Sony | DSLR-A330 | Sony DSLR-A330 DSLR-A330 Body only (no lens included) Snabbstartguide

Snabbstartguide
Förb
beredelse
b
Batteripaketet
1
Ta biiild
Linsen
Ladda batteripaketet tills CHARGElampan släcks.
1
För kunder i U.S.A. och Kanada
Ta av husskyddet från kameran och
förpackningslocket från objektivets
baksida.
Minneskortet
1
Öppna locket till minneskortplatsen.
Datum/klockinställning
1
Sätt på kameran.
1 Ställ in lägesratten på AUTO.
Tryck på
 Kontrollera att LIVE VIEW/OVF-knappen
.
är ställd på ”LIVE VIEW”.
LIVE VIEW/OVF-knappen
CHARGE-lampa
2
 Rör inte vid inre delar.
 Om det kommer damm i kameran,
För kunder i andra länder/områden än
U.S.A. och Kanada
kan det komma med i bilderna. Låt
aldrig kameran eller linsen ligga utan
skydden påsatta. Då du byter linsen,
gör det snabbt på en plats där det
inte finns något damm.
Strömkabel
2
CHARGE-lampa
2
Spela
la upp
la
Sätt i ett minneskort och välj typ av
minneskort som du vill använda med
minneskortomkopplaren.
Etikettsida (SD-minneskort)
Etikettsida (”Memory Stick PRO
Duo”)
Kontaktsida
 Då du sätter i ett minneskort, ska du först
 Vrid linsen tills det klickar.
 Ta bort linsskyddet under
fotografering.
Håll spärren undantryckt med kanten
på batteripaketet och tryck in det så
långt det går.
2
stänga av kameran.
 För tillgängliga minneskort, se
Handledningen.
Håll i kameragreppet.
För att spela upp föregående eller nästa bild:
tryck på / på kontrollknappen.
För att återgå till tagningsläget:
Ställ in datumet/klockan.
Kontaktsida
Sätt på objektivet genom att passa ihop
indexmärkena enligt bilden.
Sätt i batteripaketet i kameran.
2 Kontrollera motivet på
LCD-skärmen.
Ge stöd åt linsen
underifrån.
För att radera bilden
Tryck på
.
3 Tryck ner avtryckaren
halvvägs för att ställa in
skärpan.
 När man trycker ned avtryckaren
halvvägs och håller den där aktiveras
autofokus.
4 Tryck ner avtryckaren helt för
att ta bilden.
För att fullt ut kunna utnyttja din systemkameras
funktioner, se ”Handledningen”.
Download PDF

advertising