Sony | DCR-SR220E | Sony DCR-SR220E Käyttöohjeet

Videokameran käyttö
8
Käytön aloittaminen
12
Digitaalinen videokamera
Handycam-käsikirja
Handbook
DCR-SR210E/SR220E
©
2008 Sony Corporation
Tallennus/toisto 22
Editointi
38
Tallennusmedian käyttö
52
Videokameran
räätälöinti
56
Vianetsintä
78
Lisätietoja
90
Pikaopas
99
Lue tämä kappale ennen videokameran käyttöä
Ennen kuin alat käyttää tätä laitetta, lue
tämä käsikirja huolella läpi ja säilytä sitä
varmassa tallessa mahdollista tulevaa
käyttöä varten.
Käyttöä koskevia huomautuksia
Handycam-käsikirjassa (tämä käsikirja)
Selostetaan videokameran toiminta ja
käsittely. Lue myös "Käyttöopas" (erillinen
opas).
Videokameralla tallennettujen kuvien
käsittely tietokoneella
Lue lisätietoja toimitetulla CD-ROMlevyllä olevasta PMB-oppaasta (PMB
Guide).
Duo" ja "Memory Stick PRO-HG Duo",
käytetään tässä käsikirjassa nimitystä "Memory
Stick PRO Duo".
•Et voi käyttää tässä videokamerassa muita
muistikortteja kuin edellä mainittuja.
•"Memory Stick PRO Duo" -korttia voidaan
käyttää ainoastaan "Memory Stick PRO"
-yhteensopivilla laitteilla.
•Älä kiinnitä tarroja tms. itse "Memory Stick
PRO Duo" -muistikorttiin tai Memory Stick
Duo -sovittimeen.
•Aseta "Memory Stick PRO Duo" -muistikortti
Memory Stick Duo -sovittimeen käyttäessäsi
"Memory Stick PRO Duo" -muistikorttia
"Memory Stick" -yhteensopivalla laitteella.
Videokameran käytöstä
•Älä kanna videokameraa seuraavista osista
kiinni pitäen, äläkä myöskään kanna sitä
liitäntien kansista.
Tällä videokameralla käytettävissä olevat
"Memory Stick" -muistikortit
•Liikkuvien kuvien kuvaamisessa suositellaan
käytettäväksi 512 Mt:n "Memory Stick PRO
Duo" -muistikorttia, jossa on merkintä:

("Memory Stick
PRO Duo")*

("Memory Stick
PRO-HG Duo")
* Merkitty joko merkinnällä Mark2 tai ei,
molempia voidaan käyttää.
•Lue sivulta 58 lisätietoja "Memory Stick PRO
Duo" -muistikortin tallennusajasta.
“Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick
PRO-HG Duo"
(Tämän koon korttia voidaan käyttää
videokamerassasi.)
“Memory Stick"
(Tätä korttia ei voi käyttää videokamerassa.)
2
•Molemmista korteista, "Memory Stick PRO
Nestekidenäyttö
Akku
•Videokamera ei ole pöly-, tippuvesi- tai
vesitiivis. Lue lisätietoja kappaleesta
"Videokameran käsittelystä" (s.. 95).
•Älä suorita mitään seuraavista toimenpiteistä
silloin kun
(Liikkuvat kuvat)/ (Still-kuvat)
-tilan valo (s. 17) tai ACCESS-valo (s. 25) palaa
tai vilkkuu. Muussa tapauksessa media saattaa
vahingoittua tai tallennetut kuvat saattavat
hävitä tai muita toimintahäiriöitä saattaa
esiintyä.
 Ota pois "Memory Stick PRO Duo"
videokamerasta.
 Irrota akkua tai verkkolaitetta
videokamerasta.
 Kolhi tai värisytä videokameraa.
•Kytkiessäsi videokameran johdolla toiseen
laitteeseen, aseta liitin oikein päin. Liitin väkisin
väärin päin liitäntään painettaessa saattaa
videokameraan tulla toimintavika.
•Irrota verkko/latauslaite Handycam-asemasta
pitämällä kiinni sekä Handycam-asemasta että
tasavirtapistokkeesta.
•Siirrä POWER-kytkin OFF (CHG) -asentoon
silloin kun asetat videokameran Handycamasemaan tai kun otat sen pois siitä.
•Kytke johdot Handycam-aseman liitäntiin
silloin kun käytät videokameraa Handycamasemaan asetettuna. Älä kytke johtoja sekä
Handycam-asemaan ja videokameraasi.
Valikkoyksiköistä, nestekidepaneelista ja
objektiivista
•Harmaanväristä valikkoyksikköä ei voi käyttää
nykyisen kuvauksen tai toiston aikana.
•Nestekidenäyttö on valmistettu käyttämällä
tarkkuustekniikkaa, ja yli 99,99 % sen
kuvapisteistä on tehokkaita. Nestekidenäytöllä
tai saattaa kuitenkin koko ajan näkyä pieniä
mustia ja/tai kirkkaita (valkoisia, punaisia,
sinisiä tai vihreitä) pisteitä. Nämä pisteet
syntyvät normaalisti valmistusvaiheessa, eivätkä
vaikuta tallennukseen millään tavalla.
muut tallenteet voivat olla tekijänoikeuksilla
suojattuja. Tällaisen materiaalin luvaton
kopiointi saattaa olla tekijänoikeuslain vastaista.
Kieliasetuksen vaihtamisesta
Paikallisilla kielillä varustettuja
näyttökuvia käytetään käyttömenettelyiden
havainnollistamiseksi. Vaihda tarvittaessa
näytön kieltä ennen kuin alat käyttää
videokameraasi (s. 18).
Tästä käsikirjasta
•Tässä käsikirjassa käytetyt nestekidenäyttöjen
ja ilmaisinten kuvat on otettu digitaalisella stillkameralla, ja ne saattavat poiketa todellisista,
näytöllä näkyvistä kuvista.
•Median ja muiden lisätarvikkeiden muotoilua ja
teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
•Tässä käsikirjassa kutsutaan videokameran
kiintolevyä ja "Memory Stick PRO Duo"
-muistikorttia "mediaksi".
Carl Zeiss -objektiivista
Musta piste
Valkoinen, punainen,
sininen tai vihreä piste
•Nestekidenäytön tai objektiivin altistaminen
pitemmäksi aikaa suoralle auringonpaisteelle
saattaa aiheuttaa niihin toimintahäiriöitä.
•Älä suuntaa videokameraa suoraan kohti
aurinkoa. Siihen voi tällöin tulla toimintavika.
Kuvaa aurinkoa valaistuksen ollessa vähäinen,
kuten illan hämärässä.
Kuvaamisesta
•Testaa kuvaustoiminto ennen kuvauksen
aloittamista voidaksesi olla varma, että kuva ja
ääni tallentuvat ongelmitta.
•Kuvauksen puuttuvasta sisällöstä ei makseta
korvauksia, vaikka kuvaus tai toisto ei
onnistuisikaan videokameran, tallennusmedian
yms. viasta johtuen.
•Eri maissa ja alueilla käytetään erilaisia tv:n
värijärjestelmiä. Halutessasi katsella kuvia
tv-ruudulta, sinulla pitää olla käytössäsi PALjärjestelmän mukainen tv.
•Televisio-ohjelmat, elokuvat, videokasetit ja
Videokamerassasi on Carl Zeiss -objektiivi,
joka on saksalaisen yrityksen Carl Zeiss
ja Sonyn yhdessä valmistama, ja se
tuottaa erinomaisia kuvia. Se käyttää
videokameroiden MTF-mittausjärjestelmää
ja sen laatu on tyypillinen Carl Zeiss
-objektiivien laatu.
Videokamerasi objektiivissa on myös
T -päällyste, joka vaimentaa ei-toivottuja
heijastuksia ja tuottaa luonnolliset,
alkuperäiset värit.
MTF = Modulation Transfer Function.
Numeroarvo merkitsee kuvauskohteesta
objektiiviin saapuvaa valon määrää.
3
Huomautuksia kiintolevyllä varustetun Handycamvideokameran käytöstä
Tallenna kaikki tallentamasi kuvatiedot
• Estääksesi
kuvatietojen katoamisen, tallenna
aika ajoin kaikki tallentamasi kuvat ulkoiseen
mediaan. Kuvadatan tallentamista levyille,
kuten DVD-R-levyille tietokoneen avulla
suositellaan (s. 37). Voit myös tallentaa
kuvatietosi käyttämällä videonauhuria tai
DVD/HDD-tallenninta (s. 47)
Älä kolhi tai tärisytä videokameraa
• Videokameran
kiintolevyä ei tunnisteta tai
sen käyttö tallennukseen tai toistoon saattaa
epäonnistua.
• Älä kolhi videokameraa, erityisesti
tallennuksen/toiston aikana. Älä tärisytä tai
kolhi videokameraa silloin kun ACCESS-valo
palaa.
• Olkahihnaa (ei sisälly toimitukseen)
käyttäessäsi älä kolhi videokameraa mihinkään
ulkopuoliseen esineeseen.
• Älä käytä tätä videokameraa äärimmäisen
meluisissa paikoissa. Videokameran kiintolevyä
ei tunnisteta tai sen käyttö tallennukseen tai
toistoon saattaa epäonnistua.
Putoamistunnistimesta
• Sisäisen
kiintolevyn suojaamiseksi iskuilta
videokameran pudotessa videokameraan
on asennettu putoamistunnistintoiminto
(s. 69). Jos videokamera putoaa tai joutuu
painovoimattomaan tilaan, myös videokameran
suojaustoiminnon aiheuttama melu
saattaa myös tallentua kiintolevylle. Mikäli
pudotusanturi rekisteröi pudotuksen useita
kertoja peräkkäin, tallennus/toisto saattaa
keskeytyä.
Akkuja/verkko/latauslaitetta koskevia
huomautuksia
• Irrota
akku tai verkko/latauslaite sen jälkeen
kun olet kytkenyt laitteen päältä POWERkytkimellä.
Käyttölämpötilaa koskeva huomautus
4
• Videokameran
käyttölämpötilan noustessa
äärimmäisen korkeaksi tai matalaksi, sillä ei
välttämättä voi kuvata tai toistaa kuvia, koska
videokameran suojatoiminnot aktivoituvat
tällaisissa tilanteissa. Tässä tapauksessa
nestekidenäytölle ilmestyy asiaa koskeva viesti
(s. 86).
Videokameran ollessa kytkettynä
tietokoneeseen
• Älä
yritä alustaa videokameran kiintolevyä
tietokoneen avulla. Jos teet niin, videokamera ei
välttämättä toimi kunnolla.
Huomautus videokameran käytöstä
korkeilla paikoilla.
• Älä
kytke videokameraa päälle 3 000:ta metriä
korkeammilla paikoilla, joissa ilmanpaine on
matala. Tekemällä niin saatat vahingoittaa
videokameran kiintolevyn.
Videokameran hävittämistä ja datansiirtoa
koskeva huomautus
• Jos
alustat videokameran kiintolevyn
käyttämällä [MEDIA FORMAT] -toimintoa
(s. 53), data ei välttämättä häviä kokonaan
kiintolevyltä. Myydessäsi tai luovuttaessasi
videokameran jollekin toiselle, suositellaan
kiintolevyllä olevan datan palauttamisen
vaikeuttamista käyttämällä [ EMPTY]
-ohjelmaa (s. 54)
Edellä mainitun lisäksi suositellaan
videokameran hävittämisen yhteydessä sen
rungon rikkomista.
Ellet pysty kuvaamaan tai toistamaan kuvia,
suorita [MEDIA FORMAT] -toiminto
• Jos
olet pitkän ajan kuluessa kuvannut paljon
kuvia kiintolevylle tai poistanut niitä siltä, data
saattaa pirstoutua ympäri kiintolevyä. Kuvia
ei voi tällöin tallentaa tai kuvata. Tallenna
tällöin kiintolevyllä olevat kuvat ensin johonkin
ulkoiseen mediaan (s. 37), ja suorita sen jälkeen
kiintolevyn alustus [MEDIA FORMAT]
-toiminnolla (s. 53).
Datan pirstoutuminen  Sanasto (s. 107)
Sisältö
Lue tämä kappale ennen videokameran
käyttöä............................................................2
Huomautuksia kiintolevyllä varustetun
Handycam-videokameran käytöstä.....4
Esimerkkejä kuvauskohteista ja
ratkaisuja........................................................7
Videokameran käyttö
Käyttömenettely............................................8
"
HOME" ja "
OPTION" - Kahden
valikkotyypin käyttö...................................9
Käytön aloittaminen
Kohta 1: Toimitettujen lisätarvikkeiden
tarkistaminen............................................ 12
Kohta 2: Akun lataamisesta.................... 13
Kohta 3: Virran kytkeminen
videokameraan ja päiväyksen sekä
kellonajan asetus..................................... 17
Kieliasetuksen vaihtaminen......................... 18
Kohta 4: Kuvausta edeltävien asetusten
tekeminen.................................................. 19
Kohta 5: Median valitseminen............... 20
Tallennus/toisto
Helppo tallennus ja toisto (Easy
Handycam -toiminto)............................. 22
Kuvaaminen................................................. 25
Zoomaus.................................................................. 27
Äänen tallentaminen paremmalla
läsnäolon tunteella (5.1-kanavainen
surround-ääni).................................................. 27
Kuvauksen pikakäynnistys (QUICK ON).27
Korkealaatuisten still-kuvien
tallentaminen liikkuvien kuvien
kuvauksen aikana (Dual Rec)................... 28
Kuvaaminen niukassa valaistuksessa
(NightShot)......................................................... 28
Valotuksen säätäminen taustavalaistuja
kuvauskohteita kuvattaessa..................... 28
Peilitilassa kuvaaminen................................... 29
Nopean liikkeen kuvaaminen slowmotion-tilassa (SMTH SLW REC)............ 29
Toisto.............................................................. 30
Halutun kohdan hakeminen
tarkkuushaulla (Film Roll Index)............. 32
Halutun kohtauksen hakeminen
kasvojen avulla (Face Index).................... 32
Haluttujen kuvien hakeminen
päiväyksen avulla (Date Index)............... 33
PB-zoomin avulla................................................ 33
Still-kuvasarjan toisto (diaesitys)............... 34
Kuvien katseleminen tv:stä..................... 35
Kuvien tallentaminen............................... 37
Editointi
(OTHERS)-työkalu............................... 38
Kuvien poistaminen.................................. 38
Still-kuvan kaappaaminen liikkuvasta
kuvasta ....................................................... 41
Kuvien kopiointi "Memory Stick PRO
Duo" -muistikortille videokameralla.42
Liikkuvan kuvan jakaminen.................... 44
Toistolistan luominen............................... 45
Kopiointi muihin laitteisiin...................... 47
Tallennettujen still-kuvien tulostaminen
(PictBridge-yhteensopiva tulostin)...... 50
Tallennusmedian käyttö
(MANAGE MEDIA) -työkalu.......... 52
Mediatietojen tarkistaminen.................. 52
Kaikkien kuvien poistaminen
(Alustus)...................................................... 53
Videokameran kiintolevyllä olevien
tietojen palauttamisen estäminen.... 54
Kuvatietokantatiedoston korjaus......... 55
5
Videokameran räätälöinti
Mitä voit tehdä HOME MENU valikon
(SETTINGS) -työkaluilla............... 56
HOME MENU -valikon käyttö...................... 56
Lista
(SETTINGS) -työkalun
yksiköistä.............................................................. 57
MOVIE SETTINGS......................................... 58
Lisätietoja
Videokameran käyttö ulkomailla.......... 90
Videokameran kiintolevyn ja Memory
Stick PRO Duo -muistikortin tiedosto/
kansiorakenne”......................................... 92
Kunnossapito ja yleisiä käyttöohjeita. 93
(Liikkuvien kuvien yksiköt)
PHOTO SETTINGS....................................... 62
(Still-kuvien kuvaamisessa käytetyt
yksiköt)
VIEW IMAGES SET....................................... 64
(Näytön asetusyksiköt)
SOUND/DISP SET........................................ 66
(Äänen ja näytön säätöyksiköt)
OUTPUT SETTINGS..................................... 67
(Videokamera toisiin laitteisiin
kytkettäessä käytettävät yksiköt)
CLOCK/
LANG......................................... 68
(Kellonajan ja kielen asetusyksiköt)
GENERAL SET............................................... 69
(Muita asetusyksiköitä)
Toimintojen aktivointi
OPTION
MENU -valikon avulla.............................. 71
OPTION MENU -valikon käyttö................... 71
OPTION MENU -valikon
tallennusyksiköt............................................... 72
OPTION MENU -valikon yksiköiden
tarkistaminen.................................................... 72
OPTION MENU -valikossa asetetut
toiminnot.................................................... 73
Vianetsintä
Vianetsintä.................................................... 78
Varoitusilmaisimet ja viestit................... 86
6
Pikaopas
Osien ja säädinten sijainti........................ 99
Kuvauksen/toiston aikana näkyvät
ilmaisimet.................................................105
Sanasto.........................................................107
Hakemisto...................................................108
Esimerkkejä kuvauskohteista ja ratkaisuja
Tarkista svingisi
golfissa
SMTH SLW REC..............................................29
Still-kuvien
kaappaaminen
liikkuvia kuvia
kuvattaessa
Dual Rec........................................................28
Kuvaa kukkia
lähikuvana
PORTRAIT......................................................75
TARKENNUS..................................................73
TELE MACRO.................................................73
Tarkenna ruudun
vasemmassa
laidassa olevaan
koiraan
TARKENNUS..................................................73
SPOT FOCUS..................................................73
Ota hyviä kuvia
pujottelurinteestä
tai uimarannalta
Taustavalo....................................................28
BEACH...........................................................75
SNOW...........................................................75
Kuvaa lasta
näyttämöllä
kohdevaloissa
SPOTLIGHT....................................................75
Kuvaa ilotulitusta
kaikessa
loistossaan
FIREWORKS...................................................74
TARKENNUS..................................................73
Kuvaa nukkuvaa
lasta utuisessa
valossa
Yökuvaus......................................................28
COLOR SLOW SHTR........................................76
7
Videokameran käyttö
Käyttömenettely
Voit valita tallennusmedian (kiintolevy tai "Memory Stick PRO Duo") erikseen liikkuvien ja stillkuvien tallennuksessa (s. 20).
Asetettu media on voimassa tallennus/toisto/editointitoiminnoissa.
Käytön valmistelu (s. 12).
„„ Oikean median valitseminen (s. 20)
Tee kuvaus videokamerallasi (s. 25).
Toista kuvia.
„„ Videokameran nestekidenäytön käyttö (s. 30)
„„ Katselu videokameraan kytketyn tv:n avulla (s. 35)
Tallenna kuvatut kuvat.
„„ Kuvien siirto/kopiointi kiintolevyltä "Memory Stick PRO
Duo" -muistikortille (s. 42)
„„ Kuvien tallentaminen DVD:lle tietokoneen avulla (s. 37)
„„ Kuvien tuominen tietokoneeseen (s. 37)
„„ Kopiointi muihin laitteisiin (s. 47)
Kuvien poistaminen
Jos videokamerassa oleva media on täynnä, et voi tallentaa sille
uusia kuvia. Poista tietokoneelle tai levylle tallennettu kuva.
Jos poistat kuvia, voit tallentaa uudelleen uusia kuvia näin
vapautuneeseen mediatilaan.
„„ Valittujen kuvien poistaminen (s. 38)
„„ Kaikkien kuvien poistaminen ([MEDIA FORMAT], s. 53)
8
" HOME" ja " OPTION"
- Kahden valikkotyypin käyttö
"
HOME MENU" - lähtökohta videokameran toiminnoille
(HELP)
Näyttää kuvauksen yksiköstä (s. 10).
Videokameran käyttö
Työkalu
 HOME MENU -valikon työkalut ja yksiköt
(CAMERA) -työkalu
(MANAGE MEDIA) -työkalu
Yksikkö
Sivu
Yksikkö
Sivu
LIIKKUVA KUVA*
PHOTO*
SMTH SLW REC
22
22
29
MOVIE MEDIA SET*
PHOTO MEDIA SET*
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT*
REPAIR IMG.DB F.
20
20
52
53
55
(VIEW IMAGES) -työkalu
Yksikkö
Sivu
VISUAL INDEX*
30
32
INDEKSI*
INDEKSI*
TOISTOLISTA
32
45
(SETTINGS)-työkalu
Videokameran räätälöinti (s. 56)*.
(SETTINGS) -työkaluvalikossa
käytettävissä olevista yksiköistä on
lisätietoja 57.
* Voit asettaa myös nämä yksiköt myös Easy
Handycam -toiminnon aikana (s. 22).
(OTHERS)-työkalu
Yksikkö
Sivu
DELETE*
PHOTO CAPTURE
MOVIE DUB
PHOTO COPY
EDIT
PLAYLIST EDIT
PRINT
USB CONNECT
38
41
42
43
44
45
50
92
9
HOME MENU -valikon käyttö
4 Paina kevyesti haluttua yksikköä.
Esimerkki: [EDIT]
1 Samalla kun painat vihreää
painiketta, siirrä POWERkytkintä nuolen suuntaan virran
kytkemiseksi videokameraan.
5 Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita
käytön jatkamiseksi.
HOME MENU -näytön sulkeminen
Paina kevyesti painiketta
2 Paina kohtaa
(HOME)  (tai ).
(HOME) 
.
Halutessasi saada selville jotakin jokaisen
yksikön toiminnoista HOME MENU - HELPvalikon ohjesivuilta
1 Paina kohtaa
(HOME).
HOME MENU -valikko tulee esiin.
(HOME) 
3 Paina kevyesti haluttua työkalua.
Esimerkki:
10
(OTHERS) -työkalu
2 Kosketa kohtaa
(HELP).
(HELP) -painikkeen alaosa muuttuu
oranssiseksi.
3 Kosketa kevyesti yksikköä, josta
haluat lisätietoja.
Videokameran käyttö
Yksikköä painaessasi sitä koskevat
tiedot tulevat esiin.
Vaihtoehdon valitsemiseksi paina
kevyesti painiketta [YES], muussa
tapauksessa painiketta [NO].
HELP-toiminnon sulkemiseksi
Paina uudelleen kevyesti kohtaa
kohdassa 2.
(HELP)
OPTION MENU -valikon käyttö
Paina kevyesti näyttöä kuvauksen tai
toiston aikana, ja saat esiin sillä hetkellä
käytettävissä olevat toiminnot. Tulet
havaitsemaan asetusten tekemisen helpoksi.
Lue lisätietoja s. 71.
(VAIHTOEHTO)
11
Käytön aloittaminen
Kohta 1: Toimitettujen lisätarvikkeiden tarkistaminen
Tarkista, onko seuraavat lisätarvikkeet
toimitettu videokamerasi mukana.
Suluissa oleva numero merkitsee
lukumäärää.
Ladattava akku
NP-FH60 (1) (s. 13, 94)
Verkko/latauslaite (1) (s. 13)
21-pinninen sovitin (1) (s. 36)
Vain malleille, joiden pohjassa on
Virtajohto (1) (s. 13)
CD-ROM "Handycam Application Software"
(1)
 Picture
Motion Browser (ohjelmisto)
 PMB-opas
 Handycam-käsikirja
“Käyttöopas" (1)
Handycam-asema (1) (s. 13)
AV-liitäntäjohto (1) (s. 35, 47)
USB-johto (1) (s. 50)
Langaton kauko-ohjain (1) (s. 103)
Nappityyppinen litiumparisto on jo asetettu
paikalleen.
12
-merkki
(tämä käsikirja)
Kohta 2: Akun lataamisesta
/CHG-valo
(lataus)
DC IN -liitäntä
POWER-kytkin
Tasavirtapistoke
Verkko/
latauslaite
Voit ladata "InfoLITHIUM"-akun
(H-sarja) (s. 94) kiinnitettyäsi sen ensin
videokameraasi.
ŸŸ Huomautuksia
• Videokamera
toimii ainoastaan
"InfoLITHIUM"-akulla (H-sarja).
1 Kytke verkko/latauslaite Handycamaseman DC IN -liitäntään.
Varmista, että virtapistokkeen 
-merkki osoittaa ylöspäin.
2 Kytke virtajohto verkko/
latauslaitteen ja pistorasian välille.
3 Siirrä POWER-kytkintä nuolen
suuntaan asentoon OFF (CHG)
(oletusasetus).
Käytön aloittaminen
Akku
Pistorasiaan
Virtajohto
4 Kiinnitä akku siirtämällä sitä nuolen
suuntaan, kunnes se lukittuu
napsahtaen paikalleen.
5 Aseta videokamera luotettavasti
Handycam-asemaan.
/CHG-valo (lataus) syttyy palamaan ja
lataus käynnistyy.
/CHG-valo (lataus) sammuu, kun
akku on ladattu täyteen.
• Kun
videokamera asetetaan Handycamasemaan, sulje DC IN -liitännän kansi.
ŸŸ Huomautuksia
• Irrota
verkko/latauslaite DC IN -liitännästä
pitämällä kiinni sekä Handycam-asemasta että
tasavirtapistokkeesta.
13
Videokameran ottaminen Handycamasemasta
Kytke virta päältä asemasta ja ota
videokamera pois Handycam-asemasta
pitämällä kiinni sekä videokamerasta että
Handycam-asemasta.
Akun irrottaminen
Kierrä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG).
Siirrä BATT-akunirrotuskytkintä ja ota
akku pois videokamerasta.
BATT-kytkin (akun
irrotus)
ŸŸ Huomautuksia
Akun lataaminen käyttämällä ainoastaan
verkko/latauslaitetta.
Kytke virta päältä ja kytke verkko/
latauslaite videokameran DC IN -liitäntään.
POWER-kytkin
• Ottaessasi
akun pois tai irrottaessasi verkko/
latauslaitteen videokamerasta tarkista, että
-valo (liikkuvat kuvat)/ -valo (still-kuvat)
(s. 17)/ACCESS-valo (s. 25) on sammunut.
• Ennen akun pitempiaikaista säilöön asettamista
pura ensin sen varaus kokonaan (lue sivulta 95
lisätietoja säilyttämisestä).
Pistorasian käyttö virtalähteenä
Tee samat liitännät kuin akkua ladattaessa.
Akun varaus ei kulu tässä tapauksessa.
Akun jäännösajan tarkistaminen
(Akkutiedot)
Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG), ja paina sen jälkeen painiketta
DISP/BATT INFO.
 -merkki oikealla
puolella.
Tasavirtapistoke
ŸŸ Huomautuksia
DC IN -liitäntä
Kannen
avaaminen
• Irrota
verkko/latauslaite DC IN -liitännästä
pitämällä kiinni sekä videokamerasta että
tasavirtapistokkeesta.
14
Hetken kuluttua näytölle ilmestyvät jäljellä
oleva kuvausaika ja akkutiedot noin 7
sekunnin ajaksi. Voit tarkistaa akkutietoja
aina 20 sekunnin ajan painamalla uudelleen
DISP/BATT INFO -painiketta tietojen
ollessa esillä.
Akun jäännösaika (arvioitu)
ajan silloin kun useita kertoja peräkkäin
käynnistät ja suljet videokameran sekä
katkaiset siitä virran ja kytket sen uudelleen
päälle sekä zoomaat.
ŸŸ Huomautuksia
Toistoaika
Arvioitu kuvausaika (min) täyteen ladattua
akkua käytettäessä.
Kuvausaika (arvioitu)
Akku
NP-FH50
Latausaika
Arvioitu latausaika (min) täysin tyhjän
akun lataamiseksi täyteen.
Akku
Latausaika
NP-FH50
NP-FH60
(sisältyy toimitukseen)
NP-FH70
NP-FH100
135
135
170
390
Kuvausaika
Arvioitu kuvausaika (min) täyteen ladattua
akkua käytettäessä.
Akku
NP-FH50
NP-FH60
(sisältyy
toimitukseen)
NP-FH70
NP-FH100
Keskeytymätön
kuvausaika
Tyypillinen
kuvausaika*
90
90
120
120
40
40
60
60
195
195
440
440
90
90
220
220
• Ylempi
aika: Kun media-asetukseksi on asetettu
kiintolevy Alempi aika: Kun media-asetukseksi
on asetettu "Memory Stick PRO Duo".
* Tyypillinen kuvausaika näyttää jäljellä olevan
NP-FH60
(sisältyy toimitukseen)
NP-FH70
NP-FH100
Toistoaika*
120
125
160
165
255
270
580
600
Käytön aloittaminen
• Kaikki
aikatiedot on mitattu seuraavilla
asetuksilla:
 Kuvaustila : [SP]
 Nestekidenäytön taustavalo on käytössä.
• Ylempi
aika: Kun media-asetukseksi on asetettu
kiintolevy Alempi aika: Kun media-asetukseksi
on asetettu "Memory Stick PRO Duo".
* Nestekidenäytön taustavalon ollessa käytössä.
Akusta
• Siirrä ennen akun vaihtamista POWER-kytkin
asentoon OFF (CHG) ja sammuta -valo
(Liikkuvat kuvat) / -valo (Still-kuvat) (s. 17)/
ACCESS-valo (s. 25).
• /CHG-valo (lataus) vilkkuu latauksen aikana
tai akkutiedot (s. 14) eivät näy oikein seuraavissa
tilanteissa:
 Akkua ei ole kiinnitetty kunnolla.
 Akku on vaurioitunut.
 Akku on kulunut loppuun (Koskee vain
akkutietoja).
• Akku ei syötä virta niin kauan kuin verkko/
latauslaite on kytketty videokameran tai
Handycam-aseman DC IN -liitäntään, vaikka
virtajohto olisikin irrotettu pistorasiasta.
• Lisävarusteena saatavaa videovaloa käytettäessä
suositellaan NP-FH70/FH100-akun käyttöä.
• Emme suosittele NP-FH30:n käyttöä, koska se
mahdollistaa ainoastaan lyhyet kuvaus- ja toistoajat
videokamerallasi.
15
Lataus-/kuvaus-/toistoajoista
• Ajat on mitattu käyttämällä videokameraa
25 °C:n lämpötilassa (10–30 °C on suositus).
• Käytettävät kuvaus- ja toistoajat lyhenevät
videokameraa matalissa lämpötiloissa
käytettäessä.
• Kuvaus- ja toistoajat lyhenevät riippuen
videokameran käyttöolosuhteista.
Verkko/latauslaitteesta
• Käytä lähellä olevaa pistorasiaa verkko/
latauslaitetta käyttäessäsi. Irrota verkko/
latauslaite pistorasiasta välittömästi, jos
videokamerassa esiintyy sen käytön aikana
häiriöitä.
• Älä sijoita verkko/latauslaitetta ahtaisiin
tiloihin, kuten seinän ja jonkin huonekalun
väliin.
• Älä aseta verkko/latauslaitteen
tasavirtapistoketta tai akun liitintä oikosulkuun
minkään metalliesineen kanssa. Tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
• Vaikka videokamerastasi olisikin katkaistu virta
sen virtakytkimellä, siihen syötetään kuitenkin
virtaa edelleen niin kauan kuin sen verkko/
latauslaite on kytkettynä pistorasiaan.
16
Kohta 3: Virran kytkeminen
videokameraan ja päiväyksen
sekä kellonajan asetus
Aseta päiväys ja kellonaika käyttäessäsi tätä
videokameraa ensimmäisen kerran. Ellet
tee niin, [CLOCK SET] -näyttö tulee esiin
joka kerta kun kytket virran videokameraan
tai vaihdat POWER-kytkimen asentoa.
3 Valitse haluttu maantieteellinen
alue painikkeilla
/ , ja paina sen
jälkeen kevyesti painiketta [NEXT].
jälkeen kevyesti painiketta [NEXT].
5 Aseta [Y] (vuosi) painikkeilla
/
.
Käytön aloittaminen
4 Valitse [SUMMERTIME], ja paina sen
(HOME)
Paina kevyesti
näytön painiketta.
POWER-kytkin
1 Samalla kun painat vihreää
painiketta siirrä POWER-kytkintä
useita kertoja peräkkäin nuolen
suuntaan, kunnes vastaava valo on
syttynyt palamaan.
(Liikkuvat kuvat): Liikkuvien
kuvien kuvaamiseksi
(Still): Still-kuvien kuvaamiseksi
Siirry kohtaan 3 silloin kun kytket
virran videokameraan ensimmäisen
kerran.
2 Paina kevyesti kohtia
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG]
 [CLOCK SET].
[CLOCK SET] -näyttö tulee esiin.
6 Valitse [M] painikkeilla
/
, ja
aseta sen jälkeen kuukausi painikkeilla
/
.
7 Valitse [D] (päivä), tunnit ja minuutit
samalla tavalla, ja paina sen jälkeen
kevyesti painiketta [NEXT].
8 Tarkista, että kellonaika on oikea,
ja paina sen jälkeen kevyesti
painiketta
.
Kello lähtee käyntiin.
Voit asettaa minkä tahansa vuoden aina
vuoteen 2037 asti.
Virran kytkeminen videokamerasta
Kierrä POWER-kytkin asentoon OFF (CHG).
ŸŸ Huomautuksia
• Ellet
käytä videokameraa noin 3 kuukauteen,
sen sisällä oleva ladattava akku menettää
17
latauksensa, ja päiväys- sekä kellonaikatiedot
saattavat hävitä muistista. Lataa siinä
tapauksessa sisäinen ladattava akku ja aseta sen
jälkeen uudelleen kellonaika ja päiväys (s. 97).
• Videokameralta menee joitakin sekunteja
ennen kuin se on valmis kuvaamaan sen jälkeen
kun virta on kytketty siihen. Tänä aikana
videokameraa ei voi käyttää.
• Objektiivin suoja avautuu automaattisesti virta
videokameraan kytkettäessä. Se sulkeutuu
toistoruutu valittaessa tai virta katkaistaessa.
• Oletusasetuksen mukaisesti virta kytkeytyy
automaattisesti päältä akun säästämiseksi silloin
kun videokameraa ei käytetä noin 5 minuuttiin
([A.SHUT OFF], s. 69).
µµ Vihjeitä
• Päiväys ja kellonaika eivät näy kuvauksen
aikana, mutta ne tallennetaan automaattisesti
mediaan, ja ne voidaan näyttää toiston aikana
([DATA CODE], s. 64).
• Lue sivulta 91 lisätietoja "Maailman aikaeroista".
• Elleivät kosketuspaneelin painikkeet
toimi oikein, säädä kosketuspaneelia
(CALIBRATION) (s. 96).
Kieliasetuksen vaihtaminen
Voit vaihtaa ruutunäyttöjen asetuksia
halutessasi nähdä viestit tietyllä kielellä.
Kosketa kevyesti kohtia (HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG] 
[ LANGUAGE SET], ja valitse sen
jälkeen haluttu kieli.
18
Kohta 4: Kuvausta edeltävien asetusten tekeminen
Nestekidepaneelin säätäminen
Avaa nestekidepaneelia 90 astetta
videokameran suuntaan (), ja kierrä se
sitten parhaimpaan kulmaan kuvausta tai
toistoa varten ().
90 astetta
videokamerasta
180 astetta
(maks.)
Otehihnan kiinnittäminen
Kiinnitä otehihna videokameraasi ja siitä
kiinni oikealla tavalla.
Käytön aloittaminen
90 astetta (maks.)
• Paina
kevyesti kohtia
(HOME) 
(SETTINGS)  [SOUND/DISP SET]  [LCD
BRIGHT] (s. 66), ja säädä nestekidenäytön
kirkkaus.
• Tiedot tulevat esiin tai ne piilotetaan (näyttö
 ei näyttöä) joka kerta kun painat DISP/
BATT INFO -painiketta.
DISP/BATT INFO
Nestekidenäytön taustavalon
sammuttaminen akun keston
pidentämiseksi.
Paina ja pidä painettuna DISP/BATT INFO
-painiketta muutaman sekunnin ajan,
kunnes
ilmestyy näyttöön.
Tästä asetuksesta on hyötyä silloin
kun käytät videokameraa kirkkaassa
kuvauspaikassa tai kun haluat säästää
akkua. Tällä asetuksella ei ole vaikutusta
tallennettavaan kuvaan. Nestekidenäytön
taustavalon sytyttämiseksi pidä painettuna
DISP/BATT INFO -painiketta muutaman
sekunnin ajan, kunnes
-ilmaisin on
sammunut.
ŸŸ Huomautuksia
• Älä
paina vahingossa nestekidenäytön
kehyksessä olevia painikkeita silloin kun avaat
tai säädät nestekidepaneelia
µµ Vihjeitä
• Jos kierrät nestekidepaneelia 180 astetta,
voit asettaa sen videokameraa vasten näyttö
ulospäin. Tämä on kätevä toiminto toiston
aikana.
19
Kohta 5: Median valitseminen
Voit valita kiintolevyn tai "Memory Stick
PRO Duo" -muistikortin videokamerasi
tallennus-/toisto-/editointimediaksi. Valitse
erikseen liikkuvien kuvien ja still-kuvien
tallennusmedia.
Oletusasetuksena on kiintolevy sekä
liikkuville että still-kuville.
Kiintolevy
2 Valitse koskettamalla kohtaa
[MOVIE MEDIA SET] liikkuvan kuvan
media ja valitse still-kuvien media
koskettamalla kohtaa [PHOTO
MEDIA SET].
Median asetusnäyttö tulee esiin.
60min
Liikkuva
kuva
Still-kuva
“Memory Stick”
ŸŸ Huomautuksia
• Voit
suorittaa tallennus-/toisto-/
editointitoiminnot ainoastaan ennalta valitulle
medialle. Halutessasi vaihtaa mediaa valitse se
uudelleen.
• Käytettäessä [SP]-tallennustilaa (oletusasetus)
on tallennusaika (arviolta) seuraava:
 Sisäinen kiintolevy:
21 tuntia 50 minuuttia
 "Memory Stick PRO Duo" (4 Gt), valmistaja
Sony Corporation:
1 tunti 20 minuuttia
• Tarkista tallennettavien still-kuvien määrä
videokameran nestekidenäytöltä (s. 105).
1 Kosketa näytöltä kevyesti kohtia
(HOME) 
(MANAGE MEDIA).
3 Valitse asetettava media.
4 Paina kevyesti kohtia [YES] 
.
Media on nyt vaihdettu.
Media-asetuksen vahvistaminen
 Kierrä POWER-kytkintä niin paljon kuin
tarvitaan, että
(Liikkuvat kuvat) tai
(Still-kuvat) -ilmaisimeen syttyy valo,
riippuen siitä, minkä media-asetuksen haluat
tarkistaa.
 Tarkista mediakuvake näytöltä.
: Kiintolevy
: “Memory
Stick PRO Duo”
20
"Memory Stick PRO Duo" -muistikortin
asettaminen videokameraan”
1 Aseta "Memory Stick PRO Duo"
videokameraan.
 Avaa Memory Stick Duo -korttitilan
kansi nuolen suuntaisesti.
 Aseta "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortti Memory Stick Duo
-korttitilaan oikein päin, jolloin se
napsahtaa paikalleen asettuessaan.
 Sulje Memory Stick Duo -korttitilan
kansi.
3 Paina kevyesti painiketta [YES].
Vain still-kuvien tallentamiseksi
"Memory Stick PRO Duo"
-muistikortille kosketa kohtaa [NO].
Käytön aloittaminen
Valmistele "Memory Stick PRO Duo",
mikäli [MEMORY STICK] on valittu
mediaksi.
Videokamerassasi käyttökelpoisista
"Memory Stick" -muistikorteista on
lisätietoja sivulla 2.
Nestekidenäytölle ilmestyy viesti
[Create a new Image Database
File.] silloin kun asetat korttitilaan
uuden "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortin.
"Memory Stick PRO Duo" -muistikortin pois
ottamiseksi videokamerasta
Avaa Memory Stick Duo -korttitilan kansi
ja paina kevyesti sisäänpäin "Memory Stick
PRO Duo" -muistikorttia.
ŸŸ Huomautuksia
ACCESS-valo ("Memory
Stick PRO Duo")
2 Jos olet valinnut mediaksi
[MEMORY STICK] -kortin, kierrä
POWER-kytkintä, kunnes
-ilmaisimeen (Liikkuvat kuvat)
syttyy valo.
• Älä
avaa Memory Stick Duo -korttitilan kantta
kuvauksen aikana.
• "Memory Stick PRO Duo" -muistikortin
painaminen väkisin väärin päin korttitilaan
saattaa vahingoittaa "Memory Stick PRO Duo"
-muistikorttia, Memory Stick Duo -korttitilaa ja
kuvadataa.
• Jos viesti [Failed to create a new Image Database
File] tulee esiin. It may be possible that there
is not enough free space.] ilmestyy näytölle
kohdassa 3, alusta "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortti (s. 53). Kaikki "Memory Stick PRO
Duo" -muistikortille tallennetut tiedot häviävät
alustuksen aikana.
• Varo, ettei "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortti pääse ponnahtamaan ulos
korttitilasta ja putoamaan silloin otat sen pois
videokamerasta.
21
Tallennus/toisto
Helppo tallennus ja toisto
(Easy Handycam -toiminto)
Easy Handycam -toiminto suorittaa melkein kaikki asetukset automaattisesti, jolloin voit suorittaa
tallennus- tai toistotoiminnot tarvitsematta itse tehdä yksityiskohtaisia asetuksia. Se suurentaa sen
lisäksi näytön fonttikokoa, jotta se näkyisi helpommin. Kuvat tallennetaan valittuun mediaan (s. 20).
Jos POWER-kytkin on asetettu OFF
(CHG) -asentoon, siirrä sitä samalla kun
painat sen vihreää painiketta.
Liikkuvien kuvien kuvaus
Still-kuvien tallennus
1 Siirrä POWER-kytkin asentoon ,
1 Siirrä POWER-kytkin asentoon ,
2 Paina EASY  -painiketta.
2 Paina EASY  -painiketta.
kunnes -valo (Liikkuvat kuvat)
syttyy palamaan.
ilmestyy
nestekidenäytölle.
3 Paina START/STOP  (tai
) -painiketta kuvauksen
käynnistämiseksi.*
kunnes
-valo (Still-kuvat) syttyy
palamaan.
ilmestyy
nestekidenäytölle.
3 Paina PHOTO  -painiketta
kevyesti tarkennuksen säätämiseksi
 (piippaus tulee kuuluviin), ja
paina se kokonaan pohjaan 
(sulkimen ääni tulee kuuluviin).
[STBY]  [REC]
Jos haluat keskeyttää kuvauksen, paina
START/STOP-painiketta uudelleen.
Vilkkuu  Palaa vilkkumatta
* [REC MODE] -asetus on kiinteästi [SP] (s. 58).
22
µµ Vihjeitä
• Easy Handycam -toiminnon aikana kasvot tunnistetaan kehyksillä ([FACE DETECTION], s. 61).
Tallennettujen liikkuvien/still-kuvien toisto
1 Kierrä POWER-kytkintä  virran kytkemiseksi videokameraan.
2 Paina painiketta
(VIEW IMAGES)  (tai ).
[VISUAL INDEX] -näyttö tulee esiin nestekidenäytölle. Tämä saattaa kestää joitakin sekunteja.)


HOME MENU
Edelliset 6 kuvaa
Seuraavat 6 kuvaa
Paluu
kuvausnäyttöön






Näyttää kuvan
jokaisella välilehdellä,
joka toistettiin/
tallennettiin viimeksi
( "Memory Stick PRO
Duo" -muistikortille
tallennetut still-kuvat)
Tallennus/toisto
Hakee kuvia
päiväyksen
perusteella (s. 33)
: Pienoiskuvaindeksi (s. 32)
: Kasvoindeksi (s. 32)
: Näyttää liikkuvia kuvia.
: Näyttää still-kuvia.
3 Käynnistä toisto.
Liikkuvat kuvat:
Paina kevyesti -välilehteä ja toistettavaa liikkuvaa kuvaa.
Siirtyy kosketettaessa toiston ja tauon välillä
Palaa ([VISUAL
INDEX] -näyttöön)
Liikkuvan kuvan/
edellisen liikkuvan
kuvan alku
Pysähtyy (siirtyy
[VISUAL INDEX]
-näyttöön)
Seuraava liikkuva kuva
Kuvauspäiväys/
kellonaika*
Taakse/eteenpäinsiirto
* [DATA CODE] ] -asetus on pysyvästi [DATE/TIME] (s. 64).
23
µµ Vihjeitä
• Kun valitun liikkuvan kuvan toisto on tullut viimeisen liikkuvan kuvan kohdalle, näyttö palaa
[VISUAL INDEX] -näyttöön.
• Voit hidastaa toistonopeutta koskettamalla kevyesti
/
-painiketta tauon aikana.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla ensin kevyesti kohtia
(HOME) 
(SETTINGS)  [SOUND SETTINGS]  [VOLUME], ja sen jälkeen painikkeilla
/
.
Still-kuvat:
Paina kevyesti
-välilehteä ja toistettavaa still-kuvaa.
Palaa ([VISUAL
INDEX] -näyttöön)
Diaesitys (s. 34)
Kuvauspäiväys/
kellonaika*
Siirtyy [VISUAL
INDEX] -näyttöön
Edellinen/seuraava
* [DATA CODE] ] -asetus on pysyvästi [DATE/TIME] (s. 64).
Easy Handycam --toiminnon peruuttaminen
Paina EASY  -painiketta uudelleen.
-ilmaisin katoaa näytöltä.
Valikkoasetukset Easy Handycam -toiminnon
aikana
Paina kevyesti kohtaa (HOME)  (tai
) saadaksesi esiin ne valikkoyksiköt,
joiden asetuksia voi vaihtaa (s. 9, 57).
ŸŸ Huomautuksia
• Useimmat
asetukset palaavat oletusasetuksiin
automaattisesti. Jotkin valikkoasetuksista jäävät
pysyvästi tiettyihin asetuksiin. Lue lisätietoja s. 78.
• Et pysty tekemään
(OPTION) -valikon
asetuksia.
• Peruuta Easy Handycam -toiminto, jos haluat
lisätä tehosteita kuviin tai jos haluat muuttaa
asetuksia.
24
Painikkeet, joita ei voi käyttää Easy
Handycam -toiminnon aikana
Et pysty käyttämään joitakin painikkeita
tai toimintoja Easy Handycam -toiminnon
aikana, koska ne asetetaan automaattisesti
(s. 78). Jos yrität käyttää kelpaamatonta
toimintoa, näytölle saattaa ilmestyä viesti
[Invalid during Easy Handycam].
Kuvaaminen
Kuvat tallennetaan media-asetuksella valitulle medialle (s. 20).
Oletusasetuksena on kiintolevy sekä liikkuville että still-kuville.
(HOME) 
(HOME) 
Objektiivin suoja
PHOTO 
Avautuu automaattisesti
virta videokameraan
kytkettäessä.
START/STOP 
ACCESS-valo (Kiintolevy)
START/
STOP 
-valo (Liikkuvat kuvat)/
-valo (Still-kuvat)
Tallennus/toisto
/CHG-valo
(lataus)
ACCESS-valo
("Memory Stick PRO
Duo")
POWER-kytkin 
Jos POWER-kytkin on asetettu OFF (CHG)
-asentoon, siirrä sitä samalla kun painat sen
vihreää painiketta.
ŸŸ Huomautuksia
• Jos
ACCESS-valo palaa tai vilkkuu sen jälkeen
kun tallennus on lopetettu, merkitsee tämä
sitä, että dataa ollaan edelleen kirjoittamassa
medialle. Älä kolhi tai tärisytä videokameraa tai
irrota sen akkua tai verkko/latauslaitetta .
• Pisin keskeytymätön tallennusaika on noin 13
tuntia.
• Jos liikkuvan kuvan tiedoston koko ylittää
2 Gt, uusi liikkuvan kuvan tiedosto luodaan
automaattisesti.
µµ Vihjeitä
• Voit tarkistaa käytössä olevan kuvausajan
ja mediasta käytetyn muistitilan yms.
koskettamalla kevyesti painikkeita
(HOME)

(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
INFO] (s. 52).
• Videokamerassasi käyttökelpoisista "Memory
Stick" -muistikorteista on lisätietoja s. 2.
25
Liikkuvien kuvien kuvaus
Still-kuvien tallennus
1 Siirrä POWER-kytkin asentoon ,
1 Siirrä POWER-kytkin asentoon ,
2 Paina START/STOP  (tai )
2 Paina PHOTO  -painiketta
kunnes
-valo (Liikkuvat kuvat)
syttyy palamaan.
-painiketta.
kunnes
-valo (Still-kuvat) syttyy
palamaan.
kevyesti tarkennuksen säätämiseksi
 (piippaus tulee kuuluviin), ja
paina se kokonaan pohjaan 
(sulkimen ääni tulee kuuluviin).
[STBY]  [REC]
Jos haluat keskeyttää kuvauksen, paina
START/STOP-painiketta uudelleen.
Vilkkuu  Palaa vilkkumatta
ilmestyy tai -ilmaisimen
viereen. Kun ilmaisin
on kadonnut,
on kuva tallennettu.
µµ Vihjeitä
• Lisätietoja tallennusajasta ja tallennettavasta
kuvamäärästä on s. 58 ja 60.
• Voit tallentaa still-kuvia painamalla PHOTO
 -painiketta liikkuvien kuvien tallennuksen
aikana ([Dual Rec], (s. 28)).
• Havaittujen kasvojen ympärille ilmestyy kehys,
ja havaittujen kasvojen kuva optimoidaan
automaattisesti ([FACE DETECTION], s. 61).
• Kun kasvot tunnistetaan liikkuvien kuvien
toiston aikana -ilmaisin alkaa vilkkua ja
tunnistetut kasvot tallennetaan indeksimuistiin.
Voit hakea haluttua kohtausta kasvokuvien
avulla toiston aikana ([Face Index], s. 61).
• Voit vaihtaa tallennustilaa koskettamalla
kevyesti kohtia
(HOME)  (tai )
(CAMERA)  [MOVIE] tai [PHOTO].
• Voit luoda still-kuvia tallennetuista liikkuvista
kuvista (s. 41).
26
Zoomaus
Voit suurentaa kuvia aina 15-kertaisiksi
alkuperäisestä koosta moottorizoomin
vivulla tai nestekidenäytön reunuksessa
olevilla zoompainikkeilla.
Äänen tallentaminen paremmalla läsnäolon
tunteella (5.1-kanavainen surround-ääni)
Dolby Digital 5.1-kanavainen surround-ääni
voidaan tallentaa sisäänrakennetulla mikrofonilla.
Pääset nauttimaan luonnonmukaisesta äänestä
toistaessasi liikkuvia kuvia 5.1-kanavaista ääntä
tukevilla laitteilla.
Sisäänrakennettu mikrofoni
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanavainen
surround-ääni  Sanasto (s. 107)
Tallennus/toisto
Suurempi kuva-alue:
(Laajakulma)
ŸŸ Huomautuksia
• Jos
toistat videokamerallasi 5.1-kanavaista
ääntä, 5.1-kanavainen ääni muunnetaan
automaattisesti toistettavaksi 2-kanavaisena.
Lähikuva: (Telekuvaus)
Siirrä moottorizoomvipua hitaasti
zoomataksesi hitaammin. Siirrä sitä
nopeammin zoomataksesi nopeammin.
µµ Vihjeitä
• Voit valita seuraavista vaihtoehdoista tilan, jolla
ääni tallennetaan [5.1ch SURROUND] (
) tai
[2ch STEREO] (
) ([AUDIO MODE], s. 58).
Kuvauksen pikakäynnistys (QUICK ON)
ŸŸ Huomautuksia
• Pidä
sormesi tiukasti moottorizoomin vivulla.
Jos siirrät sormesi siitä, myös moottorizoomin
käyttöääni saattaa tallentua levylle.
• Et voi vaihtaa zoomausnopeutta
nestekidenäytön kehyksessä olevilla
zoomauspainikkeilla.
• Videokameran ja kuvauskohteen pienin
mahdollinen etäisyys terävän tarkennuksen
säilyttämiseksi on 1 cm laajakulmatilassa ja
noin 80 cm telekuvauksessa.
µµ Vihjeitä
• Voit tehdä [DIGITAL ZOOM] -asetuksen
(s. 59), jos haluat zoomata 15× -suurennuksella
liikkuvia kuvia kuvatessasi.
Jos painat QUICK ON -painiketta, videokamera
siirtyy valmiustilaan (virransäästötila) virran
katkaisemisen sijaan. QUICK ON -ilmaisin vilkkuu
koko ajan videokameran ollessa valmiustilassa. Paina
QUICK ON -painiketta uudelleen, jolloin tallennus
käynnistyy noin sekunti sen jälkeen kun olet
käynnistänyt tallennuksen seuraavan kerran.
27
µµ Vihjeitä
• Valmiustilassa akusta kuluu virtaa noin puolet
normaaliin tallennukseen verrattuna, jolloin
voit säästää akkuvirtaa.
• Virta kytkeytyy päältä automaattisesti,
ellet käytä videokameraa tietyn ajan sisällä
valmiustilassa. Voi asettaa ajan, jonka haluat
videokameran olevan päällä ennen kuin se
kytkeytyy automaattisesti päältä valmiustilassa
([QUICK ON STBY], (s. 69)).
Kuvaaminen niukassa valaistuksessa
(NightShot)
Korkealaatuisten still-kuvien
tallentaminen liikkuvien kuvien
kuvauksen aikana (Dual Rec)
Voit tallentaa korkealaatuisia still-kuvia
liikkuvien kuvien tallennuksen aikana
painamalla PHOTO-painiketta.
ŸŸ Huomautuksia
voi käyttää salamaa liikkuvia kuvia
• Et
kuvattaessa.
• -ilmaisin saattaa tulla esiin silloin kun
tallennusmedian kapasiteetti ei ole riittävä tai
jos kuvaat still-kuvia sarjakuvauksella. Et voi
tallentaa still-kuvia silloin kun
-ilmaisin on
esillä.
µµ Vihjeitä
• Jos POWER-kytkin on asetettu
-asentoon
(Liikkuvat kuvat), still-kuvien kooksi tulee [
3M 0M] (16:9-laajakuva) tai [2,2M] (4:3).
• Voit tallentaa still-kuvia kuvaustauon aikana
samalla tavalla kuin silloin kun
-valo (Stillkuvat) palaa. Voit käyttää myös salamaa.
Infrapunaportti
Jos asetat NIGHTSHOT-kytkimen ONasentoon, -ilmaisimeen syttyy valo. Voit
tällöin kuvata kuvia hämärissä kuvauspaikoissa.
ŸŸ Huomautuksia
• NightShotja Super NightShot -toiminnoissa
käytetään infrapunavaloa. Älä sen vuoksi peitä
infrapunaporttia sormillasi tai millään esineellä.
Irrota myös mahdollinen objektiivilisäke
(lisävaruste) objektiivista.
• Säädä tarkennus käsin ([FOCUS], s. 73), jos
automaattinen tarkennus ei tuota tyydyttäviä tuloksia.
• Älä käytä NightShot- ja Super NightShot
-toimintoja kirkkaasti valaistuissa paikoissa. Tämä
voi aiheuttaa toimintahäiriön.
µµ Vihjeitä
• Käytä Super NightShot -toimintoa (s. 76) kuvien
tallentamiseksi kirkkaampina. Kuvan tallentamiseksi
enemmän alkuperäisiä värejä muistuttavana käytä
Color Slow Shutter -toimintoa (s. 76).
Valotuksen säätäminen taustavalaistuja
kuvauskohteita kuvattaessa
28
Valaistuksen säätämiseksi taustavalaistuja
kuvauskohteita kuvattaessa paina 
-painiketta (taustavalo) ilmaisimen 
esiin saamiseksi. Taustavalaistuksen
korjaustoiminnon peruuttamiseksi paina 
-painiketta (taustavalo) uudelleen.
Peilitilassa kuvaaminen
[Kuvauksen päätyttyä näytöltä katoaa
ilmaisin [Recording…].
Paina kevyesti painiketta
pehmeän
"slow motion" -tallennuksen lopettamiseksi.
Asetuksen muuttamiseksi
Avaa nestekidepaneelia 90 astetta
videokameran suuntaan (), ja kierrä
sitä sitten 180 astetta akselinsa ympäri
objektiivin suuntaan ().
µµ Vihjeitä
• Nestekidenäytössä näkyy peilikuva
kuvauskohteesta, mutta kuva tallentuu normaalina.
Nopean liikkeen kuvaaminen slowmotion-tilassa (SMTH SLW REC)
Nopeasti liikkuvia kuvauskohteita ja
tapahtumia, joita ei tallentaa normaaleissa
kuvaustilanteissa, voidaan kuvata pehmeällä,
hidastetulla liikkeellä noin 3 sekunnin ajan.
Tämä on hyödyllistä nopean liikkeen, kuten
golfin tai tenniksen svingin, kuvaamisessa.
 Paina kevyesti kohtia
(HOME) 
(CAMERA)  [SMTH SLW REC].
 Paina START/STOP-painiketta.
3 sekunnin jakso (arvio) liikkuvaa kuvaa
tallennetaan 12 sekunnin pituiseksi liikkuvan
kuvan jaksoksi.
[3sec AFTER]
Tallennus/toisto
Paina kevyesti (OPTION) 
-välilehteä, ja valitse sen jälkeen se asetus,
jota haluat muuttaa.
• [TIMING]
Valitse kuvauksen käynnistyskohta sen
jälkeen kun START/STOP-painiketta on
painettu. Oletusasetus on [3sec AFTER].
[3sec BEFORE]
•
[RECORD SOUND]
Valitse [ON] ( ) halutessasi tallentaa ääntä,
kuten keskustelua, slow-motion-kuviin.
(Oletusasetus on [OFF].) Videokamera
tallentaa ääntä noin 12 sekunnin ajan silloin
kun [Recording…] -ilmaisin on esillä
näytöllä kohdassa .
ŸŸ Huomautuksia
• Ääntä
ei voida tallentaa noin 3 sekunnin
mittaista liikkuvan kuvan tallennustoimintoa
käytettäessä.
• [SMTH SLW REC] -tallennuksen kuvanlaatu ei
ole yhtä hyvä kuin normaalin kuvauksen.
• Easy Handycam -toiminnon aikana ei voi
käyttää [SMTH SLW REC] -toimintoa. Peruuta
Easy Handycam -toiminto.
29
Toisto
Voit toistaa mediaan tallennettuja kuvia, jotka on valittu media-asetuksella (s. 20).
Oletusasetus on kiintolevy.
Objektiivin suoja
Sulkeutuu silloin kun INDEX-näyttö tulee esiin
(HOME) 
Moottorizoomin
vipu 
POWER-kytkin 
(HOME) 
(VIEW IMAGES) 
(VIEW
IMAGES) 
1 Kierrä POWER-kytkintä  virran kytkemiseksi videokameraan.
2 Paina painiketta
(VIEW IMAGES)  (tai ).
[VISUAL INDEX] -näyttö tulee esiin nestekidenäytölle. /Tämä saattaa kestää joitakin
sekunteja.)
HOME MENU
Edelliset
6 kuvaa
Seuraavat
6 kuvaa
Paluu
kuvausnäyttöön
30

: Pienoiskuvaindeksi (s. 32)

: Kasvoindeksi (s. 32)

: Näyttää liikkuvia kuvia.

