Sony | DSC-TX5 | Sony DSC-TX5 TX5 Digital kompaktkamera Bruksanvisning

Innehållsförteckning
Manöversökning
MENU/
inställningssökning
Register
Bruksanvisning till Cyber-shot
DSC-TX5
© 2010 Sony Corporation
4-174-214-92(1)
SE
Innehållsförteckning
Hur man använder denna
bruksanvisning
Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.
Detta är ett praktiskt sätt att hitta den funktion du vill titta närmare på.
Manöversökning
Sök efter information om olika
manövrer.
Sök efter information med hjälp av en
lista över MENU-punkter/
inställningspunkter.
Register
MENU/
inställningssökning
MENU/
inställningssökning
Manöversökning
Innehållsförteckning
Sök efter information om olika
funktioner.
Sök efter information med hjälp av
nyckelord.
Register
Markeringar och skrivsätt som används i denna
bruksanvisning
I denna bruksanvisning anges
manöverföljden med pilar (t). Peka på
punkterna på skärmen i den angivna
ordningen. Markeringarna visas såsom de
ser ut med kamerans standardinställningar.
Standardinställningen är markerad med
.
Anger varningar och begränsningar som är
viktiga att känna till för att kunna använda
kameran på rätt sätt.
z Anger information som är praktisk att
känna till.
2SE
Carl Zeiss-objektivet
Den här kameran är utrustad med ett Carl
Zeiss-objektiv som ger skarpa bilder med
utmärkt kontrast. Objektivet i den här
kameran är tillverkat enligt ett
kvalitetsgarantisystem som godkänts av Carl
Zeiss och motsvarar kvalitetsstandarden hos
Carl Zeiss i Tyskland.
Register
När ett ”Memory Stick Duo”minneskort används i ett fack avsett
för ”Memory Stick”-minneskort i
vanlig storlek
Det går att använda ett ”Memory Stick Duo”minneskort genom att sätta i det i en
”Memory Stick Duo”-adapter (säljs separat).
• Ladda upp det medföljande batteripaketet innan
du använder kameran för första gången.
• Batteripaketet går att ladda upp även om det inte
är helt urladdat. Det går också att använda
batteripaketet även om det bara är delvis
uppladdat.
• Om du inte tänker använda batteripaketet på
länge så använd upp den kvarvarande
laddningen och ta ut batteripaketet ur kameran,
och förvara det sedan på ett svalt och torrt ställe.
Detta är viktigt för att batteripaketet ska fortsätta
att fungera.
• Se sidan 146 för närmare detaljer om vilka
sorters batteripaket som går att använda.
MENU/
inställningssökning
• ”Memory Stick Duo”-minneskort med en
kapacitet på upp till 32 GB och SD-kort på upp
till 64 GB har bekräftats fungera utan problem i
den här kameran.
• Vi rekommenderar att du använder följande
sorters minneskort för att spela in filmer:
–
(Mark2) (”Memory Stick
PRO Duo” (Mark2))
–
(”Memory Stick PROHG Duo”)
– SD-minneskort, SDHC-minneskort eller
SDXC-minneskort (Klass 4 eller snabbare)
Att observera angående batteripaketet
Manöversökning
Att observera angående vilka sorters
minneskort (säljs separat) som går att
använda
Följande sorters minneskort går att använda i
den här kameran: ”Memory Stick PRO Duo”-,
”Memory Stick PRO-HG Duo”- och
”Memory Stick Duo”-minneskort, SDminneskort, SDHC-minneskort och SDXCminneskort. MultiMediaCard-minneskort går
inte att använda.
I den här bruksanvisningen används termen
”Memory Stick Duo” för ”Memory Stick
PRO Duo”-, ”Memory Stick PRO-HG Duo”och ”Memory Stick Duo”-minneskort, och
termen ”SD-kort” för SD-minneskort,
SDHC-minneskort och SDXC-minneskort.
Innehållsförteckning
Att observera när kameran
används
Att observera angående LCD-skärmen
och objektivet
• LCD-skärmen är tillverkad med extrem
högprecisionsteknik vilket gör att minst 99,99%
av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det
kan dock förekomma små punkter som alltid är
svarta eller alltid lyser (vitt, rött, blått eller
grönt) på LCD-skärmen. Dessa punkter är inget
fel utan beror på tillverkningsprocessen och
påverkar inte bilderna som lagras.
Svarta, vita, röda, blå
eller gröna punkter
”Memory Stick Duo”adapter
• Om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för
direkt solljus under längre tid finns det risk att
det blir fel på kameran. Var försiktig när du
lägger kameran nära ett fönster eller utomhus.
3SE
Fortsätter r
Innehållsförteckning
• Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan bli
missfärgad vilket i sin tur kan leda till fel på den.
• På kalla ställen kan det hända att det uppstår en
svans efter bilden på LCD-skärmen. Detta
fenomen beror inte på något fel.
• Var försiktig så att du inte råkar stöta till
objektivet och tryck inte på det.
Angående kondensbildning
MENU/
inställningssökning
Bilderna som används i den här
bruksanvisningen
Bilderna som används som exempel i denna
bruksanvisning är reproduktioner, och inte
faktiska bilder som tagits med den här
kameran.
Manöversökning
• Om kameran flyttas direkt från ett kallt ställe till
ett varmt ställe, kan det bildas kondens (imma)
inuti eller utanpå kameran. Denna imbildning
kan orsaka fel på kameran.
• Om det bildas kondens så ta ut batteripaketet
och minneskortet, och låt sedan kameran ligga
på ett torrt ställe med locket till batteri/
minneskortsfacket öppet tills fukten har
avdunstat. Observera att om du försöker ta
bilder med fukt kvar inuti objektivet blir
bilderna suddiga.
Register
4SE
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Att observera när kameran används
Manöversökning
MENU/
inställningssökning
Hur man använder denna bruksanvisning ············ 2
Att observera när kameran används ····················· 3
Manöversökning···················································· 8
MENU/inställningssökning ·································· 11
Delarnas namn···················································· 16
Lista över ikonerna som visas på skärmen ········· 17
Hur man använder pekskärmen·························· 19
För att skräddarsy MENU-punkterna ·················· 21
Lagring i internminnet·········································· 22
Tagning
Register
Inspelningssätt ···················································· 23
Intelligent autojustering ······································· 24
Autoprogram ······················································· 25
Intelligent panorering··········································· 26
Filmläge······························································· 28
Anti-rörelseoskärpa ············································· 29
Handskymning ···················································· 30
HDR-motljuskorrigering······································· 31
Scenval ······························································· 32
Zoom ··································································· 34
Uppspelning
Uppspelning av stillbilder ···································· 35
Uppspelningszoom·············································· 36
Bredzoom···························································· 37
Tillfälligt roterad visning······································· 38
Uppspelning av filmer·········································· 39
5SE
Innehållsförteckning
MENU (tagning)
Punkter på MENU-skärmen (tagning) ················· 11
Manöversökning
MENU (uppspelning)
Punkter på MENU-skärmen (uppspelning) ········· 13
Inställningar
TV
Register
För att titta på bilder på en vanlig TV
(SD-TV) ····························································· 118
För att titta på bilder på en
högupplösnings-TV (HD-TV)····························· 119
MENU/
inställningssökning
Inställningspunkter ·············································· 14
Dator
Hur man använder kameran tillsammans med
en dator ····························································· 121
Hur man använder mjukvaran··························· 122
Anslutning av kameran till en dator ·······················124
För att ladda upp bilder till en mediatjänst ········ 126
Utskrift
Utskrift av stillbilder ··········································· 128
Felsökning
Felsökning························································· 131
Varningsindikatorer och meddelanden·············· 140
6SE
Innehållsförteckning
Övrigt
”Memory Stick Duo” ·········································· 144
Batteripaket ······················································· 146
Batteriladdaren·················································· 147
Manöversökning
Register
Register····························································· 148
MENU/
inställningssökning
Register
7SE
Soft Snap ······························································· 32
Skymningsporträtt ··············································· 32
Leendeavkänning ················································ 42
Scenigenkänning ················································· 63
Ansiktsavkänning················································· 65
Blundningsreducering ········································ 67
Rödögereducering··············································· 94
Tagning av
panoramabilder
Intelligent panorering ·········································· 26
Fotografering av
husdjur
Husdjur ··································································· 32
Register
Porträttagning
MENU/
inställningssökning
Intelligent autojustering ······································ 24
Scenval ··································································· 32
Scenigenkänning ················································· 63
Manöversökning
Låt kameran göra
inställningarna
Innehållsförteckning
Manöversökning
Fotografering av motiv Makro ······································································ 54
på nära håll
Förstoringsglas····················································· 54
Fotografering av rörliga Snabbslutarläge ··················································· 33
motiv
Filmläge ·································································· 28
Burst ········································································ 53
Fotografering utan att
bilderna blir suddiga
Hög känslighet······················································ 32
Snabbslutarläge ··················································· 33
Anti-rörelseoskärpa ············································· 29
Handskymning······················································ 30
2-sekunderssjälvutlösaren ································ 46
ISO ··········································································· 56
8SE
Innehållsförteckning
Fotografering i motljus
Forcerad blixt ························································ 44
Scenigenkänning ················································· 63
HDR-motljuskorrigering ····································· 31
Manöversökning
Fotografering på mörka Hög känslighet······················································ 32
ställen
Anti-rörelseoskärpa ············································· 29
Långsam synkronisering ··································· 44
ISO ··········································································· 56
Ändring av
skärpeinställningen
Hur man använder pekskärmen ······················ 19
Skärpa ···································································· 60
Ansiktsavkänning················································· 65
Ändring av
bildstorleken
Bildstorlek ······························································ 50
Radering av bilder
Radera ···································································· 75
Format ·································································· 110
Förstoring av den
visade bilden
Uppspelningszoom ············································· 36
Trimma (ändra storlek) ······································ 78
Visning av bilden över
hela skärmen
Bredzoom ······························································ 37
Tillfälligt roterad visning ····································· 38
Bildstorlek ······························································ 50
Redigering av bilder
Retuschering ························································· 78
Måla ········································································· 77
Uppspelning av en
serie bilder i tur och
ordning
Bildspel ··································································· 72
Register
EV ············································································ 55
MENU/
inställningssökning
Justering av
exponeringen
9SE
Enkelt läge ······················································· 40, 69
Utskrift av bilder med
datum
”PMB (Picture Motion Browser)” ··················· 122
Initialisera ····························································· 100
Utskrift av bilder
Utskrift ··································································· 128
Uppspelning på en TV
För att titta på bilder på en vanlig TV
(SD-TV) ································································ 118
För att titta på bilder på en högupplösningsTV (HD-TV) ························································· 119
MENU/
inställningssökning
Återställning av
inställningarna
Manöversökning
Ändring av datum- och Områdesinställning ··········································· 116
klockinställningarna
Datum- & klockinst. ··········································· 117
Innehållsförteckning
Användning med
tydliga indikatorer
Register
10SE
Innehållsförteckning
MENU/inställningssökning
Punkter på MENU-skärmen (tagning)
Med hjälp av
går det lätt att välja olika tagningsfunktioner.
2 Peka på
Manöversökning
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
för att tända MENU-skärmen.
De fyra menypunkterna som visas under
MENU-skärmen.
visas inte på
3 Peka på en menypunkt t önskat läge.
Menypunkter
—
Enkelt läge
—
—
—
—
Leendeavkänning
—
—
—
—
Blixt
—
—
—
Självutlösare
—
—
—
—
—
Scenval för filmer
Tagningsriktning
—
—
—
—
—
Register
Inspelningssätt
MENU/
inställningssökning
I nedanstående tabell markerar inställningar som går att ändra, och – inställningar som inte går
att ändra. Det kan hända att en viss punkt är fast inställd eller bara går att ändra på ett begränsat
sätt beroende på tagningsläget. Se sidan för respektive punkt för närmare detaljer.
Ikonerna under
och
markerar vilka lägen som går att välja.
—
—
—
—
Bildstorlek
Burst
—
—
—
Makro
—
—
—
ISO
—
Vitbalans
—
Undervattensvitbalans
—
Skärpa
—
Mätmetod
—
Ansiktsavkänning
—
—
EV
Scenigenkänning
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11SE
Fortsätter r
Menypunkter
Blundningsreducering
—
—
—
—
—
Visningsinställningar
Observera
—
Manöversökning
• Endast punkter som går att välja i nuvarande läge visas på skärmen.
• De fyra menypunkterna som visas under
varierar beroende på läget.
—
Innehållsförteckning
Inspelningssätt
MENU/
inställningssökning
Register
12SE
Innehållsförteckning
Punkter på MENU-skärmen (uppspelning)
Med hjälp av
går det lätt att välja olika uppspelningsfunktioner.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
2 Peka på
De fyra menypunkterna som visas under
MENU-skärmen.
Manöversökning
för att tända MENU-skärmen.
visas inte på
3 Peka på en menypunkt t önskat läge.
inställningar som går att ändra, och – inställningar som inte går
Visningssätt
Minneskort
Datumvisning
Internminnet
Mappvisning
(Filmer)
Mappvisning
—
—
—
Menypunkter
(Enkelt läge)
(Kalender)
(Indexvisning)
(Bildspel)
Register
Mappvisning
(Stillbilder)
MENU/
inställningssökning
I nedanstående tabell markerar
att ändra.
(Radera)
(Måla)
—
(Retuschering)
—
(Visningssätt)
—
(Visa burstgrupp)
—
—
—
—
—
(Skydda)
DPOF
(Utskrift)
—
(Rotera)
—
(Volyminställning)
—
(Visningsinställningar)
(Exponeringsdata)
(Indexvisningsinställningar)
(Välj mapp)
—
—
Observera
• Endast punkter som går att välja i nuvarande läge visas på skärmen.
• De fyra menypunkterna som visas under
varierar beroende på läget.
13SE
Innehållsförteckning
Inställningspunkter
På skärmen
1 Peka på
(Inställningar) går det att ändra olika inställningar.
för att tända MENU-skärmen.
Manöversökning
2 Peka på
(Inställningar) t önskad kategori t
önskad punkt t önskad inställning.
Tagningsinställn.
MENU/
inställningssökning
Kategorier
Punkter
AF-lampa
Rutnät
Digital zoom
Auto-rotering
Scenigenk.guide
Register
Rödögereducering
Blundningsvarning
Huvudinställningar
Pip
LCD-ljusstyrka
Language Setting
Demonstrationsläge
Initialisera
COMPONENT
Video ut
Undervattenshus
USB-anslutning
LUN-inställningar
Ladda ner musik
Formatera musik
Strömsparläge
Kalibrering
Minneskortverktyg
Format
Skapa lagringsmapp
Byt lagringsmapp
Radera lagr.mapp
Kopiera
Filnummer
14SE
Fortsätter r
Internminnesverktyg
Punkter
Format
Filnummer
Klockinställningar
Områdesinställning
Datum- & klockinst.
• [Tagningsinställn.] visas bara när inställningar har matats in från tagningsläget.
• [Minneskortverktyg] visas bara när ett minneskort är isatt i kameran, medan [Internminnesverktyg] bara
visas när inget minneskort är isatt.
Manöversökning
Observera
Innehållsförteckning
Kategorier
MENU/
inställningssökning
Register
15SE
A Avtryckare
B Mikrofon
C Linsskydd
D ON/OFF-knapp (strömbrytare)
F Självutlösarlampa/
Leendeavkänningslampa/AF-lampa
G Objektiv
H LCD-skärm/pekskärm
I Högtalare
(Uppspelning)-knapp (35)
K Zoomknapp (W/T) (34, 36)
L Ögla för handlovsrem*
M Minneskortsfack
N Batteriutmatningsknapp
O Multiuttag
MENU/
inställningssökning
J
Manöversökning
E Blixt
Innehållsförteckning
Delarnas namn
P Stativfäste
Q Lock till batteri/minneskortskortsfacket
S Läsnings/skrivningslampa
T Lock över multiuttaget
Register
R Batterifack
* Handlovsremmen
Trä handen genom öglan för att förhindra att
kameran sjunker eller blir skadad ifall du skulle
råka tappa den.
Ögla
* Ritpennan
Ritpennan används för att peka på kontrollerna på
pekskärmen. Den går att fästa i handlovsremmen.
Bär aldrig omkring kameran genom att hålla i
ritpennan. Då kan kameran ramla av.
16SE
De olika ikonerna på skärmen anger kamerans tillstånd. Var ikonerna visas på skärmen kan
variera beroende på tagningsläget.
1
Indikator
Betydelse
Scenigenkänningsikon
Vitbalans
Scenigenkänning
Vibrationsvarning
Scenläge för filminspelning
Uppspelningszoom
Under filminspelning
MENU/
inställningssökning
Destination
Manöversökning
Vid tagning av stillbilder
Innehållsförteckning
Lista över ikonerna som visas på
skärmen
Lagrings/uppspelningsmedium
(minneskort, internminnet)
Bildnummer/antal lagrade bilder
för valt datum/i vald mapp
Lagringsmapp
Uppspelningsmapp
Register
8/8
Bildstorlek
Burstbilder
Huvudbilden i burstgruppen
Under uppspelning
Mappbyte
Skydd
Utskriftsmarkering (DPOF)
2
Indikator
Betydelse
Återstående batteriström
Varning för svaga batterier
Autofokuslampa
Lagringsmapp
Lagrings/uppspelningsmedium
(minneskort, internminnet)
17SE
Fortsätter r
Betydelse
Zoomförstoringsgrad
4
Indikator
Betydelse
Skärpa
Databasfilen full/varning för
databasfilfel
Rödögereducering
z
PictBridge-anslutning
Mätmetod
Vitbalans
Slutarbrusreducering
125
Slutartid
F3.5
Bländarvärde
ISO400
ISO-tal
+2.0EV
Exponeringsvärde
Förstoringsglasläge
Blixtläge
3
Blixtladdning
Betydelse
Mätmetod
Burstläge
C:32:00
Självdiagnosfunktionen
Överhettningsvarning
Självutlösare
96
Antal lagringsbara bilder
100 min
Inspelningsbar tid
INSP
Standby
Inspelning/paus av film
0:12
Inspelningstid (m:s)
N
Uppspelning
Uppspelningsmätare
Azimutriktning
Ansiktsavkänning
Bildstorlek
GPS-information
35° 37' 32" N Latitud och longitud
139° 44' 31" E
0:00:12
Räkneverk
101-0012
Mapp/filnummer
2010 1 1
9:30 AM
Inspelningsdatum/tidpunkt för
bilden
Register
Databasfilen full/varning för
databasfilfel
MENU/
inställningssökning
Indikator
Manöversökning
Blixt
AE/AF-lås
Innehållsförteckning
Indikator
Autofokusram
Spotmätningshårkors
ISO400
ISO-tal
+2.0EV
Exponeringsvärde
125
Slutartid
F3.5
Bländarvärde
18SE
På den här kameran går det att utföra olika manövrer och göra inställningar genom att peka på
knapparna eller genom att dra med fingret på LCD-skärmen.
/
/
/
Används för att ta fram dolda punkter så att de
punkter du vill ställa in visas på skärmen.
Används för att se beskrivningar av de olika
tagningsfunktionerna i tagningsläget eller
scenvalsläget.
Peka på
t för den punkt som du vill se
en beskrivning för.
• Använd pekskärmen genom att trycka lätt på den med fingret eller den medföljande ritpennan. Om man
trycker alltför hårt eller använder något annat spetsigt föremål än den medföljande ritpennan kan
pekskärmen skadas.
• Om man pekar i det övre högra hörnet på skärmen under tagning släcks knapparna och ikonerna
tillfälligt. När man tar bort fingret från skärmen tänds knapparna och ikonerna igen.
Register
Manövrer som utförs genom att dra med fingret
på LCD-skärmen
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
Används för att återvända till föregående
skärm.
Innehållsförteckning
Hur man använder pekskärmen
Ta fram/dölja MENU-skärmen
19SE
Fortsätter r
Peka på vänster sida på LCD-skärmen och
dra åt höger.
Dölja MENU-skärmen
Peka på höger sida på LCD-skärmen och
dra åt vänster.
Gömma undan manöverknapparna
Peka på vänster sida på LCD-skärmen och
dra åt vänster.
Se manöverknapparna
Peka på vänster sida på LCD-skärmen och
dra åt höger.
Se nästa/föregående bild
Dra åt höger respektive vänster.
Fortsätta att bläddra bland bilderna (nästa/
föregående bild)
Dra åt höger eller vänster, och fortsätt
sedan att trycka i den kanten på skärmen.
Tända indexbildskärmen under
uppspelning
Dra uppåt.
Gå till nästa/föregående sida i indexläget
Dra nedåt respektive uppåt.
Tända kalendern under uppspelning i
datumvisningsläget
Dra nedåt.
Hur man ställer in skärpan med hjälp av
pekskärmen
Knapp/manöver
För att
Peka på motivet.
Ställa in skärpan.
Register
När man pekar på motivet på pekskärmen tänds en ram, och när man sedan trycker ner
avtryckaren halvvägs ställs skärpan in för den ramen. Om det finns ett ansikte i ramen ställs även
ljusstyrkan och färgtonen in på lämpligt sätt, förutom skärpan.
MENU/
inställningssökning
Gör så här
Tända MENU-skärmen
Manöversökning
Under
uppspelning
För att
Innehållsförteckning
Under
tagning/
uppspelning
Stänga av funktionen.
Observera
• I följande fall går det inte att ställa in skärpan genom att peka på skärmen:
– I det intelligenta panoreringsläget
– I filmläget
– I det enkla läget
– När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad
– När
(Landskapsläget), (Skymningsläget), (Gourmetläget), (Fyrverkeriläget) eller
(Undervattensläget) är valt bland scenlägena
– När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer]
– När den digitala zoomen används
20SE
1 Peka på
MENU/
inställningssökning
2
för att tända MENU-skärmen.
Manöversökning
Under tagning och uppspelning visas fyra MENU-punkter under
på LCD-skärmen. Du kan
själv bestämma vilka fyra MENU-punkter som ska visas och hur de ska visas, för att göra det
lättare att hitta knappar som du använder ofta.
Dessa knappar går att ställa in och lagra för vart och ett av tagningslägena, och för internminnet
och minneskortet under uppspelning.
Innehållsförteckning
För att skräddarsy MENUpunkterna
(Skräddarsy) t [OK]
3 Välj en MENU-ikon och dra den till önskat ställe
till vänster på LCD-skärmen.
4 Om du vill avbryta så peka på
.
Område som går att
skräddarsy
Register
MENU-ikonen i det skräddarsydda området byts ut.
Observera
• Det går inte att skräddarsy MENU-ikoner under tagning i det enkla läget.
z Ytterligare möjligheter för att skräddarsy menyn
Det går inte bara att byta ut MENU-ikonerna utan det går också att låta MENU-ikonerna i
det skräddarsydda området byta plats med varandra och att minska antalet MENU-ikoner.
För att låta MENU-ikonerna inom det
skräddarsydda området byta plats
Peka på en MENU-ikon i det skräddarsydda området och
flytta den till önskad plats.
För att minska antalet ikoner i det skräddarsydda
området
Peka på en MENU-ikon i det skräddarsydda området och
dra den till området till höger.
21SE
Den här kameran har ett internminne på ungefär 45 MB. Detta minne går inte att ta ut. Även om
det inte finns något minneskort isatt i kameran går det att lagra bilder med hjälp av detta
internminne.
B
Internminnet
MENU/
inställningssökning
B
När inget minneskort är isatt
[Lagring]: Bilderna lagras i internminnet.
[Uppspelning]: Bilderna som är lagrade i internminnet spelas
upp.
[Meny, inställningar, osv.]: Det går att utföra olika
funktioner för bilderna i internminnet.
Manöversökning
När ett minneskort är isatt
[Lagring]: Bilderna lagras på minneskortet.
[Uppspelning]: Bilderna på minneskortet spelas upp.
[Meny, inställningar, osv.]: Det går att utföra olika
funktioner för bilderna på minneskortet.
Innehållsförteckning
Lagring i internminnet
Angående bilddata som är lagrade i internminnet
För att kopiera data till hårddisken i en dator
Utför proceduren på sidan 124 utan något minneskort isatt i kameran.
Register
Vi rekommenderar att du tar en kopia av data i internminnet med någon av följande metoder.
För att kopiera (backa upp) data till ett minneskort
Gör klart ett minneskort med tillräcklig ledig kapacitet, och utför sedan proceduren som beskrivs
i avsnittet [Kopiera] (sidan 114).
Observera
• Det går inte att importera bilddata från ett minneskort till internminnet.
• Genom att ansluta kameran till en dator via en USB-kabel går det att importera data från internminnet till
datorn. Det går dock inte att exportera data från datorn till internminnet.
22SE
Det går att välja olika tagningslägen för olika förhållanden och ändamål.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
(Inspelningssätt) t önskat läge.
(Intelligent
autojustering)
Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt
inställda.
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som
bländaren) automatiskt inställd. Det går även att välja olika
inställningar på menyn.
(iPanorering)
Används för att ta panoramabilder genom att kombinera flera bilder.
(Filmläge)
Används för att spela in filmer.
(Antirörelseoskärpa)
(Handskymning)
(Scenval)
Används för att ta bilder på hög hastighet i svag belysning med
mindre risk att de blir suddiga genom att kombinera en grupp
burstbilder.
Används för att få ett större kontrastomfång genom att lägga på två
bilder med olika exponering ovanpå varandra.
Dessa lägen gör det möjligt att ta bilder med olika förinställningar för
olika sorters scener.
Register
(HDRmotljuskorrigering)
Används för att ta bilder på hög hastighet utan blixt med mindre risk
att de blir suddiga genom att kombinera en grupp burstbilder.
MENU/
inställningssökning
(Autoprogram)
Manöversökning
2 Peka på
Innehållsförteckning
Inspelningssätt
23SE
Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt inställda.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
(Inspelningssätt) t
autojustering)
(Intelligent
3 Tryck ner avtryckaren helt.
Observera
• Blixten ställs in på [Auto] eller [Av].
Scenigenkänningsfunktionen är aktiv i läget för intelligent autojustering. Denna funktion
används för att låta kameran automatiskt upptäcka och ta bilder under vissa
tagningsförhållanden.
Scenigenkänningsikon och guide
Register
• Kameran kan upptäcka scener av typ (Skymning),
(Skymningsporträtt),
(Skymning med
stativ),
(Motljus),
(Motljusporträtt),
(Landskap),
(Makro),
(Förstoringsglas) och
(Porträtt), och motsvarande ikon och en guide tänds på skärmen när en sådan scen upptäcks.
Se sidan 63 för närmare detaljer.
MENU/
inställningssökning
zAngående scenigenkänning
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Intelligent autojustering
zNär du vill ta en stillbild på ett motiv som det är svårt
att ställa in skärpan för
• Näravståndet är ca. 8 cm (1 cm i det intelligenta autojusteringsläget och det enkla läget) från
objektivet på W-sidan, respektive 50 cm på T-sidan. Använd förstoringsglasläget om motivet
befinner sig ännu närmare än näravståndet.
• Om kameran inte kan ställa in skärpan på motivet automatiskt ändras AE/AF-låsindikatorn till att
blinka långsamt och det hörs inget pip. Antingen komponera om bilden eller ändra
skärpeinställningen (sidan 60).
• I följande fall kan det vara svårt att ställa in skärpan:
– När det är mörkt och motivet är långt bort.
– När det är dålig kontrast mellan motivet och bakgrunden.
– När motivet befinner sig bakom en glasruta.
– När motivet rör sig snabbt.
– När det förekommer ljusreflexer eller blanka ytor.
– När motivet är i motljus eller det förekommer blinkande ljus.
24SE
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren) automatiskt
inställd. Det går även att välja olika inställningar på menyn.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
(Inspelningssätt) t
3 Tryck ner avtryckaren helt.
(Autoprogram)
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Autoprogram
MENU/
inställningssökning
Register
25SE
Den här kameran tar panoramabilder genom att ta ett flertal bilder medan man panorerar och
sedan kombinera de bilderna till en enda bild. Kameran upptäcker även ansikten och rörliga
motiv automatiskt.
Manöversökning
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
(Inspelningssätt) t
(iPanorering)
MENU/
inställningssökning
2
Innehållsförteckning
Intelligent panorering
3 Rikta kameran mot den ena änden av motivet du
vill ta och tryck ner avtryckaren helt.
4 Panorera kameran till slutet på mätaren
på LCD-skärmen.
Register
Denna del tas inte
Mätare
Observera
• Om du inte hinner panorera kameran över hela motivet inom den bestämda tiden visas det ett grått
område i bilden som skapas. Prova i så fall att röra kameran snabbare så att en hel panoramabild blir
lagrad.
• Eftersom bilden skapas genom att flera bilder fogas ihop, kan det hända att fogarna inte blir smidigt
lagrade.
• I svag belysning kan det hända att panoramabilder blir suddiga eller att tagningen misslyckas.
• I flimrande belysning, t.ex. i lysrörsbelysning, kan det hända att att ljusstyrkan eller färgerna varierar i
olika delar av den sammansatta bilden.
• Om det är stora skillnader i ljusstyrka, färger eller skärpa mellan panoreringsvinkeln och den AE/AFlåsta vinkeln kommer bilden att misslyckas. Ändra i så fall den AE/AF-låsta vinkeln och ta om bilden.
• Det intelligenta panoreringsläget är inte lämpligt att använda i följande fall:
– När det förekommer föremål som är alltför nära kameran
– För bilder med svag kontrast, som t.ex. himlen, en sandstrand, en gräsmatta eller under vattnet
– För bilder där motivet ändras hela tiden, som t.ex. vågor eller ett vattenfall
– När det finns många olika motiv som rör sig, t.ex. ett fiskstim
– När det är svårt att hålla sig stilla, t.ex. under vattnet
• I följande fall går det inte att skapa panoramabilder:
– Om man rör kameran för fort eller för långsamt under panoreringen
– Om kameran skakar för mycket
26SE
Fortsätter r
för en panoramabild
Tagningsriktning:
Bildstorlek:
(Tagningsriktning) t [Åt höger], [Åt vänster], [Uppåt] eller
[Nedåt]
(Bildstorlek) t [Standard] eller [Brett]
Rör kameran i en båge med jämn hastighet i den riktning som visas på LCD-skärmen.
Stillastående motiv lämpar sig bättre för panoramabilder än rörliga motiv.
Vertikalt
Horisontellt
Manöversökning
zTips vid tagning av panoramabilder
Innehållsförteckning
zFör att ändra tagningsriktningen eller bildstorleken
MENU/
inställningssökning
Så kort radie som möjligt
Register
• Bestäm först scenen och tryck ner avtryckaren halvvägs för att låsa exponeringen och vitbalansen.
• Om det finns ett område med stora variationer i formerna eller landskapet i kanten av skärmen kan
det hända att bildkompositionen misslyckas. Komponera i så fall om bilden så att det området
hamnar i mitten av bilden, och ta sedan om bilden.
zFramrullning av panoramabilder
Det går att rulla fram panoramabilder genom att peka på
medan panoramabilder visas.
Peka på LCD-skärmen under uppspelningen för att tända manöverknapparna.
Knapp/manöver
Peka på
skärmen
Anger vilken del av hela
panoramabilden som visas på
skärmen
För att
eller LCD- Rulla fram bilden/pausa bilden
Peka på
/ / /
eller dra uppåt/
nedåt/åt höger/åt
vänster
Flytta visad del av bilden
• Panoramabilder går även att spela upp med hjälp av det medföljande programmet ”PMB”
(sidan 122).
• Det kan hända att panoramabilder som är tagna med en annan kamera inte rullas fram på rätt sätt om
de spelas upp på den här kameran.
27SE
Används för att spela in filmer.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
(Inspelningssätt) t
(Filmläge)
3 Tryck ner avtryckaren helt.
4 Tryck ner avtryckaren helt igen för att avsluta
inspelningen.
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Filmläge
MENU/
inställningssökning
Register
28SE
Detta läge är praktiskt för att minska risken för rörelseoskärpa när man tar bilder inomhus utan
blixt.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
(Inspelningssätt) t
rörelseoskärpa)
(Anti-
3 Tryck ner avtryckaren helt.
Kameran tar en serie burstbilder och utför sedan bildbehandling för att minska
rörelseoskärpan och andra störningar.
• Slutaren klickar till 6 gånger, men bara en bild lagras.
• För följande sorters bilder går det inte att minska störningarna på ett effektivt sätt:
– Bilder med stora rörelser
– Bilder där huvudmotivet befinner sig alltför nära kameran
– Bilder med svag kontrast som t.ex. himlen, en sandstrand eller en gräsmatta
– Bilder där motivet ändrar sig hela tiden, som t.ex. vågor eller ett vattenfall
• Leendeavkänningsläget går inte att använda.
• I flimrande belysning, t.ex. lysrörsbelysning, kan det uppstå blockformade störningar i bilden. Ställ i så
fall in
(Hög känslighet) bland scenlägena.
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Anti-rörelseoskärpa
Register
29SE
Nattscener blir lätt suddiga på grund av kameraskakningar, men tack vare det här läget går det att
ta nattscener med mindre störningar även utan att använda stativ.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
(Inspelningssätt) t
(Handskymning)
3 Tryck ner avtryckaren helt.
Kameran tar en serie burstbilder och utför sedan
bildbehandling för att minska rörelseoskärpan och andra störningar.
Observera
MENU/
inställningssökning
• Slutaren klickar till 6 gånger, men bara en bild lagras.
• För följande sorters bilder går det inte att minska störningarna på ett effektivt sätt:
– Bilder med stora rörelser
– Bilder där huvudmotivet befinner sig alltför nära kameran
– Bilder med svag kontrast som t.ex. himlen, en sandstrand eller en gräsmatta
– Bilder där motivet ändrar sig hela tiden, som t.ex. vågor eller ett vattenfall
• Leendeavkänningsläget går inte att använda.
• I flimrande belysning, t.ex. lysrörsbelysning, kan det uppstå blockformade störningar i bilden. Ställ i så
fall in
(Hög känslighet) bland scenlägena.
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Handskymning
Register
30SE
Det går att skapa en bild med högre kontrastomfång genom att ta två bilder med olika
exponering och sedan kombinera de mörka delarna av bilden som är tagen med en ljus
exponeringsinställning och de ljusa delarna av bilden som är tagen med en mörk
exponeringsinställning.
2
(Inspelningssätt) t
motljuskorrigering)
(HDR-
3 Tryck ner avtryckaren helt.
• Även om det hörs två slutarklick är det bara en bild som lagras.
• Det kan hända att [HDR-motljuskorrigering] inte ger någon större effekt i följande fall:
– När blixten används
– För bilder med stora rörelser
– Om kameran skakar för mycket
– För bilder där det är väldigt ljust eller väldigt mörkt runtomkring motivet
– För bilder där motivet ändrar sig hela tiden, som t.ex. vågor eller ett vattenfall
• Leendeavkänningsfunktionen går inte att använda i läget [HDR-motljuskorrigering].
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
Innehållsförteckning
HDR-motljuskorrigering
Register
31SE
Dessa lägen gör det möjligt att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
(Inspelningssätt) t
önskat läge
(Scenval) t
Manöversökning
2
(Hög känslighet) Används för att ta bilder utan blixt i
svag belysning utan att de blir suddiga.
Används för att ta bilder med en mjuk känsla för porträtt,
bilder på blommor, osv.
(Landskap)
Används för att ta bilder på motiv på långt håll genom
att ställa in skärpan på oändligt avstånd. Himlen, träd
och blommor fångas med levande färger.
(Skymning)
Används för att ta skarpa bilder på människor utan att
den mörka bakgrundsatmosfären går förlorad.
Används för att ta nattvyer på långt håll utan att den
mörka bakgrundsatmosfären går förlorad.
(Gourmet)
Kameran ställs in på makroläget så att det går att ta
bilder på matarrangemang med läckra och ljusa färger.
(Husdjur)
Används för att ta bilder på husdjur med bästa möjliga
inställningar.
(Strand)
Används för att framhäva vattnets blå färg vid tagning
vid havet eller en sjö.
(Snö)
Register
(Skymningsporträtt)
MENU/
inställningssökning
(Soft Snap)
Innehållsförteckning
Scenval
Används för att ta klara och tydliga bilder i snölandskap
och på andra ställen där hela skärmen blir vitaktig, utan
att färgerna bleks ut.
32SE
Fortsätter r
(Fyrverkeri)
(Undervatten)
Innehållsförteckning
Används för att ta bilder på fyrverkerier i all sin glans.
Används för att ta bilder under vattnet med naturliga
färger.
Manöversökning
(Snabbslutarläge)
Används för att ta bilder på motiv som rör sig snabbt
utomhus eller på andra ljusa ställen.
• Slutartiden blir snabbare, vilket gör att bilder som tas
på mörka ställen blir mörkare.
Observera
Funktioner som går att kombinera med
scenlägena
Förstoringsglas
Blixt
Ansiktsavkänning/
Självutlösare
Leendeavkänning
—
—
—
—
*2
Vitbalans
*1
Blundningsreducering
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Burst
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Register
Kameran ställer in en lämplig kombination för olika funktioner för att ta bilder på bästa sätt för
en viss sorts scen. anger inställningar som går att ändra, och – inställningar som inte går att
ändra.
Ikonerna som anges under ”Blixt” och ”Självutlösare” visar vilka lägen som går att välja. Det
kan hända att vissa funktioner inte går att välja, beroende på vilket scenläge som är inställt.
MENU/
inställningssökning
• I
(skymningporträttläget), (skymningsläget) och
(fyrverkeriläget) blir slutartiden
långsammare, vilket ökar risken att bilden blir suddig. Vi rekommenderar att du använder stativ för att
undvika att bilderna blir suddiga.
—
—
—
*3
—
—
—
*1 Läget [Blixt] går inte att välja för punkten [Vitbalans].
*2 Läget [När skärmen vidrörs] går inte att välja för punkten [Ansiktsavkänning].
*3 [Undervattensvitbalans] går att använda i stället för [Vitbalans].
33SE
Det går att förstora bilden under tagning. Kamerans optiska zoom kan förstora bilden upp till 4×.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
T-sidan
Rör zoomknappen (W/T) mot T-sidan för att zooma in, och
mot W-sidan för att zooma ut.
• Om förstoringen överskrider 4× så se sidan 91.
W-sidan
• Under filminspelning zoomar kameran långsamt.
• I det intelligenta panoreringsläget är zoomen låst på W-sidan.
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
2 Rör på zoomknappen (W/T).
Innehållsförteckning
Zoom
Register
34SE
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
2 Välj en bild med
/
.
Gör så här
Tända MENU-skärmen
Peka på vänster sida på LCD-skärmen och dra åt höger.
Dölja MENU-skärmen
Peka på höger sida på LCD-skärmen och dra åt vänster.
Gömma undan manöverknapparna
Peka på vänster sida på LCD-skärmen och dra åt
vänster.
Se manöverknapparna
Peka på vänster sida på LCD-skärmen och dra åt höger.
Se nästa/föregående bild
Dra åt höger respektive vänster.
Register
För att
MENU/
inställningssökning
Ta fram/dölja MENU-skärmen
Manöversökning
zTips för dragningsmanövrer
Innehållsförteckning
Uppspelning av stillbilder
Fortsätta att bläddra bland bilderna (nästa/ Dra åt höger eller vänster, och fortsätt sedan att trycka i
föregående bild)
den kanten på skärmen.
Tända indexbildskärmen under
uppspelning
Dra uppåt.
Gå till nästa/föregående sida i indexläget
Dra nedåt respektive uppåt.
Tända kalendern under uppspelning i
datumvisningsläget
Dra nedåt.
zUppspelning av bilder som är tagna med en annan
kamera
Den här kameran skapar en bilddatabasfil på minneskortet för att lagra och spela upp bilder.
Om kameran upptäcker bilder som inte är registrerade i bilddatabasfilen på minneskortet,
tänds en registreringsskärm med meddelandet ”Okända filer upptäckta Importerar filer”.
Om du vill titta på oregistrerade bilder så registrera dem först genom att välja [OK].
• Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket för att registrera bilder. Om batteripaketet är alltför
svagt kan det hända att det inte går att registrera data, eller att data blir förstörda om
batteriströmmen tar slut.
35SE
Innehållsförteckning
Uppspelningszoom
Används för att förstora bilden som visas.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att
gå över till uppspelningsläget.
Bilden förstoras till dubbel storlek, med det område som
du pekade på i mitten. Det går även att förstora bilden
genom att röra zoomknappen (W/T) mot T-sidan.
3 Justera förstoringsgraden och positionen.
Visar den förstorade delens
position i hela bilden
Bilden förstoras ytterligare varje gång man pekar på
skärmen.
För att
Dra uppåt/nedåt/åt höger/åt
vänster
Ändra vilken del av bilden som visas.
/
MENU/
inställningssökning
Knapp/manöver
Manöversökning
2 Peka på det område som du vill förstora.
Ändra förstoringen.
Stänga av uppspelningszoomen.
zFör att spara förstorade bilder
t
Register
Det går att spara förstorade bilder med hjälp av trimningsfunktionen (
[Retuschering] t [Trimma (ändra storlek)]).
36SE
I enbildsläget visas stillbilder som är tagna med ett bildförhållande på 4:3 över hela LCDskärmen. I det fallet skärs bilden av en aning i ovan- och underkanten.
2 Peka på
(bredzoom).
Observera
• Bredzoom går inte att använda för följande sorters bildfiler:
– Filmer
– Panoramabilder
– Bilder som visas i en burstgrupp
– Bilder i 16:9-format
MENU/
inställningssökning
3 För att stänga av bredzoomen pekar man en
gång till på
(bredzoom).
Manöversökning
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
Innehållsförteckning
Bredzoom
Register
37SE
Denna funktion används i enbildsläget för att tillfälligt rotera en bild och förstora den på
skärmen.
3 För att avsluta detta visningssätt pekar man en
gång till på
(Tillfälligt roterad visning).
Observera
Register
• Tillfälligt roterad visning fungerar inte för följande sorters bilder:
– Filmer
– Panoramabilder
– Bilder som är tagna på bredden
• Om man pekar på / stängs den tillfälligt roterade visningen av.
MENU/
inställningssökning
2 Välj en bild som är tagen på höjden t peka på
(Tillfälligt roterad visning).
Manöversökning
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
Innehållsförteckning
Tillfälligt roterad visning
38SE
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
2 Välj en film med
.
på LCD-skärmen.
När man pekar på LCD-skärmen under pågående uppspelning
pausas uppspelningen och manöverknapparna tänds.
Knapp/manöver
Funktion
Volymkontroll
Justera volymen med
/
.
Hopp tillbaka till början på filmen
m
Snabbspolning bakåt
Peka på u eller LCD-skärmen
Vanlig uppspelning/paus
M
Snabbspolning framåt
Observera
• Det kan hända att det inte går att spela upp somliga bilder som är tagna med andra kameror.
MENU/
inställningssökning
.
Manöversökning
3 Peka på
/
Innehållsförteckning
Uppspelning av filmer
Register
39SE
Används för att ta stillbilder på enklast möjliga sätt.
Texten blir större och indikatorerna blir lättare att se.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
t
(Enkelt läge) t [OK]
Observera
• Det kan hända att batteriströmmen förbrukas fortare eftersom skärmens ljusstyrka automatiskt höjs.
• Uppspelningsläget ändras också till det enkla läget.
tagningsläget
Register
Leendeavkänning: Peka på (Leendeavkänning).
Bildstorlek:
t [Bildstorlek] t Välj [Stor] eller
[Liten].
Blixt:
t [Blixt] t Välj [Auto] eller [Av].
Självutlösare:
t [Självutlösare] t Välj [Av] eller
[På].
Avsluta det enkla läget:
t [Avsluta det enkla läget]
t [OK]
MENU/
inställningssökning
zFunktioner som går att använda i det enkla
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Enkelt läge
zAngående scenigenkänning
Scenigenkänning fungerar även i det enkla läget. Denna funktion används för att låta
kameran automatiskt upptäcka och ta bilder under vissa tagningsförhållanden.
Scenigenkänningsikon
• Kameran kan upptäcka scener av typ (Skymning),
(Skymningsporträtt),
(Skymning med
stativ),
(Motljus),
(Motljusporträtt),
(Landskap),
(Makro),
(Förstoringsglas) eller
(Porträtt), och motsvarande ikon tänds på LCD-skärmen när en sådan scen upptäcks.
Se sidan 63 för närmare detaljer.
40SE
Används för att filma med lämpliga förinställningar för scenen när kameran är i filmläge.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
3
(Inspelningssätt) t
t
(Filmläge)
(Scenval för filmer) t önskat läge
4 Tryck ner avtryckaren helt.
5 Tryck ner avtryckaren helt igen för att avsluta
filminspelningen.
Inställningarna justeras automatiskt.
Används för att filma under vattnet med naturliga färger.
(Undervatten)
MENU/
inställningssökning
(Auto)
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Scenval för filmer
Register
41SE
Innehållsförteckning
Leendeavkänning
När kameran upptäcker ett leende utlöses slutaren automatiskt.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
(Leendeavkänning).
Manöversökning
2 Peka på
Om knapparna inte visas till vänster på LCD-skärmen så peka
på
.
3 Vänta tills kameran upptäcker ett leende.
4 För att lämna leendeavkänningsläget pekar man
en gång till på
(Leendeavkänning).
Observera
Indikator för leendeavkänningskänsligheten
Ansiktsavkänningsram
Register
• Tagningen i leendeavkänningsläget avslutas automatiskt om
minneskortet eller internminnet blir fullt.
• Det kan hända att leenden inte upptäcks ordentligt beroende på tagningsförhållandena.
• Den digitala zoomfunktionen går inte att använda.
• Leendeavkänningsfunktionen går inte att använda i följande fall:
– I det intelligenta panoreringsläget
– I filmläget
– I anti-rörelseoskärpeläget
– I handskymningsläget
– I HDR-motljuskorrigeringsläget
MENU/
inställningssökning
När leendenivån överskrider V-punkten på indikatorn börjar
kameran ta bilder automatiskt.
Om man trycker ner avtryckaren under leendeavkänning tar
kameran en bild och återgår sedan till leendeavkänningsläget.
zInställning av känsligheten för leendeavkänning
I leendeavkänningsläget tänds en knapp som används för att ställa in
leendeavkänningskänsligheten.
: Endast breda leenden upptäcks.
: Normala leenden upptäcks.
: Även småleenden upptäcks.
• I det enkla läget är leendeavkänningskänsligheten fast inställd på [Vanligt leende].
• När punkten [Visningsinställningar] är inställd på [Av] visas inte leendeavkänningskänsligheten.
42SE
Fortsätter r
• Slutaren utlöses när en person vars ansikte avkänns ler.
• Det går att välja och registrera motiv för ansiktsavkänning med hjälp av punkten
[Ansiktsavkänning]. Om valt ansikte är registrerat i kamerans minne utförs leendeavkänning bara
för det ansiktet. Om du vill avkänna leenden för ett annat ansikte så peka på det ansiktet (sidan 65).
• Om kameran inte kan upptäcka något leende så justera leendeavkänningskänsligheten.
Manöversökning
Undvik att täcka för ögonen med håret.
Undvik att täcka för ansiktet med hattar, masker,
solglasögon eller liknande.
2 Försök att hålla ansiktet så rakt som möjligt framför
kameran. Håll ögonen smala.
3 Le tydligt med öppen mun. Leenden är lättare att
upptäcka när tänderna syns.
1
Innehållsförteckning
zTips för att ta bättre bilder på leenden
MENU/
inställningssökning
Register
43SE
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
2
(Blixt) t önskat läge
(Auto)
(På)
(Långsam
synkronisering)
Blixten utlöses varje gång.
Blixten utlöses varje gång.
Kameran ställs in på en långsam slutartid på ett mörkt ställe så att
även bakgrunden som inte lyses upp av blixten blir tydlig.
Blixten utlöses ej.
Observera
•
•
•
•
Register
Blixten utlöses två gånger. Den första blixten är för att justera mängden ljus.
Medan blixten laddas upp visas
.
Blixten går inte att använda under burst-tagning.
Lägena [På] och [Långsam synkronisering] går inte att välja när kameran är inställd på det intelligenta
autojusteringsläget.
• Lägena [Auto] och [Långsam synkronisering] går inte att välja när kameran är i HDRmotljuskorrigeringsläget.
• Punkten [Blixt] ställs in på [Av] i följande fall:
– I det intelligenta panoreringsläget
– I anti-rörelseoskärpeläget
– I handskymningsläget
MENU/
inställningssökning
(Av)
Blixten utlöses när ljuset är svagt, samt vid tagning i motljus.
Manöversökning
Om knapparna inte visas till vänster på LCD-skärmen så peka
på
.
Innehållsförteckning
Blixt
zOm det uppträder suddiga vita prickar i blixtbilder
Sådana prickar orsakas av partiklar (damm, pollen, osv.) i luften eller vattnet framför
objektivet. När de träffas av blixtljuset från kameran syns de som vita prickar i bilden.
Kamera
Motiv
Partiklar (damm, pollen,
vattendroppar, osv.) i luften
eller partiklar som flyter i
vattnet
Hur kan man minska risken för vita prickar?
• Öka belysningen i rummet och ta bilden utan blixt.
• Ställ in
(Hög känslighet) bland scenlägena. (Blixten ställs in på [Av].)
44SE
I det enkla läget ställer man in blixten med hjälp av
-knappen.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
t
3
t [Blixt] t önskat läge
(Enkelt läge) t [OK]
Blixten utlöses när ljuset är svagt, samt vid tagning i motljus.
Av
Blixten utlöses ej.
MENU/
inställningssökning
Auto
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Blixt
Register
45SE
Innehållsförteckning
Självutlösare
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
2
(Självutlösare) t önskat läge
(Av)
Självutlösaren används ej.
Används för att ställa in självutlösaren på en fördröjning på
10 sekunder.
När man trycker ner avtryckaren blinkar självutlösarlampan och det
piper ända tills slutaren utlöses.
Om du vill avbryta tagningen så peka på
.
(2 s)
Används för att ställa in självutlösaren på en fördröjning på
2 sekunder.
(Självporträtt
En person)
Självutlösaren ställs in på självporträtt-timerläget.
När kameran har upptäckt det inställda antalet ansikten hörs det ett
(Självporträtt pip och sedan utlöses slutaren efter 2 sekunder. Undvik att röra på
kameran under den tiden.
Två personer)
Register
Observera
MENU/
inställningssökning
(10 s)
Manöversökning
Om knapparna inte visas till vänster på LCD-skärmen så peka
på
.
• [Självporträtt En person] och [Självporträtt Två personer] går inte att använda i filmläget.
• Självtimern går inte att använda för tagning i det intelligenta panoreringsläget.
z Automatisk tagning med hjälp av självporträtt-timern
Rikta kameran mot dig själv så att ditt ansikte syns på LCD-skärmen. Kameran avkänner
motivet och därefter utlöses slutaren. Kameran bestämmer den lämpligaste kompositionen
och förhindrar att ansiktena klipps bort på LCD-skärmen.
• Det går även att ta en bild genom att trycka på avtryckaren i det läget.
46SE
Fortsätter r
Om du flyttar på händerna eller kroppen medan du håller i kameran och trycker på
avtryckaren leder det till skakningsoskärpa. Risken för skakningsoskärpa ökar i svag
belysning eller när en långsam slutartid används, som t.ex. i
(Skymningsporträttläget)
eller (Skymningsläget). Ha nedanstående tips i åtanke när du tar bilder under sådana
förhållanden.
Manöversökning
• Använd 2-sekunderssjälvutlösaren och stabilisera
kameran genom att hålla armarna tryckta mot
kroppen efter att du har tryckt på avtryckaren.
• Använd ett stativ eller placera kameran på en flat
yta så att den står stadigt.
Innehållsförteckning
z Tips för att förhindra suddiga bilder
MENU/
inställningssökning
Register
47SE
I det enkla läget ställer man in självutlösaren med hjälp av
-knappen.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
t
3
t [Självutlösare] t önskat läge
(Enkelt läge) t [OK]
Självutlösaren används ej.
På
Används för att ställa in självutlösaren på en fördröjning på
10 sekunder.
När man trycker ner avtryckaren blinkar självutlösarlampan och det
piper ända tills slutaren utlöses.
Om du vill avbryta tagningen så peka på
.
MENU/
inställningssökning
Av
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Självutlösare
Register
48SE
Används för att ställa in panoreringsriktningen för tagning i det intelligenta panoreringsläget.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
3
(Inspelningssätt) t
(iPanorering)
(Tagningsriktning) t önskad riktning
Panorering från vänster till höger.
(Åt vänster)
Panorering från höger till vänster.
(Uppåt)
Panorering nedifrån och upp.
(Nedåt)
Panorering uppifrån och ned.
MENU/
inställningssökning
(Åt höger)
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Tagningsriktning
Register
49SE
Bildstorleken är storleken på bildfilen som lagras när man tar en bild.
Ju större bildstorlek, desto mer detaljerad blir bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju
mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.
2
t
Manöversökning
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
(Bildstorlek) t önskad storlek
Beroende på tagningsläget ställs detta in med hjälp av
knapparna som visas till vänster på skärmen.
Vid tagning av stillbilder
Användningsriktlinjer
För utskrift i upp till A3+-format
(2592×1944)
För utskrift från 10 × 15 cm upp till
A4-format
(640×480)
För epost-bilagor
(3648×2056)
För uppspelning på en
högupplösnings-TV och utskrift i upp
till A4-format
(1920×1080)
För uppspelning på en
högupplösnings-TV
Bilderna visas med ett
bildförhållande på 4:3.
Register
(3648×2736)
LCD-skärmen
MENU/
inställningssökning
Bildstorlek
Innehållsförteckning
Bildstorlek
Bilderna fyller hela
skärmen.
Observera
• När man skriver ut stillbilder som är tagna med ett bildförhållande på 16:9 kan det hända att de blir
avskurna i kanterna.
I det enkla läget
Stor
Bilderna lagras i storleken [10M].
Liten
Bilderna lagras i storleken [5M].
50SE
(Standard)
Bilderna lagras i standardformat.
(Horisontellt: 4912×1080)
(Vertikalt: 3424×1920)
(Brett)
Bilderna lagras i bredbildsformat.
Under filminspelning
1280×720 (Fin)
Genomsnittligt
bittal
Användningsriktlinjer
9 Mbps
För inspelning av filmer med högsta
möjliga bildkvalitet för uppspelning på
en högupplösnings-TV.
För inspelning av filmer med vanlig
bildkvalitet för uppspelning på en
högupplösnings-TV.
VGA
För inspelning av filmer som ska läggas
upp på Internet.
3 Mbps
Register
1280×720 (Standard) 6 Mbps
MENU/
inställningssökning
Ju större bildstorlek för filmen, desto högre bildkvalitet. Ju mer data som används per sekund
(genomsnittligt bittal), desto smidigare blir uppspelningsbilden.
Filmer som spelas in med den här kameran lagras i formatet MPEG-4, ca. 30 bildrutor/sekund,
progressivt, AAC, mp4.
Manöversökning
(Horisontellt: 7152×1080)
(Vertikalt: 4912×1920)
Bildstorlek för filmer
Innehållsförteckning
Vid tagning i det intelligenta panoreringsläget
Observera
• När bildstorleken [VGA] väljs för en film zoomas bilden in till teleläget.
51SE
Fortsätter r
En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter eller pixlar.
Bilder som består av många bildpunkter tar mer plats i minnet, men blir samtidigt mer
detaljerade. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte går att se
skillnaden på skärmen på kameran blir såväl detaljerna som databearbetningstiden
annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm.
Bildstorlek: 10M
3648 × 2736 bildpunkter = 9 980 928 bildpunkter
2 Bildstorlek: VGA
640 × 480 bildpunkter = 307 200 bildpunkter
1
Bildpunkter
Många bildpunkter
(Hög bildkvalitet men stora filer)
Få bildpunkter
(Grövre bildkvalitet men mindre filer)
MENU/
inställningssökning
Bildpunkt
Manöversökning
Beskrivning av förhållandet mellan bildpunkterna och bildstorleken
Innehållsförteckning
zAngående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek”
Register
52SE
Kameran tar upp till 10 bilder i en följd när man håller avtryckaren nedtryckt.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
(Burst) t önskat läge
Om knapparna inte visas till vänster på LCD-skärmen så peka
på
.
Kameran tar en enda bild.
(Hög)
Kameran tar upp till 10 bilder i följd per sekund.
(Mellan)
Kameran tar upp till 5 bilder i följd per sekund.
(Låg)
Kameran tar upp till 2 bilder i följd per sekund.
Observera
Register
• Burst-funktionen går inte att använda i följande fall:
– I det intelligenta panoreringsläget
– I filmläget
– I anti-rörelseoskärpeläget
– I handskymningsläget
– I HDR-motljuskorrigeringsläget
– När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad
– I det enkla läget
• Blixten ställs in på [Av].
• När självutlösaren används tar kameran högst fem bilder i följd.
• Tagningsintervallet kan bli längre beroende på bildstorleksinställningen.
• Skärpan, vitbalansen och exponeringen ställs in för den första bilden, och sedan används samma
inställningar även för de övriga bilderna.
• Vid lagring i internminnet ställs bildstorleken in på [VGA].
• Burst-tagningen avbryts om batteriströmmen blir för svag, eller om internminnet eller minneskortet blir
fullt.
• Under förhållanden där en långsam slutartid används kan det hända att antalet burstbilder per sekund
sjunker.
MENU/
inställningssökning
(Av)
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Burst
zAngående lagringen av burstbilder
När kameran har tagit en serie burstbilder visas de i rutor på LCD-skärmen. När alla
bilderna har visats i rutorna är lagringen klar.
Det går att avbryta lagringen genom att peka på [Tagningen avbruten] t [OK].
Om lagringen avbryts lagras bara de bilder som visas som redan indexbilder och de som är
under bildbehandling.
53SE
Använd det här läget för att ta vackra närbilder på små motiv som t.ex. insekter eller blommor.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
t
(Makro) t önskat läge
Beroende på tagningsläget ställs detta in med hjälp av
knapparna som visas till vänster på skärmen.
(Auto)
Kameran ställer automatiskt in skärpan, från avlägsna motiv till
närbilder.
Observera
Register
• Punkten [Makro] ställs in på [Auto] i följande fall:
– I det intelligenta panoreringsläget
– I filmläget
– I anti-rörelseoskärpeläget
– I handskymningsläget
– När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad
– I det enkla läget
– När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer]
• Observera följande punkter när du använder förstoringsglasläget.
– Det går inte att använda funktionerna för scenigenkänning eller ansiktsavkänning.
– Detta läge stängs av när man stänger av kameran eller byter tagningsläge.
– De enda blixtlägen som går att använda i detta läge är [På] och [Av].
– Skärpeinställningen går långsammare.
MENU/
inställningssökning
Använd det här läget för att ta bilder på mycket nära håll.
(Förstoringsglas) Låst på W-sidan: Ca. 1 – 20 cm
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Makro
54SE
Exponeringen går att justera för hand i steg om 1/3 EV i ett område från –2,0 EV till +2,0 EV.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
t
(EV)
Beroende på tagningsläget ställs detta in med hjälp av
knapparna som visas till vänster på skärmen.
3 Peka på
t [OK].
/
för att justera exponeringen
Det går även att justera exponeringen genom att peka på z på
justeringsraden och dra åt höger eller vänster.
• Punkten [EV] går inte att ställa in i HDR-motljuskorrigeringsläget eller det enkla läget.
• Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att
exponeringsjusteringen inte har någon effekt.
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
EV
zJustering av exponeringen för snyggare bilder
Register
Överexponering = för mycket ljus
Bilden blir vitaktig.
Lägre EV-inställning –
Korrekt exponering
Högre EV-inställning +
Underexponering = för lite ljus
Bilden blir mörk.
55SE
Används för att ställa in ljuskänsligheten när kameran är i autoprogramläge eller när
(Undervattensläget) är valt bland scenlägena.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
t
(ISO) t önskat värde
(Auto)
/
/
/
Det går att minska risken att bilden blir suddig på mörka ställen
genom att öka ISO-känsligheten (ställa in ett högre värde).
Observera
• I bursttagningsläget går det bara att välja [ISO AUTO] eller [ISO 125] till [ISO 800].
zJustering av ISO-känsligheten (rekommenderat
exponeringsindex)
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder på mörka ställen och samtidigt använda
en kortare slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Register
ISO-känsligheten är en inställning som påverkar slutartiden för lagringsmedia som
använder en ljuskänslig bildsensor. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika
med olika ISO-känslighet.
MENU/
inställningssökning
/
/
ISO-känsligheten ställs in automatiskt.
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
ISO
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
z Tips för att förhindra suddiga bilder
Även om man håller kameran stadigt kan det hända att motivet rör sig under tagningen så att
bilden blir suddig. Kameran kompenserar automatiskt för skakningsoskärpa, men denna
funktion är inte speciellt effektiv för att minska oskärpa som beror på att motivet rörde sig.
Risken för rörelseoskärpa är speciellt hög i svag belysning eller när en lång slutartid
används. Ha nedanstående tips i åtanke när du tar bilder under sådana förhållanden.
• Ställ in en högre ISO-känslighet så att slutartiden
blir snabbare, och tryck på avtryckaren innan
motivet rör sig.
• Ställ in
(Hög känslighet) bland scenlägena.
56SE
Används för att justera färgtonerna efter belysningsförhållandena. Använd den här funktionen
om färgerna ser konstiga ut i bilden.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
t
Manöversökning
2
(Vitbalans)
3 Peka på önskat läge t [OK]
Används för att ställa in vitbalansen automatiskt så att färgerna
ser naturliga ut.
Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena utomhus
en vacker dag, eller för kvällsscener, nattscener, neonljus,
fyrverkerier, mm.
(Molnigt)
Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena en
molnig dag eller på en plats i skuggan.
[Lysrörsvitbalans 1]: Används för att ställa in färgtonerna för vit
(Lysrörsvitbalans 1) lysrörsbelysning.
[Lysrörsvitbalans 2]: Används för att ställa in färgtonerna för
(Lysrörsvitbalans 2) naturligt vit lysrörsbelysning.
[Lysrörsvitbalans 3]: Används för att ställa in färgtonerna för
(Lysrörsvitbalans 3) dagsljusvit lysrörsbelysning.
n (Glödlampa)
Register
(Dagsljus)
MENU/
inställningssökning
(Auto)
Innehållsförteckning
Vitbalans
Används för att ställa in färgtonerna för glödlampsbelysning,
eller stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.
(Blixt)
Används för att ställa in vitbalansen för blixttagning.
(One Push)
Används för att ställa in vitbalansen efter belysningen. Den vita
kulör som lagrats i minnet i [One Push-inst.]-läget blir till vit
grundkulör. Använd det här läget när färgerna inte går att ställa
in ordentligt i [Auto]-läget eller de andra lägena.
(One Push-inst.) Används för att lagra den grundläggande vita kulören i minnet
som ska användas i [One Push]-läget.
57SE
Fortsätter r
2
t
(Vitbalans) t [One Push-inst.] t [Lagra]
Skärmen blir tillfälligt svart, och när vitbalansen har justerats och lagrats i minnet tänds
inspelningsskärmen igen.
Register
1 Rikta kameran mot ett vitt föremål som t.ex. ett pappersark så att det fyller
hela skärmen under samma belysningsförhållanden som sedan ska
användas för att fotografera själva motivet.
MENU/
inställningssökning
För att lagra den grundläggande vita kulören i
läget [One Push-inst.]
Manöversökning
• Punkten [Vitbalans] går inte att ställa in i följande fall:
– I det intelligenta autojusteringsläget
– I det enkla läget
• Punkten [Vitbalans] går inte att ställa in när punkten [Blixt] är inställd på [På] i HDRmotljuskorrigeringsläget.
• Punkten [Vitbalans] går inte att ställa in på [Blixt] i följande fall:
– I det intelligenta panoreringsläget
– I filmläget
– I anti-rörelseoskärpeläget
– I handskymningsläget
– När
(högkänslighetsläget) är inställt bland scenlägena
• I flimrande lysrörsbelysning kan det hända att vitbalansfunktionen inte fungerar ordentligt även om du
väljer [Lysrörsvitbalans 1], [Lysrörsvitbalans 2] eller [Lysrörsvitbalans 3].
• Vid tagning med blixt i något annat läge än [Blixt] ställs punkten [Vitbalans] in på [Auto].
• När blixten är inställd på [På] eller [Långsam synkronisering] går vitbalansen bara att ställa in på [Auto],
[Blixt], [One Push] eller [One Push-inst.].
• [One Push-inst.] går inte att välja medan blixten håller på att laddas upp.
Innehållsförteckning
Observera
Observera
• Om indikatorn
blinkar under tagningen betyder det att vitbalansen antingen inte är inställd eller inte
går att ställa in. Använd i så fall automatisk vitbalans.
• Undvik att skaka eller stöta till kameran medan [One Push-inst.] pågår.
• När blixten är inställd på [På] eller [Långsam synkronisering] ställs vitbalansen in på det förhållande där
blixten utlöses.
• Referenserna för vitt för lägena [Vitbalans] och [Undervattensvitbalans] lagras var för sig.
zBelysningens inverkan
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Färgtonerna justeras automatiskt, men det går även att justera dem för hand med hjälp av
vitbalansfunktionen.
Väder/belysning
Ljusets
egenskaper
Dagsljus
Molnigt
Lysrör
Glödlampsbelysning
Vitt (standard)
Blåaktigt
Grönaktigt
Rödaktigt
58SE
Används för att justera färgtonerna när kameran är inställd på
scenlägena eller
(Undervattensläget) i [Scenval för filmer].
(Undervattensläget) bland
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
t
(Undervattensvitbalans)
3 Önskat läge t [OK]
(Undervatten
Används för att justera för undervattensförhållanden med mycket
blått.
(Undervatten
Används för att justera för undervattensförhållanden med mycket
grönt.
(One Push)
Används för att ställa in vitbalansen efter belysningen. Den vita
kulör som lagrats i minnet i [One Push-inst.]-läget blir till vit
grundkulör. Använd det här läget när färgerna inte går att ställa in
ordentligt i [Auto]-läget eller de andra lägena.
(One Pushinst.)
Används för att lagra den grundläggande vita kulören i minnet som
ska användas i [One Push]-läget (sidan 58).
1)
2)
Register
Kameran justerar automatiskt färgtonerna efter förhållandena
under vattnet så att färgerna ser naturliga ut.
MENU/
inställningssökning
(Auto)
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Undervattensvitbalans
Observera
• Beroende på vattnets färg kan det hända att undervattensvitbalansen inte fungerar ordentligt även om du
ställer in [Undervatten 1] eller [Undervatten 2].
• När blixten är inställd på [På] går undervattensvitbalansen bara att ställa in på [Auto], [One Push] eller
[One Push-inst.].
• [One Push-inst.] går inte att välja medan blixten håller på att laddas upp.
• Referenserna för vitt för lägena [Vitbalans] och [Undervattensvitbalans] lagras var för sig.
59SE
Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in
skärpan ordentligt i autofokusläget.
AF är en förkortning av ”autofokus”, vilket betyder att skärpan ställs in automatiskt.
2
t
Manöversökning
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
(Skärpa) t önskat läge
(Multi-AF)
Register
Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt
i sökarramen. Genom att använda detta läge
tillsammans med AF-låsfunktionen går det
lätt att komponera bilden såsom du vill ha
den.
MENU/
inställningssökning
Skärpan ställs automatiskt in på motiv i alla
delar av sökarramen.
När man trycker ner avtryckaren halvvägs i
stillbildstagningsläget tänds en grön ram
runt det område som skärpan är inställt på.
• När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad
Autofokusram
prioriterar autofokusen ansikten.
• När
(Undervattensläget) är inställt bland scenlägena justeras
skärpeinställningen för undervattenstagning. När man håller avtryckaren
halvvägs nedtryckt och skärpan har ställts in tänds en stor grön ram.
(Centrumvägd
AF)
Innehållsförteckning
Skärpa
Autofokusram
(Spot-AF)
Skärpan ställs automatiskt in på ett väldigt
litet föremål eller ett smalt område. Genom
att använda detta läge tillsammans med AFlåsfunktionen går det lätt att komponera
bilden såsom du vill ha den. Håll kameran
stadigt så att motivet inte kommer utanför
autofokusramen.
Autofokusram
Observera
• När den digitala zoomen eller autofokuslampan används släcks autofokusramen, och i stället tänds en
ram med en prickad linje. I det fallet ställer kameran in skärpan på motiv i mitten på skärmen.
• När skärpeinställningsmetoden är inställd på något annat än [Multi-AF] är punkten [Ansiktsavkänning]
fast inställd på [När skärmen vidrörs].
• Punkten [Skärpa] ställs in på [Multi-AF] i följande fall:
– I det intelligenta autojusteringsläget
– I filmläget
– I anti-rörelseoskärpeläget
– I handskymningsläget
– När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad
– I det enkla läget
– När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer]
– När man ställer in skärpan genom att peka på LCD-skärmen
60SE
Fortsätter r
När man pekar på skärmen tänds en ram, och när man
sedan trycker ner avtryckaren halvvägs ställs skärpan in på
det som visas innanför den ramen.
Innehållsförteckning
zSnabbval av föredraget motiv
Manöversökning
MENU/
inställningssökning
Register
61SE
Används för att välja vilken metod som ska användas för att välja vilken del av motivet som ska
mätas för att ställa in exponeringen.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
t
(Mätmetod) t önskat läge
(Multi)
(Spot)
Kameran mäter mitten av bilden och ställer in exponeringen i
förhållande till ljusstyrkan för motivet som befinner sig där
(centrumvägd mätning).
Enbart en viss del av motivet mäts
(spotmätning). Den här funktionen är
praktisk när motivet är i motljus eller
när det är stark kontrast mellan motivet
och bakgrunden.
MENU/
inställningssökning
(Centrumvägd)
Bilden delas upp i flera områden som mäts upp var för sig.
Kameran ställer in en välbalanserad exponering (flerfältsmätning).
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Mätmetod
Spotmätningshårkors
Observera
• I filmläget går det inte att välja [Spot].
• Punkten [Mätmetod] ställs in på [Multi] i följande fall:
– I det intelligenta autojusteringsläget
– I HDR-motljuskorrigeringsläget
– När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad
– I det enkla läget
– När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer]
– När man pekar på LCD-skärmen för att ställa in skärpan
• Om mätmetoden är inställd på något annat än [Multi] blir punkten [Ansiktsavkänning] fast inställd på
[När skärmen vidrörs].
Register
Rikta in hårkorset över
motivet.
62SE
Kameran avkänner automatiskt tagningsförhållandena och tar sedan bilden.
Om kameran upptäcker rörelser höjer den ISO-känsligheten i förhållande till rörelserna för att
minska risken för rörelseoskärpa (rörelseavkänning).
MENU/
inställningssökning
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
2
3
(Inspelningssätt) t
autojustering)
t
Manöversökning
Scenigenkänningsikon och guide
Kameran kan upptäcka följande sorters
scener. När kameran bestämt den
lämpligaste scentypen tänds motsvarande
ikon och en guide.
(Skymning),
(Skymningsporträtt),
(Skymning med stativ),
(Motljus),
(Motljusporträtt),
(Landskap),
Exempel på en bild där
(Makro),
(Förstoringsglas),
(Motljusläget) har
(Porträtt)
aktiverats.
Innehållsförteckning
Scenigenkänning
(Intelligent
(Scenigenkänning) t önskat läge
Register
(Auto)
(Avancerad)
Om kameran känner igen scentypen går den automatiskt över till
lämpliga inställningar och tar bilden.
När kameran känner igen scentypen går den automatiskt över till
lämpliga inställningar. När kameran upptäcker en scen av typ
(Skymning), (Skymningsporträtt),
(Skymning med stativ),
(Motljus) eller (Motljusporträtt) ändrar den automatiskt
inställningarna och tar ytterligare en bild.
• När kameran tar två bilder i följd blir +-märket på
-ikonen grönt.
• Om kameran har tagit två bilder visas de bredvid varandra omedelbart
efter tagningen.
• När [Blundningsreducering] visas tar kameran automatiskt två bilder i
följd, och sedan väljs automatiskt en bild där motivet har ögonen öppna.
Se ”Vad är blundningsreduceringsfunktionen?” för närmare detaljer om
blundningsreduceringsfunktionen.
63SE
Fortsätter r
zFör att ta två bilder med olika inställningar och
I läget [Avancerad] tar kameran två bilder i följd med olika inställningar på följande sätt när
den upptäcker en scen av typ (Skymning), (Skymningsporträtt),
(Skymning med
stativ), (Motljus) eller (Motljusporträtt), där bilderna annars lätt blir suddiga.
Sedan går det att välja önskad bild bland de två tagna bilderna.
Andra bilden
Bilden tas i läget för långsam
synkronisering.
Bilden tas med ökad känslighet och minskad risk
för skakningsoskärpa.
Bilden tas i läget för långsam
synkronisering med det ansikte som
upplyses av blixten som riktmärke.
Bilden tas med ökad känslighet med ansiktet som
riktmärke och minskad risk för
skakningsoskärpa.
Bilden tas i läget för långsam
synkronisering.
Bilden tas med en ännu längre slutartid utan att
öka känsligheten.
Bilden tas med blixt.
Bilden tas med ljusstyrkan och kontrasten för
bakgrunden justerade.
Bilden tas med det ansikte som upplyses
av blixten som riktmärke.
Bilden tas med ljusstyrkan och kontrasten för
ansiktet och bakgrunden justerade.
Register
Första bilden*
MENU/
inställningssökning
sedan välja den bästa bilden (Avancerat läge)
Manöversökning
• Scenigenkänningsfunktionen fungerar inte när den digitala zoomen används.
• Punkten [Scenigenkänning] ställs in på [Auto] i följande fall:
– Under tagning i burst-läget
– När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad
– När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer]
• Blixten går bara att ställa in på [Auto] eller [Av].
• Scener av typ
(Skymning med stativ) kan vara svåra att upptäcka på ställen där vibrationer överförs
till kameran trots att den är monterad på stativ.
(Skymning med
• Ibland kan det hända att slutartiden blir lång när en scen uppfattas som av typen
stativ). Håll kameran stilla under tagningen.
• Scenigenkänningsikonen tänds oavsett inställningarna för punkten [Visningsinställningar].
• Det kan hända att scener inte upptäcks beroende på tagningsförhållandena.
Innehållsförteckning
Observera
* När blixten är inställd på [Auto].
zVad är blundningsreduceringsfunktionen?
När [Avancerad] är inställt tar kameran automatiskt två bilder i följd* när den upptäcker en
scen av typ
(Porträtt). Sedan väljer kameran automatiskt den bild där motivet inte
blundar, och visar och lagrar den bilden. Om motivet blundar på båda bilderna tänds
meddelandet ”Blundning upptäckt” på skärmen.
* Utom när blixten utlöses/när en lång slutartid är inställd.
64SE
I detta läge upptäcks ansikten automatiskt och även skärpan, blixten, exponeringen, vitbalansen
och rödögereduceringen ställs in automatiskt.
Ansiktsavkänningsram (orange)
Ansiktsavkänningsram (vit)
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
t
(Ansiktsavkänning) t önskat läge
(När skärmen
vidrörs)
(Auto)
När man pekar på ett område på skärmen som innehåller ett
ansikte upptäcks ansiktet.
Används för att välja vilket ansikte kameran automatiskt ska ställa
in skärpan på.
Ansiktsavkänningen fungerar och bilder tas med prioritet för
barnansikten.
(Vuxenprioritet)
Ansiktsavkänningen fungerar och bilder tas med prioritet för
vuxnas ansikten.
Register
(Barnprioritet)
MENU/
inställningssökning
2
Manöversökning
Om kameran upptäcker mer än ett motiv bedömer den vilket som är huvudmotivet och
ställer in skärpan på det. Ansiktsavkänningsramen för huvudmotivet blir orange. Den
ram som skärpan är inställd för blir grön när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Innehållsförteckning
Ansiktsavkänning
Observera
• Punkten [Ansiktsavkänning] går inte att ställa in i följande fall:
– I det intelligenta panoreringsläget
– I filmläget
– I det enkla läget
• [När skärmen vidrörs] går inte att använda när punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En
person] eller [Självporträtt Två personer].
• [Ansiktsavkänning] går bara att välja när skärpeinställningsmetoden är inställd på [Multi-AF] och
mätmetoden är inställd på [Multi].
• Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när den digitala zoomen används.
• Kameran kan upptäcka upp till 8 ansikten i bilden.
• Det kan hända att vuxna och barn inte känns igen på rätt sätt beroende på tagningsförhållandena.
• Vid tagning med leendeavkänning ställs punkten [Ansiktsavkänning] automatiskt in på [Auto] även om
den är inställd på [När skärmen vidrörs] här.
65SE
Fortsätter r
valt ansikte)
2Varje gång man pekar på ett nytt ansikte registreras det
ansiktet som prioriterat ansikte.
3För att avbryta ansiktsregistreringen pekar man på
.
MENU/
inställningssökning
Register
• När man tar ut batteripaketet ur kameran nollställs ansiktsregistreringen.
• När det registrerade ansiktet försvinner från LCD-skärmen återgår kameran till den inställning som
är vald med punkten [Ansiktsavkänning]. När det registrerade ansiktet dyker upp på LCD-skärmen
igen ställer kameran in skärpan på det registrerade ansiktet.
• Det kan hända att det inte går att upptäcka det registrerade ansiktet ordentligt beroende på den
omgivande belysningen, motivets frisyr, osv. Registrera i så fall om ansiktet under de förhållanden
där bilden ska tas.
• När leendeavkänningsfunktionen används med en ansiktsavkänningsram registrerad, utförs
leendeavkänning enbart för det registrerade ansiktet.
• I det enkla läget eller när punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller
[Självporträtt Två personer] går det inte att registrera något prioriterat ansikte.
Manöversökning
I normala fall väljer kameran automatiskt vilket ansikte som skärpan ska ställas in på enligt
[Ansiktsavkänning]-inställningen, men du kan även själv välja och registrera vilket ansikte
som ska prioriteras.
1Peka på det ansikte som du vill registrera som prioriterat
ansikte under ansiktsavkänning.
Valt ansikte registreras som prioriterat ansikte, och ramen
blir orange
.
Innehållsförteckning
zVal av vilket ansikte som ska prioriteras (minne för
66SE
När man tar bilder med
(Soft Snap) inställt bland scenlägena tar kameran automatiskt två
bilder i följd. Sedan väljer kameran automatiskt en bild där motivet inte blundar och visar och
lagrar den bilden.
2
3
(Inspelningssätt) t
(Soft Snap)
(Scenval) t
t
(Blundningsreducering) t
önskat läge
När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiv gör
blundningsreduceringsfunktionen att kameran tar ytterligare en bild
där motivets ögon är öppna.
(Av)
Blundningsreduceringsfunktionen används ej.
Register
Observera
• Blundningsreducering fungerar inte i följande fall.
– När blixten används
– Under tagning i burst-läget
– När ansiktsavkänningsfunktionen är avstängd
– När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad
• Ibland kan det hända att blundningsreduceringsfunktionen inte fungerar beroende på
tagningsförhållandena.
• När blundningsreduceringsfunktionen är inställd på [Auto] men kameran bara lyckades ta bilder där
motivet blundar tänds meddelandet ”Blundning upptäckt” på LCD-skärmen. Ta om bilderna om det
behövs.
MENU/
inställningssökning
(Auto)
Manöversökning
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
Innehållsförteckning
Blundningsreducering
67SE
Används för att ställa in om manöverknapparna ska visas på LCD-skärmen i tagningsläget eller
ej.
1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till
tagningsläget.
(Visningsinställningar) t önskat
(På)
Manöverknapparna visas.
(Av)
Manöverknapparna visas inte.
[Visningsinställningar] är inställd på [Av]
Register
zFör att se manöverknapparna när punkten
MENU/
inställningssökning
t
läge
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Visningsinställningar
Peka till vänster på LCD-skärmen och dra åt höger för att
tända manöverknapparna.
68SE
När stillbilder spelas upp i enkla läget blir texten på uppspelningsskärmen större och
indikatorerna tydligare, men samtidigt går det inte att använda lika många funktioner.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
t
(Enkelt läge) t [OK]
Observera
• Batteriströmmen förbrukas fortare eftersom skärmens ljusstyrka automatiskt höjs.
• Tagningsläget ändras också till det enkla läget.
uppspelningsläget
Register
(Radera): Används för att radera den bild som visas för
tillfället.
(Zoom): Används för att förstora den bild som visas för
tillfället.
• Dra uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster, eller peka på
/ / / för att flytta den inzoomade delen i bilden.
Peka på / för att ändra zoomförstoringen.
:
Peka på [Radera en bild] för att radera den bild som visas
för tillfället.
Peka på [Radera alla bilder] för att radera alla bilder inom
valt datumområde eller i vald mapp.
Peka på [Avsluta det enkla läget] för att lämna det enkla
läget.
MENU/
inställningssökning
zFunktioner som går att använda i det enkla
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Enkelt läge
• När ett minneskort är isatt i kameran ställs punkten [Visningssätt] in på [Datumvisning].
69SE
Denna punkt används för att välja uppspelningsdatum på kalendern när datumvisning används.
Steg 2 kan hoppas över om [Datumvisning] redan är inställt.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
Manöversökning
2
t
(Visningssätt) t
(Datumvisning)
3 Peka på
Innehållsförteckning
Kalender
(Kalender).
Om knapparna inte visas till vänster på LCD-skärmen så peka
på
.
MENU/
inställningssökning
4 Välj den månad som du vill se bilderna för med
/ , och peka sedan på önskat datum.
Dra uppåt eller nedåt på miniatyrbilderna för valt datum för att
byta sida. Peka på en bild för att återgå till enbildsskärmen för
den bilden.
Bilder för valt datum
Register
Observera
• Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet.
70SE
Används för att se flera bilder på en gång.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
(Indexvisning).
Om knapparna inte visas till vänster på LCD-skärmen så peka
på
.
3 Peka på skärmen och dra uppåt eller nedåt för
att byta sida.
Peka på en bild på indexskärmen för att återgå till
enbildsskärmen för den bilden.
Manöversökning
2 Peka på
Innehållsförteckning
Indexvisning
MENU/
inställningssökning
Register
71SE
Används för att automatiskt spela upp bilder i tur och ordning.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
(Bildspel) t önskat läge.
Om knapparna inte visas till vänster på LCD-skärmen så peka
på
.
Alla bilder spelas upp i tur och ordning från och med den bild som
visas till den allra sista bilden.
(Bildspel med
musik)
Alla stillbilder spelas upp i tur och ordning med effekter och musik.
Kontinuerlig uppsp.
1 Välj den bild som uppspelningen ska starta från.
2 Peka på
(Bildspel) t [Kontinuerlig uppsp.].
MENU/
inställningssökning
(Kontinuerlig
uppsp.)
Manöversökning
2 Peka på
Innehållsförteckning
Bildspel
3 För att avbryta den kontinuerliga uppspelningen pekar man på LCDskärmen och därefter på [Avsluta kontinuerlig uppspelning].
/
på LCD-skärmen för att justera volymen för filmer.
Observera
• När punkten [Visa burstgrupp] är inställd på [Visa endast huvudbilden] visas bara huvudbilden.
• Om man startar [Kontinuerlig uppsp.] medan den senaste bilden visas på skärmen, visas bara den bilden
och sedan avbryts uppspelningen.
Register
• Peka på
zUppspelning av panoramabilder i läget för
kontinuerlig uppspelning
Hela panoramabilden visas i 3 sekunder.
Det går att rulla fram panoramabilder genom att peka på
.
72SE
1 Peka på
(Bildspel) t [Bildspel med musik].
2 Peka på önskat läge t [Start].
3 För att avsluta bildspelet pekar man på skärmen och därefter på [Avsluta
bildspel].
• [Bildspel med musik] går inte att använda för panoramabilder eller filmer.
Bild
Används för att välja vilken grupp av bilder som ska visas. Denna punkt är fast inställd på
[Mapp] när bilderna lagras i internminnet.
Alla stillbilder spelas upp i tur och ordning som ett bildspel.
Detta datum
Alla stillbilder inom valt datumområde spelas upp som ett bildspel
när visningssättet är inställt på
(Datumvisning).
Mapp
Alla stillbilder i vald mapp spelas upp som ett bildspel när
visningssättet är inställt på Mappvisning.
Observera
MENU/
inställningssökning
Allt
Manöversökning
Observera
Innehållsförteckning
Bildspel med musik
• Punkten [Bild] är fast inställd på [Mapp] när internminnet används för att lagra bilder.
Enkelt
Ett enkelt bildspel där stillbilderna ändras med ett förinställt
intervall.
Uppspelningsintervallet går att justera med hjälp av punkten
[Intervall] för att njuta av bilderna till fullo.
Nostalgiskt
Ett stämningsfyllt bildspel som påminner om filmscener.
Elegant
Ett elegant bildspel i medelsnabbt tempo.
Aktiv
Ett snabbt bildspel som passar till aktiva scener.
Register
Effekter
Används för att välja uppspelningshastighet och stämning för bildspel.
Observera
• När punkten [Visa burstgrupp] är inställd på [Visa endast huvudbilden], visas burstbilder på följande sätt.
– När punkten [Effekter] är inställd på [Enkelt] visas bara huvudbilden.
– När punkten [Effekter] är inställd på något annat än [Enkelt] och det finns högst två burstbilder visas
bara huvudbilden.
– När punkten [Effekter] är inställd på något annat än [Enkelt] och det finns tre eller flera burstbilder
visas tre bilder, inklusive huvudbilden.
73SE
Fortsätter r
Standardinställningen för ett bildspel av typ [Enkelt].
Music2
Standardinställningen för ett bildspel av typ [Nostalgiskt].
Music3
Standardinställningen för ett bildspel av typ [Elegant].
Music4
Standardinställningen för ett bildspel av typ [Aktiv].
Ljudet avst.
Ingen bakgrundsmusik.
Intervall
Används för att ställa in intervallet mellan bilderna i bildspel. Denna punkt är fast inställd på
[Auto] när punkten [Effekter] är inställd på något annat än [Enkelt].
3s
Används för att ställa in visningsintervallet mellan bilderna för ett
bildspel av typ [Enkelt].
5s
10 s
Auto
Intervallet ställs in så att det passar till [Effekter]-inställningen.
På
Bilderna visas i en kontinuerlig loop.
Av
När alla bilder har visats avbryts bildspelet.
Register
Upprepa
Används för att slå på/stänga av upprepningen för bildspel.
MENU/
inställningssökning
1s
Manöversökning
Music1
Innehållsförteckning
Musik
Används för att ange vilken musik som ska spelas upp under bildspel. Det går att välja mer än
ett bakgrundsmusikspår. Peka på
för att lyssna på de olika bakgrundsmusikspåren. Peka på
/ för att justera volymen för bakgrundsmusiken.
zVal av bakgrundsmusik
Du kan överföra önskade musikfiler från en CD eller MP3-filer till kameran för att spela
under bildspel. Om du vill överföra musikfiler så installera programmet ”Music Transfer”
(medföljer) på din dator. Se sidan 122 och 123 för närmare detaljer.
• Det går att lagra upp till fyra musikstycken i kameran (De fyra förlagrade styckena (Music1 –
Music4) går att ersätta med andra musikstycken som du själv överför).
• Den maximala längden för musikfiler som kameran kan spela är ungefär 5 minuter.
• Om det inte går att spela upp en musikfil på grund av att den blivit skadad eller något annat fel på
filen, så utför kommandot [Formatera musik] (sidan 107) och överför musikfilerna igen.
74SE
Innehållsförteckning
Radera
Används för att välja oönskade bilder och radera dem.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
(Radera) t önskat läge
Används för att radera de andra burstbilderna än vald bild i
burstgruppsvisningsläget.
Peka på [OK] efter steg 2.
(Alla i denna grupp)
Används för att radera alla bilder i vald burstgrupp på en
gång.
Peka på [OK] efter steg 2.
(Denna bild)
Används för att radera den bild som visas för tillfället i
enbildsläge.
(Flera bilder)
Används för att välja och radera flera bilder på en gång.
Gör följande efter steg 2:
2Peka på [OK] t [OK].
Används för att radera alla bilder inom valt datumområde
eller i vald mapp på en gång.
(Alla bilder i datumområdet)
Peka på [OK] efter steg 2.
(Alla i mappen)
Register
1Peka på den bild du vill radera.
Upprepa ovanstående steg tills alla bilder som ska
raderas är markerade. Peka en gång till på en bild som är
markerad med
för att ta bort -markeringen igen.
MENU/
inställningssökning
(Allt utom denna bild)
Manöversökning
2
Observera
• När internminnet används spelas bilderna upp med mappvisning, och både stillbilderna och filmerna i
mappen spelas upp.
I det enkla läget
Radera en bild
Används för att radera den bild som visas för tillfället.
Radera alla bilder
Används för att radera alla bilder i nuvarande
datumområde eller mapp.
75SE
Fortsätter r
du väljer bilder
Peka på
för att återgå till enbildsskärmen, och peka på
på enbildsskärmen för att återgå till indexskärmen.
• Det går även att växla mellan indexläget och enbildsläget för
funktionerna [Skydda], [DPOF] och [Utskrift].
Innehållsförteckning
zDu kan växla mellan indexläget och enbildsläget när
Manöversökning
MENU/
inställningssökning
Register
76SE
Används för att måla eller sätta stämplar på en stillbild och lagra den som en ny fil.
2
t
(Måla)
(Måla) till
3 Rita på bilden med den medföljande ritpennan.
4 Peka på
/
-knappen t välj vilken bildstorlek bilden ska sparas i.
1
Spara
Används för att lagra bilden i VGA- eller 5Mformat i internminnet eller på ett minneskort.
2
Penna
Används för att måla tecken eller figurer.
3
Suddgummi
Används för att göra rättningar.
4
Stämpel
Används för att sätta en stämpel på bilden.
Tjocklek/stämpel
Används för att välja tjocklek på pennor och
suddgummin, eller välja stämpel.
6
Färg
Används för att välja färg.
7
Avsluta
Används för att lämna målarläget.
8
Ram
Används för att lägga till en ram.
Välj önskad ram med / .
9
Återställ
Används för att upphäva den senaste manövern.
0
Radera allt
Används för att sudda ut allt du målat.
5
/
Funktion
/
Register
Knapp
MENU/
inställningssökning
Om du använder internminnet så peka på
vänster på LCD-skärmen.
Manöversökning
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
Innehållsförteckning
Måla
Observera
• Det går inte att måla eller sätta stämplar på panoramabilder, bilder som visas i en burstgrupp eller filmer.
77SE
Används för att retuschera en lagrad bild och lagra den som en ny fil.
Originalbilden behålls.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
t
(Retuschering) t önskat läge
3 Utför retuscheringen med hjälp av proceduren för
respektive läge.
(Trimma
(ändra storlek))
Används för att lagra en zoomad
uppspelningsbild.
(Rödögekorrigering)
Används för att rätta till röda ögon
i blixtbilder.
(Förstärkt
skärpa)
Används för att göra bilden inom
vald ram skarpare.
Register
Peka på [OK] när
rödögekorrigeringen är klar.
• Det kan hända att det inte går att
rätta till de röda ögonen ordentligt beroende på bilden.
MENU/
inställningssökning
Peka på / t ställ in punkten med
v/V/b/B t
t välj vilken
bildstorlek bilden ska sparas i med
/ t
t [OK].
• Det kan hända att bildkvaliteten sjunker för trimmade bilder.
• Vilka bildstorlekar som går att trimma kan variera beroende på bilden.
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Retuschering
Peka på det område (den ram) inom
önskad bild som ska retuscheras t
t [OK]
• Beroende på bilden kan det hända
att korrigeringen blir otillräcklig
eller att bildkvaliteten sjunker.
Observera
• Det går inte att retuschera panoramabilder, bilder som visas i en burstgrupp eller filmer.
78SE
Används för att ställa in hur bilderna ska visas under uppspelning.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
t
(Visningssätt) t önskat läge
(Datumvisning)
Bilderna visas efter datum.
Enbart stillbilder visas.
(Mappvisning
(Filmer))
Enbart filmer visas.
Observera
• När internminnet används, används ett mappvisningssätt där både stillbilder och filmer visas i samma
mapp.
• Den här kameran har ingen funktion för händelsevisning.
MENU/
inställningssökning
(Mappvisning
(Stillbilder))
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Visningssätt
zUppspelning av bilder som är tagna med en annan
Den här kameran skapar en bilddatabasfil på minneskortet för att lagra och spela upp bilder.
Om kameran upptäcker bilder som inte är registrerade i bilddatabasfilen på minneskortet,
tänds en registreringsskärm med meddelandet ”Okända filer upptäckta Importerar filer”.
Om du vill titta på oregistrerade bilder så registrera dem först genom att välja [OK].
Register
kamera
• Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket för att registrera bilder. Om batteripaketet är alltför
svagt kan det hända att det inte går att registrera data, eller att data blir förstörda om
batteriströmmen tar slut.
79SE
Det går att välja om burstbilder ska visas gruppvis eller var för sig under uppspelningen.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
3
t
(Visningssätt) t
(Datumvisning)
t
(Visa burstgrupp) t önskat läge
(Visa endast
huvudbilden)
• När ansiktsavkänning används i burstläget avgör kameran vilken
som är den bästa bilden och visar den som huvudbild. När
ansiktsavkänning inte används visas den första bilden i burstgruppen
som huvudbild.
Alla burstbilderna visas i tur och ordning.
zFör att se bilderna i en burstgrupp bredvid varandra
När [Visa endast huvudbilden] är inställt visas bara huvudbilden i gruppen. Det går att se
bilderna i gruppen på rad med hjälp av nedanstående procedur.
Miniatyrbildsvisning
Enbildsvisning
Register
Huvudbild
MENU/
inställningssökning
(Visa all)
Burstbilderna grupperas, och sedan visas bara huvudbilden.
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Visa burstgrupp
Bilden som visas ovan
1Tänd huvudbilden i uppspelningsläget och peka på den.
Ett bildindex visas.
2Peka på
/
för att se önskad bild.
• Det går även att tända bilden genom att peka på miniatyrbilden längst ned på LCD-skärmen.
3Skärmen växlar mellan enbildsläget och miniatyrbildsläget varje gång man pekar på den.
4Peka på
för att släcka skärmen igen.
80SE
Används för att skydda lagrade bilder från att bli raderade av misstag.
Märket
visas för registrerade bilder.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
t
(Skydda) t önskat läge
Används för att skydda den bild som visas för tillfället i
enbildsläge.
(Flera bilder)
Används för att välja och skydda flera bilder på en gång.
Gör så här efter steg 2:
1Välj en bild som du vill skydda och peka på den.
Upprepa ovanstående steg tills alla bilder som ska skyddas är
markerade. Peka en gång till på en bild som är markerad med
för att ta bort -markeringen igen.
2Peka på [OK] t [OK].
(Markera allt i
datumområdet)
(Ta bort allt i
datumområdet)
(Avmarkera allt
i mappen)
Används för att ta bort skyddet för alla bilder inom datumområdet
eller i mappen.
Peka på [OK] efter steg 2.
Register
(Markera allt i
mappen)
Används för att skydda alla bilder inom datumområdet eller i
mappen.
Peka på [OK] efter steg 2.
MENU/
inställningssökning
(Denna bild)
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Skydda
Observera
• När internminnet används, används ett mappvisningssätt där både stillbilder och filmer visas i samma
mapp.
81SE
DPOF (Digital Print Order Format) är en funktion som gör det möjligt att markera bilder på ett
minneskort som ska skrivas ut senare.
-markeringar (utskriftsmarkeringar) visas för registrerade bilder.
2
t
t önskat läge
Används för att markera den bild som visas för tillfället i
enbildsläget för utskrift.
(Flera bilder)
Används för att välja och markera flera bilder på en gång för
utskrift.
Gör så här efter steg 2:
1Välj en bild som du vill skriva ut och peka på den.
