Sony | RM-V80T | Sony RM-V80T Bruksanvisning

3-862-649-41(1)
• Het instellen van de afstandsbediening voor dit apparaat is
voltooid.
• Als u meerdere apparaten wilt instellen op de afstandsbediening,
herhaalt u de de hiervoor beschreven procedure voor het andere
apparaat dat u met deze afstandsbediening wilt bedienen.
• Noteer op het meegeleverde etiket de codenummers van uw
apparaten en plak het etiket achter op de afstandsbediening.
RM-V80T
Remote Commander
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning (på baksidan)
Opmerking
Sony Corporation © 1998 Printed in Malaysia
Nederlands
De afstandsbediening instellen
Stand
schakelaar
Type apparaat
Fabrieksinstelling
Alvorens de afstandsbediening te
gebruiken
AMP
TAPE
Zet eerst de startschakelaar aan de achterzijde in de “ON” stand.
AUX2
CD
Startschakelaar
Deze afstandsbediening kan van elk type apparaat (TV, videorecorder,
versterker, cassettedeck, CD-speler, satelliet-ontvanger of AUX1 of AUX2
apparaat, in de bijbehorende stand van de schuifschakelaar) er slechts één
tegelijk bedienen — tenzij de apparaten hetzelfde codenummer hebben.
Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om met deze afstandsbediening
tegelijkertijd een Sony TV en een Panasonic TV te bedienen, omdat de
codenummers ervan verschillen.
Zoeken naar de juiste code
AUDIO
ON
Als de afstandsbediening wel goed lijkt te werken...
Versterker (of tuner/versterker)
Sony versterker
Sony cassettedeck
TV, satelliet-ontvanger,
videorecorder, versterker (of tuner/
versterker), cassettedeck, CD-speler, Sony minidiscminidisc-recorder
recorder
CD-speler
Als u alle codenummers voor uw apparaat uit de lijst hebt
geprobeerd en de afstandsbediening werkt nog steeds niet (of uw
apparaat wordt niet genoemd in deze handleiding), probeer dan de
volgende stappen:
1
Sony CD-speler
Opmerking
Er is een geringe kans dat u met de fabrieksinstelling een bepaald Sony
apparaat niet kunt bedienen. In dat geval volgt u de aanwijzingen onder
“De code instellen”.
Zet deze schakelaar na het omzetten niet meer terug. Door
terugschakelen kunnen alle vastgelegde codenummers voor andere
merken uit het geheugen van de afstandsbediening gewist worden.
Het codenummer invoeren
1
De ingebouwde oplaadbare batterij met de
zonnecellen opladen
De afstandsbediening is voorzien van zonnecellen die de
ingebouwde oplaadbare batterij opladen zolang de
afstandsbediening op een helder verlichte plaats ligt, zoals dicht bij
een venster.
Hierdoor zult u de batterij niet hoeven te vervangen.
2
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening steeds met de voorkant naar boven liggen op
een helder verlichte plaats. Als de afstandsbediening geruime tijd
ondersteboven blijft liggen of op een donkere plaats, kan de
ingebouwde oplaadbare batterij niet worden opgeladen. Als u de
afstandsbediening dan blijft gebruiken zonder deze op te laden, zal de
oplaadbare batterij geheel leegraken.
• Wanneer de oplaadbare batterij leegraakt, wordt de reikwijdte van de
afstandsbediening kleiner. Dit kunt u voorkomen door de
afstandsbediening regelmatig op een heldere plaats zoals bij een venster
te leggen.
• Leg de afstandsbediening echter niet in de volle zon.
4
5
De code instellen
De voorkeuzetoetsen van deze afstandsbediening zijn afgestemd op
apparatuur van het merk Sony. Als u deze afstandsbediening
gebruikt voor de bediening van een Sony TV en een Sony apparaat,
hoeft u voor gebruik dus niets te doen aan de voorkeuzetoetsen.
Als u deze afstandsbediening wilt gebruiken voor apparatuur van
een ander merk dan Sony, volgt u de aanwijzingen in deze
handleiding om de afstandsbediening in te stellen op het juiste
codenummer voor uw apparatuur. (Zie tevens de bijlage
“Codenummers apparaten”).
Stand
Type apparaat
schakelaar
Fabrieksinstelling
TV
TV-toestel
SAT
TV, satelliet-ontvanger,
Sony satellietvideorecorder, versterker (of tuner/ ontvanger
versterker), cassettedeck, CD-speler,
Sony DV
minidisc-recorder
VCR
Videorecorder
6
• In de fabriek is de afstandsbediening ingesteld op bediening van een
videorecorder voor de AUX1 stand en van een minidisc-recorder
voor de AUX2 stand, maar u kunt deze standen gebruiken voor elk
gewenst type apparaat. Zie voor nadere bijzonderheden “Invoeren
van het codenummer voor een andere component”.
• U kunt ook elk gewenste type apparaat kiezen voor de SAT en TAPE
standen. Zie voor nadere bijzonderheden “Invoeren van het
codenummer voor een andere component”.
Druk de S (Set) knop in en laat deze weer los.
Voer het codenummer van het apparaat in.
Stel dat u de code voor een Philips TV
invoert. U drukt dan eerst op 1 en laat deze
weer los en vervolgens op 1 en laat deze
weer los.
Druk op de … knop om het codenummer
op te slaan in het geheugen van de
afstandsbediening.
Sony TV-toestel
Sony VHS
videorecorder (VTR3)
4
5
S
#
#
Opmerking
Wacht niet langer dan 10 seconden tussen twee opeenvolgende stappen
van de instelprocedure, anders wordt de invoerstand uitgeschakeld.
Als de afstandsbediening niet goed lijkt te werken...
VISUAL
AUX1
3
Raadpleeg de bijgevoegde tabel “Codenummers apparaten” voor
het tweecijferige codenummer van uw apparaat.
Als een apparaat meerdere codenummers heeft, gebruikt u het
eerstgenoemde codenummer in de lijst. Als u bijvoorbeeld een
Philips TV hebt, gebruikt u codenummer 11.
Als uw apparaat niet voorkomt in de lijst, raadpleegt u “Zoeken
naar de juiste code”.
VISUAL
AUDIO
Zet de VISUAL/AUDIO keuzeschakelaar op
VISUAL (voor instellen van de TV, SAT, AUX1 of
VCR stand) of op AUDIO (voor instellen van de
AMP, TAPE, AUX2 of CD stand).
TV
AMP
SAT
TAPE
Zet de schuifknop in de stand voor het gewenste
AUX1
AUX2
type apparaat.
VCR
CD
Opmerkingen
2
3
• Herhaal eerst bovengenoemde stappen en gebruik daarbij een
ander codenummer voor uw apparaat (zie “Codenummers
apparaten”).
• Als de afstandsbediening nog steeds niet goed werkt en u alle
codenummers uit de lijst voor uw apparaat al hebt geprobeerd,
past u de zoekmethode toe die wordt beschreven in “Zoeken naar
de juiste code”.
6
Schakel het apparaat waarvan u het
VISUAL
AUDIO
codenummer wilt instellen in met de aan/uitschakelaar daarvan. Zet vervolgens de VISUAL/
AUDIO keuzeschakelaar en de schuifknop in de
TV
AMP
stand voor het gewenste type apparaat.
SAT
TAPE
Voor een TV, SAT, AUX1 apparaat of VCR zet u AUX1
AUX2
VCR
CD
de keuzeschakelaar op VISUAL.
Voor een AMP, TAPE, AUX2 apparaat of CD zet
u de keuzeschakelaar op AUDIO.
S
Druk de S (Set) knop in en laat deze weer los.
PROGR
Druk de PROGR+ knop in en laat deze weer los.
Druk vervolgens de knop u in en laat deze
weer los.
Herhaal stap 3 totdat het juiste codenummer is gevonden.
Telkens wanneer u op de PROGR+ knop en dan de u knop drukt,
wordt er een nieuw codenummer verzonden.
Probeer de nummers totdat uw apparaat als volgt reageert:
• TV, videorecorder, satelliet-ontvanger of versterker (of tuner/
versterker): het apparaat wordt uitgeschakeld.
• Cassettedeck, minidisc-recorder of CD-speler (apparaat dat niet
kan worden uitgeschakeld met de afstandsbediening): het
afspelen begint.
(Zorg wel eerst dat het apparaat staat ingeschakeld, met een
cassette, minidisc of compact disc voor afspelen er in.)
• TV-toestel zonder aan/uit-schakelaar: er wordt afgestemd op
een hoger genummerde TV-zender (+).
U wordt wel gevraagd geduld te oefenen wanneer u dit doet, er
kunnen voor een TV of videorecorder wel 90 pogingen en voor
een ander apparaat 40 pogingen nodig zijn om de juiste code te
vinden.
Wanneer de juiste code is gevonden, drukt
u op de knop … en laat u deze los. Het
codenummer wordt nu opgeslagen in het
geheugen van de afstandsbediening.
PROGR
Schakel het apparaat weer in en druk op de
knoppen voor zenderkeuze (PROGR) en Á
voor volume. Controleer of de zenderkeuze,
de geluidssterkte en andere functies van het
apparaat goed te bedienen zijn met de
afstandsbediening.
Als het apparaat niet goed werkt, herhaalt u de stappen 2 tot en met
5 om een andere code te zoeken. Omdat het zoeken altijd bij 01
begint, wordt weer gestopt bij dezelfde code als de vorige keer. Sla
deze code over en zoek verder naar de volgende code waarmee het
apparaat wordt uitgeschakeld of bediend.
Raadpleeg “Verhelpen van storingen” als de afstandsbediening nog
steeds niet goed werkt.
Opmerking
Wacht niet langer dan 10 seconden tussen twee opeenvolgende stappen
van de zoekprocedure, anders wordt de invoerstand uitgeschakeld.
Invoeren van het codenummer voor een andere
component
Wijzigen van de fabrieks-volumeregeling van de
afstandsbediening
Als u twee of meer apparaten van hetzelfde type heeft (zoals
bijvoorbeeld drie videorecorders) of als u bijvoorbeeld een minidiscrecorder wilt gebruiken, dan kunt u de codenummers voor de extra
apparaten vastleggen onder de ongebruikte standen van de
schuifknop (maar dus alleen voor de AUX1, AUX2, SAT en TAPE
standen). Voor deze standen kunt u naar keuze een audio- of videoapparaat instellen, ongeacht de stand van de VISUAL/AUDIO
keuzeschakelaar.
Hieronder volgen de aanwijzingen voor het vastleggen van het
codenummer voor een andere component onder de AUX1 of AUX2
stand.
Op de onderstaande wijze kunt u de fabrieksinstelling voor de
volumeregeling van uw video-apparatuur omschakelen. Deze
instelling werkt ook als u andere video-apparatuur vastlegt voor de
AUX1/AUX2 of SAT/TAPE stand. Het is echter niet mogelijk de
volumeregeling voor audio-apparatuur om te schakelen.
U kunt deze instelling maken vóór of na het instellen van de
afstandsbediening op uw merk en type apparatuur.
1
2
3
4
5
6
7
Zet de VISUAL/AUDIO keuzeschakelaar op
VISUAL (voor gebruik van de AUX1 stand) of
op AUDIO (voor gebruik van de AUX2 stand).
Zet de schuifknop in de AUX1/AUX2 stand.
Druk de S (Set) knop in en laat deze weer los.
Druk de p toets in en laat deze weer los.
Druk nu een van de volgende knoppen kort in:
1 voor het codenummer van een videorecorder
4 voor het codenummer van een versterker (of
tuner/versterker)
5 voor het codenummer van een CD-speler
6 voor het codenummer van een cassettedeck
7 voor het codenummer van een minidiscrecorder
8 voor het codenummer van een TV-toestel
9 voor het codenummer van een satellietontvanger.
Opmerking
VISUAL
1
2
AUDIO
TV
AMP
SAT
TAPE
AUX1
AUX2
VCR
CD
3
S
4
p
Druk de S (Set) knop in en laat deze weer los.
S
a Voor het regelen van het geluid dat wordt
weergegeven via de luidsprekers aangesloten op
uw versterker (of tuner/versterker), drukt u op
de Á+ knop.
b Voor het regelen van het geluid dat wordt
weergegeven via de luidsprekers van uw TVtoestel, drukt u op de Á– knop.
Druk de … knop in en laat deze weer los om
uw keuze vast te leggen in het geheugen van de
afstandsbediening.
