Sony | MDR-HW700DS | Sony MDR-HW700DS MDR-HW700DS trådlösa hörlurar med digitalt surroundljud Snabbstartguide

4-471-134-11(1)
Vejledninger/Käsikirjat/
Handböcker
Startvejledning
Pika-aloitusopas
Snabbguide
Startvejledning
(denne vejledning)
Käytön pikaopas
(tämä asiakirja)
Snabbguide
(detta dokument)
Giver dig instruktioner
om, hvordan processoren
forbindes med
digitale enheder, og
grundlæggende betjening.
Sisältää ohjeet
prosessorin liittämisestä
digitaalilaitteisiin sekä
perustoiminnoista.
I detta dokument finns
anvisningar om hur du
ansluter processorenheten
till digitala enheter och
grundläggande funktioner.
Referencevejledning
Sisältää yleisiä
käyttöohjeita ja tuotteen
tekniset tiedot.
Pikaopas
Giver dig oplysninger
om forholdsregler og
produktspecifikationer.
Ohje
Hjælp-vejledning
Digital Surround Headphone System
Lue ohje tietokoneella
tai älypuhelimella, jos
haluat tietää tarkemmin
järjestelmän käytöstä.
Læs Hjælp-vejledningen
på din computer eller
smartphone, når du vil
have mere detaljerede
oplysninger om brug af
enheden.
1
Opladning af hovedtelefonerne/Kuulokkeiden lataaminen/
Ladda hörlurarna
1
Forbind hovedtelefonerne og den opstartede computer med det medfølgende micro-USB-kabel.
Kytke kuulokkeet ja käynnistetty tietokone toimitetulla mikro-USB-kaapelilla.
Anslut hörlurarna och datorn som är igång med den medföljande mikro-USB-kabeln.

Referensguide
I denna handbok hittar du
säkerhetsanvisningar och
produktspecifikationer.

Brug kun det medfølgende micro-USB-kabel
til opladning af hovedtelefonerne. (Du vil
måske ikke kunne oplade enheden med
andre kabler.)
Opladeindikatoren lyser rødt under
opladning. Den slukkes, når opladningen er
gennemført.


Käytä toimitettua mikro-USB-kaapelia vain
kuulokkeiden lataamiseen. (Et välttämättä
pysty lataamaan laitetta muilla kaapeleilla.)
Latausilmaisin palaa punaisena latauksen
aikana. Se sammuu, kun lataus on valmis.
Läs hjälpguiden på din
dator eller smartphone när
du mera utförligt vill veta
hur systemet fungerar.
MDR-HW700
Rød
Punainen
Röd
Slukket
Pois
Av
Micro-USB-kabel (medfølger)
Mikro-USB-kaapeli (sisältyy toimitukseen)
Mikro-USB-kabel (medföljer)
http://rd1.sony.net/help/mdr/hw700ds/ce/
Todimensionel kode:
Kaksiulotteinen koodi:
QR-kod:
2
Når opladeindikatoren slukker, skal micro-USB-kablet afbrydes.
Kun latausilmaisin sammuu, irrota mikro-USB-kaapeli.
När laddningsindikatorn släcks kopplar du bort mikro-USB-kabeln.
Opladning og brugstid
Lataus- ja käyttöaika
Omtrentlig
opladningstid
Omtrentlig brugstid 1)
Arvioitu latausaika
Arvioitu käyttöaika 1)
Ungefärlig laddningstid
Ungefärlig
användningstid 1)
3 timer 2)
12 timer 3)
3 tuntia 2)
12 tuntia 3)
3 timmar 2)
12 timmar 3)
30 minutter 4)
2 timer 3)
30 minuuttia 4)
2 tuntia 3)
30 minuter 4)
2 timmar 3)
1)
2)
3)
2

© 2013 Sony Corporation Printed in Denmark
4)
Ved 1 kHz, 1 mW + 1 mW udgangseffekt
Nødvendig tid til fuld opladning af et tomt batteri
Tiden kan variere, afhængigt af temperaturen eller
brugsforholdene.
Tidsforbrug til opladning af et tomt batteri
1)
2)
3)
4)
Laddningstid och batteritid
1 kHz:n taajuudella, 1 mW + 1 mW:n teho
Tyhjän akun lataamiseksi täyteen kuluva aika
Ilmoitettu aika saattaa vaihdella, riippuen käyttöpaikan
lämpötilasta tai muista olosuhteista.
Tyhjän akun lataamiseksi täyteen kuluva aika
1)
2)
3)
4)
Vid 1 kHz, 1 mW + 1 mW uteffekt
Erfordrad tid för att fulladda ett helt urladdat batteri
Tiden kan variera beroende på temperaturen och
användningsförhållandena.
Tid för att ladda ett helt urladdat batteri
Indstilling af CONTROL FOR HDMI-kontakten/CONTROL FOR HDMI -kytkimen asetus/Ställa in CONTROL FOR HDMI-omkopplaren
Control for HDMI-funktionen er deaktiveret i standardindstillingen. For nærmere oplysninger, se Referencevejledningen.
Control for HDMI -toiminto on oletusasetuksena pois käytöstä. Yksityiskohtaisia tietoja on pikaoppaassa.
Kontroll för HDMI-funktionen är inaktiverad i standardinställningen. Mer information finns i referensguiden.
Tilslutning af processoren til digitale enheder
Prosessorin kytkeminen digitaalisiin laitteisiin
Ansluta processorenheten till digitala enheter
A
BD/DVD/
BD/DVD/
BD/DVD
Tv/Tv/Tv-apparat
Tilslutte processoren til digitale enheder via en AV-forstærker
Prosessorin kytkeminen digitaalisiin laitteisiin AV-vahvistimen kautta
Ansluta processorenheten till digitala enheter via en AV-förstärkare
(Nedenunder)
(Alapuoli)
(Nedan)
AV-forstærker/
AV-vahvistin/
AV-förstärkare
Spil/
Peli/
Spel
B
BD/DVD/
BD/DVD/
BD/DVD
Tv/Tv/Tv-apparat
3
(Bagpå)
(Takaosa)
(Baksidan)
Spil/
Peli/
Spel
MODE1
(Standard/Oletus/
standard)
A
Använd endast den medföljande mikro
-USB-kabeln för att ladda hörlurarna. (Det går
eventuellt inte att ladda enheten med andra
kablar.)
Laddningsindikatorn lyser rött under
laddning. Den släcks när laddningen är klar.
Hjälpguide
URL:
MDR-HW700DS

MODE2
Tilslutning af processoren til digitale enheder/Prosessorin kytkeminen digitaalisiin laitteisiin/
Ansluta processorenheten till digitala enheter

Tilslutning af digitale enheder/Digitaalisten laitteiden liittäminen/
Ansluta digitala enheter
Tilslut et TV.
Kytke TV.
Anslut en TV.
HDMI-kabel (High Speed-type) (sælges separat)
HDMI-kaapeli (High Speed -tyyppi) (myydään erikseen)
HDMI-kabel (High Speed-typ) (säljs separat)
TV AUDIO
(TV med ARC*/TV, jossa ARC*/TV med ARC*)
 
VIDEO
AUDIO

TV AUDIO

Forbind en BD/DVD-enhed og/eller en spilenhed.
Liitä BD/DVD-laite ja/tai pelikone.
Anslut en BD/DVD-enhet och/eller en spelenhet.
HDMI-kabel (High Speed-type) (sælges separat)
HDMI-kaapeli (High Speed -tyyppi) (myydään erikseen)
HDMI-kabel (High Speed-typ) (säljs separat)
DP-HW700
* ARC (Audio Return Channel)
ARC-funktionen sender digital lyd fra et TV til
processoren eller en AV-forstærker via et
HDMI-kabel. For nærmere oplysninger,
se Hjælp-vejledningen.
VIDEO
AUDIO

VIDEO
AUDIO
* ARC (Audio Return Channel)
ARC-toiminto lähettää digitaalisen äänen TV:stä
prosessoriin tai AV-vahvistimeen HDMI-kaapelin
kautta. Yksityiskohtaisia tietoja on oppaassa.

