Sony | NW-ZX2 | Sony NW-ZX2 ZX2 Walkman® ZX-serien Snabbstartguide

Delar och kontroller
Om volymanvändning (endast för
länder/områden som uppfyller de
europeiska direktiven)
7
Tryck på  för att börja använda Walkman.
8
Ställ in Wi-Fi-anslutning, Google-konto
och datum/tid osv. genom att följa
anvisningarna på skärmen.
Ett larm (en ljudsignal)* och en varning [Check the volume level] är
avsedda att skydda öronen när du höjer volyminställningen över en
viss nivå första gången. Du kan ta bort larmet och varningen genom
att trycka på [OK] i varningsdialogrutan.
* Larmet (ljudsignalen) hörs inte när du ansluter en Bluetooth-ljudenhet.
Snabbstartguide
Obs!
 Du kan höja volymen över den specifika nivån när du har stängt av larmet
och varningen.
 Efter den första varningen upprepas larmet och varningen om att volymen
är inställd över den specifika nivån var 20:e timme. När det inträffar ändras
volymen automatiskt till den första inställningen.
 Om volymen ställs in över den specifika nivån och du stänger av din
Walkman återgår volymen automatiskt till den specifika nivån.
NW-ZX2
 Skärm (pekskärm)
Tryck på ikoner, alternativ osv. på skärmen för att styra din Walkman.
Ursprungliga inställningar
 Inbyggd mikrofon
 Hörlursuttag
1
Tryck in hörlurskontakten helt. Om hörlurarna inte är ordentligt anslutna
försämras ljudet från dem. Inget ljud matas ut från de hörlurar som
är anslutna till hörlursuttaget när en Bluetooth-anslutning är aktiv.
Avsluta Bluetooth-anslutningen.
Om bruksanvisningarna
Om du vill ha detaljerad information om WALKMAN®
läser du i hjälpguiden på internet.
Det kostar inget att bläddra i den men din tjänstleverantör kan eventuellt debitera
en kommunikationsavgift enligt avtal.
Se avsnittet Så här installerar och läser du hjälpguiden i den
här bruksanvisningen när det gäller grundläggande funktioner,
kundsupportens webbadress och viktig information.
Obs!
 Om en stor batterisymbol visas när du
laddar Walkman är den återstående
laddningen fortfarande för låg för att
Walkman ska kunna fungera. Walkman
startas automatiskt när den har laddats
i cirka tio minuter.
 Det tar cirka 4,5 timmar att ladda batteriet helt.
 Förhindra att batteriet slits ut genom att ladda det minst en gång
per halvår eller år.
Anslut USB-kabeln (medföljer) eller andra tillbehör som har stöd för
WM-PORT (medföljer inte).
 Åtkomstlampa
Åtkomstlampan sitter under microSD-kortplatsens skydd.
 microSD-kortplats
microSD-kortplatsen finns under microSD-kortplatsens skydd.
Öppna skyddet innan du sätter in ett microSD-kort (medföljer inte).
Sätt in ett microSD-kort tills det klickar på plats för att utöka det
tillgängliga minnet på din Walkman.
2
 microSD-kortplatsens skydd
 Inbyggd antenn
Innehåll
  (på/av)/skärmlåsknapp
Tryck för att slå på strömmen. Håll intryckt för att stänga av strömmen.
Tryck för att slå på eller stänga av skärmen. Din Walkman återställs
om du håller -knappen intryckt i cirka åtta sekunder.
 Plusknapp och minusknapp för volymen
 -knappen (nästa)
Om fodralet i äkta skinn
 Den här produkten är tillverkad av äkta skinn. Till skillnad från konstskinn
kan äkta skinn ha repor, veck och ådermärken på ytan. Varje fodral har
ett unikt utseende och en unik färg.
 Om du virar hörlurssladden runt skinnfodralet vid förvaring kan
hörlurssladden lämna märken eftersom skinnet är mjukt.
 När du använder rengöringsmedel ska du läsa anvisningarna noga och
pröva på ett område som inte syns så väl först.
 Använd inte någon typ av lösningsmedel som alkohol eller thinner för
rengöring. Det leder till urblekning, formförändring eller försämring
vilket kan skada skinnfodralet.
 Fukt, som regn eller svett, och friktion kan orsaka missfärgning eller göra
att fodralet färgar av sig på kläder osv.
 Förvara inte skinnfodralet på platser som är utsatta för direkt solljus
(t.ex. i bilen), extremt höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet
eller damm.
 Var försiktig så att din Walkman inte kommer i kontakt med knappen
på skinnfodralet när du stoppar in eller tar ut den ur fodralet.
Din Walkman kan då repas.
Hoppa till nästa låt, nästa kapitel i en video eller fem minuter senare
i en scen. Om du håller knappen intryckt snabbspolas låtar eller
videor framåt.
Så här installerar och läser du
hjälpguiden
Installera hjälpguiden på datorn. Den innehåller din Walkmans
grundläggande funktioner, kundsupportens webbadress och
anvisningar om hur du överför innehåll som musik till Walkman.
1
2
Anslut din Walkman till en påslagen dator.
Kontrollera att [USB storage in use] visas på skärmen.
Om skärmen för USB-anslutning visas
trycker du på för att stänga skärmen och
fortsätta till de ursprungliga inställningarna.
3
Välj det språk du vill visa
slutanvändaravtalet på.
4
Försäkra dig om att du är införstådd med
alla villkor i slutanvändaravtalet och tryck
på [Agree].
Skärmen med de första inställningarna visas.
5
 Tips
Tryck på .
 Om [USB connected] visas trycker du på [Turn on USB storage].
3
 -knapp (spela upp/pausa)
Öppna följande mappar och dubbelklicka på den
körbara filen på din Walkman.
 Windows 7 eller tidigare: [Start] – [Dator] – [WALKMAN] –
Spela upp eller pausa låtar och videor.
Det finns en upphöjd punkt på knappen. Den underlättar användningen
av knapparna.
[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
 Windows 8: [Startskärmen] – [Skrivbord] – [Utforskaren] – [Dator] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
 -knapp (föregående)
 Windows 8.1: [Skrivbord] – [Utforskaren] – [Den här datorn] –
Hoppa till föregående (eller nuvarande) låt, föregående kapitel i en video
eller en scen som spelades upp för fem minuter sedan. Om du håller
knappen intryckt snabbspolas låtar eller videor bakåt.
 Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
for_mac].
 Hål för rem
Skärmarna och bilderna
som visas är endast för
referens och kan skilja sig
från den faktiska produkten
eller skärmen.
Hålet används för att fästa en rem (medföljer inte).
 N-märke
Vidrör det här märket med en Bluetooth-ljudenhet som har
NFC-funktionen.
4-545-608-11(1) (SV)
 Wi-Fi-anslutningen och Google-kontot kan även ställas in senare.
* Beroende på var du har köpt din Walkman kanske skärmen
för språkval inte visas.
Tryck på + om du vill höja volymen och på – om du vill sänka volymen.
Det finns en upphöjd punkt bredvid plusknappen. Den underlättar
användningen av knapparna.
Hörlurar och microSD-kort medföljer inte Walkman.
 Tips
Skärmen för språkval* visas.
Wi-Fi-, Bluetooth- och GPS-antennerna är inbyggda.
Kontrollera delarna i förpackningen.
 Walkman (1)
 USB-kabel (1)
 Skinnfodral (1)
 Utfyllnadsbricka (1)
 Snabbstartguide (denna bruksanvisning)
©2015 Sony Corporation
Walkman slås på.
 WM-PORT-uttag
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx2/h_ww/
Använd den medföljande USB-kabeln för att
ansluta din Walkman till en påslagen dator
och ladda Walkman.
6
Välj språk.
4
Slutför installationen enligt anvisningarna
på skärmen.
5
Läs hjälpguiden genom att dubbelklicka på genvägen
eller aliasikonen som har skapats på datorn.
Slå på/stänga av din Walkman
Så här använder du pekskärmen
Stäng av strömmen när du inte ska använda din Walkman under
en längre tid.
Skärmen på din Walkman är beröringskänslig. Du kan styra din Walkman
med hjälp av fingergester som att trycka lätt, hålla nedtryckt och svepa
på skärmen. I hjälpguiden finns detaljerad information.
Trycka lätt
1
2
Tryck på -knappen för att slå på din
Walkman.
Håll -knappen intryckt för att stänga
av din Walkman.
Hålla nedtryckt
Svepa
Dra
Nypa ihop/föra isär
Skärmen stängs av om inga funktioner används under en viss tidsperiod.
1
När du är ansluten till internet kan du visa den fullständiga versionen
av hjälpguiden på webben från din Walkman.
1
Tryck på på startskärmen och tryck
sedan på [Help Guide].
1
Leta upp problemet i avsnittet Felsökning
i hjälpguiden (HTML-dokument) och pröva
förslagen på åtgärder.
2
3
Anslut din Walkman till datorn för att ladda batteriet.
Håll -knappen intryckt i cirka åtta sekunder.
Symptom
Orsak/åtgärd
Datorn kan inte
identifiera din
Walkman.
 Om batteriet börjar bli urladdat laddar

Tryck på -knappen.



Startskärmen
Dra
ut ur cirkeln.
Visa startskärmen genom att trycka på
.

Din Walkman har låsts upp
och startskärmen visas.
Tryck på -knappen igen
för att stänga av skärmen.

 Statusfältet
Visar status för din Walkman och meddelanden.
 Widgeten [Music player]
Spelar upp musik.
 Genvägar till appar
Startar appar individuellt.
 Genväg till [Music player]
Spelar upp musikfiler som har överförts via Media Go eller genom
att dra och släppa.
 Genväg till [Sound adjustment]
Startar ljudjusteringsappen.
 Appar
Visar alla appar och widgetar.
 Genväg till [Video player]
Startar videospelaren
 Genväg till [DLNA]
Startar DLNA-appen.
Starttid från batteriurladdning
Cirka tio minuter
Temperatur för batterianvändning
5 °C till 35 °C
Försiktighetsåtgärder
Pröva de här åtgärderna om din Walkman inte fungerar som förväntat.
Låsskärmen visas.
2
Specifikationer
Du måste acceptera villkoren i slutanvändaravtalet när du använder
din Walkman första gången. Om du vill läsa dem igen senare drar du
statusfältet nedåt och trycker på
– [SETTINGS] – [ About device] –
[Legal information] – [Sony EULA].
Felsökning
Tryck på [ Power off] – [OK] för att stänga
av din Walkman.
Slå på/stänga av skärmen
Så här använder du hjälpguiden
på din Walkman
du batteriet.
När du använder din Walkman för första
gången eller om du inte har använt den under
en längre tid kan det dröja några minuter
innan den identifieras av datorn. Kontrollera
att datorn identifierar Walkman när den har
varit ansluten till datorn i cirka tio minuter.
Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt
ansluten till datorn.
Använd den medföljande USB-kabeln.
Det kanske inte fungerar att ansluta din
Walkman via en USB-hubb. Anslut din
Walkman direkt till USB-kontakten på datorn.
Kontrollera att USB-anslutningen inte är
avstängd. Dra statusfältet, tryck sedan på
[Turn on USB storage] på meddelandepanelen
följt av [Turn on USB storage] och sedan [OK].
Om åtgärderna ovan inte löser problemet kan
du hålla -knappen intryckt i åtta sekunder
för att återställa din Walkman och sedan testa
USB-anslutningen igen.
Din Walkman är
instabil när den är
ansluten till datorn.
 Din Walkman kan vara instabil om du använder
Din Walkman
blir varm.
 Beroende på hur du använder din Walkman
en USB-hubb eller USB-förlängningskabel.
Anslut din Walkman direkt till datorns
USB-port.
kan den bli varm medan batteriet laddas
eller när den utför intensiv databearbetning.
Detta är inget fel.
Information om lagar och varumärken
 Information om lagar, bestämmelser och varumärkesrätt finns
i avsnittet med viktig information i den medföljande programvaran.
Läs det genom att installera den medföljande programvaran på datorn.
 Google, Android och andra märken är varumärken som tillhör
Google Inc.
 Android-roboten har återgivits eller modifierats från verk som
framställts och delats av Google och används i enlighet med villkoren
i Creative Commons 3.0 Attribution License.
Om hörlurarna
 Undvik att spela upp enheten med hög volym under en längre tid eftersom
det kan påverka hörseln.
 Om du lyssnar med hög volym kanske du inte hör omgivande ljud. Undvik
att lyssna på enheten i situationer där hörseln är viktig, till exempel när du
kör bil eller cyklar.
 Eftersom hörlurarna har en öppen design kan ljudet höras utanför
hörlurarna. Tänk på att inte störa de som befinner sig i närheten.
Ägarbevis
Enhetens modell- och serienummer finns angivna på spelarens baksida.
Anteckna dem nedan. Ange dessa nummer om du behöver kontakta din
Sony-återförsäljare angående produkten.
Modellnummer __________________
Serienummer ____________________
Använd inte 5 GHz Wi-Fi-funktionen utomhus.
I vissa länder/områden är det förbjudet att använda den här funktionen.
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Download PDF

advertising