Sony RM-V70T Owner's manual

Sony RM-V70T Owner's manual
3-862-648-41(1)
RM-V70T
Remote Commander
• Noteer op het meegeleverde etiket de codenummers van uw
apparaten en plak het etiket achter op de afstandsbediening.
Opmerking
Deze afstandsbediening kan slechts een van elk type apparaat (TV,
videorecorder, versterker, CD-speler of satelliet-ontvanger of AUX
apparaat in de bijbehorende stand van de schuifschakelaar) tegelijkertijd
bedienen — tenzij de apparaten hetzelfde codenummer hebben. Zo is het
bijvoorbeeld niet mogelijk om met deze afstandsbediening tegelijkertijd
een Sony TV en een Panasonic TV te bedienen, omdat de codenummers
ervan verschillen.
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning (på baksidan)
Sony Corporation © 1998 Printed in Malaysia
2
3
4
Zoeken naar de juiste code
Als u alle codenummers voor uw apparaat uit de lijst hebt
geprobeerd en de afstandsbediening werkt nog steeds niet (of uw
apparaat wordt niet genoemd in deze handleiding), probeer dan de
volgende stappen:
Nederlands
De afstandsbediening instellen
U moet de afstandsbediening eerst instellen, voordat u deze kunt
gebruiken. Deze handleiding bevat alle benodigde informatie
hierover, alsmede informatie over:
• Het installeren van batterijen
• Voorkeuzetoetsen op de afstandsbediening instellen voor uw TV,
videorecorder, satelliet-ontvanger (analoog), CD-speler of
versterker (of tuner/versterker).
Voorkeuzetoetsen instellen
De voorkeuzetoetsen van deze afstandsbediening zijn afgestemd op
apparatuur van het merk Sony. Als u deze afstandsbediening
gebruikt voor de bediening van een Sony TV en een Sony apparaat,
hoeft u voor gebruik dus niets te doen aan de voorkeuzetoetsen.
Als u deze afstandsbediening wilt gebruiken voor apparatuur van
een ander merk dan Sony, volgt u de aanwijzingen in deze
handleiding om de afstandsbediening in te stellen op het juiste
codenummer voor uw apparatuur. (Zie tevens de bijlage
“Codenummers apparaten”).
Stand schakelaar Type apparaat
Fabrieksinstelling
TV
TV-toestel
Sony TV-toestel
VCR
Videorecorder
Sony VHS videorecorder
(VTR3)
AMP
CD
SAT/AUX
• Laat de afstandsbediening niet langer dan 20 minuten zonder
batterijen, anders zullen uw codenummers uit het geheugen
verdwijnen.
Omtrent batterijen
• Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of ook geen verschillende
typen batterijen door elkaar.
• Mocht de elektrolyt uit de batterij lekken, maak dan het besmette
gedeelte van het batterijvak schoon en vervang de oude batterijen
door nieuwe. Ter voorkoming van batterijlekkage is het raadzaam
de batterijen te verwijderen als u de afstandsbediening langere tijd
niet zult gebruiken.
1
2
3
4
2
Raadpleeg de bijgevoegde tabel “Codenummers apparaten” voor
het tweecijferige codenummer van uw apparaat.
Als een apparaat meerdere codenummers heeft, gebruikt u het
eerstgenoemde codenummer in de lijst. Als u bijvoorbeeld een
Philips TV hebt, gebruikt u codenummer 11.
Als uw apparaat niet voorkomt in de lijst, raadpleegt u “Zoeken
naar de juiste code”.
Zet de schuifknop op de afstandsbediening
CD
SAT/AUX
AMP
VCR
TV
in de gewenste stand: VCR, AMP*, CD*,
SAT/AUX* of TV.
* In de AMP, CD of SAT/AUX stand kunt u de
afstandsbediening gebruiken voor een willekeurig type
apparaat. Zie voor nadere bijzonderheden de paragraaf
“Invoeren van het codenummer voor een andere TV,
videorecorder, versterker (of tuner/versterker), CD-speler of
satelliet-ontvanger”.
S
Druk de S (Set) knop in en laat deze weer los.
Voer het codenummer van het apparaat in.
Stel dat u de code voor een Philips TV
invoert. U drukt dan eerst op 1 en laat deze
weer los en vervolgens op 1 en laat deze
weer los.
Druk op de … knop om het codenummer
op te slaan in het geheugen van de
afstandsbediening.
#
De batterijen installeren
1
Onder normale omstandigheden zullen de batterijen ongeveer zes
maanden meegaan. Als de afstandsbediening niet goed werkt, is het
mogelijk dat de batterijen verzwakt zijn. Als u de batterijen bijna leeg
zijn. Dan dient u ze beide door nieuwe te vervangen.
Opmerkingen
• Vervang nooit één batterij maar altijd beide tegelijk.
4
5
5
6
#
Opmerking
Wacht niet langer dan 10 seconden tussen twee opeenvolgende stappen
van de instelprocedure, anders wordt de invoerstand uitgeschakeld.
Als de afstandsbediening niet goed lijkt te werken...
Wanneer de batterijen te vervangen
3
De code instellen
Opmerking
Open het batterijdeksel van de van de afstandsbediening en plaats
twee R6 (formaat AA) batterijen (niet meegeleverd) in het
batterijvak.
Leg de batterijen vooral met de plus- en minpolen in de juiste
richting in het batterijvak.
