Sony | HT-XF9000 | Sony HT-XF9000 2.1-kanalig soundbar med Dolby Atmos®/DTS:X™ och Bluetooth®-teknik | HT-XF9000 Snabbstartguide

1
Kassens indhold
Pakkauksen sisältö
Bjælkehøjttaler (1)
Kaiutinpalkki (1)
Subwoofer (1)
Bassokaiutin (1)
Tilslutning til et TV og andre enheder
Television ja muiden laitteiden liittäminen
Er der noget HDMI IN-stik mærket "ARC" på dit TV?
Onko televisiossasi ARC-merkinnällä varustettu HDMI IN -liitäntä?
Fjernbetjening (1)
Kauko-ohjain (1)
JA/KYLLÄ
R03-batteri (størrelse AAA) (2)
R03-paristo (AAA-koko) (2)
Optisk digitalt kabel (1)
Optinen digitaalikaapeli (1)
NO/EI
SKABELON TIL
VÆGMONTERING (1)
SEINÄASENNUSPOHJA (1)
Startup Guide
Betjeningsvejledning
Käyttöohje
Installationsvejledning
(dette dokument)
Aloitusopas (tämä asiakirja)
Installationsvejledning
Aloitusopas
Soundbar: HT-XF9000
Soundbar-kaiutin: HT-XF9000
Se betjeningsvejledningen (separat
dokument) for nedenstående TVtilslutningsmetoder.
Lisätietoja seuraavista television
yhdistämistavoista on käyttöohjeessa
(erillinen asiakirja).
Blu-ray Disc™afspiller, kabelboks
eller satellitboks osv.
Blu-ray Disc™ -soitin,
kaapeli- tai
satelliittiviritin jne.
: Videosignal
: Videosignaali
: Lydsignal
: Äänisignaali
Installationssted
Asennussijainti
Subwoofer
Bassokaiutin
Tilslutning af Sony TV med trådløs BLUETOOTHfunktion
Sonyn television yhdistäminen langattomasti
BLUETOOTH-toiminnolla
Bjælkehøjttaler
Kaiutinpalkki

Installationsvejledningen (dette dokument) forklarer, hvordan du
tilslutter bjælkehøjttaleren og et TV via et HDMI-kabel.
Aloitusoppaassa (tämä asiakirja) kerrotaan, miten kaiutinpalkki ja
televisio yhdistetään HDMI-kaapelilla.
: Videosignal
: Videosignaali
: Lydsignal
: Äänisignaali
Brug et højhastigheds-HDMI-kabel med Ethernet (medfølger ikke) til at slutte et HDMI IN-stik til dit TV og HDMI OUT (TV (ARC))-stikket til bjælkehøjttaleren.
Liitä television HDMI IN -liitäntä kaiutinpalkin HDMI OUT (TV (ARC)) -liitäntään High Speed HDMI -kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
Bemærk
HDMI OUT
TV (ARC)
• Sørg for, at kablet er sat helt ind.
• Når TV'et ikke har et HDMI IN-stik mærket "ARC", skal du også tilslutte TV'et og bjælkehøjttaleren via det optisk digitale kabel (medfølger) som beskrevet i trin . Der kommer ingen lyd fra TV'et, hvis
TV'et og bjælkehøjttaleren kun er tilsluttet via HDMI-kablet.
• Brug ikke et kabel, der er så bredt, at det rører ved bjælkehøjttalerens kabinet. Hvis det bruges, kan forbindelsesområdet overbelastes, og det kan forstyrre billedet eller forårsage funktionsfejl.
• Hvis du vil se 4K-videoindhold, henvises du til "Tilslutning til et 4K TV og 4K-enheder" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
Huomautus
• Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla.
• Jos televisiossa ei ole ARC-merkinnällä varustettua HDMI IN -liitäntää, liitä televisio ja kaiutinpalkki myös optisella digitaalikaapelilla (sisältyy toimitukseen) noudattamalla ohjeita vaiheessa .
Televisiosta ei kuulu ääntä, jos televisio ja kaiutinpalkki liitetään vain HDMI-kaapelilla.
• Älä käytä liian leveää kaapelia, joka koskettaa kaiutinpalkin koteloa. Jos kaapeli on liian leveä, liitäntäalue ylikuormittuu, mikä voi heikentää kuvanlaatua tai aiheuttaa toimintahäiriön.
• Jos haluat katsella 4K-videosisältöä, perehdy käyttöohjeiden (erillinen asiakirja) ”4K-television ja 4K-laitteiden liittäminen” -kohtaan.
Tilslutning til et 4K TV og 4K-enheder
4K-television ja 4K-laitteiden liittäminen
Tilslutning af et TV med et analogt lydkabel
Television liittäminen analogisella äänikaapelilla
Blu-ray Disc-afspiller,
kabelboks eller
satellitboks osv.
Blu-ray Disc -soitin,
kaapeli- tai
satelliittiviritin jne.
Bemærk

Brug et HDMI-kabel (medfølger ikke) til at slutte et HDMI OUT-stik til en enhed og HDMI IN-stikket til bjælkehøjttaleren.
Liitä laitteen HDMI OUT -liitäntä kaiutinpalkin HDMI IN -liitäntään HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
Bemærk
• Sørg for, at kablet er sat helt ind.
• Hvis du vil se 4K-videoindhold, henvises du til "Tilslutning til et 4K TV og 4K-enheder" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
•Placer ikke magnetiske kort på eller i nærheden af systemet.
•Undgå at dække toppen af bjælkehøjttaleren med metalgenstande som f. eks. TV-rammer osv. Trådløse
funktioner kan blive ustabile.
•Placer ikke metalgenstande omkring systemet. De trådløse funktioner kan blive ustabile.
HDMI IN
Huomautus
Tip
•Älä aseta magneettisia kortteja järjestelmän päälle tai lähelle.
•Älä peitä kaiutinpalkkia metalliesineillä, kuten television kehyksillä, sillä ne voivat tehdä langattomista
toiminnoista epävakaita.
•Älä sijoita metalliesineitä järjestelmän ympärille. Langattomat toiminnot voivat muuttua epävakaiksi.
Montering af bjælkehøjttaleren på en væg
Se "Montering af bjælkehøjttaleren på en væg" i betjeningsvejledningen (separat dokument).
Kaiutinpalkin asentaminen seinälle
Perehdy käyttöohjeiden (erillinen asiakirja) Kaiutinpalkin asentaminen seinälle -osaan.
Huomautus
• Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla.
• Jos haluat katsella 4K-videosisältöä, perehdy käyttöohjeiden (erillinen asiakirja) ”4K-television ja 4K-laitteiden liittäminen” -kohtaan.
• Når enheder som f.eks. en Blu-ray Disc-afspiller, kabelboks eller satellitboks er tilsluttet et TV, skal du frakoble enheden fra TV'et og derefter slutte den til bjælkehøjttaleren, så det er muligt at
gengive surroundlyd i høj kvalitet.
Vihje
• Jos laitteet, kuten Blu-ray Disc -soitin, kaapeliviritin tai satelliittiviritin, on tällä hetkellä liitetty televisioon, irrota ne televisiosta ja liitä ne kaiutinpalkkiin, jotta voit nauttia laadukkaasta tilaäänestä.

Når der ikke er noget HDMI-stik mærket "ARC" på dit TV, skal du bruge det optisk digitale kabel (medfølger) til at tilslutte et optisk out-stik på dit TV og TV IN (OPT)-stik
på bjælkehøjttaleren.
Jos televisiossa ei ole ARC-merkinnällä varustettua HDMI-liitäntää, liitä television optinen lähtöliitäntä kaiutinpalkin TV IN (OPT) -liitäntään optisella digitaalikaapelilla
(sisältyy toimitukseen).
Bemærk
TV IN
(OPT)
• Kontroller formen af det optisk digitale kabels tilslutninger og stikkene på TV'et og bjælkehøjttaleren. Indsæt tilslutningerne i stikkene i de rigtige retninger. Hvis du med vold indsætter
tilslutningerne i de forkerte retninger, kan tilslutningerne og stikkene blive beskadiget.
Huomautus
• Tarkista optisen digitaalikaapelin liittimien muoto ja television sekä kaiutinpalkin liitäntöjen muoto. Työnnä liittimet liitäntöihin oikeansuuntaisesti. Jos työnnät liittimet väkisin vääränsuuntaisesti,
liittimet ja liitännät voivat vahingoittua.
Fortsættes på bagsiden
Jatkuu takasivulla
4-725-866-31(1)
© 2018 Sony Corporation
Printed in Denmark
1
Innholdet i esken
Innehåll i förpackningen
Soundbarhøyttaler (1)
Högtalarpanel (1)
Basshøyttaler (1)
Subwoofer (1)
Koble til en TV og andre enheter
Ansluta en tv och andra enheter
Finnes det HDMI IN-kontakter merket med «ARC» på TV-en din?
Finns det några HDMI IN-uttag märkta med ”ARC” på tv:n?
Fjernkontroll (1)
Fjärrkontroll (1)
JA
R03-batteri (størrelse AAA) (2)
R03-batteri (storlek AAA) (2)
Optisk digitalkabel (1)
Optisk digitalkabel (1)
NEI/NEJ
VEGGMONTERINGSMAL (1)
VÄGGMONTERINGSMALL (1)
Startup Guide
Bruksanvisning
Oppstartsveiledningen
(dette dokumentet)
Snabbstartguide
(detta dokument)
Oppstartsveiledning
Snabbstartsguide
Soundbar: HT-XF9000
Soundbar: HT-XF9000
Se bruksanvisningen (eget dokument) for å
få informasjon om TV-tilkoblingsmetodene
nedenfor.
Mer information finns i bruksanvisningen
(separat dokument) om tvanslutningsmetoder nedan.
Blu-ray Disc™-spiller,
kabelboks eller
satellittboks, osv.
Blu-ray Disc™spelare, kabel-tvmottagare,
satellitmottagare osv.
