Sony | ZS-S4iP | Sony ZS-S4iP Bruksanvisning

Käytöstä poistettujen paristojen
hävitys (koskee Euroopan unionia
sekä muita Euroopan maita, joissa on
erillisiä keräysjärjestelmiä)
4-258-611-61(1)
Personal Audio System
Turvatoimet
Laitteella toistettavissa olevat levyt
•Audio CD
•CD-R/CD-RW (CD-DA*)
*CD-DA on lyhenne sanoista Compact Disc Digital Audio. Audio
CD -levyjen tallennusstandardi.
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei
paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä
kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit,
jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai
enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Levyt, joita laitteella EI voi toistaa
•Muut kuin CD- musiikkimuotoa olevat CD-R/CD-RW-levyt
•Heikkoa tallennuslaatua edustavat CD-R/CD-RW-levyt,
naarmuuntuneet tai likaiset CD-R/CD-RW-levyt tai
yhteensopimattomalla tallennuslaitteella tallennetut CD-R/
CD-RW-levyt
•Epäasianmukaisesti viimeistellyt CD-R/CD-RW-levyt
Levyjä koskevat huomautukset
•Puhdista CD-levy puhtaalla kankaalla
ennen toistamista. Pyyhi levy keskustasta
reunoille päin. Levyn naarmut, lika tai
sormenjäljet voivat aiheuttaa
toistovirheitä.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen,
tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Käyttöohjeet FI
ZS-S4iP
©2008 Sony Corporation
Bruksanvisning SE
Printed in China
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön ja muiden
Euroopan maiden jätehuoltoa)
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä
jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja
esimerkiksi sanomalehdellä, pöytäliinalla tai verhoilla. Älä
myöskään aseta palavia kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä altista tätä
laitetta tippu- tai roiskevedelle äläkä aseta laitteen päälle
maljakoita tai muita nesteellä täytettyjä esineitä.
Koska laitteen virta katkaistaan irrottamalla pääpistoke
pistorasiasta, kytke laite helposti saatavilla olevaan
pistorasiaan. Jos huomaat laitteessa jotakin tavallisesta
poikkeavaa, irrota pääpistoke heti pistorasiasta.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjakaappiin
tai muuhun kaappiin.
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit
auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita
muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.
Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kaukosäädin
Liiallinen kuulokkeiden kautta tuleva äänenpaine voi
vaurioittaa kuuloa.
Virtalähteet
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo
irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu
paristo paristojen vastaanottopisteeseen.
•Älä käytä LP-levyille tarkoitettuja puhdistusaineita, kuten bensiiniä,
tinneriä, kaupallisesti saatavana olevia puhdistusaineita tai
antistaattisia liuotteita.
•Älä altista CD-levyjä suoraan auringonpaisteeseen tai
lämmönlähteiden, esim. lämpöputket, lähelle, älä jätä niitä
aurinkoon pysäköityyn autoon, jos auton sisälämpötila voi nousta
merkittävästi.
•Älä liimaa CD-levyihin paperietikettejä tai tarroja, älä myöskään
naarmuta niiden pintaa.
•Laita CD-levy toistamisen jälkeen takaisin koteloon.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta
tuote on ostettu.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat
vain EU:n direktiivejä noudattaviin maihin
myytäviä laitteita
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen
EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa yhteys
valtuutettuun Sony huoltoon.
Turvallisuus
•Koska CD-soittimen lasersäde on haitallista silmille, älä yritä avata
laitteen koteloa. Huoltotoimenpiteet suorittaa ammattihenkilöstö.
•Jos soittimen sisään joutuu kiinteä esine tai nestettä, irrota soitin
verkkovirrasta ja anna koulutetun henkilön tarkistaa laite ennen
kuin jatkat sen käyttämistä.
•Soittimella ei voi toistaa muodoltaan tavallisesta poikkeavia levyjä
(esim. sydän, neliö tai tähti). Muussa tapauksessa soitin voi
vahingoittua. Älä käytä kyseisiä levyjä.
DualDisc-levyjä koskeva huomautus
Virtalähteet
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka toisella puolella on
tallennettu DVD-aineisto ja toisella puolella digitaalinen
ääniaineisto. Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc
(CD) -standardin mukainen, emme voi taata, että tuote on
toistettavissa.
•Verkkokäytössä käytä laitteen mukana toimitettavaa
verkkovirtajohtoa. Älä käytä muita johtoja.
•Laite käyttää verkkovirtaa aina, kun se on kytkettynä pistorasiaan,
myös silloin, kun soitin on sammutettuna.
•Irrota laite pistorasiasta, jos sitä ei aiota käyttää lähitulevaisuudessa.
•Kun paristoja ei käytetä, poista ne laitteesta, sillä mahdolliset vuodot
tai korroosio voivat vahingoittaa laitetta.
•Tärkeitä turvallisuustietoja sisältävä nimikilpi sijaitsee laitteen
pohjassa.
Tekijänoikeussuojauksella varustetut
levyt


1 Verkkovirta (IN) 2 Pistorasia
Järjestelmä
Compact disc digital audio system
Laserdiodin ominaisuudet
Säteen kesto: jatkuva
Laserin teho: alle 44,6 µW
(Annettu teho on 200 mm:n etäisyydeltä tehty mittaus objektiivin pinnasta
käyttäen optista anturilohkoa, jossa on 7 mm:n aukko.)
Kanavien määrä
2
Taajuusvaste
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Huojunta ja värinä
Alle mitattavissa olevan rajan
Yhteensopivat iPod-mallit
Yhteensopivat iPod-mallit on esitetty alla. Päivitä iPodin ohjelmisto
uusimpaan versioon ennen laitteen käyttöönottoa.
•Vaihda paristot, kun OPR/BATT-merkkivalo  himmenee tai kun soitin lakkaa toimimasta.
Vaihda kaikki paristot uusiin. Ennen paristojen vaihtamista poista CD-levy soittimesta.
•Käytä soitinta paristovirralla irrottamalla verkkovirtajohto soittimesta.
Kaukossäätimen valmistelut
Asenna kaksi R6 (AA-koon) -paristoa (ei mukana).
•Irrota kuulokkeet, kun haluat kuunnella kaiuttimien kautta.
Toistossa kuuluu häiriöääni.
•Joku käyttää matkapuhelinta tai muuta radioaaltoja lähettävää
laitetta soittimen läheisyydessä.
 Siirrä matkapuhelin tms. etäälle soittimesta.
iPod
Ääni ei kuulu.
Laite ei toimi.
•Varmista, että iPod on kytketty kunnolla.
iPodia ei voi ladata.
•iPodia ei voi ladata laitteen toimiessa paristoilla.
•iPodia ei voi ladata, jos radiotilassa laitteen näytössä ei näy ”DC
OUT”.
CD-soitin
Levy ei soi tai näytössä lukee ”no dISC”, kun CD on sisällä.
•Aseta CD-levy siten, että etikettipuoli on ylöspäin.
•Puhdista CD.
•Ota levy ulos ja jätä levytila auki noin tunniksi siten, että tiivistynyt
kosteus voi poistua.
•Pesässä oleva CD-R/CD-RW-levy on tyhjä.
•Ongelma on CD-R/CD-RW-levyssä, tallennuslaitteessa tai
sovelluksessa.
•Vaihda kaikki paristot uusiin, kun edelliset käyvät heikoiksi.
Ääni katkeaa tai heikkenee.
•Vähennä äänenvoimakkuutta.
•Puhdista CD tai vaihda toiseen, mikäli se on pahasti vahingoittunut.
•Laita soitin paikkaan, jossa siihen ei kohdistu tärinää.
•Puhdista linssi saatavana olevalla painepuhdistajalla.
•Ääni voi häipyä tai laitteesta voi kuulua häiriöääniä käytettäessä
heikkolaatuisia levyjä, tai jos tallennuslaitteessa tai
sovellusohjelmistossa on ongelma.
Radio
Heikko vastaanotto.
•Paranna FMvastaanottoa
suuntaamalla antenni
uudelleen.
Käyttäminen
•Paranna AMvastaanottoa
suuntaamalla itse soitin
uudelleen.
Kotelon puhdistaminen
Ääni on hiljainen tai heikkolaatuinen.
•Puhdista laitteen kotelo, paneeli ja ohjaimet pehmeällä, kevyesti
mietoon puhdistusaineliuokseen kostutetulla kankaalla. Älä käytä
hiovia puhdistusmenetelmiä, hankausjauhetta tai alkoholin tai
bentseenin tapaisia liuotteita.
Käänny kaikissa soitinta koskevissa kysymyksissä ja
ongelmatilanteissa Sony-jälleenmyyjän puoleen.
•Vaihda kaikki paristot uusiin, kun edelliset käyvät heikoiksi.
•Siirrä soitin etäälle televisiovastaanottimesta.
Televisiokuva häiriintyy.
•Jos kuuntelet FM-ohjelmaa sisäantennia käyttävän
televisiovastaanottimen läheisyydessä, siirrä soitin etäälle
televisiosta.
Kaukosäädin ei toimi.
iPod nano 5.
sukupolvi
(videokamera)
iPhone 3GS
•Vaihda kaikki kaukosäätimen paristot uusiin, kun edelliset käyvät
heikoiksi.
•Katso, että suuntaat kaukosäätimen laitteen kaukosäätimen anturia
kohden.
•Siirrä kaukosäätimen ja laitteen välillä olevat esteet.
•Suojaa kaukosäädin voimakkaalta valolta, kuten auringonvalolta tai
loisteputkilta.
•Siirry lähemmäs laitetta, kun käytät kaukosäädintä.
iPod touch 2.
sukupolvi
Radio
Taajuusalue
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 5 31-1 611 kHz (9 kHz:n askelin)
530-1 610 kHz (10 kHz:n askelin)
IF
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennit
FM: teleskooppiantenni
AM: sisäinen ferriittitankoantenni
Ääni ei kuulu.
•Älä jätä soitinta lämmönlähteiden läheisyyteen, suoraan
auringonvaloon, pölyiseen paikkaan tai altista sitä mekaanisille
istuille tai jätä aurinkoon pysäköityyn autoon.
•Älä jätä soitinta kaltevalle tai epävakaalle pinnalle.
•Pidä laitteen ympärillä aina 1 cm vapaata tilaa. Soitin toimii
asianmukaisesti, jos ilma pääsee riittävästi kiertämään. Tämä
pidentää laitteen osien käyttöikää.
•Kaiuttimessa on voimakas magneetti. Pidä henkilökohtaiset,
magneettinauhalliset luottokortit tai jousikellot etäällä soittimesta.
Tasavirtalähtö: 5 V
MAKS: 500 mA
(vain verkkovirta)
Huomautuksia
•Kytke verkkovirtajohto asianmukaisesti pistokkeeseen.
•Katso, että paristot asennettu asianmukaisesti.
•Vaihda kaikki paristot uusiin, kun edelliset käyvät heikoiksi.
•Käytettäessä laitetta patterijännitteellä sitä ei voi käynnistää
kaukosäätimen OPERATE  -näppäimellä.
Kaukosäädin
iPod
Liitä verkkovirtajohto  tai laita kuusi R14 (C-koon) paristoa (ei mukana) paristolokeroon .
Virta ei ole kytkettynä.
Sijoittaminen
•Jos soitin tuodaan suoraan kylmästä lämpimään, tai se sijoitetaan
erittäin kosteaan huoneeseen, kosteus voi tiivistyä CD-soittimen
sisällä olevaan linssiin. Tässä tapauksessa soitin ei toimi
asianmukaisesti. Poista CD-levy ja odota noin tunti niin, että
kosteus ehtii haihtua.
Tekniset tiedot
CD-soitin
Yleistä
•Varmista, että iPod on kytketty kunnolla.
•Säädä äänenvoimakkuus: VOLUME +, – .
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin
mukaisten levyjen soittamiseen. Viime aikoina jotkin levyyhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin
näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi
välttämättä soittaa tällä tuotteella.
Älä jätä paristoja (akku tai paristo asennettuna) pitkäksi ajaksi
alttiiksi kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle.
Vianmääritys
iPod nano 4.
sukupolvi (video)
iPhone 3G
Jos mikään näistä ei korjaa tilannetta, irrota laitteen verkkojohto tai
kaikki paristot. Kun näyttö on kokonaan tyhjentynyt, kytke
verkkojohto tai aseta paristot takaisin paikoilleen. Jos ongelma ei
ratkea, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
iPod touch 1.
sukupolvi
Yleistä
Paristojen vaihtaminen
Normaalikäytössä paristojen pitäisi kestää noin kuusi kuukautta. Kun kaukosäädin ei enää toimi, vaihda kaikki paristot
uusiin.
Ennen laitteen käyttöönottoa
Virran kytkeminen laitteeseen
Valitse OPERATE .
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Valitse VOLUME +, – .
Kuulokkeilla kuunteleminen
Liitä kuulokkeet  (kuuloke) -liitäntään .
Bassojen korostaminen
Valitse kaukosäätimen MEGA BASS .
Näyttöön tulee ”MEGA BASS”.
Palaa normaaliäänentoistoon painamalla näppäintä
uudelleen.
Musiikkiin nukahtaminen
1 Toista haluamaasi lähdettä.
2 Valitse kaukosäätimestä SLEEP , jolloin näyttöön
tulee ”SLEEP”.
Kaiutin
Täysi alue: 8 cm halkaisija, 16 Ω, kartion tyyppi (2)
Lähdöt
Kuulokeliitäntä (stereo miniliitäntä):
Impedanssiltaan 16 - 32 Ω kuulokkeet
Tulot
AUDIO IN -liitäntä (stereo miniliitäntä):
Antoteho
2 W + 2 W (16 Ω, harmoninen särö 10 %)
Sähkön tarve
Soitin:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R14 (C-koko) -paristot
Virrankulutus
AC 16 W
Paristojen kesto
Soitin:
iPod nano 3.
sukupolvi (video)
iPod classic
iPod nano 2.
sukupolvi
(alumiini)
iPod 5. sukupolvi
(video)
iPhone
iPod nano 1.
sukupolvi
FM-vastaanotto
Sony R14P: noin 4 h
Sony LR14 -alkaliparisto: noin 16 h
CD-toisto
Sony R14P: noin 2 h
3 Valitse minuuttien määrä, joiden jälkeen soitin
sammuu automaattisesti, valitsemalla
kaukosäätimestä SLEEP .
Kukin näppäimen painallus muuttaa näytön lukemaa
seuraavasti:
”60”  ”90”  ”120”  ”OFF”  ”10”  ”20” 
”30”.
Nukahtamistoiminnon peruuttaminen
Katkaise virta valitsemalla OPERATE , tai poista
uniajastin käytöstä (OFF) valitsemalla SLEEP 
toistamiseen vaiheessa 3.
Sony LR14 -alkaliparisto: noin 8 h
Mitat
Noin 400 × 169,7 × 224 mm (l/k/s)
(ml. ulkonevat osat)
Paino
Noin 3,4 kg (ml. paristot)
Oheislaitteet
Verkkovirtajohto (1)
Kaukosäädin (1)
Vaihtokansi (1)
iPod 4. sukupolvi
iPod mini
Suunnittelua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Valinnaiset varusteet
Sony MDR -kuulokesarja
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller i EU och
andra europiska länder med separata
insamlingssystem)
4-258-611-61(1)
Personal Audio System
iPod 4. sukupolvi
(värinäyttö)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att
batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination
med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver
(Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än
0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.
Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt
sätt kommer du att bidra till att skydda miljön och människors
hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars
kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning
av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för uppspelning av skivor
som följer standarden Compact Disc (CD). Nyligen har vissa
skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med
upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av dessa skivor inte
följer CD-standarden och kanske därför inte kan spelas upp av
den här produkten.
©2008 Sony Corporation
Bruksanvisning SE
Printed in China
Omhändertagande av gamla elektriska
och elektroniska produkter (Användbar
i den Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt – det
ökar risken för brand och elstötar.
Du minskar brandrisken om du ser till att
ventilationsöppningarna på enheten inte täcks över med
tidningar, bordsdukar, gardiner eller liknande. Placera inte
heller levande ljus på enheten.
Utsätt inte enheten för väta och stänk, så minskar du risken för
brand elstötar; placera inte heller vätskefyllda föremål på
enheten, t.ex. blomvaser och liknande.
Eftersom huvudkontakten används till att koppla bort enheten
från elnätet, bör du ansluta enheten till ett lättåtkomligt
vägguttag. Om du märker att enheten inte fungerar som den
ska, måste du genast koppla bort kontakten från vägguttaget.
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten
inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material
hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Relevanta tillbehör: Fjärrkontroll
Angående CD-skivor
•Innan du spelar upp en CD-skiva bör du
torka av den med en rengöringsduk.
Torka CD-skivan från mitten och utåt
kanterna. Om en CD-skiva är repig eller
om det finns smuts eller fingeravtryck på
ytan kan det bli problem för spelaren att
spela upp skivan genom spårningsfel.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar
bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade batterier.
•Använd inte något rengöringsmedel, som t.ex. bensin eller thinner
eller antistatisk spray som du kan köpa i handeln och som är
avsedda för rengöring av vinylskivor.
•Utsätt inte CD-skivor för direkt solljus eller för värmen från
värmekällor, t.ex. varmluftutsläpp; lämna inte heller CD-skivor i en
bil som är parkerad i solen eftersom värmen kan bli mycket hög.
•Fäst inte papper eller klistermärken på CD-skivorna och undvik att
repa ytan på CD-skivorna.
•När du använt en CD-skiva bör du förvara den i sitt fodral.
För mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen
kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din
återförsäljare där du köpt produkten.
Kundmeddelande: Följande information gäller
enbart för utrustning såld i länder som tillämpar
EU-direktiven
Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad
representant för EMC och produkt säkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. För service och garanti ärenden, var
vänlig att titta I separat service och garanti dokument.
Om säkerhet
•Eftersom laserstrålen i CD-spelaren kan skada ögonen bör du aldrig
försöka plocka isär enheten. Överlåt allt underhålls- och
reparationsarbete till en behörig servicetekniker.
•Om du råkar tappa något så att det hamnar inne i spelaren, eller om
du råkar spilla vätska i den, bör du genast koppla bort strömmen.
Låt sedan en behörig servicetekniker kontrollera spelaren innan du
använder den igen.
•Skivor som inte är av standardformat (t.ex. hjärt- eller stjärnformade
eller fyrkantiga) kan inte spelas upp på den här spelaren. Sådana
skivor kan skada spelaren. Använd inte sådana skivor.
Notering om DualDiscs
Om strömkällor
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVD-inspelning på en
sida och digital ljudinspelning på andra sidan. Eftersom sidan
med ljudmaterialet inte följer Compact Disc (CD)-standarden
kan det dock hända att den inte går att spela i den här
brännaren.
•Om du vill du driva enheten på hushållsnätet (via ett vägguttag
(AC)) använder du den medföljande nätkabeln; använd ingen annan
typ av kabel.
•Spelaren är inte bortkopplad från nätspänningen så länge som den
är ansluten till ett vägguttag, även om du har slagit av strömmen på
spelaren.
•Koppla bort spelaren från vägguttaget om du vet med dig att du inte
kommer använda den under en längre tid.
•När du inte längre använder batterierna bör du ta ur dem så
undviker du risken för korrosion och frätskador från läckande
batterier.
•Märketiketten och viktig säkerhetsinformation sitter på undersidan.
Utsätt inte batterierna (reservbatterier eller installerade
batterier) för höga temperaturer, som t.ex. solljus, eld eller
liknande under en längre tid.
Om placering
•Lämna inte spelaren nära värmekällor, eller i direkt solljus. Inte
heller där det är dammigt, där den kan utsättas för mekaniska stötar
eller i ett fordon utsatt för direkt solljus.
•Placera inte spelaren på ett lutande underlag eller på ett underlag
som inte är stabilt.
•Se till att det finns ett fritt utrymme på åtminstone 10 mm runt
spelaren. Ventilationshålen får inte blockeras. Förutom att det kan
ge upphov till funktionsstörningar blir livslängden på spelarens
komponenter kortare om ventilationen försämras.
•Eftersom högtalarna innehåller starka magneter bör du se upp så att
du inte placerar kreditkort eller andra föremål med magnetiskt
lagrad information i närheten av spelaren. Detta gäller också
klockor med fjäderverk.
Orimligt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan
orsaka hörselskador.
Strömkällor
Tekniska data
CD-spelare

1 till AC IN
2 till ett vägguttag
Anslut nätkabeln  eller sätt i sex R14-batterier (storlek C) (medföljer ej) i batterifacket .
Obs!
•Byt ut batterierna när indikatorn OPR/BATT  lyser svagt eller när spelaren slutar fungera.
Byt ut samtliga batterier mot nya. Innan du byter batterier bör du ta ut CD-skivan ur spelaren.
•Om du vill driva spelaren på batterier kopplar du bort nätkabeln från spelaren.
Förbereda fjärrkontrollen för användning
Sätt in två R6-batterier (storlek AA) (medföljer ej).
System
Digitalt ljudsystem för CD-skivor
Laserdiod
Emission: Kontinuerlig
Laserutnivå: Mindre än 44,6 µW
(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av 200 mm från objektivlinsens yta
på det optiska pickupblocket med 7 mm öppning.)
Antal kanaler
2
Frekvensåtergivning
20–20 000 Hz +1/–2 dB
Svaj och vibrationer
Ej mätbart
Om användning
Kompatibla iPod-modeller
Följande iPod-modeller kan hanteras. Uppdatera din iPod med den senaste
programvaran innan du använder den.
iPod nano av 5:e
generationen
(videokamera)
iPhone 3GS
iPod touch av 2:a
generationen
iPod nano av 4:e
generationen
(video)
iPhone 3G
iPod touch av 1:a
generationen
iPod-del
DC (likström)-ut: 5 V
MAX: 500 mA
(endast med växelström (AC))
Radiodel
Frekvensomfång
FM: 87,5–108 MHz
AM: 5 31–1 611 kHz (i steg om 9 kHz)
530–1 610 kHz (i steg om 10 kHz)
IF
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenn
AM: Inbyggd ferritantenn
Byta batterier
Vid normal användning räcker batterierna i fjärrkontrollen ungefär sex månader. När det inte längre går att kontrollera
enheten med fjärrkontrollen byter du ut alla de gamla batterierna mot nya.
Slå på/av strömmen
Tryck på OPERATE .
Ställa in volymen
Tryck på VOLUME +, – .
Lyssna på ljudet via hörlurar
Anslut hörlurarna till  (hörlurar)-uttaget .
Förstärka basljudet
Tryck på MEGA BASS  på fjärrkontrollen.
”MEGA BASS” visas i teckenfönstret.
Du återgår till normalt ljud genom att trycka på knappen
igen.
Somna till musik
1 Spela upp önskad musikkälla.
2 Tryck på SLEEP  på fjärrkontrollen så att ”SLEEP”
visas.
3 Du ställer in antalet minuter tills spelaren stänger av
sig automatiskt genom att trycka på SLEEP .
Varje gång du trycker på knappen ändras visningen i
teckenfönstret på följande sätt:
”60”  ”90”  ”120”  ”OFF”  ”10”  ”20” 
”30”.
Avbryta insomningsfunktionen
Slå av strömmen genom att trycka på OPERATE  eller
tryck på SLEEP  flera gånger för att ställa
insomningstimern på ”OFF” i steg 3.
Högtalare
Bredband: 8 cm diam., 16 Ω, kontyp (2)
Utgångar
Hörlursutgång (stereominikontakt):
För hörlurar med en impedans på 16–32 Ω
Ingång
AUDIO IN-kontakt (stereominikontakt)
Uteffekt
2 W + 2 W (vid 16 Ω, 10 % harmonisk distorsion)
Strömförsörjning
För spelaren:
230 V växelström (AC), 50 Hz
9 V likström (DC), 6 R14-batterier (storlek C)
Energiförbrukning
Växelström (AC) 16 W
Batteriernas livslängd
För spelaren:
iPod nano av 3:e
generationen
(video)
iPod classic
iPod nano av 2:a
generationen
(aluminium)
iPod av 5:e
generationen (video)
iPod av 4:e generationen
(färgdisplay)
iPod av 4:e
generationen
iPhone
iPod nano av 1:a
generationen
FM-mottagning
Sony R14P: ca 4 timmar
Sony alkaliska LR14: ca 16 timmar
Uppspelning av CD-skivor
Sony R14P: ca 2 timmar
Sony alkaliska LR14: ca 8 timmar
Storlek
Ca 400 × 169,7 × 224 mm (b/h/d)
(inklusive utskjutande delar)
Vikt
Ca 3,4 kg (inklusive batterier)
Medföljande tillbehör
Nätkabel (1)
Fjärrkontroll (1)
Utbytbart lock (1)
Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles.
Extra tillbehör
Hörlurar ur Sony MDR-serien
iPod mini
Felsökning
Allmänt
Strömmen är inte påslagen.
•Anslut nätkabeln ordentligt till ett vägguttag.
•Kontrollera att du har vänt batterierna rätt.
•Om batterierna är svaga byter du ut samtliga batterier mot nya.
•När du driver enheten på batterier kan du inte slå på strömmen till
enheten med OPERATE  på fjärrkontrollen.
Inget ljud hörs.
•Koppla bort hörlurarna när du tänker lyssna via högtalarna.
Det är störningar i ljudet.
•Någon använder en bärbar telefon, eller annan utrustning som avger
radiovågor, i närheten av spelaren.
 Flytta störkällan, t.ex. den bärbara telefonen, bort från spelaren.
iPod
Inget ljud hörs.
•Kontrollera att iPod är ordentligt ansluten.
•Ställ in VOLUME +, – .
Inga åtgärder fungerar.
•Kontrollera att iPod är ordentligt ansluten.
Kan inte ladda upp iPod.
•Du kan inte ladda upp iPod när enheten drivs på batterier.
•Du kan inte ladda upp iPod om inte ”DC OUT” visas i
teckenfönstret i radioläget.
CD-spelare
CD-spelaren spelar inte upp eller ”no dISC” visas även när
en CD-skiva är isatt.
•Sätt in CD-skivan med etiketten vänd uppåt.
•Rengör CD-skivan.
•Ta ur CD-skivan och låt CD-facket stå öppet i ungefär en timme så
att eventuell fukt hinner avdunsta.
•CD-R/CD-RW-skivan är tom.
•Det är något problem med kvaliteten på CD-R/CD-RW-skivan, med
inspelningsenheten eller bränningsprogrammet.
•Om batterierna är svaga byter du ut samtliga batterier mot nya.
Ljudet försvinner.
•Minska volymen.
•Rengör CD-skivan. Om skivan är mycket skadad bör du använda en
annan skiva.
•Placera spelarn där den inte utsätts för vibrationer.
•Rengör linsen med en blåsborste av den typ som finns att köpa i
handeln.
•Det kan hända att ljudet försvinner korta ögonblick, eller att ljudet
innehåller mycket störningar, när du använder CD-R/CD-RWskivor med låg kvalitet, eller om det är något problem med
inspelningsenheten eller bränningsprogrammet.
Radio
Mottagningen är dålig.
•Du kan försöka
förbättra FMmottagningen genom
att flytta antennen.
•Du kan försöka
förbättra AMmottagningen genom
att flytta spelaren.
•Om du flyttar spelaren direkt från kyla till värme, eller om du
placerar den i ett mycket fuktigt rum, kan det bildas fukt på linsen
inne i CD-spelaren. Då fungerar inte spelaren som den ska. I så fall
tar du ur CD-skivan och väntar ungefär en timme tills fukten hunnit
avdunsta.
Ljudet är svagt eller är av låg kvalitet.
Rengöring av chassit
Bilden på TV-apparaten är inte stabil.
•Rengör chassit, panelen och reglagen med en mjuk duk, lätt fuktad
med ett milt rengöringsmedel. Använd inga typer av skurdukar med
slipmedel, skurpulver eller lösningsmedel som t.ex. alkohol eller
bensin.
Allmänt
Innan du börjar använda enheten
•Ljud-CD-skivor
•CD-R/CD-RW-skivor (CD-DA*)
*CD-DA är en förkortning av Compact Disc Digital Audio (CD för
digitalt ljud). Det är en inspelningsstandard som används för vanliga
CD-skivor med ljudinformation.
•CD-R/CD-RW-skivor förutom de som spelats in i ljud-CD-formatet
•CD-R/CD-RW-skivor av låg kvalitet, repade eller smutsiga CD-R/
CD-RW-skivor eller CD-R/CD-RW-skivor som bränts av en
inkompatibel enhet
•CD-R/CD-RW-skivor som har stängts felaktigt
Placera inte enheten i trånga utrymmen, t.ex. i en bokhylla
eller instängd i ett skåp.

Skivor som den här enheten KAN spela upp
Skivor som den här enheten INTE KAN spela upp
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt
batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det
levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när
det är förbrukat.
ZS-S4iP
Försiktighetsåtgärder
Om du har några frågor eller får problem med enheten kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
•Om batterierna är svaga byter du ut samtliga batterier mot nya.
•Flytta spelaren bort från TVn.
•Om du lyssnar på ett FM-program i närheten av en TV med
inomhusantenn kan du prova att flytta spelaren bort från TVn.
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen fungerar inte.
•Om batterierna i fjärrkontrollen är svaga byter du ut samtliga
batterier mot nya.
•Se till att du riktar fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på
enheten.
•Ta bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.
•Kontrollera att fjärrkontrollsensorn inte utsätts för stark belysning
som t.ex. direkt solljus eller ljuset från lysrör.
•Flytta dig närmare enheten när du använder fjärrkontrollen.
Om du provat ovanstående åtgärder och fortfarande har problem,
kopplar du bort nätkabeln eller tar ur alla batterierna. När alla
indikatorer i teckenfönstret slocknat ansluter du nätkabeln igen eller
sätter tillbaka batterierna igen. Om du ändå inte lyckas lösa problemet
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Perustoiminnot
iPodin lataaminen
Kuunteleminen iPodilla
Kytke virta (suorakytkentä) valitsemalla iPodista ja
iPhonesta   (iPod  kaukosäätimestä).
Näyttöön tulee ”DC OUT” (vain verkkovirtakäytössä), ja
iPod aloittaa toiston automaattisesti.
Voit käyttää järjestelmään kytkettyä iPodia laitteen tai
iPodin omilla ohjaimilla.
Valitse PUSH OPEN  .
iPod-luukku avautuu.
Liitä iPod liittimeen.
Sulje luukku siten, että se napsahtaa.
Vihjeitä
VOLUME + , iPod & iPhone   ja CD   -laitteilla on koholla oleva piste.
•iPod nanon 1. sukupolven ja iPod nanon 2. sukupolven (alumiini)
laitetta käytettäessä voidaan liittimen sijaintia säätää siten, että iPod
menee keskelle.
•Kun käytät muuta kuin iPod nanon 1. tai 2. sukupolven (alumiini)
laitetta, työnnä liitintä oikealle.
Huomautuksia
•Kun laite toimii verkkovirralla, laite käynnistyy automaattisesti.
•Kun laitteeseen liitetään iPod toiston aikana, laite jatkaa iPodlähteen toistamista myös liittämisen jälkeen.
Tehtävä
Valinta
Tauko
iPod & iPhone   ( 
kaukosäätimellä).
Jatka toistoa painamalla näppäintä
uudelleen.
Seis
Seuraava raita
Edellinen raita
Hae kohta
kuunnellen



 (eteenpäin) tai  (taakse)
 toistaen ja pitäen alhaalla,
kunnes kohta löytyy.
Hae kohta iPodin  (eteenpäin) tai  (taakse)
 taukotilassa ja pitäen alhaalla
näytön avulla
kunnes kohta löytyy.
Valikon
Valitse MENU/MODE 
valitseminen
(kaukosäätimellä MENU ) ja 
tai valikko painamalla   ja
valitsemalla sitten ENTER .
Edellinen valikko Valitse MENU/MODE 
(kaukosäätimellä MENU ).
Huomautuksia
Kuoren vaihtaminen
iPod touch- tai iPhone-laitteiden kuori voidaan vaihtaa
toiseen (mukana).
VOLUME +  -näppäimessä on koholla oleva piste.
•Sovita laite tarkemmin käyttämällä iPodin mukana toimitettua
yleissovitinta. iPod voidaan telakoida myös ilman sovitinta.
•Jos iPod kytketään toisen toiminnon ollessa käytössä, toiminto
vaihtuu iPodiksi automaattisesti.
•Tämä laite tukee Applen iPod Universal Dock -sovittimen (ei
mukana) käyttöä.
•Katso iPodin käyttöön liittyvät lisätiedot iPodin käyttöoppaasta.
•Keskeytä toisto ennen iPodin irrottamista.
Laitteen käyttäminen akkulaturina (vain
vaihtovirta)
Laitetta voidaan käyttää akkulaturina. Lataustila näkyy
iPodin näytössä. Katso lisätiedot iPodin käyttöoppaasta.
Tekijänoikeudet
Vaihtokansi (mukana)
Kuoren irrottaminen
•iPod on Apple Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa
maissa rekisteröimä tuotemerkki.
•iPhone on Apple Incorporatedin tuotemerkki.
•Kaikki muut tuotemerkit ja rekisteröidyt tuotemerkit
ovat vastaavien haltijoidensa omaisuutta. Tässä
oppaassa ei käytetä ™- eikä ®-merkintöjä.
CD-toistotilan valitseminen
Valitse MENU/MODE  (kaukosäätimessä MODE )
kunnes näytössä näkyy ” 1”, ” ”, ”SHUF”, ”SHUF” ja
” ”, ”PGM” tai ”PGM” ja ” ”. Toimi sitten seuraavasti:
Valitseminen Valitse
Toista yksi ” 1”
raita
Toista
kaikki
raidat
”
”
Satunnaistoisto ”SHUF”
Seuraavaksi tämä
Valitse ensin toistettava raita
painamalla - tai  näppäintä ja valitse sitten CD
  (kaukosäätimessä 
).
Valitse CD  
(kaukosäätimessä  ).
”PGM”
Valitse toistettavat kappaleet
(enintään 20) halutussa
järjestyksessä valitsemalla
ensin  tai   ja
sitten DISPLAY•ENTER 
(kaukosäätimellä ENTER
). Valitse sitten CD  
(kaukosäätimellä  ).
Ohjelmoitu raita
Toistojärjestys
1 Valitse  PUSH OPEN/CLOSE  ja laita levy
 Paina luukun molemmilla puolilla olevia salpoja
samanaikaisesti.
etikettipuoli ylöspäin CD-pesään.
Sulje CD-pesä painamalla -näppäintä. PUSH
OPEN/CLOSE .
PRESET - (kaukosäätimessä BAND ) -näppäintä.
2 Pidä RADIO•BAND•AUTO PRESET -
(kaukosäätimessä BAND ) -näppäin alhaalla
2 sekunnin ajan, kunnes näytössä vilkkuu ”AUTO”.
3 Valitse DISPLAY•ENTER  (kaukosäätimessä ENTER
).
Asemat tallennetaan muistiin alemmasta taajuudesta
ylempään automaattisesti.
Jos asema ei tallennu automaattisesti
Heikot asemat on tallennettava muistiin manuaalisesti.
1 Valitse aaltoalue painamalla RADIO•BAND•AUTO
PRESET - (kaukosäätimessä BAND ) -näppäintä.
2 Viritä haluamallesi kanavalle.
3 Pidä DISPLAY•ENTER - (kaukosäätimessä ENTER
) -näppäin alhaalla 2 sekunnin ajan, kunnes
aseman numero vilkkuu näytössä.
4 Paina PRESET +- tai – -näppäintä, kunnes
haluamasi kanavan numero vilkkuu näytössä.
5 Valitse DISPLAY•ENTER  (kaukosäätimessä ENTER
Uusi asema korvaa vanhan.
Vihje
Toista
”PGM” ja
ohjelmoidut ” ”
kappaleet
Valitse toistettavat kappaleet
(enintään 20) halutussa
järjestyksessä valitsemalla
ensin  tai   ja
sitten DISPLAY•ENTER 
(kaukosäätimellä ENTER
). Valitse sitten CD  
(kaukosäätimellä  ).
Valitun toistotilan peruuttaminen
Muistiin tallennetut radioasemat pysyvät muistissa myös silloin, kun
verkkovirtajohto irrotetaan tai paristot poistetaan.
Muistiin tallennettujen
radioasemien kuunteleminen
1 Valitse aaltoalue painamalla RADIO•BAND•AUTO
PRESET - (kaukosäätimessä BAND ) -näppäintä.
Paina MENU/MODE - (kaukosäätimellä MODE )
-näppäintä toistuvasti, kunnes valittu tila poistuu
näytöstä.
2 Valitse muistiin tallennettu asema painamalla
Ohjelmoidun kappaleen ja toistojärjestyksen
tarkistaminen näytöllä
Näytön käyttäminen
Tarkista kappaleiden järjestys ennen toistamista
painamalla DISPLAY•ENTER - (kaukosäätimellä
ENTER ) -näppäintä.
Kukin näppäimen painaminen näyttää kappaleen
numeron ohjelmoidussa järjestyksessä.
Valitse   kerran, jos CD on pysähtynyt ja kaksi
kertaa, jos se soi. Nykyinen ohjelmointi poistetaan. Luo
tämän jälkeen uusi ohjelma toimimalla seuraavasti.
Vihje
Voit toistaa saman ohjelman uudelleen, koska se pysyy muistissa CDpesän avaamiseen saakka.
Radion kuunteleminen
 Irrota kansi .
1 Valitse aaltoalue painamalla RADIO•BAND•AUTO
).
Nykyisen ohjelmoinnin muuttaminen
CD:n toistaminen
Soittimen muistiin voidaan tallentaa radioasemia. Voit
tallentaa kaikkiaan 30 radioasemaa, 20 FM-asemaa ja
10 AM-asemaa halutussa järjestyksessä.
Valitse CD  
(kaukosäätimessä  ).
Toista raidat ”SHUF” ja Valitse CD  
satunnaisessa ” ”
(kaukosäätimessä  ).
järjestyksessä
Ohjelman
toisto
Radioasemien tallentaminen
muistiin
PRESET +- tai – -näppäintä.
iPod-tila
iPod-taustavalon käyttäminen
Valitse kaukosäätimestä DISPLAY .
CD-tila
Kappaleiden kokonaismäärän ja toistoajan
näyttäminen
Kun laite on pysäytetty, valitse DISPLAY•ENTER 
(kaukosäätimessä DISPLAY ).
Jäljellä olevan ajan näyttäminen
Valitse DISPLAY•ENTER  (kaukosäätimessä
DISPLAY ) toistuvasti. Näyttö muuttuu seuraavasti:

1 Paina RADIO•BAND•AUTO PRESET  -näppäintä
Sulje luukku siten, että se napsahtaa.
toistuvasti (kytke virta suoraan) tai paina
kaukosäätimen RADIO - ja BAND  -näppäimiä
toistuvasti.
Kukin näppäimen painallus muuttaa näytön lukemaa
seuraavasti:
”FM”  ”AM”
Vaihtokuoren asentaminen
2 Pidä TUNE +-tai– -näppäin alhaalla, kunnes
2 Valitse CD   (kaukosäätimessä CD ).
Soitin toistaa kaikki raidat kerran.
Raidan numero Soittoaika
näytön taajuuslukema alkaa muuttua.
Soitin käy lävitse radiotaajuuksia automaattisesti ja
pysähtyy löytäessään vahvan aseman.
Jos aseman virittäminen ei onnistu, muuta taajuutta
askel kerrallaan painamalla näppäintä toistuvasti.
FM-stereolähetyksen löytyessä näyttöön tulee ”ST”.
Nykyisen kappaleen numero ja kesto

Nykyisen kappaleen numero ja nykyisen
kappaleen jäljellä oleva kesto*

CD:n jäljellä olevien kappaleiden määrä ja
kesto
* Numeroltaan 20 ylittävien kappaleiden kesto näytöllä näkyy
muodossa ”- -:- -”.
Radio-tila
Taajuuden tai muistiin tallennetun aseman
numeron näyttäminen
Joka kerta, kun DISPLAY•ENTER - (kaukosäätimellä
DISPLAY ) -näppäintä painetaan, näyttöön tulee joko
taajuus tai muistissa oleva aseman numero (jos muistissa
on asemia).
Vihjeitä
 Aseta vaihtokuoren liuskat niille varattuihin
koloihin.
Tehtävä
Valinta
Tauko
CD   (kaukosäätimessä
 ).
Jatka toistoa painamalla näppäintä
uudelleen.
Seis
Seuraava raita
Edellinen raita
Hae kohta
kuunnellen


 Työnnä vaihtokuoren yläosaa sisään, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
Huomio
Katso, että molemman puolen salpa on asianmukaisesti paikallaan.

 (eteenpäin) tai  (taakse)
 toistaen ja pitäen alhaalla,
kunnes kohta löytyy.
 (eteenpäin) tai  (taakse)
 taukotilassa ja pitäen alhaalla
kunnes kohta löytyy.
 PUSH OPEN/CLOSE 
Löydä kohta
näytön avulla
Poista CD
•Jos FM-lähetyksessä on häiriötiä, paina MENU/MODE (kaukosäätimellä MODE ) -näppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy
”Mono” ja radion toisto muuttuu monoksi.
•Toistossa voi esiintyä häiriöitä, jos käytät laitteeseen kytkettyä iPodia
AM/FM-kuuntelun aikana. Näin ollen vältä iPodin käyttämistä
kyseisessä tilanteessa.
•Kuunneltaessa radiota siten, että iPhone on kytkettynä laitteeseen,
radion vastaanotossa saattaa esiintyä häiriöitä. Tässä tapauksessa
irrota iPhone.
•Jos AM/FM-radiosta kuuluu häiriöääniä, kun kytket iPodiin virran
(näytössä on ”DC OUT” -merkkivalo), katkaise virransyöttö iPodiin
(näytön ”DC OUT” -merkkivalo sammuu) pitämällä MENU/
MODE - (kaukosäätimessä MODE ) -näppäin alhaalla
muutaman sekunnin ajan.
AM-viritysvälin muuttaminen
Jos haluat muuttaa AM-viritysväliä, toimi seuraavasti:
Valinnaisten osien liittäminen
Voit toistaa esim. kannettavan digitaalisen
musiikkisoittimen sisältöä tämän laitteen kaiuttimien
kautta. Katkaise osista virta ennen niiden liittämistä.
Katso lisätiedot liitettävän osan käyttöoppaasta.
1 Kytke laitteen takana oleva AUDIO IN -liitäntä 
kannettavan digitaalisen musiikkisoittimen tai
muun audioliitäntäjohtoa (ei mukana) käyttävä
osan linjalähtöön.
2 Kytke laite ja osa päälle.
3 Aloita toistaminen kytketyn osan kautta painamalla
AUDIO IN  -näppäintä.
Liitetystä osasta tuleva musiikki toistuu laitteen
kaiuttimien kautta.
1 Pidä RADIO•BAND•AUTO PRESET - ja MENU/
MODE  -näppäimet alhaalla ja irrota
verkkovirtajohto pistorasiasta.
Liitä laite televisiovastaanottimeen tai videonauhuriin
käyttämällä jatkojohtoa (ei mukana), jossa toisessa
päässä on stereominiliitäntä ja toisessa kaksi
RCA-liitintä.
2 Pidä RADIO•BAND•AUTO PRESET - ja MENU/
MODE  -näppäimet alhaalla ja kytke
verkkovirtajohto uudelleen pistorasiaan.
Viritysväli vaihtuu ja näytössä näkyy neljän sekunnin
ajan joko ”AM 9” tai ”AM 10”.
Nollaa muistiin tallennetut radioasemat viritysvälin
muuttamisen jälkeen.
Grundläggande åtgärder
Sätta i en iPod
Tryck på PUSH OPEN  .
Luckan till iPod öppnas.
Placera iPod i anslutningen.
Stäng locket så att det klickar på plats.
Spela upp från en iPod
Välja uppspelningsläge för CD-skivor
Förinställa radiostationer
Tryck på iPod & iPhone   (iPod  på
fjärrkontrollen) så slås strömmen på (direkt
strömpåslag).
”DC OUT” visas i teckenfönstret (endast med
växelström (AC)) och iPod börjar automatiskt att spela
upp.
Tryck på MENU/MODE  (MODE  på
fjärrkontrollen) tills ” 1”, ” ”, ”SHUF”, ”SHUF” och
” ”, ”PGM” eller ”PGM” och ” ” visas i teckenfönstret.
Fortsätt sedan på följande sätt:
Du kan lagra radiostationer i spelarens minne. Du kan
förinställa upp till 30 radiostationer, 20 för FM och 10 för
AM, i valfri ordning.
Du kan utföra åtgärder på den anslutna iPod via enheten
eller med knapparna på iPod.
För att
Tryck på
Göra paus i
uppspelningen
iPod & iPhone   (  på
fjärrkontrollen).
För att återuppta uppspelningen
trycker du på knappen igen.
Stoppa
uppspelningen
Gå till nästa spår
Gå tillbaka till
föregående spår
Hitta en punkt
med hjälp av
medhörning
Hitta en punkt
genom att titta på
teckenfönstret på
iPod
Välj meny

Tips!
VOLUME + , iPod & iPhone   och CD   har en liten upphöjd punkt som du kan känna med fingret.
•Om du använder en iPod nano av 1:a generationen/iPod nano av 2:a
generationen (aluminium), kan du justera läget på anslutningen så
att iPod placeras i mitten.
•Om du använder en annan iPod än iPod nano av 1:a generationen/
iPod nano av 2:a generationen (aluminium) skjuter du anslutningen
åt höger.
Obs!
•När enheten drivs med nätström startar den automatiskt.
•När en iPod ansluts under pågående uppspelning fortsätter enheten
uppspelning av iPoden även efter anslutningen.
Gå tillbaka till
föregående meny


För att välja Välj
Upprepa ett ” 1”
enskilt spår
Upprepa
alla spår
”
”
Slumpvis
”SHUF”
uppspelning
Upprepa spår ”SHUF”
i slumpvis
och ” ”
ordning
Program”PGM”
merad
uppspelning
 (framåt) eller  (bakåt) 
under uppspelning och håll den där
tills du hittat önskad punkt.
 (framåt) eller  (bakåt)  i
pausläge och håll den där tills du
kommit till önskad punkt.
Tryck på MENU/MODE 
(MENU  på fjärrkontrollen) och
 eller   för att välja meny och
tryck sedan på ENTER .
Tryck på MENU/MODE 
(MENU  på fjärrkontrollen).
Byta skydd
Om du använder en iPod touch/iPhone kan du byta ut
skyddet mot det utbytbara locket (medföljer).
VOLUME +  har en liten upphöjd punkt som du kan känna med fingret.
Utbytbart lock (medföljer)
Ta bort skyddet
Använda enheten som en batteriladdare
(endast med växelström (AC))
Du kan använda enheten som batteriladdare.
Uppladdningsstatusen visas i teckenfönstret på iPod. Mer
information finns i bruksanvisningen till iPod.
Om upphovsrätt
•iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och
andra länder.
•iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
•Alla andra varumärken och registrerade varumärken
tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i den
här bruksanvisningen.
Tryck på  eller  
och tryck sedan på
DISPLAY•ENTER  (ENTER
 på fjärrkontrollen) för de
spår (upp till 20) du vill
programmera i önskad
ordning. Tryck sedan på CD
  (  på
fjärrkontrollen).
Programmerat spår
Spelordning
Upprepa
”PGM”
programoch ” ”
merade spår
Tryck på  eller  
och tryck sedan på
DISPLAY•ENTER  (ENTER
 på fjärrkontrollen) för de
spår (upp till 20) du vill
programmera i önskad
ordning. Tryck sedan på CD
  (  på
fjärrkontrollen).
 Ta bort skyddet .
Stäng locket så att det klickar på plats.
Sätt det utbytbara locket på plats
Spela upp CD-skivor
1 Tryck på  PUSH OPEN/CLOSE  och sätt i en skiva
med etikettsidan uppåt i CD-facket.
Du stänger CD-facket genom att trycka på  PUSH
OPEN/CLOSE .
Tryck på MENU/MODE  (MODE  på
fjärrkontrollen) flera gånger tills det valda läget slocknar
i teckenfönstret.
Kontrollera de programmerade spåren och
uppspelningsordningen i teckenfönstret
Du kan kontrollera spårordningen innan du börjar spela
upp genom att trycka på DISPLAY•ENTER  (ENTER
 på fjärrkontrollen).
Varje gång du trycker på knappen visas spårnumren i
den ordning du programmerat dem.
Ändra det aktuella programmet
Tryck på   en gång om CD-skivan är stoppad, och
två gånger om CD-skivan spelas upp. Det aktuella
programmet raderas. Skapa sedan ett nytt program
genom att följa programmeringsproceduren.
Du kan spela upp samma program igen; programmet finns kvar ända
tills du öppnar CD-facket.
2 Tryck på CD   (CD  på fjärrkontrollen).
Alla spåren spelas upp en gång.
Spårnummer Uppspelningstid
 Skjut in den övre delen av det utbytbara locket tills
det klickar på plats.
Obs!
Kontrollera att hakarna på båda sidorna sitter ordentligt.
För att
Göra paus i
uppspelningen
Stoppa
uppspelningen
Gå till nästa spår
Gå tillbaka till
föregående spår
Hitta en punkt
med hjälp av
medhörning
Hitta en punkt
med hjälp av
teckenfönstret
Ta ur CD-skivan
Tryck på
CD   (  på
fjärrkontrollen).
För att återuppta uppspelningen
trycker du på knappen igen.



 (framåt) eller  (bakåt) 
under uppspelning och håll den
där tills du hittat önskad punkt.
 (framåt) eller  (bakåt) 
i pausläge och håll den där tills du
kommit till önskad punkt.
 PUSH OPEN/CLOSE 
 på fjärrkontrollen) under 2 sekunder tills ”AUTO”
blinkar i teckenfönstret.
3 Tryck på DISPLAY•ENTER  (ENTER  på
fjärrkontrollen).
Stationerna lagras automatiskt i minnet i
ordningsföljd från de lägsta frekvenserna till de
högsta.
Om det inte går att ställa in en radiostation
automatiskt
Om en station sänder med svag signal måste du göra
förinställningen manuellt.
1 Välj band genom att trycka på RADIO•BAND•AUTO
PRESET  (BAND  på fjärrkontrollen).
2 Ställ in önskad station.
3 Håll DISPLAY•ENTER  intryckt (ENTER  på
fjärrkontrollen) under 2 sekunder tills
snabbvalsnumret blinkar i teckenfönstret.
4 Tryck på PRESET + eller –  tills snabbvalsnumret
för den önskade stationen blinkar i teckenfönstret.
5 Tryck på DISPLAY•ENTER  (ENTER  på
Tips!
De förinställda radiostationerna finns kvar i minnet även om du
kopplar bort nätkabeln eller tar ur batterierna.
Lyssna på stationer med snabbval
1 Välj band genom att trycka på RADIO•BAND•AUTO
PRESET  (BAND  på fjärrkontrollen).
2 Välj önskad station genom att trycka på PRESET +
eller – .
Använda teckenfönstret
iPod-läge
Använda iPod bakgrundsbelysning
Tryck på DISPLAY  på fjärrkontrollen.
CD-läge
Kontrollera totalt antal spår och total
uppspelningstid
I stoppläget trycker du på DISPLAY•ENTER 
(DISPLAY  på fjärrkontrollen).
Kontrollera återstående tid
Tryck på DISPLAY•ENTER  (DISPLAY  på
fjärrkontrollen) flera gånger. Teckenfönstret ändras på
följande sätt:

Lyssna på radio
1 Tryck på RADIO•BAND•AUTO PRESET  flera
gånger (direkt strömpåslag) eller tryck på RADIO 
och BAND  flera gånger på fjärrkontrollen.
Varje gång du trycker på knappen ändras visningen i
teckenfönstret på följande sätt:
”FM”  ”AM”
2 Håll TUNE + eller –  nedtryckt tills
 Skjut in nabbarna på det utbytbara locket i
skårorna.
PRESET  (BAND  på fjärrkontrollen).
2 Håll RADIO•BAND•AUTO PRESET  intryckt (BAND
Avbryta det valda uppspelningsläget
Tips!
 Tryck in hakarna på båda sidor av locket samtidigt.
1 Välj band genom att trycka på RADIO•BAND•AUTO
fjärrkontrollen).
Den nyinställda stationen ersätter den tidigare.
Obs!
•Du kan använda den universella adaptern som medföljer iPod för en
mer skräddarsydd inpassning. Du kan sätta i en iPod utan att
använda en adapter.
•Om du ansluter iPod när en annan funktion används ändras
funktionen automatiskt till iPod.
•Den universella iPod-dockningsadaptern från Apple (medföljer ej)
kan användas med den här enheten.
•Anvisningar för hur du använder iPod finns i bruksanvisningen till
den.
•Innan du kopplar bort iPod gör du paus i uppspelningen.
Gör sedan så här
Tryck på  eller  
för att välja det spår du vill
upprepa och tryck sedan på
CD   (  på
fjärrkontrollen).
Tryck på CD   ( 
på fjärrkontrollen).
Tryck på CD   ( 
på fjärrkontrollen).
Tryck på CD   ( 
på fjärrkontrollen).
frekvenssiffrorna börjar ändras i teckenfönstret.
Spelaren startar en automatisk sökning bland
radiofrekvenserna och stannar när den hittar en
station som har tillräckligt stark signal.
Om du inte kan ställa in en station ändrar du frekvensen
stegvis genom att trycka flera gånger på knappen.
När en FM-stereosändning tas emot visas ”ST”.
Tips!
•Om det är mycket störningar i en FM-sändning kan du trycka på MENU/
MODE  (MODE  på fjärrkontrollen) tills ”Mono” visas i
teckenfönstret. Ljudet blir visserligen i mono, men störningarna minskar.
•Om du pekar på eller använder en iPod ansluten till den här enheten
när du lyssnar på en AM/FM-sändning kan störningar uppstå.
Undvik i så fall att peka på eller använda iPod.
•Om du lyssnar på radion med en iPhone ansluten till enheten kan
störningar i radiomottagningen uppstå. I så fall kopplar du bort iPhone.
•Om du hör störningar i AM/FM-radiosändningen när iPod förses
med ström (”DC OUT”-indikatorn visas i teckenfönstret) håller du
MENU/MODE  intryckt (MODE  på fjärrkontrollen) under
några få sekunder för att avbryta strömförsörjningen till iPod (”DC
OUT”-indikatorn slocknar i teckenfönstret).
Ändra inställningsintervallet för
AM-mottagning
Om du behöver ändra inställningsintervallet för AMmottagning gör du så här:
1 Medan du håller RADIO•BAND•AUTO PRESET  och
MENU/MODE  intryckta kopplar du bort
nätkabeln från vägguttaget.
2 Medan du håller RADIO•BAND•AUTO PRESET  och
MENU/MODE  intryckta ansluter du nätkabeln till
vägguttaget igen.
Inställningsintervallet ändras och ”AM 9” eller ”AM
10” visas i teckenfönstret under 4 sekunder.
När du ändrat inställningsintervallet måste du ställa in
snabbvalsstationerna igen.
Aktuellt spårnummer och uppspelningstid

Aktuellt spårnummer och återstående tid
för det aktuella spåret*

Antal återstående spår och återstående tid
på CD-skivan
* För spår med nummer högre än 20 visas den återstående tiden i
teckenfönstret som ”- -:- -”.
Radioläge
Visa frekvensen eller numret på en
snabbvalskanal
Varje gång du trycker på DISPLAY•ENTER 
(DISPLAY  på fjärrkontrollen), ändras teckenfönstret
så att det visar antingen frekvensen för eller numret på
en snabbvalskanal (om du har förinställt någon).
Ansluta kringutrustning
Du kan lyssna på ljudet från en valfri komponent, t.ex.
en bärbar musikspelare, från den här enhetens högtalare.
Se till att strömmen till de olika komponenterna är
avstängd innan du kopplar ihop dem. Mer information
finns i bruksanvisningen till den komponent du ska
ansluta.
1 Anslut AUDIO IN-kontakten  på enhetens baksida
till linjeutgången på den bärbara digitala
musikspelaren, eller en annan komponent, med en
ljudkabel (medföljer ej).
2 Slå på strömmen till enheten och den anslutna
komponenten.
3 Tryck på AUDIO IN  och starta uppspelningen på
den anslutna komponenten.
Ljudet från den anslutna komponenten sänds ut
genom högtalarna på den här enheten.
Du ansluter enheten till en TV eller videobandspelare
med hjälp av en förlängningskabel (medföljer ej) med
en stereominikontakt i ena änden och två
phonokontakter i den andra änden.
Download PDF