Sony RM-EZ2T Owner's manual
3-255-607-41(1)
Wanneer u een stel lege batterijen gaat vervangen, dient u
eerst een stel nieuwe bij de hand te hebben.
Remote Commander
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning (på baksidan)
Open het batterijdeksel van de afstandsbediening en plaats
twee R6 (AA-formaat) batterijen (niet meegeleverd) in het
batterijvak.
Zorg dat u de batterijen met de + en - kant in dezelfde
richting legt als de + en - die staan aangegeven in het
batterijvak.
1
6 Schakel het apparaat weer in, controleer of de
2 Voer de driecijferige code in die u vindt in de
De batterijen installeren
zenderkeuze, de geluidssterkte en andere functies van het
apparaat goed te bedienen zijn met de afstandsbediening.
“Component-codenummers” lijst.
Om bijvoorbeeld in te stellen op een Philips televisie,
drukt u op -86.
0
8
Als het apparaat niet goed werkt, herhaalt u de stappen 1 tot
en met 5 om een andere code te zoeken.
6
Raadpleeg “Verhelpen van storingen” als de
afstandsbediening nog steeds niet goed werkt.
Uw codenummer
3 Druk op de t toets.
Opmerking
Wacht niet langer dan 10 seconden tussen twee opeenvolgende
stappen van de zoekprocedure, anders wordt de invoerstand
uitgeschakeld.
4 Richt deze afstandsbediening op het betreffende
2
apparaat en controleer of het apparaat naar behoren
op de bedieningscommando’s reageert.
U kunt het codenummer noteren op het etiket binnenin het
batterijdeksel.
Als u het apparaat niet kunt bedienen...
RM-EZ2T
Wanneer de batterijen te vervangen
© 2003 Sony Corporation Printed in China
Onder normale omstandigheden zullen de batterijen
ongeveer 6 maanden meegaan. Als de afstandsbediening niet
goed werkt, is het mogelijk dat de batterijen verzwakt zijn.
Vervang dan de batterijen door nieuwe.
Opmerkingen
• Vervang beide batterijen door nieuwe.
• Laat de afstandsbediening niet langer dan 3 minuten zonder
batterijen, anders zullen uw codenummers uit het geheugen
verdwijnen.
Betreffende deze
afstandsbediening
U kunt deze afstandsbedieningseenheid gebruiken voor de
bediening van de volgende apparatuur van de voornaamste
merken, inclusief Sony.
Stand
schakelaar
TV
Fabrieksinstelling
Sony Televisie
Opmerking
Wacht niet meer dan 10 seconden tussen de stappen van de
instelprocedure; anders wordt de invoerstand uitgeschakeld.
Omtrent batterijen
•Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of ook geen
verschillende typen batterijen door elkaar.
•Mocht de elektrolyt uit de batterij lekken, maak dan het
besmette gedeelte van het batterijvak schoon en vervang de
oude batterijen door nieuwe. Ter voorkoming van
batterijlekkage is het raadzaam de batterijen te verwijderen
als u de afstandsbediening langere tijd niet zult gebruiken.
Nederlands
Apparaat dat kan
worden ingesteld
Televisie
Invoeren van het codenummer
Zie de bijgeleverde lijst met “Component-codenummers” om
het juiste codenummer voor uw apparaat te vinden.
2-
toets ingedrukt en druk dan ook de
1 Schakel het apparaat waarvan u het codenummer wilt
instellen in met de aan/uit-schakelaar daarvan.
2-
toets ingedrukt en druk dan ook de
1
toets
in.
Als u deze afstandsbediening gebruikt voor een Sony
apparaat waarvoor al een fabrieksinstelling bestaat, kunt u
deze procedure overslaan.
Voor het gebruik met apparatuur van een ander merk of een
Sony apparaat dat niet goed reageert, volgt u de
onderstaande aanwijzingen.
toets in.