Basshøyttaler
Subwoofer
Trådløs tilkobling av TV-en fra Sony med BLUETOOTHfunksjonen
Ansluta tv från Sony trådlöst via BLUETOOTHfunktionen
Soundbarhøyttaler
Högtalarpanel

Bruk en høyhastighets HDMI-kabel (følger ikke med) for å koble til en HDMI IN-kontakt på TV-en og en HDMI OUT-kontakt (TV (ARC)) på soundbarhøyttaleren.
Använd HDMI-höghastighetskabel med Ethernet (medföljer inte) för att ansluta till ett HDMI IN-uttag på tv:n och uttaget HDMI OUT (TV (ARC)) på högtalarpanelen.
Merknad
HDMI OUT
TV (ARC)
Oppstartsveiledningen (dette dokumentet) forklarer deg hvordan du
kobler soundbarhøyttaleren til en TV via en HDMI-kabel.
Snabbstartguiden (detta dokument) förklarar hur du kan ansluta
högtalarpanelen och en tv via en HDMI-kabel.
• Kontroller at kabelen er ordentlig koblet til.
• Hvis TV-en ikke har en HDMI IN-kontakt merket med «ARC», må du også koble sammen TV-en og soundbarhøyttaleren via den optiske digitale kabelen (følger med) som forklart i trinn . Hvis TV og
soundbarhøyttaler kun er koblet sammen via HDMI-kabelen, vil det ikke komme noe lyd fra TV-en.
• Ikke bruk en kabel som er bred nok til å berøre dekselet på soundbarhøyttaleren. Hvis en slik kabel brukes, overbelastes kontaktområdet, slik at bildet kan bli forstyrret, eller det kan oppstå feil.
• Se avsnittet «Koble til en 4K TV- og 4K-enheter» i bruksanvisningen (eget dokument) for å finne ut hvordan du spiller av 4K-videoinnhold.
Obs!
• Kontrollera att kabeln sitter i ordentligt.
• Om tv:n inte har ett HDMI-uttag märkt med ”ARC” måste du dessutom ansluta tv:n och högtalarpanelen via den optiska digitalkabeln (medföljer) enligt anvisningarna i steg . Inget ljud sänds ut
från tv:n om tv:n och högtalarpanelen endast är anslutna via HDMI-kabeln.
• Använd inte en kabel som är så bred att den rör vid högtalarpanelens hölje. Om en sådan används överbelastas kontaktområdet och det kan störa bilden eller orsaka fel.
Koble til en 4K-TV og 4K-enheter
Ansluta en 4K-tv och 4K-enheter
Koble til en TV med en analog lydkabel
Ansluta en tv med en analog ljudkabel
: Videosignal
: Videosignal
: Lydsignal
: Ljudsignal
: Videosignal
: Videosignal
: Lydsignal
: Ljudsignal
Installasjonsposisjon
Installationsplats
Blu-ray Disc-spiller,
kabelboks eller
satellittboks, osv.
Blu-ray Disc-spelare,
kabel-tv-mottagare,
satellitmottagare osv.
• Om du vill titta på 4K-video hittar du mer information i ”Ansluta en 4K-tv och 4K-enheter” i bruksanvisningen (separat dokument).
Merknad

Bruk en HDMI-kabel (følger ikke med) for å koble til en HDMI OUT-kontakt på en enhet og HDMI IN-kontakten på soundbarhøyttaleren.
Använd en HDMI-kabel (medföljer inte) för att ansluta till ett HDMI OUT-uttag på en enhet och HDMI IN-uttaget på högtalarpanelen.
Merknad
• Kontroller at kabelen er ordentlig koblet til.
• Se avsnittet «Koble til en 4K TV- og 4K-enheter» i bruksanvisningen (eget dokument) for å finne ut hvordan du spiller av 4K-videoinnhold.
•Ikke plasser magnetiske kort på eller nær systemet.
•Ikke dekk til toppen av soundbarhøyttaleren med metallgjenstander som en TV-ramme ol. De trådløse
funksjonene kan bli ustabile.
•Ikke plasser metallgjenstander rundt systemet. Trådløse funksjoner kan bli ustabile.
HDMI IN
Obs!
Tips
•Placera inte magnetiska kort på eller i närheten av anläggningen.
•Täck inte den översta delen av högtalarpanelen med metallföremål, till exempel tv-ram osv. Trådlösa
funktioner kan bli instabila.
•Placera inga metallföremål runt anläggningen. Trådlösa funktioner kan bli instabila.
Montere soundbarhøyttaleren på veggen
Se avsnittet «Montere soundbarhøyttaleren på veggen» i bruksanvisningen (eget dokument).
Montera högtalarpanelen på en vägg
Se ”Montera huvudenheten på en vägg” i bruksanvisningen (separat dokument).
Obs!
• Kontrollera att kabeln sitter i ordentligt.
• Om du vill titta på 4K-video hittar du mer information i ”Ansluta en 4K-tv och 4K-enheter” i bruksanvisningen (separat dokument).
• Hvis en enhet som en Blu-ray Disc-spiller, kabel- eller satellittdekoder er koblet til TV-en, kobler du denne enheten fra TV-en og deretter til soundbarhøyttaleren for å få omgivelseslyd av høy kvalitet.
Tips
• Om enheter som Blu-ray Disc-spelare, kabel-tv-mottagare eller satellitmottagare redan är anslutna till en tv kopplar du bort enheten från tv:n och ansluter den till högtalarpanelen för att få
surroundljud av hög kvalitet.

Hvis TV-en ikke har en HDMI-kontakt merket med «ARC», må du bruke den optiske digitale kabelen (følger med) til å koble sammen en optisk utgangskontakt på TV-en
med TV IN (OPT)-kontakten på soundbarhøyttaleren.
Om det inte finns något HDMI-uttag märkt med ”ARC” på tv:n använder du den optiska digitalkabeln (medföljer) för att ansluta till ett optiskt uttag på tv:n och uttaget TV
IN (OPT) på högtalarpanelen.
Merknad
TV IN
(OPT)
• Studer formen på kontaktpunktene på den optiske digitale kabelen og kontaktene på TV-en og soundbarhøyttaleren. Sett inn kontaktene riktig vei. Hvis du presser kontakten feil vei inn i
kontaktpunktet, kan dette forårsake skade på kontakten og kontaktpunktet.
Obs!
• Kontrollera formen på den optiska digitalkabelns kontakter och uttagen på tv:n och högtalarpanelen. Sätt i kontakterna i uttagen i rätt riktning. Om du tvingar in kontakterna i fel riktning kan
kontakterna och uttagen skadas.
Fortsetter på baksiden
Fortsättning på baksidan
2
6
Opsætning af fjernbetjeningen
Kauko-ohjaimen käyttöönotto
Nyde medrivende surroundoplevelser
Kattava tilaäänielämys
VERTICAL S.
3
Tænde TV-systemet
Television virran kytkeminen
 +/–
SW  +/–
Tryk på VERTICAL S. på fjernbetjeningen til systemet.
Nyd film, musik og meget mere med lyd, der spreder sig til hele rummet og omgiver dig fra alle retninger.
Tændt
virta kytkettynä
Reguler lydstyrken.
Juster lydstyrken for bjælkehøjttaleren ved at trykke på SW  +/− på systemets fjernbetjening.
Juster lydstyrken for subwooferen ved at trykke på SW  +/– på systemets fjernbetjening.
Paina järjestelmän kauko-ohjaimen VERTICAL S. -painiketta.
Nauti elokuvista ja musiikista koko huoneen täyttävällä upealla tilaäänellä.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Säädä kaiutinpalkin äänenvoimakkuutta painamalla järjestelmän kauko-ohjaimen +/− -painiketta.
Säädä bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla järjestelmän kauko-ohjaimen SW  +/− -painiketta.
Bemærk
4
•Surroundeffekterne varierer afhængigt af lydkilde.
Tænde for systemet
Virran kytkeminen järjestelmään

Huomautus
•Tilaäänitehosteet vaihtelevat äänilähteen mukaan.
/
Strømindikator
(grøn)
Virran merkkivalo
(vihreä)

Hvordan får jeg vist systemets betjeningsskærm på TV'et?
Järjestelmän toimintanäytön avaaminen TV-ruutuun
Udfør Easy Setup for at få vist systemets menu på TV'et.
Avaa järjestelmän valikko televisioon Easy Setup -toiminnolla.
Tryk på HOME på fjernbetjeningen til systemet.
Easy Setup-skærmen vises på TV-skærmen.
Hvis Easy Setup-skærmen ikke vises, kan du bruge TV'ets fjernbetjening til at skifte TV-indgangen til det HDMI IN-stik, som systemet er tilsluttet.
Valg af sproget, du ønsker til systemets skærmvisning.
Udfør indstillinger ved at følge vejledningen på skærmen.
Sæt bjælkehøjttalerens og subwooferens vekselstrømsledninger (netledninger) i
stikkontakten (lysnettet).
Systemets fjernbetjening virker ikke, før alle indikatorerne på bjælkehøjttaleren er slået fra.
Tryk på  (tænd/sluk) på fjernbetjeningen til systemet.
Efter alle indikatorerne på bjælkehøjttaleren har lyst i rækkefølge i et par sekunder, lyser kun TVindikatoren.
Bekræft, at tænd/sluk-indikatoren på subwooferen lyser grønt.
Hvis strømindikatoren på subwooferen lyser grønt, er forbindelsen til bjælkehøjttaleren fuldført.
Hvis ikke, henvises du til "Subwoofer" i "Fejlfinding" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
5
Liitä kaiutinpalkin ja bassokaiuttimen verkkovirtajohdot pistorasiaan.
Järjestelmän kauko-ohjain ei toimi, ennen kuin kaiutinpalkin kaikki merkkivalot ovat sammuneet.
Paina järjestelmän kauko-ohjaimen  (virta) -painiketta.
Kaikki kaiutinpalkin merkkivalot syttyvät peräkkäin muutamaksi sekunniksi, ja sitten vain TV-merkkivalo
jää palamaan.
Varmista, että bassokaiuttimen virran merkkivalo palaa vihreänä.
Jos bassokaiuttimen virran merkkivalo palaa vihreänä, yhteys kaiutinpalkkiin on muodostettu.
Perehdy muussa tapauksessa käyttöohjeiden (erillinen asiakirja) ”Vianmääritys”-osan ”Bassokaiutin”kohtaan.
Paina järjestelmän kauko-ohjaimen HOME-painiketta.
Easy Setup -näyttö avautuu TV-näyttöön.
Jos Easy Setup -näyttö ei avaudu, vaihda television kauko-ohjaimella television tuloasetukseksi HDMI IN -liitäntä, jonka kautta televisio on liitetty järjestelmään.
Valitse järjestelmän kuvaruutunäytölle haluamasi kieli.
Määritä asetukset toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Fejlfinding
Vianmääritys
Der udsendes ingen TV-lyd fra systemet, eller der vises intet billede på TV'et.
Lytte til lyd
Äänen kuunteleminen
•Tryk på TV på systemets fjernbetjening for at vælge TV-indgangen. TV-indikatoren på bjælkehøjttaleren lyser.
•Sørg for, at indgang og udgang for systemets HDMI-stik er korrekte.
•Frakobl kablerne, der er tilsluttet mellem TV'et og systemet, og tilslut dem derefter igen med et fast tryk. Frakobl vekselstrømsledningerne (netledninger) til TV'et og systemet fra stikkontakten, og tilslut dem derefter igen.
•Når TV'et og systemet er tilsluttet via et HDMI-kabel, skal du aktivere Control for HDMI-funktionen på TV'et. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et, angående oplysninger om TV-indstillinger. Du kan finde flere
oplysninger om Control for HDMI-funktionen i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
•Kontroller TV'ets lydindstilling. Når TV'et er indstillet til at sende lyden fra TV-højttalerne, skal du ændre indstillingen til at sende lyden fra de eksterne højttalere.
Television ääntä ei toisteta järjestelmän kautta tai televisiossa ei ole kuvaa.
TV
TV-indgangskontakt
Televisiotulon kytkin
HDMI
•Valitse TV-tulo painamalla järjestelmän kauko-ohjaimen TV-painiketta. Kaiutinpalkin TV-merkkivalo syttyy.
•Varmista, että järjestelmän HDMI-liitäntöjen tulot ja lähdöt ovat oikein.
•Irrota television ja järjestelmän väliset kaapelit ja liitä ne sitten uudelleen. Irrota television ja järjestelmän verkkovirtakaapelit pistorasioista ja liitä ne sitten uudelleen.
•Kun televisio ja järjestelmä on yhdistetty HDMI-kaapelilla, ota television Control for HDMI -toiminto käyttöön. Lisätietoja television asetuksista on television mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Lisätietoja Control for HDMI
-toiminnosta saat käyttöohjeista (erillinen asiakirja).
•Tarkista television äänilähtö. Kun televisio siirtää ääntä television kaiuttimista, muuta asetusta siten, että ääni siirretään ulkoisista kaiuttimista.
Der udsendes intet billede eller fra den enhed, der er tilsluttet til systemet.
•Tryk på en af indgangsknapperne (TV, HDMI, BLUETOOTH eller ANALOG) på systemets fjernbetjening for at vælge den ønskede indgang. Indikatoren på bjælkehøjttaleren, der svarer til den valgte indgang, lyser.
•Sørg for, at indgang og udgang for systemets HDMI-stik er korrekte.
•Tag de kabler ud, der er tilsluttet systemet, og sæt dem i igen. Kontroller, at kablerne er sat korrekt i.
Lytte til lyden fra TV'et
Vælg den ønskede indgang med TV'ets fjernbetjening.
Skærmen skifter til TV-udsendelsesskærmen, og TV-lyden udsendes fra systemet.
Hvis TV-indikatoren på bjælkehøjttaleren ikke lyser, skal du trykke på TV på systemets fjernbetjening
for at vælge TV-indgangen. TV-indikatoren på bjælkehøjttaleren lyser.
Television äänen kuunteleminen
Valitse haluamasi tulo television kauko-ohjaimella.
Näyttö vaihtuu television lähetysnäytöksi, ja television ääni toistetaan järjestelmästä.
Jos kaiutinpalkin TV-merkkivalo ei pala, valitse TV-tulo painamalla järjestelmän kauko-ohjaimen
TV-painiketta. Kaiutinpalkin TV-merkkivalo syttyy.
Lytte til lyden fra en enhed, der er sluttet til stikket HDMI IN på
bjælkehøjttaleren
Tænd den tilsluttede enhed. Brug derefter TV'ets fjernbetjening til at ændre TVindgangen til det HDMI IN-stik, som systemet er tilsluttet.
Tryk på HDMI på fjernbetjeningen til systemet.
HDMI-indikatoren på bjælkehøjttaleren lyser, og lyden fra den tilsluttede enhed udsendes fra systemet.
Kaiutinpalkin HDMI IN -liitäntään yhdistetyn laitteen äänen
kuunteleminen
Kytke liitettyyn laitteeseen virta. Vaihda sitten television kauko-ohjaimella television
tuloasetukseksi HDMI IN -liitäntä, jonka kautta televisio on liitetty järjestelmään.
Paina järjestelmän kauko-ohjaimen HDMI-painiketta.
Kaiutinpalkin HDMI-merkkivalo syttyy ja järjestelmästä alkaa kuulua liitetyn laitteen ääntä.
Bemærk
•Afhængig af den rækkefølge, som du tilslutter TV'et og systemet, kan lyden fra systemet blive afbrudt, og TV- og USB-indikatorerne blinker langsomt. Hvis dette sker, skal du først tænde TV'et og derefter systemet.
Huomautus
•Television ja järjestelmän liittämisjärjestyksen mukaan järjestelmän voi mykistää, jolloin TV- ja USB-merkkivalot vilkkuvat hitaasti. Käynnistä tällöin ensin televisio ja sitten järjestelmä.
Järjestelmään liitetyn laitteen kuvaa ei näy tai ääntä ei kuulu.
•Valitse haluamasi tulo painamalla jotakin järjestelmän kauko-ohjaimen tulopainikkeista (TV, HDMI, BLUETOOTH tai ANALOG). Valittua tuloa vastaava kaiutinpalkin merkkivalo syttyy.
•Varmista, että järjestelmän HDMI-liitäntöjen tulot ja lähdöt ovat oikein.
•Irrota järjestelmään liitetyt kaapelit ja liitä ne uudelleen. Varmista, että kaapelit on liitetty kunnolla.
TV-fjernbetjeningen fungerer ikke.
•Når bjælkehøjttaleren blokerer TV'ets fjernbetjeningssensor, fungerer TV'ets fjernbetjening muligvis ikke. I denne situation skal du indstille [IR-Repeater] til [On]. Du kan betjene TV'et med TV'ets fjernbetjening. Du kan få
yderligere oplysninger i "TV-fjernbetjeningen fungerer ikke" i betjeningsvejledningen (separat dokument).
Television kauko-ohjain ei toimi.
•Jos kaiutinpalkki sijoitetaan television kauko-ohjaimen tunnistimen eteen, television kauko-ohjain ei ehkä toimi. Määritä tällöin [IR-Repeater]-asetukseksi [On]. Voit ohjata televisiota television kauko-ohjaimella. Lisätietoja on
käyttöohjeiden (erillinen asiakirja) kohdassa ”Kun television kauko-ohjain ei toimi”.
Der er ingen lyd eller kun en meget svag lyd fra subwooferen.
•Tryk på SW  + på systemets fjernbetjening for at øge lydstyrken på subwooferen.
•Kontroller, at tænd/sluk-indikatoren på subwooferen lyser grønt. Hvis strømindikatoren ikke lyser, henvises du til "Subwoofer" i "Fejlfinding" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, tai ääni on hyvin hiljainen.
•Lisää bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla järjestelmän kauko-ohjaimen SW  + -painiketta.
•Varmista, että bassokaiuttimen virran merkkivalo palaa vihreänä. Jos virran merkkivalo ei syty, tutustu käyttöohjeiden (erillinen asiakirja) ”Vianmääritys”-osan ”Bassokaiutin”-kohtaan.
Hvis problemet ikke afhjælpes, selv om du har forsøgte dig med de foranstaltninger, der er nævnt ovenfor, kan du se "Fejlfinding" i betjeningsvejledningen (særskilt dokument).
Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet kokeillut edellä olevia toimia, perehdy käyttöohjeiden (erillinen asiakirja) ”Vianmääritys”-kohtaan.
2
6
Klargjøre fjernkontrollen
Förbered fjärrkontrollen
Bruke omgivelseslyd
Lyssna på uppslukande surroundljud
VERTICAL S.
3
Slå på TV-en
Slå på tv:n
 +/–
SW  +/–
Trykk på VERTICAL S. på systemets fjernkontroll.
Nyt videoer, musikk og mer med lyd som flyter rundt i hele rommet og omslutter deg fra alle retninger.
Juster volumet.
Strøm PÅ
Slå på strömmen
Juster volumet på soundbarhøyttaleren ved å trykke på  +/− på systemets fjernkontroll.
Juster volumet for basshøyttaleren ved å trykke på SW  +/− på systemfjernkontrollen.
Tryck på VERTICAL S. på fjärrkontrollen till anläggningen.
Se på film, lyssna på musik och mycket mer med ljud som flödar i hela rummet och omsluter dig från alla håll.
Justera volymen.
Justera högtalarpanelens volym genom att trycka på  +/− på fjärrkontrollen till anläggningen.
Justera subwoofervolymen genom att trycka på SW  +/− på fjärrkontrollen till anläggningen.
Merknad
4
•Omgivelseslydeffektene varierer avhengig av lydkilde.
Slå på systemet
Starta anläggningen
Obs!
•Surroundeffekterna varierar beroende på ljudkällan.

/
Strømindikator
(grønn)
Strömindikator
(grön)

Slik viser du systemets betjeningsskjermbilde på TV-en
Så här visas funktionsskärmen på tv:n
Utfør Easy Setup for å vise systemmenyen på TV-en.
Utför Easy Setup för att visa anläggningens meny på tv:n.
Trykk på HOME på systemets fjernkontroll.
Skjermbildet Easy Setup vises på TV-skjermen.
Hvis skjermbildet for Easy Setup ikke vises, endrer du slik at HDMI IN-kontakten som kobler TV-en til systemet, blir brukt som TV-inngang. Dette gjør du ved hjelp av TV-ens fjernkontroll.
Velg språket du ønsker på skjermen.
Koble strømledningene til soundbarhøyttaleren og basshøyttaleren til stikkontakten.
Systemets fjernkontroll fungerer ikke før alle indikatorene på soundbarhøyttaleren er slått av.
Trykk på  (av/på) på systemets fjernkontroll.
Etter at indikatorene på soundbarhøyttaleren lyser opp én etter én i et par sekunder, vil kun TVindikatoren lyse.
Kontroller at av/på-indikatoren på basshøyttaleren lyser grønt.
Hvis av/på-indikatoren på basshøyttaleren lyser grønt, er forbindelsen med soundbarhøyttaleren
opprettet.
Hvis ikke, se «Basshøyttaler» under «Feilsøking» i bruksanvisningen (eget dokument).
5
Anslut högtalarpanelens och subwooferns nätsladdar till ett vägguttag.
Fjärrkontrollen till anläggningen fungerar inte förrän alla indikatorer på högtalarpanelen är avstängda.
Tryck på  (ström) på fjärrkontrollen till anläggningen.
Efter att alla indikatorer på högtalarpanelen tänds i följd i några sekunder, tänds endast tv-indikatorn.
Kontrollera att strömindikatorn på subwoofern lyser grönt.
Anslutningen med högtalarpanelen är klar om strömindikatorn på subwoofern lyser grönt.
Se annars ”Subwoofer” i avsnittet ”Felsökning” i bruksanvisningen (separat dokument).
Angi innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen.
Tryck på HOME på fjärrkontrollen till anläggningen.
Skärmen Easy Setup visas på tv:n.
Om skärmen Easy Setup inte visas använder du fjärrkontrollen till tv:n för att växla från tv som insignal till det HDMI IN-uttag som anläggningen är ansluten till.
Välj språk på texten på anläggningens display.
Slutför inställningarna genom att följa anvisningarna på skärmen.
Feilsøking
Felsökning
Det kommer ikke TV-lyd fra systemet, eller TV-en har ikke bilde.
Lytte til lyd
Lyssna på ljud
•Trykk på TV på systemets fjernkontroll for å velge TV-inngangen. TV-indikatoren på soundbarhøyttaleren lyser opp.
•Kontroller at inn- og utgangssignalene fra HDMI-kontaktene på systemet stemmer.
•Koble fra kablene som er koblet mellom TV-en og systemet, og koble dem deretter ordentlig til på nytt. Koble strømledningen fra TV-en, og systemet fra strømuttaket, og koble dem deretter til på nytt.
•Når TV-en og systemet er koblet til via en HDMI-kabel, aktiverer du Control for HDMI-funksjonen på TV-en. Se bruksanvisningen som fulgte med TV-en, hvis du vil ha mer informasjon om TV-innstillingene. Se bruksanvisningen
(eget dokument) for å få mer informasjon om Control for HDMI-funksjonen.
•Kontroller lydinnstillingen til TV-en. Når TV-en er stilt inn til å avgi lyd fra TV-høyttalerne, kan du endre innstillingen for å få lyd fra de eksterne høyttalerne.
TV
TV-inngangsbryter
Knapp för tv som insignal
Inget tv-ljud matas ut från anläggningen eller ingen bild visas på tv:n.
HDMI
•Tryck på TV på fjärrkontrollen för att välja tv som insignal. Tv-indikatorn på högtalarpanelen tänds.
•Kontrollera att insignalen och utsignalen från HDMI-uttagen på anläggningen är korrekta.
•Koppla från kablarna mellan tv:n och anläggningen och anslut dem ordentligt igen. Koppla från nätsladdarna till tv:n och anläggningen från vägguttaget och anslut dem igen.
•När tv:n och anläggningen är anslutna via en HDMI-kabel aktiverar du funktionen Control for HDMI på tv:n. Mer information om tv-inställningarna finns i bruksanvisningen till tv:n. Mer information om funktionen Control for
HDMI finns i bruksanvisningen (separat dokument).
•Kontrollera tv:ns ljudinställning. När tv:n är inställd så att ljudet matas ut från tv-högtalarna ändrar du inställningen så att ljudet matas ut från de externa högtalarna.
Det kommer ikke bilde eller lyd fra enheten som er koblet til systemet.
Slik lytter du til TV-lyd
Velg den ønskede inngangen ved hjelp av TV-ens fjernkontroll.
Skjermen skifter til TV-programmet, og systemet spiller av TV-lyd.
Hvis TV-indikatoren på soundbarhøyttaleren ikke lyser, trykker du på TV på systemets fjernkontroll
for å velge TV-inngangen. TV-indikatoren på soundbarhøyttaleren lyser opp.
Lyssna på ljud från tv:n
Välj önskad insignal med tv:ns fjärrkontroll.
Skärmen växlar till tv-sändningsskärmen och tv-ljudet matas ut från anläggningen.
Om tv-indikatorn på högtalarpanelen inte tänds trycker du på TV på fjärrkontrollen till anläggningen
för att välja tv som insignal. Tv-indikatorn på högtalarpanelen tänds.
Slik lytter du til lyd på en enhet som er koblet til HDMI IN-kontakten
på soundbarhøyttaleren
Slå på den tilkoblede enheten. Bruk deretter TV-ens fjernkontroll til å endre TVinngangen til den HDMI IN-kontakten systemet er koblet til.
Trykk på HDMI på systemets fjernkontroll.
HDMI-indikatoren på soundbarhøyttaleren lyser opp, og lyden fra den tilkoblede enheten spilles av
på systemet.
•Trykk på en av inngangsknappene (TV, HDMI, BLUETOOTH eller ANALOG) på systemets fjernkontroll for å velge ønsket inngang. Indikatoren på soundbarhøyttaleren som tilsvarer den valgte inngangen, lyser.
•Kontroller at inn- og utgangssignalene fra HDMI-kontaktene på systemet stemmer.
•Koble fra kablene tilkoblet systemet, og koble dem så til igjen. Sikre at kablene er ordentlig satt inn.
Ingen bild eller inget ljud från enheten matas ut till anläggningen.
•Tryck på en av insignalsknapparna (TV, HDMI, BLUETOOTH eller ANALOG) på fjärrkontrollen till anläggningen för att välja önskad insignal. Den indikator på högtalarpanelen som motsvarar den valda insignalen tänds.
•Kontrollera att insignalen och utsignalen från HDMI-uttagen på anläggningen är korrekta.
•Lossa kablarna som är anslutna till anläggningen och återanslut dem igen. Kontrollera att kablarna sitter fast ordentligt.
Fjernkontrollen til TV-en fungerer ikke.
•Når soundbarhøyttaleren står i veien for sensoren for TV-fjernkontrollen, er det ikke sikkert at TV-fjernkontrollen fungerer. I så fall setter du [IR-Repeater] til [On]. Du kan styre TV-en med TV-ens fjernkontroll. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se avsnittet Hvis fjernkontrollen til TV-en ikke fungerer i bruksanvisningen (eget dokument).
Lyssna på ljudet från en enhet som är ansluten till HDMI IN-uttaget
på högtalarpanelen
Fjärrkontrollen till tv:n fungerar inte.
Slå på den anslutna enheten. Använd sedan tv:ns fjärrkontroll för att växla från tv som
insignal till det HDMI-uttag som anläggningen är ansluten till.
Tryck på HDMI på fjärrkontrollen till anläggningen.
Ingen lyd eller bare en svært lav lyd fra basshøyttaleren.
HDMI-indikatorn på högtalarpanelen tänds och ljudet från den anslutna enheten sänds ut från
anläggningen.
Merknad
•Avhengig av i hvilken rekkefølge du kobler til TV-en og systemet, kan det hende at lyden på systemet blir slått av, og at USB-indikatorene blinker langsomt. Hvis dette skjer, slår du først på TV-en og deretter systemet.
Obs!
•Beroende på i vilken ordning du ansluter tv:n och anläggningen kan det hända att ljudet på anläggningen stängs av och indikatorerna för tv och USB blinkar långsamt. Stäng i så fall först av tv:n och sedan anläggningen.
•När högtalarpanelen blockerar fjärrkontrollsensorn på tv:n kanske tv:ns fjärrkontroll inte fungerar. Ställ in [IR-Repeater] på [On]. Du kan styra tv:n med fjärrkontrollen till tv:n. Mer information finns i ”När tv-fjärrkontrollen inte
fungerar” i bruksanvisningen (separat dokument).
•Trykk på SW  + på systemets fjernkontroll for å øke volumet på basshøyttaleren.
•Påse at strømindikatoren på basshøyttaleren lyser grønt. Hvis av/på-indikatoren ikke lyser, slår du opp i avsnittet Basshøyttaler under Feilsøking i bruksanvisningen (eget dokument).
Det hörs inget ljud alls eller bara svagt ljud från subwoofern.
•Tryck på SW  + på fjärrkontrollen till anläggningen för att höja subwoofervolymen.
•Kontrollera att strömindikatorn på subwoofern lyser grön. Om strömindikatorn inte tänds finns mer information i ”Subwoofer” i ”Felsökning” i bruksanvisningen (separat dokument).
Hvis forslagene ovenfor ikke løser problemet, går du til «Feilsøking» i bruksanvisningen (eget dokument).
Om problemet kvarstår trots att du har prövat åtgärderna ovan finns mer information i ”Felsökning” i bruksanvisningen (separat dokument).
Download PDF

advertising