Sony | BDV-EF1100 | Sony BDV-EF1100 Hemmabiosystem med Blu-ray Disc™-spelare Snabbstartguide

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System
DK
Start her
Hurtig installationsvejledning
FI
Aloita tästä
Pika-aloitusopas
BDV-EF1100
SE
Börja här
Snabbstartguide
BDV-EF1100
1
DK
FI
SE
Kassens indhold/Opsætning af højttalerne
Pakkauksen sisältö ja kaiuttimien asentaminen
Innehållet i förpackningen/ställa in högtalarna
BDV-EF1100



2
3
4
5
DK
FI
SE
DK
FI
SE
DK
FI
SE
DK
FI
SE
Tilslutning af TV
Television kytkeminen
Ansluta TV:n
Tilslutning af andre enheder
Muiden laitteiden liittäminen
Ansluta övriga enheter
Lynopsætning på skærmen
Pika-asetus-toiminnon käyttäminen
Enkel inställning på skärmen
Afspilning og brug af andre funktioner
Levyn toistaminen ja muiden toimintojen käyttäminen
Uppspelning och andra funktioner

Hovedenhed
Päälaite
Huvudenhet

Fronthøjttalere
Etukaiuttimet
Fronthögtalare

Subwoofer
Bassokaiutin
Subwoofer

DK
Kassens indhold
Fjernbetjening
Kaukosäädin
Fjärrkontroll
R6-batterier (AA) (2)
R6-paristot (koko AA) (2)
R6-batterier (storlek AA) (2)
FI
Pakkauksen sisältö
SE
Innehållet i förpackningen
FM-ledningsantenne
FM-johtoantenni
FM-antennsladd
03
DK
1
SUBWOOFER
04
FI
Start med at anbringe
højttalerne i henhold til
mærkaterne på bagpanelet.
FRONT L
FRONT R
Aloita sijoittamalla kaiuttimet
takapaneelissa olevien
merkintöjen mukaan.
Hovedenhed / Päälaite / Huvudenhet
SE
Börja med att placera högtalarna
enligt etiketterna på bakpanelen.
DK
Tilslut derefter højttalerne
til hovedenheden.
FI
Kytke sitten kaiuttimet
päälaitteeseen.
SE
Anslut sedan högtalarna
till huvudenheten.
05
2
DK
FI
SE
Du får video og lyd af høj kvalitet
ved at oprette tilslutning via
et HDMI-højhastighedskabel 
(medfølger ikke).
Voit nauttia laadukkaasta
kuvan- ja äänenlaadusta
kytkemällä laitteet High Speed
HDMI -kaapelilla  (lisävaruste).
Hvis TV’et ikke har noget
HDMI ARC-stik, skal du også
bruge et digitalt optisk kabel 
(medfølger ikke) til at få TV-lyd
gennem systemhøjttalerne.
Jos TV:ssä ei ole HDMI ARC
-liitintä, tarvitset myös optisen
digitaalikaapelin  (lisävaruste),
jotta voit toistaa TV:n ääntä
järjestelmän kaiuttimien kautta.


06
Visa digitala bilder och lyssna
på ljud med hög kvalitet
genom att ansluta via en
HDMI-höghastighetskabel 
(medföljer ej).
Om TV:n inte har något HDMI
ARC-uttag behöver du även en
optisk digital kabel  (medföljer
ej) för att lyssna på TV-ljud genom
systemhögtalarna.
3
DK
FI
SE
Hvis du vil tilslutte en settop-boks, en spilkonsol eller
en digital satellitmodtager,
skal du oprette lydtilslutning til
hovedenheden med et digitalt
optisk kabel  (medfølger ikke).
Opret enseparat videotilslutning
til TV’et.
Voit liittää digisovittimen,
pelikonsolin tai digitaalisen
satelliittivastaanottimen
kytkemällä laitteen ääniliitännän
päälaitteeseen optisella
digitaalikaapelilla  (lisävaruste).
Tee erillinen videokytkentä
televisioon kuvasignaalia varten.
Til FM-radio skal du tilslutte den
medfølgende ledningsantenne
og forlænge den for at få den
bedst mulige modtagelse. 
Kytke FM-radiota varten mukana
toimitettu johtoantenni ja
levitä se, jotta radio kuuluu
mahdollisimman hyvin. 

Om du vill ansluta en digitalbox,
spelkonsol eller digital
satellitmottagare gör du en
ljudanslutning till huvudenheten
med en optisk digital kabel 
(medföljer ej). Gör en separat
videoanslutning till TV:n.
Anslut den medföljande
antennsladden så att du kan
lyssna på FM-radio. Sträck
ut sladden så får du bäst
mottagning. 

07
DK
3
FI
SE
Du kan oprette tilslutning
til internettet og
hjemmenetværket via
et trådløst LAN eller et
LAN-kabel  (medfølger ikke).
Voit muodostaa yhteyden
Internetiin ja kotiverkkoon
langattoman lähiverkon tai
lähiverkkokaapelin avulla 
(lisävaruste).
Netværksindstillinger finder
du i startmenuen (side 12).
Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du besøge:
http://support.sony-europe.com/
Verkkoasetukset ovat
päävalikossa (sivu 12).
Lisätietoja on osoitteessa
http://support.sony-europe.com/
Tilslut netledningen til en
stikkontakt  i væggen (mains).
Du kan ansluta till Internet och
hemmanätverk med hjälp av
ett trådlöst nätverk eller en
LAN-kabel  (medföljer ej).
Nätverksinställningarna finns
på startmenyn (sidan 12).
Du hittar mer information här:
http://support.sony-europe.com/
Anslut nätströmskabeln  till ett
vägguttag.
Kytke verkkovirtajohto 
pistorasiaan.


08
Til en bredbåndsrouter
Laajakaistareitittimeen
Till en bredbandsrouter
4
DK
FI
SE
Tryk på / for at tænde
systemet. Der vises “SETUP”
i frontpaneldisplayet.
Kytke virta järjestelmään
/-painikkeella. Etupaneelin
näytössä lukee SETUP.
Tryck på / för att starta
systemet. I frontpanelens
teckenfönster visas SETUP.
Du gør systemet klar til brug
ved at gennemgå Indledende
lynindstillinger på skærmen
ved brug af den medfølgende
fjernbetjening. Det tager kun
nogle få minutter.
Tee järjestelmän alkumääritykset
näkyviin tulevassa Helppo
alkuasennus -näytössä mukana
toimitetun kaukosäätimen
avulla. Tämä kestää vain
muutaman minuutin.
Förbered systemet för
användning genom att gå
igenom Enkel initialinställning
på skärmen med den
medföljande fjärrkontrollen.
Det bör bara ta några minuter.
Hvis opsætningsskærmen ikke
vises, skal du vælge den korrekte
AV-indgang i dit TV.
Når du kan se meddelelsen
[Nem første opsætning er
fuldført.] på skærmen, skal
du vælge [Afslut], hvorpå
systemet er klar til brug.
Jos asetusnäyttö ei tule näkyviin,
valitse oikea AV-tulo televisiossa.
Kun näyttöön tulee viesti
[Helppo alkuasennus on nyt
suoritettu.], valitse [Lopeta].
Järjestelmä on nyt käyttövalmis.
Om inställningsskärmen inte
visas väljer du korrekt AV-ingång
på TV:n.
När [Den enkla
initialinställningen är färdig.]
visas på skärmen väljer du
[Avsluta]. Nu kan du börja
använda systemet.
/
///,
09
5

10
DK
FI
SE
Hvis du vil afspille en disk, skal
du trykke på , og derefter
lægge disken i diskskuffen.
Tryk på  igen for at lukke
diskskuffen.
Voit toistaa levyn painamalla
-painiketta ja asettamalla
sitten levyn levykelkkaan.
Sulje levykelkka painamalla
-painiketta uudelleen.
Om du vill spela upp en skiva
trycker du på  och placerar
sedan skivan i skivfacket.
Tryck på  igen för att stänga
skivfacket.
Hvis afspilningen ikke starter
automatisk, skal du vælge
i kategorien [Video], [Musik]
eller [Foto] og trykke på .
Jos toisto ei käynnisty
automaattisesti, valitse
[Video]-, [Musiikki]- tai
[Valokuva] -luokassa ja paina
-painiketta.
Om uppspelningen inte startar
automatiskt väljer du för
kategorin [Video], [Musik]
eller [Foto] och trycker på .

DK
FI
SE
Du kan lytte til musik på din smartphone,
osv., via Bluetooth-kommunikation fra
dit system.
Voit kuunnella älypuhelimessasi
olevaa musiikkia järjestelmässä
Bluetooth-yhteyden avulla.
Du kan lyssna på musik i din smarttelefon
eller liknande via Bluetooth-kommunikation
från systemet.
Du kan parre/tilslutte din Bluetooth-enhed
på følgende måder:
 ved at trykke på knappen BLUETOOTH eller
 ved at bruge NFC-funktionen
(kun for NFC-kompatible enheder).
Download applikationen, og hold
enheden i nærheden af N-mærket
på hovedenheden.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du besøge:
http://support.sony-europe.com/
Voit tehdä pariliitoksen tai liittää Bluetoothlaitteen jommallakummalla tavalla:
 painamalla BLUETOOTH-painiketta
 käyttämällä NFC-toimintoa
(vain NFC-yhteensopivissa laitteissa).
Lataa sovellus ja pidä laitetta lähellä
päälaitteen N-merkintää.
Lisätietoja on osoitteessa
http://support.sony-europe.com/
Du kan hoppara/ansluta en Bluetooth-enhet
på något av följande sätt:
 trycka på BLUETOOTH-knappen, eller
 använda NFC-funktionen (endast
för NFC-kompatibla enheter).
Hämta appen och håll helt enkelt enheten
nära N-markeringen på huvudenheten.
Du hittar mer information här:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
11
DK
FI
SE
Tryk på HOME for at få adgang til flere
funktioner.
Jos haluat käyttää muita toimintoja,
paina HOME-painiketta.
Tryck på HOME för att få åtkomst till ännu
fler funktioner.
Eksempler:
 Lyt til radioen via systemets højttalere
 Indstil faste radiostationer
 Få adgang til internetindhold
 Afspil filer på den tilsluttede USB-enhed
Esimerkkejä:
 Radion kuunteleminen järjestelmän
kaiuttimien kautta
 Radioasemien esivirittäminen
 Internet-sisällön käyttäminen
 Kytketyn USB-laitteen tiedostojen
toistaminen
Exempel:
 Lyssna på radio via systemets högtalare
 Förinställda radiokanaler
 Använda internetinnehåll
 Spela upp filer på en ansluten USB-enhet





DK Du kan angive
netværksindstillinger
via denne menu,
når hovedenheden
er tilsluttet en
bredbåndsrouter.
12




FI Voit määrittää
tässä valikossa
verkkoasetukset, kun
päälaite on kytketty
laajakaistareitittimeen.
SE Du kan göra
nätverksinställningar
via den här menyn
när huvudenheten
är ansluten till en
bredbandsrouter.
HOME
DK
FI
Radioasemien esivirittäminen
Förinställa radiokanaler
1 Tryk flere gange på FUNCTION,
1 Paina FUNCTION-painiketta
1 Tryck på FUNCTION flera
indtil der står “FM” på
frontpaneldisplayet.
2 Tryk på, og hold TUNING +/–
nede, indtil den automatiske
søgning starter.
3 Tryk på OPTIONS.
4 Tryk på / for at vælge
FUNCTION
[Gem hukommelse], og tryk
derefter på .
5 Tryk på / for at vælge det
///,
ønskede gemte nummer,
og tryk derefter på .
6 Gentag trin 2 til 5 for at
OPTIONS
gemme andre stationer.
Valg af en fast station
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
SE
Indstilling af faste radiostationer
1 Tryk flere gange på FUNCTION,
indtil der står “FM” på
frontpaneldisplayet.
2 Tryk flere gange på PRESET +/–
for at vælge den faste station.
toistuvasti, kunnes
etupaneelin näytössä
näkyy FM.
2 Paina TUNING +/– -painiketta,
kunnes automaattinen
haku alkaa.
3 Paina OPTIONS-painiketta.
4 Valitse [Pikavalintamuisti]
/-painikkeella ja paina
sitten -painiketta.
5 Valitse haluamasi
pikavalintanumero
/-painikkeella ja paina
sitten -painiketta.
6 Tallenna muut asemat
toistamalla vaiheita 2–5.
Esiviritetyn aseman valitseminen
1 Paina FUNCTION-painiketta
toistuvasti, kunnes
etupaneelin näytössä
näkyy FM.
2 Valitse esiviritetty asema
gånger tills FM visas
i frontpanelens teckenfönster.
2 Tryck på och håll ned
TUNING +/– tills den
automatiska avsökningen
börjar.
3 Tryck på OPTIONS.
4 Tryck på / för att välja
[Förinställningsminne]
och tryck sedan på .
5 Tryck på / för att välja
förinställningsnummer
och tryck sedan på .
6 Upprepa steg 2 till 5 för att
lagra andra stationer.
Välja en förinställd station
1 Tryck på FUNCTION flera
gånger tills FM visas
i frontpanelens teckenfönster.
2 Tryck på PRESET +/– flera
gånger för att välja den
förinställda stationen.
painamalla toistuvasti
PRESET +/– -painiketta.
13
DK
FI
SE
Fejlfinding
Vianmääritys
Felsökning
Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen,
kan du i første omgang bruge denne fejlfindingsvejledning til selv
at forsøge at løse problemet.
Se også betjeningsvejledningen på følgende websted:
http://support.sony-europe.com/
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee järjestelmän käytön
aikana, yritä ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden
avulla, ennen kuin viet järjestelmän huoltoon.
Lisätietoja on myös käyttöohjeissa osoitteessa
http://support.sony-europe.com/
Om du får något av följande problem med systemet kan
du använda denna felsökningsguide för att försöka lösa det innan
du lämnar in systemet för reparation.
Du kan även läsa bruksanvisningen på följande webbplats:
http://support.sony-europe.com/
Der er ingen strøm.
 Kontroller, at netledningen er sat korrekt i stikkontakten.
Virta ei kytkeydy laitteeseen.
 Tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan.
Strömmen slås inte på.
 Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten
till vägguttaget.
Systemet fungerer ikke, som det plejer.
 Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter
nogle minutter.
Järjestelmä ei toimi normaalisti.
 Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin vasta usean
minuutin kuluttua.
Systemet udsender ikke lyden korrekt for TV-programmer,
når der tilsluttes en set-top-boks.
 Kontroller tilslutningerne.
 Vælg den korrekte indgang på systemet, som set-top-boksen
er tilsluttet.
Järjestelmä ei toista televisio-ohjelman ääntä, kun se on
kytketty digisovittimeen.
 Tarkista liitännät.
 Valitse järjestelmästä tuloliitäntä, johon digisovitin on kytketty.
Disken afspilles ikke.
 Diskens regionskode passer ikke til systemet.
 Der er dannet kondens på linserne indeni hovedenheden. Tag
disken ud, og lad hovedenheden stå tændt i ca. en halv time.
 Disken er ikke brændt korrekt.
Reducering af strømforbrug til under 0,3 watt
i standbytilstand
Tryk på HOME, og tryk derefter på /// for at vælge
[Opsætning]. Kontroller, at følgende indstillinger er angivet:
 Vælg [Systemindstillinger] > [HDMI-indstillinger] > [Kontrol
til HDMI], og indstil [Kontrol til HDMI] til [Fra].
 Vælg [Systemindstillinger] > [Hurtig start-tilstand], og indstil
derefter [Hurtig start-tilstand] til [Fra].
 Vælg [Netværksindstillinger] > [Fjernstart], og indstil derefter
[Fjernstart] til [Fra].
14
Levyä ei voi toistaa.
 Levyn aluekoodi ei vastaa järjestelmän aluekoodia.
 Päälaitteen sisällä oleviin linsseihin on tiivistynyt kosteutta.
Poista levy ja jätä päälaitteeseen virta noin puoleksi tunniksi.
 Levyä ei ole viimeistelty oikein.
Virrankäytön vähentäminen alle 0,3 wattiin
valmiustilassa
Valitse [Asetukset] painamalla ensin HOME- ja sitten ///painiketta. Tarkista, että seuraavat asetukset on määritetty:
 Valitse [Järjestelmäasetukset] > [HDMI-asetukset] > [HDMIOhjaus] ja määritä sitten [HDMI-Ohjaus]-asetukseksi [Pois].
 Valitse [Järjestelmäasetukset] > [Pikakäynnistystila] ja määritä
sitten [Pikakäynnistystila]-asetukseksi [Pois].
 Valitse [Verkkoasetukset] > [Etäkäynnistys] ja määritä sitten
[Etäkäynnistys]-asetukseksi [Pois].
Systemet fungerar inte som det ska.
 Koppla ur nätkabeln från vägguttaget, anslut den sedan igen
efter några minuter.
Systemet matar inte ut ljudet från en TV-sändning när det
är anslutet till en digitalbox.
 Kontrollera anslutningarna.
 Välj rätt ingång för det system som digitalboxen är ansluten till.
En skiva spelas inte.
 Regionskoden på skivan matchar inte systemets kod.
 Kondens har bildats på linserna inuti huvudenheten.
Ta bort skivan och lämna huvudenheten påslagen i cirka
en halvtimme.
 Skivan har inte avslutats ordentligt.
Minska strömförbrukningen till mindre
än 0,3 W i viloläge
Tryck på HOME och sedan på /// för att välja [Inställn.].
Kontrollera att följande inställningar är gjorda:
 Välj [Systeminställningar] > [HDMI-inställningar] > [Kontroll
för HDMI] och ställ sedan in [Kontroll för HDMI] på [Av].
 Välj [Systeminställningar] > [Snabbstartläge] och ställ sedan
in [Snabbstartläge] på [Av].
 Välj [Nätverksinställningar] > [Fjärrstart] och ställ sedan
in [Fjärrstart] på [Av].
15
Denne hurtige installationsvejledning
sparer papir
For at spare på de naturlige ressourcer har Sony skåret drastisk ned på papirforbruget ved
ikke længere at inkludere hele trykte vejledninger. Fuld betjeningsvejledning og meget
mere er dog tilgængelig online:
Tämä pika-aloitusopas säästää paperia
Luonnonvarojen säästämiseksi Sony on vähentänyt paperin kulutustaan merkittävästi
jättämällä painetut käyttöoppaat pois tuotteiden toimituksista. Täydelliset käyttöohjeet
ja muut asiakirjat löytyvät kuitenkin osoitteesta:
Den här snabbstartguiden sparar papper
För att spara naturens resurser har Sony minskat pappersanvändningen drastiskt genom
att inte längre bifoga kompletta tryckta handböcker. Online finns dock fullständiga
bruksanvisningar och mycket annat:
http://support.sony-europe.com/
4-446-740-61(1) (DK-FI-SE)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising