolaite videokameraan ja aseta
.
POWER-kytkin asentoon
4 Liitä tietokoneen USB-portti
videokameran (USB) -liitäntään
käyttämällä videokameran
vakiovarusteisiin sisältyvää USBkaapelia.
5 Avaa tietokoneesi ”Laitehallinta”.
Windows XP:
Valitse ”Käynnistä” t ”Ohjauspaneeli”
t ”Järjestelmä” t ”Laite”-välilehti ja
napsauta ”Laitehallinta”-painiketta.
Jos ”Ohjauspaneeli”-napsautuksen
jälkeen näkyviin tulevassa ”Valitse
luokka” -näytössä ei ole ”Järjestelmä”kuvaketta, napsauta kohtaa ”Vaihda
perinteiseen näkymään”.
Windows 2000:
Valitse ”Oma tietokone” t
”Ohjauspaneeli” t ”Järjestelmä” t
”Laite” ja napsauta ”Laitehallinta”painiketta.
Muu käyttöjärjestelmä:
Valitse ”Oma tietokone” t
”Ohjauspaneeli” t ”Järjestelmä” ja
napsauta ”Laitehallinta”.
6 Valitse ”Muut laitteet”.
Valitse laite, jonka edessä on
kysymysmerkki ”?”, ja poista laite.
Esimerkki: (?)Sony Handycam
7 Aseta videokameran POWER-kytkin
asentoon OFF (CHG) ja irrota sitten
USB-kaapeli.
8 Käynnistä tietokone uudelleen.
216
Vaihe 2: Vakiovarusteisiin sisältyvällä CDROM-levyllä olevan USB-ohjaimen
asentaminen
Suorita kaikki sivun 206 kohdassa ”USBohjaimen asentaminen” kuvatut vaiheet.
Trin 1: Afinstaller den USB-driver, der ikke
blev installeret korrekt
1 Tænd computeren, og vent på, at
Windows indlæses.
2 Sæt “Memory Stick” i camcorderen.
3 Tilslut lysnetadapteren, og sæt POWER.
kontakten på
4 Tilslut computerens USB-port til
camcorderens -stik (USB) ved hjælp af
det medfølgende USB-kabel.
5 Åbn computerens “Enhedshåndtering”.
Windows XP:
Vælg “Start” t “Kontrolpanel” t
“System” t fanen “Hardware”, og klik
på knappen “Enhedshåndtering”.
Hvis “System” ikke findes i “Vælg en
kategori”, efter du har klikket på
“Kontrolpanel”, skal du klikke på “Skift
til klassisk visning” i stedet.
Windows 2000:
Vælg “Denne computer” t
“Kontrolpanel” t “System” t
“Hardware”, og klik på knappen
“Enhedshåndtering”.
Andre operativsystemer:
Vælg “Denne computer” t
“Kontrolpanel” t “System”, og klik på
“Enhedshåndtering”.
6 Vælg “Andre enheder”.
Vælg enheden med præfikset “?”, og
slet den.
Eksempel: (?)Sony Handycam
7 Sæt camcorderens POWER-kontakt på
OFF (CHG), og tag derefter USB-kablet
ud.
8 Genstart computeren.
Trin 2: Installer USB-driveren på den
medfølgende CD-ROM
Udfør hele proceduren i “Installation af USBdriveren” på side 206.
Nauhalle tallennettujen
kuvien katseleminen
tietokoneessa
– USB Streaming
(Windowsin käyttäjät)
Visning af billeder,
der er optaget på
bånd, på en computer
– USB Streaming (for
Windows-brugere)
Kuvien sieppaaminen
”ImageMixer Ver.1.5 for
Sony” -ohjelmalla
Overførsel af billeder ved
hjælp af “ImageMixer Ver. 1.5
for Sony”
Nauhalle nauhoitettujen kuvien
katseleminen
Visning af billeder, der er
optaget på bånd
(1) Kytke tietokoneeseen virta ja odota,
kunnes Windows on latautunut.
(2) Liitä verkkolaite videokameraan ja aseta
videokameraan kasetti.
(3) Aseta POWER-kytkin asentoon
1)
2)
/
.
(4) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(5) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
(6) Valitse kohdassa
USB STREAM ja
paina EXEC-painiketta (s. 249).
(7) Valitse ON ja paina EXEC-painiketta.
(8) Valitse ”Käynnistä” t ”Ohjelmat” t
”PIXELA” t ”ImageMixer” t
”ImageMixer Ver.1.5 for Sony”.
”ImageMixer Ver.1.5 for Sony”
-ohjelman aloitusnäyttö tulee
tietokoneen näyttöön.
Aloitusnäyttö tulee näkyviin.
.
(9) Napsauta näytöstä
(1) Tænd computeren, og vent på, at
Windows indlæses.
(2) Tilslut lysnetadapteren, og sæt derefter
kassetten i camcorderen.
1)
(3) Sæt POWER-kontakten på
2)
/
.
(4) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(5) Tryk på MENU for at få vist menuen.
(6) Vælg USB STREAM i
, og tryk
derefter på EXEC (s. 259).
(7) Vælg ON, og tryk derefter på EXEC.
(8) Vælg “Start” t “Programmer” t
“PIXELA” t “ImageMixer” t
“ImageMixer Ver.1.5 for Sony”.
Startskærmbilledet for “ImageMixer
Ver.1.5 for Sony” vises på
computerskærmen.
Titelskærmen vises.
på skærmen.
(9) Klik på
1)
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Visning af billeder ved hjælp af en computer
Du skal installere USB-driveren og
ImageMixer for at få vist billeder, der er
optaget på bånd, på en computer (s. 206, 209)
Kuvien katseleminen tietokoneessa
Sinun on asennettava USB-ohjain ja Image
Mixer -ohjelmisto voidaksesi katsella nauhalle
tallennettuja kuvia tietokoneessa (s. 206, 209).
217
Nauhalle tallennettujen kuvien
katseleminen tietokoneessa – USB
Streaming (Windowsin käyttäjät)
Visning af billeder, der er optaget
på bånd, på en computer – USB
Streaming (for Windows-brugere)
(10) Napsauta
(10) Klik på
.
.
Näyttöikkuna/Skærmen
(11) Liitä videokameran (USB) -liitäntä
tietokoneen USB-porttiin käyttämällä
vakiovarusteisiin sisältyvää USBkaapelia.
(11) Tilslut camcorderens -stik (USB) til
computerens USB-port ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
Tietokone/Computer
(USB) -liitäntä/
USB-bøsning
USB-portti/
USB-port
USB-kaapeli (vakiovaruste)/
USB-kabel (medfølger)
218
Nauhalle tallennettujen kuvien
katseleminen tietokoneessa – USB
Streaming (Windowsin käyttäjät)
Visning af billeder, der er optaget
på bånd, på en computer – USB
Streaming (for Windows-brugere)
(12) Käynnistä toisto painamalla
painiketta.
Voit käyttää videonauhan
ohjaustoimintoja näytössä näkyvillä
painikkeilla.
Nauhalta toistuva kuva näkyy
tietokoneen näytössä olevassa
näyttöikkunassa.
(12) Tryk på
for at starte afspilningen.
Du kan kontrollere videohandlinger
med knapperne på skærmen.
Billedet fra båndet vises på
computerskærmen.
Näyttöikkuna/Skærmen
Videokameran objektiivin kautta
tulevan suoran kuvan
katseleminen
(1) Følg trin 1 og 2 på side 217.
(2) Sæt POWER-kontakten på
(3) Følg trin 4-11 på side 217, 218.
Billedet fra camcorderen vises på
computerskærmen.
.
Visning af billeder ved hjælp af en computer
(1) Toimi sivun 217 vaiheiden 1 ja 2
mukaisesti.
(2) Aseta POWER-kytkin asentoon
.
(3) Toimi sivujen 217 ja 218 vaiheiden 4–11
mukaisesti.
Videokameran objektiivin läpi toistuva
kuva näkyy tietokoneen näytössä
olevassa näyttöikkunassa.
Visning af live-billeder fra
camcorderen
Kuvien katseleminen tietokoneessa
Videonauhan ohjauspainikkeet/
Videokontrolknapper
219
Nauhalle tallennettujen kuvien
katseleminen tietokoneessa – USB
Streaming (Windowsin käyttäjät)
Visning af billeder, der er optaget
på bånd, på en computer – USB
Streaming (for Windows-brugere)
Still-kuvien sieppaaminen
Overførsel af stillbilleder
Näyttöikkuna/
Skærmen
(1) Napsauta
.
(2) Tarkkaile näyttöikkunaa, siirrä osoitin
ja napsauta hiirellä
kohtaan
siinä kohdassa, jossa haluat siepata
kuvan.
Näytössä näkyvä still-kuva siepataan.
Siepatut kuvat tulevat näkyviin
pienoiskuvien luetteloikkunaan.
Pienoiskuvien luetteloikkuna/
Vindue med liste over miniaturer
(1) Klik på
.
(2) Kig på preview-vinduet, flyt markøren
, og klik med markøren på det
til
punkt, du vil overføre.
Stillbilledet på skærmen overføres.
Optagne billeder vises i vinduet med
listen over miniaturer.
Overførsel af bevægelsesbilleder
Liikkuvan kuvan sieppaaminen
Näyttöikkuna/
Skærmen
Pikkukuvien luetteloikkuna/
Vindue med liste over miniaturer
Videonauhan ohjauspainikkeet/
Videokontrolknapper
(1) Napsauta
.
(2) Napsauta albumia, jonka haluat siepata.
(3) Käynnistä toisto napsauta
painiketta.
220
(1) Klik på
.
(2) Klik på det album, du vil overføre.
for at starte afspilningen.
(3) Klik på
Nauhalle tallennettujen kuvien
katseleminen tietokoneessa – USB
Streaming (Windowsin käyttäjät)
Visning af billeder, der er optaget
på bånd, på en computer – USB
Streaming (for Windows-brugere)
(4) Tarkkaile näyttöikkunaa ja napsauta
ensimmäisen siepattavan otoksen
muuttuu muotoon
kohdalla.
.
(5) Tarkkaile näyttöikkunaa ja napsauta
viimeisen siepattavan otoksen
kohdalla.
Liikkuvat kuvat siepataan. Siepatut
kuvat tulevat näkyviin pienoiskuvien
luetteloikkunaan.
(4) Kig på skærmen, og klik på
på
den første sekvens af filmen, du vil
ændres til
.
overføre.
for
(5) Kig på skærmen, og klik på
den sidste sekvens, du vil overføre.
Bevægelsesbilledet overføres. De
overførte billeder vises i vinduet med
listen over miniaturer.
”ImageMixer”-ohjelmiston
sulkeminen
Napsauta
ikkunan oikeasta yläkulmasta.
Klik på
øverst til højre på skærmen.
Visning af billeder ved hjælp af en computer
Bemærkninger
•Hvis USB-kablet bruges til at tilslutte
computeren, er de billeder, der vises på
computerskærmen, muligvis hakkede.
•Ved visning af billeder på en computer ved
hjælp af en USB-tilslutning kan der opstå
følgende forhold. Dette er ikke en fejl.
– Billedet ryster op og ned.
– Nogle billeder vises ikke korrekt på grund
af støj osv.
– Nogle billeder vises med knasende lyd.
– Billeder, der er optaget på andre
farvesystemer end camcorderens, vises ikke
korrekt.
•Når camcorderen er i standby-tilstand med
en kassette isat, slukker den automatisk efter
fem minutter.
•Det anbefales at angive DEMO MODE til
OFF i menuindstillingerne, når camcorderen
er i standby-tilstand, og der ikke er isat en
kassette.
•Indikatorer på camcorderens skærm vises
ikke på billeder, der hentes ind på
computeren.
•Hvis du overfører et billede i hurtig
bevægelse, bevæger billedet i previewvinduet sig muligvis ikke jævnt. Du kan få
billedet til at bevæge sig mere jævnt ved at
skubbe den øverste skyder i højre side
nederst på skærmen til venstre, selvom dette
reducerer billedkvaliteten.
•Du kan ikke udføre “Memory Stick”handlinger under USB Streaming.
Kuvien katseleminen tietokoneessa
Huomautuksia
•Kun liität videokameran tietokoneeseen USBkaapelilla, tietokoneen näytössä näkyvä kuva
voi olla rosoinen.
•Kun katsot kuvia tietokoneessa USByhteyden kautta, voi ilmetä jokin seuraavassa
kuvatuista tilanteista. Kyseessä ei ole vika.
– Kuva tärisee pystysuuntaisesti.
– Jotkin kuvat eivät näy oikein esimerkiksi
kohinan takia.
– Joissakin kuvissa näkyy häiriöitä.
– Muussa kuin videokamerasi käyttämässä
värijärjestelmässä kuvatut kuvat eivät näy
oikein.
•Kun videokamera on valmiustilassa ja
kamerassa on kasetti, kamerasta katkeaa
automaattisesti virta viiden minuutin
kuluttua.
•Kun videokamera on valmiustilassa eikä
kamerassa ole videokasettia, sinun kannattaa
valita valikkoasetuksissa DEMO MODE
-asetukseksi OFF.
•Videokameran näytössä näkyvät ilmaisimet
eivät näy tietokoneeseen siepatuissa kuvissa.
•Jos sieppaamassasi kuvassa on nopeaa
liikettä, liike ei välttämättä näy tasaisena
näyttöikkunassa. Voit muuttaa kuvan liikettä
tasaisemmaksi siirtämällä näyttöikkunan
alareunassa ylempänä oikealla olevaa
liukusäädintä vasemmalle. Tämä kuitenkin
heikentää kuvanlaatua.
•Et voi käyttää ”Memory Stick”
-korttitoimintoja USB Streaming -toiminnon
käytön aikana.
Sådan lukkes “ImageMixer”
221
Nauhalle tallennettujen kuvien
katseleminen tietokoneessa – USB
Streaming (Windowsin käyttäjät)
Visning af billeder, der er optaget
på bånd, på en computer – USB
Streaming (for Windows-brugere)
Jos et voi siirtää kuvia USB-liitännän kautta
USB-ohjain on rekisteröity väärin, jos liitit
tietokoneen videokameraan, ennen kuin USBohjaimen asennus päättyi. Asenna USB-ohjain
uudelleen sivulla 213 kuvatulla tavalla.
Hvis billeddata ikke kan overføres via USBforbindelsen
USB-driveren er registreret forkert, fordi
computeren blev tilsluttet til camcorderen,
inden installation af USB-driveren var færdig.
Geninstaller USB-driveren ved at følge
fremgangsmåden på side 213.
Jos ilmenee ongelma
Sulje kaikki avoimet sovellukset ja käynnistä
tietokone uudelleen.
Tee seuraavat toimet sovelluksen
lopettamisen jälkeen:
– Irrota USB-kaapeli.
– Aseta videokameran POWER-kytkin toiseen
asentoon.
222
Hvis der opstår problemer
Luk alle åbne programmer, og genstart
derefter computeren.
Udfør følgende handlinger, når du har
afsluttet programmet:
– Tag USB-kablet ud.
– Sæt POWER-kontakten på den anden
placering på camcorderen.
Nauhalle tallennettujen kuvien
katseleminen tietokoneessa – USB
Streaming (Windowsin käyttäjät)
Video CD -levyjen luominen –
Easy Video CD
Tämän toiminnon avulla voit helposti luoda
Video CD -levyn sieppaamalla nauhalle
tallennettua tai videokameran objektiivin
kautta tulevaa suoraa kuvaa.
Nauhalle tallennetun kuvan
sieppaaminen CD-R-levylle
(1) Toimi sivun 217 vaiheiden 1–8
mukaisesti.
(2) Kun olet valinnut nauhalta kohdan,
josta haluat siepata kuvaa CD-R-levylle,
-painiketta.
paina
(3) Napsauta
.
Visning af billeder, der er optaget
på bånd, på en computer – USB
Streaming (for Windows-brugere)
Oprettelse af video-cd’er –
Easy Video CD
Med denne funktion er det nemt at oprette en
video-cd ved at hente billeder, der er optaget
på bånd eller live, fra computeren.
Hentning af billeder, der er
optaget på bånd, til cd-r
(1) Udfør trin 1-8 på side 217.
, når du har valgt det punkt
(2) Tryk på
på båndet, hvorfra du vil hente billeder
til cd-r.
(3) Klik på
.
Kuvien katseleminen tietokoneessa
(4) Tilslut camcorderens -stik (USB) til
computerens USB-port ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
(5) Vælg cd-r-drevet og skrivehastigheden
på ImageMixer Easy Video CDskærmen.
(6) Sæt en ny cd-r i computerens cd-r-drev.
(7) Klik på “Start”.
Visning af billeder ved hjælp af en computer
(4) Liitä videokameran (USB) -liitäntä
tietokoneen USB-porttiin käyttämällä
vakiovarusteisiin sisältyvää USBkaapelia.
(5) Valitse ImageMixer-ohjelman Easy
Video CD -näytöstä CD-R-asema ja
tallennusnopeus.
(6) Aseta tietokoneen CD-R-asemaan uusi
CD-R-levy.
(7) Napsauta ”Start”.
Napsauta/Klik på
223
Nauhalle tallennettujen kuvien
katseleminen tietokoneessa – USB
Streaming (Windowsin käyttäjät)
Visning af billeder, der er optaget
på bånd, på en computer – USB
Streaming (for Windows-brugere)
Videokamera aloittaa automaattisesti
nauhan toiston. Easy Video CD
-toiminto aloittaa automaattisesti kuvan
sieppauksen CD-R-levylle Video CD
-levyn luontia varten.
(8) Kun ilmoitus ”Video CD successfully
created.” on tullut näyttöön, napsauta
”Quit”.
Båndet afspilles automatisk. Easy Video
CD begynder automatisk at hente
billeder over på CD-R’en for at oprette
en video-CD.
(8) Når meddelelsen “Video CD
successfully created.” vises, skal du
klikke på “Quit”.
Videokameran objektiivin kautta
tulevan suoran kuvan
sieppaaminen CD-R-levylle
Poista kasetti ennen seuraavan toimenpiteen
suorittamista. Jos videokamerassa on kasetti,
virta katkeaa automaattisesti noin 5 minuutin
kuluttua.
(1) Toimi sivun 219 vaiheiden 1 ja 2
mukaisesti.
(2) Aseta videokameran POWER-kytkin
asentoon
.
(3) Toimi sivun 217 vaiheiden 4–8
mukaisesti.
(4) Toimi kohdan ”Nauhalle tallennetun
kuvan sieppaaminen CD-R-levylle”
vaiheiden 3–7 mukaisesti.
Huomautuksia
•Tarvitset tietokoneen, jossa on CD-R-asema.
•Älä paina videokameran painiketta Video
CD -levyn luonnin aikana. Jos painat
painiketta, vain painikkeen painamishetkeen
mennessä toistetut kuvat siepataan Video CD
-levylle ja Easy Video CD sulkeutuu.
•Kun levy on luotu, et voi enää lisätä levylle
kuvia.
•Valitse ”Option”-ikkunassa ”Location of
work folder” -asetukseksi kiintolevy, jolla on
tarpeeksi tilaa (vähintään 6 Gt).
224
Optagelse af live-billeder fra
camcorderen på en cd-r
Fjern kassetten inden følgende handling. Hvis
der er isat en kassette, afbrydes strømmen
automatisk efter 5 minutter.
(1) Udfør trin 1 og 2 på side 219.
(2) Sæt camcorderens POWER-kontakt på
.
(3) Udfør trin 4-8 på side 217.
(4) Udfør trin 3-7 i “Hentning af billeder,
der er optaget på bånd, til cd-r”.
Bemærkninger
• Der kræves en computer, der er udstyret
med et cd-r-drev.
• Undgå at trykke på knapperne på
camcorderen, mens du opretter en video-CD.
Hvis du trykker på
, gemmes kun
billeder frem til det punkt på video-CD’en,
og Easy Video-CD lukkes.
• Når en disk er blevet oprettet, kan du ikke
tilføje billeder til den.
• Vælg en harddisk med tilstrækkelig
hukommelse (mindst 6 GB) fra skærmen
“Option” som destination for mappen
“Location of work folder”.
Nauhalle tallennettujen kuvien
katseleminen tietokoneessa – USB
Streaming (Windowsin käyttäjät)
Visning af billeder, der er optaget
på bånd, på en computer – USB
Streaming (for Windows-brugere)
Video CD -levyjen toisto
Afspilning af video-CD’er
Voit toistaa luomiasi Video CD -levyjä DVDsoittimella tai tietokoneen DVD-asemalla.
Tietokoneessa on oltava asennettu Video CD
-ohjelmisto, jos haluat toistaa Video CD -levyjä
tietokoneella.
Du kan bruge en DVD-afspiller eller en
computer med et DVD-drev til at afspille de
oprettede video-CD’er. Hvis du vil afspille
video-CD’er på en computer, skal du have
video-CD-software installeret på computeren.
Voit toistaa Video CD -levyt Windowsin
Media Player -ohjelmistolla. Et kuitenkaan voi
käyttää kaikkia valikkotoimintoja, esimerkiksi
sieppaustoimintoa. Et välttämättä voi
myöskään toistaa Video CD -levyjä kaikissa
käyttöjärjestelmissä ja laitteistoissa.
Du kan afspille video-CD’er i Windows Media
Player. Du kan dog ikke bruge
menufunktioner som f.eks.
overføringsfunktionen. Det er måske ikke
muligt at afspille video-CD’erne i visse
computermiljøer afhængig af operativsystem
eller software.
Luodut Video CD -levyt
Pisin mahdollinen tallennusaika on noin 1
tunti. Sieppaus jakautuu noin 10 minuutin
jaksoihin (noin 4 Gt) AVI-sieppausmuodon
määritysten mukaisesti. Siksi tallenne sisältää
noin 10 minuutin välein jaksojen linkit, joiden
kohdalla kuvat ohitetaan usean sekunnin
ajalta.
Oprettede video-CD’er
Den maksimale optagetid er ca. 1 time.
Optagelse er opdelt i segmenter af ca. 10
minutter (ca. 4 GB) på grund af
specifikationerne i AVI-optageformatet. Derfor
indeholder optagelsen segmentlænker ca. hver
10. minut, når billeder springes over i flere
sekunder.
Visning af billeder ved hjælp af en computer
(1) Åbn Windows Media Player.
Windows XP:
Vælg “Start” t “Alle programmer” t
“Tilbehør” t “Underholdning”, og klik
på “ Windows Media Player”.
Andre operativsystemer:
Vælg “Start” t “Programmer” t
“Tilbehør” t “Underholdning”, og klik
på “Windows Media Player”.
(2) Vælg “Denne computer” t “CD-R”, og
klik på mappen “MPEGAV”. Træk og
slip derefter bevægelsesbilledfilen
“sss*.DAT” til Media Playerskærmen.
Bevægelsesbilledet afspilles.
* Filnavnet vises i sss.
Kuvien katseleminen tietokoneessa
(1) Käynnistä Windowsin Media Player.
Windows XP:
Valitse ”Käynnistä” t ”Kaikki
ohjelmat” t ”Apuohjelmat” t
”Viihde” ja valitse ”Windows Media
Player”.
Muu käyttöjärjestelmä:
Valitse ”Käynnistä” t ”Ohjelmat” t
”Apuohjelmat” t ”Viihde” ja valitse
”Windows Media Player”.
(2) Valitse ”Oma tietokone” t ”CD-R” ja
valitse ”MPEGAV”-kansio. Vedä ja
pudota sitten liikkuvaa kuvaa sisältävä
tiedosto ”sss*.DAT” Media Player
-ikkunaan.
Liikkuvan kuvan toisto alkaa.
* sss edustaa tiedoston nimeä.
225
Nauhalle tallennettujen kuvien
katseleminen tietokoneessa – USB
Streaming (Windowsin käyttäjät)
ImageMixer -ohjelmiston
online-ohjeen
(käyttöohjeiden) käyttäminen
Brug af onlinehjælp
(brugervejledning) til
ImageMixer
Käytettävissäsi on ”ImageMixer Ver.1.5 for
Sony” -ohjelmiston online-ohje, joka sisältää
yksityiskohtaiset ohjeet ”ImageMixer Ver.1.5
for Sony” -ohjelmiston käyttöön.
Yderligere oplysninger om brug af
“ImageMixer Ver.1.5 for Sony” finder du på
webstedet med onlinehjælp til “ImageMixer
Ver.1.5 for Sony”.
(1) Napsauta näytön oikeassa yläkulmassa
olevaa -painiketta.
ImageMixer’s Manual -näyttö tulee
näkyviin.
(2) Löydät tarvitsemasi tiedot
sisällysluettelosta.
(1) Klik på
i øverste højre hjørne af
skærmen.
ImageMixers vejledningsskærm vises.
(2) Du kan søge efter de ønskede
oplysninger på listen over indhold.
Online-ohjeen sulkeminen
Napsauta
ikkunan oikeasta yläkulmasta.
Jos sinulla on kysyttävää ImageMixerohjelmistosta
“ImageMixer Ver.1.5 for Sony” on PIXELA
Corporationin tavaramerkki. Katso lisätietoja
videokameran vakiovarusteisiin sisältyvällä
CD-ROM-levyllä olevasta käyttöohjeesta.
226
Visning af billeder, der er optaget
på bånd, på en computer – USB
Streaming (for Windows-brugere)
Sådan lukkes onlinehjælpen
Klik på
øverst til højre på skærmen.
Hvis du har spørgsmål angående
ImageMixer
“ImageMixer Ver.1.5 for Sony” er et produkt
fra PIXELA Corporation. Yderligere
oplysninger finder du i betjeningsvejledningen
på den cd-rom, der leveres sammen med
camcorderen.
”Memory Stick”
-korttiin tallennettujen
kuvien katseleminen
tietokoneessa
(Windowsin käyttäjät)
(vain DCR-TRV22E/
TRV33E)
Visning af billeder,
der er optaget på
“Memory Stick” på
en computer (for
Windows-brugere)
(kun DCR-TRV22E/
TRV33E)
Image Transfer -ohjelmiston avulla voit siirtää
(kopioida) ”Memory Stick” -korttiin
tallennetut kuvat automaattisesti
tietokoneeseen. Voit katsella kuvia
ImageMixer-ohjelmistolla.
De billeddata, der optages på “Memory Stick”,
overføres (kopieres) automatisk til en
computer med Image Transfer. Du kan få vist
billeder med ImageMixer.
Ennen käyttöä
Sinun on asennettava USB-ohjain sekä Image
Transfer- ja ImageMixer-ohjelmisto voidaksesi
katsella ”Memory Stick” -kortissa olevia kuvia
tietokoneessa (s. 206, 208, 209).
(1) Tænd computeren, og vent på, at
Windows indlæses.
(2) Sæt “Memory Stick” i camcorderen, og
tilslut derefter lysnetadapteren til
camcorderen.
(3) Sæt POWER-kontakten på
.
(4) Tilslut camcorderens -stik (USB) til
computerens USB-port ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
(5) Image Transfer starter automatisk, og
overførslen af billeddata begynder.
Kuvien katseleminen tietokoneessa
Visning af billeder ved hjælp af en computer
(1) Kytke tietokoneeseen virta ja odota,
kunnes Windows on latautunut.
(2) Aseta ”Memory Stick” -kortti
videokameraan. Liitä sitten verkkolaite
videokameraan.
(3) Aseta POWER-kytkin asentoon
.
(4) Liitä videokameran (USB) -liitäntä
tietokoneen USB-porttiin käyttämällä
vakiovarusteisiin sisältyvää USBkaapelia.
(5) Image Transfer -ohjelmisto käynnistyy
automaattisesti, ja kuvien siirto
käynnistyy.
Før brug
Du skal installere USB-driveren, Image
Transfer og ImageMixer for at få vist “Memory
Stick”-billeder på en computer (s. 206, 208,
209).
227
”Memory Stick” -korttiin
tallennettujen kuvien katseleminen
tietokoneessa (Windowsin
käyttäjät) (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Visning af billeder, der er
optaget på “Memory Stick” på en
computer (For Windows-brugere)
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
(6) ImageMixer käynnistyy automaattisesti,
ja voit katsella kopioitua kuvaa.
(6) ImageMixer starter automatisk, hvilket
gør det muligt for dig at få vist det
kopierede billede.
Tuontipainike/Importknappen
(7) Valitse albumi ja kuva ja napsauta sitten
tuontipainiketta. Kuva lisätään
albumiin, ja voit muokata kuvaa.
228
(7) Vælg et album og et billede, og tryk
derefter på importknappen. Billedet
føjes til albummet, og du kan redigere
billedet.
”Memory Stick” -korttiin
tallennettujen kuvien katseleminen
tietokoneessa (Windowsin
käyttäjät) (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Kuvien katselu ilman Image
Transfer -ohjelmistoa
Ennen käyttöä
•Sinun on asennettava USB-ohjain voidaksesi
katsella ”Memory Stick” -kortissa olevia
kuvia tietokoneessa (s. 206).
•Windowsin Media Player -ohjelman tai
muun vastaavan ohjelman on oltava
asennettuna Windows-ympäristöön
liikkuvan kuvan toistoa varten.
Visning af billeder uden
Image Transfer
Før brug
•Du skal installere USB-driveren for at få vist
“Memory Stick”-billeder på en computer (s.
206).
•For at du kan afspille bevægelsesbilleder i
Windows, skal et program som Windows
Media Player være installeret på computeren.
(1) Tænd computeren, og vent på, at
Windows indlæses.
(2) Sæt “Memory Stick” i camcorderen, og
tilslut derefter lysnetadapteren til
camcorderen.
.
(3) Sæt POWER-kontakten på
(4) Tilslut camcorderens -stik (USB) til
computerens USB-port ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
USB MODE-indikatoren vises på
camcorderens skærm.
Tietokone/Computer
(USB) -liitäntä/
USB-bøsning
USB-kaapeli (vakiovaruste)/
USB-kabel (medfølger)
(5) Avaa Windowsin ”Oma tietokone” ja
kaksoisnapsauta uutta tunnistettua
asemaa. (Esimerkki: ”Siirrettävä levy
(F:)”).
”Memory Stick” -kortin sisältämät
kansiot tulevat näkyviin.
(5) Åbn “Denne computer” i Windows, og
dobbeltklik på det nyligt genkendte
drev, f.eks. “Ikke-permanent disk (F:)”.
Mapperne på “Memory Stick” vises.
Visning af billeder ved hjælp af en computer
USB-portti/
USB-port
Kuvien katseleminen tietokoneessa
(1) Kytke tietokoneeseen virta ja odota,
kunnes Windows on latautunut.
(2) Aseta ”Memory Stick” -kortti
videokameraan. Liitä sitten verkkolaite
videokameraan.
(3) Aseta POWER-kytkin asentoon
.
(4) Liitä videokameran (USB) -liitäntä
tietokoneen USB-porttiin käyttämällä
vakiovarusteisiin sisältyvää USBkaapelia.
USB MODE -ilmaisin tulee
videokameran näyttöön.
Visning af billeder, der er
optaget på “Memory Stick” på en
computer (For Windows-brugere)
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
229
”Memory Stick” -korttiin
tallennettujen kuvien katseleminen
tietokoneessa (Windowsin
käyttäjät) (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Visning af billeder, der er
optaget på “Memory Stick” på en
computer (For Windows-brugere)
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
(6) Kaksoisnapsauta haluamaasi
kuvatiedostoa kansiossa seuraavassa
järjestyksessä:
”DCIM”-kansio t ”sssMSDCF”kansio1) t Kuvatiedosto2)
Katso yksityiskohtaiset tiedot
kansioiden ja tiedostojen nimistä
kohdasta ”Kuvatiedostojen
tallennuskansioiden ja tiedostojen
nimet” (s. 231).
(6) Dobbeltklik på den ønskede billedfil i
mappen i denne rækkefølge.
“DCIM”-mappe t “sssMSDCF”mappe1) t Billedfil2)
Se “Destinationer til billedfillagring og
billedfiler” (s. 231), hvis du ønsker
oplysninger om mappe- og filnavnet.
1)
sss tarkoittaa mitä tahansa lukua
väliltä 101 ja 999.
2)
On suositeltavaa, että kopioit tiedoston
kiintolevylle, ennen kuin katselet kuvaa.
Jos toistat kuvan suoraan ”Memory
Stick” -kortista, kuvassa ja äänessä voi
olla virheitä.
230
1)
sss står for et vilkårligt tal mellem 101
og 999.
2)
Det anbefales, at du kopierer den fil, du
vil vise, til computerens harddisk inden
visning. Hvis du afspiller filen direkte fra
“Memory Stick”, er der risiko for, at
billedet og lyden afbrydes.
”Memory Stick” -korttiin
tallennettujen kuvien katseleminen
tietokoneessa (Windowsin
käyttäjät) (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Kuvatiedostojen
tallennuskansioiden ja
tiedostojen nimet
Videokameran tallentamat kuvatiedostot
ryhmittyvät ”Memory Stick” -kortissa oleviin
kansioihin. Tiedostonimien merkitykset ovat
seuraavat: ssss tarkoittaa mitä tahansa
lukua väliltä 0001 ja 9999.
Esimerkki: Windows Me:n
käyttäjät (Kameraa vastaava
asema on [F:].)
Visning af billeder, der er
optaget på “Memory Stick” på en
computer (For Windows-brugere)
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Destinationer til
billedfillagring og billedfiler
Billedfiler, der optages med camcorderen,
grupperes efter mapperne i “Memory Stick”.
Filnavnenes betydning er: ssss står for et
vilkårligt tal mellem 0001-9999.
Eksempel: For Windows Mebrugere (det drev, der genkender
camcorderen, er [F:])
2
3
1 Mappe, som indeholder billedfiler,
der er optaget med andre camcordere
(kun til afspilning)
2 Kansio, joka sisältää tällä
videokameralla tallennettuja
kuvatiedostoja.
Kun uusia kansioita ei ole luotu, vain
”101MSDCF” on olemassa.
2 Mappe, der indeholder billedfiler,
som er optaget med camcorderen.
Hvis der ingen nye mapper er blevet
oprettet, er denne kun “101MSDCF”.
3 Kansio, joka sisältää muilla
videokameroilla tallennettuja
liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja
(vain toistoa varten).
3 Mappe, som indeholder
bevægelsesbilleddata, der er optaget
med andre camcordere (kun til
afspilning)
Visning af billeder ved hjælp af en computer
1 Kansio, joka sisältää muilla
videokameroilla tallennettuja
kuvatiedostoja (vain toistoa varten).
Kuvien katseleminen tietokoneessa
1
231
”Memory Stick” -korttiin
tallennettujen kuvien katseleminen
tietokoneessa (Windowsin
käyttäjät) (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Kansio/Mappe
101MSDCF
Visning af billeder, der er
optaget på “Memory Stick” på en
computer (For Windows-brugere)
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Tiedosto/Fil
Merkitys/Betydning
DSC0ssss.JPG
Still-kuvatiedosto/Stillbilledfil
(enintään kansioon 999MSDCF asti)/ MOV0ssss.MPG
(op til 999MSDCF)
Kun olet valmis, irrota USBkaapeli ja poista ”Memory
Stick” -kortti tai aseta POWERkytkin asentoon OFF (CHG)
232
Liikkuvan kuvan tiedosto/
Bevægelsesbilledfil
Når du er færdig, skal du tage
USB-kablet ud og fjerne
“Memory Stick” eller sætte
POWER-kontakten på OFF (CHG)
Windows 2000:n, Windows Me:n ja
Windows XP:n käyttäjät
Til brugere af Windows 2000, Windows Me
og Windows XP:
(1) Siirrä osoitin tehtäväpalkin oikeassa
päässä olevan ”Poista laite tai
katkaise siitä virta” -kuvakkeen päälle ja
poista kyseinen asema käytöstä
napsauttamalla kuvaketta.
(2) Kun ”Laitteiston poistaminen on
turvallista” -ilmoitus on tullut näyttöön,
irrota USB-kaapeli ja poista ”Memory
Stick” -kortti tai aseta POWER-kytkin
asentoon OFF (CHG).
(1) Flyt markøren til “Tag
hardwareenhedens stik ud eller skub
hardwareenheden ud” i opgavebakken
(Task Tray), og klik for at annullere det
tilgængelige drev.
(2) Når meddelelsen “Hardwaren kan nu
fjernes” vises, skal du tage USB-kablet
ud og fjerne “Memory Stick”, eller sætte
POWER-kontakten på OFF (CHG).
Videokameran
liittäminen
tietokoneeseen USBkaapelilla (Macintoshin
käyttäjät) (vain DCRTRV22E/TRV33E)
Tilslutning af
camcorderen til en
computer ved hjælp af
USB-kablet (for
Macintosh-brugere) (kun
DCR-TRV22E/TRV33E)
Kun liität videokameran
tietokoneeseen USB-kaapelilla
Ved tilslutning til en computer
med USB-kablet
Sinun on asennettava USB-ohjain
tietokoneeseen, jotta voit liittää videokameran
tietokoneen USB-porttiin. USB-ohjain on
videokameran vakiovarusteisiin sisältyvällä
CD-ROM-levyllä yhdessä kuvien katseluun
käytettävän sovellusohjelmiston kanssa.
Du skal installere en USB-driver på en
computer for at kunne tilslutte camcorderen til
computerens USB-port. USB-driveren findes
på den medfølgende CD-ROM sammen med
den programsoftware, der kræves til visning af
billeder.
Suositeltava Macintoshympäristö
USB-portin on oltava vakio-ominaisuus.
QuickTime 3.0:n tai uudemman on oltava
asennettuna liikkuvan kuvan toistoa varten.
Der kræves en standardinstallation af Mac OS
8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 eller Mac OS X (v10.0/
v10.1/v10.2).
Bemærk dog, at opdateringen til Mac OS 9.0/
9.1 skal anvendes til følgende modeller.
•iMac med en Mac OS 8.6-standardinstallation
og et “slot loading type”-CD-ROM-drev
•iBook eller Power Mac G4 med en Mac OS
8.6-standardinstallation
USB-porten skal medfølge som standard.
QuickTime 3.0 eller nyere skal være installeret,
hvis du vil afspille bevægelsesbilleder.
Kuvien katseleminen tietokoneessa
Mac OS 8.5.1-/8.6-/9.0-/9.1-/9.2- tai Mac OS X
(v10.0/v10.1/v10.2) -vakioasennus tarvitaan.
Huomaa kuitenkin, että seuraaviin malleihin
on tehtävä Mac OS 9.0- tai 9.1-päivitys:
•iMac, jossa on Mac OS 8.6 -vakioasennus ja
CD-ROM-asema, johon levy työnnetään
sisään.
•iBook tai Power Mac G4, jossa on Mac OS 8.6
-vakioasennus.
Anbefalet Macintosh-miljø
Visning af billeder ved hjælp af en computer
233
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Macintoshin käyttäjät) (vain
DCR-TRV22E/TRV33E)
Tilslutning af camcorderen til
en computer ved hjælp af USBkablet (for Macintosh-brugere)
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Huomautuksia
•Toiminta ei ole taattua Macintoshympäristössä, jos liität vähintään kaksi USBlaitetta samaan tietokoneeseen
samanaikaisesti tai käytät keskitintä.
•Samanaikaisesti käytettävien USB-laitteiden
tyypin mukaan voi olla, etteivät kaikki
laitteet toimi.
•Toiminta ei ole taattua kaikissa edellä
suositelluissa tietokoneympäristöissä.
•Macintosh, iMac, iBook, Power Mac and Mac
OS ja QuickTime ovat Apple Computer, Inc:n
tavaramerkkejä.
•Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat
olla vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi
merkkejä ”TM” ja ”®” ei ole mainittu
kaikissa asianomaisissa kohdissa tässä
oppaassa.
Bemærkninger
•Hvis du tilslutter to eller flere USB-enheder
til en enkelt computer samtidigt, eller hvis du
anvender en hub, garanteres der ikke for
driften i Macintosh-miljøer.
•Afhængigt af den type USB-udstyr, der
anvendes samtidigt, er det muligt, at noget
udstyr ikke fungerer.
•Det garanteres ikke, at driften er fejlfri for
alle de ovenfor anbefalede computermiljøer.
•Macintosh, iMac, iBook, Power Mac og Mac
OS, QuickTime er varemærker tilhørende
Apple Computer Inc.
•Alle andre produktnavne, der nævnes i
denne brugervejledning, kan være
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive virksomheder.
“TM”og “®” er ikke medtaget i alle tilfælde i
denne brugervejledning.
USB-ohjaimen asentaminen
Installation af USB-driveren
Älä liitä USB-kaapelia tietokoneeseen,
ennen kuin olet asentanut USB-ohjaimen.
Tilslut ikke USB-kablet til en computer,
inden installationen af USB-driveren er
fuldført.
Mac OS 8.5.1, 8.6 tai 9.0
(1) Kytke tietokoneeseen virta ja odota,
kunnes Mac OS on latautunut. Jos olet jo
käyttänyt tietokonetta muuhun
tarkoitukseen, lopeta kaikki käynnissä
olevat ohjelmistot.
(2) Aseta videokameran vakiovarusteisiin
sisältyvä CD-ROM-levy tietokoneen
CD-ROM-asemaan.
Sovellusohjelmistonäyttö tulee näkyviin.
(3) Valitse näytöstä ”Handycam”.
Aloitusnäyttö tulee näkyviin.
234
Brugere af Mac OS 8.5.1/8.6/9.0
(1) Tænd computeren, og vent på, at Mac
OS indlæses. Luk alle programmer, hvis
du har brugt computeren.
(2) Isæt den medfølgende cd-rom i
computerens cd-rom-drev.
Programskærmbilledet vises.
(3) Vælg “Handycam” på skærmen.
Titelskærmen vises.
Videokameran liittäminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(Macintoshin käyttäjät) (vain
DCR-TRV22E/TRV33E)
Tilslutning af camcorderen til
en computer ved hjælp af USBkablet (for Macintosh-brugere)
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
(4) Osoita ”USB Driver”, niin kuusi
”Driver”-tiedostoa sisältävä kansio
avautuu.
(4) Klik på “USB-driver” for at åbne
mappen med de seks filer, der er
relateret til “Driver”.
Napsauta/Klik på
•Sony Camcorder USB Driver
•Sony Camcorder USB Shim
Mac OS 9.1, 9.2 tai Mac OS X (v10.0/v10.1/
v10.2)
USB-ohjainta ei tarvitse asentaa. Macintosh
tunnistaa videokameran asemaksi
automaattisesti, kun liität Macintoshin
videokameraan USB-kaapelilla.
•Sony Camcorder USB Driver
•Sony Camcorder USB Shim
(6) Når meddelelsen vises, skal du klikke
på “OK”.
USB-driveren er installeret på
computeren.
(7) Fjern CD-ROM’en fra computeren.
(8) Genstart computeren.
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.0/v10.1/
v10.2)
Det er ikke nødvendigt at installere USBdriveren. Camcorderen genkendes automatisk
som et drev ved blot at tilslutte Mac’en ved
hjælp af USB-kablet.
Visning af billeder ved hjælp af en computer
(6) Kun näyttöön tulee ilmoitus, osoita
”OK”.
USB-ohjain asennetaan tietokoneeseen.
(7) Poista CD-ROM-levy tietokoneesta.
(8) Käynnistä tietokone uudelleen.
(5) Vælg følgende to filer, og træk og slip
dem i systemmappen.
Kuvien katseleminen tietokoneessa
(5) Valitse seuraavassa mainitut kaksi
tiedostoa ja vedä ja pudota ne
Järjestelmäkansioon.
235
”Memory Stick” korttiin tallennettujen
kuvien katseleminen
tietokoneessa
(Macintoshin
käyttäjät) (vain DCRTRV22E/TRV33E)
Kuvien katseleminen
Ennen käyttöä
•Sinun on asennettava USB-ohjain voidaksesi
katsella ”Memory Stick” -kortissa olevia
kuvia tietokoneessa (s. 234).
•QuickTime 3.0:n tai uudemman on oltava
asennettuna liikkuvan kuvan toistoa varten.
(1) Kytke tietokoneeseen virta ja odota,
kunnes Mac OS on latautunut.
(2) Aseta ”Memory Stick” -kortti
videokameraan. Liitä sitten verkkolaite
videokameraan.
(3) Aseta POWER-kytkin asentoon
.
(4) Liitä videokameran (USB) -liitäntä
tietokoneen USB-porttiin käyttämällä
vakiovarusteisiin sisältyvää USBkaapelia.
USB MODE -ilmaisin tulee
videokameran näyttöön.
(5) Kaksoisosoita ”Memory Stick” -kortin
symbolia työpöydällä.
”Memory Stick” -kortin sisältämät
kansiot tulevat näyttöön.
(6) Kaksoisosoita haluamaasi kuvatiedostoa
kansiossa seuraavassa järjestyksessä:
”DCIM”-kansio t ”sssMSDCF”kansio1) t Kuvatiedosto2)
1)
sss tarkoittaa mitä tahansa lukua
väliltä 101 ja 999.
2)
On suositeltavaa, että kopioit tiedoston
kiintolevylle, ennen kuin katselet kuvaa.
Jos toistat kuvan suoraan ”Memory
Stick” -kortista, kuvassa ja äänessä voi
olla virheitä.
236
Visning af billeder,
der er optaget på
“Memory Stick”, på
en computer (for
Macintosh-brugere)
(kun DCR-TRV22E/
TRV33E)
Visning af billeder
Før brug
•Du skal installere USB-driveren for at få vist
“Memory Stick”-billeder på en computer (s.
234).
•QuickTime 3.0 eller nyere skal være
installeret, hvis du vil afspille
bevægelsesbilleder.
(1) Tænd computeren, og vent på, at Mac
OS indlæses.
(2) Sæt “Memory Stick” i camcorderen, og
tilslut derefter lysnetadapteren til
camcorderen.
.
(3) Sæt POWER-kontakten på
(4) Tilslut camcorderens -stik (USB) til
computerens USB-port ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
USB MODE-indikatoren vises på
camcorderens skærm.
(5) Dobbeltklik på “Memory Stick”-ikonet
på skrivebordet.
Mapperne på “Memory Stick” vises.
(6) Dobbeltklik på den ønskede billedfil i
mappen i denne rækkefølge.
“DCIM”-mappe t “sssMSDCF”mappe1) t Billedfil2)
1)
sss står for et vilkårligt tal mellem 101
og 999.
2)
Det anbefales, at du kopierer den fil, du
vil vise, til computerens harddisk inden
visning. Hvis du afspiller filen direkte fra
“Memory Stick”, er der risiko for, at
billedet og lyden afbrydes.
”Memory Stick” -korttiin
tallennettujen kuvien katseleminen
tietokoneessa (Macintoshin
käyttäjät) (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Visning af billeder, der er optaget
på “Memory Stick”, på en
computer (for Macintosh-brugere)
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Når du er færdig, skal du tage
USB-kablet ud og fjerne
“Memory Stick” eller sætte
POWER-kontakten på OFF (CHG)
(1) Sulje kaikki avoimet sovellukset.
Varmista, ettei videokamerassa oleva
”Memory Stick” -kortin käyttövalo pala.
(2) Vedä ”Memory Stick” -symboli
”Roskakoriin”. Voit vaihtoehtoisesti
valita ”Memory Stick” -kortin symbolin
osoittamalla sitä ja valita sitten näytön
vasemman yläkulman ”Ylläpito”valikosta ”Poista”.
(3) Irrota USB-kaapeli ja poista ”Memory
Stick” -kortti tai aseta POWER-kytkin
asentoon OFF (CHG).
(1) Afslut alle åbne programmer.
Kontroller, at camcorderens “Memory
Stick”-adgangslampe ikke lyser.
(2) Træk “Memory Stick”-ikonet til
“Papirkurv”. Du kan også markere
“Memory Stick”-ikonet ved at
dobbeltklikke på det og derefter vælge
“Skub ud” i “Specielmenu” i øverste
venstre hjørne af skærmen.
(3) Tag USB-kablet ud, og fjern den
pågældende “Memory Stick”, eller sæt
POWER-kontakten på OFF (CHG).
Mac OS X (v10.0)
Katkaise tietokoneesta virta, irrota sitten USBkaapeli ja poista ”Memory Stick” -kortti tai
aseta POWER-kytkin asentoon OFF (CHG).
Brugere af Mac OS X (v10.0)
Luk computeren, tag USB-kablet ud, fjern
“Memory Stick” eller sæt POWER-kontakten
på OFF (CHG).
Kuvien katseleminen tietokoneessa
Kun olet valmis, irrota USBkaapeli ja poista ”Memory
Stick” -kortti tai aseta POWERkytkin asentoon OFF (CHG)
Visning af billeder ved hjælp af en computer
237
Kuvien sieppaaminen
analogisesta videolaitteesta
tietokoneeseen – Signaalin
muuntotoiminto (vain DCRTRV22E/TRV33E)
Overførsel af billeder til
en computer fra en analog
videoenhed – Funktion til
signalkonvertering (kun
DCR-TRV22E/TRV33E)
Voit siepata kuvaa ja ääntä analogisesta
videolaitteesta tietokoneeseen videokameran
kautta, jos tietokoneessa on DV-portti.
Du kan overføre billeder og lyd fra en analog
videoenhed, der er tilsluttet til en computer,
hvis DV-port er tilsluttet til camcorderen.
Ennen käyttöä
Valitse DISPLAY-asetukseksi LCD
valikkoasetusten kohdassa
. (LCD on
tehdasasetus.)
Før brug
Indstil DISPLAY i
til LCD i
menuindstillingerne. (Standardindstillingen er
LCD).
Siirrä POWER-kytkin ensin asentoon
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
A/V t DV OUT
(3) Valitse kohdassa
ja paina EXEC-painiketta (s. 244).
(4) Valitse ON ja paina EXEC-painiketta.
(5) Kytke analoginen videolaite toistoon.
(6) Käynnistä sieppaustoiminto
tietokoneesta.
Tarvittavat toimet riippuvat siitä, mitä
tietokonetta ja ohjelmistoa käytät.
Katso tietokoneen ja ohjelmiston
käyttöohjeista lisätietoja sieppauksesta.
POWER-kontakten skal indstilles på
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
.
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
, og tryk
(3) Vælg A/V t DV OUT i
derefter på EXEC (s. 254).
(4) Vælg ON, og tryk derefter på EXEC.
(5) Start afspilningen på den analoge
videoenhed.
(6) Udfør de handlinger, der kræves for at
overføre billeder og lyd til computeren.
Fremgangsmåden afhænger af den
valgte computer og den anvendte
software.
Se betjeningsvejledningen til
computeren og softwaren, hvis du
ønsker yderligere oplysninger om,
hvordan du henter billeder.
A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)/
A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Tietokone/Computer
VCR
AUDIO/
VIDEO
Keltainen/
OUT
S VIDEO Gul
VIDEO
AUDIO
Punainen/
Rød
Valkoinen/Hvid
: Signaalin kulkusuunta/Signalretning
238
DV -liitäntä/
DV-interface
i.LINK
i.LINK-kaapeli (lisävaruste)/
i.LINK-kabel (medfølger ikke)
Kuvien sieppaaminen analogisesta
videolaitteesta tietokoneeseen –
Signaalin muuntotoiminto (vain
DCR-TRV22E/TRV33E)
Overførsel af billeder til en
computer fra en analog videoenhed
– Funktion til signalkonvertering
(kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Kuvien ja äänen sieppauksen
jälkeen
Efter overførsel af billeder og lyd
Lopeta sieppaustoiminto tietokoneesta ja
lopeta toisto analogisesta videolaitteesta.
Huomautuksia
•Tarvitset tietokoneen ja ohjelmiston, joka
tukee digitaalisten videosignaalien siirtoa.
•Analogisen videosignaalin laadun mukaan
voi olla, ettei tietokone pysty lähettämään
kuvaa oikeana, kun muunnat videosignaalin
digitaaliseksi videosignaaliksi videokameran
kautta. Analogisen videolaitteen mukaan voi
olla, että kuvassa on kohinaa tai sen värit
ovat väärät.
Jos kuvanauhurissa on S-videoliitäntä
Katso lisätietoja sivulta 61.
Bemærkninger
•Du skal bruge den software og computer, der
understøtter udveksling af digitale
videosignaler.
•Afhængigt af de analoge videosignaler er det
muligt, at computeren ikke kan udsende
billederne korrekt, hvis du konverterer
videosignaler til digitale videosignaler via
camcorderen. Afhængigt af den analoge
videoenhed kan der forekomme støj eller
forkerte farver på billedet.
Hvis computeren har en USB-port
Du kan tilslutte ved hjælp af et USB-kabel,
men billederne bliver muligvis ikke overført
jævnt.
Hvis videobåndoptageren har et S videostik
Se side 61, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Kuvien katseleminen tietokoneessa
Jos tietokoneessa on USB-portti
Voit liittää videokameran tietokoneeseen USBkaapelilla, mutta kuvansiirto ei välttämättä ole
häiriötöntä.
Afslut overførselshandlingerne på
computeren, og afbryd afspilningen på den
analoge videoenhed.
Visning af billeder ved hjælp af en computer
239
— Videokameran mukauttaminen —
— Brugertilpasning af camcorderen —
Valikkoasetusten
muuttaminen
Ændring af
menuindstillingerne
Voit muuttaa tila-asetuksia valikkoasetuksissa
valitsemalla haluamasi asetuksen r/Rpainikkeen avulla. Joitakin tehdasasetuksista
voi muuttaa. Valitse ensin kuvake, valitse
valikosta haluamasi kohta ja valitse sitten sen
asetus.
Hvis du vil ændre funktionsindstillingerne i
menuindstillingerne, skal du vælge
menupunkterne med r/R.
Standardindstillingerne kan til dels ændres.
Vælg først det ønskede ikon, vælg derefter
menupunkt og funktion.
Aseta POWER-kytkin ensin asentoon
1)
2)
,
/
tai
3)
.
Käytä toimintoja paneelia koskettamalla.
POWER-kontakten skal indstilles på
1)
2)
,
/
eller
3)
.
Betjen camcorderen ved at berøre panelet.
(1) Avaa PAGE1-sivu painamalla FNpainiketta.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
(3) Valitse haluamasi kuvake painamalla
r/R-painiketta ja paina EXEC-painiketta.
(4) Valitse haluamasi kohta painamalla r/Rpainiketta ja paina EXEC-painiketta.
(5) Valitse haluamasi asetus painamalla
r/R-painiketta ja paina EXEC-painiketta.
(6) Muuta muut haluamasi asetukset
toistamalla vaiheita 3 ja 5. Palaa
RET. vaiheeseen 3 painamalla
painiketta.
(1) Tryk på FN for at få vist PAGE1.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
(3) Tryk på r/R for at vælge det ønskede
ikon, og tryk derefter på EXEC.
(4) Tryk på r/R for at vælge det ønskede
menupunkt, og tryk derefter på EXEC.
(5) Tryk på r/R for at vælge den ønskede
indstilling, og tryk derefter på EXEC.
(6) Gentag trin 3-5, hvis du vil ændre andre
RET. for at
menupunkter. Tryk på
vende tilbage til trin 3.
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3)
DCR-TRV22E/TRV33E
2)
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3)
DCR-TRV22E/TRV33E
2)
Katso lisätietoja kohdasta “Kunkin toiminnon
tila-asetuksen valinta” (s. 242).
240
Se “Valg af indstilling for det enkelte
menupunkt” (s. 252) for at få yderligere
oplysninger.
Valikkoasetusten muuttaminen
2
MENU
CAMERA
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
AUTO SHTR
EXIT
3
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
1)
/ VCR
MANUAL SET
P EFFECT
EXIT
EXEC
2)
EXIT
EXEC
RET.
EXIT
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
DISPLAY
OFF
REC LAMP
EXIT
3)
EXEC
RET.
EXEC
RET.
EXIT
5
RET.
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
DISPLAY
OFF
REC LAMP
EXEC
1)
2)
3)
EXIT
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER OFF
DISPLAY
REC LAMP
RET.
EXEC
EXIT
RET.
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
DCR-TRV22E/TRV33E
Sådan vendes tilbage til FN
Paina EXIT-painiketta.
Tryk på EXIT.
Valikon kohdat näkyvät seuraavina
kuvakkeina:
MANUAL SET
CAMERA SET
PLAYER SET (DCR-TRV12E/TRV14E)
VCR SET (DCR-TRV19E/TRV22E/
TRV33E)
LCD/VF SET
MEM SET 1 (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
MEM SET 2 (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
CM SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS.
Menupunkterne vises ved hjælp af følgende
ikoner:
MANUAL SET
CAMERA SET
PLAYER SET (DCR-TRV12E/TRV14E)
VCR SET (DCR-TRV19E/TRV22E/
TRV33E)
LCD/VF SET
MEM SET 1 (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
MEM SET 2 (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
CM SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Brugertilpasning af camcorderen
Palaaminen FN-näyttöön
Videokameran mukauttaminen
EXEC
RET.
RET.
EXEC
MEMORY
EXIT
4
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
DISPLAY
REC LAMP
MANUAL SET
PROGRAM AE
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
OTHERS
WORLD TIME 0 HR
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
RET.
EXEC
PLAYER
Ændring af menuindstillingerne
241
Suomi
Valikkoasetusten muuttaminen
Kunkin toiminnon tila-asetuksen valinta
z on oletusasetus.
Valikkojen toiminnot vaihtelevat sen mukaan, missä asennossa POWER-kytkin on.
Näytössä näkyvät vain ne toiminnot, jotka ovat kulloinkin käytettävissä.
Kuvake/toiminto
Tila
Merkitys
POWER-kytkin
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
——
——
z ON
Voit lisätä esimerkiksi elokuvissa tai televisiossa
käytettävien tehosteiden kaltaisia erikoistehosteita
(s. 76, 92).
Salama (lisävaruste) välähtää riippumatta
ympäristön valaistuksesta.
ON
Salama (lisävaruste) välähtää riippumatta
ympäristön valaistuksesta. Salama välähtää lyhyesti
ennen kuvan ottamista punasilmäisyyden
vähentämiseksi.
AUTO
Salama (lisävaruste) välähtää automaattisesti.
AUTO
Salama (lisävaruste) välähtää automaattisesti.
Salama välähtää lyhyesti ennen kuvan ottamista
punasilmäisyyden vähentämiseksi.
HIGH
Salaman (lisävaruste) kirkkaustaso on tavallista
korkeampi.
z NORMAL
WHT BAL
Kameran asetusten mukautus kuvaustilanteen
mukaiseksi (s. 80).
1)
2)
/
3)
1)
1)
Paluu normaalin asetuksen käyttöön.
LOW
Salaman (lisävaruste) kirkkaustaso on tavallista
matalampi.
——
Valkotasapainon säätö (s. 69).
1)
AUTO SHTR
z ON
OFF
Elektroninen suljin on käytössä automaattisesti
kuvattaessa kirkkaassa valossa.
Elektroninen suljin ei ole käytössä edes kuvattaessa
kirkkaassa valossa.
1)
DCR-TRV22E/TRV33E
DCR-TRV12E/TRV14E
3)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
2)
FLASH MODE- ja FLASH LVL -asetuksia
koskeva huomautus
Et voi muuttaa FLASH MODE- ja FLASH LVL
-asetuksia, jos ulkoinen salama (lisävaruste) ei
ole yhteensopiva.
242
FLASH MODE -asetusta koskeva huomautus
Jos salama ei pysty estämään
punasilmäisyyttä, voit valita asetukseksi vain
ON tai AUTO.
Elektronista suljinta koskeva huomautus
Elektroninen suljin säätää suljinaikaa
elektronisesti.
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
Tila
Merkitys
POWER-kytkin
CAMERA SET
D ZOOM
16:9WIDE
z OFF
20×
Digitaalinen zoomaus on käytössä. 10×–20×
zoomaus on digitaalista (s. 44).
120×1)
Digitaalinen zoomaus on käytössä. 10×–120×
zoomaus on digitaalista.
100×2)
Digitaalinen zoomaus on käytössä. 10×–100×
zoomaus on digitaalista.
z OFF
ON
STEADYSHOT
z ON
OFF
EDITSEARCH
z OFF
ON
z ON
OFF
16:9-kuvan nauhoitus ei ole käytössä.
16:9-kuvan tallennus on käytössä (s. 71).
Kuvanvakain on käytössä.
SteadyShot-toiminto ei ole käytössä. Jalustan avulla
kuvatuista liikkumattomista kohteista otetut kuvat
ovat luonnollisia.
Ilmaisinta 7/– · + ei näy nestekidenäytössä.
Ilmaisin 7/– · + näkyy nestekidenäytössä (s. 51).
NightShot Light on käytössä (s. 48).
NightShot Light ei ole käytössä.
1)
DCR-TRV14E/TRV19E/TRV22E/TRV33E
DCR-TRV12E
3)
DCR-TRV22E/TRV33E
2)
Jos poistat SteadyShot-toiminnon käytöstä
-ilmaisin (SteadyShot poissa käytöstä) tulee
näyttöön. Videokamera ei korjaa tärinää.
(Jatkuu seuraavalla sivulla.)
Brugertilpasning af camcorderen
SteadyShot-toimintoa koskevia
huomautuksia
•SteadyShot ei korjaa videokameran
voimakasta tärinää.
•Lisäobjektiivien (lisävarusteita) käyttäminen
voi vaikuttaa SteadyShot-toimintoon.
3)
Videokameran mukauttaminen
N.S. LIGHT
Digitaalinen zoomaus ei ole käytössä. 10× on suurin
zoomaus.
243
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
Tila
Merkitys
POWER-kytkin
PLAYER SET1)/
VCR SET2)
HiFi SOUND
AUDIO MIX
z STEREO
Stereoäänisen tai kaksiääniraitaisen nauhan
kummankin äänikanavan toisto (s. 286).
1
Stereoäänisen nauhan vasemman kanavan toisto tai
kaksiääniraitaisen nauhan pää-äänen toisto.
2
Stereoäänisen nauhan oikean kanavan toisto tai
kaksiääniraitaisen nauhan kakkosäänen toisto.
——
Stereo 1:n ja stereo 2:n välisen tasapainon
säätäminen (s. 132).
ST1
Digitaalisen video- ja äänisignaalin muuntaminen
analogiseksi videokameran avulla.
ON
Analogisen video- ja äänisignaalin muuntaminen
digitaaliseksi videokameran avulla (s. 238).
z ON PAL TV
NTSC 4.43
/
1)
/
2)
ST2
A/V t DV OUT3) z OFF
NTSC PB
1)
2)
NTSC-värijärjestelmän mukaisesti nauhoitetun
videonauhan toisto PAL-järjestelmän mukaisesta
televisiosta.
1)
/
2)
NTSC-värijärjestelmän mukaisesti nauhoitetun
videonauhan toisto NTSC 4.43 -järjestelmän
mukaisesta televisiosta.
LCD/VF SET
LCD B.L.
z BRT NORMAL Nestekidenäytön kirkkauden asetus normaaliksi.
BRIGHT
Nestekidenäytön kirkkauden lisääminen.
1)
/
2)
3)
LCD COLOUR
——
Nestekidenäytön värikylläisyyden säätäminen r/Rpainikkeilla.
1)
/
2)
3)
Pieni kylläisyys
VF B.L.
Suuri kylläisyys
z BRT NORMAL Etsinnäytön kirkkauden asettaminen normaaliksi.
BRIGHT
Etsinnäytön kirkkauden lisääminen.
1)
/
2)
3)
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3)
DCR-TRV22E/TRV33E
2)
NTSC PB -toistoa koskeva huomautus
Kun toistat videonauhaa
moninormitelevisiosta, valitse television
kuvaruutua tarkkailemalla se tila, joka tuottaa
parhaan kuvan.
244
LCD B.L.- ja VF B.L. -asetuksia koskevia
huomautuksia
•Jos valitset asetukseksi BRIGHT, akun
käyttöaika kuvauksen aikana lyhenee noin
10 %.
•Jos käytät muita virtalähteitä kuin akkua,
videokamera valitsee automaattisesti
BRIGHT-asetuksen.
Vaikka säätäisit asetuksia LCD B.L., LCD
COLOUR ja VF B.L.
Nauhoitettava kuva ei muutu.
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
Tila
Merkitys
POWER-kytkin
MEM SET 11)
STILL SET
BURST2)
z OFF
NORMAL
Jatkuva kuvaus ei ole käytössä.
4–13 kuvan keskeytymätön kuvaus (s. 154).
EXP BRKTG 3 kuvan keskeytymätön kuvaus eri valotuksilla.
QUALITY
z FINE
IMAGESIZE2)
z 1152 × 864
Still-kuvien tallennus käyttäen hyvää
kuvanlaatutilaa (s. 147).
STANDARD Still-kuvien tallennus normaalilaatuisina.
640 × 480
Still-kuvien tallennus käyttäen kuvakokoa 1152 ×
864 (s. 148).
Still-kuvien tallennus käyttäen kuvakokoa 640 × 480.
MOVIE SET
IMAGESIZE
Liikkuvan kuvan tallennus käyttäen kuvakokoa 320
× 240 (s. 150).
160 × 112
Liikkuvan kuvan tallennus käyttäen kuvakokoa 160
× 112.
z AUTO
”Memory Stick” -kortin jäljellä olevan kapasiteetin
näyttö seuraavissa tilanteissa:
• 5 sekunnin ajan sen jälkeen, kun olet siirtänyt
POWER-kytkimen asentoon MEMORY tai VCR
• 5 sekunnin ajan sen jälkeen, kun olet siirtänyt
POWER-kytkimen asentoon MEMORY tai VCR ja
asettanut ”Memory Stick” -kortin videokameraan
• kun ”Memory Stick” -kortin kapasiteetti on alle 2
minuuttia siirrettyäsi POWER-kytkimen asentoon
MEMORY
• 5 sekunnin ajan sen jälkeen, kun olet aloittanut
liikkuvan kuvan tallennuksen
ON
NEW FOLDER
REC FOLDER
FILE NO.
z ADD
2)
Uuden kansion luominen.
RETURN
Uuden kansion luonnin peruuttaminen.
——
Kuvatiedostojen tallennuskansioiden muuttaminen.
z SERIES
Tiedostojen numerointi järjestyksessä. Numerointi
jatkuu juoksevana, vaikka ”Memory Stick” -kortti
vaihdettaisiin. Tiedostojen numerointi alkaa
kuitenkin uudelleen alusta, kun luot uuden kansion
tai muutat kansiota.
RESET
1)
”Memory Stick” -kortin jäljellä olevan kapasiteetin
näyttö aina.
Vain DCR-TRV22E/TRV33E
Vain DCR-TRV33E
Brugertilpasning af camcorderen
• 5 sekunnin ajan sen jälkeen, kun olet lopettanut
liikkuvan kuvan tallennuksen.
