Sony | DCR-TRV140E | Sony DCR-TRV140E Käyttöohjeet

3-072-318-71 (2)
Digital
Video Camera Recorder
Video Camera Recorder
Käyttöohjeet
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja
säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
Betjeningsvejledning
Læs denne betjeningsvejledning grundigt, før du tager videokameraet i
brug, og gem den til fremtidig brug.
DCR-TRV140E
DCR-TRV140E
CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
©2002 Sony Corporation
Suomi
Dansk
Tervetuloa!
Velkommen!
Onnittelut Sony Digital Handycam- /Handycam
VisionTM -videokameran hankinnan johdosta.
Digital Handycam- /Handycam VisionTM
-videokameran erinomaisen kuvan- ja
äänenlaadun ansiosta voit tallentaa
ikimuistettavat hetket aitoina.
Digital Handycam- /Handycam VisionTM
-videokamerassa on paljon tehokkaita toimintoja,
mutta se on silti hyvin helppokäyttöinen. Kuvaat
pian kotivideoita, joista voit nauttia vielä vuosien
kuluttua.
Tillykke med dit nye Sony Digital Handycamvideokamera/Handycam VisionTM. Ved hjælp af
Digital Handycam/Handycam VisionTMvideokameraet kan du forevige livets
højdepunkter med en fremragende billed- og
lydkvalitet.
Digital Handycam/Handycam VisionTMvideokameraet er udstyret med mange
avancerede funktioner, men det er samtidig nemt
at betjene. Du vil snart kunne optage
hjemmevideoer, som du kan nyde i mange år
fremover.
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran estämiseksi.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu
sähköiskulle.
Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
Eurooppalaiset asiakkaat
HUOMAUTUS (Vain DCR-TRV140E)
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän digitaalisen videokameran
kuvaan ja ääneen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
2
ADVARSEL
For at undgå brand eller elektrisk stød må
apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.
Luk ikke kabinettet op, da der i så fald kan
opstå fare for elektrisk stød.
Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret
servicepersonale.
For kunder i Europe
BEMÆRK (Kun DCR-TRV140E)
Elektromagnetiske felter kan ved specielle
frekvenser påvirke dette digitale videokameras
billed- og lydkvalitet.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de tolerancer, der er
angivet i EMC Direktiver for brug af kabler, der
er kortere end 3 meter.
Suomi
Pääominaisuudet
Liikkuvan kuvan tallennus ja toisto
•Kuvaaminen videokasetille (s. 29)
•Still-kuvan tallentaminen nauhalle (s. 53)*1)
•Videokasetin toisto (s. 43)
Kuvaustuloksen luonnollisuutta lisäävä
toiminto
•Käsitarkennus (s. 70)
Kuvaustilassa editoitaessa käytettävät
toiminnot
•Laajakuvatila (s. 55)
•Päivämäärä ja kellonaika (s. 25)*2)
•ORC [MENU] (s. 140)*2)
Kuvien sieppaaminen
tietokoneeseen (vain DCR-TRV140E)
•Nauhalle tallennettujen kuvien katseleminen
(s. 123)
•Videokamerasta tulevan liikkuvan kuvan
katseleminen
(s. 123).
Kuvauksen jälkeen käytettävät toiminnot
•Datakoodi (s. 45)*1)
•Nollakohtamuisti (s. 91)*1)
•Digitaalinen ohjelman editointi (s. 111)*1)
•Easy Dubbing -kopiointi (p. 102)*2)
•Tape PB ZOOM (s. 89)*1)
Joustavan siirtymisen mahdollistava toiminto
•END SEARCH (s. 42)
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
Muut toiminnot
Valotuksen säätötoiminnot kuvaustilassa
•NightShot (s. 38)/
Super NightShot (s. 38)*1)/
Colour Slow Shutter (s. 39)*1)
•BACK LIGHT (s. 37)
•PROGRAM AE (s. 66)
•Videovalo (s. 82)
•Käsitarkennus (s. 69)
Kuvaustuloksen tehokkuutta lisäävät
toiminnot
•Digitaalinen zoomaus (s. 33)
•Tehdasasetus on OFF. (Jos haluat zoomata
enemmän kuin 20-kertaisesti, valitse
digitaalinen zoomauskerroin valikkoasetusten
kohdasta D ZOOM.)
•FADER (s. 58)
•Valokuvan tallennus nauhalle (s. 53)*1)
•Kuvatehoste (s. 61)
•Digitaalitehoste (s. 63)*1)
•TITLE (s. 77)
3
Dansk
Hovedfunktioner
Optagelse og afspilning af
bevægelsesbilleder
•Optagelse af et billede (s. 29)
•Optagelse af et stillbillede på bånd (s. 53)*1)
•Afspilning af et bånd (s. 43)
Optagelse af billeder på computeren
(kun DCR-TRV140E)
•Visning af billeder, der er optaget på et bånd
(s. 123)
•Visning af live-billeder fra camcorderen
(s. 123)
Funktion, der giver optagelserne en naturlig
fremtræden
•Manuel fokusering (s. 70)
Redigeringsfunktioner ved optagelse
•Bredformat (s. 55)
•Dato og klokkeslæt (s. 25)*2)
•ORC [MENU] (s. 148)*2)
Funktioner til brug efter optagelse
•Datakode (s. 45)*1)
•Zero set memory (s. 91)*1)
•Digital programredigering (s. 111)*1)
•Nem eftersynkronisering (s. 102)*2)
•PB ZOOM (bånd) (s. 89)*1)
Funktion, der gør overgange glidende
•END SEARCH (s. 42)
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
Andre
Funktioner til justering af eksponeringen ved
optagelse
•NightShot (s. 38)/
Super NightShot (s. 38)*1)/
Colour Slow Shutter (s. 39)*1)
•BACK LIGHT (s. 37)
•PROGRAM AE (s. 66)
•Indbygget lys (s. 82)
•Manuel eksponering (s. 69)
Funktioner, der gør billederne mere
effektfulde
•Digital zoom (s. 33)
•Standardindstillingerne er deaktiveret (OFF).
(Hvis du vil foretage zoom med mere end 20×,
skal du vælge digital zoom under D ZOOM i
menuindstillingerne).
•FADER (s. 58)
•Båndoptagelse (s. 53)*1)
•Billedeffekt (s. 61)
•Digital effekt (s. 63)*1)
•TITLE (s. 77)
4
Toimitettujen
vakiovarusteiden
tarkistus
Kontrol af
medfølgende tilbehør
Tarkista, että seuraavat vakiovarusteet on
toimitettu videokameran mukana.
Kontroller, at følgende tilbehør følger med
videokameraet.
1
2
tai/eller
RMT-814
3
RMT-708
4
5
Monoääninen/
Mono
6
Stereoääninen/
tai/
Stereo
eller
7
8
9
q;
1 Langaton kaukosäädin (1) (s. 197)*1)
RMT-708: CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E
RMT-814: DCR-TRV140E
1 Trådløs fjernbetjening (1) (s. 197)*1)
RMT-708: CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E
RMT-814: DCR-TRV140E
2 AC-L10A/L10B/L10C-verkkolaite (1),
virtajohto (1) (s. 19)
2 AC-L10A/L10B/L10C-lysnetadapter (1),
netledning (1) (s. 19)
3 NP-FM30-akku (1) (s. 18, 19)
3 NP-FM30-batteri (1) (s. 18, 19)
4 R6 (koko AA) -paristot kaukosäätimeen (2)
(s. 198)*1)
4 R6-batteri (størrelse AA) til fjernbetjening
(2) (s. 198)*1)
5 A/V-liitäntäjohto (1) (s. 50)
Monoääninen: CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E
Stereoääninen: Vain DCR-TRV140E
5 A/V-tilslutningskabel (1) (s. 50)
Mono: CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
Stereo: Kun DCR-TRV140E
6 Olkahihna (1) (s. 192)
6 Skulderrem (1) (s. 192)
7 Objektiivin suojus (1) (s. 29, 196)
7 Objektivdæksel (1) (s. 29, 196)
8 USB-kaapeli (1) (s. 123)*2)
8 USB-kabel (1) (s. 123)*2)
9 CD-ROM (SPVD-008 USB-ohjain) (1) (s. 125)*2)
9 Cd-rom (SPVD-008 USB-driver) (1) (s. 125)*2)
q; 21-nastainen sovitin (1) (s.52) (vain
Euroopassa myytävät mallit)
q; 21-bens adapter (1) (s. 52) (Gælder kun for
europæiske modeller)
Valmistaja ei ole velvollinen korvaamaan
kuvauksen tai toiston epäonnistumista, jos
epäonnistuminen johtuu jostakin muusta
syystä kuin esimerkiksi videokamerassa tai
-kasetissa olleesta viasta.
*1) Vain CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E,
DCR-TRV140E
*2) Vain DCR-TRV140E
Der ydes ikke kompensation for indholdet af
en optagelse, hvis der ikke kan optages eller
gengives som følge af en fejlfunktion på
kameraet, videobåndet, lagringsmedium, el.
lign.
*1) Kun CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E,
DCR-TRV140E
*2) Kun DCR-TRV140E
5
Suomi
Sisällysluettelo
Pääominaisuudet ............................................. 3
Toimitettujen vakiovarusteiden tarkistus .... 5
Pika-aloitusopas .................................... 10
Alkutoimet
Tämän oppaan käyttö ................................... 14
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu .................. 18
Akun asentaminen videokameraan ..... 18
Akun lataaminen .................................... 19
Verkkovirtaan kytkeminen ................... 23
Vaihe 2 Päiväyksen ja kellonajan asetus .... 25
Vaihe 3 Videokasetin lataaminen
videokameraan ....................................... 27
Kuvaus – Perusasiat
Videokasetille kuvaaminen .......................... 29
Taustavalaistujen kohteiden kuvaaminen
– Taustavalokorjaus
(BACK LIGHT) ................................ 37
Pimeäkuvaus
– NightShot/
Super NightShot
(vain DCR-TRV140E)/
Colour Slow Shutter
(vain DCR-TRV140E) ...................... 38
Päivämäärän ja kellonajan lisääminen
kuvaan
(vain CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E) ....................... 41
Kuvauksen tarkistaminen
– END SEARCH ..................................... 42
Toisto – Perusasiat
Videokasetin toisto ........................................ 43
Kuvatun otoksen katseleminen
televisiosta ............................................... 50
Edistyneet kuvaustoiminnot
Still-kuvan ottaminen
– Valokuvan tallennus videonauhalle
(Vain DCR-TRV140E) ............................ 53
Laajakuvatilan käyttö ................................... 55
Nosto-/häivytystoiminnon (Fader)
käyttö ........................................................ 58
Erikoistehosteiden käyttö
– Kuvatehoste .......................................... 61
Erikoistehosteiden käyttö
– Digitaalitehoste
(Vain DCR-TRV140E) ............................ 63
PROGRAM AE
-toiminnon käyttö ................................... 66
Käsivalotus ..................................................... 69
Käsitarkennus ................................................ 70
Jaksoittainen kuvaus
(Vain DCR-TRV140E) ......................... 72
Kuvaaminen kuva kerrallaan
– Animaatiokuvaus
(Vain DCR-TRV140E) ............................ 75
Otsikon lisääminen kuvaan ......................... 77
Omien otsikoiden luominen ........................ 80
Videovalon käyttäminen .............................. 82
Edistyneet toistotoiminnot
(Vain DCR-TRV140E)
Nauhan toistaminen kuvatehosteita
käyttämällä .............................................. 86
Nauhan toistaminen digitaalisia tehosteita
käyttämällä .............................................. 87
Kuvattujen otosten suurentaminen
– Tape PB ZOOM ................................... 89
Siirtyminen nopeasti haluttuun otokseen
nollakohtamuistin avulla ...................... 91
Otoksen haku päivämäärän avulla
– Päiväyshaku ......................................... 93
Still-kuvan haku
– Valokuvahaku/valokuvaselaus ........ 95
Editointi
Videokasetin kopiointi .................................. 97
Videokasetin helppo kopiointi
– Easy Dubbing
(Vain CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E) ............................ 102
Vain haluttujen otosten kopiointi
– Digitaalinen ohjelman editointi
(Vain DCR-TRV140E) .......................... 111
6
Liittäminen tietokoneeseen
(Vain DCR-TRV140E)
Kuvien katseleminen tietokoneessa
– USB-yhteys (vain Windowsin
käyttäjät) ................................................ 123
Videokameran mukauttaminen
Valikkoasetusten muuttaminen ................ 134
Vianmääritys
Ongelmien tyypit ja ratkaisut .................... 152
Itsediagnoosinäyttö ..................................... 158
Varoitusilmaisimet ja -tiedotteet ............... 159
Lisätietoja
Tietoja videokaseteista ................................ 170
Tietoja “InfoLITHIUM”-akusta ................. 174
Tietoja i.LINK-toiminnosta ........................ 176
Videokameran käyttö ulkomailla .............. 178
Kunnossapito ja yleisiä käyttöohjeita ....... 179
Tekniset tiedot .............................................. 188
Pikaopas
Osien ja säädinten sijainti ........................... 192
Hakemisto ..................................................... 201
7
Dansk
Indholdsfortegnelse
Hovedfunktioner ............................................. 4
Kontrol af medfølgende tilbehør ................... 5
Hurtig vejledning ................................. 12
Klargøring
Brug af denne vejledning ............................. 14
Punkt 1 Klargøring af strømforsyningen ... 18
Montering af batteriet ............................ 18
Opladning af batteriet ............................ 19
Tilslutning til lysnettet ........................... 23
Punkt 2 Indstilling af dato og klokkeslæt ... 25
Punkt 3 Isætning af en kassette ................... 27
Optagelse – Grundlæggende
funktioner
Kameraoptagelse ........................................... 29
Når du filmer i modlys
– BACK LIGHT ............................... 37
Optagelse i mørke
– NightShot/
Super NightShot (farve)
(kun DCR-TRV140E)/
Colour Slow Shutter
(kun DCR-TRV140E) ....................... 38
Indkopiering af dato og klokkeslæt på
billedet
(kun CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E) ....................... 41
Kontrol af optagelsen
– END SEARCH ..................................... 42
Afspilning – Grundlæggende
funktioner
Afspilning af et bånd .................................... 43
Fremvisning af optagelsen på et TV ........... 50
Avancerede optagefunktioner
Optagelse af et stillbillede på et bånd
– Foto-optagelse
(Kun DCR-TRV140E) ............................. 53
Brug af bredformat ........................................ 55
Brug af gradvis ind-/udtoning
(fader-funktion) ...................................... 58
Brug af specialeffekter
– Billedeffekt ............................................ 61
Brug af specialeffekter
– Digitaleffekt
(Kun DCR-TRV140E) ............................. 63
Brug af PROGRAM AE-funktionen ............ 66
Manuel justering af eksponeringen ............ 69
Manuel fokusering ........................................ 70
Intervaloptagelse
(Kun DCR-TRV140E) ............................. 72
Optagelse billede for billede
– Klipoptagelse
(Kun DCR-TRV140E) ............................. 75
Indkopiering af en titel ................................. 77
Fremstilling af egne titler ............................. 80
Brug af den indbyggede videolampe ......... 82
Avancerede
afspilningsfunktioner
(Kun DCR-TRV140E)
Afspilning af et bånd med billedeffekter ... 86
Afspilning af et bånd med digitaleffekter ... 87
Forstørrelse af billeder optaget på bånd
– Tape PB ZOOM ................................... 89
Hurtig lokalisering af en sekvens med ZERO
SET MEMORY-funktionen .................... 91
Søgning efter en optagelse efter dato
– Datosøgning ......................................... 93
Søgning efter et foto
– Fotosøgning/Fotoafsøgning .............. 95
Redigering
Kopiering af et bånd ...................................... 97
Sådan foretager du nem eftersynkonisering
af et bånd
– Nem eftersynkronisering
(Kun CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E) ............................ 102
Eftersynkronisering af bestemte
sekvenser
– Digital programredigering
(Kun DCR-TRV140E) ........................... 111
8
Pc-tilslutning
(Kun DCR-TRV140E)
Visning af billeder ved hjælp af computeren
– USB-Streaming
(Kun Windows-brugere) ..................... 123
Brugerindstillinger af
videokameraet
Ændring af menuindstillinger ................... 134
Fejlfinding
Problemtyper og afhjælpning .................... 161
Selvdiagnosedisplay ................................... 167
Advarselsindikatorer og -meddelelser ..... 168
Øvrige informationer
Om videokassetter ....................................... 170
Om “InfoLITHIUM”-batteriet ................... 174
Vedrørende i.LINK ...................................... 176
Brug af videokameraet i udlandet ............ 178
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler ........................................ 179
Tekniske data ............................................... 190
Lynoversigt
Delenes og knappernes navne ................... 192
Stikordsregister ............................................ 202
9
Suomi
Pika-aloitusopas
Tässä luvussa on esitelty videokameran perusominaisuudet.
Lisätietoja on sulkeissa "( )" mainituilla sivuilla.
Virtajohdon kytkeminen (s. 19)
Käytä akkua virtalähteenä, kun käytät kameraa ulkona (s. 18).
Avaa DC IN
-virtaliitännän
kansi.
Pika-aloitusopas
Kytke pistoke liitäntään
sen v -merkki ylöspäin.
Verkko-/latauslaite (sisältyy
vakiovarusteisiin)
Videokasetin lataaminen videokameraan (s. 27)
1 Avaa kasettipesän
kansi ja paina
Z EJECT -painiketta.
Kasettipesä avautuu
automaattisesti.
CT
EJE
10
2Aseta kasetti
kasettipesään sen
ikkunapuoli
ulospäin ja
kasetissa oleva
suojaliuska
ylöspäin.
3 Sulje kasettipesä
painamalla kasettipesän
-merkkiä.
Kasettipesä laskeutuu
automaattisesti alas.
Sulje kasettipesän kansi.
Videokasetille kuvaaminen
1 Poista objektiivin suojus.
(s. 29)
2 Paina POWERPL
AY
OFF(CHG)
CA
ER
POW
ER
ME
RA
kytkimessä olevaa
pientä vihreää
painiketta ja siirrä
kytkin CAMERAasentoon.
4 Paina START/STOPpainiketta. Videokamera
käynnistää kuvauksen.
Kun haluat lopettaa
kuvauksen, paina
START/STOP-painiketta
uudelleen.
OFF(CHG)
CA
ER
ME
RA
alas painettuna ja
avaa nestekidenäyttö.
Kuva tulee näkyviin
nestekidenäyttöön.
AY
3 Pidä OPEN-painiketta
PL
POW
ER
Toistokuvan tarkkailu nestekidenäytöstä
(s. 43)
Pika-aloitusopas
Etsin
Kun nestekidenäyttö on suljettuna, käytä etsintä painamalla
silmäsi sen silmäsuppiloa vasten.
Etsinkuva on mustavalkoinen.
Säädä etsimen linssi näkösi mukaan (s. 34).
Kun ostat videokameran, sen kellonaikaa ei ole asetettu. Jos haluat lisätä nauhoitettavaan
kuvaan päivämäärän ja kellonajan, aseta kellonaika ennen kuvauksen aloittamista (s. 25).
2 Kelaa nauhaa taaksepäin painamalla m.
REW
3 Käynnistä toisto painamalla N.
PLAY
1 Paina POWER-
PL
AY
ER
POW
OFF(CHG)
CA
ER
ME
RA
kytkimessä olevaa
pientä vihreää
painiketta ja siirrä
kytkin PLAYERasentoon.
HUOMAUTUS
Älä nosta videokameraa etsimestä,
nestekidenäytöstä tai akusta.
11
Dansk
Hurtig vejledning
Dette kapitel giver dig en kort vejledning i, hvordan du skal
bruge videokameraets grundlæggende funktioner. Se sidetallet i
parentes “( )” for yderligere oplysninger.
Tilslutning af netledningen
(s. 19)
Brug batteriet ved udendørsoptagelse med videokameraet (s. 18).
Åbn dækslet over
DC IN-jackstikket.
Hurtig vejledning
Tilslut stikket, så dets
v-mærke vender opad.
Lysnetadapter (medfølger)
Isætning af en kassette (s. 27)
1 Åbn dækslet til
kassetterummet, og
tryk på Z EJECT.
Kassetterummet åbnes
automatisk.
CT
EJE
12
2 Sæt en kassette i
kassetterummet med
vinduet vendende
væk fra kameraet, og
skrivebeskyttelsesknappen vendende
op.
3 Luk kassetterummet ved
at trykke på
mærket på
kassetterummet.
Kassetterummet går
automatisk ned.
Luk dækslet over
kassetterummet.
Kameraoptagelse
(s. 29)
1 Fjern objektivdækslet.
2 Sæt POWERPL
AY
OFF(CHG)
CA
ER
POW
ER
ME
RA
kontakten på
CAMERA, mens du
samtidig trykker på
den lille grønne
knap.
4 Tryk på START/STOP.
POW
ER
OFF(CHG)
CA
ME
RA
åbne LCD-panelet.
Billedet vises på LCDskærmen.
ER
3 Tryk på OPEN for at
PL
AY
Videokameraet begynder
at optage. Hvis du vil
stoppe optagelsen, skal
du trykke på START/
STOP igen.
Når du køber videokameraet, er uret indstillet til at være slukket. Hvis du ønsker at optage
datoen og klokkeslættet for et billede, skal indstilling af uret foretages, før der optages (s. 25).
Fremvisning af optagelsen på LCD-skærmen
(s. 43)
Hurtig vejledning
Søger
Når LCD-panelet er lukket, anvendes søgeren.
Anbring øjet mod øjenskærmen. Billedet i
søgeren er i sort-hvid.
Tilpas søgerokularet til dine øjne (s. 34).
2 Tryk på m for at spole båndet tilbage.
REW
3 Tryk på N for at starte afspilning.
PLAY
PL
AY
ER
POW
OFF(CHG)
CA
ER
ME
kontakten på
PLAYER, mens du
samtidig trykker på
den lille grønne knap.
RA
1 Sæt POWER-
BEMÆRK
Løft ikke videokameraet ved kun at
holde fast i søgeren, LCD-panelet
eller batteriet.
13
— Alkutoimet —
— Klargøring —
Tämän oppaan käyttö
Brug af denne vejledning
Tässä oppaassa olevat ohjeet koskevat viittä alla
olevassa taulukossa mainittua mallia (s. 15).
Tarkista videokameran mallinumero sen
pohjasta, ennen kuin alat lukea tätä opasta ja
käyttää videokameraa.
Mallia DCR-TRV140E on käytetty oppaan
kuvituksessa. Jos kuvassa on jokin muu malli,
sen mallinumero on mainittu kuvan yhteydessä.
Erot eri mallien käyttötavoissa on ilmaistu
tekstissä selvästi, esimerkiksi sanonnalla "vain
DCR-TRV140E".
Lukiessasi tätä opasta huomaat pian, että
videokameran painikkeet ja asetukset on
merkitty isoilla kirjaimilla.
Esimerkki: Aseta POWER-kytkin CAMERAasentoon.
Suorittaessasi jotakin toimintoa kuulet
äänimerkin, joka ilmaisee, että kamera suorittaa
toimintoa.
Denne brugervejledning gælder for de fem
modeller, der er angivet i tabellen nedenfor
(s. 16). Før du begynder at læse denne vejledning,
bør du kontrollere dit videokameras
modelnummer, som findes på undersiden af
videokameraet. DCR-TRV140E-modellen er
generelt brugt til illustrationsformål i denne
vejledning. Hvor det ikke er tilfældet, er
modelnummeret angivet i illustrationerne.
Enhver forskel i betjeningsmetoder er tydeligt
angivet i teksten, f.eks. “kun DCR-TRV140E”.
Alle knapper og indstillinger på videokameraet
vises med store bogstaver i denne
betjeningsvejledning,
f.eks. Indstil POWER-kontakten på CAMERA.
Når du betjener videokameraet, kan du høre en
bip-lyd eller en melodi som bekræftelse på
betjeningen.
Ennen videokameran käyttöä
(vain DCR-TRV140E)
Voit käyttää digitaalisessa videokamerassasi Hi8
/Digital8 -videokasetteja. Videokamera
nauhoittaa ja toistaa vain Digital8 -järjestelmää
käyttämällä. Et voi toistaa Hi8
järjestelmässä tai tavallisessa 8 mm järjestelmässä (analogisia) nauhoitettuja kasetteja.
Huomautus TV-normeista
Eri maissa on käytössä erilaisia TV-värinormeja.
Jotta voit katsella kuvauksiasi televisiosta,
television on oltava PAL-normin mukainen.
14
Før du anvender videokameraet
(kun DCR-TRV140E)
Til den digitale camcorder anbefales det at
-/Digital8 -videokassetter.
anvende Hi8
Camcorderen kan kun anvendes til at optage og
afspille billeder i Digital8 -systemet. Du kan
ikke afspille bånd, der er optaget i det analoge
Hi8
-/standard 8 mm -system.
Bemærkning angående TVfarvesystemer
TV-farvesystemer er forskellige fra land til land.
For at kunne fremvise optagelsen på et TV skal
du bruge et TV, der er baseret på PAL-systemet.
Suomi
Tämän oppaan käyttö
Erot
Mallin nimi
CCDTRV108E TRV208E
TRV408E
DCRTRV140E
Hi8
Hi8
Hi8
Digital8
Hi8/8
Hi8/8
Hi8/8
Hi8/8
Digital8
450×
460×
560×
560×
560×
Kaukosäätimen tunnistin
z
—
z
z
z
SteadyShot
—
—
—
z
z
Päivämäärä ja kellonaika
z
z
z
z
—
DNR
(digitaalinen kohinanvaimennus)
z
z
z
z
—
Easy Dubbing -kopiointi
z
z
z
z
—
z
z
z
z
—
z
z
z
z
—
Datakoodi
—
—
—
—
z
Digitaalitehoste
—
—
—
—
z
Digitaalinen ohjelman editointi
—
—
—
—
z
DV OUT -liitäntä
—
—
—
—
z
Kuvaus kuva kerrallaan
—
—
—
—
z
Hifi SOUND
—
—
—
—
z
Jaksoittainen kuvaus
—
—
—
—
z
Super NightShot/
Colour Slow Shutter
—
—
—
—
z
Valokuvan tallennus videonauhalle
—
—
—
—
z
USB-yhteys
—
—
—
—
z
Nollakohtamuisti
—
—
—
—
z
Toisto
Digitaalizoom
ORC
(nauhoitustilan optimointi)
TBC
(aikavirhekorjain)
Klargøring
Hi8
Alkutoimet
Järjestelmä
TRV107E
z On
— Ei ole
15
Dansk
Brug af denne vejledning
Forskelstyper
Modelnavn
System
CCDTRV108E TRV208E
TRV408E
DCRTRV140E
Hi8
Hi8
Hi8
Hi8
Digital8
Hi8/8
Hi8/8
Hi8/8
Hi8/8
Digital8
450×
460×
560×
560×
560×
Fjernbetjeningssensor
z
—
z
z
z
SteadyShot
—
—
—
z
z
Dato og klokkeslæt
z
z
z
z
—
DNR
(Digital Noise Reduction)
z
z
z
z
—
Nem eftersynkronisering
z
z
z
z
—
z
z
z
z
—
z
z
z
z
—
Datakode
—
—
—
—
z
Digital effekt
—
—
—
—
z
Digital programredigering
—
—
—
—
z
DV OUT-udgang
—
—
—
—
z
Billedoptagelse
—
—
—
—
z
Hifi SOUND
—
—
—
—
z
Intervaloptagelse
—
—
—
—
z
Super NightShot/
Colour Slow Shutter
—
—
—
—
z
Båndoptagelse
—
—
—
—
z
USB-Streaming
—
—
—
—
z
Nulstillet hukommelse
—
—
—
—
z
Afspilning
Digital zoom
ORC
(Optimizing the Recording Condition)
TBC
(Time Base Corrector)
z Medfølger
— Medfølger ikke
16
TRV107E
Tämän oppaan käyttö
Videokameran kunnossapitoa
koskevia yleisohjeita
Brug af denne vejledning
Sådan undgår du skader på
videokameraet
•Nestekidenäyttö ja etsin on valmistettu
erittäin tarkkaa tekniikkaa käyttäen. Siksi yli
99,99% kuvapisteistä on täysin toimivia.
Nestekidenäytössä ja etsimessä saattaa
kuitenkin näkyä pieniä mustia ja/tai
kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai
vihreitä) pisteitä. Näitä pisteitä syntyy
normaalisti valmistusprosessissa, mutta ne
eivät näy millään tavalla nauhoitetussa
kuvassa.
•Älä päästä videokameraa kastumaan. Suojaa se
sateelta ja merivedeltä. Jos videokamera pääsee
kastumaan, se voi vioittua. Joskus näitä vikoja
ei voi korjata [a].
•Älä jätä koskaan videokameraa alttiiksi yli
60°C:n lämpötiloille, esimerkiksi aurinkoiseen
paikkaan pysäköityyn autoon tai suoraan
auringonpaisteeseen [b].
•Ole huolellinen, jos sijoitat videokameran
ikkunan lähelle tai ulos. Nestekidenäytön,
etsimen tai objektiivin pitkäaikainen
altistuminen suoralle auringonvalolle voi
vahingoittaa niitä [c].
•Älä kuvaa suoraan aurinkoa kohti. Muutoin
videokamera voi vioittua. Jos haluat kuvata
aurinkoa, kuvaa sitä sen ollessa
himmeimmillään, esimerkiksi auringonlaskun
aikaan [d].
•LCD-skærmen og søgeren er fremstillet med
anvendelse af avanceret og meget præcis
teknologi, således at mere end 99,99% af
pixels virker korrekt. Alligevel kan der
forekomme nogle små sorte prikker og/eller
lysprikker (hvide, røde, blå eller grønne), der
konstant kommer frem på LCD-skærmen og i
søgeren. Disse prikker er et normalt
fænomen i forbindelse med
fremstillingsprocessen, og prikkerne kommer
ikke med på optagelsen.
•Pas på, at videokameraet ikke bliver vådt, og
sørg for, at det ikke kommer i kontakt med
regn- eller havvand. Hvis videokameraet bliver
vådt, kan der opstå funktionsfejl, og i nogle
tilfælde vil fejlen ikke kunne udbedres [a].
•Efterlad aldrig videokameraet, hvor
temperaturen kommer over 60°C, som f.eks. i
direkte sollys eller i en bil, der er parkeret i
solen [b].
•Vær forsigtig, når videokameraet anbringes
nær et vindue eller udendørs. Udsættes LCDskærmen, søgeren eller objektivet for direkte
sollys i lang tid, kan det medføre funktionsfejl
[c].
•Optag ikke direkte mod solen, da det kan give
anledning til funktionsfejl. Optag kun solen, når
lyset er svagt, som for eksempel ved
skumringstid [d].
[a]
[b]
[c]
[d]
Klargøring
Objektiv og LCD-skærm/søger
(kun på monterede modeller)
Alkutoimet
Objektiivi ja nestekidenäyttö/etsin
(ei kaikissa malleissa)
17
Vaihe 1 Virtalähteen
valmistelu
Akun asentaminen
videokameraan
Punkt 1 Klargøring af
strømforsyningen
Montering af batteriet
Skyd batteriet ned, til det klikker på plads.
Paina akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Akun irrottaminen
Sådan fjerner du batteriet
Siirrä akkua nuolen suuntaan ja paina samalla
V BATT-kytkintä alaspäin.
Skub batteriet ud i pilens retning, mens du
trykker på og holder V BATT nede.
V BATT RELEASE-vipu/
V BATT-batterifrigøringsknap
18
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Akun lataaminen
Opladning af batteriet
Klargøring
Kun akun jäljellä olevan ajan ilmaisin muuttuu
, normaali lataus on päättynyt. Jos
muotoon
haluat ladata akun aivan täyteen (täysi lataus),
jätä akku paikalleen vielä noin tunniksi sen
jälkeen kun normaali lataus on suoritettu
loppuun, kunnes näyttöikkunaan tulee ilmaisin
"FULL" (täynnä). Kun lataat akun täyteen, voit
käyttää sitä tavallista pitempään.
Oplad batteriet, før det monteres på kameraet.
Videokameraet fungerer kun med
“InfoLITHIUM”-batteriet (M-serien).
Se side 174, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om “InfoLITHIUM”-batteriet.
(1) Åbn DC IN-indgangsdækslet, og tilslut den
lysnetadapter, der følger med videokameraet,
til DC IN-indgangen med stikkets v-mærke
opad.
(2) Tilslut netledningen til lysnetadapteren.
(3) Tilslut netledningen til en stikkontakt i
væggen.
(4) Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG).
Opladningen begynder. Den resterende
batteritid angives i minutter på displayet.
Alkutoimet
Kun olet ladannut akun, voit käyttää sitä
videokamerassa.
Videokamera toimii vain "InfoLITHIUM"-akulla
(M-sarja).
Katso lisätietoja "InfoLITHIUM"-akusta sivulta
174.
(1) Avaa DC IN -liitännän kansi ja kytke
videokameran mukana toimitetun
verkkolaitteen pistoke DC IN -liitäntään
pistokkeen v-merkki ylöspäin.
(2) Kytke virtajohto verkkolaitteeseen.
(3) Liitä virtajohto pistorasiaan.
(4) Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF (CHG).
Lataus käynnistyy. Akun jäljellä oleva
käyttöaika näkyy minuutteina
näyttöikkunassa.
Når indikatoren for resterende batteritid ændres
, er den normale opladning fuldført. Hvis
til
du ønsker at oplade batteriet fuldt ud (fuld
opladning), skal du lade batteriet være tilsluttet i
omkring en time, efter at den normale opladning
er fuldført, indtil “FULL” vises på displayet. Fuld
opladning af batteriet gør det muligt for dig at
anvende batteriet i længere tid end normalt.
PL
AY
OFF(CHG)
CA
ER
4
Punkt 1 Klargøring af
strømforsyningen
POWER
ME
RA
FULL
1
2,3
Kuvassa näyttöikkunassa näkyvä numero voi
poiketa videokamerassasi näkyvästä numerosta.
Tallet på illustrationen af displayet kan afvige fra
de tal, der vises på videokameraet.
19
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Punkt 1 Klargøring af
strømforsyningen
Kun akku on ladattu
Efter opladning af batteriet
Irrota verkko-/latauslaite videokameran DC IN
-liitännästä.
Fjern lysnetadapterens stik fra DC IN-bøsningen
på videokameraet.
Huomautus
Estä metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin
verkkolaitteen pistokkeen metalliosien kanssa.
Muutoin voi syntyä oikosulku ja verkkolaite voi
vioittua.
Bemærk!
Undgå, at metalgenstande kommer i kontakt
med metaldelene på lysnetadapterens
jævnstrømsstik. Dette kan forårsage kortslutning
og beskadige lysnetadapteren.
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
Kun kuvaat etsimen avulla, akun jäljellä oleva
kuvausaika on näkyvissä.
Näyttöikkunassa näkyvä akun jäljellä olevan ajan
ilmaisin näyttää jäljellä olevan nauhoitusajan
suurin piirtein, kun kuvauksessa käytetään
etsintä.
Indikator for resterende batteritid
Den resterende batteritid for optagelse med
søgeren vises.
Indikatoren for resterende batteritid på displayet
angiver den omtrentlige optagetid med søgeren.
Videokameran laskiessa akun jäljellä olevaa
käyttöaikaa
"– – – – min" -ilmaisin tulee näyttöikkunaan.
Akkua ladattaessa näytössä ei tavallisesti näy
mitään ilmaisinta. Ilmaisin kuitenkin vilkkuu
näyttöikkunassa, jos:
– Verkkolaite on irti.
– Akku on asennettu väärin.
– Akussa on jotakin vikaa.
Lataa akku mieluiten ympäristössä, jonka
lämpötila on 10°C – 30°C
Jos virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksi
virtaa käyttöä varten
Lataa akku uudelleen täyteen niin, että akun
jäljellä olevan ajan ilmaisin näyttää oikein.
20
Indtil videokameraet har udregnet den
faktiske resterende batteritid
“– – – – min” vises i displayvinduet.
Under opladning af batteriet vises der ingen
indikator, eller indikatoren vises på displayet i
følgende tilfælde:
– Lysnetadapteren er ikke tilsluttet.
– Batteriet er ikke sat korrekt i.
– Der er noget galt med batteriet.
Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivende temperatur på 10°C til 30°C
Hvis strømmen bliver afbrudt, selv om
indikatoren for resterende batteritid angiver,
at batteriet har strøm nok til, at
videokameraet kan fungere
Oplad batteriet fuldt igen, så indikatoren for
resterende batteritid viser den korrekte status.
Punkt 1 Klargøring af
strømforsyningen
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Latausaika/Opladetid
Akku/
Batteri
Täysi lataus (normaali lataus)/
Fuld opladning (normal opladning)
145 (85)
NP-FM50
150 (90)
NP-FM70
240 (180)
NP-QM71
260 (200)
330 (270)
NP-FM91/QM91
360 (300)
Klargøring
NP-FM90
Alkutoimet
NP-FM30
(vakiovaruste)/(medfølger)
Det omtrentlige antal minutter til opladning af et
uopladet batteri ved 25°C.
Tyhjän akun keskimääräinen latausaika
minuutteina 25 °C:n lämpötilassa.
Nauhoitusaika/Optagetid
CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
Akku/
Batteri
Kuvaus etsimen avulla/
Kuvaus nestekidenäytön avulla/
Optagelse med søgeren
Optagelse med LCD-skærmen
Jatkuva*
Tyypillinen**
Jatkuva*
Tyypillinen**
Uafbrudt*
Typisk**
Uafbrudt*
Typisk**
NP-FM30
(vakiovaruste)/(medfølger)
NP-FM50
NP-FM70
NP-QM71
NP-FM90
NP-FM91/QM91
165
90
120
65
265
540
640
820
955
145
295
350
450
525
195
400
465
600
695
105
220
255
330
380
DCR-TRV140E
Akku/
Batteri
Kuvaus etsimen avulla/
Kuvaus nestekidenäytön avulla/
Optagelse med søgeren
Optagelse med LCD-skærmen
Jatkuva*
Tyypillinen**
Jatkuva*
Tyypillinen**
Uafbrudt*
Typisk**
Uafbrudt*
Typisk**
NP-FM30
(vakiovaruste)/(medfølger)
NP-FM50
NP-FM70
NP-QM71
NP-FM90
NP-FM91/QM91
110
60
85
45
180
370
430
560
645
100
205
235
310
355
140
295
340
450
520
75
160
185
245
285
Täyteen ladatun akun keskimääräinen kestoaika
minuutteina.
Omtrentligt minuttal ved anvendelse af et helt
opladet batteri.
21
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Punkt 1 Klargøring af
strømforsyningen
* Keskimääräinen jatkuva nauhoitusaika, kun
lämpötila on 25 °C. Akun kestoaika voi olla
lyhyempi kylmässä ympäristössä.
** Keskimääräinen kestoaika minuutteina, kun
nauhoitat tai kun käynnistät ja lopetat
nauhoituksen toistuvasti, käytät zoomausta
sekä katkaiset ja kytket virran usein. Akun
todellinen kestoaika voi olla lyhyempi.
* Omtrentlig optagetid ved uafbrudt optagelse
ved 25°C. Batteriets levetid bliver kortere, hvis
du bruger videokameraet i kolde omgivelser.
** Omtrentligt antal minutter, hvis du optager,
mens du begynder og standser optagelse
gentagne gange, zoomer og slår strømmen til/
fra. Det kan ske, at batteriets levetid bliver
kortere.
Toistoaika/Afspilningstid
CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
Akku/
Batteri
Toistoaika nestekidenäyttö
Toistoaika
käytössä/
nestekidenäyttö suljettuna/
Afspilningstid på
Afspilningstid med
LCD-skærmen
lukket LCD
NP-FM30
(vakiovaruste)/(medfølger)
NP-FM50
NP-FM70
NP-QM71
NP-FM90
NP-FM91/QM91
120
175
195
400
465
600
695
280
570
675
865
1010
DCR-TRV140E
Akku/
Batteri
Toistoaika nestekidenäyttö
Toistoaika
käytössä/
nestekidenäyttö suljettuna/
Afspilningstid på
Afspilningstid med
LCD-skærmen
lukket LCD
NP-FM30
(vakiovaruste)/(medfølger)
NP-FM50
NP-FM70
NP-QM71
NP-FM90
NP-FM91/QM91
Täyteen ladatun akun keskimääräinen kestoaika
minuutteina.
22
85
115
140
295
340
450
520
185
385
445
580
670
Omtrentligt minuttal ved anvendelse af et helt
opladet batteri.
Keskimääräinen jatkuva toistoaika 25°C:n
lämpötilassa.
Akun kestoaika voi olla lyhyempi kylmässä
ympäristössä.
Kuvaus- ja toistoaika normaalilla latauksella
ladatulla akulla on noin 90% siitä, mitä se on
täyteen ladatulla akulla.
Den omtrentlige fortsatte afspilningstid ved
25°C.
Batteriets levetid bliver kortere, hvis du bruger
videokameraet i kolde omgivelser.
Optage- og afspilningstiden for et normalt
opladet batteri er omkring 90% af optage- og
afspilningstiden for et fuldt opladet batteri.
Mikä on "InfoLITHIUM"?
"InfoLITHIUM" on litium-ioniakku, joka pystyy
vaihtamaan esimerkiksi akkujännitteen kulutusta
koskevia tietoja yhteensopivien elektronisten
laitteiden kanssa. Tämä videokamera on
yhteensopiva "InfoLITHIUM"-akun (M-sarja)
kanssa. Videokamera toimii vain
"InfoLITHIUM"-akulla. M-sarjan
.
"InfoLITHIUM"-akuissa on merkki
"InfoLITHIUM" on Sony Corporationin
tavaramerkki.
Hvad er “InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM” er et lithium-ionbatteri, der kan
udveksle oplysninger om batteriforbrug etc. med
kompatibelt elektronisk udstyr. Denne enhed er
kompatibel med “InfoLITHIUM”-batteriet (Mserien). Camcorderen fungerer kun sammen med
“InfoLITHIUM”-batteriet. “InfoLITHIUM”batteriet (M-serien) har
-mærket.
“InfoLITHIUM” er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
Verkkovirtaan kytkeminen
Jos käytät videokameraasi yhtä mittaa pitkän
ajan, suosittelemme, että käytät kameraa
verkkovirralla verkko-/latauslaitteen avulla.
(1) Avaa DC IN -liitännän kansi ja kytke verkko/latauslaite videokameran DC IN -liitäntään
pistokkeen v-merkki ylöspäin.
(2) Kytke virtajohto verkko-/latauslaitteeseen.
(3) Liitä verkkojohto pistorasiaan.
1
Klargøring
Punkt 1 Klargøring af
strømforsyningen
Alkutoimet
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Tilslutning til lysnettet
Hvis videokameraet skal bruges i længere tid ad
gangen, anbefales det at benytte strømtilførsel
fra lysnettet ved hjælp af lysnetadapteren.
(1) Åbn dækslet over DC IN-jackstikket, og tilslut
lysnetadapteren til DC IN-jackstikket på
videokameraet, så stikkets v -mærke vender
opad.
(2) Tilslut netledningen til lysnetadapteren.
(3) Tilslut netledningen til lysnettet.
2,3
23
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Punkt 1 Klargøring af
strømforsyningen
MUISTUTUS
Videokamera ei ole irti virtalähteestä
(verkkovirrasta) niin kauan kuin se on kytkettynä
pistorasiaan, vaikka itse videokamerasta olisikin
katkaistu virta.
FORSIGTIG
Apparatet er stadig tilsluttet til
vekselstrømkilden (lysnettet), så længe
netledningen er tilsluttet lysnettet, også selv om
der er slukket på selve apparatet.
Huomautuksia
•Verkko-/latauslaite voi syöttää virtaa, vaikka
akku olisikin asennettuna videokameraan.
•DC IN -liitännällä on etusija muihin
virtalähteisiin verrattuna. Tämä tarkoittaa, ettei
akku syötä virtaa, jos virtajohto on liitetty
videokameran DC IN -liitäntään. Näin on,
vaikkei virtajohdon toista päätä olisikaan
liitetty pistorasiaan.
•Sijoita verkko-/latauslaite lähelle pistorasiaa.
Kun käytät verkko-/latauslaitetta ja jos tämän
kameran käytössä ilmenee ongelma, katkaise
virta irrottamalla verkko-/latauslaite
pistorasiasta.
Bemærkninger
• Lysnetadapteren kan benyttes som
strømforsyning, selv om batteriet er monteret
på videokameraet.
• DC IN-bøsningen har “kildeprioritet”. Det vil
sige, at strømtilførslen ikke kan ske fra batteriet,
hvis netledningen er tilsluttet DC INbøsningen, heller ikke hvis netledningen ikke er
tilsluttet til en stikkontakt i væggen.
• Anbring lysnetadapteren i nærheden af
stikkontakten. Hvis der opstår problemer under
anvendelsen af lysnetadapteren, skal
netledningen tages ud af stikkontakten så
hurtigt som muligt for at afbryde
strømtilførslen.
Käyttö auton akulla
Käytä Sonyn tasavirtasovitinta/-laturia (ei sisälly
vakiovarusteisiin). Katso lisätietoja
tasavirtasovittimen/-laturin käyttöohjeesta.
24
Brug af et bilbatteri
Brug Sony jævnstrømsadapteren/-opladeren
(medfølger ikke). Se brugervejledningen til
jævnstrømsadapteren/-opladeren for at få
yderligere oplysninger.
Aseta päiväys ja kellonaika, ennen kuin käytät
videokameraa ensimmäisen kerran.
"CLOCK SET" tulee näkyviin joka kerta, kun
asetat virtakytkimen CAMERA-asentoon, ellet
aseta päivämäärää ja kellonaikaa.
Indstil dato og klokkeslæt, når du benytter
videokameraet for første gang.
“CLOCK SET” vises, hver gang du sætter
POWER-kontakten på CAMERA, medmindre du
indstiller dato- og tidsindstillingerne.
Jos et käytä videokameraa noin 6 kuukauteen,
päivämäärän ja kellonajan asetukset voivat
kadota (palkit voivat tulla näkyviin), koska
videokameran sisällä olevan ladattavan akun
varaus on purkautunut.
Aseta ensin vuosi, sitten kuukausi, päivä, tunnit
ja minuutit.
Hvis du ikke anvender camcorderen i omkring
seks måneder, er det muligt, at dato- og
tidsindstillingerne forsvinder (der vises muligvis
indikatorer), fordi der ikke er mere strøm på det
indbyggede, genopladelige batteri i camcorderen.
Indstil først året og derefter måneden, ugedagen,
timer og til sidst minutter.
(1) Kun videokamera on CAMERA-tilassa, paina
MENU-painiketta niin, että valikko tulee
näyttöön.
(2) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä
ja paina sitten säätöpyörää.
(3) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä CLOCK SET ja paina sitten
säätöpyörää.
(4) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä oikea vuosi ja paina sitten
säätöpyörää.
(5) Aseta SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä kuukausi, päivä ja tunnit ja paina
sitten säätöpyörää.
(6) Aseta SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä minuutit ja paina sitten
säätöpyörää sopivan aikamerkin mukaan.
Kello alkaa käydä.
(7) Poista valikko näytöstä painamalla MENU.
Kellonajan ilmaisin tulee näyttöön.
(1) Tryk på MENU for at få vist menuen, når
videokameraet er i CAMERA-tilstand.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge
, og tryk dernæst på drejeknappen.
(3) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge CLOCK SET, og tryk dernæst på
drejeknappen.
(4) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
indstille til det ønskede årstal, og tryk dernæst
på drejeknappen.
(5) Indstil måneden, dato og timetallet ved at
dreje SEL/PUSH EXEC-drejeknappen og
dernæst trykke på den.
(6) Indstil minutterne ved at dreje på SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen og trykke på
drejeknappen, når tidssignalet lyder. Uret
begynder nu at gå.
(7) Tryk på MENU for at få menuen til at
forsvinde.
Tidsindikatoren vises.
2
1,7
Klargøring
Punkt 2 Indstilling af
dato og
klokkeslæt
Alkutoimet
Vaihe 2 Päiväyksen ja
kellonajan
asetus
3
MENU
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
U S B S T R E AM
L TR S I ZE
L A NGU AGE
D EMO MOD E
S E T U P ME NU
– –:– –:– –
C L OC K S E T
U S B S T R E AM
L TR S I ZE
L A NGU AGE
D EMO MOD E
R E T URN
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
U S B S T R E AM
2002 1
L TR S I ZE
L A NGU AGE
D EMO MOD E
R E T URN
0 00
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
1
6
4
2002
1
1
2002
1
1
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
U S B S T R E AM
2002 7
L TR S I ZE
L A NGU AGE
D EMO MOD E
R E T URN
17 30
[ ME NU ] : E ND
0 00
4
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
U S B S T R E AM
L TR S I ZE
L A NGU AGE
D EMO MOD E
R E T URN
4 7 2002
1 7:3 0:0 0
[ ME NU ] : E ND
0 00
25
Vaihe 2 Päiväyksen ja kellonajan
asetus
Punkt 2 Indstilling af dato og
klokkeslæt
Vuosi muuttuu seuraavasti:
Årstallet skifter som følger:
t 1995 T . . . . t 2002 T . . . . t 2079 T
Esiasetetun päivämäärän ja
kellonajan tarkistaminen (vain CCDTRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E)
Kontrol af forindstillet dato og
klokkeslæt (kun CCD-TRV107E/
TRV108E/TRV208E/TRV408E)
Tuo päivämäärän ilmaisin näkyviin painamalla
DATE-painiketta.
Tuo kellonajan ilmaisin näkyviin painamalla
TIME-painiketta.
Tuo päivämäärän ja kellonajan ilmaisimet
näkyviin samanaikaisesti painamalla DATEpainiketta (tai TIME-painiketta) ja painamalla
sitten TIME-painiketta (tai DATE-painiketta).
Paina DATE- ja/tai TIME-painiketta uudelleen.
Päivämäärän ja/tai kellonajan ilmaisin katoaa.
Tryk på DATE for at vise datoindikatoren.
Tryk på TIME for at vise klokkeslætsindikatoren.
Tryk på DATE (eller TIME) og dernæst på TIME
(eller DATE) for samtidigt at vise både dato- og
klokkeslætsindikatoren.
Tryk på DATE og/eller TIME igen. Dato- og/
eller klokkeslætsindikatoren forsvinder.
Päiväyksen automaattinen nauhoitus
Kun käytät videokameraa ensimmäisen kerran,
kytke siihen virta ja aseta päivämäärä sekä
kellonaika, ennen kuin käynnistät nauhoituksen
(s. 25). Päivämäärä tallentuu nauhalle
10 sekunnin ajan sen jälkeen kun olet
käynnistänyt nauhoituksen.Tämä toiminto toimii
vain kerran saman vuorokauden aikana
(päiväyksen automaattinen nauhoitus). Tämä
toiminto toimil vain kerran saman vuorokauden
aikana.
Kellonajan ilmaisinta koskeva huomautus
Videokameran sisäänrakennettu kello on
24-tuntinen.
Huomautus automaattisesta päivämäärän
nauhoituksesta (vain CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E)
Voit ottaa AUTO DATE -toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä valitsemalla
valikkoasetuksissa ON tai OFF. Päivämäärän
automaattinen nauhoitustoiminto tuo
päivämäärän näkyviin tavallisesti vain kerran
vuorokaudessa.
Päivämäärä voi kuitenkin tulla näkyviin
useammin kuin kerran vuorokaudessa, jos:
– asetat päivämäärän ja kellonajan
– poistat kasetin videokamerasta ja asetat sen
kameraan uudelleen
– lopetat nauhoituksen 10 sekunnin kuluessa
– valitset valikkoasetuksissa AUTO DATE
-toiminnon asetukseksi OFF kerran ja valitset
sitten asetukseksi uudelleen ON.
26
Automatisk dato-funktion
Når du bruger camcorderen første gang, skal du
tænde det og indstille dato og klokkeslættet,
inden du begynder at optage (s. 25). Datoen
optages automatisk i cirka 10 sekunder, efter at
du starter optagelse (Automatisk datofunktion). Denne funktion aktiveres kun én gang
om dagen.
Bemærkning angående
klokkeslætsindikatoren
Videokameraets indbyggede ur er et 24-timers
ur.
Bemærkning om automatisk dato-funktion
(kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E)
Du kan ændre AUTO DATE indstillingen ved at
vælge ON eller OFF i menuen. Den automatiske
dato-funktion viser automatisk datoen én gang
om dagen.
Datoen kan dog blive vist mere end én gang om
dagen, hvis:
– du angiver dato og klokkeslæt.
– du udtager og genindsætter båndet.
– standser optagelse, før der er forløbet
10 sekunder.
– du én gang sætter AUTO DATE til OFF, og
dernæst sætter den tilbage til ON i menuen.
Vaihe 3 Videokasetin
lataaminen
videokameraan
3
Klargøring
2
Det anbefales at anvende Hi8
/Digital8
videokassetter.*1)
Hvis du vil optage i Hi8-systemet, skal du
anvende Hi8-videokassetter
.*2)
(1) Klargør strømforsyningen (s. 18).
(2) Åbn dækslet til kassetterummet, og tryk på
Z EJECT. Kassetterummet åbnes automatisk.
(3) Isæt en kassette i kassetterummet med
vinduet udad og kassettens
skrivebekyttelsestap opad.
(4) Luk kassetterummet ved at trykke på
mærket på kassetterummet. Kassetterummet
går automatisk ned.
(5) Luk dækslet over kassetterummet.
Alkutoimet
On suositeltavaa, että käytät Hi8
-/
-videokasetteja.*1)
Digital8
Kun haluat kuvata käyttämällä Hi8-järjestelmää,
käytä Hi8-videokasettia
.*2)
(1) Valmistele virtalähde käyttökuntoon (s. 18).
(2) Avaa kasettipesän kansi ja paina Z EJECT
-painiketta. Kasettipesä avautuu
automaattisesti.
(3) Aseta kasetti kasettipesään sen ikkunapuoli
ulospäin ja kasetissa oleva suojaliuska
ylöspäin.
(4) Sulje kasettipesä painamalla kasettipesän
-merkkiä. Kasettikelkka laskeutuu
automaattisesti alas.
(5) Sulje kasettipesän kansi.
Punkt 3 Isætning af
en kassette
4
CT
EJE
Kasetin poistaminen
Udtagning af en kassette
Toimi yllä kuvatulla tavalla ja poista kasetti
vaiheessa 3.
Gå frem som ovenfor, og tag kassetten ud i punkt
3.
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
27
Vaihe 3 Videokasetin lataaminen
videokameraan
28
Punkt 3 Isætning af en kassette
Huomautuksia
•Älä paina kasettikelkkaa alaspäin. Muutoin
laite voi vioittua.
•Videokamera nauhoittaa Digital8
-järjestelmää käyttämällä.*1)
•Videokameran kuvausaika on puolet siitä
ajasta, joka Hi8
-kasetille tai Digital 8 kasetille on ilmoitettu. Jos valitset
valikkoasetuksista LP-nopeuden, kuvausaika
on 3/4 siitä ajasta, joka Hi8
/Digital8 kasetille on ilmoitettu.*1)
•Jos käytät kuvatessasi tavallista 8 mm kasettia, toista kasettia tässä videokamerassa.
Kuvassa voi olla mosaiikkimaisia vääristymiä,
jos toistat tavallista 8 mm -kasettia muissa
videokameroissa (myös muissa DCR-TRV140Evideokameroissa).*1)
•Kasettipesä ei välttämättä sulkeudu, jos painat
jotakin muuta kohtaa kannesta kuin
merkkiä.
•Älä nosta videokameraa kasettipesän kannesta
kiinni pitäen.
Bemærkninger
• Forsøg ikke at trykke kassetterummet ned.
Det kan forårsage funktionsfejl.
• Videokameraet optager billeder i Digital8
systemet.*1)
• Optagetiden, når du anvender camcorderen er
halvdelen af den angivne tid på Hi8
-/
Digital8 -båndet. Hvis du vælger LP-tilstand i
menuindstillingerne, er optagetiden 3/4 af den
angivne tid på Hi8
-/Digital8 -båndet.*1)
• Hvis du anvender et 8mm -standardbånd,
skal du sørge for at afspille båndet på denne
camcorder. Der kan forekomme mosaikstøj, når
du afspiller et 8 mm -standardbånd på andre
camcordere (herunder andre DCR-TRV140Ekameraer)*1).
• Kassetterummet kan muligvis ikke lukkes, hvis
du trykker andre steder end på lågets
mærke.
• Løft ikke videokameraet ved at holde i
kassetterummet.
Tahattoman päällekuvauksen estäminen
Siirrä kasetissa oleva suojaliuska asentoon, jossa
punainen merkki on näkyvissä.
Forhindring af utilsigtet sletning
Skyd skrivebeskyttelsesknappen på kassetten ud,
så det røde mærke bliver synligt.
*1) Vain DCR-TRV140E
*1) Kun DCR-TRV140E
Videokasetille kuvaaminen
Kameraoptagelse
Videokamerassa on automaattitarkennus.
(1) Irrota objektiivin suojus painamalla sen
molemmilla puolilla olevista vivuista ja
kiinnitä suojus sen kiinnityshihnaan.
(2) Asenna jokin virtalähde videokameraan ja
lataa kameraan videokasetti. Katso lisätietoja
kohdista "Vaihe 1"–"Vaihe 3" (s. 18 – 28)
(3) Paina POWER-kytkimessä olevaa pientä
vihreää painiketta ja siirrä kytkin CAMERAasentoon. Kamera on nyt valmiustilassa.
(4) Pidä OPEN-painiketta alas painettuna ja avaa
nestekidenäyttö. Etsin kytkeytyy
automaattisesti pois käytöstä.
(5) Paina START/STOP-painiketta. Videokamera
käynnistää kuvauksen. REC-ilmaisin tulee
näyttöön. Kuvauksen merkkivalo syttyy
videokameran etuosaan. Kun haluat lopettaa
kuvauksen, paina START/STOP-painiketta
uudelleen.
Kun kuvaat etsimen avulla, kuvausvalo
syttyy etsimeen.
Videokameraet stiller automatisk skarpt på
motivet.
(1) Fjern objektivdækslet ved at trykke på begge
knapper på siden af dækslet, og sæt dernæst
objektivdækslet fast på håndremmen.
(2) Montér strømkilden, og isæt en kassette. Se
“Punkt 1” til “Punkt 3” for yderligere
oplysninger (s. 18 til s. 28).
(3) Indstil POWER-kontakten til CAMERA, mens
du trykker på den lille grønne knap.
Videokameraet er nu indstillet på standby.
(4) Tryk på OPEN for at åbne LCD-panelet.
Søgeren slukker automatisk.
(5) Tryk på START/STOP. Videokameraet
begynder at optage. REC-indikatoren vises.
Kameraoptagelampen foran på
videokameraet tændes. Hvis du vil stoppe
optagelsen, skal du trykke på START/STOP
igen.
Optagelampen lyser i søgeren, når du optager
med anvendelse af søgeren.
1
3
PL
AY
OFF(CHG)
CA
ER
POW
ER
ME
Optagelse – Grundlæggende funktioner
— Optagelse – Grundlæggende funktioner —
Kuvaus – Perusasiat
— Kuvaus – Perusasiat —
RA
4
2
5
40min
PL
REC 0:00:01
AY
ME
RA
Kuvausvalo/
Optagelampe
OFF(CHG)
CA
ER
POW
ER
Mikrofoni (R)*1)/
Mikrofon (R)*1)
Mickrofoin (L)/
Mickrofoin (L)
29
Videokasetille kuvaaminen
Kameraoptagelse
Huomautuksia
•Kiinnitä käsihihna pitävästi.
•Älä kosketa sisäänrakennettua mikrofonia
kuvauksen aikana.
Bemærkninger
•Fastgør håndremmen forsvarligt.
•Undgå at berøre den indbyggede mikrofon
under optagelse.
Huomautus kuvaustilasta
Videokamera nauhoittaa ja toistaa SP
(normaalinopeus) -tilassa ja LP (long play) tilassa. Valitse valikkoasetuksista nopeudeksi SP
tai LP (s. 140). Kun videokamera on LP-tilassa,
voit kuvata 1,5-kertaisen*1) tai 2-kertaisen*2) ajan
SP-tilaan verrattuna. Kun kuvaat videokasetille
videokamerallasi LP-tilassa, sinun on
suositeltavaa myös toistaa videokasettia omalla
videokamerallasi.
Bemærkning vedrørende optage-indstilling
Videokameraet optager og afspiller i SP-tilstand
(standard play) og i LP-tilstand (long play). Vælg
SP eller LP i menuindstillingerne (s. 148). I LPtilstand kan du optage i halvanden gang*1) eller/
dobbelt*2) så lang tid som i SP-tilstand. Når du
optager et bånd i LP-tilstand med videokameraet,
anbefales det, at du afspiller båndet ved hjælp af
videokameraet.
Joustava siirtyminen
Voit siirtyä joustavasti viimeksi kuvaamastasi
otoksesta seuraavaan, vaikka katkaisisitkin
virran videokamerasta, kunhan et poista kasettia
kasettipesästä. Kun vaihdat akun, aseta POWERkytkin asentoon OFF (CHG).
Jos videokamera jää valmiustilaan
3 minuutiksi*1) tai 5 minuutiksi*2), kun kasetti
on ladattuna kameraan
Videokamera kytkeytyy automaattisesti pois
käytöstä. Tämä säästää akkua ja estää akun sekä
videonauhan turhan kulumisen. Kun haluat
palauttaa videokameran kuvausvalmiustilaan,
aseta POWER-kytkin kerran OFF (CHG) asentoon ja sitten CAMERA-asentoon tai aloita
kuvaus painamalla START/STOP-painiketta
muuttamatta POWER-kytkimen asentoa
uudelleen. Jos videokamera on valmiustilassa
eikä kamerassa ole kasettia, kamerasta ei katkea
virta automaattisesti.
Kun kuvaat sekä SP- että LP-tilassa samalle
videokasetille tai kuvaat muutamia otoksia LP
-tilassa
Toistokuva voi olla vääristynyt.
Aikakoodi ei ehkä tallennu kohtausten väliin
oikein.*1)
Nauhoituspäivämäärä ja -aika (vain
DCR-TRV140E)
Nauhoituspäivämäärä ja -kellonaika eivät näy
kuvauksen aikana. Ne kuitenkin tallentuvat
automaattisesti nauhalle. Jos haluat nähdä
nauhoituspäivämäärän ja -kellonajan, paina
kuvauksen aikana kaukosäätimen DATA CODE
-painiketta.
30
Opnåelse af jævne overgange mellem
optagelserne
Overgangen mellem den sidst optagne sekvens
og den næste sekvens er jævn, så længe du ikke
tager kassetten ud, selv hvis videokameraet
slukkes. Indstil POWER-knappen på OFF (CHG),
når du skifter batteriet.
Hvis du efterlader camcorderen i standbytilstand i 3 minutter*1) eller 5 minutter*2), mens
der sidder en kassette i
Camcorderen slukkes automatisk. Dette er for at
spare på batteriet og for at forhindre unødigt
batteri- og båndslid. Hvis du vil genoptage
standby-tilstanden for optagelse, skal du sætte
POWER-knappen på OFF (CHG) en enkelt gang
og derefter sætte den på CAMERA eller trykke
på START/STOP uden at røre POWER-knappen
igen, for at starte optagelsen. Hvis camcorderen
er i standby-tilstand, og der ikke er indsat en
kassette, slås den ikke automatisk fra.
Hvis du optager i SP- og LP-indstilling på et
bånd eller du optager nogle scener i LPindstilling
Afspilningsbilledet er muligvis forvrænget.
Tidskoden er muligvis ikke skrevet korrekt
mellem sekvenser.*1)
Dato og tidspunkt for optagelsen (kun
DCR-TRV140E)
Datoen og tidspunktet for optagelsen vises ikke
under optagelsen. De optages dog automatisk på
båndet. Tryk på DATA CODE på
fjernbetjeningen under optagelsen, hvis du vil
vise datoen og tidspunktet for optagelsen.
Kameraoptagelse
Laskurin asettaminen lukemaan 0:00:00 (vain
CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E)
Paina COUNTER RESET -painiketta (s. 195).
Sådan indstiller du tælleren til 0:00:00 (kun
CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E)
Tryk på COUNTER RESET (s. 195).
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
Nestekidenäytön säätäminen
Justering af LCD-skærmen
Nestekidenäyttö kääntyy noin 90 astetta etsimen
puolelle ja noin 180 astetta objektiivin puolelle.
Jos käännät nestekidenäytön ympäri,
-ilmaisin
tulee nestekidenäyttöön ja etsimeen
(peilikuvatila).
LCD-panelet kan drejes ca. 90 grader mod
søgersiden og ca. 180 grader mod objektiv-siden.
Hvis du drejer LCD-panelet 180°, vises
indikatoren på skærmen (Spejl-indstilling).
90°
Kun suljet nestekidenäytön, aseta se ensin
pystysuoraan asentoon niin, että se napsahtaa.
Taita se sitten videokameran runkoa vasten.
Når LCD-panelet lukkes, skal det drejes til lodret
position til klikstoppet, og derefter skal det føres
tilbage i kamerahuset.
Huomautus
Kun käytät nestekidenäyttöä muussa kuin
peilikuvatilassa, etsin kytkeytyy automaattisesti
pois käytöstä.
Bemærk!
Søgeren afbrydes automatisk, når du anvender
LCD-skærmen, undtagen når spejl-indstillingen
anvendes.
Kun käytät nestekidenäyttöä ulkona suorassa
auringonvalossa
Nestekidenäytön kuvaa voi olla vaikea nähdä.
Jos näin on, kuvaa etsintä käyttämällä.
Anvendelse af LCD-skærmen udendørs i
direkte sollys
Det kan være vanskeligt at se LCD-skærmen. I så
fald anbefales det, at du optager med søgeren.
Kun säädät nestekidenäytön kulmaa
Varmista, että nestekidenäyttö on avattuna
90 asteen kulmaan.
Når du justerer LCD-panelets vinkler
Sørg for at åbne LCD-panelet op til 90 grader.
Kuva peilikuvatilassa
Nestekidenäytön kuva on peilikuva.
Nauhoittuva kuva on kuitenkin normaali.
Kuvattaessa peilikuvatilassa
•Et voi käyttää ZERO SET MEMORY -toimintoa
kaukosäätimestä.*1)
•Videokameran päivämäärä (DATE) ja
kellonaika (TIME) eivät toimi.*2)
Optagelse – Grundlæggende funktioner
180°
Kuvaus – Perusasiat
Videokasetille kuvaaminen
Billedet i spejl-indstilling
Billedet på LCD-skærmen er et spejlbillede.
Billedet bliver dog normalt, når det optages.
Under optagelse i spejltilstand
•Du kan ikke anvende ZERO SET MEMORY på
fjernbetjeningen.*1)
•DATE og TIME på videokameraet virker
ikke.*2)
31
Videokasetille kuvaaminen
Kameraoptagelse
Ilmaisimet peilikuvatilassa
•STBY-ilmaisin näkyy muodossa Xz ja RECilmaisin muodossa z. Jotkin ilmaisimet
näkyvät peilikuvina, kun taas toiset eivät näy
lainkaan.
•Päivämäärä näkyy peilikuvana, kun
päiväyksen automaattinen kuvaustoiminto
toimii. Päivämäärä kuitenkin tallentuu
normaalisti.*2)
Indikatorer i spejltilstand
•STBY-indikatoren vises som Xz, og REC vises
som z. Nogle af de andre indikatorer vises
spejlvendt, og andre vises ikke.
•Datoen vises spejlvendt, hvis
autodatofunktionen er aktiveret. Datoen vises
dog på normal vis under optagelse.*2)
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
Nestekidenäytön kirkkauden
säätäminen
(1) Valitse CAMERA-tilassa valikkoasetusten
kohdasta LCD BRIGHT (s. 139).
(2) Säädä nestekidenäytön kirkkaus SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörää kiertämällä.
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
Justering af LCD-skærmens
lysstyrke
(1) Vælg LCD BRIGHT i
i
menuindstillingerne, mens videokameraet er i
CAMERA-tilstand (s. 147).
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
justere LCD-skærmens lysstyrke.
1
LCD/VF SET
LCD BR I G HT
LCD B. L.
LCD COLOUR
VF B.L.
RETURN
[ ME N U ] : E N D
MENU
Nestekidenäytön taustavalo
Voit säätää taustavalon kirkkautta. Valitse
valikkoasetuksista LCD B.L. (s. 139).
Vaikka säädät nestekidenäytön taustavaloa
Nauhoitettava kuva ei muutu.
32
LCD-skærmens underlys
Du kan justere lysstyrken på LCD-skærmens
underlys. Vælg LCD B.L. som menuindstilling
(s. 147).
Selv om du justerer LCD-skærmens underlys
Det optagne billede påvirkes ikke.
Videokasetille kuvaaminen
Kameraoptagelse
Kuvauksen jälkeen
Efter optagelse
(1) Indstil POWER-kontakten på OFF (CHG).
(2) Luk LCD-panelet.
(3) Tag kassetten ud.
(4) Sæt objektivdækslet på objektivet.
Videokameran käyttämisen jälkeen
Poista akku videokamerasta, jotta
sisäänrakennettu kuvausvalo ei syty
tahattomasti.
Efter brug af camcorderen
Fjern batteriet fra camcorderen for at undgå at
tænde det indbyggede lys ved et uheld.
Zoomin käyttö
Flyt motorzoomgrebet en smule for langsom
zoomning. Jo længere du skyder
motorzoomgrebet væk fra midterpositionen,
desto større bliver zoomhastigheden.
Forsigtig brug af zoom-funktionen giver bedre
optagelser.
“T”-side: til telefoto (motivet kommer
tættere på)
“W”-side: til vidvinkel (motivet kommer længere
væk)
W
W
Jos haluat käyttää suurempaa zoomausta kuin
20×
Yli 20×-zoomaus tehdään digitaalisesti. Kun
haluat ottaa digitaalisen zoomauksen käyttöön,
valitse valikkoasetusten kohdasta D ZOOM
digitaalinen zoomauskerroin. Digitaalisen
zoomauksen tehdasasetus on OFF (s. 136).
Kuvanlaatu heikkenee, koska kuvaa muokataan
digitaalisesti.
T
W
T
T
Optagelse – Grundlæggende funktioner
Voit zoomata hitaasti siirtämällä moottorizoomin
vipua hieman. Voit zoomata nopeasti siirtämällä
vipua enemmän.
Käytä zoomausta säästeliäästi, niin saat hyvältä
näyttävän kuvaustuloksen.
T-puoli: telekuvausta varten (kuvauskohde
näyttää olevan lähellä)
W-puoli: laajakulmakuvausta varten
(kuvauskohde näyttää olevan
kaukana)
Brug af zoomfunktionen
Kuvaus – Perusasiat
(1) Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF (CHG).
(2) Sulje nestekidenäyttö.
(3) Poista kasetti.
(4) Kiinnitä objektiivin suojus paikalleen.
Sådan bruger du zoom med mere end 20×
Zoom med mere end 20× foretages digitalt. Hvis
du vil aktivere digital zoom, skal du vælge
digital zoom under D ZOOM i
menuindstillingerne. Den digitale zoomfunktions standardindstilling er deaktiveret
(OFF) (s. 144).
Billedkvaliteten forringes, når billedet behandles
digitalt.
Palkin oikea puoli ilmaisee digitaalisen zoomausalueen.
Digitaalinen zoomausalue tulee näkyviin, kun valitset
valikkoasetusten kohdassa
D ZOOM digitaalisen zoomauskertoimen./
Bjælkens højre side angiver det digitale zoomområde.
Det digitale zoomområde vises, når du vælger den digitale
zoomforstørrelse D ZOOM i menuen.
W
T
33
Videokasetille kuvaaminen
Kameraoptagelse
Digitaalista zoomausta koskevia
huomautuksia
•Digitaalinen zoomaus käynnistyy, kun
zoomauskerroin on suurempi kuin 20×.
•Kuvanlaatu heikkenee sitä enemmän, mitä
pitemmälle "T"-puolelle siirrät zoomausta.
Bemærkninger vedrørende digital zoom
•Digital zoom begynder at virke, når zoomning
overskrider 20×.
•Billedkvaliteten forringes, når du bevæger
motorzoomgrebet mod “T”-siden.
Kuvatessasi lähellä olevaa kuvauskohdetta
Jos et saa kuvaa teräväksi, siirrä moottorizoomin
vipua "W"-puolelle, kunnes kuva on terävä. Voit
kuvata kohdetta, joka on vähintään noin 80 cm:n
päässä objektiivin etupinnasta
telekuvausasennossa tai noin 1 cm:n päässä
laajakulma-asennossa.
Kuvaaminen etsintä käyttäen
– Etsimen säätäminen
34
Når du filmer tæt på et motiv
Hvis du ikke kan fokusere skarpt, kan du flytte
motorzoomgrebet mod “W”-siden, indtil
fokuseringen er skarp. Med telefotoindstillingen
kan du optage motiver, der er mindst cirka 80 cm
fra objektivet, og med vidvinkelindstillingen kan
du komme så tæt på som cirka 1 cm.
Optagelse med anvendelse af
søgeren – Justering af søgeren
Jos kuvaat nestekidenäyttö suljettuna, katso
kuvaa etsimestä. Säädä etsimen linssi näöllesi
sopivaksi niin, että etsimessä näkyvät ilmaisimet
piirtyvät terävinä.
Hvis du optager billeder med lukket LCD-panel,
skal du kontrollere billedet i søgeren. Justér
søgerokularet til dit syn, så indikatorerne i
søgeren bliver skarpe.
Nosta etsin yläasentoon ja siirrä etsimen linssin
säätövipua.
Drej søgeren op, og flyt justeringsknappen til
søgerokularet.
Etsimen taustavalo
Voit muuttaa taustavalon kirkkautta. Valitse
valikkoasetuksista VF B.L. (s. 139).
Søgerens baggrundslys
Du kan justere baggrundslysets lysstyrke. Vælg
VF B.L. i menuindstillingerne (s. 147).
Videokasetille kuvaaminen
Kameraoptagelse
Kuvaustilassa näkyvät
ilmaisimet
Indikatorer der vises i
optageindstilling
Ilmaisimet eivät tallennu videonauhalle.
[a] [b] [c] [d]
[g]
4
SP
REC
7 2002
[a] [i] [c] [d]
[e]
0:00:01
12:05:56
[f]
SP
REC
0:00:01
[f]
[h]
[a] :Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
[b] :Videojärjestelmän ilmaisin
[c] :Kuvaustilan ilmaisin/
Peilikuvatilan ilmaisin
[d] :STBY/REC-ilmaisin
[e] :Aikakoodin ilmaisin/
Valokuvan tallennuksen ilmaisin
[f] :Jäljellä olevan nauhan määrän ilmaisin
Tämä ilmaisin tulee näyttöön hetkeksi, kun
olet aloittanut kuvaamisen.*1)
Tämä ilmaisin tulee näyttöön jonkin aikaa
nauhoituksen tai toiston alkamisen jälkeen.*2)
[g] :Päivämäärän ilmaisin
Tämä ilmaisin tulee näyttöön viideksi
sekunniksi, kun olet asettanut POWERkytkimen CAMERA-asentoon.
[h] :Aikailmaisin
Tämä ilmaisin tulee näyttöön viideksi
sekunniksi, kun olet asettanut POWERkytkimen CAMERA-asentoon.
[i] :Hi8-järjestelmän ilmaisin
Tämä ilmaisin on näkyvissä, kun Hi8järjestelmä on käytössä toistossa tai
nauhoituksessa.
[j] :Nauhalaskurin ilmaisin
CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
[a] : Indikator for resterende batteritid
[b] :Formatindikator
[c] :Indikator for optagetilstand/
Indikator for spejltilstand
[d] :STBY/REC-indikator
[e] :Tidskodeindikator/
Indikator for båndoptagelse
[f] :Indikator for resterende bånd
Vises i et stykke tid efter, at du er begyndt at
optage.*1)
Vises i et stykke tid efter, at du isætter en
kassette og optager eller foretager
afspilning.*2)
[g] :Datoindikator
Vises i fem sekunder efter, at POWERkontakten sættes til CAMERA.
[h] :Tidsindikator
Vises i fem sekunder efter, at POWERkontakten sættes til CAMERA.
[i] :Hi8-formatindikator
Vises under afspilning eller optagelse i Hi8format.
[j] :Båndtællerindikator
Optagelse – Grundlæggende funktioner
DCR-TRV140E
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
40min
[j]
Kuvaus – Perusasiat
40min
Indikatorerne optages ikke på båndet.
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
35
Videokasetille kuvaaminen
Kameraoptagelse
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin näyttää jäljellä
olevan nauhoitusajan suurin piirtein.
Kuvausolosuhteiden mukaan voi olla, ettei
ilmaisin näytä aikaa oikein. Kun suljet
nestekidenäytön ja avaat sen uudelleen, kestää
noin 1 minuutin, ennen kuin akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää oikean ajan minuutteina.
Indikator for resterende batteritid
Indikatoren for resterende batteritid angiver den
omtrentlige optagetid. Indikatoren er muligvis
ikke korrekt afhængigt af de forhold, hvorunder
optagelsen sker. Når du lukker LCD-panelet og
åbner det igen, tager det cirka et minut, før den
korrekte resterende batteritid i minutter vises.
Aikakoodi (vain DCR-TRV140E)
Aikakoodi ilmaiseen nauhoitus- tai toistoajan
"0:00:00" (tunnit:minuutit:sekunnit) CAMERAtilassa ja "0:00:00:00"
(tunnit:minuutit:sekunnit:kuvat) PLAYER-tilassa.
Et voi nauhoittaa uudelleen pelkkää aikakoodia.
Et voi nollata aikakoodia.
36
Tidskode (kun DCR-TRV140E)
Tidskoden angiver optage- eller afspilningstiden,
“0:00:00” (timer:minutter:sekunder) i CAMERAindstilling og “0:00:00:00”
(timer:minutter:sekunder:delbilleder) i PLAYERindstilling. Du kan ikke kun genskrive tidskoden.
Du kan ikke nulstille tidskoden.
Videokasetille kuvaaminen
Taustavalaistujen kohteiden
kuvaaminen
– Taustavalokorjaus (BACK LIGHT)
Paina CAMERA-tilassa BACK LIGHT
-painiketta.
Ilmaisin . tulee näyttöön.
Kun haluat peruuttaa toiminnon, paina BACK
LIGHT -painiketta uudelleen.
Når du filmer i modlys
– BACK LIGHT
Brug BACK LIGHT-funktionen, når du filmer
motiver i modlys med lyskilden bag motivet,
eller motiver på lys baggrund.
Tryk på BACK LIGHT i CAMERA-indstilling.
. -indikatoren vises på skærmen.
BACK LIGHT-funktionen annulleres, ved at du
igen trykker på BACK LIGHT.
Jos painat EXPOSURE-painiketta
taustavalaistuja kohteita kuvatessasi
Taustavalon korjaustoiminto peruuntuu.
Hvis du trykker på EXPOSURE, når du filmer i
modlys
BACK LIGHT-funktionen annulleres.
Optagelse – Grundlæggende funktioner
BACK LIGHT
Kuvaus – Perusasiat
Kun kuvaat kohdetta, joka on taustavalaistu tai
jonka tausta on vaalea, käytä taustavalon
korjaustoimintoa.
Kameraoptagelse
37
Videokasetille kuvaaminen
Kameraoptagelse
Pimeäkuvaus
– NightShot / Super NightShot
(vain DCR-TRV140E) / Colour Slow
Shutter (vain DCR-TRV140E)
Optagelse i mørke
– NightShot/Super NightShot
(farve) (kun DCR-TRV140E)/Colour
Slow Shutter (kun DCR-TRV140E)
NightShot-toiminnon avulla voit kuvata kohteen
pimeässä. Voit tällä toiminnolla kuvata
tyydyttävästi esimerkiksi eläinten öistä
liikkumista.
NightShot-funktionen gør det muligt for dig at
optage et motiv i mørke omgivelser. Ved hjælp af
denne funktion kan du f.eks. lave dyreoptagelser
om natten.
Kun videokamera on CAMERA-tilassa, siirrä
NIGHTSHOT-kytkin asentoon ON.
- ja "NIGHTSHOT"-ilmaisimet vilkkuvat
näytössä. Kun haluat peruuttaa NightShot
-toiminnon, siirrä NIGHTSHOT-kytkin asentoon
OFF.
Mens videokameraet er i CAMERA-indstilling,
skal NIGHTSHOT skydes til ON.
og “NIGHTSHOT”-indikatorerne blinker på
skærmen. NightShot-funktionen annulleres, ved
at du sætter NIGHTSHOT på OFF.
COLOUR SLOW SHUTTER
SUPER NIGHTSHOT
ON
OFF
ON
OFF
NIGHTSHOT
NIGHTSHOT
DCR-TRV140E
Infrapunalähetin
Infrarød stråleudsender
38
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E
Super NightShot -toiminnon
käyttäminen (vain DCR-TRV140E)
Brug af Super NightShot
(kun DCR-TRV140E)
Super NightShot -tilassa kuvatut kohteet näkyvät
jopa 16 kertaa kirkkaampina kuin NightShottilassa kuvatut kohteet.
Super NightShot-indstillingen gør motiver op til
seksten gange lysere end dem, der optages i
NightShot-indstilling.
(1) Kun videokamera on CAMERA-tilassa, siirrä
NIGHTSHOT-kytkin ON-asentoon.
Ilmaisimet
ja "NIGHTSHOT" alkavat
vilkkua näytössä.
(2) Paina SUPER NIGHTSHOT -painiketta.
Ilmaisimet
ja "SUPER NIGHTSHOT"
alkavat vilkkua näytössä.
Kun haluat lopettaa Super NightShot -tilan
käytön, paina SUPER NIGHTSHOT
-painiketta uudelleen.
(1) Sæt NIGHTSHOT på ON, mens
videokameraet er i CAMERA-indstilling.
og “NIGHTSHOT”-indikatorerne blinker på
skærmen.
(2) Tryk på SUPER NIGHTSHOT.
og
“SUPER NIGHTSHOT”-indikatorerne blinker
på skærmen.
Super NightShot-indstillingen afbrydes ved at
du igen trykker på SUPER NIGHTSHOT.
Kameraoptagelse
Colour Slow Shutter käyttäminen
(vain DCR-TRV140E)
Brug af funktionen Colour Slow
Shutter (kun DCR-TRV140E)
Color Slow Shutter avulla voit kuvata kohteen
värillisenä valottomassa ympäristössä.
Colour Slow Shutter gør det muligt for dig at
optage farvebilleder i mørke omgivelser.
(1) Aseta CAMERA-tilassa NIGHTSHOT-kytkin
asentoon OFF.
(2) Paina COLOUR SLOW SHUTTER -painiketta.
- ja "COLOUR SLOW SHUTTER" ilmaisimet vilkkuvat näytössä.
Voit poistaa Colour Slow Shutter käytöstä
painamalla COLOUR SLOW SHUTTER painiketta uudelleen.
(1) Sæt NIGHTSHOT til OFF i CAMERA-tilstand.
(2) Tryk på COLOUR SLOW SHUTTER.
og indikatorerne for “COLOUR SLOW
SHUTTER” vises på skærmen.
Tryk på COLOUR SLOW SHUTTER igen,
hvis du vil annullere brugen af Colour Slow
Shutter.
Brug af NightShot-lyset
Kuva on tavallista selkeämpi, kun käytät
yökuvausvaloa (NightShot Light). Kun haluat
ottaa NightShot Light -toiminnon käyttöön,
valitse valikkoasetuksissa N.S.LIGHT-toiminnon
asetukseksi ON (s. 137).
Huomautuksia
•Älä käytä NightShot-toimintoa kirkkaissa
kuvausolosuhteissa (esimerkiksi ulkona
päiväsaikaan). Muutoin videokamera voi
vioittua.
•Colour Slow Shutter -toimintoa ei voi käyttää
täysin pimeässä (0 luksia).
•Jos NIGHTSHOT-asetuksena on ON
normaalissa kuvauksessa, kuva voi tallentua
väärän tai epäluonnollisen värisenä.
•Jos tarkentaminen on vaikeaa käyttäessäsi
NightShot-toimintoa
automaattitarkennustilassa (autofocus), tee
tarkennus käsin.
Billedet bliver lysere med NightShot-lys slået til.
Hvis du vil bruge NightShot-lyset, skal
menupunktet N.S.LIGHT indstilles til ON i
menuen (s. 145).
Bemærkninger
•Anvend ikke NightShot-funktionen i meget lyse
omgivelser (f.eks. udendørs i dagtimerne). Det
kan medføre funktionsfejl på videokameraet.
•Colour Slow Shutter kan ikke bruges på helt
mørke steder (0 lux).
•Hvis du holder NIGHTSHOT indstillet på ON
under normal optagelse, kan billedet optages
med forkerte eller unaturlige farver.
•Hvis det er svært at opnå et skarpt billede med
videokameraets autofokus, når NightShotfunktionen bruges, kan du fokusere manuelt.
Optagelse – Grundlæggende funktioner
NightShot Light -toiminnon
käyttäminen
Kuvaus – Perusasiat
Videokasetille kuvaaminen
39
Videokasetille kuvaaminen
Kameraoptagelse
NightShot-toimintoa käytettäessä ei voida
käyttää seuraavia toimintoja:
– valotus
– PROGRAM AE.
Når du anvender NightShot-funktionen, kan
følgende funktioner ikke benyttes:
– Eksponering
– PROGRAM AE
Super NightShot- tai Colour Slow Shutter toimintoa käyttäessäsi et voi käyttää
seuraavassa mainittuja toimintoja
(vain DCR-TRV140E):
– nosto/häivytys
– digitaalitehoste
– valotus
– PROGRAM AE.
Når du anvender Super NightShot-funktionen
eller Colour Slow Shutter-funktionen, kan du
ikke benytte følgende funktioner
(kun DCR-TRV140E):
– Gradvis ind- og udtoning
– Digitaleffekt
– Eksponering
– PROGRAM AE
Suljinnopeus Super NightShot- tai Colour Slow
Shutter -tilassa (vain DCR-TRV140E)
Suljinnopeus muuttuu automaattisesti
kuvauskohteen taustan kirkkauden mukaan.
Kuvan liike on hidasta.
Lukkerhastigheden i Super NightShot eller
Colour Slow Shutter-funktionen
(kun DCR-TRV140E)
Lukkerhastigheden skifter automatisk afhængigt
af baggrundens lysstyrke. Bevægelse på billedet
bliver langsommere.
Yökuvausvalo (NightShot Light)
Yökuvausvalon säteet ovat infrapunasäteitä ja
siten näkymättömiä. Yökuvausvaloa käytettäessä
pisin kuvausetäisyys on noin 3 metriä.
40
NightShot-lys
NightShot-lysstråler er infrarøde og derfor ikke
synlige. Den maksimale optageafstand med
NightShot-lys er ca. 3 meter.
Videokasetille kuvaaminen
Päivämäärän ja kellonajan
lisääminen kuvaan
(vain CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E)
Kameraoptagelse
Indkopiering af dato og
klokkeslæt på billedet
(kun CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E)
Paina DATE-painiketta, jos haluat nauhoittaa
päivämäärän.
Paina TIME-painiketta, jos haluat nauhoittaa
kellonajan.
Paina DATE-painiketta (tai TIME-painiketta) ja
paina sitten TIME-painiketta (tai DATEpainiketta), jos haluat nauhoittaa päivämäärän ja
kellonajan.
Tryk på DATE for at optage datoen.
Tryk på TIME for at optage klokkeslættet.
Tryk på DATE (eller TIME), og tryk dernæst på
TIME (eller DATE) for at optage datoen og
klokkeslættet.
Tryk igen på DATE og/eller TIME. Dato- og
klokkeslætsindikatoren forsvinder.
Paina DATE- ja/tai TIME-painiketta uudelleen.
Päivämäärän ja/tai kellonajan ilmaisin katoaa.
Optagelse – Grundlæggende funktioner
Du kan optage datoen og/eller klokkeslættet, der
vises på skærmen, indkopieret på billedet.
Udfør følgende betjeninger i CAMERA
-indstilling.
Kuvaus – Perusasiat
Voit nauhoittaa näytössä näkyvän päivämäärän
ja/tai kellonajan kuvan päälle.
Tee seuraavat toimet, kun videokamera on
CAMERA-tilassa.
CCD-TRV408E
DATE
TIME
Kun olet ostanut videokameran, kellonaikaa ei
ole asetettu. Aseta päivämäärä ja kellonaika
uudelleen (s. 25).
Når du køber videokameraet, er uret indstillet til
at være slukket. Indstil datoen og klokkeslættet
til din lokale tid, før brug (s. 25).
Huomautus
Manuaalisesti nauhoitettuja päivämäärän ja
kellonajan ilmaisimia ei voi poistaa.
Bemærk!
Dato- og klokkeslætsindikatorerne, der
indkopieres og optages manuelt, kan ikke slettes.
Jos et nauhoita päivämäärää ja kellonaikaa
kuvaan
Nauhoita päivämäärä ja kellonaika mustalle
ruudulle taustakuvaksi noin 10 sekunnin ajan.
Poista sitten päivämäärän ja kellonajan
ilmaisimet ennen varsinaisen nauhoituksen
käynnistämistä.
Hvis du ikke vil optage datoen og
klokkeslættet indkopieret på billedet
Optag datoen og klokkeslættet med den blanke
skærm som baggrund i cirka 10 sekunder, og
sluk derefter dato- og klokkeslætsindikatorerne,
før den egentlige optagelse starter.
41
Kuvauksen tarkistaminen
– END SEARCH
Kontrol af optagelsen
– END SEARCH
Tämän painikkeen avulla voit tarkistaa edellisen
otoksen lopun.
Du kan anvende denne knap til at starte
optagelse fra afslutningen af den sidste
optagelse.
END
SEARCH
Voit siirtyä kuvauksen jälkeen kuvaamasi
otoksen loppuun.
Du kan vender tilbage til afslutningen af den
sidste optagelse.
Kun videokamera on CAMERA-tilassa, paina
END SEARCH -painiketta.
Videokamera toistaa viisi sekuntia otoksen
lopusta ja palautuu valmiustilaan. Voit kuunnella
ääntä kaiuttimesta.
Tryk på END SEARCH i CAMERA-tilstand.
De sidste 5 sekunder af den optagne sektion
afspilles, og videokameraet vender tilbage til
standby-tilstand. Du kan høre lyden fra
højttaleren.
Huomautuksia
•Jos aloitat kuvauksen End Search -toiminnon
käytön jälkeen, siirtymä edellisestä otoksesta
seuraavaan ei välttämättä ole saumaton.
•Kun poistat kasetin kuvaamisen jälkeen, End
Search -toiminto ei enää toimi.
Bemærkninger
•Hvis du starter optagelse efter at have anvendt
END SEARCH-funktionen, kan overgangen
mellem den sidst optagne scene og den næste
scene nogle gange blive ujævn.
•Når du én gang har taget kassetten ud efter at
have optaget på båndet, virker END SEARCHfunktionen ikke.
Jos nauhalla on tyhjä osuus otosten välissä
(vain DCR-TRV140E)
End Search -toiminto ei ehkä toimi oikein.
42
Hvis der er en blank del i de optagne afsnit
(kun DCR-TRV140E)
END SEARCH-funktionen virker måske ikke
korrekt.
Videokasetin toisto
Afspilning af et bånd
Voit toistaa Digital8 -järjestelmässä
nauhoitettuja kasetteja.*1)
Voit toistaa Hi8
-järjestelmässä tai
tavallisessa 8 mm -järjestelmässä (analogisia)
nauhoitettuja kasetteja.*2)
Voit tarkkailla toistokuvaa nestekidenäytöstä. Jos
suljet nestekidenäytön, voit tarkkailla
toistokuvaa etsimestä.
(1) Asenna virtalähde videokameraan ja lataa
kameraan nauhoitettu videokasetti.
(2) Paina POWER-kytkimessä olevaa pientä
vihreää painiketta ja siirrä kytkin PLAYERasentoon.
(3) Pidä OPEN-painiketta alas painettuna ja avaa
nestekidenäyttö.
(4) Kelaa nauhaa taaksepäin painamalla m.
(5) Käynnistä toisto painamalla N.
(6) Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla
jompaakumpaa VOLUME-painiketta.
Videokameran kaiuttimesta ei kuulu ääntä,
kun nestekidenäyttö on suljettuna.
Du kan afspille bånd, der er optaget i Digital8 systemet.*1)
Du kan afspille bånd, der er optaget i det analoge
-/standard-8 mm -system.*2)
Hi8
Du kan se afspilningsbilledet på LCD-skærmen.
Hvis du lukker LCD-panelet, kan du se
afspilningsbilledet i søgeren.
(1) Montér strømkilden, og sæt kassetten med
optagelsen i.
(2) Indstil POWER-kontakten til PLAYER, mens
du trykker på den lille grønne knap.
(3) Tryk på OPEN for at åbne LCD-panelet.
(4) Tryk på m for at spole båndet tilbage.
(5) Tryk på N for at starte afspilning.
(6) Tryk på en af de to VOLUME-keknapper for
at justere lydstyrken. Der kommer ingen lyd
fra højttaleren på videokameraet, når LCDpanelet er lukket.
Voit ohjata toistoa käyttämällä videokameran
vakiovarusteisiin sisältyvää kaukosäädintä.*3)
Stop af afspilning
Du kan styre afspilningen ved hjælp af den
fjernbetjening, der følger med videokameraet.*3)
Tryk på x.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
5
2
PL
AY
4
ME
PLAY
RA
REW
OFF(CHG)
CA
ER
ER
POW
Afspilning – Grundlæggende funktioner
— Afspilning – Grundlæggende funktioner —
Toisto – Perusasiat
— Toisto – Perusasiat —
6
VOLUME
3
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*3) Vain CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E,
DCR-TRV140E
1
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*3) Kun CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E,
DCR-TRV140E
43
Videokasetin toisto
Afspilning af et bånd
Kun katselet kuvaa nestekidenäytöstä
Voit kääntää nestekidenäytön ympäri ja taittaa
sen videokameran runkoa vasten niin, että
nestekidenäytön kuvapuoli on ulospäin [a]. Voit
säätää nestekidenäytön kulmaa enintään 7 astetta
kallistamalla näyttöä ylöspäin [b].
Fremvisning af optagelsen på LCD-skærmen
LCD-panelet kan vendes og derefter føres tilbage
i kamerahuset med LCD-skærmen vendende
udad [a]. Du kan justere vinklen på LCD-panelet
ved at løfte LCD-panelet op til 7 grader [b].
[a]
[b]
7°
Ilmaisinten tuominen näkyviin
– Display-toiminto
Visning af skærm-indikatorerne
– Display-funktion
Paina videokamerassa tai sen vakiovarusteisiin
sisältyvässä kaukosäätimessä*1) olevaa DISPLAYpainiketta.
Ilmaisimet tulevat näyttöön.
Kun haluat poistaa ilmaisimet näkyvistä, paina
DISPLAY-painiketta uudelleen.
Tryk på DISPLAY på videokameraet eller på den
fjernbetjening*1), der følger med videokameraet.
Indikatorerne vises på skærmen.
Tryk på DISPLAY igen, hvis du vil fjerne
indikatorerne.
DISPLAY*1)
DATA CODE*2)
DISPLAY
*1) Vain CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E,
DCR-TRV140E
*2) Vain DCR-TRV140E
44
*1) Kun CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E,
DCR-TRV140E
*2) Kun DCR-TRV140E
Videokasetin toisto
Afspilning af et bånd
Datakooditoiminnon käyttäminen
(vain DCR-TRV140E)
Brug af datakodefunktionen
(kun DCR-TRV140E)
Videokamera nauhoittaa kuvan lisäksi myös
nauhoitukseen liittyviä tietoja (päiväyksen ja
kellonajan tai kuvausasetukset) (datakoodi).
Videokameraet optager ikke kun automatisk
billeder på båndet, men også data om optagelsen
(dato/klokkeslæt eller forskellige indstillinger
anvendt ved optagelse) (Datakode).
40min
0:00:23:01
4 7 2002
12:05:56
Kuvausasetukset/
Forskellige indstillinger
40min
AUTO
50 AWB
F1.4
9dB
0:00:23:01
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[a] : SteadyShot poissa käytöstä -ilmaisin
[b] : Valotustilan ilmaisin
[c] : Valkotasapainon ilmaisin
[d] : Vahvistuksen ilmaisin
[e] : Suljinnopeuden ilmaisin
[f] : Himmenninaukon arvo
[a] : SteadyShot OFF-indikator
[b] : Indikator for eksponeringsindstilling
[c] : Indikator for hvidbalance
[d] : Indikator for forstærkning
[e] : Indikator for lukkerhastighed
[f] : Blænderåbningsværdi
Nauhoituspäivämäärän näytön poistaminen
Valitse valikkoasetuksista DATA CODE
-toiminnon asetukseksi DATE (s. 140).
Näyttö muuttuu seuraavasti:
päivämäärä ja kellonaika t ei ilmaisinta
Hvis du ikke vil vise optagelsesdatoen
Indstil DATA CODE på DATE i menuen (s. 148).
Displayet skifter som følger:
dato/klokkeslæt t ingen indikator
Afspilning – Grundlæggende funktioner
Päivämäärä ja kellonaika/
Dato/klokkeslæt
Tryk på DATA CODE på fjernbetjeningen i
afspilningsindstilling.
Displayet skifter som følger:
dato/klokkeslæt t forskellige indstillinger
(SteadyShot, eksponeringsindstilling AUTO/
MANUAL, hvidbalance, forstærkning,
lukkerhastighed, blænderåbningsværdi) t
ingen indikator
Toisto – Perusasiat
Kun videokamera on toistotilassa, paina
kaukosäätimen DATA CODE -painiketta.
Näyttö muuttuu seuraavasti:
päivämäärä ja kellonaika t kuvausasetukset
(SteadyShot, valotus AUTO/MANUAL,
valkotasapaino, vahvistus, suljinnopeus,
himmenninaukon arvo) t ei ilmaisinta
45
46
Videokasetin toisto
Afspilning af et bånd
Kuvaustiedot (vain DCR-TRV140E)
Kuvaustiedot ovat videokameran kuvauksen
aikana tallentamia tietoja. Kuvaustiedot eivät näy
kuvaustilassa.
Optagedata (kun DCR-TRV140E)
Optagedataene er videokameraets information
om den udførte optagelse. Optagedataene vises
ikke under indstilling til optagelse.
Kun käytät datakooditoimintoa, palkit
(-- -- ---- ja --:--:--) tulevat näyttöön, jos
(vain DCR-TRV140E):
– nauhalta toistetaan tyhjää osuutta
– nauhaa ei voi lukea, koska se on vahingoittunut
tai siinä on kohinaa
– nauha on nauhoitettu videokameralla, johon ei
ole asetettu päivämäärää ja kellonaikaa.
Når du bruger datakodefunktionen, vises der
streger (-- -- ---- og --:--:--), hvis
(kun DCR-TRV140E):
– Der afspilles en blank del af båndet.
– Båndet er ulæseligt på grund af beskadigelse
eller støj.
– Båndet er optaget på et videokamera, hvor
datoen og klokkeslættet ikke var indstillet.
Datakoodi (vain DCR-TRV140E)
Kun liität videokameran televisioon, datakoodi
tulee television kuvaruutuun.
Datakode (kun DCR-TRV140E)
Hvis du tilslutter videokameraet til et TV, vises
datakoden også på TV-skærmen.
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin toiston
aikana (vain DCR-TRV140E)
Ilmaisin ilmaisee jäljellä olevan jatkuvan
toistoajan suurin piirtein.Toisto-olosuhteiden
mukaan voi olla, ettei ilmaisin näytä aikaa oikein.
Kun suljet nestekidenäytön ja avaat sen
uudelleen, kestää noin 1 minuutin, ennen kuin
akun jäljellä olevan ajan ilmaisin näyttää oikean
ajan.
Indikator for resterende batteritid under
afspilning (kun DCR-TRV140E)
Indikatoren for resterende batteritid angiver den
omtrentlige, uafbrudte afspilningstid. Afhængigt
af de forhold, som du afspiller under, er det ikke
sikkert, at angivelsen er korrekt. Når du lukker
LCD-panelet og åbner det igen, tager det cirka et
minut, før den korrekte resterende batteritid
angives i minutter.
Videokasetin toisto
Eri toistotavat
Aseta POWER-kytkin PLAYER-asentoon, jotta
voit käyttää videonauhan ohjauspainikkeita.
Still-kuvan katseleminen
(toistotauko)
Videonauhan kelaaminen eteenpäin
Kun videokamera on pysäytystilassa, paina M.
Palaa normaaliin toistoon painamalla N.
Videonauhan kelaaminen taaksepäin
Toistosuunnan vaihtaminen
(vain DCR-TRV140E)
Paina kaukosäätimen
-painiketta toiston
aikana, niin toistosuunta vaihtuu. Palaa
normaaliin toistoon painamalla N.
Otoksen paikantaminen kuvaa
tarkkailemalla (kuvahaku)
Pidä painiketta m tai M alas painettuna
toiston aikana. Palaa normaaliin toistoon
vapauttamalla painike.
Kuvan tarkkailu pikatoistona eteentai taaksepäin kelattaessa
(ohitusselaus)
Pidä alas painettuna painiketta m taaksepäin
suuntautuvan kelauksen aikana tai painiketta
M eteenpäin suuntautuvan kelauksen aikana.
Palaa normaaliin taakse- tai eteenpäin
suuntautuvaan kelaukseen vapauttamalla
painike.
Indstil POWER-kontakten på PLAYER for at
muliggøre betjening af båndtransportknapperne.
Fremvisning af et stillbillede
(afspilningspause)
Tryk på X under afspilning. For at fortsætte
normal afspilning skal du trykke på X eller N.
Fremspoling af båndet
Tryk på M under stop-indstilling. For at
fortsætte normal afspilning skal du trykke på N.
Tilbagespoling af båndet
Tryk på m under stop-indstilling. For at
fortsætte normal afspilning skal du trykke på N.
Skift af afspilningsretning
(kun DCR-TRV140E)
Tryk på
på fjernbetjeningen under afspilning
for at skifte afspilningsretning. For at fortsætte
normal afspilning skal du trykke på N.
Lokalisering af en scene, mens du ser
på billedet (billedsøgning)
Hold m eller M inde under afspilning. For at
fortsætte normal afspilning skal du slippe
knappen.
Afspilning – Grundlæggende funktioner
Kun videokamera on pysäytystilassa, paina m.
Palaa normaaliin toistoon painamalla N.
Forskellige
afspilningsindstillinger
Toisto – Perusasiat
Paina X toiston aikana. Jatka toistoa painamalla
X tai N.
Afspilning af et bånd
Betragtning af billedet under fremeller tilbagespoling med høj
hastighed (skip scan)
Hold m inde, mens du spoler båndet tilbage,
eller hold M inde, mens du spoler båndet frem.
For at fortsætte tilbage- eller fremspoling skal du
slippe knappen.
47
Videokasetin toisto
Afspilning af et bånd
Kuvan katseleminen hitaalla
toistonopeudella (hidas toisto)
(vain CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E,
DCR-TRV140E)
Sådan vises billedet ved lav
hastighed (langsom afspilning)
(kun CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E,
DCR-TRV140E)
Paina kaukosäätimen y-painiketta toiston
aikana.
Jos haluat toistaa hitaasti toiseen suuntaan, paina
-painiketta ja sitten kaukosäätimen ypainiketta.*1)
Palaa normaaliin toistoon painamalla N.
Tryk på y på fjernbetjeningen under afspilning.
Hvis du vil foretage afspilning i modsat retning,
skal du trykke på
og derefter på y på
fjernbetjeningen.*1)
Tryk på N, hvis du vil genoptage normal
afspilning.
Kuvan katseleminen
kaksinkertaisella nopeudella
(vain DCR-TRV140E)
Fremvisning af optagelsen ved
dobbelt hastighed
(kun DCR-TRV140E)
Nauhoituksen katseleminen kuva
kerrallaan (vain DCR-TRV140E)
Fremvisning af billedet efter
delbillede (kun DCR-TRV140E)
Kun videokamera on toistotaukotilassa, paina
kaukosäätimen C-painiketta. Jos haluat toistaa
kuva kerrallaan toiseen suuntaan, paina cpainiketta. Palaa normaaliin toistoon painamalla
N.
Tryk på C på fjernbetjeningen under
afspilningspause. Hvis du vil fremvise delbillede
efter delbillede i baglæns retning, skal du trykke
på c. For at fortsætte normal afspilning skal du
trykke på N.
Viimeksi kuvatun otoksen haku
(END SEARCH)
Søgning efter den sidst optagne
sekvens (END SEARCH)
Kun videokamera on pysäytettynä, paina
END SEARCH -painiketta. Videokamera toistaa
viisi sekuntia otoksen lopusta ja lopettaa sitten
toiston.
Tryk på END SEARCH, mens videokameraet er
standset. De sidste 5 sekunder af optagelsen
afspilles, hvorefter afspilning standser.
Paina kaukosäätimen ×2-painiketta toiston
aikana. Jos haluat toistaa kaksinkertaisella
nopeudella toiseen suuntaan, paina
painiketta ja sitten kaukosäätimen ×2-painiketta.
Palaa normaaliin toistoon painamalla N.
Eri toistotapoja käytettäessä
•Ääni on mykistetty.
•Edellinen nauhoitus voi näkyä toistettaessa
mosaiikkimaisena.*1)
48
Tryk på ×2 på fjernbetjeningen under afspilning.
Hvis du vil afspille ved dobbelt hastighed i
modsat retning, skal du trykke på , og derefter
trykke på ×2 på fjern betjeningen. For at fortsætte
normal afspilning skal du trykke på N.
l de forskellige afspilningsindstillinger
•Lyden er koblet fra.
•En tidligere optagelse kan dukke frem som et
mosaikmønster under afspilningen.*1)
Afspilning af et bånd
Kun toistotaukotila on kestänyt yli
3 minuuttia*1)/5 minuuttia*2)
Videokamera siirtyy automaattisesti
pysäytystilaan. Palaa toistoon painamalla N.
Hvis pausetilstanden varer i 3 minutter*1) /
5 minutter*2)
Videokameraet går automatisk i stoptilstand.
Tryk på N, hvis du vil genoptage afspilningen.
Hidasta toistoa koskevia huomautuksia
(vain DCR-TRV140E)
Videokamera pystyy laadukkaaseen hidastettuun
toistoon. Tämä toiminto ei kuitenkaan vaikuta
DV OUT -liitännästä lähtevään toistokuvaan.
Om langsom afspilning (kun DCR-TRV140E)
Langsom afspilning kan fint udføres på
videokameraet. Funktionen virker dog ikke for
signaler, der udsendes via DV OUT-jackstikket.
Kun hidas toisto on kestänyt noin 1 minuutin
(vain CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E)
Videokamera palaa automaattisesti normaaliin
nopeuteen.
Hvis den langsomme afspilning varer i ca.
1 minut (kun CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E)
Videokameraet vender automatisk tilbage til
normal hastighed.
Når du afspiller et bånd, der er optaget i LPtilstand (kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E)
Der kan forekomme støj i forbindelse med
pausetilstand, langsom afspilning*3) eller
billedsøgning.
Toistettaessa videokasettia taaksepäin (vain
CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E)
Vaakasuuntaista kuvakohinaa voi näkyä näytön
keskellä tai sen ylä- tai alareunassa.
Kyseessä ei ole vika.
Når du afspiller et bånd baglæns (kun
CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E)
Der kan forekomme vandret støj på skærmens
midterste, øverste eller nederste del.
Der er imidlertid ikke tale om en fejlfunktion.
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*3) Vain CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*3) Kun CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E
Afspilning – Grundlæggende funktioner
Toistettaessa LP-tilassa kuvattua videokasettia
(vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E)
Kuvassa voi olla kohinaa taukotilan, hitaan
toiston*3) tai kuvahaun aikana.
Toisto – Perusasiat
Videokasetin toisto
49
Kuvatun otoksen
Fremvisning af
katseleminen televisiosta optagelsen på et TV
Kytke videokamera televisioon kameran mukana
toimitetulla A/V-liitäntäjohdolla, niin voit
katsella toistokuvaa television kuvaruudusta.
Voit käyttää nauhanohjauspainikkeita samalla
tavalla kuin silloin, kun katselet toistokuvaa
nestekidenäytöstä. Sinun on suositeltavaa
käyttää videokameraa verkkovirralla
verkkolaitteen avulla, kun katselet toistokuvaa
television kuvaruudusta (s. 23). Katso lisätietoja
television käyttöohjeista.
Avaa liitäntöjen suojakansi. Kytke videokamera
televisioon A/V-liitäntäkaapelilla. Aseta sitten
television TV/VCR-valitsin asentoon VCR.
Tilslut videokameraet til dit TV eller din
videobåndoptager med det medfølgende A/V
tilslutningskabel for at fremvise billedet på TVskærmen. Du kan betjene
båndtransportknapperne på samme måde, som
når du afspiller billeder på LCD-skærmen. Når
du ser afspilningsbilleder på tv-skærmen,
anbefales det at tilslutte camcorderen til en
stikkontakt i væggen ved hjælp af
lysnetadapteren (s. 23). Se brugervejledningen til
tv’et.
Åbn dækslet over jackstikket. Forbind
videokameraet til TV’et ved hjælp af A/Vtilslutningskablet. Indstil derefter TV/VCRvælgeren på TV’et på VCR.
– CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
Keltainen/Gul
S VIDEO OUT
IN
A/ V OUT
S VIDEO
CCD-TRV408E
VIDEO
AUDIO
A/V-liitäntäjohto (vakiovaruste)/
A/V-tilslutningskabel (medfølger)
: Signaalin kulkusuunta/
Signalretning
50
Musta/
Sort
Kuvatun otoksen katseleminen
televisiosta
Fremvisning af optagelsen på et
TV
– DCR-TRV140E
Keltainen/Gul
Valkoinen/Hvid
S VIDEO OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
Jos televisio on jo kytketty
kuvanauhuriin
Kytke videokamera kuvanauhurin LINE IN
-tuloliitäntään videokameran mukana
toimitetulla A/V-liitäntäjohdolla. Aseta
kuvanauhurin tuloliitäntävalitsin kohtaan LINE.
Jos televisiossa on monoääni
(vain DCR-TRV140E)
Liitä A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin
television videotuloliitäntään ja valkoinen tai
punainen liitin television äänituloliitäntään. Jos
liität valkoisen liittimen, ääni on vasemman (L)
kanavan ääni. Jos liität punaisen liittimen, ääni
on oikean (R) kanavan ääni.
Hvis TV’et allerede er tilsluttet
en videobåndoptager
Tilslut videokameraet til LINE IN-indgangen på
videobåndoptageren ved hjælp af det
medfølgende A/V-tilslutningskabel. Indstil
indgangsvælgeren på videobåndoptageren på
LINE.
Hvis du har et mono-TV
(kun DCR-TRV140E)
Afspilning – Grundlæggende funktioner
A/V-liitäntäjohto (vakiovaruste)/
A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Punainen/
: Signaalin kulkusuunta/
Rød
Signalretning
Toisto – Perusasiat
IN
A/ V OUT
Tilslut det gule stik på A/V-tilslutningskablet til
video-indgangsjackstikket og det hvide eller røde
stik til audio-indgangsjackstikket på TV’et. Hvis
du sætter det hvide stik i, er lydsignalet L
(venstre). Hvis du sætter det røde stik i, er
lydsignalet R (højre).
51
Kuvatun otoksen katseleminen
televisiosta
Kytkeminen televisioon, jossa
ei ole video/audio-tuloliitäntöjä
(vain CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E)
Käytä PAL-järjestelmään tarkoitettua RFUsovitinta (lisävaruste).
Katso lisätietoja television ja RFU-sovittimen
käyttöohjeista.
Jos televisiossa on stereoääni
(vain CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E)
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvän A/Vliitäntäkaapelin ääniliitin television vasemman
äänikanavan tuloliitäntään (valkoinen).
Fremvisning af optagelsen på et
TV
Sådan foretager du tilslutning
til et TV uden Video/Audioindgange (kun CCD-TRV107E/
TRV108E/TRV208E/TRV408E)
Anvend en RFU-adapter til PAL-system
(medfølger ikke).
Se brugervejledningen til TV’et og RFUadapteren.
Hvis tv’et er et stereo-tv
(kun CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E)
Tilslut det medfølgende A/V-tilslutningskabels
audiostik til TV’ets venstre (hvide) indgang.
Jos televisiossa tai
kuvanauhurissa on 21nastainen liitäntä (SCART)
Hvis dit TV har en 21-bens
stikforbindelse
(EUROCONNECTOR)
Käytä videokameran mukana toimitettua
21-nastaista sovitinta.
Brug den medfølgende 21-bens adapter.
– DCR-TRV140E
TV
– CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
(vain Euroopassa myytävät mallit/Kun europæiske modeller)
TV
Jos televisiossa on S-videoliitäntä
Kytke videokamera käyttämällä S-videokaapelia
(lisävaruste), niin saat parhaan kuvan.
Jos käytät tätä liitäntätapaa, sinun ei tarvitse
liittää A/V-liitäntäjohdon keltaista liitintä
(video).
Liitä S-videokaapeli (lisävaruste) sekä
videokameran että television S-videoliitäntään.
52
Näytön ilmaisinten näyttäminen television
kuvaruudussa
Valitse valikkoasetuksista DISPLAY-toiminnon
asetukseksi V-OUT/LCD (s. 143). Paina sitten
videokameran DISPLAY-painiketta. Kun haluat
poistaa ilmaisimet näkyvistä, paina
videokameran DISPLAY-painiketta uudelleen.
Hvis dit TV har et S video-jackstik
Foretag tilslutning ved hjælp af et S-video-kabel
(medfølger ikke) for at opnå billeder af den
bedste kvalitet.
Det giver den bedst mulige billedkvalitet. Med
denne tilslutning er det ikke nødvendigt at
tilslutte det gule (video) stik på A/Vtilslutningskablet.
Forbind S-videokablet (medfølger ikke) til S videojackstikkene på både videokameraet og TV’et.
Hvis du vil se skærmindikatorerne på TV
Angiv DISPLAY til V-OUT/LCD i
menuindstillingerne (s. 151). Tryk derefter på
DISPLAY på videokameraet. Tryk på DISPLAY
på camcorderen igen, hvis du vil deaktivere
skærmindikatorerne.
— Avancerede optagefunktioner —
Still-kuvan ottaminen – Valokuvan
tallennus videonauhalle
Optagelse af et stillbillede
på et bånd – Foto-optagelse
– Vain DCR-TRV140E
– Kun DCR-TRV140E
Voit tallentaa nauhalle valokuvan kaltaisen stillkuvan. Tämän tilan avulla voit nauhoittaa
valokuvan kaltaisen kuvan.
Voit tallentaa noin 510 kuvaa SP-tilassa ja noin
765 kuvaa LP-tilassa nauhalle, johon mahtuu SPtilassa 60 minuuttia videokuvaa.
(1) Kun videokamera on valmiustilassa, pidä
PHOTO-painiketta kevyesti alas painettuna,
kunnes still-kuva tulee näyttöön. CAPTUREilmaisin tulee näyttöön. Nauhoitus ei ala heti.
Jos haluat vaihtaa kuvaa, vapauta PHOTOpainike, valitse uusi still-kuva ja pidä
PHOTO-painiketta kevyesti alas painettuna.
(2) Paina PHOTO-painiketta syvemmälle.
Videokamera nauhoittaa näytössä näkyvää
still-kuvaa noin 7 sekunnin ajan. Myös ääni
nauhoittuu 7 sekunnin ajan.
Still-kuva näkyy näytössä, kunnes nauhoitus
on valmis.
Du kan optage et stillbillede, f.eks. et fotografi.
Denne funktion er praktisk, hvis du vil optage et
billede, f.eks. et fotografi.
Du kan optage cirka 510 billeder i SP-indstilling
og cirka 765 billeder i LP-indstilling på et bånd,
der kan optage i 60 minutter på SP-hastighed.
(1) Indstil videokameraet til standbyindstilling.
Tryk let på PHOTO, indtil der vises et
stillbillede. CAPTURE-indikatoren vises.
Stillbilledet optages ikke endnu.
Hvis du vil optage et andet motiv, skal du
slippe PHOTO, vælge et nyt motiv, og
derefter holde PHOTO inde med et let tryk.
(2) Tryk PHOTO længere ned.
Stillbilledet på skærmen optages i omkring
7 sekunder. Lyden optages også i disse
7 sekunder.
Stillbilledet vises på skærmen, indtil
optagelsen er fuldendt.
1
CAPTURE
PHOTO
2
•••••••
Avancerede optagefunktioner
PHOTO
Edistyneet kuvaustoiminnot
— Edistyneet kuvaustoiminnot —
PHOTO
53
Still-kuvan ottaminen
– Valokuvan tallennus videonauhalle
Optagelse af et stillbillede på et
bånd – Foto-optagelse
Huomautuksia
•Et voi muuttaa tilaa tai asetusta
valokuvanauhoituksen aikana.
•PHOTO-painike toiminto ei toimi, kun:
– digitaalitehostetoiminto on asetettuna tai
käytössä
– nosto-/häivytystoiminto on käytössä.
•Älä ravistele videokameraa still-kuvan
nauhoituksen aikana. Muutoin kuvaan voi tulla
mosaiikkimaisia häiriöitä.
Bemærkninger
•Under foto-optagelse kan du ikke ændre
videokameraets indstillinger.
•PHOTO-knappen virker ikke:
– Mens digitaleffekt-funktionen er indstillet
eller i brug.
– Mens funktionen til gradvis ind/udtoning er i
brug.
•Under optagelse af et stillbillede må du ikke
ryste videokameraet. Der kan forekomme
mosaikstøj på billedet.
Valokuvatallennustoiminnon käyttäminen
kaukosäätimellä
Paina kaukosäätimen PHOTO-painiketta.
Videokamera tallentaa näytössä näkyvän kuvan
heti.
Kun käytät valokuvatallennustoimintoa
normaalin CAMERA-nauhoituksen aikana
Et voi tarkistaa kuvaa näytöstä painamalla
PHOTO-painiketta kevyesti. Paina PHOTOpainiketta syvemmälle. Still-kuva tallentuu noin
7 sekunnin ajan, minkä jälkeen videokamera
palautuu valmiustilaan. Et voi kuvata toista stillkuvaa näiden 7 sekunnin aikana.
54
Anvendelse af foto-optagelsesfunktionen ved
hjælp af fjernbetjeningen
Tryk på PHOTO på fjernbetjeningen.
Videokameraet optager øjeblikkeligt et billede på
skærmen.