AUDIO
: lydsignal/audiosignaali/ljudsignal
VIDEO
: videosignal/videosignaali/videosignal
TV AUDIO
* ARC (Audio Return Channel)
ARC-funktionen sänder digitalt ljud från en TV
till processorenheten eller en AV-förstärkare
via en HDMI-kabel. För mer information se
hjälpguiden.
: lydsignal fra TV/TV:n audiosignaali/ljudsignal från TV
HDMI IN
: HDMI-indgang/HDMI-tuloliitäntä/HDMI-ingång
HDMI OUT
: HDMI-udgang/HDMI-lähtöliitäntä/HDMI-utgång

Forbind den optiske digitale udgang på TV'et.
Kytke TV:n optinen digitaalilähtö.
Anslut den optiska digitalutgången på TV:n.
Optisk digitalkabel (medfølger)
Optinen digitaalinen kaapeli (sisältyy toimitukseen)
Optisk digitalkabel (medföljer)

Forbind den medfølgende lysnetadapter.
Kytke toimitettu verkkolaite paikalleen.
Anslut den medföljande nätadaptern.
Bemærk
For at lytte til TV-lyden med ARC*-funktionen skal du skifte [Control for HDMI] i
[Off] (standard) til [On] i menuen på processoren. For nærmere oplysninger, se
Referencevejledningen. Tilslutning  er ikke nødvendig, når du lytter til TV-lyd med
ARC-funktionen.
OPTICAL OUT : optisk digital udgang/optinen digitaalinen lähtö/
optisk digitalutgång
Huomautus
TV:n äänen kuuntelemiseksi ARC*-toiminnolla vaihda [Control for HDMI] -asetus
vaihtoehdosta [Off] (oletus) asetukseen [On] prosessorin valikosta. Yksityiskohtaisia
tietoja on pikaoppaassa. Liitäntä  ei ole tarpeen, kun kuuntelet TV:n ääntä
ARC-toiminnolla.
4
1
Obs!
För att lyssna på TV-ljudet med ARC*-funktionen ändrar du [Control for HDMI] från [Off]
(standard) till [On] i processorenhetens meny. Mer information finns i referensguiden.
Anslutning  erfordras inte när du lyssna på TV-ljud med ARC-funktionen.
Visning af indhold på en tilsluttet enhed/Sisällön katsominen liitetyllä laitteella/
Visa innehållet på en ansluten enhet
Tænd alle enheder, der er tilsluttet til processoren.
Kytke päälle kaikki prosessoriin kytketyt laitteet.
Starta alla enheter som är ansluten till processorenheten.
2
Vælg en indgang på processoren og TV'et.
Valitse tuloliitäntä prosessorista ja TV:stä.
Välj en ingång på processorenheten och TV:n.
Se TV


Vælg "TV" på processoren.
Vælg en anden lydudgang
end TV-højttaleren på
TV'et.
Se en BD/DVD eller
spille et spil




Vælg indgangen for
den enhed, du vil se, på
processoren.
Vælg HDMI1-indgangen på
TV'et.
Vælg en anden lydudgang
end TV-højttaleren på
TV'et.
Kontroller
udgangsindstillingerne på
den enhed, du vil se. Se
"Lydudgangsindstillinger
for de tilsluttede enheder"
på bagsiden af dette blad.
TV:n katselu


Valitse "TV" prosessorista.
Valitse TV:stä jokin muu
audiolähtö kuin TV:n
kaiutin.
BD/DVD-levyn katselu
tai pelin pelaaminen




Valitse prosessorista sen
laitteen tuloliitäntä, jota
haluat katsoa.
Valitse TV:n HDMI1
-tuloliitäntä.
Valitse TV:stä jokin muu
audiolähtö kuin TV:n
kaiutin.
Tarkista katseltavan
laitteen lähtöasetukset,
katso "Liitettyjen laitteiden
audiolähtöasetukset"
tämän lehtisen takasivulta.
Titta på TV


Välj "TV" på
processorenheten.
Välj en annan ljudutgång
än TV-högtalare på TV:n.
3
Start afspilning på den enhed, hvis indhold du vil se.
Aloita toisto laitteelta, jonka sisältöä haluat katsoa.
Starta uppspelning på enheten du vill visa innehållet för.


Visa en BD/DVD eller
spela ett spel




Välj ingången för
enheten du vill visa på
processorenheten.
Välj HDMI1-ingången på
TV:n.
Välj en annan ljudutgång
än TV-högtalare på TV:n.
Kontrollera
utgångsinställningarna
på enheten du vill visa,
se "Inställningarna för
ljudutgång för anslutna
enheter" på baksidan av
detta dokument.