Zoeken naar de juiste code
Als u alle codenummers voor uw apparaat uit de lijst hebt
geprobeerd en de afstandsbediening werkt nog steeds niet (of
uw apparaat wordt niet genoemd in deze handleiding),
probeer dan de volgende stappen:
2 Houd de
Bedieningscodes instellen
1 Houd de
•Herhaal eerst bovengenoemde stappen en gebruik daarbij
een ander codenummer voor uw apparaat (zie
“Component-codenummers”).
•Als de afstandsbediening nog steeds niet goed werkt en u
alle codenummers uit de lijst voor uw apparaat al hebt
geprobeerd, past u de zoekmethode toe die wordt
beschreven in “Zoeken naar de juiste code”.
1
3 Richt de afstandsbediening op het betreffende apparaat,
druk de PROGR+ knop in en laat deze weer los. Druk
vervolgens de knop 1 in en laat deze weer los.
4 Herhaal stap 3 totdat het juiste codenummer is gevonden.
Telkens wanneer u op de PROGR+ knop en dan op de 1
knop drukt, wordt er een nieuw codenummer verzonden.
Probeer de nummers totdat uw apparaat als volgt
reageert:
•Televisie: het toestel wordt uitgeschakeld.
Dit vergt wel wat geduld; er kunnen voor een televisie wel
eens 120 pogingen nodig zijn voordat de juiste code wordt
gevonden.
5 Wanneer de juiste code is gevonden, drukt u op de t
toets.
Een apparaat bedienen
Richt de afstandsbediening op het betreffende
apparaat en druk op de toets voor de gewenste
functie.
Zie voor nadere bijzonderheden de beschrijving onder
“Beschrijving van de afstandsbedieningstoetsen”.
Opmerking over het gebruik van de afstandsbediening
De functies van uw apparatuur worden niet uitgebreid met deze
afstandsbediening. Alleen de functies die beschikbaar zijn op uw
apparatuur zelf zult u ook met deze afstandsbediening kunnen
bedienen. Als uw Televisie bijvoorbeeld niet de mogelijkheid biedt
het geluid te dempen, werkt de % knop niet bij uw Televisie.
Verhelpen van storingen
Controleer de volgende punten als het instellen of het
gebruik van de afstandsbediening problemen oplevert:
•Volg bij het instellen van de afstandsbediening zorgvuldig
de aanwijzingen onder “Bedieningscodes instellen”. Als de
eerste code die voor uw apparaat staat aangegeven niet
werkt, probeert u alle codes voor het apparaat, in de
volgorde waarin ze staan opgesomd. Als geen van deze
codes werkt (of als uw apparaat niet staat vermeld), kunt u
de procedure onder “Zoeken naar de juiste code” proberen.
•Richt de afstandsbediening recht van voren op het apparaat
en zorg dat er geen obstakels zijn tussen de
afstandsbediening en het apparaat.
•Controleer of de batterijen in orde zijn en op de juiste wijze
in de afstandsbediening zijn geplaatst.
•Controleer of het betreffende apparaat wel geschikt is voor
bediening op afstand. Een apparaat bijvoorbeeld dat alleen
geleverd wordt zonder afstandsbediening, zal wellicht niet
geschikt zijn voor bediening op afstand.
•Als u voor een ernstig probleem geen oplossing vindt, kunt
u de afstandsbediening terugzetten op de fabrieksinstelling
door de 1 , t en 2– knoppen alle tegelijk in te drukken.
Mocht u vragen of problemen met de afstandsbediening
hebben die niet in deze gebruiksaanwijzing aan de orde
komen, bel dan a.u.b. het telefoonnummer in uw
garantiebewijs.
Beschrijving van de
afstandsbedieningstoetsen
1 Omschakelen van het
ingangssignaal.
2 Voor dempen van het
geluid van de televisie.
3 Volume hoger zetten: +
Volume lager zetten: –
4 Voor keuze van een
zendernummer met twee
cijfers. Dit werkt net zo als
bij de afstandsbediening
van uw televisie-toestel.
5 Fastext toetsen.
6 Voor overschakelen naar
teletekst.
7 De televisie aanzetten.
Van teletekst weer terug
naar televisie.
8 Voor in- en uitschakelen
van het gekozen apparaat.
9 Programma verder: +
Programma terug: –
Component-codenummers /
Fjärrstyrningskoder för olika
produkter
1
PROGR
Nederlands
De tabellen met codenummers bevinden zich aan de
achterzijde.
1
2
4
5
6
7
8
9
1-
0
In de linkerkolom van de tabel staat het merk apparaat, in de
rechterkolom het codenummer.
3
Svenska
2-
Listan med koder finns på baksidan.
I den vänstra spalten visas märket, i den högra spalten visas
koden.
0 Een andere zender kiezen.
U kunt de televisie ook
aanzetten met deze
knoppen.
qa Een zender kiezen met een
nummer tussen 20 en 29.
Instellen van een component-codenummer (zie de
gebruiksaanwijzing voor nadere bijzonderheden)
Inställning av kodnummer (mer information finns i
bruksanvisningen)
z De cijfertoets 5 en de PROGR+ toets hebben een voelstip voor
extra gebruiksgemak.
2-
Technische gegevens
Afstand waarover de afstandsbediening werkt
Ca. 7 meter (deze afstand varieert per merk apparaat)
Spanningsvereisten
Twee R6 (AA-formaat) batterijen (niet meegeleverd)
Levensduur van de batterijen
Ca. 6 maanden (afhankelijk van hoe vaak de
afstandsbediening wordt gebruikt)
Afmetingen
Ca. 66 × 149 × 31 mm (bxhxd)
Gewicht
Ca. 91 g (exclusief batterijen)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden.
Houd de 2- toets ingedrukt
en druk dan ook de 1 toets in.
Medan du håller knappen
nedtryckt trycker du på 1 .
x
Codenummer / Kodnummer
x
2-
Svenska
Televisie / TV
Merk /
Tillverkare
Codenummer /
Kodnummer
Merk /
Tillverkare
Codenummer /
Kodnummer
Sony
001 002 003
004 005 006
007
Medion
013
Mitsubishi
071 072 069
070
Aiwa
051
Miver
030 029
Akai
061 011 020
056 062
NEC
055
Alba
081 062
Audio Sonic
081
011
Läge
Fabriksinställning
Nokia
099 020 021
045 036 035
034
TV
Sony TV
Nokia Oceanic
036 035
Beko
025
Nordmende
044 039 040
Bestar
013
Okano
011 068
Blaupunkt
026 028
Onwa
062
Blue sky
013
Orion
Brandt
037
051 015 049
050
Brionvega
048 046
Panasonic
Bush
121 081 075
062 010 119
096 079 080
112 113
Philips
086
089
095
102
015
087
011
098
013
019
088
015
101
014
CGM
029
Clatronic
013 014
Continental
076
Crown
024 033 065
Phoenix
011
Daewoo
074 011 013
067
Phonola
013 015
Pioneer
059
Provision
013
PYE
013
Radio
013
Radiola
015
Roadstar
068
SABA
100 032 037
023 039 040
044 042 041
012 084 085
Dual
013 047
Fenner
068 008
Ferguson
038 066 042
041 037
Den här fjärrkontrollen kan ställas in för att fjärrstyra följande
produkter från de flesta ledande tillverkare, inklusive Sony.
NEI
B&O
083
(Bang&Olufsen)
Deccacolour
Angående denna fjärrkontroll
Tillgängliga produkter
för förinställning
TV
Isättning av batterierna
Innan du byter ut batterierna bör du se till att du har de nya
batterierna lätt åtkomliga.
Öppna batteriluckan och sätt i två R6 (storlek AA)-batterier
(medföljer ej).
Se till att du sätter i batterierna med polerna vända åt rätt
håll, dvs. med polerna + och - vända enligt markeringarna +
och - i batterifacket.
1
2
013 056
Fisher
056
Fraba
013
Salora
020
Funai
065
Samsung
GoldStar/LG
092 098 101
011 017 018
013 116
089 097 084
085 018 016
017 011 012
Under normala förhållanden räcker batterierna i upp till 6
månader. Om fjärrkontrollen inte fungerar ordentligt kan det
bero på att batterierna är slut. Byt i så fall ut batterierna mot
nya.
Sanyo
056 110
OBS!
020 011 062
037 013 014
015 075 120
Schneider
095 011 047
013 062 106
115
• Byt ut båda batterierna samtidigt.
• Se till att du får de nya batterierna på plats inom 3 minuter, annars
raderas kodinställningarna ur fjärrkontrollens minne.
091 026 027
009 022 104
Seleco
031 045
Sharp
082 111
Siemens
026 027
Sinudyne
045 011
Supertech
068 013
Hitachi
089 093 094
052 053 010
011 015 105
108
Hyper
025 008
Supervision
013
ICE
062
Tandberg
031
Inno-Hit
010
Tatung
013
Irradio
011 062 068
Teac
010
ITT/Nokia
034 035
Techimagen
013
JVC
090 077 062
078 114
Telefunken
Kendo
054 013
100 032 037
040 039 043
023
Kiton
010
Thomson
Loewe
102 011 017
018 107
100 037 032
042 044
Thorn
011
Luxor
022 045
Toshiba
Mark
063 013 065
058 057 103
117 118
Matsui
091 064 056
073 033 076
007 026 068
109
Universum
013 020
Vestel
013
W.W.House
013
Watson
013 068 047
014
Inställning genom att ange korrekt kod
Sök efter rätt kod för den aktuella produkten i listan
”Fjärrstyrningskoder för olika produkter”.
1 Medan du håller knappen
2-
nedtryckt trycker du på
.
1
2 Ange den tresiffriga koden från listan
”Fjärrstyrningskoder för olika produkter” för olika
produkter.
Tryck t.ex. på sifferknapparna -86 för att ange koden
för en Philips-TV: .
8
6
3 Tryck på t.
First line
När måste batterierna bytas ut?
Att observera angående batterier
•Använd inte gamla och nya batterier eller olika sorters
batterier samtidigt.
•Om elektrolyt från batteriet skulle läcka ut, torkar du av
batterfacket med en duk och byter ut de gamla batterierna
mot nya. Om du vill förhindra att elektrolyt läcker från
batteriet, tar du ur batterierna om du inte tänker använda
fjärrkontrollen under lång tid.
Inställning genom sökning efter rätt kod
Om du har provat alla kodnummer för produkten och
fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar (eller om produkten
inte finns med i listan) gör du så här:
Felsökning
1 Tryck på strömbrytaren på produkten som ska fjärrstyras
för att slå på strömmen.
2 Medan du håller knappen
2-
nedtryckt trycker du på
1
.
3 Rikta fjärrkontrollen mot produkten och tryck sedan in
Kodnummer
022
Grundig
Dessa anvisningar kan hoppas över, när fjärrkontrollen ska
användas till att fjärrstyra en Sony-produkt vars
fjärrstyrningskoder redan förinställts vid tillverkningen.
Följ dessa anvisningar om du tänker fjärrstyra en produkt
från en annan tillverkare eller om du inte kan fjärrstyra en
viss produkt från Sony.
0
Finlux
Goodmans
Inställning av
fjärrstyrningskoder
4 Rikta fjärrkontrollen mot den aktuella produkten för
att kontrollera om produkten kan fjärrstyras med den
här fjärrkontrollen.
och släpp upp knappen PROGR+. Tryck därefter in och
släpp upp knappen 1 .
4 Upprepa steg 3 tills korrekt kod påträffas.
En ny kod sänds varje gång först PROGR+ och sedan
knappen 1 trycks in.
Fortsätt sökningen tills produkten reagerar enligt följande:
•TV: strömmen slås av.
Du får beväpna dig med lite tålamod när produkten söker
efter korrekt kod, det kan ta upp till 120 försök för en TV
innan rätt kodnummer hittas.
5 Tryck på t när korrekt kod påträffats.
6 Slå på produkten igen och kontrollera att fjärrkontrollen
kan användas för fjärrstyrning av produktens övriga
funktioner, som t.ex. programval och volymreglering.
Om produkten inte fungerar ordentligt, upprepar du steg 1
till 5 och söker efter en annan kod.
Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar ordentligt, läser
du avsnittet ”Felsökning”.
OBS!
Koden kan skrivas ner på etiketten som sitter på insidan av locket
till batterifacket.
Om produkten inte kan fjärrstyras ...
•Upprepa inställningsproceduren genom att använda de
andra koderna som angetts för produkten (se
”Fjärrstyrningskoder för olika produkter”).
•Om du har provat alla koder som angetts för produkten och
fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar kan du försöka
sökmetoden som beskrivs under ”Inställning genom
sökning efter rätt kod”.
OBS!
Fortsätt med nästföljande steg i ovanstående anvisningar inom
10 sekunder, annars avbryts inställningsläget.
Fortsätt med nästföljande steg i ovanstående anvisningar inom
10 sekunder, annars avbryts inställningsläget.
Fjärrstyrning av önskad
produkt
Rikta fjärrkontrollen direkt mot produkten och tryck på
knappen med önskad funktion.
Vi hänvisar till ”Beskrivning av knapparna på
fjärrkontrollen” angående detaljer.
Att observera angående fjärrkontrollens användning
Du får inte fler funktioner på produkten genom att använda dennan
fjärrkontroll. Fjärrkontrollens funktioner begränsas till de som finns
på själva produkten. Om exempelvis TV:n inte har en
dämpningsfunktion, fungerar knappen % på fjärrkontrollen inte på
TV:n.
Om du har problem med att ställa in eller använda
fjärrkontrollen, gör så här:
•När du ställer in fjärrkontrollen bör du noga följa
anvisningarna under ”Inställning av fjärrstyrningskoder”.
Om den första koden i listan för den komponent du ställer
in inte fungerar prövar du med de andra koderna som finns
angivna för komponenten – i den ordning de står i listan.
Om ingen av koderna fungerar (eller om komponenten inte
finns med i listan), kan du försöka ställa in fjärrkontrollen
genom att följa proceduren under ”Inställning genom
sökning efter rätt kod”.
•Rikta fjärrkontrollen direkt mot komponenten och se till att
det inte finns något hinder i vägen mellan fjärrkontrollen
och komponenten.
•Kontrollera att det finns ström kvar i batterierna och att du
har satt i dem rätt.
•Kontrollera om produkten verkligen är byggd för att styras
med infraröda strålar. Om produkten t.ex. inte levererades
med en fjärrkontroll betyder det förmodligen att den inte
kan styras med en fjärrkontroll.
•Om ett problem kvarstår, så tryck samtidigt in knapparna
1 , t och 2– för att återställa fjärrkontrollen till dess
fabriksinställning.
Ring telefonnumret som anges på garantisedeln, om du har
frågor eller problem angående fjärrkontrollen som inte
besvaras i denna bruksanvisning.
Beskrivning av knapparna på
fjärrkontrollen
1 Ändra ingångsval.
2 Stänga av ljudet på TV:n.
3 Höja volymen: +
Sänka volymen: –
4 För att välja tvåsiffriga tal.
Fungerar på samma sätt
som på TV:ns fjärrkontroll.
5 Fastext-knappar.
6 För att växla över till TextTV.
7 Sätta på.
För att återgå till TV från
text-TV.
8 Slå på/av strömmen.
9 Högre programnummer: +
Lägre programnummer: –
0 Byte av program.
Slår även på strömmen.
qa Välja en siffra mellan 20
och 29.
1
PROGR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1-
0
2-
z Sifferknapp 5 och knappen PROGR+ har en liten upphöjd
punkt du kan känna med fingret. Den kan fungera som
referens när du använder knapparna.
Tekniska data
Räckvidd
Ca. 7 m (varierar beroende på respektive tillverkares
produkt)
Strömförsörjning
Två R6 (storlek AA)-batterier (medföljer ej)
Batteriernas livslängd
Ca. 6 månader (varierar beroende på användning)
Mått
Ca. 66 × 149 × 31 mm (b/h/d)
Vikt
Ca. 91 g (exkl. batterier)
Rätt till ändringar av utförande och tekniska data förbehålles.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement