Sony | DSC-HX1 | Sony DSC-HX1 HX1 Digital kompaktkamera Bruksanvisning

Innehållsförteckning
Sökfunktion
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
Bruksanvisning till Cyber-shot
DSC-HX1
© 2009 Sony Corporation
4-132-055-92(1)
SE
Innehållsförteckning
Så här använder du
bruksanvisningen
Klicka på en knapp uppe till höger om du vill gå direkt till motsvarande sida.
Detta är praktiskt när du söker efter en viss funktion som du vill visa.
Sökfunktion
Sök information efter manövrering.
Sakregister
Sök information efter nyckelord.
Sakregister
Symboler och specialmarkeringar som används i
bruksanvisningen
MENU/
Sökinställningar
MENU/
Sökinställningar
Sök information i en lista med MENU/
inställningsalternativ.
Sökfunktion
Innehållsförteckning
Sök information efter funktion.
I den här bruksanvisningen visas åtgärder
som följer efter varandra med pilar (t).
Använd den ordningsföljd som anges för
kameran. Symboler visas som de ser ut i
kamerans standardinställning.
Standardinställningen anges med
.
Anger försiktighetsanvisningar och
begränsningar som är viktiga för rätt
användning av kameran.
Anger information som är praktisk att känna
till.
2SE
Inga andra minneskort kan användas
• Mer information om ”Memory Stick Duo” finns
på sidan 170.
”Memory Stick
Duo”-adapter
Om batteriet
• Innan du använder kameran för första gången
laddar du upp batteriet (medföljer).
• Batteriet går att ladda upp även om det inte är
helt urladdat. Det går också att använda batteriet
även när det bara är delvis uppladdat.
• Om du vet med dig att det kommer att dröja
innan du använder batteriet igen, bör du använda
det tills det är tomt och sedan ta ur det från
kameran och förvara det på ett torrt och svalt
ställe. Det är viktigt för att batteriet ska fortsätta
att fungera.
• Mer information om vilket batteri du kan
använda finns på sidan 172.
Svarta, vita, röda, blåa eller
gröna punkter
• Lyft aldrig kameran i LCD-skärmen.
Sakregister
När ”Memory Stick Duo” används
tillsammans med ”Memory Stick”kompatibel utrustning
Du kan använda din ”Memory Stick Duo”
genom att sätta in den i en ”Memory Stick
Duo”-adapter (säljs separat).
• LCD-skärmen och LCD-sökaren är tillverkade
med mycket hög precision – över 99,99 % av
bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det
förekomma enstaka små punkter som alltid är
svarta och/eller alltid lyser (vitt, rött, blått eller
grönt) på LCD-skärmen. Detta är normalt och
beror på tillverkningsmetoden. Bildlagringen
påverkas inte på något sätt.
MENU/
Sökinställningar
”Memory Stick”: Du
kan inte använda en
”Memory Stick” med
kameran.
Att tänka på när det gäller LCDskärmen, LCD-sökaren och objektivet
Sökfunktion
Att notera om de ”Memory Stick”typer som kan användas (säljs
separat)
”Memory Stick Duo”: Du kan
använda en ”Memory Stick
Duo” med kameran.
Innehållsförteckning
Att observera när det gäller
användning av kameran
• Funktionsstörningar kan inträffa om LCDskärmen, LCD-sökaren eller objektivet utsätts
för direkt solljus en längre tid. Tänk dig för
innan du lämnar kameran i närheten av ett
fönster eller lägger den ifrån dig utomhus.
• Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan
missfärgas, vilket i sin tur kan leda till
funktionsstörningar.
• På kalla platser kan det hända att det uppstår
efterbilder på LCD-skärmen. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
• Var försiktig så att du inte råkar stöta till det
rörliga objektivet och utsätt det inte för våld av
något slag.
Anmärkning angående
filmuppspelning på andra enheter
Denna kamera använder MPEG-4 AVC/H.264
Huvudprofil för inspelning av filmer. Därför kan
inte filmer som spelats in med denna kamera
spelas upp på enheter som inte har stöd för
MPEG-4 AVC/H.264.
3SE
Fortsättning r
Innehållsförteckning
Bilderna som förekommer i den här
bruksanvisningen
Fotoexemplen som förekommer i den här
bruksanvisningen är reproduktioner, och inte
bilder som tagits med kameran.
Sökfunktion
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
4SE
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Att observera när det gäller användning av
kameran
Sökfunktion
MENU/
Sökinställningar
Så här använder du bruksanvisningen·················· 2
Att observera när det gäller användning av
kameran ································································ 3
Sökfunktion ··························································· 8
MENU/Sökinställningar ······································· 11
Delarnas namn···················································· 16
Använda lägesomkopplaren································ 17
Använda joggomkopplaren ································· 18
Ändra DISP-inställningen (skärmvisning)············ 19
Använda internminnet ········································· 21
Sakregister
Tagning
Intelligent autojustering ······································· 22
Scenval ······························································· 23
Enkel tagning ······················································ 25
Tagning med manuell exponering······················· 27
Tagning med slutartidsprioritet···························· 28
Tagning med bländarprioritet ······························ 29
Autoprogram ······················································· 30
Handskymning ···················································· 31
Anti-rörelseoskärpa ············································· 32
Panorering··························································· 33
Filmläge······························································· 35
Leendeavkänning················································ 36
Zoom ··································································· 37
Självutlösare························································ 38
Makro ·································································· 39
Blixt ····································································· 40
Skärpa································································· 41
Fotografering med höghastighetsburst/
Exponeringsgaffling············································· 43
EV ······································································· 45
ISO ······································································ 46
5SE
Innehållsförteckning
Visning
Sökfunktion
Visa stillbilder ······················································ 47
Uppspelningszoom·············································· 48
Indexvisning ························································ 49
Radera ································································ 50
Visa filmer ··························································· 51
MENU (Tagning)
MENU-alternativ (Tagning) ································· 11
MENU-alternativ (Visning)··································· 13
MENU/
Sökinställningar
MENU (Uppspelning)
Sakregister
Inställningar
Ställa in alternativ················································ 14
TV
Visa bilder på en TV med SD (Standard
Definition) ························································130
Visa bilder på en HD-TV (High Definition) ············131
Dator
Använda en Windows-dator ······························ 136
Installera programvaran (medföljer) ·················· 138
Om ”PMB (Picture Motion Browser)” (medföljer)··· 139
Visa bilder på datorn ········································· 140
Använda ”Music Transfer” (medföljer)··············· 144
Använda en Macintosh-dator ···························· 145
Visa ”Guide för avancerad användning av Cybershot” ·································································· 148
6SE
Innehållsförteckning
Utskrift
Skriva ut stillbilder ············································· 149
Direktutskrift med en PictBridge-kompatibel
skrivare······························································ 150
Utskrift i en fotoaffär ·········································· 152
Sökfunktion
Felsökning
Felsökning························································· 153
Varningsindikatorer och meddelanden·············· 163
Sakregister
Använda kameran utomlands — Strömkällor···· 169
Om ”Memory Stick Duo”···································· 170
Om InfoLITHIUM-batteriet································· 172
Om batteriladdaren ··········································· 173
MENU/
Sökinställningar
Övrigt
Register
Sakregister ························································ 174
7SE
Porträtt ···································································· 23
Skymningsporträtt ··············································· 23
Leendeavkänning ················································ 36
Scenigenkänning ················································· 63
Ansiktsavkänning················································· 66
Blundningsreducering ········································ 69
Rödögereducering··············································· 70
Fotografera manuellt
Tagning med manuell exponering ·················· 27
Tagning med slutartidsprioritet ························ 28
Tagning med bländarprioritet ··························· 29
Autoprogram ························································· 30
Fotografera
panoramabilder
Panorering ····························································· 33
Ta bilder på maträtter
Gourmet ································································· 23
Närbildstagning
Makro ······································································ 39
Ta bilder på rörliga
föremål
Avancerad sporttagning····································· 23
Filmläge ·································································· 35
Fotografering med höghastighetsburst/
Exponeringsgaffling ·············································· 43
Sakregister
Ta porträttbilder
MENU/
Sökinställningar
Intelligent autojustering ······································ 22
Scenval ··································································· 23
Scenigenkänning ················································· 63
Sökfunktion
Automatiska
inställningar av
kameran
Innehållsförteckning
Sökfunktion
8SE
Innehållsförteckning
Ta skarpa bilder
Hög känslighet······················································ 23
Handskymning······················································ 31
Anti-rörelseoskärpa ············································· 32
Självutlösare med 2 sekunders fördröjning
·················································································· 38
Tagning i mörker
Hög känslighet······················································ 23
Anti-rörelseoskärpa ············································· 32
Långsam synk (blixten på) ································ 40
ISO ··········································································· 46
Ställa in exponering
Histogram ····························································· 20
EV ············································································ 45
Flytta skärpan
Skärpa ···································································· 41
Ansiktsavkänning················································· 66
Ändra bildstorlek
Bildstorlek ······························································ 55
Radera bilder
Radera ······························································ 50, 95
Formatera ···························································· 122
Visa förstoringar
Uppspelningszoom ············································· 48
Trimma···································································· 92
Redigera bilder
Retuschering ························································· 92
Olika storleksändringsmöjl.······························· 94
Sakregister
Forcerad blixt ························································ 40
Scenigenkänning ················································· 63
DRO········································································· 71
MENU/
Sökinställningar
Tagning med
bakgrundsbelysning
Sökfunktion
ISO ··········································································· 46
SteadyShot ···························································· 78
Spela upp en bildserie i Kontinuerlig uppsp. ············································· 80
ordningsföljd
Bildspel med musik ············································· 81
9SE
Använda ”PMB (Picture Motion Browser)”
Ändra datum- och
tidinställningar
Områdesinställning ··········································· 128
Datum- & klockinst. ··········································· 129
Initiera inställningar
Initialisera ····························································· 112
Skriva ut bilder
Skriva ut stillbilder ············································· 149
Visa på TV
Visa bilder på en TV med SD
(standardupplösning)········································ 130
Visa bilder på en HD-TV (hög upplösning)
················································································ 139
MENU/
Sökinställningar
Skriva ut bilder med
infogat datum
Sökfunktion
Enkel tagning ························································ 25
Innehållsförteckning
Tagning/visning med
tydliga indikatorer
················································································ 131
Sakregister
Information om tillbehör ”Guide för avancerad användning av
Cyber-shot”·························································· 148
(säljs separat)
10SE
Innehållsförteckning
MENU/Sökinställningar
MENU-alternativ (Tagning)
Du kan enkelt välja olika tagningsfunktioner med MENU-knappen.
1 Tryck på MENU-knappen för att visa menyskärmen
Kontrollknapp
Sökfunktion
2 Välj önskat menyalternativ med v/V/b/B på
kontrollknappen
3 Tryck på MENU-knappen för att stänga
menyskärmen
I tabellen nedan anger
att en funktion finns tillgänglig och — att den inte är tillgänglig.
Lägesomkopplare
Menyalternativ
—
—
—
—
—
—
Filminspelningsläge
—
—
—
—
—
—
Tagningsriktning
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Bildstorlek
Blixt
—
Vitbalans
—
—
*
Mätmetod
—
—
—
Gafflingsgrupp
—
—
—
*
Scenigenkänning
—
—
—
—
—
—
Känsl. för leendeavkänning
—
—
*
—
—
—
Ansiktsavkänning
—
—
*
—
—
—
—
—
—
—
Blixtnivå
—
Blundningsreducering
—
Rödögereducering
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*
—
—
—
—
—
—
*
—
—
—
DRO
—
—
—
—
—
—
—
Brusreducering
—
—
—
—
—
—
—
Färgläge
—
—
—
—
—
—
Färgfilter
—
—
—
—
—
—
Färgmättnad
—
—
—
—
—
—
Kontrast
—
—
—
—
—
—
Skärpa
—
—
—
—
—
—
SteadyShot
—
—
(Inställningar)
*
Sakregister
Scenval
MENU/
Sökinställningar
MENU-knapp
—
—
* Vilka åtgärder som du kan utföra beror på vilket Scenval-läge som valts.
11SE
Fortsättning r
• Endast alternativ som är tillgängliga för varje läge visas på skärmen.
Innehållsförteckning
Obs!
Sökfunktion
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
12SE
Du kan enkelt välja olika visningsfunktioner med MENU-knappen.
1 Tryck på
-knappen (Uppspelning) om du vill
växla till uppspelningsläge
-knapp
(Uppspelning)
Kontrollknapp
Innehållsförteckning
MENU-alternativ (Visning)
2 Tryck på MENU-knappen för att visa menyskärmen
Sökfunktion
3 Välj önskat menyalternativ med v/V/b/B på
kontrollknappen
4 Tryck på z i mitten på kontrollknappen
MENU-knapp
att en funktion finns tillgänglig och — att den inte är tillgänglig.
Visningssätt
Menyalternativ
”Memory Stick Duo”
Datumvisning Händelsevisning
Favoriter
Internminne
Mappvisning Mappvisning
(Bildspel)
(Datumlista)
—
—
—
—
—
—
—
(Visningssätt)
—
(Filtrering mha
ansikten)
(Byt huvudbild)
—
(Lägg till/ta bort
Favoriter)
(Visa burstgrupp)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sakregister
(Händelselista)
—
MENU/
Sökinställningar
I tabellen nedan anger
(Retuschering)
(Olika
storleksändringsmöjl.)
(Radera)
—
(Skydda)
DPOF
—
(Utskrift)
(Rotera)
(Välj mapp)
—
—
—
—
(Inställningar)
Observera
• Endast alternativ som är tillgängliga för varje läge visas på skärmen.
• När lägesomkopplaren är inställd på
(Enkel tagning) och du trycker på MENU, visas
raderingsskärmen. Du kan välja mellan [Radera en bild] och [Radera alla bilder].
13SE
Du kan ändra inställningarna på skärmen
(Inställningar).
1 Tryck på MENU-knappen för att visa
inställningsskärmen
Kontrollknapp
3 Välj alternativet som du vill ställa in med v/V, tryck
på B för att välja alternativ och tryck sedan på z
4 Välj önskad inställning och tryck sedan på z
Tagningsinställn.
MENU/
Sökinställningar
Kategorier
MENU-knapp
Sökfunktion
2 Välj
(Inställningar) med V på kontrollknappen
och tryck sedan på z på kontrollknappen för att
visa inställningsskärmen
Innehållsförteckning
Ställa in alternativ
Alternativ
AF-lampa
Rutnät
Digital zoom
Konverter
Blixtsynk
Sakregister
Auto-rotering
Autom. granskning
Utv. skärpa
Customknapp
Huvudinställningar
Pip
Language Setting
Funktionsguide
Initialisera
Demonstrationsläge
HDMI-upplösning
KONTR. FÖR HDMI
COMPONENT
Video ut
Bredzoom
USB-anslutning
Ladda ner musik
Formatera musik
”Memory Stick”-verktyg
Formatera
Skapa lagringsmapp
Byt lagringsmapp
Radera lagr.mapp
Kopiera
Filnummer
14SE
Fortsättning r
Internminnesverktyg
Alternativ
Formatera
Filnummer
Klockinställningar
Områdesinställning
Datum- & klockinst.
Innehållsförteckning
Kategorier
Observera
Sökfunktion
• [Tagningsinställn.] visas endast när du har angett inställningar från bildtagningsläget.
• [”Memory Stick”-verktyg] visas bara när en ”Memory Stick Duo” sätts i kameran och
[Internminnesverktyg] visas bara när en ”Memory Stick Duo” inte är isatt.
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
15SE
Innehållsförteckning
Delarnas namn
Sökfunktion
MENU/
Sökinställningar
A ON/OFF-knapp (strömbrytare)
B Lägesomkopplare (17)
C
/
(Burst/Gaffling)-knapp (43)
D Avtryckare
E För tagning: W/T (Zoom)-spak (37)
För visning:
(Index)-spak/
(Uppspelningszoom)-spak (49, 48)
O Stereomikrofon
G Självutlösarlampa/
Leendeavkänningslampa/
AF-lampa
P Sökare
H Objektiv
I Blixt
J Sökarjusteringsratt
K FINDER/LCD-knapp
L Hake för axelrem
M DC IN uttag/DC IN uttagslucka
N Multikontakt
Q
(Uppspelning)-knapp (47)
R LCD-skärm
S
(Radera)-knapp (50)
T
(Custom)-knapp (108)
Sakregister
F FOCUS-knapp (41)
U Joggomkopplare (18)
V Hake för axelrem
W MENU-knapp (11)
X Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z
Meny av: DISP/ / /
Y Högtalare
Z Batterifack
wj Batteriutmatningsknapp
wk ”Memory Stick Duo”-plats
wl Aktivitetslampa
e; Batteri-/”Memory Stick Duo”-lock
ea Stativfäste
es RESET-knapp
16SE
Ställ in lägesomkopplaren på önskad funktion.
Lägesomkopplare
Innehållsförteckning
Använda lägesomkopplaren
Sökfunktion
(Enkel tagning)
(Autoprogram)
Gör att du kan ta bilder med automatiska inställningar (sidan 22).
Gör att du kan ta/visa stillbilder med tydliga indikatorer (sidan 25).
Gör att du kan ta bilder med exponeringen (såväl slutartid som
bländare) automatiskt inställd (sidan 30). Du kan välja olika
funktioner på menyn.
Låter dig fotografera efter att ha justerat slutartiden manuellt
(sidan 28).
(Tagning med
bländarprioritet)
Låter dig fotografera efter att ha justerat bländarvärdet manuellt
(sidan 29).
(Tagning med manuell
exponering)
Gör att du kan ta bilder efter att ha justerat exponeringen manuellt
(både slutartid och bländare (F-värde)) (sidan 27). Du kan välja olika
funktioner på menyn.
(Antirörelseoskärpa)
Låter dig fotografera med minskad oskärpa utan att använda blixten
när du tar höghastighetsburst-bilder (sidan 32).
(Handskymning)
Låter dig fotografera med minskad oskärpa i mörka miljöer utan att
använda stativ när du tar höghastighetsburst-bilder (sidan 31).
(Panorering)
Låter dig ta en panoramabild efter att du komponerat bilder
(sidan 33).
(Scenval)
(Filmläge)
Sakregister
(Tagning med
slutartidsprioritet)
MENU/
Sökinställningar
(Intelligent
autojustering)
Gör att du kan ta bilder med förinställningar som optimerats efter
motivet (sidan 23).
Gör att du kan spela in filmer med ljud (sidan 35).
17SE
Joggomkopplare
Välja
Välja
alternativet inställningsvärdet
Det alternativ som ska ställas in visas större.
MENU/
Sökinställningar
1 Tryck på joggomkopplaren för att välja ett alternativ på
fotograferingsskärmen
Sökfunktion
Joggomkopplaren används för att ändra inställningsvärden när du fotograferar i Tagning med
manuell exponering, Tagning med slutartidsprioritet, Tagning med bländarprioritet,
Autoprogram, ISO-inställning, fokuseringsmetod eller EV-justering. Genom att vrida på
joggomkopplaren kan du enkelt visa nästa/föregående bild. Du kan också justera EVinställningarna i
(Intelligent autojustering) eller
(Scenval).
I
(Avancerad sporttagning) kan du ställa in EV- och ISO-inställningar med
joggomkopplaren.
Innehållsförteckning
Använda joggomkopplaren
2 Vrid på joggomkopplaren för att ställa in ett värde
Obs!
• Alternativ som visas i grått kan inte ställas in genom att trycka på joggomkopplaren.
Sakregister
Vrid åt höger för att öka värdet eller åt vänster för att minska det.
18SE
1 Tryck på DISP (skärmvisning) på kontrollknappen
2 Välj ett läge med kontrollknappen
Ljus skärm
Ställer in normal ljusstyrka på skärmen och
visar information.
Sakregister
Normal
skärm
Gör skärmen ljusare och visar information.
MENU/
Sökinställningar
Ljus skärm + Gör skärmen ljusare och visar bildens
histogram
ljusstyrka grafiskt.
Under uppspelning visas även bildinformation.
Sökfunktion
Ljus skärm + Gör skärmen ljusare och visar endast bilder.
enbart bild
Innehållsförteckning
Ändra DISP-inställningen
(skärmvisning)
Obs!
• Om du visar bilder utomhus i starkt ljus kan du öka ljusstyrkan på skärmen. Batterierna kan ta slut
snabbare om du gör detta.
19SE
Ett histogram visar bildens ljusstyrka grafiskt. Grafiken anger att bilden är ljus om den ligger
snett åt höger och mörk om den ligger snett åt vänster.
A Antal bildpunkter
B Ljusstyrka
Innehållsförteckning
Histogram
A
Ljust
1 Tryck på DISP (skärmvisning) på kontrollknappen och välj sedan [Ljus
skärm + histogram]
Sakregister
• Histogrammet visas också när du spelar upp en enstaka bild, men då kan du inte ställa in exponeringen.
• Histogrammet visas inte när du:
– Spelar in filmer
– Spelar upp filmer
– Visar vertikala bilder
– Roterar stillbilder
– Fotograferar med Panorering
– Visar bilder fotograferade med Panorering
– Visar huvudbilder
• Det kan var stora skillnader mellan det histogram som visas under tagning och det som visas vid
uppspelning i följande fall:
– Blixten har utlösts
– Slutartiden är lång eller kort
• Det kan hända att inget histogram visas för bilder som är tagna med andra kameror.
MENU/
Sökinställningar
Observera
Sökfunktion
B
Mörkt
20SE
Kameran har ett internminne på cirka 11 MB. Det här minnet går inte att ta ut. Även om det inte
sitter någon ”Memory Stick Duo” i kameran kan du ta bilder med hjälp av internminnet.
B
B
Internminne
Om bilddata som lagrats i internminnet
MENU/
Sökinställningar
När inget ”Memory Stick Duo” är isatt
[Inspelning]: Bilderna spelas in i internminnet.
[Uppspelning]: Bilderna som spelats in i internminnet
spelas upp.
[Meny, Inställningar osv.]: Du kan utföra olika funktioner
på bilder som finns lagrade i internminnet.
Sökfunktion
När du har satt i ett ”Memory Stick Duo”
[Inspelning]: Bilderna spelas in på ”Memory Stick Duo”.
[Uppspelning]: Bilderna på ”Memory Stick Duo” spelas
upp.
[Meny, Inställningar osv.]: Du kan utföra olika funktioner
på bilderna som finns i ”Memory Stick Duo”.
Innehållsförteckning
Använda internminnet
Du bör under alla förhållanden kopiera (säkerhetskopiera) bilddata på något av följande sätt.
Kopiera (säkerhetskopiera) data till ett ”Memory Stick Duo”
Förbered ett ”Memory Stick Duo” med tillräckligt med kapacitet, och utför sedan proceduren
som beskrivs i avsnittet [Kopiera] (sidan 126).
Sakregister
Kopiera (säkerhetskopiera) data på en datorhårddisk
Utför proceduren på sidorna 140 till 141 utan något ”Memory Stick Duo” isatt i kameran.
Observera
• Det går inte att kopiera bilddata från ett ”Memory Stick Duo” till internminnet.
• Om du kopplar kameran till en dator med en USB-anslutning med en multikabel kan du överföra data
från internminnet till en dator. Du kan däremot inte överföra data från datorn till internminnet.
21SE
Gör att du kan ta stillbilder med automatisk inställning.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(Intelligent autojustering)
2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren
• Blixtläget är inställt på [Automatisk blixt] eller [Blixten av].
zOm Scenigenkänning
Scenigenkänning fungerar i Intelligent autojustering-läge. Med den här funktionen kan
kameran automatisk känna igen bildtagningsförhållanden och ta bilden.
zTa stillbilder av motiv som är svåra att ställa in
skärpan på
Sakregister
Kameran känner igen (Skymning),
(Skymningsporträtt),
(Skymning med stativ),
(Motljus),
(Motljusporträtt),
(Landskap) (Makro) eller
(Porträtt) och visar
en ikon på LCD-skärmen när scenen känns igen.
För mer information, se sida 63.
MENU/
Sökinställningar
Scenigenkänning-ikon
Sökfunktion
Obs!
Innehållsförteckning
Intelligent autojustering
• Det kortaste fotograferingsavståndet är cirka 1 cm (W), 150 cm (T) från objektivet.
• När kameran inte automatiskt kan fokusera på motivet börjar AE/AF-låsindikatorn blinka långsamt
och ingen ljudsignal hörs. Komponera om bilden eller ändra skärpeinställningen (sidan 41).
• Det kan vara svårt att fokusera i följande situationer:
– När det är mörkt och motivet är långt bort.
– När kontrasten mellan motiv och bakgrund är dålig.
– När motivet är bakom glas.
– När motivet rör sig snabbt.
– När det finns reflekterande ljus eller blänkande ytor.
– Motivet blinkar.
– Motivet är i motljus.
22SE
Innehållsförteckning
Scenval
Gör att du kan ta bilder med förinställningar som optimerats efter motivet.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(Scenval)
2 Välj ett läge med t z på kontrollknappen
Om du vill byta till en annan scen trycker du på MENU-knappen.
Sökfunktion
(Hög känslighet) Gör att du kan ta bilder utan blixt i svag
belysning med minskad risk för suddiga
bilder.
(Porträtt)
Låter dig fotografera snabbrörliga motiv som t.ex. sport.
Medan avtryckaren trycks halvvägs ned, förutspås
motivets rörelse och fokus justeras.
(Landskap)
Gör det enkelt att ta bild på scener på avstånd genom att
ställa in skärpa på avstånd. För bildtagning av blå
himmel och blommor i vackra färger.
(Skymningsporträtt)
(Skymning)
Gör att du kan ta skarpa bilder av personer med nattvy i
bakgrunden utan att omgivande atmosfär går förlorad.
Gör att du kan ta nattscener på långa avstånd utan att
omgivningens mörka atmosfär går förlorad.
(Gourmet)
Gör det möjligt att fotografera maträtter i läckra färger.
(Strand)
Gör att vattnets blå färg återges klarare när du tar bilder
på stranden vid havet eller en sjö.
(Snö)
(Fyrverkeri)
Sakregister
(Avancerad
sporttagning)
MENU/
Sökinställningar
Gör det möjligt att fotografera med oskarp bakgrund och
skarpt motiv.
Detta återger skarpare bilder och motverkar att färgerna
förlorar sin styrka när du tar bilder i miljöer med mycket
snö, eller andra platser där hela omgivningen är vit.
Gör att fyrverkerier återges i hela dess storslagenhet.
23SE
Fortsättning r
• När du tar bilder med läget
(Skymningsporträtt), (Skymning) eller
(Fyrverkeri) är slutartiderna
längre och bilden blir ofta suddig. För att undvika att bilderna blir suddiga bör du använda stativ.
Funktioner du kan använda i Scenval
Självutlösare
—
Makro på
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*
Burst/Gaffling
—
ISO
—
Vitbalans
**
—
—
—
—
—
Blundningsreducering
—
—
SteadyShot
* [Av] för [Ansiktsavkänning] kan inte väljas.
** [Blixt] för [Vitbalans] kan inte väljas.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sakregister
Rödögereducering
—
MENU/
Sökinställningar
Blixt
Ansiktsavkänning/
Leendeavkänning
Sökfunktion
Kameran ställer in en lämplig kombination av de olika funktionerna för optimal bildtagning av
en viss scen. anger att en funktion finns tillgänglig och — att den inte är tillgänglig. Ikonerna
nedan, [Blixt], anger vilka blixtlägen som är tillgängliga.
Vissa funktioner är inte tillgängliga beroende på Scenval-läget.
Innehållsförteckning
Obs!
24SE
Innehållsförteckning
Enkel tagning
Gör att du kan ta stillbilder med minsta möjliga funktionsinställning.
Här kan du bara ändra inställningarna [Bildstorlek], [Självutlösare] och [Blixt].
Textstorleken ökar och det blir lättare att se indikatorerna.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(Enkel tagning)
Obs!
• Batteriets laddning töms snabbare eftersom skärmens ljusstyrka ökas automatiskt.
zÄndra inställningar för Bildstorlek, Självutlösare och
MENU t [Bildstorlek] t z på kontrollknappen t önskat läge
tz
Välj storleken [Stor] eller [Liten].
Självutlösare:
på kontrollknappen t önskat läge
Välj läget [Självutlösare 10 s] eller [Självutlösare av].
Blixt:
på kontrollknappen t önskat läge
Välj läget [Automatisk blixt] eller [Blixten av].
MENU t [Blixt] t z t önskat läge t z
Välj läget [Auto] eller [Av].
Sakregister
Bildstorlek:
MENU/
Sökinställningar
Blixt
Sökfunktion
2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren
zOm Scenigenkänning
Scenigenkänning fungerar i Enkel tagning-läge. Med den här funktionen kan kameran
automatisk känna igen bildtagningsförhållanden och ta bilden.
Scenigenkänning-ikon
Kameran känner igen (Skymning),
(Skymningsporträtt),
(Skymning med stativ),
(Motljus),
(Motljusporträtt),
(Landskap), (Makro) eller
(Porträtt) och visar
en ikon på LCD-skärmen när scenen känns igen.
För mer information, se sida 63.