Brug af foto-optagelsesfunktionen under
normal CAMERA-optagelse
Du kan ikke kontrollere et stillbillede på
skærmen ved at trykke let på PHOTO. Tryk
PHOTO længere ned. Stillbilledet optages
derefter i cirka 7 sekunder, hvorefter
videokameraet vender tilbage til standbyindstilling. Under de 7 sekunders optagelse kan
du ikke filme et andet stillbillede.
Brug af bredformat
– DCR-TRV140E
– DCR-TRV140E
Voit nauhoittaa kuvaa 16:9-kuvasuhteisena
katseltavaksi 16:9-laajakuvatelevisiosta
(16:9WIDE).
Nestekidenäytössä näkyvät mustat palkit, kun
kuvaat 16:9WIDE -tilassa [a]. Kuva näkyy toiston
aikana vaakasuuntaisesti puristettuna
tavallisessa televisiossa [b] tai
laajakuvatelevisiossa [c]. Jos valitset
laajakuvatelevisiosta full-tilan, kuva näkyy
mittasuhteiltaan oikeana ja laajakuvaisena [d].
Du kan optage i 16:9-bredformat, der kan vises
på et TV i 16:9-bredformat (16:9WIDE).
Der vises sorte striber på LCD-skærmen under
optagelse i 16:9WIDE-tilstand [a]. Billederne
bliver under afspilning på et normalt TV [b] eller
et TV i bredformat [c] presset sammen i den
breddemæssige retning. Hvis du indstiller
skærmtilstanden på et TV med bredformat til
full-tilstand, kan du se billeder rigtigt
proportioneret i bredformat [d].
[b]
16:9WIDE
[a]
16:9WIDE
[c]
– CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
Voit nauhoittaa kuvaa videonauhalle
elokuvamaisena (CINEMA) tai 16:9kuvasuhteisena katseltavaksi 16:9laajakuvatelevisiosta (16:9FULL). Katso lisätietoja
television käyttöohjeista.
CINEMA
Kuvaruudussa näkyvät nauhoituksen aikana
mustat palkit CINEMA-tilassa [a] ja katseltaessa
kuvaa tavallisesta televisiosta [b] tai
laajakuvatelevisiosta [c]. Jos valitset
laajakuvatelevisiosta zoomaustilan, kuva näkyy
ilman mustia palkkeja [d].
16:9FULL
Kuva on vaakasuuntaisesti puristettu
nauhoituksen aikana 16:9FULL-tilassa [e] ja
katseltaessa kuvaa tavallisesta televisiosta [f] tai
laajakuvatelevisiosta [g]. Jos valitset
laajakuvatelevisiosta full-tilan, kuva näkyy
mittasuhteiltaan oikeana ja laajakuvaisena [h].
Angiv 16:9WIDE til ON i
i
menuindstillingerne i CAMERA-tilstand (s. 145).
– CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
Du kan optage et biografagtigt billede (CINEMA)
eller billeder i 16:9 bredformat, som kan vises på
et 16:9 bredformat-TV (16:9FULL). Se
betjeningsvejledningen til dit TV.
Avancerede optagefunktioner
Kun videokamera on CAMERA-tilassa, valitse
valikkoasetuksista
-kohdan 16:9WIDEasetukseksi ON (s. 137).
[d]
Edistyneet kuvaustoiminnot
Laajakuvatilan käyttö
CINEMA
Der ses sorte felter på skærmen under optagelse i
CINEMA-indstilling [a], ved afspilning på et
normalt TV [b] eller et bredformat-TV [c]. Hvis
du indstiller skærmindstilling på bredformatTV’et til zoom-indstilling, kan du se billeder
uden sorte felter [d].
16:9FULL
Billedet under optagelse i 16:9FULL indstilling
[e], ved afspilning på et normalt TV [f] eller et
bredformat-TV [g] komprimeres i bredden. Hvis
du indstiller skærmtilstanden på TV’et med
bredformat til full-tilstand, kan du se korrekt
proportionerede billeder i bredformat [h].
55
Laajakuvatilan käyttö
Brug af bredformat
[b]
CINEMA
[a]
CINEMA
[d]
[c]
[f]
16:9FULL
[e]
16:9FULL
[h]
[g]
Valitse CAMERA-tilassa valikkoasetuksista
kohdan 16:9WIDE-asetukseksi CINEMA tai
16:9FULL (s. 137).
-
Angiv 16:9WIDE til CINEMA eller 16:9FULL i
i menuindstillingerne i CAMERA-tilstand
(s. 145).
MENU
Laajakuvatilan peruuttaminen
Valitse valikkoasetuksista 16:9WIDE-kohdan
asetukseksi OFF.
56
Annullering af
bredformatfunktionen
Indstil 16:9WIDE til OFF i menuen.
Kun videokamera on laajakuvatilassa, et voi
valita seuraavia toimintoja:
– Old movie*1)
– Bounce (hyppäytys).
l bredformat-indstilling kan du ikke vælge
følgende funktioner:
– OLD MOVIE*1)
– BOUNCE
Kuvauksen aikana
Et voi valita etkä peruuttaa laajakuvatilaa. Kun
haluat peruuttaa laajakuvatilan, aseta
videokamera valmiustilaan ja valitse sitten
valikkoasetuksista 16:9WIDE-kohdan asetukseksi
OFF.
Under optagelse
Du kan ikke vælge eller afbryde bredformatindstillingen. Hvis du afbryder bredformatindstillingen, skal du indstille videokameraet på
standby, og derefter indstille 16:9WIDE til OFF i
menuen.
Laajakuvatilassa
(vain CCD-TRV408E, DCR-TRV140E)
SteadyShot-toiminto ei toimi. Jos SteadyShottoiminto on käytössä ja valitset
valikkoasetuksissa vaihtoehdon 16:9WIDEalkaa vilkkua
asetukseksi ON*1)/16:9FULL*2),
eikä SteadyShot-toiminto toimi.
I bredformat
(kun CCD-TRV408E, DCR-TRV140E)
Funktionen SteadyShot virker ikke. Hvis
16:9WIDE er sat til ON*1)/16:9FULL*2) i
menuindstillingerne, når funktionen SteadyShot
, og funktionen SteadyShot
er aktiveret, vises
virker ikke.
Päivämäärän tai kellonajan ilmaisin
(vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E)
Kun kuvaat 16:9FULL-tilassa, päivämäärän tai
kellonajan ilmaisin näkyy leventyneenä
laajakuvatelevision kuvaruudussa.
Dato- og klokkeslætsindikator
(kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E)
Når du optager i 16:9FULL-indstilling, bliver
dato- og klokkeslætsindikatoren bredere på et
bredformat-TV.
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV408E
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV408E
Avancerede optagefunktioner
Brug af bredformat
Edistyneet kuvaustoiminnot
Laajakuvatilan käyttö
57
Nosto-/häivytystoiminnon
(Fader) käyttö
Brug af gradvis ind-/
udtoning (fader-funktion)
Voit nostaa kuvaa tai häivyttää sen ja antaa siten
kuvauksellesi ammattimaisen vaikutelman.
Ved at benytte gradvis ind-/udtoning kan du
give dine optagelser et mere professionelt
udseende.
FADER
M.FADER (mosaiikki)/
(mosaik)
STRIPE*1)
BOUNCE*2)
OVERLAP*2) *3)
WIPE*2) *3)
DOT*2) *3)
(satunnaispisteet)/
(tilfældige prikker)
*1) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*2) Vain alkunosto
3)
* Vain DCR-TRV140E
58
*1) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*2) Kun indtoning
3)
* Kun DCR-TRV140E
Brug af gradvis ind-/udtoning
(fader-funktion)
MONOTONE (yksiväri)
Kuvaa nostettaessa se muuttuu vähitellen
mustavalkoisesta värilliseksi.
Kuvaa häivytettäessä se muuttuu vähitellen
värillisestä mustavalkoiseksi.
MONOTONE
Når billedet toner ind, skifter billedet gradvist fra
sort-hvid til farve.
Når billedet toner ud, skifter billedet gradvist fra
farve til sort-hvid.
(1) Nostotoimintoa käytettäessä [a]
Paina valmiustilassa FADER-painiketta,
kunnes haluamasi Fader-ilmaisin alkaa
vilkkua.
Häivytystoimintoa käytettäessä [b]
Paina nauhoitustilassa FADER-painiketta,
kunnes haluamasi Fader-ilmaisin alkaa
vilkkua.
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
(1) Ved gradvis indtoning [a]
Tryk under standby-indstilling på FADER,
indtil den ønskede fader-indikator blinker.
Ved gradvis udtoning [b]
Tryk i optage-indstilling på FADER, indtil
den ønskede fader-indikator blinker.
Indikatoren skifter som følger:
t FADER t M.FADER t STRIPE*1)
r
ei ilmaisinta
BOUNCE*2)
R
r
DOT*2)*3)
MONOTONE
R
WIPE*2)*3) T OVERLAP*2)*3) T
r
ingen indikator
BOUNCE*2)
R
r
MONOTONE
DOT*2)*3)
R
WIPE*2)*3) T OVERLAP*2)*3) T
Den sidst valgte fader-indstilling vises først.
(2) Tryk på START/STOP. Fader-indikatoren
holder op med at blinke.
Efter at gradvis ind- og udtoning er udført,
vender videokameraet automatisk tilbage til
normal indstilling.
Avancerede optagefunktioner
Viimeksi valittu Fader-tila näkyy
ensimmäisenä näytössä.
(2) Paina START/STOP-painiketta. Faderilmaisin lakkaa vilkkumasta.
Kun kuvan nosto/häivytys on suoritettu,
videokamera palaa automaattisesti
normaalitilaan.
t FADER t M.FADER t STRIPE*1)
Edistyneet kuvaustoiminnot
Nosto-/häivytystoiminnon (Fader)
käyttö
1
FADER
Nosto-/häivytystoiminnon
peruuttaminen
Ennen START/STOP-painikkeen painamista
paina FADER-painiketta, kunnes sen ilmaisin
katoaa näytöstä.
*1) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*2) Vain alkunosto
*3) Vain DCR-TRV140E
FADER
Annullering af gradvis ind-/udtoning
Før du trykker på START/STOP, trykker du på
FADER, indtil indikatoren forsvinder.
*1) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*2) Kun indtoning
*3) Kun DCR-TRV140E
59
Nosto-/häivytystoiminnon (Fader)
käyttö
Brug af gradvis ind-/udtoning
(fader-funktion)
Huomautus (vain DCR-TRV140E)
Nosto-/häivytystoimintoa (Fader) käyttäessäsi et
voi käyttää seuraavassa mainittuja toimintoja. Et
voi myöskään käyttää nosto-/häivytystoimintoa,
kun käytät seuraavassa mainittuja toimintoja:
– digitaalitehoste
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– valokuvan tallennus videonauhalle
Bemærkning (kun DCR-TRV140E)
Du kan ikke anvende følgende funktioner, mens
funktionen til gradvis ind-/udtoning anvendes.
Du kan omvendt ikke anvende funktionen til
gradvis ind-/udtoning, mens følgende
funktioner anvendes:
– Digitaleffekt
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Foto-optagelse
Ennen overlap-, wipe- tai dot-toiminnon
käyttämistä (vain DCR-TRV140E)
Videokamera tallentaa kuvan videonauhalle.
Kuvaa tallennettaessa ilmaisin vilkkuu nopeasti,
ja kuvattava kuva katoaa näytöstä. Videonauhan
kunnon mukaan kuva ei välttämättä tallennu
selkeänä.
Nosto-/häivytystoiminto ei vaikuta
päivämäärään, kellonajan ilmaisimeen ja
otsikkoon (vain CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E)
Poista ne ennen nosto-/häivytystoiminnon
käyttöä, jos et tarvitse niitä.
Hyppäytystoimintoa (Bounce) käyttäessäsi et
voi käyttää seuraavia toimintoja:
– tarkennus
– zoomaus
– kuvatehoste
Bounce-toimintoa koskeva huomautus
BOUNCE-ilmaisin ei tule näyttöön seuraavissa
tiloissa tai toiminnoissa:
– D ZOOM on valittuna käyttöön
valikkoasetuksissa
– laajakuvatila
– kuvatehoste
– PROGRAM AE
60
Før brug af overlap-, wipe- eller dotfunktionen (kun DCR-TRV140E)
Videokameraet lagrer billedt, der optages på et
bånd. Mens billedet lagres, blinker indikatoren
hurtigt, og det billede, som du optager,
forsvinder fra skærmen. Det kan ske, at billedet
ikke optages tydeligt, afhængigt af båndets
tilstand.
Datoen, tidsindikatoren og titlen ind- eller
udtones ikke (kun CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E)
Slet disse, inden du benytter funktionen til
gradvis ind/udtoning, hvis de ikke er
nødvendige.
Mens BOUNCE-funktionen anvendes, kan du
ikke anvende følgende funktioner:
– Fokusering
– Zoom
– Billedeffekt
Bemærkning om BOUNCE-funktionen
BOUNCE-indikatoren vises ikke under følgende
indstillinger eller funktioner:
– D ZOOM er aktiveret i menuindstillingerne
– Under bredformat-indstilling
– Under brug af billedeffekt-funktionen
– PROGRAM AE
Erikoistehosteiden käyttö
– Kuvatehoste
Brug af specialeffekter
– Billedeffekt
Voit muokata kuvia digitaalisesti esimerkiksi
elokuvissa tai televisiossa käytettävien
tehosteiden kaltaisten erikoistehosteiden avulla.
Du kan bearbejde billeder digitalt, så du får
samme effekter som i film eller på TV.
NEG.ART [a] : Billedets farver og lysstyrke
vendes som på et negativ.
SEPIA :
Billedet farves brunligt (sepia).
B&W :
Sort/hvidt billede.
SOLARIZE [b] : Lysintensiteten er kraftigere og
billedet ligner en illustration.
SLIM [c] :
Billedet strækkes lodret.
STRETCH [d] : Billedet strækkes vandret.
PASTEL [e] :
Forstærker kontrasterne, og gør
billedet tegnefilm-lignende.
MOSAIC [f] : Billedet bliver mosaikmønstret.
Edistyneet kuvaustoiminnot
NEG.ART [a] : Kuvan värit ja kirkkaus näkyvät
käänteisinä.
SEPIA :
Kuva on seepiansävyinen.
B&W :
Kuva on yksivärinen
(mustavalkoinen).
SOLARIZE [b] : Kuvan kirkkaus on tavallista
suurempi, ja kuva muistuttaa
painettua kuvaa.
SLIM [c] :
Kuva on venynyt
pystysuuntaisesti.
STRETCH [d] : Kuva on venynyt
vaakasuuntaisesti.
PASTEL [e] :
Kuvan kontrastit korostuvat, ja
kuva näyttää piirrosanimaation
kaltaiselta.
MOSAIC [f] : Kuva on mosaiikkimainen.
Avancerede optagefunktioner
61
Erikoistehosteiden käyttö
– Kuvatehoste
Brug af specialeffekter
– Billedeffekt
(1) Valitse CAMERA-tilassa valikkoasetuksista
-kohdan asetukseksi P EFFECT (s. 136).
(2) Valitse valikkoasetuksissa haluamasi
kuvatehostetila ja paina sitten SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörää.
(1) Under CAMERA-indstilling vælges P EFFECT
i
i menuen (s. 144).
(2) Vælg den ønskede billedeffekt-indstilling i
menuen, og tryk dernæst på SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen.
1
DCR-TRV140E
MA N U A L S E T
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
AUTO SHTR
RETURN
OFF
N E G. A R T
SEP I A
B&W
S OL A R I Z E
SL I M
S T RE T C H
PAST E L
MO S A I C
[ ME N U ] : E N D
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E
MENU
Kuvatehostetoiminnon poistaminen
käytöstä
Annullering af billedeffektindstillingen
Valitse valikkoasetuksissa P EFFECT -kohdan
asetukseksi OFF.
Sæt P EFFECT til OFF i menuen.
Kuvatehostetoiminnon käytön aikana
(vain DCR-TRV140E)
Et voi valita OLD MOVIE -toimintoa
digitaalitehosteen asetuksista.
Kun asetat POWER-kytkimen asentoon
OFF (CHG)
Videokamera palaa automaattisesti
normaalitilaan.
62
MA N U A L S E T
PROGRAM AE O F F
P A S TE L
P EFFECT
N E G. A R T
RETURN
SEP I A
B&W
S OL A R I Z E
MO S A I C
SL I M
S T R E T CH
[ ME N U ] : E N D
Mens billedeffekt-funktionen anvendes
(kun DCR-TRV140E)
Du kan ikke vælge OLD MOVIE med
digitaleffekt-funktionen.
Hvis POWER-knappen er sat på OFF (CHG)
Videokameraet vender automatisk tilbage til
normal indstilling.
Erikoistehosteiden käyttö
– Digitaalitehoste
Brug af specialeffekter
– Digitaleffekt
– Vain DCR-TRV140E
– Kun DCR-TRV140E
Voit lisätä erikoistehosteita videonauhalle
tallennettuihin kuviin käyttämällä erilaisia
digitaalisia toimintoja. Ääni tallentuu
normaalisti.
Du kan tilføje specialeffekter til optagne billeder
ved hjælp af videokameraets forskellige digitale
funktioner. Lyden optages på normal måde.
STILL
Voit tallentaa still-kuvan ja upottaa sen
liikkuvaan kuvaan.
LUMI. (LUMINANCEKEY)
Voit korvata still-kuvan kirkkaan alueen
liikkuvalla kuvalla.
TRAIL
Voit kuvata kuvan siten, että se jättää jälkeensä
hetkellisen jälkikuvan.
OLD MOVIE
Voit lisätä kuviin vanhan elokuvan tyyppisen
tunnelman. Videokamera valitsee automaattisesti
laajakuvatilan asetukseksi ON sekä
kuvatehosteasetukseksi SEPIA ja valitsee myös
sopivan suljinnopeuden.
LUMI. (LUMINANCEKEY)
Du kan erstatte et lyst område i et stillbillede
med et levende billede.
TRAIL
Du kan lave optagelsen, så der trækkes et spor
efter et motiv.
SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)
Du kan gøre lukkerhastigheden langsommere.
SLOW SHUTTER-indstillingen er velegnet til at
gøre mørke billeder lysere.
OLD MOVIE
Du kan give dine billeder udseende som gamle
film. Videokameraet indstiller
automatisk bredformat-indstillingen på ON,
billedeffekt på SEPIA, og lukkerhastigheden til
en passende hastighed.
Liikkumaton kuva/
Stillbillede
Liikkuva kuva/
Levende billede
Liikkumaton kuva/
Stillbillede
Liikkuva kuva/
Levende billede
Avancerede optagefunktioner
SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)
Voit valita hitaamman suljinnopeuden. Hitaasta
suljinnopeudesta on hyötyä haluttaessa kuvata
tummia kohteita tavallista kirkkaampina.
FLASH (FLASH MOTION)
Du kan tage flere stillbilleder efter hinanden med
regelmæssige mellemrum.
Edistyneet kuvaustoiminnot
FLASH (FLASH MOTION)
Voit kuvata still-kuvia peräkkäin tasaisin
väliajoin.
STILL
Du kan optage et stillbillede, så det indkopieres
på et levende billede.
STILL
LUMI.
63
Erikoistehosteiden käyttö
– Digitaalitehoste
Brug af specialeffekter
– Digitaleffekt
(1) Valitse CAMERA-tilassa valikkoasetusten
-kohdasta D EFFECT (s. 136).
(2) Valitse valikkoasetuksissa haluamasi
digitaalitehostetila ja paina sitten SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörää. Ilmaisin syttyy ja
säätöpalkit tulevat näkyviin. STILL- ja LUMI.tiloissa still-kuva tallentuu muistiin.
(3) Säädä tehostetta SEL/PUSH EXEC
-säätöpyörää kääntämällä seuraavasti:
(1) Under CAMERA-indstilling vælges
D EFFECT i
i menuen (s. 144).
(2) Vælg den ønskede digitaleffekt-indstilling i
menuen, og tryk dernæst på SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen. Indikatoren lyser, og
stregerne vises. I STILL- og LUMI.indstillingerne lagres stillbilledet i
hukommelsen.
(3) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
justere effekten som følger:
STILL – Upotettavan still-kuvan suhde
liikkuvaan kuvaan.
FLASH – Pysäytyskuvajaksojen pituus.
LUMI. – Värimalli sillä still-kuvan alueella,
jolle liikkuva kuva aiotaan upottaa.
TRAIL – Hetkittäisen jälkikuvan
häviämisaika.
SLOW SHTR – Suljinnopeus. Mitä suurempi
suljinnopeuden numero, sitä
hitaampi suljinnopeus.
OLD MOVIE – Säätöä ei tarvita.
Mitä enemmän säätöpalkkeja näytössä on, sitä
voimakkaampi on digitaalitehoste. Palkit
tulevat näkyviin seuraavissa tiloissa: STILL,
FLASH, LUMI. ja TRAIL.
STILL – Hastigheden for det stillbillede du vil
lægge over det levende billede.
FLASH – Flash-bevægelsens interval.
LUMI. – Farvenuancerne i det område af
stillbilledet, der skal erstattes med et
levende billede.
TRAIL – Den tid der går, før sporene efter de
bevægelige motiver forsvinder.
SLOW SHTR – Lukkerhastighed. Desto større
lukkerhastighedstal, desto
langsommere
lukkerhastighed.
OLD MOVIE – Justering ikke nødvendig
Desto flere streger, der er på skærmen, desto
stærkere er digitaleffekten. Stregerne vises
ved følgende indstillinger: STILL, FLASH,
LUMI. og TRAIL.
1
MA N U A L S E T
D E F F ECT
OF F
ST I L L
F L ASH
L UM I .
TRA I L
S L OW S H T R
O L D MOV I E
[ ME N U ] : E N D
MENU
2
64
MA N U A L S E T
D E F F ECT
OF F
ST I L L
F L ASH
L UM I .
TRA I L
S L OW S H T R
O L D MOV I E
MA N U A L S E T
D E F F ECT
[ ME N U ] : E N D
[ ME N U ] : E N D
L UM I .
3
IIIIIIIIIIIIIIII
MA N U A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
D E F F ECT
L UM I .
A U T O S H T R IIIIIIIIIIIIIIII
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
Erikoistehosteiden käyttö
– Digitaalitehoste
Brug af specialeffekter
– Digitaleffekt
Digitaalitehosteen poistaminen
käytöstä
Annullering af digitaleffektindstillingen
Valitse valikkoasetuksissa D EFFECT -kohdan
asetukseksi OFF.
Sæt D EFFECT til OFF i menuen.
Kun kuvaat Slow Shutter -tilassa
Automaattinen tarkennus ei välttämättä toimi.
Tarkenna käsin jalustaa käyttämällä.
Suljinnopeus
Suljinnopeuden numero
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
Suljinnopeus
1/25
1/12
1/6
1/3
Hvis POWER-knappen er sat på OFF (CHG)
Digital effekt-funktionen annulleres automatisk.
Ved optagelse i SLOW SHUTTER-indstilling
Autofokusfunktionen fungerer muligvis ikke
tilfredsstillende. Anvend et kamerastativ, og
fokusér manuelt i stedet.
Lukkerhastighed
Lukkerhastighedstal
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
Lukkerhastighed
1/25
1/12
1/6
1/3
Avancerede optagefunktioner
Kun asetat POWER-kytkimen asentoon
OFF (CHG)
Digitaalitehostetoiminto poistuu automaattisesti
käytöstä.
Bemærkninger
•Følgende funktioner fungerer ikke under
digital effekt-funktionen:
– Gradvis ind- og udtoning
– Foto-optagelse
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
•PROGRAM AE funktionen virker ikke i SLOW
SHUTTER-indstilling.
•Følgende funktioner virker ikke i OLD MOVIEindstilling:
– Bredformat
– Billedeffekt
– PROGRAM AE
Edistyneet kuvaustoiminnot
Huomautuksia
•Seuraavat toiminnot eivät toimi
digitaalitehostetoiminnon aikana:
– nosto/häivytys (Fader)
– valokuvan tallennus videonauhalle
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
•PROGRAM AE -toiminto ei toimi Slow Shutter
-tilassa.
•Seuraavat toiminnot eivät toimi Old Movie
-tilassa:
– laajakuvatila
– kuvatehoste
– PROGRAM AE
65
PROGRAM AE
-toiminnon käyttö
Brug af PROGRAM AEfunktionen
Voit valita PROGRAM AE -tilan (automaattinen
valotus) mukauttaaksesi videokameran
kuvaustilanteen mukaiseksi.
Du kan vælge en PROGRAM AE (Auto
Exposure) indstilling, der passer til
optagesituationen.
SPOTLIGHT (Spotlight-tila)
Tämä tila estää esimerkiksi ihmiskasvojen
tallentumisen liian vaaleina kuvattaessa
voimakkaassa valaistuksessa esimerkiksi
teatterissa.
SPOTLIGHT (Projektør)
Denne indstilling gør, at ansigtet ikke bliver for
lyst, når du eksempelvis filmer personer i stærkt
lys i et teater.
PORTRAIT (Soft portrait -tila)
Tämä tila korostaa kuvauskohdetta luomalla
pehmeän taustan ihmisten tai kukkien kaltaisille
kohteille.
SPORTS (Sports lesson -tila)
Tämän kuvaustilan avulla minimoidaan kuvan
tärinä kuvattaessa nopeasti liikkuvia kohteita,
kuten tennis- tai golfpalloa.
BEACH & SKI (Beach & ski -tila)
Tämä tila estää ihmiskasvojen näyttämisen
tummilta voimakkaassa tai heijastuneessa
valossa, kuten kesällä hiekkarannalla tai talvella
laskettelurinteessä.
SUNSETMOON (Sunset & moon -tila)
Tätä tilaa käyttämällä pystyt säilyttämään
tunnelman kuvatessasi auringonlaskuja,
yömaisemia, ilotulituksia ja neonvalomainoksia.
LANDSCAPE (Landscape-tila)
Tämä tila on hyödyksi kuvatessasi kaukaisia
kohteita, kuten vuoria. Tämä tila estää
videokameran tarkentumisen ikkunalasiin tai
ikkunan metalliverkkoon kuvatessasi ikkunan tai
metalliverkolla vahvistetun ikkunan takana
olevaa kohdetta.
66
PORTRAIT (Portræt)
Bruges til at fremhæve et motiv, og giver en blød
baggrund til motiver, f.eks. mennesker eller
blomster.
SPORTS (Sport)
Denne indstilling minimerer rystelser, når du vil
filme motiver i hurtig bevægelse, f.eks. en
tennisbold eller et golfsving.
BEACH & SKI (Strand og ski)
Bruges til at filme mennesker i stærkt lys eller
reflekteret lys, f.eks. på stranden om sommeren
eller på en skiløjpe, så ansigtet ikke kommer til at
virke mørkt.
SUNSETMOON (Solnedgang og måne)
Bruges til at filme stemningsbilleder, f.eks.
solnedgange, almindelige natoptagelser,
fyrværkeri, og neonreklamer.
LANDSCAPE (Landskab)
Til naturoptagelser af f.eks. bjerglandskaber eller
andre fjerntliggende motiver. Hvis du filmer
gennem et vindue eller et hegn undgår du, at
videokameraet automatisk fokuserer på vinduet
eller hegnet.
PROGRAM AE -toiminnon käyttö
Brug af PROGRAM AE-funktionen
(1) Valitse CAMERA-tilassa valikkoasetusten
-kohdasta PROGRAM AE (s. 136).
(2) Valitse valikkoasetuksissa haluamasi
PROGRAM AE -tila ja paina sitten SEL/
PUSH EXEC -säätöpyörää.
(1) Vælg i CAMERA-indstilling PROGRAM AE i
menuen (s. 144).
(2) Vælg den ønskede PROGRAM AE-indstilling
i menuen, og tryk dernæst på SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
AUTO SHTR
RETURN
AUTO
S PO T L I GH T
POR T R A I T
S POR T S
B E ACH& S K I
S U N S E T MOON
L ANDSCA P E
[ ME N U ] : E N D
MENU
Annullering af PROGRAM AEfunktionen
Valitse valikkoasetuksissa PROGRAM AE
-kohdan asetukseksi AUTO.
Indstil PROGRAM AE på AUTO i menuen.
Avancerede optagefunktioner
PROGRAM AE -toiminnon
peruuttaminen
Edistyneet kuvaustoiminnot
1
67
PROGRAM AE -toiminnon käyttö
Brug af PROGRAM AE-funktionen
Huomautuksia
•Et voi ottaa lähikuvia Spotlight-, Sports lessontai Beach & ski -tilassa. Näin siksi, että
videokamera on näissä tiloissa asetettu
tarkentumaan ainoastaan keskipitkillä tai
pitkillä etäisyyksillä oleviin kuvauskohteisiin.
•Sunset & moon- ja Landscape-tiloissa
videokamera on asetettu tarkentumaan vain
kaukaisiin kohteisiin.
•Seuraavat toiminnot eivät toimi PROGRAM AE
-tilassa:
– Slow shutter*1)
– Old movie*1)
– Bounce (hyppäytys)
– Colour Slow Shutter*1)
•PROGRAM AE -toiminto ei toimi, jos
NIGHTSHOT-toiminnon asetuksena on ON.
(Ilmaisin vilkkuu.)
Bemærkninger
•I projektør-, sports-, strand- og skiindstillingerne kan du ikke tage nærbilleder.
Dette skyldes, at videokameraet er indstillet til
kun at fokusere på motiver, der befinder sig på
mellemlang og lang afstand.
•Når du benytter solnedgang- og måne- eller
landskabs-indstillingen, er videokameraet
indstillet til kun at fokusere på motiver, der er
langt væk.
•Følgende funktioner virker ikke i PROGRAM
AE-indstillingen:
– SLOW SHUTTER*1)
– OLD MOVIE*1)
– BOUNCE
– Colour Slow Shutter*1)
•Hvis du indstiller NIGHTSHOT på ON, virker
PROGRAM AE-funktionen ikke.
(Indikatoren blinker).
Vaikka PROGRAM AE -toiminto olisi valittuna
Voit säätää valotusta manuaalisesti.
68
Selv hvis PROGRAM AE-funktionen er valgt
Du kan justere eksponeringen manuelt.
Jos kuvaat purkausputkivalaisimen
(esimerkiksi loisteputki-, natrium- tai
elohopeavalaisimen) valossa
Videonauhalle tallentuvat värit voivat välkkyä
tai muuttua alla mainittuja tiloja käytettäessä. Jos
näin käy, poista PROGRAM AE -toiminto
käytöstä:
– Soft portrait -tila
– Sports lesson -tila
Hvis du optager i lys fra et lysstofrør, som
f.eks. en fluorescerende lampe, en
natriumlampe eller en kviksølvlampe
Der kan forekomme flimren og farveskift i de
følgende indstillinger. Hvis dette sker, bør
PROGRAM AE-funktionen afbrydes:
– Portræt-indstilling
– Sports-indstilling
*1) Vain DCR-TRV140E
*1) Kun DCR-TRV140E
Käsivalotus
Voit säätää ja asettaa valotuksen käsin. Säädä
valotus käsin seuraavissa tilanteissa:
– Kuvauskohde on taustavalaistu.
– Kirkas kuvauskohde tummaa taustaa vasten.
– Haluat tallentaa tummat kuvat (esimerkiksi
öiset maisemat)nauhalle luonnonmukaisina.
Du kan justere og indstille eksponeringen
manuelt. Justér eksponeringen manuelt i
følgende situationer:
– Ved optagelse i modlys
– Ved optagelse af et lyst motiv mod en mørk
baggrund
– Når du ønsker en virkelighedstro gengivelse af
mørke billeder (f.eks. natoptagelser).
(1) Tryk på EXPOSURE i CAMERA-indstilling.
Eksponeringsindikatoren vises på skærmen.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
justere lysstyrken.
1
EXPOSURE
Automaattivalotustilan
palauttaminen
Tilbagevenden til automatisk
eksponering
Paina EXPOSURE-painiketta.
Tryk på EXPOSURE.
Huomautus
Kun säädät valotusta käsin, taustavalaistuksen
korjaus ei toimi videokameran ollessa CAMERA
-tilassa.
Bemærk!
Når du justerer eksponeringen manuelt, virker
modlys-funktionen ikke under CAMERAindstilling.
Videokamera palaa automaattisesti
automaattivalotustilaan, kun:
– muutat PROGRAM AE -tilaa
– siirrät NIGHTSHOT-kytkimen ON-asentoon
Videokameraet vender automatisk tilbage til
automatisk eksponering, hvis du:
– ændrer PROGRAM AE-indstillingen
– skyder NIGHTSHOT til ON
Avancerede optagefunktioner
2
Edistyneet kuvaustoiminnot
(1) Paina CAMERA-tilassa EXPOSUREpainiketta.
Valotusilmaisin tulee näyttöön.
(2) Säädä kirkkaus SEL/PUSH EXEC
-säätöpyörää kiertämällä.
Manuel justering af
eksponeringen
69
Käsitarkennus
Manuel fokusering
Voit saada paremman kuvaustuloksen
säätämällä tarkennuksen käsin seuraavissa
tilanteissa:
•Automaattitarkennustila ei toimi kunnolla, kun
kuvaat:
– vesipisaroiden peittämän lasin takana olevia
kohteita.
– kohteita, joissa on vaakasuoria raitoja.
– kohteita, joissa on vain vähän kontrasteja
(kuten seinät tai taivas).
•Haluat muuttaa tarkennuksen etualalla olevasta
kuvauskohteesta taka-alalla olevaan
kohteeseen.
•Kuvaat liikkumatonta kohdetta jalustan avulla.
I følgende situationer kan du opnå bedre
resultater ved at fokusere manuelt frem for at
anvende videokameraets automatiske
fokusering:
•Autofokus-indstillingen fungerer ikke effektivt
ved optagelse af:
– motiver gennem vinduer dækket af
vanddråber.
– vandrette striber.
– motiver med ringe kontrast, som f.eks. vægge
og himlen.
•Hvis du vil ændre fokus fra et motiv i
forgrunden til et motiv i baggrunden.
•Når du filmer et ubevægeligt motiv med
videokameraet anbragt på et kamerastativ.
(1) Kun videokamera on CAMERA-tilassa, paina
FOCUS-painiketta.
9-ilmaisin tulee näyttöön.
(2) Tarkenna kuvaa kiertämällä SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörää.
(1) Tryk på FOCUS i CAMERA-indstilling.
9 -indikatoren vises på skærmen.
(2) Stil skarpt ved at dreje på SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
FOCUS
70
Automaattisen tarkennuksen
palauttaminen
Tilbagevenden til autofokusindstilling
Paina FOCUS-painiketta.
Tryk på FOCUS.
Käsitarkennus
Manuel fokusering
Täsmällinen tarkennus
Säädä zoomin tarkennus tarkentamalla ensin Tasennossa (telekuvaus) ja kuvaa sen jälkeen Wasennossa (laajakulma). Tarkentaminen onnistuu
helpoimmin tällä tavalla.
Opnåelse af korrekt fokusering
Justér fokus ved først at fokusere i “T” (telefoto)stillingen, og derefter optage i “W” (vidvinkel)stillingen. Dette gør det lettere at stille skarpt.
Kuvatessasi lähellä olevaa kuvauskohdetta
Tee tarkennus zoomin ollessa "W"-puolen
(laajakulma) ääriasennossa.
9 indikatoren skifter til følgende indikatorer:
når du optager et fjerntliggende motiv.
når motivet er så tæt på, at der ikke kan stilles
skarpt på det.
Edistyneet kuvaustoiminnot
9 -ilmaisin muuttuu seuraaviksi ilmaisimiksi:
Kaukana olevaa kohdetta kuvattaessa.
Lähintä tarkennusetäisyyttä lähempänä olevaa
kohdetta kuvattaessa.
Når du filmer et motiv, der er tæt på
Anvend maksimal vidvinkel (stil zoom-knappen
på “W”), når du stiller skarpt.
Avancerede optagefunktioner
71
Jaksoittainen kuvaus
Intervaloptagelse
– Vain DCR-TRV140E
– Kun DCR-TRV140E
Voit tehdä jaksoittaisen kuvauksen asettamalla
videokameran kuvaamaan ja kytkeytymään
valmiustilaan automaattisesti jaksoittain. Tällä
toiminnolla voit kuvata esimerkiksi kukan
avautumisen tai taimen kasvamisen.
Du kan foretage tidsforskudt optagelse ved at
indstille videokameraet til automatisk at optage
og gå i standby. Du kan opnå en fremragende
optagelse af blomstring, fremvækst osv. med
denne funktion.
Esimerkki/
Eksempel
[a]
[b]
[c]
1S
1S
9 MIN 59 S
9 MIN 59 S
10 MIN
10 MIN
(1) Kun videokamera on CAMERA-tilassa, tuo
valikkoasetukset näyttöön painamalla
MENU-painiketta.
(2) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
ja paina sitten säätöpyörää.
kiertämällä
(3) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä INT. REC ja paina sitten
säätöpyörää.
(4) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä SET ja paina sitten säätöpyörää.
(5) Valitse INTERVAL (aikaväli)- ja REC TIME
(kuvausaika) -asetukset.
1 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä INTERVAL ja paina sitten
säätöpyörää.
2 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä haluamasi väliaika ja paina
sitten säätöpyörää.
Aikavaihtoehdot ovat: 30SEC y 1MIN
y 5MIN y 10MIN
3 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä REC TIME ja paina sitten
säätöpyörää.
4 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä haluamasi kuvausaika ja paina
sitten säätöpyörää.
Aikavaihtoehdot ovat: 0.5SEC y 1SEC
y 1.5SEC y 2SEC
5 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä
RETURN ja paina sitten
säätöpyörää.
72
[a]: Nauhoitusaika/
Optagetid
[b]: Odotusaika/
Ventetid
[c]: Jaksoittaiskuvausaika/
Intervaltid
(1) Tryk på MENU i CAMERA-tilstand for at få
vist menuen i standby-tilstand.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
, og tryk derefter på drejeknappen.
vælge
(3) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge INT. REC, og tryk derefter på
drejeknappen.
(4) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge SET, og tryk derefter på drejeknappen.
(5) Angiv INTERVAL og REC TIME.
1 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge INTERVAL, og tryk derefter på
drejeknappen.
2 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge den ønskede intervaltid, og tryk
derefter på drejeknappen.
Klokkeslættet: 30SEC y 1MIN y 5MIN
y 10MIN
3 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge REC TIME, og tryk derefter på
drejeknappen.
4 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge den ønskede optagetid, og tryk
derefter på drejeknappen.
Klokkeslættet: 0.5SEC y 1SEC y 1.5SEC
y 2SEC
5 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge
RETURN, og tryk derefter på
drejeknappen.
Jaksoittainen kuvaus
Intervaloptagelse
1
MENU
CAMERA SET
D ZOOM
1 6 : 9 W I DE
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
FRAME REC
I NT. REC
RETURN
OFF
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC TIME
RETURN
MERA SET
[ ME NU ] :CEAND
D ZOOM
1 6 : 9 W I DE
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
FRAME REC
I NT. REC
RETURN
3 0 SEC
[ ME NU ] : E ND
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC TIME
RETURN
3 0 SEC
1MIN
5MIN
10MIN
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] :CEAND
MERA SET
D ZOOM
1 6 : 9 W I DE
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
FRAME REC
I NT. REC
RETURN
ON
OFF
SET
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC TIME
RETURN
0 . 5 SEC
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC TIME
RETURN
0 . 5 SEC
1 SEC
1 . 5 SEC
2 SEC
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
(6) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä ON ja paina sitten säätöpyörää.
(7) Poista valikkonäyttö näkyvistä painamalla
MENU-painiketta. Jaksoittaisen kuvauksen
ilmaisin vilkkuu.
(8) Aloita jaksoittainen nauhoitus painamalla
START/STOP-painiketta. Jaksoittaisen
kuvauksen ilmaisin syttyy.
[ ME NU ] : E ND
(6) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge ON, og tryk derefter på drejeknappen.
(7) Tryk på MENU for at fjerne menudisplayet.
Indikatoren for intervaloptagelse vises.
(8) Tryk på START/STOP for at starte
intervaloptagelsen. Indikatoren for
intervaloptagelse lyser.
Avancerede optagefunktioner
ON
OFF
SET
Edistyneet kuvaustoiminnot
5
2-4
73
Jaksoittainen kuvaus
Intervaloptagelse
7
MENU
INTERVAL
6
CAMERA SET
D ZOOM
1 6 : 9 W I DE
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
FRAME REC
I NT. REC
RETURN
ON
[ ME NU ] : E ND
Jaksoittaisen kuvauksen poistaminen
käytöstä
Hvis du vil annullere
intervaloptagelsen
Valitse valikkoasetuksissa INT. REC -kohdan
asetukseksi OFF.
Angiv INT. REC til OFF i menuindstillingerne.
Jaksoittaisen kuvauksen tilapäinen
pysäyttäminen ja normaali kuvaus
Hvis du vil stoppe intervaloptagelsen
midlertidigt og foretage normal
optagelse
Paina START/STOP-painiketta. Voit suorittaa
normaalin kuvauksen vain kerran. Kun haluat
lopettaa normaalin kuvauksen, paina START/
STOP-painiketta uudelleen.
Tryk på START/STOP. Du kan kun foretage
normal optagelse én gang. Hvis du vil annullere
den normale optagelse, skal du trykke på
START/STOP igen.
Kuvausaika
Kuvausaika voi poiketa valitusta ajasta ±6 kuvaa.
Om optagetid
Der kan være en unøjagtighed i optagetiden på
op til ±6 billeder fra den valgte tid.
Kun asetat POWER-kytkimen asentoon
OFF (CHG)
Jaksoittainen kuvaus poistuu automaattisesti
käytöstä.
74
Når du sætter POWER-kontakten på OFF (CHG)
Intervaloptagelsesfunktionen annulleres
automatisk.
Kuvaaminen kuva kerrallaan
– Animaatiokuvaus
Optagelse billede for billede
– Klipoptagelse
– Vain DCR-TRV140E
– Kun DCR-TRV140E
Tämän toiminnon avulla voit kuvata
animaatioita. Voit luoda animaatiovaikutelman
siirtämällä kuvauskohdetta ja kuvata sitten
uudelleen. Sinun kannattaa käyttää jalustaa ja
ohjata videokameraa kaukosäätimellä vaiheen 6
jälkeen.
Du kan foretage en optagelse med en stopmotion-animeret effekt ved hjælp af
klipoptagelse. Hvis du vil skabe denne effekt,
skal du skiftevis flytte motivet en smule og
foretage en klipoptagelse. Vi anbefaler, at du
bruger et kamerastativ og betjener
videokameraet ved hjælp af fjernbetjeningen
efter trin 6.
FRAME REC
Avancerede optagefunktioner
5
(1) Tryk på MENU i CAMERA-tilstand for at få
vist menuen.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
, og tryk derefter på drejeknappen.
vælge
(3) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge FRAME REC, og tryk derefter på
drejeknappen.
(4) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge ON, og tryk derefter på drejeknappen.
(5) Tryk på MENU for at fjerne menudisplayet.
FRAME REC-indikatoren lyser.
(6) Tryk på START/STOP for at starte
klipoptagelsen. Videokameraet foretager en
optagelse af cirka seks billeder og vender
derefter tilbage til optagestandby.
(7) Flyt motivet, og gentag trin 6.
Edistyneet kuvaustoiminnot
(1) Kun videokamera on CAMERA-tilassa, tuo
valikko näyttöön painamalla MENUpainiketta.
(2) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
ja paina sitten säätöpyörää.
kiertämällä
(3) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä FRAME REC ja paina sitten
säätöpyörää.
(4) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä ON ja paina sitten säätöpyörää.
(5) Poista valikkonäyttö näkyvistä painamalla
MENU-painiketta.
FRAME REC -ilmaisin syttyy.
(6) Aloita animaatiokuvaus painamalla START/
STOP-painiketta. Videokamera kuvaa noin
kuusi kuvaa ja palaa sitten
kuvausvalmiustilaan.
(7) Siirrä kuvauskohdetta ja toista vaihe 6.
MENU
3
CAMERA SET
D ZOOM
1 6 : 9 W I DE
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
FRAME REC
I NT. REC
RETURN
OFF
ON
[ ME NU ] : E ND
75
Kuvaaminen kuva kerrallaan
– Animaatiokuvaus
Optagelse billede for billede
– Klipoptagelse
Animaatiokuvauksen poistaminen
käytöstä
Hvis du vil annullere klipoptagelsen
•Valitse valikkoasetuksissa FRAME REC kohdan asetukseksi OFF.
Huomautuksia animaatiokuvauksesta
•Viimeksi kuvattu osuus on muita osuuksia
pidempi.
•Nauhan jäljellä olevan ajan näyttö ei toimi
oikein, jos käytät tätä toimintoa jatkuvasti.
Kun asetat POWER-kytkimen asentoon OFF
(CHG)
Animaatiokuvaus poistuu automaattisesti
käytöstä.
76
•Angiv FRAME REC til OFF i
menuindstillingerne.
Bemærkninger om klipoptagelse
•Det sidste optagede klip er længere end de
andre klip.
•Der vises ikke den korrekte resterende tid på
båndet, hvis du kontinuerligt bruger denne
funktion.
Når du sætter POWER-kontakten på OFF (CHG)
Klipoptagelsesfunktionen annulleres automatisk.
Voit valita yhden kahdeksasta valmiista ja
kahdesta omasta otsikostasi (s. 80). Voit myös
valita otsikoiden kielen, värin, koon ja sijainnin.
Du kan vælge imellem otte forudindstillede titler
og to brugerdefinerede titler (s. 80). Du kan også
vælge titlernes sprog, farve, størrelse og
placering.
(1) Kun videokamera on CAMERA-tilassa, tuo
otsikkovalikko näyttöön painamalla TITLEpainiketta.
(2) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä
ja paina sitten säätöpyörää.
(3) Valitse valikkoasetuksissa haluamasi otsikko
ja paina sitten SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää.
Otsikot näkyvät valitsemasi kielen mukaisina.
(4) Muuta tarvittaessa otsikon väriä, kokoa tai
sijaintia.
1 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä väri, koko tai sijainti ja paina
sitten säätöpyörää. Vaihtoehto tulee
näyttöön.
2 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä haluamasi vaihtoehto ja paina
sitten säätöpyörää.
3 Toista kohtia 1 ja 2, kunnes otsikko on
haluamasi.
(5) Vahvista asetus painamalla SEL/PUSH EXEC
-säätöpyörää uudelleen.
(6) Aloita kuvaus painamalla START/STOPpainiketta.
(7) Kun haluat lopettaa otsikon nauhoituksen,
paina TITLE-painiketta.
(1) Tryk på TITLE i CAMERA-tilstand for at få
vist titelmenuen.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge
, og tryk derefter på drejeknappen.
(3) Vælg den ønskede titel i menuen, og tryk
dernæst på SEL/PUSH EXEC-drejeknappen.
Titlerne vises på det valgte sprog.
(4) Hvis det er nødvendigt, kan du ændre farve,
størrelse eller placering.
1 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge farve, størrelse eller placering, og
tryk derefter på dreje-knappen. Punktet
vises.
2 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge det ønskede punkt, og tryk derefter
på drejeknappen.
3 Gentag punkt 1 og 2 indtil titlen ser ud
som ønsket.
(5) Tryk på SEL/PUSH EXEC-drejeknappen igen
for at færdiggøre indstillingen.
(6) Tryk på START/STOP for at starte
optagelsen.
(7) Tryk på TITLE, når du vil stoppe optagelsen
af titlen.
Avancerede optagefunktioner
Indkopiering af en
titel
Edistyneet kuvaustoiminnot
Otsikon lisääminen
kuvaan
77
Otsikon lisääminen kuvaan
Indkopiering af en titel
1
T I TLE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
[ T I T L E ] : E ND
2
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
[ T I T L E ] : E ND
3
4
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
S I ZE
SMA L L
S I ZE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
T I TLE
VACATION
[ T I T L E ] : E ND
T I TLE
L A RGE
VACATION
VACATION
[ T I T L E ] : E ND
78
Otsikon lisääminen kuvauksen
ollessa käynnissä
Indkopiering af titlen, mens du
optager
Paina kuvauksen aikana TITLE-painiketta ja
toimi vaiheiden 2–5 mukaisesti. Kun painat SEL/
PUSH EXEC -säätöpyörää vaiheessa 5, otsikko
tulee kuvaan.
Tryk på TITLE, mens du optager, og udfør
dernæst punkt 2 til 5. Når du trykker på SEL/
PUSH EXEC-drejeknappen i punkt 5,
indkopieres titlen.
Valmiin otsikon kielen valinta
Valg af sproget til en fast titel
Jos haluat muuttaa kieltä, valitse
ennen
vaihetta 2. Valitse sen jälkeen haluamasi kieli ja
palaa vaiheeseen 2.
Hvis du ønsker at ændre sproget, vælger du
før punkt 2. Vælg derefter det ønskede sprog, og
vend så tilbage til punkt 2.
Huomautus (vain CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E)
Sekä päivämäärä että kellonaika tai jompikumpi
niistä ei ehkä ole näkyvissä. Tämä riippuu
otsikon koosta tai sijainnista.
Bemærk! (kun CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E)
Det kan ske, at både dato og klokkeslæt, eller en
af de to, ikke vises på grund af størrelsen eller
placeringen af titlen på billedet.
Jos tuot valikon näkyviin lisätessäsi otsikkoa
kuvaan
Otsikko ei tallennu nauhalle, kun valikko tai
otsikkovalikko on näkyvissä.
Hvis du viser menuen, mens en titel er
indkopieret på billedet
Titlen optages ikke, mens menuen eller
titelmenuen vises.
Oman otsikon käyttö
Jos haluat käyttää omaa otsikkoa, valitse
vaiheessa 2.
Anvendelse af brugertitler
Hvis du ønsker at anvende en brugertitel, vælger
du
i punkt 2.
Otsikon asetus
•Otsikon väri vaihtuu seuraavasti:
WHITE (valkoinen) y YELLOW (keltainen)
y VIOLET (violetti) y RED (punainen) y
CYAN (sinivihreä) y GREEN (vihreä) y
BLUE (sininen)
•Otsikon koko vaihtuu seuraavasti:
SMALL (pieni) y LARGE (suuri)
Suuren (LARGE) otsikon nimeen voi kirjoittaa
enintään 12 merkkiä. Jos kirjoitat yli 12
merkkiä, otsikon koko muuttuu pieneksi
(SMALL), vaikka valitsisit suuren koon
(LARGE).
•Otsikon sijainti vaihtuu seuraavasti:
1y2y3y4y5y6y7y8y9
Mitä suurempi sijaintia merkitsevä numero on,
sitä alempana otsikko sijaitsee.
Jos valitset suuren otsikkokoon "LARGE", et voi
valita sijaintia numero 9.
Jos valitset CINEMA-tilassa suuren
otsikkokoon "LARGE", et voi valita sijaintia
numero 8 tai 9.*1)
Titel-indstilling
•Titelfarven skifter som følger:
WHITE y YELLOW y VIOLET y RED y
CYAN y GREEN y BLUE
•Titelstørrelsen skifter som følger:
SMALL y LARGE
Du kan ikke indtaste mere end 13 tegn i
LARGE-størrelse.
Hvis du indtaster mere end 12 tegn, vender
titelstørrelsen tilbage til SMALL, selv om du
har valgt LARGE.
•Titelplaceringen skifter som følger:
1y2y3y4y5y6y7y8y9
Jo større positionsnummer, jo lavere bliver
titlen placeret på billedet.
Hvis du vælger titelstørrelsen “LARGE”, kan
du ikke vælge placeringen 9.
Hvis du vælger titelstørrelsen “LARGE” under
CINEMA-indstilling, kan du ikke vælge
placeringen 8 eller 9.*1)
Valitessasi ja asettaessasi otsikkoa
Et voi tallentaa kuvaan näytössä näkyvää
otsikkoa.
Kun lisäät otsikon kuvauksen ollessa
käynnissä
Videokamera ei anna äänimerkkiä.
Toiston aikana
Voit lisätä otsikon. Otsikko ei kuitenkaan
tallennu videonauhalle.
Voit tallentaa nauhalle otsikon videokasettia
kopioidessasi, kun kytket videokameran
kuvanauhuriin A/V-liitäntäkaapelilla.
Jos käytät i.LINK -kaapelia A/V-liitäntäkaapelin
sijaan, et voi tallentaa otsikkoa nauhalle.*2)
*1) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*2) Vain DCR-TRV140E
Mens du vælger og indstiller titlen
Du kan ikke optage den titel, der vises på
skærmen.
Når du indkopierer en titel, mens du optager
Bip-lyden høres ikke.
Mens du afspiller
Det er muligt at tilføje en titel. Titlen optages dog
ikke på bånd.
Du kan optage en titel, når du kopierer et bånd
ved at tilslutte videokameraet til
videobåndoptageren ved hjælp af A/Vtilslutningskablet.
Hvis du anvender i.LINK-kablet i stedet for
A/V-tilslutningskablet, kan du ikke optage
titlen.*2)
Avancerede optagefunktioner
Indkopiering af en titel
Edistyneet kuvaustoiminnot
Otsikon lisääminen kuvaan
*1) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*2) Kun DCR-TRV140E
79
Omien otsikoiden
luominen
Fremstilling af egne
titler
Voit luoda kaksi omaa otsikkoa ja tallentaa ne
videokameran muistiin. Otsikossa voi olla
enintään 20 merkkiä.
(1) Kun videokamera on CAMERA- tai PLAYER
-tilassa, paina TITLE-painiketta.
(2) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä
ja paina sitten säätöpyörää.
(3) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä ensimmäinen rivi (CUSTOM1
SET) tai toinen rivi (CUSTOM2 SET) ja paina
sitten säätöpyörää.
(4) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä haluamasi merkin sarake ja paina
sitten säätöpyörää.
(5) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä haluamasi merkki ja paina sitten
säätöpyörää.
(6) Toista vaiheita 4 ja 5, kunnes olet valinnut
kaikki merkit ja laatinut otsikon valmiiksi.
(7) Poistu omien otsikoiden luonnista
valitsemalla SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä [SET] ja painamalla sen jälkeen
säätöpyörää. Otsikko on nyt tallennettu
muistiin.
(8) Poista otsikkovalikko näytöstä painamalla
TITLE-painiketta.
Du kan sammensætte op til to titler og lagre dem
i videokameraets hukommelse.
Hver titel kan indeholde op til 20 tegn.
(1) Tryk på TITLE i CAMERA- eller PLAYERindstilling.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge
, og tryk derefter på drejeknappen.
(3) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge den første linje (CUSTOM1 SET) eller
den anden linje (CUSTOM2 SET), og tryk
derefter på drejeknappen.
(4) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge søjlen med det ønskede tegn, og tryk
derefter på drejeknappen.
(5) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på
drejeknappen.
(6) Gentag punkt 4 og 5, indtil du har valgt alle
tegn og fuldendt titlen.
(7) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen, og vælg
[SET], hvis du vil afslutte sammensætningen
af egne titler. Tryk derefter på drejeknappen.
Titlen lagres derved i hukommelsen.
(8) Tryk på TITLE for at få titelmenuen til at
forsvinde.
1
2
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
[ T I T L E ] : E ND
T I TLE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
3
[ T I T L E ] : E ND
T I T L E SET
P1
____________________
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
[ T I T L E ] : E ND
4
6
80
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
R E T URN
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
P1
T I T L E SET
____________________
T I T L E SET
P1
____________________
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
P1
T I T L E SET
____________________
P1
T I T L E SET
S___________________
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
Omien otsikoiden luominen
Fremstilling af egne titler
Muistiin tallennetun otsikon
muuttaminen
Ændring af en lagret titel
Valitse vaiheessa 3 CUSTOM1 SET tai
CUSTOM2 SET sen mukaan, kumpaa otsikkoa
haluat muuttaa. Paina sitten SEL/PUSH EXEC
-säätöpyörää. Poista otsikko valitsemalla SEL/
PUSH EXEC -säätöpyörää kiertämällä [C] ja
painamalla sitten säätöpyörää. Viimeinen merkki
pyyhkiytyy pois. Kirjoita poistamisen jälkeen
uusi otsikko.
Otsikon poistaminen
Valitse [C]. Viimeinen merkki pyyhkiytyy pois.
Tyhjän välin lisääminen
Valitse [ Z& ? ! ] ja valitse sitten tyhjä väli.
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
Hvis du vælger [
]
Menuen for valg af alfabet og russiske bogstaver
vises. Vælg [
] for at vende tilbage til den
foregående skærm.
Sletning af titlen
Vælg [C]. Det sidste tegn slettes.
Indføjelse af et mellemrum
Vælg [ Z& ? ! ], og vælg derefter den tomme
del.
Avancerede optagefunktioner
Jos valitset [
]
Näyttöön tulee aakkosten ja venäläisten
merkkien valikko. Palaa edelliseen näyttöön
].
valitsemalla [
Hvis det tager dig 3 minutter*1)/5 minutter*2)
eller mere at indtaste tegn i standby-tilstand,
mens der er en kassette i videokameraet
Strømmen slås automatisk fra. De tegn, du har
indtastet, bibeholdes i hukommelsen. Indstil
POWER-kontakten på OFF (CHG) én gang, og
derefter på CAMERA igen, hvorefter du
fortsætter fra punkt 1.
Vi anbefaler, at du indstiller POWER-kontakten
på PLAYER, eller tager kassetten ud, så
videokameraet ikke automatisk slukkes, mens du
indtaster tegn.
Edistyneet kuvaustoiminnot
Jos merkkien kirjoittaminen kestää vähintään
3 minuuttia*1)/5 minuuttia*2) valmiustilassa
videokasetin ollessa videokamerassa
Virta katkeaa automaattisesti. Jo kirjoittamasi
merkit tallentuvat muistiin. Siirrä POWER-kytkin
kerran kohtaan OFF (CHG) ja sen jälkeen
uudelleen kohtaan CAMERA. Jatka sitten
vaiheesta 1.
Suosittelemme POWER-kytkimen siirtämistä
kohtaan PLAYER tai videokasetin poistamista
kamerasta, jotta virta ei katkea videokamerasta
automaattisesti, kun olet kirjoittamassa otsikon
merkkejä.
Vælg CUSTOM1 SET eller CUSTOM2 SET i
punkt 3, afhængigt af hvilken titel du vil ændre,
og tryk derefter på SEL/PUSH EXECdrejeknappen. Drej SEL/PUSH EXECdrejeknappen for at vælge [C], og tryk derefter
på drejeknappen for at slette titlen. Det sidste
tegn slettes. Indtast den nye titel som ønsket.
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
81
Videovalon
käyttäminen
Brug af den indbyggede
videolampe
Voit käyttää videokamerassa olevaa videovaloa
tarvittaessa kuvaustilanteen mukaan.
Suositeltava etäisyys kuvauskohteen ja
videokameran välillä on noin 1,5 metriä.
Du kan anvende den indbyggede videolampe,
som det passer med optagesituationen. Den
anbefalede afstand mellem motiv og
videokamera er cirka 1,5 meter.
Kun videokamera on CAMERA-tilassa, paina
LIGHT-painiketta toistuvasti, kunnes
ilmaisin näkyy näytössä. Videovalo syttyy.
Jos siirrät POWER-kytkimen asentoon OFF
(CHG), videovalo sammuu. Videovalo ei syty
uudelleen, vaikka siirtäisit POWER-kytkimen
uudelleen asentoon CAMERA. Kun haluat
sytyttää videovalon uudelleen, siirrä
videokamera CAMERA-tilaan ja paina LIGHTpainiketta uudelleen.
Tryk på LIGHT gentagne gange, indtil
indikatoren vises på skærmen, mens
camcorderen er i CAMERA-tilstand. Den
indbyggede videolampe tændes.
Hvis du stiller POWER-kontakten på OFF
(CHG), slukker den indbyggede videolampe
samtidig. Du kan ikke tænde den indbyggede
videolampe ved blot at stille POWER-kontakten
på CAMERA igen. For at tænde den indbyggede
videolampe igen skal du igen trykke på LIGHT,
mens videokameraet er i CAMERA-indstilling.
LIGHT
Videovalo/Indbygget lys
Videovalon sammuttaminen
Paina LIGHT-painiketta toistuvasti, kunnes
näytössä ei ole mitään ilmaisinta.
Videovalon sytyttäminen
automaattisesti
Paina LIGHT-painiketta toistuvasti, kunnes
-ilmaisin näkyy näytössä.
Videovalo syttyy ja sammuu automaattisesti
ympäristön valaistuksen mukaan.
82
Slukning af den indbyggede
videolampe
Tryk på LIGHT gentagne gange, indtil der ikke
vises en indikator på skærmen.
Automatisk tænding af den
indbyggede videolampe
Tryk på LIGHT gentagne gange, indtil
indikatoren vises på skærmen.
Den indbyggede videolampe tænder og slukker
automatisk i henhold til omgivelsernes
lysforhold.
Videovalon käyttäminen
VAARA
Brug af den indbyggede
videolampe
FORSIGTIG
Varo koskettamasta videovalon lähellä olevia
osia, sillä muovinen ikkuna ja sitä ympäröivät
pinnat ovat kuumia, kun valo palaa. Osat
pysyvät kuumina jonkin aikaa valon
sammuttamisen jälkeenkin.
VAARA
Undgå omhyggeligt at berøre
lampesektionen, da plastvinduet og
omgivende overflader er varme, når lampen
er tændt. Disse dele forbliver varme et stykke
tid efter, at lyset er slukket.
FARE
Kun painat LIGHT-painiketta
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
Når du trykker på LIGHT
Indikatoren skifter som følger:
t
t
t ei ilmaisinta
Huomautuksia
•Videovalo sammuu automaattisesti seuraavissa
tilanteissa:
– Kun videovalo on ollut AUTO-tilassa
(
) yli 5 minuuttia.
– Videovalo palanut yli 5 minuuttia, eikä
videokamerassa ole kasettia, tai kun nauha on
loppunut.
Kun haluat sytyttää videovalon uudelleen,
paina LIGHT-painiketta uudelleen.
•Akun varaus purkautuu nopeasti videovalon
palaessa. Pidä videovalo sammutettuna, kun et
tarvitse sitä.
•Kun et käytä videokameraa, sammuta
videovalo ja poista akku, jotta videovalo ei syty
tahattomasti.
•Jos videovalo välkkyy, kun kuvaat AUTO), paina LIGHT-painiketta,
tilassa (
kunnes
-ilmaisin tulee näkyviin.
t
t
t ingen indikator
Bemærkninger
•Den indbyggede videolampe slukker
automatisk i følgende tilfælde:
– Når den har været i AUTO-indstilling
(
) i mere end fem minutter.
– Når du efterlader den tændt i mere end 5
minutter, uden at der er isat en kassette, eller
efter at båndet er sluppet op.
For igen at tænde den indbyggede videolampe
skal du trykke på LIGHT igen.
•Batteriet aflades hurtigere, når det indbyggede
lys er tændt. Sluk lyset, når det ikke er i brug.
•Når du ikke skal bruge videokameraet, skal du
slukke den indbyggede videolampe og tage
batteriet af for at undgå, at den indbyggede
videolampe utilsigtet tændes.
•Når der opstår flimren under optagelse i
), skal du trykke
AUTO-indstillingen (
på LIGHT, indtil
-indikatoren vises.
Avancerede optagefunktioner
Må ikke anvendes af børn.
Udsender intens varme og lys.
Anvend med forsigtighed for at reducere
risikoen for brand eller personskade.
Under brug, og indtil lampen er afkølet, må
du ikke rette lyset mod personer eller
materialer, der befinder sig under 1,22 m fra
videokameraet.
Sluk den indbyggede videolampe, når den
ikke skal anvendes.
Edistyneet kuvaustoiminnot
Pidettävä lasten ulottumattomissa.
Säteilee voimakasta lämpöä ja valoa.
Käsittele varovasti, jotta vältät tulipalon tai
henkilövammojen vaaran.
Älä suuntaa valoa suoraan henkilöihin tai
muihin kohteisiin, jotka ovat lähempänä kuin
1,22 metriä, ennen kuin valo on sammutettu
ja valon osat ovat viilentyneet.
Pidä videovalo sammutettuna, kun et tarvitse
sitä.
83
Brug af den indbyggede
videolampe
Videovalon käyttäminen
•Videovalo voi syttyä tai sammua, kun käytät
PROGRAM AE -tilaa tai taustavalon korjausta
kuvatessasi AUTO-tilassa (
).
•Videovalon on oltava sammutettuna, kun asetat
videokameraan kasetin tai poistat kasetin.
•Kun loppukohdan haku toimii, videovalo on
sammuneena.
•Kun käytät lisäobjektiivia (lisävaruste), se osuu
videovalon tielle, ja kohde saattaa jäädä
valaistumatta.
Lampun vaihtaminen
Käytä Sonyn XB-3D-halogeenilamppua
(lisävaruste). Vakiovarusteisiin sisältyvää
halogeenilamppua ei voi ostaa erikseen. Hanki
Sonyn XB-3D-halogeenilamppu.
Irrota virtalähde ennen lampun vaihtamista.
(1) Työnnä rautalanka videovaloyksikön
alapuolella olevaan reikään ja paina. Irrota
videovaloyksikkö sitten.
(2) Kierrä lampun koteloa vastapäivään ja irrota
se videovaloyksiköstä.
(3) Vaihda lamppu käyttämällä kuivaa liinaa.
(4) Kiinnitä lampun kotelo kiertämällä sitä
myötäpäivään. Aseta sitten videovaloyksikkö
takaisin paikalleen.
1
4
2
•Det indbyggede lys tændes eller slukkes
muligvis, når du bruger PROGRAM AE- eller
modlysfunktionen under optagelse i AUTOindstillingen (
).
•Den indbyggede videolampe kan slukke, når
du isætter eller udtager en kassette.
•Mens END SEARCH-funktionen er aktiveret, er
den indbyggede videolampe slukket.
•Når du bruger forsatslinsen (medfølger ikke),
blokeres det indbyggede lys, og motivet
oplyses muligvis ikke korrekt.
Udskiftning af pæren
Brug Sony XB-3D-halogenlampen (medfølger
ikke). Den halogenlampe, der følger med
videokameraet, kan ikke købes separat. Du kan i
stedet købe en Sony XB-3D-halogenlampe.
Fjern strømkilden, før du udskifter pæren.
(1) Tag videolampeenheden ud, mens du trykker
i hullet under videolampeenheden med et
stykke ståltråd.
(2) Drej lampehuset mod uret og tag det ud fra
videolampeenheden.
(3) Hold på den nye pære med en klud, og sæt
pæren i.
(4) Sæt lampehuset på plads ved at dreje det med
uret, og sæt derefter videolampeenheden på
plads i videokameraet.
3
HUOMAUTUS
Kohdista kieleke uraan
asentaessasi.
BEMÆRK!
Sørg for at justere tappen i
forhold til rillen under
indsætning.
84
Videovalon käyttäminen
VAARA
Brug af den indbyggede
videolampe
FORSIGTIG
•For at begrænse faren for brand må pæren kun
udskiftes med en Sony XB-3D-halogenlampe
(medfølger ikke).
•For at undgå risiko for forbrænding skal
strømkilden afbrydes før udskiftning af pæren,
og pæren må ikke berøres, før den er afkølet så
meget, at der kan røres ved den (cirka 30
minutter eller mere).
Huomautus
Tartu lamppuun esimerkiksi pehmeällä liinalla,
jottei lamppuun jää sormenjälkiä. Jos lamppuun
jää jälkiä, puhdista ne pyyhkimällä.
Bemærk!
Hold på den nye pære med en klud, således at
tilsmudsning af pæren udgås. Skulle pæren blive
tilsmudset, skal du tørre den helt ren.
Edistyneet kuvaustoiminnot
•Kun vaihdat lampun, käytä ainoastaan Sonyn
XB-3D-halogeenilamppua (lisävaruste), jotta ei
synny tulipalovaaraa.
•Voit välttää palovammojen vaaran, kun irrotat
virtalähteen ennen lampun vaihtamista. Älä
kosketa lamppua, ennen kuin lamppu on
jäähtynyt tarpeeksi, jotta se ei polta käsiä
(kestää vähintään 30 minuuttia).
Avancerede optagefunktioner
85
— Edistyneet toistotoiminnot —
— Avancerede afspilningsfunktioner —
Nauhan toistaminen
kuvatehosteita käyttämällä
Afspilning af et bånd
med billedeffekter
– Vain DCR-TRV140E
– Kun DCR-TRV140E
Voit muokata otosta sen toiston aikana
käyttämällä kuvatehostetoimintoja: NEG. ART,
SEPIA, B&W ja SOLARIZE.
(1) Valitse toisto- tai toistotaukotilassa
-kohdasta P EFFECT
valikkoasetusten
(s. 136).
(2) Valitse haluamasi tila kääntämällä SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörää.
Lisätietoja kuvatehostetoiminnoista on sivulla
61.
Under afspilning kan du bearbejde en sekvens
ved hjælp af følgende billedeffektfunktioner:
NEG. ART, SEPIA, B&W og SOLARIZE.
(1) I afspilningsindstilling eller afspilningspauseindstilling, skal du vælge den ønskede
P EFFECT på
menuen (s. 144).
(2) Vælg den ønskede effekt ved at dreje SEL/
PUSH EXEC-drejeknappen.
Se side 61 for nærmere beskrivelse af hver
enkelt billedeffekt-funktion.
1
MA N U A L S E T
P E F F ECT
D E F F ECT
RE T URN
OF F
N EG. A R T
SEP I A
B &W
SO L A R I Z E
[ ME N U ] : E N D
MENU
Kuvatehostetoiminnon poistaminen
käytöstä
Annullering af billedeffektfunktionen
Valitse valikkoasetuksissa P EFFECT -kohdan
asetukseksi OFF.
Indstil P EFFECT til OFF i menuen.
Huomautus
Et voi tallentaa videonauhalle
kuvatehostetoiminnolla muokattuja kuvia tällä
videokameralla. Jos haluat tallentaa
kuvatehostetoiminnolla muokkaamasi kuvat,
nauhoita ne toisella kuvanauhurilla käyttämällä
tätä videokameraa toistavana laitteena.
Kuvatehostetoiminnolla muokatut kuvat
Kuvatehostetoiminnolla muokattuja kuvia ei voi
toistaa DV OUT -liitännästä.
Kun asetat POWER-kytkimen asentoon
OFF (CHG) tai lopetat toiston
Kuvatehostetoiminto poistuu automaattisesti
käytöstä.
86
Bemærk!
Du kan ikke optage billeder, som du har
behandlet ved hjælp af billedeffekt-funktionen på
dette videokamera. For at optage billeder, som
du har behandlet ved hjælp af billedeffektfunktionen, skal du optage billederne på
videobåndoptageren med videokameraet
anvendt som afspiller.
Billeder bearbejdet med billedeffektfunktionen
Billeder bearbejdet med billedeffekt-funktionen
udsendes ikke gennem DV OUT-jackstikket.
Hvis du indstiller POWER-kontakten på
OFF (CHG) eller standser afspilningen
Billedeffektfunktionen afbrydes automatisk.
Afspilning af et bånd
med digitaleffekter
– Vain DCR-TRV140E
– Kun DCR-TRV140E
Voit muokata otosta sen toiston aikana
käyttämällä digitaalitehostetoimintoja: STILL,
FLASH, LUMI. ja TRAIL.
(1) Valitse toisto- tai toistotaukotilassa
-kohdasta D EFFECT
valikkoasetusten
(s. 136).
(2) Valitse valikkoasetuksissa haluamasi
digitaalitehostetila ja paina sitten SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörää. Digitaalitehosteen
ilmaisin syttyy ja säätöpalkit tulevat näkyviin.
STILL- ja LUMI.-tiloissa muistiin tallentuu
still-kuvaksi se kuva, jonka näkyessä painat
SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää.
(3) Säädä tehostetta kääntämällä SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörää.
Lisätietoja digitaalitehostetoiminnoista on
sivulla 63.
Under afspilning kan du bearbejde en sekvens
ved hjælp af følgende digitaleffekter: STILL,
FLASH, LUMI. og TRAIL.
(1) Under afspilningsindstilling eller
afspilningspause-indstilling skal du vælge
D EFFECT i
i menuen (s. 144).
(2) Vælg den ønskede digitaleffektfunktion i
menuindstillingerne, og tryk derefter på SEL/
PUSH EXEC-drejeknappen. Indikatoren for
digitaleffekt lyser, og bjælkerne vises. Det
billede, hvor du trykker på SEL/PUSH EXECdrejeknappen, gemmes i hukommelsen som et
stillbillede, når videokameraet er i STILL- eller
LUMI.-tilstand.
(3) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
justere effekten.
Se side 63 for nærmere beskrivelse af hver
enkelt digitaleffekt-funktion.
MANUAL SET
D EFFECT
OFF
ST I LL
FLASH
LUMI.
TRA I L
[ ME N U ] : E N D
MENU
2
MANUAL SET
D EFFECT
OFF
ST I LL
FLASH
LUMI.
TRA I L
MA N U A L S E T
D E F F ECT
[ ME N U ] : E N D
[ ME N U ] : E N D
L UM I .
3
IIIIIIIIIIIIIIII
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
L UM I .
AUTO SHTR
IIIIIIIIIIIIIIII
RETURN
Avancerede afspilningsfunktioner
1
Edistyneet toistotoiminnot
Nauhan toistaminen
digitaalisia tehosteita
käyttämällä
[ ME N U ] : E N D
87
Nauhan toistaminen digitaalisia
tehosteita käyttämällä
Afspilning af et bånd med
digitaleffekter
Digitaalitehostetoiminnon
poistaminen käytöstä
Afbrydelse af digitaleffekten
Valitse valikkoasetuksissa D EFFECT -kohdan
asetukseksi OFF.
Huomautus
Et voi tallentaa videonauhalle
digitaalitehostetoiminnolla muokattuja kuvia
tällä videokameralla. Jos haluat tallentaa
digitaalitehostetoiminnolla muokkaamasi kuvat,
nauhoita ne toisella kuvanauhurilla käyttämällä
tätä videokameraa toistavana laitteena.
Digitaalitehostetoiminnolla muokatut kuvat
Digitaalitehostetoiminnolla muokattuja kuvia ei
voi toistaa DV OUT -liitännästä.
Kun asetat POWER-kytkimen asentoon
OFF (CHG) tai lopetat toiston
Digitaalitehostetoiminto poistuu automaattisesti
käytöstä.
88
Sæt D EFFECT til OFF i menuen.
Bemærk!
Du kan ikke optage billeder, som du har
behandlet ved hjælp af digitaleffekt-funktionen
på dette videokamera. For at optage billeder, som
du har behandlet ved hjælp af digitaleffektfunktionen, skal du optage billederne på
videobåndoptageren med videokameraet
anvendt som afspiller.
Billeder behandlet med digitaleffektfunktionen
Billeder behandlet med digitaleffekt-funktionen
udsendes ikke gennem DV OUT-jackstikket.
Hvis du indstiller POWER-kontakten på
OFF (CHG) eller standser afspilningen
Digitaleffekt-funktionen afbrydes automatisk.
Forstørrelse af
billeder optaget på
bånd – Tape PB ZOOM
– Vain DCR-TRV140E
– Kun DCR-TRV140E
Voit suurentaa videonauhalla olevia liikkuvia
kuvia ja still-kuvia.
(1) Paina toiston aikana videokameran PB ZOOM
-painiketta. Kuva suurenee, ja ilmaisin R r
tulee näyttöön.
(2) Siirrä suurennettua kuvaa SEL/PUSH EXEC
-säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten
säätöpyörää.
R :Kuva siirtyy ylöspäin.
r :Kuva siirtyy alaspäin.
T t tulee käytettäväksi.
(3) Siirrä suurennettua kuvaa SEL/PUSH EXEC
-säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten
säätöpyörää.
T :Kuva siirtyy vasemmalle (kierrä
säätöpyörää ylöspäin).
t :Kuva siirtyy oikealle (kierrä
säätöpyörää alaspäin).
Du kan forstørre levende billeder eller
stillbilleder, der er optaget på bånd.
(1) Tryk på PB ZOOM på videokameraet under
afspilning. Billedet gøres større, og R r vises
på skærmen.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC drejeknappen for at
flytte det forstørrede billede, og tryk dernæst
på drejeknappen.
R :Billedet flyttes opad.
r :Billedet flyttes nedad.
T t kan anvendes.
(3) Drej SEL/PUSH EXEC drejeknappen for at
flytte det forstørrede billede, og tryk dernæst
på drejeknappen.
T :Billedet flyttes mod venstre (drej
drejeknappen opad).
t :Billedet flyttes mod højre (drej
drejeknappen nedad).
PB ZOOM
2
PB ZOOM
[EXEC] : T t
3
Avancerede afspilningsfunktioner
1
Edistyneet toistotoiminnot
Kuvattujen otosten
suurentaminen
– Tape PB ZOOM
PB ZOOM
[EXEC] : r R
Tape PB ZOOM -toiminnon
peruuttaminen
Sådan deaktiverer du funktionen
Tape PB ZOOM
Paina PB ZOOM -painiketta.
Tryk på PB ZOOM.
89
Kuvattujen otosten
suurentaminen – Tape PB ZOOM
Forstørrelse af billeder optaget
på bånd – Tape PB ZOOM
Huomautus
Et voi tallentaa videonauhalle Tape PB ZOOM
-toiminnolla muokattuja kuvia tällä
videokameralla. Jos haluat tallentaa Tape
PB ZOOM -toiminnolla muokkaamasi kuvat,
nauhoita ne toisella kuvanauhurilla käyttämällä
tätä videokameraa toistavana laitteena.
Bemærk!
Du kan ikke optage billeder, som du har
behandlet ved hjælp af funktionen Tape
PB ZOOM med dette videokamera. Hvis du vil
optage billeder, som du har behandlet ved hjælp
af funktionen Tape PB ZOOM, skal du optage
billederne på videobåndoptageren med det
videokamera, du anvender som afspiller.
Tape PB ZOOM -toiminnolla muokatut kuvat
Tape PB ZOOM -toiminnolla muokattuja kuvia ei
voi toistaa DV OUT -liitännästä.
Tape PB ZOOM -toiminto poistuu
automaattisesti käytöstä, kun:
– siirrät POWER-kytkimen asentoon OFF (CHG).
– lopetat toiston.
– painat MENU-painiketta.
– painat TITLE-painiketta.
90
Billeder behandlet med Tape PB ZOOMfunktionen
Billeder behandlet med Tape PB ZOOMfunktionen udsendes ikke gennem DV OUTjackstikket.
Tape PB ZOOM-funktionen deaktiveres
automatisk, hvis:
– du indstiller POWER-knappen på OFF (CHG).
– du afbryder afspilningen.
– du trykker på MENU.
– du trykker på TITLE.
– Vain DCR-TRV140E
– Kun DCR-TRV140E
Videokamera kelaa videokasettia eteen- tai
taaksepäin ja pysähtyy sen otoksen kohdalle,
jonka nauhalaskurilukema on "0:00:00".
Käytä tätä toimintoa kaukosäätimellä.
Voit käyttää tätä toimintoa esimerkiksi
halutessasi tarkistaa tietyn otoksen myöhemmin
toiston aikana.
Videokameraet spoler frem eller tilbage, og
søgningen standser automatisk ved den scene,
der har en båndtællerværdi på “0:00:00”.
Benyt fjernbetjeningen til denne betjening.
Anvend eksempelvis denne funktion til at se en
ønsket scene endnu en gang senere under
afspilning.
(1) Kun videokamera on toistotilassa, paina
DISPLAY-painiketta.
(2) Paina kaukosäätimen ZERO SET MEMORY
-painiketta siinä kohdassa, johon haluat
siirtyä myöhemmin. Nauhalaskuri näyttää
lukemaa "0:00:00", ja ZERO SET MEMORY ilmaisin alkaa vilkkua.
(3) Paina x-painiketta, kun haluat lopettaa
toiston.
(4) Kelaa nauha takaisin nauhalaskurin
nollakohtaan painamalla m-painiketta.
Kelaus päättyy automaattisesti, kun
nauhalaskuri saavuttaa suurin piirtein
nollakohdan. ZERO SET MEMORY -ilmaisin
katoaa, ja aikakoodi tulee näkyviin.
(5) Paina N-painiketta. Toisto käynnistyy
nauhalaskurin nollakohdasta.
(1) Tryk på DISPLAY i afspilningsindstilling.
(2) Tryk på ZERO SET MEMORY på
fjernbetjeningen på det sted, som du vil finde
senere. Tælleren viser “0:00:00”, og
indikatoren ZERO SET MEMORY vises.
(3) Tryk på x, når du vil standse afspilningen.
(4) Tryk på m for at spole båndet tilbage til
båndtællerens nulpunkt. Båndet standser
automatisk, når båndtælleren når cirka nul.
ZERO SET MEMORY-indikatoren forsvinder,
og tidskoden vises.
(5) Tryk på N. Afspilning begynder fra
tællerens nulpunkt.
DISPLAY
ZERO SET MEMORY
DISPLAY
Avancerede afspilningsfunktioner
Hurtig lokalisering af en
sekvens med ZERO SET
MEMORY-funktionen
Edistyneet toistotoiminnot
Siirtyminen nopeasti
haluttuun otokseen
nollakohtamuistin avulla
91
92
Siirtyminen nopeasti haluttuun
otokseen nollakohtamuistin avulla
Hurtig lokalisering af en sekvens
med ZERO SET MEMORY-funktionen
Huomautuksia
•Jos painat kaukosäätimen ZERO SET MEMORY
-painiketta ennen videokasetin
takaisinkelausta, nollakohtamuistitoiminto
peruuntuu.
•Aikaero aikakoodiin verrattuna voi olla useita
sekunteja.
Bemærkninger
•Hvis du trykker på ZERO SET MEMORY på
fjernbetjeningen, inden du tilbagespoler båndet,
deaktiveres funktionen ZERO SET MEMORY.
•Der kan være en uoverensstemmelse på nogle
sekunder i forhold til tidskoden.
Jos otosten välissä on nauhoittamaton jakso
Nollakohtamuistitoiminto ei välttämättä toimi
oikein.
Hvis der er et blankt mellemrum mellem
optagelserne
ZERO SET MEMORY-funktionen fungerer ikke
altid korrekt.
Nollakohdan muistitoiminto toimii myös
valmiustilassa
Kun upotat otoksen keskelle nauhoitettua
videonauhaa, paina ZERO SET MEMORY painiketta kohdassa, jossa haluat lopettaa
upotuksen. Kelaa videokasetti upotuksen
alkukohtaan ja käynnistä nauhoitus. Nauhoitus
päättyy automaattisesti nauhalaskurin
nollakohdassa. Videokamera palaa
valmiustilaan.
Funktionen ZERO SET MEMORY også i
standby-tilstand
Når du indsætter en scene midt på et optaget
bånd, skal du trykke på ZERO SET MEMORY på
det sted, hvor du vil afslutte indsætningen. Spol
båndet tilbage til startpunktet for indsætningen,
og start optagelsen. Optagelsen stopper
automatisk, når båndtælleren når nul.
Videokameraet vender tilbage til standbytilstand.
Otoksen haku
päivämäärän avulla
– Päiväyshaku
Søgning efter en
optagelse efter dato
– Datosøgning
– Vain DCR-TRV140E
– Kun DCR-TRV140E
Voit etsiä automaattisesti kohdan, jossa
kuvauspäivä vaihtuu, ja aloittaa toiston uuden
päiväyksen kohdalta (Päiväyshaku). Käytä tätä
toimintoa kaukosäätimellä.
Voit käyttää tätä toimintoa halutessasi tarkistaa
kohdat, jossa päiväys muuttuu, tai editoida
videonauhaa jokaisen kuvauspäivän kohdalla.
Du kan automatisk søge efter det sted, hvor
optagedatoen skifter, og begynde afspilningen
fra det sted (Datosøgning). Anvend
fjernbetjeningen til denne betjening.
Benyt denne funktion til at kontrollere, hvor
optagedatoer skifter, eller til at redigere båndet
ved hver optagedato.
5 7 2002
[a]
t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
ei ilmaisinta T PHOTO SCAN T
(3) Kun parhaillaan käytettävä tila on [b], paina
., jos haluat etsiä kohtaa [a] ,tai paina
>, jos haluat etsiä kohtaa [c]. Videokamera
käynnistää toiston automaattisesti kohdasta,
jossa päivämäärä vaihtuu.
Joka kerta kun painat painiketta . tai >,
videokamera alkaa hakea edellistä tai
seuraavaa päiväystä.
[c]
(1) Indstil POWER-kontakten på PLAYER.
(2) Tryk gentagne gange på SEARCH MODE på
fjernbetjeningen, indtil indikatoren for
datosøgning vises.
Indikatoren skifter som følger:
t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
ingen indikator T PHOTO SCAN T
(3) Når den aktuelle position er [b], trykker du
på . for at søge mod [a], eller du trykker
på > for at søge mod [c]. Videokameraet
begynder automatisk afspilningen fra det
sted, hvor datoen skifter.
Hver gang du trykker på . eller >, søger
videokameraet efter den foregående eller
efterfølgende dato.
Avancerede afspilningsfunktioner
(1) Aseta POWER-kytkin asentoon PLAYER.
(2) Paina kaukosäätimen SEARCH MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes päiväyshaun
ilmaisin (Date Search) tulee näkyviin.
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
[b]
31 12 2002
Edistyneet toistotoiminnot
4 7 2002
93
Otoksen haku päivämäärän
avulla – Päiväyshaku
2
SEARCH
MODE
3
94
Søgning efter en optagelse efter
dato – Datosøgning
DATE 00
SEARCH
DATE 01
SEARCH
Haun pysäyttäminen
Afbrydelse af søgningen
Paina x.
Tryk på x.
Huomautus
Jos yhden päivän aikana suoritettava kuvaus on
alle 2 minuutin mittainen, videokamera ei
välttämättä löydä tarkalleen sitä kohtaa, jossa
kuvauspäivä vaihtuu.
Bemærk!
Hvis optagelserne for en dag er kortere end
2 minutter, kan videokameraet ikke altid
nøjagtigt finde det sted, hvor optagelsesdatoen
skifter.
Jos otosten välissä on nauhoittamaton jakso
Päiväyshakutoiminto ei välttämättä toimi oikein.
Hvis der er et blankt mellemrum mellem
optagelserne
Datosøgning-funktionen virker måske ikke
korrekt.
Still-kuvan haku
– Valokuvahaku/
valokuvaselaus
Søgning efter et foto
– Fotosøgning/
Fotoafsøgning
– Vain DCR-TRV140E
– Kun DCR-TRV140E
Voit etsiä videonauhalle tallennetun still-kuvan
(valokuvahaku).
Voit etsiä still-kuvia myös kuva kerrallaan ja
näyttää automaattisesti jokaista kuvaa näytössä
5 sekunnin ajan (valokuvaselaus). Käytä tätä
toimintoa kaukosäätimellä.
Du kan søge efter et stillbillede, som du har
optaget på et bånd (Fotosøgning).
Du kan også foretage automatisk søgning efter
stillbilleder et for et og få vist det enkelte billede i
5 sekunder (Fotoafsøgning). Anvend
fjernbetjeningen til at foretage disse handlinger.
Still-kuvan haku
Søgning efter et foto
t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
ei ilmaisinta T PHOTO SCAN T
2
SEARCH
MODE
3
t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
ingen indikator T PHOTO SCAN T
(3) Tryk på . eller > på fjernbetjeningen for
at vælge foto til afspilning. Hver gang du
trykker på . eller >, søger
videokameraet efter det foregående eller
efterfølgende foto. Videokameraet begynder
automatisk afspilning fra det fundne foto.
PHOTO 00
SEARCH
Avancerede afspilningsfunktioner
(3) Valitse toistettava valokuva painamalla
painiketta . tai >. Joka kerta kun painat
painiketta . tai >, videokamera alkaa
hakea edellistä tai seuraavaa valokuvaa.
Videokamera aloittaa automaattisesti
valokuvan toiston.
(1) Indstil POWER-kontakten på PLAYER.
(2) Tryk gentagne gange på SEARCH MODE på
fjernbetjeningen, indtil
fotosøgningsindikatoren vises.
Indikatoren skifter som følger:
Edistyneet toistotoiminnot
(1) Aseta POWER-kytkin asentoon PLAYER.
(2) Paina kaukosäätimen SEARCH MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes valokuvahaun
ilmaisin (Photo Search) tulee näkyviin.
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
PHOTO 01
SEARCH
Haun pysäyttäminen
Stop af søgning
Paina x.
Tryk på x.
95
Still-kuvan haku
– Valokuvahaku/valokuvaselaus
Valokuvaselaus
Fotoafsøgning
(1) Aseta POWER-kytkin asentoon PLAYER.
(2) Paina kaukosäätimen SEARCH MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes
valokuvaselauksen ilmaisin (Photo Search)
tulee näkyviin.
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
ei ilmaisinta T PHOTO SCAN T
(3) Paina painiketta . tai >.
Videokamera toistaa jokaista valokuvaa noin
5 sekunnin ajan.
2
SEARCH
MODE
Søgning efter et foto
– Fotosøgning/Fotoafsøgning
PHOTO
(1) Indstil POWER-kontakten på PLAYER.
(2) Tryk gentagne gange på SEARCH MODE på
fjernbetjeningen, indtil
fotoafsøgningsindikatoren vises.
Indikatoren skifter som følger:
t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
ingen indikator T PHOTO SCAN T
(3) Tryk på . eller >.
Hvert foto afspilles automatisk i ca.
5 sekunder.
00
SCAN
3
96
Selauksen pysäyttäminen
Stop af fotoafsøgning
Paina x.
Tryk på x.
Jos otosten välissä on nauhoittamaton jakso
Valokuvahaku- ja valokuvaselaustoiminnot eivät
välttämättä toimi oikein.
Hvis der er et blankt mellemrum mellem
optagelserne
Funktionerne med fotosøgning og fotoafsøgning
virker måske ikke korrekt.
— Editointi —
— Redigering —
Videokasetin kopiointi
Kopiering af et bånd
A/V-liitäntäjohtoa käyttämällä
Brug af A/V-tilslutningskablet
Kytke videokamera kuvanauhuriin käyttämällä
videokameran mukana toimitettua A/Vliitäntäjohtoa.
Voit nauhoittaa ja editoida kuvaa laitteeseen
liitetyllä kuvanauhurilla käyttämällä
videokameraa toistavana laitteena.
-toiminnon
Valitse valikkoasetuksissa
DISPLAY-asetukseksi LCD (LCD on tehdasasetus).
Jos et poista ilmaisimia näkyvistä, ne tallentuvat
nauhalle.
Tilslut videokameraet til videobåndoptageren
ved hjælp af det medfølgende
A/V-tilslutningskabel.
Du kan optage og redigere et billede med den
tilsluttede videobåndoptager ved at bruge
videokameraet som afspiller.
i
Indstil DISPLAY til LCD i
menuindstillingerne. (Standardindstillingen er
LCD).
Hvis du ikke fjerner dem, vil de blive optaget på
båndet.
*1) Vain CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E,
DCR-TRV140E
*2) Vain DCR-TRV140E
(1) Sæt et uindspillet bånd (eller et bånd du vil
nyindspille på) i videobåndoptageren. Sæt
derefter båndet med optagelsen i
videokameraet.
(2) Indstil indgangsvælgeren på
videobåndoptageren på LINE. Se
betjeningsvejledningen til videobåndoptageren
for yderligere oplysninger.
(3) Indstil POWER-kontakten på PLAYER.
(4) Afspil båndet med optagelsen i videokameraet.
(5) Begynd optagelse på videobåndoptageren.
Se betjeningsvejledningen til
videobåndoptageren for yderligere
oplysninger.
Redigering
(1) Lataa kuvanauhuriin tyhjä videokasetti (tai
videokasetti, jossa olevan vanhan
nauhoituksen päälle haluat nauhoittaa) ja
lataa nauhoitettu videokasetti
videokameraan.
(2) Aseta kuvanauhurin tuloliitäntävalitsin
kohtaan LINE.
Katso lisätietoja kuvanauhurin käyttöohjeista.
(3) Aseta POWER-kytkin asentoon PLAYER.
(4) Aloita nauhoitetun videonauhan toisto
videokamerasta.
(5) Kytke kuvanauhuri nauhoitukseen.
Katso lisätietoja kuvanauhurin käyttöohjeista.
Indikatorerne vises ikke, hvis du trykker på
følgende knapper:
– DISPLAY på videokameraet
– DISPLAY på fjernbetjeningen*1)
– DATA CODE/SEARCH MODE på
fjernbetjeningen*2)
Editointi
Poista ilmaisimet näkyvistä painamalla
seuraavia painikkeita:
– Videokameran DISPLAY-painike
– Kaukosäätimen DISPLAY-painike*1)
– Kaukosäätimen DATA CODE/SEARCH
MODE -painike*2).
*1) Kun CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E og
DCR-TRV140E
*2) Kun DCR-TRV140E
97
Videokasetin kopiointi
Kopiering af et bånd
– CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
Keltainen/Gul
S VIDEO OUT
IN
A / V OUT
S VIDEO
CCD-TRV408E
VIDEO
AUDIO
A/V-liitäntäjohto (vakiovaruste)/
A/V-tilslutningskabel (medfølger) Muata/Sort
Signaalin kulkusuunta/
Signalretning
– DCR-TRV140E
Keltainen/Gul
Volkoinen/Hvid
S VIDEO OUT
IN
A / V OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
A/V-liitäntäjohto (vakiovaruste)/
A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Signaalin kulkusuunta/
Signalretning
98
Punainen/
Rød
Kun olet lopettanut videonauhan
kopioimisen
Når du er færdig med at kopiere
båndet
Paina sekä videokameran että kuvanauhurin xpainiketta.
Tryk på x på både videokameraet og
videobåndoptageren.
Kopion kuvanlaadun heikkenemisen
estäminen
(vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E)
Sådan forhindrer du billedforringelse
ved eftersynkronisering
(kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E)
Valitse valikkoasetuksissa EDIT-kohdan
asetukseksi ON, ennen kuin aloitat kopioinnin.
Indstil EDIT til ON i menuindstillingerne, inden
du foretager eftersynkronisering.
Voit editoida seuraavia järjestelmiä tukevilla
kuvanauhureilla:
8 mm , Hi8
, VHS
, S-VHS
,
VHSC
, S-VHSC
, Betamax ,
, DV
tai Digital8
mini DV
Du kan anvende følgende typer af
videobåndoptagere til redigering:
8 mm , Hi8
, VHS
, S-VHS
VHSC
, S-VHSC
, Betamax
, DV
tai Digital8
mini DV
Jos kuvanauhurissa on monoääni
(vain DCR-TRV140E)
Liitä A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin
television videotuloliitäntään ja valkoinen tai
punainen liitin television äänituloliitäntään. Jos
liität valkoisen liittimen, ääni on vasemman (L)
kanavan ääni. Jos liität punaisen liittimen, ääni
on oikean (R) kanavan ääni.
Hvis du har en monovideobåndoptager
(kun DCR-TRV140E)
Tilslut A/V-tilslutningskablets gule stik til
videoindgangen og det hvide eller røde stik til
tv’ets audioindgang. Hvis du tilslutter det hvide
stik, er lydsignalet L (venstre). Hvis du tilslutter
det røde stik, er lydsignalet R (højre).
Jos kuvanauhurissa on stereoääni (vain
CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E)
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvän A/Vliitäntäkaapelin ääniliitin kuvanauhurin
vasemman äänikanavan tuloliitäntään
(valkoinen).
Jos kuvanauhurissa on S-videoliitäntä
Kytke videokamera käyttämällä S-videokaapelia
(lisävaruste), niin saat parhaan kuvan.
Jos käytät tätä kytkentätapaa, sinun ei tarvitse
liittää A/V-liitäntäjohdon keltaista liitintä
(video).
Kytke S-videokaapeli (lisävaruste) sekä
videokameran että kuvanauhurin Svideoliitäntään.
,
,
Redigering
Kopiering af et bånd
Editointi
Videokasetin kopiointi
Hvis du har en stereovideobåndoptager
(kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E)
Tilslut det medfølgende A/V-tilslutningskabels
audiostik til videobåndoptagerens venstre
(hvide) indgang.
Hvis din videobåndoptager har S videojackstik
Foretag tilslutning ved hjælp af et S-video-kabel
(medfølger ikke) for at opnå billeder af den
bedste kvalitet.
Hvis du anvender et S videokabel, og det ikke
nødvendigt at tilslutte det gule (video) stik på A/
V-tilslutningskablet.
Tilslut S videokablet (medfølger ikke) til S videojackstikkene på både videokameraet og
videobåndoptageren.
99
Videokasetin kopiointi
Kopiering af et bånd
i.LINK-kaapelin (DV-liitäntäkaapelin)
käyttäminen (Vain DCR-TRV140E)
Brug af et i.LINK-kabel (DVtilslutningskabel) (Kun DCR-TRV 140E)
Kytke i.LINK-kaapeli (DV-liitäntäkaapeli)
(lisävaruste) DV-laitteiden DV OUT- ja DV IN
-liitäntöihin. Video- ja äänisignaalit siirtyvät nyt
kahden digitaalisen liitännän välillä
digitaalisessa muodossa laadukkaan editoinnin
mahdollistamiseksi. Näytön ilmaisimia ei voi
kopioida.
(1)Lataa kuvanauhuriin tyhjä videokasetti (tai
videokasetti, jossa olevan vanhan
nauhoituksen päälle haluat nauhoittaa) ja
lataa nauhoitettu videokasetti
videokameraan.
(2)Aseta kuvanauhurin tuloliitäntävalitsin
kohtaan DV IN, jos se on käytettävissä. Katso
lisätietoja kuvanauhurin käyttöohjeista.
(3)Aseta POWER-kytkin asentoon PLAYER.
(4) Aloita nauhoitetun videonauhan toisto
videokamerasta.
(5)Kytke kuvanauhuri nauhoitukseen.
Katso lisätietoja kuvanauhurin käyttöohjeista.
Tilslut i.LINK-kablet (DV-tilslutningskabel)
(medfølger ikke) til DV-enhedernes DV OUTudgang og DV IN-indgang. Ved hjælp af en
digital-digital forbindelse overføres video- og
lydsignalerne i digital form, så du kan foretage
redigering af høj kvalitet. Du kan ikke kopiere
skærmindikatorerne.
(1)Sæt et uindspillet bånd (eller et bånd du vil
nyindspille på) i videobåndoptageren. Sæt
derefter båndet med optagelsen i
videokameraet.
(2)Indstil indgangsvælgeren på
videobåndoptageren til DV IN. Se
betjeningsvejledningen til
videobåndoptageren for yderligere
oplysninger.
(3)Indstil POWER-kontakten på PLAYER.
(4) Afspil båndet med optagelsen i
videokameraet.
(5)Begynd optagelse på videobåndoptageren.
Se betjeningsvejledningen til
videobåndoptageren for yderligere
oplysninger.
DV OUT
: Signaalin kulkusuunta/
Signalretning
100
i.LINK-kaapeli
(DV-liitäntäkaapeli)
(lisävaruste)/
i.LINK-kabel
(DV-tilslutningskabel)
(medfølger ikke)
DV
S VIDEO
DV IN
Videokasetin kopiointi
Kopiering af et bånd
Kun olet lopettanut videonauhan
kopioimisen
Når du er færdig med at kopiere
båndet
Paina sekä videokameran että kuvanauhurin xpainiketta.
Tryk på x på både videokameraet og
videobåndoptageren.
Voit liittää videokameraan vain yhden
kuvanauhurin käyttämällä i.LINK-kaapelia
(DV-liitäntäkaapelia).
Lisätietoja i.LINK-toiminnosta on sivulla 176.
Du kan kun tilslutte én videobåndoptager
med i.LINK-kablet (DV-tilslutningskabel).
Se side 176 for yderligere oplysninger om i.LINK.
Hvis du optager et afspilningspausebillede via
DV OUT-jackstikket
Det optagne billede bliver kornet. Når du
afspiller billedet på andet videoudstyr, kan
billedet også ryste.
Redigering
Jos tallennat toistotaukokuvan DV OUT
-liitännän kautta
Tallennetusta kuvasta tulee karkeapiirteinen.
Kuva voi myös väristä, kun toistat tallennettuja
kuvia toisella videolaitteella.
Følgende funktioner virker ikke under digital
redigering:
– Billedeffekt
– Digitaleffekt
– Tape PB ZOOM
Editointi
Seuraavat toiminnot eivät toimi digitaalisen
editoinnin aikana:
– kuvatehoste
– digitaalitehoste
– Tape PB ZOOM.
101
Videokasetin helppo
kopiointi – Easy Dubbing
Sådan foretager du nem
eftersynkonisering af et bånd
– Nem eftersynkronisering
– Vain CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E
– Kun CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E
Voit ohjata kuvanauhuria kopioinnin aikana
helposti käyttämällä videokameraa, kun
kuvanauhuri on liitettynä.
Voit valita yhden kahdeksasta valmiista ja
kahdesta omasta otsikostasi, jotka on tallennettu
videokameraan. Katso ohjeet kohdasta “Omien
otsikoiden luominen” (s. 80). Voit myös valita
otsikoiden värin, koon ja taustan.
Du kan nemt foretage eftersynkronisering med
videokameraet ved hjælp af camcorderen, når
videokameraet er tilsluttet.
Du kan vælge imellem otte forudindstillede titler
og to brugerdefinerede titler, der er lagret i
camcorderen som beskrevet i “Fremstilling af
egne titler” (s. 80). Vælg den ønskede farve,
størrelse og baggrundsfarve for titlen.
Easy Dubbing -kopioinnin
käyttäminen
Brug af funktionen Nem
eftersynkronisering
Vaihe 1 Kuvanauhurin liittäminen (s. 102).
Vaihe 2 Kuvanauhurin asettaminen toimimaan
videokameran kanssa (s. 103–107).
Vaihe 3 Otsikon valitseminen (s. 107–108).
Vaihe 4 Kopiointitilan valitseminen (s. 109).
Vaihe 5 Easy Dubbing -kopioinnin
suorittaminen (s. 110).
Trin 1 Tilslutning af videobåndoptageren (s. 102).
Trin 2 Indstilling af videobåndoptageren så den
fungerer med videokameraet (s. 103 til 107).
Trin 3 Valg af titel (s. 107 til 108).
Trin 4 Valg af eftersynkroniseringsfunktion (s. 109).
Trin 5 Nem eftersynkronisering (s. 110).
Jos käytät kopioinnissa uudelleen samaa
kuvanauhuria, voi ohittaa vaiheen 2.
Jos et halua lisätä otsikkoa, voit ohittaa vaiheen 3.
Vaihe 1: Kuvanauhurin
liittäminen
Liitä laitteen sivulla 98 kuvatulla tavalla.
Hvis du foretager eftersynkronisering ved hjælp
af den samme videobåndoptager igen, kan du
springe Trin 2 over.
Hvis du ikke vil tilføje en titel, kan du springe
Trin 3 over.
Trin 1: Tilslutning af
videobåndoptageren
Tilslut enhederne som vist på side 98.
Voit editoida seuraavia järjestelmiä tukevilla
kuvanauhureilla:
8 mm , Hi8
, VHS
, S-VHS
,
VHSC
, S-VHSC
, Betamax ,
mini DV
tai DV
Jos kuvanauhurissa on S-videoliitäntä
Kytke videokamera käyttämällä S-videokaapelia
(lisävaruste), niin saat parhaan kuvan.
Jos käytät tätä liitäntätapaa, sinun ei tarvitse liittää
A/V-liitäntäjohdon keltaista liitintä (video).
Kytke S-videokaapeli (lisävaruste) sekä
videokameran että kuvanauhurin S-videoliitäntään.
102
Du kan redigere på videobåndoptagere, der
understøtter følgende systemer:
8 mm , Hi8
, VHS
, S-VHS
,
VHSC
, S-VHSC
, Betamax ,
mini DV
eller DV
Hvis videobåndoptageren har en S videobøsning
Foretag tilslutning ved hjælp af et S-video-kabel
(medfølger ikke) for at opnå billeder af den
bedste kvalitet.
Hvis du benytter denne tilslutning, behøver du
ikke tilslutte A/V-tilslutningskablets gule
(video-) stik.
Tilslut et S video-kabel (medfølger ikke) til
videokameraets og videobåndoptagerens S
video-bøsninger.
Videokasetin helppo kopiointi
– Easy Dubbing
Vaihe 2: Kuvanauhurin asettaminen
toimimaan videokameran
kanssa
Sådan foretager du nem
eftersynkonisering af et bånd
– Nem eftersynkronisering
Trin 2: Indstilling af videobåndoptageren
så den fungerer sammen med
videokameraet
Voit ohjata kuvanauhuria langattomalla
kaukosäätimellä.
Du kan betjene videobåndoptageren ved hjælp af
den medfølgende trådløse fjernbetjening.
(1) Kuvanauhurin nauhoitustauon
peruutustilojen asettaminen
(1) Indstilling af funktioner til at
annullere optagepauser på
videobåndoptageren
PL
AY
1
Redigering
1 Sæt videokameraets POWER-kontakt på
PLAYER.
2 Tænd den tilsluttede videobåndoptager, og
sæt derefter indgangsvælgeren på LINE.
Når du tilslutter en videokameraoptager, skal
du sætte dens POWER-kontakt på VTR/VCR.
3 Tryk på EASY DUBBING for at få vist
menuen.
4 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge SETUP, og tryk derefter på
drejeknappen.
5 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge PAUSE MODE, og tryk derefter på
drejeknappen.
6 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge den funktion, der skal anvendes til at
annullere videobåndoptagerens optagepause.
Tryk derefter på drejeknappen.
Editointi
1 Aseta videokameran POWER-kytkin
asentoon PLAYER.
2 Kytke liitettyyn kuvanauhuriin virta ja aseta
sen tuloliitäntävalinnaksi LINE.
Jos liitettävä nauhuri on videokamera, aseta
sen virtakytkin asentoon VTR/VCR.
3 Tuo valikko näkyviin painamalla EASY
DUBBING-painiketta.
4 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä SETUP ja paina sitten
säätöpyörää.
5 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä PAUSE MODE ja paina sitten
säätöpyörää.
6 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä kuvanauhurin nauhoitustauon
peruutustila ja paina sitten säätöpyörää.
OFF(CHG)
CA
ER
ER
POW
ME
RA
4
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
I R TEST
RETURN
[ EASY DUB] : END
0 :0 0 :0 0
3
NORMAL
CCD-TRV408E
3
EASY DUBBING
5
EASY DUBBING
START
T I T LE SEL
MODE S E L
SETUP
0 :0 0 :0 0
NORMAL
[ EASY DUB] : END
0 :0 0 :0 0
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE P A U S E
I R TEST
REC
RETURN
PB
[ EASY DUB] : END
NORMAL
103
Videokasetin helppo kopiointi
– Easy Dubbing
Kuvanauhurin nauhoitustauon
peruutuspainikkeet
Painikkeet vaihtelevat kuvanauhurin mukaan.
Nauhoitustauon peruuttaminen:
– Valitse PAUSE, jos nauhoitustauon
peruutuspainike on X.
– Valitse REC, jos nauhoitustauon
peruutuspainike on z.
– Valitse PB, jos nauhoitustauon peruutuspainike
on N.
Sådan foretager du nem
eftersynkonisering af et bånd
– Nem eftersynkronisering
Knapper til annullering af
videobåndoptagerens optagepause
De tilgængelige knapper afhænger af den
anvendte videobåndoptager. Sådan annullerer
du en optagepause:
– Vælg PAUSE, hvis knappen til annullering af
optagepauser er X.
– Vælg REC, hvis knappen til annullering af
optagepauser er z.
– Vælg PB, hvis knappen til annullering af
optagepauser er N.
(2) IR SETUP -koodin asettaminen
1 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä SETUP ja paina sitten
säätöpyörää.
2 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä kuvanauhurisi IR SETUP koodi ja paina sitten säätöpyörää.
Katso koodi kohdasta "IR SETUP -koodit"
(s. 105).
(2) Indstilling af IR SETUP-koden
1 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for
at vælge SETUP, og tryk derefter på
drejeknappen.
2 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for
at vælge videobåndoptagerens IR SETUPkode, og tryk derefter på drejeknappen.
Kontroller koden i “IR SETUP-koden”
(s. 105).
1
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
I R TEST
RETURN
0 :0 0 :0 0
3
NORMAL
[ EASY DUB] : END
CCD-TRV408E
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
I R TEST
RETURN
0 :0 0 :0 0
3
NORMAL
[ EASY DUB] : END
104
IR SETUP -koodit
IR SETUP -koodi tallentuu videokameran
muistiin. Varmista, että asetat kuvanauhuriasi
vastaavan oikean koodin. Tehdasasetus on koodi
numero 3.
IR SETUP-koden
IR SETUP-koden er lagret i videokameraets
hukommelse. Sørg for at indstille den korrekte kode,
der afhænger af den anvendte videobåndoptager.
Standardindstillingen er kode nummer 3.
Merkki/
Mærke
Sony
Aiwa
Akai
Alba
Amstrad
Baird
Blaupunkt
Bush
CGM
Clatronic
Daewoo
Ferguson
Fisher
Funai
Goldstar
Goodmans
Grundig
Hitachi
ITT/Nokia Instant
JVC
Kendo
Loewe
Luxor
Mark
Matsui
Mitsubishi
Merkki/
Mærke
Nokia
Nokia Oceanic
Nordmende
Okano
Orion
Panasonic
Philips
Phonola
Roadstar
SABA
Salora
Samsung
Sanyo
Schneider
SEG
Seleco
Sharp
Siemens
Tandberg
Telefunken
Thomson
Thorn
Toshiba
Universum
W.W. House
Watoson
IR SETUP -koodi/
IR SETUP-kode
1, 2, 3, 4, 5, 6
47, 53, 54
50, 62, 74
73
73
30, 36
11, 83
74
36, 47, 83
73
26
76, 83
73
80
47
26, 84
9, 83
42, 56
36
11, 12, 15, 21
47
16, 47, 84
89
26*
47, 58*, 60
28, 29
IR SETUP -koodi/
IR SETUP-kode
36, 89
89
76
60, 62, 63
58*, 70
16, 78
83, 84, 86
83, 84
47
21, 76, 91
89
22, 52, 93, 94, 32
36
10, 84, 83
73
47, 74
89
10, 36
26
91, 92
76, 100
36, 47
40, 93
47, 70, 92, 84
47
58, 83
* Televisio/kuvanauhuri
* TV/VCR-komponent
IR SETUP -koodia koskeva huomautus
Easy Dubbing -kopiointi ei ole mahdollista, jos
kuvanauhuri ei tue IR SETUP -koodeja.
Bemærkning vedrørende IR SETUP-koden
Funktionen Nem eftersynkronisering er ikke
tilgængelig, hvis videobåndoptageren ikke
understøtter IR SETUP-koder.
Redigering
Sådan foretager du nem
eftersynkonisering af et bånd
– Nem eftersynkronisering
Editointi
Videokasetin helppo kopiointi
– Easy Dubbing
105
Videokasetin helppo kopiointi
– Easy Dubbing
(3) Videokameran ja kuvanauhurin
asettaminen vastakkain
Suuntaa videokamerassa oleva
infrapunalähetin kuvanauhurin
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen.
Aseta laitteet noin 30 cm:n päähän toisistaan
ja poista kaikki esteet niiden välistä.
Sådan foretager du nem
eftersynkonisering af et bånd
– Nem eftersynkronisering
(3) Placering af videokameraet og
videobåndoptageren over for
hinanden
Lokaliser videokameraets infrarøde
stråleudsender, og vend den mod
videobåndoptagerens fjernbetjeningssensor.
Placer enhederne omkring 30 cm fra
hinanden, og fjern eventuelle hindringer
mellem enhederne.
Infrapunalähetin/
Infrarød stråleudsender
Kaukosäätimen tunnistin/
Fjernbetjeningssensor
CCD-TRV408E
A/V-liitäntäjohto (vakiovaruste)/
A/V-tilslutningskabel (medfølger)
(4) Kuvanauhurin toiminnan
varmistaminen
1 Aseta kuvanauhuriin nauhoituskelpoinen
videokasetti ja kytke kuvanauhuri
nauhoitusvalmiustilaan.
2 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä IR TEST ja paina sitten
säätöpyörää.
3 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä EXECUTE ja paina sitten
säätöpyörää.
Jos kuvanauhuri käynnistää nauhoituksen,
asetukset ovat oikeat.
Kun suoritus on valmis, ilmaisin muuttuu
muotoon COMPLETE.
(4) Bekræftelse af videobåndoptagerhandlingen
1 Sæt et bånd, der kan optages på, i
videobåndoptageren, og indstil derefter
denne til optagepause.
2 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge IR TEST, og tryk derefter på
drejeknappen.
3 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for
at vælge EXECUTE, og tryk derefter på
drejeknappen.
Hvis videobåndoptageren begynder at
optage, er indstillingen korrekt.
Når optagelsen er færdig, ændres
indikatoren til COMPLETE.
2
0 :0 0 :0 0
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
I R TEST
READY
RETURN
NORMAL
[ EASY DUB] : END
CCD-TRV408E
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
I R TEST
RETURN
0 :0 0 :0 0
ENGAGE
REC PAUSE
RETURN
EXECUTE
NORMAL
[ EASY DUB] : END
106
Videokasetin helppo kopiointi
– Easy Dubbing
Sådan foretager du nem
eftersynkonisering af et bånd
– Nem eftersynkronisering
Jos kuvanauhuri ei toimi oikein
•Kun olet katsonut koodin kohdasta "IR SETUP koodit", valitse IR SETUP- tai PAUSE MODEasetus uudelleen.
•Sijoita videokamera vähintään 30 cm:n päähän
kuvanauhurista.
•Katso lisätietoja kuvanauhurin käyttöohjeista.
Hvis videobåndoptageren ikke fungerer korrekt
•Når du har kontrolleret koden i “IR SETUPkoden”, skal du indstille IR SETUP eller PAUSE
MODE igen.
•Placer videokameraet mindst 30 cm væk fra
videobåndoptageren.
•Se brugervejledningen til videobåndoptageren.
Vaihe 3: Otsikon valitseminen
Trin 3: Valg af titel
Du kan vælge titel, farve, størrelse og
baggrundsfarve.
CUSTOM1 og CUSTOM2 er brugerdefinerede
titler, som er lagret i camcorderen, som beskrevet
i “Fremstilling af egne titler” (s.80).
(1) Tuo valikko näkyviin painamalla EASY
DUBBING -painiketta.
(2) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä TITLE SEL ja paina sitten
säätöpyörää.
(3) Valitse valikkoasetuksissa haluamasi otsikko
ja paina sitten säätöpyörää. Otsikko tulee
näkyviin.
(4) Muuta tarvittaessa väriä, kokoa tai taustaväriä.
1 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä väri, koko tai taustaväri ja
paina sitten säätöpyörää. Vaihtoehto tulee
näyttöön.
2 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä haluamasi vaihtoehto ja paina
sitten säätöpyörää.
3 Toista kohtia 1 ja 2, kunnes otsikko on
haluamasi.
4 Vahvista asetus painamalla SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörää uudelleen.
Redigering
HELLO!
Editointi
Voit valita otsikon, kielen, koon ja taustavärin.
CUSTOM1 ja CUSTOM2 ovat otsikoita, joita voit
muokata ja jotka voit tallentaa videokameraan.
Katso ohjeet kohdasta "Omien otsikoiden
luominen" (s. 80).
(1) Tryk på EASY DUBBING for at få vist
menuen.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge TITLE SEL, og tryk derefter på
drejeknappen.
(3) Vælg den ønskede titel i menuindstillingerne,
og tryk derefter på drejeknappen. Titlen vises.
(4) Foretag eventuelt ændring af farven,
størrelsen eller baggrundsfarven.
1 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge farve, størrelse eller baggrundsfarve,
og tryk derefter på drejeknappen.
Elementet vises.
2 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge det ønskede element, og tryk
derefter på drejeknappen.
3 Gentag Trin 1 og 2, indtil titlen vises
som ønsket.
4 Tryk på SEL/PUSH EXEC-drejeknappen
igen for at afslutte indstillingen.
107
Sådan foretager du nem
eftersynkonisering af et bånd
– Nem eftersynkronisering
Videokasetin helppo kopiointi
– Easy Dubbing
2
EASY DUBBING
START
T I T LE SEL
OFF
MODE SEL
SET UP
EASY DUBBING
T I T LE SEL
EASY DUBBING
0 :0 0 :0 0
OFF
HE L L O !
HA P P Y B I RT HDA Y
H A P P Y H OL I D A Y S
C ON GR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
4
E A S Y D U B B I NG
SMA L L
S I ZE
0 :0 0 :0 0
[ EASY DUB] : END
E A S Y D U B B I NG
T I TLE
0 :0 0 :0 0
HELLO!
[ EASY DUB] : END
CCD-TRV408E
EASY DUBBING
T I T LE SEL
OFF
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
NORMAL
[ EASY DUB] : END
3
0 :0 0 :0 0
[ EASY DUB] : END
0 :0 0 :0 0
E A S Y D U B B I NG
S I ZE
L A RGE
E A S Y D U B B I NG
T I TLE
0 :0 0 :0 0
0 :0 0 :0 0
HELLO!
HELLO!
[ EASY DUB] : END
Huomautus
Voit lisätä otsikon vain kuvanauhurissa olevalle
nauhalle.
Bemærk!
Du kan kun indkopiere en titel på
videobåndoptagerens bånd.
Otsikon asetus
•Otsikon väri vaihtuu seuraavasti:
WHITE (valkoinen) y YELLOW (keltainen)
y VIOLET (violetti) y RED (punainen) y
CYAN (sinivihreä) y GREEN (vihreä) y
BLUE (sininen)
•Otsikon koko vaihtuu seuraavasti:
SMALL (pieni) y LARGE (suuri)
•Taustaväri vaihtuu seuraavasti:
FADE (häivytys) y WHITE (valkoinen) y
YELLOW (keltainen) y VIOLET (violetti) y
RED (punainen) y CYAN (sinivihreä) y
GREEN (vihreä) y BLUE (sininen) y BLACK
(musta)
Titelindstilling
•Titelfarven ændres på følgende måde:
WHITE y YELLOW y VIOLET y RED y
CYAN y GREEN y BLUE
•Titelstørrelsen ændres på følgende måde:
SMALL y LARGE
•Baggrundsfarven ændres på følgende måde:
FADE y WHITE y YELLOW y VIOLET
y RED y CYAN y GREEN y BLUE y
BLACK
108
Videokasetin helppo kopiointi
– Easy Dubbing
Sådan foretager du nem
eftersynkonisering af et bånd
– Nem eftersynkronisering
Vaihe 4: Kopiointitilan
valitseminen
Trin 4: Valg af
eftersynkroniseringsfunktion
[b]
[c]
5s
Redigering
[a]
Du kan enten vælge normal optagelse
(NORMAL) eller intervaloptagelse (PREVIEW).
(1)Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge MODE SET, og tryk derefter på
drejeknappen.
(2)Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge PREVIEW eller NORMAL, og tryk
derefter på drejeknappen.
– NORMAL: du kan optage på
videobåndoptageren på normal
vis.
– PREVIEW: du kan foretage tidsforskudt
eftersynkronisering ved
automatisk at afspille og gå i
standby.
5s
25 s
30 s
[a]: Nauhoitus (kuvanauhuri)
[b]: Odotusaika (kuvanauhuri)
[c]: Toistoaika (videokamera)
Editointi
Voit valita tavallisen (NORMAL) nauhoituksen
tai jaksoittaisen (PREVIEW) nauhoituksen.
(1)Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä MODE SET ja paina sitten
säätöpyörää.
(2)Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä PREVIEW tai NORMAL ja paina
sitten säätöpyörää.
– NORMAL: voit nauhoittaa kuvanauhurilla
normaalisti.
– PREVIEW: voit tehdä jaksoittaisen
kopioinnin asettamalla
videokameran toistamaan ja
kytkeytymään valmiustilaan
automaattisesti peräkkäin.
25 s
30 s
[a]: Optagelse (videobåndoptager)
[b]: Ventetid (videobåndoptager)
[c]: Afspilningstid (videokamera)
1
EASY DUBBING
0 :0 0 :0 0
START
TITLE SEL
NORMAL
MODE SEL
SET UP
NORMAL
[ EASY DUB] : END
CCD-TRV408E
EASY DUBBING
0 :0 0 :0 0
START
TITLE SEL
MODE SEL
NORMAL
SET UP
PREVIEW
NORMAL
[ EASY DUB] : END
109
Videokasetin helppo kopiointi
– Easy Dubbing
Vaihe 5: Easy Dubbing -kopioinnin
suorittaminen
Varmista, että olet liittänyt videokameran
kuvanauhuriin ja asettanut kuvanauhurin
nauhoitustaukotilaan.
Jos liitettävä nauhuri on videokamera, aseta sen
POWER-kytkin asentoon VTR/VCR. Aseta
videokameran POWER-kytkin asentoon
PLAYER.
(1)Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä START ja paina sitten
säätöpyörää.
(2)Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä EXECUTE ja paina sitten
säätöpyörää.
Kun kopiointi on päättynyt, videokamera ja
kuvanauhuri pysähtyvät automaattisesti.
Kopioinnin lopettaminen editoinnin aikana
Paina videokameran x-painiketta.
Easy Dubbing -kopioinnin lopettaminen
Videokamera pysähtyy, kun kopiointi on valmis.
Valikkoasetusten START-kohta palautuu
näyttöön.
Lopeta Easy Dubbing -kopiointi painamalla
EASY DUBBING-painiketta.
Huomautus
Jos valitset taustavärin asetukseksi FADE
vaiheessa 3, liitetyn kuvanauhurin mukaan voi
olla, ettei kuva näy oikeana.
Et voi nauhoittaa kuvanauhurilla, kun:
– nauha on lopussa
– suojaliuska on asennossa, jossa punainen
merkki on näkyvissä
– IR SETUP -koodi on väärä
– käytetty nauhoitustauon lopettamispainike on
väärä.
NOT READY -tiedote tulee näyttöön, kun
START-asetuksia ei ole määritetty.
Sådan foretager du nem
eftersynkonisering af et bånd
– Nem eftersynkronisering
Trin 5: Nem eftersynkronisering
Kontroller, at videokameraet og
videobåndoptageren er tilsluttet, og at
videobåndoptageren er indstillet til optagepause.
Når du anvender en videokameraoptager, skal
du sætte dens POWER-kontakt på VTR/VCR.
Sæt videokameraets POWER-kontakt på
PLAYER.
(1)Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge START, og tryk derefter på
drejeknappen.
(2)Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge EXECUTE, og tryk derefter på
drejeknappen.
Når eftersynkroniseringen afsluttes, stopper
videokameraet og videobåndoptageren
automatisk.
Sådan afbryder du eftersynkronisering under
redigering
Tryk på x på videokameraet.
Sådan afslutter du funktionen Nem
eftersynkronisering
Videokameraet afbrydes, når
eftersynkroniseringen er færdig. Displayet
vender derefter tilbage til START –
menuindstillingerne.
Tryk på EASY DUBBING for at deaktivere
funktionen Nem eftersynkronisering.
Bemærk!
Hvis du angiver baggrundsfarven til FADE
under 3, vises billedet måske ikke korrekt,
afhængigt af den tilsluttede videobåndoptager.
Du kan ikke optage på videobåndoptageren,
hvis:
– Der ikke er mere bånd.
– Skrivebeskyttelsestappen er indstillet til at vise
det røde mærke.
– IR SETUP-koden ikke er korrekt.
– Den knap, der anvendes til at annullere
optagepausen, ikke er den korrekte.
NOT READY vises på skærmen, hvis:
START ikke er foretaget.
110
Vain haluttujen otosten
kopiointi – Digitaalinen
ohjelman editointi
Eftersynkronisering af
bestemte sekvenser
– Digital programredigering
– Vain DCR-TRV140E
– Kun DCR-TRV140E
Voit kopioida valitsemasi otokset (ohjelmat)
editoitaviksi videokasetille käyttämättä
kuvanauhuria.
Voit valita otokset kuvan tarkkuudella. Voit
valita enintään 20 otosta.
Du kan kopiere bestemte sekvenser
(programmer) til redigering på et bånd uden at
betjene videobåndoptageren.
Du kan vælge sekvenser efter billeder. Du kan
indstille op til 20 programmer.
Tarpeeton otos/
Uønsket sekvens
Tarpeeton otos/
Uønsket sekvens
Editointi
Järjestyksen vaihto/
Skift rækkefølge
Redigering
Ennen digitaalisen ohjelman
editointitoiminnon käyttöä
Inden du benytter funktionen Digital
programredigering
Vaihe 1 Kuvanauhurin liittäminen (s. 111).
Vaihe 2 Kuvanauhurin asetusten valitseminen
(s. 112–117).
Vaihe 3 Kuvanauhurin tahdistuksen säätäminen
(s. 118).
Kun käytät kopioinnissa uudelleen samaa
kuvanauhuria, voi ohittaa vaiheet 2 ja 3.
Trin 1 Tilslutning af videobåndoptageren
(s. 111).
Trin 2 Indstilling af videobåndoptageren til
betjening (s. 112 til 117).
Trin 3 Justering af synkroniseringen af
videobåndoptageren (s. 118).
Hvis du foretager eftersynkronisering ved hjælp
af den samme videobåndoptager igen, kan du
springe Trin 2 og 3 over.
Digitaalisen ohjelman
editointitoiminnon käyttö
Toimenpide 1 Ohjelman valmistaminen (s. 120).
Toimenpide 2 Digitaalinen ohjelman editointi
(kopiointi videokasetille) (s. 122).
Vaihe 1: Kuvanauhurin
liittäminen
Voit liittää sekä A/V-liitäntäkaapelin että
i.LINK-kaapelin (DV-liitäntäkaapelin).
Jos käytät liittämiseen A/V-liitäntäkaapelia, liitä
laitteet sivulla 98 kuvatulla tavalla. Jos käytät
liittämiseen i.LINK-kaapelia (DVliitäntäkaapelia), liitä laitteet sivulla 100
kuvatulla tavalla.
Brug af funktionen Digital
programredigering
Handling 1 Oprettelse af programmet (s. 120).
Handling 2 Digital programredigering
(eftersynkronisering af et bånd)
(s. 122).
Trin 1: Tilslutning af
videobåndoptageren
Du kan både tilslutte A/V-tilslutningskablet og
i.LINK-kablet (DV-tilslutningskablet).
Når du anvender A/V-tilslutningskablet, skal du
tilslutte enhederne som vist på side 98. Hvis du
anvender i.LINK-kablet (DV-tilslutningskabel),
skal du tilslutte enhederne som vist på side 100.
111
Vain haluttujen otosten kopiointi
– Digitaalinen ohjelman editointi
Eftersynkronisering af bestemte
sekvenser – Digital programredigering
Vaihe 2: Kuvanauhurin asetusten
määrittäminen A/Vliitäntäkaapelin käyttöä
varten
Trin 2: Indstilling af
videobåndoptageren så
den kan optage ved hjælp
af A/V-tilslutningskablet
Voidaksesi käyttää kuvanauhuria editoinnissa
lähetä infrapunaohjaussignaali kuvanauhurin
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen.
Jos käytät liittämiseen vakiovarusteisiin
sisältyvää A/V-liitäntäkaapelia, noudata alla
olevia ohjeita (1)–(4), jotta ohjaussignaalin
lähetys onnistuu oikein.
Hvis du vil redigere ved hjælp af
videobåndoptageren, skal kontrolsignalet sendes
til videobåndoptagerens fjernbetjeningssensor
ved hjælp af en infrarød stråle.
Når du foretager tilslutning ved hjælp af det
medfølgende A/V-tilslutningskabel, skal du
udføre Trin (1) til (4) nedenfor for at sende
kontrolsignalet korrekt.
(1) Aseta IR SETUP -koodi.
1 Aseta videokameran POWER-kytkin
asentoon PLAYER.
2 Kytke liitettyyn kuvanauhuriin virta ja
aseta sen tuloliitäntävalinnaksi LINE.
Jos liitettävä nauhuri on videokamera,
aseta sen virtakytkin asentoon VCR/VTR.
3 Tuo valikko näkyviin painamalla MENU.
4Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä
ja paina sitten
säätöpyörää.
5 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä VIDEO EDIT ja paina sitten
säätöpyörää.
6 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä EDIT SET ja paina sitten
säätöpyörää.
7 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä CONTROL ja paina sitten
säätöpyörää.
8 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä IR ja paina sitten säätöpyörää.
9 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä IR SETUP ja paina sitten
säätöpyörää.
0 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä kuvanauhurisi IR SETUP koodinumero ja paina sitten säätöpyörää.
Katso koodi kohdasta "IR SETUP -koodit"
(s. 105).
112
(1) Indstil IR SETUP-koden
1 Sæt videokameraets POWER-kontakt på
PLAYER.
2 Tænd den tilsluttede videobåndoptager,
og sæt derefter indgangsvælgeren på
LINE.
Når du tilslutter en videokameraoptager,
skal du sætte dens POWER-kontakt på
VCR/VTR.
3 Tryk på MENU for at få vist menuen.
4 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for
at vælge
, og tryk derefter på
drejeknappen.
5 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for
at vælge VIDEO EDIT, og tryk derefter på
drejeknappen.
6 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for
at vælge EDIT SET, og tryk derefter på
drejeknappen.
7 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for
at vælge CONTROL, og tryk derefter på
drejeknappen.
8 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for
at vælge IR, og tryk derefter på
drejeknappen.
9 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for
at vælge IR SETUP, og tryk derefter på
drejeknappen.
0 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for
at vælge IR SETUP-kodenummeret for din
videobåndoptager, og tryk derefter på
drejeknappen.
Kontroller koden i “IR SETUP-koden”
(s. 105).
Eftersynkronisering af bestemte
sekvenser – Digital programredigering
Vain haluttujen otosten kopiointi
– Digitaalinen ohjelman editointi
PL
AY
1
OFF(CHG)
CA
ER
ER
POW
ME
3
MENU
RA
6-10
4
V I D EO E D I T
MA R K
UNDO
ERASE A L L
S T ART
ED I T SET
[ ME NU ] : E ND
0:00:00:00
IR
[ ME NU ] : E ND
0:00:00:00
IR
i L I NK
Redigering
TOT A L 0:00:00:00
SCENE 0
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
"C U T - I N "
"C U T - O U T "
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[ ME N U ] : E N D
5
V I D EO E D I T
MA R K
UNDO
ERASE A L L
S T ART
ED I T SET
0:00:00:00
1 IN
TOT A L 0:00:00:00
SCENE 0
[ ME NU ] : E ND
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
"C U T - I N "
"C U T - O U T "
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[ ME N U ] : E N D
0:00:00:00
3
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
"C U T - I N "
"C U T - O U T "
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[ ME N U ] : E N D
Editointi
OTHERS
ME L OD Y
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
V I D EO E D I T
R E T URN
0:00:00:00
3
113
Vain haluttujen otosten kopiointi
– Digitaalinen ohjelman editointi
Eftersynkronisering af bestemte
sekvenser – Digital programredigering
(2) Kuvanauhurin nauhoitustauon
peruutustilojen asettaminen
(2) Indstilling af funktioner så
optagepauser på
videobåndoptageren annulleres
1 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä PAUSEMODE ja paina sitten
säätöpyörää.
2 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä kuvanauhurin
nauhoitustauon peruutustila ja paina
sitten säätöpyörää.
1 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for
at vælge PAUSEMODE, og tryk derefter
på drejeknappen.
2 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for
at vælge den funktion, der skal anvendes
til at annullere videobåndoptagerens
optagepause. Tryk derefter på
drejeknappen.
1
2
V I D EO E D I T
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
Kuvanauhurin nauhoitustauon
peruutuspainikkeet
Painikkeet vaihtelevat kuvanauhurin mukaan.
Nauhoitustauon peruuttaminen:
– Valitse PAUSE, jos nauhoitustauon
peruutuspainike on X.
– Valitse REC, jos nauhoitustauon
peruutuspainike on z.
– Valitse PB, jos nauhoitustauon peruutuspainike
on N.
114
0:00:00:00
PAUSE
REC
PB
V I D EO E D I T
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
0:00:00:00
PAUSE
Knapper til annullering af
videobåndoptagerens optagepause
De tilgængelige knapper afhænger af den
anvendte videobåndoptager. Sådan annullerer
du en optagepause:
– Vælg PAUSE, hvis knappen til annullering af
optagepausen er X.
– Vælg REC, hvis knappen til annullering af
optagepausen er z.
– Vælg PB, hvis knappen til annullering af
optagepausen er N.
Vain haluttujen otosten kopiointi
– Digitaalinen ohjelman editointi
Eftersynkronisering af bestemte
sekvenser – Digital programredigering
(3) Videokameran ja kuvanauhurin
asettaminen vastakkain
(3) Placering af videokameraet og
videobåndoptageren over for
hinanden
Suuntaa videokamerassa oleva
infrapunalähetin kuvanauhurin
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen.
Aseta laitteet noin 30 cm:n päähän toisistaan
ja poista kaikki esteet niiden välistä.
Lokaliser videokameraets infrarøde
stråleudsender, og vend den mod
videobåndoptagerens fjernbetjeningssensor.
Placer enhederne omkring 30 cm fra
hinanden, og fjern eventuelle hindringer
mellem enhederne.
Infrapunalähetin/
Infrarød stråleudsender
Redigering
A/V-liitäntäjohto (vakiovaruste)/
A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Editointi
Kaukosäätimen
tunnistin/
Fjernbetjeningssensor
115
Vain haluttujen otosten kopiointi
– Digitaalinen ohjelman editointi
Eftersynkronisering af bestemte
sekvenser – Digital programredigering
(4) Kuvanauhurin toiminnan
varmistaminen
(4) Bekræftelse af videobåndoptagerhandlingen
1 Aseta kuvanauhuriin nauhoituskelpoinen
videokasetti ja kytke kuvanauhuri
nauhoitusvalmiustilaan.
2 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä IR TEST ja paina sitten
säätöpyörää.
3 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä EXECUTE ja paina sitten
säätöpyörää.
Jos kuvanauhuri käynnistää
nauhoituksen, asetukset ovat oikeat.
Kun suoritus on valmis, ilmaisin muuttuu
muotoon COMPLETE.
1 Isæt et bånd, der kan optages på, i
videobåndoptageren, og indstil derefter
denne til optagepause.
2 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for
at vælge IR TEST, og tryk derefter på
drejeknappen.
3 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for
at vælge EXECUTE, og tryk derefter på
drejeknappen.
Hvis videobåndoptageren begynder at
optage, er indstillingen korrekt.
Når optagelsen er færdig, ændres
indikatoren til COMPLETE.
2
3
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
"C U T - I N "
"C U T - O U T "
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[ ME N U ] : E N D
Jos kuvanauhuri ei toimi oikein
•Kun olet katsonut koodin kohdasta "IR SETUP
-koodit", valitse IR SETUP- tai PAUSEMODEasetus uudelleen.
•Sijoita videokamera vähintään 30 cm:n päähän
kuvanauhurista.
•Katso lisätietoja kuvanauhurin käyttöohjeista.
116
0:00:00:00
ENGAGE
REC PAUSE
RETURN
EXECUTE
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
"C U T - I N "
"C U T - O U T "
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[ ME N U ] : E N D
0:00:00:00
COMPLETE
Hvis videobåndoptageren ikke fungerer
korrekt
•Når du har kontrolleret koden i “IR SETUPkoden”, skal du indstille IR SETUP eller
PAUSEMODE igen.
•Placer videokameraet mindst 30 cm væk fra
videobåndoptageren.
•Se brugervejledningen til videobåndoptageren.
Vain haluttujen otosten kopiointi
– Digitaalinen ohjelman editointi
Eftersynkronisering af bestemte
sekvenser – Digital programredigering
Vaihe 2: Kuvanauhurin asetusten
määrittäminen i.LINKkaapelin käyttöä varten
(DV-liitäntäkaapeli)
Trin 2: Indstilling af
videobåndoptageren så den
fungerer sammen med
i.LINK-tilslutningskablet
(DV-tilslutningskabel)
Redigering
PL
AY
1
Hvis du foretager tilslutning ved hjælp af i.LINKkablet (DV-tilslutningskabel) (medfølger ikke),
skal du følge nedenstående fremgangsmåde.
(1) Sæt videokameraets POWER-kontakt på
PLAYER.
(2) Tænd den tilsluttede videobåndoptager, og sæt
derefter indgangsvælgeren på DV input.
Når du tilslutter en digital videokameraoptager,
skal du sætte dens POWER-kontakt på VCR/VTR.
(3) Tryk på MENU for at få vist menuen.
(4) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge
, og tryk derefter på drejeknappen.
(5) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge VIDEO EDIT, og tryk derefter på
drejeknappen.
(6) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge EDIT SET, og tryk derefter på
drejeknappen.
(7) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge CONTROL, og tryk derefter på
drejeknappen.
(8) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge i.LINK, og tryk derefter på
drejeknappen.
Editointi
Jos käytät liittämiseen i.LINK-kaapelia (DVliitäntäkaapelia) (lisävaruste), toimi seuraavassa
kuvatulla tavalla.
(1) Aseta videokameran POWER-kytkin asentoon
PLAYER.
(2) Kytke liitettyyn kuvanauhuriin virta ja aseta sen
tuloliitäntävalinnaksi DV-tulo.
Jos liitettävä nauhuri on digitaalinen
videokamera, aseta sen POWER-kytkin asentoon
VCR/VTR.
(3) Tuo valikko näkyviin painamalla MENU.
(4) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä
ja paina sitten säätöpyörää.
(5) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä VIDEO EDIT ja paina sitten
säätöpyörää.
(6) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä EDIT SET ja paina sitten
säätöpyörää.
(7) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä CONTROL ja paina sitten
säätöpyörää.
(8) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä i.LINK ja paina sitten säätöpyörää.
OFF(CHG)
CA
ER
ER
POW
ME
3
MENU
RA
6-8
4
OTHERS
BEEP
ME L OD Y
COMMA ND E R
D I SP L AY
V I D EO E D I T
R E T URN
V I D EO E D I T
MA R K
UNDO
ERASE A L L
S T ART
ED I T SET
[ ME NU ] : E ND
0:00:00:00
IR
TOT A L 0:00:00:00
SCENE 0
[ ME NU ] : E ND
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
"C U T - I N "
"C U T - O U T "
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[ ME N U ] : E N D
0:00:00:00
IR
i . L I NK
5
V I D EO E D I T
MA R K
UNDO
ERASE A L L
S T ART
ED I T SET
0:00:00:00
1 IN
TOT A L 0:00:00:00
SCENE 0
[ ME NU ] : E ND
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
"C U T - I N "
"C U T - O U T "
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[ ME N U ] : E N D
0:00:00:00
IR
i . L I NK
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
"C U T - I N "
"C U T - O U T "
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[ ME N U ] : E N D
0:00:00:00
i . L I NK
117
Vain haluttujen otosten kopiointi
– Digitaalinen ohjelman editointi
Vaihe 3: Kuvanauhurin
tahdistuksen
säätäminen
Voit säätää videokameran ja kuvanauhurin tahdistusta.
Pidä kynä ja paperia saatavillasi muistiinpanoja varten.
Poista ensin videokasetti videokamerasta.
(1) Aseta videokameran POWER-kytkin asentoon
PLAYER.
(2) Lataa kuvanauhuriin tyhjä videokasetti (tai
videokasetti, jossa olevan vanhan nauhoituksen
päälle haluat nauhoittaa) ja kytke kuvanauhuri
nauhoitustaukotilaan.
Jos olet valinnut CONTROL-asetukseksi
vaihtoehdon i.LINK, sinun ei tarvitse kytkeä
kuvanauhuria nauhoitustaukotilaan.
(3) Tuo valikko näkyviin painamalla MENU.
(4) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
ja paina sitten säätöpyörää.
kiertämällä
(5) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää kiertämällä
VIDEO EDIT ja paina sitten säätöpyörää.
(6) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä EDIT SET ja paina sitten
säätöpyörää.
(7) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä ADJ TEST ja paina sitten
säätöpyörää.
(8) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä EXECUTE ja paina sitten säätöpyörää.
Nauhalle tallentuu 5 kertaa sana IN ja sana OUT
tahdistuksen vaatimien numeroarvojen
laskemista varten.
EXECUTING-ilmaisin vilkkuu näytössä. Kun
suoritus on valmis, ilmaisin muuttuu muotoon
COMPLETE.
(9) Kelaa kuvanauhurissa oleva videokasetti taakse
ja käynnistä hidastettu toisto.
Kirjoita muistiin jokaisen IN-jakson alun
numeroarvo ja jokaisen OUT-jakson lopun
numeroarvo.
(10) Laske kaikkien IN-jaksojen alun numeroarvojen
keskiarvo ja kaikkien OUT-jaksojen lopun
numeroarvojen keskiarvo.
(11) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä "CUT-IN" ja paina sitten säätöpyörää.
(12) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä IN-numeroarvojen keskiarvo ja paina
sitten säätöpyörää.
Kuvanauhuri asettaa nauhoituksen lasketun
aloituskohdan.
(13) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää kiertämällä
"CUT-OUT" ja paina sitten säätöpyörää.
(14) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä OUT-numeroarvojen keskiarvo ja
paina sitten säätöpyörää.
Kuvanauhuri asettaa nauhoituksen lasketun
lopetuskohdan.
118
Eftersynkronisering af bestemte
sekvenser – Digital programredigering
Trin 3: Justering af
synkroniseringen af
videobåndoptageren
Du kan justere synkroniseringen af videokameraet og
videobåndoptageren. Sørg for at have kuglepen og
papir parat, så du kan tage noter. Inden du foretager
handlingen, skal du tage kassetten ud af videokameraet.
(1) Sæt videokameraets POWER-kontakt på
PLAYER.
(2) Sæt et uindspillet bånd (eller et bånd, som du vil
optage over) i videobåndoptageren, og indstil
den derefter til optagepause.
Hvis du vælger i.LINK under CONTROL,
behøver du ikke at indstille til optagepause.
(3) Tryk på MENU for at få vist menuen.
(4) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge
, og tryk derefter på drejeknappen.
(5) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge VIDEO EDIT, og tryk derefter på
drejeknappen.
(6) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at vælge
EDIT SET, og tryk derefter på drejeknappen.
(7) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge ADJ TEST, og tryk derefter på
drejeknappen.
(8) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at vælge
EXECUTE, og tryk derefter på drejeknappen.
IN og OUT optages på et billede fem gange for at
beregne de numeriske værdier for justering af
synkroniseringen.
Indikatoren EXECUTING vises på skærmen. Når
dette er fuldført, ændres indikatoren til
COMPLETE.
(9) Spol båndet i videobåndoptageren tilbage, og
påbegynd derefter langsom afspilning.
Nedskriv den første numeriske værdi for hver
IN og den sidste numeriske værdi for hver OUT.
(10) Beregn gennemsnittet af alle de første numeriske
værdier for hver IN samt gennemsnittet for alle
de sidste numeriske værdier for hver OUT.
(11) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge “CUT-IN”, og tryk derefter på
drejeknappen.
(12) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge den gennemsnitlige numeriske værdi af
IN, og tryk derefter på drejeknappen.
Den beregnede startposition for optagelse er
således angivet.
(13) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge “CUT-OUT”, og tryk derefter på
drejeknappen.
(14) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge den gennemsnitlige numeriske værdi af
OUT, og tryk derefter på drejeknappen.
Den beregnede stopposition for optagelse er
således angivet.
Vain haluttujen otosten kopiointi
– Digitaalinen ohjelman editointi
Eftersynkronisering af bestemte
sekvenser – Digital programredigering
(15) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä
RETURN ja paina sitten
säätöpyörää.
(15) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge
RETURN, og tryk derefter på
drejeknappen.
11
0:00:00:00
V I DEO ED I T
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
0:00:00:00
0
13
Huomautuksia
•Kun käytät liittämisessä i.LINK-kaapelia (DVliitäntäkaapelia), et välttämättä pysty
ohjaamaan kopiointitoimintoa oikein. Tämä
riippuu kuvanauhurista.
Valitse kuvanauhurin valikkoasetuksissa
CONTROL-kohdan asetukseksi IR.
•Kun olet toiminut vaiheen 3 mukaisesti,
tahdistuksen säätöön liittyvää kuvaa
nauhoitetaan noin 50 sekunnin ajan.
•Jos aloitat nauhoituksen videonauhan alusta,
ensimmäiset sekunnit eivät välttämättä
nauhoitu oikein. Jätä nauhan alkuun noin
10 sekuntia tyhjää ennen nauhoituksen
aloittamista.
Jos käytät liittämiseen i.LINK-kaapelia
(DV-liitäntäkaapelia)
Video- ja äänisignaalit siirtyvät kahden
digitaalisen liitännän välillä digitaalisessa
muodossa laadukkaan editoinnin
mahdollistamiseksi.
0
V I DEO ED I T
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
Redigering
V I DEO ED I T
0:00:00:00
ED I T SE T
CON T RO L
A D J T E S T R E T URN
” CU T - I N ”
E X E CU T E
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
0:00:00:00
DEO ED I T
[ ME NU ] :VEIND
ED I T SE T
CON T RO L
E
X
E
CU
T I NG
AD J T ES T
” CU T - I N ”
.
No . 2
” CU T -OU T ”
IN
I R SE TUP
P A U S EMOD E + 2 1 5
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] :VEI ND
0:00:00:00
DEO ED I T
ED I T SE T
CON T RO L
A D J T E S T COMP L E T E
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
0:00:00:00
Editointi
7,8
V I DEO ED I T
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
V I DEO ED I T
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
0:00:00:00
0
0
Bemærkninger
•Afhængigt af den anvendte videobåndoptager
kan du muligvis ikke betjene
eftersynkroniseringsfunktionen korrekt, hvis du
foretager tilslutning ved hjælp af i.LINK-kablet
(DV-tilslutningskablet).
Indstil CONTROL til IR i videokameraets
menuindstillinger.
•Når du har udført Trin 3, optages billedet til
justering af synkroniseringen i omkring
50 sekunder.
•Hvis du begynder at optage helt fra starten af
båndet, er det muligt, at de første par sekunder
på båndet ikke bliver optaget ordentligt. Der
skal gå omkring 10 sekunder, inden du
begynder at optage.
Tilslutning ved hjælp af i.LINK-kablet
(DV-tilslutningskabel)
Ved hjælp af en digital-digital forbindelse
overføres video- og lydsignaler i digital form, så
du kan foretage redigering af høj kvalitet.
119
Eftersynkronisering af bestemte
sekvenser – Digital programredigering
Vain haluttujen otosten kopiointi
– Digitaalinen ohjelman editointi
Toimenpide 1: Ohjelman
valmistaminen
Handling 1: Oprettelse af
programmet
(1) Lataa videokameraan toistettava videokasetti ja
lataa kuvanauhuriin nauhoitettava videokasetti.
(2) Tuo valikko näkyviin painamalla MENU.
(3) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä
ja paina sitten säätöpyörää.
(4) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä VIDEO EDIT ja paina sitten
säätöpyörää.
(5) Etsi ensimmäisen upotettavan otoksen alku
videonauhan ohjauspainikkeiden avulla ja kytke
nauhuri sitten toistotaukotilaan.
(6) Paina SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää.
Videokamera asettaa ensimmäisen ohjelman INkohdan, ja ohjelman merkin yläosa muuttuu
vaaleansiniseksi.
(7) Etsi ensimmäisen upotettavan otoksen loppu
videonauhan ohjauspainikkeiden avulla ja kytke
nauhuri sitten toistotaukotilaan.
(8) Paina SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää.
Videokamera asettaa ensimmäisen ohjelman
OUT-kohdan, ja ohjelman merkin alaosa
muuttuu vaaleansiniseksi.
(9) Aseta ohjelma valmiiksi toistamalla vaiheita 5–8.
Kun ohjelma on asetettu, ohjelman merkki
muuttuu vaaleansiniseksi.
Voit asettaa enintään 20 ohjelmaa.
(1) Sæt båndet til afspilning i videokameraet, og
isæt et bånd til optagelse i videobåndoptageren.
(2) Tryk på MENU for at få vist menuen.
(3) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge
, og tryk derefter på drejeknappen.
(4) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge VIDEO EDIT, og tryk derefter på
drejeknappen.
(5) Søg efter begyndelsen af den første sekvens, du
vil indsætte, ved hjælp af
videobetjeningsknapperne, og stop derefter
afspilningen midlertidigt.
(6) Tryk på SEL/PUSH EXEC-drejeknappen.
Det første programs IN-punkt er indstillet, og den
øverste del af programmærket får en lyseblå farve.
(7) Søg efter slutningen af den første sekvens, du vil
indsætte, ved hjælp af videobetjeningsknapperne,
og stop derefter afspilningen midlertidigt.
(8) Tryk på SEL/PUSH EXEC-drejeknappen.
Det første programs OUT-punkt er indstillet, og
den nederste del af programmærket får en
lyseblå farve.
(9) Indstil programmet ved at gentage Trin 5 til 8.
Når programmet er indstillet, får programmærket
en lyseblå farve.
Du kan højst indstille 20 programmer.
5,7
STOP
PLAY
REW
FF
PAUSE
4
OTHERS
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
V I D EO E D I T R E A D Y
R E T URN
V I D EO E D I T
MA R K
UNDO
ERASE A L L
S T ART
ED I T SE T
0:3 2:3 0:1 4
1 IN
T O T A L 0:0 0:0 0:0 0
SCENE 0
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
6,8,9
V I D EO E D I T
MA R K
UNDO
ERASE A L L
S T ART
ED I T SE T
120
0:0 8:5 5:0 6
1 OU T
V I D EO E D I T
MA R K
UNDO
ERASE A L L
S T ART
ED I T SE T
0:0 9:0 7:0 6
2 IN
V I D EO E D I T
MA R K
UNDO
ERASE A L L
S T ART
ED I T SE T
0:1 0:0 1:2 3
4 IN
T O T A L 0:0 0:0 0:0 0
SCENE 0
T O T A L 0:0 0:1 2:1 3
SCENE 1
T O T A L 0:0 0:4 7:1 2
SCENE 3
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
Vain haluttujen otosten kopiointi
– Digitaalinen ohjelman editointi
Eftersynkronisering af bestemte
sekvenser – Digital programredigering
Asetetun ohjelman poistaminen
Sletning af et program, som du har
indstillet
Poista ensin viimeksi asetetun ohjelman OUTkohta ja sitten IN-kohta.
(1) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä UNDO ja paina sitten
säätöpyörää.
Viimeksi asetetun ohjelman merkki vilkkuu.
(2) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä EXECUTE ja paina sitten
säätöpyörää.
Ohjelman merkki katoaa, ja asetus peruuntuu.
Poiston peruuttaminen
Valitse RETURN vaiheessa 2.
Kaikkien ohjelmien poiston peruuttaminen
Valitse RETURN vaiheessa 3.
Asetetun ohjelman peruuttaminen
Paina MENU-painiketta.
Ohjelma säilyy muistissa, kunnes poistat kasetin
videokamerasta.
Huomautus
Et voi käyttää nauhoitusta digitaalisen ohjelman
editoinnin aikana.
Nauhan tyhjä kohta
Et voi asettaa IN- tai OUT-kohtaa nauhan tyhjään
kohtaan.
Jos nauhalla on IN- ja OUT-kohdan välissä
tyhjä osuus
Kokonaisaikakoodi ei ehkä näy oikein.
Sådan annullerer du en sletning
Vælg RETURN i Trin 2.
Sletning af alle programmer
(1) Vælg VIDEO EDIT i menuindstillingerne.
(2)Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge ERASE ALL, og tryk derefter på
drejeknappen.
Alle programmærkerne vises.
(3) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge EXECUTE, og tryk derefter på
drejeknappen.
Programmærkerne slettes, og indstillingen
annulleres.
Redigering
(1) Valitse valikkoasetuksista VIDEO EDIT.
(2)Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä ERASE ALL ja paina sitten
säätöpyörää.
Kaikki ohjelmien merkit vilkkuvat.
(3) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä EXECUTE ja paina sitten
säätöpyörää.
Ohjelmien merkit katoavat, ja asetukset
peruuntuvat.
Editointi
Kaikkien ohjelmien poistaminen
Slet først OUT og derefter IN fra det senest
indstillede program.
(1) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge UNDO, og tryk derefter på
drejeknappen.
Mærket for det senest indstillede program
vises.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge EXECUTE, og tryk derefter på
drejeknappen.
Programmærket slettes, og indstillingen
annulleres.
Sådan annullerer du sletning af alle
programmer
Vælg RETURN i Trin 3.
Sådan annullerer du et program, som du har
indstillet
Tryk på MENU.
Programmet lagres i hukommelsen, indtil båndet
tages ud.
Bemærk!
Du kan ikke foretage optagelse under Digital
programredigering.
En tom sektion på båndet
Du kan ikke indstille IN eller OUT på en tom
sektion på båndet.
Hvis der er en tom sektion mellem IN og OUT
på båndet
Den samlede tidskode vises muligvis ikke
korrekt.
121
Vain haluttujen otosten kopiointi
– Digitaalinen ohjelman editointi
Eftersynkronisering af bestemte
sekvenser – Digital programredigering
Toimenpide 2: Digitaalinen
ohjelman editointi (kopiointi
videokasetille)
Handling 2: Digital
programredigering
(eftersynkronisering af et bånd)
Varmista, että olet liittänyt videokameran
kuvanauhuriin ja asettanut kuvanauhurin
nauhoitustaukotilaan. Tämä toimenpide ei ole
tarpeen, jos käytät liittämiseen i.LINK-kaapelia
(DV-liitäntäkaapelia).
Jos liitettävä nauhuri on digitaalinen
videokamera, aseta sen POWER-kytkin asentoon
VCR/VTR.
(1) Valitse VIDEO EDIT. Valitse SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörää kiertämällä START ja
paina sitten säätöpyörää.
(2) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä EXECUTE ja paina sitten
säätöpyörää.
Etsi ensimmäisen ohjelman alku ja aloita
kopiointi.
Ohjelman merkki vilkkuu.
SEARCH-ilmaisin näkyy näytössä etsinnän
ajan. EDITING-ilmaisin näkyy näytössä
editoinnin aikana.
Kun kopiointi on valmis, ohjelman merkki
muuttuu vaaleansiniseksi.
Kun kopiointi on päättynyt, videokamera ja
kuvanauhuri pysähtyvät automaattisesti.
Kopioinnin lopettaminen editoinnin aikana
Paina videokameran x-painiketta.
Digitaalisen ohjelman editointitoiminnon
lopettaminen
Videokamera pysähtyy, kun kopiointi on valmis.
Valikkoasetusten VIDEO EDIT -kohta palautuu
näyttöön.
Lopeta digitaalinen ohjelman editointitoiminto
painamalla MENU-painiketta.
Et voi nauhoittaa kuvanauhurilla, kun:
– nauha on lopussa
– kasetin suojaliuska on lukitussa asennossa
– IR SETUP -koodi on väärä (kun IR on valittuna)
– nauhoitustauon lopettamispainike on väärä
(kun IR on valittuna).
NOT READY -ilmoitus tulee näyttöön, kun
– digitaaliseen ohjelman editointiin liittyvää
ohjelmaa ei ole vielä tehty
– i.LINK on valittuna, mutta i.LINK-kaapelia
(DV-liitäntäkaapelia) ei ole liitetty
– liitettyyn kuvanauhuriin ei ole kytketty virtaa
(kun asetat i.LINK-yhteyttä).
122
Kontroller, at videokameraet og
videobåndoptageren er tilsluttet, og at
videobåndoptageren er indstillet til optagepause.
Denne fremgangsmåde er ikke nødvendig, hvis du
benytter i.LINK-kablet (DV-tilslutningskabel).
Når du anvender en digital videokameraoptager,
skal du sætte dens POWER-kontakt på VCR/VTR.
(1) Vælg VIDEO EDIT. Drej SEL/PUSH EXECdrejeknappen for at vælge START, og tryk
derefter på drejeknappen.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at vælge
EXECUTE, og tryk derefter på drejeknappen.
Søg efter begyndelsen af det første program, og
begynd derefter eftersynkroniseringen.
Programmærket vises.
SEARCH-indikatoren vises under en søgning,
og EDITING-indikatoren vises under redigering
på skærmen.
Programmærket får en lyseblå farve, når
eftersynkroniseringen er udført.
Når eftersynkroniseringen afsluttes, stopper
videokameraet og videobåndoptageren
automatisk.
Sådan afbryder du eftersynkronisering under
redigering
Tryk på x på videokameraet.
Sådan afslutter du funktionen Digital
programredigering
Videokameraet afbrydes, når
eftersynkroniseringen er færdig. Displayet
vender derefter tilbage til VIDEO EDIT i
menuindstillingerne.
Tryk på MENU for at afslutte Digital
programredigering.
Du kan ikke optage på videobåndoptageren, hvis:
– Der ikke er mere bånd.
– Skrivebeskyttelsestappen på kassetten er låst.
– IR SETUP-koden ikke er korrekt (hvis IR er valgt).
– Den knap, der anvendes til at annullere
optagepausen, ikke er den korrekte (hvis IR er valgt).
NOT READY vises på LCD-skærmen, hvis:
– Programmet til at betjene Digital
programredigering endnu ikke er oprettet.
– i.LINK er valgt, men i.LINK-kablet (DVtilslutningskablet) ikke er tilsluttet.
– Den tilsluttede videobåndoptager ikke er tændt
(hvis du angiver i.LINK).
— Liittäminen tietokoneeseen —
— Pc-tilslutning —
Kuvien katseleminen
Visning af billeder ved hjælp af
tietokoneessa – USB-yhteys computeren – USB-Streaming
(vain Windowsin käyttäjät) (kun Windows-brugere)
— vain DCR-TRV140E
Jos liität videokameran ja tietokoneen toisiinsa
vakiovarusteisiin sisältyvällä USB-kaapelilla, voit
katsella videokamerasta toistuvaa liikkuvaa
kuvaa ja nauhalle tallennettuja still-kuvia
tietokoneesta. Jos sieppaat videokamerasta
suoraan tulevan tai nauhalle nauhoitetun kuvan
tietokoneeseen, voit lisäksi käsitellä tai editoida
kuvaa tietokoneeseen asennetulla ohjelmistolla ja
liittää sen sähköpostiviestin liitetiedostoksi.
— kun DCR-TRV140E
Hvis du tilslutter camcorderen og computeren
ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, kan du
anvende computeren til at vise live-billeder fra
camcorderen og billeder, der er optaget på bånd.
Du kan desuden, hvis du optager live-billeder fra
camcorderen og billeder, der er optaget på bånd,
på computeren, behandle eller redigere dem via
computersoftware og vedhæfte dem i en e-mail.
Brug af funktionen USB-Streaming
USB-yhteyden käyttäminen
•Installation af USB-driveren (s. 125).
•Installation af “PIXELA ImageMixer Ver1.0 for
Sony” (s. 129).
•Optagelse af billeder ved hjælp af “PIXELA
ImageMixer Ver1.0 for Sony” (s. 130).
Anbefalet computermiljø
Suositeltava tietokoneympäristö
Operativsystem:
Microsoft Windows 98SE, Windows Me,
Windows 2000 Professional, Windows XP Home
Edition eller Windows XP Professional
(standardinstallation)
Hvis der er tale om et opgraderet
operativsystem, er det dog ikke sikkert, at driften
er fejlfri.
Hvis du anvender Windows 98, kan du ikke
optage lyde.
CPU:
Mindst 500 MHz Intel Pentium III eller hurtigere
(800 MHz eller hurtigere anbefales)
Program:
DirectX 8.0a eller nyere
Lydsystem:
16-bit stereolydkort og højttalere
Hukommelse:
64 MB eller mere
Harddisk:
Mindst 200 MB tilgængelig plads på harddisken
til installation
1 GB plads på harddisken eller mere anbefales til
arbejdsområdet (afhængigt af størrelsen på filen
med redigeringsbillederne)
Pc-tilslutning
Käyttöjärjestelmä:
Microsoft Windows 98SE, Windows Me,
Windows 2000 Professional, Windows XP Home
Edition tai Windows XP Professional
(vakioasennus)
Toiminta ei kuitenkaan ole taattua, jos yllä
mainitut ympäristöt ovat aiemmista versioista
päivitettyjä.
Jos käytät Windows 98:aa, et voi siepata ääntä.
Prosessori:
500 MHz:n Intel Pentium III tai nopeampi
(800 MHz tai nopeampi suositeltava)
Sovellus:
DirectX 8.0a tai uudempi
Äänijärjestelmä:
16-bittinen stereoäänikortti ja kaiuttimet
Muisti:
Vähintään 64 Mt
Kiintolevy:
Vähintään 200 Mt vapaata kiintolevytilaa
asennusta varten
Vähintään 1 Gt kiintolevytilaa suositeltava
työaluetta varten (editoitavien kuvatiedostojen
koon mukaan).
Liittäminen tietokoneeseen
•USB-ohjaimen asentaminen (s. 125).
•"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony" ohjelman asentaminen (s. 129).
•Kuvien sieppaaminen "PIXELA ImageMixer
Ver.1.0 for Sony" -ohjelmalla (s. 130).
123
Kuvien katseleminen tietokoneessa
– USB-yhteys (vain Windowsin käyttäjät)
Visning af billeder ved hjælp af computeren
– USB-Streaming (kun Windows-brugere)
Näyttö:
Näytönohjaimessa 4 Mt VRAM-muistia,
vähintään 800 × 600 pisteen täysvärinäyttö
(16-bittiset värit, 65 000 väriä), Direct Draw yhteensopivuus. (Jos kuvapisteitä on vähemmän
kuin 800 × 600 tai värejä 256 tai vähemmän, tämä
tuote ei toimi oikein.)
Muut:
Tämä tuote on yhteensopiva DirectX-tekniikan
kanssa, joten DirectX on asennettava.
Skærm:
4 MB VRAM-skærmkort, mindst 800 × 600 dot
High farve (16-bit farve, 65 000 farver), Direct
Draw-skærmkort (ved 800 × 600 dot eller mindre,
256 farver og mindre fungerer dette produkt ikke
korrekt).
Andet:
Dette produkt er kompatibelt med DirectXteknologien, så det er nødvendigt at installere
DirectX.
USB-liitäntä on vakiovarusteena.
USB-stikket medfølger som standard.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä
Macintosh-tietokoneessa.
Huomautuksia
•Toiminta ei ole taattua, jos liität vähintään 2
USB-laitetta samaan tietokoneeseen
samanaikaisesti tai käytät keskitintä.
•Samanaikaisesti käytettävien USB-laitteiden
tyypin mukaan voi olla, etteivät kaikki laitteet
toimi.
•Toiminta ei ole taattua kaikissa edellä
suositelluissa tietokoneympäristöissä.
•Microsoft ja Windows ovat Microsoft
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
•Pentium on Intel Corporationin tavaramerkki
tai rekisteröity tavaramerkki.
•Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat
olla vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
•Lisäksi merkkejä "™" ja "®" ei ole mainittu tässä
oppaassa.
124
Denne funktion er ikke tilgængelig på
Macintosh.
Bemærkninger
•Det garanteres ikke, at driften er fejlfri, hvis du
tilslutter to eller flere USB-enheder til en enkelt
computer på samme tid, eller hvis du anvender
en hub.
•Afhængigt af den type USB-udstyr, der
anvendes samtidigt, er det muligt, at noget
udstyr ikke fungerer.
•Det garanteres ikke, at driften er fejlfri for alle
de ovenfor anbefalede computermiljøer.
•Microsoft og Windows er registrerede
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
•Pentium er enten et registreret varemærke eller
et varemærke tilhørende Intel Corporation.
•Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
brugervejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de
respektive virksomheder.
•Desuden nævnes hverken “™” eller “®” i
denne vejledning.
Kuvien katseleminen tietokoneessa
– USB-yhteys (vain Windowsin käyttäjät)
USB-ohjaimen asentaminen
Visning af billeder ved hjælp af computeren
– USB-Streaming (kun Windows-brugere)
Installation af USB-driveren
Asenna tietokoneeseen USB-ohjain, ennen kuin
liität videokameran tietokoneeseen. USB-ohjain
on videokameran vakiovarusteisiin sisältyvällä
CD-ROM-levyllä samassa paikassa kuin kuvien
katseluun käytettävä sovellusohjelmisto.
Inden du tilslutter camcorderen til computeren,
skal du installere USB-driveren på computeren.
USB-driveren findes sammen med softwaren til
billedvisning på den CD-ROM, der følger med
camcorderen.
Toimi ohjeissa mainittujen vaiheiden
mukaisesti, ennen kuin liität USB-kaapelin
tietokoneeseen.
Liitä USB-kaapeli vaiheessa 8.
Sørg for at følge trinene, før du tilslutter
USB-kablet til computeren.
Tilslut USB-kablet i trin 8.
Windows 98 SE:n, Windows Me:n, Windows
2000 Professionalin ja Windows XP:n käyttäjät
Kirjaudu järjestelmään järjestelmänvalvojan
käyttöoikeuksin (Windows 2000 Professionalin
tai Windows XP:n käyttäjät).
(1) Kytke tietokoneeseen virta ja odota, kunnes
Windows on latautunut.
(2) Aseta videokameran vakiovarusteisiin
sisältyvä CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
Sovellusohjelmistonäyttö tulee näkyviin.
(3) Siirrä osoitin kohtaan "USB Driver" ja
napsauta. USB-ohjaimen asennus alkaa.
Til brugere af Windows 98 SE, Windows Me,
Windows 2000 Professional og Windows XP
Log på med administratorrettigheder (brugere af
Windows 2000 Professional og Windows XP).
(1) Tænd computeren, og vent på, at Windows
indlæses.
(2) Isæt den medfølgende cd-rom i computerens
cd-rom-drev. Programskærmbilledet vises.
(3) Flyt markøren til “USB-Driver”, og klik.
Installationen af USB-driveren begynder.
Pc-tilslutning
Hvis USB-driveren ikke er blevet registreret
korrekt, fordi computeren blev tilsluttet
camcorderen, inden USB-driveren blev
installeret, skal du installere USB-driveren
igen ved at følge fremgangsmåden på side
127.
Liittäminen tietokoneeseen
Jos USB-ohjain on rekisteröity väärin, koska
tietokone on liitetty videokameraan ennen
USB-ohjaimen asennusta, asenna USB-ohjain
uudelleen sivulla 127 kuvatulla tavalla.
125
Kuvien katseleminen tietokoneessa
– USB-yhteys (vain Windowsin käyttäjät)
Visning af billeder ved hjælp af computeren
– USB-Streaming (kun Windows-brugere)
(4) Asenna USB-ohjain näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
(5) Liitä verkkolaite videokameraan ja sitten
pistorasiaan.
(6) Aseta POWER-kytkin asentoon CAMERA tai
PLAYER.
(7) Valitse valikkoasetuksissa
-kohdan USB
STREAM -asetukseksi ON (s. 142).
(8) Kun CD-ROM-levy on asemassa, liitä
videokameran USB-liitäntä tietokoneen USBliitäntään käyttämällä videokameran
vakiovarusteisiin sisältyvää USB-kaapelia.
Tietokone tunnistaa videokameran, ja
Windowsin ohjattu uuden laitteen
lisäystoiminto käynnistyy.
(4) Følg vejledningen på skærmen for at installere
USB-driveren.
(5) Tilslut lysnetadapteren til camcorderen og
derefter til en stikkontakt i væggen.
(6) Sæt POWER-knappen på CAMERA eller
PLAYER.
i
(7) Vælg USB STREAM til ON i
menuindstillingerne (s. 150).
(8) Tilslut USB-bøsningen på camcorderen til
USB-stikket på computeren ved hjælp af det
vedlagte USB-kabel, mens cd-rom’en er isat.
Computeren genkender camcorderen, og
Windows-guiden Tilføj hardware starter.
USB-liitäntään/Til USB-stikket
Tietokone/
Computer
USB-kaapeli (vakiovaruste)/
USB-kabel (medfølger)
Til
(USB) -liitäntään/
(USB)-bøsningen
(9) Noudata näyttöön tulevia ohjeita, kunnes
ohjatun uuden laitteen lisäystoiminto
ilmoittaa, että USB-ohjaimet on asennettu.
Ohjattu uuden laitteen lisäystoiminto
käynnistyy kolme kertaa, koska
asennusohjelma asentaa kolme USB-ohjainta.
Suorita asennus loppuun keskeyttämättä sitä.
(9) Følg anvisningerne på skærmen, indtil guiden
Tilføj hardware tilkendegiver, at USBdriverne er blevet installeret. Guiden Tilføj
hardware starter tre gange, fordi der
installeres tre forskellige USB-drivere. Lad
guiden udføre installationen uden
afbrydelser.
Jos "Tiedostoja tarvitaan" -näyttö tulee
näkyviin (Windows 2000 Professionalin ja
Windows XP:n käyttäjille)
Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan ja valitse
"Selaa..." t "Oma tietokone" t "ImageMixer"
t "sonyhcb.sys" ja napsauta "OK"-painiketta.
Hvis skærmbilledet “Nødvendige filer” vises
(brugere af Windows 2000 Professional og
Windows XP)
Læg cd-rom’en i cd-rom-drevet, og vælg
“Gennemse....” t “Denne computer” t
“ImageMixer” t “sonyhcb.sys”, og klik på
knappen “OK”.
Kun asennus on valmis, siirry kohtaan "PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony" -ohjelman
asentaminen sivulla 129.
126
Installationen er færdig. Fortsæt til Installation af
“PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony” på side
129.
Kuvien katseleminen tietokoneessa
– USB-yhteys (vain Windowsin käyttäjät)
Visning af billeder ved hjælp af computeren
– USB-Streaming (kun Windows-brugere)
Jos USB-ohjaimen asennus ei onnistu
Hvis du ikke kan installere USBdriveren
USB-ohjain on rekisteröity väärin, jos liitit
tietokoneen videokameraan, ennen kuin USBohjaimen asennus päättyi. Asenna USB-ohjain
oikein seuraavassa olevien ohjeiden mukaan.
Vaihe 1 Poista väärän USB-ohjaimen asennus
1 Kytke tietokoneeseen virta ja odota, kunnes
Windows on latautunut.
2 Liitä videokameran USB-liitäntä tietokoneen
USB-liitäntään käyttämällä videokameran
vakiovarusteisiin sisältyvää USB-kaapelia.
USB-driveren er ikke blevet registreret korrekt,
fordi computeren blev tilsluttet camcorderen,
inden installationen af USB-driveren var fuldført.
Udfør følgende handlinger for at foretage korrekt
installation af USB-driveren.
Trin 1 Afinstaller den forkerte USB-driver
1 Tænd computeren, og vent på, at Windows
indlæses.
2 Tilslut camcorderens USB-bøsning til
computerens USB-stik ved hjælp af
medfølgende USB-kabel.
Tietokone/
Computer
USB-kaapeli (vakiovaruste)/
USB-kabel (medfølger)
(USB) -liitäntään/
(USB)-bøsningen
3 Tilslut lysnetadapteren, og sæt POWERknappen på CAMERA eller PLAYER.
4 Åbn computerens “Enhedshåndtering”.
Windows XP:
Vælg “Start” t “Kontrolpanel” t“System”
t fanen “Hardware”, og klik på knappen
“Enhedshåndtering”.
Hvis “System” ikke vises i Kontrolpanel, vises
skærmbilledet “Vælg en kategori”. Hvis dette
sker, skal du klikke på “Skift til klassisk
visning” i stedet for.
Windows 2000 Professional:
Vælg “Denne computer” t “Kontrolpanel”
t “System” t fanen “Hardware”, og klik på
knappen “Enhedshåndtering”.
Windows 98 SE/Windows Me:
Vælg “Denne computer” t “Kontrolpanel”
t “System”, og klik på fanen
“Enhedshåndtering”.
Pc-tilslutning
3 Liitä verkkolaite videokameraan ja aseta
POWER-kytkin asentoon CAMERA tai
PLAYER.
4 Avaa tietokoneesi "Laitehallinta".
Windows XP:
Valitse "Käynnistä" t "Ohjauspaneeli" t
"Järjestelmä" t "Laitteisto"-välilehti ja
napsauta "Laitehallinta"-painiketta.
Jos Ohjauspaneelissa ei ole "Järjestelmä"kuvaketta, "Pick a Category" (Valitse luokka) näyttö tulee näkyviin. Jos näin käy, napsauta
kohtaa "Switch to Classic View" (Vaihda
klassiseen näkymään).
Windows 2000 Professional:
Valitse "Oma tietokone" t "Ohjauspaneeli"
t "Järjestelmä" t "Laite"-välilehti ja
napsauta "Laitehallinta"-painiketta.
Windows 98 SE/Windows Me:
Valitse "Oma tietokone" t "Ohjauspaneeli"
t "Järjestelmä" ja napsauta "Laitehallinta"välilehteä.
Til
Liittäminen tietokoneeseen
USB-liitäntään/Til USB-stikket
127
Kuvien katseleminen tietokoneessa
– USB-yhteys (vain Windowsin käyttäjät)
Visning af billeder ved hjælp af computeren
– USB-Streaming (kun Windows-brugere)
5 Valitse alla olevissa kuvissa alleviivattuina
näkyvät laitteet ja poista ne.
5 Marker de enheder, der er understreget i
nedenstående illustrationer, og slet dem.
Windows 98 SE
Windows Me
Windows 2000
Professional
Windows XP
6 Aseta POWER-kytkin asentoon OFF (CHG) ja
irrota sitten USB-kaapeli.
7 Käynnistä tietokone uudelleen.
6 Sæt POWER-knappen på OFF (CHG), og tag
derefter USB-kablet ud.
7 Genstart computeren.
Vaihe 2 Asenna USB-ohjain
Suorita kaikki kohdassa "USB-ohjaimen
asentaminen" sivulla 125 kuvatut vaiheet.
Trin 2 Installer USB-driveren
Følg samtlige anvisninger under “Installation af
USB-driveren” på side 125.
128
Kuvien katseleminen tietokoneessa
– USB-yhteys (vain Windowsin käyttäjät)
"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for
Sony" -ohjelman asentaminen
Asenna "PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony" ohjelma tietokoneeseesi. "PIXELA ImageMixer
Ver1.0 for Sony" -ohjelma on videokameran
vakiovarusteisiin sisältyvällä CD-ROM-levyllä.
Voit katsoa videokamerassa olevaa videokuvaa
tietokoneessasi käyttämällä "PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony" -ohjelmaa.
Installation af “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
Installer “PIXELA ImageMixer Ver1.0 for Sony”
på computeren. “PIXELA ImageMixer Ver1.0 for
Sony” findes på den cd-rom, der fulgte med
camcorderen. Du kan nemt få vist videobilleder
på camcorderen ved hjælp af computeren med
“PIXELA ImageMixer Ver1.0 for Sony”.
Brugere af Windows 2000 Professional
Log på med superbruger- eller
administratorrettigheder.
Brugere af Windows XP
Log på med administratorrettigheder.
(1) Tænd computeren, og vent på, at Windows
indlæses.
Luk alle åbne programmer, mens du bruger
computeren.
(2) Isæt den medfølgende cd-rom i computerens
cd-rom-drev.
Programskærmbilledet vises.
Hvis programskærmbilledet ikke vises, skal
du dobbeltklikke på “Denne computer” og
derefter på “ImageMixer” (cd-rom-drev).
Programskærmbilledet vises et øjeblik efter.
Liittäminen tietokoneeseen
Pc-tilslutning
Windows 2000 Professionalin käyttäjät
Kirjaudu järjestelmään tehokäyttäjän tai
järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.
Windows XP:n käyttäjät
Kirjaudu järjestelmään järjestelmänvalvojan
käyttöoikeuksin.
(1) Kytke tietokoneeseen virta ja odota, kunnes
Windows on latautunut.
Kun tietokone on käynnissä, sulje kaikki
käynnissä olevat sovellukset.
(2) Aseta videokameran vakiovarusteisiin
sisältyvä CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
Sovellusohjelmistonäyttö tulee näkyviin.
Jos sovellusohjelmiston näyttö ei tule
näkyviin, kaksoisnapsauta "Oma tietokone" ja
sitten "ImageMixer" (CD-ROM-asema).
Sovellusohjelmiston näyttö tulee näkyviin
hetken kuluttua.
Visning af billeder ved hjælp af computeren
– USB-Streaming (kun Windows-brugere)
(3) Siirrä osoitin kohtaan "PIXELA ImageMixer"
ja napsauta.
Kielenvalintaikkuna tulee näyttöön.
(4) Valitse kieli asennusta varten.
(5) Noudata näyttöön tulevia ilmoituksia.
(3) Flyt markøren til “PIXELA ImageMixer”, og
klik.
Dialogboksen til sprogvalg vises.
(4) Vælg installationssprog.
(5) Følg vejledningen på skærmen.
Asenna DirectX näytön ohjeiden mukaan.
DirectX 8.0 asennetaan.
Følg anvisningerne på skærmen for at installere
DirectX. DirectX 8.0 installeres.
129
Kuvien katseleminen tietokoneessa
– USB-yhteys (vain Windowsin käyttäjät)
Visning af billeder ved hjælp af computeren
– USB-Streaming (kun Windows-brugere)
Kuvien sieppaaminen "PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony" ohjelmalla
Optagelse af billeder ved hjælp
af “PIXELA ImageMixer Ver1.0
for Sony”.
Windows 2000 Professionalin käyttäjät
Kirjaudu järjestelmään tehokäyttäjän tai
järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.
Windows XP:n käyttäjät
Kirjaudu järjestelmään järjestelmänvalvojan
käyttöoikeuksin.
Brugere af Windows 2000 Professional
Log på med superbruger- eller
administratorrettigheder.
Brugere af Windows XP
Log på med administratorrettigheder.
Visning af billeder
Kuvien katseleminen
Nauhalle nauhoitettujen kuvien katseleminen
(1) Kytke tietokoneeseen virta ja odota, kunnes
Windows on latautunut.
(2) Liitä USB-kaapelin toinen pää videokameran
USB-liitäntään ja toinen pää tietokoneen USBliitäntään käyttämällä vakiovarusteisiin
sisältyvää USB-kaapelia.
Visning af billeder, der er optaget på bånd
(1) Tænd computeren, og vent på, at Windows
indlæses.
(2) Tilslut den ene ende af USB-kablet til
camcorderens USB-bøsning og den anden
ende til computerens USB-stik ved hjælp af
medfølgende USB-kabel.
USB-liitäntään/Til USB-stikket
Tietokone/
Computer
USB-kaapeli (vakiovaruste)/
USB-kabel (medfølger)
(3) Liitä verkkolaite ja aseta videokameraan
kasetti.
(4) Aseta POWER-kytkin asentoon PLAYER.
(5) Valitse valikkoasetuksissa
-kohdan USB
STREAM -asetukseksi ON (s. 142).
(6) Valitse Windowsissa "Käynnistä" t
"Ohjelma" t "Pixela" t "ImageMixer" t
"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony".
(7) Napsauta aloitusnäytön vasemmalla puolella
olevaa tulotilan painiketta.
130
Til
(USB) -liitäntään/
(USB)-bøsningen
(3) Tilslut lysnetadapteren, og indsæt en kassette
i camcorderen.
(4) Sæt POWER-knappen på PLAYER.
(5) Angiv USB STREAM til ON i
i
menuindstillingerne. (s. 150)
(6) Vælg “Start” t “Programmer” t “PIXELA”
t “ImageMixer” t “PIXELA ImageMixer
Ver1.0 for Sony” under Windows.
(7) Klik på knappen til input-funktion i venstre
side af startskærmbilledet.
Kuvien katseleminen tietokoneessa
– USB-yhteys (vain Windowsin käyttäjät)
Visning af billeder ved hjælp af computeren
– USB-Streaming (kun Windows-brugere)
(8) Valitse
(8) Vælg
.
.
Esikatseluikkuna/
Preview-vindue
Videokamerasta tulevan liikkuvan kuvan
katseleminen
(1) Noudata sivun 130 vaiheita (1) - (2) ja liitä
verkkolaite videokameraan ja sitten
pistorasiaan.
(2) Aseta POWER-kytkin asentoon CAMERA.
(3) Toimi sivun 130 vaiheiden (5) - (8) mukaisesti.
Nauhalle nauhoitettu liikkuva kuva tulee
näkyviin esikatseluikkunaan.
Visning af live-billeder fra camcorderen
(1) Følg anvisningerne (1) - (2) på side 130, og
tilslut derefter lysnetadapteren til
camcorderen og derefter til en stikkontakt i
væggen.
(2) Sæt POWER-knappen på CAMERA.
(3) Følg anvisningerne (5) - (8) på side 130.
Live-billederne fra camcorderen vises i
preview-vinduet.
Kuvien sieppaaminen
Optagelse af billeder
Still-kuvien sieppaaminen
Optagelse af stillbilleder
Esikatseluikkuna/
Preview-vindue
Pc-tilslutning
(9) Start afspilningen af et bånd på camcorderen.
De billeder, der er optaget på et bånd, vises i
preview-vinduet.
Liittäminen tietokoneeseen
(9) Aloita videonauhan toisto videokamerasta.
Nauhalle nauhoitettu kuva tulee näkyviin
esikatseluikkunaan.
1
2
Pikkukuvien luetteloikkuna/
Vindue med liste over miniaturer
(1) Valitse
.
(2) Napsauta
sieppauskohdassa tarkkaillen
kuvaa esikatseluikkunasta. Siepattu kuva
tulee pikkukuvana luetteloikkunaan.
(1) Vælg
.
(2) Klik på
ved spidsen for at optage ved
hjælp af preview-vinduet. Det optagede
billede vises i vinduet med listen over
miniaturer.
131
Kuvien katseleminen tietokoneessa
– USB-yhteys (vain Windowsin käyttäjät)
Visning af billeder ved hjælp af computeren
– USB-Streaming (kun Windows-brugere)
Liikkuvien kuvien sieppaaminen
Optagelse af bevægelsesbilleder
Esikatseluikkuna/
Preview-vindue
1
2
Pikkukuvien luetteloikkuna/
Vindue med liste over miniaturer
(1) Valitse
.
sieppauksen aloituskohdassa ja
(2) Napsauta
napsauta
lopetuskohdassa tarkkaillen
kuvaa esikatseluikkunasta. Siepattu kuva
tulee pikkukuvana luetteloikkunaan.
(1) Vælg
.
ved startpunktet for at optage, og
(2) Klik på
klik på
ved stoppunktet for at optage ved
hjælp af preview-vinduet. Det optagede
billede vises i vinduet med listen over
miniaturer.
Huomautuksia
• Kun katsot kuvaa tietokoneen avulla USBkaapelin kautta, voi ilmetä seuraavassa mainittuja
häiriöitä. Ne eivät kuitenkaan ole merkkejä viasta.
– Kuva saattaa huojua.
– Kuvassa voi olla esimerkiksi kohinaa.
– Kuva ei näy oikeana, jos kuvasignaalin
värijärjestelmä poikkeaa videokameran
värijärjestelmästä.
• Kun videokamera on valmiustilassa ja kamerassa
on kasetti, kamerasta katkeaa automaattisesti virta
3 minuutin kuluttua.
• Kun videokamera on valmiustilassa eikä
kamerassa ole videokasettia, sinun kannattaa
valita valikkoasetuksissa DEMO MODE asetukseksi OFF.
• Videokameran nestekidenäytössä näkyvät
ilmaisimet eivät näy tietokoneeseen siepatuissa
kuvissa.
Bemærk!
• Når du ser billederne på computeren ved hjælp af
en USB-tilslutning, kan der opstå følgende
forhold, der ikke er en fejl:
– Der kan forekomme støj på billedet.
– Billedet kan indeholde støj, osv.
– Billedet vises ikke korrekt, hvis billedsignalet
stammer fra et andet TV-farvesystem end
camcorderen.
• Når camcorderen er i standby-tilstand med en
kassette isat, slukker den automatisk efter
3 minutter.
• Det anbefales at angive DEMO MODE til OFF i
menuindstillingerne, når camcorderen er i
standby-tilstand, og der ikke er isat en kassette.
• Indikatorer på camcorderens LCD-skærm vises
ikke på billeder, der hentes ind på computeren.
Jos et voi siirtää kuvatietoja USB-liitännän
kautta
USB-ohjain on rekisteröity väärin, jos liitit
tietokoneen videokameraan, ennen kuin asensit
USB-ohjaimen. Asenna USB-ohjain oikein
seuraavassa olevien ohjeiden mukaan (s. 127).
Hvis billeddata ikke kan overføres ved hjælp af
USB-tilslutningen
USB-driveren er ikke blevet registreret korrekt,
fordi computeren blev tilsluttet camcorderen,
inden USB-driveren blev installeret. Følg
fremgangsmåden til korrekt installation af USBdriveren (s. 127).
Jos ilmenee ongelma
Sulje kaikki avoimet sovellukset ja käynnistä
sovellus uudelleen.
Hvis der opstår problemer
Afslut alle åbne programmer, og genstart derefter
computeren.
Tee seuraavat toimet sovelluksen lopettamisen
jälkeen:
– irrota USB-kaapeli
– kytke ja katkaise virta.
Udfør følgende handlinger, når du har afsluttet
programmet:
– tag USB-kablet ud
– tænd og sluk for strømmen
132
Kuvien katseleminen tietokoneessa
– USB-yhteys (vain Windowsin käyttäjät)
Visning af billeder ved hjælp af computeren
– USB-Streaming (kun Windows-brugere)
"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for
Sony" -ohjelman online-ohjeen
(käyttöoppaan) käyttäminen
Brug af onlinehjælp
(brugervejledning) til “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
“PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
indeholder en onlinehjælp (brugervejledning).
(1) Klik på -knappen i øverste højre hjørne af
skærmen.
ImageMixer’s vejledningsskærm vises.
(2) Du kan få adgang til de ønskede emner via
indholdsfortegnelsen.
Online-ohjeen sulkeminen
Napsauta "ImageMixer’s Manual" -näytön
oikeassa yläkulmassa olevaa -painiketta.
Sådan lukker du onlinehjælpen
Klik på
i øverste højre hjørne af skærmbilledet
“ImageMixer’s Manual”.
Jos sinulla on kysymyksiä "PIXELA ImageMixer
Ver.1.0 for Sony" -ohjelmasta
ImageMixer Ver.1.0 for Sony on PIXELA
Corporationin tavaramerkki. Saat lisätietoja
osoitteesta: "http://www.imagemixer.com".
Hvis du har spørgsmål angående “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
ImageMixer Ver.1.0 for Sony er et varemærke
tilhørende PIXELA corporation. Se Webstedet
med oplysninger på: “http://
www.imagemixer.com”.
Tietokoneen käyttöä koskevia
huomautuksia
Tiedonsiirto tietokoneen kanssa
Kommunikation med computeren
Kommunikationen mellem camcorderen og
computeren kan muligvis ikke gendannes efter
gendannelse fra Suspend, Resume eller Sleep.
Pc-tilslutning
Tiedonsiirtoyhteys videokameran ja tietokoneen
välillä ei välttämättä palaudu, kun tietokone
palautuu virransäästötiloista.
Bemærkning vedrørende brug
af computeren
Liittäminen tietokoneeseen
"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony" -ohjelma
sisältää online-ohjeet (käyttöopas).
(1) Napsauta näytön oikeassa yläkulmassa
olevaa -painiketta.
ImageMixer’s Manual -näyttö tulee näkyviin.
(2) Voit valita haluamasi aiheen
sisällysluettelosta.
133
— Videokameran mukauttaminen —
— Brugerindstillinger af videokameraet —
Valikkoasetusten
muuttaminen
Ændring af
menuindstillinger
Voit muuttaa tila-asetuksia valikkoasetuksissa
valitsemalla haluamasi asetuksen SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörän avulla. Joitakin
tehdasasetuksista voi muuttaa. Valitse ensin
kuvake, valitse valikosta haluamasi kohta ja
sitten sen tila.
(1) Paina CAMERA- tai PLAYER-tilassa MENUpainiketta.
(2) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä haluamasi kuvake ja vahvista
valinta painamalla säätöpyörää.
(3) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä haluamasi kohta ja vahvista
valinta painamalla säätöpyörää.
(4) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä haluamasi tila ja vahvista valinta
painamalla säätöpyörää.
(5) Jos haluat muuttaa muiden kohtien asetuksia,
RETURN ja paina säätöpyörää.
valitse
Toista sitten sen jälkeen vaiheet 2–4.
For at ændre indstillingerne i menuen, skal du
vælge menupunkterne med SEL/PUSH EXECdrejeknappen. Standardindstillingerne kan
ændres delvist. Vælg først ikonen, derefter
menupunktet, og derefter indstillingen.
(1) Tryk på MENU i CAMERA- eller PLAYERindstilling.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge den ønskede ikon, og tryk derefter på
drejeknappen for at indstille.
(3) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på
drejeknappen for at indstille.
(4) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge den ønskede indstilling, og tryk
derefter på drejeknappen for at indstille.
(5) Vælg
RETURN og tryk på drejeknappen,
hvis du vil ændre andre punkter. Gentag
derefter punkt 2 til 4.
Katso lisätietoja kohdasta "Kunkin toiminnon
tila-asetuksen valinta" (s. 136).
134
Se “Valg af funktionsindstilling for det enkelte
emne” for nærmere oplysninger (s. 144).
Valikkoasetusten muuttaminen
1
DCR-TRV140E
CAMERA
MENU
PLAYER
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
D E F F ECT
AUTO SHTR
MA NU A L S E T
P E F F ECT
D E F F ECT
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
Ændring af menuindstillinger
2
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
R E C L AMP
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
R E C L AMP
RE T UR N
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E
CAMERA
PLAYER
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
P L AYER SE T
ED I T
TBC
DNR
NTSC PB
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
3
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
0 HR
0 HR
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R ON
D I SP L AY
R E C L AMP
R E T URN
4
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R ON
D I SP L AY
OF F
R E C L AMP
R E T URN
Valikkonäytön poistaminen
näkyvistä
Paina MENU-painiketta.
Sådan forlades menuvisningen
Tryk på MENU.
Brugerindstillinger af videokameraet
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R O F F
D I SP L AY
R E C L AMP
R E T URN
Videokameran mukauttaminen
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R ON
OF F
D I SP L AY
R E C L AMP
R E T URN
135
Valikkoasetusten muuttaminen
Ændring af menuindstillinger
Valikon kohdat näkyvät seuraavina
kuvakkeina:
MANUAL SET
CAMERA SET
PLAYER SET
LCD/VF SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Menupunkter vises ved hjælp af følgende
ikoner:
MANUAL SET
CAMERA SET
PLAYER SET
LCD/VF SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Videokameran mallin mukaan
Valikkonäyttö voi poiketa tässä esitetystä.
Afhængigt af videokameramodellen
Menudisplayet kan afvige fra de menupunkter,
der vises på denne illustration.
Suomi
Kunkin toiminnon tila-asetuksen valinta
z on oletusasetus.
Valikkojen toiminnot vaihtelevat sen mukaan, missä asennossa POWER-kytkin on.
Näytössä näkyvät vain ne toiminnot, jotka ovat kulloinkin käytettävissä.
Kuvake/toiminto
Tila
POWERkytkin
PROGRAM AE
——
Kameran asetusten mukautus kuvaustilanteen
mukaiseksi. (s. 66)
CAMERA
P EFFECT
——
Voit lisätä kuviin esimerkiksi elokuvissa tai televisiossa
käytettävien tehosteiden kaltaisia erikoistehosteita. (s. 61, 86)
PLAYER*1)
CAMERA
D EFFECT*1)
——
Voit lisätä erikoistehosteita käyttämällä erilaisia
digitaalisia toimintoja. (s. 63, 87)
CAMERA
Elektroninen suljin on automaattisesti käytössä
kuvattaessa kirkkaassa valossa.
CAMERA
AUTO SHTR*1)
z ON
OFF
D ZOOM
*2) z OFF
Elektroninen suljin ei ole automaattisesti käytössä edes
kuvattaessa kirkkaassa valossa.
Digitaalinen zoomaus ei ole käytössä. 20× on suurin
zoomaus.
40×
Digitaalinen zoomaus on käytössä. 20×–40× zoomaus on
digitaalinen. (s. 33)
560×
Digitaalinen zoomaus on käytössä. 20×–560× zoomaus on
digitaalinen. (s. 33)
*3) z OFF
Digitaalinen zoomaus ei ole käytössä. 20× on suurin
zoomaus.
40×
Digitaalinen zoomaus on käytössä. 20×–40× zoomaus on
digitaalinen. (s. 33)
460×
Digitaalinen zoomaus on käytössä. 20×–460× zoomaus on
digitaalinen. (s. 33)
*4) z OFF
136
Merkitys
Digitaalinen zoomaus ei ole käytössä. 20× on suurin
zoomaus.
40×
Digitaalinen zoomaus on käytössä. 20×–40× zoomaus on
digitaalinen. (s. 33)
450×
Digitaalinen zoomaus on käytössä. 20×–450× zoomaus on
digitaalinen. (s. 33)
CAMERA
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
Tila
16:9WIDE
*1) z OFF
ON
*5) z OFF
CAMERA
16:9-kuvan tallennus. (s. 55)
—
Kuvaus CINEMA-tilassa. (s. 55)
Kuvaus 16:9FULL-tilassa.
z ON
OFF
z OFF
ON
INT. REC*1)
—
16:9FULL
OFF
FRAME REC*1)
POWERkytkin
CINEMA
STEADYSHOT*6) z ON
N.S.LIGHT
Merkitys
ON
Kuvanvakaaja on käytössä.
CAMERA
SteadyShot-toiminto ei ole käytössä. Jalustan avulla
kuvatuista liikkumattomista esineistä otetut kuvat ovat
luonnollisia.
NightShot Light -toiminto on käytössä. (s. 39)
CAMERA
NightShot Light -toiminto ei ole käytössä.
Animaatiokuvauksen poistaminen käytöstä.
CAMERA
Animaatiokuvauksen ottaminen käyttöön. (s. 75)
Jaksoittaisen kuvauksen ottaminen käyttöön. (s. 72)
Jaksoittaisen kuvauksen poistaminen käytöstä.
SET
Jaksoittaisen kuvauksen odotus- ja kuvausajan
asettaminen. (s. 72)
CAMERA
SteadyShot-toimintoa koskevia huomautuksia (vain CCD-TRV408E, DCR-TRV140E)
•SteadyShot-toiminto ei korjaa kameran voimakasta tärinää.
•Lisäobjektiivien (lisävarusteita) käyttäminen voi vaikuttaa SteadyShot-toimintoon.
•SteadyShot-toiminto ei toimi 16:9FULL-tilassa. Jos valitset valikkoasetuksissa STEADYSHOT-kohdan
vilkkuu.*7)
asetukseksi ON, ilmaisin
Jos peruutat SteadyShot-toiminnon (vain CCD-TRV408E, DCR-TRV140E)
SteadyShot poissa käytöstä
-ilmaisin tulee näkyviin. Videokamera ei korjaa kameran tärinää.
Brugerindstillinger af videokameraet
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV208E/TRV408E, DCR-TRV140E
*3) Vain CCD-TRV108E
*4) Vain CCD-TRV107E
*5) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
*6) Vain CCD-TRV408E, DCR-TRV140E
*7) Vain CCD-TRV408E
Videokameran mukauttaminen
z OFF
137
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
HiFi SOUND*1)
AUDIO MIX*1)
POWERkytkin
Tila
Merkitys
z STEREO
Stereoäänisen tai kaksiäänisen nauhan kummankin
äänikanavan toisto.
1
Stereoäänisen nauhan vasemman kanavan toisto tai
kaksiäänisen nauhan pää-äänen toisto.
2
Stereoäänisen nauhan oikean kanavan toisto tai
kaksiäänisen nauhan kakkosäänen toisto.
—––
Stereo 1:n ja stereo 2:n välisen tasapainon säätäminen.
ST1
EDIT*2)
z OFF
ON
TBC*2)
z ON
OFF
PLAYER
PLAYER
ST2
—
PLAYER
Vähentää kuvanlaadun huononemista editoinnin
aikana.
Kuvan värinänpoisto on käytössä.
PLAYER
Kuvan värinänpoisto ei ole käytössä. Valitse TBCasetukseksi OFF toistaessasi videonauhaa, jolla olleen
entisen ohjelman päälle olet nauhoittanut TV-pelin tai
vastaavan laitteen signaalia.
TBC on lyhenne sanoista "Time Base Corrector" (aikavirhekorjain).
DNR*2)
z ON
OFF
Kuvakohinanvaimennus on käytössä.
PLAYER
Poistaa kuvan kohteiden nopeissa liikkeissä esiintyvät
jälkikuvat.
DNR on lyhenne sanoista "Digital Noise Reduction" (digitaalinen kohinanvaimennus).
NTSC PB
z ON PAL TV
NTSC 4.43
NTSC-värijärjestelmän mukaisesti nauhoitetun
videonauhan toisto PAL-järjestelmän mukaisesta
televisiosta.
PLAYER
NTSC-värijärjestelmän mukaisesti nauhoitetun
videonauhan toisto NTSC 4.43 -järjestelmän
mukaisesta televisiosta.
AUDIO MIX -toimintoa koskeva huomautus (vain DCR-TRV140E)
Kun toistat 16-bittisenä äänitettyä nauhaa, et voi säätää tasapainoa.
Kun on kulunut yli 5 minuuttia virtalähteen irrottamisesta (vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E)
"EDIT"-asetukset palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi.
Muut valikkoasetukset säilyvät muistissa, vaikka akku poistettaisiin.
NTSC PB -toimintoa koskeva huomautus
Kun toistat videonauhaa moninormitelevisiosta, valitse televisiota tarkkailemalla se tila, joka tuottaa
parhaan kuvan.
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
138
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
LCD BRIGHT
Tila
—––
Merkitys
POWERkytkin
Nestekidenäytön kirkkauden säätäminen SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörän ja seuraavan säätöpalkin avulla.
PLAYER
CAMERA
Tummennus
LCD B.L.
LCD COLOUR
z BRT NORMAL Nestekidenäytön kirkkauden asetus normaaliksi.
BRIGHT
Nestekidenäytön kirkkauden lisääminen.
—––
Nestekidenäytön värikylläisyyden säätäminen SEL/
PUSH EXEC -säätöpyörän ja seuraavan säätöpalkin
avulla.
Värin vähennys.
VF B.L.
Vaalennus
PLAYER
CAMERA
LCD B.L.- ja VF B.L. -asetuksia koskevia huomautuksia
•Jos valitset asetukseksi BRIGHT, akun käyttöaika kuvauksen aikana lyhenee noin 10 %.
•Jos käytät muita virtalähteitä kuin akkua, videokamera valitse automaattisesti BRIGHT-asetuksen.
Videokameran mukauttaminen
Etsimen kirkkauden lisääminen.
PLAYER
CAMERA
Värin lisäys
z BRT NORMAL Etsimen kirkkauden asetus normaaliksi.
BRIGHT
PLAYER
CAMERA
Brugerindstillinger af videokameraet
139
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
REC MODE
Tila
Merkitys
POWERkytkin
z SP
Kuvaus SP-tilassa (Standard Play, normaalinopeus).
CAMERA
LP
AUDIO MODE*1) z 12BIT
ORC TO SET*2)
Kuvausaika on 1,5-kertainen*1)/2-kertainen*2)
SP-tilaan verrattuna.
Äänitys 12-bittisessä tilassa (kaksi stereoääntä).
16BIT
Äänitys 16-bittisessä tilassa (yksi erittäin laadukas
stereoääni).
—––
Nauhoitustilan automaattinen säätö parhaan
nauhoitustuloksen varmistamiseksi. Aloita säätö
painamalla START/STOP-painiketta. Videokamera
tarkistaa nauhan kunnon ja palautuu sitten
valmiustilaan. Tämä kestää noin 10 sekuntia.
CAMERA
CAMERA
ORC on lyhenne sanoista "Optimizing the Recording Condition" (nauhoitustilan optimointi).
q REMAIN
z AUTO
DATA CODE*1)
z DATE/CAM Päivämäärän, kellonajan ja nauhoitustietojen
näyttäminen toiston aikana.
ON
DATE
Jäljellä olevan ajan palkin näyttäminen:
– Näkyy noin 8 sekuntia sen jälkeen kun
videokameraan kytketään virta. Toiminto laskee
jäljellä olevan nauhan pituuden.
– Näkyy noin 8 sekuntia sen jälkeen kun
videokameraan asetetaan kasetti. Toiminto laskee
jäljellä olevan nauhan pituuden.
– Näkyy noin 8 sekuntia sen jälkeen kun painat Npainiketta videokameran ollessa PLAYER-tilassa.
– Näkyy noin 8 sekuntia sen jälkeen kun tuot
ilmaisimet näkyviin painamalla DISPLAY-painiketta.
– Näkyy videokameran ollessa PLAYER-tilassa ja
kelattaessa nauhaa eteen- tai taaksepäin ja kuvahaun
aikana.
PLAYER
CAMERA
Jäljellä olevan ajan palkki näkyy aina.
PLAYER
Päivämäärän ja kellonajan näyttäminen toiston aikana.
LP-tilaa koskevia huomautuksia
•Kun kuvaat videokasetille videokamerasi LP-tilassa, suosittelemme myös videokasetin toistamista
omalla videokamerallasi. Jos toistat videokasettia toisilla videokameroilla tai kuvanauhureilla,
kuvaan tai ääneen voi ilmaantua kohinaa.
•Kun kuvaat videokameran LP-tilassa, sinun on suositeltavaa käyttää Sonyn videokasettia, niin saat
mahdollisimman hyvän kuvaustuloksen.
•Kun kuvaat sekä SP- että LP-tilassa samalle videokasetille tai kuvaat muutamia otoksia LP-tilassa,
toistokuva saattaa olla vääristynyt tai aikakoodi ei välttämättä tallennu oikein otosten välille.*1)
•Kohinaa voi olla myös silloin, kun toistat muilla videokameroilla tai kuvanauhureilla LP-tilassa
nauhoitettua kasettia videokamerallasi.*2)
•Kun kuvaat videokasetille videokamerasi LP-tilassa, videokamera nauhoittaa tavallista 8 mm:n
järjestelmää käyttämällä.*2)
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
140
Valikkoasetusten muuttaminen
AUDIO MODE -toimintoa koskeva huomautus (vain DCR-TRV140E)
Kun toistat 16-bittisenä äänitettyä nauhaa, et voi säätää tasapainoa AUDIO MIX -tilassa.
ORC-asetusta koskevia huomautuksia (vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E)
•Joka kerta kun poistat kasetin, ORC-asetus peruuntuu. Valitse asetus tarvittaessa uudelleen.
•Et voi käyttää tätä asetusta, jos kasetin punainen merkki on näkyvissä (eli nauha on
nauhoitussuojattu).
•Kun teet ORC TO SET -asetuksen, nauhalle tulee 0,1 sekunnin nauhoittamaton jakso. Huomaa
kuitenkin, että tämä nauhoittamaton jakso katoaa nauhalta, kun jatkat nauhoitusta kyseisen jakson
kohdalta.
•Jos haluat tarkistaa, onko ORC-asetus jo tehty, valitse valikkoasetuksissa ORC TO SET. Jos ORCasetus on jo tehty, näyttöön tulee ilmaisin "ORC ON".
Videokameran mukauttaminen
Brugerindstillinger af videokameraet
141
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
CLOCK SET
Tila
——
USB STREAM*1) z OFF
z ON
CAMERA
USB-yhteyden poistaminen käytöstä.
PLAYER
CAMERA
CAMERA
Automaattinen päivämäärän nauhoituksen
poistaminen käytöstä.
z NORMAL
2×
LANGUAGE
Päivämäärän ja kellonajan asetus. (s. 25)
Päivämäärän nauhoitus 10 sekunnin ajan sen
jälkeen kun nauhoitus on alkanut.
OFF
LTR SIZE
POWERkytkin
USB-yhteyden ottaminen käyttöön.
ON
AUTO DATE*2)
Merkitys
Tiettyjen valikkojen kohtien näyttö
normaalikokoisin kirjaimin.
PLAYER
CAMERA
Tiettyjen valikkojen kohtien näyttö kaksi kertaa
tavallista suuremmin kirjaimin.
z ENGLISH
Seuraavien ilmaisimien tuominen näyttöön
englanninkielisinä: min, STBY, REC, CAPTURE*1),
VOL, END SEARCH ja START.
FRANÇAIS*3)
Ilmaisimien tuominen näyttöön ranskankielisinä.
ESPAÑOL*3)
Ilmaisimien tuominen näyttöön ranskankielisinä.
PLAYER
CAMERA
PORTUGUÊS*3) Ilmaisimien tuominen näyttöön portugalinkielisinä.
DEUTSCH*3)
Ilmaisimien tuominen näyttöön saksankielisinä.
ITALIANO*3)
Ilmaisimien tuominen näyttöön italiankielisinä.
[COMP]*4) Ilmaisimien tuominen näyttöön kiinankielisinä
(traditionaalinen).
[SIMP]*4)
EΛΛHNIKA*3)
DEMO MODE
z ON
OFF
Ilmaisimien tuominen näyttöön kiinankielisinä
(yksinkertaistettu).
Ilmaisimien tuominen näyttöön kreikankielisinä.
Esittelytilan ottaminen käyttöön.
CAMERA
Esittelytilan poistaminen käytöstä.
Huomautuksia esittelytilasta
•Et voi valita DEMO MODE -asetusta, kun videokamerassa on kasetti.
•DEMO MODE -tila on asetettu tehtaalla valmiustilaan niin, että esittely alkaa noin 10 minuutin
kuluttua siitä, kun asetat POWER-kytkimen asentoon CAMERA. Näin käy silloin, kun
videokamerassa ei ole kasettia.
Kun haluat lopettaa esittelytilan, aseta videokameraan kasetti, aseta POWER-kytkin johonkin
muuhun kuin CAMERA-asentoon tai valitse DEMO MODE -tilan asetukseksi OFF.
•Kun NIGHTSHOT-toiminnon asetuksena on ON,
"NIGHTSHOT"-ilmaisin näkyy näytössä. Tällöin
et voi valita DEMO MODE -tilaa valikkoasetuksista.
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
*3) Vain Euroopassa myytävät mallit
*4) Muut kuin Euroopassa myytävät mallit
142
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
WORLD TIME
BEEP
Tila
——
z MELODY
PLAYER
CAMERA
Sävelmän ja äänimerkin poistaminen käytöstä.
z LCD
z ON
Videokameran vakiovarusteisiin sisältyvän
kaukosäätimen aktivointi.
PLAYER
CAMERA
Kaukosäädön poistaminen käytöstä. Asetus estää
muiden kuvanauhureiden kaukosäädinten
aiheuttamat tahattomat toiminnot.
Näyttö näkyy nestekidenäytössä ja etsimessä.
Näyttö näkyy television kuvaruudussa,
nestekidenäytössä ja etsimessä.
Videokameran etuosassa oleva kuvausmerkkivalo
palaa nauhoituksen aikana.
OFF
Videokameran etuosassa oleva kuvausmerkkivalo ei
pala nauhoituksen aikana. Kuvattava henkilö ei
tällöin tiedä nauhoituksen olevan käynnissä.
——
Ohjelman valmistaminen ja videoeditointi. (s. 111)
PLAYER
CAMERA
CAMERA
PLAYER
Lähikuvaus
Kun REC LAMP -asetuksena on ON, videokameran etuosassa oleva punainen kuvausmerkkivalo voi
heijastua lähellä olevaan kuvauskohteeseen. Siksi REC LAMP -asetukseksi kannattaa valita OFF.
*1) Vain CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E, DCR-TRV140E
*2) Vain DCR-TRV140E
Brugerindstillinger af videokameraet
Kun on kulunut yli 5 minuuttia virtalähteen irrottamisesta
Kohtien AUDIO MIX*2), COMMANDER*1) ja HiFi SOUND*2) asetukset palautuvat tehdasasetusten
mukaisiksi.
Muut valikkoasetukset säilyvät muistissa, vaikka akku poistettaisiin.
Videokameran mukauttaminen
VIDEO EDIT*2)
Videokamera soittaa sävelmän, kun käynnistät tai
lopetat nauhoituksen tai kun kamerassa ilmenee
epätavallinen tila.
OFF
V-OUT/LCD
REC LAMP
CAMERA
Videokamera antaa äänimerkin sävelmän soittamisen
sijaan.
OFF
POWERkytkin
Kellonajan asettaminen paikalliseen aikaan. Aseta
aikaero kiertämällä SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää.
Kellonaika muuttuu asettamasi aikaeron mukaisesti.
Jos asetat aikaeron nollaksi (0), kelloon palautuu
siinä alun perin ollut aika.
NORMAL
COMMANDER*1) z ON
DISPLAY
Merkitys
143
Ændring af menuindstillinger
Dansk
Valg af funktionsindstilling for det enkelte emne
z er standardindstilling.
Menupunkterne afhænger af POWER-kontaktens position.
Skærmbilledet viser kun de menupunkter, der aktuelt er tilgængelige.
Ikon/menupunkt
Funktion
POWERkontakt
PROGRAM AE
——
Hvis du vil opfylde bestemte krav til optagelsen. (s. 66)
CAMERA
P EFFECT
——
Hvis du vil føje specialeffekter til billeder som på film
eller tv. (s. 61, 86)
PLAYER*1)
CAMERA
D EFFECT*1)
——
Hvis du vil tilføje specialeffekter ved hjælp af forskellige
digitale funktioner. (s. 63, 87)
CAMERA
Hvis du vil aktivere af den elektroniske lukker
automatisk, når du optager i lyse omgivelser.
CAMERA
AUTO SHTR*1)
z ON
OFF
D ZOOM
*2) z OFF
Hvis du vil forhindre automatisk aktivering af den
elektroniske lukker, selv ved optagelse i lyse omgivelser.
Hvis du vil deaktivere den digitale zoomfunktion. Der
kan foretages zoom op til 20×.
40×
Hvis du vil aktivere den digitale zoomfunktion. Der kan
foretages digital zoom med mere end 20× til 40×. (s. 33)
560×
Hvis du vil aktivere den digitale zoomfunktion. Der kan
foretages digital zoom med mere end 20× til 560×. (s. 33)
*3) z OFF
Hvis du vil deaktivere den digitale zoomfunktion. Der
kan foretages zoom op til 20×.
40×
Hvis du vil aktivere den digitale zoomfunktion. Der kan
foretages digital zoom med mere end 20× til 40×. (s. 33)
460×
Hvis du vil aktivere den digitale zoomfunktion. Der kan
foretages digital zoom med mere end 20× til 460×. (s. 33)
*4) z OFF
144
Betydning
Hvis du vil deaktivere den digitale zoomfunktion. Der
kan foretages zoom op til 20×.
40×
Hvis du vil aktivere den digitale zoomfunktion. Der kan
foretages digital zoom med mere end 20× til 40×. (s. 33)
450×
Hvis du vil aktivere den digitale zoomfunktion. Der kan
foretages digital zoom med mere end 20× til 450×. (s. 33)
CAMERA
Ændring af menuindstillinger
Ikon/menupunkt
16:9WIDE
Funktion
*1) z OFF
ON
*5) z OFF
CAMERA
Hvis du vil optage i 16:9-bredformat. (s. 55)
—
Hvis du vil optage i CINEMA-tilstand. (s. 55)
Hvis du vil optage i 16:9FULL-tilstand.
z ON
OFF
INT. REC*1)
—
16:9FULL
OFF
FRAME REC*1)
POWERkontakt
CINEMA
STEADYSHOT*6) z ON
N.S.LIGHT
Betydning
z OFF
Hvis du vil kompensere for kamerarysten.
Hvis du vil anvende funktionen NightShot Light. (s. 39)
Hvis du vil deaktivere funktionen Klipoptagelse.
Hvis du vil aktivere funktionen Klipoptagelse. (s.75)
ON
Hvis du vil aktivere funktionen Intervaloptagelse. (s.72)
CAMERA
CAMERA
Hvis du vil deaktivere funktionen Intervaloptagelse.
Hvis du vi angive ventetid og optagetid for funktionen
Intervaloptagelse. (s.72)
Bemærkning vedrørende funktionen SteadyShot (kun CCD-TRV408E, DCR-TRV140E)
•Funktionen SteadyShot kan ikke korrigere overdreven kamerarysten.
•Påmontering af en forsatslinse (medfølger ikke) kan muligvis påvirke funktionen SteadyShot.
•SteadyShot fungerer ikke i tilstanden 16:9FULL. Hvis du indstiller STEADYSHOT til ON i
menuindstillingerne, vises indikatoren
.*7)
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV208E/TRV408E, DCR-TRV140E
*3) Kun CCD-TRV108E
*4) Kun CCD-TRV107E
*5) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
*6) Kun CCD-TRV408E, DCR-TRV140E
*7) Kun CCD-TRV408E
Brugerindstillinger af videokameraet
Hvis du deaktiverer funktionen SteadyShot (kun CCD-TRV408E, DCR-TRV140E)
Indikatoren for deaktivering af funktionen SteadyShot
vises. Videokameraet forhindrer overdreven
kompensation for kamerarysten.
Videokameran mukauttaminen
SET
CAMERA
Hvis du vil deaktivere funktionen NightShot Light.
ON
z OFF
CAMERA
Hvis du vil deaktivere funktionen SteadyShot. Du opnår
de mest naturlige billeder ved at filme et stationært
motiv ved hjælp af et stativ til kameraet.
145
Ændring af menuindstillinger
Ikon/menupunkt
HiFi SOUND*1)
AUDIO MIX*1)
POWERkontakt
Funktion
Betydning
z STEREO
Hvis du vil afspille et stereobånd eller et bånd med to
lydspor med primær lyd og underlyd.
1
Hvis du vil afspille et stereobånd med venstre lyd eller
et bånd med to lydspor med primær lyd.
2
Hvis du vil afspille et stereobånd med højre lyd eller
et bånd med to lydspor med underlyd.
—––
Hvis du vil justere balancen mellem stereo 1 og stereo 2.
ST1
EDIT*2)
z OFF
ON
TBC*2)
z ON
OFF
PLAYER
PLAYER
ST2
—
PLAYER
Hvis du vil minimere billedforringelsen ved
redigering.
Hvis du vil korrigere dirren.
PLAYER
Til ikke at korrigere dirren. Indstil TBC til OFF, hvis
du afspiller et bånd, som du har eftersynkroniseret og
optaget signalet fra et tv-spil eller lignende.
TBC står for “Time Base Corrector”.
DNR*2)
z ON
OFF
Hvis du vil reducere billedstøj.
PLAYER
Hvis du vil reducere et tydeligt efterbillede, når
billedet indeholder meget bevægelse.
DNR står for “Digital Noise Reduction”.
NTSC PB
z ON PAL TV
Hvis du vil afspille et bånd, der er optaget i NTSCfarvesystemet på et tv med PAL-system.
NTSC 4.43
Hvis du vil afspille et bånd, der er optaget i NTSCfarvesystemet på et tv med NTSC 4.43-funktion.
PLAYER
Bemærkning vedrørende AUDIO MIX (kun DCR-TRV140E)
Hvis du afspiller et bånd, der er optaget i 16-bit-tilstand, kan du ikke justere balancen.
Mere end 5 minutter efter at strømkilden fjernes (kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E)
Menupunktet “EDIT” vender tilbage til standardindstillingerne.
De øvrige menupunkter er lagret i hukommelsen, også selvom batteriet fjernes.
Bemærkning vedrørende NTSC PB
Hvis du afspiller et bånd på et Multi System-tv, skal du vælge den bedste indstilling, mens billedet
vises på tv’et.
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
146
Ændring af menuindstillinger
Ikon/menupunkt
LCD BRIGHT
Funktion
—––
Hvis du vil justere lysstyrken på LCD-skærmen med
SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at justere
følgende indikator.
For at gøre
mørkere
LCD B.L.
LCD COLOUR
BRIGHT
Hvis du vil gøre LCD-skærmen lysere.
—––
Hvis du vil justere farven på LCD-skærmen ved at
dreje SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at justere
følgende indikator.
PLAYER
CAMERA
PLAYER
CAMERA
Hvis du vil gøre søgeren lysere.
Bemærkning vedrørende LCD B.L. og VF B.L.
•Hvis du vælger BRIGHT, reduceres batteriets levetid med ca. 10% under optagelse.
•Hvis du anvender en anden strømkilde end batteriet, vælges BRIGHT automatisk.
PLAYER
CAMERA
Videokameran mukauttaminen
For at øge
intensiteten
z BRT NORMAL Hvis du vil indstille lysstyrken i søgeren til normal.
BRIGHT
PLAYER
CAMERA
For at gøre
lysere
z BRT NORMAL Hvis du vil indstille LCD-skærmen til normal lysstyrke.
For at reducere
intensiteten
VF B.L.
POWERkontakt
Betydning
Brugerindstillinger af videokameraet
147
Ændring af menuindstillinger
Ikon/menupunkt
REC MODE
Tila
Betydning
POWERkontakt
z SP
Hvis du vil optage i SP-tilstand (Standard Play).
CAMERA
LP
AUDIO MODE*1) z 12BIT
ORC TO SET*2)
Hvis du vil øge optagetiden halvanden gang*1)/to
gange*2) i forhold til SP-tilstanden.
Hvis du vil optage i 12-bit-tilstand (to stereolyde).
16BIT
Hvis du vil optage i 16-bit-tilstand (den ene stereolyd i
høj kvalitet).
—––
Hvis du vil justere optagetilstanden automatisk for at
opnå den bedst mulige optagelse. Tryk på START/
STOP for at starte justeringen. Det tager videokameraet
omkring 10 sekunder at kontrollere båndets tilstand,
hvorefter den vender tilbage til standby-tilstand.
CAMERA
CAMERA
ORC står for “Optimising the Recording Condition”.
q REMAIN
z AUTO
DATA CODE*1)
z DATE/CAM Hvis du vil se dato, klokkeslæt og optagedata under
afspilning.
ON
DATE
Hvis du vil se stregen for resterende bånd:
PLAYER
– i ca. 8 sekunder, når videokameraet tændes og
CAMERA
beregner, hvor meget bånd der er tilbage.
– i ca. 8 sekunder, når du isætter en kassette, og
videokameraet beregner, hvor meget bånd der er
tilbage.
– i ca. 8 sekunder efter, at du trykker på N i PLAYERtilstand.
– i ca. 8 sekunder efter, at du trykker på DISPLAY for at
vise skærmindikatorerne.
– under tilbage- eller fremspoling eller ved
billedsøgning i PLAYER-indstilling.
Hvis du altid vil se stregen for resterende bånd.
PLAYER
Hvis du vil se dato og klokkeslæt under afspilning.
Bemærkning vedrørende LP-tilstand
•Hvis du optager et bånd i LP-tilstand med videokameraet, anbefales det, at du afspiller båndet ved
hjælp af videokameraet. Hvis du afspiller båndet på andre videokameraer eller videobåndoptagere,
kan der forekomme billed- eller lydstøj.
•Når du optager i LP-tilstand, anbefales det, at du bruger en Sony-videokassette, så du kan få det
optimale udbytte af camcorderen.
•Hvis du optager i både SP- og LP-tilstand på et bånd, eller hvis du optager nogle sekvenser i LPtilstand, er det muligt, at afspilningsbilledet forvrænges, eller at tidskoden ikke skrives korrekt
mellem sekvenser.*1)
•Der kan også forekomme støj, hvis du foretager afspilning på videokameraet af bånd, der er optaget i
LP-tilstand på andre videokameraer eller videobåndoptagere.*2)
•Når du optager et bånd i LP-tilstand på camcorderen, optages der i 8 mm-standardsystemet.*2)
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
148
Ændring af menuindstillinger
Bemærkning vedrørende AUDIO MODE (kun DCR-TRV140E)
Hvis du afspiller et bånd, der er optaget i 16-bit-tilstand, kan du ikke justere balancen i AUDIO MIX.
Bemærkning vedrørende ORC-indstilling (kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E)
•Hver gang du tager kassetten ud, annulleres ORC-indstillingen. Angiv eventuelt indstillingen.
•Du kan ikke anvende denne indstilling på et bånd, hvis det røde mærke på kassetten vises (dette
betyder, at båndet er skrivebeskyttet).
•Hvis du angiver ORC TO SET, vises der en sektion, der ikke er optaget på, og som varer ca.
0,1 sekund, på båndet. Bemærk dog, at den sektion, der ikke er optaget på, forsvinder, hvis du
fortsætter med at optage fra sektionen.
•Hvis du vil kontrollere, om du allerede har angivet ORC-indstillingen, skal du vælge ORC TO SET i
menuindstillingerne. “ORC ON” vises, hvis ORC TO SET allerede er indstillet.
Videokameran mukauttaminen
Brugerindstillinger af videokameraet
149
Ændring af menuindstillinger
Ikon/menupunkt
CLOCK SET
Funktion
——
USB STREAM*1) z OFF
Betydning
POWERkontakt
Hvis du vil indstille dato eller klokkeslæt. (s. 25)
CAMERA
Hvis du vil deaktivere funktionen USB-Streaming.
PLAYER
CAMERA
ON
Hvis du vil aktivere funktionen USB-Streaming.
AUTO DATE*2)
z ON
Hvis du vil optage datoen i 10 sekunder efter, at
optagelsen er begyndt.
LTR SIZE
z NORMAL
Hvis du vil annullere autodatofunktionen.
OFF
Hvis du vil se valgte menupunkter i normal størrelse.
Hvis du vil se valgte menupunkter i dobbelt
størrelse.
2×
LANGUAGE
CAMERA
z ENGLISH
Hvis du vil vise følgende indikatorer på engelsk: min,
STBY, REC, CAPTURE*1), VOL, END SEARCH og
START.
FRANÇAIS*3)
Sådan får du vist følgende indikatorer på fransk.
ESPAÑOL*3)
Sådan får du vist følgende indikatorer på spansk.
PLAYER
CAMERA
PLAYER
CAMERA
PORTUGUÊS*3) Sådan får du vist følgende indikatorer på portugisisk.
DEUTSCH*3)
Sådan får du vist følgende indikatorer på tysk.
ITALIANO*3)
Sådan får du vist følgende indikatorer på italiensk.
[COMP]*4) Sådan får du vist følgende indikatorer på kinesisk
(traditionelt).
[SIMP]*4)
EΛΛHNIKA*3)
DEMO MODE
z ON
OFF
Sådan får du vist følgende indikatorer på kinesisk
(forenklet).
Sådan får du vist følgende indikatorer på græsk.
Hvis du vil se demonstrationen.
CAMERA
Hvis du vil deaktivere demonstrationsfunktionen.
Bemærkning vedrørende DEMO MODE
•Du kan ikke vælge DEMO MODE, når der sidder en kassette i videokameraet.
•DEMO MODE er fabriksindstillet til STBY (Standby), og demonstrationen begynder omkring 10
minutter efter, at du har sat POWER-kontakten på CAMERA, uden at der er isat en kassette.
Hvis du vil annullere demonstrationen, skal du isætte en kassette, sætte POWER-kontakten på en
anden indstilling end CAMERA eller indstille DEMO MODE til OFF.
•Hvis NIGHTSHOT er indstillet til ON, vises indikatoren
“NIGHTSHOT” på skærmen, og du kan
ikke vælge DEMO MODE i menuindstillingerne.
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
*3) Kun europæiske modeller
*4) Undtagen europæiske modeller
150
Ændring af menuindstillinger
Ikon/menupunkt
WORLD TIME
BEEP
Funktion
——
z MELODY
PLAYER
CAMERA
Hvis du vil annullere melodien og biplyden.
z LCD
z ON
Hvis du vil aktivere den fjernbetjening, der følger
med videokameraet.
PLAYER
CAMERA
Hvis du vil deaktivere fjernbetjeningen for at undgå
fejlagtig fjernbetjening forårsaget af fjernbetjeninger
til andre videobåndoptagere.
Hvis du vil se displayet på LCD-skærmen og i
søgeren.
PLAYER
CAMERA
Hvis du vil se displayet på TV-skærmen, LCDskærmen og i søgeren.
Sådan tænder du optagelampen foran på
camcorderen under optagelsen.
OFF
Sådan slukker du optagelampen, således at det ikke
kan ses, at der optages.
——
Hvis du vil oprette programmer og foretage
videoredigering. (s. 111)
CAMERA
PLAYER
Optagelse af et nærbillede
Hvis REC LAMP er indstillet på ON, reflekteres den røde optagelampe, som sidder på forsiden af
camcorderen, muligvis på emnet, hvis det er tæt på. I dette tilfælde anbefales det, at REC LAMP
indstilles på OFF.
*1) Kun CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E, DCR-TRV140E
*2) Kun DCR-TRV140E
Brugerindstillinger af videokameraet
Mere end 5 minutter efter at strømkilden er fjernet
Menupunkterne AUDIO MIX*2), COMMANDER*1) og HiFi SOUND*2) vender tilbage til
standardindstillingerne.
De øvrige menupunkter er lagret i hukommelsen, også selvom batteriet fjernes.
Videokameran mukauttaminen
VIDEO EDIT*2)
Hvis du vil udsende en melodi, når du starter/
afbryder en optagelse, eller hvis der forekommer en
usædvanlig videokameratilstand.
Hvis du vil udsende en biplyd i stedet for en melodi.
V-OUT/LCD
REC LAMP
CAMERA
OFF
OFF
POWERkontakt
Sådan stilles uret til den lokale tid. Drej SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen for at indstille tidsforskellen.
Uret skifter klokkeslæt med den tidsforskel, du har
angivet. Hvis du indstiller tidsforskellen til 0, vender
uret tilbage til den oprindeligt indstillede tid.
NORMAL
COMMANDER*1) z ON
DISPLAY
Betydning
151
— Vianmääritys —
Suomi
Ongelmien tyypit ja ratkaisut
Jos videokameran käytössä ilmenee ongelma, yritä ratkaista se seuraavassa olevan taulukon tietojen
avulla. Jos ongelma ei ratkea, irrota virtalähde ja ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon. Jos ilmaisin "C:ss:ss" näkyy näytössä, itsediagnoositoiminto on
käynnistynyt. Katso sivua 158.
Kuvaustilassa
Oire
START/STOP-painike ei toimi.
Virta katkeaa.
Etsimen kuva ei ole tarkka.
SteadyShot-toiminto ei toimi.*3)
Automaattitarkennustoiminto ei
toimi.
x -ilmaisin vilkkuu etsimessä.*2)
Kuvaa ei näy etsimessä.
152
Syy ja/tai korjaustoimet
• POWER-kytkin on asennossa OFF (CHG) tai PLAYER.
c Aseta se asentoon CAMERA. (s. 29)
• Nauha on lopussa.
c Kelaa nauhaa taaksepäin tai aseta kasettipesään uusi kasetti.
(s. 27, 43)
• Siirrä suojaliuska asentoon, jossa punainen merkki on näkyvissä.
c Käytä uutta nauhaa tai siirrä suojaliuskaa. (s. 28)
• Nauha on juuttunut kuvarumpuun (tiivistyneen kosteuden takia).
c Poista kasetti ja anna videokameran olla käyttämättömänä
ainakin yksi tunti, jotta kosteus haihtuu. (s. 179)
• Olet käyttänyt videokameraa CAMERA-tilassa, ja se on ollut
valmiustilassa yli 3 minuutin*1)/5 minuutin*2) ajan.
c Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF (CHG) ja sitten
uudelleen asentoon CAMERA. (s. 29)
• Akun varaus on lähes tai kokonaan purkautunut.
c Asenna kameraan täyteen ladattu akku. (s. 18, 19)
• Etsimen linssiä ei ole tarkennettu.
c Tarkenna etsimen linssi. (s. 34)
• Valikkoasetusten STEADYSHOT-kohdan asetuksena on OFF.
c Valitse asetukseksi ON. (s. 137)
• Valikkoasetusten 16:9WIDE-kohdan asetuksena on ON.*1)
c Aseta se asentoon OFF. (s. 137)
• Laajakuvatilan asetuksena on 16:9FULL.*4)
c Aseta se asentoon OFF. (s. 137)
• Käsitarkennus on käytössä.
c Palaa automaattitarkennuksen käyttöön painamalla FOCUSpainiketta. (s. 70)
• Kuvausolosuhteet eivät sovi automaattitarkennuksen käyttöön.
c Käytä käsitarkennusta. (s. 70)
• Kuvapäät voivat olla likaantuneet.
c Puhdista kuvapäät käyttämällä puhdistuskasettia Sony
V8-25CLD (lisävaruste). (s. 180)
• Kun nestekidenäyttöpaneelin on avattuna.
c Sulje nestekidenäyttöpaneeli. (s. 31)
Ongelmien tyypit ja ratkaisut
Oire
Kuvaan tulee pystysuora raita, kun
kuvaat valojen tai kynttilän tapaista
kohdetta tummaa taustaa vasten.
Kuvaan tulee pystysuora raita, kun
kuvaat hyvin kirkasta kohdetta.
Syy ja/tai korjaustoimet
• Kuvauskohteen ja taustan väliset kontrastit ovat liian suuret.
Kyseessä ei ole vika.
• Kyseessä ei ole vika.
• Slow shutter-, Super NightShot- tai Colour Slow Shutter -tila on
käytössä. Kyseessä ei ole vika.
• Videokamera aloittaa automaattisesti esittelyn, jos on kulunut
Näytössä näkyy outo kuva.
10 minuuttia sitä, kun asetit POWER-kytkimen asentoon
CAMERA, tai jos valikosta valittu DEMO MODE -asetus on
ON, eikä kasettipesässä ole kasettia.
c Aseta videokameraan kasetti, niin esittely päättyy.
Voit myös peruuttaa DEMO MODE -tilan. (s. 142)
Kuva tallentuu väärin tai sen värit
• NIGHTSHOT-kytkin on asennossa ON.
ovat luonnottomat.
c Aseta se asentoon OFF. (s. 38)
Kuva näyttää liian kirkkaalta, eikä
• NIGHTSHOT-kytkin on asennossa ON, ja kuvauspaikassa on
kohdetta näy näytössä.
kirkas valaistus.
c Aseta kytkin asentoon OFF tai käytä NightShot-toimintoa
pimeässä paikassa. (s. 38)
• Taustavalokorjaustoiminto on käytössä.
c Poista se käytöstä. (s. 37)
Kuvaan tulee vaakasuuntainen musta • Valitse valikkoasetuksissa STEADYSHOT-kohdan asetukseksi
raita, kun kuvaat television
OFF. (s. 137)
Näytössä näkyy joitakin valkoisia
pisteitä.*1)
Vianmääritys
kuvaruutua tai tietokoneen näyttöä.*3)
Fejlfinding
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
*3) Vain CCD-TRV408E, DCR-TRV140E
*4) Vain CCD-TRV408E
(Jatkuu seuraavalla sivulla)
153
Ongelmien tyypit ja ratkaisut
Toistotila
Oire
Kuvaa ei näy videokasetin toiston
aikana.*1)
Nauha ei pyöri, kun painat jotain
nauhan ohjauspainiketta.
Toistopainike ei toimi.
Toistokuva ei ole selkeä tai kuvaa
ei näy.*2)
Kuvassa on vaakasuuntaisia
viivoja tai toistokuva ei ole kirkas
tai sitä ei näy lainkaan.*1)
Videokasettia toistettaessa ääni on
hyvin heikko tai ääntä ei kuulu
lainkaan.
Päiväyshakutoiminto ei toimi
oikein.*1)
Kuvatulle kasetille lisätty uusi
ääni ei kuulu.*1)
Syy ja/tai korjaustoimet
• Videokasetti on nauhoitettu Hi8
/ Standard 8 mm
(analogisia) -järjestelmässä.
• POWER-kytkin on asennossa CAMERA tai OFF (CHG).
c Aseta se asentoon PLAYER. (s. 43)
• Nauha on lopussa.
c Kelaa nauhaa taaksepäin. (s. 43)
• Television videokanava on valittu väärin.
c Muuta kanavan asetusta . (s. 50)
• Valikkoasetusten EDIT-kohdan asetuksena on ON.
c Aseta se asentoon OFF. (s. 138)
• Kuvapäät voivat olla likaantuneet.
c Puhdista kuvapäät käyttämällä puhdistuskasettia Sony
V8-25CLD (lisävaruste). (s. 181)
• Kuvapäät voivat olla likaantuneet.
c Puhdista kuvapäät käyttämällä puhdistuskasettia Sony
V8-25CLD (lisävaruste). (s. 181)
• Toistat stereoäänistä videokasettia, ja valikkoasetusten HiFi
SOUND -kohdan asetuksena on 2.*1)
c Valitse asetukseksi STEREO. (s. 138)
• Äänenvoimakkuus on minimissä.
c Avaa nestekidenäyttö ja paina VOLUME + -painiketta. (s. 43)
• Valikkoasetusten AUDIO MIX -kohdan asetuksena on ST2.*1)
c Muuta AUDIO MIX -asetusta. (s. 138)
• Videonauhalla on nauhoittamaton jakso kuvattujen otosten
välissä. (s. 94)
• Valikkoasetusten AUDIO MIX -kohdan asetuksena on ST1.
c Muuta AUDIO MIX -asetusta. (s. 138)
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
154
Ongelmien tyypit ja ratkaisut
Kuvaus- ja toistotila
Oire
Videokameraan ei tule virtaa.
Loppukohdan haku (End Search) ei
toimi.
Loppukohdan haku (End Search) ei
toimi oikein.*1)
Akku purkautuu nopeasti.
Videokasettia ei voi poistaa
kasettipesästä.
Ilmaisimet % ja Z vilkkuvat, ja vain
kasetinpoistomekanismi toimii.
Jäljellä olevan nauhan ilmaisin ei ole
näkyvissä.
Fejlfinding
Virta katkeaa, vaikka akun jäljellä
olevan ajan ilmaisin näyttää akussa
olevan tarpeeksi virtaa käyttöä
varten.
• Käyttölämpötila on liian matala.
• Akkua ei ole ladattu täyteen.
c Lataa akku uudelleen täyteen. (s. 18, 19)
• Akku on käyttöikänsä lopussa, eikä sitä voi ladata uudelleen.
c Vaihda akku uuteen. (s. 18)
• Olet käyttänyt akkua hyvin kuumassa tai kylmässä
ympäristössä pitkän ajan.
• Akku on käyttöikänsä lopussa, eikä sitä voi ladata uudelleen.
c Vaihda akku uuteen. (s. 18)
• Akkua ei ole ladattu täyteen.
• Akun jäljellä olevan varausajan näyttö ei vastaa varaustilaa.
c Lataa akku uudelleen täyteen. (s. 18, 19)
• Lataa akku uudelleen täyteen niin, että akun jäljellä olevan ajan
ilmaisin näyttää oikein. (s. 18, 19)
Vianmääritys
Akun jäljellä olevan
varausajan näyttö ei näytä
oikeaa aikaa.
Syy ja/tai korjaustoimet
• Videokamerassa ei ole akkua tai akun varaus on lähes tai
kokonaan purkautunut.
c Asenna kameraan ladattu akku. (s. 18, 19)
• Verkkolaitetta ei ole liitetty pistorasiaan.
c Liitä verkkolaite pistorasiaan. (s. 23)
• Videokasetti on poistettu kamerasta kuvauksen jälkeen.
• Videokasetille ei ole vielä kuvattu mitään.
• Videokasetin alussa tai keskellä on tyhjä osuus.
• Virtalähde on irronnut.
c Liitä se pitävästi. (s. 19, 23)
• Akun varaus on purkautunut.
c Asenna kameraan ladattu akku. (s. 18, 19)
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta.
c Poista kasetti ja anna videokameran olla käyttämättömänä
ainakin yksi tunti, jotta kosteus haihtuu. (s. 179)
• Valikkoasetusten q REMAIN -kohdan asetuksena on AUTO.
c Valitse asetukseksi ON, niin jäljellä olevan nauhan ilmaisin
on aina näkyvissä.
*1) Vain DCR-TRV140E
(Jatkuu seuraavalla sivulla)
155
Ongelmien tyypit ja ratkaisut
Muut
Oire
Easy Dubbing -kopiointi ei toimi.*1)
Digitaalinen ohjelman editointi ei
toimi.*2)
USB-ohjaimen asennus ei onnistu.*2)
USB-yhteys ei toimi.*2)
Videokameran vakiovarusteisiin
sisältyvä kaukosäädin ei toimi.*3)
Syy ja/tai korjaustoimet
• Kuvanauhurin ja/tai videokameran asetukset ovat väärät.
c Varmista, että kuvanauhurin tuloliitäntävalintana on LINE.
Varmista myös, että videokameran virtakytkin on asennossa
VTR/VCR. (s. 103)
• IR SETUP -koodi tai PAUSE MODE-tila on asetettu väärin.
c Valitse kuvanauhurisi mukaan oikea IR SETUP -koodi ja
PAUSE MODE-tila. Varmista sitten kuvanauhurin toiminta
IR TEST -toiminnolla. (s. 103, 104)
• Kuvanauhurin tulokanavan valinta on väärä.
c Valitse oikea tulokanava ja tarkista kuvanauhurin ja
videokameran väliset liitännät . (s. 111)
• Videokamera on liitetty muun valmistajan kuin Sony DVlaitteeseen i.LINK-kaapelilla (DV-liitäntäkaapelilla).
c Pidä laitteet liitettyinä ja toimi sivulla 117 kuvatulla tavalla.
