Sony | DSX-A40UI | Sony DSX-A40UI Snabbstartguide

4-468-989-11(1)

*1 Afhængigt af biltypen, skal du bruge en adapter
(medfølger ikke), hvis antennestikket ikke passer.
*2RCA-kabel (medfølger ikke).
*3Separat adapter kan være påkrævet.
*4Højttalerimpedans: 4 – 8 ohms × 4

*1 Auton tyypin mukaan vaihdellen käytä sovitinta
(ei sisälly toimitukseen), jos antennin liitin ei sovi.
*2RCA-johto (ei sisälly toimitukseen).
*3Erillinen sovitin saattaa olla tarpeen.
*4Kaiutinten impedanssi: 4 – 8 ohmia × 4
*1 Beroende på typ av bil, använd en adapter
(medföljer inte) om antennkontakten inte passar.
*2RCA-stiftkabel (medföljer ej).
*3Det kan krävas en separate adapter.
*4Högtalarimpedans: 4 – 8 ohms × 4
*2
1
FM/MW/LW
Digital Media
Player
Montering/tilslutning
DA
Asennus/liitännät
FI
Installation/anslutningar


2
3
×2
*1 fra bilantennen
Autoantennista
från bilantenn
SV
4

Maks. strømtilførsel 0,3 A
Maksimi syöttövirta: 0,3 A
Max. strömstyrka 0,3 A
Grå
Harmaa
Grå
+
Højttaler, Bag, Højre
Kaiutinanto, taka, oikea
Högtalare, bak, höger
5
–
Højttaler, Bag, Højre
Kaiutinanto, taka, oikea
Högtalare, bak, höger
6
+
Højttaler, Front, Højre
Kaiutinanto, etu, oikea
Högtalare, fram, höger
7
–
Højttaler, Front, Højre
Kaiutinanto, etu, oikea
Högtalare, fram, höger
8
Hvid
Valkoinen
Vit
Grøn
Vihreä
Grön
+
Højttaler, Front, Venstre
Kaiutinanto, etu, vasen
Högtalare, fram, vänster
–
Højttaler, Front, Venstre
Kaiutinanto, etu, vasen
Högtalare, fram, vänster
+
Højttaler, Bag, Venstre
Kaiutinanto, taka, vasen
Högtalare, bak, vänster
–
Højttaler, Bag, Venstre
Kaiutinanto, taka, vasen
Högtalare, bak, vänster
De negative polpositioner 2, 4, 6 og 8 har stribede ledninger.
Miinusnastapaikoilla 2, 4, 6 ja 8 on raidalliset johdot.
Positioner med negativ polaritet (2, 4, 6 och 8) har randiga kablar.
Sikring (10 A)
Sulake (10 A)
Säkring (10 A)
A
Lilla
Purppura
Lila
*4
AMP REM
fra bilens højttalerstik
auton kaiutinliitännästä
från bilens högtalarkontakt
Blå/hvid-stribet
Sinivalkoraitainen
Blå/vit-randig
B
fra bilens strømstik
auton virtaliitännästä
Från bilens strömförsörjningskontakt
4
Gul
Keltainen
Gul
konstant strømforsyning
keskeytymätön virransyöttö
kontinuerlig strömförsörjning
7
Rød
Punainen
Röd
omkoblet strømforsyning
kytkimellä varustettu virransyöttö
Switchad strömförsörjning
5
Blå
Sininen
Blå
motorantenne-kontrol
moottoriantennin ohjaus
Styrning av motorantenn
8
Sort
Musta
Svart
jord
maa
jord
Se "Strømtilslutningsdiagram ()" på bagsiden for nærmere
oplysninger.
Katso lisätietoja kääntöpuolelta kohdasta "Virtaliitännän
kytkentäkaavio ()".
Se "Kopplingsschema ()" på baksidan för mer information.
C
*
©2013 Sony Corporation Printed in Denmark
Forholdsregler
Enheden skal installeres i bilens instrumentbræt, da
enhedens bagside bliver varm, når den er i brug.
ˎˎDenne enhed er udelukkende beregnet til brug med
12 V jævnstrøm, negativt jordforbundet.
ˎˎPas på ikke at få ledningerne under en skrue eller
mellem bevægelige dele (f.eks. en sædeskine).
ˎˎInden du foretager tilslutning, skal du slå bilens
tænding fra for at undgå kortslutninger.
ˎˎTilslut strømledningen  til enheden og højttalerne,
inden de tilsluttes til strømstikket til ekstraudstyr.
ˎˎTræk alle jordledninger til et fælles jordingspunkt.
ˎˎAf sikkerhedsårsager skal du sørge for at isolere
eventuelle løse, utilsluttede ledninger med tape.
Bemærkninger om strømledningen (gul)
ˎˎVed tilslutning af denne enhed sammen med andre
stereokomponenter skal det tilsluttede bilkredsløb
have højere sikringsmærkedata end summen af de
enkelte komponenters mærkedata.
ˎˎNår der ikke er et elektrisk bilkredsløb med
sikringsmærkedata, der er tilstrækkeligt høje, skal
enheden tilsluttes direkte til batteriet.
Medfølgende dele ( )
ˎˎNumrene på afbildningen henviser til de numre, der
nævnes i teksten i denne vejledning.
ˎˎKonsollen  og beskyttelsesrammen  fastgøres
på enheden inden levering. Inden enheden
monteres, skal du bruge udløsernøglerne  til at
fjerne holderen  fra enheden. Se "Fjerne
beskyttelsesrammen og holderen ()" på arkets
bagside for nærmere oplysninger.
ˎˎGem udløsernøglerne  til fremtidig brug, da de
også er nødvendige, hvis du fjerner enheden fra
din bil.
Advarsel
Vær forsigtig ved håndtering af holderen , så du
ikke kommer til skade med fingrene.
Tilslutningseksempel ( )
Nem tilslutning af subwoofer (-C)
Du kan bruge subwooferen uden en effektforstærker,
når den er tilsluttet til et baghøjttalerkabel.
*Tilslut ikke en højttaler i denne tilslutning.
Bemærkninger
ˎˎSørg for at tilslutte jordledningen, inden forstærkeren tilsluttes
(-A).
ˎˎAlarmen bipper kun, hvis den indbyggede forstærker bruges (-A).
ˎˎSørg for at tilslutte en 4 - 8 ohm subwoofer. Tilslut ikke en højttaler
til det andet baghøjttalerkabel (-C).
Tilslutningsdiagram ( )
Til AMP REMOTE IN på en ekstra effektforstærker
Denne tilslutning gælder kun for forstærkere.
Tilslutning af andre enheder kan beskadige
enheden.
Advarsel
Hvis du har en motorantenne uden relæboks, kan
tilslutning af denne enhed med den medfølgende
strømledning  beskadige antennen.
Udstyr brugt på afbildningerne (medfølger ikke)
Kuvituksessa käytetyt varusteet (eivät sisälly toimitukseen)
Utrustning som används i bilderna (medföljer ej)
Forberedelse af baghøjttalerkablerne er påkrævet.
Takakaiutinjohdot on valmisteltava.
Kablarna för de bakre högtalarna måste förberedas.
DSX-A42UI/DSX-A40UI
Dansk
Positionerne 1, 2, 3 og 6 har ikke stikben.
Nastapaikoilla 1, 2, 3 ja 6 ei ole nastoja.
Positionerna 1, 2, 3 och 6 har inga stift.
Bemærkninger om kontrol- og strømledningerne
ˎˎREM OUT-ledningen (blå/hvid-stribet) tilfører +12 V jævnstrøm, når
du slår enheden til.
ˎˎNår du bruger en ekstra effektforstærker, skal du tilslutte REM
OUT-ledningen (blå/hvid stribet) eller strømledningen til tilbehør
(rød) til dets AMP REMOTE IN.
ˎˎHvis din bil har en indbygget FM/MW/LW-antenne i bag- eller
sideruden, skal REM OUT-ledningen (blå/hvid-stribet) eller
strømledningen til tilbehør (rød) forbindes til tilslutningen på den
eksisterende antenneforstærker. Kontakt din forhandler for
nærmere oplysninger.
ˎˎDer kan ikke bruges en motorantenne uden relæboks med denne
enhed.
ˎˎSäilytä irrotusavaimet  tulevaa käyttöä varten,
koska niitä tarvitaan myös laitteen irrottamiseen
autosta.
Strømforsyning til hukommelse
Når den gule strømledning er tilsluttet, forsynes
hukommelseskredsløbet altid med strøm, også når tændingen er
slået fra.
Subwooferin helppo liitäntä (-C)
Voit käyttää subwooferia ilman päätevahvistinta, kun
se on kytkettynä takakaiuttimen johtoon.
Bemærkninger om tilslutning af højttalere
ˎˎSlå enheden fra, inden højttalerne tilsluttes.
ˎˎBrug højttalere med en impedans på 4 til 8 ohm og med
tilstrækkelig strømkapacitet for at undgå at beskadige dem.
ˎˎHøjttalersystemets tilslutningsklemmer må ikke forbindes til bilens
chassis, og højre højttalers tilslutningsklemmer må ikke forbindes til
venstre højttalers tilslutningsklemmer.
ˎˎEnhedens jordledning må ikke forbindes til den negative
tilslutningsklemme (–) på højttaleren.
ˎˎForsøg ikke at forbinde højttalerne parallelt.
ˎˎTilslut kun passive højttalere. Hvis aktive højttalere (med
indbyggede forstærkere) forbindes til højttalernes
tilslutningsklemmer, kan det beskadige enheden.
ˎˎFor at undgå funktionsfejl må de indbyggede højttalerkabler i bilen
ikke bruges, hvis enheden har et fælles negativt (–) kabel til højre
og venstre højttalere.
ˎˎForbind ikke enhedens højttalerkabler med hinanden.
* Älä kytke kaiutinta tähän liitäntään.
Bemærkning om tilslutning
Hvis højttaler og forstærker ikke er tilsluttet korrekt, vises "ERROR" på
displayet. I så fald skal du sikre, at højttaleren og forstærkeren er
korrekt tilsluttet.
Suomi
Muistutuksia
Asenna tämä laite auton kojelautaan, sillä laitteen
takasivu kuumenee käytön aikana.
ˎˎTämä laite on suunniteltu ainoastaan miinusmaa- ja
12 V:n tasavirtakäyttöä varten.
ˎˎTarkista, ettei mikään johto jää ruuvin alle tai pääse
tarttumaan liikkuviin osiin (esim. istuimen kiskoihin).
ˎˎKytke virta-avaimella virta pois ennen liitäntöjen
tekemistä oikosulkujen välttämiseksi.
ˎˎKytke virtajohto  laitteeseen ja kaiuttimiin ennen
kuin se kytketään ylimääräiseen virtaliitäntään.
ˎˎKytke kaikki maajohdot yhteiseen
maadoituspisteeseen.
ˎˎEristä turvasyistä kaikki irrallaan olevat,
kytkemättömät johdot sähköteipillä.
Virtajohtoa (keltainen) koskevia huomautuksia
ˎˎKun tämä laite yhdistetään muiden
stereokomponenttien kanssa, liitetyn auton piirien
nimellisarvon tulee olla suurempi kuin kunkin
komponentin sulakkeen summa.
ˎˎJos mikään auton piireistä ei ole arvoltaan tarpeeksi
suuri, kytke laite suoraan akkuun.
Osaluettelo ( )
ˎˎLuettelossa olevien osien numerot vastaavat
ohjeissa annettuja numeroita.
ˎˎKonsoli  ja suojakaulus  on kiinnitetty
laitteeseen ennen toimitusta. Ennen laitteen
asennusta käytä irrotusavaimia  konsolin 
irrottamiseen laitteesta. Katso lisätietoja kohdasta
"Suojakauluksen ja konsolin irrottaminen ()" arkin
kääntöpuolelta.
Muistutus
Käsittele konsolia  varovasti välttääksesi
loukkaamasta sormiasi.
Liitäntäesimerkki ( )
Huomautuksia
ˎˎKytke maadoitusjohto ennen laitteen kytkemistä vahvistimeen
(-A).
ˎˎHälytysääni kuuluu ainoastaan silloin kun laitteiston
sisäänrakennettua vahvistinta käytetään (-A).
ˎˎKytke 4 - 8 ohmin subwoofer. Älä kytke kaiutinta toiseen
takakaiutinjohtoon (-C).
Kytkentäkaavio ( )
Lisävarusteena saatavan tehovahvistimen AMP
REMOTE IN -liitäntään.
Tämä liitäntä on vain vahvistimille. Muun
järjestelmän kytkeminen voi vahingoittaa laitetta.
Varoitus
Jos käytät moottoriantennia ilman relerasiaa, tämän
laitteen kytkeminen laitteistoon toimitetulla
virtajohdolla  saattaa vaurioittaa antennia.
Svenska
Varningar
Denna enhet måste installeras i bilens
instrumentbräda eftersom enhetens baksida blir
varm under användning.
ˎˎEnheten är avsedd att drivas med ett negativt jordad
12 V likströmsbatteri.
ˎˎKontrollera att ledningarna inte fastnar under en
skruv eller i rörliga delar (till exempel bilsätets
skenor).
ˎˎFör att undvika kortslutning, stäng av bilens
tändning innan du ansluter enheten.
ˎˎKoppla strömförsörjningskabeln  till själva enheten
och till högtalarna, innan du kopplar den till
kontakten för strömförsörjning av extrautrustning.
ˎˎDra alla jordledningar till en gemensam
jordningspunkt.
ˎˎIsolera för säkerhets skull eventuellt löst hängande
kablar med eltejp.
Om strömförsörjningskabeln (gul)
ˎˎNär du ansluter denna enhet tillsammans med andra
stereokomponenter måste den anslutna bilkretsens
kapacitet vara högre än summan av
komponenternas säkringar.
ˎˎOm ingen krets i bilen har tillräckligt hög kapacitet
kan du ansluta enheten direkt till batteriet.
Förteckning över delar ( )
Huomautuksia ohjaus- ja virransyöttöjohdoista
ˎˎREM OUT -johto (sini-valkoraitainen) syöttää +12 V DC jännitteen,
kun kytket virran laitteeseen.
ˎˎValinnaista päätevahvistinta käytettäessä kytke REM OUT -johto
(sini-valkoraitainen) tai lisävarusteiden virransyöttöjohto (punainen)
sen AMP REMOTE IN -liitäntään.
ˎˎJos autossasi on sisäänrakennettu FM/MW/LW-antenni taka-/
sivuikkunassa, kytke REM OUT -johto (sini-valkoraitainen) tai
lisävarusteiden virransyöttöjohto (punainen) olemassa olevan
antennitehostimen virtaliittimeen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
ˎˎTämän laitteen kanssa ei voi käyttää moottoriantennia, jossa ei ole
relerasiaa.
ˎˎNumren i förteckningen motsvarar de som finns i
anvisningarna.
ˎˎRamen  och skyddskragen  är fästa på enheten
vid leverans. Innan du monterar enheten ska du
använda frigöringsnycklarna  för att ta bort ramen
 från enheten. Mer information finns i "Ta bort
skyddskragen och ramen ()" på bladets baksida.
ˎˎBehåll frigöringsnycklarna ; du behöver dem
om du måste demontera enheten från bilen.
Muistinpitoliitäntä
Jos keltainen virransyöttöjohto on liitetty laitteeseen, virtaa syöttyy
aina muistipiiriin, vaikkei virtaa olisikaan kytketty päälle
virta-avaimella.
Viktigt
Hantera ramen  försiktigt så att du inte skadar dina
fingrar.
Kaiuttimien kytkemistä koskeva huomautus
ˎˎKatkaise laitteesta virta ennen kaiuttimien kytkemistä.
ˎˎKäytä impedanssiltaan 4–8 ohmin kaiuttimia, joiden tehonkesto on
riittävä. Muuten ne voivat vaurioitua.
ˎˎÄlä kytke kaiutinjärjestelmän johtoja auton runkoon, äläkä kytke
oikean kaiuttimen liitäntöjä vasemman kaiuttimen liitäntöihin.
ˎˎÄlä kytke tämän laitteen maajohtoa kaiuttimen (–) miinusliitäntään.
ˎˎÄlä yritä kytkeä kaiuttimia rinnakkain.
ˎˎKytke vain passiivikaiuttimia. Jos kytket kaiutinliitäntöihin
aktiivikaiuttimet (jossa on sisäänrakennettu vahvistin), laite voi
vaurioitua.
ˎˎToimintavikojen välttämiseksi älä käytä oman autoosi vakiona
asennettuja kaiutinjohtoja, jos laitteessa on yhteinen miinusjohto
(–) sekä oikeaa että vasenta kaiutinta varten.
ˎˎÄlä kytke mitään laitteen kaiutinjohdoista toiseen kaiutinjohtoon.
Kytkentöjä koskeva huomautus
Jos kaiutin ja vahvistin on kytketty väärin, "ERROR" näkyy näytöllä.
Varmista tällöin, että kaiutin ja vahvistin on kytketty oikein.
Exempel på anslutning ( )
Enkel Subwoofer-anslutning (-C)
Du kan använda en subwoofer utan en
strömförstärkare när den är ansluten till kabeln för
den bakre högtalaren.
* Anslut inte en högtalare till denna anslutning.
Observera!
ˎˎAnslut alltid jordningskabeln innan du ansluter förstärkaren (-A).
ˎˎLarmet hörs endast om den inbyggda förstärkaren används (-A).
ˎˎSe till att ansluta en 4 - 8 ohms subwoofer. Anslut inte en högtalare
till den andra bakre högtalarkabeln (-C).
Kopplingsschema ( )
Till AMP REMOTE IN på extern effektförstärkare
Denna anslutning är endast för förstärkare. Att
ansluta något annat system kan skada enheten.
Varning!
Om du har en motorantenn utan reläbox kan
antennen skadas om du ansluter enheten med
medföljande strömförsörjningskabel .
Fronthøjttaler
Etukaiutin
Främre högtalare
Om styr- strömmatningsledningar
ˎˎREM OUT-kabel (blå/vit-randig) matar +12 V DC när du startar
enheten.
ˎˎNär du använder en extra strömförstärkare, anslut REM OUT-kabeln
(blå/vitrandig) eller kabeln för matning av tillbehör (röd) till dess
AMP REMOTE IN.
ˎˎNär din bil har en inbyggd FM/MW/LW-antenn i glasen i
bakfönstret/sidofönstren, anslut REM OUT-kabeln (blå/vitrandig)
eller kabeln för matning av tillbehörsström (röd) till
strömanslutningen för den befintliga antennförstärkaren. Kontakta
din återförsäljare för mer information.
ˎˎDen här enheten kan inte användas ihop med en motorantenn utan
relälåda.
Kontakt för kontinuerlig strömförsörjning av minne
När den gula strömförsörjningskabeln har anslutits strömförsörjs
minneskretsen hela tiden, även när tändningen är avstängd.
Att observera vid anslutning av högtalare
ˎˎStäng av enheten innan du kopplar in högtalarna.
ˎˎAnvänd högtalare med en impedans på 4 till 8 ohm och med
tillräckliga effektnivåer, för att undvika att de skadas.
ˎˎKoppla inte högtalaranslutningarna till bilchassit, koppla heller inte
ihop anslutningarna för höger och vänster högtalare med varandra.
ˎˎKoppla inte enhetens jordkabel till den negativa (–) anslutningen på
högtalaren.
ˎˎParallellkoppla inte högtalarna.
ˎˎAnslut endast passiva högtalare. Om du kopplar in aktiva högtalare
(med inbyggda förstärkare) till högtalaranslutningarna kan enheten
skadas.
ˎˎAnvänd inte bilens inbyggda högtalarkablar om enheten har
gemensam negativ (–) jord för höger och vänster högtalare
eftersom detta kan orsaka funktionsstörningar.
ˎˎKoppla inte ihop enhetens högtalarkablar med varandra.
Att observera vid anslutning
Om högtalaren och förstärkaren inte är korrekt ansluten visas
"ERROR" i displayen. Se till att högtalaren och förstärkaren är korrekt
anslutna i detta fall.
Bageste højttaler
Takakaiutin
Bakre högtalare
Effektforstærker
Päätevahvistin
Effektförstärkare
1
2
1
2
3






Spærrehage
Varmistustappi
Hake
1
Sikring (10 A)
Sulake (10 A)
Säkring (10 A)
Dansk
Forsigtighedsregler
ˎˎVælg monteringsstedet med omhu, så enheden ikke
kommer til at sidde i vejen for almindelig
kørselsbetjening.
ˎˎUndgå at installere enheden på steder, der er udsat
for støv, snavs, kraftige rystelser eller høje
temperaturer, f.eks. i direkte sollys eller tæt på
varmerør.
ˎˎBrug udelukkende det medfølgende
monteringstilbehør til en forsvarlig og korrekt
installation.
Indstilling af monteringsvinkel
Indstil monteringsvinklen, så den er på under 45°.
Fjerne beskyttelsesrammen og
holderen ( )
Tag beskyttelsesrammen  og holderen  af
enheden, inden du monterer enheden.
1 Fjern beskyttelsesrammen .
Klem begge kanter af beskyttelsesrammen , og
træk den derefter ud.
2 Fjern holderen .
Sæt begge udløsernøgler  i sammen mellem
enheden og holderen , indtil de klikker på
plads.
Træk holderen  ned, og træk derefter
enheden op for at adskille.
Monteringseksempel ( )
Montering på instrumentbrættet
Bemærkninger
ˎˎInden montering skal du sørge for, at spærrehagerne på begge
sider af holderen  bøjer 2 mm (3/32 in) indad. Hvis griberne er lige
eller bøjer udad, monteres enheden ikke forsvarligt, og kan springe
ud (-1).
ˎˎBøj disse flige udad for at stramme til, hvis det er nødvendigt
(-2).
ˎˎSørg for, at de 4 spærrehager på beskyttelsesrammen  sidder
ordentligt i indgreb i enhedens huller (-3).
Sådan aftages og fastgøres
frontpanelet ( )
Tag frontpanelet af, inden du monterer enheden.
-A Tage af
Sørg for at trykke på OFF og holde, inden du tager
frontpanelet af. Tryk på , og træk det udad.
-B Fastgøre
Sæt del  på frontpanelet i indgreb med del  på
enheden, som afbildet, og skub til venstre side, indtil
den klikker på plads.
Advarsel hvis tændingen på din
bil ikke har en ACC-position
(tilbehør)
Sørg for at indstille den automatiske slukkefunktion.
Se den medfølgende betjeningsvejledning for
nærmere oplysninger.
Enheden slukkes helt og automatisk efter den
indstillede tid, når enheden er slået fra. Det forhindrer,
at batteriet tømmes.
Hvis du ikke indstiller den automatiske slukkefunktion,
skal du trykke på OFF og holde, indtil visningen
forsvinder, hver gang du slår tændingen fra.
Gul
Keltainen
Gul
Udskiftning af sikringen ( )
Når du udskifter sikringen, skal du sørge for at bruge
en med et amperetal, der svarer til den originale
sikring. Hvis sikringen springer, skal du kontrollere
strømtilslutningen og udskifte sikringen. Hvis
sikringen springer igen efter udskiftningen, kan der
være en intern funktionsfejl. Kontakt i så fald den
nærmeste Sony-forhandler.
Strømtilslutningsdiagram ( )
Strømstik til ekstraudstyr kan variere afhængigt af
bilen. Kontroller strømstikket til ekstraudstyr på din bil
for at sikre, at tilslutningerne passer korrekt til
hinanden. Der findes tre basistyper (-1, -2, -3).
Det kan være nødvendigt at skifte positionerne for de
røde og gule ledninger i bilstereoanlæggets
strømledning.
Efter at have tilpasset tilslutningerne og de
omkoblede strømledninger korrekt skal enheden
forbindes til bilens strømforsyning. Henvend dig til
bilforhandleren, hvis du har nogen spørgsmål og
problemer med at tilslutte enheden, som ikke er
dækket i denne vejledning.
Suomi
Yleisiä käyttö-ohjeita
ˎˎValitse asennuspaikka huolella, jotta laite ei häiritsisi
normaalia ajamista.
ˎˎÄlä asenna laitetta paikkaan, jossa se on alttiina
pölylle, lialle, voimakkaille värinöille tai lämmölle,
kuten suora auringonpaiste tai
lämminilmasuuttimien läheisyys.
ˎˎKäytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja
asennustarvikkeita, jotta asennuksesta tulisi
turvallinen ja varma.
Asennuskulman säätäminen
Säädä asennuskulma pienemmäksi kuin 45°.
Suojakauluksen ja konsolin
irrottaminen ( )
Ennen laitteen asentamista irrota suojakaulus  ja
konsoli  laitteesta.
1 Poista suojakaulus .
Purista suojakauluksen molempia reunoja  ja
vedä se sitten ulos.
2 Irrota konsoli .
Aseta molemmat irrotusavaimet  laitteen ja
konsolin  väliin niin, että ne napsahtavat
kiinni.
Vedä konsolia  alaspäin ja irrota sitten laite
vetämällä laitetta ylöspäin.
Asennusesimerkki ( )
Asennus kojelautaan
Huomautuksia
ˎˎEnnen asennusta tarkista, että konsolin  molempien puolien
varmistustappeja on taivutettu 2 mm sisäänpäin (3/32 tuumaa). Jos
varmistustapit ovat suorat tai käännetty ulospäin, laitteen asennus
ei ole vakaa, ja se saattaa irrota itsestään (-1).
ˎˎTaita näitä pinteitä ulospäin pitävän asennuksen aikaansaamiseksi
tarvittaessa.(-2).
ˎˎTarkita, että suojakauluksen 4 pinnettä  ovat kunnolla kiinni
laitteen raoissa (-3).

Gribere
Pinteet
Klor
2
Rød
Punainen
Röd
Rød
Punainen
Röd
4
Gul
Keltainen
Gul
konstant strømforsyning
keskeytymätön virransyöttö
kontinuerlig strömförsörjning
7
Rød
Punainen
Röd
omkoblet strømforsyning
kytkimellä varustettu virransyöttö
Switchad strömförsörjning
Gul
Keltainen
Gul
Etupaneelin irrottaminen ja
kiinnitäminen ( )
Ta bort skyddskragen och
ramen ( )
Innan du installerar enheten ska du ta bort
skyddskragen  och ramen  från enheten.
-A Irrottaminen
1 Ta bort skyddskragen .
Ennen etupaneelin irrottamista muista painaa pitkään
OFF-painiketta. Paina
ja vedä sitä itseäsi kohti.
-B Kiinnittäminen
Kiinnitä etupaneelin osa  laitteen osaan  kuvan
mukaisesti ja paina vasenta puolta paikalleen, kunnes
se naksahtaa.
Varoitus, joka koskee autoja,
joiden virtalukossa ei ole
ACC-asentoa
Muista asettaa Auto Off -toiminto. Katso lisätietoja
laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
Laite sammuu kokonaaan automaattisesti määritetyn
ajan kuluttua laitteen virran katkaisemisesta akun
tyhjenemisen estämiseksi.
Ellet ole asettanut käyttöön automaattista
virrankatkaisutoimintoa, paina ja pidä painettuna
OFF-painiketta joka kerta kun katkaiset virran
virta-avaimella, kunnes näyttö on sammunut.
Sulakkeen vaihtaminen ( )
Sulaketta vaihdettaessa pitää sulakkeen olla
ampeeriluvultaan sama kuin alkuperäinen. Jos sulake
palaa, tarkista ensin virtaliitäntä ja vaihda sitten
sulake. Jos sulake palaa uudestaan vaihdon jälkeen,
voi vika olla itse laitteessa. Ota tällöin yhteys
lähimpään Sonya myyvään liikkeeseen.
Virtaliitännän kytkentäkaavio ( )
Lisävirtaliitin voi vaihdella autosta riippuen. Tarkista
autosi lisälaitteiden virtaliitinkaaviosta, että liitännät
sopivat. Niitä on kolmea perustyyppiä (-1, -2,
-3). Voi olla, että punaisen ja keltaisen johdon
paikkaa pitää vaihtaa autostereon virtajohdosta.
Kun liitännät on saatu vastaamaan ja virtajohdot
kytketty oikein. kytke laite auton virtalähteeseen. Jos
sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia,
jotka eivät ratkea tämän käsikirjan avulla, ota yhteyttä
auton myyjään.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
ˎˎVar noga när du väljer var enheten ska placeras; den
får inte vara i vägen för dig när du ska köra bil.
ˎˎInstallera enheten så att den inte utsätts för damm,
smuts, kraftiga vibrationer eller höga temperaturer,
undvik t ex. direkt solljus och värmeledningar.
ˎˎSäkraste montaget får du om du använder
medföljande monteringsbeslag.
Justera monteringsvinkeln till under 45°.
3
Rød
Punainen
Röd
Gul
Keltainen
Gul
Irrota etupaneeli ennen laitteen asentamista.
Justering av monteringsvinkel
OFF
53 mm
Ret krogen indad.
Niin, että koukku osoittaa sisään.
Vänd haken inåt.
Strømstik til ekstraudstyr
Ylimääräinen virtaliitäntä
Kontakt för strömförsörjning av extrautrustning
B

182 mm

A
Instrumentbræt
Kojelauta
Instrumentbrädan

Tryck ihop skyddskragens båda kanter , och dra
sedan ut den.
2 Ta bort ramen .
För in båda frigöringsnycklarna  samtidigt
mellan enheten och ramen  tills du hör ett
klickljud.
Dra ramen nedåt , och lyft därefter ur enheten
för att separera dem.
Monteringsexempel ( )
Installation i instrumentbrädan
Observera!
ˎˎKontrollera att hakarna på båda sidorna om ramen  är böjda inåt
2 mm innan du påbörjar installationen. Om de är raka eller böjda
utåt kommer enheten inte att installeras säkert och kan hoppa ur
läge.(-1).
ˎˎBöj vid behov dessa greppklor utåt för bättre passning (-2).
ˎˎSe till att de 4 hakarna på skyddskragen  sitter fast på rätt sätt i
spåren på enheten (-3).
Fästa och ta loss frontpanelen ( )
Ta loss frontpanelen innan du installerar enheten.
-A Ta loss
Tryck och håll OFF innan du tar loss frontpanelen.
Tryck på
och dra av den mot dig.
-B Fästa
Sätt in del  på frontpanelen i del  på enheten,
enligt bilden och tryck den vänstra sidan på plats tills
den klickar.
Varning om bilens tändning inte
har något ACC-läge
Se till att aktivera funktionen för automatisk
avstängning. Mer information finns i den medföljande
bruksanvisningen.
För att förhindra att batteriet laddas ur stängs enheten
automatiskt av helt en förinställd tid efter att enheten
stängts av.
Om du inte ställer in funktionen för automatisk
avstängning, trycker du och håller ned OFF tills
visningen försvinner varje gång som du stänger av
tändningen.
Byta säkring ( )
När du byter säkring, kontrollera att du använder en
säkring med samma strömstyrka som
originalsäkringen. Om säkringen går, kontrollera
elanslutningen och byt säkringen. Om säkringen går
igen efter bytet kan det finnas ett internt fel. Kontakta
i så fall närmaste Sony-återförsäljare.
Kopplingsschema ( )
Kontakten för ström till extrautrustning kan variera
beroende på bilen. Kontrollera kopplingsschemat för
bilens strömkontakt för extrautrustning. Det finns tre
grundläggande typer (-1, -2, -3). Du kanske
behöver växla positionerna för de röda och gula
ledningarna i bilstereons strömmatningsledning.
Anslut enheten till bilens strömförsörjning när du har
matchat anslutningarna och växlat
strömförsörjningsledningarna korrekt. Om du har
några frågor och problem när du ansluter enheten,
som inte behandlas i denna bruksanvisning, kontakta
bilåterförsäljaren.
Rød
Punainen
Röd
Gul
Keltainen
Gul
4
Gul
Keltainen
Gul
omkoblet strømforsyning
kytkimellä varustettu virransyöttö
Switchad strömförsörjning
7
Rød
Punainen
Röd
konstant strømforsyning
keskeytymätön virransyöttö
kontinuerlig strömförsörjning
Rød
Punainen
Röd
Rød
Punainen
Röd
bil uden ACC-position
auto, jossa ei ole ACC-asentoa
bil utan ACC-läge
Gul
Keltainen
Gul
Gul
Keltainen
Gul
Download PDF

advertising