Sony | HT-ZF9 | Sony HT-ZF9 3.1-kanalig soundbar med Dolby Atmos®/DTS:X™ och Wi-Fi/Bluetooth®-teknik | HT-ZF9 Snabbstartguide

1
Kassens indhold
Pakkauksen sisältö
Tilslutning til et TV og andre enheder
Television ja muiden laitteiden liittäminen
Er der noget HDMI IN-stik mærket "ARC" på dit TV?
Onko televisiossasi ARC-merkinnällä varustettu HDMI IN -liitäntä?
Bjælkehøjttaler (1)
Subwoofer (1)
Fjernbetjening (1)
Kaiutinpalkki (1)
Bassokaiutin (1)
Kauko-ohjain (1)
JA
YES
Stoframme (1)
Optisk digitalt kabel (1)
R03-batteri (størrelse AAA) (2)
Säleikkö (1)
Optinen digitaalikaapeli (1)
R03-paristo (AAA-koko) (2)
SKABELON TIL VÆGMONTERING (1)
Vægmonteringsbeslag (2),
skrue (2)
Betjeningsvejledning
SEINÄASENNUSPOHJA (1)
NEJ
EI
Käyttöohje
Seinäkiinnike (2),
Ruuvi (2)
Installationsvejledning
Aloitusopas
Installationsvejledning
(dette dokument)
DA
Aloitusopas (tämä asiakirja)
FI
Soundbar: HT-ZF9
Soundbar-kaiutin: HT-ZF9
Se betjeningsvejledningen (separat
dokument) for nedenstående
TV-tilslutningsmetoder.
Installationssted
Asennussijainti
Subwoofer
Subwoofer
Bjælkehøjttaler
Kaiutinpalkki
: Videosignal
: Videosignaali
: Lydsignal
: Äänisignaali
Liitä television HDMI IN -liitäntä kaiutinpalkin HDMI OUT (TV (ARC)) -liitäntään High Speed HDMI -kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
HDMI OUT
TV (ARC)
• Sørg for, at kablet er sat helt ind.
Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla.
• Når TV'et ikke har et HDMI IN-stik mærket "ARC", skal du også tilslutte TV'et og bjælkehøjttaleren via det optisk digitale kabel (medfølger) som beskrevet i trin . Der kommer ingen
lyd fra TV'et, hvis TV'et og bjælkehøjttaleren kun er tilsluttet via HDMI-kablet.
Jos televisiossa ei ole ARC-merkinnällä varustettua HDMI IN -liitäntää, liitä televisio ja kaiutinpalkki myös optisella digitaalikaapelilla (sisältyy toimitukseen) noudattamalla ohjeita
vaiheessa . Televisiosta ei kuulu ääntä, jos televisio ja kaiutinpalkki liitetään vain HDMI-kaapelilla.
• Brug ikke et kabel, der er så bredt, at det rører ved bjælkehøjttalerens kabinet. Hvis det bruges, kan forbindelsesområdet overbelastes, og det kan forstyrre billedet eller forårsage
funktionsfejl.
Älä käytä liian leveää kaapelia, joka koskettaa kaiutinpalkin koteloa. Jos kaapeli on liian leveä, liitäntäalue ylikuormittuu, mikä voi heikentää kuvanlaatua tai aiheuttaa toimintahäiriön.
• Hvis du vil se 4K-videoindhold, henvises du til "Tilslutning til et 4K TV og 4K-enheder" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
Jos haluat katsella 4K-videosisältöä, perehdy käyttöohjeiden (erillinen asiakirja) ”4K-television ja 4K-laitteiden liittäminen” -kohtaan.
Brug et HDMI-kabel (medfølger ikke) til at slutte et HDMI OUT-stik til en enhed og enten HDMI IN 1-stikket eller HDMI IN 2-stikket til bjælkehøjttaleren.

4K-television ja 4K-laitteiden liittäminen
Liitä HDMI-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) laitteessa HDMI OUT -liitäntään ja kaiutinpalkissa joko HDMI IN 1- tai HDMI IN 2 -liitäntään.
Bemærk/Huomautus
Tilslutning af et TV med et analogt lydkabel
Aloitusoppaassa (tämä asiakirja) kerrotaan, miten kaiutinpalkki
ja televisio yhdistetään HDMI-kaapelilla.
Blu-ray Disc -soitin,
kaapeli- tai
satelliittiviritin jne.
Bemærk/Huomautus
Tilslutning af et 4K-TV og 4K-enheder
Installationsvejledningen (dette dokument) forklarer, hvordan
du tilslutter bjælkehøjttaleren og et TV via et HDMI-kabel.
Blu-ray Disc™ -soitin,
kaapeli- tai
satelliittiviritin jne.
Brug et højhastigheds-HDMI-kabel med Ethernet (medfølger ikke) til at slutte et HDMI IN-stik til dit TV og HDMI OUT (TV (ARC))-stikket til bjælkehøjttaleren.

Sonyn television yhdistäminen langattomasti
BLUETOOTH-toiminnolla
Television liittäminen analogisella äänikaapelilla
Blu-ray Disc-afspiller,
kabelboks eller
satellitboks osv.
: Videosignal
: Videosignaali
: Lydsignal
: Äänisignaali
Lisätietoja seuraavista television
yhdistämistavoista on käyttöohjeessa
(erillinen asiakirja).
Tilslutning af Sony TV med trådløs
BLUETOOTH-funktion
Blu-ray Disc™-afspiller,
kabelboks eller
satellitboks osv.
HDMI IN
1/2
Bemærk/Huomautus
• Placer ikke magnetiske kort på eller i nærheden af systemet.
Älä aseta magneettisia kortteja järjestelmän päälle tai lähelle.
• Undgå at dække toppen af bjælkehøjttaleren med metalgenstande som f. eks. TV-rammer osv.
Trådløse funktioner kan blive ustabile.
Älä peitä kaiutinpalkkia metalliesineillä, kuten television kehyksillä, sillä ne voivat tehdä langattomista toiminnoista epävakaita.
• Placer ikke metalgenstande omkring systemet. De trådløse funktioner kan blive ustabile.
Älä sijoita metalliesineitä järjestelmän ympärille. Langattomat toiminnot voivat muuttua epävakaiksi.
Montering af bjælkehøjttaleren på en væg
Tip/Vihje
• Når enheder som f.eks. en Blu-ray Disc-afspiller, kabelboks eller satellitboks er tilsluttet et TV, skal du frakoble enheden fra TV'et og derefter slutte den til bjælkehøjttaleren, så det er
muligt at gengive surroundlyd i høj kvalitet.
Jos laitteet, kuten Blu-ray Disc -soitin, kaapeliviritin tai satelliittiviritin, on tällä hetkellä liitetty televisioon, irrota ne televisiosta ja liitä ne kaiutinpalkkiin,
jotta voit nauttia laadukkaasta tilaäänestä.

Når der ikke er noget HDMI-stik mærket "ARC" på dit TV, skal du bruge det optisk digitale kabel (medfølger) til at tilslutte et optisk out-stik på dit TV og TV IN
(OPT)-stik på bjælkehøjttaleren.
Kaiutinpalkin asentaminen seinälle
Jos televisiossa ei ole ARC-merkinnällä varustettua HDMI-liitäntää, liitä television optinen lähtöliitäntä kaiutinpalkin TV IN (OPT) -liitäntään optisella
digitaalikaapelilla (sisältyy toimitukseen).
Se "Montering af bjælkehøjttaleren eller baghøjttaleren på en væg" i betjeningsvejledningen
(separat dokument).
Perehdy käyttöohjeiden (erillinen asiakirja) osioon Kaiutinpalkin tai takakaiuttimen
asentaminen seinälle.
• Sørg for, at kablet er sat helt ind.
Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla.
• Hvis du vil se 4K-videoindhold, henvises du til "Tilslutning til et 4K TV og 4K-enheder" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
Jos haluat katsella 4K-videosisältöä, perehdy käyttöohjeiden (erillinen asiakirja) ”4K-television ja 4K-laitteiden liittäminen” -kohtaan.
TV IN
(OPT)
Bemærk/Huomautus
• Kontroller formen af det optisk digitale kabels tilslutninger og stikkene på TV'et og bjælkehøjttaleren. Indsæt tilslutningerne i stikkene i de rigtige retninger. Hvis du med vold
indsætter tilslutningerne i de forkerte retninger, kan tilslutningerne og stikkene blive beskadiget.
Tarkista optisen digitaalikaapelin liittimien muoto ja television sekä kaiutinpalkin liitäntöjen muoto. Työnnä liittimet liitäntöihin oikeansuuntaisesti. Jos työnnät liittimet väkisin
vääränsuuntaisesti, liittimet ja liitännät voivat vahingoittua.
Fortsættes på bagsiden
Jatkuu takasivulla
4-727-534-31(1)
© 2018 Sony Corporation
Printed in Denmark
1
Innholdet i esken
Innehåll i förpackningen
Koble til en TV og andre enheter
Ansluta en tv och andra enheter
Finnes det HDMI IN-kontakter merket med «ARC» på TV-en din?
Finns det några HDMI IN-uttag märkta med ”ARC” på tv:n?
Soundbarhøyttaler (1)
Basshøyttaler (1)
Fjernkontroll (1)
Högtalarpanel (1)
Subwoofer (1)
Fjärrkontroll (1)
JA
JA
Grill (1)
Optisk digitalkabel (1)
R03-batteri (størrelse AAA) (2)
Högtalarfront (1)
Optisk digitalkabel (1)
R03-batteri (storlek AAA) (2)
VEGGMONTERINGSMAL (1)
Braketter for veggmontering (2),
skruer (2)
Bruksanvisning
VÄGGMONTERINGSMALL (1)
NEI
NEJ
Bruksanvisning
Väggmonteringsfäste (2),
skruv (2)
Oppstartsveiledning
Snabbstartsguide
Oppstartsveiledningen
(dette dokumentet)
NO
Snabbstartguide (detta dokument)
SV
Soundbar: HT-ZF9
Se bruksanvisningen (eget dokument) for å få
informasjon om TV-tilkoblingsmetodene
nedenfor.
Mer information finns i bruksanvisningen
(separat dokument) om tvanslutningsmetoder nedan.
Installasjonsposisjon
Installationsplats
Subwoofer
Subwoofer
Soundbarhøyttaler
Högtalarpanel
: Lydsignal
: Ljudsignal
Bruk en høyhastighets HDMI-kabel (følger ikke med) for å koble til en HDMI IN-kontakt på TV-en og en HDMI OUT-kontakt (TV (ARC)) på soundbarhøyttaleren.

Använd HDMI-höghastighetskabel med Ethernet (medföljer inte) för att ansluta till ett HDMI IN-uttag på tv:n och uttaget HDMI OUT (TV (ARC)) på
högtalarpanelen.
Merknad/Obs!
Oppstartsveiledningen (dette dokumentet) forklarer deg hvordan
du kobler soundbarhøyttaleren til en TV via en HDMI-kabel.
Snabbstartguiden (detta dokument) förklarar hur du kan ansluta
högtalarpanelen och en tv via en HDMI-kabel.
Montere soundbarhøyttaleren på veggen
Montera högtalarpanelen på en vägg
Ansluta en tv med en analog ljudkabel
Använd en HDMI-kabel (medföljer inte) för att ansluta ett HDMI OUT-uttag på en enhet till antingen HDMI IN 1-uttaget eller HDMI IN 2-uttaget på
högtalarpanelen.
Merknad/Obs!
HDMI IN
1/2
• Kontroller at kabelen er ordentlig koblet til.
Kontrollera att kabeln sitter i ordentligt.
• Se avsnittet «Koble til en 4K TV- og 4K-enheter» i bruksanvisningen (eget dokument) for å finne ut hvordan du spiller av 4K-videoinnhold.
Om du vill titta på 4K-video hittar du mer information i ”Ansluta en 4K-tv och 4K-enheter” i bruksanvisningen (separat dokument).
Tips/Tips
• Hvis en enhet som en Blu-ray Disc-spiller, kabel- eller satellittdekoder er koblet til TV-en, kobler du denne enheten fra TV-en og deretter til soundbarhøyttaleren for å få
omgivelseslyd av høy kvalitet.
Om enheter som Blu-ray Disc-spelare, kabel-tv-mottagare eller satellitmottagare redan är anslutna till en tv kopplar du bort enheten från tv:n och ansluter den till högtalarpanelen
för att få surroundljud av hög kvalitet.
Se avsnittet Montere soundbarhøyttaleren eller bakhøyttaleren på veggen i bruksanvisningen
(eget dokument).
Se Montera högtalarpanelen eller den bakre högtalaren på väggen i bruksanvisningen
(separat dokument).
• Kontroller at kabelen er ordentlig koblet til.
Kontrollera att kabeln sitter i ordentligt.
• Hvis TV-en ikke har en HDMI IN-kontakt merket med «ARC», må du også koble sammen TV-en og soundbarhøyttaleren via den optiske digitale kabelen (følger med) som forklart i
trinn . Hvis TV og soundbarhøyttaler kun er koblet sammen via HDMI-kabelen, vil det ikke komme noe lyd fra TV-en.
Om tv:n inte har ett HDMI-uttag märkt med ”ARC” måste du dessutom ansluta tv:n och högtalarpanelen via den optiska digitalkabeln (medföljer) enligt anvisningarna i steg . Inget
ljud sänds ut från tv:n om tv:n och högtalarpanelen endast är anslutna via HDMI-kabeln.
• Ikke bruk en kabel som er bred nok til å berøre dekselet på soundbarhøyttaleren. Hvis en slik kabel brukes, overbelastes kontaktområdet, slik at bildet kan bli forstyrret, eller det kan
oppstå feil.
Använd inte en kabel som är så bred att den rör vid högtalarpanelens hölje. Om en sådan används överbelastas kontaktområdet och det kan störa bilden eller orsaka fel.
• Se avsnittet «Koble til en 4K TV- og 4K-enheter» i bruksanvisningen (eget dokument) for å finne ut hvordan du spiller av 4K-videoinnhold.
Om du vill titta på 4K-video hittar du mer information i ”Ansluta en 4K-tv och 4K-enheter” i bruksanvisningen (separat dokument).
Bruk en HDMI-kabel (følger ikke med) for å koble til en HDMI OUT-kontakt på en enhet og enten HDMI IN 1- eller HDMI IN 2-kontakten på
soundbarhøyttaleren.

Merknad/Obs!
Koble til en TV med en analog lydkabel
Blu-ray Disc-spelare,
kabel-tv-mottagare,
satellitmottagare osv.
: Lydsignal
: Ljudsignal
Ansluta tv från Sony trådlöst via BLUETOOTH-funktionen
• Ikke plasser magnetiske kort på eller nær systemet.
Placera inte magnetiska kort på eller i närheten av anläggningen.
• Ikke dekk til toppen av soundbarhøyttaleren med metallgjenstander som en TV-ramme ol.
De trådløse funksjonene kan bli ustabile.
Täck inte den översta delen av högtalarpanelen med metallföremål, till exempel tv-ram osv.
Trådlösa funktioner kan bli instabila.
• Ikke plasser metallgjenstander rundt systemet. Trådløse funksjoner kan bli ustabile.
Placera inga metallföremål runt anläggningen. Trådlösa funktioner kan bli instabila.
Blu-ray Disc™-spelare,
kabel-tv-mottagare,
satellitmottagare osv.
: Videosignal
: Videosignal
Trådløs tilkobling av TV-en fra Sony med BLUETOOTHfunksjonen
Ansluta en 4K-tv och 4K-enheter
Blu-ray Disc-spiller,
kabel- eller
satellittdekoder osv.
: Videosignal
: Videosignal
HDMI OUT
TV (ARC)
Koble til en 4K-TV og 4K-enheter
Blu-ray Disc™-spiller,
kabel- eller
satellittdekoder osv.
Hvis TV-en ikke har en HDMI-kontakt merket med «ARC», må du bruke den optiske digitale kabelen (følger med) til å koble sammen en optisk
utgangskontakt på TV-en med TV IN (OPT)-kontakten på soundbarhøyttaleren.

Om det inte finns något HDMI-uttag märkt med ”ARC” på tv:n använder du den optiska digitalkabeln (medföljer) för att ansluta till ett optiskt uttag på tv:n
och uttaget TV IN (OPT) på högtalarpanelen.
Merknad/Obs!
TV IN
(OPT)
• Studer formen på kontaktpunktene på den optiske digitale kabelen og kontaktene på TV-en og soundbarhøyttaleren. Sett inn kontaktene riktig vei. Hvis du presser kontakten feil vei
inn i kontaktpunktet, kan dette forårsake skade på kontakten og kontaktpunktet.
Kontrollera formen på den optiska digitalkabelns kontakter och uttagen på tv:n och högtalarpanelen. Sätt i kontakterna i uttagen i rätt riktning. Om du tvingar in kontakterna i fel
riktning kan kontakterna och uttagen skadas.
Fortsetter på baksiden
Fortsättning på baksidan
4-727-534-31(1)
© 2018 Sony Corporation
Printed in Denmark
2
Bemærk/Huomautus
Opsætning af fjernbetjeningen
Kauko-ohjaimen käyttöönotto
•Afhængig af den rækkefølge, som du tilslutter TV'et og systemet, kan lyden fra systemet blive afbrudt, og "MUTING" vises måske på frontpanelskærmen på bjælkehøjttaleren. Hvis dette sker, skal du først tænde
TV'et og derefter systemet.
Television ja järjestelmän liittämisjärjestyksen mukaan järjestelmä voidaan mykistää, ja järjestelmän etupaneelin näyttöön voi ilmestyä teksti MUTING. Käynnistä tällöin ensin televisio ja sitten järjestelmä.
6
3
Nyde medrivende surroundoplevelser
Kattava tilaäänielämys
VERTICAL S.
Tænde TV-systemet
Television virran kytkeminen
 +/–
SW  +/–
Tændt
virta kytkettynä
 Tryk på VERTICAL S. på fjernbetjeningen til systemet.
Nyd film, musik og meget mere med lyd, der spreder sig til hele rummet og omgiver dig fra alle retninger.
Paina järjestelmän kauko-ohjaimen VERTICAL S. -painiketta.
Nauti elokuvista ja musiikista koko huoneen täyttävällä upealla tilaäänellä.
4
 Reguler lydstyrken.
Juster lydstyrken for bjælkehøjttaleren ved at trykke på SW  +/− på systemets fjernbetjening.
Juster lydstyrken for subwooferen ved at trykke på SW  +/– på systemets fjernbetjening.
Tænde for systemet
Virran kytkeminen järjestelmään

Säädä äänenvoimakkuutta.
Säädä kaiutinpalkin äänenvoimakkuutta painamalla järjestelmän kauko-ohjaimen +/− -painiketta.
Säädä bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla järjestelmän kauko-ohjaimen SW  +/− -painiketta.
/
Bemærk/Huomautus
•Surroundeffekterne varierer afhængigt af lydkilde.
Tilaäänitehosteet vaihtelevat äänilähteen mukaan.
Strømindikator
(grøn)
Virran merkkivalo
(vihreä)

Hvordan får jeg vist systemets betjeningsskærm på TV'et?
Järjestelmän toimintanäytön avaaminen TV-ruutuun
Udfør Easy Setup for at få vist systemets menu på TV'et.
Avaa järjestelmän valikko televisioon Easy Setup -toiminnolla.
 Tryk på HOME på fjernbetjeningen til systemet.
Easy Setup-skærmen vises på TV-skærmen.
Hvis Easy Setup-skærmen ikke vises, kan du bruge TV'ets fjernbetjening til at skifte TV-indgangen til det HDMI IN-stik, som systemet er tilsluttet.
 Sæt bjælkehøjttalerens og subwooferens vekselstrømsledninger (netledninger) i stikkontakten (lysnettet).
Systemets fjernbetjening virker ikke, før "HELLO" på frontpanelskærmen på bjælkehøjttaleren forsvinder.
Easy Setup -näyttö avautuu TV-näyttöön.
Jos Easy Setup -näyttö ei avaudu, vaihda television kauko-ohjaimella television tuloasetukseksi HDMI IN -liitäntä, jonka kautta televisio on liitetty järjestelmään.
Liitä kaiutinpalkin ja bassokaiuttimen verkkovirtajohdot pistorasiaan.