2
Het codenummer invoeren
TV, videorecorder,
Sony versterker
versterker (of tuner/
Sony CD-speler
versterker), CD-speler
of satelliet-ontvanger Sony satelliet-ontvanger
Er is een geringe kans dat u met de fabrieksinstelling een bepaald Sony
apparaat niet kunt bedienen. In dat geval volgt u de aanwijzingen onder
“De code instellen”.
1
• Herhaal eerst bovengenoemde stappen en gebruik daarbij een
ander codenummer voor uw apparaat (zie “Codenummers
apparaten”).
• Als de afstandsbediening nog steeds niet goed werkt en u alle
codenummers uit de lijst voor uw apparaat al hebt geprobeerd,
past u de zoekmethode toe die wordt beschreven in “Zoeken naar
de juiste code”.
Als de afstandsbediening wel goed lijkt te werken...
• Het instellen van de afstandsbediening voor dit apparaat is
voltooid.
• Als u meerdere apparaten wilt instellen op de afstandsbediening,
herhaalt u de de hiervoor beschreven procedure voor het andere
apparaat dat u met deze afstandsbediening wilt bedienen.
Zet het apparaat waarvan u het
codenummer wilt instellen aan met de aan/
CD
SAT/AUX
AMP
uit-schakelaar. Zet vervolgens de
VCR
TV
schuifknop op de afstandsbediening in de
gewenste stand: VCR, AMP, CD, SAT/AUX
of TV.
Druk de S (Set) knop in en laat deze weer
S
los.
PROGR
Druk de PROGR+ knop in en laat deze weer
los. Druk vervolgens de knop u in en laat
deze weer los.
Herhaal stap 3 totdat het juiste codenummer is gevonden.
Telkens wanneer u op de PROGR+ knop en dan de u knop drukt,
wordt er een nieuw codenummer verzonden.
Probeer de nummers totdat uw apparaat als volgt reageert:
• TV, videorecorder, satelliet-ontvanger of versterker (of tuner/
versterker): het apparaat wordt uitgeschakeld.
• CD-speler (apparaat dat niet kan worden uitgeschakeld met de
afstandsbediening): het afspelen begint.
(Zorg wel eerst dat de CD-speler staat ingeschakeld, met een
compact disc voor afspelen er in.)
• TV-toestel zonder aan/uit-schakelaar: er wordt afgestemd op
een hoger genummerde TV-zender (+).
U wordt wel gevraagd geduld te oefenen wanneer u dit doet, er
kunnen voor een TV of videorecorder wel 90 pogingen en voor
een ander apparaat 40 pogingen nodig zijn om de juiste code te
vinden.
Wanneer de juiste code is gevonden, drukt
u op de knop … en laat u deze los. Het
codenummer wordt nu opgeslagen in het
geheugen van de afstandsbediening.
Schakel het apparaat weer in en druk op de
PROGR
knoppen voor zenderkeuze (PROGR) en Á
voor volume. Controleer of de zenderkeuze,
de geluidssterkte en andere functies van het
apparaat goed te bedienen zijn met de
afstandsbediening.
Als het apparaat niet goed werkt, herhaalt u de stappen 2 tot en met
5 om een andere code te zoeken. Omdat het zoeken altijd bij 01
begint, wordt weer gestopt bij dezelfde code als de vorige keer. Sla
deze code over en zoek verder naar de volgende code waarmee het
apparaat wordt uitgeschakeld.
Raadpleeg “Verhelpen van storingen” als de afstandsbediening nog
steeds niet goed werkt.
Opmerking
Wacht niet langer dan 10 seconden tussen twee opeenvolgende stappen
van de zoekprocedure, anders wordt de invoerstand uitgeschakeld.
Invoeren van het codenummer voor een andere TV,
videorecorder of, versterker (of tuner/versterker),
CD-speler satelliet-ontvanger
Als u twee of meer apparaten van hetzelfde type heeft (zoals
bijvoorbeeld drie videorecorders), dan kunt u de codenummers voor
de extra apparaten vastleggen onder de nog niet gebruikte standen
van de schuifknop, uitgezonderd de TV en VCR standen. Deze
laatste zijn niet voor andere apparaten te gebruiken.
1
Zet de schuifschakelaar op de afstandsbediening in de SAT/AUX
(of AMP of CD) stand.
5
6
Druk de S (Set) knop in en laat deze weer
los.
Druk de p knop in en laat deze weer los.
Druk nu een van de volgende knoppen kort
in:
1 voor het codenummer van een
videorecorder
4 voor het codenummer van een versterker
(of tuner/versterker)
5 voor het codenummer van een CD-speler
8 voor het codenummer van een TV-toestel
9 voor het codenummer van een satellietontvanger.
Druk weer op de … knop.
Voer het codenummer van het apparaat in
volgens de stappen 3 t/m 5 van “Het
codenummer invoeren” of de stappen 2 t/m
6 van “Zoeken naar de juiste code”.
4
S
p
Opmerking
Wacht niet langer dan 10 seconden tussen twee opeenvolgende stappen
van de instelprocedure, anders wordt de invoerstand uitgeschakeld.
1
4
S
VIDEO 2
1
8
9
De afstandsbediening gebruiken
Een apparaat bedienen
1
2
3
Stand schuifknop
Regelt de geluidssterkte van de
VCR
TV
SAT/AUX
TV
TV
TV
AMP
Versterker (of tuner/versterker)
CD
Versterker (of tuner/versterker)
Zo kunt u zelfs tijdens het bedienen van een video- of audioapparatuur gemakkelijk de geluidssterkte van de TV of de versterker
(of tuner/versterker) regelen zonder hiervoor eerst de schuifknop
van de afstandsbediening te hoeven overschakelen van TV op AMP
of andersom.
Om bijvoorbeeld de geluidssterkte bij video-weergave in te stellen,
hoeft u niet eerst de schuifknop om te zetten van VCR naar TV.
Als uw video-apparatuur echter is aangesloten op een stereoinstallatie, zult u waarschijnlijk ook het geluid van uw TV en uw
videorecorder wellicht horen via de luidsprekers aangesloten op uw
versterker (of tuner/versterker), in plaats van de TV-luidsprekers. In
dat geval dient u de fabrieksinstelling om te schakelen zodat u de
geluidssterkte van uw video-apparatuur kunt regelen zonder eerst
de afstandsbediening te hoeven omschakelen vanuit stand voor de
de versterker (of tuner/versterker).
Wijzigen van de fabrieks-volumeregeling van de
afstandsbediening
Uw video-apparatuur omschakelen. Deze instelling werkt ook als u
andere video-apparatuur vastlegt voor de SAT/AUX, AMP of CD
stand. Het is echter niet mogelijk de volumeregeling voor audioapparatuur om te schakelen.
U kunt deze instelling maken vóór of na het instellen van de
afstandsbediening op uw merk en type apparatuur.
S
3
CD
TAPE 1
4
5
6
TV
PHONO
TAPE 2
Knoppen op de afstandsbediening
AUX
2
TUNER
7
8
1-
9
2-
0
÷
(
Controleer of de schuifknop is ingesteld op het apparaat dat u
wilt bedienen.
Wijs met de afstandsbediening rechtstreeks naar het apparaat.
Druk op de knop die hoort bij de functie die u wilt gebruiken.
Raadpleeg “Knoppen op de afstandsbediening” voor een
volledige beschrijving van de knoppen op de afstandsbediening.
Fabrieksinstelling:
3
De satelliet-ontvanger bedienen
VIDEO 1
De fabrieksinstelling van de afstandsbediening is gebaseerd op het
principe dat u het geluid van uw video-apparatuur hoort via de
luidsprekers van uw TV-toestel en de geluidsweergave van alle
stereo-apparatuur via de luidsprekers aangesloten op uw versterker
(of tuner/versterker).
Druk de S (Set) knop in en laat deze weer los.
a Voor het regelen van het geluid dat
wordt weergegeven via de luidsprekers
aangesloten op uw versterker (of tuner/
versterker), drukt u op de Á+ knop.
b Voor het regelen van het geluid dat
wordt weergegeven via de luidsprekers
van uw TV-toestel, drukt u op de Á–
knop.
Druk de … knop in en laat deze weer los
om uw keuze vast te leggen in het geheugen
van de afstandsbediening.
• Als u voor een ernstig probleem geen oplossing vindt, kunt u de
afstandsbediening terugzetten op de fabrieksinstelling door de u,
… en Á– knoppen alle tegelijk in te drukken.
Mocht u vragen of problemen met de afstandsbediening hebben die
niet in deze gebruiksaanwijzing aan de orde komen, bel dan a.u.b.
het telefoonnummer in uw garantiebewijs.
5
Regelen van de geluidssterkte van
video-apparatuur aangesloten op
een stereo-installatie
1
2
Als u dit nog niet hebt gedaan kunt u nu de afstandsbediening
instellen op uw apparatuur volgens de aanwijzingen onder “De
code instellen”
Fastext gebruiken
Met Fastext hebt u met een druk op de knop toegang tot bepaalde
pagina’s. Wanneer een Fastext-pagina wordt uitgezonden, verschijnt
een menu met kleurcodes onder aan het scherm. De kleuren van dit
menu komen overeen met de rode, groene, gele en blauwe knoppen
op de afstandsbediening.
Druk op de gekleurde knop die overeenkomt met de kleurcode in
het menu. Na enige seconden wordt de pagina weergegeven.
De TV bedienen
r
S
VIDEO 1
VIDEO 2
1
AUX
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
5
6
TV
PHONO
TAPE 2
7
8
1-
9
2-
0
÷
(
0
)
p
r
P
MENU
OK
PROGR
AMP
CD
SAT/AUX
VCR
TV
1 Instellen van de
afstandsbediening.
2 Overschakelen naar
Teletekst.
3 De invoer veranderen.
4 Een andere zender kiezen. U
kunt de TV ook aanzetten met
deze knoppen.
5 Tweecijferige nummers
selecteren. Dit werkt op
dezelfde manier als op de
afstandsbediening van de TV.
6 Fastext knop, zie hiervoor.
7 Volume hoger zetten: +
Volume lager zetten: –
8 Geluid op TV dempen.
9 Overschakelen op TV.
!º De TV uitschakelen.
!¡ De TV aanzetten.
Van teletekst weer terug naar
TV.
!™ Een programma selecteren
met een nummer tussen 20 en
29.
!£ Programma verder: +
Programma terug: –
P
OK
PROGR
AMP
CD
SAT/AUX
VCR
TV
1 Instellen van de
afstandsbediening.
2 Het signaal voor de TV
kiezen.
3 Een andere zender kiezen.
De versterker (of tuner/versterker)
bedienen
S
VIDEO 1
Verhelpen van storingen
Controleer de volgende punten als het instellen of het gebruik van
de afstandsbediening problemen oplevert:
• Volg de procedures bij “De code instellen” zorgvuldig wanneer u
de afstandsbediening instelt. Als de code die voor uw apparaat is
opgegeven niet werkt, probeert u alle codes voor het apparaat, in
de volgorde waarin deze zijn opgesomd. Als geen van deze codes
werken (of als uw apparaat niet is opgenomen in deze
handleiding), kunt u de procedures bij “Zoeken naar de juiste
code” proberen.
• Richt de afstandsbediening rechtstreeks op het apparaat en
controleer of er geen obstakels zijn tussen de afstandsbediening en
het apparaat.
• Controleer of de batterijen in orde zijn en op de juiste wijze in de
afstandsbediening zijn geplaatst.
• Controleer of de schuifknop van de afstandsbediening in de juiste
stand staat voor het te bedienen apparaat: VCR, AMP, CD, SAT/
AUX of TV.
• Als het niet mogelijk blijkt een apparaat vast te leggen onder de
SAT/AUX, AMP of CD stand van de schuifknop, dan kan er een
ander apparaat dan het bedoelde type zijn vastgelegd voor die
stand. In dat geval voert u eerst het juiste codenummer in volgens
de aanwijzingen onder “Invoeren van het codenummer voor een
andere TV, videorecorder, versterker (of tuner/versterker), CDspeler of satelliet-ontvanger”.
• Controleer of het betreffende apparaat wel geschikt is voor
bediening op afstand. Een apparaat bijvoorbeeld dat alleen
geleverd wordt zonder afstandsbediening, zal wellicht niet
geschikt zijn voor bediening op afstand.
• Als uw video-apparatuur is aangesloten op een stereo-installatie,
stel de afstandsbediening dan hierop in volgens de aanwijzingen
onder “Regelen van de geluidssterkte van video-apparatuur
aangesloten op een stereo-installatie”.
)
p
MENU
Opmerkingen over het gebruik van de
afstandsbediening
• De functies van uw apparatuur worden niet uitgebreid met deze
afstandsbediening. Alleen de functies die beschikbaar zijn op uw
apparatuur zelf zult u ook met deze afstandsbediening kunnen
bedienen. Als uw TV bijvoorbeeld niet de mogelijkheid biedt het
geluid te dempen, werkt de ¤ knop niet bij uw TV.
• Tracht niet de hoekbescherming van de afstandsbediening te
verwijderen.
0
VIDEO 2
1
De videorecorder bedienen
S
VIDEO 1
VIDEO 2
1
AUX
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
5
6
TV
PHONO
TAPE 2
7
8
1-
9
2-
0
÷
(
0
)
p
r
P
MENU
OK
PROGR
AMP
VCR
CD
SAT/AUX
TV
1 Instellen van de
afstandsbediening.
2 Wisselen tussen de
ingangssignalen voor de TV.
AUX
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
5
6
TV
PHONO
TAPE 2
7
3 Een andere zender kiezen.
4 Tweecijferige nummers
selecteren. Dit werkt op
dezelfde manier als op de
afstandsbediening van de
video.
5 Afspelen
6 Terugspoelen
7 Opnemen
Als u wilt opnemen, drukt
u op ( terwijl u r
ingedrukt houdt.
8 Overschakelen op
videorecorder-bediening.
9 De videorecorder in- en
uitschakelen.
!º Een programma selecteren
met een nummer tussen 20
en 29.
!¡ Snel vooruitspoelen
!™ Stoppen
!£ Pauze
!¢ Programma verder: +
Programma terug: –
4 Tweecijferige nummers
selecteren. Dit werkt op
dezelfde manier als op de
afstandsbediening van de
satelliet-ontvanger.
5 De cursor omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts
verplaatsen.
6 Oproepen van het MENU
scherm.
7 Overschakelen op satellietontvanger.
8 De satelliet-ontvanger inen uitschakelen.
9 Een nummer selecteren
tussen 20 en 29.
!º Vastleggen van uw keuze.
!¡ Programma verder: +
Programma terug: –
!™ Voor bediening van de
JUMP, FLASHBACK of
CHANNEL RETURN
functies van de satellietontvanger, afhankelijk van
de fabrieksinstelling
daarvan.
8
1-
9
2-
0
÷
(
0
)
p
r
P
MENU
OK
PROGR
AMP
VCR
CD
SAT/AUX
TV
1 Instellen van de
afstandsbediening.
2 Kiezen van de
weergavebron:
1 voor VIDEO 1
2 voor VIDEO 2
3 voor AUX
4 voor TUNER
5 voor CD
6 voor TAPE 1
7 voor TAPE 2
8 voor TV
9 voor PHONO
0 voor overschakelen op de
volgende weergavebron.
3 Volume hoger zetten: +
Volume lager zetten: –
4 Geluid op de versterker (of
tuner/versterker) dempen.
5 Overschakelen op AMP
bediening.
6 Aan- en uitschakelen.
7 Voorinstelfrequentie hoger:
+, lager: –
Afstemfrequentie hoger: +,
lager: –
8 Wisselen van afstemband
(FM/AM)
De CD-speler bedienen
S
VIDEO 1
VIDEO 2
1
AUX
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
5
6
TV
PHONO
TAPE 2
7
8
1-
9
2-
0
÷
(
0
)
p
r
P
MENU
OK
PROGR
AMP
VCR
CD
SAT/AUX
TV
1 Instellen van de
afstandsbediening.
2 Kiezen van het
muziekstuknummer.
Druk op de 0 toets voor
muziekstuk 10.
3 Kiezen van muziekstuk
nummer 10 of hoger.
Voor bijvoorbeeld nummer
15 drukt u op -/-- en dan
op toets 5.
4 Afspelen
5 Teruggaan naar het
voorgaande muziekstuk.
6 Instellen op CD bediening.
7 Stoppen
8 Doorgaan naar het
volgende muziekstuk.
9 Pauzeren
!º Doorgaan naar de volgende
compact disc.
Technische gegevens
Afstand waarover de afstandsbediening werkt
Ca. 7 meter (deze afstand varieert per merk apparaat)
Spanningsvereisten
Twee R6 (formaat AA) batterijen (niet meegeleverd)
Levensduur van de batterijen
Ca. zes maanden (afhankelijk van hoe vaak de
afstandsbediening wordt gebruikt)
Afmetingen
Ca. 63 × 200 × 38 mm (bxhxd)
Gewicht
Ca. 120 g (exclusief batterijen)
Bijgeleverd toebehoren
Etiket (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden.
Svenska
Inställning av kod
Gör i ordning fjärrkontrollen
Innan du kan börja använda fjärrkontrollen måste du göra i ordning
den. I den här bruksanvisningen beskrivs allt du behöver veta för att
göra i ordning fjärrkontrollen inklusive:
• Montering av batterierna
• Förinställning av fjärrkontrollens koder för en TV, en video, en
satellitmottagare (analog), en CD-spelare eller en förstärkare
(receiver)
Angivning av sifferkod
1
2
Förinställning av fjärrkontrollen
Denna fjärrkontroll har fabriksinställts för fjärrstyrning av Sonyprodukter.
Fjärrkontrollen behöver inte förinställas när den bara ska användas
till att fjärrstyra en Sony-produkt.
Följ däremot anvisningarna i denna bruksanvisning för att förinställa
fjärrkontrollen med korrekt kod enligt aktuell produkt, när
fjärrkontrollen ska användas för fjärrstyrning av en annan (ickeSony) tillverkares produkt. (Vi hänvisar också till den medföljande
bilagan Produkternas kod.)
Läge
3
4
5
Se medföljande tabell över Produkternas kod och leta reda på
den tvåsiffriga sifferkoden för din produkt.
Om flera koder finns angivna, väljer du den kod som anges först
för att utföra nedanstående steg. Om du t ex ska ansluta en
Philips TV, anger du kod 11.
Om din produkt inte finns angiven, läser du avsnittet Sökning
efter rätt kod.
CD
Ställ skjutreglaget på fjärrkontrollen i
SAT/AUX
AMP
VCR
TV
lämpligt läge (VCR, AMP*, CD*, SAT/AUX*
eller TV).
* Lägena AMP, CD och SAT/AUX kan användas för valfri
produkt. Vi hänvisar till rubriken Angivning av sifferkod för en
extra TV, video, förstärkare (receiver), CD-spelare eller
satellitmottagare angående detaljer.
S
Tryck på och släpp upp knappen S (Set).
Ange produktens kod.
Om du t ex anger koden för en Philips TV,
trycker du på och släpper upp 1 och
därefter på 1.
Tryck på och släpp upp knappen … för att
lagra koden i fjärrkontrollens minne.
#
5
#
Tillgängliga produkter för
förinställning
Fabriksinställning
TV
TV
Sony TV
OBS!
VCR
Video
Sony VHS-video (VTR3)
Var noga med att påbörja närmast följande steg inom tio sekunder i
ovanstående anvisningar. I annat fall avbryts inställningen av kod.
AMP
Sony förstärkare
TV, video, förstärkare (receiver),
CD
Sony CD-spelare
CD-spelare eller satellitmottagare
SAT/AUX
Sony satellitmottagare
OBS!
Ibland kan det även hända att en Sony-produkt inte kan fjärrstyras med
den fabriksinställda fjärrkontrollen. Följ i så fall anvisningarna under
rubriken Inställning av kod.
Isättning av batterierna
Skjut upp batteriluckan och sätt i två R6 (storlek AA)-batterier
(tillval).
Sätt i batterierna med polerna + och – enligt plus- och
minusmarkeringarna i batterifacket.
1
2
Om fjärrkontrollen inte tycks fungera...
• Upprepa inställningsproceduren genom att använda de andra
koderna som angetts för produkten (se Produkternas kod).
• Om du har provat alla koder som angetts för produkten och
fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar: försök med sökmetoden
som beskrivits under Sökning efter rätt kod.
Om fjärrkontrollen tycks fungera...
OBS!
Fjärrkontrollen kan endast ställas in för fjärrstyrning av en enda produkt i
varje kategori (läget VCR, AMP, CD, SAT/AUX eller TV på skjutreglaget)
åt gången - såvida inte en annan produkt råkar ha exakt samma kod för
fjärrstyrning. Det är exempelvis inte möjligt att ställa in fjärrkontrollen så
att den kan användas till att fjärrstyra två olika TV-apparater samtidigt,
den ena tillverkad av Sony och den andra av Panasonic (eftersom dessa
TV-apparater har olika koder).
Under normala förhållanden räcker batterierna i upp till sex
månader. Om fjärrkontrollen inte fungerar ordentligt kan det bero på
att batterierna är slut. Byt i så fall ut batterierna mot nya.
Om du har provat alla kodnummer för produkten och
fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar (eller om produkten inte
finns med i bruksanvisningen), gör du följande:
1
OBS!
• Byt ut båda batterierna samtidigt.
• Se till att batteribyte sker inom 20 minuter. I annat fall raderas
inställningen av koder ur fjärrkontrollens minne.
Att observera angående batterier
• Använd inte gamla och nya batterier eller olika sorters batterier
samtidigt.
• Om elektrolyt från batteriet skulle läcka ut, torkar du av
batterfacket med en duk och byter ut de gamla batterierna mot nya.
Om du vill förhindra att elektrolyt läcker från batteriet, tar du ur
batteriet om du inte tänker använda fjärrkontrollen under lång tid.
2
3
4
Sätt på den produkt som du vill ansluta
CD
genom att trycka på strömbrytaren. Ställ
SAT/AUX
AMP
VCR
TV
därefter skjutreglaget på fjärrkontrollen i
lämpligt läge (VCR, AMP, CD, SAT/AUX
eller TV).
S
Tryck på och släpp upp knappen S (Set).
Tryck på och släpp upp knappen PROGR+.
PROGR
Tryck på och släpp upp knappen u.
Upprepa steg 3 tills korrekt kod påträffas.
En ny kod sänds varje gång först PROGR+
och sedan knappen u trycks in.
Fortsätt sökningen tills produkten reagerar enligt följande:
• En TV, en video, en satellitmottagare eller en förstärkare
(receiver): strömmen slås av.
• En CD-spelare (som inte kan slås av med hjälp av
fjärrkontrollen): skivspelning startar.
(Kontrollera först att strömmen till CD-spelaren är påslagen och
att en CD-skiva är isatt.)
• En TV utan strömbrytare: knappen PROGR+ kan användas till
att välja programnummer.
Volymreglering av videoprodukter
anslutna till en ljudanläggning
Hur fjärrkontrollen används
Denna fjärrkontroll har fabriksinställts enligt antagandet att ljudet
från videokällor återges via högtalare på ansluten TV och ljudet från
ljudkällorna via högtalare anslutna till anläggningens förstärkare
(receiver).
Fjärrstyrning av en produkt
Fabriksinställning:
Produkt för volymreglering
VCR
TV
SAT/AUX
TV
Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar ordentligt, läser du
avsnittet Felsökning.
OBS!
Var noga med att påbörja närmast följande steg inom tio sekunder i
ovanstående anvisningar. I annat fall avbryts inställningen av kod.
Angivning av sifferkod för en extra TV, video,
förstärkare (receiver), CD-spelare eller
satellitmottagare
När fjärrkontrollen ska användas för fjärrstyrning av två eller fler
produkter av samma slag (t.ex. tre videoapparater), kan koden för
varje produkt anges under valfritt läge på fjärrkontrollens
skjutreglage, förutsatt att det läget inte redan används. Observera
dock att lägena VCR och TV inte kan användas.
1
2
3
4
5
6
Ställ skjutreglaget på fjärrkontrollen i läget SAT/AUX (eller AMP
eller CD).
S
Tryck på och släpp upp knappen S (Set).
Tryck på och släpp upp p.
p
Tryck på och släpp upp en av följande
knappar:
1 för fjärrstyrning av en video.
1
4 för fjärrstyrning av en förstärkare
4
5
(receiver).
5 för fjärrstyrning av en CD-spelare.
8
9
8 för fjärrstyrning av en TV.
9 för fjärrstyrning av en satellitmottagare.
Tryck på knappen ….
Ange produktens kod genom att följa anvisningarna enligt steg 3
till 5 under rubriken Angivning av sifferkod eller steg 2 till 6
under rubriken Sökning efter rätt kod.
1
2
3
Se till att skjutreglaget är ställt i rätt läge enligt den produkt som
ska fjärrstyras.
Rikta fjärrkontrollen rakt mot produkten.
Tryck på knappen för den funktion du vill använda.
Översikt över fjärrkontrollens
knappar
TV
TV
AMP
Förstärkare (receiver)
CD
Förstärkare (receiver)
Med denna fjärrkontroll är det möjligt att reglera volymen på TV:n
eller förstärkaren (receivern) medan den används för manövrering
av en video eller en ljudkälla, utan att läget på fjärrkontrollens
skjutreglage behöver ändras till TV eller AMP.
För att exempelvis reglera volymen för en videokanal, behöver inte
skjutreglagets läge ändras från VCR till TV.
När en videoprodukt däremot är ansluten till en ljudanläggning
återges oftast ljudet från TV:n eller videon via högtalare anslutna till
anläggningens förstärkare (receiver) istället för via TV:ns högtalare. I
detta fall måste fabriksinställningen ändras för att volymreglering av
videoprodukten ska kunna fjärrstyras utan att först behöva koppla in
fjärrstyrning av förstärkaren (receivern). Följ nedanstående
anvisningar för att ändra fabriksinställningen för volymreglering.
Ändring av fabriksinställningen för volymreglering
Genom att följa anvisningarna nedan är det möjligt att ändra
inställning för volymreglering av bildprodukter. Denna inställning
gäller också efter inställning för fjärrstyrning av andra bildprodukter
i läget SAT/AUX, AMP eller CD. Observera dock att inställningen
för volymreglering av ljudprodukter inte kan ändras.
Denna ändring kan utföras antingen före eller efter fjärrkontrollen
ställs in för fjärrstyrning av produkten.
1
2
3
4
Tryck på och släpp upp S (Set).
S
a Tryck på Á+ för att kunna fjärrstyra
ljudet när ljudet från produkten återges
via högtalare anslutna till en förstärkare
(receiver).
b Tryck på Á– för att kunna fjärrstyra
ljudet när ljudet från produkten återges
via TV:ns högtalare.
Tryck på och släpp upp … för att lagra
inställningen i fjärrkontrollens minne.
Avsluta inställningen för produkten enligt anvisningarna under
rubriken Angivning av sifferkod, ifall det inte redan gjorts.
OBS!
Var noga med att påbörja närmast följande steg inom tio sekunder i
ovanstående anvisningar. I annat fall avbryts inställningen.
Se Översikt över fjärrkontrollens knappar för ytterligare beskrivning
av knapparna på fjärrkontrollen.
Styra en TV
VIDEO 1
VIDEO 1
Med Snabbtext får du tillgång till sidorna med bara en
knapptryckning. När sidan Snabbtext sänds, visas en färgkodad
meny längst ned på skärmen. Färgerna på menyn motsvarar de röda,
gröna, gula och blå knapparna på fjärrkontrollen.
Tryck på den färgade knappen som motsvarar den färgkodade
menyn. Sidan visas efter några sekunder.
AUX
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
5
6
TV
PHONO
TAPE 2
7
8
1-
1
2
3
4
5
9
6
7
2-
0
÷
(
0
)
p
r
P
MENU
OK
8
PROGR
9
Viktigt angående fjärrkontrollen
• Du får inte fler funktioner på produkten genom att använda
fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens funktioner begränsas till de som
finns på själva produkten. Om exempelvis TV:n inte har en
dämpningsfunktion, fungerar knappen ¤ på fjärrkontrollen inte
på TV:n.
• Var aktsam så att hörnskyddet inte lossnar.
AMP
CD
VIDEO 2
1
VIDEO 2
1
Att använda Snabbtext
Styra en satellitmottagare
S
S
Läge på skjutreglaget
Om produkten inte fungerar ordentligt, upprepar du steg 2 till 5 och
söker efter en annan kod. Eftersom sökningen alltid börjar på 01,
stannar den på samma kod som vid senaste sökningen. Gå förbi
koden och fortsätt söka tills du hittar nästa kod varvid produkten
stängs av.
• Fjärrkontrollen är nu inställd för fjärrstyrning av aktuell produkt.
• När ännu fler produkter ska fjärrstyras med denna fjärrkontroll,
måste fjärrkontrollen ställas in för varje produkt enligt
ovanstående anvisningar.
• Använd etiketten (medföljer) när du vill skriva upp koderna för
produkterna. Fäst etiketten på baksidan på fjärrkontrollen.
Sökning efter rätt kod
När måste batterierna bytas ut?
6
Ha tålamod vid sökning efter korrekt kod, eftersom det kan
krävas upp till ca. 90 försök för en TV eller video, eller 40 försök
för en annan produkt, innan korrekt kod påträffas.
När korrekt kod påträffats trycker du på
och släpper upp knappen … för att lagra
koden i fjärrkontrollens minne.
PROGR
Slå på produkten på nytt och tryck på
knapparna PROGR +/– och Á +/– för att
kontrollera att exempelvis programval och
volymreglering på produkten kan
fjärrstyras med hjälp av fjärrkontrollen.
!º
!¡
SAT/AUX
VCR
TV
!™
!£
Ställa in fjärrkontrollen.
Växla till Text-TV.
Ändra inmatningsläget.
Växla mellan olika program.
Även för påsättning.
Välja tvåsiffriga tal. Fungerar
på samma sätt som
fjärrkontrollen till TV:n.
Knappen Snabbtext
Höja volymen: +
Sänka volymen: –
Snabbdämpa volymen på
TV:n.
Koppla in läget TV för
fjärrstyrning av TV.
Stänga av.
Sätta på.
Återgå från Text-TV till TV.
Välja en siffra mellan 20 och
29.
Högre programnummer: +
Lägre programnummer: –
AUX
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
5
6
TV
PHONO
TAPE 2
7
8
1-
9
2-
0
÷
(
0
)
p
r
P
MENU
OK
PROGR
AMP
CD
SAT/AUX
VCR
TV
1 Ställa in fjärrkontrollen.
2 Växla mellan TV:ns
signaler.
3 Växla mellan olika
program.
4 Välja tvåsiffriga tal.
Fungerar på samma sätt
som fjärrkontrollen till
satellitmottagaren.
5 Flytta markören uppåt,
nedåt, åt höger eller åt
vänster.
6 Ta fram huvudmenyn
MENU.
7 Koppla in läget SAT för
fjärrstyrning av
satellitmottagare.
8 Sätta på och stänga av.
9 Välja en siffra mellan 20 och
29.
!º Mata in ett val.
!¡ Högre programnummer: +
Lägre programnummer: –
!™ Använda funktionen JUMP,
FLASHBACK eller
CHANNEL RETURN på en
satellitmottagare, beroende
på tillverkarens inställning.
Felsökning
Om du har problem med att ställa in eller använda fjärrkontrollen,
gör så här:
• Följ noga anvisningarna under rubriken Inställning av kod för att
ställa in fjärrkontrollen. Försök med samtliga koder angivna för
aktuell produkt - i den ordning de står angivna - när inställning
enligt den kod som anges först inte lyckas. Försök ställa in
fjärrkontrollen enligt anvisningarna under rubriken Sökning efter
rätt kod, när inställning misslyckas med samtliga koder som finns
angivna för en produkt (eller när aktuell produkt inte finns
angiven i bruksanvisningen).
• Se till att rikta fjärrkontrollen rakt mot produkten och att det inte
finns några hinder mellan fjärrkontrollen och produkten.
• Se till att batterierna inte är slut och att de är korrekt isatta.
• Kontrollera att skjutreglaget på fjärrkontrollen står i korrekt läge
(VCR, AMP, CD, SAT/AUX eller TV) enligt den produkt som ska
fjärrstyras.
• När koden för fjärrstyrning av en produkt inte kan ställas in i läget
SAT/AUX, AMP eller CD på skjutreglaget, kan det bero på att en
annan typ av produkt är förinställd i detta läge. Ange i så fall först
sifferkoden enligt anvisningarna under rubriken Angivning av
sifferkod för en extra TV, video, förstärkare (receiver), CD-spelare
eller satellitmottagare.
• Kontrollera att produkten kan fjärrstyras med hjälp av infraröda
strålar. Om produkten exempelvis levererats utan tillhörande
fjärrkontroll, är det sannolikt att den inte kan fjärrstyras med hjälp
av en fjärrkontroll.
• Kontrollera att fjärrkontrollen ställts in enligt anvisningarna under
rubriken Volymreglering av videoprodukter anslutna till en
ljudanläggning, när en videoprodukt som ska fjärrstyras är
ansluten till en ljudanläggning.
• Om ett problem kvarstår, så tryck samtidigt in knapparna u, …
och Á– för att återställa fjärrkontrollen till dess fabriksinställning.
Ring telefonnumret som anges på garantisedeln, om du har frågor
eller problem angående fjärrkontrollen som inte besvaras i denna
bruksanvisning.
Styra en video
S
VIDEO 1
VIDEO 2
1
AUX
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
5
6
TV
PHONO
TAPE 2
7
8
1-
9
2-
0
÷
(
0
)
p
r
P
MENU
OK
PROGR
AMP
VCR
CD
SAT/AUX
TV
Styra en förstärkare (receiver)
1 Ställa in fjärrkontrollen.
2 Växla mellan TV:ns
signaler.
3 Byta program.
4 Välja tvåsiffriga tal.
Fungerar på samma sätt
som fjärrkontrollen till
videon.
5 Uppspelning
6 Snabbspola bakåt.
7 Inspelning
Tryck på ( och r
samtidigt för att spela in.
8 Koppla in läget VCR för
fjärrstyrning av video.
9 Sätta på och stänga av.
!º Välja en siffra mellan 20 och
29.
!¡ Snabbspola framåt.
!™ Stopp
!£ Paus
!¢ Högre programnummer: +
Lägre programnummer: –
S
VIDEO 1
VIDEO 2
1
AUX
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
5
6
TV
PHONO
TAPE 2
7
8
1-
9
2-
0
÷
(
0
)
p
r
P
MENU
OK
PROGR
AMP
VCR
CD
SAT/AUX
TV
1 Ställa in fjärrkontrollen.
2 Välja ingångskälla:
1 växlar till VIDEO 1.
2 växlar till VIDEO 2.
3 växlar till AUX.
4 växlar till TUNER.
5 växlar till CD.
6 växlar till TAPE 1.
7 växlar till TAPE 2.
8 växlar till TV.
9 växlar till PHONO.
0 växlar till en annan
ingångskälla vid varje
intryckning.
3 Höja volymen: +
Sänka volymen: –
4 Snabbdämpa volymen på
förstärkaren (receivern).
5 Koppla in läget AMP för
fjärrstyrning av förstärkare
(receiver).
6 Sätta på och stänga av.
7 Lagra förvalsstationer med
högre frekvenser: +,
med lägre frekvenser: –
Ställa in radiostationer med
högre frekvenser: +,
med lägre frekvenser: –
8 Byta våglängd (FM/AM).
Styra en CD-spelare
S
VIDEO 1
VIDEO 2
1
AUX
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
5
6
TV
PHONO
TAPE 2
7
8
1-
9
2-
0
÷
(
0
)
p
r
P
MENU
OK
PROGR
AMP
VCR
CD
1 Ställa in fjärrkontrollen.
2 Välja spårnummer. 0
motsvarar spår 10.
3 Välja spårnummer 10 och
högre.
För att t ex välja spår 15:
tryck först på -/-- och sedan
på 5.
4 Starta skivspelning.
5 Välja föregående spår.
6 Koppla in läget CD för
fjärrstyrning av CD-spelare.
7 Avbryta skivspelning.
8 Välja nästa spår.
9 Koppla in paus.
!º Välja nästa CD-skiva.
SAT/AUX
TV
Tekniska data
Opereringsavstånd
Ca. 7 m (varierar beroende på respektive tillverkares
produkt)
Strömförsörjning
Två R6 (storlek AA)-batterier (tillval)
Batteriernas livslängd
Ca. sex månader (varierar beroende på användning)
Mått
Ca. 63 × 200 × 38 mm (b/h/d)
Vikt
Ca. 120 g (exkl. batterier)
Medföljande tillbehör
Etikett (1)
Rätt till ändringar av utförande och tekniska data förbehålles.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement