Sony KDL-32EX340 User manual

Sony KDL-32EX340 User manual
A-EA8-101-61(1)
LCD TV
Käyttöohje
Aloitusopas
Television katselu
Lisälaitteiden käyttö
MENU-toimintojen käyttö
Lisätietoja
KDL-42EX443 / 42EX440 / 32EX343 / 32EX340
Johdanto
Tuotemerkit
Kiitos, että valitsit tämän Sonyn
tuotteen.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää televisiota.
Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta
varten.
•
Digitaalisen television
toimintaan liittyviä
huomautuksia
• Digitaaliseen televisioon (
)
liittyvät toiminnot toimivat ainoastaan
maissa tai alueilla, joissa lähetetään
digitaalisia maanpäällisiä signaaleja
DVB-T/DVB-T2* (MPEG-2 ja H.264/
MPEG-4 AVC) tai joissa on
käytettävissä yhteensopiva DVB-C
(MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC) kaapelipalvelu. Tarkista
jälleenmyyjältäsi, ovatko DVB-T/
DVB-T2*-signaalit käytettävissä
asuinpaikkakunnallasi tai kysy
kaapeli- TV:n palveluntarjoajalta,
onko DVB-C-kaapelipalvelu
yhteensopiva tämän television
kanssa.
• Kaapeli-TV:n palveluntarjoaja voi
veloittaa tarjoamistaan palveluista, ja
sinun on mahdollisesti sitouduttava
palveluntarjoajan liiketoiminnan
ehtojen noudattamiseen.
• Tämä televisio noudattaa DVB-T/
DVB-T2*- ja DVB-C-signaaleiden
määrityksiä, mutta yhteensopivuutta
tulevien digitaalisten maanpäällisten
DVB-T/DVB-T2*-lähetysten ja
digitaalisten DVB-Ckaapelilähetysten kanssa ei taata.
• Jotkin digitaalisen television
toiminnot eivät välttämättä ole
käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla
alueilla, ja DVB-C-kaapeli ei
välttämättä toimi oikein kaikkien
palveluntarjoajien kanssa.
Tämä tuote on valmistettu Sony
Corporationin puolesta, Sony
Corportation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Tämän tuotteen Euroopan
Unionin lainsäädännön
vaatimustenmukaisuutta koskevat
kyselyt tulee osoittaa valtuutetulle
edustajalle, Sony Deutschland
GmbH:lle, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany.
Huolto tai takuu asioita koskevat
kyselyt pyydämme ystävällisesti
osoittamaan takuu tai huolto
dokumenteissa mainituille
edustajille.
~
• Tässä käyttöohjeessa käytetyt
kuvat ovat KDL-42EX440mallista, ellei toisin ole mainittu.
* DVB-T2 ei ole käytettävissä
televisiomalleissa
KDL-42EX440/32EX340.
DVB-T2 ei ole käytettävissä
televisiomalleissa
KDL-42EX443/32EX343.
2 FI
on DVB Projectin rekisteröity
tuotemerkki.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Valmistettu Dolby Laboratories yhtiön lisenssillä. Dolby ja kaksois-Dmerkki ovat Dolby Laboratories yhtiön tuotemerkkejä.
• ”BRAVIA” ja
ovat Sony
Corporationin tuotemerkkejä.
Tunnistemerkintöjen
sijainti
Mallinumerotiedot,
valmistuspäivämäärä (kuukausi/vuosi)
ja jännitemerkintä (asianmukaisten
turvasäännösten mukaisesti)
sijaitsevat television takaosassa tai
pakkauksessa.
”Autom. Palveluiden
päivitys” -asetukseksi on
suositeltavaa valita
”Päällä”, jolloin uudet
digitaalipalvelut lisätään
automaattisesti, kun niitä
tulee saataville.
Valitse ”Asetukset” t ”Kanavan
asetukset” t ”Digi-tv-asetukset” t
”Tekniset asetukset” t ”Autom.
Palveluiden päivitys”.
z
• ”Autom. Palveluiden päivitys” asetukseksi on suositeltavaa valita
”Päällä”, jolloin uudet
digitaalipalvelut lisätään
automaattisesti, kun niitä tulee
saataville. Jos asetuksena on ”Pois”,
uusista digitaalipalveluista
ilmoitetaan kuvaruudulle tulevalla
viestillä, mutta niitä ei lisätä
automaattisesti. Tämän toiminnon
saatavuus vaihtelee alueittain/
maittain. Jos toiminto ei ole
saatavana, lisää uudet palvelut
suorittamalla ”Automaattiviritys”.
Sisällysluettelo
Aloitusopas
4
Turvallisuus-ohjeet .........................................................................................................10
Varotoimenpiteet.............................................................................................................11
Kaukosäätimen painikkeet .............................................................................................13
Television painikkeet ja merkkivalot .............................................................................15
Television katselu
Television katselu ...........................................................................................................17
Digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan käyttö (EPG)
.....................................19
Digital Digiohjelmien luettelo käyttäminen
..........................................................20
Lisälaitteiden käyttö
Lisälaitteiden kytkentä....................................................................................................22
Kuvien katselu kytketystä laitteesta..............................................................................23
Valokuva/musiikki/video-tiedostojen toisto USB:n kautta..........................................24
Kuvakehys .......................................................................................................................27
BRAVIA Sync -toiminnon käyttö HDMI-ohjaus-toiminnolla ........................................28
MENU-toimintojen käyttö
TV-valikossa liikkuminen ...............................................................................................30
Asetukset .........................................................................................................................31
Lisätietoja
Lisävarusteiden asennus (seinäasennuskiinnitin) ......................................................43
Tekniset tiedot.................................................................................................................46
Vianmääritys....................................................................................................................49
: vain digitaaliset kanavat
• Lue ”Turvallisuusohjeet” (sivu 10) ennen television käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.
• ”Seinäasennuskiinnittimen asennus” -ohjeet toimitetaan television käyttöohjeen mukana.
3 FI
Aloitusopas
1: Varusteiden
tarkistaminen
2: Jalustan
kiinnittäminen
Pöytäjalusta (1)
~
Jalustan ruuvit (M5 × 16) (3)
• Älä aseta ruutua suoraan keino- tai
auringonvaloon. Se huonontaa kuvan laatua.
Kaukosäädin RM-ED049 (1)
AA-paristot (2)
Noudata television jalustan asennusvaiheita.
1
Lisätietoja eri televisiomallien
kiinnittämisestä on pöytäjalustan mukana
toimitetussa ohjeessa.
2
Aseta televisio kuvaruutu alaspäin
tasaiselle ja tukevalle alustalle, jonka
päälle on asetettu paksu ja pehmeä
kangas.
3
Kiinnitä televisio pöytäjalustaan mukana
toimitettavilla ruuveilla nuolimerkkien
mukaan.
x Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
Avaa
painamalla
~
• Tarkista oikea polariteetti asentaessasi paristoja.
• Älä käytä yhdessä erityyppisiä paristoja tai uusia ja
vanhoja paristoja.
• Hävitä käytetyt paristot ympäristöystävällisesti.
Joissakin maissa paristojen hävittämiseen liittyy
määräyksiä. Kysy neuvoa jätehuoltokeskuksesta.
• Käsittele kaukosäädintä varovasti. Varo
pudottamasta kaukosäädintä tai astumasta sen
päälle. Älä myöskään kaada mitään nestettä
kaukosäätimen päälle.
• Älä laita kaukosäädintä lämmönlähteen lähelle tai
suoraan auringonvaloon. Älä myöskään pidä sitä
kosteassa huoneessa.
Paksu ja pehmeä
kangas
~
• Älä lyö pöytäjalustaa alustan reunaan, kun kiinnität
sen.
~
• Pidä toisella kädellä kiinni pöytäjalustasta, ettei se
putoa kiinnityksen aikana.
4 FI
~
3: Antennin ja
VHS/DVDlaitteen
kytkeminen
Antennin kytkeminen
Maanpäällinen signaali
tai kaapeliverkko
Koaksiaalikaapeli
Antennin ja VHS/DVD-laitteen
kytkeminen SCART-johdolla
Koaksiaalikaapeli
Maanpäällinen
signaali tai
kaapeliverkko
Scart-johto
Koaksiaalikaapeli
VHS/DVD-laite
(Jatkuu)
5 FI
Aloitusopas
• Tämä televisio on erittäin raskas, joten vähintään
kahden henkilön on oltava asettamassa sitä
paksun ja pehmeän kankaan päälle.
• Jos käytät sähkötoimista ruuvinväännintä, valitse
kiristysvoiman asetukseksi noin 1,5 Nm
{15 kgf·cm}.
• Muista kiristää toimitetut kolme ruuvia kunnolla.
Muussa tapauksessa televisio voi pudota alas.
• Kiinnitä ruuvit tiukasti käyttämällä sopivaa
ruuvitalttaa niin, etteivät ruuvinkannat vahingoitu.
• Varmista jalustaa kiinnitettäessä, että verkkojohto
on poissa jalustan asennuspaikalta.
• Vammojen välttämiseksi älä koske television
jalustan pohjan sisäpuolelle.
Antennin ja VHS/DVDlaitteenkytkeminen HDMI-kaapelilla
4: Television
kaatumisen
estäminen
Koaksiaalikaapeli
Maanpäällinen
signaali tai
kaapeliverkko
HDMI-kaapeli
Koaksiaalikaapeli
VHS/DVD-laite
1
Kiinnitä television jalustaan puuruuvi
(halkaisija 4 mm, lisävaruste).
2
Kiinnitä televisiossa olevaan
ruuvinreikään sopiva koneruuvi (M4,
lisävaruste).
3
Sido puuruuvin ja koneruuvin väliin vahva
naru (lisävaruste).
M4-koneruuvin pituus vaihtelee narun
paksuuden mukaan. Katso alla oleva kuva.
6-8 mm
Ruuvi M4
Naru
Television
pöytäjalusta
z
• Television kiinnitykseen käytetään lisävarusteena
saatavaa Sonyn kiinnityshihnasarjaa. Hanki sarja
lähimmästä Sony Service Centrestä. Pidä
televisiosi mallinimi valmiina.
6 FI
5: Kielen, maan/
alueen ja
käyttöpaikan
valitseminen
3
Valitse valikkonäytöissä näytettävä kieli
painamalla F/f ja paina sitten .
Language
Select language.
Select
Aloitusopas
4
Next
Noudata näytöllä näytettäviä ohjeita ja
valitse maa/alue, jossa televisiota
käytetään.
Jos maa/alue, jossa haluat televisiota
käyttää, ei näy luettelossa, valitse maan/
alueen sijasta ”-”.
5
Aseta PIN-koodi näytöllä näytettävien
ohjeiden mukaan.
z
• Mitä tahansa PIN-koodia voidaan käyttää,
paitsi 0000. PIN-koodin muuttaminen
myöhemmin, katso sivu 39.
6
Noudata näytöllä näytettäviä ohjeita ja
valitse paikka, jossa televisiota
käytetään.
Tällä toiminnolla valitaan initial picture
mode, joka sopii näiden ympäristöjen
tyypillisiin valaistusolosuhteisiin.
3,4,5,6
1
Kytke televisio verkkopistorasiaan
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Kosketa "/1 television edessä.
Myymälätilassa osa asetuksista nollataan
aika ajoin myymälän käyttöä varten.
Kun kytket virran televisioon ensimmäisen
kerran, näkyviin tulee Kieli-valikko.
~
• Kun televisioon kytketään virta, virran
merkkivalo palaa vihreänä.
7 FI
6: Television
Automaattinen
viritys
Jos et muuta televisioon tallennettujen
analogisten kanavien järjestystä, siirry
seuraavaan vaiheeseen painamalla HOME.
~
• Tämä vaihe näytetään, jos analogisia kanavia
löytyy.
4
Aseta päivä ja kellonaika.
~
1
• Tämä vaihe näytetään vain, jos kelloa ei ole
saatu digitaalisesta lähetyksestä.
Valitse lähetystyyppi painamalla F/f ja
paina sitten .
Näytöllä näytetään ilmoitus
”Perusasetukset ovat valmiit”. Paina
Televisio on nyt virittänyt kaikki
käytettävissä olevat kanavat.
.
z
Valitse
2
Paluu
Seuraava
RETURN Paluu
Valitse ”Antenni” tai ”Kaapeli” painamalla
F/f ja paina sitten .
Valitse ”Antenni” maanpäällisten TVlähetysten vastaanottamiseksi ulkoisella
antennilla. Valitse ”Kaapeli”, jos olet tilannut
kaapeli-TV:n etkä käytä ulkoista
digisovitinta.
Jos valitset ”Kaapeli”, esille tulee
hakutyyppien valintanäyttö. Katso
”Television virittäminen kaapeliverkkoon”
(sivu 8).
Televisio alkaa hakea kaikkia saatavilla
olevia digitaalikanavia ja sen jälkeen kaikkia
saatavilla olevia analogisia kanavia. Tämä
voi kestää jonkin aikaa, joten älä painele
mitään television tai kaukosäätimen
painikkeita virityksen aikana.
• USB-järjestelmäpäivitys
Voit päivittää TV-järjestelmän käyttämällä USBmuistia.
Katso lisätiedot alla olevalta kotisivulta.
http://support.sony-europe.com/TV/
x Television virittäminen
kaapeliverkkoon
1
”Pikahaku”: kanavat viritetään
lähetyssignaalin sisältämien kaapeli-tvoperaattorin tietojen mukaan.
Suositeltava asetus kohdissa ”Taajuus” ja
”Verkon tunnus” on ”Autom.”.
Tämä vaihtoehto on suositeltava
pikavirityksessä, mikäli kaapeli-tvoperaattori tukee sitä.
Jos ”Pikahaku” ei viritä kanavia, käytä alla
olevaa ”Täydellinen haku” -menetelmää.
”Täydellinen haku”: kaikki käytettävissä
olevat kanavat viritetään ja tallennetaan.
Toimenpide voi kestää jonkin aikaa.
Tämä vaihtoehto on suositeltava, jos
kaapeli-tv-operaattori ei tue ”Pikahaku” menetelmää.
~
• Joissakin maissa voidaan valita ”Antenni”
”Kaapeli”-asetuksen sijasta kaapeli-TVohjelmien vastaanottamiseksi.
Jos näytössä näkyy antenniliitäntöjä
koskeva vahvistusilmoitus
Digitaalisia tai analogisia kanavia ei
löytynyt. Tarkista kaikki antenniliitännät ja
käynnistä automaattinen viritys uudelleen
painamalla .
3
Kanavien järjestely (vain analogiatilassa):
muuttaa televisioon tallennettujen
analogisten kanavien järjestystä.
1 Valitse uuteen paikkaan siirrettävä
kanava painamalla F/f ja paina sitten
g.
2 Valitse kanavan uusi paikka painamalla
F/f ja paina sen jälkeen .
8 FI
Valitse ”Pikahaku” tai ”Täydellinen haku”
painamalla
ja F/f ja paina sitten .
2
Valitse ”Aloita” painamalla f.
Televisio aloittaa kanavien haun. Älä paina
mitään television tai kaukosäätimen
painiketta.
~
• Jotkut kaapeli-tv-operaattorit eivät tue ”Pikahaku”menetelmää. Jos kanavia ei löydy ”Pikahaku”menetelmällä, suorita ”Täydellinen haku”.
Pöytäjalustan
irrottaminen
televisiosta
~
• Älä irrota pöytäjalustaa mistään muusta syystä
kuin, jos aiot asentaa television seinälle.
Aseta televisio kuvaruutu alaspäin
tasaiselle ja tukevalle alustalle, jonka
päälle on asetettu paksu ja pehmeä
kangas.
Aloitusopas
1
~
• Älä lyö pöytäjalustaa alustan reunaan, kun
televisio asetetaan kuvaruutu alaspäin.
2
Irrota ruuvit, jotka on merkitty television
nuolilla . Älä irrota mitään muita
ruuveja.
Paksu ja pehmeä
kangas
~
• Pidä toisella kädellä kiinni pöytäjalustasta, ettei se
putoa irrotuksen aikana.
z
• Varmista ennen virran kytkemistä televisioon, että
televisio on pystysuorassa asennossa. Televisioon
ei saa kytkeä virtaa LCD-näyttöpaneelin ollessa
alaspäin, sillä se voi aiheuttaa kuvaan vääristymiä.
9 FI
Turvallisuusohjeet
Asennus ja käyttö
Noudata television asennuksessa ja
käytössä seuraavia ohjeita
välttääksesi tulipalon tai sähköiskun
vaaran tai laitteen vaurioitumisen ja/tai
henkilövahingot.
Asennus
• Televisio on sijoitettava helposti
käsillä olevan verkkopistorasian
lähelle.
• Sijoita televisio tukevalle ja
vaakasuoralle alustalle.
• Seinäasennuksen saa suorittaa
ainoastaan asiantunteva henkilöstö.
• Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää
käyttää Sonyn varusteita:
– Seinäasennuskiinnike
SU-WL500
(KDL-42EX443/42EX440)
– Seinäasennuskiinnike
SU-WL100
(KDL-32EX343/32EX340)
• Kiinnitä kiinnityskoukut televisioon
seinäasennustelineen mukana
toimitetuilla ruuveilla. Mukana
toimitetut ruuvit on suunniteltu kuvan
mukaisesti kiinnityskoukun
asennuspinnasta mitattuna. Ruuvien
halkaisija ja pituus vaihtelevat
riippuen seinäasennustelineen
mallista. Muiden kuin mukana
toimitettujen ruuvien käyttö voi
aiheuttaa vaurioita television
sisäosiin, television putoamisen tai
muuta vahinkoa.
32 TV: 6,5 mm ~ 10 mm
42 TV: 8 mm ~ 12 mm
Ruuvi (toimitetaan
seinäasennustelineen
mukana)
Kiinnityskoukku
Koukun kiinnike
television takana
Laitteen kuljettaminen ja
siirtäminen
• Irrota kaikki kaapelit ennen television
siirtämistä.
• Suurikokoisen television
siirtämisessä tarvitaan vähintään
kaksi henkilöä.
• Kun televisiota kuljetetaan käsin,
pidä siitä kiinni kuvan mukaisesti. Älä
paina LCD-paneelia ja kuvaruutua
ympäröivää kehystä.
–
Älä asenna televisiota alla
olevien kuvien mukaisesti.
Ilmankierto estynyt
Seinä
Muista pitää kiinni paneelin
alareunasta, älä sen etuosasta.
• Älä altista laitetta iskuille tai liialliselle
tärinälle kuljetuksen aikana.
• Kun toimitat television huoltoon, tai
kun kuljetat sitä muuton yhteydessä,
pakkaa laite alkuperäiseen
pakkaukseen ja suojaa se
alkuperäisillä pakkausmateriaaleilla.
Ilmanvaihto
• Älä peitä television
ilmanvaihtoaukkoja äläkä työnnä
mitään kotelon sisään.
• Jätä television ympärille tilaa alla
olevan kuvan mukaisesti.
• Sonyn seinäasennustelineen
käyttäminen on erittäin suositeltavaa
riittävän ilmankierron
varmistamiseksi.
Asennus seinälle
10 cm
Verkkovirtajohto
Noudata verkkovirtajohdon ja
pistorasian käsittelyssä seuraavia
ohjeita välttääksesi tulipalon tai
sähköiskun vaaran, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot:
–
–
–
30 cm
–
10 cm
–
10 cm
Television ympärille jätettävä tila
–
Asennus jalustalle
–
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Seinä
Käytä ainoastaan Sonyn
verkkovirtajohtoa. Älä käytä
muiden valmistajien johtoja.
Työnnä pistoke kunnolla
pistorasiaan.
Television saa kytkeä ainoastaan
verkkovirtaan 220–240 V AC.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta
kaapeleiden asennuksen ajaksi
turvallisuuden vuoksi. Varo
kompastumasta kaapeleihin.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta
ennen kuin teet mitään
toimenpiteitä televisiolle tai siirrät
sitä.
Pidä verkkovirtajohto etäällä
lämmönlähteistä.
Irrota pistoke pistorasiasta ja
puhdista se säännöllisin väliajoin.
Jos pistoke on pölyinen ja siihen
tiivistyy kosteutta, sen eriste voi
vaurioitua ja seurauksena voi olla
tulipalo.
Huomautuksia
Television ympärille jätettävä tila
• Noudata seuraavia ohjeita
varmistaaksesi asianmukaisen
ilmanvaihdon ja estääksesi lian tai
pölyn kerääntymisen:
– Älä asenna televisiota takaosan
varaan, ylösalaisin, takaperin tai
sivuttain.
– Älä sijoita televisiota hyllyn,
maton tai vuoteen päälle tai
kaapin sisälle.
– Älä peitä televisiota millään
tekstiilillä tai muilla vastaavilla,
esimerkiksi verhoilla tai
sanomalehdellä jne.
• Älä käytä television mukana
toimitettua verkkovirtajohtoa
minkään muun laitteen
virtaliitännässä.
• Älä purista, taivuta tai kierrä
verkkovirtajohtoa voimakkaasti.
Johtimet voivat paljastua tai
rikkoutua.
• Älä tee muutoksia
verkkovirtajohtoon.
• Älä aseta raskaita esineitä
verkkovirtajohdon päälle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta,
älä vedä johdosta.
• Älä kytke liian montaa laitetta
samaan pistorasiaan.
• Älä käytä vääränlaista pistorasiaa.
Kielletyt käyttötavat
• Kun nostat tai siirrät televisiota, tartu
siihen tukevasti pohjasta.
10 FI
Älä asenna tai käytä televisiota
seuraavassa kuvatuissa paikoissa,
ympäristöissä tai tilanteissa.
Seurauksena voi olla toimintahäiriöitä,
jotka aiheuttavat tulipalon, sähköiskun,
laitteen vaurioitumisen ja/tai
henkilövahinkoja.
Varotoimenpiteet
Kielletyt sijoituspaikat:
• Ulkotilat (suora auringonpaiste),
merenranta, laiva tai muu alus,
ajoneuvon sisätilat,
terveydenhoitolaitokset, epävakaa
sijoituspaikka, altistus vedelle,
sateelle, kosteudelle tai savulle.
• Jos televisio sijoitetaan kylpylän tai
kuuman lähteen pukuhuoneeseen,
rikkihöyryt jne. voivat vahingoittaa
televisiota.
Puhdistus:
Kun televisiota ei käytetä
Älä ruiskuta vettä tai pesuainetta
suoraan televisioon. Se voi valua
näytön alaosaan tai ulkopuolisiin osiin
ja päästä laitteen sisään aiheuttaen
toimintahäiriön.
• Jos et käytä televisiota useaan
päivään, kytke se irti verkkovirrasta
ympäristö- ja turvallisuussyistä.
• Televisio ei kytkeydy kokonaan irti
verkkovirrasta, kun se kytketään pois
päältä virtakytkimellä. Kytke televisio
kokonaan irti verkkovirrasta
irrottamalla pistoke
verkkopistorasiasta.
• Huomaa kuitenkin, että joissakin
televisioissa voi olla toimintoja, jotka
toimiakseen edellyttävät television
olevan valmiustilassa.
Kielletty ympäristö:
• Kuuma, kostea ja hyvin pölyinen
ympäristö; paikat, joissa television
sisään voi mennä hyönteisiä tai
joissa televisio voi joutua alttiiksi
tärinälle; tulenarkojen esineiden
läheisyys (kynttilät jne.). Television
päälle ei saa tiputtaa tai roiskuttaa
mitään nesteitä eikä sen päälle saa
laittaa nesteillä täytettyjä esineitä
(esim. kukkamaljakkoa).
• Älä sijoita televisiota kosteaan tai
pölyiseen ympäristöön tai
huoneeseen, jossa on öljyistä savua
tai höyryä (keittolevyjen tai
ilmankostuttajien läheisyyteen).
Tästä voi olla seurauksena tulipalo,
sähköisku tai tuotteen vääntyminen.
Lasten turvallisuus
• Älä anna lasten kiivetä television
päälle.
• Pidä kaikki varusteet poissa lasten
ulottuvilta, jotta lapset eivät
vahingossa nielaise pikkuesineitä.
Toimintaohjeet
ongelmatilanteissa...
Katkaise virta televisiosta ja irrota
pistoke pistorasiasta välittömästi, jos
jokin alla mainituista
ongelmatilanteista esiintyy.
Toimita televisio tarkastettavaksi
valtuutettuun huoltoon jälleenmyyjän
tai Sonyn huoltokeskuksen kautta.
Kielletyt tilanteet:
Ongelmatilanteet:
• Älä käytä televisiota kostein käsin tai
jos television suojapaneeli on
irrotettu. Älä käytä televisiota
sellaisten lisälaitteiden kanssa, jotka
eivät ole valmistajan hyväksymiä.
Irrota television virtapistoke ja
antennin pistoke pistorasiasta
ukkosmyrskyn aikana.
• Älä asenna televisiota niin, että se
ulottuu avoimeen tilaan. Televisioon
törmäävä henkilö tai esine voi
vahingoittaa sitä.
–
–
–
Särkymisen vaara:
• Älä heitä mitään televisiota kohti.
Näytön lasi voi särkyä iskun
voimasta aiheuttaen vakavia
vahinkoja.
• Jos television näytön pintaan tulee
vaurioita, älä koske siihen ennen
kuin olet irrottanut virtajohdon
pistorasiasta. Sähköiskun vaara.
• Älä altista LCD-näyttöä voimakkaille
iskuille tai töytäisyille. Näytön lasi voi
haljeta tai pirstoutua ja aiheuttaa
vammoja.
Verkkovirtajohto on vaurioitunut.
Pistoke ei ole sopiva.
Televisio on vaurioitunut
putoamisen, iskun tai törmäyksen
vuoksi.
Television sisään on päässyt
nestettä tai esineitä.
Television katseleminen
• Katsele televisiota kohtuullisessa
valaistuksessa, sillä katselu
heikossa valaistuksessa tai pitkän
aikaa rasittaa silmiä.
• Säädä äänenvoimakkuus
kuulokkeita käyttäessäsi riittävän
pieneksi, sillä suuri
äänenvoimakkuus voi vahingoittaa
kuuloa.
LCD-näyttö
• LCD-näyttö on valmistettu pitkälle
kehitetyn teknologian mukaisesti, ja
siinä on tehokkaita pikseleitä
vähintään 99,99 %. LCD-näytössä
voi näkyä jatkuvasti mustia pisteitä
tai kirkkaita valopisteitä (punainen,
sininen tai vihreä). Tämä on LCDnäytön normaali ominaisuus eikä siis
merkki viasta.
• Älä paina tai raaputa näytön pintaa
äläkä laita mitään esineitä television
päälle. Kuva voi muuttua
epätasaiseksi tai LCD-näyttö voi
vahingoittua.
• Jos televisiota käytetään kylmässä
paikassa, kuvaan saattaa tulla
vääristymiä tai kuva voi tummua.
Tämä ei ole merkki viasta. Nämä
ilmiöt häviävät lämpötilan noustessa.
• Jos näyttöön jätetään liikkumaton
kuva pitkäksi ajaksi, näyttöön
saattaa jäädä jälkikuva. Sen pitäisi
kuitenkin kadota jonkin ajan kuluttua.
• Näytön ja kotelon lämpeneminen
television käytön aikana on
normaalia.
• LCD-näyttö sisältää pienen määrän
nestekiteitä. Noudata paikallisia
jätehuoltomääräyksiä.
Varoitus
Television näytön pinnan ja
kotelon käsitteleminen ja
puhdistaminen
Älä sijoita kynttilää tai muuta avotulta
tämän tuotteen lähelle, jotta vältät
tulipalon vaaran.
Irrota televisioon kytketty virtajohto
pistorasiasta aina ennen television
puhdistusta.
–
Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi
vahingoittamasta kotelon tai näytön
pintaa.
• Pyyhi pöly varovasti näytön pinnasta
tai kotelosta pehmeällä liinalla. Jos
pöly ei lähde pois helposti, pyyhi
näyttö pehmeällä liinalla, joka on
kostutettu laimealla
pesuaineliuoksella.
• Älä ruiskuta vettä tai pesuainetta
suoraan televisioon. Se voi valua
näytön alaosaan tai ulkopuolisiin
osiin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Älä käytä hankaustyynyjä, hapanta
tai emäksistä pesuainetta,
hankausjauhetta tai liuotinta, kuten
alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, tai
hyönteismyrkkyä. Tällaisten aineiden
käyttö tai pitkäaikainen kosketus
kumin tai vinyylin kanssa voi
vahingoittaa näytön ja kotelon
pintaa.
(Jatkuu)
11 FI
• Ilmanvaihtoaukot on suositeltavaa
imuroida säännöllisin väliajoin hyvän
ilmanvaihdon varmistamiseksi.
• Kun säädät television
katselukulmaa, siirrä laitetta
varovasti, jotta se ei irtoa tai
luiskahda pois pöytäjalustalta.
Lisälaitteet
• Pidä kaikki sähkömagneettista
säteilyä aiheuttavat lisävarusteet tai
laitteet poissa television läheltä.
Sähkömagneettinen säteily voi
aiheuttaa häiriöitä kuvaan ja/tai
kohinaa.
• Tämä laite on testeissä todettu
olevan EMC-direktiivin rajoitusten
mukainen käytettäessä
liitäntäkaapelia, joka on enintään
3 metrin pituinen.
Kaukosäätimen käsittelyä
koskeva varoitus
• Tarkista oikea polariteetti
asentaessasi paristoja.