• Yrität asettaa ohjelmaa videokasetin tyhjään jaksoon.
c Aseta ohjelma uudelleen nauhoitettuun jaksoon. (s. 120)
• Videokameran ja kuvanauhurin välistä tahdistusta ei ole
säädetty.
c Säädä kuvanauhurin tahdistusta. (s. 118)
• Liitit videokameran tietokoneeseen USB-kaapelilla, ennen kuin
asensit USB-ohjaimen, joten tietokone ei tunnistanut ohjainta.
c Poista tunnistamatta jääneen ohjaimen asennus ja asenna
ohjain uudelleen. (s. 127)
• USB-ohjain on asennettu väärin.
c Poista tunnistamatta jääneen ohjaimen asennus ja asenna
ohjain uudelleen. (s. 127)
• Tietokoneesi käyttöjärjestelmä on Windows 98 tai vanhempi.
• Et liittänyt USB-kaapelia, ennen kuin käynnistit
sovellusohjelmiston.
c Liitä USB-kaapeli, ennen kuin käynnistät
sovellusohjelmiston. (s. 130)
• Valikkoasetusten COMMANDER-kohdan asetuksena on OFF.
c Valitse asetukseksi ON. (s. 143)
• Infrapunasäteiden tiellä on este.
c Poista este.
• Paristopitimeen asetettujen paristojen plus- ja miinusnavat
(+ ja –) ovat väärin päin.
c Aseta paristot niin, että niiden napaisuudet tulevat oikein.
(s. 198)
• Paristojen varaus on purkautunut.
c Vaihda paristot uusiin. (s. 198)
*1) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
*2) Vain DCR-TRV140E
*3) Vain CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E, DCR-TRV140E
156
Ongelmien tyypit ja ratkaisut
Oire
Syy ja/tai korjaustoimet
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta.
c Poista kasetti ja anna videokameran olla käyttämättömänä
ainakin yksi tunti, jotta kosteus haihtuu. (s. 179)
• Videokamerassa on ilmennyt jokin ongelma.
c Poista kasetti ja aseta se takaisin paikalleen. Yritä sitten
käyttää videokameraa.
Mikään toiminto ei toimi, vaikka
• Irrota verkkolaitteen virtajohto tai poista akku ja asenna se
virta on kytkettynä.
takaisin noin 1 minuutin kuluttua. Kytke videokameraan virta.
(s. 18, 23) Jos toimintoja ei vieläkään voi käyttää, paina RESETpainiketta ohutkärkisellä esineellä. (Kun painat RESETpainiketta, kaikki asetukset päivämäärää ja kellonaikaa myöten
palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi. (s. 196)
• Verkkolaite on irti.
Akkua ladattaessa näytössä ei näy
mitään ilmaisinta tai ilmaisin vilkkuu
c Liitä se pitävästi. (s. 23)
näytössä.
• Akku on asennettu väärin.
c Asenna se oikein.
• Akussa on jotakin vikaa.
c Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon.
• POWER-kytkin ei ole asennossa OFF (CHG).
Videokameraan asennettu akku ei
lataudu.
c Aseta se asentoon OFF (CHG).
• Aseta päivämäärä ja kellonaika. (s. 25)
Päivämäärän tai kellonajan ilmaisin
Sävelmä tai äänimerkki kuuluu 5
sekunnin ajan.
Vianmääritys
ei tule näyttöön, vaan näyttöön
tulevat "– –:– –:– –" -palkit.
Fejlfinding
157
Suomi
Itsediagnoosinäyttö
Tämä toiminto näyttää nestekidenäytössä,
etsimessä tai näyttöikkunassa videokameran
kunkinhetkisen tilan 5-merkkisenä koodina
(kirjaimen ja numeroiden yhdistelmä).
Jos 5-merkkinen koodi tulee näkyviin, tarkista
koodin merkitys alla olevasta kooditaulukosta.
Koodin kaksi viimeistä numeroa (näkyvät
muodossa ss) eroavat toisistaan videokameran
tilan mukaan.
Nestekidenäyttö, etsin tai
näyttöikkuna
C:21:00
Itsediagnoosinäyttö
•C:ss:ss
Voit itse korjata videokamerassa
olevan vian.
•E:ss:ss
Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon.
5-merkkinen näyttö
C:04:ss
C:21:ss
C:22:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:20:ss
E:61:ss
E:62:ss
Syy ja/tai korjaustoimet
• Käyttämäsi akku ei ole "InfoLITHIUM"-akku.
c Käytä "InfoLITHIUM" -akkua. (s. 174)
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta.
c Poista kasetti ja anna videokameran olla käyttämättömänä
ainakin yksi tunti, jotta kosteus haihtuu. (s. 179)
• Kuvapäät ovat likaantuneet.
c Puhdista kuvapäät käyttämällä puhdistuskasettia Sony
V8-25CLD (lisävaruste). (s. 180)
• Videokameraan on tullut jokin yllä esitetyistä poikkeava
toimintahäiriö, jonka voit itse korjata.
c Poista kasetti ja aseta se takaisin paikalleen. Yritä sitten
käyttää videokameraa.
c Irrota verkko-/latauslaitteen virtajohto tai poista akku. Kun
olet kytkenyt virtalähteen takaisin paikalleen, yritä käyttää
videokameraa.
• Videokameraan on tullut toimintahäiriö, jota et voi itse korjata.
c Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon ja ilmoita heille 5-merkkinen
koodi (esimerkki: E:61:10).
Jos et saa korjatuksi vikaa, vaikka toistaisit korjaustoimenpiteen useita kertoja, ota yhteys
Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
158
Suomi
Varoitusilmaisimet ja -tiedotteet
Jos näytössä näkyy varoitusilmaisimia tai -tiedotteita, tarkista alla mainitut asiat:
Lisätietoja on sulkeissa "( )" mainituilla sivuilla.
Varoitusilmaisimet
Kuvapäät ovat likaantuneet*1)
Vilkkuu hitaasti:
– Puhdista kuvapäät käyttämällä puhdistuskasettia
Sony V8-25CLD (lisävaruste). (s. 180)
Vilkkuu nopeasti:
– Nauha on lopussa.*2)
C:21:00
Laitteen sisään on tiivistynyt
kosteutta*2)
Vilkkuu nopeasti:
– Poista kasetti, katkaise
videokamerasta virta ja anna
kameran olla käyttämättömänä
noin yksi tunti kasettipesä
avattuna. (s. 179)
Kasetti on poistettava*2)
Vilkkuu hitaasti:
– Kasetin suojaliuska on ulkona
(punainen merkki on näkyvissä).
(s. 28)
Vilkkuu nopeasti:
– Laitteen sisään on tiivistynyt
kosteutta. (s. 179)
– Nauha on lopussa.
– Itsediagnoosinäyttö on
aktivoitunut. (s. 158)
Fejlfinding
Nauhan varoitusilmaisin
Vilkkuu hitaasti:
– Nauha on lähes lopussa.
– Videokamerassa ei ole kasettia.*2)
– Kasetin suojaliuska on ulkona.
(punainen merkki on näkyvissä).*2)
(s. 28)
Itsediagnoosinäyttö (s. 158)
Vianmääritys
Akun varaus on lähes tai
kokonaan purkautunut
Vilkkuu hitaasti:
– Akun varaus on lähes
purkautunut. (s. 19)
Käyttöolosuhteiden,
ympäristön tai akun mukaan
varoitusilmaisin voi vilkkua,
vaikka akun käyttöaikaa olisikin
jäljellä 5-10 minuuttia.
Vilkkuu nopeasti:
– Akun varaus on purkautunut.
– Akku on käyttöikänsä lopussa,
eikä sitä voi ladata uudelleen.*1)
Nauhan/akun varoitusilmaisin*3)
Vilkkuu hitaasti:
– Akun varaus on lähes
purkautunut.
– Nauha on lähes lopussa.
Vilkkuu nopeasti:
– Akun varaus on purkautunut.
– Nauha on lopussa.*2)
*1) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
*2) Videokamera soittaa sävelmän tai antaa äänimerkin.
*3) Tämä ilmaisin näkyy vain etsimessä.
159
Varoitusilmaisimet ja -tiedotteet
Varoitustiedotteet
• CLOCK SET
Aseta päivämäärä ja kellonaika. (s. 25)
• FOR "InfoLITHIUM"
BATTERY ONLY
Käytä "InfoLITHIUM"-akkua. (s. 174)
•Q NO TAPE*1)
Aseta videokameraan kasetti.
•
CLEANING CASSETTE*2)
Kuvapäät ovat likaantuneet. (s. 181)
– Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
• Q TAPE END*1)
Nauha on saavuttanut lopun.
• START/STOP KEY
Aktivoi ORC-asetus painamalla START/STOPpainiketta. Tämä ilmoitus näkyy valkoisena. (s. 140)
• ORC
ORC-asetus on käytössä. Tämä ilmoitus näkyy
valkoisena. (s. 140)
– Vain DCR-TRV140E
• Q Z TAPE END*1)
Nauha on saavuttanut lopun.
*1) Videokamera soittaa sävelmän tai antaa äänimerkin.
*2) x-ilmaisin ja " CLEANING CASSETTE" -tiedote tulevat vuorotellen näyttöön.
160
— Fejlfinding —
Dansk
Problemtyper og afhjælpning
Hvis du støder på problemer under brugen af videokameraet, kan du benytte følgende tabel til at
lokalisere og afhjælpe problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du afbryde strømforsyningen og
kontakte din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter. Hvis “C:ss:ss” vises på
skærmen, har selvdiagnosedisplay-funktionen været aktiveret. Se side 167.
Ved optagelse
Symptom
START/STOP fungerer ikke.
Strømmen afbrydes.
Autofokusfunktionen virker ikke.
Indikatoren x vises i søgeren.*2)
Billedet vises ikke i søgeren.
Fejlfinding
Funktionen SteadyShot fungerer
ikke.*3)
Vianmääritys
Billedet på søgerskærmen står ikke
skarpt.
Årsag og/eller afhjælpning
• POWER-kontakten er sat til OFF (CHG) eller PLAYER.
c Sæt kontakten på CAMERA. (s. 29)
• Der er ikke mere bånd.
c Spol båndet tilbage, eller isæt et nyt. (s. 27, 43)
• Skrivebeskyttelsestappen er indstillet til at vise det røde mærke.
c Anvend et nyt bånd, eller skyd tappen til side. (s. 28)
• Båndet sidder fast på tromlen (kondensvand).
c Tag kassetten ud, og lad camcorderen stå i mindst en time, så
den akklimatiseres. (s. 179)
• Ved betjening i CAMERA-tilstand har videokameraet været i
standby-tilstand i mere end 3 minutter*1)/5 minutter.*2)
c Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG) og derefter på
CAMERA igen. (s. 29)
• Batteriet er afladet eller næsten afladet.
c Isæt et fuldt opladet batteri. (s. 18, 19)
• Søgerokularet er ikke justeret.
c Juster søgerokularet. (s. 34)
• STEADYSHOT er deaktiveret (OFF) i menuindstillingerne.
c Aktiver indstillingen (ON). (s. 145)
• 16:9WIDE er aktiveret (ON) i menuindstillingerne.*1)
c Aktiver indstillingen (OFF). (s. 145)
• Bredformatet er indstillet til 16:9FULL.*4)
c Aktiver indstillingen (OFF). (s. 145)
• Kameraet er indstillet til manuel fokusering.
c Tryk på FOCUS for at komme tilbage til autofokus. (s. 70)
• Optageforholdene er uegnede til autofokus.
c Juster for at foretage manuel fokusering. (s. 70)
• Videohovederne er muligvis snavsede.
c Rengør videohovederne ved hjælp af Sony V8-25CLDrensekassetten (medfølger ikke).(s. 180)
• LCD-panelet er åbent.
c Luk LCD-panelet. (s. 31)
(Fortsættes på mæste side)
161
Problemtyper og afhjælpning
Symptom
Der vises en lodret stribe, når du
filmer et motiv, f.eks. lys eller en
stearinlysflamme mod en mørk
baggrund.
Årsag og/eller afhjælpning
• Der er for stor kontrast mellem motivet og baggrunden. Dette
er ikke en fejl.
Der vises en lodret stribe, når du
filmer et meget lyst motiv.
• Dette er ikke en fejl.
Der forekommer små hvide pletter
på skærmen.*1)
• Slow shutter-, Super NightShot- eller Colour Slow Shuttertilstanden er aktiveret. Dette er ikke en fejl.
• Hvis der går 10 minutter, efter at du sætter POWER-kontakten
på CAMERA, eller hvis DEMO MODE er aktiveret (ON) i
menuindstillingerne, uden at der er isat en kassette, starter
videokameraet automatisk demonstrationen.
c Isæt en kassette, og demonstrationen standser.
Du kan også deaktivere DEMO MODE. (s. 150)
• NIGHTSHOT er aktiveret (ON).
c Deaktiver indstillingen (OFF). (s. 38)
• NIGHTSHOT er aktiveret (ON) i lyse omgivelser.
c Deaktiver indstillingen (OFF), eller brug funktionen
NightShot på et mørkt sted. (s. 38)
• Modlysfunktionen er aktiveret.
c Deaktiver funktionen. (s. 37)
• Indstil STEADYSHOT til OFF i menuindstillingen. (s. 145)
Der vises et ukendt billede på
skærmen.
Farverne på billedet er optaget i
forkerte eller unaturlige farver.
Billedet er for lyst, og motivet vises
ikke på skærmen.
Der vises en vandret sort stribe ved
optagelse af en TV-skærm eller en
computerskærm.*3)
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
*3) Kun CCD-TRV408E, DCR-TRV140E
*4) Kun CCD-TRV408E
162
Problemtyper og afhjælpning
I indstilling til afspilning
Symptom
Billedet vises ikke på skærmen, når
der afspilles et bånd.*1)
Båndet bevæger sig ikke, når der
trykkes på en videokontrolknap.
Afspilningsknappen virker ikke.
Afspilningsbilledet er uskarpt eller
vises ikke.*2)
Der forekommer vandrette streger
på billedet, eller afspilningsbilledet
er uskarpt eller vises ikke.*1)
Fejlfinding
Datosøgningen virker ikke korrekt.*1)
Den nye lyd, der er føjes til det
optagne bånd, høres ikke.*1)
Vianmääritys
Der er ingen eller kun svag lyd ved
afspilning af et bånd.
Årsag og/eller afhjælpning
• Båndet er optaget i Hi8
/Standard 8 mm (analog)systemet.
• POWER-kontakten er sat på CAMERA eller OFF (CHG).
c Vælg PLAYER. (s. 43)
• Der er ikke mere bånd.
c Spol båndet tilbage. (s. 43)
• Tv’ets videoprogramplacering er ikke justeret korrekt.
c Foretag justering. (s. 50)
• EDIT er aktiveret (ON) i menuindstillingerne.
c Deaktiver indstillingen (OFF). (s. 146)
• Videohovedet er muligvis snavset.
c Rengør videohovederne ved hjælp af Sony V8-25CLDrensekassetten (medfølger ikke). (s. 181)
Videohovedet er muligvis snavset.
c Rengør videohovederne ved hjælp af Sony V8-25CLDrensekassetten (medfølger ikke). (s. 181)
• Stereobåndet afspilles med HiFi SOUND indstillet til 2 i
menuindstillingerne.*1)
c Vælg STEREO. (s. 146)
• Der er skruet helt ned for lyden.
c Åbn LCD-panelet, og tryk på VOLUME +. (s. 43)
• AUDIO MIX er indstillet til ST2-siden i menuindstillingerne.*1)
c Foretag justering af AUDIO MIX. (s. 146)
• Båndet har en tom sektion i den optagne del. (s. 94)
• AUDIO MIX er indstillet til ST1-siden i menuindstillingerne.
c Foretag justering af AUDIO MIX. (s. 146)
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
(Fortsættes på mæste side)
163
Problemtyper og afhjælpning
Ved optagelse og afspilning
Symptom
Videokameraet kan ikke tændes.
END SEARCH-funktionen virker
ikke.
END SEARCH-funktionen
fungerer ikke korrekt.*1)
Batteriet aflades hurtigt.
Indikatoren for resterende
batteritid viser ikke korrekt
tid.
Strømmen afbrydes, selvom
indikatoren for resterende batteritid
angiver, at batteriet har strøm nok til,
at videokameraet kan fungere.
Kassetten kan ikke tages ud af
holderen.
Indikatorerne % og Z vises, og der er
ingen funktioner, der virker, bortset
fra udtagning af kassetten.
Indikatoren for resterende bånd vises
ikke.
*1) Kun DCR-TRV140E
164
Årsag og/eller afhjælpning
• Batteriet er ikke installeret, eller det er afladet eller næsten
afladet.
c Isæt et opladet batteri. (s. 18, 19)
• Lysnetadapteren er ikke tilsluttet til en stikkontakt i væggen.
c Tilslut lysnetadapteren til en stikkontakt i væggen. (s. 23)
• Båndet blev taget ud efter optagelse.
• Der er endnu ikke optaget noget på kassetten.
• Der er en tom sektion i begyndelsen af eller midt på båndet.
• Driftstemperaturen er for lav.
• Batteriet er ikke fuldt opladet.
c Foretag fuld opladning af batteriet igen. (s. 18, 19)
• Batteriet er fuldstændigt afladet og kan ikke genoplades.
c Udskift batteriet med en ny. (s. 18)
• Du har anvendt batteriet i meget varme eller kolde omgivelser i
længere tid.
• Batteriet er fuldstændigt afladet og kan ikke genoplades.
c Udskift batteriet med en ny. (s. 18)
• Batteriet er ikke fuldt opladet.
•Der er opstået en afvigelse i angivelsen af resterende batteritid.
c Foretag fuld opladning af batteriet igen. (s. 18, 19)
•Der er opstået en afvigelse i angivelsen af resterende batteritid.
c Oplad igen batteriet helt, så indikatoren for resterende
batteritid viser den korrekte status. (s. 18, 19)
• Strømkilden er ikke tilsluttet.
c Tilslut strømkilden omhyggeligt. (s. 19, 23)
• Batteriet er afladet.
c Anvend et opladet batteri. (s. 18, 19)
• Der forekommer kondensvand.
c Tag kassetten ud, og lad camcorderen stå i mindst en time, så
den akklimatiseres. (s. 179)
• q REMAIN er indstillet til AUTO i menuindstillingerne.
c Vælg indstillingen ON for altid at vise indikatoren for
resterende bånd.
Problemtyper og afhjælpning
Andet
Symptom
Vianmääritys
Årsag og/eller afhjælpning
Funktionen Nem eftersynkronisering .•Videobåndoptageren og/eller videokameraoptageren er ikke
virker ikke.*1)
indstillet korrekt.
c Sørg for, at videobåndoptagerens indgangsvælger ikke står
på LINE.
c Sørg også for, at videokameraets power-kontakt står på
VTR/VCR. (s. 103)
• IR SETUP-koden eller PAUSE MODE er ikke indstillet korrekt.
c Vælg den korrekte IR SETUP-kode og PAUSE MODE i
forhold til videobåndoptageren. Bekræft derefter
videobåndoptagerens funktion ved hjælp af funktionen IR
TEST. (s. 103, 104)
Digital programredigering virker
• Videobåndoptagerens indgangsvælger er ikke indstillet korrekt.
ikke.*2)
c Foretag korrekt indstilling af vælgeren, og kontroller tilslutningen
mellem videobåndoptageren og videokameraet . (s. 111)
• Videokameraet er tilsluttet andet DV-udstyr end Sony-udstyr
ved hjælp af i.LINK-kablet (DV-tilslutningskabel).
c Behold tilslutningen, og følg fremgangsmåden på side 117.
• Det forsøges at indstille et program på en tom sektion af båndet.
c Indstil programmet igen på en optaget sektion. (s. 120)
• Synkroniseringen af videokameraet og videobåndoptageren er
ikke justeret.
c Juster synkroniseringen af videobåndoptageren. (s. 118)
USB-driveren kan ikke installeres.*2)
• Videokameraet var tilsluttet computeren ved hjælp af USBkablet, før USB-driveren blev installeret, så driveren blev ikke
genkendt af computeren.
c Afinstaller den driver, der ikke blev genkendt, og installer
den derefter igen. (s. 127)
Funktionen USB-Streaming fungerer
• USB-driveren er ikke installeret korrekt.
ikke.*2)
c Afinstaller den driver, der ikke blev genkendt, og installer
den derefter igen (s. 127).
• Computerens operativsystem er Windows 98 eller ældre.
• USB-kablet blev ikke tilsluttet før programmet blev startet.
c Tilslut USB-kablet, før du starter programmet. (s. 130)
Den fjernbetjening, der følger med
• COMMANDER er deaktiveret (OFF) i menuindstillingerne.
videokameraet, virker ikke.*3)
c Aktiver indstillingen (ON). (s. 151)
• De infrarøde stråler blokeres.
c Fjern hindringen.
• Batteriernes + – -poler vender forkert i forhold til + – mærkerne i batteriholderen.
c Isæt batterierne, så polerne vender korrekt. (s. 198)
• Batterierne er afladede.
c Isæt nye batterier . (s. 198)
Fejlfinding
*1) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
*2) Kun DCR-TRV140E
*3) Kun CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E, DCR-TRV140E
(Fortsættes på mæste side)
165
Problemtyper og afhjælpning
Symptom
Årsag og/eller afhjælpning
• Der forekommer kondensvand.
c Tag kassetten ud, og lad camcorderen stå i mindst en time, så
den akklimatiseres. (s. 179)
• Der er opstået et problem i videokameraet.
c Fjern kassetten, og sæt den i igen. Betjen derefter
videokameraet.
• Tag lysnetadapterens netledning ud, eller fjern batteriet, og
Ingen funktioner virker, selvom
strømmen er tilsluttet.
tilslut den derefter igen efter ca. et minut. Tilslut strømmen
(s. 18, 23). Hvis funktionerne stadig ikke virker, skal du trykke
på RESET med en spids genstand. (Hvis du trykker på RESET,
nulstilles alle indstillinger, herunder indstillingerne for dato og
tid, til standardindstillingerne). (s. 196)
Under opladning af batteriet, vises
• Lysnetadapteren er ikke tilsluttet.
der ingen indikator, eller indikatoren
c Tilslut den omhyggeligt. (s. 23)
blinker i displayvinduet.
• Batteriet er ikke sat korrekt i.
c Isæt batteriet korrekt.
• Der er noget galt med batteriet.
c Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter.
• POWER-kontakten er ikke sat på OFF (CHG).
Det er ikke mulig at oplade det
batteri, der er isat videokameraet.
c Sæt den på OFF (CHG).
• Angiv dato og klokkeslæt. (s. 25)
Indikatoren for dato eller tid vises
Melodien eller biplyden høres i
5 sekunder.
ikke, og stregerne “– –:– –:– –” vises.
166
Dansk
Selvdiagnosedisplay
Videokameraet har en selvdiagnosedisplayfunktion.
Denne funktion viser videokameraets aktuelle
tilstand som en femcifret kode (en kombination
af et bogstav og tal) på LCD-skærmen, i søgeren
eller i displayvinduet. Hvis den femcifrede kode
vises, kan du i tabellen nedenfor aflæse, hvad de
forskellige numre betyder. De sidste to cifre
(angivet ved ss) varierer, afhængigt af
videokameraets tilstand.
LCD-skærm, søger eller
displayvindue
C:21:00
Selvdiagnosedisplay
•C:ss:ss
Du kan selv afhjælpe fejlen.
•E:ss:ss
Kontakt din Sony-forhandler eller et
lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
Femcifret kode
C:04:ss
C:22:ss
C:32:ss
E:20:ss
E:61:ss
E:62:ss
Fejlfinding
C:31:ss
Vianmääritys
C:21:ss
Årsag og eller afhjælpningsmetode
• Du benytter et batteri, der ikke er af typen “InfoLITHIUM”.
c Brug et “InfoLITHIUM”-batteri. (s. 174)
• Der er kondensvand i videokameraet.
c Tag kassetten ud, og lad camcorderen stå i mindst en time, så
den akklimatiseres. (s. 179)
• Videohovederne er snavsede.
c Rengør hovederne med en Sony V8-25CLD-rensekassette
(medfølger ikke). (s. 180)
• Der er opstået en anden fejl, som du selv kan afhjælpe.
c Fjern kassetten og sæt den i igen, og prøv derefter at betjene
videokameraet igen.
c Afbryd lysnetadapterens netledning eller tag batteriet af.
Tilslut strømkilden, og prøv derefter at betjene
videokameraet igen.
• Der er opstået et andet problem, som du ikke selv kan afhjælpe.
c Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyservicecenter og oplys om den femcifrede kode (eksempelvis
E:61:10).
Hvis du ikke kan afhjælpe problemet, selv om du prøver at korrigere nogle gange, skal du
kontakte din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-servicecenter.
167
Dansk
Advarselsindikatorer og -meddelelser
Hvis advarselsindikatorerne og -meddelelserne vises på skærmen, skal du kontrollere følgende:
Se sidetallet i parentes “( )” for yderligere oplysninger.
Advarselsindikatorer
Videohovederne er snavsede*1)
Langsom blinken:
– Rengør videohovederne ved hjælp af Sony
V8-25CLD-rensekassetten (medfølger ikke). (s. 180)
Batteriet er afladet eller
næsten afladet
Langsomme blink:
– Batteriet er næsten afladet. (s. 19)
Afhængigt af forholdene, miljøet
eller batteriet, kan advarselsindikatoren blinke, selv om der er
5 til 10 minutters strøm tilbage.
Hurtige blink:
– Batteriet er afladet.
– Batteriet er fuldstændigt afladet og
kan ikke genoplades.*1)
Selvdiagnosedisplay (s. 167)
C:21:00
Advarselsindikator for bånd
Langsomme blink:
– Båndet er næsten opbrugt.
– Der er ikke isat et bånd.* 2)
– Sletteforhindringstappen er synlig
(rød).*2) (s. 28)
Hurtige blink:
– Båndet er opbrugt.* 2)
Der er kondensvand i
videokameraet*2)
Hurtige blink:
– Udtag kassetten, sluk
videokameraet og lad det stå i
mindst 1 time med åbent
kassetterum. (s. 179)
Kassetten skal tages ud*2)
Langsomme blink:
– Sletteforhindringstappen er
synlig (rød). (s. 28)
Hurtige blink:
– Der er kondensvand i
videokameraet. (s. 179)
– Båndet er opbrugt.
– Selvdiagnose-funktionen er
aktiveret. (s. 167)
Advarselsindikator for bånd/
batteri*3)
Langsomme blink:
– Batteriet er næsten afladet.
– Båndet er næsten opbrugt.
Hurtige blink:
– Batteriet er afladet.
– Båndet er opbrugt.*2)
*1) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
*2) Du hører melodien eller biplyden.
*3) Denne indikator vises kun i søgeren.
168
Advarselsindikatorer og -meddelelser
Advarselsmeddelelser
•CLOCK SET
Indstil dato og klokkeslæt. (s. 25)
•FOR “InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
Anvend et “InfoLITHIUM”-batteri. (s. 174)
•Q NO TAPE*1)
Isæt en kassette.
•
CLEANING CASSETTE*2)
Videohovederne er snavsede. (s. 181)
– Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
•Q TAPE END*1)
Båndet er løbet ud.
•START/STOP KEY
Tryk på START/STOP for at aktivere ORCindstillingen. Denne meddelelse vises med hvidt.
(s. 148)
•ORC
ORC-indstillingen er aktiveret. Denne meddelelse
vises med hvidt (s. 148).
Båndet er løbet ud.
Fejlfinding
*1) Du hører melodien eller biplyden.
*2) Indikatoren x og meddelelsen “ CLEANING CASSETTE” vises skiftevis på
skærmen.
Vianmääritys
– Kun DCR-TRV140E
•Q Z TAPE END*1)
169
— Lisätietoja —
— Øvrige informationer —
Tietoja videokaseteista
Om videokassetter
– DCR-TRV140E
Mikä "Digital8
– DCR-TRV140E
Hvad er “Digital8
-järjestelmä" on?
system”?
Tämä videojärjestelmä on kehitetty digitaalisen
kuvauksen mahdollistamiseksi Hi8
-/
Digital8 -videokaseteille.
Dette videosystem er blevet udviklet for at
muliggøre digital optagelse på Hi8
/Digital8
videokassetter.
Käyttökelpoiset videokasetit
Brugbare kassettebånd
On suositeltavaa, että käytät Hi8
-/
Digital8 -videokasetteja.
Jos käytät kuvatessasi tavallista 8 mm kasettia, toista kasettia tässä videokamerassa.
Kuvassa voi olla mosaiikkimaisia vääristymiä, jos
toistat tavallista 8 mm -kasettia muissa
kuvanauhureissa (myös muissa DCR-TRV140Evideokameroissa).
Vi anbefaler brug af Hi8
/Digital8
videokassetter.
Hvis du bruger standard 8 mm bånd, skal du
huske at afspille de optagne bånd på dette
videokamera. Der kan forekomme støj i form af
mosaikmønstre, hvis du afspiller standard
8 mm bånd på andre videokameraer (herunder
andre DCR-TRV140E-apparater).
Huomautus
Digital8 -järjestelmässä nauhoitettuja
videokasetteja ei voi toistaa Hi8
-järjestelmässä tai tavallisessa 8 mm järjestelmässä (analogisia).
Bemærk!
Bånd optaget i Digital8 systemet kan ikke
afspilles på maskiner, der benytter Hi8
/
standard 8 mm (analog) systemet.
on tavaramerkki.
on tavaramerkki.
on tavaramerkki.
Toistojärjestelmä
Voit toistaa vain Digital8 -järjestelmässä
nauhoitettuja kasetteja.
Et voi toistaa Hi8
-järjestelmässä tai
tavallisessa 8 mm -järjestelmässä (analogisia)
tällä videokameralla.
Toiston aikana
NTSC-järjestelmässä nauhoitetun
nauhan toistaminen
Voit toistaa NTSC-värijärjestelmässä
nauhoitettuja kasetteja, jos nauha on nauhoitettu
SP-tilassa.
170
er et varemærke.
er et varemærke.
er et varemærke.
Afspilningssystem
Du kan kun afspille bånd, der er optaget i
Digital8 systemet.
Bånd optaget i Hi8
/standard 8 mm
(analog) systemet kan ikke afspilles på dette
videokamera.
Når du afspiller
Afspilning af NTSC-bånd
Du kan afspille bånd, der er optaget i NTSCvideosystemet, såfremt båndet er optaget i SPindstilling.
Tietoja videokaseteista
Kun toistat kaksiäänistä
videokasettia
Om videokassetter
Når du afspiller et bånd med to
lydspor
Kun toistat videokasettia, joka on kopio DVjärjestelmässä tallennetusta
kaksiääniraitakasetista, valitse HiFi SOUND
-asetukseksi haluamasi vaihtoehto
valikkoasetuksissa (s. 138).
Når du afspiller et bånd, der er overspillet fra et
bånd med to lydspor, der er
optaget i DV-systemet, skal du indstille HiFi
SOUND på den ønskede indstilling i menuen
(s. 146).
Kaiuttimesta tuleva ääni
HiFi Sound Toistettaessa
-tila
stereonauhaa
Lyd fra højttaler
HiFi
Afspilning
lydindstilling af et
stereobånd
STEREO
Stereo
STEREO
1
2
Stereo
Vasen k.
Oikea k.
Toistettaessa
kaksiääniraitanauhaa
Pää-ääni ja
kakkosääni
Pää-ääni
Kakkosääni
Et voi tallentaa kaksiääniohjelmia
videokamerallasi.
1
2
Venstre kanal
Højre kanal
Afspilning
af et bånd
med to lydspor
Primær lyd
og underlyd
Primær lyd
Underlyd
Du kan ikke optage programmer med to lydspor
på videokameraet.
Lisätietoja
Øvrige informationer
171
Tietoja videokaseteista
Om videokassetter
– CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
– CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
Kasetin tyypin valinta
Voit käyttää videokamerassa sekä Hi8
kasetteja että tavallisia 8 mm :n kasetteja. Kun
käytät Hi8
-kasettia, videokamera
nauhoittaa ja toistaa käyttäen Hi8
järjestelmää. Kun käytät tavallista 8 mm :n
kasettia, videokamera nauhoittaa ja toistaa
käyttäen tavallista 8 mm :n järjestelmää.
Jos toistat videokameralla nauhaa, joka on
nauhoitettu toisella kuvanauhurilla,
videokamera valitsee toistotilan automaattisesti
sen mukaan, mitä järjestelmää käyttäen nauha on
nauhoitettu.
Hi8
-järjestelmä on tavallisen 8 mm :n
järjestelmän laajennus, joka tarjoaa tavallista
järjestelmää paremman kuvan.
Et voi toistaa Hi8
-järjestelmää käyttäen
nauhoitettua nauhaa muulla kuin Hi8 kuvanauhurilla.
on tavaramerkki.
on tavaramerkki.
Toiston aikana
Videokamera valitsee automaattisesti
toistonopeuden (SP/LP) ja järjestelmän
(Hi8
tai tavallinen 8 mm :n järjestelmä)
automaattisesti sen mukaan, mitä järjestelmää
käyttäen nauha on nauhoitettu. LP-tilassa
nauhoitettu kuva ei kuitenkaan ole yhtä hyvä
kuin SP-tilassa nauhoitettu kuva.
Muihin maihin tarkoitetut 8 mm:n
nauhat
Koska eri maissa on käytössä erilaisia TVvärinormeja, et ehkä voi toistaa valmiiksi
nauhoitettuja kasetteja, jotka on tarkoitettu
muissa maissa toistettaviksi. Lue tiedot
ulkomailla käytössä olevista värinormeista
kohdasta "Videokameran käyttö ulkomailla"
(s. 178).
172
Valg af kassettetype
Du kan benytte både Hi8
og standard
videokassetter i videokameraet. Når du
8 mm
anvender en Hi8
videokassette, udføres
. Når du
optagelse og afspilning i Hi8
anvender en standard 8 mm videokassette,
udføres optagelse og afspilning i standard
8 mm systemet.
Hvis du afspiller et bånd, der er optaget på en
anden videooptager, på videokameraet, vælges
afspilningsmåden automatisk i henhold til det
format, som båndet er optaget i.
Hi8
systemet er udviklet i forlængelse af
standard 8 mm systemet med det formål at
frembringe billeder af højere kvalitet.
Du kan ikke korrekt afspille et bånd, der er
optaget i Hi8
systemet, på andre
videobåndoptagere/afspillere end Hi8
videobåndoptagere/afspillere.
er et varemærke.
er et varemærke.
Når du afspiller
Afspilningsmåde (SP/LP) og systemet, Hi8
eller standard 8 mm , vælges automatisk i
henhold til det format, som båndet er optaget i.
Kvaliteten på et billede optaget i LP-indstillingen
vil dog ikke være så god som i SP-indstillingen.
Udenlandske 8 mm video
Fordi TV-farvesystemer er forskellige fra land til
land, kan det ske, at du ikke vil være i stand til at
afspille udenlandske færdigindspillede bånd. Se
“Brug af videokameraet i udlandet” (s. 178) for at
kontrollere, hvad TV-farvesystem der anvendes i
andre lande.
Om videokassetter
NTSC-järjestelmässä nauhoitetun nauhan
toistaminen
Voit toistaa NTSC-värijärjestelmässä
nauhoitettuja kasetteja, kun videonauhuri on SPtilassa.
Huomaa kuitenkin NTSC-järjestelmää käyttäen
nauhoitettujen nauhojen toiston yhteydessä alla
mainitut asiat.
•Kun toistat videonauhaa televisiosta, television
ominaisuuksien mukaan voi olla, että värit
eivät näy alkuperäisten kaltaisina. Kun toistat
NTSC-nauhaa moninormitelevisiosta, valitse
valikkoasetusten NTSC PB -toiminnon asetus
haluamaksesi.
•Toiston aikana etsimen alaosassa näkyy tyhjä
raita.
•Et voi katsella nestekidenäytöstä etkä television
kuvaruudusta NTSC-värijärjestelmässä LPtilassa nauhoitettuja kasetteja.
•Jos samalle nauhalle on nauhoitettu sekä PALettä NTSC-ohjelmia, aikalaskuri ei näytä oikeaa
lukemaa. Virhe aiheutuu värijärjestelmien
erilaisista laskentajaksoista.
•Et voi editoida NTSC-nauhaa toiselle
kuvanauhurille.
Afspilning af et NTSC-optaget bånd
Du kan afspille bånd, der er optaget i SPindstilling i NTSC-videosystemet.
Bemærk dog, at følgende vil forekomme under
afspilning af et NTSC-optaget bånd.
•Når du fremviser billedet på en TV-skærm, kan
det ske, afhængigt af TV’et, at de oprindelige
farver ikke reproduceres. Når du afspiller på et
Multi System TV, skal du sætte NTSC PB til den
ønskede indstilling i menuen.
•Under afspilning vises der et sort bånd i den
nederste del af søgeren.
•Du kan ikke vise et bånd, optaget i LPindstilling i NTSC-videosystemet, på hverken
LCD- eller TV-skærmen.
•Hvis et bånd indeholder dele, optaget både i
PAL- og NTSC- videosystemerne, vil
båndtællerens visning ikke være korrekt.
Unøjagtigheden skyldes forskellen i den måde,
hvorpå der tælles i de to systemer.
•Du kan ikke redigere et NTSC-optaget bånd
over på en anden videobåndoptager.
Lisätietoja
Tietoja videokaseteista
Øvrige informationer
173
Tietoja
"InfoLITHIUM"-akusta
Om “InfoLITHIUM”batteriet
Mikä on "InfoLITHIUM"-akku?
Hvad er et “InfoLITHIUM”-batteri
“InfoLITHIUM” on litium-ioniakku, joka pystyy
välittämään videokameran ja verkko-/
latauslaitteen (lisävaruste) väliseen toimintatilaan
liittyviä tietoja.
"InfoLITHIUM"-akku laskee virrankulutuksen
videokameran toimintatilan mukaan ja näyttää
akun jäljellä olevan kestoajan minuutteina.
“InfoLITHIUM”-batteriet er et lithium-ionbatteri, der er udstyret med funktioner til
kommunikation af oplysninger vedrørende
driftsforhold mellem camcorderen og en
lysnetadapter/oplader (medfølger ikke).
“InfoLITHIUM”-batteriet udregner også
strømforbruget i henhold til den måde, som
videokameraet anvendes på, og viser den
tilbageværende batteritid i minutter.
Akun lataaminen
•Lataa akku, ennen kuin alat käyttää
videokameraa.
•Lataa akku ympäristössä, jonka lämpötila on
10°C – 30°C, kunnes FULL-ilmaisin tulee
näyttöikkunaan sen merkiksi, että akku on
ladattu täyteen. Jos lataat akun muussa
lämpötilassa, akku ei välttämättä lataudu
tehokkaasti.
•Kun lataus on valmis, irrota johto
videokameran DC IN -liitännästä tai poista
akku.
Akun tehokas käyttäminen
•Akun tehokkuus laskee lämpötilan laskiessa.
Akun käyttöaika on kylmässä ympäristössä
tavallista lyhyempi. Toimimalla seuraavasti
voit pidentää akun käyttöaikaa:
– Sijoita akku taskuusi niin, että
ruumiinlämpösi lämmittää sitä. Asenna akku
videokameraan juuri ennen kuin aloitat
kuvaamisen.
– Käytä suurikapasiteettista akkua (NP-FM50/
FM70/QM71/FM90/FM91/QM91
lisävaruste).
•Nestekidenäyttöpaneelin tai toiston sekä eteentai taaksepäin suuntautuvan kelauksen runsas
käyttäminen lyhentää akun käyttöaikaa. On
suositeltavaa käyttää suurikapasiteettista akkua
(NP-FM50/FM70/QM71/FM90/FM91/QM91
lisävaruste).
•Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF (CHG),
kun et kuvaa tai toista videokameralla.
Akkujännite kuluu myös silloin, kun
videokamera on valmiustilassa tai
toistotaukotilassa.
174
Opladning af batteriet
•Sørg for at oplade batteriet, før du begynder at
anvende videokameraet.
•Det anbefales at oplade batteriet ved
temperaturer på 10°C til 30°C, indtil
indikatoren FULL, som angiver, at batteriet er
fuld opladet, vises på displayet. Hvis du
oplader batteriet ved en temperatur, der ikke
ligger i dette område, kan du muligvis ikke
foretage effektiv opladning af batteriet.
•Efter opladning er fuldført, skal du enten
afbryde kablet fra DC IN-jackstikket på
videokameraet, eller fjerne batteriet.
Effektiv udnyttelse af batteriet
•Batteriets ydeevne falder under kolde forhold.
Derfor er den tid, som batteriet kan anvendes i,
kortere under kolde forhold. For problemfri og
længere anvendelse anbefaler vi følgende:
– Kom batteriet i en lomme for at varme det op,
og sæt det først i videokameraet lige før, du
begynder at filme.
– Anvend batterier med stor kapacitet (NPFM50/FM70/QM71/FM90/FM91/QM91 der
fås som ekstratilbehør).
•Hyppige anvendelser af LCD-skærmen og
hyppige afspilninger, fremspolinger og
tilbagespolinger medvirker til at batteriet
hurtigere opbruges. Vi anbefaler brug af
batterier med stor kapacitet (NP-FM50/FM70/
QM71/FM90/FM91/QM91 der fås som
ekstratilbehør).
•Husk at sætte POWER-kontakten til OFF
(CHG), mens du optager eller afspiller på
videokameraet. Strøm fra batteriet forbruges
også, når videokameraet er i standbyindstilling
eller afspilning er pausestoppet.
Om “InfoLITHIUM”-batteriet
•Pidä mukanasi vara-akkuja niin, että ne
riittävät aikomaasi nauhoitusaikaa kaksi tai
kolme kertaa pitemmäksi ajaksi. Kuvaa myös
koeotoksia ennen varsinaista kuvausta.
•Älä jätä akkua alttiiksi vedelle. Akku ei ole
vedenpitävä.
•Hold ekstra batterier i reserve til to til tre gange
den forventede optagetid, og lav
prøveoptagelser, før de endelige billeder
optages.
•Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet er ikke
vandtæt.
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
Indikator for resterende batteritid
•Jos virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksi
virtaa käyttöä varten, lataa akku uudelleen
täyteen niin, että akun jäljellä olevan ajan
ilmaisin näyttää oikein. Huomaa kuitenkin, että
akun oikea aikanäyttö ei välttämättä palaudu,
jos käytät akkua pitkän ajan kuumassa
ympäristössä, säilytät akkua täyteen ladattuna
tai käytät akkua jatkuvasti. Akun jäljellä olevan
ajan näyttöä kannattaa pitää keskimääräisen
kuvausajan ilmaisimena.
•Akussa jäljellä olevan varauksen vähäisyydestä
ilmoittava E-merkki saattaa. joskus vilkkua
videokameran toimintatilan tai ympäristön
lämpötilan mukaan, vaikka akun käyttöaikaa
olisikin jäljellä 5-10 minuuttia.
•Hvis strømmen afbrydes, selv om indikatoren
for resterende batteri indikerer, at der er nok
batterieffekt til fortsat drift, skal du oplade
batteriet helt igen, så visningen på indikatoren
for resterende batteri er korrekt. Bemærk dog,
at angivelsen af den korrekte resterende
batteritid ikke altid vil komme frem igen, hvis
batteriet bliver anvendt ved høj temperatur i
længere tid eller efterlades i helt opladet
tilstand, eller batteriet har været hyppigt
anvendt. Betragt den angivne resterende
batteritid som den omtrentlig opnåelige
optagetid.
•Afhængigt af anvendelsesforholdene eller
omgivelsestemperaturen og miljøet kan E
symbolet, der angiver, at der kun er lidt
resterende batteritid, sommetider blinke, selv
om der er mere end 5 til 10 minutter resterende
batteritid.
Akun säilyttäminen
Opbevaring af batteriet
•Hvis batteriet ikke bruges i lang tid, skal
følgende foretages én gang om året, for at
batteriet fortsat kan fungere korrekt.
1. Oplad batteriet helt.
2. Aflad det på videokameraet.
3. Afmonter batteriet fra videokameraet, og
opbevar det et tørt og køligt sted.
•Hvis du vil aflade batteriet i camcorderen, skal
du efterlade camcorderen i CAMERA-tilstand
(standby), uden at der er isat en kassette, indtil
strømmen afbrydes.
Øvrige informationer
•Jos akkua ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, toimi seuraavassa kuvatulla tavalla,
jotta akun suorituskyky säilyy.
1. Lataa akku täyteen.
2. Pura akun varaus käyttämällä akkua
videokamerassa.
3. Poista akku videokamerasta ja varastoi se
kuivaan, viileään paikkaan.
•Voit kuluttaa akun varauksen loppuun
videokamerassa jättämällä videokameran ilman
kasettia CAMERA-tilaan (valmiustila), kunnes
virta katkeaa.
Lisätietoja
Tietoja "InfoLITHIUM"-akusta
Akun käyttöikä
•Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti
laskee ajan kuluessa vähitellen käyttäessäsi sitä.
Kun käytettävissä oleva akun käyttöaika
muuttuu huomattavan lyhyeksi, on
todennäköistä, että akku on käyttöikänsä
lopussa. Osta uusi akku.
•Akun käyttöiän pituus riippuu akun
säilytystavasta sekä käyttöolosuhteista ja ympäristöstä.
Batteriets levetid
•Batteriet har begrænset levetid. Batteriets
kapacitet falder lidt efter lidt, efterhånden som
du benytter det mere og mere og som tiden går.
Når den opnåelige batteritid bliver meget kort,
kan det skyldes, at batteriet er ved at være slidt
op. Køb da et nyt batteri.
•Batteriets levetid varierer fra batteri til batteri
afhængigt af, hvordan det opbevares samt
driftsforholdene og -miljøet.
175
Tietoja i.LINKtoiminnosta
Vedrørende i.LINK
– Vain DCR-TRV140E
– Kun DCR-TRV140E
Tässä laitteessa oleva DV-liitäntä on i.LINKyhteensopiva DV-lähtöliitäntä. Seuraavassa on
kuvattu i.LINK-normi ja sen ominaisuudet.
DV-jackstikket på dette videokamera er et
i.LINK-kompatibelt DV-udgangsjackstik. Dette
afsnit beskriver i.LINK-standarden og dens
finesser.
Mikä on "i.LINK"?
i.LINK on digitaalinen sarjaliitäntä, jonka kautta
voidaan siirtää digitaalista videokuvaa,
digitaalista ääntä ja muita tietoja kahteen
suuntaan i.LINK-liitännällä varustettujen
laitteiden välillä. Liitäntää voidaan käyttää myös
muiden laitteiden ohjaukseen.
i.LINK-yhteensopivat laitteet voidaan liittää
toisiinsa yhdellä i.LINK-kaapelilla. Mahdollisia
käyttötapoja ovat erilaisten digitaalisten AVlaitteiden toimintojen käyttö ja laitteiden välinen
tiedonsiirto.
Kun tähän laitteeseen on ketjutettu vähintään
kaksi i.LINK-yhteensopivaa laitetta, toimintojen
ohjaus ja tiedonsiirto ovat mahdollisia kaikkien
yhteen ketjutettujen laitteiden kesken.
Huomaa kuitenkin, että käyttötavat eroavat
hieman toisistaan sen mukaan, mitkä liitettyjen
laitteiden ominaisuudet ja tekniset tiedot ovat.
Toimintojen ohjaus ja tiedonsiirto ei välttämättä
ole mahdollista kaikkien liitettyjen laitteiden
kesken.
Huomautus
Tavallisesti tähän laitteeseen voidaan liittää vain
yksi laite i.LINK-kaapelin (DV-liitäntäkaapelin)
avulla. Jos liität tämän laitteen i.LINKyhteensopivaan laitteeseen, jossa on vähintään
kaksi i.LINK-liitäntää (DV-liitäntää), katso
lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeesta.
Tietoja "i.LINK"-nimestä
i.LINK on kutsumanimi SONYn esittelemälle
IEEE 1394 -tiedonsiirtoväylälle, ja nimi on
monien yritysten hyväksymä tavaramerkki.
IEEE 1394 on IEEE:n (Institute of Electrical and
Electronic Engineers) standardisoima
kansainvälinen normi.
176
Hvad er “i.LINK”?
i.LINK er en digital seriel grænseflade for
behandling af digital video, digital audio og
andre data i to retninger mellem udstyr, der er
forsynet med i.LINK-jackstik, samt for kontrol af
andet udstyr.
i.LINK-kompatibelt udstyr kan forbindes med et
enkelt i.LINK-kabel. Mulige anvendelser
omfatter betjeninger og data-transaktioner med
forskelligt digitalt AV-udstyr.
Når to eller flere i.LINK-kompatible enheder er
tilsluttet til denne enhed i en daisy chainsammenkobling, er betjeninger og datatransaktioner mulige ikke alene med det udstyr,
som denne enhed er forbundet med, men også
med andre anordninger via det direkte
forbundne udstyr.
Bemærk dog, at betjeningsmetoden sommetider
varierer afhængigt af karakteristikkerne og
specifikationerne på det udstyr, der skal
forbindes, og at betjeninger og data-transaktioner
sommetider ikke er mulige på visse typer
forbundet udstyr.
Bemærk!
Normalt kan der kun tilsluttes et stykke udstyr til
denne enhed ved hjælp af i.LINK-kablet (DVtilslutnings kabel). Se betjeningsvejledningen til
det pågældende udstyr, når denne enhed skal
forbindes med i.LINK-kompatibelt udstyr med to
eller flere i.LINK-jackstik (DV-jackstik).
Om navnet “i.LINK”
i.LINK, som er en betegnelse foreslået og brugt af
SONY, er en mere kendt betegnelse for IEEE 1394
datatransportbus, og det er et varemærke, der er
godkendt af mange firmaer.
IEEE 1394 er en international standard, fastsat af
Institute of Electrical and Electronic Engineers.
Tietoja i.LINK-toiminnosta
i.LINK-väylän siirtonopeus
i.LINK-väylän suurin tiedonsiirtonopeus
vaihtelee laitteen mukaan. Järjestelmän
määrityksiin sisältyy kolme suurinta
siirtonopeutta:
S100 (noin 100 Mbps*)
S200 (noin 200 Mbps)
S400 (noin 400 Mbps)
Siirtonopeus on mainittu kunkin laitteen
käyttöohjeessa laitteen teknisiä tietoja
käsittelevässä osassa. Joissakin laitteissa nopeus
on mainittu myös i.LINK-liitännän vieressä.
Jos laitteelle (kuten tälle laitteelle) ei ole
ilmoitettu suurinta siirtonopeutta, se on "S100".
Kun laite liitetään toiseen laitteeseen, jonka
suurin siirtonopeus on eri, siirtonopeus joskus
poikkeaa ilmoitetusta siirtonopeudesta.
Vedrørende i.LINK
i.LINK-baudhastighed
i.LINK’s maksimale baudhastighed afhænger af
udstyret. Der er defineret tre maksimale
baudhastigheder:
S100 (cirka 100 Mbps*)
S200 (cirka 200 Mbps)
S400 (cirka 400 Mbps)
Baudhastigheden er angivet under “Tekniske
data” i betjeningsvejledningen til hvert udstyr.
Den er også angivet i nærheden af i.LINKjackstikket på noget udstyr.
Den maksimale baudhastighed på udstyr, hvor
hastigheden ikke udtrykkeligt er angivet, som
eksempelvis dette videokamera, er “S100”.
Når enheder er forbundet med udstyr, der har en
anden maksimal baudhastighed, kan
baudhastigheden sommetider afvige fra den
angivne baudhastighed.
* Mitä tarkoittaa "Mbps"?
Jos haluat lisätietoja nauhan kopioimisesta, kun
tämä laite on liitettynä toiseen DV-liitännöillä
varustettuun laitteeseen, katso sivua 100.
Tämän laitteen voi liittää myös toiseen SONYn
valmistamaan i.LINK (DV) -yhteensopivaan
laitteeseen, joka ei ole videolaite (esimerkiksi
VAIO-sarjan tietokoneeseen).
Varmista ennen tämän laitteen liittämistä
tietokoneeseen, että tietokoneeseen on jo
asennettu tämän laitteen tukema ohjelmisto.
Katso tämän laitteen liittämiseen liittyvät
varoitukset myös liitettävän laitteen
käyttöohjeesta.
Tarvittava i.LINK-kaapeli
Käytä Sonyn i.LINK-kaapelia, jonka molemmissa
päissä on 4-nastainen liitin (DV-kopioinnin
aikana).
i.LINK ja ovat tavaramerkkejä.
Mbps står for megabits per sekund, eller den
mængde data, der kan sendes eller modtages i
løbet af et sekund. Eksempelvis betyder en
baudhastighed på 100 Mbps at 100 megabits data
kan sendes på et sekund.
i.LINK funktioner på dette
videokamera
Se side 100 for yderligere oplysninger om,
hvordan der kan kopieres, når dette videokamera
er tilsluttet til andet videoudstyr med DVjackstik.
Dette videokamera kan også tilsluttes til andet
(end videoudstyr) i.LINK (DV) kompatibelt
udstyr fremstillet af SONY (f.eks. computere i
VAIO-serien).
Før videokameraet tilsluttes til en computer, skal
du kontrollere, at applikationssoftware, som
dette videokamera understøtter, allerede er
installeret på computeren.
Se betjeningsvejledningerne til udstyret, der skal
tilsluttes, for oplysninger om forsigtighedsregler
ved tilslutning af dette videokamera.
Øvrige informationer
Tämän laitteen i.LINK-toiminnot
* Hvad er “Mbps”?
Lisätietoja
Mbps on lyhenne englanninkielisistä sanoista
"megabits per second" (megabittiä sekunnissa).
Se ilmaisee yhdessä sekunnissa lähetettävän tai
vastaanotettavan datan määrän. Esimerkiksi
siirtonopeus 100 Mbps tarkoittaa, että yhden
sekunnin aikana lähetetään 100 megabittiä dataa.
Påkrævet i.LINK-kabel
Brug et Sony i.LINK 4-ben-til-4-ben kabel (under
DV kopiering).
i.LINK og er varemærker.
177
Videokameran käyttö
ulkomailla
Videokameran käyttö
ulkomailla
Voit käyttää videokameraa kaikissa maissa
vakiovarusteisiin sisältyvällä verkko-/
latauslaitteella, joka toimii 100–240 voltin
vaihtovirtajännitteellä ja
50/60 Hz:n verkkotaajuudella.
Videokamera on PAL-normiin perustuva
videokamera. Jos haluat katsella toistokuvaa
televisiosta, television on oltava PAL-normin
mukainen, ja siinä on oltava video/audiotuloliitäntä.
Seuraavassa on mainittu eri maissa käytettävät
TV-värinormit.
PAL-järjestelmä
Australia, Belgia, Espanja, Hollanti, Hongkong,
Iso-Britannia, Italia, Kiina, Kuwait, Malesia,
Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Singapore,
Slovakian tasavalta, Suomi, Sveitsi, Tanska,
Thaimaa, Tsekin tasavalta, Unkari, Uusi-Seelanti,
Itävalta ym.
PAL-M-järjestelmä
Brasilia.
PAL-N-järjestelmä
Argentiina, Paraguay, Uruguay.
NTSC-järjestelmä
Bahamasaaret, Bolivia, Chile, Ecuador, EteläKorea, Filippiinit, Guyana, Jamaika, Japani,
Kanada, Kolumbia, Meksiko, Peru, Surinam,
Taiwan, USA, Venezuela, Väli-Amerikka ym.
SECAM-järjestelmä
Bulgaria, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Ranska,
Ukraina, Venäjä ym.
Ajan helppo asetus aikaeron
perusteella
Voit siirtää kellon helposti oman maasi aikaan
asettamalla ajan aikaeron perusteella. Valitse
valikkoasetuksista WORLD TIME. Lisätietoja on
sivulla 143.
178
Brug af videokameraet i
udlandet
Brug af videokameraet i
udlandet
Ved hjælp af den medfølgende lysnetadapter kan
du bruge videokameraet i alle lande eller
områder, hvor strømforsyningen er fra 100 V til
240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Videokameraet anvender PAL-farvesystemet.
Hvis du vil fremvise billedet på et TV, skal det
være et TV baseret på PAL-systemet med video/
audio-indgangsjackstik.
Herunder er angivet de TV-systemer, der
anvendes i forskellige lande.
PAL-system
Australien, Østrig, Belgien, Kina, Tjekkiet,
Danmark, Finland, Tyskland, Holland,
Hongkong, Ungarn, Italien, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Singapore,
Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand,
Storbritannien osv.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Canada, Centralamerika,
Chile, Columbia, Ecuador, Guyana, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan,
Philippinerne, U.S.A., Venezuela osv.
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guiana, Iran, Irak, Monaco,
Rusland, Ukraine osv.
Nem korrektion af uret for
tidsforskel
Det er meget nemt at indstille uret til lokal tid
ved at indstille tidsforskellen. Vælg WORLD
TIME i MENU-systemet. Se side 151 for
yderligere oplysninger.
Kunnossapito ja
yleisiä käyttöohjeita
Kosteuden tiivistyminen
Jos tuot videokameran kylmästä suoraan
lämpimään paikkaan, videokameran sisään,
nauhan pinnalle sekä objektiiviin saattaa tiivistyä
kosteutta. Tällöin nauha voi tarttua
kuvapäärumpuun ja vioittua, tai videokamera
voi lakata toimimasta oikein. Jos videokameran
sisällä on kosteutta, kamera antaa äänimerkin ja
%-ilmaisin vilkkuu. Jos Z-ilmaisin vilkkuu
samanaikaisesti, videokamerassa on kasetti. Jos
objektiiviin tiivistyy kosteutta, ilmaisin ei tule
näkyviin.
Vedligeholdelsesoplysninger
og forholdsregler
Kondensvand
Hvis videokameraet bringes direkte fra et koldt
til et varmt sted, kan der dannes kondensvand
indvendigt i kameraet, på båndets overflade,
eller på objektivet. Under disse forhold kan
båndet klæbe fast til hovedtromlen og blive
ødelagt, eller det kan ske, at videokameraet ikke
fungerer korrekt. Hvis der er kondensvand i
videokameraet høres bip-lyden, og %
indikatoren blinker. Når Z symbolet blinker
samtidig, betyder det, at der sidder en kassette i
videokameraet. Hvis der dannes kondensvand
på objektivet, vises symbolet ikke.
Jos kosteutta pääsee tiivistymään
Kasetinpoistoa lukuun ottamatta mikään
toiminto ei toimi. Poista kasetti, katkaise
videokamerasta virta ja anna kameran olla
käyttämättömänä noin yksi tunti kasettipesä
avattuna. Voit alkaa käyttää videokameraa
uudelleen, jos %-ilmaisin ei syty, kun kytket
videokameraan uudelleen virran.
Bemærkning vedrørende kondensvand
Hvis videokameraet bringes direkte fra et koldt
til et varmt sted (eller omvendt), eller du
anvender videokameraet på et varmt sted, kan
der dannes kondensvand indvendigt i kameraet.
Det kan f.eks. ske i følgende situationer:
– Hvis man har haft videokameraet med på ski
og tager det med ind i et opvarmet lokale.
