Sony | NWZ-X1050 | Sony NWZ-X1050 Bruksanvisning

Innehåll
Register
Bruksanvisning
NWZ-X1050 / X1060
©2009 Sony Corporation
4-141-618-11 (1)
Innehåll
Bläddra i Bruksanvisning
Går till innehållsförteckningen
Hitta det du söker efter i en lista över ämnen i bruksanvisningen.
Går till registret
Hitta det du söker efter i en lista över nyckelord som nämns i bruksanvisningen.
 Tips
Du kan gå till den angivna sidan genom att klicka på ett sidnummer i
innehållsförteckningen eller i registret.
kan gå till den angivna sidan genom att klicka på en sidreferensindikering
Du

(t.ex.  sidan 4) på varje sida.
När du vill söka efter en referenssida enligt nyckelord anger du nyckelordet i fältet för
textsökning i fönstret för Adobe Reader.
kan variera beroende på din version av Adobe Reader.
Användningsprocesserna

Ändra sidlayout
Knapparna i fönstret för Adobe Reader gör det möjligt för dig att välja hur
sidorna ska visas.
Textfält för sökning av text
Kontinuerligt
Sidorna visas i en kontinuerlig följd,
där sidbredden är anpassad inuti
fönstret. När du bläddrar går du
kontinuerligt till föregående eller
nästa sida.
En sida
Sidorna visas en i taget och sidan
anpassas till fönstret. När du bläddrar
ändras skärmen från föregående eller
nästa sida.
Register
Använda knapparna i Bruksanvisning
Klicka på knapparna längst uppe till höger på sidorna i den här
bruksanvisningen för att gå till ”Innehåll” eller ”Register”.
Slå på och av spelaren............................ 9
Ändra musikinställningar................... 47
Ansluta hörlurarna...........................................8
Avaktivera funktionsknapparna och
pekskärmen...................................................10
Så här använder du pekskärmen.......... 11
Om HOME-menyn............................... 13
Använda HOME-menyn...................... 14
Använda alternativmenyn................... 18
Textinmatning...................................... 20
Om den inbyggda programvaran......... 22
Windows Media Player 11.............................22
Media Manager for WALKMAN..................22
Content Transfer.............................................23
Förbereda spelaren
Ladda spelaren..................................... 24
Ställa in datum och tid......................... 26
Hämta musik/videor/bilder/
podcasts............................................. 27
Överföra musik/video/bilder/
podcasts............................................. 28
Trådlös nätverksanslutning................. 33
Trådlösa nätverk som kan användas med
spelaren..........................................................33
Ansluta till ett trådlöst nätverk.....................34
Koppla från ett trådlöst nätverk....................36
Spela upp musik
Spela upp musik (Music)........................ 37
Musikuppspelningsskärm..............................38
Listskärm..........................................................39
Bläddra bland omslagsbilderna för att
välja ett album (albumrullning). .....................41
Söka efter spår..................................... 42
Söka efter referensinformation på ett
spår (Related Links). .............................. 43
Visar skärmen Detailed Information...........46
Uppspelningsläge............................................47
Uppspelningsintervall....................................48
Equalizer..........................................................48
VPT (Surround)..............................................50
DSEE (ljudförbättring)...................................51
Clear Stereo......................................................52
Dynamic Normalizer......................................52
Visningsformat för album..............................53
Titta på video
Spela upp en video (Videos)................... 54
Videouppspelningsskärm..............................55
Söka scener (Scene Scroll)..................................57
Söka efter videor.................................. 58
Ta bort videor...................................... 59
Ta bort video som spelas upp........................59
Ta bort videor genom att markera dem i
en lista............................................................59
Använda alternativmenyn för video.... 60
Ändra videoinställningar.................... 61
Zoominställningar..........................................61
Endast uppspelning av videoljud
(On-Hold Display).............................................63
Ordning i videolistan......................................63
Visa bilder
Visa bilder (Photos)................................ 64
Bildvisningsskärm...........................................66
Söka efter bilder................................... 67
Ta bort bilder....................................... 68
Använda alternativmenyn för
bilder.................................................. 69
Ändra bildinställningar....................... 70
Ställa in visningsformat för bildlistor...........70
Fortsättning 
Register
Delar och kontroller.............................. 6
Ta bort spår.......................................... 44
Använda alternativmenyn för
musik................................................. 45
Grundläggande användning och skärmar
Innehåll
Innehåll
Lyssna på FM-radio.............................. 71
Ändra inställningar för FM-radio....... 75
Skanningkänslighet.........................................75
Mono/Auto......................................................75
Använda alternativmenyn för
FM-radio............................................ 76
Titta på YouTube
Titta på YouTube.................................. 77
Titta på YouTube.............................................77
Uppspelningsskärm för YouTube.................79
Söka efter YouTube-videor.................. 80
Välja land/region.............................................81
Välja tidsgräns.................................................81
Använda alternativmenyn för
YouTube............................................. 82
Använda podcast
Innan du använder podcast................. 83
Söka efter podcasts.........................................94
Episodlisskärmen............................................95
Skärmen Podcast List.....................................96
Ta bort podcasts................................... 98
Ta bort en episod som spelas.........................98
Ta bort en episod i episodlistan....................98
Ta bort alla episoder för en podcast.............98
Ta bort en podcast..........................................98
Ta bort alla podcasts.......................................99
Använda alternativmenyn för
Podcast............................................. 100
Visa webbsidor
Visa webbsidor (Internet Browser).......... 102
Webbläsarskärm........................................... 104
Använda kontrollknapparna............. 105
Använda favoriter........................................ 106
Använda historiklistan................................ 106
Ändra inställningarna för
webbläsaren..................................... 107
Visningsläge.................................................. 107
Sidinformation............................................. 107
Startsida......................................................... 108
Detaljerade inställningar............................. 108
Sekretessinställningar.................................. 109
Cookie-inställningar.................................... 109
Vad är en podcast?..........................................83
Registrera en podcast........................... 84
Registrera en podcast genom att använda
spelarens webbläsare....................................84
Hämta episoder.................................... 86
Hämta från en podcast...................................86
Hämta från alla podcasts som markerats
för uppdatering.............................................87
Markera/avmarkera podcasts att
uppdatera......................................................88
Ange antal episoder som ska hämtas...........89
Spela upp podcasts .............................. 90
Spela upp podcast...........................................90
Uppspelningsskärm för podcast...................91
Använda brusreduceringsfunktionen
Om brusreducering............................ 110
Uppspelning med
brusreduceringsfunktion................. 112
Lyssna på externa ljudkällor
(External Input Mode)............................ 113
Minska det omgivande ljudet utan att
spela upp musik (Quiet Mode). ........... 115
Ändra inställningar för
brusreducering................................ 116
Välj NC-miljö............................................... 116
Ange nivå för brusreducering.................... 117
Fortsättning 
Register
Lyssna på FM-radio........................................72
Förinställa radiostationer automatiskt
(Auto Preset).....................................................73
Förinställa radiostationer manuellt..............74
Radera förinställda radiostationer................74
Söka efter podcasts.............................. 94
Innehåll
Lyssna på FM Radio
Ändra allmänna inställningar........... 118
Felsökning.......................................... 143
Meddelanden..................................... 160
Övrig information
Försiktighetsåtgärder......................... 161
Försiktighetsåtgärder gällande
skärmen...................................................... 166
Om rengöring............................................... 167
Om programvaran....................................... 167
Licens- och
varumärkesmeddelande.................. 170
Specifikationer................................... 172
Register.............................................. 178
Ändra inställningar för trådlöst
nätverk............................................. 127
WLAN-funktion på/av................................ 127
Ny registrering.............................................. 128
Skärmvisningen Access Points................... 133
Aktuella anslutningsinformation............... 136
Detaljerad information............................... 137
Koppla från nätverket.................................. 137
Användbara fakta
Maximera batteriets livslängd........... 138
Vad betyder format och
bithastighet?.................................... 139
Vad är ett ljudformat?.................................. 139
Vad är ett videoformat?............................... 140
Vad är ett bildformat?.................................. 140
Lagra data.......................................... 141
Uppgradera spelarens fasta
programvara.................................... 142
Obs
Beroende på i vilket land/vilken region du har valt att köpa spelaren kanske vissa
modeller inte är tillgängliga.
Register
Enhetsinformation....................................... 118
AVLS (volymbegränsning)......................... 119
Inställning av ljudsignal.............................. 119
Timer för att stänga av skärmen................ 120
Ljusstyrka...................................................... 121
Bakgrundsinställningar............................... 121
Ställ in datum och tid.................................. 122
Ställa in datumformat.................................. 123
Ställa in tidsformat....................................... 123
Låsinställningar............................................ 123
Återställ alla inställningar........................... 124
Rensa inmatningshistorik........................... 124
Formatera...................................................... 125
Anslutningsläge för USB............................. 125
Språkinställningar........................................ 126
Serviceland/-region..................................... 126
Felsökning
Innehåll
Allmänna inställningar
Grundläggande användning och skärmar
Innehåll
Delar och kontroller
Framsida
Register
Skärm (pekskärm)
Tryck på (peka på) en ikon, ett
alternativ, en kontrollknapp etc., på
skärmen för att manövrera spelaren
( sidan 11).
 HOME-knapp
Tryck för att visa HOME-menyn
( sidan 13).
Om du trycker och håller HOMEknappen intryckt slås skärmen av
och spelaren övergår i standby-läge.
Om du trycker på någon knapp
under tiden spelaren är i standbyläge visas den skärmen som visades
före standby-läge, exempelvis
uppspelningsskärmen, listskärmen
etc. och spelaren blir klar för
användning.
Dessutom är det så att om du lämnar
spelaren i standby-läge under
ungefär en dag så slås spelaren av
automatiskt. Om du därefter trycker
på valfri knapp när spelaren slås av
så visas först startskärmen och sedan
HOME-menyn.
Obs
Spelaren förbrukar lite batteri även när
den är i standby-läge. Därför kan
spelaren laddas ur om den får stå i
standby-läge under en längre tid istället
för att slå av den.
 WM-PORT-uttag
Använd det här uttaget för att ansluta
den medföljande USB-kabeln eller
andra perifera enheter.
 Inbyggd antenn
Se till så att du inte täcker över
antennen med handen eller något
annat vid anslutning till trådlös
nätverkskommunikation.
 VOL +*1/–-knapp
Justerar volymen.
 NOISE CANCELING-reglage
För NOISE CANCELING-reglaget i
pilens riktning  för att aktivera
brusreduceringsfunktionen
( sidan 110).
 RESET-knapp
Tryck på RESET-knappen med ett
smalt stift etc., för att återställa
spelaren ( sidan 143).
Fortsättning 
Grundläggande användning och skärmar
Innehåll
Baksida
Register
/-knappar
Tryck här för att söka efter början på
ett spår eller en video, eller för att
snabbspola framåt/bakåt.
 Hörlursuttag
Ansluter hörlurarna ( sidan 8).
 *1 knappen
Tryck på knappen  för att starta
uppspelning av ett spår eller en
video. Under uppspelning trycker du
på knappen  för att pausa.
 HOLD-knapp
Använd HOLD-knappen för att
avaktivera knapparna och
pekskärmen för att undvika
oavsiktliga åtgärder.
*1Det är taktila punkter. De underlättar
användningen.
Grundläggande användning och skärmar
Koppla in hörlurarna i hörlursuttagen på spelaren tills de klickar på plats. Om
hörlurarna inte är ordentligt anslutna hörs inte ljudet ordentligt.
Innehåll
Ansluta hörlurarna
Register
Hörlurar
Obs
De medföljande hörlurarna är unika för den här spelaren. Om du ansluter de
medföljande hörlurarna till en annan enhet kanske ljudet inte hörs.
Om brusreduceringsfunktionen
Brusreduceringsfunktionen ( sidan 110) aktiveras vid användning av de
medföljande hörlurarna. De medföljande hörlurarna är unika för den här
spelaren och ska inte användas med andra enheter.
Så här installerar du hörsnäckorna
Om hörsnäckorna inte passar i öronen kanske låga basljud inte hörs och
brusreduceringsfunktionen ( sidan 110) kanske inte fungerar som den ska.
Om du vill njuta av bättre ljudkvalitet ska du ändra storleken på hörsnäckorna
eller justera hörsnäckornas position för att passa dina öron bra.
Vid köptillfället är hörsnäckor av storlek medium installerade.
Om hörsnäckorna inte passar dina öron ska du testa en av
andra medföljande storlekarna, S eller L.
När du byter hörsnäckor vrider du dem för att sätta fast dem i
hörlurarna och förhindra att hörsnäckan lossnar och fastnar i
örat.
Om en hörsnäcka går sönder kan du köpa ny som tillbehör (EP-EX1).
L
L
Grundläggande användning och skärmar
Innehåll
Slå på och av spelaren
Register
HOME-knapp
Slå på spelaren
Tryck på valfri knapp för att slå på spelaren.
 Tips
visas överst på skärmen ska du dra HOLD-knappen på spelarens baksida i
Om
motsatt riktning mot pilen  för att avbryta HOLD-funktionen.
Slå av spelaren
Om du trycker och håller ned HOME-knappen visas skärmen ”POWER OFF”,
spelaren går in i standby-läge och skärmen slås av.
Dessutom är det så att om standby-läget är aktiverat i omkring en dag så slås
spelaren av automatiskt.
 Tips
Efter en viss tid som är angiven för ”Screen Off Timer” ( sidan 120) stängs skärmen
av, du kan fortfarande peka på den för att slå på den igen.
10 minuter efter att skärmen stängs av försätts spelaren i standby-läge. Du kan inte
använda pekskärmen i standby-läge. Tryck på valfri knapp på spelaren för att slå på den,
innan du använder den.
Ställ in datum och tid för spelaren innan du använder den ( sidan 26).
Obs
Du kan inte använda spelaren när den är ansluten till en dator. Koppla ur USB-kabeln
innan du använder spelaren.
Vid anslutning till en dator via USB-kabel rensas den återupptagna informationen för
senast spelat spår, video, bild etc.. Markera önskat innehåll från listskärmen.
10
Grundläggande användning och skärmar
Du kan skydda spelaren mot oavsiktlig användning genom att använda HOLDknappen när du bär den.
Innehåll
Avaktivera funktionsknapparna och pekskärmen
HOLD-knapp
Register
Låsa spelaren
 För HOLD-knappen i pilens riktning .
Funktionsknapparna och pekskärmen är avaktiverade och
informationsområdet ( sidan 13).
visas i
 Tips
Du kan även välja att bara låsa pekskärmen och hålla funktionsknapparna aktiverade
( sidan 123).
Låsa upp spelaren
 För HOLD-knappen i motsatt riktning mot pilen .
Funktionsknapparna och pekskärmen är aktiverade och
informationsområdet ( sidan 13) försvinner.
i
Obs
Du kan inte använda pekskärmen när spelaren är låst. Om du trycker på valfri knapp på
spelaren, när den är låst, visas
i informationsområdet.
11
Grundläggande användning och skärmar
Peka för att välja
Peka för att välja en ikon, ett alternativ, en kontrollknapp etc. för att välja den/
det.
Dra för att rulla
Dra fingret uppåt eller nedåt i listan för att rulla genom den. Dra även
indikatorn längs med sökreglaget för att välja en startpunkt för uppspelningen.
Fortsättning 
Register
Du kan använda pekskärmen för att hantera spelaren.
Peka på en ikon, ett alternativ, en kontrollknapp etc., på skärmen för att hantera
spelaren. Du kan även dra upp eller ned för att rulla i en lista och snabbrulla i
en lista eller bland miniatyrerna (förminskade bilder som visas i en lista).
Innehåll
Så här använder du pekskärmen
12
Grundläggande användning och skärmar
Ett finger med en handske på.
Två eller fler fingrar.
En fingernagel.
Ett vått finger.
En bläckpenna, kulspetspenna, blyertspenna, stylus etc.
Om du trycker med något annat än ett finger.
Register
Anmärkningar vid användning av pekskärm
Spelarens pekskärm fungerar inte som den ska när den används med:
Innehåll
Snabbrulla
Snabbrulla skärmen uppåt eller nedåt med fingret för att snabbt rulla genom en
lista. Du kan även snabbrulla uppåt, eller nedåt eller åt sidorna för att se nästa/
föregående album på rullningsskärmen för album, eller för att se nästa/
föregående bild på motivrullningsskärmen.
13
Grundläggande användning och skärmar
Följande tabell visar alternativlistan för spelaren.
För information om varje menyalternativ, se angiven referenssida.
FM Radio
YouTube
Internet Browser
Photos
Music
Videos
NC Modes
Settings
Podcasts
Internet Browser
Surfa på webbsidor med en trådlös Internet-anslutning
( sidan 102).
FM Radio
Lyssna på FM-radiosändning ( sidan 71).
YouTube
Titta på video på YouTube via en trådlös Internet-anslutning
( sidan 77).
Photos
Visa bilder som överförs till spelaren ( sidan 64).
Music
Lyssna på spår som överförs till spelaren ( sidan 37).
Videos
Titta på videor som överförs till spelaren ( sidan 54).
Settings
Installera spelaren och dess program ( sidan 118).
Podcasts
Hämta podcast-episoder via en trådlös Internet-anslutning
och spela upp dem ( sidan 83).
NC Modes
Minska oönskade omgivande ljud genom att aktivera
brusreduceringstekniken ( sidan 110).
Om informationsområdet
Ikonerna som visas i tabellen nedan visas i informationsområdet. Ikonerna
varierar beroende på uppspelningsstatus, inställningar eller skärmar.
För information om varje ikon, se specificerad referenssida.
Ikoner
Beskrivning
, , , , , , etc.
Uppspelningsstatus ( sidorna 38, 55, 79, 91, 92)
Pausindikering ( sidan 10)
Trådlös kommunikationsstatus ( sidan 129)
Brusreduceringsindikering ( sidan 112)
Indikering för återstående batteri ( sidan 24)
Register
Informationsområde
Innehåll
Om HOME-menyn
14
Grundläggande användning och skärmar
HOME-knapp
Från HOME-menyn kan du välja önskat alternativ på skärmen med
pekskärmsfunktionerna ( sidan 11). På uppspelningsskärmen för musik,
video, bilder etc., kan du styra spelaren genom att välja kontrollknappen eller alternativet på skärmen.

Fortsättning 
Register
HOME-menyn är startpunkt för varje program, exempelvis för sökning av spår,
ändring av inställningar etc.
Du kan visa HOME-menyn genom att trycka på HOME-knappen på spelaren.
Innehåll
Använda HOME-menyn
15
Grundläggande användning och skärmar
rån HOME-menyn väljer du (Music) 
Exempel: F
”Album”  önskat album  önskat spår.
(Search) 
Register
De faktiska metoderna för exemplet ovan visas nedan.
Tryck på HOME-knappen.
HOME-menyn visas.
HOME-knapp
Peka på
(Music).
Musikuppspelningsskärmen visas.
Du kan hantera spelaren genom att peka
på kontrollknapparna på
musikuppspelningsskärmen.
Peka på
Innehåll
I den här manualen beskrivs användaranvisningarna från HOME-menyn enligt
nedan.
(Search).
Sökmenyn visas.
Fortsättning 
16
Grundläggande användning och skärmar
Innehåll
Peka på ”Album”.
Skärmen med listan över album visas.
Du kan rulla över listan genom att dra
fingret uppåt eller nedåt.
Register
Peka på önskat album.
Listskärmen med spår för det valda albumet
visas.
Peka på önskat spår.
Musikuppspelningsskärmen visas och
uppspelningen börjar.
Fortsättning 
17
Grundläggande användning och skärmar
Register
Återgå till föregående meny under användning
Peka på (To List)/ (Up).
Innehåll
Återgå till HOME-menyn under användning
Tryck på HOME-knappen.
18
Grundläggande användning och skärmar
Uppspelningsskärm
Alternativmeny
(Option Menu)
Du kan välja önskat alternativ på alternativmenyn genom att använda
pekskärmen ( sidan 11).
Exempelvis visas metoderna för att ställa in alternativet ”Play Mode” till
”Shuffle” nedan.
 Från musikuppspelningsskärmen pekar
du på
(Option Menu).
Alternativmenyn visas.
(Option Menu)
Fortsättning 
Register
Alternativmenyns poster varierar i funktion och gör det möjligt för dig att
ändra inställningar för varje program.
(Option Menu) på uppspelningsskärmen eller listskärmen
Du kan peka på
(Option Menu) en gång till när du vill
för att visa alternativmenyn. Peka på
stänga alternativmenyn.
Innehåll
Använda alternativmenyn
19
Grundläggande användning och skärmar
Innehåll
Peka på ”Play Mode”.
Register
Peka på ”Shuffle”.
Peka på ”OK”.
Uppspelningsläget ändras till ”Shuffle”.
Alternativen på alternativmenyn varierar beroende på vilken skärm du pekar
(Option Menu).
på
För detaljerad information, se följande sidor.
”Använda alternativmenyn för musik” ( sidan 45)
”Använda alternativmenyn för video” ( sidan 60)
”Använda alternativmenyn för bilder” ( sidan 69)
”Använda alternativmenyn för FM-radio” ( sidan 76)
”Använda alternativmenyn för YouTube” ( sidan 82)
”Använda alternativmenyn för Podcast” ( sidan 100)
20
Grundläggande användning och skärmar
Exempel: Alfanumeriskt tangentbord för engelska
Inmatningsfält
Prediktiva textfält
(endast engelska och kinesiska)
Knapp för inmatningsläge
Ändra inmatningsläge (tangenttilldelning)
När du pekar på inmatningslägestangenten ändras tangenttilldelningen med
jämna intervall. Mappningarna för tangenttilldelning varierar beroende på
språk.
Obs
Beroende på textfält kan du kanske inte ändra inmatningsläge på grund av
teckenbegränsningar.
Om den kinesiska inmatningsmetoden
Du kan använda pinyin-inmatningsmetoden (för förenklad kinesiska) och
zhuyin-inmatningsmetoden (för traditionella kinesiska) för att mata in kinesisk
text.
Om den prediktiva textfunktionen
Det engelska och kinesiska tangentbordet är implementerade med en prediktiv
textfunktion. När du anger ett tecken visar den prediktiva textfunktionen
förslag på ord under texten du har angett. Du kan minska antalet
knappinmatningar genom att välja ett av de här orden. För att välja det pekar
du på det prediktiva textfältet för att visa hela listan och drar i listan för att söka
önskat ord och sedan pekar du på det för att lägga till den inmatade texten.
 Tips
Du kan använda funktionen URL prediktiv text genom att peka på knappen ”URL” i det
alfanumeriska inmatningsläget. Förslag på ord för URL-inmatning, som börjar med de
inmatade tecknen visas i det prediktiva textfältet. Om du pekar på det prediktiva
textfältet visas hela listan med förslag på ord för URL-inmatning.
Fortsättning 
Register
Du kan använda tangentbordet på skärmen för att ange text.
Välj ett textfält du vill skriva in text i, exempelvis en adress till en webbsida för
att visa tangentbordet på skärmen.
Innehåll
Textinmatning
21
Grundläggande användning och skärmar
 Peka på tangenten ”ABC2” fem gånger.
 Peka på tangenten ””.
Textmarkören flyttas till höger om ”B”.
 Peka på tangenten ”JKL5” tre gånger.
”l” visas i inmatningsfältet.
 Peka på tangenten ””.
Textmarkören flyttas till höger om ”I”.
 Peka på knappen ”TUV8” två gånger.
”u” visas i inmatningsfältet.
 Peka på knappen ””.
Textmarkören flyttas till höger om ”u”.
 Peka på knappen ”DEF3” två gånger.
”e” visas i inmatningsfältet.
 Peka på knappen ”Set”.
”Blue” bekräftas i inmatningsfältet.
 Peka på knappen ”OK”.
Tangentbordet på skärmen döljs och texten ”Blue” matas in i textfältet
som visade tangentbordet.
Register
”B” visas i inmatningsfältet.
Varje gång du trycker ned tangenten så ändras tecknet.
Innehåll
Ange text
Följande exempel visar hur du skriver in ”Blue” i alfanumeriskt inmatningsläge.
22
Grundläggande användning och skärmar
Windows Media Player kan importera ljuddata från CD-skivor och överföra
data till spelaren. När du använder upphovsrättsskyddade WMA-ljudfiler och
WMV-videofiler ska du använda den här programvaran.
Överförbara filer: Musik (MP3, WMA), video (WMV), bilder (JPEG)
För information om användning, se hjälpavsnittet för programvaran eller besök
följande webbsida.
http://www.support.microsoft.com/
 Tips
Vissa datorer som redan har Windows Media Player 10 installerat kan påträffa
filbegränsning (AAC, videofiler etc.) vid överföringar genom dra och släpp. Om du
installerar Windows Media Player 11 från den medföljande CD-ROM-skivan kan du
lösa det här problemet och sedan överföra genom dra och släpp igen. Innan du
installerar Windows Media Player 11 på datorn ska du kontrollera om programvaran
eller tjänsten är kompatibel med Windows Media Player 11.
Media Manager for WALKMAN*1
Media Manager for WALKMAN kan överföra musik, bilder och video från
datorn till spelaren och importera ljuddata från CD-skivor. Media Manager for
WALKMAN kan även prenumerera på RSS-matningar och överföra musik och
videofiler som har hämtats från Podcasts. För detaljerad information om
användning, se hjälpavsnittet för programvaran. Ljudfiler (AAC) eller videor
kan också överföras med dra och släpp i Windows Utforskaren samt Media
Manager for WALKMAN.
Överförbara filer: Musik (MP3, WMA, AAC*2, WAV), Bilder (JPEG), Video
(MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*2*3),
Podcast (musik, video)
*1Media Manager for WALKMAN är inte inbyggt i paket som säljs i USA. Hämta det från
följande webbplats:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
2
* DRM-filer är inte kompatibla.
*3Vissa WMV-filer kan inte spelas upp efter överföring av Media Manager for
WALKMAN. Om du överför dem på nytt med Windows Media Player 11, kan de bli
spelbara.
Obs
Upphovsrättsskyddade videofiler, exempelvis DVD-filmer eller inspelade digitala TVprogram, hanteras inte.
Register
Windows Media Player 11
Innehåll
Om den inbyggda programvaran
23
Grundläggande användning och skärmar
*1DRM-filer är inte kompatibla.
*2Vissa WMV-filer kan inte spelas upp efter överföring av Content Transfer. Om du
överför dem på nytt med Windows Media Player 11, kan de bli spelbara.
 Tips
ATRAC-filer som hanterats av SonicStage kan överföras till spelaren efter konvertering
till filformatet MP3. För att konvertera filer hämtar du MP3-konverteringsverktyget från
webbsidan för kundsupport ( sidan 169).
kan registrera podcast till spelaren genom att använda iTunes® och Content Transfer.
Du

För att registrera drar du och släpper titeln på en podcast från iTunes® till Content
Transfer.
Register
Med Content Transfer kan du överföra musik-, video- och bildfiler från en
dator till din spelare genom en enkel dra-och-släpp-åtgärd. Du kan använda
Windows Utforskaren eller iTunes® för att dra och släppa data till Content
Transfer. Dessutom, om du överför en podcast från iTunes® till spelaren
registreras podcast hos spelaren vilket gör att du kan hämta episoder till
podcast via funktionen trådlöst nätverk i spelaren. För detaljer angående
användning, se hjälpavsnittet för programvaran.
Överförbara filer: Musik (MP3, WMA, AAC*1, WAV), Bilder (JPEG), Video
(MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2),
Podcast (musik, video)
Innehåll
Content Transfer
24
Förbereda spelaren
När du använder spelaren för första gången, eller om du inte har använt
visas i
spelaren under en längre tid, ska du ladda den fullt (tills
indikeringen för återstående tid på skärmen).
Om batteriindikatorn
Batteriikonen i informationsområdet visar återstående batteristyrka.
I takt med att batteristyrkan minskar försvinner strecken på ikonen. Om ”LOW
BATTERY. Please Charge.” visas kan du inte använda spelaren. I sådana fall ska
du ladda batteriet genom att ansluta spelaren till datorn. Se  sidan 175 om
batteriets driftstid.
 Tips
Under laddning, efter en vissa angiven tid för ”Screen Off Timer” ( sidan 120), stängs
skärmen av. Tryck på HOME-knappen för att slå på skärmen och visa laddningsstatus
eller andra indikatorer.
Obs
Ladda batteriet i en omgivande temperatur som ligger mellan 5 ºC och 35 ºC.
Antalet gånger batteriet kan laddas om innan det har använts slut är omkring
500 gånger. Det här antalet kan variera, beroende på under vilka förhållanden du
använder spelaren.
på skärmen är bara en uppskattning. Ett exempel på detta är att en
Batteriindikeringen

del som är svartmarkerad på indikatorn inte alltid motsvarar exakt en fjärdedel av
batteristyrkan.
not disconnect.” visas på skärmen medan spelaren är uppkopplad till datorn.
”Do

Koppla inte ur den medföljande USB-kabeln under tiden ”Do not disconnect.” visas eller
när data som överförs kan skadas.
och kontrollknapparna på spelaren är avaktiverade under tiden den är
Pekskärmen

ansluten till en dator.
Om du inte tänker använda spelaren på mer än ett halvår ska du ladda batteriet minst en
gång per 6 till 12 månader för att underhålla batteriet.
Fortsättning 
Register
Spelarens batteri laddas när spelaren är ansluten till
en dator som är igång.
Använd den medföljande USB-kabeln när du
ansluter spelaren till din dator.
Om batteriindikatorn för återstående nivå i det övre
är laddningen klar
högra hörnet visar:
(laddningstiden är cirka 3 timmar).
Om batteriindikatorn för återstående nivå inte visas kan du trycka på HOMEknappen för att visa den.
Innehåll
Ladda spelaren
25
Förbereda spelaren
Innehåll
Register
Vissa USB-enheter som är anslutna till datorn kan störa spelarens funktion.
Vi kan inte garantera batteriladdningen vid egenhändigt byggda datorer eller
modifierade datorer.
Om datorn går in i energisparläge, exempelvis vilo- eller vänteläge, under tiden spelaren
är ansluten via USB-kabeln så laddas inte spelarens batteri. Istället fortsätter spelaren att
dra ström från batteriet och laddar därmed ur det.
Lämna inte spelaren uppkopplad till en bärbar dator som inte är ansluten till en
strömkälla under längre perioder, eftersom detta kan laddar ur datorns batteri.
När spelaren är ansluten till en dator ska du inte slå på, starta om eller aktivera ur
viloläge och inte heller stänga av datorn. Dessa åtgärder kan leda till felfunktion hos
spelaren. Koppla ur spelaren från datorn innan du utför de här åtgärderna.
Vid anslutning till en dator via USB-kabel rensas den återupptagna informationen för
senast spelat spår, video, bild etc.. Markera önskat innehåll från listskärmen.
26
Förbereda spelaren
Vissa av spelarens program fungerar inte som de ska förrän datum och tid har
ställts in. Ställ in aktuellt datum och aktuell tid innan du använder spelaren.
Innehåll
Ställa in datum och tid
Register
HOME-knapp
Settings
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Common Settings” 
”Clock Settings”  ”Set Date-Time”.
Dra eller snabbrulla år, månad, datum, timme och minut uppåt
eller nedåt för att justera datum och tid.
Välj ”OK”.
27
Förbereda spelaren
 Tips
Du kan ansluta spelaren till Internet genom att använda den trådlösa nätverksfunktionen
för att hämta podcast-episoder utan att använda en dator ( sidan 84).
Register
För att kunna njuta av musik, video, bilder och podcasts på spelaren behöver
du bearbeta informationen på din dator.
Du kan importera musik från ljud-CD-skivor eller från Internet etc. Du kan
importera videor från inspelade videor eller från Internet etc. Du kan
importera bilder från en digitalkamera etc.
Använd lämplig programvara när du vill importera information till din dator.
För detaljerad information om hur du importerar information, se hjälpavsnittet
för varje programvara.
För detaljerad information om vilka filformat som stöds, se ”Filformat som
stöds” ( sidan 172).
Innehåll
Hämta musik/videor/bilder/podcasts
28
Förbereda spelaren
 Tips
Vissa datorer som redan har Windows Media Player 10 installerat kan påträffa
filbegränsning (AAC, videofiler etc.) vid överföringar genom dra och släpp. Du kan
avhjälpa problemet genom att installera Windows Media Player 11 från den medföljande
cd-skivan (mer information finns i ”Installing the Operation Guide and software” i
”Quick Start Guide”). Sedan kan du dra och släppa filer igen. Innan du installerar
Windows Media Player 11 på datorn ska du kontrollera om programvaran eller tjänsten
är kompatibel med Windows Media Player 11.
Datahierarkin kan variera beroende på datormiljön.
Vissa WMV-filer kan endast spelas upp om de överförs med Windows Media Player 11.
Obs
Koppla inte ur den medföljande USB-kabeln under tiden ”Do not disconnect.” visas,
eftersom data som överförs kan skadas.
Om
du slår på eller startar om datorn under tiden spelaren är ansluten till datorn kan

spelaren uppvisa felfunktion. I så fall ska du trycka på RESET-knappen för spelaren för
att återställa den ( sidan 143). Koppla inte ur spelaren från datorn innan du slår på
eller startar om datorn.
kan inte ändra följande mappnamn eller radera dem: ”MUSIC”, ”MP_ROOT”,
Du

”MPE_ROOT”, ”VIDEO”, ”PICTURES”, ”PICTURE”, ”DCIM”, ”PODCASTS” och
”FEEDS”.
inte mappen eller filnamnen direkt under mappen ”MP_ROOT” eller ”MPE_
Ändra

ROOT”. Annars kanske de inte kan visas på spelaren.
Anslut spelaren till datorn med den medföljande USB-kabeln.
För in kontakten till USB-kabeln i spelaren med markeringen
uppåt.
riktad
Markera spelaren på Windows Utforskaren och dra och släpp
filerna.
Spelaren visas på Windows Utforskaren som [WALKMAN].
Fortsättning 
Register
Du kan direkt överföra information genom dra-och-släpp med Windows
Utforskaren på din dator.
Uppspelningsbara datahierarkier har regler. För att överföra data på korrekt
sätt, se följande anvisningar.
För information om inbyggd programvara som kan överföra data,
se  sidan 22.
Innehåll
Överföra musik/video/bilder/podcasts
29
Förbereda spelaren
Innehåll
För spår
1:a
7:e
8:e
9:e
Obs
Ändra inte mappnamnet eller radera mappen ”MUSIC”.
(På spelaren)
Mappar visas i mappnamnsordning först och filerna visas i filnamnsordning.
Ingen skillnad görs mellan stora och små bokstäver.
Fortsättning 
Register
(I Windows Utforskaren)
Dra och släpp filer eller mappar i mappen ”MUSIC”.
Filer eller mappar utöver den 8:e nivån kan inte identifieras.
30
Förbereda spelaren
Innehåll
För video
1:a
7:e
8:e
9:e
Obs
Ändra inte namnet på mappen ”VIDEO”. Om mappen döps om visas den inte på
spelaren.
(På spelaren)
I standardinställningarna visas videofiler i den ordning de överförs med draoch-släpp. (Senaste data visas överst.)
 Tips
Du kan sortera videolistorna via överföringsdatum eller videotitel ( sidan 63).
Du kan ställa in JPEG-filer som miniatyrer för videofiler genom att placera JPEG-filerna
i motsvarande videomappar. När du visar videolistan kan du se miniatyrer (små bilder
för visning på menyn) för videofiler på spelaren. För att visa en miniatyr för en videofil
skapar du en JPEG-fil (horisontal 160 × vertikal 120 punkter, med tillägget: .jpg) och ger
den samma namn som videofilen. Lagra den sedan i videofilens mapp.
Den maximala videostorleken som är spelbar på spelaren är 320 × 240. För detaljerade
specifikationer, se ”Specifikationer” ( sidan 172).
Fortsättning 
Register
(I Windows Utforskaren)
Dra och släpp filer eller mappar in i mappen ”VIDEO”.
Filer på 1:a till 8:e nivån identifieras. Filer längre ner än den 8:e
nivån identifieras inte.
31
Förbereda spelaren
1:a
7:e
8:e
9:e
Obs
Ändra inte namnet på mapparna ”PICTURE”, ”PICTURES” och ”DCIM”. Om mappen
döps om visas den inte på spelaren.
(På spelaren)
Bildfiler visas i bokstavsordning. Filerna under mapparna ”PICTURE”,
”PICTURES” och ”DCIM” visas i ”PICTURE”, ”PICTURES” respektive
”DCIM”.
Om det finns några mappar under mapparna ”PICTURE”, ”PICTURES” och
”DCIM” så visas de som mappar. Peka på önskad mapp för att visa bildfilerna
inuti mappen.
Fortsättning 
Register
(I Windows Utforskaren)
Dra och släpp filer eller mappar in i mappen ”PICTURE”,
”PICTURES” eller ”DCIM”.
Filer på 1:a till 8:e nivån identifieras. Filer längre ner än den 8:e
nivån identifieras inte.
Innehåll
För bilder
32
Förbereda spelaren
1:a
2:a
3:e
(På spelaren)
Podcast-mappar under mappen ”PODCASTS” visas i bokstavsordning.
Episodfiler under podcast-mapparna visas i omvänd, kronologisk ordning.
Episodfilerna som överförs med Windows Utforskaren visas under den
omvända kronologiska listan, i bokstavsordning.
 Tips
Du kan ansluta spelaren till Internet genom att använda den trådlösa nätverksfunktionen
för att registrera podcasts, hämta episoder och spela upp dem ( sidan 84).
Obs
Ändra inte namnet på mappen ”PODCASTS”. Om den döps om visas den inte på
spelaren.
Du kan inte uppdatera podcasts som överförts av Windows Utforskaren, inte heller efter
att du har anslutit spelaren till Internet via den trådlösa nätverksanslutningen. Om du
vill uppdatera en podcast, registrerar du den genom att använda spelaren ( sidan 84)
eller genom att använda Media Manager for WALKMAN ( sidan 22).
Register
(I Windows Utforskaren)
Dra och släpp podcast-mappar in i mappen ”PODCASTS” och
dela in filerna i podcast-mapparna.
På första nivån identifierar mappen ”PODCASTS” bara mappar.
Episodfiler på första nivån identifieras inte. På 2:a nivån
identifieras bara filer och inte mappar. Längre ned än 2:a nivån
identifieras varken filer eller mappar.
Innehåll
För podcasts
33
Förbereda spelaren
Spelaren kan ansluta till följande trådlösa nätverk.
Ditt trådlösa nätverk i hemmet
Ditt trådlösa nätverk på arbetet eller i skolan
Allmänna trådlösa nätverk, exempelvis på nätverkscaféer, hotell eller
bibliotek.
Standard
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
Säkerhet
WEP (128 bit/64 bit, Open System Key)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Kommunikationsområde
Cirka 50 m
(Kommunikationsområdet kan variera beroende på
användningsförhållanden och inställningar.)
Obs
För att ansluta till en åtkomstpunkt kan SSID och krypteringsnyckel krävas. För
nödvändiga inställningar ( sidan 127) ska du kontakta den person som installerade
åtkomstpunkten. För mer information om inställningar för åtkomstpunkten, se
bruksanvisningen till åtkomstpunkten eller kontakta tillverkaren av åtkomstpunkten.
För nödvändiga inställningar ( sidan 127) att ansluta till ett trådlöst nätverk ska du
kontakta nätverksadministratören (på kontoret/i skolan) eller Internet-leverantören.
Spelaren stöder inte säkerhetssystem som har modifierats på vissa åtkomstpunkter. För
information, se bruksanvisningen för åtkomstpunkten.
Spelaren stöder inte AOSS (AirStation One-Touch Secure System).
Ställ in alternativet ”WLAN Function On/Off ” till ”Off ” där nätverksanslutningen är
begränsad eller förbjuden, exempelvis på sjukhus eller flygplan ( sidan 127).
Vissa allmänna trådlösa nätverkstjänster kräver inloggning med en webbläsare.
Register
Trådlösa nätverk som kan användas med spelaren
Innehåll
Trådlös nätverksanslutning
34
Förbereda spelaren
Obs
För att ansluta till en åtkomstpunkt med WPS-metoden ska du läsa ”Ny registrering”
( sidan 128) för att registrera åtkomstpunkten innan du ansluter till den.
Ställ in alternativet ”WLAN Function On/Off ” till ”On” innan du ansluter till ett trådlöst
nätverk ( sidan 127). Standardinställningen är ”Off ”.
Internet Browser
HOME-knapp
Från HOME-menyn väljer du
(Internet Browser).
Bekräftelsefönstret för anslutningen visas.
Välj ”Yes”.
Skärmen Select Access Point visas.
På skärmen visas registrerade åtkomstpunkter
och åtkomstpunkter som är installerade inom
kommunikationsområdet för spelaren i en
lista.
Yes
Fortsättning 
Register
För att ansluta till ett trådlöst nätverk väljer du åtkomstpunkt från en lista och
anger sedan krypteringsnyckel om det behövs.
Vanligen visas bekräftelsefönstret för anslutningen automatiskt när anslutning
krävs av webbläsaren, YouTube eller Podcast, för att ansluta till ett trådlöst
nätverk. Följande anvisningar använder webbläsaren som exempel. Förflytta
dig inom kommunikationsområdet för den åtkomstpunkt du har för avsikt att
ansluta till före användningen.
För att ansluta till en åtkomstpunkt med WPS, se ”Ny registrering”
( sidan 128).
Innehåll
Ansluta till ett trådlöst nätverk
35
Förbereda spelaren
Innehåll
Välj den åtkomstpunkt du vill ansluta till
från listan.
Register
Om det krävs en krypteringsnyckel så visas
inmatningsskärmen.
När ingen krypteringsnyckel krävs så visas
dialogrutan för anslutningen. Efter att du har
upprättat anslutningen visas webbläsaren.
Välj ”WEP Key” eller ”WPA Key”, ange
krypteringsnyckeln och välj sedan ”OK”.
Dialogrutan för anslutningen visas. Efter att du
upprättat anslutningen så visas webbläsaren.
För information om hur du skriver in text, se
”Textinmatning” ( sidan 20).
att registrera åtkomstpunkten markerar
För

du ”Save encryption key”. Efter registreringen
kan du ansluta till åtkomstpunkten genom att
enkelt välja den från skärmen Select Access
Point.
Om du inte känner till WEP- eller WPAnyckeln för åtkomstpunkten, se
bruksanvisningen för åtkomstpunkten eller
kontakta nätverksadministratören eller
leverantören av Internet-tjänsten.
WEP Key eller WPA Key
Om du inte kan ansluta
Vissa åtkomstpunkter kräver mer detaljerade inställningar. Se ”Ändra
inställningar för trådlöst nätverk” ( sidan 127) för att göra inställningar. Om
du är osäker på inställningarna ska du be den personen som installerade
åtkomstpunkten, administratören för det trådlösa nätverket, eller leverantören
av Internet-tjänsten.
Fortsättning 
36
Förbereda spelaren
 Tips
(Settings)  ”Wireless LAN
Du kan registrera en åtkomstpunkt från HOME-menyn,
Settings”  ”New Registration” innan du ansluter till den ( sidan 128). Du kan även
registrera en åtkomstpunkt i det här steget om den önskade åtkomstpunkten inte visas i
listan över skärmen Select Access Point.
Koppla från ett trådlöst nätverk
 Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Wireless LAN
Settings”  ”Disconnect from Network”  ”Yes”.
Obs
Under anslutning till ett trådlöst nätverk förbrukas batteriet snabbt. Ställ in alternativet
”WLAN Function On/Off ” på ”Off ” om du inte tänker använda anslutningen just nu.
Ställ in alternativet ”WLAN Function On/Off ” till ”Off ” där nätverksanslutningen är
begränsad eller förbjuden, exempelvis på ett sjukhus eller i ett flygplan ( sidan 127).
Register
Om alternativet ”WLAN Function On/Off ” är inställt på ”Off ”, går det inte att ansluta
spelaren till det trådlösa nätverket.
Om
spelaren övergår i standby-läge när den är ansluten till ett trådlöst nätverk, eller om

spelaren slås av, eller ansluts till en dator via USB-kabel så kopplas den ifrån det trådlösa
nätverket.
allmänna nätverkstjänster kräver inloggning genom användning av webbläsare. I
Vissa

så fall kan du inte besöka andra webbsidor titta på YouTube och hämta podcast-episoder
förrän du har loggat in på platsen. För detaljerad information, kontakta Internetleverantören.
Se
 till att kontrollera att åtkomstpunkten du tänkt registrera dig på är säker innan du
registrerar den.
Innehåll
Obs
37
Spela upp musik
Music
HOME-knapp
Från HOME-menyn väljer du
(Music).
Musikuppspelningsskärmen visas.
När du väljer (Search) på musikuppspelningsskärmen visas
sökmenyn. Du kan välja önskad sökmetod för att visa listskärmen och
söka efter spår. För detaljerad information, se ”Söka efter spår”
( sidan 42).
Välj .
Uppspelningen av spåren börjar.
Du kan hantera spelaren genom att peka
på kontrollknapparna på
musikuppspelningsskärmen. För
detaljerad information om hur du
kontrollerar musikuppspelning, se
”Musikuppspelningsskärm” ( sidan 38).

Register
För att spela upp musik väljer du (Music) från HOME-menyn för att visa
musikuppspelningsskärmen.
Du kan söka efter önskade spår genom att välja (Search) på
musikuppspelningsskärmen.
Information om spår, kontrollknappar etc., visas på
musikuppspelningsskärmen.
Innehåll
Spela upp musik (Music)
38
Spela upp musik
Du kan visa eller dölja kontrollknappar genom att peka på skärmen. Om ingen
åtgärd görs under en stund så döljs de.
Uppspelningsläge ( sidan 47),
Uppspelningsintervall ( sidan 48),
Equalizer ( sidan 48),
VPT (Surround) ( sidan 50)
indikationsikoner
Spårnamn
Artistnamn
Albumtitel
Förfluten tid
Total tid
Aktuellt spårnummer/totalt
antal spår som ska spelas upp
Sökreglage
Åtgärder på musikuppspelningsskärmen
Du kan peka på objekt, såsom kontrollknappar, på skärmen för att hantera
spelaren. Dessutom kan du använda knapparna // på själva
spelarenheten för att hantera den.
För att (skärmindikering)
Göra detta
Spela upp ()/pausa ()*
Peka på  (spela upp)/ (pausa).
Tryck på knappen  på själva spelaren.
Snabbspolning framåt ()/
bakåt ()
Tryck och håll / intryckt.
Tryck och håll / intryckt på spelaren.
Sök början av föregående (eller
aktuellt) spår ()/
sök början av nästa spår ()
Peka på /.
Tryck på /-knappen på spelaren.
Gå till valfri punkt i ett spår
Dra indikatorn (uppspelningspunkten) längs med
sökreglaget. Uppspelningen börjar vid indikatorpunkten.
Sök bland albumomslag för att
välja ett album
Dra eller snabbrulla albumomslaget uppåt eller nedåt för
att visa rullningsskärmen för album. Dra eller snabbrulla
omslagsbilden på skärmen för att välja önskat album. För
detaljerad information, se ”Söka omslagsbilder för att
välja ett album (albumrullning)” ( sidan 41).
1
*1Om ingen användning sker under en period i pausläge övergår spelaren automatiskt i
standby-läge.
Fortsättning 
Register
Informationsområde
Innehåll
Musikuppspelningsskärm
39
Spela upp musik
Ikon
Innehåll
Ikoner på uppspelningsskärmen
Beskrivning
Visar en listskärm.
(Search)
Visar sökmenyn. Du kan välja önskad sökmetod för att visa
listskärmen och söka efter spår. För detaljerad information, se
”Söka efter spår” ( sidan 42).
(Related Links)
Visar skärmen Related Links. Du kan söka på Internet efter
referensinformation om det spår som spelas upp. För detaljerad
information, se ”Söka referensinformation om ett spår (Related
Links)” ( sidan 43).
(Option Menu)
Visar alternativmenyn. För detaljerad information om
alternativmenyn för musik, se ”Använda alternativmenyn för
musik” ( sidan 45).
Listskärm
Nedan följer exempel på listskärmar.
Register
Välj en inledande bokstav
för spårnamn, albumtitel,
artistnamn etc., för att föra
upp det överst på
listskärmen.
Spårlistskärm
Albumlistskärm
(Title & Cover Art)
 Tips
Du kan ändra visningsformat för albumlistan för att visa endast miniatyrer för
omslagsbild ( sidan 53).
Fortsättning 
Register
(To List)
40
Spela upp musik
Göra detta
Rulla en lista uppåt eller
nedåt
Dra eller snabbrulla uppåt eller nedåt.
Peka på ett alternativ.
Ikoner på listskärmen
Ikon
Beskrivning
(Up)
Visar listskärmen för den näst översta nivån (exempelvis kan
ikonen för en spårlistskärm visa en albumlistskärm).
(Search)
Visar sökmenyn. För detaljerad information, se ”Söka efter spår”
( sidan 42).
(To Play Screen)
(Option Menu)
Återgår till musikuppspelningsskärmen.
Visar alternativmenyn. För detaljerad information om
alternativmenyn för musik, se ”Använda alternativmenyn för
musik” ( sidan 45).
Register
För att
Välja ett alternativ
Innehåll
Åtgärder på listskärmen
41
Spela upp musik
På musikuppspelningsskärmen kan du dra eller snabbrulla omslagsbilden
uppåt eller nedåt för att markera albumet.
Innehåll
Bläddra bland omslagsbilderna för att välja ett album (albumrullning)
Rullningsskärm för album
Register
Omslagsbild
Från HOME-menyn väljer du
(Music).
Dra eller snabbrulla omslagsbilden uppåt eller nedåt.
Rullningsskärmen för album visas.
Dra eller snabbrulla
omslagsbilden uppåt eller
nedåt för att söka
albumomslagen.
Omslagsbilderna sorteras
enligt titel i bokstavsordning.
Peka på omslagsbilden för önskat album.
Musikuppspelningsskärmen visas igen och uppspelningen startar av det
markerade albumet.
Avbryta sökningen
Peka på (Back).
42
Spela upp musik
Music
HOME-knapp
 Tips
Listorna ”All Songs”, ”Album” och ”Artist” sorteras i alfanumerisk ordning.
 Från HOME-menyn väljer du
sökmetod  önskat spår.
(Music) 
(Search)  önskad
Välj alternativen enligt följande tills en spårlista visas.
Sökmetod
Metod
Beskrivning
All Songs
Välj ett spår från spårlistan.
Album
Välj ett album  ett spår.
Artist*
Välj en artist  ett album  ett spår.
Genre
Välj en genre  en artist  ett album  ett spår.
1
Release Year
Välj ett lanseringsår  en artist  ett spår.
Playlists*
Välj en spellista  ett spår.
Folder
2
Välj en mapp  ett spår.
*1”The” i början av artistnamnet utelämnas vid sortering av listan.
*2Spellistorna skapas i Windows Media Player 11. För information om hur du skapar en
spellista, se hjälpavsnittet för Windows Media Player 11. Omslagsbilder som registreras
till en spellista visas inte på spelaren.
Register
När du pekar på (Search) på musikuppspelningsskärmen eller listskärmen
så visas sökmenyn. Du kan välja önskad sökmetod för att söka i listan efter
önskade spår.
Innehåll
Söka efter spår
43
Spela upp musik
(Related Links)
Music
HOME-knapp
Obs
Funktionen Related Links kräver en trådlös nätverksanslutning.
Sökfunktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på inställningen ”Service Country/
Region”.
 Från musikuppspelningsskärmen väljer du (Related Links) 
önskat sökord  önskad webbplats att söka i.
Efter sökningen öppnas YouTube-programmet eller webbläsaren.
Du kan välja artistnamn, spårnamn eller albumtitel som sökord.
(Yahoo! oneSearch) eller,
(Search
Du kan välja
1
on YouTube) som sökwebbsida.*
När
du väljer
(sökning på YouTube) att söka pausas

uppspelningen av spåret. För att starta om uppspelningen väljer du
(Music) från HOME-menyn.
*1Söksidan kan variera eller kanske inte är tillgänglig beroende på inställningen ”Service
Country/Region” ( sidan 126).
Obs
Du kan ange land/region för att använda sökwebbsidor som startsidor. För information
om hur du väljer land/region för YouTube, se ”Välja land/region” ( sidan 81). För
information om hur du väljer land/region för Yahoo! oneSearch, se ”Serviceland/
-region” ( sidan 126).
Register
Du kan söka på Internet med nyckelord efter information om spår, album,
artist etc. som spelas. Du kan söka på YouTube efter videor, eller söka en
webbsida för information.
Välj (Related Links) på musikuppspelningsskärmen för att söka på Internet
efter information om det spår som spelas.
Innehåll
Söka efter referensinformation på ett spår
44
Spela upp musik
Obs
Spelaren kan inte själv ta bort spår utan anslutning till en dator.
Register
När du tar bort spår från spelaren använder du programvaran som du använder
för att överföra spåren, eller Windows Utforskaren.
För detaljerad information om hur du använder programvaran, se dess
hjälpavsnitt.
Innehåll
Ta bort spår
45
Spela upp musik
Alternativen visas på listskärmen
Alternativ
Beskrivning/sidreferens
Album Display Format
Väljer albumlistformat ( sidan 53).
Alternativ som visas på uppspelningsskärmen
Alternativ
Beskrivning/sidreferens
Play Mode
Ställer in uppspelningsläge ( sidan 47).
Playback Range
Ställer in uppspelningsintervallet ( sidan 48).
Equalizer
Anpassar ljudkvaliteten ( sidan 48).
VPT(Surround)
Anpassar inställningarna för ”VPT(Surround)” ( sidan 50).
DSEE (Sound Enhance)
Aktiverar/avaktiverar alternativet ”DSEE (Sound Enhance)”
( sidan 51).
Clear Stereo
Aktiverar/avaktiverar alternativet ”Clear Stereo” ( sidan 52).
Dynamic Normalizer
Aktiverar/avaktiver alternativet ”Dynamic Normalizer”
( sidan 52).
Detailed Information
Visar detaljerad information för ett spår, såsom uppspelningstid,
ljudformat och bithastighet ( sidan 46).
Add to WishList/Remove
from Wishlist
Lägger till spår till önskelistan för att köpa det från tjänsten på
motsvarande programvara./Tar bort spår från önskelistan.
Register
Du kan öppna alternativmenyn för musik genom att välja
(Option Menu)
på musiklistskärmen eller på musikuppspelningsskärmen. För information om
hur du använder alternativmenyn, se  sidan 18.
Alternativen som visas på alternativmenyn kan variera beroende på skärmen
från vilken du öppnar alternativmenyn. Se referenssidan för inställningar och
användning.
Innehåll
Använda alternativmenyn för musik
46
Spela upp musik
 Från musikuppspelningsskärmen väljer du
”Detailed Information”.
(Option Menu) 
Spårnamn
Artistnamn
Albumtitel
Genre
Lanseringsår
Spårets längd
Codec
Upphovsrättsskyddat innehåll
Bithastighet
Vid uppspelning av variabel bithastighet visas meddelandet ”VBR”. Under uppspelning av VBR kan
tidsindikeringen för förfluten tid och indikatorn för sökreglage bli instabila och missvisande.
Filnamn
Register
Skärmen Detailed Information
Innehåll
Visar skärmen Detailed Information
47
Spela upp musik
För att ändra musikinställningar väljer du
och sedan ”Music Settings”.
(Settings) från HOME-menyn
Innehåll
Ändra musikinställningar
Register
HOME-knapp
Settings
Uppspelningsläge
Spelaren erbjuder ett brett utbud av uppspelningslägen, inklusive slumpvis
uppspelning och utvald upprepad uppspelning.
 Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Music Settings” 
”Play Mode”  önskad typ för uppspelningsläge  ”OK”.
Typ
Beskrivning
Normal/ingen ikon
Spåren inom uppspelningsintervallet spelas upp i ordningen
enligt spårlistan. (standardinställning)
Repeat/
Spåren inom uppspelningsintervallet spelas upp i ordningen
enligt spårlistan och uppspelningen upprepas.
Shuffle/
Spåren inom uppspelningsintervallet spelas upp i slumpvis
ordning.
Shuffle&Repeat/
Spåren inom uppspelningsintervallet spelas upp i slumpvis
ordning och uppspelningen upprepas.
Repeat 1 Song/
Aktuellt spår eller det spår som valdes i spårlistan spelas
upprepade gånger.
Obs
Spår som ska spelas upp varierar beroende på inställningarna för Playback Range
( sidan 48).
48
Spela upp musik
Innehåll
Uppspelningsintervall
Du kan ställa in uppspelningsintervall för spår.
Typ
Beskrivning
All Range
Spelar upp alla spår i alla listorna för den valda sökmetoden.
Om du exempelvis startar uppspelningen från en albumlista
spelas alla album på spelaren upp.
Selected Range
visas på skärmen och spelar upp spåren bara i listorna från
vilken uppspelningen startar. (standardinställningar)
Om du exempelvis startar uppspelningen från en albumlista så
spelas bara spåren i albumet upp.
Equalizer
Du kan ställa in ljudkvalitet efter musikgenre etc.
 Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Music Settings” 
”Equalizer”  önskad equalizer-typ  ”OK”.
Typ
Beskrivning
None
Inställningen för ljudkvalitet är inte aktiverad.
(standardinställning)
Heavy (
)
Förstärker höga och låga områden för ett kraftfullt ljud.
Pop (
)
Förstärker mittomfånget, idealiskt för sång.
Jazz (
)
Förstärker höga och låga områden för ett livligt ljud.
Unique (
Förstärker höga och låga områden så att du lätt kan höra mjuka
ljud.
)
Custom 1 (
)
Custom 2 (
)
Användaranpassade ljudinställningar där du själv kan justera
varje frekvensintervall separat. Mer information finns på
 sidan 49.
Obs
Om dina personliga inställningar sparas som ”Custom 1” och ”Custom 2” verkar
producera en annorlunda volymnivå än andra inställningar måste du justera volymen
manuellt för att kompensera.
Inställningen för ”Equalizer” verkställs inte vid uppspelning av video, YouTube-video,
podcast-video eller då man lyssnar på FM-radio.
Fortsättning 
Register
 Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Music Settings” 
”Playback Range”  önskad typ av uppspelningsintervall  ”OK”.
49
Spela upp musik
Dra i skjutreglaget för CLEAR BASS eller inställningen för
frekvensområde för att justera inställningsnivå och välj sedan
”OK”.
CLEAR BASS kan ställas in på en av de 4 ljudnivåerna och de 5
frekvensområdena kan ställas in på en av de 7 ljudnivåerna.
Obs
Inställningen för ”Equalizer” verkställs inte vid uppspelning av video, YouTube-video,
podcast-video eller då man lyssnar på FM-radio.
Register
 Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Music Settings” 
”Equalizer”  ”Custom 1” eller ”Custom 2”.
Innehåll
Anpassa ljudkvaliteten
Du kan förinställa värdet för CLEAR BASS (bas) och 5 Equalizer-band som
”Custom 1” eller ”Custom 2”.
50
Spela upp musik
 Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Music Settings” 
”VPT (Surround)”  önskad VPT-typ (Surround)  ”OK”.
Typ
Beskrivning
None
”VPT(Surround)” är inte aktiverat. (standardinställning)
Studio (
Live (
)
Skapar ett ljud som liknar det i en inspelningsstudio.
)
Club (
Skapar ett ljud som liknar det i en konserthus/konsertsal.
)
Skapar ett ljud som liknar det i en dansklubb.
Arena (
)
Skapar ett ljud som liknar det på en stadion.
Matrix (
)
Återger ytterligare en surround-effekt och skapar ett naturligt
men samtidigt mycket mer mättat ljud.
Karaoke (
)
Skapar ett scenliknande ljud genom att dämpa sången och lägger
till en surround-effekt.
*1VPT, som står för Virtual Phone Technology, är en patenterad ljudbearbetningsteknik
som utvecklats av Sony.
Obs
Inställningen för ”VPT (Surround)” verkställs inte vid uppspelning av video, YouTubevideo, podcast-video, externinmatad video eller då man lyssnar på FM-radio.
Register
Du kan anpassa surround-ljudet genom att använda funktionen VPT*1
(Surround) för att berika ljudreproduceringskvaliteten för ljuduppspelningen.
Den realistiska känslan förstärks i ordningen ”Studio”  ”Live”  ”Club” 
”Arena” (mest förstärkt).
Innehåll
VPT (Surround)
51
Spela upp musik
Genom att aktivera funktionen ”DSEE*1(Sound Enhance)” kan du få ljudet att
låta i princip som originalkällan.
”OK”.
Typ
Beskrivning
On
Funktionen ”DSEE*1(Sound Enhance)” aktiveras och spelar upp ljudet
naturligt, så det ligger nära originalljudet.
Off
Kopplar bort funktionen ”DSEE (Sound Enhance)” och spelar upp ljudet som
vanligt. (standardinställning)
*1DSEE, som står för Digital Sound Enhancement Engine, är en teknik som
utvecklats av Sony för att förbättra ljudkvaliteten på komprimerade ljudfiler
genom att återställa högfrekvensljud som tagits bort under
komprimeringen.
Obs
Inställningen för ”DSEE (Sound Enhance)” verkställs inte vid uppspelning av video,
YouTube-video, podcast-video, externinmatad video eller då man lyssnar på FM-radio.
Funktionen ”DSEE(Sound Enhance)” är inte effektiv för spår med ett filformat som inte
är komprimerat, eller för spår som har en högre bithastighet utan diskantförlust.
För spår med mycket låg bithastighet effektueras inte funktionen ”DSEE(Sound
Enhance)”.
Register
 Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Music Settings” 
”DSEE(Sound Enhance)”  önskad DSEE-typ (Sound Enhance) 
Innehåll
DSEE (ljudförbättring)
52
Spela upp musik
”Clear Stereo” gör att ljudet i vänster och höger hörlur bearbetas separat.
Typ
Beskrivning
On
Aktiverar funktionen ”Clear Stereo” även när du använder de
medföljande hörlurarna. (standardinställning)
Off
Kopplar bort funktionen ”Clear Stereo” och spelar upp ljudet
som vanligt.
Obs
Inställningen för ”Clear Stereo” verkställs inte vid uppspelning av video, YouTube-video,
podcast-video, externinmatad video eller då man lyssnar på FM-radio.
Funktionen ”Clear Stereo” tilldelas maximal effekt med medföljande hörlurar. ”Clear
Stereo”-effekten erhålls kanske inte med andra hörlurar. Ställ in ”Clear Stereo” på ”Off ”
om du använder andra hörlurar.
Dynamic Normalizer
Du kan minska skillnaden i ljudnivå mellan olika spår. Med den här
inställningen balanseras volymnivån mellan olika spår så att skillnader i
inspelningsvolymen utjämnas, t.ex. när du lyssnar på spår från olika album i
läget slumpmässig uppspelning.
 Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Music Settings” 
”Dynamic Normalizer”  önskad typ av Dynamic Normalizer 
”OK”.
Typ
Beskrivning
On
Minimerar skillnaderna i volymnivå mellan spåren.
Off
Spelar upp spår på den volymnivå som ursprungligen överfördes.
(standardinställning)
Obs
Inställningen för ”Dynamic Normalizer” verkställs inte vid uppspelning av video,
YouTube-video, podcast-video, externinmatad video eller då man lyssnar på FM-radio.
Register
 Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Music Settings” 
”Clear Stereo”  önskad typ av Clear Stereo  ”OK”.
Innehåll
Clear Stereo
53
Spela upp musik
Innehåll
Visningsformat för album
Du kan välja albumvisningsformat.
”OK”.
Typ
Title & Cover Art (standardinställning)
Cover Art Only
Skärm
 Tips
Omslagsbilden visas bara om information om omslag inkluderas. Du kan ställa in
omslagsbild med den inbyggda programvaran Windows Media Player 11. För
detaljerade anvisningar för användningen, se hjälpavsnittet för Windows Media Player
11. Observera att spelaren inte visar omslagsbild som finns bifogad spellistorna.
Register
 Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Music Settings” 
”Album Display Format”  önskad typ av Album Display Format 
54
Titta på video
Videos
HOME-knapp
Från HOME-menyn väljer du
(Videos).
Videouppspelningsskärmen visas.
(Search) på videouppspelningsskärmen så visas
När du väljer
sökmenyn. Du kan välja önskad sökmetod för att visa listskärmen och
söka efter videor. För detaljerad information, se ”Söka efter videor”
( sidan 58).
Välj .
Uppspelningen av video börjar.
Du kan hantera spelaren genom att
peka på kontrollknapparna på
videouppspelningsskärmen. För
detaljerad information om hur du
kontrollerar videouppspelning, se
”Videouppspelningsskärm”
( sidan 55).

 Tips
När alternativet ”On-Hold Display” är inställt på ”No” kan du slå av skärmen för att
endast höra ljudet genom att ställa in HOLD-knappen till på under videouppspelning.
På det här sättet kan du minska energiförbrukningen för att få batteriet att vara längre.
Register
För att spela upp en video, väljer du
(Videos) för att visa
videouppspelningsskärmen. Du kan välja önskad video genom att välja
(Search) på videouppspelningsskärmen. Videoinformationen,
kontrollknappar etc., visas på videouppspelningsskärmen.
Innehåll
Spela upp en video (Videos)
55
Titta på video
Du kan visa eller dölja kontrollknappar, ikoner etc., genom att peka på
skärmen. Om ingen åtgärd görs under en stund så döljs de.
Register
Informationsområde
Total tid
Sökreglage
Förfluten tid
Åtgärder på videouppspelningsskärmen
Du kan peka på objekt, såsom kontrollknappar, på skärmen för att hantera
spelaren. Dessutom kan du använda knapparna // på själva
spelarenheten för att hantera den.
För att (skärmindikering)
Göra detta
Spela upp ()/
pausa ()*1
Peka på  (spela upp)/ (pausa).
Tryck på knappen  på själva spelaren.
Snabbspolning framåt
()/bakåt ()
Peka på /, eller tryck och håll /.*2
Tryck och håll /-knappen intryckt på spelaren.
Snabbspolning framåt
()/bakåt () under
paus*3
/
intryckt under paus.
Tryck och håll
Tryck och håll /-knappen intryckt under paus.
Gå till föregående scen*4
eller kapitel ()/gå till
nästa scen eller kapitel
()
Peka på /.
Tryck på /-knappen på spelaren.
Spola lätt bakåt/framåt
Peka på
Gå till valfri punkt i en
video
Dra indikatorn (uppspelningspunkten) längs med sökreglaget för
att flytta den. Uppspelningen börjar vid indikatorpunkten.
(bakåtspolning)/
Innehåll
Videouppspelningsskärm
(framåtspolning) under paus.
*1Om ingen användning sker på en stund under paus, så övergår spelaren automatiskt i
standby-läge.
(×10),
*2Framåtspolningen ändras i 3 nivåer genom att upprepat peka på  (
(×30),
(×100)). Det går även att spola bakåt i 3 olika nivåer genom att
(×10),
(×30),
(×100)). Peka på  för att stänga
upprepat peka på  (
åtgärden och återuppta normal uppspelning.
*3Hastigheten för snabbspolning framåt/bakåt under paus varierar beroende på videons
längd.
4
* Om det bara finns ett kapitel i videon förflyttas uppspelningspositionen med intervaller
på 5 minuter.
Fortsättning 
56
Titta på video
Ikon
Beskrivning
Visar en listskärm.
(Search)
Visar sökmenyn. Du kan välja önskad sökmetod för att visa
listskärmen och söka efter videor. För detaljerad information, se
”Söka efter videor” ( sidan 58).
(Scene Scroll)
Visar skärmen för scenrullning. Du kan söka bland scener eller
kapitel genom att snabbrulla miniatyren*1 på skärmen, för att
välja önskad scen. För detaljerad information, se ”Söka scener
(Scene Scroll)” ( sidan 57).
(Option Menu)
Visar alternativmenyn. För detaljerad information om
alternativmenyn för video, se ”Använda alternativmenyn för
video” ( sidan 60).
*1Miniatyr är en förminskad bild av en scen för en video.
Register
(To List)
Innehåll
Ikoner på uppspelningsskärmen
57
Titta på video
Du kan visa miniatyrer*1 för att välja en scen eller ett kapitel att spela upp.
*1Miniatyr hänvisar till en förminskad bild av en videoscen.
Innehåll
Söka scener (Scene Scroll)
Scenrullningsskärm
 Tips
På scensökningsskärmen kan du ange intervall för scenerna som visas som miniatyrer.
Du kan ställa in intervallen till ”15 Sec”, ”30 Sec”, ”1 Min”, ”2 Min” eller ”5 Min”. Peka på
scenintervallinställningen överst på skärmen för att välja önskat intervall. Använd
miniatyrerna för scen som guide (eftersom varje miniatyr kan ha en avvikelse från exakt
tidsintervall).
 I HOME-menyn väljer du
 (scenrullning).
(Videos) 
Scenrullningsskärmen visas.
Dra eller snabbrulla bilderna i
sidled för att bläddra.
Peka på önskad bild.
Videouppspelningsskärmen visas igen
och uppspelningen börjar från den
början av den scen du valde.
Avbryta sökningen
Peka på (Back).
(To List)  önskad video
Register
Scenintervallinställning
58
Titta på video
Videos
HOME-knapp
 Från HOME-menyn väljer du
sökmetod  önskad video.
(Videos) 
(Search)  önskad
Sökmetod
Metod
Beskrivning
All Videos
Välj en video från videolistan.
VIDEO
Du kan söka efter video enligt mapp.
Markera en mapp  eller video.
Register
När du pekar på (Search) på videouppspelningsskärmen eller listskärmen så
visas sökmenyn. Du kan välja önskad sökmetod för att söka i listan efter
önskad video.
Innehåll
Söka efter videor
59
Titta på video
Innehåll
Ta bort videor
Du kan ta bort videor från spelaren.
Register
Ta bort video som spelas upp
 Från uppspelningsskärmen för video pekar du på
 ”Delete Video”  ”Yes”.
(Option Menu)
Ta bort videor genom att markera dem i en lista
 Från videolistskärmen markerar du (Option Menu)  ”Delete
Video”  den video du har för tänkt radera  ”Yes”.
 Tips
Du kan använda Media Manager for WALKMAN eller Windows Utforskaren för att ta
bort videofiler från spelaren. Använd Media Manager for WALKMAN för att ta bort
videor som överförs med den. Använd Windows Utforskaren för att ta bort videor som
överförs med den.
60
Titta på video
Alternativen visas på listskärmen
Alternativ
Beskrivning/sidreferens
Order of Video List
Sorterar videolistan enligt datum eller titel ( sidan 63).
Delete Video
Tar bort videor ( sidan 59).
Alternativ som visas på uppspelningsskärmen
Alternativ
Beskrivning/sidreferens
Zoom Settings
Ställer in zoomfunktionen ( sidan 61).
Brightness
Justerar ljusstyrkan på skärmen ( sidan 121).
On-Hold Display
Ställer in avstängning av videoskärmen under tiden spelaren är i
pausläge ( sidan 63).
Detailed Information
Visar filinformation, t.ex. filstorlek, upplösning, video-/
ljudkomprimering, filnamn.
Delete Video
Raderar video på spelaren ( sidan 59).
Register
Du kan öppna alternativmenyn för video genom att välja
(Option Menu) på
videolistskärmen eller på videouppspelningsskärmen. För information om hur
du använder alternativmenyn, se  sidan 18.
Alternativen som visas på alternativmenyn kan variera beroende på skärmen
från vilken du öppnar alternativmenyn. Se referenssidan för inställningar och
användning.
Innehåll
Använda alternativmenyn för video
61
Titta på video
För att ändra videoinställningar väljer du
och sedan ”Video Settings”.
(Settings) från HOME-menyn
Innehåll
Ändra videoinställningar
Register
Settings
HOME-knapp
Zoominställningar
Du kan zooma i videon som spelas upp.
 Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Video Settings” 
”Zoom Settings”  önskad zoominställningstyp  ”OK”.
Typ
Beskrivning
Auto
Bilden förstoras eller förminskas så att den anpassas till visningsytan och
visningsförhållandet bibehålls. (Standardinställning)
När en videobild i formatet 16:9 visas så förstoras/förminskas den genom att
fullt passa det tillgängliga visningsområdet och bildförhållandet behålls.
När en videobild i formatet 4:3 visas så visas den med kortsidan för
videobilden fullt anpassad till skärmen och svarta kanter till höger och
vänster om skärmen.
Källa 16:9
Källa 4:3
Fortsättning 
62
Titta på video
Full
Videobilden förstoras eller förminskas så att den anpassas till visningsytan och
visningsförhållandet bibehålls.
När en videobild i formatet 16:9 visas så förstoras/förminskas den genom att
fullt passa det tillgängliga visningsområdet och bildförhållandet behålls.
När en videobild i formatet 4:3 visas kommer långsidorna att fylla ut det
tillgängliga visningsområdet och övre och nedre delen av bilden kommer att
beskäras.
Källa 16:9
Källa 4:3
Den streckade linjen visar den ursprungliga videobildens storlek.
Off
Bilden förstoras eller förminskas inte, utan visas med originalupplösning.
Källa 16:9
Källa 4:3
Register
Beskrivning
Innehåll
Typ
63
Titta på video
 Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Video Settings” 
”On-Hold Display”  önskad inställningstyp för On-Hold Display 
”OK”.
Typ
Beskrivning
Yes
När spelaren är pausad är pekskärmen och knapparna
inaktiverade, men video kan spelas upp normalt.
(standardinställning)
No
När spelaren är pausad är pekskärmen och knapparna
inaktiverade och skärmen stängs av, men videons ljud spelas upp.
Ordning i videolistan
Sorterar videolistan enligt datum eller titel.
 Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Video Settings” 
”Order of Video List”  önskad videolisttyp  ”OK”.
Typ
Beskrivning
Date/Time (Oldest)
Sorterar videolistan enligt överförings-/lagringsdatum i stigande
ordning.
Date/Time (Newest)
Sorterar videolistan enligt överförings-/lagringsdatum i fallande
ordning. (standardinställning)
Title (A>Z)
Sorterar videolistan enligt titel i stigande ordning.
Title (Z>A)
Sorterar videolistan enligt titel i fallande ordning.
Register
Du kan ställa in så att videoskärmen stängs av under tiden spelaren är i
pausläge, vilket gör det möjligt för dig att endast njuta av ljudet på videon.
Om du ställer in det här alternativet till ”No” så sparas batteriet och
batterilivslängden blir längre.
Innehåll
Endast uppspelning av videoljud (On-Hold Display)
64
Visa bilder
Photos
HOME-knapp
Från HOME-menyn väljer du
(Photos).
Bildvisningsskärmen visas.
När du väljer (Search) på bildvisningsskärmen visas sökmenyn. Du
kan välja önskad sökmetod för att visa listskärmen och söka efter bilder.
För detaljerad information, se ”Söka efter bilder” ( sidan 67).
Dra eller snabbrulla i sidled för att
visa föregående/nästa bild.
Du kan peka på kontrollknapparna,
ikonerna etc., på
bildvisningsskärmen för att hantera
spelaren. För detaljerad information
om hur du kontrollerar bildvisning,
se ”Bildvisningsskärm”
( sidan 66).
Fortsättning 
Register
För att visa bilder väljer du
(Photos) från HOME-menyn för att visa
bildvisningsskärmen.
Du kan välja bilder från en lista genom att välja (Search) på
bildvisningsskärmen.
Bildinformation, kontrollknappar etc., visas på bildvisningsskärmen.
Innehåll
Visa bilder (Photos)
65
Visa bilder
Obs
Om storleken på bilden är för stor, eller om bildfilen är skadad visas
inte visas.
och bilden kan
Register
Uppspelningen av spår fortsätter även under tiden du söker efter bilder i bildmappslistan
eller bildlistorna, eller när bildvisningsskärmen visas.
kan sortera bilder som överförs till spelaren genom mappar. Markera spelaren (som
Du

[WALKMAN]) med Windows Utforskaren, dra och släpp en ny mapp precis under
mappen ”DCIM”, ”PICTURES” eller ”PICTURE”. Mer information om datahierarkin finns
på  sidan 31.
Innehåll
 Tips
66
Visa bilder
Du kan visa eller dölja kontrollknappar, ikoner etc., genom att peka på
skärmen. Om ingen åtgärd görs under en stund så döljs de.
Register
Informationsområde
Åtgärder på bildvisningsskärmen
Du kan peka på objekt, såsom kontrollknappar, på skärmen för att hantera
spelaren.
För att
Göra detta
Visa nästa/föregående bild
Dra eller snabbrulla åt vänster (nästa) eller höger
(föregående).
(nästa) eller
(föregående).
Peka på
Visa följande/föregående
bilder i följd
Tryck och håll
intryckt (följande) eller
(föregående).
Ikoner på bildvisningsskärmen
Ikon
Innehåll
Bildvisningsskärm
Beskrivning
(To List)
Visar en listskärm.
(Search)
Visar sökmenyn. Du kan välja önskad sökmetod för att visa
listskärmen och söka efter bilder. För detaljerad information,
se ”Söka efter bilder” ( sidan 67).
(Option Menu)
Visar alternativmenyn. För detaljerad information om
alternativmenyn för bilder, se ”Använda alternativmenyn för
bilder” ( sidan 69).
67
Visa bilder
Photos
HOME-knapp
 Från HOME-menyn väljer du
sökmetod  önskad bild.
(Photos) 
(Search)  önskad
Välj alternativen enligt följande tills en bildlista visas.
Sökmetod
Metod
Beskrivning
All Photos
Välj en bild från listan över alla bilder.
DCIM
Välj en bild enligt mapp.
Markera en mapp i mappen ”DCIM”  en bild.
PICTURE
Välj en bild enligt mapp.
Markera en mapp i mappen ”PICTURE”  en bild.
PICTURES
Välj en bild enligt mapp.
Markera en mapp i mappen ”PICTURE”  en bild.
Register
När du pekar på (Search) på bildvisningsskärmen eller listskärmen så visas
sökmenyn. Du kan välja önskad sökmetod för att söka i listan efter önskade
bilder.
Innehåll
Söka efter bilder
68
Visa bilder
Obs
Om du använder Windows Utforskaren för att döpa om en bild på spelaren kan Media
Manager for WALKMAN inte ta bort bilden. Använd Windows Utforskaren för att ta
bort den.
kan inte själv ta bort bilder utan anslutning till en dator.
Spelaren

Register
Använd Media Manager for WALKMAN eller Windows Utforskaren för att ta
bort bilder från spelaren.
Använd Media Manager for WALKMAN för att ta bort bilder som överförts av
Media Manager for WALKMAN.
För information om hur du använder Media Manager for WALKMAN, se
hjälpavsnittet för programvaran.
Innehåll
Ta bort bilder
69
Visa bilder
Alternativen visas på listskärmen
Alternativ
Beskrivning/sidreferens
Photo List Display Format Ställer in visningsformat för bildlistan ( sidan 70).
Alternativ som visas på uppspelningsskärmen
Alternativ
Beskrivning/sidreferens
Brightness
Justerar ljusstyrkan på skärmen ( sidan 121).
Detailed Information
Visar filinformation, t.ex. filstorlek, upplösning och filnamn etc.
Set as Wallpaper
Ställer in den bild som visas som bakgrund ( sidan 121).
Register
Du kan öppna alternativmenyn för bilder genom att välja
(Option Menu)
på bildlistskärmen eller på bildvisningsskärmen. För information om hur du
använder alternativmenyn, se  sidan 18.
Alternativen som visas på alternativmenyn kan variera beroende på skärmen
från vilken du öppnar alternativmenyn. Se referenssidan för inställningar och
användning.
Innehåll
Använda alternativmenyn för bilder
70
Visa bilder
För att ändra bildinställningar väljer du
sedan ”Photo Settings”.
(Settings) från HOME-menyn och
Innehåll
Ändra bildinställningar
Register
HOME-knapp
Settings
Ställa in visningsformat för bildlistor
Spelaren har 2 visningsformat. Du kan ställa in visningsformatet för bildlistan
som ”Thumbnail + Title*1” eller ”Thumbnail Only”.
 Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Photo Settings” 
”Photo List Format”  önskad typ av bildlistformat  ”OK”.
Typ
Beskrivning
Thumbnail + Title
Visar en bildtitel med miniatyrbild i bildlistan.
Thumbnail Only
Visar endast miniatyrer i bildlistan. (standardinställning)
*1En miniatyr är en förminskad bild av ett foto.
Obs
Det kanske inte går att visa miniatyrer, beroende på filformat.
71
Lyssna på FM-radio
FM Radio
HOME-knapp
Obs
Hörlurssladden fungerar som antenn, därför ska du dra ut den så långt det går.
Register
För att lyssna på FM-radio, väljer du (FM Radio) från HOME-menyn för att
visa Skärmen FM Radio.
FM-radioinformation, kontrollknappar etc., visas på Skärmen FM Radio.
Innehåll
Lyssna på FM-radio
72
Lyssna på FM-radio
Från HOME-menyn väljer du (FM
Radio)  önskad frekvens eller Preset-
Frekvens
Register
nummer.
Du kan hantera spelaren genom att peka
på kontrollknapparna, ikonerna på
Skärmen FM Radio.
Förinställt nummer
Skärmen FM Radio
För att
Göra detta
Fininställa radion
manuellt
Dra eller snabbrulla frekvensen uppåt eller nedåt.
Söka efter föregående/
nästa mottagningsbara
radiostation*1
Peka på
/ .
För att avbryta sökningen pekar du på skärmen eller trycker på
en av //-knapparna på spelarenheten.
Välj föregående/
nästa
förinställningsnummer*2
Peka på / .
Tryck på /-knappen på spelaren.
*1Om känsligheten är för hög ändrar du inställningen för ”Scan Sensitivity” ( sidan 75)
till ”Low”.
*2Du kan inte välja Preset-nummer om inga förinställda stationer har angetts. Förinställ
stationer som kan tas emot med ”Auto Preset” ( sidan 73).
Ikoner på skärmen FM Radio
Ikon
(Option Menu)
Innehåll
Lyssna på FM-radio
Beskrivning
Visar alternativmenyn. För detaljerad information om
alternativmenyn för FM-radio, se ”Använda alternativmenyn för
FM-radio” ( sidan 76).
73
Lyssna på FM-radio
Från skärmen FM Radio väljer du
 ”Yes”.
(Option Menu)  ”Auto Preset”
Radiostationerna som kan tas emot förinställs med början från de låga
frekvenserna upp till de höga.
”Auto Preset completed.” visas när förinställningen är klar och sedan är
den första förinställda stationen klar att tas emot.
Välj ”No” för att avbryta den automatiska förinställningen.
 Tips
Om hög känslighet gör att spelaren tar emot oönskade radiostationer kan du ändra
inställningen för ”Scan Sensitivity” ( sidan 75) till ”Low”.
Obs
När du använder ”Auto Preset” raderas redan förinställda radiostationer.
Register
Du kan förinställa radiostationer som kan tas emot (upp till 30 stationer) i ditt
område genom att välja ”Auto Preset”. När du använder FM-radio för första
gången eller när du befinner dig på en ny plats, rekommenderar vi att du
förinställer radiostationerna som kan tas emot med ”Auto Preset”.
Innehåll
Förinställa radiostationer automatiskt (Auto Preset)
74
Lyssna på FM-radio
Du kan förinställa radiostationer som ”Auto Preset” inte kan hitta
( sidan 73).
Välj
(Option Menu)  ”Save to Preset”.
Frekvensen som du valde i steg  ställs in och det tilldelade
förinställningsnumret visas under frekvensen.
 Tips
Du kan förinställa upp till 30 stationer.
Obs
De förinställda numren lagras i ordning, från låg till hög frekvens.
Radera förinställda radiostationer
Peka på
/ på skärmen FM Radio för att välja ett önskat
förinställningsnummer för frekvens.
Välj
(Option Menu)  ”Delete from Preset”.
Den valda radiostationen för förinställning tas bort.
Register
Välj önskad frekvens på skärmen FM Radio.
Innehåll
Förinställa radiostationer manuellt
75
Lyssna på FM-radio
För att ändra inställningar för FM-radio väljer du
menyn och sedan ”FM Radio Settings”.
(Settings) från HOME-
Innehåll
Ändra inställningar för FM-radio
Register
HOME-knapp
Settings
Skanningkänslighet
När du väljer stationer med funktionen ”Auto Preset” ( sidan 73) eller
genom att peka på / , kan FM-mottagaren ta emot oönskade stationer på
grund av att känsligheten är för hög. I sådana fall ska du ställa in känsligheten
på ”Low”. ”High” är inställt som standard.
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”FM Radio Settings” 
”Scan Sensitivity”  ”Low”  ”OK”.
Välj ”High” för att återställa mottagningens känslighet till standard.
Mono/Auto
Ställ in mottagaren på ”Mono” för enkanalig mottagning om du hör störningar
under FM-mottagningen. Om du ställer in den på ”Auto”, väljs enkanalig eller
stereomottagning automatiskt beroende på mottagningsförhållandena. ”Auto”
är inställt som standard.
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”FM Radio Settings” 
”Mono/Auto”  ”Mono”  ”OK”.
Välj ”Auto” för att återgå till automatisk inställning.
76
Lyssna på FM-radio
Alternativ
Beskrivning/sidreferens
Scan Sensitivity
Justerar tunerns mottagningskänslighet ( sidan 75).
Mono/Auto
Växlar mellan enkanaligt ljud eller stereo ( sidan 75).
Save to Preset
Förinställer radiostationen som du lyssnar på ( sidan 74).
Delete from Preset
Raderar en radiostation från de förinställda stationerna
( sidan 74).
Auto Preset
Förinställer radiostationer automatiskt ( sidan 73).
Register
Du kan öppna alternativmenyn för FM-radio genom att välja
(Option
Menu) på skärmen FM Radio. För information om hur du använder
alternativmenyn, se  sidan 18.
Innehåll
Använda alternativmenyn för FM-radio
77
Titta på YouTube
YouTube
HOME-knapp
Obs
För att titta på YouTube, behöver du ansluta till ett trådlöst nätverk. För information om
inställningar för anslutning till trådlöst nätverk, se ”Trådlös nätverksanslutning”
( sidan 33).
Innan du tittar på YouTube, ska du ställa in datum och tid ( sidan 26).
Titta på YouTube
Från HOME-menyn väljer du
(YouTube).
Om spelaren inte ännu har anslutits till ett trådlöst nätverk visas
bekräftelsefönstret för anslutningen. Följ anvisningarna för ”Ansluta till
ett trådlöst nätverk” ( sidan 34) för att ansluta.
Efter att du har upprättat en anslutning visas listskärmen för YouTube.
(Search) på uppspelningsskärmen för YouTube eller
När du väljer
listskärmen för YouTube så visas sökmenyn. Du kan välja önskad
sökmetod för att visa listskärmen och söka efter videor. För detaljerad
information, se ”Söka efter YouTube-videor” ( sidan 80).
Fortsättning 
Register
Om du vill titta på YouTube, väljer du
(YouTube) från HOME-menyn för
att visa listskärmen för YouTube. Du kan spela upp en YouTube-video genom
att välja önskad video från listan.
Videoinformation, kontrollknappar etc., visas på uppspelningsskärmen för
YouTube.
Innehåll
Titta på YouTube
78
Titta på YouTube
Register
Uppspelningen av YouTube-video
börjar.
Du kan hantera spelaren genom att
peka på kontrollknapparna,
ikonerna etc. på
uppspelningsskärmen för YouTube.
För detaljerad information om hur
du kontrollerar videouppspelning, se
”Uppspelningsskärm för YouTube”
( sidan 79).
Innehåll
Välj önskad video.
79
Titta på YouTube
Du kan visa eller dölja kontrollknappar, ikoner etc., genom att peka på
skärmen. Om ingen åtgärd görs under en stund så döljs de.
Innehåll
Uppspelningsskärm för YouTube
Informationsområde
Sökreglage
Förfluten tid
Åtgärder på uppspelningsskärmen för YouTube
Du kan peka på objekt, såsom kontrollknappar, på skärmen för att hantera
spelaren. Dessutom kan du använda /-knapparna på spelarenheten för
att hantera den.
För att (skärmindikering)
Göra detta
Spela upp ()/
pausa ()*1
Peka på  (spela upp)/ (pausa).
Tryck på knappen  på själva spelaren.
Komma till början av
aktuell video
Peka på .
Tryck på knappen  på spelaren.
Gå till valfri punkt i en
video*2
Dra indikatorn (uppspelningspunkten) längs med sökreglaget för
att flytta den. Uppspelningen börjar vid indikatorpunkten.
*1Om ingen användning sker under en stund i pausläge så övergår spelaren automatiskt i
standby-läge.
*2Du kan inte gå till en punkt där videodata inte har buffrats.
Ikoner på uppspelningsskärmen
Ikon
Beskrivning
(To List)
Visar en listskärm.
(Search)
Visar sökmenyn. Du kan välja önskad sökmetod för att visa
listskärmen och söka efter videor. För detaljerad information, se
”Söka efter YouTube-videor” ( sidan 80).
(Option Menu)
Visar alternativmenyn. För detaljerad information om
alternativmenyn för YouTube, se ”Använda alternativmenyn för
YouTube” ( sidan 82).
Register
Total tid
80
Titta på YouTube
YouTube
HOME-knapp
 Från HOME-menyn väljer du
sökmetod  önskad video.
Metod
(YouTube) 
(Search)  önskad
Beskrivning
Featured*
Välj från en lista över videor på YouTube.
1
Most Viewed* *
Välj från en lista över de oftast visade videorna på YouTube.
Keyword Search
Sök efter videor med nyckelord och visa videolistan.
Du kan ange ett nyckelord genom att använda tangentbordet på
skärmen och välja ”OK” för att visa videolistan. För information
om hur du skriver in text, se ”Textinmatning” ( sidan 20).
Related Videos
Välj ur listan över videor som är kopplade till den senast spelade
videon.
1, 2
*1Du kan förminska listan genom att välja land/region ( sidan 81).
*2Du kan förminska listan genom att välja en tidsgräns ( sidan 81).
Register
När du pekar på (Search) på uppspelningsskärmen för YouTube eller
listskärmen så visas sökmenyn. Du kan välja önskad sökmetod för att söka i
listan efter önskad video.
Innehåll
Söka efter YouTube-videor
81
Titta på YouTube
Du kan förminska listan ”Featured” och listan ”Most Viewed” genom att välja
land/region.
(YouTube)  (Search) 
(Option Menu)  ”Country/
”Featured” eller ”Most Viewed” 
Region”  önskat land/önskad region  ”OK”.
 Tips
(Settings)  ”YouTube Settings”  ”Country/Region” från
Du kan också välja
HOME-menyn för att välja land/region.
Välja tidsgräns
Du kan förminska listan ”Most Viewed” genom att välja en tidsgräns.
Från HOME-menyn väljer du
(YouTube)  (Search)  ”Most
(Option Menu)  ”Timeframe”  önskad typ av
Viewed” 
tidsgräns  ”OK”.
Typ
Beskrivning
Today
Visar listan över de oftast visade videorna för dagen.
This Week
Visar listan över de oftast visade videorna för veckan.
This Month
Visar listan över de oftast visade videorna för månaden.
All Time
Visar listan över de oftast visade videorna hela tiden.
(standardinställning)
 Tips
(Settings)  ”YouTube Settings”  ”Timeframe” från HOMEDu kan även välja
menyn för att välja en tidsgräns.
Register
Från HOME-menyn väljer du
Innehåll
Välja land/region
82
Titta på YouTube
Alternativen visas endast på listskärmen
Alternativ
Beskrivning/sidreferens
Country/Region*1
Förminskar videolistan genom att välja land ( sidan 81).
Timeframe*2
Förminskar videolistan genom att välja tidsgräns ( sidan 81).
*1Det här alternativet visas endast när listan ”Featured” eller listan ”Most Viewed” visas.
*2Det här alternativet visas endast när listan ”Most Viewed” visas.
Alternativ som visas på uppspelningsskärmen
Alternativ
Beskrivning/sidreferens
Zoom Settings
Ställer in zoomfunktionen ( sidan 61).
Brightness
Justerar ljusstyrkan på skärmen ( sidan 121).
On-Hold Display
Ställer in avstängning av videoskärmen under tiden spelaren är i
pausläge ( sidan 63).
Register
Du kan öppna alternativmenyn för YouTube genom att välja
(Option Menu)
på uppspelningsskärmen för YouTube eller på listskärmen för YouTube. För
information om hur du använder alternativmenyn, se  sidan 18.
Alternativen som visas på alternativmenyn kan variera beroende på skärmen
från vilken du öppnar alternativmenyn. Se referenssidan för inställningar och
användning.
Innehåll
Använda alternativmenyn för YouTube
83
Använda podcast
Obs
Om du överför episoder för en podcast från en dator till spelaren med Windows
Utforskaren kan du inte uppdatera podcasten genom att använda funktionen för det
trådlösa nätverket förrän du har registrerat podcasten.
Spelaren stöder video- och audio-podcasts. Spelaren stöder inte foto-podcasts.
Vad är en podcast?
En ”podcast” är en grupp ljud- eller videofiler som är publicerade på Internet.
Filerna, som kallas episoder, kan hämtas automatiskt genom att använda RSS,
för att spela upp dem. Många nya platser, företag och individer publicerar
genom att använda RSS. Du kan registrera en podcast till spelaren genom att
använda en RSS-ikon på en webbsida. Efter registreringen och när de senaste
episoderna har lagts till podcasten, så kan du hämta dem.
Register
Du kan använda spelarens podcast-funktion på tre sätt. För detaljerad
information, se var och en av beskrivningarna.
Registrera en podcast genom att använda spelaren ( sidan 84), hämta
episoder med spelarens funktion för trådlöst nätverk ( sidan 86) och spela
sedan upp dem ( sidan 90).
en podcast med Media Manager for WALKMAN eller Content
Registrera

Transfer ( sidan 22), hämta episoder via den trådlösa nätverksfunktionen i
spelaren ( sidan 86) och spela sedan upp dem ( sidan 90).
Hämta episoder till en dator ( sidan 22), överför dem från datorn till
spelaren med Media Manager for WALKMAN, Content Transfer eller
Windows Utforskaren ( sidan 22) och spela sedan upp dem ( sidan 90).
Innehåll
Innan du använder podcast
84
Använda podcast
Internet Browser
HOME-knapp
 Tips
Du kan enkelt registrera podcasts genom att använda podcast-länksamlingen. Från
listskärmen väljer du
(Option Menu)  ”To Podcast Links” och sedan går du till steg
 på nästa sida.
Registrera en podcast genom att använda spelarens webbläsare
Från HOME-menyn väljer du
(Internet Browser).
Om spelaren inte ännu har anslutits till ett trådlöst nätverk visas
bekräftelsefönstret för anslutningen. Följ anvisningarna för ”Ansluta till
ett trådlöst nätverk” ( sidan 34) för att ansluta.
Efter att du har upprättat en anslutning visas webbläsaren.
Fortsättning 
Register
Om du vill spela upp podcast-episoder, behöver du registrera podcasten till
spelaren och hämta episoder. Du kan registrera en podcast genom att markera
en RSS-ikon som visas på spelarens webbläsare. För information om hur du
använder spelarens webbläsare, se ”Visa webbsidor (webbläsare)”
( sidan 102).
Du kan även överföra en podcast med Media Manager for WALKMAN eller
Content Transfer för att registrera podcasten på spelaren. För detaljerad
information om att överföra podcast, se hjälpavsnittet för programvaran.
Innehåll
Registrera en podcast
85
Använda podcast
ikonen.
 Tips
Du kan överföra episoder från en dator till spelaren, utan att registrera podcasten. För
detaljerad information, se ”Överföra musik/videor/bilder/podcasts” ( sidan 28).
Obs
Om du har överför episoder för en podcast från en dator till en spelare med Windows
Utforskaren kan du inte uppdatera podcasten genom att använda funktionen för det
trådlösa nätverket. Om du har tänkt uppdatera podcasten ska du registrera den med
spelaren eller Media Manager for WALKMAN. Hur du registrera podcast med Media
Manager for WALKMAN beskrivs i hjälpen till Media Manager for WALKMAN.
Register
Podcasten registreras till spelaren genom att välja RSS-ikonen.
RSS-ikoner varierar mellan webbsidorna. Se beskrivningarna på
webbsidan för att välja en RSS-ikon.
information om hur du använder webbläsaren, se ”Visa webbsidor
För

(Internet Browser)” ( sidan 102).
Innehåll
Öppna webbsidan för önskad podcast och markera sedan RSS-
86
Använda podcast
Podcasts
HOME-knapp
Obs
För att hämta episoder från podcasts som är registrerade på spelaren behöver spelaren
anslutas till ett trådlöst nätverk.
Hämta från en podcast
Från HOME-menyn väljer du
(Back).
(Podcasts) 
(To List) 
Listskärmen för podcast visas.
Markera önskad podcast 
Podcast”.
(Option Menu)  ”Refresh This
Om spelaren inte ännu har anslutits till ett trådlöst nätverk visas
bekräftelsefönstret för anslutningen. Följ anvisningarna för ”Ansluta till
ett trådlöst nätverk” ( sidan 34) för att ansluta.
Efter att du har upprättat en anslutning påbörjas hämtningen av de
senaste episoderna.
Du kan välja ”Cancel” för att avbryta hämtningen och återgå till
listskärmen för episoder.
Du kan välja ”Skip” för att gå till den aktuella episoden och fortsätta
hämtningen från nästa episod.
Register
Du kan hämta de senaste episoderna för den önskade podcasten. Dessutom
kan du hämta de senaste episoderna från alla podcasts du har valt att
uppdatera.
Innehåll
Hämta episoder
87
Använda podcast
Du kan hämta de senaste episoderna från alla podcasts du har valt att
uppdatera. För information om hur du markerar/avmarkerar podcast för
uppdatering, se ”Markera/avmarkera podcasts att uppdatera” ( sidan 88).
(Back).
(Podcasts) 
(To List) 
Listskärmen för podcast visas.
Välj
(Option Menu)  ”Refresh Podcasts”.
Om spelaren inte ännu har anslutits till ett trådlöst nätverk visas
bekräftelsefönstret för anslutningen. Följ anvisningarna för ”Ansluta till
ett trådlöst nätverk” ( sidan 34) för att ansluta.
Efter att du har upprättat en anslutning påbörjas hämtningen av de
senaste episoderna av varje podcast.
Du kan välja ”Cancel” för att avbryta hämtningen och återgår till skärmvisningen
Podcast List.
Du kan välja ”Skip” för att gå till den aktuella episoden och fortsätta
hämtningen från nästa episod. Om den senaste episoden för podcasten
hoppas över så fortsätter spelaren hämtningen från nästa podcast.
 Tips
Du kan ange antalet för de senaste episoderna som ska hämtas genom att ställa in
alternativet ”Number of Downloads” ( sidan 89).
Register
Från HOME-menyn väljer du
Innehåll
Hämta från alla podcasts som markerats för uppdatering
88
Använda podcast
Du kan markera/avmarkera podcasts att uppdatera. Genom att välja de
podcasts du ska uppdatera kan du hämta de senaste episoderna genom att
använda ”Refresh Podcasts” ( sidan 87).
(Back).
(Podcasts) 
(To List) 
Listskärmen för podcast visas.
Välj
(Option Menu)  ”Select Podcast to Refresh”  podcasts
att uppdatera  ”OK”.
Markera den podcast du vill välja att uppdatera. Avmarkera den podcast
du vill välja bort. När en podcast registreras markeras den för
uppdatering.
 Tips
(Settings)  ”Podcast Settings”  ”Select Podcast to Refresh” från
Du kan även välja
HOME-menyn för att markera/avmarkera podcasts som ska uppdateras.
Obs
Om du överför episoder för en podcast från en dator till spelaren med Windows
Utforskaren kan du inte uppdatera podcasten genom att använda funktionen för det
trådlösa nätverket förrän du har registrerat podcasten. Om du har tänkt uppdatera
podcasten ska du registrera den med spelaren eller Media Manager for WALKMAN.
på listskärmen för podcast.
Podcasten som kan uppdateras indikeras av
Register
Från HOME-menyn väljer du
Innehåll
Markera/avmarkera podcasts att uppdatera
89
Använda podcast
Du kan ställ in antal för de senaste episoderna som ska hämtas när du
uppdaterar alla podcasts.
Typ
Beskrivning
Latest Episode
Hämtar den senaste 1 episoden. (standardinställning)
Latest 3 Episodes
Hämtar de senaste 3 episoderna.
Latest 5 Episodes
Hämtar de senaste 5 episoderna.
Latest 10 Episodes
Hämtar de senaste 10 episoderna.
Latest 100 Episodes
Hämtar de senaste 100 episoderna.
 Tips
(Settings)  ”Podcast Settings”  ”Number of Downloads” från
Du kan också välja
HOME-menyn för att ställa in antal episoder som ska hämtas.
Obs
Om en episod redan har hämtats hämtas den inte när du uppdaterar alla podcasts. Om
alternativet ”Latest 3 Episodes” exempelvis är inställt och en av de senaste 3 episoderna
redan har hämtats kommer även de återstående 2 episoderna att hämtas.
Register
Från HOME-menyn väljer du (Podcasts)  (To List) 
(Option Menu)  ”Number of Downloads”  önskad
episodnummertyp  ”OK”.
Innehåll
Ange antal episoder som ska hämtas
90
Använda podcast
Podcasts
HOME-knapp
Spela upp podcast
Från HOME-menyn väljer du
(Podcasts).
Uppspelningsskärmen för podcasts visas.
När du väljer (To List) på uppspelningsskärmen för podcast så visas
episodlistan ( sidan 95). Om du väljer (Back) i skärmen med
episodlista visas skärmvisningen Podcast List ( sidan 96).
Välj .
Uppspelningen av episoden börjar.
Du kan hantera spelaren genom att peka
på kontrollknapparna, ikonerna etc. på
uppspelningsskärmen för podcast. För
detaljerad information om hur du
kontrollerar podcast-uppspelning, se
”Uppspelningsskärm för podcast”
( sidan 91).

Obs
Du kan inte spela upp podcast-episoder kontinuerligt.
Register
För att spela upp en podcast, väljer du (Podcasts) för att visa skärmen för
podcast-uppspelning.
Du kan välja önskad episod genom att välja (To List) på
uppspelningsskärmen för podcast.
Episodens information, kontrollknappar etc., visas på uppspelningsskärmen för
podcast.
Innehåll
Spela upp podcasts
91
Använda podcast
Ljuduppspelningsskärm
Informationsområde
Episodnamn
Artistnamn
Podcast-namn
Förfluten tid
Total tid
Sökreglage
Åtgärder på ljuduppspelningsskärmen
För att (skärmindikering)
Göra detta
Spela upp ()/
pausa ()*1
Peka på  (spela upp)/ (pausa).
Tryck på knappen  på själva spelaren.
Snabbspolning framåt
()/bakåt ()
Tryck och håll / intryckt.
Tryck och håll / intryckt på spelaren.
Sök början av episoden*2
Peka på /.
Tryck på /-knappen på spelaren.
Gå till valfri punkt i ett
spår
Dra indikatorn (uppspelningspunkten) längs med sökreglaget.
Uppspelningen börjar vid indikatorpunkten.
*1Om det inte sker någon användning på ett tag i pausläge så övergår spelaren automatiskt
i standby-läge.
*2Båda /-knapparna söker upp början av episoden. För att spela upp nästa
(To List) för att visa episodlistan och välja önskad episod.
episod, väljer du
Fortsättning 
Register
Du kan visa eller dölja kontrollknappar genom att peka på skärmen. Om det
inte förekommer någon användning på ett tag så döljs de.
Du kan peka på objekt, såsom kontrollknappar på skärmen för att manövrera
spelaren. Dessutom kan du använda //-knapparna på spelaren för
att hantera den.
Innehåll
Uppspelningsskärm för podcast
92
Använda podcast
Innehåll
Videouppspelningsskärm
Informationsområde
Total tid
Register
Sökreglage
Förfluten tid
Åtgärder på videouppspelningsskärmen
För att (skärmindikering)
Göra detta
Spela upp ()/
pausa ()*1
Peka på  (spela upp)/ (pausa).
Tryck på knappen  på själva spelaren.
Snabbspolning framåt
()/snabbspolning
bakåt ()*2*3
Peka på /, eller tryck och håll /.*4
Tryck och håll /-knappen intryckt på spelaren.
Snabbspolning framåt
()/bakåt () under
paus*5
/
intryckt under paus.
Tryck och håll
Tryck och håll /-knappen intryckt under paus.
Gå till föregående scen
()/gå till nästa scen
()
Peka på /.
Tryck på /-knappen på spelaren.
Spola lätt bakåt/framåt
Peka på
Gå till valfri punkt i en
video
Dra indikatorn (uppspelningspunkten) längs med sökreglaget för
att flytta den. Uppspelningen börjar vid indikatorpunkten.
(bakåtspolning)/
(framåtspolning) under paus.
*1Under pausläge, övergår spelaren automatiskt i standby-läge om det inte sker någon
användning på ett tag.
*2Om du snabbspolar till slutet av episoden, så avbryts uppspelningen. Om du
snabbspolar till början av episoden under uppspelning så startar uppspelningen om
automatiskt. Om du snabbspolar till början till episoden under paus, så förblir
uppspelningen pausad.
3
* De här knapparna kanske inte fungerar så som beskrivs ovan beroende på episod.
(×10),
*4Hastigheten framåt ändras i 3 nivåer genom upprepat pekande  (
(×30),
(×100)). Det går även att spola bakåt i 3 olika nivåer genom att
(×10),
(×30),
(×100)). Peka på  för att stänga
upprepat peka på  (
åtgärden och återuppta normal uppspelning.
*5Hastigheten för snabbspolning framåt/bakåt under paus varierar beroende på videons
längd.
Fortsättning 
93
Använda podcast
Ikon
Beskrivning
Visar en episodlistskärm. Om du väljer
(Back) på
episodlistskärmen så visas Podcast List. För detaljerad
information, se ”Söka efter podcasts” ( sidan 94).
(Option Menu)
Visar alternativmenyn. För detaljerad information om
alternativmenyn för podcasts, se ”Använda alternativmenyn för
podcasts” ( sidan 100).
(Scene Scroll)*1
Visar skärmen för scenrullning. Du kan söka bland scener eller
kapitel genom att snabbrulla bilderna på skärmen, för att välja
önskad scen. För detaljerad information, se ”Söka scener (Scene
Scroll)” ( sidan 57).
*1Ikonen Scene Scroll visas endast på videouppspelningsskärmen.
Register
(To List)
Innehåll
Ikoner på uppspelningsskärmen
94
Använda podcast
Podcasts
HOME-knapp
Söka efter podcasts
Från HOME-menyn väljer du
(Back).
(Podcasts) 
(To List) 
Listskärmen för podcast visas.
Välj önskad podcast.
Episodlistskärmen visas.
Välj önskad episod.
Uppspelningen av vald episod börjar.
 Tips
Podcasts sorteras enligt namn.
Episoderna sorteras enligt publiseringsdatum och tid i omvänd kronologisk ordning.
Episoderna som överförs med Windows Utforskaren sorteras enligt namn och visas
under listan för omvänd kronolisk ordning.
När du har hämtat en episod till spelaren, och om du överför samma episod från en
dator till spelaren, visas båda episoderna listan med episoder.
Register
När du pekar på (To List) på uppspelningsskärmen för podcast så visas
episodlistan och du kan välja önskad episod för uppspelning. När du pekar på
(Back) på episodlistskärmen visas podcast-listan och du kan välja önskad
podcast för att visa dess episodlista.
Innehåll
Söka efter podcasts
95
Använda podcast
Innehåll
Episodlisskärmen
Podcast-namn
Uppspelningsikon
Register
Videoikon
Ljudikon
Ny-ikon
Ikoner för episoder
Följande ikoner visas i episodfältet.
Ikon
Beskrivning
(Ljudikon)
Visar att episoden är en ljudepisod.
(Videoikon)
Visar att episoden är en videoepisod.
(Ny-ikon)
Visar att episoden aldrig har spelats.
(Uppspelningsikon)
Visar att episoden spelas.
Åtgärder på episodlistskärmen
För att
Göra detta
Välja en episod
Peka på en episod.
Rulla listan uppåt eller
nedåt
Dra eller snabbrulla uppåt eller nedåt.
Ikoner på episodlistskärmen
Ikon
Beskrivning
(Back)
(To Play Screen)
(Option Menu)
Visar skärmen Podcast List.
Återgår till podcast-uppspelningsskärmen.
Visar alternativmenyn. För detaljerad information om
alternativmenyn för podcasts, se ”Använda alternativmenyn för
podcasts” ( sidan 100).
96
Använda podcast
Innehåll
Skärmen Podcast List
Ny-ikon
Ikonen Markerad för uppdatering
Register
Ikonen Uppdateringsfel
RSS-ikon
Ikoner för podcasts
Följande ikoner visas i fältet för podcastnamn*1.
Ikon
Beskrivning
(RSS-ikon)
(Uppdateringsikon)
(Ny-ikon)*3
(Ikon för
uppdateringsfel)*4
Indikerar att podcasten är registrerad för spelaren. Den här
ikonen visas inte för episoder som överförs från en dator med
Windows Utforskaren*2.
Visar att podcasten är markerad för att uppdateras genom att
använda ”Refresh Podcasts”.
Visar att de senaste episoderna på podcasten har hämtats.
Visas när uppdatering eller hämtning misslyckas.
*1Mappnamnet visas för podcasten som har överförts från en dator till spelaren med
Windows Utforskaren.
*2Du kan inte uppdatera podcasten som har överförts från en dator till spelaren med
Windows Utforskaren. Om du har tänkt uppdatera podcasten, registrerar du den med
spelaren eller Media Manager for WALKMAN.
3
* Efter att du visat episodlistan för podcasten så döljs Ny-ikonen.
*4Efter att podcasten har uppdaterats så döljs uppdateringsikonen.
Fortsättning 
97
Använda podcast
Göra detta
Välja en podcast
Peka på en podcast.
Rulla listan uppåt eller
nedåt
Dra eller snabbrulla uppåt eller nedåt.
Ikoner i skärmvisningen Podcast List
Ikon
Beskrivning
(To Play Screen)
(Option Menu)
Återgår till podcast-uppspelningsskärmen.
Visar alternativmenyn. För detaljerad information om
alternativmenyn för podcasts, se ”Använda alternativmenyn för
podcasts” ( sidan 100).
Register
För att
Innehåll
Åtgärder i skärmvisningen Podcast List
98
Använda podcast
Du kan ta bort en episod, alla episoder för en podcast, en podcast, och alla
registrerade podcasts.
Från uppspelningsskärmen för episoden du har tänkt ta bort väljer
(Option Menu)  ”Delete This Episode”  ”Yes”.
du
Ta bort en episod i episodlistan
Från episodlistan väljer du (Option Menu)  ”Delete Episode” 
episoden du vill ta bort  ”Yes”.
Ta bort alla episoder för en podcast
Den här åtgärden tar bort alla episoder för en podcast, men inte själva
podcasten.
Från episodlistan för den podcast du har tänkt ta bort, väljer du
(Option Menu)  ”Delete All Episodes”  ”Yes”.
Ta bort en podcast
Följande åtgärder tar bort alla episoder för en podcast och tar bort podcastregistreringen.
I skärmvisningen Podcast List väljer du (Option Menu)  ”Delete
Podcast”  den podcast du vill ta bort  ”Yes”.
eller,
Från episodlistan för den podcast du vill ta bort väljer du
(Option Menu)  ”Delete This Podcast”  ”Yes”.
Register
Ta bort en episod som spelas
Innehåll
Ta bort podcasts
99
Använda podcast
Den här åtgärden tar bort alla episoder för alla podcasts och alla podcastregistreringar.
(Option Menu)  ”Delete
Obs
Använd spelarens funktioner för att ta bort podcast-episoder. Om du försöker att ta bort
episodfiler med datorns program kanske inte filerna tas bort.
Register
I skärmvisningen Podcast List väljer du
All Podcasts”  ”Yes”.
Innehåll
Ta bort alla podcasts
100
Använda podcast
Alternativ som visas på uppspelningsskärmen för podcast
Alternativ
Beskrivning/sidreferens
Equalizer (endast ljud)
Anpassar ljudkvaliteten ( sidan 48).
VPT (Surround)
(endast ljud)
Anpassar inställningarna för ”VPT(Surround)” ( sidan 50).
DSEE (Sound Enhance)
(endast ljud)
Aktiverar/avaktiverar alternativet ”DSEE (Sound Enhance)”
( sidan 51).
Clear Stereo (endast ljud)
Aktiverar/avaktiverar alternativet ”Clear Stereo” ( sidan 52).
Dynamic Normalizer
(endast ljud)
Aktiverar/avaktiver alternativet ”Dynamic Normalizer”
( sidan 52).
Zoom Settings
(endast video)
Ställer in zoomfunktionen ( sidan 61).
Brightness (endast video)
Justerar ljusstyrkan på skärmen ( sidan 121).
On-Hold Display
(endast video)
Ställer in avstängning av videoskärmen under tiden spelaren är i
pausläge ( sidan 63).
Detailed Information
Visar detaljerad information för en episod.
Delete This Episode
Tar bort en episod ( sidan 98).
Alternativen visas på episodlistskärmen
Alternativ
Beskrivning/sidreferens
Number of Downloads
Ställer in antal episoder som ska hämtas ( sidan 89).
Refresh This Podcast
Ansluter till Internet via trådlöst nätverk och hämtar den senaste
episoden/episoderna för den aktuella podcasten ( sidan 86).
Delete Episode
Visar skärmen för att ta bort episod för att välja en episod att ta
bort ( sidan 98).
Delete All Episodes
Tar bort alla episoder för podcasten. Podcast-registreringen tas
inte bort ( sidan 98).
Delete This Podcast
Tar bort podcasten ( sidan 98).
Fortsättning 
Register
Du kan öppna alternativmenyn för podcast genom att välja
(Option Menu)
på uppspelningsskärmen för podcast eller på listskärmen. För information om
hur du använder alternativmenyn, se  sidan 18.
Alternativen som visas på alternativmenyn kan variera beroende på skärmen
från vilken du öppnar alternativmenyn. Se referenssidan för inställningar och
användning.
Innehåll
Använda alternativmenyn för Podcast
101
Använda podcast
Beskrivning/sidreferens
Number of Downloads
Ställer in antal episoder som ska hämtas ( sidan 89).
Select Podcast to Refresh
Markerar/avmarkerar podcasts som ska uppdateras med
funktionen ”Refresh Podcasts” ( sidan 88).
Refresh Podcasts
Ansluter till Internet via trådlöst nätverk och hämtar den senaste
episoden/episoderna för alla podcasts du har valt att uppdatera
( sidan 87).
Delete Podcast
Visar skärmen Delete Podcast där du kan välja en podcast och
radera alla dess episoder och podcast-registrering ( sidan 98).
Delete All Podcasts
Tar bort alla episoder för alla registrerade podcasts och deras
registreringar ( sidan 99).
To Podcast Links
Ansluter till Internet via det trådlösa nätverket och öppnar
webbläsaren för att visa rekommenderad podcast link collection.
Register
Alternativ
Innehåll
Alternativen i skärmvisningen Podcast List
102
Visa webbsidor
Internet Browser
HOME-knapp
Obs
För att använda webbläsaren, behöver du ansluta till ett trådlöst nätverk. För information
om inställningar för anslutning till trådlöst nätverk, se ”Trådlös nätverksanslutning”
( sidan 33).
Från HOME-menyn väljer du
(Internet Browser).
Om spelaren inte ännu har anslutits till ett trådlöst nätverk visas
bekräftelsefönstret för anslutningen. Följ anvisningarna för ”Ansluta till
ett trådlöst nätverk” ( sidan 34) för att ansluta.
Efter att du har upprättat en anslutning visas webbläsaren.
Välj
(meny).
Kontrollknapparna för webbläsaren visas.
Välj
(adressinmatning).
Skärmen Enter Address visas.
Webbsida
Adressinmatning Meny
Fortsättning 
Register
För att visa webbsidor, välj
(webbläsare) från HOME-menyn för att visa
webbläsaren.
Du kan utföra åtgärder, såsom adressinmatning av webbsidor, favoriter,
avancerade inställningar etc., genom att välja (Menu) längst ned till höger i
webbläsaren.
Innehåll
Visa webbsidor (Internet Browser)
103
Visa webbsidor
”OK”.
 Tips
Du kan använda den URL-prediktiva textfunktionen för att enkelt ange ofta använda ord
och sekvenser, såsom ”http://”.
Obs
Om inställningen ”Set Date-Time” inte är korrekt kanske vissa webbsidor inte visas
( sidan 26).
Spelaren stöder inte musiknedladdningstjänster på Internet. Överför musikfiler från en
dator till spelaren.
Vissa webbsidor kanske inte visas eller fungerar som de ska. Dessutom kanske inte
webbsidor som är tunga och innehåller bilder eller videor visas.
Spelarens webbläsare stöder inte följande funktioner:
–Flash®-innehåll.
–Överföring/hämtning av filer.
–Uppspelning av strömmande media, såsom ljud- och videoströmmar.
–Windows som öppnar ett nytt fönster när du klickar på det.
Webbsidor kanske inte visas som de ska, på grund av inställningar för spelaren,
omständigheter kring användningen eller nätverksanslutningen.
Register
Peka på adressinmatningsfältet för att visa tangentbordet på skärmen.
Ange adressen och välj ”OK” på tangentbordet på skärmen för att återgå
till skärmvisningen Enter Address. När du har valt ”OK” i skärmvisningen
Enter Address börjar laddningen av webbsidan. Laddningsindikatorn
visas under laddningen. När du är klar visas webbsidan.
För information om hur du skriver in adressen, se ”Textinmatning”
( sidan 20).
Innehåll
Ange adressen för den önskade webbsidan och markera sedan
104
Visa webbsidor
Webbsida
Åtgärder på skärmen för webbläsaren
För att
Göra detta
Rulla webbsidan
Dra eller snabbrulla webbsidan.
Öppna en länkad
webbsida
Peka på en länk.
Registrera en podcast
Peka på en RSS-ikon ( sidan 84).
Ikoner på webbläsaren
Ikon
Beskrivning
(bakåt)
Återgår till föregående webbsida.
(Zooma ut)
Zoomar ut.
Skalan ändras i ordningen stor  medium  liten  minimal.
(Zooma in)
Zoomar in.
Skalan ändras i ordningen minimal  liten  medium  stor.
(Meny)
Visar kontrollknapparna. För detaljerad information om
kontrollknapparna, se ”Använda kontrollknapparna”
( sidan 105).
Register
Du kan använda webbläsaren genom att peka på den och dra i skärmen.
Dessutom kan du utföra åtgärder som adressinmatning för webbsidan,
favoriter, avancerade inställningar etc., genom att välja (meny) längst ned
till höger i webbläsaren.
Innehåll
Webbläsarskärm
105
Visa webbsidor
Kontrollknappar för webbläsaren
Webbsida
Kontrollknappar
(Meny)
Ikon
Beskrivning
(bakåt)
Återgår till föregående webbsida.
(framåt)
Öppnar webbsidan igen som visades innan du valde
(Uppdatera) /
(Stopp)
(Uppdatera) laddar om webbsidan för att hämta de senaste
ändringarna. När laddningsindikatorn
(Stopp) visas stoppas
laddningen.
(adressinmatning)
Gör det möjligt för dig att ange en adress till en webbsida.
(Rotera)
Roterar webbsidan till horisontell eller vertikal.
(Favoritlista)
Visar favoritlistan ( sidan 106).
(Lägg till favoriter)
Lägger till webbsidan till favoritlistan ( sidan 106).
(Historik)
(webbläsarmeny)
(bakåt).
Visar historiklistan ( sidan 106).
Gör det möjligt för dig att ställa in webbläsaren ( sidan 107).
Register
För att visa kontrollknapparna väljer du (meny) längst ned till höger i
webbläsaren. För att avaktivera kontrollknapparna pekar du i området utanför
knapparna.
Innehåll
Använda kontrollknapparna
106
Visa webbsidor
Genom att lägga till en webbsida till favoritlistan kan du öppna webbsidan
genom att markera den i favoritlistan.
(meny) 
(favoritlistan).
(lägg till favoriter) eller
För att
Göra detta
Lägg till webbsidan du
visar till favoritlistan
Välj
”OK”.
(lägg till favoriter)  bekräfta namn och adress  välj
Öppna en webbsida i
favoritlistan
Välj
(favoritlista)  önskad webbsida.
Redigera en webbsida i
favoritlistan
(favoritlista) 
(Option Menu)  ”Edit”  önskad
Välj
webbsida  redigera namn och adress  välj ”OK”.
Peka på namnet eller adressfältet på redigeringsskärmen för att
visa tangentbordet på skärmen. För information om hur du
skriver in text, se ”Textinmatning” ( sidan 20).
Redigera en webbsida i
favoritlistan
(favoritlista) 
(Option Menu)  ”Delete” 
Välj
webbsidan du har tänkt ta bort  ”OK”.
Obs
För att söka i favoritlistan väljer du / . För att stänga väljer du
Du kan inte ta bort förinställda favoriter.
.
Använda historiklistan
Du kan visa en webbsida i historiklistan.
 Från webbläsaren väljer du
(meny) 
webbsida.
(historik)  önskad
Obs
För att söka i favoritlistan väljer du
/
. För att stänga väljer du
.
Register
 Från webbläsaren väljer du
Innehåll
Använda favoriter
107
Visa webbsidor
För att ändra inställningarna för webbläsaren väljer du (meny) från
(webbläsarens meny).
webbläsarens skärm och sedan väljer du
Innehåll
Ändra inställningarna för webbläsaren
Register
Visningsläge
Du kan ändra utseendet för webbsidan.
 Från webbläsaren väljer du (meny)  (webbläsarens meny) 
fliken ”View”  ”View Mode”  önskad typ av visningsläge.
Typ
Beskrivning
Normal
Visar en webbsida som den ser ut. (standardinställning)
Just-Fit
Skalar ned en webbsida så att den passar skärmens bredd.
Smart-Fit
Ändrar layout för en webbsida så att den passar skärmens bredd.
Bilder som är bredare än skärmens bredd förminskas.
Sidinformation
Du kan visa information för webbsidan du visar.
 Från webbläsaren väljer du (meny) 
fliken ”View”  ”Page Information”.
(webbläsarens meny) 
Alternativ
Beskrivning
Title:
Webbsidans titel.
Address:
Webbsidans adress.
Type:
Webbsidans typ.
Date of Acquisition:
Datum och tid när webbläsaren laddade den nya webbsidan.
File Size (Byte):
Webbsidans filstorlek.
Server Certificate
Informationen för certifikat för webbservern (visas bara när det
finns certifikat för webbsidan du visar).
108
Visa webbsidor
Innehåll
Startsida
Du kan ange den startsida som ska visas när webbläsaren startar.
Typ
Beskrivning
Blank Page
När du startar webbläsaren visas en tom sida.
Page Last Displayed
När du startar webbläsaren visas den senast visade webbsidan.
(standardinställning)
Detaljerade inställningar
Du kan aktivera eller avaktivera JavaScript, autentiseringsinformationssparande
och cache. Markera de alternativ du vill aktivera. Du kan även välja en tidszon
och visa information för webbläsaren.
 Från webbläsaren väljer du (meny) 
fliken ”Settings”  ”Detailed Settings”.
(webbläsarens meny) 
Alternativ
Beskrivning
Enable JavaScript
Aktiverar JavaScript.
Save Authentif. Info
Om alternativet aktiveras så sparas autentiseringsinformation. Den
sparade informationen anges automatiskt när autentiseringen krävs
nästa gång.
Use Cache
Om alternativet är aktiverat sparar du den laddade webbsidan till
cache-filen och gör det möjligt för spelaren att visa webbsidan
snabbare.
Time Zone
Gör det möjligt för dig att välja tidszon.
Välj en stad från tidszonlistan. För att rulla i listan väljer du
För att stänga väljer du .
Browser Information
Visar information för webbläsaren.
/
.
Register
 Från webbläsaren väljer du (meny)  (webbläsarens meny) 
fliken ”View”  ”Startup Page”  önskad typ av startsida.
109
Visa webbsidor
Du kan radera cache, cookies, historiklista och autentiseringsinformation.
”OK”.
Alternativ
Beskrivning
Delete Cache
Raderar cachen.
Delete Cookie
Raderar cookies som tas emot från webbservrar.
Delete History
Tar bort historiken.
Delete Authentif. Info
Tar bort autentiseringsinformationen.
Cookie-inställningar
Du kan ställa in för att ta emot eller inte ta emot cookies från webbservrar.
 Från webbläsaren väljer du (meny)  (webbläsarens meny) 
”Settings”  ”Cookie Settings”  önskad inställningstyp  ”OK”.
Typ
Beskrivning
Accept All
Accepterar alla cookies. (standardinställning)
Block All
Blockerar alla cookies.
Verify before Accepting
Visar bekräftelsefönstret innan du accepterar en cookie.
Register
 Från webbläsaren väljer du (meny)  (webbläsarens meny) 
fliken ”Settings”  ”Privacy Settings”  önskat alternativ  ”OK” 
Innehåll
Sekretessinställningar
110
Använda brusreduceringsfunktionen
1Vågformen för omgivande
ljud (originalljud).
2Antifasvågformen
motverkar ljudet.
Den inbyggda mikrofonen som är
integrerad i hörlurarna plockar upp
omgivande ljud. Sedan analyserar
brusreduceringen vågformen för ljudet.
Spelaren genererar
antifasvågformen mot ljudet för att
upphäva det.
3Den komposita
vågformen. Två vågformer
har upphävt varandra.
Originalvågformen och
antifasvågformen kombineras för att
upphäva varandra, vilket minskar
det omgivande ljudet.
Obs
Om de medföljande hörlurarna inte används på rätt sätt kan effekterna för
brusreduceringen försämras. För att få ut mesta möjliga av funktionen ska du använda
hörsnäckor av rätt storlek för att passa öronen och föra in hörlurarna ordentligt i öronen.
Brusreduceringsfunktionen minskar främst omgivande ljud i lågfrekvensområden och
har ingen effekt på omgivande ljud i högfrekvensområden. Det har ingen effekt på vissa
ljud.
Täck inte över mikrofondelen på hörlurarna med händer etc., då detta kan göra att
brusreduceringen inte fungerar som den ska.
Mikrofon
Du kan höra ett litet ljud när brusreduceringsfunktionen aktiveras. Det här är ett
arbetsljud från brusreduceringsfunktionen och beror inte på något fel.
Fortsättning 
Register
Den inbyggda mikrofonen som är integrerad i hörlurarna plockar upp
omgivande ljud. Spelaren genererar en antifasljudvåg mot det omgivande ljudet
för att minska det. Brusreduceringsfunktionen kan minska det oönskade,
omgivande ljudet, speciellt i fordon som flygplan, tåg, buss etc. för att du ska
kunna lyssna på musik på en relativt låg volym.
Innehåll
Om brusreducering
111
Använda brusreduceringsfunktionen
Innehåll
Register
Du kanske upplever att brusreduceringsfunktionen inte fungerar eller att ljudet är högre
i en tyst miljö, eller beroende på bruset. I så fall ska du avaktivera
brusreduceringsfunktionen.
Mobiltelefoner kan påverka ljudet. I så fall ska du hålla spelaren på avstånd från
mobiltelefoner.
Se till att ta bort hörlurarna från öronen innan du ansluter eller kopplar ur hörlurarna
från hörlursuttaget på spelaren. Om hörlurarna ansluts eller kopplas ur från spelaren
under uppspelning, eller när brusreduceringsfunktionen är aktiverad, så kan det
genereras brus. Detta är inte ett fel.
När brusreduceringsfunktionen blir på- eller avslagen hörs ett växlingsljud. Ljudet
genereras av växlingen av brusreduceringen och är inte ett fel.
112
Använda brusreduceringsfunktionen
NOISE CANCELING-knapp
Obs
Om andra hörlurar än de medföljande används så fungerar inte
brusreduceringsfunktionen även om NOISE CANCELING-knappen är påslagen.
 För NOISE CANCELING-knappen i pilens riktning .
visas i informationsområdet.
 Tips
på skärmen. Om andra hörlurar än
När brusreduceringsfunktionen är aktiv visas
de som medföljer används fungerar inte funktionen för brusreducering även om NOISE
i
CANCELING-knappen är förd i pilens riktning . I så fall visas
informationsområdet.
Du kan justera effekten för brusreduceringsfunktionen. För detaljerad information, se
 sidan 116.
Register
Du kan minska det oönskade, omgivande ljudet genom att använda
brusreduceringsfunktionen på spelaren. Den inbyggda mikrofonen i
hörlurarna kan fånga upp det omgivande ljudet för att minska ljudet genom att
utsända en antifasljudvåg mot ljudet.
Innehåll
Uppspelning med brusreduceringsfunktion
113
Använda brusreduceringsfunktionen
Innehåll
Lyssna på externa ljudkällor
(External Input Mode)
Användning med externa ljudenheter
Till hörlursuttag
Medföljande ljudingångskabel
Användning vid flygning
Medföljande adapter
Medföljande ljudingångskabel
För användning av flygtjänster
NC Modes
HOME-knapp
Anslut de medföljande hörlurarna till spelaren och för NOISE
CANCELING-knappen i pilens riktning .
Anslut ljudkällenheten och spelaren med den medföljande
ljudingångskabeln.
Från HOME-menyn väljer du
(NC Modes).
Du kan lyssna på ljudkällenheten med reducerat omgivande ljud.
Fortsättning 
Register
Du kan aktivera brusreduceringsfunktionen när du lyssnar på ljud från externa
ljudkällor, såsom ljudenheter i flygplan.
114
Använda brusreduceringsfunktionen
Du kan växla mellan ”External Input Mode” och ”Quiet Mode” ( sidan 115) genom att
välja ”External Input Mode” eller ”Quiet Mode” på skärmen.
Om
du kopplar ur den medföljande ljudingångskabeln övergår

