Sony | HMZ-T1 | Sony HMZ-T1 HMZ-T1 Head Mounted Display Pika-asetus- ja aloitusopas

Nauti nelivaiheisesta videotoistosta
Laitteisto on suunniteltu luomaan vaikuttavan elämyksen, kun uhraat hieman
aikaa sen säätämiseksi itsellesi sopivaksi. Suorita seuraavat kohdat laitteen
valmistelemiseksi käyttöä varten, minkä jälkeen pääset nauttimaan sen
hienosta toistotoiminnosta.
Head Mounted Display
2Käyttö
Säädettävät osat
5 Kiristä pantaa kevyesti.
Pannan ylähihna
Kiristä pantaa kevyesti ja tasaisesti molemmilta puolen. Jos
ylä- tai alahihna on liian löysällä, säädä niiden pituutta.
Pannan alahihna
1Liitännät
Aloitusopas
Laitteen käyttö estää sinua näkemästä näytön ulkopuolelle. Lue uudelleen kohdat 2–4 (Käyttö, Asetukset ja Nauti
toistosta) oppiaksesi käyttötoimintojen järjestyksen.
Pannan irrotuspainike
2Käyttö
Säädä silmikkonäyttö oikein.
Säädä silmikkonäyttö kunnolla päähäsi, jolloin näyttö tulee suoraan
silmiesi eteen.
6 Säädä laitteen asentoa päässäsi.
Jos käytät normaalisti silmälaseja tai piilolinssejä, käytä niitä normaaliin tapaan tämän laitteen käytön aikana (paitsi
lukulaseja). Pidä mielessä, että kaksiteholaseilla katselu ei välttämättä tuota parasta tulosta.
Säädä tarkasti laitetta sekä vasemmalta että oikealta puolelta
(ja tarvittaessa ylä- ja alapuolelta) säätääksesi sen parhaaseen
asentoon näyttöjen keskikohdan katselua varten.
1 Vedä panta ulos.
3Asetukset
Suuri
7 Kiristä panta kunnolla.
Säädä linssien väli oikeaksi.
Kiristä laite paikalleen sekä otsatuella että pannan
Pupillien välinen etäisyys vaihtelee ihmisten välillä. Käytä
näyttöpäähinettä oikein ja säädä linssien väli oikeaan leveyteen oikean
ja vasemman silmän linssien tuottamien kuvien kohdistamiseksi
oikein.
Pupillien keskikohtien
välinen etäisyys
Pidä pannan irrotuspainiketta painettuna vuoroin
kummaltakin puolelta pannan löysäämiseksi.
alaosan hihnalla. Älä aseta laitetta siten, että se tukeutuu
nenävarteesi.
 Kiristä laite paikalleen suoraan pääsi suuntaiseksi.
2 Kytke laite päälle ().
Prosessorin virranilmaisin alkaa palaa vihreänä.
Pieni
Huomautus
 Jos laite on kallellaan eteenpäin, laske pannan alaosan hihnaa
laitteen saamiseksi suoraan päässäsi.
4Nauti toistosta
8 Säädä kuulokkeet.
3 Aseta pannan hihna alas pääsi
Siirrä kuulokkeita eteen-, taakse-, ylös- tai alaspäin saadaksesi
ne täsmälleen korviesi kohdalle.
takaosaan.
Tuotepakkauksen sisältö
Laske pannan alahihnaa pääsi alaosaan.
FI
Silmikkonäyttö
Prosessori
HDMI-johto (1)
Lisävarusteet
4 Säädä laite suoraan
Virtajohto (1)
Lue ennen käyttöä pikaoppaasta myös kappaleet "Terveyttä
koskevat varoitukset" ja "Yleiset turvaohjeet".
Paina pannan irrotuspainikkeita laitteen molemmilta puolilta ja
vedä laitetta eteenpäin samalla kun nostat sen irti.
Suorista laitteen etuosaa, jottei
laite olisi kallellaan eteenpäin.
© 2011 Sony Corporation Printed in Denmark
HMZ-T1
Silmikkonäytön pois ottaminen
päässäsi.
4-297-825-61(1)
3Asetukset
1Liitännät
2 Kytke virta silmikkonäyttöön.
1 Kytke toistolaite tv:hen.
Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita
käyttötoimintojen suorittamiseksi.
4Nauti toistosta
1 Valitse näyttökieli (vain
ensimmäisellä käyttökerralla).
Paina / -painiketta kielen
valitsemiseksi, ja paina sen jälkeen
MENU- tai  -painiketta.
Jos toistolaitteessasi on vain HDMI OUT
-liitäntä ja haluat myös katsella ohjelmia
myös tv:stä, kytke se prosessoriin
toimitetulla huippunopealla HDMI-johdolla,
ja kytke sen jälkeen prosessori tv:hen
toisella huippunopealla HDMI-johdolla
(johdon suositeltu pituus: aina 5 m).
HDMI
IN
TV
2 Säädä linssien väli.
Silmikkonäyttö
Huomautuksia
Pidä linssien välin säätimiä painettuna molemmilta puolilta
ja liu'uta niitä yhtä aikaa, kunnes näyttö näkyy selvänä. Kun
säätö on tehty valmiiksi, paina MENU- tai  -painiketta.
 Varmista, että "HDMI pass-through"
-asetukseksi on asetettu "On" valikosta
"General Setup" silloin kun olet kytkenyt
laitteeseen tv:n tai jonkin toisen
näyttölaitteen.
 Varmista, että laitteisto on valmiustilassa
silloin kun katselet laitteeseen kytkettyä tv:tä
tai jotakin muuta laitetta.
Prosessori (Musta)
Prosessori (Etuosa)
Huomautus
 Ellet pysty näkemään näyttöä selkeänä, sen jälkeen kun
linssit on säädetty, aloita uudelleen kohdasta "2 Käyttö".
3 Tarkista näytön kohdistus.
HDMI-johto (sisältyy
toimitukseen)
Toistolaite
3 Kytke virtajohto paikalleen ja sen
jälkeen pistorasiaan.
Pistorasiaan
Blu-ray Disc -soitin
TM
HDMI
OUT
Pelikonsoli
Kaikki kolme ""-merkkiä ja vaakaviiva
leikkaavat toisensa.
Huomautus
Useampi kuin yksi ""-merkeistä ja
vaakaviiva eivät leikkaa toisiaan.
4 Kytke toistolaite päälle.
Varmista, että kaikki kolme "" -merkkiä ja vaakaviiva
leikkaavat toisiaan, ja paina sen jälkeen MENU- tai
 -painiketta.
Asetus on vielä oikein, jos "" -merkit ja vaakaviivat
leikkaavat toisiaan jossakin muussa kohdassa kuin näytön
keskiosassa.
 Elleivät "" -merkit ja vaakaviivat leikkaa toisiaan, keskeytä
laitteen käyttö. Lue lisätietoja "Pikaoppaasta".
4 Seuraa annettuja ohjeita.
Paina ohjeiden lukemisen jälkeen MENU- tai
 -painiketta.
Yhteensopivien toistolähteiden toiston ohjaaminen
Toiston ohjaaminen tästä laitteesta
Toisto
Pikasiirto
taaksepäin
Pidä painiketta painettuna
edelliseen jaksoon
siirtymiseksi.
Pikasiirto eteenpäin
Pidä painiketta painettuna
seuraavaan jaksoon siirtymiseksi.
Tauon
Äänenvoimakkuus
Huomautuksia
Virta päällä/
valmiustila
Pidä painiketta painettuna
valmiustilaan siirtymiseksi.
 Laitetta ei voi käyttää edistyneisiin
toistolaitetoimintoihin, kuten
valikkotoimintoihin.
 Näillä painikkeilla voi ohjata toimintoja vain
silloin kun "General Setup" valikon
"Control for HDMI" -asetuksena on "On"
(oletusasetus).
 Joitakin toistolaitetoimintoja ei voi ohjata
silmikkonäyttölaitteen painikkeiden avulla
Yksityiskohtaisia tietoja asetusvalikon asetuksista ja lisälaitteiden kiinnityksestä
on kappaleessa "Pikaopas".
HMZ-T1 4-297-825-61(1)
Download PDF

advertising