– Hvis videokameraet har ligget i en bil eller et
værelse med aircondition på en varm
sommerdag og man tager det med ud i varme
omgivelser.
– Hvis man bruger videokameraet efter et uvejr
eller en regnbyge.
– Hvis man bruger videokameraet på et sted,
hvor det er meget varmt eller fugtigt.
Øvrige informationer
Kosteuden tiivistymisen estäminen
Jos siirrät videokameran kylmästä paikasta
lämpimään paikkaan tai päinvastoin, sijoita
kamera muovipussiin ja sulje pussi tiukasti. Ota
videokamera pois pussista, kun pussin sisäinen
lämpötila on saavuttanut ympäristön lämpötilan
(noin 1 tunnin kuluttua).
Ingen af videokameraets funktioner med
undtagelse af kassetteudtagning fungerer. Tag
kassetten ud, sluk for videokameraet, og lad
kassetteholderen stå åben i mindst 1 time.
Videokameraet kan bruges igen, hvis %
indikatoren ikke vises, når man tænder for
videokameraet igen.
Lisätietoja
Huomautus kosteuden tiivistymisestä
Videokameran sisään voi tiivistyä kosteutta, jos
siirrät kameran kylmästä paikasta lämpimään
paikkaan (tai päinvastoin) tai käytät kameraa
kuumassa paikassa. Näin voi käydä esimerkiksi,
jos
– Tuot videokameran laskettelurinteestä
lämmityslaitteella varustettuun huoneeseen
– Tuot videokameran ilmastoidusta autosta ulos
kuumaan ilmaan
– Käytät videokameraa myrskyn tai sadekuuron
jälkeen
– Käytät videokameraa lämpimässä, kosteassa
paikassa.
Hvis der er kondensvand i
videokameraet
Hvordan du undgår, at der dannes
kondensvand i videokameraet
Læg videokameraet ned i en plastpose, luk den
helt tæt til, og giv videokameraet tid til at vænne
sig til omgivelsestemperaturen, hvis det bringes
fra et koldt til et varmt sted. Tag videokameraet
ud af plastposen, når luften i posen er varmet op
til omgivelsestemperaturen (efter ca. 1 time).
179
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler
Kunnossapito-ohjeita
Vedligeholdelsesoplysninger
Nestekidenäytön puhdistaminen
Rengøring af LCD-skærmen
Jos nestekidenäyttö on likaantunut sormenjäljistä
tai pölystä, on suositeltavaa puhdistaa
nestekidenäyttö LCD Cleaning Kit
-puhdistussarjalla (lisävaruste).
Hvis LCD-skærmen er blevet tilsmudset af
fingeraftryk eller støv, anbefaler vi brug af et
LCD-rengøringssæt (medfølger ikke) til
rengøring af LCD-skærmen.
Kuvapäiden puhdistaminen
Rengøring af videohovederne
Normaalin kuvauksen ja tarkkojen videokuvien
varmistamiseksi kuvapäät on aika ajoin
puhdistettava.
Kuvapäät voivat olla likaantuneet, kun:
For at sikre en normal optagelse og klare billeder
skal du rengøre videohovederne.
Videohovederne kan være snavsede, hvis:
– CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
–x-ilmaisin ja " CLEANING CASSETTE"
-tiedote tulevat vuorotellen näkyviin tai
x-ilmaisin vilkkuu näytössä.
– toistokuvassa on kohinaa
– toistokuva on tuskin näkyvissä
– toistokuvaa ei näy lainkaan.
– CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/TRV408E
–x-indikatoren og meddelelsen “
CLEANING CASSETTE” vises efter
hinanden, eller x-indikatoren blinker på
skærmen.
– Gengivebilledet indeholder støj.
– Gengivebilledet kan næsten ikke ses.
– Gengivebilledet vises slet ikke.
[a]: Hieman likaantuneet
[b]: Hyvin likaantuneet
[a]: Let tilsmudset
[b]: Meget snavset
180
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler
– DCR-TRV140E
– Toistokuvaan tulee mosaiikkimaisia häiriöitä
– Toistokuva ei liiku
– Toistokuva on tuskin näkyvissä
– Toistokuvaa ei näy lainkaan
– x-ilmaisin ja " CLEANING CASSETTE"
-tiedote tulevat vuorotellen näyttöön.
– DCR-TRV140E
– Afspilningsbilledet indeholder støj i form af
mosaikmønstre.
– Afspilningsbilledet ikke bevæger sig.
– Afspilningsbilledet næsten ikke kan ses.
– Afspilningsbilledet slet ikke vises.
– x -indikatoren og meddelelsen
“ CLEANING CASSETTE” vises efter
hinanden på skærmen.
tai/eller
Huomautus kuvapäistä
Jos toistokuvassa on kohinaa senkin jälkeen, kun
olet puhdistanut kuvapäät puhdistuskasetilla,
kuvapäät voivat olla kuluneet käytössä. Jos näin
on, kuvapäät on vaihdettava uusiin. Ota yhteyttä
Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun
Sony-huoltoon.
Bemærkning om videohoveder
Når afspilningsbilledet stadig indeholder støj,
selv efter at du har renset videohovederne med
en rensekassette, kan det skyldes, at
videohovederne er slidt ned efter megen brug.
Hvis dette er tilfældet, skal de udskiftes med nye
hoveder. Kontakt din Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-servicecenter.
Øvrige informationer
Hvis dette sker, skal videohovederne rengøres
med en Sony V8-25CLD-rensekassette
(medfølger ikke). Kontrollér billedet, og gentag
rensningen, hvis ovenstående problemer
fortsætter.
Lisätietoja
Jos yllä kuvattuja ongelmia ilmenee, puhdista
kuvapäät käyttämällä puhdistuskasettia Sony
V8-25CLD (lisävaruste). Tarkista kuva. Jos
ongelma ei ole poistunut, tee puhdistus
uudelleen.
181
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Videokameran sisäisen akun
lataaminen
Videokameran sisällä on ladattava akku, jonka
ansiosta esimerkiksi päivämäärä ja kellonaika
säilyvät POWER-kytkimen asennosta
riippumatta. Ladattava akku latautuu aina, kun
käytät videokameraa. Akun varaus kuitenkin
purkautuu vähitellen, jos et käytä videokameraa.
Akun varaus purkautuu kokonaan noin 6
kuukauden kuluessa, jos et käytä videokameraa.
Videokamera toimii, vaikka ladattavassa akussa
ei olisikaan varausta. Lataa akku kuitenkin sen
varauksen purkauduttua, jotta esimerkiksi
päivämäärä ja kellonaika säilyvät.
Akun lataaminen:
– Kytke videokamera verkkovirtaan kameran
vakiovarusteisiin sisältyvän verkko-/
latauslaitteen avulla. Katkaise kamerasta virta
POWER-kytkimellä ja anna videokameran olla
itsekseen yli 24 tuntia.
– Voit myös asentaa videokameraan täyteen
ladatun akun, katkaista kamerasta virran
POWER-kytkimellä ja antaa videokameran olla
itsekseen yli 24 tuntia.
182
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler
Opladning af videokameraets
indbyggede, genopladelige
batteri
Videokameraet leveres med et indbygget
genopladeligt batteri, der sikrer, at dato,
klokkeslæt osv. bibeholdes, uanset hvilken
indstilling POWER-kontakten har. Det
genopladelige batteri oplades altid, så længe du
anvender videokameraet. Batteriet vil dog
efterhånden blive afladet, hvis du ikke anvender
videokameraet. Det aflades fuldstændigt i løbet
af ca. 6 måneder, hvis du slet ikke anvender
videokameraet. Selvom det genopladelige batteri
ikke er opladet, påvirker dette ikke
videokameraets funktion. Oplad batteriet, hvis
det er afladet, således at dato, klokkeslæt osv.
bibeholdes.
Opladning af det genopladelige batteri:
– Tilslut videokameraet til lysnettet med den
medfølgende lysnetadapter, og efterlad
videokameraet med POWER-kontakten slået
fra i mere end 24 timer.
– Eller lad et fuldt opladet batteri sidde på
videokameraet med POWER-kontakten slået
fra i mere end 24 timer.
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Varotoimet
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler
Forsigtighedsregler
•Anvend videokameraet med en strømforsyning
på 7,2 V (batteri) eller 8,4 V (lysnetadapter).
•Anvend det tilbehør til henholdsvis jævnstrøm
og vekselstrøm, der anbefales i denne
brugervejledning.
•Hvis der trænger genstande eller væske ind i
videokameraets kabinet, skal du slukke
videokameraet og afbryde strømforsyningen,
og derefter få videokameraet efterset hos en
Sony-forhandler, inden det tages i brug igen.
•Undgå hårdhændet håndtering eller slag og
stød. Udvis særlig forsigtighed ved håndtering
af objektivet.
•Hold POWER-kontakten indstillet til OFF
(CHG), når videokameraet ikke bruges.
•Videokameraet må ikke pakkes ind i f.eks. et
håndklæde, mens det anvendes. Det kan
medføre overophedning af videokameraet.
•Videokameraet må ikke udsættes for
magnetiske felter eller mekaniske vibrationer.
Der kan forekomme støj på billederne.
•Berør ikke LCD-skærmen med fingrene eller
spidse genstande.
•Hvis videokameraet bruges i kolde omgivelser,
kan der komme et skyggebillede på LCDskærmen. Dette er normalt.
•Under brug af videokameraet kan bagsiden af
LCD-skærmen blive varm. Dette er normalt.
Øvrige informationer
Behandling af videokameraet
•Käytä videokameraa 7,2 voltin (akku) tai
8,4 voltin (verkkolaite) jännitteellä.
•Käytä tasavirta- tai verkkovirtakäytössä tässä
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita.
•Jos kotelon sisään pääsee jokin esine tai jotakin
nestettä, irrota videokamera virtalähteestä.
Anna Sony-jälleenmyyjän tarkistaa
videokamera, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
•Vältä laitteen kovakouraista käsittelyä ja suojaa
se iskuilta. Varo erityisesti linssiä.
•Pidä POWER-kytkin asennossa OFF (CHG),
kun et käytä videokameraa.
•Älä pidä videokameraa käärittynä esimerkiksi
pyyhkeeseen, kun käytät videokameraa.
Muutoin videokameran sisäinen lämpötila voi
nousta liikaa.
•Pidä videokamera etäällä voimakkaista
magneettikentistä ja suojaa se tärinältä.
Muutoin kuvaan voi tulla häiriöitä.
•Älä koske nestekidennäyttöön sormillasi tai
teräväkärkisellä esineellä.
•Jos käytät videokameraa kylmässä
ympäristössä, nestekidenäytössä voi näkyä
jälkikuva. Kyseessä ei ole vika.
•Videokameran käytön aikana nestekidenäytön
takaosa voi lämmetä. Kyseessä ei ole vika.
Lisätietoja
Videokameran käyttö
183
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler
Videovalo
Indbygget videolampe
•Valo kolhimasta tai naputtelemasta videovaloa
sen palaessa. Muutoin videovalo voi
vahingoittua tai sen käyttöikä lyhentyä.
•Älä jätä videovaloa palamaan, kun se koskettaa
jotakin. Muutoin se voi aiheuttaa tulipalon tai
se voi vioittua.
•Udsæt ikke den indbyggede videolampe for
slag eller stød, mens den er tændt, da det kan
beskadige pæren og forkorte dens levetid.
•Efterlad ikke den indbyggede videolampe
tændt, mens den hviler på eller op ad noget.
Det kan medføre brand eller beskadigelse af
videolampen.
Kasettien käsittely
Älä työnnä mitään kasetin takaosassa oleviin
pieniin reikiin. Näiden reikien avulla
videokamera tunnistaa nauhan tyypin ja
paksuuden sekä sen, onko kasetin suojakieleke
paikallaan.
Om behandling af bånd
Du må ikke stikke noget ind i de små huller på
bagsiden af kassetten. Disse huller anvendes til at
registrere båndets type og tykkelse og til at
konstatere, om skrivebeskyttelsesknappen er
åben eller lukket.
Videokameran hoito
•Jos et käytä videokameraa pitkään aikaan,
poista kasetti siitä. Kytke videokameraan aika
ajoin virta ja käytä kasettia sekä CAMERA- että
PLAYER-tilassa noin 3 minuuttia*1)/
5 minuuttia*2).
•Poista pöly linssistä pehmeällä harjalla. Jos
linssissä on sormenjälkiä, poista ne pehmeällä
liinalla.
•Puhdista videokameran runko kuivalla
pehmeällä liinalla tai mietoon
pesuaineliuokseen kevyesti kostutetulla
pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen
liuottimia, jotka voivat vahingoittaa laitteen
pintaa.
•Suojaa videokamera hiekalta. Jos käytät
videokameraa hiekkarannalla tai pölyisessä
paikassa, suojaa se hiekalta tai pölyltä. Hiekka
tai pöly voi vahingoittaa videokameraa
pysyvästi.
Vedligeholdelse af videokameraet
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
184
•Fjern båndet, og tænd kameraet indimellem,
betjen CAMERA- og PLAYER-sektionerne, og
afspil et bånd i cirka 3 minutter*1)/5 minutter*2),
når videokameraet ikke anvendes i lang tid.
•Rens objektivet for støv med en blød børste.
Hvis der er fingeraftryk på linsen, skal de tørres
af med en blød klud.
•Rengør kamerahuset med en tør, blød klud,
eller en klud, der er fugtet med et mildt
opvaskemiddel. Benyt aldrig nogen form for
opløsningsmidler, da de kan beskadige
overfladebehandlingen.
•Lad ikke sand trænge ind i videokameraet.
Beskyt videokameraet mod sand og støv, hvis
du bruger det på en sandstrand eller på et sted,
hvor der er støvet. Sand og støv kan få
videokameraet til at fejlfungere, og skaden kan
ikke altid udbedres.
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler
Liittäminen tietokoneeseen
(vain DCR-TRV140E)
Tilslutning til din computer
(kun DCR-TRV140E)
Kun nauhoitat tietokoneessa käsiteltyä tai
editoitua kuvaa i.LINK-kaapelin (DVliitäntäkaapelin) avulla, käytä uutta Hi8
Digital8 -videokasettia.
Når du optager billeder, som du har behandlet
eller redigeret på din computer, ved hjælp af
i.LINK-kabel (DV-tilslutningskabel), skal du
anvende et nyt Hi8
/Digital8 bånd.
/
•Fjern lysnetadapterens stik fra stikkontakten,
hvis lysnetadapteren ikke skal anvendes
gennem længere tid. Tag netledningen ud ved
at tage fat i stikket. Træk aldrig i selve
ledningen.
•Brug aldrig lysnetadapteren med en beskadiget
ledning, eller hvis lysnetadapteren har været
tabt eller beskadiget.
•Undgå at bøje netledningen med magt eller at
stille noget tungt på den. Det vil beskadige
ledningen og kan forårsage brand eller elektrisk
stød.
•Metalgenstande må ikke komme i kontakt med
forbindelsesdelens metaldele. Der kan opstå
kortslutning, og lysnetadapteren kan
beskadiges.
•Hold altid metalkontakterne rene.
•Undlad at skille lysnetadapteren ad.
•Udsæt ikke lysnetadapteren for mekanisk stød,
og pas på ikke at komme til at tabe den.
•Når lysnetadapteren bruges, og specielt ved
opladning, må den ikke komme i nærheden af
AM-radiomodtagere og videoudstyr, da det vil
påvirke AM-modtagningen og anvendelsen af
videoudstyret.
•Lysnetadapteren bliver varm, når den er i brug.
Dette er normalt.
•Undlad at anbringe lysnetadapteren, hvor der
er:
– Meget varmt eller koldt
– Støvet eller snavset
– Meget fugtigt
– Vibrationer
Øvrige informationer
Lysnetadapter
•Irrota laite verkkovirrasta, jos et aio käyttää
laitetta pitkään aikaan. Kun irrotat virtajohdon,
vedä aina pistokkeesta. Älä siis vedä johdosta
itsestään.
•Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on
vioittunut tai laite on pudonnut tai
vahingoittunut.
•Älä taivuta virtajohtoa voimakkaasti äläkä
sijoita painavia esineitä sen päälle. Muutoin
johto vahingoittuu ja voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
•Estä metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin
liittimen metalliosien kanssa. Muutoin voi
syntyä oikosulku, ja laite voi vioittua.
•Pidä metalliset kosketuspinnat aina puhtaina.
•Älä pura laitetta osiin.
•Varo kolhimasta ja pudottamasta laitetta.
•Pidä verkko-/latauslaite varsinkin latauksen
aikana etäällä AM-vastaanottimista ja
videolaitteista. Verkko-/latauslaite häiritsee
AM-vastaanottoa ja videolaitteiden toimintaa.
•Laite lämpenee käytön aikana. Kyseessä ei ole
vika.
•Älä sijoita laitetta paikkoihin, jotka ovat
– hyvin kuumia tai kylmiä:
– pölyisiä tai likaisia
– hyvin kosteita
– alttiita tärinälle.
Lisätietoja
Verkko-/latauslaite
185
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler
Objektiivin hoitaminen ja
säilyttäminen
Om vedligeholdelse af objektivet og
forholdsregler ved opbevaring
•Puhdista objektiivin pinta pehmeällä liinalla,
jos:
– Objektiivin pinnalla on sormenjälkiä.
– Objektiivi on kuumassa tai kosteassa
paikassa.
– Käytät objektiivia suolaisessa ympäristössä,
esimerkiksi meren rannalla.
•Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa
paikassa, jossa ei ole likaa eikä pölyä.
•Aftør objektivets overflade med en blød klud i
følgende tilfælde:
– Når der er fingeraftryk på linsen.
– I varme og fugtige omgivelser.
– Når objektivet anvendes i miljøer, hvor der
forekommer salt, eksempelvis ved stranden.
•Opbevar objektivet på et sted med god
udluftning, og hvor det ikke er udsat for direkte
sollys eller støv.
Suorita yllä mainitut toimet säännöllisesti, jotta
homeitiöt eivät pääse kasvamaan objektiivin
pinnalla.
Videokameraan kannattaa kytkeä virta ja
kameraa kannattaa käyttää ainakin kerran
kuukaudessa, jotta kamera pysyy kauan hyvässä
kunnossa.
For at forhindre mugdannelse på objektivet bør
du regelmæssigt foretage ovenstående.
Det anbefales, at du tænder og betjener
camcorderen ca. en gang om måneden for at
holde den i optimal stand i lang tid.
Akku
•Käytä vain tähän tarkoitukseen tarkoitettua
latauslaitetta tai videolaitetta, jossa on
lataustoiminto.
•Estä metalliesineitä koskettamasta akun
kontaktipintoja, jotta ei synny oikosulkua.
•Pidä akku etäällä tulesta.
•Älä jätä akkua alttiiksi yli 60 °C:n lämpötiloille,
esimerkiksi aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn
autoon tai suoraan auringonpaisteeseen.
•Älä päästä akkua kastumaan.
•Älä jätä akkua alttiiksi kolhuille.
•Älä pura akkua tai tee siihen muutoksia.
•Kiinnitä akku pitävästi videolaitteeseen.
•Osittain purkautuneen akun lataamisella ei ole
vaikutusta akun alkuperäiseen kapasiteettiin.
186
Batteri
•Brug kun den angivne oplader eller det angivne
videoudstyr til opladningen.
•For at undgå kortslutning må metalgenstande
ikke komme i kontakt med batteriterminalerne.
•Hold batteriet væk fra åben ild.
•Udsæt aldrig batteriet for temperaturer højere
end 60°C, som f.eks. i en bil parkeret i solen
eller i direkte sollys.
•Hold batteriet tørt.
•Batteriet må ikke udsættes for mekaniske stød.
•Undgå at skille batteriet ad eller at ombygge
det.
•Sæt batteriet godt fast på videoudstyret.
•Opladning, mens der er kapacitet tilbage,
påvirker ikke den oprindelige batterikapacitet.
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler
Huomautus kuivaparistoista
(vain CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E,
DCR-TRV140E)
Bemærkning vedrørende tørre
batterier (kun CCD-TRV107E/TRV208E/
TRV408E, DCR-TRV140E)
Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi
mahdolliset paristojen vuotamisesta tai
syöpymisestä aiheutuvat vauriot:
– Aseta paristot paristotilaan siten, että niiden
plus- ja miinusnavat (+ ja –) tulevat paristotilan
vastaavien merkintöjen kohdalle.
– Kuivaparistoja ei voi ladata.
– Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä.
– Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä.
– Paristoista kuluu virtaa silloinkin, kun niitä ei
käytetä pitkään aikaan.
– Älä käytä vuotavia paristoja.
Følg nedenstående retningslinjer for at undgå
skader som følge af utætte batterier eller tæring:
– Batterierne skal sættes i med + – polerne
svarende til + – mærkerne i batterirummet.
– Tørbatterier kan ikke genoplades.
– Undlad at blande nye og gamle batterier.
– Brug ikke forskellige typer batterier sammen.
– Batterierne aflades, når du ikke bruger dem i
længere tid.
– Brug aldrig batterier der lækker.
Jos videokameran käytössä ilmenee ongelma, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Sluk for strømmen, og henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis der skulle
opstå problemer.
Lisätietoja
Jos paristot ovat päässeet vuotamaan
•Pyyhi kaukosäätimen paristotilassa oleva neste
huolellisesti pois, ennen kuin asetat uudet
paristot paristotilaan.
•Jos kosketat vuotanutta nestettä, pese neste pois
vedellä.
•Jos vuotanutta nestettä roiskahtaa silmiisi,
huuhtele ne runsaalla vedellä ja ota yhteys
lääkäriin.
Hvis der løber batterivæske ud
•Aftør batterirummet grundigt for væske, inden
batterierne udskiftes.
•Hvis du får batterivæske på fingrene, skal du
skylle grundigt med vand.
•Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du skylle
med masser af vand, og derefter søge læge.
Øvrige informationer
187
Suomi
Tekniset tiedot
Videokamera
Järjestelmä
Kuvanauhoitusjärjestelmä
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E:
2 pyörivää kuvapäätä
Viistopyyhkäisy
FM-järjestelmä
DCR-TRV140E:
2 pyörivää kuvapäätä
Viistopyyhkäisyjärjestelmä
Äänitysjärjestelmä
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E:
Pyörivät äänipäät, FM-järjestelmä
DCR-TRV140E:
Pyörivät äänipäät, PCM-järjestelmä
Kvantisointi: 12 bittiä (näytetaajuus
32 kHz, stereo 1, stereo 2), 16 bittiä
(näytetaajuus 48 kHz, stereo)
Videosignaali
PAL-väri, CCIR-standardi
Käyttökelpoiset kasetit
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E:
8 mm:n kasettinauhat
Hi8 tai normaali 8 mm
DCR-TRV140E:
Hi8/Digital8-videokasetit
Kuvaus/toistoaika (käytettäessä
90 minuutin tavallista 8 mm:n
videokasettia, Hi8-videokasettia
tai Digital8-videokasettia)
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E:
SP-tila: 1,5 tuntia
LP-tila: 3 tuntia
DCR-TRV140E:
SP-tila: 1 tunti
LP-tila: 1 tunti 30 minuuttia
Pikakelausaika eteen-/taaksepäin
(käytettäessä 90 minuutin
tavallista 8 mm:n videokasettia,
Hi8-videokasettia tai Digital8videokasettia)
Noin 5 minuuttia
Etsin
Elektroninen etsin (yksivärinen)
188
Kuvasensori
CCD-TRV408E:
4,5 mm:n (1/4-tyyppinen)
CCD-kenno (varaussiirtosensori)
Noin 380 000 kuvapistettä
(Tehokkaita: noin 230 000
kuvapistettä)
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E:
3 mm:n (1/6-tyyppinen)
CCD-kenno (varaussiirtosensori)
Noin 320 000 kuvapistettä
(Tehokkaita: noin 290 000
kuvapistettä)
DCR-TRV140E:
4,5 mm:n (1/4-tyyppinen)
CCD-kenno (varaussiirtosensori)
Noin 540 000 kuvapistettä
(Tehokkaita: noin 350 000
kuvapistettä)
Objektiivi
Yhdysrakenteinen moottorizoom
Suotimen läpimitta 37 mm
CCD-TRV107E:
20× (optinen), 450× (digitaalinen)
CCD-TRV108E:
20× (optinen), 460× (digitaalinen)
CCD-TRV208E/TRV408E,
DCR-TRV140E:
20× (optinen), 560× (digitaalinen)
Polttoväli
3,6 – 72 mm
35 mm:n kinofilmikameran
polttoväliksi muutettuna
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E:
51,8 – 1 036 mm
CCD-TRV408E, DCR-TRV140E:
41 – 820 mm
Värilämpötila
Automaattinen
Vähimmäisvalaistus
CCD-TRV408E:
0,3 lx (luksi) (F 1,4)
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E, DCR-TRV140E:
1 lx (luksi) (F 1,4)
0 lx (luksia) (NightShot-tilassa)*
* Pimeässä silmille näkymätöntä
kohdetta voidaan kuvata
infrapunavalaistuksella.
Tulo-/lähtöliitännät
S-videolähtöliitäntä
4-nastainen DIN-miniliitäntä
Luminanssisignaali: 1 Vp-p,
75 Ω (ohmia), epäsymmetrinen
Värisignaali: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmia)
epäsymmetrinen
Audio-/videolähtö
AV-miniliitäntä, 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmia), epäsymmetrinen, neg.
synkr. 327 mV, (lähtöimpedanssi
suurempi kuin 47 kΩ (kilo-ohmia))
Lähtöimpedanssilla, joka on
pienempi kuin 2,2 kΩ (kilo-ohmia)
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E:
Monoääninen miniliitäntä
(ø 3,5 mm)
DCR-TRV140E:
Stereominiliitäntä (ø 3,5 mm)
RFU DC OUT (vain CCD-TRV107E/
TRV108E/TRV208E/TRV408E)
Mini-miniliitäntä (ø 2,5 mm),
5 V DC
DV-lähtö (vain DCR-TRV140E)
4-nastainen liitäntä
USB -liitäntä (vain
DCR-TRV140E)
mini-B
Nestekidenäyttö
Kuva
6,2 cm (2,5")
50,3 × 37,4 mm
Kuvapisteitä
61 600 (280 × 220)
Tekniset tiedot
50,3 × 37,4 mm
Kuvapisteitä
61 600 (280 × 220)
Yleistä
Verkkolaite
Käyttöjännite
100–240 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus
23 W
Lähtöjännite
DC OUT -liitäntä: 8,4 V, 1,5 A
käyttötilassa
Käyttölämpötila
0°C – 40°C
Säilytyslämpötila
–20°C – +60°C
Mitat (noin)
125 × 39 × 62 mm
(l/k/s)
ulkonevat osat pois lukien
Paino (noin)
280 g
ilman verkkojohtoa
Akku
Øvrige informationer
Suurin lähtöjännite
8,4 V DC
Lähtöjännite
7,2 V DC
Kapasiteetti
5,0 Wh (700 mAh)
Käyttölämpötila
0°C – 40°C
Mitat (noin)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(l/k/s)
Paino (noin)
65 g
Tyyppi
Litium-ioni
Lisätietoja
Käyttöjännite
7,2 V (akku)
8,4 V (verkkolaite)
Keskimääräinen tehonkulutus
(akkua käytettäessä)
Nestekidenäytön avulla kuvattaessa
Nestekidenäyttö CCD-TRV107E/
TRV108E/TRV208E/TRV408E:
2,6 W
DCR-TRV140E:
3,5 W
Etsin
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E:
1,9 W
DCR-TRV104E:
2,8 W
Käyttölämpötila
0°C – 40 °C
Suositeltava latauslämpötila
10°C – 30 °C
Säilytyslämpötila
–20°C – +60 °C
Mitat (noin)
90 × 102 × 197 mm
(l/k/s)
Paino (noin)
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E:
850 g
DCR-TRV140E:
860 g
vain päälaite
1,0 kg
mukaan lukien akku
NP-FM30, Hi8-/Digital8-kasetti,
objektiivin suojus ja olkahihna
Vakiovarusteet
Katso sivua 5.
Valmistaja pidättää itsellään
oikeuden muuttaa laitteen mallia ja
ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
189
Dansk
Tekniske data
Videokameraoptager
System
Videooptagesystem
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E:
2 roterende hoveder
Skrueskandering
FM-system
DCR-TRV140E:
2 roterende hoveder
Skrueskanderingssystem
Audiooptagesystem
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E:
Roterende hoveder, FM-system
DCR-TRV140E:
Roterende hoveder, PCM-system
Kvantificering: 12 bit (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bit (Fs 48 kHz,
stereo)
(Fs 48 kHz, stereo)
Videosignal
PAL-farve, CCIR-standard
Brugbar kassette
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E:
8mm videoformat-kassette
Hi8 eller standard 8
DCR-TRV140E:
Hi8/Digital8-videokassette
Optage-/afspilningstid (ved brug
af 8/Hi8/digital
standardvideokassette, 90 min.)
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E:
SP-tilstand: 1,5 timer
LP-tilstand: 3 timer
DCR-TRV140E:
SP-tilstand: 1 time
LP-tilstand: 1 time og 30 minutter
Hurtig fremspolings-/hurtig
tilbagespolingstid (ved brug af 8/
Hi8/digital
standardvideokassette, 90 min.)
Ca. 5 minutter
Søger
Elektrisk søger (sort-hvid)
190
Billedenhed
CCD-TRV408E:
4,5 mm (1/4-type) CCD
(Oplad sammenkoblet enhed)
Ca. 380 000 pixel
(Effektivt: Ca. 230 000 pixel)
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E:
3 mm (1/6-type) CCD
(Oplad sammenkoblet enhed)
Ca. 320 000 pixel
(Effektivt: Ca. 290 000 pixel)
DCR-TRV140E:
4,5 mm (1/4-type) CCD
(Oplad sammenkoblet enhed)
Ca. 540 000 pixel
(Effektivt: Ca. 350 000 pixel)
Objektiv
Kombineret motorzoomobjektiv
Filterdiameter 37 mm
CCD-TRV107E:
20× (optisk), 450× (digitalt)
CCD-TRV108E:
20× (optisk), 460× (digitalt)
CCD-TRV208E/TRV408E,
DCR-TRV140E:
20× (optisk), 560× (digitalt)
Brændvidde
3,6 – 72 mm
Ved konvertering til et 35 mm
stillbilledkamera
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E:
51,8 – 1 036 mm
CCD-TRV408E, DCR-TRV140E:
41 – 820 mm
Farvetemperatur
Auto
Minimumbelysning
CCD-TRV408E:
0,3 lx (lux) (F 1,4)
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E, DCR-TRV140E:
1 lx (lux) (F 1,4)
0 lx (lux) (i NightShot-tilstand)*
* Motiver, som ikke er synlige i
mørke, kan optages med infrarødt
lys.
Indgangs-/udgangsstik
S video-udgang
4-bens mini-DIN
Luminanssignal: 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret
Krominanssignal: 0,3 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret
Audio/Video-udgang
AV MINIJACK, 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
ubalanceret, negativ synkronisering
327 mV (ved udgangsimpedans
mere end 47 kΩ (kilohm))
Udgangsimpedans med mindre end
2,2 kΩ (kilohm)
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E:
Mono-mini-jackstik (ø 3,5 mm)
DCR-TRV140E:
Stereo-mini-jackstik (ø 3,5 mm)
RFU DC OUT-udgang (kun CCDTRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E)
Mini-minibøsning (ø 2,5 mm),
DC5V
DV-udgang (kun DCR-TRV140E)
4-bens stik
USB-bøsning
(kun DCR-TRV140E)
mini-B
LCD-skærm
Billede
6,2 cm (2,5-type)
50,3 × 37,4 mm
Samlet antal punkter
61 600 (280 × 220)
Tekniske data
50,3 × 37,4 mm
Samlet antal punkter
61 600 (280 × 220)
Generelt
Lysnetadapter
Strømforsyning
100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
23 W
Udgangsspænding
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A i driftstilstand
Driftstemperatur
0°C til 40°C
Opbevaringstemperatur
–20°C til +60°C
Mål (ca.)
125 × 39 × 62 mm
(b/h/d)
eksklusive fremspringende dele
Vægt (ca.)
280 g
eksklusive netledning
Batteri
Øvrige informationer
Maksimal udgangsspænding
8,4 V jævnstrøm
Udgangsspænding
7,2 V jævnstrøm
Kapacitet
5,0 Wh (700 mAh)
Driftstemperatur
0°C til 40°C
Mål (ca.)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(b/h/d)
Vægt (ca.)
65 g
Type
Lithiumion
Lisätietoja
Strømforsyning
7,2 V (batteri)
8,4 V (lysnetadapter)
Gennemsnitligt strømforbrug
(ved brug af batteriet)
Ved kameraoptagelse med LCD
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E:
2,6 W
DCR-TRV140E:
3,5 W
Søger
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E:
1,9 W
DCR-TRV140E:
2,8 W
Driftstemperatur
0°C til 40°C
Anbefalet opladningstemperatur
10°C til 30°C
Opbevaringstemperatur
–20°C til +60°C
Mål (ca.)
90 × 102 × 197 mm
(b/h/d)
Vægt (ca.)
CCD-TRV107E/TRV108E/
TRV208E/TRV408E:
850 g
DCR-TRV140E:
860 g
kun hovedenheden
1,0 kg
iinklusive batteri
NP-FM30, Hi8/digital8-kassette,
objektivdæksel og skulderrem
Medfølgende tilbehør
Se side 5.
Ret til ændring i design og tekniske
data uden varsel forbeholdes.
191
— Pikaopas —
— Lynoversigt —
Osien ja säädinten
sijainti
Delenes og
knappernes navne
Videokamera
Videokamera
1
7
2
8
3
9
4
0
5
qa
6
qs
1 Silmäsuppilo
1 Øjenskærm
2 Etsimen linssin säätövipu (s. 34)
2 Knap til justering af søgerokular (s. 34)
3 V BATT RELEASE -vipu (s. 18)
3 V BATT-batterifrigøringsknap (s. 18)
4
USB -liitäntä (s. 126)*1)
4
USB-bøsning (s. 126)*1)
5 OPEN-painike (s. 29)
5 OPEN-knap (s. 29)
6 SEL/PUSH EXEC -säätöpyörä (s. 25, 134)
6 SEL/PUSH EXEC-drejeknap (s. 25, 134)
7 Moottorizoomin vipu (s. 33)
7 Motorzoomgreb (s. 33)
1)
8 PHOTO-painike (s. 53)*
8 PHOTO-knap (s. 53)*1)
9 POWER-kytkin (s. 19)
9 POWER-kontakt (s. 19)
q; START/STOP-painike (s. 29)
q; START/STOP-knap (s. 29)
qa DC IN -liitäntä (s. 19)
qa DC IN-bøsning (s. 19)
qs Olkahihnan kiinnittimet (s. 192)
qs Øskner til skulderrem (s. 192)
*1) Vain DCR-TRV140E
*1) Kun DCR-TRV140E
Olkahihnan kiinnittäminen
Kiinnitä videokameran vakiovarusteisiin
kuuluva olkahihna sille tarkoitettuihin
kiinnikkeisiin.
192
Påsætning af skulderremmen
Fastgør den medfølgende skulderrem i
øsknerne på videokameraet.
Osien ja säädinten sijainti
Delenes og knappernes navne
qd
qf
ql
w;
wa
ws
qg
qh
qj
wd
qk
qd Videokontrolknapper (s. 43, 47)
x STOP (stop)
m REW (tilbagespol)
N PLAY (afspil)*
M FF (hurtig fremspoling)
X PAUSE (pause)
qf LIGHT-painike (s. 82)
qf LIGHT-knap (s. 82)
qg Mikrofoni (R)*
1)
qg Mikrofon (R)*1)
qh Infrarød stråleudsender (s. 38, 106, 115)
qj Kaukosäätimen tunnistin (s. 197)*2)
qj Fjernbetjeningssensor (s. 197)*2)
qk Mikrofoni (L)
qk Mikrofon (L)
1)
ql COLOUR SLOW SHUTTER (s. 39)* /
SUPER NIGHTSHOT -painike (s. 38)*1)
ql COLOUR SLOW SHUTTER-knap (s. 39)*1)
/SUPER NIGHTSHOT-knap (s. 38)*1)
w; NIGHTSHOT-kytkin (s. 38)
w; NIGHTSHOT-kontakt (s. 38)
wa Näyttöikkuna (s. 199)
wa Display (s. 199)
ws Kuvauksen merkkivalo (s. 29)
ws Optagelampe (s. 29)
wd Jalustan kiinnitysosa (pohjassa)
Varmista, että jalustan kiinnitysruuvi on alle
5,5 mm:n pituinen. Muutoin jalustaa ei voi
kiinnittää pitävästi, ja ruuvi voi vioittaa
videokameraa.
wd Gevind til fastgørelse af kamerastativ
(underside)
Sørg for, at længden på kamerastativets skrue
er mindre end 5,5 mm. I modsat fald kan du
ikke montere stativet sikkert, og skruen kan
beskadige videokameraet.
Lynoversigt
qh Infrapunalähetin (s. 38, 106, 115)
Pikaopas
qd Videonauhan ohjauspainikkeet (s. 43, 47)
x STOP (pysäytys) -painike
m REW (kelaus taaksepäin) -painike
N PLAY (toisto) -painike*
M FF (kelaus eteenpäin) -painike
X PAUSE (tauko) -painike
* Painikkeessa on muotoiltu piste.
* Denne knap har et berøringspunkt.
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E,
DCR-TRV140E
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E,
DCR-TRV140E
193
Osien ja säädinten sijainti
Delenes og knappernes navne
e;
wf
ea
wg
es
wh
ed
ef
wj
wk
eg
wl
eh
wf VOLUME-painikkeet +*/– (s. 43)
wf VOLUME-knapper +*/– (s. 43)
wg Kaiutin
wg Højttaler
wh Nestekidenäyttö (s. 31)
wh LCD-skærm (s. 31)
wj EXPOSURE-painike (s. 69)
wj EXPOSURE-knap (s. 69)
wk TITLE-painike (s. 77)
wk TITLE-knap (s. 77)
1)
wl PB ZOOM -painike (s. 89)*
EASY DUBBING -painike (s. 102)*2)
wl PB ZOOM-knap (s. 89)*1)
Knappen EASY DUBBING (s. 102)*2)
e; DISPLAY-painike (s. 44)
e; DISPLAY-knap (s. 44)
ea END SEARCH -painike (s. 42)
ea END SEARCH-knap (s. 42)
es Etsin (s. 34)
es Søger (s. 34)
ed FADER-painike* (s. 58)
ed FADER-knap* (s. 58)
ef BACK LIGHT -painike (s. 37)
ef BACK LIGHT-knap (s. 37)
eg FOCUS-painike (s. 70)
eg FOCUS-knap (s. 70)
eh MENU-painike* (s. 134)
eh MENU-knap* (s. 134)
* Painikkeessa on muotoiltu piste.
* Denne knap har et berøringspunkt.
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
194
Osien ja säädinten sijainti
Delenes og knappernes navne
ej
ek
CCD-TRV408E
el
ej DATE-painike (s. 41)*1)
ej DATE-knap (s. 41)*1)
ek TIME-painike* (s. 41)*1)
el COUNTER RESET -painike (s. 31)*
ek TIME-knap* (s. 41)*1)
1)
el COUNTER RESET-knap (s. 31)*1)
* Denne knap har et berøringspunkt.
*1) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*1) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
Pikaopas
* Painikkeessa on muotoiltu piste.
Lynoversigt
195
Osien ja säädinten sijainti
Delenes og knappernes navne
r;
rd
rf
ra
rg
rs
rh
rj
rk
r; Z EJECT-painike (s. 27)
r; Z EJECT-knap (s. 27)
ra Kasettipesä (s. 27)
ra Kassetterum (s. 27)
rs Käsihihna
rs Håndrem
rd RESET-painike (s. 157)
rd RESET-knap (s. 166)
rf S VIDEO OUT -liitäntä (s. 50, 51, 98)
rf S VIDEO OUT-bøsning (s. 50, 51, 98)
rg Videovalo (s. 82)
rg Indbygget lampe (s. 82)
rh A/V OUT -liitäntä (s. 50, 51, 98)
rh A/V OUT-udgang (s. 50, 51, 98)
rj RFU DC OUT (RFU-sovittimen
tasavirtalähtö) -liitäntä (s. 52)*1)
rj RFU DC OUT-bøsning (RFU-adapter med PCoutput) (s. 52)*1)
rk
DV OUT -liitäntä (s. 100)*2)
DV OUT -liitäntä on i.LINK-yhteensopiva.
rk
DV OUT-udgang (s. 100)*2)
DV OUT-udgangen er i.LINK-kompatibel.
Objektiivin suojuksen kiinnittäminen
Kiinnitä objektiivin suojus käsihihnaan kuvan
mukaisesti.
Fastgørelse af objektivdækslet
Fastgør objektivdækslet på håndremmen som
vist på illustrationen.
Käsihihnan kiinnittäminen
Kiinnitä käsihihna pitävästi.
Fastgørelse af håndremmen
Stram håndremmen godt til.
*1) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*2) Vain DCR-TRV140E
*1) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*2) Kun DCR-TRV140E
196
Osien ja säädinten sijainti
Delenes og knappernes navne
Kaukosäädin
Fjernbetjening
– Vain CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E,
DCR-TRV140E
– Kun CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E,
DCR-TRV140E
Kaukosäätimen ja videokameran samannimisillä
painikkeilla on samat toiminnot.
De knapper, der har samme navn på både
fjernbetjeningen og videokameraet, har samme
funktion.
DCR-TRV140E
CCD-TRV107E/TRV208E/TRV408E
6
1
7
2
8
9
0
3
6
8
5
q;
4
5
2
RMT-708
1 PHOTO-knap (s. 53)
2 DISPLAY-painike (s. 44)
2 DISPLAY-knap (s. 44)
3 SEARCH MODE -painike (s. 93, 95)
3 SEARCH MODE-knap (s. 93, 95)
4 ./> -painikkeet (s. 93, 95)
4 ./> -knapper (s. 93, 95)
5 Nauhasiirtopainikkeet (s. 43, 47)
5 Båndtransportknapper (s. 43, 47)
6 Lähetin
Kun olet kytkenyt videokameraan virran,
suuntaa kaukosäädin videokamerassa
olevaan kaukosäätimen tunnistimeen.
6 Sender
Rettes mod fjernbetjeningssensoren for at
betjene videokameraet, når du har tændt det.
7 ZERO SET MEMORY -painike (s. 91)
8 START/STOP-painike (s. 29)
9 DATA CODE -painike (s. 45)
Lynoversigt
1 PHOTO-painike (s. 53)
Pikaopas
RMT-814
7 ZERO SET MEMORY-knap (s. 91)
8 START/STOP-knap (s. 29)
9 DATA CODE-knap (s. 45)
0 Motorzoomknap (s. 89)
0 Moottorizoomin painike (s. 89)
197
Osien ja säädinten sijainti
Delenes og knappernes navne
Kaukosäätimen valmistelu
Klargøring af fjernbetjeningen
Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa
paristolokeroon niin, että niiden plus- (+) ja
miinusnavat (–) tulevat oikein päin lokeron
sisällä olevien merkintöjen mukaisesti.
Sæt to R6-batterier (størrelse AA) i
fjernbetjeningen. Polerne skal vende rigtigt i
forhold til + og – mærkerne i batterirummet.
RMT-814
Kaukosäädintä koskevia huomautuksia
•Sijoita videokamera niin, että siinä oleva
kaukosäätimen tunnistin osoittaa poispäin
voimakkaista valonlähteistä, kuten suorasta
auringonvalosta tai muusta valaistuksesta.
Muutoin kaukosäädin ei välttämättä toimi
kunnolla.
•Videokamera toimii kaukosäädintilassa VTR 2.
Kauko-säädintilojen 1, 2 ja 3 avulla voidaan
erottaa videokamera ja muut Sonyn
kuvanauhurit, jotta et ohjaisi niiden toimintoja
tarkoittamatta. Jos käytössäsi on toinen Sonyn
kuvanauhuri ja sen kaukosäädintilana on myös
VTR 2, sinun kannattaa vaihtaa kyseisen
kuvanauhurin kaukosäädintilaa tai peittää
nauhurissa oleva kaukosäätimen tunnistin
mustalla paperilla.
198
RMT-708
Bemærkninger vedrørende fjernbetjeningen
•Hold fjernbetjeningssensoren væk fra stærke
lyskilder, som f.eks. direkte sollys eller ovenlys.
Ellers kan det ske, at fjernbetjeningen ikke
fungerer korrekt.
•Camcorderen fungerer i
fjernbetjeningsindstillingen VTR 2.
Fjernbetjeningsindstillingerne 1, 2 og 3 bruges
til at skelne denne camcorder fra andre Sonyvideobåndoptagere, så der ikke sker utilsigtet
aktivering ved hjælp af fjernbetjeningen. Hvis
du anvender en anden Sony-videobåndoptager
i fjernbetjeningsindstillingen VTR 2, anbefales
det at ændre fjernbetjeningsindstillingen eller
tildække videobåndoptagerens sensor med sort
papir.
Osien ja säädinten sijainti
Delenes og knappernes navne
Toimintojen ilmaisimet
Betjeningsindikatorer
Nestekidenäyttö ja etsin/
LCD-skærm og søger
1
2
3
4
5
6
7
Display window/Displayvindue
qf
FULL
qg
40 min
W
0:00:00
REC
T
M . F ADER
1 6 : 9 W I DE
SEP I A
Z E RO S E T
MEMOR Y
DA T E 01
S E A RCH
8
DV I N
16B I T
7 4 2002
12 : 05 : 56
ws
wd
wf
wg
1 Indikator for optagetilstand (s. 148)/
Indikator for spejltilstand (s. 31)
2 Tallennusjärjestelmän ilmaisin (s. 35)
2 Formatindikator (s. 35)
3 Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin (s. 36)
3 Indikator for resterende batteritid (s. 36)
4 Zoom-ilmaisin (s. 33)/
Valotuksen ilmaisin (s. 69)
4 Zoomindikator (s. 33)/
Eksponeringsindikator (s. 69)
5 Fader-ilmaisin (s. 58)/
Digitaalitehosteen ilmaisin (s. 63, 87)*1)
5 Indikator for ind- og udtoning (s. 58)/
indikator for digital effekt (s. 63, 87)*1)
6 Laajakuvatilan ilmaisin (s. 55)
6 Indikator for bredformat (s. 55)
7 Kuvatehosteen ilmaisin (s. 61, 86)
7 Indikator for billedeffekt (s. 61, 86)
8 Äänenvoimakkuuden ilmaisin (s. 43)/
Datakoodin ilmaisin (s. 45)*1)
8 Lydstyrkeindikator (s. 43)/
Datakodeindikator (s. 45)*1)
9 PROGRAM AE -ilmaisin (s. 66)
9 PROGRAM AE-indikator (s. 66)
q; Taustavalokorjauksen ilmaisin (s. 37)
q; Modlysindikator (s. 37)
qa SteadyShot poissa käytöstä -ilmaisin
(s. 137)*2)
qa SteadyShot deaktiveret-indikator
(s. 145)*2)
Lynoversigt
1 Kuvaustilan ilmaisin (s. 140)/
Peilikuvatilan ilmaisin (s. 31)
ql
w;
wa
wj
Pikaopas
9
0
qa
qs
qd
qh
qj
qk
2
wh
3
199
Osien ja säädinten sijainti
Delenes og knappernes navne
qs Käsitarkennuksen ilmaisin (s. 70)
qs Indikator for manual fokusering (s. 70)
qd Videovalon ilmaisin (s. 82)
qd Indikator for indbygget lys (s. 82)
qf STBY/REC-ilmaisin (s. 29)/
Videonauhan ohjaustilan ilmaisin (s. 47)
qf STBY/REC-indikator (s. 29)/
Indikator for videokontrolfunktion (s. 47)
qg Nauhalaskurin ilmaisin (s. 35)/
Aikakoodin ilmaisin (s. 35)*1)/
Itsediagnoosinäytön ilmaisin (s. 158)/
Valokuvan nauhatallennuksen ilmaisin
(s. 53)*1)
qg Båndtællerindikator (s. 35)/
Tidskodeindikator (s. 35)*1)/
Selvdiagnosedisplay-indikator (s. 167)/
Båndoptagelsesindikator
(s. 53)*1)
qh Jäljellä olevan nauhan ilmaisin (s. 35)
qh Indikator for resterende bånd (s. 35)
qj ZERO SET MEMORY -ilmaisin (s. 91)*1)
qj ZERO SET MEMORY-indikator (s. 91)*1)
3)
qk END SEARCH -ilmaisin (s. 42)* /
Hakutilan ilmaisin (s. 42, 93, 95)*1)
qk END SEARCH-indikator (s. 42)*3)/
Søgefunktionsindikator (s. 42, 93, 95)*1)
ql NIGHTSHOT-ilmaisin (s. 38)/
SUPER NIGHTSHOT- (s. 38)/
COLOUR SLOW SHUTTER -ilmaisin (s. 39)*1)
ql NIGHTSHOT-indikator (s. 38)/
SUPER NIGHTSHOT- (s. 38)/
COLOUR SLOW SHUTTER-indikator (s. 39)*1)
w; DV IN -ilmaisin (s. 100)*1)
w; DV IN-indikator (s. 100)*1)
wa Äänitilan ilmaisin (s. 140)*1)
wa Indikator for audiotilstand (s. 148)*1)
ws AUTO DATE -ilmaisin (s. 26)*3)/
Päivämäärän ilmaisin (s. 26, 35)*3)
ws AUTO DATE-indikator (s. 26)*3)/
Datoindikator (s. 26, 35)*3)
wd Ajan ilmaisin (s. 26, 35)*3)
wd Tidsindikator (s. 26, 35)*3)
wf Varoitusilmaisimet (s. 159)
wf Advarselsindikatorer (s. 168)
wg Kuvauksen merkkivalo (s. 29)
Tämä ilmaisin näkyy vain etsimessä.
wg Optagelampe (s. 29)
Denne indikator vises kun i søgeren.
wh FULL-latausilmaisin (s. 19)
wh FULL-opladningsindikator (s. 19)
wj Nauhalaskurin ilmaisin (s. 35)/
DATE- tai TIME-ilmaisin (s. 26, 41)*3)/
Aikakoodin ilmaisin (s. 45)*1)/
Itsediagnoosinäytön ilmaisin (s. 158)
wj Båndtællerindikator (s. 35)/
DATE- eller TIME-indikator (s. 26, 41)*3)/
Tidskodeindikator (s. 45)*1)/
Selvdiagnosedisplay-indikator (s. 167)
*1) Vain DCR-TRV140E
*2) Vain CCD-TRV408E, DCR-TRV140E
*3) Vain CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
*1) Kun DCR-TRV140E
*2) Kun CCD-TRV408E, DCR-TRV140E
*3) Kun CCD-TRV107E/TRV108E/TRV208E/
TRV408E
200
Suomi
Hakemisto
A, B
I, J, K, L
R
A/V-liitäntäjohto ................. 50, 98
AFM HiFi -ääni ........................ 171
aikakoodi .................................... 35
akku ............................................. 18
akun jäljellä olevan ajan
ilmaisin ..................................... 35
akun lataaminen ........................ 19
AUDIO MIX ............................. 138
AUDIO MODE ......................... 140
BACK LIGHT ............................. 37
BEEP .......................................... 143
BOUNCE ..................................... 58
i.LINK ................................ 100, 176
"InfoLITHIUM"-akku .............. 174
infrapunalähetin ........ 38, 106, 115
itsediagnoosinäyttö ................. 158
jaksoittainen kuvaus ................. 72
jäljellä olevan nauhan määrän
ilmaisin ..................................... 35
kakkosääni ................................ 138
kaksiääniraitainen
videokasetti ........................... 171
kaukosäädin ............................. 197
kaukosäätimen tunnistin ........ 193
kellonajan asettaminen ............. 25
kosteuden tiivistyminen ......... 179
kuvahaku .................................... 47
kuvapäät ................................... 180
kuvatehoste .......................... 61, 86
kuvaus kuva kerrallaan ............ 75
kuvaustila ................................... 30
käsihihna ................................... 196
käsitarkennus ............................. 70
laajakuva ..................................... 33
laajakuvatila ............................... 55
LP-tila ........................................ 140
LUMINANCEKEY .................... 63
RESET ........................................ 196
C, D
E
F, G, H
FADER ........................................ 58
FLASH MOTION ....................... 63
FOCUS ......................................... 70
Hi8-järjestelmä ......................... 172
hidas toisto .................................. 48
HiFi SOUND ............................ 138
MONOTONE (yksiväri) ........... 59
monoääni .................................... 51
mosaiikkinosto/-häivytys ........ 58
nauhalaskurin ilmaisin ............. 35
nauhoitus- ja
toistojärjestelmät ................... 170
nauhoitusaika ............................. 21
nestekidenäyttö .......................... 31
NIGHTSHOT ............................. 38
nimike .......................................... 77
nollakohtamuisti ........................ 91
nosto/häivytys ........................... 58
T, U, V
Tape PB ZOOM .......................... 89
tavallinen 8 mm:n
järjestelmä .............................. 172
TBC ............................................ 138
telekuvaus ................................... 33
toimintojen ilmaisimet ............ 199
toistotauko .................................. 47
TRAIL .......................................... 63
TV-värinormit .......................... 178
USB-yhteys ............................... 123
valikkoasetukset ...................... 136
valokuvahaku ............................ 95
valokuvan tallennus
videonauhalle .......................... 53
valokuvaselaus ........................... 96
valotus ......................................... 69
varoitusilmaisimet ................... 159
verkkolaite .................................. 23
VF B.L. ......................................... 34
videokasetin kopiointi .............. 97
Lynoversigt
Easy Dubbing -kopiointi ........ 102
EDIT ........................................... 138
END SEARCH ............................ 42
etsimen säätäminen ................... 34
M, N
S VIDEO OUT -liitäntä ..... 50, 51, 98
siirtymä ....................................... 30
sisärakenteisen ladattavan akun
lataaminen ............................. 182
SLOW SHUTTER ....................... 64
STEADYSHOT ......................... 137
stereoääninen videokasetti ..... 171
STILL ........................................... 63
STRIPE ......................................... 58
suojaliuska .................................. 28
SUPER NIGHTSHOT ................ 38
Pikaopas
Colour Slow Shutter
-toiminto .................................. 39
datakoodi .................................... 45
DEMO ........................................ 142
digitaalinen ohjelman
editointi .................................. 111
digitaalitehoste ..................... 63, 87
Digital 8 -järjestelmä ................ 170
DISPLAY ..................................... 44
DNR ........................................... 138
DOT ............................................. 58
DV-liitäntäkaapeli ................... 100
S
W, X, Y, Z, Å, Ä Ö
O, P, Q
ohitusselaus ................................ 47
OLD MOVIE ............................... 63
olkahihna .................................. 192
ORC ........................................... 140
OVERLAP ................................... 58
PAL-järjestelmä ........................ 178
peilikuvatila ................................ 31
PROGRAM AE .......................... 66
päivämäärähaku ........................ 93
pää-ääni ..................................... 138
WIPE ............................................ 58
WORLD TIME .......................... 143
zoomaus ...................................... 33
201
Dansk
Stikordsregister
A, B
H, I
R, S
A/V-tilslutningskabel ......... 50, 98
Advarselsindikatorer .............. 168
AFM HiFi Sound ...................... 171
Afspilningspause ....................... 47
Afsøgning, springe over ........... 47
AUDIO MIX ............................. 146
AUDIO MODE ......................... 148
BACK LIGHT ............................. 37
Batteri .......................................... 18
Batteri, oplade ............................ 19
BEEP .......................................... 151
Betjeningsindikatorer .............. 199
Billedeffekt ............................ 61, 86
Billedoptagelse ........................... 75
Billedsøgning ............................. 47
BOUNCE ..................................... 58
Bredformat .................................. 55
Bånd med to lydspor ............... 171
Båndtællerindikator .................. 35
Hi8-system ................................ 172
HiFi SOUND ............................ 146
Håndrem ................................... 196
i.LINK ................................ 100, 176
Indikator for resterende
batteritid ................................... 35
Indikator for resterende bånd ... 35
“InfoLITHIUM”-batteri .......... 174
Infrarød stråleudsender
................................... 38, 106, 115
Intervaloptagelse ....................... 72
RESET ........................................ 196
S VIDEO
OUT-bøsning ............... 50, 51, 98
Selvdiagnosedisplay ............... 167
Skrivebeskyttelsestap ................ 28
Skulderrem ............................... 192
SLOW SHUTTER ....................... 64
Spejltilstand ................................ 31
Standard 8-system ................... 172
STEADYSHOT ......................... 145
Stereobånd ................................ 171
STILL ........................................... 63
STRIPE ......................................... 58
SUPER NIGHTSHOT ................ 38
C, D
Colour Slow Shutter .................. 39
Datakode ..................................... 45
Datosøgning ............................... 93
DEMO ........................................ 150
Digital 8-system ....................... 170
Digitaleffekt .......................... 63, 87
Digital programredigering ..... 111
DISPLAY ..................................... 44
DNR ........................................... 146
DOT ............................................. 58
DV-tilslutningskabel ............... 100
J, K, L
Justere søger ............................... 34
Kondensvand ........................... 179
Langsom afspilning ................... 48
LCD-skærm ................................ 31
LP-tilstand ................................ 148
LUMINANCEKEY .................... 63
Lysnetadapter ............................ 23
M, N
Manuel fokusering .................... 70
Menuindstillinger .................... 144
Mono ........................................... 51
MONOTONE ............................. 59
Nem eftersynkronisering ........ 102
NIGHTSHOT ............................. 38
Nulstillet hukommelse ............. 91
O, P, Q
E, F, G
EDIT ........................................... 146
Eftersynkronisere et bånd ........ 97
Eksponering ............................... 69
END SEARCH ............................ 42
FADER ........................................ 58
FADER (mosaik) ........................ 59
Fjernbetjening ........................... 197
Fjernbetjeningssensor .............. 193
FLASH MOTION ....................... 63
FOCUS ......................................... 70
Fotoafsøgning ............................. 96
Fotosøgning ................................ 95
202
OLD MOVIE ............................... 63
Oplade det indbyggede,
genopladelige batteri ........... 182
Optage og afspille systemer ... 170
Optagetid .................................... 21
Optagetilstand ............................ 30
ORC ........................................... 148
Overgang .................................... 30
OVERLAP ................................... 58
PAL-system .............................. 178
PB ZOOM (bånd) ....................... 89
Primær lyd ................................ 146
PROGRAM AE ........................... 66
T, U, V
Tape photo-optagelse ................ 53
TBC ............................................ 146
Telefoto ........................................ 33
Tidskode ..................................... 35
Titel .............................................. 77
Tone ind/ud ............................... 58
TRAIL .......................................... 63
Tv-farvesystemer ..................... 178
Underlyd ................................... 146
Ur, indstille ................................. 25
USB-Streaming ......................... 123
VF B.L. ......................................... 34
Videohoveder ........................... 180
Vidvinkel .................................... 33
W, X, Y, Z
WIPE ............................................ 58
WORLD TIME .......................... 151
Zoom ........................................... 33
Painettu uusiopaperille.
Painettu käyttäen haihtuvista orgaanisista
yhdisteistä vapaata kasvisöljypohjaista
mustetta.
Trykt på genbrugspapir.
Trykt med planteoliebaseret tryksværte uden
VOC (flygtige organiske forbindelser).
Sony Corporation
Printed in Japan
:307231871:
Download PDF

advertising