Når du ser på et TV, skal
du vælge et program
ved hjælp af TV'ets
fjernbetjening.
Når afspilningen er startet,
skal du vise status for
processoren på
TV-skærmen og kontrollere,
hvorvidt det ønskede
lydformat udsendes. For
nærmere oplysninger, se
Referencevejledningen.
SACD og DVD Audio
er ikke kompatible
med processoren via
HDMI-forbindelsen. For
nærmere oplysninger, se
Referencevejledningen.



TV:tä katsottaessa valitse
ohjelma TV:n kauko
-ohjaimella.
Kun toisto on alkanut, näytä
prosessorin tila TV-ruudulla
ja tarkista, toistetaanko
haluttu audioformaatti.
Yksityiskohtaisia tietoja on
pikaoppaassa.
SACD ja DVD-ääni eivät ole
yhteensopivia prosessorin
kanssa HDMI-liitännän
kautta. Yksityiskohtaisia
tietoja on pikaoppaassa.



Välj ett program med TV:ns
fjärrkontroll när du tittar på
TV.
När uppspelningen har
startat visar du statusen för
processorenheten på
TV-skärmen och
kontrollerar om önskat
ljudformat matas ut.
Mer information finns i
referensguiden.
SACD och DVD audio
är inte kompatibla med
processorenheten via
HDMI-anslutningen.
Mer information finns i
referensguiden.
hovedtelefonerne på, og juster lydstyrken.
4 Tag
Laite kuulokkeet korviisi ja säädä
äänenvoimakkuutta.
Ta på dig hörlurarna och justera volymen.

Hovedtelefonerne
tændes, når du tager
dem på eller trykker
på  (strøm)
-knappen i ca. ét
sekund.

Virta kytkeytyy
kuulokkeisiin, kun
laitat ne korviisi tai
painat  (virta)
-painiketta noin
1 sekunnin ajan.

Hörlurarna slås på
när du tar på dig dem
eller när du trycker på
 (ström)-knappen i
cirka 1 sekund.
Fortsættes i "5 Når du er færdig med at se indhold" på bagsiden/Jatkuu takasivun kohdassa "5 Kun sisällön katselu on valmis"/Fortsätter under "5 När du har tittat klart på innehållet" på baksidan
MDR-HW700DS
4-471-134-11(1)
Tilslutte processoren til digitale enheder via en AV-forstærker/Prosessorin kytkeminen digitaalisiin laitteisiin AV-vahvistimen kautta/
Ansluta processorenheten till digitala enheter via en AV-förstärkare
B
3

Tilslutning af digitale enheder/Digitaalisten laitteiden liittäminen/
Ansluta digitala enheter
Forbind processoren og et TV.
Liitä prosessori ja TV toisiinsa.
Anslut processorenheten och en TV.
Optisk digitalkabel (medfølger)
Optinen digitaalinen kaapeli (sisältyy toimitukseen)
Optisk digitalkabel (medföljer)
Sådan forbindes en BD/DVD-enhed og/eller en spilenhed til processoren (anbefalet)
Denne forbindelse anbefales, når du tilslutter tre eller færre enheder (BD-afspiller el. lign.) til HDMI-indgangsstikket på processoren.
BD/DVD-laitteen ja/tai pelikoneen liittäminen prosessoriin (suositeltu)

Tätä liitäntää suositellaan, kun kytket prosessorin HDMI-tuloliitäntään enintään 3 laitetta (BD-soitin jne.).
Ansluta en BD/DVD-enhet och/eller en spelenhet till processorenheten (rekommenderas)
Denna anslutning rekommenderas när du ansluter 3 eller färre enheter (BD-spelare etc.) till HDMI-ingångarna på processorenheten.
HDMI-kabel (High Speed-type) (sælges separat)
HDMI-kaapeli (High Speed -tyyppi) (myydään erikseen)
HDMI-kabel (High Speed-typ) (säljs separat)
TV AUDIO*
(TV med ARC**/
TV, jossa ARC**/
TV med ARC**)



AV-forstærker/
AV-vahvistin/
AV-förstärkare
VIDEO
AUDIO
VIDEO
AUDIO


TV AUDIO
TV AUDIO


* Når både TV'et og AV-forstærkeren er
kompatible med ARC
** ARC (Audio Return Channel)
ARC-funktionen sender digital lyd fra et TV til
processoren eller en AV-forstærker via et
HDMI-kabel. For nærmere oplysninger,
se Hjælp-vejledningen.
VIDEO
AUDIO

Forbind processoren og AV-forstærkeren.
Liitä prosessori ja AV-vahvistin toisiinsa.
Anslut processorenheten och AV-förstärkaren.
HDMI-kabel (High Speed-type) (sælges separat)
HDMI-kaapeli (High Speed -tyyppi) (myydään erikseen)
HDMI-kabel (High Speed-typ) (säljs separat)
DP-HW700
VIDEO
AUDIO
Forbind TV'et og en AV-forstærker.
Liitä TV ja AV-vahvistin toisiinsa.
Anslut TV:n och en AV-förstärkare.
* Kun sekä TV että AV-vahvistin ovat
ARC-yhteensopivia

AUDIO
: lydsignal/audiosignaali/ljudsignal
VIDEO
: videosignal/videosignaali/videosignal
TV AUDIO
HDMI IN
** ARC (Audio Return Channel)
ARC-toiminto lähettää digitaalisen äänen TV:stä
prosessoriin tai AV-vahvistimeen HDMI-kaapelin
kautta. Yksityiskohtaisia tietoja on oppaassa.
: lydsignal fra TV/TV:n audiosignaali/ljudsignal från TV
HDMI OUT
: HDMI-udgang/HDMI-lähtöliitäntä/HDMI-utgång
OPTICAL IN
: optisk digital indgang/optinen digitaalinen tulo/
optisk digital ingång
HDMI-kabel (High Speed-type) (sælges separat)
HDMI-kaapeli (High Speed -tyyppi) (myydään erikseen)
HDMI-kabel (High Speed-typ) (säljs separat)

Kytke AV-vahvistimen optinen digitaalitulo.
Tämä kytkentä ei ole tarpeen, jos sekä TV että AV-vahvistin ovat ARC**
-yhteensopivia.
** ARC (Audio Return Channel)
ARC-funktionen sänder digitalt ljud från en TV
till processorenheten eller en AV-förstärkare
via en HDMI-kabel. För mer information se
hjälpguiden.
OPTICAL OUT : optisk digital udgang/optinen digitaalinen lähtö/
optisk digitalutgång
Anslut den optiska digitalingången på AV-förstärkaren.
Denna anslutning är inte nödvändig om både TV:n och AV-förstärkaren är
kompatibla med ARC**.
Optisk digitalkabel (det andet kabel sælges separat).
Optinen digitaalikaapeli (toinen kaapeli myydään erikseen.)
Optisk digitalkabel (Den andra kabeln säljs separat.)

Sådan forbindes en BD/DVD-enhed og/eller en spilenhed til en AV-forstærker
BD/DVD-laitteen ja/tai pelikoneen liittäminen AV-vahvistimeen
Ansluta en BD/DVD-enhet och/eller en spelenhet till en AV-förstärkare
Tilslut den medfølgende lysnetadapter.
Kytke toimitettu verkkolaite paikalleen.
Anslut den medföljande nätadaptern.
Bemærkninger
I HDMI-transmissionssystemet sender sendeenheden
signalerne i video/audio-formater til receiver-enheden, alt
efter de video/audio-formater der understøttes og er angivet
af receiver-enheden. Det betyder, at det i den type forbindelse
kun er de lydformater, som AV-forstærkeren understøtter,
der sendes til processoren. Derfor kan lydformaterne være
begrænset til færre end dem, der understøttes af processoren.
Bemærk, at du ikke vil kunne nyde den fulde fordel af
processoren med denne type forbindelse.
 Control for HDMI-funktionen er deaktiveret i
standardindstillingen. For at bruge Control for
HDMI-funktionen skal du indstille [Control for HDMI] til
[On] i menuen på processoren. For nærmere oplysninger,
se Referencevejledningen.


VIDEO
AUDIO
TV AUDIO

DP-HW700
Forbind den optiske digitale indgang på
AV-forstærkeren.
Denne tilslutning er ikke nødvendig, når både TV'et og AV-forstærkeren er
kompatible med ARC**.
* När både TV:n och AV-förstärkaren är
kompatibla med ARC
: HDMI-indgang/HDMI-tuloliitäntä/HDMI-ingång
Forbind en BD/DVD-enhed og/eller en spilenhed til
processoren.
BD/DVD-laitteen ja/tai pelikoneen liittäminen
prosessoriin.
Ansluta en BD/DVD-enhet och/eller en spelenhet till
processorenheten.
Huomautuksia
HDMI-siirtojärjestelmässä lähettävä laite lähettää signaalit
video/audioformaateissa vastaanottavaan laitteeseen
vastaanottavan laitteen tukemien ja ilmaisemien video/
audioformaattien mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tällaisessa
kytkennässä prosessoriin lähetetään vain AV-vahvistimen
tukemia audioformaatteja. Tämän vuoksi audioformaatit voivat
olla rajoitettuja harvempiin kuin mitä prosessori tukee. Huomaa,
että et välttämättä pysty nauttimaan prosessorin kaikista
hyödyistä tällä kytkennällä.
 Control for HDMI -toiminto on oletusasetuksena pois käytöstä.
Control for HDMI -toiminnon käyttämiseksi aseta prosessorin
valikosta [Control for HDMI] -asetukseksi [On]. Yksityiskohtaisia
tietoja on pikaoppaassa.

VIDEO
AUDIO
VIDEO
AUDIO



TV AUDIO

VIDEO
AUDIO
AV-forstærker
AV-vahvistin
AV-förstärkare
Obs!
4
Visning af indhold på en tilsluttet enhed/Sisällön katsominen liitetyllä laitteella/
Visa innehållet på en ansluten enhet
5
Når du er færdig med at se indhold/Kun sisällön katselu on valmis/
När du har tittat klart på innehållet
1
I HDMI-överföringssytemet sänder sändarenheten
signalerna i video-/ljudformat till mottagarenheten i enlighet
med de video-/ljudformat som stöds och indikeras av
mottagarenheten. Detta innebär att i denna typ av anslutning
överförs endast de ljudformat som AV-förstärkaren stöder till
processorenheten. På grund av detta kan ljudformaten vara
begränsade till färre än de som stöds av processorenheten.
Observera att du eventuellt inte till fullo kan ta del av fördelarna
med processorenheten med denna typ av anslutning.
 Kontroll för HDMI-funktionen är inaktiverad i
standardinställningen. Om du vill använda kontroll för
HDMI-funktionen ställer du [Control for HDMI] till [On] i menyn
på processorenheten. Mer information finns i referensguiden.

Se "4 Visning af indhold på en tilsluttet enhed" af type A på forsiden af dette blad.
Katso "4 Sisällön katsominen liitetyllä laitteella", tyyppi A, tämän lehtisen etusivulla.
Se "4 Visa innehållet på en ansluten enhet" för typ A på första sidan av detta dokument.
Tag hovedtelefonerne af.
Ota kuulokkeet pois.
Ta av dig hörlurarna.






Hovedtelefonerne slukkes automatisk efter ca. fem sekunder.
Du kan også slukke for hovedtelefonerne ved at trykke på  (strøm)
-knappen i ca. ét sekund. I så fald sættes processoren automatisk i
standby. Trin 2 er ikke nødvendigt.
Kuulokkeiden virta sammuu noin 5 sekunnin kuluttua automaattisesti.
Voit sammuttaa virran kuulokkeista myös painamalla  (virta)
-painiketta noin 1 sekunnin ajan. Tässä tapauksessa prosessori siirtyy
automaattisesti valmiustilaan. Vaihe 2 ei ole tarpeellinen.
Bemærk
Når du har taget hovedtelefonerne af, må du ikke lade højre hus sidde i den vinkel, der er vist nedenfor.
Hvis du lader det sidde på denne måde, kan automatisk tænd-funktionen gøre, at strømmen på
hovedtelefonerne forbliver tændt.

Kuulokkeiden pois ottamisen jälkeen älä jätä oikeanpuoleista koteloa alla näkyvään kulmaan. Jos jätät
sen näin, kuulokkeiden virta voi pysyä kytkettynä automaattisen virrankytkentätoiminnon vuoksi.

Lämna inte den högra kåpan i den vinkel som visas nedan när du har tagit av dig hörlurarna. Om du
lämnar den på det sättet kan strömmen till hörlurarna fortsätta vara på, på grund av funktionen för
automatisk påslagning.
Tændt/Päällä/På





Indstilling af matrix-dekoder (MATRIX)
Når lydfelttilstanden er CINEMA eller GAME, kan du vælge et
lydbehandlingsformat for at afspille lyden i 9.1-kanals surroundformat.
(Fra)
(päältä)
(av)
Kun äänikenttätilana on CINEMA tai GAME, voit valita äänen
käsittelyformaatin toistamaan äänen 9.1-kanavaisessa
surround-formaatissa.
Paina prosessorin MATRIX-painiketta monta kertaa.
Paina prosessorin EFFECT-painiketta monta kertaa.
Ställa in matrix-avkodaren (MATRIX)
Voit käyttää myös kuulokkeiden EFFECT-painiketta.
När du ställt in CINEMA eller GAME för ljudfältet kan du välja ett
ljudbearbetningsformat för att spela upp ljudet i 9.1-kanalers
surroundformat.
Tryck flera gånger på MATRIX-knappen på processorenheten.
Prosessori siirtyy valmiustilaan.
Laitteen ääni toistuu automaattisesti TV:stä.
Jos ääni ei toistu automaattisesti TV:stä, tarkista TV:n
audiolähtöasetukset.
Processorenheten ställs i standbyläge.
Ljudet från enheten avges automatiskt från TV:n.
Om ljudet inte automatiskt avges från TV:n kontrollerar du
inställningarna för ljudutgång på TV:n.
Indstil den digitale lydudgang på den tilsluttede enhed, så der
udsendes lyd behandlet i "Dolby Digital"- eller "DTS"-format. Du
kan få brug yderligere indstillinger for at udsende multikanals
surroundsound. Se vejledningen til enheden for nærmere
oplysninger.
Matriisidekooderin asetus (MATRIX)
Du kan også bruge EFFECT-knappen på hovedtelefonerne.
Processoren sættes i standby.
Lyden på enheden vil automatisk blive udsendt fra TV'et.
Hvis lyden ikke udsendes fra TV'et automatisk, skal du
kontrollere lydudgangsindstillingerne på TV'et.
Lydudgangsindstillingerne for de tilsluttede
enheder
Tryk gentagne gange på MATRIX-knappen på processoren.
Tryk gentagne gange på EFFECT-knappen på processoren.
Genom att välja ett ljudfältsläge som passar programmen och innehållet
kan du uppleva en känsla av att vara i biosalonger, lyssna på nyheter med
tydligare röst för nyhetsuppläsaren etc.

Slukket/Pois/Av
Ved at vælge en lydfelttilstand, der passer til programmerne og indholdet,
kan du nyde fornemmelsen af at være til stede i biografer, lytte til
nyheder med en mere tydelig speakerstemme osv.
Ställa in ljudfältläget (EFFEKT)

Obs!
Indstilling af lydfelttilstand (EFFECT)
Valitsemalla ohjelmiin ja sisältöön sopivan äänikenttätilan voit nauttia
elokuvateatterissa olemisen tunteesta, kuunnella uutisia niin, että
toimittajan ääni kuuluu selkeämmin jne.
Tryk på  (strøm) -knappen på processoren.
Paina  (virta) -painiketta prosessorista.
Tryck på  (ström)-knappen påprocessorenheten.
Huomautus
Hörlurarna stängs automatiskt av efter cirka 5 sekunder.
Du kan även stänga av hörlurarna genom att trycka på  (ström)
-knappen i cirka 1 sekund. I detta fall ställs processorenheten
automatiskt i standbyläge. Steg 2 behövs inte.
Äänikenttätilan asettaminen (EFFECT)
2
Liitettyjen laitteiden audiolähtöasetukset
(Fra)
(päältä)
(av)
Valitse liitetyn laitteen audiolähtöasetus niin, että "Dolby
Digital"- tai "DTS"-formaatissa käsitelty ääni toistetaan.
Monikanavaisen surround-äänen toistaminen saattaa edellyttää
lisäasetuksien tekemistä. Yksityiskohtaisia tietoja on laitteen
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
Inställningarna för ljudutgång för anslutna
enheter
Ställ in den digitala ljudutgången på den anslutna enheten så att
ljudet som bearbetas i formatet "Dolby Digital" eller "DTS" matas
ut. Du kan behöva göra ytterligare inställningar för att mata ut
flerkanaligt surroundljud. Mer information finns i handboken som
medföljer enheten.
Tryck flera gånger på EFFEKT-knappen på processorenheten.
Du kan även använda EFFECT-knappen påhörlurarna.
MDR-HW700DS
4-471-134-11(1)
Download PDF

advertising