Sony | DPP-FP85 | Sony DPP-FP85 FP85 Digital Photo Printer Käyttöohjeet

DPP-FP85/FP95
2
1
Lisää paperia paperikasettiin.
Digitaalinen valokuvatulostin
Lue ensin tämä
Aseta paperikasetti ja mustenauha
tulostimeen.
1 Avaa luukut.
1 Avaa paperikasetin kansi.
Tervetuloa käyttämään Sonyn DPP-FP85/FP95 -digitaalista
valokuvatulostinta.
Tämä lehtinen selostaa tulostuksen valmistelut ja perustulostustavat.
Pystyäksesi käyttämään tarjolla olevia tulostusvaihtoehtoja tai
räätälöidäksesi tulostimen juuri omaan käyttöösi sopivaksi lue myös
toimitetut käyttöohjeet.
2 Avaa paperikastin liukukansi.
Pidä kiinni paperikasetin kannen
molemmista laidoista (näytetty
nuolilla) ja avaa paperikasetin kansi.
2 Aseta tulostuspaperia paperikasettiin.
3 Aseta paikalleen paperikasetti ja mustenauha.
 Aseta tulostuspaperia paperikasettiin paperin tulostuspuoli (jossa ei ole vesileimaa) ylöspäin.
 Ota suoja-arkki pois.
Ne napsahtavat kiinni paikalleen.


Et pysty tulostamaan
suoja-arkkia. (Jos teet
sen, voi seurauksena olla
toimintahäiriö.)
Tulostuspinta (ilman vesileimaa).
 Huomautuksia
Tuotepakkauksen sisällön tarkistaminen
• Voit käyttää tässä tulostimessa ainoastaan Sonyn lisätarvikkeena saatavia väritulostuspakkauksia. Et voi käyttää muita tulostuspakkauksia.
• Lisätietoja käyttökelpoisista väritulostuspakkauksista on toimitetussa lehtisessä "Tulostuspakkauksista".
• Voit asettaa kasettiin aina 20 tulostuspaperiarkkia.
(Tämän lehtisen piirroksissa käytetään esimerkkinä mallia DPP-FP95.
Mallin DPP-FP85 painikkeiden sijainti ja nimet ovat samat.)
Tulostin (1)
Mustenauhan pois ottaminen
Avaa mustenauhatilan luukku ja paina ylös sininen poistovipu ja ota
pois käytetty mustenauha.
Puhdistuskasetti (1)/
Puhdistusarkki (1)
(Käytetään tulostimen sisäosien
puhdistamiseen.)
Älä kosketa tulostuspintaan!
Paperikasetti (1)
CD-ROM (1)
Käyttöohjeet (1)
Verkko/latauslaite (1) Tulostuspakkauksista Lue tämä ensin (tämä lehtinen
(1)
(1)
Älä leikkaa pois paperin rei'itettyjä osia!
Älä taita!
3 Sulje paperikasetin kansi.
Ellet pysty sulkemaan paperikasetin kantta
Vedä liukukantta ulospäin, ja sulje kasetin kansi.
Virtajohto (1)
Takuu (1)
(Takuuta ei myönnetä tietyillä
alueilla.)
Sonyn loppukäyttäjän
ohjelmistolisenssisopimus (1)
 Huomautus
Säilyttäessäsi tulostuspaperia paperikasetissa
Ota paperikasetti pois tulostimesta ja sulje sen liukukansi.
Virtajohdon pistokkeen muoto ja virtajohdon tekniset arvot vaihtelevat
tulostimen ostoalueen mukaisesti.
DPP-FP85/FP95 Digitaalinen valokuvatulostin GB_U/CED 3-285-422-11(1)
3
Kytke virtajohto pistorasiaan.
4
Aseta muistikortti korttitilaan.
1 Aseta verkkolaitteen virtajohdon pistoke tulostimen
Aseta tulostettavan kuvan sisältävä muistikortti oikeaan
korttitilaan sen liitäntäpää kohti korttitilaa.
Käyttöilmaisin
takaosan DC IN 24 V -liitäntään.
2 Kytke virtajohdon toinen pistoke verkkolaitteen
5
Kytke virta tulostimeen.
Muistikortilla oleva kuva tulee esiin.
6
Valitse tulostettava kuva.
Paina / -painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan, kunnes tulostettava kuva tulee esiin.
liitäntään ja toinen pistoke pistorasiaan.
Sijoita tulostin paikkaan,
jonka takana on vapaata
tilaa vähintään 10 cm.
10 cm
xD-Picture Card
DC IN 24V
-liitäntään
SD Card
CompactFlash "Memory Stick"
Kortti
("Memory Stick
Duo")
7
 Huomautuksia
Verkkolaite
Pistorasiaan
• Aseta muistikortti paikalleen sen etikettipuoli ylöspäin.
• Ennen kuin alat siirtämään tulostinta, ota siitä pois
muistikortti, irrota sen verkkolaite ja -johdot sekä ota
pois siitä sen paperikasetti. Muussa tapauksessa tulostin
saattaa vioittua.
Paina PRINT-painiketta.
Virtajohto
Mitä digitaalisella valokuvatulostimella voi tehdä? (Lue toimintojen käyttöohjeet seuraavasta.)
Voit tehdä koko joukon erilaisia tulostuksia alla olevan luettelon mukaisesti:
PictBridge-yhteensopivasta tai muusta kamerasta
suoritettava tulostus
Suora tulostus
Voit tulostaa suoraan muistikortilta tai ulkoisesta laitteesta, kuten kuvantallennuslaitteesta.
Tulostusprosessi
Tulostin käyttää sublimaatiotulostusjärjestelmää.
Tässä tulostusjärjestelmässä terminen tulostuspää kuumenee sen kulkiessa
keltaisen, magentan ja sen jälkeen syaanin mustekerroksen yli, mikä
aiheuttaa värien höyryyntymisen ja imeytymisen tulostuspaperiin. Sen
jälkeen viimeisessä vaiheessa levitetään laminaattikerros tulostuksen päälle
sen suojaamiseksi.
Mustekalvon suunta siirtyy
mustenauhan sisällä.
 Käyttöohjeiden s. 47
Bluetooth-yhteyden avulla tulostaminen
Laminaattikalvo
Syaani
Magenta
Teräväpiirto-tv
Kalenteritulostus
 Käyttöohjeiden s. 27.
Keltainen
Upotettu tulostus
 Käyttöohjeiden s. 29.
Layout print (jaetun kuva-arkin
tulostaminen)
Leikekirjatulostus
Kehyksen lisääminen
 Käyttöohjeiden s. 31
Pienoiskuvatulostus (Index Print/DPOF Print/Print All)
 Käyttöohjeiden s. 33
ID Photo print (Passikuvatulostus)
Erikoissuotimen lisääminen
 Käyttöohjeiden s. 26.
 Käyttöohjeiden s. 48
Tulostuspaperi
Tulostaminen PC:n avulla
 Käyttöohjeiden s. 32.
 Käyttöohjeiden s. 32
 Huomautuksia
Ristisuodin/Osasuodin/Sepia/Mustavalkoinen/Maalaus/
Yksivärinen/Kalansilmä
 Käyttöohjeiden s. 22
 Käyttöohjeiden s. 51–61.
• Mustenauhaa ei voi käyttää uudelleen. Tulostusnauha on kulunut loppuun,
kun olet tulostanut 40 arkkia tulostuspaperia. Sitä ei voi käyttää uudelleen
kelaamalla se takaisin.
• Tulostuspaperi tulee välillä esiin etu- ja takaosien tulostusaukoista joka kerta
kun yksi väri on painettu. Odota, kunnes tulostus on suoritettu loppuun ja
tulostuspaperi on automaattisesti tullut ulos paperikasetista.
DPP-FP85/FP95 Digitaalinen valokuvatulostin GB_U/CED 3-285-422-11(1)
Download PDF