Als u dit nog niet hebt gedaan kunt u nu de afstandsbediening
instellen op uw apparatuur volgens de aanwijzingen onder “De
code instellen”
Knoppen op de afstandsbediening
De TV/satelliet-TV ontvanger bedienen
S
VIDEO 1
VIDEO 2
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
TAPE 2
7
5
6
TV
PHONO
9
8
1÷
2-
0
(
)
0
p
r
P
MENU
OK
PROGR
TV
AMP
SAT
TAPE
AUX1
AUX2
VCR
CD
VISUAL
AUDIO
Opmerking
1
4
5
6
7
8
9
Op de hier beschreven wijze kunt u ook een andere component
instellen voor de SAT en TAPE standen, net als voor de AUX1 en
AUX2 standen.
Druk de … knop in.
Voer het codenummer van de component in
volgens de aanwijzingen 4 t/m 6 onder “Het
codenummer invoeren” of de aanwijzingen 2 t/
m 6 onder “Zoeken naar de juiste code”.
Regelen van de geluidssterkte van
video-apparatuur aangesloten op
een stereo-installatie
De fabrieksinstelling van de afstandsbediening is gebaseerd op het
principe dat u het geluid van uw video-apparatuur hoort via de
luidsprekers van uw TV-toestel en de geluidsweergave van alle
stereo-apparatuur via de luidsprekers aangesloten op uw versterker
(of tuner/versterker).
Fabrieksinstelling:
Stand VISUAL/AUDIO knop Regelt de geluidssterkte van de
VISUAL
TV
AUDIO
Versterker (of tuner/versterker)
Zo kunt u zelfs tijdens het bedienen van een video- of audioapparatuur gemakkelijk de geluidssterkte van de TV of de tuner/
versterker regelen, zonder hiervoor eerst de schuifknop van de
afstandsbediening te hoeven overschakelen van TV op AMP of
andersom.
Om bijvoorbeeld de geluidssterkte bij video-weergave in te stellen,
hoeft u niet eerst de schuifknop om te zetten van VCR naar TV.
Als uw video-apparatuur echter is aangesloten op een stereoinstallatie, zult u waarschijnlijk ook het geluid van uw TV en uw
videorecorder willen horen via de luidsprekers aangesloten op uw
versterker (of tuner/versterker), in plaats van de TV-luidsprekers. In
dat geval dient u de fabrieksinstelling om te schakelen zodat u de
geluidssterkte van uw video-apparatuur kunt regelen zonder eerst
de afstandsbediening te hoeven omschakelen naar de versterker (of
tuner/versterker).
Om de fabrieksinstelling voor de volumeregeling om te schakelen
volgt u de onderstaande aanwijzingen.
Wacht niet langer dan 10 seconden tussen twee opeenvolgende stappen
van de instelprocedure, anders wordt de invoerstand uitgeschakeld.
De afstandsbediening gebruiken
Een apparaat bedienen
1
2
3
Controleer of de schuifknop en de VISUAL/AUDIO
keuzeschakelaar staan ingesteld op het apparaat dat u wilt
bedienen.
Wijs met de afstandsbediening rechtstreeks naar het apparaat.
Druk op de knop die hoort bij de functie die u wilt gebruiken.
Raadpleeg “Knoppen op de afstandsbediening” voor een
volledige beschrijving van de knoppen op de afstandsbediening.
Fastext gebruiken
Met Fastext hebt u met een druk op de knop toegang tot bepaalde
pagina’s. Wanneer een Fastext-pagina wordt uitgezonden, verschijnt
een menu met kleurcodes onder aan het scherm. De kleuren van dit
menu komen overeen met de rode, groene, gele en blauwe knoppen
op de afstandsbediening.
Druk op de gekleurde knop die overeenkomt met de kleurcode in
het menu. Na enige seconden wordt de pagina weergegeven.
Opmerkingen over het gebruik van de
afstandsbediening
• De functies van uw apparatuur worden niet uitgebreid met deze
afstandsbediening. Alleen de functies die beschikbaar zijn op uw
apparatuur zelf zult u ook met deze afstandsbediening kunnen
bedienen. Als uw TV bijvoorbeeld niet de mogelijkheid biedt het
geluid te dempen, werkt de ¤ knop niet bij uw TV.
• Tracht niet de hoekbescherming van de afstandsbediening te
verwijderen.
De TV bedienen
1 Instellen van de
afstandsbediening.
2 Overschakelen naar Teletekst.
1 Instellen van de
afstandsbediening.
3 Omschakelen van het
ingangssignaal (H/V)
4 Een andere zender kiezen.
5 Tweecijferige nummers
selecteren. Dit werkt op
dezelfde manier als op de
afstandsbediening van de
satelliet-ontvanger.
6 De cursor omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts
verplaatsen.
7 Oproepen van het MENU
scherm.
0 Overschakelen op satellietontvanger.
!¡ De satelliet-ontvanger in- en
uitschakelen.
!£ Een nummer selecteren tussen
20 en 29.
!¢ Vastleggen van uw keuze.
!∞ Programma verder: +
Programma terug: –
!§ Voor bediening van de JUMP,
FLASHBACK of CHANNEL
RETURN functies van de
satelliet-ontvanger,
afhankelijk van de
fabrieksinstelling daarvan.
De videorecorder bedienen
VIDEO 2
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
TAPE 2
7
5
6
TV
PHONO
9
8
1÷
2-
0
(
)
0
p
r
P
MENU
OK
PROGR
TV
AMP
SAT
TAPE
AUX1
MD
VCR
CD
VISUAL
AUDIO
S
VIDEO 1
VIDEO 2
1
AUX
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
5
6
TAPE 2
PHONO
TV
7
9
8
1÷
2-
0
)
p
P
OK
PROGR
Technische gegevens
TV
SAT
AUX1
VCR
VISUAL
AMP
TAPE
AUX2
CD
AUDIO
1 Instellen van de
afstandsbediening.
2 Wisselen tussen de
ingangssignalen voor de TV.
3 Een andere zender kiezen.
4 Tweecijferige nummers
selecteren. Dit werkt op
dezelfde manier als op de
afstandsbediening van de
video.
5 Afspelen
6 Terugspoelen
7 Opnemen
Als u wilt opnemen, drukt u
op ( terwijl u r ingedrukt
houdt.
8 Overschakelen op
videorecorder-bediening.
9 De videorecorder in- en
uitschakelen.
!º Een programma selecteren
met een nummer tussen 20 en
29.
!¡ Snel vooruitspoelen
!™ Stoppen
!£ Pauze
!¢ Programma verder: +
Programma terug: –
1 Instellen van de
afstandsbediening.
2 Kiezen van de weergavebron:
1 voor VIDEO 1
2 voor VIDEO 2
3 voor AUX
4 voor TUNER
5 voor CD
6 voor TAPE 1
7 voor TAPE 2
8 voor TV
9 voor PHONO
0 voor overschakelen op de
volgende weergavebron.
3 Volume hoger zetten: +
Volume lager zetten: –
4 Geluid op de versterker (of
tuner/versterker) dempen.
5 Overschakelen op AMP
bediening.
6 Aan- en uitschakelen.
7 Voorinstelfrequentie hoger:
+, lager: –
Afstemfrequentie hoger: +,
lager: –
8 Wisselen van afstemband
(FM/AM)
De CD-speler minidisc-recorder
bedienen
De CD-speler bedienen
S
VIDEO 1
VIDEO 2
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
5
6
TV
PHONO
TAPE 2
7
8
1÷
0
9
2-
(
)
0
p
r
P
OK
TV
SAT
r
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden.
VIDEO 1
PROGR
MENU
Ca. 74 × 210 × 25 mm (b/h/d)
Gewicht
Ca. 150 g (exclusief batterijen)
Bijgeleverd toebehoren
Etiket (1)
S
MENU
(
Afmetingen
3 De invoer veranderen.
4 Een andere zender kiezen. U
kunt de TV ook aanzetten met
deze knoppen.
5 Tweecijferige nummers
selecteren. Dit werkt op
dezelfde manier als op de
afstandsbediening van de TV.
6 Fastext knop, zie hiervoor.
8 Volume hoger zetten: +
Volume lager zetten: –
9 Geluid op TV dempen.
0 Overschakelen op TV.
!¡ De TV uitschakelen.
!™ De TV aanzetten.
Van teletekst weer terug naar
TV.
!£ Een programma selecteren
met een nummer tussen 20 en
29.
!∞ Programma verder: +
Programma terug: –
Satelliet-ontvanger
0
Afstand waarover de afstandsbediening werkt
Ca. 7 meter (deze afstand varieert per merk apparaat)
Stroomvoorziening
Vanadium-lithium oplaadbare batterij (3,0 V, 50 mAh)
Zonnecellen van flexibel hydrogeen amorf silicium
De versterker (of tuner/versterker)
bedienen
AUX1
VCR
VISUAL
AMP
TAPE
AUX2
CD
AUDIO
1 Instellen van de
afstandsbediening.
2 Kiezen van het
muziekstuknummer.
Druk op de 0 toets voor
muziekstuk 10.
3 Kiezen van muziekstuk
nummer 10 of hoger.
Voor bijvoorbeeld nummer
15 drukt u op -/-- en dan op
toets 5.
4 Afspelen
5 Teruggaan naar het
voorgaande muziekstuk.
7 Instellen op CD bediening.
8 Doorgaan naar het volgende
muziekstuk.
9 Stoppen
0 Pauzeren
!¡ Doorgaan naar de volgende
compact disc.
De MD-speler bedienen
1 Instellen van de
afstandsbediening.
2 Kiezen van het
muziekstuknummer.
Druk op de 0 toets voor
muziekstuk 10.
3 Kiezen van muziekstuk
nummer 10 of hoger.
Voor bijvoorbeeld nummer
15 drukt u op -/-- en dan op
toets 5.
4 Afspelen
5 Teruggaan naar het
voorgaande muziekstuk.
6 Voor opnemen drukt u de
( weergavetoets in terwijl
u de r opnametoets
ingedrukt houdt; eerst de
( toets loslaten en dan de
r opnametoets.
7 Instellen op MD bediening.
8 Doorgaan naar het
volgende muziekstuk.
9 Stoppen
0 Pauzeren
!¡ Doorgaan naar de volgende
mini disc.
Het cassettedeck bedienen
S
VIDEO 1
VIDEO 2
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
5
6
TAPE 2
PHONO
TV
7
9
8
1÷
2-
0
(
)
0
p
r
P
MENU
OK
PROGR
TV
SAT
AUX1
VCR
VISUAL
AMP
TAPE
MD
CD
AUDIO
1 Instellen van de
afstandsbediening.
2 Kiezen van het cassettedeck:
1 voor deck A (alleen voor
een dubbel cassettedeck*)
2 voor deck B (alleen voor
een dubbel cassettedeck*)
0 dient als 9 REV
omkeertoets, voor het
wisselen van cassettekant.
3 Afspelen
4 Terugspoelen
5 Voor opnemen drukt u de (
weergavetoets in terwijl u de
r opnametoets ingedrukt
houdt; eerst de ( toets
loslaten en dan de r
opnametoets.
6 Overschakelen op TAPE
cassettedeck-bediening.
7 Snel vooruitspoelen
8 Stoppen
9 Pauzeren
0 Kiezen van het cassettedeck,
A of B (alleen voor een
dubbel cassettedeck**)
* Als de afstandsbediening van uw
cassettedeck geen A/B toets voor
cassettedeck-keuze heeft maar
twee stel bandloopfunctietoetsen,
dan gebruikt u de cijfertoetsen (1
en 2). Toets 1 voor deck A en
toets 2 voor deck B.
**Als de afstandsbediening van uw
cassettedeck wel een A/B toets
voor cassettedeck-keuze heeft en
maar één stel
bandloopfunctietoetsen, dan
knop voor het
gebruikt u de
kiezen van cassettedeck A of B.
Verhelpen van storingen
Controleer de volgende punten als het instellen of het gebruik van
de afstandsbediening problemen oplevert:
• Volg de procedures bij “De code instellen” zorgvuldig wanneer u
de afstandsbediening instelt. Als de code die voor uw apparaat is
opgegeven niet werkt, probeert u alle codes voor het apparaat, in
de volgorde waarin deze zijn opgesomd. Als geen van deze codes
werken (of als uw apparaat niet is opgenomen in deze
handleiding), kunt u de procedures bij “Zoeken naar de juiste
code” proberen.
• Richt de afstandsbediening rechtstreeks op het apparaat en
controleer of er geen obstakels zijn tussen de afstandsbediening en
het apparaat.
• Controleer of de ingebouwde oplaadbare batterij niet leeggeraakt
is.
• Controleer of de schuifknop en de VISUAL/AUDIO
keuzeschakelaar van de afstandsbediening in de juiste stand staan
voor het te bedienen apparaat.
• Als het niet mogelijk blijkt een apparaat vast te leggen onder de
SAT/TAPE of AUX1/AUX2 stand van de schuifknop, dan kan er
een ander apparaat dan het bedoelde type zijn vastgelegd voor die
stand. In dat geval voert u eerst het juiste codenummer in volgens
de aanwijzingen onder “Invoeren van het codenummer voor een
andere component”.
• Controleer of het betreffende apparaat wel geschikt is voor
bediening op afstand. Een apparaat bijvoorbeeld dat alleen
geleverd wordt zonder afstandsbediening, zal wellicht niet
geschikt zijn voor bediening op afstand.
• Als uw video-apparatuur is aangesloten op een stereo-installatie,
stel de afstandsbediening dan hierop in volgens de aanwijzingen
onder “Regelen van de geluidssterkte van video-apparatuur
aangesloten op een stereo-installatie”.
• Als u voor een ernstig probleem geen oplossing vindt, kunt u de
afstandsbediening terugzetten op de fabrieksinstelling door de u,
… en Á– knoppen alle tegelijk in te drukken.
Mocht u vragen of problemen met de afstandsbediening hebben die
niet in deze gebruiksaanwijzing aan de orde komen, bel dan a.u.b.
het telefoonnummer in uw garantiebewijs.
Svenska
Angivning av sifferkod
Sökning efter rätt kod
Angivning av sifferkod för en extra produkt
Ändring av fabriksinställningen för volymreglering
1
Om du har provat alla kodnummer för produkten och
fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar (eller om produkten inte
finns med i bruksanvisningen), gör du följande:
När två eller fler produkter av samma typ (t.ex. tre videoapparater)
eller en MD-spelare används, är det möjligt att ange sifferkoderna
för dessa produkter på outnyttjade lägen (som inte redan ställts in
för fjärrstyrning av andra produkter) på fjärrkontrollens skjutreglage
(gäller endast lägena AUX1, AUX2, SAT och TAPE). Sifferkoder för
både bild- och ljudprodukter kan anges oberoende av i vilket läge
väljaren VISUAL/AUDIO står i.
Det följande beskriver tillvägagångssättet vid angivning av
sifferkoden för en extra produkt på läget AUX1 eller AUX2.
Genom att följa anvisningarna nedan är det möjligt att ändra
inställning för volymreglering av bildprodukter. Denna inställning
gäller också efter inställning för fjärrstyrning av andra bildprodukter
i läget AUX1/AUX2 eller SAT/TAPE. Observera dock att
inställningen för volymreglering av ljudprodukter inte kan ändras.
Denna ändring kan utföras antingen före eller efter fjärrkontrollen
ställs in för fjärrstyrning av produkten.
Gör i ordning fjärrkontrollen
Innan fjärrkontrollen tas i bruk
Kom ihåg att ställa startomkopplaren på baksidan i tillslaget läge
ON.
ON
Startomkopplare
2
3
Ändra inte omkopplarens läge efter att fjärrkontrollen ställts in. Det
kan leda till att de inställda koderna för fjärrstyrning av andra
tillverkares produkter raderas ur fjärrkontrollens minne.
Laddning av inbyggt, laddningsbart batteri med
hjälp av solcellerna
Denna fjärrkontroll är utrustad med solceller som laddar det
inbyggda, laddningsbara batteriet, medan fjärrkontrollen är placerad
på en väl upplyst plats, som t.ex. vid ett fönster.
Därför behöver batteriet inte bytas ut.
OBS!
• Se till att fjärrkontrollen placeras med framsidan vänd uppåt på en väl
upplyst plats. Det inbyggda batteriet laddas inte, om fjärrkontrollen
placeras upp och ner eller förvaras i ett mörkt rum under en längre tid.
Om fjärrkontrollen används länge utan att det inbyggda batteriet
laddas, kommer batteriet till slut att laddas ur helt.
• När opereringsavståndet minskar betyder det att det inbyggda,
laddningsbara batteriet håller på att laddas ur. Se till att batteriet laddas
då och då genom att placera fjärrkontrollen på en fönsterbräda eller
liknande, där det är tillräckligt ljust.
• Placera inte fjärrkontrollen på en plats där den utsätts för direkt solljus.
Inställning av kod
Denna fjärrkontroll har fabriksinställts för fjärrstyrning av Sonyprodukter.
Fjärrkontrollen behöver inte förinställas när den bara ska användas
till att fjärrstyra en Sony-produkt.
Följ däremot anvisningarna i denna bruksanvisning för att förinställa
fjärrkontrollen med korrekt kod enligt aktuell produkt, när
fjärrkontrollen ska användas för fjärrstyrning av en annan (ickeSony) tillverkares produkt. (Vi hänvisar också till den medföljande
bilagan Produkternas kod.)
Läge
Tillgängliga produkter för
förinställning
Fabriksinställning
VISUAL (för bildprodukter)
TV
TV
Sony TV
SAT
Sony
satellitmottagare
AUX1
TV, satellitmottagare, video,
förstärkare (receiver), kassettdäck,
CD-spelare, MD-spelare
VCR
Video
Sony VHS-video
(VTR3)
Sony DV-spelare
AUDIO (för ljudprodukter)
AMP
Förstärkare (receiver)
Sony förstärkare
AUX2
TV, satellitmottagare, video,
förstärkare (receiver), kassettdäck,
CD-spelare, MD-spelare
Sony kassettdäck
CD
CD-spelare
Sony CD-spelare
TAPE
Sony MD-spelare
4
5
6
Se medföljande tabell över Produkternas kod och leta reda på
den tvåsiffriga sifferkoden för din produkt.
Om flera koder finns angivna, väljer du den kod som anges först
för att utföra nedanstående steg. Om du t ex ska ansluta en
Philips TV, anger du 11 som kod.
Om din produkt inte finns angiven, läser du avsnittet Sökning
efter rätt kod.
VISUAL
AUDIO
Ställ väljaren VISUAL/AUDIO i läget
VISUAL (för inställning i läget TV, SAT,
AUX1 eller VCR) eller AUDIO (för
TV
AMP
SAT
TAPE
inställning i läget AMP, TAPE, AUX2 eller
AUX1
AUX2
CD).
VCR
CD
Ställ skjutreglaget i lämpligt läge enligt den
produkt som ska fjärrstyras.
OBS!
• Vid fabriken ställdes fjärrkontrollen in för fjärrstyrning av en video i
läget AUX1 och för fjärrstyrning av en MD-spelare i läget AUX2,
men vilken slags produkt som helst kan väljas för fjärrstyrning i
dessa lägen. Vi hänvisar till rubriken Angivning av sifferkod för en
extra produkt angående detaljer.
• Det är också möjligt att välja vilken slags produkt som helst för
fjärrstyrning i lägena SAT och TAPE. Vi hänvisar till rubriken
Angivning av sifferkod för en extra produkt angående detaljer.
Tryck på och släpp upp knappen S.
Ange produktens kod.
Om du t ex anger koden för en Philips TV,
trycker du på och släpper upp 1 och
därefter på 1.
Tryck på och släpp upp knappen … för att
lagra koden i fjärrkontrollens minne.
1
2
3
4
S
#
#
OBS!
Var noga med att påbörja närmast följande steg inom tio sekunder i
ovanstående anvisningar. I annat fall avbryts inställningen av kod.
Om fjärrkontrollen inte tycks fungera...
• Upprepa inställningsproceduren genom att använda de andra
koderna som angetts för produkten (se Produkternas kod).
• Om du har provat alla koder som angetts för produkten och
fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar: försök med sökmetoden
som beskrivits under Sökning efter rätt kod.
Om fjärrkontrollen tycks fungera...
• Fjärrkontrollen är nu inställd för fjärrstyrning av aktuell produkt.
• När ännu fler produkter ska fjärrstyras med denna fjärrkontroll,
måste fjärrkontrollen ställas in för varje produkt enligt
ovanstående anvisningar.
• Använd etiketten (medföljer) när du vill skriva upp koderna för
produkterna. Fäst etiketten på baksidan på fjärrkontrollen.
OBS!
Fjärrkontrollen kan endast ställas in för fjärrstyrning av en enda produkt i
varje läge på skjutreglaget (TV, SAT, AUX1, VCR, AMP, TAPE, AUX2 och
CD) åt gången - såvida inte en annan produkt råkar ha exakt samma kod
för fjärrstyrning. Det är exempelvis inte möjligt att ställa in fjärrkontrollen
så att den kan användas till att fjärrstyra två olika TV-apparater
samtidigt, den ena tillverkad av Sony och den andra av Panasonic
(eftersom dessa TV-apparater har olika koder).
5
6
VISUAL
AUDIO
Tryck på strömbrytaren på produkten som
ska fjärrstyras för att slå på strömmen. Ställ
därefter väljaren VISUAL/AUDIO och
skjutreglaget i lämpliga lägen enligt
TV
AMP
produktens typ.
SAT
TAPE
AUX1
AUX2
Ställ väljaren VISUAL/AUDIO i läget
VCR
CD
VISUAL för fjärrstyrning i läget TV, SAT,
AUX1 eller VCR.
Ställ väljaren VISUAL/AUDIO i läget
AUDIO för fjärrstyrning i läget AMP, TAPE,
AUX2 eller CD.
Tryck på och släpp upp knappen S.
S
Tryck på och släpp upp knappen PROGR+.
PROGR
Tryck på och släpp upp knappen u.
Upprepa steg 3 tills korrekt kod påträffas.
En ny kod sänds varje gång först PROGR+
och sedan knappen u trycks in.
Fortsätt sökningen tills produkten reagerar enligt följande:
• En TV, en video, en satellitmottagare eller en förstärkare
(receiver): strömmen slås av.
• Ett kassettdäck, en MD-spelare, en CD-spelare (som inte kan
slås av med hjälp av fjärrkontrollen): bandavspelning eller
skivspelning startar.
(Kontrollera först att strömmen till produkten är påslagen och
att en kassett eller skiva är isatt.)
• En TV utan strömbrytare: knappen PROGR+ kan användas till
att välja programnummer.
Ha tålamod vid sökning efter korrekt kod, eftersom det kan
krävas upp till ca. 90 försök för en TV eller video, eller 40 försök
för en annan produkt, innan korrekt kod påträffas.
När korrekt kod påträffats trycker du på
och släpper upp knappen … för att lagra
PROGR
koden i fjärrkontrollens minne.
Slå på produkten på nytt och tryck på
knapparna PROGR +/– och Á +/– för att
kontrollera att exempelvis programval och
volymreglering på produkten kan
fjärrstyras med hjälp av fjärrkontrollen.
Om produkten inte fungerar ordentligt, upprepar du steg 2 till 5 och
söker efter en annan kod. Eftersom sökningen alltid börjar på 01,
stannar den på samma kod som vid senaste sökningen. Gå förbi
koden och fortsätt söka tills du hittar nästa kod varvid produkten
reagerar enligt ovan.
Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar ordentligt, läser du
avsnittet Felsökning.
OBS!
Var noga med att påbörja närmast följande steg inom tio sekunder i
ovanstående anvisningar. I annat fall avbryts inställningen av kod.
1
2
3
4
5
6
7
Ställ väljaren VISUAL/AUDIO i läget
VISUAL (inställning av läget AUX1) eller
AUDIO (inställning av läget AUX2).
Ställ skjutreglaget i läget AUX1 eller AUX2.
Tryck på och släpp upp knappen S.
Tryck på och släpp upp knappen p.
Tryck på och släpp upp någon av följande
knappar:
1 för fjärrstyrning av en video
4 för fjärrstyrning av en förstärkare
(receiver)
5 för fjärrstyrning av en CD-spelare
6 för fjärrstyrning av ett kassettdäck
7 för fjärrstyrning av en MD-spelare
8 för fjärrstyrning av en TV
9 för fjärrstyrning av en satellitmottagare
OBS!
VISUAL
1
2
AUDIO
TV
AMP
SAT
TAPE
AUX1
AUX2
VCR
CD
3
S
p
4
S
Tryck på och släpp upp S.
a Tryck på Á+ för att kunna fjärrstyra
ljudet när ljudet från produkten återges
via högtalare anslutna till en förstärkare
(receiver).
b Tryck på Á– för att kunna fjärrstyra
ljudet när ljudet från produkten återges
via TV:ns högtalare.
Tryck på och släpp upp … för att lagra
inställningen i fjärrkontrollens minne.
Avsluta inställningen för produkten enligt anvisningarna under
rubriken Angivning av sifferkod, ifall det inte redan gjorts.
Ibland kan det även hända att en Sony-produkt inte kan fjärrstyras med
den fabriksinställda fjärrkontrollen. Följ i så fall anvisningarna under
rubriken Inställning av kod.
Fjärrstyrning av en TV/en inbyggd
satellitmottagare
4
5
6
8
S
VIDEO 1
VIDEO 2
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
5
6
TV
PHONO
TAPE 2
7
8
1÷
0
Tryck på knappen ….
Ange produktens sifferkod genom att följa
anvisningarna enligt punkt 4 till 6 under
rubriken Angivning av sifferkod eller punkt
2 till 6 under rubriken Sökning efter rätt
kod.
Volymreglering av videoprodukter
anslutna till en ljudanläggning
9
5
2-
)
0
p
r
P
MENU
OK
PROGR
TV
AMP
SAT
TAPE
AUX1
AUX2
TV
Förstärkare (receiver)
Denna fjärrkontroll kan användas till att reglera volymen på TV:n
eller förstärkaren (receivern) samtidigt som den används för
fjärrstyrning av en annan video- eller ljudprodukt, utan att läget på
fjärrkontrollens skjutreglage behöver ändras till TV eller AMP.
För att t.ex. reglera volymen för en videokanal är det inte
nödvändigt att ställa skjutreglaget i läget TV.
När en eller flera videoprodukter däremot är anslutna till en
ljudanläggning, återges oftast ljudet från TV:n eller videon via
högtalare anslutna till anläggningens förstärkare (receiver), istället
för via TV:ns högtalare. I detta fall måste fabriksinställningen ändras
för att volymreglering av videoprodukten ska kunna fjärrstyras utan
att först behöva koppla in läget för fjärrstyrning av förstärkaren
(receivern). Följ nedanstående anvisningar för att ändra
fabriksinställningen för volymreglering.
!¡
!™
!£
Fjärrstyrning av en produkt
1
2
3
Se till att både väljaren VISUAL/AUDIO och skjutreglaget ställts
i korrekta lägen enligt den produkt som ska fjärrstyras.
Rikta fjärrkontrollen rakt mot produkten.
Tryck på knappen för den funktion du vill använda.
Se Översikt över fjärrkontrollens knappar för ytterligare beskrivning
av knapparna på fjärrkontrollen.
Att använda Snabbtext
Viktigt angående fjärrkontrollen
AUDIO
AUDIO
Hur fjärrkontrollen används
Fabriksinställning:
VISUAL
0
CD
VISUAL
Denna fjärrkontroll har fabriksinställts enligt antagandet att ljudet
från videokällor återges via högtalare på ansluten TV och ljudet från
ljudkällorna via högtalare anslutna till anläggningens förstärkare
(receiver).
Produkt för volymreglering
6
8
9
Var noga med att påbörja närmast följande steg inom tio sekunder i
ovanstående anvisningar. I annat fall avbryts inställningen.
Med Snabbtext får du tillgång till sidorna med bara en
knapptryckning. När sidan Snabbtext sänds, visas en färgkodad
meny längst ned på skärmen. Färgerna på menyn motsvarar de röda,
gröna, gula och blå knapparna på fjärrkontrollen.
Tryck på den färgade knappen som motsvarar den färgkodade
menyn. Sidan visas efter några sekunder.
Läge på väljaren VISUAL/AUDIO
1
2
3
4
(
9
Sifferkoden för en annan produkt kan förutom på läget AUX1 eller
AUX2 även anges på läget SAT eller TAPE. Välj i detta fall helt enkelt
läget SAT eller TAPE enligt punkt 1 och 2.
• Du får inte fler funktioner på produkten genom att använda
fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens funktioner begränsas till de som
finns på själva produkten. Om exempelvis TV:n inte har en
dämpningsfunktion, fungerar knappen ¤ på fjärrkontrollen inte
på TV:n.
• Var aktsam så att hörnskyddet inte lossnar.
!∞
VIDEO 1
VIDEO 2
1
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
6
5
PHONO
TV
7
Ställa in fjärrkontrollen.
Växla till Text-TV.
Ändra inmatningsläget.
Växla mellan olika program.
Även för påsättning.
Välja tvåsiffriga tal. Fungerar
på samma sätt som
fjärrkontrollen till TV:n.
Knappar för Snabbtext
Höja volymen: +
Sänka volymen: –
Snabbdämpa volymen på
TV:n.
Koppla in läget TV för
fjärrstyrning av TV.
Stänga av.
Sätta på.
Återgå från Text-TV till TV.
Välja en siffra mellan 20 och
29.
Högre programnummer: +
Lägre programnummer: –
AUX
9
8
1÷
2-
0
(
)
0
p
r
P
MENU
OK
PROGR
TV
AMP
SAT
TAPE
AUX1
MD
VCR
CD
VISUAL
AUDIO
1 Ställa in fjärrkontrollen.
2 Välja ingångskälla:
1 växlar till VIDEO 1.
2 växlar till VIDEO 2.
3 växlar till AUX.
4 växlar till TUNER.
5 växlar till CD.
6 växlar till TAPE 1.
7 växlar till TAPE 2.
8 växlar till TV.
9 växlar till PHONO.
0 växlar till en annan
ingångskälla vid varje
intryckning.
3 Höja volymen: +
Sänka volymen: –
4 Snabbdämpa volymen på
förstärkaren (receivern).
5 Koppla in läget AMP för
fjärrstyrning av förstärkare
(receiver).
6 Sätta på och stänga av.
7 Lagra förvalsstationer med
högre frekvenser: +,
med lägre frekvenser: –
Ställa in radiostationer med
högre frekvenser: +,
med lägre frekvenser: –
8 Byta våglängd (FM/AM).
Satellitmottagare
1 Ställa in fjärrkontrollen.
3 Ändra ingångsval (H/V)
4 Växla mellan olika program.
5 Välja tvåsiffriga tal. Fungerar
på samma sätt som
fjärrkontrollen till
satellitmottagaren.
6 Flytta markören uppåt,
nedåt, åt höger eller åt
vänster.
7 Ta fram huvudmenyn
MENU.
0 Koppla in läget SAT för
!¡
!£
!¢
!∞
!§
fjärrstyrning av
satellitmottagare.
Sätta på och stänga av.
Välja en siffra mellan 20 och
29.
Mata in ett val.
Högre programnummer: +
Lägre programnummer: –
Använda funktionen JUMP,
FLASHBACK eller
CHANNEL RETURN på
satellitmottagaren, beroende
på tillverkarens inställning.
Fjärrstyrning av en CD-spelare/en MDspelare
CD-spelare
S
VIDEO 1
VIDEO 2
1
AUX
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
5
6
TAPE 2
PHONO
TV
7
9
8
1÷
2-
0
(
)
0
p
r
P
MENU
OK
PROGR
Fjärrstyrning av en video
TV
SAT
S
Tekniska data
VIDEO 1
Opereringsavstånd
Ca. 7 m (varierar beroende på respektive tillverkares produkt)
Strömförsörjning
Laddningsbart vanadium-litiumbatteri (3,0 V, 50mAh)
Solceller av flexibel, hydrerad amorfkisel
Mått
Ca. 74 × 210 × 25 mm (b/h/d)
Vikt
Ca. 150 g
Medföljande tillbehör
Etikett (1)
S
TAPE 2
TV
VCR
7
Fjärrstyrning av en förstärkare
(receiver)
4
OBS!
1
Rätt till ändringar av utförande och tekniska data förbehålles.
OBS!
Översikt över fjärrkontrollens
knappar
VIDEO 2
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
5
6
TV
PHONO
TAPE 2
7
8
1÷
0
9
2-
(
)
0
p
r
P
MENU
OK
PROGR
TV
SAT
AUX1
VCR
VISUAL
AMP
TAPE
AUX2
CD
AUDIO
1 Ställa in fjärrkontrollen.
2 Växla mellan TV:ns signaler.
3 Byta program.
4 Välja tvåsiffriga tal. Fungerar
på samma sätt som
fjärrkontrollen till videon.
5 Uppspelning
6 Snabbspola bakåt.
7 Inspelning
Tryck på ( och r samtidigt
för att spela in.
8 Koppla in läget VCR för
fjärrstyrning av video.
9 Sätta på och stänga av.
!º Välja en siffra mellan 20 och
29.
!¡ Snabbspola framåt.
!™ Stopp
!£ Paus
!¢ Högre programnummer: +
Lägre programnummer: –
AUX1
VCR
VISUAL
AMP
TAPE
AUX2
CD
AUDIO
1 Ställa in fjärrkontrollen.
2 Välja spårnummer. 0
motsvarar spår 10.
3 Välja spårnummer 10 och
högre.
För att t ex välja spår 15:
tryck först på -/-- och sedan
på 5.
4 Starta skivspelning.
5 Välja föregående spår.
7 Koppla in läget CD för
fjärrstyrning av CD-spelare.
8 Välja nästa spår.
9 Avbryta skivspelning.
0 Koppla in paus.
!¡ Välja nästa CD-skiva.
MD-spelare
1 Ställa in fjärrkontrollen.
2 Välja spårnummer. 0
motsvarar spår 10.
3 Välja spårnummer 10 och
högre.
För att t ex välja spår 15:
tryck först på -/-- och sedan
på 5.
4 Starta skivspelning.
5 Välja föregående spår.
6 Spela in: håll r intryckt och
tryck på (, släpp sedan
först ( och därefter r.
7 Koppla in läget MD för
fjärrstyrning av MDspelare.
8 Välja nästa spår.
9 Avbryta skivspelning.
0 Koppla in paus.
!¡ Välja nästa MD-skiva.
Fjärrstyrning av ett kassettdäck
S
VIDEO 1
VIDEO 2
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE 1
4
5
6
TAPE 2
PHONO
TV
7
9
8
1÷
2-
0
(
)
0
p
r
P
MENU
OK
PROGR
TV
SAT
AUX1
VCR
VISUAL
AMP
TAPE
MD
CD
AUDIO
1 Ställa in fjärrkontrollen.
2 1 väljer däck A (gäller
dubbelt kassettdäck*).
2 väljer däck B (gäller dubbelt
kassettdäck*).
0 fungerar som knappen 9
REV, eller ändrar kassettsida.
(Övriga nummerknappar har
inga funktioner.)
3 Starta bandavspelning.
4 Snabbspola bakåt.
5 Spela in: håll r intryckt och
tryck på (, släpp sedan
först ( och därefter r.
6 Koppla in läget TAPE för
fjärrstyrning av kassettdäck.
7 Snabbspola framåt.
8 Stoppa bandet.
9 Koppla in/ur paus.
0 Välja däck A eller däck B
(gäller dubbelt kassettdäck**)
* Välj önskat däck med hjälp av
nummerknapparna (1 och 2), när
kassettdäckets egen fjärrkontroll
har två uppsättningar knappar
för fjärrstyrning av bandgång
men ingen väljare A/B för val av
däck. Tryck på 1 för att välja däck
A och på 2 för att välja däck B.
**Välj däck A eller däck B med
, när
hjälp av knappen
kassettdäckets egen fjärrkontroll
bara har en uppsättning knappar
för fjärrstyrning av bandgång
samt en väljare A/B för val av
däck.
Felsökning
Om du har problem med att ställa in eller använda fjärrkontrollen,
gör så här:
• Följ noga anvisningarna under rubriken Inställning av kod för att
ställa in fjärrkontrollen. Försök med samtliga koder angivna för
aktuell produkt - i den ordning de står angivna - när inställning
enligt den kod som anges först inte lyckas. Försök ställa in
fjärrkontrollen enligt anvisningarna under rubriken Sökning efter
rätt kod, när inställning misslyckas med samtliga koder som finns
angivna för en produkt (eller när aktuell produkt inte finns
angiven i bruksanvisningen).
• Se till att rikta fjärrkontrollen rakt mot produkten och att det inte
finns några hinder mellan fjärrkontrollen och produkten.
• Kontrollera att det inbyggda, laddningsbara batteriet inte laddats
ur.
• Kontrollera att både väljaren VISUAL/AUDIO och skjutreglaget
på fjärrkontrollen ställts i korrekta lägen enligt den produkt som
ska fjärrstyras.
• När koden för fjärrstyrning av en produkt inte kan ställas in i läget
SAT/TAPE eller AUX1/AUX2 på skjutreglaget, kan det bero på att
en annan typ av produkt är förinställd i detta läge. Ange i så fall
först sifferkoden enligt anvisningarna under rubriken Angivning
av sifferkod för en extra produkt.
• Kontrollera att produkten kan fjärrstyras med hjälp av infraröda
strålar. Om produkten exempelvis levererats utan tillhörande
fjärrkontroll, är det sannolikt att den inte kan fjärrstyras med hjälp
av en fjärrkontroll.
• Kontrollera att fjärrkontrollen ställts in enligt anvisningarna under
rubriken Volymreglering av videoprodukter anslutna till en
ljudanläggning, när en videoprodukt som ska fjärrstyras är
ansluten till en ljudanläggning.
• Om ett problem kvarstår, så tryck samtidigt in knapparna u, …
och Á– för att återställa fjärrkontrollen till dess fabriksinställning.
Ring telefonnumret som anges på garantisedeln, om du har frågor
eller problem angående fjärrkontrollen som inte besvaras i denna
bruksanvisning.
Download PDF

advertising