25SE
Fortsättning r
Om du trycker på -knappen (Uppspelning) med lägesomkopplaren inställd på
(Enkel tagning) blir texten på uppspelningsskärmen större och mer lättläst. Detta
begränsar funktionerna som kan användas.
-knapp (Radera):
• Visningssätt är inställt på [Mappvisning]. Om du ställer in lägesomkopplaren på ett annat läge än
(Enkel tagning) visas bilduppspelningen och bilderna i det förhandsvalda visningsläget.
Sökfunktion
MENU-knapp:
Du kan radera bilden som aktuellt visas.
Välj [OK] t z
Du kan radera bilden som aktuellt visas med [Radera en bild] och
radera alla bilder i en mapp med [Radera alla bilder].
Innehållsförteckning
zOm läget för enkel uppspelning
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
26SE
Du kan ta stillbilder med önskad exponering genom att justera slutarhastighet och bländare (F)
manuellt.
Kameran sparar den här inställningen även när kameran stängs av. När du ställt in ett värde du
tycker om kan du återskapa samma exponering genom att ställa lägesomkopplaren på
(Tagning med manuell exponering).
(Tagning med
F-värde
2 Tryck på joggomkopplaren för att välja ISO,
slutarhastighet eller bländarvärde (F)
3 Vrid joggomkopplaren för att ställa in ett värde
Slutartid
EV-värde
4 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren
Observera
zOm du ställer in slutarhastighet och bländare
(F-värde)
Skillnaden mellan den manuellt inställda exponeringen och rätt exponering enligt kameran
visas som ett EV-värde på skärmen. Du kan använda det här värdet för att bedöma bildens
ljusstyrka. 0EV anger att det värde som ställts in manuellt är mest passande enligt kameran.
EV med ”+” indikerar överexponering, EV med ”–” indikerar underexponering.
Sakregister
• Om rätt exponering inte erhålls efter att du gjort inställningarna blinkar indikatorerna för
inställningsvärde på skärmen när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Du kan fotografera i detta
förhållande men vi rekommenderar att du justerar blixtvärdet igen.
• Blixten är inställd på [Blixten på] eller [Blixten av].
MENU/
Sökinställningar
Varje gång du trycker på joggomkopplaren ändras det valbara
alternativet.
Sökfunktion
1 Ställ in lägesomkopplaren på
manuell exponering)
Innehållsförteckning
Tagning med manuell exponering
27SE
Du kan ta bilder efter manuell justering av slutartiden.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(Tagning med slutartidsprioritet)
2 Tryck på joggomkopplaren
Du kan välja slutartider mellan 1/4000 och 30 sekunder.
Du kan ställa in värdet för EV eller ISO med
joggomkopplaren.
4 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren
Slutartid
• Blixten är inställd på [Blixten på] eller [Blixten av].
• Med korta slutartider kan mängden ljus vara otillräckligt även om du avfyrar blixten.
• Om rätt exponering inte erhålls efter att du gjort inställningarna blinkar indikatorerna för
inställningsvärde på skärmen när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Du kan fotografera i detta
förhållande men vi rekommenderar att du justerar blixtvärdena igen.
MENU/
Sökinställningar
Observera
Sökfunktion
3 Vrid på joggomkopplaren för att ställa in en
slutartid
Innehållsförteckning
Tagning med slutartidsprioritet
zSlutartidens inställningsintervall
1/4000 till 30 sekunder
1/2000 till 30 sekunder
Zoomskala
(Vidvinkel)
Sakregister
Bländare (F-värde)
(Zoom)
A Cirka ×1,4
B Cirka ×20
• Om slutartiden är en sekund eller längre anges det med ["], exempelvis 1".
• Om du ställer in slutartiden på längre tid, rekommenderas du att använda ett stativ för att undvika
effekterna av vibrationer.
• Om du väljer en långsam slutartid tar det tid att bearbeta data.
• Om slutartiden är inställd på 1/3 sekund eller längre, aktiveras NR-funktionen för långsam slutartid
automatiskt för att minska bildbruset och
visas.
zOm slutartiden
När du ställer in en snabbare slutartid kan du ”frysa” rörliga motiv
som t.ex. springande människor, bilar eller vattenstänk etc.
Om du ställer in en långsammare slutartid visas spår av rörliga objekt
som forsande vatten etc. Du kan ta mer naturliga actionbilder.
28SE
Du kan justera mängden ljus som passerar genom objektivet manuellt.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(Tagning med bländarprioritet)
2 Tryck på joggomkopplaren
Du kan ställa in bländarvärden (F-värde) från F 2.8 till F 8.0.
Slutartiden justeras automatiskt mellan 1/2000 och 8 sekunder.
Du kan ställa in värdet för EV eller ISO med
joggomkopplaren.
Bländare (F-värde)
Sökfunktion
3 Vrid på joggomkopplaren för att ställa in ett
bländarvärde (F)
Innehållsförteckning
Tagning med bländarprioritet
4 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren
• Blixten är inställd på [Blixten på], [Långsam synk (blixten på)] eller [Blixten av].
• Om rätt exponering inte erhålls efter att du gjort inställningarna blinkar indikatorerna för
inställningsvärde på skärmen när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Du kan fotografera i detta
förhållande men vi rekommenderar att du justerar blixtvärdena igen.
MENU/
Sökinställningar
Observera
zOm bländarprioritering
Ju högre bländarvärde (F-värde) desto mindre är öppningen som
släpper in ljus. Både objekt som befinner sig relativt nära och de som
befinner sig på långt avstånd från objektivet blir skarpa. Det fungerar
bra för landskap etc.
Sakregister
Ju lägre bländarvärde (F-värde) desto större är öppningen som
släpper in ljus. Skärpedjupet minskar och allt utom objekt inom ett
smalt avståndsintervall blir oskarpt. Det fungerar bra för porträtt etc.
29SE
Gör att du kan ta bilder med exponeringen (såväl slutartid som bländare (F-värde)) automatiskt
inställd. Du kan också välja olika inställningar på menyn.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(Autoprogram)
Innehållsförteckning
Autoprogram
2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren
Du kan ändra kombinationen av bländare (F-värde) och slutartid samtidigt som du håller
exponeringen konstant.
2 Vrid på joggomkopplaren
” ” på skärmen ändras till ”
” och fotograferingsläget ändras till programautomatik.
3 Välj kombination av bländare (F-värde) och
slutartid genom att vrida på joggomkopplaren
Du kan ställa in värdet för EV eller ISO med
joggomkopplaren.
Du kan avbryta programautomatiken genom att vrida
joggomkopplaren till ” ”.
Slutartid/bländare
(F-värde)
Observera
• Du kan inte byta kombination av bländarvärde och slutartid när avtryckaren är nedtryckt halvvägs.
• Programautomatiken kan eventuellt inte användas baserat på hur ljus miljön är.
• Ställ in lägesomkopplaren på något annat än ” ” eller stäng av strömmen för att avbryta den inställning
du har gjort.
• När ljusstyrkan ändras, ändras samtidigt bländaren (F-värdet) och slutartiden samtidigt som skiftbeloppet
behålls.
• När blixtlägesinställningen ändras avbryts programautomatik.
Sakregister
4 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren
MENU/
Sökinställningar
1 Tryck på joggomkopplaren
Sökfunktion
Programautomatik
30SE
Trots att nattscener tenderar att bli oskarpa på grund av kamerarörelser kan du med det här läget
fotografera nattscener med mindre brus och oskärpa utan att använda ett stativ. En burstserie
med bilder tas i hög hastighet med en enda nedtryckning av avtryckaren och bilden bearbetas för
att minska oskärpa och brus.
(Handskymning)
2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren
Observera
MENU/
Sökinställningar
• Avtryckarljudet piper 6 gånger och en bild tas.
• Reduceringen av oskärpa är mindre effektiv i följande situationer:
– Bild med oregelbundna rörelser
– Bild med huvudmotivet för nära kameran
– Bilder med lite kontrast som t.ex. himmel, sandstrand eller gräsmatta
– Bilder med konstant förändring som t.ex. vågor eller vattenfall
• Leendeavkänning kan inte användas i Handskymning.
Sökfunktion
1 Ställ in lägesomkopplaren på
Innehållsförteckning
Handskymning
Sakregister
31SE
Det här lämpar sig för att minska motivets oskärpa i bilder som tas inomhus utan blixt. En
burstserie med bilder tas med en enda nedtryckning av avtryckaren och bilden bearbetas för att
minska oskärpa och brus.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
Innehållsförteckning
Anti-rörelseoskärpa
(Anti-rörelseoskärpa)
Observera
MENU/
Sökinställningar
• Avtryckarljudet piper 6 gånger och en bild tas.
• Reduceringen av oskärpa är inte effektiv i följande situationer:
– Bild med oregelbundna rörelser
– Bild med huvudmotivet för nära kameran
– Bilder med lite kontrast som t.ex. himmel, sandstrand eller gräsmatta
– Bilder med konstant förändring som t.ex. vågor eller vattenfall
• Leendeavkänning kan inte användas i Anti-rörelseoskärpa.
Sökfunktion
2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren
Sakregister
32SE
Innehållsförteckning
Panorering
Låter dig skapa en panoramabild från sammansatta bilder.
Du kan skapa panoramabilder både uppåt och neråt eller vänster och höger.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(Panorering)
Håll kameran så att du kan se LCD-skärmen tydligt.
Den här delen tas inte
3 Panorera kameran och följ indikationen på
skärmen
Guidelinje
Observera
Sakregister
• Om du inte kan panorera kameran över hela motivet på den angivna tiden visas ett grått område i den
sammansatta bilden. Om det händer flyttar du kameran snabbare så att du spelar in en komplett
panoramabild.
• Eftersom flera bilder sammanfogas blir de sammanfogade delarna inte jämna.
• Du kan inte skapa panoramabilder i följande situationer:
– Om du panorerar kameran för långsamt eller för snabbt
– För mycket kameraskakningar
– Om du panorerar kameran i en annan riktning än den inställda
• Panoramabilder kan bli oskarpa när ljuset är svagt.
MENU/
Sökinställningar
Guidelinjen visas när du rör kameran.
När en guidelinje når slutet avslutas exponeringen och
panoramabilden lagras.
Sökfunktion
2 Tryck ner avtryckaren helt
zÄndra tagningsriktning eller bildstorlek för en
panoramabild
Tagningsriktning:
Bildstorlek:
MENU t [Tagningsriktning] t z på kontrollknappen t välj
[Åt höger], [Åt vänster], [Uppåt] och [Nedåt] t z
MENU t [Bildstorlek] t z på kontrollknappen t välj
[Standard] eller [Brett] t z
33SE
Fortsättning r
Horisontellt riktning
Sökfunktion
Vertikal riktning
MENU/
Sökinställningar
• Panorera kameran med konstant hastighet i en båge.
• Panorera kameran i den riktning som indikeras på
LCD-skärmen. Om kameran skakar under
panoreringen kan det hända att fogen inte blir jämn.
• Fastställ scenen och tryck ner avtryckaren halvvägs så
att du kan låsa exponering och vitbalans.
• När hela panoramavinkeln omfattar stora variationer i
ljusstyrka, färg och fokus kommer panoramabilden inte
att bli lyckad. Om det inträffar ändrar du
låsningsvinkel och tar bilden igen.
• Panorering är inte lämplig i följande situationer:
– Rörliga motiv
– Motiv som är för nära kameran
– Bild med ett återkommande mönster, som t.ex.
kakelplattor och bilder med lite kontrast som t.ex.
himmel, strand eller gräsmatta
– Bilder med konstant förändring som t.ex. vågor eller
vattenfall
• Under belysning som blinkar, som t.ex. ljusrör, kan
ljusstyrkan eller färgen i den sammansatta bilden
variera.
Innehållsförteckning
zTips för panoramabilder
Så kort radie som möjligt
Du kan rulla panoramabilder genom att trycka på z på kontrollknappen när panoramabilder
visas.
Visar hela panoramabilden
Kontrollknapp
Justeringsmöjlighet
z
Spela upp rullande bilder /
stoppa
• Tryck på z för att visa
hela bilden samtidigt som
du stoppar rullningen.
b/B
Rulla bilder i horisontell
position
v/V
Rulla bilder i vertikal
position
Sakregister
zUppspelning av panoramabilder
• Panoramabilder spelas upp med den medföljande programvaran ”PMB” (sidan 139).
34SE
Spela in filmer med ljud.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(Filmläge)
2 Tryck ned avtryckaren helt
Sökfunktion
3 Du avbryter inspelningen genom att trycka ned avtryckaren helt igen
Innehållsförteckning
Filmläge
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
35SE
Innehållsförteckning
Leendeavkänning
När kameran identifierar ett leende avfyras slutaren automatiskt.
1 Tryck på
-knappen (Custom)
2 Vänta tills ett leende identifieras i kameran
3 När du vill sluta ta bilder trycker du på
(Custom) igen
-knappen
Ansiktsavkänning-bildruta
Sökfunktion
När leendet överskrider b-punkten på indikatorn tar kameran
bilder automatiskt.
Om du trycker ned avtryckaren under Leendeavkänning tar
kameran bilden och återgår sedan till Leendeavkänning-läget.
Känsl. för leendeavkänningindikator
zTips för att lättare fånga leenden
Dölj inte ögonen bakom solglasögon.
Dölj inte ansiktet med en hatt, mask, solglasögon osv.
2 Placera ansiktet framför kameran och i så jämn höjd
som möjligt. Le så att ögonen smalnar.
3 Le tydligt med öppen mun. Det är lättare att registrera
leendet när tänderna visas.
1
Sakregister
• Bildtagningen med Leendeavkänning avslutas automatiskt när ”Memory Stick Duo” eller internminnet
blir fullt.
• Leenden identifieras eventuellt inte korrekt beroende på förhållandena.
• Du kan inte använda den digitala zoomfunktionen.
• När läget
(Avancerad sporttagning),
(Landskap), (Skymning), (Gourmet) eller
(Fyrverkeri) är valt under Scenval, eller om
(Panorering),
(Handskymning) eller
(Antirörelseoskärpa) har valts, kan du inte använda Leendeavkänning-funktionen.
• Du kan inte använda Leendeavkänning om du ställer in [Mätmetod] eller [Vitbalans] på -knappen
(Custom). Ställ in [Leendeavkänning] med [Customknapp] på
(Tagningsinställn.) (sidan 108).
MENU/
Sökinställningar
Observera
• Avtryckaren trycks ned automatiskt när en leende person identifieras.
• Du kan välja eller registrera det valda motivet för ansiktsavkänning med [Ansiktsavkänning]. När
det valda ansiktet registreras i kameraminnet utförs Leendeavkänning endast för det ansiktet. Om du
vill ställa in leendeavkänning för ett annat ansikte ändrar du det valda ansiktet med z på
kontrollknappen (sidan 66).
• Om ett leende inte identifieras ställer du in [Känsl. för leendeavkänning] i inställningsmenyn.
36SE
Du kan förstora bilden under bildtagning. Kamerans optiska zoom kan förstora bilder upp till
20×.
1 Vrid W/T-spaken (Zoom)
T-sidan
• Om du vrider spaken en aning zoomar kameran långsamt och om
du vrider den helt zoomar kameran snabbt.
• När zoomskalan går över 20×, se sidan 102.
W-sidan
MENU/
Sökinställningar
Observera
Sakregister
• Objektivets ljud kan komma med när du spelar in en film. Pipljudet för andra knappar, som t.ex.
joggomkopplaren eller W/T-spaken (Zoom) kan också spelas in.
• Även om du vrider spaken helt zoomar kameran långsamt när du spelar in en film.
• Du kan inte använda zoomen vid
(Panorering).
Sökfunktion
Vrid spaken åt T-sidan för att zooma in och åt W-sidan för att
zooma ut.
Innehållsförteckning
Zoom
37SE
1 Tryck på
Innehållsförteckning
Självutlösare
(Självutlösare) på kontrollknappen
2 Välj ett läge med kontrollknappen
Självutlösaren används inte.
(Självutlösare av)
(Självutlösare Självutlösaren ställs in på 2 sekunders fördröjning.
2 s)
• I läget Enkel tagning kan du endast välja [Självutlösare 10 s] eller [Självutlösare av].
• Självutlösaren fungerar inte när du fotograferar med
(Avancerad sporttagning) eller
(Panorering)
zMinska oskärpa i bilder med självutlösning efter
2 sekunder
Sakregister
• Använd självutlösaren inställd på 2 sekunders fördröjning för att undvika att bilden blir suddig.
Slutaren aktiveras 2 sekunder efter att du trycker ner avtryckaren vilket minskar kameraskakningar.
MENU/
Sökinställningar
Observera
Sökfunktion
(Självutlösare Självutlösaren ställs in på 10 sekunders fördröjning.
10 s)
När du trycker på avtryckaren börjar självutlösarens lampa blinka
och en ljudsignal hörs tills slutaren aktiveras.
För att ångra valet trycker du på igen.
38SE
Använd den här inställning för att ta spektakulära närbilder på små motiv som insekter och
blommor.
1 Tryck på
(Makro) på kontrollknappen
Innehållsförteckning
Makro
2 Välj ett läge med kontrollknappen
Justerar fokuseringen automatiskt, från avlägsna motiv till
närbilder.
• Ställ normalt sett in kameran till detta läge.
(Makro på)
Justerar fokuseringen med prioritet på närbildsmotiv. Ställ in
Makro på vid fotografering av närbelägna motiv.
Sökfunktion
(Auto)
• Du bör ställa zoomen så långt det går mot W-sidan.
• Autofokus fungerar långsammare när du tar bilder i Makro-läget.
• Makro-läget är fixerat i [Auto] när kameran är i Intelligent autojustering-läget eller i Filmläge.
MENU/
Sökinställningar
Observera
Sakregister
39SE
1 Tryck på
(Blixt) på kontrollknappen
2 Välj ett läge med kontrollknappen
(Automatisk Blixtrar när belysningen eller bakgrundsbelysningen är otillräcklig.
blixt)
Blixten är alltid på.
(Långsam
Blixten är alltid på.
synk (blixten på)) Slutartiden är lång i dålig belysning för att bakgrunden, som är
utom räckhåll för blixten, ska komma med ordentligt.
(Blixten av)
Blixten används inte.
•
•
•
•
zNär ”vita runda fläckar” visas i bilder som tagits med
blixt
Sakregister
Blixten utlöses två gånger. Första gången blixten utlöses justeras ljusmängden.
När blixten laddas upp visas
.
Du kan inte använda blixt när burst- eller gafflingsfunktionen används.
[Blixten på] och [Långsam synk (blixten på)] är inte tillgängliga när kameran är inställd i läget Intelligent
autojustering.
• I läget Enkel tagning kan du endast välja [Automatisk blixt] eller [Blixten av].
• Vid
(Panorering),
(Handskymning) eller
(Anti-rörelseoskärpa) är blixten inställd på [Blixten
av].
• Vid
(Tagning med manuell exponering), (Tagning med bländarprioritet) eller (Tagning med
slutartidsprioritet) kan du bara välja [Blixten på] eller [Blixten av].
MENU/
Sökinställningar
Observera
Sökfunktion
(Blixten på)
Innehållsförteckning
Blixt
Detta orsakas av partiklar (damm, pollen osv.) i närheten av linsen. När de framhävs av
kamerans blixt visas de som vita runda fläckar.
Kamera
Motiv
Partiklar (damm, pollen osv.)
i luften
Hur kan förekomsten av ”vita runda fläckar” minskas?
• Öka belysningen i rummet och ta om bilden utan blixt.
• Välj läget
(Hög känslighet) i Scenval. ([Blixten av] väljs automatiskt.)
• Även om du väljer läget
(Anti-rörelseoskärpa)
(Hög känslighet) i Scenval kan
slutarhastigheten vara långsammare under förhållanden med svag belysning eller på mörka ställen. I
så fall använder du ett stativ eller håller armarna stadigt mot sidan efter att du tryckt på avtryckaren.
40SE
Du kan ändra skärpeinställningsmetod. Om det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i
autofokusläget kan du använda menyn.
AF står för ”autofokus” som är en funktion för automatisk skärpeinställning.
Innehållsförteckning
Skärpa
1 Tryck på FOCUS-knappen
(Multi-AF)
Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv i
valfri del av sökarramen.
När du trycker ner avtryckaren halvvägs i
stillbildstagningsläget visas en grön ram runt
området som är i fokus.
(Centrumvägd
AF)
(Halvautomatisk
skärpeinst.)
Det här alternativet kan du använda för att ställa in skärpan på ett
mycket litet motiv eller ett litet begränsat område.
Med Flexibel spot-AF kan du fotografera i önskad bildkomposition.
Fokuserar automatiskt och snabbt på området vid ett inställt
avstånd. Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv i valfri del av
sökarramen.
• Detta läge är användbart när du flera gånger fotograferar ett föremål på
samma avstånd.
Sakregister
(Flexibel
spot-AF)
Skärpan ställs automatiskt in på motiv i
mitten av sökarramen. Genom att använda
det här läget tillsammans med AFlåsfunktionen kan du komponera bilden som
du vill ha den.
MENU/
Sökinställningar
• När funktionen Ansiktsavkänning är inställd
prioriterar AF fokusen på ansikten.
Sökfunktion
2 Välj önskad metod med kontrollknappen och tryck på z
(Manuell
Låter dig fokusera på motivet manuellt.
skärpeinställning)
Observera
• När du använder [Digital zoom] eller [AF-lampa] inaktiveras autofokusramen och visas med en
punktlinje. I det här fallet fokuserar kameran på motivet i mitten på skärmen.
• Du kan inte använda ansiktsavkänning när du använder ett annat fokuseringsläge än [Multi-AF].
• Du kan bara välja [Multi-AF] eller [Manuell skärpeinställning] när du spelar in filmer.
• Fokusinställningen fixerad på [Multi-AF] när du använder
(Handskymning),
(Anti-rörelseoskärpa) eller Leendeavkänning.
41SE
Den här funktionen är användbar när du fotograferar med ett stativ och motivet inte ligger mitt i
bilden.
Återställ inställningen genom att trycka på z i centrum igen.
Du kan justera positionen i grova drag med joggomkopplaren.
Autofokuseringsram
(gul: justerbar/vit: fast)
Obs!
Sökfunktion
1 Tryck på kontrollknappen för att flytta
autofokusramen till den position där du vill
fokusera och tryck sedan på z
Innehållsförteckning
Använda Flexibel spot-AF
• När du har ändrat fokusmetod återställs autofokusramens läge.
Det är praktiskt när det är svårt att ställa in skärpan som t.ex. när du fotograferar genom ett
fönster.
Sakregister
1 Tryck på kontrollknappen för att justera avståndet
du vill fokusera på med den manuella fokuslisten
och tryck sedan på z
MENU/
Sökinställningar
Använda Halvautomatisk skärpeinst./Manuell
skärpeinställning
Återställ inställningen genom att trycka på z i centrum igen.
Du kan justera positionen i grova drag med joggomkopplaren.
Manuell fokuslist
Fokusintervall 1 cm till ∞
Observera
• Om fokuseringsavståndet ställs in mycket nära kan damm eller fingeravtryck på objektivet visa sig.
Torka rent linsen med en mjuk trasa eller liknande.
• Skärpedjupet begränsas av zoomskalningen eller inställningen av [Konverter].
• När du har ändrat en fokusmetod återställs avståndet för Manuell skärpeinställning.
• Informationen om avståndsinställningen i Halvautomatisk skärpeinst./Manuell skärpeinställning är bara
ungefärlig. Om du riktar objektivet uppåt eller nedåt ökar felet.
42SE
Innehållsförteckning
Fotografering med
höghastighetsburst/
Exponeringsgaffling
Du kan välja normal (enstaka bild), burst eller exponeringsgaffling som [Inspelningssätt].
/
(Burst-/gafflingsknapp)
2 Välj önskat fotograferingsläge med kontrollknappen och tryck på z
(Normal)
Tar en enda bild.
(Burst(Hög))
Tar upp till 10 bilder i följd.
(Burst(Låg))
Tar upp till 2 bilder i följd.
(Gaffling)
Tar en serie med 3 bilder med automatiskt förskjutna
exponeringsvärden. Mer information om gafflingsinställningar
finns på sidan 62.
MENU/
Sökinställningar
Tar upp till 5 bilder i följd.
(Burst(Mellan))
Sökfunktion
1 Tryck på
Observera
Sakregister
• Exponeringsgaffling är inte tillgängligt under Intelligent autojustering,
Enkel tagning, Filmläge, Handskymning, Anti-rörelseoskärpa,
Panorering eller Leendeavkänning.
• Blixten är inställd på [Blixten av].
• Skärpan och vitbalansen ställs in för den första bilden, därefter används
samma inställningar också för de andra bilderna.
• När du ställer in exponeringen manuellt ändras exponeringsvärdet i
förhållande till den inställda ljusstyrkan.
• Inspelningsintervallet blir längre beroende på
fotograferingsförhållandena.
• Om motivet är för ljust eller för mörkt kan det hända att det inte går att
fotografera ordentligt med det inställda gafflingssteget.
• [VGA]-bildformatet ställs in vid lagring i internminnet.
Höghastighetsburst
Tar upp till 10 bilder i följd när du håller avtryckaren nedtryckt.
1 Välj [Burst(Hög)], [Burst(Mellan)] eller [Burst(Låg)] som [Inspelningssätt]
2 Tryck på avtryckaren
Observera
• Burst-fotografering är inte tillgänglig under Enkel tagning, Handskymning, Anti-rörelseoskärpa,
Panorering, Filmläge eller Leendeavkänning.
• Blixten är inställd på [Blixten av].
• När självutlösaren används med burst tar kameran högst 5 bilder i följd.
• Vid långsamma slutartider kan antalet bilder per sekund minska.
43SE
Fortsättning r
zOm inspelning av höghastighets-burst
zVisa grupperade burst-bilder
Sökfunktion
Efter att du har tagit en burstserie i hög hastighet visas de tagna bilderna i rutor på LCDskärmen. När alla bilder har fyllts i rutorna är inspelningen klar.
Du kan stoppa inspelningen genom att välja [OK] med z på kontrollknappen.
När inspelningen stoppats visas bilderna i index och bilderna som bearbetas lagras.
Innehållsförteckning
• När batterierna blir för svaga, eller när internminnet eller ”Memory Stick Duo” är full, avbryts bursttagningen.
• Skärpa, vitbalans och exponering ställs in enligt den första bilden.
• [VGA]-bildformatet ställs in vid lagring i internminnet.
Burst-tagningar spelas in i en grupp och du kan spela upp dem automatiskt.
När ett ansikte identifieras i burst-bilder används den lämpligaste bilden
som huvudbild. Om inget ansikte identifieras används den första bilden
som huvudbild. Du kan ändra huvudbild.
MENU/
Sökinställningar
Visa endast huvudbilden
Visa all
Sakregister
Burst-bilderna kan visas i en lista.
1 Tryck på z på kontrollknappen
Burst-grupper visas som miniatyrbilder
2 Välj bilder med b/B
Visa eller dölj index med V och tryck på z för att återgå till visning
av en enda bild
• [Datumvisning] och [Händelsevisning] kan gruppera burst-bilder.
44SE
Du kan justera exponeringen manuellt i 1/3 EV-steg i intervallet –2.0EV till +2.0EV.
1 Vrid på joggomkopplaren för att välja
EV-inställningen
Observera
• I läget Enkel tagning kan EV-inställningen inte justeras.
• Om du tar en bild på ett motiv där det är mycket ljust eller mycket mörkt, eller om du använder blixt, kan
det hända att exponeringsjusteringen inte får så stor effekt.
Du kan skapa olika bildeffekter genom att variera exponeringen och ISO-känsligheten.
Exponeringen är den mängd ljus som släpps in i kameran när du öppnar slutaren.
Exponering:
Slutartid = Den tid då kameran släpper in ljus
Bländare = Storleken på den öppning som ljuset kommer
in igenom
Överexponering = för mycket ljus
Bilden blir vitaktig
Sakregister
ISO-känslighet (Rekommenderat exponeringsindex)
= Inspelningskänslighet
MENU/
Sökinställningar
zJustera exponeringen för att få bättre bilder
Sökfunktion
2 Vrid på joggomkopplaren för att välja önskad
EV-inställning
Innehållsförteckning
EV
Lägre EV-inställning –
Korrekt exponering
Högre EV-inställning +
Underexponering = för lite ljus
Bilden blir mörkare
45SE
Justerar ljuskänsligheten.
1 Vrid på joggomkopplaren för att välja ISOkänslighet
(Auto)
/
/
/
Väljer ISO-känslighet automatiskt.
/
/
Du kan göra bilden mindre suddig i mörka omgivningar eller för
rörliga motiv genom att öka ISO-känsligheten (välj ett högre
värde).
• Du kan endast välja mellan [ISO AUTO], [ISO 125] till [ISO 800] när du använder följande
inspelningslägen.
– Burst- eller gafflingsfotografering
– [DRO] är inställd på [DRO plus]
–
-läge (Avancerad sporttagning)
• Ju högre ISO-känslighet du använder desto brusigare blir bilderna.