• Älä käytä yhdessä erityyppisiä
paristoja tai uusia ja vanhoja
paristoja.
• Hävitä käytetyt paristot
ympäristöystävällisesti. Joissakin
maissa paristojen hävittämiseen
liittyy määräyksiä. Kysy neuvoa
jätehuoltokeskuksesta.
• Käsittele kaukosäädintä varovasti.
Varo pudottamasta kaukosäädintä
tai astumasta sen päälle. Älä
myöskään kaada mitään nestettä
kaukosäätimen päälle.
• Älä laita kaukosäädintä
lämmönlähteen lähelle tai suoraan
auringonvaloon. Älä myöskään pidä
sitä kosteassa huoneessa.
Television
käytöstäpoisto ja
hävittäminen
Käytöstä
poistettujen
sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön
ja muiden Euroopan maiden
jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen
merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on toimitettava sähkö ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja
kierrätyspisteeseen. Varmistamalla,
että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
laitteen käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta laite on ostettu.
12 FI
Käytöstä
poistettujen
paristojen
hävitys (koskee
Euroopan
unionia sekä
muita Euroopan maita,
joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä).
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon
on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja
lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos
paristo sisältää enemmän kuin
0,0005 % elohopeaa tai enemmän
kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että
paristo poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja. Mikäli
tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai
tietojen säilyminen vaatii, että paristo
on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee
pariston vaihto suorittaa valtuutetun
huollon toimesta. Jotta varmistetaan,
että käytöstä poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen. Muiden
paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita
käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen. Lisätietoja
tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä
saa paikallisilta viranomaisilta,
jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu.
Tietoja LCD-näytön
lämpötilasta
Jos LCD-näyttöä käytetään pitkiä
aikoja, paneelin ympäristö lämpenee.
Kädellä kokeiltaessa se voi tuntua
kuumalta.
VAROITUS
Paristoja ei saa jättää alttiiksi
kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle tai avotulelle.
Kaukosäätimen painikkeet
1
/
– (Tulosignaalin valinta)
• TV-tilassa: Näyttää tulosignaalien luettelon.
2 SYNC MENU
Näyttää kytketyn HDMI-laitteen valikon. Kun katsotaan muita
näyttöjä tai TV-ohjelmia, näytetään ”HDMI-laitevalinnat” tätä
painiketta painettaessa.
~
• ”HDMI-ohjaus” (BRAVIA Sync) on käytettävissä vain, jos liitetyssä
Sony-laitteessa on BRAVIA Sync- tai BRAVIA Theatre Sync -logo
tai se on yhteensopiva HDMI-ohjauksen kanssa.
3 BRAVIA Sync (sivu 28)
./X/x/>/m/N/M: Voit käyttää televisioon kytkettyä
BRAVIA Sync-yhteensopivaa laitetta.
4 Väripainikkeet (sivu 18, 20)
5 GUIDE /
– EPG (digitaalinen ohjelmaopas) (sivu 19)
6 RETURN /
Palauttaa katsellun valikon edelliselle näytölle.
7 HOME (sivu 30)
8 DIGITAL – Digitaalitila (sivu 17)
ANALOG – Analogiatila (sivu 17)
9
– Kuvasuhde (sivu 18)
0 Numeropainikkeet
• TV-tilassa: Kanavien valinta. Kanava 10 ja sitä
suurempinumeroiset kanavat valitaan syöttämällä toinen ja
kolmas numero nopeasti peräkkäin.
• Teksti-TV-tilassa: Kolminumeroisen sivunumeron
valitseminen.
qa / – Teksti-TV (sivu 18)
qs 2 +/– – Äänenvoimakkuus
qd % – Äänen mykistäminen
qf "/1 – Television valmiustila
Avaa ja sulkee television valmiustilasta.
qg
/
– Tiedot/Teksti-TVn paljastus
• Digitaalitilassa: Näyttää parhaillaan katseltavan ohjelman
tiedot.
• Analogiatilassa: Näyttää tiedot, kuten katsottavan kanavan
numeron ja kuvasuhteen.
• Teksti-TV-tilassa (sivu 18): Näyttää piilotetut tiedot (esim.
tietovisan vastaukset).
qh
F/f/G/g/
• Digitaalitilassa: Paina
kanavan lisäämiseksi tyhjään
Suosikit-listaan tai Suosikit-listan näyttämiseksi.
qj OPTIONS
Painamalla tätä saat näkyviin luettelon, joka sisältää joidenkin
asetusvalikoiden pikakuvakkeet. Luettelon vaihtoehdot
vaihtelevat ohjelmalähteen ja sisällön mukaan.
qk AUDIO
Vaihtaa kaksiäänitilaan (sivu 33).
ql SCENE – Näyttötilan valintatila (sivu 18)
(Jatkuu)
13 FI
w;
– Tekstityksen asetukset
Vaihtaa tekstityksen kielen (sivu 37) (vain digitaali- tai USB Video
-tilassa).
wa PROG +/–/
/
• TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai edellisen (-) kanavan.
• Teksti-TV-tilassa (sivu 18): Valitsee seuraavan ( ) tai
edellisen ( ) sivun.
ws
– Edellinen kanava
Palauttaa kanavalle tai ulkoiselle signaalilähteelle, jota on
katseltu viimeksi (pitempään kuin 15 sekuntia).
z
• Numeropainikkeessa 5 sekä painikkeissa N, PROG + ja AUDIO on
tuntopisteet. Tuntopisteet helpottavat kaukosäätimen käyttöä
televisiota katseltaessa.
14 FI
Television painikkeet ja
merkkivalot
1 Valotunnistin
Kytkee television päälle ja pois päältä.
~
Kaukosäätimen tunnistin
• Jos haluat kytkeä television kokonaan irti
verkkovirrasta, irrota pistoke pistorasiasta.
• Kun televisioon kytketään virta, virran
merkkivalo palaa vihreänä.
• Vastaanottaa kaukosäätimen
infrapunasignaalit.
• Älä laita mitään tunnistimen eteen, ettei sen
toimintaan aiheudu häiriöitä.
2
5 "/1 – Virta
Älä laita mitään tunnistimen eteen, ettei sen
toimintaan aiheudu häiriöitä (sivu 41).
6 CH +/–/
– Kuva pois / LED-ajastin merkkivalo
• Merkkivalo on vihreä, kun kuva on kytketty
pois (sivu 41).
• Merkkivalo on oranssi, kun uniajastin on
asetettu tai televisio on
valokuvakehystilassa. Jos asetukseksi
valitaan ”Ajastin”, merkkivalo on oranssi
myös television ollessa valmiustilassa
(sivu 40).
3 1 – Valmiustilan merkkivalo
Merkkivalo on punainen, kun televisio on
valmiustilassa.
4 " – Virran merkkivalo
/
• TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai
edellisen (-) kanavan.
• TV-valikossa: Siirtää vaihtoehdoissa ylös
( ) ja alas ( ).
7 2 +/–/ /
• TV-tilassa: Suurentaa (+) tai pienentää (-)
äänenvoimakkuutta.
• TV-valikossa: Siirtää vaihtoehdoissa
oikealle ( ) tai vasemmalle ( ).
8
/
– Tulosignaalin valinta / OK
• TV-tilassa: Valitsee television liitäntöihin
kytketyn laitteen tulosignaalin (sivu 23).
• TV-valikossa: Valitsee valikon tai
vaihtoehdon ja vahvistaa asetuksen.
Merkkivalo on vihreä, kun televisio on
toiminnassa.
(Jatkuu)
15 FI
9 HOME (sivu 30)
~
• Varmista, että virta on katkaistu televisiosta,
ennen kuin irrotat virtajohdon pistorasiasta.
Jos virtajohto irrotetaan virran ollessa
kytkettynä televisioon, merkkivalo voi jäädä
palamaan tai televisioon voi tulla
toimintahäiriö.
0 Kaiutin
• Lähettää audiosignaalia.
16 FI
Television katselu
Television
katselu
1
Avaa televisio koskettamalla "/1
television edessä.
Kun televisio on valmiustilassa (television
etupaneelin merkkivalossa 1 (valmiustila)
palaa punainen valo), avaa televisio
painamalla kaukosäätimen painiketta "/1.
2
Vaihda digitaali- ja analogiatilan välillä
painamalla DIGITAL/ANALOG.
Saatavilla olevat kanavat voivat vaihdella
käyttötilan mukaan.
3
Valitse televisiokanava
numeropainikkeilla tai painikkeella
PROG +/–.
2
3
: Tietopalvelu (ladattu sovellus)
: Radiolähetys
: Salattu/tilauspalvelu
: Useita äänikieliä saatavilla
: Tekstityksiä saatavilla
: Tekstitys saatavilla kuulovammaisia
varten
: Kyseisen ohjelman suositeltu alaikäraja
(3 - 18 vuotta)
: Katselun esto
: Digitaaliohjelmalukko
Muut toiminnot
Kun haluat
Tee näin
Säätää
Paina 2 + (suurenna)/
äänenvoimakkuutta - (pienennä).
3
Päästä
Paina
. Valitse analoginen
kanavahakemistoon kanava painamalla F/f,
(vain
paina sitten
.
analogiatilassa)
(Jatkuu)
17 FI
Television katselu
Kanava 10 ja sitä suurempinumeroiset
kanavat valitaan syöttämällä
numeropainikkeilla toinen ja kolmas numero
nopeasti peräkkäin.
Digitaalikanavan valitseminen
digitaalisesta elektronisesta
ohjelmaoppaasta (EPG), katso sivu 19.
Digitaalitilassa
Näkyviin tulee hetkeksi tietokuvake.
Tietokuvake voi olla jokin seuraavista.
x Teksti-TV:n käyttö
Paina /. Aina kun painat /, näyttö vaihtuu
järjestyksessä seuraavasti:
Teksti-TV t Teksti-TV televisiokuvan päällä
(Mix-tila) t Ei Teksti-TV:tä (poistuu teksti-TVpalvelusta)
Valitse sivu numeropainikkeilla tai painikkeella
/ .
Piilotetut tiedot saat näkyviin painikkeella
.
Smart*
Tavalliset 4:3lähetykset, joissa
jäljitellään
laajakuvavaikutelmaa.
Kuvasuhteen 4:3 kuvaa
venytetään siten, että
se peittää koko näytön.
Normaali
Tavalliset 4:3-lähetykset
(esim. eilaajakuvatelevisio)
oikeissa mittasuhteissa.
z
• Kun tekstisivun alareunassa on näkyvissä neljä
värillistä palkkia, Fastext-toiminto on käytettävissä.
Fastext mahdollistaa sivujen avaamisen nopeasti
ja helposti. Siirry sivulle painamalla vastaavaa
väripainiketta.
14:9*
Kuvasuhteen 14:9
lähetykset oikeissa
mittasuhteissa. Näytön
reunoissa on mustat
palkit.
Näyttötilan valintatila
Kun valitset halutun näyttötilan, sille asetetaan
automaattisesti paras mahdollinen äänen- ja
kuvanlaatu.
1
2
Paina SCENE kaukosäätimestä.
Laaja
Venyttää 4:3-kuvan
vaakasuunnassa
täyttämään koko 16:9näytön.
Valitse tila painamalla F/f ja paina
sitten .
”Autom.”: Antaa optimaalisen kuvan- ja
äänenlaadun, jotka asetetaan
automaattisesti tulosignaalin mukaan.
Liitetyistä laitteista riippuen asetuksella ei
välttämättä ole vaikutusta.
”Omat asetukset”: Käyttäjän omat
voimassa olevat asetukset.
”Digikuvat”: Tuottaa kuvan, jonka
yksityiskohtien ja värien toisto vastaa
tulostettua kuvaa.
”Musiikki”: Tuottaa konserttimaiset
dynaamiset ja selkeät äänitehosteet.
”Elokuva”: Tuottaa elokuvateatterimaisen
kuvan ja dynaamisen äänen.
”Peli”: Tuottaa täydellisen pelinautinnon
takaavan kuvan- ja äänenlaadun.
”Grafiikka”: Tuottaa tarkemmat
yksityiskohdat, mikä vähentää väsymistä
pitkään katseltaessa.
”Urheilu”: Tuottaa realistisen kuvan ja
stadionmaisen tilaäänen.
~
• Jos valitaan jokin muu näyttötila kuin ”Autom.”,
”Omat asetukset” tai ”Musiikki”, kuvatilaa ei voi
valita kuvavalikosta. Vapauta ensin näyttötilan
valinta.
x Kuvasuhteen vaihtaminen
manuaalisesti lähetykseen sopivaksi
Valitse haluamasi kuvasuhde painamalla
toistuvasti painiketta
.
18 FI
Zoom*
Elokuvakameralähetykset (letter box) oikeissa
mittasuhteissa.
Kuvatekstit*
Elokuvakameralähetykset (letter box) niin, että
tekstitykset näkyvät
näytöllä.
* Osa kuvan ylä- ja alareunasta voi leikkautua pois.
~
• Signaalista riippuen jotkin kuvasuhteet eivät ehkä
ole valittavissa.
• Kaikki kuvan ylä- ja alaosassa olevat merkit ja/tai
kirjaimet eivät mahdollisesti näy ”Smart”-tilassa.
z
• Kuvan paikkaa voidaan säätää, kun valitaan
kuvasuhteeksi ”Zoom”, ”14:9” tai ”Kuvatekstit”.
Siirrä kuvaa ylös- tai alaspäin painamalla F/f
(esim. tekstityksen lukemista varten).
Digitaalisen elektronisen
ohjelmaoppaan käyttö (EPG)
*
Guide
Pe 16 Maa 11:35
Anna ohjelman numero
11:30
Pe 16 Maa
12:00
Homes Under the ...
Nighbours
Ready Steady Cook
The Jermy Kyle ...
Wwwwwwwwwwwwww
004
Channel 4
005
Five
006
ITV2
007
BBC TWO
No Event information
009
BBC FOUR
No Event information
010
ITV3
WWWWWWW
011
SETANTA
No Event information
012
BBC NEWS
No Event information
014
ABC NEWS
No Event information
015
MTV
House
The N...
Crime Hour: Midso...
13:30
Afterlife
CSI NewYork: Crime Scene Investigations
Extraordinaly People: Britains Identity
Cracker
ER
1
2
Paina digitaalitilassa GUIDE.
Suorita haluamasi toimenpide.
Toimenpiteet on kuvattu alla olevassa
taulukossa tai television näytöllä.
Television katselu
003
i
12:30
No Event information
Edellinen
Valitse
Seuraava
Vaihda
Tiedot
-1 päivä
+1 päivä
OPTIONS Vaihtoehdot
Digitaalinen elektroninen ohjelmaopas (EPG)
* Tämä toiminto ei ole välttämättä käytössä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
Kun haluat
Tee näin
Katsella televisio-ohjelmaa
Valitse kanava painamalla F/f/G/g tai syötä haluttu
kanavanumero numeronäppäimellä ja paina sitten .
Poistua ohjelmaoppaasta
Paina GUIDE.
~
• Jos ohjelmalle on asetettu ikäraja, näytölle tulee ilmoitus, jossa kysytään PIN-koodia. Lisätietoja, katso
”Katselun esto” sivu 38.
19 FI
Digital Digiohjelmien luettelo
käyttäminen
*
Suosikki-toiminnolla voit määritellä neljä listaa suosikkikanavillesi.
Suosikit 1
001
002
BBC TWO
003
ITV1
004
Channel 4
05
Five
006
1
BBC ONE
~
BBC Three
007
ITV2
008
ABC
009
BBC NEWS
Edellinen
• Jos Suosikit-lista on valittu jo aikaisemmin, siirry Suosikit-listaan painamalla
vain .
Seuraava
Perusasetukset
Valitse
Paina digitaalitilassa HOME ja valitse ”Digiohjelmien luettelo” ja
paina sitten G/g Suosikit-listan valitsemiseksi.
Vaihda
RETURN Palaa
2
Digiohjelmien
luettelo
Suorita haluamasi toimenpide. Toimenpiteet on kuvattu alla
olevassa taulukossa tai television näytöllä.
* Tämä toiminto ei ole välttämättä käytössä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
Kun haluat
Tee näin
Laatia Suosikki-listan
ensimmäistä kertaa
1 Valitse ”Kyllä” painamalla
tai valitse ”Lisää Suosikit-luetteloon”
painamalla OPTIONS digitaalitilassa.
2 Valitse Suosikki-lista painamalla keltaista painiketta.
3 Valitse lisättävä kanava nuolipainikkeilla F/f ja paina sen jälkeen
.
4 Valitse paikka painamalla F/f ja tallenna painamalla .
5 Paina
RETURN asetuksen lopettamiseksi.
Katsella jotain kanavaa
1 Valitse Suosikit-lista painamalla G/g.
2 Valitse kanava painamalla F/f ja paina sen jälkeen
.
Poistaa Suosikki-listan
näkyvistä
Paina
Kanavien lisääminen
parhaillaan muokattavaan
Suosikit-listaan
1 Näytä Suosikkien asetukset painamalla sinistä painiketta tai
valitse ”Lisää Suosikit-luetteloon” painamalla OPTIONS
digitaalitilassa.
2 Valitse muokattava Suosikit-lista painamalla keltaista painiketta.
3 Valitse lisättävä kanava painamalla F/f ja paina sitten .
4 Valitse paikka painamalla F/f ja tallenna painamalla .
Suosikit-listaan tallennettujen
kanavien järjestyksen
muuttaminen
1
2
3
4
Kanavien poistaminen
parhaillaan muokattavasta
Suosikit-listasta
1 Näytä Suosikkien asetukset painamalla sinistä painiketta.
2 Valitse muokattava Suosikki-lista painamalla keltaista painiketta.
3 Valitse poistettava kanava painamalla g ja F/f ja paina sitten
.
4 Poista painamalla sinistä painiketta.
20 FI
RETURN.
Näytä Suosikkien asetukset painamalla sinistä painiketta.
Valitse muokattava Suosikit-lista painamalla keltaista painiketta.
Siirry Suosikit-listaan painamalla tai g.
Valitse kanava, jonka paikkaa haluat muuttaa, painamalla
F/f ja paina sitten .
5 Valitse paikka painamalla F/f ja tallenna painamalla .
Kun haluat
Tee näin
Poistaa kaikki kanavat
nykyisestä Suosikki-listasta
1
2
3
4
Näytä Suosikkien asetukset painamalla sinistä painiketta.
Valitse muokattava Suosikki-lista painamalla keltaista painiketta.
Paina sinistä painiketta.
Valitse nuolipainikkeilla G/g vaihtoehto ”Kyllä” ja vahvista
valintasi painamalla .
Television katselu
21 FI
Lisälaitteiden käyttö
Lisälaitteiden kytkentä
Televisioon voi kytkeä useita erilaisia lisälaitteita. Kytkentäkaapeleita ei toimiteta television mukana.
DVD-soitin
PC
Tietokone (HDMI-ulostulo)
Blu-ray-soitin
Digitaalinen videokamera
Hi-Fiäänentoistolaite,
jossa optinen
äänitulo
Videopelilaite/
DVC-kameranauhuri
Dekooderi
Videopelilaite
DVD-soitin, jossa
komponenttilähtö
DVD-soitin
Dekooderi
DVD-tallennin
VHS-nauhuri
CAM-kortti
Kuulokkeet/Hi-Fiäänentoistolaite
Digitaalinen videokamera/
Digitaalikamera/USB-muisti
22 FI
Kuvien katselu
kytketystä
laitteesta
Näytön
symboli
PC
Kuvaus
Liitäntään D kytketyn laitteen
kuvan katselu.
z
• Tietokoneelle on suositeltavaa
käyttää ferriittikeloilla varustettua
tietokonekaapelia, kuten ”Liitin,
D-sub 15” (viite 1-793-504-11,
saatavissa Sonyn
huoltoliikkeestä) tai vastaavaa.
Kytke virta kytkettyyn laitteeseen ja suorita
sen jälkeen jokin seuraavista
toimenpiteistä.
AV1
Automaattisesti viritetty kuvanauhuri
(sivu 8)
Liitäntään E kytketyn laitteen
kuvan katselu.
AV2
Liitäntään F kytketyn laitteen
kuvan katselu.
Kytke monofonista ääntä toistava
laite
AV2 L -liitäntään.
Valitse videokanava analogiatilassa painamalla
PROG +/– tai numeropainikkeita.
Muut kytketyt laitteet
Tulo
Digitaaliset
Analogiset
Component
Liitäntään G kytketyn laitteen
kuvan katselu.
~
• Muista käyttää ainoastaan hyväksyttyä HDMIkaapelia, jossa on HDMI-logo. Suosittelemme
Sony HDMI-kaapelin käyttöä.
• Kun televisioon kytketään HDMI-ohjausta tukeva
lisälaite, televisio ja lisälaite voivat olla yhteydessä
keskenään. Yhteyden määritysohjeet, katso
sivu 28.
AV1
Kytkettävä
laite
AV2
HDMI1
HDMI2
DIGITAL
Käytä optista audio-kaapelia.
AUDIO OUT
(OPTICAL) C
Component
PC
USB-laite
Maksu-TVmoduuli
(CAM) H
Katso sivu 24.
Näytön
symboli
Tee näin
Kuvaus
HDMI1 tai HDMI IN 1 tai HDMI IN 2
HDMI2
Liitäntään A tai B kytketyn
laitteen kuvan katselu.
Digitaaliset video- ja
audiosignaalit vastaanotetaan
kytketystä laitteesta.
Jos laitteessa on DVI-liitäntä,
kytke DVI-liitäntä HDMI IN 1 liitäntään DVI-HDMI-adapterin
(lisävaruste) välityksellä ja kytke
lisälaitteen audio-ulostulo
audiosisääntulon HDMI IN 1 liitäntään.
Kytke HDMI IN 2 -liitäntään
valokuvien tai näyttökuvien
katselemiseksi tietokoneelta tai
digitaalisesta videokamerasta.
Maksullisten kanavien käyttö.
Lisätietoja löytyy CA-moduulin
mukana toimitetusta
käyttöohjeesta. Katkaise virta
televisiosta, kun asetat CAmoduulin paikalleen tai irrotat sen.
~
• CA-moduulia ei tueta kaikissa
maissa/alueilla. Tarkista asia
valtuutetulta jälleenmyyjältä.
Kuulokkeet tai
Hi-Fiäänentoistolaite
I
Kytke audiokaapeli tai kuulokkeet.
Voit kuunnella television ääntä
stereoiden tai kuulokkeiden
kautta.
Ulkoisten kaiuttimien
äänenvoimakkuutta voidaan
säätää kaukosäätimen
äänenvoimakkuuspainikkeilla.
USB J
Voit katsella Sonyn digikameraan
tai videokameraan tallennettuja
valokuva/musiikki/video-tiedostoja
(sivu 24).
(Jatkuu)
23 FI
Lisälaitteiden käyttö
Hae kytkettyjen laitteiden luettelo näkyviin
painamalla
. Valitse haluamasi
ohjelmalähde painamalla F/f ja paina sen
jälkeen . (Korostettu kohta valitaan
automaattisesti, ellet tee mitään toimenpidettä
kahden sekunnin kuluessa painikkeen F/f
painamisesta.)
Muut toiminnot
Kun haluat
Tee näin
Palata normaaliin
television
toimintaan
Paina DIGITAL/ANALOG.
Valokuva/
musiikki/videotiedostojen toisto
USB:n kautta
Voit katsella televisiosta Sonyn digikameraan
tai videokameraan tallennettuja valokuva/
musiikki/video-tiedostoja USB-kaapelin tai
USB-muistivälineen kautta.
1
2
3
Kytke tuettu USB-laite televisioon.
Paina HOME.
Valitse nuolipainikkeilla F/f vaihtoehto
”Digikuvat”, ”Musiikki” tai ”Video” ja
paina sen jälkeen .
Tiedosto- tai kansioluettelo tulee näkyviin.
4
Valitse tiedosto tai kansio painamalla
F/f/G/g ja paina sen jälkeen .
Kun valitset kansion, valitse tiedosto ja
paina sen jälkeen .
Toisto alkaa.
~
• ”Digikuvat”-valinnalla kuvanlaatu voi olla karkea,
koska tiedoston kuvat voidaan joutua
suurentamaan. Lisäksi kuvat eivät välttämättä täytä
koko ruutua kuvakoosta ja kuvasuhteesta riippuen.
• Joidenkin kuvatiedostojen näyttäminen voi kestää
jonkin aikaa, kun on valittu ”Digikuvat”.
• Tiedostojen ja kansioiden nimet tukevat UTF-8merkistöä.
• Huomioi seuraavat asiat, kun televisio hakee tietoja
USB-laitteesta:
– Älä katkaise virtaa televisiosta tai kytketystä
USB-laitteesta.
– Älä irrota USB-kaapelia.
– Älä irrota USB-laitetta.
– USB-laitteella olevat tiedot voivat vahingoittua.
• Sony ei vastaa tallennusvälineellä olevien tietojen
vahingoittumisesta tai häviämisestä kytkettyjen
laitteiden tai television toimintahäiriön vuoksi.
• Kun kytket Sonyn digikameran, aseta kameran
USB-yhteysmuodoksi Auto tai ”Massamuisti”.
Lisätietoja USB-yhteysmuodosta on annettu
digikameran mukana toimitetuissa ohjeissa.
• USB-laite tukee FAT16-, FAT32- ja NTFStiedostojärjestelmiä.
• Tiedoston tarkoista erittelyistä riippuen joitakin
tiedostoja, kuten tietokoneella muokattuja
tiedostoja ei voida toistaa, vaikka televisio tukisikin
tiedostomuotoa.
• Tarkasta yhteensopivien USB-laitteiden päivitetyt
tiedot seuraavalta sivustolta.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
24 FI
x Valokuvien/musiikin/videon
perustoiminnot
x Kuvan asettaminen (Video)
Voit käyttää liitettyä USB-laitetta television
kaukosäätimellä.
1
Kohde
Kuvaus
m/M
Toiston aikana painaminen
pikasiirtää tiedostoa taaksepäin/
eteenpäin.
./>
Voit säätää USB-videon kuvanlaatua.
Valitse video.
Katso ”Valokuva/musiikki/video-tiedostojen
toisto USB:n kautta” (sivu 24).
2
Paina OPTIONS toiston aikana ja valitse
sitten ”Kuva” painamalla F/f ja paina
lopuksi .
Siirtää edellisen/seuraavan
tiedoston alkuun.
3
Valitse kohde painamalla F/f/G/g ja
paina sitten .
N
Käynnistää toiston.
4
X
Keskeyttää toiston.
Säädä asetusta painamalla F/f/G/g ja
paina sitten .
x
Pysäyttää toiston.
x Toistotoimintojen käyttö
Digikuvat
”Kuvaesityksen tehoste”: Valitsee
kuvaesityksen tehosteen.
”Kuvaesityksen nopeus”: Valitsee
kuvaesityksen nopeuden.
”Sekoita”: Toistaa tiedoston satunnaisessa
järjestyksessä.
”Zoom”: Suurentaa kuvan (”1×”, ”2×” tai ”4×”).
Musiikki
”Toistokohde”: Valitsee toistettavaksi kaikki
tiedostot tai yhden valitun tiedoston.
”Sekoita”: Toistaa tiedostot satunnaisessa
järjestyksessä.
”Kaiutin”: Valitsee kaiuttimen (sivu 33).
Voit toistaa valokuvia kuvaesityksenä.
”Kuvaesityksen tehoste” ja ”Kuvaesityksen
nopeus” voidaan asettaa.
1
Valitse valokuva.
Katso ”Valokuva/musiikki/video-tiedostojen
toisto USB:n kautta” (sivu 24).
2
Paina vihreää painiketta
pienoiskuvanäkymässä tai paina
OPTIONS , kun kuva näytetään, ja valitse
sitten ”Kuvaesitys” painamalla F/f ja
paina .
Kuvaesityksen pysäyttäminen
Paina
RETURN tai HOME.
Video
”Toistokohde”: Valitsee toistettavaksi kaikki
tiedostot tai yhden valitun tiedoston.
”Zoom”*: Suurentaa kuvan (”1×”, ”2×”, ”4×”
tai ”Laaja”).
”Kaiutin”: Valitsee kaiuttimen (sivu 33).
Omat asetukset
”Toisto”: Toistaa tiedostoa uudelleen ja
uudelleen.
”Lajittelujärjestys”: Vaihtaa
tiedostojärjestystä.
”Laitteen valinta”: Valitsee USB-laitteen.
(Jatkuu)
25 FI
Lisälaitteiden käyttö
Näytä joidenkin asetusvalikoiden oikopolut
sisältävä luettelo painamalla väripainikkeita.
Luettelon vaihtoehdot vaihtelevat
ohjelmalähteen ja sisällön mukaan.
x Valokuvien toisto kuvaesityksenä
(Digikuvat)
USB-videomuoto
Tiedostotunniste
Pakkaus
.avi
AVI
Videokoodekki
XviD
Audiokoodekki
MPEG1
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kan.) /
MPEG4 AAC (2-kan.) /
MPEG4 HE-AAC (2-kan.) /
Dolby Digital (2-kan.) / WMA v8
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
Motion JPEG
WMV v9
.wmv
.asf
ASF
XviD
MPEG-4 SP/ASP
MP3 / WMA v8
VC-1
H.264 BP/MP/HP
.mp4
.mov
.3gp
MP4
MPEG-4 SP/ASP
H.263
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
.mkv
MKV
MPEG-4 SP/ASP
WMV v9
VC-1
.mpg
.mpeg
.vob
.vro
PS
.ts, .m2ts
TS
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kan.) /
MPEG4 AAC (2-kan.) /
MPEG4 HE-AAC (2-kan.) /
Dolby Digital (2-kan.) / WMA v8
MPEG1
MPEG2 MP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2-kan.)
MPEG2 MP
VC-1
H.264 BP/MP/HP
USB-musiikin muoto
Tiedostotunniste
.mp3
Audiokoodekki
MP3
.wma
WMA v8
USB-digikuvien muoto
Tiedostotunniste
.jpg, .jpeg
Kuvakoodekki
JPEG
DCF2.0 tai EXIF2.21 ovat tuettuja.
~
• Edellä mainittujen tiedostomuotojen toistoa ei taata.
26 FI
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
Kuvakehys
Voit katsella valokuvia, kuunnella musiikkia tai
katsoa kelloa ja kalenteria samanaikaisesti.
Valokuvakehys-tila
Edellinen
Seuraava
Tänään
Valokuvakehystilaan siirrytään jollakin
seuraavista tavoista:
Musiikki voidaan valita USB-muistista jollakin
seuraavista tavoista:
1 Paina HOME ja valitse ”Asetukset”, sitten
”Perusasetukset” > ”Kuvakehystilan
asetukset” > ”Musiikin valinta”.
Valitse tiedosto pikkukuvanäkymästä
painamalla
.
2 Paina valokuvakehystilassa OPTIONS >
”Musiikin valinta”.
Valitse tiedosto pikkukuvanäkymästä
painamalla
.
3 Paina HOME ja valitse sitten ”Musiikki”.
Paina musiikin toiston aikana OPTIONS >
”Valokuvakehys-tila”, jolloin ”Kuvakehys”
aukeaa valitulla musiikilla.
x Näyttötilan valitseminen
Kuvakehysnäyttöä voidaan vaihtaa valitsemalla
”Näyttötila” (sivu 39).
• Kuva ja kello
Kehystä voidaan vaihtaa, esimerkiksi kuva ja
kello, koko ruudun kuva tai koko ruudun kello.
Lisätietoja on annettu sivulla 39.
x Valokuvan valitseminen
• Koko ruudun kuva
Valokuvat voidaan valita USB-muistista jollakin
seuraavista tavoista:
1 Paina HOME ja valitse ”Asetukset”, sitten
”Perusasetukset” > ”Kuvakehystilan
asetukset” > ”Kuvan valinta”.
Valitse tiedosto pikkukuvanäkymästä
painamalla
.
2 Paina valokuvakehystilassa OPTIONS >
”Kuvan valinta”. Valitse tiedosto
pikkukuvanäkymästä painamalla
.
3 Paina HOME ja valitse sitten ”Digikuvat”.
Paina valokuvan toiston aikana OPTIONS >
”Valokuvakehys-tila”, jolloin ”Kuvakehys”
aukeaa valitulla valokuvalla.
• Koko ruudun kello
x Kellonäyttötilan valitseminen
Käytettävissä on viisi kalenterinäyttötilaa.
Kun ”Näyttötila”-asetuksena on ”Kuva ja kello”,
voidaan valita ”Kalenteri”, ”Analoginen kello”
tai ”Digitaalinen kello”. Kun ”Näyttötila”asetuksena on ”Koko ruudun kello”, voidaan
valita ”Kalenteri”, ”Kalenteri ja kello” tai ”Kello”.
Lisätietoja on annettu sivulla 39:
• Kalenteri
• Analoginen kello
• Digitaalinen kello
• Kalenteri ja kello
• Kello
(Jatkuu)
27 FI
Lisälaitteiden käyttö
1 Paina HOME ja valitse sitten
”Valokuvakehys-tila”.
2 Paina OPTIONS, kun toistat valokuva-/
musiikkitiedostoja.
x Musiikin valitseminen
x Kesto
Virran säästämiseksi valokuvakehystila
sammuu 24 tunnin kuluttua ja television virta
katkaistaan automaattisesti. Kun
valokuvakehystila on ollut päällä 24 tuntia, älä
käytä tätä tilaa vähintään tuntiin, ettei kuva pala
kiinni.
Kesto voidaan määrittää valikon
”Kuvakehystilan asetukset” asetuksella
”Kesto”. Lisätietoja on annettu sivulla 39.
Kiinnipalamisen estämiseksi valokuvaan,
kellon ja kalenterin paikkaa vaihdetaan
automaattisesti tunnin välein.
BRAVIA Sync toiminnon käyttö
HDMI-ohjaustoiminnolla
HDMI-ohjaus -toiminnon ansiosta televisio voi
olla yhteydessä televisioon kytkettyjen, tämän
toiminnon kanssa yhteensopivien laitteiden
kanssa HDMI CEC -toiminnon avulla
(Consumer Electronics Control).
Kun kytket televisioon esimerkiksi jonkin HDMIohjaus-yhteensopivan Sonyn laitteen (HDMIkaapeleilla), voit ohjata televisiota ja kytkettyä
laitetta yhdessä.
Varmista, että kytket laitteen oikein ja määritä
tarvittavat asetukset.
HDMI-ohjaus
• Kytkee automaattisesti televisioon kytketyn
laitteen pois toiminnasta kytkiessäsi
television valmiustilaan kaukosäätimellä.
• Avaa television automaattisesti ja vaihtaa
televisioon kytketyn laitteen tulosignaalin
lähteeksi, kun käynnistät lisälaitteen toiston.
• Jos käynnistät televisioon kytketyn
audiolaitteen television ollessa auki,
äänentoisto siirtyy television kaiuttimesta
audiolaitteeseen.
• Säätää kytketyn audiojärjestelmän
äänenvoimakkuutta (2 +/– ) tai mykistää
äänen (%).
• Seuraavilla television kaukosäätimen
painikkeilla voit käyttää kytkettyä Sonylaitetta, jossa on BRAVIA Sync -logo:
– ./X/x/>/m/N/M kytketyn laitteen
käyttämiseksi suoraan.
– SYNC MENU kytketyn HDMI-laitteen valikon
näyttäminen television näytössä.
Kun valikko on näkyvissä, voit liikkua
valikkonäytöllä painamalla F/f/G/g,
ja sitten
RETURN.
– Valitse ”Laiteohjaus” ja valitse sen jälkeen
haluttu vaihtoehto laitteen käyttämiseksi.
– Mahdolliset ohjaustoiminnot on kuvattu
lisälaitteen käyttöohjeessa.
– Avaa TV-valikko tai TV-vaihtoehtojen valikko
valitsemalla ”TV-ohjaus”.
• Jos television ”HDMI-ohjaus” -asetuksena on
”Päällä”, vaihdetaan myös kytketyn laitteen
”HDMI-ohjaus” -asetukseksi automaattisesti
”Päällä”.
28 FI
x HDMI-ohjaus -yhteensopivan laitteen
kytkeminen
Kytke yhteensopiva laite ja televisio HDMIkaapelilla. Jos kytkettävä laite on audiolaite,
muista kytkeä myös optinen audiokaapeli
television liitännän DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) ja audiolaitteen välille (sivu 22).
x HDMI-ohjaus -asetukset
HDMI-ohjaus -asetukset on tehtävä sekä
televisioon että kytkettyyn lisälaitteeseen.
Television asetukset on esitetty kohdassa
”HDMI-perusasetukset” sivu 41. Kytkettävän
laitteen asetukset on esitetty kyseisen laitteen
käyttöohjeessa.
Lisälaitteiden käyttö
29 FI
MENU-toimintojen käyttö
TV-valikossa liikkuminen
”MENU”-valikon avulla on helppo käyttää television eri toimintoja. Voit helposti valita kanavat tai
tulosignaalilähteet ja muuttaa televisiosi asetuksia.
1
Paina HOME.
Valokuvakehys-tila
Digiohjelmien luettelo
Digitaalinen ohjelmaopas
Digikuvat
Musiikki
Video
Asetukset
2
Paina F/f toiminnon valitsemiseksi ja paina sen jälkeen
.
Poistu valikosta painamalla HOME.
Mediaryhmän kuvake
Kuvaus
Valokuvakehys-tila
Valokuvaa, musiikkia ja kelloa voidaan käyttää
samanaikaisesti valitsemalla valokuvakehys. Lisätietoja on
annettu sivulla 27.
Digiohjelmien luettelo
Voit valita Digiohjelmien luettelo -listan (sivu 20).
Digitaalinen
ohjelmaopas
Voit valita digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG)
(sivu 19).
Digikuvat
Voit nauttia valokuvatiedostoista USB-laitteiden kautta
(sivu 24).
Musiikki
Voit nauttia musiikkitiedostoista USB-laitteiden kautta
(sivu 24).
Video
Voit nauttia videotiedostoista USB-laitteiden kautta (sivu 24).
Asetukset
Voit määrittää lisäasetuksia ja tehdä säätöjä (sivu 31).
~
• Säädettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat tilanteesta.
• Vaihtoehdot, joita ei voi käyttää, näkyvät harmaina tai eivät näy lainkaan.
30 FI
Asetukset
Kuva
Kuvatila
Valitsee kuvatilan.
”Kirkas”: Parantaa kuvan kontrastia ja terävyyttä.
”Vakio”: Normaali kuva. Suositeltava tavallisessa kotikatselussa.
”Omat valinnat”: Mahdollistaa haluamiesi asetusten tallennuksen.
”Elokuva”: Elokuvien katselu. Sopii teatterityyppiseen katseluympäristöön.
”Digikuvat”: Valokuvien normaaliin katseluun.
”Urheilu”: Optimoi kuvanlaadun urheilun katseluun.
”Peli”: Peleille sopiva normaali kuva.
”Grafiikka”: Optimoi kuvanlaadun grafiikan katseluun.
~
• ”Kuvatila” asetetaan ”Näyttötilan valinta” -asetuksen mukaan.
Palautus
Palauttaa kaikki ”Kuva”-asetukset tehdasasetuksiin paitsi ”Kuvatila”.
Taustavalo
Säätää taustavalon kirkkautta.
MENU-toimintojen käyttö
~
• Näytön kirkkauden pienentäminen vähentää virrankulutusta.
Kontrasti
Lisää tai vähentää kuvan kontrastia.
Kirkkaus
Vaalentaa tai tummentaa kuvaa.
Värikylläisyys
Lisää tai vähentää värin voimakkuutta.
Värisävy
Lisää tai vähentää vihreän ja punaisen sävyä.
z
• ”Värisävy”-asetusta voi säätää vain NTSC-värisignaalille (esim. amerikkalaiset
videonauhat).
Terävyys
Terävöittää tai pehmentää kuvaa.
Värilämpötila
Säätää kuvan valkoisuutta.
”Kylmä”: Antaa valkoiselle sinertävän sävyn.
”Neutraali”: Antaa valkoiselle neutraalin sävyn.
”Lämmin”: Antaa valkoiselle punertavan sävyn.
Kohinanvaimennus Vähentää kuvan häiriöitä (lumisadetta), jos lähetyssignaali on heikko.
”Autom.”: Vähentää automaattisesti kuvahäiriöitä.
”Korkea/Keski/Matala”: Säätää kohinanvaimennuksen voimakkuutta.
”Pois”: Kytkee ”Kohinanvaimennus”-toiminnon pois päältä.
Vähentää MPEG-pakatun videokuvan häiriöitä.
MPEGkohinanvaimennus
(Jatkuu)
31 FI
Elokuvatila
Parantaa kuvan liikettä ja vähentää kuvan epäterävyyttä ja rakeisuutta, kun
toistetaan DVD- tai VHS-elokuvia.
”Autom.”: Toistaa elokuvan sisällön alkuperäisenä.
”Pois”: Kytkee ”Elokuvatila”-toiminnon pois päältä.
~
• Jos kuvassa on häiriösignaaleja tai runsaasti kohinaa, ”Elokuvatila” kytkeytyy
automaattisesti pois päältä, vaikka valittuna olisi ”Autom.”.
Lisäasetukset
Säätää kuva-asetuksia tarkemmin.
”Palautus”: Palauttaa kaikki lisäasetukset tehdasasetuksiin.
”Kontr.korostuksen lisäaset.”: Säätää kohdat ”Taustavalo” ja ”Kontrasti”
automaattisesti sopivimpiin asetuksiin näytön kirkkauden perusteella. Tämä
asetus on erityisen tehokas tummia kohtauksia sisältävissä ohjelmissa. Se
lisää tummien kohtauksien tai kuvien kontrastia.
”Mustan taso”: Lisää kuvan mustien alueiden kontrastia.
”Gamma-säätö”: Säätää kuvan kirkkaiden ja tummien alueiden välistä
tasapainoa.
”Valkoisen korostus”: Korostaa valkoisia värejä.
”Värien elävyys”: Elävöittää värejä.
”LED-liikkeen tila”: Sytyttää taustavalon ja vähentää elokuvien
epäterävyyttä, mutta kirkkaus vähenee.
~
• ”Lisäasetukset” ei ole käytettävissä, kun ”Kuvatila”-asetuksena on ”Kirkas”.
Ääni
Äänitila
Valitsee äänitilan.
”Dynaaminen”: Parantaa äänen kirkkautta ja äänenväriä selkeyttäen
puhetta ja lisäten musiikin todellisuudentuntua.
”Vakio”: Parantaa äänen selkeyttä, yksityiskohtia ja äänenväriä.
”Selkeä ääni”: Selkeyttää ääntä.
Palautus
Palauttaa ”Ääni”-asetukset tehdasasetuksiin.
Taajuuskorjain
Säätää äänen taajuusasetuksia.
Valitse haluttu taajuusalue painamalla G/g ja säädä sen jälkeen asetusta
painamalla F/f ja paina . Säädetyt asetukset saadaan käyttöön, kun
valitset ”Äänitila”-vaihtoehdon. Kun valitaan ”Palautus”, ”Taajuuskorjain”asetukset palautetaan alkuperäisiksi.
~
• Korkeiden taajuuksien säätö vaikuttaa korkeisiin ääniin ja matalampien taajuuksien
säätö mataliin ääniin.
Tasapaino
Korostaa vasemman tai oikean kaiuttimen tasapainoa.
Autom. tasosäätö Säilyttää äänenvoimakkuuden tasaisena myös silloin, kun äänitaso vaihtelee
(esim. mainokset kuuluvat usein voimakkaammin kuin ohjelmat).
Äänenvoimakk.
poikkeama
32 FI
Säätää jokaisen televisioon kytketyn laitteen äänenvoimakkuustason
erikseen.
Surround
Valitsee surround-tilan.
”Päällä”: Tuottaa tilaäänitehosteet, jotka auttavat nauttimaan
kaksikanavaisesta äänestä television kahden kaiuttimen avulla.
”Simuloitu stereo”: Lisää tilaäänivaikutelman monolähetyksiin.
”Elokuva”: Tuottaa elokuvateattereiden huippuluokan äänijärjestelmiä
vastaavat tilaäänitehosteet.
”Musiikki”: Tuottaa tilaäänitehosteet, jotka saavat sinut tuntemaan kuin
olisit konserttisalissa.
”Urheilu”: Tuottaa tilaäänitehosteet, jotka saavat sinut tuntemaan kuin olisit
seuraamassa urheilua paikan päällä.
”Peli”: Tuottaa pelien äänimaailmaa parantavat tilaäänitehosteet.
”Pois”: Normaaliin stereo- tai monovastaanottoon.
~
• ”Surround” asetetaan ”Näyttötilan valinta” -asetuksen mukaan.
Bass Booster
Tuottaa täyteläisemmän ja iskevämmän äänen korostamalla bassoääniä.
Kaksiääni
Asettaa äänen kuulumaan kaiuttimesta stereo- tai kaksikielisissä
lähetyksissä.
”Stereo”, ”Mono”: Stereolähetyksille.
”A”/”B”/”Mono”: Kaksikielisessä lähetyksessä valitaan ”A” äänikanavalle
1, ”B” äänikanavalle 2 tai ”Mono” mahdolliselle monoäänikanavalle.
• Jos valitset muun televisioon kytketyn laitteen, aseta ”Kaksiääni”-valintaan ”Stereo”,
”A” tai ”B”.
Kaiutin
Kytkee television kaiuttimet päälle/pois päältä.
”Television kaiutin”: Television ääni kuuluu television kaiuttimien kautta.
”Äänijärjestelmä”: Television kaiuttimet on kytketty pois päältä, jotta
television ääntä voidaan kuunnella ainoastaan ääniulostulon liitäntään
kytketyn ulkoisen audiolaitteen kautta.
Äänilähtö
”Säädettävä”: Ulkoisen audiolaitteen ääntä voi säätää television
kaukosäätimellä.
”Kiinteä”: Television äänentoisto on kiinteä. Säädä äänenvoimakkuutta (ja
muita ääniasetuksia) audiovahvistimen äänenvoimakkuuden säätökytkimillä
äänijärjestelmän kautta.
Kuuloke, Kaiutin
linkki
Kytkee television kaiuttimet pois päältä/päälle, kun liität kuulokkeet
televisioon.
Kuulokkeiden
voimakkuus
Säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
~
• Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun ”Kuuloke/äänilähtö”-asetuksena on
”Äänilähtö”.
HDMI/DVIäänilähde
Kytkee HDMI-tulon äänisignaalin, kun DVI-laite kytketään. Valitse ”Autom.”,
”HDMI Audio” tai ”Tietokoneääni”.
(Jatkuu)
33 FI
MENU-toimintojen käyttö
z
Lisäasetukset
”Dynamiikka”: Kompensoi kanavien väliset äänenvoimakkuustasojen erot
(vain Dolby Digital -ääni).
~
• Toiminto ei välttämättä toimi tai se vaihtelee ohjelman mukaan ”Dynamiikka”asetuksesta riippumatta.
”Digitaalisen äänen ulostulo”: Valitsee television DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) -liitännän äänisignaalin. Valitse vaihtoehto ”Autom.”, kun tähän
liitäntään on kytketty Dolby Digital -yhteensopiva laite. Valitse vaihtoehto
”PCM”, kun kytketään laite, joka ei ole Dolby Digital -yhteensopiva.
”Äänikanavien yhdistely”: Asettaa moni- tai kaksikanavaisen äänen
äänikanavien yhdistelymenetelmän.
• ”Surround”: Valitse parhaan tilaäänen saamiseksi tai kun käytetään ulkoisia Pro
Logic -tuotteita.
• ”Stereo”: Valitse stereo-ulostulon saamiseksi.
~
• ”Äänitila”, ”Palautus”, ”Taajuuskorjain”, ”Tasapaino”, ”Autom. tasosäätö”, ”Äänenvoimakk. poikkeama”,
”Surround” ja ”Bass Booster” eivät ole käytettävissä, kun ”Kaiutin”-asetuksena on ”Äänijärjestelmä”.
Kuvasäädöt
Kuvasuhde
Muuttaa kuvasuhdetta. Tarkemmat tiedot kuvasuhteesta, katso sivu 18.
Kuvasuhde
(vain PC-tilassa)
Muuttaa kuvasuhdetta. Tarkemmat tiedot kuvasuhteesta, katso sivu 35.
(PC säädöt -- ”Kuvasuhde”)
Autom.
kuvasuhde
”Päällä”: Valitse ”Päällä”, jolloin ”Kuvasuhde” muutetaan automaattisesti
ohjelmasignaalin mukaan.
”Pois”: Jos kuvasuhteen jatkuva vaihtuminen häiritsee, valitse asetukseksi
”Pois”. Valitse jokin ”Kuvasuhde”-vaihtoehdoista, jos tämän toiminnon
asetuksena on ”Pois”.
4:3-oletus
Asettaa oletuskuvasuhteen 4:3-lähetyksille.
Automaattinen
näyttöalue
”Päällä”: Säätää näyttöalueen automaattisesti ohjelmasignaalin mukaan.
”Pois”: Kytkee ”Automaattinen näyttöalue” -toiminnon pois päältä. Valitse
jokin ”Näyttöalue”-vaihtoehdoista.
Näyttöalue
Säätää kuvan näyttöaluetta.
”Täyskuva”: Näyttää kuvat alkuperäisessä koossa, kun osia kuvasta
leikkautuu pois.
”Normaali”: Näyttää kuvat suositellussa koossa.
”+1”: Näyttää kuvat alkuperäisessä koossa.
”-1”: Suurentaa kuvan niin, että reunat ovat näkyvän näyttöalueen
ulkopuolella.
~
• Nämä valinnat voivat vaihdella näytettävän tulosignaalin mukaan.
Vaakasiirto
Säätää kuvan vaaka-asennon.
Pystysiirto
Säätää kuvan paikkaa pystysuunnassa, kun ”Kuvasuhde”-asetuksena on
”Zoom”, ”14:9” tai ”Kuvatekstit”.
34 FI
Pystykoko
Säätää kuvan kokoa pystysuunnassa, kun ”Kuvasuhde”-asetuksena on
”Smart”.
PC säädöt
Mukauttaa television näytön tietokonenäytöksi.
z
• Tämä valinta on käytettävissä vain, kun vastaanotetaan tietokonesignaalia.
• ”Autom. säätö” ei välttämättä toimi hyvin kaikkien tulosignaalien yhteydessä. Säädä
tässä tapauksessa manuaalisesti kohtia ”Vaihe”, ”Sovitus”, ”Vaakasiirto” ja
”Pystysiirto”.
Kanavan asetukset
Analogiset
asetukset
”Analog. automaattiviritys” (vain analogiatilassa): Virittää kaikki
mahdolliset analogiset kanavat. Yleensä tätä ei tarvitse tehdä, koska
kanavat on jo viritetty television asennuksen yhteydessä. Tällä valinnalla voit
kuitenkin virittää television uudelleen (esim. virittää television uudelleen
muuton jälkeen tai etsiä lähetysasemien uusia kanavia).
”Manuaalinen viritys” (vain analogiatilassa): Muuttaa analogisen
kanavan asetusta.
Valitse muokattava kanava painamalla .
Järjestelmä
Virittää ohjelmakanavat manuaalisesti.
1 Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta ”Järjestelmä” ja paina sitten .
2 Valitse jokin seuraavista television lähetysjärjestelmistä painamalla F/f
ja paina sen jälkeen .
B/G: Länsi-Euroopan maat/alueet
I: Iso-Britannia
D/K: Itä-Euroopan maat/alueet
L: Ranska
~
• ”Maa”-asetuksessa valitusta maasta/alueesta riippuen tämä toiminto ei välttämättä
ole käytettävissä.
Kanava
1 Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta ”Kanava” ja paina sitten .
2 Valitse nuolipainikkeilla F/f vaihtoehto ”S” (kaapelikanavat) tai ”C”
(maanpäälliset kanavat) ja paina lopuksi painiketta g.
(Jatkuu)
35 FI
MENU-toimintojen käyttö
”Kuvasuhde”: Valitse ”Normaali” kuvan näyttämiseksi alkuperäisessä
koossa. Valitse ”Koko kuva 1” kuvan suurentamiseksi niin, että se täyttää
näyttöalueen säilyttäen alkuperäisen vaaka/pysty-suhteen. Valitse ”Koko
kuva 2” kuvan suurentamiseksi niin, että se täyttää koko näytön.
”Palautus”: Palauttaa kaikki ”PC säädöt” tehdasasetuksiksi ”Kuvasuhde”asetusta lukuun ottamatta.
”Autom. säätö”: Säätää automaattisesti kuvan paikkaa ja vaihetta PCtilassa.
”Vaihe”: Säätää näyttöä, kun osa näytetystä tekstistä tai kuvasta ei ole
selkeä.
”Sovitus”: Suurentaa tai kutistaa näytön kokoa vaakasuunnassa.
”Vaakasiirto”: Siirtää näyttöä vasemmalle tai oikealle.
”Pystysiirto”: Siirtää näyttöä ylös tai alas.
3
Viritä kanavat seuraavalla tavalla:
Jos et tiedä kanavan numeroa (taajuutta)
Etsi seuraava mahdollinen kanava nuolipainikkeella F/f. Kun kanava on
löytynyt, haku pysähtyy. Voit jatkaa etsimistä nuolipainikkeella F/f.
Jos tiedät kanavan numeron (taajuuden)
Syötä haluamasi lähetyksen kanavanumero tai kuvanauhurin kanavanumero
numeropainikkeilla.
4
Paina
ja hyppää kohtaan ”Vahvista” ja paina lopuksi painiketta
.
Viritä muut kanavat manuaalisesti toistamalla edellä kuvatut toimenpiteet.
Nimike
Nimeää valitun kanavan valitsemallasi nimellä, jossa voi olla enintään
seitsemän kirjainta tai numeroa.
AFT
Voit hienosäätää valitun kanavanumeron manuaalisesti, jos kuvanlaatua
tarvitsee parantaa.
Äänisuodin
Parantaa yksittäisen kanavan ääntä, mikäli monolähetyksissä esiintyy
häiriöitä. Joskus epätavallisen ohjelmalähteen ääni saattaa kuulua
vääristyneenä tai katkonaisesti monoäänisiä ohjelmia katseltaessa.
Jos äänihäiriöitä ei ole, tämä vaihtoehto on suositeltavaa jättää
tehdasasetukseen ”Pois”.
~
• ”Äänisuodin” ei ole käytettävissä, kun ”Järjestelmä”-asetuksena on ”L”.
Ohita
Ohittaa käyttämättömät analogiset kanavat valitessasi kanavia painikkeella
PROG +/-. (Voit kuitenkin valita ohitetun kanavan numeropainikkeilla.)
Vahvista
Tallentaa ”Manuaalinen viritys” -asetuksiin tehdyt muutokset.
”Kanavien järjestely” (vain analogiatilassa): Muuttaa televisioon
tallennettujen analogisten kanavien järjestystä.
1 Valitse uuteen paikkaan siirrettävä kanava painamalla F/f ja paina
sitten g.
2 Valitse kanavan uusi paikka painamalla F/f ja paina sen jälkeen .
Digi-tv-asetukset
”Digikanavien viritys”
• ”Automaattiviritys”:
Virittää saatavilla olevat digitaaliset kanavat.
Tämän toiminnon avulla voit virittää television uudelleen esimerkiksi
muutettuasi uuteen asuntoon tai etsiäksesi lähetysasemien uusia kanavia.
Paina .
• ”Automaattivirityksen kaista”:
• ”Normaali”: Etsii alueellasi/maassasi saatavilla olevia kanavia.
• ”Täynnä”: Etsii saatavilla olevia kanavia alueestasi/maastasi riippumatta.
~
• Voit suorittaa ”Automaattiviritys”-toiminnon, kun muutat uuteen kotiin, vaihdat
palveluntarjoajaa tai saataville tulee uusia kanavia.
• ”Kanavapaikkojen järjestely”:
Poistaa kaikki televisioon tallennetut turhat digitaaliset kanavat ja muuttaa
tallennettujen digitaalisten kanavien järjestystä.
1 Valitse poistettava tai toiseen paikkaan siirrettävä kanava nuolipainikkeilla
F/f.
Syötä haluamasi lähetyksen kolminumeroinen kanavanumero
numeropainikkeilla.
36 FI
2 Voit poistaa digitaalikanavia tai muuttaa niiden järjestystä seuraavasti:
Digitaalikanavan poistaminen
Paina . Kun näytölle tulee vahvistusviesti, valitse nuolipainikkeella G
vaihtoehto ”OK” ja paina lopuksi .
Digitaalisten kanavien järjestyksen muuttaminen
Paina g, valitse uusi kanavapaikka nuolipainikkeilla F/f ja paina G.
3 Paina
RETURN.
~
• Jos valitaan ”Kaapeli”, tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa.
• ”Digitaalinen käsinviritys”:
Digitaalinen käsinviritys.
1 Valitse ”Hakutapa” ja valitse sitten ”Kanava” tai ”Taajuus”.
2 Aseta muut kohteet samalla tavalla.
3 Valitse ”Haku ylöspäin” tai ”Haku alaspäin” ja käynnistä sitten
manuaalinen viritys.
4 Kun saatavilla olevat kanavat on löydetty, valitse ”Kyllä” tai ”Ei”.
5 Tallenna ohjelma valitsemalla ”Kyllä”. Viesti ”Haluatko jatkaa hakua?”
tulee näkyviin. Jos valitset ”Kyllä”, haetaan seuraava kanava/taajuus. Jos
valitset ”Ei”, näytetään edellinen näyttö.
~
”Tekstitysasetukset”
• ”Tekstityksen asetukset”: Kun valitaan vaihtoehto ”Huonokuuloiselle”,
tekstityksen kanssa voi näkyä myös visuaalisia apumerkkejä (mikäli
televisiokanava lähettää nämä tiedot).
• ”Ensisijainen kielivalinta”: Valitsee kielen, jolla tekstitykset näytetään.
• ”Toissijainen kielivalinta”: Valitsee toissijaisen kielen, jolla tekstitykset
näytetään.
“Ääniasetukset”
• ”Äänityyppi”: Vaihtaa huonokuuloisille tarkoitettuun lähetykseen, kun
valittuna on vaihtoehto ”Huonokuuloiselle”.
• ”Ensisijainen kielivalinta”: Valitsee ohjelmassa käytetyn kielen. Jotkin
digitaaliset kanavat voivat lähettää ohjelmalle useita äänikieliä.
• ”Toissijainen kielivalinta”: Valitsee ohjelmassa käytetyn toissijaisen
kielen. Jotkin digitaaliset kanavat voivat lähettää ohjelmalle useita
äänikieliä.
• ”Äänikuvaus”: Ohjelmassa on mukana äänikuvaus (kerronta), mikäli
televisiokanava lähettää nämä tiedot.
• ”Sekoitusosuus”: Säätää television pääasiallisen äänentoistolähteen ja
kerrontaäänen äänenvoimakkuustasoja.
z
• Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun ”Äänikuvaus”-asetuksena on ”Päällä”.
• ”MPEG-äänitaso”: Säätää MPEG-äänen äänitasoa.
”Tekniset asetukset”
• ”Autom. Palveluiden päivitys”: Uusien digitaalisten palvelujen
etsiminen ja tallentaminen televisioon.
(Jatkuu)
37 FI
MENU-toimintojen käyttö
• Digitaalinen käsinviritys on mahdollinen Kaapeli-valinnalle vain, jos käyttäjällä on
käytettävissä digitaalisia kaapelipalveluita, jotka DVB-C Täydellinen haku on
löytänyt.
z
• ”Autom. Palveluiden päivitys” -asetukseksi on suositeltavaa valita ”Päällä”, jolloin
uudet digitaalipalvelut lisätään automaattisesti, kun niitä tulee saataville. Jos
asetuksena on ”Pois”, uusista digitaalipalveluista ilmoitetaan kuvaruudulle tulevalla
viestillä, mutta niitä ei lisätä automaattisesti. Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee
alueittain/maittain. Jos toiminto ei ole saatavana, lisää uudet palvelut suorittamalla
”Automaattiviritys”.
• ”Ohjelmistopäivitys”: Tämä televisio pystyy vastaanottamaan
ohjelmistopäivitykset lähetyssignaalin kautta. Päivitysten
vastaanottamiseksi Järjestelmäpäivitys-asetuksen Tekniset asetukset valikossa on oltava ”Päällä”. Kun päivitys havaitaan, käyttäjälle ilmoitetaan
näytöllä, miten päivitys tulee suorittaa. Älä irrota televisiota pistorasiasta
asennuksen aikana.
• ”Järjestelmätiedot”: Näyttää nykyisen ohjelmistoversion ja
signaalitason.
• ”Aikavyöhyke”: Tästä voit valita manuaalisesti aikavyöhykkeen, jos se ei
ole sama kuin maan/alueen oletusarvoinen aikavyöhykkeen asetus.
~
• Jos valitaan ”Kaapeli”, tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa.
• ”Automaattinen kesäaika”: Määrittää, vaihtaako televisio
automaattisesti kesä- ja talviajan välillä.
• ”Päällä”: Televisio vaihtaa automaattisesti kesä- ja talviajan välillä kalenterin
mukaisesti.
• ”Pois”: Kellonaika on kohdassa ”Aikavyöhyke” määritetyn aikaeron mukainen.
~
• Jos valitaan ”Kaapeli”, tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa.
• ”Palvelun siirto”: Valitse asetukseksi ”Päällä”, jolloin televisio vaihtaa
kanavaa automaattisesti, kun lähetysasema siirtää katseltavan ohjelman
toiselle kanavalle.
”CA-moduulin asennus”
Tällä toiminnolla voit siirtyä maksulliseen TV-palveluun hankittuasi maksu-TV:n (CAmoduulin) ja katselukortin. Katso sivu 22, josta näet
(PCMCIA) -liitännän sijainnin.
Katselun esto
Asettaa ikärajan ohjelmille. Asetetun ikärajan ylittäviä ohjelmia voidaan katsella vain antamalla oikea
PIN-koodi.
~
• Alankomaisille kaapeli-TV-operaattoreille PIN-koodi on annettava, kun ohjelman ikäraja on sama tai ylittää
määrittelemäsi ikärajan.
1 Anna PIN-koodi numeropainikkeilla.
Jos et ole asettanut PIN-koodia, näkyviin tulee PIN-koodin syöttöikkuna. Noudata alla olevassa
kohdassa ”PIN-koodi” annettuja ohjeita.
2 Valitse ikäraja painikkeilla F/f tai valitse ”Ei ole” (ei katselun estoa) ja paina lopuksi
3 Paina
RETURN.
z
• Televisio hyväksyy aina PIN-koodin 9999.
38 FI
.
PIN-koodi
PIN-koodin asettaminen ensimmäisen kerran
1 Anna uusi PIN-koodi numeropainikkeilla.
2 Paina
RETURN.
PIN-koodin vaihtaminen
1 Anna PIN-koodi numeropainikkeilla.
2 Anna uusi PIN-koodi numeropainikkeilla.
3 Paina
RETURN.
Vaihda PIN-koodi Voit vaihtaa PIN-koodia.
Katseluneston
arviointi
Valitse ikäraja nuorimman katselijan mukaan (3 ~ 18). Valitse ”Ei ole”, jos ei
valita ikärajaa.
Valittavissa olevat kohteet voivat vaihdella maa-asetuksen mukaan.
Digitaaliohjelmalukko Lukitsee/avaa ohjelmat ja tarkistaa ohjelmien tilan.
1
2
Muiden tulojen
lukitus
Anna nykyinen PIN-koodisi numeropainikkeilla tai aseta uusi.
Selaa ohjelmia painamalla F/f ja paina vaihtaaksesi tilojen ”Lukittu”
ja ”Avoin” välillä.
Lukitsee ulkoisen tulosignaalin katselemiselta. Avaa lukittu ulkoinen tulo
valitsemalla ”Avoin”.
Kuvakehystilan
asetukset
”Näyttötila”: Tällä toiminnolla voidaan valita näyttötila. Valitse ”Kuva ja
kello”, ”Koko ruudun kuva” tai ”Koko ruudun kello”. Katso sivu 27.
”Kellonäyttö”: Tällä toiminnolla voidaan valita kellonäyttö. Valitse
”Kalenteri”, ”Analoginen kello”, ”Digitaalinen kello”, ”Kalenteri ja kello” tai
”Kello”.
”Kalenteri ja kello” ja ”Kello” voidaan näyttää vain, kun ”Näyttötila”asetuksena on ”Koko ruudun kello”. Tämä asetus vaihtuu automaattisesti
”Näyttötila”-asetuksen mukaan.
”Äänisovellus”
• ”Musiikki”: Tällä toiminnolla voidaan kuunnella musiikkia.
• ”Pois”: Sammuttaa musiikin.
”Kuvan valinta”: Valitsee kuvan.
”Musiikin valinta”: Valitsee musiikin.
”Kuvaesityksen asetus”
• ”Kuvaesitys”: Toistaa valokuvat kuvaesityksenä.
• ”Yksi kuva”: Näyttää vain yhden valokuvan.
”Musiikin toiston asetus”
• ”Kaikki raidat”: Kuuntele kaikki musiikkiraidat.
• ”Yksi raita”: Aseta yhden musiikkiraidan kuuntelemiseksi.
”Kesto”: Valitsee ajaksi (”1 h”, ”2 h”, ”4 h” tai ”24 h”), jonka jälkeen televisio
kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
”Viikon ensimmäinen päivä”: Aseta ”Sunnuntai” tai ”Maanantai” viikon
ensimmäiseksi päiväksi kalenterissa.
Automaattinen
USB-toisto
Näyttää automaattisesti pienoiskuvanäytön viimeksi toistetusta valokuva/
musiikki/video-tiedostosta, kun televisio avataan ja USB-laite kytketään
USB-porttiin.
(Jatkuu)
39 FI
MENU-toimintojen käyttö
Perusasetukset
Kello/ajastimet
”Uniajastin”: Aseta aika minuutteina (”Pois”, ”15”, ”30”, ”45”, ”60”, ”90” tai
”120”), jonka haluat television olevan päällä ennen sen sammuttamista
automaattisesti.
”Ajastin”: Kytkee television valmiustilasta päälle määritettynä aikana ja
määritetylle kanavalle tai määritettyyn ohjelmalähteeseen tai
valokuvakehystilaan. Varmista ennen tämän toiminnon asettamista, että
oikea aika on asetettu.
”Kellon asetus”: Kellonaika asetetaan automaattisesti, jos televisio
vastaanottaa kellonajan digitaalisesta lähetyssignaalista. Jos kellonaikaa ei
saada digitaalisesta lähetyssignaalista, voit asettaa ajan manuaalisesti.
Aseta päivämäärä valitsemalla ”Päiväys” ja kellonaika valitsemalla ”Aika”.
z
• Tässä televisiossa ei ole kellon paristovarmennusta. Siksi päivämäärä ja kellonaika
on asetettava uudelleen, jos ilmenee sähkökatkos tai verkkovirtajohto irrotetaan.
Autom. asennus
Käynnistää alkuasetusten valikon, josta valitaan kieli, maa/alue ja
käyttöpaikka ja viritetään kaikki mahdolliset digitaaliset ja analogiset
kanavat. Tavallisesti tätä toimenpidettä ei tarvitse suorittaa, sillä kieli ja maa/
alue on valmiiksi valittu ja kanavat viritetty television asennuksen
yhteydessä. Tämän toiminnon avulla voit kuitenkin uusia toimenpiteen
(esim. kanavien virittämiseksi uudelleen muuton jälkeen).
Kieli
Valitsee kielen, jolla valikot näytetään.
Käynnistyslogo
Valitse ”Päällä” logon näyttämiseksi, kun televisioon kytketään virta. Kytke
se pois päältä valitsemalla ”Pois”.
AV-asetukset
”AV-esivalinta”
Tällä toiminnolla voit nimetä laitteet, jotka on kytketty television sivulla ja
takana oleviin liittimiin. Nimi tulee hetkeksi näkyviin näytölle, kun laite
valitaan.
1 Valitse haluamasi ohjelmalähde painamalla F/f ja paina sen jälkeen
.
2 Valitse sen jälkeen haluamasi nimivaihtoehto painamalla F/f ja paina
sen jälkeen .
• AV1 (tai HDMI1/HDMI2/Component/PC), KAAPELI, SAT, VIDEO, DVD/BD,
KOTITEATTERI, PELI, KAMERA, DIGIKAMERA, PC: Televisio valitsee
kytketyn laitteen nimeksi jonkin näistä valmiiksi määritetyistä nimistä.
• ”Muokkaa”: Voit määrittää nimen itse.
1 Valitse kirjain tai numero nuolipainikkeella F/f (välilyönti on
merkki ”_”) ja paina sen jälkeen g.
Jos syötät väärän merkin
Valitse väärä merkki painikkeella G/g. Valitse sen jälkeen oikea merkki
painikkeella F/f.
2 Toista vaihetta 1, kunnes nimi on valmis, ja paina sen jälkeen
”AV2/Component-tulo”
Vaihtaa Component- ja AV2-tulon välillä. Jos valitset ”Autom.”, televisio
tunnistaa liitännän tulosignaalin ja valitsee joko Component- tai AV2liitännän.
~
• Component- ja AV2-liitäntöjä ei voi käyttää samanaikaisesti.
”Kuuloke/äänilähtö”
Valitsee äänentoistolähteeksi kuulokkeet tai televisioon kytketyn ulkoisen
äänijärjestelmän. Irrota kuulokkeet televisiosta, jos valitset asetuksen
”Äänilähtö”.
40 FI
.
HDMIperusasetukset
Päivittää TV-järjestelmän käyttämällä USB-muistia.
USBjärjestelmäpäivitys
Tuotetuki
Näyttää televisiosi tuotetiedot.
Tehdasasetukset
Palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin. Tämän jälkeen näkyviin tulee
alkuasetusten näyttö.
Eko
Palautus
Palauttaa kaikki ”Eko”-asetukset tehdasasetuksiin.
Virransäästö
Valitsee virransäästötilan television energiankulutuksen vähentämiseksi.
”Vakio”: Oletusasetus.
”Vähennä”: Vähentää television virrankulutusta.
”Kuva pois”: Poistaa kuvan näkyvistä. Voit kuunnella ääntä kuvan ollessa
poissa näkyvistä.
Television
valmiustila
Valitsee ajan (”1h”, ”2h” tai ”4h”), jonka jälkeen televisio kytkeytyy
automaattisesti valmiustilaan, ellet käytä televisiota asetetun ajan kuluessa.
Valotunnistin
Optimoi kuva-asetukset automaattisesti huoneen valaistuksen mukaisesti.
~
• Älä laita mitään tunnistimen eteen, ettei sen toimintaan aiheudu häiriöitä. Tarkista
valotunnistimen sijainti (sivu 15).
(Jatkuu)
41 FI
MENU-toimintojen käyttö
Televisio pystyy ohjaamaan HDMI-ohjaus -toiminnon kanssa yhteensopivaa
laitetta, joka on liitetty television HDMI-liitäntään. Huomaa, että
yhteisohjausasetus on määritettävä myös kytkettyyn laitteeseen.
”HDMI-ohjaus”: Tästä voit määrittää, yhdistetäänkö HDMI-ohjaus toiminnon kanssa yhteensopivaan laitteen ohjaus television ohjaukseen.
”Autom. laitt. virtakatk.”: Kun tähän kohtaan valitaan ”Päällä”, HDMIohjauksen kanssa yhteensopiva laite kytkeytyy pois päältä, kun televisio
kytketään valmiustilaan kaukosäätimellä.
”Autom. TV-virta”: Kun tähän kohtaan valitaan ”Päällä”, televisioon
kytkeytyy päälle, kun kytket HDMI-ohjaus -toiminnon kanssa yhteensopivan
kytketyn laitteen päälle.
”HDMI-laiteluettelo”: Näyttää televisioon kytkettyjen HDMI-ohjaus toiminnon kanssa yhteensopivien laitteiden luettelon.
”Laitteen ohjausnäppäimet”: Valitse television kaukosäätimen
painiketoiminnot kytketyn laitteen käyttämistä varten.
• ”Ei mitään”: Poistaa käytöstä ohjauksen television kaukosäätimellä.
• ”Normaali”: Ottaa käyttöön perustoiminnot, kuten navigointipainikkeet
(ylös, alas, vasemmalle, oikealle jne.).
• ”Viritysnäppäimet”: Ottaa käyttöön perustoiminnot ja kanavapainikkeet,
kuten PROG +/– tai (0-9). Hyödyllinen ohjattaessa viritinvahvistimen tai
digisovittimen toimintoja kaukosäätimellä.
• ”Valikkonäppäimet”: Ottaa käyttöön perustoiminnot ja HOME/
OPTIONS-painikkeet. Hyödyllinen käytettäessä esimerkiksi BD-soittimen
valikkoja kaukosäätimellä.
• ”Viritys- ja valikkonäpp.”: Ottaa käyttöön perustoiminnot, kanavien
käyttöön liittyvät painikkeet ja HOME/OPTIONS-painikkeet.
PC-virranhallinta
Kun tämän asetuksena on ”Päällä”, kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan,
jos tietokonesignaalia ei vastaanoteta. Käytettävissä vain tietokonetulosignaalille.
~
• Energiatehokkuus alentaa virrankulutusta ja säästää samalla rahaa pienentämällä sähkölaskuja.
• Kun televisiota ei käytetä
– Jos et käytä televisiota useaan päivään, kytke se irti verkkovirrasta ympäristö- ja turvallisuussyistä.
– Televisio ei kytkeydy kokonaan irti verkkovirrasta, kun se kytketään pois päältä virtakytkimellä. Kytke televisio
kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla pistoke verkkopistorasiasta.
– Huomaa kuitenkin, että joissakin televisioissa voi olla toimintoja, jotka toimiakseen edellyttävät television
olevan valmiustilassa.
42 FI
Lisätietoja
Lisävarusteiden asennus
(seinäasennuskiinnitin)
x Asiakkaille:
Tuotteen suojelemiseksi ja turvallisuuden vuoksi Sony suosittelee, että television asennus
annetaan Sonyn jälleenmyyjän tai asiantuntevan huoltoliikkeen tehtäväksi. Älä yritä
asentaa laitetta itse.
x Sony-jälleenmyyjille ja huoltoliikkeille:
Noudata turvallisuusohjeita tämän tuotteen asennuksessa, kausihuollossa ja
tarkastuksessa.
Televisio voidaan asentaa käyttämällä seinäasennuskiinnitintä SU-WL500 tai SU-WL100
(myydään erikseen).
• Katso asennusohjeet seinäasennuskiinnittimen mukana toimitetuista ohjeista.
• Katso ”Pöytäjalustan irrottaminen televisiosta” (sivu 9).
~
• Aseta televisio kuvaruutu alaspäin tasaiselle ja tukevalle alustalle, jonka päälle on asetettu paksu ja pehmeä
kangas, kun kiinnityskoukku kiinnitetään.
Ruuvi
(+PSW6 × 16)
SU-WL100
(KDL-32EX343/32EX340)
Ruuvi (+PSW4 × 12)
Kiinnityskoukku
Paksu ja pehmeä
kangas
Kiinnityskoukku
Paksu ja
pehmeä kangas
Nelikulmainen
reikä
Huomaa asennettaessa
SU-WL500 tai SU-WL100-seinäasennuskiinnitintä käytettäessä seinän ja television väliseksi
etäisyydeksi tulee 6 cm. Käytä tätä väliä johtojen vetämiseksi televisioon.
6 cm
(Jatkuu)
43 FI
Lisätietoja
SU-WL500
(KDL-42EX443/42EX440)
Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa erityisesti sen määrittämiseksi,
kestääkö seinä television painon. Tämän tuotteen seinään asentaminen on jätettävä Sonyn
jälleenmyyjän tai huoltoliikkeen tehtäväksi ja asennuksen turvallisuuteen on kiinnitettävä riittävästi
huomiota. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen
väärästä käsittelystä tai asennuksesta.
Television asennusmittataulukko
SU-WL500 (KDL-42EX443/42EX440)
Ruudun keskipiste
SU-WL100 (KDL-32EX343/32EX340)
Ruudun keskipiste
Yksikkö: cm
Näytön mitat
Mallinimi
Ruudun
keskikohdan
mitta
Pituus kussakin asennuskulmassa
Kulma (0°)
Kulma (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-42EX443
KDL-42EX440
98,3
60,3
14,3
45,7
11,1
28,7
55,6
46,6
KDL-32EX343
KDL-32EX340
75,3
47,1
3,9
20,8
10,8
26,9
43,2
19,2
Taulukon mitat voivat vaihdella hieman asennuksen mukaan.
VAROITUS
Seinän on kestettävä asennettavan television painoon verrattuna vähintään nelinkertainen paino.
Paino on ilmoitettu kohdassa ”Tekniset tiedot” (sivu 46).
44 FI
Ruuvien ja koukkujen sijainnin kaavakuva/taulukko
SU-WL500 (KDL-42EX443/42EX440)
Mallinimi
KDL-42EX443
KDL-42EX440
Ruuvin sijainti
Koukun sijainti
e, j
b
Koukun sijainti
Ruuvin sijainti
*
*
Lisätietoja
* Koukun sijaintia ”a” ja ”c” ei
voi käyttää malleille.
SU-WL100 (KDL-32EX343/32EX340)
Televisiomalli
KDL-32EX343
KDL-32EX340
Koukun sijainti
a
45 FI
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Näyttöpaneeli
LCD-paneeli (nestekidenäyttö) LED-taustavalo
TV-järjestelmä
Maa/alue-valinnasta riippuen
Analoginen: B/G, D/K, L, I
Digitaalinen: DVB-T, DVB-T2 (vain KDL-42EX443/32EX343), DVB-C
Väri-/kuvajärjestelmä
Analoginen: PAL, PAL60 (vain videotulo), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (vain videotulo)
Digitaalinen: MPEG-2 [email protected]/HL, H.264/MPEG-4 AVC [email protected], [email protected]
Kanavien näkyvyysalue Analoginen: 46,25 - 855,25 MHz
Digitaalinen: VHF/UHF
Äänentoisto
Tulo-/lähtöliitännät
8W+8W
Antennijohto/kaapeli
75 ohmin ulkoinen liitäntä VHF/UHF-liittimelle
/
AV1
21-nastainen Scart-liitin, sisältää audio-/videotulon, RGB-tulon, S-Video-tulon ja television audio-/
videolähdön.
COMPONENT IN
COMPONENT IN/
Tuetut muodot: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
AV2
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia, 0,3 V negatiivinen tahdistus/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmia/PR/CR: 0,7 Vp-p,
75 ohmia
AV2 Videotulo (RCA-liitännät)
COMPONENT IN/ Audiotulo (RCA-liitännät)
AV2
HDMI IN 1, 2
Video: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: kaksikanavainen lineaarinen PCM
32, 44,1 ja 48 kHz, 16, 20 ja 24 bittiä, Dolby Digital
Tietokone (katso sivu 48)
Analoginen audio (miniliitin) (vain HDMI 1)
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Optinen digitaaliliitäntä (kaksikanavainen lineaarinen PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT, i
Audiolähtö (vasen/oikea), kuulokkeet (miniliitin)
PC IN
PC-tulo (15 D-sub) (katso sivu 48)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohmia, tahdistamaton vihreälle/B: 0,7 Vp-p, 75 ohmia/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohmia, vaaka/pystysynkronointi: TTL-taso
PC-audiotulo (miniliitin)
USB-portti
CAM -maksu-TV-moduulin paikka
Mallinimi KDL-
42EX443/42EX440
32EX343/32EX340
Virta ja muut
Käyttöjännite
220–240 V AC, 50 Hz
Energiatehokkuusluokka A
Näytön koko
(halkaisija)
Noin 106,7 cm / 42 tuumaa
Noin 80,0 cm / 32 tuumaa
Virrankulutus ”Koti”/
”Vakio”tilassa
71 W
38 W
”Myymälä”/ 95 W
”Kirkas”tilassa
55 W
Keskimääräinen
vuotuinen
energiankulutus*1
98 kWh
Virrankulutus
valmiustilassa*2
0,3 W
Näytön
erottelutarkkuus
1 920 pistettä (vaaka) × 1 080 viivaa (pysty)
46 FI
53 kWh
1 366 pistettä (vaaka) × 768 viivaa (pysty)
Mallinimi KDL-
42EX443/42EX440
32EX343/32EX340
Mitat
(l × k × s)
(noin)
(jalustan
kanssa)
98,3 × 64,3 × 23,3 cm
75,3 × 51,0 × 21,3 cm
(ilman
jalustaa)
98,3 × 60,3 × 7,5 cm
75,3 × 47,1 × 7,1 cm
Paino
(noin)
(jalustan
kanssa)
14,3 kg
7,8 kg
(ilman
jalustaa)
13,4 kg
7,2 kg
Toimitetut
vakiovarusteet
Katso ”1: Varusteiden tarkistaminen” sivu 4.
Lisävarusteet
Katso ”Lisävarusteiden asennus (seinäasennuskiinnitin)” sivu 43.
*1 Vuosittainen virrankulutus, joka perustuu television 4 tunnin päivittäiseen käyttöön 365 päivänä vuodessa.
Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten televisiota käytetään.
*2 Mainittu valmiustilan virrankulutus on voimassa sen jälkeen, kun televisio on suorittanut välttämättömät sisäiset
toimenpiteet.
Rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Lisätietoja
47 FI
x PC-tulosignaalin viitetaulukko PC IN
- ja HDMI IN 1/2 -liitännälle
KDL-42EX443/42EX440
Signaalit Vaaka (pikseli)
Pysty (viiva)
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Vakio
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA-ohjeet
XGA
1024
768
48,4
60
VESA-ohjeet
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
KDL-32EX343/32EX340
Signaalit Vaaka (pikseli)
Pysty (viiva)
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Vakio
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA-ohjeet
XGA
1024
768
48,4
60
VESA-ohjeet
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Television PC-tulo ei tue tahdistusta (vihreä) eikä komposiittitahdistusta.
• Television PC-tulo ei tue lomitettuja signaaleita.
• Television PC-tulo tukee edellä olevassa taulukossa mainittuja signaaleita 60 Hz:n pystytaajuudella.
48 FI
Vianmääritys
Tarkista, vilkkuuko merkkivalossa
1 (valmiustila) punainen valo.
Kun merkkivalo vilkkuu
Television sisäinen vianmääritys on käynnissä.
Sammuta virta televisiosta koskettamalla "/1
television edessä, irrota verkkovirtajohto
pistorasiasta ja ilmoita asiasta jälleenmyyjälle
tai Sonyn huoltoliikkeeseen.
Kun merkkivalo ei vilku
1
2
Tarkista alla olevassa taulukossa mainitut
kohdat.
Jos ongelma ei poistu, toimita televisio
huoltoon valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ei väriä tai epäsäännöllinen väri katseltaessa
kuvaa
COMPONENT IN/
AV2 -liitäntöjen
kautta
• Tarkista
COMPONENT IN/
AV2 -liitinten
kytkentä ja tarkista, että liittimet on työnnetty
kunnolla paikalleen.
Ääni
Hyvä kuva, mutta ei ääntä
• Paina 2 + tai % (mykistys).
• Tarkista, onko ”Kaiutin”-asetuksena ”Television
kaiutin” (sivu 33).
• Kun HDMI-liitäntään kytketyssä laitteessa Super
Audio CD- tai DVD-Audio-levy, DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) -liitäntä ei mahdollisesti syötä ulos
äänisignaaleja.
Kanavat
z
• Lisätietoja saat ottamalla yhteyden Sonyn
asiakaspalvelukeskukseen osoitteessa tai
puhelinnumerossa, jotka on ilmoitettu toimitetussa
takuukortissa.
Ei kuvaa (näyttö on musta) eikä ääntä
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Kytke televisio pistorasiaan ja kosketa "/1
television edessä.
• Jos merkkivaloon 1 (valmiustila) syttyy punainen
valo, paina "/1.
Ei kuvaa tai ei valikkotietoja Scart-liitäntään
kytketystä laitteesta
• Hae kytkettyjen laitteiden luettelo näkyviin
painikkeella
ja valitse haluamasi tulo.
• Tarkista lisälaitteen ja television välinen liitäntä.
Kaksinkertainen kuva tai haamukuva
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Tarkista antennin sijainti ja suunta.
Näytössä näkyy vain lumisadetta ja häiriöitä
• Tarkista, onko antenni vioittunut tai taipunut.
• Tarkista, onko antenni käyttöikänsä lopussa
(3-5 vuotta normaalikäytössä, 1-2 vuotta
merenrannalla).
Kuva- tai äänihäiriöitä televisiokanavaa
katseltaessa
• Säädä kohtaa ”AFT” (automaattinen hienosäätö)
siten, että kuvan vastaanotto paranee (sivu 36).
Näytössä näkyy pieniä mustia pisteitä ja/tai
kirkkaita pisteitä
• Näytön kuva muodostuu pikseleistä. Näytöllä
näkyvät pienet mustat pisteet ja/tai kirkkaat pisteet
(pikselit) eivät ole merkki viasta.
Ohjelmissa ei ole värejä
• Valitse ”Palautus” (sivu 31).
Jotkin kanavat ovat tyhjiä
• Salattu/tilauskanava. Tilaa maksu-TV-palvelu.
• Kanavaa käytetään vain datalle (ei kuvaa eikä
ääntä).
• Kysy lähetysasemalta lähetyksen tarkat tiedot.
Digitaaliset kanavat eivät näy
• Ota yhteys televisioasentajaan ja selvitä, onko
alueella digitaalisia lähetyksiä.
• Hanki antenni, jonka vahvistus on suurempi.
Yleistä
Televisio sammuu itsestään (siirtyy
valmiustilaan)
• Tarkista, onko ”Uniajastin” (sivu 40) tai ”Television
valmiustila” (sivu 41) aktivoitu.
• Jos televisio ei vastaanota signaalia eikä mitään
toimenpidettä suoriteta 15 minuutin kuluessa,
televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
• Tarkista, onko kuvakehystilan ”Kesto”-asetus
otettu käyttöön.
• Tarkista, onko ”Kesto”-asetus otettu käyttöön, kun
televisio on kytketty päälle ajastimella.
• Television signaalilähteenä on PC-tulo ilman
signaalia ja ”PC-virranhallinta” -asetukseksi on
valittu ”Päällä”, jonka jälkeen televisio sammuu 30
sekunnin kuluttua.
Kuva- ja/tai äänihäiriöitä
• Pidä televisio poissa sähköhäiriöiden lähettyviltä,
esimerkiksi autot, moottoripyörät, hiustenkuivaajat
tai optiset laitteet.
• Jätä asennuksen yhteydessä lisälaitteen ja
television väliin vähän tilaa.
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Pidä antennin/kaapelitelevision kaapeli poissa
muiden liitäntäjohtojen läheltä.
(Jatkuu)
49 FI
Lisätietoja
Kuva
Haluttua kanavaa ei voi valita
• Vaihda digitaali- ja analogiatilan välillä ja valitse
haluamasi digitaalinen/analoginen kanava.
Kaukosäädin ei toimi
• Vaihda paristot.
”HDMI-laiteluettelo” ei näytä HDMI-laitetta
• Tarkista, että laite on HDMI-ohjauksen kanssa
yhteensopiva.
Jos ”Myymälänäyttötila: Päällä” näytetään
näytöllä
• Televisio on ”Myymälä”-tilassa. Sinun on valittava
”Koti” uudelleen valinnalle ”Sijoituspaikka”
”Autom. asennus”-toiminnossa (sivu 7).
”Automaattiviritys” ei löytänyt kaapeli-TVpalveluja (ohjelmia).
• Tarkista kaapeliliitännät tai viritysasetukset.
• Yritä suorittaa ”Automaattiviritys” valitsemalla
”Kaapeli”-vaihtoehdon sijasta ”Antenni”.
50 FI
Hyödyllista tietoa Sony tuotteista
A-EA8-101-61(1)
© 2012 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement