Sony | MHS-FS2 | Sony MHS-FS2 Bloggie™ Duo Mobile HD Snap Camera Bruksanvisning

Handledning
Betjeningsvejledning
Installera först
Så här installerar man
Grundläggande funktioner
Dela (Bloggie-programvara)
1Installera inbyggd Bloggie-programvara
1
Frontskärm
1
(endast MHS-FS2/FS2K)
USB-kontakt
Så här
delar
man
Mikrofon
2
2Fotografera
2
Högtalare
(MHS-FS1/FS1K)
3Dela
HDMI OUT
–kontakt
Läsa hela handboken
Installera [Bruksanvisning till Bloggie] (PDF) på din
dator.
Windows:
Klicka på [Start]  [Dator] (i Windows XP klickar du
på [Den här datorn])  dubbelklicka på [Bloggie
Software]  [Handbook.exe]  och klicka därefter
på [Installera].
Macintosh:
Välj mappen [BLOGGIE_SW] och kopiera ”Handbook.
pdf” som lagras i mappen [SE] till din dator.
Medföljande tillbehör
 USB-anslutningsstödkabel
(1)
(Sony Corporation 4-277-105-)
(1)
 Handledning (denna handbok)
 Viktigt meddelande (1)
 360 Video Lins VCL-BPP3 (1)/360 Video Lins-väska (1)
(endast MHS-FS1K/FS2K)
Ta 360-gradersbilder som kan visas med Bloggieprogramvaran.
 Handlovsrem
3
Anslut till datorn.
Inbyggda tillbehör
Vid fotografering eller uppspelning
3
Stäng
MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K
Välj bilder och
delningssida för
uppladdning.
ON/OFF
(str.mbrytare)
Laddningslampa
Mobil HD Snap-kamera
Välj [Menu] 
i
uppspelningsläge.
av kameran
vid uppladdning.
Film (Start/Stopp)/
Enter
Om inte skärmbilden AutoPlay
visas klickar du på [Start]  [Dator]
(i Windows XP, [Den här datorn]).
Dubbelklicka därefter på [Bloggie
Software]  ”Setup_Bloggie_Windows.
exe”.
Batteri/Bloggie-programvaran/Bruksanvisning till
Bloggie
Foto
Du kan ta foton även när du
spelar in film.
När kameran inte svarar när du trycker:
Håll knappen ON/OFF (strömbrytare) intryckt i minst 7
sekunder och starta om kameran.
Vilka nätverkstjänster som finns beror på i vilket
område du befinner dig.
Ikoner på skärmen
T/W Zooma
Självutlösare
Belysning (endast MHS-FS2/FS2K)
Gå till indexvisningsläge
Volym
Gå till uppspelningsläge
Gå till fotograferingsläge
Frontskärmen på/av (endast MHS-FS2/FS2K)
När datorn identifierar din kamera startas Bloggieprogramvaran, som hjälper dig att importera och
dela dina fotografier och videofilmer.
Du måste först installera Bloggie-programvara för att
kunna använda kamerans funktion ”Share it Later”.
© 2011 Sony Corporation
Printed in China
4-275-043-74(1)
Betjeningsvejledning
Installer først
Sådan installeres
Grundlæggende betjening
Dele (Bloggie-software)
1Installer den indbyggede Bloggie-software
1
Frontdisplay
1
(kun MHS-FS2/FS2K)
USB-stik
Sådan
deles
Mikrofon
2
2Optagelse
2
Højttaler
(MHS-FS1/FS1K)
HDMI OUT
–stik
3
Slut til computeren.
Læs hele vejledningen
Installer [Bloggie Håndbog] (PDF) på din computer.
Windows:
Klik på [Start]  [Computer] (ved Windows XP, klik på
[My Computer])  dobbeltklik på [Bloggie Software]
 [Handbook.exe]  klik på [Installer].
Macintosh:
Vælg mappen [BLOGGIE_SW], og kopier "Handbook.
pdf" i mappen [DK] til din computer.
Medfølgende tilbehør
 USB-tilslutningskabel
(1)
(Sony Corporation 4-277-105-)
 Håndledsrem (1)
 Betjeningsvejledning (denne vejledning)
 Vigtig meddelelse (1)
 360 Video-objektiv VCL-BPP3 (1)/etui til 360 Videoobjektiv (1) (kun MHS-FS1K/FS2K)
Optag billeder i 360 grader, som kan afspilles med
Bloggie-softwaren.
Indbyggede dele
Batteri/Bloggie-software/Bloggie Håndbog
3Dele
Ved optagelse eller afspilning
3
Sluk
MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K
Vælg billeder
og delesiden til
upload.
ON/OFF (Power)
Opladningslampe
Mobilt HD Snap-kamera
Vælg [Menu] 
i afspilningstilstand.
kameraet
under opladning.
Tryk på knappen ON/OFF (Power) i mindst 7 sekunder,
og genstart kameraet.
Du kan tage billeder, mens
du optager video.
Film (Start/stop)/
Enter
Hvis AutoPlay-skærmbilledet ikke vises,
skal du klikke på [Start]  [Computer]
(ved Windows XP, [My Computer]),
og derefter dobbeltklikke på [Bloggie
Software]  "Setup_Bloggie_Windows.
exe".
Hvis kameraet ikke reagerer:
Foto
Netværkstjenester afhænger af position.
Ikoner på skærmen
T/W Zoom
Selvudløser
Lampe (kun MHS-FS2/FS2K)
Gå til indeksvisningstilstand
Lydstyrke
Gå til afspilningstilstand
Gå til optagelsestilstand
Frontdisplay til/fra (kun MHS-FS2/FS2K)
Når den opdager dit kamera, starter Bloggiesoftwaren og hjælper dig med at importere og
dele dine billeder og videoer.
Du skal først installere Bloggie-softwaren, før du kan
bruge kameraets "Share it Later"-funktionen.
Download PDF

advertising