• I Scenval ställs ISO-inställningen automatiskt in, förutom vid
(Avancerad sporttagning).
exponeringsindex)
ISO-känsligheten är en hastighetsklassning för inspelningsmedia som har en bildsensor som
fångar upp ljus. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika beroende på ISOkänsligheten.
Sakregister
zJustera ISO känsligheten (Rekommenderat
MENU/
Sökinställningar
Observera
Sökfunktion
2 Vrid på joggomkopplaren för att välja önskat
värde
Innehållsförteckning
ISO
Hög ISO-känslighet
Spelar in en ljus bild även på mörka platser medan slutartiden ökas
för att bilden ska bli mindre suddig.
Samtidigt ökar störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Bilderna blir mjukare.
Å andra sidan kan bilderna bli för mörka när exponeringen inte är
tillräcklig.
46SE
1 Tryck på
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
2 Välj en bild med kontrollknappen
Du kan välja en bild med joggomkopplaren.
Innehållsförteckning
Visa stillbilder
Observera
Sökfunktion
• Du kanske inte kan spela upp bilder som tagits med andra kameror. Spela upp sådana bilder i
Mappvisning (MENU t [Visningssätt] t [Mappvisning]).
• När lägesomkopplaren är inställd på
(Enkel tagning) spelas bilderna upp i Mappvisning och de
tillgängliga funktionerna begränsas. Om du vill använda alla visningsfunktioner ställer du in
lägesomkopplaren i ett annat läge än
.
zVisa bilder som tagits med en annan kamera
”Endast registrerade bilder kan visas”: Bilder visas i valt Visningssätt. En del bilder
som har tagits med andra kameror kanske inte visas här.
Sakregister
”Uppsp. av alla bilder mha mappvisn.”: Kameran växlar till Mappvisning och spelar
upp alla bilder.
MENU/
Sökinställningar
Skärmen där du väljer visningsmetod öppnas om du sätter in ett ”Memory Stick Duo” i
kameran med både bilder som har tagits med den här kameran och bilder som tagits med en
annan kamera.
47SE
Innehållsförteckning
Uppspelningszoom
Spelar upp den förstorade bilden.
1 Vrid -spaken (Uppspelningszoom) åt T-sidan under
uppspelning av stillbild
Bilden förstoras till dubbelt så stor som tidigare, i mitten av bilden.
3 Ändra zoomskalan med
(Uppspelningszoom)
-spaken
Vrid -spaken (uppspelningszoom) åt T-sidan för att zooma in,
W-sidan för att zooma ut.
Tryck på z för att avbryta uppspelningszoom.
Visar det markerade
området för hela bilden
• En panoramabild visas på helskärm.
zSpara förstorade bilder
Du kan spara en förstorad bild med trimningsfunktionen.
Tryck på MENU t [Retuschering] t [Trimma]
När du vrider på joggomkopplaren under uppspelning av stillbilder kan du se nästa/
föregående bild förstorad.
Sakregister
zVisa nästa/föregående bild under zoomning
MENU/
Sökinställningar
Obs!
Sökfunktion
2 Justera läget med kontrollknappen
Den förstorade visningen återgår dock till normal visning i följande fall:
– en bild i annan storlek visas härnäst
– en bild med annan orientering visas härnäst
– en bild med annat bildförhållande visas härnäst
– en filmfil visas härnäst
– huvudbilden i en burstgrupp visas härnäst
48SE
Visar flera bilder samtidigt.
1 Tryck på
2 Vrid
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
-spaken (Index) åt W-sidan för att visa indexvisningskärmen
3 Om du vill återgå till enbildsskärmen markerar du en bild med
kontrollknappen och trycker på z
Obs!
• När lägesomkopplaren är inställd på
Sökfunktion
Vrid spaken igen för att visa en indexskärm med ännu fler bilder.
Du kan välja nästa/föregående bild med joggomkopplaren.
Innehållsförteckning
Indexvisning
(Enkel tagning) kan du inte visa bilder i indexläge.
Markera den vänstra sidlisten med kontrollknappen och välj
datum/händelse/mapp med v/V.
MENU/
Sökinställningar
zVisa bilder från datum/händelse/mapp
Sakregister
49SE
Låter dig markera bilder som du inte längre vill ha för radering. Du kan också radera bilder med
MENU-knappen (sidan 95).
1 Tryck på
2
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
Innehållsförteckning
Radera
-knapp (Radera) t önskat läge t z på kontrollknappen
Raderar bilden som aktuellt visas i enbildsläget.
Flera bilder
Här kan du även markera och radera flera bilder.
Gör som följer efter steg 2.
1Markera en bild och tryck sedan på z
Upprepa stegen ovan tills inga fler bilder ska raderas.
Markera en bild med
igen om du vill ta bort .
Alla i mappen
Alla bilder i datumområdet
Allt för denna händelse
Alla utom huvudbilden
Alla i denna grupp
Raderar alla bilder samtidigt i en mapp, ett datumintervall,
en händelsegrupp eller en burstgrupp som har markerats.
Tryck på [OK] t z efter steg 2.
Avsluta
Avbryter raderingen.
• När lägesomkopplaren är inställd på
(Enkel tagning) kan du endast radera bilden som aktuellt visas.
• När Visningssätt är inställt på
(Favoriter) kan du inte radera bilder.
Sakregister
Observera
MENU/
Sökinställningar
2MENU t [OK] t z
Sökfunktion
Denna bild
zDu kan växla mellan index- och enbildsläget när du
markerar bilder
Vrid zoomspaken åt T-sidan ( ) i indexläget för att återgå till
enbildsläget och vrid zoomspaken åt W-sidan ( ) för att återgå
till indexvisning.
• Du kan även växla mellan index- och enbildsläge i [Lägg till/ta bort
Favoriter], [Skydda] eller [DPOF].
50SE
1 Tryck på
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
2 Välj en film med kontrollknappen
3 Tryck på z
Innehållsförteckning
Visa filmer
Filmuppspelningen startas.
Uppspelningsfunktion
z
Paus
B
Snabbspolning framåt
b
Spola bakåt
V
Visar kontrollpanelen
Sökfunktion
Kontrollknapp
MENU/
Sökinställningar
Obs!
• Du kanske inte kan spela upp bilder som tagits med andra kameror.
Visa kontrollpanelen
Genom att visa kontrollpanelen kan du styra långsam filmuppspelning och justera volymen.
Sakregister
1 Tryck på V på kontrollknappen
Kontrollpanelen visas.
2 Välj en önskad knapp med b/B och tryck på z
Knapp
Tillgängliga funktioner
Snabbspolning bakåt
Spela upp/Paus
Snabbspolning framåt
Spela upp långsamt
Volymreglage
Stäng kontrollpanelen
51SE
Fortsättning r
Välj bilden som du vill visa med b/B på kontrollknappen och tryck sedan på z.
Uppspelningsstapeln visas och du kan kontrollera en films uppspelningsposition.
,
,
eller
visas på filmvisningsskärmen.
Ikonen som visas kan variera beroende på bildens storlek och kvalitet.
Sökfunktion
Uppspelningsstapel
Innehållsförteckning
zOm filmvisningsskärmen
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
52SE
Gör att du kan ta filmer med förinställningar som optimerats efter motivet.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
2 MENU t
(Hög
känslighet)
(Filminspelningsläge) t önskat läge
Justerar inställningen automatiskt.
Tar filmer med hög känslighet i förhållanden med svagt ljus.
Sökfunktion
(Auto)
(Filmläge)
Innehållsförteckning
Filminspelningsläge
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
53SE
Ställer in panoreringsriktningen för kameran när du tar en Panorering-bild.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
[Panorering]
2 MENU t [Tagningsriktning] t önskad riktning
Panorera från vänster till höger.
(Åt vänster)
Panorera från höger till vänster.
(Uppåt)
Panorera nerifrån och upp.
(Nedåt)
Panorera uppifrån och ned.
Sökfunktion
(Åt höger)
Innehållsförteckning
Tagningsriktning
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
54SE
Bildformatet avgör storleken på bildfilen som sparas när du tar en bild.
Ju större bildformat, desto mer detaljrik blir återgivningen när bilden skrivs ut i storformat. Ju
mindre bildformat, desto fler bilder kan lagras. Markera bildformatet som motsvarar hur du vill
visa bilder.
(Bildstorlek) t önskad storlek
När du tar stillbilder
Bildstorlek
Användningsområde
(3456×2592) För utskrifter upp till formatet A3+
Antal bilder
Utskrift
Finare
Fler
Grövre
(3456×2304) Med bildförhållandet 3:2 som i
fotoutskrifter och vykort
Färre
Finare
(3456×1944) För visning på en högupplöst TV
Färre
Finare
Fler
Grövre
MENU/
Sökinställningar
Färre
(2592×1944) För utskrifter upp till A4-format
(2048×1536) För utskrifter upp till L/2L-format
För e-postbilagor
Sakregister
(640×480)
Sökfunktion
1 MENU t
Innehållsförteckning
Bildstorlek
(1920×1080)
Obs!
• När du skriver ut bilder som har sparats med bildförhållandet 16:9 kan båda kanterna vara beskurna.
55SE
Innehållsförteckning
I Enkel tagning-läget
Stor
Tar bilder i formatet [9M].
Liten
Tar bilder i formatet [3M].
När du tar Panorering-bilder
Ta Panorering-bilder i standardformat.
(Brett)
(Vertikal riktning: 4912×1920)
(Horisontell riktning: 7152×1080)
Ta Panorering-bilder i brett format.
Ju större bildformat, desto högre bildkvalitet. Ju större mängd data som används per sekund
(genomsnittlig bithastighet), desto jämnare uppspelningsbild.
Filmer som spelas in med denna kamera spelas in i MPEG-4 AVC/H.264, ungefär 30 bildrutor
per sekund, progressivt, AAC, mp4-format.
(1440×1080 (Fin))
Genomsnittlig
bithastighet
Användningsområde
12 Mbps
Ta film med högsta kvalitet för
visning på HDTV (1080).
(1440×1080 (Standard)) 7 Mbps
Ta film med standardkvalitet för
visning på HDTV (1080).
(1280×720)
6 Mbps
Ta film med standardkvalitet för
visning på HDTV (720).
(VGA)
3 Mbps
Tagning med bildformat som passar
för överföring till WEB.
Sakregister
Filstorlek för filmer
MENU/
Sökinställningar
När du spelar in film
Sökfunktion
(Standard)
(Vertikal riktning: 3424×1920)
(Horisontell riktning: 4912×1080)
Observera
• En telefotobild skapas när bildformatet [VGA] har valts för filmer.
• Du kan spela in filmer med bildformatet [1440×1080 (Fin)], [1440×1080 (Standard)], eller [1280×720] i
”Memory Stick PRO Duo”. Vid användning av andra medier än ”Memory Stick PRO Duo” ska
filmbildformatet ställas in som [VGA].
56SE
Fortsättning r
En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter (pixlar).
Ju fler bildpunkterna är, desto större blir bilden och desto mer minne tar den upp, men
samtidigt blir bilden mer detaljerad. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även
om det inte går att se skillnaden på kameraskärmen blir såväl detaljerna som
databearbetningstiden annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm.
Bildstorlek: 9M
3456 bildpunkter × 2592 bildpunkter = 8 957 952 bildpunkter
2 Bildstorlek: VGA
640 bildpunkter × 480 bildpunkter = 307 200 bildpunkter
1
Bildpunkter
Många bildpunkter
(Högre bildkvalitet men större filer)
Få bildpunkter
(Sämre bildkvalitet men mindre filer)
MENU/
Sökinställningar
Bildpunkt
Sökfunktion
Förhållandet mellan bildpunkter och bildstorlek
Innehållsförteckning
zOm ”bildkvalitet” och ”bildformat”
Sakregister
57SE
I läget Enkel tagning kan du även välja Blixt-inställningen från MENU-knappen.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(Enkel tagning)
2 MENU t [Blixt] t z på kontrollknappen
Auto
Blixten utlöses när belysningen eller bakgrundsbelysningen är
otillräcklig.
Av
Blixten används inte.
Sökfunktion
3 Välj önskat läge t z
Innehållsförteckning
Blixt
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
58SE
Med de här alternativen justerar du färgtonerna efter belysningsförhållandena i omgivningen.
Använd denna funktion om bildfärger verkar onaturliga.
1 MENU t
(Vitbalans) t önskat läge
Justerar vitbalansen automatiskt så att färgerna ser naturliga
ut.
Justerar inställningen efter utomhusförhållande en vacker
dag, på kvällen, nattmotiv, neonljus, fyrverkerier osv.
(Molnigt)
Med det här alternativet ställer du in för fotografering under
en molnig himmel eller där det är skuggigt.
(Lysrör 1)
(Lysrör 2)
(Lysrör 3)
[Lysrör 1]: Med det här alternativet ställer du in för
fotografering i vit lysrörsbelysning.
[Lysrör 2]: Justerar för naturlig vit lysrörsbelysning.
[Lysrör 3]: Justerar för vit dagsljuslysrörsbelysning.
n (Glödlampa)
Med det här alternativet ställer du in för fotografering under
glödlampor eller i stark belysning som i en fotostudio.
Med det här alternativet ställer du in för fotografering med
blixtbelysning.
(One Push)
Justerar vitbalansen beroende på ljuskällan. Den vita färg
som lagrats i [One Push-inst.] läget blir den vita basfärgen.
Använd det här läget när [Auto] eller andra lägen inte kan
ställa in färgen på rätt sätt.
(One Push-inst.)
Lagrar den vita basfärgen som ska användas i [One Push]läge.
Sakregister
(Blixt)
MENU/
Sökinställningar
(Dagsljus)
Sökfunktion
(Auto)
Innehållsförteckning
Vitbalans
Observera
• [Vitbalans] kan inte justeras i Intelligent autojustering-läge eller Enkel tagning-läge.
• I läget Scenval kan du endast ändra vitbalansinställningen i läget
(Hög känslighet) eller (Gourmet).
• Du kan inte justera [Blixt] under [Vitbalans] vid Panorering, Handskymning, Anti-rörelseoskärpa eller
Filmläge, eller när Scenval ställts in på läget
(Hög känslighet).
• I belysning under flimrande lysrör kan det hända att det inte går att ställa in vitbalansen ordentligt, även
om du väljer [Lysrör 1], [Lysrör 2] eller [Lysrör 3].
• Vid fotografering med blixt i annat läge än [Blixt], är [Vitbalans] inställt till [Auto].
• När blixten är [Blixten på] kan vitbalansen enbart ställas in på [Auto], [Blixt], [One Push] eller [One
Push-inst.].
• [One Push-inst.] går inte att välja när blixten laddas upp.
59SE
Fortsättning r
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållanden.
Färgtonerna justeras automatiskt i läget Intelligent autojustering, men du kan även justera
färgtoner manuellt med Vitbalans-funktionen.
Väder/belysning
Molnigt
Lysrör
Glödlampa
Vitt (standard)
Blåaktigt
Gröntonat
Rödaktigt
1 Rikta in kameran mot ett vitt föremål, t.ex. ett pappersark som täcker
bilden, under samma ljusförhållanden som du tänker fotografera motivet i
2 MENU t [Vitbalans] t [One Push-inst.] t z på kontrollknappen
Observera
• Om
-indikatorn blinkar under tagning, är vitbalansen antingen inte inställd, eller så kan den inte
ställas in. Använd automatisk vitbalans.
• Skaka eller slå inte på kameran när [One Push-inst.] pågår.
• När blixtläget är inställt på [Blixten på] eller [Långsam synk (blixten på)] justeras vitbalansen efter
rådande förhållanden och blixten utlöses.
• Den grundläggande vita färgen används när [Färgfilter] ställs in på [Av].
Sakregister
3 Skärmen blir tillfälligt svart och när vitbalansen justerats och sparats i
minnet, visas inspelningsskärmen på nytt
MENU/
Sökinställningar
För att fånga den vita basfärgen i [One Pushinst.]-läge
Sökfunktion
Ljusets
egenskaper
Dagsljus
Innehållsförteckning
zBelysningens inverkan
zAnvända customknappen
Du kan enkelt ställa in Vitbalans om du ställer in den funktionen på customknappen
(sidan 108).
60SE
Väljer mätmetod för att avgöra vilken del av motivet som ska mätas för
exponeringsinställningen.
1 MENU t
(Mätmetod) t önskat läge
(Centrumvägd)
(Spot)
Bilden delas upp i flera områden som mäts var för sig. Därefter
ställer kameran in en välbalanserad exponering (Flerfältsmätning).
Mitten av bilden mäts upp och exponeringen ställs in efter
ljusstyrkan där (Centrumvägd mätning).
Spotmätningshårkors
Rikta in hårkorset över
motivet
Observera
Sakregister
• När lägesomkopplaren är inställd på
(Intelligent autojustering),
(Enkel tagning) och
(Scenigenkänning), kan du inte ställa in [Mätmetod].
• I Filmläge kan [Spot] inte väljas.
• Om du ställer in ett annan Mätmetod än [Multi] kan funktionen Ansiktsavkänning inte användas.
• När du använder spotmätning eller centrumvägd mätning bör du ställa [Skärpa] på [Centrumvägd AF] så
att skärpan ställs in på samma motiv som du använde för mätningen.
• Mätmetod fixeras på [Multi] när funktionen Leendeavkänning används.
MENU/
Sökinställningar
Bara en viss del av motivet mäts
(Spotmätning). Den här funktionen kan
du använda när motivet befinner sig i
motljus eller när det är stark kontrast
mellan motivet och bakgrunden.
Sökfunktion
(Multi)
Innehållsförteckning
Mätmetod
zAnvända customknappen
Du kan enkelt ställa in Mätmetod om du ställer in den funktionen på customknappen
(sidan 108).
61SE
Du kan ställa in gafflingstyp med hjälp av / (Burst/Gaffling)-knapp. I
gafflingsfotograferingsläget kan du spela in en bildserie med 3 bilder med olika inställningar.
Sedan kan du i efterhand välja den lämpligaste bilden.
Innehållsförteckning
Gafflingsgrupp
1 MENU t [Gafflingsgrupp] t önskat läge
(EXP±0.7)
(EXP±1.0)
(Vitbalans)
Tar en serie av 3 bilder och växlar exponeringen i följande ordning:
ljus, standard och mörk.
Ju större gafflingsstegsvärdet är, desto större blir ändringen i
exponeringen.
Spelar in en serie av 3 bilder med vitbalansen justerad i följande
ordning: aktuell färgton, mer blå, mer röd.
(Färgläge)
Tar en serie av 3 bilder och växlar färgläge i följande ordning:
Normal, Naturliga färger och Levande.
• När du ställer in [Färgmättnad] ändras färgläget baserat på den valda
färgmättnaden.
• Du kan inte välja [Vitbalans] och [Färgläge] när du ställt in Scenval.
MENU/
Sökinställningar
• När du ställer in [Vitbalans] på något annat än [Auto] ändras färgtonen
baserat på den valda vitbalansen.
Sökfunktion
(EXP±0.3)
Sakregister
62SE
Kameran identifierar fotograferingsförhållandet automatiskt och tar sedan bilden.
När ett ansikte har identifierats ökar ISO-känsligheten efter ansiktets rörelse för att göra motivet
mindre oskarpt (avkänning av ansiktsrörelse).
Kameran identifierar följande typer av scener. När kameran har fastställt den optimala
scenen visas motsvarande ikon.
(Skymning),
(Skymningsporträtt),
(Skymning med stativ),
(Motljusporträtt),
(Landskap),
(Makro),
(Porträtt)
(Motljus),
Sökfunktion
Scenigenkänning-ikon
Innehållsförteckning
Scenigenkänning
Exempel på en bild där
Motljus har aktiverats
(Auto)
(Intelligent autojustering)
(Scenigenkänning) t med önskat läge
När kameran identifierar scenen växlar den automatiskt till de
optimala inställningarna och tar bilden.
(Avancerad) När kameran identifierar scenen växlar den automatiskt till de
optimala inställningarna. Om kameran identifierar (Skymning),
(Skymningsporträtt),
(Skymning med stativ), (Motljus)
eller (Motljusporträtt) ändras inställningen automatiskt och en
ny bild tas.
Sakregister
2 MENU t
MENU/
Sökinställningar
1 Ställ in lägesomkopplaren på
• Om 2 bilder tas blir i
(Avancerad) grönt.
• Om 2 bilder tas visas bilderna sida vid sida i det automatiska
granskningsläget.
• När [Blundningsreducering] visas tas 2 bilder automatiskt och den bild
där ögonen är öppna väljs automatiskt. Mer information om
blundningsreducering finns i ”Vad är blundningsreducering?”.
Observera
• Scenigenkänning fungerar inte tillsammans med digital zoom.
• När [Inspelningssätt] är inställt på burst eller när funktionen Leendeavkänning är aktiverad är
Scenigenkänning fixerat på [Auto].
• De tillgängliga blixtinställningarna är [Automatisk blixt] och [Blixten av].
•
(Skymning med stativ)-scener kan ibland inte identifieras i en omgivning där vibrationer överförs till
kameran, även om den står på ett stativ.
• Ibland blir resultatet långa slutartider när en scen identifieras som
(Skymning med stativ). Håll
kameran still under tagning.
• Scenigenkänning-ikonen visas oavsett vilka skärmvisningsinställningar som används.
• Det kan hända att dessa scener inte identifieras beroende på inspelningsförhållanden.
63SE
Fortsättning r
När kameran i [Avancerad] upptäcker att scenförhållandena gör det svårt att ta en bra bild,
vid ( (Skymning), (Skymningsporträtt),
(Skymning med stativ), (Motljus) och
(Motljusporträtt)), ändrar den inställningarna på följande sätt och tar två bilder med olika
effekter, så att du kan välja den du föredrar.
Första bilden*
Andra bilden
Fotograferar med ökad känslighet baserat
på ansiktet för att reducera oskärpa.
Sökfunktion
Fotograferar med [Långsam synk (blixten Fotograferar med ökad känslighet för att
på)].
minska oskärpa.
Fotograferar baserat på det ansikte som
belyses med blixt med [Långsam synk
(blixten på)].
Innehållsförteckning
zBilder tagna med [Avancerad]
Fotograferar med [Långsam synk (blixten Fotograferar utan att öka känsligheten
på)].
från långsam slutartid.
Fotograferar med justerad
bakgrundsljusstyrka och kontrast
(DRO plus).
Fotograferar baserat på det ansikte som
belyses med blixt.
Fotograferar med justerad ljusstyrka och
kontrast för ansikte och bakgrund
(DRO plus).
* När blixten är inställd på [Auto].
När kameran är inställd på [Avancerad] och identifierar
(Porträtt) tar den automatiskt
2 bilder* och en bild där ögonen är öppna väljs automatiskt. Om motivet blundar på båda
bilderna visas meddelandet ”Blundning upptäckt” och endast den första bilden sparas.
Sakregister
zVad är blundningsreducering?
MENU/
Sökinställningar
Fotograferar med blixt.
* Förutom när blixten utlöses eller långsam slutartid är aktiverad.
64SE
Ställer in känslighet för funktionen Leendeavkänning.
1 MENU t
(Känsl. för leendeavkänning) t önskat läge
(Brett leende)
(Småleende)
Identifierar ett stort leende.
Identifierar ett vanligt leende.
Identifierar även ett svagt leende.
Observera
MENU/
Sökinställningar
• Leenden identifieras eventuellt inte korrekt beroende på förhållandena.
• Du kan inte justera Känsl. för leendeavkänning när Enkel tagning, Panorering, Handskymning, Antirörelseoskärpa eller Filmläge väljs.
• Du kan ändra inställningen Känsl. för leendeavkänningnär
(Hög känslighet),
(Porträtt),
(Skymningsporträtt),
(Strand) eller (Snö) väljs i läget Scenval.
Sökfunktion
(Vanligt
leende)
Innehållsförteckning
Känsl. för leendeavkänning
Sakregister
65SE
Väljer om funktionen Ansiktsavkänning skall användas eller inte samt väljer prioritet för
justering av skärpan när funktionen används.
Identifierar ansikten på motiv och justerar inställningarna för Skärpa, Blixt, EV (exponering),
Vitbalans och Rödögereducering automatiskt.
När kameran känner av mer än ett motiv, kommer kameran att avgöra vilket som är
huvudmotivet och ställa in skärpan enligt prioritet. Ansiktsavkänning-ramen för
huvudobjektet blir orange. Ramen för vilken skärpan ställs in blir grön när du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
Ansiktsavkänning-ram (vit)
(Ansiktsavkänning) t önskat läge
(Av)
(Auto)
Använder inte funktionen Ansiktsavkänning.
Väljer vilket ansikte kameran automatiskt skall fokusera på.
Identifierar och fotograferar med prioritet på barnansikten.
(Barnprioritet)
Identifierar och fotograferar med prioritet på vuxna ansikten.
MENU/
Sökinställningar
1 MENU t
Sökfunktion
Ansiktsavkänning-ram (orange)
Innehållsförteckning
Ansiktsavkänning
(Vuxenprioritet)
• [Ansiktsavkänning] kan inte justeras i läget Enkel tagning, Panorering eller Filmläge.
• Du kan endast välja [Ansiktsavkänning] när fokusläget är inställt på [Multi-AF] eller om mätmetoden är
[Multi].
• Funktionen Ansiktsavkänning fungerar inte när digital zoom används.
• Upp till 8 ansikten på dina motiv kan kännas av. Men högst 4 ansikten kan identifieras när
-läget (Porträtt) väljs i läget Scenval.
• Inspelningsförhållandena kan göra att vuxna och barn inte alltid registreras korrekt.
• Under fotografering med Leendeavkänning ställs [Ansiktsavkänning] automatiskt in på [Auto] även om
det är inställt på [Av].
Sakregister
Observera
66SE
Fortsättning r
ansikte)
I vanliga fall väljs ansiktet som kameran ska fokusera på automatiskt, i enlighet med
inställningen av [Ansiktsavkänning], men du kan även välja och registrera ett ansikte som
ska prioriteras.
1Tryck på z på kontrollknappen under Ansiktsavkänning. Ansiktet längst till vänster
registreras som prioritet och ramen ändras från
till en orange ram ( ).
3Om du vill avbryta ansiktsregistreringen (Av) flyttar du den orangea ramen till ansiktet
längst till höger och trycker på z igen.
Sakregister
• När du tar ut batteriet ur kameran nollställs ansiktsregistreringen.
• När det registrerade ansiktet försvinner från LCD-skärmen återgår kameran till inställningen som
har valts av [Ansiktsavkänning]. När det registrerade ansiktet visas på LCD-skärmen igen fokuserar
kameran på det registrerade ansiktet.
• Det kan hända att det inte går att identifiera det registrerade ansiktet korrekt beroende på hur ljust
det är i omgivningen. motivets frisyr etc. I sådana fall registrerar du ansiktet igen under förhållanden
som möjliggör att bilden tas.
• När funktionen Leendeavkänning används med Ansiktsavkänning-ramen registrerad utförs
Leendeavkänning enbart på det registrerade ansiktet.
• I läget Enkel tagning kan ansiktsprioritet inte registreras.
MENU/
Sökinställningar
2Varje gång du trycker på z flyttas prioriteten till ansiktet ett steg åt höger. Tryck på z
upprepade gånger tills den orangea ramen ( ) är runt ansiktet som du vill registrera.
Sökfunktion
Ram för ansiktsprioritet av
Innehållsförteckning
zRegistrering av ansiktsprioritet (minne av valt
zLättare identifiering av ansikten
• Använd rätt mängd ljus.
• Kontrollera att motivens ansikten inte döljs av hattar, masker,
solglasögon osv.
• Kontrollera att motiven står mittemot kameran.
67SE
Justerar mängden blixtljus. Blixtnivån kan ställas in i steg om 1/3 EV.
1 MENU t 0EV (Blixtnivå) t önskat läge
Observera
Sökfunktion
• Du kan enbart välja Blixtnivå när lägesomkopplaren är inställd på (Autoprogram), (Tagning med
slutartidsprioritet), (Tagning med bländarprioritet) eller (Tagning med manuell exponering).
• Värdet visas inte på skärmen. Det anges som eller .
• Om motivet är för ljust eller mörkt, har denna justering eventuellt inte någon verkan.
Innehållsförteckning
Blixtnivå
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
68SE
När Scenval är inställt på
(Porträtt) när du tar en bild, tar kameran automatiskt två bilder i
följd. Kameran väljer, visar och lagrar automatiskt den bild där motivet inte blinkar.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
2 Välj
(Scenval)
Innehållsförteckning
Blundningsreducering
(Porträtt)
(Blundningsreducering) t önskat läge
(Auto)
När Ansiktsavkänning används fungerar Blundningsreduceringfunktionen så att bilden tas med motivets ögon öppna.
(Av)
Använder inte funktionen Blundningsreducering.
• Blundningsreducering fungerar inte i följande situationer:
– Vid användning av blixt
– Under burst- eller gafflingstagning
– När funktionen Ansiktsavkänning inte fungerar
– När funktionen Leendeavkänning är aktiverad
• Ibland fungerar inte Blundningsreducering-funktionen, beroende på tagningsförhållandena.
• Om Blundningsreducering-funktionen har ställts in på [Auto] men motivet blundar på alla bilder, visas
meddelandet ”Blundning upptäckt” på LCD-skärmen. Ta om bilden om det behövs.