: Näyttää still-kuvia.
Hakee kuvia
päiväyksen
perusteella (s. 33)
Näyttää kuvan jokaisella
välilehdellä, joka toistettiin/
tallennettiin viimeksi (
"Memory Stick PRO Duo"
-muistikortille tallennetut
still-kuvat)
(VAIHTOEHTO)
µµ Vihjeitä
• [VISUAL INDEX] -näytössä näytettävien kuvien määrää voidaan muuttaa välillä 6  12 siirtämällä
moottorizoomin kytkintä . Kuvamäärän valitsemiseksi kosketa painikkeita
(HOME) 
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET]  [ DISPLAY] (s. 65).
3 Käynnistä toisto.
Liikkuvien kuvien toistaminen
Paina kevyesti
-välilehteä ja toistettavaa liikkuvaa kuvaa.
Siirtyy kosketettaessa toiston ja tauon välillä
Palaa ([VISUAL INDEX]
-näyttöön)
Seuraava liikkuva kuva
(VAIHTOEHTO)
Taakse/eteenpäinsiirto
µµ Vihjeitä
• Kun valitun liikkuvan kuvan toisto on tullut viimeisen liikkuvan kuvan kohdalle, näyttö palaa
[VISUAL INDEX] -näyttöön.
• Paina kevyesti
/
-painikkeita tauon aikana liikkuvien kuvien toistamiseksi hitaalla toistolla.
• Koskettamalla kerran
/
-painiketta siirretään kuvaa taakse/eteenpäin noin 5 kertaa
nopeammin, 2 kosketusta siirtää kuvaa noin 10 kertaa nopeammin, 3 kosketusta noin 30 kertaa
nopeammin, ja 4 kosketusta noin 60 kertaa nopeammin.
Tallennus/toisto
Liikkuvan kuvan/
edellisen liikkuvan
kuvan alku
Pysähtyy (siirtyy [VISUAL
INDEX] -näyttöön)
Still-kuvien katseleminen
Paina kevyesti
-välilehteä ja toistettavaa still-kuvaa.
Palaa ([VISUAL INDEX]
-näyttöön)
Diaesityspainike (s. 34)
Siirtyy [VISUAL
INDEX] -näyttöön
Liikkuvien kuvien äänenvoimakkuuden
säätäminen
Paina kevyesti painikkeita (OPTION)

-välilehti  [VOLUME], ja säädä
sen jälkeen äänenvoimakkuus painikkeilla
/ .
(VAIHTOEHTO)
Edellinen/seuraava
µµ Vihjeitä
• Voit vaihtaa toistotilaa painamalla kevyesti
painikkeita
(HOME)  (tai ) 
(VIEW IMAGES)  [VISUAL INDEX].
31
Halutun kohdan hakeminen
tarkkuushaulla (Film Roll Index)
Halutun kohtauksen hakeminen
kasvojen avulla (Face Index)
Liikkuvat kuvat voidaan jakaa asetetulla
ajalla ja jokaisen jaon 1. kohtaus näytetään
INDEX-näytössä. Voit käynnistää liikkuvan
kuvan toiston valitusta pienoiskuvasta.
Valitse etukäteen media, johon sisältyy
toistettava liikkuva kuva (s. 20).
Tallennuksen aikana tunnistetut
kasvokuvat näytetään indeksinäytöllä.
Voit toistaa liikkuvaa kuvaa valitusta
kasvokuvasta lähtien.
Valitse etukäteen media, johon sisältyy
toistettava liikkuva kuva (s. 20).
1 Siirrä POWER-kytkintä videokameran
1 Siirrä POWER-kytkintä videokameran
päälle kytkemiseksi ja paina
(VIEW IMAGES) -painiketta.
[VISUAL INDEX] -ruutu ilmestyy
nestekidenäytölle.
2 Paina kevyesti
[VISUAL INDEX] -ruutu ilmestyy
nestekidenäytölle.
2 Paina kevyesti painiketta
-painiketta (Film
Palaa [VISUAL INDEX] -näyttöön
Palaa [VISUAL INDEX] -näyttöön
Asettaa aikavälin, jonka aikana luodaan
liikkuvan kuvan kohtauksista pienoiskuva.
painamalla kevyesti painikkeita
3 Valitse haluttu liikkuva kuva
painamalla kevyesti painikkeita
/
.
4 Paina kevyesti painikkeita
/
hakeaksesi esiin halutun kohtauksen, ja
kosketa sen jälkeen toistettavaa kohtausta.
Toisto käynnistyy valitusta kohtauksesta.
µµ Vihjeitä
• Voit ottaa esiin [Film Roll Index] koskettamalla
kevyesti kohtia
(HOME) 
(VIEW
IMAGES)  [ INDEX].
32
(Face
Index).
Roll Index).
3 Valitse haluttu liikkuva kuva
päälle kytkemiseksi ja paina
(VIEW IMAGES) -painiketta.
/
4 Paina kevyesti painikkeita
.
/ , ja
kosketa sen jälkeen haluttua kasvokuvaa
kohtauksen katselemiseksi.
Toisto käynnistyy valitun kasvokuvan
sisältävän kohtauksen alusta.
ŸŸ Huomautuksia
• Kasvoja
ei välttämättä tunnisteta
kuvausolosuhteista riippuen.
Esimerkki: Silmälaseja tai hattua käyttävät
ihmiset tai kasvot, jotka eivät ole kohtisuorassa
kameraan päin.
• Aseta
[ INDEX SET] -asetukseksi [ON]
(oletusasetus) ennen kuvauksen tekemistä
pystyäksesi toistamaan [ INDEX] -näytöltä
(s. 61). Varmista, että -ilmaisin vilkkuu, ja
tunnistetut kasvot tallennetaan [Face Index]
-muistiin.
µµ Vihjeitä
• Voit ottaa esiin [Face Index] -näytön
koskettamalla kevyesti kohtia
(HOME) 
(VIEW IMAGES)  [ INDEX].
3 Paina nestekidenäytön oikeassa
yläkulmassa olevaa päiväyspainiketta.
Kuvien tallennuspäiväykset näytetään
näytöllä.
Palaa [VISUAL INDEX] -näyttöön
Haluttujen kuvien hakeminen
päiväyksen avulla (Date Index)
ŸŸ Huomautuksia
voi käyttää päiväysindeksiä "Memory Stick
• Et
PRO Duo" -muistikortin still-kuviin.
1 Siirrä POWER-kytkintä
videokameran päälle kytkemiseksi
ja paina
(VIEW IMAGES)
-painiketta.
[VISUAL INDEX] -ruutu ilmestyy
nestekidenäytölle.
2 Liikkuvien kuvien etsimiseksi
paina -välilehteä. Still-kuvien
etsimiseksi paina -välilehteä.
4 Paina kevyesti painiketta
/
valitaksesi halutun kuvan päiväyksen,
ja paina sen jälkeen kevyesti painiketta
.
Tallennus/toisto
Voit helposti hakea haluttuja kuvia
päiväyksen perusteella.
Valitse etukäteen media, johon sisältyy
toistettava liikkuva kuva (s. 20).
Valitun päiväyksen kuvat näytetään
[VISUAL INDEX] -näytöllä.
µµ Vihjeitä
• Voit käyttää Film Roll Index]- tai [Face Index]
-näytöltä Date Index -toimintoa suorittamalla
kohdat 3–4.
PB-zoomin avulla
Voit suurentaa still-kuvia noin 1,1–5-kertaiseksi
alkuperäiskoosta.
Suurennussuhdetta voidaan säätää
moottorizoomin vivulla tai nestekidenäytön
kehyksen zoom-painikkeilla.
 Toista suurennettavaa still-kuvaa.
33
 Suurenna still-kuvaa T-painikkeella
(Telekuva).
Kuva saa kehyksen.
 Paina kevyesti näytöstä kohtaa, johon haluat
sijoittaa esillä olevan kehyksen keskikohdan.
 Säädä suurennussuhde painikkeilla
W(Laajakulma)/T (Telekuva).
Toiminnon peruuttamiseksi paina kevyesti
painiketta .
Still-kuvasarjan toisto (diaesitys)
Paina kevyesti painiketta
still-kuvan
toistoruudusta.
Diaesitys käynnistyy valitusta still-kuvasta.
Paina kevyesti kohtaa
, kun haluat
keskeyttää diaesityksen.
Jos haluat jatkaa diaesitystä, paina
uudelleen
-painiketta.
ŸŸ Huomautuksia
voi käyttää toistozoomia diaesityksen aikana.
• Et
µµ Vihjeitä
• Voit asettaa keskeytymättömän diaesityksen
valitsemalla kohdat
(OPTION) 
-välilehti  [SLIDE SHOW SET]. Oletusasetus
on [ON] (keskeytymätön toisto).
• Voit käynnistää diaesityksen myös
koskettamalla [VISUAL INDEX] -näytöstä
kevyesti kohtia
(OPTION) 
-välilehti
 [SLIDE SHOW].
34
Kuvien katseleminen tv:stä
Kytke videokamera tv:n tai videonauhurin tuloliitäntään käyttämällä AV-liitäntäjohtoa
 tai AV-liitäntäjohtoa, jossa on S VIDEO -liitäntä  Kytke videokamerasi pistorasiaan
käyttämällä tässä toiminnossa toimitettua verkko/latauslaitetta (s. 13). Lue lisätietoja myös
kytkettävien laitteiden ohjekirjoista.
S VIDEO
-liitännällä
varustettu laite
Laite, jossa ei ole
S VIDEO -liitäntää
(Valkoinen)
(Valkoinen)
A/V OUT -liitäntä
(Punainen)
(Punainen)
: Signaalin kulkusuunta
AV-johto (sisältyy toimitukseen)
Handycam-asemassa on A/V OUT
-liitäntä (s. 102) ja videokamerassa
on AV-kauko-ohjaimen liitäntä
(s. 99). Kytke AV-liitäntäjohto
Handycam-asemaan tai videokameraasi
laitteistokokoonpanosi mukaisesti.
AV-liitäntäjohto, jossa on S VIDEO
-liittimet (ei sisälly toimitukseen)
Kytkiessäsi videokameran johonkin
toiseen laitteeseen S VIDEO -liitännän
kautta käyttämällä AV-liitäntäjohtoa,
jossa on S VIDEO -liittimet (ei sisälly
toimitukseen) Kytke liitäntiin valkoiset
ja punaiset liittimet (vasen/oikea
audioliitäntä) ja S VIDEO -liittimellä
varustetun AV-johdon S VIDEO
-liitin (S VIDEO -kanava) (ei sisälly
toimitukseen). Keltaista liitintä ei ole
välttämätöntä kytkeä. Jos ainoastaan
Tallennus/toisto
(Keltainen)
(Keltainen)
Videonauhurit tai tv:t
S VIDEO -liitin kytketään laitteiden
välille, ei äänentoisto toimi.
ŸŸ Huomautuksia
• Älä
kytke AV-liitäntäjohtoa yhtä aikaa sekä
videokameraan että Handycam-asemaan.
Kuvaan saattaa tuolloin tulla häiriöitä.
µµ Vihjeitä
• Voit ottaa laskurin esiin tv-ruudulle asettamalla
[DISP OUTPUT] -asetukseksi [V-OUT/
PANEL] (s. 67).
Kun tv on kytketty videonauhuriin
Kytke videokamera videonauhurin LINE
IN -tuloliitäntään. Aseta videonauhurin
tulovalitsin kohtaan LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, yms.), jos videonauhurissa on
tulovalitsin.
35
Kuvasuhteen asettaminen videokameraan
kytketyn tv:n mukaisesti (16:9/4:3)
Jos tv:ssä tai videonauhurissa on
21-nastainen sovitin (EUROCONNECTOR)
Vaihda tv:n kuvasuhteeksi sen tv:n
kuvasuhde, josta aiot katsella kuvia.
Käytä videokameran mukana toimitettua
21-nastaista sovitinta (Vain mallit, joiden
pohjalevyssä on merkintä ). Tämä
sovitin on suunniteltu vain toistoa varten.
 Siirrä POWER-kytkintä virran kytkemiseksi
videokameraan.
 Paina kevyesti kohtia
(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS] 
[TV TYPE]  [16:9] tai [4:3] 
.
ŸŸ Huomautuksia
• Jos
asetat [TV TYPE] -asetukseksi [4:3],
saattaa kuvanlaatu heikentyä. Myös silloin kun
tallennetun kuvan kuvasuhde vaihtelee välillä
16:9 (laajakuva) ja 4:3, kuva saattaa väristä.
• Joissakin 4:3-kuvasuhteen tv:issä kuvasuhteella
4:3 tallennetut kuvat eivät välttämättä täytä
koko ruutua. Videokamerassa ei ole vikaa.
• Jos
toistat kuvasuhteella 16:9 (laajakuva)
tallennettua kuvaa 4:3-kuvasuhteen tv:stä,
joka ei ole yhteensopiva 16:9-kuvasuhteen
(laajakuva) signaalin kanssa, aseta [TV TYPE]
-asetukseksi [4:3].
Jos tv:si on mono-tv (vain yhdellä
audiotuloliitännällä varustettu)
Kytke AV-johdon keltainen pistoke
videotuloliitäntään ja valkoinen pistoke
(vasen kanava) tai punainen pistoke
(oikea kanava) tv:n tai videonauhurin
audiotuloliitäntään.
36
TV/VCR
Kuvien tallentaminen
Median vähäisen tallennustilan johdosta varmista, että kuvadata tallennetaan
jonkintyyppiselle ulkoiselle medialle, kuten DVD-R-levy tai tietokone.
Voit tallentaa videokameralla kuvatut kuvat alla kuvatulla tavalla.
µµ Vihjeitä
• Voit siirtää/kopioida kiintolevyllesi tallennetut kuvat "Memory Stick PRO Duo" -muistikortille
käyttämällä tätä videokameraa (s. 42).
Tietokoneen avulla
Voit tallentaa videokamerallasi tallennettuja kuvia käyttämällä toimitetulla CD-ROM-levyllä
olevaa "Picture Motion Browser" -ohjelmaa. Lisätietoja on "PMB-oppaassa".
Voit tallentaa videokameran kiintolevylle tallennetut kuvat helposti
suoraan DVD-levylle painamalla
(DISC BURN) -painiketta.
Kuvien tallentaminen tietokoneelle
Voit tallentaa videokameralla kuvatut kuvat tietokoneen kiintolevylle.
Tallennus/toisto
DVD-levyn luominen yhdellä kosketuksella (One Touch Disc Burn)
Valituista kuvista koostuvan DVD-levyn luominen
Voit tallentaa tietokoneeseen tuodut kuvat DVD-levylle. Voit myös
editoida näitä kuvia.
Lue lisätietoja videokameran mukana toimitetun ohjelman "Käyttöoppaasta".
Videokameran kytkeminen muihin laitteisiin
AV-johdolla kytkeminen
Voit kopioida kuvia videonauhurille ja DVD/HDD-tallentimille
Liitäntä USB-johdolla
Voit kopioida liikkuvia kuvia tämän toiminnon kanssa
yhteensopiville DVD-tallentimille yms.
Lue s. 47 kappale "Kopiointi toisille laitteille".
37
Editointi
(OTHERS)-työkalu
Tällä työkalulla pystyt editoimiaan mediassa olevia
kuvia. Voit myös käyttää videokameraasi paremmin
hyväksesi kytkemällä sen toisiin laitteisiin.
(OTHERS)-työkalu
Yksikköluettelo
DELETE
Voit poistaa mediassa olevat kuvat (s. 38).
PHOTO CAPTURE
Voit tallentaa halutun ruudun tallennetusta
liikkuvasta kuvasta still-kuvaksi (s. 41).
MOVIE DUB
Voit kopioida kiintolevylle tallennettuja
liikkuvia kuvia "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortille (s. 42).
PHOTO COPY
Voit kopioida kiintolevylle tallennettuja
still-kuvia "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortille (s. 43).
EDIT
Voit editoida kuvia (s. 44).
PLAYLIST EDIT
Voit luoda toistolistan ja editoida sitä (s. 45).
PRINT
Voit tulostaa still-kuvia videokameraan
kytketyllä PictBridge-tulostimella (s. 50).
USB CONNECT
38
Voit kytkeä videokamerasi tietokoneeseen
tms. USB-johdolla (s. 92).
Lue lisätietoja tietokoneeseen kytkemisestä
"Käyttöohjeista".
Kuvien poistaminen
Voit poistaa mediaan tallennettuja kuvia
videokamerasi avulla.
ŸŸ Huomautuksia
• Kuvia
ei voi palauttaa, kun ne on kerran
poistettu.
• Älä irrota akkua tai verkko/latauslaitetta
videokamerasta silloin kun olet poistamassa
kuvia. Se saattaa vioittaa median.
• Älä ota pois "Memory Stick PRO Duo"
-muistikorttia videokamerasta silloin kun
liikkuvia kuvia poistetaan "Memory Stick PRO
Duo" -muistikortilta.
• Kun "Memory Stick PRO Duo" -muistikortilla
oleviin kuviin on asetettu kirjoitussuoja toisella
laitteella, et pysty poistamaan kuvia "Memory
Stick PRO Duo" -muistikortilta.
µµ Vihjeitä
• Voit valita aina 100 kuvaa kerralla.
• Voit poistaa kuvan toistonäytöltä käyttämällä
(OPTION) -valikkoa.
• Kaikkien mediaan tallennettujen kuvien
poistamiseksi ja media täyden tallennuskapasiteetin
palauttamiseksi, alusta media (s. 53).
Liikkuvien kuvien poistaminen
Voit lisätä vapaata tilaa mediaan
poistamalla siitä tarpeetonta kuvadataa.
Voit tarkistaa median vapaan tilan
[MEDIA INFO] -toiminnolla (s. 52).
Valitse etukäteen media, johon sisältyy
poistettava liikkuva kuva (s. 20).
ŸŸ Huomautuksia
• Tärkeät
tiedot tulee tallentaa ulkoiselle medialle
(s. 37).
1 Paina kevyesti kohtia
(HOME) 
(OTHERS)  [DELETE].
2 Paina kevyesti painiketta [
DELETE].
3 Paina kevyesti painiketta [
DELETE].
ŸŸ Huomautuksia
4 Paina kevyesti poistettavaa liikkuvaa
• Jos
poistettu liikkuva kuva kuuluu toistolistaan
(s. 45), myös tämä toistolistaan lisätty kuva
poistetaan toistolistalta.
kuvaa.
Still-kuvien poistaminen
Valitse etukäteen media, jossa on
poistettava still-kuva (s. 20).
Valittuun kuvaan ilmestyy merkki .
Pidä painettuna kuvaa nestekidenäytöltä
kuvan valinnan vahvistamiseksi.
Paina kevyesti painiketta
palataksesi
edelliseen näyttöön.
[YES] 

.
2 Paina kevyesti painiketta [
DELETE].
3 Paina kevyesti painiketta [
DELETE].
4 Paina kevyesti poistettavaa still-
Kaikkien liikkuvien kuvien poistamiseksi
yhdellä kertaa
Kosketa kohdassa 3, kevyesti painikkeita
[ DELETE ALL]  [YES]  [YES] 
(HOME) 
(OTHERS)  [DELETE].
Editointi
5 Paina kevyesti painikkeita
1 Paina kevyesti kohtia
kuvaa.
.
Kaikkien samana päivänä tallennettujen
liikkuvien kuvien poistamiseksi yhdellä kertaa.
 Kosketa kevyesti painiketta [
date] kohdassa 3.
DELETE by
 Paina kevyesti painiketta /
valitaksesi haluttujen liikkuvien kuvien
tallennuspäiväyksen, ja paina sen jälkeen
kevyesti painiketta
.
Valittuna päivänä tallennetut liikkuvat kuvat
näytetään näytöllä.
Vahvista valinta koskettamalla nestekidenäytöllä
olevaa liikkuvaa kuvaa. Paina kevyesti painiketta
palataksesi edelliseen näyttöön.
 Paina kevyesti painikkeita
 [YES] 
.
Valittuun still-kuvaan ilmestyy merkki .
Pidä painettuna still-kuvaa nestekidenäytöltä
kuvan valinnan vahvistamiseksi.
Paina kevyesti painiketta
palataksesi
edelliseen näyttöön.
5 Paina kevyesti painikkeita
[YES] 

.
Kaikkien still-kuvien poistamiseksi yhdellä
kertaa
Kosketa kohdassa 3, kevyesti painikkeita
[ DELETE ALL]  [YES]  [YES] 
.
39
Kaikkien samana päivänä tallennettujen
still-kuvien poistamiseksi yhdellä kertaa.
Toiminto on käytettävissä ainoastaan
silloin kun sisäinen kiintolevy on valittu
mediaksi.
 Kosketa kevyesti painiketta [ DELETE by
date] kohdassa 3.
 Paina kevyesti painiketta / valitaksesi
haluttujen still-kuvien tallennuspäiväyksen, ja
paina sen jälkeen kevyesti painiketta
.
Valittuna päivänä tallennetut still-kuvat
näytetään näytöllä.
Vahvista valinta koskettamalla
nestekidenäytöllä olevaa still-kuvaa. Paina
kevyesti painiketta
palataksesi edelliseen
näyttöön.
 Paina kevyesti painikkeita
 [YES] 
.
40
Still-kuvan kaappaaminen
liikkuvasta kuvasta
Voit kaapata still-kuvan missä vaiheessa
tahansa liikkuvan kuvan toiston aikana.
Valitse media, joka sisältää liikkuvia kuvia, ja
media, jolle aiot tallentaa still-kuvat (s. 20).
1 Paina kevyesti kohtia
(HOME) 
(OTHERS)  [PHOTO CAPTURE].
[PHOTO CAPTURE] -näyttö tulee esiin.
2 Paina kevyesti kaapattavaa
liikkuvaa kuvaa.
Valitun liikkuvan kuvan toisto
käynnistyy.
kohdassa, josta haluat kaapata kuvan.
• Kuvakoko
on kiinteä riippuen liikkuvan kuvan
kuvasuhteesta:
 [
0.2M] kuvasuhteessa 16:9
 [VGA(0.3M)] kuvasuhteessa 4.3
• Still-kuvien tallennusmediassa tulee olla
riittävästi tilaa.
• Luotujen still-kuvien tallennuspäiväys- ja aika
on sama kuin liikkuvissa kuvissa.
• Ellei liikkuvissa kuvissa ole datakoodia,
still-kuvien tallennuspäiväykseksi ja -ajaksi
tallennetaan se aika, jolloin ne luotiin liikkuvista
kuvista.
• Et pysty kaappaamaan still-kuvia "Memory
Stick PRO Duo" -muistikortille tallennetusta
liikkuvasta kuvasta (DCR-SR210E).
Editointi
3 Paina kevyesti painiketta
ŸŸ Huomautuksia
Liikkuvan kuvan toisto tauottuu.
4 Paina kevyesti painiketta
.
Kun still-kuva on tallennettu valitsemaasi
mediaan, videokamera palaa taukotilaan.
Kaappaamisen jatkaminen
Paina kevyesti painiketta
, ja suorita sen
jälkeen kohdat 3–4.
Halutessasi kaapata still-kuvan vielä
jostakin toisesta liikkuvasta kuvasta,
kosketa kevyesti painiketta
ja suorita
sen jälkeen kohdat 2–4.
Kaappaamisen lopettaminen
Paina kevyesti painiketta

.
41
Kuvien kopiointi "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortille videokameralla
Liikkuvien kuvien kopiointi
Voit kopioida videokamerasi kiintolevylle
tallennettuja liikkuvia kuvia "Memory Stick
PRO Duo" -muistikortille.
Aseta "Memory Stick PRO Duo" -muistikortti
videokameraasi ennen toiminnon käynnistämistä.
3 Valitse kopioitava liikkuva kuva.
[DUB by select]: Kosketa kopioitavaa
liikkuvan kuvan pienoiskuvaa
asettaaksesi -merkin siihen. Voit
valita kerralla useita liikkuvia kuvia.
ŸŸ Huomautuksia
• Kun
tallennat liikkuvan kuvan "Memory
Stick PRO Duo" -muistikortille ensimmäisen
kerran, luo kuvan tietokantatiedosto (s. 55)
koskettamalla kohtia
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [REPAIR IMG.DB F.].
• Kytke videokamera pistorasiaan toimitetulla
verkko/latauslaitteella estääksesi virtaa
katkeamasta videokamerasta kopioinnin aikana.
µµ Vihjeitä
• Alkuperäistä liikkuvaa kuvaa ei poisteta
kopioinninkaan jälkeen.
• Kaikki toistolistalla olevat kuvat kopioidaan.
1 Paina kevyesti kohtia
(HOME) 
(OTHERS)  [MOVIE DUB].
"Memory Stick PRO
Duo" -muistikortin
µµ Vihjeitä
• Paina ja pidä painettuna pienoiskuvaa sen
esikatselun aloittamiseksi. Paina kevyesti
painiketta
palataksesi valintanäyttöön.
[DUB by date]: Valitse kopioitavan
liikkuvan kuvan kuvauspäiväys, ja
kosketa sen jälkeen painiketta
. Et
voi valita kuin yhden päiväyksen.
Näytölle ilmestyy The [MOVIE DUB]
-näyttö.
4 Paina kevyesti painikkeita

[YES].
2 Kosketa haluttua kopiointitapaa.
42
[DUB by select]: Kopioitavien liikkuvien
valitsemiseksi ja kopioimiseksi
[DUB by date]: Kaikkien tietyn
päiväyksen liikkuvien kuvien
kopioimiseksi.
[ DUB ALL]: Toistolistojen
kopioimiseksi
Jos valitset toistolistan kopioitavaksi,
seuraa näytöllä näkyviä ohjeita
kopioinnin suorittamiseksi.
Kopiointi käynnistyy.
µµ Vihjeitä
• Jos haluat tarkistaa kopioidut liikkuvat kuvat
kopioinnin jälkeen, valitse [MOVIE MEDIA
SET] -valikosta [MEMORY STICK] ja
käynnistä niiden toisto (s. 20).
Still-kuvien kopiointi
Voit kopioida kiintolevyllä olevat
still-kuvat "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortille.
Aseta "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortti videokameraasi ennen
toiminnon käynnistämistä.
3 Valitse kopioitava still-kuva.
[COPY by select]: Kosketa kopioitavaa
still-kuvan pienoiskuvaa asettaaksesi
-merkin siihen. Voit valita kerralla
useitakin still-kuvia.
ŸŸ Huomautuksia
• Kytke
videokamera pistorasiaan toimitetulla
verkko/latauslaitteella estääksesi virtaa
katkeamasta videokamerasta kopioinnin aikana.
µµ Vihjeitä
• Paina ja pidä painettuna pienoiskuvaa sen
esikatselun aloittamiseksi. Paina kevyesti
painiketta
palataksesi valintanäyttöön.
1 Paina kevyesti kohtia
[COPY by date]: Valitse kopioitavan
still-kuvan kuvauspäiväys, ja kosketa
sen jälkeen painiketta
. Et voi valita
kuin yhden päiväyksen.
(HOME) 
(OTHERS)  [PHOTO COPY].
[PHOTO COPY] -näyttö tulee esiin.
2 Kosketa haluttua kopiointitapaa..
[COPY by select]: Still-kuvan valinta ja
kopiointi
[COPY by date]: Kaikkien tietyn
päiväyksen still-kuvien kopiointi.
4 Paina kevyesti painikkeita
Editointi
µµ Vihjeitä
• Alkuperäiset still-kuvat säilyvät muistissa
kopioinnin jälkeen.

[YES].
Kopiointi käynnistyy.
µµ Vihjeitä
• Jos haluat tarkistaa kopioidut still-kuvat
kopioinnin jälkeen, valitse [PHOTO MEDIA
SET] -valikosta [MEMORY STICK] ja
käynnistä niiden toisto (s. 20).
43
Liikkuvan kuvan
jakaminen
Voit jakaa videokameran mediassa olevat
liikkuvat kuvat.
Valitse etukäteen media, johon sisältyy
jaettava liikkuva kuva (s. 20).
1 Kosketa kevyesti kohtia

(OTHERS)  [EDIT].
(HOME)
2 Paina kevyesti painiketta [DIVIDE].
3 Paina kevyesti jaettavaa liikkuvaa
kuvaa.
Valitun liikkuvan kuvan toisto käynnistyy.
4 Paina kevyesti painiketta
kohdassa, josta haluat jakaa
liikkuvan kuvan kohtauksiin.
Liikkuvan kuvan toisto tauottuu.
Jakokohta säädetään tarkemmin sen
jälkeen kun se on valittu painikkeella
.
Toiminto palaa valitun liikkuvan kuvan
alkuun.
Toiminto siirtyy toiston ja tauon välillä
joka kerta kun painat painiketta
.
5 Paina kevyesti painikkeita
[YES] 
44
.

ŸŸ Huomautuksia
• Liikkuvia
kuvia ei voi palauttaa, kun ne on
kerran jaettu.
• Älä irrota akkua tai verkko/latauslaitetta
videokamerasta silloin kun olet jakamassa
liikkuvaa kuvaa. Se saattaa vioittaa median.
Älä myöskään ota pois "Memory Stick PRO
Duo" -muistikorttia editoidessasi "Memory
Stick PRO Duo" -muistikortilla olevia liikkuvia
kuvia.
• Pieni ero saattaa syntyä kohdan, jossa
painoit kevyesti painiketta
, ja todellisen
jakokohdan välillä, koska videokamerasi valitsee
jakokohdan noin puolen sekunnin jaksoissa.
• Jos jaat alkuperäisen liikkuvan kuvan,
toistolistalle lisätty liikkuva kuva jakautuu
myös.
Toistolistan luominen
Toistolista koostuu valittujen liikkuvien
kuvien pienoiskuvista. Alkuperäiset
liikkuvat kuvat pysyvät muuttumattomina,
vaikka editoisitkin tai poistaisitkin liikkuvia
kuvia toistolistalta. Valitse ennen toiminnon
käyttöä media, jolle haluat luoda toistolistan
tai jonka toistolistaa haluat toistaa (s. 20).
1 Kosketa kevyesti kohtia

(HOME)
(OTHERS)  [PLAYLIST EDIT].
2 Paina kevyesti painiketta [
ADD].
ŸŸ Huomautuksia
lisättävää liikkuvaa kuvaa.
• Älä
irrota akkua tai verkko/latauslaitetta
videokamerasta silloin kun olet editoimassa
toistolistaa. Älä myöskään ota pois "Memory Stick
PRO Duo" -muistikorttia editoidessasi "Memory
Stick PRO Duo" -muistikortilla olevia liikkuvia kuvia.
• Et voi lisätä still-kuvia toistolistalle.
Valittu liikkuva kuva merkitään merkillä .
Pidä painettuna liikkuvaa kuvaa
nestekidenäytöltä kuvan valinnan
vahvistamiseksi.
Paina kevyesti painiketta
palataksesi
edelliseen näyttöön.
4 Paina kevyesti painikkeita
[YES] 

.
Kaikkien samana päivänä tallennettujen
liikkuvien kuvien lisäämiseksi yhdellä kertaa.
 Kosketa kevyesti painiketta [ ADD by date]
kohdassa 2.
Liikkuvien kuvien tallennuspäiväykset
näytetään näytöllä.
Editointi
3 Paina kevyesti toistolistalle
 Valitse koskettamalla kevyesti painikkeita
/ halutun liikkuvan kuvan kuvauspäiväys.
 Kosketa kevyesti painiketta
silloin kun
kuvauspäiväys on korostettuna.
Valittuna päivänä tallennetut liikkuvat kuvat
näytetään näytöllä.
Vahvista valinta koskettamalla
nestekidenäytöllä olevaa kuvaa. Paina kevyesti
painiketta
palataksesi edelliseen näyttöön.
 Paina kevyesti painikkeita
 [YES] 
.
µµ Vihjeitä
• Voit lisätä korkeintaan 99 liikkuvaa kuvaa toistolistalle.
• Voit lisätä liikkuvan kuvan listalle sitä
katsellessasi painamalla kohtia
(OPTION)

-välilehti  [ ADD].
• Voit kopioida toistolistan DVD-levylle
sellaisenaan käyttämällä toimitettua ohjelmistoa.
Toistolistan toistaminen
Valitse etukäteen toistolistan luomiseen tai
toistamiseen käytettävä media (s. 20).
1 Paina kevyesti kohtia
(HOME) 
(VIEW IMAGES)  [PLAYLIST].
Toistolistanäyttö tulee esiin.
45
2 Paina kevyesti kuvaa, josta haluat
käynnistää toiston.
Toistolista toistetaan loppuun valitusta
kuvasta lähtien, näyttö palaa sen jälkeen
toistolistanäyttöön.
vahvistamiseksi.
Paina kevyesti painiketta
edelliseen näyttöön.
 Paina kevyesti painiketta
 Valitse kohde painikkeilla
palataksesi
.
/
.
Tarpeettomien liikkuvien kuvien
poistaminen toistolistalta
 Kosketa kevyesti kohtia
(HOME) 
(OTHERS)  [PLAYLIST EDIT].
 Paina kevyesti painiketta [ ERASE].
Paina kaikkien liikkuvien kuvien
poistamiseksi toistolistalta kevyesti kohtia
[ ERASE ALL]  [YES]  [YES] 
 Valitse listalta poistettava liikkuva kuva.
Kohdepalkki
 Paina kevyesti painikkeita
.
.
Valittu liikkuva kuva merkitään merkillä .
Pidä painettuna liikkuvaa kuvaa
nestekidenäytöltä kuvan valinnan
vahvistamiseksi.
Paina kevyesti painiketta
palataksesi
edelliseen näyttöön.
 Paina kevyesti painikkeita
 [YES] 
.
Toistolistan toistojärjestyksen muuttaminen
 Kosketa kevyesti kohtia
(HOME) 
(OTHERS)  [PLAYLIST EDIT].
 Paina kevyesti painiketta [ MOVE].
 Valitse siirrettävä liikkuva kuva.
Valittu liikkuva kuva merkitään merkillä
Pidä painettuna liikkuvaa kuvaa
nestekidenäytöltä kuvan valinnan
46
.
 [YES] 
µµ Vihjeitä
• Jos valitset useita liikkuvia kuvia, ne siirretään
toistolistan järjestyksen mukaisesti.
Kopiointi muihin laitteisiin
AV-johdolla kytkeminen
Voit kopioida omalla videokamerallasi toistettavia kuvia toisiin tallennuslaitteisiin, kuten
videonauhurit, tai DVD/HDD-tallentimet. Kytke laite jommallakummalla seuraavista
tavoista.
Kytke videokamerasi pistorasiaan käyttämällä tässä toiminnossa toimitettua verkko/
latauslaitetta (s. 13). Lue lisätietoja myös kytkettävien laitteiden ohjekirjoista.
Valitse etukäteen media, jossa on kopioitava kuva (s. 20).
ŸŸ Huomautuksia
• Koska
kopiointi suoritetaan analogista datansiirtoa käyttäen, kuvanlaatu saattaa heiketä.
Laite, jossa ei ole
S VIDEO -liitäntää
S VIDEO -liitännällä
varustettu laite
Editointi
(Keltainen)
(Valkoinen)
(Valkoinen)
A/V OUT -liitäntä
(Punainen)
(Punainen)
: Videokuvan/signaalin
kulkusuunta
AV-johto (sisältyy toimitukseen)
Handycam-asemassa on A/V OUT
-liitäntä (s. 102) ja videokamerassa
on AV-kauko-ohjaimen liitäntä
(s. 99). Kytke AV-liitäntäjohto
Handycam-asemaan tai videokameraasi
laitteistokokoonpanosi mukaisesti.
AV-liitäntäjohto, jossa on S VIDEO
-liittimet (ei sisälly toimitukseen)
Kytkiessäsi videokameran johonkin
toiseen laitteeseen S VIDEO -liitännän
kautta käyttämällä AV-liitäntäjohtoa,
jossa on S VIDEO -liittimet (ei sisälly
(Keltainen)
Videonauhurit tai
DVD/HDD-tallentimet
toimitukseen) Kytke liitäntiin valkoiset
ja punaiset liittimet (vasen/oikea
audioliitäntä) ja S VIDEO -liittimellä
varustetun AV-johdon S VIDEO
-liitin (S VIDEO -kanava) (ei sisälly
toimitukseen). Keltaista liitintä ei ole
välttämätöntä kytkeä. Jos ainoastaan
S VIDEO -liitin kytketään laitteiden
välille, ei äänentoisto toimi.
47
ŸŸ Huomautuksia
• Näytön
ilmaisinten (kuten laskurin yms.)
piilottamiseksi videokameraan kytketyn laitteen
näytöltä paina kevyesti painikkeita
(HOME)

(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]
 [DISP OUTPUT]  [LCD PANEL]
(oletusasetus) (s. 67).
Päiväyksen ja kellonajan sekä videokameran
asetustietojen tallentamiseksi ota ne esiin
näytölle s. 64).
• Jos kytket videokamerasi monolaitteeseen,
kytke AV-johdon keltainen pistoke sen
videotuloliitäntään ja punainen (oikea kanava)
tai valkoinen johto (vasen kanava) laitteen
audiotuloliitäntään.
1 Kytke videokamera päälle ja paina
(VIEW IMAGES) -painiketta.
Aseta [TV TYPE] -asetus näyttölaitteen
mukaisesti (s. 36).
5 Kun kopiointi on suoritettu
loppuun, pysäytä tallennuslaite ja
sen jälkeen videokamera.
Liitäntä USB-johdolla
Kytke videokamerasi DVD-tulostimeen tai
-tallentimeen, yms., joka on yhteensopiva
liikkuvien kuvien USB-liitännän kautta
suoritettavan kopioinnin kanssa kuvien
kopioimiseksi ilman kuvanlaadun
heikentymistä.
Kytke videokamerasi pistorasiaan
käyttämällä tässä toiminnossa toimitettua
verkko/latauslaitetta (s. 13). Lue lisätietoja
myös tähän laitteeseen kytkettävän laitteen
ohjekirjasta.
2 Aseta tallennusmedia
tallennuslaitteeseen.
Jos tallennuslaitteessasi on tulovalitsin,
aseta se tulotilaan.
3 Kytke videokamera
tallennuslaitteeseen (Videonauhuri
tai DVD/HDD-tallennin) AV-johdolla
(sisältyy toimitukseen)  tai
S VIDEO -liitännällä varustetulla AVjohdolla (lisävaruste) .
Kytke videokamera tallennuslaitteen
tuloliitäntiin.
2 Kytke videokamerasi
ja tallenna se tallennuslaitteellasi.
(USB)
-liitäntä DVD-tallentimeen tms.
toimitetulla USB-johdolla.
Lue lisätietoja tallennuslaitteesi
käyttöohjeista.
[USB SELECT] -näyttö tulee esiin
automaattisesti
4 Käynnistä toisto videokamerastasi
48
1 Kytke virta videokameraan.
3 Kosketa kevyesti kohtaa [
USB
CONNECT] tai [ USB CONNECT]
sen median mukaisesti, jolla
kopioitava liikkuva kuva on.
4 Käynnistä kytketty laite ja
tallennus.
Editointi
Lue myös kytkettävän laitteen mukana
toimitetut käyttöohjeet.
5 Kun kopiointi on suoritettu
loppuun, kosketa painikkeita [END]
 [YES], ja irrota sen jälkeen
USB-johto laitteiden väliltä.
µµ Vihjeitä
• Ellei [USB SELECT] -näyttö tule esiin, kosketa
kohtia
(HOME)  (OTHERS)  [USB
CONNECT].
49
Tallennettujen still-kuvien
tulostaminen (PictBridgeyhteensopiva tulostin)
Voit tulostaa still-kuvia käyttämällä
PictBridge-yhteensopivaa tulostinta
tarvitsematta kytkeä videokameraa
tietokoneeseen.
Kytke verkko/latauslaite videokameraan
käyttääksesi videokameraa verkkovirralla
(pistorasia s. 13). Kytke tulostin päälle.
Valitse etukäteen media, jossa on
tulostettava still-kuva (s. 20).
"Memory Stick PRO Duo" -muistikortilla
olevien still-kuvien tulostamiseksi aseta
niitä sisältävä "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortti videokameraan.
1 Kytke Handycam-asema
4 Paina kevyesti painiketta [PRINT].
Kun liitännät on tehty valmiiksi,
näytölle ilmestyy (PictBridge
connecting)
Voit valita näytöltä halutun still-kuvan.
5 Paina kevyesti tulostettavaa stillkuvaa.
pistorasiaan verkko/latauslaitteella.
2 Aseta videokamera luotettavasti
Handycam-asemaan. Siirrä POWERkytkintä virran kytkemiseksi
videokameraan.
3 Kytke
Handycam-aseman (USB)
-liitäntä tulostimeen käyttämällä
USB-johtoa (s. 102).
[USB SELECT] -näyttö tulee esiin
automaattisesti
Valittuun still-kuvaan ilmestyy merkki .
Pidä painettuna still-kuvaa
nestekidenäytöltä kuvan valinnan
vahvistamiseksi.
Paina kevyesti painiketta
palataksesi
edelliseen näyttöön.
6 Paina kevyesti painiketta
(OPTION), aseta seuraavat
vaihtoehdot, ja paina kevyesti
painiketta
.
50
[COPIES]: Aseta still-kuvien
tulostemäärä. Voit asettaa
tulostettavaksi aina 20 kopiota.
[DATE/TIME]: Valitse [DATE],
[DAY&TIME] tai [OFF] (päiväystä tai
aikaa ei tulosta).
[SIZE]: Valitse paperikoko.
Ellei asetusta tarvitse muuttaa, siirry
kohtaan 7.
7 Kosketa painikkeita [EXEC]  [YES]

.
Still-kuvanvalintanäyttö tulee uudelleen
esiin.
Tulostuksen päättämiseksi
Kosketa näytöltä painiketta
kohdassa 4.
µµ Vihjeitä
• PictBridge on teollisuusstandardi, jonka on
luonut Camera & Imaging Products Association
(CIPA). Voit tulostaa still-kuvia käyttämättä
tietokonetta kytkemällä tulostimen suoraan
digitaaliseen videokameraan tai digitaaliseen
still-kameraan riippumatta sen mallista ja
valmistajasta.
• Voit tulostaa parhaillaan katseltavan still-kuvan
käyttämällä painamalla kevyesti kohtia
(OPTION) 
-välilehti  [PRINT].
ŸŸ Huomautuksia
Editointi
• Pystymme
takaamaan ainoastaan PictBridgeyhteensopivien mallien toiminnan.
• Lue myös käytettävän tulostimen käyttöohjeet.
• Älä yritä suorittaa seuraavia toimintoja silloin
kun näytöllä näkyy : Toiminnot eivät
välttämättä toimi kunnolla.
 POWER-kytkimen käyttö.
 Kohdan
(VIEW IMAGES) painaminen
 Videokameran ottaminen Handycamasemasta
 USB-johdon irrottaminen videokamerasta,
Handycam-asemasta tai tulostimesta
 "Memory Stick PRO Duo" -muistikortin pois
ottaminen videokamerasta kortilla olevia
kuvia tulostettaessa
• Mikäli tulostin lakkaa toimimasta, irrota USBjohto, kytke virta tulostimesta ja kytke se päälle
uudestaan sekä käynnistä toiminto alusta.
• Voit valita ainoastaan ne paperikoot, jotka
tulostin pystyy tulostamaan.
• Joissakin tulostinmalleissa still-kuvien ylä- ja
alareunat sekä vasen ja oikea laita voidaan
leikata pois. Mikäli tulostat still-kuvan, joka on
tallennettu 16:9-kuvasuhteella (laajakuva), sen
vasemmasta ja oikeasta reunasta saattaa puuttua
suuri osa.
• Jotkin tulostimet eivät tue päiväyksen
tulostustoimintoa. Lue tulostimesi ohjekirjasta
yksityiskohtaisempia tietoja.
• Seuraavassa kuvattuja still-kuvia ei voi tulostaa:
 Tietokoneella editoitu still-kuva
 Muilla laitteilla tallennettu still-kuva
 Still-kuva, joka on suurempi kuin 4 Mt
 Still-kuvatiedosto, joka on suurempi kuin
3 680 × 2 760 kuvapistettä
51
Tallennusmedian käyttö
(MANAGE MEDIA)
-työkalu
Mediatietojen
tarkistaminen
Tämän työkalun avulla voit käyttää
kiintolevyä tai "Memory Stick PRO Duo"
-muistikorttia eri tarkoituksiin.
Voit tarkistaa eri kuvanlaatujen jäljellä
olevan tallennusajan mediassa, joka on
valittu [MOVIE MEDIA SET] -asetuksella
(s. 20).
ŸŸ Huomautuksia
• Easy
Handycam -toiminnon aikana ei
mediatietoja voida tarkistaa. Peruuta
Easy Handycam toiminto tarkistuksen
suorittamiseksi.
(MANAGE MEDIA) -työkalu
Yksikköluettelo
MOVIE MEDIA SET
Voit valita liikkuvien kuvien tallennukseen
käytettävän median (s. 20).
Paina kevyesti kohtia
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
INFO].
µµ Vihjeitä
• Voit tarkistaa vapaan tallennustilan painamalla
painiketta
näytön oikeasta alakulmasta.
PHOTO MEDIA SET
Voit valita still-kuvien tallennukseen
käytettävän median (s. 20).
MEDIA INFO
Voit ottaa esiin mediatietoja, kuten
tallennusajan (s. 52).
MEDIA FORMAT
Voit alustaa median ja palauttaa sen
tallennustilan kokonaisuudessaan (s. 53).
REPAIR IMG.DB F.
Voit korjata median hallintatiedot (s. 55).
Näytön sammuttaminen
Paina kevyesti painiketta
.
ŸŸ Huomautuksia
• Mediatilan
laskentaperuste on
1 Mt = 1 048 576 byteä. Yhtä Mt:tä pienempiä
osuuksia ei oteta huomioon mediatilaa
näytettäessä. Koko kiintolevyn näytetty koko
saattaa olla hieman pienempi kuin alla näytetty
tila, jossa näytetään sekä vapaa ja varattu
kiintolevytila.
DCR-SR210E/SR220E:
60 000 Mt
• Koska tiedostojen hallinta-alue on käytössä,
käytettyä tilaa ei näytetä 0 MB:nä, vaikka
suorittaisitkin [MEDIA FORMAT]
-alustustoiminnon (s. 53).
µµ Vihjeitä
• Näytöllä näytetään ainoastaan [MOVIE MEDIA
SET] -asetuksella valitun median tiedot Vaihda
tarvittaessa media-asetusta (s. 20).
52
Kaikkien kuvien
poistaminen (Alustus)
Alustaminen poistaa kaikki kuvat ja
palauttaa tallennukseen käytettävän tilan
alkuperäiseksi.
Kytke videokamera pistorasiaan
toimitetulla verkko/latauslaitteella tätä
toimintoa tehdessäsi (s. 13).
ŸŸ Huomautuksia
• Tärkeiden
kuvien menettämisen välttämiseksi
ne tulee kopioida eri paikkaan (s. 37) ennen
[MEDIA FORMAT] -toiminnon suorittamista.
• [MEDIA FORMAT] -toiminnon ollessa
aktivoituna älä irrota verkko/latauslaitetta.
"Memory Stick PRO Duo" -muistikortin
alustaminen”
1 Aseta alustettu "Memory Stick PRO
Duo" -muistikortti videokameraan.
2 Paina kevyesti kohtia
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
FORMAT]  [MEMORY STICK].
Kiintolevyn alustaminen
1 Paina kevyesti kohtia
3 Paina kevyesti painikkeita [YES] 
[YES].
4 Kun näytölle ilmestyy ilmaisin
2 Paina kevyesti painikkeita [YES] 
Tallennusmedian käyttö
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
FORMAT]  [HDD].
[Completed.], paina kevyesti
painiketta
.
[YES].
ŸŸ Huomautuksia
3 Kun näytölle ilmestyy ilmaisin
[Completed.], paina kevyesti
painiketta
.
• ACCESS-valon
palaessa älä ota pois "Memory
Stick PRO Duo" -muistikorttia videokamerasta.
• Myös toisella laitteella tahatonta poistamista
vastaan suojatut still-kuvat poistetaan.
• Älä yritä suorittaa seuraavia toimintoja silloin
kun näytöllä näkyy [Executing...]:
 Käyttää POWER-kytkintä tai painikkeita
 Ottaa pois "Memory Stick PRO Duo"
-muistikorttia videokamerasta.
53
Videokameran kiintolevyllä olevien tietojen
palauttamisen estäminen
[ EMPTY] voit kirjoittaa videokameran
sisäiseen muistiin lukukelvottomia
tietoja. Tällä tavoin alkuperäisten tietojen
noutaminen siltä vaikeutuu huomattavasti.
Jos aiot hävittää videokameran tai
luovuttaa tai lähettää sen toiselle henkilölle,
suositellaan [ EMPTY] -toiminnon
suorittamista.
4 Paina ja pidä painettuna 
-painiketta (taustavalo), muutaman
sekunnin ajan.
[
EMPTY] -näyttö tulee esiin.
ŸŸ Huomautuksia
• Jos
suoritat [ EMPTY] -toiminnon, kaikki
tiedot poistetaan. Tärkeiden kuvien häviämisen
estämiseksi ne tulee tallentaa toiseen laitteeseen
(s. 37) ennen [ EMPTY] -toiminnon
suorittamista.
• Et pysty suorittamaan [ EMPTY] -toimintoa,
ellei verkko/latauslaite ole kytkettynä
pistorasiaan.
• Irrota kaikki muut johdot, paitsi verkko/
latauslaitteen johtoa. Älä irrota verkko/
latauslaitetta pistorasiasta tämän toiminnon
aikana.
• [ EMPTY] -toimintoa suorittaessasi vältä
videokameran tärisyttämistä ja kolhimista.
1 Kytke verkko/latauslaite
videokamerasi DC IN -liitännän ja
pistorasian välille.
2 Kytke virta videokameraan.
µµ Vihjeitä
• Voit suorittaa tämän toiminnon
riippumatta siitä, kumpi valoista
(Liikkuvat kuvat) / (Still-kuvat) palaa.
3 Paina kevyesti kohtia
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
FORMAT]  [HDD].
[
54
FORMAT] -näyttö tulee esiin.
5 Paina kevyesti painikkeita [YES] 
[YES].
6 Kun näytölle ilmestyy ilmaisin
[Completed.], paina kevyesti
painiketta
.
ŸŸ Huomautuksia
• Todellinen
[ EMPTY] -toiminnon
suoritusaika on 60 minuuttia.
• Jos keskeytät [ EMPTY] -toiminnon
suorittamisen silloin kun näytöllä näkyy
ilmaisin [Executing…], suorita toiminto
loppuun suorittamalla [MEDIA FORMAT]tai [ EMPTY] -toiminto silloin kun käytät
videokameraa seuraavan kerran.
Kuvatietokantatiedoston korjaus
Tämä toiminto tarkistaa median liikkuvien
ja still-kuvien hallintatiedot ja laadun
vakauden sekä korjaa kaikki löydetyt
laatuvirheet.
1 Paina kevyesti kohtia
• Kun
"Memory Stick PRO Duo" -muistikortin
kuvatietokantatiedostoa ollaan korjaamassa,
älä ota pois "Memory Stick PRO Duo"
-muistikorttia.
• "Memory Stick PRO Duo" -muistikortin ja
kiintolevyn korjaus suoritetaan erikseen.
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [REPAIR
IMG.DB F.]  [HDD] tai [MEMORY
STICK].
Videokamera tarkistaa
hallintatietotiedoston.
Ellei vikoja löytynyt, paina kevyesti
painiketta
toiminnon päättämiseksi.
Tallennusmedian käyttö
2 Paina kevyesti painiketta [YES].
3 Paina kevyesti painiketta [YES].
4 Kun näytölle ilmestyy ilmaisin
[Completed.], paina kevyesti
painiketta
.
ŸŸ Huomautuksia
• Vältä
videokameran kolhimista tai täräyttämistä
silloin kun tätä toimintoa suoritettaessa.
• Älä irrota verkko/latauslaitetta tai akkua
videokamerasta korjauksen aikana.
55
Videokameran räätälöinti
Mitä voit tehdä HOME MENU valikon
-työkaluilla
Voit muuttaa tallennustoimintoja
ja käyttöasetuksia oman käyttösi
helpottamiseksi.
HOME MENU -valikon käyttö
(SETTINGS)
3 Paina kevyesti haluttua
asetusyksikköä.
Ellei yksikköä näy näytöllä, paina
kevyesti painikkeita / sivun
vaihtamiseksi.
1 Kytke videokamera päälle ja paina
sen jälkeen
(HOME) -painiketta.
(HOME)
4 Paina kevyesti haluttua yksikköä.
Ellei yksikköä näy näytöllä, paina
kevyesti painikkeita / sivun
vaihtamiseksi.
(HOME)
(SETTINGS)-työkalu
2 Paina kevyesti painiketta
(SETTINGS).
56
5 Vaihda asetusta ja paina sen jälkeen
kevyesti painiketta
.
VIEW IMAGES SET (s. 64)
Lista
(SETTINGS) -työkalun
yksiköistä
Yksikkö
Sivu
DATA CODE
64
DISPLAY
MOVIE SETTINGS (s. 58)
Sivu
REC MODE
AUDIO MODE
NIGHTSHOT LIGHT
WIDE SELECT
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
AUTO SLW SHUTTR
GUIDEFRAME
ZEBRA
58
REMAINING SET
FLASH MODE*
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
FACE DETECTION
60
INDEX SET*
CONVERSION LENS
61
58
59
59
59
59
59
60
60
60
63
63
61
61
PHOTO SETTINGS (s. 62)
Yksikkö
Sivu
IMAGE SIZE*
FILE NO.
NIGHTSHOT LIGHT
STEADYSHOT
GUIDEFRAME
ZEBRA
FLASH MODE*
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
FACE DETECTION
CONVERSION LENS
62
62
59
59
60
60
60
63
63
61
61
SOUND/DISP SET** (s. 66)
Yksikkö
Sivu
VOLUME*
BEEP*
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
LCD COLOR
66
66
66
66
66
OUTPUT SETTINGS (s. 67)
Yksikkö
Sivu
TV TYPE
DISP OUTPUT
67
CLOCK/
67
LANG (s. 68)
Yksikkö
Sivu
CLOCK SET*
AREA SET
SUMMERTIME
17
LANGUAGE SET*
68
68
68
Videokameran räätälöinti
Yksikkö
65
GENERAL SET (s. 69)
Yksikkö
Sivu
DEMO MODE
CALIBRATION
A.SHUT OFF
QUICK ON STBY
REMOTE CTRL
DROP SENSOR
69
96
69
69
69
69
* Voit asettaa nämä yksiköt myös Easy
Handycam -toiminnon aikana (s. 22).
**[SOUND SETTINGS] (Easy Handycam
-toiminnon aikana)
57
MOVIE SETTINGS
(Liikkuvien kuvien yksiköt)
"Memory Stick PRO Duo" -muistikortin
(arvioitu) tallennusaika
(min.)
HQ
Paina kevyesti painiketta , ja sen jälkeen
painiketta .
Ellei yksikköä näy näytöllä, paina kevyesti
painikkeita / sivun vaihtamiseksi.
(HOME)-valikko  s. 56
(OPTION)-valikko  s. 71
Oletusasetukset on merkitty symbolilla .
REC MODE
Voit valita tallennustilan liikkuvien kuvien
tallentamiseksi jollakin 3 kuvanlaadusta.
HQ
Tallentaa korkealla kuvanlaadulla.
(9M (HQ))
Tallentaa normaalilla kuvanlaadulla.
(6M (SP))
LP
Lisää tallennusaikaa (Long Play).
(3M (LP))
Kiintolevyn (arvioitu) tallennusaika
58
LP
9 (5)
15 (10)
1 Gt
10 (10)
20 (10)
35 (25)
2 Gt
25 (25)
40 (25)
80 (50)
4 Gt
55 (50)
80 (50) 160 (105)
115 (100) 170 (100) 325 (215)
• Suluissa
oleva aika tallennuksen minimiaika.
ŸŸ Huomautuksia
• Käytettäessä
Sony Corporationin valmistamaa
"Memory Stick PRO Duo" -muistikorttia.
Liikkuvien kuvien tallennusaika vaihtelee
kuvausolosuhteiden [REC MODE] -asetuksen
ja "Memory Stick" -muistikortin mukaisesti.
• Jos teet tallennuksen LP-tilassa, otosten
tallennuslaatu saattaa heikentyä tai nopeita
liikkeitä sisältävissä kohtauksissa saattaa esiintyä
palikointi-ilmiöitä liikkuvia kuvia toistaessasi.
AUDIO MODE
SP
HQ
SP
LP
SP
6 (5)
8 Gt
Asetusmenettelyt
Kuvaustila
512 Mt
Tallennusaika
14 tuntia 40 min
21 tuntia 50 min
41 tuntia 50 min
Tallennettavan äänen formaattia voi
vaihtaa.
5.1-kanavainen SURROUND (
)
Tallentaa äänet 5.1-kanavaisena surroundäänenä.
2-kanavainen STEREO (
)
Tallentaa äänet 2-kanavaisena stereoäänenä.
ŸŸ Huomautuksia
• -ilmaisin tulee ajoittain esiin asetuksesta
riippumatta silloin kun toistat liikkuvia kuvia,
jotka on tallennettu [SMTH SLW REC] -valikon
[RECORD SOUND] -asetuksen ollessa [OFF].
NIGHTSHOT LIGHT
Jos käytät kuvatessa joko NightShot- (s. 28)
tai [SUPER NIGHTSHOT] -toimintoa
(s. 76), voit tallentaa kirkkaampia
kuvia asettamalla kuvauskohteeseen
(näkymätöntä) infrapunavaloa lähettävän
toiminnon [NIGHTSHOT LIGHT]
-asetukseksi [ON] (oletusasetus).
DIGITAL ZOOM
Voit valita zoomauksen enimmäiskertoimen,
mikäli haluat zoomata kuvauksen aikana optisen
zoomin kerrointa suuremmalla kertoimella
(s. 27). Pidä mielessä, että kuvanlaatu heikkenee
digitaalista zoomia käytettäessä.
ŸŸ Huomautuksia
• Älä
aseta sormiasi tai mitään esineitä
infrapunaportin eteen.
• Irrota objektiivilisäke (lisätarvike).
• [NIGHTSHOT LIGHT] -toimintoa käytettäessä
pisin kuvausetäisyys on 3 m.
WIDE SELECT
16:9 WIDE
Tallentaa kuvat 16:9-kuvasuhteen
(laajakuva) tv:n koko ruudun suuruisiksi.
4:3(
)
Tallentaa kuvat 4:3-kuvasuhteen tv:n
koko ruudun suuruisiksi.
ŸŸ Huomautuksia
• Aseta [TV TYPE] -asetus oikein kuvien toistoon
tarkoitetun tv:n mukaisesti (s. 35).
OFF
Aina 15× zoomaus suoritetaan optisesti.
30×
Aina 15× zoomaus suoritetaan optisesti
ja sen jälkeen aina 30× zoomaus
digitaalisesti.
180×
Aina 15× zoomaus suoritetaan optisesti
ja sen jälkeen aina 180× zoomaus
digitaalisesti.
STEADYSHOT
Videokameran räätälöinti
Kuvattaessa voit valita kuvasuhteen
videokameraan kytkettävän tv:n
mukaisesti. Lue myös tv:n mukana
toimitetut käyttöohjeet.
Palkin oikea laita näyttää digitaalisen
zoomauskertoimen. Zoomausalue tulee esiin
valitessasi zoomauskertoimen.
Voit säätää videokameran korjaamaan
videokameran tärinän (oletusasetus on
[ON]). Aseta [STEADYSHOT]-asetukseksi
[OFF] ( ) silloin kun käytät jalustaa,
jolloin kuva toistuu luonnollisena.
AUTO SLW SHUTTR
(Automaattinen hidas suljin)
Niukassa valaistuksessa kuvattaessa
suljinaikaa hidastetaan automaattisesti
nopeuteen 1/25 sekuntia (oletusasetus on
[ON]).
59
GUIDEFRAME
Voit ottaa esiin ruudun ja tarkistaa, onko
kuvauskohde vaaka- vai pystysuorassa
asettamalla [GUIDEFRAME]-asetukseksi
[ON].
Kehystä ei tallenneta. Poista kehys
painamalla DISP/BATT INFO -painiketta.
Oletusasetus on [OFF].
µµ Vihjeitä
• Kuvauskohteen sijoittaminen ohjauskehyksen
risteyskohtaan luo tasapainoisen sommitelman.
ZEBRA
Kulmasta kulmaan meneviä raitoja tulee
esiin niihin osiin näyttöä, joissa kirkkaus
on esiasetetulla tasolla.
Tämä on käytännöllinen opas kirkkauden
säätämiseksi. Jos vaihdat oletusasetusta,
näytölle ilmestyy ilmaisin. Seeprakuviota
ei tallenneta kuvaan.
OFF
Seeprakuvio ei tule esiin.
70
Seeprakuvio ilmestyy näyttöön näytön
kirkkaustason ollessa noin 70 IRE.
100
Seeprakuvio ilmestyy näyttöön näytön
kirkkaustason ollessa noin 100 IRE tai
korkeampi.
ŸŸ Huomautuksia
kuvan osat, joissa kirkkaus on noin 100 IRE
• Ne
tai suurempi, näyttävät ylivalotetuilta.
µµ Vihjeitä
• IRE merkitsee näytön kirkkaustasoa.
REMAINING SET
ON
Näyttää aina median jäännöstilan
ilmaisimen.
60
AUTO
Näyttää liikkuvien kuvien kuvauksen
jäännösajan ilmaisimen noin 8 sekunnin ajan
alla kuvattujen tapaisissa tilanteissa.
 Kun videokamerasi tunnistaa median
jäännöstilan POWER-kytkimen ollessa asetettuna
-asentoon (Liikkuvat kuvat).
 Jos painat DISP/BATT INFO -painiketta
kytkeäksesi ilmaisimen päältä päälle POWERkytkimen ollessa -asennossa (Liikkuvat kuvat).
 Kun valitset liikkuvien kuvien tilan HOME
MENU -valikosta.
ŸŸ Huomautuksia
• Kun
levyn jäljellä oleva liikkuvien kuvien
tallennustila on pienempi kuin 5 minuuttia,
ilmaisin jää palamaan näytölle.
FLASH MODE
Voit valita salaman asetuksen silloin kun kuvaat
still-kuvia käyttämällä sisäänrakennettua tai
ulkoista salamaa (ei sisälly toimitukseen), joka
on yhteensopiva videokamerasi kanssa.
AUTO
Salama välähtää automaattisesti silloin kun
valon määrä ei muussa tapauksessa riitä
kunnon valotukseen.
ON ( )
Salama välähtää aina riippumatta
käyttöpaikan valaistuksesta.
OFF ( )
Ottaa kuvan salamaa käyttämättä.
ŸŸ Huomautuksia
• Suositeltu
etäisyys kuvauskohteeseen
sisäänrakennettua salamaa käytettäessä on 0,3–2,5 m.
• Pyyhi pois pöly salaman välähdyspään pinnalta
ennen salaman käyttöä. Salaman teho saattaa
kärsiä, mikäli lämmön aiheuttama värien
muuntuminen tai pöly hämärtää salamavaloa.
• /CHG -valo (lataus) välkkyy salamaa
ladattaessa ja jää palamaan välkkymättä
latauksen ollessa valmis.
• Jos käytät salamaa kirkkaissa kuvauspaikoissa,
kuten taustavalaistua kuvauskohdetta
kuvattaessa, salaman käytöllä ei välttämättä ei
mitään vaikutusta kuvaan.
FLASH LEVEL
Voit asettaa tämän toiminnon silloin kun
käytät sisäänrakennettua salamaa tai ulkoista
salamaa (lisävaruste), joka on yhteensopiva
videokamerasi kanssa.
HIGH (
)
Salaman teho lisääntyy.
NORMAL ( )
LOW (
)
Salaman teho laskee.
ON[NO FRAMES] ( )
Tunnistaa kasvot asettamatta kehyksiä
niiden ympärille. Tunnistettujen kasvojen
kuva optimoidaan automaattisesti.
OFF
[FACE DETECTION] -toimintoa ei käytetä.
ŸŸ Huomautuksia
• Kasvoja
ei välttämättä tunnisteta
kuvausolosuhteista riippuen.
• [FACE DETECTION] -toiminto ei välttämättä
toimi kunnolla kuvausolosuhteista riippuen.
Aseta tässä tapauksessa [FACE DETECTION]
-asetukseksi [OFF].
REDEYE REDUC
ŸŸ Huomautuksia
• Punasilmäisyyden
vähennystoiminto ei
välttämättä tuota toivottua tehoa yksilöiden
välisistä eroista ja käyttöolosuhteista riippuen.
FACE DETECTION
Tunnistaa kasvot ja säätää tarkennuksen,
värit ja valotuksen automaattisesi.
ON ( )
Tunnistaa kasvot ja näyttää ne kehyksen sisällä.
Tunnistettujen kasvojen kuva optimoidaan
automaattisesti.
Kasvojentunnistuskehys
Kasvojentunnistusmerkki
INDEX SET
Videokamera tunnistaa kasvot
automaattisesti liikkuvia kuvia kuvattaessa.
Oletusasetus on [ON].
Kasvojen kuvakkeet ja niiden merkitys
: Tämä kuvake tulee esiin asetuksen
ollessa [ON].
: Tämä kuvake vilkkuu videokameran
tunnistaessa kasvot. Kuvake lakkaa
vilkkumasta silloin kun kasvot on
tallennettu kasvohakemistoon (Face Index).
: Tämä kuvake tulee esiin silloin
kun kasvoja ei voida tallentaa
kasvohakemistoon (Face Index).
Jos haluat toistaa kohtauksia
kasvohakemistosta, lue lisätietoja sivulta 32.
Videokameran räätälöinti
Voit asettaa tämän toiminnon silloin kun
kuvaat still-kuvia käyttämällä sisäänrakennettua
tai ulkoista salamaa (ei sisälly toimitukseen),
joka on yhteensopiva videokamerasi kanssa.
Jos asetat [REDEYE REDUC] -asetukseksi
[ON], aseta sen jälkeen [FLASH MODE]
-asetukseksi [AUTO] tai [ON], esiin tulee
-ilmaisin. Voit estää punasilmäisyyden
aktivoimalla salaman ennen kuvaamista.
ŸŸ Huomautuksia
• Liikkuvista
kuvista tunnistettava kasvomäärä on
rajattu.
CONVERSION LENS
Objektiivilisäkettä (ei sisälly toimitukseen)
käyttäessäsi käytä tätä toimintoa kuvauksessa
käyttämällä suurinta mahdollista korjausta
kameran tärisemisen varalta jokaisen
objektiivin kohdalla.
Voit valita toiminnot [WIDE CONVERSION]
( ) tai [TELE CONVERSION]( ).
(Oletusasetus on [OFF].)
61
PHOTO SETTINGS
(Still-kuvien kuvaamisessa käytetyt yksiköt)
* Näytetty tallennettava kuvamäärä perustuu
videokameran maksimikuvakoon käyttöön.
Todellinen tallennettavien still-kuvien määrä
näkyy nestekidenäytöllä kuvauksen aikana.
ŸŸ Huomautuksia
Paina kevyesti painiketta , ja sen jälkeen
painiketta .
Ellei yksikköä näy näytöllä, paina kevyesti
painikkeita / sivun vaihtamiseksi.
Asetusmenettelyt
(HOME)-valikko  s. 56
(OPTION)-valikko  s. 71
Oletusasetukset on merkitty symbolilla .
IMAGE SIZE
4.0M (
)
Tallentaa still-kuvat terävinä 2 304 × 1 728).
3.0M (
)
Tallentaa still-kuvat terävinä 16:9
-kuvasuhteella (laajakuva) (2 304 × 1 296).
1.9M (
)
Mahdollistaa suuremman stillkuvamäärän kuvaamisen suhteellisen
terävällä kuvanlaadulla (1 600 × 1 200).
VGA(0.3M) (
)
Mahdollistaa suurimman mahdollisen
still-kuvamäärän kuvaamisen (640 × 480).
"Memory Stick PRO Duo" -muistikortin
kapasiteetti ja tallennettava kuvamäärä
(arviolta)*
4.0M
2 304 × 1 728
512 Mt
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
62
225
475
970
1900
3850
• Valittu
kuvakoko on käytössä silloin kun
-valo (Still-kuvat) palaa.
• Käytettäessä Sony Corporationin valmistamaa
"Memory Stick PRO Duo" -muistikorttia.
Tallennettavien still-kuvien määrä vaihtelee
kuvausolosuhteista ja "Memory Stick"
-muistikortista riippuen.
• Voit tallentaa aina 9 999 still-kuvaa
kiintolevylle.
• Still-kuvan suuri tarkkuus on saavutettu
Sonyn ClearVid CMOS -anturilla ja
kuvantamisjärjestelmällä (BIONZ).
µµ Vihjeitä
• Voit käyttää still-kuvien kuvaamiseen "Memory
Stick Duo"" -muistikorttia, jonka koko on
512 Mt tai pienempi.
FILE NO. (Tiedostonumero)
SERIES
Liittää still-kuviin tiedostonumeron
juoksevassa numerojärjestyksessä, vaikka
vaihtaisitkin välillä "Memory Stick PRO
Duo" -muistikorttia. Tiedostonumero
alkaa juosta numerosta 1 uusi kansio
luotaessa tai tallennuskansiota
vaihdettaessa.
RESET
Lisää tiedostonumerot juoksevalla
numeroinnilla, jolloin seuraavan
tallennusmedian 1. tiedosto on numeroa
suurempi edellisen viimeinen.
NIGHTSHOT LIGHT
Lue lisää s. 59.
STEADYSHOT
Lue lisää s. 59.
GUIDEFRAME
Lue lisää s. 60.
ZEBRA
Lue lisää s. 60.
FLASH MODE
Lue lisää s. 60.
FLASH LEVEL
Lue lisää s. 61.
REDEYE REDUC
Lue lisää s. 61.
Lue lisää s. 61.
CONVERSION LENS
Lue lisää s. 61.
Videokameran räätälöinti
FACE DETECTION
63
VIEW IMAGES SET
(Näytön asetusyksiköt)
CAMERA DATA
Liikkuva kuva
Paina kevyesti painiketta , ja sen jälkeen
painiketta .
Ellei yksikköä näy näytöllä, paina kevyesti
painikkeita / sivun vaihtamiseksi.
Asetusmenettelyt
Still-kuva
(HOME)-valikko  s. 56
(OPTION)-valikko  s. 71
Oletusasetukset on merkitty symbolilla .
DATA CODE
Näyttää toiston aikana kuvauksen
aikana automaattisesti tallennetut tiedot
(datakoodi).
OFF
Datakoodia ei näytetä.
DATE/TIME
Näyttää päiväyksen ja kellonajan.
CAMERA DATA
Näyttää kameran asetustiedot.
DATE/TIME
Päiväys
Kellonaika
64
SteadyShot päältä
Kirkkaus
Valkotasapaino
Vahvistus
Suljinaika
Aukon arvo
Valotus
µµ Vihjeitä
• ilmestyy kuvaan, joka on tallennettu salamaa
käyttäen.
• Datakoodi näytetään tv:ssä, jos olet kytkenyt
videokameran tv:hen.
• Ilmaisin siirtyy seuraavien tietojen välillä joka
kerta kun painat kauko-ohjaimen DATA CODE
-painiketta: [DATE/TIME]  [CAMERA
DATA]  [OFF] (ei ilmaisinta).
• Median kunnosta riippuen näytölle ilmestyy
palkkeja [--:--:--].
DISPLAY
Voit valita [VISUAL INDEX] -ruudussa
näytettävien pienoiskuvien määrän.
Pienoiskuva  Sanasto (s. 107)
ZOOM LINK
Vaihda pienoiskuvien määrää (6 tai 12)
videokameran moottorizoomin vivulla.*
6IMAGES
Näyttää 6 kuvan pienoiskuvat.
12IMAGES
Näyttää 12 kuvan pienoiskuvat.
* Voit käyttää tässä nestekidenäytön zoompainikkeita. Voit myös käyttää toimintoa
kauko-ohjaimen painikkeilla.
Videokameran räätälöinti
65
SOUND/DISP SET
(Äänen ja näytön säätöyksiköt)
LCD BL LEVEL
(Nestekidenäytön
taustavalon taso)
Voit säätää näytön taustavalon kirkkautta.
Paina kevyesti painiketta , ja sen jälkeen
painiketta .
Ellei yksikköä näy näytöllä, paina kevyesti
painikkeita / sivun vaihtamiseksi.
Asetusmenettelyt
Oletusasetukset on merkitty symbolilla .
VOLUME
Säädä äänenvoimakkuus koskettamalla
kevyesti painikkeita
/
(s. 31).
BEEP
BRIGHT
Kirkastaa nestekidenäyttöä.
• Jos
kytket videokameran pistorasiaan,
[BRIGHT] valitaan asetukseksi automaattisesti.
• Jos valitset [BRIGHT], akun kesto lyhenee
hieman kuvauksen aikana.
• Jos avaat nestekidepaneelia 180 astetta näytön
osoittaessa ulospäin ja painat nestekidepaneelin
kiinni videokameran runkoon, asetukseksi tulee
automaattisesti [NORMAL].
µµ Vihjeitä
• Tällä säädöllä ei ole mitään vaikutusta kuviin.
LCD COLOR
ON
Sävelmä alkaa soida silloin kun kuvaus
käynnistetään tai keskeytetään tai
kosketuspaneelia käytetään.
OFF
Peruuttaa sävelmän toiston ja sulkimen
äänen.
LCD BRIGHT
Voit säätää nestekidepaneelin kirkkautta.
.
µµ Vihjeitä
• Tällä säädöllä ei ole mitään vaikutusta kuviin.
66
Normaali kirkkaus.
ŸŸ Huomautuksia
(HOME)-valikko  s. 56
(OPTION)-valikko  s. 71
 Säädä kirkkaus painikkeilla
/
 Paina kevyesti painiketta
.
NORMAL
Voit säätää nestekidenäytön väriä
painikkeilla
/
.
Pieni kylläisyys
Suuri kylläisyys
µµ Vihjeitä
• Tällä säädöllä ei ole mitään vaikutusta kuviin.
OUTPUT SETTINGS
(Videokamera toisiin laitteisiin kytkettäessä käytettävät yksiköt)
Paina kevyesti painiketta , ja sen jälkeen
painiketta .
Ellei yksikköä näy näytöllä, paina kevyesti
painikkeita / sivun vaihtamiseksi.
Asetusmenettelyt
(HOME)-valikko  s. 56
(OPTION)-valikko  s. 71
Oletusasetukset on merkitty symbolilla .
TV TYPE
Lue lisää s. 36.
LCD PANEL
Näyttää ilmaisimet, kuten aikakoodin,
nestekidenäytöllä.
V-OUT/PANEL
Näyttää ilmaisimet, kuten aikakoodin,
tv-ruudussa ja nestekidenäytöllä.
Videokameran räätälöinti
DISP OUTPUT
67
CLOCK/
LANG
(Kellonajan ja kielen asetusyksiköt)
Paina kevyesti painiketta , ja sen jälkeen
painiketta .
Ellei yksikköä näy näytöllä, paina kevyesti
painikkeita / sivun vaihtamiseksi.
Asetusmenettelyt
(HOME)-valikko  s. 56
(OPTION)-valikko  s. 71
CLOCK SET
Lue lisää s. 17.
AREA SET
Voit asettaa aikaeron pysäyttämättä kelloa.
Aseta käyttömaa painikkeilla /
silloin kun matkustat jollekin toiselle
aikavyöhykkeelle.
Lue lisätietoja maailman aikaeroista s. 91.
SUMMERTIME
Voit vaihtaa tätä asetusta tarvitsematta
pysäyttää kelloa.
Aseta asetukseksi [ON] siirtääksesi aikaa
eteenpäin 1 tunnin.
LANGUAGE SET
Voit valita nestekidenäytöllä käytettävän
kielen.
µµ Vihjeitä
• Videokamerasi tarjoaa vaihtoehtona
[ENG[SIMP]] asetuksen (helppo englanti), ellei
omaa äidinkieltäsi löydy vaihtoehdoista.
68
GENERAL SET
(Muita asetusyksiköitä)
NEVER
Videokamerasta ei katkea virta
automaattisesti.
ŸŸ Huomautuksia
Paina kevyesti painiketta , ja sen jälkeen
painiketta .
Ellei yksikköä näy näytöllä, paina kevyesti
painikkeita / sivun vaihtamiseksi.
Asetusmenettelyt
(HOME)-valikko  s. 56
(OPTION)-valikko  s. 71
Oletusasetukset on merkitty symbolilla .
DEMO MODE
µµ Vihjeitä
• Esittelytila peruuntuu seuraavissa tilanteissa.
 Jos painat START/STOP- tai PHOTOpainiketta
 Jos kosketat näyttöä esittelyn aikana (Esittely
käynnistyy uudelleen 10 minuutin päästä)
 Kun asetat POWER-kytkimen asentoon
(Still-kuvat).
 Jos painat painiketta
(HOME) tai
(VIEW IMAGES)
CALIBRATION
Lue lisää s. 96.
A.SHUT OFF (Automaattinen
virrankatkaisu)
5min
Videokamerasta katkeaa automaattisesti
virta, ellei sitä käytetä noin 5 minuuttiin.
QUICK ON STBY
(Valmiustilaviive)
Voit asettaa ajan, jonka kamera on päällä
ennen kuin se siirtyy valmiustilaan (s. 27).
(Oletusasetus on [10min].)
ŸŸ Huomautuksia
• [A.SHUT
OFF] -toiminto ei toimi
valmiustilassa.
REMOTE CTRL (Kauko-ohjain)
Oletusasetus on [ON], mahdollistaen
toimitetun kauko-ohjaimen käytön (s. 103).
µµ Vihjeitä
• Aseta asetukseksi [OFF] estääksesi
videokameraa reagoimasta toisen videolaitteen
kauko-ohjaimen käskyyn.
DROP SENSOR
Videokameran räätälöinti
Oletusasetus on [ON], jolloin voit katsella
esittelyä noin 10 minuutin ajan, sen jälkeen
kun olet siirtänyt POWER-kytkimen
asentoon (Liikkuvat kuvat).
• Jos
kytket videokameran pistorasiaan, [A.SHUT
OFF] -asetukseksi tulee automaattisesti
[NEVER].
[DROP SENSOR] -oletusasetuksena
on [ON]. Kun putoamistunnistin
on havainnut videokameran olevan
putoamassa (näytölle ilmestyy
-ilmaisin), kuvaus tai tallennettujen kuvien
toisto saattaa keskeytyä sisäisen kiintolevyn
suojaamiseksi.
ŸŸ Huomautuksia
• Aseta
putoamistunnistimen asetukseksi [ON]
(oletusasetus) videokameraa käyttäessäsi.
Muussa tapauksessa voi sen sisäinen kiintolevy
vaurioitua, jos pudotat videokameran.
69
• Putoamistunnistin
aktivoituu
painovoimattomassa tilassa. Jos kuvaat
kuvia vuoristoradalla ajon tai laskuvarjolla
hyppäämisen aikana, aseta [DROP
SENSOR] -asetukseksi [OFF] (
), jolloin
putoamistunnistin ei aktivoidu.
70
Toimintojen aktivointi
avulla
OPTION MENU -valikko ilmestyy
esiin ponnahdusikkunan tavoin , kuten
tietokoneen hiiren oikeanpuoleista
painiketta painettaessa.
Esiin tulee useita käyttökelpoisia toimintoja.
OPTION MENU -valikon käyttö
1 Paina kevyesti videokameran
käytön aikana näytöstä painiketta
(OPTION).
Välilehti
3 Vaihda asetusta ja paina sen jälkeen
kevyesti painiketta
.
ŸŸ Huomautuksia
• Näytöllä
näkyvät välilehdet ja yksiköt riippuvat
videokamerasi kunkinhetkisestä kuvaus/
toistotilasta.
• Jotkin yksiköt näkyvät ilman välilehteä.
• OPTION MENU -valikkoa ei voida käyttää
Easy Handycam -toiminnossa.
Videokameran räätälöinti
(VAIHTOEHTO)
OPTION MENU -valikon
2 Paina kevyesti haluttua yksikköä.
Ellet pysty löytämään haluttua yksikköä,
paina kevyesti jotakin toista välilehteä
sivun vaihtamiseksi.
Ellet löydy yksikköä mistään, toimintoa
ei voi käyttää tässä tilanteessa.
71
OPTION MENU -valikon
tallennusyksiköt
OPTION MENU -valikon yksiköiden
tarkistaminen
Yksikkö
kieleke
FOCUS
SPOT FOCUS
TELE MACRO
EXPOSURE
SPOT METER
SCENE SELECTION
WHITE BAL.
COLOR SLOW SHTR
SUPER NIGHTSHOT
välilehti
FADER
D.EFFECT
PICT.EFFECT
välilehti
REC MODE
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
FLASH MODE
TIMING
RECORD SOUND
*
Sivu

73

73

73

74

74

74

75

76

76

76

77

77

58

77

77

62
välilehti
DELETE
DELETE päiväyksen mukaan
DELETE ALL
*
Sivu

38

39

39

44

46

46

46

45

45

50

34

31

64

34
ADD

45
ADD by date

45

50

50

50
välilehti
DIVIDE
ERASE
ERASE ALL
MOVE
-- (Välilehti riippuu tilanteesta)

77

60

29

29
* Myös HOME MENU -valikkoon kuuluvat
yksiköt.
72
Yksikkö
ADD
ADD by date
PRINT
SLIDE SHOW
VOLUME
DATA CODE
SLIDE SHOW SET
-- (Ei välilehteä)
COPIES
DATE/TIME
SIZE
* Myös HOME MENU -valikkoon kuuluvat
yksiköt.
OPTION MENU -valikossa asetetut toiminnot
Ainoastaan OPTION MENU -valikosta
asetettavat yksiköt kuvataan seuraavassa.
Oletusasetukset on merkitty symbolilla .
FOCUS
SPOT FOCUS
Voit valita tarkennuspisteen ja säätää
sitä kohdistaaksesi videokameran
kuvauskohteeseen, joka ei ole ruudun
keskellä.
Voit säätää tarkennuksen käsin. Voit valita tämän
toiminnon myös silloin kun haluat tarkentaa
tiettyyn, itse valitsemaasi kohtaan näyttöruudulta.
Paina tarkennuksen säätämiseksi automaattisesti
painiketta [AUTO] 
kohdassa .
ŸŸ Huomautuksia
• Videokameran
ja kuvauskohteen pienin mahdollinen
etäisyys terävän tarkennuksen säilyttämiseksi on 1 cm
laajakulmatilassa ja noin 80 cm telekuvauksessa.
µµ Vihjeitä
• On helpompaa tarkentaa kuvauskohde siirtämällä
moottorizoomia kohti kirjainta T (telekuvaus)
terävämmän tarkennuksen saamiseksi, ja sen
jälkeen kohti kirjainta W (laajakulma) zoomin
säätämiseksi kuvausta varten. Halutessasi
kuvata kuvauskohteen lähietäisyydeltä siirrä
moottorizoomin vipua kohti kirjainta W
(laajakulma), ja säädä tarkennus sen jälkeen.
• Tarkennusetäisyystiedot (etäisyys, jossa
kuvauskohde tarkentuu tarkkana; käytettävissä
silloin kun kuvataan pimeässä ja tarkennus on
vaikeaa) ilmestyy esiin muutamaksi sekunniksi
seuraavissa tapauksissa. (Ne eivät näy oikein, jos
käytät objektiivilisäkettä (lisätarvike).)
 Jos tarkennustila siirretään automaattisesta
manuaaliseen.
 Jos tarkennat manuaalisesti.
 Paina kevyesti kuvauskohtaa näytöltä.
Näyttöön ilmestyy .
 Paina kevyesti painiketta [END].
Paina tarkennuksen säätämiseksi automaattisesti
painiketta [AUTO]  [END] kohdassa .
ŸŸ Huomautuksia
asetat asetukseksi [SPOT FOCUS], [FOCUS]• Jos
asetukseksi asetetaan automaattisesti [MANUAL].
TELE MACRO
Tämä toiminto on hyödyllinen kuvattaessa
pieniä kuvauskohteita, kuten kukkia ja
hyönteisiä. Voit sumentaa niiden taustat, ja itse
kuvauskohteet erottuvat tällöin selvemmin.
Jos asetat [TELE MACRO] -asetukseksi [ON]
( ), zoom-asetus (s. 27) siirtyy automaattisesti
T-puolen (telekuvaus) ylälaitaan ja
mahdollistaa kuvauskohteiden kuvaamisen
lähietäisyydeltä aina 57 cm:n päästä.
Videokameran räätälöinti
 Paina kevyesti painiketta [MANUAL].
 -ilmaisin tulee esiin.
 Paina kevyesti painiketta
(tarkennus lähellä
oleviin kuvauskohteisiin)/
(tarkennus
etäällä oleviin kuvauskohteisiin) tarkennuksen
tekemiseksi. Näyttöön ilmestyy silloin kun kuvaa
ei enää voida tarkentaa lähemmäksi, ja silloin kun
kuvaa ei enää voi tarkentaa kauemmaksi.
 Paina kevyesti painiketta
.
Toiminnon peruuttamiseksi paina kevyesti
painiketta [OFF], tai zoomaa laajakulmaksi
(W-puoli).
ŸŸ Huomautuksia
• Kuvattaessa
kaukana olevaa kuvauskohdetta voi
tarkentaminen olla vaikeaa ja kestää jonkin aikaa.
• Säädä tarkennus käsin ([FOCUS], s. 73), jos
automaattinen tarkennus ei tuota tyydyttäviä
tuloksia.
73
EXPOSURE
Voit säätää kuvan kirkkauden käsisäätöisesti.
Säädä kirkkautta silloin kun kuvauskohde
tuntuu liian kirkkaalta tai tummalta.
SCENE SELECTION
Pystyt tallentamaan kuvia tehokkaasti eri
tilanteissa.
AUTO
Valitse tämä asetus, jos haluat tallentaa
kuvia automaattisesti ja tehokkaasti ilman
[SCENE SELECTION] -toimintoa.
TWILIGHT* (
 Paina kevyesti painiketta [MANUAL].
-ilmaisin tulee esiin.
 Säädä valotus painamalla kevyesti painikkeita
/
.
 Paina kevyesti painiketta
.
Asetuksen palauttamiseksi automaattiseen
valotukseen paina kohdassa  kevyesti
painikkeita [AUTO]
.
)
Valitse tämä asetus säilyttääksesi
etäällä olevan tummuvan vaikutelman
kuutamokohtauksissa.
TWILIGHT PORT. (
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata etualalla
olevan kuvauskohteen yömaisemaa vasten.
SPOT METER (Monipuolinen
pistemittari)
Voit säätää ja lukita kuvauskohteen valotuksen,
jotta se tallentuisi sopivan kirkkaana, vaikka
sen, kuten näyttämöllä kohdevalaistuksessa
olevan kuvauskohteen, ja sen taustan välillä
olisikin suuri kontrasti
CANDLE ( )
Valitse tämä asetus säilyttääksesi kynttilän
valon luoman utuisen vaikutelman.
SUNRISE&SUNSET* (
 Paina kevyesti kohtaa, jonka valotuksen
haluat lukita, ja säädä valotus näytöltä.
Näyttöön ilmestyy
.
 Paina kevyesti painiketta [END].
Asetuksen palauttamiseksi automaattiseen
valotukseen paina kohdassa  kevyesti
painikkeita [AUTO]  [END] .
ŸŸ Huomautuksia
74
asetat asetukseksi [SPOT METER], EXPOSURE]• Jos
asetukseksi asetetaan automaattisesti [MANUAL].
)
Valitse tämä asetus säilyttääksesi
auringonlaskujen ja -nousujen luoman
vaikutelman.
FIREWORKS* (
)
Valitse tämä asetus kuvataksesi näyttäviä
kuvia ilotulituksesta.
LANDSCAPE* (
)
Valitse tämä asetus halutessasi kuvata
kaukana olevat kuvauskohteet terävinä.
Tämä asetus estää myös videokameraasi
tarkentumasta ikkunalasiin tai sen
metallivahvisteisiin, jotka jäävät
videokameran ja kuvauskohteen väliin.
ŸŸ Huomautuksia
• Jos
valitset asetuksen [SCENE SELECTION],
[WHITE BAL.] -asetus peruuntuu.
• Vaikka asettaisitkin asetukseksi [TWILIGHT
PORT.] silloin kun
-valo (Still-kuvat) palaa,
asetukseksi palaa [AUTO] heti kun
-valo
(Liikkuvat kuvat) syttyy palamaan.
WHITE BAL. (Valkotasapaino)
PORTRAIT (
Voit säätää väritasapainon kuvauspaikan
kirkkauden mukaiseksi.
)
Valitse tämä asetus tuodaksesi kuvauskohteen
esille ihmisten tai kukkien joukosta ja
luomalla samalla pehmeän taustan.
AUTO
Valkotasapaino säädetään automaattisesti.
OUTDOOR (
)
Valkotasapaino säädetään sopivaksi
seuraavia kuvauskohteita tai seuraavissa
kuvauspaikoissa kuvattaessa:
 Ulkona
SPOTLIGHT** (
)
 Yömaisemat,
neonkilvet ja ilotulitukset
tai -nousu
 Päivällä hehkuvaloissa kuvattaessa
 Auringonlasku
INDOOR ()
Valkotasapaino säädetään sopivaksi
seuraavia kuvauskohteita tai seuraavissa
kuvauspaikoissa kuvattaessa:
 Sisällä
BEACH** (
)
Valitse tämä asetus meren tai järven sinisen
veden kuvaamiseksi elävän sinisenä.
 Juhlatilanteet,
tai studiot, joissa
valaistusolot vaihtuvat nopeasti
 Videovaloissa studiossa tai natrium- tai
hehkuvaloissa kuvattaessa
ONE PUSH (
SNOW** (
)
Valitse tämä asetus valkoisten maisemien
kuvaamiseksi kirkkaanvärisenä.
* Säädetty tarkentumaan ainoastaan kaukana
oleviin kuvauskohteisiin.
**Säädetty tarkentumaan vain riittävän etäällä
oleviin kuvauskohteisiin.
Videokameran räätälöinti
Valitse tämä asetus estääksesi ihmisten
kasvoja näkymästä liian valkoisina, kun ne
ovat voimakkaassa valaistuksessa.
)
Valkotasapaino säädetään vallitsevan
valon mukaisesti.
Paina kevyesti painiketta [ONE PUSH].
Aseta valkoinen esine, kuten
paperinpalanen, siten, että se peittää
täysin videokameran objektiivin,
jotta koko näytössä vallitsisi
sama valaistustila, jossa kuvaat
kuvauskohdetta.
Paina kevyesti painiketta [ ].
-ilmaisin alkaa vilkkua nopeaan
tahtiin. Kun valkotasapaino on säädetty
ja tallennettu muistiin, ilmaisin lakkaa
vilkkumasta.
75
ŸŸ Huomautuksia
• Aseta
[WHITE BAL.] -asetukseksi [AUTO] tai
säädä väri [ONE PUSH] -asetuksesta valkoisen tai
kylmänvalkean loistevalon alla.
• Jos olet valinnut [ONE PUSH], pidä valkoista
esinettä videokameran edessä silloin kun
-ilmaisin vilkkuu nopeaan tahtiin.
• alkaa vilkkua hitaasti, ellei [ONE PUSH]
-asetusta saatu suoritetuksi.
• Jos [ONE PUSH] -asetus oli valittu ja
-ilmaisimen vilkunta jatkuu sen jälkeen kun
-painiketta oli koskettu, aseta [WHITE BAL.]
-asetukseksi [AUTO].
• Jos olet asettanut asetuksen [WHITE BAL.],
[SCENE SELECTION] -asetukseksi asetetaan
automaattisesti [AUTO].
µµ Vihjeitä
• Jos olet vaihtanut akun tai vienyt videokameran ulos
tai sisään silloin kun [AUTO]-asetus oli valittu, suuntaa
videokamera kohti lähellä olevaa valkeaa kuvauskohdetta
[AUTO]-asetus päällä noin 10 sekunnin ajaksi
paremman väritasapainoasetuksen saavuttamiseksi.
• Jos vaihdat [SCENE SELECTION] -asetuksia
tai siirrät videokamerasi ulos asettaessasi
valkotasapainoa [ONE PUSH] -asetuksella, [ONE
PUSH] -toiminnon voi joutua uusimaan.
COLOR SLOW SHTR
(Hidas värisuljin)
Jos asetat [COLOR SLOW SHTR] -asetukseksi
[ON], voit tallentaa kuvan kirkkaampana
myös niukassa valaistuksessa.
ilmestyy näytölle.
[COLOR SLOW SHTR] -asetuksen
peruuttamiseksi kosketa kevyesti painiketta [OFF].
ŸŸ Huomautuksia
• Säädä
tarkennus käsin ([FOCUS], s. 73), jos
automaattinen tarkennus ei tuota tyydyttäviä tuloksia.
• Videokameran suljinnopeus vaihtelee riippuen kuvan
kirkkaudesta, mikä saattaa merkitä kuvan liikkeen
hidastumista.
SUPER NIGHTSHOT
76
Kuva tallennetaan korkeintaan 16 kertaa
suuremmalla herkkyydellä kuin NightShotkuvauksessa, jos asetat [SUPER NIGHTSHOT]
-asetukseksi [ON] silloin kun myös NIGHTSHOTkytkin on (s. 28) on myös asetettu asentoon ON.
ilmestyy näytölle.
Toiminnon peruuttamiseksi paina kevyesti
painiketta [OFF].
ŸŸ Huomautuksia
• Älä
käytä [SUPER NIGHTSHOT] toimintoa
kirkkaalla säällä. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön.
• Älä aseta sormiasi tai mitään esineitä infrapunaportin
eteen.
• Irrota objektiivilisäke (lisätarvike).
• Säädä tarkennus käsin ([FOCUS], s. 73), jos
automaattinen tarkennus ei tuota tyydyttäviä tuloksia.
• Videokameran suljinnopeus vaihtelee riippuen
kuvan kirkkaudesta, mikä saattaa merkitä kuvan
liikkeen hidastumista.
FADER
Voit tallentaa siirtymän otoksesta toiseen
seuraavilla tehosteilla.
 Valitse haluttu tehoste [STBY]-tilassa (äänen ja
kuvan noston aikana) tai [REC]-tilassa (äänen
ja kuvan häivytyksen aikana), ja paina sen
jälkeen kevyesti painiketta
.
 Paina START/STOP-painiketta.
Noston/häivytyksen ilmaisimen vilkunta lakkaa,
ja ilmaisin katoaa näytöltä vastaavan toiminnon
loputtua.
Nosto/häivytystoiminnon peruuttamiseksi
ennen sen käyttöä paina kevyesti painiketta
[OFF] kohdassa .
Jos painat START/STOP-painiketta, asetus
peruuntuu.
Häivytys
WHITE FADER
BLACK FADER
Nosto
D.EFFECT (Digitaalitehoste)
Jos asetat asetukseksi [OLD MOVIE],
näytölle ilmestyy , ja voit lisätä vanhan
elokuvan tehosteen kuviin.
Kosketa [D.EFFECT]-asetuksen
peruuttamiseksi kevyesti [OFF]-painiketta.
PICT.EFFECT (Kuvatehoste) )
Voit lisätä kuviin erikoistehosteita
kuvauksen aikana.
ilmestyy näyttöön.
OFF
[PICT. EFFECT] -toimintoa ei käytetä.
SEPIA
Kuvat näkyvät seepianvärisinä.
B&W
Kuvat näkyvät mustavalkoisina.
PASTEL
BLT-IN ZOOM MIC
(Sisäänrakennettu zoomaava
mikrofoni)
Tallentaa eri ympäristöstä tulevat äänet,
muuntaen ne tietyntasoisiksi.
LOW (
)
Tallentaa äänet luonnonmukaisina. Tämä
asetus ei sovi keskustelujen äänittämiseen.
SELF-TIMER
Jos olet asettanut täksi asetukseksi [ON],
näytölle ilmestyy .
Paina PHOTO-painiketta käynnistääksesi
itselaukaisimen, ja still-kuva otetaan
sen jälkeen noin 10 sekunnin kuluttua.
Laukaisuajan peruuttamiseksi paina
kevyesti [RESET]-painiketta.
Itselaukaisintoiminnon peruuttamiseksi
valitse [OFF].
µµ Vihjeitä
• Voit käyttää tätä toimintoa myös kaukoohjaimen PHOTO-painikkeella (s. 103).
Videokameran räätälöinti
Kuvat näkyvät haalean
pastelliväripiirroksen värisinä.
NORMAL
Kun olet asettanut [BLT-IN ZOOM MIC]
-asetukseksi [ON] ( ), voit tallentaa liikkuvia
kuvia äänen suuntavaikutelmalla siirtäessäsi
moottorizoomin kytkintä tai painamalla
zoom-painikkeita nestekidenäytön reunasta.
(Oletusasetus on [OFF]).
MICREF LEVEL (Mikrofonin
viitetaso)
Voit valita mikrofonin äänityksessä
käytettävän herkkyystason.
Valitse [LOW], jos äänitettävä ääni on
jännittävä ja voimakas konserttisalissa yms.
77
Vianetsintä
Vianetsintä
Mikäli videokameran käytössä syntyy
ongelmia, käytä hyväksi seuraavaa
taulukkoa vianetsinnässä. Mikäli vikaa ei
saada korjatuksi, irrota virtalähde ja ota
yhteys johonkin Sony-jälleenmyyjään.
.
•Peruskäyttö/Easy
Handycam -toiminto/
Kauko-ohjain............................................. 78
.
•Akut/virtalähteet.
....................................... 79
.
•Nestekidenäyttö.........................................
80
.
•"Memory
Stick PRO Duo"........................ 80
.
•Kuvaaminen...............................................
80
.
•Toisto..........................................................
82
.
•"Memory
Stick PRO Duo" -muistikortille
tallennettujen kuvien toisto toisilla
laitteilla........................................................ 83
.
•Kuvien
editointi videokameralla............. 83
.
•Kopiointi/liitännät
muihin
laitteisiin..................................................... 84
.
•Toiminnot,
joita ei voi käyttää
yhtä aikaa.................................................... 84
Lue nämä huomautukset ennen kuin viet
videokameran korjattavaksi
• Videokamerasi
nykyisen kiintolevyn voi joutua
alustamaan tai vaihtamaan ongelman laadusta
riippuen. Tässä tapauksessa kiintolevylle
tallennettu data poistetaan. Tee kiintolevyllä
olevasta datasta (s. 37) varmuuskopio jollekin
toiselle medialle, ennen kuin lähetät videokameran
korjattavaksi. Emme maksa korvauksia mistään
kiintolevyltä kadonneesta datasta.
• Saatamme korjaustöiden aikana tarkistaa
minimimäärän kiintolevylle tallennettua dataa
ongelman tutkimiseksi. Sony-jälleenmyyjäsi
ei kuitenkaan kopioi tai muutenkaan säilytä
videokamerallesi tallennettua dataa.
Peruskäyttö/Easy Handycam
-toiminto/Kauko-ohjain
Virta ei kytkeydy päälle.
78
•Kiinnitä
ladattu akku videokameraan
(s. 13).
•Kiinnitä
verkko/latauslaitteen virtapistoke
pistorasiaan (s. 13).
•Aseta
videokamera luotettavasti
Handycam-asemaan (s. 13).
Videokamera ei toimi, vaikka virta
olisikin kytketty päälle.
•Videokameralta
menee joitakin sekunteja
ennen kuin se on valmis kuvaamaan
sen jälkeen kun virta on kytketty siihen.
Videokamerassa ei ole vikaa.
•Irrota
verkko-/latauslaite pistorasiasta
tai irrota akku videokamerasta, ja kytke
se uudelleen paikalleen noin 1 minuutin
kuluttua. Elleivät toiminnot vieläkään toimi,
paina RESET-painiketta (s. 101) jollakin
terävällä esineellä. (Jos painat RESETpainiketta, kaikki asetukset, kuten kellonajan
asetus, palautuvat tehdasasetuksiin.)
•Videokameran
lämpötila on erittäin
korkea. Kytke videokamera päältä ja jätä se
jäähtymään johonkin viileään paikkaan.
•Videokameran
lämpötila on erittäin matala.
Kytke videokamera päältä ja vie se johonkin
lämpimään paikkaan. Jätä videokamera sinne
hetkeksi, ja kytke se sen jälkeen päälle.
Painikkeet eivät toimi.
•Easy
Handycam -toiminnon aikana eivät
seuraavat painikkeet eivätkä toiminnot toimi.
(taustavalo) -painike (s. 28)
Toistozoom (s. 33)
Nestekidenäytön taustavalon päälle- ja
päältäkytkeminen (painamalla ja pitämällä
painettuna DISP/BATT INFO -painiketta
muutaman sekunnin ajan) (s. 19)
(OPTION) -painike ei tule esiin.
•OPTION
MENU -valikkoa ei voida käyttää
Easy Handycam -toiminnossa.
Valikkoasetukset ovat muuttuneet
automaattisesti.
•Easy
Handycam -toiminnon aikana
melkein kaikki yksiköt asetetaan
automaattisesti oletusasetuksiin.
•Easy
Handycam -toiminnon aikana
jotkin valikkoasetuksista pysyvät samoina
seuraavan mukaisesti:
[REC MODE] : [SP]
[DATA CODE] : [DATE/TIME]
•Seuraavat
valikkoyksiköt palautuvat
oletusasetuksiinsa, jos jätät POWERkytkimen asentoon OFF (CHG) vähintään
12 tunniksi.
[TARKENNUS]
[SPOT FOCUS]
[VALOTUS]
[SPOT METER]
[SCENE SELECTION]
[WHITE BAL.]
[MICREF LEVEL]
[BLT-IN ZOOM MIC]
[DROP SENSOR]
[COLOR SLOW SHTR]
[SUPER NIGHTSHOT]
Vaikka painaisitkin EASY-painiketta,
valikkoasetukset eivät vaihdu
oletusasetuksiinsa automaattisesti.
•Tämä
johtuu siitä, että virta on ollut
kytkettynä kauan videokameraan.
Videokamerassa ei ole vikaa.
Toimitettu kauko-ohjain ei toimi.
•Aseta
[REMOTE CTRL] -asetukseksi [ON]
(s. 69).
•Aseta
akku akkupitimeen sen +/– -päät
+/– -merkkien kohdalle (s. 103).
•Poista
kaikki esteet kauko-ohjaimen ja sen
anturin väliltä.
•Sijoita
videokamera niin, että sen
kauko-ohjaimen anturi osoittaa poispäin
voimakkaista valonlähteistä, kuten suorasta
auringonvalosta tai kattovalaisimista.
Muussa tapauksessa kauko-ohjain ei
välttämättä toimi oikein.
Toisen DVD-laitteen käytössä esiintyy
häiriöitä, kun toimitettua kaukoohjainta käytetään.
•Valitse
DVD-laitteellesi jokin muu
komentotila kuin DVD 2 tai peitä DVDlaitteesi anturi mustalla paperilla.
Akut/virtalähteet
Vianetsintä
•Easy
Handycam -toiminnon aikana
seuraavien valikkoyksiköiden asetukset
jäävät niiksi, joiksi ne oli asetettu ennen
Easy Handycam -toimintoa
[FILE NO.]
[VOLUME]
[TV TYPE]
[
DISPLAY]
[BEEP]
[
INDEX SET]
[CLOCK SET]
[AREA SET]
[SUMMERTIME]
[WIDE SELECT]
[
IMAGE SIZE]
[DEMO MODE]
[TIMING]
[
LANGUAGE SET]
[RECORD SOUND]
[MOVIE MEDIA SET]
[PHOTO MEDIA SET]
[FLASH MODE]
[AUDIO MODE]
[CONVERSION LENS]
Videokamera kuumenee.
Virta kytkeytyy äkkiä päältä.
•Kun
noin 5 minuuttia on kulunut ilman,
että videokameraa käytetään, siitä katkeaa
automaattisesti virta. (A.SHUT OFF).
Vaihda [A.SHUT OFF] -asetusta (s. 69)
tai kytke virta päälle uudelleen tai käytä
verkko/latauslaitetta.
•Virta
kytkeytyy päältä automaattisesti, jos
[QUICK ON STBY] -asetuksella asettamasi
aika ylitetään valmiustilassa. Kytke tässä
tapauksessa virta päälle uudelleen.
•Lataa
akku (p. 13).
/CHG -valo (lataus) ei syty palamaan
silloin kun akkua ladataan.
•Kierrä
POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG) (s. 13).
79
•Kiinnitä
akku videokameraan kunnolla
(s. 13).
•Kytke
virtajohto pistorasiaan kunnolla.
•Akun
lataaminen on suoritettu loppuun
(s. 13).
•Aseta
videokamera luotettavasti
Handycam-asemaan (s. 13).
/CHG -valo (lataus) alkaa vilkkumaan
silloin kun akkua ladataan.
•Kiinnitä
akku videokameraan kunnolla
(s. 13). Mikäli ongelma ei korjaannu,
irrota verkko/latauslaite pistorasiasta ja
ota yhteys johonkin Sony-jälleenmyyjään.
Akussa saattaa olla jokin vika.
Akun jäännösajan ilmaisin ei näytä
oikeita aikalukemia.
•Käyttöympäristön
lämpötila on joko liian
korkea tai liian matala. Videokamerassa ei
ole vikaa.
•Akussa
ei ole tarpeeksi latausta. Lataa
akku uudelleen täyteen. Mikäli ongelma ei
korjaannu, vaihda akku uuteen (s. 13).
•Akun
jäännösajan ilmaisin ei näytä oikeaa
aikaa käyttöolosuhteista riippuen.
Akku tyhjenee nopeasti.
•Käyttöympäristön
lämpötila on joko liian
korkea tai liian matala. Videokamerassa ei
ole vikaa.
•Akussa
ei ole tarpeeksi latausta. Lataa
akku uudelleen täyteen. Mikäli ongelma ei
korjaannu, vaihda akku uuteen (s. 13).
Nestekidenäyttö
Valikkoyksiköt näkyvät harmaina.
voi valita harmaina näkyviä
•Et
valikkoyksiköitä nykyisessä kuvaus/
toistotilanteessa.
•Joitakin
toimintoja ei voi käyttää yhtä aikaa
(s. 84).
80
Painikkeet eivät tule esiin
kosketuspaneeliin.
•Paina
kevyesti nestekidenäyttöä.
•Paina
videokameran DISP/BATT INFO
-painiketta tai kauko-ohjaimen DISPLAYpainiketta (s. 19).
Kosketuspaneelin painikkeet eivät
toimi kunnolla tai ollenkaan.
•Säädä
kosketuspaneelia
([CALIBRATION]) (s. 96).
“Memory Stick PRO Duo”
Et voi käyttää toimintoja
käyttämällä "Memory Stick PRO Duo"
-muistikorttia.
•Jos
käytät tietokoneella alustettua "Memory
Stick PRO Duo" -muistikorttia, alusta se
uudelleen videokamerallasi (s. 53).
Et pysty poistamaan "Memory Stick
PRO Duo" -muistikortille tallennettuja
kuvia.
•Indeksinäytöltä
yhdellä kertaa poistettavien
kuvien enimmäismäärä on 100.
pysty poistamaan kuvia, jotka on
•Et
kirjoitussuojattu jollakin toisella laitteella.
Datatiedoston nimi vilkkuu tai ei näy
oikein.
•Tiedosto
on vaurioitunut.
•Videokamerasi
ei tue tätä tiedostoformaattia
(s. 93). Käytä tuettua tiedostoformaattia.
Kuvaaminen
Lue myös "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortin käyttöohjeet (s. 80).
Kuvat eivät tallennu START/STOP- tai
PHOTO-painiketta painettaessa.
•Toistonäyttö
tulee esiin. Aseta videokamera
kuvaustaukotilaan (s. 26)
•Tallennusmedia
on täynnä. Poista
tarpeettomat kuvat (s. 38).
•Liikkuvien
tai still-kuvien kokonaismäärä
ylittää median tallennustilan (s. 62, 92).
Poista tarpeettomat kuvat (s. 38).
•[DROP
SENSOR] -toiminnon (s. 69) ollessa
aktivoituna et voi tallentaa kuvia.
pysty tallentamaan kuvia valmiustilassa.
•Et
Perutta QUICK ON -toiminto (s. 27).
•Videokameraa
tallentaa parhaillaan mediaan
juuri kuvaamaasi kuvaa. Et pysty kuvaamaan
tämän jakson aikana.
•Videokameran
lämpötila on erittäin
korkea. Kytke videokamera päältä ja jätä se
jäähtymään johonkin viileään paikkaan.
•Videokameran
lämpötila on erittäin matala.
Kytke videokamera päältä ja vie se johonkin
lämpimään paikkaan. Jätä videokamera sinne
hetkeksi, ja kytke se sen jälkeen päälle.
Still-kuvaa ei voi tallentaa.
ACCESS-valo jää palamaan, vaikka
olisitkin lopettanut tallennuksen.
•Videokameraa
tallentaa parhaillaan
medialla juuri kuvaamaasi kuvaa.
Kuvakulma näyttää erilaiselta.
•Kuvakulma
saattaa vaihdella riippuen
videokameran kunnosta. Videokamerassa
ei ole vikaa.
Salama ei toimi.
pysty käyttämään salamaa silloin kun
•Et
kaappaat still-kuvia liikkuvien kuvien
kuvaamisen yhteydessä.
•Vaikka
toiminnoksi olisikin valittu
automaattisalama tai
(Automaattinen
punasilmäisyyden vähentäminen), et voi
käyttää salamaa yhtä aikaa seuraavien
Liikkuvien kuvien todellinen
kuvausaika on lyhyempi kuin median
arvioitu kuvausaika.
•Kuvausolosuhteista
riippuen jäljellä
oleva tallennusaika saattaa olla lyhyempi,
esimerkiksi silloin kun kuvaat nopeasti
liikkuvia esineitä (s. 58).
Kuvaus keskeytyy.
