Sony BDV-E290, BDV-E190, BDV-E690, BDV-E490 Quick start guide

Sony BDV-E290, BDV-E190, BDV-E690, BDV-E490 Quick start guide
Blu-ray Disc™/DVD-hjemmebiografsystem
Blu-ray Disc™-/DVD-kotiteatterijärjestelmä
Blu-ray Disc™-/DVD-hemmabiosystem
DK
Start her
FI
Hurtig installationsvejledning
Aloita tästä
Pika-aloitusopas
SE
Börja här
Snabbstartguide
BDV-E690
BDV-E490
BDV-E290
BDV-E190
BDV-E690
BDV-E490
BDV-E290
BDV-E190
1
DK
FI
SE
Kassens indhold/Opsætning af højttalerne
Pakkauksen sisältö/Kaiuttimien asentaminen
Innehållet i förpackningen/ställa in högtalarna
BDV-E690





2
DK
FI
SE
Tilslutning af tv
Television kytkeminen
Ansluta TV:n


BDV-E490


3
DK
FI
SE
Tilslutning af andre enheder
Muiden laitteiden liittäminen
Ansluta övriga enheter




4
DK
5
DK
FI
SE
Lynopsætning på skærmen
Näytössä näkyvä Pika-asetus-toiminto
Enkel inställning på skärmen
BDV-E290



 

BDV-E190
FI
SE
Afspilning af en disk og brug af andre funktioner
Levyn toistaminen ja muiden toimintojen käyttäminen
Spela upp en skiva och använda andra funktioner




 
DK
FI
SE

Hovedenhed
Päälaite
Huvudenhet

Fronthøjttalere
Etukaiuttimet
Främre högtalare

Surroundhøjttalere
Surround-kaiuttimet
Surroundhögtalare
Højttalernes bundlåg
Kaiuttimien pohjasuojukset
Underdelsskydd för högtalare
Klæbepuder
Pehmusteet
Fotkuddar
Skruer (med skive)
Ruuvit (aluslevyineen)
Skruvar (med bricka)
Skruer (uden skive)
Ruuvit (ilman aluslevyä)
Skruvar (utan bricka)

Centerhøjttaler
Keskikaiuttimet
Mitthögtalare
(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))
(BDV-E190 (2))
(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))
(BDV-E690 (12)/BDV-E490 (6))

Subwoofer
Bassokaiutin
Subwoofer
R6-batterier (str. AA) (2)
R6 (koko AA) -paristot (2)
R6-batterier (AA-storlek) (2)
FM-ledningsantenne
FM-johtoantenni
FM-antennsladd
Dock til iPod/iPhone
iPod-/iPhone-telakointiasema
Docka för iPod/iPhone
Videokabel
Videokaapeli
Videokabel
Fjernbetjening
Kaukosäädin
Fjärrkontroll
Kassens indhold
Pakkauksen sisältö
Innehållet i förpackningen
(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)
eller / tai / eller
(TDM-iP30)
USB-kabel
USB-kaapeli
USB-kabel
(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)
03
1
DK
FI
Start med at anbringe
højttalerne i henhold til
mærkaterne på bagpanelet.
SUBWOOFER
FRONT L
FRONT R
SE
Aloita sijoittamalla kaiuttimet
takapaneelissa olevien
tarrojen mukaan.
CENTER
Hovedenhed / Päälaite / Huvudenhet
SUR L
04
Börja med att placera högtalarna
enligt etiketterna på bakpanelen.
SUR R
DK
FI
SE
Tilslut derefter højttalerne
til hovedenheden.
Kytke sitten kaiuttimet
päälaitteeseen.
Anslut sedan högtalarna
till huvudenheten.
For BDV-E690/BDV-E490 finder
du oplysninger om samling af
højttalerne i den medfølgende
"Vejledning til installation
af højttalere".
Katso kaiuttimien kokoamisohjeet
malleille BDV-E690/BDV-E490
mukana toimitetusta ”Kaiuttimen
asennusohje” -oppaasta.
Montering av högtalarna
till BDV-E690/BDV-E490
beskrivs i den medföljande
högtalarinstallationsguiden.
05
2
DK
FI
SE
Du får video og lyd af høj kvalitet
ved at oprette tilslutning via et
HDMI-højhastighedskabel 
(medfølger ikke).
Voit nauttia laadukkaasta kuvanja äänenlaadusta kytkemällä
laitteet High Speed HDMI
-kaapelin avulla  (lisävaruste).
Hvis tv'et ikke har noget HDMI
ARC-stik, skal du også bruge
et digitalt optisk kabel 
(medfølger ikke) til at få tv-lyd
gennem systemhøjttalerne.
Jos TV:ssä ei ole HDMI ARC
-liitintä, tarvitset myös optisen
digitaalikaapelin  (lisävaruste),
jotta voit toistaa TV:n ääntä
järjestelmän kaiuttimien kautta.


06
Visa digitala bilder och lyssna
på ljud med hög kvalitet
genom att ansluta via en
HDMI-höghastighetskabel 
(medföljer ej).
Om TV:n inte har något HDMI
ARC-uttag behöver du även en
digital optisk kabel  (medföljer
ej) för att lyssna på TV-ljud genom
systemhögtalarna.
3
DK
FI
Hvis du vil tilslutte en set-top-boks,
en spilkonsol eller en digital
satellitmodtager, skal du oprette
lydtilslutning til hovedenheden
med et digitalt optisk kabel 
(medfølger ikke). Opret en separat
videotilslutning til tv'et.
Til FM-radio skal du tilslutte den
medfølgende ledningsantenneog
forlænge den for at få den bedst
mulige modtagelse. 
Du kan også tilslutte en iPod eller
iPhone til systemet og tv'et via
den medfølgende dock.  (kun
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)
SE
Voit liittää digisovittimen,
pelikonsolin tai digitaalisen
satelliittivastaanottimen kytkemällä
laitteen ääniliitännän päälaitteeseen
optisella digitaalikaapelilla 
(lisävaruste). Tee erillinen
videokytkentä televisioon
kuvasignaalia varten.
Om du vill ansluta en digitalbox,
spelkonsol eller digital
satellitmottagare gör du en
ljudanslutning till huvudenheten
med en digital optisk kabel 
(medföljer ej). Gör en separat
videoanslutning till TV:n.
Voit myös liittää iPod- tai
iPhone-laitteen järjestelmään
ja TV:hen mukana toimitetun
telakointiaseman kautta.  (vain
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)
Du kan också ansluta en iPod
eller iPhone till systemet och TV:n
via den medföljande dockan. 
(endast BDV-E690/BDV-E490/
BDV-E290)
Anslut den medföljande
antennsladden så att du kan lyssna
Liitä FM-radiota varten mukana
på FM-radio. Sträck ut sladden så
toimitettu johtoantenni ja laajenna
sitä, jotta saat parhaan vastaanoton.  får du bäst mottagning. 


eller /
tai /
eller

07
3
DK
Du kan oprette tilslutning til
internettet og hjemmenetværkets
tjenester via et LAN-kabel
(medfølger ikke). Hvis du bruger
USB-adapteren til trådløst LAN,
er der Wi-Fi tilgængeligt.
Netværksindstillinger finder
du i startmenuen (side 12).
Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du besøge:
http://support.sony-europe.com/
FI
Voit muodostaa yhteyden
Internetiin ja kotiverkkoon
lähiverkkokaapelin avulla
(lisävaruste). Valinnaisen
langattoman USBlähiverkkosovittimen avulla
voit käyttää Wi-Fi-yhteyttä.
Verkkoasetukset ovat päävalikossa
(sivu 12).
Lisätietoja on osoitteessa
http://support.sony-europe.com/
Til en bredbåndsrouter
Laajakaistareitittimeen
Till en bredbandsrouter
08
SE
Du kan ansluta till Internet och
hemmanätverk med hjälp av en
LAN-kabel (medföljer ej). Om du
använder USB-nätverkskortet för
trådlöst LAN (finns som tillval)
är Wi-Fi tillgängligt.
Nätverksinställningarna finns
på startmenyn (sidan 12).
Du hittar mer information här:
http://support.sony-europe.com/
DK
Tilslut netledningen til
en stikkontakt i væggen.
FI
Kytke verkkovirtajohto
seinäpistorasiaan.
SE
Anslut nätströmskabeln till
ett vägguttag.
09
4
DK
FI
Tryk på / for at tænde
systemet. Der vises “SETUP”
i frontpaneldisplayet.
Kytke virta järjestelmään
painamalla /-painiketta.
Etupaneelin näytössä
lukee SETUP.
Du gør systemet klar til brug
ved at gennemgå Indledende
lynindstillinger på skærmen
ved brug af den medfølgende
fjernbetjening. Det tager kun
nogle få minutter.
Hvis opsætningsskærmen ikke
vises, skal du vælge det korrekte
AV-indgang i dit tv.
Når du kan se meddelelsen
[Nem første opsætning er
fuldført.] på skærmen, skal
du vælge [Afslut], hvorpå
systemet er klar til brug.
Tee järjestelmän alkumääritykset
näkyviin tulevassa Helppo
alkuasennus -näytössä mukana
toimitetun kaukosäätimen
avulla. Tämä kestää vain
muutaman minuutin.
Jos asetusnäyttö ei tule näkyviin,
valitse oikea AV-tulo televisiossa.
Kun näyttöön tulee viesti
[Helppo alkuasennus on nyt
suoritettu.], valitse [Lopeta].
Järjestelmä on nyt käyttövalmis.
/
///,
10
SE
Tryck på / för att starta
systemet. I frontpanelens
teckenfönster visas SETUP.
Förbered systemet för
användning genom att gå
igenom Enkel initialinställning
på skärmen med den
medföljande fjärrkontrollen.
Det bör bara ta några minuter.
Om inställningsskärmen inte
visas väljer du korrekt AV-ingång
på TV:n.
När [Den enkla
initialinställningen är färdig.]
visas på skärmen väljer du
[Avsluta]. Nu kan du börja
använda systemet.
5

DK
FI
SE
Hvis du vil afspille en disk, skal
du trykke på  og derefter
lægge disken i diskskuffen.
Tryk på  igen for at lukke
diskskuffen.
Voit toistaa levyn painamalla
-painiketta ja asettamalla
sitten levyn levykelkkaan.
Sulje levykelkka painamalla
-painiketta uudelleen.
Om du vill spela upp en skiva
trycker du på  och placerar
sedan skivan i skivfacket.
Tryck på  igen för att stänga
skivfacket.
Hvis afspilningen ikke starter
automatisk, skal du vælge
i kategorien [Video], [Musik]
eller [Foto] og trykke på .
Jos toisto ei käynnisty
automaattisesti, valitse
[Video]-, [Musiikki]- tai
[Valokuva] -luokassa ja paina
sitten .
Om uppspelningen inte startas
automatiskt väljer du för
kategorin [Video], [Musik]
eller [Foto] och trycker på .
God fornøjelse!
Nauti!
Mycket nöje!

11
DK
FI
SE
Tryk på HOME for at få adgang til
flere funktioner.
Jos haluat käyttää muita toimintoja, paina
HOME-painiketta.
Få tillgång till fler funktioner genom att
trycka på HOME.
Eksempler:
 Lyt til radioen via systemets højttalere
 Indstil faste radiostationer
 Få adgang til internetindhold
 Afspil fra din iPod eller iPhone via
systemets højttalere
Esimerkkejä:
 Radion kuunteleminen järjestelmän
kaiuttimien kautta
 Radioasemien esivirittäminen
 Internet-sisällön käyttäminen
 iPod- tai iPhone-laitteen toistaminen
järjestelmän kaiuttimien kautta
Exempel:
 Lyssna på radio via systemets högtalare
 Ställa in radiostationer
 Använda internetinnehåll
 Spela upp en iPod eller iPhone via
systemets högtalare





DK Du kan angive
netværksindstillinger
via denne menu,
når hovedenheden
er tilsluttet
en bredbåndsrouter.
12




FI Tämän valikon
kautta voit määrittää
verkkoasetukset,
kun päälaite on liitetty
laajakaistareitittimeen.
SE Du kan göra
nätverksinställningar
via den här menyn
när huvudenheten
är ansluten till en
bredbandsrouter.
HOME
DK
FI
Radioasemien esivirittäminen
Förinställa radiostationer
1 Tryk flere gange på FUNCTION,
1 Paina toistuvasti FUNCTION,
1 Tryck på FUNCTION flera
indtil der står "FM" på
frontpaneldisplayet.
2 Tryk på, og hold TUNING +/–
nede, indtil den automatiske
søgning starter.
3 Tryk på OPTIONS.
4 Tryk på / for at vælge
FUNCTION
[Gem hukommelse], og tryk
derefter på .
5 Tryk på / for at vælge det
///,
ønskede gemte nummer,
og tryk derefter på .
6 Gentag trin 2 til 5 for at
OPTIONS
gemme andre stationer.
Valg af en fast station
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
SE
Indstilling af faste radiostationer
1 Tryk flere gange på FUNCTION,
indtil der står "FM" på
frontpaneldisplayet.
2 Tryk flere gange på PRESET +/–
for at vælge den faste station.
kunnes etupaneelin näytössä
näkyy FM.
2 Pidä TUNING +/– painettuna,
kunnes automaattinen
haku alkaa.
3 Paina OPTIONS.
4 Valitse [Pikavalintamuisti]
painamalla /-painiketta
ja paina sitten .
5 Valitse haluamasi
pikavalintanumero painamalla
/-painiketta ja paina
sitten .
6 Tallenna muut asemat
toistamalla vaiheita 2–5.
gånger tills FM visas
i frontpanelens teckenfönster.
2 Tryck på och håll
ned TUNING +/– tills
den automatiska
avsökningen börjar.
3 Tryck på OPTIONS.
4 Tryck på / för att välja
[Förinställningsminne]
och tryck sedan på .
5 Tryck på / för att välja
förinställningsnummer
och tryck sedan på .
6 Upprepa steg 2 till 5 för
att lagra andra stationer.
Esiviritetyn aseman valitseminen
Välja en förinställd station
1 Paina toistuvasti FUNCTION,
1 Tryck på FUNCTION flera
kunnes etupaneelin näytössä
näkyy FM.
gånger tills FM visas
i frontpanelens teckenfönster.
2 Valitse esiviritetty asema
2 Tryck på PRESET +/– flera
painamalla toistuvasti
PRESET +/–.
gånger för att välja den
förinställda stationen.
13
DK
FI
SE
Fejlfinding
Vianmääritys
Felsökning
Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen,
kan du i første omgang bruge denne fejlfindingsvejledning til selv
at forsøge at løse problemet.
Se også betjeningsvejledningen på følgende websted:
http://support.sony-europe.com/
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee järjestelmän käytön
aikana, yritä ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden
avulla, ennen kuin viet järjestelmän huoltoon.
Katso lisätietoja myös käyttöohjeista seuraavassa osoitteessa:
http://support.sony-europe.com/
Om du får något av följande problem med systemet kan du
använda denna felsökningsguide för att försöka lösa det innan
du lämnar in systemet för reparation.
Du kan även läsa bruksanvisningen på följande webbplats:
http://support.sony-europe.com/
Der er ingen strøm.
 Kontroller, at netledningen er sat korrekt i stikkontakten.
Virta ei kytkeydy laitteeseen.
 Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla
seinäpistorasiaan.
Strömmen slås inte på.
 Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten till
vägguttaget.
Järjestelmä ei toimi normaalisti.
 Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin vasta usean
minuutin kuluttua.
Systemet fungerar inte som det ska.
 Koppla ur nätkabeln från vägguttaget, anslut den sedan igen
efter några minuter.
Järjestelmä ei toista televisio-ohjelman ääntä, kun
se on kytketty digisovittimeen.
 Tarkista liitännät.
 Valitse järjestelmästä oikea tuloliitäntä, johon digisovitin
on kytketty.
Systemet matar inte ut ljudet från en TV-sändning när det
är anslutet till en digitalbox.
 Kontrollera anslutningarna.
 Välj rätt ingång för det system som digitalboxen är ansluten till.
Systemet fungerer ikke, som det plejer.
 Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter
nogle minutter.
Systemet udsender ikke lyden korrekt for tv-programmer,
når der tilsluttes en set-top-boks.
 Kontroller tilslutningerne.
 Vælg den korrekte indgang på systemet, som set-top-boksen
er tilsluttet.
Disken afspilles ikke.
 Diskens regionskode passer ikke til systemet.
 Der er dannet kondens på linserne indeni hovedenheden.
Tag disken ud, og lad hovedenheden stå tændt i ca.
en halv time.
 Disken er ikke brændt korrekt.
Levyä ei voi toistaa.
 Levyn aluekoodi ei vastaa järjestelmän aluekoodia.
 Päälaitteen sisällä oleviin linsseihin on tiivistynyt kosteutta.
Poista levy ja jätä päälaitteeseen virta noin puoleksi tunniksi.
 Levyä ei ole viimeistelty oikein.
En skiva spelas inte.
 Regionskoden på skivan matchar inte systemets kod.
 Kondens har bildats på linserna inuti huvudenheten.
Ta bort skivan och lämna huvudenheten påslagen i cirka
en halvtimme.
 Skivan har inte avslutats ordentligt.
Reducering af strømforbrug til under 0,3 W
i standby
Virrankäytön vähentäminen alle 0,3 W:iin
valmiustilassa
Minska strömförbrukningen till mindre än
0,3 W i viloläge
Tryk på HOME, og tryk derefter på /// for at vælge
[Opsætning] i [Systemindstillinger]. Kontroller, at følgende
indstillinger er angivet:
 [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] er indstillet til [Fra].
 [Hurtig start-tilstand] er indstillet til [Fra].
Paina HOME-painiketta ja valitse sitten [Järjestelmäasetukset]kohdasta [Asetukset] painamalla ///-painiketta. Tarkista,
että seuraavat asetukset on määritetty:
 [HDMI-asetukset]-kohdan [HDMI-Ohjaus]-asetuksena on [Pois].
 [Pikakäynnistystila]-asetuksena on [Pois].
Tryck på HOME och tryck sedan på /// för att välja [Inställn.]
i [Systeminställningar]. Kontrollera att följande inställningar
är gjorda:
 [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] är inställt på [Av].
 [Snabbstartläge] är inställt på [Av].
14
15
Denne hurtige installationsvejledning
sparer papir
For at spare på de naturlige ressourcer har Sony skåret drastisk ned på papirforbruget ved
ikke længere at inkludere hele trykte vejledninger. Fuld betjeningsvejledning og meget
mere er dog tilgængelig online:
Tämä pika-aloitusopas säästää paperia
Luonnonvarojen säästämiseksi Sony on vähentänyt paperin kulutustaan merkittävästi
jättämällä painetut käyttöoppaat pois tuotteiden toimituksista. Täydelliset käyttöohjeet ja
muut asiakirjat löytyvät kuitenkin osoitteesta
Den här snabbstartguiden sparar papper
För att spara naturens resurser har Sony minskat pappersanvändningen drastiskt genom
att inte längre bifoga kompletta tryckta handböcker. Online finns dock fullständiga
bruksanvisningar och mycket annat:
http://support.sony-europe.com/
4-418-867-11(1) (DK-FI-SE)
2012 Sony Corporation
(1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement