Sony | CFD-S03CP | Sony CFD-S03CP Bruksanvisning

2-655-836-71(1)
DualDisc-levyjä koskeva
huomautus
Perustoiminnot
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka toisella
puolella on tallennettu DVD-aineisto ja toisella puolella
digitaalinen ääniaineisto. Koska ääniaineiston puoli ei
ole Compact Disc (CD) -standardin mukainen, emme voi
taata, että tuote on toistettavissa.
CD Radio
Cassette-Corder
Käyttöohjeet
FI
Bruksanvisning
SE
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime
aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla
tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät
ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä
soittaa tällä tuotteella.
CFD-S03CP
CFD-S03CPL
Painettu 100% kierrätetylle
paperille käyttäen haihtuvista
orgaanisista yhdisteistä vapaata
kasvisöljypohjaista mustetta.
© 2006 Sony Corporation
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden keräysjärjestelmät)
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä saata tätä laitetta
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdellä, pöytäliinalla, verholla
tms. Älä myöskään aseta kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä
aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä astioita kuten
maljakoita.
Liitä laite pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi.
Jos laitteen toiminnassa ilmenee jotain tavallisesta
poikkeavaa, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
Toiston
pysäyttäminen
 .
Jos AM/MW-viritysaskelen muuttaminen on tarpeen,
toimi seuraavasti:
Siirtyminen
seuraavaan raitaan/
MP3-tiedostoon
Siirtyminen
edelliseen raitaan/
MP3-tiedostoon
Kansion tai MP3levyn valitseminen
Vain valitun
kansion toisto
(vain MP3-levy)
 .
1 Paina laitteen painiketta RADIO•BAND•AUTO
 .
2 Pidä laitteen painiketta DISPLAY•ENTER 
* Painikkeissa VOLUME + (VOL + kaukosäätimessä) ,   ja
  laitteessa on kohopiste.
Ennen laitteen käyttöä
Virran kytkeminen tai katkaiseminen
PRESET , kunnes ”AM” tai ”MW” näkyy
näytössä.
painettuna 2 sekuntia.
• Toisto alkaa siitä raidasta/MP3-tiedostosta, jossa toisto edellisen
kerran pysäytettiin (toistonjatkamistoiminto). Kun toisto on
pysäytettynä, näytössä näkyy sen raidan/MP3-tiedoston numero,
josta toistoa jatketaan.
• Jos haluat poistaa toistonjatkamistoiminnon käytöstä niin, että toisto
alkaa ensimmäisen raidan/MP3-tiedoston alusta, paina  , kun
soitin on pysäytettynä. Toistonjatkamistoiminto poistuu käytöstä
myös, kun CD-levylokero avataan tai laitteesta katkaistaan virta.
CD-R
CD-RW
MP3-tiedosto
1
1
2

3
2

1 AC IN -liitäntään
2 pistorasiaan
Radio-osa
Vastaanottoalue
Liitä verkkovirtajohto  tai aseta kuusi R14 (koko C) -paristoa (eivät sisälly vakiovarusteisiin) paristolokeroon .
CFD-S03CPL
Huomautuksia
MW: 531–1 611 kHz (9 kHz:n askel)
530–1 610 kHz (10 kHz:n askel)
FM: 87,5–108 MHz
• Vaihda paristot, kun OPR/BATT-ilmaisin  on himmeä tai laite lakkaa toimimasta.
Vaihda kaikki paristot uusiin. Poista CD-levy soittimesta ennen paristojen vaihtamista.
• Jos haluat käyttää laitetta paristoilla, irrota verkkovirtajohto laitteesta.
• Jos käytät laitetta paristoilla, et voi kytkeä siihen virtaa kaukosäätimen avulla.
LW: 153–279 kHz
CFD-S03CP
FM: 87,5–108 MHz
AM: 531–1 611 kHz (9 kHz:n askel)
530–1 610 kHz (10 kHz:n askel)
Välitaajuus
FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antennit
FM: teleskooppiantenni
AM/MW/LW: sisäänrakennettu ferriittisauva-antenni
Kaukosäätimen valmistelu
Aseta kaukosäätimeen kaksi R03 (koko AAA) - paristoa (eivät sisälly vakiovarusteisiin).
Sony R14P: noin 6 h
Sony-alkali LR14: noin 20 h
Kasetin toisto
Sony R14P: noin 3 h
Sony-alkali LR14: noin 12 h
CD-levyn toisto
Sony R14P: noin 1 h
Sony-alkali LR14: noin 4,5 h
Mitat
Noin 360 × 141 × 235 mm (l/k/s)
(ulkonevat osat mukaan lukien)
Massa
Noin 2,6 kg (paristot mukaan lukien)
Vakiovarusteet
Verkkovirtajohto (1)
Kaukosäädin (1)
Paristojen vaihtaminen
Normaalissa käytössä paristojen pitäisi kestää noin kuusi kuukautta. Kun kaukosäätimellä ei voi enää ohjata laitetta,
vaihda kaikki paristot uusiin.
1
virrankytkentä).
(Kaukosäätimestä: Paina OPERATE tai POWER 
ja paina sitten FUNCTION  toistuvasti, kunnes
”cd” näkyy näytössä.)
2 Paina laitteen painiketta  PUSH OPEN/CLOSE
 ja aseta CD-levylokeroon levy etikettipuoli
ylöspäin.
Sulje CD-levylokero painamalla laitteen painiketta 
PUSH OPEN/CLOSE .
3 Paina  .
Soitin toistaa kaikki raidat tai MP3-tiedostot kerran.
Kun toistat MP3-levyä, soitin lukee ensin tiedostojen
tiedot. Sen jälkeen MP3-ilmaisin syttyy.
Audio-CD
Kaiutin
Koko äänialueen kaiutin: halkaisija 8 cm, 4 Ω, kartio (2)
Lähtöliitännät
Kuulokeliitäntä (stereominiliitäntä):
Impedanssiltaan 16–32 Ω kuulokkeille
Lähtöteho
1,7 W + 1,7 W (4 Ω, harmoninen särö 10 %)
Käyttöjännite
CD-soitin/radiokasettinauhuri:
Etelä-Korean malli: 220 V AC, 60 Hz
Argentiinan malli: 220–230 V AC, 50 Hz
Muut mallit: 230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 kpl R14 (koko C) -paristoa
Kaukosäädin:
3 V DC, 2 kpl R03 (koko AAA) - paristoa
Raidan
numero
Toistoaika
Näyttöön tulee ensin kansion
nimi*, kappaleen nimi ja esittäjän
nimi ja sitten toistoaika**.
* Jos kansiota ei ole, ”ROOT” tulee näyttöön.
** Jos toistoaika on pidempi kuin 100 minuuttia, se näkyy muodossa
”--:--”.
Notering om DualDiscs
CD Radio
Cassette-Corder
SE
9
5
Den här produkten har tillverkats för uppspelning av
skivor som följer standarden Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor
med upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av dessa
skivor inte följer CD-standarden och kanske därför inte
kan spelas upp av den här produkten.
• Kun soittimeen asetetaan levy, soitin lukee kaikki levyllä olevat
tiedostot. Tänä aikana näytössä näkyy sana ”READING”. Jos
levyllä on useita kansioita tai muita kuin MP3-tiedostoja, levyn tai
seuraavan MP3-tiedoston toiston alkaminen voi kestää kauan.
Siksi ei kannata tallentaa tarpeettomia kansioita tai muita kuin
MP3-tiedostoja levylle, jota on tarkoitus käyttää MP3-tiedostojen
kuunteluun.
• Soitin ohittaa ne kansiot, joissa ei ole MP3-tiedostoja.
• Tiedostojen enimmäismäärä: 255
Kansioiden enimmäismäärä: 150 (juurikansio mukaan lukien)
Kansioiden ja tiedostojen suurin yhteismäärä: 256
Hakemistotasojen enimmäismäärä: 8
• Kansion tai tiedoston nimessä voi olla enintään 30 merkkiä
lainausmerkit mukaan lukien.
• Tämän soittimen näytössä näkyvät merkit A – Z, 0 – 9 ja _. Muut
merkit näkyvät muodossa ”_”.
• Tämä soitin on ID3 tag -merkintämuodon versioiden 1.0, 1.1, 2.2,
2.3 ja 2.4 mukainen. Jos tiedosto sisältää ID3 tag -tiedot, soitin voi
näyttää raidan nimen, esittäjän nimen ja albumin nimen ja näytössä
näkyy ”ID3”-ilmaisin. Jos tiedostossa ei ole ID3 tag -tietoja,
näyttöön tulee kappaleen nimen sijaan tiedoston nimi, albumin
nimen sijaan kansion nimi ja esittäjän nimen sijaan ”no artist”
-teksti. ID3 tag -tiedoissa voi näkyä enintään 15 merkkiä.
• Kun annat tiedostolle nimen, muista antaa tiedostonimelle ”mp3”tunniste.
• Jos annat ”mp3”-tunnisteen muulle kuin MP3-tiedostolle, soitin
ei tunnista tiedostoa oikein. Tällöin soitin toistaa sattumanvaraista
häiriöääntä, joka voi vahingoittaa kaiuttimia.
• Tiedoston nimi ei ole sama kuin ID3 tag -tieto.
Radion kuunteleminen
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som t.ex. blomvaser
ovanpå anläggningen, eftersom det kan leda till brand
eller elstötar.
* VOLUME + (VOL + på fjärrkontrollen) ,   och   på
enheten har en känselpigg.
Innan du använder enheten
Anslut anläggningen till ett lättåtkomligt vägguttag. Om
anläggningen skulle bete sig på något onormalt sätt så
dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget.
Installera inte anläggningen i ett slutet utrymme som
t.ex. i en bokhylla eller inuti ett skåp.
Frekvensområde
Anslut strömsladden  eller sätt i sex batterier av typen R14 (strl. C) (medföljer ej) i batterifacket .
CFD-S03CPL
Obs!
MW: 531 - 1 611 kHz (steg om 9kHz)
530 - 1 610 kHz (steg om 10kHz)
FM: 87,5 - 108 MHz
• Byt batterier när indikatorn OPR/BATT  försvagas eller när enheten slutar fungera.
Byt alla batterier mot nya. Innan du byter batterier ska du kontroller att CD: n inte sitter i spelaren.
• Dra ur strömsladden för att låta spelaren gå på batterierna.
• När du användar spelaren med batterier går det inte att slå på den med fjärrkontrollen.
LW: 153 - 279 kHz
CFD-S03CP
Effektförbrukning
AC 12 W
Batteriets hållbarhet
För CD radio/kassettbandspelare:
FM-inspelning
Sony R14P: omkring 6 h
Sony alkaline LR14: omkring 20 h
Banduppspelning
Sony R14P: omkring 3 h
Sony alkaline LR14: omkring 12 h
CD-uppspelning
Sony R14P: omkring 1 h
Sony alkaline LR14: omkring 4,5 h
Mått
Ca. 360 × 141 × 235 mm (b/h/d)
(inkl. utskjutande delar)
Vikt
Ca. 2,6 kg (inkl. batterier)
Medföljande tillbehör
Strömsladd (1)
Fjärrkontroll (1)
FM: 87,5 - 108 MHz
Specifikationer och utförande kan ändras utan föregående meddelande.
AM: 531 - 1 611 kHz (steg om 9kHz)
530 - 1 610 kHz (steg om 10kHz)
Extra tillbehör
+  på enheten för att stega
framåt och
–  för att stega
bakåt.
MODE  på enheten tills ”FLDR”
visas,
+ eller –  på enheten för
att välja en mapp och sedan på 
 för att spela upp.
 (framåt) eller  (bakåt) 
under uppspelning och håll den nere
tills du hittar punkten.
 (framåt) eller  (bakåt) 
under pause och håll den nere tills
du hittar punkten.
 PUSH OPEN/CLOSE  på
Att förbereda fjärrkontrollen
Sätt i två batterier (medföljer inte) av typen R03 (storlek AAA).
Kassettbandspelare
Inspelningssystem
4 spårs och 2-kanals stereo
Snabbspolningstid
Omkring 150 sek. med Sony kassett C-60
Frekvenssvar
TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz
CD-R
CD-RW
Vid normal användning skall batterierna räcka i ungefär 6 månader. När fjärrkontrollen inte längre styr spelaren bör du
byta alla batterierna mot nya.
Speaker
Fullt intervall: 8 cm dia., 4 Ω, kontyp (2)
Utgångar
Hörlursuttag (miniuttag, stereo):
För hörlurar 16 - 32 Ω impedans
Effektutgång
1,7 W + 1,7 W (vid 4 Ω, 10% harmonisk distorsion)
Spänning
För CD radio/kassettbandspelare:
Koreansk modell: 220 V AC, 60 Hz
Argentinsk modell: 220 - 230 V AC, 50 Hz
Övriga modeller: 230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R14 (strl. C) batterier
För fjärrkontrollen:
3 V DC, 2 R03 (strl. AAA) batterier
(painike  painuu alas automaattisesti).
Toiminto
Äänityksen
kytkeminen
taukotilaan
Äänityksen
pysäyttäminen
Paina
  laitteesta.
Jatka äänitystä painamalla
uudelleen.
  laitteesta.
Vihjeitä
• Äänenvoimakkuuden tai äänen esikorostuksen säätäminen ei vaikuta
äänitysvoimakkuuteen.
• Jos AM/MW/LW-ohjelmassa kuuluu viheltävä ääni painettuasi
painiketta   vaiheessa 3, valitse laitteen painiketta MODE 
painamalla se ISS (Interference Suppress Switch) -häiriönpoiston
asetus, jossa häiriö on pienin.
• Äänityksen aikana laitetta kannattaa käyttää verkkovirralla.
• Jos haluat poistaa äänityksen, toimi näin:
1 Aseta tyhjäksi pyyhittävä kasetti kasettipesään.
2 Paina laitteen painiketta TAPE .
3 Paina laitteen painiketta  .
2 Tryck på  PUSH OPEN/CLOSE  på enheten
och placera en skiva med etikettsidan uppåt i
CD-facket.
För att stänga CD-facket trycker du på  PUSH
OPEN/ CLOSE  på enheten.
Sony MDR hörlursserie
3 Tryck på  .
Spelaren spelar alla spår/MP3-filer en gång.
När du spelar en MP3-skiva tänds MP3-indikatorn
efter det att spelaren läst filinformationen.
MP3Efter mappnamnet*, visas låttitel
filnummer och artistnamn, speltiden**
visas.
* Om det inte finns någon mapp visas ”ROOT” på displayen.
** Om speltiden är mer än 100 minuter visas ”-:-” i displayen.
enheten i 2 sekunder.
”9K STEP” eller ”10K STEP” visas.
4 Tryck på PRESET + eller –  på enheten för
att välja ”9K STEP” för 9 kHz-intervall eller ”10K
STEP” för 10 kHz-intervall.
5 Tryck på DISPLAY•ENTER  på enheten.
Efter att du har ändrat inställningsintervallen behöver du
återställa de förinställda AM/MW-radiostationerna.
Spela upp ett band
Använd knapparna på enheten för att styra den.
1 Tryck på Tape  på enheten (strömmen slås på
direkt).
2 Tryck på   på enheten och sätt i bandet i
facket med den sida du vill spela upp vänd uppåt.
Använd endast band av TYP I (normal). Stäng
facket.
Kontrollera att det inte finns någon glapp i bandet för
att undvika skada på bandet eller enheten.
Pausa uppspelning
2
3
2
3
4
5
4
6
7
5
6
9
0
Viktigt angående MP3-skivor
• När skivan är isatt läser spelaren alla filerna på skivan. Under tiden
visas ”READING”. Om det finns många filer eller filer som inte är
MP3 på skivan kan det ta lång tid innan uppspelningen startar eller
innan nästa MP3-fil startar.
Vi rekommenderar att du inte sparar onödiga mappar eller andra
filer än MP3 på skivor som skall användas till MP3-avlyssning.
• En mapp som inte innehåller någon MP3-fil hoppas över.
• Maximalt antal filer: 255
Maximalt antal mappar: 150 (inklusive rotmappen)
Maximalt antal mappar och filer totalt: 256
Maximalt antal katalognivåer: 8
• Mapp - och filnamn kan visas med upp till 30 tecken inklusive
citationstecken.
• Tecknen A - Z, 0 - 9 och _ kan visas på den här spelaren. Andra
tecken visas som ”_”.
• Den här spelaren är anpassad till version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 och 2.4
tagformatet ID3. När filen har ID3-tagiunformation går det att
visa ”låttitel”, ”artistnamn” och ”albumnamn” och ”ID3” visas på
displayen. Om filen inte har ID3-taginformation visas filnamnet i
stället för låttitel, mappnamn visas i stället för albumnamn och ”no
artist” visas i stället för artistnamn. ID3-taginformationen kan visas
med upp till 15 tecken.
• Se till att få med filändelsen ”mp3” i filnamnet.
• Om du använder filändelsen ”mp3” på en annan fil än en MP3-fil
känner spelaren inte igen filen på rätt sätt och kommer att generera
slumpartade ljud som kan skada dina högtalare.
• Filnamnet motsvarar inte ID3-tagen.
Lyssna på radio
MP3-skiva
enheten tills ”AM” eller ”MW” visas.
För att
1
1
Audio-CD
Spårnummer Speltid
1 Tryck på RADIO•BAND•AUTO PRESET  på
Spelaren startar uppspelningen.
MP3-fil
1 Tryck på CD  på enheten (strömmen slås på
direkt).
(På fjärrkontrollen trycker du på OPERATE eller
POWER  och sedan på FUNCTION  upprepade
gånger tills ”CD” visas på displayen).
Om du behöver ändra inställningsintervallen för AM/
MW gör du följande:
3 Tryck på  .
Mapp
Att spela upp en CD/MP3-skiva
Allmänt
Att byta batterierna
3 Aloita äänitys painamalla laitteen painiketta  
Uppspelningsordningen av mappar och filer är enligt
följande:
8
IF
FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antenn
FM: Teleskopisk antenn
AM/MW/LW: Inbyggd ferritantenn
Jos haluat äänittää CD-soittimesta, aseta levy CDlevylokeroon ja paina painiketta CD .
Jos haluat äänittää radiosta, viritä haluamasi asema.
3 Tryck på RADIO•BAND•AUTO PRESET  på
Tryck på MEGA BASS .
”MEGA BASS” visas på displayen.
För att återgå till normalt ljudläge trycker du på knappen
igen.
Specifikationer
Radio
2 Valitse äänitettävä ohjelmalähde.
sekunder.
Förstärka basen
2 till vägguttag
Käytä laitteen painikkeita.
 .
Anslut hörlurarna till  (hörlurs) uttaget .
1 till AC in
Äänittäminen kasetille
2 Tryck på DISPLAY•ENTER  på enheten i 2
Använda hörlurarna

* Kun nauha on kelautunut loppuun, paina  , niin  tai
  vapautuu.
Exempel på mappstruktur och
uppspelningsordning
Tryck på VOLUME +, – (VOL +, – på fjärrkontrollen)
.

  laitteesta.
 .
Justera volymen
System
Compact disc digital audio system
Egenskaper för laserdiod
Emission: Kontinuerlig
Laserutsändning: Mindre än 44,6 µW
(Denna effekt är ett värde mätt på ett avstånd av
cirka 200 mm från objektivets linsyta på det optiska
pick-up-blocket med 7 mm bländare).
Antal kanaler
2
Frekvenssvar
20 - 20 000 Hz ± 1 dB
Svaj och mätar
Under mätningsbar gräns
 tai  (kelaus eteen- tai
taaksepäin)  laitteesta.
Ändra AM/MW-inställningen
Sätta på och stänga av
CD-spelare
Paina
  laitteesta. Jatka toistoa
painamalla uudelleen.
  laitteesta.
Tryck på
 . Tryck igen för att återuppta
uppspelningen.
 .
• Uppspelning startar från det spår/MP3-fil där du avslutade
uppspelningen (återuppta uppspelning). Vid stopp visas numret för
det spår/MP3-fil som kommer att spelas upp.
• För att avbryta återupptagning av uppspelning (för att starta
uppspelningen från början av det första spåret/MP3-filen), trycker
du på   i stoppläget. När du öppnar CD-facket eller stänger av
enheten avbryts också återupptagning av uppspelning.
Europeisk modell: Tryck på OPERATE .
Övriga modeller: Tryck på POWER .
Uttag
Toiston kytkeminen
taukotilaan
Toiston
pysäyttäminen
Kelaus eteen- tai
taaksepäin*
Kasetin poisto
kunnes taajuuslukema alkaa muuttua näytössä.
Laite selaa radiotaajuuksia automaattisesti ja
pysäyttää selauksen, kun voimakas asema löytyy.
Jos et pysty virittämään jotain asemaa, muuta
taajuutta askeleittain painamalla painiketta TUNE
+ tai –  toistuvasti. Kun laite vastaanottaa FMstereolähetystä, näytössä näkyy ”ST”-ilmaisin.
Tips
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Relevanta tillbehör: Fjärrkontroll
Se till att inte anläggningens ventilationshål täcks för av
tidningar, borddukar, gardiner eller liknande, eftersom
det kan medföra risk för brand. Ställ heller aldrig tända
stearinljus ovanpå anläggningen.
3 Paina painiketta  .
2 Pidä painiketta TUNE + tai –  painettuna,
enheten.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska produkter
(Användbar i den Europeiska Unionen
och andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Du riskerar elektriska stötar om du
öppnar chassit. Överlåt service till
kvalificerad personal.
kasettipesään kasetti niin, että toistettava puoli
on itseäsi kohti. Käytä vain normaalinauhaa
(TYPE I) sisältäviä kasetteja. Sulje kasettipesä.
Varmista nauhan tai laitteen vahingoittumisen
estämiseksi, ettei nauha ole löysällä.
PRESET  (BAND  kaukosäätimestä)
toistuvasti (suora virrankytkentä).
Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu
seuraavasti:
CFD-S03CPL: ”FM”  ”MW”  ”LW”
CFD-S03CP: ”FM”  ”AM”
Spela endast den
valda mappen
(endast på MP3skiva)
Lokalisera en
punkt under tiden
du lyssnar
Lokalisera en
punkt under
tiden du tittar på
displayen
Ta bort CD-skivan
© 2006 Sony Corporation
Utsätt inte den här apparaten för regn
eller fukt för att undvika risk för brand
eller elstötar.
virrankytkentä).
  ja aseta kasettipesään tyhjä kasetti niin,
että äänitettävä puoli on itseäsi kohti. Käytä vain
normaalinauhaa (TYPE I) sisältäviä kasetteja.
Sulje kasettipesä.
Huomautuksia MP3-levyistä
Stoppa
uppspelning
Gå till nästa spår/
MP3-fil
Gå till föregående
spår/MP3-fil
Välja en mapp på
en MP3-skiva
Tryckt på 100% återvunnet
papper med vegetabilisk oljebaserad färg utan lättflyktiga
organiska föreningar.
VARNING
1 Paina laitteen painiketta TAPE  (suora
1 Avaa kasettipesä painamalla laitteen painiketta
0
6
För att
Pausa uppspelning
Teknologi och patent för ljudkodning enligt MPEG
Layer-3 används på licens från Fraunhofer IIS och
Thomson.
CFD-S03CP
CFD-S03CPL
Käytä laitteen painikkeita.
Grundfunktioner
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVD-inspelning
på en sida och digital ljudinspelning på andra sidan.
Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer Compact
Disc (CD)-standarden kan det dock hända att den inte
går att spela i den här brännaren.
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Bruksanvisning
Kasetin toisto
1 Paina laitteen painiketta RADIO•BAND•AUTO
MP3-levy
MP3tiedoston
numero
2-655-836-71(1)
8
Paina laitteen painiketta CD  (suora
Sony MDR -kuulokkeet
Yleistä
6
4
CD-levyn tai MP3-tiedoston
toisto
Lisävarusteet
Äänitysjärjestelmä
4 raitaa, 2 kanavaa, stereo
Pikakelausaika
Noin 150 sekuntia Sonyn C-60-kasetilla
Taajuusvaste
Normaalinauha (TYPE I): 80–10 000 Hz
5
7
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Kasettinauhuriosa
4
3
Paina painiketta MEGA BASS .
”MEGA BASS” tulee näyttöön.
Voit palauttaa normaalin äänen painamalla painiketta
uudelleen.
FM-aseman äänitys
Kun viritysaskelta on muutettu, esiviritetyt AM/MWradioasemat on esiviritettävä uudelleen.
Toiminto
Matalien äänien voimistaminen
Tehonkulutus
12 W AC
Paristojen käyttöikä
CD-soitin/radiokasettinauhuri:
5 Paina laitteen painiketta DISPLAY•ENTER .
Laite aloittaa toiston.
Liitä kuulokkeet  (kuulokkeet) -liitäntään .
Järjestelmä
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Säteily: jatkuva
Laserteho: alle 44,6 µW
(Tämä lähtöteho on mitattu noin 200 mm:n
etäisyydeltä optisen lukupäälohkon objektiivilinssin
pinnalta 7 mm:n aukolla.)
Kanavien määrä
2
Taajuusvaste
20–20 000 Hz +/-1 dB
Huojunta ja värinä
Alle mittausrajan
painamalla ”9K STEP” (9 kHz:n viritysaskel) tai
”10K STEP” (10 kHz:n viritysaskel).
Kansio
Kuunteleminen kuulokkeilla
CD-soitinosa
4 Valitse laitteen painiketta PRESET + tai – 
Kansioiden ja tiedostojen toistojärjestys on seuraava:
Paina painiketta VOLUME +, – (VOL +, –
kaukosäätimestä) .
Tekniset tiedot
PRESET  painettuna 2 sekuntia.
”9K STEP” tai ”10K STEP” vilkkuu.
Esimerkki kansiorakenteesta ja
toistojärjestyksestä
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Virtalähteet
3 Pidä laitteen painiketta RADIO•BAND•AUTO
2 Paina laitteen painiketta   ja aseta
Euroopan malli: Paina painiketta OPERATE .
Muut mallit: Paina painiketta POWER .
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjahyllyyn
tai umpinaiseen kaappiin.
Jos FM-lähetyksessä on kohinaa, paina MODE , kunnes näyttöön
tulee sana ”MONO” ja radiovastaanotto muuttuu monoääniseksi.
AM/MW-viritysaskelen muuttaminen
Vihjeitä
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön
ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita
voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kaukosäädin
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu
sähköiskulle. Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Paina
 . Jatka toistoa painamalla
uudelleen.
+  laitteesta (eteenpäin) ja
–  (taaksepäin).
MODE  laitteesta, kunnes
”FLDR” näkyy näytössä, valitse
kansio painamalla
+ tai – 
laitteesta ja aloita toisto painamalla
 .
Tietyn kohdan
Toiston aikana  (eteenpäin)
haku kuuntelun
tai  (taaksepäin)  ja pidä
aikana
painettuna, kunnes kohta löytyy.
Tietyn kohdan
Taukotilan aikana  (eteenpäin)
haku näytön avulla tai  (taaksepäin)  ja pidä
painettuna, kunnes kohta löytyy.
CD-levyn poisto
 PUSH OPEN/CLOSE 
laitteesta.
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG
Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.
Vihje
Toiminto
Toiston
kytkeminen
taukotilaan
1 Tryck på RADIO•BAND•AUTO PRESET  på
enheten (BAND  på fjärrkontrollen) upprepade
gånger (strömmen slås på direkt).
Varje gång du trycker på knappen ändras indikeringen
enligt följande:
CFD-S03CPL: ”FM”  ”MW”  ”LW”
CFD-S03CP: ”FM”  ”AM”
2 Håll ner TUNE + eller –  tills
frekvensangivelsen börjar ändras på displayen.
Spelaren söker automatiskt radiofrekvenser och
stoppas när den hittar en station utan störningar.
Om du inte kan ställa in en station trycker du på
TUNE + eller -  upprepade gånger för att ändra
frekvensen stegvis.
När en FM-sändning mottas visas ”ST”.
Tips
Om FM-sändningen är brusig trycker du på MODE  tills ”MONO”
visas på displayen och radio spelas hörbart i mono.
Stoppa uppspelning
Snabbspola framåt
eller bakåt*
Mata ut kassetten
trycka på
  på enheten. Tryck igen för
att återuppta uppspelningen.
  på enheten.
 eller  (snabbspola framåt
eller bakåt)  på enheten.
  på enheten.
* När bandet är spolat till slutet trycker du på   för att avsluta
 eller  .
Inspelning på band
Använd knapparna på enheten för att styra den.
1 Tryck på   på enheten för att öppna
batterifacket och sätt i ett tomt band med den
sida du vill spela in på vänd mot dig. Använd
endast band av TYP I (normal). Stäng facket.
2 Välj den programkälla du vill spela in.
För att spela in från CD-spelaren sätter du i en CDskiva och trycker på CD .
För att spela in från radio ställer du in den station som
du vill ha.
3 Tryck på   på enheten för att påbörja
inspelningen ( släpps automatiskt).
För att
Pausa inspelning
Stoppa inspelning
trycka på
  på enheten.
Tryck igen för att återuppta
inspelningen.
  på enheten.
Tips
• Justering av volymen eller ljudet påverkar inte inspelningen.
• Om AM/MW/LW avger ett visslande ljud efter att du tryckt på 
 i steg 3, tryck på MODE  på enheten för att välja det läge för
ISS (Interference Suppress Switch) som minskar oljudet mest.
• För bästa resultat använder du vägguttaget som strömkälla vid
inspelning.
• Gör följande för att ta bort en inspelning:
1 Sätt i bandet vars inspelning du vill ta bort.
2 Tryck på TAPE  på enheten.
3 Tryck på   på enheten.
Muut toiminnot
Näytön käyttäminen
Raitojen/MP3-tiedostojen toisto
satunnaisessa järjestyksessä
Voit tarkistaa CD-levyn tiedot näytöstä.
Audio-CD-levyn tietojen tarkistaminen
CD-levyn raitojen määrän ja toistoajan
tarkistaminen
Paina   kahdesti, niin tiedot tulevat näyttöön.
(satunnaistoisto)
Raidat/MP3-tiedostot voi toistaa sattumanvaraisessa
järjestyksessä. MP3-levyä toistettaessa myös valitun
kansion MP3-tiedostot voi toistaa sattumanvaraisessa
järjestyksessä (kansion satunnaistoisto).
1 Paina laitteen painiketta CD .
”CD” tulee näyttöön.
2 Paina laitteen painiketta MODE , kunnes
Raitojen
kokonaismäärä
Kokonaistoistoaika
MP3-levyn tietojen tarkistaminen
”SHUF” näkyy näytössä.
Kun valitset kansioiden satunnaistoiston (vain
MP3-levy), paina laitteen painiketta MODE ,
kunnes ”FLDR” ja ”SHUF” näkyvät näytössä. Valitse
haluamasi kansio painamalla laitteen painiketta
+
tai – .
3 Aloita satunnaistoisto painamalla  .
CD-levyn kansioiden ja tiedostojen
kokonaismäärän tarkistaminen
Satunnaistoiston peruuttaminen
Paina   kahdesti, niin tiedot tulevat näyttöön.
Paina sitten laitteen painiketta MODE , kunnes
”SHUF” katoaa näytöstä.
Tiedostojen
kokonaismäärä
Vihjeitä
• Satunnaistoiston aikana ei voi valita edellistä raitaa/MP3-tiedostoa
painamalla  .
• Toistonjatkamistoiminto ei toimi satunnaistoiston aikana.
Kansioiden
kokonaismäärä
Jos jokin asema ei esivirity automaattisesti
Heikot asemat on esiviritettävä manuaalisesti.
1 Valitse taajuusalue painamalla laitteen painiketta
RADIO•BAND•AUTO PRESET  (BAND 
kaukosäätimestä).
2 Viritä haluamasi asema.
3 Pidä laitteen painiketta DISPLAY•ENTER
 painettuna noin 2 sekuntia, kunnes
pikavalintanumero vilkkuu näytössä.
4 Paina painiketta PRESET + tai – , kunnes
asemalle haluamasi pikavalintanumero vilkkuu
näytössä.
5 Paina laitteen painiketta DISPLAY•ENTER .
Uusi asema korvaa entisen.
Vihje
Esiviritetyt radioasemat säilyvät muistissa, vaikka irrottaisit
verkkovirtajohdon tai poistaisit paristot.
Paina laitteen painiketta DISPLAY•ENTER  MP3levyn toiston aikana. Näyttö muuttuu seuraavasti:
Toistettavan tiedoston numero ja toistoaika

Kappaleen ja esittäjän nimi
Oman ohjelman luominen
RADIO•BAND•AUTO PRESET  (BAND 
kaukosäätimestä).
2 Viritä muistiin tallennettu asema painamalla
Nukahtaminen musiikkiin
Voit ohjelmoida CD-levyltä enintään 15 raitaa/MP3tiedostoa haluamaasi toistojärjestykseen.
1 Aloita haluamasi musiikkilähteen toisto.
2 Paina laitteen painiketta SLEEP , kunnes
”CD” tulee näyttöön.

Albumin nimi*
2 Paina laitteen painiketta MODE , kunnes
”PGM” näkyy näytössä.
* Jos kansiota ei ole, ”ROOT” tulee näyttöön.
3 Paina  tai   ja valitse sitten
Raitojen/MP3-tiedostojen
jatkuva toisto (uudelleentoisto)
Raitoja/MP3-tiedostoja voi toistaa jatkuvasti normaalin
toiston, satunnaistoiston tai ohjelmoidun toiston aikana.
1 Paina laitteen painiketta CD .
ohjelmoitavat raidat haluamassasi järjestyksessä
painamalla laitteen painiketta DISPLAY•ENTER
.
Valitse MP3-tiedostot painamalla ensin
+ tai
–  ja painamalla sitten  tai   ja
DISPLAY•ENTER .
Audio-CD
”
Huomautuksia levyistä
• Puhdista CD-levy puhdistuspyyhkeellä ennen levyn
toistoa. Pyyhi CD-levy keskiöstä ulospäin. Jos CDlevyssä on naarmu, likaa tai sormenjälkiä, levyn
toistossa voi olla häiriöitä.
”SLEEP” näkyy näytössä.
3 Valitse laitteen painiketta SLEEP  painamalla
minuuttimäärä, jonka kuluttua laitteen virta
katkeaa automaattisesti.
Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu
seuraavasti:
”AUTO*”  ”60MIN”  ”30MIN”  ”20MIN”
 ”10MIN”  ”OFF”.
* Kun ”AUTO” on valittuna, CD-levyn tai kasetin toisto
pysähtyy enintään 90 minuutin kuluttua ja laitteesta katkeaa
automaattisesti virta. Jos kuuntelet radiota, radio sammuu 90
minuutin kuluttua.
Kun laitteen painikkeen SLEEP  painamisesta on
kulunut 4 sekuntia, näytössä näkyvä minuuttimäärä
tallentuu muistiin.
Kun esiasetettu aika on kulunut, laitteesta katkeaa
virta automaattisesti.
MP3-levy
Uniajastintoiminnon peruuttaminen
Katkaise laitteesta virta painamalla painiketta OPERATE
(tai POWER) .
Huomautus
Ohjelmoidun
tiedoston numero
Kun toistat kasettia tämän toiminnon ollessa käytössä:
Jos kasetin yhden puolen pituus on suurempi kuin asetettu aika, virta
katkeaa laitteesta vasta, kun kasetin toisto päättyy.
Toistojärjestys
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä tai
muita liuottimia äläkä LP-vinyylilevyjen hoitamiseen
tarkoitettuja puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita.
• Älä jätä CD-levyjä alttiiksi auringonvalolle tai
muulle kuumuudelle äläkä jätä niitä auringonvaloon
pysäköityyn autoon, sillä auton matkustamon lämpötila
voi nousta huomattavasti.
• Älä liimaa CD-levyn pintaan paperia tai tarraa äläkä
naarmuta CD-levyä.
• Sijoita CD-levy omaan koteloonsa toiston jälkeen.
Turvallisuus
• CD-soitinosan sisässä oleva lasersäde vahingoittaa
silmiä. Älä yritä avata koteloa. Tuotteen saa huoltaa
vain ammattitaitoinen huoltoliike.
• Jos jokin esine tai nestettä joutuu laitteen sisään, irrota
laite pistorasiasta ja vie laite huoltoon tarkastettavaksi,
ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
• Tällä soittimella ei saa toistaa muodoltaan epätavallisia
(esimerkiksi sydämen, neliön tai tähden muotoisia)
CD-levyjä. Tällaiset levyt voivat vioittaa soitinta. Älä
siis käytä kyseisenlaisia levyjä.
Virtalähteet
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu
kuumuudelle, auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
• Älä sijoita laitetta kaltevalle tai epävakaalle alustalle.
• Jätä laitteen sivuille vähintään 10 mm vapaata tilaa.
Tuuletusaukkoja ei saa peittää, jotta laite toimii oikein
ja sen osien käyttöikä säilyy pitkänä.
• Koska kaiuttimissa on voimakas magneetti, pidä
magneettikoodatut luottokortit ja jousella toimivat
kellot etäällä laitteesta välttääksesi magneetin
aiheuttamat häiriöt.
Paina sitten laitteen painiketta MODE , kunnes
”PGM” katoaa näytöstä.
Raitojen/MP3-tiedostojen järjestyksen
tarkistaminen ennen toistoa
Paina laitteen painiketta DISPLAY•ENTER .
Joka kerta kun painat painiketta, raidan/MP3-tiedoston
numero vaihtuu ohjelmoidussa järjestyksessä.
Nykyisen ohjelman muuttaminen
Jos CD-soitin on pysäytettynä, paina   kerran; jos
CD-soitin toistaa levyä, paina painiketta kaksi kertaa.
Nykyinen ohjelma katoaa muistista. Luo sitten uusi
ohjelma ohjelmointiohjeiden mukaan.
Laitteen käyttäminen
• Jos siirrät laitteen kylmästä ympäristöstä lämpimään tai
sijoitat sen hyvin kosteaan tilaan, CD-soitinosan sisällä
olevaan linssiin voi tiivistyä kosteutta. Jos näin käy,
soitin ei toimi oikein. Poista tällöin CD-levy ja anna
kosteuden haihtua noin tunnin ajan.
• Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, aseta laite
toistotilaan ja anna sen lämmetä muutama minuutti,
ennen kuin asetat siihen kasetin.
Vihjeitä
• Jos yrität ohjelmoida vähintään 16 raitaa/MP3-tiedostoa, ”FULL”
tulee näyttöön.
• Voit toistaa saman ohjelman uudelleen, koska ohjelma säilyy
muistissa, kunnes avaat CD-levylokeron tai katkaiset laitteesta
virran.
• Voit äänittää luomasi ohjelman. Kun olet luonut ohjelman, aseta
tyhjä kasetti kasettipesään ja aloita äänitys painamalla laitteen
painiketta  .
• Toistonjatkamistoiminto ei toimi ohjelmoidun toiston aikana.
Huomautuksia kaseteista
• Poista kasetin A- tai B-puolen suojakieleke tahattoman
äänityksen estämiseksi. Jos haluat myöhemmin äänittää
kasetille uudelleen, peitä suojakielekkeen paljastama
kolo teipillä.
Radioasemien esivirittäminen
Laitteen muistiin voi tallentaa radioasemia. Voit tallentaa
muistiin enintään 30 radioasemaa (CFD-S03CP),
eli 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa missä tahansa
järjestyksessä; tai 40 radioasemaa (CFD-S03CPL), eli 20
FM-asemaa sekä 10 MW- ja LW-asemaa missä tahansa
järjestyksessä.
A-puoli
B-puolen
suojakieleke
1 Valitse taajuusalue painamalla laitteen painiketta
A-puolen suojakieleke
2 Pidä laitteen painiketta RADIO•BAND•AUTO
• Yli 90 minuutin pituisten kasettien käyttö ei ole
suositeltavaa, paitsi jos haluat mahdollisuuden
poikkeuksellisen pitkään jatkuvaan toistoon tai
äänitykseen.
3 Paina laitteen painiketta DISPLAY•ENTER .
Kotelon puhdistaminen
RADIO•BAND•AUTO PRESET .
PRESET  painettuna 2 sekuntia, kunnes
”AUTO” vilkkuu näytössä.
• Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet mietoon
pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä
käytä puhdistukseen hankaustyynyjä, hankausjauhetta
tai liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.
Asemat tallentuvat muistiin järjestyksessä matalista
taajuuksista korkeisiin taajuuksiin.
Yleiset
Laitteessa ei ole virtaa.
• Liitä verkkovirtajohto pitävästi pistorasiaan.
• Varmista, että paristot ovat oikein paikoillaan.
• Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki uusiin.
• Laitteeseen ei voi kytkeä virtaa kaukosäätimellä, kun
laitetta käytetään paristoilla.
Ääntä ei kuulu.
• Irrota kuulokkeet, kun kuuntelet kaiuttimista.
Äänessä on häiriöitä.
• Joku käyttää matkapuhelinta tai muuta radioaaltoja
lähettävää laitetta tämän laitteen lähellä.
 Siirrä matkapuhelin tai muu laite kauemmas tästä
laitteesta.
Kaukosäädin
Kaukosäädin ei toimi.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat heikot, vaihda ne
uusiin.
• Varmista, että suuntaat kaukosäätimen laitteessa
olevaan kaukosäädinsignaalin vastaanottimeen.
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja laitteen välistä.
• Varmista, ettei kaukosäädin ole alttiina voimakkaalle
valolle, kuten auringonvalolle tai loistevalaisimen
valolle.
• Siirry lähemmäs laitetta kaukosäädintä käyttäessäsi.
Jos nämä korjausehdotukset eivät auta, irrota
verkkovirtajohto pistorasiasta ja poista kaikki
paristot. Kun kaikki ilmaisimet katoavat näytöstä, liitä
verkkovirtajohto uudelleen pistorasiaan ja asenna paristot
takaisin. Jos ongelma ei katoa, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
CD/MP3-soitin
CD-levy ei soi tai ilmaisin ”NO DISC” näkyy
näytössä, vaikka laitteessa on CD-levy.
Laitteen sijoittaminen
Toistojärjestys
Paina laitteen painiketta REPEAT , kunnes ”
katoaa näytöstä.
• Muut kuin musiikki-CD-muotoon tai ISO9660 Level 1/
Level 2 -standardin tai Joliet-laajennuksen mukaiseen
MP3-muotoon tallennetut CD-R-/CD-RW-levyt
• Tallennuslaadultaan huonot, naarmuuntuneet,
likaantuneet tai epäyhteensopivalla tallennuslaitteella
tallennetut CD-R-/CD-RW-levyt
• Väärin viimeistellyt CD-R-/CD-RW-levyt
Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
Uudelleen- Toimi näin
toisto
Uudelleentoiston peruuttaminen
Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa
4 Aloita ohjelmoitu toisto painamalla  .
2 Toimi seuraavasti.
1 Paina laitteen painiketta REPEAT ,
kunnes ” 1” näkyy näytössä.
2 Valitse jatkuvasti toistettava raita/MP3tiedosto painamalla painiketta  tai
 .
3 Paina  .
CD-levyn
1 Paina laitteen painiketta REPEAT ,
kaikki
kunnes ” ” näkyy näytössä.
raidat/MP3- 2 Paina  .
tiedostot
Valittu
1 Paina laitteen painiketta MODE ,
kansio (vain
kunnes ”FLDR” näkyy näytössä. Paina
MP3-levy)
sitten laitteen painiketta REPEAT ,
kunnes ” ” näkyy näytössä.
2 Valitse kansio painamalla laitteen
painiketta
+ tai – .
3 Paina  .
Raidat/
1 Aloita satunnaistoisto (katso ”Raitojen/
MP3-tieMP3-tiedostojen toisto satunnaisessa
dostot satjärjestyksessä”).
unnaisessa 2 Paina laitteen painiketta REPEAT
, kunnes ”SHUF” ja ” ” näkyvät
järjestyksessä
näytössä.
3 Paina  .
Valitun kan- 1 Aloita kansion satunnaistoisto (katso
sion raidat
”Raitojen/MP3-tiedostojen toisto
satunnaisessatunnaisessa järjestyksessä”).
sa järj2 Paina laitteen painiketta REPEAT ,
estyksessä
kunnes ”FLDR”, ”SHUF” ja ” ”
(vain MP3näkyvät näytössä.
levy)
3 Paina  .
Ohjel1 Ohjelmoi raidat/MP3-tiedostot (katso
moidut
”Oman ohjelman luominen”).
raidat/MP3- 2 Paina laitteen painiketta REPEAT
, kunnes ” ” ja ”PGM” näkyvät
tiedostot
näytössä.
3 Paina  .
* CD-DA on lyhenne sanoista Compact Disc Digital Audio. Se on
ääni-CD-levyjen tallennusnormi.
• Jos aiot käyttää laitetta verkkovirralla, tarkista, että
laitteen käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite
vastaavat toisiaan (katso ”Tekniset tiedot”). Laitetta
saa käyttää vain sen vakiovarusteisiin sisältyvällä
verkkovirtajohdolla.
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
verkkovirtajohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta
olisi katkaistu laitteen virtakytkimellä.
• Irrota laite pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää
pitkään aikaan.
• Jos et aio käyttää paristoja, poista ne laitteesta, jotta
mahdolliset paristovuodot tai korroosio eivät aiheuta
vahinkoja.
• Käyttöjännite, tehonkulutus ja muut tiedot on mainittu
laitteen pohjassa olevassa tyyppikilvessä.
Ohjelmoidun
raidan numero
”CD” tulee näyttöön.
Yksi
raita/MP3tiedosto
• Audio-CD-levyt
• CD-R-/CD-RW (CD-DA*/MP3-tiedostot) -levyt
1 Valitse taajuusalue painamalla laitteen painiketta
(ohjelmoitu toisto)
1 Paina laitteen painiketta CD .
Levyt, joita tällä laitteella VOI toistaa
Esiviritettyjen radioasemien
kuunteleminen
painiketta PRESET + tai – .
Tiedostojen tietojen tarkistaminen

Vianetsintä
Varotoimet
• Aseta CD-levy paikalleen tekstipuoli ylöspäin.
• Puhdista CD-levy.
• Ota CD-levy pois CD-levylokerosta ja jätä lokero auki
noin tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
• CD-R-/CD-RW-levy on tyhjä.
• CD-R-/CD-RW-levyn laadussa tai tallennukseen
käytetyssä laitteessa tai sovellusohjelmassa on
ongelma.
• Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki uusiin.
Äänessä on katkoja.
• Vähennä äänenvoimakkuutta.
• Puhdista CD-levy tai vaihda se, jos se on pahasti
vahingoittunut.
• Sijoita laite paikkaan, jossa se ei ole alttiina tärinälle.
• Puhdista linssi kaupoista saatavalla puhaltimella.
• Äänessä voi olla katkoja tai kohinaa, jos
CD-R-/CD-RW-levy on huonolaatuinen
tai tallennukseen käytetyssä laitteessa tai
sovellusohjelmassa on ongelma.
Toiston alkaminen kestää tavallista
kauemmin.
• Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin, jos
– tallennetun levyn kansiorakenne on monimutkainen
– levyä ei ole viimeistelty (levylle voi yhä lisätä dataa)
– levyllä on paljon kansioita tai muita kuin MP3tiedostoja.
Radio
Vastaanotettavan äänen laatu on huono.
• Suuntaa antenni niin, että FM-vastaanoton laatu on
paras.
• Aseta laite asentoon, jossa AM- tai MW/LWvastaanoton laatu on paras.
Ääni on heikko tai huonolaatuinen.
• Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki uusiin.
• Siirrä laite kauemmas televisiosta.
• Jos käytät kaukosäädintä AM- tai MW-/LWradioasemaa kuunnellessasi, voi kuulua kohinaa.
Television kuvaan tulee häiriöitä.
• Jos laite on lähellä televisiota ja kuuntelet sisäantennin
avulla FM-asemaa, siirrä laite kauemmas televisiosta.
Kasettisoitin
Nauha ei pyöri, kun painat jotain
toimintopainiketta.
• Sulje kasettipesä pitävästi.
Painike   ei toimi, tai kasettia ei voi
toistaa tai sille ei voi äänittää.
• Varmista, että kasetin suojakieleke on paikallaan.
Toistettavan tai äänitetyn äänen laatu on
huono, tai äänityksen poisto ei poista ääntä
kokonaan.
• Puhdista äänipäät kuiva- tai märkäpuhdistuskasetilla
(saatavissa erikseen) 10 käyttötunnin välein, ennen
tärkeän äänityksen aloittamista ja vanhan kasetin
toiston jälkeen. Jos äänipäitä ei puhdisteta, äänenlaatu
voi huonontua tai laitteella ei voi toistaa eikä äänittää.
Katso lisätietoja puhdistuskasetin käyttöohjeesta.
• Kasetissa olevan nauhan tyyppi on TYPE II
(high position) tai TYPE IV (metal). Käytä vain
normaalinauhaa (TYPE I) sisältäviä kasetteja.
• Poista äänipäistä magneettisuus kaupoista saatavalla
demagnetointilaitteella.
• Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki uusiin.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Viktigt att tänka på
Andra funktioner
Använda displayen
Du kan se information om CD-skivan genom att använda
displayen.
Kontrollera information för en audioCD
Så här kontrollerar du totalt antal spår och
uppspelningstid för CD-skivan
Tryck på   två gånger för att se detta på displayen.
Att spela upp spår/MP3-filer
i slumpvald ordning (Slumpvald
uppspelning)
Det går att spela upp spår/MP3-filer i slumpvald ordning.
Vis uppspelning av en MP3-skiva kan du också spela upp
MP3-filer i en vald mapp i en slumpvald ordning (Folder
Shuffle Play).
1 Tryck på CD  på enheten.
”CD” visas på displayen.
2 Tryck på MODE  på enheten tills ”SHUF” visas
i displayen.
När du väljer Folder Shuffle Play (endast för MP3skivor), tryck på MODE  på enheten tills ”FLDR”
och ”SHUF” visas på displayen. Tryck sedan på
+
eller –  på enheten för att välja den mapp som du
vill ha.
Totalt antal spår
Total speltid
Kontrollera information för en MP3skiva
3 Tryck på   för att starta Shuffle Play.
Så här kontrollerar du totala antalet mappar
och filer på CD:n
Stoppa uppspelningen först. Tryck på MODE  på
enheten tills ”SHUF” försvinner från displayen.
Tryck på   två gånger för att se detta på displayen.
Så här avbryter du Shuffle Play
Tips
• Under Shuffle Play, går det inte att välja föregående spår/MP3-fil
genom att trycka på  .
• Funktionen resume fungerar inte under Shuffle Play.
Totalt antal
filer
Om en station inte kan förinställas
automatiskt
Du förinställer en station med svag signal manuellt.
1 Tryck på RADIO•BAND•AUTO PRESET  på
enheten (BAND  på fjärrkontrollen) för att välja
frekvensband.
2 Ställ in den station du önskar.
3 Håll ner DISPLAY•ENTER  på enheten i 2
sekunder tills det förinställda numret blinkar på
displayen.
4 Tryck på PRESET + eller –  tills det
förinställda numret du vill ha för stationen blinkar
på displayen.
5 Tryck på DISPLAY•ENTER  på enheten.
Den nya stationen ersätter den gamla.
Tips
De förinställda stationerna behålls i minnet även om du kopplar ur
nätsladden eller tar ut batterierna.
enheten (BAND  på fjärrkontrollen) för att välja
frekvensband.
Att skapa ditt eget program
Så här kontrollerar du filinformationen
Tryck på DISPLAY•ENTER  på enheten när du spelar
upp en MP3-skiva. Displayen ändras enligt följande:

Aktuellt antal spår och uppspelningstid
Du kan arrangera uppspelningsordningen för upp till 15
spår/MP3-filer på en CD.
1 Tryck på CD  på enheten.
”CD” visas på displayen.

Låttitel och artistnamn
2 Tryck på MODE  på enheten tills ”PGM” visas i

Albumnamn*
3 Tryck på  eller   och tryck sedan på
displayen.
* Om det inte finns någon mapp visas ”ROOT”.
Repetera uppspelning av spår/
MP3-filer (Repeterad uppspelning)
DISPLAY•ENTER  på enheten för de spår som
du vill programmera i den ordning som du vill.
För MP3-filer trycker du på
+ eller –  först och
sedan på  eller   och DISPLAY•ENTER
.
Audio-CD
Programmerat
spårnummer
Somna till musik
1 Spela den musikkälla du önskar.
2 Tryck på SLEEP  på enheten för att visa
”SLEEP”.
3 Tryck på SLEEP  på enheten för att välja
minuter tills spelaren stängs av automatiskt.
Varje gång du trycker på knappen ändras indikeringen
enligt följande:
”AUTO*”  ”60MIN”  ”30MIN”  ”20MIN”
 ”10MIN”  ”OFF”.
* När du väljer ”AUTO”, stoppas CD:n eller bandet efter 90
minuter som mest och spelaren stängs av automatiskt. När du
lyssnar på radio stängs denna av efter 90 minuter.
Om det går mer än 4 sekunder efter att du tryckt
på SLEEP  på enheten kommer minuterna på
displayen att ställas in.
När den förinställda tiden har passerat stängs spelaren
av automatiskt.
Avbryta insomningsfunktionen
Tryck på OPERATE (eller POWER)  för att stänga av
strömmen.
Obs!
gör du så här
Programmerat
filnummer
Spelordning
Ett spår/
MP3-fil
Tryck på REPEAT  på enheten tills ”
från displayen.
” försvinner
• Rengör CD:n med en ren trasa före uppspelning. Torka
CD:n från mitten och utåt. Om det finns repor, smuts
eller fingeravtryck på CD:n kan det orsaka läsningsfel.
Stoppa uppspelningen först. Tryck på MODE  på
enheten tills ”PGM” försvinner från displayen.
Så här kontrollerar du ordningen för spåren/
MP3-filerna före uppspelning
Tryck på DISPLAY•ENTER  på enheten.
Varje gång du trycker på knappen visas spåretsMP3filens nummer enligt den programmerade ordningen.
Ändra aktuellt program
Tryck   en gång om CD:n är stoppad och två
gånger om CD:n spelas upp. Det aktuella programmet
tas bort. Skapa sedan ett nytt program enligt
programmeringsmetoden.
Tips
• Om du försöker programmera 16 spår MP3-filer eller fler visas
”FULL” på displayen.
• Du kan spela upp samma program igen, eftersom programmet
sparas tills du öppnar CD-facket eller stänger av enheten.
• Du kan spela in ditt eget program. Efter att du har skapat
programmet sätter du i ett tomt band och trycker på   för att
starta inspelningen.
• Funktionen resume fungerar inte under Program Play.
Förinställa radiostationer
Du kan lagra radiostationer i minnet på spelaren.
Du kan förinställa upp till 30 radiostationer (CFDS03CP), 20 FM 10 AM i vilken ordning du vill, eller 40
radiostationer (CFD-S03CPL), 20 FM, 10 MW, 10 LW i
vilken ordning du vill.
När du spelar ett band med den här funktionen:
Om bandets längd på ena sidan är längre än den inställda tiden stängs
spelaren inte av förrän bandet har nått slutet.
• Använd inte lösningsmedel såsom bensin, thinner,
kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel eller
antistatiska spraymedel avsedda för vinylskivor.
• Utsätt inte CD:n för direkt solljus eller värme såsom
varma luftfläktar och lämna den inte heller i en bil som
är parkerad i direkt solljus, eftersom det kan göra det
mycket varmt i bilen.
• Fäst inte papper eller etiketter på CD:n och skrapa inte
dess yta.
• Förvara CD:n i sin förpackning efter uppspelning.
Säkerhet
• Eftersom laserstrålen som används i CD-spelaren är
skadlig för ögonen ska du inte försöka demontera
kåpan. Låt endast fackmän utföra service.
• Om något fast föremål eller någon vätska skulle hamna
i spelaren ska du koppla ifrån den och låta en fackman
undersöka den före ytterligare användning.
• Skivor som inte har standardformat (t.ex. hjärtformat,
fyrkantigt eller stjärnformat) kan inte spelas på den här
enheten. Om du försöker göra det kan du skada den.
Använd inte sådana skivor.
Strömkälla
• Placera inte spelaren på en plats där det finns heta
värmekällor, i direkt solljus, där det finns överdrivet
mycket damm eller mekaniska stötar, eller i en bil där
den kan utsättas för direkt solljus.
• Placera inte spelaren på ett ställe där det lutar eller är
ostadigt.
• Placera inget annat föremål på ett avstånd av 10
mm från skåpets sida. Ventilationshålen måste vara
fria för att spelaren ska fungera korrekt och för att
komponenterna ska få längre livslängd.
• Eftersom en stark magnet används för högtalarna,
se till att betalkort med magnetfält eller klockor inte
är i närheten av spelaren för att förhindra skada från
magneten.
Användning
• Om spelaren kommer från en kall eller varm plats,
eller placeras i ett mycket fuktigt rum kan det bildas
kondens på linsen inne i CD-spelaren. Om detta
inträffar fungerar spelaren inte som den ska. Om detta
händer ska du avlägsna CD:n och vänta omkring en
timme för fukten att försvinna.
• Om spelaren inte har använts under en längre tid ställer
du den i uppspelningsläge för att värma upp den några
minuter innan du sätter i en kassett.
Kassetter
• Bryt av kassettens flik från sida A eller B för att
förhindra oavsiktlig inspelning. Om du vill återanvända
bandet för inspelning täcker du den trasiga fliken med
tejp.
1 Tryck på RADIO•BAND•AUTO PRESET  på
Sida A
enheten för att välja frekvensband.
2 Håll ner RADIO•BAND•AUTO PRESET  på
enheten i 2 sekunder tills ”AUTO” blinkar på
displayen.
3 Tryck på DISPLAY•ENTER  på enheten.
Stationerna lagras i minnet i frekvensordning, från
lägsta till högsta frekvens.
Allmänt
Strömmen slås inte på.
• Anslut strömsladden ordentligt till ett vägguttag.
• Kontrollera att batterierna är ordentligt isatta.
• Byt ut alla batterier mot nya om de är svaga.
• Det går inte att starta spelaren med fjärrkontrollen när
den drivs av batterier.
Det hörs inget ljud.
• Koppla ur hörlurarna när du lyssnar via högtalarna.
Det hörs brus.
• Någon använder en mobiltelefon eller annan utrustning
som sänder ut radiovågor nära spelaren.
 Flytta mobiltelefonen eller annan liknande
utrustning bort från spelaren.
CD/MP3-spelare
CD:n spelas inte upp eller så visas ”NO
DISC” även när det är en CD i spelaren.
Placering
MP3-skiva
Så här avbryter du repeterad uppspelning
Viktigt angående skivor
Så här avbryter du Program Play
Spelordning
”CD” visas på displayen.
1 Tryck på REPEAT  på enheten tills
” 1” visas.
2 Tryck på  eller   för att välja
det spår/MP3-fil som du vill repetera.
3 Tryck på  .
Alla spår/
1 Tryck på REPEAT  på enheten tills
MP3-filer
” ” visas.
på en CD
2 Tryck på  .
En utvald
1 Tryck på MODE  tills enheten visar
mapp
”FLDR” och tryck sedan på REPEAT
 på enheten tills ” ” visas.
(endast
för MP32 Välj mappen genom att trycka på
+
skivor)
eller –  på enheten.
3 Tryck på  .
Spår/MP3- 1 Starta Shuffle Play (se ”Att spela upp
filer i
spår/MP3 filer i slumpvald ordning”).
slumpvald
2 Tryck på REPEAT  på enheten tills
ordning
”SHUF” och ” ” visas.
3 Tryck på  .
Filerna i en 1 Starta Folder Shuffle Play (se ”Att
vald mapp i
spela upp spår/MP3 filer i slumpvald
slumpmäsordning”).
sig ordning 2 Tryck på REPEAT  på enheten tills
(endast
”FLDR”, ”SHUF” och ” ” visas.
för MP33 Tryck på  .
skivor)
Program1 Programmera spår/MP3-filer (se ”Skapa
merade
ditt eget program”).
spår/MP3- 2 Tryck på REPEAT  på enheten tills
filer
” ” och ”PGM” visas.
3 Tryck på  .
• Andra CD-R/CD-RW-skivor än sådana som är
inspelade i formatet music CD format eller MP3 enligt
ISO9660 Level 1/Level 2 eller Joliet
• CD-R/CD-RW med dålig inspelningskvalitet, CD-R/CDRW som har repor eller är smutsig, eller CD-R/CD-RW
som är inspelade med en inkompatibel enhet
• CD-R/CD-RW som inte har avslutats korrekt
4 Tryck på   för att starta Program Play.
1 Tryck på CD  på enheten.
För att
repetera
Skivformat som den här enheten INTE KAN
spela
• För användning med växelström, kontrollera att
spelarens spänning överensstämmer med den i
strömkällan (se Specifikationer) och använd den
medföljande strömsladden; ingen annan typ av sladd
får användas.
• Spelaren är inte urkopplad från strömkällan så länge
sladden sitter i uttaget, inte ens om spelaren stängs av.
• Dra ur sladden från vägguttaget om spelaren inte
används under en längre tid.
• När batterierna inte ska användas ska de avlägsnas
för att undvika skada till följd av batteriläckage eller
korrosion.
• Typplåten som indikerar driftspänning,
strömförbrukning etc. finns placerad på undersidan.
Du kan spela upp spår/MP3-filer repeterat i lägena
normal, shuffle eller program play.
2 Fortsätt enligt följande.
* CD-DA är förkortning för Compact Disc Digital Audio. Det är en
inspelningsstandard som används för audio-CD-skivor.
1 Tryck på RADIO•BAND•AUTO PRESET  på
station.
(Programmera uppspelning)
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3-filer)
Spela upp förinställda
radiostationer
2 Tryck på PRESET + eller –  för ställa in lagrad
Totalt antal
mappar
Skivformat som den här enheten KAN spela
Felsökning
Flik för sida B
Flik för sida A
• Användning av en kassett med mer än 90 minuters
speltid rekommenderas inte, förutom vid lång,
kontinuerlig in- eller uppspelning.
Rengöring av skåpet
• Rengör skåp, panel och reglage med en mjuk trasa
som är lite fuktad och lite mild rengöring. Använd inte
någon typ av slipande medel, avfettningsmedel, eller
lösningsmedel, såsom alkohol eller bensin.
Om du har några frågor eller problem rörande spelaren,
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
• Sätt i CD: n med etikettsidan uppåt.
• Rengör CD: n.
• Ta ur CD: n och låt facket vara öppet i omkring en
timme för att torka från eventuell fukt.
• CD-R/CD-RW är tomt.
• Det finns ett problem med kvaliteten för CD-R/CDRW, inspelningsenheten eller programvaran.
• Byt ut alla batterier mot nya om de är svaga.
Ljudet försvagas.
• Minska volymen.
• Rengör CD: n, eller byt ut den om CD: n är skadad.
• Placera spelaren på en plats som är fri från vibrationer.
• Rengör linsen med en hårtork.
• Ljudet kan försvagas eller det kan höras brus vid
dålig kvalitet hos CD-R/CD-RW-skivan eller om
det finns något fel på inspelningsutrustningen eller
programvaran.
Start av uppspelning tar mer tid än vanligt.
• Följande skivor tar längre tid att starta.
– en skiva som är inspelad med en komplicerad
struktur.
– en skiva som inte har avslutats (en skiva på vilken
information fortfarande kan läggas till).
– en skiva som har många mappar eller filer som inte är
MP3.
Radio
Dålig mottagning.
• Justera antennen för att få bättre FM-mottagning.
• Justera själva spelaren för att få bättre AM- eller MW/
LW-mottagning.
Ljudet är svagt eller har dålig kvalitet.
• Byt ut alla batterier mot nya om de är svaga.
• Flytta bort spelaren från TV: n.
• Om du användar fjärrkontrollen när du lyssnar på AM
eller MW/LW kan störningar höras.
TV-bilden blir instabil.
• Om du lyssnar till ett FM-program nära TV: n med en
inomhusantenn flyttar du spelaren från TV: n.
Banduppspelning
Bandet rör sig inte när du trycker på
funktionsknappen.
• Stäng kassettfacket ordentligt.
 Knappen  fungerar inte när bandet inte
spelar upp eller spelar in.
• Kontrollera att säkerhetsfliken på kassetten sitter på rätt
plats.
Dålig eller förvriden uppspelning,
inspelning eller borttagning.
• Rengör huvudena med en rengöringskassett av torr
eller våt typ (separat tillgänglig) efter intervall på
10 timmars användning, innan du startar en viktig
inspelning, eller efter uppspelning av ett gammalt band.
Om du inte rengör kassetthuvudena kan det leda till
försämrad kvalitet eller oförmåga för enheten att spela
in eller spela upp band. För ytterligare information, läs
anvisningarna för rengöring av kassetten.
• Band av TYP II (högpositionsband) eller TYP IV
(metall) används. Använd endast band av TYP I
(normal).
• Avmagnetisera huvuden med en kommersiellt
tillgänglig avmagnetiserare.
• Byt ut alla batterier mot nya om de är svaga.
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Byt ut alla batterier i fjärrkontrollen mot nya om de är
svaga.
• Försäkra dig om att du riktar fjärrkontrollen mot
spelarens sensor.
• Ta bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och
spelaren.
• Se till att fjärrkontrollen inte utsätts för starkt ljus så
som direkt solljus eller fluorescerande ljus.
• Flytta dig närmare spelaren när du använder
fjärrkontrollen.
Om du fortfarande har problem drar du ur strömsladden
eller plockar bort alla batterier. Efter att alla indikeringar
på displayen försvinner sätter du i sladden eller
batterierna igen. Kontakta närmaste återförsäljare av
Sony om problemet kvarstår.
Download PDF

advertising