Sony | DAV-DZ730 | Sony DAV-DZ730 5.1 Channel Tallboy DVD Home Cinema System Snabbstartguide

(1)
4-165-512-41(1)
Snabbinställningsguide/Podręcznik Konfiguracja wstępna
DAV-DZ730
Detaljerad information finns i bruksanvisningen.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.
1 Ansluta högtalarna/Podłączanie głośników
2 Ansluta din TV/digitalbox/Podłączanie telewizora/przystawki telewizyjnej
Montera först högtalarna (se Högtalarinstallationsguide), och anslut därefter högtalarkablarna för att matcha
färgen på SPEAKERS-uttagen på enheten.
Beroende på uttagen på TV:n eller digitalboxen, välj anslutningsmetod för video och ljud.
Najpierw należy zmontować głośniki (zobacz Podręcznik instalacji głośników), a następnie podłączyć przewody
głośnikowe zgodnie z kolorami SPEAKERS do gniazd w urządzeniu.
W zależności od rozmieszczenia gniazd w przystawce telewizyjnej należy wybrać metodę instalacji połączeń wideo i audio.
Ansluta videon till din TV/Podłączanie sygnału wideo do telewizora
TV
DI
TL
DIO OU
R AU
KERS
SPEA
R
SUR
SUR
L
Grå
Szary
HDMI
ER
CENT
OOFER
R
FRONT
FRONT
BW
L SU
OPTIC
HDMI
VIDEO
WIDEO
OUT
Blå
Niebieski
O IN
T VIDE
ONEN
COMP
IAL
COAX
AL
AV
EURO
T
OU
GITAL
IN
VIDEO
EO
TV/VID
Huvudenhetens bakpanel/Tylny panel jednostki głównej
Y
IN
NNA
ANTE
PR/CR
PB/CB
AL
COXIFM
T10
EZW-R
KERS
SPEA
Grön
Zielony
Vit
Biały
75
O AV
EUR
LE
TV/CAB
L IN
DIGITA
Y
IAL
VIDEO
OUT
PR/CR
VIDEO
OUT
OU TP
IN L
UT (T
O TV
)
/CABLE
TV
CO
COAX
L
ARC
PB/CB
ENT
MPON
DIO
R AU
OPTICA
OUT
Röd
Czerwony
Lila
Fioletowy
SUBWOOFER
FRONT L
Metod 1*/
Metoda 1*
FRONT R
Metod 2*/
Metoda 2*
CENTER
*Medföljer ej/*Nie wchodzi w skład zestawu
Ansluta ljudet från din digitalbox/Podłączanie sygnału audio z przystawki telewizyjnej
Huvudenhet/
Jednostka główna
Om du inte använder en digitalbox, se ”Ansluta din TV/digitalbox” i bruksanvisning.
SUR R
Jeśli przystawka telewizyjna nie jest używana, zobacz sekcję „Podłączanie telewizora/przystawki telewizyjnej” w instrukcji obsługi.
AUDIO
EO
TV/VID
TV
AL
OPTIC
LJUD
AUDIO
TL
R
CO
DIO OU
R AU
SUR L
L OUT
DIGITAAXIAL
T
L OU
DIGITA
UT
OUTP
L
L OUT
DIGITTAICAL
IAL
COAX
NNA
ANTE
OP
AL
COXIFM
T10
EZW-R
Y
PB/CB
ENT
MPON
L
DIGITA
IN
PR/CR
VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
DIO
R AU
IN L
LE
TV/CAB
CO
AL
OPTIC
TV
Ansluta högtalarkablarna i högtalaren/
Aby podłączyć przewody głośnikowe do
głośnika
HDMI
OUT
Högtalarens baksida/Tylna ścianka głośnika
Medföljer ej/
Nie wchodzi w skład zestawu
©2010 Sony Corporation Printed in China
75
3 Genomföra Snabbinställning/Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej
Obs!
Obs!
Sätt inte i någon skiva förrän snabbinställningen genomförts.
Visade inställningar varierar beroende på region.
Przed zakończeniem konfiguracji wstępnej nie wkładaj płyt do
urządzenia.
Wyświetlane elementy różnią się w zależności od regionu.
Lyssna på TV-ljudet i alla högtalare/
Słuchanie dźwięku z telewizora przez wszystkie głośniki
Välj högtalarplacering.
Vägguttagets utformning varierar mellan olika områden.
Home Theatre System
/,
Podłącz przewód zasilania.
TR
FRON
FR
OFER
Välj ett skärmspråk.
ER
CENT
KERS
SPEA
2 Starta huvudenheten och TV:n.
2 Tryck på SYSTEM MENU.
Anslut
kalibreringsmikrofonen
och placera den i
lyssningspositionen.
Kształt gniazda ściennego różni się w zależności od regionu.
SUBWO
Naciśnij przycisk TV.
STANDARD
1 Anslut nätkabeln.
ONT L
1 Tryck på TV.
SPEAKER FORMATION
Wybierz konfigurację
głośników.
Wybierz język menu
ekranowego.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Włącz jednostkę główną i telewizor.
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Podłącz mikrofon
kalibracyjny i ustaw go
w miejscu odsłuchu.
A.CAL MIC AUDIO IN
Za pomocą przycisków / wybierz opcję
„SUR.SETTING”, a następnie naciśnij przycisk
.
/,
/
Ändra bildformatet för
den anslutna TV:n.
/
(strömbrytare/zasilanie)
Wybierz proporcje
obrazu podłączonego
telewizora.
in TV:ns ingångsväljare för visning av
3 Ställ
”SONY Home Theatre System”.
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego telewizora, tak aby pojawił się
komunikat „SONY Home Theatre System”.
in alla följande alternativ med hjälp av
4 Ställ
/// och .
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Tryck på / för att visa ”PRO LOGIC” och
4 tryck
därefter på .
/,
Välj utmatningsmetod
för videosignaler.
Wybierz metodę
emitowania sygnałów
wideo.
Skonfiguruj poszczególne opcje, używając
przycisków /// i .
///,
(ENTER)
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
Välj [JA] för att utföra
[AUTOM.KALIBRERING].
Wybierz opcję [YES],
aby wykonać kalibrację
automatyczną (opcja
[AUTO CALIBRATION]).
/,
Välj [PÅ] när du ansluter
huvudenheten och TV:n
med en HDMI-kabel.
Po podłączeniu jednostki
głównej do telewizora za
pomocą przewodu HDMI
wybierz opcję [ON].
HDMI SETUP
AUTO(1920x1080p)
HDMI RESOLUTION:
OFF
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
OFF
ON
AUDIO RETURN CHANNEL:
YCBCR/RGB(HDMI):
YCBCR
AUDIO(HDMI):
OFF
JPEG RESOLUTION:
SD
/,
på / för att visa ”SUR.SETTING” och
3 Tryck
tryck därefter på .
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
YES
Za pomocą przycisków / wybierz opcję
„PRO LOGIC”, a następnie naciśnij przycisk
.
NO
/,
Välj [JA] för att spara
mätningsresultatet.
Wybierz opcję [YES], aby
zapisać wyniki pomiarów.
Measurement complete.
FRONT L :
YES
FRONT R :
YES
CENTER :
YES
SUBWOOFER :
YES
SURROUND L :
YES
SURROUND R :
YES
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
YES
NO
/,
QUICK SETUP is complete.
Home Theatre System
5 Tryck på SYSTEM MENU för att avsluta menyn.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU, aby zamknąć
menu.
Download PDF

advertising