Sony | NEX-5 | Sony NEX-5 Käyttöohjeet

NEX-3/NEX-5/NEX-5C
Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on ”Käyttöoppaassa” ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn ”α Käsikirjassa”.
© 2010 Sony Corporation
A-DRJ-100-12(1)
C:\data\CX75100_3D_FI\ADRJ100111\01FI-NEX5U2\020FUN.fm
master: Right
3D-toiminnot
Tämän kameran [3D-pyyhkäisypan.]-tilassa kuvattuja 3D-kuvia voi toistaa vain 3Dtelevisiossa. Tämän kameran nestekidenäytössä ja muissa kuin 3D-televisioissa kuvat
toistetaan normaaleina yksittäiskuvina.
Kuvaaminen
Kun haluat ottaa 3D-kuvan, tee kameralla
pyyhkäisyliike kuvassa näkyvällä tavalla.
Katselu
1 HDMI-liitäntään
Liitä kamera 3D-televisioon HDMI-kaapelilla
(myydään erikseen) (sivu 9).
HDMI-kaapeli
2 HDMIliittimeen
z 3D-kuvan tiedostonimi
3D-kuva koostuu JPEG- ja MPO-tiedostoista.
Jos tuot [3D-pyyhkäisypan.]-tilassa kuvattuja kuvia tietokoneeseen, seuraavat kuvatiedot
tallennetaan samaan tietokoneen kansioon.
• DSC0sss.jpg
• DSC0sss.mpo
Jos poistat 3D-kuvan JPEG- tai MPO-tiedoston, 3D-kuvan toistaminen ei onnistu.
Huomautus
• Tällä kameralla tallennettujen 3D-kuvien katselu 3D-yhteensopivassa näytössä voi aiheuttaa epämukavia
oireita, kuten silmien rasittumista, pahoinvointia tai väsymystä. 3D-kuvia katseltaessa säännölliset tauot
ovat suositeltavia. Koska taukojen tarve ja väli on jokaisella erilainen, toimi taukojen suhteen niin kuin
sinulle parhaiten sopii. Jos voit pahoin, lopeta 3D-kuvien katselu ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
Tutustu myös liitetyn laitteen tai kameran kanssa käytetyn ohjelmiston käyttöohjeisiin. Lapsen (etenkin
alle kuusivuotiaan) näkö on aina haavoittuvainen. Ennen kuin annat lapsen katsoa 3D-kuvia, keskustele
asiantuntijan, kuten lastenlääkärin tai silmälääkärin, kanssa. Huolehdi siitä, että lapset noudattavat yllä
mainittuja varotoimia.
2FI
NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C
A-DRJ-100-11(1)
C:\data\CX75100_3D_FI\ADRJ100111\01FI-NEX5U2\020FUN.fm
master: Right
Päivitykseen sisältyvät 3Dtoiminnot
Tämä laiteohjelmapäivitys lisää uusia toimintoja valikkoon.
Valikko
Uudet valikkokohteet
Toiminnot
Kuvaustila
3D-pyyhkäisypan.
Asettaa 3D-kuvaustilan.
Kamera
3D-pan. suunta
Asettaa 3D-kuvien kuvaussuunnan.
Kuvakoko
3D-panoraama: Kuvakoko
Valitsee 3D-kuvien koon.
Toisto
Kuvaesitys t Kuvatyyppi
Toistaa vain 3D-kuvat automaattisesti
kameraan liitetyssä 3D-televisiossa.
Toisto
3D-katselu
Toistaa 3D-kuvat kameraan liitetyssä
3D-televisiossa.
3FI
NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C
A-DRJ-100-11(1)
C:\data\CX75100_3D_FI\ADRJ100111\01FI-NEX5U2\020FUN.fm
master: Right
3D-pyyhkäisypan.
Mahdollistaa 3D-kuvan luomisen sommitelluista kuvista.
1 [Valikko] t [Kuvaustila] t [3D-pyyhkäisypan.].
2 Osoita kamera kohteen reunaan ja paina
suljinpainike kokonaan alas.
Tätä osaa ei kuvata.
3 Panoroi kamera loppuun saakka
nestekidenäytön opastusta noudattaen.
Opastuspalkki
Huomautuksia
• Jos et ehdi panoroida kameraa koko kohteen alueelta annetussa ajassa, sommiteltuun kuvaan tulee
harmaa alue. Suosittelemme, että kameraa panoroidaan 180 astetta noin kuuden sekunnin kuluessa, kun
E18–55 mm:n objektiivia käytetään laajakuva-asennossa (18 mm). Kun käytät teleobjektiiviasentoa,
panoroi kameraa hitaammin.
• Jos otat 3D-kuvan zoom-objektiivin T-puolta käyttäen, harmaat alueet voivat toistua useammin tai
kuvaus voi keskeytyä. Zoom-objektiivilla kuvattaessa on suositeltavaa käyttää W-puolta.
• Kamera jatkaa kuvaamista [3D-pyyhkäisypan.]-tallennuksen ajan ja suljin napsuu kuvauksen loppuun
saakka.
• Koska useita kuvia liitetään toisiinsa, liitettävä osa ei tallennu tasaisesti.
• Jos valoa on vähän, 3D-panoraamakuvat voivat sumentua.
• Välkkyvässä valossa, kuten loistevalossa, yhdistetyn kuvan kirkkaus tai väri ei ole aina sama.
• Kuvaus ei onnistu, jos 3D-panoraamakuvauksen kuvauskulma sekä kulma, jossa tarkennus ja valotus on
asetettu painamalla suljinpainike puoliväliin (AE/AF-lukitus), ovat kirkkaudeltaan, väriltään ja
tarkennukseltaan kovin erilaisia. Jos näin käy, vaihda lukituskulmaa ja kuvaa uudelleen.
• [3D-pyyhkäisypan.] ei sovellu kuvaukseen, jos kuvataan
– liikkuvia kohteita
– liian lähellä kameraa olevia kohteita
– kohteita, joissa ilmenee toistuva kuvio, kuten tiiliseinää, ja vähäkontrastisia kohteita, kuten taivasta,
hiekkarantaa tai nurmikkoa
– kohteita, jotka ovat jatkuvassa muutostilassa, kuten aaltoja tai vesiputouksia.
– kohteita, kun auringon- tai sähkövalo on merkittävästi kirkkaampi kuin ympäristö.
• [3D-pyyhkäisypan.]-tallennus voi keskeytyä seuraavissa tilanteissa:
– Kameraa panoroidaan liian nopeasti tai hitaasti.
– Kamera tärisee liikaa.
• 3D-kuva koostuu JPEG- ja MPO-tiedostoista. Jos poistat 3D-kuvan JPEG- tai MPO-tiedoston, 3D-kuvan
toistaminen ei onnistu.
• Voit panoroida kameraa vain vaakasuunnassa, kun kuvaat 3D-pyyhkäisypanoraamakuvia.
4FI
Jatkuu r
NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C
A-DRJ-100-11(1)
C:\data\CX75100_3D_FI\ADRJ100111\01FI-NEX5U2\020FUN.fm
master: Right
z 3D-kuvien kuvausvihjeitä
Panoroi kameraa kaaressa tasaisella
nopeudella nestekidenäytön osoittamaan
suuntaan. Ota seuraavat seikat huomioon.
Panoroi noin puolet hitaammin kuin
normaalissa pyyhkäisypanoraamakuvauksessa.
• Kuvaa paikallaan olevia kohteita.
• Huolehdi siitä, että kohteen ja taustan välillä on riittävästi
etäisyyttä.
• Ota 3D-kuvia kirkkaassa valaistuksessa, esimerkiksi
ulkona.
• Määritä valotusohjelma ja paina suljinpainike puoliväliin,
jotta voit lukita tarkennuksen, valotuksen sekä
valkotasapainon. Paina sitten suljinpainike kokonaan
pohjaan ja panoroi kameraa.
• Zoom-objektiivilla kuvattaessa on suositeltavaa käyttää Wpuolta.
5FI
NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C
A-DRJ-100-11(1)
C:\data\CX75100_3D_FI\ADRJ100111\01FI-NEX5U2\020FUN.fm
master: Right
3D-pan. suunta
Valitsee suunnan, johon kameraa panoroidaan 3D-pyyhkäisypanorointikuvia
kuvattaessa.
1 [Valikko] t [Kamera] t [3D-pan. suunta] t haluttu tila.
(Oikea)
Panoroi kameraa vasemmalta oikealle.
(Vasen)
Panoroi kameraa oikealta vasemmalle.
6FI
NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C
A-DRJ-100-11(1)
C:\data\CX75100_3D_FI\ADRJ100111\01FI-NEX5U2\020FUN.fm
master: Right
Kuvakoko
Asettaa kameran kuvaamaan 3D-pyyhkäisypanorointikuvia.
1 [Valikko] t [Kuvakoko] t [3D-panoraama: Kuvakoko] t haluttu tila.
(16:9)
Vaaka: 1920 × 1080
Vaaka: 4912 × 1080
(Vakio)
Vaaka: 7152 × 1080
(Leveä)
z Vihjeitä kuvakoon valitsemiseen
3D-kuvat näkyvät eri tavalla sen mukaan, mikä tila on valittuna.
16:9
Vakio
Leveä
Kun [Vakio] tai [Leveä] on valittuna, kuvia vieritetään kiekkopainikkeen keskiosaa
painettaessa.
7FI
NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C
A-DRJ-100-11(1)
Kuvatyyppi
Toistaa vain 3D-kuvia kuvaesityksenä kameraan liitetystä 3D-televisiosta.
1 [Valikko] t [Toisto] t [Kuvaesitys] t [Kuvatyyppi] t haluttu tila.
Kaikki
Toistaa kaikki muistikortilla olevat yksittäiskuvat normaaleina
yksittäiskuvina.
Näytä vain 3D
Toistaa vain 3D-kuvat.
8FI
C:\data\CX75100_3D_FI\ADRJ100111\01FI-NEX5U2\020FUN.fm
master: Right
3D-katselu
Jos haluat katsoa kameralla otettuja 3D-panoraamakuvia 3D-televisiossa, tee seuraavat
toimet.
Liitä kamera 3D-televisioon HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).
1 Liitä kamera 3D-televisioon HDMI-kaapelilla
(myydään erikseen).
2 [Valikko] t [Toisto] t [3D-katselu] t
[OK].
Kameralla otetut 3D-panoraamakuvat tulevat näkyviin
televisioruudulle.
Kun [Vakio] tai [Leveä] on valittuna, voit vierittää 3Dpanoraamakuvia painamalla kiekkopainikkeen
keskiosaa.
1 HDMI-liitäntään
HDMI-kaapeli
2 HDMIliittimeen
Huomautuksia
• Kun valitset [3D-katselu]-tilan, vain 3D-kuvat näytetään.
• Älä liitä kameraa ja liitettäviä laitteita lähtöliittimiä käyttäen. Kun kamera ja televisio liitetään
lähtöliittimiä käyttäen, videon- ja äänentoisto eivät toimi. Tällainen kytkentä voi myös aiheuttaa
ongelmia kamerassa ja/tai siihen liitetyissä laitteissa.
• Tämä toiminto ei välttämättä toimi oikein kaikissa televisioissa. Ongelmia voivat olla esimerkiksi, että
televisiosta ei voi katsoa videota, näyttäminen 3D-tilassa ei toimi tai ääni ei kuulu televisiosta.
• Käytä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
• Käytä HDMI-miniliitintä yhdessä päässä (kamera) ja televisioosi sopivaa liitintä toisessa.
• Langaton RMT-DSLR1-kaukosäädin (myydään erikseen) ei ehkä toimi oikein television 3D-laseihin
lähettämän signaalin johdosta. Kun käytät langatonta kaukosäädintä, aseta kamera mahdollisimman
kauas televisiosta siten, että kameran kaukoanturi osoittaa pois televisiosta. (Vain NEX-5/5C)
z Tavallisten yksittäiskuvien katsominen televisiossa
Jos valitset [3D-katselu], vain 3D-kuvat näkyvät televisiossa.
Jos haluat katsella tavallisia yksittäiskuvia, paina kiekkopainikkeen alaosaa [3D-katselu]tilan lopettamiseksi.
Voit palata 3D-tilaan painamalla kiekkopainikkeen alaosaa uudelleen.
Voit tuoda kuvien hakemistonäytön näkyviin valitsemalla [Valikko] t [Toisto] t
[Hakemistonäyttö].
9FI
NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C
A-DRJ-100-11(1)
Download PDF

advertising