MENU/
Sökinställningar
Observera
Sökfunktion
3 MENU t
Sakregister
69SE
Blixten utlöses två eller flera gånger innan bilden tas för att minska röda ögon i bilden.
(Rödögereducering) t önskat läge
Blixten utlöses automatiskt när funktionen Ansiktsavkänning är
aktiverad, för att minska röda ögon-fenomenet.
(På)
Blixten utlöses alltid för att minska röda ögon i bilden.
(Av)
Använder inte Rödögereducering.
Observera
zVarför blir ögonen röda på bild?
Sakregister
• Du kan inte justera Rödögereducering när Enkel tagning, Panorering, Handskymning, Antirörelseoskärpa, Filmläge, eller Leendeavkänning väljs.
• För att undvika att bilderna blir suddiga ska du hålla stadigt i kameran tills exponeringen är klar. Det tar
normalt en sekund efter att du tryckt ned avtryckaren. Se även till att motivet är stilla under denna period.
• Rödögereducering kanske inte ger den önskade effekten. Det beror på individuella skillnader och
förhållanden, som till exempel avstånd till motivet eller om personen som fotograferas tittar bort under
förblixten.
• Om du inte använder Ansiktsavkänning fungerar inte Rödögereducering, även om du väljer [Auto].
MENU/
Sökinställningar
(Auto)
Sökfunktion
1 MENU t
Innehållsförteckning
Rödögereducering
Pupillerna utvidgas i mörka omgivningar. Blixten reflekteras från blodkärlen på ögats
näthinna (retinan) och orsakar fenomenet med ”röda ögon”.
Kamera
Öga
Retina
Andra sätt att ta bort röda ögon
• Välj läget
(Hög känslighet) i Scenval. (Blixten ställs automatiskt in på [Blixten av].)
• Om ögonen på motivet blir röda, korrigerar du bilden med [Retuschering] t [Rödögekorrigering]
på visningsmenyn eller med den medföljande programvaran ”PMB”.
70SE
Kameran analyserar bildtagningsscenen och korrigerar automatiskt ljusstyrka och kontrast för att
förbättra bildkvaliteten.
DRO står för ”Dynamic Range Optimizer”, en funktion som automatiskt optimerar skillnaden
mellan ljusa och mörka delar av en bild.
(DRO) t önskat läge
(Av)
(DRO
standard)
(DRO plus)
Justeras inte.
Ställer automatiskt in ljusstyrka och kontrast i bilden.
Justerar ljusstyrka och kontrast för bilden automatiskt och effektivt.
• Du kan enbart välja DRO när lägesomkopplaren är inställd på (Autoprogram), (Tagning med
slutartidsprioritet),
(Tagning med bländarprioritet) eller (Tagning med manuell exponering).
• Det kan beroende på fotograferingsförhållanden ibland inte vara möjligt att erhålla korrekt effekter.
• Endast [ISO AUTO] eller värden från [ISO 125] till [ISO 800] kan anges som ISO-värde om [DRO plus]
har ställts in.
MENU/
Sökinställningar
Observera
Sökfunktion
1 MENU t
Innehållsförteckning
DRO
Sakregister
71SE
Justerar balansen mellan klarhet/brus i de inspelade bilderna.
1 MENU t [Brusreducering] t önskat läge
(–)
(Standard)
(+)
Förstärker brusreduceringen. Denna inställning prioriterar
brusreduceringen.
Observera
MENU/
Sökinställningar
• Du kan enbart välja Brusreducering när lägesomkopplaren är inställd på (Autoprogram), (Tagning
med slutartidsprioritet), (Tagning med bländarprioritet) eller (Tagning med manuell exponering).
• Nivån för Brusreducering kan beroende på inställningarna vid inspelningstillfället inte justeras.
Sökfunktion
Försvagar brusreduceringen. Denna inställning prioriterar bildernas
klarhet.
Innehållsförteckning
Brusreducering
Sakregister
72SE
Du kan ändra bildens ljusstyrka i kombination med olika effekter.
1 MENU t
(Färgläge) t önskat läge
Ställer om bildfärgerna till standardfärger.
(Levande)
Ställer om bildfärgerna till klara och intensiva
färger.
Ställer in bilden för naturliga färger.
Ställer om bildfärgerna till bruntoner.
(Svartvitt)
Ställer om bilden till svartvit.
Observera
Sakregister
(Brunton)
MENU/
Sökinställningar
(Naturliga
färger)
Sökfunktion
(Normal)
Innehållsförteckning
Färgläge
• Du kan inte välja Färgläge i följande situationer:
– Tagning med Intelligent autojustering
– Tagning med Scenval
– Tagning med Panorering
– Tagning med Handskymning
– Tagning med Anti-rörelseoskärpa
– Enkel tagning
• Du kan bara välja [Normal], [Brunton] eller [Svartvitt] när du spelar in filmer.
• När [Gafflingsgrupp] är inställd på [Färgläge] ställs [Normal] in.
73SE
Du kan lägga till färgeffekter på bilderna, precis som om ett färgfilter använts.
1 MENU t [Färgfilter] t önskat läge
Gör färger som betonar det röda från t.ex. en
solnedgång.
(Grönt)
Gör färger som betonar det gröna från t.ex.
sköra blad.
(Blått)
Gör färger som betonar det blå från t.ex. himmel
och hav.
(Varmt)
Gör färger av t.ex. människor och landskap
varma.
(Kallt)
Gör färger av t.ex. människor och landskap
kalla.
Sakregister
(Rött)
MENU/
Sökinställningar
Använder inte färgfiltret.
Sökfunktion
(Av)
Innehållsförteckning
Färgfilter
Obs!
• Du kan enbart välja Färgfilter när lägesomkopplaren är inställd på (Autoprogram), (Tagning med
slutartidsprioritet),
(Tagning med bländarprioritet), (Tagning med manuell exponering) eller
(Panorering).
74SE
Justerar bildens ljusstyrka (Färgmättnad).
1 MENU t [Färgmättnad] t önskat läge
(–)
Ger dämpade färger.
Ger starka färger.
Obs!
• Du kan enbart välja Färgmättnad när lägesomkopplaren är inställd på (Autoprogram), (Tagning
med slutartidsprioritet),
(Tagning med bländarprioritet), (Tagning med manuell exponering) eller
(Panorering).
Sökfunktion
(Standard)
(+)
Innehållsförteckning
Färgmättnad
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
75SE
Justera bildens kontrast.
1 MENU t [Kontrast] t önskat läge
(–)
Minskar kontrasten.
Förstärker kontrasten.
Obs!
• Du kan enbart välja Kontrast när lägesomkopplaren är inställd på (Autoprogram), (Tagning med
slutartidsprioritet), (Tagning med bländarprioritet), (Tagning med manuell exponering) eller
(Panorering).
Sökfunktion
(Standard)
(+)
Innehållsförteckning
Kontrast
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
76SE
Justera bildens skärpa.
1 MENU t [Skärpa] t önskat läge
(–)
Gör bilden mjukare.
Gör bilden skarpare.
Obs!
• Du kan enbart välja Skärpa när lägesomkopplaren är inställd på (Autoprogram), (Tagning med
slutartidsprioritet), (Tagning med bländarprioritet), (Tagning med manuell exponering) eller
(Panorering).
Sökfunktion
(Standard)
(+)
Innehållsförteckning
Skärpa
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
77SE
Väljer bildstabiliseringsläget.
1 MENU t
(SteadyShot) t önskat läge
Bildstabiliseringsfunktionen aktiveras när du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
(Kontinuerlig)
Bildstabiliseringsfunktionen är alltid aktiv. Du kan stabilisera
bilden även när du zoomar in avlägsna motiv.
(Av)
Använder inte bildstabiliseringsläget.
Observera
zTips för att undvika suddiga bilder
Sakregister
Du rörde kameran av misstag när du tog bilden. Detta kallas ”kameraskakning”. Om det
istället var motivet som rörde sig när du tog bilden, kallas det ”suddigt motiv”.
Kameraskakning och suddigt motiv inträffar ofta vid förhållanden med svag belysning eller
långa slutartider, t ex vid användning av läget
(Skymningsporträtt) eller (Skymning).
Använd tipsen nedan i sådana fall.
MENU/
Sökinställningar
• I läget Intelligent autojustering, Enkel tagning eller när Scenval är inställt på (Gourmet) är
[SteadyShot] fixerat på [Tagning].
• [SteadyShot] fixeras på [Kontinuerlig] när funktionen
(Panorering) eller Leendeavkänning används.
• För filmer kan du endast ställa in [Kontinuerlig] eller [Av]. Standardinställningen för filmer är
[Kontinuerlig].
• Batterierna tar slut snabbare i läget [Kontinuerlig] än i läget [Tagning].
Sökfunktion
(Tagning)
Innehållsförteckning
SteadyShot
Kameraskakning
Dina händer eller kroppen skakar när du håller
kameran och trycker på avtryckaren, och hela
skärmen är suddig.
• Använd ett stativ eller placera kameran på en plan
yta för att hålla kameran stadigt.
• Ta bilden med självutlösaren inställd på 2
sekunders fördröjning och stabilisera kameran genom att hålla armarna stabilt intill kroppen när du
har tryckt på avtryckaren.
Suddigt motiv
Även om kameran hålls stilla, rör sig motivet
under exponeringen så att motivet ser suddigt ut
när avtryckaren trycks ned. Kameraskakningar
reduceras automatiskt med
bildstabiliseringsfunktionen. Men den här
funktionen kan inte alltid förhindra att motivet
blir suddigt.
• Välj läge
(Anti-rörelseoskärpa) och
(Hög känslighet) under Scenval.
• Välj en högre ISO-känslighet för att göra slutartiden kortare, och tryck på avtryckaren innan motivet
rör sig.
78SE
Bilder spelas automatiskt upp i ordningsföljd.
1 Tryck på
2 MENU t
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
Innehållsförteckning
Bildspel
(Bildspel) t önskat bildspel t z på kontrollknappen
(Bildspel med Spelar upp bilder med effekter och musik. Du kan ställa in hur
musik)
bilderna ska spelas upp på inställningsskärmen. För mer
information, se sida 81.
Sökfunktion
(Kontinuerlig Spelar upp alla bilder i följd. För mer information, se sida 80.
uppsp.)
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
79SE
Alla bilder spelas automatiskt upp kontinuerligt.
1 Välj bild att spela upp med med kontrollknappen
2 MENU t
(Bildspel) t [Kontinuerlig uppsp.] t z
Uppspelningsfunktion
z
Paus
v
Ställer in visningsinställningar
V
Visar volymkontrollskärmen. Justera volymen med v/V
b
Går till nästa bild
B
Går till föregående bild
zVisa panoramabilder vid kontinuerlig uppspelning
Sakregister
Hela panoramabilden visas i 3 sekunder.
Du kan rulla en panoramabild genom att trycka på z.
Tryck en gång till på z medan du rullar bilden, så återgår skärmen till att visa hela
panoramabilden.
MENU/
Sökinställningar
Obs!
• När [Visa burstgrupp] är [Visa endast huvudbilden] visas bara den första bilden i gruppen.
Sökfunktion
Kontrollknapp
Innehållsförteckning
Kontinuerlig uppsp.
80SE
Du kan spela upp bilder tillsammans med effekter eller musik. Du kan inte spela upp
panoramabilder.
1 Tryck på
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
2 MENU t
(Bildspel) t [Bildspel med musik] t z på kontrollknappen
3 Välj en önskad inställning
4 [Start] t z
5 Tryck på z för att avsluta bildspelet
Sökfunktion
Visar inställningsskärmen.
Innehållsförteckning
Bildspel med musik
Obs!
Spela upp bilder
Väljer gruppen av bilder som ska visas.
Spelar upp ett bildspel med alla stillbilder i turordning.
Detta datum
Spelar upp ett bildspel med alla stillbilder i det valda
datumintervallet när visningsläget är
(Datumvisning).
Denna händelse
Spelar upp ett bildspel med alla stillbilder i den valda
händelsegruppen när visningsläget är
(Händelsevisning).
Favoriter 1-6
Spelar upp ett bildspel med alla stillbilder i den valda
favoritgruppen när visningsläget är
(Favoriter).
Mapp
Spelar upp ett bildspel med alla stillbilder i den valda mappen när
visningsläget är
(Mappvisning).
Sakregister
Allt
MENU/
Sökinställningar
• Du kan inte spela upp panoramabilder med [Bildspel med musik].
Observera
• Den här inställningen är fixerad på [Mapp] när internminnet används för bildlagring.
• Inställningen är fixerad på den valda favoritgruppen när visningsläget startar från [Favoriter].
• När [Visa burstgrupp] är [Visa endast huvudbilden] visas bara huvudbilden. När Effekter är inställt på
något annat än [Enkelt], visas huvudbilden och bilderna före och efter huvudbilden.
81SE
Väljer uppspelningshastighet och läge för bildspel.
Ett enkelt bildspel som växlar bilder med ett förinställt tidsintervall.
Uppspelningsintervallet kan justeras i [Intervall] och du kan enkelt
se vilka bilder du vill.
Nostalgiskt
Ett stämningsfullt bildspel som påminner om en bioföreställning.
Elegant
Ett elegant bildspel som visar bilderna i jämnt tempo.
Aktivt
Ett bildspel med högt tempo som passar bilder med mycket rörelse.
Observera
Musik
Ljudet avst.
BGM används inte.
Music1
Standardinställning för ett bildspel av typen [Enkelt].
Music2
Standardinställning för ett bildspel av typen [Nostalgiskt].
Music3
Standardinställning för ett bildspel av typen [Elegant].
Music4
Standardinställning för ett bildspel av typen [Aktivt].
Sakregister
Specificerar musik som ska spelas under bildspel. Du kan välja mer än ett musikspår som
bakgrundsmusik. Tryck på V på kontrollknappen under uppspelning av Bildspel så visas
volymkontrollskärmen. Tryck sedan på v/V för att justera volymen.
MENU/
Sökinställningar
• För filmer visas de beskurna bilderna om uppspelningstiden är lång.
• Om det finns 3 eller flera bilder i en burstgrupp i [Nostalgiskt], [Elegant] och [Aktivt], och [Visa
burstgrupp] ställts in på [Visa endast huvudbilden], visas 3 bilder inklusive huvudbilden.
• När Effekter är inställt på [Enkelt] eller det inte finns fler än 3 oavbrutna bilder, visas enbart
huvudbilden. När [Visa burstgrupp] är [Visa all] visas alla bilder, oavsett inställningen för [Effekter].
Sökfunktion
Enkelt
Innehållsförteckning
Effekter
Obs!
• Ljudet i filmer är inte aktiverat.
Intervall
Ställer in intervall för bildväxling på skärmen. Inställningen är låst på [Auto] när inte [Enkelt] är
valt som [Effekter].
1s
3s
Ställer in visningsintervallet för bilderna i ett bildspel av typen
[Enkelt].
5s
10 s
Auto
Intervallet är inställt för att passa alternativet du valt under
[Effekter].
82SE
Fortsättning r
• När du spelar upp filmer gäller inte intervallinställningen.
Upprepa
Slår på och av upprepning av bildspelet.
Bilderna spelas upp i en kontinuerlig slinga.
Av
När alla bilderna har spelats upp avbryts bildspelet.
zVälja bakgrundsmusik
• Du kan spela in upp till fyra olika musikstycken på kameran (de 4 förinställda musikstyckena
(Music1 - Music4) kan bytas ut mot dem som du själv överfört).
• Maximal längd för varje enskild musikfil för uppspelning på kameran är cirka 5 minuter.
• Om du inte kan spela upp en musikfil på grund av att filen är skadad eller inte fungerar, kör du
[Formatera musik] (sidan 121) och överför sedan musiken igen.
MENU/
Sökinställningar
Du kan överföra en önskad musikfil från en CD-skiva eller en MP3-fil till kameran och låta
den spelas upp under bildspelet. Innan du kan överföra musik måste du installera
programvaran ”Music Transfer” (medföljer) på din dator. Mer information finns på sid. 144
och 147.
Sökfunktion
På
Innehållsförteckning
Obs!
Sakregister
83SE
Med denna funktion kan du välja vilket datum som ska spelas upp när Datumvisning används.
Steg 2 kan hoppas över om [Datumvisning] redan har ställts in.
1 Tryck på
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
3 MENU t
(Datumvisning) t z på
Sökfunktion
2 MENU t
(Visningssätt) t
kontrollknappen
Innehållsförteckning
Datumlista
(Datumlista) t z
4 Välj datumet som du vill visa t z
Obs!
• Det här alternativet visas inte när internminnet används för bildlagring.
• Ange vilken månad du vill visa med
• Avsluta Datumlista genom att välja
trycka på z.
/ .
med kontrollknappen och
MENU/
Sökinställningar
zOm skärmen Datumlista
Sakregister
84SE
Med denna funktion kan du välja vilken händelsegrupp som ska spelas upp när Händelsevisning
används.
Du kan ange ett händelsenamn på varje grupp med programvaran ”PMB” (medföljer). Mer
information om hur du anger händelsenamn finns i ”PMB-guide”.
Steg 2 kan hoppas över om [Händelsevisning] redan har ställts in.
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
2 MENU t
(Visningssätt) t
kontrollknappen
3 MENU t
(Händelsevisning) t z på
(Händelselista) t z
Sökfunktion
1 Tryck på
Innehållsförteckning
Händelselista
4 Välj händelsegruppen som du vill visa t z
• Det här alternativet visas inte när internminnet används för bildlagring.
zOm skärmen Händelselista
Sakregister
• Månadsindikatorn till höger på skärmen visar händelsemånaden
högst upp på skärmen. Ange vilken händelsemånad du vill visa med
/ . Du kan också gå till månaden i händelselistan med
joggomkopplaren.
• Avsluta Händelselista genom att välja
med kontrollknappen
och trycka på z.
MENU/
Sökinställningar
Obs!
85SE
Här kan du välja visningsformat för visning av flera bilder.
1 Tryck på
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
2 MENU t
(Visningssätt) t önskat läge t z på kontrollknappen
Analyserar bildtagningsdatum och frekvens och organiserar
(Händelsevisning) automatiskt bilderna i grupper för visning.
Välj [Händelselista] på menyn om du vill välja en viss
händelsegrupp för visning.
Visar bilder som har registrerats som
Favoriter. Välj antal Favoriter som du vill
visa.
Bilderna visas organiserade i mappar.
Om en inspelningsmapp redan har skapats kan du välja [Välj mapp]
på menyn för visning av en mapp.
Observera
• Vid användning av internminnet är visningsläget inställt på [Mappvisning].
• Om bilder som har tagits med andra kameror inte kan spelas upp på den här kameran, visar du bilderna i
[Mappvisning].
Sakregister
(Mappvisning)
MENU/
Sökinställningar
(Favoriter)
Sökfunktion
(Datumvisning)
Visar bilder efter datum.
Välj [Datumlista] på menyn om du vill välja ett visst datum i en
kalendervy.
Innehållsförteckning
Visningssätt
zVisa bilder som tagits med en annan kamera
Följande meddelande visas om du sätter in en ”Memory Stick Duo” i kameran med både
bilder som har tagits med den här kameran och bilder som tagits med en annan kamera.
”Endast registrerade bilder kan visas”:
Bilder visas i valt Visningssätt. En del bilder som har tagits med andra kameror kanske inte
visas här.
”Uppsp. av alla bilder mha mappvisn.”:
Kameran växlar till Mappvisning och spelar upp alla bilder.
86SE
Fortsättning r
[Händelsevisning] är en funktion i kameran som analyserar bildtagningsdatum och frekvens
och organiserar bilderna automatiskt i grupper för visning. Du kan ange namn på varje
händelse med den medföljande programvaran ”PMB” för att komma ihåg vad de visar.
Djurbilder
Sökfunktion
Semesterbilder
Bröllopsbilder
Händelse
Händelse
Händelse
* Ingen bild har tagits
Resor
Bröllop
MENU/
Sökinställningar
Tidsförlopp
Djur
Innehållsförteckning
zOm [Händelsevisning]
Sakregister
87SE
Denna funktion filtrerar och visar bilder.
1 Tryck på
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
2 MENU t
(Filtrering mha ansikten) t önskat läge t z på
kontrollknappen
Filtrerar inte bilder.
(Alla människor)
Bilder filtreras enligt de inställningar du gjort och visas sedan.
(Barn)
(Småbarn)
Observera
•
•
•
•
Det här alternativet visas inte när internminnet används för bildlagring.
När Visningssätt är inställt på [Mappvisning] går det inte att använda Filtrering mha ansikten.
Ibland visas eller döljs bilder av misstag.
Ibland kan inte filtrering utföras för bilder som tagits med andra kameror.
MENU/
Sökinställningar
(Leenden)
Sökfunktion
(Av)
Innehållsförteckning
Filtrering mha ansikten
Sakregister
88SE
Du kan byta ut huvudbilden för en burstgrupp mot en önskad bild.
1 Tryck på
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
2 Välj huvudbilden bland burstbilderna
(Byt huvudbild) t [OK] t z på kontrollknappen
Obs!
• [Byt huvudbild] visas bara vid uppspelning av burstgrupper.
Sökfunktion
3 MENU t
Innehållsförteckning
Byt huvudbild
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
89SE
Välj din favoritbild och lägg till/ta bort från grupper som Favoriter.
-symbolen visas för registrerade bilder.
1 Tryck på
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
3 Välj nummer på favoritgruppen t z
4 MENU t [OK] t z
Registrerar eller tar bort den aktuellt visade bilden i Favoriter.
(Flera bilder)
Här kan du välja markera och registrera/ta bort flera bilder
samtidigt i Favoriter.
Gör som följer efter steg 3.
1Markera en bild och tryck sedan på z
Upprepa stegen ovan tills inga fler bilder ska läggas till/tas bort.
Markera en bild med
om du vill ta bort .
2MENU t [OK] t z
Registrerar alla bilder i det valda datumintervallet eller den valda
händelsegruppen i Favoriter samtidigt i indexläge.
(Ta bort allt i
datumområdet)
(Ta bort allt för
denna händ.)
(Ta bort allt
från Favoriter)
Tar bort alla bilder i Favoriter samtidigt i indexläge.
Sakregister
(Lägg till allt i
datumområdet)
(Lägg till allt för
denna händ.)
MENU/
Sökinställningar
(Denna bild)
Sökfunktion
2 MENU t
(Lägg till/ta bort Favoriter) t önskat läge t z på
kontrollknappen
Innehållsförteckning
Lägg till/ta bort Favoriter
Observera
• Det här alternativet visas inte när internminnet används för bildlagring.
• När Visningssätt är inställt på [Mappvisning] kan du inte lägga till eller ta bort bilder som Favoriter.
90SE
Grupperar burstbilder. Du kan välja att enbart visa huvudbilden eller alla bilderna i en grupp.
1 Tryck på
2 MENU t
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
(Visa burstgrupp) t önskat läge t z på kontrollknappen
(Visa all)
Visar enbart huvudbilden.
Visar alla burstbilder.
Observera
zÄndra huvudbild
Huvudbilden väljs av kameran men du kan byta ut den mot din favoritbild (sidan 89).
MENU/
Sökinställningar
• När du använder burst och bara grupperar en enda bild avbryts grupperingen och bilden visas som en
bild.
• Du kan enbart välja mätmetod när [Visningssätt] är inställd på [Datumvisning] eller [Händelsevisning].
Sökfunktion
(Visa endast
huvudbilden)
Innehållsförteckning
Visa burstgrupp
Sakregister
91SE
Lägger till effekter eller korrigerar en lagrad bild och lagrar den som en ny fil.
Den ursprungliga bilden ligger kvar.
1 Tryck på
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
2 MENU t
(Retuschering) t önskat läge t z på kontrollknappen
(Trimma)
Uppspelningszoom utförs på
bilden och en del av bilden
beskärs.
Vrid W/T (Zoom)-spaken åt Tsidan för att zooma in och åt Wsidan för att zooma ut
2 Ställ in zoompunkt med
kontrollknappen
3 MENU t välj bildformat som ska
sparas t z
4 [OK] t z
• Det kan hända att bildkvaliteten
försämras på trimmade bilder.
• Bildstorleken som du kan trimma
varierar beroende på bilden.
MENU/
Sökinställningar
1
Sakregister
Reducerar fenomenet med röda
(Rödögekorrigering) ögon som orsakas av blixt.
Välj [OK] med kontrollknappen
tz
• Beroende på bilden går det kanske
inte att korrigera röda ögon.
1
(Förstärkt
skärpa)
Sökfunktion
3 Utför retuschering i enlighet med den metod som används i respektive
läge
Innehållsförteckning
Retuschering
Stärker skärpan på bilden i en vald
ram.
Välj området (ramen) på bilden
som ska retuscheras med
kontrollknappen t MENU
2 [OK] t z
• Det kan hända att korrigeringen inte
är tillräcklig eller att bildkvaliteten
försämras beroende på bilden.
1
(Mjuk skärpa)
Suddar ut periferin runt en vald
punkt för att framhäva ett motiv.
Välj mittpunkten på bilden som
ska retuscheras med
kontrollknappen t MENU
2 Välj retuscheringsnivå t z
3 Justera intervallet som ska
retuscheras med W/T-spaken
(zoom) t [OK] t z
1
92SE
Fortsättning r
Läggs runt en vald punkt i
svartvitt för att framhäva ett
motiv.
Välj mittpunkten på bilden som
ska retuscheras med
kontrollknappen t MENU
2 Justera intervallet som ska
retuscheras med W/T-spaken
(zoom) t [OK] t z
1
Skapar en fiskögeeffekt kring en
vald punkt.
Välj mittpunkten på bilden som ska
retuscheras med kontrollknappen
t MENU
2 Välj retuscheringsnivå t z
3 [OK] t z
1
Lägger till stjärneffekter på ljusa
ställen.
Välj retuscheringsnivå med
kontrollknappen t z
2 Justera längden som ska
retuscheras med W/T-spaken
(zoom) t [OK] t z
1
Bestämmer mittpunkten för att
uttrycka rörelse i stillbilden.
Välj mittpunkten på bilden som ska
retuscheras med kontrollknappen
t MENU
2 Justera intervallet som ska
retuscheras med W/T-spaken
(zoom) t [OK] t z
1
(Gammaldags)
Sakregister
(Suddiga
strålar)
MENU/
Sökinställningar
(Korsfilter)
Sökfunktion
(Fisheyeobjektiv)
Innehållsförteckning
(Partiell färg)
Mjukar upp bilden genom att
sudda ut skärpan och sänka
omgivande ljus så att bilden ser ut
att vara tagen med en gammal
kamera.
Välj retuscheringsnivå med
kontrollknappen t z
2 Justera intervallet som ska
retuscheras med W/T-spaken
(zoom) t [OK] t z
1
(Leenden)
Med denna funktion får bilden
leende ansikten.
Välj retuscheringsnivå med
kontrollknappen t z
2 [OK] t z
• Det kan hända att retuschering inte
går att utföra beroende på bilden.
1
Obs!
• Filmer och panoramabilder kan inte retuscheras.
93SE
Du kan ändra bildförhållande och storlek på bilder och sedan spela in dem som nya filer.
Du kan konvertera bilder till 16:9-aspekt för visning med hög upplösning och till VGA-aspekt
för blogg eller e-postbilagor.
1 Tryck på
Innehållsförteckning
Olika storleksändringsmöjl.
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
3 Zooma till intervallet som du vill trimma med W/T-spaken (zoom)
4 Specificera området som ska trimmas med kontrollknappen
Sökfunktion
2 MENU t
(Olika storleksändringsmöjl.) t önskat läge t z på
kontrollknappen
5 MENU t [OK] t z
Ändrar bildförhållandet från 4:3/
3:2 till 16:9 och sparar som 2Mformat.
(Blogg /
Epostbilagor)
Ändrar bildförhållandet från 16:9/
3:2 till 4:3 och sparar som VGAstorlek.
• Det går inte att ändra storlek för filmer.
• Bilder som tas med VGA-format kan inte storleksändras till formatet [HDTV].
• Genom att förstora bilden och ändra storlek flera gånger kan bildkvaliteten försämras.
Sakregister
Observera
MENU/
Sökinställningar
(HDTV)
94SE
Låter dig markera bilder som du inte längre vill ha för radering. Du kan också radera bilder med
(Radera)-knappen (sidan 50).
1 Tryck på
2 MENU t
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
Innehållsförteckning
Radera
(Radera) t önskat läge t z på kontrollknappen
(Denna bild)
Raderar bilden som aktuellt visas i enbildsläget.
(Flera bilder)
Du kan markera och radera flera bilder.
Gör som följer efter steg 2.
2MENU t [OK] t z
Raderar alla bilder samtidigt i en mapp, ett datumintervall, en
händelsegrupp eller en burstgrupp som har markerats.
Sakregister
(Alla i mappen)
(Alla bilder i
datumområdet)
(Allt för denna
händelse)
(Alla i denna
grupp)
(Alla utom
huvudbilden)
MENU/
Sökinställningar
1Markera en bild och tryck sedan på z
Upprepa stegen ovan tills inga fler bilder ska raderas. Markera
en bild med
om du vill ta bort .
Sökfunktion
3 [OK] t z
Observera
• När lägesomkopplaren är inställd på
(Enkel tagning) kan du välja mellan [Radera en bild] och
[Radera alla bilder].
• När [Visningssätt] är inställt på [Favoriter] kan du inte radera bilder.
95SE
Med det här alternativet skyddar du lagrade bilder från att raderas av misstag.
-symbolen visas för registrerade bilder.
1 Tryck på
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
2 MENU t
Innehållsförteckning
Skydda
(Skydda) t önskat läge t z på kontrollknappen
Skyddar bilden som aktuellt visas i enbildsläget.
(Flera bilder)
Du kan markera och skydda flera bilder.
Gör som följer efter steg 2.
2MENU t [OK] t z
zTa bort bildskyddet
Välj den bild du vill ta bort skyddet från och ta sedan bort skyddet genom att trycka på z på
kontrollknappen på samma sätt som när du skyddade den.
Indikatorn
försvinner och skyddet tas bort.
MENU/
Sökinställningar
1Markera en bild och tryck sedan på z
Upprepa stegen ovan tills inga fler bilder ska skyddas. Markera
en bild med
om du vill ta bort .
Sökfunktion
(Denna bild)
Sakregister
96SE
Med funktionen DPOF (Digital Print Order Format) kan du specificera vilka bilder på ”Memory
Stick Duo” som du vill skriva ut senare.
-symbolen (utskriftsmarkering) visas för registrerade bilder.
1 Tryck på
Innehållsförteckning
DPOF
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
t önskat läge t z på kontrollknappen
(Denna bild)
Beställer utskrift av bilden som aktuellt visas i enbildsläget.
(Flera bilder)
Du kan markera och beställa utskrift av flera bilder.
Gör som följer efter steg 2.
2MENU t [OK] t z
Observera
•
-symbolen (utskriftsmarkering) kan inte läggas till för filmer eller bilder i internminnet.
• Du kan sätta en
-symbol (utskriftsmarkering) på upp till 999 bilder.
Välj bilden där du vill ta bort DPOF-registreringen och tryck på z på kontrollknappen med
samma procedur som när du satte dit DPOF-symbolen.
-symbolen försvinner och DPOF-registreringen tas bort.
Sakregister
zTa bort DPOF-symbolen
MENU/
Sökinställningar
1Markera en bild och tryck sedan på z
Upprepa stegen ovan tills inga fler bilder ska skrivas ut. Markera
en bild med
om du vill ta bort .
Sökfunktion
2 MENU t
97SE
Med det här alternativet roterar du en stillbild. Använd detta för att visa en horisontellt placerad
bild i vertikal riktning.
2 MENU t
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
(Rotera) t z på kontrollknappen
Sökfunktion
1 Tryck på
Innehållsförteckning
Rotera
3 Rotera bilden med [ / ] t b/B
Observera
• Du kan inte rotera filmer eller skyddade stillbilder.
• Det kan hända att det inte går att rotera bilder som tagits med andra kameror.
• När du visar bilderna på en dator kan det hända att programvaran inte återger bildroteringsinformationen.
MENU/
Sökinställningar
4 [OK] t z
Sakregister
98SE
Om det finns flera mappar på ”Memory Stick Duo” väljer detta mappen som innehåller bilden du
vill spela upp.
Steg 2 kan hoppas över om [Mappvisning] redan har ställts in.
1 Tryck på
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge
(Mappvisning) t z på
(Välj mapp) t z
4 Välj en mapp med b/B
Sökfunktion
2 MENU t
(Visningssätt) t
kontrollknappen
3 MENU t
Innehållsförteckning
Välj mapp
5 [OK] t z
zVisa bilder som finns i flera mappar
Sakregister
Om det finns flera mappar visas följande indikatorer på den första och den sista bilden i
mappen.
: Byter till föregående mapp
: Byter till nästa mapp
: Byter till föregående eller nästa mapp
MENU/
Sökinställningar
Obs!
• Det här alternativet visas inte när internminnet används för bildlagring.
99SE
AF-lampa ger en fyllnadsbelysning som gör det lättare att ställa in skärpan på ett motiv i mörka
miljöer.
AF-lampa avger rött ljus som gör det lättare för kameran att ställa in skärpan från det att du
trycker ner avtryckaren halvvägs till dess att skärpan är inställd. Indikatorn
visas nu.
2 MENU t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [AF-lampa] t
önskat läge t z på kontrollknappen
Auto
Använder AF-lampa.
Av
Använder inte AF-lampa.
Sakregister
• Skärpan ställs in så länge ljus från AF-lampa når motivet, även om ljuset inte når precis mitt på motivet.
• Du kan inte använda AF-lampa när:
– Tagning med
(Panorering)
– [Skärpa] är inställt på [Halvautomatisk skärpeinst.] eller [Manuell skärpeinställning]
– [Konverter] är inställd på [Tele]
– Läget
(Avancerad sporttagning),
(Landskap), (Skymning) eller (Fyrverkeri) är valt i läget
Scenval
• När du använder AF-lampa visas inte den normala autofokusramen men en ny autofokusram visas med
en punktlinje. AF arbetar med prioritet på motiv i närheten av ramens centrum.
• AF-lampa avger ett mycket skarpt ljus. Det är visserligen inte farligt, men du bör ändå inte titta rakt in i
AF-lampa på nära håll.
MENU/
Sökinställningar
Observera
Sökfunktion
1 Ställ in kameran i bildtagningsläge
Innehållsförteckning
AF-lampa
100SE
Med rutlinjerna som referens kan du enkelt placera motiv i horisontellt/vertikalt läge.
1 Ställ in kameran i bildtagningsläge
2 MENU t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [Rutnät] t
önskat läge t z på kontrollknappen
Visar rutlinjerna. Rutlinjerna spelas inte in.
Av
Visar inte rutnätet.
Sökfunktion
På
Innehållsförteckning
Rutnät
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
101SE
Välja läget Digital zoom. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom (upp till 20×). När
zoomförstoringsgraden överskrids använder kameran antingen smart zoom eller digital
precisionszoom.
Innehållsförteckning
Digital zoom
1 Ställ in kameran i bildtagningsläge
Smart (
)
Precision (
)
Förstorar alla bildstorlekar med den totala zoomskalan på ungefär
40×, inklusive den optiska zoomens 20×. Observera dock att bildens
kvalitet försämras när den optiska zoomskalan överskrids
(Precisionsdigitalzoom).
Den digitala zoomen används inte.
Observera
Sakregister
• Digital zoom är inte tillgänglig i följande fall:
–
(Avancerad sporttagning) är valt i Scenval-läge
– Spela in filmer
– Leendeavkänning fungerar
– Tagning med
(Panorering)
• Smart zoom kan inte användas när bildstorleken är inställd på [9M], [3:2(8M)] eller [16:9(6M)].
• Funktionen Ansiktsavkänning fungerar inte när digital zoom används.
MENU/
Sökinställningar
Av
Förstorar bilden digitalt inom en skala där bilden inte kommer att
bli förvrängd, i enlighet till bildstorleken (Smart zoom).
Sökfunktion
2 MENU t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [Digital zoom]
t önskat läge t z på kontrollknappen
Total zoomskala vid användning av smart zoom
(inklusive optisk zoom 20×)
Den zoomnivå som stöds beror på bildformatet.
Storlek
5M
Total zoomskala
Ca. 26×
3M
Ca. 33×
VGA
Ca. 108×
16:9(2M)
Ca. 36×
102SE
Ställs in för att få passande skärpa när man sätter på en konverter (säljs separat).
1 Ställ in kameran i bildtagningsläge
2 MENU t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [Konverter] t
önskat läge t z på kontrollknappen
Av
)
Sätter fast en telekonverter.
Sätter inte fast ett objektiv.
Observera
Sakregister
När den inbyggda blixten används kan blixten vara blockerad och orsaka skuggor.
En reflex från objektivet kan visas på bilder på grund av reflexer mellan objektivet och konvertern.
Makroinställningen är fixerad på [Auto].
Tillgängligt zoomområde är begränsat.
Tillgängligt fokuseringsområde är begränsat.
AF-lampa avger inget ljus.
Om du tar bilder med en konverter kan kameran också fokusera på närliggande föremål i läget
(Landskap) och läget (Skymning).
• Om du tar bilder med konvertern kan du eventuellt inte lagra bilder i läget (Fyrverkeri) med optimal
effekt.
• Mer information finns även i bruksanvisningen som medföljer konvertern.
• [Konverter] är inställt på [Av] under
(Panorering).
MENU/
Sökinställningar
•
•
•
•
•
•
•
Sökfunktion
Tele (
Innehållsförteckning
Konverter
103SE
Välj tidsinställningar för blixtpulserna.
1 MENU t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [Blixtsynk] t
önskat läge t z på kontrollknappen
Bak (REAR)
Eftersom blixten avfyras precis innan slutaren
stängs kan du reflektera spåret av ett ljus eller
rörelse efter bilden av ett motiv. Används för
rörliga föremål etc.
Observera
• När slutartiden är för kort kan det hända att inställningen [Bak] inte är tillgänglig.
• När Rödögereducering är valt kan det hända att rödögereduceringseffekten inte är tillgänglig med
inställningen [Bak].
MENU/
Sökinställningar
Eftersom blixten avfyras direkt efter att slutaren
har utlösts kan du få bilden närmare slutarens
utlösning. Vanligen använder du den här
inställningen.
Sökfunktion
Fram
Innehållsförteckning
Blixtsynk
Sakregister
104SE
När kameran vrids för att ta en (lodrät) porträttbild, registrerar kameran sin ändrade position och
visar bilden i porträttläge.
1 Ställ in kameran i bildtagningsläge
På
Tar bilden i korrekt läge.
Av
Använder inte Auto-rotering.
Sökfunktion
2 MENU t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [Auto-rotering]
t önskat läge t z på kontrollknappen
Innehållsförteckning
Auto-rotering
Observera
zRotera bilder efter lagring
• Om en bild ar sparats i fel riktning kan du använda [Rotera] på menyskärmen och visa bilden i
stående riktning.
MENU/
Sökinställningar
• Svart visas till vänster och till höger om bilder som är vända lodrätt.
• Beroende på kamerans tagningsvinkel kan det hända att bildens orientering inte sparas på rätt sätt.
• Det går inte att använda Auto-rotering i Filmläge.
Sakregister
105SE
Visar den lagrade bilden i ungefär 2 sekunder direkt efter tagningen av en stillbild.
1 Ställ in kameran i bildtagningsläge
2 MENU t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [Autom.
granskning] t önskat läge t z på kontrollknappen
Använder Autom. granskning.
Av
Använder inte Autom. granskning.
Sökfunktion
På
Innehållsförteckning
Autom. granskning
zTagning av en bild till utan fördröjning
zFortsätta att visa en Autom. granskning-bild
MENU/
Sökinställningar
• När du trycker ner avtryckaren halvvägs försvinner den tagna bilden på skärmen och du kan ta nästa
bild med en gång, även om Autom. granskning har ställts in på [På].
• Om du fortsätter trycka ned avtryckaren efter bildtagning fortsätter Autom. granskning-bilden att
visas så länge du håller ned knappen.
Sakregister
106SE
Utökar skärmens center till det dubbla i Manuell skärpeinställning-läge.
1 MENU t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [Utv. skärpa]
t önskat läge t z på kontrollknappen
Utökar dubbelt.
Av
Utökar inte.
Sökfunktion
På
Innehållsförteckning
Utv. skärpa
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
107SE
Ställ in en ofta använd funktion för
(Custom)-knappen.
1 MENU t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [Customknapp]
t önskat läge t z på kontrollknappen
Vitbalans
Ställer in Vitbalans.
Mätmetod
Ställer in Mätmetod.
Sökfunktion
Leendeavkänning Ställer in Leendeavkänning.
Innehållsförteckning
Customknapp
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
108SE
Väljer eller stänger av ljudsignalen som hörs när du utför olika åtgärder på kameran.
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Pip] t
önskat läge t z på kontrollknappen
Slår på slutarljudet som hörs när du trycker ned avtryckaren.
Högt
Lågt
Slår på pip-/slutarljudet som hörs när du trycker ned
kontrollknappen/avtryckaren.
Om du vill sänka volymen väljer du [Lågt].
Av
Stänger av pipet/slutarljudet.
Sökfunktion
Slutare
Innehållsförteckning
Pip
Obs!
MENU/
Sökinställningar
• När kameran är ansluten till en TV via en HDMI-kabel (säljs separat), fixeras pipljudet på [Slutare].
Sakregister
109SE
Väljer språk för menyalternativ, varningar och meddelanden.
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Language
Setting] t önskat läge t z på kontrollknappen
Innehållsförteckning
Language Setting
Sökfunktion
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
110SE
Du kan välja om funktionsguiden ska visas när du använder kameran.
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t
[Funktionsguide] t önskat läge t z på kontrollknappen
Visar funktionsguiden.
Av
Visar inte funktionsguiden.
Sökfunktion
På
Innehållsförteckning
Funktionsguide
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
111SE
Återställer alla inställningar till standardinställningarna.
Även om du kör den här funktionen ligger alla bilderna kvar.
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Initialisera]
t [OK] t z på kontrollknappen
Sökfunktion
Obs!
• Se till att inte stänga av kameran under initialisering.
Innehållsförteckning
Initialisera
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
112SE
Du kan välja om du vill använda en demonstration av Leendeavkänning och Scenigenkänning.
Om du inte behöver någon demonstration ställer du in [Av].
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t
[Demonstrationsläge] t önskat läge t z på kontrollknappen
(Intelligent autojustering)
På
Demonstrerar Scenigenkänning och Leendeavkänning.
Av
Kör ingen demonstration.
Sökfunktion
2 Ställ in lägesomkopplaren på
Innehållsförteckning
Demonstrationsläge
Visa en demonstration av Scenigenkänning
När Scenigenkänning utförs visas en ikon och en beskrivning av den igenkända scenen på
skärmen.
2 Tryck på avtryckaren
Bilden lagras som vid normal bildtagning.
1 Tryck på
-knappen (Custom)
2 Peka kameran mot motivet
Kameran sköter automatiskt slutartiden när ett leende ansikte känns igen, men ingen bild
lagras.
3 Tryck på
Sakregister
Visa en demonstration av Leendeavkänning
MENU/
Sökinställningar
1 Peka kameran mot motivet
-knappen (Custom) igen för att gå ur demoläget
Observera
•
•
•
•
[Customknapp] är fixerad på [Leendeavkänning] i [Demonstrationsläge].
[Autom. granskning] är fixerad på [På].
Vid demonstration av Scenigenkänning fixeras inställningen på [Auto].
Även om du kan släppa upp avtryckaren i demoläget av Leendeavkänning så lagras ingen bild.
113SE
När du ansluter kameran till en HD-TV (High Definition) med HDMI-uttag via en HDMI-kabel
(säljs separat) kan du välja HDMI-upplösning för att visa bilder på TV:n.
1 MENU t
(Inställningar) t
upplösning] t önskat läge
(Huvudinställningar) t [HDMI-
Ställ in bildupplösningen automatiskt enligt informationen från den
anslutna enheten.
1080i
Spelar upp med HD-bildkvalitet (High Definition) (1080i).
480p/576p
Spelar upp med SD-bildkvalitet (Standard Definition) (480p/576p).
• När [Video ut] är [NTSC] används upplösningen 480p och för
[PAL] används upplösningen 576p.
MENU/
Sökinställningar
Observera
• Om bilden inte visas korrekt väljer du [1080i] eller [480p/576p] beroende på den anslutna TV:n.
• Ställ in [Video ut] så att HDMI-upplösning väljs efter den anslutna TV:ns färgsystem.
Sökfunktion
Auto
Innehållsförteckning
HDMI-upplösning
Sakregister
114SE
Med den här inställningen kan en TV fjärrstyra en kamera som är ansluten till en ”BRAVIA”
Sync-TV via en HDMI-kabel (säljs separat). Mer information om ”BRAVIA” Sync finns på
sidan 133.
På
Tillåter fjärrkontroll.
Av
Tillåter inte fjärrkontroll.
Obs!
MENU/
Sökinställningar
• Du kan styra kameran med TV:ns fjärrkontroll genom att ansluta kameran till en ”BRAVIA” Synckompatibel TV.
Sökfunktion
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [KONTR. FÖR
HDMI] t önskat läge t z på kontrollknappen
Innehållsförteckning
KONTR. FÖR HDMI
Sakregister
115SE
Väljer typen av videosignal som matas ut från SD och HD(1080i) när du ansluter kameran till en
TV med en HD-adapterkabel (säljs separat) beroende på TV. Använd en Type2d-kompatibel
HD-adapterkabel (säljs separat).
HD(1080i)
Välj det här alternativet för att ansluta kameran till en HD-TV
(High Definition-TV) som hanterar 1080i.
SD
Välj det här alternativet om du vill ansluta kameran till en TV som
inte är kompatibel med en HD (1080i)-signal.
Sökfunktion
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t
[COMPONENT] t önskat läge t z på kontrollknappen
Innehållsförteckning
COMPONENT
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
116SE
Ställer in videoutsignalen enligt den anslutna videoutrustningens TV-färgsystem. TV-färgsystem
skiljer sig beroende på landet och regionen.
För att visa bilder på en TV-skärm kontrollerar du vilket TV-färgsystem som gäller för landet
eller regionen där den används (sidan 135).
NTSC
Ställer in videoutsignalen för formatet NTSC (för t.ex. USA och
Japan).
PAL
Ställer in videoutsignalen för formatet PAL (för t.ex. Europa och
Kina).
Sökfunktion
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Video ut] t
önskat läge t z på kontrollknappen
Innehållsförteckning
Video ut
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
117SE
Vid uppspelning på högupplösta TV-apparater spelas stillbilder i formaten 4:3 och 3:2 upp i
formatet 16:9. I så fall beskärs bilden något i över- och underkanten.
TV-skärm med Bredzoom
På
Spelar upp i bildförhållandet 16:9.
Av
Använder inte Bredzoom.
Observera
• Bredzoom är inte tillgängligt för panoramabilder, filmer, 16:9-bilder och porträttbilder (vertikala bilder).
• Bilden som visas på kamerans LCD-skärm förändras inte.
• Bredzoom är inte tillgängligt när kameran är ansluten till TV:n med multikabeln (medföljer).
MENU/
Sökinställningar
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Bredzoom]
t önskat läge t z på kontrollknappen
Sökfunktion
Kamerans LCD-skärm
Innehållsförteckning
Bredzoom
Sakregister
118SE
Väljer USB-läget när kameran är ansluten till en dator eller en PictBridge-kompatibel skrivare
med multikabeln (medföljer).
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [USBanslutning] t önskat läge t z på kontrollknappen
PictBridge
Ansluter kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare.
PTP/MTP
När du ansluter kameran till en dator startas guiden Automatisk
uppspelning och stillbilderna i kamerans lagringsmapp importeras
till datorn. (med Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Upprättar en Mass Storage-anslutning mellan kameran och datorn
eller en annan USB-enhet.
Observera
Sakregister
• Om du inte kan ansluta kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare med inställningen [Auto] väljer
du [PictBridge].
• Om du inte kan ansluta kameran till en dator eller en USB-enhet med inställningen [Auto] väljer du
[Mass Storage].
• När [USB-anslutning] är inställt på [PTP/MTP] kan du inte exportera filmer till en dator. Om du vill
exportera filmer till en dator ställer du in [USB-anslutning] som [Auto] eller [Mass Storage].
MENU/
Sökinställningar
Kameran identifieras automatiskt och kommunikationen upprättas
med datorn eller en PictBridge-kompatibel skrivare.
Sökfunktion
Auto
Innehållsförteckning
USB-anslutning
119SE
Använd programmet ”Music Transfer” på CD-ROM-skivan (medföljer) om du vill ändra
bakgrundsmusik.
1 MENU t
(Inställningar) t
musik] t z på kontrollknappen
(Huvudinställningar) t [Ladda ner
2 Upprätta en USB-anslutning mellan kameran och datorn. Starta sedan
”Music Transfer”
3 Följ instruktionerna på skärmen för att ändra musikfiler
Sökfunktion
Meddelandet ”Anslut till PC” visas.
Innehållsförteckning
Ladda ner musik
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
120SE
Du kan radera alla bakgrundsmusikfiler som finns lagrade i kameran. Detta kan användas om
bakgrundsmusikfilerna skadas och inte kan spelas längre.
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Formatera
musik] t [OK] t z på kontrollknappen
leverans från fabrik
Använd ”Music Transfer” på CD-ROM-skivan (medföljer) om du vill återställa de
förinställda musikfilerna.
2Starta ”Music Transfer” och återställ standardmusiken
• Mer information om hur du använder ”Music Transfer” finns i hjälpen i ”Music Transfer”.
MENU/
Sökinställningar
1Koppla ihop kameran och datorn med hjälp av en USB-anslutning
Sökfunktion
zÅterställa musiken som fanns på kameran vid
Innehållsförteckning
Formatera musik
Sakregister
121SE
Formaterar ”Memory Stick Duo” eller internminnet. ”Memory Stick Duo” som säljs i handeln är
redan formaterade och går att använda direkt.
Obs!
• Observera att alla data raderas permanent vid formatering, inklusive skyddade bilder.
Sökfunktion
1 MENU t
(Inställningar) t
(”Memory Stick”-verktyg) eller
(Internminnesverktyg) t [Formatera] t [OK] t z på
kontrollknappen
Innehållsförteckning
Formatera
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
122SE
Skapar en mapp på ditt ”Memory Stick Duo” för inspelning av bilder.
Bilderna lagras i den nyskapade mappen ända tills du skapar en annan mapp eller väljer en annan
lagringsmapp.
Observera
• Det här alternativet visas inte när internminnet används för bildlagring.
• Om du sätter in ett ”Memory Stick Duo” som har använts i annan utrustning i kameran och tar bilder kan
en ny mapp skapas automatiskt.
• Du kan lagra upp till 4 000 bilder i en mapp. När en mapp blir full skapas automatiskt en ny mapp.
• När en ny mapp har skapats kan du ändra lagringsmålmappen (sidan 124) och välja mapp för
visning av bilder (sidan 99).
MENU/
Sökinställningar
zOm mappar
Sökfunktion
1 MENU t
(Inställningar) t
(”Memory Stick”-verktyg) t [Skapa
lagringsmapp] t [OK] t z på kontrollknappen
Innehållsförteckning
Skapa lagringsmapp
Sakregister
123SE
Byter mapp i ”Memory Stick Duo” som aktuellt används för lagring av bilder.
1 MENU t
(Inställningar) t
lagringsmapp]
(”Memory Stick”-verktyg) t [Byt
Innehållsförteckning
Byt lagringsmapp
2 Välj en mapp med b/B på kontrollknappen
Observera
MENU/
Sökinställningar
• Det här alternativet visas inte när internminnet används för bildlagring.
• Följande mapp kan inte väljas som lagringsmapp.
– ”100”-mappen
– En mapp med ett nummer som har bara antingen ”sssMSDCF” eller ”sssANV01”
• Du kan inte flytta lagrade bilder till en annan mapp.
Sökfunktion
3 [OK] t z
Sakregister
124SE
Raderar en mapp för inspelning av bilder på ”Memory Stick Duo”.
1 MENU t
lagr.mapp]
(Inställningar) t
(”Memory Stick”-verktyg) t [Radera
Innehållsförteckning
Radera lagr.mapp
2 Välj en mapp med b/B på kontrollknappen
Observera
MENU/
Sökinställningar
• Det här alternativet visas inte när internminnet används för bildlagring.
• Om du raderar mappen som har angetts som lagringsmapp med [Radera lagr.mapp] väljs mappen med
det högsta mappnumret som nästa lagringsmapp.
• Du kan endast radera tomma mappar. Om en mapp innehåller bilder eller filer som inte kan spelas upp av
kameran raderar du först dessa bilder och filer innan du raderar mappen.
Sökfunktion
3 [OK] t z
Sakregister
125SE
Kopierar alla bilder i internminnet till ett ”Memory Stick Duo”.
1 Sätt i ett ”Memory Stick Duo” med tillräckligt mycket ledigt minne i
kameran
Observera
MENU/
Sökinställningar
• Använd ett fulladdat batteri. Om du kopierar bildfiler med ett alltför svagt batteri finns det risk för att
batteriet tar slut under kopieringen, vilket kan leda till att kopieringen misslyckas eller rentav att bilddata
blir förstörda.
• Bilder kan inte kopieras en och en.
• Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet på
internminnet tar du ut din ”Memory Stick Duo” efter kopieringen och formaterar därefter internminnet
([Formatera] under [Internminnesverktyg]).
• En ny mapp skapas på ”Memory Stick Duo” och alla data kopieras till den. Du kan inte välja en specifik
mapp och kopiera bilder till den.
Sökfunktion
2 MENU t
(Inställningar) t
(”Memory Stick”-verktyg) t [Kopiera]
t [OK] t z på kontrollknappen
Innehållsförteckning
Kopiera
Sakregister
126SE
Väljer den metod som används för att tilldela bilderna filnummer.
1 MENU t
(Inställningar) t
(”Memory Stick”-verktyg) eller
(Internminnesverktyg) t [Filnummer] t önskat läge t z på
kontrollknappen
Återställning
Startar från 0001 varje gång mappen ändras (om lagringsmappen
innehåller en fil med ett nummer som är högre än det senaste
tilldelade numret).
MENU/
Sökinställningar
Tilldelar nummer till filer i löpordning även om lagringsmappen
eller ”Memory Stick Duo” ändras (om ditt ersatta ”Memory Stick
Duo” innehåller en fil med ett nummer som är högre än det senaste
tilldelade numret, tilldelas ett nummer som är ett högre än det
högsta).
Sökfunktion
Serie
Innehållsförteckning
Filnummer
Sakregister
127SE
Justerar tiden till lokal tid i ett valt område.
1 MENU t
(Inställningar) t
(Klockinställningar) t
[Områdesinställning] t önskad inställning t z på kontrollknappen
Du använder kameran i ditt område.
Om det aktuellt inställda området skiljer sig från ditt hemområde
måste du göra en Områdesinställning.
Destination
Du använder kameran med tidsinställning för ditt resmål.
Ange resmålets område.
Om du anger ett resmål som du besöker ofta kan du enkelt justera tiden när du åker dit igen.
1Välj områdesdel för [Destination] och tryck på z på kontrollknappen
2Välj ett område med b/B på kontrollknappen och välj Sommartid med v/V
Sakregister
Sommartid-ikon
Om [Sommartid] har ställts
in på [På] ändras ikonen till
vit.
MENU/
Sökinställningar
zByta Områdesinställning
Sökfunktion
Hemma
Innehållsförteckning
Områdesinställning
128SE
Ställer in datum och tid igen.
1 MENU t
(Inställningar) t
(Klockinställningar) t [Datum- &
klockinst.] t önskad inställning t z på kontrollknappen
Du kan välja visningsformat för datum och klockslag.
Sommartid
Du kan välja Sommartid På/Av.
Datum&klocka
Du kan ange datum och klockslag.
Obs!
MENU/
Sökinställningar
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga datum ovanpå bilder. Genom att använda ”PMB” på
CD-ROM-skivan (medföljer) kan du skriva ut eller spara bilder med datum.
Sökfunktion
Tidsvisningsformat
Innehållsförteckning
Datum- & klockinst.
Sakregister
129SE
Du kan visa bilder genom att ansluta kameran till
en TV med den medföljande multikabeln
Sökfunktion
Du kan visa bilderna på en TV med SD (Standard Definition) genom att ansluta kameran till en
TV.
Anslutningen varierar beroende vilken typ av TV som kameran ansluts till.
Se även i bruksanvisningen som medföljde TV:n.
Innehållsförteckning
Visa bilder på en TV med SD
(Standard Definition)
1 Slå av både kameran och TV:n
VIDEO AUDIO
Röd
(Uppspelning)-knapp
Vit
Multikabel (medföljer)
Sakregister
Gul
1 Till ljud/video-ingångarna
MENU/
Sökinställningar
2 Anslut kameran till TV:n med multikabeln (medföljer)
2 Till multikontakten
3 Slå på TV:n och ställ in ingången
4 Tryck på
(Uppspelning)-knappen för att starta kameran
Bilder som du tagit med kameran visas på TV:n. Välj bild med kontrollknappen.
Observera
• Om du använder kameran utomlands är det möjligt att du måste ställa om videoutgången så att den passar
TV-systemet (sidan 117).
• Bilden visas inte på TV:n när filmen spelats in medan kameran och TV:n är anslutna.
• Vis uppspelning på en TV fungerar inte enkel uppspelning.
130SE
1 Slå av både kameran och TV:n
2 Anslut kameran till TV:n med en HDMI-kabel (säljs separat) eller en
HD-adapterkabel (säljs separat)
Sökfunktion
Du kan visa bilder med hög upplösning på en HD-TV (High Definition) genom att ansluta
kameran till en HD-TV (High Definition) med en HDMI-kabel (säljs separat) eller en
HD-adapterkabel (säljs separat). Anslutningen varierar beroende vilken typ av TV som kameran
ansluts till. Se även i bruksanvisningen som medföljde TV:n.
Innehållsförteckning
Visa bilder på en HD-TV (High
Definition)
Observera
MENU/
Sökinställningar
• Bilder som tagits med bildstorleken [VGA] kan inte spelas upp i HD-format.
• Vid filmtagning med kameran ansluten till en TV med en HDMI-kabel (säljs separat) eller en
HD-adapterkabel (säljs separat) visas inte bilden som tas på TV:n.
• Vid uppspelning på en TV fungerar inte enkel uppspelning.
• Om du använder kameran utomlands är det möjligt att du måste ställa om videoutgången så att den passar
TV-systemet (sidan 117).
zVisa bilder som har tagits med ett annat bildformat
• När du väljer [Olika storleksändringsmöjl.] på visningsmenyn kan bildförhållandet konverteras till
16:9 och sparas som en ny fil för visning på HD-TV (High Definition).
• Du kan spela upp en bild med bildförhållandet 16:9 om du använder [Bredzoom] i
inställningsmenyn.
Sakregister
än 16:9 (
,
) för fullskärmsbilder på en
HD-TV (High Definition)
zPå ”PhotoTV HD”
Denna kamera är kompatibel med ”PhotoTV HD”-standarden.
Genom att ansluta Sonys PhotoTV HD-kompatibla enheter med en HDMI-kabel (säljs
separat) eller en HD-adapterkabel (säljs separat) öppnar sig en helt ny värld av bilder i
fantastisk Full HD-kvalitet.
• ”PhotoTV HD” ger en ytterst detaljerad och fotoliknande återgivning av underliggande strukturer
och färger.
• Inställningarna måste också göras på TV-apparaten. Ställ in din TV på Video för optimal
bildkvalitet när filmer ska spelas upp.
Mer information finns i TV:ns bruksanvisning.
131SE
Anslut kameran till en HD-TV (High Definition) som har en HDMI-kontakt med en HDMIkabel (säljs separat).
2 Anslut kameran till TV:n med HDMI-kabeln (säljs separat)
(Uppspelning)-knapp
1 Till HDMIkontakten
HDMI-adapter
(medföljer)
2 Till multikontakten
HDMI-kabel
(säljs separat)
4 Tryck på
(Uppspelning)-knappen för att starta kameran
De tagna bilderna visas på TV:n. Välj en bild med kontrollknappen.
Observera
Sakregister
3 Slå på TV:n och ställ in ingången
MENU/
Sökinställningar
HDMI kontakt
Sökfunktion
1 Anslut en HDMI-adapter (medföljer) till en HDMI-kabel (säljs separat)
Innehållsförteckning
Visa en bild genom att ansluta kameran till en
HD-TV (High Definition) med en HDMI-kabel
(säljs separat)
• Ställ in [HDMI-upplösning] på [Auto] eller [1080i] i
(Huvudinställningar) (sidan 114).
• [Pip] är fixerad på [Slutare].
• Anslut inte enhetens utgång till utgången på en annan enhet. Det ger ingen bild och inget ljud. Dessutom
kan det orsaka fel.
• Vissa enheter kanske inte fungerar som de ska.
• Använd en HDMI-kabel med HDMI-logotypen.
132SE
När du ansluter en kamera till en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV med en HDMI-kabel (säljs
separat) kan du spela upp bilder från kameran på TV:n från TV:ns fjärrkontroll.
1 Anslut kameran till en TV med HDMI-kabeln (säljs separat)
Innehållsförteckning
Visa bilder på en ”BRAVIA” Sync-TV
2 Slå på TV:n och ställ in ingången
(Uppspelning)-knappen för att starta kameran
4 Tryck på länkmenyknappen på TV:ns fjärrkontroll och välj önskat läge
Bildspel med musik
Spelar upp ett bildspel med bilder och musik.
Enbildsvisning
Visar bilder en och en.
Indexvisning
Visar flera bilder samtidigt.
Bredzoom
Vid uppspelning av enstaka bilder på en TV spelas stillbilder i formaten
4:3 och 3:2 upp i formatet 16:9. I så fall beskärs bilden något i över- och
underkanten.
Radera
Raderar bilder.
Byt huvudbild
Du kan byta ut huvudbilden för en burstgrupp mot en önskad bild i gruppen.
Uppspelningszoom
Spelar upp den förstorade bilden.
Rotera
Med det här alternativet roterar du en stillbild.
Filtrering mha ansikten
Bilder filtreras och visas sedan.
Visningssätt
Väljer visningsformat för visning av flera bilder samtidigt.
Avsluta
Stäng länkmenyn.
Sakregister
Beskrivning
MENU/
Sökinställningar
Funktioner
Sökfunktion
3 Tryck på
Observera
• De funktioner som visas varierar beroende på situationen.
• Du kan styra kameran med TV:ns fjärrkontroll genom att ansluta kameran till en ”BRAVIA” Synckompatibel TV.
• Om du inte kan ansluta ställer du in [KONTR. FÖR HDMI] på [På] i
(Huvudinställningar).
• När du ansluter kameran till en TV av ett annat märke kan TV:ns fjärkontroll aktivera kameran på ett
felaktigt sätt. Välj [På] för [KONTR. FÖR HDMI] i menyn
(Huvudinställningar).
133SE
Du kan visa en bild som spelats in på kameran genom att ansluta den till en HD-TV (High
Definition) med HD-adapterkabeln (säljs separat). Använd en Type2d-kompatibel
HD-adapterkabel (säljs separat).
Grön/Blå/Röd
Vit/Röd
2 Till multikontakten
2 Slå på TV:n och ställ in ingången
3 Tryck på
Sakregister
HD-adapterkabel
(säljs separat)
MENU/
Sökinställningar
1 Till ljud/video-ingångarna
(Uppspelning)-knapp
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Sökfunktion
1 Anslut kameran till en HD-TV (High Definition) med en HD-adapterkabel
(säljs separat)
Innehållsförteckning
Visa en bild genom att ansluta kameran till en
HD-TV (High Definition) med en HD-adapterkabel
(säljs separat)
(Uppspelning)-knappen för att starta kameran
De tagna bilderna visas på TV:n. Välj en bild med kontrollknappen.
Obs!
• Ställ in [COMPONENT] till [HD(1080i)] i förväg (sidan 116).
134SE
Om du vill visa bilder på en TV-skärm behöver du en TV med en videoingång och kabeln till
multikontakten. TV:ns färgsystem måste stämma överens med det färgsystem som den digitala
stillbildskameran använder. Kontrollera med följande listor över TV-färgsystem för det land
eller den region där du använder kameran.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike osv.
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrike, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Ryssland, Ukraina osv.
MENU/
Sökinställningar
PAL-M-system
Brasilien
Sökfunktion
NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerna, Jamaica, Japan,
Kanada, Korea, Mexiko, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela osv.
Innehållsförteckning
Om TV-färgsystem
Sakregister
135SE
Mer information om hur du använder kameran tillsammans med en
Macintosh-dator finns i ”Använda en Macintosh-dator”
(sidan 145).
Ansluta kameran till datorn (sidan 140)
Sakregister
• Visa bilder med ”PMB” och ”Music Transfer” som följer:
– Importera bilder till datorn
– Exportera bilder till kameran
– Ange händelsenamn på [Händelselista] i kameran
– Redigera bilder
– Visa fotograferingsplatser för stillbilder på kartor online (detta kräver
en Internetanslutning)
– Skapa en skiva med bilder som du tagit (kräver en CD- eller
DVD-skivbrännare)
– Skriva ut eller spara stillbilder med datum
– Överföra bilder till en mediatjänst (detta kräver en Internetanslutning)
– Ändra musik för bildspel (med ”Music Transfer”)
MENU/
Sökinställningar
• Installera programvaran på följande sätt:
– ”PMB”
– ”Music Transfer”
Sökfunktion
Installera först programvaran (medföljer)
(sidan 138)
Innehållsförteckning
Använda en Windows-dator
Ytterligare information om den här produkten och svar på ofta ställda frågor finner du
på Sonys supporthemsida.
http://www.sony.net/
136SE
OS (förinstallerat)
Övrigt
USB-kontakt: Ska finnas som standard
Sakregister
Microsoft Windows 2000
Professional SP4,
Windows XP* SP3/
Windows Vista SP1**
MENU/
Sökinställningar
För import av
bilder
Sökfunktion
För användning av Microsoft Windows XP*
CPU: För visning/redigering av
”PMB” och ”Music SP3/Windows Vista SP1** stillbilder: Intel Pentium III 800 MHz
Transfer”
eller snabbare
För uppspelning/redigering av filmer med
HD-upplösning:
[1440×1080 (Fin)]: Intel Core Duo
2,0 GHz eller snabbare/Intel Core 2 Duo
1,66 GHz eller snabbare
[1440×1080 (Standard)]: Intel Pentium D
2,8 GHz eller snabbare/Intel Core Duo
1,66 GHz eller snabbare/Intel Core 2 Duo
1,20 GHz eller snabbare
Minne: 512 MB eller mer (För
uppspelning/redigering av filmer med
HD-upplösning: 1 GB eller mer)
Hårddisk: Hårddiskutrymme som krävs
för installation — ungefär 500 MB
Bildskärm: Skärmupplösning: Minst
1 024 × 768 punkter
Videominne: 32 MB eller mer
(Rekommenderas: 64 MB eller mer)
Innehållsförteckning
Rekommenderat datorsystem
* Det finns inte stöd för 64-bitarsversioner och Starter (Edition).
** Starter (Edition) stöds inte.
Observera
• Datormiljön måste också uppfylla operativsystemets krav.
• Felfri användning kan inte garanteras i en systemmiljö där operativsystemet uppgraderats till något av
ovanstående operativsystem och inte heller på datorer med flera operativsystem (multi-boot).
• Du kan inte få några garantier för att programmet under alla förhållanden fungerar för samtliga av de
ovan rekommenderade datormiljöerna.
• Om du ansluter två eller flera USB-enheter till en dator samtidigt, kan det hända att vissa enheter, även
den här kameran, inte fungerar som de ska, beroende på vilka andra typer av USB-enheter som används
samtidigt.
• Problemfri användning kan inte garanteras om du använder en USB-hubb.
• Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0) kan du få
en mer avancerad överföring (höghastighetsöverföring) eftersom den här kameran hanterar Hi-Speed
USB (USB 2.0).
• Det finns fyra lägen du kan välja på för en USB-anslutning när du ansluter till en dator, [Auto]
(standardinställning), [Mass Storage], [PictBridge] och [PTP/MTP]. I det här avsnittet beskrivs [Auto]
och [Mass Storage] som exempel. Mer information om [PictBridge] och [PTP/MTP] finns på sidan 119.
• När datorn återgår från ett vänte- eller viloläge kan det hända att kommunikationen mellan kameran och
datorn inte återupptas samtidigt.
137SE
Du kan installera den medföljande programvaran (”PMB”, ”Music Transfer”) genom att följa
stegen nedan.
Installationsfönstret visas.
• Om det inte visas dubbelklickar du på [Dator] (i Windows XP, [Den
här datorn]) t
(SONYPICTUTIL).
• Om guiden Automatisk uppspelning visas väljer du ”Kör Install.exe”
och följer anvisningarna som visas på skärmen för att fortsätta med installationen.
Fönstret ”Choose Setup Language” visas.
3 Välj önskat språk och klicka sedan på [Nästa]
Fönstret ”License Agreement” visas.
4 Läs igenom licensvillkoren noggrant. Om du instämmer klickar du på
alternativknappen ( ändras till ) och sedan [Nästa]
MENU/
Sökinställningar
2 Klicka på [Installera]
Sökfunktion
1 Slå på datorn och sätt i CD-ROM-skivan (medföljer)
i CD-ROM-enheten
Innehållsförteckning
Installera programvaran
(medföljer)
5 Slutför installationen med hjälp av anvisningarna på skärmen
6 Ta ut CD-ROM-skivan när installationen är klar
Genvägsikoner för
”PMB” och
”PMB-guide” läggs på skrivbordet. Dubbelklicka
på de här ikonerna när du ska starta programvaran.
Sakregister
• När det visas ett meddelande om att datorn behöver startas om startar du om datorn enligt
anvisningarna på skärmen.
• Beroende på datorns systemmiljö är det möjligt att DirectX redan är installerat.
Obs!
• Logga in som administratör.
138SE
Du kan använda stillbilder och filmer från kameran på många olika sätt med hjälp av
programvaran. Detta avsnitt sammanfattar ”PMB”. Mer information finns i ”PMB-guide”.
Med ”PMB”:
1 Dubbelklicka på ikonen
(PMB-guide) på skrivbordet
Du kan öppna ”PMB-guide” från Startmenyn genom att klicka på [Start] t [Alla program] t
[Sony Picture Utility] t [Hjälp] t [PMB-guide].
Sakregister
Starta ”PMB-guide”
MENU/
Sökinställningar
• Du kan importera bilder som har tagits med kameran till datorn och visa dem på datorskärmen.
• Du kan exportera bilder från datorn till en ”Memory Stick Duo” och visa dem i kameradisplayen.
• Du kan ange önskat händelsenamn i [Händelselista] på ditt ”Memory Stick Duo” och visa dem i
kameran.
• Du kan organisera bilder på datorn i en kalender efter datum då du tog bilderna och sedan visa dem.
• Du kan retuschera (Rödögekorrigering osv.), söka efter ansikten, skriva ut, skicka stillbilder som
e-postbilagor och ändra bildtagningsdatum.
• Du kan visa information om alla platser där du tagit bilderna på en karta. (Detta kräver en
Internetanslutning.)
• Du kan skriva ut eller spara stillbilder med datum.
• Skapa en dataskiva med hjälp av en CD- eller DVD-brännare.
• Du kan överföra bilder till en mediatjänst. (Detta kräver en Internetanslutning.)
Sökfunktion
”PMB” - översikt
Innehållsförteckning
Om ”PMB (Picture Motion
Browser)” (medföljer)
Starta och avsluta ”PMB”
1 Dubbelklicka på ikonen
(PMB) på skrivbordet
Du kan öppna ”PMB” från Startmenyn genom att klicka på [Start] t [Alla program] t [Sony
Picture Utility] t [PMB].
Ett bekräftelsemeddelande från informationsverktyget visas på skärmen när du startar ”PMB”
första gången. Välj [Start].
• Den här funktionen informerar dig om nyheter, om t.ex. uppdaterad programvara. Du kan ändra
inställningen senare.
2 Klicka på knappen
”PMB”
högst upp till höger på skärmen om du vill avsluta
139SE
Mer information om funktionerna i ”PMB” finns i ”PMB-guide”.
Ansluta kameran till datorn
Innehållsförteckning
Visa bilder på datorn
Om du importerar bilder från internminnet kan du hoppa över steg 1.
2 Sätt in ett tillräckligt laddat batteri i kameran eller anslut kameran till ett
vägguttag via nätadaptern (säljs separat)
3 Slå på datorn och tryck på
(Uppspelning)-knappen
”Ansluter...” visas på kamerans skärm.
• Första gången du ansluter kameran via USB kör datorn automatiskt ett program för att identifiera
kameran. Vänta en liten stund.
1 Till ett USB-uttag
Multikabel
Sakregister
2 Till multikontakten
MENU/
Sökinställningar
4 Anslut kameran till datorn
Sökfunktion
1 Sätt i ett ”Memory Stick Duo” med inspelade bilder i kameran
Observera
• Om du försöker importera/exportera filer och batteriet inte är tillräckligt laddat kan överföringen
misslyckas eller i värsta fall leda till förstörda data, om batteriet tar slut för fort.
•
visas på skärmen under pågående kommunikation. Använd inte datorn medan indikatorerna visas. När
indikatorn ändrats till
kan du använda datorn igen.
• Om ”Mass Storage” inte visas, ställer du in [USB-anslutning] till [Mass Storage] (sidan 119).
140SE
1 Upprätta en USB-anslutning mellan kameran och datorn
Skärmen [Importera mediafiler] visas automatiskt i ”PMB”.
• Om guiden Automatisk uppspelning visas ska du stänga den.
2 Klicka på [Importera]-knappen för att importera bilder
Innehållsförteckning
Importera bilder till en dator
Datorn börjar importera bilderna.
3 Visa bilder på datorn
När importen är klar startas ”PMB”. Miniatyrbilder av de
importerade bilderna visas.
• Mappen ”Bilder” (eller ”Mina bilder” i Windows XP) anges
som standardmapp i ”Visade mappar”.
Organisera bilder på datorn i en kalender efter det datum du tog
bilderna och sedan visa dem. Mer information om ”PMB” finns i
”PMB-guide”.
Sakregister
Exempel: Skärm för visning
av månad
MENU/
Sökinställningar
zVisa bilder med ”PMB”
Sökfunktion
• Som standard importeras bilder till en mapp som skapats under ”Bilder” (eller ”Mina bilder” i
Windows XP) med händelsenamnet på [Händelselista].
Importera bilder till en dator utan ”PMB”
Om guiden Automatisk uppspelning visas i steg 1 klickar du på [Öppna mappen för att visa
filerna] t [OK] t [DCIM] t och kopierar bilderna till datorn.
141SE
Du kan exportera bilder från datorn till en ”Memory Stick Duo” och visa dem i kameradisplayen.
I detta avsnitt beskrivs stegen för automatisk markering och export av bilder som inte har
exporterats till ”Memory Stick Duo” i kameran.
Bilderna kan även exporteras manuellt. Mer information finns i ”PMB-guide”.
Innehållsförteckning
Exportera bilder för visning i kameran
1 Upprätta en USB-anslutning mellan kameran och datorn
3 Klicka på
Sökfunktion
• Om guiden Automatisk uppspelning visas ska du stänga den.
2 Dubbelklicka på
(PMB) på skrivbordet för att starta ”PMB”
högst upp på skärmen
Snabbexportskärmen visas.
4 Klicka på [Exportera]
• När du spelar upp exporterade bilder i kameran visas
-symbolen på LCD-skärmen.
MENU/
Sökinställningar
Observera
• Du kan inte spela upp vissa bilder, beroende bildstorlek.
• Vi garanterar inte att det går att spela upp filer med bilder som har behandlats på en dator eller bilder som
tagits med en annan kamera.
• Denna metod kan inte användas för att exportera film. Filmer måste exporteras till kameran manuellt.
Avbryta USB-anslutningen
Sakregister
Utför proceduren från steg 1 till 3 nedan innan du:
•
•
•
•
Kopplar bort multikabeln.
Tar ut ett ”Memory Stick Duo”.
Sätter in ”Memory Stick Duo” i kameran efter att ha kopierat bilder från internminnet.
Stänger av kameran.
1 Dubbelklicka på frånkopplingsikonen i
aktivitetsfältet
2 Klicka på
[Stoppa]
Windows Vista
(USB-masslagringsenhet) t
3 Kontrollera enheten i bekräftelsefönstret och
klicka sedan på [OK]
Windows XP
Frånkopplingsikon
142SE
Bildfilerna som spelats in med kameran är samlade i
mappar på ”Memory Stick Duo” eller i internminnet.
Exempel: Visa mappar i
Windows Vista
Sökfunktion
AMapp med bilddata som spelats in på en kamera som
saknar funktion för att skapa mappar.
BMapp med stillbildsdata som har registrerats med
kameran.
CMapp med filmdata som har registrerats med
kameran.
Innehållsförteckning
Lagringsdestinationer och filnamn för bildfiler
MENU/
Sökinställningar
• Du kan inte lagra bilder i mappen ”100MSDCF” eller ”100ANV01”. Bilderna i de här mapparna är bara
tillgängliga för visning.
• Du kan inte spela in bilder i eller visa bilder från mappen ”MISC”.
• Bildfiler namnges som följer:
– Stillbildsfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler
1080×720: MAH0ssss.MP4
VGA: MAQ0ssss.MP4
– Indexbildfiler som lagras vid filminspelning
1080×720: MAH0ssss.THM
VGA: MAQ0ssss.THM
ssss står för ett nummer mellan 0001 och 9999. Sifferdelen av namnet på en filmfil som du spelat in
i Filmläge är densamma som samma del av namnet på motsvarande indexbildfil.
• Mer information om mappar finns på sid. 99, 123, 124 och 125.
Sakregister
Observera
143SE
Du kan byta ut de musikfiler som följer med vid leverans från fabrik till önskade musikfiler med
hjälp av programvaran ”Music Transfer” på CD-ROM-skivan (medföljer). Du kan även radera
dessa filer när som helst.
De musikformat som kan överföras med ”Music Transfer” listas nedan:
• MP3-filer som finns på datorns hårddisk
• Musik på CD-skivor
• Musik som redan sparats på kameran
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Ladda ner
2 Tryck på z på kontrollknappen
Meddelandet ”Anslut till PC” visas.
3 Upprätta en USB-anslutning mellan kameran och datorn
MENU/
Sökinställningar
1 MENU t
musik]
Sökfunktion
Ändra musik med ”Music Transfer”
Innehållsförteckning
Använda ”Music Transfer”
(medföljer)
4 Start ”Music Transfer”
zÅterställa musiken som fanns på kameran vid
leverans från fabrik
Sakregister
5 Följ instruktionerna på skärmen för att ändra musikfiler
Kör [Restore to Preset Tracks] i steg 5.
Alla musikfiler byts ut mot den musik som fanns på kameran vid leverans från fabrik, och
[Musik] i menyn [Bildspel] ställs på [Ljudet avst.].
• Du kan också återställa musikfilerna till de som fanns på kameran vid leverans från fabrik genom att
använda [Initialisera] (sidan 112). Med den här metoden återställs samtidigt också andra
inställningar.
• Mer information om hur du använder ”Music Transfer” finns i hjälpen i ”Music Transfer”.
144SE
Du kan kopiera bilder till en Macintosh-dator. ”PMB” är inte kompatibel med Macintoshdatorer. När bilderna har exporterats till ”Memory Stick Duo” kan du visa dem i läget
Mappvisning (sidan 86).
För bildkopiering
OS (förinstallerat)
Övrigt
Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X (v10.1 till
v10.5)
USB-uttag: Finns som standard
Minne: 64 MB eller mer (minst 128 MB
rekommenderas)
Hårddisk: Hårddiskutrymme som krävs
för installation — ungefär 50 MB
Observera
Sakregister
• Du kan inte få några garantier för att programmet under alla förhållanden fungerar för samtliga av de
ovan rekommenderade datormiljöerna.
• Om du ansluter två eller flera USB-enheter till en dator samtidigt, kan det hända att vissa enheter, även
den här kameran, inte fungerar som de ska, beroende på vilka andra typer av USB-enheter som används
samtidigt.
• Problemfri användning kan inte garanteras om du använder en USB-hubb.
• Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0) kan du få
en mer avancerad överföring (höghastighetsöverföring) eftersom den här kameran hanterar Hi-Speed
USB (USB 2.0).
• Det finns fyra lägen du kan välja på för en USB-anslutning när du ansluter till en dator, [Auto]
(standardinställning), [Mass Storage], [PictBridge] och [PTP/MTP]. I det här avsnittet beskrivs [Auto]
och [Mass Storage] som exempel. Mer information om [PictBridge] och [PTP/MTP] finns på sidan 119.
• När datorn återgår från ett vänte- eller viloläge kan det hända att kommunikationen mellan kameran och
datorn inte återupptas samtidigt.
MENU/
Sökinställningar
För användning av Mac OS X (v10.3 till
”Music Transfer”
v10.5)
Sökfunktion
Rekommenderat datorsystem
Innehållsförteckning
Använda en Macintosh-dator
Ytterligare information om den här produkten och svar på ofta ställda frågor finner du på
Sonys supporthemsida.
http://www.sony.net/
145SE
Om du importerar bilder från internminnet kan du hoppa över steg 1.
1 Sätt i ett ”Memory Stick Duo” med inspelade bilder i kameran
2 Sätt in ett tillräckligt laddat batteri i kameran eller anslut kameran till ett
vägguttag via nätadaptern (säljs separat)
(Uppspelning)-knappen på
4 Anslut kameran till datorn
1 Till ett USB-uttag
Multikabel
6 Dra och släpp bildfilerna på hårddiskikonen
Bildfilerna kopieras till hårddisken.
• Mer information om lagringsdestinationer för bilder och filnamn finns på sidan 143.
7 Dubbelklicka på hårddiskikonen t och välj bildfil i mappen med
kopierade filer
Sakregister
5 Dubbelklicka på den nya ikonen t [DCIM] t och välj mappen där
bilderna som du vill importera finns lagrade
MENU/
Sökinställningar
2 Till multikontakten
Sökfunktion
3 Slå på Macintosh-datorn och tryck på
kameran
Innehållsförteckning
Importera bilder till en dator och visa dem
Visar bilderna.
Avbryta USB-anslutningen
Dra och släpp enhetsikonen eller ikonen för ”Memory Stick Duo” till ”papperskorgen” innan du
utför proceduren som visas nedan, eller innan kameran kopplas bort från datorn.
•
•
•
•
Kopplar bort multikabeln.
Tar ut ett ”Memory Stick Duo”.
Sätt in ett ”Memory Stick Duo” i kameran.
Stänger av kameran.
146SE
Du kan byta ut de musikfiler som följer med vid leverans från fabrik till önskade musikfiler med
hjälp av programvaran ”Music Transfer” på CD-ROM-skivan (medföljer). Du kan även radera
dessa filer när som helst.
De musikformat som kan överföras med ”Music Transfer” listas nedan:
1 Slå på Macintosh-datorn och sätt i CD-ROM-skivan (medföljer) i
CD-ROM-enheten
2 Dubbelklicka på
(SONYPICTUTIL)
Sökfunktion
• MP3-filer som finns på datorns hårddisk
• Musik på CD-skivor
• Musik som redan sparats på kameran
Innehållsförteckning
Ändra musik med ”Music Transfer”
3 Dubbelklicka på filen [MusicTransfer.pkg] i mappen [Mac]
4 MENU t
musik]
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Ladda ner
5 Tryck på z på kontrollknappen
Meddelandet ”Anslut till PC” visas.
6 Upprätta en USB-anslutning mellan kameran och Macintosh-datorn
8 Följ instruktionerna på skärmen för att ändra musikfiler
Observera
• Innan du installerar ”Music Transfer” stänger du alla program som eventuellt är startade.
• För att installera programvaran måste du logga in som administratör.
Sakregister
7 Start ”Music Transfer”
MENU/
Sökinställningar
Installationen av programvaran startar.
zÅterställa musiken som fanns på kameran vid
leverans från fabrik
Kör [Restore to Preset Tracks] i steg 8.
Alla musikfiler byts ut mot den musik som fanns på kameran vid leverans från fabrik, och
[Musik] i menyn [Bildspel] ställs på [Ljudet avst.].
• Du kan också återställa musikfilerna till de som fanns på kameran vid leverans från fabrik genom att
använda [Initialisera] (sidan 112). Med den här metoden återställs samtidigt också andra
inställningar.
• Mer information om hur du använder ”Music Transfer” finns i hjälpen i ”Music Transfer”.
147SE
I ”Guide för avancerad användning av Cyber-shot” får du mer information om hur du använder
kameran och tillbehör.
När du installerar ”Bruksanvisning till Cyber-shot”, installeras även ”Guide för avancerad
användning av Cyber-shot”.
1 Dubbelklicka på
(Guide för avancerad användning) på skrivbordet
Visa på Macintosh
1 Kopiera mappen [stepupguide] i mappen [stepupguide] till datorn
3 När kopieringen är klar dubbelklickar du på ”stepupguide.hqx” i mappen
[stepupguide] för att packa upp den, dubbelklicka därefter på den
skapade filen ”stepupguide”
Sakregister
2 Välj [stepupguide], [language] och därefter mappen [SE] som finns på
CD-ROM-skivan (medföljer) och kopiera filerna i mappen [SE], skriv
därefter över dem till filer i mappen [img] som finns i [stepupguide] som
kopierades till datorn i steg 1 (Skriv över filerna i mappen [img] med filerna
från mappen [SE])
MENU/
Sökinställningar
Du kan öppna ”Guide för avancerad användning” från Startmenyn genom att klicka på [Start]
t [Alla program] t [Sony Picture Utility] t [Guide för avancerad användning].
Sökfunktion
Visa i Windows
Innehållsförteckning
Visa ”Guide för avancerad
användning av Cyber-shot”
Obs!
• Om inte ett verktyg för uppackning av HQX-fil finns installerat, installerar du Stuffit Expander.
148SE
Du kan skriva ut stillbilder med följande metoder.
Direktutskrift på en PictBridge-kompatibel
skrivare (sidan 150)
Du kan skriva ut bilder på en ”Memory Stick”-kompatibel skrivare.
Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer till skrivaren.
Du kan importera bilder till en dator med hjälp av den medföljande
programvaran ”PMB” på CD-ROM-skivan (medföljer) och sedan skriva ut
bilderna.
Du kan lägga till datum på bilden och skriva ut den. Mer information finns i
”PMB-guide”.
Sakregister
Utskrift med hjälp av en dator
MENU/
Sökinställningar
Direktutskrift på en ”Memory Stick”-kompatibel
skrivare
Sökfunktion
Du kan skriva ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en PictBridgekompatibel skrivare.
