Sony | BDV-E2100 | Sony BDV-E4100 Blu-ray hemmabiosystem med Bluetooth® Snabbstartguide

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System
DK
Start her
FI
Hurtig installationsvejledning
Aloita tästä
Pika-aloitusopas
SE
Börja här
Snabbstartguide
BDV-E6100
BDV-E4100
BDV-E3100
BDV-E2100
BDV-E6100
BDV-E4100
BDV-E3100
BDV-E2100
1
2
DK
FI
SE
DK
FI
SE
Kassens indhold/Opsætning af højttalerne
Pakkauksen sisältö ja kaiuttimien asentaminen
Innehållet i förpackningen/ställa in högtalarna
Tilslutning af TV
Television kytkeminen
Ansluta tv:n
BDV-E6100




3
4
FI
SE
DK
FI
SE
Tilslutning af andre enheder
Muiden laitteiden liittäminen
Ansluta övriga enheter
Lynopsætning på skærmen
Pika-asetus-toiminnon käyttäminen
Enkel inställning på skärmen


BDV-E4100


DK






BDV-E3100

 

 

 

BDV-E2100
5
DK
FI
SE
Afspilning og brug af andre funktioner
Toisto ja muiden toimintojen käyttäminen
Uppspelning och andra funktioner
 


DK
FI
SE

Hovedenhed
Pääyksikkö
Huvudenhet

Fronthøjttalere
Etukaiuttimet
Fronthögtalare

Surroundhøjttalere
Surround-kaiuttimet
Surroundhögtalare
Højttalernes bunddæksler
Kaiuttimien pohjasuojukset
Underdelsskydd för högtalare
Skruer (store)
Ruuvit (isot)
Skruvar (stora)
Skruer (små)
Ruuvit (pienet)
Skruvar (små)

Centerhøjttaler
Keskuskaiutin
Centerhögtalare
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))
(BDV-E6100 (16) /BDV-E4100 (8))

Subwoofer
Bassokaiutin
Subwoofer
R6-batterier (AA) (2)
R6-paristot (koko AA) (2)
R6-batterier (storlek AA) (2)
FM-ledningsantenne
FM-johtoantenni
FM-antennsladd
Fjernbetjening
Kaukosäädin
Fjärrkontroll
Kassens indhold
Pakkauksen sisältö
Innehållet i förpackningen
03
DK
1
FI
SE
Start med at anbringe
højttalerne i henhold til
mærkaterne på bagpanelet. 
Aloita sijoittamalla kaiuttimet
etupaneelin merkintöjen
mukaisesti. 
Börja med att placera
högtalarna enligt etiketterna
på bakpanelen. 
Du kan også placere højttalerne
i ALL FRONT  -position. Hvis
du ønsker yderligere oplysninger,
kan du besøge:
http://support.sony-europe.com/
Voit myös asettaa kaiuttimet
KAIKKI EDESSÄ  -asentoon.
Lisätietoja on seuraavassa
verkkosivustossa:
http://support.sony-europe.com/
Du kan även placera alla
högtalarna i främre läge .
Du hittar mer information här:
http://support.sony-europe.com/

SUBWOOFER
SUR L
FRONT L
FRONT R
SUR R

SUBWOOFER
FRONT L
FRONT R
CENTER
Hovedenhed
Pääyksikkö
Huvudenhet
CENTER
SUR L
04
SUR R
Hovedenhed
Pääyksikkö
Huvudenhet
DK
FI
SE
Tilslut derefter højttalerne til
hovedenheden.
Yhdistä seuraavaksi kaiuttimet
pääyksikköön.
Anslut sedan högtalarna till
huvudenheten.
For BDV-E6100/BDV-E4100 finder
du oplysninger om samling af
højttalerne i den medfølgende
“Vejledning til installation
af højttalere”.
Katso lisätietoja BDV-E6100-/
BDV-E4100-kaiuttimien
asentamisesta kaiuttimen
asennusoppaasta.
Montering av högalarna
till BDV-E6100/BDV-E4100
beskrivs i den medföljande
högtalarinstallationsguiden.
05
2
DK
FI
SE
Du får video og lyd af høj kvalitet
ved at oprette tilslutning via et
HDMI-højhastighedskabel 
(medfølger ikke).
Jotta voit nauttia laadukkaasta
kuvasta ja äänestä, käytä
korkean nopeuden HDMIkaapelia  (lisävaruste).
Hvis TV’et ikke har noget HDMI
ARC-stik, skal du også bruge
et digitalt optisk kabel 
(medfølger ikke) til at få TV-lyd
gennem systemhøjttalerne.
Jos TV:ssä ei ole HDMI ARC
-liitäntää, tarvitset myös optisen
digitaalijohdon  (lisävaruste),
jotta voit kuunnella TV-ääntä
järjestelmän kaiuttimien kautta.


06
Visa digitala bilder och lyssna
på ljud med hög kvalitet
genom att ansluta via en
HDMI-höghastighetskabel 
(medföljer ej).
Om tv:n inte har något HDMI
ARC-uttag behöver du även
en optisk digital kabel 
(medföljer ej) för att lyssna på
tv-ljud genom systemhögtalarna.
3
DK
FI
SE
Hvis du vil tilslutte en set-topboks, en spilkonsol eller en digital
satellitmodtager, skal du oprette
lydtilslutning til hovedenheden
med et digitalt optisk kabel 
(medfølger ikke). Opret en separat
videotilslutning til TV’et.
Voit liittää digisovittimen,
pelikonsolin tai digitaalisen
satelliittivastaanottimen
kytkemällä laitteen ääniliitännän
päälaitteeseen optisella
digitaalikaapelilla  (lisävaruste).
Tee videoliitäntä erikseen TV:hen.
Om du vill ansluta en digitalbox,
spelkonsol eller digital
satellitmottagare gör du en
ljudanslutning till huvudenheten
med en optisk digital kabel 
(medföljer ej). Gör en separat
videoanslutning till tv:n.
Til FM-radio skal du tilslutte den
medfølgende ledningsantenne og
forlænge den for at få den bedst
mulige modtagelse. 
Liitä mukana toimitettu FM-radion
johtoantenni ja pidennä sitä
vastaanoton parantamiseksi. 
Anslut den medföljande
antennsladden så att du kan lyssna
på FM-radio. Sträck ut sladden så
får du bäst mottagning. 


07
DK
3
Du kan oprette tilslutning
til internettet og
hjemmenetværkets tjenester
via et trådløst LAN eller et
LAN-kabel  (medfølger ikke).
Netværksindstillinger finder
du i startmenuen (side 12).
Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du besøge:
http://support.sony-europe.com/
FI
SE
Voit muodostaa yhteyden
Internetiin ja kotiverkkoon
langattoman lähiverkon tai LANkaapelin  kautta (lisävaruste).
Du kan ansluta till Internet och
hemmanätverk med hjälp av
ett trådlöst nätverk eller en
LAN-kabel  (medföljer ej).
Verkkoasetukset ovat
päävalikossa (sivu 12).
Lisätietoja sivustossa:
http://support.sony-europe.com/
Nätverksinställningarna finns
på startmenyn (sidan 12).
Du hittar mer information här:
http://support.sony-europe.com/
Kytke virtajohto  pistorasiaan.
Anslut nätströmskabeln  till
ett vägguttag.
Tilslut netledningen  til
en stikkontakt i væggen.


08
Til en bredbåndsrouter
Laajakaistareitittimeen
Till en bredbandsrouter
4
DK
FI
SE
Tryk på / for at tænde
systemet. Der vises “SETUP”
i frontpaneldisplayet.
Käynnistä järjestelmä
painamalla /. Etupaneelin
näytössä lukee SETUP.
Tryck på / för att starta
systemet. I frontpanelens
teckenfönster visas SETUP.
Du gør systemet klar til brug
ved at gennemgå Indledende
lynindstillinger på skærmen
ved brug af den medfølgende
fjernbetjening. Det tager kun
nogle få minutter.
Tee järjestelmän alkumääritykset
näkyviin tulevassa Helppo
alkuasennus -näytössä mukana
toimitetun kaukosäätimen
avulla. Tämä kestää vain
muutaman minuutin.
Förbered systemet för
användning genom att gå
igenom Enkel initialinställning
på skärmen med den
medföljande fjärrkontrollen.
Det bör bara ta några minuter.
Hvis opsætningsskærmen ikke
vises, skal du vælge det korrekte
AV-indgang i dit tv.
Når du kan se meddelelsen [Nem
første opsætning er fuldført.] på
skærmen, skal du vælge [Afslut],
hvorpå systemet er klar til brug.
Jos asetusnäyttö ei tule näkyviin,
valitse oikea AV-tulo televisiossa.
Kun [Helppo alkuasennus
on suoritettu.] tulee näkyviin
näytölle, valitse [Lopeta] ja
järjestelmä on käyttövalmis.
Om inställningsskärmen inte
visas väljer du korrekt AV-ingång
på TV:n.
När [Den enkla
initialinställningen är färdig.]
visas på skärmen väljer du
[Avsluta]. Nu kan du börja
använda systemet.
/
///,
09
5
DK
Hvis du vil afspille en disk, skal
du trykke på  og derefter
lægge disken i diskskuffen.
Tryk på  igen for at lukke
diskskuffen.
Hvis afspilningen ikke starter
automatisk, skal du vælge
i kategorien [Video], [Musik]
eller [Foto] og trykke på .

10
FI
Toista levy painamalla ,
aseta sitten levy levykelkkaan.
Sulje levykelkka painamalla
uudelleen .
Jos toisto ei ala automaattisesti,
valitse luokassa [Video],
[Musiikki] tai [Kuva] ja
paina .
SE
Om du vill spela upp en skiva
trycker du på  och placerar
sedan skivan i skivfacket.
Tryck på  igen för att stänga
skivfacket.
Om uppspelningen inte startar
automatiskt väljer du för
kategorin [Video], [Musik]
eller [Foto] och trycker på .

DK
FI
SE
Du kan lytte til musik på din smartphone,
osv., via Bluetooth-kommunikation fra
dit system.
Voit kuunnella musiikkia mm.
älypuhelimestasi järjestelmäsi Bluetoothtoiminnon avulla.
Du kan lyssna på musik i din smarttelefon
eller liknande via Bluetooth-kommunikation
från systemet.
Du kan parre/tilslutte din Bluetooth-enhed
på følgende måder:
 ved at trykke på knappen BLUETOOTH eller
 ved at bruge NFC-funktionen (kun for
NFC-kompatible enheder). Download
applikationen, og hold enheden i nærheden
af N-mærket på hovedenheden.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du besøge:
http://support.sony-europe.com/
Voit tehdä pariliitoksen / liittää Bluetoothlaitteesi joko:
 painamalla BLUETOOTH-painiketta tai
 käyttämällä NFC-toimintoa (vain
NFC-yhteensopiville laitteille).
Lataa sovellus ja pidä laitetta lähellä
päälaitteen N-merkintää. Lisätietoja
on seuraavassa verkkosivustossa:
http://support.sony-europe.com/
Du kan hoppara/ansluta en Bluetooth-enhet
på något av följande sätt:
 trycka på BLUETOOTH-knappen, eller
 använda NFC-funktionen (endast för
NFC-kompatibla enheter).
Hämta appen och håll helt enkelt enheten
nära N-markeringen på huvudenheten.
Du hittar mer information här:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
11
DK
FI
SE
Tryk på HOME for at få adgang til
flere funktioner.
Saat käyttöön lisää ominaisuuksia
painamalla HOME.
Tryck på HOME för att få åtkomst till ännu
fler funktioner.
Eksempler:
 Lyt til radioen via systemets højttalere
 Indstil faste radiostationer
 Få adgang til internetindhold
 Afspil filer på den tilsluttede USB-enhed
Esimerkkejä:
 Kuuntele radiota järjestelmän
kaiuttimien kautta
 Esiasetetut radioasemat
 Pääsy Internet-sisältöön
 Tiedostojen toistaminen kytketyssä
USB-laitteessa
Exempel:
 Lyssna på radio via systemets högtalare
 Ställa in radiokanaler
 Använda internetinnehåll
 Spela upp filer på en ansluten USB-enhet





DK Du kan angive
netværksindstillinger
via denne menu,
når hovedenheden
er tilsluttet en
bredbåndsrouter.
12




FI Voit tehdä
verkkoasetukset tämän
valikon kautta, kun
pääyksikkö on liitetty
laajakaistareitittimeen.
SE Du kan göra
nätverksinställningar
via den här menyn
när huvudenheten
är ansluten till en
bredbandsrouter.
HOME
DK
FI
Radioasemien esiasettaminen
Förinställa radiokanaler
1 Tryk flere gange på FUNCTION,
1 Paina FUNCTION-painiketta
1 Tryck på FUNCTION flera
indtil der står “FM” på
frontpaneldisplayet.
2 Tryk på, og hold TUNING +/–
nede, indtil den automatiske
søgning starter.
3 Tryk på OPTIONS.
4 Tryk på / for at vælge
FUNCTION
[Gem hukommelse], og tryk
derefter på 
5 Tryk på / for at vælge
///,
det ønskede gemte nummer,
og tryk derefter på .
6 Gentag trin 2 til 5 for at
OPTIONS
gemme andre stationer.
Valg af en fast station
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
SE
Indstilling af faste radiostationer
1 Tryk flere gange på FUNCTION,
indtil der står “FM”
på frontpaneldisplayet.
2 Tryk flere gange på PRESET +/–
for at vælge den faste station.
toistuvasti, kunnes
etupaneelin näytössä
näkyy FM.
2 Paina ja pidä painettuna
TUNING +/–-painiketta,
kunnes automaattinen
skannaus alkaa.
3 Paina OPTIONS.
4 Paina / ja valitse
[Esiasetettu muisti],
paina sitten .
5 Paina / ja valitse valitsemasi
esiasetettu numero, paina
sitten .
6 Tallenna muut asemat
toistamalla vaiheita 2–5.
Esiasetetun aseman valinta
1 Paina FUNCTION-painiketta
toistuvasti, kunnes
etupaneelin näytössä
näkyy FM.
2 Valitse esiasetettu asema
gånger tills FM visas
i frontpanelens teckenfönster.
2 Tryck på och håll ned
TUNING +/– tills den
automatiska avsökningen
börjar.
3 Tryck på OPTIONS.
4 Tryck på / för att välja
[Förinställningsminne]
och tryck sedan på .
5 Tryck på / för att välja
förinställningsnummer
och tryck sedan på .
6 Upprepa steg 2 till 5 för
att lagra andra stationer.
Välja en förinställd station
1 Tryck på FUNCTION flera
gånger tills FM visas
i frontpanelens teckenfönster.
2 Tryck på PRESET +/– flera
gånger för att välja den
förinställda stationen.
painamalla toistuvasti
PRESET +/– -painiketta.
13
DK
FI
SE
Fejlfinding
Vianmääritys
Felsökning
Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen,
kan du i første omgang bruge denne fejlfindingsvejledning til selv
at forsøge at løse problemet.
Se også betjeningsvejledningen på følgende websted:
http://support.sony-europe.com/
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee järjestelmän käytön
aikana, yritä ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden
avulla, ennen kuin viet järjestelmän huoltoon.
Perehdy myös käyttöohjeisiin seuraavalla verkkosivustolla:
http://support.sony-europe.com/
Om du får något av följande problem med systemet kan
du använda denna felsökningsguide för att försöka lösa
det innan du lämnar in systemet för reparation.
Du kan även läsa bruksanvisningen på följande webbplats:
http://support.sony-europe.com/
Der er ingen strøm.
 Kontroller, at netledningen er sat korrekt i stikkontakten.
Virta ei kytkeydy laitteeseen.
 Tarkista, että virtalähde on kytketty tiukasti pistorasiaan.
Strömmen slås inte på.
 Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten
till vägguttaget.
Systemet fungerer ikke, som det plejer.
 Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter
nogle minutter.
Järjestelmä ei toimi normaalisti.
 Irrota virtalähde pistorasiasta ja yhdistä se uudelleen usean
minuutin kuluttua.
Systemet udsender ikke lyden korrekt for TV-programmer,
når der tilsluttes en set-top-boks.
 Controleer de aansluitingen.
 Vælg den korrekte indgang på systemet, som set-top-boksen
er tilsluttet.
Järjestelmä ei lähetä TV-ohjelman ääntä,
kun se on kytketty digisovittimeen.
 Tarkista liitännät.
 Valitse järjestelmän oikea syöttöliitäntä,
johon digisovitin liitetään.
Disken afspilles ikke.
 Diskens regionskode passer ikke til systemet.
 Der er dannet kondens på linserne indeni hovedenheden.
Tag disken ud, og lad hovedenheden stå tændt i ca. en
halv time.
 Disken er ikke brændt korrekt.
Levy ei toista.
 Levyn aluekoodi ei vastaa järjestelmää.
 Linsseihin on tiivistynyt kosteutta pääyksikön sisällä. Poista
levy ja jätä päälaitteeseen virta noin puoleksi tunniksi.
 Levyä ei ole viimeistelty oikein.
Reducering af strømforbrug til under 0,3 watt
i standbytilstand
Tryk på HOME, og tryk derefter på /// for at vælge
[Opsætning]. Kontroller, at følgende indstillinger er angivet:
 Vælg [Systemindstillinger] > [HDMI-indstillinger] >
[Kontrol til HDMI], og indstil [Kontrol til HDMI] til [Fra].
 Vælg [Systemindstillinger] > [Hurtig start-tilstand], og indstil
derefter [Hurtig start-tilstand] til [Fra]
 Vælg [Netværksindstillinger] > [Fjernstart], og indstil derefter
[Fjernstart] til [Fra].
14
Virrankulutuksen vähentäminen alle
0,3 wattiin valmiustilassa
Valitse [Asetukset] painamalla ensin HOME- ja sitten
///-painiketta. Tarkista, että seuraavat asetukset on tehty:
 Valitse [Järjestelmäasetukset] > [HDMI-asetukset] >
[HDMI-ohjaus], aseta sitten [HDMI-ohjaus] tilaan [Pois].
 Valitse [Järjestelmäasetukset] > [Nopea aloitustila], aseta sitten
[Nopea aloitustila] tilaan [Pois].
 Valitse [Verkkoasetukset] > [Kaukoaloitus], aseta sitten
[Kaukoaloitus] tilaan [Pois].
Systemet fungerar inte som det ska.
 Koppla ur nätkabeln från vägguttaget, anslut den sedan igen
efter några minuter.
Systemet matar inte ut ljudet från en tv-sändning när det är
anslutet till en digitalbox.
 Kontrollera anslutningarna.
 Välj rätt ingång för det system som digitalboxen är ansluten till.
En skiva spelas inte.
 Regionskoden på skivan matchar inte systemets kod.
 Kondens har bildats på linserna inuti huvudenheten.
Ta bort skivan och lämna huvudenheten påslagen
i cirka en halvtimme.
 Skivan har inte avslutats ordentligt.
Minska strömförbrukningen till mindre
än 0,3 W i viloläge
Tryck på HOME och sedan på /// för att välja [Inställn.].
Kontrollera att följande inställningar är gjorda:
 Välj [Systeminställningar] > [HDMI-inställningar] >
[Kontroll för HDMI] och ställ sedan in [Kontroll för HDMI] på [Av].
 Välj [Systeminställningar] > [Snabbstartläge] och ställ sedan
in [Snabbstartläge] på [Av].
 Välj [Nätverksinställningar] > [Fjärrstart] och ställ sedan
in [Fjärrstart] på [Av].
15
Denne hurtige installationsvejledning
sparer papir
For at spare på de naturlige ressourcer har Sony skåret drastisk ned på papirforbruget ved
ikke længere at inkludere hele trykte vejledninger. Fuld betjeningsvejledning og meget
mere er dog tilgængelig online:
Tämä pika-aloitusopas säästää paperia
Sony on luonnonvarojen säästämiseksi vähentänyt jyrkästi paperinkäyttöä, koska se ei enää
liitä mukaan kokonaisia painettuja käyttöoppaita. Täydelliset käyttöoppaat ja paljon muuta
on kuitenkin saatavissa verkossa:
Den här snabbstartguiden sparar papper
För att spara naturens resurser har Sony minskat pappersanvändningen drastiskt genom
att inte längre bifoga kompletta tryckta handböcker. Online finns dock fullständiga
bruksanvisningar och mycket annat:
http://support.sony-europe.com/
4-446-740-11(1) (DK-FI-SE)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising