Sony | BDV-L800 | Sony BDV-L800 BDV-L800 Premium design 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Snabbstartguide

4-279-080-11(1) (DK-FI-SE)
Vejledning til installation af højttalere / Kaiuttimen asennusohje /
Högtalarinstallationsguide
BDV-L800/
BDV-L800M
Nødvendige komponenter / Tarvittavat
varusteet / Nödvändiga delar
3
7

Højttalerstativ
Kaiutinjalusta
Högtalarstativ
(1)
©2011 Sony Corporation
Læs denne vejledning, hvis du skal montere højttalerne
på væggen. / Lue tämä ohje, jos asennat kaiuttimet seinälle. /
Läs den här guiden om du ska installera högtalarna på väggen.

 Bred et tæppe eller lignende ud på gulvet for at beskytte gulvet,
mens du samler højttalerne.
 Du må ikke holde om fronthøjttalerens øverste “kappedel”, når
du monterer den.
 Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger
om vægmaterialer eller de skruer, der skal bruges.
 Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Hvis du
skruer i gipsplader, skal du skrue skruerne fast på en skinne og
montere den på væggen. Placer højttalerne på en lodret, plan
og bæredygtig væg.
 Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt
montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning
af skruer, naturkatastrofer, osv.
Fronthøjttalere: 2
Højttalerstativer: 2
Etukaiuttimet: 2
Kaiutinjalustat: 2
Främre högtalare: 2 Högtalarstativ: 2
Skruer (sølv): 2
Ruuvit (hopeiset): 2
Skruvar (silver): 2
Find fire skruer (medfølger ikke), der passer til hullet på bagsiden
af hver højttaler.
Tarvitset neljä ruuvia (lisävaruste), jotka sopivat kaiuttimien takana
oleviin reikiin.
Se till att ha skruvar (medföljer ej) som passar hålen på baksidan
av varje högtalare.
4
8
Fastgør skruerne (medfølger ikke) i væggen. / Kiinnitä
ruuvit (lisävaruste) seinään. / Fäst skruvarna i väggen.
4 mm (3/16 tommer / 3/16 tuumaa)
30 mm (1 3/16 tommer / 1 3/16 tuumaa)
5 mm ( /32 tommer /
7
/32 tuumaa)
7
10 mm (13/32 tommer /
/32 tuumaa)
Farvet kabelkappe
Värillinen holkki
Färgat hölje
Hul på bagsiden af højttaleren /
Kaiuttimen takana oleva reikä /
Hål på baksidan av högtalaren
4 mm til 6 mm (3/16 til
15
/64 tommer) / 4–6 mm
(3/16–15/64 tuumaa)
13
 Levitä lattialle kangas, ettei lattia vahingoitu, kun asennat
kaiuttimia.
 Kun asennat etukaiutinta, älä pidä kiinni kaiuttimen yläosaa
peittävästä rakenteesta.
 Kysy rautakaupasta tai asentajalta neuvoja käytettävistä ruuveista
ja seinämateriaalista.
 Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja. Kipsilevyseinä on
erityisen hauras, joten kiinnitä ruuvit lujasti levyn takana olevaan
koolinkiin. Asenna kaiuttimet pystysuoralle ja tasaiselle seinälle,
joka on vahvistettu asianmukaisella tavalla.
 Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
esimerkiksi virheellisestä asennuksesta, heikosta seinän
rakenteesta, ruuvien virheellisestä kiinnityksestä tai
luonnonmullistuksesta.
 Lägg ut en duk på golvet så att det inte skadas när du monterar
högtalarna.
 Håll inte i den främre högtalarens övre utskjutande del när
du monterar den.
 Information om väggmaterial och lämpliga skruvar kan du
få i bygghandeln eller av en installatör.
 Använd skruvar som är lämpliga för väggmaterialet och väggens
hårdhet. Skruvarna bör inte fästas direkt i gipsväggar eftersom
dessa är särskilt ömtåliga. Fäst dem i stället i en balk som sedan
fästs på väggen. Installera högtalarna på en lodrät och plan
vägg på den plats där förstärkningen har fästs.
 Sony är inte ansvarigt för olyckor och skador som orsakats
av felaktig montering, svaga väggar eller felaktigt iskruvade
skruvar, naturkatastrofer m.m.
Montering / Asennus / Installation
1
5
9

6
2
Skrue (sølv)
Ruuvi (hopeinen)
Skruv (silver)

Farvet kabelkappe
Värillinen holkki
Färgat hölje

140 mm
(5 1/2 tommer /
5 1/2 tuumaa)
Download PDF

advertising