Videokameran mukauttaminen
REMAIN
z 320 × 240
Tiedostojen numeroinnin aloitus uudelleen alusta
aina, kun ”Memory Stick” -kortti vaihdetaan.
Kun valitset kuvanlaadun
Valittuna olevassa kuvanlaatutilassa
kuvattavissa olevien kuvien määrä näkyy
näytössä.
(Jatkuu seuraavalla sivulla.)
245
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
Tila
Merkitys
POWER-kytkin
MEM SET 21)
SLIDE SHOW
RETURN
z ALL FILES
INT. R -STL
Kaikkien toistokansiossa olevien kuvien toisto Slide
Show -esityksenä.
ON
Jaksoittainen valokuvaus on käytössä (s. 164).
SET
FORMAT
Kaikkien ”Memory Stick” -kortissa olevien kuvien
toisto Slide Show -esityksenä.
FOLDER
sss2)
z OFF
DELETE ALL
Slide Show -esityksen pysäyttäminen.
z RETURN
Jaksoittainen valokuvaus ei ole käytössä.
Jaksoittaisen valokuvauksen INTERVAL-asetuksen
määrittäminen.
Kaikkien kuvien poiston peruuttaminen.
ALL FILES
Kaikkien suojaamattomien kuvien poisto (s. 194).
FOLDER
sss2)
Kaikkien valitussa toistokansiossa olevien kuvien
poisto.
z RETURN
OK
Alustuksen peruutus.
Korttipaikkaan asetetun ”Memory Stick” -kortin
alustaminen.
Alustaminen poistaa kaikki tiedot ”Memory Stick”
-kortista.
Tarkista ”Memory Stick” -kortin tiedot ennen
alustusta.
1.Valitse FORMAT ja paina EXEC-painiketta.
2.Valitse OK ja paina EXEC-painiketta.
3.Kun EXECUTE-ilmaisin näkyy näytössä, paina
EXEC-painiketta.
Alustuksen aikana FORMATTING-ilmaisin
vilkkuu.
Kun alustus on valmis, COMPLETE-ilmaisin tulee
näyttöön.
1)
2)
Vain DCR-TRV22E/TRV33E
sss edustaa kansion nimeä.
Alustamista koskevia huomautuksia
•Kun FORMATTING-sana näkyy näytössä,
älä
– siirrä POWER-kytkintä toiseen asentoon
– paina painikkeita
– poista ”Memory Stick” -korttia.
•Videokameran vakiovarusteisiin sisältyvä
”Memory Stick” -kortti on alustettu
tehtaassa. Sitä ei tarvitse alustaa tässä
videokamerassa.
•Et voi alustaa ”Memory Stick” -korttia, jos
”Memory Stick” -kortin tallennussuojakytkin
on asennossa LOCK.
246
•Alusta ”Memory Stick” -kortti, jos näytössä
näkyy ilmaisin ” FORMAT ERROR”.
•Alustus poistaa näytekuvat ”Memory Stick”
-kortista.
•Alustus poistaa suojatut kuvat ”Memory
Stick” -kortista.
•Alustus poistaa luodut kansiot.
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
Tila
Merkitys
POWER-kytkin
CM SET
TITLE
——
1)
Otsikon lisäys tai oman otsikon luonti (s. 133, 136).
/
2)
TITLEERASE
——
1)
Lisätyn otsikon poisto (s. 135).
/
2)
TITLE DSPL
z ON
OFF
CM SEARCH3)
TAPE TITLE
z ON
1)
Lisätyn otsikon näyttö.
/
2)
Otsikon poisto näkyvistä (s. 134).
1)
Haku kasettimuistin avulla (s. 98, 100, 103).
OFF
Haku ilman kasettimuistia (s. 101, 104).
——
Kasetin nimeäminen (s. 138).
/
2)
1)
/
2)
ERASE ALL
z RETURN
OK
1)
Kaikkien tietojen poiston peruuttaminen.
Kaikkien kasettimuistissa olevien tietojen poisto (s.
140).
/
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3)
DCR-TRV14E/TRV19E/TRV22E/TRV33E
2)
(Jatkuu seuraavalla sivulla.)
Videokameran mukauttaminen
1)
Brugertilpasning af camcorderen
247
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
Tila
Merkitys
POWER-kytkin
TAPE SET
REC MODE
z SP
LP
AUDIO MODE
z 12BIT
16BIT
qREMAIN
z AUTO
1)
Kuvaus SP-tilassa (Standard Play, normaalinopeus).
/
Kuvausaika on 1,5-kertainen SP-tilaan verrattuna.
2)
Äänitys 12-bittisessä tilassa (kaksi stereoääntä).
3)
Äänitys 16-bittisessä tilassa (yksi erittäin laadukas
stereoääni).
1)
Nauhalla jäljellä olevan ajan näyttäminen:
• Näkyy noin 8 sekuntia sen jälkeen, kun olet
asettanut POWER-kytkimen asentoon PLAYER1)/
VCR2) tai CAMERA ja asettanut videokameraan
kasetin. Sen jälkeen videokamera laskee jäljellä
olevan nauhan pituuden.
/
2)
• Näkyy noin 8 sekuntia sen jälkeen, kun olet
painanut painiketta DSPL/BATT INFO kahdesti.
• Näkyy noin 8 sekunnin ajan sen jälkeen, kun olet
siirtänyt POWER-kytkimen asentoon PLAYER1)/
VCR2) ja painanut
-painiketta.
ON
FRAME REC
INT. REC
z OFF
Jäljellä olevan nauhan ilmaisimen näyttäminen aina.
Kuvaus kuva kerrallaan ei ole käytössä.
ON
Kuvaus kuva kerrallaan on käytössä (s. 89).
ON
Jaksoittainen kuvaus on käytössä (s. 87).
z OFF
SET
Jaksoittainen kuvaus ei ole käytössä.
Jaksoittaisen kuvauksen INTERVAL- ja REC TIME
-asetusten määritys.
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3)
DCR-TRV22E/TRV33E
2)
LP-tilaa koskevia huomautuksia
•Kun kuvaat nauhalle videokamerasi LPtilassa, suosittelemme myös nauhan
toistamista omalla videokamerallasi. Jos
toistat videonauhaa toisilla videokameroilla
tai kuvanauhureilla, kuvaan tai ääneen voi
ilmaantua häiriöitä.
•Kun kuvaat videokameran LP-tilassa, sinun
on suositeltavaa käyttää Sony Excellence/
Master -mini-DV-kasettia, niin saat
mahdollisimman hyvän kuvaustuloksen.
•Et voi jälkiäänittää nauhalle, joka on kuvattu
LP-tilassa. Jos aiot äänittää nauhalle toisen
äänen myöhemmin, käytä kuvauksessa SPtilaa.
248
•Kun kuvaat sekä SP- että LP-tilassa samalle
videokasetille tai kuvaat muutamia otoksia
LP-tilassa, toistokuva saattaa olla vääristynyt
tai aikakoodi ei välttämättä tallennu oikein
otosten välille.
AUDIO MODE -asetusta koskevia
huomautuksia
•Et voi jälkiäänittää nauhalle, joka on kuvattu
16-bittisessä tilassa.
•Kun toistat nauhaa, jonka ääni on
nauhoitettu 16-bittisessä tilassa, et voi säätää
tasapainoa AUDIO MIX -tilassa.
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
Tila
Merkitys
POWER-kytkin
SETUP MENU
CLOCK SET
——
Päivämäärän ja kellonajan asetus (s. 31).
1)
USB STREAM
z OFF
USB Streaming -toiminnon poistaminen käytöstä.
ON
LANGUAGE
USB Streaming -toiminnon ottaminen käyttöön.
z ENGLISH
FRANÇAIS
Ilmaisimien näyttö ranskankielisinä.
ESPAÑOL4)
Ilmaisimien näyttö espanjankielisinä.
/
2)
/
3)
Ilmaisimien näyttö englanninkielisinä.
4)
2)
3)
1)
PORTUGUÊS4) Ilmaisimien näyttö portugalinkielisinä.
Ilmaisimien näyttö saksankielisinä.
ITALIANO4)
Ilmaisimien näyttö italiankielisinä.
EΛΛHNIKA4)
Ilmaisimien näyttö kreikankielisinä.
z ON
OFF
[COMP]5)
Ilmaisimien näyttö kiinankielisinä (traditionaalinen).
[SIMP]5)
Ilmaisimien näyttö kiinankielisinä
(yksinkertaistettu).
Esittelytilan ottaminen käyttöön.
Esittelytilan poistaminen käytöstä.
1)
DCR-TRV22E/TRV33E
DCR-TRV12E/TRV14E
3)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
4)
Vain Euroopassa myytävät mallit
5)
Vain muissa maissa / muilla alueilla
myytävät mallit
2)
(Jatkuu seuraavalla sivulla.)
Brugertilpasning af camcorderen
Esittelytilaa koskevia huomautuksia
•Et voi valita DEMO MODE -tilaa käyttöön,
kun videokamerassa on kasetti tai ”Memory
Stick” -kortti (vain DCR-TRV22E/TRV33E).
•Kun NIGHTSHOT-toiminnon asetuksena on
ON, ”NIGHTSHOT”-ilmaisin näkyy
näytössä. Tällöin et voi valita DEMO MODE
-tilaa valikkoasetuksissa.
•Jos painat kosketuspaneelia esittelytilan
käytön aikana, esittely pysähtyy hetkeksi ja
alkaa uudelleen noin 10 minuutin kuluttua.
•DEMO MODE -tilan tehdasasetus on STBY
(valmiustila), ja esittely alkaa noin 10
minuutin kuluttua siitä, kun asetat POWERkytkimen asentoon CAMERA. Näin käy
silloin, kun videokamerassa ei ole kasettia
eikä ”Memory Stick” -korttia (vain DCRTRV22E/TRV33E).
Kun haluat lopettaa esittelytilan, aseta
videokameraan kasetti, aseta POWER-kytkin
johonkin muuhun kuin CAMERA-asentoon
tai valitse DEMO MODE -tilan asetukseksi
OFF. Kun haluat asettaa videokameran
STBY-tilaan (valmiustila) uudelleen, jätä
valikkoasetuksissa DEMO MODE -tilan
asetukseksi ON, aseta POWER-kytkin OFF
(CHG) -asentoon ja sitten takaisin CAMERAasentoon.
Videokameran mukauttaminen
DEMO MODE
DEUTSCH4)
249
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
Tila
Merkitys
POWER-kytkin
OTHERS
DATA CODE1)
(Kaukosäätimestä)
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER1)
z DATE/CAM Päivämäärän, kellonajan ja kuvausasetusten näyttö
toiston aikana, kun painat kaukosäätimen DATA
CODE -painiketta (s. 56).
DATE
Päivämäärän ja kellonajan näyttö toiston aikana, kun
painat kaukosäätimen DATA CODE -painiketta.
——
Kellonajan asettaminen paikalliseen aikaan. Aseta
aikaero painamalla r/R-painiketta. Kellonaika
muuttuu asettamasi aikaeron mukaisesti. Jos asetat
aikaeron nollaksi (0), kelloon palautuu siinä alun
perin ollut aika.
z MELODY
NORMAL
Videokamera antaa äänimerkin sävelmän
soittamisen sijaan.
OFF
Sävelmän, äänimerkin ja suljinäänen poistaminen
käytöstä.
z ON
OFF
DISPLAY
Videokamera soittaa sävelmän, kun käynnistät tai
lopetat kuvauksen tai kamerassa ilmenee
epätavallinen tila.
z LCD
Videokameran vakiovarusteisiin sisältyvän
kaukosäätimen aktivointi.
2)
/
3)
4)
4)
2)
/
3)
4)
2)
/
3)
Kaukosäädön poistaminen käytöstä. Asetus estää
muiden kuvanauhureiden kaukosäädinten
aiheuttamat tahattomat toiminnot.
4)
2)
Näyttö näkyy nestekidenäytössä ja etsimessä.
V-OUT/LCD Näyttö näkyy television kuvaruudussa,
nestekidenäytössä ja etsimessä.
/
3)
4)
1)
DCR-TRV14E/TRV19E/TRV22E/TRV33E
DCR-TRV12E/TRV14E
3)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
4)
DCR-TRV22E/TRV33E
2)
Huomautus
Jos valitset valikkoasetuksissa DISPLAYkohdan asetukseksi V-OUT/LCD ja painat
painiketta DSPL/BATT INFO, televisiosta tai
kuvanauhurista tuleva kuva ei näy
nestekidenäytössä, vaikka olisit liittänyt
videokameran television tai kuvanauhurin
lähtöliitäntöihin.
250
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
Tila
Merkitys
POWER-kytkin
OTHERS
REC LAMP
z ON
OFF
VIDEO EDIT
z RETURN1)
Videokameran etuosassa oleva kuvausmerkkivalo
palaa kuvauksen aikana.
1)
Videokameran etuosassa oleva kuvausmerkkivalo ei
pala kuvauksen aikana. Kuvattava henkilö ei tällöin
tiedä kuvauksen olevan käynnissä.
2)
Digitaalisen ohjelman editoinnin peruuttaminen
TAPE1)
Ohjelmien luominen ja digitaalinen ohjelman
editointi nauhalle (s. 111).
MEMORY1)
Ohjelmien luominen ja digitaalinen ohjelman
editointi ”Memory Stick” -korttiin (s. 175).
1)
DCR-TRV22E/TRV33E
DCR-TRV12E/TRV14E
3)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
2)
Kun on kulunut yli 5 minuuttia virtalähteen
irrottamisesta
Kohtien PROGRAM AE, FLASH LVL, AUDIO
MIX, WHT BAL, HiFi SOUND ja
COMMANDER (paitsi DCR-TRV12E)
asetukset palautuvat tehdasasetusten
mukaisiksi.
Muut valikkoasetukset säilyvät muistissa,
vaikka virtalähde irrotettaisiin.
Videokameran mukauttaminen
Lähellä olevaa kohdetta kuvattaessa
Kun REC LAMP -asetuksena on ON,
videokameran etuosassa oleva punainen
kuvausmerkkivalo voi heijastua lähellä
olevaan kuvauskohteeseen. Siksi REC LAMP
-asetukseksi kannattaa valita OFF.
/
3)
Brugertilpasning af camcorderen
251
Dansk
Ændring af menuindstillingerne
Valg af indstilling for det enkelte menupunkt
z er standardindstilling.
Menupunkterne afhænger af POWER-kontaktens position.
Skærmbilledet viser kun de menupunkter, der aktuelt er tilgængelige.
Ikon/punkt
-funktion
Betydning
POWER-kontakt
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
——
——
z ON
Hvis du vil føje specialeffekter til billeder som på
film eller tv (s. 76, 92).
1)
2)
/
3)
Hvis du vil anvende blitz (medfølger ikke), uanset
lysforholdene
ON
Hvis du vil anvende blitz (medfølger ikke), uanset
lysforholdene. Blitzen går af på forhånd for at
reducere røde øjne-problemet.
AUTO
Hvis du vil udløse blitzen (medfølger ikke)
automatisk.
AUTO
Hvis du vil udløse blitzen (medfølger ikke)
automatisk. Blitzen går af på forhånd for at reducere
røde øjne-problemet.
HIGH
Hvis du vil gøre blitzniveauet (blitz medfølger ikke)
højere end normalt
z NORMAL
WHT BAL
Hvis du vil opfylde bestemte krav til optagelsen (s.
80)
1)
1)
Hvis du vil bruge den normale indstilling
LOW
Hvis du vil gøre blitzniveauet (blitz medfølger ikke)
lavere end normalt
——
Sådan justeres hvidbalancen (s. 69)
1)
AUTO SHTR
z ON
OFF
Hvis du vil aktivere den elektroniske lukker
automatisk, når du optager i lyse omgivelser
Hvis du ikke vil aktivere den elektroniske lukker,
selvom du optager i lyse omgivelser.
1)
DCR-TRV22E/TRV33E
DCR-TRV12E/TRV14E
3)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Bemærkning om FLASH MODE
Hvis blitzen ikke kan forhindre røde øjneeffekten, kan du kun vælge ON eller AUTO.
Bemærkning om FLASH MODE og FLASH
LVL
Du kan ikke justere FLASH MODE og FLASH
LVL, hvis den eksterne blitz (medfølger ikke)
ikke er kompatibel.
Bemærkning om den elektroniske
lukkerfunktion
Den elektroniske lukkerfunktion justerer
lukkerhastigheden elektronisk.
2)
252
Ændring af menuindstillingerne
Ikon/punkt
-funktion
Betydning
POWER-kontakt
CAMERA SET
D ZOOM
16:9WIDE
z OFF
20×
Hvis du vil aktivere den digitale zoomfunktion. Der
udføres mere end 10× til 20× digital zoom (s. 44).
120×1)
Hvis du vil aktivere den digitale zoomfunktion. Der
kan foretages digital zoom med mere end 10× til
120×.
100×2)
Hvis du vil aktivere den digitale zoomfunktion. Der
kan foretages digital zoom med mere end 10× til
100×.
z OFF
ON
STEADYSHOT
z ON
OFF
z OFF
ON
N.S. LIGHT
z ON
OFF
Hvis du ikke vil optage i 16:9-bredformat
Hvis du vil optage et billede i 16:9-bredformat (s.
71).
Hvis du vil kompensere for kamerarystelse
Sådan annulleres SteadyShot. Du opnår de mest
naturlige billeder ved at optage et stationært motiv
ved hjælp af et kamerastativ.
Sådan skjules 7/– · + på LCD-skærmen
Sådan vises 7/– · + på LCD-skærmen (s. 51)
Sådan anvendes NightShot Light (s. 48)
Sådan deaktiveres NightShot Light
1)
DCR-TRV14E/TRV19E/TRV22E/TRV33E
DCR-TRV12E
3)
DCR-TRV22E/TRV33E
2)
Hvis du annullerer SteadyShot
Indikatoren for deaktivering af funktionen
SteadyShot
vises. Camcorderen forhindrer
overdreven kompensation for kamerarysten.
(fortsættes på næste side)
Brugertilpasning af camcorderen
SBemærkninger om SteadyShot
•SteadyShot kan ikke korrigere overdreven
kamerarysten.
•Påmontering af en forsatslinse (medfølger
ikke) kan muligvis påvirke SteadyShot.
3)
Videokameran mukauttaminen
EDITSEARCH
Hvis du vil deaktivere den digitale zoomfunktion.
Der kan foretages zoom op til 10x.
253
Ændring af menuindstillingerne
Ikon/punkt
-funktion
Betydning
POWER-kontakt
PLAYER SET1)/
VCR SET2)
HiFi SOUND
AUDIO MIX
z STEREO
Hvis du vil afspille et stereobånd eller et bånd med
to lydspor med primær lyd og underlyd (s. 286)
1
Hvis du vil afspille et stereobånd med venstre lyd
eller et bånd med to lydspor med primær lyd
2
Hvis du vil afspille et stereobånd med højre lyd eller
et bånd med to lydspor med underlyd
——
Hvis du vil justere balancen mellem stereo 1 og
stereo 2 (s. 132)
ST1
Hvis du vil udsende digitale billeder og digital lyd i
analogt format ved hjælp af camcorderen
ON
Hvis du vil udsende analoge billeder og analog lyd i
digitalt format ved hjælp af camcorderen (s. 238)
z ON PAL TV
NTSC 4.43
/
1)
/
2)
ST2
A/V t DV OUT3) z OFF
NTSC PB
1)
2)
Hvis du vil afspille et bånd, der er optaget i NTSCfarvesystemet på et tv med PAL-system
1)
/
2)
Hvis du vil afspille et bånd, der er optaget i NTSCfarvesystemet på et tv med NTSC 4.43-funktion
LCD/VF SET
LCD B.L.
z BRT NORMAL Hvis du vil indstille LCD-skærmen til normal
lysstyrke
BRIGHT
1)
/
2)
Hvis du vil gøre LCD-skærmen lysere
3)
LCD COLOUR
——
1)
Hvis du vil justere farven på LCD-skærmen med r/R
/
2)
3)
Lav intensitet
VF B.L.
Høj intensitet
z BRT NORMAL Hvis du vil indstille søgerskærmen til normal
lysstyrke
BRIGHT
1)
/
2)
Hvis du vil gøre søgerskærmen lysere
3)
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3)
DCR-TRV22E/TRV33E
2)
Bemærkning vedrørende NTSC PB
Hvis du afspiller et bånd på et Multi SystemTV, skal du vælge den mest optimale
indstilling, mens billedet vises på TV’et.
254
Bemærkninger vedrørende LCD B.L. og VF
B.L.
•Hvis du vælger BRIGHT, reduceres batteriets
levetid med ca. 10% under optagelse.
•Hvis du anvender en anden strømkilde end
batteriet, vælges BRIGHT automatisk.
Selv om du justerer LCD B.L., LCD COLOUR
og VF B.L.
påvirkes det optagne billede ikke.
Ændring af menuindstillingerne
Ikon/punkt
-funktion
Betydning
POWER-kontakt
MEM SET 11)
STILL SET
BURST2)
z OFF
NORMAL
Hvis du ikke vil optage kontinuerligt
Hvis du vil optage fra 4-13 billeder kontinuerligt (s.
154)
EXP BRKTG Hvis du vil optage 3 billeder kontinuerligt med
forskellig eksponering
QUALITY
z FINE
Hvis du vil optage stillbilleder i høj billedkvalitet (s.
147)
STANDARD Hvis du vil optage stillbilleder med
standardindstillingen for billedkvalitet.
IMAGESIZE2)
z 1152 × 864
640 × 480
Hvis du vil optage stillbilleder i størrelsen 1152 x 864
(s. 148)
Hvis du vil optage stillbilleder i størrelsen 640 x 480
MOVIE SET
IMAGESIZE
Hvis du vil optage bevægelsesbilleder i størrelsen
320 x 240 (s. 150).
160 × 112
Hvis du vil optage bevægelsesbilleder i størrelsen
160 x 112.
z AUTO
Hvis du vil have vist den ledige kapacitet på
“Memory Stick” i følgende tilfælde:
• I 5 sekunder, efter at du har sat POWER-kontakten
på MEMORY eller VCR
• I 5 sekunder, efter at du har sat POWER-kontakten
på MEMORY eller VCR og isat “Memory Stick”
• Hvis den resterende kapacitet for “Memory Stick”
er mindre end 2 minutter, efter at du har indstillet
POWER-kontakten på MEMORY
• I 5 sekunder efter færdiggørelsen af optagelse af
bevægelsesbilleder
ON
NEW FOLDER
REC FOLDER
FILE NO.
z ADD
2)
Hvis du vil oprette en ny mappe
RETURN
Hvis du vil annullere oprettelsen af en ny mappe
——
Hvis du vil ændre destinationer til fillagring
z SERIES
RESET
1)
Hvis du vil have, at den ledige kapacitet på
“Memory Stick” skal vises hele tiden.
Kun DCR-TRV22E/TRV33E
Kun DCR-TRV33E
Hvis du vil tilknytte numre til filer i rækkefølge,
selvom “Memory Stick” udskiftes.
Filnummereringsrækkefølgen nulstilles dog, når der
oprettes en ny mappe, eller optagemappen ændres.
Brugertilpasning af camcorderen
• I 5 sekunder fra starten af optagelse af
bevægelsesbillede
Videokameran mukauttaminen
REMAIN
z 320 × 240
Hvis du vil nulstille filnummereringsrækkefølgen,
hver gang “Memory Stick” udskiftes.
Når du vælger billedkvalitet
Det antal billeder, du kan optage i den aktuelt
valgte billedkvalitet, vises på skærmen.
(fortsættes på næste side)
255
Ændring af menuindstillingerne
Ikon/punkt
-funktion
Betydning
POWER-kontakt
MEM SET 21)
SLIDE SHOW
RETURN
z ALL FILES
INT. R -STL
Hvis du vil afspille alle de valgte billeder i
afspilningsmappen, når du kører et billedshow
ON
Hvis du vil aktivere Interval Photo Recording (s.
164)
SET
FORMAT
Hvis du vil afspille alle billeder på “Memory Stick” i
forbindelse med et billedshow
FOLDER
sss2)
z OFF
DELETE ALL
Hvis du vil annullere billedshowet
z RETURN
Hvis du vil deaktivere intervalfotooptagelse
Hvis du vil indstille INTERVAL for
intervalfotooptagelse
Hvis du vil annullere sletning af hele billedet
ALL FILES
Hvis du vil slette alle de ubeskyttede billeder (s. 194)
FOLDER
sss2)
Hvis du vil slette alle de valgte billeder i
afspilningsmappen
z RETURN
OK
Hvis du vil annullere formatering
Hvis du vil formatere den isatte “Memory Stick”
Ved formatering slettes alle oplysninger på
“Memory Stick”.
Kontroller indholdet på “Memory Stick” inden
formatering.
1.Vælg FORMAT, og tryk derefter på EXEC.
2.Vælg OK, og tryk derefter på EXEC.
3.Tryk på EXEC, når EXECUTE-indikatoren vises.
FORMATTING-indikatoren blinker under
formatering.
COMPLETE-indikatoren vises, når formatering er
færdig.
1)
2)
Kun DCR-TRV22E/TRV33E
Mappenavnet vises i sss.
Bemærkninger vedrørende formatering
•Undlad at gøre følgende, mens
FORMATTING-indikatoren vises:
– Indstille POWER-kontakten på den anden
placering
– Betjene knapper
– Udtage “Memory Stick”
•Den “Memory Stick”, der følger med
camcorderen, er allerede formateret. Det er
ikke nødvendigt at formatere med
camcorderen.
256
•Det er ikke muligt at formatere “Memory
Stick”, hvis skrivebeskyttelsestappen på
“Memory Stick” er låst (LOCK).
•Formater “Memory Stick”, hvis
“ FORMAT ERROR” vises.
•Formateringen medfører sletning af
eksempelbilleder på “Memory Stick”.
•Formateringen medfører sletning af data
vedrørende beskyttede billeder på “Memory
Stick”.
•Ved formatering slettes nyoprettede mapper.
Ændring af menuindstillingerne
Ikon/punkt
-funktion
Betydning
POWER-kontakt
CM SET
TITLE
TITLEERASE
TITLE DSPL
——
——
z ON
OFF
CM SEARCH3)
TAPE TITLE
z ON
Hvis du vil indkopiere en titel eller oprette din egen
titel (s. 133, 136)
Hvis du vil slette den titel, du har indkopieret (s.
135)
1)
/
2)
1)
/
2)
1)
Hvis du vil vise den titel, du har indkopieret
/
2)
Hvis du ikke vil vise titlen (s. 134)
Hvis du vil søge ved hjælp af kassettehukommelsen
(s. 98, 100, 103)
OFF
Hvis du vil søge uden brug af kassettehukommelsen
(s. 101, 104)
——
Hvis du vil sætte en etiket på kassetten (s. 138)
1)
/
2)
1)
/
2)
ERASE ALL
z RETURN
1)
Hvis du vil annullere sletning af alle data
/
Hvis du vil slette alle data i kassettehukommelsen (s.
140)
2)
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3)
DCR-TRV14E/TRV19E/TRV22E/TRV33E
2)
(fortsættes på næste side)
Videokameran mukauttaminen
OK
Brugertilpasning af camcorderen
257
Ændring af menuindstillingerne
Ikon/punkt
-funktion
Betydning
POWER-kontakt
TAPE SET
REC MODE
z SP
LP
AUDIO MODE
z 12BIT
16BIT
qREMAIN
z AUTO
1)
Hvis du vil optage i SP-tilstand (Standard Play)
/
Hvis du vil øge optagetiden halvanden gang i
forhold til SP-tilstanden
2)
Hvis du vil optage i 12-bit tilstand (to stereolyde)
3)
Hvis du vil optage i 16-bit tilstand (den ene
stereolyd i høj kvalitet)
1)
Hvis du vil have vist den resterende båndtid:
• Ca. 8 sekunder, efter at du har indstillet POWERkontakten på PLAYER1)/VCR2) eller CAMERA og
isat en kassette, beregner camcorderen den
resterende båndtid.
/
2)
• I ca. 8 sekunder, efter at du har trykket to gange på
DSPL/BATT INFO
• I ca. 8 sekunder, efter at du har indstillet POWERkontakten på PLAYER1)/VCR2), og du har trykket
på
ON
FRAME REC
INT. REC
z OFF
Hvis du vil have vist indikatoren for resterende
båndtid hele tiden
Hvis du vil deaktivere billedoptagelse
ON
Hvis du vil aktivere billedoptagelse (s. 89)
ON
Hvis du vil aktivere intervaloptagelse (s. 87)
z OFF
SET
Hvis du vil deaktivere intervaloptagelse
Hvis du vil indstille INTERVAL og REC TIME til
intervaloptagelse
1)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
3)
DCR-TRV22E/TRV33E
2)
Bemærkninger vedrørende LP-tilstand
•Hvis du optager båndet i LP-tilstand med
camcorderen, anbefales det, at du afspiller
båndet ved hjælp af camcorderen. Hvis du
afspiller båndet på andre camcordere eller
videobåndoptagere, kan der forekomme
billed- eller lydstøj.
•Hvis du optager i LP-tilstand, anbefales det,
at du bruger en Sony Excellence/Mastermini DV-kassette, så du kan få det optimale
udbytte af camcorderen.
•Du kan ikke foretage eftersynkronisering på
et bånd, der er optaget i LP-tilstand. Brug SPtilstanden, hvis du vil foretage
eftersynkronisering på båndet.
258
•Hvis du optager i SP- og LP-tilstand på et
bånd, eller hvis du optager nogle sekvenser i
LP-tilstand, er det muligt, at
afspilningsbilledet forvrænges, eller at
tidskoden ikke skrives korrekt mellem
sekvenserne.
Bemærkninger vedrørende AUDIO MODE
•Du kan ikke foretage eftersynkronisering på
et bånd, der er optaget i 16-bit tilstand.
•Hvis du afspiller et bånd, der er optaget i 16bit tilstand, kan du ikke justere balancen i
AUDIO MIX.
Ændring af menuindstillingerne
Ikon/punkt
-funktion
Betydning
POWER-kontakt
SETUP MENU
CLOCK SET
——
Hvis du vil indstille dato og klokkeslæt (s. 31)
1)
USB STREAM
z OFF
Hvis du vil deaktivere funktionen USB-streaming
ON
LANGUAGE
Hvis du vil aktivere funktionen USB-streaming
z ENGLISH
Hvis du vil have vist oplysningsindikatorerne på
engelsk
FRANÇAIS4)
Hvis du vil have vist oplysningsindikatorer på
fransk
ESPAÑOL4)
Hvis du vil have vist oplysningsindikatorer på
spansk
2)
/
2)
/
3)
3)
1)
PORTUGUÊS4) Hvis du vil have vist oplysningsindikatorer på
portugisisk
Hvis du vil have vist oplysningsindikatorer på tysk
ITALIANO4)
Hvis du vil have vist oplysningsindikatorer på
italiensk
EΛΛHNIKA4)
Hvis du vil have vist oplysningsindikatorer på
græsk
z ON
OFF
[COMP]5)
Hvis du vil have vist oplysningsindikatorer på
kinesisk (traditionelt)
[SIMP]5)
Hvis du vil have vist oplysningsindikatorer på
kinesisk (forenklet)
Hvis du vil have vist demonstrationen
Hvis du vil deaktivere demonstrationsfunktionen
1)
Bemærkninger vedrørende DEMO MODE
•Du kan ikke vælge DEMO MODE, når der
sidder en kassette eller en “Memory Stick”
(kun DCR-TRV22E/TRV33E) i camcorderen.
•Hvis NIGHTSHOT er indstillet til ON, vises
indikatoren “NIGHTSHOT” på skærmen, og
du kan ikke vælge DEMO MODE i
menuindstillingerne.
•Hvis du trykker på berøringspanelet under
demonstrationen, standser demonstrationen
et stykke tid, hvorefter den starter igen efter
ca. 10 minutter.
•DEMO MODE er som standard indstillet til
STBY (Standby), og demonstrationen
begynder omkring 10 minutter efter, at du
har sat POWER-kontakten på CAMERA,
uden at der er isat en kassette og en
“Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/
TRV33E).
Hvis du vil annullere demonstrationen, skal
du isætte en kassette, sætte POWERkontakten på en anden indstilling end
CAMERA eller indstille DEMO MODE til
OFF. Hvis du vil indstille til STBY (Standby)
igen, skal du indstille DEMO MODE til ON i
menuindstillingerne, sætte POWERkontakten på OFF (CHG) og derefter tilbage
på CAMERA.
Brugertilpasning af camcorderen
DCR-TRV22E/TRV33E
DCR-TRV12E/TRV14E
3)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
4)
Kun europæiske modeller
5)
Kun modeller til andre lande/områder
2)
Videokameran mukauttaminen
DEMO MODE
DEUTSCH4)
(fortsættes på næste side)
259
Ændring af menuindstillingerne
Ikon/punkt
-funktion
Betydning
POWER-kontakt
OTHERS
DATA CODE1)
z DATE/CAM Hvis du vil have vist dato, klokkeslæt og forskellige
indstillinger under afspilning, skal du trykke på
(På
DATA CODE på fjernbetjeningen (s. 56)
fjernbetjeningen)
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER1)
DISPLAY
DATE
Hvis du vil have vist dato og klokkeslæt under
afspilning, når du trykker på DATA CODE på
fjernbetjeningen
——
Hvis du vil stille uret til den lokale tid. Tryk på r/R
for at indstille tidsforskellen. Klokkeslættet på uret
ændres med den tidsforskel, du angiver her. Hvis du
indstiller tidsforskellen til 0, vender uret tilbage til
den oprindeligt indstillede tid.
z MELODY
Hvis du vil udsende en melodi, når du starter/
afbryder en optagelse, eller hvis der forekommer en
usædvanlig videokameratilstand
NORMAL
Hvis du vil have, at der udsendes en biplyd i stedet
for en melodi
OFF
Hvis du vil annullere melodien, biplyden og en
lukkerlyd
z ON
Hvis du vil aktivere den fjernbetjening, der følger
med camcorderen
OFF
Hvis du vil deaktivere fjernbetjeningen for at undgå
forkert betjening forårsaget af fjernbetjeninger til
andre videobåndoptagere
z LCD
Hvis du vil have vist displayet på LCD-skærmen og
i søgeren
V-OUT/LCD Hvis du vil have vist displayet på tv- og LCDskærmen og i søgeren
1)
DCR-TRV14E/TRV19E/TRV22E/TRV33E
DCR-TRV12E/TRV14E
3)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
4)
DCR-TRV22E/TRV33E
2)
Bemærk!
Hvis du trykker på DSPL/BATT INFO, når
DISPLAY er sat på V-OUT/LCD i
menuindstillingerne, vises billedet fra tv’et
eller videobåndoptageren ikke på LCDskærmen, heller ikke selvom camcorderen er
tilsluttet tv’ets eller videobåndoptagerens
udgange.
260
2)
/
3)
4)
4)
2)
/
3)
4)
2)
/
3)
4)
2)
/
3)
4)
Ændring af menuindstillingerne
Ikon/punkt
-funktion
Betydning
POWER-kontakt
OTHERS
REC LAMP
z ON
Hvis du vil tænde kameraoptagelampen foran på
camcorderen
OFF
VIDEO EDIT
1)
Hvis du vil slukke kameraoptagelampen, således at
det ikke kan ses, at der optages
z RETURN1)
1)
2)
Hvis du vil annullere digital programredigering
TAPE
Hvis du vil oprette programmer og foretage digital
programredigering på båndet (s. 111)
MEMORY1)
Hvis du vil oprette programmer og foretage digital
programredigering på “Memory Stick” (s. 175)
1)
DCR-TRV22E/TRV33E
DCR-TRV12E/TRV14E
3)
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
2)
Mere end 5 minutter efter at strømkilden er
fjernet
Menupunkterne PROGRAM AE, FLASH LVL,
AUDIO MIX, WHT BAL, HiFi SOUND og
COMMANDER (undtagen DCR-TRV12E)
nulstilles til standardindstillingerne.
Andre menupunkter lagres i hukommelsen,
også selvom strømkilden fjernes.
Videokameran mukauttaminen
Ved optagelse af et motiv på kort afstand
Hvis REC LAMP er aktiveret (ON), reflekteres
den røde kameraoptagelampe, som sidder
foran på camcorderen, muligvis på motivet,
hvis det er tæt på. I dette tilfælde anbefales det,
at REC LAMP indstilles på OFF.
/
3)
Brugertilpasning af camcorderen
261
Suomi
— Vianmääritys —
Ongelmatyypit ja ratkaisuehdotukset
Jos videokameran käytössä ilmenee ongelma, yritä ratkaista se seuraavassa olevan taulukon
tietojen avulla. Jos ongelma ei katoa, irrota virtalähde ja ota yhteys Sony-jälleenmyyjään. Jos
ilmaisin ”C:ss:ss” näkyy näytössä, itsediagnoositoiminto on käynnistynyt. Katso sivua 270.
Kuvauksen aikana
Häiriö
START/STOP-painike ei toimi.
Virta katkeaa.
Etsimen kuva on epäselvä.
SteadyShot-toiminto ei toimi.
Automaattitarkennustoiminto ei
toimi.
262
Syy ja/tai korjaustoimet
• POWER-kytkin on ei ole CAMERA-asennossa.
c Aseta se CAMERA-asentoon (s. 13, 36).
• Kun videokamera on ollut kuvausvalmiustilassa 5
minuuttia, siitä katkeaa automaattisesti virta
akkujännitteen säästämiseksi ja nauhan suojaamiseksi.
c Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF (CHG) ja sitten
asentoon CAMERA.
• Nauha on lopussa.
c Kelaa nauhaa taaksepäin tai aseta videokameraan uusi
kasetti (s. 12, 53).
• Tallennussuojakytkin on asennossa SAVE.
c Käytä uutta nauhaa tai siirrä tallennussuojakytkin
toiseen asentoon (s. 287).
• Nauha on juuttunut kuvarumpuun (tiivistyneen
kosteuden takia).
c Poista kasetti ja anna videokameran olla
käyttämättömänä huoneenlämmössä ainakin yksi tunti,
jotta kosteus haihtuu (s. 296).
• Kun videokamera on ollut kuvausvalmiustilassa 5
minuuttia, siitä katkeaa automaattisesti virta
akkujännitteen säästämiseksi ja nauhan suojaamiseksi.
c Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF (CHG) ja sitten
asentoon CAMERA.
• Akun varaus on lähes tai kokonaan purkautunut.
c Asenna kameraan täyteen ladattu akku.
• Etsintä ei ole vedetty ulos.
c Vedä etsin ulos (s. 43).
• Etsimen linssiä ei ole tarkennettu.
c Tarkenna etsimen linssi (s. 43).
• Valikkoasetusten STEADYSHOT-kohdan asetuksena on
OFF.
c Valitse asetukseksi ON (s. 243).
• Käsitarkennus on käytössä.
c Ota automaattitarkennus käyttöön painamalla FOCUSpainiketta (s. 84).
• Kuvausolosuhteet eivät sovi automaattitarkennuksen
käyttöön.
c Käytä käsitarkennusta (s. 84).
Ongelmatyypit ja ratkaisuehdotukset
Häiriö
Kuvaa ei näy etsimessä.
Vianmääritys
Fejlfinding
Syy ja/tai korjaustoimet
• Nestekidenäyttöpaneeli on avattuna.
c Sulje nestekidenäyttöpaneeli.
Kuvaan tulee pystysuora raita, kun • Kuvauskohteen ja taustan väliset kontrastit ovat liian
kuvaat valojen tai kynttilän
suuret. Kyseessä ei ole vika.
tapaista kohdetta tummaa taustaa
vasten.
Kuvaan tulee pystysuora raita, kun • Kyseessä ei ole vika.
kuvaat hyvin kirkasta kohdetta.
Näytössä näkyy joitakin valkoisia,
• SLOW SHTR-, Super NightShot*- tai Colour Slow Shutter*
punaisia, sinisiä tai vihreitä
-tila on käytössä. Kyseessä ei ole vika.
pisteitä.
Näytössä näkyy tuntematon kuva. • Videokamera aloittaa automaattisesti esittelyn, jos on
kulunut 10 minuuttia sitä, kun asetit POWER-kytkimen
asentoon CAMERA. Näin käy myös, jos valikosta valittu
DEMO MODE -asetus on ON eikä videokamerassa ole
kasettia ja ”Memory Stick”* -korttia.
c Aseta videokameraan kasetti tai ”Memory Stick”* -kortti
tai paina nestekidenäyttöä. Esittely pysähtyy. Voit myös
valita valikkoasetuksissa DEMO MODE -asetukseksi
OFF (s. 249).
Kuva tallentuu väärin tai sen värit • NIGHTSHOT-kytkin on asennossa ON.
ovat luonnottomat.
c Siirrä kytkin asentoon OFF (s. 47).
Kuva näyttää liian kirkkaalta, eikä • NIGHTSHOT-kytkin on asennossa ON, ja kuvauspaikassa
kohdetta näy näytössä.
on kirkas valaistus.
c Siirrä kytkin asentoon OFF (s. 47).
• Back Light -toiminto on käytössä.
c Poista se käytöstä (s. 46).
Sulkimen napsahdusta ei kuulu.
• Valikkoasetusten BEEP-kohdan asetuksena on OFF.
c Valitse asetukseksi MELODY tai NORMAL (s. 250).
Kuvaan tulee mustia juovia, kun
c Valitse valikkoasetuksissa STEADYSHOT-kohdan
kuvaat television tai tietokoneen
asetukseksi OFF (s. 243).
näytön kuvaruutua.
Ulkoinen salama (lisävaruste) ei
• Ulkoisen salaman (lisävaruste) virta on katkaistuna tai
toimi.
virtalähdettä ei ole asennettu.
c Kytke ulkoiseen salamaan (lisävaruste) virta tai asenna
virtalähde.
• Videokameraan on liitetty vähintään kaksi ulkoista
salamaa (lisävarusteita).
c Videokameraan voi liittää vain yhden ulkoisen salaman
(lisävaruste).
Kuva välkkyy tai siinä on
• PROGRAM AE -toiminto PORTRAIT tai SPORTS on
värimuutoksia.
käytössä, ja kuvaat purkausputkivalaisimen (esimerkiksi
loisteputki-, natrium- tai elohopeavalaisimen) valossa.
c Valitse valikkoasetuksissa PROGRAM AE -kohdan
asetukseksi AUTO.
* Vain DCR-TRV22E/TRV33E
(Jatkuu seuraavalla sivulla.)
263
Ongelmatyypit ja ratkaisuehdotukset
Toiston aikana
Häiriö
Toisto ei onnistu.
Syy ja/tai korjaustoimet
• Nauha on lopussa.
c Kelaa nauhaa taaksepäin (s. 53).
Kuvassa on vaakasuuntaisia
• Kuvapää voi olla likaantunut.
viivoja tai toistokuva ei ole selkeä
c Puhdista kuvapää käyttämällä puhdistuskasettia
tai sitä ei näy lainkaan.
(lisävaruste) (s. 297).
Nauhaa toistettaessa ääni on hyvin • Toistat stereoäänistä nauhaa, ja valikkoasetusten HiFi
heikko tai ääntä ei kuulu lainkaan.
SOUND -kohdan asetuksena on 2.
c Valitse HiFi SOUND -asetukseksi STEREO (s. 244).
• Äänenvoimakkuus on minimissä.
c Lisää äänenvoimakkuutta (s. 52).
• Valikkoasetusten AUDIO MIX -kohdan asetuksena on
ST2.
c Muuta AUDIO MIX -asetusta (s. 244).
Äänessä on katkoja.
• Kuvapää voi olla likaantunut.
c Puhdista kuvapää käyttämällä puhdistuskasettia
(lisävaruste) (s. 297).
Nauhoituspäivämäärän näyttö ja
• Kasetissa ei ole kasettimuistia.
päivämäärähaku eivät toimi.*
c Käytä kasettimuistilla varustettua kasettia (s. 100).
• Valikkoasetusten CM SEARCH -kohdan asetuksena on
OFF.
c Valitse asetukseksi ON (s. 247).
• Nauhalla on tyhjä jakso kuvattujen otosten välissä (s. 102).
Otsikkohaku ei toimi.*
• Kasetissa ei ole kasettimuistia.
c Käytä kasettimuistilla varustettua kasettia (s. 98).
• Valikkoasetusten CM SEARCH -kohdan asetuksena on
OFF.
c Valitse asetukseksi ON (s. 247).
• Nauhalla ei ole otsikoita.
c Lisää otsikot (s. 133).
• Nauhalla on tyhjä jakso kuvattujen otosten välissä (s. 99).
Kuvatulle nauhalle lisätty uusi
• Valikkoasetusten AUDIO MIX -kohdan asetuksena on
ääni ei kuulu.
ST1.
c Muuta AUDIO MIX -asetusta (s. 244).
Otsikko ei tule näkyviin.
• Valikkoasetusten TITLE DSPL -kohdan asetuksena on
OFF.
c Valitse asetukseksi ON (s. 247).
* Paitsi DCR-TRV12E
264
Ongelmatyypit ja ratkaisuehdotukset
Kuvauksen ja toiston aikana
Häiriö
Videokameraan ei tule virtaa.
End Search -toiminto ei toimi.
End Search -toiminto ei toimi
oikein.
Akun varaus on purkautunut
nopeasti.
Akun jäljellä olevan varausajan
näyttö ei näytä oikeaa aikaa.
-ilmaisin ei ole näkyvissä, kun
käytät kasettimuistilla varustettua
kasettia.
Jäljellä olevan nauhan ilmaisin ei
ole näkyvissä.
Fejlfinding
Ilmaisimet % ja Z vilkkuvat, ja
vain kasetinpoistomekanismi
toimii.
• Ympäristön lämpötila on liian matala.
• Akkua ei ole ladattu täyteen.
c Lataa akku uudelleen täyteen (s. 25).
• Akku on käyttöikänsä lopussa, eikä sitä voi ladata
uudelleen.
c Vaihda akku uuteen (s. 291).
• Olet käyttänyt akkua hyvin kuumassa tai kylmässä
ympäristössä pitkän ajan.
• Akku on käyttöikänsä lopussa, eikä sitä voi ladata
uudelleen.
c Vaihda akku uuteen (s. 291).
• Akkua ei ole ladattu täyteen.
c Aseta videokameraan täyteen ladattu akku (s. 24, 25).
• Akun jäljellä olevan varausajan näyttö ei vastaa
varaustilaa.
c Lataa akku uudelleen täyteen niin, että akun jäljellä
olevan ajan ilmaisin näyttää oikein (s. 290).
• Akun jäljellä olevan varausajan näyttö ei vastaa
varaustilaa.
c Lataa akku uudelleen täyteen niin, että akun jäljellä
olevan ajan ilmaisin näyttää oikein (s. 290).
• Virtalähde on irronnut.
c Liitä se pitävästi (s. 12, 25).
• Akun varaus on purkautunut.
c Aseta videokameraan ladattu akku (s. 24, 25).
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta.
c Poista kasetti ja anna videokameran olla
käyttämättömänä huoneenlämmössä ainakin yksi tunti,
jotta kosteus haihtuu (s. 296).
• Kasetin kullattu kosketinosa on likainen tai pölyinen.
c Puhdista kullattu kosketinosa (s. 287).
Vianmääritys
Virta katkeaa, vaikka akun jäljellä
olevan ajan ilmaisin näyttää
akussa olevan tarpeeksi virtaa
käyttöä varten.
Kasettia ei voi poistaa
kasettipesästä.
Syy ja/tai korjaustoimet
• Videokamerassa ei ole akkua tai akun varaus on lähes tai
kokonaan purkautunut.
c Aseta videokameraan ladattu akku (s. 24, 25).
• Verkkolaitetta ei ole liitetty pistorasiaan.
c Liitä verkkolaite pistorasiaan (s. 12).
• Poistit kasetin kuvauksen jälkeen, eikä kasetissa ole
kasettimuistia (s. 50).
• Uudelle kasetille ei ole vielä kuvattu mitään (s. 50).
• Nauhan alussa tai keskellä on tyhjä osuus (s. 51).
• Valikkoasetusten q REMAIN -kohdan asetuksena on
AUTO.
c Valitse asetukseksi ON, niin jäljellä olevan nauhan
ilmaisin on aina näkyvissä (s. 248).
(Jatkuu seuraavalla sivulla.)
265
Ongelmatyypit ja ratkaisuehdotukset
”Memory Stick” -kortin käytön aikana (vain DCR-TRV22E/TRV33E)
Häiriö
”Memory Stick” -kortti ei toimi.
Tallennus ei toimi.
Kuvaa ei voi poistaa.
”Memory Stick” -korttia ei voi
alustaa.
Kaikkien kuvien poistaminen ei
onnistu.
Kuvaa ei voi suojata.
266
Syy ja/tai korjaustoimet
• POWER-kytkin ei ole asennossa MEMORY.
c Aseta se asentoon MEMORY (s. 15).
• Videokamerassa ei ole ”Memory Stick” -korttia.
c Aseta videokameraan ”Memory Stick” -kortti (s. 14,
146).
• ”Memory Stick” -kortti on jo täynnä kuvia.
c Poista tarpeettomat kuvat ja tallenna korttiin uusia
kuvia (s. 192).
• Videokamerassa on väärin alustettu ”Memory Stick”
-kortti.
c Alusta ”Memory Stick” -kortti videokamerassa tai käytä
toista ”Memory Stick” -korttia (s. 141, 246).
• ”Memory Stick” -kortin tallennussuojakytkin on
asennossa LOCK.
c Vapauta lukitus (s. 142).
• Et voi tallentaa tietoja 100MSDCF-kansioon. Se on
tarkoitettu vain tietojen toistoa varten.
• Kuva on suojattu.
c Poista kuvan suojaus (s. 190).
• ”Memory Stick” -kortin tallennussuojakytkin on
asennossa LOCK.
c Vapauta lukitus (s. 142).
• Yritit poistaa yli 100 kuvaa samalla kertaa.
c Voit valita INDEX-näytössä enintään 100 kuvaa
poistettaviksi samalla kertaa (s. 193).
• ”Memory Stick” -kortin tallennussuojakytkin on
asennossa LOCK.
c Vapauta lukitus (s. 142).
• ”Memory Stick” -kortin tallennussuojakytkin on
asennossa LOCK.
c Vapauta lukitus (s. 142).
• ”Memory Stick” -kortin tallennussuojakytkin on
asennossa LOCK.
c Vapauta lukitus (s. 142).
• Hakemistonäyttöä ei näy.
c Tuo hakemistonäyttö näkyviin painamalla INDEXpainiketta ja suojaa kuva sitten (s. 190).
Ongelmatyypit ja ratkaisuehdotukset
Häiriö
Et voi lisätä tulostusmerkkiä stillkuvaan.
Syy ja/tai korjaustoimet
• ”Memory Stick” -kortin tallennussuojakytkin on
asennossa LOCK.
c Vapauta lukitus (s. 142).
• Hakemistonäyttöä ei näy.
c Tuo hakemistonäyttö näkyviin painamalla INDEXpainiketta ja lisää sitten kuvaan tulostusmerkki (s. 197).
• Yrität lisätä tulostusmerkkiä liikkuvaan kuvaan.
c Tulostusmerkkejä ei voi lisätä liikkuvaan kuvaan.
• Tulostusmerkki lisätään 999 tiedostoon.
c Tulostusmerkin voi lisätä enintään 999 tiedostoon.
• Muilla kameroilla kuvattujen kuvien kokoa ei voi
Kuvan kokoa ei voi muuttaa (vain
muuttaa.
DCR-TRV33E).
• Et ehkä voi toistaa kuvia todellisen kokoisina, kun yrität
Kuvia ei voi toistaa todellisen
toistaa toisella laitteella tallennettuja kuvia. Kyseessä ei ole
kokoisina.
vika.
• Videokamera ei välttämättä pysty toistamaan joitakin
Kuvia ei voi toistaa.
tietokoneella käsiteltyjä kuvia tai niitä kuvia, joiden
kansion nimeä tai tiedostonimeä on muutettu
tietokoneella.
• Jos tallennat kuvat toisella laitteella, kuvat eivät
välttämättä toistu normaalisti tällä videokameralla.
Vianmääritys
(Jatkuu seuraavalla sivulla.)
Fejlfinding
267
Ongelmatyypit ja ratkaisuehdotukset
Muuta
Häiriö
Otsikko ei tallennu.
Kasetin nimi ei tallennu.
Digitaalinen ohjelman editointi
nauhalle ei toimi.
Digitaalinen ohjelman editointi
”Memory Stick” -korttiin ei toimi
(vain DCR-TRV22E/TRV33E).
Videokameran vakiovarusteisiin
sisältyvä kaukosäädin ei toimi
(paitsi DCR-TRV12E).
Televisiosta tai kuvanauhurista
tuleva kuva ei tule näkyviin,
vaikka olet liittänyt videokameran
television tai kuvanauhurin
lähtöliitäntöihin (vain DCRTRV19E/TRV22E/TRV33E).
268
Syy ja/tai korjaustoimet
• Kasetissa ei ole kasettimuistia.
c Käytä kasettimuistilla varustettua kasettia (s. 133).
• Kasettimuisti on täynnä.
c Tarpeettoman otsikon poistaminen (s. 135).
• Kasetti on suojattu tahattomalta nauhoitukselta.
c Siirrä tallennussuojakytkin asentoon REC (s.287).
• Nauhalla on tyhjä jakso kuvattujen otosten välissä.
c Lisää otsikko nauhoitettuun kohtaan (s. 133).
• Kasetissa ei ole kasettimuistia.
c Käytä kasettimuistilla varustettua kasettia (s. 138).
• Kasettimuisti on täynnä.
c Poista tarpeettomat tiedot (s. 139).
• Nauha on suojattu tahattomalta nauhoitukselta.
c Siirrä tallennussuojakytkin asentoon REC (s.287).
• Kuvanauhurin tulokanavan valinta on väärä.
c Valitse oikea tulokanava ja tarkista kuvanauhurin ja
videokameran väliset liitännät (s. 106, 120).
• Videokamera on liitetty muun valmistajan kuin Sonyn
DV-laitteeseen i.LINK-kaapelilla.
c Valitse IR-asetus (s. 111).
• Yrität asettaa ohjelmaa videokasetin tyhjään jaksoon.
c Aseta ohjelma nauhoitettuun jaksoon uudelleen (s. 117).
• Videokameran ja kuvanauhurin välistä tahdistusta ei ole
säädetty.
c Säädä kuvanauhurin tahdistusta (s. 115).
• IR SETUP -koodi on väärä.
c Aseta oikea koodi (s. 114).
• Yrität asettaa ohjelmaa videokasetin tyhjään jaksoon.
c Aseta ohjelma nauhoitettuun jaksoon uudelleen (s. 173).
• Valikkoasetusten COMMANDER-kohdan asetuksena on
OFF.
c Valitse asetukseksi ON (s. 250).
• Infrapunasäteiden tiellä on este.
c Poista este.
• Paristot on asetettu paristolokeroon niin, että paristojen
plus- ja miinusnavat (+ ja –) ovat väärillä puolilla.
c Aseta paristot niin, että niiden napaisuudet tulevat
oikein (s. 315).
• Paristojen varaus on purkautunut.
c Vaihda paristot uusiin (s. 315).
• Valikkoasetusten DISPLAY-kohdan asetuksena on
V-OUT/LCD.
c Valitse asetukseksi LCD (s. 250).
Ongelmatyypit ja ratkaisuehdotukset
Häiriö
Sävelmä tai äänimerkki kuuluu 5
sekunnin ajan.
Mikään toiminto ei toimi, vaikka
virta on kytkettynä.
Painikkeet eivät näy
kosketuspaneelissa.
Nestekidenäytön painikkeet eivät
toimi.
Kuvia ei voi siirtää tietokoneeseen
USB-liitännän kautta.
Kasettia ei voi poistaa, vaikka
kasettipesän kansi on auki.
Kasettia ei voi poistaa
kasettipesästä.
• Akku on asennettu väärin.
c Asenna se oikein (s. 24).
• Akussa on jokin vika.
c Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon.
• Painoit DSPL/BATT INFO -painiketta.
c Paina nestekidenäyttöä kevyesti.
c Paina videokameran DSPL/BATT INFO -painiketta tai
kaukosäätimen DISPLAY-painiketta (paitsi DCRTRV12E, s. 54).
c Säädä näyttöä (CALIBRATION) (s. 300).
Fejlfinding
Akun varaus purkautuu nopeasti,
vaikka akun jäljellä olevan ajan
ilmaisin näyttää, että akku on
täynnä.
CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu
akkua ladattaessa.
• Akku on asennettu väärin.
c Asenna se oikein (s. 24).
• POWER-kytkin ei ole asennossa OFF (CHG).
c Siirrä se asentoon OFF (CHG) (s. 25).
c Lataa akku uudelleen täyteen (s. 25).
Vianmääritys
Kun asetat POWER-kytkimen
asentoon VCR tai OFF (CHG) ja
liikutat videokameraa,
videokameran sisältä voi kuulua
epänormaalia ääntä (vain DCRTRV33E).
Akun latauksen aikana näyttöön ei
tule mitään ilmaisinta.
Et voi ladata akkua.
Syy ja/tai korjaustoimet
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta.
c Poista kasetti ja anna videokameran olla
käyttämättömänä huoneenlämmössä ainakin yksi tunti,
jotta kosteus haihtuu (s. 296).
• Videokamerassa on ilmennyt jokin ongelma.
c Poista kasetti ja aseta se takaisin paikalleen. Yritä sitten
käyttää videokameraa.
c Irrota verkkolaite pistorasiasta tai poista akku ja asenna se
takaisin noin 1 minuutin kuluttua. Kytke videokameraan
virta. Jos toimintoja ei vieläkään voi käyttää, paina RESETpainiketta ohutkärkisellä esineellä. (Kun painat RESETpainiketta, kaikki asetukset päivämäärä ja kellonaika
mukaan lukien palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi
(s. 309).
• Tämä johtuu siitä, että jotkin toiminnot käyttävät
lineaarista mekanismia. Kyseessä ei ole vika.
• Liitit USB-kaapelin tietokoneeseen, ennen kuin asensit
USB-ohjaimen.
c Poista väärän USB-ohjaimen asennus ja asenna USBohjain uudelleen (s. 206, 213).
• Valikkoasetuksissa on USB STREAM -kohdan asetuksena
OFF.
c Valitse asetukseksi ON (s. 249).
• Videokameran sisään on alkanut tiivistyä kosteutta
(s. 296).
c Irrota akku ja aseta se uudelleen videokameraan (s. 24).
269
Suomi
Itsediagnoosinäyttö
Videokamerassa on itsediagnoosinäyttötoiminto.
Tämä toiminto näyttää nestekidenäytössä tai etsimessä
videokameran kunkinhetkisen tilan 5-merkkisenä
koodina (kirjaimen ja numeroiden yhdistelmänä). Jos
5-merkkinen koodi tulee näkyviin, tarkista koodin
merkitys alla olevasta kooditaulukosta. Koodin 2
viimeistä numeroa (näkyvät muodossa ss) eroavat
toisistaan videokameran tilan mukaan.
Nestekidenäyttö tai etsin
C:21:00
Itsediagnoosinäyttö
• C:ss:ss
Voit itse korjata videokamerassa
olevan vian.
• E:ss:ss
Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon.
5-merkkinen näyttö
C:04:ss
C:21:ss
C:22:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:20:ss
E:61:ss
E:62:ss
Syy ja/tai korjaustoimet
• Käyttämäsi akku ei ole ”InfoLITHIUM”-akku.
c Käytä ”InfoLITHIUM”-akkua (s. 25, 288).
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta.
c Poista kasetti ja anna videokameran olla
käyttämättömänä huoneenlämmössä ainakin yksi tunti,
jotta kosteus haihtuu (s. 296).
• Kuvapää on likaantunut.
c Puhdista kuvapää käyttämällä puhdistuskasettia
(lisävaruste) (s. 297).
• Videokameraan on tullut jokin yllä esitetyistä poikkeava
toimintahäiriö, jonka voit itse korjata.
c Poista kasetti ja aseta se takaisin paikalleen. Yritä sitten
käyttää videokameraa. Älä tee tätä toimenpidettä, jos
videokameran sisään on alkanut tiivistyä kosteutta (s.
296).
c Irrota verkkolaitteen virtajohto tai poista akku. Kun olet
kytkenyt virtalähteen takaisin paikalleen, yritä käyttää
videokameraa.
c Vaihda kasetti.
• Videokameraan on tullut toimintahäiriö, jota et voi itse
korjata.
c Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon ja ilmoita 5-merkkinen
koodi (esimerkiksi E:61:10).
Jos et saa korjatuksi vikaa, vaikka toistaisit korjaustoimenpiteen useita kertoja, ota yhteys Sonyjälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
270
Suomi
Varoitusilmaisimet
Jos näytössä näkyy varoitusilmaisimia, tarkista seuraavassa mainitut asiat.
Lisätietoja on sulkeissa ”( )” mainituilla sivuilla.
101-0001 Tiedostoa koskeva
varoitusilmaisin2)
Vilkkuu hitaasti:
• Tiedosto on vioittunut.
• Tiedostoa ei voi lukea.
• Yrität käyttää MEMORY MIX -toimintoa
liikkuvaan kuvaan (s. 160).
”Memory Stick” -kortin
epäyhteensopivuutta koskeva
varoitusilmaisin1) 2)
Vilkkuu hitaasti:
•Videokamerassa on epäyhteensopiva
”Memory Stick” -kortti.
Q
Nauhaa koskeva varoitusilmaisin
Vilkkuu hitaasti:
•Nauha on lähes lopussa.
•Videokamerassa ei ole kasettia.1)
•Kasetin tallennussuojakytkin on asennossa
SAVE (s. 287).1)
Vilkkuu nopeasti:
•Nauha on lopussa.1)
C:21:00 Itsediagnoosinäyttö (p. 270)
E
Akun varaus on lähes tai kokonaan
purkautunut
Vilkkuu hitaasti:
• Akun varaus on lähes purkautunut.
Videokameran käyttötavan, ympäristön ja
akun tilan mukaan E-ilmaisin voi vilkkua,
vaikka akun käyttöaikaa olisikin jäljellä 5–
10 minuuttia.
Z
%
Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta1)
Vilkkuu nopeasti:
• Poista kasetti, aseta POWER-kytkin
asentoon OFF (CHG) ja anna videokameran
olla käyttämättömänä noin yksi tunti
kasettipesä avattuna (s. 296).
”Memory Stick” -korttia koskeva
varoitusilmaisin2)
Vilkkuu hitaasti:
• Videokamerassa ei ole ”Memory Stick”
-korttia.
Vilkkuu nopeasti:
• Kuvaa ei voi tallentaa ”Memory Stick”
-korttiin1)
”Memory Stick” -kortin alustusta
koskeva varoitusilmaisin1) 2)
Vilkkuu nopeasti:
• ”Memory Stick” -kortissa olevat tiedot ovat
vioittuneet (s. 146).
• ”Memory Stick” -kortti on alustettu väärin
(s. 246).
-
Kuva on suojattu1) 2)
Vilkkuu hitaasti:
•Kuva on suojattu (s. 190).
Salamaa (lisävaruste) koskeva
varoitusilmaisin
Vilkkuu hitaasti:
•Latauksen aikana
Vilkkuu nopeasti:
•Itsediagnoosinäyttö on aktivoitunut
(s. 270).1)
•Ulkoisessa salamassa (lisävaruste) on jokin
ongelma.
Fejlfinding
Kasettimuistia koskeva
varoitusilmaisin1)
Vilkkuu hitaasti:
• Videokamerassa ei ole kasettimuistilla
varustettua kasettia (s. 284).
Vianmääritys
Kasetti on poistettava1)
Vilkkuu hitaasti:
•Kasetin tallennussuojakytkin on asennossa
SAVE (s. 287).
Vilkkuu nopeasti:
•Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta
(s. 296).
•Nauha on lopussa.
•Itsediagnoosinäyttö on aktivoitunut (s. 270).
Still-kuvan tallennusta koskeva
varoitusilmaisin
Vilkkuu hitaasti:
•Still-kuvaa ei voi tallentaa ”Memory Stick”
-korttiin (s. 63).2)
•Still-kuvaa ei voi tallentaa ”Memory Stick”
-korttiin (s. 65).3)
1)
Videokamera soittaa sävelmän tai antaa
äänimerkin.
2)
Vain DCR-TRV22E/TRV33E
3)
Vain DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E
271
Suomi
Varoitusilmoitukset
Jos näytössä näkyy ilmoituksia, tarkista seuraavassa mainitut asiat. Lisätietoja on sulkeissa ”( )”
mainituilla sivuilla.
• CLOCK SET
• FOR ”InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
•
CLEANING CASSETTE
Aseta päivämäärä ja kellonaika (s. 31).
Käytä ”InfoLITHIUM”-akkua (s. 25).
Kuvapää on likaantunut (s. 297).
x-ilmaisin ja ” CLEANING CASSETTE” -ilmoitus tulevat
vuorotellen näyttöön.
• COPY INHIBIT4)
Yritit tallentaa kuvaa, jossa on tekijänoikeuksia suojaava
signaali (s. 285).1)
•
FULL
Kasettimuisti on täynnä (s. 135, 139, 140).1)
•
16BIT
AUDIO MODE -asetuksena on 16BIT.1) Et voi äänittää uutta
ääntä (s. 131, 248).
REC MODE
REC MODE -asetuksena on LP.1) Nauha on nauhoitettu eri
•
värijärjestelmää käyttäen. Et voi äänittää uutta ääntä (s. 131,
248).
•
TAPE
Nauhalla ei ole nauhoitettua osuutta.1) Et voi äänittää uutta
ääntä.
•
”i.LINK” CABLE
i.LINK-kaapelia ei ole liitetty.1) Et voi äänittää uutta ääntä (s.
131).
•
FULL3)
”Memory Stick” -kortti on täynnä (s. 155).1)
3)
•
”Memory Stick” -kortin tallennussuojakytkin on asennossa
LOCK (s. 142).1)
3)
•
NO FILE
”Memory Stick” -korttiin ei ole tallennettu tunnistuskelpoisia
kuvia.1)
•
NO MEMORY STICK3)
Videokamerassa ei ole ”Memory Stick” -korttia.1)
•
AUDIO ERROR3)
Yritit tallentaa kuvaa ja ääntä, jota videokamera ei pysty
tallentamaan ”Memory Stick” -korttiin (s. 171).1)
•
MEMORY STICK ERROR3) ”Memory Stick” -kortissa olevat tiedot ovat vioittuneet (s.
146).1)
•
FORMAT ERROR3)
Videokamera ei tunnista ”Memory Stick” -korttia (s. 246).1)
Tarkista kortin alustus.
•
PLAY ERROR3)
Kuva on vääristynyt, eikä sitä voi toistaa.1) 2)
•
REC ERROR3)
Katkaise virta ja kytke virta sitten uudelleen.1)
•
INCOMPATIBLE
Videokamerassa oleva ”Memory Stick” -kortti ei ole
MEMORY STICK3)
yhteensopiva videokamerasi kanssa.1)
3)
• READ-ONLY MEMORY STICK Videokamerassa oleva ”Memory Stick” -kortti on vain
lukukelpoinen.1)
• Q Z TAPE END
Nauha on lopussa.1)
• Q NO TAPE
Aseta videokameraan kasetti.1)
• DELETING3)
Painoit videokameran PHOTO-painiketta, kun videokamera
poisti tietoja ”Memory Stick” -kortista.1)
3)
• FORMATTING
Painoit videokameran PHOTO-painiketta, kun videokamera
alusti ”Memory Stick” -korttia.1)
• NOW CHARGING
Ulkoisen salaman (lisävaruste) lataus ei toimi oikein.1)
3)
• FOLDER NO. FULL
Olet luonut suurimman mahdollisen määrän kansioita.1)
• USB STREAMING ON GOING3) USB Streaming -toiminto on käytössä.
1)
Videokamera soittaa sävelmän tai antaa äänimerkin.
Aseta ”Memory Stick” -kortti takaisin videokameraan ja aloita toisto.
3)
Vain DCR-TRV22E/TRV33E
4)
Vain DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
2)
272
Dansk
— Fejlfinding —
Problemtyper og -afhjælpning
Hvis du støder på problemer under brugen af camcorderen, kan du benytte følgende tabel til at
lokalisere og afhjælpe problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du frakoble strømkilden og
kontakte din Sony-forhandler. Hvis “C:ss:ss” vises på skærmen, er selvdiagnosedisplayfunktionen aktiveret. Se side 281.
Under optagelse
Symptom
START/STOP fungerer ikke.
SteadyShot fungerer ikke.
Autofokusfunktionen virker ikke.
Fejlfinding
Billedet i søgeren er ikke klart.
Vianmääritys
Strømmen afbrydes.
Årsag og/eller afhjælpning
• POWER-kontakten er ikke sat på CAMERA.
c Sæt den på CAMERA (s. 17, 36).
• Camcorderen slukker automatisk for at forhindre, at
batteriet løber tør, og for at beskytte båndet, når
camcorderen har været på optagestandby i mere end 5
minutter.
c Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG) og derefter på
CAMERA.
• Der er ikke mere bånd.
c Spol båndet tilbage, eller isæt et nyt (s. 16, 53).
• Skrivebeskyttelsestappen er angivet til SAVE.
c Anvend en ny kassette, eller skyd tappen til side (s. 287).
• Båndet sidder fast på tromlen (kondensvand).
c Tag kassetten ud, og lad camcorderen stå i mindst 1
time, så den kan akklimatisere (s. 296).
• Camcorderen slukker automatisk for at forhindre, at
batteriet løber tør, og for at beskytte båndet, når
camcorderen har været på optagestandby i mere end 5
minutter.
c Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG) og derefter på
CAMERA.
• Batteriet er afladet eller næsten afladet.
c Isæt et fuldt opladet batteri.
• Søgeren er ikke forlænget.
c Forlæng søgeren (s. 43).
• Søgerokularet er ikke justeret.
c Juster søgerokularet (s. 43).
• STEADYSHOT er deaktiveret (OFF) i menuindstillingerne.
c Sæt den på ON (s. 253).
• Camcorderen er indstillet til manuel fokusering.
c Tryk på FOCUS for at indstille på autofokus (s. 84).
• Optageforholdene er uegnede til autofokus.
c Indstil til manuel fokusering (s. 84).
(fortsættes på næste side)
273
Problemtyper og -afhjælpning
Symptom
Billedet vises ikke i søgeren.
Årsag og/eller afhjælpning
• LCD-panelet er åbent.
c Luk LCD-panelet.
Der vises en lodret stribe, når du
• Der er for stor kontrast mellem motivet og baggrunden.
optager et motiv, f.eks. lys eller en
Dette er ikke en fejl.
stearinlysflamme mod en mørk
baggrund.
Der vises en lodret stribe, når du
• Dette er ikke en fejl.
optager et meget lyst motiv.
Små hvide, røde, blå eller grønne
• SLOW SHTR, Super NightShot* eller Langsom lukker
prikker vises på skærmen.
(farve)* er aktiveret. Dette er ikke en fejl.
Et ukendt billede vises på
• Hvis der går 10 minutter, efter at du sætter POWERskærmen.
kontakten på CAMERA, eller hvis DEMO MODE er
aktiveret (ON) i menuindstillingerne, uden at der er isat
en kassette eller “Memory Stick”*, starter camcorderen
automatisk demonstrationen.
c Isæt en kassette/”Memory Stick”*, eller tryk på LCDskærmen. Demonstrationen standser. Du kan også
indstille DEMO MODE til OFF i menuindstillingerne
(s. 259).
Billedet er optaget i forkerte eller
• NIGHTSHOT er indstillet på ON.
unaturlige farver.
c Indstil den på OFF (s. 47).
Billedet er for lyst, og motivet vises • NIGHTSHOT er indstillet på ON i lyse omgivelser.
ikke på skærmen.
c Indstil den på OFF (s. 47).
• Modlysfunktionen er aktiv.
c Deaktiver den (s. 46).
Lukkeren er ikke klikket på plads.
• BEEP er deaktiveret (OFF) i menuindstillingerne.
c Sæt den på MELODY eller NORMAL (s. 260).
Der vises vandrette sorte striber
c Deaktiver STEADYSHOT (OFF) i menuindstillingerne
ved optagelse af en tv-skærm eller
(s. 253).
computerskærm.
Den eksterne blitz (medfølger
ikke) virker ikke.
Der kan forekomme flimren eller
farveskift.
* Kun DCR-TRV22E/TRV33E
274
• Strømmen til den eksterne blitz (medfølger ikke) er
afbrudt, eller strømkilden er ikke installeret.
c Tænd den eksterne blitz (medfølger ikke), eller installer
strømkilden.
• Der er monteret 2 eller flere eksterne blitz (medfølger
ikke).
c Du kan kun montere én ekstern blitz (medfølger ikke).
• PORTRAIT eller SPORTS i PROGRAM AE er aktiveret,
når der optages i lys fra et lysstofrør, f.eks. en
fluorescerende lampe, en natriumlampe eller en
kviksølvlampe.
c Sæt PROGRAM AE på AUTO i menuindstillingerne.
Problemtyper og -afhjælpning
Under afspilning
Symptom
Det er ikke muligt at afspille.
Vianmääritys
Fejlfinding
Årsag og/eller afhjælpning
• Der er ikke mere bånd.
c Spol båndet tilbage (s. 53).
Der forekommer vandrette streger • Videohovedet er muligvis snavset.
på billedet, eller afspilningsbilledet
c Rengør videohovedet ved hjælp af rensekassetten
er uskarpt eller vises ikke.
(medfølger ikke) (s. 297).
Der er ingen eller kun svag lyd
• Stereobåndet afspilles med HiFi SOUND indstillet til 2 i
ved afspilning af båndet.
menuindstillingerne.
c Indstil HiFi SOUND til STEREO (s. 254).
• Der er skruet helt ned for lyden.
c Skru op for lyden (s. 52).
• AUDIO MIX er indstillet til ST2 i menuindstillingerne.
c Foretag justering af AUDIO MIX (s. 254).
Lyden afbrydes.
• Videohovedet er muligvis snavset.
c Rengør videohovedet ved hjælp af rensekassetten
(medfølger ikke) (s. 297).
Under visning af optagedato
• Kassetten har ikke kassettehukommelse.
virker funktionen til datosøgning
c Brug en kassette med kassettehukommelse (s. 100).
ikke.*
• CM SEARCH er deaktiveret (OFF) i menuindstillingerne.
c Sæt den på ON (s. 257).
• Båndet har en tom sektion i den optagne del (s. 102).
Titelsøgning virker ikke.*
• Kassetten har ikke kassettehukommelse.
c Brug en kassette med kassettehukommelse (s. 98).
• CM SEARCH er deaktiveret (OFF) i menuindstillingerne.
c Sæt den på ON (s. 257).
• Der er ingen titel på båndet.
c Indkopier titlerne (s. 133).
• Båndet har en tom sektion i den optagne del (s. 99).
Ny lyd, der er føjet til det optagne
• AUDIO MIX er indstillet til ST1 i menuindstillingerne.
bånd, kan ikke høres.
c Foretag justering af AUDIO MIX (s. 254).
Titlen vises ikke.
• TITLE DSPL er deaktiveret (OFF) i menuindstillingerne.
c Sæt den på ON (s. 257).
* Undtagen DCR-TRV12E
275
Problemtyper og -afhjælpning
Under optagelse og afspilning
Symptom
Camcorderen tændes ikke.
End Search-funktionen virker ikke.
End Search-funktionen virker ikke
korrekt.
Batteriet aflades hurtigt.
Indikatoren for resterende
batteritid viser ikke den korrekte
tid.
Strømmen afbrydes, selvom
indikatoren for resterende
batteritid angiver, at batteriet har
strøm nok til at kunne fungere.
Kassetten kan ikke skubbes ud af
rummet.
Indikatorerne % og Z blinker, og
der er ingen funktioner, der virker,
bortset fra udtagning af kassetten.
-indikatoren vises ikke, når der
bruges en kassette med
kassettehukommelse.
Indikatoren for resterende bånd
vises ikke.
276
Årsag og/eller afhjælpning
• Batteriet er ikke installeret, eller det er afladet eller næsten
afladet.
c Isæt et opladet batteri (s. 24, 25).
• Lysnetadapteren er ikke tilsluttet en stikkontakt i væggen.
c Tilslut lysnetadapteren til en stikkontakt i væggen
(s. 16).
• Kassetten blev skubbet ud efter optagelsen, da der blev
brugt en kassette uden kassettehukommelse (s. 50).
• Der er endnu ikke optaget noget på den nye kassette (s.
50).
• Der er en tom sektion i begyndelsen af eller midt på
båndet (s. 51).
• Den omgivende temperatur er for lav.
• Batteriet er ikke fuldt opladet.
c Foretag fuld opladning af batteriet igen (s. 25).
• Batteriet er fuldstændigt afladet og kan ikke genoplades.
c Udskift batteriet (s. 291).
• Du har anvendt batteriet i meget varme eller kolde
omgivelser i længere tid.
• Batteriet er fuldstændigt afladet og kan ikke genoplades.
c Udskift batteriet (s. 291).
• Batteriet er ikke fuldt opladet.
c Isæt et fuldt opladet batteri (s. 24, 25).
• Der er opstået en afvigelse i angivelsen af resterende
batteritid.
c Oplad igen batteriet helt, så indikatoren for resterende
batteritid viser den korrekte status (s. 290).
• Der er opstået en afvigelse i angivelsen af resterende
batteritid.
c Oplad igen batteriet helt, så indikatoren for resterende
batteritid viser den korrekte status (s. 290).
• Strømkilden er ikke tilsluttet.
c Tilslut strømkilden omhyggeligt (s. 16, 25).
• Batteriet er afladet.
c Anvend et opladet batteri (s. 24, 25).
• Der forekommer kondensvand.
c Tag kassetten ud, og lad camcorderen stå i mindst 1
time, så den kan akklimatisere (s. 296).
• Båndets forgyldte stik er snavset eller støvet.
c Rengør det forgyldte stik (s. 287).
• q REMAIN er indstillet til AUTO i menuindstillingerne.
c Sæt den på ON for altid at få vist indikatoren for
resterende båndtid (s. 258).
Problemtyper og -afhjælpning
Hvis du bruger “Memory Stick” (kun DCR-TRV22E/TRV33E)
Symptom
“Memory Stick” virker ikke.
Der kan ikke foretages optagelse.
Billedet kan ikke slettes.
Du kan ikke beskytte billedet.
Fejlfinding
Det er ikke muligt at foretage
sletning af alle billederne.
Vianmääritys
Du kan ikke formatere “Memory
Stick”.
Årsag og/eller afhjælpning
• POWER-kontakten er ikke sat på MEMORY.
c Sæt den på MEMORY (s. 19).
• Der er ikke isat en “Memory Stick”.
c Isæt “Memory Stick” (s. 18, 146)
• “Memory Stick” er allerede fuld.
c Slet unødvendige billeder, og optag igen (s. 192).
• Der er isat en “Memory Stick”, der ikke er formateret
korrekt.
c Formater “Memory Stick” ved hjælp af camcorderen,
eller anvend en anden “Memory Stick” (s. 141, 256).
• Skrivebeskyttelsestappen på “Memory Stick” er låst
(LOCK).
c Deaktiver låsen (s. 142).
• Du kan ikke optage data i mappen 100MSDCF. Den er kun
til afspilning af data.
• Billedet er beskyttet.
c Annuller billedbeskyttelsen (s. 190).
• Skrivebeskyttelsestappen på “Memory Stick” er låst
(LOCK).
c Deaktiver låsen (s. 142).
• Du har forsøgt at slette mere end 100 billeder i en enkelt
session.
c Du kan vælge op til 100 billeder på INDEX-skærmen i
en enkelt session (s. 193).
• Skrivebeskyttelsestappen på “Memory Stick” er låst
(LOCK).
c Deaktiver låsen (s. 142).
• Skrivebeskyttelsestappen på “Memory Stick” er låst
(LOCK).
c Deaktiver låsen (s. 142).
• Skrivebeskyttelsestappen på “Memory Stick” er låst
(LOCK).
c Deaktiver låsen (s. 142).
• Indeksskærmen vises ikke.
c Tryk på INDEX for at få vist indeksskærmen, og beskyt
derefter billedet (s. 190).
(fortsættes på næste side)
277
Problemtyper og -afhjælpning
Symptom
Du kan ikke skrive et
udskrivningsmærke på
stillbilledet.
Du kan ikke ændre billedets
størrelse. (Kun DCR-TRV33E)
Du kan ikke afspille billeder i
faktisk størrelse.
Du kan ikke afspille billeddata.
278
Årsag og/eller afhjælpning
• Skrivebeskyttelsestappen på “Memory Stick” er låst
(LOCK).
c Deaktiver låsen (s. 142).
• Indeksskærmen vises ikke.
c Tryk på INDEX for at få vist indeksskærmen, og skriv
derefter et udskrivningsmærke (s. 197).
• Du forsøger at skrive et udskrivningsmærke på et
bevægelsesbillede.
c Det er ikke muligt at skrive udskrivningsmærker på
bevægelsesbilleder.
• Der skrives et udskrivningsmærke på 999 filer.
c Der kan kun skrives et udskrivningsmærke på
maksimalt 999 filer.
• Størrelsen af billeder, der er optaget med andre kameraer,
kan muligvis ikke ændres.
• Det er måske ikke muligt at afspille billeder i faktisk
størrelse, når du forsøger at afspille billeder, der er optaget
på andet udstyr. Dette er ikke en fejl.
• Camcorderen kan muligvis ikke afspille billeder, der er
redigeret ved hjælp af computeren, eller billeder, hvis
mappe- eller filnavne er ændret med computeren.
• Hvis du optager billeder med andet udstyr, afspilles
billederne muligvis ikke normalt på camcorderen.
Problemtyper og -afhjælpning
Andet
Symptom
En titel er ikke optaget.
Vianmääritys
Fejlfinding
Årsag og/eller afhjælpning
• Kassetten har ikke kassettehukommelse.
c Brug en kassette med kassettehukommelse (s. 133).
• Der er ikke mere kassettehukommelse.
c Slet unødvendig titel (s. 135).
• Kassetten er indstillet til at forhindre sletning ved et uheld.
c Skub skrivebeskyttelsestappen til REC (s. 287).
• Båndet har en tom sektion i den optagne del.
c Indkopier titlen på den optagne del (s. 133).
Et kassettemærke er ikke
• Kassetten har ikke kassettehukommelse.
optaget.
c Brug en kassette med kassettehukommelse (s. 138).
• Der er ikke mere kassettehukommelse.
c Slet uønskede data (s. 139).
• Båndet er indstillet til at forhindre sletning ved et uheld.
c Skub skrivebeskyttelsestappen til REC (s. 287).
Det er ikke muligt at foretage
• Videobåndoptagerens indgangsvælger er ikke indstillet korrekt.
digital programredigering af et
c Foretag korrekt indstilling af vælgeren, og kontroller
bånd.
derefter tilslutningen mellem videobåndoptageren og
camcorderen (s. 106, 120).
• Camcorderen er tilsluttet andet DV-udstyr end Sony-udstyr
ved hjælp af i.LINK-kablet.
c Sæt den på IR (s. 111).
• Du forsøger at indstille et program på en tom sektion på båndet.
c Indstil programmet igen på en optaget sektion (s. 117).
• Synkroniseringen af camcorderen og videobåndoptageren er
ikke justeret.
c Juster synkroniseringen af videobåndoptageren (s. 115).
• IR SETUP-koden er ikke korrekt
c Angiv den korrekte kode (s. 114).
Det er ikke muligt at foretage
• Du forsøger at indstille et program på en tom sektion på
digital programredigering på
båndet.
“Memory Stick”. (Kun DCRc Indstil programmet igen på en optaget sektion (s. 173).
TRV22E/TRV33E)
Den fjernbetjening, der fulgte
• COMMANDER er deaktiveret (OFF) i menuindstillingerne.
med camcorderen, fungerer
c Sæt den på ON (s. 260).
ikke (undtagen DCR-TRV12E). • De infrarøde stråler blokeres.
c Fjern hindringen.
• Batteriernes + og – poler vender forkert i forhold til + og –
mærkerne i batteriholderen.
c Isæt batterierne, så polerne vender korrekt (s. 315).
• Batterierne er afladede.
c Isæt nye batterier (s. 315).
Billedet fra et tv eller en
• DISPLAY er sat på V-OUT/LCD i menuindstillingerne.
videobåndoptager vises ikke,
c Sæt den på LCD (s. 260).
heller ikke selvom
camcorderen er tilsluttet tv’ets
eller videobåndoptagerens
udgang (kun DCR-TRV19E/
TRV22E/TRV33E).
(fortsættes på næste side)
279
Problemtyper og -afhjælpning
Symptom
Melodien eller biplyden høres i 5
sekunder.
Ingen funktioner virker, selvom
strømmen er tilsluttet.
Hvis du indstiller POWERkontakten på VCR eller OFF
(CHG), når du flytter camcorderen,
høres muligvis en raslelyd inde fra
camcorderen. (Kun DCR-TRV33E)
Mens batteriet oplades, vises der
ingen indikator.
Du kan ikke oplade batteriet.
Batteriet løber hurtigt tør for
strøm, selvom indikatoren for
resterende batteritid viser, at
batteriet er fuldt opladet.
Mens batteriet lades op, blinker
CHG-lampen (opladning).
Knapperne er ikke vist på
berøringspanelet.
Knapperne på LCD-skærmen
fungerer ikke.
Billeddata kan ikke overføres til
computeren ved hjælp af USBforbindelsen.
Kassetten kan ikke skubbes ud,
selvom kassettedækslet er åbent.
Kassetten kan ikke skubbes ud.
280
Årsag og/eller afhjælpning
• Der forekommer kondensvand.
c Tag kassetten ud, og lad camcorderen stå i mindst 1
time, så den kan akklimatisere (s. 296).
• Der er opstået et problem i camcorderen.
c Fjern kassetten, og isæt den igen. Betjen derefter
camcorderen.
c Tag lysnetadapteren ud af stikkontakten i væggen, eller
fjern batteriet, og foretag derefter tilslutning igen efter ca.
1 minut. Tænd camcorderen. Hvis funktionerne stadig
ikke virker, skal du trykke på knappen RESET med en
spids genstand. Hvis du trykker på RESET, nulstilles alle
indstillinger, herunder indstillingerne for dato og tid
(s. 309).
• Dette skyldes, at nogle funktioner anvender en lineær
mekanisme. Dette er ikke en fejl.
• Batteriet er ikke sat korrekt i.
c Installer det korrekt (s. 24).
• POWER-kontakten er ikke sat på OFF (CHG).
c Sæt den på OFF (CHG)(s. 25).
c Foretag fuld opladning af batteriet igen (s. 25).
• Batteriet er ikke sat korrekt i.
c Installer det korrekt (s. 24).
• Der er noget galt med batteriet.
c Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret
Sony-servicecenter.
• Der er trykket på DSPL/BATT INFO.
c Tryk let på LCD-skærmen.
c Tryk på DSPL/BATT INFO på camcorderen eller
DISPLAY på fjernbetjeningen (undtagen for DCRTRV12E, s. 54).
c Juster skærmen (CALIBRATION) (s. 300).
• USB-kablet blev tilsluttet, inden installationen af USBdriveren var fuldført.
c Fjern den ufuldstændigt installerede USB-driver, og
geninstaller USB-driveren (s. 206, 213).
• USB STREAM er deaktiveret (OFF) i menuindstillingerne.
c Sæt den på ON (s. 259).
• Der er kondensvand i camcorderen (s. 296).
c Tag batteriet ud, og sæt det i igen (s. 24).
Dansk
Selvdiagnosedisplay
Camcorderen er udstyret med en selvdiagnosedisplayfunktion.
Med denne funktion vises camcorderens aktuelle
tilstand som en femcifret kode (kombination af et
bogstav og tal) på LCD-skærmen eller i søgeren. Hvis
der vises en 5-cifret kode, skal du checke følgende
kodediagram. De sidste 2 cifre (angivet ved ss)
afhænger af camcorderens tilstand.
LCD-skærm eller søger
C:21:00
Selvdiagnosedisplay
• C:ss:ss
Du kan selv afhjælpe problemet med
camcorderen.
• E:ss:ss
Kontakt din Sony-forhandler eller et
lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
5-cifret display
C:04:ss
C:21:ss
E:20:ss
E:61:ss
E:62:ss
Fejlfinding
C:31:ss
C:32:ss
Vianmääritys
C:22:ss
Årsag og/eller afhjælpning
• Du anvender ikke et “InfoLITHIUM”-batteri.
c Anvend et “InfoLITHIUM”-batteri (s. 25, 288).
• Der forekommer kondensvand.
c Skub kassetten ud, og undlad at bruge camcorderen i
mindst én time, så den kan akklimatiseres (s. 296).
• Videohovederne er snavsede.
c Rengør videohovederne ved hjælp af rensekassetten
(medfølger ikke) (s. 297).
• Der er opstået en anden fejlfunktion end den ovennævnte,
som du selv kan afhjælpe.
c Tag kassetten ud, og sæt den i igen. Betjen derefter
camcorderen. Undlad at udføre denne handling, hvis
der opstår kondensvand (s. 296).
c Tag lysnetadapterens netledning ud, eller fjern batteriet.
Betjen camcorderen, når du har tilsluttet strømkilden
igen.
c Udskift kassetten.
• Der er opstået en fejlfunktion, som du ikke selv kan
afhjælpe.
c Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret
Sony-servicecenter, og oplys den femcifrede kode (f.eks.
E:61:10).
Hvis du ikke selv kan afhjælpe problemet efter at have forsøgt nogle få gange, skal du kontakte
din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
281
Dansk
Advarselsindikatorer
Se nedenfor, hvis der vises indikatorer på skærmen.
Se sidetallene i parentes “( )”, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
101-0001 Filadvarselsindikator2)
Q
Advarselsindikator for båndet
Langsomt blinkende:
•Båndets slutning er næsten nået.
•Der er ikke isat en kassette.1)
•Skrivebeskyttelsestappen på kassetten er
angivet til SAVE (s. 287).1)
Hurtigt blinkende:
•Der er ikke mere bånd.1)
Langsomt blinkende:
•Filen er beskadiget.
•Filen kan ikke læses.
•Du forsøger at foretage MEMORY MIX på
bevægelsesbilleder (s. 160).
C:21:00 Selvdiagnosedisplay (p. 281)
E
Batteriet er afladet eller næsten afladet
Langsomt blinkende:
•Batteriet er næsten afladet.
Afhængigt af driftsforhold, miljø og
batteriforhold, kan E-indikatoren blinke,
selvom der resterer ca. 5-10 minutter.
Z
Du skal skubbe kassetten ud1)
Langsomt blinkende:
•Skrivebeskyttelsestappen på kassetten er
angivet til SAVE (s. 287).
Hurtigt blinkende:
•Der forekommer kondensvand (s. 296).
•Der er ikke mere bånd.
•Selvdiagnose-displayfunktion er aktiveret
(s. 281).
%
Der forekommer kondensvand1)
Hurtigt blinkende:
•Skub kassetten ud, indstil POWERkontakten på OFF (CHG), og lad den stå i
ca. 1 time med kassettedækslet åbent
(s. 296).
Advarselsindikator vedrørende
kassettehukommelse1)
Langsomt blinkende:
•Der er ikke isat en kassette med
kassettehukommelse (s. 284).
Advarselsindikator for “Memory Stick”2)
Langsomt blinkende:
•Der er ikke isat en “Memory Stick”.
Hurtigt blinkende:
•Billedet kan ikke optages på “Memory
Stick”.1)
Advarselsindikator for “Memory Stick”formatering1) 2)
Hurtigt blinkende:
•“Memory Stick”-dataene er beskadiget
(s. 146).
•“Memory Stick” er ikke korrekt formateret
(s. 256).
Advarselsindikator for inkompatibel
“Memory Stick”1) 2)
Langsomt blinkende:
•Der er isat en inkompatibel “Memory
Stick”.
282
-
Billedet er beskyttet1) 2)
Langsomt blinkende:
•Billedet er beskyttet (s. 190).
Advarselsindikator for blitz (medfølger
ikke)
Langsomt blinkende:
•Under opladning
Hurtigt blinkende:
•Selvdiagnose-displayfunktion er aktiveret
(p. 281).1)
•Der er noget i vejen med den eksterne blitz
(medfølger ikke).
Advarselsindikator vedrørende
stillbilledoptagelse
Langsomt blinkende:
•Stillbilledet kan ikke optages på “Memory
Stick” (s. 63).2)
•Stillbilledet kan ikke optages på bånd
(s. 65).3)
1)
Du hører melodien eller biplyden.
Kun DCR-TRV22E/TRV33E
3)
Kun DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E
2)
Dansk
Advarselsmeddelelser
Se nedenfor, hvis der vises meddelelser på skærmen. Se siden i parentes “( )” for at få yderligere
oplysninger.
• CLOCK SET
• FOR ”InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
•
CLEANING CASSETTE
Indstil dato og klokkeslæt (s. 31).
Anvend et “InfoLITHIUM”-batteri (s. 25).
Vianmääritys
Fejlfinding
Videohovederne er snavsede (s. 297).
Indikatoren x og meddelelsen “ CLEANING CASSETTE”
vises skiftevis på skærmen.
• COPY INHIBIT4)
Du har forsøgt at optage et billede, der indeholder et
ophavsretligt kontrolsignal (s. 285) 1)
•
FULL
Kassettehukommelsen er fuld (s. 135, 139, 140) 1)
•
16BIT
AUDIO MODE er indstillet til 16BIT.1) Du kan ikke
eftersynkronisere ny lyd (s. 131, 258).
•
REC MODE
REC MODE er indstillet til LP.1) Båndet blev optaget med et
andet farvesystem. Du kan ikke eftersynkronisere ny lyd (s. 131,
258).
•
TAPE
Der er ingen optagne sekvenser på båndet.1) Du kan ikke
eftersynkronisere ny lyd.
”i.LINK” CABLE
i.LINK-kabel er tilsluttet.1) Du kan ikke eftersynkronisere ny lyd
•
(s. 131).
•
FULL3)
"Memory Stick" er fuld (s. 155) 1)
3)
•
Skrivebeskyttelsestappen på “Memory Stick” er låst (LOCK)
(s. 142).1)
3)
•
NO FILE
Der er ikke optaget eller genkendt billeder på “Memory Stick”.1)
3)
•
NO MEMORY STICK
Der er ikke isat en “Memory Stick”.1)
3)
•
AUDIO ERROR
Du forsøger at optage et billede med lyd, der ikke kan optages
af camcorderen på “Memory Stick” (s. 171).1)
3)
•
MEMORY STICK ERROR “Memory Stick”-data er beskadiget (s. 146).1)
•
FORMAT ERROR3)
“Memory Stick” genkendes ikke (s. 246).1) Kontroller formatet.
3)
PLAY ERROR
Billedet forvrænges og kan ikke afspilles.1) 2)
•
3)
•
REC ERROR
Sluk for strømmen, og tænd igen.1)
•
INCOMPATIBLE
Den isatte “Memory Stick” er ikke kompatibel med
MEMORY STICK3)
camcorderen.1)
• READ-ONLY MEMORY STICK3) Der er isat en skrivebeskyttet “Memory Stick”.1)
• Q Z TAPE END
Båndet er løbet ud.1)
• Q NO TAPE
Isæt en kassette.1)
3)
• DELETING
Du kan trykke på PHOTO på camcorderen, mens du sletter
data på “Memory Stick”.1)
• FORMATTING3)
Du kan trykke på PHOTO på camcorderen, mens du formaterer
“Memory Stick”.1)
• NOW CHARGING
Opladning af en ekstern blitz (medfølger ikke) fungerer ikke
korrekt.1)
3)
• FOLDER NO. FULL
Du har nået det maksimale antal mapper, der kan oprettes.1)
3)
• USB STREAMING ON GOING Der udføres USB-streaming.
1)
Du hører melodien eller biplyden.
Isæt “Memory Stick” igen, og afspil.
3)
Kun DCR-TRV22E/TRV33E
4)
Kun DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
2)
283
— Lisätietoja —
— Yderligere oplysninger —
Käyttökelpoiset kasetit
Anvendelige kassetter
Kasetin tyypin valinta
Voit käyttää videokamerassasi vain mini-DV.* Et voi käyttää mitään muita 8
kasetteja
mm -, Hi8
-, Digital8 -, VHS
-,
VHSC
-, S-VHS
- , S-VHSC
-,
- tai MICROMV
Betamax -, DV
-kasetteja.
Du kan kun bruge DV-minikassetter af typen
.* Du kan ikke bruge andre kassetter af
typen 8 mm , Hi8
, Digital8 , VHS
,
VHSC
, S-VHS
, S-VHSC
,
eller MICROMV
Betamax , DV
kassetter.
* Mini-DV-kasettityyppejä on 2:
kasettimuistilla varustettuja ja
kasettimuistittomia.
Kasettimuistilla varustetuissa kaseteissa on
merkki
(Cassette Memory, kasettimuisti).
On suositeltavaa, että käytät kasetteja, joissa
on kasettimuisti.
* Der findes 2 typer DV-minikassetter: med
kassettehukommelse og uden
kassettehukommelse.
Kassetter med kassettehukommelse er
forsynet med kassettehukommelsesmærket
.
Vi anbefaler, at du bruger kassetter med
kassettehukommelse.
Tämäntyyppisissä kaseteissa on muistipiiri.
Videokamerasi pystyy kirjoittamaan tälle
muistipiirille tietoja, kuten otsikoita, ja
lukemaan tietoja muistipiiristä.
Kasettimuistin toimintojen käyttö vaatii, että
nauhalle on nauhoitettu peräkkäisiä
signaaleja. Jos nauhan alussa tai otosten
välissä on tyhjä jakso, otsikot eivät ehkä näy
oikein tai jotkin hakutoiminnot eivät toimi
oikein (paitsi DCR-TRV12E). Voit estää
tyhjien jaksojen syntymisen nauhalle
toimimalla seuraavassa kuvatulla tavalla.
Siirry nauhoitetun jakson loppuun
painamalla END SCH -painiketta ennen
seuraavan nauhoituksen aloittamista, jos olet
suorittanut seuraavat toimenpiteet:
– olet poistanut kasetin nauhoituksen aikana
– olet toistanut nauhan loppuun
– olet käyttänyt Edit Search -toimintoa.
Jos nauhalla on tyhjä jakso tai katkonainen
signaali, nauhoita uudelleen nauhan alusta
loppuun edellä kuvatulla tavalla.
Sama tilanne voi syntyä, kun nauhoitat ilman
kasettimuistia olevalla digitaalisella
videokameralla nauhalle, jolle on aiemmin
nauhoitettu kasettimuistilla varustetulla
videokameralla.
284
Valg af kassettetype
IC-hukommelse er anført på denne type
kassette. Camcorderen kan læse og skrive
data, f.eks. optagedatoer eller titler osv., til
denne hukommelse.
De funktioner, der bruger
kassettehukommelse, kræver, at der optages
signaler efter hinanden på båndet. Hvis
båndet har en tom sektion i starten eller
mellem optagne sektioner, vises titlerne
muligvis ikke korrekt, eller søgefunktionerne
fungerer måske ikke korrekt (undtagen DCRTRV12E). Udfør følgende handling for at
undgå, at der findes en tom sektion på
båndet.
Tryk på END SCH for at gå til slutningen af
den optagne sektion, inden du starter den
næste optagelse, hvis du har udført følgende:
– Du har skubbet kassetten ud under
optagelse.
– Du har afspillet båndet.
– Du har brugt Edit search.
Hvis der er en tom sektion eller afbrydelser i
signalet på båndet, skal du optage igen fra
starten til slutningen af båndet som beskrevet
ovenfor.
Det samme sker måske, hvis du optager ved
hjælp af en digital videokameraoptager uden
funktionen kassettehukommelse på et bånd,
der er optaget på en videokameraoptager
med funktionen kassettehukommelse.
Käyttökelpoiset kasetit
Anvendelige kassetter
-merkillä varustetut kasetit
-merkillä varustettujen kasettien
muistikapasiteetti on 4 kilotavua. Voit käyttää
videokamerassasi kasetteja, joiden
muistikapasiteetti on enintään 16 kilotavua. 16
kilotavun muistin sisältävissä kaseteissa on
-merkki.
mærke på kassetten
Hukommelsen på bånd, der er mærket med
, er 4 KB. Camcorderen kan rumme op
til 16 KB. 16 KB-bånd er markeret med
.
Tämä on mini-DV-merkki.
Tämä on kasettimuistin merkki.
Nämä ovat tavaramerkkejä.
Toiston aikana
NTSC-järjestelmässä nauhoitetun
nauhan toisto
Voit katsella NTSC-värijärjestelmässä
nauhoitettuja kasetteja nestekidenäytöstä, jos
nauha on nauhoitettu SP-tilassa.
Kopioinninestosignaali
Toiston aikana
Tällä videokameralla ei voi nauhoittaa
ohjelmia, joissa on tekijänoikeuksien
turvaamista varten lisätty suojaussignaali.
COPY INHIBIT -ilmaisin tulee näyttöön tai
television kuvaruutuun, jos yrität nauhoittaa
tällaista ohjelmaa. Videokamera ei tallenna
nauhalle kopioinninestosignaalia kuvauksen
aikana.
Når du afspiller
Afspilning af et bånd, der er
optaget i NTSC-systemet
Du kan afspille bånd på LCD-skærmen, der er
optaget i NTSC-videosystemet, hvis båndet er
optaget i SP-tilstand.
Ophavsretligt signal
Når du afspiller
Hvis det bånd, der afspilles på camcorderen,
indeholder ophavsretlige signaler, kan du ikke
kopiere det, når et andet videokamera er
tilsluttet camcorderen.
Når du optager (kun DCR-TRV19E/
TRV22E/TRV33E)
Du kan ikke optage software på
camcorderen, der indeholder ophavsretlige
kontrolsignaler til ophavsretlig beskyttelse
af software.
“COPY INHIBIT”-indikatoren vises på
skærmen eller på tv-skærmen, hvis du
forsøger at optage denne software.
Camcorderen optager ikke ophavsretlige
kontrolsignaler på båndet under optagelse.
Yderligere oplysninger
Kuvauksen aikana (vain DCRTRV19E/TRV22E/TRV33E)
Dette er varemærker.
Lisätietoja
Jos toistat tällä videokameralla nauhaa, jolla on
tekijänoikeuksien turvaamista varten lisätty
suojaussignaali, et voi kopioida nauhaa tähän
videokameraan liitetyllä toisella
videokameralla.
Dette er Mini DV-mærket.
Dette er
kassettehukommelsesmærket.
285
Käyttökelpoiset kasetit
Anvendelige kassetter
Äänitila
Audiotilstand
12-bittinen tila: Alkuperäisen äänen voi
nauhoittaa stereoääneksi 1 ja uuden
äänen stereoääneksi 2 käyttämällä 32
kHz:n näytteenottotaajuutta. Voit
säätää stereoäänten 1 ja 2
äänenvoimakkuustasapainoa
valitsemalla toiston aikana
valikkoasetusten AUDIO MIX
-toiminnon. Voit toistaa kummankin
äänen.
16-bittinen tila: Uutta ääntä ei voi nauhoittaa,
mutta alkuperäisen äänen voi
nauhoittaa erittäin laadukkaana.
Videokamera pystyy lisäksi
toistamaan äänen, joka on nauhoitettu
32 kHz:n, 44,1 kHz:n tai 48 kHz:n
näytteenottotaajuudella. Kun toistat
16-bittisessä äänitilassa nauhoitettua
nauhaa, kuvaruudussa näkyy 16BITilmaisin.
Kun toistat kaksiääniraitaista
nauhaa
Kun toistat stereojärjestelmässä nauhoitettua
kaksiääniraitaista nauhaa, valitse
valikkoasetusten
/ -kohdassa HiFi
SOUND -asetukseksi haluamasi vaihtoehto
(s. 244).
Kaiuttimesta tuleva ääni
HiFi
Sound
-tila
Stereoäänisen
nauhan toisto
Kaksiääniraitaisen
nauhan toisto
STEREO
Stereo
Pää-ääni ja
kakkosääni
1
Vasen (L)
kanava
Pää-ääni
2
Oikea (R)
kanava
Kakkosääni
Et voi tallentaa kaksiääniohjelmia tällä
videokameralla.
286
12-bit tilstand: Den oprindelige lyd kan
optages i stereo 1, og den nye lyd i
stereo 2 ved 32 kHz. Balancen mellem
stereo 1 og stereo 2 kan justeres ved at
vælge AUDIO MIX i
menuindstillingerne under afspilning.
Begge lyde kan afspilles.
16-bit tilstand: Der kan ikke optages ny lyd,
men den oprindelige lyd kan optages i
høj kvalitet. Derudover kan der også
afspilles lyd, der er optaget ved 32
kHz, 44,1 kHz eller 48 kHz. Når du
afspiller et bånd, der er optaget i 16-bit
tilstand, vises indikatoren 16BIT på
skærmen.
Når du afspiller et bånd med
to lydspor
Når du afspiller et bånd med to lydspor, der er
optaget i et stereosystem, skal du indstille HiFi
SOUND i
/
til den ønskede funktion i
menuindstillingerne (s. 254).
Lyd fra højttaler
HiFi
Afspilning af et Afspilning af et
Sound
stereobånd
bånd
-funktion
med to lydspor
STEREO
Stereo
Primær lyd og
underlyd
1
L-kanal (venstre) Primær lyd
2
R-kanal (højre)
Underlyd
Du kan ikke optage programmer med to
lydspor på camcorderen.
Käyttökelpoiset kasetit
Anvendelige kassetter
Kasetteja koskevia
huomautuksia
Bemærkninger på kassetten
Sådan forhindrer du sletning ved
et uheld
Tahattoman nauhoituksen
estäminen
Siirrä kasetin tallennussuojakytkin asentoon
SAVE.
Tarran kiinnittäminen kasettiin
Kiinnitä tarrat vain alla näkyvässä kuvassa [a]
esitettyihin kohtiin, jotta videokamera ei
vahingoitu.
Skub skrivebeskyttelsestappen på kassetten til
SAVE.
Hvis du sætter en etiket på
kassetten
Sørg for kun at sætte etiket på de steder, der er
vist under [a], så det ikke medfører, at
camcorderen ikke fungerer korrekt.
Älä kiinnitä tarraa tämän
reunuksen ympärille./
Sæt ikke etiket omkring
denne kant.
Efter brug af kassetten
Kelaa nauha alkuun, sijoita kasetti koteloonsa
ja säilytä sitä pystyasennossa.
Spol båndet tilbage til starten, anbring
kassetten i etuiet, og opbevar kassetten
stående.
Jos kasettimuistitoiminto ei
toimi
Aseta kasetti uudelleen videokameraan. MiniDV-kasetin kullattu kosketinosa voi olla
likainen tai pölyinen.
Kullatun kosketinosan
puhdistaminen
Jos kasetin kullattu kosketinosa on likainen tai
pölyinen, jäljellä olevan nauhan ilmaisin ei
aina toimi oikein etkä välttämättä voi käyttää
toimintoja kasettimuistin avulla.
Puhdista kullattu kosketinosa
pumpulipuikolla noin joka 10:s kerta, kun
poistat kasetin nauhurista. [b]
Hvis kassettehukommelsesfunktionen ikke virker
Sæt en kassette i igen. DV-minikassettens
forgyldte stik er muligvis snavset eller støvet.
Yderligere oplysninger
Kasetin käyttämisen jälkeen
Lisätietoja
[a]
Rengøring af det forgyldte stik
Hvis det forgyldte stik på kassetten er snavset
eller støvet, vises indikatoren for resterende
bånd muligvis ikke korrekt, og du kan måske
ikke anvende funktioner, der bruger
kassettehukommelse.
Rengør det forgyldte stik med en vatpind, når
kassetten har været skubbet ud ca. 10 gange.
[b]
[b]
287
Tietoja
”InfoLITHIUM”akusta
Tämä videokamera on yhteensopiva
”InfoLITHIUM”-akun (M-sarja) kanssa.
Videokamera toimii vain ”InfoLITHIUM”akulla. M-sarjan ”InfoLITHIUM”-akuissa on
.
merkki
Om “InfoLITHIUM”batteriet
Denne enhed er kompatibel med
“InfoLITHIUM”-batteriet (M-serien).
Videokameraet fungerer kun sammen med
“InfoLITHIUM”-batteriet. “InfoLITHIUM”batteriet (M-serien) er forsynet med
-mærket.
Mikä on ”InfoLITHIUM”-akku?
”InfoLITHIUM”-akku on litium-ioniakku, joka
pystyy välittämään videokameran ja verkko-/
latauslaitteen väliseen toimintatilaan liittyviä
tietoja.
”InfoLITHIUM”-akku laskee virrankulutuksen
videokameran toimintatilan mukaan ja näyttää
akun jäljellä olevan kestoajan minuutteina.
Verkko-/latauslaitetta (lisävaruste)
käyttäessäsi saat näkyviin jäljellä olevan kestoja latausajan.
Akun lataaminen
•Lataa akku, ennen kuin alat käyttää
videokameraa.
•Akku kannattaa ladata ympäristössä, jonka
lämpötila on 10 °C–30 °C. Lataus on
päättynyt, kun CHG-merkkivalo sammuu.
Jos lataat akun muussa lämpötilassa, akku ei
välttämättä lataudu tehokkaasti.
•Kun lataus on päättynyt, irrota johto
videokameran DC IN -liitännästä tai poista
akku.
288
Hvad er et “InfoLITHIUM”batteri?
“InfoLITHIUM”-batteriet er et lithium-ionbatteri, der er udstyret med funktioner til
udveksling af oplysninger vedrørende
driftsforhold mellem camcorderen og en
lysnetadapter/oplader (medfølger ikke).
“InfoLITHIUM”-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til camcorderens
driftsforhold og viser den resterende batteritid
i minutter. Hvis du anvender en
lysnetadapter/oplader (medfølger ikke), vises
den resterende batteritid og opladningstiden.
Opladning af batteriet
• Sørg for at oplade batteriet, inden du tager
camcorderen i brug.
• Det anbefales, at du oplader batteriet ved en
omgivende temperatur på mellem 10°C til
30°C, indtil CHG-lampen slukkes. Hvis du
oplader batteriet ved en temperatur, der ikke
ligger i dette område, kan du muligvis ikke
foretage effektiv opladning af batteriet.
• Når opladningen er færdig, skal du enten
fjerne kablet fra DC IN-indgangen på
camcorderen eller tage batteriet ud.
Om “InfoLITHIUM”-batteriet
Akun tehokas käyttäminen
Effektiv anvendelse af batteriet
•Akun tehokkuus laskee alle 10 °C:n
lämpötilassa. Akun käyttöaika on siten
tavallista lyhyempi. Toimimalla seuraavasti
voit pidentää akun käyttöaikaa:
– Sijoita akku taskuusi niin, että
ruumiinlämpösi lämmittää sitä. Aseta akku
videokameraan juuri ennen kuvaamisen
aloittamista.
– Käytä suurikapasiteettista akkua (NPFM50, FM70, QM71, QM71D, FM91, QM91
tai QM91D, lisävarusteita).
•Nestekidenäytön tai toiston sekä eteen- tai
taaksepäin suuntautuvan kelauksen runsas
käyttäminen lyhentää akun käyttöaikaa. On
suositeltavaa käyttää suurikapasiteettista
akkua (NP-FM50, FM70, QM71, QM71D,
FM91, QM91 tai QM91D, lisävarusteita).
•Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF (CHG),
kun et kuvaa tai toista videokameralla.
Akkujännite kuluu myös silloin, kun
videokamera on nauhoitusvalmius- tai
toistotaukotilassa.
•Pidä mukanasi vara-akkuja niin, että ne
riittävät aikomaasi kuvausaikaa 2 tai 3 kertaa
pidemmäksi ajaksi. Kuvaa myös koeotoksia
ennen varsinaista kuvausta.
•Älä jätä akkua alttiiksi vedelle. Akku ei ole
vedenpitävä.
•Batteriets ydeevne forringes ved 10 °C eller
derunder. Batteriets driftstid bliver derfor
kortere. Følgende fremgangsmåde anbefales
for at øge batteriets driftstid:
– Kom batteriet i en lomme for at varme det
op, og sæt det først i camcorderen lige
inden, du begynder at optage.
– Brug batteriet med stor kapacitet (NPFM50/FM70/QM71/QM71D/FM91/
QM91/QM91D, medfølger ikke).
•Hvis LCD-skærmen ofte anvendes, eller hvis
der ofte foretages afspilning, hurtig
fremspoling eller tilbagespoling, aflades
batteriet hurtigere. Det anbefales, at du
anvender batteriet med stor kapacitet (NPFM50/FM70/QM71/QM71D/FM91/QM91/
QM91D, medfølger ikke).
•Kontroller, at POWER-kontakten er
deaktiveret OFF (CHG), når camcorderen
ikke anvendes til optagelse eller afspilning.
Der bruges også strøm fra batteriet, når
camcorderen er i båndoptagelsestilstand eller
afspilningspause.
•Sørg for at have ekstra batterier klar til 2 eller
3 gange den forventede optagetid, og foretag
prøveoptagelser inden den endelige
optagelse.
•Undgå, at der kommer vand på batteriet.
Batteriet er ikke vandtæt.
Lisätietoja
Tietoja ”InfoLITHIUM”-akusta
Yderligere oplysninger
289
Tietoja ”InfoLITHIUM”-akusta
Om “InfoLITHIUM”-batteriet
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
Indikator for resterende
batteritid
• Jos virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksi
virtaa käyttöä varten, lataa akku uudelleen
täyteen niin, että akun jäljellä olevan ajan
ilmaisin näyttää oikean ajan. Huomaa
kuitenkin, että akun oikea aikanäyttö ei
välttämättä palaudu, jos käytät akkua pitkän
ajan kuumassa ympäristössä, säilytät akkua
täyteen ladattuna tai käytät akkua jatkuvasti.
Akun jäljellä olevan ajan näyttöä kannattaa
pitää keskimääräisen kuvausajan
ilmaisimena.
• Akussa jäljellä olevan varauksen
vähäisyydestä ilmoittava E-merkki saattaa
joskus vilkkua videokameran toimintatilan
tai ympäristön lämpötilan mukaan, vaikka
akun käyttöaikaa olisikin jäljellä noin 5–10
minuuttia.
290
• Hvis strømmen forsvinder, selvom
indikatoren for resterende batteritid viser, at
der er tilstrækkelig batterispænding til, at
camcorderen kan fungere, skal du oplade
batteriet helt igen, så angivelsen på
indikatoren for resterende batteritid bliver
korrekt. Bemærk dog, at den korrekte
angivelse af batteriets opladningstilstand
ikke altid vises, hvis batteriet anvendes i
længere tid ved høje temperaturer, hvis det
efterlades i fuldt opladet tilstand, eller hvis
batteriet ofte anvendes. Betragt den angivne
resterende batteritid som den omtrentlige
optagetid.
• Symbolet E, der angiver, at der kun er lidt
batteritid tilbage, blinker nogle gange
afhængigt af driftsforholdene eller
temperaturen og miljøet, selvom den
resterende batteritid er 5 til 10 minutter.
Tietoja ”InfoLITHIUM”-akusta
Om “InfoLITHIUM”-batteriet
Akun säilyttäminen
Opbevaring af batteriet
•Jos akkua ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, toimi seuraavassa kuvatulla tavalla,
jotta akun suorituskyky säilyy.
1. Lataa akku täyteen.
2. Pura akun varaus käyttämällä akkua
laitteessa.
3. Poista akku laitteesta ja säilytä sitä
kuivassa, viileässä paikassa.
•Voit kuluttaa akun varauksen loppuun
videokamerassa jättämällä videokameran
ilman kasettia nauhoitusvalmiustilaan,
kunnes virta katkeaa.
•Hvis batteriet ikke anvendes i længere tid,
skal du foretage følgende en gang om året,
for at batteriet fortsat kan fungere korrekt.
1. Foretag fuld opladning af batteriet.
2. Aflad det på det elektroniske udstyr.
3. Fjern batteriet fra udstyret, og opbevar det
et tørt og køligt sted.
•Hvis du vil aflade batteriet i camcorderen,
skal du efterlade camcorderen i
båndoptagelsestilstand uden at der er isat en
kassette, indtil strømmen afbrydes.
Batteriets levetid
Akun käyttöikä
•Batteriet har en begrænset levetid. Batteriets
kapacitet falder lidt efter lidt, efterhånden
som du anvender det mere og mere, og tiden
går. Når den tilgængelige batteritid er
mindsket betydeligt, skyldes dette
sandsynligvis, at batteriet er slidt op. Køb et
nyt batteri.
•Batteriets levetid afhænger af, hvordan det
opbevares, og af hvilke driftsforhold og
omgivelser batteriet har.
”InfoLITHIUM” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
“InfoLITHIUM” er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
Lisätietoja
•Akun käyttöikä on rajallinen. Akun
kapasiteetti laskee ajan kuluessa vähitellen
käyttäessäsi akkua. Kun akun käyttöaika
muuttuu huomattavan lyhyeksi, on
todennäköistä, että akku on käyttöikänsä
lopussa. Osta uusi akku.
•Akun käyttöiän pituus riippuu akun
säilytystavasta sekä käyttöolosuhteista ja
-ympäristöstä.
Yderligere oplysninger
291
Tietoja i.LINKliitännästä
Tässä laitteessa oleva DV-liitäntä on i.LINKyhteensopiva DV-liitäntä. Seuraavassa on
kuvattu i.LINK-normi ja sen ominaisuudet.
Om i.LINK
DV-interfacet på denne enhed er et i.LINKkompatibelt DV-interface. Dette afsnit
indeholder en beskrivelse af i.LINKstandarden og dens funktioner.
Mikä on i.LINK?
i.LINK on digitaalinen sarjaliitäntä, jonka
kautta voidaan siirtää digitaalista videokuvaa,
digitaalista ääntä ja muita tietoja kahteen
suuntaan i.LINK-liitännällä varustettujen
laitteiden välillä. Liitäntää voidaan käyttää
myös muiden laitteiden ohjaukseen.
i.LINK-yhteensopivat laitteet voidaan liittää
toisiinsa yhdellä i.LINK-kaapelilla.
Mahdollisia käyttötapoja ovat erilaisten
digitaalisten AV-laitteiden toimintojen käyttö
ja laitteiden välinen tiedonsiirto. Kun tähän
laitteeseen on ketjutettu vähintään 2 i.LINKyhteensopivaa laitetta, toimintojen ohjaus ja
tiedonsiirto ovat mahdollisia yhteen
ketjutettujen laitteiden kesken.
Huomaa kuitenkin, että käyttötavat eroavat
hieman toisistaan sen mukaan, mitkä liitettyjen
laitteiden ominaisuudet ja tekniset tiedot ovat.
Toimintojen ohjaus ja tiedonsiirto ei
välttämättä ole mahdollista kaikkien liitettyjen
laitteiden kesken.
Huomautus
Tavallisesti tähän laitteeseen voidaan liittää
vain yksi laite i.LINK-kaapelin avulla. Jos liität
tämän laitteen i.LINK-yhteensopivaan
laitteeseen, jossa on vähintään 2 DV-liitäntää,
katso lisätietoja liitettävän laitteen
käyttöohjeesta.
Tietoja ”i.LINK”-nimestä
i.LINK on kutsumanimi Sonyn esittelemälle
IEEE 1394 -tiedonsiirtoväylälle, ja nimi on
monien yritysten hyväksymä tavaramerkki.
IEEE 1394 on IEEE:n (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) standardisoima
kansainvälinen normi.
292
Hvad er i.LINK?
i.LINK er en digital, seriel grænseflade til
håndtering og styring af digitale video- og
lyddata samt andre data i 2 retninger mellem
udstyr, der har et i.LINK-stik.
i.LINK-kompatibelt udstyr kan tilsluttes ved
hjælp af et enkelt i.LINK-kabel. i.LINK
anvendes bl.a. til forskellige handlinger og
datatransaktioner i forbindelse med forskelligt
digitalt AV-udstyr. Hvis der er tilsluttet 2 eller
flere i.LINK-kompatible enheder til denne
enhed i en såkaldt “daisy chain”, er det muligt
at foretage handlinger og dataoverførsler med
både det udstyr, som denne enhed er tilsluttet,
og med andre enheder via det udstyr, der er
direkte tilsluttet.
Bemærk dog, at brugen og fremgangsmåden
kan variere afhængigt af egenskaberne og
specifikationerne for det udstyr, der skal
tilsluttes, og at det sommetider ikke er muligt
at foretage de omtalte handlinger og
datatransaktioner på noget af det tilsluttede
udstyr.
Bemærk!
Normalt kan der kun tilsluttes én enhed til
denne enhed ved hjælp af i.LINK-kablet. Se
brugervejledningen til det udstyr, du vil
tilslutte, hvis du vil tilslutte denne enhed til
i.LINK-kompatibelt udstyr med 2 eller flere
DV-interface.
Om navnet “i.LINK”
i.LINK er et mere udbredt navn for IEEE 1394datatransportbus, foreslået af Sony, og det er et
varemærke, der er godkendt af mange
virksomheder.
IEEE 1394 er en international standard, der er
udviklet af Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
Tietoja i.LINK-liitännästä
Om i.LINK
i.LINK-väylän siirtonopeus
i.LINK’s baud-hastighed
i.LINK-väylän suurin tiedonsiirtonopeus
vaihtelee laitteen mukaan. Järjestelmän
määrityksiin sisältyy kolme suurinta
siirtonopeutta:
S100 (noin 100 Mbps*)
S200 (noin 200 Mbps)
S400 (noin 400 Mbps).
i.LINK’s maksimale baud-hastighed afhænger
af det anvendte udstyr. Der er defineret tre
maksimale baud-hastigheder:
S100 (ca. 100 Mbps*)
S200 (ca. 200 Mbps)
S400 (ca. 400 Mbps)
Siirtonopeus on mainittu kunkin laitteen
käyttöohjeessa laitteen teknisiä tietoja
käsittelevässä osassa. Joissakin laitteissa
nopeus on mainittu myös i.LINK-liitännän
vieressä.
Jos laitteelle (kuten tälle laitteelle) ei ole
erikseen ilmoitettu suurinta siirtonopeutta, se
on ”S100”.
Kun laite liitetään toiseen laitteeseen, jonka
suurin siirtonopeus on eri, siirtonopeus joskus
poikkeaa ilmoitetusta siirtonopeudesta.
*Hvad er Mbps?
Mbps står for megabit pr. sekund eller
mængden af data, der kan sendes eller
modtages på ét sekund. For eksempel betyder
en baud-hastighed på 100 Mbps, at der kan
sendes 100 megabit data pr. sekund.
Lisätietoja
*Mitä tarkoittaa Mbps?
Mbps on lyhenne englanninkielisistä sanoista
“megabits per second” (megabittiä
sekunnissa). Se ilmaisee yhdessä sekunnissa
lähetettävän tai vastaanotettavan datan
määrän. Esimerkiksi siirtonopeus 100 Mbps
tarkoittaa, että yhden sekunnin aikana
lähetetään 100 megabittiä dataa.
Baud-hastigheden angives under
specifikationerne i brugervejledningen til det
pågældende udstyr. På nogle enheder angives
den også nær i.LINK-stikket.
Den maksimale baud-hastighed for udstyr,
hvorpå hastigheden ikke er angivet, f.eks.
denne enhed, er “S100”.
Når enheder er tilsluttet udstyr med en anden
maksimal baud-hastighed, kan baudhastigheden undertiden afvige fra den angivne
baud-hastighed.
Yderligere oplysninger
293
Tietoja i.LINK-liitännästä
Om i.LINK
Tämän laitteen i.LINK-toiminnot
Denne enheds i.LINK-funktioner
Jos haluat lisätietoja nauhan kopioimisesta
silloin, kun tämä laite on liitettynä toiseen DVliitännällä varustettuun laitteeseen, katso
sivuja 106 ja 122.
Tämän laitteen voi liittää myös toiseen Sonyn
valmistamaan i.LINK (DV-liitäntä)
-yhteensopivaan laitteeseen, joka ei ole
videolaite (esimerkiksi VAIO-sarjan
tietokoneeseen).
Varmista ennen tämän laitteen liittämistä
tietokoneeseen, että tietokoneeseen on jo
asennettu tämän laitteen tukema ohjelmisto.
Jotkin videolaitteet, kuten digitaaliset
televisio-, DVD- ja MICRO MV -laitteet, eivät
välttämättä ole yhteensopivia DV-liitännän
kanssa, vaikka niissä olisikin i.LINK-liitäntä.
Varmista ennen laitteiden liittämistä, että ne
ovat yhteensopivia DV-liitännän kanssa.
Katso tämän laitteen liittämiseen liittyvät
varotoimet myös liitettävän laitteen
käyttöohjeesta.
Se side 106 og 122, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om eftersynkronisering, når denne
enhed er tilsluttet andet videoudstyr med DVinterface.
Denne enhed kan også tilsluttes andet i.LINKkompatibelt (DV-interface) Sony-udstyr (f.eks.
pc’er i VAIO-serien).
Inden du tilslutter denne enhed til
computeren, skal du sørge for, at den software,
der understøttes af denne enhed, allerede er
installeret på computeren.
Noget videoudstyr, f.eks. digitalt tv, DVD,
MICRO MV, er muligvis ikke kompatibelt med
DV-interfacet, selvom det har et i.LINK-stik.
Kontroller, at udstyret er kompatibelt med DVinterfacet, inden du tilslutter det.
Se også brugervejledningen til det udstyr, der
skal tilsluttes, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om sikkerhedsforskrifter i
forbindelse med tilslutning af denne enhed.
Påkrævet i.LINK-kabel
Tarvittava i.LINK-kaapeli
Käytä Sonyn i.LINK-kaapelia, jonka
molemmissa päissä on 4-nastainen liitin (DVkopioinnin aikana).
i.LINK ja ovat tavaramerkkejä.
294
Anvend Sonys 4 til 4-bens i.LINK-kabel (under
DV-eftersynkronisering).
i.LINK og er varemærker.
Videokameran
käyttö ulkomailla
Videokameran käyttö
ulkomailla
Voit käyttää videokameraasi kaikissa maissa ja
kaikilla alueilla videokameran
vakiovarusteisiin sisältyvällä verkkolaitteella,
jonka jännite-arvot ovat 100—240 V AC, 50/60
Hz.
Tämä videokamera on PAL-normiin perustuva
videokamera. Jos haluat katsella toistokuvaa
televisiosta, television on oltava PAL-normin
mukainen ja siinä on oltava AUDIO/VIDEOtuloliitäntä.
Seuraavassa on mainittu eri maissa käytettävät
TV-värinormit.
PAL-järjestelmä
Australia, Belgia, Espanja, Hollanti,
Hongkong, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kiina,
Kuwait, Malesia, Norja, Portugali, Puola,
Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakian tasavalta,
Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tsekin
tasavalta, Unkari, Uusi-Seelanti ym.
PAL-N-järjestelmä
Argentiina, Paraguay, Uruguay.
NTSC-järjestelmä
Bahamasaaret, Bolivia, Chile, Ecuador, EteläKorea, Filippiinit, Guyana, Jamaika, Japani,
Kanada, Kolumbia, Meksiko, Peru, Surinam,
Taiwan, USA, Venezuela, Väli-Amerikka ym.
Ajan helppo asetus aikaeron
perusteella
Voit siirtää kellon helposti oleskelumaasi
aikaan asettamalla kellonajan aikaeron
perusteella. Valitse valikkoasetuksista WORLD
TIME. Lisätietoja on sivulla 250.
Du kan anvende camcorderen i ethvert land
eller område ved hjælp af lysnetadapteren, der
følger med camcorderen, inden for området
100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Camcorderen er baseret på PAL-systemet.
Hvis du vil have vist afspilningsbilledet på et
tv, skal det være et tv, der er baseret på PALsystemet og har en AUDIO/VIDEO-indgang.
I det følgende vises tv-farvesystemer, der
bruges i udlandet.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland,
Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig osv.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay og Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guiana, Iran, Irak,
Monaco, Rusland, Ukraine osv.
NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Canada, Centralamerika,
Chile, Columbia, Ecuador, Guyana, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan,
Philippinerne, U.S.A., Venezuela osv.
Yderligere oplysninger
SECAM-järjestelmä
Bulgaria, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Ranska,
Ukraina, Venäjä ym.
Brug af camcorderen i
udlandet
Lisätietoja
PAL-M-järjestelmä
Brasilia
Brug af camcorderen
i udlandet
Nem indstilling af uret til
tidsforskel
Du kan nemt indstille uret til lokal tid ved at
indstille den pågældende tidsforskel. Vælg
WORLD TIME i menuindstillingerne. Se side
260 for at få yderligere oplysninger.
295
Kunnossapito ja
yleisiä käyttöohjeita
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter
Kosteuden tiivistyminen
Kondensvand
Jos tuot videokameran kylmästä suoraan
lämpimään paikkaan, videokameran sisään,
nauhan pinnalle sekä objektiiviin saattaa
tiivistyä kosteutta. Tällöin nauha voi tarttua
kuvapäärumpuun ja vioittua tai videokamera
voi lakata toimimasta oikein. Jos
videokameran sisällä on kosteutta, kamera
antaa äänimerkin ja %-ilmaisin vilkkuu. Jos Zilmaisin vilkkuu samanaikaisesti,
videokamerassa on kasetti. Jos objektiiviin
tiivistyy kosteutta, ilmaisin ei tule näkyviin.
Hvis camcorderen bringes direkte fra kolde
omgivelser til varme omgivelser, kan der
dannes kondensvand inde i camcorderen, på
båndets overflade eller på objektivet. I så fald
kan der ske det, at båndet klistrer til
hovedtromlen og beskadiges, eller at
camcorderen ikke fungerer korrekt. Hvis der
er fugt inde i camcorderen, udsendes der en
biplyd, og %-indikatoren blinker. Hvis
indikatoren Z blinker samtidigt, er kassetten
sat i camcorderen. Hvis der dannes fugt på
objektivet, vises indikatoren ikke.
Jos kosteutta pääsee
tiivistymään
Kasetinpoistoa lukuun ottamatta mikään
toiminto ei toimi. Poista kasetti, katkaise
videokamerasta virta ja anna videokameran
olla käyttämättömänä noin yksi tunti
kasettipesän kansi avattuna. Voit alkaa käyttää
videokameraa uudelleen, jos %- tai Z-ilmaisin
ei syty, kun kytket videokameraan uudelleen
virran.
Jos ilmankosteutta alkaa tiivistyä, videokamera
ei aina välttämättä havaitse tiivistymistä. Jos
näin käy, kasetti tulee ulos videokamerasta
vasta 10 sekunnin kuluttua siitä, kun avaat
kasettipesän kannen. Kyseessä ei ole vika. Älä
sulje kasettipesän kantta, ennen kuin kasetti on
tullut ulos.
Huomautus kosteuden tiivistymisestä
Videokameran sisään voi tiivistyä kosteutta,
jos siirrät kameran kylmästä paikasta
lämpimään paikkaan (tai päinvastoin) tai
käytät kameraa kuumassa paikassa. Näin voi
käydä esimerkiksi, jos:
– tuot videokameran laskettelurinteestä
lämmityslaitteella varustettuun huoneeseen
– tuot videokameran ilmastoidusta autosta tai
huoneesta ulos kuumaan ilmaan
– käytät videokameraa myrskyn tai
sadekuuron jälkeen
– käytät videokameraa lämpimässä, kosteassa
paikassa.
296
Hvis der forekommer
kondensvand
Ingen af funktionerne virker, bortset fra
udtagning af kassetten. Tag kassetten ud, sluk
camcorderen, og lad den stå i omkring en time
med kassettedækslet åbent. Camcorderen kan
anvendes igen, hvis %- eller Z-indikatoren
ikke vises, når camcorderen tændes igen.
Camcorderen kan ikke altid registrere
kondensvand. I dette tilfælde skubbes
kassetten ikke altid ud 10 sekunder, efter at
kassettedækslet er åbnet. Dette er ikke en fejl.
Luk først kassettedækslet, når kassetten er
skubbet ud.
Bemærkning vedrørende kondensvand
Eksempler på, at der kan forekomme
kondensvand, hvis camcorderen bringes fra
kolde omgivelser til varme omgivelser (eller
omvendt), eller hvis du anvender camcorderen
et varmt sted:
– Du tager camcorderen med fra skiløjper til
omgivelser, der er opvarmet ved hjælp af en
opvarmingsenhed.
– Du tager camcorderen med fra en bil eller et
lokale med aircondition til varme omgivelser
udenfor.
– Du anvender camcorderen efter en regnbyge.
– Du anvender camcorderen i omgivelser, hvor
temperaturen og luftfugtigheden er høj.
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter
Kosteuden tiivistymisen estäminen
Jos siirrät videokameran kylmästä paikasta
lämpimään paikkaan tai päinvastoin, sijoita
kamera muovipussiin ja sulje pussi tiukasti.
Ota videokamera pois pussista, kun pussin
sisäinen lämpötila on saavuttanut ympäristön
lämpötilan (noin 1 tunnin kuluttua).
Sådan forhindrer du dannelse af
kondensvand
Hvis du vil tage camcorderen med fra kolde
omgivelser til varme omgivelser, skal du
komme camcorderen i en plastikpose og lukke
den forsvarligt. Tag camcorderen op af posen,
når lufttemperaturen i posen når op på den
omgivende temperatur (efter ca. en time).
Kunnossapito-ohjeita
Vedligeholdelsesoplysninger
Kuvapään puhdistaminen
Normaalin kuvauksen sekä laadukkaan kuvan
ja äänen varmistamiseksi kuvapää on aika
ajoin puhdistettava. Kuvapää voi olla
likaantunut, kun:
– toistokuvaan tulee mosaiikkimaisia häiriöitä
– toistokuva ei liiku
– toistokuvaa ei näy lainkaan tai äänessä on
häiriöitä
– x-ilmaisin ja ” CLEANING CASSETTE”
-ilmoitus tulevat vuorotellen näyttöön tai xilmaisin vilkkuu näytössä kuvauksen aikana.
Hvis ovennævnte problem [a], [b] eller [c]
opstår, skal du rengøre videohovederne i ti
sekunder med Sony DVM-12CLDrensekassetten (medfølger ikke). Kontroller
billedet, og hvis ovennævnte problem ikke er
blevet afhjulpet, skal du gentage rengøringen.
[b]
[c]
Jos kuvapää likaantuu lisää, koko kuva
muuttuu siniseksi [c].
Hvis videohovederne bliver mere snavset,
bliver hele skærmen blå [c].
Kuvapäätä koskeva huomautus
Kuvapää kuluu pitkän käyttöajan aikana. Jos
kuva ei ole selkeä puhdistuskasetin käytön
jälkeenkään, kuvapää voi olla kulunut. Ota
yhteys Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon ja vaihdata
kuvapää.
Bemærkning vedrørende videohovedet
Videohovedet bliver slidt efter lang tids brug.
Hvis du ikke kan få et klart billede selv efter
brug af en rensekassette, kan det skyldes, at
videohovedet er slidt. Kontakt Sonyforhandleren eller et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter for at udskifte videohovedet.
Yderligere oplysninger
[a]
Rengør videohovederne for at sikre normal
optagelse, skarpe billeder og lyd.
Videohovedet er muligvis snavset i følgende
tilfælde:
– Der forekommer mosaikmønstret støj på
afspilningsbilledet.
– Afspilningsbillederne bevæger sig ikke.
– Afspilningsbilleder vises ikke, eller lyden
afbrydes.
– x-indikatoren og meddelelsen
“ CLEANING CASSETTE” vises skiftevis,
eller x-indikatoren blinker på skærmen
under optagelse.
Lisätietoja
Jos yllä kuvattu ongelma [a], [b] tai [c]
ilmenee, puhdista kuvapäätä 10 sekuntia
käyttämällä Sony DVM-12CLD
-puhdistuskasettia (lisävaruste). Tarkista kuva.
Jos ongelma ei ole poistunut, tee puhdistus
uudelleen.
Rengøring af videohovedet
297
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter
Nestekidenäytön puhdistaminen
Rengøring af LCD-skærmen
Jos nestekidenäyttö on likaantunut
sormenjäljistä tai pölystä, on suositeltavaa
puhdistaa nestekidenäyttö puhdistusliinalla
(lisävaruste). Kun käytät LCD Cleaning Kit
-puhdistussarjaa (lisävaruste), älä kostuta
nestekidenäyttöä puhdistusnesteellä suoraan
pakkauksesta. Puhdista nestekidenäyttö
nesteeseen kostutetulla puhdistuspaperilla.
Hvis LCD-skærmen er blevet snavset på grund
af fingeraftryk eller støv, anbefales det, at du
anvender en rengøringsklud (medfølger) til
rengøring af LCD-skærmen. Hvis du bruger
LCD-rensesættet (medfølger ikke), skal du
ikke bruge rensevæsken direkte på LCDskærmen. Rengør LCD-skærmen med
rengøringspapir, der er fugtet med væsken.
Pölyn poistaminen etsimen
sisältä
Fjernelse af støv fra søgerens
indvendige side
(1) Vedä etsin ulos nuolen 1 suuntaisesti.
Irrota kaksi ruuvia nuolen 2
suuntaisesti ruuvitaltalla (lisävaruste).
Irrota silmäsuppilo nuolen 3
suuntaisesti.
(1) Træk søgeren ud i pil 1’s retning.
Fjern de to skruer med en skruetrækker
(medfølger ikke) i pil 2’s retning.
Fjern øjenskærmen i pil 3’s retning.
2
1
3
2
(2) Puhdista pöly silmäsuppilon sisältä ja
etsimestä valokuvausliikkeistä
saatavalla puhaltimella.
(3) Kiinnitä silmäsuppilo vaiheen (1)
mukaisesti, mutta käänteisessä
järjestyksessä.
Varoitus
Älä irrota mitään muita ruuveja. Vain
silmäsuppilon kiinnitysruuvin saa irrottaa.
Huomautuksia
•Varo pudottamasta ja taivuttamasta
silmäsuppilon vartta.
•Käsittele silmäsuppiloa varovasti.
298
(2) Fjern støv fra øjenskærmens og søgerens
indvendige side med en blæser, der
købes separat.
(3) Fastgør øjenskærmen i modsat retning
af (1).
Forsigtig!
Fjern ikke andre skruer. Du skal kun fjerne
skruen for at tage øjenskærmen af.
Bemærkninger
•Undgå at tabe eller bøje øjenskærmens fæste.
•Øjenskærmen bør behandles med
forsigtighed.
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter
Sisärakenteisen akun lataaminen
Opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
Videokameran sisällä on ladattava akku, jonka
ansiosta esimerkiksi päivämäärä, kellonaika ja
muut asetukset säilyvät, vaikka POWERkytkin olisi asennossa OFF (CHG).
Sisärakenteinen akku latautuu aina, kun käytät
videokameraa. Akun varaus kuitenkin
purkautuu vähitellen, jos et käytä
videokameraa. Akun varaus purkautuu
kokonaan noin 4 kuukauden kuluessa, jos et
käytä videokameraa. Videokamera toimii
normaalisti, vaikka sisärakenteisessa akussa ei
olisikaan varausta. Lataa akku kuitenkin sen
varauksen purkauduttua, jotta esimerkiksi
päivämäärä ja kellonaika säilyvät.
Opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
•Tilslut camcorderen til en stikkontakt i
væggen ved hjælp af den medfølgende
lysnetadapter, og sæt camcorderens POWERkontakt på OFF (CHG) i mere end 24 timer.
•Eller sæt det fuldt opladede genopladelige
batteri i camcorderen, og lad kameraet stå
med POWER-kontakten sat på OFF (CHG) i
mere end 24 timer.
Lisätietoja
Sisärakenteisen akun lataaminen
•Kytke videokamera pistorasiaan
videokameran vakiovarusteisiin sisältyvän
verkkolaitteen avulla. Katkaise
videokamerasta virta asettamalla POWERkytkin asentoon OFF (CHG) ja anna
videokameran olla käyttämättömänä yli 24
tuntia.
•Voit myös asentaa videokameraan täyteen
ladatun akun, katkaista videokamerasta
virran asettamalla POWER-kytkimen
asentoon OFF (CHG) ja antamalla
videokameran olla käyttämättömänä yli 24
tuntia.
Camcorderen har et indbygget genopladeligt
batteri, så datoen, klokkeslættet og andre
indstillinger bevares, selvom POWERkontakten er indstillet på OFF (CHG). Det
indbyggede, genopladelige batteri oplades
altid, så længe du anvender camcorderen.
Batteriet vil dog efterhånden blive afladet, hvis
du ikke anvender camcorderen. Det aflades
fuldstændigt i løbet af ca. 4 måneder, hvis du
slet ikke anvender camcorderen. Selvom det
indbyggede, genopladelige batteri ikke er
opladet, påvirker dette ikke camcorderens
funktion. Oplad batteriet, hvis det er afladet,
således at dato, klokkeslæt osv. bibeholdes.
Yderligere oplysninger
299
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter
Nestekidenäytön säätäminen
(CALIBRATION)
Justering af LCD-skærmen
(CALIBRATION)
Joskus voi olla, etteivät nestekidenäytön
painikkeet toimi oikein. Jos näin käy, toimi
seuraavassa kuvatulla tavalla.
Knapperne på berøringspanelet fungerer
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du benytte
nedenstående fremgangsmåde.
(1) Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG).
(2) Poista nauha videokamerasta ja irrota
videokamerasta kaikki liitäntäkaapelit.
(3) Pidä videokameran DSPL/BATT INFO
-painiketta alas painettuna ja siirrä
POWER-kytkin asentoon PLAYER1)/
VCR2). Pidä videokameran DSPL/BATT
INFO -painiketta alas painettuna vielä
noin 5 sekuntia.
(4) Kosketa näytössä näkyvää -merkkiä
esimerkiksi ”Memory Stick” -kortin
kulmalla.
-merkin paikka muuttuu.
(1) Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG).
(2) Skub båndet ud af camcorderen, og kobl
eventuelle tilslutningskabler fra
camcorderen.
(3) Indstil POWER-kontakten på
PLAYER1)/VCR2), og tryk på DSPL/
BATT INFO på camcorderen i ca. 5
sekunder.
(4) Berør , der vises på skærmen, ved
hjælp af en genstand, f.eks. hjørnet af en
“Memory Stick”.
Placeringen af ændres.
CALIBRATE
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Huomautuksia
•Jos painoit väärää kohtaa, aloita uudelleen
vaiheesta 4.
•Et voi säätää nestekidenäyttöä, jos se on
käännettynä ulospäin.
300
1)
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Bemærkninger
•Hvis du ikke trykker på det rigtige sted, skal
du starte fra trin 4 igen.
•Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, når
LCD-skærmen vender udad.
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Varotoimet
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter
Sikkerhedsforskrifter
• Betjen camcorderen ved 7,2 V (batteri) eller
8,4 V (lysnetadapter).
• Anvend det tilbehør, der anbefales i denne
brugervejledning, til brug af henholdsvis
jævnstrøm eller vekselstrøm.
• Hvis der tabes en genstand eller spildes
væske i kabinettet, skal du frakoble
camcorderen og få den efterset af en Sonyforhandler, inden du anvender den igen.
• Undgå hårdhændet behandling eller slag og
stød. Udvis særlig forsigtighed ved
håndtering af objektivet.
• Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG), når
du ikke anvender camcorderen.
• Pak ikke camcorderen ind i f.eks. et
håndklæde for derefter at bruge den. Dette
kan medføre overophedning inde i
camcorderen.
• Camcorderen må ikke udsættes for stærke
magnetiske felter eller mekaniske
vibrationer.
• Tryk ikke på LCD-skærmen med skarpe
genstande.
• Hvis du anvender camcorderen i kolde
omgivelser, kan der forekomme
skyggebilleder på LCD-skærmen. Dette er
ikke en fejl.
• Under brug af camcorderen er det muligt, at
LCD-skærmens bagside opvarmes. Dette er
ikke en fejl.
Nauhan käsittely
•Älä työnnä mitään esinettä kasetin
takaosassa oleviin pieniin reikiin. Näiden
reikien avulla videokamera tunnistaa nauhan
tyypin ja paksuuden sekä sen, onko kasetin
tallennussuojakytkin paikallaan.
•Älä avaa nauhan suojakantta äläkä kosketa
nauhaa.
•Älä kosketa tai vahingoita kosketinosia.
Puhdista pöly kosketinosista pehmeällä
liinalla.
Håndtering af bånd
• Anbring ikke noget i de små huller bag på
kassetten. Disse huller anvendes til
registrering af båndets type og tykkelse og til
at registrere, om optagetappen er inde eller
ude.
• Undgå at åbne båndets
beskyttelsestildækning og at røre båndet.
• Undgå at røre eller beskadige terminalerne.
Fjern støv fra terminalerne med en blød klud.
Yderligere oplysninger
Betjening af camcorderen
•Käytä videokameraa 7,2 voltin (akku) tai 8,4
voltin (verkkolaite) jännitteellä.
•Käytä tasavirta- tai verkkovirtakäytössä tässä
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita.
•Jos kotelon sisään pääsee jokin esine tai
jotakin nestettä, irrota videokamera
virtalähteestä. Anna Sony-jälleenmyyjän
tarkistaa videokamera, ennen kuin jatkat sen
käyttöä.
•Vältä kovakouraista käsittelyä ja iskuja. Varo
erityisesti objektiivia.
•Pidä POWER-kytkin asennossa OFF (CHG),
kun et käytä videokameraa.
•Älä pidä videokameraa käärittynä
esimerkiksi pyyhkeeseen, kun käytät
videokameraa. Muutoin videokameran
sisäinen lämpötila voi nousta liikaa.
•Pidä videokamera etäällä voimakkaista
magneettikentistä ja suojaa se tärinältä.
•Älä paina nestekidenäyttöä terävillä esineillä.
•Jos videokameraa käytetään kylmässä
ympäristössä, näytössä voi näkyä jälkikuva.
Kyseessä ei ole vika.
•Videokameran käytön aikana
nestekidenäytön takaosa voi lämmetä.
Kyseessä ei ole vika.
Lisätietoja
Videokameran käyttö
301
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter
Videokameran hoito
Håndtering og vedligeholdelse af
camcorderen
•Jos et käytä videokameraa pitkään aikaan,
poista kasetti siitä. Kytke videokameraan
aika ajoin virta ja käytä kasettia sekä
CAMERA- että PLAYER1)/VCR2)-tilassa noin
3 minuuttia.
•Puhdista pöly objektiivista pehmeällä
harjalla. Jos objektiivissa on sormenjälkiä,
poista ne pehmeällä liinalla.
•Puhdista videokameran runko kuivalla
pehmeällä liinalla tai mietoon
pesuaineliuokseen kevyesti kostutetulla
pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen
liuottimia, jotka voivat vahingoittaa laitteen
pintaa.
•Suojaa videokamera hiekalta. Jos käytät
videokameraa hiekkarannalla tai pölyisessä
paikassa, suojaa se hiekalta tai pölyltä.
Hiekka tai pöly voi vahingoittaa
videokameraa pysyvästi.
1)
2)
302
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
•Skub båndet ud, tænd kameraet af og til,
betjen CAMERA- og PLAYER1)/VCR2)sektionerne, og afspil båndet i cirka 3
minutter, når camcorderen ikke skal
anvendes i lang tid.
•Rengør objektivet med en blød børste for at
fjerne støv. Hvis der er fingeraftryk på
objektivet, skal du fjerne dem med en blød
klud.
•Rengør camcorderen med en tør, blød klud
eller en blød klud, der er fugtet let med et
mildt rengøringsmiddel. Undlad at anvende
opløsningsmidler, der kan beskadige
overfladen.
•Lad ikke sand komme ind i camcorderen.
Hvis du anvender camcorderen på en
sandstrand eller i støvede omgivelser, skal
du sørge for at beskytte den mod sand eller
støv. Sand eller støv kan resultere i, at
camcorderen ikke fungerer korrekt, og at
problemet ikke kan afhjælpes.
Verkkolaite
1)
•Irrota laite pistorasiasta, jos et aio käyttää
laitetta pitkään aikaan. Kun irrotat
verkkojohdon, vedä aina pistokkeesta. Älä
siis vedä johdosta.
•Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on
vioittunut tai laite on pudonnut tai
vahingoittunut.
•Älä taivuta virtajohtoa voimakkaasti äläkä
sijoita painavia esineitä sen päälle. Muutoin
johto vahingoittuu ja voi aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskun.
•Estä metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin
liitinosien metallipintojen kanssa. Muutoin
voi syntyä oikosulku, ja laite voi vioittua.
•Pidä metalliset kosketuspinnat aina puhtaina.
•Älä pura laitetta osiin.
•Varo kolhimasta ja pudottamasta laitetta.
•Pidä laite varsinkin latauksen aikana etäällä
AM-vastaanottimista ja videolaitteista.
Verkkolaite häiritsee AM-vastaanottoa ja
videolaitteiden toimintaa.
2)
DCR-TRV12E/TRV14E
DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
Lysnetadapter
•Tag netledningen til enheden ud af
stikkontakten i væggen, når du ikke skal
bruge den i lang tid. Tag netledningen ud
ved at trække i stikket. Træk aldrig i selve
netledningen.
•Betjen ikke enheden, hvis ledningen er
beskadiget, eller hvis enheden er blevet tabt
eller beskadiget.
•Udsæt ikke netledningen for kraftig bøjning,
og anbring ikke tunge genstande på den.
Dette beskadiger ledningen og kan medføre
brand eller elektrisk stød.
•Undgå, at metalgenstande kommer i kontakt
med tilslutningsdelens metaldele. Hvis dette
sker, kan der forekomme kortslutning,
hvorved enheden kan blive beskadiget.
•Sørg for altid at holde metalkontakterne rene.
•Skil ikke enheden ad.
•Udsæt ikke enheden for stød eller slag, og
undgå at tabe den.
•Når enheden er i brug, skal den holdes væk
fra AM-modtagere og videoudstyr, især
under opladning. AM-modtagere og
videoudstyr forstyrrer AM-modtagelsen og
videobetjeningen.
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter
•Laite lämpenee käytön aikana. Kyseessä ei
ole vika.
•Älä sijoita laitetta paikkoihin, jotka ovat:
– hyvin kuumia tai kylmiä
– pölyisiä tai likaisia
– hyvin kosteita
– alttiita tärinälle.
•Enheden bliver varm under brug. Dette er
ikke en fejl.
•Anbring ikke enheden i omgivelser, der er:
– Ekstremt varme eller kolde
– Støvede eller snavsede
– Meget fugtige
– Vibrerende
Objektiivin hoitaminen ja
säilyttäminen
Vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
•Puhdista objektiivin pinta pehmeällä liinalla,
jos:
– objektiivin pinnalla on sormenjälkiä
– objektiivi on kuumassa tai kosteassa
paikassa
– käytät objektiivia suolaisessa ympäristössä,
esimerkiksi meren rannalla.
•Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa
paikassa, jossa ei ole likaa eikä pölyä.
•Aftør objektivets overflade med en blød klud
i følgende tilfælde:
– Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade
– I varme eller fugtige omgivelser
– Hvis objektivet f.eks. bruges ved havet
•Opbevar objektivet i omgivelser med
tilstrækkelig ventilation og kun små
mængder snavs eller støv.
Suorita yllä mainitut toimet säännöllisesti, jotta
homeitiöt eivät pääse kiinnittymään
objektiiviin.
Videokameraan kannattaa kytkeä virta ja sitä
kannattaa käyttää ainakin kerran
kuukaudessa, jotta kamera pysyy kauan
hyvässä kunnossa.
Foretag regelmæssigt ovenstående for at
forhindre mugdannelse.
Det anbefales, at du tænder og betjener
camcorderen ca. en gang om måneden for at
holde den i optimal stand i lang tid.
Akku
•Anvend kun den angivne oplader eller det
angivne videoudstyr til opladningen.
•Undgå fare for kortslutning ved at sørge for,
at metalgenstande ikke kommer i kontakt
med batteriterminalerne.
•Udsæt ikke det genopladelige batteri for ild.
•Udsæt aldrig det genopladelige batteri for
temperaturer over 60°C, f.eks. i en bil, der
holder parkeret i solen og udsættes for
direkte sollys.
•Opbevar det genopladelige batteri et køligt
og tørt sted.
•Undgå at udsætte det genopladelige batteri
for stød eller slag.
•Det genopladelige batteri må ikke skilles ad
eller ændres.
•Sæt det genopladelige batteri korrekt i
videoudstyret.
•Opladning, mens der stadig er kapacitet
tilbage, påvirker ikke den oprindelige
batterikapacitet.
Yderligere oplysninger
•Käytä vain ilmoitettua latauslaitetta tai
videolaitetta, jossa on lataustoiminto.
•Estä metalliesineitä koskettamasta akun
kosketuspintoja, jotta ei synny oikosulkua.
•Pidä akku etäällä tulesta.
•Älä jätä akkua alttiiksi yli 60 ºC:n
lämpötiloille, esimerkiksi aurinkoiseen
paikkaan pysäköityyn autoon tai suoraan
auringonpaisteeseen.
•Säilytä akkua viileässä, kuivassa paikassa.
•Älä jätä akkua alttiiksi iskuille.
•Älä pura akkua tai tee siihen muutoksia.
•Aseta akku pitävästi videolaitteeseen.
•Osittain purkautuneen akun lataamisella ei
ole vaikutusta akun alkuperäiseen
kapasiteettiin.
Genopladeligt batteri
Lisätietoja
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
303
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter
Kuivaparistoja koskevia
huomautuksia (paitsi DCRTRV12E)
Bemærkning vedrørende
tørbatterier (undtagen DCRTRV12E)
Noudata seuraavassa olevia ohjeita
välttääksesi mahdolliset paristojen
vuotamisesta tai korroosiosta aiheutuvat
vauriot:
– Aseta paristot paristolokeroon siten, että
niiden plus– ja miinusnavat (+ ja –) tulevat
paristolokeron vastaavien merkintöjen
kohdalle.
– Kuivaparistoja ei voi ladata.
– Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä.
– Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä.
– Paristoista kuluu virtaa silloin, kun niitä ei
käytetä pitkään aikaan.
– Älä käytä vuotavia paristoja.
Bemærk følgende for at undgå eventuel
beskadigelse som følge af batterilækage eller
korrosion:
– Sørg for at isætte batterierne, så + og –
polerne svarer til + og – mærkerne.
– Tørbatterier kan ikke genoplades.
– Anvend ikke en kombination af nye og gamle
batterier.
– Anvend ikke forskellige batterityper.
– Batterierne aflades, hvis du ikke anvender
dem i længere tid.
– Anvend ikke batterier, der lækker.
Jos paristot ovat päässeet vuotamaan
•Pyyhi kaukosäätimen paristolokerossa oleva
neste huolellisesti pois, ennen kuin asetat
uudet paristot paristolokeroon.
•Jos kosketat vuotanutta nestettä, pese neste
pois vedellä.
•Jos vuotanutta nestettä roiskahtaa silmiisi,
huuhtele ne runsaalla vedellä ja ota yhteys
lääkäriin.
Jos videokameran käytössä ilmenee ongelma,
ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
304
Hvis batterierne lækker
•Aftør omhyggeligt batterirummet, så der
ikke er noget væske tilbage, inden du
udskifter batterierne.
•Hvis du får væsken på hænderne, skal du
skylle dem med vand.
•Hvis du får væsken i øjnene, skal du skylle
dem med rigelige mængder vand og derefter
opsøge en læge.
Hvis der opstår et problem, skal du frakoble
camcorderen og kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
Suomi
Tekniset tiedot
Videokamera
Järjestelmä
Kuvanauhoitusjärjestelmä
2 pyörivää kuvapäätä
Viistopyyhkäisyjärjestelmä
Äänitysjärjestelmä
Pyörivät äänipäät, PCMjärjestelmä
Kvantisointi: 12 bittiä
(näytetaajuus 32 kHz, stereo 1,
stereo 2), 16 bittiä (näytetaajuus 48
kHz, stereo)
Videosignaali
PAL-väri, CCIR-standardi
Käyttökelpoiset kasetit
Mini-DV-kasetti, jossa on tunnus
Tulo-/lähtöliitännät
S-videotulo (vain DCR-TRV22E/
TRV33E) / -lähtö
4-nastainen DIN-miniliitäntä
Luminanssisignaali: 1 Vp-p,
75 Ω (ohmia), epäsymmetrinen
Värisignaali: 0,3 Vp-p,
75 Ω (ohmia), epäsymmetrinen
Audio/videotulo (vain DCRTRV22E/TRV33E) / -lähtö
AV-miniliitäntä, 1 Vp-p,
75 Ω (ohmia), epäsymmetrinen
327 mV (lähtöimpedanssi
yli 47 kΩ (kilo-ohmia))
Lähtöimpedanssi alle 2,2 kΩ (kiloohmia) / stereominiliitäntä (ø 3,5
mm)
Tuloimpedanssi yli
47 kΩ (kilo-ohmia)
DV-tulo (vain DCR-TRV19E/
TRV22E/TRV33E) / -lähtö
4-nastainen liitäntä
Kuulokeliitäntä
Stereominiliitäntä (ø 3,5 mm)
LANC-liitäntä
Stereominiliitäntä (ø 2,5 mm)
USB-liitäntä
mini-B
MIC-liitäntä
Miniliitäntä, 0,388 mV, matala
impedanssi, 2,5—3,0 V DC,
lähtöimpedanssi 6,8 kΩ (kiloohmia) (ø 3,5 mm)
Stereo
Yderligere oplysninger
Nestekidenäyttö
Kuva
6,2 cm (2,5")
Kuvapisteitä
123 200 (560 × 220)
Lisätietoja
Nauhanopeus
SP: Noin 18,81 mm/s
LP: Noin 12,56 mm/s
Nauhoitus- ja toistoaika
(käytettäessä kasettia DVM60)
SP: 1 tunti
LP: 1,5 tuntia
Eteen-/taaksepäinkelausaika
(käytettäessä kasettia DVM60)
Noin 2 minuuttia 40 sekuntia
Etsin
Elektroninen etsin
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E:
mustavalkoinen
DCR-TRV22E/TRV33E: värillinen
Kuvasensori
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E:
4,5 mm:n (1/4-tyyppinen)
CCD (varauskytketty piiri)
Yhteensä: Noin 800 000
kuvapistettä
Tehollisia (liikkuva kuva):
Noin 400 000 kuvapistettä
DCR-TRV22E: 4,5 mm:n (1/4tyyppinen) CCD
(varauskytketty piiri)
Yhteensä: Noin 800 000
kuvapistettä
Tehollisia (still-kuva):
Noin 400 000 kuvapistettä
Tehollisia (liikkuva kuva):
Noin 400 000 kuvapistettä
DCR-TRV33E: 3,8 mm:n (1/4,7tyyppinen) CCD
(varauskytketty piiri)
Yhteensä: Noin 1 070 000
kuvapistettä
Tehollisia (still-kuva):
Noin 1 000 000 kuvapistettä
Tehollisia (liikkuva kuva):
Noin 690 000 kuvapistettä
Objektiivi
Carl Zeiss Vario-Sonnar
Yhdysrakenteinen moottorizoom
Suodattimen läpimitta: 30 mm
10× (optinen), 120× (digitaalinen,
DCR-TRV14E/TRV19E/TRV22E/
TRV33E), 100× (digitaalinen, DCRTRV12E)
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E/
TRV22E:
F = 1,7—2,2
DCR-TRV33E:
F = 1,8—2,0
Polttoväli
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E:
3,3—33 mm1)
42—420 mm2)
DCR-TRV22E:
3,3—33 mm1)
42—420 mm2)
42—420 mm3)
DCR-TRV33E:
3,7—37 mm1)
50—500 mm2)
42—420 mm3)
1)
35 mm:n kinofilmikameran
polttoväliksi muutettuna
2)
CAMERA-tilassa
3)
MEMORY-tilassa
Värilämpötila
AUTO, HOLD, INDOOR (3 200 K),
OUTDOOR (5 800 K)
Vähimmäisvalaistus
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E/
TRV22E:
5 lx (luksia) (F1,7)
0 lx (luksia) (NightShot-tilassa)*
DCR-TRV33E:
7 lx (luksia) (F 1,8)
0 lx (luksia) (NightShot-tilassa)*
* Pimeässä silmille näkymätöntä
kohdetta voidaan kuvata
infrapunavalaistuksella.
305
Tekniset tiedot
Yleistä
Käyttöjännite
7,2 V (akku)
8,4 V (verkkolaite)
Keskimääräinen tehonkulutus
(käytettäessä akkua)
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E/
TRV22E:
3,3 W1)
2,5 W2)
DCR-TRV33E:
4,0 W1)
3,2 W2)
1)
Nestekidenäytön avulla
kuvattaessa
2)
Etsin
Käyttölämpötila
0 ºC—40 ºC
Säilytyslämpötila
–20 ºC—+60 ºC
Mitat (noin)
71 × 90 × 112 mm (l/k/s)
Paino (noin)
Vain päälaite
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E:
520 g
DCR-TRV22E:
530 g
DCR-TRV33E:
540 g
Mukaan lukien akku NP-FM30,
kasetti DVM60 ja objektiivin
suojus
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E:
610 g
DCR-TRV22E:
620 g
DCR-TRV33E:
630 g
Vakiovarusteet
Katso sivua 3.
306
Verkkolaite
AC-L15A/L15B
Käyttöjännite
100—240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus
0,35—0,18 A
Tehonkulutus
18 W
Lähtöjännite
DC OUT -liitäntä: 8,4 V, 1,5 A
Käyttölämpötila
0 ºC—40 ºC
Säilytyslämpötila
–20 ºC—+60 ºC
Mitat (noin)
56 × 31 × 100 mm (l/k/s)
ilman ulkonevia osia
Paino (noin)
190 g
ilman verkkovirtajohtoa
Akku NP-FM30
Suurin lähtöjännite
8,4 V DC
Lähtöjännite
7,2 V DC
Kapasiteetti
5,0 Wh (700 mAh)
Mitat (noin)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm (l/k/s)
Paino (noin)
65 g
Käyttölämpötila
0 ºC—40 ºC
Tyyppi
Litium-ioni
”Memory Stick”
-kortti (vain DCRTRV22E/TRV33E)
Muisti
Flash-muisti
8 Mt: MSA-8A
Käyttöjännite
2,7—3,6 V
Tehonkulutus
Noin 45 mA käyttötilassa
Noin 130 µA kuvausvalmiustilassa
Mitat (noin)
50 × 2,8 × 21,5 mm (l/k/s)
Paino (noin)
4g
Valmistaja pidättää itsellään
oikeuden muuttaa tuotteen mallia
ja ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
Dansk
Specifikationer
Videokameraoptager
System
Indgangs-/udgangsstik
S-videoindgang (kun DCRTRV22E/TRV33E)/-udgang
4-bens mini-DIN
Luminanssignal: 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret
Krominanssignal: 0,3 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret
Audio/Videoindgang (kun DCRTRV22E/TRV33E)/-udgang
AV MINI JACK, 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret
327 mV, (ved udgangsimpedans
med mere end 47 kΩ (kilohm))
Udgangsimpedans med mindre
end 2,2 kΩ (kiloohm)/
stereominibøsning (ø3,5 mm)
Indgangsimpedans større end
47 kΩ (kilohm)
DV-indgang (kun DCR-TRV19E/
TRV22E/TRV33E)/-udgang
4-bens stik
Hovedtelefonbøsning
Stereoministik (ø 3,5 mm)
LANC-stik
Stereominiministik (ø 2,5 mm)
USB-stik
mini-B
MIC-stik
Minibøsning, 0,388 mV lav
impedans med 2,5 til 3,0 V DC,
udgangsimpedans 6,8 kΩ (kilohm)
(ø 3,5 mm)
Stereotype
Yderligere oplysninger
LCD-skærm
Billede
6,2 cm (2,5 type)
Samlet antal punkter
123 200 (560 × 220)
Lisätietoja
Videooptagesystem
2 roterende hoveder
Skrueskanderingssystem
Audiooptagesystem
Roterende hoveder, PCM-system
Kvantisering: 12 bit (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bit (Fs 48
kHz, stereo)
Videosignal
PAL-farve, CCIR-standarder
Anvendelig kassette
DV-minikassette med
mærket
Båndhastighed
SP: Ca. 18,81 mm/sek.
LP: Ca. 12,56 mm/sek.
Optagetid/afspilningstid
(med kassetten DVM60)
SP: 1 time
LP: 1,5 timer
Hurtig fremspolings-/hurtig
tilbagespolingstid
(med kassetten DVM60)
Ca. 2 min. og 40 sekunder
Søger
Elektrisk søger
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E:
sort/hvid
DCR-TRV22E/TRV33E: farve
Billedenhed
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E:
4,5 mm (1/4-type) CCD
(Charge Coupled Device)
Brutto: Ca. 800 000 pixel
Effektivt (bevægelse):
Ca. 400 000 pixel
DCR-TRV22E: 4,5 mm (1/4-type)
CCD (Charge Coupled Device)
Brutto: Ca. 800 000 pixel
Effektivt (still):
Ca. 400 000 pixel
Effektivt (bevægelse):
Ca. 400 000 pixel
DCR-TRV33E: 3,8 mm (1/4,7-type)
CCD (Charge Coupled Device)
Brutto: Ca. 1 070 000 pixel
Effektivt (still):
Ca. 1 000 000 pixel
Effektivt (bevægelse):
Ca. 690 000 pixel
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar
Kombineret motorzoomobjektiv
Filterdiameter: 30 mm
10× (optisk), 120× (digitalt, DCRTRV14E/TRV19E/TRV22E/
TRV33E), 100× (digitalt, DCRTRV12E)
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E/
TRV22E:
F = 1,7 — 2,2
DCR-TRV33E:
F = 1,8 — 2,0
Brændvidde
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E:
3,3 — 33 mm 1)
42 — 420 mm 2)
DCR-TRV22E:
3,3 — 33 mm 1)
42 — 420 mm 2)
42 — 420 mm 3)
DCR-TRV33E:
3,7 — 37 mm 1)
50 — 500 mm 2)
42 — 420 mm 3)
1)
Ved konvertering til et 35 mm
stillbilledkamera
2)
I CAMERA-tilstand
3)
I MEMORY-tilstand
Farvetemperatur
AUTO, HOLD, INDOOR (3 200 K),
OUTDOOR (5 800 K)
Minimumbelysning
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E/
TRV22E:
5 lx (lux) (F1,7)
0 lx (lux) (i NightShot-tilstand)*
DCR-TRV33E:
7 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (i NightShot-tilstand)*
* Motiver, som ikke er synlige i
mørke, kan optages med
infrarødt lys.
307
Specifikationer
Generelt
Strømforsyningskrav
7,2 V (batteri)
8,4 V (Lysnetadapter)
Gennemsnitligt strømforbrug
(ved brug af batteri)
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E/
TRV22E:
3,3 W1)
2,5 W2)
DCR-TRV33E:
4,0 W1)
3,2 W2)
1)
Ved kameraoptagelse med
LCD-skærm
2)
Søger
Driftstemperatur
0ºC til 40ºC
Opbevaringstemperatur
–20ºC til + 60ºC
Mål (ca.)
71 × 90 × 112 mm (b/h/d)
Masse (ca.)
kun hovedenhed
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E:
520 g
DCR-TRV22E:
530 g
DCR-TRV33E:
540 g
med det genopladelige batteri
NP-FM30, DVM60-kassette og
objektivdæksel
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E:
610 g
DCR-TRV22E:
620 g
DCR-TRV33E:
630 g
Medfølgende tilbehør
Se side 3.
308
Lysnetadapter
AC-L15A/L15B
Strømforsyningskrav
100 — 240 V vekselstrøm, 50/60
Hz
Aktuelt forbrug
0,35 — 0,18 A
Strømforbrug
18 W
Udgangsspænding
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A
Driftstemperatur
0ºC til 40ºC
Opbevaringstemperatur
–20ºC til + 60ºC
Mål (ca.)
56 × 31 × 100 mm (b/h/d)
ekskl. fremspringende dele
Masse (ca.)
190 g
ekskl. netledning
Genopladeligt
batteri NP-FM30
Maksimal udgangsspænding
DC 8,4 V
Udgangsspænding
DC 7,2 V
Kapacitet
5,0 Wh (700 mAh)
Mål (ca.)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm (b/h/d)
Masse (ca.)
65 g
Driftstemperatur
0ºC til 40ºC
Type
Lithiumion
“Memory Stick”
(kun DCR-TRV22E/
TRV33E)
Hukommelse
Flashhukommelse
8 MB: MSA-8A
Driftsspænding
2,7 — 3,6 V
Strømforbrug
Ca. 45 mA i driftstilstand
Ca. 130 µA under
båndoptagelsesstandby
Mål (ca.)
50 × 2,8 × 21,5 mm (b/h/d)
Masse (ca.)
4g
Ret til ændring af design og
tekniske data uden varsel
forbeholdes.
— Pikaopas —
— Hurtig oversigt —
Osien ja säädinten sijainti Dele og knapper
Videokamera
Camcorder
7
8
1
9
q;
2
qa
3
4
qs
5
6
1 Objektiivin suojus (s. 36)
1 Objektivdæksel (s. 36)
2 Nestekide/kosketusnäyttö (s. 33, 40,
41)
2 LCD/Berøringsskærm (s. 33, 40, 41)
5 Kaiutin
6 DSPL/BATT INFO -painike (s. 29, 54)
7 CHG (lataus) -merkkivalo (s. 25)
8 Silmäsuppilo (s. 298)
9 Etsin (s. 43)
0 START/STOP-painike (s. 13, 36, 166)
qa Akkulokero (s. 24)
4 BACK LIGHT-knap (s. 46)
5 Højttaler
6 DSPL/BATT INFO-knap (s. 29, 54)
7 CHG-lampe (opladning) (s. 25)
8 Øjenskærm (s. 298)
Hurtig oversigt
4 BACK LIGHT -painike (s. 46)
3 RESET-knap (s. 280)
Hvis du trykker på RESET, nulstilles
alle indstillinger, herunder
indstillingerne for dato og tid.
Pikaopas
3 RESET-painike (s. 269)
Kun painat RESET-painiketta, kaikki
asetukset päivämäärää ja kellonaikaa
myöten palautuvat tehdasasetusten
mukaisiksi.
9 Søger (s. 43)
0 START/STOP-knap (s. 17, 36, 166)
qa Batteriets monteringsoverflade (s. 24)
qs Øskner til skulderrem
qs Olkahihnan kiinnittimet
309
Osien ja säädinten sijainti
Dele og knapper
Vakiovarusteisiin sisältyvän objektiivin
suojuksen kiinnittäminen
Fastgørelse af det medfølgende
objektivdæksel
1 Aseta objektiivin suojus uraan.
2 Paina objektiivin suojusta objektiivia
vasten, kunnes se napsahtaa.
1 Ret objektivdækslet ind efter rillen.
2 Skub objektivdækslet ind mod
objektivet, indtil det klikker på plads.
1
Kun kuvaat, avaa objektiivin suojus kuvan
mukaisesti.
Under optagelse skal du åbne
objektivdækslet som vist.
Huomautus
Sijoita objektiivin suojus niin, ettei se peitä
mikrofonia ja kaukosäädinsignaalin
tunnistinta.
Bemærk!
Placer objektivdækslet, så det ikke dækker
mikrofonen og fjernbetjeningssensoren.
Carl Zeiss -objektiivia koskeva huomautus
Videokamerassasi on erittäin laadukas Carl
Zeiss -objektiivi.
Videokameran objektiivi on kehitetty
saksalaisen Carl Zeiss -yhtiön ja Sony
Corporationin yhteistyönä. Se noudattaa
videokameroiden MTF*-mittausjärjestelmää
ja tarjoaa Carl Zeiss -objektiivin laadun.
* MTF = Modulation Transfer Function.
Lukuarvo ilmaisee kohteesta objektiiviin
heijastuvan valon määrän.
310
2
Bemærkning om Carl Zeiss-objektivet
Camcorderen er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, som kan genskabe fine billeder.
Objektivet til camcorderen er udviklet af
Carl Zeiss i Tyskland og Sony Corporation i
fællesskab. Det er kompatibelt med MTF*målesystemet for camcordere, og navnet
Carl Zeiss sikrer høj kvalitet.
* MTF står for Modulation Transfer
Function.
Den numeriske værdi angiver den
mængde lys, der rammer motivet i
objektivet.
Osien ja säädinten sijainti
Dele og knapper
qd
qk
qf
ql
qg
qh
w;
qj
wa
ws
qd POWER-kytkin (s. 13, 15, 25)
qd POWER-kontakt (s. 17, 19, 25)
qf LOCK-kytkin (vain DCR-TRV22E/
TRV33E, s. 15)
qf LOCK-kontakt (kun DCR-TRV22E/
TRV33E, s. 19)
qg DC IN -liitäntä (s. 12, 14)
qg DC IN-stik (s. 16, 18)
qh BATT-vapautuspainike (s. 24)
qh BATT-batterifrigøringsknap (s. 24)
qj Etsimen linssin säätövipu (s. 43)
qj Knap til justering af søgerokular
(s. 43)
qk MEMORY EJECT -kytkin (vain DCRTRV22E/TRV33E, s. 14, 146)
w; Kasettipesän kansi (s. 12)
wa OPEN/ZEJECT
-vipu (s. 12)
ql Åbning til “Memory Stick” (kun DCRTRV22E/TRV33E, s. 18, 146)
w; Kassettedæksel (s. 16)
wa OPEN/ZEJECT
-knap (s. 16)
ws Gevind til fastgørelse af kamerastativ
Sørg for, at længden på kamerastativets
skrue er mindre end 5,5 mm.
I modsat fald kan du ikke montere
stativet sikkert, og skruen kan beskadige
camcorderen.
Hurtig oversigt
ws Jalustan kiinnitysosa
Varmista, että jalustan kiinnitysruuvi on
alle 5,5 mm:n pituinen.
Muutoin jalustaa ei voi kiinnittää
pitävästi, ja ruuvi voi vioittaa
videokameraa.
qk MEMORY EJECT-knap (kun DCRTRV22E/TRV33E, s. 18, 146)
Pikaopas
ql ”Memory Stick” -korttipaikka (vain
DCR-TRV22E/TRV33E, s. 14, 146)
311
Osien ja säädinten sijainti
Dele og knapper
wd
wf
wg
wh
wj
wl
wk
312
wd Älykäs varustekenkä / kengän suojus
(s. 128)
wd Intelligent tilbehørssko/skodæksel
(s. 128)
wf Objektiivi
wf Objektiv
wg Kuvausvalo (s. 36)
wg Kameraoptagelampe (s. 36)
wh Mikrofoni (s. 36)
wh Mikrofon (s. 36)
wj Kaukosäädinsignaalin tunnistin (paitsi
DCR-TRV12E)
wj Fjernbetjeningssensor (undtagen DCRTRV12E)
wk Infrapunalähetin (s. 47, 112)
wk Infrarød stråleudsender (s. 47, 112)
wl OPEN-painike (s. 33)
wl OPEN-knap (s. 33)
Älykästä varustekenkää koskevia
huomautuksia
•Älykäs varustekenkä syöttää virtaa
lisälaitteisiin, kuten videovaloon tai
mikrofoniin.
•Älykäs varustekenkä on kytketty POWERkytkimeen, jonka avulla voit siis kytkeä tai
katkaista älykkään varustekengän virran.
Katso tietoja lisälaitteen käyttöohjeesta.
•Älykkäässä varustekengässä on
turvakiinnitys, jonka avulla siihen asennetun
lisälaitteen voi kiinnittää pitävästi. Paina
lisälaite varustekengän pohjaan asti ja kiristä
sitten kiinnitysruuvi.
•Kun haluat poistaa lisälaitteen, avaa ruuvia,
paina lisälaitetta alaspäin ja vedä se ulos.
Bemærkning vedrørende den intelligente
tilbehørssko
•Den intelligente tilbehørssko forsyner
ekstratilbehøret som f.eks. videolys eller
mikrofon med strøm.
•Den intelligente tilbehørssko er forbundet
med POWER-kontakten, hvilket gør det
muligt for dig at tilslutte eller afbryde den
strøm, som skoen leverer. Se
brugervejledningen til tilbehøret, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
•Den intelligente tilbehørssko er udstyret med
en sikkerhedsmekanisme til forsvarlig
fastgørelse af det installerede tilbehør. Hvis
du vil tilslutte en tilbehørsenhed, skal du
trykke den ned og skubbe den helt på plads
og derefter tilspænde skruen.
•Hvis du vil fjerne tilbehøret, skal du løsne
skruen og derefter trykke ned og trække
tilbehøret ud.
Osien ja säädinten sijainti
Dele og knapper
e;
eh
ea
es
ej
ed
ek
ef
el
eg
r;
ra
e; PHOTO-painike (s. 15, 62, 152)
e; PHOTO-knap (s. 19, 62, 152)
ea Moottorizoomin vipu (s. 44, 94, 186)
ea Motorzoomgreb (s. 44, 94, 186)
es
ed
(USB) -liitäntä (s. 200)
DV-liitäntä (vain DCR-TRV19E/
TRV22E/TRV33E, s. 106, 123, 201)
DV OUT-liitäntä (vain DCR-TRV12E/
TRV14E, s. 106)
DV -liitäntä on i.LINK-yhteensopiva.
eh NIGHTSHOT-kytkin (s. 47)
ej i (kuulokkeet) -liitäntä (vihreä)
Kun käytät kuulokkeita, videokameran
kaiuttimesta ei kuulu ääntä.
ek MIC-liitäntä (PLUG IN POWER)
(punainen)
Liitä ulkoinen mikrofoni (lisävaruste).
Tähän liitäntään voi liittää myös virtaa
vaativan mikrofonin.
el Kortinkäyttövalo (vain DCR-TRV22E/
TRV33E, s. 14, 146)
r; S VIDEO -liitäntä (vain DCR-TRV22E/
TRV33E, s. 61)
S VIDEO OUT -liitäntä (vain DCRTRV12E/TRV14E/TRV19E, s. 61)
ra
(LANC) -liitäntä (sininen)
DV-interface (kun DCR-TRV19E/
TRV22E/TRV33E, s. 106, 123, 201)
DV OUT-interface (kun DCRTRV12E/TRV14E, s. 106)
DV-interfacet er i.LINK-kompatibelt.
ef AUDIO/VIDEO-stik (gul) (kun DCRTRV22E/TRV33E, s. 60, 106, 123, 238)
AUDIO/VIDEO OUT-stik (gul) (kun
DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E, s. 60)
eg Håndrem (s. 16)
eh NIGHTSHOT-kontakt (s. 47)
ej i -bøsning (hovedtelefoner) (grøn)
Når du bruger hovedtelefoner, kommer
der ingen lyd fra højttaleren på
camcorderen.
Hurtig oversigt
eg Käsihihna (s. 12)
ed
(USB)-stik (s. 200)
Pikaopas
ef AUDIO/VIDEO-liitäntä (keltainen)
(vain DCR-TRV22E/TRV33E, s. 61, 106,
123, 238)
AUDIO/VIDEO OUT -liitäntä
(keltainen) (vain DCR-TRV12E/
TRV14E/TRV19E, s. 60)
es
ek MIC-bøsning (PLUG IN POWER) (rød)
Tilslut en ekstern mikrofon (medfølger
ikke). Du kan også slutte en "plug-inpower"-mikrofon til denne bøsning.
el Adgangslampe (kun DCR-TRV22E/
TRV33E, s. 18, 146)
r; S VIDEO-stik (kun DCR-TRV22E/
TRV33E, s. 61)
S VIDEO OUT-stik (kun DCR-TRV12E/
TRV14E/TRV19E, s. 61)
ra
(LANC) bøsning (blå)
313
Osien ja säädinten sijainti
Kaukosäädin (vain DCRTRV14E/TRV19E/TRV22E/
TRV33E)
Videokameran ja sen kaukosäätimen
samannimisillä painikkeilla on samat
toiminnot.
Dele og knapper
Fjernbetjening (kun DCRTRV14E/TRV19E/TRV22E/
TRV33E)
De knapper, der har samme navn på
fjernbetjeningen og camcorderen, fungerer på
samme måde som knapperne på camcorderen.
6
1
2
3
7
8
9
q;
4
5
1 PHOTO-painike (s. 15, 62, 152)
1 PHOTO-knap (s. 19, 62, 152)
2 DISPLAY-painike (s. 54)
2 DISPLAY-knap (s. 54)
3 SEARCH MODE -painike (s. 98, 100, 103,
104, 105)
3 SEARCH MODE-knap (s. 98, 100, 103,
104, 105)
4 ./>-painikkeet (s. 98, 100, 103,
104, 105)
4 ./>-knapper (s. 98, 100, 103, 104,
105)
5 Videonauhan ohjauspainikkeet (s. 52,
57)
5 Videokontrolknapper (s. 52, 57)
6 Lähetin
Kun olet kytkenyt videokameraan
virran, suuntaa kaukosäädin
videokamerassa olevaan
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen.
7 ZERO SET MEMORY-knap (s. 96)
7 ZERO SET MEMORY -painike (s. 96)
8 START/STOP-knap (s. 17, 36)
8 START/STOP-painike (s. 13, 36)
9 DATA CODE-knap (s. 56)
9 DATA CODE -painike (s. 56)
q; Motorzoomknap (s. 44)
q; Moottorizoomin painike (s. 44)
314
6 Sender
Peg mod fjernbetjeningssensoren for at
betjene camcorderen, når du har tændt
den.
Osien ja säädinten sijainti
Dele og knapper
Kaukosäätimen valmistelu
Sådan klargør du
fjernbetjeningen
Aseta 2 R6 (koko AA) -paristoa
paristolokeroon niin, että niiden plus- (+) ja
miinusnavat (–) tulevat paristolokerossa
olevien merkintöjen + ja – kohdalle.
Hurtig oversigt
Bemærkninger vedrørende
fjernbetjeningen
•Vend fjernbetjeningssensoren væk fra stærke
lyskilder, f.eks. direkte sollys eller
ovenbelysning. Ellers er der risiko for, at
fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
•Camcorderen fungerer i
fjernbetjeningsindstillingen VTR 2.
Fjernbetjeningsindstillingerne 1, 2 og 3
anvendes til at skelne camcorderen fra andre
Sony-videobåndoptagere, så der ikke sker
utilsigtet fjernbetjening. Hvis du anvender
en anden Sony-videobåndoptager i
fjernbetjeningsindstillingen VTR 2, anbefales
det at ændre fjernbetjeningsindstillingen
eller tildække videobåndoptagerens sensor
med sort papir.
Pikaopas
Kaukosäädintä koskevia huomautuksia
•Sijoita videokamera niin, että siinä oleva
kaukosäätimen tunnistin on poispäin
voimakkaista valonlähteistä, kuten suorasta
auringonvalosta tai muusta valaistuksesta.
Muutoin kaukosäädin ei välttämättä toimi
oikein.
•Videokamera toimii kaukosäädintilassa VTR
2. Kaukosäädintilojen 1, 2 ja 3 avulla voidaan
erottaa videokamera ja muut Sonyn
kuvanauhurit niin, että niiden kaukosäätimet
eivät ohjaa vääriä laitteita. Jos käytössäsi on
toinen Sonyn kuvanauhuri ja sen
kaukosäädintilana on myös VTR 2, sinun
kannattaa vaihtaa kyseisen kuvanauhurin
kaukosäädintilaa tai peittää nauhurissa oleva
kaukosäätimen tunnistin mustalla paperilla.
Isæt 2 R6-batterier (størrelse AA), så polerne +
og – på batterierne vender rigtigt i forhold til +
og – i batterirummet.
315
Osien ja säädinten sijainti
Dele og knapper
Toimintojen ilmaisimet
Betjeningsindikatorer
Nestekidenäyttö ja etsin
1
2
3
4
5
6
LCD-skærm og søger
50min
–
STILL
16:9WIDE
NEG. ART
7
8
AUTO
50 AWB
F1.8
9dB
STBY
+
0:12:34
48min
ZERO SET
MEMORY
END
SEARCH
DV IN
16BIT
12:05:56
9
0
qa
qs
wd
wf
wg
wh
wj
1 Kasettimuisti (s. 38)
1 Kassettehukommelse (s. 38)
2 Akun jäljellä oleva aika (s. 38)
2 Resterende batteritid (s. 38)
3 Zoomaus (s. 44) / Valotus (s. 82)/
Tiedoston nimi*1 (s. 180)
3 Zoom (s. 44)/Eksponering (s. 82)/
Datafilnavn*1 (s. 180)
4 Digitaalitehoste*1 (s. 77, 93) /
MEMORY MIX*1 (s. 158) / Fader (s. 73)
4 Digital effekt*1 (s. 77, 93)/MEMORY
MIX*1 (s. 158)/Fader (s. 73)
5 16:9WIDE (s. 71)
5 16:9WIDE (s. 71)
6 Kuvatehoste (s. 76, 92)
6 Billedeffekt (s. 76, 92)
7 Datakoodi (s. 54)
7 Datakode (s. 54)
8 Äänenvoimakkuus (s. 52) /
Päivämäärä (s. 31)
8 Lydstyrke (s. 52)/Dato (s. 31)
9 PROGRAM AE (s. 80)
0 Back Light (s. 46)
qa SteadyShot poissa käytöstä (s. 243)
qs Käsitarkennus (s. 84)
316
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
9 PROGRAM AE (s. 80)
0 Modlys (s. 46)
qa SteadyShot fra (s. 253)
qs Manuel fokusering (s. 84)
Dele og knapper
qd Vitkalaukaisin (s. 67, 168)
qd Selvudløser (s. 67, 168)
qf Kuvaustila (s. 248)
qf Optagetilstand (s. 258)
qg Kuvausvalo*3 (s. 43)
qg Kameraoptagelampe*3 (s. 43)
qh STBY/REC (s. 36) / Videonauhan
ohjaustila (s. 52) / Kuvakoko*2 (s. 148)
/ Kuvan laatu*1 (s. 147)
qh STBY/REC (s. 36)/Videokontroltilstand
(s. 52)/Billedstørrelse*2 (s. 148)/
Billedkvalitet*1 (s. 147)
qj NIGHTSHOT (s. 47) / SUPER
NIGHTSHOT*1 (s. 47) / COLOUR SLOW
SHUTTER*1 (s. 48)
qj NIGHTSHOT (s. 47)/SUPER
NIGHTSHOT*1 (s. 47)/COLOUR SLOW
SHUTTER*1 (s. 48)
qk Varoitus (s. 271)
qk Advarsel (s. 282)
ql Aikakoodi (s. 38) / Nauhalaskuri (s. 38)
/ Itsediagnoosi (s. 270) / Valokuvan
tallennus (s. 152) / Kuvan numero*1
(s. 180) / Toistokansio*1 (s. 180) /
Nauhavalokuva*3 (s. 65)
ql Tidskode (s. 38)/Båndtæller (s. 38)/
Selvdiagnosedisplay (s. 281)/Photooptagelse (s. 152)/Billednummer*1 (s.
180)/Afspilningsmappe*1 (s. 180)/Tape
photo*3 (s. 65)
w; Jäljellä oleva nauha (s. 38) /
Muistitoisto*1 (s. 180)
w; Resterende bånd (s. 38)/
Hukommelsesafspilning*1 (s. 180)
wa ZERO SET MEMORY (s. 96) /
Jaksoittainen kuvaus (s. 87) /
Jaksoittainen valokuvaus (s. 164) /
Kuvaus kuva kerrallaan (s. 89)
wa ZERO SET MEMORY (s. 96)/
Intervaloptagelse (s. 87)/
Intervalfotooptagelse (s. 164)/
Billedoptagelse (s. 89)
ws END SEARCH (s. 50)
ws END SEARCH (s. 50)
*1
wd A/V t DV*1 (s. 238)/DV IN*4 (s. 123)
wf Äänitila (s. 248) / Tallennuskansio*1
(s. 177)
wf Audiotilstand (s. 258)/Optagemappe*1
(s. 177)
wg Aika (s. 31)
wg Klokkeslæt (s. 31)
wh Salama (s. 242)
Tämä ilmaisin näkyy vain, kun salama
(lisävaruste) on käytössä.
wh Blitz (s. 252)
Denne indikator vises kun, hvis der
anvendes blitz (medfølger ikke).
wj Jatkuva valokuvatallennus*2 (s. 154)
wj Kontinuerlig Photo-optagelse*2 (s. 154)
*1
*1
*3
*4
Vain DCR-TRV22E/TRV33E
Vain DCR-TRV33E
Vain DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E
Vain DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
*2
*3
*4
Hurtig oversigt
wd A/V t DV (s. 238) / DV IN (s. 123)
*2
*4
Pikaopas
Osien ja säädinten sijainti
Kun DCR-TRV22E/TRV33E
Kun DCR-TRV33E
Kun DCR-TRV12E/TRV14E/TRV19E
Kun DCR-TRV19E/TRV22E/TRV33E
317
Suomi
Hakemisto
A, B
K, L
A/V-liitäntäjohto .... 60, 106, 122
aikakoodi ................................. 38
akku .......................................... 24
akun jäljellä olevan ajan
ilmaisin .................................. 38
akun lataaminen ..................... 24
akun tiedot ............................... 29
alustus ............................ 141, 246
AUDIO MIX .......................... 244
AUDIO MODE ...................... 248
AUTO SHTR .......................... 242
BACK LIGHT .......................... 46
BEEP ....................................... 250
BOUNCE .................................. 73
kakkosääni ............................. 286
kaksiääniraitainen nauha .... 286
kasetin nimeäminen ............. 138
kasettimuisti .................... 21, 284
kaukosäädin .......................... 314
kaukosäädinsignaalin
tunnistin .............................. 312
kellonajan asettaminen .......... 31
kosketuspaneeli ...................... 33
kosteuden tiivistyminen ...... 296
i (kuulokkeet) -liitäntä ....... 313
kuvahaku ................................. 57
kuvan koko .................... 148, 150
kuvan koon muuttaminen ... 196
kuvan laatu ............................ 147
kuvapäät ................................ 297
kuvatehoste ....................... 76, 92
kuvaus kuva kerrallaan ......... 89
kuvaus vitkalaukaisimen
avulla ............................. 67, 168
kuvien suojaaminen ............. 190
käsihihna .................................. 12
käsitarkennus .......................... 84
laajakulma ................................ 44
laajakuvatila ............................ 71
LANC-liitäntä ....................... 313
LUMINANCE KEY ................ 77
C, D
C. CHROM ............................ 158
CALIBRATION ..................... 300
CLEANING CASSETTE ...... 297
Colour Slow Shutter ............... 48
datakoodi ................................. 54
Date Search ............................ 100
DEMO MODE ....................... 249
digitaalinen ohjelman
editointi ....................... 109, 173
digitaalitehoste .................. 77, 93
DISPLAY ................................ 250
DOT .......................................... 73
E, F, G, H
Edit Search ............................... 51
End Search ............................... 50
etsimen säätäminen ................ 43
EXP BRKTG ........................... 154
FLASH MOTION .................... 77
hakemistonäyttö ................... 181
HiFi SOUND ......................... 244
I, J
i.LINK ..................................... 292
i.LINK-kaapeli ............... 106, 123
”InfoLITHIUM”-akku .... 25, 288
infrapunalähetin ............. 47, 112
itsediagnoosinäyttö .............. 270
jaksoittainen kuvaus .............. 87
jaksoittainen valokuvaus ..... 164
jatkuva valokuvan tallennus 154
JPEG ........................................ 141
jäljellä olevan nauhan
ilmaisin .................................. 38
318
M, N
M. CHROM ........................... 158
M. LUMI ................................ 158
M. OVERLAP ........................ 158
MEMORY MIX ...................... 158
”Memory Stick” -kortin
kapasiteetti .......................... 151
”Memory Stick” -kortti ........ 141
Memory PB ZOOM .............. 186
MONOTONE .......................... 73
MOSC. FADER ........................ 73
MPEG ..................................... 141
nauhalaskuri ............................ 38
NIGHTSHOT .......................... 47
nollakohtamuisti ..................... 96
NORM. FADER ...................... 73
nosto/häivytys (Fader) .......... 73
NTSC-järjestelmä .................. 244
O, P, Q
ohitusselaus ............................. 57
OLD MOVIE ............................ 77
otsikko .................................... 133
otsikkohaku ............................. 98
OVERLAP ................................ 73
PB FOLDR .............................. 185
peilikuvatila ............................. 41
pistemittaus ............................. 83
PROGRAM AE ....................... 80
pää-ääni .................................. 286
R
REC FOLDER ........................ 177
Rec Review .............................. 51
RESET ............................. 269, 309
S
S VIDEO -liitäntä .................... 60
signaalin muuntotoiminto ... 238
siirtymä .................................... 37
sisärakenteisen akun
lataaminen .......................... 299
Slide Show -esitys ................. 188
SLOW SHTR ............................ 77
SPOT FOCUS .......................... 86
STEADYSHOT ...................... 243
stereoääninen nauha ............ 286
STILL ........................................ 77
Super NightShot ..................... 47
T, U, V
tallennusaika ........................... 28
tallennussuojakytkin ............ 286
Tape PB ZOOM ....................... 94
telekuvaus ................................ 44
toimintojen ilmaisimet ........... 34
toistoaika .................................. 28
TRAIL ....................................... 77
tulostusmerkki ...................... 197
TV-värinormit ....................... 295
täysi lataus ............................... 26
upotuseditointi ...................... 125
USB Streaming ...................... 217
USB-liitäntä ............................ 200
valikkoasetukset ................... 240
valkotasapaino ........................ 69
valokuvan tallennus
muistiin ............................... 152
valotus ...................................... 82
varoitusilmaisimet ................ 271
varoitusilmoitukset .............. 272
verkkolaite ......................... 25, 30
W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö
WIPE ......................................... 73
zoomaus ................................... 44
älykäs varustekenkä ..... 128, 312
äänen jälkiäänitys ................. 127
Dansk
Indeks
A, B
Advarselsindikatorer ........... 282
Advarselsmeddelelser ......... 283
Afspilningstid ......................... 28
Angivelse af klokkeslæt ......... 31
AUDIO MIX .......................... 254
AUDIO MODE ...................... 258
AUTO SHTR .......................... 252
A/V-tilslutningskabel ... 60, 106,
122
BACK LIGHT .......................... 46
Batteri ....................................... 24
Battery Info .............................. 29
BEEP ....................................... 260
Berøringsskærm ...................... 33
Betjeningsindikatorer ............. 34
Billedbeskyttelse ................... 190
Billedeffekt ......................... 76, 92
Billedkvalitet ......................... 147
Billedoptagelse ........................ 89
Billedshow ............................. 188
Billedstørrelse ................ 148, 150
Billedsøgning .......................... 57
BOUNCE .................................. 73
Bredformat ............................... 71
Bånd med to lydspor ............ 286
Båndtæller ................................ 38
i-bøsning (hovedtelefon) ... 313
E
Edit search ............................... 51
Eftersynkronisering .............. 127
Eksponering ............................ 82
End search ............................... 50
EXP BRKTG ........................... 154
F, G, H
Fader ......................................... 73
Fjernbetjening ........................ 314
Fjernbetjeningssensor ........... 312
FLASH MOTION .................... 77
i.LINK ..................................... 292
i.LINK-kabel .................. 106, 123
Indeksskærmen ..................... 181
Indikator for resterende bånd 38
Indsættelsesredigering ......... 125
“InfoLITHIUM”-batteri . 25, 288
Intelligent tilbehørssko 128, 312
Intervalfotooptagelse ........... 164
Intervaloptagelse .................... 87
JPEG ........................................ 141
Justering af søgeren ................ 43
Kassettehukommelse ..... 21, 284
Kondensvand ........................ 296
Kontinuerlig
Photo-optagelse ................. 154
LANC-stik .............................. 313
Langsom lukker (farve) ......... 48
LUMINANCE KEY ................ 77
Lysnetadapter ................... 25, 30
M, N
M. CHROM ........................... 158
M. LUMI ................................ 158
M. OVERLAP ........................ 158
Manuel fokus ........................... 84
MEMORY MIX ...................... 158
Memory Photo-optagelse .... 152
“Memory Stick” .................... 141
“Memory Stick”-kapacitet ... 151
Menuindstillinger ................. 240
MONOTONE .......................... 73
MOSC. FADER ........................ 73
MPEG ..................................... 141
NIGHTSHOT .......................... 47
NORM. FADER ...................... 73
NTSC-system ......................... 254
O, P, Q
OLD MOVIE ............................ 77
Opladning af batteri ............... 25
Opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri ........ 299
Optagelse ved brug af
selvudløser ................... 67, 168
R
REC FOLDER ........................ 178
Rec Review .............................. 51
RESET ............................. 280, 309
RESIZE ................................... 196
Resterende batteritid
indikator ................................ 38
S
S VIDEO -stik .......................... 61
Selvdiagnosedisplay ............ 281
Skip scan .................................. 57
Skrivebeskyttelsestap ........... 286
SLOW SHTR ............................ 77
Spejltilstand ............................. 41
SPOT FOCUS .......................... 86
STEADYSHOT ...................... 253
Stereobånd ............................. 286
STILL ........................................ 77
Super NightShot ..................... 47
T, U, V
Telephoto ................................. 44
Tidskode .................................. 38
Titel ......................................... 133
Title search ............................... 98
TRAIL ....................................... 77
Tv-farvesystemer .................. 295
Udsender af infrarøde
stråler ............................. 47, 112
Udskrivningsmærke ............ 197
Underlyd ................................ 286
USB-stik .................................. 199
USB Streaming ...................... 217
Vidvinkel ................................. 44
Hurtig oversigt
C. CHROM ............................ 158
CALIBRATION ..................... 300
CLEANING CASSETTE ...... 297
Datakode .................................. 54
Datosøgning .......................... 100
DEMO MODE ....................... 259
Digital
programredigering .... 109, 173
Digitaleffekt ....................... 77, 93
DISPLAY ................................ 260
DOT .......................................... 73
I, J, K, L
Optagetid ................................. 27
Overgang ................................. 37
OVERLAP ................................ 73
PB FOLDR .............................. 185
PB ZOOM (bånd) .................... 94
PB ZOOM (hukommelse) .... 186
Primær lyd ............................. 287
PROGRAM AE ....................... 80
Påsætning af etiket på en
kassette ................................ 138
Pikaopas
C, D
Fleksibel lyspletmåler ............ 83
Format ............................ 141, 256
Fuldt opladet ........................... 26
Funktion til
signalkonvertering ............ 238
HiFi SOUND ......................... 254
Hoveder ................................. 297
Hvidbalance ............................ 69
Håndrem .................................. 16
W, X, Y, Z
WIPE ......................................... 73
Zero set memory ..................... 96
Zoom ........................................ 44
319
Painettu 100% kierrätetylle paperille
käyttäen haihtuvista orgaanisista
yhdisteistä vapaata kasvisöljypohjaista
mustetta.
Trykt på 100% genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC
(flygtige organiske forbindelser).
Printed in Japan
Download PDF

advertising