Innehållsförteckning
Skriva ut stillbilder
Utskrift i en fotoaffär (sidan 152)
Du kan ta med dig ett ”Memory Stick Duo” som innehåller bilder som du
har tagit med kameran och få dem utskrivna i en fotoaffär. Du kan markera
bilder för utskrift i förväg med
(Utskriftsmarkering).
Obs!
• När du skriver ut bilder som har tagits i läget [16:9] kan båda kanterna beskäras.
149SE
Även om du inte har någon dator kan du skriva ut de bilder som du har tagit med kameran genom
att ansluta den direkt till en PictBridge-kompatibel skrivare.
Observera
• Du kan inte skriva ut filmer.
• Du kan inte skriva ut panoramabilder på alla skrivare.
Förbered kameran för att anslutas till skrivarens USB-uttag med kabeln för multikontakten.
1 Sätt in tillräckligt laddade batterier i kameran
2 Anslut kameran till skrivaren
1 Till ett USB-uttag
Sakregister
2 Till multikontakten
MENU/
Sökinställningar
Förbereda kameran
Sökfunktion
”PictBridge” är baserat på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Innehållsförteckning
Direktutskrift med en PictBridgekompatibel skrivare
Multikabel
3 Slå på strömmen till skrivaren
-indikator
När anslutningen är upprättad visas indikatorn
på skärmen.
Om indikatorn
blinkar på kamerans skärm (ett felmeddelande)
kontrollerar du den anslutna skrivaren.
Obs!
• Om det inte gick att ansluta till skrivaren så kontrollera att [USB-anslutning] under
(Huvudinställningar) har ställts in som [PictBridge].
150SE
1 MENU t
(Utskrift) t önskat läge t z på kontrollknappen
Denna bild
Skriver ut bilden som aktuellt visas i enbildsläget.
Flera bilder
Du kan markera och skriva ut flera bilder.
Gör som följer efter steg 2.
2MENU t [OK] t z
2 Önskat alternativ t [OK] t z
Antal
Väljer antalet kopior av stillbilden som du vill skriva ut.
Sökfunktion
1Markera en bild och tryck sedan på z
Upprepa stegen ovan tills inga fler bilder ska skrivas ut.
Innehållsförteckning
Utskrift
• Det kan hända att det angivna antalet bilder inte får plats på ett ark.
Väljer antalet bilder som du vill skiva ut bredvid varandra på ett
ark.
Storlek
Väljer storleken på utskriftsarket.
Datum
Väljer [Datum] eller [Datum&klocka] om du vill skriva ut datum
och klockslag på bilderna.
• Om du väljer [Datum] skrivs datumet ut i den ordning som du har valt i
[Datum- & klockinst.] i kameran. Det kan hända att den här funktionen
inte går att använda beroende på skrivaren.
• Koppla inte bort multikabeln medan indikatorn
(PictBridge-anslutning) visas på skärmen.
Sakregister
Obs!
MENU/
Sökinställningar
Layout
151SE
Du kan ta med dig ett ”Memory Stick Duo” som innehåller bilder som du har tagit med kameran
och få dem utskrivna i en fotoaffär. Så länge affären erbjuder fotokopiering enligt standarden
DPOF kan du märka bilderna i förväg med
(Utskriftsmarkering) på visningsmenyn.
Observera
Sökfunktion
MENU/
Sökinställningar
• I fotoaffären kan du inte skriva ut bilder som är lagrade i internminnet direkt från kameran.
Du måste först kopiera bilderna till ett ”Memory Stick Duo” och sedan ta med dig ”Memory Stick Duo”
till fotoaffären (sidan 126).
• Hör först efter med fotoaffären vilka typer av ”Memory Stick Duo” de kan hantera.
• Om din fotoaffär inte kan hantera ”Memory Stick Duo” kan du kopiera de bilder du vill få utskrivna till
ett annat medium, t.ex. en CD-R-skiva som du tar med dig till affären.
• ”Memory Stick Duo”-adaptern (säljs separat) kan behövas. Hör efter med fotoaffären.
• Se alltid till att du har en säkerhetskopia av dina bilddata på en skiva eller en hårddisk innan du tar med
dig bilderna till en fotoaffär.
• Du kan inte ställa in antalet utskrifter.
• Hör efter med fotoaffären om du vill ha med datum på bilderna.
Innehållsförteckning
Utskrift i en fotoaffär
Sakregister
152SE
Om det skulle uppstå något problem med kameran kan du pröva följande åtgärder.
1 Kontrollera alternativen på sid. 154 till 162.
Om en kod som liknar ”C/E:ss:ss” visas på skärmen, se
sidan 163.
Om du utför åtgärden ovan, kommer datum- och tidsinställningen
att nollställas.
Vid reparation av kameror med internminne eller funktion för musikfiler kan data i kameran
kontrolleras för att bekräfta och förbättra symptom på felfunktioner. Sony åtar sig inte att
kopiera eller spara sådana data.
Sakregister
4 Kontakta Sony-återförsäljaren eller närmaste auktoriserade
Sony-serviceverkstad.
MENU/
Sökinställningar
3 Tryck på RESET-knappen med ett spetsigt föremål och starta
kameran (sidan 16).
Sökfunktion
2 Ta ur batteriet, vänta cirka en minut, sätt sedan in batteriet
igen och slå på strömmen igen.
Innehållsförteckning
Felsökning
Ytterligare information om den här produkten och svar på ofta ställda frågor finner du
på Sonys supporthemsida.
http://www.sony.net/
Klicka på något av följande alternativ för att hoppa till sidan där symptomet och dess orsak
förklaras och en lämplig åtgärd föreslås.
Batteri och strömförsörjning ........ 154
Internminne .................................... 160
Tagning av stillbilder/filmer .......... 155
Utskrift ............................................ 160
Visning av bilder ............................ 158
PictBridge-kompatibel skrivare .... 161
Radera............................................. 158
Övrigt .............................................. 162
Datorer ............................................ 159
Varningsindikatorer och
meddelanden .................................. 163
”Memory Stick Duo” ...................... 160
153SE
Det går inte att sätta i batteriet.
• Sätt i batteriet korrekt för att kunna trycka på utmatningsknappen.
Det går inte att slå på kameran.
Kameran stängs plötsligt av.
Indikatorn för återstående laddning visar fel.
Sakregister
• I följande fall kan batterikraften förbrukas snabbt och den återstående batteriladdningen kan vara
lägre än vad som indikeras:
– Om du använder kameran där det är extremt varmt eller extremt kallt.
– Om du använder blixten eller zoomen ofta.
– Om du slår på och av kameran upprepade gånger.
– Om du ställer in ljusstyrkan på skärmen med DISP-inställningar (Skärmvisning).
• En avvikelse uppstod mellan indikatorn för återstående laddning och faktisk återstående
batteriladdning. Du kan rätta till felet med den missvisande tiden genom att ladda ur batteriet helt och
sedan ladda upp det igen.
• Batteriet är urladdat. Sätt i ett laddat batteriet.
• Batteriet är uttjänt (sidan 172). Byt ut det mot ett nytt.
MENU/
Sökinställningar
• Beroende på kamerans och batteriernas temperatur kan strömmen slås av automatiskt för att skydda
kameran. I så fall visas ett meddelande på LCD-skärmen innan strömmen slås av.
• Om du inte använder kameran under ungefär tre minuter när den är påslagen, stängs den automatiskt
av så att inte batteriet förbrukas i onödan. Slå på kameran igen.
• Batteriet är uttjänt (sidan 172). Byt ut det mot ett nytt.
Sökfunktion
• När du har satt i batteriet i kameran kan det ta ett litet tag innan kameran slås på.
• Sätt i batteriet på rätt sätt.
• Batteriet är urladdat. Sätt i ett laddat batteriet.
• Batteriet är uttjänt (sidan 172). Byt ut det mot ett nytt.
• Använd ett rekommenderat batteri.
Innehållsförteckning
Batteri och strömförsörjning
Batteriet kan inte laddas upp.
• Det går inte att ladda upp batteriet med nätadaptern (säljs separat). Ladda batteriet med
batteriladdaren.
CHARGE-lampan blinkar när batteriet laddas.
• Ta ur och sätt tillbaka batterierna och kontrollera att de sitter rätt.
• Temperaturen kan vara olämplig för laddning. Prova att ladda batterierna igen i en omgivning med
rätt temperatur (10 °C till 30 °C).
• Hänvisar till sidan 173 för mer information.
154SE
Innehållsförteckning
Tagning av stillbilder/filmer
Bilden är inte tydlig i sökaren.
• Justera diopterskalan med sökarjusteringsratten.
Det går inte att lagra bilder.
Leendeavkänning fungerar inte.
Sakregister
• Funktionen Panorering fungerar inte i följande situationer. Fotografera med en viss hastighet enligt
guidestapeln.
– Du rör kameran för snabbt eller för långsamt.
– Du fotograferar i en annan riktning än den son ställts in.
• Om kameran skakar för mycket under panoreringen avbryts tagningen. Håll kameran stadigt under
fotograferingen.
MENU/
Sökinställningar
Panorering fungerar inte.
Sökfunktion
• Kontrollera hur mycket ledigt utrymme det finns i internminnet eller på din ”Memory Stick Duo”.
Om minnet är fullt kan du göra något av följande:
– Radera oönskade bilder (sidan 50).
– Byt till ett annat ”Memory Stick Duo”.
• Det går inte att ta bilder när blixten laddas upp.
• När du tar stillbilder ställer du lägesomkopplaren på ett annat läge än
(Filmläge).
• För att spela in film ställer du lägesomkopplaren på
(Filmläge).
• Du kan spela in filmer med bildformatet [1440×1080 (Fin)], [1440×1080 (Standard)], eller
[1280×720] i ”Memory Stick PRO Duo”. Vid användning av andra medier än ”Memory Stick PRO
Duo” ska filmbildformatet ställas in som [VGA].
• Linsskyddet sitter på. Ta ur det.
• Kameran är i Leendeavkänning-demonstrationsläge. Ställ in [Demonstrationsläge] på [Av].
• Om kameran inte kan identifiera ett leende ansikte tas ingen bild.
• [Demonstrationsläge] är ställd på [På]. Ställ in [Demonstrationsläge] på [Av] (sidan 113).
Motivet syns inte på skärmen.
• Kameran är ställd i uppspelningsläge. Tryck på
tagningsläge.
• Tryck på FINDER/LCD-knappen.
-knappen (Uppspelning) om du vill växla till
Bildstabiliseringsfunktion fungerar inte.
• Bildstabiliseringsfunktionen fungerar inte när
visas i teckenfönstret.
• Det kan hända att bildstabiliseringsfunktionen inte fungerar fullt ut när du tar nattbilder.
• Ta bilden när du tryckt ned avtryckaren halvvägs – tryck inte ned avtryckaren helt på en gång.
• Kontrollera att inställningen [Konverter] är korrekt (sidan 103).
Inspelningen tar väldigt lång tid.
• När slutartiden är längre än en viss tid i svag belysning aktiveras automatiskt NR-funktionen
(Brusreducering) för att minska störningarna i bilden. Under sådana förhållanden tar inspelningen
lång tid.
• Funktionen Blundningsreducering fungerar. Ställ tillbaka [Blundningsreducering] på [Av] (sidan 69).
155SE
Fortsättning r
• Motivet är för nära. Se till att placera objektivet längre från föremålet än det kortaste
fotograferingsavståndet, ungefär 1 cm (W)/150 cm (T) (från objektivet) när du fotograferar.
• Läget
(Landskap), (Skymning) eller (Fyrverkeri) är valt som Scenval när du tar stillbilder.
• När läget
(Avancerad sporttagning) är valt kan motivet bli oskarpt om det är för nära.
• Halvautomatisk skärpeinst. eller Manuell skärpeinställning är valt. Välj autofokusmetod (sidan 41).
• Kontrollera att inställningen [Konverter] är korrekt (sidan 103).
Innehållsförteckning
Bilden är oskarp.
Sökfunktion
Zoomen fungerar inte.
• Du kan beroende på bildstorlek inte smart zoom (sidan 102).
• Du kan inte använda den digitala zoomen när du spelar in Panorering.
• Du kan inte använda den digitala zoomen när:
– Spela in filmer
– Leendeavkänning fungerar
–
(Avancerad sporttagning) är valt i Scenval-läge
• Du kan endast välja Ansiktsavkänning när fokusläget är inställt på [Multi-AF] och mätmetoden är
[Multi].
Blixten fungerar inte.
Sakregister
• Du kan inte använda blixten när:
– [Inspelningssätt] är inställt på burst eller exponeringsgaffling (sidan 43)
– Läget
(Hög känslighet),
(Avancerad sporttagning), (Skymning) eller (Fyrverkeri) är
valt i läget Scenval
– Spela in filmer
– Lägesomkopplaren är inställd på
(Panorering),
(Handskymning) och
(Antirörelseoskärpa)
• Ställ in blixten på (Blixten på) (sidan 40) när Scenval läget är inställt på
(Landskap),
(Gourmet),
(Strand) eller (Snö).
• Ställ in (Blixten på) vid följande:
– Lägesomkopplaren är inställd på , eller .
MENU/
Sökinställningar
Kan inte välja Ansiktsavkänning-funktionen.
Suddiga vita prickar visas på bilder som jag tagit med blixt.
• Partiklar (damm, pollen osv.) i luften reflekterar blixtljuset och kommer därför med på bilden. Det är
inte ett tecken på att något är fel.
Närbildsfunktionen (Makro) fungerar inte.
• Läget
(Avancerad sporttagning), (Landskap), (Skymning) eller (Fyrverkeri) är valt i läget
Scenval.
• Makroläget är inställt på [Auto] när kameran är i
-läget (Intelligent autojustering) eller i
(Filmläge).
Makrofotografering kan inte stängas av.
• Det finns ingen funktion för att forcera avstängning av makrofotografering. I [Auto]-läget är
telefotografering möjligt även med makroläge.
156SE
Fortsättning r
• Under tagning visas inte datum och tid. De visas bara under uppspelning.
Det går inte att infoga datum på bilder.
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga datum ovanpå bilder. Genom att använda ”PMB”
kan du skriva ut eller spara bilder med datum (sidan 139).
• Exponeringen är fel. Ställ in korrekt exponering (sidan 45).
LCD-skärmen är alldeles för ljus eller för mörk.
• Ställ in ljusstyrka för bakgrundsbelysning (sidan 19).
• Bilden är tagen med en ljuskälla bakom motivet. Välj Mätmetod (sidan 61) eller justera exponeringen
(sidan 45).
Bilden är för ljus.
• Justera exponeringen (sidan 45).
• Ställ in [Färgläge] på [Normal] (sidan 73).
• Ställ in [Färgfilter] på [Av] (sidan 74).
• Justera Vitbalans (sidan 59).
Det uppstår störningar i bilden när jag tittar på skärmen där det är mörkt.
Sakregister
Färgerna på bilden stämmer inte.
MENU/
Sökinställningar
Bilden är för mörk.
Sökfunktion
Bländarvärdet (F) och slutartidsindikeringen blinkar när jag trycker ned
avtryckaren och håller den halvvägs nedtryckt.
Innehållsförteckning
Datum och tid visas inte på LCD-skärmen.
• Kameran försöker göra skärmen lättare att se genom att tillfälligt göra bilden ljusare när belysningen
är för svag. Bilden som registreras påverkas inte.
Motivet på bilden har röda ögon.
• Ställ in [Rödögereducering] på [Auto] eller [På] (sidan 70).
• Fotografera motivet med blixt på ett avstånd som är närmare än blixtavståndet.
• Öka belysningen i rummet och ta om bilden.
• Retuschera bilden med [Retuschering] t [Rödögekorrigering] på visningsmenyn eller korrigera med
”PMB”.
Punkter som inte försvinner visas på skärmen.
• Det är inte ett tecken på att något är fel. Dessa punkter registreras inte.
Det går inte att ta flera bilder i följd.
• Internminnet eller ”Memory Stick Duo” är full. Radera oönskade bilder (sidan 50).
• Batterinivån är för låg. Sätt i ett laddat batteriet.
Samma bild tas flera gånger.
• [Inspelningssätt] är inställt på burst eller exponeringsgaffling, inställt på [Normal] (sidan 43). Eller så
är [Scenigenkänning] inställt på [Avancerad] (sidan 63).
157SE
Det går inte att spela upp bilder.
Datum och tid visas inte.
Bilden verkar grovkornig strax efter det att uppspelningen börjat.
• Detta kan ske på grund av bildbearbeting. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Vänster och höger sida på skärmen visas svarta.
MENU/
Sökinställningar
• Skärmen är inställd för endast bildvisning. Tryck på DISP-knappen (Skärmvisning) för att visa
information (sidan 19).
Sökfunktion
• Tryck på
(Uppspelning)-knappen.
• Mapp/fil-namnet har ändrats på datorn.
• Vi garanterar inte att det går att spela upp filer med bilder som har behandlats på en dator eller bilder
som tagits med en annan kamera.
• Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen (sidan 142).
• Du kanske inte kan spela upp lagrade bilder på ”Memory Stick Duo” som tagits med andra kameror.
Spela upp sådana bilder i Mappvisning (sidan 86).
• Detta orsakas genom att bilder kopieras från datorn till ett ”Memory Stick Duo” utan att ”PMB”
används. Spela upp sådana bilder i Mappvisning (sidan 86).
Innehållsförteckning
Visning av bilder
• [Auto-rotering] är inställd på [På] (sidan 105).
• Lägesomkopplaren är inställd på
bilduppspelning.
(Enkel tagning). Ställ in lägesomkopplaren på andra lägen för
Kan inte höra musik under bildspel.
Sakregister
Det går inte att visa bilder i indexläge.
• Överför musikfiler till kameran med ”Music Transfer” (sidan 144).
• Se till volyminställningen och inställningen för bildspelet är korrekt.
• Bildspel spelas upp med [Kontinuerlig uppsp.]. Välj [Bildspel med musik] och spela upp.
Bilden visas inte på TV:n.
• Kontrollera alternativet [Video ut] för att se efter om kamerans videoutsignal är inställd på samma
färgsystem som TV:n använder (sidan 117).
• Kontrollera att anslutningen är korrekt (sidan 130).
• Om USB-kontakten på multikabeln är ansluten till en annan enhet kopplar du bort den (sidan 142).
• Vid filmtagning med kameran ansluten till en TV, visas inte bilden som tas på TV:n.
Radera
Kameran kan inte radera en bild.
• Ta bort bildskyddet (sidan 96).
158SE
Kompatibiliteten för datorns operativsystem med kameran är okänd.
• Kontrollera ”Rekommenderat datorsystem” på sidan 137 för Windows, respektive sidan 145 för
Macintosh.
Innehållsförteckning
Datorer
”Memory Stick PRO Duo” identifieras inte av en dator med en ”Memory Stick”plats.
Sökfunktion
• Kontrollera att datorn och ”Memory Stick”-läsaren/-skrivaren kan hantera ”Memory Stick PRO
Duo”. Om du använder en dator och ”Memory Stick”-läsare/-skrivare som tillverkats av någon annan
än Sony, bör du kontakta respektive tillverkare.
• Om ”Memory Stick PRO Duo” inte kan hanteras ansluter du kameran till datorn (sid. 140 och 146).
Datorn identifierar ”Memory Stick PRO Duo”.
Datorn kan inte identifiera kameran.
MENU/
Sökinställningar
• Om batterinivån är låg sätter du i ett uppladdat batteri eller använder nätadaptern (säljs separat).
• Ställ in [USB-anslutning] på [Auto] eller [Mass Storage] (sidan 119).
• Använd multikabeln (medföljer).
• Koppla bort multikabeln från både datorn och kameran, och anslut den sedan ordentligt igen.
• Koppla bort all utrustning, utom kameran, tangentbordet och musen, från datorns USB-kontakter.
• Anslut kameran direkt till datorn, och inte via en USB-hubb eller någon annan enhet.
Det går inte att importera bilder.
Sakregister
• Anslut kamera och dator korrekt via en USB-anslutning (sidan 140).
• När du tar bilder med ett ”Memory Stick Duo” som formaterats med datorn är det inte säkert att du
kan importera bilderna till en dator. Ta bilder med ett ”Memory Stick Duo” som du formaterat med
kameran (sidan 122).
”PMB” startar inte automatiskt efter en USB-anslutning.
• Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen.
Det går inte att spela upp bilder på datorn.
• Om du använder ”PMB”, se ”PMB-guide” (sidan 139).
• Kontakta datorns eller programmets tillverkare.
Bilden och ljudet avbryts av störningar när jag tittar på en film via datorn.
• Du spelar upp filmen direkt från internminnet eller från ”Memory Stick Duo”. Importera filmen till
datorns hårddisk och spela sedan upp filmen från hårddisken (sidan 140).
Det går inte att skriva ut en bild.
• Mer information finns i bruksanvisningen till skrivaren.
159SE
Fortsättning r
• Exportera dem till en mapp som kameran kan identifiera, t.ex. ”101MSDCF” (sidan 143).
• Vid användning av annan programvara än ”PMB” kanske informationen inte uppdateras rätt, så att
bilderna blir blåtonade eller visas felaktigt. Det är inte ett tecken på att något är fel.
• Om blå bilder uppträder kan du visa dem i läget Mappvisning eller radera dem i kameran.
”Memory Stick Duo”
• Vänd ”Memory Stick Duo” åt rätt håll.
Jag har råkat formatera ett ”Memory Stick Duo” av misstag.
• Alla data på ”Memory Stick Duo” raderas vid formatering. De går inte att återställa.
Det går inte att spela upp eller lagra bilder i internminnet.
• Ett ”Memory Stick Duo” är insatt i kameran. Ta ur det.
Det går inte att kopiera information från internminnet till ett ”Memory Stick Duo”.
MENU/
Sökinställningar
Internminne
Sökfunktion
Kan inte sätta in ”Memory Stick Duo”.
Innehållsförteckning
Bilder som exporterats till datorn kan inte visas på kameran.
• ”Memory Stick Duo” är fullt. Kopiera till ett ”Memory Stick Duo” med tillräcklig kapacitet.
• Den här funktionen är inte tillgänglig.
Sakregister
Det går inte att kopiera data från en ”Memory Stick Duo” eller från datorn till
internminnet.
Utskrift
Se även ”PictBridge-kompatibel skrivare” tillsammans med följande punkter.
Bilderna skrivs ut med båda kanterna beskurna.
• Vissa skrivare kan beskära alla kanter på bilden. Det är särskilt stor risk att bildens laterala sida
beskärs när du skriver ut en bild som tagits med bildstorleken ställd på [16:9].
• När du skriver ut bilder med en skrivare kan du stänga av trimningen eller inställningen för utskrift
utan ramar. Kontakta skrivartillverkaren och fråga om de här funktionerna finns på skrivaren.
• När du skriver ut bilder i en fotoaffär kan du fråga dem om de kan skriva ut bilderna utan att båda
kanterna beskärs.
Det går inte att skriva ut bilder med datumet.
• Med ”PMB” kan du skriva ut bilder med datum (sidan 139).
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga datum ovanpå bilder. Men eftersom bilderna som
tas av kameran innehåller information om vilket datum bilden togs, kan du skriva ut bilder med
datumet inlagt på bilden om skrivaren eller programvaran kan hantera Exif-information. Kontakta
tillverkaren till skrivaren och programvaran för information om kompatibilitet med Exif.
• Om du använder tjänster för fotoutskrift i en affär kan du be dem lägga på datum på bilderna.
160SE
Det går inte att upprätta en anslutning.
Det går inte att skriva ut bilder.
MENU/
Sökinställningar
• Kontrollera att kameran och skrivaren är korrekt anslutna via multikabeln.
• Slå på strömmen till skrivaren. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer till
skrivaren.
• Om du väljer [Avsluta] under pågående utskrift kan det hända att bilderna inte skrivs ut. Koppla bort
och anslut multikabeln igen. Om du fortfarande inte kan skriva ut bilderna kopplar du bort
multikabeln, slår av skrivaren, slår sedan på den igen och ansluter därefter multikabeln igen.
• Filmer går inte att skriva ut.
• Bilder som är tagna med andra kameror eller bilder som har ändrats på en dator kanske inte kan
skrivas ut.
• Panoramabilder kan inte skrivas upp på den aktuella skrivaren eller skrivs ut beskärda.
Sökfunktion
• Kameran kan inte anslutas direkt till en skrivare som inte följer PictBridge-standarden. Kontakta
skrivartillverkaren och fråga om skrivaren är PictBridge-kompatibel.
• Kontrollera att skrivaren är påslagen och går att ansluta till kameran.
• Ställ in [USB-anslutning] på [PictBridge] (sidan 119).
• Koppla bort och anslut multikabeln igen. Om det visas ett felmeddelande på skrivaren, se
bruksanvisningen som följde med skrivaren.
Innehållsförteckning
PictBridge-kompatibel skrivare
Utskriften avbryts.
(PictBridge-anslutning) släcks.
Det går inte att lägga på datum eller skriva ut bilder i indexläget.
• Skrivaren saknar de här funktionerna. Kontakta skrivartillverkaren och fråga om de här funktionerna
finns på skrivaren.
• Skrivaren kan göra att det inte läggs på något datum i indexläget. Hör efter hos skrivartillverkaren.
Sakregister
• Kontrollera att du kopplade bort multikabeln innan märket
”---- -- --” skrivs ut i stället för datumet på bilden.
• Bilder har inga registreringsdata och därför går det inte att skriva ut med datumet pålagt. Ställ
[Datum] på [Av] och skriv ut bilden igen (sidan 151).
Det går inte att välja utskriftsformat.
• Kontakta skrivartillverkaren och fråga om skrivaren kan hantera det önskade formatet.
Det går inte att skriva ut en bild i det inställda formatet.
• Om du använder papper med en annan storlek efter att du anslutit skrivaren till kameran, kopplar du
bort multikabeln och ansluter den igen.
• Kamerans utskriftsinställningar stämmer inte överens med skrivarens. Ändra inställningarna på
antingen kameran (sidan 151) eller skrivaren.
Kameran fungerar inte efter det att jag har avbrutit en utskrift.
• Vänta en liten stund medan skrivaren utför avstängningsproceduren. Det kan ta en stund beroende på
skrivaren.
161SE
Strömmen är på men kameran fungerar inte.
• Den inbyggda mikrodatorn fungerar inte som den ska. Ta ur batteriet, vänta en minut, sätt sedan in
batteriet igen och sätt på kameran igen. Om det inte löser problemet återställer du kameran
(sid. 16 och 153).
Innehållsförteckning
Övrigt
Det bildas imma på objektivet.
Kameran stängs av med objektivet i utskjutet läge.
• Batteriet är urladdat. Sätt i laddade batterier och starta sedan kameran igen.
• Försök inte att flytta objektivet för hand om det inte rör sig.
• Det är inte ett tecken på att något är fel.
Klockinställningsskärmen visas när jag slår på kameran.
• Ställ in datum och tid igen (sidan 129).
• Det inbyggda, laddningsbara reservbatteriet är tomt. Sätt i ett laddat batteri och ställa undan kameran
minst 24 timmar med strömmen avstängd.
• Ändra inställningarna med MENU t [Inställningar] t [Klockinställningar] t [Datum- &
klockinst.].
Sakregister
Du vill ändra datum eller tid.
MENU/
Sökinställningar
Kameran blir varm när den används en längre tid.
Sökfunktion
• Det här är ett exempel på kondensbildning. Stäng av kameran och låt den ligga i ungefär en timme
innan du använder den.
Datum eller klockslag är fel.
• Områdesinställning anger ett annat område än där du aktuellt befinner dig. Ändra inställningarna med
MENU t [Inställningar] t [Klockinställningar] t [Områdesinställning].
Den bild som tagits starkt zoomad är förvrängd.
• Bilden kan bli förvrängd på grund av dis när vädret är ostabilt. Det är inte ett tecken på att något är
fel. Eftersom du inte kan kontrollera bilden under tagning, rekommenderar Sony att du visar bilden
förstorad på skärmen för att kontrollera den när inspelningen är klar.
162SE
Innehållsförteckning
Varningsindikatorer och
meddelanden
Visning av självdiagnoskoder
• Det har blivit ett fysiskt fel på kameran. Stäng av kameran och slå på den igen.
C:13:ss
E:61:ss
E:62:ss
Sakregister
• Kameran kan inte läsa eller skriva information till ”Memory Stick Duo”. Prova att stänga av kameran
och slå sedan på den igen eller ta ur och sätt i ”Memory Stick Duo” några gånger.
• Internminnet har råkat ut för ett formateringsfel, eller så har du satt i ett oformaterat ”Memory Stick
Duo”. Formatera internminnet eller ”Memory Stick Duo” (sidan 122).
• Det isatta ”Memory Stick Duo” går inte att använda i den här kameran, eller så har data på det blivit
skadade. Sätt i ett nytt ”Memory Stick Duo”.
MENU/
Sökinställningar
C:32:ss
Sökfunktion
Om det visas en kod som börjar med en bokstav betyder det att kamerans självdiagnosfunktion
har aktiverats. De sista två siffrorna (som visas som ss) varierar beroende på kamerans
tillstånd.
Om du inte kan åtgärda problemet efter det att du har prövat följande åtgärder några gånger är
det möjligt att kameran behöver repareras.
Kontakta Sony-återförsäljaren eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
E:91:ss
• Det har blivit något fel på kameran. Tryck på RESET-knappen (sid. 16 och 153) och starta sedan
kameran igen.
Meddelanden
Om något av följande meddelanden visas följer du anvisningarna.
• Batterinivån är för låg. Ladda omedelbart upp batteriet. Beroende på användning och typ av batteri
kan indikatorn blinka trots att det finns mellan 5 och 10 minuters batteritid kvar.
Använd endast kompatibla batterier
• Det isatta batteriet är inte NP-FH50 (medföljer) ”InfoLITHIUM”.
163SE
Fortsättning r
• Stäng av och slå på kameran.
Kameran överhettad
Låt den svalna
• Kameratemperaturen har stigit. Strömmen kan slås av automatiskt eller du kanske inte kan spela in
film. Ställ kameran på en sval plats tills temperaturen faller igen.
• Stäng av och slå på kameran.
Sätt i ”Memory Stick”-kortet igen
Fel ”Memory Stick”-typ
• Det ”Memory Stick Duo” som du har satt in kan inte användas i kameran (sidan 170).
MENU/
Sökinställningar
• Sätt i din ”Memory Stick Duo” på rätt sätt.
• Det ”Memory Stick Duo” som du har satt in kan inte användas i kameran (sidan 170).
• ”Memory Stick Duo” är skadad.
• Kontakterna på ”Memory Stick Duo” är smutsiga.
Sökfunktion
Internminnesfel
Innehållsförteckning
Systemfel
Denna ”Memory Stick” går inte att spela in på eller spela upp från
Kan ej läsa/skriva på ”Memory Stick”
Ingen åtkomst
• Du använder en ”Memory Stick Duo” med kontrollerad åtkomst.
Sakregister
• Det ”Memory Stick Duo” som du har satt in kan inte användas i kameran (sidan 170).
Formateringsfel för internminnet
Formateringsfel ”Memory Stick”
• Formatera inspelningsmediet igen (sidan 122).
”Memory Stick” låst
• Du använder ett ”Memory Stick Duo” som har en skrivskyddsomkopplare och omkopplaren står i låst
läge (LOCK). Ställ omkopplaren i lagringsläge.
Utrymme saknas på ”Memory Stick”
Utrymme saknas i interminnet
• Radera bilder och filer som du inte längre behöver ha kvar (sidan 50).
Minne endast för läsning ”Memory Stick”
• Kameran kan inte lagra eller radera bilder på det här ”Memory Stick Duo”.
164SE
Fortsättning r
• Det finns inga bilder som kan spelas upp i internminnet.
• Det finns inga bilder som kan spelas upp i den här mappen i ”Memory Stick Duo”.
• Om bilder som har tagits med andra kameror inte kan spelas upp på den här kameran, visar du
bilderna i Mappvisning (sidan 86).
Inga stillbilder
Fil som denna kamera inte kan känna igen upptäckt
• Du försökte radera en mapp med en fil som inte kan spelas upp i den här kameran. Radera filen på en
dator och radera sedan mappen.
• Du försökte radera en bild eller film som spelas upp med Visningssätt Favoriter. Byt till ett annat
Visningssätt eftersom radering inte tillåts när Visningssätt är inställt på Favoriter.
• Du kan inte visa panoramabilder med formatet [3424×1920] under HD-utmatning (High Definition).
Självutlösaren går ej att använda
• Självutlösaren fungerar inte med dessa inställningar.
• Det finns redan en annan mapp med samma första tre siffror på ditt ”Memory Stick Duo” (t.ex:
123MSDCF eller 123ABCDE). Välj en annan mapp, eller skapa en ny mapp (sid. 123, 124).
Kan ej skapa fler mappar
Sakregister
Mappfel
MENU/
Sökinställningar
Ogiltig manöver
Sökfunktion
• Den markerade mappen innehåller inte någon fil som kan spelas upp i ett bildspel.
• Det finns inga bilder som kan filtreras efter ansikten.
Innehållsförteckning
Inga bilder
• Det finns redan en mapp vars namn börjar på ”999” på din ”Memory Stick Duo”. I så fall går det inte
att skapa fler mappar.
Töm mappen
• Du försökte radera en mapp som innehåller en eller flera filer. Radera alla filer först och radera sedan
mappen.
Ingen mapp
• Du försökte radera en mapp som inte finns.
Mappen skyddad
• Du försökte radera en skrivskyddad mapp som har skapats på en PC eller annan utrustning.
Filfel
• Ett fel uppstod när bilden visades.
Vi garanterar inte att det går att spela upp filer med bilder som har behandlats på en dator eller bilder
som tagits med en annan kamera.
Mapp endast för läsning
• Du har valt en mapp som inte kan ställas in som inspelningsmapp på din kamera. Välj en annan mapp
(sidan 124).
Fortsättning r
165SE
• Ta bort skyddet (sidan 96).
För stor bild
• Bilden du försöker spela upp har en storlek som inte går att spela upp på den här kameran.
Innehållsförteckning
Filskydd
Kan ej upptäcka ansikte att retuschera
(Vibrationsvarningsindikator)
• Det kan hända att bilden blir suddig på grund av kameraskakningar om ljuset är för svagt. Använd
blixten, slå på bildstabiliseringsfunktionen eller montera kameran på ett stativ så att den står stadigt.
• Filmer i formaten [1440×1080 (Fin)], [1440×1080 (Standard)] och [1280×720] kan enbart spelas in
på ”Memory Stick PRO Duo”. Sätt i ett ”Memory Stick PRO Duo” eller ställ bildstorleken på [VGA].
Stäng av och slå på kameran
MENU/
Sökinställningar
1440×1080 (Fin) går ej att använda
1440×1080 (Standard) går ej att använda
1280×720 går ej att använda
Sökfunktion
• Du kanske inte kan retuschera bilden beroende på formatet.
• Fel med linsen.
• Upp till 100 filer kan markeras med [Flera bilder].
• Upp till 999 filer kan markeras med [Alla bilder i datumområdet], [Allt för denna händelse], [Alla i
Favoriter] eller [Alla i mappen].
• Upp till 999 filer kan registreras som favoriter och du kan lägga till
-symboler
(Utskriftsmarkering) på upp till 999 filer. Avbryt valet.
Sakregister
Max antal bilder valda
För svagt batteri
• När du kopierar en bild som spelats in i internminnet till ”Memory Stick Duo” ska du använda ett
fulladdat batteri.
Skrivaren upptagen
Pappersfel
Inget papper
Tryckfärgsfel
Färgen nästan slut
Färgen slut
• Kontrollera skrivaren.
Skrivarfel
• Kontrollera skrivaren.
• Kontrollera om data för bilden som ska skrivas ut är skadade.
• Det kan hända att informationsöverföringen till skrivaren ännu inte är slutförd. Koppla inte bort
multikabeln.
166SE
Fortsättning r
• Skrivaren håller på att avbryta det aktuella utskriftsjobbet. Du kan inte skriva ut igen innan den
proceduren är slutförd. Det kan ta en liten stund beroende på skrivaren.
Musikfel
Musikminnes-formateringsfel
• Kör [Formatera musik].
Sökfunktion
• Radera musikfilen, eller byt ut den mot en oskadad musikfil.
• Kör [Formatera musik] och hämta sedan nya musikfiler.
• Du använder en version av ”Music Transfer” som installerats från en CD-ROM för en annan kamera.
Installera ”Music Transfer” från den CD-ROM-skiva som medföljde den här kameran.
Innehållsförteckning
Behandling pågår...
Denna manöver kan ej utföras för filmfiler
Denna manöver kan ej utföras för ostödda filer
• Bearbetning och andra redigeringsfunktioner på kameran kan inte utföras för bildfiler som bearbetats
med en dator eller spelats in med andra kameror.
Denna manöver kan ej utföras under PictBridge-anslutning
MENU/
Sökinställningar
• Du har valt en funktion som inte kan användas för filmer.
• Vissa funktioner förhindras när kameran är ansluten till en PictBridge-kompatibel skrivare.
• Kameran återställer datuminformation osv. om bilderna har råkat raderas på en PC osv.
Sakregister
Återställer bildhanteringsfilen...
• Antalet bilder överskrider gränsen för möjlighet till datum- och händelsehantering i kameran. Radera
bilder från Datumvisning eller Händelsevisning.
Internminnet fullt
Radera bilder?
• Internminnet är fullt. Om du vill lagra information i internminnet väljer du [Ja] och raderar bilder som
du inte längre vill ha.
Bildhanteringsfilfel
Återställning omöjlig
• Importera alla bilder till datorn med ”PMB” och formatera ”Memory Stick Duo” eller internminnet
(sidan 122).
Om det inte går att importera alla bilder till datorn med ”PMB” kan du importera alla bilder till datorn
utan att använda ”PMB” (sidan 141).
Om du vill visa bilderna i kameran igen exporterar du de importerade bilderna till kameran med
”PMB”.
167SE
Fortsättning r
• Kameratemperaturen har stigit. Du kan inte lagra bilder förrän temperaturen har fallit.
• När du gör långa filminspelningar stiger kameratemperaturen. Då måste du stoppa filminspelningen.
Innehållsförteckning
Kameran är överhettad och kan inte lagra några bilder för tillfället
Inspelningen har avbrutits eftersom kameran är överhettad
Sökfunktion
• Bildlagringen stoppades på grund av en temperaturhöjning under en filminspelning. Vänta tills
temperaturen har gått ned.
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
168SE
Du kan använda kameran, batteriladdaren (medföljer) och nätadaptern (säljs separat) i alla länder
eller områden där nätspänningen ligger inom intervallet 100 V till 240 V växelström (AC),
50 Hz/60 Hz.
• Använd ingen eltransformator (resetransformator) eftersom det kan leda till fel på kameran.
Sökfunktion
Obs!
Innehållsförteckning
Använda kameran utomlands —
Strömkällor
MENU/
Sökinställningar
Sakregister
169SE
”Memory Stick Duo” är ett kompakt och bärbart IC-inspelningsmedium. De sorters ”Memory
Stick Duo” som går att använda med den här kameran listas i nedanstående tabell. Det är
däremot inte säkert att alla ”Memory Stick Duo” funktioner går att använda under alla
förhållanden.
Inspelning/uppspelning
a*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Sökfunktion
Typ av ”Memory Stick”
Memory Stick Duo (utan MagicGate)
Innehållsförteckning
Om ”Memory Stick Duo”
MENU/
Sökinställningar
*1 Dataöverföring med höghastighet via ett parallellt gränssnitt stöds inte.
*2 ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory Stick Duo” och ”Memory Stick PRO Duo” är utrustade
med MagicGate-funktioner. MagicGate är en teknik för upphovsrättsskydd som använder kryptering.
Datainspelning/datauppspelning som kräver MagicGate-funktioner går inte att utföra med den här
kameran.
*3 Filmer i formaten [1440×1080 (Fin)], [1440×1080 (Standard)] eller [1280×720] kan spelas in.
*4 Denna kamera har inte stöd för 8-bitars parallell dataöverföring. Den utför samma 4-bitars parallella
dataöverföring som ”Memory Stick PRO Duo”.
Observera
Sakregister
• Den här produkten är kompatibel med ”Memory Stick Micro” (”M2”). ”M2” är en förkortning av
”Memory Stick Micro”.
• Det är inte säkert att ett ”Memory Stick Duo” som formaterats med en dator kan användas med kameran.
• Hastigheten för läsning/skrivning av data varierar beroende på vilken kombination av ”Memory Stick
Duo” och övrig utrustning som används.
• Ta aldrig ut en ”Memory Stick Duo” när data läses eller skrivs till/från den.
• Data kan bli förstörda i följande fall:
– Om du tar ut ”Memory Stick Duo” eller stänger av kameran under pågående läsning eller skrivning.
– Om ”Memory Stick Duo” utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar.
• Du bör säkerhetskopiera viktiga data.
• Tryck inte för hårt när du skriver på anteckningsytan.
• Fäst aldrig en etikett på själva ”Memory Stick Duo” eller på en ”Memory Stick Duo”-adapter.
• Lägg ”Memory Stick Duo” i fodralet som medföljer minneskortet när du bär det med dig eller förvarar
det.
• Vidrör inte kontaktdelen på ”Memory Stick Duo” med fingrarna eller något metallföremål.
• Du får inte heller böja eller tappa din ”Memory Stick Duo”.
• Ta inte isär eller modifiera ”Memory Stick Duo”.
• Utsätt inte ”Memory Stick Duo” för vatten.
• Lämna aldrig ”Memory Stick Duo” inom räckhåll för småbarn. De kan råka svälja det.
• Sätt inte i något annat än ”Memory Stick Duo” i ”Memory Stick Duo”-platsen. Det kan skada sensorn.
• Använd eller förvara inte ”Memory Stick Duo” på följande platser:
– Där temperaturen är hög, t.ex. i en bil som står parkerad direkt i solen
– Där det utsätts för direkt solljus
– Där det är fuktigt eller där det finns frätande ämnen
170SE
Fortsättning r
Det har bekräftats att ”Memory Stick PRO Duo” med en kapacitet på upp till 16 GB fungerar
felfritt med kameran.
Att notera om användning av ”Memory Stick Micro” (säljs
separat)
Sakregister
• Om du vill använda ett ”Memory Stick Micro” med den här kameran måste du sätta in ”Memory Stick
Micro” i en ”M2”-adapter i Duo-storlek. Om du sätter i ett ”Memory Stick Micro” i kameran utan en
”M2”-adapter i Duo-storlek, kan det hända att du inte kan få ut det ur kameran igen.
• Lämna aldrig ”Memory Stick Micro” inom räckhåll för småbarn. De kan råka svälja det.
MENU/
Sökinställningar
Att notera om användning av ”Memory Stick PRO Duo” (säljs
separat)
Sökfunktion
• Om du vill använda ”Memory Stick Duo” tillsammans med en ”Memory Stick”-kompatibel enhet, måste
du placera ”Memory Stick Duo” i en ”Memory Stick Duo”-adapter. Om du sätter i en ”Memory Stick
Duo” i en ”Memory Stick”-kompatibel enhet utan att använda en ”Memory Stick Duo”-adapter, kan det
hända att du inte kan få ut det ur enheten igen.
• När du sätter in ”Memory Stick Duo” i en ”Memory Stick Duo”-adapter måste du vända ”Memory Stick
Duo” rätt och sedan föra in den så långt det går. Om du sätter in den fel finns det risk för
funktionsstörningar.
• När du använder en ”Memory Stick Duo” i en ”Memory Stick Duo”-adapter tillsammans med en
”Memory Stick”-kompatibel enhet, ska du se till att du sätter i ”Memory Stick Duo”-adaptern rättvänd.
Tänk på att felaktig användning kan leda till skador på utrustningen.
• Sätt aldrig i en ”Memory Stick Duo”-adapter i en ”Memory Stick”-kompatibel enhet utan att den har en
”Memory Stick Duo” isatt. Det kan leda till funktionsstörningar i enheten.
Innehållsförteckning
Att notera om användning av ”Memory Stick Duo”-adaptern
(säljs separat)
171SE
Du kan inte använda något annat batteri än ”InfoLITHIUM” (NP-FH50) i den här kameran. Det
finns ett
-märke på ”InfoLITHIUM”-batteriet.
Om laddning av batteriet
• Du bör ladda batteriet där temperaturen ligger mellan 10 °C och 30 °C. Batteriet kan eventuellt inte
laddas upp fullt i temperaturer som ligger utanför detta område.
• Batteriets prestanda minskar när omgivningens temperatur är låg, vilket innebär att den tid du kan
använda batteriet blir kortare. Vi rekommenderar att du förvarar batteriet i en innerficka, där det kan
värmas upp av kroppsvärmen och sätter in det i kameran alldeles innan du börjar fotografera.
• Batteriet tar slut fortare om du använder blixt eller zoomar ofta.
• Du bör ta med dig extrabatterier så att de räcker två till tre gånger längre än den tid som du har planerat
att använda kameran. Dessutom bör du ta några provbilder innan du tar de verkliga bilderna.
• Utsätt inte batteriet för väta. Batteriet är inte vattentätt.
• Låt inte batteriet ligga där det kan bli extremt varmt, t.ex. i en bil eller direkt i solen.
Om batteriet tar slut trots att indikatorn anger att det har kapacitet kvar laddar du batteriet när det är helt
slut. Därefter visas korrekt batterikapacitet.
Batterikapaciteten kanske inte visas korrekt i följande situationer:
– Om du använder kameran under längre perioder i höga temperaturer
– Om du lämnar kameran med ett fulladdat batteri
– Om du använder ett batteri som använts mycket
Sakregister
Om indikatorn för återstående laddning
MENU/
Sökinställningar
Använda batteriet effektivt
Sökfunktion
”InfoLITHIUM”-batteriet innehåller information om datakommunikation angående
batterianvändningen.
”InfoLITHIUM”-batteriet beräknar strömkonsumtionen baserat på kameraanvändning och visar
batteritiden i minuter.
Innehållsförteckning
Om InfoLITHIUM-batteriet
Så här förvarar du batteriet
• Ladda ur batteriet helt innan innan du förvarar och lagrar det på en sval och torr plats. För att bibehålla
batteriets funktion, laddar du upp det helt och laddar därefter ur det i kameran minst en gång per år under
förvaring.
• Du tömmer batteriet genom att låta kameran stå i läget bildspel tills strömmen tar slut och kameran stängs
av (sidan 79).
Om batteriets livslängd
• Batteriet har en begränsad livslängd. Batteriets kapacitet försämras med tiden och med upprepad
användning. Om användningstiden mellan uppladdningarna märkbart minskar, är det troligtvis dags att
byta ut det mot ett nytt.
• Ett batteris livslängd bestäms av hur det förvaras och under vilka förhållanden och i vilka miljöer du
använder det.
172SE
Sökfunktion
MENU/
Sökinställningar
• Endast batterier av typen NP-FH kan laddas i batteriladdaren (medföljer). Andra typer av batterier kan
läcka, överhettas eller explodera om du försöker ladda dem, vilket kan medföra risk för skador.
• Ta bort det uppladdade batteriet från batteriladdaren. Om du låter batteriet sitta kvar i laddaren riskerar
du att förkorta batteriets livslängd.
• CHARGE-lampan på den medföljande laddaren blinkar på något av följande sätt:
– Snabbt: Lampan blinkar i intervall om 0,15 sekunder.
– Långsamt: Lampan blinkar i intervall om 1,5 sekunder.
• När CHARGE-lampan blinkar snabbt tar du bort det batteri som laddas och sätter i samma batteri i
batteriladdaren igen tills det klickar på plats. Om CHARGE-lampan blinkar igen kan det innebära att det
är fel på batteriet eller att du har satt i ett annat batteri än den specificerade typen. Kontrollera att batteriet
är av den specificerade typen. Om batteriet är av den specificerade typen tar du bort batteriet och ersätter
det med ett nytt eller ett annat batteri, och kontrollerar om batteriladdaren fungerar som den ska. Om
batteriladdaren nu fungerar som den ska är det antagligen det första batteriet som orsakade problemet.
• När CHARGE-lampan blinkar långsamt betyder det att laddaren tillfälligt slutar laddningen i vänteläget.
Batteriladdaren slutar ladda och går in i vänteläge automatiskt när temperaturen ligger utanför
rekommenderat intervall. När temperaturen åter ligger inom korrekt intervall återupptas laddningen och
CHARGE-lampan tänds igen. Du bör ladda batteriet där temperaturen ligger mellan 10 °C och 30 °C.
Innehållsförteckning
Om batteriladdaren
Sakregister
173SE
D
Dator.....................................................................................136
Exportera bilder .......................................................142
A
Importera bilder ...............................................141, 146
AF-lampa ...........................................................................100
Macintosh ...................................................................145
Ansiktsavkänning .............................................................66
Rekommenderat datorsystem .....................137, 145
Ansiktsrörelseavkänning ...............................................63
Windows .....................................................................136
Datum ..................................................................................151
Datumlista ............................................................................84
TV ..................................................................................130
Delarnas namn ...................................................................16
Anti-rörelseoskärpa .........................................................32
Demonstrationsläge .......................................................113
Använda kameran utomlands ....................................169
Digital zoom .....................................................................102
Autom. granskning.........................................................106
Direktutskrift ....................................................................150
Autoprogram.......................................................................30
DISP .......................................................................................19
Auto-rotering ....................................................................105
DPOF .....................................................................................97
Avancerad sporttagning .................................................23
DRO .......................................................................................71
B
E
Batteri ..................................................................................172
Enkel tagning......................................................................25
Batteriladdare ...................................................................173
EV ...........................................................................................45
Bildkvalitet ..........................................................................57
Exponering ..........................................................................45
Bildpunkt ..............................................................................57
Exponeringsgaffling ........................................................43
Bildspel .................................................................................79
Bildstorlek ...........................................................................55
F
Blixt ..................................................................................40, 58
Felsökning .........................................................................153
Blixtnivå ...............................................................................68
Filminspelningsläge.........................................................53
Blixtsynk ............................................................................104
Filmläge ................................................................................35
Blundningsreducering...............................................64, 69
Filnummer .........................................................................127
Bländare ................................................................................45
Filtrering mha ansikten ..................................................88
”BRAVIA” Sync ............................................................133
Fisheye-objektiv ................................................................93
Bredzoom ...........................................................................118
Flerfältsmätning ................................................................61
BRK ........................................................................................43
Formatera musik .............................................................121
Brusreducering...................................................................72
Formatera ...........................................................................122
Burst .......................................................................................43
Funktionsguide ................................................................111
Byt huvudbild .....................................................................89
Fyrverkeri.............................................................................23
Byt lagringsmapp............................................................124
Färgfilter ...............................................................................74
C
CD-ROM ............................................................................138
Sakregister
Datum- & klockinst. ......................................................129
Skrivare........................................................................150
MENU/
Sökinställningar
Dator .............................................................................140
Sökfunktion
Ansluta
Innehållsförteckning
Sakregister
Färgläge ................................................................................73
Färgmättnad ........................................................................75
Förstärkt skärpa .................................................................92
Centrumvägd AF ..............................................................41
Centrumvägd mätning ....................................................61
G
COMPONENT ................................................................116
Gaffling .................................................................................43
Customknapp ....................................................................108
Gafflingsgrupp ...................................................................62
Gammaldags .......................................................................93
Gourmet ................................................................................23
174SE
M
Handskymning ...................................................................31
Macintosh-dator ..............................................................145
HD(1080i) ..........................................................................116
Makro.....................................................................................39
HDMI-upplösning ..........................................................114
Mapp
Histogram.............................................................................20
Byta ...............................................................................124
Händelselista.......................................................................85
Radera ..........................................................................125
Hög känslighet ...................................................................23
Skapa ............................................................................123
I
Välja ................................................................................99
Mass Storage ....................................................................119
”Memory Stick Duo” ....................................................170
MENU ...................................................................................11
Initialisera ..........................................................................112
Menyskärm ..........................................................................11
Installation .........................................................................138
Mjuk skärpa ........................................................................92
Inställningar ........................................................................14
Multi-AF...............................................................................41
Intelligent autojustering .................................................22
Multikontakt .............................................130, 140, 146, 150
Internminne .........................................................................21
Music Transfer .........................................................144, 147
ISO ....................................................................................45, 46
Musik .....................................................................................82
J
Justering av exponeringsvärdet (EV) .......................45
N
NTSC ...................................................................................117
Klockinställningar ..........................................................129
O
KONTR. FÖR HDMI ...................................................115
Olika storleksändringsmöjl. .........................................94
Kontrast.................................................................................76
Områdesinställning ........................................................128
Kontrollknapp ....................................................................16
Operativsystem (OS) .............................................137, 145
Konverter ...........................................................................103
Optisk zoom ................................................................37, 102
Sakregister
K
Mätmetod .............................................................................61
MENU/
Sökinställningar
Indexvisning .......................................................................49
Sökfunktion
Höghastighetsburst...........................................................43
Innehållsförteckning
H
Kopiera ................................................................................126
Korsfilter ..............................................................................93
P
Känsl. för leendeavkänning..........................................65
PAL.......................................................................................117
L
Panorering ............................................................................33
Partiell färg ..........................................................................93
Ladda ner musik ..............................................................120
PC ..........................................................................................136
Landskap ..............................................................................23
PictBridge ..................................................................119, 150
Language Setting ............................................................110
Pip .........................................................................................109
LCD-skärm ..........................................................................19
PMB .....................................................................................139
Leendeavkänning ..............................................................36
Porträtt ...................................................................................23
Leenden.................................................................................93
Precisionsdigitalzoom...................................................102
Långsam synk (blixten på) ...........................................40
Programvara ......................................................138, 139, 144
Lägesomkopplare .............................................................17
PTP/MTP ...........................................................................119
Läget för enkel uppspelning ........................................26
Lägg till/ta bort Favoriter ..............................................90
175SE
Radera ..............................................................................50, 95
Varningsindikatorer och meddelanden .................163
Radera lagr.mapp ............................................................125
VGA .................................................................................55, 56
Reseadapter .......................................................................169
Video ut ..............................................................................117
Retuschering .......................................................................92
Visa burstgrupp .................................................................91
Rotera.....................................................................................98
Visning av självdiagnoskoder ...................................163
Rutnät...................................................................................101
Visningssätt .........................................................................86
Rödögekorrigering ...........................................................92
Vitbalans...............................................................................59
Rödögereducering ............................................................70
Välj mapp .............................................................................99
S
W
Scenigenkänning ...............................................................63
Windows-dator ................................................................136
Sökfunktion
V
Innehållsförteckning
R
Scenval ..................................................................................23
Z
Självutlösare .......................................................................38
Zoom ......................................................................................37
Skapa lagringsmapp ......................................................123
Skydda ...................................................................................96
Ä
Skymning .............................................................................23
Ändra visningen ................................................................19
Skymningsporträtt ............................................................23
Skärm .....................................................................................19
MENU/
Sökinställningar
SD ..........................................................................................116
Skärpa ..............................................................................77, 41
Smart zoom .......................................................................102
Snö ..........................................................................................23
Spotmätning ........................................................................61
SteadyShot ...........................................................................78
Sakregister
Slutartid.................................................................................45
Strand .....................................................................................23
Suddiga strålar ...................................................................93
T
Tagning
Film .................................................................................35
Stillbilder ......................................................................22
Tagning med bländarprioritet ......................................29
Tagning med manuell exponering .............................27
Tagning med slutartidsprioritet ..................................28
Trimma ..................................................................................92
TV .........................................................................................130
U
Uppspelning ........................................................................47
Uppspelningszoom...........................................................48
USB-anslutning ...............................................................119
Utskrift ..........................................................................97, 149
Utskriftsmarkering .........................................................152
176SE
Programmen ”C Library”, ”Expat” och ”zlib” finns i kameran vid leverans. Vi tillhandahåller
den här programvaran genom licensöverenskommelser med upphovsrättsinnehavarna. På
begäran från upphovsrättsinnehavarna för dessa programvaror har vi skyldighet att informera om
följande. Vänligen läs följande avsnitt.
Läs ”license1.pdf” i mappen ”License” på CD-ROM-skivan. Här hittar du licenser (på engelska)
för programvarorna ”C Library”, ”Expat” och ”zlib”.
Läs ”license2.pdf” i mappen ”License” på CD-ROM-skivan. Här hittar du licenser (på engelska)
för programvarorna ”GPL” och ”LGPL”.
För att visa PDF-filen, behöver du Adobe Reader. Om programmet inte är installerat på din dator
kan du hämta det från Adobe Systems webbplats:
http://www.adobe.com/
Sakregister
Programvara under GNU General Public License (kallas hädanefter för ”GPL”) eller GNU
Lesser General Public License (kallas hädanefter för ”LGPL”) är inbyggd i kameran.
Detta innebär att du har rätt att få tillgång till, modifiera och distribuera källkoden vidare för
dessa programvaror under de villkor som nämns i den medföljande GPL/LGPL.
Källkoden finns tillgänglig på internet. Du kan ladda hem den från följande hemsida.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst att du inte kontaktar oss angående källkodens innehåll.
MENU/
Sökinställningar
Om program med GNU GPL/LGPL-licens
Sökfunktion
DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER LICENSEN FÖR AVCPATENTPORTFÖLJEN FÖR KUNDENS PERSONLIGA OCH ICKE-KOMMERSIELLA
ANVÄNDNING FÖR ATT
(i) KODA VIDEO I ÖVERENSSTÄMMELSE MED AVC-STANDARDEN (”AVC VIDEO”)
OCH/ELLER
(ii) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN KUND I EN PERSONLIG OCH ICKEKOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN EN
VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR LICENSIERAD FÖR ATT LEVERERA AVC-VIDEO. DET
HÄR MEDFÖR INTE ATT LICENS FÖR ANNAN ANVÄNDNING HAR BEVILJATS. MER
INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE <HTTP://MPEGLA.COM>
Innehållsförteckning
Att notera om licensen
Information om licensen för ”Music Transfer” som medföljer
på CD-ROM-skivan (medföljer)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
177SE
Download PDF