Sony | MEX-1HD | Sony MEX-1HD Bruksanvisning

J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM
Audio Library
System
DA
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
Bruksanvisning
FI
SV
SV
Se den medfølgende installation/tilslutningsvejledning vedrørende installation og
tilslutninger.
Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot ovat oheistetuissa Asennus- ja liitäntäohjeissa.
Vi hänvisar till den medföljande monterings- och anslutningsinstruktionen.
MEX-1HD
© 2002 Sony Corporation
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB01INT-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Velkommen!
Tillykke med købet af dette Sony Audio Library
System.
• Lagring af ca. 2000 spor på den interne
harddisk vha. den seneste komprimeringsteknik
(ATRAC3)*1
• Højhastighedsoptagelse med en maksimal
hastighed, som er 8 gange*2 hurtigere end
normal hastighed
• Hurtig sporsøgning på sporlisten, som er
sorteret efter antallet af afspilninger eller i
alfabetisk rækkefølge
• Sortering af optagede spor i album og mapper
• Oprettelse af afspilningsliste-mapper til
samling af dine foretrukne spor
• Dataoverførsel til en "MG Memory Stick" eller
en Network Walkman
• Afspilning af MP3-filer*2 på en CD-R/RW
eller en "Memory Stick"
• Bilbeskyttelse, G-PROTECTION
• ID3-mærke*3 version 1, version 2 (kun tekst)
oplysninger (vises, når en MP3-fil afspilles)
• Cd-tekst-oplysninger (vises, når en cd-tekstdisk*4 afspilles)
• Gracenote CDDB® Music Recognition Service
SM
forinstalleret
• Ekstra betjeningstilbehør
Trådløst joystick RM-X6S
Bemærkninger
• Den optagede musik må kun bruges privat. Al anden
brug af musikken kræver tilladelse fra ejerne af
copyright-rettighederne.
• Sony er ikke ansvarlig for musikfiler, som ikke
gemmes på dette apparat som følge af fejlslagen
optagelse fra cd’er eller hentning af musik.
• Sony er ikke ansvarlig for nogen filer, som
beskadiges eller slettes fra harddisken.
*1 Analoge signaler fra AUX-terminalen eller FM/MW/
LW-modtagelse kan ikke optages.
*2 Kun mulig ved MP3-filer under anvendelse af
MPEG1 Audio Layer3 med en samplingfrekvens
på 44,1kHz.
*3 ID3 tag er en MP3-fil, som indeholder oplysninger
om navn på album, kunstner og spor m.m.
*4 En cd-tekst-disk er en lyd-cd, der indeholder
oplysninger om f.eks. disknavn, kunstnernavn og
spornavn. Disse oplysninger er optaget på disken.
Dette mærkat er placeret på kabinettets
underside.
CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
DO NOT STARE INTO BEAM OR
VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS
Dette mærkat er placeret på drevenhedens
indre kabinet.
Bilbeskyttelse, G-PROTECTION
G-PROTECTION blev oprindelig udviklet for
Walkman og sikrer på fremragende vis en
springfri læsning ved stød. Car GPROTECTION er designet og udviklet til
lydsystemer i biler baseret på teknologien fra den
oprindelige G-PROTECTION. Car GPROTECTION skaber en behagelig
lydgengivelse med fremragende springfri
afvikling, og samtidig udvides GPROTECTION-systemet fra Walkman til
lydsystemer i biler, så flere får glæde heraf.
Specifikation af bilbeskyttelsen GPROTECTION
Bilbeskyttelsen G-PROTECTION indeholder
følgende specfikationer:
(a) Fokuserer igen inden for 0,5 sek., hvis der
mangler data.
(b) Læser data med dobbel hastighed eller mere.
Bilbeskyttelsen G-PROTECTIONs
begræsninger
Car G-PROTECTION sikrer fremragende
springfri drift, men det betyder ikke, at en perfekt
springfri afvikling garanteres. Der kan
forekomme visse spring som følge af konstante
vibrationer og/eller installationsforholdene på
dette apparat.
2
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB01INT-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
• OpenMG og dets logo er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• "MagicGate Memory Stick,"
og "Memory
Stick,"
er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• "MagicGate" og
er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
• Dette produkt anvender skrifttyper under
licens, som ejes af ELISA Font Project.
• "POBox" og
er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
• Car G-PROTECTION og
er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
• Licens fra Dolby Laboratories på basis af
patenter i USA og andre lande.
• "WALKMAN" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
Alle andre varemærker og registrerede
varemærker er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende deres respektive ejere.
Gracenote Music-genkendelsesteknologien og
relaterede data er leveret af Gracenote og
Gracenote CDDB ® Music Recognition Service
SM
. Gracenote er industristandarden for
musikgenkendelsesteknologi og relateret
indholdslevering. På adressen
www.gracenote.com kan du finde yderligere
oplysninger.
Gracenote er CDDB, Inc. d/b/a "Gracenote". Cdog musikrelaterede data fra Gracenote CDDB®
Music Recognition ServiceSM ©2000, 2001, 2002
Gracenote. Gracenote CDDB-klientsoftware
©2000, 2001, 2002 Gracenote. Amerikanske
patentnumre #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773 og andre udstedte eller søgte
patenter. Enheder produceret under licens til
følgende Open Globe, Inc. amerikansk patent:
#6,304,523.
CDDB er et registreret varemærke tilhørende
Gracenote. Gracenote-logoet og -logotypen,
Gracenote CDDB-logoet og -logotypen samt
logoet "Powered by Gracenote CDDB" er
varemærker tilhørende Gracenote. Music
Recognition Service og MRS er servicemærker
tilhørende Gracenote.
3
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
00GB+00COV-EURTOC.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Indholdsfortegnelse
Knappernes placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Klargøring
Nulstilling af apparatet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aftagning af frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . . .8
Startindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Deaktivering af Demonstration-visning. . . . . 9
Grundlæggende betjening
Lytte til et spor på en cd . . . . . . . . . . 10
Lytte til radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Optagelse af lyd-cd’er på harddisken12
Lytte til spor på harddisken. . . . . . . . 13
Lytte til audiofiler . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Menuvisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Listevisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Funktionsmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Kontrollere oplysningerne i
det valgte indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
CD/HDD/"MG Memory Stick"
Afspilning af et spor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Displaypunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Automatisk afspilning af sporene på en cd .21
Gentaget afspilning af spor
— Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Afspilning af spor i vilkårlig rækkefølge
— Shuffle Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Søgning efter en mappe, et album eller
et spor vha. navn
— List-up. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Søgning efter et spor, du vil lytte til. . . . . . . 23
Samling af foretrukne spor
— Play List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Radio
Automatisk lagring af stationer
— Best Tuning Memory (BTM) . . . . . . . 25
Modtagelse af de lagrede stationer. . . . . . . .26
Lagring udelukkende af bestemte stationer
— Manuel forvalgt hukommelse. . . . . . . 27
Søgning efter en station vha. navn
— List-up. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
RDS
Oversigt over RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Automatisk genindstilling for at opnå de bedste
modtageresultater
— AF-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Modtagelse af trafikmeldinger
— TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Forvalg af RDS-stationer med AF- og TAindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Indstilling af stationer efter programtype
— PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Automatisk indstilling af uret
— CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Optagelse og redigering HDD
Optagelse af et album/spor på harddisken
— Optagelse af spor . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Mærkning af en mappe, et album eller et spor
— Name In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Oprettelse af en mappe/et album . . . . . . . . . 37
Flytning af optagede mapper/album/spor
— Move-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Sletning af en mappe, et album eller et spor
— Erase-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Brug af "MG Memory Stick"
Overførsel af et spor til en "MG Memory
Stick"
— Check-Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tilbageførsel af et spor til harddisken fra en
"MG Memory Stick"
— Check-In. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Flytning af et spor til en "MG Memory Stick"
— Move-Out. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tilbageflytning af audiofiler til harddisken
— Move-In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Importering af audiofiler til harddisken
— Import. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Lagring af data på harddisken
— Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Gendannelse af data på en "Memory Stick"
— Gendanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Mærkning af et album . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ændring af rækkefølgen af audiofiler på en
"MG Memory Stick"
— Move-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Sletning af audiofiler på en "MG Memory
Stick"
— Erase-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Formatering af en "MG Memory Stick" . . . 46
4
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
00GB+00COV-EURTOC.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Brug af Network Walkman
Tilslutning af en Network Walkman . . . . . . 47
Overførsel af et spor til en Network Walkman
— Check-Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tilbageførsel af et spor til harddisken fra en
Network Walkman
— Check-In. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ændre rækkefølgen af audiofiler på en
Network Walkman
— Move-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Sletning af audiofiler på en Network Walkman
— Erase-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Formatering af en Network Walkman . . . . . 50
Lydeffekt
Lydliste-visning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Indstilling af Dynamic Soundstage Organizer
— DSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Indstilling af equalizeren
— EQ7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Indstilling af bas og diskant
— BAS/TRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Indstilling af balancen
— BAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Indstilling af fade-funktionen
— FAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Indstilling af subwoofer-lydstyrken
— SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Indstilling af loudness
— LOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Andre funktioner
Hurtig dæmpning af lyden . . . . . . . . . . . . .
Ændring af lyd- og displayindstillingerne
— Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg af spectrum analyser. . . . . . . . . . . . . .
Redigering af biblioteket . . . . . . . . . . . . . .
Installering og afinstallering af CDDB . . . .
Tilslutning af ekstra lydudstyr . . . . . . . . . .
Brug af joystick’et . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
56
59
60
60
61
62
Yderligere oplysninger
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tage apparatet ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bemærkninger om diske . . . . . . . . . . . . . . .
Bemærkninger om MP3-filer . . . . . . . . . . .
Bemærkninger om "Memory Stick" . . . . . .
Fejlsøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejldisplays/Meddelelser . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
65
65
66
67
68
69
71
74
75
77
5
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Knappernes placering
REC
MEX-1HD
Når frontpanelet åbnes
Når frontpanelet aftages
6
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
a L (venstre)-knap
Drej til:
– Indstil lydstyrken
– Vælg et lydpunkt
Tryk for at:
– Vise lydmenuen
– Indtaste en indstilling
– Annullere listevisningen
b SOURCE-knap
Til at vælge kilden.
c DSPL-knap 10, 13, 14, 20, 36, 37, 45
d Displayvindue
e MENU-knap
Til at vise menuerne.
f OPEN (CLOSE)-knap 14, 19, 47
g Cd Z (udkast)-knap 10, 19
h RELEASE-knap 8
i OFF (stop/strøm fra)-knap* 8, 10, 11,
13, 14, 19
j Modtager for fjernbetjening
k F1/F2/F3-knapper
Disse knapper har forskellige funktioner
afhængig af situationen.
l FUNCTION-knap
Til at ændre funktionsmenuen.
m zREC-knap
Til optageindstillinger/til at starte optagelse.
n R (højre)-knap
Drej til:
– Modtage forvalgte stationer
– Spring spor over
– Vælge et menupunkt
Tryk for at:
– Vise listen
– Indtaste en indstilling
o Z (OPEN/CLOSE) 8, 19, 47
p "MG Memory Stick"-plads
q LED ("MG Memory Stick")
Lyser, når apparatet arbejder på "MG
Memory Stick’en".
r LED (HDD)
Lyser, når apparatet arbejder på harddisken.
s LED (I/O)
Lyser, når apparatet arbejder med digital
input/output.
t Digital I/O-stik (4 ben)
Tilsluttes til Network Walkman m.m.
u Nulstillingsknap 8
* Advarsel ved installation i en bil uden en
ACC-stilling (tilbehør) i
tændingskontakten
Når der er slukket for tændingen, skal du
trykke på (OFF) på apparatet i to sekunder
for at slukke for ur-displayet.
Ellers slukkes ur-displayet ikke, og der
forbruges strøm fra batteriet.
7
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Klargøring
Nulstilling af apparatet
Inden apparatet betjenes første gang, eller efter
udskiftning af bilbatteriet eller ændring af
tilslutningerne, skal apparatet nulstilles.
Fjern frontpanelet, og tryk på
nulstillingsknappen med en spids genstand, f.eks.
en kuglepen.
Bemærkninger
• Hvis du aftager panelet, mens apparatet stadig er
tændt, slukkes der automatisk for strømmen.
• Undgå at tabe frontpanelet, og tryk ikke for hårdt på
frontpanelet og displayvinduet.
• Luk frontpanelet, før du tager det af.
• Udsæt ikke frontpanelet for varme/høje temperaturer
eller fugt. Lad det ikke ligge på instrumentbrættet/
baghylden i en parkeret bil.
Råd
Benyt det medfølgende etui til frontpanelet, når du
tager frontpanelet med dig.
Fastsættelse af frontpanelet
Sæt del A på frontpanelet mod del B på
apparatet, som vist, og tryk den venstre side i
position, indtil der lyder et klik.
Nulstillingsknap
Bemærk
Hvis du trykker på nulstillingsknappen, slettes urindstillingerne og visse gemte informationer.
A
B
Aftagning af frontpanelet
Du kan tage frontpanelet på apparatet af for at
forhindre tyveri af apparatet.
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingsnøglen til OFFpositionen uden at tage frontpanelet af, bipper
advarselsalarmen i nogle få sekunder.
1
Tryk på (OFF)*.
Cd-, harddisk-, "MG Memory Stick"afspilning eller radiomodtagelse stopper
(lyset i knapperne og displayet forbliver
tændt).
* Hvis bilen ikke har en ACC-position på
tændingsnøglekontakten, skal du sørge for at
slukke apparatet ved at trykke på (OFF) i to
sekunder for at undgå slid på bilbatteriet.
2
Bemærkninger
• Sæt ikke noget på indersiden af frontpanelet.
• Aftag ikke frontpanelet under en udkastehandling.
Hvis frontpanelet aftages under udkast, standses
handlingen.
Fjernelse af disken, når frontpanelet er taget af:
igennem hullet C, tryk på Z (OPEN/CLOSE)
inde i apparatet med en spids genstand, f.eks. en
kuglepen.
C
Tryk på (RELEASE) for at åbne
frontpanelet og trække det udad.
(OFF)
8
(RELEASE)
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Startindstillinger
Følgende indstillinger skal foretages, før du
bruger apparatet første gang, efter udskiftning af
bilbatteriet eller ændring af tilslutningen. Hvis
datoen og klokkeslættet på dette apparat ikke er
indstillet korrekt, kan harddisken ikke spore
rækkefølgen af de foretagede afspilninger.
MENU
R-knap
1
2
Tryk på nulstillingsknappen (side 8).
3
Indstil dato og klokkeslæt.
Monter frontpanelet (side 8).
Deaktivering af
Demonstration-visning
I standardindstillingen er Demonstration
indstillet til "On" (for at aktivere demonstrationvisningen). Når startindstillingen er foretaget,
skal du indstille Demonstration til "Off".
1
2
Tryk på (MENU).
3
Drej R-knappen for at vælge
"Demonstration", og tryk så på Rknappen.
4
Drej R-knappen for at vælge "Off", og
tryk så på R-knappen.
5
Tryk på F3 (
).
Den normale visning aktiveres.
Drej R-knappen for at vælge "Display",
og tryk så på R-knappen.
1 Drej R-knappen for at vælge år, og
tryk så på R-knappen.
2 Drej R-knappen for at vælge måned,
og tryk så på R-knappen.
3 Gentag trin 1 og 2 for at indstille
dag, klokkeslæt og minut.
Den indstillede dato og klokkeslæt vises, og
uret bliver synligt.
Når du indstiller datoen og
klokkeslættet efter startindstillingerne
Skal du trykke på (MENU) og vælge "Time Set"
i "Setup", og så skal du trykke på R-knappen.
Bemærk
Hvis Demonstration-visningen er synlig under
indstillingen af dato og klokkeslæt, skal du trykke på
R-knappen for at vise displayet til indstilling af dato og
klokkeslæt.
Råd
• Uret anvender en 24-timers digital tidsangivelse.
• Dag- og ugeangivelsen skifter automatisk i henhold
til datoen.
• Hvis du trykker på (F1) i trin 3, flyttes markøren til
det forrige punkt.
9
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Grundlæggende betjening
Lytte til et spor på en cd
2
1
3
1
2
3
Tryk på CD
.
Frontpanelet glider ned, og diskskuffen glider
automatisk ud.
Standsning af afspilningen
Isæt en cd (med etiketsiden opad).
Anbring cd’en i diskskuffen, indtil der lyder
et klik.
Når en cd allerede er isat
Tryk på diskskuffen.
Tryk på (OFF).
Skal du trykke gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "CD". Afspilningen starter så automatisk.
Afspille en cd automatisk
Indstil "CD Auto Play" (side 21) til "On".
Apparatet afspiller automatisk en cd, når
diskskuffen er lukket.
Søge efter et bestemt punkt på et spor
— Manuel søgning
Tryk gentagne gange på (FUNCTION) for at vise
funktionsmenuen "m" og "M".
Afspilning begynder automatisk.
Bemærkninger
• Anbring ingen fremmedlegemer mellem frontpanelet
og apparatet. Frontpanelet kan ikke lukkes, og
apparatet kan muligvis tage skade.
• Anbring højst én disk på diskskuffen.
• Diskskuffen og frontpanelet lukkes automatisk, når
advarselsalarmen bipper.
Justering af lydstyrkeniveauet
Drej L-knappen.
displaypunkter
10 Skifte
Tryk på (DSPL).
(F1) (m): For at søge baglæns
(F2) (M): For at søge forlæns
Tryk på og hold (F1) eller (F2) nede.
Giv slip, når du har fundet det ønskede punkt.
Finde et bestemt spor
— Automatic Music Sensor (AMS)
Drej R-knappen.
L: Finde et foregående spor
eller det aktuelle nummers
begyndelsespunkt
R: Finde et efterfølgende spor
L
R
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Lytte til radioen
1
2
1
Tryk på (SOURCE) for at vælge "FM",
"MW"* eller "LW".*
Modtage en station automatisk
— Automatisk indstilling
2
Drej R-knappen for at vælge den
ønskede station.
Du kan kun vælge stationen, hvis den er gemt
i den forvalgte hukommelse (side 25 eller 27).
Tryk gentagne gange på (FUNCTION) for at vise
funktionsmenuen " SEEK" og "SEEK
".
* Når MW/LW-modtagelse er blevet annulleret,
vises "MW"/"LW" ikke, når du vælger kilde. Hvis
du vil aktivere MW/LW-modtagelse, skal du
indstille "MW/LW Skip" til "Off" (side 57).
Justering af lydstyrkeniveauet
Drej L-knappen.
Stoppe lytningen til radioen
Tryk på (OFF).
(F1) (
SEEK) : Søgning efter foregående
stationer
(F2) (SEEK
) : Søgning efter efterfølgende
stationer
Tryk på (F1) eller (F2).
Søgningen standser, når apparatet modtager en
station.
Bemærk
Standardindstillingen er "AF On" (apparatet søger kun
efter RDS-stationer under FM-modtagelse).
Hvis du vil modtage andre stationer end RDSstationer, skal du indstille "AF" til "AF Off" (Se “RDS”
på side 28).
Modtage den ønskede frekvens
— Manuel indstilling
Tryk gentagne gange på (FUNCTION) for at vise
funktionsmenuen " SEEK" og "SEEK
".
(F1) (
SEEK) : Søge efter en lavere frekvens
(F2) (SEEK
) : Søge efter en højere frekvens
Tryk på og hold (F1) eller (F2) nede.
Giv slip, når apparatet modtager den ønskede
frekvens.
11
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Optagelse af lyd-cd’er på harddisken
1
2
3
4
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "CD".
Bemærk
Hvis ingen cd er isat, kan du ikke vælge "CD" som
kilde.
2
3
REC .
Tryk på
Displayet til optageindstilling vises.
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for at vælge
"FM", "MW" eller "LW."
Hver gang du trykker på (SOURCE), skifter
kilden som følger:
FM t MW t LW t AUX* t CD t FM
Når du vælger "CD", afspilles sporet, som
optages.
Tilpas optageindstillingerne.
1 Tryk gentagne gange på (F1) for at
vælge bithastighed for optagelse,
"132K" eller "105K".
2 Tryk gentagne gange på (F2) for at
vælge optagehastighed, "HI-REC"
eller "´1-REC."
4
Lytte til radioen under optagelse
REC .
Tryk på
Optagelsen begynder.
Cd-afspilningen begynder automatisk, når
alle spor er optagede.
* Hvis "AUX" ikke vises, når kilden vælges, skal du
indstille "AUX Skip" i "Setup" til "Off" (side 62).
I standardindstillingen er REC Continue
indstillet til "On" (for at fortsætte optagelse,
efter tændingen er slået fra, og slukke
automatisk for apparatet, når optagelsen er
færdig). Se “Ændring af lyd- og
displayindstillingerne” på side 56, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
Standse optagelse
Tryk på (F1) (x).
12
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Lytte til spor på harddisken
2
1
3
1
2
3
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "HDD".
Afspilningen starter automatisk fra det første
spor på det sidste album, som er optaget på
harddisken.
Søge efter et bestemt punkt på et spor
— Manuel søgning
Bemærk
Når du bruger harddisken første gang, eller hvis
intet er optaget på harddisken, kan du ikke vælge
"HDD" som kilde. I så fald skal du optage en cd på
harddisken.
(F1) (m) : For at søge baglæns
(F2) (M) : For at søge forlæns
Tryk på R-knappen for at vise listen.
Hver gang du trykker på R-knappen, skifter
listevisningen som følger:
Navneliste for album t Navneliste for spor
t normalt afspilningsdisplay
Drej R-knappen for at vælge det
ønskede spor, og tryk så på Rknappen.
Afspilning begynder.
Tryk gentagne gange på (FUNCTION) for at vise
funktionsmenuen "m" og "M".
Tryk på og hold (F1) eller (F2) nede.
Giv slip, når du har fundet det ønskede punkt.
Finde et bestemt spor
— Automatic Music Sensor (AMS)
Drej R-knappen.
L: Finde et foregående spor
eller det aktuelle nummers
begyndelsespunkt
R: Finde et efterfølgende spor
L
R
Justering af lydstyrkeniveauet
Drej L-knappen.
Skifte displaypunkter
Tryk på (DSPL).
Standsning af afspilningen
Tryk på (OFF).
13
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Lytte til audiofiler
4
1
2
1
Tryk på (OPEN).
Frontpanelet glider automatisk ned.
2
Isætning af en "MG Memory Stick",
indtil den klikker på plads.
3
Tryk igen på (OPEN).
Frontpanelet er lukket.
4
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "MEMORY STICK".
Afspilning begynder automatisk.
3
Bemærk
Hvis der ingen "MG Memory Stick" er isat, kan du ikke
vælge "MEMORY STICK" som kilde.
Råd
"NO CONTENTS" vises, hvis der ingen audiofiler er,
som kan afspilles.
Søge efter et bestemt punkt på et spor
— Manuel søgning
Tryk gentagne gange på (FUNCTION) for at vise
funktionsmenuen "m" og "M".
Justering af lydstyrkeniveauet
(F1) (m): For at søge baglæns
Drej L-knappen.
(F2) (M): For at søge forlæns
Skifte displaypunkter
Tryk på og hold (F1) eller (F2) nede.
Giv slip, når du har fundet det ønskede punkt.
Tryk på (DSPL).
Standsning af afspilningen
Tryk på (OFF).
Finde et bestemt spor
— Automatic Music Sensor (AMS)
Drej R-knappen.
Når en "MG Memory Stick" allerede er
monteret
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for at vælge
"MEMORY STICK". Afspilningen begynder
automatisk.
L: Finde et foregående spor
eller det aktuelle
nummers
R: Finde et efterfølgende spor
L
R
14
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Menuvisning
Tilsvarende kan du ændre funktionstilstandene
eller de forskellige indstillinger for apparatet.
Råd
Det afhænger af den valgte kilde, hvilke menupunkter
der vises. Se Se “Ændring af lyd- og
displayindstillingerne” på side 56, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
MENU
R-
Ændre indstillingerne
Eksempel: Indstille "Screen Saver" til "Auto"
1
Tryk på (MENU).
angiver, at du befinder dig på første
niveau i menuindstillingerne
angiver, at der er andre niveauer
under det aktuelle niveau
2
Drej R-knappen for at vælge "Display",
og tryk så på R-knappen.
angiver, at du befinder dig på
andet niveau i menuindstillingerne
angiver, at der er andre niveauer
over det aktuelle niveau
3
Drej R-knappen for at vælge "Screen
Saver", og tryk så på R-knappen.
angiver, at du befinder dig på
tredje niveau i menuindstillingerne
angiver, at der er andre niveauer
over det aktuelle niveau
4
Drej R-knappen for at vælge "Auto",
og tryk så på R-knappen.
5
Tryk på (MENU).
Den normale visning aktiveres.
15
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Listevisning
Vise listen med mappenavne eller
kildelisten
Det afhænger af den valgte kilde, om der vises
navne på radiostationer eller navne på mapper/
album/spor. Du behøver blot at vælge et punkt på
listen, som du vil afspille eller lytte til.
Aktiver visningen med listen over albumnavne i
trin 2, og tryk så på (F1) ( ).
Hver gang du trykker på (F1), skifter
listevisningen som følger:
Liste med albumnavne t Liste med
mappenavne t Kildeliste
SOURCE
F1
Listestruktur
: Opbevaringsmappe
: Afspilningsliste-mappe
: Sorteringsmappe
MEX-1HD
R-knap
001 Album
CD
001 TRACK
Vælge et punkt
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge kilden (CD, HDD, MEMORY
STICK, FM, MW, LW eller AUX*).
002 TRACK
HDD
001 Folder001
* Hvis "AUX" ikke vises, når kilden vælges, skal du
indstille "AUX Skip" i "Setup" til "Off" (side 62).
2
001 Album
Tryk på R-knappen.
Navnelisten vises.
001 TRACK
002 TRACK
002 Album
Hver gang du trykker på R-knappen, skifter
listevisningen som følger:
eller MEMORY STICK :
HDD ,
CD
Liste med albumnavne (disk*1 ) t Liste med
spornavne t Normal afspilningsvisning t
Liste med albumnavne (disk*1)
002 Play List
003 Artist
004 Time Stamp
005 Title
RADIO :
006 Access Ranking
Listen med stationsnavne vises*2.
007 Less Access Ranking
*1 Kun tilgængelig, hvis du vælger "CD".
*2 Kun tilgængelig, hvis stationen er gemt.
3
4
008 History
009 Recycle Bin
Drej R-knappen for at vælge det
ønskede punkt.
Tryk på R-knappen.
Det valgte punkt afspilles/modtages.
Råd
Du kan f.eks. vælge funktionerne Flyt eller Slet for det
valgte punkt ved at trykke på (MENU).
010 DATA
Memory Stick
FM
MW
LW
AUX
Digital I/O
16
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
RADIO :
Funktionsmenu
Med funktionsmenuen kan du nemt ændre de
forskellige indstillinger eller tilstande. Visse
funktioner, som bruges hyppigt, tilknyttes
funktionsknapperne (F1) til (F3) afhængig af
den valgte kilde.
SOURCE
F2
F1
F1: AF
>SEEK
F2: TA
t SEEK. t
1
F3: PTY *
BAND
HDD
,
CD
eller MEMORY STICK :
F1: AF
m
REP
F2: TA t M t SHUF t
F3:
*2
AUX
:
F1: AF
F2: TA t
F3:
F3
FUNCTION
Skifte funktionsmenu
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge kilden (CD, HDD, MEMORY
STICK, FM, MW, LW eller AUX*).
* Hvis "AUX" ikke vises, når kilden vælges, skal du
indstille "AUX Skip" i "Setup" til "Off" (side 62).
2
Tryk gentagne gange på (FUNCTION)
for at få vist funktionsmenuen.
Funktionsmenu
3
Tryk på (F1) til (F3) for at ændre
indstillingerne for funktionerne og
tilstandene.
Hver gang du trykker på (FUNCTION),
skifter funktionsmenuen som følger:
*1 Kun tilgængelig, hvis du vælger "FM".
*2
: kun tilgængelig, hvis du vælger "HDD".
CDDB/CD TEXT: kun tilgængelig, når du
afspiller en CD TEXT-disk.
CDDB: kun tilgængelig, når du afspiller en lydcd med to enheder med CDDB-oplysninger.
Afhængig af situationen vises følgende
punkter
Under radiomodtagelse eller afspilning
AF: stiller automatisk ind på et program igen.
TA: modtager trafikmeldinger.
PTY: vælger stationer efter programtype.
SEEK/SEEK : søger automatisk eller
manuelt efter radiostationer.
BAND: skifter mellem radiobåndene FM, MW
eller LW.
m/M: søger efter et ønsket punkt på et spor.
REP: skifter tilstand for gentaget afspilning.
SHUF: skifter tilstand for Shuffle play.
: skifter mappe.
CDDB/CD TEXT: skifter de viste
titeloplysninger (CD TEXT- eller CDDBoplysninger) under afspilning af en CD TEXTdisk (Se “Bemærkninger om CDDB” på side 21).
CDDB: skifter de viste titeloplysninger under
afspilning af en lyd-cd med to enheder med
CDDB-oplysninger.
: ændrer SA-mønstret (Spectrum
analyser).
: ændrer pauseskærm-motivet.
: ændrer displayet til "On" eller "Off".
fortsættes på næste side t
17
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Under indstilling af menuen
: for at vende tilbage til den tidligere visning.
: for at vende tilbage til den normale visning.
CANCEL: for at annullere det valgte punkt eller
den valgte tilstand.
ENTER: for at bekræfte det valgte punkt.
ALL: for at vælge alle punkter eller annullere
alle markerede punkter.
CREATE: for at oprette en ny mappe eller et nyt
album.
Kontrollere oplysningerne i
det valgte indhold
Du kan få størrelsen af den ledige harddiskplads
bekræftet, og det samme gælder for
begrænsninger i Check-In/Out m.m.
MENU
På listevisningen
: for at vende tilbage til den tidligere visning.
B: for at modtage stationen eller starte afspilning.
: for at vende tilbage til den normale visning.
Under indtastning af navn
: for at flytte markøren til venstre.
: for at flytte markøren til højre.
ENTER: for at lagre de indtastede tegn.
CLEAR: for at slette et indtastet tegn.
CANCEL: for at slette alle indtastede tegn.
Under REC-indstilling
132K/105K: ændrer bithastigheden ved
optagelse.
HI-REC/ ´1-REC: for at vælge optagelse med
normal eller høj hastighed.
: for at vende tilbage til den normale visning.
ALL: for at bekræfte eller annullere alle valgte
punkter.
x: for at standse optagelse.
CREATE: for at oprette en ny mappe eller et nyt
album.
Under indstilling af lyden
: for at vende tilbage til den tidligere visning.
: for at vende tilbage til den normale visning.
INIT: for at gendanne standardindstillingerne.
TUNE: for at skifte til indstillingsvisning.
LPF: for at gå til visningen med lavpasfilteret.
HPF: for at gå til visningen med højpasfilteret.
R-knap
1
Tryk på R-knappen for at få vist den
punktliste, du vil kontrollere.
2
Drej R-knappen for at vælge punktet,
og tryk så på (MENU).
3
Drej R-knappen for at vælge
"Information", og tryk så på Rknappen.
Informationsvisningen bliver synlig.
Punkterne nedenfor vises i henhold til den
valgte kilde:
– Resterende harddiskplads
– Antal mapper, album og spor
– Check-In/Out er mulig/ikke mulig
– Move-In/Out er mulig/ikke mulig
– Import er mulig/er ikke mulig
– Afspilningstid
– Bithastighed ved optagelse (- - - kbps/
variabel bithastighed)
– Datoen og klokkeslættet, da punktet blev
oprettet.
– Begrænsningen på afspilningstæller
– Begrænsningen på gyldig
afspilningsperiode
Bemærkninger
• Afspilningstiden for et spor, som ikke er blevet
afspillet, kan vises som "--".
• I visse tilfælde undertrykkes navnet på albummet for
det spor, som ikke er blevet afspillet.
• Der kan være en forskel mellem den viste
afspilningstid og den faktiske afspilningstid.
• Når du kontrollerer en cd med en kompleks MP3struktur, vises kun indholdet (mapper og filer) i den
aktuelt valgte mappe.
Hvis du vil se indholdet i en anden mappen, skal du
tilsvarende vælge denne mappe.
18
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
CD/HDD/"MG Memory
Stick"
Hvis du vil tage disken ud, skal du trykke ned på
spindelen i midten og løfte op i kanten på disken
ved uddybningen i diskbakken.
Afspilning af et spor
Når du afspiller en musik-cd, et spor optaget på
harddisken eller "MG Memory Stick’en", vises
tekstoplysningerne (mappenavn, albumnavn,
spornavn og kunstnernavn m.m.).
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for at
vælge "CD", "HDD" eller "MEMORY
STICK".
Afspilning begynder automatisk.
Bemærk
Hvis ingen cd, "MG Memory Stick" eller lignende
medie er isat, eller hvis der ingen audiofiler er på
harddisken, vises de tilsvarende kildeangivelser, f.eks.
"CD", "HDD" eller "MEMORY STICK" ikke i visningen,
når du vælger.
SOURCE
F1
OPEN
CDZ
Bemærkninger
• Rør ikke ved linsen i diskskuffen.
• Anvend ikke et almindeligt linse-rengøringsmiddel.
• Afhængig af den anvendte optagemetode på disken
kan det tage et minut eller mere, før det første spor
afspilles.
• Afhængigt af diskens tilstand, afspilles den måske
ikke (side 66, 67).
• Diske af typen CD-R eller CD-RW bør gøres
færdige.
• Hvis der drejes på R-knappen, mens det første (eller
sidste) spor på disken afspilles, springer
afspilningen til det sidste (eller første) spor på cd’en.
• Hvis det sidste spor på disken er slut, startes
afspilningen fra det første spor på disken.
Hvis du vil udkaste "MG Memory Stick’en", skal
du skubbe "MG Memory Stick’en" en smule ind
og så trække ud.
OFF
For at
F2 FUNCTION R-knap
Gør dette
Standse afspilning Tryk på (OFF).
Udkaste disken
Tryk på
CD
.
Springe spor over Drej R-knappen.
– Automatisk
musiksøger
Spole frem/tilbage Tryk på (FUNCTION) for at
– Manuel søgning vise funktionsmenuen, hold
så (F1) eller (F2) nede, og
giv slip ved det ønskede
punkt.
Åbne frontpanelet Tryk på (OPEN).
Bemærkninger
• Der forekommer en forsinkelse på fem sekunder, når
du har trykket på Z (OPEN/CLOSE), før diskbakken
skubbes ud.
• Monter "MG Memory Stick", så det vender rigtigt.
• Afmonter ikke "MG Memory Stick" voldsomt.
• Der kan ikke foretages Check-out ved følgende spor:
– Et spor, hvor antallet af tilladte Check-Out er 0
(nul).
– Et spor, hvor afspilningsperioden er udløbet
fortsættes på næste side t
19
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Afspilningsrækkefølgen ved MP3-filer
Afspilningsrækkefølgen for mapper og filer er
følgende:
Eksempel:
Mappe (album)
Displaypunkter
Når der skiftes mappe/album (disk)/spor, vises
automatisk alle titler ved den nye mappe/album
(disk)/spor, som er optagede i forvejen.
1
A
1
MP3-fil (spor)
2
2
B
C
Hver gang du trykker på (DSPL), skifter
punkterne som følger.
3
3
Når du afspiller et spor på harddisken
4
5
4
1 A
5
6
Punkter
B
C
6
2 A
7
3 A
B
C
B
C
7
4 A
8
B
C
8
Træ 1
(rod)
Træ 2
Træ 3
Træ 4
5 A
9
B
C
Træ 5
6 A
Bemærkninger
• En mappe, som ikke omfatter en MP3-fil, springes over.
• Højeste antal mapper: 255 (inkl. rodmappen og tomme
mapper)
• Det højeste antal MP3-filer og mapper, som kan være
på en disk: 512
Hvis navnet på en fil eller en mappe indeholder mange
tegn, kan dette tal være mindre end 512.
• Det højeste antal træer, som kan afspilles, er 8.
• Hvis der er ATRAC3-filer og MP3-filer på "MG Memory
Stick’en", afspilles kun ATRAC3-filer (MP3-filer afspilles
eller vises ikke).
• Gem ikke MP3-filer i HIFI-mappen eller CONTROLmappen på "MG Memory Stick’en", da de ikke kan
afspilles eller genkendes.
20
B
C
Clock/S.A.
Spornavn/Kunstnernavn
Spornummer/Forløbet afspilningstid
Clock/S.A.
Albumnavn/Kunstnernavn
Spornavn/Kunstnernavn
Albumnavn/Kunstnernavn
Spornavn/Kunstnernavn
Spornummer/Forløbet afspilningstid
Mappenavn
Albumnavn/Kunstnernavn
Spornavn/Kunstnernavn
Mappenavn
Spornavn/Kunstnernavn
Spornummer/ Forløbet afspilningstid
Clock/S.A.
Mappenavn
Spornavn/Kunstnernavn
Bemærkninger
• Navnene på musikfilerne på en "MG Memory Stick"
vises i det format, som er kompatibelt med ISO 9660
(side 67).
• Hvis et album eller en disk ikke har et navn, vises
disse tal (f.eks. spor 001).
• Nogle tegn kan ikke vises.
• Ved nogle cd tekst-diske med særligt mange tegn
kan oplysningerne ikke altid rulles.
• Der vises et spornavn, når du afspiller MP3-filer, et
spor på harddisken, "MG Memory Stick’en" eller når
du afspiller en CD TEXT-disk.
Råd
Hvis du vil angive en ønsket afspillerækkefølge før
mappen eller filnavnet, skal du indtaste ordren via et
nummer (f.eks., "01", "02") og så optage indholdet på
en disk. (Ordren er forskellig afhængig af
skriveprogrammellet.)
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Bemærkninger om CDDB
• Når en lyd-cd afspilles, åbnes CDDB’en (cddatabasen) på apparatet (når den er åben, vises
teksten "Accessing Gracenote CDDB"), og
titeloplysningerne (disknavn/kunstnernavn/
spornavn) vises.
"Accessing Gracenote CDDB" vises kun første
gang, cd’en afspilles.
• Når en CD TEXT-disk afspilles, har CD TEXT højere
prioritet end CDDB-oplysningerne.
Hvis du vil ændre CD TEXT-oplysningerne til CDDBoplysninger, skal du trykke gentagne gange på
(FUNCTION) for at vise "CDDB" og så trykke på
(F3) (CDDB).
• Gracenote CDDB-data kan indeholde
unøjagtigheder. Hvis titeloplysningerne ikke er
korrekte, kan du redigere dem med dette apparat
(side 35) eller Mobile Library Manager (side 60).
Bemærkninger om MP3
• Hvis et ID3-mærke er tilknyttet en MP3-fil, har ID3mærket højere prioritet end de andre oplysninger.
• Når en MP3-fil afspilles, vises henholdsvis navnet på
disken og mappen i stedet for mappenavnet og
kunstnernavnet.
• ID3-mærke gælder kun for version 1 og version 2
(kun tekst). Hvis ID3-mærkeoplysninger af typen
version 1 og version 2 forefindes, vises version 2oplysningerne.
• I følgende tilfælde vises den forløbne afspilningstid
muligvis ikke nøjagtigt.
– når en MP3-fil af typen VBR (variabel bithastighed)
afspilles
– under hurtig frem- eller tilbagespoling
Automatisk afspilning af
sporene på en cd
Når du lukker diskbakken efter at have isat en cd,
starter cd-apparatet automatisk afspilning fra det
første spor på cd’en.
MENU
F3
R-knap
1
2
Tryk på (MENU).
3
Drej R-knappen for at vælge "CD Auto
Play", og tryk så på R-knappen.
4
Drej R-knappen for at vælge "On", og
tryk så på R-knappen.
5
Tryk på (F3) (
).
Den normale visning aktiveres.
Drej R-knappen for at vælge "Setup",
og tryk så på R-knappen.
Annullere Auto Play
Vælg "Off" i trin 4.
21
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Gentaget afspilning af spor
— Repeat Play
Apparatet kan gentage et spor, et album eller en
mappe, når afspilningen kommer til slutningen.
Følgende muligheder for gentaget afspilning er
tilgængelige:
• Track Repeat — for at gentage et spor.
• Album Repeat*1 — for at gentage et album.
• Folder Repeat*2 — for at gentage en mappe.
F1
1
2
Afspilning af spor i vilkårlig
rækkefølge
— Shuffle Play
Spor på et album, en mappe (eller en disk)
afspilles i tilfældig rækkefølge. Følgende
muligheder for Shuffle Play er tilgængelige.
• Album Shuffle*1 — for at afspille sporene på
det aktuelle album i tilfældig rækkefølge.
• Folder Shuffle*2 — for at afspille sporene i den
aktuelle mappe i tilfældig rækkefølge.
• Shuffle All — for at afspille alle spor i alle
mapper i tilfældig rækkefølge.
FUNCTION
Tryk gentagne gange på (FUNCTION)
under afspilning for at vise
funktionsmenuen "REP".
Tryk gentagne gange på (F1) (REP) for
at vælge tilstanden Repeat Play
(gentaget afspilning).
Repeat Play begynder.
Hver gang du trykker på (F1), skifter
tilstanden Repeat Play på følgende måde:
Track Repeat t Album Repeat* 1 t
Folder Repeat*2 t Repeat Off
*1 Kun tilgængelig, når du vælger "HDD".
*2 Kun tilgængelig, når du vælger "HDD", eller når du
afspiller en MP3-fil.
Vende tilbage til normal afspilning
Vælg "Repeat Off" i trin 2.
Råd
• Hvis du vil vælge tilstanden Repeat Play på en
anden måde, skal du under afspilning trykke på
(MENU) og så på tilsvarende måde indstille
"Repeat" i "Play Mode" til "Off", "Track", "Album" eller
"Folder" (side 58).
• Rækkefølgen for tilstanden Repeat Play skifter
afhængig af den valgte kilde.
F2
FUNCTION
1
Tryk under afspilning gentagne gange
på (FUNCTION) for at vise
funktionsmenuen "SHUF".
2
Tryk gentagne gange på (F2) (SHUF)
for at vælge den ønskede Shuffle Playtilstand.
Shuffle Play begynder.
Hver gang du trykker på (F2), skifter Shuffle
Play-tilstanden på følgende måde:
Album Shuffle*1 t Folder Shuffle*2 t
Shuffle All t Shuffle Off
*1 Kun tilgængelig, når du vælger "HDD".
*2 Kun tilgængelig, når du vælger "HDD", eller når du
afspiller en MP3-fil.
Vende tilbage til normal afspilning
Vælg "Shuffle Off" i trin 2.
Bemærk
Ved "Shuffle All" foretages der ikke vilkårlig afspilning
mellem cd,
"MG Memory Stick" og harddisk.
Råd
• Hvis du vil vælge Shuffle Play-tilstanden på en
anden måde, skal du under afspilning trykke på
(MENU), og så indstille "Shuffle" i "Play Mode" til
"Off", "Album", "Folder" eller "All" (side 58).
• Rækkefølgen ved tilstanden Shuffle Play skifter
afhængig af den valgte kilde.
22
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Søgning efter en mappe, et
album eller et spor vha. navn
— List-up
Du kan vælge og afspille den ønskede musikfil
fra listen med mappenavne, album eller spor.
Søgning efter et spor, du vil
lytte til
Du kan finde et bestemt spor ved at søge via titel
eller kunstnernavn m.m.
SOURCE
F1
1
F1
R-knap
Tryk på R-knappen under afspilning.
Listen med albumnavne vises.
R-knap
1
2
3
Hver gang du trykker på R-knappen, skifter
listen som følger:
Liste med albumnavne (disk*) t Liste med
spornavne t Normal afspilningsvisning t
Liste med albumnavne (disk*)
Tryk på (SOURCE) for at vælge "HDD".
Tryk på R-knappen, og tryk så på (F1)
( ) for at vise listen med
mappenavne.
Drej R-knappen for at vælge den
ønskede sorteringsmappe, og tryk så
på R-knappen.
Sorteringsmåde
Forklaring
Folder 001
afspiller optagede album/spor
efter hinanden.
Play List
Aktiver visningen med listen over albumnavne i
trin 1, og tryk så på (F1) ( ).
afspiller kun album/spor, som er
registreret på en afspilningsliste.
Se Se “Samling af foretrukne
spor” på side 24, hvis du ønsker
yderligere oplysninger om
registrering af et spor.
Artist
Bemærk
I forbindelse med CD TEXT-diske kan visse bogstaver
ikke vises.
opretter album for hver kunstner
og sorterer sporene efter kunstner.
Time Stamp
Råd
• Når det valgte punkt er tilgængeligt, vises
funktionsmenuen ( B).
• " B" vises til venstre for den afspillede titel.
• Hvis du trykker på (F2) i trin 1, starter afspilningen
fra Album 001/Spor 001.
Eksempel) Hvis mappe 003 er markeret
Begynder apparatet afspilningen fra det første spor
(Spor 001) på det første album (Album 001) i Mappe
003.
sorterer sporene ud fra
optagetiden. Ved "Normal"
anbringes sporene i rækkefølge
efter optagetid. Ved "Reverse"
anbringes sporene i den modsatte
rækkefølge af optagetiden.
Title
sorterer sporene efter titel. Ved
"ABC" sorteres sporene i
alfabetisk rækkefølge. Ved
"Reverse" omarrangeres sporene i
modsat rækkefølge.
* Kun tilgængelig, hvis du vælger "CD".
2
Drej R-knappen for at vælge det
ønskede punkt, og tryk så på Rknappen.
Afspilning begynder.
Vælge en mappe
Access Ranking sorterer 50 eller 10 af de hyppigst
afspillede spor. Ved "Top50" eller
"Top10" sorteres sporene i
rækkefølge. Ved "Top50 (Count
down)" eller "Top10 (Count
down)" sorteres sporene i modsat
rækkefølge.
fortsættes på næste side t
23
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Sorteringsmåde
Less Access
Ranking
History
4
5
Forklaring
sorterer 50 eller 10 af de
sjældent afspillede spor. Ved
"Bottom50" eller
"Bottom10" sorteres sporene
i rækkefølge. Ved
"Bottom50 (Count down)"
eller "Bottom10 (Count
down)" sorteres sporene i
modsat rækkefølge.
Samling af foretrukne spor
— Play List
Hvis du samler dine foretrukne spor i
afspilningsliste-mappen, kan du afspille dem ved
blot at vælge afspilningslisten.
SOURCE
F1
ved "Normal" sorteres
sporene i rækkefølge efter de
senest afspillede spor. Ved
"Reverse" sorteres sporene i
modsat rækkefølge i forhold
til de senest afspillede spor.
Drej R-knappen for at vælge det
ønskede sorteringselement, og tryk så
på R-knappen.
Drej R-knappen for at vælge det
ønskede spor, og tryk så på Rknappen.
Den normale visning aktiveres.
Råd
Apparatet afspiller sekventielt spor på albummet, som
det markerede spor indgår i.
MENU
R-knap
Registrering af et spor på
afspilningslisten
1
2
3
Tryk på (SOURCE) for at vælge "HDD".
4
Drej R-knappen for at vælge "Entry",
og tryk så på R-knappen.
Tryk på (MENU).
Drej R-knappen for at vælge "Play
List", og tryk så på R-knappen.
Listen med spornavne vises.
24
5
Drej R-knappen for at vælge det spor, du vil
registrere, og tryk så på R-knappen.
Det valgte spor er markeret med " ".
Hvis du vil annullere det markerede punkt, skal du
trykke på R-knappen igen.
6
Gentag trin 5, indtil du er færdig med at vælge
de spor, du vil registrere.
7
Tryk på (F1) (ENTER).
Vælg en afspilningsliste-mappe eller et afspilningslistealbum, hvor du vil registrere dine foretrukne spor.
8
Drej R-knappen for at vælge den ønskede
afspilningsliste-mappe, og tryk så på Rknappen.
9
Drej R-knappen for at vælge det ønskede
afspilningsliste-album, og tryk så på Rknappen.
Den normale visning aktiveres.
Råd
• I standardindstillingen er alle spor på listen med spornavne
markerede. Hvis du vil vælge bestemte spor, skal du trykke på
(F2) (ALL) for først at annullere markeringen.
• Du kan registrere op til 400 spor i et album (Play List).
• Hvis du vil oprette en ny afspilningsliste-mappe, skal du trykke på
(F2) (CREATE) og så tildele et navn i trin 8.
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Sletning af den gemte station
Radio
Apparatet giver mulighed for at gemme 20 FM-,
10 MW- og 10 LW-stationer.
Forsigtig
Når du søger efter stationer, mens du kører, bør
du anvende funktionen Best Tuning Memory for
at undgå uheld.
Automatisk lagring af
stationer
1 Tryk på R-knappen under
radiomodtagelse.
Listen med forvalgte stationer vises.
2 Drej R-knappen for at vælge den
station, du vil slette, og tryk så på
(MENU).
3 Drej R-knappen for at vælge
"Erase", og tryk så på R-knappen.
4 Drej R-knappen for at vælge "OK",
og tryk så på R-knappen.
Den valgte station slettes.
5 Tryk på (F3) (
).
Den normale modtagelsesvisning
aktiveres.
— Best Tuning Memory (BTM)
Under MW-/LW-modtagelse udvælger apparatet
stationerne med de stærkeste signaler på det
valgte bånd og gemmer dem i rækkefølge efter
frekvens. Det samme gælder, hvis AF er
indstillet til "AF Off" under FM-modtagelse.
Hvis AF er indstillet til "AF On" under FMmodtagelse, gemmer apparatet RDS-stationer i
rækkefølge efter PI-kode (se "RDS" på side 28).
Annullere sletning
Vælg "Annuller" i trin 4.
MENU
F3
R-knap
1
Tryk under radiomodtagelse på
(MENU).
2
Drej R-knappen for at vælge "Preset
Edit", og tryk så på R-knappen.
3
Drej R-knappen for at vælge "B.T.M.",
og tryk så på R-knappen.
B.T.M. begynder.
Den normale modtagelsesvisning aktiveres,
når stationen er gemt.
Bemærkninger
• Hvis signalerne er så svage, at der kun kan
modtages nogle få stationer, bibeholdes de tidligere
indstillinger ved visse tal.
• Når der angives et tal i displayet, begynder apparatet
at lagre stationer fra og med det tal, der vises på
dette tidspunkt.
• Når MW/LW-modtagelse er blevet annulleret,
undertrykkes "MW" / "LW", når du vælger kilde. Hvis
du vil aktivere MW/LW-modtagelse, skal du indstille
"MW/LW Skip" til "Off" (side 57).
25
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Modtagelse af de lagrede
stationer
SOURCE
MENU R-knap
F3
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "FM", "MW" eller "LW."
2
Drej R-knappen for at vælge den
ønskede station.
Displaypunkter
Hvis FM stereo-modtagelse er dårlig
(Mono)
1
2
Tryk under FM-modtagelse på (MENU).
3
Drej R-knappen for at vælge "Mono",
og tryk så på R-knappen.
4
Drej R-knappen for at vælge "On", og
tryk så på R-knappen.
5
Tryk på (F3) (
).
Den normale modtagelsesvisning aktiveres.
Lyden forbedres men skifter til mono.
Drej R-knappen for at vælge "Receive
Mode", og tryk så på R-knappen.
Annullere Mono-tilstand.
Vælg "Off" i trin 4.
Råd
Hvis det er vanskeligt at høre FM-udsendelser, skal
DSO indstilles til "Off" (Se “Indstilling af Dynamic
Soundstage Organizer” på side 51).
Frekvens*
Radio- Forvalgt
stationsnummer
bånd
* Når RDS modtages, og stationsnavnet ikke vises,
vises " *" til venstre for frekvensen.
Hvis forvalgt indstilling ikke virker
(Local-tilstand)
Funktionen til automatisk indstilling af stationer
stopper muligvis ofte, hvis der er mange
radiostationer i området. Hvis dette sker, kan du
nedsætte radioens følsomhed, så kun forholdsvis
stærke signaler registreres.
1
Tryk under radiomodtagelse på
(MENU).
2
Drej R-knappen for at vælge "Receive
Mode", og tryk så på R-knappen.
3
Drej R-knappen for at vælge "LOCAL",
og tryk så på R-knappen.
4
Drej R-knappen for at vælge "On", og
tryk så på R-knappen.
5
Tryk på (F3) (
).
Den normale modtagelsesvisning aktiveres.
Annullere Local-tilstand
Vælg "Off" i trin 4.
26
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Lagring udelukkende af
bestemte stationer
Søgning efter en station vha.
navn
— Manuel forvalgt hukommelse
— List-up
Du kan manuelt indstille de ønskede stationer
ved at angive frekvensen.
Apparatet giver mulighed for at gemme 20 FM-,
10 MW- og 10 LW-stationer.
SOURCE
F2
F1
MENU
R-knap
1
Tryk på R-knappen under
radiomodtagelse.
Frekvenserne eller navnene, som er tildelt
stationerne, vises.
2
Drej R-knappen for at vælge den
ønskede station, og tryk så på Rknappen.
Den normale modtagelsesvisning aktiveres.
FUNCTION R-knap
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "FM", "MW" eller "LW."
2
Tryk gentagne gange på (FUNCTION)
for at vise funktionsmenuen
" SEEK" og "SEEK
".
3
Tryk på (F1) ( SEEK) eller (F2)
(SEEK ) for at indstille den station,
der skal lagres.
4
Tryk på (MENU).
Menuen vises.
5
Drej R-knappen for at vælge "Preset
Edit", og tryk så på R-knappen.
6
Drej R-knappen for at vælge "Manuel",
og tryk så på R-knappen.
7
Drej R-knappen for at vælge det
hukommelsesnummer, du vil gemme,
og tryk så på R-knappen.
Den normale modtagelsesvisning aktiveres,
når stationen er gemt.
Råd
" B" vises til venstre for den modtagede frekvens.
Bemærk
Hvis du forsøger at gemme en anden station på det
samme nummer, flyttes stationen, som i forvejen er
gemt på dette nummer, til det næste nummer.
27
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
RDS
Oversigt over RDS
FM-stationer med Radio Data System (RDS)
service kan sende digitale oplysninger, som ikke
kan opfattes af det menneskelige øre, sammen
med det almindelige radioprogramsignal. For
eksempel vises én af følgende, når der modtages
en RDS-station.
Automatisk genindstilling for
at opnå de bedste
modtageresultater
— AF-funktion
Med alternative frekvenser-funktionen (AF)
stiller radioen altid ind på det stærkeste signal i
området, for den station du lytter til.
Frekvenserne skifter automatisk.
Stationsnavn*
96,0 MHz
98,5 MHz
Station
Radio- Forvalgt
Frekvens*
bånd
stationsnummer
102,5 MHz
* Stationsnavn og frekvens vises ikke samtidigt.
F1
SOURCE
MENU
RDS-service
RDS-data giver dig praktiske funktioner, f.eks.:
• Automatisk genindstilling på et program,
hvilket er nyttigt ved køreture over lange
afstande.
— AF t side 28
• Modtage trafikmeldinger, selv om du lytter
til et andet program/kilde.
— TA t side 30
• Vælge stationer efter den programtype de
udsender.
— PTY t side 32
• Automatisk indstilling af urets klokkeslæt.
— CT t side 33
Bemærkninger
• Afhængigt af landet eller området vil ikke alle RDSfunktioner være tilgængelige.
• RDS virker ikke altid korrekt, hvis signalstyrken er
svag, eller hvis den station, du har stillet ind på, ikke
sender RDS-data.
F2
F3
FUNCTION R-knap
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "FM".
2
Tryk gentagne gange på (FUNCTION)
for at få vist funktionsmenuen "AF".
3
Tryk på (F1) (AF) for at vælge "AF
On".
Apparatet begynder søgning efter en
alternativ frekvens med et stærkere signal i
det samme netværk.
Hvis "NO AF" vises, findes der ingen
alternativ frekvens til den aktuelt indstillede
station.
Bemærk
Når der ikke findes en alternativ station i området, eller
når du ikke har brug for at søge efter en alternativ
station, skal du slå AF-funktionen fra ved at trykke på
"AF Off".
28
Råd
• Hvis du vil vælge "AF" på en anden måde, skal du
trykke på (MENU) under radiomodtagelse, og så
vælge "AF" i "RDS" (side 58).
• Standardindstillingen er "AF On".
• " A F " vises (" B" vises til venstre for "AF"), når
AF er indstillet til "AF On."
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Stationer uden alternative frekvenser
Tryk på (F1) ( SEEK) eller (F2)
(SEEK ), mens stationsnavnet
skifter (inden for 8 sekunder).
Apparatet begynder at søge efter en anden
frekvens med de samme PI
(programidentifikation)-data. ("PI Seek"
vises).
Hvis apparatet ikke kan finde den samme PI,
vender det tilbage til den tidligere valgte
frekvens.
Local link-funktion (kun Det Forenede
Kongerige)
Med denne funktion kan du vælge andre lokale
stationer i området, selvom de ikke er lagret på
talknapperne.
1
Tryk på R-knappen under
radiomodtagelse.
Frekvenserne eller navnene, som er tildelt
stationerne, vises.
2
Drej R-knappen for at vælge den lokale
station gemt herunder, og tryk så på
R-knappen.
3
Gentag fremgangsmåden inden for 5
sekunder, indtil den ønskede lokale
station modtages.
Fastholde et regionalt program
Når AF-funktionen er aktiveret:
standardindstillingen begrænser modtagelsen til
et bestemt område, så der ikke skiftes til en
anden regional station med et kraftigere signal.
Hvis du forlader dette lokale modtagelsesområde
for programmet eller ønsker at udnytte hele AFfunktionen.
1
2
Tryk på (MENU).
3
Drej R-knappen for at vælge
"Regional", og tryk så på R-knappen.
4
5
Drej R-knappen for at vælge "Off".
Drej R-knappen for at vælge "RDS", og
tryk så på R-knappen.
Tryk på (F3) (
).
Den normale modtagelsesvisning aktiveres.
Bemærkninger
• Den funktion virker ikke i Det Forenede Kongerige
og visse andre områder.
• "Set AF On" vises, og du kan ikke vælge "Regional" i
trin 3, når AF er indstillet til "Off". Indstil AF til "On".
29
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Modtagelse af trafikmeldinger
— TA/TP
Ved at aktivere trafikmelding (TA) og
trafikprogram (TP) kan du automatisk stille ind
på en FM-station, der udsender trafikmeldinger.
Disse indstillinger virker, uanset hvilket FMprogram eller hvilken kilde (CD, HDD,
MEMORY STICK eller AUX) der er tale om.
Apparatet skifter tilbage til den originale kilde,
når meldingen er forbi.
Forvalg af lydstyrke for trafikmeldinger
Du kan forvælge lydstyrkeniveauet for
trafikmeldinger, så du ikke går glip af meldingen.
1
Drej L-knappen for at indstille den
ønskede lydstyrke.
2
Tryk på (F2) (TA) i 2 sekunder.
"TA" vises, og indstillingen lagres.
Råd
Hvis du forvælger lydstyrken ved trafikmeldinger på en
anden måde, skal du trykke på (F1) (TA VOL) under
en trafikmelding.
Modtage nødmeldinger
Hvis AF eller TA er aktiveret, skifter apparatet til
nødmeldinger, hvis en sådan melding modtages,
mens der lyttes til en FM station, CD, HDD,
MEMORY STICK eller AUX.
L-knap
F2
FUNCTION
1
Tryk gentagne gange på (FUNCTION)
for at vise funktionsmenuen "TA".
2
Tryk på (F2) (TA) for at vælge "TA On".
Apparatet begynder søgning efter stationer
med trafikoplysninger.
"TP" angiver, at der modtages en sådan
station, og "TA" blinker under en
trafikmelding. Apparatet fortsætter søgning
efter stationer med TP, hvis "No TP" angives.
Vælg "TA Off" i trin 3, hvis du vil annullere alle
trafikmeldinger.
For at
Tryk på
Annullere den
aktuelle melding
(F3) (CANCEL)
Bemærk
Denne funktion er kun tilgængelig under normal
afspilning eller modtagelse. Denne funktion kan ikke
vælges, når menuen, kildelisten og lydlisten m.m.
vises.
Råd
• Du kan også annullere den aktuelle melding ved at
trykke på (SOURCE).
• Hvis du vil vælge "TA" på en anden måde, skal du
trykke på (MENU) under radiomodtagelse og så
vælge "TA" i "RDS" (side 58).
• " TA " vises (" B" vises til venstre for "TA"), når TA
er indstillet til "TA On."
30
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Forvalg af RDS-stationer med
AF- og TA-indstilling
Når du forvælger RDS-stationer, lagrer apparatet
såvel AF/TA-indstilling (on/off) som frekvens
for hver station. Du kan vælge en anden
indstilling (ved AF, TA eller begge) for stationer,
der er forvalgt individuelt, eller den samme
indstilling for alle forvalgte stationer. Hvis du
forvælger stationer med "AF On", lagrer
apparatet automatisk stationer med det stærkeste
radiosignal.
Forvalg af den samme indstilling for
alle forvalgsstationer
SOURCE
F1
MENU
Forvalg af forskellige indstillinger for
hver forvalgsstation
1
Vælg et FM-bånd, og stil ind på den
ønskede station (side 27).
2
Tryk på (F1) (AF) og/eller (F2) (TA) for
at vælge "AF On" og/eller "TA On".
3
4
Tryk på (MENU).
5
Drej R-knappen for at vælge "Manuel",
og tryk så på R-knappen.
6
Drej R-knappen for at vælge det
hukommelsesnummer, du vil gemme,
og tryk så på R-knappen.
Den normale modtagelsesvisning aktiveres,
når stationen er gemt.
Drej R-knappen for at vælge "Preset
Edit", og tryk så på R-knappen.
Gentag fra trin 1 for at forvælge andre stationer.
F2
R-
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "FM".
2
Tryk på (F1) (AF) og/eller (F2) (TA) for
at vælge "AF On" og/eller "TA On".
Bemærk, at der ved valg af "AF Off" og "TA
Off" ikke kun lagres RDS-stationer, men også
ikke-RDS-stationer.
3
4
Tryk på (MENU).
5
Drej R-knappen for at vælge "B.T.M.",
og tryk så på R-knappen.
B.T.M. begynder.
Den normale modtagelsesvisning aktiveres,
når stationen er gemt.
Drej R-knappen for at vælge "Preset
Edit", og tryk så på R-knappen.
31
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Indstilling af stationer efter
programtype
— PTY
Du kan stille ind på en station ved at vælge den
programtype, du vil lytte til.
Programtyper
Display
Nyheder
News
Aktuelt
Current Affairs
Oplysning
Information
Sport
Sport
Undervisning
Education
Drama
Drama
Kultur
Cultures
Videnskab
Science
Blandet
Varied Speech
Popmusik
Pop Music
Rockmusik
Rock Music
Let underholdning
Easy Listening
Let klassisk
Light Classics M
Klassisk
Serious Classics
Andre musiktyper
Other Music
Vejret
Weather & Metr
Finansinformation
Finance
Børneprogrammer
Children’s Progs
Sociale forhold
Social Affairs
Religion
Religion
"Ring ind"-programmer
Phone In
Rejser
Travel & Touring
Fritid
Leisure & Hobby
Jazzmusik
Jazz Music
Countrymusik
Country Music
Nationalmusik
National Music
Evergreens
Oldies Music
Folkmusik
Folk Music
Dokumentarprogrammer
Documentary
F3
FUNCTION R-knap
1
Tryk gentagne gange på (FUNCTION)
under modtagelse af FM-båndet for at
få vist funktionsmenuen "PTY".
2
Tryk på (F3) (PTY).
Navnet på den aktuelle programtype vises,
hvis stationen udsender PTY-data*1.
3
Drej R-knappen for at vælge den
ønskede programtype.
Programtyperne vises i den rækkefølge, der er
vist i tabellen*2.
4
Tryk på R-knappen.
Apparatet begynder at søge efter en station,
der udsender den valgte programtype.
"No Data" vises, hvis programtypen ikke er
angivet i RDS-dataene.
*1 " B" vises til venstre for programtypen.
*2 Du kan ikke vælge "None".
Bemærk
Du kan ikke benytte denne funktion i lande, hvor PTY
(Programme Type Selection)-data ikke er tilgængelige.
32
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Automatisk indstilling af uret
— CT
CT (Clock Time) -data fra RDS-transmissionen
indstiller uret automatisk.
MENU
F3
R-knap
1
Tryk under modtagelse af FM-båndet
på (MENU).
2
Drej R-knappen for at vælge "RDS", og
tryk så på R-knappen.
3
Drej R-knappen for at vælge "CT", og
tryk så på R-knappen.
4
5
Drej R-knappen for at vælge "On".
Tryk på (F3) (
).
Den normale modtagelsesvisning aktiveres.
Du kan annullere CT-funktionen ved at vælge
"Off" i trin 4.
Optagelse og redigering
HDD
Oversigt over harddisksystemet
Optagede spor på harddisken sorteres efter
mappe på følgende måde:
– Hvis ingen mappe er valgt før optagelse,
oprettes der et nyt tomt album inde i mappen
"Folder 001" og optagede spor lagres
automatisk heri.
(Se "CDA" og "CDB" i diagrammet.)
– Hvis en bestemt mappe vælges før optagelse,
oprettes der et nyt album inde i den valgte
mappe, og optagede spor gemmes automatisk
heri.
(Se "CDC" i diagrammet.)
Eksempel:
"CDA" og "CDB": Der er ingen mappe valgt.
"CDC": "Folder 002" er valgt.
REC
001
Bemærkninger
• CT-funktionen virker ikke altid, selv om der
modtages en RDS-station.
• Der kan være en forskel mellem det klokkeslæt, som
CT-funktionen indstiller, og det faktiske klokkeslæt.
002
001
(CDA)
001
002
(CDB)
002
001
(CDC)
001
Mappe
Album
Spor
Bemærkninger
• Den optagede musik må kun bruges privat. Al anden
brug af musikken kræver tilladelse fra ejerne af
copyright-rettighederne.
• Sony er ikke ansvarlig for musikfiler, som ikke
gemmes på dette apparat som følge af fejlslagen
optagelse fra cd’er eller hentning af musik.
• Sony er ikke ansvarlig for nogen filer, som
beskadiges eller slettes fra harddisken.
33
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Optagelse af et album/spor på
harddisken
7
Tryk på
REC
.
Fremdriftssøjle
Resterende tid
— Optagelse af spor
Du kan udvælge en musikenhed fra en cd og
optage den på harddisken.
SOURCE
F1
R-knap
Spornavn, som
optages
Spornummer/Forløbet
afspilningstid
Optagelsen begynder. Afspilningen af en disk
starter automatisk, når alle spor er optagede.
F2
1
2
F3
REC
Tryk på (SOURCE) for at vælge "CD".
REC .
Tryk på
Displayet til optageindstilling vises.
Opbevaringsmappe
Opbevaringsalbum
Optage kildeoplysninger
(Valgte spornummer/Samlet antal spor,
Samlet sportid)
Hvis du vil ændre bithastigheden ved
optagelse, skal du trykke på (F1).
Hvis du vil ændre optagehastigheden, skal du
trykke på (F2).
3
Drej R-knappen for at vælge
kildeoplysninger om optagelsen, og
tryk så på R-knappen.
4
Drej R-knappen for at vælge sporet,
som du vil optage, og tryk så på Rknappen.
Det valgte punkt er mærket med " ".
Hvis du vil annullere det markerede punkt,
skal du trykke på R-knappen igen.
5
Gentag trin 4, indtil du er færdig med
at vælge de ønskede spor.
6
Tryk på (F3) (
).
Visningen til optageindstilling aktiveres.
Bemærkninger
• Hvis du annullerer optagelsen i midten af et spor,
optages det aktuelle spor ikke. De tidligere spor
forbliver.
• Angivelsen af optagetiden på optagedisplayet er
omtrentlig.
• Du kan optage op til 200 album i en mappe og op til
2000 album på harddisken.
• I standardindstillingen er REC Continue indstillet til "On"
(side 57).
• Når en lyd-cd afspilles, åbnes CDDB’en (cd-databasen)
på apparatet (når den er åben, vises teksten "Accessing
Gracenote CDDB"), og titeloplysningerne (disknavn/
kunstnernavn/spornavn) vises.
Hvis "No Match" vises, når databasen er lukket igen,
har CDDB’en (cd-databasen) ingen data fundet for
disken. Hvis du ønsker titeloplysninger, skal du
opdatere CDDB’en (cd-databasen) Se “Redigering af
biblioteket” på side 60.
• Når du optager en CD TEXT-disk, optages de viste
titeloplysninger (disknavn/kunstnernavn) på harddisken.
Du kan ændre de viste titeloplysninger (Se
“Bemærkninger om CDDB” på side 21).
Råd
• I standardindstillingen er alle spor på listen med
spornavne markerede. Hvis du vil vælge bestemte spor,
skal du trykke på (F2) (ALL) for først at annullere
markeringen.
• Du kan optage op til 6000 spor på harddisken.
• Hver gang du trykker på (SOURCE) under optagelse,
skifter kilden i rækkefølgen FM t MW t LW t AUX*
t CD t FM. Når du vælger cd’en, afspilles sporet,
som optages.
* Hvis "AUX" ikke vises, når kilden vælges, skal du
indstille "AUX Skip" i "Setup" til "Off" (side 61).
Annullere optagelse
Tryk på (F1) (x) i trin 7.
Ændre bithastigheden ved optagelse
Tryk på (F1) for at vælge bithastighed ved
optagelse i trin 2.
Punkt
Forklaring
105K
Standard-bithastighed ved
optagelse.
Giver en bedre lydkvalitet. Men
audiofilernes størrelse øges.
132K*
34
* Standardindstillingen.
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
For at ændre optagehastigheden
Tryk på (F2) i trin 2 for at vælge
optagehastighed.
Punkt
Forklaring
´1-REC
Optager sporet og gendanner
samtidig sporlyden.
(Optagelse ved normal
hastighed)
Optager sporet ca. 8 gange
hurtigere end normal
optagehastighed.
(Optagelse ved høj hastighed)
HI-REC*
Mærkning af en mappe, et
album eller et spor
— Name In
Hvis du tildeler titler til album, spor og kunstnere
til punkterne optaget på apparatet, kan du oprette
et musikbibliotek, som du har nem adgang til.
SOURCE
DSPL
MENU
* Standardindstillingen.
For at skifte mappe/album til lagring af
sporene
R-knap
L-knap
1 Drej R-knappen for at vælge
opbevaringsmappe eller
opbevaringsalbum, og tryk så på Rknappen i trin 2.
Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du
trykke på (F2) (CREATE).
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "HDD".
2
3
Tryk på (MENU).
2 Drej R-knappen for at vælge den
ønskede mappe/album, og tryk så
på R-knappen.
Hvis du vil oprette et nyt album, skal du
trykke på (F2) (CREATE).
4
Drej R-knappen for at vælge det
ønskede punkt, og tryk så på Rknappen.
Drej R-knappen for at vælge "Name
In", og tryk så på R-knappen.
Punkt
Forklaring
Track
For at tildele et navn til et spor
Track Artist For at tildele et kunstnernavn til
et spor
Album
For at tildele et navn til et
album
Album
Artist
For at tildele et kunstnernavn til
et album
Folder
For at tildele et navn til en
mappe
fortsættes på næste side t
35
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
5
Indtaste tegn.
1 Drej R-knappen for at vælge det
ønskede tegn, og tryk så på Rknappen.
Hver gang du trykker på R-knappen,
skifter punktet som følger:
Punkt
Forklaring
ABC
Alfabet (store bogstaver)
abc
Alfabet (små bogstaver)
1234
Tal
!?#
Symbol
(OK)
for at lagre de indtastede tegn
(<)
for at flytte markøren til venstre
(,)
for at flytte markøren til højre
(CLR)
for at slette et tegn
(NG)
for at annullere navneredigering
(
for at vende tilbage til
tegnmenuen
)
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende Name-In-funktionen ved
importerede album, Moved-In eller importerede
spor.
• Hvis et album indeholder Moved-In eller importerede
spor, er det ikke muligt at ændre kunstnernavn ved
alle spor i albummet på én gang.
• Du kan ikke anvende Name-In-funktionen ved en
låst mappe.
Råd
Funktionsmenuen er også tilgængelig, så du kan
vælge punkter svarende til "OK", " <", " ,", "CLR"
og "NG" i trin 5 og 6. Se Se “Funktionsmenu” på side
17, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
2 Drej R-knappen for at vælge det
ønskede tegn, og tryk så på Rknappen.
De foreslåede elementer vises.
Hvis du vil ændre tegntype, skal du dreje
R-knappen for at vælge " " og så trykke
på R-knappen.
Hver gang du trykker på (DSPL), ændres
den viste bogstavstreng på følgende måde:
Kun store bogstaver t stort
begyndelsesbogstav t kun små bogstaver
3 Drej L-knappen for at vælge det
foreslåede element, og tryk så på Lknappen.
Hvis der intet foreslået element er, skal du
følge trin 1 og 2 for at afslutte
navneindtastningen.
Hvis du vil flytte markøren, skal du dreje
R-knappen for at vælge "<" eller ","
og så trykke på R-knappen.
Hvis du vil slette det indtastede tegn, skal
du dreje R-knappen for at vælge "CLR" og
så trykke på R-knappen.
6
Drej R-knappen for at vælge "OK", og
tryk så på R-knappen.
Den normale visning aktiveres.
Annullere mærkning
Drej R-knappen for at vælge "NG" i trin 6, og
tryk så på R-knappen.
36
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
2 Drej R-knappen for at vælge det
ønskede tegn, og tryk så på Rknappen.
De foreslåede elementer vises.
Hvis du vil ændre tegntype, skal du dreje
R-knappen for at vælge " " og så trykke
på R-knappen.
Hver gang du trykker på (DSPL), ændres
den viste bogstavstreng på følgende måde:
Kun store bogstaver t stort
begyndelsesbogstav t kun små bogstaver
Oprettelse af en mappe/et
album
Du kan oprette et musikbibliotek, som du har
nem adgang til, ved at tilføje en ny mappe eller et
nyt album på harddisken.
SOURCE
DSPL
MENU
R-knap
L-knap
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "HDD".
2
Tryk på (MENU).
Menuen vises.
3
Drej R-knappen for at vælge "Contents
Edit", og tryk så på R-knappen.
4
Drej R-knappen for at vælge
"
Create" (opret mappe) eller
" Create" (opret album), og tryk så
på R-knappen.
Visningen til navneredigering aktiveres.
5
Indtaste tegn.
1 Drej R-knappen for at vælge det
ønskede tegn, og tryk så på Rknappen.
Hver gang du trykker på R-knappen,
skifter punktet som følger:
Punkt
Forklaring
ABC
Alfabet (store bogstaver)
abc
Alfabet (små bogstaver)
1234
Nummer
!?#
Symbol
(OK)
for at lagre de indtastede tegn
(<)
for at flytte markøren til venstre
(,)
for at flytte markøren til højre
(CLR)
for at slette et tegn
(NG)
for at annullere navneredigering
(
for at vende tilbage til
tegnmenuen
)
3 Drej L-knappen for at vælge det
foreslåede element, og tryk så på Lknappen.
Hvis der intet foreslået element er, skal du
følge trin 1 og 2 for at afslutte
navneindtastningen.
Hvis du vil flytte markøren, skal du dreje
R-knappen for at vælge "<" eller ","
og så trykke på R-knappen.
Hvis du vil slette det indtastede tegn, skal
du dreje R-knappen for at vælge "CLR" og
så trykke på R-knappen.
6
Drej R-knappen for at vælge "OK", og
tryk så på R-knappen.
Den normale visning aktiveres.
Annullere oprettelse
Tryk på (MENU).
Bemærkninger
• Du kan oprette op til 99 mapper (inklusiv
afspilningsliste-mapperne) på harddisken.
• Der kan gemmes op til 200 album i en mappe.
• Der kan gemmes op til 400 spor i et album.
Råd
Funktionsmenuen er også tilgængelig, så du kan
vælge punkter svarende til "OK", " <", " ,", "CLR"
og "NG" i trin 5 og 6. Se Se “Funktionsmenu” på side
17, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
37
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Flytning af optagede mapper/
album/spor
5
— Move-funktion
2 Drej R-knappen for at vælge
indsættelsespositionen.
Du kan bruge denne funktion til at ændre
rækkefølgen af spor. Når du flytter spor,
nummereres sporene automatisk.
Spornummer
1
2
3
Tryk på (MENU).
Flyt spor C til
position 2.
1
SOURCE
2
3
4
F1
F2
MENU
F3
Tryk på (F3) (
).
Den normale visning aktiveres.
Annullere flytning
4
Før
flytning
Efter
flytning
3 Tryk på (F2) (ENTER).
6
Eksempel: Flytte spor C til position 2.
Vælg position for indsættelse.
1 Tryk på R-knappen for at vælge den
ønskede liste (mappe/album/spor).
For at gå et trin tilbage til det tidligere
niveau, tryk på (F1) (
).
Råd
Hvis du trykker på (F3) (CANCEL) i trin 5, aktiveres
listevisningen.
Bemærkninger
• Du kan ikke samtidigt vælge spor fra andre album.
• Du kan ikke flytte et spor og et album i
afspilningsliste-mappen til en anden mappe.
Du kan heller ikke flytte et album eller et spor fra en
anden mappe til afspilningsliste-mappen.
• Under flytning standser afspilningen automatisk.
• En mappe kan maksimalt indeholde 200 album.
• Et album kan maksimalt indeholde 400 spor.
R-knap
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "HDD".
2
Tryk gentagne gange på R-knappen for
at få vist den ønskede navneliste.
Hver gang du trykker på R-knappen, skifter
listevisningen som følger:
Liste med albumnavne t Liste med
spornavne t Normalt afspilningsdisplay t
Liste med albumnavne
3
Drej R-knappen for at vælge det punkt,
du vil flytte, og tryk så på (MENU).
4
Drej R-knappen for at vælge "Move",
og tryk så på R-knappen.
38
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Sletning af en mappe, et
album eller et spor
— Erase-funktion
Hvis du kun gemmer de afholdte spor, eller de
spor, du ofte afspiller, forbruges mindre plads på
harddisken.
Eksempel: Slette spor B.
Spornummer
Slet spor B
1
2
3
2
Vælg "Cancel", og tryk så på R-knappen i trin 5.
Oprette en mappe igen
Hvis alle brugerdefinerede mapper på harddisken
er blevet slettet, kan du ikke vælge "HDD" som
kilde. I så fald skal du oprette en ny mappe og
optage en cd på harddisken.
1
Tryk på R-knappen for at få vist
kildelisten.
2
Drej R-knappen for at vælge "HDD", og
tryk så på (MENU).
3
Drej R-knappen for at vælge
"
Create", og tryk så på R-knappen.
4
Indtast navnet.
Se See “Mærkning af en mappe, et album
eller et spor” on page 35, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
5
Drej R-knappen for at vælge "OK", og
tryk så på R-knappen.
4
Før
sletning
1
Annullere sletning
3
Efter
sletning
SOURCE
MENU
F3
R-knap
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "HDD".
2
Tryk gentagne gange på R-knappen for
at få vist den ønskede navneliste.
Hver gang du trykker på R-knappen, skifter
listevisningen som følger:
Liste med albumnavne t Liste med
spornavne t Normalt afspilningsdisplay t
Liste med albumnavne
3
Drej R-knappen for at vælge det punkt,
du vil slette, og tryk så på (MENU).
4
Drej R-knappen for at vælge "Erase",
og tryk så på R-knappen.
Bekræftelsesdialogboksen vises.
5
Drej R-knappen for at vælge "OK", og
tryk så på R-knappen.
6
Tryk på (F3) (
).
Den normale visning aktiveres.
Bemærkninger
• De slettede spor gemmes midlertidigt i albummet
Latest 400 i papirkurvsmappen, og de slettede
album gemmes midlertidigt i papirkurvsmappen.
Hvis du vælger ikke at slette et element i
papirkurven permanent, kan det tages ud af
papirkurven (side 38).
De slettede spor i albummet Latest 400 eller de
slettede album i papirkurven kan kun flyttes spor for
spor eller album for album.
• Indhold som slettes fra papirkurven slettes
permanent fra harddisken.
• Når du én gang har slettet elementet, kan det ikke
gendannes igen. Sørg for at vælge det rigtige
element, før du foretager sletningen.
• Der kan højst gemmes 400 spor i albummet Latest
400. Hvis antallet overstiger 400, slettes de ældste
spor, når der tilføjes nye.
• Der kan højst gemmes 200 album i papirkurven.
Hvis antallet overstiger 200 (inkl. antallet i albummet
Latest 400), slettes de ældste album (ekskl. antallet i
albummet Latest 400), når der tilføjes nye.
39
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Brug af "MG Memory
Stick"
Overførsel af et spor til en
"MG Memory Stick"
— Check-Out
Du kan overføre musikdata, som er optaget på
harddisken i dette apparat, til en "MG Memory
Stick".
SOURCE
F1
MENU
R-knap
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "HDD".
2
Tryk på (MENU).
Menuen vises.
3
Drej R-knappen for at vælge "Check
Out", og tryk så på R-knappen.
4
Drej R-knappen for at vælge "Check
Out", og tryk så på R-knappen.
5
Drej R-knappen for at vælge det spor,
som skal overføres, og tryk så på Rknappen.
Det valgte punkt er mærket med " ".
I standardindstillingen er alle spor markerede
på listen med spornavne.
Hvis du vil vælge bestemte spor, skal du
trykke på (F2) (ALL) for først at annullere
markeringen.
Hvis du vil annullere det markerede punkt,
skal du trykke på R-knappen igen.
6
Gentag trin 5 for at vælge alle de spor,
du vil overføre.
7
Tryk på (F1) (START).
Overførslen starter.
Når overførslen er færdig, aktiveres den
normale visning.
Bemærkninger
• Når du anvender en "MG Memory Stick", skal du
indstille slettebeskyttelsestappen for "MG Memory
Stick’en" til OFF (side 68).
• Udtag ikke en "MG Memory Stick", mens LED’et er
tændt eller blinker. Dataene kan blive beskadigede.
• Følgende spor kan ikke afspilles:
– Et spor med en begrænsning på antallet af
afspilninger
– Et spor, hvis tilladte afspilningsperiode er udløbet
– Et spor med en begrænset afspilningsperiode,
hvis uret i apparatet ikke er indstillet
• Overførslen kan ikke foretages, hvis der ikke er mere
plads på "MG Memory Stick’en", eller hvis
begrænsningen på antallet af overførte spor på "MG
Memory Stick’en" er nået.
• Kun spor, som kan overføres, vises på listen.
• Der kan ikke foretages Check-out ved følgende spor:
– Et spor, hvor antallet af tilladte Check-Out er 0
(nul).
– Et spor, hvor afspilningsperioden er udløbet
• Et spor, som er optaget fra en cd, kan overføres op
til 3 gange.
• Antallet af overførsler vises således:
(3 gange
eller flere),
(to gange eller flere), (én gang),
intet vist (nul)
Råd
• Apparatet lukker automatisk frontpanelet for at
undgå, at data på "MG Memory Stick’en" slettes ved
læse- og skrivehandlinger, f.eks. ved brug af
funktionerne Check-In eller Check-Out.
• Du kan overføre op til 400 spor til en "MG Memory
Stick".
• Et spor kan overføres flere gange til den samme
"MG Memory Stick".
• Dette apparat understøtter følgende bithastigheder:
– Stereo: 176Kbps, 146Kbps, 132Kbps, 105Kbps,
94Kbps og 66Kbps
– Mono: 47Kbps og 33Kbps
Annullere overførsel
Tryk på (F1) (CANCEL).
40
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Tilbageførsel af et spor til
harddisken fra en "MG
Memory Stick"
— Check-In
Tilbageføre overførte musikdata fra en "MG
Memory Stick" til harddisken.
SOURCE
Flytning af et spor til en "MG
Memory Stick"
— Move-Out
Du kan flytte musikdata på harddisken til en
"MG Memory Stick". Ved denne handling
(Move-Out), flyttes alle musikdata og alle de
tilhørende oplysninger, og intet forbliver tilbage.
MENU
F1
SOURCE
R-knap
F1
F3
MENU
R-knap
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "MEMORY STICK".
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "HDD".
2
Tryk på (MENU).
Menuen vises.
2
Tryk på (MENU).
Menuen vises.
3
Drej R-knappen for at vælge "Check
In", og tryk så på R-knappen.
3
Drej R-knappen for at vælge
"Check Out", og tryk så på R-knappen.
4
Drej R-knappen for at vælge "Check
In", og tryk så på R-knappen.
4
Drej R-knappen for at vælge
"Move Out", og tryk så på R-knappen.
5
Drej R-knappen for at vælge det spor,
du vil tilbageføre, og tryk så på Rknappen.
Det valgte punkt er mærket med " ".
I standardindstillingen er alle spor markerede
på listen med spornavne.
Hvis du vil vælge bestemte spor, skal du
trykke på (F2) (ALL) for først at annullere
markeringen.
Hvis du vil annullere det markerede punkt,
skal du trykke på R-knappen igen.
5
Drej R-knappen for at vælge det spor,
du vil flytte, og tryk så på R-knappen.
Det valgte punkt er mærket med " ".
I standardindstillingen er alle spor markerede
på listen med spornavne.
Hvis du vil vælge bestemte spor, skal du
trykke på (F2) (ALL) for først at annullere
markeringen.
Hvis du vil annullere det markerede punkt,
skal du trykke på R-knappen igen.
6
Gentag trin 5, for at vælge alle de spor,
du vil tilbageføre.
6
Gentag trin 5 for at vælge alle de spor,
du vil flytte.
7
Tryk på (F1) (START).
Tilbageføringen starter.
Når tilbageføringen er færdig, aktiveres den
normale visning.
7
Tryk på (F1) (START).
Flytningen begynder.
Når flytningen er udført, aktiveres den
normale visning.
Annullere tilbageføring
Tryk på (F1) (CANCEL).
Bemærk
Kun spor, som kan tilbageføres, vises på listen.
Annullere flytning
Tryk på (F3) (CANCEL).
Bemærkninger
• Der kan ikke foretages flytninger, hvis der ikke er
mere plads på "MG Memory Stick’en", eller hvis
begrænsningen på antallet af flyttede spor på "MG
Memory Stick’en" er nået.
• Kun spor, som kan flyttes, vises på listen.
Råd
Du kan flytte op til 400 spor til en "MG Memory Stick".
41
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Tilbageflytning af audiofiler til
harddisken
Importering af audiofiler til
harddisken
— Move-In
— Import
Audiofilen og alle de relaterede oplysninger
overføres til harddisken. Audiofil-oplysningerne
forbliver ikke på "MG Memory Stick’en", når
tilbageflytningen er udført.
Du kan importere audiofiler fra en "MG Memory
Stick" til harddisken.
SOURCE
F1
SOURCE
F1
MENU
F3
F3
MENU
R-knap
R-knap
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "MEMORY STICK".
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "MEMORY STICK".
2
2
Tryk på (MENU).
Menuen vises.
Tryk på (MENU).
Menuen vises.
3
3
Drej R-knappen for at vælge "Check
In", og tryk så på R-knappen.
Drej R-knappen for at vælge
"Check In", og tryk så på R-knappen.
4
4
Drej R-knappen for at vælge "Import",
og tryk så på R-knappen.
Drej R-knappen for at vælge
"Move In", og tryk så på R-knappen.
5
5
Drej R-knappen for at vælge det spor,
du vil flytte tilbage, og tryk så på Rknappen.
Det valgte punkt er mærket med " ".
I standardindstillingen er alle spor markerede
på listen med spornavne.
Hvis du vil vælge bestemte spor, skal du
trykke på (F2) (ALL) for først at annullere
markeringen.
Hvis du vil annullere det markerede punkt,
skal du trykke på R-knappen igen.
Drej R-knappen for at vælge det spor,
du vil importere.
Det valgte punkt er mærket med " ".
I standardindstillingen er alle spor markerede
på listen med spornavne.
Hvis du vil vælge bestemte spor, skal du
trykke på (F2) (ALL) for først at annullere
markeringen.
Hvis du vil annullere det markerede punkt,
skal du trykke på R-knappen igen.
6
Gentag trin 5 for at vælge alle de spor,
du vil importere.
7
Tryk på (F1) (START).
Importen begynder.
Når importen er udført, aktiveres den normale
visning.
6
Gentag trin 5 for at vælge alle de spor,
du vil flytte tilbage.
7
Tryk på (F1) (START).
Tilbageflytningen starter.
Når tilbageflytningen er udført, aktiveres den
normale visning.
Annullere tilbageflytning
Tryk på (F3) (CANCEL).
Bemærk
Kun spor, som kan flyttes tilbage, vises på listen.
Annullere import
Tryk på (F3) (CANCEL).
Bemærkninger
• Overførsel (Check-Out) er den eneste måde, du kan
overføre et importeret spor til en "Memory Stick"
eller en Network Walkman.
• Kun spor, som kan importeres, vises på listen.
42
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Lagring af data på harddisken
— Backup
Alle digitale kameradata på en "Memory Stick"
eller alle stemmedata i en IC-optager kan samlet
gemmes midlertidigt på harddisken.
Gendannelse af data på en
"Memory Stick"
— Restore
Gendanne data på "Memory Stick’en", hvor de
oprindelig var gemt.
MENU
F3
MENU
R-knap
1
2
Få vist kildelisten (side 16).
3
Drej R-knappen for at vælge en mappe
eller en fil, som du vil udføre backup
ved, og tryk så på (MENU).
4
Drej R-knappen for at vælge "Backup",
og tryk så på R-knappen.
Backup-proceduren begynder.
Når backup-proceduren er udført, aktiveres
listevisning. Backup-dataene gemmes i
DATA-mappen.
5
SOURCE
Drej R-knappen for at vælge "Memory
Stick", og tryk så på R-knappen.
Tryk på (F3) (
).
Den normale visning aktiveres.
F3
1
2
Få vist kildelisten (side 16).
3
Drej R-knappen for at vælge "DATA",
og tryk så på R-knappen.
4
Drej R-knappen for at vælge
backupmappen eller -filen, og tryk så
på R-knappen.
5
Drej R-knappen for at vælge dataene
ud fra backup-datoen, og tryk så på
(MENU).
6
Drej R-knappen for at vælge
"Restore", og tryk så på R-knappen.
Gendannelsen begynder. Den normale
visning aktiveres, når gendannelsen er udført.
7
Tryk på (F3) (
).
Den normale visning aktiveres.
Annullere backup
Tryk på (F3) (CANCEL).
Bemærkninger
• Backup-data kan ikke afspilles på dette apparat.
• Der kan ikke foretages backup af mapper, såsom
HIFI-mapper og CONTROL-mapper på "MG
Memory Stick’en".
R-knap
Drej R-knappen for at vælge "HDD", og
tryk så på R-knappen.
Annullere gendannelse
Tryk på (F3) (CANCEL).
Bemærkninger
• Hvis den samme slags data allerede findes på en
"Memory Stick", kan dataene ikke gendannes.
• Du kan ikke gendanne data, mens "Memory
Stick’en" afspilles.
• Hvis du gendanner backupmapper eller -filer med
navne på mere end 8 bogstaver, reduceres antallet
af tegn til 8.
fortsættes på næste side t
43
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Sletning af data på harddisken
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "HDD".
2
Tryk på R-knappen for at få vist listen
med mappenavne.
3
Drej R-knappen for at vælge "DATA",
og tryk så på R-knappen.
4
Drej R-knappen for at vælge dataene
ud fra backup-datoen, og tryk så på
(MENU).
5
Drej R-knappen for at vælge "Erase",
og tryk så på R-knappen.
Bekræftelsesdialogboksen vises.
6
Drej R-knappen for at vælge "OK", og
tryk så på R-knappen.
Det valgte punkt slettes.
Annullere sletning
Vælg "Annuller" i trin 6.
Mærkning af et album
Du kan mærke et album på en "MG Memory
Stick" for at oprette et musikbibliotek, som du
har nem adgang til.
SOURCE
DSPL
MENU
R-knap
L-knap
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "MEMORY STICK".
2
Tryk på (MENU).
Menuen vises.
3
Drej R-knappen for at vælge "Name
In", og tryk så på R-knappen.
4
Drej R-knappen for at vælge "Album",
og tryk så på R-knappen.
5
Indtaste tegn.
1 Drej R-knappen for at vælge det
ønskede tegn, og tryk så på Rknappen.
Hver gang du trykker på R-knappen,
skifter punktet som følger:
Punkt
Forklaring
ABC
Alfabet (store bogstaver)
abc
Alfabet (små bogstaver)
1234
Tal
!?#
Symbol
(OK)
for at lagre de indtastede tegn
(<)
for at flytte markøren til venstre
(,)
for at flytte markøren til højre
(CLR)
for at slette et tegn
(NG)
for at annullere navneredigering
(
for at vende tilbage til
tegnmenuen
)
44
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
2 Drej R-knappen for at vælge det
ønskede tegn, og tryk så på Rknappen.
De foreslåede elementer vises.
Hvis du vil ændre tegntype, skal du dreje
R-knappen for at vælge " " og så trykke
på R-knappen.
Hver gang du trykker på (DSPL), ændres
den viste bogstavstreng på følgende måde:
Kun store bogstaver t stort
begyndelsesbogstav t kun små bogstaver
3 Drej L-knappen for at vælge det
ønskede foreslåede element, og tryk
så på L-knappen.
Hvis intet element er foreslået, skal du
følge trin 1 og 2 for at afslutte
navneindtastningen.
Hvis du vil flytte markøren, skal du dreje
R-knappen for at vælge "<" eller ","
og så trykke på R-knappen.
Hvis du vil slette det indtastede tegn, skal
du dreje R-knappen for at vælge "CLR" og
så trykke på R-knappen.
6
Drej R-knappen for at vælge "OK", og
tryk så på R-knappen.
Den normale visning aktiveres.
Annullere mærkning
Drej R-knappen for at vælge "NG", og tryk så på
R-knappen.
Bemærk
Hvis der intet spor er optaget på "MG Memory
Stick’en", er det måske ikke muligt at mærke et album
på "MG Memory Stick’en".
Råd
• Albummet kan tildeles et navn vha. op til 511 tegn.
• Funktionsmenuen er også tilgængelig, så du kan
vælge punkter svarende til "OK", " <", " ,",
"CLR" og "NG" i trin 5 og 6. Se Se “Funktionsmenu”
på side 17, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
• Når et album på harddisken gemmes på "MG
Memory Stick’en", opdateres albumnavnet også.
Ændring af rækkefølgen af
audiofiler på en "MG Memory
Stick"
— Move-funktion
Du kan ændre afspilningsrækkefølgen for
sporene på en "MG Memory Stick".
SOURCE
F2
F3
MENU
R-knap
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "MEMORY STICK".
2
Tryk gentagne gange på R-knappen for
at få vist listen med spornavne.
3
Drej R-knappen for at vælge det spor,
du vil flytte, og tryk så på (MENU).
Menuen vises.
4
Drej R-knappen for at vælge "Move",
og tryk så på R-knappen.
5
Drej R-knappen for at vælge
indsættelsesposition, og tryk så på
(F2) (ENTER).
6
Tryk på (F3) (
).
Den normale visning aktiveres.
Annullere flytning
Tryk på (F3) (CANCEL) i trin 5.
Bemærk
MP3-filer kan ikke flyttes.
45
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Sletning af audiofiler på en
"MG Memory Stick"
— Erase-funktion
Du kan slette uønskede audiofiler for effektivt at
frigøre plads på en "MG Memory Stick".
Formatering af en "MG
Memory Stick"
Du kan klargøre en "MG Memory Stick" med et
andet format eller i en unormal tilstand og gøre
den brugbar.
MENU
F3
1
2
3
MENU
R-knap
Få vist kildelisten (side 16).
Drej R-knappen for at vælge "Memory
Stick", og tryk så på R-knappen.
Tryk på R-knappen for at få vist listen
med spornavne.
4
Drej R-knappen for at vælge det spor,
du vil slette, og tryk så på (MENU).
5
Drej R-knappen for at vælge "Erase",
og tryk så på R-knappen.
Bekræftelsesdialogboksen vises.
6
Drej R-knappen for at vælge "OK", og
tryk så på R-knappen.
7
Tryk på (F3) (
).
Den normale visning aktiveres.
Annullere sletning
Vælg "Annuller" i trin 6.
Bemærk
Når du én gang har slettet elementet, kan det ikke
gendannes igen. Sørg for at vælge det rigtige element,
før du foretager sletningen.
R-knap
1
2
Få vist kildelisten (side 16).
Drej R-knappen for at vælge "Memory
Stick", og tryk så på (MENU).
Menuen vises.
3
Drej R-knappen for at vælge "Format",
og tryk så på R-knappen.
Bekræftelsesdialogboksen vises.
4
Drej R-knappen for at vælge "OK", og
tryk så på R-knappen.
Formateringen begynder.
Når formateringen er udført, aktiveres den
normale visning.
Annullere formatering
Vælg "Annuller" i trin 4.
Bemærkninger
• Udtag ikke en "MG Memory Stick" under
formatering.
• Formatering sletter alle data på "MG Memory
Stick’en". Bekræft indholdet af "MG Memory
Stick’en", før den formateres.
46
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Brug af Network
Walkman
Tilslutning af en Network
Walkman
Du kan overføre audiofiler på harddisken til en
Network Walkman.
Når du har Network Walkman’en med, er din
foretrukne musik også altid med.
Bemærkninger
• Sørg for, at apparatet og Network Walkman’en er
korrekt forbundet.
• Hvis du trykker på Z, når en Network Walkman er
tilsluttet, afgives en biplyd, og diskbakken åbnes
ikke.
• Det garanteres ikke, at handlingerne virker, når
enhederne sammenkobles vha. et USBforlængerkabel.
• Network Walkman’en kan ikke styres med dette
apparat.
• De Network Walkman-modeller, som kan bruges
tilsluttet til dette apparat, er følgende (fra april 2002):
NW-E3/E5, NW-E8P, NW-E7, NW-E10 og MC-S50
• Afbryd ikke det digitale I/O-kabel, mens Check Out-/
Check In-proceduren foretages. De overførte data
kan ellers blive beskadigede.
Anvend det digitale I/O-kabel ved tilslutning til
Network Walkman. Se brugsvejledningen til
Network Walkman’en, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
OPEN
1
Tryk på (OPEN) for at åbne
frontpanelet.
2
Tilslut det digitale I/O-kabel til det
digitale I/O-stik.
Digitalt I/O-stik
Digital I/O-kabel
(medfølger)
Indsæt kablet,
indtil der lyder et
klik.
USB-kabel
(følger med
Network
Walkman’en
eller fås som
ekstraudstyr)
Network Walkman
47
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Overførsel af et spor til en
Network Walkman
— Check-Out
Du kan overføre musikfiler, som er optaget på
harddisken, til en Network Walkman.
SOURCE
F1
MENU
Bemærkninger
• Antallet af overførsler vises således:
(3 gange
eller flere),
(to gange eller flere), (én gang),
intet vist (nul)
• Der kan ikke foretages overførsler, hvis der ikke er
mere plads på Network Walkman’en, eller hvis
begrænsningen på antallet af overførte spor på
Network Walkman’en er nået.
• Kun spor, som kan overføres, vises på listen i trin 5.
• Der kan ikke foretages Check-out ved følgende spor:
– Et spor, hvor antallet af tilladte overførsler er 0 (nul).
– Et spor, hvis tilladte afspilningsperiode er udløbet
– Et spor med en begrænset afspilningsperiode,
hvis uret i apparatet ikke er indstillet
• Et spor, som er optaget fra en cd, kan overføres op
til 3 gange.
• Udtag ikke det digitale I/O-kabel, mens LED’et er
tændt eller blinker. De overførte data kan blive
beskadigede.
R-knap
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "HDD".
2
Tryk på (MENU).
Menuen vises.
3
Drej R-knappen for at vælge "Check
Out", og tryk så på R-knappen.
4
Drej R-knappen for at vælge "Check
Out", og tryk så på R-knappen.
5
Drej R-knappen for at vælge det spor,
som skal overføres, og tryk så på Rknappen.
Det valgte punkt er mærket med " ".
I standardindstillingen er alle spor markerede
på listen med spornavne.
Hvis du vil vælge bestemte spor, skal du
trykke på (F2) (ALL) for først at annullere
markeringen.
Hvis du vil annullere det markerede punkt,
skal du trykke på R-knappen igen.
6
Gentag trin 5 for at vælge alle de spor,
du vil overføre.
7
Tryk på (F1) (START).
Overførslen starter.
Når overførslen er færdig, aktiveres den
normale visning.
Annullere overførsel
Tryk på (F1) (CANCEL).
48
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 49 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Tilbageførsel af et spor til
harddisken fra en Network
Walkman
Ændre rækkefølgen af
audiofiler på en Network
Walkman
— Check-In
— Move-funktion
Tilbageføre overførte musikdata på en Network
Walkman til harddisken.
Du kan ændre afspilningsrækkefølgen for
sporene på en Network Walkman.
MENU R-knap
F2
F1
1
2
Få vist kildelisten (side 16).
3
F3
MENU
R-knap
1
2
Få vist kildelisten (side 16).
Tryk på (MENU).
Menuen vises.
3
Tryk på R-knappen for at få vist listen
med spornavne.
4
Drej R-knappen for at vælge "Check
In", og tryk så på R-knappen.
4
5
Drej R-knappen for at vælge det spor,
du vil tilbageføre, og tryk så på Rknappen.
Det valgte punkt vises mærket med " ."
I standardindstillingen er alle spor markerede
på listen med spornavne.
Hvis du vil vælge bestemte spor, skal du
trykke på (F2) (ALL) for først at annullere
markeringen.
Hvis du vil annullere det markerede punkt,
skal du trykke på R-knappen igen.
Drej R-knappen for at vælge det spor,
du vil flytte, og tryk så på (MENU).
Menuen vises.
5
Drej R-knappen for at vælge "Move",
og tryk så på R-knappen.
6
Drej R-knappen for at vælge
indsættelsesposition, og tryk så på
(F2) (ENTER).
7
Tryk på (F3) (
).
Den normale visning aktiveres.
Drej R-knappen for at vælge
"Digital I/O", og tryk så på R-knappen.
6
Gentag trin 5, for at vælge alle de spor,
du vil tilbageføre.
7
Tryk på (F1) (START).
Tilbageføringen starter.
Når tilbageføringen er færdig, aktiveres den
normale visning.
Drej R-knappen for at vælge
"Digital I/O", og tryk så på R-knappen.
Annullere flytning
Tryk på (MENU).
Annullere tilbageføring
Tryk på (F1) (CANCEL).
Bemærkninger
• Kun spor, som kan tilbageføres, vises på listen.
• Et spor, som er blevet overført fra andre enheder,
kan ikke tilbageføres.
49
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 50 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Sletning af audiofiler på en
Network Walkman
— Erase-funktion
Du kan slette uønskede audiofiler for effektivt at
frigøre plads på en Network Walkman.
Formatering af en Network
Walkman
Du kan klargøre en Network Walkman med et
andet format eller i en unormal tilstand og gøre
den brugbar.
MENU
MENU
F3
F3
1
2
R-knap
R-knap
Få vist kildelisten (side 16).
Drej R-knappen for at vælge
"Digital I/O", og tryk så på R-knappen.
1
2
Få vist kildelisten (side 16).
3
Drej R-knappen for at vælge "Format",
og tryk så på R-knappen.
Bekræftelsesdialogboksen vises.
Drej R-knappen for at vælge
"Digital I/O", og tryk så på (MENU).
3
Tryk på R-knappen for at få vist listen
med spornavne.
4
Drej R-knappen for at vælge det spor,
du vil slette, og tryk så på (MENU).
Menuen vises.
4
5
Drej R-knappen for at vælge "OK", og
tryk så på R-knappen.
Formateringen begynder.
Drej R-knappen for at vælge "Erase",
og tryk så på R-knappen.
Bekræftelsesdialogboksen vises.
5
Tryk på (F3) (
).
Den normale visning aktiveres.
6
Drej R-knappen for at vælge "OK", og
tryk så på R-knappen.
Annullere formatering
7
Tryk på (F3) (
).
Den normale visning aktiveres.
Bemærk
Network Walkman MC-S50 kan ikke formateres.
Vælg "Annuller" i trin 4.
Annullere sletning
Vælg "Annuller" i trin 6.
Bemærk
Når du én gang har slettet elementet, kan det ikke
gendannes igen. Sørg for at vælge det rigtige element,
før du foretager sletningen.
50
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 51 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Lydeffekt
Lydliste-visning
Du kan justere DSO, equalizer, bas, diskant,
balance, fade, subwoofer-lydstyrke og loudness.
SOURCE
Indstilling af Dynamic
Soundstage Organizer
— DSO
Hvis højttalerne er installeret i den nederste del
af dørene, kommer lyden nedefra og er muligvis
ikke ren.
DSO-funktionen (Dynamic Soundstage
Organizer) giver en mere rummelig lyd, som om
der var højttalere over instrumentbrættet
(virtuelle højttalere).
Du kan lagre DSO-indstillingen for hver kilde.*
* Den samme DSO-indstilling deles mellem MW- og
LW-stationer.
SOURCE
L-knap
Justere indstillingen
1
Tryk på (SOURCE) for at vælge en
kilde.
2
Tryk på L-knappen.
Lydliste-visningen forsvinder.
3
Drej L-knappen for at vælge det punkt,
du vil justere, og tryk så på L-knappen.
Hver gang du trykker på L-knappen, skifter
punktet som følger:
DSO y EQ7 y BAS (Bas) y
L-knap
1
Tryk på (SOURCE) for at vælge en
kilde.
2
Tryk på L-knappen.
Lydliste-visningen forsvinder.
3
Drej L-knappen for at vælge "DSO", og
tryk så på L-knappen.
4
Drej L-knappen for at vælge "On", og
tryk så på L-knappen.
Den normale visning aktiveres.
TRE (Diskant) y BAL (Balance) y
FAD (Fade) y SUB (Subwoofer) y
LOUD (Loudness) y DSO
4
Drej L-knappen for at vælge det
ønskede punkt.
5
Tryk på L-knappen.
Den normale visning aktiveres.
Annullere DSO-funktionen
Vælg "Off" i trin 4.
Råd
• Afhængig af bilens indvendige indretning og
musiktype, har DSO muligvis ikke den ønskede
effekt.
• Hvis det er vanskeligt at høre FM-udsendelser, skal
"DSO" indstilles til "Off".
51
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 52 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Indstilling af equalizeren
— EQ7
Du kan vælge en equalizerkurve for 7 musiktyper
(Xplod, Vocal, Club, Jazz, New Age, Rock og
Custom).
Du kan vælge forskellige equalizerindstillinger
for hver kilde.*
* Den samme equalizerindstilling deles mellem MWog LW-stationer.
Valg af equalizerkurve
SOURCE
Tilpasning af equalizerkurven
Du kan indstille og gemme equalizerindstillinger
for frekvens og niveau.
1
Tryk på (SOURCE) for at vælge en
kilde.
2
Tryk på L-knappen, og drej så Lknappen for at vælge "EQ7".
3
4
Tryk på L-knappen.
5
F2
Drej L-knappen for at vælge den
ønskede equalizerkurve, og tryk så på
(F2) (TUNE).
Tryk gentagne gange på L-knappen for
at vælge den ønskede frekvens.
Hver gang du trykker på L-knappen, skifter
frekvensen som følger:
62Hz t 157Hz t 396Hz t 1.0kHz t
2.5kHz t 6.3kHz t 16kHz t 62Hz
L-knap
F3
1
Tryk på (SOURCE) for at vælge en
kilde.
2
Tryk på L-knappen.
Lydliste-visningen forsvinder.
3
Drej L-knappen for at vælge "EQ7", og
tryk så på L-knappen.
6
Drej L-knappen for at indstille
niveauet.
Niveauet kan justeres fra –10 til +10 trin.
7
Tryk på (F3) (
).
Den normale visning aktiveres.
Gendanne standardindstillingen
Tryk på (F2) (INIT) i trin 5.
4
Drej L-knappen for at vælge den
ønskede equalizerkurve.
Når du drejer L-knappen, skifter equalizerkurvetypen som følger:
Off y Xplod y Vocal y Club y
Jazz y NewAge y Rock y
Custom y Off
5
Tryk på L-knappen.
Den normale visning aktiveres.
Annullere equalizereffekten
Vælg "Off" i trin 4.
Bemærk
Når DSO er indstillet til "On", ændres
equalizerindstillingerne automatisk, så den bedste
overordnede effekt opnås.
52
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 53 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Indstilling af bas og diskant
Indstilling af balancen
— BAS/TRE
— BAL
SOURCE
SOURCE
L-knap
L-knap
1
Tryk på (SOURCE) for at vælge en
kilde.
2
Tryk på L-knappen.
Lydliste-visningen forsvinder.
1
3
Drej L-knappen for at vælge "BAS"
eller "TRE", og tryk så på L-knappen.
Tryk på (SOURCE) for at vælge en
kilde.
2
Tryk på L-knappen.
Lydliste-visningen forsvinder.
3
Drej L-knappen for at vælge "BAL", og
tryk så på L-knappen.
4
Drej L-knappen for at indstille
balancen.
Balancen kan indstilles mellem L10-L1, 0,
R1-R10.
5
Tryk på L-knappen.
Den normale visning aktiveres.
4
Drej L-knappen for at indstille
niveauet.
Bas-/diskantniveauet kan indstilles fra
–10 til +10 trin.
5
Tryk på L-knappen.
Den normale visning aktiveres.
Bemærk
Hvis DSO er indstillet til "On", eller hvis EQ7 er valgt,
kan BASS- og LOUD-effekten være svær at høre.
Indstille balancen mellem højre og
venstre højttalere
53
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 54 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Indstilling af fade-funktionen
Justering af afskæringsfrekvensen ved
for- og baghøjttalerne
Hvis du vil foretage tilpasning til det installerede
højttalersystem, kan du vælge højttalernes
afskæringsfrekvens.
— FAD
Niveau
SOURCE
L-knap
Afskæringsfrekvens
off
F2
Indstille balancen mellem for- og
baghøjttalere
1
Tryk på (SOURCE) for at vælge en
kilde.
2
Tryk på L-knappen.
Lydliste-visningen forsvinder.
3
Drej L-knappen for at vælge "FAD", og
tryk så på L-knappen.
4
Drej L-knappen for at indstille
balancen.
Balancen kan indstilles mellem F10-F1, 0,
R1-R10.
5
Tryk på L-knappen.
Den normale visning aktiveres.
Frekvens (Hz)
1
Tryk på (SOURCE) for at vælge en
kilde.
2
Tryk på L-knappen.
Lydliste-visningen forsvinder.
3
Drej L-knappen for at vælge "FAD", og
tryk så på L-knappen.
4
Tryk på (F2) (HPF).
5
Drej L-knappen for at vælge
afskæringsfrekvensen.
Når du drejer L-knappen, skifter frekvensen
som følger:
off (standardindstilling) y 78Hz y
125Hz
6
Tryk på L-knappen.
Den normale visning aktiveres.
54
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 55 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Indstilling af subwooferlydstyrken
— SUB
For at tilpasse egenskaberne for den eller de
tilsluttede subwoofere kan du afskære de
uønskede høje og mellemhøje signaler, som
kommer ind i subwooferen. Hvis
afskæringsfrekvensen indstilles (se figuren
nedenfor), udsender subwooferen kun
lavfrekvente signaler, så lydbilledet bliver mere
tydeligt.
Niveau
SOURCE
Justering af afskæringsfrekvensen for
subwoofer(ne)
L-knap
Afskæringsfrekvens
off
F2
1
Tryk på (SOURCE) for at vælge en
kilde.
2
Tryk på L-knappen.
Lydliste-visningen forsvinder.
3
Drej L-knappen for at vælge "SUB", og
tryk så på L-knappen.
4
Drej L-knappen for at indstille
lydstyrken.
Niveauet kan justeres fra – ¥ , –10 til +10
trin.
5
Tryk på L-knappen.
Den normale visning aktiveres.
Frekvens (Hz)
1
Tryk på (SOURCE) for at vælge en
kilde.
2
Tryk på L-knappen.
Lydliste-visningen forsvinder.
3
Drej L-knappen for at vælge "SUB", og
tryk så på L-knappen.
4
Tryk på (F2) (LPF).
5
Drej L-knappen for at vælge
afskæringsfrekvensen.
Når du drejer L-knappen, skifter frekvensen
som følger:
off (standardindstilling) y 125Hz y
78Hz
6
Tryk på L-knappen.
Den normale visning aktiveres.
55
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 56 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Indstilling af loudness
— LOUD
Bassen og diskanten forstærkes, så der dannes et
tydeligt lydbillede ved lav lydstyrke.
SOURCE
Andre funktioner
Hurtig dæmpning af lyden
(med joystick’et)
Tryk på (ATT) på joystick’et.
"ATT On" vises et øjeblik.
Gendanne det tidligere lydstyrkeniveau
L-knap
1
Tryk på (SOURCE) for at vælge en
kilde.
2
Tryk på L-knappen.
Lydliste-visningen forsvinder.
3
Drej L-knappen for at vælge "LOUD",
og tryk så på L-knappen.
4
Drej L-knappen for at vælge "On", og
tryk så på L-knappen.
Den normale visning aktiveres.
Annullere loudness
Vælg "Off" i trin 4.
Bemærk
Hvis DSO er indstillet til "On", eller hvis EQ7 er valgt,
kan BASS- og LOUD-effekten være svær at høre.
Tryk på (ATT) igen.
Råd
Hvis der er tilsluttet et forbindelseskabel fra en
biltelefon til ATT-ledningen, mindsker apparatet
automatisk lydstyrken, der modtages en
telefonopringning (Telephone ATT-funktion).
Ændring af lyd- og
displayindstillingerne
— Menu
Det afhænger af den valgte kilde, hvilke
menupunkter du kan vælge.
Hvis du vil annullere menuvisningen, skal du
trykke på (MENU).
Følgende punkter kan indstilles:
MENU
Setup
Display
RDS
Receive Mode
Preset Edit
Play List
Play Mode
Name In
Check In
Check Out
Contents Edit
Information
Input Level
Library
Version
56
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 57 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Setup
Display
• Time set (side 9)
• Beep –for at slå bippene til eller fra.
• MW/LW Skip –for at indstille MW-/LWkildevisningen til "On" eller "Off".
• AUX Skip (side 62) –for at indstille AUXkildevisningen til "On" eller "Off".
• REC Continue –for at indstille REC Continue
til "On" eller "Off".
– Vælg "On" for at fortsætte optagelse, når
tændingen er slået fra, og sluk automatisk for
apparatet*, når optagelsen er udført.
– Vælg "Off" for at annullere REC Continueoptagelse.
• CD Auto Play –for at indstille CD Autoafspilning til "On" eller "Off".
• CD TEXT Copy –optager CD TEXToplysninger, som de er.
– Vælg "On" for automatisk at gemme de
oprindelige CD TEXT-oplysninger under
optagelse.
– Vælg "Off" for ikke at gemme CD TEXToplysningerne under optagelse. (Afhængig af
cd’en gemmes oplysningerne i visse tilfælde
alligevel.)
• Demonstration
– Vælg "On" for at aktivere
demonstrationsvisningen.
• S.A. (Spectrum Analyser) (side 61) –for at
ændre visningsmønstret i equalizervisningen:
13Band Vertical, 19Band Oblique, 3Band
Horizontal, Smooth, Wave, Desert og Heat
Haze
– "Off" –for at annullere visningen af SAmønstret.
– "Auto" –for automatisk at vise SA-mønstret.
• Screen Saver –Vælg mellem følgende
muligheder for pauseskærm-motiver:
Vand-visning, Overlappet, Lydbølge,
Akvarium, Vandoverflade, Snefald, Tunnel,
Konveks linse, Fyrværkeri, Uendelighed,
Marmorkugler og Rumrejse
– "Off" –for at annullere pauseskærmvisningen.
– "Auto" –for at få vist en pauseskærm, som
automatisk skifter motiv.
• Display –for at slå displayet til eller fra.
• Dimmer –for at ændre displayets lysstyrke.
– Vælg "Auto" for kun at dæmpe displayets
lysstyrke, når du tænder for lyset.
– Vælg "On" for at dæmpe displayets lysstyrke.
– Vælg "Off" for at deaktivere
dæmpefunktionen.
* Hvis bilen ikke har en ACC-position på
tændingsnøglekontakten, skal du sørge for at trykke
på (OFF) i 2 sekunder for at undgå at slukke for
apparatet.
Display
Setup
Demonstration
Time set
Beep
Off
On
Off
MW/LW Skip
S.A.
13 Band Vertical
On
Off
REC Continue
On
Screen
Saver
Auto
On
Off
CD TEXT Copy
Off
Water Watch
Off
CD Auto Play
Off
Auto
On
Off
AUX Skip
On
Display
Off
On
Off
On
Dimmer
Auto
On
Off
fortsættes på næste side t
57
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 58 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
RDS
Play List
• AF –for at indstille AF til "On" eller "Off"
(side 28).
• TA –for at indstille TA til "On" eller "Off"
(side 30).
• Regional –for at indstille Regional til "On"
eller "Off" (side 29).
• CT –for at indstille CT til "On" eller "Off"
(side 33).
• Entry –for at registrere dine foretrukne spor på
afspilningslisten (side 24).
•
Create –for at oprette en ny
afspilningsliste-mappe.
Play List
Entry
Create
RDS
AF
On
Off
TA
On
Off
Regional
On
Play Mode
• Repeat –for at indstille gentaget afspilning
(side 22).
• Shuffle –for at indstille Shuffle Play-tilstand
(side 22).
Play Mode
Off
Repeat
On
CT
Off
Track
Off
Album
Modtagetilstand
Folder
• Local –for at indstille lokaltilstand til "On"
eller "Off"
(side 26).
• Mono –for at indstille monotilstand til "On"
eller "Off" (side 26).
Receive Mode
Shuffle
Off
Album
Folder
All
Name In
Local
On
Off
Mono
On
Off
Funktionen Preset Edit
• B.T.M. –for automatisk at forvælge
radiostationer med god modtagelse (side 25).
• Manual –for at forvælge radiostationer manuelt
(side 27).
• Erase –for at slette den forvalgte station.
• Track –for at tildele et navn til et spor.
• Track Artist –for at tildele et kunstnernavn til et
spor.
• Album –for at tildele et navn til et album.
• Album Artist –for at tildele et kunstnernavn til
et album.
• Folder –for at tildele et navn til en mappe.
Name In
Track
Track Artist
Album
Album Artist
Preset Edit
Folder
B.T.M.
Manual
Check Out
Erase
• Check Out –for at overføre indhold fra
harddisken.
• Move Out –for at flytte indhold fra harddisken.
Check Out
Check Out
Move Out
58
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 59 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Check In
• Check In –for at tilbageføre indhold til harddisken.
• Move In –for at flytte indhold tilbage til harddisken.
• Import –for at importere indhold til harddisken.
Check In
Check In
Valg af spectrum analyser
Lydsignal-niveauet vises på en spectrum
analyser. Du kan vælge en visning til 7 mønstre
eller den automatiske visningstilstand, hvor alle
mønstre vises.
Move In
SOURCE
F1
Import
Contents Edit
• Erase –for at slette indhold.
• Move –for at flytte indhold.
•
Create –for at oprette en ny mappe.
•
Create –for at oprette et nyt album eller en
ny afspilningsliste-mappe.
• Format –for at klargøre en "MG Memory
Stick" eller en Network Walkman.
Contents Edit
Erase
FUNCTION
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge en kilde (CD, HDD, MEMORY
STICK, FM, MW, LW eller AUX).
2
Tryk gentagne gange på (FUNCTION)
for at få vist funktionsmenuen
"
."
3
Tryk gentagne gange på (F1) (
)
for at vælge det ønskede mønster.
Hver gang du trykker på (F1), skifter punktet
som følger.
Mode Off t 13Band Vertical t 19Band
Oblique t 3Band Horizontal t Smooth
t Wave t Desert t Heat Haze t Auto
Mode t Mode Off
Move
Create
Create
Format
Oplysning
Viser den aktuelle status for en cd, en "MG
Memory Stick" eller harddisken (side 18).
Library
Annullere S.A.-visning
• Import –for at importere redigerede data
(albumnavn, kunstnernavn, spornavn,
afspilningsliste, mappe- eller albumstruktur) til
apparatet (side 60).
• Export –for at eksportere audiofil-oplysninger
(albumnavn, kunstnernavn, spornavn,
afspilningsliste, mappe- eller albumstruktur) til
en "MG Memory Stick" (side 60).
• CDDB Install –for at installere CDDB (cddatabasen) (side 61).
• CDDB Uninstall –for at afinstallere CDDB (cddatabasen) (side 60).
• Version –for at vise versionsnummeret for den
aktuelle CDDB.
Vælg "Mode Off" i trin 3.
Library
Import
Export
CDDB Install
CDDB Uninstall
Version
Version
Viser versionsnummeret for den aktuelle
software i apparatet.
59
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 60 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Redigering af biblioteket
Du kan redigere audiofil-oplysningerne med en
computer ved at installere Mobile Library
Manager.*
Disse data kan også gemmes på apparatet.
• Du kan redigere audiofil-oplysninger
(albumnavn, kunstnernavn, spornavn,
afspilningsliste, papirkurv og mappe-/
albumstruktur).*
• Du kan få titeloplysninger fra Gracenote
CDDB® Music Recognition ServiceSM, hvis du
er online tilsluttet.*
Importering af redigerede data
Du kan importere redigerede data til dette
apparat fra en "Memory Stick".
1
2
3
4
Indsæt en "Memory Stick" (side 14).
5
Drej R-knappen for at vælge "Import",
og tryk så på R-knappen.
Når importen er udført, aktiveres den normale
visning.*
* Yderligere oplysninger herom kan du finde i
installationsvejledningen til Mobile Library Manager.
F1
Tryk på (OFF).
Tryk på (MENU).
Drej R-knappen for at vælge "Library",
og tryk så på R-knappen.
* Hvis importen ikke gennemføres, vises
meddelelsen "CANNOT IMPORT".
MENU
Annullere import
Tryk på (F1) (CANCEL).
Bemærk
Hvis du efter en eksportering redigerer dataene på harddisken,
kan du ikke importere eksporterede data til harddisken. I så fald
vises meddelelsen "HDD LIBRARY MODIFIED".
OFF
R-knap
Eksportering audiofil-oplysninger
Du kan eksportere audiofil-oplysningerne
(albumnavn, kunstnernavn, spornavn,
afspilningsliste, papirkurv og mappe-/
albumstruktur), som er optaget på harddisken, fra
dette apparat til en "Memory Stick".
1
2
3
4
5
Indsæt en "Memory Stick" (side 14).
Du kan slette CDDB’en (cd-databasen) i dette
apparat, så der effektivt frigøres mere end
200MB plads på harddisken.
F1
Tryk på (OFF).
MENU
Tryk på (MENU).
Drej R-knappen for at vælge "Library",
og tryk så på R-knappen.
Drej R-knappen for at vælge "Export",
og tryk så på R-knappen.
Når eksporten er udført, aktiveres den
normale visning.*
* Hvis eksporten ikke gennemføres, vises
meddelelsen "CANNOT EXPORT".
Annullere eksport
Tryk på (F1) (CANCEL).
60
Installering og afinstallering af
CDDB
R-knap
OFF
Afinstallering af CDDB’en
Du kan slette CDDB’en i apparatet.
1
2
3
Tryk på (OFF).
4
Drej R-knappen for at vælge "CDDB
Uninstall", og tryk så på R-knappen.
Bekræftelsesdialogboksen vises.
5
Drej R-knappen for at vælge "OK", og
tryk så på R-knappen.
Når afinstalleringen er udført, aktiveres den
normale visning.
Tryk på (MENU).
Drej R-knappen for at vælge "Library",
og tryk så på R-knappen.
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 61 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Installering af CDDB’en
Du kan geninstallere CDDB’en på apparatet.
1
Indsæt cd-rommen til installering af
CDDB’en (medfølger).
2
3
4
Tryk på (OFF).
5
6
Tilslutning af ekstra lydudstyr
Du kan tilslutte ekstra lydudstyr til dette apparat
vha. AUX IN-stikket.
SOURCE
MENU
Tryk på (MENU).
Drej R-knappen for at vælge "Library",
og tryk så på R-knappen.
Drej R-knappen for at vælge "CDDB
Install", og tryk så på R-knappen.
Bekræftelsesdialogboksen vises.
Drej R-knappen for at vælge "OK", og
tryk så på R-knappen.
Når installeringen er udført, aktiveres den
normale visning.
R-knap
Valg af ekstraudstyr
Tryk gentagne gange på (SOURCE) for
at vælge "AUX".
Annullere installeringen
Tryk på (F1) (CANCEL).
Bemærk
Under afinstallering/installering:
– må tændingen ikke slås fra.
– må frontpanelet ikke tages af.
Bemærk
Hvis "AUX" ikke vises, når kilden vælges, skal du
indstille "AUX Skip" i "Setup" til "Off".
Justering af lydniveauet
På tilsvarende måde kan du indstille lydstyrken
for alt tilsluttet lydudstyr.
1
Tryk på (MENU), mens "AUX" er
markeret.
2
Drej R-knappen for at vælge "Input
Level", og tryk så på R-knappen.
3
Drej R-knappen for at vælge den
ønskede lydstyrke.
Lydstyrkeniveauet kan reguleres i trin på 1 dB
fra –6 til +6 dB.
4
5
Tryk på R-knappen.
Tryk på (MENU).
Den normale visning aktiveres.
fortsættes på næste side t
61
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 62 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Deaktivere "AUX" i musikkildevisningen
1
Tryk på (MENU), drej så R-knappen for
at vælge "Setup", og tryk så på Rknappen.
2
Drej R-knappen for at vælge " AUX
Skip", og tryk så på R-knappen.
3
Drej R-knappen for at vælge "On", og
tryk så på R-knappen.
4
Tryk på (MENU).
Den normale visning aktiveres.
Brug af joystick’et
RM-X6S (ekstra)
Indsæt først det medfølgende litiumbatteri
CR2032 i joystick’et.
Se “Udskiftning af litiumbatteriet” og
“Bemærkninger om litiumbatteri” på side 64,
hvis du ønsker yderligere oplysninger om,
hvordan litiumbatteriet installeres.
1
2
Annullere "AUX Skip"
Vælg "Off" i trin 3.
3
6
5
4
3
A
+
B
C
DISC
. PUSH >
m SOURCE M
D
DISC
-
A
B
C
D
62
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 63 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
* Hvis bilen ikke har en ACC-position (ekstraudstyr) i
tændingsnøglekontakten, skal du sørge for at trykke
på (OFF) i 2 sekunder for at slukke for ur-visningen,
når tændingen er slukket.
Yderligere oplysninger
Vedligeholdelse
Udskiftning af sikring
Når du udskifter sikringen, skal du sørge for at
bruge en med et amperetal, der svarer til den
originale sikring. Hvis sikringen springer, skal du
kontrollere strømtilslutningen og udskifte
sikringen. Hvis sikringen springer igen efter
udskiftningen, kan der være en intern
funktionsfejl. I så fald skal du kontakte din
nærmeste Sony-forhandler.
Sikring (10 A)
Sikring (10 A)
10
a ATT-knap
Dæmp lyden.
b OFF-knap*
Stands afspilning eller radiomodtagelse.
c A VOL-kontrol (lydstyrke)
Drej for at indstille lydstyrken.
B SOURCE-kontrol
Tryk for at skifte kilde.
(CD/HDD/MEMORY STICK/FM/MW/
LW/AUX)
C ./> kontrol
Tryk for at:
– indstille stationer automatisk
– springe spor på disken over
Tryk og hold for at:
– finde en station manuelt
– gå hurtigt fremad/tilbage i et spor
D DISC +/– kontrol
Tryk for at:
– modtage forindstillede stationer
– skifte album
d MODE-knap
Skifte handling (radiobånd).
e Infrarød sender.
Joystick’et udsender infrarøde stråler i den
retning, som er angivet med drejeknappen.
f Infrarød stråle-knap
Drej knappen for at ændre de infrarøde
strålers retning.
Advarsel
Brug aldrig en sikring med et amperetal, der er
højere end den sikring, der følger med apparatet,
da det kan beskadige apparatet.
fortsættes på næste side t
63
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 64 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Rensning af forbindelsesstikkene
Apparatet virker ikke altid korrekt, hvis
forbindelsesstikkene mellem apparatet og
frontpanelet ikke er rene. For at forhindre dette,
skal du tage frontpanelet af (side 8) og rense
forbindelsesstikkene med en vatpind dyppet i
sprit. Brug ikke for megen kraft, da
forbindelsesstikkene ellers kan blive
beskadigede.
1
Åbning af låget til batterirummet
Hold den infrarøde justeringsknap, og åbn
låget til batterirummet ved at dreje mod uret
med en mønt.
2
Fjernelse af batteriet
Tryk på siden af batteriet, som vist, og tag det
så ud.
3
Isætning af batteriet
Isæt batteriet som vist. Kontroller, at
batteriets poler vender rigtigt.
Hovedapparat
Bagside af frontpanelet
Bemærkninger
• Af sikkerhedsmæssige grunde bør du slå tændingen fra
og fjerne nøglen fra tændingskontakten, inden du renser
forbindelsesstikkene.
• Berør aldrig tilslutningsstikkene direkte med fingrene
eller med en metalgenstand.
CR2032
+ siden op
Rensning af frontpanel-displayet
Aftør støv og snavs på frontpanelet med den
medfølgende renseklud.
Udskiftning af litiumbatteriet
Under normale forhold holder batterier i ca. et år.
(Levetiden kan dog blive kortere afhængigt af
brugsforholdene.) Når batteriet bliver svagt,
formindskes joystick’ets rækkevidde. Udskift
batteriet med et nyt CR2032 litiumbatteri. Der
kan opstå brand- eller eksplosionsfare, hvis du
bruger en anden type batteri.
Bemærkninger om litiumbatteri
• Hold litiumbatteriet uden for børns rækkevidde.
Søg omgående læge, hvis batteriet sluges.
• Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten
bliver god.
• Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når
det isættes.
• Batteriet må ikke holdes med en metalpincet,
da der kan opstå kortslutning.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det behandles
forkert. Batteriet må ikke genoplades,
skilles ad eller bortkastes i åben ild.
64
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 65 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Tage apparatet ud
Forholdsregler
1
• Hvis din bil har været parkeret direkte i solen,
skal du lade apparatet afkøle, inden du betjener
det.
• Motorantenner slås automatisk ud, når
apparatet bruges.
• Anvend ikke de brugerdefinerede funktioner,
når du kører, og foretag ingen anden handling,
som kan aflede din opmærksomhed fra vejen.
• Tab ikke vand eller fremmede genstande på
diskskuffen. Hvis dette kommer ind i apparatet,
kan der opstå ild eller forekomme funktionsfejl.
Tag frontdækslet af
1 Løsn frontpanelet (side 8).
2 Tryk på klemmen på indersiden af
frontpanelet med en tynd
skruetrækker.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler hvis
du har nogen spørgsmål eller problemer
vedrørende apparatet, der ikke er dækket i denne
vejledning.
3 Gentag trin 2 på den anden side.
2
Tag apparatet ud
1 Brug en tynd skruetrækker til at
trykke klemmen på venstre side af
apparatet ind, og træk derefter
apparatets venstre side ud, indtil
spærren er fri af
monteringsrammen.
Dannelse af kondensvand
På en regnvejrsdag eller i et meget fugtigt
område kan der dannes kondensvand inden i
apparatets linser og display. Hvis det sker,
fungerer apparatet ikke korrekt. Tag i det tilfælde
disken ud, og vent i ca. en time, indtil fugten er
fordampet.
Sådan opretholdes en høj lydkvalitet
Pas på ikke at spilde juice el.lign. på apparatet
eller diskene.
4 mm
2 Gentag trin 1 på højre side.
3 Skyd apparatet ud af
monteringsrammen.
Bemærkninger om cd-linsen
• Rør ikke ved linsen i diskskuffen.
• Anvend ikke et almindeligt linserengøringsmiddel.
Hvis "LOW TEMP Warming Up" vises i
et meget koldt miljø
Kan der ikke foretages optagelser og redigeringer
på harddisken. I så fald skal du varme bilens
kabine op med et varmeapparat og undlade at
betjene apparatet i et stykke tid, indtil det kan
betjenes igen.
65
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 66 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Bemærkninger om diske
Musikdiske kodede med copyrightbeskyttelse
• Undgå at berøre overfladen, så disken holdes
ren. Hold om diskens kanter.
• Opbevar diskene i deres hylstre eller
diskmagasiner, når de ikke er i brug.
Udsæt ikke diskene for varme/høje
temperaturer. Lad dem ikke ligge på
instrumentbrættet/baghylden i en parkeret bil.
Dette produkt er udviklet til afspilning af diske,
som opfylder Compact Disc (CD) -standarden.
På det seneste er forskellige musikdiske, som er
kodede ad hensyn til ophavsretlig beskyttelse,
blevet markedsført af visse pladeselskaber. Vær
opmærksom på, at der blandt disse diske er
nogle, som ikke opfylder cd-standarden og derfor
ikke kan afspilles eller indspilles på dette
apparat.
Bemærkninger om cd-r-diske (cd’er,
der kan optages på)/cd-rw (cd’er, der
kan skrives på flere gange)
Afspilleren kan afspille følgende diske:
Disktyper
• Undgå at påsætte etiketter eller at bruge diske
med tryksværte/klisterrester. Diskene kan holde
op med at dreje rundt, kan forårsage
funktionsfejl eller kan ødelægge disken.
Etiket på disken
Lyd-cd
MP3-filer
• Brug ikke diske, hvor der er påsat etiketter eller
mærkater, da dette kan medføre, at lyddata ikke
kan læses korrekt (f.eks. spring i afspilning
eller ingen afspilning), fordi etiketten eller
mærkaten krymper pga. varme, så disken bøjes.
• Diske som ikke er af standardform (f.eks.
hjerte, firkantet, stjerne) kan ikke afspilles på
apparatet. Hvis du forsøger af afspille dem, kan
det beskadige apparatet. Brug ikke den type
diske.
• Rens diskene med en almindelig renseklud
inden afspilning. Tør diskene af fra midten og
udad. Brug ikke opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder, almindelige
rengøringsmidler eller antistatisk spray
beregnet til vinylplader.
• Nogle cd-r’ere/cd-rw’ere (afhængigt af det
udstyr, der bruges til optagelse, eller diskens
tilstand) kan ikke afspilles på apparatet.
• Du kan ikke afspille en cd-r/cd-rw, som ikke er
færdig*.
• Du kan afspille MP3-filer, som er optaget på
cd-rom, cd-r og cd-rw.
• En cd-r/cd-rw, som kan tilføjes en session, kan
afspilles.
• Indhold på lyd CD-R’er/CD-RW’er kan ikke
optages på harddisken i dette apparat som følge
af copyright-beskyttelse.
* En nødvendig proces for at en optaget cd-r/cd-rwdisk kan afspilles på en lyd-cd-afspiller.
66
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 67 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Bemærkninger om MP3-filer
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) er en
standardteknik og et standardformat til
komprimering af lydsekvenser. Filen
komprimeres til ca. 1/10 af den oprindelige
størrelse. Lyde uden for det frekvensområde, som
mennesket kan høre, komprimeres, mens de
hørbare lyde ikke komprimeres.
Bemærkninger om diske
Du kan afspille MP3-filer, som er optaget på cdrom, cd-r og cd-rw.
Disken skal være i ISO 9660*1 niveau 1- eller
niveau 2-format eller Joliet/Romeo i
udvidelsesformatet.
Du kan anvende en disk, som er optaget i
multisession*2.
* 1 ISO 9660-format
Den mest almindelige internationale standard
for det logiske format af filer og mapper på en
cd-rom.
Der findes flere specifikationsniveauer. På
niveau 1 skal filnavnene være i 8.3-format
(højst 8 tegn i navnet og højst 3 tegn i
filtypenavnet ".MP3") og i store bogstaver.
Mappenavne må højst være på 8 tegn. Der
kan højst være 8 indlejrede mappeniveauer.
Ved niveau 2-angivelser må filnavnene
indeholde op til 31 tegn.
Hver mappe kan have op til 8 træer.
Ved Joliet eller Romeo i udvidelsesformat
skal du kontrollere skriveprogrammellets
indhold m.m.
Bemærkninger
• Ved andre formater end ISO 9660 niveau 1 og
niveau 2 vises mappenavne og filnavne muligvis
ikke korrekt.
• Ved navngivning skal du huske at tilføje filtypen
".MP3" til filnavnet.
• Hvis du føjer filtypenavnet ".MP3" til en anden fil end
en MP3-fil, kan apparatet ikke genkende filen rigtigt
og generer tilfældig støj, som kan beskadige
højttalerne.
• Ved følgende diske tager det længere tid at starte
afspilningen.
– en disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disk, som er optaget i multisession.
– en disk, som kan tilføjes data.
Forholdsregler ved afspilning af en disk, som er
optaget i multisession
• Hvis det første spor på den første forekomst er lydcd-data:
Der afspilles kun lyd-cd-data.
• Hvis det første spor på den første session ikke er
lyd-cd-data:
– Hvis der er en MP3-fil på disken, afspilles kun
MP3-filer, og andre data springes over. (Lyd-cddata genkendes ikke.)
– Hvis der ingen MP3-fil er på disken, vises
meddelelsen "NO Music", og intet afspilles. (Lydcd-data genkendes ikke.)
* 2 Multisession
Dette er en optagemetode, som muliggør
tilføjelse af data vha. Track-At-Oncemetoden. Ved konventionelle cd’er startes der
i et cd-kontrolområde kaldet Lead-in, og der
afsluttes i et område kaldet Lead-out. En
multisession-cd er en cd med flere sessioner,
hvor hvert segment fra Lead-in til Lead-out
betragtes som en samlet session.
Cd-ekstra: Formatet til optagelse af lyd
(audio-cd-data) i form af spor på niveau 1 og
data i form af spor på niveau 2.
Mixed CD: I dette format optages data som
spor 1, og lyd (audio-cd-data) optages som
spor 2.
67
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 68 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Bemærkninger om "Memory
Stick"
Hvad er en "Memory Stick"?
"Memory Stick" er et kompakt, bærbart og
alsidigt optagelsesmedie (integreret kredsløb)
med en datakapacitet, som overskrider en
diskettes kapacitet. "Memory Stick" er specielt
konstrueret til udveksling og deling af digital
data "Memory Stick"-kompatible produkter
imellem. Da en "Memory Stick" er udtagelig,
kan den også bruges til lagring af eksterne data.
Om formattering af "Memory Stick’en"
"Memory Stick’en" leveres med FAT-format som
standardformat.
Hvis du vil formatere "Memory Stick’en", skal
du følge instruktionerne Se “Formatering af en
"MG Memory Stick"” på side 46.
Når du formaterer "Memory Stick’en", må du
ikke bruge funktionen Formater i Windows
Stifinder. "FORMAT ERROR" (side 72) vises,
og du kan ikke afspille med dette apparat.
Om håndtering af "Memory Stick’en"
A B
Forskellige typer "Memory Stick"
Der er to forskellige typer "Memory Stick":
– "MagicGate Memory Stick" som er udstyret
med "MagicGate"-teknologi til beskyttelse af
ophavsrettigheder.
– "Memory Stick" som ikke er udstyret med
ophavsretlig beskyttet "MagicGate"teknologi.
Når du køber "Memory Stick’en" til dette
apparat, skal du spørge efter "Memory Stick",
som kendes på logoet
eller "MG Memory
Stick", som kendes på logoet
.
Til optagelse af
musikdata
Til lagring/lagring på
ny af ikke-musikdata
Bemærk
Hukommelseskapaciteten for "MagicGate Memory
Stick’en", som understøttes af dette produkt, er
128MB.
Hvad er " MagicGate"?
"MagicGate" er en teknologi til beskyttelse af
ophavsrettigheder ved "MagicGate Memory
Stick" og kompatible produkter, f.eks. en
Network Walkman. Godkendelsesprocedurer
sikrer, at beskyttet indhold kun overføres mellem
kompatible enheder og "MagicGate Memory
Stick", og at beskyttet indhold optages og
overføres i et krypteret format, så uautoriseret
kopiering eller afspilning forhindres.
Brugsbemærkninger
Beskadigelse af data kan undgås ved ikke at
– frigør "Memory Stick’en", eller tag USBkablet ud under læsning eller skrivning af
data.
– bruge "Memory Stick’en" på et sted, som er
udsat for statisk elektricitet eller elektrisk
støj.
68
LOCK
C
D
• Når "Memory Stick’ens" kontakt til forhindring
af sletning er indstillet til "LOCK", kan der
ikke optages, slettes eller redigeres data. (B)
• Det mærkbare fremspring på bagsiden af
"MagicGate Memory Stick’en" adskiller den
fra en almindelig "Memory Stick". (C)
• Berør ikke "Memory Stick’ens"
forbindelsesstik med fingrene eller
metalgenstande. (A)
• Undgå at bøje, tabe eller udsætte "Memory
Stick’en" for kraftige stød.
• Du må ikke skille "Memory Stick"en ad eller
ændre den.
• "Memory Stick"en må ikke blive våd.
• Brug eller opbevar ikke "Memory Stick’en" på
et sted, der udsættes for:
– Ekstremt høje temperaturer, f.eks. en bil
parkeret i solen
– Direkte sollys
– Høj fugtighed eller rustdannelse
• Du kan forlænge din "Memory Sticks"
holdbarhed ved at bruge den medfølgende
opbevaringsæske.
• Placer ikke andet end den medfølgende etiket
på etiketpladsen. (D)
• Fastgør etiketten, så den ikke stikker uden for
den korrekte placering.
• Anbring ikke nye etiketter oven på gamle
etiketter.
• Udskift etiketten, hvis den begynder at gå af.
Bemærk
Hvis etiketten ikke er korrekt fæstnet, kan den blokere
"MG Memory Stick’en" i apparatet.
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 69 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Om rensning
Rengør afspillerens overflade med en blød klud,
som er let fugtet med vand eller en mild
opløsning af vand og rengøringsmiddel. Brug
ikke nogen former for slibepuder, skurepulver
eller opløsningsmidler som f.eks. alkohol eller
rensebenzin, da det kan ødelægge afspillerens
overflade.
Fejlsøgning
Med den følgende kontrolliste kan du afhjælpe
problemer, du kan få med apparatet.
Inden du går igennem nedenstående kontrolliste,
bør du kontrollere fremgangsmåden for tilslutning
og betjening.
Generelt
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Tryk på nulstillingsknappen.
Ingen lyd.
• Drej L-knappen med uret for at indstille
lydstyrken.
• Annuller ATT-funktionen.
• Indstil faderkontrollen på midterpositionen for
to-højttalersystemer.
Hukommelsens indhold er slettet.
• Der er blevet trykket på nulstillingsknappen.
t Du skal lagre i hukommelsen igen.
• Strømledningen eller batteriet er blevet afbrudt.
• Strømledningen er ikke korrekt tilsluttet.
Ingen bip-lyd.
Bip-lyden er annulleret (side 57).
Indikationerne forsvinder fra/vises ikke i
displayet.
• Ur-displayet forsvinder, hvis du trykker på
(OFF) i to sekunder.
t Tryk på (OFF) igen i to sekunder for at
vise uret.
• Aftag frontpanelet, og rens
forbindelsesstikkene. Se “Rensning af
forbindelsesstikkene” på side 64, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
• "Display" er indstillet til "Off" i menuen.
(side 57)
t Displayet aktiveres igen, når der trykkes på
en knap.
Lagrede stationer og korrekt klokkeslæt er
slettet.
Sikringen er sprunget.
Der er støj, når tændingsnøglen er i ON-, ACCeller OFF-positionen.
Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bilens
tilbehørsstrømtilslutning.
Der er ingen strømtilførsel til apparatet.
• Kontrollér tilslutningen. Hvis alt er i orden,
skal du kontrollere sikringen.
• Bilen har ikke en ACC-position.
t Tryk på (SOURCE) for at dreje apparatet.
Der er konstant strømtilførsel til apparatet.
Bilen har ikke en ACC-position.
t Tryk på (OFF) i 2 sekunder.
Motorantennen slås ikke ud.
Motorantennen har ikke en relæboks.
fortsættes på næste side t
69
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 70 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
"s" vises i stedet for albumtitlen.
Der er indtastet et tegn, som ikke kan vises på
dette apparat.
t Anvend en titel indeholdende tegn, som
kan vises på dette apparat.
"CD" vises ikke, mens der vælges kilde og
en cd er isat.
• Cd’en er isat omvendt.
• Der er ingen musikfiler på den isatte cd.
• Apparatet er ved at genkende cd’en.
t Prøv igen efter et stykke tid.
Joystick’et (ekstraudstyr) kan ikke betjenes.
Drej knappen på undersiden af joystick’et,
indtil det kan betjenes.
Afspilning
Afspilning begynder ikke.
• Defekt eller snavset cd.
• Nogle cd-r’ere/cd-rw’ere kan ikke afspilles
på grund af optageudstyret eller diskens
tilstand.
MP3-filer kan ikke afspilles.
• Optagelse blev ikke fortaget i henhold til
ISO 9660 niveau 1- eller niveau 2-format
eller Joliet/Romeo i udvidelsesformatet.
• Filtypenavnet ".MP3" føjes ikke til filnavnet.
• Filer gemmes ikke i MP3-format.
• Dette apparat kan afspille MP3-filer vha.
MPEG1 Audio Layer3 som
komprimeringsteknologi, dets
samplingfrekvens er 44,1kHz ved variabel
bithastighed mellem 32kbps og 320kbps.
Det tager længere tid at afspille MP3-filer
end andre filer.
Når apparatet har indlæst alle filer på disken,
kan afspilningen tage længere tid end normalt,
hvis:
– antallet af mapper eller filer på disken er
meget stort.
– mappe- og filstrukturen er meget kompleks.
Lyden springer på grund af rystelser.
• Apparatet er installeret i en vinkel på mere
end 30°.
• Apparatet er ikke installeret på et stabilt sted
i bilen.
Musikdata med en begrænsning på
afspilningsperioden kan ikke afspilles.
Afspilningsperioden er udløbet.
t Du kan ikke afspille et spor med en
afspilningsperiode, som er udløbet.
Apparatet genkender ikke Network
Walkman’en.
• USB-stikket eller det digitale I/O-kabel
sidder løst.
t Tilslut stikkene igen.
• Der anvendes en USB-hub.
t Tilslut Network Walkman’en uden at
anvende en USB-hub.
Der kan kun overføres nogle enkelte spor.
(Den tilgængelige optagetid er kort.)
Der er andre data end musikfiler på "MG
Memory Stick’en".
t Hvis der findes data på "MG Memory
Stick’en", som ikke er musikdata,
nedsættes antallet af spor, som kan
overføres. Kopier dem til computeren for at
frigøre hukommelse på "MG Memory
Stick’en".
Apparatet eller Network Walkman’en virker
ikke normalt ved tilslutning.
De er tilsluttet med en USB-hub eller et USBforlængerkabel.
t Normal drift garanteres ikke. Foretag
tilslutning vha. det medfølgende USBkabel.
Der kan ikke indsættes en "MG Memory
Stick".
En "Memory Stick" blev isat omvendt.
t Isæt den korrekt, som vist (side 14).
Der kan ikke overføres musikdata til "MG
Memory Stick", som har været brugt i andre
enheder.
• Det er ikke en "MG Memory Stick".
t Du kan kun bruge "MG Memory Stick".
• "Memory Stick’en" er blevet formateret med
en computer.
t Når du har kopieret de nødvendige data
til computeren, skal du formatere "MG
Memory Stick’en" på dette apparat ifølge
instruktionerne (side 46).
Lyden springer.
• Defekt eller snavset disk.
• Cd-r/cd-rw er beskadiget.
Lyden ved cd-afspilning er ikke normal.
Udkast cd’en, og kontroller dens tilstand.
Afspilning af "MG Memory Stick’en"
stoppede pludseligt.
Stikkene på "Memory Stick’en" er snavsede.
t Frigør og genindsæt "Memory Stick’en" et
par gange.
70
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 71 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Radiomodtagelse
Det er ikke muligt at stille ind på forvalgte
stationer.
• Frekvensen skal lagres korrekt i hukommelsen.
• Radiosignalet er for svagt.
Der kan ikke modtages stationer.
Lyden generes af støj.
• Tilslut motorantenne-kontrolledningen (blå) eller
tilbehørsstrømledningen (rød) til
strømforsyningsledningen på bilens
antenneforstærker. (Kun, hvis bilen har en
indbygget FM/MW/LW-antenne i side- eller
bagruden.)
• Kontrollér tilslutningen af bilantennen.
• Den automatisk antenne slås ikke ud.
t Kontrollér tilslutningen af motorantennekontrolledningen.
• Kontrollér frekvensen.
• Når DSO-tilstand er aktiveret, overdøves lyden
nogle gange af støj.
t Indstil DSO-tilstand til "Off" (side 51).
Det er ikke muligt at stille automatisk ind på
stationer.
• Local-tilstand er indstillet til "On".
t Indstil Local-tilstand til "Off" (side 26).
• Radiosignalet er for svagt.
t Indstil manuelt.
FM modtagelse er dårlig.
• Stil nøjagtigt ind på frekvensen.
• Radiosignalet er for svagt.
t Indstil til mono (side 26).
Et program, der udsendes i stereo, høres i mono.
Apparatet er indstillet på monomodtagelse.
t Annuller mono-tilstand (side 26).
RDS
Søgningen starter efter et par sekunders lytning.
Stationen er ikke en TP-station eller har svagt
signal.
t Tryk gentagne gange på (F2) (TA), indtil "TA
Off" vises.
Ingen trafikmeldinger.
• Aktiver "TA".
• Stationen sender ikke trafikmeldinger, selv om
den er en TP-station.
t Stil ind på en anden station.
PTY viser "None".
Fejldisplays/Meddelelser
Fejlmeddelelser blinker afhængig af apparatets
status. Følg instruktionerne nedenfor, hvis en sådan
meddelelse vises i displayet.
Meddelelser på cd
CD ERROR
• Cd’en er snavset.
t Rens cd’en.
• Cd’en kan ikke afspilles pga. et problem.
t Indsæt en anden cd.
Meddelelser på harddisken
LOW TEMP
Warming Up
Temperaturen omkring harddisken er for lav.
t Vent et stykke tid, og betjen apparatet igen.
HIGH TEMP
Cooling Down
Temperaturen omkring harddisken er for høj.
t Vent et stykke tid, og betjen apparatet igen.
CONTENTS ERROR
• Formatet af det valgte indhold understøttes
ikke af dette apparat.
• Spordataene kan ikke læses.
EXPIRED
Sporet kan ikke afspilles som følge af
afspilningsbegrænsninger (afspilningsantal/periode).
DISK ERROR
• Harddisken kan ikke genkendes.
• Der er installeret en harddisk, som ikke er
korrekt.
FULL CAPACITY
• Der kan ikke oprettes flere mapper eller album.
t Slet unødvendige mapper eller album.
• Der kan ikke optages flere spor.
• Harddisken er fuld.
t Slet unødvendige spor.
NO FOLDER
Der er ingen mapper på harddisken.
t Opret en mappe, før du optager (side 39).
CANNOT NAME IN
Der blev forsøgt at foretage navneredigering,
men den valgte mappe/album/spor kan ikke
mærkes.
• Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
• Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
• Stationen angiver ikke programtypen. Kun i dette
tilfælde vises "B" til venstre for "None".
INPUT FULL
Selvom du har ændret en AF/TA-indstilling,
skifter AF/TA-indstillingen tilbage til den
tidligere stilling, når du skifter til en anden
forudindstillet station.
NAME FULL
Hvis du gemmer en forvalgt station vha. BTM
efter at have indstillet AF/TA, gemmes AF/
TA-indstillingen ved alle forvalgte stationer.
Antallet af tegn, som blev indtastet på én gang,
har overskredet begrænsningen under
navneredigering.
Det indtastede navns længde har overskredet
grænsen.
fortsættes på næste side t
71
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 72 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
FILE CHECKING
• Motoren blev startet, da der blev arbejdet på
harddisken, f.eks. lagring.
• Der blev trykket på nulstillingsknappen.
t Vent et øjeblik, indtil gendannelsen af
dataene på harddisken er udført.
Meddelelser på "MG Memory Stick"
FORMAT ERROR
Den isatte "MG Memory Stick" har et format,
som ikke understøttes af dette apparat. (f.eks.
en "MG Memory Stick" formateret med en
computer el.lign.)
t Formater "MG Memory Stick’en" ifølge
instruktionerne (side 46). (Sørg for at
formatere den med dette apparat. Hvis du
formaterer den med en computer, kan du
foretage Check-In/Out. Du kan dog ikke
afspille den på dette apparat.)
EXPIRED
• Afspilningsperioden for sporet er udløbet.
• Der er blevet valgt et spor med en
afspilningsbegrænsning, som ikke
understøttes af dette apparat.
t Hvis musikdata ikke kan afspilles, kan du
slette dem fra "MG Memory Stick’en".
MG ERROR
En distributionsfil til beskyttelse af
ophavsrettigheder, som ikke er autoriseret,
blev registreret.
t Udkast og genindsæt "MG Memory
Stick’en", og kontroller så displayet igen.
t Hvis slettebeskyttelsestappen er aktiveret,
skal den deaktiveres og genindsættes.
Kontroller så displayet igen.
t Formater "MG Memory Stick’en" med
dette apparat.
READ ONLY STICK
Den isatte "MG Memory Stick" er
skrivebeskyttet.
t Det er ikke muligt at redigere dataene på
denne "MG Memory Stick".
NO CONTENTS
Der er intet indhold, som kan afspilles.
t Hvis der ingen musikfiler er på "Memory
Stick’en", skal der overføres nogle
musikfiler hertil.
CONTENTS ERROR
• Formatet af det valgte indhold understøttes
ikke af dette apparat.
• Spordataene kan ikke læses.
t Udkast og genindsæt "Memory Stick’en",
og kontroller så displayet igen.
t Hvis musikdata ikke kan afspilles, kan du
slette dem fra "Memory Stick’en".
t Afspilningsindhold ved en bithastighed,
som understøttes af dette apparat.
72
STICK ERROR
• Apparatet kan ikke få adgang til "Memory
Stick’en".
• Der blev registreret en tilstand ved "Memory
Stick’en" eller dette apparat, som ikke er normal.
t Udkast og genindsæt "Memory Stick’en".
Hvis dette ikke løser problemet, skal du
overføre dataene på "Memory Stick’en" til en
computer el.lign. og så formatere "Memory
Stick’en" med dette apparat. Hvis problemet
varer ved, skal du tage både "Memory
Stick’en" og dette apparat med til et lokalt
autoriseret Sony-værksted.
CANNOT RESTORE
Der findes en mappe med samme navn på "Memory
Stick’en", som den mappe, du forsøger at gendanne.
t Slet mappen på "Memory Stick’en".
Meddelelser på harddisken/"Memory
Stick’en"
FORMAT ERROR
Den isatte "Memory Stick" har et format, som ikke
understøttes af dette apparat.
FULL CAPACITY
Harddisken og/eller "Memory Stick’en" er fuld.
LOW TEMP
Temperaturen omkring harddisken og/eller
"Memory Stick’en" er for lav.
NO MEDIA
Du forsøger at importere eller eksportere uden en
"Memory Stick" i apparatet.
CANNOT IMPORT
Apparatet kan ikke importere.
NO DATAFILE
Der er ingen importfil på "Memory Stick’en".
HDD LIBRARY MODIFIED
Efter eksporten blev harddisken redigeret i
apparatet, før der blev importeret.
INVALID LIBRARY
EXPORT AGAIN
Du forsøgte at importere, før du eksporterer.
CANNOT EXPORT
Apparatet kan ikke eksportere.
STICK LOCKED
• Slettebeskyttelsestappen på "Memory Stick’en" er
indstillet til LOCK.
• "Memory Stick’en" er skrivebeskyttet.
DISC READ ERROR
Der kan ikke læses fra harddisken.
DISC WRITE ERROR
Der kan ikke skrives på harddisken.
NO INSTALL FILE
• Cd-rommen til installering af CDDB’en er
ikke isat.
• Der er ingen installationsfil på cd-rommen til
installering af CDDB’en.
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 73 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
VERIFY ERROR
Der opstod en fejl, da apparatet skulle
kontrollere installationen.
CANNOT UNINSTALL
Apparatet kan ikke slette CDDB’en fra
harddisken.
STICK LOCKED
Slettebeskyttelsestappen på "Memory
Stick’en" er indstillet til LOCK.
t Indstil slettebeskyttelsestappen til OFF, når
du formaterer en "Memory Stick" eller
redigerer data herpå.
STICK REMOVED
Meddelelser på Network Walkman
WALKMAN ERROR
• Kommunikationen mellem en Network
Walkman og apparatet kan ikke etableres.
• Apparatet kan ikke tilslutte til Network
Walkman’en.
t Kontroller, at Network Walkman’en er
korrekt tilsluttet.
t Tilslut Network Walkman’en igen.
t Hvis problemet varer ved, skal du tage
både apparatet og Network Walkman’en
med til et lokalt autoriseret Sonyværksted.
"Memory Stick’en" blev fjernet, mens
apparatet havde adgang dertil.
NO MEDIA
• Du forsøger at overføre et spor uden en
"Memory Stick" i apparatet.
• Du forsøger at overføre et spor, uden at en
Network Walkman er tilsluttet.
Meddelelse på radioen
MEMORY FULL
Begrænsningen i antallet af forvalgte
radiostationer er nået.
t Slet unødvendige forvalgte stationer.
WALKMAN REMOVED
Network Walkman’en blev afbrudt, mens
apparatet havde adgang dertil.
NOT COMPATIBLE
Der blev forsøgt på at foretage formatering
eller overførsel, men den tilsluttede Network
Walkman-model understøttes ikke af dette
apparat.
Meddelelser på "MG Memory Stick"/
Network Walkman
CANNOT CHECKOUT
• Det valgte spor er allerede blevet overført det
antal gange, som overførselsbegrænsningen
tillader.
• Det valgte spor kan ikke overføres.
CANNOT MOVEOUT
Det valgte spor kan ikke flyttes ud.
CANNOT CHECKIN
Det valgte spor kan ikke tilbageføres.
CANNOT MOVEIN
Det valgte spor kan ikke flyttes ind.
CANNOT IMPORT
Det valgte spor kan ikke importeres.
NO MEMORY SPACE
"Memory Stick’en" er fuld.
t Slet unødvendige data fra "Memory
Stick’en".
INVALID STICK
Der blev forsøgt på at foretage en overførsel,
men den isatte "Memory Stick" er ikke
udstyret med "MagicGate"-teknologien til
beskyttelse af ophavsret.
t Anvend en "MG Memory Stick".
73
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 74 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Tekniske data
Effektforstærker
Cd-afspiller
Signal/støj forhold
Frekvensreaktion
90 dB
10 – 20.000 Hz
"MG Memory Stick"
Signal/støj forhold
90 dB
Frekvensreaktion
10 – 20.000 Hz
Optagetid (ved anvendelse af en 64MB "MagicGate
Memory Stick")
Ca. 60 min. (132kbps)
Ca. 80 min. (105kbps)
Optageformat
Adaptive Transform
Acoustic Coding 3
(ATRAC3)
Udgange
Højttalerimpedans
Maksimal udgangseffekt
Generelt
Udgange
Indgange
Harddisk
Størrelse
Optageformat
Frekvensreaktion
16 GB
Adaptive Transform
Acoustic Coding 3
(ATRAC3)
10 til 20.000 Hz
(måling ved enkelt signal)
FM
Indstillingsområde
Antennetilslutningsklemme
Tonekontroller
Loudness
Tuner
Strømkrav
87,5 – 108,0 MHz
Ekstern antennestikforbindelse
Mellemfrekvens
10,7 MHz/450 kHz
Brugbar følsomhed
8 dBf
Selektivitet
75 dB ved 400 kHz
Signal/støj forhold
66 dB (stereo),
72 dB (mono)
Harmonisk forvrængning ved 1 kHz
0,6% (stereo),
0,3% (mono)
Separation
35 dB ved 1 kHz
Frekvensreaktion
30 – 15.000 Hz
Højttalerudgange
(sikre stikforbindelser)
4 – 8 ohm
45 W ´ 4 (ved 4 ohm)
Mål
Monteringsmål
Vægt
Medfølgende tilbehør
Ekstra tilbehør
Lydudgange (for/bag)
Subwoofer-udgang (mono)
Tilslutningsklemme for
motorantennerelæ-kontrol
Tilslutningsklemme for
effektforstærker-kontrol
Tilslutningsklemme for
telefon ATT-kontrol
Tilslutningsklemme for
belysning
Tilslutningsklemme for
AUX IN
Tilslutningsklemme for
antenneindgang
Bas ±8 dB ved 100 Hz
Diskant ±8 dB ved 10 kHz
+8 dB ved 100 Hz
+2 dB ved 10 kHz
12 V jævnstrøm bilbatteri
(negativ jordforbindelse)
Ca. 178 ´ 50 ´ 182 mm
(b/h/d)
Ca. 182 ´ 53 ´ 161 mm
(b/h/d)
Ca. 2,0 kg
Dele til installation og
tilslutning (1 sæt)
Etui til frontpanel (1)
Renseklud (1)
Digital I/O-kabel (1)
Cd-rom til installering af
CDDB (1)
Trådløst joystick
RM-X6S
MW/LW
Indstillingsområde
Antennetilslutningsklemme
Mellemfrekvens
Følsomhed
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Ekstern antennestikforbindelse
10,7 MHz/450 kHz
MW: 30 µV
LW: 40 µV
Bemærk
Denne enhed kan ikke sluttes til en digital forforstærker eller en equalizer.
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående varsel.
74
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 75 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Ordliste
ATRAC3
ATRAC3, som står for Adaptive Transform Acoustic Coding3, er en teknologi til komprimering af lyd,
som opfylder kravene om lyd i høj kvalitet og høje kompressionsforhold.
ATRAC3-kompressionsforholdet er ca. 10 gange større en lyd-cd’er, hvilket giver mediet en øget
datakapacitet.
Bithastighed
Angiver datamængden pr. sekund. Hastigheden angives i bps (bit pr. sekund).
Ved dette apparat kan der vælges en bithastighed mellem 132 kbps og 105kbps ved optagelse af en lydcd eller ved konvertering af audiofiler i MP3- og WAV-format til ATRAC3-format. 105 kbps betyder
105.000 databit pr. sekund. Hvis bithastigheden er høj, betyder det, at der anvendes en stor mængde
oplysninger til at afspille musikken. Ved sammenligning af musik i samme format, fås der en bedre
lydkvalitet ved 132 kbps end ved 105 kbps. Ved audiofiler i formater som MP3 anvendes der dog andre
koderingsmetoder, og derfor kan lydkvaliteten ikke bestemmes ved blot at sammenligne bithastigheden.
Check-In/Check-Out (overførsel/tilbageførsel)
Check-Out anvendes til at overføre musikfiler fra dit apparat til en ekstern enhed/medie (f.eks. en
Network Walkman). Tilbageføring af overførte musikfiler, kaldes Check-In. (Du kan ikke flytte
overførte musikfiler til en andet enhed/medie.)
Du kan overføre en musikfil, tilbageføre den og så overføre den igen et ubegrænset antal gange. SDMIreglerne tillader, at op til fire kopier af en musikfil kan overføres ad gangen. Ved OpenMG anvendes en
metode, hvor 3 kopier af en sang kan overføres ad gangen, mens den fjerde bevares som "master" på
apparatet. Hvis 3 kopier af samme sang overføres på et bestemt tidspunkt, skal én kopi af sangen
tilbageføres til apparatet, for at der kan oprettes endnu en overførsel.
Import
Overfører audiofiler, som er gemt på en "MG Memory Stick", til dette apparat. De importerede
audiofiler gemmes automatisk i Album 001 i Folder 001 på harddiskdrevet.
MagicGate
En teknologi til beskyttelse af ophavsrettigheder baseret på godkendelses- og krypteringsteknologier.
Godkendelsesprocedurer sikrer, at beskyttet indhold kun overføres mellem kompatible enheder og
medier, og at beskyttet indhold optages og overføres i et krypteret format, så uautoriseret kopiering eller
afspilning forhindres.
Bemærk
er en terminologi, der angiver systemet til beskyttelse af ophavsrettigheder, som er udviklet af
Sony. Konvertering mellem andre medier garanteres ikke.
"MagicGate Memory Stick"
Et kompakt "Memory Stick"-optagemedie baseret på integrerede kredsløb og udstyret med
"MagicGate"-teknologien til beskyttelse af ophavsrettigheder. Du kan kun optage eller afspille data,
f.eks. ophavsretligt beskyttet musik, vha. en "MagicGate Memory Stick" med "MagicGate"kompatibelt udstyr (f.eks. en Network Walkman).
"MagicGate Memory Stick" kan anvendes til optagelse af enhver anden form for digitale data med
andet "Memory Stick"-kompatibelt udstyr.
"MagicGate Memory Stick" kendes på "MG"- og "MAGIC GATE"-logoet.
fortsættes på næste side t
75
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 76 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
"Memory Stick"
"Memory Stick" er et bærbart og kompakt optagemedie baseret på integrerede kredsløb. Der findes to
typer "Memory Stick": "MagicGate Memory Stick" udstyret med "MagicGate"-teknologi til beskyttelse
af ophavsrettigheder og en normal "Memory Stick", som ikke er udstyret med teknologien til
beskyttelse af ophavsrettigheder. Du kan optage billedfiler, audiofiler og lydfiler vha. "Memory Stick"kompatible lyd- og billedenheder eller optage data fra en computer. Data med forskellige formater kan
gemmes på den samme "Memory Stick". (Se instruktionshåndbogen til apparaterne for at se, hvilke
formater udstyret kan indlæse.)
Du kan f.eks. gemme billedfiler på den plads, som er tilgængelig på "MagicGate Memory Stick" vha.
det tilhørende udstyr, selvom der allerede er audiofiler på "MagicGate Memory Stick’en".
Move-In/Move-Out (Flyt ind/flyt ud)
Move-In/Move-Out betyder at overføre alle oplysninger, som vedrører audiofiler (sangdata, copyrightoplysninger, yderligere oplysninger etc.) mellem dit apparat og "MagicGate" Memory Stick’en (MG
Memory Stick). Eksempelvis kan sange, som er hentet fra EMD (Electronic Music Distribution)
importeres direkte i "MG Memory Stick’en" og så flyttes til dit apparat.
Sammenlignet med "Check-In/Check-Out", hvor sange overføres inden for intervallet af
anvendelsestilstande, som fastlægges af copyright-oplysninger, gør "Move-In/Move-Out" det muligt at
overføre alle oplysninger, som er tilknyttet sangene, mellem kilde- og målenhederne.
Sangoplysningerne forbliver ikke på kildeenheden, når flytningen er udført.
De eneste sange, som kan flyttes mellem dit apparat og "MG Memory Stick’en" er dem, som må flyttes
ifølge copyright-oplysningerne. Endvidere kan du ikke flytte sange ud og ind mellem et apparat og en
ekstern enhed/medie, medmindre den eksterne enhed/medie er kompatibel med "MG Memory
Stick’en".
OpenMG
Teknologi til beskyttelse af ophavsrettigheder i forbindelse med import og styring af indhold ved
musikdistribueringstjenester eller -cd’er. Ved anvendelse af software, som er kompatibel med OpenMG,
kan audioindhold krypteres, før det gemmes på en harddisk, så du kan afspille audiofilerne på dette
apparat. OpenMG forhindrer også uautoriseret distribution af indholdet via Internet eller andre netværk.
Denne copyright-beskyttelse er kompatibel med "MagicGate", og den giver mulighed for, at du kan
overføre digitalt musikindhold til en kompatibel enhed.
SDMI
SDMI, som står for Secure Digital Music Initiative, er et forum, der består af mere end 130 firmaer
inden for området optagning af audioindhold, computere og elektroniske forbrugsgoder, der har sat sig
som mål at udvikle en integreret teknologi til beskyttelse af ophavsrettigheder, som kan anvendes i hele
verden.
SDMI arbejder på at oprette en fælles ramme til forhindring af umoralsk anvendelse af lydfiler og for at
fremme lovsikrede tjenester til distribution af musik. Teknologierne "OpenMG" og "MagicGate" til
beskyttelse af ophavsrettigheder er baseret på SDMI-standarden.
76
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
00GB+00COV-EURIX.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 77 Friday, September 13, 2002 10:21 AM
Indeks
A
F
N
AF 28
Afspilning 19
Afspilningsliste 24
ATT 56
Automatic Music Sensor (AMS)
10, 13, 14
Automatisk indstilling 11
AUX 61
AUX Skip 62
Fader 54
Format 46, 50
Frontpanel 8
Funktion 17
Name In 35
Network Walkman 47
B
Backup 43
Balance 53
Bas 53
Beep 57
Bithastighed ved optagelse 34
BTM 25
G
Optagehastigheden 35
Optagelse 12, 34
Gendanne 43
Gentaget afspilning 22
P
H
Play List 24
PTY 32
Harddisk-afspilning 13
HDD 33
HPF 54
R
I
Import 42, 60
J
C
Joystick 62
CD Auto Play 21
Cd-afspilning 10
CDDB 21
CDDB Install 60
CDDB-afinstallering 60, 61
Check-In 41, 49
Check-Out 40, 48
CT 33
L
D
Demonstration 9
Digital I/O-kabel 47
Dimmer 57
Disk 66
Display 20
DSO 51
E
Equalizer 52
Erase 39, 46, 50
Export 60
O
Radio 25
RDS 28
Regional 29
Repeat Play 22
Reset 8
Restore 43
S
Liste 16
Litiumbatteri 64
Local 26
Loudness 56
LPF 55
Screen Saver 57
Shuffle Play 22
Sikring 63
Spectrum analyser 59
Startindstillinger 9
Subwoofer 55
M
T
MagicGate 68
Manuel forvalgt hukommelse 27
Manuel indstilling 11
Manuel søgning 10, 13, 14
"Memory Stick" 68
Menu 15, 56
Mono 26
Move 38, 45, 49
Move-In 42
Move-Out 41
MP3 67
MW/LW Skip 57
TA 30
Treble 53
77
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB01INT-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Tervetuloa!
Onnittelu tämän Sonyn musiikkikirjastojärjestelmän hankinnasta.
• Voit tallentaa sen avulla noin 2000 raitaa laitteen sisäänrakennetulle kiintolevylle käyttämällä uusinta pakkaustekniikkaa (ATRAC3)*1
• Voit tallentaa raitoja normaalia tallennusta aina
8-kertaa*2 nopeammalla tallennusnopeudella.
• Raitojen pikahaku raitalistasta, joka on lajiteltu
joko raidan toistomäärän mukaiseen tai aakkosjärjestykseen
• Tallennettujen raitojen lajittelu albumeihin ja
kansioihin
• Soittolistakansioiden luominen suosikkikappaleiden valikointia varten
• Datansiirto "MG Memory Stick" -muistikortille
tai Network Walkmaniin
• CD-R/RW-levylle tai Memory Stick -muistikortille tallennetun MP3-tiedoston*2 toisto
• Car G-PROTECTION
• ID3-tagi*3 -versio 1, versio 2 (vain teksti)
-tiedot (näytetään MP3-tiedostoa toistettaessa)
• CD-TEXT-tiedot (näytetään CD-TEXT-levyä*4
toistettaessa)
• Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM
-musiikintunnistustoiminto esiasennettuna
• Valinnainen kauko-ohjain
Langaton sauvaohjain RM-X6S
Huomautuksia
• Tallennettu musiikki on rajoitettu vain yksityiskäyttöön. Tekijänoikeuksien haltijoiden lupa tarvitaan,
jos musiikkia aiotaan käyttää muulla tavalla.
• Sony ei ole vastuussa musiikkitiedostoista, joiden
tallennus ei onnistu tällä laitteella CD:ltä suoritettavan tallennuksen tai musiikin imuroinnin epäonnistuessa.
• Sony ei ole vastuussa mistään kiintolevyllä olevista
vaurioituneista tai siltä hävinneistä tiedostoista.
*1 AUX-liitännän kautta tulevia tai ULA/KA/PA-vastaanoton analogisia signaaleja ei voi tallentaa.
*2 Laitetta voidaan käyttää ainoastaan MP3-tiedostojen
tallentamiseen MPEG1 Audio Layer3 -tekniikalla
44,1 kHz:n taajuudella tallennettaessa.
*3 ID3-tagi on MP3-tiedosto, johon sisältyy tietoa
levyn, esiintyjän ja raitojen nimistä jne.
*4 CD-TEXT-levy on audio-CD-levy, johon sisältyy
tekstimuotoisina tiedostoina levyn, esiintyjän ja
raitojen nimet. Nämä tiedot on tallennettu levylle.
Tämä tarra sijaitsee laitteen pohjassa.
CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
DO NOT STARE INTO BEAM OR
VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS
Tämä tarra sijaitsee käyttöyksikön sisällä
olevassa rungossa.
Car G-PROTECTION
G-PROTECTION on alun alkujaan kehitetty
Walkmania varten ja se tarjoaa erinomaisen
iskusuojan hyppimättömän äänentoiston
aikaansaamiseksi. Car G-PROTECTION on
suunniteltu ja viritetty autostereokäyttöön alkuperäisen G-PROTECTION-tekniikan ohjalta.
Car G-PROTECTION luo miellyttävän, hyppimättömän toistoäänen ja samalla se laajentaa
G-PROTECTION-käsitettä ja käyttöarvoa Walkmanista autostereokäyttöön.
Car G-PROTECTION -tekniikan tekniset
tiedot
Car G-PROTECTION -tekniikan tekniset tiedot
ovat seuraavat.
(a) Uudelleentarkennus 0,5 sekunnin sisällä, jos
dataa katoaa.
(b) Datanluku vähintään kaksinkertaisella
nopeudella.
Car G-PROTECTION -tekniikan rajoitukset
Car G-PROTECTION tarjoaa erinomaisen iskusuojan äänentoistoon, mutta tämä ei merkitse,
että se takaisi täydellisen iskusuojan. Toisto saattaa hyppiä tärinän jatkuessa yhtämittaisesti ja/tai
tämän laitteen epävakaan asennuksen johdosta.
2
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB01INT-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
• OpenMG ja sen logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• "MagicGate Memory Stick";
, "Memory
Stick" ja
ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
• "Magic Gate" ja
ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
• Tähän tuotteeseen sisältyy lisenssillä käytettyjä, ELISA Font Projectin omistamia fontteja.
• "POBox" ja
ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• Car G-PROTECTION ja
ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
• USA:n ja ulkomaisiin patentteihin on saatu
lupa Dolby Laboratoriesilta.
• "WALKMAN" on Sony Corporationin tavaramerkki.
Gracenote Music -musiikintunnistustekniikan ja
vastaavan datan ovat toimittaneet Gracenote ja
Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
Gracenote on musiikintunnistustekniikan ja vastaavan sisällöntoimituksen teollisuusstandardi. Lisätietoja saa web-sivustolta www.gracenote.com.
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat niiden haltijoiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
CDDB on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki.
Gracenote-logo ja logotyyppi, Gracenote CDDB
-logo ja logotyyppi ja "Powered by Gracenote
CDDB" ovat Gracenoten tavaramerkkejä. Music
Recognition Service ja MRS ovat Gracenoten
palvelumerkkejä.
Gracenote on CDDB, Inc. d/b/a "Gracenote".
CD- ja musiikkiin liittyvä data Gracenote
CDDB® Music Recognition Service SM © 2000,
2001, 2002 Gracenote. Gracenote CDDB Client
Software (asiakasohjelmistot) ©2000, 2001,
2002 Gracenote. USA:n patenttien numerot
#5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, ja muut
voimassa olevat tai haetut patentit. Laitteet on
valmistettu seuraavalla Open Globe, Inc:n
USA:n patentilla #6,304,523.
3
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
00GB+00COV-EURTOC.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Sisältö
Säädinten sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Aloittaminen
Laitteen asetusten nollaus . . . . . . . . . . . . . . .8
Etupaneelin irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . .8
Alkuasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Esittelynäytön sulkeminen . . . . . . . . . . . . . . . 9
Perustoiminnot
CD-levyllä olevan raidan kuuntelu . . 10
Radion kuunteleminen . . . . . . . . . . . . 11
Audio-CD-levyjen tallentaminen
kiintolevylle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kiintolevylle tallennettujen raitojen
kuunteleminen . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Audiotiedostojen kuunteleminen . . . 14
Valikkonäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Listanäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Toimintovalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Suoritettua valintaa koskevien tietojen
tarkistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
CD/HDD/"MG Memory Stick"
Raidan toisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Näyttöyksiköt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CD:n raitojen automaattinen toisto . . . . . . . 21
Raitojen soittaminen uudelleen
— Jatkuva toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Raitojen toistaminen satunnaisessa
järjestyksessä
— Satunnaissoitto . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Kansion/albumin/raidan paikantaminen nimen
perusteella
— Levylista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Kuunneltavan raidan haku . . . . . . . . . . . . . .23
Suosikkiraitojen valikointi
— Soittolista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Radio
Asemien automaattinen tallennus muistiin
— Voimakkaimpien asemien
viritystoiminto (Best Tuning Memory)
(BTM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Muistiin tallennettujen asemien
vastaanotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Haluttujen asemien tallennus muistiin
— Manuaalisten esivalintojen muisti . . . 27
Aseman paikantaminen nimen perusteella
— Levylista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
4
RDS
Yhteenveto RDS-palvelusta . . . . . . . . . . . . 28
Automaattinen uudelleenviritys
voimakkaimmalle lähetysasemalle
— AF-toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Liikennetiedotusten vastaanotto
— TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RDS-asemien varustaminen AF- ja
TA-asetuksilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Asemien virittäminen ohjelmatyypin perusteella
— PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kellonajan asettaminen automaattisesti
— CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kiintolevylle tallennus ja editointi
Albumien/raitojen tallentaminen kiintolevylle
— Raitojen tallentaminen . . . . . . . . . . . . 34
Nimen antaminen kansiolle/albumille/raidalle
—Name In -toiminto. . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kansion/albumin luominen . . . . . . . . . . . . . 37
Tallennetun kansion/albumin/raidan siirtäminen
—Move-toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kansion/albumin/raidan poistaminen
— Erase-toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
"MG Memory Stick" muistikortin käyttö
Raidan siirtäminen "MG Memory Stick" muistikortille
— Check-out (Datan tuonti) . . . . . . . . . . 40
Raidan palauttaminen "MG Memory Stick" muistikortilta kiintolevylle
— Check-In (Datan palautus) . . . . . . . . . 41
Raidan siirtäminen (Move) "MG Memory
Stick"-muistikortille
— Move-Out (Musiikkidatan siirtäminen
muistikortille) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Audiotiedostojen palauttaminen kiintolevylle
— Move-In (Audiotiedostojen palautus) . . 42
Audiotiedostojen tuonti kiintolevylle
— Tuonti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Datan tallentaminen kiintolevylle
— Varmistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Datan palauttaminen "Memory Stick"
-muistikortille
— Datan palautus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Nimen antaminen albumille . . . . . . . . . . . . 44
"MG Memory Stick"
-muistikortille tallennettujen
audiotiedostojen järjestyksen vaihtaminen
— Move-toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Audiotiedostojen poistaminen "MG Memory
Stick" -muistikortilta
— Erase-toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
"MG Memory Stick" -muistikortin
alustaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
00GB+00COV-EURTOC.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Network Walkmanin käyttö
Network Walkmanin
kytkeminen tähän laitteeseen . . . . . . . . . 47
Raidan siirtäminen Network Walkmaniin
— Check-out (Datan siirto) . . . . . . . . . . 48
Raidan palauttaminen kiintolevylle Network
Walkmanista
— Check-In (Datan palautus) . . . . . . . . . 49
Network Walkmaniin tallennettujen
audiotiedostojen järjestyksen vaihtaminen
— Move-toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Audiotiedostojen poistaminen Network
Walkmanista
— Erase-toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Network Walkmanin alustaminen . . . . . . . . 50
Äänitehoste
Äänensäätönäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Dynamic Sound Stage Organizer (Dynaaminen
äänikenttäsäädin) -toiminnon asetukset
— DSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Taajuuskorjaimen asetusten tekeminen
— EQ7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Basson ja diskantin säätäminen
— BAS/TRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vasen/oikeatasapainon säätäminen
— BAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Etu/takatasapainon säätäminen
— FAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Subwooferin äänenvoimakkuuden säätäminen
— SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Loudness-asetuksen säätö
— LOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Muut toiminnot
Äänen pikamykistys . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ääni- ja näyttöasetusten muuttaminen
— Valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spektrianalysaattorin valitseminen . . . . . . .
Kirjaston editointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CDDB:n asentaminen/asennuksen
purkaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Audiolisälaitteiden kytkeminen . . . . . . . . .
Sauvaohjaimen käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . .
56
56
59
60
60
61
62
Lisätietoja
Huolto ja kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . .
Laitteen irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yleisiä käyttöohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Levyjä koskevia huomautuksia. . . . . . . . . .
MP3-tiedostoja koskevia huomautuksia . . .
"Memory Stick" -muistikorttia koskevia
huomautuksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vikanäytöt/Tiedotteet . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
65
65
66
67
68
69
71
74
75
77
5
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Säädinten sijainti
REC
MEX-1HD
Etupaneelin ollessa auki
Etupaneelin ollessa irrotettuna
6
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
a L-säätöpyörä (vasen)
Kierrä säätöpyörää:
– Säätääksesi äänenvoimakkuuden
– Valitaksesi äänensäätöyksikön
Paina säätöpyörää:
– Saadaksesi esiin äänivalikon
– Vahvistaaksesi asetuksen
– Peruuttaaksesi listanäytön
b SOURCE-painike
Äänilähteen valitseminen.
c DSPL-painike 10, 13, 14, 20, 36, 37, 45
d Näyttö
e MENU-painike
Valikoiden näyttäminen
f OPEN (CLOSE) -painike 14, 19, 47
g CD Z (poisto) -painike 10, 19
h RELEASE-painike 8
i OFF-painike (Pysäytys/Virta päältä)*
8, 10, 11, 13, 14, 19
j Kauko-ohjaimen anturi
k F1/F2/F3-painikkeet
Nämä painikkeet toimivat eri tavalla aikaisemmin suoritetuista valinnoista riippuen.
l FUNCTION-painike
Toimintovalikon vaihtamiseksi.
m z REC-painike
Tallennusasetukset/tallennuksen käynnistäminen
n R-säätöpyörä (oikea)
Kierrä säätöpyörää:
– Esivalinta-asemien vastaanottamiseksi
– Raitojen ohittamiseksi
– Valikkoyksikön valitsemiseksi
Paina säätöpyörää:
– Listan saamiseksi näytölle
– Asetuksen vahvistamiseksi
o Z (OPEN/CLOSE) 8, 19, 47
p "MG Memory Stick" -asema
q LED ("MG Memory Stick")
Tähän ilmaisimeen syttyy valo laitteen käyttäessä "MG Memory Stick" -muistikorttia.
r LED (HDD)
Tähän ilmaisimeen syttyy valo laitteen käyttäessä kiintolevyä.
s LED (I/O)
Tähän ilmaisimeen syttyy valo laitteen käyttäessä digitaalista I/O-liitäntää.
t Digitaalinen I/O-liitäntä (4 pinniä)
Network Walkmanin tms. kytkemistä varten.
u RESET-painike 8
* Varoitus laitteen asentamisesta autoon,
jonka virtalukossa ei ole ACC-asentoa
(lisälaitteen virransyöttö)
Kun olet sammuttanut moottorin, muista
sammuttaa kellonäyttö painamalla laitteen
(OFF)-painiketta 2 sekunnin ajan.
Muuten kellonäyttö ei sammu, vaan kuluttaa
akkua.
7
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Aloittaminen
Laitteen asetusten nollaus
Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa tai sen
jälkeen kun autonakku on vaihdettu tai liitäntöjä
on muutettu, laite on nollattava.
Irrota etupaneeli ja paina RESET-painiketta jollakin terävällä esineellä, kuten kuulakärkikynällä.
Huomautuksia
• Jos irrotat etupaneelin virran ollessa kytkettynä laitteeseen, virta katkeaa automaattisesti.
• Älä pudota etupaneelia tai paina liikaa sitä tai sen
näyttöä.
• Sulje etupaneeli ennen kuin irrotat sen.
• Älä altista etupaneelia liialliselle kuumuudelle, korkeille lämpötiloille tai kosteudelle. Vältä etupaneelin
jättämistä pysäköityyn autoon tai sen kojelaudalle tai
hattuhyllylle.
Vihje
Kun kuljetat etupaneelia mukanasi, käytä laitteen
mukana toimitettua etupaneelin koteloa.
Etupaneelin kiinnittäminen
Kiinnitä etupaneelin osa A laitteen osaan B
kuvan osoittamalla tavalla, ja paina sen vasenta
reunaa sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
RESET-painike
Huomautus
RESET-painiketta painettaessa kellonajan asetus ja
muutamat muut muistiin tallennetut tiedot häviävät.
Etupaneelin irrottaminen
A
B
Laitteesta voidaan irrottaa sen etupaneeli sen
suojaamiseksi varkailta.
Varoittava piippaus
Jos käännät virta-avaimen asentoon OFF irrottamatta etupaneelia, varoitushälytys piippaa muutaman sekunnin ajan.
1
Paina (OFF)*.
CD:n, kiintolevyn, "MG Memory Stick" muistikortin toiminta tai radiovastaanotto keskeytyvät (näppäinten ja näytön valaistus jää
päälle).
Huomautuksia
• Älä aseta mitään esineitä etupaneelin sisäpinnalle.
• Älä irrota etupaneelia levyn poistamisen aikana.
Jos etupaneeli irrotetaan silloin, levyn poistaminen
keskeytyy.
Levyn ottamiseksi ulos silloin kun etupaneeli on
irrotettu: Paina jollakin terävällä esineellä, kuten
kuulakärkikynällä, aukosta C laitteen sisällä
olevaa Z (OPEN/CLOSE)-painiketta
* Jos autosi virtalukossa ei ole ACC-asentoa,
muista kytkeä laite pois päältä painamalla
(OFF)-painiketta 2 sekunnin ajan auton akun
tyhjenemisen välttämiseksi.
2
Paina (RELEASE)-painiketta avataksesi etupaneelin ja vedä etupaneeli
ulos itseäsi kohti.
C
(OFF)
8
(RELEASE)
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Alkuasetukset
Esittelynäytön sulkeminen
Seuraavat asetukset tulee tehdä ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, autonakun vaihdon tai
liitäntien muuttamisen jälkeen. Ellei laitteeseen
ole asetettu oikeaa päiväystä tai kellonaikaa,
kiintolevy ei välttämättä pysty tallentamaan
oikein toistohistoriikkia.
Oletusasetuksissa esittelynäyttö (Demonstration) on asetettu päälle (On) (esittelynäyttö on
aktiivinen). Alkuasetusten tekemisen jälkeen
esittelynäyttö (Demonstration) on asetettava
päältä (Off).
MENU
R-säätöpyörä
1
2
Paina RESET-painiketta (s. 8).
3
Aseta päiväys ja kellonaika.
Kiinnitä etupaneeli paikalleen (s. 8).
1
2
Paina (MENU)-painiketta.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Demonstration" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä "Off"
ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
5
Paina F3 (
).
Normaalinäyttö tulee esiin.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Display" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
1 Valitse vuosi R-säätöpyörää
kiertämällä ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
2 Valitse kuukausi R-säätöpyörää
kiertämällä ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
3 Valitse päivä, tunnit ja minuutit
kohdat 1 ja 2 toistamalla.
Näytöllä näkyy asetettu päiväys ja kellonaika
sekä kello tulevat esiin.
Jos asetat päiväyksen ja kellonajan
alkuasetusten tekemisen jälkeen
Paina (MENU) ja valitse Setup-valikosta "Time
Set" sekä paina R-säätöpyörää.
Huomautus
Jos Demonstration-näyttö (esittely) tulee esiin päiväystä
ja kellonaikaa asetettaessa, paina R-säätöpyörää saadaksesi esiin päiväyksen ja kellonajan asetusnäytön.
Vihjeitä
• Kellossa on 24 tunnin digitaalinen näyttö.
• Viikonpäivä muuttuu automaattisesti päiväyksen
mukana.
• Jos painat (F1) kohdassa 3, kohdistin siirtyy edelliseen yksikköön.
9
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Perustoiminnot
CD-levyllä olevan raidan kuuntelu
2
1
3
1
2
3
Paina CD
.
Etupaneeli siirtyy alas ja levykelkka liukuu
esiin automaattisesti.
Aseta CD-levy paikalleen (etikettipuoli
ylöspäin).
Aseta CD-levy levykelkkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Paina levykelkka sisään.
Toiston keskeyttäminen
Paina (OFF)-painiketta.
Jos CD-levy on jo asetettu levykelkkaan
Paina (SOURCE)-painiketta, kunnes "CD" on
valittu, jolloin toisto käynnistyy automaattisesti.
CD:n automaattinen toisto.
Aseta "CD Auto Play" -asetukseksi (s. 21) "On".
Laite käynnistää automaattisesti CD:n toiston
levykelkan sulkeutuessa.
Määrätyn kohdan paikantaminen
raidalta
— Manuaalinen haku
Paina (FUNCTION)-painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että toimintovalikko "m" ja
"M" tulee esiin.
Toisto käynnistyy automaattisesti.
Huomautuksia
• Älä aseta mitään esineitä etupaneelin ja laitteen
väliin. Etupaneeli ei pääse tällöin sulkeutumaan ja
tuloksena voi olla laitteen vaurioituminen.
• Älä aseta levykelkkaan useampaa kuin 1 levy.
• Levykelkka ja etupaneeli sulkeutuvat automaattisesti
varoitusäänen jälkeen.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Kierrä L-säätöpyörää.
vaihtaminen
10 Näyttöyksikköjen
Paina (DSPL)-painiketta
(F1) (m): Taaksepäinhaku
(F2) (M): Eteenpäinhaku
Pidä painettuna (F1) tai (F2).
Päästä painike, kun olet löytänyt haluamasi kohdan.
Määrätyn raidan paikantaminen
— Automaattinen musiikintunnistin (AMS)
Kierrä R-säätöpyörää.
L: Edellisen raidan tai parhaillaan toistettavan raidan alun
paikantaminen
L
R: Seuraavan raidan paikantaminen
R
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Radion kuunteleminen
1
2
1
Paina (SOURCE) valitaksesi joko
kohdan "FM" (ULA), "MW" (KA)* tai
"LW" (PA).*
2
Radioaseman automaattinen
vastaanotto
— Automaattinen viritys
Valitse haluttu asema R-säätöpyörää
kiertämällä.
Voit valita ainoastaan esivalintamuistiin tallennetun aseman (s. 25 tai 27).
Paina (FUNCTION) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että toimintovalikko " SEEK"
ja "SEEK
" tulee esiin.
* Jos MW/LW-vastaanotto (KA/PA) on peruutettu,
näytölle ei ilmesty äänilähdettä valitessasi "MW"/
"LW". MW/LW-toiminnon aktivoimiseksi aseta
"MW/LW" Skip" -asetukseksi "Off" (s. 57).
(F1) (
SEEK): Edellisten asemien hakeminen
(F2) (SEEK
): Seuraavien asemien hakeminen
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Kierrä L-säätöpyörää.
Radion kuuntelemisen lopettaminen
Paina (OFF).
Paina (F1) tai (F2).
Haku keskeytyy laitteen löytäessä aseman.
Huomautus
Oletusasetus on "AF On" (laite hakee ainoastaan
RDS-asemia ULA-vastaanoton (FM) aikana).
Jos haluat etsiä muita kuin RDS-asemia, aseta
AF-asetukseksi "AF Off" (lue “RDS”, s. 28).
Halutun taajuuden vastaanottaminen
— Manuaalinen viritys
Paina (FUNCTION)-painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että toimintovalikko " SEEK"
ja "SEEK
" tulee esiin.
(F1) (
SEEK): Pienemmän taajuuden hakeminen
(F2) (SEEK ): Suuremman taajuuden hakeminen
Pidä painettuna (F1) tai (F2).
Päästä painike, kun olet löytänyt haluamasi taajuuden.
11
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Audio-CD-levyjen tallentaminen kiintolevylle
1
2
3
4
1
Paina (SOURCE)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan äänilähteen "CD"
valitsemiseksi.
Huomautus
Ellei CD:tä ole asetettu laitteeseen, ei myöskään
kohtaa "CD" voida valita äänilähteeksi.
2
3
REC .
Paina
Tallennuksen asetusnäyttö tulee esiin.
Tee tallennusta koskevat asetukset.
1 Paina (F1) niin monta kertaa kuin
tarvitaan bittinopeuden "132K" tai
"105K" valitsemiseksi.
2 Paina (F2) niin monta kertaa kuin
tarvitaan tallennusnopeuden
"HI-REC" tai "´1-REC" valitsemiseksi.
4
REC .
Paina
Tallennus käynnistyy.
CD:n toisto käynnistyy automaattisesti sen
jälkeen kun kaikki raidat on tallennettu.
Radion kuunteleminen tallennuksen
aikana
Paina (SOURCE)-painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan kohdan "FM", "MW" tai "LW"
valitsemiseksi.
Joka kerta kun painat (SOURCE)-painiketta,
äänilähde vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
FM t MW t LW t AUX* t CD t FM
Jos valitset "CD", parhaillaan tallennettavaa raitaa aletaan toistaa.
* Ellei "AUX" tule esiin äänilähdettä valittaessa, aseta
Setup-valikosta "AUX Skip" -asetukseksi "Off"
(s. 62).
"REC Continue" on oletusasetuksena asetettu
"On"-asetukseen (tallennus jatkuu, vaikka virta
on katkaistu autosta, ja laite kytkeytyy automaattisesti päältä tallennuksen loputtua). Yksityiskohtaisia tietoja on kappaleessa lue “Äänija näyttöasetusten muuttaminen”, s. 56.
Tallennuksen keskeyttämiseksi
Paina (F1) (x).
12
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Kiintolevylle tallennettujen raitojen kuunteleminen
1
2
3
1
Paina (SOURCE)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan kohdan "HDD"
valitsemiseksi.
Toisto käynnistyy automaattisesti kiintolevylle viimeksi tallennetun albumin 1. raidalta.
Huomautus
Kiintolevyä ensimmäistä kertaa käytettäessä tai silloin kun kiintolevylle ei ole vielä tallennettu mitään,
et voi valita kohtaa "HDD" äänilähteeksi. Tallenna
tässä tapauksessa CD ensin kiintolevylle.
2
3
Tuo lista esiin näytölle painamalla
R-valintapyörää.
Joka kerta R-valintapyörää painettaessa listanäyttö muuttuu seuraavan kaavan mukaisesti:
Albuminimilista t Raitanimilista t normaali toistonäyttö
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu raita ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Toisto käynnistyy.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Kierrä L-säätöpyörää.
Määrätyn kohdan paikantaminen
raidalta
— Manuaalinen haku
Paina (FUNCTION)-painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että toimintovalikko "m" ja
"M" tulee esiin.
(F1) (m): Taaksepäinhaku
(F2) (M): Eteenpäinhaku
Pidä painettuna (F1) tai (F2).
Päästä painike, kun olet löytänyt haluamasi kohdan.
Määrätyn raidan paikantaminen
— Automaattinen musiikintunnistin
(AMS)
Kierrä R-säätöpyörää.
L: Edellisen raidan tai parhaillaan toistettavan raidan alun
paikantaminen
L
R: Seuraavan raidan paikantaminen
R
Näyttöyksikköjen vaihtaminen
Paina (DSPL)-painiketta.
Toiston keskeyttäminen
Paina (OFF).
13
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Audiotiedostojen kuunteleminen
4
1
2
1
Paina (OPEN).
Etupaneeli siirtyy automaattisesti alas.
2
Aseta "MG Memory Stick" -muistikortti
asemaan niin, että se napsahtaa
7paikalleen.
3
Paina (OPEN)-painiketta uudelleen.
Etupaneeli sulkeutuu.
4
Valitse "MEMORY STICK" painamalla
(SOURCE)-painiketta niin monta kerta
kuin tarvitaan.
Toisto käynnistyy automaattisesti.
Huomautus
Ellei "MG Memory Stick" -muistikorttia ole asetettu
laitteeseen, ei myöskään kohtaa "MEMORY STICK"
voida valita äänilähteeksi.
Vihje
Näyttöön ilmestyy "NO CONTENTS", ellei kortilla ole
toistokelpoisia audiotiedostoja.
Määrätyn kohdan paikantaminen raidalta
— Manuaalinen haku
Paina (FUNCTION)-painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että toimintovalikko "m" ja
"M" tulee esiin.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
(F1) (m): Taaksepäinhaku
Kierrä L-säätöpyörää.
(F2) (M): Eteenpäinhaku
Näyttöyksikköjen vaihtaminen
Pidä painettuna (F1) tai (F2).
Päästä painike, kun olet löytänyt haluamasi
kohdan.
Paina (DSPL)-painiketta.
Toiston keskeyttäminen
Paina (OFF).
Jos "MG Memory Stick" -muistikortti
on jo asetettu paikalleen
14
3
Valitse "MEMORY STICK" painamalla
(SOURCE)-painiketta niin monta kerta kuin
tarvitaan. Toisto käynnistyy automaattisesti.
Määrätyn raidan paikantaminen
— Automaattinen musiikintunnistin (AMS)
Kierrä R-säätöpyörää.
L: Edellisen raidan tai parhaillaan toistettavan raidan alun paikantaminen
R: Seuraavan raidan
paikantaminen
L
R
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Vihje
Valikkoyksiköt ilmestyvät esiin valitun äänilähteen
mukaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja on kappaleessa lue
“Ääni- ja näyttöasetusten muuttaminen”, s. 56.
Valikkonäyttö
Voit vaihtaa laitteen toimintotilaa tai eri asetuksia
seuraavasti.
MENU
R-säätöpyörä
Asetusten muuttaminen
Esimerkki: "Screen Saver" -asetuksen asettamiseksi kohtaan "Auto".
1
Paina (MENU)-painiketta.
Ilmoittaa sinun olevan valikkoasetusten 1. tasolla.
Ilmoittaa, että nykyisen tason
alapuolella on vielä muita tasoja.
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Display" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Ilmoittaa sinun olevan valikkoasetusten 2. tasolla.
Ilmoittaa, että nykyisen tason ylä- ja
alapuolella on vielä muita tasoja.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Screen Saver" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Ilmoittaa sinun olevan valikkoasetusten 3. tasolla.
Ilmoittaa, että nykyisen tason
yläpuolella on vielä muita tasoja.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Auto" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
5
Paina (MENU)-painiketta.
Normaalinäyttö tulee esiin.
15
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Listanäyttö
Kansionimi- tai äänilähdelistan
näyttämiseksi
Radioasemien nimet tai kansio/albumi/raitanimet
tulevat näkyviin valitun äänilähteen mukaisesti.
Voit vaivatta valita listalta toistettavan tai kuunneltavan yksikön.
Ota albuminimilista esille kohdassa 2, ja paina
sen jälkeen (F1) ( ).
Joka kerta kun painat (F1), listanäyttö vaihtuu
seuraavan kaavan mukaisesti:
Albuminimilista t Kansionimilista t Äänilähdelista
SOURCE
F1
Listan rakenne
: Tallennuskansio
: Soittolistakansio
: Lajittelukansio
MEX-1HD
R-säätöpyörä
001 Album
CD
001 TRACK
Yksikön valitsemiseksi
1
Valitse painamalla (SOURCE)-painiketta niin monta kerta kuin tarvitaan
äänilähde (CD, HDD, MEMORY STICK,
FM, MW, LW tai AUX*).
002 TRACK
HDD
001 Folder001
* Ellei "AUX" tule esiin äänilähdettä valittaessa,
aseta Setup-valikosta "AUX Skip" -asetukseksi
"Off" (s. 62).
2
001 Album
001 TRACK
Paina R-säätöpyörää.
Nimilista ilmestyy esiin.
002 TRACK
002 Album
Joka kerta R-valintapyörää painettaessa listanäyttö muuttuu seuraavan kaavan mukaisesti:
tai MEMORY STICK :
HDD ,
CD
Albumi (levy*1) -nimilista t Raitanimilista
t Normaali toistonäyttö t Albumi (levy*1)
-nimilista
002 Play List
003 Artist
004 Time Stamp
005 Title
006 Access Ranking
RADIO :
007 Less Access Ranking
Radioasemien nimilista tulee esiin*2.
*1 Käytettävissä vain silloin kun "CD" on valittu.
*2 Käytettävissä vain silloin kun radioasema on
tallennettu muistiin.
008 History
009 Recycle Bin
010 DATA
Memory Stick
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu yksikkö.
FM
4
Paina R-säätöpyörää.
Valitun yksikön toisto/vastaanotto käynnistyy.
LW
Vihje
Voit siirtää (Move) tai poistaa (Erase) valitun yksikön
painamalla (MENU).
MW
AUX
Digital I/O
16
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
RADIO :
Toimintovalikko
Voit vaivattomasti muuttaa eri asetuksia tai vaihtaa tilaa toimintovalikkoa käyttämällä. Toimintopainikkeisiin (F1)-(F3) on liitetty valitun
äänilähteen mukaisesti muutamia usein käytettyjä erikoistoimintoja.
SOURCE
F2
F1
F1: AF
>SEEK
F2: TA
t SEEK. t
1
F3: PTY *
BAND
HDD
,
CD
tai MEMORY STICK :
F1: AF
m
REP
F2: TA t M t SHUF t
F3:
*2
AUX
:
F1: AF
F2: TA t
F3:
F3
FUNCTION
Toimintovalikon vaihtaminen
1
Valitse painamalla (SOURCE)-painiketta niin monta kerta kuin tarvitaan
äänilähde (CD, HDD, MEMORY STICK,
FM, MW, LW tai AUX*).
* Ellei "AUX" tule esiin äänilähdettä valittaessa,
aseta Setup-valikosta "AUX Skip" -asetukseksi
"Off" (s. 62).
2
Paina (FUNCTION)-painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan toimintovalikon esiinsaamiseksi.
Toimintovalikko
3
Paina painikkeita (F1)-(F3) muuttaaksesi voimassa olevia toiminto- ja tilaasetuksia.
Joka kerta kun painat (FUNCTION)-painiketta,
toimintovalikko vaihtuu seuraavan kaavan
mukaisesti:
*1 Käytettävissä vain silloin kun "FM" on valittu.
*2
: käytettävissä ainoastaan silloin kun
"HDD" on valittu. CDDB/CD TEXT: käytettävissä
ainoastaan silloin kun toistat CD-TEXT-levyä.
CDDB: käytettävissä ainoastaan silloin kun
toistat audio-CD:tä, jossa on kaksi CDDBtieto-osuutta.
Seuraavat yksiköt näkyvät näytöllä
laitteen tilan mukaisesti
Radiovastaanoton tai toiston aikana
AF: virittää automaattisesti radio-ohjelman
uudelleen.
TA: vastaanottaa liikennetiedotuksia.
PTY: valitsee asemat ohjelmatyypin mukaisesti.
SEEK/SEEK
: hakee radioasemia manuaalisesti tai automaattisesti.
BAND: vaihtaa aalto-aluetta välillä FM (ULA),
MW (KA) ja LW (PA).
m /M: hakee esiin halutun kohdan raidalta.
REP: vaihtaa jatkuvan toiston tilan.
SHUF: vaihtaa satunnaissoiton tilan.
: vaihtaa kansiota.
CDDB/CD TEXT: vaihtaa näytössä näytettäviä
tietoja (CD-TEXT- tai CDDB-tiedot) CD-TEXTlevyn toiston aikana (lue “CDDB:tä koskevia
huomautuksia”, s. 21).
CDDB: vaihtaa näytöllä näytettäviä otsikkotietoja silloin kun toistetaan audio-CD:tä, jossa on
kaksi CDDB-tieto-osuutta.
: muuttaa SA-mallia (Spektrianalysaattori)
: vaihtaa näytönsäästäjäkuvion.
: vaihtaa näytön tilan joko päälle "On" tai
päältä "Off".
jatkuu seuraavalla sivulla t
17
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Valikonasetustoimintoa käytettäessä
: palaaminen edelliseen näyttöön.
: palaaminen normaaliin näyttöön
CANCEL: valitun yksikön tai tilan
peruuttaminen.
ENTER: valitun yksikön valinnan vahvistaminen
ALL: kaikkien yksiköiden valinta tai niiden
valinnan peruuttaminen
CREATE: uuden kansion/albumin luominen.
Suoritettua valintaa koskevien
tietojen tarkistaminen
Voit tarkistaa vapaana olevan kiintolevytilan tai
Check-In/Check-Out (Datan palautus/vienti) toimintojen rajoitukset, jne.
MENU
Listanäyttöä käytettäessä
: palaaminen edelliseen näyttöön.
toiston käynnistys.
: palaaminen normaaliin näyttöön
B: radioaseman vastaanotto tai
Name In -toimintoa käytettäessä
: kohdistimen siirtäminen vasemmalle.
: kohdistimen siirtäminen oikealle.
ENTER: kirjoitettujen kirjainmerkkien tallentaminen.
CLEAR: kirjoitetun kirjainmerkin poistaminen.
CANCEL: kaikkien kirjoitettujen kirjainmerkkien poistaminen.
REC-asetustoimintoa käytettäessä
132K/105K: tallennuksen bittinopeuden vaihtaminen.
HI-REC/ ´1-REC: pika- tai normaalinopeudella
suoritettavan tallennuksen valitseminen.
: palaaminen normaaliin näyttöön
ALL: kaikkien valittujen yksikköjen vahvistaminen tai peruuttaminen.
x: tallennuksen keskeyttäminen
CREATE: uuden kansion/albumin luominen.
Ääniasetuksia tehtäessä
: palaaminen edelliseen näyttöön.
: palaaminen normaaliin näyttöön
INIT: oletusasetusten palauttaminen.
TUNE: viritysnäyttöön siirtyminen.
LPF: alipäästösuodinnäyttöön siirtymiseksi.
HPF: ylipäästösuodinnäyttöön siirtymiseksi.
R-säätöpyörä
1
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
tarkistettava yksikkölista.
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
yksikkö ja paina sen jälkeen (MENU)painiketta.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Information" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Infonäyttö ilmestyy esiin.
Alla näkyvät yksiköt näkyvät näytöllä valitun
äänilähteen mukaisesti:
– Vapaa kiintolevytila
– Kansioiden, albumien ja raitojen lukumäärä
– Check-In/Check-Out käytettävissä/ei
käytettävissä
– Move-In/Out käytettävissä/ei käytettävissä
– Tuonti käytettävissä/ei käytettävissä
– Toistoaika
– Tallennuksen bittinopeus (- - - kbps/
Vaihtuva bittinopeus)
– Yksikön luomispäiväys ja -kellonaika
– Toistolaskurin rajoitukset
– Toiston voimassaolojakson rajoitukset
Huomautuksia
• Raidan, jota ei ole vielä toistettu, toistoaika saatetaan ilmaista seuraavasti: "–".
• Raidan, jota ei vielä ole toistettu, sisältävän albumin
nimi ei välttämättä tule esiin kaikissa tapauksissa.
• Näytöllä näkyvä toistoaika saattaa poiketa todellisesta toistoajasta.
• Laitteen tarkistaessa CD:tä, jonka MP3-rakenne on
monimutkainen, näytöllä näytetään ainoastaan juuri
valitun kansion sisältö (kansiot ja tiedostot).
Halutessasi tarkistaa jonkin toisen kansion kansiorakenteen, valitse vastaava kansio.
18
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
CD/HDD/"MG Memory
Stick"
Halutessa ottaa levyn pois, paina keskitappia alas
ja nosta levyn reuna ylös levylautasen alustalta
kuvan näyttämällä tavalla.
Raidan toisto
Musiikki-CD:tä toistettaessa näytölle ilmestyy
kiintolevylle tai "MG Memory Stick" -muistikortille tallennettu raita tai tekstitietoja (kansion,
albumin, raidan tai esiintyjän nimi, tms.).
Valitse painamalla (SOURCE)-painiketta
niin monta kerta kuin tarvitaan äänilähde
"CD", "HDD" tai "MEMORY STICK".
Toisto käynnistyy automaattisesti.
Huomautus
Ellei laitteeseen ole ladattu CD:tä tai "MG Memory
Stick" -muistikorttia tai ellei kiintolevylle ole tallennettu
yhtään audiotiedostoa, ei myöskään vastaava äänilähteen ilmaisin "CD", "HDD" tai "MEMORY STICK"
ilmesty näytölle valintaa tehtäessä.
SOURCE
F1
OPEN
CDZ
Huomautuksia
• Älä kosketa levylautasessa olevaa lukupäätä.
• Älä käytä kuluttajakäyttöön myytäviä lukupään puhdistussarjoja.
• Levyn kirjoitustavasta riippuen ensimmäisen
raidan toiston alkaminen voi kestää minuutin tai
kauemminkin.
• Levyn kunnosta riippuen sen toisto ei välttämättä
onnistu (s. 66, 67).
• CD-R/RW-levyt tulee viimeistellä ennen niiden
käyttöä.
• Jos R-säätöpyörää kierretään levyn ensimmäisen
(tai viimeisen) raidan toiston aikana, toisto siirtyy
CD:n viimeiseen (tai ensimmäiseen) raitaan.
• Jos levyn viimeinen raita on soitettu loppuun, toisto
jatkuu levyn ensimmäiseltä raidalta.
"MG Memory Stick" -muistikortin poistamiseksi
paina "MG Memory Stick" -muistikorttia ensin
kevyesti ja vedä se sen jälkeen ulos.
OFF
F2 FUNCTION
R-säätöpyörä
Halutessasi
Tee näin
Keskeyttää toiston Paina (OFF).
Ottaa levyn ulos
Paina
CD
.
Kierrä R-säätöpyörää.
Ohittaa raitoja
– Automaattinen
musiikintunnistin
Siirtyä eteenpäin/
taaksepäin
– Manuaalinen
haku
Paina (FUNCTION)-painiketta toimintovalikon esiinsaamiseksi, ja pidä sen
jälkeen painettuna painike
(F1) tai (F2) ja päästä se
halutussa kohdassa.
Avaa etupaneeli
Paina (OPEN).
Huomautuksia
• Z (OPEN/CLOSE) -painikkeen painalluksen jälkeen
kuluu muutama sekunti ennen kuin levylautanen
aukeaa.
• Aseta "MG Memory Stick" -muistikortti oikein päin.
• Älä ota "MG Memory Stick" -muistikorttia ulos
väkisin.
• Seuraavia raitoja ei voi siirtää kiintolevyltä
(Check-Out):
– Raidat, joiden jäljellä olevien Check-Out-siirtokertojen
määrä on 0 (nolla)
– Raita, jonka sallittu toistojakso on kulunut umpeen.
jatkuu seuraavalla sivulla t
19
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
MP3-tiedostojen toistojärjestys
Näyttöyksiköt
Kansioiden ja tiedostojen toistojärjestys on
seuraava:
Esimerkki:
Kansio (albumi)
Kansion/albumin (levyn)/raidan vaihtuessa
uuden kansion/albumin (levyn)/raidan esitallennettu nimi näytetään automaattisesti näytöllä.
1
A
1
MP3-tiedosto
(raita)
2
2
B
C
Joka kerta kun painat (DSPL)-painiketta, yksiköt vaihtuvat seuraavan kaavan mukaisesti.
3
3
Raitaa kiintolevyltä toistettaessa
4
5
4
1 AKello/S.A. BRaidan nimi/Esiintyjän nimi
CRaidan numero/Käytetty toistoaika
5
6
6
2 AKello/S.A. BAlbumin nimi/Esiintyjän nimi
CRaidan nimi/Esiintyjän nimi
7
3 AAlbumin nimi/Esiintyjän nimi BRaidan
nimi/Esiintyjän nimi CRaidan numero/
Käytetty toistoaika
4 AKansion nimi BAlbumin nimi/Esiintyjän
nimi
CRaidan nimi/Esiintyjän nimi
7
8
5 AKansion nimi BRaidan nimi/Esiintyjän
nimi
CRaidan numero/Käytetty toistoaika
8
9
Puu 1
(juuri)
Puu 2
Puu 3
Puu 4
Puu 5
Huomautuksia
• Kansio, jossa ei ole MP3-tiedostoa, ohitetaan.
• Kansioiden enimmäismäärä: 255 (juurikansio ja tyhjät kansiot mukaan lukien)
• Yhdelle levylle mahtuvien MP3-tiedostojen ja kansioiden enimmäismäärä: 512
Jos tiedoston/kansion nimessä on runsaasti kirjaimia, lukumäärä saattaa olla pienempi kuin 512.
• Toistettavien puiden enimmäismäärä on 8.
• Jos "MG Memory Stick" -muistikortilla on ATRAC3ja MP3-tiedostoja, vain ATRAC3-tiedostot toistetaan
(MP3-tiedostoja ei toisteta eikä näytetä näytöllä).
• Älä tallenna MP3-tiedostoja "MG Memory Stick" muistikortin HIFI- tai CONTROL-kansiossa, koska
niitä ei toisteta eikä tunnisteta niissä.
20
Yksiköt
6 AKello/S.A. BKansion nimi
CRaidan nimi/Esiintyjän nimi
Huomautuksia
• "MG Memory Stick" -muistikortilla olevien musiikkitiedostojen nimet näytetään ISO 9660 -standardin
(s. 67) mukaisessa formaatissa.
• Ellei kansiolla, albumilla tai levyllä ole nimeä,
näytöllä näytetään käytettävissä oleva (esim.
"Track 001") numero.
• Joitakin kirjainmerkkejä ei voida näyttää näytöllä.
• Hyvin paljon kirjainmerkkejä sisältäviä CD-TEXTlevyjä käytettäessä tiedot eivät välttämättä vieri.
• Raidan nimi näkyy näytöllä silloin kun toistetaan
MP3-tiedostoja, kiintolevylle tai "MG Memory Stick" muistikortille tallennettuja raitoja tai CD-TEXT-levyä.
Vihje
Jos haluat valita tietyn toistojärjestyksen, kirjota kansion tai tiedoston nimen eteen sen järjestysnumero
(esim. "01", "02"), ja tallenna sen jälkeen levyn haluttu
sisältö levylle. (Järjestyy vaihtelee kirjoitusohjelman
mukaisesti.)
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
CDDB:tä koskevia huomautuksia
• Audio-CD:tä toistettaessa laitteen CDDB (CD-tietokanta) otetaan käyttöön (tietokantaan siirryttäessä
näytölle ilmestyy "Accessing Gracenote CDDB") ja
nimitiedot (levyn/esiintyjän/raidan nimi) tulevat esiin.
Näytölle ilmestyy "Accessing Gracenote CDDB"
ainoastaan CD:n toiston käynnistyessä.
• CD-TEXT-levyä toistettaessa CD-TEXT-tiedoilla on
etusija CDDB-tietoihin nähden.
CD-TEXT-tietojen vaihtamiseksi CDDB-tiedoiksi
paina (FUNCTION)-painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan, että näytölle ilmestyy "CDDB" ja paina sen
jälkeen (F3)-painiketta (CDDB).
• Gracenote CDDB -tiedot saattavat olla epätarkkoja.
Jos nimitiedot eivät pidä paikkaansa, voit editoida
niitä tällä laitteella (s. 35) tai Mobile Library Manager
(s. 60) -apuohjelmalla.
MP3-tiedostoja koskevia huomautuksia
• Jos MP3-tiedostossa on ID3-tagi, ID3-tagitiedoilla
on etusija muihin tietoihin nähden.
• MP3-tiedostoa toistettaessa, levyn tilanimike ja kansion nimi näytetään näytöllä kansion ja esiintyjien
nimien sijaan.
• ID3-tagia voi käyttää versiossa 1 tai versiossa 2
(vain teksti). Jos ID3-tagitiedoista on käytössä sekä
versio 1 että versio 2, jälkimmäisen tiedot näytetään
näytöllä.
• Seuraavissa tapauksissa kulunutta toistoaikaa ei
välttämättä voida näyttää oikein.
– kun toistetaan MP3-tiedostoa, jossa on vaihteleva
bittinopeus (VBR).
– eteen/taaksepäin siirryttäessä.
CD:n raitojen automaattinen
toisto
Suljettuasi levykelkan sen jälkeen kun olet ladannut soittimeen CD-levyn laite käynnistää toiston
automaattisesti CD:n 1. raidalta.
MENU
F3 R-säätöpyörä
1
2
Paina (MENU)-painiketta.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"CD Auto Play" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"On" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
5
Paina (F3) (
).
Normaalinäyttö tulee esiin.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Setup" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Auto Play -toiminnon peruuttaminen
Valitse "Off" kohdassa 4.
21
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Raitojen soittaminen
uudelleen
Raitojen toistaminen
satunnaisessa järjestyksessä
— Jatkuva toisto
— Satunnaissoitto
Tällä laitteella voi toistaa uudelleen raidan, albumin tai kansion silloin kun se on toistettu kerran.
Jatkuvan toiston toistotavan voi valita seuraavista
vaihtoehdoista:
• Track Repeat (Raidan jatkuva toisto) — raidan
toisto jatkuvalla toistolla.
• Album Repeat*1 (Albumin jatkuva toisto) —
albumin toisto jatkuvalla toistolla.
• Folder Repeat*2 (Kansion jatkuva toisto) —
kansion toisto jatkuvalla toistolla.
Albumin, kansion (tai levyn) raidat toistetaan
arvotussa järjestyksessä. Satunnaissoittotilan voi
valita seuraavista vaihtoehdoista.
• Album Shuffle*1 (Albumin satunnaissoitto) —
toistaa nykyisen albumin raidat arvotussa järjestyksessä.
• Folder Shuffle*2 (Kansion satunnaissoitto) —
toistaa nykyisen kansion raidat arvotussa järjestyksessä.
• Shuffle All — toistaa kaikkien kansioiden
kaikki raidat arvotussa järjestyksessä.
F1
FUNCTION
1
Paina toiston aikana (FUNCTION)-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan,
että toimintovalikko "REP" tulee esiin.
2
Valitse haluttu jatkuvan toiston
(Repeat Play) tila painamalla (F1)
(REP) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan.
Jatkuva toisto käynnistyy.
Joka kerta kun painat (F1)-painiketta, Repeat
Play -tila vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
Raidan jatkuva toisto t Albumin jatkuva
toisto*1 t
Kansion jatkuva toisto*2 t Jatkuva toisto
päältä
*1 Käytettävissä ainoastaan silloin valitset kiintolevyn
(HDD).
*2 Käytettävissä ainoastaan silloin kun valitset kiintolevyn (HDD), tai MP3-tiedostoa toistettaessa.
FUNCTION
1
Paina toiston aikana (FUNCTION)-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan,
että toimintovalikko "SHUF" tulee esiin.
2
Paina (F2) (SHUF) -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan halutun
satunnaissoittotilan (Shuffle Play)
valitsemiseksi.
Satunnaissoitto käynnistyy.
Joka kerta kun painat (F2)-painiketta, satunnaissoittotila vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
Album Shuffle*1 (Albumin satunnaissoitto) t
Folder Shuffle*2 (Kansion satunnaissoitto) t
Shuffle All (Kaikkien kansioiden satunnaissoitto) t Shuffle Off (Satunnaissoitto päältä)
*1 Käytettävissä ainoastaan silloin valitset kiintolevyn
(HDD).
*2 Käytettävissä ainoastaan silloin kun valitset kiintolevyn (HDD) tai MP3-tiedostoa toistettaessa.
Normaaliin toistotilaan palaaminen
Normaaliin toistotilaan palaaminen
Valitse "Shuffle Off" kohdassa 2.
Valitse "Repeat Off" kohdassa 2.
Huomautus
"Shuffle All" -toiminto toistaa arvotussa järjestyksessä
ainoastaan käytössä olevan äänilähteen (CD,
"MG Memory Stick" -muistikortti tai kiintolevy (HDD)
raitoja.
Vihjeitä
• Repeat Play -tilan voi myös valita painamalla
(MENU)-painiketta toiston aikana ja asettamalla sen
jälkeen "Play Mode" -valikosta Repeat-asetukseksi
"Off", "Album" tai "Folder" (s. 58).
• Repeat Play -tilojen järjestys vaihtuu valitun äänilähteen mukaisesti.
22
F2
Vihjeitä
• Voit valita satunnaissoiton myös painamalla
(MENU)-painiketta toiston aikana ja asettamalla sen
jälkeen "Play Mode" -valikosta Shuffle-asetukseksi
"Off", "Album", "Folder" tai "All" (s. 58).
• Satunnaissoittotilojen järjestys vaihtuu valitun äänilähteen mukaisesti.
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Kansion/albumin/raidan
paikantaminen nimen
perusteella
Kuunneltavan raidan haku
Voit paikantaa halutun raidan hakemalla sitä sen
tai sen esiintyjien nimillä yms.
— Levylista
SOURCE
F1
Voit valita toistettavaksi halutun musiikkitiedoston kansioiden/albumien/raitojen nimilistasta.
R-säätöpyörä
F1 R-säätöpyörä
1
Paina toiston aikana R-säätöpyörää.
Albumien nimilista tulee esiin.
Joka kerta kun painat R-säätöpyörää, lista
vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
Albumi (levy*) -nimilista t Raitanimilista
t Normaali toistonäyttö t Albumi (levy*)
-nimilista
* Käytettävissä vain silloin kun "CD" on valittu.
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu yksikkö ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Toisto käynnistyy.
Kansion valitseminen
Ota albuminimilista esille kohdassa 1, ja paina
sen jälkeen (F1) ( ).
Huomautus
CD-TEXT-levyjä käytettäessä jotkin kirjaimet eivät näy
näytöllä.
Vihjeitä
• Jos valittu yksikkö on käytettävissä, näytölle ilmestyy toimintovalikko (B).
• " B" näkyy toistettavan yksikön nimen vasemmalla
puolella.
• Jos painat (F2) kohdassa 1, toisto käynnistyy 1.
albumin 1. raidalta (Album 001/Track 001).
Esim.) Jos kansio 3 (Folder 003) on valittu
Laite käynnistää toiston kansion 3 (Folder 003) 1.
albumin (Album 001) 1. raidalta (Track 001).
1
Valitse (SOURCE)-painiketta painamalla "HDD".
2
Paina R-säätöpyörää ja sen jälkeen
(F1) ( ) saadaksesi esiin kansionimiluettelon.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu lajittelukansio ja paina sen
jälkeen R-säätöpyörää.
Lajittelutapa Selitys
Folder 001 toistaa tallennetut albumit/
(Kansio 001) raidat peräkkäin
Play List
(Soittolista)
toistaa ainoastaan soittolistalle rekisteröidyt albumit/
raidat. Yksityiskohtaisia tietoja raidan rekisteröinnistä on
kappaleessa lue “Suosikkiraitojen valikointi”, s. 24.
Artist (Esiin- luo albumin jokaiselle esiintytyjä)
jälle erikseen ja lajittelee raidat esiintyjän mukaan.
Time Stamp lajittelee raidat tallennusajan
perusteella. "Normal"-tila
(Aikamerlajittelee raidat tallennuksen
kintä)
pituuden mukaiseen järjestykseen. "Reverse" taas lajittelee
raidat käänteiseen järjestykseen edelliseen verrattuna.
Title (Nimi)
lajittelee raidat niiden nimien
mukaiseen järjestykseen.
"ABC" järjestelee raidat aakkosjärjestykseen. "Reverse"
lajittelee ne taas käänteiseen
aakkosjärjestykseen.
jatkuu seuraavalla sivulla t
23
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Lajittelutapa Selitys
Access
Ranking
(Toistomääräjärjestys)
Less Access
Ranking
(Käänteinen
toistomääräjärjestys)
lajittelee 50 tai 10 eniten soitettua
raitaa soittomäärän mukaiseen
järjestykseen. "Top50"- tai
"Top10" -toiminnot lajittelevat
raidat tähän järjestykseen. "Top50
(Count down)"- tai "Top10
(Count down)" -toiminnot lajittelevat raidat taas edelliseen verrattuna käänteiseen järjestykseen .
lajittelee 50 tai 10 vähiten soitettua raitaa pienimmän soittomäärän mukaiseen
järjestykseen. "Bottom50" tai
"Bottom10" lajittelevat raidat
tähän järjestykseen.
"Bottom50 (Count Down)" tai
"Bottom10 (Count Down)"
taas lajittelevat raidat edelliseen verrattuna käänteiseen
järjestykseen.
History
"Normal"-tila lajittelee raidat
(Historiikki) viimeksi suoritetun toiston
mukaiseen järjestykseen.
"Reverse" taas lajittelee raidat
edelliseen verrattuna käänteiseen järjestykseen.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu hakuyksikkö ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu raita ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Normaalinäyttö tulee esiin.
Suosikkiraitojen valikointi
— Soittolista
Keräämällä suosikkiraitasi soittolistakansioon
(Play List folder) voit toistaa niitä valitsemalla
yksinkertaisesti soittolistan (Play List).
SOURCE
MENU
R-säätöpyörä
Raidan rekisteröinti soittolistaan (Play List)
1
Valitse (SOURCE)-painiketta painamalla "HDD".
2
3
Paina (MENU)-painiketta.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Play List" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Entry" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
4
5
Vihje
Laite toistaa peräkkäin valitun raidan sisältävän albumin raidat.
Raitanimilista ilmestyy esiin.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
rekisteröitävä raita ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Valittu raita on merkitty merkillä " ".
Yksikön valinnan peruuttamiseksi paina
uudelleen R-valintapyörää.
6
Toista kohta 5 niin monta kertaa kuin
tarvitaan, kunnes kaikki rekisteröitävät
raidat on valittu.
7
Paina (F1) (ENTER).
Valitse soittolistakansio/albumi (Play List folder/
album), johon halua rekisteröidä suosikkiraitasi.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu soittolistakansio (Play List folder) ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä haluttu
soittolista-albumi (Play List album) ja
paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Normaalinäyttö tulee esiin.
8
9
24
F1
Vihjeitä
• Oletusasetuksena raitanimilistalta valitaan kaikki raidat. Halutessasi valita vain tietyt raidat paina ensin
(F2) (ALL) raitojen valinnan peruuttamiseksi.
• Voit rekisteröidä albumisoittolistaan (album Play List)
aina 400 raitaa.
• Uuden soittolistakansion luomiseksi paina (F2)
(CREATE) ja lisää kansion nimi kohdassa 8.
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Muistiin tallennetun aseman
poistaminen
Radio
Laitteen esivalintamuistiin voidaan tallentaa aina
20 ULA- (FM), 10 KA (MW) ja 10 PA (LW) asemaa.
Muistutus
Asemia ajon aikana paikalleen virittäessäsi,
käytä voimakkaimpien asemien viritystoimintoa
(Best Tuning Memory) onnettomuusriskien välttämiseksi.
Asemien automaattinen
tallennus muistiin
— Voimakkaimpien asemien viritystoiminto
(Best Tuning Memory) (BTM)
Laite valitsee valitulta aaltoalueelta voimakkainta
lähetesignaalia lähettävät asemat ja tallentaa ne muistiin niiden taajuuden mukaisessa järjestyksessä PA/
KA-vastaanotossa, tai silloin kun ULA-lähetyksen
AF-toiminnon asetuksena on "AF off". Laite tallentaa
muistiin RDS-asemat niiden PI-koodin mukaisessa
järjestyksessä, jos AF-asetuksena on ULA-lähetyksen aikana "AF On" (Lue kappale "RDS" s. 28).
1 Paina radiovastaanoton aikana
R-säätöpyörää.
Luettelo esivalinta-asemista tulee esiin.
2 Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
poistettava asema ja paina sen
jälkeen (MENU)-painiketta.
3 Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Erase" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
4 Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"OK" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Valittu asema poistetaan muistista.
5 Paina (F3) (
).
Normaali radiovastaanoton näyttö ilmestyy esiin.
Poistotoiminnon peruuttamiseksi
Valitse "Cancel" kohdassa 4.
MENU
F3 R-säätöpyörä
1
Paina radiovastaanoton aikana
(MENU)-painiketta.
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Preset Edit" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"B.T.M." ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
B.T.M.-toiminto käynnistyy.
Kun valittu asema on tallennettu muistiin, näytölle ilmestyy normaali radiovastaanoton näyttö.
Huomautuksia
• Jos vain muutamia asemia voidaan vastaanottaa
heikkojen lähetesignaaleiden johdosta, jotkin numeropainikkeet säilyttävät aiemman asetuksensa.
• Jos näytöllä on jo näkyvissä jokin numero, laite tallentaa radioasemat numeropainikkeille tästä numerosta lähtien.
• Jos MW/LW-vastaanotto (KA/PA) on peruutettu, näytölle ei ilmesty äänilähdettä valitessasi "MW"/"LW".
MW/LW-toiminnon aktivoimiseksi aseta "MW/LW"
Skip" -asetukseksi "Off" (s. 57).
25
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Muistiin tallennettujen
asemien vastaanotto
SOURCE
Jos ULA-vastaanoton taso on huono
(Mono-tila)
1
Paina ULA-vastaanoton aikana
(MENU)-painiketta.
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Receive Mode" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Mono" ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä "On"
ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
5
Paina (F3) (
).
Normaali radiovastaanoton näyttö ilmestyy
esiin.
Vastaanoton laatu paranee, mutta lähetys kuuluu nyt monofonisena.
MENU R-säätöpyörä
F3
1
Paina (SOURCE)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan kohdan "FM",
"MW" tai "LW" valitsemiseksi.
2
Valitse haluttu asema R-säätöpyörää
kiertämällä.
Näyttöyksiköt
Mono-tilan peruuttaminen
Valitse "Off" kohdassa 4.
Esivalintanumero Taajuus*
Radion
taajuusalue
Vihje
Jos ULA-lähetykset kuuluvat huonosti, aseta "DSO"asetukseksi "Off" (lue “Dynamic Sound Stage
Organizer (Dynaaminen äänikenttäsäädin) -toiminnon
asetukset”, s. 51).
* Jos aseman nimi ei tule näkyviin RDS-aseman vastaanoton aikana, näytölle ilmestyy taajuuden vasemmalle puolelle "*".
Ellei muistipaikoille tallennettuja
asemia voi käyttää (Paikallistila)
Automaattinen viritystoiminto saattaa pysähtyä
useasti silloin kun kuuntelualueella on runsaasti
asemia. Jos näin käy, voit pienentää virittimen
herkkyyttä, jolloin se vastaanottaa ainoastaan suhteellisen voimakasta lähetettä lähettävät asemat.
1
Paina radiovastaanoton aikana
(MENU)-painiketta.
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Receive Mode" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"LOCAL" ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"On" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
5
Paina (F3) (
).
Normaali radiovastaanoton näyttö ilmestyy
esiin.
(Local) peruuttaminen
26 Paikallistilan
Valitse "Off" kohdassa 4.
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Haluttujen asemien tallennus
muistiin
Aseman paikantaminen nimen
perusteella
— Manuaalisten esivalintojen muisti
— Levylista
Voit manuaalisesti tallentaa asemia esivalintamuistiin valitsemalla niiden taajuus.
Laitteen esivalintamuistiin voidaan tallentaa aina
20 ULA- (FM), 10 KA- (MW) ja 10 PA (LW) asemaa.
SOURCE
F2
F1
MENU
R-säätöpyörä
FUNCTION R-säätöpyörä
1
Paina (SOURCE)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan kohdan "FM",
"MW" tai "LW" valitsemiseksi.
2
Paina (FUNCTION)-painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan, että toimintovalikko " SEEK" ja "SEEK
"
tulee esiin.
3
Press (F1) ( SEEK) tai (F2)
(SEEK ) virittääksesi kohdalleen
muistiin tallennettavan aseman.
4
Paina (MENU)-painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Preset Edit" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
6
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Manual" ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
7
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä käytettävän muistipaikan numero ja paina
sen jälkeen R-säätöpyörää.
Kun valittu asema on tallennettu muistiin,
näytölle ilmestyy normaali radiovastaanoton
näyttö.
1
Paina radiovastaanoton aikana
R-säätöpyörää.
Asemien taajuudet tai nimet tulevat esiin.
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu asema ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Normaali radiovastaanoton näyttö ilmestyy
esiin.
Vihje
" B" ilmestyy näyttöön vastaanotetun taajuuden
vasemmalle puolelle.
Huomautus
Jos yrität tallentaa asemaa jo varatulle muistipaikalle,
aikaisemmin tallennettu asema siirtyy numerojärjestyksessä seuraavaan muistipaikkaan.
27
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
RDS
Yhteenveto RDS-palvelusta
Radio Data System -palvelulla (RDS) varustetut
ULA-asemat lähettävät normaalin ohjelmasignaalin ohessa ylimääräisiä, ei-kuunneltavassa
digitaalisessa muodossa olevia tekstitietoja. Esimerkiksi jokin seuraavista tekstitiedoista ilmestyy näytölle silloin kun viritin vastaanottaa RDSvalmiudella varustetun aseman.
Automaattinen
uudelleenviritys
voimakkaimmalle
lähetysasemalle
— AF-toiminto
Vaihtoehtoiset taajuudet (AF) -toiminto valitsee
ja virittää automaattisesti ohjelman voimakkaimmalle samaa ohjelmasignaalia verkossa lähettävälle radioasemalle.
Taajuudet muuttuvat automaattisesti.
Radioaseman nimi*
96,0 MHz
98,5 MHz
Asema
Radion
Esivalintanumero Taajuus*
taajuusalue
* Aseman nimi ja sen taajuus eivät näy samalla
kertaa.
RDS-palvelut
RDS-tietopalvelu tarjoaa myös muita mukavia
palveluita, kuten:
• Ohjelman automaattinen uudelleenviritys voimakkaimmalle sitä lähettävälle asemalle, mikä on hyödyllinen toiminto pitkiä
ajomatkoja ajettaessa. — AF t s. 28
• Liikennetiedotusten vastaanotto , joka aktivoituu myös muiden radio-ohjelmien/äänilähteiden kuuntelun aikana.
— TA t s. 30
• Radioaseman valinta sen lähettämän ohjelmatyypin perusteella. — PTY t s. 32
• Automaattinen kellonajan asetus. — CT t
s. 33
Huomautuksia
• Maasta tai alueesta riippuen kaikki RDS-toiminnot
eivät ole käytettävissä.
• RDS ei ehkä toimi kunnolla, jos aseman lähettämä
signaali on heikko tai jos asema, jolle olet virittänyt
vastaanottimen, ei lähetä RDS-dataa.
102,5 MHz
F1
SOURCE
F2
F3
MENU
FUNCTION R-säätöpyörä
1
Valitse "FM" painamalla (SOURCE)-painiketta niin monta kerta kuin tarvitaan.
2
Paina (FUNCTION)-painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan, että
toimintovalikko "AF" tulee esiin.
3
Valitse "AF On" painamalla (F1) (AF)
Viritin alkaa etsiä vaihtoehtoista, samaa ohjelmaa voimakkaammalla signaalilla lähettävää
radioasemaa samasta verkosta.
Jos näytölle ilmestyy "No AF", viritetyllä
asemalla ei ole vaihtoehtoista taajuutta.
Huomautus
Ellei alueella ole vaihtoehtoista asemaa ja kun siten
vaihtoehtoista asemaa ei tarvitse etsiä, kytke
AF-toiminto pois päältä valitsemalla "AF Off".
28
Vihjeitä
• Voit valita kohdan "AF" myös painamalla radiovastaanoton aikana (MENU) ja valitsemalla sen jälkeen
"RDS"-valikosta (s. 58) "AF".
• Oletusasetus on "AF On".
• Jos AF-asetukseksi on asetettu "AF On", " A F "
ilmestyy näytölle (" B ilmestyy "AF"-ilmaisimen
vasemmalle puolelle).
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Asemat, joille ei ole vaihtoehtoisia
taajuuksia
Paina (F1) ( SEEK) tai (F2)
(SEEK ) aseman nimen ollessa
vaihtumassa (8 sekunnin sisällä).
Viritin alkaa etsiä toista samoilla PI-tiedoilla
(Ohjelmatunnus) varustettua taajuutta (Tiedote "PI Seek" ilmestyy näytölle).
Ellei viritin löydä toista samoilla PI-tiedoilla
varustettua taajuutta, se palaa edelliselle, alun
perin valitulle taajuudelle.
Paikallislinkkitoiminto (vain
Isossa-Britanniassa)
Paikallislinkkitoiminto antaa mahdollisuuden
valita alueelta muita paikallisasemia, vaikka
ne eivät olisikaan tallennettuina numeropainikkeisiin.
1
Paina radiovastaanoton aikana
R-säätöpyörää.
Asemien taajuudet tai nimet tulevat esiin.
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä virittimeen tallennettu paikallisasema ja
paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
3
Toista 5 sekunnin sisällä tämä menettely, kunnes haluttu paikallisasema on
viritetty kohdalleen.
Saman alueohjelman kuuntelu
AF-toiminnon ollessa käytössä: Oletusasetus
rajoittaa vastaanoton yhdelle alueelle, jolloin
lähetys ei siirry toiselle, voimakkaampaa signaalia sekä alueohjelmaa lähettävälle asemalle.
Jos olet ajanut tämän alueohjelmaa lähettämän
aseman vastaanottoalueen ulkopuolelle tai haluat
käyttää hyväksesi koko AF-toimintoa.
1
2
Paina (MENU)-painiketta.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Regional" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Off".
5
Paina (F3) (
).
Normaali radiovastaanoton näyttö ilmestyy
esiin.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"RDS" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Huomautuksia
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä Isossa-Britanniassa eikä tietyillä muilla alueilla.
• Jos AF-asetukseksi on asetettu "Off", näytölle ilmestyy "Set AF On", etkä voi valita "Regional" kohdassa
3. Aseta AF-asetukseksi "On".
29
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Liikennetiedotusten
äänenvoimakkuuden esiasetus
Liikennetiedotusten
vastaanotto
Voit esivalita liikennetiedotusten äänenvoimakkuuden etukäteen, jottei mikään tiedotus jäisi
kuulematta.
— TA/TP
Aktivoimalla liikennetiedotus- (TA) ja liikenneohjelmatoiminnot (TP) voit automaattisesti virittää kohdalleen liikennetiedotuksia lähettävän
ULA-aseman. Nämä asetukset toimivat parhaillaan kuunneltavasta ULA-ohjelmasta tai äänilähteestä (CD, HDD, MEMORY STICK, AUX)
riippumatta; laite kytkeytyy liikennetiedotuksen
jälkeen automaattisesti takaisin sitä ennen kuunneltuun äänilähteeseen.
1
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä
haluttu äänenvoimakkuus.
2
Paina 2 sekunnin ajan (F2) (TA).
"TA" ilmestyy näyttöön ja asetus on tallennettu muistiin.
Vihje
Liikennetiedotusten äänenvoimakkuuden voi esiasettaa myös painamalla liikennetiedotuksen aikana (F1)
(TA VOL).
Hätätiedotusten vastaanotto
L-säätöpyörä
F2
FUNCTION
1
Valitse näytölle toimintovalikko "TA"
painamalla (FUNCTION)-painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan.
2
Valitse "TA On" painamalla (F2) (TA).
Laite alkaa hakea liikennetiedotuksia lähettäviä asemia.
"TP" merkitsee, että sellainen asema on vastaanotettu, ja "TA" ilmestyy näyttöön liikennetiedotuksen ajaksi. Laite jatkaa TP-asemien
asemien hakua, ellei "No TP" -ilmaisin
ilmesty näytölle.
Jos joko AF- tai TA-asetuksena on "On", laite
alkaa lähettää hätätiedotusta, jos se lähetetään
ULA-lähetystä, CD:tä, HDD:tä, MEMORY
STICK -muistikorttia tai AUX-liitännästä tulevaa
äänilähdettä kuunneltaessa.
Valitse "TA Off" kohdassa 3 kaikkien liikennetiedotusten kuuntelun peruuttamiseksi.
Halutessasi
Paina
Peruuttaa parhaillaan
kuunneltavan liikennetiedotuksen kuuntelun
(F3) (CANCEL)
Huomautus
Tätä toimintoa voi käyttää vain normaalin toiston tai
radiovastaanoton aikana. Se ei toimi valikkonäytön,
äänilähdelistan, äänensäätölistan yms. ollessa esillä.
Vihjeitä
• Voit myös peruuttaa parhaillaan kuuluvan liikennetiedotuksen painamalla (SOURCE).
• Voit valita kohdan "TA" myös painamalla radiovastaanoton aikana (MENU) ja valitsemalla sen jälkeen
"RDS"-valikosta (s. 58) "TA".
• Jos TA-asetukseksi on asetettu "TA On", " TA "
ilmestyy näytölle (" B ilmestyy "TA"-ilmaisimen
vasemmalle puolelle).
30
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
RDS-asemien varustaminen
AF- ja TA-asetuksilla
Esivirittäessäsi RDS-asemia laite tallentaa muistiin jokaisen aseman AF/TA-tiedot (päällä/
päältä) ja sen taajuuden. Voit valita eri asetuksen
(AF, TA tai molemmat) jokaiselle esiviritetylle
asemalle erikseen tai saman asetuksen kaikille.
Jos varustat asemat "AF On"-asetuksella, laite
tallentaa automaattisesi muistiin voimakkaimman lähetyssignaalin omaavat asemat.
Saman asetuksen asettaminen kaikille
esivalituille asemille
SOURCE
F1
F2
MENU
R-säätöpyörä
1
Valitse "FM" painamalla (SOURCE)painiketta niin monta kerta kuin
tarvitaan.
2
Valitse "AF On" ja/tai "TA On"
painamalla (F1) (AF) ja/tai (F2) (TA).
Pidä mielessä, että valitessasi asetuksen "AF
Off" ja "TA Off" muistiin eivät tallennu ainoastaan RDS-asemat, vaan myös muut kuin
RDS-asemat.
3
4
Paina (MENU)-painiketta.
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"B.T.M." ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
B.T.M.-toiminto käynnistyy.
Kun valittu asema on tallennettu muistiin,
näytölle ilmestyy normaali radiovastaanoton
näyttö.
Eri esiasetusten asettaminen jokaiselle
esivalitulle asemalle erikseen
1
Valitse jokin ULA-taajuusalueista (FM)
ja viritä haluamasi asema (s. 27).
2
Valitse "AF On" ja/tai "TA On" painamalla (F1) (AF) ja/tai (F2) (TA).
3
4
Paina (MENU)-painiketta.
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Manual" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
6
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä käytettävän muistipaikan numero ja paina
sen jälkeen R-säätöpyörää.
Kun valittu asema on tallennettu muistiin,
näytölle ilmestyy normaali radiovastaanoton
näyttö.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Preset Edit" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Toista menettely kohdasta 1 lähtien, jos haluat
tallentaa muistiin vielä muita esivalinta-asemia.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Preset Edit" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
31
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Asemien virittäminen
ohjelmatyypin perusteella
— PTY
Voit virittää radioaseman kohdalleen valitsemalla
jonkin alla esitetyistä ohjelmatyypeistä.
Ohjelmatyypit
Näyttö
Uutiset
News
Ajankohtaista
Current Affairs
Tiedotuksia
Information
Urheilua
Sport
Opetus
Education
Kuunnelmia
Drama
Kulttuuria
Cultures
Tiede
Science
Sekalaista
Varied Speech
Listamusiikkia
Pop Music
Rokkia
Rock Music
Kevyttä viihdemusiikkia Easy Listening
Kevyttä klassista
Light Classics M
Klassista
Serious Classics
Muu musiikki
Other Music
Säätietoja
Weather & Metr
Talous
Finance
Lastenohjelmia
Children’s Progs
Yhteiskunnallista
Social Affairs
Uskonto
Religion
Kuuntelijat soittavat
Phone In
Matkailu
Travel & Touring
Vapaa-aika
Leisure & Hobby
Jatsia
Jazz Music
Kantria
Country Music
Kotimaista musiikkia
National Music
Vanhempaa
listamusiikkia
Oldies Music
Etnoa
Folk Music
Dokumentti
Documentary
F3
FUNCTION R-säätöpyörä
1
Paina ULA-vastaanoton (FM) aikana
(FUNCTION)-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että toimintovalikko
"PTY" tulee esiin.
2
Paina (F3) (PTY).
Parhaillaan kuunneltavan ohjelmatyypin
nimi tulee näyttöön, jos asema lähettää PTYtietoja* 1.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu ohjelmatyyppi.
Ohjelmatyypit ilmestyvät näytölle taulukossa
esitetyssä järjestyksessä*2.
4
Paina R-säätöpyörää.
Viritin alkaa hakea valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää radioasemaa.
Näytölle ilmestyy "No Data", ellei ohjelmatyyppiä ole ilmoitettu RDS-tiedoissa.
*1 "B" näkyy ohjelmatyypin vasemmalla puolella.
*2 Et voi valita vaihtoehtoa "None".
Huomautus
Tätä toimintoa ei voi käyttää tietyissä maissa, joissa ei
ole käytettävissä PTY-tietoja (Ohjelmatyypin valinta).
32
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Kellonajan asettaminen
automaattisesti
— CT
RDS-lähetyksen lähettämä CT-data (Kellonaika)
asettaa kellon automaattisesti oikeaan aikaan.
MENU
F3 R-säätöpyörä
1
Paina ULA-vastaanoton (FM) aikana
(MENU)-painiketta.
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"RDS" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"CT" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"On".
5
Kiintolevylle tallennus ja
editointi
Yhteenveto kiintolevyjärjestelmästä
Kiintolevylle tallennetut raidat lajitellaan kansioihin seuraavan mukaisesti:
– Ellei kansiota ole valittu ennen tallennusta,
laite luo uuden tyhjän albumin kansioon
"Folder 001", ja tallennettavat raidat siirretään
siihen automaattisesti.
(Tarkista kaaviosta kohdat "CDA" ja "CDB".)
– Jos kohdekansio on valittu ennen tallennusta,
uusi albumi luodaan tämän kansion sisään ja
tallennettavat raidat siirretään automaattisesti
siihen.
(Tarkista kaaviosta kohta "CDC".)
Esimerkki:
"CDA" ja "CDB": Kansiota ei ole valittu.
"CDC": "Folder 002" on valittu.
REC
001
Paina (F3) (
).
Normaali radiovastaanoton näyttö ilmestyy
esiin.
Voit peruuttaa CT-toiminnon valitsemalla "Off"
kohdassa 4.
Huomautuksia
• CT-toiminto ei välttämättä toimi, vaikka RDS-aseman vastaanotto onnistuisikin.
• CT-toiminnolla asetettu aika saattaa poiketa hieman
oikeasta ajasta.
002
001
(CDA)
001
002
(CDB)
002
001
(CDC)
001
Kansio
Albumi
Raita
Huomautuksia
• Tallennettu musiikki on rajoitettu vain yksityiskäyttöön. Tekijänoikeuksien haltijoiden lupa tarvitaan, jos
musiikkia aiotaan käyttää muulla tavalla.
• Sony ei ole vastuussa musiikkitiedostoista, joiden
tallennus ei onnistu tällä laitteella CD:ltä suoritettavan tallennuksen tai musiikin imuroinnin epäonnistuessa.
• Sony ei ole vastuussa mistään kiintolevyllä olevista
vaurioituneista tai siltä hävinneistä tiedostoista.
33
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Albumien/raitojen
tallentaminen kiintolevylle
7
Paina
REC
.
Tilanneilmaisin
Jäännösaika
— Raitojen tallentaminen
Voit valita CD:ltä haluamasi yksikön ja tallentaa
sen kiintolevylle.
F1 R-säätöpyörä
SOURCE
Tallennettavan
raidan nimi
Raitanumero/
Kulunut soittoaika
Tallennus käynnistyy. Levyn toisto käynnistyy automaattisesti sen jälkeen kun kaikki raidat on tallennettu.
F2
1
2
F3
REC
Valitse "CD" painamalla (SOURCE).
REC .
Paina
Tallennuksen asetusnäyttö tulee esiin.
Tallennuskansio
Tallennusalbumi
Tallennuslähteen tiedot
(Valittu raitanumero/Raitojen kokonaismäärä, Raitojen kokonaispituus)
Tallennuksen bittinopeuden muuttamiseksi
paina (F1).
Tallennusnopeuden muuttamiseksi paina
(F2).
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä tallennuslähteen tiedot ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
tallennettava raita ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Valittuun yksikköön ilmestyy merkintä " ".
Yksikön valinnan peruuttamiseksi paina
uudelleen R-valintapyörää.
5
Toista kohta 4, kunnes olet valinnut
kaikki haluamasi raidat.
6
Paina (F3) (
).
Tallennuksen asetusnäyttö tulee uudelleen
esiin.
Huomautuksia
• Jos keskeytät tallennuksen keskellä parhaillaan tallennettavaa raitaa, tätä raitaa ei tallenneta. Sitä
ennen tallennetut raidat kuitenkin tallentuvat.
• Tallennusnäytöllä näkyvät tallennusajan lukemat
ovat likimääräisiä.
• Yhteen kansioon voi tallentaa aina 200 albumia ja
kiintolevylle aina 2000 albumia.
• "REC Continue" on oletusasetuksena asetettu "On"asetukseen (s. 57).
• Audio-CD:tä toistettaessa laitteen CDDB (CD-tietokanta) otetaan käyttöön (tietokantaan siirryttäessä näytölle ilmestyy "Accessing Gracenote CDDB") ja
nimitiedot (levyn/esiintyjän/raidan nimi) tulevat esiin.
Jos näytölle ilmestyy "No Match" tietokantaan siirtymisen jälkeen, CDDB:ssä (CD-tietokanta) ei ole levyä
vastaavia tietoja. Jos tarvitset nimitietoja, päivitä CDDB
(CD-tietokanta) lue “Kirjaston editointi”, s. 60.
• CD-TEXT-levyä tallentaessasi, näytöllä näkyvät nimitiedot (levyn/esiintyjän/raidan nimet) tallennetaan kiintolevylle. Voit vaihtaa näytöllä näytettäviä nimitietoja
(lue “CDDB:tä koskevia huomautuksia”, s. 21).
Vihjeitä
• Oletusasetuksena raitanimilistalta valitaan kaikki raidat. Halutessasi valita vain tietyt raidat paina ensin
(F2) (ALL) raitojen valinnan peruuttamiseksi.
• Kiintolevylle voi tallentaa aina 6000 raitaa.
• Joka kerta kun painat (SOURCE)-painiketta tallennuksen aikana, äänilähde vaihtuu järjestyksessä FM
t MW t LW t AUX* t CD t FM. Jos valitset
CD:n, tallennettavan raidan toisto käynnistyy.
* Ellei "AUX" tule esiin äänilähdettä valittaessa, aseta
Setup-valikosta "AUX Skip" -asetukseksi "Off"
(s. 61).
Tallennuksen peruuttaminen
Paina (F1) (x) kohdassa 7.
Tallennuksen bittinopeuden muuttaminen
Valitse kohdassa 2 tallennuksen bittinopeus painamalla (F1).
Yksikkö
Selitys
105K
Normaalisti tallennuksessa käytettävä bittinopeus.
Parantaa äänenlaatua. Audiotiedostojen koko on kuitenkin suurempi.
132K*
34
* Oletusasetus
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Tallennusnopeuden vaihtaminen
Valitse tallennusnopeus kohdassa 2 painamalla
(F2).
Yksikkö
Selitys
´1-REC
Tallentaa ja toistaa raidan
samanaikaisesti.
(Tallennus normaalinopeudella)
Tallentaa raidan normaalia tallennusnopeutta aina 8 kertaa
nopeammalla nopeudella.
(Tallennus pikanopeudella)
HI-REC*
Nimen antaminen kansiolle/
albumille/raidalle
— Name In -toiminto
Voit luoda helppokäyttöisen musiikkikirjaston
antamalla laitteeseen tallennetuille yksiköille
albumi-, raita- tai esiintyjänimet.
SOURCE
DSPL
MENU
* Oletusasetus
Raitojen tallennuskansion/albumin
vaihtaminen
1 Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
tallennuskansio tai -albumi ja paina
sen jälkeen R-säätöpyörää kohdassa 2.
Uuden kansion luomiseksi paina (F2)
(CREATE).
2 Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu kansio tai albumi ja paina
sen jälkeen R-säätöpyörää.
Uuden albumin luomiseksi paina (F2)
(CREATE).
L-säätöpyörä
R-säätöpyörä
1
Paina (SOURCE)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan kohdan "HDD"
valitsemiseksi.
2
3
Paina (MENU)-painiketta.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu yksikkö ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Name In" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Yksikkö
Selitys
Raita
Nimen antaminen raidalle
Raidan
esiintyjä
Esiintyjän nimen lisääminen
raitaan
Albumi
Nimen antaminen albumille
Albumin
esiintyjä
Esiintyjän nimen lisääminen
albumitietoihin
Kansio
Nimen antaminen kansiolle
jatkuu seuraavalla sivulla t
35
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
5
Kirjoita kirjainmerkit.
1 Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu kirjainmerkkityyppi ja paina
sen jälkeen R-säätöpyörää.
R-säätöpyörää kierrettäessä yksikkö vaihtuu seuraavaan tapaan:
Yksikkö Selitys
ABC
Aakkoset (Isot kirjaimet)
abc
Aakkoset (Pienet kirjaimet)
1234
Numerot
!?#
Symbolit
(OK)
kirjoitettujen kirjainmerkkien
tallennus
(<)
kohdistimen siirtäminen
vasemmalle
(,)
kohdistimen siirtäminen
oikealle
(CLR)
kirjainmerkin poistaminen
(NG)
nimen editoinnin peruuttaminen
(
kirjainmerkkivalikkoon
palaaminen
)
Huomautuksia
• Et voi käyttää nimeämistoimintoa (Name-In) tuotuihin albumeihin, siirrettyihin (Moved-In) tai tuotuihin
raitoihin.
• Jos albumissa on siirrettyjä (Moved-In) tai tuotuja
raitoja, ei albumien kaikkien raitojen esiintyjän nimeä
voida muuttaa yhdellä kertaa.
• Et voi käyttää nimeämistoimintoa (Name-In) lukitussa kansiossa.
Vihje
Toimintovalikosta voidaan kohdissa 5 ja 6 valita yksiköitä painikkeilla "OK", " <", " ,", "CLR" ja "NG".
Lisätietoja on kappaleessa lue “Toimintovalikko”, s. 17.
2 Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu kirjainmerkki ja paina sen
jälkeen R-säätöpyörää.
Valitut merkit tulevat esiin.
Kirjainmerkkityyppien muuttamiseksi
valitse R-säätöpyörää kiertämällä " " ja
paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Joka kerta kun painat (DSPL)-painiketta,
näytössä näkyvän kirjainsarjan kirjaintyyppi seuraavan kaavan mukaisesti:
Kaikki isoja kirjaimia t ensimmäinen
kirjain isolla t kaikki pieniä kirjaimia
3 Valitse L-säätöpyörää kiertämällä
haluttu tyyppi ja paina sen jälkeen
L-säätöpyörää.
Ellei näytöllä näy vahvistettavaa vaihtoehtoa, suorita kohdat 1 ja 2 nimen kirjoittamiseksi valmiiksi.
Kohdistinta siirretään valitsemalla R-säätöpyörää kiertämällä "<" tai "," ja painamalla sen jälkeen R-säätöpyörää.
Kirjoitettu kirjainmerkki poistetaan valitsemalla R-säätöpyörää kiertämällä "CLR"
ja painamalla sen jälkeen R-säätöpyörää.
6
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"OK" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Normaalinäyttö tulee esiin.
Nimen antamisen peruuttaminen
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä "NG" koh-
36 dassa 6 ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
2 Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu kirjainmerkki ja paina sen
jälkeen R-säätöpyörää.
Valitut merkit tulevat esiin.
Kirjainmerkkityyppien muuttamiseksi
valitse R-säätöpyörää kiertämällä " " ja
paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Joka kerta kun painat (DSPL)-painiketta,
näytössä näkyvän kirjainsarjan kirjaintyyppi seuraavan kaavan mukaisesti:
Kaikki isoja kirjaimia t ensimmäinen
kirjain isolla t kaikki pieniä kirjaimia
Kansion/albumin luominen
Voit luoda vaivattomasti helppokäyttöisen
musiikkikirjaston lisäämällä uuden kansion/
albumin kiintolevylle.
SOURCE
DSPL
L-säätöpyörä
MENU
R-säätöpyörä
1
Paina (SOURCE)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan kohdan "HDD"
valitsemiseksi.
2
Paina (MENU)-painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Contents Edit" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
4
3 Valitse L-säätöpyörää kiertämällä
haluttu tyyppi ja paina sen jälkeen
L-säätöpyörää.
Ellei näytöllä näy vahvistettavaa vaihtoehtoa, suorita kohdat 1 ja 2 nimen kirjoittamiseksi valmiiksi.
Kohdistinta siirretään valitsemalla R-säätöpyörää kiertämällä "<" tai "," ja painamalla sen jälkeen R-säätöpyörää.
Kirjoitettu kirjainmerkki poistetaan valitsemalla R-säätöpyörää kiertämällä "CLR"
ja painamalla sen jälkeen R-säätöpyörää.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä "
Create" (kansion luominen) tai " "
(albumin luominen) ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Nimeneditointinäyttö ilmestyy esiin.
6
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä "OK"
ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Normaalinäyttö tulee esiin.
Luomisen peruuttamiseksi
Paina (MENU)-painiketta.
Huomautuksia
• Voit luoda kiintolevylle aina 99 kansiota (mukaan
lukien soittolistakansiot (Play List folders)).
• Yhteen kansioon voi tallentaa aina 200 albumia.
• Yhteen albumiin voi tallentaa aina 400 raitaa.
5
Kirjoita kirjainmerkit.
1 Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu kirjainmerkkityyppi ja paina
sen jälkeen R-säätöpyörää.
R-säätöpyörää kierrettäessä yksikkö vaihtuu seuraavaan tapaan:
Vihje
Toimintovalikosta voidaan kohdissa 5 ja 6 valita yksiköitä painikkeilla "OK", " <", " ,", "CLR" ja "NG".
Lisätietoja on kappaleessa lue “Toimintovalikko”, s. 17.
Yksikkö Selitys
ABC
Aakkoset (Isot kirjaimet)
abc
Aakkoset (Pienet kirjaimet)
1234
Numerot
!?#
Symbolit
(OK)
kirjoitettujen kirjainmerkkien
tallennus
(<)
kohdistimen siirtäminen
vasemmalle
(,)
kohdistimen siirtäminen oikealle
(CLR)
kirjainmerkin poistaminen
(NG)
nimen editoinnin peruuttaminen
(
kirjainmerkkivalikkoon
palaaminen
)
37
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Tallennetun kansion/
albumin/raidan siirtäminen
5
1 Valitse R-säätöpyörää painamalla
haluttu lista (Kansio/albumi/raita).
Siirtyäksesi askeleen verran takaisin edelliselle tasolle paina (F1) (
).
— Move-toiminto
2 Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
uusi sijaintipaikka.
Tällä toiminnolla voit vaihtaa raitajärjestystä.
Raitoja siirtäessäsi ne numeroidaan automaattisesti uudelleen.
Esimerkki: Raidan C siirtäminen raitapaikalle 2.
Raidan
numero
1
2
3
SOURCE
2
3
F1
F2
Paina (F3) (
).
Normaalinäyttö tulee esiin.
Paina (MENU)-painiketta.
Raita C siirretään
raitapaikalle 2.
1
3 Paina (F2) (ENTER).
6
Siirtotoiminnon peruuttamiseksi
4
Ennen
siirtoa
Siirron
jälkeen
Valitse uusi sijaintipaikka.
4
MENU
Vihje
Jos painat (F3) (CANCEL) kohdassa 5, listanäyttö
tulee esiin.
Huomautuksia
• Et voi valita raitoja eri albumeilta yhtä aikaa.
• Et voi siirtää soittolistakansiossa (Play List folder)
olevaa raitaa ja albumia toiseen kansioon.
Et voi myöskään siirtää soittolistakansioon (Play List
folder) toisessa kansiossa olevaa albumia tai raitaa.
• Toisto keskeytyy automaattisesti siirtotoiminnon
ajaksi.
• Yhdessä kansiossa voi olla korkeintaan 200 albumia.
• Yhdessä albumissa voi olla korkeintaan 400 raitaa.
F3 R-säätöpyörä
1
Paina (SOURCE)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan kohdan "HDD"
valitsemiseksi.
2
Paina R-säätöpyörää niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että haluttu nimilista
tulee esiin.
Joka kerta R-valintapyörää painettaessa listanäyttö muuttuu seuraavan kaavan mukaisesti:
Albuminimilista t Raitanimilista t Normaali toistonäyttö t Albuminimilista
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
siirrettävä yksikkö ja paina sen jälkeen
(MENU)-painiketta.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Move" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
38
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Poistotoiminnon peruuttamiseksi
Kansion/albumin/raidan
poistaminen
Valitse "Cancel" ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää kohdassa 5.
— Erase-toiminto
Kansion luominen uudelleen
Säästät kiintolevytilaa, jos tallennat kiintolevylle
ainoastaan suosikkiraitasi tai usein soittamasi
raidat.
Esimerkki: Raidan B poistaminen.
Raidan
numero
Jos kiintolevyn kaikki normaalit kansiot on poistettu, et voi valita kiintolevyä (HDD) äänilähteeksi. Lue tällöin uusi kansio ja tallenna CD
kiintolevylle.
1
Paina R-säätöpyörää äänilähdelistan
saamiseksi näytölle.
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"HDD" ja paina sen jälkeen (MENU)painiketta.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"
Create" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
4
Kirjoita nimi.
Yksityiskohtaisia tietoja on kappaleessa
Lue “Nimen antaminen kansiolle/albumille/
raidalle” , s. 35.
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä "OK"
ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Raita B poistetaan
1
2
3
4
Ennen
poistoa
1
2
3
Poiston
jälkeen
SOURCE
MENU
F3 R-säätöpyörä
1
Paina (SOURCE)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan kohdan "HDD"
valitsemiseksi.
2
Paina R-säätöpyörää niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että haluttu nimilista
tulee esiin.
Joka kerta R-valintapyörää painettaessa listanäyttö muuttuu seuraavan kaavan mukaisesti:
Albuminimilista t Raitanimilista t Normaali toistonäyttö t Albuminimilista
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
poistettava yksikkö ja paina sen jälkeen (MENU)-painiketta.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Erase" ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Valinnan vahvistusta pyytävä valintaikkuna
tulee esiin.
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä "OK"
ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
6
Paina (F3) (
).
Normaalinäyttö tulee esiin.
Huomautuksia
• Poistetut raidat tallennetaan väliaikaisesti roskakorikansion (Recycle Bin folder) 400:n viimeksi poistetun
yksikön albumiin (Latest 400 album), ja poistetut
albumit tallennetaan väliaikaisesti roskakorikansioon.
Ellet halua pysyvästi poistaa roskakorikansiossa olevaa yksikköä, se voidaan siirtää roskakorista (s. 38)
johonkin toiseen tallennuspaikkaan.
400:n viimeksi poistetun yksikön albumissa olevat
poistetut raidat tai roskakorissa olevat poistetut albumit voidaan siirtää takaisin toiseen tallennuspaikkaan
ainoastaan yksitellen raita raidalta tai albumi
albumilta.
• Roskakorista (Recycle Bin) poistettuja tiedostoja ei
voi enää palauttaa kiintolevylle.
• Kun yksikkö poistetaan roskakorista, sitä ei voi enää
palauttaa. Tarkista sen vuoksi roskakorista poistettavan yksikön sisältö ennen sen poistamista.
• 400:n viimeksi poistetun yksikön albumiin (Latest
400 album) voi tallentaa enintään 400 raitaa. Jos
tätä suurempaa raitamäärää yritetään tallentaa
tähän albumiin, päiväykseltään vanhimpia raitoja
poistetaan pysyvästi uusien tieltä.
• Roskakorikansioon (Recycle Bin folder) voidaan
tallentaa enintään 200 albumia. Jos siihen yritetään
tallentaa enemmän kuin 200 albumia (mukaan
lukien 400:n viimeksi poistetun yksikön albumissa
olevat yksiköt), vanhimmalla päiväyksellä varustettuja albumeita (paitsi 400:n viimeksi poistetun
yksikön albumin yksikköjä) poistetaan uusien albumien tieltä.
39
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
"MG Memory Stick" muistikortin käyttö
Raidan siirtäminen "MG
Memory Stick" -muistikortille
— Check-out (Datan tuonti)
Voit siirtää tällä laitteella kiintolevylle tallennettua musiikkidataa "MG Memory Stick" -muistikortille.
SOURCE
F1
MENU
R-säätöpyörä
1
Paina (SOURCE)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan kohdan "HDD"
valitsemiseksi.
2
Paina (MENU)-painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Check Out" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Check Out" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä kiintolevyltä siirrettävä (Check-Out) raita
ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Valittuun yksikköön ilmestyy merkintä " ".
Oletusasetuksena raitanimilistalta valitaan
kaikki raidat.
Halutessasi valita vain tietyt raidat paina ensin
(F2) (ALL) raitojen valinnan peruuttamiseksi.
Yksikön valinnan peruuttamiseksi paina
uudelleen R-valintapyörää.
6
Toista kohta 5 niin monta kertaa kuin
tarvitaan, kunnes kaikki kiintolevyltä
siirrettävät (Check-Out) raidat on valittu.
7
Paina (F1) (START).
Datan siirto kiintolevyltä (Check-Out) käynnistyy.
Kun siirto kiintolevyltä (Check-Out) on valmis, näyttö palautuu normaaliksi näytöksi.
Huomautuksia
• "MG Memory Stick" -muistikorttia käytettäessä aseta
sen kirjoitussuojakytkin asentoon OFF (s. 68).
• Älä poista "MG Memory Stick" -muistikorttia silloin
kun sen LED-valo palaa tai vilkkuu. Muussa tapauksessa data voi vahingoittua.
• Seuraavia raitoja ei voida toistaa:
– Raidat, joissa on toistokertarajoitus
– Raidat, joiden sallittu toistojakso on kulunut
loppuun
– Raidat, joissa on toistojaksorajoitus samalla kun
laitteen kelloa ei ole asetettu aikaan.
• Dataa ei voida siirtää kiintolevyltä (Check-Out),
mikäli "MG Memory Stick" -muistikortti on täynnä tai
mikäli "MG Memory Stick" -muistikortille kiintolevyltä
siirrettyjen (Check-Out) raitojen määrä on saavuttanut ylärajansa.
• Listalla näkyvät ainoastaan ne raidat, jotka voidaan
siirtää kiintolevyltä (Check-Out).
• Seuraavia raitoja ei voi siirtää kiintolevyltä (CheckOut):
– Raidat, joiden jäljellä olevien Check-Out-siirtokertojen määrä on 0 (nolla)
– Raita, jonka sallittu toistojakso on kulunut umpeen.
• CD:ltä tallennettu raita voidaan siirtää kiintolevyltä
(Check-Out) aina 3 kertaa.
• Jäljellä oleva siirtokertojen määrä (Check-Out count)
näytetään seuraavasti:
(3 kertaa tai useammin),
(2 kertaa tai useammin),
(Kerran), ei ilmaisinta (nolla)
Vihjeitä
• Laite sulkee automaattisesti etupaneelin "MG
Memory Stick" -muistikortilla olevan datan tuhoutumisen estämiseksi silloin kun korttia käytetään, esimerkiksi dataa kortilta tai kortille (Check-In/Out)
siirrettäessä.
• Voit siirtää aina 400 raitaa kiintolevyltä (Check-Out)
"MG Memory Stick" -muistikortille.
• Raita voidaan siirtää kiintolevyltä (Check-Out) useita
kertoja samalle "MG Memory Stick" -muistikortille.
• Tämä laite tukee seuraavia bittinopeuksia:
– Stereo: 176 kbps, 146 kbps, 132 kbps, 105 kbps,
94 kbps, 66 kbps
– Mono: 47 kbps, 33 kbps
Datan siirron kiintolevyltä (Check-Out)
peruuttamiseksi
40 Paina (F1) (CANCEL).
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Raidan palauttaminen "MG
Memory Stick" -muistikortilta
kiintolevylle
— Check-In (Datan palautus)
Kiintolevyltä tuodun musiikkidatan palauttaminen "MG Memory Stick" -muistikortilta kiintolevylle
SOURCE
MENU
Raidan siirtäminen (Move)
"MG Memory Stick"
-muistikortille
— Move-Out (Musiikkidatan siirtäminen
muistikortille)
Voit siirtää siirrettävää musiikkidataa kiintolevyltä
"MG Memory Stick" -muistikortille. Tätä toimintoa (Move-Out) käyttämällä musiikkidata ja kaikki
siihen sisältyvät tiedot siirretään muistikortille,
eikä siitä jää mitään jäljelle siirron lähteeseen.
SOURCE
F1
MENU
F1 R-säätöpyörä
1
2
3
4
5
6
7
Valitse "MEMORY STICK" painamalla
(SOURCE)-painiketta niin monta kerta
kuin tarvitaan.
Paina (MENU)-painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Check In" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Check In" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä kiintolevylle palautettava (Check-In) raita
ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Valittuun yksikköön ilmestyy merkintä " ".
Oletusasetuksena raitanimilistalta valitaan
kaikki raidat.
Halutessasi valita vain tietyt raidat paina
ensin (F2) (ALL) raitojen valinnan peruuttamiseksi.
Yksikön valinnan peruuttamiseksi paina
uudelleen R-valintapyörää.
Toista kohta 5 niin monta kertaa kuin
tarvitaan, kunnes kaikki kiintolevylle
palautettavat (Check-In) raidat on
valittu.
Paina (F1) (START).
Palautus kiintolevylle (Check-In) käynnistyy.
Kun palautus kiintolevylle (Check-In) on valmis, näyttö palautuu normaaliksi näytöksi.
Datan palautuksen kiintolevylle
(Check-In) peruuttamiseksi
Paina (F1) (CANCEL).
Huomautus
Listalla näkyvät ainoastaan ne raidat, jotka voidaan
palauttaa kiintolevylle (Check-in).
F3 R-säätöpyörä
1
2
3
4
5
6
7
Paina (SOURCE)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan kohdan "HDD"
valitsemiseksi.
Paina (MENU)-painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Check Out" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä "Move
Out" ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä raita,
jonka haluat siirtää (Move-Out) muistikortille, ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Valittuun yksikköön ilmestyy merkintä " ".
Oletusasetuksena raitanimilistalta valitaan
kaikki raidat.
Halutessasi valita vain tietyt raidat paina ensin
(F2) (ALL) raitojen valinnan peruuttamiseksi.
Yksikön valinnan peruuttamiseksi paina
uudelleen R-valintapyörää.
Toista kohta 5 niin monta kertaa kuin
tarvitaan, kunnes kaikki siirrettävät
(Move-Out) raidat on valittu.
Paina (F1) (START).
Siirto (Move-Out) käynnistyy.
Kun siirto (Move-Out) on valmis, näyttö
palautuu normaaliksi näytöksi.
Musiikkidatan siirron (Move-Out)
peruuttamiseksi
Paina (F3) (CANCEL).
Huomautuksia
• Musiikkidataa ei voi siirtää (Move-Out), mikäli "MG
Memory Stick" -muistikortti on täynnä tai mikäli "MG
Memory Stick" -muistikortille siirrettyjen (Move-Out)
raitojen määrä on saavuttanut ylärajansa.
• Listalla näkyvät ainoastaan ne raidat, jotka voidaan
siirtää (Move-Out).
Vihje
Voit siirtää (Move-Out) aina 400 raitaa "MG Memory
Stick" -muistikortille.
41
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Audiotiedostojen
palauttaminen kiintolevylle
Audiotiedostojen tuonti
kiintolevylle
— Move-In (Audiotiedostojen palautus)
— Tuonti
Audiotiedosto ja kaikki siihen sisältyvät tiedot
palautetaan kiintolevylle. Audiotiedoston tiedoista ei jää mitään "MG Memory Stick" -muistikortille sen jälkeen kun tiedosto on palautettu
(Move-In).
Voit tuoda audiotiedostoja "MG Memory Stick" muistikortilta kiintolevylle.
SOURCE
F1
SOURCE
F1
MENU
F3
R-säätöpyörä
1
Valitse "MEMORY STICK" painamalla
(SOURCE)-painiketta niin monta kerta
kuin tarvitaan.
2
Paina (MENU)-painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Check In" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
F3 R-säätöpyörä
1
Valitse "MEMORY STICK" painamalla
(SOURCE)-painiketta niin monta kerta
kuin tarvitaan.
2
Paina (MENU)-painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Check In" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
4
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Import" ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Move In" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
5
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä kiintolevylle palautettava (Move-In) raita ja
paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Valittuun yksikköön ilmestyy merkintä " ".
Oletusasetuksena raitanimilistalta valitaan
kaikki raidat.
Halutessasi valita vain tietyt raidat paina
ensin (F2) (ALL) raitojen valinnan peruuttamiseksi.
Yksikön valinnan peruuttamiseksi paina
uudelleen R-valintapyörää.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
tuotava raita.
Valittuun yksikköön ilmestyy merkintä " ".
Oletusasetuksena raitanimilistalta valitaan
kaikki raidat.
Halutessasi valita vain tietyt raidat paina
ensin (F2) (ALL) raitojen valinnan peruuttamiseksi.
Yksikön valinnan peruuttamiseksi paina
uudelleen R-valintapyörää.
6
Toista kohta 5 niin monta kertaa kuin
tarvitaan, kunnes kaikki tuotavat raidat
on valittu.
7
Paina (F1) (START).
Tuonti käynnistyy.
Normaali näyttö tulee näkyviin, kun tuonti on
suoritettu loppuun.
6
Toista kohta 5 niin monta kertaa kuin
tarvitaan, kunnes kaikki kiintolevylle
palautettavat (Move-in) raidat on
valittu.
7
Paina (F1) (START).
Palautus (Move-In) käynnistyy.
Kun palautus (Move-In) on valmis, näyttö
palautuu normaaliksi näytöksi.
Palautuksen (Move-In) peruuttaminen
Paina (F3) (CANCEL).
42
MENU
Huomautus
Listalla näkyvät ainoastaan ne raidat, jotka voidaan
palauttaa (Move-In).
Tuonnin peruuttaminen
Paina (F3) (CANCEL).
Huomautuksia
• Siirto kiintolevyltä (Check-Out) on ainoa tapa siirtää
tuotu raita "Memory Stick" -muistikortille tai Network
Walkmaniin.
• Listalla näkyvät ainoastaan ne raidat, jotka voidaan
tuoda.
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Datan tallentaminen
kiintolevylle
Datan palauttaminen "Memory
Stick" -muistikortille
— Varmistus
— Datan palautus
Voit väliaikaisesti tallentaa kiintolevylle samalla
kertaa mitä tahansa "Memory Stick" -muistikortilla olevaa digikameran dataa tai digitaalisanelimen äänidataa.
Tallennetun datan palauttaminen "Memory
Stick" -muistikortille, jolle se oli alun perin tallennettu.
SOURCE
MENU
MENU
F3 R-säätöpyörä
F3 R-säätöpyörä
1
Tuo esiin näytölle äänilähdelista
(s. 16).
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Memory Stick" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
varmistettava kansio/tiedosto ja paina
sen jälkeen (MENU)-painiketta.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Backup" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Varmuuskopion tekeminen käynnistyy.
Listanäyttö tulee esiin, kun varmuuskopio on
tehty. Varmistusdata tallennetaan DATA-tiedostoon.
5
1
Tuo esiin näytölle äänilähdelista
(s. 16).
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"HDD" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"DATA" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
varmistettu kansio/tiedosto ja paina
sen jälkeen R-säätöpyörää.
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
varmistuspäiväyksen data ja paina sen
jälkeen (MENU)-painiketta.
6
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Restore" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Datan palauttaminen käynnistyy. Normaali
näyttö tulee esiin, kun palauttaminen on
valmis.
7
Paina (F3) (
).
Normaalinäyttö tulee esiin.
Paina (F3) (
).
Normaalinäyttö tulee esiin.
Varmistuksen peruuttaminen
Paina (F3) (CANCEL).
Huomautuksia
• Varmistusdataa ei voi toistaa tällä laitteella.
• "MG Memory Stick" -muistikortilla olevia HIFI- tai
CONTROL-kansioita ei voi varmistaa.
Palautustoiminnon peruuttaminen
Paina (F3) (CANCEL).
Huomautuksia
• Jos "Memory Stick" -muistikortilla jo on samanlaista
dataa, dataa ei voida palauttaa.
• "Memory Stick" -muistikorttia toistettaessa dataa ei
voida palauttaa.
• Jos palautat varmistettuja kansioita/tiedostoja, joiden nimen pituus ylittää 8 kirjainmerkkiä, kirjainmerkkien lukumäärä vähenee 8:aan.
jatkuu seuraavalla sivulla t
43
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Kiintolevylle tallennetun datan
poistaminen
1
Paina (SOURCE)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan kohdan "HDD"
valitsemiseksi.
2
Paina R-säätöpyörää kansionimilistan
saamiseksi näytölle.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"DATA" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
varmistuspäiväyksen data ja paina sen
jälkeen (MENU)-painiketta.
5
6
Nimen antaminen albumille
Voit antaa nimen "MG Memory Stick" -muistikortilla olevalle albumille helppokäyttöisen
musiikkikirjaston luomiseksi.
SOURCE
DSPL
MENU
R-säätöpyörä
L-säätöpyörä
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Erase" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Valinnan vahvistusta pyytävä valintaikkuna
tulee esiin.
1
Valitse "MEMORY STICK" painamalla
(SOURCE)-painiketta niin monta kerta
kuin tarvitaan.
2
Paina (MENU)-painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"OK" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Valittu yksikkö poistetaan.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Name In" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Album" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
5
Kirjoita kirjainmerkit.
Poistotoiminnon peruuttamiseksi
Valitse "Cancel" kohdassa 6.
1 Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu kirjainmerkkityyppi ja paina
sen jälkeen R-säätöpyörää.
R-säätöpyörää kierrettäessä yksikkö vaihtuu seuraavaan tapaan:
Yksikkö Selitys
ABC
44
Aakkoset (Isot kirjaimet)
abc
Aakkoset (Pienet kirjaimet)
1234
Numerot
!?#
Symbolit
(OK)
kirjoitettujen kirjainmerkkien
tallennus
(<)
kohdistimen siirtäminen
vasemmalle
(,)
kohdistimen siirtäminen
oikealle
(CLR)
kirjainmerkin poistaminen
(NG)
nimen editoinnin peruuttaminen
(
kirjainmerkkivalikkoon
palaaminen
)
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
2 Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu kirjainmerkki ja paina sen
jälkeen R-säätöpyörää.
Valitut merkit tulevat esiin.
Kirjainmerkkityyppien muuttamiseksi
valitse R-säätöpyörää kiertämällä " " ja
paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Joka kerta kun painat (DSPL)-painiketta,
näytössä näkyvän kirjainsarjan kirjaintyyppi seuraavan kaavan mukaisesti:
Kaikki isoja kirjaimia t ensimmäinen
kirjain isolla t kaikki pieniä kirjaimia
3 Valitse L-säätöpyörää kiertämällä
haluttu tyyppi ja paina sen jälkeen
L-säätöpyörää.
Ellei näytöllä näy vahvistettavaa vaihtoehtoa, suorita kohdat 1 ja 2 nimen kirjoittamiseksi valmiiksi.
Kohdistinta siirretään valitsemalla R-säätöpyörää kiertämällä "<" tai "," ja painamalla sen jälkeen R-säätöpyörää.
Kirjoitettu kirjainmerkki poistetaan valitsemalla R-säätöpyörää kiertämällä "CLR"
ja painamalla sen jälkeen R-säätöpyörää.
6
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"OK" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Normaalinäyttö tulee esiin.
Nimen antamisen peruuttaminen
"MG Memory Stick" muistikortille tallennettujen
audiotiedostojen järjestyksen
vaihtaminen
— Move-toiminto
Voit vaihtaa "MG Memory Stick" -muistikortille
tallennettujen raitojen toistojärjestystä.
SOURCE
Vihjeitä
• Albumin nimeen voidaan käyttää aina 511 kirjainmerkkiä.
• Toimintovalikosta voidaan kohdissa 5 ja 6 valita yksiköitä painikkeilla "OK", " <", " ,", "CLR" ja "NG".
Lisätietoja on kappaleessa lue “Toimintovalikko”,
s. 17.
• Kiintolevyllä oleva albumi "MG Memory Stick" -muistikortille tallennettaessa, myös albumin nimi päivitetään.
MENU
F3
R-säätöpyörä
1
Valitse "MEMORY STICK" painamalla
(SOURCE)-painiketta niin monta kerta
kuin tarvitaan.
2
Paina R-säätöpyörää niin monta kertaa
kuin tarvitaan raitanimilistan esille
saamiseksi.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
siirrettävä raita ja paina sen jälkeen
(MENU)-painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Move" ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä uusi
sijaintipaikka ja paina sen jälkeen (F2)
(ENTER)-painiketta.
6
Paina (F3) (
).
Normaalinäyttö tulee esiin.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä "NG" ja paina
sen jälkeen R-säätöpyörää.
Huomautus
Nimen antaminen "MG Memory Stick" -muistikortilla
olevalle albumille saattaa epäonnistua, ellei "MG
Memory Stick" -muistikortille ole tallennettu yhtään
raitaa.
F2
Siirtotoiminnon peruuttamiseksi
Paina (F3) (CANCEL) kohdassa 5.
Huomautus
MP3-tiedostoja ei voi siirtää.
45
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Audiotiedostojen poistaminen
"MG Memory Stick" muistikortilta
— Erase-toiminto
"MG Memory Stick" muistikortin alustaminen
Voit alustaa eri formaatilla alustetun tai huonosti
toimivan "MG Memory Stick" -muistikortin sen
saamiseksi käyttökuntoon.
Voit tehokkaasti lisätä "MG Memory Stick" muistikortin tallennustilaa poistamalla siltä tarpeettomat audiotiedostot.
MENU
MENU
R-säätöpyörä
F3
R-säätöpyörä
1
Tuo esiin näytölle äänilähdelista
(s. 16).
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Memory Stick" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
3
Ota esiin raitanimilista painamalla
R-säätöpyörää.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
poistettava raita ja paina sen jälkeen
(MENU)-painiketta.
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Erase" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Valinnan vahvistusta pyytävä valintaikkuna
tulee esiin.
6
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"OK" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
7
Paina (F3) (
).
Normaalinäyttö tulee esiin.
Poistotoiminnon peruuttamiseksi
Valitse "Cancel" kohdassa 6.
1
Tuo esiin näytölle äänilähdelista
(s. 16).
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Memory Stick" ja paina sen jälkeen
(MENU)-painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Format" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Valinnan vahvistusta pyytävä valintaikkuna
tulee esiin.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"OK" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Alustus käynnistyy.
Normaali näyttö tulee esiin, kun alustus on
valmis.
Alustuksen peruuttamiseksi
Valitse "Cancel" kohdassa 4.
Huomautuksia
• Älä poista "MG Memory Stick" -muistikorttia asemastaan alustuksen aikana.
• Alustus poistaa "MG Memory Stick" -muistikortilta
kaiken siihen tallennetun datan. Tarkista "MG
Memory Stick" -muistikortin sisältö ennen sen alustamista.
Huomautus
Kun yksikkö poistetaan roskakorista, sitä ei voi enää
palauttaa. Tarkista sen vuoksi roskakorista poistettavan yksikön sisältö ennen sen poistamista.
46
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Network Walkmanin
käyttö
Network Walkmanin
kytkeminen tähän laitteeseen
Voit siirtää kiintolevylle tallennettuja audiotiedostoja Network Walkmaniin.
Network Walkmania käyttäessäsi suosikkikappaleesi ovat aina korviesi ulottuvilla.
Huomautuksia
• Kytke tämä laite kunnolla Network Walkmaniin.
• Jos painat Z-painiketta silloin kun Network Walkman on kytkettynä tähän laitteeseen, laite piippaa,
eikä levykelkka avaudu.
• Jos jonkin laite kytketään USB-jatkojohtoa käyttäen,
sen toimintaa ei voida taata.
• Network Walkmania ei voi ohjata tällä laitteella.
• Seuraavia Network Walkman -malleja voidaan käyttää silloin kun ne kytketään tähän laitteeseen (huhtikuu 2002): NW-E3/E5, NW-E8P, NW-E7, NW-E10 ja
MC-S50
• Älä irrota digitaalista I/O-johtoa tästä laitteesta silloin
kun siirto/palautus (Check-Out/Check-In) on käynnissä.
Käytä digitaalista I/O-johtoa kytkiessäsi tämän
laitteen Network Walkmaniin. Yksityiskohtaisia
ohjeita on Network Walkmanin käyttöohjeissa.
OPEN
1
Paina (OPEN)-painiketta etupaneelin
avaamiseksi.
2
Kytke digitaalinen I/O-johto digitaalisen I/O-johdon liitäntään.
Digitaalinen I/O-liitin
Digitaalinen
I/O-johto
(sisältyy
toimitukseen)
Paina johtoa paikalleen, kunnes se
lukittuu napsahtaen paikalleen.
USB-johto
(toimitettu
Network Walkmanin mukana
tai lisätarvike)
Network Walkman
47
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Raidan siirtäminen Network
Walkmaniin
— Check-out (Datan siirto)
Voit siirtää kiintolevylle tallennettuja musiikkitiedostoja Network Walkmaniin.
SOURCE
F1
MENU
R-säätöpyörä
1
Paina (SOURCE)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan kohdan "HDD"
valitsemiseksi.
2
Paina (MENU)-painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Check Out" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Check Out" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä kiintolevyltä siirrettävä (Check-Out) raita ja
paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Valittuun yksikköön ilmestyy merkintä " ".
Oletusasetuksena raitanimilistalta valitaan
kaikki raidat.
Halutessasi valita vain tietyt raidat paina
ensin (F2) (ALL) raitojen valinnan peruuttamiseksi.
Yksikön valinnan peruuttamiseksi paina
uudelleen R-valintapyörää.
6
Toista kohta 5 niin monta kertaa kuin
tarvitaan, kunnes kaikki kiintolevyltä
siirrettävät raidat (Check-Out) on
valittu.
7
Paina (F1) (START).
Datan siirto kiintolevyltä (Check-Out) käynnistyy.
Kun siirto kiintolevyltä (Check-Out) on valmis, näyttö palautuu normaaliksi näytöksi.
Huomautuksia
• Jäljellä oleva siirtokertojen määrä (Check-Out count)
näytetään seuraavasti:
(3 kertaa tai useammin),
(2 kertaa tai useammin), (kerran), ei ilmaisinta
(nolla)
• Dataa ei voi siirtää kiintolevyltä (Check-Out), mikäli
Network Walkman on täynnä tai mikäli Network
Walkmaniin kiintolevyltä siirrettyjen (Check-Out) raitojen määrä on saavuttanut ylärajansa.
• Listalla näkyvät kohdassa 5 ainoastaan ne raidat,
jotka voidaan siirtää kiintolevyltä (Check-Out).
• Seuraavia raitoja ei voi siirtää kiintolevyltä (CheckOut):
–Raidat, joiden jäljellä olevien Check-Out-siirtokertojen määrä on 0 (nolla)
–Raidat, joiden sallittu toistojakso on kulunut
loppuun
–Raidat, joissa on toistojaksorajoitus samalla kun
laitteen kelloa ei ole asetettu aikaan.
• CD:ltä tallennettu raita voidaan siirtää kiintolevyltä
(Check-Out) aina 3 kertaa.
• Älä irrota digitaalista I/O-johtoa silloin kun LED-valo
palaa tai vilkkuu. Muussa tapauksessa siirrettävä
data voi vahingoittua.
Datan siirron kiintolevyltä (Check-Out)
peruuttamiseksi
Paina (F1) (CANCEL).
48
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 49 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Raidan palauttaminen
kiintolevylle Network
Walkmanista
— Check-In (Datan palautus)
Kiintolevyltä siirretyn (Check-Out) musiikkidatan palauttaminen Network Walkmanista takaisin
kiintolevylle
Network Walkmaniin
tallennettujen
audiotiedostojen järjestyksen
vaihtaminen
— Move-toiminto
Voit vaihtaa Network Walkmaniin tallennettujen
raitojen toistojärjestystä.
MENU R-säätöpyörä
F2
MENU
F1
F3
R-säätöpyörä
1
Tuo esiin näytölle äänilähdelista
(s. 16).
1
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Digital I/O" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Tuo esiin näytölle äänilähdelista
(s. 16).
2
3
Paina (MENU)-painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Digital I/O" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
3
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Check In" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Ota esiin raitanimilista painamalla
R-säätöpyörää.
4
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä kiintolevylle palautettava (Check-In) raita
ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Valitussa yksikössä näkyy merkintä " ".
Oletusasetuksena raitanimilistalta valitaan
kaikki raidat.
Halutessasi valita vain tietyt raidat paina ensin
(F2) (ALL) raitojen valinnan peruuttamiseksi.
Yksikön valinnan peruuttamiseksi paina
uudelleen R-valintapyörää.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
siirrettävä raita ja paina sen jälkeen
(MENU)-painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Move" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
6
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä uusi
sijaintipaikka ja paina sen jälkeen (F2)
(ENTER)-painiketta.
7
Paina (F3) (
).
Normaalinäyttö tulee esiin.
6
7
Toista kohta 5 niin monta kertaa kuin tarvitaan, kunnes kaikki kiintolevylle palautettavat (Check-In) raidat on valittu.
Paina (F1) (START).
Palautus kiintolevylle (Check-in) käynnistyy.
Kun palautus kiintolevylle (Check-In) on valmis, näyttö palautuu normaaliksi näytöksi.
Siirtotoiminnon peruuttamiseksi
Paina (MENU)-painiketta.
Datan palautuksen kiintolevylle
(Check-In) peruuttamiseksi
Paina (F1) (CANCEL).
Huomautuksia
• Listalla näkyvät ainoastaan ne raidat, jotka voidaan
palauttaa kiintolevylle (Check-in).
• Muista laitteista siirrettyä (Check-Out) raitaa ei voida
palauttaa kiintolevylle (Check-in).
49
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 50 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Audiotiedostojen poistaminen
Network Walkmanista
— Erase-toiminto
Voit tehokkaasti lisätä Network Walkmanin tallennustilaa poistamalla siltä tarpeettomat audiotiedostot.
Network Walkmanin
alustaminen
Voit alustaa eri formaatilla alustetun tai huonosti
toimivan Network Walkmanin sen saamiseksi
käyttökuntoon.
MENU
MENU
F3 R-säätöpyörä
F3 R-säätöpyörä
1
1
Tuo esiin näytölle äänilähdelista
(s. 16).
Tuo esiin näytölle äänilähdelista
(s. 16).
2
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Digital I/O" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Digital I/O" ja paina sen jälkeen
(MENU)-painiketta.
3
3
Ota esiin raitanimilista painamalla
R-säätöpyörää.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
poistettava raita ja paina sen jälkeen
(MENU)-painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Format" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Valinnan vahvistusta pyytävä valintaikkuna
tulee esiin.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä "OK"
ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Alustus käynnistyy.
5
Paina (F3) (
).
Normaalinäyttö tulee esiin.
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Erase" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Valinnan vahvistusta pyytävä valintaikkuna
tulee esiin.
6
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä "OK"
ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
7
Paina (F3) (
).
Normaalinäyttö tulee esiin.
Alustuksen peruuttamiseksi
Valitse "Cancel" kohdassa 4.
Huomautus
Et voi alustaa Network Walkman MC-S50:tä.
Poistotoiminnon peruuttamiseksi
Valitse "Cancel" kohdassa 6.
Huomautus
Kun yksikkö poistetaan, sitä ei voi enää palauttaa. Tarkista sen vuoksi poistettavan yksikön sisältö ennen
sen poistamista.
50
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 51 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Äänitehoste
Äänensäätönäyttö
Voit säätää DSO:ta, taajuuskorjainta, bassoa, diskanttia, vasen/oikeatasapainoa, etu/takatasapainoa, subowooferin voimakkuutta ja loudnessia.
SOURCE
L-säätöpyörä
Dynamic Sound Stage
Organizer (Dynaaminen
äänikenttäsäädin) -toiminnon
asetukset
— DSO
Jos kaiuttimesi on asennettu ovien alaosaan, ääni
kuulostaa tulevan alhaalta eikä välttämättä toistu
tarkasti.
DSO-toiminto (Dynamic Soundstage Organizer)
luo ääneen enemmän läsnäolon tuntua, ikään
kuin kaiuttimet olisivat kojelaudassa (virtuaalikaiuttimet).
Voit tallentaa eri DSO-asetuksen jokaiselle äänilähteelle.*
* Samaa DSO-asetusta käytetään KA/PA-asemia
kuunneltaessa.
Säädön tekeminen
1
Valitse äänilähde painamalla
(SOURCE).
2
Paina L-säätöpyörää.
Äänensäätönäyttö tulee esiin.
3
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä säädettävä yksikkö ja paina sen jälkeen
L-säätöpyörää.
L-säätöpyörää kierrettäessä yksikkö vaihtuu
seuraavaan tapaan:
DSO y EQ7 y BAS (Basso) y
SOURCE
L-säätöpyörä
1
Valitse äänilähde painamalla
(SOURCE).
2
Paina L-säätöpyörää.
Äänensäätönäyttö tulee esiin.
3
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä "DSO"
ja paina sen jälkeen L-säätöpyörää.
4
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä "On"
ja paina sen jälkeen L-säätöpyörää.
Normaalinäyttö tulee esiin.
TRE (Diskantti) y BAL (Vasen/
oikeatasapaino) y
FAD (Etu/takatasapaino) y SUB
(Subwoofer) y
LOUD (Loudness) y DSO
4
Säädä L-säätöpyörää kiertämällä
valittu yksikkö.
5
Paina L-säätöpyörää.
Normaalinäyttö tulee esiin.
DSO-toiminnon peruuttaminen
Valitse "Off" kohdassa 4.
Vihjeitä
• Auton sisustuksesta ja soitettavan musiikin tyypistä
riippuen DSO:lla ei välttämättä aikaansaa haluttua
vaikutusta.
• Jos ULA-lähetyksiä on vaikea kuulla, aseta "DSO"asetukseksi "Off".
51
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 52 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Taajuuskorjaimen asetusten
tekeminen
— EQ7
Voit valita taajuuskorjaimen käyrän 7:lle eri
musiikkityypille (Xplod, Vocal, Club, Jazz, New
Age, Rock ja Custom).
Voit tallentaa eri taajuuskorjainasetuksen jokaiselle äänilähteelle.*
Taajuuskorjaimen käyrän säätäminen
Voit säätää ja tallentaa muistiin taajuuskorjaimen
taajuus- ja voimakkuusasetukset.
1
Valitse äänilähde painamalla
(SOURCE).
2
Paina L-säätöpyörää ja valitse L-säätöpyörää sen jälkeen kiertämällä "EQ7".
3
4
Paina L-säätöpyörää.
5
Paina L-säätöpyörää niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun taajuuden
valitsemiseksi.
Joka kerta kun painat L-säätöpyörää, taajuus
vaihtuu seuraavan mukaisesti:
* Samaa taajuuskorjainasetusta käytetään
KA/PA-asemia kuunneltaessa.
Taajuuskorjaimen käyrän valitseminen
SOURCE
F2
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä
haluttu taajuuskäyrä ja paina sen
jälkeen (2) (TUNE).
62 Hz t 157 Hz t 396 Hz t 1,0 kHz t
2,5 kHz t 6,3 kHz t 16 kHz t 62 Hz
L-säätöpyörä
6
Säädä voimakkuus L-säätöpyörää
kiertämällä.
Voimakkuutta voidaan säätää välillä
–10 – +10.
7
Paina (F3) (
).
Normaalinäyttö tulee esiin.
F3
1
Valitse äänilähde painamalla
(SOURCE).
2
Paina L-säätöpyörää.
Äänensäätönäyttö tulee esiin.
3
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä
"EQ7" ja paina sen jälkeen
L-säätöpyörää.
Oletusasetusten palauttaminen
Paina (F2) (INIT) kohdassa 5.
4
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu taajuuskäyrä.
L-säätöpyörää kiertäessäsi taajuuskorjaimen
käyrä muuttuu seuraavasti:
Off y Xplod y Vocal y Club y
Jazz y NewAge y Rock y Custom
y Off (päältä)
5
Paina L-säätöpyörää.
Normaalinäyttö tulee esiin.
Taajuskorjauksen peruuttaminen
Valitse "Off" kohdassa 4.
Huomautus
DSO-asetuksen ollessa "On" taajuuskorjaimen asetukset säädetään automaattisesti parhaan kokonaisvaikutelman aikaansaamiseksi.
52
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 53 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Basson ja diskantin
säätäminen
Vasen/oikeatasapainon
säätäminen
— BAS/TRE
— BAL
SOURCE
SOURCE
L-säätöpyörä
1
Valitse äänilähde painamalla
(SOURCE).
2
Paina L-säätöpyörää.
Äänensäätönäyttö tulee esiin.
3
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä
"BAS" tai "TRE" ja paina sen jälkeen
L-säätöpyörää.
4
5
Säädä voimakkuus L-säätöpyörää
kiertämällä.
Basson/diskantin voimakkuutta voidaan säätä
välillä
–10 – +10.
L-säätöpyörä
Oikean ja vasemman kaiuttimen
välisen tasapainon säätäminen
1
Valitse äänilähde painamalla
(SOURCE).
2
Paina L-säätöpyörää.
Äänensäätönäyttö tulee esiin.
3
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä
"BAL" ja paina sen jälkeen
L-säätöpyörää.
4
Säädä vasen/oikeatasapaino
L-säätöpyörää kiertämällä.
Tasapaino voidaan säätää arvojen L10–L1,
0 ja R1–R10 välillä.
5
Paina L-säätöpyörää.
Normaalinäyttö tulee esiin.
Paina L-säätöpyörää.
Normaalinäyttö tulee esiin.
Huomautus
Jos DSO-asetukseksi on asetettu "On" tai jos EQ7 on
valittu, BASS- ja LOUD-säätöjen vaikutusta voi olla
vaikea havaita.
53
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 54 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Etu/takakaiuttimien rajataajuuden
säätäminen
Etu/takatasapainon
säätäminen
Laitteistoon kytkettyjen kaiuttimien ääniominaisuuksien sovittamiseksi järjestelmään sopivaksi
voidaan valita kaiuttimien rajataajuus.
Taso
— FAD
SOURCE
L-säätöpyörä
Rajataajuus
off
(päältä)
F2
Taajuus (Hz)
Etu- ja takakaiuttimien välisen
tasapainon säätäminen
1
Valitse äänilähde painamalla
(SOURCE).
1
Valitse äänilähde painamalla
(SOURCE).
2
Paina L-säätöpyörää.
Äänensäätönäyttö tulee esiin.
2
Paina L-säätöpyörää.
Äänensäätönäyttö tulee esiin.
3
3
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä
"FAD" ja paina sen jälkeen
L-säätöpyörää.
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä
"FAD" ja paina sen jälkeen
L-säätöpyörää.
4
Paina (F2) (HPF).
4
5
Säädä etu/takatasapaino
L-säätöpyörää kiertämällä.
Tasapaino voidaan säätää arvojen F10–F1,
0 ja R1–R10 välillä.
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä
rajataajuus.
L-säätöpyörää kierrettäessä taajuus vaihtuu
seuraavan mukaisesti:
5
Paina L-säätöpyörää.
Normaalinäyttö tulee esiin.
jatkuu seuraavalla sivulla t
off (päältä) (oletusasetus) y 78 Hz y
125 Hz
6
Paina L-säätöpyörää.
Normaalinäyttö tulee esiin.
54
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 55 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Subwooferin
äänenvoimakkuuden
säätäminen
— SUB
Laitteistoon kytkettyjen yhden tai useamman
subwooferin ääniominaisuuksien sovittamiseksi
sopivaksi muun laitteiston kanssa voit leikata
pois tarpeettomat keski- ja ylätaajuudet subwoofereihin syötettävistä signaaleista. Asettamalla
rajataajuus (tarkista alla oleva kaavio) subwooferit saadaan toistamaan ainoastaan matalia taajuuksia tarkemman toistoäänen luomiseksi.
Taso
SOURCE
Subwooferi(e)n rajataajuuden
säätäminen
L-säätöpyörä
Rajataajuus
off
(päältä)
F2
1
Valitse äänilähde painamalla
(SOURCE).
2
Paina L-säätöpyörää.
Äänensäätönäyttö tulee esiin.
3
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä
"SUB" ja paina sen jälkeen
L-säätöpyörää.
4
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä
äänenvoimakkuus.
Voimakkuus on säädettävissä asteikolla – ¥ ,
–10 – +10.
5
Paina L-säätöpyörää.
Normaalinäyttö tulee esiin.
Taajuus (Hz)
1
Valitse äänilähde painamalla
(SOURCE).
2
Paina L-säätöpyörää.
Äänensäätönäyttö tulee esiin.
3
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä
"SUB" ja paina sen jälkeen
L-säätöpyörää.
4
Paina (F2) (LPF)
5
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä
rajataajuus.
L-säätöpyörää kierrettäessä taajuus vaihtuu
seuraavan mukaisesti:
off (päältä) (oletusasetus) y 125 Hz y
78 Hz
6
Paina L-säätöpyörää.
Normaalinäyttö tulee esiin.
55
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 56 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Loudness-asetuksen säätö
— LOUD
Basso- ja diskanttiäänten toistoa vahvistetaan
selkeämmän toistoäänen aikaansaamiseksi hiljaisella toistoäänellä kuunneltaessa.
SOURCE
Muut toiminnot
Äänen pikamykistys
(Sauvaohjaimella)
Paina sauvaohjaimen (ATT)-painiketta.
"ATT On" ilmestyy näyttöön hetken ajaksi.
Edellisen voimakkuustason
palauttaminen
L-säätöpyörä
Paina uudelleen (ATT)-painiketta.
Vihje
Laite vaimentaa äänenvoimakkuutta automaattisesti
puhelimen soidessa (puhelimen ATT-toiminto), jos
autopuhelimen liitäntäkaapeli on kytketty ATT-johtoon.
1
Valitse äänilähde painamalla
(SOURCE).
2
Paina L-säätöpyörää.
Äänensäätönäyttö tulee esiin.
3
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä
"LOUD" ja paina sen jälkeen
L-säätöpyörää.
Ääni- ja näyttöasetusten
muuttaminen
4
Valitse L-säätöpyörää kiertämällä "On"
ja paina sen jälkeen L-säätöpyörää.
Normaalinäyttö tulee esiin.
— Valikko
Loudness-säädön peruuttaminen
Valitse "Off" kohdassa 4.
Huomautus
Jos DSO-asetukseksi on asetettu "On" tai jos EQ7 on
valittu, BASS- ja LOUD-säätöjen vaikutusta voi olla
vaikea havaita.
Valittavissa olevat valikkoyksiköt määräytyvät
valitun äänilähteen mukaisesti.
Valikkonäytön peruuttamiseksi paina (MENU)painiketta.
Seuraavien yksikköjen asetuksia voidaan
muuttaa:
MENU
Setup
Display
RDS
Receive Mode
Preset Edit
Play List
Play Mode
Name In
Check In
Check Out
Contents Edit
Information
Input Level
Library
Version
56
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 57 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Setup (Asetukset)
Näyttö
• Time set (kellonaika) (s. 9)
• Beep (Piippaus) –piippausäänen kytkeminen
päälle (On) tai päältä (Off).
• MW/LW Skip (KA:n/PA:n ohitus) –MW/LWäänilähdenäytön päälle (On) tai päältä (Off)
kytkeminen.
• AUX Skip (AUX-liitännän ohitus) (s. 62)
–AUX-äänilähdenäytön päälle (On) tai päältä
(Off) kytkeminen.
• REC Continue (tallennuksen jatkaminen)
–REC Continue -toiminnon päälle (On) tai
päältä (Off) kytkeminen.
– Valitse "On", jos haluat jatkaa tallennusta sen
jälkeen kun virta on sammutettu, jolloin laite*
kytkeytyy automaattisesti päältä tallennuksen
loputtua.
– Valitse "Off" REC Continue -toiminnon
peruuttamiseksi.
• CD Auto Play (CD:n automaattinen toisto)
–CD:n automaattisen toistotoiminnon päälle
(On) tai päältä (Off) kytkeminen.
• CD TEXT Copy (CD-tekstien kopiointi)
–tallentaa CD-TEXT-tiedot sellaisena kuin ne
ovat.
– Valitse "On" tallentaaksesi alkuperäiset CDTEXT-tiedot automaattisesti tallennuksen
aikana.
– Valitse "Off", ellet halua tallentaa CD-TEXTtietoja tallennuksen aikana. (Joissakin tapauksissa tiedot voivat kuitenkin tallentua CD:stä
riippuen.)
• Esittely
– Valitse "On" esittelynäytön aktivoimiseksi.
• S.A. (Spectrianalysaattori) (s. 61) –taajuuskorjaimen näyttökuvion vaihtaminen: 13Band Vertical, 19Band Oblique, 3Band Horizontal,
Smooth, Wave, Desert ja Heat Haze
– "Off" –SA-kuvion näyttämisen peruuttamiseksi.
– "Auto" –SA-kuvion näyttämiseksi.
• Näytönsäästäjä –Valitse näytönsäästäjän näyttökuvio seuraavista:
Water Watch, Tile, Sound Wave, Aquarium,
Water Surface, Snow Fall, Tunnel, Convex
Lens, Fireworks, Infinity, Marbles ja Space
Travel
– "Off" –näytönsäästäjän näyttökuvan peruuttaminen.
– "Auto" –näytönsäästäjän näyttäminen automaattisesti vaihtuvalla kuvalla.
• Display (Näyttö) –näytön kytkeminen päälle
(On) tai päältä (Off).
• Dimmer (Himmennin) – näytön kirkkauden
muuttaminen.
– Valitse "Auto" näytön himmentämiseksi vain
silloin kun auton sisävalot kytketään päälle.
– Valitse "On" näytön himmentämiseksi.
– Valitse "Off" himmennystoiminnon kytkemiseksi päältä.
* Ellei autosi virtalukossa ole ACC-asentoa (lisälaitteet), paina (OFF)-painiketta kahden sekunnin ajan
virran sammuttamisen jälkeen virran katkaisemiseksi myös tästä laitteesta.
Display
Demonstration
On
Off
S.A.
Off
Auto
13 Band Vertical
Setup
Time set
Beep
On
Screen
Saver
Off
MW/LW Skip
On
Off
CD Auto Play
On
Off
CD TEXT Copy
Water Watch
Display
On
Off
REC Continue
Auto
On
Off
AUX Skip
Off
On
On
Off
Dimmer
Auto
On
Off
jatkuu seuraavalla sivulla t
Off
57
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 58 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
RDS
Play List (Soittolista)
• AF –AF-toiminnon asettaminen joko päälle
"On" tai päältä "Off" (s. 28).
• RA –TA-toiminnon asettaminen joko päälle
(On) tai päältä (Off) (s. 30).
• Regional (Alueohjelmat) –Alueohjelmatoiminnon (Regional) asettaminen joko päälle (On) tai
päältä (Off) (s. 29).
• CT (Kellonaika) –Kellonaikatoiminnon asettaminen joko päälle (On) tai päältä (Off) (s. 33).
• Entry (Rekisteröinti) –suosikkiraitojen rekisteröinti soittolistaan (Play List) (s. 24)
•
Create (Luominen) –uuden soittolistakansion luominen.
Play List
Entry
Create
Play Mode (Toistotila)
RDS
AF
On
Off
TA
On
Off
Regional
On
Off
• Repeat (Jatkuva toisto) –jatkuvan toiston tilan
valinta (s. 22).
• Shuffle (Satunnaissoitto) –satunnaissoiton tilan
valinta (s. 22).
Play Mode
Repeat
Off
Track
On
CT
Album
Off
Folder
Vastaanottotila
Shuffle
Off
• Local (Paikallisasemat) –Paikallisasematilan
asettaminen joko päälle (On) tai päältä Off)
(s. 26).
• Mono –Monotilan asettaminen joko päälle (On)
tai päältä Off) (s. 26).
Album
Folder
All
Name In (Nimen antaminen)
Receive Mode
Local
On
Off
Mono
On
Off
Esivalintojen muokkaus
• Track (Raita) –nimen antaminen raidalle.
• Track Artist (Raidan esittäjä) –raidan esittäjän
nimen lisääminen raidalle.
• Album (Albumi) –nimen antaminen albumille.
• Album Artist (Albumin esiintyjä) –nimen antaminen albumin esiintyjälle.
• Folder (Kansio) –nimen antaminen kansiolle.
Name In
• B.T.M. –hyvin kuuluvien asemien tallentaminen automaattisesti muistipaikoille (s. 25).
• Manual (Manuaaliset esivalinnat) –radioasemien tallentaminen muistipaikoille manuaalisesti (s. 27).
• Erase (Poistaminen) –esivalinta-asemien poistaminen.
Track
Track Artist
Album
Album Artist
Folder
Check Out (Datan siirto)
Preset Edit
B.T.M.
Manual
Erase
• Check Out (Datan siirto) –datan siirtäminen
kiintolevyltä.
• Move Out (Musiikkidatan siirtäminen) –
musiikkidatan siirtäminen kiintolevyltä.
Check Out
Check Out
Move Out
58
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 59 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Check In (Datan palautus)
• Check In (Datan palautus) –datan palauttaminen kiintolevylle.
• Move In (Musiikkidatan palautus) –musiikkidatan palauttaminen kiintolevylle.
• Import (Tuonti) –datan tuonti kiintolevylle.
Check In
Check In
Spektrianalysaattorin
valitseminen
Äänisignaalin voimakkuus näytetään spektrianalysaattorilla. Voit valita näyttömallin 7 eri mallista tai automaattisen näyttötilan, jossa kaikki
mallit ovat näkyvillä.
SOURCE
Move In
F1
Import
Sisällön editointi
• Erase (Poistaminen) –sisällön poistaminen.
• Move (Siirtäminen) –sisällön siirtäminen.
•
Create (Luominen) –uuden kansion luominen.
•
Create (Luominen) –uuden albumin tai uuden
soittolista-albumin (Play List album) luominen.
• Format (Alustaminen) –"MG Memory Stick" muistikortin tai Network Walkmanin alustaminen.
Contents Edit
Erase
FUNCTION
1
Paina (SOURCE)-painiketta valitaksesi
äänilähteen (CD, HDD, MEMORY
STICK, FM, MW, LW ja AUX.).
2
Paina (FUNCTION)-painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan toimintovalikon "
" esiinsaamiseksi.
3
Paina (F1) (
)-painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan halutun
S.A.-mallin valitsemiseksi.
Joka kerta kun painat (F1)-painiketta,
yksikkö vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
Mode Off (Tila päältä) t 13Band Vertical
t 19Band Oblique t 3Band Horizontal t
Smooth t Wave t Desert t Heat Haze
t Auto Mode (Automaattitila) t Mode Off
(Tila päältä)
Move
Create
Create
Format
Information (Näyttötietoja)
Näyttää CD:n, "MG Memory Stick" -muistikortin tai kiintolevyn nykyisen tilan (s. 18).
Library (Kirjasto)
• Import (Tuonti) –editoitujen tietojen (albumin,
esiintyjän ja raidan nimi, soittolista, kansio/
albumirakenne) tuonti laitteeseen (s. 60).
• Export (Vienti) –audiotiedoston tietojen (albumin, esiintyjän ja raidan nimi, soittolista, kansio/albumirakenne) vienti "MG Memory Stick"
-muistikortille (s. 60).
• CDDB Install (CD-tietokannan asennus) –
CDDB:n (CD-tietokanta) asentaminen (s. 61).
• CDDB Uninstall (CD-tietokannan asennuksen
purkaminen) –CDDB:n (CD-tietokanta) asennuksen purkaminen (s. 60).
• Version (Versio) –CDDB:n käytössä olevan
version tietojen näyttäminen
S.A.-näytön peruuttamiseksi
Valitse "Mode Off" kohdassa 3.
Library
Import
Export
CDDB Install
CDDB Uninstall
Version
Versio
Näyttää laitteessa parhaillaan käytettävän ohjelmiston nykyisen version.
59
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 60 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Editoitujen tietojen tuonti
Kirjaston editointi
Voit tuoda editoituja tietoja "Memory Stick" muistikortilta tähän laitteeseen.
Voit editoida audiotiedostojen tietoja omalla tietokoneellasi asentamalla siihen "Mobile Library
Manager" -apuohjelman*.
Nämä tiedot voidaan tallentaa myös tällä laitteella.
• Voit editoida audiotiedostojen tietoja (albumin,
esiintyjän ja raidan nimi, soittolista, roskakori,
kansio/albumirakenne).*
• Voit saada nimiä koskevia tietoja Gracenote
CDDB® Music Recognition ServiceSM -palvelusta online.*
1
Aseta "Memory Stick" -muistikortti (s.
14) tähän laitteeseen.
2
3
4
Paina (OFF)-painiketta.
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Import" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Normaali näyttö tulee näkyviin, kun tuonti on
suoritettu loppuun.*
* Lisätietoja on "Mobile Library Manager -apuohjelman ohjetiedostoissa (Help) ja asennusoppaassa.
F1
MENU
Paina (MENU)-painiketta.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Library" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
* Ellei tuominen onnistu, näytölle ilmestyy
"CANNOT IMPORT".
Tuonnin peruuttaminen
Paina (F1) (CANCEL).
OFF
R-säätöpyörä
Audiotiedostoja koskevien tietojen
vienti
Huomautus
Jos tietojen tuonnin jälkeen editoit kiintolevyllä olevia tietoja, et voi tuoda vietyjä tietoja kiintolevylle. Tässä tapauksessa näytölle ilmestyy "HDD LIBRARY MODIFIED".
Voit viedä kiintolevylle tallennettuja audiotiedostoja koskevia tietoja (albumin, esiintyjän ja raidan nimi, soittolista, roskakori, kansio/
albumirakenne) tästä laitteesta "Memory Stick" muistikortille.
CDDB:n asentaminen/
asennuksen purkaminen
1
Aseta "Memory Stick" -muistikortti
(s. 14) tähän laitteeseen.
Voit poistaa tässä laitteessa olevan CDDB:n (CDtietokannan) ja vapauttaa vähintään 200 MB
kiintolevytilaa kiintolevyltä.
2
3
4
Paina (OFF)-painiketta.
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Export" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Normaali näyttö tulee näkyviin, kun vienti on
suoritettu loppuun.*
MENU
F1
Paina (MENU)-painiketta.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Library" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
OFF
R-säätöpyörä
CDDB:n asennuksen purkaminen
Voit poistaa tämän laitteen CDDB:n.
* Ellei vieminen onnistu, näytölle ilmestyy
"CANNOT EXPORT".
Vientitoiminnon peruuttaminen
Paina (F1) (CANCEL).
1
2
3
Paina (OFF)-painiketta.
Paina (MENU)-painiketta.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Library" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
60
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 61 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
4
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"CDDB Uninstall" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Valinnan vahvistusta pyytävä valintaikkuna
tulee esiin.
Audiolisälaitteiden kytkeminen
Voit kytkeä muita audiolaitteita tähän laitteeseen
AUX IN -liitännän avulla.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä "OK"
ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Normaali näyttö tulee näkyviin, kun asennuksen purkaminen on suoritettu loppuun.
SOURCE
MENU
CDDB:n asentaminen
Voit asentaa uudelleen CDDB:n tähän
laitteeseen.
1
Aseta tähän laitteeseen CDDB:n
asennus-CD-ROM-levy.
2
3
4
Paina (OFF)-painiketta.
5
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"CDDB Install" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Valinnan vahvistusta pyytävä valintaikkuna
tulee esiin.
6
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä "OK"
ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
Normaali näyttö tulee näkyviin, kun asennus
on suoritettu loppuun.
R-säätöpyörä
Muiden audiolaitteiden valitseminen
Paina (SOURCE) niin monta kertaa
kuin tarvitaan kohdan "AUX"
valitsemiseksi.
Paina (MENU)-painiketta.
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Library" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
Asennuksen peruuttaminen
Paina (F1) (CANCEL).
Huomautus
Asennusta tehtäessä/purettaessa
– älä sammuta autosta virtaa.
– älä irrota etupaneelia.
Huomautus
Ellei "AUX" tule esiin äänilähdettä valittaessa, aseta
Setup-valikosta "AUX Skip" -asetukseksi "Off".
Äänenvoimakkuuden tason
säätäminen
Voit säätää erikseen jokaisen laitteistoon kytketyn audiolaitteen äänenvoimakkuuden.
1
Paina (MENU)-painiketta silloin kun
"AUX" on valittu.
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
"Input Level" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä
haluttu äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuutta voi säätää 1 dB:n askelin
välillä –6 dB – +6 dB.
4
5
Paina R-säätöpyörää.
Paina (MENU)-painiketta.
Normaalinäyttö tulee esiin.
jatkuu seuraavalla sivulla t
61
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 62 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Valinnan "AUX" poistamiseksi
äänilähdenäytöstä.
1
Paina (MENU)-painiketta ja valitse
R-säätöpyörää kiertämällä "Setup" ja
paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
2
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä"
AUX Skip" ja paina sen jälkeen
R-säätöpyörää.
3
Valitse R-säätöpyörää kiertämällä "On"
ja paina sen jälkeen R-säätöpyörää.
4
Paina (MENU)-painiketta.
Normaalinäyttö tulee esiin.
Sauvaohjaimen käyttö
RM-X6S (lisävalinta)
Aseta sauvaohjaimen mukana toimitettu
CR2032-litiumparisto sauvaohjaimeen.
Yksityiskohtaisia tietoja litiumpariston asentamisesta on kappaleessa lue “Litiumpariston vaihto”,
ja “Litiumparistoa koskevia huomautuksia.”, s.
64.
1
2
"AUX Skip" -toiminnon peruuttaminen
Valitse "Off" kohdassa 3.
3
6
5
4
3
A
+
B
C
DISC
. PUSH >
m SOURCE M
D
DISC
-
A
B
C
D
62
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 63 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
* Ellei autosi virtalukossa ole ACC-asentoa (lisälaitteet), paina (OFF)-painiketta
kahden sekunnin ajan virran sammuttamisen jälkeen
virran katkaisemiseksi myös kellonaikanäytöstä.
Lisätietoja
Huolto ja kunnossapito
Sulakkeen vaihto
Sulaketta vaihdettaessa pitää sulakkeen olla
ampeeriluvultaan saman kuin alkuperäinen. Jos
sulake palaa, tarkista ensin virtaliitäntä ja vaihda
sitten sulake. Jos sulake palaa uudestaan vaihdon
jälkeen, voi vika olla itse laitteessa. Ota tällöin
yhteys lähimpään Sonya myyvään liikkeeseen.
Sulake (10 A)
Sulake (10 A)
10
a ATT-painike
Vaimentaa toistoäänen
b OFF-painike*
Keskeyttää toiston tai radiovastaanoton
c A VOL-säädin (Äänenvoimakkuus)
Säädä äänenvoimakkuus tätä säädintä
kiertämällä.
B SOURCE-äänilähteenvalitsin
Paina tätä valitsinta äänilähteen
(CD/HDD/MEMORY STICK/FM/MW/
LW/AUX) vaihtamiseksi.
C ./> -säädin
Paina tätä säädintä halutessasi:
– virittää asemat automaattisesti
kohdalleen
– ohittaa levyllä olevia raitoja
Paina tätä säädintä ja pidä se painettuna
halutessasi:
– hakea asemaa manuaalisesti
– selata raitaa eteen/taaksepäin
D DISC +/– -säädin
Paina tätä säädintä halutessasi:
– vastaanottaa muistipaikoille tallennettuja radioasemia
– vaihtaa albumia
d MODE-painike
Vaihtaa toimintoa (aaltoaluetta).
e Infrapunasäteen lähetin
Sauvaohjain lähettää infrapunasäteitä säätöpyörän asetuksen suuntaan.
f Infrapunasäätöpyörä
Kierrä säätöpyörää vaihtaaksesi infrapunasäteiden lähetyssuunnan.
Varoitus
Älä koskaan käytä sulaketta, jonka ampeeriluku
on suurempi kuin laitteen mukana toimitetun
sulakkeen. Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen.
jatkuu seuraavalla sivulla t
63
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 64 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Liitinten puhdistaminen
Laite ei välttämättä toimi kunnolla, elleivät sen
eikä sen etupaneelin väliset liittimet ole puhtaat.
Irrota tämän estämiseksi etupaneeli (s. 8) sekä
puhdista sen liittimet alkoholiin kostutetulla puuvillarievulla. Älä käytä ylen määrin voimaa. Liittimet voivat tällöin vahingoittua.
Päälaite
1
Paristotilan kannen avaaminen
Pidä kiinni infrapunasäteen säätöpyörästä ja
avaa paristotilan kansi kiertämällä sitä vastapäivään kolikolla.
2
Pariston poistaminen
Paina pariston reunaa kuvan osoittamalla
tavalla ja vedä se ulos sen jälkeen.
3
Pariston asettaminen paikalleen.
Aseta paristo paikalleen kuvan osoittamalla
tavalla. Tarkista, että pariston navat tulevat
oikeinpäin.
Etupaneelin takaosa
Huomautuksia
• Sammuta turvallisuussyistä auton moottori ennen liittimien puhdistusta ja ota avain virtalukosta.
• Älä koskaan koske liittimiin paljain sormin tai millään
metalliesineellä.
Etupaneelinäytön puhdistaminen
CR2032
+ -puoli ylöspäin
Pyyhi pois pöly etupaneelista laitteen mukana
toimitetulla puhdistusliinalla.
Litiumpariston vaihto
Paristot kestävät normaalikäytössä noin vuoden.
(Käyttöaika saattaa olla sitäkin lyhyempi käyttöolosuhteista riippuen.) Pariston varauksen heikentyessä kaukosäätimen toiminta-alue supistuu.
Vaihda paristo uuteen CR2032-litiumparistoon.
Minkä tahansa muun pariston käyttö merkitsee
tulipalo- tai räjähdysvaaraa.
Litiumparistoa koskevia huomautuksia.
• Pidä litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos
joku sattuisi nielaisemaan sen, ota välittömästi
yhteys lääkäriin.
• Pyyhi paristo puhtaaksi kuivalla liinalla hyvien
kosketuspintojen varmistamiseksi.
• Tarkista paristoa paristotilaan asettaessasi, että
sen navat tulevat oikein päin.
• Älä tartu paristoon metallisilla pihdeillä, koska
seurauksena voi olla oikosulku.
VAROITUS
Paristo saattaa räjähtää sitä väärin
käsiteltäessä.
Älä lataa tai pura paristoa tai heitä sitä tuleen.
64
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 65 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Laitteen irrottaminen
Yleisiä käyttöohjeita
1
• Jos autosi on ollut pysäköitynä suorassa auringonpaisteessa, anna laitteen jäähtyä ennen sen
käyttämistä.
• Moottoriantennit ojentuvat automaattisesti täyteen pituuteensa joka kerta laitetta käytettäessä.
• Älä käytä ajaessasi normaaleja laitteen käyttötoimintoja tai mitään muutakaan toimintoa,
joka saattaa viedä huomiosi ajamisesta.
• Älä päästä vettä tai vieraita esineitä levylautaselle. Jos ne pääsevät laitteen sisään, seurauksena saattaa olla tulipalo tai toimintahäiriö.
Irrota etukansi
1 Irrota etupaneeli (s. 8).
2 Paina etukannen sisäpuolella olevaa
pinnettä ohuella ruuvimeisselillä.
3 Toista kohta 2 toiselta reunalta.
2
Irrota laite
1 Paina laitteen vasemmassa laidassa
olevaa kiinnikettä ohuella ruuvimeisselillä ja vedä laitteen vasenta reunaa ulospäin, kunnes kiinnityssalpa
on ohittanut asennuskehyksen.
Jos laitteen käytöstä on jotakin kysyttävää tai
siinä ilmaantuu ongelmia, joita ei ratkaistuksi
tämän käsikirjan avulla, ota yhteys lähimpään
Sonya myyvään liikkeeseen.
Kosteuden tiivistyminen
CD-soittimen lukupäihin ja näyttöön voi tiivistyä
sateisella ilmalla tai hyvin kosteassa ilmastossa
kosteutta. Jos näin käy, laite ei toimi kunnolla.
Ota tällöin levy ulos ja anna laitteen "kuivua"
noin tunnin ajan kosteuden haihduttamiseksi.
Korkean äänenlaadun säilyttämiseksi
Vältä roiskuttamasta mehua tai muita virvoitusjuomia laitteeseen tai levyihin.
4 mm
2 Toista kohta 1 oikeasta reunasta.
3 Nitkuta laite varovasti irti asennuskehyksestä.
CD-lukupäätä koskevia huomautuksia
• Älä kosketa levylautasessa olevaa lukupäätä.
• Älä käytä kuluttajakäyttöön myytäviä lukupään
puhdistussarjoja.
Jos näytölle ilmestyy kylmällä ilmalla
ajettaessa varoitus "LOW TEMP
Warming Up".
Kiintolevylle ei voi tallentaa eikä sitä voida editoida. Yritä tällöin lämmittää auton matkustamo
lämmittimellä ja odota matkustamon lämpenemistä ennen kuin laitetta käytetään uudelleen.
65
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 66 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Levyjä koskevia huomautuksia
• Levyjen pitämiseksi puhtaina älä kosketa niiden pintaa. Tartu levyyn sen laidoista.
• Säilytä levyjä koteloissaan tai levymakasiineissa silloin kun niitä ei käytetä.
Älä altista levyjä lämpimälle tai kuumalle
ilmalle. Vältä niiden säilyttämistä kojelaudalla
tai hattuhyllyllä.
Kopiosuojalla koodatut musiikkilevyt
Tämä tuote on suunniteltu toistamaan Compact
Disc (CD) -standardin mukaisia levyjä. Jotkin
levy-yhtiöt toimittavat nykyään markkinoille erilaisia kopiosuojalla varustettuja musiikkilevyjä.
Pidä kuitenkin mielessä, että kaikki näistä eivät
ole yhteensopivia CD-standardin kanssa, eikä
niitä voi sen vuoksi toistaa tai tallentaa tällä
tuotteella.
CD-R/RW-levyjä (kertatallenteiset/
jatkuvatallenteiset) koskevia
huomautuksia
Tällä laitteella voi toistaa seuraavia levyjä:
Levytyypit
• Älä kiinnitä levyihin tarroja tai käytä tahmeaa
mustetta/liimanjäänteitä sisältäviä levyjä. Tällaiset levyt saattavat käytettäessä lakata pyörimästä ja aiheuttaa toimintavian tai tuhoutua.
Levyn merkintä
Audio-CD
MP3-tiedostot
• Älä käytä etiketeillä tai tarroilla varustettuja
levyjä. Tällaisten levyjen käytöstä voi seurata
audiodatan lukemisen epäonnistuminen (esim.
toistossa esiintyvät hyppäykset tai toiston epäonnistuminen kokonaan), mikä johtuu etiketin
tai tarran kutistumisesta lämmön johdosta, jolloin seurauksena voi olla levyn vääntyminen.
• Standardimuodosta poikkeavia levyjä (kuten
sydämen-, neliön- tai tähdenmuotoisia levyjä) ei
voi toistaa tällä laitteella. Jos niin yritetään tehdä,
laite voi vahingoittua. Älä käytä tällaisia levyjä.
• Ennen levyn soiton aloittamista pyyhi se kuluttajakäyttöön myytävällä puhdistusliinalla.
Pyyhi jokainen levy sen keskikohdasta laidoille
edeten. Älä käytä liuottimia, kuten puhdistusbensiiniä, tinneriä tai kuluttajakäyttöön myytäviä puhdistussarjoja tai vinyylilevyjen
puhdistukseen käytettäviä antistaattisia spraytä.
• Joitakin CD-R/CD-RW-levyjä (riippuen niiden
tallentamiseen käytetystä laitteistosta tai levyn
tilasta) ei voi toistaa tällä laitteella.
• Et voi toistaa CD-R/CD-RW-levyjä, joita ei ole
viimeistelty*.
• Voit toistaa MP3-tiedostoja, jotka on tallennettu CD-ROM-, CD-R- tai CD-RW-levyille.
• Voit toistaa CD-R/RW-levyjä, joille voi vielä
lisätä yhden istunnon.
• CD-R/RW-levyjen sisältöä ei voi tallentaa
tämän laitteen kiintolevylle kopiosuojatoiminnon vuoksi.
* Toimenpide, joka tulee suorittaa, jotta tallennettu
CD-R/RW-levy voitaisiin toistaa audio-CD-soittimella.
66
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 67 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
MP3-tiedostoja koskevia huomautuksia
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) on äänijaksojen
pakkauksessa käytetty standarditekniikka ja -formaatti. Tiedosto pakataan noin 1/10:aan alkuperäisestä koostaan. Ihmiskorvan kuuloalueen
ulkopuoliset äänet pakataan, mutta ihmisen kuulemia ääniä ei.
Levyjä koskevia huomautuksia
Voit toistaa MP3-tiedostoja, jotka on tallennettu
CD-ROM-, CD-R/RW-levylle.
Levyn pitää olla formaatiltaan ISO 9660*1 level
1 tai 2 -formaatin tai Joliet- tai Romeo-laajennusformaatin mukainen.
Voit käyttää levyä, joka on tallennettu Multi Session -monitallennustoiminnolla*2.
*1 ISO 9660 -formaatti
Yleisin tiedostojen ja kansioiden loogista
rakennetta CD-ROM-levyllä koskeva kansainvälinen standardi.
Standardissa on useita eri tasoja. Tasolla 1 tiedostojen nimien pitää olla 8.3-formaatin
mukainen (nimessä korkeintaan 8 kirjainmerkkiä, tiedostotarkenteessa ".MP3" korkeintaan 3 merkkiä) ja kirjoitettu isoilla
kirjaimilla. Kansioiden nimien enimmäispituus on 8 kirjainmerkkiä. Kansiorakenteessa
voi olla korkeintaan 8 kansiotasoa. Tason 2
määritelmä hyväksyy jopa 31 kirjainmerkkiä
pitkät tiedostojen nimet.
Jokaisessa kansiossa voi olla aina 8 puuta.
Joliet- ja Romeo-laajennusformaateissa tulee
kirjoitusohjelman sisältö jne. tarkistaa.
Huomautuksia
• Kansioiden ja tiedostojen nimet eivät välttämättä
näy oikein muissa formaateissa kuin ISO 9660 level
1 ja level 2.
• Nimiä antaessasi muista lisätä tiedoston nimeen tiedostotarkenne ".MP3".
• Jos lisäät tiedostotarkenteen ".MP3" johonkin muuhun tiedostoon kuin MP3, laite ei pysty tunnistamaan
tiedostoa oikein ja tuottaa satunnaista melua, joka
voi vaurioittaa kaiuttimiasi.
• Seuraavien levyjen toiston aloittaminen kestää kauemmin.
– monimutkaisella puurakenteella tallennettu levy.
– monitallennuksella tallennettu levy.
– levy, jolle voi lisätä dataa.
Monitallennuksella tallennettua levyä koskevia
muistutuksia
• Jos 1. istunnon 1. raita on audio-CD-dataa:
Ainoastaan audio-CD-data toistetaan.
• Jos 1. istunnon 1. raita ei ole audio-CD-dataa:
– Jos levyllä on yksi tai useampi MP3-tiedosto, ainoastaan MP3-tiedostot toistetaan ja muu data ohitetaan. (Audio-CD-dataa ei tunnisteta.)
– Ellei levyllä ole MP3-tiedostoa, näytölle ilmestyy
"NO Music", eikä mitään raitoja toisteta. (AudioCD-dataa ei tunnisteta.)
*2 Monitallennus
Tämä tallennusmenetelmä sallii datan lisäämisen Track-At-Once-menetelmällä. Tavallinen CD-levy alkaa Lead-in-nimellä tunnetulla
CD:n alkujaksolla ja päättyy Lead-out-nimiseen kutsuttuun loppujaksoon. Monitallennus-CD on useassa jaksossa tallennettu CDlevy, jossa jokaista osaa alkujaksosta loppujaksoon pidetään omana istuntonaan.
CD-Extra: Formaatti, jolla äänidata (audioCD-data) tallennetaan istunnossa 1 ja jolla
data tallennetaan raitoina istunnossa 2.
Mixed CD: Tässä formaatissa dataosuus
tallennetaan raitana, ja äänidata (audioCD-data) raitana numero 2.
67
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 68 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
"Memory Stick" -muistikorttia
koskevia huomautuksia
Mikä on Memory Stick -muistikortti?
"Memory Stick" on uusi, pienikokoinen, kannettava ja monipuolinen integroituihin piireihin
perustuva tallennusmedia, jonka datakapasiteetti
on suurempi kuin levykkeen. "Memory Stick" on
suunniteltu erityisesti digitaalisen datan vaihtoon
ja jakamiseen "Memory Stick" -yhteensopivissa
laitteissa. Koska tämä media on kannettava,
"Memory Stick" -muistikorttia voidaan myös
käyttää datan tallennukseen muilla laitteilla.
Memory Stick -muistikortin
alustamisesta
Memory Stick -muistikortti toimitetaan FAT-formaatti standardiformaattina.
"Memory Stick" -muistikortin alustamisesta on
lisätietoja kappaleessa lue “MG Memory Stick muistikortin alustaminen”, s. 46.
"Memory Stick" -muistikorttia alustaessasi älä
käytä Windows Explorerin (Resurssienhallinta)
alustustoimintoa. Näytölle ilmestyy "FORMAT
ERROR" (s. 72), etkä voi toistaa korttia tällä laitteella.
Memory Stick -muistikortin käsittelystä
A B
Memory Stick -muistikorttien tyypit
Memory Stick -muistikortteja on kahta lajia.
– "MagicGate Memory Stick", joka on varustettu "MagicGate"-kopiosuojatekniikalla.
– Memory Stick -muistikortti, jota ei ole varustettu MagicGate-kopiosuojatekniikalla.
Ostaessasi "Memory Stick" -muistikortin
käytettäväksi tässä laitteessa, kysy "Memory
Stick" -muistikorttia, jossa näkyy logo
, tai
muistikorttia "MG Memory Stick", jossa näkyy
logo
.
Musiikkidatan
tallentamiseen
Muun kuin musiikkidatan
tallentamiseen/palauttamiseen
Huomautus
Tämän tuotteen tukeman "MagicGate Memory Stick" muistikortin kapasiteetti on 128 MB.
Mikä on "MagicGate"?
MagicGate on "MagicGate Memory Stick" muistikortin ja sen kanssa yhteensopivissa tuotteissa, kuten Network Walkmanissa, käytetty
kopiosuojatekniikka. Oikeuksien tarkistamisella
varmistetaan, että tallenteen suojattu sisältö siirretään ainoastaan yhteensopivien laitteiden ja
"MagicGate Memory Stick" -muistikortin välillä
ja että tallenteen suojattu sisältö tallennetaan ja
siirretään salatulla formaatilla luvattoman kopioinnin tai toiston estämiseksi.
Käyttöä koskevia huomautuksia
Jotta data ei vahingoittuisi, älä
– ota ulos "Memory Stick" -muistikorttia tai
irrota USB-johtoa dataa luettaessa tai kirjoitettaessa.
– käytä Memory Stick -muistikorttia paikassa,
jossa on staattista sähköä tai sähkökohinaa.
68
LOCK
C
D
• Kun Memory Stick -muistikortin kirjoitussuojaliuska on "LOCK"-asennossa, dataa ei voi tallentaa, poistaa eikä muokata. (B)
• MagicGate Memory Stick -muistikortin takapinnassa tuntuva ulkonema erottaa sen tavallisesta Memory Stick -muistikortista. (C)
• Älä kosketa Memory Stick -muistikortin liittimiä sormella tai metalliesineillä.(A)
• Älä taivuta, pudota tai kolhi Memory Stick muistikorttia.
• Älä pura Memory Stick -muistikorttia tai tee
siihen muutoksia.
• Älä päästä Memory Stick -muistikorttia kastumaan.
• Älä käytä tai säilytä Memory Stick -muistikorttia paikoissa, jotka ovat:
– Erittäin kuumia, kuten aurinkoon pysäköity
auto
– Suorassa auringonvalossa
– Erittäin kosteita tai syöpymille altistavia
• Memory Stick -muistikortin käyttöiän pidentämiseksi käytä sen mukana toimitettua säilytyskoteloa.
• Älä kiinnitä mitään muuta tarraa laitteen
mukana toimitetun tarran tarrapaikkaan.(D)
• Kiinnitä tarra niin, ettei mikään se osista jää
oikean kiinnityspaikan ulkopuolelle.
• Älä kiinnitä uusia tarroja entisten päälle.
• Irrota tarra, jos sen jokin osa alkaa irrota.
Huomautus
Ellei tarraa ole kiinnitetty kunnolla, se saattaa jumiuttaa "MG Memory Stick" -muistikortin kiinni laitteen
sisään.
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 69 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Puhdistamisesta
Puhdista soittimen kotelo pehmeällä, vedellä tai
miedolla pesuaineliuoksella kostutetulla puhdistusliinalla. Älä käytä hankaussientä, -jauhetta tai
liuottimia, kuten alkoholia tai puhdistettua bensiiniä, sillä ne voivat turmella kotelon pinnan.
Vianetsintä
Seuraava viantarkistusluettelo auttaa sinua selvittämään käytön yhteydessä mahdollisesti ilmenevät ongelmat.
Tarkista ennen seuraavan tarkistuslistan läpikäymistä liitännät ja käyttömenettelyt.
Yleistä
Toimintopainikkeet eivät toimi.
Paina RESET-painiketta.
Ei ääntä.
• Säädä äänenvoimakkuus kiertämällä L-säätöpyörää myötäpäivään.
• Peruuta ATT-toiminto.
• Aseta etu/takatasapainon säädin (fader) kaksikaiutinjärjestelmän keskiasentoon.
Muistin sisältö on tyhjentynyt.
• RESET-painiketta on painettu.
t Tallenna asetukset uudelleen muistiin.
• Virtajohto tai akun johto on irti.
• Virtajohtoa ei ole kytketty kunnolla.
Ei piippausääntä.
Piippausääni on peruutettu (s. 57).
Ilmaisimet katoavat näytöltä/eivät näy näytöllä.
• Kellonäyttö katoaa (OFF )-painiketta 2
sekunnin ajan painettaessa.
t Paina (OFF)-painiketta uudelleen 2
sekunnin ajan kellon esiin saamiseksi.
• Irrota etupaneeli ja puhdista liittimet. Yksityiskohtaisia tietoja on kappaleessa lue “Liitinten puhdistaminen”, s. 64.
• Valikkoasetusten "Display"-asetukseksi on
asetettu "Off". (s. 57)
t Näyttö aktivoituu uudelleen mitä tahansa
painiketta painettaessa.
Muistiin tallennetut radioasemat ja oikea
aika ovat hävinneet muistista.
Sulake on palanut.
Virta-avaimen ollessa ON-, ACC- tai
OFF-asennossa laitteesta kuuluu melua.
Johtoja ei ole kytketty oikein auton ylimääräiseen virtaliitäntään.
Laitteeseen ei tule virtaa.
• Tarkista liitäntä. Jos kaikki on kohdallaan,
tarkista sulake.
• Auton virtalukossa ei ole ACC-asentoa.
t Kytke virta laitteeseen painamalla
(SOURCE)-painiketta.
Laitteeseen syöttyy virtaa keskeytyksettä.
Auton virtalukossa ei ole ACC-asentoa.
t Paina (OFF)-painiketta 2 sekunnin ajan.
Moottoriantenni ei ojennu täyteen
pituuteensa.
Moottoriantennilla ei ole relerasiaa.
jatkuu seuraavalla sivulla t
69
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 70 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
"s" ilmestyy näytölle albumin nimen sijaan.
On kirjoitettu kirjain, jota tämän laitteen
näyttö ei pysty näyttämään.
t Vaihda nimi sellaiseksi, että se voidaan
näyttää tämän laitteen näytöllä.
"CD" ei tule näkyviin silloin kun valitaan
äänilähteeksi CD-levyn sisältävä laite.
• CD on asetettu levylautaselle väärin päin.
• Laitteeseen asetetulla CD:llä ei ole mitään
musiikkitiedostoja.
• Laite tunnistaa parhaillaan CD:tä.
t Yritä uudelleen hetken kuluttua.
Sauvaohjainta (lisävalinta) ei voi käyttää.
Kierrä sauvaohjaimen pohjassa olevaa säätöpyörää, kunnes sauvaohjain alkaa toimia.
Toiston aikana
Toisto ei käynnisty.
• Viallinen tai likainen CD-levy.
• Joitakin CD-R/RW-levyjä - riippuen niiden
tallentamiseen käytetystä laitteistosta tai
levyn tilasta - ei voi toistaa tällä laitteella.
MP3-tiedostojen toisto ei onnistu.
• Tallennusta ei ole suoritettu normin ISO
9660 level 1 tai level 2 -formaatin mukaisesti, tai ei myöskään laajennusformaattien
Joliet tai Romeo mukaisesti.
• Tiedoston nimeen ei ole lisätty tiedostotarkennetta ".MP3".
• Tiedostoja ei ole kirjoitettu MP3-muodossa.
• Laite pystyy toistamaan MP3-tiedostoja
käyttämällä MPEG1 Audio Layer3 pakkaustekniikkaa, sen otantataajuus on
44,1 kHz vaihtelevalla bittinopeudella välillä
32 – 320 kbps.
MP3-tiedostojen toiston käynnistyminen
kestää kauemmin kuin muiden tiedostojen.
Toiston käynnistyminen saattaa kestää pitempään sen jälkeen kun laite on lukenut levyllä
olevat raidat, jos:
– levyllä olevien kansioiden tai tiedostojen
lukumäärä on suuri.
– kansio- ja tiedostorakenne on hyvin monimutkainen.
Ääni hyppii tärinästä johtuen.
• Laite on asennettu suurempaan kulmaan
kuin 30°.
• Laitetta ei ole asennettu auton tukevaan
osaan.
Toistojaksoltaan rajattua musiikkidataa ei
voi toistaa.
Sallittu toistojakso on kulunut umpeen.
t Et voi toistaa raitaa, jonka sallittu toistojakso on kulunut umpeen.
Laite ei tunnista Network Walkmania.
• USB-liitin tai digitaalinen I/O-johto on
löysällä.
t Kytke liittimet uudelleen paikalleen.
• USB-hub (moniporttitoistin) on käytössä.
t Kytke Network Walkman laitteistoon
ilman USB-hubia.
Ainoastaan muutaman raidan voi siirtää.
(Sallittu tallennusaika on lyhyt.)
"MG Memory Stick" -muistikortille on tallennettu muita kuin musiikkitiedostoja.
t "MG Memory Stick" -muistikortilla oleva
muu kuin musiikkidata vähentää siltä siirrettävissä olevia raitoja. Kopioi muut kuin
musiikkidatatiedostot tietokoneeseesi "MG
Memory Stick" -muistikortin muistitilan
lisäämiseksi.
Tämä laite tai Network Walkman ei toimi
normaalisti, kun ne on kytketty laitteistoon.
Ne on kytketty USB-hubia tai -jatkojohtoa
käyttämällä.
t Laitteiden toimimista normaalisti ei voida
taata. Tee liitännät käyttäen laitteen
mukana toimitettua USB-johtoa.
"MG Memory Stick" -muistikorttia ei voi
asettaa asemaan.
"Memory Stick" -muistikortti yritettiin ladata
asemaan ylösalaisin.
t Aseta kortti oikein päin kuvan osoittamalla
tavalla (s. 14).
Musiikkidataa ei voida siirtää "MG Memory
Stick" -muistikortille, jota on käytetty muilla
laitteilla.
• Kortti ei ole "MG Memory Stick" -muistikortti.
t Voit käyttää ainoastaan "MG Memory
Stick" -muistikorttia.
• "Memory Stick" -muistikortti on alustettu
tietokoneella.
t Kun olet kopioinut kaiken tarpeellisen
datan tietokoneellesi, alusta "MG
Memory Stick" -muistikortti tällä laitteella annettujen ohjeiden mukaisesti
(s. 46).
Ääni hypähtelee.
• Likainen tai viallinen levy.
• CD-R/RW-levy on vioittunut.
CD:n toistoääni ei ole normaali.
Ota CD ulos ja tarkista sen kunto.
"MG Memory Stick" -muistikortin toisto on
äkillisesti keskeytynyt.
70
"Memory Stick" -muistikortin liittimet ovat
likaiset.
t Ota "Memory Stick" -muistikortti ulos ja
lataa se takaisin asemaansa useita kertoja.
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 71 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Radiovastaanotto
Asemien esiviritys ei ole mahdollista.
• Tallenna oikea taajuus muistiin.
• Aseman lähettämä signaali on liian heikko.
Asemia ei voida vastaanottaa.
Kohina häiritsee äänentoistoa.
• Kytke moottoriantennin ohjausjohto (sininen) tai ylimääräisen virtaliitännän johto
(punainen) autoantennivahvistimen virtajohtoon. (Ainoastaan silloin kun autossasi on
sen taka- tai sivuikkunaan sisäänrakennettu
ULA/KA/PA-antenni.)
• Tarkista autoantennin liitäntä.
• Autonantenni ei ojennu täyteen mittaansa.
t Tarkista auton moottoriantennin johdon
liitäntä.
• Tarkista taajuus.
• Jos DSO-tilan asetuksena on "On", melu häiritsee joskus äänentoistoa.
t Aseta DSO-tilaksi "Off" (s. 51).
Automaattinen viritys ei ole mahdollista.
• Paikallisasematilaksi (Local) on asetettu "On".
t Aseta paikallisasematilaksi (Local) "Off"
(s. 26).
• Aseman lähettämä signaali on liian heikko.
t Suorita asemien viritys manuaalisesti.
ULA-vastaanoton taso on huono.
• Viritä taajuus tarkasti kohdalleen.
• Aseman lähettämä signaali on liian heikko.
t Vaihda tila-asetukseksi mono (s. 26).
Stereolähetys kuuluu monona.
Laite on monovastaanottotilassa.
t Peruuta mono-tila (s. 26).
RDS
Haku alkaa muutaman sekunnin kuuntelun
jälkeen.
Asema ei välitä TP-ohjelmia tai sen signaali
on heikko.
t Paina (F2) (TA) niin monta kertaa kuin
tarvitaan, että näytölle ilmestyy "TA Off".
Ei liikennetiedotuksia.
• Aktivoi "TA"-toiminto.
• Asema ei lähetä liikennetiedotuksia, vaikka
onkin TP-asema.
t Viritä kohdalleen jokin muu asema.
PTY-näytöllä näkyy "None".
• Parhaillaan vastaanotettava asema ei ole
RDS-asema.
• RDS-dataa ei ole vastaanotettu.
• Asema ei näytä ohjelmatyyppiä. Ainoastaan
tässä tapauksessa "None"-ilmaisimen vasemmalle puolelle ilmestyy "B".
Vaikka olisitkin vaihtanut AF/TA-asetusta, se
palaa aikaisempaan asetukseen silloin kun
valitset jonkin toisen esivalinta-aseman.
Jos tallennat muistipaikalle radioaseman
BTM-toiminnolla sen jälkeen olet tehnyt
AF/TA-asetuksen, tämä AF/TA-asetus tallennetaan jokaiselle esivalinta-asemalle.
Vikanäytöt/Tiedotteet
Vikailmoitukset vilkkuvat näytöllä laitteen tilasta
riippuen. Seuraa alla annettavia ohjeita, jos jokin
näistä viesteistä ilmestyy näyttöön.
CD:tä koskevat viestit
CD ERROR
• CD on likainen.
t Puhdista CD.
• CD:tä ei voi jostakin syystä toistaa.
t Aseta laitteeseen jokin toinen CD.
Kiintolevyä koskevat viestit
LOW TEMP
Lämpiämässä
Kiintolevytilan lämpötila on liian alhainen.
t Odota hetki ja käytä laitetta uudelleen.
HIGH TEMP
Jäähtymässä
Kiintolevytilan lämpötila on liian korkea.
t Odota hetki ja käytä laitetta uudelleen.
CONTENTS ERROR
• Tämä laite ei tue valitun yksikön sisällön formaattia.
• Raitatietoja ei voi lukea.
EXPIRED
Raitaa ei voida toistaa toistoon liittyvän rajoituksen vuoksi. (toistomäärä/sallittu toistojakso).
DISK ERROR
• Laite ei tunnista kiintolevyä.
• Asennettu kiintolevy ei ole oikeantyyppinen.
FULL CAPACITY
• Kansiota tai albumeita ei voida enää luoda.
t Poista tarpeettomat kansiot tai albumit.
• Useampia raitoja ei enää voida tallentaa.
• Kiintolevy on täynnä.
t Poista tarpeettomat raidat.
NO FOLDER
Kiintolevyllä ei ole kansioita.
t Luo kansio ennen tallennuksen aloittamista
(s. 39).
CANNOT NAME IN
Nimeä on yritetty editoida, mutta valitulle
kansiolle/albumille/raidalle ei voi antaa nimeä.
INPUT FULL
Yhdellä kerralla kirjoitettujen kirjainten kokonaismäärä on ylittänyt enimmäisrajan nimiä
editoitaessa.
NAME FULL
Kirjoitetun nimen pituus on ylittänyt enimmäisrajan.
jatkuu seuraavalla sivulla t
71
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 72 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
FILE CHECKING
• Auton moottori on käynnistetty kiintolevyä
käytettäessä, esim. sille tallennettaessa.
• Tämän laitteen RESET-painiketta on painettu.
t Odota hetkisen, kunnes data palauttaminen kiintolevylle on suoritettu loppuun.
"MG Memory Stick" -muistikorttia
koskevat viestit
FORMAT ERROR
Laite ei tue laitteeseen asetetun "MG Memory
Stick" -muistikortin formaattia. (Esim. tietokoneella alustettu "MG Memory Stick" -muistikortti.)
t Alusta "MG Memory Stick" -muistikortti
seuraavien ohjeiden mukaisesti (s. 46).
(Alusta kortti tällä laitteella. Jos alustat
kortin tietokoneella, voit siirtää dataa siltä/
sille.) Mutta et voi kuitenkaan toistaa sitä
tällä laitteella.
EXPIRED
• Raidan sallittu soittojakso on kulunut umpeen.
• Tämän laitteen tukeman soittorajoituksen
ulkopuolella oleva raita on valittu.
t Ellei musiikkidataa voida toistaa, voit
poistaa sen "MG Memory Stick" -muistikortilta.
MG ERROR
Kopiosuojatoiminto on havainnut valtuuttamattoman jakelutiedoston.
t Poista "MG Memory Stick" -muistikortti
laitteesta ja aseta uudelleen laitteeseen ja
tarkista näyttö uudelleen.
t Jos kirjoitussuojakytkin on ON-asennossa,
siirrä se OFF-asentoon ja aseta kortti uudelleen asemaansa sekä tarkista näyttö uudestaan.
t Alusta "MG Memory Stick" -muistikortti
tällä laitteella.
READ ONLY STICK
Laitteeseen asetettu "MG Memory Stick" muistikortti on ainoastaan luettavissa.
t Tämän "MG Memory Stick" -muistikortin
tietojen editointi ei ole mahdollista.
NO CONTENTS
Kortilla ei ole toistokelpoista sisältöä.
t Ellei "Memory Stick" -muistikortilla ole
yhtään musiikkitiedostoa, siirrä kiintolevyltä (Check-Out) sille musiikkitiedostoja.
CONTENTS ERROR
• Tämä laite ei tue valitun yksikön sisällön formaattia.
• Raitatietoja ei voi lukea.
t Poista "Memory Stick" -muistikortti laitteesta ja aseta uudelleen laitteeseen ja tarkista näyttö uudelleen.
t Ellei musiikkidataa voida toistaa, voit poistaa sen "Memory Stick" -muistikortilta.
t Toista kortin sisältö tämän laitteen tukemalla bittinopeudella.
STICK ERROR
• Laite ei tunnista "Memory Stick" -muistikorttia.
• "Memory Stick" -muistikortissa tai tässä laitteessa on jokin toimintavika.
t Ota "Memory Stick" -muistikortti ulos
tästä laitteesta ja aseta se uudelleen siihen. Ellei ongelma korjaannu tällä, siirrä
"Memory Stick" -muistikortin data tietokoneeseen tms. ja alusta "Memory Stick"
-muistikortti tällä laitteella. Ellei ongelma
korjaannu silläkään, vie "Memory Stick"
-muistikortti ja tämä laite tarkistettaviksi
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
CANNOT RESTORE
"Memory Stick" -muistikortilla on jo samanniminen kansio kuin se, jonka aiot palauttaa sille.
t Poista kansio "Memory Stick" -muistikortilta.
Kiintolevyä/"Memory Stick"
-muistikorttia koskevat viestit
FORMAT ERROR
Tämä laite ei tue siihen asetetun "Memory
Stick" -muistikortin formaattia.
FULL CAPACITY
Kiintolevy ja/tai "Memory Stick" -muistikortti ovat täynnä.
LOW TEMP
Kiintolevytilan ja/tai "Memory Stick" -muistikortin lämpötila on liian alhainen.
NO MEDIA
"Memory Stick" -muistikorttia ei ole asetettu
laitteeseen yrittäessäsi tuoda/viedä dataa.
CANNOT IMPORT
Laite ei pysty vastaanottamaan dataa.
NO DATAFILE
"Memory Stick" -muistikortilla ei ole tuotavia
tiedostoja.
HDD LIBRARY MODIFIED
Tämän laitteen kiintolevyä on editoitu datan
viennin jälkeen ennen kuin sille on seuraavan
kerran tuotu dataa.
INVALID LIBRARY
EXPORT AGAIN
Olet yrittänyt tuoda dataa ennen datan vientiä.
CANNOT EXPORT
Tällä laitteella ei voida viedä dataa.
STICK LOCKED
• "Memory Stick" -muistikortin kirjoitussuojakytkin on LOCK-asennossa.
• "Memory Stick" -muistikortti on kirjoitussuojattu.
DISC READ ERROR
Kiintolevyä ei voida lukea.
DISC WRITE ERROR
Kiintolevylle ei voida kirjoittaa.
72
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 73 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
NO INSTALL FILE
• CDDB:n asennus-CD-ROM-levyä ei ole
asetettu levyasemaan.
• CDDB:n asennus-CD-ROM-levyllä ei ole
asennustiedostoa.
VERIFY ERROR
On syntynyt virhe laitteen todentaessa asennusta.
CANNOT UNINSTALL
Laite ei pysty poistamaan CDDB:tä kiintolevyltä.
Network Walkmania koskevat viestit
WALKMAN ERROR
• Tämän laitteen ja Network Walkmanin
välille ei pystytty luomaan tietoliikenneyhteyttä.
• Tämä laite ei saa yhteyttä Network Walkmaniin.
t Tarkista, että Network Walkman on kytketty kunnolla tähän laitteeseen.
t Kytke Network Walkman uudelleen tähän
laitteeseen.
t Ellei ongelma korjaannu, vie Network
Walkman ja tämä laite tarkistettaviksi
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
WALKMAN REMOVED
Network Walkman irrotettiin tästä laitteesta
tämän laitteen luodessa yhteyttä siihen.
INVALID STICK
Dataa on yritetty siirtää kiintolevyltä (CheckOut), mutta laitteeseen asetettu "Memory
Stick" -muistikortti ei ole varustettu "MagicGate-kopiosuojatekniikalla.
t Käytä "MG Memory Stick" -muistikorttia.
STICK LOCKED
"Memory Stick" -muistikortin kirjoitussuojakytkin on LOCK-asennossa.
t Aseta kirjoitussuojakytkin OFF-asentoon
"Memory Stick" -muistikorttia alustettaessa tai editoidessasi sillä olevaa dataa.
STICK REMOVED
"Memory Stick" -muistikortti oli poistettu
asemastaan laitteen yrittäessä luoda yhteyttä
siihen.
NO MEDIA
• "Memory Stick" -muistikorttia ei ole asetettu
asemaansa yrittäessä siirtää raitaa kiintolevyltä (Check-Out).
• Network Walkmania ei ole kytketty laitteeseen yrittäessäsi siirtää kiintolevyltä (CheckOut) raitaa.
Viritintä koskeva viesti
MEMORY FULL
Muistivalintapaikat on esivalittu täyteen.
t Poista tarpeettomat asemat muistipaikoilta.
NOT COMPATIBLE
Tähän laitteeseen kytkettyä Network Walkmania on yritetty alustaa tai sille on yritetty siirtää kiintolevyltä (Check-Out) dataa, mutta
tämä laite ei tuo siihen kytkettyä Network
Walkmania.
"MG Memory Stick" -muistikorttia/
Network Walkmania koskevat viestit
CANNOT CHECKOUT
• Valittu raita on jo siirretty kiintolevyltä
(Check-Out) niin monta kertaa kuin on
sallittu.
• Valittua raita ei voi siirtää kiintolevyltä
(Check-Out).
CANNOT MOVEOUT
Valittua raitaa ei voi siirtää (Move-Out).
CANNOT CHECKIN
Valittua raitaa ei voi palauttaa kiintolevylle
(Check-in).
CANNOT MOVEIN
Valittua raitaa ei voi siirtää (Move-In).
CANNOT IMPORT
Valittua raita ei voi tuoda.
NO MEMORY SPACE
"Memory Stick" -muistikortti on täynnä.
t Poista tarpeeton data "Memory Stick" muistikortilta.
73
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 74 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Tekniset tiedot
Tehovahvistin
CD-soitin
Häiriöetäisyys
Taajuusvaste
90 dB
10 – 20 000 Hz
"MG Memory Stick" -muistikortti
Lähtöliitännät
Kaiutinten impedanssi
Maksimilähtöteho
Häiriöetäisyys
90 dB
Taajuusvaste
10 – 20 000 Hz
Tallennusaika (64 MB:n "MG Memory Stick" -muistikorttia käytettäessä)
Noin 60 min (132 kbps)
Noin 80 min (105 kbps)
Tallennusformaatti
Adaptive Transform Acoustic Coding 3 (ATRAC3)
Yleistä
Kiintolevy
Tuloliitännät
Kapasiteetti
Tallennusformaatti
Taajuusvaste
16 GB
Adaptive Transform Acoustic Coding 3 (ATRAC3)
10 – 20 000 Hz
(yhden signaalin mittaus)
Lähtöliitännät
Äänensävysäätimet
Viritin
ULA
Loudness
Viritysalue
Antenniliitäntä
Välitaajuus
Herkkyys
Selektiivisyys
Häiriöetäisyys
87,5 – 108,0 MHz
Ulkoisen antennin liitäntä
10,7 MHz/450 kHz
8 dBf
75 dB taajuudella 400 kHz
66 dB (stereo),
72 dB (mono)
Harmoninen särö taajuudella 1 kHz
0,6 % (stereo),
0,3 % (mono)
Kanavaero
35 dB taajuudella 1 kHz
Taajuusvaste
30 – 15 000 Hz
Käyttöjännite
Mitat
Asennusmitat
Paino
Toimitetut lisätarvikkeet
KA/PA
Viritysalue
Antenniliitäntä
Välitaajuus
Herkkyys
KA: 531 – 1 602 kHz
PA: 153 – 279 kHz
Ulkoisen antennin liitäntä
10,7 MHz/450 kHz
KA: 30 µV
PA: 40 µV
Valinnaiset lisävarusteet
Kaiutinliitännät
(sure seal -liittimet)
4 – 8 ohmia
45 W ´ 4 (4 ohmilla)
Audiolähtöliitännät
(etu/taka)
Subwoofer-lähtö (mono)
Moottoriantennin relerasian
liitäntä
Tehovahvistimen ohjausliitäntä
Puhelinvaimennuksen
ohjausliitäntä (ATT)
Valaistusohjauksen liitäntä
AUX IN -liitäntä
Antennin tuloliitäntä
Basso ±8 dB taajuudella
100 Hz
Diskantti ±8 dB taajuudella
10 kHz
+8 dB taajuudella 100 Hz
+2 dB taajuudella 10 kHz
12 voltin tasavirta, autonakku
(negatiivinen maa)
Noin 178 ´ 50 ´ 182 mm
(l/k/s)
Noin 182 ´ 53 ´ 161 mm
(l/k/s)
Noin 2,0 kg
Asennus- ja liitäntäosat
(1 sarja)
Etupaneelin kotelo (1)
Puhdistusliina (1)
Digitaalinen I/O-johto (1)
CDDB-asennus-CD-ROM
(1)
Langaton sauvaohjain
RM-X6S
Huomautus
Tätä laitetta ei voi kytkeä digitaaliseen esivahvistimeen tai taajuuskorjaimeen.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
74
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 75 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Sanasto
ATRAC3
ATRAC3 on lyhenne sanoista Adaptive Transform Acoustic Coding3 ja on audiopakkaustekniikka, joka
täyttää korkealaatuiselle äänelle ja suurelle pakkaussuhteelle asetettavat vaatimukset.
ATRAC3-tekniikan pakkaussuhde on noin 10 suurempi kuin audio-CD:n, ja sen tuloksena tallenteeseen
mahtuu enemmän dataa.
Bittinopeus
Ilmoittaa datan määrän sekunnissa. Yksikkö on bps (bittiä sekunnissa).
Tässä laitteessa audio-CD:n äänityksessä tai MP3- ja WAV-formaatin audiotiedostojen muuntamisessa
käytettävä bittinopeus voidaan valita vaihtoehdoista 132 tai 105 kbps. 105 kbps merkitsee 105 000
informaatiobitin siirtämistä sekunnissa. Jos bittimäärä/nopeus on suuri, se merkitsee, että musiikin toistamisessa käytetään suurta datamäärää. Saman formaatin eri musiikkidatoja verrattaessa voidaan sanoa,
että 132 kbps dataa merkitsee parempilaatuista äänenlaatua kuin 105 kbps dataa. MP3-formaatin tapaisissa audiotiedostoissa käytetään kuitenkin erityyppisiä koodausjärjestelmiä ja siten äänenlaatua ei voi
määritellä yksinomaan bittinopeuksia vertaamalla.
Check-In/Check-Out
Check-Out tarkoittaa laitteessa olevien musiikkitiedostojen siirtämistä kannettavaan soittimeen/tallenteeseen (kuten Network Walkman). Laitteesta Check-Out-toiminnolla siirrettyjen musiikkitiedostojen
palauttamista samaan laitteeseen kutsutaan Check-In-toiminnoksi. (Check-Out-toiminnolla siirretyn
audiodatan voi palauttaa ainoastaan samaan laitteeseen, josta ne on noudettu).
Voit myös siirtää musiikkitiedoston laitteesta Check-Out-toiminnolla ja palauttaa sen samaan laitteeseen sekä siirtää ne siitä takaisin kuinka monta kertaa tahansa. SDMI:n sääntöjen mukaan musiikkitiedostosta saa ottaa kerrallaan aina neljä kopiota. OpenMG-ohjelmistossa käytetään menetelmää, jossa
samasta kappaleesta voi tietokoneesta kopioida yhtä aikaa kolme kopioita, neljännen jäädessä masterkopioksi alkuperäislaitteeseen. Jos jossakin vaiheessa laitteesta kopioidaan samalla kertaa kolme
kopiota, yksi niistä tulee palauttaa takaisin laitteeseen (Check-in), jotta vielä yksi Check-out-kopiointi
voitaisiin suorittaa.
Tuonti
Siirtää "MG Memory Stick" -muistikortille tallennetut tiedostot tähän laitteeseen. Tuodut audiotiedostot
tallennetaan automaattisesti kiintolevyllä olevan kansion "Folder 001" albumiin "Album 001".
MagicGate
Kopiosuojatekniikka, joka koostuu oikeuksien tarkistamis- ja salaustekniikoista. Oikeuksien tarkistus
(authentication) varmistaa, että suojeltava materiaali siirretään ainoastaan yhteensopivien laitteiden ja
median välillä sekä että suojeltava materiaali tallennetaan ja siirretään salatussa formaatissa luvattoman
kopioinnin tai toiston estämiseksi.
Huomautus
@ merkitsee Sonyn kehittämää kopiosuojajärjestelmää. Se ei takaa muuntamisen onnistumista
muusta mediasta.
"MagicGate Memory Stick" -muistikortti
Pienikokoinen IC-tallennusmedia "Memory Stick", joka on varustettu "MagicGate"-kopiosuojatekniikalla. Voit tallentaa tai toistaa dataa, kuten musiikkia, joka edellyttää kopiosuojausta, ainoastaan käyttämällä "MagicGate Memory Stick" -muistikorttia "MagicGate"-yhteensopivassa laitteistossa (esim.
Network Walkman).
"MagicGate Memory Stick" -muistikorttia voi käyttää minkä tahansa digitaalisen datan tallentamiseen
toiselta "Memory Stick" -yhteensopivalta laitteelta.
"MagicGate Memory Stick" -muistikortti eroaa muista korteista "MG" ja "MAGIC GATE" -logojensa
avulla.
jatkuu seuraavalla sivulla t
75
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 76 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Memory Stick -muistikortti
Memory Stick -muistikortti on kannettava, pienikokoinen ja integroiduista piireistä koostuva tallennusmedia. Memory Stick -kortteja on kahta tyyppiä: MagicGate -kopiosuojatekniikalla varustettu MagicGate Memory Stick -muistikortti, ja tavallinen Memory Stick -muistikortti, jossa ei ole
kopiosuojatekniikkaa. Memory Stick -muistikortille voi tallentaa kuva-, audio- ja äänitiedostoja käyttämällä Memory Stick -muistikortin kanssa yhteensopivia audiovisuaalisia laitteita, tai sille voidaan myös
tallentaa dataa tietokoneesta. Formaatiltaan erilaista dataa voidaan tallentaa samalle Memory Stick muistikortille. (Lue lisätietoja laitteiden mukana toimitetuista käyttöohjeista tarkistaaksesi, mitä formaatteja laite pystyy lukemaan.)
Voit esimerkiksi tallentaa kuvia MagicGate Memory Stick -muistikortilla vapaana olevaan tilaan käyttämällä vastaavaa laitetta, vaikka MagicGate Memory Stick -muistikortilla jo olisikin audiotiedostoja.
Move-In/Move-Out
Kappaleen tuominen/vieminen (Move-In/Out) merkitsee, että voit siirtää kaikkia audiotiedostoon liittyvää dataa (kappaleen data, kopiosuojadata, lisätiedot yms.) omasta laitteestasi "MagicGate Memory
Stick" -muistikortille (MG Memory Stick). Esimerkiksi EMD-palvelusta (Electronic Music Distribution) imuroidut kappaleet voidaan tuoda suoraan "MG Memory Stick" -muistikortille, ja siirtää siitä
omaan laitteeseesi.
Verrattuna Check-In/Check-Out -toimintoon, jossa kappaleet siirretään kopiosuojatietojen määrittelemien käyttöehtojen sisällä, voit Move-In/Move-Out -toimintoa käyttämällä siirtää kaikki kappaleisiin
liittyvät tiedot lähdelaitteista kohdelaitteisiin. Kappaletiedot eivät jää lähdelaitteeseen sen jälkeen kun
siirto on suoritettu loppuun.
Tämän laitteen ja "MG Memory Stick" -muistikortin välillä voi siirtää ainoastaan kappaleita, joiden
siirtämisen kopiosuojatoiminto sallii. Et voi myöskään siirtää (Move-In/Out) kappaleita tästä laitteesta
ulkoiseen laitteeseen/mediaan, ellei ulkoinen laite/media ole yhteensopiva "MG Memory Stick" -muistikortin kanssa.
OpenMG
Kopiosuojatekniikka musiikinjakelupalvelujen tai CD-levyjen sisällön tuontiin ja hallintaan. OpenMGtekniikan kanssa yhteensopivaa ohjelmistoa käyttämällä, audiomateriaali voidaan salakirjoittaa ennen
sen tallentamista kiintolevylle, jolloin voit toistaa audiotiedostoja samalla laitteella. OpenMG myös
estää materiaalin levittämisen ilman lupaa Internetin tai muiden verkkojen välityksellä.
Tämä kopiosuojatekniikka on yhteensopiva "MagicGate"-tekniikan kanssa ja voit sen avulla siirtää
digitaalista musiikkimateriaalia järjestelmän kanssa yhteensopivaan laitteeseen.
SDMI
SDMI on lyhenne sanoista Secure Digital Music Initiative, ja tarkoittaa yhteisöä, johon kuuluu yli 130
audiotallennuksen sisältöön, tietokoneisiin ja kulutuselektroniikkaan keskittynyttä yritystä, joiden tarkoituksena on kehittää yhteinen kopiosuojatekniikka, jota voitaisiin käyttää maailmanlaajuisesti.
SDMI:n toiminnan tarkoituksena on luoda yleisjärjestelmä audiotiedostojen luvattoman käytön estämiseksi ja musiikin laillisen jakelujärjestelmän edistäminen. Kopiosuojatekniikat OpenMG ja MagicGate
perustuvat SDMI-standardiin.
76
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
00GB+00COV-EURIX.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 77 Friday, September 13, 2002 11:05 AM
Hakemisto
A
H
P
AF 28
Alkuasetukset 9
Alueohjelmat 29
Alustaminen 46, 50
Asetusten nollaus 8
ATT 56
Automaattinen musiikintunnistin
(AMS) 10, 13, 14
Automaattinen viritys 11
AUX 61
AUX Skip 62
HPF 54
Jatkuva toisto 22
Paikallisasemat 26
Poistaminen 46, 50
Poistaminen (Erase) 39
PTY 32
K
R
Kiintolevy 33
Radio 25
RDS 28
B
Basso 53
Beep (Piippaus) 57
BTM 25
C
CD:n toisto 10
CD Auto Play 21
CDDB 21
CDDB:n asennuksen
purkaminen 61
CDDB:n asentaminen 60
Check-In 41, 49
Check-Out 40, 48
CT 33
D
Datan palautus 43
Digitaalinen I/O-johto 47
Dimmer (Himmennin) 57
Diskantti 53
DSO 51
E
Esittely 9
Etu/takatasapaino 54
Etupaneeli 8
J
L
Levy 66
Lista 16
Litiumparisto 64
Loudness 56
LPF 55
M
"MagicGate" 68
Manuaalinen haku 10, 13, 14
Manuaalinen viritys 11
Manuaalisten esivalintojen
muisti 27
"Memory Stick" 68
Monovastaanotto 26
Move-In 42
Move-Out 41
MP3 67
MW/LW Skip (KA:n/PA:n
ohitus) 57
N
Name In 35
Näyttö 20
Network Walkman 47
S
Satunnaissoitto 22
Sauvaohjain 62
Screen Saver
(Näytönsäästäjä) 57
Siirtäminen 45, 49
Siirtäminen (Move) 38
Soittolista 24
Spektrianalysaattori 59
Subwoofer 55
Sulake 63
T
TA 30
Taajuuskorjain 52
Tallennuksen bittinopeus 34
Tallennusnopeus 35
Tallentaminen 12, 34
Toiminto 17
Toisto 19
Toisto kiintolevyltä 13
Tuonti 42, 60
V
Valikko 15, 56
Varmistus 43
Vasen/oikeatasapaino 53
Vienti 60
77
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB01INT-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Välkommen!
Tack för att du köpt ett Sony Audio Library
System.
• Lagrar cirka 2000 spår på den interna hårddisken med hjälp av den senaste komprimeringstekniken (ATRAC3)*1
• Höghastighetsinspelning med maximal hastighet 8 gånger*2 snabbare än normal hastighet
• Snabbsökning från en spårlista som kan ordnas
i alfabetisk ordning eller enligt antalet gånger
som spåret spelas upp.
• Sortera inspelade spår i album och mappar
• Skapa Play List-mappar för dina favoritspår.
• Dataöverföring till ett MG Memory Stick eller
en Network Walkman
• Uppspelning av MP3-filer*2 lagrade på CD-R/
RW eller Memory Stick
• Car G-PROTECTION
• ID3 tag*3 version 1, version 2 (endast text)
(visas när en MP3-fil spelas)
• CD TEXT-information (visas när en CD TEXTskiva*4 spelas).
• Gracenote CDDB® Music Recognition
ServiceSM förinstallerad
• Extra kontroller
Trådlös vridkontroll RM-X6S
Observera!
• Inspelad musik är begränsad till privat användning.
Användning utöver detta kräver tillstånd från copyrightinnehavaren.
• Sony är inte ansvarig om musikfiler inte lagras på
denna enhet, på grund av misslyckad inspelning från
cd eller vid nerladdning av musik.
• Sony är inte ansvarig för filer som skadas eller raderas från hårddisken.
*1 Analoga signaler från AUX-anslutningen och
FM/MW/LW-program kan inte spelas in.
*2 Tillgänglig endast för MP3-filer som använder
MPEG1 Audio Layer3 med en samplingsfrekvens
på 44,1 kHz.
*3 En ID3-tag är en MP3-fil med information om albumets namn, artistens namn, spårnamn, etc.
*4 En CD TEXT-skiva är en ljud-cd-skiva med information som exempelvis skivans namn, artistens
namn och spårnamn. Denna information ligger
kodad på skivan.
Denna etikett finns på undersidan av
höljet.
CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
DO NOT STARE INTO BEAM OR
VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS
Denna etikett finns på insidan av enhetens
hölje.
Car G-PROTECTION
G-PROTECTION utvecklades ursprungligen för
Sony Walkman och är en funktion som eliminerar
ljudavbrott på grund av skakningar och stötar.
Car G-PROTECTION är en vidarutveckling av
G-PROTECTION-tekniken som är speciellt avsedd
för bilstereoanläggningar. Car G-PROTECTION
ger samma högkvalitativa ljudåtergivning med
mycket bra skydd mot ljudavbrott på grund av
stötar och skakningar. Denna funktion utvidgar
G-PROTECTION-teknikens användningsområde
till att innefatta även bilstereo.
Specifikationer för Car G-PROTECTION
Car G-PROTECTION har följande specifikationer.
(a) Fokuserar på nytt inom 0,5 sekunder om data
har missats.
(b) Avläser data med dubbel hastighet eller
snabbare.
Begränsningar för Car G-PROTECTION
Car G-PROTECTION utgör ett mycket bra
skydd mot avbrott på grund av störningar och
skakningar men detta innebär inte att funktionen
garanterar 100-procentigt skydd. Vissa avbrott
kan inträffa på grund av kontinuerliga vibrationer
och/eller enhetens installationsförhållanden.
2
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB01INT-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
• OpenMG och dess logotyp är varumärken tillhörande Sony Corporation.
• MagicGate Memory Stick,
, Memory Stick,
är varumärken tillhörande Sony Corporation.
• MagicGate och
är varumärken tillhörande Sony Corporation.
• Denna produkt utnyttjar typsnitt som ägs och
licensieras av ELISA Font Project.
• POBox och
är varumärken tillhörande
Sony Corporation.
• Car G-PROTECTION och
är varumärken tillhörande Sony Corporation.
• Patent i USA och andra länder med rättigheter
från Dolby Laboratories.
• WALKMAN är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
Gracenote Music recognition technology och tillhörande data tillhandahålles av Gracenote och
Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
Gracenote är industristandarden när det gäller
teknik för igenkänning av musik och leverans av
relaterat innehåll. Mer information finns på
webbplatsen www.gracenote.com.
Övriga varumärken och registrerade varumärken
tillhör respektive innehavare.
CDDB är ett registrerat varumärke tillhörande
Gracenote. Gracenote logo och logotyp, Gracenote CDDB logo och logotyp samt logon
"Powered by Gracenote CDDB" är varumärken
som tillhör Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör
Gracenote.
Gracenote är CDDB, Inc. d/b/a "Gracenote." CD
och musikrelaterade data från Gracenote CDDB®
Music Recognition ServiceSM ©2000, 2001, 2002
Gracenote. Gracenote CDDB Client Software
©2000, 2001, 2002 Gracenote. Patentnummer
#5,987,525; #6,061,680; #6,154,773 och andra
patent utgivna eller vilande. Enheter tillverkade
under license för följande Open Globe, Inc.
USA-patent: #6,304,523.
3
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
00GB+00COV-EURTOC.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Innehållsförteckning
Kontrollernas placering . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Komma igång
Återställa enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ta bort frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ursprungliga inställningar . . . . . . . . . . . . . . . 9
Inaktivera Demonstrationsvisningen . . . . . . . 9
Grundläggande funktioner
Lyssna på spår från en cd-skiva . . . . 10
Lyssna på radion . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Spela in ljud-cd-skivor på
hårddisken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lyssna på spår från hårddisken . . . . 13
Lyssna på ljudfiler . . . . . . . . . . . . . . . 14
Menyvisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Listvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Funktionsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kontrollera informationen om det valda
innehållet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CD/HDD/MG Memory Stick
Spela ett spår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Visningsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Spela upp spåren på en cd-skiva
automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Repetera uppspelning av spår
— Upprepad uppspelning (Repeat) . . . . . 22
Spela upp spår i slumpmässig ordning
— Blandad uppspelning (Shuffle). . . . . . 22
Lokalisera mapp/album/spår med hjälp av
namn
— List-up. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Söka ett spår du vill lyssna på . . . . . . . . . . . 23
Samla favoritspår
— Play List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Radio
Automatisk lagring av stationer
— Best Tuning Memory (BTM) . . . . . . . 25
Spela förinställda stationer . . . . . . . . . . . . . . 26
Lagra endast valda stationer
— Manuellt förinställt minne . . . . . . . . . 27
Lokalisera en station med hjälp av namn
— List-up. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
RDS
Översikt av RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Automatisk omjustering av frekvens för
bästa mottagning
— AF-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ta emot trafikmeddelanden
— TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Förinställning av RDS-stationer med
AF- och TA-inställning. . . . . . . . . . . . . . 31
Ställa in stationer med hjälp av programtyp
— PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ställa klockan automatiskt
— CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Inspelning och redigering HDD
Spela in ett album/spår på hårddisken
— Spårinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Namnge mapp/album/spår
— Name In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Skapa mapp/album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Flytta inspelade mappar/album/spår
— Funktionen Move . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Radera mapp/album/spår
— Raderfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Använda MG Memory Stick
Överföra ett spår till ett MG Memory Stick
— Check-Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Överföra ett spår till hårddisken från ett
MG Memory Stick
— Check-In. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Flytta ett spår till ett MG Memory Stick
— Move-Out. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Returnera ljudfiler till hårddisken
— Move-In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Importera ljudfiler till hårddisken
— Importera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Lagra data på hårddisken
— Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Återställa data till ett Memory Stick.
— Restore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Namnge ett album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ändra ordningen för ljudfiler i ett
MG Memory Stick
— Move-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Radera ljudfiler i ett MG Memory Stick
— Raderfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Formatera ett MG Memory Stick . . . . . . . . 46
4
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
00GB+00COV-EURTOC.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Använda Network Walkman
Ansluta en Network Walkman . . . . . . . . . . 47
Överföra ett spår till en Network Walkman
— Check-Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Överföra ett spår till hårddisken från en
Network Walkman
— Check-In. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ändra ordningen för ljudfiler på en Network
Walkman
— Move-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Radera ljudfiler i en Network Walkman
— Raderfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Formatera en Network Walkman . . . . . . . . 50
Ljudeffekter
Ljudlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ställa in Dynamic Soundstage Organizer
— DSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ställa in equalizer
— EQ7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Justera bas och diskant
— BAS/TRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Justera balans
— BAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Justera fader
— FAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Justera subwoofervolymen
— SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ställa in loudness
— LOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Övriga funktioner
Snabbdämpning av ljudet . . . . . . . . . . . . . .
Ändra inställningarna för ljud och visning
— Meny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välja Spektrumanalysator. . . . . . . . . . . . . .
Redigera biblioteket . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installera/Avinstallera CDDB. . . . . . . . . . .
Ansluta extra ljudenheter . . . . . . . . . . . . . .
Använda vridkontrollen . . . . . . . . . . . . . . .
56
56
59
60
60
61
62
Ytterligare information
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta bort enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säkerhetsföreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om MP3-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om Memory Stick . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
65
65
66
67
68
69
71
74
75
77
5
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Kontrollernas placering
REC
MEX-1HD
När frontpanelen öppnas
När frontpanelen tas bort
6
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
a Vänster ratt
Vrid för att:
– Justera volymen
– Välja en ljudpost
Tryck för att:
– Visa ljudmenyn
– Ange en inställning
– Avbryta listvisningen
b SOURCE-knapp
Välja källa.
c DSPL-knapp 10, 13, 14, 20, 36, 37, 45
d Bildskärm
e MENU-knapp
Visa menyerna.
f OPEN (CLOSE)-knapp 14, 19, 47
g CD Z (eject) -knapp 10, 19
h RELEASE-knapp 8
i OFF (Stop/Power off) -knapp* 8, 10,
11, 13, 14, 19
j Sensor för fjärrkontrollen
k F1/F2/F3-knappar
Dessa knappar har olika funktioner beroende
på situationen.
l FUNCTION-knapp
Växla funktionsmenyn.
m z REC-knapp
Inspelningsinställningar/starta inspelning.
n Höger ratt
Vrid för att:
– Spela förinställda stationer
– Hoppa över spår
– Välj ett menyalternativ
Tryck för att:
– Visa listan
– Ange en inställning
o Z (OPEN/CLOSE) 8, 19, 47
p Plats för MG Memory Stick
q Lysdioden (MG Memory Stick)
Tänds medan enheten läser eller skriver på
MG Memory Stick.
r Lysdiod (HDD)
Tänds medan enheten läser eller skriver på
hårddisken.
s Lysdiod (I/O)
Tänds medan enheten läser eller skriver på
den digitala in-/utgången.
t Digital I/O-kontakt (4 stift)
För anslutning till Network Walkman, etc.
u RESET-knapp 8
* Varning vid installation i en bil utan ACC-
läge (accessory) på tändningsnyckeln.
Tryck på (OFF) på enheten under 2 sekunder för att stänga av tidsvisningen efter att
tändningen har stängts av.
I annat fall släcks inte tidvisningen vilket kan
göra att batteriet laddas ur.
7
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Komma igång
Återställa enheten
Innan du använder enheten första gången eller
om du har bytt bilbatteri eller kopplat om anslutningarna, måste enheten återställas.
Ta bort frontpanelen och tryck på återställningsknappen (RESET) med ett spetsigt föremål,
exempelvis en kulspetspenna.
Observera!
• Om panelen tas bort medan enheten fortfarande är
på stängs strömmen av automatiskt.
• Tappa inte frontpanelen och använd inte för mycket
tryck på panelen och dess teckenfönster.
• Stäng frontpanelen innan du tar loss den.
• Utsätt inte frontpanelen för värme eller höga temperaturer eller fukt. Undvik att lämna den i en parkerad
bil, på instrumentbrädan eller i bakrutan.
Tips!
Förvara frontpanelen i det medföljande fodralet när du
bär den med dig.
Sätta fast frontpanelen
Sätt frontpanelens del A mot del B på enheten
enligt bilden och tryck tills det säger klick.
RESET-knapp
Observera!
Om man trycker på RESET-knappen kommer klockans inställning och viss lagrad information att raderas.
A
B
Ta bort frontpanelen
Frontpanelen kan tas bort från enheten för att
skydda den från stöld.
Varningssignal
Om du ställer tändningen på OFF utan att ta bort
frontpanelen kommer varningssignalen att ljuda
under några sekunder.
1
Tryck på (OFF)*.
Uppspelning från cd, hårddisk, MG Memory
Stick eller radiomottagning avbryts (knappbelysningen och teckenfönstret förblir tända).
* Om bilens tändningslås inte har en ACC-position, se till att stänga av enheten genom att
trycka på (OFF) under två sekunder för att undvika att batteriet laddas ur.
2
Observera!
• Fäst ingenting på insidan av frontpanelen.
• Ta inte bort frontpanelen medan utmatningen pågår.
Om frontpanelen tas bort under utmatning, avbryts
utmatningen.
Att ta ur skivan när frontpanelen är avtagen:
genom hålet C trycker du på Z (OPEN/CLOSE)
inuti enheten med ett spetsigt föremål, t ex en
kulspetspenna.
C
Tryck på (RELEASE) för att öppna
frontpanelen och dra loss den mot dig.
(OFF)
(RELEASE)
8
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Ursprungliga inställningar
Följande inställningar krävs innan du använder
enheten första gången efter att du har bytt bilbatteri eller haft det urkopplat. Om datum eller tid
för enheten inte är rätt inställd kan det inträffa
att hårddisken spårar uppspelningshistoriken
felaktigt.
MENU
Höger ratt
1
2
Tryck på RESET-knappen (sida 8).
3
Ställ in datum och tid.
Sätta fast frontpanelen (sida 8).
Inaktivera
Demonstrationsvisningen
I standardinställningen står Demonstration på On
(för att aktivera demonstrationsvisningen). Efter
initialinställningen måste du ställa Demonstration på Off.
1
2
Tryck på (MENU).
3
Vrid den högra ratten för att välja
Demonstration och tryck därefter på
ratten.
4
Vrid den högra ratten för att välja Off
och tryck därefter på ratten.
5
Tryck på F3 (
).
Den normala displayen visas.
Vrid den högra ratten för att välja
Display och tryck därefter på ratten.
1 Vrid den högra ratten för att välja år
och tryck därefter på ratten.
2 Vrid den högra ratten för att välja
månad och tryck därefter på ratten.
3 Upprepa steg 1 och 2 för att ställa in
dag, timme, minut.
Inställt datum och tid samt klockan visas.
När du anger datum och tid efter de
ursprungliga inställningarna
Tryck på (MENU), välj Time Set under Setup
och tryck därefter på den högra ratten.
Observera!
Om demonstrationsvisningen startar medan du ställer
in datum och tid, trycker du på den högra ratten för att
åter visa funktionen för inställning av datum och tid.
Tips!
• Klockan visar en 24-timmars digital tidsangivelse.
• Indikationen för veckodag ändras automatiskt beroende på datumet.
• Om du trycker på (F1) i steg 3 flyttas markören till
föregående post.
9
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Grundläggande funktioner
Lyssna på spår från en cd-skiva
2
1
3
1
2
3
CD
Tryck på
.
Frontpanelen glider ner och skivtallriken åker
ut automatiskt.
Avbryta uppspelning
Sätt i en cd-skiva (med etiketten vänd
uppåt).
Cd-skivan ska klicka på plats på skivtallriken.
När en cd redan är isatt.
Tryck på skivtallriken.
Tryck på (OFF).
Tryck på (SOURCE) flera gånger för att välja
CD, uppspelningen startar automatiskt.
Spela upp en cd-skiva automatiskt
Ställ in CD Auto Play (sida 21) på On.
Enheten spelar automatiskt upp en cd när skivfacket är stängt.
Lokalisera en speciell punkt på ett spår
— Manuell sökning
Tryck på (FUNCTION) upprepade gånger för att
visa funktionsmenyn m och M.
Uppspelningen startar automatiskt.
Observera!
• Placera inte något främmande föremål mellan frontpanelen och enheten. Frontpanelen kan inte
stängas och enheten kan skadas.
• Placera aldrig mer än en skiva i skivfacket.
• Skivfacket och frontpanelen stängs automatiskt efter
varningssignalen.
Justera volymen
Vrid den vänstra ratten.
visningsalternativ
10 Växla
Tryck på (DSPL).
(F1) (m) : Söka bakåt
(F2) (M) : Söka framåt
Tryck och håll (F1) eller (F2) intryckt.
Släpp när du har hittat önskad punkt.
Lokalisera ett specifikt spår
— Automatic Music Sensor (AMS)
Vrid den högra ratten.
L: Lokalisera ett tidigare
spår eller startpunkten för
aktuellt spår.
L
R: Lokalisera ett efterföljande spår
R
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Lyssna på radion
1
2
1
Tryck på (SOURCE) för att välja FM,
MW* eller LW.*
Ställa in en station automatiskt
— Automatisk inställning
2
Vrid den högra ratten för att välja
önskad station.
Du kan endast välja station om stationen är
lagrad bland de förinställda stationerna (sida
25 eller 27).
Tryck på (FUNCTION) upprepade gånger för att
visa funktionsmenyn
SEEK och SEEK .
* När MW/LW-mottagning har avbrutits visas inte
MW/LW medan du väljer källa. För att aktivera
MW/LW-mottagning ställer du MW/LW Skip på
Off (sida 57).
Justera volymen
Vrid den vänstra ratten.
Stänga av radion
Tryck på (OFF).
(F1) (
SEEK) : Söka tidigare stationer
(F2) (SEEK
) : Söka efterföljande stationer
Tryck på (F1) eller (F2).
Sökningen avbryts när enheten tar emot en station.
Observera!
Standardinställningen är AF On (enheten skannar
endast RDS-stationer under FM-mottagning).
Om du vill lyssna på en station som inte är RDS, ställer du AF på AF Off (se “RDS” på sidan 28).
Ställa in en önskad frekvens
— Manuell inställning
Tryck på (FUNCTION) upprepade gånger för att
visa funktionsmenyn
SEEK och SEEK .
(F1) (
SEEK) : Söka efter en lägre frekvens
(F2) (SEEK
) : Söka efter en högre frekvens
Tryck och håll (F1) eller (F2) intryckt.
Släpp när enheten är inställd på önskad frekvens.
11
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Spela in ljud-cd-skivor på hårddisken
1
2
3
4
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
och välj CD.
Observera!
Om det inte finns någon cd-skiva i enheten kan du
inte välja CD som källa.
2
3
REC .
Tryck på
Inspelningsinställningarna visas.
Justera inställningarna för inspelning.
1 Tryck på (F1) upprepade gånger för
att välja överföringshastighet för
inspelningen, 132K eller 105K.
2 Tryck på (F2) upprepade gånger
för att välja inspelningshastighet
HI-REC eller ´1-REC.
4
REC .
Tryck på
Inspelning startar.
Cd-uppspelning startar automatiskt när alla
spår har spelats in.
Lyssna på radio under inspelningen
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger för att
välja FM, MW eller LW.
Varje gång du trycker på (SOUND), ändras källan enligt följande:
FM t MW t LW t AUX* t CD t FM
Om du väljer CD spelas det spår som spelas in.
* Om AUX inte visas när du väljer källa, ställer du AUX
Skip under Setup på Off (sida 62).
Som standardinställning är REC Continue
inställd på On (för att fortsätta spela in efter att
tändningen har stängts av och stänga av enheten automatiskt när inspelningen är klar). Mer
information finns på se “Ändra inställningarna
för ljud och visning” på sidan 56.
Avbryta inspelningen
Tryck på (F1) (x).
12
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Lyssna på spår från hårddisken
1
2
3
1
2
3
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja HDD.
Uppspelningen startar automatiskt från det
första spåret i det sista albumet som spelades
in på hårddisken.
Lokalisera en speciell punkt på ett spår
— Manuell sökning
Observera!
När du använder hårddisken första gången eller
om det inte finns någonting inspelat på hårddisken
kan du inte välja HDD som källa. Om detta inträffar
spelar du in en cd-skiva på hårddisken.
(F1) (m) : Söka bakåt
(F2) (M) : Söka framåt
Tryck på höger ratt för att visa listan.
Varje gång du trycker på höger ratt ändras visningen enligt följande:
Albumnamnlista t Spårnamnlista t normal uppspelning
Vrid den högra ratten för att välja önskat spår och tryck därefter på ratten.
Uppspelningen startar.
Tryck på (FUNCTION) upprepade gånger för att
visa funktionsmenyn m och M.
Tryck och håll (F1) eller (F2) intryckt.
Släpp när du har hittat önskad punkt.
Lokalisera ett specifikt spår
— Automatic Music Sensor (AMS)
Vrid den högra ratten.
L: Lokalisera ett tidigare spår
eller startpunkten för aktuellt spår.
L
R: Lokalisera ett efterföljande spår
R
Justera volymen
Vrid den vänstra ratten.
Växla visningsalternativ
Tryck på (DSPL).
Avbryta uppspelning
Tryck på (OFF).
13
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Lyssna på ljudfiler
4
1
2
1
Tryck på (OPEN).
Frontpanelen åker ner automatiskt.
2
Sätt i ett MG Memory Stick och tryck
tills ett klickande ljud hörs.
3
Tryck på (OPEN) igen.
Frontpanelen är stängd.
4
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja MEMORY STICK.
Uppspelningen startar automatiskt.
3
Observera!
Om det inte finns något MG Memory Stick i enheten
kan du inte välja MEMORY STICK som källa.
Tips!
NO CONTENTS visas när det inte finns några ljudfiler
som kan spelas upp.
Lokalisera en speciell punkt på ett spår
— Manuell sökning
Tryck på (FUNCTION) upprepade gånger för att
visa funktionsmenyn m och M.
Justera volymen
(F1) (m) : Söka bakåt
Vrid den vänstra ratten.
(F2) (M) : Söka framåt
Växla visningsalternativ
Tryck och håll (F1) eller (F2) intryckt.
Släpp när du har hittat önskad punkt.
Tryck på (DSPL).
Avbryta uppspelning
Tryck på (OFF).
Lokalisera ett specifikt spår
— Automatic Music Sensor (AMS)
Vrid den högra ratten.
Om ett MG Memory Stick redan finns
isatt
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger för att
välja MEMORY STICK. Uppspelningen startar
automatiskt.
L: Lokalisera ett tidigare
spår eller startpunkten för
aktuellt spår.
L
R: Lokalisera ett efterföljande spår
R
14
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Tips!
Olika menyalternativ visas beroende på vilken källa
som är vald. Mer information finns på se “Ändra
inställningarna för ljud och visning” på sidan 56.
Menyvisning
Du kan ändra funktionslägen eller diverse inställningar för enheten.
MENU
Höger ratt
Ändra inställningarna
Exempel: Ställa in Screen Saver på Auto
1
Tryck på (MENU).
anger att du är på den första
nivån i menyinställningarna
anger att det finns andra nivåer
under den aktuella nivån
2
Vrid den högra ratten för att välja
Display och tryck därefter på ratten.
anger att du är på den andra
nivån i menyinställningarna
anger att det finns andra nivåer över
och under den aktuella nivån
3
Vrid den högra ratten för att välja
Screen Saver och tryck därefter på
ratten.
anger att du är på den tredje
nivån i menyinställningarna
anger att det finns andra
nivåer över den aktuella nivån
4
Vrid den högra ratten för att välja Auto
och tryck därefter på ratten.
5
Tryck på (MENU).
Den normala displayen visas.
15
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Visa mappnamnlista eller källista
Listvisning
Radiostationens namn eller mapp/album/spårnamn visas beroende på vald källa. Du kan
helt enkelt välja en post på listan att spela eller
lyssna på.
SOURCE
Visa albumnamnlistan i steg 2 och tryck därefter
på (F1) ( ).
Varje gång du trycker på (F1) ändras listan
enligt följande:
Albumnamnlista t Mappnamnlista t Källista
Liststruktur
F1
: Lagringsmapp
: Spellistmapp
: Sorteringsmapp
MEX-1HD
001 Album
CD
Höger ratt
001 TRACK
002 TRACK
Välja posten.
HDD
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja (CD, HDD, MEMORY
STICK, FM, MW, LW eller AUX*).
001 Folder001
001 Album
* Om AUX inte visas när du väljer källa, ställer du
AUX Skip under Setup på Off (sida 62).
2
001 TRACK
Tryck på den högra ratten.
Namnlistan visas.
002 TRACK
002 Album
Varje gång du trycker på höger ratt ändras visningen enligt följande:
eller MEMORY STICK :
HDD ,
CD
Album (skiva*1 ) namnlista t Spårnamnlista
t Normal uppspelning t Album (skiva*1)
namnlista
002 Play List
003 Artist
004 Time Stamp
005 Title
006 Access Ranking
007 Less Access Ranking
RADIO :
Listan med stationsnamn visas*2.
008 History
009 Recycle Bin
*1 Endast tillgänglig när du väljer CD.
*2 Endast tillgänglig när en station är lagrad.
3
4
010 DATA
Vrid den högra ratten för att välja
önskad post.
Memory Stick
Tryck på den högra ratten.
Det valda alternativet spelas/tas emot.
MW
Tips!
Du kan använda funktioner såsom Move eller Erase
för den valda posten genom att trycka på (MENU).
FM
LW
AUX
Digital I/O
16
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
RADIO :
Funktionsmeny
Du kan enkelt ändra diverse inställningar eller
lägen med funktionsmenyn. Vissa specifika funktioner som används ofta tilldelas funktionsknapparna (F1) till (F3) enligt vald källa.
SOURCE
F2
F1
F1: AF
>SEEK
F2: TA
t SEEK. t
1
F3: PTY *
BAND
HDD
,
CD
eller MEMORY STICK :
F1: AF
m
REP
F2: TA t M t SHUF t
F3:
*2
AUX
:
F1: AF
F2: TA t
F3:
F3
FUNCTION
Växla funktionsmenyn
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja (CD, HDD, MEMORY
STICK, FM, MW, LW eller AUX*).
* Om AUX inte visas när du väljer källa, ställer du
AUX Skip under Setup på Off (sida 62).
2
Tryck på (FUNCTION) upprepade
gånger för att visa funktionsmenyn.
Funktionsmeny
3
Tryck på (F1) till (F3) för att justera
inställningarna för funktioner och
lägen.
Varje gång du trycker på (FUNCTION) ändras
funktionsmenyn på följande sätt;
*1 Endast tillgänglig när du väljer FM.
*2
: endast tillgänglig när du väljer HDD.
CDDB/CD TEXT: endast tillgänglig när du spelar en CD TEXT-skiva.
CDDB: endast tillgänglig när du spelar upp en
audio CD som har två uppsättningar CDDBinformation.
Följande poster visas beroende på
situationen
Under radiomottagning eller uppspelning
AF: ställer automatiskt in ett program på nytt.
TA: tar emot trafikmeddelanden.
PTY: välja stationer med hjälp av typ av program.
SEEK/SEEK : söker efter radiostationer
manuellt eller automatiskt.
BAND: växlar radioband till FM, MW eller LW.
m /M: söker efter en önskad punkt på spåret.
REP: växlar läget för upprepad uppspelning.
SHUF: växlar läget för blandad uppspelning.
: växlar mapp.
CDDB/CD TEXT: växlar visad titelinformation
(CD TEXT eller CDDB-information) under
CD TEXT-uppspelning (se “Om CDDB” på
sidan 21).
CDDB: växlar visad titelinformation under uppspelning av en audio-cd-skiva som har två uppsättningar CDDB-information.
: växlar SA-mönster (Spectrum analyser).
: växlar skärmsläckarmönstret.
: växlar visningen till On eller Off.
fortsätter på nästa sida t
17
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Under menyinställning
: återgå till föregående visning.
: återgå till normal visning.
CANCEL: avbryta posten eller det valda läget.
ENTER: bekräfta den valda posten.
ALL: välja alla poster eller avbryta alla valda
poster.
CREATE: skapa en ny mapp/album.
Kontrollera informationen om
det valda innehållet
Du kan bekräfta tillgängligt ledigt utrymme på
hårddisken eller restriktioner avseende Check-In/
Out, etc.
Om listvisningen
MENU
: återgå till föregående visning.
B: ta emot stationen eller börja uppspelningen.
: återgå till normal visning.
Under användning av funktionen Name In
: flytta markören åt vänster.
: flytta markören åt höger.
ENTER: lagra de inmatade tecknen.
CLEAR: radera ett inmatat tecken
CANCEL: radera alla inmatade tecken
Under REC-inställning
132K/105K: ändra inspelningsbithastighet.
HI-REC/ ´1-REC: välja inspelning i hög hastighet eller normal hastighet.
: återgå till normal visning.
ALL: bekräfta eller avbryta alla valda poster.
x: avbryta inspelningen.
CREATE: skapa en ny mapp/album.
Under ljudinställning
: återgå till föregående visning.
: återgå till normal visning.
INIT: återställa standardinställningarna.
TUNE: flytta till frekvensinställning.
LPF: flytta till visning av lågpassfilter.
HPF: flytta till visning av högpassfilter.
Höger ratt
1
Tryck på den högra ratten för att
visa önskad postlista som du vill
kontrollera.
2
Vrid den högra ratten för att välja post
och tryck därefter på (MENU).
3
Vrid den högra ratten för att välja
Information och tryck därefter på
ratten.
Informationen visas.
Posterna i listan nedan visas enligt vald källa:
– Återstående ledigt hårddisksutrymme
– Antalet mappar, album och spår
– Check-In/Out är tillgänglig/inte tillgänglig
– Move-In/Out är tillgänglig/inte tillgänglig
– Import är tillgänglig/inte tillgänglig
– Uppspelningstid
– Bithastighet för inspelning (- - - kbps/
Variabel bithastighet)
– Datum och tid då posten skapades
– Begränsning av antalet uppspelningar
– Begränsning av giltig uppspelningsperiod
Observera!
• Uppspelningstiden för ett spår som inte har spelats
upp kan visas som --.
• I vissa fall kan inte albumnamnet visas för ett spår
som inte har spelats upp.
• Det kan finnas en skillnad mellan den uppspelningstid som visas och den verkliga uppspelningstiden.
• När du visar en cd med en komplex MP3-struktur
visas endast innehållet (mappar och filer) i den
mapp som för tillfället är vald.
Om du vill visa innehållet i en annan mapp väljer du
den mappen.
18
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Om du vill ta bort skivan trycker du ner mittaxeln
och lyfter upp skivans kant.
CD/HDD/MG Memory
Stick
Spela ett spår
När du spelar en musik-cd, ett spår inspelat på
hårddisken (HDD) eller MG Memory Stick visas
textinformation (mappnamn, albumnamn, spårnamn, artistnamn etc).
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger för
att välja CD, HDD eller MEMORY STICK.
Uppspelningen startar automatiskt.
Observera!
När inget media, t ex en cd-skiva eller ett MG Memory
Stick finns i enheten eller om det inte finns någon ljudfil på hårddisken visas inte motsvarande indikeringar,
CD, HDD eller MEMORY STICK på displayen medan
man väljer.
SOURCE
F1
OPEN
CDZ
Observera!
• Vidrör inte linsen i skivfacket.
• Använd inte vanliga linsrengöringsmedel.
• Beroende på vilken inspelningsmetod som använts
för skivan kan det ibland ta en minut eller mer att
starta uppspelning av det första spåret.
• Beroende på skivans kvalitet kan det hända att uppspelningen inte fungerar (sida 66, 67).
• Cd-r och cd-rw måste avslutas.
• Om den högra ratten vrids medan det första (eller
sista) spåret på skivan spelas, fortsätter uppspelningen på det sista (eller första) spåret på cd-skivan.
• Om skivans sista spår har spelats fortsätter den att
spela upp från första spåret på skivan.
Om du vill mata ut MG Memory Stick för du in
det en aning så att du kan dra ut det.
OFF
F2 FUNCTION Höger ratt
För att
Gör följande
Avbryta
uppspelning
Tryck på (OFF).
Mata ut skivan
Tryck på
Hoppa över spår
– Automatic
Music Sensor
Vrid den högra ratten.
CD
.
Tryck på (FUNCTION) för
Snabbspolning
att visa funktionsmenyn,
framåt/bakåt
– Manuell sökning tryck därefter ner och håll
(F1) eller (F2) nertryckt
och släpp vid önskad punkt.
Öppna
frontpanelen
Tryck på (OPEN).
Observera!
• Det uppstår en fördröjning på några sekunder efter
att du har tryckt på Z (OPEN/CLOSE) innan skivfacket matas ut.
• Kontrollera att MG Memory Stick är vänt i rätt riktning när du sätter i det.
• Använd inte kraft för att ta bort MG Memory Stick.
• Check-Out kan inte göras för följande spår:
– Ett spår vars värde för antal tillåtna Check-Out är 0
(noll)
– Ett spår vars uppspelningsperiod har gått ut
fortsätter på nästa sida t
19
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Uppspelningsordning för MP3-filer
Uppspelningsordningen för mappar och filer är
följande.
Exempel:
Mapp (album)
Visningsalternativ
När mapp/album (skiva)/spår ändras, kommer
eventuella förinspelade titlar för den nya mappen/album (skiva)/spår visas automatiskt.
1
A
1
MP3-fil (spår)
2
2
B
C
Varje gång du trycker på (DSPL), växlar alternativen enligt följande.
3
3
När du spelar upp ett spår från
hårddisken
4
5
4
5
6
1 A Klocka/S.A. B Spårnamn/Artistnamn
C Spårnummer/Förfluten uppspelningstid
6
2 A Klocka/S.A. B Albumnamn/Artistnamn
C Spårnamn/Artistnamn
7
3 A Albumnamn/Artistnamn B Spårnamn/
Artistnamn C Spårnummer/Förfluten uppspelningstid
7
4 A Mappnamn B Albumnamn/Artistnamn
C Spårnamn/Artistnamn
8
5 A Mappnamn B Spårnamn/Artistnamn
C Spårnamn/Förfluten uppspelningstid
8
9
Träd 1
(rot)
Träd 2
Träd 3
Träd 4
Träd 5
Observera!
• En mapp utan MP3-fil hoppas över.
• Maximalt mappnummer: 255 (inklusive rotmapp och
tomma mappar).
• Maximalt antal MP3-filer och mappar som kan lagras på en skiva: 512.
Om ett fil-/mappnamn innehåller många tecken kan
detta nummer bli mindre än 512.
• Maximalt antal träd som kan spelas är 8 tecken.
• Om ATRAC3-filer och MP3-filer finns lagrade på MG
Memory Stick, spelas endast ATRAC3-filer upp
(MP3-filer spelas inte upp och visas inte).
• Lagra inte MP3-filer i HIFI-mappen eller CONTROLmappen i ett MG Memory Stick eftersom de då inte
kan spelas upp eller kännas igen.
20
Alternativ
6 A Klocka/S.A. B Mappnamn
C Spårnamn/Artistnamn
Observera!
• Namnen på musikfiler på ett MG Memory Stick visas
i ett format som följer ISO 9660 (sida 67).
• När en mapp, album eller skiva inte har något namn
visas nummer (såsom Track 001).
• Vissa tecken kan inte visas.
• För vissa CD TEXT-skivor med väldigt många
tecken, kan det hända att informationen inte rullar.
• Ett spårnamn visas när du spelar upp MP3-filer, ett
spår på hårddisken, MG Memory Stick eller när du
spelar upp en CD TEXT-skiva.
Tips!
Om du vill ange en viss uppspelningsordning, mata in
ordningsnumret före mapp- eller filnamn (exempelvis
01, 02), och spela därefter in på skivan. (Ordningen
varierar beroende på programvaran).
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Om CDDB
• När en audio CD spelas upp, läses CDDB (CD data
base) på enheten (medan läsning pågår visas,
"Accessing Gracenote CDDB") och titelinformationen (skiva namn/artistnamn/spårnamn) visas.
"Accessing Gracenote CDDB" visas endast när
cd-skivan först börjar spela.
• När en CD TEXT-skiva spelas upp har CD TEXT prioritet över CDDB information.
För att ändra CD TEXT till CDDB information trycker
du på (FUNCTION) upprepade gånger för att visa
CDDB och därefter trycker du på (F3) (CDDB).
• Gracenote CDDB data kan innehålla felaktigheter.
Om titelinformation är felaktig kan du redigera den
med denna enhet (sida 35) eller Mobile Library
Manager (sida 60).
Om MP3
• Om en MP3-fil har en ID3 tag har ID3 tag-informationen prioritet över annan information.
• När en MP3-fil spelas upp visas namnen på skivvolym och mapp istället för mappnamn och artistnamn.
• ID3 tag gäller endast för version 1 och version 2
(endast text). Om det finns ID3 tag-information i
både ver. 1 och 2 visas ver.2-informationen.
• I följande fall kan indikeringen av uppspelningstid bli
felaktig.
– När en MP3-fil med VBR (variable bit rate) spelas
– under snabbspolning framåt/bakåt
Spela upp spåren på en
cd-skiva automatiskt
När du stänger skivfacket efter att ha satt i en cdskiva börjar enheten automatiskt spela upp efter
det första spåret på cd-skivan.
MENU
F3
Höger ratt
1
2
Tryck på (MENU).
3
Vrid den högra ratten för att välja CD
Auto Play och tryck därefter på ratten.
4
Vrid den högra ratten för att välja On
och tryck därefter på ratten.
5
Tryck på (F3) (
).
Den normala displayen visas.
Vrid den högra ratten för att välja
Setup och tryck därefter på ratten.
Avbryta Auto Play
Välj Off i steg 4.
21
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Repetera uppspelning av spår
— Upprepad uppspelning (Repeat)
Denna enhet kan upprepa ett spår, ett album eller
en mapp när posten som spelas når slutet. Följande alternativ för upprepad uppspelning finns
tillgängliga:
• Track Repeat — upprepar ett spår.
• Album Repeat*1 — upprepar ett album.
• Folder Repeat*2 — upprepar en mapp.
F1
1
2
Spela upp spår i slumpmässig
ordning
— Blandad uppspelning (Shuffle)
Spår på ett album, en mapp (eller en skiva) spelas
upp i slumpmässig ordning. Följande alternativ
för blandad uppspelning finns tillgängliga:
• Album Shuffle*1 — spelar upp spåren på det
aktuella albumet i slumpmässig ordning.
• Folder Shuffle*2 — spelar upp spåren i den
aktuella mappen i slumpmässig ordning.
• Shuffle All — spelar alla spår i alla mappar i
slumpmässig ordning.
FUNCTION
Under uppspelning trycker du på
(FUNCTION) upprepade gånger för att
visa funktionsmenyn REP.
Tryck på (F1) (REP) upprepade gånger
för att välja önskat läge för Repeat
Play.
Repeat Play startar.
Varje gång du trycker på (F1) ändras Repeatläget enligt nedan:
Track Repeat t Album Repeat*1 t
Folder Repeat*2 t Repeat Off
*1 Endast tillgänglig när du väljer HDD.
*2 Tillgänglig endast när du väljer HDD eller när du
spelar upp en MP3-fil.
Återgå till normalt uppspelningsläge
Välj Repeat Off i steg 2.
Tips!
• Du kan även välja Repeat-läge genom att trycka på
(MENU) under uppspelning och därefter välja
Repeat-läge under Play Mode som Off, Track, Album
eller Folder (sida 58).
• Ordningen för Repeat-lägena ändras beroende på
vald källa.
F2
FUNCTION
1
Under uppspelning trycker du på
(FUNCTION) upprepade gånger för att
visa funktionsmenyn SHUF.
2
Tryck på (F2) (SHUF) upprepade
gånger för att välja önskat läge för
Shuffle Play.
Slumpmässig uppspelning startar.
Varje gång du trycker på (F2) ändras
Shuffle-läget enligt nedan:
Album Shuffle*1 t Folder Shuffle*2 t
Shuffle All t Shuffle Off
*1 Endast tillgänglig när du väljer HDD.
*2 Tillgänglig endast när du väljer HDD eller när du
spelar upp en MP3-fil.
Återgå till normalt uppspelningsläge
Välj Shuffle Off i steg 2.
Observera!
"SHUF-ALL" blandar inte spår mellan cd-enheter,
MG Memory Stick och HDD.
Tips!
• Du kan även välja Shuffle-läge genom att trycka på
(MENU) under uppspelning och därefter välja
Shuffle-läge under Play Mode som Off, Album, Folder eller ALL (sida 58).
• Ordningen för Shuffle-lägena ändras beroende på
vald källa.
22
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Lokalisera mapp/album/spår
med hjälp av namn
— List-up
Söka ett spår du vill lyssna på
Du kan hitta ett önskat spår genom att söka efter
det via poster som titel, artist, namn, etc.
Du kan välja och spela upp önskade musikfiler
från listan över mappar/album/spår.
SOURCE
F1
Höger ratt
F1
1
Höger ratt
Under uppspelning trycker du på den
högra ratten.
Albumnamnlistan visas.
1
2
3
Varje gång du trycker på höger ratt ändras visningen enligt följande:
Album (skiv*) namnlista t Spårnamnlista
t Normal uppspelning t Album (skiva*)
namnlista
Tryck på (SOURCE) för att välja HDD.
Tryck på den högra ratten och tryck
därefter på (F1) ( ) för att visa
mappnamnlistan.
Vrid den högra ratten för att välja
önskad sorteringsmapp och tryck
därefter på ratten.
Sorteringstyp Förklaring
Folder 001
spelar upp inspelade album/
spår i följd.
Play List
spelar endast upp album/spår
som är registrerade på en
Play List. För mer information om hur du registrerar ett
spår, se “Samla favoritspår”
på sidan 24.
Artist
skapar album för varje artist
och sorterar spåren enligt
artist.
Tidsstämpel
sorterar spåren enligt inspelningstid. Läget Normal omarrangerar spår i ordning enligt
inspelad tid. Läget Reverse
omarrangerar spår i omvänd
ordning.
Title
sorterar spåren enligt deras
titlar. ABC omarrangerar spår
i alfabetisk ordning. Reverse
omarrangerar spår i omvänd
ordning.
Rankning
enligt uppspelningsfrekvens
sorterar 50 eller 10 av de
oftast spelade spåren. Top50
eller Top10 rankar spåren i
ordning. Top50 (Count down)
eller Top10 (Count down)
rankar spåren i omvänd ordning.
* Endast tillgänglig när du väljer CD.
2
Vrid den högra ratten för att välja
önskad post och tryck därefter på
ratten.
Uppspelningen startar.
Välja en mapp
Visa albumnamnlistan i steg 1 och tryck därefter
på (F1) ( ).
Observera!
I fallet med CD TEXT-skivor kan vissa bokstäver inte
visas.
Tips!
• När den valda posten är tillgänglig visas funktionsmenyn ( B).
• B visas till vänster om den titel som spelas.
• Om du trycker på (F2) i steg 1 startar uppspelningen från Album 001/Track 001.
Ex.) När Folder 003 väljs
Enheten börjar spela upp från det första spåret
(Track 001) i det första albumet (Album 001) i
Folder 003.
fortsätter på nästa sida t
23
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Sorteringstyp Förklaring
Rankning
enligt lägsta
uppspelningsfrekvens
Historik
4
5
sorterar 50 eller 10 av de
minst spelade spåren.
Bottom50 eller Bottom10
rankar spåren i ordning.
Bottom50 (Count Down)
eller Bottom10 (Count
Down) rankar spåren i
omvänd ordning.
Samla favoritspår
— Play List
Genom att samla dina favoritspår i Play Listmappen kan du spela upp dem genom att bara
välja Play List.
SOURCE
F1
MENU
Normal omarrangerar spår i
ordning enligt senast spelade
spår. Reverse omarrangerar
spår i omvänd ordning enligt
senast spelade spår.
Höger
Vrid den högra ratten för att välja
önskad sökpost och tryck därefter på
ratten.
Registrera ett spår i Play List
Vrid den högra ratten för att välja
önskat spår och tryck därefter på
ratten.
Den normala displayen visas.
1
2
3
Tryck på (SOURCE) för att välja HDD.
4
Vrid den högra ratten för att välja
Entry och tryck därefter på ratten.
Tips!
Enheten spelar i sekvens upp spår i albumet som det
valda spåret är inkluderat i.
Tryck på (MENU).
Vrid den högra ratten för att välja Play
List och tryck därefter på ratten.
Spårnamnlistan visas.
24
5
Vrid den högra ratten för att välja det
spår du vill registrera och tryck
därefter på ratten.
Det valda spåret markeras med .
Om du vill avbryta den valda posten trycker
du på den högra knappen igen.
6
Upprepa steg 5 tills du valt alla spår
som du vill registrera.
7
Tryck på (F1) (ENTER).
Välj Play List-mapp/album som du vill registrera dina favoritspår i.
8
Vrid den högra ratten för att välja
önskad Play List-mapp och tryck
därefter på ratten.
9
Vrid den högra ratten för att välja
önskad Play List-album och tryck
därefter på ratten.
Den normala displayen visas.
Tips!
• Som standardinställning är alla spår valda i spårnamnlistan. För att välja specifika spår trycker du på
(F2) (ALL) för att först avbryta urvalet.
• Du kan registrera maximalt 400 spår i ett album (Play List).
• För att skapa en ny Play List-mapp trycker du på (F2)
(CREATE) och tilldelar därefter ett namn i steg 8.
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Radera den lagrade stationen
Radio
Enheten kan lagra upp till 20 FM-, 10 MW- och
10 LW-stationer.
Viktigt!
För att byta station medan man kör bör man
använda BTM-funktionen (Best Tuning
Memory) för att undvika att trafikfarliga
situationer uppstår.
1 Under radiomottagning trycker du
på den högra ratten.
Listan över förinställda stationer visas.
2 Vrid den högra ratten för att välja
station som du vill radera och tryck
därefter på (MENU).
3 Vrid den högra ratten för att välja
Erase och tryck därefter på ratten.
4 Vrid den högra ratten för att välja
OK och tryck därefter på ratten.
Den valda stationen raderas.
5 Tryck på (F3) (
).
Normal mottagning visas.
Automatisk lagring av
stationer
Avbryta raderingen
— Best Tuning Memory (BTM)
Välj Cancel i steg 4.
Enheten väljer stationer med de starkaste signalerna inom det valda bandet och lagrar dem i
frekvensordning under MW/LW-mottagning
eller när AF står på AF Off under FM-mottagning. Enheten lagrar RDS-stationer i PI-kodens
ordning när AF står på AF On under FM-mottagning (se RDS på sida 28).
MENU
F3
Höger
1
Under radiomottagning trycker du på
(MENU).
2
Vrid den högra ratten för att välja
Preset Edit och tryck därefter på
ratten.
3
Vrid den högra ratten för att välja
B.T.M. och tryck därefter på ratten.
B.T.M. startar.
När stationen är lagrad visas normal mottagningsvisning.
Observera!
• Om endast några få stationer kan tas emot på grund
av svaga signaler kommer vissa lagrade nummer att
behålla tidigare inställningar.
• När en siffra visas i teckenfönstret börjar enheten
lagra stationer med början från den station som
visas.
• När MW/LW-mottagning har avbrutits visas inte
MW/LW medan du väljer källa. För att aktivera
MW/LW-mottagning ställer du MW/LW Skip på Off
(sida 57).
25
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Spela förinställda stationer
MENU Höger ratt
SOURCE
Om FM stereo-mottagningen är dålig
(Mono-läge)
1
Under FM-mottagning trycker du på
(MENU).
2
Vrid den högra ratten för att välja
Receive Mode och tryck därefter på
ratten.
3
Vrid den högra ratten för att välja
Mono och tryck därefter på ratten.
4
Vrid den högra ratten för att välja On
och tryck därefter på ratten.
5
Tryck på (F3) (
).
Normal mottagning visas.
Ljudet förbättras men blir mono.
F3
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja FM, MW eller LW.
2
Vrid den högra ratten för att välja
önskad station.
Skärmbildens olika delar
Avbryta monoläge
Välj Off i steg 4.
Tips!
Om FM-sändningar är svåra att höra, ställ in DSO på
Off (se “Ställa in Dynamic Soundstage Organizer” på
sidan 51).
Radioband
Frekvens*
Förinställda
stationsnummer
* När RDS tas emot och stationsnamn inte visas,
visas * till vänster om frekvensen.
Om förinställd frekvensinställning inte
fungerar (Local-läge)
Funktionen för automatisk frekvensinställning
kan stoppa ofta om det finns många radiostationer i området. Om detta inträffar kan du minska
radiotunerns känslighet så att endast relativt
starka signaler ställs in.
1
Under radiomottagning trycker du på
(MENU).
2
Vrid den högra ratten för att välja
Receive Mode och tryck därefter på
ratten.
3
Vrid den högra ratten för att välja
LOCAL och tryck därefter på ratten.
4
Vrid den högra ratten för att välja On
och tryck därefter på ratten.
5
Tryck på (F3) (
).
Normal mottagning visas.
För att avbryta Local-läge
Välj Off i steg 4.
26
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Lagra endast valda stationer
— Manuellt förinställt minne
Du kan manuellt förinställa önskade stationer
genom att ange frekvensen.
Enheten kan lagra upp till 20 FM-, 10 MW- och
10 LW-stationer.
SOURCE
F2
F1
Lokalisera en station med
hjälp av namn
— List-up
MENU
Höger ratt
1
Under radiomottagning trycker du på
den högra ratten.
Frekvenser eller namn som tilldelats stationerna visas.
2
Vrid den högra ratten för att välja
önskad station och tryck därefter på
ratten.
Normal mottagning visas.
FUNCTION Höger ratt
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja FM, MW eller LW.
2
Tryck på (FUNCTION) upprepade
gånger för att visa funktionsmenyn
SEEK och SEEK .
3
Tryck på (F1) ( SEEK) eller (F2)
(SEEK ) för att ställa in den station
du vill lagra.
4
Tryck på (MENU).
Menyn visas.
5
Vrid den högra ratten för att välja
Preset Edit och tryck därefter på
ratten.
6
Vrid den högra ratten för att välja
Manual och tryck därefter på ratten.
7
Vrid den högra ratten för att välja det
minnesnummer du vill lagra och tryck
därefter på ratten.
När stationen är lagrad visas normal mottagningsvisning.
Tips!
B visas till vänster om den frekvens som tas emot.
Observera!
Om du försöker lagra en annan station på samma
nummer flyttas den tidigare lagrade stationen till nästa
nummer.
27
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
RDS
Översikt av RDS
FM-stationer som använder RDS (Radio Data
System) sänder ohörbar digital information med
de vanliga radiosignalerna. Exempelvis kan
något av följande visas vid mottagning av en station med RDS-funktion.
Automatisk omjustering av
frekvens för bästa mottagning
— AF-funktion
AF-funktionen (alternativa frekvenser) gör att
radion alltid tar in regionens starkaste signal för
den station du lyssnar på.
Frekvenserna ändras automatiskt.
96,0 MHz
98,5 MHz
Stationsnamn*
Station
Radio- Förinställda
Frekvens*
band
stationsnummer
102,5 MHz
* Stationsnamn och frekvens visas inte samtidigt.
F1
SOURCE
MENU
RDS-tjänster
RDS-data har andra fördelar, som exempelvis:
• Automatisk omjustering av programfrekvens, denna funktion är användbar när man kör
långa sträckor. — AF t sida 28
• Ta emot trafikmeddelanden , även när du
lyssnar på andra program/källor.
— TA t sida 30
• Välja stationer med typ av program som de
sänder. — PTY t sida 32
• Automatisk inställning av tider. — CT t
sida 33
Observera!
• I vissa länder eller regioner fungerar inte samtliga
RDS-funktioner.
• RDS fungerar eventuellt inte ordentligt om signalstyrkan är för svag eller om den valda stationen inte
sänder RDS-data.
F2
F3
FUNCTION Höger ratt
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja FM.
2
Tryck på (FUNCTION) upprepade
gånger för att visa funktionsmenyn AF.
3
Tryck på (F1) (AF) för att välja AF On.
Enheten börjar söka efter en alternativ frekvens med starkare signal i samma nätverk.
Om No AF visas har den för tillfället inställda
stationen ingen alternativ frekvens.
Observera!
Om det inte finns en alternativ frekvens i området eller
om du inte behöver söka efter en, stäng av AF-funktionen genom att välja AF Off.
Tips!
• Du kan även välja AF genom att trycka på (MENU)
under radiomottagning och därefter välja AF under
RDS (sida 58).
• Standardinställningen är AF On.
•
A F visas (B visas till vänster om AF) när AF är
inställd på AF On.
28
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Gäller stationer utan alternativa
frekvenser
Tryck på (F1) ( SEEK) eller (F2)
(SEEK ) medan stationsnamnet
inverteras (inom 8 sekunder).
Enheten börjar söka efter en annan frekvens
med samma PI-data (Program Identification)
(PI Seek visas).
Om enheten inte hittar samma PI återgår den
till tidigare vald frekvens.
Local Link-funktion
(endast Storbritannien)
Denna funktion gör det möjligt att välja andra
lokala stationer i området även om dessa inte
finns lagrade på sifferknapparna.
1
Under radiomottagning trycker du på
den högra ratten.
Frekvenser eller namn som tilldelats stationerna visas.
2
Vrid den högra ratten för att välja en
lokal station som finns lagrad på den
och tryck därefter på ratten.
3
Upprepa detta inom 5 sekunder tills
den önskade lokala stationen tas
emot.
Fortsätta spela upp ett
regionalprogram
När AF-funktionen är på: standardinställningen
begränsar enhetens mottagning till en speciell
region, så du inte växlas till en annan regional
station med en starkare frekvens.
Om du lämnar mottagningsområdet för
regionalprogrammet eller vill utnyttja hela
AF-funktionen.
1
2
Tryck på (MENU).
3
Vrid den högra ratten för att välja
Regional och tryck därefter på ratten.
4
5
Vrid den högra ratten för att välja Off.
Vrid den högra ratten för att välja RDS
och tryck därefter på ratten.
Tryck på (F3) (
).
Normal mottagning visas.
Observera!
• Funktionen finns inte i Storbritannien och vissa
andra länder.
• Set AF On visas och du kan inte välja Regional i
steg 3 när AF är inställd på Off. Ställ in AF på On.
29
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Ta emot trafikmeddelanden
Förinställa volymen på
trafikmeddelanden
— TA/TP
Du kan förinställa volymen på trafikmeddelanden så att du inte missar dem.
Genom att aktivera TA (trafikmeddelande) och
TP (trafikprogram) kan du automatiskt ställa in
FM-stationen som sänder trafikmeddelanden.
Dessa inställningar fungerar oavsett vilket FMprogram eller källa som spelas (CD, HDD,
MEMORY STICK, AUX); enheten återgår till
originalkällan när meddelandet är klart.
1
Vrid den vänstra ratten till önskad
volymnivå.
2
Tryck på (F2) (TA) under 2 sekunder.
TA visas och inställningen lagras.
Tips!
Om du vill förinställa volymen för trafikmeddelanden
på något annat sätt trycker du på (F1) (TA VOL) under
ett trafikmeddelande.
Mottagning av brådskande
trafikmeddelanden
Vänstra ratt
F2
FUNCTION
1
Tryck på (FUNCTION) upprepade
gånger för att visa funktionsmenyn TA.
2
Tryck på (F2) (AF) för att välja TA On.
Enheten börjar söka efter stationer med trafikinformation.
TP visar mottagning av sådana stationer och
TA visas under själva trafikrapporten. Enheten fortsätter att söka efter stationer som har
TP om No TP visas.
Om AF eller TA är aktiv, växlar enheten till brådskande trafikmeddelanden om sådana sänds
medan man lyssnar på FM-stationen eller CD,
HDD, MEMORY STICK eller AUX.
Du avbryter alla trafikmeddelanden genom att
välja TA Off i steg 3.
För att
Tryck på
Avbryta aktuellt
meddelande
(F3) (CANCEL)
Observera!
Denna funktion är endast tillgänglig under normal uppspelning eller mottagning. Denna funktion är inte tillgänglig medan enheten visar menyn, källistan,
ljudlistan etc.
Tips!
• Du kan även avbryta aktuellt meddelande genom att
trycka på (SOURCE).
• Du kan även välja TA genom att trycka på (MENU)
under radiomottagning och därefter välja TA under
RDS (sida 58).
•
TA visas (B visas till vänster om TA) när TA är
inställd på TA On.
30
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Ange olika inställningar för respektive
förinställd station
Förinställning av RDSstationer med AF- och
TA-inställning
När du förinställer RDS-stationer lagrar enheten
varje stations AF-/TA-inställning (aktiverad/
inaktiverad) samt dess frekvens. Du kan välja en
annan inställning (för AF, TA eller båda) för individuellt förinställda stationer eller samma inställning för alla förinställda stationer. Om du
förinställer stationer med AF On, lagrar enheten
automatiskt stationerna med de starkaste radiosignalerna.
Ange samma inställningar för alla
förinställda stationer
SOURCE
F1
MENU
1
Välj ett FM-band och ställ in önskad
station (sida 27).
2
Tryck på (F1) (AF) och/eller (F2) (TA)
för att välja AF On och/eller TA On.
3
4
Tryck på (MENU).
5
Vrid den högra ratten för att välja
Manual och tryck därefter på ratten.
6
Vrid den högra ratten för att välja det
minnesnummer du vill lagra och tryck
därefter på ratten.
När stationen är lagrad visas normal mottagningsvisning.
Vrid den högra ratten för att välja
Preset Edit och tryck därefter på
ratten.
Upprepa från steg 1 för att förinställa andra stationer.
F2
Höger
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja FM.
2
Tryck på (F1) (AF) och/eller (F2) (TA)
för att välja AF On och/eller TA On.
Observera att välja AF Off eller TA Off lagrar
inte endast RDS-stationer utan även ickeRDS-stationer.
3
4
Tryck på (MENU).
5
Vrid den högra ratten för att välja
Preset Edit och tryck därefter på
ratten.
Vrid den högra ratten för att välja
B.T.M. och tryck därefter på ratten.
B.T.M. startar.
När stationen är lagrad visas normal mottagningsvisning.
31
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Ställa in stationer med hjälp
av programtyp
— PTY
Du kan ställa in en station genom att välja vilken
programtyp du vill lyssna på.
Typ av program
Bildskärm
Nyheter
News
Aktuella frågor
Current Affairs
Allmän information
Information
Sport
Sport
Utbildning
Education
Drama
Drama
Kultur
Cultures
Vetenskap
Science
Diverse
Varied Speech
Populärmusik
Pop Music
Rockmusik
Rock Music
Lättlyssnat
Easy Listening
Lättare klassiskt
Light Classics M
Klassiskt
Serious Classics
Övrig musik
Other Music
Vädret
Weather & Metr
Ekonomi
Finance
Barnprogram
Children’s Progs
Sociala frågor
Social Affairs
Andligt
Religion
Telefonväkteri
Phone In
Resor
Travel & Touring
Fritid
Leisure & Hobby
Jazzmusik
Jazz Music
Countrymusik
Country Music
Inhemsk musik
National Music
Gamla godingar
Oldies Music
Folkmusik
Folk Music
Dokumentärer
Documentary
F3
FUNCTION Höger ratt
1
Under FM-mottagning trycker du på
(FUNCTION) upprepade gånger för att
visa funktionsmenyn PTY.
2
Tryck på (F3) (PTY).
Namnet för den aktuella programtypen visas
om stationen sänder PTY-data*1.
3
Vrid den högra ratten för att välja
önskad programtyp.
Programtyper visas i samma ordning som de
anges i tabellen*2.
4
Tryck på den högra ratten.
Enheten börjar söka efter en station som sänder vald programtyp.
No Data visas om programtyp inte anges i
RDS-data.
*1 B visas till vänster om programtypen.
*2 Du kan inte välja None.
Observera!
Den här funktionen kan inte användas i länder där
PTY-data (Programme Type selection) inte finns tillgängliga.
32
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Ställa klockan automatiskt
— CT
CT-data (Clock Time) från RDS-överföringen
ställer automatiskt in klockan.
MENU
F3
Höger ratt
1
Under FM-mottagning trycker du på
(MENU).
2
Vrid den högra ratten för att välja RDS
och tryck därefter på ratten.
3
Vrid den högra ratten för att välja CT
och tryck därefter på ratten.
4
5
Vrid den högra ratten för att välja On.
Inspelning och redigering
HDD
Översikt av HDD-systemet
Inspelade spår på HDD ordnas i mappar på följande sätt:
– När ingen mapp har valts före inspelning skapas ett nytt tomt album inuti mappen
Folder 001 och inspelade spår lagras där automatiskt.
(Se CD A och CD B i diagrammet.)
– När en viss mapp har valts före inspelning skapas ett nytt tomt album inuti den valda mappen
och inspelade spår lagras där automatiskt.
(Se CD C i diagrammet.)
Exempel:
CD A och CDB : Ingen mapp är vald.
CDC : Folder 002 är vald.
REC
Tryck på (F3) (
).
Normal mottagning visas.
001
För att avbryta CT-funktionen, väljer du OFF i
steg 4.
Observera!
• CT-funktionen fungerar ibland inte, trots att en RDSstation mottas.
• Det kan finnas en tidsdifferens mellan den tid som
anges med CT-funktionen och verklig tid.
002
Mapp
001
(CDA)
001
002
(CDB)
002
001
(CDC)
001
Album
Spår
Observera!
• Inspelad musik är begränsad till privat användning.
Användning utöver detta kräver tillstånd från copyrightinnehavaren.
• Sony är inte ansvarig om musikfiler inte lagras på
denna enhet, på grund av misslyckad inspelning från
cd eller vid nerladdning av musik.
• Sony är inte ansvarig för filer som skadas eller raderas från hårddisken.
33
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Spela in ett album/spår på
hårddisken
7
Tryck på
REC
.
Framstegsindikator
Återstående tid
— Spårinspelning
Du kan välja och spela in en post från en cd-skiva
på hårddisken.
SOURCE
F1
Höger ratt
Spårnamn som
spelas in
Spårnummer/
Förfluten speltid
Inspelning startar. Cd-uppspelning startar
automatiskt när alla spår har spelats in.
F2
1
2
F3
REC
Tryck på (SOURCE) för att välja CD.
REC .
Tryck på
Inspelningsinställningarna visas.
Lagringsmapp
Lagringsalbum
Källinformation för inspelning
(Valt spårnummer/Totalt antal
spårnummer, Total spårtid)
För att ändra inspelningshastighet trycker du
på (F1).
För att ändra inspelningshastighet trycker du
på (F2).
3
Vrid den högra ratten för att välja
källinformation och tryck därefter på
ratten.
4
Vrid den högra ratten för att välja det
spår du vill spela in och tryck därefter
på ratten.
Den valda posten markeras med .
Om du vill avbryta den valda posten trycker
du på den högra knappen igen.
5
Upprepa steg 4 tills du är klar med att
välja alla önskade spår.
6
Tryck på (F3) (
).
Inspelningsinställningarna visas igen.
Observera!
• Om du avbryter inspelningen mitt i ett spår spelas
det aktuella spåret inte in. Föregående spår
kvarstår.
• Indikationen av inspelningstid på inspelningsdisplayen är ungefärlig.
• Du kan spela in upp till 200 skivor i en mapp och upp
till 2000 album på hårddisken.
• I standardinställningen står REC Continue på On
(sida 57).
• När en ljud-cd-skiva spelas upp, läses CDDB (CD
data base) på enheten (medan läsning pågår visas
Accessing Gracenote CDDB) och titelinformationen
(skivnamn/artistnamn/spårnamn) visas.
Om No Match visas efter att enheten läst från CDDB
(CD data base) innebär detta att databasen inte
innehåller matchande data för skivan. Om du behöver titelinformation måste du uppdatera CDDB (CD
data base) se “Redigera biblioteket” på sidan 60.
• När du spelar in en CD TEXT-skiva spelas visad
titelinformation (skivnamn/artistnamn/spårnamn) in
på hårddisken. Du kan ändra visad titelinformation
(se “Om CDDB” på sidan 21).
Tips!
• Som standardinställning är alla spår valda i spårnamnlistan. För att välja specifika spår trycker du på
(F2) (ALL) för att först avbryta urvalet.
• Du kan spela in upp till 6000 spår på hårddisken.
• Varje gång du trycker på (SOURCE) under inspelning ändras källan i sekvensen FM t MW t LW
t AUX* t CD t FM. Om du väljer CD spelas
spåret som spelas in.
* Om AUX inte visas när du väljer källa, ställer du AUX
Skip under Setup på Off (sida 61).
Avbryta inspelning
Tryck på (F1) (x) i steg 7.
Ändra överföringshastighet för
inspelning
Tryck på (F1) för att välja överföringshastighet
för inspelningen i steg 2.
post
Förklaring
105K
Standard bithastighet för
inspelning.
Ger bättre ljudkvalitet. Men
audio-filerna ökar i storlek.
132K*
34
* Standardinställningen.
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Ändra inspelningshastighet
Tryck på (F2) för att välja inspelningshastighet i
steg 2.
post
Förklaring
´1-REC
Spelar in spåret och återskapar
spårljud samtidigt.
(Inspelning med normal
hastighet)
Spelar in spåret upp till 8 gånger
snabbare än vid inspelning i normal hastighet.
(Inspelning med hög hastighet)
HI-REC*
Namnge mapp/album/spår
— Name In
Genom att ge albumtitlar, spårtitlar eller artistnamn till posterna som du spelar in på enheten blir
det lättare att hitta låtarna i ditt musikbibliotek.
SOURCE
DSPL
MENU
* Standardinställningen.
Höger ratt
Den
Ändra mapp/album för att lagra spåren
1 Vrid den högra ratten för att välja
lagringsmapp eller lagringsalbum
och tryck därefter på ratten i steg 2.
För att skapa en ny mapp trycker du på
(F2) (CREATE).
2 Vrid den högra ratten för att välja
önskad mapp eller album och tryck
därefter på ratten.
För att skapa ett nytt album trycker du på
(F2) (CREATE).
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja HDD.
2
3
Tryck på (MENU).
4
Vrid den högra ratten för att välja
önskad post och tryck därefter på
ratten.
Vrid den högra ratten för att välja
Name In och tryck därefter på ratten.
post
Förklaring
Spår
Tilldela ett namn till ett spår
Spår Artist Tilldela ett artistnamn till ett
spår
Album
Tilldela ett namn till ett album
Album
Artist
Tilldela ett artistnamn till ett
album
Mapp
Tilldela ett namn till en mapp
fortsätter på nästa sida t
35
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
5
Mata in tecken.
1 Vrid den högra ratten för att välja
önskat teckensnitt och tryck
därefter på ratten.
När du vrider på den högra ratten växlar
posterna enligt följande:
post
Förklaring
ABC
Alfabetet (stora bokstäver)
abc
Alfabetet (små bokstäver)
1234
Siffror
!?#
Symbol
(OK)
lagra de inmatade tecknen
(<)
flytta markören åt vänster
(,)
flytta markören åt höger
(CLR)
radera ett tecken
(NG)
avbryta namnredigering
(
återgå till teckenmenyn
)
Observera!
• Du kan inte använda Name-In-funktionen för importerade album, Moved-In eller importerade spår.
• Om ett album inkluderar Moved-In eller importerade
spår, går det inte att ändra artistnamnet för alla spår
i albumet samtidigt.
• Du kan inte använda Name-In-funktionen för en låst
mapp.
Tips!
Funktionsmenyn är även tillgänglig för att välja poster
som motsvarar "OK," " <," " ,," CLR och NG i steg
5 och 6. För mer information, se “Funktionsmeny” på
sidan 17.
2 Vrid den högra ratten för att välja
önskat tecken och tryck därefter på
ratten.
De föreslagna inmatningarna visas.
För att ändra teckensnitt vrider du den
högra ratten för att välja
och trycker
därefter på ratten.
Varje gång du trycker på (DSPL) växlas
teckensnittet för de visade bokstäverna
enligt följande:
Endast stora bokstäver t första bokstaven stor t endast små bokstäver
3 Vrid den vänstra ratten för att välja
det föreslagna alternativ du önskar
och tryck därefter på ratten.
Om det inte finns något föreslaget alternativ följer du stegen 1 och 2 för att
avsluta inmatningen av namnet.
För att flytta markören vrider du den högra
ratten för att välja < eller , och därefter
trycker du på ratten.
För att radera inmatade tecken vrider du
den högra ratten för att välja CLR och
trycker därefter på ratten.
6
Vrid den högra ratten för att välja OK
och tryck därefter på ratten.
Den normala displayen visas.
Avbryta namngivning
Vrid den högra ratten för att välja NG i steg 6
och tryck därefter på ratten.
36
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
2 Vrid den högra ratten för att välja
önskat tecken och tryck därefter på
ratten.
De föreslagna inmatningarna visas.
För att ändra teckensnitt vrider du den
högra ratten för att välja
och trycker
därefter på ratten.
Varje gång du trycker på (DSPL) växlas
teckensnittet för de visade bokstäverna
enligt följande:
Endast stora bokstäver t första bokstaven stor t endast små bokstäver
Skapa mapp/album
Du kan skapa ett lättillgängligt musikbibliotek
genom att lägga till en ny mapp/album på hårddisken.
SOURCE
DSPL
MENU
3 Vrid den vänstra ratten för att välja
det föreslagna alternativ du önskar
och tryck därefter på ratten.
Om det inte finns något föreslaget alternativ följer du stegen 1 och 2 för att
avsluta inmatningen av namnet.
För att flytta markören vrider du den högra
ratten för att välja < eller , och därefter
trycker du på ratten.
För att radera inmatade tecken vrider du
den högra ratten för att välja CLR och
trycker därefter på ratten.
Höger ratt
Vänster ratt
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja HDD.
2
Tryck på (MENU).
Menyn visas.
3
Vrid den högra ratten för att välja Contents Edit och tryck därefter på ratten.
4
Vrid den högra ratten för att välja
Create (skapa mapp) eller
Create
(skapa mapp) och tryck därefter på
den högra ratten.
Name edit visas.
6
Vrid den högra ratten för att välja OK
och tryck därefter på ratten.
Den normala displayen visas.
Avbryta skapande
Tryck på (MENU).
5
Mata in tecken.
1 Vrid den högra ratten för att välja
önskat teckensnitt och tryck
därefter på ratten.
När du vrider på den högra ratten växlar
posterna enligt följande:
post
Förklaring
ABC
Alfabetet (stora bokstäver)
abc
Alfabetet (små bokstäver)
1234
Siffervärde
!?#
Symbol
(OK)
lagra de inmatade tecknen
(<)
flytta markören åt vänster
(,)
flytta markören åt höger
(CLR)
radera ett tecken
(NG)
avbryta namnredigering
(
återgå till teckenmenyn
)
Observera!
• Du kan skapa upp till 99 mappar (inklusive Play
List-mappar) på hårddisken.
• En mapp kan lagra upp till 200 album.
• Ett album kan lagra upp till 400 spår.
Tips!
Funktionsmenyn är även tillgänglig för att välja poster
som motsvarar "OK," " < ," " ,," CLR och NG i
steg 5 och 6. För mer information, se “Funktionsmeny”
på sidan 17.
37
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Flytta inspelade mappar/
album/spår
5
— Funktionen Move
2 Vrid den högra ratten för att välja
position att infoga.
Du kan använda denna funktion till att ändra
spårordningen. När du flyttar spår omnumreras
de automatiskt.
Exempel: Flytta spår C till position 2.
Spårnummer
1
2
3
SOURCE
2
3
Tryck på (F3) (
).
Den normala displayen visas.
Tryck på (MENU).
Flytta spår C till den
andra positionen.
1
3 Tryck på (F2) (ENTER).
6
Avbryta flyttning
4
Före
flyttning
Efter
flyttning
Välj position att infoga.
1 Tryck på höger ratt för att visa
önskad lista (Mapp/album/spår).
Gå tillbaka ett steg till föregående nivå och
tryck på (F1) (
).
4
F1
MENU
F2
F3 Höger ratt
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja HDD.
2
Tryck på höger ratt upprepade gånger
för att visa önskad namnlista.
Varje gång du trycker på höger ratt ändras visningen enligt följande:
Albumnamnlista t Spårnamnlista t
Normal uppspelning t Albumnamnlista
3
Vrid den högra ratten för att välja post
som du vill flytta och tryck därefter på
(MENU).
4
Vrid den högra ratten för att välja
Move och tryck därefter på ratten.
Tips!
Om du trycker på (F3) (CANCEL) i steg 5 försvinner
listvisningen.
Observera!
• Du kan inte välja spår från olika album samtidigt.
• Du kan inte flytta ett spår och album i Play List-mappen till en annan mapp. Du kan inte heller flytta ett
album eller ett spår från en annan mapp till Play Listmappen.
• Då Move-funktionen används avbryts uppspelningen automatiskt.
• En mapp kan innehålla maximalt 200 album.
• Ett album kan innehålla maximalt 400 spår.
38
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Radera mapp/album/spår
— Raderfunktion
Genom att endast spara värdefulla spår eller spår
som du ofta spelar så kan du spara hårddisksutrymme.
Exempel: Radera spår B.
Spårnummer
Radera spår B
1
2
3
4
Innan du
raderar
1
2
3
Efter
radering
SOURCE
Avbryta raderingen
Välj Cancel och tryck därefter på den högra ratten i steg 5.
Skapa en mapp igen
Om alla anpassade mappar på hårddisken har
raderats kan du inte välja hårddisk som källa. Om
detta inträffar skapar du en ny mapp och spelar in
en cd-skiva på hårddisken.
1
Tryck på höger ratt för att visa
källlistan.
2
Vrid den högra ratten för att välja HDD
och tryck därefter på (MENU).
3
Vrid den högra ratten för att välja
Create och tryck därefter på ratten.
4
Mata in namnet.
Mer information finns på Se “Namnge mapp/
album/spår” på sidan 35.
5
Vrid den högra ratten för att välja OK
och tryck därefter på ratten.
MENU
F3
Höger ratt
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja HDD.
2
Tryck på höger ratt upprepade gånger
för att visa önskad namnlista.
Varje gång du trycker på höger ratt ändras visningen enligt följande:
Albumnamnlista t Spårnamnlista t Normal uppspelning t Albumnamnlista
3
Vrid den högra ratten för att välja post
som du vill radera och tryck därefter
på (MENU).
4
Vrid den högra ratten för att välja
Erase och tryck därefter på ratten.
Dialogrutan för bekräftelse visas.
5
Vrid den högra ratten för att välja OK
och tryck därefter på ratten.
6
Tryck på (F3) (
).
Den normala displayen visas.
Observera!
• Raderade spår sparas tillfälligt i Latest 400 album i
Papperskorgen och raderade album sparas tillfälligt i
Papperskorgen.
Om du väljer att inte permanent radera en post i
Papperskorgen kan den flyttas från Papperskorgen
(sida 38).
Raderade spår i Latest 400 album eller raderade
album i Papperskorgen kan endast flyttas ett spår i
taget eller ett album i taget.
• Innehåll som raderas från Papperskorgen raderas
permanent från hårddisken.
• När du väl har raderat en post kan du inte återställa
den. Kontrollera att det är rätt post innan du raderar
den.
• Maximalt 400 spår kan lagras i Latest 400 album.
Om fler än 400 spår lagras i denna mapp raderas de
äldsta spåren när nya spår lagras i mappen.
• Maximalt 200 album kan lagras i Papperskorgen.
Om det överstiger 200 (inklusive antalet Latest 400
album), raderas de äldsta albumen (ej inkluderande
antalet Latest 400 album) när nya album adderas.
39
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Använda MG Memory Stick
Överföra ett spår till ett MG
Memory Stick
— Check-Out
Du kan överföra musikdata inspelade på denna
enhets hårddisk till ett MG Memory Stick.
SOURCE
F1
MENU
Höger ratt
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja HDD.
2
Tryck på (MENU).
Menyn visas.
3
Vrid den högra ratten för att välja
Check Out och tryck därefter på ratten.
4
Vrid den högra ratten för att välja
Check Out och tryck därefter på ratten.
5
Vrid den högra ratten för att välja det
spår du vill överföra (Check-Out) och
tryck därefter på ratten.
Den valda posten markeras med .
Som standardinställning är alla spår valda i
spårnamnlistan.
För att välja specifika spår trycker du på (F2)
(ALL) för att först avbryta urvalet.
Om du vill avbryta den valda posten trycker
du på den högra knappen igen.
6
Upprepa steg 5 för att välja alla spår
du vill överföra (Check-Out).
7
Tryck på (F1) (START).
Check-Out börjar.
När Check-Out är klar visas normal display.
Observera!
• När du använder ett MG Memory Stick ställer du
skrivskyddsomkopplaren på MG Memory Stick på
OFF (sida 68).
• Ta inte bort MG Memory Stick medan lysdioden är
tänd eller blinkar. Data kan skadas.
• Följande spår kan inte spelas upp:
– Ett spår med begränsningar avseende antalet
uppspelningar
– Ett spår vars uppspelningsperiod har löpt ut
– Ett spår med en begränsad uppspelningsperiod
när klockan på enheten inte har ställts in
• Check-Out kan inte utföras om ett MG Memory Stick
är fullt eller antalet spår som överförts (Check-Out)
till MG Memory Stick har nått gränsen.
• Endast spår som kan överföras (Check-Out) visas i
listan.
• Check-Out kan inte göras för följande spår:
– Ett spår vars värde för antal tillåtna Check-Out är 0
(noll)
– Ett spår vars uppspelningsperiod har gått ut
• Ett spår som spelats in från en cd-skiva kan överföras (Check-Out) upp till 3 gånger.
• Check-Out-antalet visas på följande sätt:
(3 gånger eller fler),
(två eller fler),
(en gång), ingen indikator (noll)
Tips!
• Enheten stänger automatiskt frontpanelen för att
förhindra att data i MG Memory Stick skadas vid
läsning/skrivning, t ex under Check-In eller
Check-Out.
• Du kan överföra (Check-Out) upp till 400 spår till ett
MG Memory Stick.
• Ett spår kan överföras (Check-Out) flera gånger till
samma MG Memory Stick.
• Denna enhet understödjer följande bithastigheter:
– Stereo: 176 Kbps, 146 Kbps, 132 Kbps, 105 Kbps,
94 Kbps, 66 Kbps
– Mono: 47Kbps, 33Kbps
Avbryta överföringen (Check-Out)
Tryck på (F1) (CANCEL).
40
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Överföra ett spår till
hårddisken från ett MG
Memory Stick
— Check-In
Överföra tillbaka redan överförd (checked out)
musik från ett MG Memory Stick till hårddisken.
SOURCE
MENU
Flytta ett spår till ett MG
Memory Stick
— Move-Out
Du kan överföra flyttbara musikdata inspelade på
denna enhets hårddisk till ett MG Memory Stick.
Med denna funktion (Move-Out) flyttas musikdata och all dess information och ingenting lämnas kvar.
SOURCE
F1
F1
MENU
Höger ratt
F3
Höger ratt
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja MEMORY STICK.
1
2
Tryck på (MENU).
Menyn visas.
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja HDD.
2
3
Vrid den högra ratten för att välja
Check In och tryck därefter på ratten.
Tryck på (MENU).
Menyn visas.
3
4
Vrid den högra ratten för att välja
Check In och tryck därefter på ratten.
Vrid den högra ratten för att välja
Check Out och tryck därefter på ratten.
4
5
Vrid den högra ratten för att välja det
spår du vill överföra (Check-In) och
tryck därefter på ratten.
Den valda posten markeras med .
Som standardinställning är alla spår valda i
spårnamnlistan.
För att välja specifika spår trycker du på (F2)
(ALL) för att först avbryta urvalet.
Om du vill avbryta den valda posten trycker
du på den högra knappen igen.
Vrid den högra ratten för att välja
Move Out och tryck därefter på ratten.
5
Vrid den högra ratten för att välja det
spår du vill överföra (Move-Out) och
tryck därefter på ratten.
Den valda posten markeras med .
Som standardinställning är alla spår valda i
spårnamnlistan.
För att välja specifika spår trycker du på (F2)
(ALL) för att först avbryta urvalet.
Om du vill avbryta den valda posten trycker
du på den högra knappen igen.
6
Upprepa steg 5 för att välja alla spår
du vill överföra (Move-Out).
7
Tryck på (F1) (START).
Move-Out startar.
När Move-Out är klar visas normal display.
6
Upprepa steg 5 för att välja alla spår
du vill överföra (Check-In).
7
Tryck på (F1) (START).
Check-In börjar.
När Check-In är klar visas normal display.
För att avbryta överföringen (Check-In)
Tryck på (F1) (CANCEL).
Avbryta Move-Out
Observera!
Endast spår som kan överföras (Check-In) visas i
listan.
Tryck på (F3) (CANCEL).
Observera!
• Move-Out kan inte utföras om ett MG Memory Stick
är fullt eller antalet spår som överförts (Move-Out) till
MG Memory Stick har nått gränsen.
• Endast spår som kan överföras (Move-Out) visas i
listan.
Tips!
Du kan överföra (Move-Out) upp till 400 spår till ett
MG Memory Stick.
41
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Returnera ljudfiler till
hårddisken
Importera ljudfiler till
hårddisken
— Move-In
— Importera
Ljudfilen och all relaterad information överförs
till hårddisken. Ljudfilsinformationen finns inte
kvar på MG Memory Stick efter att Move-In är
klar.
Du kan importera ljudfiler från ett MG Memory
Stick till hårddisken.
SOURCE
F1
SOURCE
F1
MENU
F3
F3
MENU
Höger ratt
Höger ratt
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja MEMORY STICK.
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja MEMORY STICK.
2
2
Tryck på (MENU).
Menyn visas.
Tryck på (MENU).
Menyn visas.
3
3
Vrid den högra ratten för att välja
Check In och tryck därefter på ratten.
Vrid den högra ratten för att välja
Check In och tryck därefter på ratten.
4
4
Vrid den högra ratten för att välja
Import och tryck därefter på ratten.
Vrid den högra ratten för att välja
Move In och tryck därefter på ratten.
5
5
Vrid den högra ratten för att välja det
spår du vill överföra (Move In) och
tryck därefter på ratten.
Den valda posten markeras med .
Som standardinställning är alla spår valda i
spårnamnlistan.
För att välja specifika spår trycker du på (F2)
(ALL) för att först avbryta urvalet.
Om du vill avbryta den valda posten trycker
du på den högra knappen igen.
Vrid den högra ratten för att välja det
spår du vill importera.
Den valda posten markeras med .
Som standardinställning är alla spår valda i
spårnamnlistan.
För att välja specifika spår trycker du på (F2)
(ALL) för att först avbryta urvalet.
Om du vill avbryta den valda posten trycker
du på den högra knappen igen.
6
Upprepa steg 5 för att välja alla spår
du vill importera.
7
Tryck på (F1) (START).
Importen startar.
När importen är klar visas normal display.
6
Upprepa steg 5 för att välja alla spår
du vill överföra (Move-In).
7
Tryck på (F1) (START).
Move-In startar.
När Move-In är klar visas normal display.
Avbryta överföringen (Move-In)
Tryck på (F3) (CANCEL).
Observera!
Endast spår som kan överföras (Move-In) visas i
listan.
Avbryta import
Tryck på (F3) (CANCEL).
Observera!
• Check-Out är det enda sättet som man kan överföra
ett importerat spår till ett Memory Stick eller en Network Walkman.
• Endast spår som kan importeras visas i listan.
42
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Lagra data på hårddisken
— Backup
Du kan tillfälligt lagra digitala kameradata från
ett Memory Stick eller röstdata från en IC recorder på hårddisken.
Återställa data till ett Memory
Stick.
— Restore
Återställa lagrade data till det Memory Stick som
de ursprungligen fanns i.
MENU
F3
1
2
SOURCE
MENU
Höger ratt
Visa källistan (sida 16).
Vrid den högra ratten för att välja
Memory Stick och tryck därefter på
ratten.
F3
Höger ratt
1
2
Visa källistan (sida 16).
3
Vrid den högra ratten för att välja
DATA och tryck därefter på ratten.
Vrid den högra ratten för att välja HDD
och tryck därefter på ratten.
3
Vrid den högra ratten för att välja
mapp/fil som du vill säkerhetskopiera
och tryck därefter på (MENU).
4
4
Vrid den högra ratten för att välja
Backup och tryck därefter på ratten.
Backup startar.
När backup är klar visas listdisplay. Säkerhetskopierade data lagras i DATA-mappen.
Vrid den högra ratten för att välja
säkerhetskopierad mapp/fil och tryck
därefter på ratten.
5
Vrid den högra ratten för att välja data
enligt datum och tryck därefter på
(MENU).
Tryck på (F3) (
).
Den normala displayen visas.
6
Vrid den högra ratten för att välja
Restore och tryck därefter på ratten.
Restore startar. Normal display visas när restore är klar.
7
Tryck på (F3) (
).
Den normala displayen visas.
5
Avbryta Backup
Tryck på (F3) (CANCEL).
Observera!
• Säkerhetskopierade data kan inte spelas på denna
enhet.
• Mappar såsom HIFI-mappar och CONTROL-mappar i MG Memory Stick kan inte säkerhetskopieras.
Avbryta Restore
Tryck på (F3) (CANCEL).
Observera!
• Om samma typ av data redan finns i Memory Stick
kan data inte återställas.
• Du kan inte återställa data medan Memory Stick
spelas upp.
• Om du återställer säkerhetskopierade mappar/filer
vars namn är längre än 8 tecken minskar antalet
tecken till 8.
fortsätter på nästa sida t
43
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Radera data lagrade på hårddisken
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja HDD.
2
Tryck på höger ratt för att visa
mappnamnlistan.
3
Vrid den högra ratten för att välja
DATA och tryck därefter på ratten.
4
Vrid den högra ratten för att välja data
enligt datum och tryck därefter på
(MENU).
5
Vrid den högra ratten för att välja
Erase och tryck därefter på ratten.
Dialogrutan för bekräftelse visas.
6
Vrid den högra ratten för att välja OK
och tryck därefter på ratten.
Den valda posten raderas.
Avbryta raderingen
Välj Cancel i steg 6.
Namnge ett album
Du kan namnge ett album i ett MG Memory Stick
för att skapa ett lättåtkomligt musikbibliotek.
SOURCE
DSPL
MENU
Höger ratt
Vänster ratt
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja MEMORY STICK.
2
Tryck på (MENU).
Menyn visas.
3
Vrid den högra ratten för att välja
Name In och tryck därefter på ratten.
4
Vrid den högra ratten för att välja
Album och tryck därefter på ratten.
5
Mata in tecken.
1 Vrid den högra ratten för att välja
önskat teckensnitt och tryck
därefter på ratten.
När du vrider på den högra ratten växlar
posterna enligt följande:
post
Förklaring
ABC
Alfabetet (stora bokstäver)
abc
Alfabetet (små bokstäver)
1234
Siffror
!?#
Symbol
(OK)
lagra de inmatade tecknen
(<)
flytta markören åt vänster
(,)
flytta markören åt höger
(CLR)
radera ett tecken
(NG)
avbryta namnredigering
(
återgå till teckenmenyn
)
44
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
2 Vrid den högra ratten för att välja
önskat tecken och tryck därefter på
ratten.
De föreslagna inmatningarna visas.
För att ändra teckensnitt vrider du den
högra ratten för att välja
och trycker
därefter på ratten.
Varje gång du trycker på (DSPL) växlas
teckensnittet för de visade bokstäverna
enligt följande:
Endast stora bokstäver t första bokstaven stor t endast små bokstäver
3 Vrid den vänstra ratten för att välja
det föreslagna alternativ du önskar
och tryck därefter på ratten.
Om det inte finns något föreslaget alternativ följer du stegen 1 och 2 för att
avsluta inmatningen av namnet.
För att flytta markören vrider du den högra
ratten för att välja < eller , och därefter
trycker du på ratten.
För att radera inmatade tecken vrider du
den högra ratten för att välja CLR och
trycker därefter på ratten.
Ändra ordningen för ljudfiler i
ett MG Memory Stick
— Move-funktion
Du kan ändra uppspelningsordningen för spår i
ett MG Memory Stick
SOURCE
F2
MENU
F3
Höger ratt
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja MEMORY STICK.
2
Tryck på höger ratt upprepade gånger
för att visa spårnamnlista.
3
Vrid den högra ratten för att välja spår
som du vill flytta och tryck därefter på
(MENU).
Menyn visas.
4
Vrid den högra ratten för att välja
Move och tryck därefter på ratten.
Vrid den högra ratten för att välja NG och tryck
därefter på ratten.
5
Observera!
Det kanske inte är möjligt att namnge ett album i MG
Memory Stick om det inte finns några spår inspelade
på MG Memory Stick.
Vrid den högra ratten för att välja
position att infoga och tryck därefter
på (F2) (ENTER).
6
Tryck på (F3) (
).
Den normala displayen visas.
6
Vrid den högra ratten för att välja OK
och tryck därefter på ratten.
Den normala displayen visas.
Avbryta namngivning
Tips!
• Albumet kan tilldelas ett namn med upp till 511
tecken.
• Funktionsmenyn är även tillgänglig för att välja poster som motsvarar "OK," " <," " ,," CLR och NG
i steg 5 och 6. För mer information, se “Funktionsmeny” på sidan 17.
• När ett album på hårddisken lagras på MG Memory
Stick uppdateras även albumnamnet.
Avbryta flyttning
Tryck på (F3) (CANCEL) i steg 5.
Observera!
MP3-filer kan inte flyttas.
45
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Radera ljudfiler i ett MG
Memory Stick
— Raderfunktion
Du kan radera oönskade ljudfiler för att effektivt
frigöra utrymme på ett MG Memory Stick.
Formatera ett MG Memory
Stick
Du kan initiera ett MG Memory Stick som har ett
annat format eller är i ett ovanligt tillstånd och
göra det användbart.
MENU
F3
1
2
MENU
Höger ratt
Visa källistan (sida 16).
Vrid den högra ratten för att välja
Memory Stick och tryck därefter på
ratten.
Höger ratt
1
2
Visa källistan (sida 16).
Vrid den högra ratten för att välja
Memory Stick och tryck därefter på
(MENU).
Menyn visas.
3
Tryck på höger ratt för att visa
spårnamnlistan.
3
4
Vrid den högra ratten för att välja spår
som du vill radera och tryck därefter
på (MENU).
Vrid den högra ratten för att välja
Format och tryck därefter på ratten.
Dialogrutan för bekräftelse visas.
4
5
Vrid den högra ratten för att välja
Erase och tryck därefter på ratten.
Dialogrutan för bekräftelse visas.
6
Vrid den högra ratten för att välja OK
och tryck därefter på ratten.
Formateringen startar.
När formateringen är klar visas normal display.
Vrid den högra ratten för att välja OK
och tryck därefter på ratten.
7
Tryck på (F3) (
).
Den normala displayen visas.
Avbryta raderingen
Välj Cancel i steg 6.
Observera!
När du väl har raderat en post kan du inte återställa
den. Kontrollera att det är rätt post innan du raderar
den.
Avbryta formatering.
Välj Cancel i steg 4.
Observera!
• Ta inte bort ett MG Memory Stick medan kameran
formaterar.
• Vid formatering raderas alla data på MG Memory
Stick Du bör därför kontrollera innehållet på MG
Memory Stick innan du formaterar.
46
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Använda Network
Walkman
Ansluta en Network Walkman
Du kan överföra ljudfiler inspelade på hårddisken till din Network Walkman.
Du har då alltid med dig din favoritmusik när du
bär med dig din Network Walkman.
Observera!
• Koppla ihop enheten och Network Walkman
ordentligt.
• Om du trycker på Z när en Network Walkman är
ansluten hörs en tonsignal och skivfacket öppnas
inte.
• Funktionen kan inte garanteras om enheter ansluts
med en USB-förlängningskabel.
• Network Walkman kan inte kontrolleras med denna
enhet.
• Följande modeller av Network Walkman kan anslutas till denna enhet (April 2002): NW-E3/E5,
NW-E8P, NW-E7, NW-E10, MC-S50
• Koppla inte bort digital I/O-kabeln medan CheckOut/Check-In pågår. Data som överförs kan skadas.
Använda digital I/O-kabel för att ansluta Network Walkman. För mer information, se bruksanvisningen för Network Walkman.
OPEN
1
Tryck på (OPEN) för att öppna
frontpanelen.
2
Anslut digital I/O-kabeln till digital
I/O-anslutningen.
Digital I/O-kontakt
Digital I/O-kabel
(medföljer)
Tryck in kabelkontakten tills du hör
ett klickande ljud.
USB-kabel
(medföljer Network Walkman
eller kan köpas
som extra
tillbehör)
Network Walkman
47
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Överföra ett spår till en
Network Walkman
— Check-Out
Du kan överföra musikfiler inspelade på hårddisken till en Network Walkman.
SOURCE
F1
MENU
Observera!
• Check-Out-antalet visas på följande sätt:
(3 gånger eller fler),
(två eller fler),
(en gång), ingen indikator (noll)
• Check-Out kan inte utföras om en Network Walkman
är full eller antalet spår som överförts (Check-Out)
till Network Walkman har nått gränsen.
• Endast spår som kan överföras (Check-Out) visas i
listan i steg 5.
• Check-Out kan inte göras för följande spår:
– Ett spår vars värde för antal tillåtna Check-Out är 0
(noll)
– Ett spår vars uppspelningsperiod har löpt ut
– Ett spår med en begränsad uppspelningsperiod
när klockan på enheten inte har ställts in
• Ett spår som spelats in från en cd-skiva kan överföras (Check-Out) upp till 3 gånger.
• Koppla inte bort digital I/O-kabeln medan lysdioden
är tänd eller blinkar. Data som överförs kan skadas.
Höger ratt
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja HDD.
2
Tryck på (MENU).
Menyn visas.
3
Vrid den högra ratten för att välja
Check Out och tryck därefter på ratten.
4
Vrid den högra ratten för att välja
Check Out och tryck därefter på ratten.
5
Vrid den högra ratten för att välja det
spår du vill överföra (Check-Out) och
tryck därefter på ratten.
Den valda posten markeras med .
Som standardinställning är alla spår valda i
spårnamnlistan.
För att välja specifika spår trycker du på (F2)
(ALL) för att först avbryta urvalet.
Om du vill avbryta den valda posten trycker
du på den högra knappen igen.
6
Upprepa steg 5 för att välja alla spår
du vill överföra (Check-Out).
7
Tryck på (F1) (START).
Check-Out börjar.
När Check-Out är klar visas normal display.
Avbryta överföringen (Check-Out)
Tryck på (F1) (CANCEL).
48
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 49 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Överföra ett spår till
hårddisken från en Network
Walkman
— Check-In
Överföra tillbaka redan överförd (checked out)
musik från ett Network Walkman till hårddisken.
Ändra ordningen för ljudfiler
på en Network Walkman
— Move-funktion
Du kan ändra uppspelningsordningen för spår i
en Network Walkman
F2
MENU
MENU Höger ratt
F3
F1
Höger ratt
1
2
Visa källistan (sida 16).
Visa källistan (sida 16).
Vrid den högra ratten för att välja
Digital I/O och tryck därefter på ratten.
3
3
Tryck på (MENU).
Menyn visas.
Tryck på höger ratt för att visa
spårnamnlistan.
4
4
Vrid den högra ratten för att välja
Check In och tryck därefter på ratten.
Vrid den högra ratten för att välja spår
som du vill flytta och tryck därefter på
(MENU).
Menyn visas.
5
Vrid den högra ratten för att välja det
spår du vill överföra (Check-In) och
tryck därefter på ratten.
Den valda posten markeras med .
Som standardinställning är alla spår valda i
spårnamnlistan.
För att välja specifika spår trycker du på (F2)
(ALL) för att först avbryta urvalet.
Om du vill avbryta den valda posten trycker
du på den högra knappen igen.
5
Vrid den högra ratten för att välja
Move och tryck därefter på ratten.
6
Vrid den högra ratten för att välja
position att infoga och tryck därefter
på (F2) (ENTER).
7
Tryck på (F3) (
).
Den normala displayen visas.
6
Upprepa steg 5 för att välja alla spår
du vill överföra (Check-In).
Tryck på (MENU).
7
Tryck på (F1) (START).
Check-In startar.
När Check-In är klar visas normal display.
1
2
Vrid den högra ratten för att välja
Digital I/O och tryck därefter på ratten.
Avbryta flyttning
För att avbryta överföringen (Check-In)
Tryck på (F1) (CANCEL).
Observera!
• Endast spår som kan överföras (Check-In) visas i listan.
• Ett spår som har överförts (Checked-Out) från andra
enheter kan inte överföras tillbaka (Check-In).
49
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 50 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Radera ljudfiler i en Network
Walkman
— Raderfunktion
Du kan radera oönskade ljudfiler för att effektivt
frigöra utrymme på en Network Walkman.
Formatera en Network
Walkman
Du kan initiera en Network Walkman som har ett
annat format eller är i ett ovanligt tillstånd och
göra den användbar.
MENU
MENU
F3
F3
Höger ratt
Höger ratt
1
2
Visa källistan (sida 16).
3
Tryck på höger ratt för att visa
spårnamnlistan.
4
Vrid den högra ratten för att välja spår
som du vill radera och tryck därefter
på (MENU).
Menyn visas.
5
Vrid den högra ratten för att välja
Erase och tryck därefter på ratten.
Dialogrutan för bekräftelse visas.
6
Vrid den högra ratten för att välja OK
och tryck därefter på ratten.
7
Tryck på (F3) (
).
Den normala displayen visas.
Vrid den högra ratten för att välja
Digital I/O och tryck därefter på ratten.
1
2
Visa källistan (sida 16).
3
Vrid den högra ratten för att välja
Format och tryck därefter på ratten.
Dialogrutan för bekräftelse visas.
4
Vrid den högra ratten för att välja OK
och tryck därefter på ratten.
Formateringen startar.
5
Tryck på (F3) (
).
Den normala displayen visas.
Vrid den högra ratten för att välja HDD
och tryck därefter på (MENU).
Avbryta formatering.
Välj Cancel i steg 4.
Observera!
Du kan inte formatera Network Walkman MC-S50.
Avbryta raderingen
Välj Cancel i steg 6.
Observera!
När du väl har raderat en post kan du inte återställa
den. Kontrollera att det är rätt post innan du raderar
den.
50
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 51 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Ljudeffekter
Ljudlista
Du kan justera DSO, equalizer, bas, diskant,
balans, fader, subwoofer volym och ljudstyrka.
SOURCE
Ställa in Dynamic Soundstage
Organizer
— DSO
Om högtalarna är installerade i den nedre delen
av dörrarna, kommer ljudet nerifrån och det kanske inte blir tydligt.
DSO-funktionen (Dynamic Soundstage Organizer) skapar en känsla av att ljudet kommer från
hela omgivningen och att det finns högtalare
ovanför instrumentbrädan (virtuella högtalare).
Du kan lagra DSO-inställningen för varje källa.*
* Samma DSO-inställning delas mellan MW/LWstationer.
SOURCE
Vänster ratt
Justera inställningen
1
Tryck på (SOURCE) för att välja en
källa.
2
Tryck på den vänstra ratten.
Ljudlistan visas.
3
Vrid den vänstra ratten för att välja det
du vill justera och tryck därefter på
ratten.
När du vrider på den vänstra ratten växlar
posterna enligt följande:
DSO y EQ7 y BAS (Bass) y
TRE (Treble) y BAL (Balance) y
FAD (Fader) y SUB (Subwoofer) y
LOUD (Loudness) y DSO
4
Vrid den vänstra ratten för att justera
den valda posten.
5
Tryck på den vänstra ratten.
Den normala displayen visas.
Vänster ratt
1
Tryck på (SOURCE) för att välja en
källa.
2
Tryck på den vänstra ratten.
Ljudlistan visas.
3
Vrid den vänstra ratten för att välja
DSO och tryck därefter på ratten.
4
Vrid den vänstra ratten för att välja On
och tryck därefter på ratten.
Den normala displayen visas.
Stänga av DSO-funktionen
Välj Off i steg 4.
Tips!
• Med vissa invändiga bilmiljöer eller typer av musik
har DSO ibland inte en önskvärd effekt.
• Om FM-sändningar är svåra att höra, ställ in DSO
på Off.
51
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 52 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Justera equalizerkurvan
Ställa in equalizer
Du kan justera och lagra equalizerinställningar
avseende frekvens och nivå.
— EQ7
Du kan välja equalizerkurva för 7 olika typer av
musik (Xplod, Vocal, Club, Jazz, New Age,
Rock, Custom).
Du kan lagra olika equalizerinställningar för
varje källa.*
* Samma equalizerinställning delas mellan MW/LWstationer.
Välja equalizerkurva
SOURCE
1
Tryck på (SOURCE) för att välja en
källa.
2
Tryck på den vänstra ratten och vrid
den därefter för att välja EQ7.
3
4
Tryck på den vänstra ratten.
5
Tryck på den vänstra ratten upprepade
gånger för att välja önskad frekvens.
Varje gång du trycker på vänster ratt ändras
frekvensen enligt följande:
F2
Vrid den vänstra ratten för att välja
önskad equalizerkurva och tryck
därefter på (F2) (TUNE).
62 Hz t 157 Hz t 396 Hz t 1,0 kHz t
2,5 kHz t 6,3 kHz t 16 kHz t 62 Hz
Vänster ratt
F3
1
Tryck på (SOURCE) för att välja en
källa.
2
Tryck på den vänstra ratten.
Ljudlistan visas.
3
Vrid den vänstra ratten för att välja
EQ7 och tryck därefter på ratten.
6
Vrid den vänstra ratten för att justera
nivån.
Nivån är justerbar mellan –10 till +10 steg.
7
Tryck på (F3) (
).
Den normala displayen visas.
Återställa standardinställningarna
Tryck på (F2) (INIT) i steg 5.
4
Vrid den vänstra ratten för att välja
equalizerkurva.
När du vrider den vänstra ratten ändras equalizerkurvan enligt följande:
Off y Xplod y Vocal y Club y
Jazz y NewAge y Rock y Custom
y Av
5
Tryck på den vänstra ratten.
Den normala displayen visas.
Inaktivera equalizereffekten
Välj Off i steg 4.
Observera!
När DSO är inställd på On justeras equalizerinställningarna automatiskt för bästa övergripande effekt.
52
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 53 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Justera bas och diskant
Justera balans
— BAS/TRE
— BAL
SOURCE
SOURCE
Vänster ratt
1
Tryck på (SOURCE) för att välja en
källa.
2
Tryck på den vänstra ratten.
Ljudlistan visas.
3
Vrid den vänstra ratten för att välja
BAS eller TRE och tryck därefter på
ratten.
4
5
Vrid den vänstra ratten för att justera
nivån.
Bas-/diskantnivån är justerbar mellan
–10 till +10 steg.
Vänster ratt
Justera balansen mellan höger och
vänster högtalare
1
Tryck på (SOURCE) för att välja en
källa.
2
Tryck på den vänstra ratten.
Ljudlistan visas.
3
Vrid den vänstra ratten för att välja
BAL och tryck därefter på ratten.
4
Vrid den vänstra ratten för att justera
balansen.
Balansen kan justeras mellan L10-L1, 0,
R1-R10.
5
Tryck på den vänstra ratten.
Den normala displayen visas.
Tryck på den vänstra ratten.
Den normala displayen visas.
Observera!
Om DSO är inställd på On eller EQ7 är vald kan effekterna av BASS och LOUD vara svåra att känna igen.
53
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 54 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Justera fader
Justera gränsfrekvensen för främre/
bakre högtalarna
— FAD
Du kan välja gränsfrekvens för högtalarna, för att
matcha egenskaperna hos högtalarsystemet.
Nivå
SOURCE
Vänster ratt
Gränsfrekvens
off
F2
Justera balansen mellan högtalarna
fram och högtalarna bak
Frekvens (Hz)
1
Tryck på (SOURCE) för att välja en
källa.
1
Tryck på (SOURCE) för att välja en
källa.
2
2
Tryck på den vänstra ratten.
Ljudlistan visas.
Tryck på den vänstra ratten.
Ljudlistan visas.
3
3
Vrid den vänstra ratten för att välja
FAD och tryck därefter på ratten.
Vrid den vänstra ratten för att välja
FAD och tryck därefter på ratten.
4
Tryck på (F2) (HPF).
4
Vrid den vänstra ratten för att justera
balansen.
Balansen kan justeras mellan F10-F1, 0,
R1-R10.
5
Vrid den vänstra ratten för att välja
brytfrekvensen.
När du vrider den vänstra ratten växlar frekvensen enligt följande:
5
Tryck på den vänstra ratten.
Den normala displayen visas.
off (standardinställning) y 78 Hz y 125 Hz
6
Tryck på den vänstra ratten.
Den normala displayen visas.
fortsätter på nästa sida t
54
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 55 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Justera subwoofervolymen
Justera gränsfrekvensen för
subwoofers
Du kan anpassa ljudsignalerna till anslutna subwoofers egenskaper genom att filtrera bort oönskade hög- och mittfrekvenssignaler. Genom att
ställa in brytfrekvensen (se diagrammet nedan)
avger subwoofers endast lågfrekventa signaler
vilket ger tydligare ljud.
— SUB
Nivå
SOURCE
Vänster ratt
Gränsfrekvens
off
F2
1
Tryck på (SOURCE) för att välja en
källa.
2
Tryck på den vänstra ratten.
Ljudlistan visas.
3
Vrid den vänstra ratten för att välja
SUB och tryck därefter på ratten.
4
Vrid den vänstra ratten för att justera
volymen.
Nivån kan justeras från – ¥ , –10 till +10 steg.
5
Tryck på den vänstra ratten.
Den normala displayen visas.
Frekvens (Hz)
1
Tryck på (SOURCE) för att välja en
källa.
2
Tryck på den vänstra ratten.
Ljudlistan visas.
3
Vrid den vänstra ratten för att välja
SUB och tryck därefter på ratten.
4
Tryck på (F2) (LPF).
5
Vrid den vänstra ratten för att välja
brytfrekvensen.
När du vrider den vänstra ratten växlar frekvensen enligt följande:
off (standardinställning) y 125Hz y
78Hz
6
Tryck på den vänstra ratten.
Den normala displayen visas.
55
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 56 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Ställa in loudness
— LOUD
Bas och diskant kommer att förstärkas för att ge
tydligt ljud vid låg volym.
SOURCE
Övriga funktioner
Snabbdämpning av ljudet
(Med vridkontrollen)
Tryck på (ATT) på vridkontrollen.
"ATT On" visas momentant.
Återställa tidigare volymnivå.
Vänster ratt
1
Tryck på (SOURCE) för att välja en
källa.
2
Tryck på den vänstra ratten.
Ljudlistan visas.
3
Vrid den vänstra ratten för att välja
LOUD och tryck därefter på ratten.
4
Vrid den vänstra ratten för att välja On
och tryck därefter på ratten.
Den normala displayen visas.
Inaktivera loudness
Välj Off i steg 4.
Observera!
Om DSO är inställd på On eller om EQ7 är vald kan
effekterna av BASS och LOUD vara svåra att känna
igen.
Tryck på (ATT) igen.
Tips!
Om biltelefon är ansluten till ATT-uttaget med en
gränssnittskabel minskar volymen automatiskt när ett
telefonsamtal tas emot (Telephone ATT-funktion).
Ändra inställningarna för ljud
och visning
— Meny
Vilka menyalternativ du kan välja är beroende av
vilken källa som är vald.
För att avbryta menyvisningen trycker du på
(MENU).
Följande funktioner kan ställas in:
MENU
Setup
Display
RDS
Receive Mode
Preset Edit
Play List
Play Mode
Name In
Check In
Check Out
Contents Edit
Information
Input Level
Library
Version
56
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 57 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Setup
Bildskärm
• Time set (sida 9)
• Beep –för att sätta på (On) eller stänga av (Off)
tonsignalen.
• MW/LW Skip –för att aktivera (On) eller
stänga av (Off) MW/LW-källvisning.
• AUX Skip (sida 62) –för att aktivera (On) eller
stänga av (Off) AUX-källvisning.
• REC Continue –för att aktivera (On) eller inaktivera (Off) REC Continue.
– Välj On för att fortsätta spela in efter att tändningen har stängts av och stänga av enheten*
automatiskt när inspelningen är klar.
– Välj Off för att inaktivera REC Continue
recording.
• CD Auto Play –för att aktivera (on) eller inaktivera (Off) CD Auto playback.
• CD TEXT Copy –spelar in CD TEXT information som den är.
– Välj On för att lagra ursprunglig CD TEXTinformation automatiskt under inspelning.
– Välj Off för att inte lagra CD TEXT-information under inspelning. (I vissa fall kan informationslagringen fortfarande utföras
beroende på cd-skivan.)
• Demonstration
– Välj On för att aktivera Demonstrationen.
• S.A. (Spectrum Analyser) (sida 61) –ändrar
visningsmönstret för equalizern: 13Band Vertical, 19Band Oblique, 3Band Horizontal,
Smooth, Wave, Desert, Heat Haze
– Off –för att avbryta visningen av SA-mönstret.
– Auto –för att automatiskt visa SA-mönstret.
• Skärmsläckare –Välj ett mönster för skärmsläckaren från ett av följande alternativ:
Water Watch, Tile, Sound Wave, Aquarium,
Water Surface, Snow Fall, Tunnel, Convex Lens,
Fireworks, Infinity, Marbles, Space Travel
– Off –för att inaktivera skärmsläckaren.
– Auto –för att låta skärmsläckaren automatiskt
växla mönster.
• Display –för att aktivera (On) eller inaktivera
(Off) displayen.
• Dimmer –för att ändra displayens ljusstyrka.
– Välj Auto för att sänka ljusstyrkan i teckenfönstret då du tänder belysningen.
– Välj On för att sänka ljusstyrkan i teckenfönstret.
– Välj Off för att stänga av Dimmer-funktionen.
* Om bilens tändningslås inte har en ACC-position, se
till att stänga av enheten genom att trycka på (OFF)
under två sekunder.
Setup
Display
Demonstration
Off
S.A.
Time set
Beep
On
Off
Auto
13 Band Vertical
On
Off
MW/LW Skip
On
Off
AUX Skip
Screen
Saver
On
Off
Auto
Water Watch
Off
REC Continue
On
Display
Off
CD Auto Play
Off
On
Off
CD TEXT Copy
On
On
Dimmer
Auto
On
Off
Off
fortsätter på nästa sida t
57
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 58 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
RDS
Play List
• AF –för att ställa in AF på On eller Off
(sida 28).
• TA –för att ställa in TA på On eller Off
(sida 30).
• Regional –för att ställa in Regional på On eller
Off (sida 29).
• CT –för att ställa in CT på On eller Off
(sida 33).
• Entry –registrera dina favoritspår i Play
List (sida 24).
•
Create –skapa en ny Play List-mapp.
Play List
Entry
Create
Uppspelningsläge
RDS
AF
On
Off
TA
• Repeat –ställa in Repeat Play-läge (sida 22).
• Shuffle –ställa in Shuffle Play-läge (sida 22).
Play Mode
On
Off
Regional
Repeat
Off
On
Track
Off
Album
On
CT
Folder
Off
Shuffle
Off
Album
Mottagningsläge
• Local –för att ställa in Local-läge på On eller
Off (sida 26).
• Mono –för att ställa in Mono-läge på On eller
Off (sida 26).
Receive Mode
Local
On
Off
Mono
Folder
All
Name In
•
•
•
•
•
Track –tilldela namn till ett spår.
Track Artist –tilldela artistnamn till ett spår.
Album –tilldela namn till album.
Album Artist –tilldela artistnamn till album.
Folder –tilldela namn till mapp.
On
Off
Name In
Track
Förinställning av radiostationer
Track Artist
• B.T.M. –automatiskt förinställa radiostationer
med bra mottagning (sida 25).
• Manual –förinställa radiostationer manuellt
(sida 27).
• Erase –radera en förinställd station.
Album
Preset Edit
B.T.M.
Manual
Album Artist
Folder
Check Out
• Check Out –överföra innehåll från hårddisken.
• Move Out –flytta innehåll från hårddisken.
Check Out
Erase
Check Out
Move Out
58
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 59 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Check In
• Check In –överföra innehåll till hårddisken.
• Move In –flytta innehåll till hårddisken.
• Import –överföra innehåll till hårddisken.
Check In
Välja Spektrumanalysator
Ljudsignalnivån visas på en spektrumanalysator.
Du kan välja ett av 7 visningsmönster eller automatiskt läge där alla mönster visas.
Check In
SOURCE
F1
Move In
Import
Redigera innehåll
• Erase –radera innehåll.
• Move –flytta innehåll.
•
Create –skapa en ny mapp.
•
Create –skapa ett nytt album eller Play Listalbum.
• Format –initiera ett MG Memory Stick eller en
Network Walkman.
Contents Edit
FUNCTION
1
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja (CD, HDD, MEMORY
STICK, FM, MW, LW eller AUX).
2
Tryck på (FUNCTION) upprepade
gånger för att visa funktionsmenyn
.
3
Tryck på (F1) (
) upprepade
gånger för att välja önskat S.A.
-mönster.
Varje gång du trycker på (F1), ändras alternativet enligt följande.
Mode Off t 13Band Vertical t 19Band
Oblique t 3Band Horizontal t Smooth t
Wave t Desert t Heat Haze t Auto
Mode t Mode Off
Erase
Move
Create
Create
Format
Allmän information
Visar aktuell status för CD, MG Memory Stick
eller hårddisken (sida 18).
Bibliotek
Avbryta S.A.-visning
• Import –importera redigerade data (albumnamn, artistnamn, spårnamn, Play List, struktur
för mapp/album) till enheten (sida 60).
• Export –exportera ljudfilinformation (albumnamn, artistnamn, spårnamn, Play List, struktur
för mapp/album) till ett MG Memory Stick
(sida 60).
• CDDB Install –installera CDDB (CD data
base) (sida 61).
• CDDB Uninstall –avinstallera CDDB (CD data
base) (sida 60).
• Version –visa aktuell version av CDDB.
Välj Off i steg 3.
Library
Import
Export
CDDB Install
CDDB Uninstall
Version
Version
Visar aktuell version av programvaran i enheten.
59
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 60 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Importera redigerade data
Redigera biblioteket
Du kan importera redigerade data från ett
Memory Stick till denna enhet.
Du kan redigera ljudfilinformation med persondatorn genom att installera Mobile Library
Manager.*
Dessa data kan också lagras på enheten.
• Du kan redigera ljudfilinformation (albumnamn, artistnamn, spårnamn, Play List, Papperskorg, struktur för mapp/album).*
• Du kan erhålla titelinformation från Gracenote
CDDB® Music Recognition ServiceSM via
Internet.*
1
2
3
4
Sätt i ett Memory Stick (sida 14).
5
Vrid den högra ratten för att välja
Import och tryck därefter på ratten.
När importen är klar visas normal display.*
* Mer information finns i hjälpfiler och bruksanvisning
för Mobile Library Manager.
F1
Tryck på (OFF).
Tryck på (MENU).
Vrid den högra ratten för att välja
Library och tryck därefter på ratten.
* Om det inte går att importera visas CANNOT
IMPORT.
MENU
Avbryta import
Tryck på (F1) (CANCEL).
Observera!
Efter export om du redigerar data på hårddisken kan
du inte importera exporterade data till hårddisken. I
sådana fall visas HDD LIBRARY MODIFIED.
OFF
Höger ratt
Exportera ljudfilinformation
Du kan exportera ljudfilinformation (albumnamn, artistnamn, spårnamn, Play List, Papperskorg, struktur för mapp/album) som finns
inspelade på hårddisken till ett Memory Stick.
1
2
3
4
Sätt i ett Memory Stick (sida 14).
5
Vrid den högra ratten för att välja
Export och tryck därefter på ratten.
När exporten är klar visas normal display.*
Installera/Avinstallera CDDB
Du kan radera CDDN (CD data base) i denna
enhet för att effektivt frigöra mer än 200 MB på
hårddisken.
F1
MENU
Tryck på (OFF).
Tryck på (MENU).
Vrid den högra ratten för att välja
Library och tryck därefter på ratten.
* Om det inte går att exportera visas CANNOT
EXPORT.
Avbryta Export
Tryck på (F1) (CANCEL).
Höger ratt
OFF
Avinstallera CDDB
Du kan radera CDDB på enheten.
1
2
3
Tryck på (OFF).
4
Vrid den högra ratten för att välja
CDDB Uninstall och tryck därefter på
ratten.
Dialogrutan för bekräftelse visas.
5
Vrid den högra ratten för att välja OK
och tryck därefter på ratten.
När Uninstall är klar visas normal display.
Tryck på (MENU).
Vrid den högra ratten för att välja
Library och tryck därefter på ratten.
60
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 61 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Installera CDDB
Du kan återinstallera CDDB på enheten.
1
Sätt i en CDDB Install CD-ROM
(medföljer).
2
3
4
Tryck på (OFF).
5
6
Ansluta extra ljudenheter
Du kan ansluta extra ljud-utrustning till denna
enhet med AUX IN-kontakten.
SOURCE
MENU
Tryck på (MENU).
Vrid den högra ratten för att välja
Library och tryck därefter på ratten.
Vrid den högra ratten för att välja
CDDB Install och tryck därefter på
ratten.
Dialogrutan för bekräftelse visas.
Vrid den högra ratten för att välja OK
och tryck därefter på ratten.
Normal display visas när Install är klar.
Höger ratt
Välja extrautrustning
Tryck på (SOURCE) upprepade gånger
för att välja AUX.
Avbryta Install
Tryck på (F1) (CANCEL).
Observera!
Under avinstallation/installation:
– stäng inte av tändningen.
– ta inte bort frontpanelen.
Observera!
Om AUX inte visas när du väljer källa, ställer du AUX
Skip under Setup på Off.
Justera volymnivån
Volymen kan justeras för varje ansluten ljudenhet.
1
2
Tryck på (MENU) medan AUX är vald.
3
Vrid den högra ratten för att välja
önskad volymnivå.
Volymnivån kan justeras i steg om 1 dB från –
6 dB till +6 dB.
4
5
Tryck på den högra ratten.
Vrid den högra ratten för att välja Input
Level och tryck därefter på ratten.
Tryck på (MENU).
Den normala displayen visas.
fortsätter på nästa sida t
61
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 62 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Inaktivera AUX i visningen av
musikkälla
1
Tryck på (MENU), vrid därefter den
högra ratten för att välja Setup och
tryck därefter på ratten.
2
Vrid den högra ratten för att välja AUX
Skip och tryck därefter på ratten.
3
Vrid den högra ratten för att välja On
och tryck därefter på ratten.
4
Tryck på (MENU).
Den normala displayen visas.
Använda vridkontrollen
RM-X6S (extra tillbehör)
Sätt först det medföljande litiumbatteriet
CR2032 i vridkontrollen.
För mer information, se “Byta ut litiumbatteriet”
på sidan 64 och se “Om litiumbatteri” på
sidan 64, beträffande hur man installerar litiumbatteriet.
1
2
Avbryta AUX Skip
Välj Off i steg 3.
3
6
5
4
3
A
+
B
C
DISC
. PUSH >
m SOURCE M
D
DISC
-
A
B
C
D
62
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 63 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
a ATT-knapp
Dämpa ljudet.
b OFF-knapp*
Avbryta uppspelning eller radiomottagning.
c A VOL-kontroll (Volume)
Vrid för att justera volymen.
B SOURCE-kontroll
Tryck för att ändra källa.
(CD/HDD/MEMORY STICK/FM/MW/
LW/AUX)
C ./ > -kontroll
Tryck för att:
– ställa in stationer automatiskt
– hoppa över spår på skivan
Tryck och håll för att:
– söka en station manuellt
– snabbspola ett spår framåt/bakåt
D DISC +/– -kontroll
Tryck för att:
– ta emot förinställda stationer
– växla album
d MODE-knapp
Växla funktion (radioband).
e Infraröd sändare
Vridkontrollen avger infraröda strålar i
riktning mot inställningen.
f Ratt för infraröda strålar
Vrid ratten för att ändra riktningen för de
infraröda strålarna.
Ytterligare information
Underhåll
Byta säkring
När du byter säkring, kontrollera att du använder
en säkring med samma strömstyrka som originalsäkringen. Om säkringen går, kontrollera elanslutningen och byt ut säkringen. Om säkringen
går igen efter bytet kan det finnas ett intern fel.
Kontakta i så fall närmaste Sonyåterförsäljare.
Säkring (10 A)
Säkring (10 A)
10
* Om bilens tändningsnyckel inte har ett ACC-läge,
tryck på (OFF) under 2 sekunder för att stänga av
tidsvisningen efter att tändningen har stängts av.
Varning
Använd aldrig en säkring med högre strömstyrka
än den som medföljer enheten, eftersom denna
kan ta skada.
fortsätter på nästa sida t
63
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 64 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Rengöra anslutningarna
Enheten kommer eventuellt inte att fungera på
rätt sätt om anslutningarna mellan enheten och
frontpanelen inte är rena. För att undvika detta, ta
bort frontpanelen (sida 8) och rengör anslutningarna med en bomullstopp doppad i alkohol.
Använd inte för mycket kraft. Det kan leda till att
kontakterna skadas.
1
Öppna locket till batterifacket.
Håll i ratten för att justera det infraröda ljuset
och öppna locket till batterifacket genom att
vrida moturs med ett mynt.
2
Ta bort batteriet
Tryck på sidan av batteriet så som visas och ta
därefter bort det.
3
Sätta i batteriet
Sätt i batterierna, som visas i bilden. Kontrollera att batteriernas poler är vända i rätt
riktning.
Huvudenheten
Baksidan på frontpanelen
Observera!
• Av säkerhetsskäl ska du slå av tändningen och ta bort
nyckeln från tändningslåset innan du rengör anslutningarna.
• Rör aldrig anslutningarna direkt med fingrarna eller
med något metallföremål.
CR2032
+ sidan uppåt
Rengöra frontpanelens display
Torka bort damm eller smuts från frontpanelens
yta med den medföljande rengöringsduken.
Byta ut litiumbatteriet
Under normala förhållanden varar batterier cirka
1 år. (Beroende på användningsförhållandena kan
batterierna dock ibland laddas ur snabbare.) När
batteriernas laddning är svag, blir vridkontrollens
räckvidd kortare. Byt ut batteriet mot ett nytt
CR2032 litiumbatteri. Om man använder någon
annan typ av batteri kan det uppstå en risk för
brand eller explosion.
Om litiumbatteri
• Håll litiumbatteriet utom räckhåll för barn.
Kontakta omedelbart en läkare om batteriet
nedsväljs.
• Torka av batteriet med en torr trasa för att öka
kontaktförmågan.
• Kontrollera att polerna är vända åt rätt håll när
du sätter i batteriet.
• Håll inte i batteriet med metallpincett, du kan
orsaka kortslutning.
VARNING
Vid felaktig hantering kan batteriet explodera.
Du får inte ladda det, ta isär det eller
försöka elda upp det.
64
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 65 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Ta bort enheten
Säkerhetsföreskrifter
1
• Om bilen har stått parkerad i direkt solljus, låt
enheten svalna före användning.
• Motorantenner matas ut automatiskt när enheten används.
• Under körning, använd inte funktioner som kan
avleda din uppmärksamhet från vägen.
• Droppa inte vatten eller främmande föremål på
skivfacket. Om de kommer in i enheten kan det
börja brinna eller uppstå andra fel.
Ta bort frontskyddet
1 Ta bort frontpanelen (sida 8).
2 Tryck på klämman på insidan av
frontskyddet med en smal skruvmejsel.
Om du har några frågor eller problem som rör
enheten och som inte tas upp i bruksanvisningen,
kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
Kondens
3 Upprepa steg 2 för andra sidan.
2
Ta bort enheten
1 Använd en smal skruvmejsel för att
trycka in klämman på vänster sida av
enheten och dra därefter ut vänster
sida på enheten tills spärren går fri.
När det regnar eller vid fuktigt väder kan kondens uppstå inuti linser och bildskärm. Ifall detta
inträffar kommer enheten inte att fungera på rätt
sätt. I sådana fall, ta bort skivan och vänta i
någon timme tills kondensen har dunstat.
För att bibehålla en hög ljudkvalitet
Se till att inte spilla juice eller söta drycker över
själva enheten eller skivorna.
4 mm
2 Upprepa steg 1 på höger sida.
3 För enheten ut från fästet.
Om cd-linsen
• Vidrör inte linsen i skivfacket.
• Använd inte vanliga linsrengöringsmedel.
Om LOW TEMP Warming Up visas i
extremt kalla miljöer
Inspelning och redigering på hårddisken kan inte
göras. Om detta inträffar bör du värma upp bilens
kupé med en värmare och lämna enheten på ett
tag tills enheten fungerar igen.
65
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 66 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Om skivor
Musik-skivor kodade med
copyrightskydd
• För att hålla skivorna rena, rör inte vid ytan.
Håll skivorna i kanterna.
• Förvara skivorna i deras fodral eller i skivhållare när de inte används.
Utsätt inte skivorna för värme eller höga temperaturer. Undvik att lämna dem i en parkerad
bil eller på instrumentbrädan eller i bakrutan.
Denna produkt är utformad för att spela upp skivor som följer CD-standarden (Compact Disc).
Nyligen har diverse musikskivor kodade med
copyright-skydd börjat marknadsföras av vissa
skivbolag. Du bör vara medveten om att bland
dessa skivor finns det vissa som inte följer CDstandarden och kanske inte är spelbara och
inspelbara med denna produkt.
Om cd-r (inspelningsbara cd-skivor)/
cd-rw (överspelningsbara cd-skivor)
Följande skivor kan spelas upp med denna utrustning:
Skivtyper
• Fäst inte etiketter på skivorna och använd inte
skivor med rester av kladdigt bläck. Sådana skivor kan stanna när de används och förorsaka
funktionsfel, eller också kan skivan gå sönder.
Skivans etikett
Ljud-cd
MP3-filer
• Använd aldrig skivor med etiketter eller klistermärken på, eftersom sådant kan förhindra
avläsning av ljuddata (uppspelningen hoppar,
eller ingen uppspelning alls) när värmen får etiketterna att krympa, vilket gör skivan sned.
• Undvik skivor med ovanliga former (hjärtformade, fyrkantiga, etc.). Uppspelning av sådana
skivor kan skada enheten.
• Innan du spelar, rengör skivorna med en rengöringsduk som finns att köpa i handeln. Torka
varje skiva från mitten och utåt. Använd inga
lösningsmedel som tvättbensin, tinner, andra
rengöringsmedel eller antistatisk sprej avsedd
för analoga skivor.
• Vissa CD-R/CD-RW (beroende på inspelningsutrustning eller skivans skick) kan inte spelas
upp med den här utrustningen.
• Det går inte att spela en CD-R/CD-RW som
inte avslutats*.
• Du kan spela upp MP3-filer som spelats in på
CD-rom, CD-R och CD-RW.
• Det går att spela upp en CD-R/CD-RW som
kan spelas in i flera omgångar.
• Innehållet på audio CD-R-/CD-RW-skivor kan
inte spelas in på denna enhets hårddisk på
grund av copyrightskydd.
* Avslutning är en process som är nödvändig för att en
inspelningsbar cd-skiva ska kunna spelas upp på en
cd-spelare.
66
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 67 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Om MP3-filer
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) är en standardteknik och ett format för komprimering av ljudsekvenser. Filen komprimeras till c:a 1/10 av
originalstorleken. Ljud som ligger utanför
mänskligt hörselomfång komprimeras medan det
ljud vi kan höra inte komprimeras.
Om skivor
Du kan spela upp MP3-filer som spelats in på
CD-rom, CD-R och CD-RW.
Skivan måste vara av formatet ISO 9660*1 nivå 1
eller 2, alternativt Joliet eller Romeo expansionsformat.
Du kan använda en skiva som spelats in i Multi
Session*2.
* 1 ISO 9660-format
Den vanligaste internationella standarden för
logiskt fil- och mappformat på en cd-rom.
Det finns flera nivåer. Nivå 1 innebär att filnamnet måste hålla 8.3-format (max 8 tecken
i namnet, max 3 tecken i filnamnstillägget
.MP3) samt skrivas med versaler. Mappnamnen får inte vara längre än 8 tecken. Det får
inte finnas fler än 8 mappnivåer. Nivå 2 innebär att filnamnen kan vara max 31 tecken
långa.
Varje mapp kan ha upp till 8 träd.
För Joliet eller Romeo expansionsformat gäller att du måste kontrollera innehållet i programvaran, etc.
Observera!
• Om formatet är ett annat än ISO 9660 nivå 1 och 2,
blir eventuellt mapp- eller filnamnen på bildskärmen
missvisande.
• När du namnger en fil, glöm inte lägga på filextension .MP3 efter namnet.
• Om du anger filnamnstillägget MP3 för en fil som
inte är en MP3-fil kan enheten inte känna igen filen
ordentligt och kommer att generera slumpmässigt
ljud som kan skada högtalarna.
• Följande skivtyper tar längre tid att starta.
– en skiva inspelad med en komplicerad trädstruktur.
– en skiva som spelats in i Multi Session.
– en skiva med möjlighet att lägga till data.
Att tänka på vid uppspelning av skiva som spelats
in i Multi Session
• När det första spåret från den första sessionen är
ljud-cd-data:
Endast ljud-cd-data spelas upp.
• Om första spåret i första session inte är ljuddata på
cd:
– Om det finns en MP3-fil på skivan, spelas endast
MP3-filer och andra data hoppas över. (Ljud-cddata känns inte igen.)
– Om det inte finns någon MP3-fil på skivan visas
NO Music och ingenting spelas upp. (Ljud-cd-data
känns inte igen.)
* 2 Multi Session
Detta är en inspelningsmetod med vilken data
kan läggas in med metoden Track-At-Once.
Vanliga cd-skivor börjar vid en kontrollpunkt
som kallas Lead-in och slutar vid en punkt
som kallas Lead-out. En Multi Session-cd har
flera sessioner, där varje segment från Leadin till Lead-out ses som en enskild session.
CD-Extra: Format som registrerar ljud (ljuddata på cd) som spår i session 1, och registrerar data som spår i session 2.
Mixad cd-skiva: I detta format spelas data in
som spår 1 och ljud (ljud-cd-data) spelas in
som spår 2.
67
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 68 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Om Memory Stick
Vad är ett Memory Stick?
Memory Stick är ett kompakt, flyttbart och
mångsidigt inspelningsmedium med integrerade
minneskretsar som har högre kapacitet än en diskett. Memory Stick har konstruerats för överföring och delning av digital information mellan
Memory Stick-kompatibla produkter. Eftersom
det är utbytbart kan Memory Stick även användas
för extern datalagring.
Om formatering av Memory Stick
Memory Stick levereras med FAT-format som
standard.
För att formatera Memory Stick följer du instruktionerna se “Formatera ett MG Memory Stick”
på sidan 46.
Använd inte formateringsfunktionen i Utforskaren i Windows vid formatering av Memory Stick.
FORMAT ERROR (sida 72) visas och du kan
inte spela upp med denna enhet.
Om hantering av Memory Stick
A B
Typer av Memory Stick
Det finns två olika typer av Memory Stick:
– MagicGate Memory Stick med copyrightskyddstekniken MagicGate.
– Memory Stick utan copyrightskyddstekniken
MagicGate.
När du köper Memory Stick för denna enhet ska
du köpa Memory Stick med logon
eller MG
Memory Stick med logon
.
Inspelning av
musikdata
Lagra/återställa
icke-musikdata
Observera!
Denna spelare kan använda MagicGate Memory Stick
på 128 MB.
Vad är MagicGate
MagicGate är en teknologi för copyrightskydd
avsedd för MagicGate Memory Stick och kompatibla produkter som exempelvis Network
Walkman. Autentisering säkerställer att innehållet endast överförs mellan kompatibla enheter
och MagicGate Memory Stick, och att skyddat
innehåll spelas in och överförs i krypterat format
för att hindra icke-auktoriserad kopiering eller
uppspelning.
Om användning
För att undvika att skada information,
– mata inte ut Memory Stick och koppla inte ur
USB-kabeln medan data läses eller skrives.
– använd inte Memory Stick på en plats där det
förekommer statisk elektricitet eller elektriska
störningar.
LOCK
C
D
• När skrivskyddsomkopplaren på Memory Stick
är ställd på LOCK kan ingen information spelas in, raderas eller redigeras. (B)
• Den kännbara förhöjningen på baksidan av
MagicGate Memory Stick skiljer det från ett
vanligt Memory Stick. (C)
• Rör inte anslutningarna på Memory Stick med
fingrar eller med metallföremål. (A)
• Böj inte, tappa inte och använd inte kraft på
Memory Stick.
• Plocka inte isär eller modifiera Memory Stick.
• Låt inte Memory Stick komma i kontakt med
fukt.
• Använd inte och förvara inte Memory Stick på
en plats där det kan utsättas för:
– Extremt höga temperaturer, exempelvis i en
bil parkerad i solen
– Direkt solljus
– Hög fuktighet eller frätning
• Förläng livslängden på Memory Stick genom
att använda det medföljande skyddsfodralet.
• Sätt inte fast något annat på platsen där den
medföljande etiketten ska sitta. (D)
• Fäst etiketten inom det avsedda området.
• Fäst inte nya etiketter ovanpå gamla etiketter.
• Byt ut etiketten om den börjar skalas av.
Observera!
Om etiketten inte är fäst ordentligt kan den klämma
fast MG Memory Stick i enheten.
68
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 69 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Om rengöring
Rengör spelarens hölje med en mjuk trasa fuktad
med vatten eller milt rengöringsmedel. Använt
ingen typ av skurduk, skurmedel eller lösningar
som alkohol eller bensen eftersom det kan repa
höljets yta.
Felsökning
Följande checklista kan vara användbar för att
åtgärda problem som kan uppstå.
Innan du går igenom checklistan nedan, gå igenom anvisningarna för hur man ansluter och
använder enheten.
Allmänt
Funktionsknapparna fungerar inte.
Tryck på RESET-knappen.
Inget ljud.
• Vrid den vänstra ratten medurs för att justera
volymen.
• Stänga av ATT-funktionen.
• Ställ balans fram-bak i mittläget om systemet har två högtalare.
Innehållet i minnet har raderats.
• RESET-knappen har tryckts.
t Gör om inmatningarna i minnet.
• Nätsladden eller batteriet har kopplats ur.
• Strömkabeln är inte riktigt ansluten.
Ingen ljudsignal.
Tonsignalen är inaktiverad (sida 57).
Indikeringar försvinner eller visas inte alls.
• Tidsindikeringen försvinner om du trycker
på (OFF) i 2 sekunder.
t Håll (OFF) intryckt i två sekunder till
om du vill visa klockan.
• Ta bort frontpanelen och rengör anslutningarna. För mer information se “Rengöra
anslutningarna” på sidan 64.
• Display i menyinställningarna inställd på
Off. (sida 57)
t Display aktiveras igen när någon knapp
trycks.
Förinställda stationer och tidsindikeringen
har raderats.
Säkringen har gått.
Det brusar när tändningsnyckeln står i läge
ON, ACC eller OFF.
Ledningarna har inte kopplats på rätt sätt till
bilens kontakt för strömförsörjning av extrautrustning.
Enheten får ingen ström.
• Kontrollera anslutningarna. Om allting är
som det ska, kontrollera säkringen.
• Bilen har inget ACC-läge.
t Tryck på (SOURCE) och stäng av
enheten.
Enheten får ström hela tiden.
Bilen har inget ACC-läge.
t Håll (OFF) intryckt i två sekunder.
Motorantennen matas inte ut.
Motorantennen har inget reläskåp.
fortsätter på nästa sida t
69
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 70 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
s visas istället för albumtiteln.
Ett tecken som inte kan visas på denna enhet
har matats in.
t Ändra titeln så den endast innehåller tecken
som kan visas på denna enhet.
CD visas inte när du väljer källa med en
cd-skiva i enheten.
• Cd-skivan är isatt upp och ner.
• Den isatta cd-skivan innehåller inte några
musikfiler.
• Enheten känner igen cd-skivan.
t Försök igen efter ett tag.
Vridkontrollen (extra tillbehör) kan inte
användas.
Vrid ratten längst ner på vridkontrollen tills
den kan användas.
Uppspelning
Uppspelningen startar inte.
• Smutsig eller trasig cd-skiva.
• Vissa cd-r/cd-rw går eventuellt inte att spela
upp beroende på inspelningsutrustningen och
skivans skick.
MP3-filer kan inte spelas upp.
• Inspelning gjordes inte enligt ISO 9660 level
1- eller level 2-format eller Joliet eller
Romeo i expansionsformat.
• Filextension .MP3 har inte lagts till efter filnamnet.
• Filerna har inte lagrats i MP3-format.
• Denna enhet kan spela MP3-filer med kompressionstekniken MPEG1 Audio Layer3,
dess samplingsfrekvens är 44,1kHz vid en
variabel bithastighet på mellan 32 kbps och
320 kbps.
MP3-filer tar längre tid än andra att spela
upp.
Efter att enheten läst alla filer på skivan kan
uppspelningen ta mer tid än vanligt om:
– antalet mappar eller filer på skivan är mycket
stort.
– mapp- och filstrukturen är mycket komplex.
Musikdata med begränsad
uppspelningsperiod kan inte spelas upp.
Uppspelningsperioden har gått ut.
t Du kan inte spela upp ett spår vars uppspelningsperiod har gått ut
Enheten känner inte igen Network Walkman.
• USB-kontakten eller den digitala I/O-kabeln
har lossnat.
t Återanslut kontakterna.
• En USB-hubb används.
t Anslut Network Walkman utan att
använda en USB-hubb.
Endast några få spår kan överföras
(Check-Out). (Tillgänglig inspelningstid är
kort.)
Det finns andra data än musikfiler i MG
Memory Stick
t Icke-musik-data i MG Memory Stick reducerar antalet spår som kan checkas ut.
Kopiera dem till din dator för att frigöra
minne på MG Memory Stick.
Enheten eller Network Walkman fungerar
inte normalt när de är hopkopplade.
De är anslutna med en USB-hubb eller en
USB-förlängningskabel.
t Normal användning garanteras inte.
Ansluta medföljande USB-kabel.
Ett MG Memory Stick kan inte sättas i.
Ett Memory Stick var isatt upp och ner.
t Sätt i det korrekt enligt bilden (sida 14).
Musikdata kan inte överföras till ett MG
Memory Stick som har använts på andra
enheter.
• Det är inte ett MG Memory Stick
t Du kan endast använda MG Memory
Stick
• Memory Stick har formaterats med en dator.
t När du har kopierat nödvändiga data till
din dator formaterar du MG Memory
Stick på denna enhet med hjälp av
instruktionerna (sida 46).
Ljudet avbryts på grund av vibrationer.
• Enheten har monterats i en vinkel som är
större än 30°.
• Enheten har monterats i ett utrymme som
inte är stabilt nog.
Ljudet hoppar.
• Trasiga eller smutsiga skivor.
• Skadad cd-r/cd-rw.
Cd-uppspelningen är inte normal.
Mata ut cd-skivan och kontrollera dess skick.
Uppspelning av MG Memory Stick har
avbrutits plötsligt.
70
Kontakterna på Memory Stick är smutsiga.
t Mata ut och sätt i Memory Stick flera
gånger.
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 71 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Radiomottagning
Det går inte att välja förinställda stationer.
• Lagra rätt frekvens i minnet.
• Den mottagna signalen är för svag.
Stationerna kan inte tas emot.
Ljudet störs av brus.
• Anslut en styrkabel för motorantenn (blå)
eller kabel för strömförsörjning av tillbehör
(röd) till strömförsörjningskabeln för bilens
antennförstärkare. (Endast om bilen har
inbyggd FM/MW/LW-antenn i bak/sidrutan.)
• Kontrollera bilantennens anslutning.
• Bilantennen matas inte ut.
t Kontrollera anslutningen för motorantennens styrkabel.
• Kontrollera frekvensen.
• När DSO-läget är aktiverat, störs ljudet
ibland av brus.
t Ställ in DSO-läget på Off (sida 51)
Automatisk sökning fungerar inte.
• Lokalt läge är inställt på On.
t Ställ in Local-läget på Off (sida 26)
• Den mottagna signalen är för svag.
t Ställ in station manuellt.
FM-mottagningen är dålig.
• Ställ in exakt rätt frekvens.
• Den mottagna signalen är för svag.
t Ställ in i mono-läge (sida 26).
En stereoutsändning avlyssnas i mono.
Enheten är inställd för enkanalig mottagning
(mono).
t Avbryt mono-läge (sida 26).
RDS
Sökningen startar efter några sekunders
lyssning.
Stationen är inte en TP-station alternativt har
svag signal.
t Tryck på (F2) (TA) upprepade gånger tills
TA Off visas.
Inga trafikmeddelanden tas emot.
• Aktivera TA.
• Stationen är en TP-station, men sänder ändå
inga trafikmeddelanden.
t Ställ in en annan station.
PTY visar None.
• Inställd station är inte en RDS-station.
• RDS-data tas inte emot.
• Stationen specificerar inte programtyp.
Endast i detta fall visas B till vänster om
None.
Även om du har ändrat en AF/TA-inställning
återgår AF/TA-inställningen till föregående
inställning när du ändrar till en annan
förinställd station.
Om du lagrar en förinställd station med hjälp av
BTM efter att ha ställt in AF/TA, lagras AF/TAinställningen för varje förinställd station.
Felmeddelanden
Felmeddelanden kommer att blinka beroende på
enhetens status. Följ instruktionerna nedan om
något av dessa felmeddelande visas i displayen.
Meddelanden på cd
CD ERROR
• Cd-skiva är smutsig
t Rengör cd-skivan.
• Det går inte att spela upp en cd-skiva på
grund av något fel.
t Sätt i en annan cd-skiva.
Meddelanden på hårddisken
LOW TEMP
Värma upp
Omgivningstemperaturen runt hårddisken är
för låg.
t Vänta ett tag och använd enheten igen.
HIGH TEMP
Kyler ner
Omgivningstemperaturen runt hårddisken är
för hög.
t Vänta ett tag och använd enheten igen.
CONTENTS ERROR
• Det valda innehållet är inte i ett format som
denna enhet stödjer.
• Spårdata kan inte läsas.
EXPIRED
Spåret kan inte spelas upp på grund av uppspelningsbegränsningar (antal/period).
DISK ERROR
• Hårddisken känns inte igen.
• En felaktig hårddisk har installerats.
FULL CAPACITY
• Inga fler mappar eller album kan skapas.
t Radera onödiga mappar eller album.
• Inga fler spår kan spelas in.
• Hårddisken är full.
t Ta bort onödiga spår.
NO FOLDER
Det finns inga mappar på hårddisken.
t Skapa en mapp före inspelning (sida 39)
CANNOT NAME IN
Ett försök till namnredigering gjordes men den
valda mappen/albumet/spåret kan inte namnges.
INPUT FULL
Antalet tecken som matats in vid ett tillfälle
har överstiget gränsen under namnredigering.
NAME FULL
Längden för det inmatade namnet har överstiget gränsen.
fortsätter på nästa sida t
71
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 72 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
FILE CHECKING
• Motorn startades medan enheten skrev/läste
på hårddisken, t ex vid inspelning.
• RESET-knappen på denna enhet har tryckts.
t Vänta ett ögonblick tills återskapandet av
data på hårddisken är klart.
Meddelanden på MG Memory Stick
FORMAT ERROR
Det isatta MG Memory Stick är inte i ett format som denna enhet stödjer. (t.ex. MG
Memory Stick formaterat med en dator, etc).
t Formatera MG Memory Stick enligt
instruktionerna (sida 46). (Formatera med
denna enhet. Om du formaterar den med
din dator kan du göra Check-In/Out. Du
kan emellertid inte spela upp det med hjälp
av denna enhet.)
EXPIRED
• Spårets uppspelningsperiod har gått ut.
• Ett spår som ligger bortom uppspelningsbegränsningarna för denna enhet har valts.
t Om musikdata inte kan spelas upp kan du
radera dem från MG Memory Stick.
MG ERROR
En icke-auktoriserad distributionsfil har detekteras av copyrightskyddet.
t Mata ut och sätt i Memory Stick och kontrollera därefter displayen igen.
t Om raderingsomkopplaren står på ON, ska
du ställa den på OFF och därefter sätta i det
igen och kontrollera displayen igen.
t Formatera MG Memory Stick med denna
enhet.
READ ONLY STICK
Det MG Memory Stick som sitter i enheten
kan endast läsas.
t Det är inte möjligt att redigera data på detta
MG Memory Stick.
NO CONTENTS
Det finns inget innehåll som kan spelas upp.
t Om Memory Stick inte innehåller musikfiler ska du överföra (Check-Out) några
musikfiler till det.
CONTENTS ERROR
• Det valda innehållet är inte i ett format som
denna enhet stödjer.
• Spårdata kan inte läsas.
t Mata ut och sätt i Memory Stick och kontrollera därefter displayen igen.
t Om musikdata inte kan spelas upp kan du
radera dem från Memory Stick.
t Spela upp innehåll med en bithastighet
som denna enhet stödjer.
STICK ERROR
• Enheten kan inte läsa/skriva Memory Stick.
• Ett onormalt tillstånd för Memory Stick eller
enheten har detekterats.
t Mata ut och sätt tillbaka Memory Stick.
Om detta inte löser problemet, överför all
information på Memory Stick till en dator
och formatera därefter Memory Stick
med spelaren. Om problemet kvarstår tar
du både Memory Stick och denna enhet
till din lokala Sony-serviceinrättning.
CANNOT RESTORE
Det finns en mapp som har samma namn som
den du försöker återställa på Memory Stick.
t Radera mappen på Memory Stick
Meddelanden på HDD/Memory Stick
FORMAT ERROR
Det isatta Memory Stick är inte i ett format
som denna enhet stödjer.
FULL CAPACITY
HDD och/eller Memory Stick är fullt.
LOW TEMP
Omgivningstemperaturen runt HDD och/eller
Memory Stick är för låg.
NO MEDIA
Ett Memory Stick sitter inte i när du försöker
göra Import/Export.
CANNOT IMPORT
Enheten kan inte importera.
NO DATAFILE
Det finns ingen importfil på Memory Stick,
HDD LIBRARY MODIFIED
Efter export redigerades hårddisken i enheten
före import.
INVALID LIBRARY
EXPORT AGAIN
Före export försökte du importera.
CANNOT EXPORT
Enheten kan inte exportera.
STICK LOCKED
• Skrivskyddsomkopplaren på Memory Stick
står i läge LOCK.
• Memory Stick är skyddat från att skriva.
DISC READ ERROR
Hårddisken kan inte läsa.
DISC WRITE ERROR
Hårddisken kan inte skriva.
NO INSTALL FILE
• Cd-skivan för installation av CDDB sitter
inte i.
• Det finns ingen installfil på cd-skivan för
installation av CDDB.
VERIFY ERROR
72
När enheten verifierade installationen inträffade ett fel.
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 73 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
CANNOT UNINSTALL
Enheten kan inte radera CDDB från
hårddisken.
STICK REMOVED
Memory Stick togs bort medan enheten läste
på det.
NO MEDIA
Meddelanden på Network Walkman
WALKMAN ERROR
• Kommunikationen mellan en Network Walkman och enheten kan inte etableras.
• Enheten kan inte anslutas till Network
Walkman.
t Kontrollera att Network Walkman är
ordentligt ansluten.
t Återanslut Network Walkman.
t Om problemet kvarstår tar du både denna
enhet och Network Walkman till din
lokala Sony-serviceinrättning.
• Ett Memory Stick sitter inte i när du försöker
göra Check-Out av ett spår.
• En Network Walkman är inte ansluten när du
försöker göra Check-Out av ett spår.
Meddelande på tuner
MEMORY FULL
Antalet förinställda radiostationer har nått
gränsen.
t Radera onödiga förinställda stationer.
WALKMAN REMOVED
Network Walkman kopplades bort medan
enheten läste på den.
NOT COMPATIBLE
Formatering eller Check-Out har påbörjats
men den anslutna Network Walkman är inte en
modell som denna enhet stödjer.
Meddelanden på MG Memory Stick/
Network Walkman
CANNOT CHECKOUT
• Det valda spåret ha redan överförs (Check
Out) så många gånger som det får överföras
(Check-Out).
• Check-Out kan inte göras med det valda
spåret.
CANNOT MOVEOUT
Move-Out kan inte göras med det valda spåret.
CANNOT CHECKIN
Check-In kan inte göras med det valda spåret.
CANNOT MOVEIN
Move-In kan inte göras med det valda spåret.
CANNOT IMPORT
Det valda spåret kan inte importeras.
NO MEMORY SPACE
Memory Stick är fullt.
t Radera onödiga data från Memory Stick
INVALID STICK
Du har försökt göra en Check-Out men isatt
Memory Stick har inte copyrightskyddstekniken MagicGate.
t Använd ett MG Memory Stick.
STICK LOCKED
Skrivskyddsomkopplaren på Memory Stick
står i läge LOCK.
t Ställ skrivskyddsomkopplaren på OFF
under formatering av ett Memory Stick
eller när du redigerar data på det.
73
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 74 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Tekniska data
Effektförstärkare
Cd-spelare
Signalbrusförhållande
Frekvensåtergivning
90 dB
10 – 20 000 Hz
MG Memory Stick
Signalbrusförhållande
90 dB
Frekvensåtergivning
10 – 20 000 Hz
Inspelningstid (vid användning av ett 64 MB MagicGate
Memory Stick)
Cirka 60 min. (132 kbps)
Cirka 80 min. (105 kbps)
Inspelningsformat
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding 3)
Hårddisken
Kapacitet
Inspelningsformat
Frekvensåtergivning
16 GB
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding 3)
10 till 20 000 Hz
(enkel signalmätning)
Radiodel
FM
Inställningsområde
Antennkontakt
Mellanfrekvens
Praktisk känslighet
Selektivitet
Signalbrusförhållande
87,5 – 108,0 MHz
Extern antennanslutning
10,7 MHz/450 kHz
8 dBf
75 dB vid 400 kHz
66 dB (stereo),
72 dB (mono)
Harmonisk distortion vid 1 kHz
0,6 % (stereo),
0,3 % (mono)
Separation
35 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning
30 – 15 000 Hz
MW/LW
Inställningsområde
Antennkontakt
Mellanfrekvens
Känslighet
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Extern antennanslutning
10,7 MHz/450 kHz
MW: 30 µV
LW: 40 µV
Utgångar
Högtalarimpedans
Maximal uteffekt
Högtalarutgångar
(sure seal-kontakter)
4 – 8 ohm
45 W ´ 4 (vid 4 ohm)
Allmänt
Utgångar
Ljudutgångar (fram/bak)
Subwooferutgång (mono)
Styrning av relä för motorantenn
Styrning av effektförstärkare
Ingångar
Telephone ATT-styrning
(dämpning av ljudet när det
ringer)
Belysningskontroll
AUX IN-kontakt
Antenningång
Tonkontroller
Bas ±8 dB vid 100 Hz
Diskant ±8 dB vid 10 kHz
Loudness
+8 dB vid 100 Hz
+2 dB vid 10 kHz
Effektbehov
12 V bilbatteri
(negativ jord)
Mått
Cirka 178 ´ 50 ´ 182 mm
(b/h/d)
Inbyggnadsmått
Cirka 182 ´ 53 ´ 161 mm
(b/h/d)
Vikt
Cirka 2,0 kg
Medföljande tillbehör
Delar för installation och
anslutningar (1 uppsättning)
Fodral till frontpanelen (1)
Rengöringsduk (1)
Digital I/O-kabel (1)
CDDB Install CD-ROM (1)
Tillbehör som kan köpas till Trådlös vridkontroll
RM-X6S
Observera!
Denna enhet kan inte anslutas till en digital förförstärkare eller equalizer.
Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.
74
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 75 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Ordlista
ATRAC3
ATRAC3, Adaptive Transform Acoustic Coding3, är en teknologi för ljudkomprimering som tillfredsställer kraven på hög ljudkvalitet och hög komprimering.
ATRAC3-komprimeringen är cirka tio gånger högre än för en ljud-cd-skiva, vilket ger ökad datakapacitet för datamedier.
Bithastighet
Indikerar mängden data per sekund. Hastigheten anges i bps (bitar per sekund).
I denna enhet kan bithastigheten, för att spela in en ljud-cd eller omvandla ljudfiler i MP3- och WAVformat till ATRAC3-format, väljas mellan alternativen 132 kbps/105kbps. 105 kbps innebär 105 000
bitar information per sekund. Om bithastigheten är hög betyder det att en stor mängd information
används för att spela musik. Om man jämför musik i samma format erbjuder 132 kbps bättre ljudkvalitet än 105 kbps. Ljudfiler i format såsom MP3 har emellertid olika kodningsmetoder och ljudkvaliteten
kan således inte avgöras genom att endast jämföra bithastigheter.
Check-In/Check-Out
Check-Out avser att överföra musikfiler från denna enhet till en extern enhet/media (som exempelvis
Network Walkman). För att överföra musikfilerna tillbaka till samma enhet gör man en Check-In.
(Du kan inte flytta musikfiler (checked-out) till andra enheter/media.)
Du kan överföra musikfiler från enheten (Check-Out), överföra tillbaka dem (Check-In) och därefter
göra en ny Check-out ett oändligt antal gånger. SDMI-reglerna tillåter att man överför upp till fyra
kopior av en musikfil under samma period. OpenMG utnyttjar en metod som innebär att tre kopior av en
låt kan överföras under samma period, den fjärde kopian sparas som "master" på enheten. Om, vid en
viss tidpunkt, tre kopior av samma låt är överförda från enheten, måste en kopia överföras tillbaka till
enheten för att man på nytt ska kunna överföra låten från enheten.
Import
Överför ljudfiler lagrade på MG Memory Stick till denna enhet. De importerade ljudfilerna lagras automatiskt på Album 001 i Folder 001 på hårddisken.
MagicGate
Teknik för copyrightskydd som innehåller teknik för autentisering och kryptering. Autentisering säkerställer att skyddat innehåll endast överförs mellan godkända enheter och media samt att skyddat innehåll spelas in och överförs i krypterat format för att hindra icke-auktoriserad kopiering eller
uppspelning.
Observera!
betecknar ett system för copyrightskydd utvecklat av Sony. Det garanterar inte konvertering till
annan media.
MagicGate Memory Stick
Ett kompakt inspelningsmedium, Memory Stick, som utnyttjar integrerade minneskretsar och
MagicGate-teknik för copyrightskydd. Du kan spela in eller spela upp data, t.ex. musik som fordrar
copyrightskydd endast genom att använda ett MagicGate Memory Stick med MagicGate-kompatibel
utrustning (t.ex. Network Walkman).
MagicGate Memory Stick kan användas för att spela in andra typer av digitala data med annan Memory
Stick-kompatibel utrustning.
MagicGate Memory Stick känns igen på logotyperna MG och MAGIC GATE.
fortsätter på nästa sida t
75
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 76 Thursday, September 12, 2002 12:03 PM
Memory Stick
Memory Stick är ett flyttbart och kompakt inspelningsmedium med integrerad krets. Det finns två olika
typer av Memory Stick: MagicGate Memory Stick med MagicGate-teknik för copyrightskydd och vanligt Memory Stick utan teknik för copyrightskydd. Du kan spela in bild-, musik- och ljudfiler med
Memory Stick-kompatibla audiovisuella enheter eller spela in information från en dator. Det går att
lagra information med olika format på samma Memory Stick. (Kontrollera bruksanvisningarna som
medföljer enheterna för att kontrollera vilket format utrustningen kan läsa.)
Du kan exempelvis lagra bildfiler i det utrymme som finns tillgängligt på MagicGate Memory Stick
med någon enhet som hanterar bildfiler även om det redan finns ljudfiler på MagicGate Memory Stick.
Move-In/Move-Out
Funktionen Move-In/Out innebär att du överför all information relaterad till ljudfiler (information om
låten, copyrightinformation, ytterligare information, mm) mellan din enhet och MagicGate Memory
Stick (MG Memory Stick). Exempelvis kan låtar som laddats ner från EMD (Electronic Music Distribution) importeras direkt till MG Memory Stick och därefter flyttas till din enhet.
Jämfört med Check-In/Check-Out, där låtar överförs inom gränserna för de användningsförhållanden
som avgörs av copyrightinformation, tillåter funktionen Move-In/Move Out dig att överföra all information som följer med låtarna mellan käll- och målenheter. Låtinformationen finns inte kvar på källenheten efter att Move-In är klar.
De enda låtar som kan flyttas mellan din enhet och MG Memory Stick är de som copyrightinformationen tillåter att de flyttas. Du kan även använda funktionen Move-In/Out mellan en enhet och en extern
enhet/media om inte extern media är kompatibel med MG Memory Stick.
OpenMG
Teknik för copyrightskydd för att importera och hantera musikfiler från distributionstjänster för musik
eller cd-skivor. Genom att använda programvara som följer OpenMG-standarden, kan ljudinnehållet
krypteras innan lagring sker på en hårddiskenhet så att du kan lyssna på ljudfilerna. OpenMG-standarden förhindrar även icke-auktoriserad distribution av filerna över Internet eller andra nätverk.
Detta copyrightskydd följer MagicGate-standarden och gör det möjligt att överföra digital musik till
kompatibel utrustning.
SDMI
SDMI, Secure Digital Music Initiative, är en sammanslutning av mer än 130 företag i olika branscher
som sysslar med ljudinspelningar, datorer och elektroniska konsumtionsvaror, med syfte att utveckla en
integrerad teknik för copyrightskydd som kan användas över hela världen.
SDMI arbetar för att skapa en standard för att hindra felaktig användning av ljudfiler och att för att förespråka laglig musikdistribution. Teknikerna för copyrightskydd OpenMG och Magic Gate är baserade
på SDMI-standarden.
76
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Right
00GB+00COV-EURIX.fm
00GB+00COV-EURIX.fm Page 77 Friday, September 13, 2002 11:22 AM
Index
A
F
P
AF 28
ATT 56
Automatic Music Sensor
(AMS) 10, 13, 14
Automatisk inställning 11
AUX 61
AUX Skip 62
Fader 54
Flytta (Move) 38
Format 46
Frontpanelen 8
Funktion 17
Play List 24
PTY 32
B
Backup 43
Balans 53
Bas 53
Beep 57
Blandad uppspelning
(Shuffle) 22
BTM 25
C
CD Auto Play 21
CDDB 21
CDDB installera 60
CDDB avinstallera 60, 61
CD-uppspelning 10
Check-In 41, 49
Check-Out 40, 48
CT 33
D
Demonstration 9
Digital I/O-kabel 47
Dimmer 57
Diskant 53
DSO 51
E
Equalizer 52
Erase 46, 50
Export 60
H
HDD 33
HPF 54
I
Import 60
Importera 42
Inspelningshastighet 35
L
List 16
litiumbatteri 64
Local 26
Loudness 56
LPF 55
R
Radera (Erase) 39
Radio 25
RDS 28
Regional 29
Reset 8
Restore 43
S
Säkring 63
Skärmsläckare 57
Skiva 66
Spektrumanalysator 59
Spela in 12, 34
Subwoofer 55
T
TA 30
M
U
MagicGate 68
Manuell inställning 11
Manuell sökning 10, 13, 14
Manuellt förinställt minne 27
Memory Stick 68
Meny 15, 56
Mono 26
Move 45, 49
Move-In 42
Move-Out 41
MP3 67
MW/LW Skip 57
Upprepad uppspelning
(Repeat) 22
Uppspelning 19
Uppspelning från hårddisken 13
Ursprungliga inställningar 9
V
Visning 20
Vridkontrollen 62
Ö
Överföringshastighet för
inspelning 34
N
Name In 35
Network Walkman 47
77
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
masterpage:Left
00GB+00COV-EURIX.fm
00GB+00COV-EURIX.fm Page 78 Friday, September 13, 2002 11:22 AM
http://www.sony-europe.com
78
Sony Corporation Printed in Sweden
MEX-1HD
3-244-264-11 (1)
Download PDF