Upprepa ovanstående steg tills alla bilder som ska skrivas ut är
markerade. Peka en gång till på en bild som är markerad med
för att ta bort -markeringen igen.
MENU/
inställningssökning
(Denna bild)
Manöversökning
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
Innehållsförteckning
DPOF
2Peka på [OK] t [OK].
(Markera allt i
mappen)
(Ta bort allt i
datumområdet)
(Avmarkera allt i
mappen)
Används för att markera alla bilder i datumområdet eller mappen
för utskrift.
Peka på [OK] efter steg 2.
Register
(Markera allt i
datumområdet)
Används för att ta bort utskriftsmarkeringen för alla bilder i
datumområdet eller mappen.
Peka på [OK] efter steg 2.
Observera
• Det går inte att lägga till utskriftsmarkeringar (
) för filmer eller för bilder i internminnet.
• Det går att markera upp till maximalt 999 bilder med utskriftsmarkeringar (
).
82SE
Används för att rotera en stillbild. Den här funktionen används för att visa bilder som är tagna på
höjden på rätt håll även på skärmen.
2
/
(Rotera)
t [OK]
Observera
• Det går inte att rotera filmer, bilder som visas i en burstgrupp eller skyddade stillbilder.
• Det kan hända att det inte går att vrida bilder som är tagna med andra kameror.
• När bilder visas på en dator kan det hända att bildvridningsinformationen inte reflekteras beroende på
mjukvaran.
MENU/
inställningssökning
3
t
Manöversökning
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
Innehållsförteckning
Rotera
Register
83SE
Används för att justera volymen för bildspel och uppspelning av filmer.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
t
(Volyminställning)
3 Justera volymen genom att peka på
/
t
Det går även att justera volymen genom att peka på z på
volymkontrollraden och dra den åt höger eller vänster.
eller ett bildspel
Filmuppspelning: Peka på LCD-skärmen för att tända manöverknapparna, och peka
sedan på och därefter på / för att justera volymen.
Bildspel:
Peka på skärmen för att tända volymkontrollskärmen, och peka sedan
på / -knapparna för att justera volymen.
MENU/
inställningssökning
zFör att justera volymen under uppspelning av en film
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Volyminställning
Register
84SE
Används för att ställa in om manöverknapparna ska visas på LCD-skärmen eller ej under
uppspelning.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
t
(Visningsinställningar) t önskat
läge
Manöverknapparna visas.
(Av)
Manöverknapparna visas inte.
[Visningsinställningar] är inställd på [Av]
Register
zFör att se manöverknapparna när punkten
MENU/
inställningssökning
(På)
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Visningsinställningar
Peka till vänster på LCD-skärmen och dra åt höger för att
tända manöverknapparna.
85SE
Används för att ställa in om tagningsdata ska visas för nuvarande bild under uppspelning.
Exponeringsdata
2
t
(Exponeringsdata) t önskat läge
Tagningsdata visas på LCD-skärmen.
(Av)
Tagningsdata visas ej.
MENU/
inställningssökning
(På)
Manöversökning
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
Innehållsförteckning
Exponeringsdata
Register
86SE
Används för att ställa in hur många bilder som ska visas på indexskärmen.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
t
önskat läge
(Indexvisningsinställningar) t
(12 bilder)
12 bilder visas.
(28 bilder)
28 bilder visas.
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Indexvisningsinställningar
MENU/
inställningssökning
Register
87SE
När det finns flera olika mappar på ett minneskort används den här funktionen för att välja
mappen som innehåller den bild du vill spela upp.
Steg 2 kan hoppas över om [Mappvisning] redan är inställt.
2
t
(Visningssätt) t [Mappvisning
(Stillbilder)] eller [Mappvisning (Filmer)]
3
/
t
(Välj mapp) t välj mapp med
t [OK]
• Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet.
zFör att titta på bilder i flera olika mappar
Register
När det finns flera olika mappar och den första eller sista bilden i en mapp visas, tänds
följande indikatorer.
: Hoppa till föregående mapp
: Hoppa till nästa mapp
: Hoppa till antingen föregående eller nästa mapp
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
Innehållsförteckning
Välj mapp
88SE
Autofokuslampan är en hjälplampa som gör det lättare att ställa in skärpan på ett motiv när det är
mörkt runtomkring.
Autofokuslampan utstrålar rött ljus som gör det lättare för kameran att ställa in skärpan från det
att man trycker ner avtryckaren halvvägs ända tills skärpan är inställd. Under tiden visas
indikatorn
.
t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [AF-lampa] t önskat
läge
Autofokuslampan används.
Av
Autofokuslampan används inte.
Observera
Register
• Skärpan ställs in så länge ljus från AF-lampan träffar motivet, även om inte ljuset lyser precis mitt på
motivet.
• AF-lampan går inte att använda i följande fall:
– Vid tagning i det intelligenta panoreringsläget.
– När
(Landskapsläget), (Skymningsläget),
(Husdjursläget), (Fyrverkeriläget) eller
(Snabbslutarläget) är valt bland scenlägena.
– När punkten [Undervattenshus] är inställd på [På].
– När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].
• När AF-lampan används släcks den vanliga autofokusramen, och i stället visas en ny autofokusram i
form av en prickad linje. Autofokusen prioriterar motiv nära mitten av ramen.
• Autofokuslampan utstrålar väldigt skarpt ljus. Det är visserligen inte farligt, men undvik ändå att titta
rakt in i AF-lampan på nära håll.
MENU/
inställningssökning
Auto
Manöversökning
1
Innehållsförteckning
AF-lampa
89SE
Med hjälp av rutnätet går det lätt att placera motivet i höjd- och sidled.
1
t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [Rutnät] t önskat
På
Rutnätet visas. Rutnätet blir inte inspelat.
Av
Rutnätet visas inte.
Manöversökning
läge
Innehållsförteckning
Rutnät
MENU/
inställningssökning
Register
90SE
Används för att välja digitalt zoomläge. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom (upp
till 4×). När den förstoringsgraden överskrids använder kameran antingen smart zoom eller
digital precisionszoom.
1
Smart (
)
Av
)
Alla bildstorlekar förstoras upp till maximalt ca. 8×, inklusive
optisk zoom upp till 4×. Observera dock att bildkvaliteten sjunker
utanför det optiska zoomområdet. (Digital precisionszoom)
Den digitala zoomen används ej.
Observera
Register
• Den digitala zoomfunktionen går inte att använda i följande fall:
– I det intelligenta panoreringsläget
– I filmläget
– I HDR-motljuskorrigeringsläget
– När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad
– När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer]
• Den smarta zoomfunktionen går inte att använda när bildstorleken är inställd på [10M] eller [16:9(7M)].
• Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när den digitala zoomen används.
MENU/
inställningssökning
Precision (
Bilden förstoras digitalt inom ett område där den inte blir
förvrängd, i förhållande till bildstorleken. (Smart zoom)
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [Digital zoom] t
önskat läge
Innehållsförteckning
Digital zoom
Total zoomförstoring när smart zoom används
(inklusive optisk zoom upp till 4×)
Den möjliga förstoringen varierar beroende på bildstorleken.
Storlek
Maximal förstoringsgrad
5M
Ca. 5,6×
VGA
Ca. 22×
16:9(2M)
Ca. 7,6×
91SE
När kameran vrids runt för att ta en bild på höjden, t.ex. ett porträtt, kan kameran lagra
riktningsändringen i minnet så att bilden automatiskt visas på rätt håll.
1
På
Bilden lagras i rätt riktning.
Av
Auto-roteringsfunktionen används ej.
MENU/
inställningssökning
Observera
• För bilder som visas på höjden blir höger och vänster kant svarta på skärmen.
• Beroende på kamerans tagningsvinkel kan det hända att bildriktingen inte blir rätt lagrad.
• [Auto-rotering] går inte att använda när
(Undervattensläget) är valt bland scenlägena eller under
inspelning av filmer.
• För bilder som tas under vatten kan det hända att bilden visas på fel håll.
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [Auto-rotering] t
önskat läge
Innehållsförteckning
Auto-rotering
zRundvridning av bilder efter tagningen
Register
Om en bild är vänd på fel håll går det att använda funktionen [Rotera] på MENU-skärmen
för att se bilden på höjden.
92SE
Används för att ställa in om en guide ska visas bredvid scenigenkänningsikonen när
scenigenkänningsfunktionen är aktiverad.
Scenigenkänningsguide
t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [Scenigenk.guide] t
önskat läge
Scenigenkänningsguiden visas.
Av
Scenigenkänningsguiden visas ej.
MENU/
inställningssökning
På
Manöversökning
1
Innehållsförteckning
Scenigenk.guide
Register
93SE
Blixten utlöses två eller flera gånger innan själva tagningen för att minska risken för röda ögon
vid blixttagning.
1
När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad utlöses blixten
automatiskt för att minska risken för röda ögon i bilden.
På
Blixten utlöses alltid för att minska risken för röda ögon.
Av
Rödögereduceringen avstängd.
Observera
Register
• Håll kameran stadigt ända tills slutaren utlöses för att undvika att bilden blir suddig. Det brukar ta
ungefär en sekund innan slutaren utlöses, så se även till att inte motivet rör sig under den tiden.
• Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt. Det kan bero på individuella skillnader och
olika förhållanden som t.ex. avståndet till motivet eller om motivet tittar bort från förblixten.
• När ansiktsavkänningsfunktionen är avstängd fungerar inte rödögereduceringen, även om [Auto] är
inställt här.
• Punkten [Rödögereducering] ställs in på [Av] i följande fall:
– I anti-rörelseoskärpeläget
– I handskymningsläget
– När
(högkänslighetsläget) är inställt bland scenlägena
– När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad
MENU/
inställningssökning
Auto
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [Rödögereducering]
t önskat läge
Innehållsförteckning
Rödögereducering
zVad är det som gör att det blir röda ögon i bilderna?
På mörka ställen vidgar sig pupillerna. Blixtljuset reflekteras av blodkärl i ögats näthinna, så
att ögonen blir röda i bilden.
Kamera
Öga
Näthinna
Andra sätt att minska risken för röda ögon
• Ställ in
(Hög känslighet) bland scenlägena. (Blixten ställs automatiskt in på [Av].)
• Om motivets ögon blir röda i bilden kan du korrigera bilden efteråt med hjälp av [Retuschering] t
[Rödögekorrigering] på visningsmenyn eller med hjälp av det medföljande programmet ”PMB”.
94SE
När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad och kameran tar en bild där motivet blundar tänds
meddelandet ”Blundning upptäckt” på LCD-skärmen.
1
Auto
Meddelandet ”Blundning upptäckt” tänds.
Av
Inget meddelande visas.
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [Blundningsvarning]
t önskat läge
Innehållsförteckning
Blundningsvarning
MENU/
inställningssökning
Register
95SE
Används för att välja vilka ljud som ska höras när man använder kameran, eller stänga av ljuden
helt.
1
Används för att slå på slutarklicken när man trycker ner
avtryckaren.
Högt
Lågt
Används för att slå på pipljuden/slutarklicken som hörs när man
använder pekskärmen eller trycker på avtryckaren.
Om du vill sänka volymen för pipljuden så välj [Lågt].
Av
Används för att stänga av pipljuden/slutarklicken helt.
MENU/
inställningssökning
Slutare
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Pip] t önskat läge
Innehållsförteckning
Pip
Register
96SE
Används för att ställa in LCD-skärmens ljusstyrka.
1
Normal skärm
LCD-skärmen ställs in på normal ljusstyrka.
Ljus skärm
LCD-skärmen ställs in på hög ljusstyrka.
• Detta läge är praktiskt när man tittar på bilder utomhus i starkt ljus.
• I läget [Ljus skärm] förbrukas batteriströmmen snabbare.
• Om man inte gör något med kameran på en viss tid när den är påslagen, släcks LCD-skärmen.
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [LCD-ljusstyrka] t
önskat läge
Innehållsförteckning
LCD-ljusstyrka
Register
97SE
Används för att välja språk för menypunkter, varningar och meddelanden.
1
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Language Setting]
t önskat läge
Innehållsförteckning
Language Setting
MENU/
inställningssökning
Register
98SE
Används för att se en demonstration av scenigenkänningsfunktionen och
leendeavkänningsfunktionen. Låt [Av] vara inställt när demonstrationerna inte behövs.
t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Demonstrationsläge]
t önskat läge
2
(Inspelningssätt) t
autojustering)
(Intelligent
En demonstration av scenigenkänningsläget visas.
Demoläge2
En demonstration av leendeavkänningsläget startar automatiskt när
man inte gör något med kameran på 15 sekunder.
Av
Ingen demonstration visas.
MENU/
inställningssökning
Demoläge1
Manöversökning
1
Innehållsförteckning
Demonstrationsläge
Observera
Register
• Om man trycker ner avtryckaren under demonstrationen av leendeavkänningsläget utlöses slutaren, men
ingen bild lagras.
99SE
Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.
Även om man utför denna funktion blir bilderna kvar.
1
Observera
• Var noga med att inte stänga av kameran medan initialiseringen pågår.
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Initialisera] t [OK]
Innehållsförteckning
Initialisera
MENU/
inställningssökning
Register
100SE
Används för att välja vilken sorts bildsignaler som ska matas ut (antingen SD eller HD (1080i)) i
förhållande till den sorts TV som kameran ansluts till via en HD-adapterkabel (säljs separat).
Använd en Type3-kompatibel HD-adapterkabel (säljs separat).
1
Välj det här läget när du ansluter kameran till en högupplösningsTV som klarar 1080i-signaler.
SD
Välj det här läget när du ansluter kameran till en TV som inte klarar
HD(1080i)-signaler.
Observera
• Om man filmar med kameran ansluten till en TV via en HD-adapterkabel (säljs separat) visas inte bilden
som håller på att spelas in på TV:n.
MENU/
inställningssökning
HD(1080i)
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [COMPONENT] t
önskat läge
Innehållsförteckning
COMPONENT
Register
101SE
Används för att ställa in videoutsignalen i förhållande till TV-systemet för ansluten
videoutrustning. Olika länder och områden använder olika TV-system.
Om du vill titta på bilder på en TV-skärm så kontrollera vilket TV-system som används i det
land eller område där du befinner dig (sidan 120).
t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Video ut] t önskat
läge
Används för att ställa in bildsignalen som matas ut på NTSCformat (för t.ex. USA och Japan).
PAL
Används för att ställa in bildsignalen som matas ut på PAL-format
(för t.ex. Europa och Kina).
MENU/
inställningssökning
NTSC
Manöversökning
1
Innehållsförteckning
Video ut
Register
102SE
Används för att ställa in om manöverknapparnas funktion ska ändras när kameran är monterad i
ett undervattenshus (Marine Pack). Se även bruksanvisningen som medföljer undervattenshuset.
1
På
Knapparnas funktion ändras.
Av
Inga funktioner ändras.
• Det går inte att ställa in skärpan för motiv genom att peka på dem på skärmen.
• Vissa funktioner är begränsade och vissa ikoner visas på andra ställen på LCD-skärmen.
• Ställ in
(Undervatten) för att ta undervattensbilder med mindre förvrängning.
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Undervattenshus]
t önskat läge
Innehållsförteckning
Undervattenshus
Register
103SE
Används för att välja USB-läge när kameran är ansluten till en dator eller en PictBridgekompatibel skrivare via multikabeln.
1
Kameran upptäcker automatiskt en dator eller en PictBridgekompatibel skrivare och upprättar kommunikationen med den.
PictBridge
Används för att ansluta kameran till en PictBridge-kompatibel
skrivare.
PTP/MTP
När man ansluter kameran till en dator tänds AutoPlay-guiden och
alla stillbilder i lagringsmappen i kameran importeras till datorn
(med Windows 7/Vista/XP, Mac OS X).
Mass Storage
Används för att upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan
kameran och en dator eller en annan USB-enhet.
MENU/
inställningssökning
Auto
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [USB-anslutning] t
önskat läge
Innehållsförteckning
USB-anslutning
Observera
Register
• Om det inte går att ansluta kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare i [Auto]-läget så välj
[PictBridge].
• Om det inte går att ansluta kameran till en dator eller en USB-enhet i [Auto]-läget så välj [Mass Storage].
• Det går inte att importera filmer när [PTP/MTP] är valt. Om du vill importera filmer till datorn så välj
[Auto] eller [Mass Storage].
104SE
Används för att ställa in visningssättet för det lagringsmedium som visas på datorskärmen eller
någon annan bildskärm när kameran är ansluten till en dator eller en A/V-komponent via USB.
1
Både bilderna på minneskortet och i internminnet visas. Välj det
här läget när du ansluter kameran till en dator.
Enkelt
När ett minneskort är isatt i kameran visas bilderna på
minneskortet, och när inget minneskort är isatt visas bilderna i
internminnet. Välj det här läget ifall varken bilderna på
minneskortet eller i internminnet visas när kameran ansluts till
någon annan apparat än en dator.
Observera
• Ställ in punkten [LUN-inställningar] på [Multipla] för att ladda upp bilder till en mediatjänst med hjälp
av ”PMB Portable”.
MENU/
inställningssökning
Multipla
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [LUN-inställningar]
t önskat läge
Innehållsförteckning
LUN-inställningar
Register
105SE
Med hjälp av programmet ”Music Transfer” på den medföljande CD-ROM-skivan går det att
ändra bakgrundsmusikspåren.
1
Meddelandet ”Byt bildspelsmusik Anslut till PC” visas.
2 Anslut kameran till datorn via USB och starta
sedan ”Music Transfer”.
3 Följ anvisningarna på skärmen för att ändra
musikfilerna.
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Ladda ner musik]
Innehållsförteckning
Ladda ner musik
MENU/
inställningssökning
Register
106SE
Det går att radera alla bakgrundsmusikfilerna som är lagrade i kameran. Den funktionen går att
använda t.ex. ifall bakgrundsmusikfilerna har blivit skadade så att de inte går att spela upp.
1
zFör att återställa musikfilerna i kameran till de filer
som var inställda när du köpte den
1Utför kommandot [Ladda ner musik] och anslut sedan kameran till datorn via USB.
2Starta ”Music Transfer” och återställ sedan standardmusikfilerna.
• Se hjälpfilerna i ”Music Transfer” för närmare detaljer om hur man använder ”Music Transfer”.
MENU/
inställningssökning
Med hjälp av programmet ”Music Transfer” på den medföljande CD-ROM-skivan går det
att återställa musikfilerna till de fabriksinställda filerna.
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Formatera musik] t
[OK]
Innehållsförteckning
Formatera musik
Register
107SE
Används för att ställa in tiden tills LCD-skärmen släcks och tills kameran stängs av. Om man
inte gör något med kameran på en viss tid när den är påslagen och drivs på batteri, släcks först
skärmen och en stund senare stängs kameran av för att förhindra onödigt slöseri med
batteriströmmen (automatisk avstängning).
t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Strömsparläge] t
önskat läge
LCD-skärmen släcks automatiskt om man inte gör något med
kameran på 30 sekunder, och därefter stängs kameran av om man
inte gör något med den på ytterligare 30 sekunder.
Standard
LCD-skärmen släcks automatiskt om man inte gör något med
kameran på 1 minut, och därefter stängs kameran av om man inte
gör något med den på ytterligare 1 minut.
Av
LCD-skärmen släcks inte och kameran stängs inte av automatiskt.
MENU/
inställningssökning
Uthålligt
Manöversökning
1
Innehållsförteckning
Strömsparläge
Register
108SE
Denna funktion används för att kalibrera pekskärmen om knapparna på pekskärmen inte reagerar
på de ställen som du pekar på.
1
2 Peka mitt i krysset som visas på skärmen i tur
och ordning med ritpennan.
MENU/
inställningssökning
Observera
• Om du vill avbryta kalibreringen mitt i så peka på [Ångra]. Justeringarna fram till det läget påverkas inte.
• Om du inte pekar på rätt ställe utförs inte kalibreringen. Peka mitt i krysset igen.
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Kalibrering]
Innehållsförteckning
Kalibrering
Register
109SE
Används för att formatera minneskortet eller internminnet. För att minneskortet ska fungera på
ett stabilt sätt rekommenderar vi att du formaterar det i den här kameran den första gången du
använder det i den här kameran. Observera att alla data på minneskortet raderas vid formatering.
Dessa data går sedan inte att återställa. Glöm inte att säkerhetskopiera eventuella viktiga data till
en dator eller annan lagringsenhet först.
t
(Inställningar) t
(Minneskortverktyg) eller
(Internminnesverktyg) t [Format] t [OK]
• Observera att alla data försvinner för gott vid formatering, även inklusive skyddade bilder.
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
1
Innehållsförteckning
Format
Register
110SE
Används för att skapa en mapp på ett minneskort för att lagra tagna bilder.
Bilderna lagras i den nyskapade mappen ända tills du skapar en ny mapp eller väljer en annan
lagringsmapp.
1
Observera
zAngående mappar
• När en ny mapp har skapats går det att byta lagringsmapp (sidan 112) och välja vilken mapp som
bilderna ska visas i (sidan 88).
MENU/
inställningssökning
• Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet.
• När man sätter i ett minneskort som tidigare har använts i någon annan apparat i den här kameran och tar
bilder, kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.
• Det går att lagra upp till 4 000 bilder per mapp. När mappen blir full skapas automatiskt en ny mapp.
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Minneskortverktyg) t [Skapa
lagringsmapp] t [OK]
Innehållsförteckning
Skapa lagringsmapp
Register
111SE
Används för att byta lagringsmapp på minneskortet.
1
t
(Inställningar) t
(Minneskortverktyg) t [Byt lagringsmapp]
• Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet.
• Följande mappar går inte att välja som lagringsmapp.
– Mappen ”100”
– Mappar vars nummer är enbart ”sssMSDCF” eller ”sssMNV01”.
• Det går inte att flytta lagrade bilder till en annan mapp.
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
2 Välj den mapp där du vill lagra bilderna med hjälp
av / t [OK].
Innehållsförteckning
Byt lagringsmapp
Register
112SE
Används för att radera en lagringsmapp på minneskortet.
1
t
(Inställningar) t
(Minneskortverktyg) t [Radera lagr.mapp]
MENU/
inställningssökning
Observera
• Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet.
• Om man raderar den nuvarande lagringsmappen med [Radera lagr.mapp] blir mappen med det högsta
mappnumret till ny lagringsmapp.
• Det går bara att radera tomma mappar. Om en mapp innehåller bilder, eller innehåller andra sorters filer
som inte går att spela upp på den här kameran, så radera först de bilderna och filerna, och radera sedan
mappen.
Manöversökning
2 Välj den mapp som du vill radera med hjälp av
/ t [OK].
Innehållsförteckning
Radera lagr.mapp
Register
113SE
Används för att kopiera alla bilderna i internminnet till ett minneskort.
1 Sätt i ett minneskort med tillräcklig ledig kapacitet
i kameran.
t
(Inställningar) t
(Minneskortverktyg) t [Kopiera] t [OK]
Observera
MENU/
inställningssökning
• Använd ett fullt uppladdat batteripaket. Om man försöker kopiera bildfiler med ett alltför svagt
batteripaket kan det hända att batteripaketet tar slut mitt under kopieringen så att den misslyckas, och det
finns till och med risk att data blir förstörda.
• Det går inte att kopiera bilder var för sig.
• Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet i
internminnet så ta ut minneskortet när kopieringen är klar, och formatera sedan om internminnet (med
hjälp av punkten [Format] under [Internminnesverktyg]).
• En ny mapp skapas på minneskortet och alla data kopieras dit. Det går inte att ange en viss mapp och
kopiera bilderna till den i stället.
Manöversökning
2
Innehållsförteckning
Kopiera
Register
114SE
Används för att ställa in hur bildfilerna ska numreras.
1
Filerna numreras i tur och ordning även om man byter
lagringsmapp eller minneskort. (Om det nya minneskortet redan
innehåller en fil med ett högre nummer än det senaste filnumret,
blir numret på nästa fil ett steg högre än det högsta numret.)
Återställning
Filnumren börjar om från 0001 varje gång man byter mapp. (Om
lagringsmappen redan innehåller filer blir numret på nästa fil ett
steg högre än det högsta numret.)
MENU/
inställningssökning
Serie
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Minneskortverktyg) eller
(Internminnesverktyg) t [Filnummer] t
önskat läge
Innehållsförteckning
Filnummer
Register
115SE
Används för att ställa in klockan för den tidszon där du befinner dig.
1
Låt detta läge vara inställt för att använda kameran när du är
hemma.
Om ett annat område är inställt än det där du bor bör du ändra
områdesinställningen.
Destination
Ställ in detta läge när du är ute och reser för att använda den tid som
gäller där du befinner dig.
Ställ in destinationsområdet.
zFör att ändra områdesinställningen
MENU/
inställningssökning
Hemma
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Klockinställningar) t [Områdesinställning]
t önskat läge
Innehållsförteckning
Områdesinställning
Genom att ställa in tidszonen för en destination som du ofta reser till går det sedan lätt att gå
över till tiden för den zonen när du åker dit.
Register
Sommartidsikon
1Peka på ”Destination”-rutan.
2Välj område med hjälp av
/ .
3Peka på sommartidsikonen och slå sedan på/stäng av sommartiden.
4Peka på [OK].
116SE
Används för att ställa om datumet och klockan.
1
Tidsvisningsformat
Används för att ställa in datum- och tidsvisningsformatet.
Sommartid
Används för att ställa in sommartid ([På]/[Av]).
Datum&klocka
Används för att ställa in datumet och ställa klockan.
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder. Med hjälp av programmet ”PMB”
på den medföljande CD-ROM-skivan går det att lagra eller skriva ut bilder med datum.
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
t
(Inställningar) t
(Klockinställningar) t [Datum- & klockinst.]
t önskat läge
Innehållsförteckning
Datum- & klockinst.
Register
117SE
Det går att spela upp bilder som är tagna med kameran med vanlig bildkvalitet genom att ansluta
kameran till en vanlig ”SD”-TV (SD = Standard Definition). Se även bruksanvisningen till
TV:n.
2 Öppna först locket till batteri/minneskortsfacket, och därefter locket till
multiuttaget.
3 Anslut kameran till TV:n med hjälp av den medföljande multikabeln.
1 Till ljud/bildingångarna
MENU/
inställningssökning
(uppspelning)-knapp
Manöversökning
1 Stäng av både kameran och TV:n.
Innehållsförteckning
För att titta på bilder på en vanlig
TV (SD-TV)
2 Till multiuttaget
4 Slå på TV:n och ställ in ingången.
5 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att slå på kameran.
Bilderna som är tagna med kameran visas på TV-skärmen. Peka på
skärm för att välja önskad bild.
/
Register
Multikabel
på kamerans LCD-
Observera
• När man använder kameran utomlands kan det hända att man måste ställa om videoutsignalen så att den
motsvarar TV-systemet (sidan 102).
• När bara en enda bild visas, visas inga ikoner på TV-skärmen.
• Det går inte att spela upp bilder i det enkla läget när kameran är ansluten till en TV.
• När man filmar med kameran ansluten till en TV visas inte bilden som spelas in på TV-skärmen.
• När du kopplar loss multikabeln och stänger locken på kameran, så stäng först locket till multiuttaget och
därefter locket till batteri/minneskortsfacket.
118SE
Det går att titta på bilder som är tagna med kameran med hög bildkvalitet genom att ansluta
kameran till en högupplösnings-TV (HD-TV) via en HD-adapterkabel (säljs separat). Använd en
Type3-kompatibel HD-adapterkabel. Se även bruksanvisningen till TV:n.
2 Öppna först locket till batteri/minneskortsfacket, och därefter locket till
multiuttaget.
3 Sätt på en kontaktadapter på HD-adapterkabeln (säljs separat) och anslut
kameran till högupplösnings-TV:n med hjälp av en lämplig kabel.
Manöversökning
1 Stäng av både kameran och högupplösnings-TV:n.
Innehållsförteckning
För att titta på bilder på en
högupplösnings-TV (HD-TV)
MENU/
inställningssökning
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
(uppspelning)-knapp
Register
Grön/blå/röd
Vit/röd
1 Till ljud/
bildingångarna
HD-adapterkabel (säljs
separat)
2 Till multiuttaget
Kontaktadapter*
* Kontaktadaptern medföljer Type3-kompatibla HD-adapterkablar (säljs separat).
4 Slå på TV:n och ställ in ingången.
5 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att slå på kameran.
Bilderna som är tagna med kameran visas på TV-skärmen. Välj önskad bild genom att peka
på / på LCD-skärmen.
Observera
• Ställ in punkten [COMPONENT] på [HD(1080i)] (sidan 101).
• Bilder som är lagrade i [VGA]-format går inte att spela upp i HD-format.
• Om man filmar med kameran ansluten till en TV via en HD-adapterkabel (säljs separat) visas inte bilden
som spelas in på TV:n.
• När man använder kameran utomlands kan det hända att man måste ställa om videoutsignalen så att den
motsvarar TV-systemet (sidan 102).
• Läget för enkel uppspelning går inte att använda när bilden matas ut till en TV.
• När du kopplar loss HD-adapterkabeln och stänger locken på kameran, så stäng först locket till
multiuttaget och därefter locket till batteri/minneskortsfacket.
119SE
Fortsätter r
Denna kamera är kompatibel med ”PhotoTV HD”-standarden.
Genom att ansluta kameran till någon av Sonys PhotoTV HD-kompatibla apparater med
hjälp av en HD-adapterkabel (säljs separat) kan du uppleva dina foton på ett helt nytt sätt
med häpnadsväckande full högupplösning.
Angående TV-system
NTSC
Bahama-öarna, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerna,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela, mfl.
Register
PAL
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien, Kina, Kroatien,
Kuwait, Malaysia, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Singapore,
Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern,
Vietnam, Österrike, mfl.
MENU/
inställningssökning
För att kunna titta på bilder på en TV-skärm krävs en TV med videoingång och multikabeln.
Både TV:n och den digitala stillbildskameran måste vara inställda på samma TV-system. Se
efter i följande listor vilket TV-system som används i det land eller område där du använder
kameran.
Manöversökning
• PhotoTV HD ger skarpa detaljer och subtila texturer och färgnyanser.
• Motsvarande inställningar måste även göras på TV:n. Se TV:ns bruksanvisning för närmare
detaljer.
Innehållsförteckning
z”PhotoTV HD”
PAL-M
Brasilien
PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgarien, Frankrike, Grekland, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Ryssland, Ukraina, mfl.
120SE
”PMB” och de övriga programmen på den medföljande CD-ROM-skivan gör det möjligt att
använda bilderna du tagit med din Cyber-shot-kamera på ännu fler sätt.
Följande datormiljö rekommenderas för att använda de medföljande programmen ”PMB”,
”Music Transfer” och ”PMB Portable” och för att importera bilder via USB.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Övrigt
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller snabbare (För
uppspelning/redigering av filmer i högupplösningsformat:
Intel Core Duo 1,66 GHz eller snabbare/Intel Core 2 Duo
1,20 GHz eller snabbare)
Minne: Minst 512 MB (För uppspelning/redigering av
filmer i högupplösningsformat: Minst 1 GB)
Hårddisk: Ca. 500 MB ledigt utrymme för installationen
Bildskärm: Skärmupplösning: minst 1 024 × 768
bildpunkter
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 eller en senare version krävs för att använda denna
funktion för att skapa skivor.
*2 Starter (Edition) stöds ej.
Register
*1 64-bitsversioner och Starter (Edition) stöds ej.
MENU/
inställningssökning
Operativsystem
(förinstallerat)
Manöversökning
Rekommenderad datormiljö (Windows)
Innehållsförteckning
Hur man använder kameran
tillsammans med en dator
Rekommenderad datormiljö (Macintosh)
Följande datormiljö rekommenderas för att använda de medföljande programmen ”Music
Transfer” och ”PMB Portable” och för att importera bilder via USB.
Operativsystem
(förinstallerat)
USB-anslutning: Mac OS X (v10.3 till v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 till
v10.6)
Observera
• Vi kan inte garantera att allt fungerar i en miljö där operativsystemet uppgraderats till något av
ovanstående operativsystem eller i multi-boot-miljöer.
• När två eller flera USB-enheter ansluts samtidigt till en dator kan det hända att somliga enheter, inklusive
den här kameran, inte fungerar som de ska, beroende på vilka USB-enheter som används.
• Genom att ansluta kameran till ett USB-gränssnitt som är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0) går
det att att överföra filer på hög hastighet eftersom även den här kameran är kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0).
• När datorn återgår från ett vänte- eller viloläge kan det hända att kommunikationen mellan kameran och
datorn inte återupptas samtidigt.
121SE
Installation av ”PMB (Picture Motion Browser)”
och ”Music Transfer” (Windows)
Installationsmenyskärmen tänds.
• Om den skärmen inte tänds så dubbelklicka på [Dator] (i Windows XP: [Den här datorn]) t
(SONYPMB).
• Om AutoPlay-skärmen tänds så välj ”Kör Install.exe” och följ anvisningarna som visas på skärmen
för att fortsätta med installationen.
Manöversökning
1 Slå på datorn och lägg i den medföljande CD-ROM-skivan i CD-ROMenheten.
Innehållsförteckning
Hur man använder mjukvaran
2 Klicka på [Installera].
3 Välj önskat språk och gå sedan vidare till nästa skärm.
Skärmen ”License Agreement” (Licensöverenskommelse) tänds.
4 Läs noggrant igenom överenskommelsen och klicka sedan på
radioknappen ( t ) för att acceptera villkoren i överenskommelsen.
Klicka därefter på [Nästa].
MENU/
inställningssökning
Skärmen ”Choose Setup Language” (Välj installationsspråk) tänds.
5 Följ anvisningarna på skärmen för att göra klart installationen.
6 Ta ut CD-ROM-skivan när installationen är klar.
Register
• Utför installationen genom att ansluta kameran till datorn med hjälp av proceduren på (sidan 124).
• När det tänds ett meddelande om att datorn behöver startas om så starta om datorn enligt
anvisningarna på skärmen.
• Det kan hända att DirectX installeras beroende på datorns användningsmiljö.
7 Starta mjukvaran.
• För att starta ”PMB” klickar man på
(PMB) på skrivbordet.
Se nedanstående supportsida för PMB (endast på engelska) eller klicka på
(PMB-hjälp).
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
• För att starta ”PMB” från startmenyn väljer man [Start] t [Alla program] t
(PMB).
• Om ”PMB” tidigare har varit installerat på datorn och man installerar om ”PMB” från den
medföljande CD-ROM-skivan går det att starta alla programmen från ”PMB Launcher”. För att starta
”PMB Launcher” dubbelklickar man på
(PMB Launcher) på skrivbordet.
Observera
• Logga in som administratör.
• Den allra första gången man startar ”PMB” tänds ett bekräftelsemeddelande för informationsverktyget på
skärmen. Välj [Start].
122SE
1 Slå på Macintosh-datorn och lägg i den medföljande CD-ROM-skivan i
CD-ROM-enheten.
2 Dubbelklicka på
(SONYPMB).
Innehållsförteckning
Installation av ”Music Transfer” (Macintosh)
3 Dubbelklicka på filen [MusicTransfer.pkg] i [Mac]-mappen.
Observera
• ”PMB” är inte kompatibelt med Macintosh-datorer.
• Avsluta alla andra program som är igång innan du installerar ”Music Transfer”.
• För installationen måste man logga på som administratör.
Register
• Med hjälp av ”PMB” går det att importera bilder som är tagna med kameran till en dator
och titta på dem på datorskärmen. Anslut kameran till datorn via USB och klicka på
[Importera].
• Det går att exportera bilder från datorn till ett minneskort och spela upp dem på kameran.
Anslut kameran till datorn via USB och klicka på [Exportera] t [Enkel export (PCsynk)] på [Hantera]-menyn, och klicka sedan på [Exportera].
• Det går att lagra och skriva ut bilder med datum.
• Det går att se bilder som är lagrade på datorn efter tagningsdatum med hjälp av en
kalender.
• Det går att korrigera stillbilder (med hjälp av rödögekorrigering, osv.) och ändra
tagningsdatumet och tidpunkten.
• Det går att bränna skivor i en skivenhet med CD- eller DVD-bränningsfunktion.
• Det går att ladda upp bilder till en nättjänst. (Detta kräver internetanslutning.)
• Se
(PMB-hjälpen) för närmare detaljer.
MENU/
inställningssökning
zIntroduktion till ”PMB”
Manöversökning
Mjukvaruinstallationen startar.
zIntroduktion till ”Music Transfer”
Med hjälp av ”Music Transfer” kan du byta ut de fabriksinställda musikfilerna i kameran
mot dina egna favoritspår, samt ta bort och lägga till musikfiler.
Det går även att återställa musikfilerna i kameran till fabriksinställningarna.
• Följande sorters spår går att importera med hjälp av ”Music Transfer”.
– MP3-filer som är lagrade på datorns hårddisk
– Spår på musik-CD-skivor
– Förinställda musikfiler i kameran
• Utför
t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Ladda ner musik], och
anslut kameran till datorn innan du startar ”Music Transfer”.
Se hjälpfilerna i ”Music Transfer” för närmare detaljer.
123SE
1 Öppna först locket till batteri/minneskortsfacket, och därefter locket till
multiuttaget.
• Använd en Type3-kompatibel USB/AV/DC IN-kabel(säljs separat).
3 Slå på datorn och tryck sedan på
(uppspelning)-knappen.
4 Anslut kameran till datorn.
1 Till ett USB-uttag på datorn
Register
2 Till multiuttaget
MENU/
inställningssökning
• Första gången man ansluter kameran via USB kör datorn automatiskt ett program för att upptäcka
kameran. Vänta en liten stund.
Manöversökning
2 Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran, eller anslut kameran
till ett vägguttag med hjälp av nätadaptern AC-LS5 (säljs separat) och en
USB/AV/DC IN-multikabel (säljs separat).
Innehållsförteckning
Anslutning av kameran till en
dator
Multikabel
Import av bilder till datorn (Windows)
Med hjälp av ”PMB” går det lätt att importera bilder.
Se ”PMB-hjälpen” för närmare detaljer om ”PMB”.
För att importera bilder till en dator utan att använda ”PMB”
Om AutoPlay-guiden tänds när du USB-ansluter kameran till datorn så klicka på [Öppna
mappen för att visa filerna] t [OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t kopiera önskade bilder
till datorn.
124SE
1 Anslut först kameran till Macintosh-datorn. Dubbelklicka på den
nyupptäckta ikonen på skrivbordet t [DCIM] eller [MP_ROOT] t
mappen där bilderna som ska importeras är lagrade.
2 Dra bildfilerna till hårddiskikonen.
3 Dubbelklicka på hårddiskikonen t önskad bildfil i mappen med
kopierade filer.
Bilden visas.
För att avsluta USB-anslutningen
•
•
•
•
Kopplar loss multikabeln.
Tar ut minneskortet.
Sätter i ett minneskort i kameran efter att ha kopierat bilder från internminnet.
Stänger av kameran.
1 Dubbelklicka på bortkopplingsikonen i
aktivitetsfältet.
(USB-masslagringsenhet) t
3 Kontrollera enheten i bekräftelsefönstret, och
klicka sedan på [OK].
Windows XP
Bortkopplingsikon
Register
2 Klicka på
[Stoppa].
Windows Vista
MENU/
inställningssökning
Utför procedurerna i steg 1 till 3 innan du:
Manöversökning
Bildfilerna kopieras till hårddisken.
Innehållsförteckning
Import av bilder till datorn (Macintosh)
Observera
• Om du använder en Macintosh-dator så dra först minneskortsikonen eller enhetsikonen till
papperskorgsikonen innan du kopplar bort kameran från datorn.
• När du kopplar loss multikabeln och stänger locken på kameran, så stäng först locket till multiuttaget och
därefter locket till batteri/minneskortsfacket.
125SE
Hur man startar ”PMB Portable” (Windows)
1 Anslut kameran till datorn via USB.
När kameran ansluts till datorn tänds AutoPlay-guiden.
Klicka på [×] för att stänga AutoPlay-guiden för onödiga enheter.
MENU/
inställningssökning
Den allra första gången man använder ”PMB Portable” måste man välja språk. Gör på
nedanstående sätt för att utföra inställningen. När väl språket är inställt kan du hoppa över steg 3
till 5 nästa gång du använder ”PMB Portable”.
Manöversökning
Den här kameran har ett inbyggt program som heter ”PMB Portable”.
Med hjälp av detta program går det att göra följande:
• Det går lätt att ladda upp bilder till en blogg eller annan mediatjänst.
• Du kan ladda upp bilder från en dator som är ansluten till internet även om du inte är hemma
eller på jobb.
• Det går lätt att registrera mediatjänster (som t.ex. bloggar) som du använder ofta.
Se hjälpfilerna till ”PMB Portable” för närmare detaljer om ”PMB Portable”.
Innehållsförteckning
För att ladda upp bilder till en
mediatjänst
• Om önskad AutoPlay-guide inte tänds så klicka på [Dator] (i Windows XP: [Den här datorn]) t
[PMBPORTABLE], och dubbelklicka sedan på ”PMBP_Win.exe”.
• Om ”PMB Portable” inte visas i AutoPlay-guiden så klicka på [Dator] t [PMBPORTABLE], och
dubbelklicka sedan på ”PMBP_Win.exe”.
Register
2 Klicka på ”PMB Portable”.
(I Windows XP: klicka på ”PMB Portable” t [OK].)
Språkvalsskärmen tänds.
3 Välj önskat språk, och klicka sedan på [OK].
Regionsvalskärmen tänds.
4 Välj din [Region] och ditt [Land/Område], och klicka sedan på [OK].
Skärmen med användaröverenskommelsen tänds.
5 Läs noga igenom överenskommelsen. Om du godtar villkoren i
överenskommelsen så klicka på [Jag godkänner].
”PMB Portable” startar.
126SE
1 Anslut kameran till datorn via USB.
När kameran ansluts till datorn tänds [PMBPORTABLE] på skrivbordet. Klicka på [×] för
eventuella onödiga enheter.
2 Klicka på [PMBP_Mac] i mappen [PMBPORTABLE].
3 Välj din [Region] och ditt [Land/Område], och klicka sedan på [OK].
Skärmen med användaröverenskommelsen tänds.
4 Läs noga igenom överenskommelsen. Om du godtar villkoren i
överenskommelsen så klicka på [Jag godkänner].
”PMB Portable” startar.
• Ställ in punkten [LUN-inställningar] under [Huvudinställningar] på [Multipla].
• Var alltid ansluten till ett nätverk när du använder ”PMB Portable”.
• När man laddar upp bilder via internet kan det hända att bilderna blir kvar i datorns cache-minne
beroende på tjänstleverantören. Detta gäller även när denna kamera används för samma ändamål.
• Om det skulle uppstå något fel i ”PMB Portable” eller om du råkar radera ”PMB Portable” av misstag,
går det att reparera ”PMB Portable” genom att ladda ner installationsfilen för PMB Portable från
webbplatsen.
”PMB Portable” gör det möjligt att ladda ner adresser till ett antal webbplatser från en server
som administreras av Sony (”Sony-servern”).
För att kunna använda ”PMB Portable” och utnyttja bilduppladdningstjänster eller andra tjänster
(”tjänsterna”) som erbjuds av dessa och andra webbplatser, måste du gå med på följande villkor.
Register
Att observera angående ”PMB Portable”
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
Regionsvalskärmen tänds.
Innehållsförteckning
För att starta ”PMB Portable” (Macintosh)
• Somliga webbsajter kräver att man registrerar sig och/eller tar ut avgifter för användning av deras
tjänster. I sådana fall måste du gå med på villkoren för respektive webbsajt.
• Det kan hända att tjänster upphör eller ändras enligt webbsajt-operatörernas gottfinnande. Sony kan ej
hållas ansvariga för någon form av problem som uppstår mellan användarna och tredje man, eller någon
form av besvär för användarna i samband med utnyttjande av tjänster, inklusive upphörandet eller
ändringar av sådana tjänster.
• För att titta på en webbsida blir du omdirigerad dit av Sony-servern. Det kan förekomma att en webbsida
inte går att öppna beroende på underhåll på servern eller andra anledningar.
• Om Sonys server ska tas ur drift kommer detta att meddelas i förväg på Sonys webbplats osv.
• Det kan hända att webbadresser som du dirigeras om till av Sony-servern och annan information lagras i
syfte att förbättra Sonys framtida produkter och tjänster. Observera dock att inga personliga data kommer
att lagras i så fall.
127SE
Observera
• När bilder som är tagna i 16:9-format skrivs ut kan det hända att de blir avskurna i kanterna.
• Det kan hända att det inte går att skriva ut panoramabilder, beroende på skrivaren.
Även om du inte har någon dator kan du skriva ut de bilder du tagit med kameran genom att
ansluta kameran direkt till en PictBridge-kompatibel skrivare.
1 Öppna först locket till batteri/minneskortsfacket, och därefter locket till
multiuttaget.
2 Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran.
Register
”PictBridge” är baserat på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
MENU/
inställningssökning
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel
skrivare
Manöversökning
Det går att skriva ut stillbilder med hjälp av följande olika metoder.
• Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare
• Direkt utskrift på en minneskortskompatibel skrivare
Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för närmare detaljer.
• Utskrift med hjälp av en dator
Det går att importera bilder till en dator med hjälp av det medföljande programmet ”PMB” och
sedan skriva ut dem. Du kan lägga till datumet på bilder och skriva ut dem.
Se ”PMB-hjälpen” för närmare detaljer.
• Utskrift i en affär (sidan 130)
Innehållsförteckning
Utskrift av stillbilder
3 Anslut kameran till skrivaren.
1 Till ett USB-uttag
på skrivaren
2 Till multiuttaget
Multikabel
4 Slå på kameran och skrivaren.
När anslutningen upprättats tänds indikatorn
på skärmen.
Om -indikatorn blinkar på kamerans skärm (en felindikering) så kontrollera den anslutna
skrivaren.
128SE
Fortsätter r
t
(Utskrift) t önskat läge
Denna bild
Används för att skriva ut den bild som visas för tillfället i
enbildsläge.
Flera bilder
Används för att välja och skriva ut flera bilder på en gång.
Gör så här efter steg 5:
för
2Peka på [OK] t [OK].
Alla bilder i datumområdet
Alla i mappen
Används för att skriva ut alla bilder inom valt
datumområde respektive i vald mapp på en gång.
Peka på [OK] efter steg 5.
Antal
Används för att ställa in hur många exemplar som ska
skrivas ut av vald bild.
• Det kan hända att det angivna antalet bilder inte får plats på ett
ark.
Används för att ställa in hur många bilder som ska skrivas
ut bredvid varandra på ett ark.
Storlek
Används för att ställa in storleken på utskriftsarket.
Datum
Välj [Datum] eller [Datum&klocka] för att lägga på
datumet och klockslaget på bilder.
• Om du väljer [Datum] läggs datumet på i den ordning som är
inställd med hjälp av punkten [Datum- & klockinst.] på
kameran. Det kan hända att den här funktionen inte går att
använda beroende på skrivaren.
Register
Layout
MENU/
inställningssökning
6 Önskad inställningspunkt t [Start]
Manöversökning
1Peka på bilden som du vill skriva ut.
Upprepa ovanstående steg tills alla bilder som ska
skrivas ut är markerade.
Peka en gång till på en bild som är markerad med
att ta bort -markeringen igen.
Innehållsförteckning
5
Observera
• Det går inte att skriva ut filmer.
• Om kameran inte går att ansluta till skrivaren så kontrollera att punkten [USB-anslutning] under
[Huvudinställningar] är inställd på [PictBridge].
• Koppla inte loss multikabeln medan indikatorn
(PictBridge-anslutning) visas på skärmen.
• När du kopplar loss multikabeln och stänger locken på kameran, så stäng först locket till multiuttaget och
därefter locket till batteri/minneskortsfacket.
129SE
Du kan ta med dig ett minneskort som innehåller bilder du tagit med kameran och få dem
utskrivna i en fotoaffär. Så länge affären erbjuder fotokopiering enligt DPOF-standarden kan du
markera bilder i förväg med
-markeringar (utskriftsmarkeringar) så att du sedan slipper välja
om dem när de ska skrivas ut i affären.
• Det går inte att skriva ut bilderna som är lagrade i internminnet direkt från kameran i en fotoaffär.
Kopiera först bilderna till ett minneskort (sidan 114), och ta sedan med minneskortet till fotoaffären.
• Hör efter i fotoaffären vilka sorters minneskort de kan hantera.
• Det kan hända att det behövs en minneskortsadapter (säljs separat). Hör efter i fotoaffären.
• Ta alltid en kopia på dina bilddata på en skiva eller hårddisk för säkerhets skull innan du tar med dem till
en affär.
• Det går inte att ställa in antalet utskrifter.
• Om du vill lägga på datumet på bilderna så hör efter i fotoaffären.
Manöversökning
Observera
Innehållsförteckning
Utskrift i en affär
MENU/
inställningssökning
Register
130SE
Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande motåtgärder.
1 Kontrollera punkterna på sidan 131 till 139.
2 Ta ut batteripaketet, vänta ungefär en minut, sätt i
batteripaketet igen och slå på kameran.
4 Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på
vår kundtjänsts webbplats.
http://www.sony.net/
Register
Observera att om du lämnar in kameran för reparation ger du ditt medgivande till att innehållet i
internminnet och musikfilerna kan komma att kontrolleras.
MENU/
inställningssökning
3 Återställ inställningarna till standardinställningarna
(sidan 100).
Manöversökning
Om en kod som t.ex. ”C/E:ss:ss” tänds på skärmen så se
sidan 140.
Innehållsförteckning
Felsökning
Batteripaket och strömförsörjning
Det går inte att sätta i batteripaketet.
• Kontrollera att batteripaketet är vänt på rätt håll och stick in det tills batteriutmatningsknappen låses.
Det går inte att slå på kameran.
• Efter det att man har satt i batteripaketet i kameran kan det ta en liten stund innan kameran slås på.
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt.
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket.
• Batteripaketets kontakter är smutsiga. Torka försiktigt bort eventuell smuts med en mjuk duk.
• Använd rekommenderad sorts batteripaket.
Kameran stängs plötsligt av.
• Det kan hända att kameran automatiskt stängs av på grund av kamerans eller batteripaketets
temperatur för att skydda kameran. I så fall tänds ett meddelande på LCD-skärmen innan kameran
stängs av.
• Om man inte gör något med kameran på en viss tid medan den är påslagen och punkten
[Strömsparläge] är inställd på [Standard] eller [Uthålligt], stängs kameran automatiskt av för att spara
på batteriströmmen. Slå på kameran igen.
131SE
Batteripaketet går inte att ladda upp.
• Det går inte att ladda upp batteripaketet med hjälp av en nätadapter (säljs separat). Använd
batteriladdaren för att ladda upp batteripaketet.
Manöversökning
• Detta kan inträffa när kameran används på ett väldigt varmt eller väldigt kallt ställe.
• Om det är stor skillnad mellan den återstående batteriström som visas och den faktiska återstående
batteriströmmen, så ladda ur batteripaketet helt en gång och ladda sedan upp det igen för att rätta till
indikeringen. Beroende på användningsförhållandena kan det hända att indikatorn fortsätter att visa
fel.
• Batterikapaciteten sjunker med tiden och med upprepad användning. När brukstiden per
laddningsomgång börjar sjunka kraftigt betyder det att det är dags att byta batteripaket. Köp ett nytt
batteripaket.
Innehållsförteckning
Indikatorn för återstående batteriström visar fel.
CHARGE-lampan blinkar medan batteripaketet laddas upp.
Tagning av stillbilder/inspelning av filmer
MENU/
inställningssökning
• Ta ut batteripaketet och sätt i det igen, och kontrollera att det är rätt isatt.
• Temperaturen kan vara olämplig för uppladdning. Prova att ladda upp batteripaketet igen inom det
rekommenderade uppladdningstemperaturområdet (10°C – 30°C).
• Se sidan 146 för närmare detaljer.
Det går inte att lagra några bilder.
Register
• Om det inte går att lagra bilder på minneskortet men går att lagra bilder i internminnet trots att ett
minneskort är isatt, så kontrollera att minneskortet är instucket så långt det går.
• Kontrollera det lediga utrymmet i internminnet eller på minneskortet. Om inspelningsmediet är fullt
så gör något av följande:
– Radera onödiga bilder (sidan 75).
– Byt minneskort.
• Det går inte att ta bilder medan blixten håller på att laddas upp.
• Vi rekommenderar att du använder följande sorters minneskort för att spela in filmer:
– ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2), ”Memory Stick PRO-HG Duo”
– SD-minneskort, SDHC-minneskort eller SDXC-minneskort (Klass 4 eller snabbare)
• Ställ in punkten [Demonstrationsläge] på [Av] (sidan 99).
Leendeavkänningsfunktionen fungerar inte.
• Kameran tar inga bilder om den inte upptäcker några leenden.
• Ställ in punkten [Demonstrationsläge] på [Av] (sidan 99).
Bildstabiliseringsfunktionen fungerar inte.
• Det kan hända att bildstabiliseringsfunktionen inte fungerar ordentligt vid tagning av nattscener.
• Tryck först ner avtryckaren halvvägs innan du tar bilden.
Lagringen tar väldigt lång tid.
• När slutartiden blir längre än en viss tid, t.ex. när man tar bilder på ett mörkt ställe, minskar kameran
automatiskt bildstörningarna. Denna funktion kallas för slutarbrusreducering och gör att tagningen tar
längre tid.
• Blundningsreduceringsfunktionen har aktiverats. Om punkten [Blundningsreducering] är inställd på
[Auto], så ändra inställningen till [Av] (sidan 67).
132SE
• Motivet är för nära. Se till att motivet är längre bort från objektivet än näravståndet som är ca. 1 cm
(på W-sidan)/50 cm (på T-sidan) i det intelligenta autojusteringsläget och det enkla läget, respektive
ca. 8 cm (på W-sidan)/50 cm (på T-sidan) i övriga tagningslägen. Du kan även gå över till
förstoringsglasläget och ta bilden på 1 – 20 cm avstånd med zoomen på W-sidan.
•
(Landskapsläget), (Skymningsläget) eller (Fyrverkeriläget) är valt bland scenlägena vid
stillbildstagning.
• Zoomen går inte att använda i det intelligenta panoreringsläget.
• Den smarta zoomen går inte att använda för somliga bildstorlekar (sidan 91).
• Den digitala zoomen går inte att använda i följande fall:
– I filmläget
– I HDR-motljuskorrigeringsläget
– När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad
• Ansiktsavkänningsfunktionen går bara att slå på när skärpeinställningsmetoden är inställd på [MultiAF] och mätsättet inställt på [Multi].
• Ansiktsavkänning går inte att använda när förstoringsglasläget är aktiverat.
Blixten fungerar inte.
Register
• Blixten går inte att använda i följande fall:
– Vid tagning av burstbilder (sidan 53)
– När
(Högkänslighetsläget), (Skymningsläget) eller (Fyrverkeriläget) är valt bland
scenlägena.
– I det intelligenta panoreringsläget
– I filmläget
– I anti-rörelseoskärpeläget
– I handskymningsläget
• Ställ in blixten på [På] (sidan 44) i följande fall:
– I HDR-motljuskorrigeringsläget
– I förstoringsglasläget
– När
(Landskapsläget), (Gourmetsläget),
(Husdjursläget),
(Strandläget), (Snöläget),
(Undervattensläget) eller (Snabbslutarläget) är valt bland scenlägena.
MENU/
inställningssökning
Ansiktsavkänningsfunktionen går inte att slå på.
Manöversökning
Zoomen fungerar inte.
Innehållsförteckning
Bilden är oskarp.
Det uppstår suddiga vita prickar i bilder som är tagna med blixt.
• Partiklar (damm, pollen, vattendroppar, osv.) som svävar i luften eller flyter i vattnet framför
objektivet reflekteras av blixtljuset och kommer med i bilden. Detta fenomen beror inte på något fel.
133SE
Makroläget går inte att stänga av.
• Det går inte att stänga av enbart makroläget på den här kameran. I [Auto]-läget går det även att ta
bilder på avlägsna motiv.
• Datumet och klockan visas inte under tagning. De visas endast under uppspelning.
Det går inte att lägga på datum på bilder.
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder. Genom att använda ”PMB”
går det dock att skriva ut eller lagra bilder med datum (sidan 122).
• Exponeringen är fel. Rätta till exponeringen (sidan 55).
Register
Bländarvärdet och slutartidsindikeringen blinkar när du trycker ner avtryckaren
och håller den halvvägs nedtryckt.
MENU/
inställningssökning
Datumet och tidpunkten visas inte på LCD-skärmen.
Manöversökning
•
(Landskapsläget), (Skymningsläget) eller (Fyrverkeriläget) är valt bland scenlägena.
• I förstoringsglasläget är tagningsavståndet ungefär 1 – 20 cm.
• Punkten [Makro] ställs in på [Auto] i följande fall:
– I det intelligenta panoreringsläget
– I filmläget
– I anti-rörelseoskärpeläget
– I handskymningsläget
– När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad
– I det enkla läget
– När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer]
Innehållsförteckning
Närbildsfunktionen (makroläget/förstoringsglasläget) fungerar inte.
Färgerna i bilden är fel.
• Justera [Vitbalans]-inställningen (sidan 57).
Det uppstår störningar i bilden när du tittar på skärmen på ett mörkt ställe.
• Kameran försöker göra bilden på skärmen lättare att se genom att tillfälligt göra bilden ljusare när det
är mörkt runtomkring. Bilden som spelas in påverkas inte.
Röda ögon i bilden.
• Ställ in punkten [Rödögereducering] på [Auto] eller [På] (sidan 94).
• Ta bilden med blixt på ett avstånd innanför blixtens räckvidd.
• Öka belysningen i rummet och ta om bilden.
• Retuschera bilden med hjälp av [Retuschering] t [Rödögekorrigering] på uppspelningsmenyn, eller
rätta till den med hjälp av ”PMB”.
Det förekommer konstiga prickar på skärmen.
• Detta fenomen beror inte på något fel. Prickarna blir inte inspelade.
Bilden som lagras är förvrängd.
• Läget
(Undervatten) är valt bland scenlägena. Ställ in något annat läge när du inte tar
undervattensbilder.
134SE
• Det går inte att ta flera bilder i följd medan leendeavkänningsfunktionen är aktiverad.
• Internminnet eller minneskortet är fullt. Radera onödiga bilder (sidan 75).
• Batterierna är för svaga. Sätt i ett uppladdat batteripaket.
Samma bild tas flera gånger.
Uppspelning av bilder
Det går inte att spela upp bilder.
Datumet och klockan visas inte.
MENU/
inställningssökning
• Kontrollera att minneskortet är instucket så långt det går i kameran.
• Mapp/filnamnet har ändrats på datorn.
• Vi kan inte garantera att den här kameran kan spela upp bildfiler som har bearbetats på en dator eller
bilder som är tagna med andra kameror.
• Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen (sidan 125).
• Du har kopierat bilderna från minnet på en dator till ett minneskort utan att använda ”PMB”.
Registrera de oregistrerade bilderna på bilddatabasregistreringsskärmen (sidan 35), eller spela upp
dem med hjälp av [Mappvisning (Stillbilder)] eller [Mappvisning (Filmer)] (sidan 79).
Manöversökning
• Ställ in punkten [Burst] på [Av] (sidan 53).
• Punkten [Scenigenkänning] är inställd på [Avancerad] (sidan 63).
Innehållsförteckning
Det går inte att ta flera bilder i följd.
• Punkten [Visningsinställningar] är inställd på [Av].
• Punkten [Auto-rotering] är inställd på [På] (sidan 92).
Register
Vänster och höger kant på skärmen är svarta.
Knapparna och ikonerna har försvunnit från skärmen.
• Om man pekar i det övre högra hörnet på skärmen under tagning släcks knapparna och ikonerna
tillfälligt. När man tar bort fingret från skärmen tänds knapparna och ikonerna igen.
• Punkten [Visningsinställningar] är inställd på [Av] på tagnings- eller uppspelningsmenyn. Peka till
vänster på LCD-skärmen och dra åt höger.
Det hörs ingen musik under bildspel.
• Överför musikfiler till kameran med hjälp av ”Music Transfer” (sidan 122, 123).
• Kontrollera att volyminställningen och bildspelsinställningarna är riktiga (sidan 73, 84).
• Bildspelet spelas upp i läget [Kontinuerlig uppsp.]. Välj [Bildspel med musik] och starta bildspelet
igen.
Bilden visas inte på TV-skärmen.
• Kontrollera punkten [Video ut] och se efter om kamerans videoutsignal är inställd på samma TVsystem som TV:n (sidan 102).
• Kontrollera att anslutningen är korrekt (sidan 118, 119).
• Om multikabeln är ansluten till USB-uttaget så koppla loss den (sidan 125).
• När man filmar med kameran ansluten till en TV visas inte bilden som spelas in på TV-skärmen.
Radering
Det går inte att radera en viss bild.
• Ta bort skyddet (sidan 81).
135SE
Ett ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort upptäcks inte av en dator med ”Memory
Stick”-fack.
Datorn upptäcker inte kameran.
Det går inte att importera bilder.
”PMB” startar inte automatiskt efter USB-anslutning.
• Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen.
Register
• Anslut kameran på rätt sätt till datorn via USB (sidan 124).
• Om man tar bilder med ett minneskort som är formaterat i en dator, kan det hända att det inte går att
importera de bilderna till datorn. Använd ett minneskort som är formaterat i den här kameran
(sidan 110).
MENU/
inställningssökning
• Om batteripaketet är för svagt så sätt i ett fullt uppladdat batteripaket i stället eller använd en
nätadapter (säljs separat).
• Ställ in punkten [USB-anslutning] på [Auto] eller [Mass Storage] (sidan 104).
• Anslut kameran till datorn med hjälp av multikabeln.
• Koppla loss multikabeln från både datorn och kameran, och sätt sedan i den ordentligt igen.
• Koppla bort all annan utrustning från USB-uttagen på datorn utom kameran, tangentbordet och
musen.
• Anslut kameran direkt till datorn, och inte via ett USB-nav eller någon annan apparat.
Manöversökning
• Kontrollera att datorn och ”Memory Stick”-läsaren/skrivaren har stöd för ”Memory Stick PRO Duo”minneskort. Om din dator eller ”Memory Stick”-läsare/skrivare är av något annat fabrikat än Sony så
kontakta dess tillverkare.
• Om datorn saknar stöd för ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort så anslut kameran till datorn
(sidan 124). Då känner datorn igen ”Memory Stick PRO Duo”-minneskortet.
Innehållsförteckning
Datorer
”PMB Portable” startar inte när kameran ansluts via USB.
• Ställ in punkten [LUN-inställningar] på [Multipla].
• Ställ in punkten [USB-anslutning] på [Auto] eller [Mass Storage].
• Anslut datorn till nätverket.
Det går inte att spela upp bilder på datorn.
• Om du använder ”PMB” så se ”PMB-hjälpen” (sidan 122).
• Kontakta datorns eller programmets tillverkare.
Bilden och ljudet avbryts av störningar vid uppspelning av filmer på en dator.
• Filmen spelas upp direkt från internminnet eller minneskortet. Importera filmen till datorn med hjälp
av ”PMB”, och spela sedan upp den på datorn (sidan 122).
Bilder som har exporterats till en dator går inte att spela upp på kameran.
• Importera dem till en mapp som kameran kan känna igen, som t.ex. ”101MSDCF”, och spela sedan
upp dem med hjälp av [Mappvisning (Stillbilder)] eller [Mappvisning (Filmer)] (sidan 79).
• Registrera bilden i bilddatabasfilen och spela upp den med hjälp av [Datumvisning] (sidan 79).
• Den här kameran har ingen funktion för händelsevisning.
136SE
Det går inte att sätta i ett minneskort.
• Sätt i det på rätt håll.
Ett minneskort har blivit formaterat av misstag.
Data lagras i internminnet trots att ett minneskort är isatt.
• Kontrollera att minneskortet är ordentligt isatt så långt det går.
Internminnet
• Ett minneskort är isatt i kameran. Ta ut det.
Det går inte att kopiera data från internminnet till ett minneskort.
• Minneskortet är fullt. Kopiera bilderna till ett minneskort med tillräcklig kapacitet.
Det går inte att kopiera data från minneskortet eller från en dator till internminnet.
MENU/
inställningssökning
Det går inte att titta på eller lagra bilder i internminnet.
Manöversökning
• Alla data på det minneskortet blev raderade vid formateringen. De går inte att återställa.
Innehållsförteckning
Minneskort
• Detta är inte möjligt på denna kamera.
Se avsnittet ”PictBridge-kompatibel skrivare” tillsammans med följande punkter.
Register
Utskrift
Det går inte att skriva ut en bild.
• Se skrivarens bruksanvisning.
Bilder skrivs ut avskurna i kanterna.
• Beroende på skrivaren kan det hända att bilderna skärs av i kanterna. I synnerhet för bilder som är
tagna med bildstorleken inställd på [16:9] finns det risk att de skärs av i kanterna när de skrivs ut.
• Om du skriver ut bilderna på din egen skrivare så stäng av dess trimnings- och utfällningsfunktioner.
Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna finns på skrivaren eller ej.
• Om du får bilderna utskrivna i en affär så fråga i affären om de kan skriva ut bilderna så att de inte blir
avskurna i kanterna.
Det går inte att skriva ut bilder med datum.
• Med hjälp av ”PMB” går det att skriva ut bilder med datumet pålagt (sidan 122).
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder. Bilderna som tas med kameran
innehåller dock information om tagningsdatumet, så det är möjligt att skriva ut bilder med datumet
pålagt om skrivaren eller mjukvaran kan hantera Exif-information. Kontakta skrivarens eller
mjukvarans tillverkare angående om den är kompatibel med Exif-information.
• Om du får bilderna utskrivna i en affär kan du be dem lägga på datumet i bilderna.
137SE
Det går inte att ansluta kameran.
Det går inte att skriva ut bilder.
MENU/
inställningssökning
• Kontrollera att kameran och skrivaren är ordentligt anslutna via multikabeln.
• Slå på skrivaren. Se skrivarens bruksanvisning för närmare detaljer.
• Om man väljer [Avsluta] under pågående utskrift kan det hända att bilderna inte skrivs ut. Koppla
loss multikabeln och sätt i den igen. Om det fortfarande inte går att skriva ut bilderna så koppla loss
multikabeln en gång till, stäng av skrivaren och slå på den igen, och sätt sedan i kabeln igen.
• Det går inte att skriva ut filmer.
• Det kan hända att det inte går att skriva ut bilder som är tagna med andra kameror eller bilder som
bearbetats på en dator.
• Det kan hända att panoramabilder inte går att skriva ut alls eller att de blir avskurna i kanterna när de
skrivs ut beroende på skrivaren.
Manöversökning
• Kameran går inte att ansluta direkt till skrivare som inte följer PictBridge-standarden. Hör efter hos
skrivarens tillverkare om din skrivare är PictBridge-kompatibel eller ej.
• Kontrollera att skrivaren är påslagen och går att ansluta till kameran.
• Ställ in punkten [USB-anslutning] på [PictBridge] (sidan 104).
• Koppla loss multikabeln och sätt i den igen. Om det visas ett felmeddelande på skrivaren så se
bruksanvisningen som medföljde skrivaren.
Innehållsförteckning
PictBridge-kompatibel skrivare
Utskriften avbryts.
• Koppla inte loss multikabeln förrän
(PictBridge-anslutning)-indikatorn har släckts.
• Skrivaren saknar de funktionerna. Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna finns på
skrivaren eller ej.
• Det kan hända att det inte läggs på något datum i indexläget beroende på skrivaren. Hör efter hos
skrivarens tillverkare.
Register
Det går inte att lägga på datum eller skriva ut bilder i indexläget.
”---- -- --” skrivs ut i stället för datumet på bilden.
• Bilden saknar tagningsdata så datumet går inte att lägga på. Ställ in punkten [Datum] på [Av] och
skriv ut bilden igen (sidan 128).
Det går inte att skriva ut en bild i inställt format.
• Om du byter papper i skrivaren till ett annat arkformat efter det att skrivaren har anslutits till kameran,
så koppla loss multikabeln från skrivaren och sätt sedan i den igen.
• Kamerans utskriftsinställningar överensstämmer inte med skrivarens. Ändra inställningarna antingen
på kameran (sidan 128) eller på skrivaren.
• Hör efter hos skrivarens tillverkare om skrivaren klarar önskat format.
Kameran fungerar inte efter att du stängt av en utskrift.
• Vänta en liten stund medan skrivaren utför avstängningsprocessen. Det kan ta ett tag beroende på
skrivaren.
138SE
Knapparna på pekskärmen fungerar inte på rätt sätt eller inte alls.
• Utför kommandot [Kalibrering] (sidan 109).
• Punkten [Undervattenshus] är inställd på [På] (sidan 103).
Innehållsförteckning
Pekskärmen
Ritpennan reagerar på fel ställen.
Övrigt
Bilden är suddig.
Kameran blir varm när den används länge i taget.
• Detta fenomen beror inte på något fel.
Klockinställningsskärmen tänds när kameran slås på.
• Ställ in datumet och klockan igen (sidan 117).
• Det inbyggda återuppladdningsbara backup-batteriet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket och
låt kameran ligga avstängd i minst ett dygn.
• Områdesinställningen är inställd på en annan tidszon än den där du befinner dig. Ändra inställningen
på
-skärmen t
(Inställningar) t (Klockinställningar) t [Områdesinställning].
Register
Datumet eller klockan är fel.
MENU/
inställningssökning
• Det har bildats imma på linsen. Mata ut batteripaketet och minneskortet, och låt sedan kameran ligga
på ett torrt ställe med locket till batteri/minneskortsfacket öppet tills fukten har avdunstat.
Manöversökning
• Utför kommandot [Kalibrering] (sidan 109).
139SE
Självdiagnosfunktionen
• Det har blivit fel på kamerans hårdvara. Stäng av kameran och slå på den igen.
C:13:ss
E:61:ss
E:62:ss
Register
• Kameran kan inte läsa eller skriva data på minneskortet. Prova att stänga av och slå på kameran igen,
eller att ta ut och sätta i minneskortet ett par gånger.
• Det har uppstått ett formateringsfel i internminnet eller ett oformaterat minneskort är isatt. Formatera
om internminnet eller minneskortet (sidan 110).
• Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran, eller data på det är skadade. Sätt i ett
nytt minneskort.
MENU/
inställningssökning
C:32:ss
Manöversökning
Om det tänds en kod som börjar med en bokstav betyder det att kamerans självdiagnosfunktion
har aktiverats. De sista två siffrorna (som visas som ss här) varierar beroende på kamerans
tillstånd.
Om du inte lyckas bli av med problemet ens efter att du provat följande motåtgärder ett par
gånger, kan det hända att kameran behöver repareras. Kontakta din Sony-handlare eller närmaste
auktoriserade Sony-serviceverkstad.
Innehållsförteckning
Varningsindikatorer och
meddelanden
E:91:ss
• Det har blivit fel på kameran. Återställ inställningarna på kameran till standardinställningarna
(sidan 100) och slå sedan på kameran igen.
E:94:ss
• Det har uppstått ett fel under skrivning eller radering av data. Kameran behöver repareras. Kontakta
din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Anteckna alla siffrorna i
felkoden från och med E så att du kan meddela dem.
Meddelanden
Om något av följande meddelanden tänds så följ anvisningarna.
• Batteripaketet är för svagt. Ladda genast upp batteripaketet. Beroende på användningsförhållandena
eller batteripaketets typ kan det hända att indikatorn börjar blinka trots att det fortfarande finns 5 –
10 minuters batteriström kvar.
Använd endast kompatibla batterier
• Det isatta batteripaketet är inte av typ NP-BN1 (medföljer).
140SE
• Stäng av kameran och slå på den igen.
Kameran överhettad
Låt den svalna
• Kameran har blivit för varm. Det kan hända att kameran stängs av automatiskt eller att det inte går att
spela in filmer. Låt kameran ligga på ett svalt ställe tills den svalnat.
• Stäng av kameran och slå på den igen.