Järjestelmän kauko-ohjain ei toimi ennen kuin kaiutinpalkin etupaneelin näytön HELLO-tervehdys katoaa.
 Valg af sproget, du ønsker til systemets skærmvisning.
 Tryk på  (tænd/sluk) på fjernbetjeningen til systemet.
"TV" vises på toppanelskærmen på bjælkehøjttaleren.
Paina järjestelmän kauko-ohjaimen HOME-painiketta.
Valitse järjestelmän kuvaruutunäytölle haluamasi kieli.
 Udfør indstillinger ved at følge vejledningen på skærmen.
Paina järjestelmän kauko-ohjaimen  (virta) -painiketta.
Kaiutinpalkin etupaneelin näytössä näkyy TV.
Määritä asetukset toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
 Bekræft, at tænd/sluk-indikatoren på subwooferen lyser grønt.
Hvis strømindikatoren på subwooferen lyser grønt, er forbindelsen til bjælkehøjttaleren fuldført.
Hvis ikke, henvises du til "Subwoofer" i "Fejlfinding" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
Varmista, että bassokaiuttimen virran merkkivalo palaa vihreänä.
Fejlfinding
Vianmääritys
Jos bassokaiuttimen virran merkkivalo palaa vihreänä, yhteys kaiutinpalkkiin on muodostettu.
Perehdy muussa tapauksessa käyttöohjeiden (erillinen asiakirja) ”Vianmääritys”-osan ”Bassokaiutin”-kohtaan.
5
Der udsendes ingen TV-lyd fra systemet, eller der vises intet billede på TV'et.
Television ääntä ei toisteta järjestelmän kautta tai televisiossa ei ole kuvaa.
Lytte til lyd
Äänen kuunteleminen
HDMI1
TV
HDMI2
TV-indgangskontakt
Televisiotulon kytkin
Lytte til lyden fra TV'et
Television äänen kuunteleminen
 Vælg den ønskede indgang med TV'ets fjernbetjening.
Skærmen skifter til TV-udsendelsesskærmen, og TV-lyden udsendes fra systemet.
Hvis "TV" ikke vises i frontpanelet på bjælkehøjttaleren, skal du trykke på TV på systemets
fjernbetjening for at vælge TV-indgangen. "TV" vises på toppanelskærmen på bjælkehøjttaleren.
Valitse haluamasi tulo television kauko-ohjaimella.
Näyttö vaihtuu television lähetysnäytöksi, ja television ääni toistetaan järjestelmästä.
Jos kaiutinpalkin etupaneelissa ei lue TV, valitse TV-tulo painamalla järjestelmän kauko-ohjaimen
TV-painiketta. Kaiutinpalkin etupaneelin näytössä näkyy TV.
• Tryk på TV på systemets fjernbetjening for at vælge TV-indgangen. "TV" vises på toppanelskærmen på bjælkehøjttaleren.
Valitse TV-tulo painamalla järjestelmän kauko-ohjaimen TV-painiketta. Kaiutinpalkin etupaneelin näytössä näkyy TV.
• Sørg for, at indgang og udgang for systemets HDMI-stik er korrekte.
Varmista, että järjestelmän HDMI-liitäntöjen tulot ja lähdöt ovat oikein.
• Frakobl kablerne, der er tilsluttet mellem TV'et og systemet, og tilslut dem derefter igen med et fast tryk. Frakobl vekselstrømsledningerne (netledninger) til TV'et og systemet fra stikkontakten, og tilslut dem derefter igen.
Irrota television ja järjestelmän väliset kaapelit ja liitä ne sitten uudelleen. Irrota television ja järjestelmän verkkovirtakaapelit pistorasioista ja liitä ne sitten uudelleen.
• Når TV'et og systemet er tilsluttet via et HDMI-kabel, skal du aktivere Control for HDMI-funktionen på TV'et. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et, angående oplysninger om TV-indstillinger. Du kan finde flere oplysninger om Control for HDMI-funktionen
i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
Kun televisio ja järjestelmä on yhdistetty HDMI-kaapelilla, ota television Control for HDMI -toiminto käyttöön. Lisätietoja television asetuksista on television mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Lisätietoja Control for
HDMI -toiminnosta saat käyttöohjeista (erillinen asiakirja).
• Kontroller TV'ets lydindstilling. Når TV'et er indstillet til at sende lyden fra TV-højttalerne, skal du ændre indstillingen til at sende lyden fra de eksterne højttalere.
Tarkista television äänilähtö. Kun televisio siirtää ääntä television kaiuttimista, muuta asetusta siten, että ääni siirretään ulkoisista kaiuttimista.
Der udsendes intet billede eller fra den enhed, der er tilsluttet til systemet.
Järjestelmään liitetyn laitteen kuvaa ei näy tai ääntä ei kuulu.
Lytte til lyden fra en enhed, der er sluttet til stikket HDMI IN på
bjælkehøjttaleren
Kaiutinpalkin HDMI IN -liitäntään yhdistetyn laitteen äänen kuunteleminen
 Tænd den tilsluttede enhed. Brug derefter TV'ets fjernbetjening til at ændre TV-
indgangen til det HDMI IN-stik, som systemet er tilsluttet.
Kytke liitettyyn laitteeseen virta. Vaihda sitten television kauko-ohjaimella television
tuloasetukseksi HDMI IN -liitäntä, jonka kautta televisio on liitetty järjestelmään.
 Tryk på HDMI1 eller HDMI2 på fjernbetjeningen til systemet, afhængigt af det HDMI-stik,
enheden er tilsluttet.
"HDMI1" eller "HDMI2" vises i frontpanelet på bjælkehøjttaleren, og lyden fra den tilsluttede enhed
udsendes fra systemet.
Paina järjestelmän kauko-ohjaimen HDMI1- tai HDMI2-painiketta sen mukaan kumpaan
HDMI-liitäntään laite on liitetty.
Kaiutinpalkin etupaneelin näytössä lukee HDMI1 tai HDMI2 ja järjestelmä toistaa liitetyn laitteen ääntä.
• Tryk på en af indgangsknapperne (TV, HDMI1, HDMI2, BLUETOOTH eller ANALOG) på systemets fjernbetjening for at vælge den ønskede indgang. Indgangstypen, der svarer til den valgte indgang, vises i frontpanelskærmen på bjælkehøjttaleren.
Valitse haluamasi tulo painamalla jotakin järjestelmän kauko-ohjaimen tulopainikkeista (TV, HDMI1, HDMI2, BLUETOOTH tai ANALOG). Valittua tuloa vastaava tulotyyppi näkyy kaiutinpalkin etupaneelin näytössä.
• Sørg for, at indgang og udgang for systemets HDMI-stik er korrekte.
Varmista, että järjestelmän HDMI-liitäntöjen tulot ja lähdöt ovat oikein.
• Tag de kabler ud, der er tilsluttet systemet, og sæt dem i igen. Kontroller, at kablerne er sat korrekt i.
Irrota järjestelmään liitetyt kaapelit ja liitä ne uudelleen. Varmista, että kaapelit on liitetty kunnolla.
TV-fjernbetjeningen fungerer ikke.
Television kauko-ohjain ei toimi.
• Når bjælkehøjttaleren blokerer TV'ets fjernbetjeningssensor, fungerer TV'ets fjernbetjening muligvis ikke. I denne situation skal du indstille [IR-Repeater] til [On]. Du kan betjene TV'et med TV'ets fjernbetjening. Du kan få yderligere oplysninger i "TV-fjernbetjeningen
fungerer ikke" i betjeningsvejledningen (separat dokument).
Jos kaiutinpalkki sijoitetaan television kauko-ohjaimen tunnistimen eteen, television kauko-ohjain ei ehkä toimi. Määritä tällöin [IR-Repeater]-asetukseksi [On]. Voit ohjata televisiota television kauko-ohjaimella. Lisätietoja on käyttöohjeiden (erillinen asiakirja)
kohdassa ”Kun television kauko-ohjain ei toimi”.
Der er ingen lyd eller kun en meget svag lyd fra subwooferen.
Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, tai ääni on hyvin hiljainen.
• Tryk på SW  + på systemets fjernbetjening for at øge lydstyrken på subwooferen.
Lisää bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla järjestelmän kauko-ohjaimen SW  + -painiketta.
• Kontroller, at tænd/sluk-indikatoren på subwooferen lyser grønt. Hvis strømindikatoren ikke lyser, henvises du til "Subwoofer" i "Fejlfinding" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
Varmista, että bassokaiuttimen virran merkkivalo palaa vihreänä. Jos virran merkkivalo ei syty, tutustu käyttöohjeiden (erillinen asiakirja) ”Vianmääritys”-osan ”Bassokaiutin”-kohtaan.
Hvis problemet ikke afhjælpes, selv om du har forsøgte dig med de foranstaltninger, der er nævnt ovenfor, kan du se "Fejlfinding" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet kokeillut edellä olevia toimia, perehdy käyttöohjeiden (erillinen asiakirja) ”Vianmääritys”-kohtaan.
2
Merknad/Obs!
Forbered fjernkontrollen
Förbered fjärrkontrollen
•Avhengig av i hvilken rekkefølge du kobler til TV-en og systemet, kan lyden på systemet bli slått av og MUTING. Soundbarhøyttalerens frontpanelskjerm viser da MUTING. Hvis dette skjer, slår du først på TV-en og
deretter systemet.
Beroende på i vilken ordning du ansluter tv:n och anläggningen kan det hända att ljudet på anläggningen stängs av och MUTING visas på frontpanelens display på högtalarpanelen. Stäng i så fall först av tv:n och
sedan anläggningen.
6
3
Bruk omgivelseslyd
Lyssna på uppslukande surroundljud
Slå på TV-en
Slå på tv:n
VERTICAL S.
Slå på strømmen
Slå på strömmen
 +/–
4
SW  +/–
 Trykk på VERTICAL S. på systemets fjernkontroll.
Nyt videoer, musikk og mer med lyd som flyter rundt i hele rommet og omslutter deg fra alle retninger.
Slå på systemet
Starta anläggningen
Tryck på VERTICAL S. på fjärrkontrollen till anläggningen.
Se på film, lyssna på musik och mycket mer med ljud som flödar i hela rummet och omsluter dig från alla håll.
 Juster volumet.
Juster volumet på soundbarhøyttaleren ved å trykke på  +/− på systemets fjernkontroll.
Juster volumet for basshøyttaleren ved å trykke på SW  +/− på systemfjernkontrollen.

/
Justera volymen.
Justera högtalarpanelens volym genom att trycka på  +/− på fjärrkontrollen till anläggningen.
Justera subwoofervolymen genom att trycka på SW  +/− på fjärrkontrollen till anläggningen.
Strømindikator
(grønn)
Strömindikator
(grön)
Merknad/Obs!
•Omgivelseslydeffektene varierer avhengig av lydkilde.
Surroundeffekterna varierar beroende på ljudkällan.

Slik viser du systemets betjeningsskjermbilde på TV-en
Så här visas funktionsskärmen på tv:n
Utfør Easy Setup for å vise systemmenyen på TV-en.
Utför Easy Setup för att visa anläggningens meny på tv:n.
 Koble strømledningene til soundbarhøyttaleren og basshøyttaleren til stikkontakten.
Fjernkontrollen til systemet fungerer ikke før HELLO forsvinner fra frontpanelet på soundbarhøyttaleren.
 Trykk på HOME på systemets fjernkontroll.
Skjermbildet Easy Setup vises på TV-skjermen.
Hvis skjermbildet for Easy Setup ikke vises, endrer du slik at HDMI IN-kontakten som kobler TV-en til systemet, blir brukt som TV-inngang. Dette gjør du ved hjelp av TV-ens fjernkontroll.
Anslut högtalarpanelens och subwooferns nätsladdar till ett vägguttag.
Anläggningens fjärrkontroll fungerar inte förrän HELLO på frontpanelens display på högtalarpanelen försvinner.
 Trykk på  (av/på) på systemets fjernkontroll.
TV vises på frontpanelskjermen på soundbarhøyttaleren.
Skärmen Easy Setup visas på tv:n.
Om skärmen Easy Setup inte visas använder du fjärrkontrollen till tv:n för att växla från tv som insignal till det HDMI IN-uttag som anläggningen är ansluten till.
Tryck på  (ström) på fjärrkontrollen till anläggningen.
 Velg språket du ønsker på skjermen.
TV visas på frontpanelens display på högtalarpanelen.
 Kontroller at av/på-indikatoren på basshøyttaleren lyser grønt.
Hvis av/på-indikatoren på basshøyttaleren lyser grønt, er forbindelsen med soundbarhøyttaleren opprettet.
Hvis ikke, se «Basshøyttaler» under «Feilsøking» i bruksanvisningen (eget dokument).
Tryck på HOME på fjärrkontrollen till anläggningen.
Välj språk på texten på anläggningens display.
 Angi innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen.
Slutför inställningarna genom att följa anvisningarna på skärmen.
Kontrollera att strömindikatorn på subwoofern lyser grönt.
Anslutningen med högtalarpanelen är klar om strömindikatorn på subwoofern lyser grönt.
Se annars ”Subwoofer” i avsnittet ”Felsökning” i bruksanvisningen (separat dokument).
5
Feilsøking
Felsökning
Lytt til lyd
Lyssna på ljud
Det kommer ikke TV-lyd fra systemet, eller TV-en har ikke bilde.
Inget tv-ljud matas ut från anläggningen eller ingen bild visas på tv:n.
HDMI1
TV
HDMI2
TV-inngangsbryter
Knapp för tv
som insignal
• Trykk på TV på systemets fjernkontroll for å velge TV-inngangen. TV vises på frontpanelskjermen på soundbarhøyttaleren.
Tryck på TV på fjärrkontrollen för att välja tv som insignal. TV visas på frontpanelens display på högtalarpanelen.
• Kontroller at inn- og utgangssignalene fra HDMI-kontaktene på systemet stemmer.
Kontrollera att insignalen och utsignalen från HDMI-uttagen på anläggningen är korrekta.
• Koble fra kablene som er koblet mellom TV-en og systemet, og koble dem deretter ordentlig til på nytt. Koble strømledningen fra TV-en, og systemet fra strømuttaket, og koble dem deretter til på nytt.
Koppla från kablarna mellan tv:n och anläggningen och anslut dem ordentligt igen. Koppla från nätsladdarna till tv:n och anläggningen från vägguttaget och anslut dem igen.
• Når TV-en og systemet er koblet til via en HDMI-kabel, aktiverer du Control for HDMI-funksjonen på TV-en. Se bruksanvisningen som fulgte med TV-en, hvis du vil ha mer informasjon om TV-innstillingene. Se bruksanvisningen (eget dokument) for å få mer
informasjon om Control for HDMI-funksjonen.
När tv:n och anläggningen är anslutna via en HDMI-kabel aktiverar du funktionen Control for HDMI på tv:n. Mer information om tv-inställningarna finns i bruksanvisningen till tv:n. Mer information om funktionen Control for HDMI finns i bruksanvisningen (separat
dokument).
• Kontroller lydinnstillingen til TV-en. Når TV-en er stilt inn til å avgi lyd fra TV-høyttalerne, kan du endre innstillingen for å få lyd fra de eksterne høyttalerne.
Kontrollera tv:ns ljudinställning. När tv:n är inställd så att ljudet matas ut från tv-högtalarna ändrar du inställningen så att ljudet matas ut från de externa högtalarna.
Det kommer ikke bilde eller lyd fra enheten som er koblet til systemet.
Ingen bild eller inget ljud från enheten matas ut till anläggningen.
Slik lytter du til TV-lyd
Lyssna på ljud från tv:n
 Velg den ønskede inngangen ved hjelp av TV-ens fjernkontroll.
Skjermen skifter til TV-programmet, og systemet spiller av TV-lyd.
Hvis TV ikke vises på frontpanelet på soundbarhøyttaleren, trykker du på TV på systemets
fjernkontroll for å velge TV-inngangen. TV vises på frontpanelskjermen på soundbarhøyttaleren.
Välj önskad insignal med tv:ns fjärrkontroll.
Skärmen växlar till tv-sändningsskärmen och tv-ljudet matas ut från anläggningen.
Om TV inte visas på frontpanelen på högtalarpanelen trycker du på TV på fjärrkontrollen till
anläggningen för att välja TV-ingången. TV visas på frontpanelens display på högtalarpanelen.
Slik lytter du til lyd på en enhet som er koblet til HDMI IN-kontakten på
soundbarhøyttaleren
Lyssna på ljudet från en enhet som är ansluten till HDMI IN-uttaget på
högtalarpanelen
 Slå på den tilkoblede enheten. Bruk deretter TV-ens fjernkontroll til å endre
TV-inngangen til den HDMI IN-kontakten systemet er koblet til.
Slå på den anslutna enheten. Använd sedan tv:ns fjärrkontroll för att växla från tv som
insignal till det HDMI-uttag som anläggningen är ansluten till.
 Trykk på HDMI1 eller HDMI2 på fjernkontrollen til systemet, avhengig av HDMI-kontakten
som enheten er koblet til.
HDMI1 eller HDMI2 vises på frontpanelskjermen på soundbarhøyttaleren, og lyden til den tilkoblede
enheten spilles av fra systemet.
Tryck på HDMI1 eller HDMI2 på anläggningens fjärrkontroll beroende på vilket
HDMI-uttag som enheten är ansluten till.
HDMI1 eller HDMI2 visas på frontpanelens display på högtalarpanelen och ljudet från den anslutna
enheten matas ut från anläggningen.
• Trykk på en av inngangsknappene (TV, HDMI1, HDMI2, BLUETOOTH eller ANALOG) på systemets fjernkontroll for å velge ønsket inngang. Inngangstypen som samsvarer med den valgte inngangen, vises på frontpanelet på soundbarhøyttaleren.
Tryck på en av ingångsknapparna (TV, HDMI1, HDMI2, BLUETOOTH eller ANALOG) på anläggningens fjärrkontroll för att välja önskad ingång. Den ingångstyp som motsvarar den valda ingången visas på frontpanelens display på högtalarpanelen.
• Kontroller at inn- og utgangssignalene fra HDMI-kontaktene på systemet stemmer.
Kontrollera att insignalen och utsignalen från HDMI-uttagen på anläggningen är korrekta.
• Koble fra kablene tilkoblet systemet, og koble dem så til igjen. Sikre at kablene er ordentlig satt inn.
Lossa kablarna som är anslutna till anläggningen och återanslut dem igen. Kontrollera att kablarna sitter fast ordentligt.
Fjernkontrollen til TV-en fungerer ikke.
Fjärrkontrollen till tv:n fungerar inte.
• Når soundbarhøyttaleren står i veien for sensoren for TV-fjernkontrollen, er det ikke sikkert at TV-fjernkontrollen fungerer. I så fall setter du [IR-Repeater] til [On]. Du kan styre TV-en med TV-ens fjernkontroll. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnittet Hvis
fjernkontrollen til TV-en ikke fungerer i bruksanvisningen (eget dokument).
När högtalarpanelen blockerar fjärrkontrollsensorn på tv:n kanske tv:ns fjärrkontroll inte fungerar. Ställ in [IR-Repeater] på [On]. Du kan styra tv:n med fjärrkontrollen till tv:n. Mer information finns i ”När tv-fjärrkontrollen inte fungerar” i bruksanvisningen (separat
dokument).
Det kommer ingen lyd eller bare en svært lav lyd fra basshøyttaleren.
Det hörs inget ljud alls eller bara svagt ljud från subwoofern.
• Trykk på SW  + på systemets fjernkontroll for å øke volumet på basshøyttaleren.
Tryck på SW  + på fjärrkontrollen till anläggningen för att höja subwoofervolymen.
• Påse at strømindikatoren på basshøyttaleren lyser grønt. Hvis av/på-indikatoren ikke lyser, slår du opp i avsnittet Basshøyttaler under Feilsøking i bruksanvisningen (eget dokument).
Kontrollera att strömindikatorn på subwoofern lyser grön. Om strömindikatorn inte tänds finns mer information i ”Subwoofer” i ”Felsökning” i bruksanvisningen (separat dokument).
Hvis forslagene ovenfor ikke løser problemet, går du til «Feilsøking» i bruksanvisningen (eget dokument).
Om problemet kvarstår trots att du har prövat åtgärderna ovan finns mer information i ”Felsökning” i bruksanvisningen (separat dokument).
Download PDF

advertising