brusreduceringsfunktionen till ”Quiet Mode” ( sidan 115) automatiskt.
Vissa flygsystem kanske inte kan anslutas till spelaren.
När du ansluter till en ljudenhet ska du koppla in den medföljande ljudingångskabeln till
hörlursuttaget på enheten. Koppla inte in den till LINE OUT-uttaget.
Register
Obs
Innehåll
 Tips
115
Använda brusreduceringsfunktionen
Innehåll
Minska det omgivande ljudet utan att spela upp
musik (Quiet Mode)
Du kan använda brusreduceringsfunktionen för att få helt tyst.
Register
NC Modes
HOME-knapp
Anslut de medföljande hörlurarna till spelaren och för NOISE
CANCELING-knappen i pilens riktning .
Från HOME-menyn väljer du
(NC Modes).
 Tips
När spelaren tar emot en ljudingångssignal från den medföljande ljudingångskabeln som
är ansluten till WM-PORTEN, så övergår spelaren till ”External Input Mode”. Du kan
växla mellan ”External Input Mode” och ”Quiet Mode” genom att välja ”External Input
Mode” eller ”Quiet Mode” på skärmen. Om du ansluter den medföljande
ljudingångskabeln under tiden spelaren är i ”External Input Mode”, övergår
brusreduceringsfunktionen ”Quiet Mode” automatiskt.
Obs
Brusreduceringsfunktionen minskar främst omgivande ljud i lågfrekvensområden och
har ingen effekt på omgivande ljud i högfrekvensområden. Det har ingen effekt på vissa
ljud.
116
Använda brusreduceringsfunktionen
För att ändra inställningar väljer du
sedan ”NC Settings”.
(Settings) från HOME-menyn och
Innehåll
Ändra inställningar för brusreducering
Register
HOME-knapp
Settings
Välj NC-miljö
Du kan välja det digitala filter som är mest lämpligt för omgivande ljud på
platsen där du befinner dig.
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”NC Settings” 
”Select NC Environment”  önskad inställningstyp  ”OK”.
Typ
Beskrivning
Bus/Train
Det effektivaste sättet att minska ljud på buss eller tåg.
Airplane
Det effektivaste för att minska ljudet i flygplan.
Office
Det effektivaste för att minska ljudet på kontoret.
 Tips
Du kan också välja filter från skärmen för brusreducering genom att välja
Menu)  ”Select NC Environment”.
(Option
Obs
Den här funktionen är bara effektiv när NOISE CANCELING-knappen slås på.
117
Använda brusreduceringsfunktionen
Från HOME-menyn väljer du
Noise Cancel Level”.
(Settings)  ”NC Settings”  ”Set
Dra indikatorn (inställningsvärdet) för att välja önskat värde.
Inställningen kan justeras i 31 steg. Mittpositionen för skjutreglaget ger
maximal effekt. Flytta skjutreglaget åt vänster eller höger för att justera
önskat värde.
Välj ”OK”.
 Tips
Du kan också justera inställningarna från skärmen för brusreduceirng genom att välja
(Option Menu)  ”Set Noise Cancel Level”.
Obs
Den här funktionen är bara effektiv när NOISE CANCELING-knappen slås på.
Standardinställningen (mittpositionen) för skjutreglaget ger maximal effekt. Effekten för
brusreduceringsfunktionen förbättras inte nödvändigtvis genom att
mikrofonkänsligheten maximeras.
Register
Spelaren är utformad för att få maximal effekt för brusreduceringsfunktionen
( sidan 110). Du kan dock förstärka effekten beroende på örats form eller
användarmiljö genom att öka (eller minska) känsligheten för mikrofonen som
är installerad i hörlurarna. Du kan ställa in mikrofonens känslighet genom att
ställa in nivå för brusreducering. Justera funktionen när
brusreduceringseffekten är dålig.
Innehåll
Ange nivå för brusreducering
118
Allmänna inställningar
För att ändra spelarens allmänna inställningar väljer du
HOME-menyn och väljer sedan ”Common Settings”.
(Settings) från
Innehåll
Ändra allmänna inställningar
Register
Settings
HOME-knapp
Enhetsinformation
Du kan visa information som modellnamn, version för den fasta programvaran
etc.
Från HOME-menyn väljer du
”Unit Information”.
(Settings)  ”Common Settings” 
Post
Beskrivning
Model:
Visar spelarens modellnamn.
Firmware:
Visar versionen för spelarens fasta programvara.
Free/Total Memory Space: Visar spelarens tillgängliga minnesstorlek samt totala
minnesstorlek.
Total Songs:
Visar det totala antalet lagrade spår*1 på spelaren.
Total Videos:
Visar det totala antalet lagrade videor*1 på spelaren.
Total Photos:
Visar det totala antalet lagrade bilder på spelaren.
WM-PORT:
Visar versionsinformation för WM‑PORT.
*1Totalt antal spår inkluderar audio podcasts och totalt antal videor inkluderar video
podcasts.
119
Allmänna inställningar
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Common Settings” 
”AVLS (Volume Limit)”  önskad inställningstyp  ”OK”.
Typ
Beskrivning
On
Håller volymen på en lagom nivå.
Off
Spelar upp ljudet i originalvolym. (standardinställning)
Inställning av ljudsignal
Du kan slå på eller av användarljuden i spelaren.
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Common Settings” 
”Beep Settings”  önskad inställningstyp  ”OK”.
Typ
Beskrivning
On
Ljudsignaler hörs. (standardinställning)
Off
Ljudsignaler hörs inte.
Register
Du kan ställa in ”AVLS (Volume Limit)” (Automatic Volume Limiter System)
så att den maximala volymen begränsas för att skydda hörseln eller undvika att
du distraheras. Med ”AVLS (Volume Limit)” kan du lyssna på musik på en
behaglig volymnivå.
Innehåll
AVLS (volymbegränsning)
120
Allmänna inställningar
När enheten inte har använts på ett tag stänger spelaren av skärmen. Du kan
ställa in väntetiden för att stänga av skärmen.
Typ
Beskrivning
After 15 Sec
Stänger av skärmen om enheten inte har använts under
15 sekunder.
After 30 Sec
Stänger av skärmen om enheten inte har använts under
30 sekunder. (standardinställning)
After 1 Min
Stänger av skärmen om enheten inte har använts under 1 minut.
After 3 Min
Stänger av skärmen om enheten inte har använts under
3 minuter.
After 5 Min
Stänger av skärmen om enheten inte har använts under
5 minuter.
Obs
Spelaren stänger inte av skärmen under följande förhållanden.
– När du spelar upp en video, YouTube-video, podcast video etc.
– När du använder funktionen ”Auto Preset” för FM-radio.
– När du tar bort en video, podcast-episod etc.
– När du tar bort en podcast-registrering, förinställning för FM-radiostation etc.
Register
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Common Settings” 
”Screen Off Timer”  önskad väntetid  ”OK”.
Innehåll
Timer för att stänga av skärmen
121
Allmänna inställningar
Innehåll
Ljusstyrka
Du kan ställa in ljusstyrkan i 5 steg.
Från HOME-menyn väljer du
Dra indikatorn (ställ in värdet) för att välja önskad nivå.
Du kan välja en av 5 nivåer. Ju högre nummer desto ljusare skärm. ”3” är
inställt som standard.
Välj ”OK”.
 Tips
Om du justerar ljusstyrkan för skärmen till en lägre nivå håller batteriet längre
( sidan 175).
Bakgrundsinställningar
Du kan ställa in bakgrunden för skärmen.
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Common Settings” 
”Wallpaper Settings”  önskad bakgrundstyp  ”OK”.
Typ
Beskrivning
No Wallpaper
Visar standardbakgrund.
User’s Wallpaper
Visar bilden som är inställd som bakgrundsbild. (se instruktioner
nedan.)
User’s W.p.(dark)
Visar bilden som är inställd som bakgrundsbild. (se instruktioner
nedan.)
Det här alternativet minskar ljusstyrkan på bilden så att du lättare
kan se menyposter och ikoner.
Ställa in önskad bild som bakgrundsbild
Du måste först se till att det finns en bild i spelaren som kan användas som
bakgrundsbild och välj sedan ”User’s Wallpaper” eller ”User’s W.p.(dark)” för
att ange bilden som bakgrundsbild.
Från HOME-menyn väljer du (Photos)  (Search)  önskad
(Option Menu)  ”Set as Wallpaper”.
sökmetod  önskad bild 
Register
”Brightness”.
(Settings)  ”Common Settings” 
122
Allmänna inställningar
Du kan ställa in datum och tid.
Dra eller snabbrulla år, månad, dag, timme och minut uppåt eller
nedåt för att justera datum och tid.
Välj ”OK”.
 Tips
De datumformat du kan välja mellan är ”YYYY/MM/DD”, ”MM/DD/YYYY” och
”DD/MM/YYYY”. Du kan välja visningsformat för tid: ”12-hour” eller ”24-hour”. Mer
information finns under ”Ställa in datumformat” ( sidan 123) och ”Ställa in
tidsformat” ( sidan 123).
Obs
Om batteriet är slut, t.ex. om spelaren har använts under en längre tid, kanske
inställningarna för datum och tid har försvunnit och ”-” visas istället för datum och tid.
Klockan kan förskjutas upp till 60 sekunder per månad. Om så är fallet ska du ställa
klockan igen.
Register
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Common Settings” 
”Clock Settings”  ”Set Date-Time”.
Innehåll
Ställ in datum och tid
123
Allmänna inställningar
Du kan ställa in visningsformatet för datum ( sidan 122) som ”YYYY/MM/
DD”, ”MM/DD/YYYY” eller ”DD/MM/YYYY”.
Typ
Beskrivning
YYYY/MM/DD
Visar datumet som år/månad/dag.
MM/DD/YYYY
Visar datumet som månad/dag/år.
DD/MM/YYYY
Visar datumet som dag/månad/år.
Ställa in tidsformat
Du kan välja vilket tidsformat som ska visas för aktuell tid ( sidan 122) från
antingen skärmen ”12-hour” eller ”24-hour”.
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Common Settings” 
”Clock Settings”  ”Time Display Format”  önskat format  ”OK”.
Typ
Beskrivning
12-hour
Visar aktuell tid i 12-timmarsformat.
24-hour
Visar aktuell tid i 24-timmarsformat.
Låsinställningar
Du kan ställa in låsstatus för spelaren genom att dra HOLD-knappen i pilens
riktning .
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Common Settings” 
”HOLD Settings”  önskad inställningstyp  ”OK”.
Typ
Beskrivning
All Operations Disable
Låser knapparna och pekskärmen under HOLD.
Touch Panel Disable
Låser pekskärmen under HOLD medan knapparna går att
använda.
Register
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Common Settings” 
”Clock Settings”  ”Date Display Format”  önskat format  ”OK”.
Innehåll
Ställa in datumformat
124
Allmänna inställningar
Du kan återställa spelarens standardinställningar. När du återställer spelaren
raderas krypteringskoden för trådlöst nätverk, men det tar inte bort data som
musik, videor och bilder.
Den här funktionen är bara tillgänglig i pausläge.
I HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Common Settings” 
”Reset/Format”  ”Reset All Settings”  ”Yes”.
”Restored factory settings.” visas.
Välj ”No” i bekräftelseskärmen för att avbryta åtgärden.
Rensa inmatningshistorik
Du kan ta bort inmatningshistoriken för den prediktiva textfunktionen.
Spelaren använder historiken när du matar in text via tangentbordet på
skärmen genom att visa förslag på text.
När du raderar inmatningshistoriken visas inte ord och fraser som du skrivit in
tidigare som prediktiv text längre.
I HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Common Settings” 
”Reset/Format”  ”Clear Input History”  ”Yes”.
”Deleted the input history.” visas.
Välj ”No” i bekräftelseskärmen för att avbryta åtgärden.
Register
Obs
Innehåll
Återställ alla inställningar
125
Allmänna inställningar
Du kan formatera spelarens inbyggda flashminne.
Innehåll
Formatera
Obs
Från HOME-menyn väljer du
”Reset/Format”  ”Format”.
(Settings)  ”Common Settings” 
”All data including songs will be deleted. Proceed?” visas.
Välj ”Yes”.
”All data will be deleted. Proceed?” visas.
Välj ”No” för att avbryta åtgärden.
Välj ”Yes”.
När initieringen är klar visas ”Memory formatted.”.
Välj ”No” för att avbryta åtgärden.
Anslutningsläge för USB
När du ansluter till en dator med USB-kabeln kanske vissa datorer inte kan
upprätta en USB-anslutning till spelaren och då visas inte ”Connecting” på
spelaren.
Om så är fallet kan du visa standbyskärmen för USB-anslutningen innan
anslutningen, så att USB-anslutningen upprättas mer stabilt.
Från HOME-menyn väljer du
”USB Connection Mode”.
(Settings)  ”Common Settings” 
”Use when USB connection cannot be established. Use this mode?” visas.
Välj ”Yes”.
Spelaren försätts i standbyläge för USB-anslutning och visar
standbyskärmen för USB-anslutning. När anslutning till en datorn har
gjorts med USB-kabeln visas ”Connecting”.
Register
När minnet formateras raderas alla data (spår, videor, bilder etc., inklusive
fabriksinstallerad provdata). Kom ihåg att kontrollera data som lagras i minnet och
exportera viktiga data till datorns hårddisk innan du formaterar.
Se till att du inte initierar (formaterar) spelarens inbyggda flashminne via Windows
Utforskaren. Om du har formaterat med Windows Utforskaren ska du formatera igen
med spelaren.
126
Allmänna inställningar
Du kan välja mellan ett antal språk för visning av menyer och meddelanden.
Från HOME-menyn väljer du
(Settings)  ”Language Settings” 
Språk
Meddelanden och menyer visas på
Deutsch
Tyska
English
Engelska
Español
Spanska
Français
Franska
Italiano
Italienska
Português
Portugisiska
Русский
Ryska
*1
Japanska
Koreanska
Förenklad kinesiska
Traditionell kinesiska
*1Japansk skärm kanske inte är tillgängligt beroende på i vilken region spelaren säljs.
Serviceland/-region
Du kan välja land/region för söksidan att söka information genom att använda
funktionen för relaterade länkar ( sidan 43).
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Service Country/
Region”  önskat land/region  ”OK”.
Obs
För information om hur du väljer land/region för YouTube, se ”Välja land/region”
( sidan 81).
Register
önskade språkinställningar.
Innehåll
Språkinställningar
127
Allmänna inställningar
För att ändra inställningar för trådlöst nätverk väljer du
HOME-menyn och sedan ”Wireless LAN Settings”.
(Settings) från
Innehåll
Ändra inställningar för trådlöst nätverk
Register
HOME-knapp
Settings
WLAN-funktion på/av
Du kan aktivera eller avaktivera funktionen för trådlöst nätverk.
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Wireless LAN
Settings”  ”WLAN Function On/Off”  önskad inställningstyp 
”OK”.
Typ
Beskrivning
On
Aktiverar funktionen för trådlöst nätverk. När ett program, t.ex.
en webbläsare, kräver en trådlös nätverksanslutning visas
bekräftelseskärmen för att ansluta.
Off
Avaktiverar funktionen för trådlöst nätverk. Spelaren ansluter
inte till ett trådlöst nätverk även om programmet kräver en
anslutning. (standardinställning)
Obs
Om det här alternativet är inställt som ”Off ” sänder inte spelaren några radiovågor för
trådlöst nätverk. Ställ in alternativet ”WLAN Function On/Off ” till ”Off ” där
nätverksanslutningen är begränsad eller förbjuden, exempelvis på sjukhus eller flygplan.
Om
du är ansluten till ett trådlöst nätverk och ändrar det här alternativet från ”On” till

”Off ” kopplas det trådlösa nätverket från.
Det kan höras ett störande ljud i hörlurarna under kommunikation med trådlöst
nätverk, beroende på anslutningsförhållandena.
128
Allmänna inställningar
Du kan registrera åtkomstpunkten till spelaren med inställningsguiden.
Du kan registrera åtkomstpunkten på 5 sätt. Se respektive beskrivning för att
välja rätt inställningsmetod.
Typ
Beskrivning
Scan Wireless LANs
Söker efter åtkomstpunkter som är installerade i
kommunikationsområdet.
När sökningen är klar visas skärmen Scan Results ( sidan 129).
Manual Registration
Med det här alternativet kan du ange SSID manuellt.
Om åtkomstpunkten är inställd för att dölja SSID ska du använda
den här inställningen. Skärmvisningen Enter SSID
( sidan 130) visas och du kan ange SSID manuellt.
WPS Button
Ansluter till den WPS-kompatibla åtkomstpunkten med
metoden att trycka på knapp. Använd den här inställningen när
åtkomstpunkten stöder metoden att trycka på knapp.
Skärmvisningen WPS Button ( sidan 130) visas.
WPS PIN
Ansluter till den WPS-kompatibla åtkomstpunkten med PINmetoden. Använd den här inställningen när åtkomstpunkten
stöder PIN-metoden.
Skärmvisningen WPS PIN ( sidan 130) visas.
<Wireless Internet access
service provider name*1>
Konfigurerar genom att använda den förinställda information för
offentliga trådlöst nätverk på spelaren.
Inställningsinformationen för vissa offentliga Internet-tjänster är
förinställda på spelaren. Om du redan har registrerat dig för
någon av tjänsterna ska du välja leverantörens namn för
installation. Beroende på leverantören visas användaravtalet eller
inloggningsskärmen.
När inställningen är klar visas skärmvisningen Confirmation
( sidan 132).
*1Den här posten kanske inte visas, beroende på land/region. Du kan heller inte använda
en leverantör om den inte är tillgänglig i landet/regionen, även om leverantörens namn
visas.
När du har valt inställningstyp följer du intruktionerna i inställningsguiden.
Mer information om inställningsguiden finns på referenssidan.
Fortsättning 
Register
I HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Wireless LAN Settings” 
”New Registration”  önskad inställningstyp  ”Next”.
Innehåll
Ny registrering
129
Allmänna inställningar
Skärmvisningen Scan Results
Om du väljer ”Scan Wireless LANs” i skärmvisningen New Registration visas
listan över installerade åtkomstpunkten inom kommunikationsintervallet.
Följande information visas för var och en av åtkomstpunkterna.
Post
Beskrivning
Styrkan på radiovågorna från den åtkomstpunkt som visas.
SSID
SSID för åtkomstpunkten visas.
Om åtkomstpunkten är inställd på att använda en
krypteringsmetod visas .
Välj önskad åtkomstpunkt  ”Next”.
Skärmvisningen IP Address Settings ( sidan 131) visas.
Om du väljer den åtkomstpunkt som är markerad med visas
skärmvisningen Enter Encryption Key ( sidan 131).
söka efter åtkomstpunkter igen och uppdatera listan genom att välja
Du

”Scan”.
Obs
Åtkomstpunkter som är inställda på att dölja sin SSID visas inte i listan. Välj ”Back” för
att gå tillbaka till skärmvisningen New Registration och välj sedan ”Manual Registration”
för att göra manuella inställningar ( sidan 128).
Fortsättning 
Register
Mer information om WPS-inställningarna för din åtkomstpunkt finns i
bruksanvisningen till åtkomstpunkten.
WPS-inställning för trådlös nätverksanslutning mellan spelaren och
Efter

åtkomstpunkten kanske åtkomstpunkten inte kan anslutas till enheter som tidigare har
kunnat anslutas. Mer information finns i bruksanvisningen för åtkomstpunkten.
information om inställningarna för åtkomstpunkten finns i bruksanvisningen till
Mer

åtkomstpunkten. Kontakta administratören för åtkomstpunkten eller kontakta
leverantören av Internet-tjänsten.
kan registrera upp till 32 åtkomstpunkter.
Du

Om
du påbörjar en ny registrering med metoden att trycka på knapp eller PIN-metoden

under tiden du är ansluten till ett trådlöst nätverk kommer anslutningen att koppla från.
Innehåll
Obs
130
Allmänna inställningar
på skärmen, ange sedan SSID och välj ”Next”.
Skärmvisningen Security Settings visas.
För information om hur du skriver in text, se ”Textinmatning”
( sidan 20).
Välj krypteringsmetodstyp för åtkomstpunkten  ”Next”.
Skärmvisningen IP Address Settings visas ( sidan 131).
Om åtkomstpunkten kräver en krypteringskod visas skärmvisningen
Enter Encryption Key ( sidan 131).
Om det krävs en krypteringskod visas skärmvisningen Enter
Encryption Key ( sidan 131).
Typ
Beskrivning
None
Välj den här om åtkomstpunkten inte ska använda någon
krypteringsmetod.
WEP
Välj den här om åtkomstpunkten använder WEP.
WPA/WPA2-PSK TKIP
Välj den här om åtkomstpunkten använder WPA-PSK TKIP eller
WPA2-PSK TKIP.
WPA/WPA2-PSK AES
Välj den här om åtkomstpunkten använder WPA-PSK AES eller
WPA2-PSK AES.
Obs
Om du väljer krypteringsmetoden ”WPA/WPA2-PSK TKIP” eller ”WPA/WPA2-PSK
AES” väljs antingen WPA eller WPA2 i enlighet med inställningarna för åtkomstpunkten
när anslutningen upprättas.
Skärmvisningen WPS Button
Om du väljer ”WPS Button” i skärmvisningen New Registration visas skärmen
WPS Button. Gör inställningar genom att följa instruktionerna på skärmen.
När inställningarna är klara visas skärmvisningen Confirmation
( sidan 132).
WPS PIN-skärm
Om du väljer ”WPS PIN” i skärmvisningen New Registration visas spelarens
PIN-kod (ett 8-siffrigt nummer). Mata in PIN-koden till åtkomstpunkten.
När inställningarna är klara visas skärmen Confirmation ( sidan 132).
Fortsättning 
Register
Välj det inmatningsfält för SSID som ska visas på tangentbordet
Innehåll
Skärmvisningarna Enter SSID/Security Settings
Om du väljer ”Manual Registration” i skärmvisningen New Registration visas
Enter SSID.
131
Allmänna inställningar
Innehåll
Skärmvisningen Enter Encryption Key
Om åtkomstpunkten är inställd på att använda en krypteringsmetod visas
skärmvisningen Enter Encryption Key.
Välj fältet ”WEP Key:” eller fältet ”WPA Key:” för att öppna
Ange krypteringskoden för att ansluta till åtkomstpunkten. Du kan ange
en teckensträng eller en sträng med hexadecimalnummer som
krypteringskod.
För information om hur du skriver in text, se ”Textinmatning”
( sidan 20).
När inställningarna är klara visas skärmvisningen IP Address Settings
( sidan 131).
Obs
WEP för spelaren stöder inte 152-bitars krypteringskod eller delad kodsverifiering.
Skärmvisningen IP Address Settings
När anslutningsinställningarna för åtkomstpunkt gällande ”Scan Wireless
LANs” eller ”Manual Registration” är klara i skärmvisningen New Registration
visas skärmvisningen IP Address Settings. Välj inställningsmetod i enlighet
med åtkomstpunkten.
Post
Beskrivning
Automatic Acquisition
Ställer in IP-adressen automatiskt genom att använda DHCP när
åtkomstpunkten stöder DHCP.
Manual Settings
Ställer in IP-adressen manuellt.
Ange IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS
och Secondary DNS i skärmvisningen Manual Setting.
Välj en av posterna för inställningar av IP-adress.
Om du väljer ”Automatic Acquisition” visas skärmvisningen
Confirmation ( sidan 132).
Om du väljer ”Manual Settings” visas skärmen för Manual Setting.
Välj ett fält för att öppna tangentbordet på skärmen så kan du
sedan mata in inställningarna. Välj sedan ”Next”.
Skärmvisningen Confirmation visas ( sidan 132).
För information om hur du skriver in text, se ”Textinmatning”
( sidan 20).
Fortsättning 
Register
tangentbordet på skärmen ska du ange krypteringskoden och
sedan välja ”Next”.
132
Allmänna inställningar
Välj fältet Connection Name för att öppna tangentbordet på
skärmen och ange ett anslutningsnamn, välj sedan ”Complete”.
Ange ett namn som är lätt att förstå som anslutningsnamn (t.ex. Hemma,
Kontoret etc.).
Registreringsinställningarna sparas och den nya registreringen av
åtkomstpunkt är klar.
Register
Bekräfta registreringsinställningarna.
Innehåll
Skärmvisningen Confirmation
När du har slutfört alla inställningar visas Confirmation. Bekräfta
inställningarna och ange anslutningsnamnet.
133
Allmänna inställningar
Du kan visa listan med åtkomstpunkter som är registrerade i spelaren. När du
väljer en åtkomstpunkt visas inställningsposterna så att du kan ansluta,
redigera inställningarna eller ta bort registreringen av åtkomstpunkten.
önskad inställningspost.
Post
Beskrivning
Connect
Ansluter till åtkomstpunkten.
Edit
Redigerar inställningarna för åtkomstpunkten. Mer information
finns i avsnittet ”Redigera åtkomstpunktens inställningar”.
Delete
Tar bort registreringen av åtkomstpunkten. Välj ”Yes” i
bekräftelsefönstret för att ta bort.
Obs
Om du väljer ”Edit” för den åtkomstpunkt som är ansluten till spelaren kopplas den
automatiskt från.
Om
du tar bort registreringen av den åtkomstpunkt som är ansluten till spelaren kopplas

den automatiskt från.
Du kan inte redigera användar-ID för inloggning till trådlös nätverkstjänst. För att ändra
användar-ID måste du ta bort registreringen av åtkomstpunkten och sedan registrera
den igen.
Redigera åtkomstpunktens inställningar
Du kan redigera åtkomstpunktens inställningar.
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Wireless LAN
Settings”  ”Registered Access Points”  önskad åtkomstpunkt 
”Edit”  inställningsposten som ska redigeras.
Redigera inställningen och välj sedan ”OK”.
Mer information om hur du redigerar inställningarna följer.
Fortsättning 
Register
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Wireless LAN
Settings”  ”Registered Access Points”  önskad åtkomstpunkt 
Innehåll
Skärmvisningen Access Points
134
Allmänna inställningar
Connection Name:
Du kan redigera anslutningsnamnet för åtkomstpunkten. Välj
inmatningsfältet för att öppna tangentbordet på skärmen och
skriv in namnet.
Ange ett namn som är lätt att förstå (Hemma, Kontoret etc.).
SSID:
Du kan redigera SSID för åtkomstpunkten.
Välj inmatningsfältet för att öppna tangentbordet på skärmen
och ange SSID.
Security Settings
Du kan öppna skärmvisningen för Security Settings och redigera
säkerhetsmetod och krypteringskoden för att ansluta till
åtkomstpunkten.
IP Address Settings
Du kan öppna skärmvisningen för IP Address Settings och
redigera inställningarna för att ansluta till Internet via
åtkomstpunkten.
Mer information finns under ”Skärmvisningen IP Address
Settings” ( sidan 131).
Proxy Server Settings
Du kan öppna skärmvisningen för Proxy Server Settings och
redigera inställningarna för Proxy-servern för anslutning till
Internet via åtkomstpunkten.
Mer information finns under ”Redigera inställningarna för
Proxy-servern” ( sidan 135).
User ID:*
Användar-ID för inloggning till trådlöst nätverk visas endast i
informationssyfte, du kan inte redigera det. För att ändra
användar-ID måste du ta bort registreringen av åtkomstpunkten
och sedan registrera den igen.
Password:*
Du kan redigera lösenordet för inloggning till trådlös
nätverkstjänst.
* Visas endast om ett offentligt trådlös nätverk har valts.
 Tips
För information om hur du skriver in text, se ”Textinmatning” ( sidan 20).
Obs
Mer information om inställningarna för åtkomstpunkten finns i bruksanvisningen till
åtkomstpunkten. Kontakta administratören för åtkomstpunkten eller kontakta
leverantören av Internet-tjänsten.
mer information om inställningarna för Proxy-servern, kontakta administratören
För

för det trådlösa nätverket eller leverantören för åtkomstpunkten till Internet.
Fortsättning 
Register
Beskrivning
Innehåll
Post
135
Allmänna inställningar
Beskrivning
Address:
Om det trådlösa nätverket som du har för avsikt att ansluta till
inte använder en Proxy-server ska du lämna denna post tom.
Om det trådlösa nätverket använder en Proxy.server ska du ange
IP-adress och domännamn för Proxy-servern.
Om du anger IP-adress ska du ange det i formatet ”xxx.xxx.xxx.
xxx” (xxx är ett heltal mellan 0 och 255).
Port:
Ange portnumret för Proxy-servern.
Ange ett heltal mellan 0 och 65535.
Välj post, för inställning av Proxy-servern, som du vill redigera.
För att ange adress eller portnummer, välj inmatningsfält för att öppna
tangentbordet på skärmen.
Ange adress och portnummer.
För information om hur du skriver in text, se ”Textinmatning”
( sidan 20).
Välj ”OK”.
Register
Post
Innehåll
Redigera inställningarna för Proxy-servern
Du kan redigera inställningarna för Proxy-servern i enlighet med det trådlösa
nätverket som du ska ansluta till.
136
Allmänna inställningar
Du kan visa aktuell anslutningsstatus.
Post
Beskrivning
Wireless LAN Function:
Inställningen för ”WLAN Function On/Off ” ( sidan 127).
Om den här posten är ”Off ” visas inte följande post.
Connection Name:
Namnet på åtkomstpunkten som ansluten. Om åtkomstpunkten
inte är registrerad på spelaren visas ”Unknown”. Om spelaren
inte är ansluten till ett trådlöst nätverk visas ”None” och följande
poster visas inte.
SSID:
SSID för aktuell åtkomstpunkt visas.
Security Method:
Säkerhetsmetoden som används vid anslutningen ( sidan 130).
Channel:
Kanalen som det trådlösa nätverket använder för anslutning.
Signal Strength:
Radiovågens signalstyrka (angiven i procent).
IP Address Settings:
Metoden för att ange IP-adress ( sidan 131).
IP Address:
IP-adressen som är tilldelad spelaren.
Subnet Mask:
Nätmasken för det trådlösa nätverket.
Default Gateway:
Gateway-adressen för det trådlösa nätverket.
Primary DNS:
IP-adressen för den primära DNS-servern.
Secondary DNS:
IP-adressen för den sekundära DNS-servern.
Proxy Server Settings:
IP-adressen eller domännamnet för Proxy-servern.
Om spelaren inte använder någon Proxy-server visas ”Do Not
Use”.
Port:
Proxy-serverns portnummer.
Register
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Wireless LAN
Settings”  ”Current Connection Details”.
Innehåll
Aktuella anslutningsinformation
137
Allmänna inställningar
Du kan visa spelarens MAC-adress.
Post
Beskrivning
MAC Address:
Spelarens MAC-adress.
Obs
Du kan inte ändra MAC-adressen.
Reparation av spelaren kan ändra MAC-adressen, beroende på vilken typ av reparation
som har utförts. När du använder filtreringsfunktionen för MAC-adress gällande
åtkomstpunkten ska du ställa in ny MAC-adress för spelaren gällande åtkomstpunkten.
Koppla från nätverket
Du kan koppla från den trådlösa nätverksanslutningen.
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Wireless LAN
Settings”  ”Disconnect from Network”  ”Yes”.
Register
Från HOME-menyn väljer du (Settings)  ”Wireless LAN
Settings”  ”Detailed Information”.
Innehåll
Detaljerad information
138
Användbara fakta
Genom att justera inställningarna och hantera strömmen korrekt kan du spara
på batterikraften och använda spelaren längre.
Ändra inställningarna
Du kan spara batteri genom att ställa in spelaren på följande sätt.
Inställningar för skärmen
”Brightness” ( sidan 121)
”1”
”Screen Off Timer” ( sidan 120)
”After 15 Sec”
Inställningar för ljudeffekt ”Equalizer” ( sidan 48)
Inaktivera
”VPT(Surround)” ( sidan 50)
”DSEE(Sound Enhance)” ( sidan 51)
”Clear Stereo” ( sidan 52)
”Dynamic Normalizer” ( sidan 52)
Brusreduceringsfunktion ( sidan 110)
Frånslagen
Inställningar för video
”No”
”On-Hold Display” ( sidan 63)
Justera dataformat och bithastighet
Uppspelningstiden kan variera eftersom batteriladdningen påverkas av
formatet och bithastigheten för spår, videor och bilder som visas.
Mer information om laddnings- och användningstid finns på  sidan 24.
Register
Slå av spelaren manuellt
Om du trycker och håller HOME-knappen intryckt går spelaren in i viloläge
och skärmen stängs av, vilket sparar batteri. Om viloläget inte avbryts på en hel
dag stängs spelaren av automatiskt.
Innehåll
Maximera batteriets livslängd
139
Användbara fakta
Innehåll
Vad betyder format och bithastighet?
Ljudformat syftar på den metod som används när ljuddata importeras från
Internet eller ljud-cd-skivor till en dator och sparas som en ljudfil.
Vanliga format är t.ex. MP3 och WMA.
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) är en vanlig ljudkomprimeringsteknik
som utvecklats av MPEG-arbetsgruppen hos ISO (International Organization
for Standardization).
MP3 kan komprimera ljudfiler till cirka 1/10 av storleken på vanliga ljudfiler
på cd.
WMA: WMA (Windows Media Audio) är en vanlig ljudkomprimeringsteknik
som utvecklats av Microsoft Corporation. WMA-formatet ger samma
ljudkvalitet som MP3-formatet, men filstorleken är mindre.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) är en vanlig ljudkomprimeringsteknik
som utvecklats av MPEG-arbetsgruppen hos ISO (International Organization
for Standardization). AAC-formatet ger samma ljudkvalitet som MP3formatet, men filstorleken är mindre.
Linear PCM: Linear PCM är ett format för ljudinspelning utan digital
komprimering. Du kan lyssna till ljud med samma kvalitet som musik-cd när
du spelar in med formatet.
Vad är upphovsrättsskydd?
Vissa musikfiler, videofiler etc. som du köper t.ex. från en webbplats för
nedladdning (eller liknande) kan ha styrtekniker för åtkomst, t.ex. kryptering,
för att se till att upphovsrätten skyddas, att användningen är begränsad och att
filerna inte går att kopiera.
Vad innebär bithastighet?
Bithastigheten avser mängden data som används för att lagra en sekunds ljud
och anges i kbps (kilo bits per second), t.ex. 64 kbps. I allmänhet ger en högre
bithastighet bättre ljudkvalitet men tar upp mer lagringsutrymme.
Fortsättning 
Register
Vad är ett ljudformat?
140
Användbara fakta
Om du importerar ett spår från en cd till datorn med en låg bithastighet kan du inte
förbättra ljudkvaliteten genom att välja en högre bithastighet när spåret överförs från
datorn till spelaren.
Vad är ett videoformat?
Videoformat är det sätt som används när video- och ljuddata importeras till en
dator och sparas som en videofil.
Vanliga format är MPEG-4, AVC etc.
MPEG-4: MPEG-4 står för Moving Picture Experts Group phase 4 och är
utvecklat av MPEG-arbetsgruppen hos ISO (International Organization for
Standardization). Komprimeringsformatet är avsett för video- och ljuddata.
AVC: AVC betyder Advanced Video Coding och är utvecklat av MPEGarbetsgruppen hos ISO (International Organization for Standardization). Det
ger mer levande bilder vid en lägre bithastighet. AVC-filer har fyra profiler och
”AVC Baseline Profile” är en av dem. AVC-formatet är baserat på MPEG-4
AVC-standarden från ISO (International Organization for Standardization),
och eftersom AVC är standardiserat som MPEG-4 Part 10 Advanced Video
Coding kallas det ofta för MPEG-4 AVC/H.264 eller H.264/AVC.
WMV: WMV (Windows Media Video) är en videokomprimeringsteknik som
utvecklats av Microsoft Corporation. Det har utvecklats utifrån MPEG-4,
uppnår en hög komprimeringsgrad och stöder kopieringskontroll enligt DRM.
Vad är ett bildformat?
Fotoformat syftar på metoden som används när bilder importeras till en dator
och sparas som bildfiler. Ett vanligt format är t.ex. JPEG.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) är ett vanligt
bildkomprimeringsformat som är utvecklat av JPEG. JPEG kan komprimera en
bildfil till ungefär 1/10 till 1/100 av storleken för vanliga bildfiler.
 Tips
Mer information om vilka filformat och bithastigheter som stöds finns på  sidan 172.
Register
Obs
Innehåll
Vad är förhållandet mellan bithastighet, ljudkvalitet och lagringsstorlek?
I allmänhet ger högre bithastighet bättre ljudkvalitet men tar upp mer
lagringsutrymme för samma ljudlängd, du kan med andra ord lagra färre spår
på spelaren.
Lägre bithastighet gör att du kan lagra fler spår men med lägre ljudkvalitet.
141
Användbara fakta
Obs
Använd inte den inbyggda programvaran när du använder Windows Utforskaren för att
nå spelarens inbyggda flashminne.
inte ur de medföljande USB-kabeln om ”Do not disconnect.” visas under
Koppla

överföring av data. Data kan skadas.
Formatera inte det inbyggda flashminnet via Windows Utforskaren. Om du vill
formatera det inbyggda flashminnet ska du göra det via spelaren ( sidan 125).
kan inte ändra följande mappnamn eller radera dem: ”MUSIC”, ”MP_ROOT”,
Du

”MPE_ROOT”, ”VIDEO”, ”PICTURES”, ”PICTURE”, ”DCIM”, ”PODCASTS” and
”FEEDS”.
inte mapp- eller filnamn direkt under mappen ”MP_ROOT” eller ”MPE_ROOT”.
Ändra

Annars kanske de inte kan visas på spelaren.
Register
Du kan lagra andra data från datorn i spelarens inbyggda flashminne genom att
överföra data från datorn med Windows Utforskaren eller ett annat
överföringsprogram. När spelaren är ansluten till datorn visas det inbyggda
flashminnet som [WALKMAN] i Windows Utforskaren.
Innehåll
Lagra data
142
Användbara fakta
Hämta uppdateringsprogrammet från webbplatsen och spara det
på datorn.
Anslut spelaren till datorn och starta sedan
uppgraderingsprogrammet.
Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera spelarens fasta
programvara.
Uppdateringen av den fasta programvaran är klar.
Register
Du kan uppdatera spelarens fasta programvara och därmed lägga till nya
funktioner. Gå till webbplatsen nedan för information om den senaste fasta
programvaruversionen och hur den installeras:
Kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Kunder i Kanada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Kunder i andra länder/regioner: http://www.sony-asia.com/support
Kunder som har köpt utländska modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Innehåll
Uppgradera spelarens fasta programvara
143
Felsökning
Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om spelaren inte fungerar
som den ska.
utför åtgärderna som anges.
2 Anslut spelaren till datorn om du vill ladda batteriet.
Vissa problem åtgärdas om du laddar batteriet.
3 Tryck på RESET-knappen med en knappnål eller
liknande.
Om du trycker på RESET-knappen när spelaren
används kan lagrade data och lagrade inställningar
raderas.
4 Kontrollera informationen om problemet i
hjälpavsnittet för programvaran.
5 Sök efter information om problemet på en av supportwebbplatserna.
Kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Kunder i Kanada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Kunder i andra länder/regioner: http://www.sony-asia.com/support
Kunder som har köpt utländska modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Kontakta en Sony-återförsäljare om du inte kan lösa problemet med
hjälp av åtgärderna ovan.
Fortsättning 
Register
1 Försök identifiera problemet i felsökningstabellerna som följer och
Innehåll
Felsökning
144
Felsökning
Orsak/Åtgärd
Inget ljud hörs.
Volymnivån är inställd på noll.
 Höj volymen ( sidan 6).
Hörlursuttaget är inte anslutet ordentligt.
 Anslut hörlursuttaget ordentligt ( sidan 8).
Hörlurskontakten är smutsig.
 Rengör hörlurskontakten med en mjuk och torr trasa.
Inga spår eller videor finns lagrade på spelaren.
 Följ instruktionerna i meddelandet som visas och överför
data från datorn.
Inga data visas.
Batteriet är slut.
 Ladda batteriet helt ( sidan 24).
 Återställ spelaren genom att trycka på RESET-knappen om
spelaren inte reagerar efter det att batteriet laddats
( sidan 143).
Inga
data lagras på spelaren.

 Följ instruktionerna i meddelandet som visas och överför
data från datorn.
De överförda filerna har inte ett format som kan spelas. Mer
information finns i ”Filformat som stöds” i ”Specifikationer”
( sidan 172).
 Spår eller videor kanske inte kan spelas upp, beroende på
filformat ( sidan 172).
 Bilder kan inte visas, beroende på filstorlek eller filformat
( sidan 65).
Du placerar MP4-ljudfiler i en videomapp genom att dra och
släppa.
 Dra och släpp dem i mappen ”MUSIC”.
Tidsperioden för uppspelning av spår har gått ut i enlighet med
abonnemangets villkor etc.
 Du kan inte spela upp spår för vilka tidsperioden för
uppspelning har gått ut. Uppdatera dem med programmet
som användes för överföring.
Datahierarkiernas nivåer motsvarar inte spelarens efter att du
överfört med dra-och-släpp i Windows Utforskaren
( sidan 28).
Det går inte att radera data Du kan inte radera spår och bilder på spelaren.
på spelaren.
 Radera dem med programmet som användes för att
överföra data eller med Windows Utforskaren.
Fortsättning 
Register
Symptom
Innehåll
Användning
145
Felsökning
Symptom
Orsak/Åtgärd
Spår spelas endast upp
inom ett begränsat
intervall, t.ex. ett album.
”Playback Range” ( sidan 48) är inställt på ”Selected Range.”
 Ändra inställningen för uppspelningsintervall.
Ett överfört album visas
som två eller fler album i
en lista.
Om du importerar ett samlingsalbum till en datorn med
Windows Media Player kanske det importeras som två eller
flera album. Om så är fallet ska du ordna dem som ett album
med hjälp av Windows Media Player och överföra det till
spelaren igen. Hur du ordnar, se hjälpen i Windows Media
Player.
Spåren visas inte i den
ordning de överfördes.
Spåren visas inte i den ordning de överfördes. Om du vill
ordna spåren i en viss ordning ska du skapa en spellista i
Windows Media Player innan du överför dem till spelaren. För
information om spellistor, se hjälpen i Windows Media Player.
Fortsättning 
Register
Överförda data visas inte i Det maximala antalet filer som kan visas har uppnåtts. Det
listan.
maximala antalet filer är 2 000 filer för video, 20 000 filer för
bilder och 20 000 filer för podcast-episoder. Maximalt antal
mappar för podcast-listan är 1 000 mappar.
 Radera data som inte behövs.
Om du döper om en videofil som är överförd från en dator till
spelaren, eller flyttad till en annan mapp, kanske den inte
känns igen av spelaren och kanske inte visas i en videolista.
Data har placerats på fel plats genom dra-och-släpp.
 Placera data på rätt plats genom dra-och-släpp
( sidan 28).
Det
finns inte tillräckligt med kapacitet.

 Öka det lediga utrymmet på spelaren genom att radera filer
som inte behövs.
Datahierarkiernas nivåer motsvarar inte spelarens efter att du
överfört med dra-och-släpp i Windows Utforskaren
( sidan 28).
Alla spår visas när ”All
Ljudfilerna är inte placerade mappar under mappen ”MUSIC”.
Songs” eller ”Album” är
 Dra och släpp dem i mappar under mappen ”MUSIC”.
valt, men vissa spår visas
inte när ”Folder” är valt.
Innehåll
Användning (fortsättning)
146
Felsökning
Orsak/Åtgärd
Störningar förekommer.
Brusreducering ställs in på ett tyst plats.
 Brus tenderar att höras mer på en tyst plats eller beroende
på vilken typ av brus det handlar om. Avbryt
brusreducering ( sidan 110). Hörlurarna som medföljer
är utformade med någorlunda hög känslighet för att
maximera effektiviteten av brusreducering i miljöer med
hög ljudnivå, t.ex. en tågstation. Du kan höra vitt brus i en
miljö med låg ljudnivå även om du avbryter brusreducering.
En
enhet som sänder radiosignaler, t.ex. en mobiltelefon,

används i närheten av spelaren.
 Använd enheter som mobiltelefoner på avstånd från
spelaren.
Musikdata som importerats från t.ex. cd är skadade.
 Radera musikdata och importera och överför data igen. När
du importerar data till datorn ska du stänga andra program
före importeringen.
De överförda filerna har inte ett format som kan spelas. Mer
information finns i ”Filformat som stöds” i ”Specifikationer”
( sidan 172).
 Vissa spår kanske inte kan spelas upp, beroende på
filspecifikationer.
Funktionen
brusreducering har ingen
effekt.
NOISE CANCELING-knappen är inställd på avläge.
 För NOISE CANCELING-knappen i pilens riktning .
Du använder andra hörlurar än de som medföljer.
 Använd de hörlurar som medföljer.
De medföljande hörlurarna används inte på rätt sätt.
 Ändra storleken på snäckorna eller justera positionen så att
de passar öronen och sitter bekvämt ( sidan 8). Om du
ändrar storleken på snäckorna ska du installera dem
ordentligt i hörlurarna för att förhindra dem från att lossna
och fastna i öronen.
Mikrofonens känslighet är inte korrekt justerad.
 Spelaren är fabriksjusterad för maximal effekt på
brusreduceringsfunktionen. Du kan få bättra effekt genom
att höga eller sänka känsligheten på mikrofonen som är
inbyggd i de medföljande hörlurarna. Justera
brusreduceringsfunktionen ( sidan 117).
Det
valda digitala filtret är inte lämpligt för att minska

omgivande ljud på platsen.
 Välj det digitala filter som är mest lämpligt för platsen
( sidan 116).
Spelaren används på en tyst plats.
 Brusreduceringsfunktionen kanske inte fungerar på en tyst
plats eller om det förekommer mycket brus.
”VPT(Surround)” eller
”Clear Stereo” fungerar
inte.
när du använder externa högtalare med tillbehöret
dockningsstation kanske inställningarna för ”VPT(Surround)”
och funktionen ”Clear Stereo” inte fungerar eftersom de endast
är utformade för kompatibla hörlurar. Detta är inte ett fel.
Fortsättning 
Register
Symptom
Innehåll
Användning (fortsättning)
147
Felsökning
Orsak/Åtgärd
Jag kan inte se video, men
hör ljudet.
Filen är en .3gp-fil. (.3gp har bara stöd för ljud.)
Videofilen är inte placerad i videomappen.
 Placera videofilen i videomappen med dra-och-släpp.
Pekskärmen eller
knapparna fungerar inte.
HOLD-knappen är inställd på HOLD-läget.
 Skjut HOLD-knappen till andra sidan ( sidan 10).
Fukt har kondenserats i spelaren.
 Låt spelaren torka i några timmar.
Det finns inte tillräckligt med ström i batteriet.
 Ladda batteriet genom att ansluta spelaren till en dator som
är påslagen ( sidan 24).
 Återställ spelaren genom att trycka på RESET-knappen om
du har laddat batteriet och problemet kvarstår
( sidan 143).
När ”Connecting” eller ”Connected USB (MTP)” visas kan du
inte använda spelaren.
 Koppla bort USB-anslutningen innan du använder spelaren.
Knapparna fungerar men
inte pekskärmen.
Alternativet ”HOLD Settings” ställs in på ”Touch Panel
Disable” och HOLD-knappen ställs in i positionen HOLD.
 Skjut HOLD-knappen till andra sidan ( sidan 10).
Uppspelningen stoppas
inte.
Spelaren gör ingen skillnad på stopp och paus. När du pekar på
 på skärmen eller trycker på knappen  på enheten
pausas/stoppas uppspelningen.
Spelaren fungerar inte.
Det finns inte tillräckligt med ström i batteriet.
 Ladda batteriet genom att ansluta spelaren till en dator som
är påslagen ( sidan 24).
 Återställ spelaren genom att trycka på RESET-knappen om
du har laddat batteriet och problemet kvarstår
( sidan 143).
Du kan inte hitta
överförda data.
Spelarens inbyggda flashminne har formaterats i Windows
Utforskaren.
 Formatera det inbyggda flashminnet via spelaren
( sidan 125).
Den medföljande USB-kabeln kopplades bort från spelaren när
data överfördes.
 Överför användbara filer tillbaka till datorn och formatera
det inbyggda flashminnet i spelaren ( sidan 125).
Datahierarkiernas
nivåer motsvarar inte spelarens när du

använt dra-och-släpp i Windows Utforskaren ( sidan 28).
De överförda filerna har inte ett format som kan spelas. Mer
information finns i ”Filformat som stöds” i ”Specifikationer”
( sidan 172).
 Spår eller videor kanske inte kan spelas upp, beroende på
filformat ( sidan 172).
 Bilder kan inte visas, beroende på filstorlek eller filformat
( sidan 65).
Fortsättning 
Register
Symptom
Innehåll
Användning (fortsättning)
148
Felsökning
Symptom
Orsak/Åtgärd
Volymen är inte tillräckligt ”AVLS (Volume Limit)” är aktiverat.
hög.
 Inaktivera ”AVLS (Volume Limit)” ( sidan 119).
Hörlurskontakten är inte helt isatt.
 Ljudet hörs inte som det ska om hörlurarna ansluts på fel
sätt. För in hörlurskontakten i uttaget tills det klickar till
( sidan 8).
Uppspelningen stannar
plötsligt.
Det finns inte tillräckligt med ström i batteriet.
 Ladda batteriet genom att ansluta spelaren till en dator som
är påslagen ( sidan 24).
Spåren eller videofilerna som inte kan spelas upp visas.
 Spela upp ett annat spår eller videofiler.
Miniatyrer visas inte.
Spår har ingen information för omslagsbild vars filformat stöds
av spelaren.
Miniatyrer visas bara när spår har information för omslagsbild
vars filformat stöds av spelaren.
 Överför igen med Windows Media player 11, eller någon
annan programvara som är kompatibel med överföring.
Spårens albumomslag om överförts med Windows
Utforskaren kanske inte visas.
Namnet på miniatyren överensstämmer inte med dess videofil,
eller så finns videofilen inte på rätt plats.
 Placera en JPEG-fil med samma namn som videofilen i en
mapp under mappen ”VIDEO”.
Om bilderna inte har miniatyrer som är kompatibla med
filformatet Exif kan miniatyrerna inte visas.
 Överför bilderna på nytt med det medföljande programmet
Media Manager for WALKMAN.
Omslagsbilder visas inte.
Information om omslagsbild inkluderas inte i data.
 Omslagsbilden visas bara om information om omslagsbild
inkluderas. Spårens albumomslag om överförts med
Windows Utforskaren kanske inte visas.
Du kan ställa in omslagsbild med Windows Media Player
11, eller annan överföringskompatibel programvara för
inställning av omslagsbild. För information om användning,
se hjälpavsnittet eller kontakta tillverkaren av programvaran.
Vissa omslagsbilder visas inte beroende på filformatet.
Kan inte formatera
spelaren.
Det finns inte tillräckligt med ström i batteriet.
 Ladda batteriet genom att ansluta spelaren till en dator som
är påslagen ( sidan 24).
Strömmen till spelaren
stängdes oavsiktligen av
och slogs på igen.
Spelaren stängs av och slås sedan på automatiskt när ett fel
inträffar.
Spelaren fungerar inte.
Datorn startas eller startas om med spelaren ansluten.
 Återställ spelaren genom att trycka på RESET-knappen.
Koppla från spelaren när du startar eller startar om datorn.
Fortsättning 
Register
Det hörs inget ljud i den
högra kanalen på
hörlurarna.
Eller, ljudet för den högra
kanalen hörs på båda
sidorna.
Innehåll
Användning (fortsättning)
149
Felsökning
Orsak/Åtgärd
”” visas för en titel.
Titeln innehåller tecken som inte kan visas på spelaren.
 Ändra namnet på titeln med lämpliga tecken med det
program du använde för överföringen eller Windows
Utforskaren.
”Unknown” visas för ett
Information om albumets eller artistens namn etc. saknas i
album eller ett artistnamn
data.
etc.
Förvrängda tecken visas.
Fel språk är valt.
 Välj korrekt språk för ”Language Settings” ( sidan 126),
och överför sedan data till spelaren igen.
Skärmen blir mörk under
visning av en bild.
Ingen åtgärd utfördes under tidsperioden som angetts i ”Screen
Off Timer” ( sidan 120).
 Tryck på valfri knapp.
Skärmen stängs av.
Ingen åtgärd utfördes under tidsperioden som angetts i ”Screen
Off Timer” ( sidan 120).
 Tryck på valfri knapp.
”On-Hold Display” är inställd på ”No”.
 Skjut HOLD-reglaget till andra sidan ( sidan 10).
 Ställ in ”On-Hold Display” på ”Yes” ( sidan 63). Du kan
spela upp en video även när HOLD-funktionen är aktiverad.
Ett meddelande visas.
Se ”Meddelanden” ( sidan 160).
Fortsättning 
Register
Symptom
Innehåll
Skärm
150
Felsökning
Orsak/Åtgärd
Batteriet tar snabbt slut.
Drifttemperaturen är under 5 °C.
 Batteriets drifttid blir kortare på grund av batteriets
egenskaper. Detta är inte ett fel.
Batteriets laddningstid är inte tillräcklig.
visas.
 Ladda batteriet tills
Genom att justera inställningarna eller hantera
strömförsörjningen på rätt sätt kan du spara batterikraft och
använda spelaren längre ( sidan 175).
Du har inte använt spelaren under en längre period.
 Batteristyrkan blir bättre om du laddar och laddar ur det
regelbundet.
Om batteriets drifttid börjar närma sig hälften av den vanliga
tiden trots att batteriet har laddats helt, bör du byta ut batteriet.
 Kontakta en Sony-återförsäljare.
Copyrightskyddat innehåll spelas.
 Batteriets drifttid kan förkortas när copyrightskyddat
innehåll spelas.
Spelaren kan inte ladda
batteriet.
USB-kabeln är inte ansluten till datorns USB-port ordentligt.
 Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen.
 Använd den medföljande USB-kabeln.
Batteriet laddas på en plats där omgivningstemperaturen ligger
utanför området 5 °C till 35 °C.
 Ladda batteriet i en omgivningstemperatur på 5 °C till
35 °C.
Datorn är inte på.
 Slå på datorn.
Datorn är i energisparläge.
 Avbryt energisparläget.
En
nätadapter som inte stöder spelaren används.

 Använd tillvalet nätadapter, som stöder spelaren.
Ett USB-nav används.
 Det kanske inte går att ansluta spelaren till datorn via ett
USB-nav. Anslut spelaren till datorn med den medföljande
USB-kabeln.
Spelaren
stöder inte datorns operativsystem.

 För att ladda spelaren ska den anslutas till en dator med ett
operativsystem som stöds av spelaren.
Om problemet kvarstår, efter att ha följt alla råd ovan, ska du
trycka på RESET-knappen på spelaren och ansluta den till
datorn igen med den medföljande USB-kabeln.
Spelaren stängs av
automatiskt.
Spelaren stängs automatiskt av för att undvika onödig
strömförbrukning.
 Tryck på valfri knapp för att slå på spelaren.
Det går fort att ladda.
Om batteriet nästan är fulladdat när laddningen påbörjas går
det fort att ladda det helt.
Fortsättning 
Register
Symptom
Innehåll
Drift
151
Felsökning
Orsak/Åtgärd
Kan inte installera
programvaran.
Datorn har ett operativsystem som inte stöds av spelaren.
 Kontrollera datorns operativsystem ( sidan 177).
Annan programvara körs på Windows.
 Om ett annat program körs kan det störa installationen. Var
noga med att stoppa säkerhetsprogram eftersom de kan ta
mycket prestanda på datorn.
Det
finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken.

 Programmet kräver 450 MB utrymme på hårddisken.
Radera filer som inte behövs.
Kontot har inte administratörsrättigheter eller så har du inte
loggat in på datorn som administratör.
 För att installera programmet ska du logga in på ett konto
med administratörsrättigheter eller logga in på datorn som
administratör.
En dialogruta skyms av installationsskärmen.
 Tryck och håll ned tangenten [Alt] och tryck på tangenten
[Tab] flera gånger tills dialogrutan visas. Läs och följ
meddelandet.
Förloppsindikatorn på
Vänta tills installationen är klar, eftersom förloppet är normalt.
installationsskärmen rör
Installationen kan ta 30 minuter eller mer, beroende på datorn.
sig inte framåt. Eller så har
inte åtkomstlampan på
hårddisken lyst på flera
minuter.
Installeraren starter inte
automatiskt.
Efter att du har lagt i CD-ROM-skivan och installeraren inte
startar automatiskt väljer du [Den här datorn] (Windows XP)
eller [Dator] (Windows Vista) i [start]-menyn på verktygsfältet
i Windows. Dubbelklicka sedan på ikonen för CD-ROMenheten för att starta installeraren.
Media Manager for
WALKMAN startar inte.
Datorns systemmiljö har ändrats, eventuellt beroende på att
operativsystemet Windows har uppdaterats.
Fortsättning 
Register
Symptom
Innehåll
Datoranslutning
152
Felsökning
Orsak/Åtgärd
”Connecting” eller
”Connected USB (MTP)”
visas inte när du är
ansluten till datorn med
den medföljande USBkabeln.
USB-kabeln är inte ansluten till datorns USB-port ordentligt.
 Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen.
 Använd den medföljande USB-kabeln.
Ett USB-nav används.
 Det kanske inte går att ansluta spelaren till datorn via ett
USB-nav. Anslut spelaren till datorn med den medföljande
USB-kabeln.
Programverifiering kanske utförs och det kan ta en ganska lång
stund. Vänta en stund.
Programinstallationen misslyckades.
 Installera om programmet genom att använda installeraren
som finns på medföljande CD-ROM. Viktiga data rörs inte.
Datorn
kör ett annat program än det som användes för

överföring.
 Koppla från USB-kabeln, vänta i några minuter och anslut
den sedan igen. Om problemet kvarstår ska du koppla bort
USB-kabeln, starta om datorn och sedan ansluta USBkabeln igen.
”Connecting” eller ”Connected USB (MTP)” kanske inte visas
på spelaren, beroende på den programvarumiljö som datorn
körs med.
 Starta Windows Media Player eller Windows Utforskaren.
Genom
att ställa in spelaren i standby-läge för USB-anslutning

innan du ansluter den till en dator måste du etablera en stabil
anslutning mellan spelaren och datorn.
 Välj ”Yes” för ”USB Connection Mode” ( sidan 125).
Spelaren försätts i standbyläge för USB-anslutning och visar
standbyskärmen för USB-anslutning.
Om problemet kvarstår, efter att ha följt alla råd ovan, ska du
trycka på RESET-knappen på spelaren och ansluta den till
datorn igen med den medföljande USB-kabeln.
Datorn känner inte av
spelaren när den ansluts
till datorn.
USB-kabeln är inte ansluten till datorns USB-port ordentligt.
 Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen.
Ett USB-nav används.
 Det kanske inte går att ansluta spelaren till datorn via ett
USB-nav. Anslut spelaren till datorn med den medföljande
USB-kabeln.
Det kan vara fel på datorns USB-port. Anslut spelaren till en
annan USB-port på datorn.
Fortsättning 
Register
Symptom
Innehåll
Datoranslutning (fortsättning)
153
Felsökning
Orsak/Åtgärd
Det går inte att överföra
data från datorn till
spelaren.
Överföringen kan avbrytas på grund av störningar, t.ex. statisk
elektricitet. Det sker för att skydda data.
 Koppla bort spelaren och anslut den sedan igen.
Om du överför filer med dra-och-släpp på datorer som inte har
Windows Media Player 11 installerat kan det finnas
begränsningar för vilka filer som kan överföras (AAC,
videofiler etc.).
 Installera Windows Media Player 11 från den medföljande
cd-skivan och överför filerna med dra-och-släpp igen.
Innan du installerar Windows Media Player 11 på datorn
ska du kontrollera att programvaran eller tjänsten motsvarar
Windows Media Player 11. Mer information om
användning och support för Windows Media Player finns
på följande webbplats:
http://support.microsoft.com/
USB-kabeln är inte ansluten till datorns USB-port ordentligt.
 Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen.
Det finns inte tillräckligt med utrymme på det inbyggda
flashminnet.
 Öka det lediga utrymmet genom att överföra data som inte
behövs till datorn.
Du kan överföra upp till 8 192 spellistor till spelaren. När det
totala antalet spellistor på spelaren når 8 192 kan du inte
överföra fler spellistor till spelaren. Om en spellista innehåller
mer än 65 535 spår kan du inte överföra den till spelaren.
Spår med en begränsad uppspelningstid eller spelräkning
kanske inte kan överföras, på grund av begränsningar hos
upphovsrättsinnehavaren. Kontakta distributören för mer
information om inställningarna för olika ljudfiler.
Det
finns skadade data på spelaren.

 Överför användbara filer tillbaka till datorn och formatera
det inbyggda flashminnet i spelaren ( sidan 125).
Du kanske inte använder det medföljande programmet när du
överför data till spelaren.
Installera det medföljande programmet och använd det när du
överför data.
Data kan vara skadade.
 Ta bort data som inte kan överföras från datorn och
importera sedan data till datorn igen. När du importerar
data till datorn ska du stänga andra program före
importeringen.
Du kanske försöker att överföra en fil som inte har ett spelbart format.
 För information om filformat som stöds, se ”Filformat som
stöds” i ”Specifikationer” ( sidan 172). Du kanske inte
kan överföra en fil, beroende på filspecifikationen.
Gränsen för filer och mappar som kan överföras har nåtts.
 Radera data som inte behövs.
Du försöker överföra .m4a, .mp4, .3gp eller .m4v-filer från en
dator som har Windows Media Player 10 installerat.
 Installera Windows Media Player 11 från den medföljande
cd-skivan.
Kontakta tillverkaren om du har problem att överföra data med
ett överföringsprogram.
Fortsättning 
Register
Symptom
Innehåll
Datoranslutning (fortsättning)
154
Felsökning
Innehåll
Datoranslutning (fortsättning)
Orsak/Åtgärd
Överföringen tar för lång
tid.
Du överför en stor fil.
 Det kan ta lång tid att föra över en stor fil.
Det går bara att överföra
en liten mängd data till
spelaren.
Det finns inte tillräckligt med utrymme på det inbyggda
flashminnet.
 Ta bort onödiga data för att frigöra mer utrymme.
Data som inte kan spelas lagras på spelaren.
 Om andra data än spår, videor, bilder eller podcast lagras på
spelaren kan inte lika mycket data överföras. Överför data
som inte kan spelas upp på spelaren tillbaka till datorn, för
att öka det lediga utrymmet.
Spelaren blir instabil när
Ett USB-nav eller en USB-förlängningssladd används.
den är ansluten till datorn.
 Det kanske inte går att ansluta spelaren via ett USB-nav eller
en förlängningssladd. Anslut spelaren till datorn med den
medföljande USB-kabeln.
Du kan inte radera eller
ändra namn på mappar.
Du kan inte radera eller ändra namn på mapparna ”MUSIC”,
”MP_ROOT”, ”MPE_ROOT”, ”VIDEO”, ”PICTURES”,
”PICTURE”, ”DCIM”, ”PODCASTS” och ”FEEDS”.
Fortsättning 
Register
Symptom
155
Felsökning
Orsak/Åtgärd
Spelaren ansluter inte till
det trådlösa nätverket.
”WLAN Function On/Off ” är inställt som ”Off ”.
 Ställ in det på ”On” ( sidan 127).
Anslut igen till ett trådlöst nätverk manuellt ( sidan 133).
Kontrollera om några extra inställningar krävs för att ansluta
till det trådlösa nätverket, t.ex. en krypteringskod (WEP/
WPA), fast IP-adress eller Proxy-inställning ( sidan 127).
Åtkomstpunkten använder 152-bitars krypteringskod eller
delad kodsverifiering som krypteringsmetod.
 WEP för spelaren stöder inte 152-bitars krypteringskod eller
delad kodsverifiering.
Åtkomstpunkten du vill använda är inställd att ha sin SSID
osynlig för användare.
 Om så är fallet kanske inte åtkomstpunkten visas i listan
över åtkomstpunkter för trådlösa nätverk. Ange SSID
manuellt ( sidan 130).
När du ansluter till Internet kräver vissa trådlösa nätverk att du
anger användar-ID och lösenord via webbläsaren.
 Kontrollera det trådlösa nätverket som du har för avsikt att
ansluta till.
Åtkomstpunkten
för det trådlösa nätverket kanske använder en

säkerhetssystem som inte stöds av spelaren.
 Kontakta nätverksadministratören.
Åtkomstpunkten kanske filtrerar åtkomst av MAC-adresser.
 Kontrollera spelarens MAC-adress ( sidan 137), och
registrera sedan MAC-adressen med åtkomstpunkten för att
ansluta det trådlösa nätverket.
Nätverksinställningarna för åtkomstpunkten är felaktiga.
 Ändra inställningarna så som det beskrivs i
bruksanvisningarna som följer med åtkomstpunkten och i
information som tillhandahållits av administratören för det
trådlösa nätverket.
Spelaren är för långt ifrån åtkomstpunkten.
 Flytta spelaren närmare åtkomstpunkten.
Hinder, t.ex. väggstommar eller betong, mellan spelaren och
åtkomstpunkten kan påverka anslutningen.
 Prova att flytta spelaren till olika platser.
Det
finns annan utrustning i närheten som använder

frekvensbandet 2,4 GHz (t.ex. en trådlös telefon, en
mikrovågsugn eller en Bluetooth-utrustad dator).
 Flytta utrustningen eller slå av den.
Den trådlösa nätverkstjänsten är inte tillgänglig för tillfället.
 Kontakta administratören för det trådlösa nätverket för att
få information om status.
Fortsättning 
Register
Symptom
Innehåll
Trådlöst nätverk
156
Felsökning
Symptom
Orsak/Åtgärd
Vissa program kan inte
använda funktionen
trådlöst nätverk.
Vissa trådlösa nätverk har begränsad användning tills du har
angivit användar-ID och lösenord på leverantörens hemsida
via webbläsaren.
 Kontrollera användningen av den trådlösa nätverkstjänsten.
Vissa trådlösa nätverk har begränsningar i användning av vissa
Internet-tjänster.
 Anslut till en annan åtkomstpunkt.
Den åtkomstpunkt du har Åtkomstpunkten du vill använda är inställd att ha sin SSID
för avsikt att ansluta till
osynlig för användare.
finns inte i
 Om så är fallet kanske inte åtkomstpunkten visas i listan
skärmvisningen Select
över åtkomstpunkter för trådlösa nätverk. Ange SSID
Access Point.
manuellt ( sidan 130).
Antennens ikon visar
tillräcklig signalstyrka
men spelaren kan inte
ansluta till Internet.
Server som du försöker att ansluta till kanske inte är tillgänglig
just nu.
 Vänta en stund och försök igen.
Fortsättning 
Register
Du är placerad inom
Status för trådlöst nätverk uppdateras när skärmen Select
räckvidden för ett trådlöst
Access Point öppnas eller när du pekar på ”Scan”.
nätverk och det är
 Välj ”Scan” i skärmvisningen Select Access Point.
tillgängligt, men ikonen
för Select Access Point
anger att det inte finns
någon signalstyrka.
Innehåll
Trådlöst nätverk (fortsättning)
157
Felsökning
Orsak/Åtgärd
Du kan inte höra en FMsändning bra.
Mottagningsfrekvensen är inte fullt inställd.
 Välj frekvensen manuellt, för att förbättra mottagningen,
genom att dra eller snabbrulla uppåt eller nedåt.
( sidan 72).
Mottagningen är svag och Radiosignalen är svag.
ljudkvaliteten dålig.
 Lyssna på FM-sändningen nära ett fönster, eftersom
signalen kan vara svag inuti byggnader och i fordon.
Hörlurssladden
är inte helt utdragen.

 Hörlurssladden fungerar som en antenn. Förläng
hörlurssladden så mycket som möjligt.
Ställ in mottagaren som enkanalig för att minska bruset.
 Ställ in ”Mono/Auto” på ”Mono” ( sidan 75).
FM-sändningen påverkas
av störningar.
En enhet som sänder radiosignaler, t.ex. en mobiltelefon,
används i närheten av spelaren.
 Använd enheter som mobiltelefoner på avstånd från
spelaren.
YouTube
Symptom
Orsak/Åtgärd
Ljud eller bild avbryts då
och då.
Överföringshastigheten för det trådlösa nätverket är för
långsamt.
 Flytta spelaren närmare åtkomstpunkten eller anslut den till
en annan åtkomstpunkt. Eller pausa tills buffringen är klar,
sedan börjar uppspelningen.
Vissa videor visas inte i
listan.
Vissa videor som är angivna av YouTube som inte lämpliga för
minderåriga visas inte eller spelas upp på spelaren.
Kan inte ansluta till
YouTube.
Du är inte ansluten till ett trådlöst nätverk ( sidan 33).
Vissa trådlösa nätverk har begränsad användning av tjänsten
tills du anger användar-ID och lösenord på leverantörens
hemsida via webbläsaren.
 Kontrollera användningen av den trådlösa nätverkstjänsten.
Kan inte gå till den bortre
delen av sökreglaget.
Buffringen är inte klar.
 Du kan inte flytta indikatorn (uppspelningsplatsen) till den
del där data inte har lästs än. Vänta tills buffringen är klar
och flytta den sedan.
Fortsättning 
Register
Symptom
Innehåll
FM-radio
158
Felsökning
Orsak/Åtgärd
Kan inte uppdatera en
podcast.
Om du överför podcast-episoder från en dator till spelaren via
Windows Utforskaren kan du inte uppdatera podcast.
 Registrera podcast genom att använda spelaren eller Media
Manager for WALKMAN.
Kan inte hämta episoder
genom att använda
”Refresh Podcasts”.
En podcast är inte vald för uppdatering.
 Välj en podcast som ska uppdateras ( sidan 88).
Kan inte spela upp en
episod.
Spelaren stöder inte filformatet för episoden.
 Kontrollera vilka filformat som kan spelas upp på spelaren
( sidan 172).
För få episoder är
nedladdade.
En episod som redan har laddats ned till spelaren är inte
nedladdad ( sidan 89).
En episod med ett filformat som inte stöds laddas inte ned
( sidan 172).
Webbläsare
Symptom
Orsak/Åtgärd
En viss webbsida visas inte Eftersom ett stort antal standarder och tekniker används för att
korrekt.
designa webbsidor kan vi inte garantera att alla sidor kan visas
korrekt.
Fel tid visas.
 Ställ klockan ( sidan 26).
JavaScript är inaktiverat.
 Sidan kanske kan visas om du aktiverar JavaScript
( sidan 108).
Kan inte rulla i listor med Du kan inte rulla i favoritlistor, historiklistor och tidszoner
webbläsaren.
genom att dra dem.
 Välj / för att rulla.
Fortsättning 
Register
Symptom
Innehåll
Podcast
159
Felsökning
Symptom
Orsak/Åtgärd
Inga ljudsignaler hörs när
spelaren används.
”Beep Settings” är inställt på ”Off ”.
 Ställ in ”Beep Settings” på ”On” ( sidan 119).
Ljudsignalen hörs inte när spelaren är ansluten till en valfri
dockningsenhet, eller en annan enhet.
Spelaren blir varm.
Spelaren kan bli varm när batteriet laddas eller när det är
alldeles nyladdat. Spelaren kan även bli varm när en stor
mängd data överförs. Detta är normalt. Lägg spelaren åt sidan
och låt den svalna en stund.
Datum och tid har
återställts.
Om du inte använder spelaren på en tid kan batteriet laddas ur
vilket gör att du måste ställa in datum och tid igen. Detta är
inte ett fel. Ladda batteriet tills
visas på skärmen
( sidan 24) och ställ in datum och tid igen ( sidan 26).
Ett ljud hörs när
hörlurarna kopplas i och
kopplar ur.
Ta av hörlurarna när du kopplar i eller kopplar ur hörlurarna.
Om du kopplar i eller kopplar ur hörlurarna under
uppspelning av ett spår eller använder
brusreduceringsfunktionen kan det höras ett ljud från
hörlurarna. Detta är inte ett fel.
Register
Pekskärmen fungerar inte. En skyddsfilm för skärmen eller ett filter används inte på rätt
sätt.
 Om filmen ligger över skärmens kanter eller ligger i
springan ska du lägga på den igen. Om du använder någon
annan film än Sonys skyddsfilm kan den orsaka störningar
på pekskärmen.
HOLD-knappen är inställd på HOLD-läget.
 Skjut HOLD-knappen till andra sidan ( sidan 10).
Innehåll
Övrigt
160
Felsökning
Följ instruktionerna nedan om ett meddelande visas på skärmen.
Betydelse
Åtgärd
Cannot play; file format is not
supported.
Du försöker spela en fil som
inte kan spelas upp på
spelaren.
Du har överfört en ljudfil
till en videomapp med draoch-släpp.
Du kan inte spela upp ett spår
i en formatfil som inte stöds
( sidan 172).
Placera dem i mappar under
mappen ”MUSIC”.
Om spelaren inte kan spela
upp WMV-filer kan de bli
spelbara vid överföring med
Windows Media Player 11.
Delete failed.
Du har försökt att ta bort en
video men spelaren kan inte
ta bort den.
Ta bort videon med Media
Manager for WALKMAN eller
Windows Utforskaren.
Do not disconnect.
Spelaren är ansluten till en
dator, eller annan extern
enhet, för överföring av data.
Detta är inte ett
felmeddelande. Koppla inte ur
USB-kabeln förrän
överföringen är slutförd.
Firmware update failed.
Uppdateringen av den fasta
programvaran misslyckades.
Följ instruktionerna som visas
på datorn och försök att
uppdatera igen.
LOW BATTERY. Please Charge.
Batteristyrkan är låg.
Ladda batteriet ( sidan 24).
Noise Canceling unavailable.
Unable to execute.
”NC Modes” är inte
tillgängligt eftersom
användarmiljön inte uppfyller
kraven för den här
funktionen.
Se till att NOISE
CANCELING-knappen är
inställd på aktiverad position
( sidan 112) och att
medföljande hörlurar
används.
Not enough free space in memory.
Delete files to ensure free space.
Det finns inte tillräckligt med Anslut spelaren till datorn
ledigt utrymme i spelaren.
med den medföljande USBkabeln och radera onödiga
data från spelaren med
programmet som användes
för överföringen eller
Windows Utforskaren.
Du kan ta bort episoder för
podcast genom att använda
spelaren ( sidan 98).
Unable to set photo as wallpaper.
Den valda bilden kan inte
tilldelas som bakgrund.
Se till att bilden inte är en
skadad fil eller att den inte är
för stor.
Register
Meddelande
Innehåll
Meddelanden
161
Övrig information
Innehåll
Försiktighetsåtgärder
Fortsättning 
Register
Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Relevanta tillbehör: Hörlurar
162
Övrig information
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på
ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade
batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna
produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation
eller din återförsäljare där du köpt produkten.
Kundmeddelande: Följande information gäller enbart för utrustning såld i länder som
tillämpar EU-direktiven
Den här produkten har tillverkats av Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, Japan. Auktoriserad representant för EMC och
produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. Se adresserna i de separata service- eller
garantidokumenten om du har frågor om service eller garantin.
Fortsättning 
Register
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl
kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat.
Innehåll
Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europiska länder med
separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet
inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt
kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från
potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig
avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens
resurser.
163
Övrig information
Register
Fortsättning 
Innehåll
Om säkerhet
Var försiktig så att du inte kortsluter spelarens kontakter med andra
metallföremål.
Rör inte vid det laddningsbara batteriet med bara händer om det läcker.
Kontakta en Sony-återförsäljare om batterivätska har läckt ut eftersom
batterivätska kan finnas kvar i spelaren. Gnugga inte ögonen om du får
vätskan i ögonen, det kan leda till blindhet. Skölj ögonen med rent vatten och
kontakta en läkare.
Om du får vätska på kroppen eller kläderna ska du tvätta bort det
omedelbart. Annars kan du få brännskador eller andra skador. Kontakta
läkare om du gränner dig eller skadar dig på batterivätskan.
Häll inte vatten på eller placera några främmande föremål i spelaren. Det kan
leda till brand eller elstötar.
Om detta inträffar ska du stänga av spelaren direkt, koppla ur USB-kabeln
från spelaren och kontakta närmaste återförsäljare för Sony eller Sony Service
Center.
Kasta inte spelaren i eld.
Plocka inte isär eller bygg om spelaren. Om du gör det kan det leda till
elektriska stötar. Kontakta närmaste återförsäljare för Sony eller Sony
servicecenter för att byta laddningsbara batterier, göra invändiga kontroller
eller reparationer.
164
Övrig information
–Kom ihåg att inte lägga spelaren i en väska med
hörlurarna/hörlurssladden lindad runt den och sedan
utsätta väskan för starka stötar.
Utsätt inte spelaren för vatten. Spelaren är inte
vattentät. Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna
nedan.
–Var försiktig så att du inte tappar spelaren i en vask eller
annan behållare med vatten i.
–Använd inte spelaren på fuktiga platser eller i dåligt väder,
exempelvis i regn eller snö.
–Låt inte spelaren bli våt.
Om du tar på spelaren med våta händer eller förvarar spelaren i fuktiga
klädesplagg kan spelaren bli våt vilket kan leda till fel.
När du kopplar ur hörlurarna från spelaren ska du hålla i själva kontakten när
du drar. Om du drar i själva sladden kan det orsaka skador på hörlurssladden.
Fortsättning 
Register
–Sätt dig inte ned med spelaren i bakfickan.
Innehåll
Om placering
Placera inte tunga föremål på spelaren eller utsätt den för kraftiga stötar. Det
kan skada den eller göra att den inte fungerar som den ska.
Använd aldrig spelaren där den kan utsättas för extrem belysning,
temperatur, fukt eller vibration. Spelarens färg kan ändras, den kan bli
förvriden eller skadad.
Lämna aldrig spelaren på en plats där den utsätts för höga temperaturer,
exempelvis i en bil på en parkeringsplats eller i direkt solljus.
Lämna inte spelaren på en plats där den utsätts för mycket damm.
Lämna inte spelaren på en instabil yta eller i lutande position.
Om spelaren orsakar störningar på radio- eller tv-mottagningen ska du slå av
spelaren och flytta bort den från radion eller tv:n.
När du använder spelaren ska du komma ihåg att följa anvisningarna nedan
för att undvika att du välter skåpet eller att spelaren börjar fungera på
felaktigt sätt.
165
Övrig information
Om hörlurarna
Trafiksäkerhet
Lyssna inte med hörlurar i situationer där du måste kunna höra din omgivning.
Undvik hörselskador
Undvik att lyssna på hög volym när du använder hörlurar. Hörselexperter
varnar för användning av hörlurar med hög volym under en längre tid. Om du
upplever ett ringande i öronen ska du minska volymen eller sluta använda
produkten.
Vrid inte upp volymen för hög på en gång, speciellt inte om du använder
hörlurarna. Vrid upp volymen gradvis så att det höga ljudet inte skadar dina
öron.
Ta hänsyn till omgivningen
Håll volymen på en lagom nivå. Samtidigt som du då kan höra ljud från
omgivningen visar du hänsyn mot dem som vill slippa höra ljudet från dina
hörlurar.
Varning
När åskan går samtidigt som du använder spelaren bör du genast ta av dig
hörlurarna.
Om du får en allergisk reaktion av de medföljande hörlurarna ska du sluta
använda dem omedelbart och kontakta en läkare.
Fortsättning 
Register
Om överhettning
Spelaren kan bli varm när du laddar upp den efter en längre tids användning.
Innehåll
Anmärkning angående statisk elektricitet
Speciellt under mycket låg luftfuktighet kan det kännas ett litet stickande på
öronen. Det här är ett resultat av statisk elektricitet som samlas i kroppen och
beror inte på något fel hos spelaren.
Problemet kan minimeras genom att använda kläder tillverkade av
naturmaterial.
166
Övrig information
På OLED-skärmen (Organic Light Emitting Diode)
Utsätt inte LCD-skärmens yta för hårt tryck. Detta kan orsaka felfunktion
hos OLED-skärmen.
På skärmen
Ytan på spelarens skärm är gjord av glas.
När du hanterar spelaren ska du se till att du inte tappar den eller utsätter den
för stort tryck, skärmen kan gå sönder. Om glaset har gått sönder eller spruckit
ska du inte använda spelaren och undvika att röra vid de trasiga bitarna, du kan
skadas.
På OLED (Organic Light Emitting Diode)
Om du visar en stillbild länge eller om du visar samma bild upprepade gånger
kan den brännas in på skärmen. För att skydda skärmen ska du undvika att visa
bilder som kan brännas in och följa säkerhetsanvisningarna när du använder
spelaren.
Fortsättning 
Register
Försiktighetsåtgärder gällande skärmen
Innehåll
Om användning
När du använder en rem (säljs separat) bör du se upp så att den inte fastnar i
något som du passerar. Var också försiktig så att du inte slår med spelaren
mot människor du går förbi.
att använda spelaren under start och landning med flygplan.
Undvik

Observera att kondens kan bildas tillfälligt i fall där spelaren snabbt förflyttas
från en miljö med låg temperatur till hög temperatur, eller används i ett rum
som precis har fått värmen påslagen. Kondens är när fukt i luften fastnar på
en yta, t.ex. metallpaneler, och sedan ändrar form till flytande.
Om det bildas kondens i spelaren ska du stänga av den och låta den vara
avstängd tills kondensen försvinner. Om du använder spelaren med kondens
kan fel uppstå.
167
Övrig information
Undvika skärmbränning
Visa bilder i helskärmsläge.
Ställ in ”Zoom Settings” på ”Auto” eller ”Full” ( sidan 61).
Om rengöring
Rengör spelarens kåpa med en mjuk trasa, exempelvis en duk för rengöring
av glasögon.
Om spelarens kåpa blir mycket smutsig ska du rengöra den med en mjuk
trasa, lätt fuktad med vatten eller mild rengöringslösning.
Använd inte någon typ av slippasta, skurpulver eller lösningsmedel, såsom
alkohol eller bensen, eftersom det kan skada ytan.
Var försiktig så att du inte låter det tränga in vatten spelaren från öppningen
nära anslutningen.
Rengör hörlurskontakten med jämna mellanrum.
Kontakta en Sony-återförsäljare om du har frågor eller problem med spelaren.
Om programvaran
Upphovsrättslagstiftning förhindrar reproduktion av programvaran eller
bruksanvisningen som medföljer den, helt och delvis, samt uthyrning av
programvaran utan behörighet för upphovsrättsinnehavaren.
Under inga förutsättningar ska SONY hållas ansvarigt för några ekonomiska
skador, eller vinstförlust, inklusive krav från tredje part, som uppstår till följd
av användningen av programvaran som medföljer den här spelaren.
Fortsättning 
Register
Bilder kan enkelt brännas in
Bredbilder med svarta fält på ovanför och under dem (letterbox)
Bilder med bildformatet 4:3
Bilder som visats på skärmen för länge
Innehåll
Bränt på skärmen
I allmänhet kan skärmbränning utvecklas på OLED-skärmar eftersom det är
egenskaperna för materialet som används för att få hög kvalitet på bilderna.
Om du visar en stillbild i samma position på skärmen eller visar samma bild
upprepade gånger kommer bilden att brännas in och kommer inte att kunna
tas bort.
168
Övrig information
–Vi garanterar inte att alla språk visas korrekt, med den medföljande
programvaran.
–Användarskapade tecken och vissa specialtecken kanske inte visas.
Beroende på typen av text och tecken kanske inte texten som visas på
spelaren visas korrekt på enheten. Det kan bero på:
–Kapaciteten för den anslutna spelaren.
–Spelaren fungerar inte som den ska.
–Innehållsinformationen är skriven på ett språk eller med tecken som inte stöds
av spelaren.
Fortsättning 
Register
Att observera för användare
Musikinspelningarna är bara avsedda för privat bruk. Användning av
musikinspelningarna i annan utsträckning kräver tillstånd av
upphovsrättsinnehavarna.
Sony ansvarar inte för ofullständig inspelning/hämtning eller skadade data på
grund av problem med spelaren eller datorn.
Funktionen för att visa språk på den medföljande programvaran är beroende
av vilket operativsystem som finns installerat på din dator. För bästa resultat
bör du kontrollera att datorns operativsystem är kompatibelt med det språk
du vill visa.
Innehåll
Programvaran som medföljer den här spelaren kan inte användas med annan
utrustning än den som den är avsedd för.
att på grund av ansträngningarna för att förbättra kvaliteten kan
Observera

programvaruspecifikationerna ändras utan föregående meddelande.
Användning av den här spelaren med annan programvara än den som
medföljer täcks inte av garantin.
Funktionen för att visa språk på den medföljande programvaran är beroende
av vilket operativsystem som finns installerat på din dator. För bästa resultat
bör du kontrollera att datorns operativsystem är kompatibelt med det språk
du vill visa.
–Vi garanterar inte att alla språk visas korrekt, med den medföljande
programvaran.
–Användarskapade tecken och vissa specialtecken kanske inte visas.
Beskrivningarna i den här bruksanvisningen förutsätter att du är bekant med
de grundläggande funktionerna i Windows.
Information om datorns och operativsystemets användning finns i respektive
handböcker.
169
Övrig information
Musikinspelningarna är bara avsedda för privat bruk. Användning av
musikinspelningarna i annan utsträckning kräver tillstånd av
upphovsrättsinnehavarna.
Sony ansvarar inte för ofullständig inspelning/hämtning eller skadade data
på grund av problem med spelaren eller datorn.
Beroende på typen av text och tecken kanske inte texten som visas på
spelaren visas korrekt på enheten. Det kan bero på:
–Kapaciteten för den anslutna spelaren.
–Spelaren fungerar inte som den ska.
–Innehållsinformationen är skriven på ett språk eller med tecken som inte
stöds av spelaren.
Om kundtjänstens webbplats
Om du har några frågor eller problem rörande produkten, eller om du vill ha
information om kompatibla alternativ för produkten kan du besöka följande
webbsidor.
Kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Kunder i Kanada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Kunder i andra länder/regioner: http://www.sony-asia.com/support
Kunder som har köpt utländska modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Register
*1I vissa länder/regioner är inte provdata installerad.
Innehåll
Om provdata*1
Spelaren är förinstallerad med provdata.
Om du raderar provdata kan du inte återställa det och vi erbjuder inga
ersättningsdata.
170
Övrig information
och
är varumärken som tillhör Sony Corporation.

Adobe
och
Adobe
Reader
är
varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör

Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder.
Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Layer-3 ljudkodningsteknik och patent utdelas på licens från Fraunhofer IIS and
MPEG

Thomson.
IBM och PC/AT är registrerade varumärken som tillhör International Business
Machines Corporation.
och logotypen för QuickTime är varumärken eller registrerade varumärken
QuickTime

som tillhör Apple Inc., och används på licens från dem.
Pentium är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation.
YouTube och logotypen för YouTube är varumärken som tillhör Google Inc.
Yahoo! och Yahoo!-logotypen är varumärken som tillhör Yahoo! Inc.
Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen, WPA, WPA2 och Wi-Fi Protected Setup är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
här produkten innehåller NetFront Browser som tillhör ACCESS CO., LTD.
Den

ACCESS, logotypen för ACCESS och NetFront är registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör ACCESS CO., LTD. i USA, Japan och/eller andra länder.
©2007
ACCESS CO., LTD. Med ensamrätt.

här
programvaran grundas delvis på arbetet av Independent JPEG Group.
Den

IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
THIS
PRODUCT

PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR
WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO
PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Fortsättning 
Register
OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless och deras
logotyper är varumärken som tillhör Sony Corporation.
”WALKMAN” och logotypen för ”WALKMAN” är registrerade varumärken som tillhör
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista och Windows Media är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
Innehåll
Licens- och varumärkesmeddelande
171
Övrig information
Innehållsleverantörerna använder digital rights management technology för
Windows Media som finns i den här enheten (”WM-DRM”) för att skydda
integriteten i innehållet (”Säkert innehåll”) så att deras immaterialrätt,
inklusive upphovsrätt, i sådant innehåll inte felanpassas.
Den här enheten använder programvaran WM-DRM för att spela upp Säkert
Innehåll (”WM-DRM-programvaran”). Om WM-DRM-programmets säkerhet
i enheten har påverkats, kan ägare av Säkert innehåll (”Ägare av Säkert
innehåll”) begära att Microsoft återkallar WM-DRM-programmets rätt att
hämta nya licenser för kopiering, visning och/eller uppspelning av Säkert
innehåll. Återkallningen påverkar inte WM-DRM-programmets förmåga att
spela upp oskyddat innehåll. En lista över återkallade WM-DRM-program
sänds till enheten när du laddar ned en licens för Säkert innehåll över Internet
eller via en dator. Microsoft kan, i samband med en sådan licens, även sända
återkallningslistor till din enhet på begäran av Ägare av Säkert innehåll.
Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentation ©2009 Sony Corporation
Register
Den här produkten är skyddad av särskilda intellektuella rättigheter av
Microsoft Corporation. Användning eller distribuering av sådan teknologi
utanför den här produkten är helt förbjuden utan en licens från Microsoft eller
en auktoriserad representant för Microsoft.
Innehåll
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE
FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC
VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN
A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED
FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE
HTTP://MPEGLA.COM
THIS
PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE

FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1
VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED
IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS
OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1
VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Alla andra varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. TM och
® har inte satts ut i den här bruksanvisningen.
172
Övrig information
Innehåll
Specifikationer
Filformat som stöds
Musik (Inkluderar podcasts)
MP3
Mediefilformat: MP3 (MPEG-1 Layer 3) filformat
Filtillägg: .mp3
Bithastighet: 32 till 320 kbps (stöder variabel bithastighet (VBR))
Samplingfrekvens*1: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Mediefilsformat: ASF filformat
Filtillägg: .wma
Bithastighet: 32 till 192 kbps (stöder variabel bithastighet (VBR))
Samplingfrekvens*1: 44,1 kHz
Kompatibel med WM-DRM 10
AAC-LC*2
Mediefilsformat: MP4 filformat
Filtillägg: .mp4, .m4a, .3gp
Bithastighet: 16 till 320 kbps (stöder variabel bithastighet
(VBR))*3
Samplingfrekvens*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1,
48 kHz
Linjär PCM
Mediefilsformat: Wave-Riff filformat
Filtillägg: .wav
Bithastighet: 1 411 kbps
Samplingfrekvens*1: 44,1 kHz
Video (Inkluderar podcasts)
Videoformat
(Codec)
AVC
(H.264/AVC)
Mediefilsformat: MP4-filformat, ”Memory Stick” videoformat
Filtillägg: .mp4, .m4v
Profil: Baseline Profile
Nivå: Upp till 1,3
Bithastighet: Max. 768 kbps
Bildhastighet: Max. 30 fps
Upplösning: Max. QVGA (320 × 240)
MPEG-4
Mediefilsformat: MP4-filformat, ”Memory Stick” videoformat
Filtillägg: .mp4, .m4v
Profil: Simple Profile
Bithastighet: Max. 2 500 kbps
Bildhastighet: Max. 30 fps
Upplösning: Max. QVGA (320 × 240)
Windows Media
Video 9
Mediefilsformat: ASF-filformat
Filtillägg: .wmv
Profil: VC1 enkel profil, huvudprofil
Bithastighet: Enkel profil max. 1 700 kbps, huvudprofil max.
5 000 kbps
Bildhastighet: Max. 30 fps
Upplösning: Enkel profil max. 480 × 270, huvudprofil max.
QVGA (320 × 240)
Ljudformat (Codec) AAC-LC
Kanalnummer: Max. 2 kanaler
(för AVC, MPEG-4) Samplingsfrekvens*1: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bithastighet: Max. 288 kbps/kanal
WMA
Bithastighet: 32 till 192 kbps (stöder variabel bithastighet (VBR))
(för Windows Media samplingsfrekvens*1: 44,1 kHz
Video 9)
Filstorlek
Max. 2 GB
Antal filer
Max. 2 000
Fortsättning 
Register
Ljudformat
(Codec)
173
Övrig information
JPEG
Antal filer
Max. 20 000
Mediefilsformat: Kompatibelt med filformatet DCF 2.0/
Exif 2.21
Filtillägg: .jpg
Profil: Baseline Profile
Antal pixlar: Max. 4 096 × 4 096 pixlar
Podcast*5
Antalet filer
Max. 20 000
* Samplingsfrekvensen kanske inte överensstämmer med alla avkodare.
*2 Upphovsrättsskyddade filer kan inte spelas upp.
*3 Bithastigheter som inte är standard eller utan garanti inkluderas beroende på samplingsfrekvens.
*4 Vissa bildfiler kan inte spelas upp, beroende på filformat.
*5 Bildinnehåll stöds inte.
1
Maximalt antal spår som kan spelas in och tid (ca.)
De ungefärliga tiderna baseras på överföring eller inspelning av 4 minuters spår (gäller
inte video och bilder) i MP3-format. Antalet spår och tider för andra ljudfilsformat kan
skilja sig från MP3-formatet.
NWZ-X1050
NWZ-X1060
Bithastighet
Spår
Tid
Spår
Tid
48 kbps
10 350
690 timmar 00 min.
21 000
1 400 timmar 00 min.
64 kbps
7 750
516 timmar 00 min.
15 650
1 042 timmar 20 min.
128 kbps
3 850
256 timmar 00 min.
7 800
520 timmar 00 min.
256 kbps
1 900
130 timmar 00 min.
3 900
260 timmar 00 min.
320 kbps
1 550
102 timmar 20 min.
3 150
210 timmar 00 min.
Maximal inspelningsbar tid för video (ca.)
De ungefärliga inspelningstiderna är beräknade på överföring av enbart video. Tiden kan
variera beroende på de förhållanden som spelaren används under.
NWZ-X1050
NWZ-X1060
Bithastighet*
Tid
Tid
384 kbps
61 timmar 00 min.
124 timmar 30 min.
768 kbps
35 timmar 00 min.
71 timmar 00 min.
1
* Bithastighet för video. Bithastighet för ljud är 128 kbps.
1
Fortsättning 
Register
Bildformat
(Codec)
Innehåll
Bilder*4
174
Övrig information
Innehåll
Maximalt antal foton som kan överföras (ca.)
Max. 20 000
lagringsbart antal bilder kan vara mindre beroende på filstorlekarna.
Register
Kapacitet (kapacitet tillgänglig för användaren)*1
NWZ-X1050: 16 GB (Cirka 14,6 GB = 15 775 629 312 byte)
NWZ-X1060: 32 GB (Cirka 29,6 GB = 31 871 533 056 byte)
*1Tillgänglig lagringskapacitet på spelaren kan variera.
En del av minnet används för dataadministrationsfunktioner.
Uteffekt (hörlurar)
Frekvensgång
20 till 20 000 Hz (vid uppspelning av provdatafil på 44,1 kHz, enkel signalmätning)
Totalt brusreduceringsförhållande*1
Cirka 17 dB*2
*1Under Sony-mätstandard.
*2Motsvarar cirka 98,0 % reducering av energi för ljud jämfört med att inte använda
hörlurar. (NC-miljö: Airplane)
FM radio
FM-frekvensområde
87,5 till 108,0 MHz
IF (FM)
128 kHz
Antenn
Hörlursantenn
Trådlöst nätverk
Standarder: IEEE 802.11b/g
Kommunikationsintervall*1:
Cirka 50 m
Moduleringsformat:
DSSS (IEEE 802.11b-kompatibelt), OFDM (IEEE 802.11g-kompatibelt)
Säkerhet: WEP/WPA/WPA2
*1Kommunikationsområdet kan variera beroende på användningsförhållanden och inställningar.
Fortsättning 
175
Övrig information
Innehåll
Gränssnitt
Hörlurar: Stereo mini-uttag
WM‑PORT (uttag för flera anslutningar): 22 stifts
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt)
Register
Drifttemperatur
5 °C till 35 °C
Strömförsörjning
Inbyggt, uppladdningsbart litiumjonbatteri
USB-ström (från en dator via den medföljande USB-kabeln)
Laddningstid
USB-baserad laddning
Ca. 3 timmar (fulladdat), ca. 1,5 timmar (ca. 80%)
Batterilivslängd (vid oavbruten uppspelning)
Genom att göra inställningarna som följer kan du vänta dig en längre livslängd för
batteriet.
Tiderna nedan är ungefärliga när ”Equalizer”, ”VPT (Surround)”, ”DSEE(Sound
Enhance)”, ”Clear Stereo”, ”Dynamic Normalizer”, ”WLAN function On/Off ” är
avaktiverade. Dessutom är tiden ungefärlig för videor när ljusstyrkan för skärmen är
inställd på ”3”.
Tiden nedan kan variera beroende på omgivande temperatur eller användningsstatus.
Med brusreduceringsfunktionen
inaktiverad
Med brusreduceringsfunktionen
aktiverad
Uppspelning med MP3 128 kbps
Cirka 33 timmar
Cirka 21,5 timmar
Uppspelning med WMA 128 kbps
Cirka 31 timmar
Cirka 21,5 timmar
Uppspelning med AAC-LC 128 kbps
Cirka 29 timmar
Cirka 20,5 timmar
Uppspelning med Linear PCM
1 411 kbps
Cirka 31 timmar
Cirka 21,5 timmar
Uppspelning med MPEG-4 768 kbps
Cirka 7,5 timmar
Cirka 6,5 timmar
Uppspelning med MPEG-4 384 kbps
Cirka 9,0 timmar
Cirka 7,5 timmar
Uppspelning med AVC Baseline
768 kbps
Cirka 7,5 timmar
Cirka 6,5 timmar
Uppspelning med AVC Baseline
384 kbps
Cirka 8,0 timmar
Cirka 7,5 timmar
Musik
Video
Trådlöst nätverk
Vid webbläsning
Cirka 5,5 timmar
Cirka 5,0 timmar
Vid YouTube-strömning
Cirka 4,5 timmar
Cirka 4,0 timmar
Vid mottagning av FM-sändning
Cirka 17,5 timmar
Cirka 14 timmar
Fortsättning 
176
Övrig information
Mått (b/h/d, utskjutande delar inkluderas ej)
52 × 96,5 × 9,8 mm
Innehåll
Skärm
3-tums, OLED-färgskärm (Organic Light Emitting Diode), WQVGA (432 × 240 pixels),
262 144 färger
Register
Mått (b/h/d)
52,5 × 97,4 × 10,5 mm
Vikt
Cirka 98 g
Medföljande tillbehör
Hörlurar (1)
USB-kabel (1)
Hörsnäckor (storlek S, L) (1)
Tillbehör (1)
Används vid anslutning av spelaren till valfri dockningsenhet etc.
Ljudingångskabel (1)
Adapter för användning på flygplan (enkel/dubbel) (1)
CD-skiva*1*2 (1)
–Media Manager for WALKMAN*3
–Windows Media Player 11
–Content Transfer
–Bruksanvisning (PDF-fil)
Quick Start Guide (1)
*1Försök inte spela upp den här CD-skivan på en musik-CD-spelare.
*2Beroende på i vilket land/region du har köpt spelaren kan den integrerade
programvaran variera.
*3Media Manager for WALKMAN är inte inbyggt i paket som säljs i USA. Hämta det från
följande webbplats:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
Fortsättning 
177
Övrig information
Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Register
Stöds ej av följande miljöer:
– Personligt byggda datorer eller operativsystem
– En miljö som är en uppgradering av det tillverkarinstallerade operativsystemet
– Multistartmiljö
– Multi-monitor-miljö
– Macintosh
Innehåll
Systemkrav
Dator
IBM PC/AT eller kompatibel dator som är förinstallerad med följande operativsystem
för Windows:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller senare) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 eller senare) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 eller senare) /
Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 eller senare) / Windows Vista Business
(Service Pack 1 eller senare) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 eller senare)
* Exklusive OS-versioner som inte stöds av Microsoft
* Exklusive Windows® XP Professional x64 Edition
* Exklusive 64-bit OS-versioner för användning med PC-applikationen ”Media Manager
for WALKMAN”
CPU: Pentium 4 1,0 GHz eller högre
RAM: 512 MB eller mer
Hårddisk: 380 MB eller mer ledigt utrymme
Den medföljande programvaran kan kräva mer ledigt utrymme beroende på vilken
version av Windows du har. Dessutom behöver du mer plats för att lagra data, såsom
musik, videor, bilder etc.
Skärm:
–Skärmupplösning: 800 × 600 pixlar (eller högre) (rekommenderas 1 024 × 768 eller
högre)
–Färger: 8 bitar eller mer (16 bitar rekommenderas)
CD-enhet (stöder uppspelning av digitala musik-CD-skivor med WDM)
För att skapa original-CD-skivor krävs en CD-R-/RW-enhet.
Ljudkort
USB-port (Höghastighets USB rekommenderas)
Microsoft® .NET Framework 2.0 eller 3.0, QuickTime®7.3 (medföljer), Internet Explorer
6.0 eller 7.0, Windows Media Player 10 eller 11, DirectX9.0 krävs. (Windows Media
Player 11 rekommenderas. Vissa datorer som redan har Windows Media Player 10
installerat kan påträffa filbegränsning (AAC, videofiler etc.) som kan överföras genom
dra och släpp.)
Adobe Flash Player 8 eller högre måste vara installerat.
Internetanslutning med bredband krävs för att använda Electronic Music Distribution
(EMD) eller för att besöka webbsidan.
Vi kan inte garantera fullgod användning på alla datorer även om de uppfyller
systemkraven ovan.
178
Övrig information
A
AAC.................................................. 139
AAC-LC........................................... 172
Accessories...................................... 176
Adobe Reader...................................... 2
Adress (proxy)................................. 135
Album Display Format.................... 53
Albumrullning.................................. 41
All Range........................................... 48
Alternativmeny
. ................18, 45, 60, 69, 76, 82, 100
Arena.................................................. 50
Autentiseringsinformation....108, 109
Auto Preset........................................ 73
AVC.................................................. 140
AVLS (Volume Limit).................... 119
B
Batteri.........................................24, 175
Beep Settings................................... 119
Bildformat....................................... 140
Bithastighet..................................... 139
Brightness........................................ 121
Brusreducering............................... 110
C
Cache........................................108, 109
Clear Input History........................ 124
Clear Stereo....................................... 52
Clock Settings...........................26, 122
Club.................................................... 50
Connect (åtkomstpunkt)............... 133
Connection Name.......................... 132
Content Transfer............................... 23
Cookie Settings............................... 109
Current Connection Details......... 136
Custom............................................... 49
D
Data.................................................. 141
Date Display Format...................... 123
Dator..................................27, 151, 177
Datum-Tid....................................... 122
Delete (åtkomstpunkt)................... 133
Delete All Episodes.......................... 98
Delete All Podcasts........................... 99
Delete Episode.................................. 98
Delete This Episode.......................... 98
Delete This Podcast.......................... 98
Detailed Information..................... 137
Detailed Settings............................. 108
DHCP............................................... 131
Disconnect from Network.......36, 137
Dra...................................................... 11
DSEE (Sound Enhance)................... 51
Dynamic Normalizer....................... 52
E
Edit (åtkomstpunkt)....................... 133
Encryption key..........................35, 130
Episod................................................ 86
Episodlista......................................... 95
Equalizer............................................ 48
External Input Mode...................... 113
Fortsättning 
Register
Symboler
(Repeat)....................................... 47
(Shuffle).................................... 47
(Shuffle&Repeat)................ 47
(Repeat 1 song)......................... 47
(Heavy)...................................... 48
(Pop)........................................... 48
(Jazz)........................................... 48
(Unique)..................................... 48
(Custom 1)................................. 48
(Custom 2)................................. 48
(Studio)....................................... 50
(Live)........................................... 50
(Club)......................................... 50
(Arena)....................................... 50
(Matrix)...................................... 50
(Karaoke).................................... 50
(Selected Range)......................... 48
Innehåll
Register
179
Övrig information
I
Information..................................... 118
Informationsområdet....................... 13
Initiera (format).............................. 125
Inställningar för webbläsare.......... 107
Intervall.............................................. 57
IP Address Settings......................... 131
J
JavaScript......................................... 108
Jazz...................................................... 48
JPEG................................................. 140
Just-Fit.............................................. 107
Adressinmatning...............................105
Bakåt....................................................105
Favoritlista..........................................105
Framåt.................................................105
Historik...............................................105
Lägg till favoriter................................105
Rotera..................................................105
Stopp....................................................105
Uppdatera...........................................105
Webbläsarmeny..................................105
L
Laddning............................................ 24
Lagra datorinformation................. 141
Linjär PCM...................................... 139
Live..................................................... 50
Ljudformat....................................... 139
Ljudkvalitet........................................ 48
M
MAC-adress.................................... 137
Mapp.................................................. 28
Matrix................................................. 50
Media Manager for WALKMAN.... 22
Meddelanden.................................. 160
Meny (webbläsare)......................... 104
Miniatyrer (bild)............................... 70
Miniatyrer (omslagsbild)................. 53
Miniatyrer (video)............................ 57
Modell.............................................. 118
Mono/Auto........................................ 75
Most Viewed..................................... 80
MP3.................................................. 139
MPEG-4........................................... 140
Music.................................................. 37
N
New Registration............................ 128
Normal............................................... 47
Number of Downloads.................... 89
Fortsättning 
Register
H
Heavy................................................. 48
Historiklista..................................... 106
Hold Settings................................... 123
HOLD-knapp.................................... 10
HOME-knapp............................. 13, 14
HOME-meny.............................. 13, 14
Hörlurar............................................... 8
Hörlursuttag........................................ 7
Hörsnäckor.......................................... 8
K
Kapacitet.......................................... 174
Karaoke.............................................. 50
Keyword Search................................ 80
Knapp för webbläsare..................... 105
Innehåll
F
Fast programvara....................118, 142
Favoriter........................................... 106
Favoritlista....................................... 105
Featured............................................. 80
Felsökning....................................... 143
FM Radio...................................71, 157
Format (initiera)............................. 125
Fästanordning................................. 176
180
Övrig information
Q
Quiet Mode..................................... 115
R
Radiovågsstyrka......................129, 136
Refresh Podcasts............................... 87
Registrera en Podcast....................... 84
Related Links..................................... 43
Related Videos.................................. 80
Release Year....................................... 42
Repeat................................................ 47
Reset All Settings............................ 124
RESET-knapp.............................. 6, 143
RSS-ikon....................................84, 104
album.....................................................42
artist.......................................................42
genre......................................................42
lanseringsår..........................................42
mapp......................................................42
spellistor................................................42
Sökning efter referensInformation
. ....................................................... 43
T
Ta bort bilder..................................... 68
Ta bort spår....................................... 44
Ta bort videor.................................... 59
Tap...................................................... 11
Textinmatning................................... 20
Time Display Format..................... 123
Time Zone....................................... 108
Timeframe......................................... 81
To Play Screen.......................40, 95, 97
To Podcast Links............................. 101
Total Photos.................................... 118
Total Songs...................................... 118
Total Videos..................................... 118
Fortsättning 
Register
P
Page Information............................ 107
Password.......................................... 134
Pekskärm............................................. 6
Photo List Display Format.............. 70
Photos................................................ 64
Play Mode.......................................... 47
Playback Range................................. 48
Playlists.............................................. 42
Podcast.......................................83, 158
Podcast List....................................... 96
Podcasts............................................. 83
Pop...................................................... 48
Port................................................... 135
Privacy Settings............................... 109
Proxy Server Settings..................... 135
Proxyserver...................................... 135
S
Scan Sensitivity................................. 75
Scene Scroll....................................... 57
Screen Off Timer............................ 120
Security Settings............................. 130
Select NC Environment................. 116
Select Podcast to Refresh................. 88
Selected Range.................................. 48
Service Country/Region................ 126
Set Date-Time...........................26, 122
Set Noise Cancel Level................... 117
Settings............................................. 118
Shuffle................................................ 47
Skärm........................................... 53, 70
Skärm (display)........................... 6, 149
Slå av spelaren manuellt................ 138
Smart-Fit.......................................... 107
Snabbrulla.......................................... 12
Språk................................................ 126
SSID.................................................. 130
Startup Page..................................... 108
Ström....................................9, 138, 150
Studio................................................. 50
Söka efter spår................................... 42
Innehåll
O
Omslagsbild....................................... 41
On-Hold Display.............................. 63
Order of Video List.......................... 63
181
Övrig information
W
Wallpaper Settings.......................... 121
Webbläsare..............................102, 158
WEP................................................. 130
WEP Key.......................................... 131
Windows Media Player.................... 22
Windows Utforskaren...................... 28
Wireless LAN Settings................... 127
WLAN Function On/Off............... 127
WMA.......................................139, 172
WM-PORT.................................. 6, 118
WMV............................................... 140
WPA Key......................................... 131
WPA/WPA2-PSK AES................... 130
WPA/WPA2-PSK TKIP................. 130
WPS Button..................................... 130
WPS PIN......................................... 130
Y
YouTube.....................................77, 157
Z
Zoom.................................................. 61
Zooma in......................................... 104
Zooma ut......................................... 104
Zoominställning (video)................. 61
Ö
Överföra data.................................... 28
Register
V
Videoformat.................................... 140
Videos................................................ 54
View Mode...................................... 107
VOL +/– -knapp................................. 6
Volym................................................... 6
VPT (Surround)............................... 50
Å
Återstående batteri........................... 24
ÅTERSTÄLLA (spelaren).............. 143
Åtkomstpunkt...........................33, 128
Innehåll
U
Unique............................................... 48
Uppdatera.......................................... 86
Uppdatera podcasts.......................... 86
Uppgradering.................................. 142
Uppspelningsskärm........38, 55, 79, 91
USB Connection Mode.................. 125
USB-kabel........................................ 176
User ID............................................. 134
Utforskaren........................................ 28
Download PDF

advertising