Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Snabbstartguide

Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem
Blu-ray Disc-/DVD-kotiteatterijärjestelmä
Blu-ray Disc-/DVD-hemmabiosystem
DK
Start her
Velkommen til hurtig
installationsvejledning
FI
Aloita tästä
Tämä on
pika-aloitusopas
SE
Börja här
Det här är din
snabbstartguide
BDV-L600
DK
FI
SE
1
Kassens indhold
Opsætning af højttalerne
Pakkauksen sisältö
Kaiuttimien
asentaminen
Innehållet i förpackningen
Installera högtalarna
2
Tilslutning
af tv’et
Television
liittäminen
Ansluta
TV:n
3
Tilslutning af
andre enheder
Muiden laitteiden
liittäminen
Ansluta
andra enheter
4
Lynopsætning
på skærmen
Näytössä näkyvä
Pika-asetus
Enkel inställning
på skärmen
5
Afspilning af en disk
og brug af andre
funktioner
Levyn toistaminen
ja muiden toimintojen
käyttäminen
Spela upp en skiva
och använda andra
funktioner
DK
FI
SE
Kassens
indhold
Pakkauksen
sisältö
Innehållet
i förpackningen
Hovedenhed
Päälaite
Huvudenhet
Fronthøjttalere (2)
Etukaiuttimet (2)
Främre högtalare (2)
Subwoofer
Bassokaiutin
Subwoofer
Fjernbetjening
Kaukosäädin
Fjärrkontroll
R6-batterier (str. AA) (2)
R6 (koko AA) -paristot (2)
R6-batterier (AA-storlek) (2)
FM-ledningsantenne
FM-lanka-antenni
FM-antennsladd
Dock til iPod/iPhone
iPod-/iPhone-telakointiasema
Docka för iPod/iPhone
Videokabel
Videokaapeli
Videokabel
USB-kabel
USB-kaapeli
USB-kabel
Foddæksel
Jalustan suojus
Stativskydd
eller / tai / eller
Trådløse transceivere (2)
Langattomat lähetinvastaanottimet (2)
Trådlösa transceivrar (2)
(TDM-iP30)
Vekselstrømsadapter
Verkkosovitin
Nätadapter
Netledning
Verkkovirtajohto
Nätströmskabel
(EZW-RT50)
03
1
04
DK
FI
SE
Start med at anbringe
højttalerne i lokalet i henhold
til farvemærkaterne på bagsiden.
Aloita sijoittamalla
kaiuttimet huoneeseen
niiden taustapuolella olevien
värillisten tarrojen mukaan.
Börja med att placera högtalarna
i ett rum enligt de olikfärgade
etiketterna på baksidan.
Status / Edistyminen / Anvisningar
DK
FI
SE
Til de medfølgende højttalere
skal du tilslutte højttalerstikkene
i de tilsvarende farver på
bagsiden af subwooferen.
Liitä mukana toimitettujen
kaiuttimien kaiutinjohdot
bassokaiuttimen taustapuolella
oleviin vastaavan värisiin
liittimiin.
Anslut högtalarkablarna
för de medföljande
högtalarna till motsvarande
färg på subwooferns baksida.
05
1
DK
FI
SE
Derefter skal de trådløse
transceivere sættes ind
i hovedenheden og
subwooferen for at få en
let og kabelfri forbindelse.
Asenna seuraavaksi
langattomat lähetinvastaanottimet päälaitteeseen
ja bassokaiuttimeen kätevää
langatonta yhteyttä varten.
Sätt i de trådlösa transceivrarna
i huvudenheten och subwoofern
för en enkel och kabelfri
anslutning.
EZW-RT50
EZW-RT50
06
Status / Edistyminen / Anvisningar
2
DK
FI
SE
For at få video og lyd af høj
kvalitet er det bedst at tilslutte
via et HDMI-højhastighedskabel
 (medfølger ikke).
Paras tapa nauttia laadukkaasta
kuvan- ja äänenlaadusta
on kytkeä laitteet High Speed
HDMI -kaapelin avulla 
(lisävaruste).
Den bästa metoden för att visa
digitala bilder och lyssna på ljud
med hög kvalitet är att ansluta
via en HDMI-höghastighetskabel
 (medföljer ej).
Hvis tv’et har et HDMI ARC-stik, har du ikke
brug for et digitalt optisk kabel.
Jos TV:ssä ei ole HDMI ARC -liitintä, käytä
optista digitaalikaapelia.
Om TV:n har ett HDMI ARC-uttag behöver
du inte en digital optisk kabel.
Hvis tv’et ikke har noget HDMI ARC-stik,
skal du bruge et digitalt optisk kabel 
(medfølger ikke) til at få tv-lyd gennem
systemhøjttalerne.
Jos TV:ssä ei ole HDMI ARC -liitintä,
voit nauttia TV:n äänestä järjestelmän
kaiuttimien kautta optisen digitaalikaapelin
avulla  (lisävaruste).
Om TV:n inte har något HDMI ARC-uttag
behöver du en digital optisk kabel 
(medföljer ej) för att lyssna på TV-ljud
genom systemhögtalarna.


07
3

FI
SE
Voit liittää digisovittimen,
pelikonsolin tai digitaalisen
satelliittivastaanottimen
HDMI-kaapelin avulla. 
Liitä FM-radiota varten mukana
toimitettu lanka-antenni
antenniliittimeen ja laajenna
sitä, jotta saat paremman
vastaanoton. 
Om du vill ansluta en digitalbox,
en spelkonsol eller en digital
satellitmottagare använder
du en HDMI-kabel. 
Anslut den medföljande
antennsladden till det inre uttaget
så att du kan lyssna på FM-radio.
Sträck ut sladden så får du bäst
mottagning. 
Du kan også tilslutte din egen eksterne
antenne.
Vaihtoehtoisesti voit kytkeä oman
ulkoisen antennin.
Du kan även ansluta en egen extern
antenn.
Du kan også tilslutte en iPod eller
iPhone i systemet og tv’et via den
medfølgende dock. 
Voit myös liittää iPod- tai
iPhone-laitteen järjestelmään
ja TV:hen mukana toimitetun
telakointiaseman kautta. 
Du kan också ansluta en iPod eller
iPhone till systemet och TV:n via
den medföljande dockan. 


eller / tai / eller
08
DK
Du kan tilslutte en set-topboks, spilkonsol eller en
digital satellitmodtager
med et HDMI-kabel. 
Til FM-radio skal du sætte
den medfølgende ledningsantenne
i det indre stik og forlænge
den for at få den bedst mulige
modtagelse. 
Status / Edistyminen / Anvisningar
DK
FI
SE
Du kan oprette forbindelse
til internettet og
hjemmenetværkets tjenester
via et LAN-kabel. Hvis du køber
USB-adapteren til trådløst LAN,
kan du oprette forbindelse via
et trådløst LAN.
Voit muodostaa
yhteyden Internetiin ja
kotiverkkopalveluihin
lähiverkkokaapelin avulla.
Jos hankit valinnaisen
langattoman USBlähiverkkosovittimen,
voit muodostaa yhteyden
langattomaan lähiverkkoon.
Du kan ansluta till Internet
och hemmanätverkstjänster
med hjälp av en LANkabel. Om du köper USBnätverkskortet för trådlöst LAN
(finns som tillval) kan du ansluta
via ett trådlöst LAN.
Netværksindstillinger findes
i startmenuen - se s. 15.
Yderligere oplysninger om
netværksforbindelser finder
du ved at besøge:
http://support.sony-europe.com
Verkkoasetukset ovat
päävalikossa (katso sivu 15).
Lisätietoja verkkoyhteyksistä
on osoitteessa:
http://support.sony-europe.com
Nätverksintällningarna finns
på startmenyn, se sidan 15.
Ytterligare information om
nätverksanslutningar finns på:
http://support.sony-europe.com
Til en bredbåndsrouter
Laajakaistareitittimeen
Till en bredbandsrouter
09
3
DK
FI
SE
Når alle enhederne er
tilsluttet, kan du tilslutte
vekselstrømsadapteren.
Klemmerne kan bruges
til at fastgøre kablerne.
Kun kaikki laitteet on liitetty,
voit kytkeä verkkosovittimen.
Pidikkeiden avulla voit siistiä
kaapeleita.
När du har anslutit alla enheter
kan du koppla in nätadaptern.
Klämmorna kan användas för
att hålla ordning på kablarna.
FM-ledningsantenne
FM-lanka-antenni
FM-antennsladden
Vekselstrømsadapter
Verkkosovitin
Nätadapter
10
Status / Edistyminen / Anvisningar
DK
FI
FI
Nu kan du sætte panel- og
foddækslerne på igen og derefter
sætte netledningerne for
hovedenheden og subwooferen
i stikkontakten.
Nyt voit liittää paneelin ja
jalustan suojukset uudelleen.
Liitä sitten päälaitteen
ja bassokaiuttimen
verkkovirtajohdot pistorasiaan.
Nu kan du sätta tillbaka panelen
och stativskydden. Anslut
sedan huvudenhetens och
subwooferns nätströmskablar
till nätuttaget.


11
3
/
12
DK
FI
SE
Når du har sat netledningen
i stikkontakten, står der
“WELCOME” på hovedenhedens
frontpaneldisplay. Tryk på /
på hovedenheden for at tænde
systemet. LINK/STANDBYindikatoren for subwooferen
bliver grøn.
Kun verkkovirtajohdot on
kytketty pistorasiaan, päälaitteen
etupaneelin näyttöön tulee
teksti WELCOME. Kytke virta
järjestelmään painamalla
päälaitteen /-painiketta.
Bassokaiuttimen LINK/STANDBYmerkkivalo muuttuu vihreäksi.
När du har anslutit
nätströmskablarna till nätuttaget
visas WELCOME i frontpanelens
teckenfönster. Tryck på /
på huvudenheten för att slå
på systemet. LINK/STANDBYindikatorn på subwoofern
blir grön.
Kabelopsætningen er fuldført!
Kaapelien asennus on tehty.
Kabelinstallationen är klar.
Status / Edistyminen / Anvisningar
4
DK
FI
SE
Følg nu Lynopsætning
på skærmen
Näytössä näkyvä Pika-asetustoiminto
Enkel inställning på skärmen
Du kan bruge den medfølgende
Blu-ray-fjernbetjening (vist
nedenfor) til at gennemføre
opsætningen på skærmen.
Det tager nogle få minutter.
Hvis Blu-ray-menuskærmen ikke
vises automatisk, skal du bruge
tv-fjernbetjeningen til at vælge
korrekt AV-indgang i menuen
på tv’et.
Når du kan se meddelelsen
[Lynopsætning er nu fuldført.] på
skærmen, skal du vælge [Afslut],
hvorpå systemet er klar til brug.
Voit määrittää asetukset näytössä
mukana toimitetun Blu-raykaukosäätimen (kuvattu alla)
avulla.
Tämä kestää vain muutaman
minuutin.
Jos Blu-ray-valikkonäyttö ei tule
näkyviin automaattisesti, valitse
oikea AV-tulo television valikosta
television kaukosäätimellä.
Kun näyttöön tulee viesti
[Helppo asennus on nyt
suoritettu.], valitse [Lopeta].
Järjestelmä on nyt käyttövalmis.
Du kan använda den medföljande
Blu-ray-fjärrkontrollen (visas
nedan) för att gå genom
konfigurationen på skärmen.
Det bör bara ta några minuter.
Om Blu-ray-menyskärmen inte
visas automatiskt använder du
TV-fjärrkontrollen för att välja
korrekt AV-ingång på TV:ns meny.
När meddelandet [Den enkla
inställningen är färdig] visas
på skärmen väljer du [Avsluta].
Nu kan du börja använda
systemet.
/
///,
HOME
13
5
DK
FI
SE
Du kan afspille en disk ved at
sætte en disk i diskindgangen,
så mærkatsiden vender fremad.
Du kan skubbe disken ud ved
at trykke på .
Kun haluat toistaa levyä, aseta
levy levypaikkaan niin, että
levyn etikettipuoli osoittaa
eteenpäin. Poista levy laitteesta
painamalla .
Om du vill spela upp en skiva
lägger du i den i skivfacket med
etikettsidan vänd mot framsidan.
Mata ut skivan genom att
trycka på .
Når en disk indsættes, vises
på startmenuen, og afspilning
starter automatisk.
Kun levy on asetettu laitteeseen,
tulee päävalikkoon ja toisto
käynnistyy automaattisesti.
Hvis afspilningen ikke starter automatisk,
[Video],
skal du vælge i kategorien
[Musik] eller
[Foto] og trykke på .
Jos toisto ei käynnisty automaattisesti,
[Video]-, [Musiikki]- tai
valitse
[Valokuva] -luokassa ja paina
sitten .
När det finns en skiva i skivfacket
visas på startmenyn
och uppspelningen startas
automatiskt.
Om uppspelningen inte startas automatiskt
[Video],
väljer du för kategorin
[Musik] eller
[Foto] och trycker på .
God fornøjelse!
Nauti!
Mycket nöje!


14
Status / Edistyminen / Anvisningar
DK
FI
SE
Du kan få adgang til en række ekstra
funktioner og features ved at trykke
på HOME på Blu-ray-fjernbetjeningen.
Voit käyttää järjestelmän lukuisia
lisätoimintoja ja ominaisuuksia painamalla
Blu-ray-kaukosäätimen HOME-painiketta.
Få tillgång till en mängd olika funktioner
genom att trycka på HOME på Blu-rayfjärrkontrollen.
Du kan se et par eksempler nedenfor
Seuraavassa on muutamia esimerkkejä
Nedan visas några exempel:
 Lyt til radioen via systemets højttalere
 Forudindstil radiostationer
 Adgang til internetindhold
 Afspil iPod eller iPhone via systemets
højttalere
 Radion kuunteleminen järjestelmän
kaiuttimien kautta
 Radioasemien esivirittäminen
 Internet-sisällön käyttäminen
 iPod- tai iPhone-laitteen toistaminen
järjestelmän kaiuttimien kautta
 Lyssna på radio via systemets högtalare
 Ställa in radiostationer
 Använda Internetinnehåll
 Spela upp en iPod eller iPhone
via systemets högtalare





DK Du kan angive
netværksindstillinger
via denne menu,
når hovedenheden
er tilsluttet en
bredbåndsrouter.




FI Tämän valikon
kautta voit määrittää
verkkoasetukset,
kun päälaite on liitetty
laajakaistareitittimeen.
SE Du kan göra
nätverksinställningar
via den här menyn
när huvudenheten
är ansluten till
en bredbandsrouter.
HOME
15
5
DK
FI
SE
Forudindstilling af radiostationer
Radioasemien esivirittäminen
Förinställa radiostationer
1 Tryk flere gange på FUNCTION,
1 Paina toistuvasti FUNCTION,
1 Tryck på FUNCTION
indtil der står “FM” på
frontpaneldisplayet.
2 Hold TUNING +/– nede, indtil
den automatiske søgning
starter.
3 Tryk på OPTIONS.
4 Tryk på / for at vælge
FUNCTION
[Gem hukommelse], og
tryk derefter på .
5 Tryk på / for at vælge det
///,
ønskede gemte nummer,
og tryk derefter på .
6 Gentag trin 2 til 5 for at
OPTIONS
gemme andre stationer.
Valg af en gemt station
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
1 Tryk flere gange på FUNCTION,
indtil der står “FM” på
frontpaneldisplayet.
2 Tryk flere gange på PRESET +/–
for at vælge den gemte
station.
kunnes etupaneelin näytössä
näkyy FM.
2 Pidä TUNING +/– painettuna,
kunnes automaattinen
haku alkaa.
3 Paina OPTIONS.
4 Valitse [Pikavalintamuisti]
painamalla /-painiketta
ja paina sitten .
5 Valitse haluamasi
pikavalintanumero painamalla
/-painiketta ja paina
sitten .
6 Tallenna muut asemat
toistamalla vaiheita 2–5.
Esiviritetyn aseman valitseminen
1 Paina toistuvasti FUNCTION,
kunnes etupaneelin näytössä
näkyy FM.
2 Valitse esiviritetty asema
painamalla toistuvasti
PRESET +/–.
flera gånger tills FM
visas i frontpanelens
teckenfönster.
2 Tryck på och håll ned
TUNING +/– tills den
automatiska avsökningen
börjar.
3 Tryck på OPTIONS.
4 Tryck på / för att välja
[Förinställningsminne]
och tryck sedan på .
5 Tryck på / för att välja
förinställningsnummer
och tryck sedan på .
6 Upprepa steg 2 till 5 för
att lagra andra stationer.
Välja en förinställd station
1 Tryck på FUNCTION
flera gånger tills FM
visas i frontpanelens
teckenfönster.
2 Tryck på PRESET +/– flera
gånger för att välja den
förinställda stationen.
16
DK
FI
SE
Fejlfinding
Vianmääritys
Felsökning
Hvis du oplever nogle af følgende problemer under
afspilningen, kan du i første omgang bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse
problemet.
Se også vejledningen på følgende webside:
http://support.sony-europe.com/
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee järjestelmän
käytön aikana, yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin viet
järjestelmän huoltoon.
Katso lisätietoja myös käyttöohjeista seuraavassa
osoitteessa:
http://support.sony-europe.com/
Om något av följande problem inträffar när du använder
systemet kan du använda den här felsökningsguiden för
att försöka lösa problemet innan du lämnar in systemet
för reparation.
Du kan även läsa instruktionsmanualen på följande
webbplats:
http://support.sony-europe.com/
Virta ei ole kytkettynä.
Strömmen slås inte på.
 Varmista, että päälaitteen ja bassokaiuttimen
virtajohdot on kytketty tiukasti.
 Varmista, että päälaitteen virtajohto on kytketty
tiukasti verkkosovittimeen.
 Varmista, että verkkosovittimen liitin on kytketty
kunnolla päälaitteen taustapuolella olevaan
DC IN 14V -liittimeen.
 Kontrollera att huvudenhetens och subwooferns
nätströmskablar är ordentligt anslutna.
 Kontrollera att huvudenhetens nätströmskabel
är ordentligt ansluten till nätadaptern.
 Kontrollera att nätadapterns kontakt är ordentligt
ansluten till DC IN 14V-kontakten på huvudenhetens
baksida.
Järjestelmä ei toimi normaalisti.
Systemet fungerar inte som det ska.
 Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin vasta
usean minuutin kuluttua.
 Koppla ur nätströmskabeln från nätuttaget och anslut
den sedan igen efter några minuter.
 Vælg indgang på tv’et for dette system.
Kuvaa ei näy iPod- tai iPhone-laitteen videotai valokuvatiedoston toistamisen jälkeen.
Ingen bild visas efter det att en video-/fotofil
har spelats upp på en iPod eller iPhone.
 Valitse televisiosta järjestelmän ohjelmalähde.
 Välj ingång på TV:n för det här systemet.
Der er ingen lyd, eller den trådløse transmission
er ikke aktiveret.
Ääntä ei kuulu tai langaton yhteys ei ole käytössä.
 Undersøg status for LINK/STANDBY-indikatoren
på subwooferen.
 Lyser ikke.
 Sørg for, at netledningen til subwooferen
er tilsluttet korrekt.
 Tænd subwooferen ved at trykke på /
på subwooferen.
 Tarkista bassokaiuttimen LINK/STANDBYmerkkivalon tila.
 Ei käytössä.
 Varmista, että bassokaiuttimen virtajohto
on kytketty kunnolla.
 Kytke virta bassokaiuttimeen painamalla
bassokaiuttimen /-painiketta.
Inget ljud hörs eller den trådlösa överföringen
aktiveras inte.
Der er ingen strøm.
 Sørg for, at netledningen til hovedenheden
og subwooferen er tilsluttet korrekt.
 Sørg for, at hovedenhedens netledning er tilsluttet
korrekt i vekselstrømsadapteren.
 Sørg for, at vekselstrømsadapterens kabel
er tilsluttet korrekt i DC IN 14V-stikket på
bagsiden af hovedenheden.
Systemet fungerer ikke, som det plejer.
 Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt
den i igen efter nogle minutter.
Der er intet billede efter afspilning af video- eller
fotofil på iPod/iPhone.
 Kontrollera status för LINK/STANDBY-indikatorn
på subwoofern.
 Stängs av.
 Kontrollera att subwooferns nätströmskabel
är ordentligt ansluten.
 Slå på subwoofern genom att trycka på /
på subwoofern.
17




Blinker grønt hurtigt.
  Tryk på / på subwooferen.  Sæt den
trådløse transceiver korrekt i subwooferen.
 Tryk på / på subwooferen.
Blinker rødt.
 Tryk på / for at slukke subwooferen,
og kontrollér følgende elementer.
 Er højttalerkablerne + og – kortsluttet?
 Er subwooferens ventilationsåbning blokeret?
Tænd subwooferen, når ovenstående punkter
er kontrolleret, og eventuelle problemer
er løst. Hvis ovenstående punkter ikke løser
problemet, skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Blinker langsomt grønt eller orange eller lyser rødt.
 Sørg for, at den trådløse transceiver er sat korrekt
i hovedenheden.
 Lydtransmissionen er dårlig. Flyt subwooferen,
så LINK/STANDBY-indikatoren bliver grøn
eller orange.
 Flyt systemet væk fra andre trådløse enheder.
 Undgå et bruge andre trådløse enheder.
Bliver grøn eller orange.
 Undersøg højttalertilslutningerne.



Disken afspilles ikke.
 BD’ens/DVD’ens regionskode passer ikke til systemet.
 Der er dannet kondens i hovedenheden. Kondensen
kan beskadige linserne. Tag disken ud, og lad
hovedenheden stå tændt i ca. en halv time.
 Systemet kan ikke afspille en optaget disk, der ikke
er brændt korrekt.
18

Vilkkuu nopeasti vihreänä.
  Paina bassokaiuttimen /-painiketta.
 Aseta langaton lähetin-vastaanotin
bassokaiuttimeen oikein.  Paina
bassokaiuttimen /-painiketta.
Vilkkuu punaisena.
 Katkaise virta bassokaiuttimesta painamalla
/-painiketta ja tarkista seuraavat asiat.
 Ovatko kaiutinjohdot + ja – oikosulussa?
 Ovatko bassokaiuttimet ilmanvaihtoaukot
tukossa?
Kun olet tarkistanut ja mahdollisesti
korjannut edellä mainitut asiat, kytke virta
bassokaiuttimeen. Jos et löydä ongelman
syytä, vaikka olet tarkistanut edellä mainitut
asiat, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Vilkkuu hitaasti vihreänä tai oranssina tai muuttuu
punaiseksi.
 Varmista, että langaton lähetin-vastaanotin
on liitetty päälaitteeseen oikein.
 Ääniyhteys on heikkolaatuinen. Siirrä
bassokaiutinta siten, että LINK/STANDBYmerkkivalo muuttuu vihreäksi tai oranssiksi.
 Siirrä järjestelmä etäälle muista langattomista
laitteista.
 Älä käytä muita langattomia laitteita
samanaikaisesti.
Muuttuu vihreäksi tai oranssiksi.
 Tarkista kaiutinliitännät.
Levyä ei voi toistaa.
 BD-/DVD-levyn aluekoodi ei vastaa järjestelmän
aluekoodia.
 Päälaitteen sisään on tiivistynyt kosteutta, joka
voi vahingoittaa linssejä. Poista levy ja jätä
päälaitteeseen virta noin puoleksi tunniksi.
 Järjestelmä ei voi toistaa levyä, jota ei ole
viimeistelty oikein.




Blinkar grönt snabbt.
  Tryck på / på subwoofern.  Sätt in den
trådlösa transceivern i subwoofern på rätt sätt.
 Tryck på / på subwoofern.
Blinkar rött.
 Tryck på / för att stänga av subwoofern
och kontrollera följande:
 Har högtalarkablarna + och – kortslutits?
 Finns det något som blockerar subwooferns
ventilationsöppning?
När du har kontrollerat punkterna ovan
och åtgärdat eventuella problem, slår du
på subwoofern. Om orsaken till problemet
inte kan fastställas efter kontrollerna ovan,
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Blinkar långsamt grönt eller orange eller lyser röd.
 Se till att den trådlösa transceivern är insatt
på rätt sätt i huvudenheten.
 Ljudöverföringen är dålig. Flytta subwoofern
så att LINK/STANDBY-indikatorn blir grön
eller orange.
 Flytta bort systemet från andra trådlösa enheter.
 Undvik att använda några andra trådlösa enheter.
Blir grön eller orange.
 Kontrollera högtalaranslutningarna.
Skivan spelas inte upp.
 Regionskoden på BD/DVD-skivan matchar inte
systemets kod.
 Kondens som kan skada linserna har bildats
inuti huvudenheten. Ta bort skivan och lämna
huvudenheten påslagen i cirka en halvtimme.
 Det går inte att spela upp inspelade skivor som inte
har slutbehandlats på rätt sätt.
DK
FI
SE
Reducering af strømforbrug til under 0,3 W
i standby
Virrankäytön vähentäminen alle 0,3 W:iin
valmiustilassa
Minska strömförbrukningen till mindre
än 0,3 W i viloläge
Tryk på HOME, og tryk derefter på /// for at
vælge [Opsætning] i [Systemindstillinger]. Kontrollér,
at følgende indstillinger er angivet:
 [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] er indstillet
til [Fra].
 [Hurtig start-tilstand] er indstillet til [Fra].
Paina HOME-painiketta ja valitse sitten
[Järjestelmäasetukset]-kohdasta [Asetukset] painamalla
///-painiketta. Tarkista, että seuraavat asetukset
on määritetty:
 [HDMI-asetukset]-kohdan [HDMI-Ohjaus]-asetuksena
on [Pois].
 [Pikakäynnistystila]-asetuksena on [Pois].
Tryck på HOME och tryck sedan på /// för att välja
[Inställn.] i [Systeminställningar]. Kontrollera att följande
inställningar är gjorda:
 [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] är inställt
på [Av].
 [Snabbstartläge] är inställt på [Av].
19
Denne hurtige installationsvejledning sparer papir
Tämä pika-aloitusopas säästää paperia
Den här snabbstartguiden sparar papper
For at spare på de naturlige ressourcer har Sony skåret drastisk ned på papirforbruget ved ikke længere at
inkludere hele trykte vejledninger. Fuld betjeningsvejledning, og meget mere, er derimod tilgængelig online:
Luonnonvarojen säästämiseksi Sony on vähentänyt paperin kulutustaan merkittävästi jättämällä
painetut käyttöoppaat pois tuotteiden toimituksista. Täydelliset käyttöohjeet ja muut asiakirjat löytyvät
kuitenkin osoitteesta:
För att spara naturens resurser har Sony minskat pappersanvändningen drastiskt genom att inte längre bifoga
kompletta tryckta handböcker. Online finns dock fullständiga bruksanvisningar och mycket annat:
http://support.sony-europe.com/
4-279-071-12(1) (DK-FI-SE)
©2011 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising