Sony | HDR-AS15 | Sony HDR-AS15 AS15 Action Cam Bruksanvisning

Digital HD-videokamera
HDR-AS15/AS10
De nya funktioner som uppdateringen av den fasta programvaran ger och deras respektive funktioner
beskrivs här.
Se ”Bruksanvisning” och ”Bruksanvisning (PDF)”.
© 2012 Sony Corporation
4-470-651-91(1)
Ljudsignal
Inställningsskärm
t
Du kan ställa in hörbara funktionsljud till ON/OFF.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [BEEP] (Ljudsignal), tryck sedan på
ENTER-knappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på
ENTER-knappen.
Alla funktionsljud aktiveras.
Funktionsljud hörs endast när följande funktioner utförs.
• Strömmen slås på
• Inspelningen startar
• Inspelningen stoppas
• Avtryckaren trycks in
• En avaktiverad funktion valdes eller ett fel uppstod
Alla funktionsljud avaktiveras.
Återgår till [BEEP]-menyn.
2SE
Scen
Inställningsskärm
t
Du kan välja passande bildkvalitet efter tagningsscenen.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SCENE] (Scen), tryck sedan på
ENTER-knappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på
ENTER-knappen.
Ta bilder med standardkvalitet
Ta bilder med en bildkvalitet som passar vid tagning under vatten
Återgår till [SCENE]-menyn.
3SE
Inspelningsläge
Inställningsskärm
t
Du kan ange bildupplösning och bildhastighet för inspelning av filmer.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
2 När [VIDEO] (inspelningsläge) visas, trycker du på ENTER-knappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inspelningsläget, tryck sedan på
ENTER-knappen.
Skärmvisning
Upplösning
Bildhastighet
vid bildbearbetning
Bildhastighet
vid
uppspelning
Högsta upplösning/jämn bild inspelad i
bildhastigheten 2×
1920×1080
60p
60p
Högsta upplösning
1920×1080
30p
Hög upplösning
1280×720
30p
Slow-motionbild inspelad i
bildhastigheten 2×
1280×720
60p
Super slow-motionbild inspelad i
bildhastigheten 4×
1280×720
120p
Standardupplösning
640×480
30p
Inspelad bild
30p
Återgår till [VIDEO]-menyn.
Obs!
• Tiden för oavbruten filminspelning är cirka 13 timmar.
I [SLOW]-läget är det cirka 6,5 timmar.
I [SSLOW]-läget är det cirka 3 timmar.
• Om du väljer [SSLOW], aktiveras inte SteadyShot även om SteadyShot är inställt på [ON].
• Ljudet spelas inte in under tagning på följande sätt:
– När [SSLOW] (720 120P), [SLOW] (720 60P) är inställt.
• När inspelningsläget är inställt på [VGA], blir visningsvinkeln smalare jämfört med andra
inspelningslägen.
4SE
Download PDF