•Videokameran
lämpötila on erittäin
korkea. Kytke videokamera päältä ja jätä se
jäähtymään johonkin viileään paikkaan.
•Videokameran
lämpötila on erittäin
matala. Kytke videokamera päältä ja vie
se johonkin lämpimään paikkaan. Jätä
videokamera sinne hetkeksi, ja kytke se sen
jälkeen päälle.
•Mikäli
kamera tärisee keskeytyksettä,
kuvaus saattaa keskeytyä.
Vianetsintä
•Still-kuvaa
ei voi tallentaa seuraavia
toimintoja käytettäessä:
SMTH SLW REC
[FADER]
[D.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
toimintojen kanssa:
Yökuvaus
[SUPER NIGHTSHOT]
[TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT], [BEACH]
tai [SNOW] tilassa [SCENE SELECTION]
[EXPOSURE]-toiminnon [MANUAL]asetus
[SPOT METER]
START/STOP-painikkeen
painamiskohdan ja tallennuksen
käynnistymisen/keskeytymisen välillä
on ero.
•Videokamerassasi
saattaa olla pieni aikaero
START/STOP-painikkeen painamiskohdan ja
tallennuksen käynnistymisen/keskeytymisen
välillä. Videokamerassa ei ole vikaa.
Automaattinen tarkennus ei toimi.
•Aseta
[FOCUS]-asetukseksi [AUTO]
(s. 73).
•Kuvausolosuhteet
eivät sovi automaattiseen
tarkennukseen. Säädä tarkennus käsin
(s. 73).
81
[STEADYSHOT] ei toimi.
•Aseta
[STEADYSHOT]-asetukseksi [ON]
(s. 59).
•[STEADYSHOT]-toiminto
ei välttämättä
pysty korjaamaan liiallista tärinää.
Kuvauskohteet, jotka menevät
nopealla vauhdilla aivan objektiivin
edestä, näyttävät olevan vinossa.
•Tätä
sanotaan polttotasoilmiöksi.
Videokamerassa ei ole vikaa. Kuvatunnistimen
(CMOS-anturi) kuvasignaalien lukutavasta
johtuen objektiivin aivan sen edestä
nopealla vauhdilla ohittavat kuvauskohteet
saattavat näyttää vinoilta, mikä johtuu
kuvausolosuhteista.
Näytöllä näkyy pieniä valkoisia,
punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä.
•Nämä
pisteet tulevat esiin silloin kun
kuvaat [SUPER NIGHTSHOT]- tai
[COLOR SLOW SHTR] -toiminnoilla.
Tämä ei ole toimintavika.
Kuvan väritoisto on vääristynyt.
•Aseta
NIGHTSHOT-kytkin OFF-asentoon
(s. 28).
Ruutunäyttö on tumma eikä
kuvauskohdetta näy näytöllä.
•Aseta
NIGHTSHOT-kytkin OFF-asentoon
(s. 28).
Ruutunäyttö on tumma eikä
kuvauskohdetta näy näytöllä.
•Pidä
painettuna DISP/BATT INFO
-painiketta muutaman sekunnin ajan
taustavalon päällekytkemiseksi (s. 19).
Vaakasuoria raitoja näkyy kuvassa.
•Tämä
ilmiö syntyy silloin kun kuvia kuvataan
loiste-, natrium- tai elohopeavaloissa.
Videokamerassa ei ole vikaa.
82
Mustia raitoja ilmestyy kuvaan
tv-ruutua tai tietokoneen näyttöä
kuvattaessa.
•Aseta
[STEADYSHOT]-asetukseksi [OFF]
(s. 59).
[SUPER NIGHTSHOT] -toimintoa ei voi
käyttää.
•Aseta
NIGHTSHOT-kytkin asentoon ON.
[COLOR SLOW SHTR] -toiminto ei toimi
oikein.
•[COLOR
SLOW SHTR] ei välttämättä
toimi oikein täysin pimeässä. Käytä
NightShot- tai [SUPER NIGHTSHOT]
-toimintoa.
Et voi säätää [LCD BL LEVEL] -tasoa.
voi säätää [LCD BL LEVEL] -tasoa
•Et
silloin kun:
Nestekidepaneeli on kierretty kiinni
videokameraan näytön näyttäessä
ulospäin.
Verkko/latauslaite on virtalähteenä.
Toisto
Kuvia ei voida toistaa.
•Aseta
toistettavan kuvan media painamalla
kevyesti kohtia (HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MOVIE MEDIA
SET]/[PHOTO MEDIA SET] (s. 20).
Still-kuvia ei voida toistaa.
•Still-kuvia
ei voi toistaa, jos olet muuntanut
tiedostoja tai kansioita tai editoinut
niiden dataa tietokoneella. (Tiedostonimi
vilkkuu tässä tapauksessa.) Tämä ei ole
toimintavika (s. 94).
•Muilla
laitteilla tallennettuja still-kuvia
ei voi välttämättä toistaa, tai ne eivät tule
esiin todellisessa koossaan. Tämä ei ole
toimintavika (s. 94).
Kuvassa näkyy [VISUAL INDEX]
-näytöllä " ".
•Datan
lataaminen on saattanut
epäonnistua. Tiedot voivat näkyä oikein,
jos kytket virran päältä videokamerasta ja
uudelleen päälle tai otat pois ja asetat useita
kertoja paikalleen "Memory Stick PRO
Duo" -muistikortin.
•Tämä
merkki saattaa näkyä muilla laitteilla
tallennetuissa tai tietokoneella editoiduissa
yms. still-kuvissa.
•Verkko/latauslaite
tai akku on ehkä
irrotettu videokamerasta silloin kun
ACCESS-valo vilkkui juuri kuvaksen
päättämisen jälkeen. Tästä johtuen
kuvadata on saattanut vahingoittua ja
näytöllä saattaa näkyä
-ilmaisin.
[VISUAL INDEX] -näytöllä olevassa
kuvassa näkyy " ".
•Suorita
[REPAIR IMG.DB F.] -toiminto
(s. 55).Mikäli ilmaisin näkyy edelleenkin,
poista merkinnällä
varustettu kuva
(s. 38).
•Lisää
äänenvoimakkuutta (s. 31).
•Ääntä
ei toisteta silloin kun
nestekidepaneeli on suljettu. Avaa
nestekidepaneeli.
•Jos
tallennat äänen [MICREF LEVEL]
-asetuksen (s. 77) ollessa [LOW],
tallennettua ääntä voi olla vaikea saada
kuuluviin.
•Asetusta
[SMTH SLW REC] käytettäessä et
pysty tallentamaan ääntä kuvauksen aikana
(noin 3 sekuntia).
Vasemman ja oikean kanavan äänet
eivät kuulu yhtä voimakkaina niitä
tietokoneilla tai muilla laitteilla
toistettaessa.
•Tämä
tapahtuu silloin kun 5.1-kanavainen
ääni muunnetaan 2-kanavaiseksi (normaali
stereoääni) tietokoneella tai jollakin muulla
laitteella (s. 27). Tämä ei ole toimintavika.
"Memory Stick PRO Duo"
-muistikortille tallennettujen kuvien
toisto toisilla laitteilla
Kuvia ei voi toistaa tai "Memory Stick
PRO Duo" -muistikorttia ei tunnisteta.
•Laitteessa
ei ole tukea "Memory Stick PRO
Duo" -muistikortille.
Kuvien editointi videokameralla
Editointia ei voi suorittaa.
•Yhtään
kuvaa ei ole tallennettu.
•Levyä
ei voi editoida sen kunnon vuoksi.
Toistolistalle ei voi lisätä liikkuvia
kuvia.
Vianetsintä
Ei ääntä tai vain heikko ääni tulee
kuuluviin toiston aikana.
•Vaihda
äänenmuunnostapaa (miksausta)
silloin kuin toistat ääntä 2-kanavaisilla
stereolaitteilla. Lue lisätietoja toistolaitteesi
käyttöohjeista.
•Vaihda
ääni 2-kanavaiseksi silloin kun luot
levyn käyttämällä toimitettua ohjelmistoa
"Picture Motion Browser".
•Tallenna
ääni [AUDIO MODE] -asetuksen
ollessa [2ch STEREO] (s. 58).
•Media
on täynnä tai tallennettujen
liikkuvien kuvien määrä ylittää 99 kuvaa.
Poista tarpeettomat liikkuvat (s. 46).
voi lisätä still-kuvia toistolistalle.
•Et
Liikkuvaa kuvaa ei voi jakaa.
•Liikkuva
kuva on liian lyhyt jaettavaksi.
•Toisella
laitteella suojattua kuvaa ei voi
jakaa.
Still-kuvaa ei voi kaapata liikkuvasta
kuvasta.
•Media,
jolle haluat tallentaa still-kuvia, on
täynnä.
83
Kopiointi/liitännät muihin laitteisiin
Ääni ei tule kuuluviin.
•Ääntä
ei voida toistaa, jos olet kytkenyt
jonkin laitteen videokameraan vain S
VIDEO -pistokkeella. Kytke paikalleen
myös AV-liitäntäjohdon valkoiset ja
punaiset pistokkeet (s. 35).
Toiston kuvasuhde ei ole oikea silloin
kun videokamera on kytketty tv:hen.
•Aseta
[TV TYPE] -asetuksesi tv:si
mukaisesti (s. 35).
Et pysty kopioimaan oikein AV-johtoa
käyttämällä.
•AV-liitäntäjohtoa
ei ole kytketty paikalleen.
Varmista, että AV-liitäntäjohto on kytketty
oikeaan liitäntään, ts. toisen laitteen
tuloliitäntään kuvien kopioimiseksi
videokamerasta (s. 47).
Toiminnot, joita ei voi käyttää yhtä
aikaa.
Seuraavassa luettelossa esitetään ne
toiminnot ja asetukset, joita ei voi käyttää
yhtä aikaa.
Et voi käyttää toimintoa
Seuraavien asetusten johdosta
Taustavalo
[FIREWORKS] tilassa
[SCENE SELECTION],
[MANUAL] tilassa
[EXPOSURE], [SPOT
METER]
[OLD MOVIE]
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[SCENE SELECTION],
[SMTH SLW REC],
[FADER]
[SCENE SELECTION]
[SCENE SELECTION]
[WIDE SELECT]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SPOT FOCUS]
[TELE MACRO]
84
Et voi käyttää toimintoa
Seuraavien asetusten johdosta
[VALOTUS]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [OLD
MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
SMTH SLW REC
[SPOT METER]
[SCENE
SELECTION]
[WHITE BAL.]
[WHITE BAL.]
-toiminnon [ONE
PUSH] -valikko
[COLOR SLOW
SHTR]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[FADER]
[D.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[PICT.EFFECT]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION],
[FADER]
[D.EFFECT], [FADER]
[D.EFFECT], [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [CANDLE]/
[FIREWORKS] tilassa
[SCENE SELECTION]
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER]
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
Et voi käyttää toimintoa
Seuraavien asetusten johdosta
[FACE
DETECTION]
NightShot, [SMTH
SLW REC], [DIGITAL
ZOOM], [FOCUS],
[SPOT FOCUS],
[EXPOSURE],
[SPOT METER],
[TWILIGHT],
[TWILIGHT
PORT.], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT],
[BEACH], [SNOW],
[WHITE BAL.],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[D.EFFECT], [PICT.
EFFECT]
[BLT-IN ZOOM MIC]
[MICREF LEVEL]
Vianetsintä
85
Varoitusilmaisimet ja viestit
Itsediagnoosinäyttö/
Varoitusilmaisimet
(Videokameran kiintolevyä koskeva
varoitus)*
Jos näytölle ilmestyy joitakin ilmaisimia,
tarkista seuraavat asiat.
Mikäli vikaa ei saa korjatuksi
useammankaan yrityksen jälkeen, ota
yhteys johonkin Sony-jälleenmyyjään tai
paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
C:04:00
C:(tai E:) :
(Itsediagnoosinäyttö)
C:04:
•Akku
ei ole "InfoLITHIUM"-akku. Käytä
"InfoLITHIUM"-akkua (H-sarja) (s. 94).
•Kytke
verkko/latauslaitteen tasavirtapistoke
kunnolla videokamerasi Handycamaseman DC IN -liitäntään (s. 13).
C:13: / C:32:
•Irrota
virtalähde. Kiinnitä se uudelleen
paikalleen videokameraan ja käytä
videokameraa uudelleen.
•Kytke
virta uudelleen videokameraan.
E:20: / E:31: / E:61: /
E:62: / E:91: / E:94:
•Videokameraan
on tullut vika, jota et
voi itse korjata. Ota yhteys johonkin
Sonya myyvään liikkeeseen tai Sonyn
valtuuttamaan huoltoon. Ilmoita heille
5-numeroinen koodi, joka alkaa kirjaimella
"E".
101-0001 (Tiedostoja koskeva
varoitusilmaisin)
Hidas vilkunta
•Tiedosto
on vaurioitunut.
•Tiedostoa
ei voida lukea.
86
Nopea vilkunta
•Videokameran
kiintolevyssä saattaa olla
jokin vika.
(Videokameran kiintolevyä koskeva
varoitus)*
Nopea vilkunta
•Videokameran
kiintolevy on tallennettu
täyteen.
•Videokameran
kiintolevyssä saattaa olla
jokin vika.
 (Akkutason varoitin)
Hidas vilkunta
•Akun
varaus on melkein lopussa.
•Käyttöympäristöstä
ja akun muista
käyttöolosuhteista riippuen ilmaisin 
saattaa vilkkua, vaikka noin 20 minuuttia
käyttöaikaa olisikin jäljellä.
(Varoitus korkeasta lämpötilasta)
Hidas vilkunta
•Videokameran
lämpötila nousee koko
ajan. Kytke videokamera päältä ja jätä se
jäähtymään johonkin viileään paikkaan.
Nopea vilkunta*
•Videokameran
lämpötila on erittäin
korkea. Kytke videokamera päältä ja jätä se
jäähtymään johonkin viileään paikkaan.
(Varoitus matalasta lämpötilasta)*
Nopea vilkunta
•Videokameran
lämpötila on erittäin
matala. Siirrä videokameran
lämpimämpään paikkaan.
("Memory Stick PRO
Duo" -muistikorttia koskeva
varoitusilmaisin)
Hidas vilkunta
•Vapaa
kuvaustila on loppumassa.
Videokamerassasi käyttökelpoisista
"Memory Stick" -muistikorteista on
lisätietoja s. 2.
•Mitään
"Memory Stick PRO Duo"
-muistikorttia ei ole asetettu
videokameraan (s. 21).
Nopea vilkunta
•Kuvien
tallentamiseen ei ole riittävästi
tilaa. Poista tarpeettomat kuvat tai alusta
"Memory Stick PRO Duo" -muistikortti sen
jälkeen kun olet tallentanut kuvat toiselle
medialle (s. 37, 38, 53).
•Kuvadatatietokantatiedosto
on
vaurioitunut (s. 55).
("Memory Stick PRO Duo"
-muistikortin alustusta koskevat
varoitusilmaisimet)*
(Yhteensopimatonta "Memory
Stick Duo" -muistikorttia koskeva
varoitusilmaisin)*
•Yhteensopimaton
"Memory Stick Duo"
-muistikortti on asetettu videokameraan
(s. 93).
 ("Memory Stick PRO Duo"
-muistikortin kirjoitussuojausta
koskeva varoitusilmaisin)*
•"Memory
Stick PRO Duo" -muistikortin
käyttöä on rajoitettu toisella laitteella.
(Salamaa koskeva varoitusilmaisin)
Nopea vilkunta
•Salamassa
on jokin vika.
•Vallitseva
valo ei ole riittävä, on olemassa riski
videokameran tärisemisestä. Käytä salamaa.
•Videokamera
on epävakaa, jolloin se voi
täristä. Tartu videokameraan tukevasti
molemmilla käsilläsi kuvien kuvaamiseksi.
Pidä kuitenkin mielessä, ettei videokameran
tärinäilmaisin välttämättä katoa tällöin.
(Putoamistunnistinta koskeva
varoitusilmaisin)
•Pudotusilmaisintoiminto
(s. 69) on
aktivoitunut ja on havainnut videokameran
pudonneen.
Sen vuoksi videokamera on ryhtynyt
toimenpiteisiin kiintolevyn suojaamiseksi.
Tallennus/toisto ei sen vuoksi välttämättä toimi.
•Putoamistunnistin
ei takaa kiintolevyn
säilymistä ehjänä kaikissa tilanteissa. Käytä
videokameraa vakaissa olosuhteissa.
(Still-kuvien kuvaamiseen liittyvä
varoitusilmaisin)
•Media
on täynnä.
•Still-kuvia
ei voi tallentaa kuvien käsittelyn
aikana. Odota hetki ja kuvaa sen jälkeen.
Vianetsintä
•"Memory
Stick PRO Duo" -muistikortti on
vaurioitunut.
•"Memory
Stick PRO Duo" -muistikorttia ei
ole alustettu oikein (s. 53, 93).
(Kameran tärinää koskeva
varoitusilmaisin)
* Kuulet sävelmän silloin kun varoitusilmaisin
ilmestyy näytölle (s. 66).
Varoitustiedotteiden kuvaus
Mikäli varoitusviestejä ilmestyy näytölle,
seuraa annettuja ohjeita.
ýý Tallennusväline
Kiintolevyn alustusvika.
•Videokamerasi
kiintolevyssä on
oletusformaatista poikkeava formaatti.
Suorittamalla [MEDIA FORMAT]
-toiminnon (s. 53) voit alkaa käyttämään
uudelleen videokameraasi. Tämä toiminto
poistaa kaiken datan kiintolevyltä.
87
Datavirhe.
•Syntyi
vika videokameran kiintolevyä
luettaessa tai sille kirjoitettaessa. Näin saattaa
käydä videokameraa jatkuvasti kolhittaessa.
Kuvadatatietokantatiedosto on
vaurioitunut. Haluatko luoda uuden
tiedoston?
•Kuvadatatietokantatiedosto
on vaurioitunut.
Jos kosketat kohtaa [YES], luodaan uusi
kuvatietokantatiedosto. Medialle aikaisemmin
tallennettuja kuvia ei voi toistaa. (Kuvatiedostot
eivät kuitenkaan ole vaurioituneet). Jos suoritat
[REPAIR IMG.DB F.] -toiminnon sen jälkeen
kun olet luonut uuden kuvanhallintatiedoston,
saattaa aikaisemmin tallennettujen tiedostojen
toisto onnistua. Ellei se onnistu, kopioi kuvat
tietokoneeseen toimitetulla ohjelmistolla.
Puskurin aktivoituminen
pysty tallentamaan kuvia, koska
•Et
putoamistunnistin tunnistaa toistuvasti
videokameran olevan putoamassa.
Mikäli on toistuvasti olemassa riski, että
videokamera saattaa pudota, aseta [DROP
SENSOR] -asetukseksi [OFF], ja voit pystyä
tallentamaan kuvia uudelleen (s. 69).
Datan palauttaminen
•Videokamera
yrittää palauttaa dataa
automaattisesti silloin kun datan
kirjoittaminen ei onnistunut kunnolla.
Dataa ei voida palauttaa.
•Dataa
ei ole pystytty kirjoittamaan
videokameran medialle. Tietoja oli yritetty
palauttaa, mutta tässä ei onnistuttu.
Aseta Memory Stick -muistikortti
uudelleen paikalleen.
•Aseta
"Memory Stick PRO Duo"
-muistikortti paikalleen useita kertoja
peräkkäin. Jos myös ilmaisin vilkkuu,
"Memory Stick PRO Duo" -muistikortti
saattaa olla vaurioitunut. Yritä käyttää toista
"Memory Stick PRO Duo" -muistikorttia.
88
Tätä Memory Stick -muistikorttia ei
ole alustettu oikein.
•Tarkista
kortin formaatti ja alusta sen
jälkeen "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortti videokameralla, mikäli tämä
on tarpeen (s. 53).
Memory Stick -muistikortin kansiot
ovat täynnä.
pysty luomaan kansioita, joiden nimen
•Et
luku on suurempi kuin 999MSDCF. Et
pysty luomaan tai poistamaan kansioita
videokameraasi käyttämällä.
•Sinun
on alustettava "Memory Stick PRO
Duo" -muistikortti (s. 53) tai poistettava
sen tiedot tietokoneella.
Still-kuvaa ei voida tallentaa.
•Jos
käytät Dual Rec -toimintoa, älä ota pois
"Memory Stick PRO Duo" -muistikorttia
videokamerasta ennen kuin liikkuvan
kuvan tallennus on valmis ja still-kuvat on
tallennettu sille (s. 28).
Tällä Memory Stick -muistikortilla ei
välttämättä pystytä tallentamaan tai
toistamaan liikkuvia kuvia.
•Käytä
videokamerallesi suositeltua
"Memory Stick" -muistikorttia.
Tällä Memory Stick -muistikortilla ei
välttämättä pystytä tallentamaan tai
toistamaan kuvia oikein.
•"Memory
Stick PRO Duo" -toiminnassa on
jotakin vikaa. Aseta "Memory Stick PRO
Duo" uudelleen videokameraan.
Älä ota ulos Memory Stick
-muistikorttia sille kirjoitettaessa.
•Aseta
"Memory Stick PRO Duo"
-muistikortti videokameraan uudelleen ja
seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.
ýý PictBridge-yhteensopiva tulostin
Videokameraa ei ole kytketty
PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen.
•Kytke
tulostin päältä ja päälle uudelleen,
ja irrota sen jälkeen USB-johto (sisältyy
toimitukseen) ja kytke se uudelleen
paikalleen.
Tulostin ei tulosta. Tarkista tulostin.
•Kytke
tulostin päältä ja päälle uudelleen,
ja irrota sen jälkeen USB-johto (sisältyy
toimitukseen) ja kytke se uudelleen
paikalleen.
ýý Muut
Et voi valita enää lisää kuvia.
Data suojattu.
Vianetsintä
•Voit
valita vain 100 kuvaa kerralla
seuraavissa toiminnoissa:
liikkuvia kuvia kopioitaessa
still-kuvien kopiointi
poistat kuvia
tulostat still-kuvia
•Yritit
poistaa dataa, joka on suojattu
toisella laitteella. Poista datan suojaus
laitteella, jolla data alun perin suojattiin.
89
Lisätietoja
Videokameran käyttö ulkomailla
Virtalähde
Voit käyttää videokameraasi missä tahansa
maassa tai alueella toimitetulla verkko/
latauslaitteella, jos jännite on 100–240 V ja
virta 50/60 Hz.
Tv:n värijärjestelmistä
Videokamerasi toiminta perustuu
PAL-järjestelmään. Jos haluat katsella
toistokuvaa tv:stä, tv:n tulee olla PALjärjestelmään perustuva tv, jossa on
AUDIO/VIDEO-tuloliitäntä.
Järjestelmä
PAL
PAL-M
PAL-N
NTSC
SECAM
90
Käyttömaa
Alankomaat, Australia,
Belgia, Espanja, Hongkong,
Iso-Britannia, Italia, Itävalta,
Kiina, Kuwait, Malesia, Norja,
Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa,
Singapore, Slovakia, Suomi,
Sveitsi, Tanska, Thaimaa,
Tsekki, Unkari, Uusi-Seelanti
jne.
Brasilia
Argentiina, Paraguay, Uruguay
Bahama, Bolivia, Kanada, KeskiAmerikka, Chile, Kolumbia,
Ecuador, Guyana, Jamaika,
Japani, Korea, Meksiko, Peru,
Suriname, Taiwan, Filippiinit,
USA, Venezuela jne.
Bulgaria, Ranskan Guayana,
Irak, Iran, Monaco, Ranska,
Ukraina, Venäjä jne.
Paikallisajan asettaminen
Voit asettaa kellon helposti käyttömaan aikaan asettamalla aikaeron käyttäessäsi
videokameraasi ulkomailla Paina kevyesti kohtia (HOME) 
(SETTINGS) 
[CLOCK/ LANG]  [AREA SET] ja [SUMMERTIME] (s. 17).
Maailman aikaerot
Alueen asetus
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
Lissabon, Lontoo
Berliini, Pariisi
Helsinki, Kairo, Istanbul
Moskova, Nairobi
Teheran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Kalkutta, New Delhi
Alma-Ata, Dhaka
Rangoon
Bangkok, Jakarta
Hongkong, Singapore, Peking
Söul, Tokio
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Aikavyöhykeerot
Alueen asetus
+11:00
+12:00
–12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Salomonsaaret
Fiji, Wellington
Eniwetok, Kwajalein
Samoa
Havaiji
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St. John's
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azorit, Cape Verde -saaret
Lisätietoja
Aikavyöhykeerot
91
Videokameran kiintolevyn ja Memory Stick PRO Duo
-muistikortin tiedosto/kansiorakenne”
Tiedosto/kansiorakenne näytetään seuraavassa. Sinun ei normaalitapauksessa tarvitse käyttää
tiedosto/kansiorakennetta silloin kun kuvaat tai toistat kuvia videokamerallasi Jos haluat
katsella still- tai liikkuvia kuvia kytkemällä videokameran tietokoneeseen, lue lisätietoja
oppaasta "PMB Guide", ja käytä sen jälkeen toimitettua sovellusohjelmaa.
* Vain kiintolevyllä
Kuvanhallintatiedostot
Jos poistat tiedostot, et voi kuvata etkä
toistaa kuvia oikein Tiedostot ovat
oletusasetuksena piilotiedostoja, eivätkä
ne näy tavallisesti näytöllä.
Liikkuvien kuvien tiedostot
(MPEG2-tiedostot)
Tiedostojen tiedostotarkenne on
".MPG". Tiedoston maksimikoko on
2 Gt. Kun tiedoston koko ylittää 2 Gt,
tiedosto jaetaan.
Tiedostot on numeroitu juoksevalla
numeroinnilla.
Jos tiedostonumerosta tulee suurempi
kuin 9 999, uusi kansio luodaan uusien
liikkuvien kuvien tallennusta varten.
Kansion numero suurenee:
[101PNV01]  [102PNV01]
Still-kuvatiedostot (JPEG-tiedostot)
Tiedostojen tiedostotarkenne on
".JPG". Tiedostonumero suurenee
automaattisesti. Jos tiedostonumerosta
tulee suurempi kuin 9 999, uusi kansio
luodaan uusien kuvatiedostojen
tallennusta varten.
Kansion numero suurenee:
[101MSDCF]  [102MSDCF]
92
• Painamalla
kevyesti kohtia
(HOME) 
(OTHERS) [USB CONNECT]  [ USB
CONNECT]/[ USB CONNECT], voit käyttää
tietokoneesta mediaa USB-liitännän avulla.
• Älä tee videokameran tiedostoihin tai
kansioihin muutoksia tietokoneen avulla
käyttämättä toimitettua tietokoneen
sovellusohjelmaa. Kuvatiedostot saattavat
tällöin tuhoutua tai niiden toisto estyy.
• Toimintaa ei voida taata, jos suoritat edellä
mainitun toiminnon käyttämättä toimitettua
tietokoneen sovellusohjelmaa.
• Älä alusta videokameran mediaa tietokoneen
avulla. Videokamera ei välttämättä toimi sen
jälkeen kunnolla.
• Älä kopioi tiedostoja videokameran medialle
tietokoneesta. Niiden toimimista ei voida tällöin
taata.
• Jos kansiomäärä on 999 ja tiedostomäärä ylittää
9 999, tallentaminen ei välttämättä onnistu.
Suorita siinä tapauksessa [MEDIA FORMAT]
-toiminto (s. 53).
Koskee vain mallia DCR-SR210E:
pysty tuomaan dataa videokameran medialle
• Et
tietokoneelta.
Kunnossapito ja yleisiä käyttöohjeita
"Memory Stick" -muistikorttia
koskeva huomautus”
"Memory Stick" on pienikokoinen, kannettava
mikropiiriin perustuva tallennusmedia, jonka
datakapasiteetti on suuri.
Emme kuitenkaan pysty takaamaan kaikkien
"Memory Stick" -muistikorttityyppien
toimintaa videokamerassasi. (Lue lisätietoja
alla olevasta listasta.)
Memory Stick -korttien tyypit”
Tallennus/toisto
“"Memory Stick Duo"
(ilman MagicGate-toimintoa)
“Memory Stick PRO Duo”

“Memory Stick PROHG Duo”
*

* Tämä tuote ei ole yhteensopiva 8-bittisen
rinnakkaisdatansiirron kanssa, mutta siinä
on tuki 4-bittiselle rinnakkaisdatansiirrolle,
samalla tavoin kuin "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortissa.
Lisätietoja
• Tällä
tuotteella ei voi tallentaa eikä toistaa dataa,
joka käyttää "MagicGate"-tekniikkaa. "MagicGate"
on kopiosuojatekniikka, joka tallentaa ja siirtää
tallennuksen kryptatussa formaatissa.
• Tämä tuote on yhteensopiva "Memory Stick Micro"
("M2") -kortin kanssa. "M2" on lyhenne sanoista
"Memory Stick Micro".
• Tietokoneella alustetun "Memory Stick PRO Duo"
(Windows OS/Mac OS) -kortin yhteensopivuutta
videokamerasi kanssa ei voida taata.
• Datan luku/kirjoitusnopeus saattaa vaihdella
"Memory Stick PRO Duo" -muistikortin
ja "Memory Stick" -yhteensopivan laitteen
yhteensopivuudesta riippuen.
• Vioittuneesta tai menetetystä kuvadatasta ei
makseta korvauksia. Näin voi käydä seuraavissa
tapauksissa:
 Jos otat ulos "Memory Stick PRO
Duo" -muistikortin, katkaiset virran
videokamerasta tai irrotat akun sen
vaihtamista varten silloin kun videokamera
on lukemassa tai kirjoittamassa
kuvatiedostoja "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortilta/muistikortille (silloin kun
ACCESS-valo palaa tai vilkkuu).
 Jos käytät "Memory Stick PRO Duo"
-muistikorttia lähellä magneetteja tai
magneettikenttiä
• Varmistuskopion
tekemistä tietokoneen
kiintolevylle tärkeistä tiedoista suositellaan.
• Vältä huolella liiallisen voiman käyttöä
kirjoittaessasi "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortin muistiinpanoalueelle.
• Älä kiinnitä tarroja tms. itse "Memory Stick
PRO Duo" -muistikorttiin tai Memory Stick
Duo -sovittimeen.
• Kun kuljetat "Memory Stick PRO Duo"
-muistikorttia tai asetat sen säilöön, aseta se
ensin koteloonsa.
• Älä koske kortin liitäntiin tai päästä
metalliesineitä koskettamaan niihin.
• Älä taita tai pudota "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortti tai kohdista liikaa voimaa siihen.
• Älä pura "Memory Stick PRO Duo"
-muistikorttia tai tee siihen muutoksia.
• Älä päästä "Memory Stick PRO Duo"
-muistikorttia kastumaan.
• Pidä "Memory Stick PRO Duo" -muistikortti
pienten lasten ulottumattomissa. On olemassa
vaara, että lapsi nielaisee sen.
• Älä aseta mitään muita esineitä kuin "Memory
Stick PRO Duo" -muistikortti Memory Stick
Duo -muistikorttitilaan. Seurauksena voi olla
toimintavika.
• Älä pidä tai säilytä "Memory Stick PRO Duo"
-muistikorttia seuraavissa paikoissa:
 Äärimmäisille lämpötiloille alttiissa paikoissa,
kuten ulos pysäköidyt autot kesällä
 Suorassa auringonpaisteessa olevat paikat
 Äärimmäiselle kosteudelle tai syövyttäville
kaasuille alttiit paikat
ýý Memory Stick Duo -sovittimesta
• "Memory
Stick PRO Duo" -muistikorttia
"Memory Stick" -yhteensopivan laitteen kanssa
käytettäessä aseta "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortti Memory Stick Duo -sovittimeen.
• Kun "Memory Stick PRO Duo" -muistikortti
asetetaan Memory Stick Duo -sovittimeen,
varmista, että "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortti asetetaan oikea pää edellä siihen,
ja paina se sen jälkeen täysin paikalleen. Jos
pakota "Memory Stick PRO Duo" -muistikortin
Memory Stick Duo -sovittimeen väärinpäin tai
asetat sen sisään vain puolittain, voi tuloksena
olla toimintahäiriö.
• Älä aseta Memory Stick Duo -sovitinta
videokameraan ilman "Memory Stick PRO
Duo" -muistikorttia. Seurauksena voi olla
videokameran toimintahäiriö.
93
ýý "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortista
• Tässä
videokamerassa käytettävän
"Memory Stick PRO Duo" -muistikortin
maksimikapasiteetti on 8 Gt.
Huomautuksia "Memory Stick Micro"
-muistikortin käytöstä
• "Memory
Stick Micro" -muistikortin käyttämiseksi
videokamerassasi tarvitset Duo-koon M2sovittimen.
Aseta "Memory Stick Micro" -muistikortti
Duo-koon M2-sovittimeen, ja aseta sovitin
sen jälkeen Memory Stick Duo -korttitilaan.
Jos asetat "Memory Stick Micro" -muistikortin
videokameraan käyttämättä Duo-koon M2sovitinta, et välttämättä pysty saamaan sitä ulos
videokamerastasi.
• Älä jätä "Memory Stick Micro" -muistikorttia lasten
ulottuville. He saattavat nielaista sen vahingossa.
Kuvadatan yhteensopivuus
• "Memory
Stick PRO Duo" -muistikortilla
olevat kuvadatatiedostot ovat yhteensopivia
yleisstandardin "Design rule for Camera File
system" kanssa. Sen on luonut JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Et pysty toistamaan videokamerallasi muilla
laitteilla (DCR-TRV900E tai DSC-D700/
D770) tallennettuja still-kuvia, jotka eivät ole
yleisstandardin mukaisia. (Näitä malleja ei
välttämättä ole saatavana kaikilla alueilla.)
• Ellet pysty käyttämään "Memory Stick PRO
Duo" -muistikorttia, jota on käytetty toisella
laitteella, alusta se videokamerallasi (s. 53).
Pidä mielessä, että alustus poistaa kaikki tiedot
"Memory Stick PRO Duo" -muistikortilta.
• Et pysty välttämättä toistamaan kuvia
videokamerallasi silloin kun:
 Toistat kuvadataa, jota on muunnettu
tietokoneella
 Toistat kuvadataa, joka on tallennettu toisilla
laitteilla
"InfoLITHIUM"-akusta
94
Videokamera toimii ainoastaan
"InfoLITHIUM"-akulla (H-sarja).
" InfoLITHIUM"-H-sarjan akuissa on
-merkki.
Mikä on "InfoLITHIUM"-akku?
"InfoLITHIUM"-akku on litiumioniakku,
joka pystyy välittämään tietoja
videokameraan ja lisätarvikkeena saatavaan
verkko/latauslaitteeseen liittyvistä
toimintatiloista.
"InfoLITHIUM"-akku laskee virrankulutuksen
videokameran kunkinhetkisten
käyttöolosuhteiden perusteella ja näyttää akun
jäännösajan minuuteissa.
Akun lataaminen
• Lataa akku ennen kuin alat käyttää sillä
videokameraa.
• Suosittelemme akun lataamista lämpötilassa
10–30 °C, kunnes /CHG-valo (lataus) on
sammunut. Jos lataat akun tämän lämpötilaalueen ulkopuolisissa lämpötiloissa, et
välttämättä saa akkua ladatuksi tehokkaasti.
• Kun akun lataaminen on suoritettu loppuun,
irrota sen virtajohto Handycam -aseman tai
videokameran DC IN -liitännästä ja irrota sen
jälkeen akku videokamerasta.
Akun tehokas käyttö
• Akun
suorituskyky heikkenee sitä alle 10 °C:n
lämpötilassa käytettäessä. Sen vuoksi akun
käyttöikä on tällöin lyhyempi. Suosittelemme
seuraavien ohjeiden noudattamista akun
käyttöiän pidentämiseksi.
 Säilytä akkua taskussasi sen pitämiseksi
lämpimänä. Aseta akku videokameraan juuri
ennen kuvauksen aloittamista
 Käytä suurtehoakkua: NP-FH70/FH100
(lisätarvike).
• Nestekidepaneeli-, toisto-, eteen- ja
taaksepäinkelaustoimintojen ahkera käyttö
kuluttaa akkua nopeammin.
Suosittelemme suurtehoakun NP-FH70/FH100
(ei sisälly toimitukseen) käyttöä.
• Tarkista, että olet asettanut POWER-kytkimen
asentoon OFF (CHG) silloin kun et kuvaa tai
toista kuvia videokamerallasi. Akusta kuluu
virtaa myös silloin kun videokamera on
valmius- tai toistotaukotilassa.
• Pidä varalla vara-akkuja 2–3 kertaa aiottua
kuvausaikaa pitemmäksi ajaksi, ja tee
koekuvauksia ennen varsinaisen kuvauksen
aloittamista.
• Älä päästä akkua kastumaan. Akku ei ole
vedenkestävä.
Akun jäännösajan ilmaisimesta
virta kytkeytyy päältä videokamerasta, vaikka
• Jos
jäännösajan ilmaisin näyttäisikin, että akussa on
jäljellä tarpeeksi käyttöaikaa, lataa akku uudelleen
täyteen. Jäännösajan ilmaisin näyttää oikeaa aikaa.
Pidä kuitenkin mielessä, ettei akun jäännösajan
ilmaisin aina palaudu näyttämään oikeita lukemia,
jos akkua käytetään pitempi aika äärimmäisissä
lämpötiloissa tai jos sitä säilytetään täysin ladatussa
tilassa tai jos akkua käytetään ahkerasti Akun
jäännösaikaa kannattaakin pitää suuntaa-antavana
kuvausaikana.
•  -merkki, jonka tehtävänä on ilmoittaa, että
akun jäännösaika on lyhyt, vilkkuu toisinaan
käyttöolosuhteista tai -lämpötilasta johtuen, vaikka
käyttöaikaa olisikin jäljellä vielä 20 minuuttia.
Akun säilytyksestä
• Ellei
akkua käytetä pitkään aikaan, lataa akku kerran
vuodessa aivan täyteen ja käytä se tällöin täysin
loppuun videokamerallasi. Akun säilyttämiseksi ota
se pois videokamerastasi ja säilytä sitä kuivassa sekä
viileässä paikassa.
• Akun käyttämiseksi täysin loppuun videokamerallasi
paina kevyesti kohtia
(HOME) 
(SETTINGS)  [GENERAL SET ]  [A.SHUT
OFF]  [NEVER] ja jätä videokamera kuvaustilaan
ilman videokasettia, kunnes akun varaus on kulunut
täysin loppuun (s. 69).
• Akun
kapasiteetti pienenee vähitellen ajan kuluessa
sitä koko ajan käytettäessä. Jos akun käyttöaika
lyhenee huomattavasti latausten välissä, on
luultavasti syytä hankkia videokameraan uusi akku.
• Akun käyttöaika vaihtelee sen säilytys- ja
käyttöolosuhteista sekä -paikasta riippuen.
Videokameran käsittelystä
Käytöstä ja käsittelystä
• Älä
käytä tai säilytä videokameraa ja sen
lisätarvikkeita seuraavissa paikoissa:
 Äärimmäisen kuumat, kylmät ja kosteat
paikat. Älä koskaan jätä niitä alttiiksi yli 60 °C:n
lämpötiloille, kuten suoraan auringonpaisteeseen,
lähelle lämmittimiä tai aurinkoon pysäköityyn
autoon. Niihin saattaa tulla toimintavikoja tai ne
voivat menettää muotonsa.
 Lähellä voimakkaita radioaaltoja tai säteilyä
tuottavia laitteita. Videokameraan voi tällöin
tuottavia laitteita. Videokamera ei tällöin
välttämättä pysty tallentamaan kunnolla.
 Lähellä AM-vastaanottimia ja videolaitteita.
Kuvaan ja ääneen saattaa tulla kohinaa.
 Hiekkarannalla tai muissa pölyisissä paikoissa.
Jos hiekka ja pöly pääsee videokameran
sisään, siihen voi tulla toimintahäiriöitä. Myös
sellaisia, joita ei voi korjata.
 Lähellä ikkunoita tai ulkona, jossa
nestekidenäyttö tai objektiivi voi tulla alttiiksi
suoralle auringonpaisteelle. Tämä vahingoittaa
nestekidenäyttöä.
• Käytä videokameraa 6,8 voltin (tasavirta) tai
7,2 voltin (akku) tai 8,4 V:n (verkko/latauslaitteen)
jännitteellä.
• Tasa- ja vaihtovirtakäytössä on käytettävä
ainoastaan käyttöohjeissa mainittuja lisävarusteita.
• Älä päästä videokameraa kastumaan esimerkiksi
sateesta tai merivedestä. Jos videokamera kastuu,
siihen voi tulla toimintavikoja. Myös sellaisia, joita
ei voi korjata.
• Jos jokin kiinteä esine tai nestettä pääsee
videokameran kotelon sisään, irrota videokamera
virtalähteestä ja tarkistuta se Sonya myyvässä
liikkeessä ennen seuraavaa käyttöä.
• Vältä videokameran kovakouraista käyttöä,
purkamista, muuntamista, kolhimista tai sen
vasaroimista, pudottamista tai päälle astumista.
Tämä koskee erityisesti sen objektiivia.
• Pidä POWER-kytkin OFF (CHG) -asennossa
silloin kun videokameraa ei käytetä.
• Älä kääri videokameraa esimerkiksi pyyheliinaan
ja käytä sitä. Lämpöä saattaa tällöin kerääntyä sen
sisään.
• Virtajohtoa irrottaessasi vedä siitä sen pistokkeesta
kiinni pitäen, älä vedä itse johdosta.
• Älä vahingoita virtajohtoa esimerkiksi asettamalla
jokin raskas esine sen päälle.
• Pidä metalliliittimet puhtaina.
• Pidä kauko-ohjain ja nappiparisto lasten
ulottumattomissa. Mikäli joku sattuisi nielaisemaan
pariston, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
• Mikäli paristosta on päässyt vuotamaan
elektrolyyttinestettä:
 Ota yhteys johonkin Sony-huoltoon.
 Pese pois ihollesi mahdollisesti päässyt neste.
 Ja jos nestettä on roiskahtanut silmillesi, pese se
pois runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
Lisätietoja
Akun kestosta
tulla toimintahäiriöitä.
 Lähellä voimakkaita radioaaltoja tai säteilyä
95
ýý Ellet käytä videokameraa pitkään
aikaan
• Kytke
siihen aika ajoin virta ja käytä sitä
toistamalla tai kuvaamalla kuvia noin 3
minuutin ajan.
• Käytä akku täysin loppuun ennen sen
asettamista säilöön.
Kosteuden tiivistyminen
Jos videokamera tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään, kosteutta voi tiivistyä sen
sisään. Videokamera ei tällöin välttämättä
toimi oikein.
ýý Jos kosteutta pääsee tiivistymään
videokameran sisään
Jätä videokamera "kuivumaan" noin
tunniksi virta päältä.
ýý Huomautus kosteuden
tiivistymisestä
Kosteutta voi tiivistyä videokameran sisään,
jos se tuodaan kylmästä lämpimään (tai
päinvastoin) tai jos videokameraa käytetään
kuumassa paikassa seuraavasti:
• Tuot
videokameran laskettelurinteestä
lämmityslaitteella lämmitettyyn paikkaan.
• Tuot videokameran ilmastoidusta autosta tai
huoneesta kuumaan ulkoilmaan.
• Käytät videokameraa myrskyn tai sadekuuron
jälkeen.
• Käytät videokameraa kuumassa ja kosteassa
paikassa.
ýý Miten kosteuden tiivistymisen
videokameran sisään voi estää?
Kun tuot videokameran kylmästä
lämpimään paikkaan, aseta se muovipussiin
ja sulje pussi tiiviisti. Ota videokamera esiin
pussista, kun ilman lämpötila muovipussin
sisällä on saavuttanut huoneen lämpötilan
(noin tunnin kuluttua).
Nestekidenäyttö
• Älä
paina liian voimakkaasti nestekidenäyttöä,
koska se voi vahingoittua.
• Jos videokameraa käytetään kylmässä
käyttöpaikassa, nestekidenäytössä voi näkyä
96
jälkikuva. Videokamerassa ei ole vikaa.
• Videokameraa
käytettäessä nestekidenäytön
takaosa voi kuumeta. Videokamerassa ei ole
vikaa.
ýý Nestekidenäytön puhdistaminen
Jos nestekidenäyttö on likaantunut
sormenjäljistä tai pölystä, suositamme
pehmeän puhdistusliinan käyttöä sen
puhdistukseen. Jos käytät nestekidenäytön
puhdistussarjaa (ei sisälly toimitukseen),
älä levitä puhdistusnestettä suoraan
nestekidenäytölle. Käytä nesteellä
kostutettua puhdistuspaperia.
ýý Kosketuspaneelin säätämisestä
(CALIBRATION)
Kosketusnäytön painikkeet eivät
välttämättä toimi oikein. Jos niin käy, toista
alla esitetty menettely. Videokameran
kytkemistä pistorasiaan toimitetulla
verkko/latauslaitteella suositellaan.
 Kytke videokamera päälle ja paina sen jälkeen
(HOME) -painiketta.
 Paina kevyesti kohtia
(SETTINGS) 
[GENERAL SET]  [CALIBRATION].
 Paina kevyesti 3 kertaa näytöllä näkyvää
kohtaa "X" "Memory Stick PRO Duo"
-muistikortin kulmalla tai vastaavalla. Merkin
"X" sijainti vaihtuu.
Paina kevyesti painiketta [CANCEL]
toiminnon peruuttamiseksi.
Ellet painanut ruutua oikeasta kohdasta,
yritä käynnistää kalibrointi uudelleen.
ŸŸ Huomautuksia
• Älä
käytä kalibroinnissa teräviä esineitä.
Seurauksena voi olla nestekidenäytön
vahingoittuminen.
• Et voi kalibroida nestekidenäyttöä, jos sitä on
kierretty tai jos se on suljettu näyttö ulospäin.
Kotelon käsittelemisestä
• Jos
videokameran kotelo on likaantunut,
puhdista videokameran runko pehmeällä,
kevyesti veteen kostutetulla liinalla ja pyyhi
sen jälkeen kotelon pinta kuivaksi kuivalla
pehmeällä liinalla.
• Vältä seuraavien aineiden tai menettelytapojen
käyttöä, koska ne voivat vahingoittaa
videokameran pintaa:
 Kemikaalien, kuten tinnerin, bentseenin,
alkoholin, kemiallisesti käsiteltyjen
kankaiden, hyönteismyrkyn ja
aurinkovoiteiden käyttö
 Videokameran käsittely edellä mainittuihin
aineisiin tahratuilla käsillä
 Kotelon jättäminen pitemmäksi aikaa
kosketuksiin kumi- tai vinyyliesineiden
kanssa
ladannut siihen asennetun, ladattavan
akun.
Vaikka esiasennetussa ladattavassa
paristossa ei olisikaan latausta, voit käyttää
videokameraa normaalisti niin kauan kuin
et halua tallentaa päiväystä kuvattuihin
kuviin.
ýý Menettelyt
Kytke videokamera pistorasiaan
toimitetulla verkko/latauslaitteella ja jätä
paristo latautumaan POWER-kytkimen
ollessa asetettuna OFF (CHG) -asentoon
vähintään 24 tunniksi.
Objektiivin käsittelystä ja säilyttämisestä
Lisätietoja
• Pyyhi
objektiivi puhtaaksi pehmeällä liinalla
seuraavissa tapauksissa:
 Silloin kun sen pinnalla näkyy sormenjälkiä.
 Kuumissa ja kosteissa paikoissa
 Objektiivin oltua alttiina suolaiselle ilmalle
esim. meren rannalla.
• Säilytä videokameraa hyvin tuuletetuissa
paikoissa, jossa ei ole huomattavasti pölyä eikä
likaa.
• Homeen muodostumisen estämiseksi puhdista
objektiivi aika ajoin edellä kuvatulla tavalla.
Videokameraa suositellaan käytettäväksi
kerran kuukaudessa sen parhaan mahdollisen
käyttökunnon takaamiseksi pitkällä tähtäimellä.
Esiasennetun ladattavan pariston
lataamisesta
Videokamerassasi on esiasennettu ladattava
paristo päiväyksen, kellonajan ja muiden
asetusten säilyttämiseksi muistissa myös
silloin kun POWER-kytkin on asennossa
OFF (CHG). Esiasennetussa ladattavassa
akussa on aina varaus silloin kun
videokamera on kytkettynä pistorasiaan
verkko/latauslaitteen avulla tai silloin kun
akku on kiinnitettynä videokameraan.
Ladattava paristo menettävä varauksensa
kokonaan noin 3 kuukaudessa, ellei
videokameraa käytetä laisinkaan. Käytä
videokameraa sen jälkeen kun olet
97
Tavaramerkeistä
Lisenssiä koskevia huomautuksia
• "Handycam"
ja
ovat Sony
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• "Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo", "
", "Memory Stick PRO Duo",
"
", "Memory Stick PROHG Duo", "
"
“Memory Stick Micro", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory
Stick" ja "MagicGate Memory Stick Duo"
ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• "InfoLITHIUM" on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• "BIONZ" on Sony Corporationin tavaramerkki.
• Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
• Dolby Digital 5.1 Creator on Dolby
Laboratoriesin tavaramerkki.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Vista
ja DirectX ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja muissa
maissa.
• Intel, Intel Core, ja Pentium ovat Intel
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
USA:ssa ja muissa maissa.
• Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat
ovat Adobe Systems Incorporatedin joko
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
USA:ssa ja/tai muissa maissa.
KAIKKI TÄMÄN TUOTTEEN MUU KÄYTTÖ
KUIN KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAINEN
KÄYTTÖ MILLÄÄN TAVALLA,
JOKA ON YHTEENSOPIVA MPEG-2STANDARDIN KANSSA PAKATUN MEDIAN
KUVATIETOJEN KOODAAMISEKSI,
ON NIMENOMAAN KIELLETTY ILMAN
MPEG-2-PATENTTISALKUN MUKAISTA
SOVELLETTAVAA PATENTTIA , JOHON SAA
LISENSSIN OSOITTEESTA: MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
Videokameraasi on asennettu ohjelmat
"C Library", "Expat", "zlib" ja "libjpeg".
Toimitamme tämän ohjelman tekijänoikeuden
omistajan kanssa tehtyjen sopimusten
pohjalta. Perustuen näiden sovellusohjelmien
tekijänoikeuden omistajien vaatimuksiin meillä
on velvollisuus informoida teitä seuraavista
asioista. Lue seuraavat kappaleet.
Lue CD-ROM-levyn "License"-kansiossa oleva
tiedosto "license1.pdf". Ohjelmistoja "C Library",
"Expat", "zlib" ja "libjpeg" koskevat lisenssit ovat
luettavissa (englanniksi).
Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet saattavat
olla niitä käyttävien yritysten tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sen lisäksi ei ™ ja
"®" -symboleja toisteta joka kerta erikseen tässä
käsikirjassa.
98
GNU GPL/LGPL -sovellusohjelmista
Videokameran toimitukseen sisältyvät ohjelmat,
jotka on kelpuutettu seuraavaan GNU General
Public License -lisenssiin (tämän jälkeen "GPL")
tai GNU Lesser General Public License -lisenssiin
(tämän jälkeen "LGPL").
Täten tiedotamme, että sinulla on oikeus käyttää,
muuntaa ja jakaa edelleen näiden ohjelmistojen
lähdekoodia toimitettujen GPL/LGPL-lisenssien
ehtojen pohjalta.
Lähdekoodi annetaan verkkosivustolla. Käytä
seuraavaa URL:ää sen lataamiseen Lähdekoodia
ladatessasi valitse DCR-DVD810 malliksi
videokamerallesi.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Suosittelemme, että et ottaisi yhteyttä meihin
ohjelmakoodin sisällön suhteen.
Lue CD-ROM-levyn "License" -kansion tiedosto
"license2.pdf". "GPL" ja "LGPL"-ohjelmistojen
lisenssit ovat luettavissa englanninkielisinä.
PDF-tiedoston käyttämiseksi tarvitaan Adobe
Reader -ohjelmaa. Ellei sitä ole asennettu
tietokoneeseesi, voit ladata sen Adobe Systemsin
verkkosivulta:
http://www.adobe.com/
Pikaopas
Osien ja säädinten sijainti
Suluissa ( ) olevat numerot ovat sivunumeroita.
Moottorizoomin vipu (27, 33)
PHOTO-painike (22, 26)
QUICK ON -painike (27)
 /CHG-valo (lataus) (13)
ACCESS-valo (Kiintolevy) (25)
DC IN -liitäntä (13)
AV-kauko-ohjaimen liitäntä (35, 47)
 (USB) -liitäntä (48, 50)
DCR-SR210E: vain toisto
Pikaopas
Olkahihnan koukut
Kiinnitä olkahihna (ei sisälly
toimitukseen) näihin koukkuihin.
Otehihna (19)
99
Aktiivinen lisälaitekenkä
Aktiivinen lisälaitekenkä syöttää virtaa
lisätarvikkeisiin, kuten videovaloon,
salamaan tai mikrofoniin. Lisälaite
voidaan kytkeä päälle tai päältä
videokameran POWER-kytkimellä. Lue
lisätietoja lisälaitteen käyttöohjeista.
Aktiivisessa lisälaitekengässä on
turvaliitin lisälaitteen kiinnittämiseksi
turvallisesti. Paina lisälaite sen
kiinnittämiseksi kengän pohjaan ja
kiristä kiinnitysruuvi. Lisälaitteen
pois ottamiseksi löysää ruuvia ja paina
lisälaitetta alaspäin ja vedä se ulos.
• Kuvatessasi
liikkuvia kuvia silloin kun
lisälaitekenkään on kiinnitetty ulkoinen
salama (ei sisälly toimitukseen), kytke
virta ulkoisesta salamasta latausäänen
aiheuttaman melun tallentumisen
estämiseksi.
• Ulkoista salamaa (ei sisälly toimitukseen)
ei voi käyttää yhtä aikaa sisäänrakennetun
salaman kanssa.
• Kun ulkoinen mikrofoni (ei sisälly
toimitukseen) on kytketty lisälaitekenkään,
se on etusijalla sisäisen mikrofonin suhteen.
100
Sisäänrakennettu mikrofoni (27)
Active Interface Shoe -yhteensopiva
mikrofoni (ei sisälly toimitukseen)
on käytössä etusijalla se paikalleen
kytkettäessä.
Kauko-ohjain/infrapunaportti
Osoita kauko-ohjaimella (s. 103).
videokameran kauko-ohjaimen anturia
videokameran käyttämiseksi
Kaiutin
Äänenvoimakkuudensäädöstä on
lisätietoja s. 31.

(VIEW IMAGES) -painike (23, 30)
NIGHTSHOT-kytkin (28)

(HOME)-painike (10, 56)
Zoom-painikkeet (27, 33)
START/STOP-painike (22, 25)
RESET-painike
Palauttaa alkuasetuksiin kaikki asetukset,
päiväys ja kellonaika mukaan lukien.
Pikaopas
Nestekidenäyttö/kosketuspaneeli (19)
ACCESS-valo ("Memory Stick PRO
Duo") (21)
Akku (13)
 (Liikkuvat kuvat) /(Still-kuvat)
-tilavalo (17)
POWER-kytkin (17)

(DISC BURN) -painike (37)
Memory Stick Duo -muistikorttipaikka (21)
EASY-painike (22)
DISP/BATT INFO -painike (14, 19)
(taustavalo) -painike (28)
101
Handycam-asema:
Salama

Objektiivi (Carl Zeiss -objektiivi) (3)
Liitäntä
Jalustaliitäntä
Kiinnitä jalusta (lisätarvike:
videokameraan kiinnitettäessä jalustan
kiinnitysruuvin tulee olla lyhyempi kuin
5,5 mm) .
 (USB) -liitäntä (50)
DCR-SR210E: vain toisto
BATT-kytkin (akun irrotus) (14)
102
(DISC BURN) -painike (37)
A/V OUT -liitäntä (35, 47)
DC IN -liitäntä (13)
Kauko-ohjain
 /  /  /  / ENTER-painikkeet
Painaessasi mitä tahansa painiketta
[VISUAL INDEX] -näytöltä tai
toistolistalta, oranssinen kehys ilmestyy
nestekidenäytölle. Valitse haluttu
painike tai yksikkö painikkeilla
 /  /  / , ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta valinnan
vahvistamiseksi.
ŸŸ Huomautuksia
• Ota
pois eristysliuska ennen kauko-ohjaimen
käyttöä.
Eristysliuska
DATA CODE -painike (64)
Näyttää kuvattujen kuvien päiväyksen
ja kellonajan tai kameran asetustiedot
tätä painiketta toiston aikana
painettaessa.
SCAN/SLOW -painikkeet (23, 31)
  (Edellinen/seuraava)
-painikkeet (24, 31)
PLAY -painike (23, 31)
STOP-painike (23, 31)
Kauko-ohjaimen pariston vaihtaminen
 Samalla kun painat vipua, aseta sormen kynsi
aukkoon paristokotelon ulos vetämiseksi.
 Aseta paikalleen uusi paristo sen + -puoli
ylöspäin.
 Aseta paristokotelo takaisin kaukoohjaimeen. Se napsahtaa kiinni ollessaan
oikein paikallaan.
Pikaopas
PHOTO-painike (22, 25)
Ruutukuva, joka tulee esiin tätä
painiketta painettaessa, tallennetaan
still-kuvana.
• Osoita
kauko-ohjaimella videokameran kaukoohjaimen anturia sen käyttämiseksi (s. 100).
• Jos kauko-ohjaimesta ei ole lähetetty mitään
komentoja tietyn ajan sisällä, oranssikehys
häviää näytöstä. Painaessasi uudelleen jotakin
painikkeista  /  /  /  tai ENTERpainiketta, kehys ilmestyy paikkaan, jossa se
näkyi viimeksi.
• Et voi valita tiettyjä painikkeita
nestekidenäytöltä painikkeilla  /  /  / .
DISPLAY-painike (14)
Lähetin
START/STOP-painike (22, 25)
Välilehti
Moottorizoomin painikkeet (27, 33)
PAUSE-painike (23, 31)
VISUAL INDEX -painike (23, 30)
Näyttää [VISUAL INDEX] -näytön
painiketta toiston aikana painettaessa.
103
VAROITUS
Paristo voi räjähtää väärinkäsittelyn
yhteydessä. Älä lataa, pura tai hävitä
avotulessa.
• Kun
litiumparisto heikkenee, kauko-ohjaimen
toimintaetäisyys saattaa lyhentyä tai kaukoohjain ei välttämättä enää toimi oikein. Tällöin
vaihda paristo Sony CR2025-litiumparistoon.
Toisentyyppisen pariston käyttö voi aiheuttaa
tulipalon tai räjähdyksen.
104
Kuvauksen/toiston aikana näkyvät ilmaisimet
Liikkuvien kuvien kuvaus
HOME-painike (9, 56)
Akun jäännösaika (arvioitu) (14)
Kuvaustila ([STBY] (valmiustila) tai
[REC] (kuvaus))
Kuvaustila (HQ/SP/LP) (58)
Tallennus/toistomedia (20)
(Laskuri (tuntia: minuuttia: sekuntia)
Jäljellä oleva kuvausaika
Still-kuvien tallennus
OPTION-painike (71)
FACE DETECTION (61)
VIEW IMAGES -painike (23, 30)
Face Index -asetus (61)
5.1-kanavainen äänitys
Kuvakoko (62)
Liikkuvien kuvien katseleminen
Tallennettavien still-kuvien arvioitu
määrä ja media/Still-kuvien
tallennuksen aikana
Return-painike
Toistotila
Parhaillaan toistettavan liikkuvan kuvan
numero/Kuvattujen liikkuvien kuvien
kokonaismäärä
Videotoimintopainikkeet (23, 30)
Datatiedoston nimi
Still-kuvien katseleminen
Pikaopas
Edellinen/seuraava-painike (23, 30)
Parhaillaan toistettavan still-kuvan
numero/Tallennettujen still-kuvien
kokonaismäärä
Toistokansio
Näytetään ainoastaan silloin kun stillkuvien tallennusmedia on "Memory
Stick PRO Duo".
Diaesityspainike (34)
VISUAL INDEX -painike (23, 30)
105
Ilmaisimet muutoksia tehtäessä
Seuraavat ilmaisimet tulevat esiin
kuvauksen/toiston aikana ilmoittamaan
videokameran asetuksista.
Ylävasen
Yläoikea
Ilmaisin
Merkitys
Super NightShot (76)
Hidas värisuljin (76)
PictBridge-yhteys (50)

Varoitus (86)
Ala
Ilmaisin
Keskusta
Ala

Merkitys
AUDIO MODE (58)
Kuvaus itselaukaisimella (77)
Salama/REDEYE REDUC (63)
MICREF LEVEL -matala (77)
WIDE SELECT (59)
BLT-IN ZOOM MIC (77)
Yläoikea
Ilmaisin
Merkitys
Fader (76)
Nestekidenäytön taustavalo
päältä (19)
Putoamisilmaisin päältä (69)
Putoamisilmaisin
aktivoitunut (69)
Still-kuvia varten valittu
media (20)
Keskusta
Ilmaisin
Merkitys
KUVAKOKO (62)
Diaesityksen asetus (34)
Yökuvaus (28)
106
Kuvatehoste (77)
Digitaalitehoste (77)
Käsitarkennus (73)
SCENE SELECTION
(74)
Ylävasen
Ilmaisin
Merkitys


Taustavalo (25)
Valkotasapaino (75)
SteadyShot päältä (59)
EXPOSURE (74)/
SPOT METER (74)
TELE MACRO (73)
ZEBRA (60)
Face Index -asetus (32)
FACE DETECTION (61)
CONVERSION LENS
(61)
µµ Vihjeitä
• Ilmaisimet ja niiden sijainti ovat arviomääräisiä
ja poikkeavat todellisuudessa käytetyistä.
Datakoodi tallennuksen aikana
Tallennuspäiväys ja kellonaika tallentuvat
mediaan. Niitä ei näytetä näytöllä
kuvauksen aikana. Voit kuitenkin tarkistaa
ne [DATA CODE] -toiminnolla toiston
aikana (s. 64).
Sanasto
ýý 5.1-kanavainen surround
Järjestelmä, jossa ääni toistetaan 6 kaiuttimella,
3:lla edestä (vasen, keski, oikea) ja 2:lla takaa
(oikea ja vasen) ja alabassoja toistava subwoofer
lasketaan 0,1 kanavaksi, joka toistaa 120 Hz:n tai
matalampia ääniä.
ýý Dolby Digital
ýý VBR
VBR on lyhenne sanoista Variable Bit
Rate ja merkitsee tallennusformaattia, joka
automaattisesti säätää käytettyä bittinopeutta
(tallennusdatan määränä tietyn ajanjakson sisällä)
kuvattavan otoksen tilan mukaisesti. Nopeasti
liikkuvat kuvat vaativat suuren kiintolevytilan
tarkan kuvan tuottamiseksi, jolloin kiintolevyn
jäljellä oleva tallennusaika on lyhyempi.
Audiokoodausjärjestelmä (pakkaus), jonka on
kehittänyt Dolby Laboratories Inc.
ýý Dolby Digital 5.1 Creator
Dolby Laboratories Inc:n kehittämä
äänenpakkaustekniikka, jolla ääntä pakataan
tehokkaasti äänenlaadusta tinkimättä.
Korkealaatuinen ääni pakataan tehokkaasti, ja
toiminto mahdollistaa 5.1-kanavaisen surroundäänentoiston.
ýý Datan pirstoutuminen
Kiintolevyn tila, jossa kaikki tiedostot jakautuvat
eri osiin ympäri mediaa. Kuvia ei tällöin
välttämättä saa tallennetuksi oikein. Voit ratkaista
tilanteen suorittamalla [MEDIA FORMAT]
-toiminnon (s. 53).
ýý JPEG
ýý MPEG
MPEG on lyhenne sanoista Moving Picture
Experts Group, joka merkitsee (liikkuvien)
videokuvien (kuvanpakkaus) ja äänen
koodauksen standardistoa. Sen formaatteja
ovat MPEG1 ja MPEG2. Videokamera tallentaa
liikkuvat kuvat SD-kuvanlaadulla (normaali
kuvanlaatu) MPEG2-formaatissa.
Pikaopas
JPEG on lyhenne sanoista Joint Photographic
Experts Group, joka on still-kuvadatan
pakkausstandardi (datatilan vähennys).
Videokamera tallentaa still-kuvat JPEG
-formaatilla.
ýý Pienoiskuva
Pienennetyt kuvat, jotka mahdollistavat useiden
kuvien katselemisen samanaikaisesti. [VISUAL
INDEX], [ INDEX] ja [ INDEX] käyttävät
hyväkseen pienoiskuvanäyttöjärjestelmää.
107
Hakemisto
Symbols
4:3........................................36, 59
6IMAGES.................................65
12IMAGES...............................65
16:9............................................36
16:9 WIDE................................59
COLOR SLOW SHTR (Hidas
värisuljin).................................76
FIREWORKS...........................74
CONVERSION LENS............61
FLASH MODE........................60
COPIES.....................................50
D
A
Datan pirstoutuminen..........107
ADD by date............................45
Akku....................................13, 14
DATE/TIME......................50, 64
“Memory Stick
PRO Duo”........................53
D.EFFECT (Digitaalitehoste).77
G
DELETE
GENERAL SET........................69
Liikkuvat kuvat................38
Päiväyksen perusteella....39
Akun lataaminen.....................13
Still-kuvat.........................39
GUIDEFRAME.......................60
H
AREA SET................................68
DELETE ALL...........................39
Handycam-asema............13, 102
A.SHUT OFF (Automaattinen
virrankatkaisu).........................69
DEMO MODE.........................69
HELP.........................................10
Diaesitys....................................34
HOME MENU.....................9, 56
AUDIO MODE.......................58
DIGITAL ZOOM....................59
CLOCK/LANG................68
AUTO SLW SHUTTR
(Automaattinen hidas suljin).59
DISPLAY..................................65
GENERAL SET................69
A/V-liitäntäkaapeli..................12
DISP OUTPUT........................67
MOVIE SETTINGS........58
DIVIDE....................................44
OUTPUT SETTINGS.....67
DROP SENSOR.......................69
PHOTO SETTINGS.......62
Dual Rec...................................28
SETTINGS-työkalu.........56
AV-kauko-ohjaimen liitäntä.35
A/V-liitäntäkaapeli............35, 47
A/V OUT -liitäntä.............35, 47
SOUND/DISP SET.........66
Äänenvoimakkuuden
säätäminen...............................31
E
B
EDIT..........................................44
Backup.........................See Save
BEACH.....................................75
BEEP.........................................66
BLACK FADER.......................76
BLT-IN ZOOM MIC..............77
B&W..........................................77
VIEW IMAGES SET.......64
Easy Handycam.......................22
Editointi....................................38
Icon..........See Display indicators
IMAGE SIZE............................62
ERASE.......................................46
INDOOR..................................75
ERASE ALL..............................46
“InfoLITHIUM”-akku............94
Eristysliuska...........................103
Itsediagnoosinäyttö.................86
Esiasennettu ladattava akku...97
CALIBRATION.......................96
F
CLOCK/LANG........................68
CLOCK SET.............................17
I
EMPTY.....................................54
EXPOSURE..............................74
CANDLE..................................74
HQ.............................................58
Videokamerasta...............44
C
CAMERA DATA....................64
108
Kiintolevy.........................53
DATA CODE...................64, 106
Akkutiedot................................14
Alkuperäinen...........................45
FOCUS......................................73
FORMAT
21-pinninen sovitin.................36
ADD..........................................45
FLASH LEVEL.........................61
J
Jäljellä oleva
Akku..................................14
FACE DETECTION...............61
Kiintolevy.........................52
Face Index -asetus...................61
“Memory Stick
PRO Duo”........................52
FADER......................................76
FILE NO. (Tiedostonumero).62
Jalusta......................................102
JPEG..................................92, 107
Päiväysindeksi..........................33
M
Maailman aikaerot..................91
K
Kansio.......................................92
Kasvoindeksi............................32
Kauko-ohjain.........................103
Kopiointi...................................47
Kopiointi videonauhuriin tai
DVD/HDD-tallentimiiin.......47
MANAGE MEDIA -työkalu.. 52
Media-asetus............................20
MEDIA INFO..........................52
Memory Stick
-muistikortti.........................2, 93
Kuvaaminen.......................22, 25
Kuvanhallintatiedostot...........92
Kuvatietokantatiedoston
korjaus......................................55
Kuvausaika...............................15
Kuvien katseleminen tv:stä....35
PASTEL....................................77
PB-zoom...................................33
peilitila......................................29
PHOTO CAPTURE................41
PHOTO COPY........................43
“Memory Stick Duo”..............93
PHOTO SETTINGS...............62
Tallennettava
kuvamäärä........................62
PictBridge.................................50
Kosteuden tiivistyminen........96
Kunnossapito...........................93
PAL............................................90
Memory Stick Duo
-muistikortin sovitin...............93
“Memory Stick
PRO Duo”..........................21, 93
“Memory Stick PRO Duo”
Tallennettava kuvamäärä.......62
“Memory Stick
PROHG Duo”..........................93
PICT.EFFECT
(Kuvatehoste)...........................77
Pienoiskuva............................107
Pienoiskuvaindeksi.................32
Pistorasia..................................13
PLAYLIST EDIT.....................45
PORTRAIT..............................75
MICREF LEVEL......................77
Q
MOVE.......................................46
Laajakulma...............................27
QUICK ON..............................27
MOVIE DUB...........................42
LANDSCAPE...........................75
QUICK ON STBY...................69
MOVIE SETTINGS................58
LANGUAGE SET..............18, 68
MPEG.....................................107
Latausaika.................................15
R
MPEG2.....................................92
REC MODE.............................58
L
LCD BL LEVEL.......................82
LCD BRIGHT..........................66
LCD COLOR...........................66
LCD PANEL............................67
Liikkuva kuva.....................22, 26
kuvaus...............................26
N
Näytön ilmaisimet.................105
Nestekidenäytön paneeli........19
Nestekidenäytön taustavalo...19
NIGHTSHOT LIGHT............59
O
Kuvaustila.........................58
Oikea kuvausasento................25
Liikkuvien kuvien
kopiointi...........................42
ONE PUSH..............................75
Liitännät
OLD MOVIE...........................77
OPTION MENU.....................71
Muut laitteet.....................47
Otehihna...................................19
Tulostin.............................50
(OTHERS)-työkalu.................38
Tv.......................................35
OUTDOOR..............................75
LP...............................................58
OUTPUT SETTINGS.............67
P
RECORD SOUND..................29
REDEYE REDUC..............61, 63
REMAINING SET (Liikkuvat
kuvat)........................................60
REMOTE CTRL (Kaukoohjain).......................................69
RESET-painike......................101
Quick Reference
LCD BL LEVEL
(Nestekidenäytön taustavalon
taso)...........................................66
S
SCENE SELECTION..............74
SELF-TIMER...........................77
SEPIA........................................77
SERIES......................................62
SETTINGS-työkalu.................56
SIZE...........................................50
SLIDE SHOW SET..................34
SMTH SLW REC.....................29
SNOW.......................................75
109
SOUND/DISP SET.................66
Tulostus....................................50
SP...............................................58
Tv...............................................35
SPOT FOCUS..........................73
Tv:n värijärjestelmä.................90
SPOTLIGHT............................75
TV TYPE............................36, 67
SPOT METER (Monipuolinen
pistemittari)..............................74
TWILIGHT..............................74
STEADYSHOT........................59
Still-kuva.............................22, 26
IMAGE SIZE....................62
Kuvaus..............................26
Still-kuvatiedostot...........92
Still-kuvien kopiointi......43
SUMMERTIME.......................68
SUNRISE&SUNSET...............74
SUPER NIGHTSHOT............76
S VIDEO -johto.................35, 47
S VIDEO -liitäntä....................35
U
USB-johto.................................12
USB CONNECT......................92
USB-johto.................................48
USB-liitäntä......................99, 102
USB SELECT......................48, 50
Käyttö ulkomailla....................90
V
Varoitusilmaisimet..................86
Varoitustiedotteet....................87
T
Tallennettava kuvamäärä.......62
Tallennus..................................37
VBR.........................................107
Verkko/latauslaite...................13
Tallennusväline........................20
Videonauhuri tai DVD/HDDtallentimet................................47
Tasavirtapistoke.......................13
VIEW IMAGES SET...............64
Taustavalo................................29
Virtajohto.................................13
Tavaramerkki...........................98
VISUAL INDEX................23, 30
Tekijänoikeudet...................3, 98
VOLUME...........................31, 66
Telekuvaus................................27
V-OUT/PANEL.......................67
TELE MACRO.........................73
Tiedosto....................................92
W
Tiedostotarkenne....................92
TIMING...................................29
WHITE BAL.
(Valkotasapaino).....................75
Toimitetut lisätarvikkeet........12
WHITE FADER......................76
Toisto..................................23, 30
WIDE SELECT........................59
Toistoaika.................................15
Toistolista.................................45
ERASE...............................46
ERASE ALL......................46
Y
Yökuvaus..................................28
Luominen.........................45
Z
MOVE...............................46
ZEBRA......................................60
Toisto................................45
110
TWILIGHT PORT..................74
Tulostin.....................................50
Zoomaus...................................27
ZOOM LINK...........................65
Download PDF

advertising