Sätt i minneskortet igen
Fel minneskorttyp
• Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran (sidan 3).
Detta minneskort går inte att spela in på eller spela upp från
MENU/
inställningssökning
• Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran (sidan 3).
• Minneskortets kontaktdel är smutsig.
• Minneskortet är skadat.
Manöversökning
Internminnesfel
Innehållsförteckning
Systemfel
• Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran (sidan 3).
• Formatera om lagringsmediet (sidan 110).
Register
Formateringsfel för internminnet
Formateringsfel för minneskortet
Minneskortet låst
• Det använda minneskortet har en skrivskyddsomkopplare som är inställd på LOCK. Ställ in
skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget.
Minneskort som endast är avsett för läsning
• Kameran kan inte lagra bilder eller radera bilder på det minneskortet.
Inga bilder
• Det finns inga uppspelningsbara bilder lagrade i internminnet.
• Det finns inga uppspelningsbara bilder lagrade på minneskortet.
Inga stillbilder
• Vald mapp eller valt datum innehåller inga filer som går att spela upp i ett bildspel.
Fil som denna kamera inte kan känna igen upptäckt
• Du har försökt radera en mapp som innehåller en fil som inte går att spela upp på den här kameran.
Radera först den filen på en dator och radera sedan mappen.
Mappfel
• Det finns redan en annan mapp vars namn börjar på samma tre siffror på minneskortet (till exempel:
123MSDCF och 123ABCDE). Välj en annan mapp, eller skapa en ny mapp (sidan 111, 112).
141SE
• Det finns en mapp vars namn börjar på ”999” på minneskortet. Det går inte att skapa fler mappar i så
fall.
Töm mappen
• Du har försökt radera en mapp som innehåller en eller flera filer. Radera först alla filerna och radera
sedan mappen.
• Du har försökt radera en mapp som är markerad som ”endast för läsning” på en dator.
Filfel
Mapp endast för läsning
• Du har valt en mapp som inte går att ställa in som lagringsmapp på kameran. Välj en annan mapp
(sidan 112).
Filskydd
MENU/
inställningssökning
• Det har uppstått något fel medan en bild visades.
Vi kan inte garantera att den här kameran kan spela upp bildfiler som har bearbetats på en dator eller
bilder som är tagna med andra kameror.
Manöversökning
Mappen skyddad
Innehållsförteckning
Kan ej skapa fler mappar
• Ta bort skyddet (sidan 81).
• Du försöker spela upp en bild med en bildstorlek som inte går att visa på den här kameran.
Register
För stor bild
Kan ej upptäcka ansikte att retuschera
• Det kan hända att somliga bilder inte går att retuschera beroende på själva bilden.
(Vibrationsvarningsindikator)
• Det kan hända att bilden blir suddig på grund av kameraskakningar om ljuset är för svagt. Använd
blixt eller montera kameran på stativ så att den står stadigt.
Detta minneskort saknar stöd för 1280×720 (Fin)
Detta minneskort saknar stöd för 1280×720 (Standard)
• För att spela in filmer rekommenderar vi att du använder ett minneskort på minst 1 GB.
Maximalt antal bilder redan valda
• Upp till 100 bilder går att välja i läget [Flera bilder].
• Upp till 999 filer går att välja i lägena [Alla bilder i datumområdet] och [Alla i mappen] för DPOFmarkering, skydd eller utskrift.
• Det går att lägga till
-markeringar (utskriftsmarkeringar) för upp till 999 filer. Välj bort filer.
• Det kan hända att dataöverföringen till skrivaren inte är klar ännu. Koppla inte loss multikabeln.
142SE
• Skrivaren håller på att avbryta det nuvarande utskriftsjobbet. Det går inte att skriva ut förrän den
proceduren är klar. Det kan ta en liten stund beroende på skrivaren.
Fel vid musikuppspelning
• Radera musikfilen, eller byt ut den mot en normal musikfil.
• Utför kommandot [Formatera musik] och ladda sedan ner en ny musikfil.
• Utför kommandot [Formatera musik].
Denna manöver kan ej utföras
för ostödda filer
Gör klart bilddatabasfilen
• Kameran håller på att återställa datuminformation osv., t.ex. när bilder har raderats på en dator.
• Den nödvändiga bilddatabasfilen skapas när minneskortet formateras.
• Det går inte att registrera bilder i kamerans bilddatabasfil eller spela upp bilder med hjälp av
[Datumvisning]. Använd ”PMB” för att säkerhetskopiera alla bilder till datorn och återställ sedan
dessa data till ett minneskort eller till internminnet.
Register
• Antalet bilder överskrider det antal som kamerans databashanteringsfil kan hantera. Radera bilder i
[Datumvisning] för att registrera ytterligare bilder i bilddatabasfilen.
MENU/
inställningssökning
• Kamerans bearbetnings- och redigeringsfunktioner går inte att använda för bildfiler som har
bearbetats på en dator eller bilder som är tagna med andra kameror.
Manöversökning
Musikminnes-formateringsfel
Innehållsförteckning
Behandling pågår…
Bilddatabasfilfel Kan ej återställa
• Importera alla bilderna till datorn med hjälp av ”PMB”, och formatera om minneskortet eller
internminnet (sidan 110).
Om det inte går att importera alla bilderna till datorn med hjälp av ”PMB”, så prova att importera dem
till datorn utan att använda ”PMB” (sidan 124).
Om du vill titta på de bilderna på kameran igen, så exportera tillbaka de importerade bilderna med
hjälp av ”PMB”.
Kameran är överhettad och kan inte
lagra några bilder för tillfället
• Kameran har blivit för varm. Det går inte att lagra några bilder förrän kameran har svalnat igen.
Inspelningen har avbrutits
eftersom kameran är överhettad
• Inspelningen av en film har avbrutits eftersom kameran blivit överhettad under inspelningens gång.
Vänta tills kameran svalnat igen.
• När man filmar länge i taget blir kameran varm. Sluta i så fall filma.
143SE
”Memory Stick Duo” är ett kompakt och bärbart IC-inspelningsmedium. I nedanstående tabell
listas de sorters ”Memory Stick Duo”-minneskort som går att använda i den här kameran. Vi kan
dock inte garantera att alla ”Memory Stick Duo”-funktioner fungerar ordentligt.
Inspelning/uppspelning
a*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Observera
Register
• Denna produkt är kompatibel med ”Memory Stick Micro” (”M2”). ”M2” är en förkortning av ”Memory
Stick Micro”.
• Vi kan inte garantera att ”Memory Stick Duo”-minneskort som är formaterade i en dator går att använda
i den här kameran.
• Hastigheten för läsning/skrivning av data varierar beroende på vilken kombination av ”Memory Stick
Duo”-minneskort och övrig utrustning som används.
• Ta aldrig ut ett ”Memory Stick Duo”-minneskort medan data håller på att läsas eller skrivas på det.
• Data kan bli förstörda i följande fall:
– Om man tar ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet eller stänger av kameran under pågående läsning
eller skrivning.
– Om ”Memory Stick Duo”-minneskortet utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar.
• Vi rekommenderar att du tar en backup-kopia av viktiga data.
• Klistra inte fast några etiketter på själva ”Memory Stick Duo”-minneskortet eller på ”Memory Stick
Duo”-adaptern.
• Rör inte vid kontaktdelen på ”Memory Stick Duo”-minneskortet med fingrarna eller några
metallföremål.
• Undvik att stöta till, böja eller tappa ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
• Försök inte ta isär eller bygga om ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
• Utsätt inte ”Memory Stick Duo”-minneskortet för vatten.
• Lägg inte ”Memory Stick Duo”-minneskortet inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja
minneskortet.
• Stick aldrig in något annat än ett ”Memory Stick Duo”-minneskort i ”Memory Stick Duo”-facket. Det
leder till funktionsfel.
• Undvika att använda eller förvara ”Memory Stick Duo”-minneskort på följande sorters ställen:
– Platser med hög temperatur som t.ex. i en bil som står parkerad rakt i solen
– Platser som hamnar rakt i solen
– På fuktiga ställen eller där det förekommer frätande ämnen
MENU/
inställningssökning
*1 Stöd saknas för dataöverföring på hög hastighet via ett parallellt gränssnitt.
*2 Minneskort av typ ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory Stick Duo”, ”Memory Stick PRO Duo”
och ”Memory Stick PRO-HG Duo” är utrustade med MagicGate-funktioner. MagicGate är en
upphovsrättskyddsteknik som använder kryptering. Det går inte att utföra datalagring/uppspelning som
kräver MagicGate-funktioner på den här kameran.
*3 Filmer i storleken [1280×720] går inte att lagra i internminnet eller på några andra sorters ”Memory
Stick”-minneskort än ”Memory Stick PRO Duo” och ”Memory Stick PRO-HG Duo”.
*4 Den här kameran saknar stöd för 8-bits parallell dataöverföring. Den utför 4-bits parallell dataöverföring
på samma sätt som ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.
Manöversökning
”Memory Stick”-typ
Memory Stick Duo (utan MagicGate)
Innehållsförteckning
”Memory Stick Duo”
144SE
Fortsätter r
• Om du vill använda ett ”Memory Stick Micro”-minneskort i den här kameran så var noga med att sätta i
det i en ”M2”-adapter i Duo-storlek. Om du sätter i ett ”Memory Stick Micro”-minneskort i kameran
utan en ”M2”-adapter i Duo-storlek, kan det hända att det inte går att mata ut det ur kameran igen.
• Lägg inte ”Memory Stick Micro”-minneskortet inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja
minneskortet.
MENU/
inställningssökning
Att observera vid användning av ”Memory Stick Micro”minneskort (säljs separat)
Manöversökning
• När du vill använda ett ”Memory Stick Duo”-minneskort i en ”Memory Stick”-kompatibel apparat så var
noga med att först sätta i det i en ”Memory Stick Duo”-adapter. Om man sätter i ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort i en ”Memory Stick”-kompatibel apparat utan att använda en ”Memory Stick Duo”adapter, kan det hända att det inte går att mata ut det igen.
• Kontrollera noga att ”Memory Stick Duo”-minneskortet är vänt på rätt håll när du sätter i det i ”Memory
Stick Duo”-adaptern, och stick sedan in det så långt det går. Om kortet sätts i på fel sätt kan det gå
sönder.
• När du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort isatt i en ”Memory Stick Duo”-adapter i en
”Memory Stick”-kompatibel apparat så kontrollera att du sätter i ”Memory Stick Duo”-adaptern på rätt
håll. Observera att felaktig användning kan leda till skador på utrustningen.
• Sätt aldrig i en ”Memory Stick Duo”-adapter i en ”Memory Stick”-kompatibel apparat utan ett ”Memory
Stick Duo”-minneskort isatt. Det kan leda till fel på apparaten.
Innehållsförteckning
Att observera vid användning av en ”Memory Stick Duo”adapter (säljs separat)
Register
145SE
Angående uppladdning av batteripaketet
• Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10°C och 30°C.
Det kan hända att batteripaketet inte går att ladda upp helt vid temperaturer utanför detta område.
Förvaring av batteripaketet
Angående batteripaketets livslängd
Register
• Ladda ur batteripaketet helt innan du stoppar undan det, och förvara det på ett svalt och torrt ställe. För att
batteripaketet ska fortsätta att fungera bör du ta fram det åtminstone en gång om året och ladda upp det
helt, och sedan ladda ur det helt igen i kameran.
• För att använda upp batteriströmmen kan man låta kameran ligga inställd på bildspelsläget (sidan 72)
ända tills den stängs av.
• För att hålla batteripolerna rena och förhindra kortslutning kan du lägga batteriet i en plastpåse. Då hålls
det isolerat från andra metallföremål m.m.
MENU/
inställningssökning
• Batteriets prestanda sjunker vid låg temperatur. Det betyder att batteripaketet inte varar lika länge på
kalla ställen.
• Batteripaketet tar slut snabbare om man använder blixten eller zoomen ofta.
• Vi rekommenderar att du tar med dig extra batteripaket så att det räcker dubbelt eller tre gånger så länge
som du tänker spela in, och att du gör ett par provtagningar innan du börjar ta de riktiga bilderna.
• Utsätt inte batteripaketet för vatten. Batteripaketet är inte vattentätt.
• Lämna inte batteripaketet på alltför varma ställen, som t.ex. i en bil eller direkt i solen.
• Om batteripaketets kontakter blir smutsiga kan det hända att kameran inte går att slå på, att batteripaketet
inte går att ladda upp, eller att det uppstår andra problem. Torka i så fall bort eventuell smuts med en
mjuk duk.
Manöversökning
Effektiv användning av batteripaketet
Innehållsförteckning
Batteripaket
• Batteripaketets livslängd är begränsad. Batterikapaciteten sjunker med tiden och med upprepad
användning. Om användningstiden mellan varje uppladdning blir signifikant kortare är det förmodligen
dags att köpa ett nytt batteripaket.
• Batteripaketets livslängd beror på förvarings- och användningsförhållandena för respektive batteripaket.
Kompatibla batteripaket
• Batteripaketet NP-BN1 (medföljer) går bara att använda i Cyber-shot-kameror som är kompatibla med
typ N.
146SE
Manöversökning
MENU/
inställningssökning
• Endast batteripaket av typ NP-BN går att ladda upp i den medföljande batteriladdaren (och inga andra
sorters batterier). Andra batteripaket än de specificerade batteripaketen kan börja läcka, bli överhettade
eller explodera om man försöker ladda upp dem, vilket kan leda till elstötar eller brännskador.
• CHARGE-lampan på den medföljande batteriladdaren kan blinka på följande två olika sätt.
Snabb blinkning: Lampan blinkar med ett intervall på ungefär 0,15 sekunder.
Långsam blinkning: Lampan blinkar med ett intervall på ungefär 1,5 sekunder.
• Ta av det uppladdade batteripaketet från batteriladdaren. Om det uppladdade batteripaketet lämnas kvar i
laddaren kan dess brukstid sjunka.
• Om CHARGE-lampan börjar blinka så ta av batteripaketet som håller på att laddas upp, och sätt sedan i
samma batteripaket i laddaren igen tills det klickar till. Om CHARGE-lampan fortfarande blinkar kan det
betyda att det är fel på batteripaketet eller att fel sorts batteripaket är isatt. Kontrollera att batteripaketet är
av specificerad typ. Om batteripaketet är av specificerad typ så ta av det, byt ut det mot ett annat
batteripaket och kontrollera om batteriladdaren nu fungerar som den ska. Om batteriladdaren fungerar
som den ska var det förmodligen fel på batteripaketet.
• Om CHARGE-lampan blinkar långsamt betyder det att batteriladdaren är i standbyläge och
uppladdningen har avbrutits tillfälligt. Uppladdningen avbryts tillfälligt och batteriladdaren går över i
standbyläge om temperaturen överskrider eller underskrider det lämpliga temperaturområdet för
uppladdning. När temperaturen återgått till det lämpliga området fortsätter uppladdningen och
CHARGE-lampan tänds. Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur
på mellan 10°C och 30°C.
Innehållsförteckning
Batteriladdaren
Register
147SE
A
E
AF-lampa .............................................................................89
Enkelt läge
Ansiktsavkänning .............................................................65
Tagning ..........................................................................40
Anslutning
Uppspelning .................................................................69
EV ...........................................................................................55
Skrivare........................................................................128
Exponering ..........................................................................55
TV ..................................................................................118
Exponeringsdata ................................................................86
Anti-rörelseoskärpa .........................................................29
Autofokusram.....................................................................60
F
Autoprogram.......................................................................25
Felsökning .........................................................................131
Auto-rotering ......................................................................92
Filmläge
Uppspelning .................................................................39
Batteriladdaren.................................................................147
Filnummer .........................................................................115
Batteripaket .......................................................................146
Format .................................................................................110
Bildpunkt ..............................................................................52
Formatera musik .............................................................107
Bildspel .................................................................................72
Fyrverkeri.............................................................................33
Bildstorlek ...........................................................................50
Förstoringsglas...................................................................54
Blixt ..................................................................................44, 45
Förstärkt skärpa .................................................................78
Blundningsvarning ...........................................................95
G
Bredzoom .............................................................................37
Gourmet ................................................................................32
Burst .......................................................................................53
Byt lagringsmapp............................................................112
Register
Blundningsreducering.....................................................67
MENU/
inställningssökning
Tagning ..........................................................................28
B
Manöversökning
Dator .............................................................................124
Innehållsförteckning
Register
H
Handskymning ...................................................................30
C
HD(1080i) ..........................................................................101
Centrumvägd AF ..............................................................60
HDR-motljuskorrigering ...............................................31
Centrumvägd mätning ....................................................62
Husdjur ..................................................................................32
COMPONENT ................................................................101
Hög känslighet ...................................................................32
D
I
Dator
Indexvisning .......................................................................71
Importera bilder ...............................................124, 125
Indexvisningsinställningar ............................................87
Macintosh-dator .......................................................121
Initialisera ..........................................................................100
Rekommenderad miljö ..........................................121
Inspelningssätt ...................................................................23
Windows-dator .........................................................121
Inställningar ........................................................................14
Datum ..................................................................................129
Intelligent autojustering .................................................24
Datum- & klockinst. ......................................................117
Intelligent panorering......................................................26
Delarnas namn ...................................................................16
Internminnet ........................................................................22
Demonstrationsläge .........................................................99
ISO ..........................................................................................56
Digital precisionszoom ..................................................91
Digital zoom .......................................................................91
DPOF .....................................................................................82
148SE
P
Kalender ...............................................................................70
PAL.......................................................................................102
Kalibrering.........................................................................109
PC ..........................................................................................121
Klockinställningar ..........................................................117
Pekskärmen .........................................................................19
Kopiera ................................................................................114
PictBridge ..................................................................104, 128
Pip ...........................................................................................96
L
Innehållsförteckning
K
PMB .....................................................................................122
PMB Portable ...................................................................126
Landskap ..............................................................................32
PTP .......................................................................................104
Language Setting ..............................................................98
R
Leendeavkänning ..............................................................42
Radera ....................................................................................75
LUN-inställningar ..........................................................105
Radera lagr.mapp ............................................................113
Långsam synkronisering................................................44
Retuschering .......................................................................78
Rotera.....................................................................................83
M
Rutnät.....................................................................................90
Macintosh-dator ..............................................................121
Rödögekorrigering ...........................................................78
Makro.....................................................................................54
Rödögereducering ............................................................94
Mapp
S
Radera ..........................................................................113
Scenigenk.guide ................................................................93
Skapa ............................................................................111
Scenigenkänning ...............................................................63
Välja ................................................................................88
Scenval ..................................................................................32
Mass Storage ....................................................................104
Scenval för filmer .............................................................41
”Memory Stick Duo” ....................................................144
SD ..........................................................................................101
MENU-skärmen ..........................................................11, 13
Självdiagnosfunktionen ...............................................140
Minne för valt ansikte .....................................................66
Självporträtt.........................................................................46
Minneskort.............................................................................3
Självutlösare .................................................................46, 48
Mjukvara ............................................................................122
Skapa lagringsmapp ......................................................111
MTP ......................................................................................104
Skräddarsy ...........................................................................21
Multi-AF...............................................................................60
Skydda ...................................................................................81
Multi-patternmätning ......................................................62
Skymning .............................................................................32
Multiuttag...................................................118, 119, 124, 128
Skymningsporträtt ............................................................32
Music Transfer .................................................................122
Skärpa ....................................................................................60
Måla ........................................................................................77
Smart zoom .........................................................................91
Mätmetod .............................................................................62
Snabbslutarläge .................................................................33
N
NTSC ...................................................................................102
O
Områdesinställning ........................................................116
Register
Byta ...............................................................................112
MENU/
inställningssökning
LCD-ljusstyrka ..................................................................97
Manöversökning
Ladda ner musik ..............................................................106
Snö ..........................................................................................32
Soft Snap ..............................................................................32
Spot-AF.................................................................................60
Spotmätning ........................................................................62
Strand .....................................................................................32
Strömsparläge...................................................................108
Operativsystem ................................................................121
Optisk zoom ..................................................................34, 91
149SE
Tagning
Filmer .............................................................................28
Stillbilder ......................................................................24
Tagningsriktning ...............................................................49
Tillfälligt roterad visning ..............................................38
Innehållsförteckning
T
Trimma (ändra storlek) ..................................................78
U
Undervatten .........................................................................33
Undervattenshus ..............................................................103
Undervattensvitbalans ....................................................59
Filmer .............................................................................39
Stillbilder ......................................................................35
Uppspelningszoom...........................................................36
USB-anslutning ...............................................................104
USB-uttag ..................................................................124, 128
Utskrift ..........................................................................82, 128
MENU/
inställningssökning
Uppspelning
Manöversökning
TV .................................................................................118, 119
Utskriftsmarkering .........................................................130
Varningsindikatorer och meddelanden .................140
VGA .......................................................................................50
Register
V
Video ut ..............................................................................102
Windows-dator ................................................................121
Visa burstgrupp .................................................................80
Visningsinställningar
Tagning ..........................................................................68
Uppspelning .................................................................85
Visningssätt .........................................................................79
Vitbalans...............................................................................57
Volyminställning ..............................................................84
Välj mapp .............................................................................88
Z
Zoom ......................................................................................34
150SE
Programmen ”C Library”, ”Expat”, ”zlib”, ”dtoa”, ”pcre” och ”libjpeg” finns förinstallerade i
kameran. Denna mjukvara tillhandahålles baserat på licensöverenskommelser med respektive
rättighetsinnehavare. På begäran från rättighetsinnehavarna till dessa program är vi skyldiga att
informera dig om följande. Var vänlig läs igenom följande avsnitt.
Läs igenom ”license1.pdf” i ”License”-mappen på CD-ROM-skivan. Där finns licenser (på
engelska) för programmen ”C Library”, ”Expat”, ”zlib”, ”dtoa”, ”pcre” och ”libjpeg”.
Manöversökning
MENU/
inställningssökning
DENNA PRODUKT TILLHANDAHÅLLES PÅ LICENS UNDER MPEG-4PATENTPORTFÖLJLICENSEN FÖR VIDEOMATERIAL FÖR PERSONLIGT OCH ICKEKOMMERSIELLT BRUK OCH GER KUNDEN RÄTT ATT
(i) KODA VIDEOMATERIAL ENLIGT MPEG-4-STANDARDEN (”MPEG-4 VIDEO”)
OCH
(ii) AVKODA MPEG-4-VIDEOMATERIAL SOM KODATS AV EN KUND SOM ÄGNAR
SIG ÅT PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET ELLER SOM ERHÅLLITS
FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS FRÅN MPEG LA ATT
TILLHANDAHÅLLA MPEG-4-VIDEOMATERIAL.
INGEN LICENS GES ELLER SKA ANSES IMPLICERAS FÖR NÅGOT ANNAT BRUK.
YTTERLIGARE INFORMATION INKLUSIVE INFORMATION OM PROMOTIONELLT,
INTERNT OCH KOMMERSIELLT BRUK OCH ÅTERLICENSIERING KAN ERHÅLLAS
FRÅN MPEG LA, LLC. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Innehållsförteckning
Att observera angående licensen
Angående mjukvara under GNU GPL/LGPL
Register
Mjukvara med rätt till följande allmänna GNU-licens (i fortsättningen kallad för ”GPL”) eller
mindre allmänna GNU-licens (i fortsättningen kallad för ”LGPL”) medföljer denna kamera.
Härmed meddelas att du har rätt att få tillgång till, ändra och återdistribuera källkod för dessa
program under de villkor som omnämns i den medföljande GPL/LGPL.
Källkod finns tillgänglig på internet. Den går att ladda ner från följande adress:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst att du inte kontaktar oss angående innehållet i källkoden.
Läs igenom ”license2.pdf” i ”License”-mappen på CD-ROM-skivan. Där finns licenser (på
engelska) för ”GPL”- och ”LGPL”-mjukvaran.
För att kunna läsa PDF-filer måste du ha Adobe Reader. Om det programmet inte redan är
installerat på datorn kan du ladda ner det från Adobe Systems webbsida:
http://www.adobe.com/
Angående licensen för ”Music Transfer” på den medföljande
CD-ROM-skivan
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
151SE
Download PDF

advertising